Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoPart 400. Model V 3N~ / 230 V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoPart 400. Model 406-417 400 V 3N~ / 230 V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide"

Transkript

1 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Model V 3N~ / 230 V 1N~

2 Fjernelse af kølemodulet 1. Frakobl kølemodulets ledningsstik og slanger. 2. Fastgør de to bærehåndtag til bunden af kølemodulet. 3. Skru kølemodulets skruer af. 4. Træk kølemodulet ud ved først at løfte forkanten lidt op ved hjælp af bærehåndtagene Løft kølemodulet ind i produktet ved hjælp af bærehåndtagene og skulderstropperne. Fjern bærehåndtagene, og tilslut ledning, slanger og skruer Løft kølemodulet ved hjælp af bærehåndtagene og skulderstropperne

3 Installations- og vedligeholdelsesvejledning Model V 3N~ / 230 V 1N~

4 Indholdsfortegnelse Tjekliste 6 Husk! 7 Sikkerhedsforskrifter 7 1. Tilslutningsalternativer for Generelt 8 2. Tekniske data Tilslutning 400V 3N~ Tabel 230V 1N~ Komponenternes placering Måltegning Driftsområde Kølemediumsystem Installation Tilslutning af varmekredsløbssiden Ladepumpe Pumpekurve Tilslutning af brinesystemet Brine pumpe El-installation El-installation 400 V 3N~ El-installation 230 V 1N~ Alarmudgang Grundvandsopvarmning Kommunikationsforbindelser CTC Basic Display (tilbehør) Valgmulighed 1 tilslutning af én varmepumpe Valgmulighed 2 seriekobling af varmepumper Valgmulighed 3 fast kondensering Valgmulighed 4 CTC EcoEl v Valgmulighed 5 CTC EcoZenith i550 v Valgmulighed 6 CTC EcoLogic v Eldiagram 400V 3N~ Eldiagram 230V 1N~ Første start Drift og vedligeholdelse Periodisk vedligeholdelse Driftsafbrydelse Servicemodus Fejlsøgning/enkle forholdsregler Luftproblemer Alarmer 37 Overensstemmelseserklæring 38 Dine egne optegnelser Udfyld nedenstående oplysninger. De er gode at have, hvis der skulle ske noget. Produkt : Fabrikationsnummer : Installatør: Navn: Dato: Tlf.nr.: El-installatør: Navn: Dato: Tlf.nr.: Med forbehold for trykfejl og ændringer. 4

5 Tillykke med købet af dit nye produkt! Den komplette varmepumpe til jordeller søvarme er en varmepumpe, som tager varme fra jorden eller vand og overfører den til det eksisterende varmeanlæg i huset. udnyttes fuldt ud, inden det normale varmeanlæg tændes, og hjælper med at opvarme huset. Varmepumpen kan sluttes til en CTC EcoEl/CTC EcoZenith eller til den eksisterende kedel via styresystemet CTC EcoLogic. er konstrueret til at køre med en høj virkningsgrad og et lavt lydniveau. Gem denne håndbog med installations- og vedligeholdelsesvejledningen. Med den rette vedligeholdelse vil du have glæde af din i mange år. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver. EcoPart 400 fås i fire forskellige versioner EcoPart LEP A-klassificeret brinepumpe (lavenergipumpe LEP) Ingen ladepumpe EcoPart xLEP A-klassificeret brinepumpe (lavenergipumpe LEP) A-klassificeret ladepumpe (lavenergipumpe LEP) 5

6 Tjekliste Tjeklisten skal udfyldes af installatøren. Hvis der skal udføres service, kan det blive nødvendigt at overlevere dette dokument. Installationen skal altid foretages i henhold til installations- og vedligeholdelsesvejledningen. Installationen skal altid udføres på en professionel måde. Efter installationen skal enheden gennemgås, og funktionerne skal kontrolleres i henhold til nedenstående: Rørinstallation Varmepumpen er blevet fyldt, placeret og justeret på den rigtige måde i henhold til instruktionerne. Varmepumpen er placeret, så den kan serviceres. Lade-/radiatorpumpens kapacitet (afhængig af det anvendte system) er stor nok til den nødvendige gennemstrømning. Åbn radiatorventiler (afhængig af det anvendte system) og andre relevante ventiler. Tæthedsprøve Udluft systemet. Kontrollér, at de fornødne sikkerhedsventiler fungerer korrekt. Kontrollér, at de fornødne afløbsrør er sluttet til gulvafløbet (afhængig af det anvendte system). El-installation Strømafbryder Korrekt fast ledningsføring De fornødne følere er monteret Tilbehør Information til kunden (tilpasses den relevante installation) Opstart med kunde/installatør. Menuer/betjeningsknapper på det valgte system Installations- og vedligeholdelsesvejledning udleveret til kunden Kontrol og påfyldning af varmesystem Information om finjusteringer Alarminformation Funktionstest af de monterede sikkerhedsventiler Garanti og forsikring Oplysninger om procedurer i forbindelse med fejlmelding dato / kunde dato / installatør 6

7 Husk! Kontrollér følgende punkter specielt ved levering og installation: Produktet skal transporteres og opbevares opretstående. Ved flytning af produktet kan det for en kort tid lægges ned med fronten opad. Fjern emballagen, og kontrollér inden installation, at produktet ikke er blevet beskadiget under transporten. Eventuelle transportskader skal meldes til leverandøren. Anbring produktet på et fast underlag, helst et betonfundament. Hvis produktet skal stå på en blød måtte, skal der placeres underlagsplader under de justerbare fødder. Husk, at fripladsen foran produktet skal være mindst 1 meter, så der kan udføres service. Produktet må heller ikke sænkes under gulvniveau. Undgå at stille produktet i rum med lette vægkonstruktioner, da personer i de tilstødende lokaler kan blive forstyrret af kompressoren og vibrationer. Sørg for, at de rør, der anvendes mellem varmepumpen og varmeanlægget, har de fornødne dimensioner. Sørg for, at cirkulationspumpen har den fornødne kapacitet til at pumpe vandet til varmepumpen. Sikkerhedsforskrifter Nedenstående sikkerhedsforskrifter skal følges ved håndtering, installation og drift af varmepumpen: Sluk for sikkerhedsafbryderen, inden der udføres arbejde på produktet. Korrekt gennemskylning af systemet skal udføres, inden systemet fyldes med en anbefalet brine-/opvarmningsvæske. Ved håndtering af produktet med løfteøje eller lignende, skal det kontrolleres, at hejseudstyr, øjebolte osv. ikke er beskadigede. Gå aldrig ind under det ophejsede produkt. Gå aldrig på kompromis med sikkerheden ved at demontere fastskruede kapper, hætter eller andet. Slæk aldrig på sikkerheden ved at sætte sikkerhedsudstyret ud af drift. Arbejde på produktets kølesystem må kun udføres af autoriseret personale. Dette produkt må kun installeres indendørs.! Hvis disse instruktioner ikke følges ved installation, drift og vedligeholdelse af systemet, er Gastech-Energi A/S' forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende 7

8 RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX Generelle oplysninger 1. Tilslutningsalternativer for 1.1 Generelt Nedenfor er illustrationer af de forskellige tilslutningsalternativer for CTC EcoPart 400. I visse tilfælde kan en CTC Converter og et CTC Basic Display være påkrævet. Se afsnittet om CTC Tilslutning Basic af Display styresystemet. CTC EcoLogic Pro Alternativ A kan tilsluttes til nedenstående produkter. CTC Basic Display C Basic Display CTC EcoLogic Pro CTC EcoZenith V3 CTC EcoLogic Pro/Family CTC EcoEl V3 CTC EcoLogic V3 CTC Basic Display CTC EcoZenith CTC EcoZenith i250 CTC EcoZenith i550 Pro TC EcoPart 400 Alternativ B kan drives baseret på en eksisterende kedel via tilbehøret CTC Basic Display. Dette kan gøres baseret på en fast temperatur (fast kondensering) eller baseret på termostatstyring. Eftersom standardversionen af ikke har sin egen styring, er tilbehøret CTC Basic Display påkrævet. CTC Converter EcoPart 400 CTC Basic Display 8

9 2. Tekniske data 2.1 Tilslutning 400V 3N~ Elektriske data Elektriske data Mærkeeffekt Mærkestrøm Max startstrøm IP-klasse EcoPart 406 EcoPart 408 EcoPart 410 EcoPart 412 3x400V kw A A IPX1 Driftsdata for varmepumpe EcoPart 406 EcoPart 408 EcoPart 410 EcoPart 412 Afgivet effekt fra kompressor -5/45 kw COP -5/ Afgivet effekt fra kompressor 0/35 0/45 0/55 kw COP 0/35 0/45 0/55 Afgivet effekt fra kompressor 5/35 5/45 5/55 COP 5/35 5/45 5/55 Maks. driftsstrøm, kompressor Lydeffekt iht. EN ) EN14511:2007, inkl. varmepumpe og brinepumpe kw A db(a) Varmesystem Maks. temperatur varmekredsløb (TS) Varmekredsløbssystem min. flow 2) Varmekredsløbssystem nominelt flow 3) 2) Ved t = 10 K og 0/35 C varmepumpedrift. 3) Ved t = 5 K og 0/35 C varmepumpedrift. EcoPart 406 EcoPart 408 EcoPart 410 EcoPart 412 C 110 l/s l/s Brinesystem Vandvolumen (V) Brinesystem min./maks. temp. (TS) Brinesystem min./maks. tryk (PS) Brinesystem min. flow, t = 5 K Brinesystem nominelt flow, t = 3 K Brinesystempumpe Pumpekapacitet EcoPart 406 EcoPart 408 EcoPart 410 EcoPart 412 l C -5/20 bar 0.2/3.0 l/s l/s Cirkulationspumpe i A-klasse (LEP) Se principskitse i afsnittet Rørinstallation Øvrige data Kølemediummængde (R407C) Kompressorolie Afbrydeværdi pressostat HT Vægt Bredde x Højde x Dybde EcoPart 406 EcoPart 408 EcoPart 410 EcoPart 412 kg 1,9 1,9 1,9 2,3 FV50S Polyolester (POE) MPa 3.1 (31 bar) kg mm 600 x 760 x 672 9

10 Elektriske data Elektriske data Mærkeeffekt Mærkestrøm Max startstrøm IP-klasse EcoPart 414 EcoPart 417 3x400V kw A A IPX1 Driftsdata for varmepumpe EcoPart 414 EcoPart 417 Afgivet effekt fra kompressor -5/45 kw COP -5/ Afgivet effekt fra kompressor 0/35 0/45 kw / COP 0/35 0/45 0/55 Afgivet effekt fra kompressor 5/35 5/45 5/55 COP 5/35 5/45 5/55 Maks. driftsstrøm, kompressor Lydeffekt iht. EN ) EN14511:2007, inkl. varmepumpe og brinepumpe kw A db(a) Varmesystem Maks. temperatur varmekredsløb (TS) Varmekredsløbssystem min. flow 2) Varmekredsløbssystem nominelt flow 3) Varmekredsløbspumpe (kun 2xLEP) 2) Ved t = 10 K og 0/35 C varmepumpedrift. 3) Ved t = 5 K og 0/35 C varmepumpedrift. EcoPart 414 EcoPart 417 C 110 l/s l/s UPM GEO Brinesystem Vandvolumen (V) Brinesystem min./maks. temp. (TS) Brinesystem min./maks. tryk (PS) Brinesystem min. flow, t = 5 K Brinesystem nominelt flow, t = 3 K Brinesystempumpe Pumpekapacitet * lavenergipumpe EcoPart 414 EcoPart 417 l C -5/20 bar 0.2/3.0 l/s l/s Cirkulationspumpe i A-klasse (LEP) Se principskitse i afsnittet Rørinstallation Øvrige data Kølemediummængde (R407C) Kompressorolie Afbrydeværdi pressostat HT Vægt Bredde x Højde x Dybde EcoPart 414 EcoPart 417 kg 2,7 2,7 Polyolester (POE) MPa 3.1 (31 bar) kg mm 600 x 760 x

11 2.2 Tabel 230V 1N~ Elektriske data Elektriske data Mærkeeffekt Mærkestrøm Max startstrøm IP-klasse EcoPart 406 EcoPart 408 EcoPart 410 1x230V kw 2.7 3,4 4.4 A , A IPX1 Driftsdata for varmepumpe EcoPart 406 EcoPart 408 EcoPart 410 Afgivet effekt fra kompressor -5/45 kw ,84 8,33 COP -5/ ,34 3,30 Afgivet effekt fra kompressor 0/35 0/45 0/55 kw ,19 7,87 7, COP 0/35 0/45 0/55 Afgivet effekt fra kompressor 5/35 5/45 5/55 COP 5/35 5/45 5/55 Maks. driftsstrøm, kompressor Lydeffekt iht. EN ) EN14511:2007, inkl. varmepumpe og brinepumpe kw ,58 3,64 2,99 9,44 9,05 8,65 5,02 4,04 3, A , db(a) , Varmesystem Maks. temperatur varmekredsløb (TS) Varmekredsløbssystem min. flow 2) Varmekredsløbssystem nominelt flow 3) 2) Ved t = 10 K og 0/35 C varmepumpedrift. 3) Ved t = 5 K og 0/35 C varmepumpedrift. EcoPart 406 EcoPart 408 EcoPart 410 C 110 l/s ,20 0,24 l/s ,39 0,48 Brinesystem Vandvolumen (V) Brinesystem min./maks. temp. (TS) Brinesystem min./maks. tryk (PS) Brinesystem min. flow, t = 5 K Brinesystem nominelt flow, t = 3 K Brinesystempumpe Pumpekapacitet EcoPart 406 EcoPart 408 EcoPart 410 l 2.3 2,9 2,9 C -5/20 bar 0.2/3.0 l/s ,31 0,38 l/s ,51 0,64 Cirkulationspumpe i A-klasse (LEP) Se principskitse i afsnittet Rørinstallation Øvrige data Kølemediummængde (R407C) Kompressorolie Afbrydeværdi pressostat HT Vægt Bredde x Højde x Dybde EcoPart 406 EcoPart 408 EcoPart 410 kg 1,9 1,9 1,9 FV50S Polyolester (POE) MPa 3.1 (31 bar) kg mm 600 x 760 x

12 Elektriske data Elektriske data Mærkeeffekt Mærkestrøm Max startstrøm IP-klasse EcoPart 412 EcoPart 414 1x230V kw 5,2 6.3 A 27,1 33,2 A IPX1 Driftsdata for varmepumpe EcoPart 412 EcoPart 414 Afgivet effekt fra kompressor -5/45 kw 9, COP -5/45-3, Afgivet effekt fra kompressor 0/35 0/45 0/55 kw 11,75 11,24 10, COP 0/35 0/45 0/55 Afgivet effekt fra kompressor 5/35 5/45 5/55 COP 5/35 5/45 5/55 Maks. driftsstrøm, kompressor kw 13,53 12,95 12, A 25, Lydeffekt iht. EN12102 db(a) 50, ) EN14511:2007, inklusive: Varmekredsløbspumpe (EP406/408 Stratos Tec 25/6 og EP410/412 Stratos Tec 25/7) Brinesystempumpe (EP406/408 Wilo Stratos Para 25/8 og EP410/412 Wilo Stratos Para 25/12) Varmesystem Maks. temperatur varmekredsløb (TS) Varmekredsløbssystem min. flow 2) Varmekredsløbssystem nominelt flow 3) 2) Ved t = 10 K og 0/35 C varmepumpedrift. 3) Ved t = 5 K og 0/35 C varmepumpedrift. EcoPart 412 EcoPart 414 C 110 l/s l/s Brinesystem Vandvolumen (V) Brinesystem min./maks. temp. (TS) Brinesystem min./maks. tryk (PS) Brinesystem min. flow, t = 5 K Brinesystem nominelt flow, t = 3 K Brinesystempumpe Pumpekapacitet EcoPart 412 EcoPart 414 l 3, C -5/20 bar 0.2/3.0 l/s 0, l/s 0, Cirkulationspumpe i A-klasse (LEP) Se principskitse i afsnittet Rørinstallation Øvrige data Kølemediummængde (R407C) Kompressorolie Afbrydeværdi pressostat HT Vægt Bredde x Højde x Dybde EcoPart 412 EcoPart 414 kg 2,3 2,7 Polyolester (POE) MPa 3.1 (31 bar) kg mm 600 x 760 x

13 2.3 Komponenternes placering Kompressor 2. Fordamper 3. Kondensator 4. Tørrefilter 5. Ekspansionsventil 6. Pressostat højtryk 7. Klemrække 8. Højtryksføler 9. Lavtryksføler 10. Aftapningsventil kold side/brine 11. Aftapningsventil varm side/vand 12. Adapter til pumpeinstallation 13. Cirkulationspumpe kold side 14. Justerbare fødder 15. Kabelkanal til kommunikationskabel 16. Kabelkanal til strømkabel 17. Brine ind Ø28 mm fra jord 18. Brine ud Ø28 mm til jord 19. Varmekredsløb ud Ø22 (EcoHeat ) Varmekredsløb ud Ø28 (EcoHeat ) 20. Varmekredsløb ind Ø22 (EcoHeat ) Varmekredsløb ind Ø28 (EcoHeat ) 21. Varmgasføler 22. Brineføler ind 23. Brineføler ud 24. Kondensatorføler ind 25. Kondensatorføler ud 26. Serviceudtag 2.4 Måltegning

14 2.6 Driftsområde Fremløb ºC Brine ºC 2.5 Kølemediumsystem Brine (varmekilde) 2. Vand 3. Fordamper 4. Kondensator 5. Kompressor 6. Ekspansionsventil (elektronisk) 7. Tørrefilter 8. Kølemediumveksler 9. Lavtryksføler 10. Højtryksføler 11. Pressostat højtryk 12. T sugegas 13. T varmgas 14. T brine 15. T vand ud 16. T vand ind 17. Styring ekspansionsventil 14

15 3. Installation Dette afsnit henvender sig til enhver, som har ansvaret for en eller flere installationer, der kræves for at sikre, at produktet fungerer, som brugeren ønsker det. Tag dig god tid til at gennemgå funktioner og indstillinger med brugeren og til at besvare eventuelle spørgsmål. Både installatør og varmepumpe har fordel af en bruger, som fuldt ud har forstået, hvordan systemet fungerer og skal vedligeholdes. Installationen skal udføres i henhold til gældende standarder og regulativer, se BS EN6700 og byggeregulativer. Varmepumpen skal tilsluttes ekspansionsbeholder i åben eller lukket system i henhold til regulativer om ventilerede og uventilerede konstruktioner (G3 eller G4 i 2011-versioner). Glem ikke at gennemskylle varmesystemet før tilslutning. Udfør alle installationsindstillinger i henhold til beskrivelsen i kapitlet Første start. Varmepumpen arbejder med en primær fremløbs-/returtemperatur over kondensatoren på op til 65/58 C. Transport Transportér enheden til opstillingsrummet, inden emballagen fjernes. Håndtér produktet på følgende måde: Gaffeltruck Løftebånd rundt om pallen. OBS! Må kun anvendes med emballagen på. Fjernelse af emballagen Fjern emballagen, når varmepumpen er placeret ved siden af det sted, hvor den skal installeres. Kontrollér, at varmepumpen ikke er blevet skadet under transporten. Eventuelle transportskader skal meldes til leverandøren. Kontrollér også, at leverancen er komplet i henhold til nedenstående liste.! Produktet skal transporteres og opbevares opretstående. Standardlevering varmepumpe Sikkerhedsventil 1/2" 3 bar Påfyldningsmanifold 520-G25 Brinebeholder Gummiskive D=60 2 x kantlister 186 mm Kommunikation kabel 5 m Konnektor lige 28 x G32 * * kun CTC EcoPart

16 3.1 Tilslutning af varmekredsløbssiden Fremløbs- og returrør på mindst Ø22 mm kobberrør tilsluttes til varmepumpen. I forbindelse med EcoPart skal der anvendes en diameter på mindst Ø28 mm. Rørene skal føres således, at der ikke er noget højeste punkt, hvor der kan samles luft, som kan blokere cirkulationen. Hvis dette ikke er muligt, skal det højeste punkt forsynes med et automatisk luftudtag Ladepumpe Valg af ladepumpe afhænger af systemets type. For at sikre korrekt drift må flowet i varmekredsløbet ikke være mindre end den værdi, der er angivet i tabellen under Tekniske data. Sørg for, at cirkulationspumpen er stor nok, således at der er et tilstrækkeligt flow gennem varmepumpen. Hvis flowet er for lavt, er der risiko for, at pressostaten for højt tryk udløses. Ladepumpen kan enten sluttes til (forudsat at den er monteret internt) eller sluttes til det produkt, der anvendes til at styre den. Til intern installation vælges almindeligvis en af følgende: CTC EcoPart Stratos Tec 25/6 Varenr.: CTC EcoPart Stratos Tec 25/7 Varenr.: CTC EcoPart Grundfos UPM GEO Varenr.: CTC EcoLogic Pro Der kan tilsluttes op til 10 varmepumper til en CTC EcoLogic Pro. I så fald kan ladepumperne i varmepumpe 1 og 2 tilsluttes til CTC EcoLogic Pro. Der skal installeres en ladepumpe til varmepumpe 3-10, og den skal sluttes til. CTC EcoLogic v3 Ladepumpen (ikke hastighedsstyret) skal sluttes til CTC Ecologic v3. CTC EcoZenith v3 Brug en 0-10 V-pumpe fra CTC eller en ikke-hastighedsstyret pumpe, som sluttes til CTC EcoZenith. CTC EcoEl v3 Ladepumpen (ikke hastighedstyret) skal sluttes til CTC EcoEl v3. Standalone drift Ladepumpen sluttes til og styres ved brug af CTC Basic Display Pumpekurve Grundfos UPM GEO (kun CTC EcoPart xLEP) 16

17 3.2 Tilslutning af brinesystemet Brinesystemet, dvs. jordslangen, skal samles og tilsluttes af en kvalificeret fagmand i overensstemmelse med gældende bestemmelser og designvejledninger. Der skal udvises stor forsigtighed, så der ikke kommer urenheder i rørene, som skal gennemskylles før tilslutningen. Beskyttelsespropperne skal blive siddende i al den tid, hvor arbejdet pågår. Temperaturen i brinesystemet kan komme under 0 C. Derfor er det vigtigt ikke at bruge nogen form for vandbaseret smøremiddel og lignende under installationen. Det er også vigtigt, at alle komponenterne er isoleret mod kondensvand for at undgå, at der dannes is.! Vi anbefaler, at man følger installationsvejledninger fra den lokale brancheforening. Tilslutninger Brinesystemet kan tilsluttes i varmepumpens højre side, venstre side, foroven eller på bagsiden. Fjern dækslet på den side, hvor brinesystemet skal tilsluttes. Der er skåret en rille i isoleringen på indersiden af dækslet, så man kan skære en åbning til de medfølgende jordslanger. Når der er lavet en åbning gennem både isoleringen og dækslet, skal installationen udføres som følger: 1. For at beskytte slangerne skal den medfølgende beskyttelsesliste placeres rundt om kanten på hullet i isoleringspladen. Tilpas ved behov længden på beskyttelseslisten, så den passer til hullet. 2. Før slangerne gennem hullet i sidepladerne, og tilslut dem. Sørg for, at isoleringen dækker alle dele af brinetilslutningen for at forhindre, at der dannes is og kondens. 3. Installér derefter jordslangesystemet i henhold til nedenstående principskitse. Man kan også tilslutte fremløbet på den ene side og returløbet på den anden. Se afsnittet om Målangivelser vedrørende mål og dimensioner. Røret mellem varmepumpen og brineslangen må ikke være mindre end Ø28 mm. 17

18 Principskitse Påfyldningsudstyret er vist med de dele, der er tegnet med streger. OBS! Jordslangerne skal have mulighed for udluftning, da luftlommer kan forekomme. Kontrollér altid filtret (99), når brinesystemet påfyldes og udluftes.! Blandingsbeholderen og pumpen skal have en god størrelse ctc c 98a 98b d Niveau-/ekspansionsbeholder 97 CTC påfyldningssæt 98 Afspærringsventil 99 Filter 100 trevejsventil 101 Ekstern påfyldningspumpe 102 Blandingsbeholder 103 Brinepumpe 104 Fordamper 105 Sikkerhedsventil 3 bar 18

19 Ventiler For at lette service på køledelen skal der monteres afspærringsventiler både på frem- og returtilslutninger. Montér trevejs-ventiler, så du senere hen kan fylde og udlufte jordslangen. Udluftning Jordslangen må ikke indeholde luft. Selv den mindste mængde luft kan nedsætte varmepumpens funktion. Se afsnittet Påfyldning og udluftning nedenfor. Kondensisolering Samtlige ledninger i brinesystemet skal isoleres mod kondens for at forhindre muligheden for, at der dannes et stort lag is og kondens. Påfyldning og udluftning Bland vand og frostvæske i en åben beholder. Tilslut slanger til afspærringsventiler (98a og 98b) som vist i figuren. OBS! Slangerne skal have en minimumsdiameter på 3/4". Tilslut en kraftig pumpe (101) til påfyldning og udluftning. Derefter omstilles trevejsventilen (100), og ventilerne (98a og 98b) åbnes, så brinevæsken går gennem blandingsbeholderen (102). Sørg også for, at ventilen (98d) er åben. Vedrørende opstart af brinepumpen henvises til den relevante manual til EcoParts styring. Lad brinevæsken cirkulere i systemet i lang tid, indtil det er helt fri for luft. Der kan stadig være luft i systemet, selv om der ikke følger luft med væsken ud. Omstil trevejsventilen (100), så eventuel tilbageværende luft kan komme ud. Udluft niveaubeholderen (96) ved at løsne proppen øverst på niveaubeholderen Nu lukkes ventilen (98a), mens påfyldningspumpen fortsætter med at køre. Påfyldningspumpen (101) skaber nu tryk i systemet. Luk også ventilen (98b), og luk for påfyldningspumpen. Hvis niveauet i niveaubeholderen er for lavt, skal du lukke ventilerne (98c og 98d). Skru proppen af, og fyld beholderen, til der er ca. 2/3 fyldt. Skru proppen tilbage i, og åbn ventilerne (98a og 98d). 19

20 3.3 Brine Brine pumpe pumpe Cirkulationspumperne i CTC produkter er af energieffektivitetsklasse A. CTC EcoHeat/EcoPart har en pumpe type UPM2K CTC EcoHeat/EcoPart & CTC GSi 12 har en pumpe type UPMXL GEO UPM2K , 1 x 230 V, 50/60 Hz p [kpa] H [m] Q [m³/h] 0.0 P Q [l/s] [W] UPML, UPMXL Q [m³/h] Electrical data, 1 x 230 V, 50 Hz UPMXL GEO PWM, 1 x 230 V, 50/60 Hz Speed P1 [W] I 1/1 [A] Min p Max. H [kpa] [m] Dimensional 120 sketches and position of control box P1 [W] Q [m³/h] Q [l/s] EEI 0.23 Performance curves and technical data EEI 0.23 TM TM TM TM Performance curves and technical data, standard housings 8 UPMXL GEO PWM, 1 x 230 V, 50/60 Hz Pump type Dimensions [mm] L1 L2 L3 B3 B4 B5 H1 H2 20 CTC Dimensional EcoPart sketches 400 and control box positions Connection Net weight [kg] Quantity per pallet UPM2K G 1 1/ Technical data 0 System pressure: Max MPa 2.5 (10 bar) Enclosure class: 5.5 Q [m³/h] IPX4D 0.05 MPa (0.5 bar) at 95 C liquid Minimum inlet pressure: Electrical data, 1 x 230 V, 50 Hz temperature Insulation class: H Liquid temperature: -10 C to +95 C (TF 95) Equipment class: I Motor protection: Speed P 1 [W] Overload protection I 1/1 [A] Approval and marking: VDE, CE Min Revision Max. date: 1 November TM

21 Kontrol af brinesystemet efter installation Efter nogle få dage skal du kontrollere væskeniveauet i beholderen. Fyld efter hvis nødvendigt, og luk ventilerne (98c og 98d) ved påfyldning. Niveau-/ekspansionsbeholder Niveaubeholderen skal tilsluttes til den indkommende ledning fra borehullet eller jordslangen, ved systemets højeste punkt. Husk, at beholderen kan skabe kondens på ydersiden. Montér sikkerhedsventilen (105) som vist i principskitsen og montér en passende prop på toppen af beholderen. Hvis beholderen ikke kan monteres på det højeste punkt, skal der monteres en ekspansionsbeholder. Påfyldningssæt med smudsfilter Pile på ventilhuset viser fremløbsretningen. Luk ventilerne (98c og 100), mens filteret rengøres. Skru filterlåget af og rens filtret. Ved genmontering skal tappen under filterholderen passes ind i et afsat hul i filterhuset. Fyld lidt brinevæske på ved behov, inden låget påsættes. Efter kort tids drift efter start af anlægget bør filtret kontrolleres og renses. Brinevæske Brinevæsken cirkulerer i et lukket system. Væsken består af vand og frostbeskyttelsesmiddel. IPA-prit anbefales til brug i brinekredsen på alle CTC EcoHeat/Part-varmepumper. Glykol/IPA-sprit blandes med en koncentration på lidt mindre end 30 %, hvilket svarer til brandrisikoklasse 2b og et frysepunkt på ca. -15 C. Til CTC anbefales, at der anvendes ca. 1 liter brine/glykol pr. meter jordslange, det vil sige ca. 0,3 liter frostvæske pr. meter slange ved en slangediameter på 40 mm.! Kontrollér smudsfiltret, efter at udluftningen er blevet udført.! Væsken skal blandes grundigt, inden varmepumpen startes. Luftlommer For at undgå luftlommer skal jordslangerne ligge med en konstant stigning mod varmepumpens indgang. Hvis dette ikke er muligt, skal der findes udluftningsmulighed på højdepunkterne. Fyldningspumpen klarer i reglen mindre lokale højdeafvigelser. Kontrol af brinedifferens Når varmepumpen er i gang, kontrolleres regelmæssigt at temperaturforskellen mellem ind- og udgående brinetemperatur ikke er for stor. Hvis differencen er stor, kan det blandt andet skyldes luft i systemet eller snavset filter. I så fald udløser varmepumpen en alarm. Fabriksindstillingen er 7 C, men 9 C tillades i de første 72 timer, hvor kompressoren er i drift, eftersom mikrobobler i systemet kan reducere flowet af brinevæske. 21

22 4. El-installation Installation og tilslutning af varmepumpen skal udføres af en autoriseret elinstallatør. Al ledningsføring skal foretages i henhold til gældende krav. 4.1 El-installation 400 V 3N~ skal være sluttet til 400 V 3N~ 50 Hz og beskyttelsesjording. Den mindste gruppesikringsstørrelse er anført under Mærkestrøm under Tekniske data. Ved tilslutning til CTC EcoZenith i250 skal el-kedlens nominelle effekt medregnes, eftersom strømforsynes via CTC EcoZenith i250. Der kan fås et kabel som tilbehør. Tilslutningen til foretages med et 5-lederkabel, som forsyner varmepumpen med elektricitet til kompressoren (400 V 3N~) og brinepumpen (230 V 1N~). Anbefalede kabler: CTC EcoPart V 3N~ Ölflex 110 sort 5G 1.5. CTC EcoPart V 3N~ Ölflex 110 sort 5G 2.5. Sikkerhedsafbryder Installationen skal foregås af en flerpolet sikkerhedsafbryder kategori III, som sikrer afbrydelse fra alle strømkilder. 400V 3-fes Installeret på fabrikken Afskærmning Grøn Hvid Brun L1 L2 L3 N PE B A G Sc L1 L2 L3 N PE V 1-fes

23 4.2 El-installation 230 V 1N~ skal være sluttet til 230 V 1N~ 50 Hz og beskyttelsesjording. Den mindste gruppesikringsstørrelse er anført under Mærkestrøm under Tekniske data. Ved tilslutning til CTC EcoZenith i250 skal el-kedlens nominelle effekt medregnes, eftersom også strømforsynes via CTC EcoZenith i250. Der kan fås et kabel som tilbehør. Tilslutningen til foretages med et 3-lederkabel, som forsyner varmepumpen med elektricitet til kompressoren (230 V 1N~) og brinepumpen (230 V 1N~). Anbefalede kabler: CTC EcoPart V 1N~ Ölflex 110 sort 3G 4.0. CTC EcoPart V 1N~ Ölflex 110 sort 3G V 1-fes Sikkerhedsafbryder Forud for installationen skal der være en topolet isolerende sikkerhedsafbryder, som sikrer afbrydelse fra alle strømkilder. Installeret på fabrikken L1 N PE L1 N PE 4.3 Alarmudgang EcoPart er udstyret med en potentialfri alarmudgang, som aktiveres, hvis en alarm er aktiv i varmepumpen. Denne udgang kan sluttes til en maksimal last på 1 A 250 V AC. Der bør også anvendes en ekstern sikring. Til tilslutning af denne udgang skal der anvendes et kabel, som er godkendt til 230 V AC, uanset hvilken last der tilsluttes. Se el-diagrammet for oplysninger om tilslutning. Detaljeret illustration fra ledningsdiagram 23

24 4.4 Grundvandsopvarmning Grundvand kan også bruges som varmekilde til CTC's varmepumper. Grundvandet pumpes op til en mellemliggende varmeveksler, der overfører energien til brinevæsken. Det er vigtigt, at der er installeret en mellemliggende varmeveksler i systemet. Den mellemliggende varmeveksler forhindrer, at produktfordamperen beskadiges på grund af aflejringer fra grundvandspartikler og -mineraler, som ellers kunne medføre dyrt arbejde på produktets kølemiddelsystem. Der skal altid foretages vandbehovsanalyse for mellemliggende varmevekslere. Der skal tages højde for lokale bestemmelser og krav om tilladelser. Returvandet udledes andetsteds til en boret tilbageløbsbrønd eller lignende. Brinepumpen og grundvandspumpen (G21) skal tilsluttes, så de kører samtidigt, hvilket betyder, at der ikke er risiko for frysning. Se el-diagrammet for at få oplysninger om tilslutning. Se desuden vejledningen anvisningerne fra leverandøren af den mellemliggende varmeveksler. 24

25 5. Kommunikationsforbindelser Ved tilslutning af til produkter med forskellige styresystemer, kræves der nogle gange tilbehør for at styre produkterne. De forskellige alternativer, som findes, er beskrevet i dette afsnit. Som kommunikationskabel anvendes et LiYCY (TP), som er et afskærmet 4-lederkabel, hvor de kommunikationsbærende ledere er parsnoede. Hvis der anvendes en anden kabeltype, kan det betyde, at ledernes farver ikke passer sammen, hvorfor det skal kontrolleres, at farverne på lederne fra styreenheden er tilsluttet de samme farver på varmepumpen. Produktet kan også være mere følsomt over for fejl, hvis der anvendes et forkert kabel. 400V 3-fes Installeret på fabrikken Afskærmning Grøn Hvid Brun B A G Sc 5.1 CTC Basic Display (tilbehør) Eftersom ikke har sin egen styring, er tilbehøret CTC Basic Display påkrævet. Ved tilslutning af mere end én varmepumpe til CTC EcoLogic Pro eller CTC EcoZenith i550 Pro skal tilbehøret CTC Basic Display anvendes til at adressere de forskellige varmepumper A1, A2, A3 osv. Når drives baseret på en eksisterende kedel eller beholder, følger den en fast returtemperatur, hvilket kaldes fast kondensering. CTC Basic Display bruges så til at indstille varmepumpens returtemperatur. Vedrørende tilslutning og styring henvises til vejledningen til CTC Basic Display V 1-fes 1 2 Tilslutning af CTC Basic Display (tilbehør) (TIL) Tilslutning af CTC Basic Display (tilbehør). DIP-switch 1 skal stilles i position (TIL) for at aktivere styring af varmepumpen med CTC Basic Display

26 5.2 Valgmulighed 1 tilslutning af én varmepumpe (TIL) Ved tilslutning af en til en CTC EcoZenith i250, CTC EcoZenith i550 Pro eller CTC EcoLogic Pro/Family sluttes kommunikationskablet (LiYCY (TP)) direkte til hvert produkt. Ved installation af kun én varmepumpe skal du sørge for, at DIP-switch 2 er i positionen (TIL)

27 RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX Generelle oplysninger 5.3 Valgmulighed 2 seriekobling af varmepumper Ved tilslutning af mere end én varmepumpe til CTC EcoLogic Pro eller CTC EcoZenith 550 Pro skal tilbehøret CTC Basic Display anvendes til at adressere de forskellige varmepumper A1, A2, A3 osv. Alle CTC EcoPart 400-enheder er fra fabrikken indstillet til at adressere A1. Vedrørende tilslutning henvises til vejledningen til CTC Basic Display. I forbindelse med seriekobling skal afskærmningen på kommunikationskablet på den sidste varmepumpe tilsluttes til jording, og selve varmepumpen skal termineres. Dette gøres ved at sikre, at DIP-switch 2 er i positionen (TIL) på den varmepumpe, som skal termineres. Den sløjfe, som forbinder position Sc på styreklemrækken og PE på strømklemrækken, skal fjernes på alle varmepumper i koblingskæden undtagen den sidste og erstattes af afskærmningen, som derefter sluttes til CTC næste EcoLogic varmepumpe Pro (position Sc på styreklemrækken).! Ved CTC Basic Display (tilbehør) seriekobling skal den sidste varmepumpe indstilles til termineret position. isplay Varmepumper, der seriekobles CTC Basic Display Den sidste varmepumpe i seriekoblingen RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX A1 A2 A3 A4 rt 400 CTC EcoPart V 3-fes V 3-fes enith CTC EcoEl V3 CTC EcoLogic OFF (FRA) V3 OFF (FRA) CTC EcoZenith i550 Pro OFF (FRA) (TIL) Afskærmning Grøn Hvid Brun B A G Sc Afskærmning Grøn Hvid Brun PE B A G Sc PE Tilslut hvert kabel til den næste varmepumpe i seriekoblingen her. Fjern sløjfen; tilslut afskærmningen til næste varmepumpe her. Sørg for, at DIP-switch 2 er i positionen (TIL) på den sidste varmepumpe i seriekoblingen. Sløjfen skal blive siddende. CTC Converter CTC Basic Display 27

28 RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX Generelle oplysninger CTC Basic Display CTC EcoLogic Pro CTC Basic Display 5.4 Valgmulighed 3 fast kondensering kan drives baseret på en eksisterende kedel eller beholder. Dette kan ske med en fast temperatur, såkaldt fast kondensering, eller baseret på termostatstyring. Eftersom standardversionen af ikke har sin egen styring, er tilbehøret CTC Basic Display påkrævet. Vedrørende tilslutning og styring henvises til vejledningen til CTC Basic Display. CTC Basic Display (tilbehør) 5.5 Valgmulighed 4 CTC EcoEl v3 Ved tilslutning af produkter med forskellige styresystemer (version 3 (v3) og version 4 (v4)) er tilbehøret CTC Converter nødvendigt for at tolke signalerne mellem de to produkter. Vedrørende tilslutning henvises til vejledningen til CTC Converter. CTC EcoEl CTC EcoEl må kun tilsluttes V3 til CTC EcoPart !Version 3 (v3) gælder modeller, der er fremstillet fra 2006 og frem. RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX CTC Converter 28

29 RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX Generelle oplysninger 5.6 Valgmulighed 5 CTC EcoZenith i550 v3 Ved tilslutning af produkter med forskellige styresystemer (version 3 (v3) og version 4 (v4)) er tilbehøret CTC Converter nødvendigt for at tolke signalerne mellem de to produkter. Vedrørende tilslutning henvises til vejledningen til CTC Converter. CTC EcoZenith v3 fås i to forskellige varianter. En ældre variant med kun én kommunikationsport og en nyere variant med tre kommunikationsporte. Den ældre variant har et serienummer, der starter fra: Serienummer Varenummer Model CTC EcoZenith I 550 3x400V CTC EcoZenith I 550 3x230V CTC EcoZenith I 550 BBR CTC EcoZenith I 550 1x230V Den nyere variant har et serienummer, der starter fra: Serienummer Varenummer Model CTC EcoZenith I 550 3x400V!Version 3 (v3) gælder modeller, der er fremstillet fra 2006 og frem.!hvis nye (version 4) og gamle (version 3) varmepumper kombineres i én installation, skal de nye adresseres med de laveste numre, A1, A2.! Ved seriekobling skal den sidste varmepumpe indstilles til termineret position CTC EcoZenith I 550 3x230V CTC EcoZenith I 550 BBR CTC EcoZenith I 550 1x230V Ældre model med én indgang Tilslut via tilbehøret CTC Converter. kan derefter seriekobles til op til tre -enheder. De forbundne varmepumper skal derefter adresseres ved hjælp af tilbehøret CTC Basic Display. Nyere model med tre indgange Tilslut via tilbehøret CTC Converter. Tilslut varmepumperne til separate indgange. Disse behøver ikke at adresseres, eftersom de fra fabrikken alle er indstillet til A1. A1 A2 A3 A1 A1 A1 29

30 RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX Generelle oplysninger 5.7 Valgmulighed 6 CTC EcoLogic v3 Ved tilslutning af produkter med forskellige styresystemer (version 3 (v3) og version 4 (v4)) er tilbehøret CTC Converter nødvendigt for at tolke signalerne mellem de to produkter.!version 3 (V3) gælder modeller, der er fremstillet fra 2006 og frem. kan derefter seriekobles til op til tre CTC EcoPart 400-enheder. De forbundne varmepumper skal derefter adresseres ved hjælp af tilbehøret CTC Basic Display. Vedrørende tilslutning henvises til vejledningen til CTC Converter. CTC EcoLogic v3 A1 A2 A3 CTC EcoPart v3 30

31 31

32 5.8 Eldiagram 400V 3N~ 32

33 Komponentförteckning A2 Relæ/hoved printkort A4 Kredkort med bløstart - motorværn og kontaktorfunktion B1 Fremløbsføler 1 B7 Returføler B21 Hedgasføler B22 Sugegasføler B23 Brineføler ind B24 Brineføler ud B100 Højtryksføler B101 Lavtryksføler C1 Kondensator kompressor (1-faset) F20 Højtrykspressostat G11 Ladepump 1 G20 Brinepumpe K1 Kontaktor 1 K10 Relæ (1-faset) M1 Kompressor Y10 Expansionsventil Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω 33

34 5.9 Eldiagram 230V 1N~ Komponentförteckning A2 Relæ/hoved printkort A4 Kredkort med bløstart - motorværn og kontaktorfunktion B1 Fremløbsføler 1 C1 Kondensator kompressor (1-faset) B7 Returføler F20 Højtrykspressostat B21 Hedgasføler G11 Ladepump 1 B22 Sugegasføler G20 Brinepumpe B23 Brineføler ind K1 Kontaktor 1 B24 Brineføler ud K10 Relæ (1-faset) B100 Højtryksføler M1 Kompressor B101 Lavtryksføler Y10 Expansionsventil 34

35 6. Første start 1. Kontrollér at varmepumpe og varmesystem er vandfyldte og udluftede. 2. Kontrollér at alle tilslutninger er tætte. 3. Kontrollér blandt andet, at følere og radiatorpumpe er sluttet til strømkilden. 4. Tilfør strøm til varmepumpen ved at slå sikkerhedsafbryderen til (hovedafbryderen). Når systemet er opvarmet, skal det kontrolleres, at alle tilslutninger er tætte, at de forskellige systemer er blevet udluftet, at der kommer varme ud i systemet, og at der kommer varmt vand ud af vandhanerne. 35

36 7. Drift og vedligeholdelse Når installatøren har installeret den nye varmepumpe, bør denne sammen med brugeren kontrollere, at anlægget er i fuld funktionsdygtig stand. Installatøren skal vise, hvor strømkontakter, reguleringsanordninger og sikringer sidder, så brugeren ved, hvordan anlægget fungerer og skal passes Udluft radiatorerne (afhængig af det anvendte system) efter ca. tre dages drift, og fyld efter med vand, hvis det er nødvendigt. 7.1 Periodisk vedligeholdelse Efter tre ugers drift og derefter hver tredje måned i det første år. Derefter en gang om året: Kontrollér, at der ikke er utætheder i installationen. Kontrollér, at der ikke er luft i produktet og systemet. Udluft det om nødvendigt se afsnittet Tilslutning af brinesystemet. Kontrollér, at brinesystemet stadig er under tryk, og at væskeniveauet i brinebeholderen er tilstrækkeligt/korrekt. 7.2 Driftsafbrydelse Varmepumpen stoppes med el-afbryderen. Hvis der er risiko for, at vandet fryser, skal al vandet aftappes fra. 7.3 Servicemodus 36

37 8. Fejlsøgning/enkle forholdsregler er konstrueret til at give driftsikkerhed og høj komfort samt til at have en lang levetid. Nedenfor får du forskellige tips, som kan være til hjælp og vejledning i tilfælde af driftsproblemer. Hvis der opstår en fejl, skal du altid tage kontakt med den installatør, som har installeret enheden. Hvis installatøren vurderer, at det drejer sig om en materiale- eller fabrikationsfejl, tager denne kontakt til Gastech-Energi A/S for at undersøge og udbedre fejlen. Angiv altid produktets serienummer. 8.1 Luftproblemer Hvis en skurrende lyd høres fra varmepumpen, skal du kontrollere, at den er helt udluftet. Fyld ved behov mere vand på, så det rigtige tryk opnås. Hvis lyden gentager sig, skal du ringe efter en tekniker, som kan undersøge årsagen. 8.2 Alarmer Eventuelle alarmer og informationstekster fra vises på det produkt, som anvendes til at styre den. Der henvises derfor til manualen til det pågældende produkt. 37

38 Försäkran om överensstämmelse Déclaration Overensstemmelseserklæring de conformité Declaration of conformity Konformitätserklärung Enertech AB Box 313 S LJUNGBY försäkrar under eget ansvar att produkten confi rme sous sa responsabilité exclusive que le produit, declare under our sole responsibility that the product, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, EcoPart 400 som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande direktiv, auquel cette déclaration se rapporte est en conformité avec les exigences des normes suivantes, to which this declaration relates is in conformity with requirements of the following directive, auf das sich diese Erklärung bezieht, konform ist mit den Anforderungen der Richtlinie, EC directive on: Pressure Equipment Directive (PED) 97/23/EC, Modul A Electromagnetic Compatibility (EMC) 2004/108/EC Low Voltage Directive (LVD) 97/23/EC Överensstämmelsen är kontrollerad i enlighet med följande EN-standarder, La conformité a été contrôlée conformément aux normes EN, The conformity was checked in accordance with the following EN-standards, Die Konformität wurde überprüft nach den EN-normen, EMC Emission: EN :2007 EN :2006 -A1:2009 -A2:2009 EN :2008 Immunity: EN :1997 -A1:2001 -A2:2008 EN *) *) Maximum permissible system impedance : Zsys1 (dmax) = 0.349Ω LVD SS-EN SS-EN Ljungby Marcus Miller Technical Manager

39

40 Enertech AB. P.O Box 309 SE Ljungby Sweden.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoPart i425-i435 Pro CTC EcoPart 425-435. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoPart i425-i435 Pro CTC EcoPart 425-435. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 53-1 2015-05-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoPart 425-435 Fjernelse af kølemodulet 1. Frakobl kølemodulets ledningsstik og

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoPart 400. Model V 3N~ / 230 V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoPart 400. Model V 3N~ / 230 V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 52-5 2016-07-07 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Model 406-417 400 V 3N~ / 230 V 1N~ VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG SKAL OPBEVARES

Læs mere

Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning. CTC EcoPart XL Model

Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning. CTC EcoPart XL Model 161 503 30-3 2013-10-10 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Model 424-434 Fjernelse af kølemodulet 1. Frakobl kølemodulets ledningsstik og slanger.

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir. Model 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft til vand-varmepumpe

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir. Model 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft til vand-varmepumpe 161 503 35-5 2015-11-13 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir Model 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft til vand-varmepumpe VIGTIGT SKAL

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 500M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 500M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 55-1 2015-08-21 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 500M Modulerende luft til vand-varmepumpe Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir. Model 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft til vand-varmepumpe

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir. Model 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft til vand-varmepumpe 161 503 35-2 2015-05-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir Model 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft til vand-varmepumpe Installations-

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 42-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310 VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG REFERENCE

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 44-1 2015-04-20 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Modulerende luft til vand-varmepumpe Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Læs mere

CTC EcoZenith i350 L/H

CTC EcoZenith i350 L/H CTC EcoZenith i30 L/H Indendørsmodul i to højder med varmepumpestyring Højeffektivt indendørsmodul i to højder med mange muligheder og indbygget varmepumpestyring. CTC EcoZenith i30 er udstyret med samme

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

CTC EcoPart Model 5 7,5 8,5 I 10,5 I 12 Varmepumpe for jordvarme

CTC EcoPart Model 5 7,5 8,5 I 10,5 I 12 Varmepumpe for jordvarme Installations- og driftvejledning Model 5 7,5 8,5 I 10,5 I 12 Varmepumpe for jordvarme 161 501 94/4 2009-08-11 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt/Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Brugsvejledning Luftrenser

Brugsvejledning Luftrenser Brugsvejledning Luftrenser A300/A600/A700/A1700/A2500 HEPA A300 HEPA A600 HEPA A700 HEPA A1700 HEPA A2500HEPA 1 Tillykke med din nye Pullman Ermator Pullman Ermator bygger på mange års erfaring under navnet

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

HPW varmepumpe væske-vand

HPW varmepumpe væske-vand HPW varmepumpe væske-vand Sammendrag Geotermisk varmepumpe Siemens PLC kontroller, forenklet regulator Intern softstart for enfasede enheder; regulerings funktion El-varme er valgfri Scroll kompressor;

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent.

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Tekniske oplysninger anfoss HP-H Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 510M. Modulerende luft til vand-varmepumpe 400V 3N~

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 510M. Modulerende luft til vand-varmepumpe 400V 3N~ 161 503 59-1 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 510M Modulerende luft til vand-varmepumpe 400V 3N~ VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

Varmepumpe Luft til vand COPMAX L/V

Varmepumpe Luft til vand COPMAX L/V Varmepumpe Luft til vand COPMAX L/V Tekniske data COPMAX LUFT TIL VAND VARMEPUMPE Enh. L/V09 L/V12 L/V10 L/V13 L/V15 L/V20 Varme effekt/optagen effekt ved: 7/35 C kw 9.5/2.6 13.0/3.6 11.0/2.9 14.0/3.7

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor 1371144-01 KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor O Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse. Efter

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

Tilbehør. CTS 602 by Nilan. Vandvarmeflade. Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z

Tilbehør. CTS 602 by Nilan. Vandvarmeflade. Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z Tilbehør CTS 602 by Nilan Vandvarmeflade Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger... 3 Vandvarmeflade, (montage)...

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR Uponor Elfyr 09 2006 0 Uponor Elfyr Uponor Elfyr leveres komplet med pumpe, styring, ekspansionsbeholder m.m. Fyret, der er beregnet til vægmontering, er udformet specielt

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500

Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500 Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC101 1 Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-AL VWBME401

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-AL VWBME401 El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-AL DHP-AL Indhold DHP-AL 6, 400V 3N...4 7 DHP-AL 8, 400V 3N... 8 11 DHP-AL 10, 400V 3N...12 15 DHP-AL 12, 400V 3N...16 19 DHP-AL Opti 6, 400V 3N...20 24 DHP-AL Opti

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

VÆSKE-VAND VARMEPUMPER

VÆSKE-VAND VARMEPUMPER VÆSKE-VAND VARMEPUMPER 26-336 kw - 300-20.000 m 2 GeoNova JORDVARME GYLLEKØLING MÆLKEKØLING VARMEGENVINDING MADE IN DENMARK Effektiv produktion op til 65 C MADE IN DENMARK Smart liquid injection med ekstra

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Lamborghini Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Installation på kedel: Monter flangen på kedlen med 4 stk M8 mm bolte, vend flangen det lille hul vender op. El-diagram: CO ekstern

Læs mere

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler T5190LE Type N1190.. Original vejledning 438 9098-10/DK 2015.09.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedligeholdelse...6 3.1 Rengør

Læs mere

Tekniske data DHP-R VFBMF201

Tekniske data DHP-R VFBMF201 Tekniske data HP-R jendomsvarmepumpe i effektstørrelser fra kw til kw ås med kølemiddeltype R7 ( ) eller 13a (7 ) vanceret styring med integreret webovervågning Hoveddele... Pladskrav...3 Mål og tilslutninger...

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft til vand-varmepumpe 400V 3N~

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft til vand-varmepumpe 400V 3N~ 161 503 58-1 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 520M Modulerende luft til vand-varmepumpe 400V 3N~ VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Kaskadekobling Installatørvejledning

Kaskadekobling Installatørvejledning 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Installatørvejledning dk 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme.

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Art. nr 11 23 78 Laddomat 21 Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Lagdeling* i akkumuleringstanken er en forudsætning for et nemt og velfungerende fyringsanlæg. Det

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere