Sara Malou Strandvad & Connie Svabo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sara Malou Strandvad & Connie Svabo"

Transkript

1 Sara Malou Strandvad & Connie Svabo Tilrettelagt deltagelse 101 Sara Malou Strandvad & Connie Svabo Lektor, ph.d., i Performance-design på Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitet. Lektor, ph.d., i Performance-design på Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitet. Tilrettelagt deltagelse Happy-deltagelsesformer Scripted participation: Happy ways of participating Illustrated with the case of Pharrell William s global hit Happy and its life on the internet, this paper looks into how audience participation can be scripted and how scripted forms of participation can morph. Positioned in participatory culture studies, originating from cultural and media studies, this paper proposes a perspective inspired by actor-network theory that highlights the script entail in planned participation and the ways in which this script may sometimes be followed and sometimes also be used as a repertoire to improvise over. Based in empirical examples from Happy the paper outlines four ways of making audiences participate: as cast in well-defined productions, as interactive audience participating by clicking, liking and commenting, as crew conducing a set assignment in a larger production, and as re-producers making their own versions of an original format. With these four forms participation, the paper suggests seeing participatory culture as a multiple and on-going phenomenon where planners aim to configure users and users contribute with re-configurations that planners may take up. KEYWORDS participation; script; planning; improvisation; actor-network theory; popular culture Deltagelsens æstetik er blevet uomgængelig både i kunsten og populærkulturen. Hvor publikum tidligere kunne læne sig tilbage og passivt beskue, skal de i dag inddrages og se sig selv i aktion. Artiklen viser, hvordan deltagelse tilrettelægges gennem et globalt, kommercielt og internetbaseret deltagelsesfænomen: Happy af Pharrell Williams, der er et af tidens allerstørste pophits. På hjemmesiden 24hoursofhappy kan man se verdens første 24-timers musikvideo. Mens Happy kører på repeat og et steadicam bevæger sig rundt i Los Angeles, danser et væld af forskellige mennesker til sangen og viser en deltagelsesæstetik, hvor alle kan danse til Happy. Efter lanceringen af 24hoursofhappy har publikum, på eget initiativ, lagt egne videoer på YouTube i samme format, hvor de selv danser til sangen, i deres egen by. I samarbejde med FN s International Day of Happiness præsenterede Pharrell Williams 20. marts, 2014, #happyday, hvor publikum, ud over at donere penge til FN s indsamling, kunne indsende deres egne dansevideoer, som efterfølgende blev klippet sammen til et #happyday supercut.

2 102 K&K Kultur&Klasse Sara Malou Strandvad & Connie Svabo Tilrettelagt deltagelse 103 På baggrund af webbaseret informationssøgning om Happy tematiserer artiklen, hvordan deltagelse tilrettelægges i professionelt tilrettelagte medie- og kulturproduktioner. Igennem beskrivelser af de forskellige måder, hvorpå Happy-deltagelse konfigureres, bidrager artiklen til en forståelse af deltagelse som et multipelt og foranderligt fænomen. Artiklen foreslår, inspireret af aktør-netværks-teori, at se deltagelsesformer som indeholdende scripts, der kan følges eller improviseres på baggrund af. Til at beskrive de forskellige former for deltagelse der optræder i eksemplet Happy, introducerer artiklen en række termer fra film- og medieproduktion: Som cast performer deltagere i en velplanlagt produktion, som interaktivt publikum klikker, liker og kommenterer deltagere på nettet, som instruktører laver deltagere deres egne versioner af Happy-videoen, og som crew udfører deltagere en lille produktionsopgave i en stor Happy-produktion. Med disse fire former for deltagelse viser artiklen, at selv den stramt styrede deltagelse, som Happy er et eksempel på, videreudvikles til nye virale former. Dette sker tilsyneladende ikke på producenternes initiativ, men vokser ud af web 2.0 deltagelsespraksisser, hvor særligt YouTube spiller en central rolle og planlæggere søger herefter at tilrettelægge en ny deltagelsesform, hvori selvopfundne deltagelsespraksisser kan integreres. Artiklen viser herigennem, at deltagelse ikke er et entydigt fænomen men findes i flere former, der konstant videreudvikles. Deltagelseskulturens fremvækst Deltagelse er blevet tematiseret og behandlet inden for en række forskellige faglitteraturer, der knytter sig til bestemte genstandsfelter: Designforskningen diskuterer medskabelse (Sanders og Stappers), samtidskunstforskningen diskuterer deltagelseskunst (Bishop), museumsforskningen diskuterer publikumsaktiviteter (Simon), biblioteksforskningen diskuterer brugerinvolvering (Hvenegaard et al.), og den offentlige kulturforvaltning satser generelt på at involvere borgerne (Agger og Hoffmann). Det gennemgående træk på tværs af genstandsfelter er skiftet fra publikum til deltager. Deltagelseskultur udgør således et spirende forskningsfelt med et vidt forgrenet rodnet. På den baggrund er der i dag opstået en ny forskningslitteratur, der omhandler deltagelseskulturer på tværs af genstandsfelter (Delwiche og Henderson). Denne nye litteratur tager udgangspunkt i kulturstudietraditionen og medieforskningen, som en indgang til at begribe publikums deltagelse. Inden for kulturstudier har man igennem mange år talt om ind- og afkodning af kulturprodukter og derigennem vist, at modtageren ikke nødvendigvis opfatter produkters betydning på samme måde som afsenderen intenderer (Hall). Den dominerende, intenderede indkodede mening er blevet sat over for en subversiv, forstyrrende afkodning. I kulturstudier har fokus været på borgernes egne kulturskabelsesprocesser; hvordan de bruger, omformer og skaber kulturprodukter, for eksempel i subkulturelle udtryk (Hebdige). Undergrundsparadigmet DIY (do-ityourself), der bl.a. spillede en vigtig rolle i punkbevægelsen (Marcus), inkarnerer dette fokus på egenproduktioner. DIY beskriver, at enhver selv kan lave ting, og betegner samtidig det subsistensøkonomiske princip, som kendetegner undergrundsproduktioner: at ingen tjener på produktionen, omkostningerne ved produktionen holdes i bund og et eventuelt overskud geninvesteres i produktionen (McRobbie). På denne måde har DIY en klar politisk signalværdi, som går hånd i hånd med kulturstudie-traditionens pointe om borgernes subversive medproduktioner af kulturen. Inden for medieforskningen har der tilsvarende været fokus på, hvordan modtagere af populærkulturelle underholdningsprogrammer ændrer og udfordrer betydninger og dermed skaber et semiotisk demokrati (Fiske, se også Jenkins). Ideen om demokratisering gennem mediebrug fik for alvor fat med internettets fremvækst. Deltageren som medieproducent, som internettet og særligt web 2.0 giver mulighed for, er blevet tillagt en positiv værdi, der sættes op som modstykke til den klassiske passive måde at være publikum på (især foran fjernsynet). Et aktivt, deltagende publikum tænkes at udvide oplevelsen og berige den, gøre den dybere, mere intens, interessant, vedkommende og nærværende, eksistentielt og politisk opbyggelig (Gauntlett). Web 2.0 kan på den måde ses som en digital pendant til den analoge DIY-kultur. Det vil sige, at man selv laver alverdens ting og potentielt tillægger dette politisk værdi som modstykke til en styret kommerciel kultur men nu gør man det digitalt. Deltagelseskulturen er måske ikke så fri, som de optimistiske læsninger af DIY, egne kulturelle praksisser og web 2.0 lægger op til. Deltagelse indeholder en demokratisk fordring, altså en ambition om at integrere og aktivere brugere. Men: Det er tilrettelæggerne, der styrer. Selv når medproduktion lægges ud til brugerne, så er det stadig tilrettelagt deltagelse, og ikke brugerne selv, der på eget initiativ vælger og tilrettelægger deltagelsen. Demokratiseringen bliver måske et dække over magtforhold, hvor deltagerne optræder som statister og folkelig kolorit i tilrettelagte og styrede medieproduktioner (Turner). Med andre ord er deltagelse ofte blevet diskuteret som et positivt fænomen og på den anden side som et fænomen, der dækker over bagvedliggende ulige magtforhold. Som alternativ til polariseringen mellem styret (= problematisk) og selvgenereret (= positiv) deltagelse har forskellige forskere de senere år foreslået deltagelsestypologier, der indeholder flere parametre end blot kontinuummet mellem planlagt og ikke-planlagt deltagelse (Carpentier, Kelty et al., Thévenot). Med multifacetterede beskrivelser af deltagelse, der blandt andet spørger ind til, hvad præcist deltagerne skal deltage i og bidrage med, åbner disse nye tilgange op for at se deltagelse som et multipelt fænomen. I forlængelse heraf vil vi foreslå at se nærmere på de forskellige scripts, der ligger indlejret i forskellige deltagelsesformer. Scriptede deltagelsesformer Til at begribe de rammer for deltagelse, som sættes op i medie- og kulturproduktioner, er ideen om scripts anvendelig. I en dansk sammenhæng har oplevelsesforskere benyttet en drejebogsmetafor til at forstå og analysere tilrettelagte situationer,

3 104 K&K Kultur&Klasse Sara Malou Strandvad & Connie Svabo Tilrettelagt deltagelse 105 som indeholder en rækkefølge af handlinger (Jantzen, Vetner og Bouchet). Disse handlinger foregår mellem en episodes begyndelse og afslutning, og udspiller sig mellem faste hovedrolleindehavere: Denne struktur kaldes episodens drejebog eller script, skriver Jantzen, Vetner og Bouchet (200), og fortsætter: Et script er [ ] en struktur, som beskriver den rette rækkefølge af begivenheder i en specifik situation (201, citat i originalen). Drejebogsmetaforen er nyttig i forhold til at forstå og analysere, hvordan handlinger udspiller sig i komplekse deltagelsessituationer. Vi vil benytte denne indsigt, men vil uddybe og multiplicere script-begrebet: Der findes ikke ét script, der findes mange (Law og Mol). I forskningstraditionen aktør-netværks-teori er et script et handleprogram; et intenderet mønster af aktivitet (Akrich og Latour). Et script forsøger at foreskrive, hvordan handling skal udspille sig: Hvad aktører skal gøre og hvilke publikumspositioner situationer tilbyder. Men et script står ikke uimodsagt: Scriptede handleprogrammer er altid til forhandling, de udfordres altid: Der er anti-programmer til ethvert program. Med termer som inskriptioner, deskriptioner, handleprogrammer og anti-programmer har en lang række teknologistudier beskrevet, hvordan brugeres handlinger bliver guidet og formet men ikke determineret af teknologiske artefakter (Akrich og Latour, Oudshoorn og Pinch). Det analytiske udgangspunkt er således en ikke-deterministisk relation mellem artefakt og aktion. I enhver situation er der potentielt en lang række scripts i spil. Det store spørgsmål er, hvordan handling ender med at udspille sig som Latour siger: Handling er en begivenhed (Latour 281). I en deltagelsessituation vil nogle scripts være indlejret i tilrettelæggernes drejebog og den fysiske udformning af handleprogrammet, andre defineres af varierende omgivelser, tilfældige forbipasserende, etc., og atter andre scripts består af deltagernes vilje og intention. Deltagelsessituationen kan ses som noget, der scriptes, tilrettelægges, men samtidig er deltagelsessituationen også noget, der forhandles. Deltagelse er en situation, hvor forskellige intentioner og potentialer mødes og brydes. Et videre perspektiv i scriptbegrebet, når det udfoldes i forhold til deltagelseskultur og deltagelsesformer, er, at det vellykkede script måske netop foreskriver et tilrettelagt rum for publikums egne handleprogrammer, eller hvad man kan kalde improvisation. Som Becker og Faulkner beskriver improvisation, er improvisation ikke fri leg, men derimod baseret på et repertoire som de improviserende er velbevandrede udi (Faulkner og Becker). Det vil sige, at når publikum improviserer, så skal de ikke deltage ud i det blå, men inden for nogle tilrettelagte rammer. Tilrettelæggelsen er med til at udstikke et handlerum, som publikum udfolder sig i. Deltagelsesformer i Happy Sangen Happy er ikke kun et kommercielt, globalt underholdningsprodukt, det er samtidig et produkt, der er opstået på baggrund af et andet kommercielt, globalt underholdningsprodukt. Sangen stammer fra soundtracket til animationsfilmen Despicable Me 2 (på dansk: Grusomme mig 2) fra Den officielle musikvideo er et sammenklip af den 24-timers musikvideo 24hoursofhappy. Ideen med den 24-timers musikvideo stammer fra den franske instruktør-duo We Are From LA (WAFLA), og er et format, der kan ses som en knopskydning på et underholdningsprodukt fra et underholdningsprodukt, som får sit eget liv med dette nye format. 24hoursofhappy: cast-medlemmerne og publikummerne I 24hoursofHappy er de deltagende castet. Ved at søge på the making of 24hoursofhappy kan man på nettet læse og se tilrettelæggernes overvejelser omkring projektet (Schilling): 400 mennesker optræder med den 4 minutter lange sang. Pharrell optræder i starten af hver time og hans optræden efterfølges af 14 andre performere, hvoraf enkelte er kendte mennesker. Filmningen foregår i Los Angeles og følger kontinuerligt en rute rundt i byen igennem døgnet. Der er ingen klip fra sted til sted, eller spring i tid. Optagelserne tog 11 dage og castingen udgjorde en vigtig del af forberedelsesarbejdet. Tilrettelæggerne fortæller, at de var interesserede i at få så forskelligartet en gruppe som muligt: Alle aldre, etniciteter, typer almindelige mennesker som man møder dem i et indkøbscenter så længe deltagerne var underholdende nok til fire minutters film. Tusinder gik til audition, og casterne var overraskede over deltagernes talent og entusiasme. Ud over de mange på forhånd castede deltagere blev nogle også castet på stedet, under optagelserne. Hvis tilrettelæggerne mødte en cool person, spurgte de om vedkommende ville være med i en Pharrell-video, og så sprang folk til. Alle deltagere, også Pharrell, fik ét take til at optræde. Tilrettelæggerne fremhæver, at dette planlægningsmæssige forhold har givet æstetikken i produktionen sin karakter af spontanitet. Castingen betyder, at publikums deltagelse ikke er tilfældig, men at de deltagende er udvalgt til at spille rollen som deltagere. Samtidig er formatet, de skal deltage i, klart defineret: De får én chance til at danse til ét nummer. Dermed er der ikke så meget forvirring om, hvad der skal foregå. Attraktionsværdien er muligheden for at indgå i en Pharrell-video. Den castede deltagelse handler om deltagelse og ser ud som deltagelse, men tilbyder ikke deltageren et stort kreativt råderum bortset fra handlerummet omkring hvordan dansen og performancen skal foregå. Denne deltagelsesform kalder vi castet deltagelse. Deltageren har været til audition og er udvalgt til at spille deltager ud fra en bestemt kropslig, kønsmæssig og racemæssig fremtrædelsesform og mere subtilt som nogle der ser ud, som om de kan være Happy på den rigtige måde. De er på denne måde castet til at spille en særlig happy udgave af sig selv, samtidig med at de holder sig inden for rammerne af den overordnede fortælling. Den castede deltager illustrerer en kropsligt båret, performance-baseret indlevelse i et hverdagslignende univers, som samtidig er en musikvideo. Der er således tale om en performativ deltagelse, hvor deltageren bidrager med indlevelse og vilje til at træde frem i en bestemt form og bidrage gennem en kropslig medspillen i en situation, der udfolder sig i en større spatiotemporal begivenhed. Der foreligger et handleprogram, hvor deltageren skal bidrage til at skabe en imaginær hverdagslig virkelighed.

4 106 K&K Kultur&Klasse Sara Malou Strandvad & Connie Svabo Tilrettelagt deltagelse hoursofHappy er en interaktiv hjemmeside. Med lanceringen af projektet produceres således også en anden type deltagere: De interaktive brugere af hjemmesiden. På hjemmesiden er et interaktivt element, et 24-timers ur, hvor man kan klikke rundt i de 24-timers musikvideo. Publikum deltager, når de ser 24hoursofHappy og klikker rundt på musikvideoen. Desuden kan publikum kommentere videoerne på nettet. Denne type publikumsdeltagelses kalder vi den interaktive bruger, den klikkende publikummer, der med sine kliks og likes og sharings får Happy til at vokse. Den deltagelse, som den interaktive bruger illustrerer, når vedkommende klikker, er en helt basal deltagelsesform, som er tænkt med i konstruktionen af websitet 24hoursofhappy. Her bidrager deltageren med en på forhånd fastlagt, ret simpel og ofte enkeltstående stimulus, som udløser en effekt. Deltagelsen er her stramt styret: Rammerne for publikums deltagelse er nøje fastlagt, og instruktionen af denne deltagelse er bygget ind i det materielle set-up og består af en mekanisk, fysisk bevægelse. We are Happy from : instuktørerne 24hoursofHappy har fået sit eget liv på nettet, hvor publikumsgrupperinger på eget initiativ, men på baggrund af formatet fra musikvideoen, optager sig selv danse og optræde til sangen, og i visse tilfælde spille coverversioner af nummeret. På nettet findes der nu dansevideoer fra byer rundt omkring på kloden. Disse YouTubevideoer udstyres med en titel, der viser, hvorhenne de er optaget, og nogle gange også et gruppemæssigt eller organisatorisk tilhørsforhold. Videoerne hedder we are Happy from. Fænomenet har endda fået sin egen hjemmeside wearehappyfrom, der er lavet for at udtrykke taknemmelighed over for Pharrell og WAFLA. 7. oktober 2014 er der 1950 videoer fra 153 lande. 24hoursofHappy har således affødt elementer af den digitale version af DIYkulturen. Publikum har lavet deres egne dansevideoer i deres egne byer, som en genindspilning af Happy i LA, eller de har lavet coverversioner af sangen, som de har scenograferet, koreograferet, optaget og lagt på nettet som musikvideo. Et drivende element i deltagelsesformen i wearehappyfrom er selvdokumentation. Deltagerne bidrager med en koreograferet Happy-udgave af sig selv. Der er således et selv-dokumentarisk element i flere af projekterne. Det selvstændige virale liv, som 24hoursofHappy har affødt er et godt eksempel på deltagelse gennem egenproduktioner. Her er deltagerne altså producenter af egne produktioner. Til at begribe den deltagelsesform benytter vi begrebet instruktør. Med det mener vi, at deltagerne har selvbestemmelse, idet de producerer på eget initiativ. Men samtidig udfolder produktionen sig inden for Happy-universet og i direkte reference til det. Det, deltagerne her skaber, er en nedskaleret produktion, med dem selv og deres venner og deres sted i hovedrollen. Denne type deltagelse kan beskrives med henvisning til de klassiske kulturstudie- og medieforskningstilgange, hvor mediebrugere bliver medskabere. Dette er et godt eksempel på, at deltagerne både underlægger sig den ramme, som manifesteres af Happy-universet, og samtidig bidrager til og transformerer denne ramme. I denne deltagelsesform er det ikke besluttet, at deltagerne skal bidrage eller med hvad deltagerne opfinder selv konceptet med at genskabe Happy verden over. #happyday: crew-medlemmerne FN vedtog i 2011 en resolution, der anerkender glæde, happiness, som et fundamentalt menneskeligt mål. I 2014 samarbejdede Pharrell med FN om afholdelsen af denne dag gennem projektet #happyday, hvor publikum kunne uploade videoer til sangen Happy, inden for et bestemt tidsrum, på en bestemt hjemmeside. Videoerne blev siden kurateret af Pharell og klippet sammen til et såkaldt supercut, som viser et udsnit af deltagere. Her er det væsentligt at tilrettelæggerne klipper i publikums bidrag for at gøre dem appetitlige og bringe dem tættere på Pharrell. Ligesom 24hoursofHappy er #happyday et eksempel på, at publikums aktive deltagelse tilrettelægges. Men hvor 24hoursofHappy illustrerer en deltagelsesform, hvor deltagerne er castet til at spille sig selv, så illustrerer #happyday en anden form, hvor der stilles en ramme til rådighed for publikum, som de selvstændigt kan udfolde sig i. I #happyday indgår deltagerne som crew. Deltageren som crew er en indholdsproducerende deltager, der får en bunden opgave, som de løser hjemme. Mens wearehappyfrom illustrerer en deltagelse, der er lukket om sig selv og har sin egen produktion som formål, er #happyday og deltagelsen som crew et eksempel på, at det producerede indhold ikke kun er en selvstændig enhed, men også først og fremmest en lille bid af et større tilrettelagt design. I denne type aktivitet engagerer deltageren sig i en aktivitet, som kan have en håndværksmæssig eller kunstnerisk karakter, og bidrag bliver udvalgt på baggrund af deres æstetiske kvaliteter eller mangler på samme. Det drejer sig om individuelt at skabe eller bidrage til den kollektive skabelse af et artefakt, en genstand eller et værk. Der er en vis åbenhed i deltagelsen. Deltagelsen er ikke fuldstændig fastlagt på forhånd. Det er en scriptet deltagelse med plads til selvstændig indholdsudfyldelse og dermed med tilladelse til lidt improvisation. Et særligt kendetegn ved deltagelsen som crew er, at man med sit bidrag tilføjer til andres design, at man bygger videre og tilføjer små bidder og ikke nødvendigvis laver et helt produkt selv. Deltagelsens æstetik er således en mosaik, hvor hver deltager udfylder en brik i et format, der er opstillet af tilrettelæggerne. Som endnu en krølle på halen i fortællingen om Happy optrådte Pharrell ved Oscar-uddelingen 2. marts 2014, hvor han fik en række kendte skuespillere til at optræde inden for deltagelsesæstetikken, som projektet inkarnerer: De rejste sig og dansede til Happy. På denne måde lykkedes det at få udbredt projektets format. Happy har formået at formatere en hverdagsaktivitet: at danse til et pophit, og når publikum nu danser til Happy, betyder det således, at deres

5 108 K&K Kultur&Klasse Sara Malou Strandvad & Connie Svabo Tilrettelagt deltagelse 109 hverdagsaktivitet samtidig bliver en reference til Happy-universet. Der opstår en dobbelthed, hvor det at danse som en selv til nummeret transformeres til at være en reference til andre mennesker, der danser som sig selv til nummeret. Her sker der til Oscar-showet en nivellering og sammenblanding af stjerner og almindelige mennesker. Scriptede deltagelsesformer Når deltagelse tilrettelægges og scriptes, kan det gøres på flere forskellige måder. Tidspunktet for publikums involvering og graden af involvering kan variere meget. Publikum kan være med til at beslutte hvad der skal foregå, de kan være med til at designe et værk, de kan lave en selvskabt produktion, indgå som med-spillere, blande sig med performere, gøre noget eller give feedback. Alle de fire typer vi har beskrevet her,: cast-medlemmet, publikummeren, instruktør og crew-medlemmet, er i udgangspunktet tænkt som kropslig tilstedeværende deltagelse i en kulturel begivenhed. Vi har beskrevet typerne ved at reflektere over, hvordan deltageren konstitueres i begivenheden og ved at analysere hvilken aktivitetsform, deltagelsen indgår i. Hvad er formålet med aktiviteten? Hvordan kurateres publikums bidrag? Hvad er objektet, som deltagelsen er medskaber af? Hvad er manuskriptet for deltagelsen og deltagelsens æstetik? Fremtidige empiriske studier kan udvide typologiseringen af deltagelsesformer. Deltagelsesform Cast Interaktiv bruger Instruktør Crew Eksempel 24hoursofhappy 24hoursofhappy WeareHappy from #happyday Hvad er formålet med deltagelsen? Hvilken indflydelse har deltageren på det producerede? At medvirke i optagelsen af en professionelt tilrettelagt musikvideo Deltageren har indflydelse på måden, han eller hun selv bevæger sig på At være netbaseret publikum for en professionelt tilrettelagt musikvideo Deltageren kan bidrage til videoens popularitet ved at besøge sitet og sprede budskabet om det At lave sin egen, lokale version af Happy-videoen Deltageren laver egenproduktion og bestemmer over casting, koreografi, scenografi, redigering og offentliggørelse (via YouTube) At bidrage til en større kollektiv global version af Happy Deltagerne byder ind med en fra deres hånd færdig produktion, denne produktion redigeres så den kan indgå som en lille del af den større produktion Ovenfor har vi set på Happy og på hvordan dette eksempel indeholder forskellige deltagelsesformer. På denne baggrund kan casen virke uproblematisk, som et format der lader publikum komme på banen og være med til at forme projektet. For eksempel kan vi antage at fænomenet wearehappyfrom overrasker tilrettelæggerne, og at #happyday opstår på baggrund af publikums interesse for selv at producere videoer på baggrund af 24hoursofhappy; altså som et eksempel på brugerdrevet innovation. Desuden kan vi argumentere for, at der er en demokratisering igennem hele projektet, hvor superstjernen Pharrell danser sammen med og indgår på lige fod i musikvideoen sammen med publikum. Altså at publikum kan lege musikvideostjerne, mens stjernen kan lege deltager. Imidlertid er der forhold, som kan være med til at nuancere denne beskrivelse og kaste nyt lys på rammerne for deltagelse. Mens deltagelsesdiskursen, som vi også har anlagt i relation til Happy, understreger publikums aktive rolle i at medskabe produktet, så tenderer denne diskurs til at ignorere det faktum, at deltagelsen er tilrettelagt. Hvor DIY og de optimistiske læsninger af web 2.0 beskriver selvgenererede deltagelsesformer, der er styret og opfundet og drevet af deltagerne selv på basisdemokratisk vis, så illustrerer Happy en tilrettelagt form for deltagelse. Publikums aktive deltagelse i Happy er karakteriseret ved at lade sig inspirere af den brugerskabte kultur og integrere denne i projektet men ikke at være det. Det vil altså sige, at mens nogle former for deltagelse (selvskabt, selvforsynende, lokal håndværks-diy-kultur) faktisk mere er skabelse end deltagelse, så er Happy (og publikums aktive deltagelse generelt) i vidt omfang deltagelse, der er tilrettelagt af tilrettelæggere. I den tilrettelagte deltagelse er der en klar opdeling mellem den professionelle producent, og dem der deltager, selvom deltagelsesdiskursen netop ikke gør dette synligt. En deltager er altså medskaber og indholdsudfylder af et allerede tilrettelagt koncept. Det strider noget mod det demokratiske ideal om, at publikum skal være deltagere og skabe produktet, som deltagelsesdiskursen lægger op til. Heri åbnes for spørgsmålet om ophavsrettigheder, der særligt er blevet diskuteret i relation til den digitale kultur på nettet. Som flere iagttagere har påpeget, så er der nogen, der kapitaliserer på det gratis, frie, lystfyldte arbejde, der udføres i deltagelseskulturen (Gauntlett, Turner, se også Shanks og Svabo). I eksemplet Happy er det forretningen omkring superstjernen Pharrell, der tjener på publikums velvillige, entusiastiske og taknemmelige deltagelse. FN skriver på forsiden af hjemmesiden dayofhappiness om formålet med Day of Happiness: Let s reclaim happiness. Advertisers tell us that happiness comes from buying and consuming their products. Celebrities and the media pretend it comes with beauty & fame. And politicians claim that nothing matters more than growing the economy. ( ) Which do you think matter most? Money & stuff. Happiness & wellbeing. Vote now!

6 110 K&K Kultur&Klasse Sara Malou Strandvad & Connie Svabo Tilrettelagt deltagelse 111 For FN er samarbejdet et scoop, og for Pharrell giver samarbejdet også god promotion. Ud over at deltage i projektet #happyday lancerede Pharrell på dagen også en ny T-shirtkollektion med happy-budskaber. Tilsyneladende er der ikke noget modsætningsforhold mellem at promovere Pharrell og hans T-shirts og budskabet om ikke at lade sig føre bag lyset af de kendte og mediernes promovering af skønhed og berømmelse. Konklusion: tilrettelagt deltagelse udfoldet Deltagelseskulturens fremvækst er et markant empirisk fænomen, som kan iagttages i en lang række medie- og kulturproduktioner, ligesom der er en interesse for deltagelse på tværs af faglitteraturer. I medie- og kulturforskningen er interessen for deltagelse relateret til en bred orientering mod publikums måde at bruge og skabe mening med medie- og kulturprodukter. Ifølge denne litteratur går publikum fra at være beskuer til at være deltagende medproducent. I artiklen udfoldes deltagelse gennem en beskrivende analyse af det populærkulturelle projekt Happy, af superstjernen Pharrell Williams. Tilrettelagt deltagelse udfoldes gennem et begrebssæt, der tager udgangspunkt i almindelige funktioner i film- og medieproduktion: cast, crew, instruktør og publikum. Begrebssættet fra filmindustrien udvikles i dialog med den eksemplariske case, Happy, og i dialog med script-begrebet fra aktør-netværks-teorien. Et script er et indlejret handleprogram, der forsøger at foreskrive, hvordan handling skal udspille sig: Hvad aktører skal gøre og hvilke publikumspositioner situationer tilbyder. Et centralt ærinde med artiklen er at vise, hvordan deltagelse nøje er tilrettelagt. Deltagelsesformerne udfoldes som castet deltagelse, den klikkende publikummer, instruktørerne og de indholdsproducerende crew. I den castede deltagelse har deltageren været til audition og er udvalgt til at danse i 24hoursofhappy. Den klikkende publikummer er den interaktive webbruger, der får onlineprojektet Happy til at vokse med sine likes og sharings. Instruktørerne i wearehappyfrom viser en mere kreativ og improviseret form for deltagelse, hvor Happy-universet har fået sit eget virale liv, hvor publikum rundt i verden har bidraget til at skabe et globalt internetfænomen. Det indholdsproducerende crew i #happyday viser en anden form for tilrettelagt deltagelse, hvor der stilles en ramme til rådighed for publikum, som de selvstændigt udfolder sig i. Deltagelsesformerne i Happy står i kontrast til en demokratisk deltagelsesdiskurs, hvor deltagelse sættes lig med fri selvskabende leg, og hvor det dermed kan synes, som om der ingen grænser er for deltagernes kreative udfoldelse. Happydeltagelse er tilrettelagt deltagelse. LITTERATURLISTE Agger, Annika og Birgitte Hoffmann. Borgerne på banen. København: Velfærdsministeriet, Akrich, M. og B. Latour. A Summery of a Convenient Vocabulary for the Semiotics of Human and Nonhuman Assemblies. Shaping technology/building society studies in sociotechnical change. Red. Bijker, W.E og Law. Chambridge, Massachusets og London: The MIT Press, 1992, Bishop, Caire. Participation and Spectacle: Where Are We Now. Living as Form Socially Engaged Art form Red. Nato Thompson. New York: Creative Time Books, Carpentier, Nico. New Configurations of the Audience? The Challenges of User-Generated Content for Audience Theory and Media Participation. The Handbook of Media Audiences. Red. Virginia Nightingale. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2011, Delwiche, Aaron Alan og Jennifer Jacobs Henderson. The Participatory Cultures Handbook. Routledge, Faulkner, Robert R. og Howard S. Becker. Do You Know? The Jazz Repertoire in Action. The University of Chicago Press, Fiske, John. Television Culture. London: Methuen, Gauntlett, David. Making is Connecting The social meaning of creativity, from DIY and knitting to YouTube and Web 2.0. Cambridge: Polity Press, Hall, Stuart. Encoding/decoding. Culture, Media, Language. Red. Stuart Hall, Dorothy Hobson, Andrew Lowe og Paul Willis. London: Hutchinson, 1980, Hebdige, Dick. Subculture The meaning of style. London: Methuen, Hvenegaard Rasmussen, Casper, Henrik Jochumsen og Dorte Skot-Hansen. Biblioteket i byudviklingen, oplevelse, kreativitet og innovation. Danmarks Biblioteksforening og Det Informationsvidenskabelige Akademi, Jantzen, Christian, Mikael Vetner, Julie Bouchet. Oplevelsesdesign. Frederiksberg: Samfundslitteratur, Jenkins, Henry. Textual Poachers Television Fans and Participatory culture. New York: Routledge, Kelty, Christopher, Aaron Panofsky, Morgan Currie, Roderic Crooks, Seth Erickson, Patricia Garcia, Michael Wartenbe og Stacy Wood (2014): Seven Dimensions of Contemporary Participation Disentangled, Journal of the Association of Information Science and Technology, published online: 28 May Latour, Bruno. Pandora s hope: essays on the reality of science studies. Boston: Harvard University Press Law, John og Annemarie Mol. Notes on Materiality and Sociality The Sociological Review, 43: , Marcus, Greil. Lipstick traces a secret history of the twentieth century. Belknap Press of Harvard University Press, 2009 (oprindeligt udgivet 1990). McRobbie, Angela. In the Culture Society Art, Fashion and Popular Music. London: Routledge, Oudshoorn, Nelly and Trevor Pinch: How Users Matter: The Co-Construction of Users and Technologies. Cambridge/London: The MIT Press, Sanders, Elizabeth B. og Pieter J. Strappers. Co-creation and the new landscapes of design. CoDesign International Journal of CoCreation in Design and the Arts. Red. Elisabeth B. Sanders og Pieter J. Strappers. Columbus, Ohio: MakeTools, 2008, 5-18.

7 112 K&K Kultur&Klasse Shanks, Michael og Connie Svabo. Mobile-media Photography: New Modes of Engagement. Digital Snaps: the new face of photography. Red. Jonas Larsen og Mette Sandbye. New York: IB Tauris, 2014, Schilling, Mary Kaye. 22. November Simon, Nina. The participatory museum. Museum 2.0, Thévenot, Laurent. Engaging in the politics of participative art in practice. Artistic Practices: Social Interactions and Cultural Dynamics. Red. Tasos Zembylas. London: Routledge, Turner, Graeme. Ordinary People and the media the demotic turn. London: Sage, 2011.

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Crowdsource the city. Interview med Andreas Wolf, kandidat i Sustainable Cities ved Aalborg Universitet.

Crowdsource the city. Interview med Andreas Wolf, kandidat i Sustainable Cities ved Aalborg Universitet. Crowdsource the city SPACEHIVE, MINDMIXER, TAG DEL og INNOSITE er eksempler på crowdsourcing-platforme, som de senere år har gjort det muligt at samle ideer, stemmer og penge til alt fra udvikling af en

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Digitale medier i dansk

Digitale medier i dansk Digitale medier i dansk Hvorfor og hvordan? DPU, AU 11.01.13 Sune Weile, Sct. Knuds Gymnasium suneweile.wordpress.com Digital dannelse Hvordan underviser vi digitalt indfødte i anvendelsen af digitale

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation

Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation Kjetil Sandvik, lektor ved Medier, Erkendelse og Formidling, KU Leder af masteruddannelsen i Cross

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Hvad vil det sige at inddrage brugerne? Kristina Risom Jespersen Aarhus Universitet 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 1 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 2 1 11/11/2008

Læs mere

Fra konstruktive studier af videnskab til aktør- netværksteori. Forelæsning, videnskabsteori, 17/4-2012, v. Nis Johannsen

Fra konstruktive studier af videnskab til aktør- netværksteori. Forelæsning, videnskabsteori, 17/4-2012, v. Nis Johannsen Fra konstruktive studier af videnskab til aktør- netværksteori Forelæsning, videnskabsteori, 17/4-2012, v. Nis Johannsen Mit udgangspunkt Tekster Olesen: Konstruktive studier af videnskab og virkelighed.

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Den globale udviklings betydning for kulturel deltagelse

Den globale udviklings betydning for kulturel deltagelse Den globale udviklings betydning for kulturel deltagelse Bjarki Valtysson Lektor Moderne kultur Institut for Kunst og Kulturvidenskab Københavns Universitet Oversigt Konvergens Digitale flows i netværkssamfundet

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..?

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? 94.600 hits 1 Instrumentel ambition? 2 Instrumentel ambition? 3 Instrumentel ambition? For hvem giver det her mening????? LEADING WORK MEANINGFULNESS

Læs mere

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del Bilag 195 Offentligt Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Folketingets Kulturudvalgs høring 24. september 2014 Peter Schønning Mit oplæg Relationship

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen.

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen. At lytte aktivt Tid: 1½ time Deltagere: 4-24 personer Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder Praktisk: telefon med stopur, plakat med lytteniveauer, kopi af skema Denne øvelse

Læs mere

Teknologistudier & Design 1/5-2009, v.nj

Teknologistudier & Design 1/5-2009, v.nj Teknologistudier & Design 1/5-2009, v.nj Agenda - intro Teknologiens politik Teknologistudier natur og baggrund Aktør-netværksteori Dørens sociologi Scriptmetaforen Diskussion - kritik og implikationer

Læs mere

Præstation vs. Resultat

Præstation vs. Resultat Drømmen We want to be competitive at the highest international level, and by that achieve the opportunity to play against the best players in the world. Præstation vs. Resultat Inflection Point 10x change

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

DANS, BEVÆGELSE OG KOREOGRAFI PÅ MELLEMTRINET

DANS, BEVÆGELSE OG KOREOGRAFI PÅ MELLEMTRINET DE 7 K ER: Læringsdimensioner i, OG PÅ MELLEMTRINET En uge sammen med en professionel danser fra teatret Aaben Dans, hvor fokus er på at skabe og medskabe og finde glæde i den man er. Danseforløbet trækker

Læs mere

At bygge praksisfællesskaber i skolen

At bygge praksisfællesskaber i skolen Søgeord PracSIP Interaktiv læring Interaktiv platform Læringsplatform Praksisfællesskaber Abstract: PracSIP At bygge praksisfællesskaber i skolen En PracSIP er en webbaseret tjeneste, som understøtter

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Tegnet kommunikerer REPRÆSENTATION, KODER & SEMIOTIK

Tegnet kommunikerer REPRÆSENTATION, KODER & SEMIOTIK REPRÆSENTATION, KODER & SEMIOTIK Introduktion til værktøjet 1. Tegnet og repræsentationen: Tegn som repræsentative via semiotik 2. Den rigtige verden og tegnet: Repræsentation og mening 3. Tegnets natur:

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation IKI 12.3.2009 Præsentation ved Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Opfindelser på opfordring Få de rigtige idéer og før dem ud i livet Case: Mælkeanalyse

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.)

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Interaktiv filmanalyse med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser Hvorfor fokus på levende

Læs mere

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner?

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner? Analyseapparat Spændingsfeltetmellemonline ogofflineinteraktioner Hvadbetyderforholdetml.onlineog offlineforsocialeinteraktioner? I teksten Medium Theory (Meyrowitz 1994) fremlægger Meyrowitz en historisk

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Spil i undervisningen

Spil i undervisningen Indledning tema 1: Spil i undervisningen Steffen Löfvall Chefkonsulent Dekansekretariatet for uddannelse Copenhagen Business School sl.edu@cbs.dk Michael Pedersen Specialkonsulent Akademisk IT Roskilde

Læs mere

It didaktik i filosofi

It didaktik i filosofi It didaktik i filosofi Fagdidaktisk kursus i filosofi, tirsdag den 26. november 2013 Plan for oplægget: Generelle it-didaktiske betragtninger IT og filosofi Film om videnskabsteori Hjemmeside om politisk

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Integrated journalism in Europe. Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk

Integrated journalism in Europe. Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk Integrated journalism in Europe Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten Roland Johansen * krj@dmjx.dk Integrated journalism in Europe Og i undervisningen? Asbjørn Slot Jørgensen * asbo@dmjx.dk Kresten

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Social bæredyg5ghed i Paamiut Asasara

Social bæredyg5ghed i Paamiut Asasara 09/06/13 Social bæredyg5ghed i Paamiut Asasara FRIHED: At borgerne frit kan deltage og bidrage med deres egne ønsker og ressourcer 5l projektets ak5viteter, når de har lyst og mulighed for det 1 VISIONER

Læs mere

DEN RENE VARE EFTER LUKKETID. Janni, Tobias, Camille og Soffi

DEN RENE VARE EFTER LUKKETID. Janni, Tobias, Camille og Soffi DEN RENE VARE EFTER LUKKETID Janni, Tobias, Camille og Soffi 1 Ide, historie og ramme: Program: Vi har valgt at lave et cross media koncept for forbrugerprogrammet Den Rene Vare. Både fordi opgaven foreskrev,

Læs mere

AARHUS 2017. BUM seminar, den 29. januar 2016 Gitte Bligaard / Maria Vandborg / Pia Buchardt

AARHUS 2017. BUM seminar, den 29. januar 2016 Gitte Bligaard / Maria Vandborg / Pia Buchardt AARHUS 2017 BUM seminar, den 29. januar 2016 Gitte Bligaard / Maria Vandborg / Pia Buchardt o Hvad er en kulturhovedstad - Aarhus 2017? o Hvordan sammensættes programmet? o Konkrete projekter HVAD ER EN

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Demokratiske byrum. Fra demokratisk symbol til platform for demokratisk udfoldelse

Demokratiske byrum. Fra demokratisk symbol til platform for demokratisk udfoldelse Louise Vogel Kielgast Project Manager 20. Januar 2016 Aarhus, Danmark Demokratiske byrum Fra demokratisk symbol til platform for demokratisk udfoldelse DEMOKRATI det associative * Fællesskab gennem erfaring

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Kultur & Læring? Kulturregion Storstrøm. Beth Juncker Professor

Kultur & Læring? Kulturregion Storstrøm. Beth Juncker Professor Kultur & Læring? Kulturregion Storstrøm Beth Juncker Professor 23/12/2016 2 23/12/2016 3 Faxe kommune vil være et godt sted at leve og opleve - og være kendt for et godt, mangfoldigt og aktivt kultur og

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Biblioteker i oplevelsesøkonomien

Biblioteker i oplevelsesøkonomien Biblioteker i oplevelsesøkonomien Dorte Skot-Hansen Statsbiblioteket i Århus, maj 2007 Indhold Kulturpolitiske tendenser Oplevelse som omdrejningspunkt Hvad er oplevelsesøkonomi? Oplevelse som strategisk

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

STOP! Ka vi ik lige ta den igen?

STOP! Ka vi ik lige ta den igen? STOP! Ka vi ik lige ta den igen? Organisatoriske forandringsprocesser: Fra ord til kroppe i udforskning Af Tinna Knudsen, Mette Dal Hasager, Britta Møller Stud.mag i Læring og forandringsprocesser. Institut

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Generelt: I denne opgave omhandler pensum generelt koblingen mellem IT-systemer, som et medium hvorved brugerne af disse systemer udfører sproghandlinger.

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Dorte Skot-Hansen, Center for Kulturpolitiske Studier, DB. Kulturens Potentialer. RUC d. 13. september 2007

Dorte Skot-Hansen, Center for Kulturpolitiske Studier, DB. Kulturens Potentialer. RUC d. 13. september 2007 Dorte Skot-Hansen, Center for Kulturpolitiske Studier, DB Kulturens Potentialer RUC d. 13. september 2007 Det er ikke teaterets formål at bekræfte publikum i det, de ved eller synes i forvejen. Det er

Læs mere

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 PROGRAM EFTERÅR 2005 DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst/

Læs mere

STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING BONDERØVEN, DR

STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING BONDERØVEN, DR CROSS MEDIA BRUGERINVOLVERING DMJX STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING BONDERØVEN, DR Gruppe 6 Henrik Jøj Katrine Juel Laura Aagaard Victor Plank Gruppe 6 Katrine Juel, Laura Aagaard, Henrik Jøj, Victor Plank

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

2.2 Du har potentiale

2.2 Du har potentiale 22 DU HAR POTENTIALE - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 22 Du har potentiale Introduktion til denne lovsangsaften Denne aften handler om reflektion, over vores betydning for Gud Når Gud elsker

Læs mere

Sociale medier og fiktionalisering. Carsten Stage lektor ved IÆK

Sociale medier og fiktionalisering. Carsten Stage lektor ved IÆK Sociale medier og fiktionalisering Carsten Stage lektor ved IÆK 1 Birgitte Nyborgs Twitter-profil https://twitter.com/birgittenyborg_ 2 Definition Fiktionalisering fungerer som et signal om, at det fortalte

Læs mere

Nyt perspektiv på arbejdspladslæring

Nyt perspektiv på arbejdspladslæring Nyt perspektiv på arbejdspladslæring Lisbeth Aagaard Mountfield Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Artiklen beskriver, hvordan

Læs mere

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention nikolaj stegeager erik laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention Nikolaj Stegeager og Erik Laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring udvikling intervention Nikolaj

Læs mere

Sådan bruger du Facebook sider

Sådan bruger du Facebook sider Sådan bruger du Facebook sider Timeline designet er på samme måde som i de personlige profiler. Det giver mulighed for at lave en flot designet side for sin virksomhed, organisation eller forening. Siderne

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Skriveøvelse 1. Digital Æstetik: Analyse. Indholdsfortegnelse. Martin Nøhr Martin Nøhr Antal anslag: Redegørelse...

Skriveøvelse 1. Digital Æstetik: Analyse. Indholdsfortegnelse. Martin Nøhr Martin Nøhr Antal anslag: Redegørelse... Skriveøvelse 1. Digital Æstetik: Analyse Martin Nøhr 20104799 Antal anslag: 9.485 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Analyse... 3 Konklusion... 6 Litteraturliste... 7 1 Problemformulering I forbindelse

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Tættere på betingelser

Læs mere

Om GolfWalk.com GolfWalk er den virtuelle golfbane på nettet. Du kan finde GolfWalk på www.golfwalk.com eller gennem www.webwalk.dk.

Om GolfWalk.com GolfWalk er den virtuelle golfbane på nettet. Du kan finde GolfWalk på www.golfwalk.com eller gennem www.webwalk.dk. www. - Den virtuelle golfbane på nettet Boldsen Industriel Design www. 3D interface af golfbanen Om GolfWalk er den virtuelle golfbane på nettet. Du kan finde GolfWalk på www.golfwalk.com eller gennem

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (red.) Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen

Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (red.) Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (red.) Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen Indhold Kreativitet på skolernes dagsorden en introduktion Af Lene Tanggaard og Svend Brinkmann.............................7

Læs mere

Digital strategi og lederen på de sociale medier

Digital strategi og lederen på de sociale medier Digital strategi og lederen på de sociale medier Mads Cramer, Digital Chef @madscramer Mere synlighed Bedre indsigter Tættere engagement 7 digitale kommunikation trends Når som helst, hvor som helst, uanset

Læs mere

KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER

KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NETVÆRKSMEDIER Lisbeth Klastrup STRATEGISK KOMMUNIKATION

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya

BA 1. Semester. Eksamen synopsis. Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya BA 1. Semester Eksamen synopsis Udarbejdet af Neslihan Gökce Kaya 2013 BA 1. Semester Econcept development Præsentation og Motivation Til eksamen har min gruppe og jeg arbejdet med 3 rapporter indenfor

Læs mere

CITIZEN SCIENCE: ONLINE SOCIAL SCIENCE EKSPERIMENTER

CITIZEN SCIENCE: ONLINE SOCIAL SCIENCE EKSPERIMENTER CITIZEN SCIENCE: ONLINE SOCIAL SCIENCE EKSPERIMENTER, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE, AGENDA Citizen Science: Online social science eksperimenter Eksperimenter Social science eksperimenter Om metoden Hvordan

Læs mere

Tema 1: Helheder og sammenhænge

Tema 1: Helheder og sammenhænge Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk Organisationsudvikling Tema 1: Helheder og sammenhænge Udvalgte modeller til at støtte evnen at se og forstå sammenhænge i helikopterperspektiv

Læs mere

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools ES Positive European Schools On-line-kursus Modul 5 Practice Engagement og mening This project has been funded with support from the European

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Den larmende verden!!

Den larmende verden!! BLOG DIG TIL SUCCES Den larmende verden Den larmende verden Overflod af indhold og afsendere 1/4 af alt indhold er i dag skabt af brugerne selv 10 timer Så meget content indtager vi hver eneste dag 5x

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD

LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER I DAGTILBUD DISPOSITION Præsentation af den nye uddannelse Baggrund Vinkel på uddannelsen Kompetencemål Uddannelsen i praksis et eksempel Inspirationsmateriale udkast

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Det nye BRANDTS - et kunstmuseum der arbejder med visuel kultur. media literacy visual literacy

Det nye BRANDTS - et kunstmuseum der arbejder med visuel kultur. media literacy visual literacy Leslie Ann Schmidt Formidlings- og publikumschef, Brandts Det nye BRANDTS - et kunstmuseum der arbejder med visuel kultur media literacy visual literacy Leslie Ann Schmidt Formidlings- og publikumschef,

Læs mere

Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1

Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1 Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1 Marie Louise Juul Søndergaard, DD2010 Studienr. 20104622 Anslag: 11.917 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 AUTO ILLUSTRATOR 2 METAFORER OG METONYMIER

Læs mere

Berettermodellen FILMUGE. Kortfilm

Berettermodellen FILMUGE. Kortfilm FILMUGE Berettermodellen MUST DO - TRICKS - OG ANDET DANSK FAGLIGT 1 2 Anslag: stemningssætter - en lille appetitvækker Præsentation af personer, tid og sted. Uddybning: Lære personerne at kende - kan

Læs mere

Leroy Anderson Koncerter i Danmark

Leroy Anderson Koncerter i Danmark 1 (5) Fremførelser af komponisten s musik Musikdirektører: Stiftelsen The Foundation vil gerne i kontakt med band- og orkesterledere i Norden, som har spillet eller kommer til at spille musikstykker komponeret

Læs mere