Styregruppemøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02-10-2014. Styregruppemøde"

Transkript

1 Styregruppemøde Dato 24. september 2014 Sted Teknik- og Miljøforvaltningens mødecenter Islands Brygge 37, 2300 København S Deltagere Ivan Christensen, Gladsaxe Thomas Gjerulff, Gentofte Anker Riis, Frederikssund Helen Lundgaard, Region H Trine Baarstrøm, Ballerup Lars Kamp, Frederiksberg Michael Daugaard, Hvidovre Helle Riis, Rudersdal Leif Kronblad, Ishøj Andreas Røhl, København Asger Hansen, Vallensbæk Lene Hartmann, Furesø Mads Lindberg, Lyngby-Taarbæk Lars Koch, Høje Taastrup Jens Frost, Albertslund Afbud Charlotte Skov, Hørsholm Poul Rasmussen, Allerød Christian Peter Ibsen, Fredensborg Ingela Karlsson, Egedal Charlotte Schleiter, Rødovre Jesper Petersen, Herlev Ellen Hvidt, Brøndby Referent Peter Jantzen Dagsorden 1. Velkommen 2. Sket siden sidst highlights fra Supercykelstierne 3. Overordnet principplan for nettet o Et opdateret net af Supercykelstier o Principiel plan og prioritering af det samlede net mio. kr. til Supercykelstier og cykelparkering o Hvad kan vi forvente af ansøgninger

2 5. Større kommunikationsindsatser i o Fokusområder og prioriteringer 6. Intelligente trafiksystemer skaber god cykelfremkommelighed 7. Frem mod næste møde 8. Eventuelt Velkommen Sket siden sidst Jesper orienterede om sekretariatets arbejde. RH har sat penge af til 3 år mere til medfinansiering af sekretariatet, alt i alt 10 mio. kr. Af dem er 9 mio. kr. til drift samt udviklingsopgaver og 1 mio. kr. til demonstrationsprojekter Nye målinger på Farumruten og Albertslundruten, viser flere pendlere, øget rejsehastighed og en tryggere rejseoplevelse. Der er etableret to nye cykelbroer: En i Frederikssund på Frederikssundsruten, og en på cykelslangen på Søruten Gladsaxe har fundet finansiering til opsætning af mere dynamisk belysning på Farumruten. I oktober måned, testes to forskellige farver (hvid og orange) LED-solceller på Frederikssundsruten. Letbanearbejdet er i gang der har været afholdt møde i kommuner omkring Supercykelstien langs Ring3 og der er etableret dialog med Metroselskab Sekretariatet har udarbejdet 3 nye kataloger: El-cykler, busstoppesteder og overkørsler & sideveje. Desuden har sekretariatet fået penge fra statens cykelpulje til et forsøg med virtuelle busheller. I alt 100 % medfinansiering af 1,8 mio. kr. Bushellerne testes på Indre Ringrute og Københavnerruten. De ligger på den interne del af hjemmesiden. Sekretariatet har udarbejdet en række nye kommunikationsmaterialer, som er tilgængelige for kommunerne. Eksempelvis film, foto, budskabskatalog, chokolader til uddeling og roll ups.

3 Overordnet principplan for rutenettet Tine præsenterede processen bag forslaget til en ny principplan for rutenettet: 1. COWI har lavet en føranalyse af nettet med fokus på pendlerstrømme, virksomhedskoncentrationer, potentialer og brugerforventninger. 2. På en workshop har projektgruppen identificeret og tegnet missing links, nye ruter samt drøftet potentialer, realiserbarhed og økonomi. Med til workshoppen var også kommuner i Region Sjælland. 3. I dialog med Cyklistforbundet er nettet kvalificeret. 4. Og endelig er der holdt møde med Banedanmark om mulighederne for anlæg af cykelsti ved banearealer. Målet med en ny principplan er at sikre, at projektet arbejder mod et samlet rutenet, som ikke er fragmenteret og som svarer de udfordringer og muligheder, der opstår i regionen. Samtidig er der fornyet interesse fra kommuner i Region Sjælland. Jesper præsenterede anbefalingerne fra projektgruppen - forslag til ny principplan for et samlet net af Supercykelstier. Styregruppen tog godt i mod forslaget, men havde ikke haft mulighed for at forholde sig til detaljerne. Blandt ideer og kommentarer fra styregruppen var følgende: Enighed om at det er vigtigt med en principplan. En principplan skal være et redskab til at skelne mellem Supercykelstier og fødelinjer. Desuden vil en samlet prioriteret plan vise seriøsitet overfor det statslige niveau. Forslag om at sekretariatet ser på helt nye linjeføringer, hvor de kan løbe i eget trace ser længere ud i fremtiden. Og at sekretariatet her operer med ambitiøse linjeføringer, dog med mulighed for at falde tilbage til de linjeføringer som er nemt realiserbare. Erfaringen i København er, at det betaler sig at investere i infrastruktur på højt niveau. Seneste tælling fra Bryggebroen (Søruten) viser 30 pct. stigning i antallet af cyklister fra 2012 til Sekretariatet afdækker mulighederne for Supercykelstier langs nye infrastrukturprojekter ved baner/motorveje. Det skal overvejes at se på

4 støjomkostning ved motorveje. Støjen kan virke intimiderende, og ruter i eget trace skal prioriteres. Konkurrerende ruter afklares inden kortet bruges eksternt for at undgå politisk forvirring. Vi skal f.eks. ikke bruge krudt på Roskildevejen, hvis Vestbaneruten kan opgraderes i stedet. Albertslund oplyser, at de har fået penge fra cykelpuljen til at undersøge potentialet for Vestbaneruten. Der skal årstal på principplanen/ruterne for at skabe realisme omkring tidshorisont. Sekretariatet lægger forslag til ny principplan på intern del af hjemmesiden, pdf format (så linjeføringerne er tydelige) Alle kommuner får derved mulighed for at kommentere på forslaget til en principplan - detailkommentarer om ruteføringer mv. tages bilateralt ml sekretariatet og de berørte kommuner. Sekretariatet ser på linjeføringer i eget trace, så de kan blive inkluderet i en ny principplan. En revideret principplan præsenteres og drøftes på næste styregruppemøde 180 mio. kr. - statslig Supercykelstipulje Tine orienterede om den nye pulje og lage op til en første drøftelse af muligheder for få medfinansiering til Supercykelstier i hovedstadsregionen. Se præsentation. Sekretariatet tilbyder assistance til koordinering og udarbejdelse af ansøgning samt dialog med VD. København ansøger om opgradering af eksisterende ruter bl.a. Farumruten og bruger eksisterende projekter til at løfte niveauet ved at få flere midler med fokus på udvikling. Gladsaxe ansøger evt. om belysning på Farumruten. Furesø søger til forbedring af et busstoppested på Slangerupvej. København søger også til et projekt om håndtering af stjålne cykler med inddragelse af DSB og andre kommuner. København indbød de andre kommuner til at deltage i projektet. Erfaringer fra andre kommuner: Høje Taastrup har et

5 beskæftigelsesprojekt om renovering af efterladte cykler, som efterfølgende sælges til borgerne. Furesø bruger stjålne cykler til 6 klasse, der bygger sjove cykler. Ansøgninger til puljen i foråret 2015 drøftes på styregruppemødet i december måned i år. Her er det de større projekter på tværs af kommuner, som er i spil. Kommunikationsindsats Line præsenterede sekretariatets anbefaling af prioritering af større kommunikationsindsatser i 2014 og (se præsentation). Blandt kommentarer og ideer fra styregruppen var følgende: Obs! På at vinterkampagnen kan resultere i et negativt fokus, hvis sneen ikke er helt ryddet hele tiden. Sekretariatet skal dog arbejde videre med kampagneideen. Kommunerne bakker op om at sekretariatet gør en ekstra indsats for at styrke lokal medieomtale og omtale gennem kommunernes egne medier for at øge den lokale og politiske forankring samt synlighed. I forhold til indvielser blev det foreslået at overveje konkurrencebaserede elementer eller udfordringer der kan sendes videre hos virksomhedsejere og lokale politikere. I forhold til gratis adgang for Supercyklister på Arken i forbindelse med indvielse af Ishøjruten, blev det nævnt, at Ishøjs borgmester er formand for bestyrelsen på Arken. Der var et ønske om at sekretariatets rejsehold lejlighedsvis kunne inddrage repræsentanter fra andre kommuner, da det giver en stor troværdighed til budskabet. Det blev også foreslået, at man kunne undersøge muligheden for at få produceret gratis merchandise med Supercykelsti-logoet. Styregruppen bakkede samlet set op om sekretariatets anbefalinger til prioritering af større kommunikationsindsatser.

6 ITS Bjørn præsenterede det forestående arbejde med udvikling af ITS. Projektgruppen har bl.a. peget på nedtælling med LED i trafikstyrede signaler og cykelbarometer med S-togs tider. Sekretariatet ønsker at sætte gang i et udviklingsforløb med fokus på brugerinvolvering, fremkommelighed og flow samt synlighed af løsningerne. Målet med udviklingsforløbet er et katalog for cykel ITS der skaber fremkommelighed. Styregruppen foreslog at afsøge samarbejde med Gate 21 smart cities, EU-projekt. Her arbejdes der på udviklingen af en app der tilpasser sig trafikmængder og ikke kun signaler. Der blev gjort opmærksom på Horizon 2020 møde i oktober i Bruxelles, som kunne være relevant for Supercykelstierne. Styregruppen bakkede op om et udviklingsforløb for ITS-løsninger Frem mod næste møde Vejdirektoratet har nedsat en arbejdsgruppe, som ser på muligheder for at indarbejde supercykelsti-standard i vejreglerne. Sekretariatet og flere kommuner deltager. Test og evaluering af udvalgte ideer til afmærkning på ruterne bliver sat i gang. Og her vil dialog med Vejdirektoratet være et vigtigt element. Efterår og vinter byder på særlige udfordringer ift. drift. Sekretariatet tager dialog med kommuner med supercykelsti og evaluerer konceptet for drift & vedligehold. Sekretariatet indleder arbejdet med en fremadrettet plan for samarbejdet med fokus på bl.a. robusthed og niveau. Projektgruppen inddrages i arbejdet og første bud på et set-up vil blive præsenteret ultimo Førmålinger på de ni nye ruter er i fuld gang. Evt

02-02-2015. Styregruppemøde

02-02-2015. Styregruppemøde 02-02-2015 Styregruppemøde Dato 26. januar 2015 Sted Teknik- og Miljøforvaltningens mødecenter Islands Brygge 37, 2300 København S Deltagere Andreas Røhl, København Anker Riis, Frederikssund Helen Lundgaard,

Læs mere

Cykelsuperstier - Plan og Koncept

Cykelsuperstier - Plan og Koncept Cykelsuperstier - Plan og Koncept Referat Styregruppemøde den 27. september 2012 Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 9.00 10.30 Sted: Islands Brygge 37, mødelokale Sojakagen Deltagere: Jens Frost, Albertslund

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand 2 bilag SAG 4 BILAG 1 KLIKOVAND

Læs mere

Cykling i Danmark - hvor står vi?

Cykling i Danmark - hvor står vi? Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 4. Cykling i Danmark - hvor står vi? Indhold 1. Formål og sammenfatning...

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 6. JUNI 2011

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 6. JUNI 2011 Mødetid og sted: Kl. 10.00 Medborgercenter Dalum Dianavænget 15 B 5250 Odense SV Tilstede: Rikke, Nimet, Susan, Lotte, Tagharid, Gitte, Helle (fra Integrationsministeriet), Line, Mai- Britt og Maja Afbud:

Læs mere

2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING

2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 1 Hvad er European Business Game? EBG er en europæisk konkurrence for gymnasielever, der dyster om at etablere den bedste fiktive virksomhed. Konkurrencen

Læs mere

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder!

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder! EvalueringafprojektKlartil nyemuligheder UdarbejdetafLBAnalyse forfondenfemernbeltdevelopment Februar2015 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Indholdsfortegnelse 1 Indledningogprojektetsidé...3 2 Sammenfatning...5

Læs mere

side 11 Fra Danmark til USA - en cykelboss rejser vestpå side 4 Godt nyt for cykelbranchen - særforbud mod ftalater taget af bordet side 22

side 11 Fra Danmark til USA - en cykelboss rejser vestpå side 4 Godt nyt for cykelbranchen - særforbud mod ftalater taget af bordet side 22 juni 2013 www.danskecykelhandlere.dk Endnu et side 11 ELITE - certifikat uddelt Fra Danmark til USA - en cykelboss rejser vestpå side 4 CYKELakademiet sætter strøm til side 10 Godt nyt for cykelbranchen

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

"Alle unge vil gerne have et godt liv"

Alle unge vil gerne have et godt liv Unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Region Hovedstaden "Alle unge vil gerne have et godt liv" Sammenfatning af hovedanalyse om unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Unge uden job

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager:

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager: Herlev og Gentofte Hospitaler Kvalitet & Udvikling REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 29. april 2015 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Ballerup Kommune, Rådhuset, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-03-2015 19:00 MØDESTED Rigshospitalet. 1 del: Opgang 4, 3. sal, afsnit 4031, konferencerum 2. 2 del: Opgang

Læs mere

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 2. RÅDSMØDE. Dato: 19. juli 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/076 88 Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 18. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Tilstedeværende:

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435 Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler Rapport 435 indhold Overblik og sammenfatning...4 Flere skal cykle i Helsingør...8 Planlægning af cykeloplevelser på nettet...10 Cykelturister på Fur og Salling

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Helle Huse, civilingeniør, Anders Nyvig A/S Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Det er nu 4 år siden, at arbejdet med de første trafik- og miljøhandlingsplaner blev igangsat. Hovedparten

Læs mere

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst STOF nr. 23, 2014 Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst Manglende kontinuitet i prioriteringen af området samt politisk berøringsangst har gjort det svært at forebygge

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere