Sara Malou Strandvad & Connie Svabo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sara Malou Strandvad & Connie Svabo"

Transkript

1 Sara Malou Strandvad & Connie Svabo Tilrettelagt deltagelse 101 Sara Malou Strandvad & Connie Svabo Lektor, ph.d., i Performance-design på Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitet. Lektor, ph.d., i Performance-design på Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitet. Tilrettelagt deltagelse Happy-deltagelsesformer Scripted participation: Happy ways of participating Illustrated with the case of Pharrell William s global hit Happy and its life on the internet, this paper looks into how audience participation can be scripted and how scripted forms of participation can morph. Positioned in participatory culture studies, originating from cultural and media studies, this paper proposes a perspective inspired by actor-network theory that highlights the script entail in planned participation and the ways in which this script may sometimes be followed and sometimes also be used as a repertoire to improvise over. Based in empirical examples from Happy the paper outlines four ways of making audiences participate: as cast in well-defined productions, as interactive audience participating by clicking, liking and commenting, as crew conducing a set assignment in a larger production, and as re-producers making their own versions of an original format. With these four forms participation, the paper suggests seeing participatory culture as a multiple and on-going phenomenon where planners aim to configure users and users contribute with re-configurations that planners may take up. KEYWORDS participation; script; planning; improvisation; actor-network theory; popular culture Deltagelsens æstetik er blevet uomgængelig både i kunsten og populærkulturen. Hvor publikum tidligere kunne læne sig tilbage og passivt beskue, skal de i dag inddrages og se sig selv i aktion. Artiklen viser, hvordan deltagelse tilrettelægges gennem et globalt, kommercielt og internetbaseret deltagelsesfænomen: Happy af Pharrell Williams, der er et af tidens allerstørste pophits. På hjemmesiden 24hoursofhappy kan man se verdens første 24-timers musikvideo. Mens Happy kører på repeat og et steadicam bevæger sig rundt i Los Angeles, danser et væld af forskellige mennesker til sangen og viser en deltagelsesæstetik, hvor alle kan danse til Happy. Efter lanceringen af 24hoursofhappy har publikum, på eget initiativ, lagt egne videoer på YouTube i samme format, hvor de selv danser til sangen, i deres egen by. I samarbejde med FN s International Day of Happiness præsenterede Pharrell Williams 20. marts, 2014, #happyday, hvor publikum, ud over at donere penge til FN s indsamling, kunne indsende deres egne dansevideoer, som efterfølgende blev klippet sammen til et #happyday supercut.

2 102 K&K Kultur&Klasse Sara Malou Strandvad & Connie Svabo Tilrettelagt deltagelse 103 På baggrund af webbaseret informationssøgning om Happy tematiserer artiklen, hvordan deltagelse tilrettelægges i professionelt tilrettelagte medie- og kulturproduktioner. Igennem beskrivelser af de forskellige måder, hvorpå Happy-deltagelse konfigureres, bidrager artiklen til en forståelse af deltagelse som et multipelt og foranderligt fænomen. Artiklen foreslår, inspireret af aktør-netværks-teori, at se deltagelsesformer som indeholdende scripts, der kan følges eller improviseres på baggrund af. Til at beskrive de forskellige former for deltagelse der optræder i eksemplet Happy, introducerer artiklen en række termer fra film- og medieproduktion: Som cast performer deltagere i en velplanlagt produktion, som interaktivt publikum klikker, liker og kommenterer deltagere på nettet, som instruktører laver deltagere deres egne versioner af Happy-videoen, og som crew udfører deltagere en lille produktionsopgave i en stor Happy-produktion. Med disse fire former for deltagelse viser artiklen, at selv den stramt styrede deltagelse, som Happy er et eksempel på, videreudvikles til nye virale former. Dette sker tilsyneladende ikke på producenternes initiativ, men vokser ud af web 2.0 deltagelsespraksisser, hvor særligt YouTube spiller en central rolle og planlæggere søger herefter at tilrettelægge en ny deltagelsesform, hvori selvopfundne deltagelsespraksisser kan integreres. Artiklen viser herigennem, at deltagelse ikke er et entydigt fænomen men findes i flere former, der konstant videreudvikles. Deltagelseskulturens fremvækst Deltagelse er blevet tematiseret og behandlet inden for en række forskellige faglitteraturer, der knytter sig til bestemte genstandsfelter: Designforskningen diskuterer medskabelse (Sanders og Stappers), samtidskunstforskningen diskuterer deltagelseskunst (Bishop), museumsforskningen diskuterer publikumsaktiviteter (Simon), biblioteksforskningen diskuterer brugerinvolvering (Hvenegaard et al.), og den offentlige kulturforvaltning satser generelt på at involvere borgerne (Agger og Hoffmann). Det gennemgående træk på tværs af genstandsfelter er skiftet fra publikum til deltager. Deltagelseskultur udgør således et spirende forskningsfelt med et vidt forgrenet rodnet. På den baggrund er der i dag opstået en ny forskningslitteratur, der omhandler deltagelseskulturer på tværs af genstandsfelter (Delwiche og Henderson). Denne nye litteratur tager udgangspunkt i kulturstudietraditionen og medieforskningen, som en indgang til at begribe publikums deltagelse. Inden for kulturstudier har man igennem mange år talt om ind- og afkodning af kulturprodukter og derigennem vist, at modtageren ikke nødvendigvis opfatter produkters betydning på samme måde som afsenderen intenderer (Hall). Den dominerende, intenderede indkodede mening er blevet sat over for en subversiv, forstyrrende afkodning. I kulturstudier har fokus været på borgernes egne kulturskabelsesprocesser; hvordan de bruger, omformer og skaber kulturprodukter, for eksempel i subkulturelle udtryk (Hebdige). Undergrundsparadigmet DIY (do-ityourself), der bl.a. spillede en vigtig rolle i punkbevægelsen (Marcus), inkarnerer dette fokus på egenproduktioner. DIY beskriver, at enhver selv kan lave ting, og betegner samtidig det subsistensøkonomiske princip, som kendetegner undergrundsproduktioner: at ingen tjener på produktionen, omkostningerne ved produktionen holdes i bund og et eventuelt overskud geninvesteres i produktionen (McRobbie). På denne måde har DIY en klar politisk signalværdi, som går hånd i hånd med kulturstudie-traditionens pointe om borgernes subversive medproduktioner af kulturen. Inden for medieforskningen har der tilsvarende været fokus på, hvordan modtagere af populærkulturelle underholdningsprogrammer ændrer og udfordrer betydninger og dermed skaber et semiotisk demokrati (Fiske, se også Jenkins). Ideen om demokratisering gennem mediebrug fik for alvor fat med internettets fremvækst. Deltageren som medieproducent, som internettet og særligt web 2.0 giver mulighed for, er blevet tillagt en positiv værdi, der sættes op som modstykke til den klassiske passive måde at være publikum på (især foran fjernsynet). Et aktivt, deltagende publikum tænkes at udvide oplevelsen og berige den, gøre den dybere, mere intens, interessant, vedkommende og nærværende, eksistentielt og politisk opbyggelig (Gauntlett). Web 2.0 kan på den måde ses som en digital pendant til den analoge DIY-kultur. Det vil sige, at man selv laver alverdens ting og potentielt tillægger dette politisk værdi som modstykke til en styret kommerciel kultur men nu gør man det digitalt. Deltagelseskulturen er måske ikke så fri, som de optimistiske læsninger af DIY, egne kulturelle praksisser og web 2.0 lægger op til. Deltagelse indeholder en demokratisk fordring, altså en ambition om at integrere og aktivere brugere. Men: Det er tilrettelæggerne, der styrer. Selv når medproduktion lægges ud til brugerne, så er det stadig tilrettelagt deltagelse, og ikke brugerne selv, der på eget initiativ vælger og tilrettelægger deltagelsen. Demokratiseringen bliver måske et dække over magtforhold, hvor deltagerne optræder som statister og folkelig kolorit i tilrettelagte og styrede medieproduktioner (Turner). Med andre ord er deltagelse ofte blevet diskuteret som et positivt fænomen og på den anden side som et fænomen, der dækker over bagvedliggende ulige magtforhold. Som alternativ til polariseringen mellem styret (= problematisk) og selvgenereret (= positiv) deltagelse har forskellige forskere de senere år foreslået deltagelsestypologier, der indeholder flere parametre end blot kontinuummet mellem planlagt og ikke-planlagt deltagelse (Carpentier, Kelty et al., Thévenot). Med multifacetterede beskrivelser af deltagelse, der blandt andet spørger ind til, hvad præcist deltagerne skal deltage i og bidrage med, åbner disse nye tilgange op for at se deltagelse som et multipelt fænomen. I forlængelse heraf vil vi foreslå at se nærmere på de forskellige scripts, der ligger indlejret i forskellige deltagelsesformer. Scriptede deltagelsesformer Til at begribe de rammer for deltagelse, som sættes op i medie- og kulturproduktioner, er ideen om scripts anvendelig. I en dansk sammenhæng har oplevelsesforskere benyttet en drejebogsmetafor til at forstå og analysere tilrettelagte situationer,

3 104 K&K Kultur&Klasse Sara Malou Strandvad & Connie Svabo Tilrettelagt deltagelse 105 som indeholder en rækkefølge af handlinger (Jantzen, Vetner og Bouchet). Disse handlinger foregår mellem en episodes begyndelse og afslutning, og udspiller sig mellem faste hovedrolleindehavere: Denne struktur kaldes episodens drejebog eller script, skriver Jantzen, Vetner og Bouchet (200), og fortsætter: Et script er [ ] en struktur, som beskriver den rette rækkefølge af begivenheder i en specifik situation (201, citat i originalen). Drejebogsmetaforen er nyttig i forhold til at forstå og analysere, hvordan handlinger udspiller sig i komplekse deltagelsessituationer. Vi vil benytte denne indsigt, men vil uddybe og multiplicere script-begrebet: Der findes ikke ét script, der findes mange (Law og Mol). I forskningstraditionen aktør-netværks-teori er et script et handleprogram; et intenderet mønster af aktivitet (Akrich og Latour). Et script forsøger at foreskrive, hvordan handling skal udspille sig: Hvad aktører skal gøre og hvilke publikumspositioner situationer tilbyder. Men et script står ikke uimodsagt: Scriptede handleprogrammer er altid til forhandling, de udfordres altid: Der er anti-programmer til ethvert program. Med termer som inskriptioner, deskriptioner, handleprogrammer og anti-programmer har en lang række teknologistudier beskrevet, hvordan brugeres handlinger bliver guidet og formet men ikke determineret af teknologiske artefakter (Akrich og Latour, Oudshoorn og Pinch). Det analytiske udgangspunkt er således en ikke-deterministisk relation mellem artefakt og aktion. I enhver situation er der potentielt en lang række scripts i spil. Det store spørgsmål er, hvordan handling ender med at udspille sig som Latour siger: Handling er en begivenhed (Latour 281). I en deltagelsessituation vil nogle scripts være indlejret i tilrettelæggernes drejebog og den fysiske udformning af handleprogrammet, andre defineres af varierende omgivelser, tilfældige forbipasserende, etc., og atter andre scripts består af deltagernes vilje og intention. Deltagelsessituationen kan ses som noget, der scriptes, tilrettelægges, men samtidig er deltagelsessituationen også noget, der forhandles. Deltagelse er en situation, hvor forskellige intentioner og potentialer mødes og brydes. Et videre perspektiv i scriptbegrebet, når det udfoldes i forhold til deltagelseskultur og deltagelsesformer, er, at det vellykkede script måske netop foreskriver et tilrettelagt rum for publikums egne handleprogrammer, eller hvad man kan kalde improvisation. Som Becker og Faulkner beskriver improvisation, er improvisation ikke fri leg, men derimod baseret på et repertoire som de improviserende er velbevandrede udi (Faulkner og Becker). Det vil sige, at når publikum improviserer, så skal de ikke deltage ud i det blå, men inden for nogle tilrettelagte rammer. Tilrettelæggelsen er med til at udstikke et handlerum, som publikum udfolder sig i. Deltagelsesformer i Happy Sangen Happy er ikke kun et kommercielt, globalt underholdningsprodukt, det er samtidig et produkt, der er opstået på baggrund af et andet kommercielt, globalt underholdningsprodukt. Sangen stammer fra soundtracket til animationsfilmen Despicable Me 2 (på dansk: Grusomme mig 2) fra Den officielle musikvideo er et sammenklip af den 24-timers musikvideo 24hoursofhappy. Ideen med den 24-timers musikvideo stammer fra den franske instruktør-duo We Are From LA (WAFLA), og er et format, der kan ses som en knopskydning på et underholdningsprodukt fra et underholdningsprodukt, som får sit eget liv med dette nye format. 24hoursofhappy: cast-medlemmerne og publikummerne I 24hoursofHappy er de deltagende castet. Ved at søge på the making of 24hoursofhappy kan man på nettet læse og se tilrettelæggernes overvejelser omkring projektet (Schilling): 400 mennesker optræder med den 4 minutter lange sang. Pharrell optræder i starten af hver time og hans optræden efterfølges af 14 andre performere, hvoraf enkelte er kendte mennesker. Filmningen foregår i Los Angeles og følger kontinuerligt en rute rundt i byen igennem døgnet. Der er ingen klip fra sted til sted, eller spring i tid. Optagelserne tog 11 dage og castingen udgjorde en vigtig del af forberedelsesarbejdet. Tilrettelæggerne fortæller, at de var interesserede i at få så forskelligartet en gruppe som muligt: Alle aldre, etniciteter, typer almindelige mennesker som man møder dem i et indkøbscenter så længe deltagerne var underholdende nok til fire minutters film. Tusinder gik til audition, og casterne var overraskede over deltagernes talent og entusiasme. Ud over de mange på forhånd castede deltagere blev nogle også castet på stedet, under optagelserne. Hvis tilrettelæggerne mødte en cool person, spurgte de om vedkommende ville være med i en Pharrell-video, og så sprang folk til. Alle deltagere, også Pharrell, fik ét take til at optræde. Tilrettelæggerne fremhæver, at dette planlægningsmæssige forhold har givet æstetikken i produktionen sin karakter af spontanitet. Castingen betyder, at publikums deltagelse ikke er tilfældig, men at de deltagende er udvalgt til at spille rollen som deltagere. Samtidig er formatet, de skal deltage i, klart defineret: De får én chance til at danse til ét nummer. Dermed er der ikke så meget forvirring om, hvad der skal foregå. Attraktionsværdien er muligheden for at indgå i en Pharrell-video. Den castede deltagelse handler om deltagelse og ser ud som deltagelse, men tilbyder ikke deltageren et stort kreativt råderum bortset fra handlerummet omkring hvordan dansen og performancen skal foregå. Denne deltagelsesform kalder vi castet deltagelse. Deltageren har været til audition og er udvalgt til at spille deltager ud fra en bestemt kropslig, kønsmæssig og racemæssig fremtrædelsesform og mere subtilt som nogle der ser ud, som om de kan være Happy på den rigtige måde. De er på denne måde castet til at spille en særlig happy udgave af sig selv, samtidig med at de holder sig inden for rammerne af den overordnede fortælling. Den castede deltager illustrerer en kropsligt båret, performance-baseret indlevelse i et hverdagslignende univers, som samtidig er en musikvideo. Der er således tale om en performativ deltagelse, hvor deltageren bidrager med indlevelse og vilje til at træde frem i en bestemt form og bidrage gennem en kropslig medspillen i en situation, der udfolder sig i en større spatiotemporal begivenhed. Der foreligger et handleprogram, hvor deltageren skal bidrage til at skabe en imaginær hverdagslig virkelighed.

4 106 K&K Kultur&Klasse Sara Malou Strandvad & Connie Svabo Tilrettelagt deltagelse hoursofHappy er en interaktiv hjemmeside. Med lanceringen af projektet produceres således også en anden type deltagere: De interaktive brugere af hjemmesiden. På hjemmesiden er et interaktivt element, et 24-timers ur, hvor man kan klikke rundt i de 24-timers musikvideo. Publikum deltager, når de ser 24hoursofHappy og klikker rundt på musikvideoen. Desuden kan publikum kommentere videoerne på nettet. Denne type publikumsdeltagelses kalder vi den interaktive bruger, den klikkende publikummer, der med sine kliks og likes og sharings får Happy til at vokse. Den deltagelse, som den interaktive bruger illustrerer, når vedkommende klikker, er en helt basal deltagelsesform, som er tænkt med i konstruktionen af websitet 24hoursofhappy. Her bidrager deltageren med en på forhånd fastlagt, ret simpel og ofte enkeltstående stimulus, som udløser en effekt. Deltagelsen er her stramt styret: Rammerne for publikums deltagelse er nøje fastlagt, og instruktionen af denne deltagelse er bygget ind i det materielle set-up og består af en mekanisk, fysisk bevægelse. We are Happy from : instuktørerne 24hoursofHappy har fået sit eget liv på nettet, hvor publikumsgrupperinger på eget initiativ, men på baggrund af formatet fra musikvideoen, optager sig selv danse og optræde til sangen, og i visse tilfælde spille coverversioner af nummeret. På nettet findes der nu dansevideoer fra byer rundt omkring på kloden. Disse YouTubevideoer udstyres med en titel, der viser, hvorhenne de er optaget, og nogle gange også et gruppemæssigt eller organisatorisk tilhørsforhold. Videoerne hedder we are Happy from. Fænomenet har endda fået sin egen hjemmeside wearehappyfrom, der er lavet for at udtrykke taknemmelighed over for Pharrell og WAFLA. 7. oktober 2014 er der 1950 videoer fra 153 lande. 24hoursofHappy har således affødt elementer af den digitale version af DIYkulturen. Publikum har lavet deres egne dansevideoer i deres egne byer, som en genindspilning af Happy i LA, eller de har lavet coverversioner af sangen, som de har scenograferet, koreograferet, optaget og lagt på nettet som musikvideo. Et drivende element i deltagelsesformen i wearehappyfrom er selvdokumentation. Deltagerne bidrager med en koreograferet Happy-udgave af sig selv. Der er således et selv-dokumentarisk element i flere af projekterne. Det selvstændige virale liv, som 24hoursofHappy har affødt er et godt eksempel på deltagelse gennem egenproduktioner. Her er deltagerne altså producenter af egne produktioner. Til at begribe den deltagelsesform benytter vi begrebet instruktør. Med det mener vi, at deltagerne har selvbestemmelse, idet de producerer på eget initiativ. Men samtidig udfolder produktionen sig inden for Happy-universet og i direkte reference til det. Det, deltagerne her skaber, er en nedskaleret produktion, med dem selv og deres venner og deres sted i hovedrollen. Denne type deltagelse kan beskrives med henvisning til de klassiske kulturstudie- og medieforskningstilgange, hvor mediebrugere bliver medskabere. Dette er et godt eksempel på, at deltagerne både underlægger sig den ramme, som manifesteres af Happy-universet, og samtidig bidrager til og transformerer denne ramme. I denne deltagelsesform er det ikke besluttet, at deltagerne skal bidrage eller med hvad deltagerne opfinder selv konceptet med at genskabe Happy verden over. #happyday: crew-medlemmerne FN vedtog i 2011 en resolution, der anerkender glæde, happiness, som et fundamentalt menneskeligt mål. I 2014 samarbejdede Pharrell med FN om afholdelsen af denne dag gennem projektet #happyday, hvor publikum kunne uploade videoer til sangen Happy, inden for et bestemt tidsrum, på en bestemt hjemmeside. Videoerne blev siden kurateret af Pharell og klippet sammen til et såkaldt supercut, som viser et udsnit af deltagere. Her er det væsentligt at tilrettelæggerne klipper i publikums bidrag for at gøre dem appetitlige og bringe dem tættere på Pharrell. Ligesom 24hoursofHappy er #happyday et eksempel på, at publikums aktive deltagelse tilrettelægges. Men hvor 24hoursofHappy illustrerer en deltagelsesform, hvor deltagerne er castet til at spille sig selv, så illustrerer #happyday en anden form, hvor der stilles en ramme til rådighed for publikum, som de selvstændigt kan udfolde sig i. I #happyday indgår deltagerne som crew. Deltageren som crew er en indholdsproducerende deltager, der får en bunden opgave, som de løser hjemme. Mens wearehappyfrom illustrerer en deltagelse, der er lukket om sig selv og har sin egen produktion som formål, er #happyday og deltagelsen som crew et eksempel på, at det producerede indhold ikke kun er en selvstændig enhed, men også først og fremmest en lille bid af et større tilrettelagt design. I denne type aktivitet engagerer deltageren sig i en aktivitet, som kan have en håndværksmæssig eller kunstnerisk karakter, og bidrag bliver udvalgt på baggrund af deres æstetiske kvaliteter eller mangler på samme. Det drejer sig om individuelt at skabe eller bidrage til den kollektive skabelse af et artefakt, en genstand eller et værk. Der er en vis åbenhed i deltagelsen. Deltagelsen er ikke fuldstændig fastlagt på forhånd. Det er en scriptet deltagelse med plads til selvstændig indholdsudfyldelse og dermed med tilladelse til lidt improvisation. Et særligt kendetegn ved deltagelsen som crew er, at man med sit bidrag tilføjer til andres design, at man bygger videre og tilføjer små bidder og ikke nødvendigvis laver et helt produkt selv. Deltagelsens æstetik er således en mosaik, hvor hver deltager udfylder en brik i et format, der er opstillet af tilrettelæggerne. Som endnu en krølle på halen i fortællingen om Happy optrådte Pharrell ved Oscar-uddelingen 2. marts 2014, hvor han fik en række kendte skuespillere til at optræde inden for deltagelsesæstetikken, som projektet inkarnerer: De rejste sig og dansede til Happy. På denne måde lykkedes det at få udbredt projektets format. Happy har formået at formatere en hverdagsaktivitet: at danse til et pophit, og når publikum nu danser til Happy, betyder det således, at deres

5 108 K&K Kultur&Klasse Sara Malou Strandvad & Connie Svabo Tilrettelagt deltagelse 109 hverdagsaktivitet samtidig bliver en reference til Happy-universet. Der opstår en dobbelthed, hvor det at danse som en selv til nummeret transformeres til at være en reference til andre mennesker, der danser som sig selv til nummeret. Her sker der til Oscar-showet en nivellering og sammenblanding af stjerner og almindelige mennesker. Scriptede deltagelsesformer Når deltagelse tilrettelægges og scriptes, kan det gøres på flere forskellige måder. Tidspunktet for publikums involvering og graden af involvering kan variere meget. Publikum kan være med til at beslutte hvad der skal foregå, de kan være med til at designe et værk, de kan lave en selvskabt produktion, indgå som med-spillere, blande sig med performere, gøre noget eller give feedback. Alle de fire typer vi har beskrevet her,: cast-medlemmet, publikummeren, instruktør og crew-medlemmet, er i udgangspunktet tænkt som kropslig tilstedeværende deltagelse i en kulturel begivenhed. Vi har beskrevet typerne ved at reflektere over, hvordan deltageren konstitueres i begivenheden og ved at analysere hvilken aktivitetsform, deltagelsen indgår i. Hvad er formålet med aktiviteten? Hvordan kurateres publikums bidrag? Hvad er objektet, som deltagelsen er medskaber af? Hvad er manuskriptet for deltagelsen og deltagelsens æstetik? Fremtidige empiriske studier kan udvide typologiseringen af deltagelsesformer. Deltagelsesform Cast Interaktiv bruger Instruktør Crew Eksempel 24hoursofhappy 24hoursofhappy WeareHappy from #happyday Hvad er formålet med deltagelsen? Hvilken indflydelse har deltageren på det producerede? At medvirke i optagelsen af en professionelt tilrettelagt musikvideo Deltageren har indflydelse på måden, han eller hun selv bevæger sig på At være netbaseret publikum for en professionelt tilrettelagt musikvideo Deltageren kan bidrage til videoens popularitet ved at besøge sitet og sprede budskabet om det At lave sin egen, lokale version af Happy-videoen Deltageren laver egenproduktion og bestemmer over casting, koreografi, scenografi, redigering og offentliggørelse (via YouTube) At bidrage til en større kollektiv global version af Happy Deltagerne byder ind med en fra deres hånd færdig produktion, denne produktion redigeres så den kan indgå som en lille del af den større produktion Ovenfor har vi set på Happy og på hvordan dette eksempel indeholder forskellige deltagelsesformer. På denne baggrund kan casen virke uproblematisk, som et format der lader publikum komme på banen og være med til at forme projektet. For eksempel kan vi antage at fænomenet wearehappyfrom overrasker tilrettelæggerne, og at #happyday opstår på baggrund af publikums interesse for selv at producere videoer på baggrund af 24hoursofhappy; altså som et eksempel på brugerdrevet innovation. Desuden kan vi argumentere for, at der er en demokratisering igennem hele projektet, hvor superstjernen Pharrell danser sammen med og indgår på lige fod i musikvideoen sammen med publikum. Altså at publikum kan lege musikvideostjerne, mens stjernen kan lege deltager. Imidlertid er der forhold, som kan være med til at nuancere denne beskrivelse og kaste nyt lys på rammerne for deltagelse. Mens deltagelsesdiskursen, som vi også har anlagt i relation til Happy, understreger publikums aktive rolle i at medskabe produktet, så tenderer denne diskurs til at ignorere det faktum, at deltagelsen er tilrettelagt. Hvor DIY og de optimistiske læsninger af web 2.0 beskriver selvgenererede deltagelsesformer, der er styret og opfundet og drevet af deltagerne selv på basisdemokratisk vis, så illustrerer Happy en tilrettelagt form for deltagelse. Publikums aktive deltagelse i Happy er karakteriseret ved at lade sig inspirere af den brugerskabte kultur og integrere denne i projektet men ikke at være det. Det vil altså sige, at mens nogle former for deltagelse (selvskabt, selvforsynende, lokal håndværks-diy-kultur) faktisk mere er skabelse end deltagelse, så er Happy (og publikums aktive deltagelse generelt) i vidt omfang deltagelse, der er tilrettelagt af tilrettelæggere. I den tilrettelagte deltagelse er der en klar opdeling mellem den professionelle producent, og dem der deltager, selvom deltagelsesdiskursen netop ikke gør dette synligt. En deltager er altså medskaber og indholdsudfylder af et allerede tilrettelagt koncept. Det strider noget mod det demokratiske ideal om, at publikum skal være deltagere og skabe produktet, som deltagelsesdiskursen lægger op til. Heri åbnes for spørgsmålet om ophavsrettigheder, der særligt er blevet diskuteret i relation til den digitale kultur på nettet. Som flere iagttagere har påpeget, så er der nogen, der kapitaliserer på det gratis, frie, lystfyldte arbejde, der udføres i deltagelseskulturen (Gauntlett, Turner, se også Shanks og Svabo). I eksemplet Happy er det forretningen omkring superstjernen Pharrell, der tjener på publikums velvillige, entusiastiske og taknemmelige deltagelse. FN skriver på forsiden af hjemmesiden dayofhappiness om formålet med Day of Happiness: Let s reclaim happiness. Advertisers tell us that happiness comes from buying and consuming their products. Celebrities and the media pretend it comes with beauty & fame. And politicians claim that nothing matters more than growing the economy. ( ) Which do you think matter most? Money & stuff. Happiness & wellbeing. Vote now!

6 110 K&K Kultur&Klasse Sara Malou Strandvad & Connie Svabo Tilrettelagt deltagelse 111 For FN er samarbejdet et scoop, og for Pharrell giver samarbejdet også god promotion. Ud over at deltage i projektet #happyday lancerede Pharrell på dagen også en ny T-shirtkollektion med happy-budskaber. Tilsyneladende er der ikke noget modsætningsforhold mellem at promovere Pharrell og hans T-shirts og budskabet om ikke at lade sig føre bag lyset af de kendte og mediernes promovering af skønhed og berømmelse. Konklusion: tilrettelagt deltagelse udfoldet Deltagelseskulturens fremvækst er et markant empirisk fænomen, som kan iagttages i en lang række medie- og kulturproduktioner, ligesom der er en interesse for deltagelse på tværs af faglitteraturer. I medie- og kulturforskningen er interessen for deltagelse relateret til en bred orientering mod publikums måde at bruge og skabe mening med medie- og kulturprodukter. Ifølge denne litteratur går publikum fra at være beskuer til at være deltagende medproducent. I artiklen udfoldes deltagelse gennem en beskrivende analyse af det populærkulturelle projekt Happy, af superstjernen Pharrell Williams. Tilrettelagt deltagelse udfoldes gennem et begrebssæt, der tager udgangspunkt i almindelige funktioner i film- og medieproduktion: cast, crew, instruktør og publikum. Begrebssættet fra filmindustrien udvikles i dialog med den eksemplariske case, Happy, og i dialog med script-begrebet fra aktør-netværks-teorien. Et script er et indlejret handleprogram, der forsøger at foreskrive, hvordan handling skal udspille sig: Hvad aktører skal gøre og hvilke publikumspositioner situationer tilbyder. Et centralt ærinde med artiklen er at vise, hvordan deltagelse nøje er tilrettelagt. Deltagelsesformerne udfoldes som castet deltagelse, den klikkende publikummer, instruktørerne og de indholdsproducerende crew. I den castede deltagelse har deltageren været til audition og er udvalgt til at danse i 24hoursofhappy. Den klikkende publikummer er den interaktive webbruger, der får onlineprojektet Happy til at vokse med sine likes og sharings. Instruktørerne i wearehappyfrom viser en mere kreativ og improviseret form for deltagelse, hvor Happy-universet har fået sit eget virale liv, hvor publikum rundt i verden har bidraget til at skabe et globalt internetfænomen. Det indholdsproducerende crew i #happyday viser en anden form for tilrettelagt deltagelse, hvor der stilles en ramme til rådighed for publikum, som de selvstændigt udfolder sig i. Deltagelsesformerne i Happy står i kontrast til en demokratisk deltagelsesdiskurs, hvor deltagelse sættes lig med fri selvskabende leg, og hvor det dermed kan synes, som om der ingen grænser er for deltagernes kreative udfoldelse. Happydeltagelse er tilrettelagt deltagelse. LITTERATURLISTE Agger, Annika og Birgitte Hoffmann. Borgerne på banen. København: Velfærdsministeriet, Akrich, M. og B. Latour. A Summery of a Convenient Vocabulary for the Semiotics of Human and Nonhuman Assemblies. Shaping technology/building society studies in sociotechnical change. Red. Bijker, W.E og Law. Chambridge, Massachusets og London: The MIT Press, 1992, Bishop, Caire. Participation and Spectacle: Where Are We Now. Living as Form Socially Engaged Art form Red. Nato Thompson. New York: Creative Time Books, Carpentier, Nico. New Configurations of the Audience? The Challenges of User-Generated Content for Audience Theory and Media Participation. The Handbook of Media Audiences. Red. Virginia Nightingale. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2011, Delwiche, Aaron Alan og Jennifer Jacobs Henderson. The Participatory Cultures Handbook. Routledge, Faulkner, Robert R. og Howard S. Becker. Do You Know? The Jazz Repertoire in Action. The University of Chicago Press, Fiske, John. Television Culture. London: Methuen, Gauntlett, David. Making is Connecting The social meaning of creativity, from DIY and knitting to YouTube and Web 2.0. Cambridge: Polity Press, Hall, Stuart. Encoding/decoding. Culture, Media, Language. Red. Stuart Hall, Dorothy Hobson, Andrew Lowe og Paul Willis. London: Hutchinson, 1980, Hebdige, Dick. Subculture The meaning of style. London: Methuen, Hvenegaard Rasmussen, Casper, Henrik Jochumsen og Dorte Skot-Hansen. Biblioteket i byudviklingen, oplevelse, kreativitet og innovation. Danmarks Biblioteksforening og Det Informationsvidenskabelige Akademi, Jantzen, Christian, Mikael Vetner, Julie Bouchet. Oplevelsesdesign. Frederiksberg: Samfundslitteratur, Jenkins, Henry. Textual Poachers Television Fans and Participatory culture. New York: Routledge, Kelty, Christopher, Aaron Panofsky, Morgan Currie, Roderic Crooks, Seth Erickson, Patricia Garcia, Michael Wartenbe og Stacy Wood (2014): Seven Dimensions of Contemporary Participation Disentangled, Journal of the Association of Information Science and Technology, published online: 28 May Latour, Bruno. Pandora s hope: essays on the reality of science studies. Boston: Harvard University Press Law, John og Annemarie Mol. Notes on Materiality and Sociality The Sociological Review, 43: , Marcus, Greil. Lipstick traces a secret history of the twentieth century. Belknap Press of Harvard University Press, 2009 (oprindeligt udgivet 1990). McRobbie, Angela. In the Culture Society Art, Fashion and Popular Music. London: Routledge, Oudshoorn, Nelly and Trevor Pinch: How Users Matter: The Co-Construction of Users and Technologies. Cambridge/London: The MIT Press, Sanders, Elizabeth B. og Pieter J. Strappers. Co-creation and the new landscapes of design. CoDesign International Journal of CoCreation in Design and the Arts. Red. Elisabeth B. Sanders og Pieter J. Strappers. Columbus, Ohio: MakeTools, 2008, 5-18.

7 112 K&K Kultur&Klasse Shanks, Michael og Connie Svabo. Mobile-media Photography: New Modes of Engagement. Digital Snaps: the new face of photography. Red. Jonas Larsen og Mette Sandbye. New York: IB Tauris, 2014, Schilling, Mary Kaye. 22. November Simon, Nina. The participatory museum. Museum 2.0, Thévenot, Laurent. Engaging in the politics of participative art in practice. Artistic Practices: Social Interactions and Cultural Dynamics. Red. Tasos Zembylas. London: Routledge, Turner, Graeme. Ordinary People and the media the demotic turn. London: Sage, 2011.

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Teknologistudier & Design 1/5-2009, v.nj

Teknologistudier & Design 1/5-2009, v.nj Teknologistudier & Design 1/5-2009, v.nj Agenda - intro Teknologiens politik Teknologistudier natur og baggrund Aktør-netværksteori Dørens sociologi Scriptmetaforen Diskussion - kritik og implikationer

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Generelt: I denne opgave omhandler pensum generelt koblingen mellem IT-systemer, som et medium hvorved brugerne af disse systemer udfører sproghandlinger.

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Formidling der brænder igennem

Formidling der brænder igennem Formidling der brænder igennem 1. møde, den relationelle formidling Gentofte Hovedbibliotek Den 3. april 2012 Amalie Jeanne Formål med Udviklingsforummet Er at sætte fokus på formidling i biblioteket både

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

EXPERIENCE DESIGN. Strategisk oplevelsesøkonomi

EXPERIENCE DESIGN. Strategisk oplevelsesøkonomi Strategisk oplevelsesøkonomi Eventets DNA (Have 2004 via Lyck 2008) Oplevelseskompas (Lund 2005) Flow i oplevelsen (Csikszentmihalyi 1975) The Four Realms of an Experience (Pine & Gilmore 1999) Flow Four

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan (Aug. 2011) 2012 Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Engelsk

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

DEN RENE VARE EFTER LUKKETID. Janni, Tobias, Camille og Soffi

DEN RENE VARE EFTER LUKKETID. Janni, Tobias, Camille og Soffi DEN RENE VARE EFTER LUKKETID Janni, Tobias, Camille og Soffi 1 Ide, historie og ramme: Program: Vi har valgt at lave et cross media koncept for forbrugerprogrammet Den Rene Vare. Både fordi opgaven foreskrev,

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd.

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. AM:2010, Nyborg den 9. november 2010 Hvordan bliver arbejdsmiljøpsykologien

Læs mere

Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling

Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling Adjunkt i samfundsvidenskab Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Navn Navnesen Workshop 9: Vil anerkendelse af økonomi som en del af socialrådgiveres faglige

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

SocialSemantics. Facebook-konkurrencer

SocialSemantics. Facebook-konkurrencer SocialSemantics Facebook-konkurrencer Agenda : Forstå at bruge det her og omsæt det til noget, der spredes på brugernes præmisser - vi er på udebane som virksomheder Hvad vil/kan virksomhederne på facebook?

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere Velkommen til Get Moving 2010 Hånd i hånd med vores brugere Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland Hvorfor? - Den brændende platform Samfundet uden for bibliotekerne Vidensamfundets

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Design for social interak0on + evaluering in situ SAINT2014

Design for social interak0on + evaluering in situ SAINT2014 Design for social interak0on + evaluering in situ SAINT2014 Opsummering: faglige forudsætninger, læringsmål og kursets struktur Faglige forudsætninger på kurset (fra kursuskataloget) Faglige forudsætninger:

Læs mere

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet?

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? Oplæg til vejledning Sundhedsapp.dk - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? - Kan man overhovedet forestille sig at udarbejde en prototype uden nogle former for feedback?

Læs mere

Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus. Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media

Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus. Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media Dagens tekst Berlingske hvem er vi? Mediernes digitale udfordringer

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Sådan bruger du Facebook sider

Sådan bruger du Facebook sider Sådan bruger du Facebook sider Timeline designet er på samme måde som i de personlige profiler. Det giver mulighed for at lave en flot designet side for sin virksomhed, organisation eller forening. Siderne

Læs mere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Lisbeth Klastrup Forskningsgruppen Digital Kultur og Mobil Kommunikation IT Universitetet i København Agenda Sociale medier, identitet og (selv)fortælling

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab

Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab DUN konference 2012 Charlotte Albrechtsen & Tine Wirenfeldt Jensen Program 1. Studiekompetenceområdet:

Læs mere

TURSTRUK: GESTALTENDE ARBEJDE for EKSAMENSARBEJDE i KULTURVIDENSKAB tilknyttet: Metafor og kognitiv neurovidenskab: kognitionsteorier, metafor som

TURSTRUK: GESTALTENDE ARBEJDE for EKSAMENSARBEJDE i KULTURVIDENSKAB tilknyttet: Metafor og kognitiv neurovidenskab: kognitionsteorier, metafor som TURSTRUK: GESTALTENDE ARBEJDE for EKSAMENSARBEJDE i KULTURVIDENSKAB tilknyttet: Metafor og kognitiv neurovidenskab: kognitionsteorier, metafor som forståelse og analyser om brugen af metaforer i kognitiv

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Kom i gang med. Find på Programmér Del

Kom i gang med. Find på Programmér Del Kom i gang med Find på Programmér Del version 1.3 SCRATCH er et nyt programmeringssprog. Med Scratch kan du lave dine egne interaktive animationer, spil og musik. Scratch er gratis og "open source". Du

Læs mere

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025

Artiklen kan findes online på http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=13025 Denne artikel er gemt fra Kommunikationsforum.dk den 25-02-2008 Kommunikationsforum er et branchesite, der henvender sig målrettet til alle, som arbejder professionelt med kommunikation. Kommunikationsforum

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK

FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK fremtidens Se introduktionsfilmen til arbejdet med Digitale Fortællinger bibliotek DIGITALE FORTÆLLINGER 3 Brugerne og biblioteket 3 Hvad er digitale

Læs mere

Præmis/metahistorie: At skabe en forældrefri zone, hvor børn kan udfolde deres egen verden uden forældres indblanding.

Præmis/metahistorie: At skabe en forældrefri zone, hvor børn kan udfolde deres egen verden uden forældres indblanding. Analyse af cross media koncept: DR Ultra Pendlerkids Pendlerkids er som udgangspunkt en fiktionsserie produceret til DR Ultra. Det er en komediemusical-serie for børn, der på nuværende tidspunkt kører

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

MOBILE STRATEGIER. Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk

MOBILE STRATEGIER. Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk MOBILE STRATEGIER Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk Agenda Tal og facts Mobil strategi Hvad betyder det for jeres organisation/webredaktører Taktiske valg Baby steps and the big picture Hvordan

Læs mere

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Justine Grønbæk Pors Jgp.lpf@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Center for Skoleledelse Copenhagen

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Business Development Chris&an Steen Jensen, cje@egmont.com. Internt dokument

Business Development Chris&an Steen Jensen, cje@egmont.com. Internt dokument Business Development Chris&an Steen Jensen, cje@egmont.com Internt dokument Digitale Center, DK CRM Marke&ng Consul&ng Tech Forretnings- udvikling Hvad kan det dække? Nye produkter baseret på proper&es

Læs mere

Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14

Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14 Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14 Elevator pitch 20 sekunders præsentation Elevator pitch Eksempler https://www.youtube.com/watch?v=dqiee-g_-uc https://www.youtube.com/ watch?v=phyu2bthk4q

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

Den kreative skole! Lene Tanggaard, Ph.d., Professor

Den kreative skole! Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Den kreative skole! Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Hovedpointer 1) Fællesgør ansvar 2) Du behøver ikke at kunne forme det i ler! 3) Bevæg jer på kanten I et forskningsmæssigt perspektiv At beskrive og

Læs mere

ARKITEKTSKOLEN AARHUS : INSTITUT IV : BACHELORUDDANNELSEN : E06 : HOTEL HJEMLIGHED

ARKITEKTSKOLEN AARHUS : INSTITUT IV : BACHELORUDDANNELSEN : E06 : HOTEL HJEMLIGHED TÆNK! BUDGETHOTELLET NU MOODBOARD...forsøger at imitere en følelse af hjemlighed, ved at genskabe en miniudgave af gæsternes hjem med discountprodukter. GRUPPENS MÅL...at understrege at man befinder sig

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

Jørgen Bloch-Poulsen Senior external lecturer, University of Copenhagen, DK (Department of Law, the Masters Programme in Conflict Mediation).

Jørgen Bloch-Poulsen Senior external lecturer, University of Copenhagen, DK (Department of Law, the Masters Programme in Conflict Mediation). 1 Participation som magtmekanisme - mellem constraint og empowerment i organisatorisk (inter)aktionsforskning? 05.05.2011 Marianne Kristiansen & Jørgen Bloch-Poulsen Bio: Marianne Kristiansen Associate

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Undervisningsplan. Ledelse som narrativ praksis. MPA-hold 2013. 4. semester. Efterår 2014. Fagkoordinator. Undervisere

Undervisningsplan. Ledelse som narrativ praksis. MPA-hold 2013. 4. semester. Efterår 2014. Fagkoordinator. Undervisere Undervisningsplan Ledelse som narrativ praksis MPA-hold 2013 4. semester Efterår 2014 Fagkoordinator Klaus Majgaard, Adjungeret Professor, CVL Undervisere Klaus Majgaard, Adjungeret Professor, CVL Tid

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

KL + COK: Ledelse i den nye folkeskole TEMA 1

KL + COK: Ledelse i den nye folkeskole TEMA 1 KL + COK: Ledelse i den nye folkeskole TEMA 1 Temaer 1 Hvad ved vi fra forskningen? 2 Hvordan skal skolelederne inspireres af andre ledere? 3 Hvad er skoleledernes største ledelsesudfordringer? 2 Udfordring

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea I teatergruppen Batida har vi igennem lang tid haft et stort ønske om at bygge en kunstnerisk bro til Nordkorea. I foråret 2012 lykkedes det, efter

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere

Konference om byggeri af fremtidens skole 2014 1. oktober 2014. It, nye læringsformer, rum og rummelighed i fremtidens skole

Konference om byggeri af fremtidens skole 2014 1. oktober 2014. It, nye læringsformer, rum og rummelighed i fremtidens skole Konference om byggeri af fremtidens skole 2014 1. oktober 2014 It, nye læringsformer, rum og rummelighed i fremtidens skole Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Ny dansk startup bobler af glæde

Ny dansk startup bobler af glæde Online trends Start-ups Guides to Social Media Home About Linked In gruppen Trends Start-ups Guides Articles search... Home» Articles» Ny dansk startup bobler af glæde Ny dansk startup bobler af glæde

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Hvordan ser succes ud for dig og din virksomhed?

Hvordan ser succes ud for dig og din virksomhed? Faust Dyrbye Cases Hvordan ser succes ud for dig og din virksomhed? Som Danmarks eneste strategiske udstillingsbureau arbejder vi indædt for, at gøre danske virksomheders deltagelse på messer og udstillinger

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere