Man høster, som man sår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Man høster, som man sår"

Transkript

1 Man høster, som man sår Executive SUmmary Indbydelse til tegning af kapitalandele i BRIDGE FUNDING med en mindstetegning på DKK

2 BRIDGE FUNDING Kong Christians Allé Aalborg Cvr. nr T: E: DISCLAIMER: Nærværende EXECUTIVE SUMMARY er udarbejdet af BRIDGE FUNDING, og den er alene til orientering. Den er ikke og skal ikke opfattes som hverken tilbud eller opfordring til at købe kapitalandele. Der henvises til det fulde prospekt inkl. tegningsmateriale, der kan rekvireres på eller med angivelse af navn, adresse, og tlf. nr. Der er i tegningsperioden oprettet en hotline på tlf hvortil konkrete spørgsmål kan rettes.

3 VELKOMMEN Vil du være med til at skabe det førende EQUITY CROWDFUNDING selskab i Danmark, så indbyder vi et begrænset antal investorer til tegning af kapitalandele i BRIDGE FUNDING. Grundlaget for forretningskonceptet kan du læse mere om i dette executive summary, og herefter bestille det fulde prospekt. Vi tilbyder investorer et solidt afkast, indflydelse og muligheden for at være med til at skabe et selskab, der bringer investorer og kapitalsøgende iværksættere og virksomheder i kontakt med hinanden. Hele forretningsgrundlaget hviler på en solid professionel værdikæde for klienterne, og ikke mindst de investorer der skal investere i vores klienter. Et vinderprojekt, der forener stærke kompe tencer med en utvivlsomt unik value proposition og et klart fokus. Hit Rater EQUITY CROWD FUNDING udviklingen i udlandet i DKK mia. kr., samt forventninger til Det er første gang der direkte udbydes kapitalandele i et crowdfunding selskab i Danmark, og de imponerende vækstrater der ses i udlandet for crowdfunding, vil utvivlsomt være med til at skabe et fundament til, at du får en solid og spændende investering Udbuddet af kapitalandele er rettet mod de personer og virksomheder, som ønsker at få et solidt årligt afkast med store muligheder for exit og betydelig værdi stigning. 1 4 Køb af kapitalandele i BRIDGE FUNDING kan foretages for frie midler, pensionsmidler og selskabsmidler. Mindste investeringen er DKK , og der udbydes kapitalandele, svarende til 44% af selskabets samlede kapitalgrundlag via nyudstedelsen. Den nuværende ejerkreds sælger således ikke ud af deres ejerandele BRIDGE FUNDING Executive Summary

4 FORUDSÆTNING i EQUITY CROWDFUNDING lader mange mennesker købe små dele af en virksomhed via internetportaler, præsentationer og pitch-sessions. Det er typisk start- ups eller små- og mellemstore virk somheder, med et investerings- og ekspansionsbehov, der er i udbud og søger kapital. EQUITY CROWDFUNDING adskiller sig fra almindelig belønningsbaseret crowdfunding ved at give ejerandele, overskudsandele eller en attraktiv forrentning, og dermed muligheden for et konkret økonomisk afkast i stedet for produktbelønning. Som investor, medejer eller långiver, har man altså mulighed for et betydeligt bedre afkast af sin investering, end hvad man ville kunne opnå via traditionel formue placering. BEHOV SKABER MARKED De sidste 6 år har der været en altødelæggende finanskrise, som har efterladt Danmarks iværksættere og SMV virksomheder i en skygge af mangel på kapital. I ly af finanskrisen er der i udlandet opstået et spændende marked kaldet for crowdfunding, der faktuelt er et marked, der er vokset eksplosivt specielt i USA og Asien. De første spæde skridt til crowdfunding er ved at ske i Danmark, men det er kun starten på et nyt spændende eventyr, der vil sætte helt nye standarder i kapitalmarkedet. BRIDGE FUNDING har taget de bedste elementer af EQUITY CROWDFUNDING fra udlandet, og derefter forfinet og forædlet konceptet til danske standarder. Vi står således med en solid værdikæde overfor alle involverede parter, lige fra iværksætteren, SMV virksomhederne der søger kapital og frem til de investorer, der ønsker at investere i vores klienter. Vi udbyder nye kapitalandele, dels for at kunne foretage nødvendige IT investeringer, der fremadrettet skal sikre selskabet en førende position, og dels for at udbygge vores database af investorer til vores klienter, og sidst, men absolut ikke mindst, ønsker vi at kunne foretage pre-seed investeringer i lovende koncepter, personer eller virksomheder, der endnu ikke er klar til at få lavet et omfattende prospektarbejde og efterfølgende kapitalrejsning. 4 Executive Summary BRIDGE FUNDING

5 AFSÆTNING HVEM ER KLIENTERNE SMÅ- OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER (SMV) Virksomheder, med en omsætning på under DKK 100 mio., der ikke haft risikovillig kapital til rådighed i nævneværdig grad i altså mere end seks år. Disse har ikke haft adgang til risikovillig kapital i nævneværdig grad siden 2008 i altså mere end 6 år. Hovedparten af Danmarks investerings- og kapitalfonde har fokus på større virksomheder, hvor omsætningen typisk overstiger mindsr DKK 150 mio. årligt. Således har SMV virksom hederne ikke haft mange alternativer til bankfinansieret gæld, når der skal udvikles og gennemføres vækstplaner. Regeringen har for længst igangsat mange rigtig gode tiltag med vækstkaution, vækstlån, eksportkreditter m.v. En stor del af disse gode tiltag, er dog kendetegnet ved en høj egenkapitalfinansiering, eller medvirken fra egen bank. STARTUPS Innovative virksomheder og personer med særlige forudsætninger for at skabe en virksomhed er vi særligt glade for. Disse findes, og Danmark er god til at udvikle dem. Vi leder efter virksomheder og personer med et stort udviklingspotentiale og ambitioner også uden for landets grænser. Der kan både være tale om helt nye opfindelser, der skal inde fra garagen og ud i den virkelige verden, eller teknologiske virksomheder med behov for kapital. PRE-SEED INVESTERINGER (IN VIA) BRIDGE FUNDING har udviklet sit eget koncept under navnet IN VIA, der på latin betyder PÅ VEJ. Der er her tale om løst funderede startups, der endnu ikke er klar til en ekstern kapitaltilførsel. BRIDGE FUNDING kan tilbyde disse virksomheder, eller personer, at undersøge det samlede potentiale og investere mindre beløb som klog kapital, mod betydelige ejerandele. 5 BRIDGE FUNDING Executive Summary

6 INDTJENING FORRETNINGSOMRÅDER Pre-seed investeringer i personer eller virksomheder med særlige kompetencer eller et kommercielt forretningsgrundlag, der endnu ikke er klar til at få tilført ekstern kapital. Indtjeningen i BRIDGE FUNDING kommer fra flere forskellige forretningsområder. Kombinationen af den solide værdikæde der er etableret, og et mere end godt forretningskoncept, skaber et solidt fundament for driften. Hertil skal lægges de betydelige muligheder der findes, hvis bare en enkelt eller flere af vores klienter performer mærkbart. Forretningsområderne er opdelt i 5 kerner: Ideer og opfindelser opstår hele tiden særligt i krisetider, og Danmark har et konstant behov for fornyelse. Derudover repræsenterer vækstvirksomheder i disse faser en særlig mulighed for en større ejerandel, kombineret med muligheden for en højere værditilvækst. Vi ønsker at samle disse små investeringer under eget tag, hvor vi kan yde nødvendig vejledning, og følge investeringen tæt. Pre-seed investeringer udgør et lille beløb pr. investering, men med stort potentiale for afkast fremadrettet. Prospektudarbejdelse Vi udarbejder prospekter og præsentationer for vores klienter. Vi hjælper dem før, under og efter en kapitalrejsning, til gavn for virksomhederne, og de investorer der sætter penge i virksomheden. Succes Fee Vi modtager et resultatbaseret honorar, når vores klienter får rejst kapital, hvoraf en del kan afregnes i kapitalandele fra klientens side, således vi er med på vores klienters fremadrettede potentiale. Sekretariatsservice Vi varetager vores klienters kontakt med investorer, og tillige de formaliteter der skal overholdes, for at de kan fokusere på driften af virksomheden. Investordatabase og VIPINVESTOR.DK Vores samlede database af potentielle investorer til vores klienter, som ved aktivt arbejde skal udbygges med potentielle investorer om måneden, og således bliver yderst værdiskabende for BRIDGE FUNDING. IN VIA Vores eget forum for pre-seed investeringer, og en af hovedårsagerne til at der udbydes nye kapitalandele i Selskabet. Vi ønsker, i samråd med vores ADVISORY BOARD, at kunne deltage med meget små investeringer i lovende koncepter, der endnu ikke er klar til at få lavet prospekt og ekstern kapital rejsning. 6 Executive Summary BRIDGE FUNDING

7 KOMPETENCER & PRIVILEGIER ADVISORY BOARD ADVISORY BOARD er BRIDGE FUNDINGs selvstændige og uafhængige rådgivningskerne, der udelukkende består af relevante faglige spidskompetencer, til gavn for klienter, investorer, BRIDGE FUNDING og vores aktionærer. Ledelsen i BRIDGE FUNDING ønsker et tæt og fortroligt samarbejde med aktionærer, der er tilknyttet vores ADVISORY BOARD, og vil løbende benytte ADVISORY BOARD til at sikre kontinuitet i ekspertisen og kvaliteteten i vores serviceydelser. KUN FOR AKTIONÆRER At være medlem af ADVISORY BOARD i BRIDGE FUNDING er et særligt privilegium, der alene tilkommer dig, som aktionær i Selskabet. Som medlem af vores ADVISORY BOARD honoreres du dels efter individuel afltale med BRIDGE FUNDING ved levering af specifikke ydelser, dels af de nye og økonomisk velfunderede klienter, der har opnået deres mål om kapitalrejsning. Medlemmer af ADVISORY BOARD er berettiget til henvisning af klienter mod særskilt provisionsvederlag og der budgetteres med, at halv delen af klienterne er provisionsberettigede med ca. DKK pr. henvist klient. Medlemmer af ADVISORY BOARD belønnes med muligheder for betydelige følgeforretninger, som eks. bestyrelsesposter hos, eller direkte forretninger med, vores klienter og opgaver direkte for BRIDGE FUNDING. At være aktionær i BRIDGE FUNDING vil således kunne medføre betydelige følgeforretninger for dig som aktionær. 7 BRIDGE FUNDING Executive Summary

8 BENCHMARKING HITRATER.DK TM Ledelsen har anmodet to forskellige parter om at gennemgå 200 analyserende spørgsmål omkring forretningsplanen, i forbindelse med nærværende udbud af kapitalandele. Hitrater.dk er en standardmetode specielt udviklet til at analysere forretningscases, og bruges af investorer til at vurdere forretningsplanen, og muligheden for succes, samt eksekvering af denne. Hit Rater er dansk udviklet, og analysen er foretaget objektivt. BRIDGE FUNDING scorede fra 81,11% til 92,17% i de to tests. Hit Rater er en modulopbygget, pålidelig standardmetode til at screene, analysere og bench marke forretningscases. Er De iværksætter, investor, rådgiver eller projektleder, kan De med stor fordel benytte Hit Rater som indikator! Hit Rater giver overblik og indsigt gennem en præcis, direkte, øjeblikkelig score, der både er kvanti- og kvalitativ. Et vinderprojekt, der forener stær ke kompe tencer med en utvivlsomt unik value proposition og et klart fokus. Projektet er karakteriseret af vision, høj omtanke og handlingsbaseret slagkraft. Projektet lader sig hverken overraske af ændrede markedsvilkår eller intern modgang. De økonomiske udsigter for projektet er særdeles lovende i forhold til de faktiske risici. Markedet findes, og projektet ligger til at opnå en ledende position i den ønskede niche. Hit Rater test-udtalelse på BRIDGE FUNDING HitRater.dk 8 Executive Summary BRIDGE FUNDING

9 MILESTONES KORTSIGTEDE MÅLSÆTNINGER Som ledelse og aktionærer i BRIDGE FUNDING er det vores opgave at skabe succes for aktionærene samlet og individuelt. Den nuværende ledelse har erfaring og know-how til at eksekvere den forelagte forretningsplan. Vi ønsker tilført yderligere knowhow og netværk til Selskabet, med henblik på at performe fuldt ud og leve op til det samlede potentiale, der er i dette spændende marked. Kontakt os for at høre mere om vores langsigtede målsætninger. I vores daglige målrettede arbejde tager vi udgangspunkt i nedenstående kortsigtede målsætninger: 1. KVARTAL KVARTAL KVARTAL 20 Succes-fee klienter: 2-3 pr. måned ADVISORY BOARD: personer Online sidevisninger: stk. Netværksmøder: 6-8 stk./md. IN VIA investeringer: 4 stk. Investordatabase: 900 investorer Succes-fee klienter: 4-5 pr. måned ADVISORY BOARD: personer Online sidevisninger: stk. Netværksmøder: 6-8 stk./md. IN VIA investeringer: 2 stk. for kvartalet Investordatabase: investorer Succes-fee klienter: 6-8 pr. måned ADVISORY BOARD: personer Online sidevisninger: stk. Netværksmøder: 6-8 stk./md. IN VIA investeringer: 4 stk. for kvartalet Investordatabase: investorer 9 BRIDGE FUNDING Executive Summary

10 AFKASTET AFKAST-BUDGET DKK ANTAL KLIENTER PR. MÅNED Nye aktionæreres årlige andel af resultatet Årlig forrentning af investeret kapital,75% 37,51% 79,80% Der er ikke indregnet afkast på kapitalandele i klienter som performer, eller afkast på investeringer i virksomheder under IN VIA konceptet. Disse kan kun bidrage positivt til de årligt realiserede afkast. Tallene er baseret på skattesats i i HER FINDER VI MINDST 4 KLIENTER OM MÅNEDEN DER SØGER KAPITAL: Over klik via epn.dk, borsen.dk, business.dk m.v. 8 netværksmøder om måneden rundt i landet Etablering af tæt samarbejde med væksthusene 6-8 årlige deltagelser på relevante messer 2 temadage om måneden på uddannelsesinstitutioner Provision til aktionærer og medlemmer af ADVISORY BOARD ved henvisning af klienter. Der vil ligeledes løbende opstå muligheder for investering fra vores eget IN VIA koncept. 10 Executive Summary BRIDGE FUNDING

11 BESTYRELSE & LEDELSE Bestyrelsesformand, f ADVOKAT (H) PER JØRGENSEN Advokat med møderet for Højesteret. Eget advokatkontor, hvor man blandt andet bistår erhvervsdrivende fonde, fagforeninger og andre klienter indenfor ejendomsret og selskabsret. Har i en årrække undervist i lejeret og skatteret på handelsskoler. Næstformand, f KRISTIAN BUNDGAARD Driver eget ejendomsselskab siden med fokus på køb og salg samt udvikling af investeringsejendomme. Derudover har Kristian været iværksætter og investor i flere virksomheder. Indenfor og udenfor ejendomsbranchen. Som person er han manden, der får tingene til at ske, og ser flere muligheder end problemer. Adm. direktør, f PETER SEJER DYPEVAAG Selvstændig managementkonsulent med speciale i turnarounds og optimering af forretningsprocesser. Har rådgivet blandt andet Krak og flere mindre virksomheder i forbindelse med helt eller delvist salg af virksomheden. Under teorien findes der blandt andet en MBA fra INSEAD. Har blandt andet arbejdet for Krak, Eniro, KMD, og Damgaard Data (EDB Gruppen) 11 BRIDGE FUNDING Executive Summary

12 i OM DE NYE KAPITALANDELE Der udbydes ialt kapitalandele á DKK 1,00 til kurs 125 svarende til et samlet udbud på DKK Alle de udbudte kapitalandele er nyudstedte, den nuværende ejerkreds sælger således ikke ud af sin andel. Ved gennemførelse af det maksimale udbud, vil de nye kapitalandele andrage 44% af selskabet. Selskabet forventes efter udbuddet er afsluttet af blive noteret på DANSK OTC. Dette sker for at sikre en daglig prisdannelse på kapitalandelene. UDBUDDET AF KAPITALANDELE GENNEMFØRES MED FØLGENDE FORMÅL: BRIDGE FUNDING ønsker at have økonomiske muskler til at foretage små investeringer i spændende projekter med store afkastmuligheder IN VIA. BRIDGE FUNDING skal, på kort sigt, have en stærk IT-platform til håndtering af klienter og investorer, markedsføring, dokumenthåndtering, samarbejdspartnere, ADVISORY BOARD m.v., for at imødekomme en forventet større efterspørgsel efter selskabets ydelser. BRIDGE FUNDING ønsker at blive etableret som fondsmæglere under den nye FAIF i 20. BRIDGE FUNDING ønsker et stærkt netværk omkring selskabet, klienterne og investorene. Dette sker ved at aktionærerne inviteres til at deltage i vores ADVISORY BOARD. Medlemmer af ADVISORY BOARD har mulighed for mod aflønning at rådgive BRIDGE FUNDING og klienterne i forbindelse med udarbejdelse af prospekter. Medlemmer af ADVISORY BOARD har mulighed for lønnede opgaver og bestyrelsesposter hos klienterne efter kapitalrejsning er gennemført. Medlemmer af ADVISORY BOARD har mulighed for henvisning af klienter mod afregning af provision. Aktionærer i BRIDGE FUNDING har således mulighed for betydelige følgeforretninger af deres investering. 12 Executive Summary BRIDGE FUNDING

13 KONKURRENT-ANALYSE TRADITIONEL CROWDFUNDING BRIDGE FUNDING VÆRDIKÆDE VÆRDIKÆDE Formidler udelukkende kapital Egen investordatabase Drives på baggrund af en webbaseret platform Ingen rådgivende funktioner Snæver aktionærkreds ANDRE KONKURRENTER Af andre knap så synlige konkurrenter hører blandt andet større advokat- og revisionsfirmaer, mindre rådgivere, banker og lignende finansielle institutioner. Hertil kommer de større finanshuse, der typisk opererer med meget store tal. Få af dem tilbyder den samme solide værdikæde, som tilbydes klienter og investorer hos BRIDGE FUNDING. Laver prospekter og præsentationer Egen investordatabase Rådgiver iværksættere Bistår med forretningsudvikling Bistår investor og iværksættere med juridisk korrekt grundlag Tilfører kompetencer hvis nødvendigt Har egne investeringsselskaber for risikospredning Kan deltage i Pre Seed investeringer via IN VIA. Tilbyder sekretariatsservice for klienter Eget ADVISORY BOARD Bred aktionærkreds Klienten har mulighed for notering på DANSK OTC Mulighed for synergier mellem klienter Juridisk due dilligence Klienten har mulighed for fortrolighed under identificeringen af investorer 13 BRIDGE FUNDING Executive Summary

14 SPREDNING AF RISIKO LANCERING AF EGNE INVESTERINGSSELSKABER Nogle investorer vil kunne lide tanken om at investere i et enkelt selskab via BRIDGE FUNDING, mens andre investorer vil kunne lide tanken om at investere i unoterede kapitalandele generelt. Det er således vores opgave at tilgodese investorernes interesser på begge områder. Generelt anbefaler ledelsen i BRIDGE FUNDING, at man ikke bruger store dele af sin formue på investering i unoterede kapitalandele. Da minimumsgrænserne for investering i et enkelt selskab som regel er fra minimum DKK til DKK pr. investor, vil dette udelukke mange investorer fra at lave risikospredning af den del af deres formue, de har afsat til unoterede kapitalandele. Det er derfor hensigten at etablere en række investeringsselskaber, som herefter spreder deres risiko over flere forskellige porteføljeselskaber. Dette er ensbetydende med at den enkelte investor, med et beskedent beløb, kan sprede sin risiko over flere forskellige investeringer. Med introduktionen af vores egne investeringsselskaber, der herefter tiltrækker ekstern kapital med en mindste investering på DKK , og reinvesterer disse i flere forskellige projekter gerne med store synergieffekter har den mindre investor mulighed for at lave en risikospredning af sine midler. Eksempelvis kan en virksomhed, der er meget stærk på produktsiden, med fordel kunne benytte sig af en anden virksomhed, der er meget stærk på salgssiden, eller som har et stærkt netværk ved produktion eller etablering af en eksportkanal. BRIDGE FUNDING vil udover sædvanlig betaling og succesfee fra klienterne, som finansieres af disse selskaber, modtage et resultatafhængigt vederlag fra Selskaberne. Indtægter fra denne forretningsdel er ikke medregnet i præsenterede budgetter. 14 Executive Summary BRIDGE FUNDING

15 ET LILLE STYKKE DANMARKSHISTORIE BRIDGE FUNDING ønsker med udbuddet af nye kapitalandele i Selskabet at tiltrække nye aktionærer, som ønsker: at medvirke til at give etablerede virksomheder vækstpotentiale at medvirke til at give kommende stjerner på den danske erhvervshimmel mulighed for at få deres ideer og muligheder eksekveret at blive en del af et omfattende fordelagtigt, klogt- og handlekraftigt kompetencenetværk at få indflydelse og lave en pro fitabel forretning på det For at kunne følge med og op på efterspørgslen af de ydelser der tilbydes, er der behov for investe ringer der kan sikre Selskabets førende position i et marked, der forventes at stige eksplosivt de kommende år. Der er fra ledelsens side et særligt fokus på etablering af et fondsmæglerselskab med godkendelse til at operere i hele EU og Norge. Den økonomiske kapital der rejses i forbindelse med udbuddet, skal, som tidligere beskrevet, ligeledes bruges til at have de økonomiske muskler til at foretage ønskede investeringer i virksomheder, der endnu ikke er helt parate til at lave EQUITY CROWDFUNDING, nærmere bestemt BRIDGE FUNDINGs eget koncept: IN VIA. Der skal ligeledes investeres mindre beløb i vores elektroniske platform og i opbygningen af VIPINVESTOR.DK. BRIDGE FUNDINGs mål er at gøre hele selskabet så solidt og transparent som muligt, så du som ny aktionær i BRIDGE FUNDING oplever en professionel og kompetent varetagelse af dine midler Selskabets kapital. Vi ser frem til, at du vil være med til at skrive et lille stykke Danmarkshistorie indenfor iværksætteri. Vi glæder os til at samarbejde med dig

16 medvirk til at give etablerede virksomheder vækstpotentiale medvirk til at give kommende stjerner på den danske erhvervshimmel mulighed for at få deres ideer og potentiale eksekveret bliv en del af et omfattende fordel agtigt, klogt- og handlekraftigt kompetence-netværk få mulighed for betydelige følgeforretninger BRIDGE FUNDING Kong Christians Allé Aalborg Cvr. nr få mulighed for at blive en del af vores ADVISORY BOARD få indflydelse og lav en pro fitabel forretning på det T: E: vi glæder os til at samabejde med dig

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN Til OMX Københavns Fondsbørs A/S og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 10. november 2006 FirstFarms A/S offentliggør prospekt

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Finansiering efter EUDP - med Vækstfonden. Stig Poulsen, Vækstfonden 19. Januar 2011

Finansiering efter EUDP - med Vækstfonden. Stig Poulsen, Vækstfonden 19. Januar 2011 Finansiering efter EUDP - med Vækstfonden Stig Poulsen, Vækstfonden 19. Januar 2011 Agenda Hvad er Vækstfonden? Finansieringsmuligheder Hvad ser investorer på - hvordan ser forretningsplanen ud? 18. januar

Læs mere

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst 2 BØRSNOTERING Børsnotering for små og mellemstore virksomheder er igen blevet muligt i Danmark. Børsnotering kan være særdeles fordelagtigt for virksomheder, der vokser har et kapitalbehov på mindst DKK

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Vejen til kapital og kompetencer gennem CAT. Fra idé til virksomhed

Vejen til kapital og kompetencer gennem CAT. Fra idé til virksomhed Vejen til kapital og kompetencer gennem Fra idé til virksomhed Et unikt brand Forskerpark Innovationsmiljø Investeringsselskab Selvstændigt aktieselskab Rådgivning og kapital fra fire kilder Innovationsmiljø

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015

Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015 Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015 Introduktion Investorready Strategi Pitch CEO match Partners Investor match Forhandling Matchmaking 1 2 3 4 5 6 MÅNED Deal! BA-sekretariat og samarbejdspartner

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2017

Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Dansk Generationsskifte Investering i små og mellemstore generations- og ejerskifter

Dansk Generationsskifte Investering i små og mellemstore generations- og ejerskifter Dansk Generationsskifte Investering i små og mellemstore generations- og ejerskifter Om Dansk Generationsskifte Struktur Managementselskab Dansk Generationsskifte A/S Fonde Generationsskifte Kapital K/S

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Det danske marked for venturekapital

Det danske marked for venturekapital 21 Det danske marked for venturekapital UDVIKLINGEN PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Venturekapital er risikovillige og langsigtede investeringer i unoterede virksomheder med et betydeligt udviklingspotentiale.

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1 Kapital møder Vækst d. 16. november 2011 Væksthus Sjælland 1 Dagens program 12.00 ANKOMST OG REGISTRERING 12.45 VELKOMST OG INTRODUKTION v. Kim Linnemann, Væksthus Sjælland 13.00 SÅDAN FINDES EKSTERN EGENKAPITAL

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 JEPPE JESSEN, CEO / JRJ@CORVENAS.COM / +45 22 93 25 96 HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 CORVENAS 1 DAGENS EMNER Er der interesse

Læs mere

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 3. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM DEN DEN DANSKE AUDIO- VIRKSOMHED LIRATONE, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA VENTURE- FONDEN SEED CAPITAL

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding.

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Kolding, torsdag den 8. september 2016 Erhvervskundechef Mogens Andersen og Erhvervskundechef Marianne Jeppesen / Side 1 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Velkommen Future Greenland 2017 Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på?

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige Den Sociale Kapitalfond vokser og øger start-up indsats: Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige TrygFonden og VELUX FONDEN går nu sammen i en fælles satsning om at modne vækstlaget af sociale

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Deltaq a/s. Investering i generations- og ejerskifter. Børsnotering 2007 Roadshow præsentation. September 2007

Deltaq a/s. Investering i generations- og ejerskifter. Børsnotering 2007 Roadshow præsentation. September 2007 Deltaq a/s Investering i generations- og ejerskifter Børsnotering 2007 Roadshow præsentation September 2007 1 Indhold 1. Introduktion 2. Sådan skaber Deltaq værdi 3. Organisation - holdet bag Deltaq 4.

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015.

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. Garantkapital Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. 02 // Garantkapital Garantkapital i Middelfart Sparekasse Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart

Læs mere

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark.

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark. Bilag 25 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 899. 241 kr. 899. 241 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Deltaq gør det nu muligt for alle at investere direkte i et børsnoteret dansk selskab, der er indrettet og arbejder på samme måde som kapitalfonde.

Deltaq gør det nu muligt for alle at investere direkte i et børsnoteret dansk selskab, der er indrettet og arbejder på samme måde som kapitalfonde. Børsnotering 2007 02 Deltaq Deltaq gør det nu muligt for alle at investere direkte i et børsnoteret dansk selskab, der er indrettet og arbejder på samme måde som kapitalfonde. Det er Deltaqs mission at

Læs mere

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity?

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Finansanalytikerforeningen 22. januar 2007 Ole Mikkelsen Direktør i SPEAS, (afdelingschef i Nykredit) Eksponering mod Private

Læs mere

CAPITAL PERIA I G AT I O N E R E R H V E RV S O B L. & Sourcing Capital. Companies. Erhvervsobligationer - Peria Capital Side 1

CAPITAL PERIA I G AT I O N E R E R H V E RV S O B L. & Sourcing Capital. Companies. Erhvervsobligationer - Peria Capital Side 1 PERIA CAPITAL E R H V E RV S O B L I G AT I O N E R * * * & Sourcing Capital Companies Erhvervsobligationer - Peria Capital Side 1 Bagom Basel III Formålet med reglerne i Basel III er at styrke den finansielle

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Alternativ finansiering i høj kurs

Alternativ finansiering i høj kurs FSR SURVEY / AUGUST 2016 Alternativ finansiering i høj kurs Familie, venner, crowdfunding, business angels mv. Brugen af alternativ finansiering og crowdfunding FSR danske revisorer har gennemført denne

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Nye muligheder for dine pensionsmidler

Nye muligheder for dine pensionsmidler Nye muligheder for dine pensionsmidler Kapital- og ratepensionsmidler kan nu investeres i unoterede aktier. FÅ UNDERSKOVEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER TIL AT BLOMSTRE Skatteminister Kristian Jensen Har du viden

Læs mere

Mayday. - we are thinking. Præsentation af et stærkt management koncept med et unikt team. Mayday Management

Mayday. - we are thinking. Præsentation af et stærkt management koncept med et unikt team. Mayday Management - we are thinking Præsentation af et stærkt management koncept med et unikt team Idegrundlag er primært skabt for at komme nødlidende danske erhvervsvirksomheder og klemte investorer/långivere til undsætning

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Workshop 25. august 2017

Workshop 25. august 2017 Workshop 25. august 2017 Dagsorden» Velkomst og kort præsentation rund bordet af deltagerne» Kort om Invester i Trekantområdet» Processen vedrørende kapitalfremskaffelse igennem Invester i Trekantområdet»

Læs mere

Regional Kapitalfond i Hovedstaden

Regional Kapitalfond i Hovedstaden Regional Kapitalfond i Hovedstaden Oplæg til Vækstforum Hovedstadens møde den 25. juni 2009 v/ Koncerndirektør Jens Chr. Sørensen Vækstforum Hovedstadens beslutning 30. april 2009 Der skal udarbejdes et

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2015

Benchmark af venturemarkedet 2015 Benchmark af venturemarkedet 2015 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S Investér i fast ejendom i Tyskland og få del i det økonomiske opsving Tysklands turnaround har dette en meget fokuseret strategi, da der investeres i boligejendomme på attraktive

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet

Læs mere

Ved emissionen forventes AaB at få tilført et nettoprovenu på DKK 31 mio. Tidsplanen for emissionen i AaB vil i hovedtræk være følgende:

Ved emissionen forventes AaB at få tilført et nettoprovenu på DKK 31 mio. Tidsplanen for emissionen i AaB vil i hovedtræk være følgende: Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/20 Aalborg den 29. august 2003 Aalborg Boldspilklub A/S udvider aktiekapitalen Bestyrelsen for AaB A/S ( AaB ) har på sit møde den 21. august 2003 besluttet

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

August Penge til vækst. 6 forslag der styrker den risikovillige kapital

August Penge til vækst. 6 forslag der styrker den risikovillige kapital August 2017 Penge til vækst 6 forslag der styrker den risikovillige kapital 1 Penge til vækst udfordringen Danmark er et af de rigeste og tryggeste lande i verden. Det skal vi blive ved med at være. Det

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

August Penge til vækst. 6 forslag der styrker den risikovillige kapital

August Penge til vækst. 6 forslag der styrker den risikovillige kapital August 2017 Penge til vækst 6 forslag der styrker den risikovillige kapital 1 Penge til vækst udfordringen Danmark er et af de rigeste og tryggeste lande i verden. Det skal vi blive ved med at være. Det

Læs mere

Intel køber GIGA - et selskab i NKT koncernen

Intel køber GIGA - et selskab i NKT koncernen NKT Holding A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K NKT Allé 1 DK-2605 Brøndby Telefon 43 48 20 00 Telefax 43 96 18 20 www.nkt.dk e-mail nkt.holding@nkt.dk Den 15. marts 2000 Intel køber

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

KL. 09.10-10.10 Hvad er socialøkonomi og en socialøkonomisk virksomhed. KL. 10.25-10.55 Hvad er en socialøkonomisk iværksætter

KL. 09.10-10.10 Hvad er socialøkonomi og en socialøkonomisk virksomhed. KL. 10.25-10.55 Hvad er en socialøkonomisk iværksætter Program: KL. 09.10-10.10 Hvad er socialøkonomi og en socialøkonomisk virksomhed Præsentation af den Sociale Kapital Fond KL. 10.25-10.55 Hvad er en socialøkonomisk iværksætter Hvilke særlige vejledningsbehov

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

BAGGRUND. ü I 2015 besluttes at generationsskifte og refokusere kapital fundet blandt foreningens medlemmer. ü Startede som det offentlige TIC netværk

BAGGRUND. ü I 2015 besluttes at generationsskifte og refokusere kapital fundet blandt foreningens medlemmer. ü Startede som det offentlige TIC netværk OM MATCH-ONLINE BAGGRUND Startede som det offentlige TIC netværk I 1999 stifter Deloitte, Danske Bank og en række virksomhedsmæglere Foreningen match-online.dk Topper i 2006-07 med mere end 700 emner I

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio.

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. Københavns Fondsbørs København, den 12. april 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2002 Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. I henhold til bemyndigelse i PARKEN Sport & Entertainments

Læs mere