Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektronisk handel. Nye udfordringer for fagbevægelsen"

Transkript

1 Elektronisk handel Nye udfordringer for fagbevægelsen

2 Elektronisk handel - Nye udfordringer for fagbevægelsen Produceret og udgivet af Landsorganisationen i Danmark, april 2000 Red.: Jette Vinther Kristensen Design: Bysted Hovedkvarteret A/S Tryk: Saloprint Oplag: 2000 ISBN-nr.: Varenummer: 4512 LO, april 2000

3 Hvorfor sætter fagbevægelsen fokus på e-handel? Det gør vi, fordi vi er overbeviste om, at elektronisk handel eller internethandel vil ændre lønmodtagerens arbejdsliv. E-handel handler ikke blot om nye måder at købe ind på - det gør det også, men det handler også om, at e-handel vil ændre virksomheders strukturer, vores måder at arbejde på, vores måde at hente informationer og viden på - i det hele taget vil vi gøre meget anderledes via internettet. Vi kan knap nok åbne en avis i dag, uden artikler om e-handel dukker op overalt. E-handel er som en komet for 2-3 år siden tog kun meget få e-handel alvorligt men i dag kan vi konstatere at udviklingen går så hurtigt, at kun de færreste kan overskue forandringerne og hvilke konsekvenser, det medfører. De teknologibegejstrede jubler over udviklingen og lovpriser de mange fordele ved det digitale samfund som øget fleksibilitet, øget mobilitet, større frihedsgrader, mere medbestemmelse, mange valgmuligheder, mere dynamik og øget globalisering. De mere skeptiske røster peger på udviklingens bagside som mulighed for øget kontrol, øget fremmedgørelse, øget marginalisering og diskussionen om et teknologisk A- og B-hold, de faste rammer fra arbejds- og fritidsliv forsvinder og de nationale kulturer presses i globaliseringsprocessen. For fagbevægelsen er det ikke et spørgsmål om enten-eller men et både-og. Vi mener, at udviklingen mod mere e-handel rummer mange muligheder, men det stiller fagbevægelsen overfor nogle udfordringer, som vi skal tage op. Hvis vi ikke gør det, kan vi måske se det negative scenarie blive til virkelighed. I denne pjece vil vi forklare, hvad e-handel er. Vi vil se nærmere på en række konsekvenser af central betydning for fagbevægelsen: arbejdsmarkedspolitiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser, konsekvenser for medarbejdere og fagpolitiske konsekvenser. Vi vil yderligere beskrive de nuværende muligheder for efteruddannelse samt komme med en række anbefalinger. LO-sekretær Marie-Louise Knuppert SIDE 1

4 Hvad er e-handel? E-handel er muligheden for at gøre forretning ved hjælp af elektroniske netværk som internettet. E-handel kan både foregå mellem virksomheder (businessto-business), mellem virksomheder og forbrugere (business-to-consumers) og som handel med det offentlige. E-handel dækker hele handelsprocessen lige fra markedsføring over aftaleindgåelse og betaling til efterfølgende service og transport. E-handel er således meget mere end detailbranchen. Det kan være svært præcist at skelne mellem e-handel og den generelle ITudvikling, men det er såmænd heller ikke så vigtigt. Det interessante er, at udviklingen sker så hurtigt. Teknologierne bag internettet er både billige, let tilgængelige og stort set de samme i hele verdenen og derfor sker ændringerne på baggrund af e-handel meget hurtigere end f.eks. indførsel af anden ny teknologi. Her er der ofte gået 5-10 år inden vi har kunnet spore ændringerne. Som et eksempel kan nævnes, at adskillige danske virksomheder har benyttet e-handel ved hjælp af EDI (engelsk betegnelse for elektronisk data-udveksling) i flere år, men EDI-teknologien er meget kostbar ofte flere millioner kroner for en virksomhed mens en opkobling til internettet og programmerne hertil stort set ingenting koster sammenlignet med tidligere IT-investeringer. Derfor sker udbredelsen så hurtigt. Og i takt med udbredelsen sker der også en voldsom udvikling i måder at anvende internettet på. De seneste tal fra Forskningsministeriet viser, at langt de fleste danske virksomheder bruger internettet til at søge informationer på og til at markedsføre sine produkter. Men tallene viser også, at ca. 40% af virksomheder modtager ordrer via deres hjemmeside og yder kundeservice via internettet. 20% kan modtage betaling for varer eller ydelser. Danske virksomheder er altså i fuld gang med at indbygge e-handel i mange af deres aktiviteter. Betydningen af e-handel kan illustreres ved at vise et forløb for et produkt eller en serviceydelse. Driften af en virksomhed kan splittes op i en række aktiviteter indkøb, produktion, logistik, markedsføring og salg samt den efterfølgende service. En underleverandør leverer de første Et typisk produkt eller en typisk serviceydelse har dette forløb: Producent Grossist Butikken Forbruger Når man benytter e-handel, kan forløbet se sådan ud: Underleverandør Underleverandør Producent Forbruger SIDE 2

5 grundsten til et produkt eller en ydelse, som gøres færdig hos en producent, sælges til en grossist, der igen sælger til en butik, hvor den endelige forbruger køber produktet eller ydelsen. E-handel gør det muligt at sælge direkte til en kunde over internettet, og grossisten og butikken bliver overflødige (se side 2). Det sker, når Lego sælger legoklodser på deres hjemmesider, og forbrugeren kan købe dem der i stedet for i den lokale legetøjsforretning. Det sker også, når Mermaid Computers i Ballerup sælger computere på deres hjemmeside til både virksomheder og private forbrugere. Lige som når flyselskaberne sælger direkte flyrejser til kunder, hvilket kan gøre rejsebureauer overflødige på længere sigt. Men det er ikke det eneste, der sker. Når e-handel benyttes, er der andre muligheder. Informationerne kan genbruges, da de jo ligger elektronisk. Det bliver også nemmere for virksomheder at nå mulige købere på selv den anden side af jordkloden, og ofte kan virksomheder såvel private som offentlige spare penge ved at søge efter tilsvarende produkter på internettet til billigere penge. Der vil ligeledes være større fokus på efterspørgsel fremfor udbud, og det betyder at kundernes behov bliver vigtigere end blot at producere og sælge produkter eller serviceydelser. Forløbet er også anderledes end det traditionelle forløb, da aktiviteterne ikke følger den traditionelle rækkefølge. Når man er koblet op via f.eks. internettet er det muligt at køre flere aktiviteter på én gang f.eks. at markedsføre et produkt, samtidig med at det produceres eller udvikles. Resultatet bliver et netværk, hvor der er mulighed for samarbejde og for at løse opgaver på mange forskellige måder. Det betyder en mere dynamisk organisationsform for virksomhederne, hvor hver enhed fokuserer på sine kernekompetencer altså de dele af virksomheden man er særlig god til. E-handelsnetværk: Indkøb Markedsføring og salg Produktion Service/ logistik SIDE 3

6 Konsekvenser Udviklingen mod mere e-handel - og det digitale samfund i det hele taget - har mange konsekvenser. I denne pjece har vi valgt at fokusere på følgende: De samfundsmæssige konsekvenser Konsekvenser for arbejdsmarkedet og beskæftigelsen Konsekvenser for medarbejderne De fagpolitiske konsekvenser Der er flere samfundsmæssige konsekvenser, som er vigtige for os alle bl.a. den nationale velfærd og demokratiet. E-handel får konsekvenser for arbejdsmarkedet og beskæftigelsen, da dansk erhvervsliv vil opleve en ny struktur virksomheder vil skyde op, andre vil forsvinde. Det samme sker med job nye job vil dukke op, andre forsvinde, og andre job vil ændre indhold. E-handel får konsekvenser for medarbejdere. Der vil opstå job, der stiller færre krav til medarbejdere, men vi vil især se job, hvor der stilles flere krav til medarbejdere. Jobindholdet forandres, og uddannelse og efteruddannelse bliver endnu vigtigere end i dag. E-handel får en række konsekvenser for fagbevægelsens organisatoriske udvikling. Mange af de velkendte redskaber som fælles overenskomst kommer under pres, og fagbevægelsens medlemmer risikerer at blive splittet op i to grupper: de fastansatte med gode arbejdsvilkår og de midlertidigt ansatte med ringere arbejdsvilkår. Først om de samfundsmæssige konsekvenser En forudsætning for vores nuværende velfærdssamfund er Danmarks relativt høje niveau for skatter, moms og afgifter, der fungerer ved hjælp af kontrolsystemer. Øget e-handel kan påvirke hele det økonomiske system, da handel over internettet ikke kan kontrolleres fysiske produkter, der skal passere grænsen kan naturligvis altid opdages, men mange produkter og serviceydelser digitaliseres og kan sendes frem direkte til køberen med f.eks. . Det bliver ligeledes lettere for danske virksomheder at etablere sig i udlandet eller købe arbejdskraft andre steder f.eks. at benytte IT-medarbejdere i Indien til free-lance arbejde, eller, som mange internationale virksomheder gør, at oprette call-centers i Irland. På nuværende tidspunkt udgør e-handlen kun ganske få procent af virksomhedernes samlede omsætning, men eksperter spår, at e-handlen vil udgøre mindst 10% af den samlede handel i mange sektorer og brancher i løbet af få år spørgsmålet er, om vi parate til den udvikling? SIDE 4

7 Et andet samfundsmæssigt anliggende er demokratiudviklingen. Vi kan skabe et samfund, hvor alle har lige adgang til de mange informationer, man kan hente på internettet. Eller vi kan få et samfund, hvor kun personer med IT-færdigheder kan nyde fordelene af informationer og dermed sidder de med den reelle magt. Når det drejer sig om private forbrugere og e-handel, er det også vigtigt at kunne opnå fordelene bl.a. de økonomiske fordele. F.eks. kan nævnes, at der nu er adskillige internetbanker. Disse banker findes kun på internettet, der er altså ingen skranke, man kan henvende sig til for at få personlig betjening. Til gengæld er der få eller ingen gebyrer, og der er mulighed for at spare mange penge for den almindelige familie. Hvis man altså har en internet-opkobling, og ved hvordan man gør! Et andet eksempel er, at køberne ved hjælp af internet-firmaer kan opnå store rabatter. Som et eksempel kan nævnes, at interesserede købere ved hjælp af virksomheden letsbuyit.com fik prisen ned på et juletræ til 30 kr. leveret gratis på en adresse i Storkøbenhavn sidste jul. Et tilsvarende juletræ kostede i december måned ca. 130 kr. på det lokale gadehjørne, og så skulle man selv bære det hjem! Denne nye virksomhed letsbuyit.com arbejder kun på internettet, og formålet er, at produkterne kan købes billigere, hvis der er købere nok en slags indkøbsforening! E-handel i samfundet Mulighed Som forbrugere får vi mulighed for at købe ind i hele verdenen til den bedste pris. Virksomheder kan ligeledes handle ind hvor det er billigst, og besparelserne vil formentlig vise sig i billigere produkter for os alle. Internettet giver os mulighed for at hente de informationer, vi har brug for både på job og hjemme. Der er gode muligheder for at udvikle demokratiet. Risiko Den stigende internationale e-handel kan give os færre penge i statskassen som følge af mindre moms, skatter og afgifter. Selvom produkter formentlig bliver billigere, kan produkter eller service få en dårligere kvalitet. Hvis vi ikke har de nødvendige forudsætninger, har vi ikke mulighed for at hente og bruge de mange informationer på internettet. Vi får ikke de økonomiske gevinster. Informationsteknologien og den globale konkurrence vil overflødiggøre mange mellemhandlere og virksomheder. Udfordringen bliver at sikre, at tilstrækkelig mange danske virksomheder udnytter de nye teknologier, der skal sikre indtjening og arbejdspladser. Fra Det Digitale Danmark omstilling til netværkssamfundet, 1999 SIDE 5

8 Arbejdsmarkedet og beskæftigelsen Langt den største del af den samlede e-handel foregår virksomheder imellem (ca %). Der er mange fordele for virksomheder: De kan nå nye markeder, de kan reagere hurtigt på kunders ønsker, de kan opnå større fleksibilitet og være mere innovative, og endelig kan de opnå lavere omkostninger. Der sker ofte det, at frontløbervirksomheder starter med e-handel, og de trækker deres underleverandører og kunder med i denne e-handel. Dermed sættes der gang i en spiral, der breder de internetbaserede forretningsprocesser ud til stadig flere virksomheder. Det ses ofte, at virksomheder nu stiller krav til deres underleverandører om, at disse skal være on-line. Øget e-handel betyder nye konkurrencevilkår for virksomheder f.eks. bliver priser og ydelser tilgængelige for alle på internettet. Danske virksomheder får bedre muligheder for at nå fjerne markeder, men det betyder naturligvis også, at danske virksomheder udsættes for hård konkurrence fra udenlandske firmaer, der kan nå danske forbrugere via internettet. Konkurrencen i en branche eller sektor kan meget hurtigt ændres, når f.eks. en virksomhed som Amazon.com dukker op. Den amerikanske virksomhed Amazon.com startede i 1995 som en bogbutik, der udelukkende solgte bøger over internettet. Det er nu verdens største boghandel med 10% af bogmarkedet i USA. Den har over 5 mill. titler og udvider varesortimentet konstant med f.eks. cd er og videoer. Det har medført store ændringer i den amerikanske bogbranche, men det kan ske i alle brancher. Udviklingen betyder også, at vi ser flere former for serviceydelser, der dukker op. F.eks. kan man som kunde både som privat og virksomhed følge en afsendt pakke nøje. Transportfirmaet DHL giver denne service til deres kunder, som sender pakker internationalt, og oplyser via s præcist, hvor en pågældende pakke befinder sig. Der er ingen tvivl om, at e-handel og det digitale samfund betyder strukturelle ændringer i det danske erhvervsliv og dermed også på arbejdsmarkedet. Det er derfor meget svært at forudsige, hvad der sker på det danske marked. Vil der stadig være plads til grossister, rejsebureauer m.m., eller vil køberne selv købe direkte hos producenten eller flyselskabet? Et andet aspekt er, at virksomheder i stigende grad formentlig vil benytte at lægge opgaver ud outsource eller udlicitere i stedet for at gøre alt selv. Fordelene for virksomhederne er, at de tager udgangspunkt i kernekompetencen, og at de simpelthen køber arbejdskraft, råvarer og produktionskapacitet, når de har behov for det. Det kan så betyde, at flere medarbejdere ansættes som kontraktansatte eller som freelancere. Fagbevægelsen i USA kalder dette fænomen permanente, midlertidige jobs. Indtil videre ses disse jobs specielt i IT-branchen, men vi kan forvente tilsvarende tendenser i andre brancher. OECD og andre vurderer, at e-handlen ikke vil få den store betydning for den overordnede beskæftigelse, men at arbejdskraftens sammensætning vil ændres dvs. hvilke medarbejdergrupper, der udfører arbejdet. Som et eksempel kan nævnes nyhedsbranchen i takt med at elektronisk levering af nyheder f.eks. politiken.dk vinder indpas, og avisernes oplag falder, vil behovet for arbejdskraften ændres. I stedet for medarbejdere til at trykke og distribuere aviser, vil der være brug for medarbejdere til at skabe indhold og program- SIDE 6

9 mere, operere og vedligeholde systemer, der varetager denne on-line levering. Et andet eksempel er detailhandlen, hvor der traditionelt er mange ansatte til at varetage forskellige funktioner: fylde varer op, bestille varer, yde kundeservice, kassearbejde m.m. En internetbutik behøver ikke nødvendigvis det samme antal medarbejdere, og sammensætningen af arbejdskraften vil være anderledes. IT-færdigheder vil være centrale, ligesom vedligeholdelse af servere og netværk, elektronisk markedsføring, bogføring m.m. Men for at kunne give en kvalificeret service er det fortsat nødvendigt at have en faglighed med andre ord at kunne sit fag. Øget e-handel vil uden tvivl sætte yderligere skub i den allerede igangværende proces, hvor vi ser, at flere job bliver mere vidensintensive, og der bliver færre rutineprægede job med få eller ingen kvalifikationer. I 1981 var de kortuddannedes andel af beskæftigelsen 39%, i 1996 var denne andel faldet til ca. 23%. Hvor mange jobs vil blive berørt? Det ved vi ikke præcist endnu! Et bud er: Branche Fremstillingsvirksomhed Bygge og anlæg Handel og transport Den offentlige sektor Tror på e-handel 28% 12% 33% Antal medlemmer i fagbevægelsen, der kan berøres Ca (CO-industri) Ca (BAT-kartellet) Ca (Kartellet for hhv. Transport og Handel samt Service) Ca Kilde: Børsen, 1999 og LO s egne beregninger E-handel, arbejdsmarkedet og beskæftigelsen Mulighed Øget e-handel kan betyde, at danske private virksomheder og den offentlige sektor får bedre muligheder for at købe ind, og vi vil alle få bedre kvalitet og service. Risiko Øget e-handel kan betyde, at den hårdere konkurrence vil ændre erhvervslivets struktur fundamentalt og udradere både virksomheder og brancher. Effekten af e-handel på internettet trænger langt ind i organisationen, vender op og ned på vante forestillinger, skaber nye forudsætninger og krav. Internettets gennemsigtighed, dets mulighed for at bryde barrierer, springe led over og for at tilpasse service og varer helt individuelt, vil påvirke virksomhedernes og dermed medarbejdernes situation i langt højere grad, end da IT i sin tid blev indført på arbejdspladserne. Professor Niels Bjørn-Andersen, Handelshøjskolen i København SIDE 7

10 Konsekvenser for medarbejdere E-handel kan automatisere eksisterende arbejdsprocesser og kan være et redskab til at effektivisere og rationalisere både arbejdsprocesser og job. Men fagbevægelsen vurderer også, at e- handel kan forny og forbedre arbejdsprocesser, da brug af internettet giver mulighed for at hente, bearbejde og formidle ny information og viden. Vi kan således risikere at se både flere smalle job, hvor der bliver stillet færre krav til medarbejderne, men vi vil også se flere brede job, som stiller flere krav til medarbejderne. Som et eksempel kan nævnes ISO Supermarked deres tilbud om indkøb af dagligvarer via internettet til kunder i Storkøbenhavn har skabt nogle pakkejob, som må betegnes som smalle job. Men tilsvarende har ISO også skabt nogle arbejdspladser, hvor medarbejdere designer og vedligeholder internet-sider, som er brede job. Et andet eksempel er Post Danmark. Her forudser man, at medarbejdere i fremtiden kan forarbejde produkter f.eks. installere software eller medvirke til at reparere returvarer. I fremtiden vil vi se eksempler på både smalle og brede job på baggrund af e-handel, men der er tegn på, at vi vil se flere brede job end smalle. Denne tendens mod flere job med flere arbejdsopgaver vil typisk stille krav om højere kvalifikationer. Men ikke nok med det. Tendensen er også, at medarbejdere arbejder mere selvstændigt, i højere grad selv gør tingene færdige og arbejder med samme opgave i længere tid og har flere funktioner end før i forhold til opgaven. Altså større sammenhæng i arbejdet. Andre peger ligeledes på, at det bliver muligt at automatisere endnu flere arbejdsprocesser, således at det væsentligste ikke bliver at udføre opgaver, men at definere problemer, organisere, planlægge og overvåge processer. E-handel er en del af en udvikling, hvor der generelt kræves flere færdigheder på arbejdspladsen. Af de personlige kvalifikationer kan nævnes ansvarlighed og ansvarsbevidsthed, fleksibilitet og omstillingsevne, kvalitetsbevidsthed, samarbejdsevne, selvstændighed og initiativtagen. Den generelle IT-udvikling stiller ligeledes krav til medarbejdernes regne-, skriveog læsefærdigheder, men også til evnen at kunne reagere interaktivt på den nye teknologi f.eks. at kunne svare på elektronisk post. Læring bliver et vigtigt redskab, og det bliver formentlig et krav til medarbejderne, at de løbende uddanner og efteruddanner sig. Både OECD og EU peger på, at fremtidens medarbejdere selv skal være i stand til at tilrettelægge deres opkvalificering og være i stand til at tilrettelægge et karriereforløb. OECD forudser ligeledes, at virksomheder i højere grad skal være opmærksomme på kernemedarbejdere i virksomheden og deres ønsker og behov for at være i stand til at fastholde deres viden i virksomheden. Medarbejderne bliver derfor presset kvalifikationsmæssigt, men det vil også blive muligt at presse medarbejderne konkurrencemæssigt og lønmæssigt. Øget brug af e-handel og internettet vil gøre det endnu nemmere at arbejde uanset tid og sted. Mange typer opgaver kan derfor løses af SIDE 8

11 et hold medarbejdere fra forskellige dele af verdenen, uden at personerne nødvendigvis skal flyttes fysisk. Fagbevægelsen skal fastholde, at alle medarbejdere får mulighed for at opkvalificere sig vi skal sikre, at også de svage medarbejdere får mulighed for at fastholde en plads på fremtidens arbejdsmarked. Livslang læring er også et ledelses- og samfundsmæssigt anliggende. Fagbevægelsen skal ligeledes bekæmpe den sociale dumping, der kan finde sted ved at udlægge arbejdsopgaver til medarbejdere i andre lande til en væsentlig lavere løn. E-handel og medarbejdere Mulighed Fagbevægelsens medlemmer vil få mere udviklende og interessante jobs under forudsætning af, at der sker en opkvalificering. Risiko Fagbevægelsens medlemmer vil få dårligere job og svært ved at fastholde en plads på arbejdsmarkedet, hvis der ikke sker en opkvalificering. Det er kommet stille og roligt, at vi har fået flere og flere funktioner. Printoperatør Heidi Godthaab, Danfoss Man får i hvert fald mulighed for at strukturere sit arbejde og formidle tingene hurtigere her end sammenlignet med et job i en rigtig butik. Hierarkiet er meget mindre her end i den rigtige detailverden. Indkøber Henrik Kristoffersen, gubi.com SIDE 9

12 Konsekvenser for fagbevægelsen E-handel og den generelt stigende brug af IT i arbejdslivet rokker grundliggende ved en række forhold for fagbevægelsen. For det første ændres ansættelsesforholdene. Arbejdstids- og aflønningsforhold kan erstatte det traditionelle aftale- og overenskomstssystem. F.eks. kan overenskomstmæssig løn suppleres med tilbud om at købe medarbejderaktier, som vi ser eksempler på i nye IT- og web-virksomheder. Det kan være en god forretning, men eksempler på konkurser findes jo også! For det andet har fagbevægelsen svært ved at rekruttere medlemmer i de mange nye service- og IT-virksomheder, som skyder op. Hvordan får vi nye IT-medarbejdere til at organisere sig overhovedet? Pizza- og colakulturen er vigtigere end traditionelle fagpolitiske værdier som solidarisk lønpolitik og fælles overenskomster blandt mange unge. Fagbevægelsen vil endvidere opleve et naturligt frafald blandt gruppen af ældre medlemmer, og grundlaget for nye medlemmer vil være mindre, da de yngre årgange simpelthen er færre personer. For det tredje kommer danske arbejdspladser under pres både løn- og kvalifikationsmæssigt, idet lokalisering i stigende grad får mindre betydning. E-handel gør det endnu nemmere at flytte arbejdspladser og -opgaver rundt omkring i verdenen. F.eks. pakkes og distribueres alle musik-cd er, der købes via Boxman.dk, i et europæisk land, og sendes derfra til købere over hele Europa. For det fjerde gør e-handel det nemmere for virksomheder at splitte deres aktiviteter op og outsource eller udlicitere områder. Det samme gælder medarbejdere. I USA ses det, at medarbejderstyrken er opdelt i kerne- og kontraktansatte. Denne udvikling udfordrer en af fagbevægelsens vigtigste holdninger om solidaritet, da det ikke kræver megen fantasi at forudse en opsplitning af arbejdsstyrken. En veluddannet, vellønnet gruppe, som har mulighed for efteruddannelse, udvikling, rettigheder under sygdom og barsel m.m., og så en anden gruppe med dårligt og nedslidende arbejde med ringe muligheder for udvikling og efteruddannelse og dertil hørende få rettigheder. E-handel og fagbevægelsens organisering i fremtiden Mulighed Risiko Fagbevægelsen vil være i stand til at forny og udvikle eksisterende redskaber som f.eks. overenskomster. Fagbevægelsen vil opleve medlemsflugt og dårligere arbejdsvilkår for eksisterende medlemmer. F.eks. vil informationerne fra håndterminalerne kunne bruges til at belønne de gode og effektive medarbejdere dem, som ikke har spild og som gør deres arbejde perfekt fra starten. Som det er nu, er det laveste fællesnævner, vi går ud fra. Men de allerfleste medarbejdere vil egentlig godt have ansvar, det bliver de tilfredse og motiverede af. Det kunne jeg godt tænke mig at udnytte til at give dem muligheder fleksible arbejdstider f.eks. Men der ligger normer og regler foreløbig i vejen. Administrationschef Jens Davidsen, Finn L & Davidsen SIDE 10

13 Efteruddannelse i e-handel Der er kun få efteruddannelsestilbud, der retter sig mod fagbevægelsens medlemmer, når det drejer sig om e-handel. Flere AMU-centre, handelsskoler og tekniske skoler har f.eks. kurser i, hvorledes man designer hjemmesider og markedsfører og sælger via internettet. Derudover har flere af HK s uddannelsescentre kurser for deres medlemmer med udgangspunkt i e-handel og detailhandlen. Men som sagt er kursustilbudene yderst sparsomme. Det forhold hænger ikke sammen med en ny analyse fra Teknologisk Institut: Behov for kvalifikationer og kompetencer i forbindelse med e-handel samt offentligt udbud af uddannelser og kurser. Her konkluderes det, at det fremtidige behov for udvikling af medarbejdernes kompetencer er stort. I undersøgelsen siger 20% af virksomhederne, at de ufaglærte medarbejdere har mangelfulde kompetencer, og 30% siger, at de faglærte ikke har tilstrækkelige kompetencer i forbindelse med e-handel. Danske virksomheder efterspørger altså medarbejdere, der kan løfte de muligheder, som e-handel og det digitale Danmark giver. Fagbevægelsen bør derfor arbejde for at udvikle flere og bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering for fagbevægelsens medlemmer. Både de offentlige uddannelsestilbud, men også fagbevægelsens egne kursustilbud bør afspejle behovet for at opkvalificere medarbejderes kompetencer på e-handelsområdet. Hvad er det så medarbejdere får brug for på fremtidens arbejdsmarked? Skemaet viser et bud: Faglige færdigheder Hvorfor ændres kravene? Regne, læse, skrive Den 4. kulturteknik Engelsk IT Analyse og metode Vores arbejdsliv baseres endnu mere på skriftlig kommunikation. Det er i højere grad nødvendigt at reagere interaktivt via f.eks. . Globaliseringen, der finder sted via internettet, foregår mest på engelsk. Anvendelsen af IT er hastigt stigende og grundlæggende for mange arbejdsfunktioner. Nødvendigt at kunne hente, bearbejde og formidle information. Personlige færdigheder Hvorfor ændres kravene? Ansvarlighed Kvalitetsbevidsthed Samarbejdsevne Selvstændighed Kreativitet Medarbejdere får større frihedsgrader og muligheder for at træffe beslutninger i jobbet. Stigende krav i omverdenen om kvalitet i produkter og services. I takt med fladere organisationer får team-arbejde større vægt. Evnen til at tage initiativ får større betydning i takt med fladere organisationer. Evnen til at være kreativ og innovativ får større betydning i takt med den stigende konkurrence de menneskelige ressourcer vægtes. SIDE 11

14 Anbefalinger De samfundsmæssige konsekvenser Skattepolitikken er grundlaget for opbygningen af velfærdssamfundet, og e-handel kan forrykke den samfundsøkonomiske balance. Derfor skal man tage højde for e-handlens påvirkning af de skattemæssige og økonomiske forhold i samfundet. Der skal udvikles nye redskaber, der kan måle videnssamfundet. Der skal arbejdes for at udbrede kendskabet til e-handel og internettet og de muligheder, det giver for den enkelte. Arbejdsmarkedet og beskæftigelsen E-handelen er global og international. For at imødegå e-handlens påvirkning af de forskellige udsatte brancher kræves en aktiv uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik. Et tæt samarbejde med EU er påkrævet, for at sikre en international udvikling, der giver både plads og rammer til de særlige danske ønsker omkring skattepolitik og arbejdsmarkedspolitik. Konsekvenser for medarbejdere Den danske uddannelsesstrategi bør sikre en opkvalificering på alle niveauer i virksomhederne. Ikke kun ledelsesniveauet, det akademiske og tekniske niveau. Kvalifikationsudvikling er en forudsætning for at fastholde en udvikling af fagbevægelsens medlemmers jobsituation. Der skal arbejdes for at udvikle flere og bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering for fagbevægelsens medlemmer og uddannelsesplaner justeres til de krav e- handlen stiller. De offentlige uddannelsestilbud, men også fagbevægelsens egne kursustilbud, bør afspejle behovet for at opkvalificere medarbejderes kompetencer på e-handelsområdet. Konsekvenser for fagbevægelsen Fagbevægelsen må særligt rette sin opmærksomhed mod, at de nye arbejdsområder organiseres. Det kræver nye redskaber og serviceydelser til fagbevægelsens medlemmer, således at IT-medarbejdernes behov opfyldes. Fagbevægelsen skal være opmærksom på at få de eksisterende faglige kvalifikationer i spil i de nye e-handelsjob. Samtidig skal fagbevægelsen være opmærksom på at orientere nye medarbejdergrupper om fagbevægelsens rolle som medspiller i samfundsudviklingen og betydningen heraf i forhold til det enkelte medlem f.eks. betydningen af de kollektive overenskomster. Teknologisk Institut har undersøgt, hvilke behov hos medarbejdere virksomhederne efterspørger i forbindelse med e-handel. Her svarer virksomhederne, at medarbejdere skal have et højere teknisk niveau, f.eks. IT-færdigheder men de bløde kompetencer er endnu vigtigere f.eks. at kunne tage initiativ og arbejde selvstændigt, at være i stand til at omstille sig og at kunne samarbejde. Analysen Behov for kvalifikationer og kompetence i forbindelse med e-handel samt offentligt udbud af uddannelser og kurser. Teknologisk Institut, marts 2000 SIDE 12

15 Hvis du vil vide mere så kontakt: Gunde Per Frederiksen Odgaard Bygge-, Blik- og Anlægs- Rørarbejderforbundet og Trækartellet i Danmark Per Gunde Frederiksen Odgaard Bygge-, Anlægs- og Trækartellet Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Irene Odgaard Irene CO-industri Odgaard CO-industri Henrik Kjærgaard Jens Dansk Folkersen Metalarbejderforbund Forbundet af Offentligt Ansatte Jens Folkersen Leif Forbundet Limkilde af Offentligt Bloch Ansatte HK Danmark Leif Limkilde Bloch HK Danmark Poul Erik Tobiasen HK Handel Poul Erik Tobiasen HK Handel Morten Skov HK Service Morten Skov HK Service Steen Bengtson LO Steen Bengtson LO Henrik Kjærgaard Dansk Mette Pust Metalarbejderforbund Specialarbejderforbundet i Danmark Mette Pust Specialarbejderforbundet i Danmark Materialet findes også på engelsk: Electronic commerce New challenges for the trade union movement Dette og supplerende materiale om e-handel kan downloades på

16 Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé København V Tlf Fax Denne pjece er fremstillet i samarbejde med følgende organisationer: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark CO-Industri Dansk Metalarbejderforbund HK Danmark HK Handel HK Service Specialarbejderforbundet i Danmark

17 Dette er e-handel til forbrugere business-to-consumers INDSTIK TIL ELEKTRONISK HANDEL- NYE UDFORDRINGER FOR FAGBEVÆGELSEN Et eksempel er virksomheden Boxman Boxman sælger blandt andet musik-cd er og spil til f.eks. Playstation. Fordelene ved at handle hos Boxman er, at de har et meget stort udbud af f.eks. musikcd er mere end titler. Når man har bestilt en vare på deres hjemmeside, kan man enten vælge at betale med dankort eller at få varerne tilsendt pr. efterkrav. Leveringstiden afhænger af, om det er tilbudsvarer - her tager det ca. 2-4 dage, eller om det er katalogvarer her tager det ca dage. Hvis man gerne vil købe engelsksprogede bøger, ligger verdens største boghandel på internettet amazon.com De har over 5 millioner forskellige bogtitler på hylderne inden for både skøn- og faglitteratur. Når man har bestilt, betaler man med et internationalt kreditkort. Varerne kommer så med posten ca. 14 dage senere. Selvom der skal lægges gebyr og dansk moms til den pris amazon.- com oplyser på sin hjemmeside, er det stadigvæk muligt at spare et sted mellem 10% og 40% af prisen hos en typisk dansk boghandler. Hvis man ønsker det, kan amazon.com sende en til én, når f.eks. ens favoritforfatter udgiver en ny bog på den måde holder amazon.com sine kunder ajour på en måde, som almindelige boghandlere ikke har mulighed for. Fra dansk side af har man lavet en hjemmeside med gode råd den findes på Flere danske supermarkeder sælger varer over internettet til private forbrugere. I København er det ISO, og i Århus kan man købe ind hos Løvbjerg. Butikschef Lars Jeppesen, Løvbjerg, forklarer, at vi startede med salg på nettet den 12. januar i år, og endnu er der kun til 2-3 timers arbejde dagligt i de bestillinger, der løber ind. Vi har også kun 350 varenumre endnu. Men vores erfaringer er gode, kunderne er positive, og bestillingerne kommer også fra kunder længere væk. Når en kunde har afgivet bestilling, pakker Løvbjerg varerne. Aarhus Stiftstidende sørger for at bringe varerne ud - det koster 40 kroner. Det er vigtigt for Lars Jeppesen at fastholde de eksisterende jobs i supermarkedet hvis vi ikke springer på vognen med e-handel nu, kan vi frygte, at arbejdspladserne flyttes ud til store lagre, hvorfra ordrerne ekspederes. Det er vigtigt for os at beholde omsætningen inden for vores fire vægge. Vi skal tage fordelene ved e-handel og bruge dem til at skabe vækst. Lars Jeppesen forudser, at tunge og kendte dagligvarer som mel, mælk, øl m.m. bliver handlet over internettet, mens de virkelige butikker specialiserer sig for at give kunderne en god oplevelse. Som forbruger kan der være faldgruber ved at e-handle. Hvis man som forbruger bruger kreditkort f.eks. dankortet fastslår købeloven ganske vist, at bankerne skal tilbagebetale beløbet til kundens konto, hvis varen aldrig dukker op. Men der kan være problemer med f.eks. at få varen byttet. Han mener, at kravene til medarbejderes fremtidige kvalifikationer stiger, da forbrugerne vil have mere vejledning Løvbjerg vil sandsynligvis specialisere sig yderligere i kød, vin og grønt. Vi er nødt til at finde en niche. Det vil kræve bedre uddannelse af medarbejderne i butikken. Men også de

18 Dette er e-handel virksomheder imellem business-to-business ansatte, som pakker varerne, skal have et godt varekendskab, hvis den høje kvalitet skal fastholdes i e-handlen. Butikken gubi.com slår ligeledes på, at medarbejdere skal have fagkundskab. Gubi.com sælger dyre mærkevarer udelukkende over internettet. Gubi.com går efter at yde en høj service, at give korrekte produktbeskrivelser og nøjagtige mål. Akkurat de samme parametre, som gør sig gældende i den rigtige detailverden. På internettet er kravene bare endnu højere, siger administrerende direktør Jacob Olsen. Derfor har de medarbejdere, der er ansvarlige for udvælgelse, indkøb og beskrivelser af gubi.com s varesortiment, også en baggrund i detailhandlen. De kender branchen, har erfaringen, som kun kan være kommet til med den virkelige kundekontakt og en passende uddannelse. Indkøber hos gubi.com Henrik Kristoffersen har en mesterlæreuddannelse i butik, men mener, der er mere ro til at arbejde i en internet-butik i en rigtig butik bliver man ofte forstyrret, fordi man har mange slags funktioner. Her kan man tage tingene i den rækkefølge, der er mest belejlig. Den gamle vittighed om, at det ville være skønt at arbejde i en butik, hvis det ikke var for kunderne, er faktisk en realitet. Derudover er hierarkiet meget mindre her end i den rigtige detailverden jeg kan være med til at præge strategien, fordi vi sidder så tæt sammen. Louis Poulsen sælger elektriske produkter som kabler, ledninger og stikkontakter over internettet til deres kunder over hele landet, først og fremmest el-installatører. Louis Poulsen har over varenumre, som man kan bestille elektronisk. Kunderne kan bestille varer over internettet frem til kl , og de leveres så senest kl den næste morgen. Over el-installatører køber ind elektronisk hos Louis Poulsen. Ude hos el-installatørerne aflæser den enkelte elektriker med en håndterminal stregkoderne på de produkter, han bruger i løbet af en dag. Denne terminal aflæses ved arbejdsdagens ophør hos installatøren, og han kan danne sig et præcist overblik over lageret og de varer, han skal bestille hjem til dagen efter. En helt ny måde for virksomheder at købe ind på er auktioner på internettet. F.eks. bliver det mere og mere almindeligt blandt store globale virksomheder, at de lægger deres opgaver ud på internettet, og deres underleverandører fra hele verdenen giver så elektroniske tilbud. F.eks. har Ford oprettet en elektronisk markedsplads. Ford bruger ca. 80 mia. dollars om året på indkøb hos sine underleverandører. Disse underleverandører skal så konkurrere mere åbent ved hjælp af en internetauktion, og de billigste vil få ordrerne uanset hvor i verden de måtte befinde sig! VVS-firmaet Finn L & Davidsen sælger håndvaske og vandhaner på internettet og har ved hjælp af håndscannere optimeret effektiviteten af det traditionelle VVS-arbejde. Den første e-handelsløsning, virksomheden valgte for ca. 4 år siden, var at

19 INDSTIK TIL ELEKTRONISK HANDEL- NYE UDFORDRINGER FOR FAGBEVÆGELSEN styre logistikområdet. Alle materialer forsynes med en stregkode, som VVSmontøren læser ind i en lille håndscanner, hver gang han har brugt en pakning, en vandhane, et toilet eller noget helt fjerde. Stregkoderne aflæses i virksomheden, og informationerne går videre til virksomhedernes leverandør (grossisten), som sørger for, at fylde lagrene hos montøren op i samme takt. Det foregår inden for 24 timer. Samtidig bruges informationerne til fakturering og timeregnskab. Alt foregår elektronisk i Finn L & Davidsen i Haslev de kan slet ikke finde ud af at håndtere papir. Medarbejderne er godt tilfredse nu, men der var en negativ stemning i starten, siger tillidsmand Skjold Hansen. Vi var bange, for hvad skulle vi gøre uden vores kuglepen og dagsedler, men nu kan vi godt se, at vi slipper betydeligt nemmere. Alt bliver registreret ved hjælp af stregkoderne, også vores tid hos kunderne. Administrationschef Jens Davidsen tilføjer, at dengang vi indførte håndscannere var det Månebase Alpha for svendene her i firmaet nu har de forslag til forbedringer. For et år siden havde virksomheden mod på endnu et e-handelstiltag - selv at gå på internettet. I første omgang var det blot en hjemmeside som reklame for virksomheden. Men 1. januar i år startede de med at sælge VVSudstyr toiletter, vandhaner, brusere m.m. til private forbrugere. side af sagen. Men det kan være svært, for, som han siger, vi kan ikke drive e- handel uden VVS-baggrund. Det er jeg den eneste, der har her. Vi har altså brug for VVS-fagfolk med viden om teknologi og internettet. De unge, som er vokset op med computere, er ikke uddannet endnu, eller også vælger de slet ikke VVS-faget. De ældre fagfolk er mere famlende over for e-handel og det at kommunikere over internettet. Virksomheden vil gerne gå et skridt videre og optimere systemet og effektivisere og lette arbejdsgangene. F.eks. vil informationerne fra håndterminalerne kunne bruges til at belønne de gode og effektive medarbejdere dem, som ikke har spild, og som gør deres arbejde perfekt fra starten. Som det er nu, er det laveste fællesnævner, vi går ud fra, siger Jens Davidsen. Men de allerfleste medarbejdere vil egentlig godt have ansvar, det bliver de tilfredse og motiverede af. Det kunne jeg tænke mig at udnytte til at give dem muligheder fleksible arbejdstider f.eks. Men dér ligger normer og regler foreløbig i vejen. I VVS-branchen som helhed er der mulighed for, at udvikle helt nye service-koncepter i forbindelse med e-handel. F.eks. kan et byggeri følges og overvåges via internettet herunder også intelligente VVS-installationer, som kan fjernovervåges. Det er blevet til megen positiv omtale, kundetilgangen stiger hurtigt. Foreløbig er det Jens Davidsen selv, der ekspederer ordrerne, men han forudser et stigende behov for arbejdskraft til den

20 Dette er e-handel i det offentlige Offentlige indkøb på internettet kan forbedre servicen overfor borgere og spare mange millioner kroner, samtidig med at medarbejderne opkvalificeres. Adskillige kommuner kører e-handelsprojekter i hjemmeplejen. I Høje Taastrup skal et pilotprojekt, der netop er startet op, ændre hjemmehjælpernes arbejdsdag. De skal købe ind på internettet for borgere fra det pågældende hjem. Hjemmehjælperen køber ind hos ISO, og ISO bringer så varerne ud til borgeren. Indkøbene gøres fra såkaldte palm pilots, der er små, håndholdte computere. Når dette projekt er gennemført, skal resten af personalet oplæres i brug af de små bærbare palm pilots og i indkøbssystemet. Det er hensigten, at systemet senere skal udvides til registrering og kommunikation i selve plejearbejdet. F.eks. skriver plejepersonalet normalt deres iagttagelser ned i en bog, der ligger hjemme hos klienten. Så kan hun selv eller hendes afløser lige kaste et blik i journalen ved næste besøg. Det er planlagt, at denne kommunikation også skal køre elektronisk. Han uddyber e-handelsforsøget er en del af et større kompetence-, organisations- og medarbejderprojekt, som parterne har sat i gang i fællesskab, og som er forankret i tankegangen om Det Udviklende Arbejde. Vores motivation for at gå ind i projektet har netop været, at e-handelsdelen er en del af et større IT-delprojekt, som sikrer kompetenceudvikling for medarbejderen f.eks. hjemmehjælperen. Det frigør arbejdstid, som i stedet skal bruges kvalitativt i forhold til borgeren. Det er ikke kun hjemmehjælperne, der skal købe ind via internettet. Regeringen ser gerne, at hele den offentlige sektor går i front, når det gælder e-handel. Årsagen er, at borgerne vil få bedre service, og det offentlige kan spare millioner af kroner, hvis indkøbene foregår elektronisk. I alt køber den offentlige sektor ind for ca. 95 mia. kroner om året. F.eks. kan bleer til vuggestuer, papir til kontorer og møbler til skoler købes over internettet. Varerne bliver billigere, da handlen skal gå gennem færre led. Der kan også spares penge ved at forenkle administrationen og køre elektronisk betaling og fakturering. F.eks. har Skive kommune sparet ca. 1 million kroner ved at betale regninger over internettet. Sektorsekretær Jens Folkersen, fra Forbundet af Offentligt Ansatte, udtaler at e-handlen skal bruges som redskab til at udvikle hjemmehjælpernes job, at synliggøre deres faglighed og at gøre dem fortrolige med IT.

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Kompetenceløft i Danmark 2000

Kompetenceløft i Danmark 2000 Sagsnr. 12.01-00-1601 Ref. ABH/hmo Den 15. januar 2001 Kompetenceløft i Danmark 2000 Baggrund LO har i samarbejde med Institut for Konjunktur-Analyse (IFKA) gennemført en analyse af læringsaktiviteter

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Lektor: - Små og mindre virksomheder risikerer at blive sat tilbage, hvis de ikke rider med på den digitale bølge I Danmark har vi i årevis bildt os selv

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

paustian: MERA forstår vores forretning

paustian: MERA forstår vores forretning paustian: MERA forstår vores forretning Paustian er afhængig af et virksomhedssystem, der giver overblik og som er bygget af folk med forretningsforståelse og evne til at skræddersy de enkelte dele på

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse Samarbejde om arbejdstid og uddannelse veje til rekruttering og fastholdelse i dansk detailhandel Anna Ilsøe Jonas Felbo-Kolding Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Samarbejde

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

KOMPETENCER I CENTRUM

KOMPETENCER I CENTRUM KOMPETENCER I CENTRUM VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET Forside HAR I BRUG FOR NYE MEDARBEJDERE? SKAL I UDVIKLE JERES MEDARBEJDERE? VIL I HJÆLPE EN OPSAGT MEDARBEJDER GODT VIDERE? HK Hovedstaden tilbyder

Læs mere

KOMPETENCER I CENTRUM

KOMPETENCER I CENTRUM KOMPETENCER I CENTRUM VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET Forside / HAR I BRUG FOR NYE MEDARBEJDERE? / SKAL I UDVIKLE JERES MEDARBEJDERE? / VIL I HJÆLPE EN OPSAGT MEDARBEJDER GODT VIDERE? HK Hovedstaden

Læs mere

Hvad kan parterne gøre for at skabe en bedre balance mellem arbejdsliv og andet liv?

Hvad kan parterne gøre for at skabe en bedre balance mellem arbejdsliv og andet liv? Sagsnr. 17.01-05-21 Ref. MLK/hbj Den 27. maj 2005 Hvad kan parterne gøre for at skabe en bedre balance mellem arbejdsliv og andet liv? Af LO-sekretær Marie-Louise Knuppert Teknologirådets konference den

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Danske tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Oktober

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Notat Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Selvom dansk økonomi fortsat befinder sig under førkrise-niveauet, og det endnu er for tidligt at tale om et egentligt opsving, mærker

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer

Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer Bilag 1 Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer Disruptionrådets sekretariat November 2017 McKinsey & Company har udarbejdet en

Læs mere

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst!

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Claus Hedeager Pedersen, International markering manager, Mamut Iværk&Vækst2011 9. september 2011 1 At forenkle og effektivisere hverdagen

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40 Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 09.11. For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Medarbejderudvikling øger optimismen

Medarbejderudvikling øger optimismen TREPART AMU skal tilpasses efterspørgslen Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Onsdag den 2. september 2015, 05:00 Del: Der er hårdt brug for uddannelser, der i højere grad matcher virksomhedernes behov, mener

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

Informationskompetence

Informationskompetence Informationskompetence Vi har igennem flere år arbejdet professionelt med begrebet informationskompetence. Både i relation til private virksomheder i Det Digitale Nordjylland, men også i offentlige organisationer

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

Der er mange håndtag, der skal skrues på, før vi er i mål.

Der er mange håndtag, der skal skrues på, før vi er i mål. Vi sparer penge, når vi køber ind sammen Region Midtjylland køber årligt varer og tjenesteydelser for cirka 8 milliarder kroner. Det svarer til næsten 30 % af regionens samlede økonomi, og derfor er der

Læs mere

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN KENNETH MØLBJERG JØRGENSEN Nye krav, nye kompetencer, nye ledelsesformer Organisatorisk læring Samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder/organisationer

Læs mere

OECD: Under job er i høj risiko for at blive automatiseret

OECD: Under job er i høj risiko for at blive automatiseret OECD: Under. job er i høj risiko for at blive automatiseret Gennem de senere år er det næsten blevet en sandhed, at der i løbet af de næste 1- år vil forsvinde 8. job fra det danske arbejdsmarked som følge

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Verden anno. Scenarie 1 Bekvemmelighed med omtanke

Verden anno. Scenarie 1 Bekvemmelighed med omtanke Verden anno 2025 Bekvemmelighed med omtanke 9 Bekvemmelighed med omtanke I 2020 overhaler netbutikkerne endegyldigt de fysiske butikker som vores foretrukne sted at handle. Vores fremfor og stormagasiner

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk At forenkle og effektivisere hverdagen for mindre virksomheder med software, tjenester og

Læs mere

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt?

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt? Jagten på talent Hvad gør årets gazeller rigtigt? Vi fungerer godt i en krisetid, da vi er svaret på krisen Gazelleejer Hvad kan vi lære af årets gazelleundersøgelse? Gazellerne har opskriften på at fordoble

Læs mere

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet Regionsrådet har besluttet, at en privat logistikpartner skal etablere og drive et fælles varelager for Region Midtjylland. Der skal vælges logistikpartner

Læs mere

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal 1. KVARTAL APRIL 2015 Markant e-handelsvækst i 1. kvartal AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner igen i 2015

Læs mere

arbejdsmarked 4.0? Fra udbudsreformer til Den danske model klar til kompetenceudvikling Torben M. Andersen Aarhus Universitet

arbejdsmarked 4.0? Fra udbudsreformer til Den danske model klar til kompetenceudvikling Torben M. Andersen Aarhus Universitet Den danske model klar til arbejdsmarked 4.0? Fra udbudsreformer til kompetenceudvikling LO s arbejdsmarkeds-, uddannelsesog erhvervspolitiske konference Nyborg Oktober 2017 Torben M. Andersen Aarhus Universitet

Læs mere

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked.

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 441 Offentligt T A L E 20. maj 2016 Samrådstale om østeuropæisk arbejdskraft den 10. juni 2016 J.nr. 2016-3268 Center for Arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

Elektronisk handel Eksempler fra arbejdspladser m.m.

Elektronisk handel Eksempler fra arbejdspladser m.m. Elektronisk handel Eksempler fra arbejdspladser m.m. En række artikler skrevet af journalist Merete Holm i samarbejde med LO, april 2000 Indholdsfortegnelse Farvel til det vante interview med redaktør

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Betingelser til Netbutik

Betingelser til Netbutik SensorCLIP APS Furvej 3, DK- 7900 Nykøbing Mors info@sensorclip.dk +45 71 99 6797 Kontonr. er 7380 1171163 Betingelser til Netbutik FRAGT Alle ordrer over 500 kr sendes fragtfrit. Fragtpriserne er gældende

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Fremtidens arbejdsmarked Lars Djernæs, seniorrådgiver ved Nordisk Ministerråds sekretariat 1 Fremtidens arbejdsmarked Ministerrådet for Arbejdslivs samarbejdsprogram 2013-16 www.norden.org (ANP 2013:754)

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSKs vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere Organisation for erhvervslivet 19. februar 2009 Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere højtuddannede AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ,

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 Sammenfatning McKinsey vurderer, at ca. 40 procent af arbejdstiden i Danmark potentielt kan automatiseres ud fra den

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere