Noninvasiv behandling af slid og erosion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Noninvasiv behandling af slid og erosion"

Transkript

1 Noninvasiv behandling af slid og erosion ULLA PALLESEN & JAN VAN DIJKEN Slid og erosion af tænder synes i dag at være et voksende problem for mange patienter. I de fleste tilfælde kan tandlægens tidlige diagnostik føre til, at forebyggende tiltag iværksættes i tide, så fortsatte skader ophører, eller progressionen begrænses. Desværre er det ikke altid muligt, og hvis skaderne bliver tilstrækkeligt store, vil omfattende restaurerende behandling i nogle tilfælde være nødvendig for at fjerne symptomer, bevare pulpas vitalitet og for at genoprette tyggefunktion og æstetik. Hvor problemet tidligere oftest var til stede hos ældre mennesker, så forekommer det i dag også hos unge, hvor tænderne har en lang funktionsperiode foran sig. Nyere behandlinger med binding af plast til emalje og dentin har i dag gjort det muligt i nogle tilfælde at tilgodese biologi, funktion og æstetik på en mere konservativ måde end tidligere, hvor det ekstremt slidte tandsæt ofte blev restaureret med fuldkroner på alle tænder. Hvis behandlingen udføres med direkte plast, kan det også betyde, at omkostningerne bliver mindre, så flere får mulighed for at få udført en nødvendig rekonstruktion af tandsættet. I det følgende vil forskellige faktorer i forbindelse med tandslid og erosion blive belyst, indikation for restaurerende behandling vil blive diskuteret, og eksempler på behandling efter noninvasive principper vil blive gennemgået. Odontologi 2012 Munksgaard Danmark, København

2 Tandslid Når tandsubstans forsvinder, og det ikke skyldes caries, fraktur eller resorption, benævnes det i engelsk litteratur oftest som tooth wear (= tandslid), hvilket omfatter både erosion (syreætsning), attrition (slid fra tandkontakt (okklusion/artikulation)) og abrasion (slid fra fremmedlegeme, fx tandbørste) (1). Tandslid repræsenterer således en tilstand med multifaktoriel ætiologi. De væsentligste årsager til erosion er ubalancerede spisevaner med stort og hyppigt indtag af sur kost og drikkevarer (cola, saft, juice, vin, frugt, eddike etc.) og syre fra maven som følge af sygdomme som bulimia nervosa, spiserørsbrok samt refluks og regurgitation. Nedsat spytsekretion induceret af forskellige sygdomme (fx Sjö- Fig. 1a-b. Incisalt slid behandlet med direkte plast. Fig. 1a. Der ses moderate erosionsskader facialt, hvor overfladestrukturen er forsvundet. Incisalt ses kraftig attrition/erosion med fraktur i emalje og blåligt gennemskin. Fig. 1b. Incisalkanterne er restaureret med direkte komposit plast uden præparation. Plastens faciolinguale dimension er gjort så tyk som muligt, og der er lagt vægt på indslibning til jævn artikulation uden mulighed for enebelastning af én incisiv ved protrusion. 116

3 grens syndrom, strålebehandling i hoved-hals-regionen) og medicinering er aggraverende faktorer. Endelig har livsstil også været nævnt som en faktor med betydning for udvikling af erosion (fx stress, alkoholisme, vegetarisme) (1-3). Attrition af tænder i forbindelse med mastikation forekommer livet igennem, mens bruksisme om natten og om dagen som i dag er to vidt udbredte parafunktioner har stor betydning for udvikling af ekstremt tandslid. Attrition og erosion forekommer hyppigt samtidig, men ofte vil én af processerne være dominerende (1). I alle tilfælde vil erosion være en aggraverende faktor for attrition. De multifaktorielle årsagsforhold i forbindelse med tandslid kan være en udfordring for tandlægen, når patienten udredes mhp. tilrettelæggelse af forebyggende tiltag og en evt. restaurerende behandling. Lokalisation Svært tandslid og erosion forekommer ofte på palatinalfladerne i overkæbefrontregionen, hvor dentinen kan være eksponeret og udhulet i forskellig grad. Den incisale emalje kan blive meget tynd og translucent og er ofte med til at give tanden en effekt af blågrå indramning. Chipping af den svækkede emalje og en reduktion af kronehøjden er almindelig (Fig. 1). I sideregionerne vil okklusalfladerne fremstå udhulede (cuppings) eller flade, og ofte med bidsænkning. Palatinale cuspides kan være affladede eller helt væk. Cervikalt er emaljen ofte bevaret, hvilket er af betydning, hvis adhæsiv terapi overvejes (Fig. 2). Følsomhed kan opleves af yngre patienter, hvor pulpa er stor, og hvor erosion kan være rapid. Ældre mennesker vil derimod sjældent opleve følsomhed pga. tertiær dentinaflejring (1,3). Prævalens I litteraturen er det vanskeligt at få et overblik over, hvor stort omfanget af tandslid er, fordi der oftest anvendes forskellige in- 117

4 Fig. 2a-f. Lokaliseret anteriort slid behandlet med direkte plast. Fig. 2a. Aktiv bulimipatient med følsomme centrale incisiver og hjørnetænder (aplasi af 12 og 22). Der ses matte dentineksponerede palatinalflader som tegn på meget aktiv erosion. Emaljen er bevaret gingivalt, approksimalt og incisalt som en blågrå indramning af fladen. Passiv eruption har ikke kunnet nå at kompensere for den aktive erosion, hvilket har betydet, at der er let åbent bid i frontregionen. Fig. 2b. Efter behandling med direkte plast palatinalt på 13, 11, 21 og 23. Det åbne bid gjorde restaurering mulig uden bidhævning. Læsionerne palatinalt på 14 og 24 er ikke behandlingskrævende på nuværende tidspunkt, da tænderne ikke er følsomme og dentinen ikke er eksponeret. Her afventes en evt. standsning af progressionen. Fig. 2c. Ti år efter behandling. Der er synligt slid og kant- og korpusmisfarvning af plasten, dog uden betydning for den fortsatte funktion. 14 og 24 er behandlet med plast på palatinalfladerne, fordi progressionen ikke kunne stoppes. 118

5 Fig. 2d. Samme patient før behandling. Fig. 2e. Umiddelbart efter med direkte plastbehandling, hvor 13, 11, 21 og 23 blev forlænget incisalt, og 13 og 23 blev udbygget mesioincisalt for at ligne 12 og 22. Fig. 2f. Tiårskontrol. Det æstetiske resultat er fortsat tilfredsstillende for patienten. dices til registrering af skaderne (2). De fleste er modifikationer eller kombinationer af Smith and Knight s Tooth Wear Index fra 1984, men de er dog alligevel vanskeligt sammenlignelige, da de adskiller sig i kliniske kriterier, skalaer og valg af tænder. Senest er et forsøg dog gjort i en systematisk oversigtsartikel fra 2009, hvor 186 artikler blev gennemgået (4). Her nåede man frem til, at svær tanderosion på voksne blev forøget fra 3 % ved 20-års-alderen til 17% ved 70-års-alderen, og at skaderne var hyppigst på mænd. På årige har man i Danmark observeret en forekomst af tand- 119

6 erosion på ca. 14 % (5, 6), hvor kun en meget begrænset del er af en sådan grad, at restaurerende behandling er indiceret. Behandling Indikation Ved milde og moderate slidskader vil der sjældent være behov for andet end forebyggende tiltag (ændring af vaner, medicinering, kontrol med saliva, bidskinne etc.). Sygdommens nonreversible natur betyder, at mennesker, der på et tidspunkt har været udsat for unormalt tandslid, bærer præg af det resten af livet. Når blot progressionshastigheden er under kontrol, kan mange specielt når de kommer op i alderen leve med selv et svært tandslid uden restaurerende behandling (2). Den sikreste måde at vurdere progression på er ved at sammenligne gipsmodeller med 1-2 års mellemrum. Modeller kan også bruges som et pædagogisk værktøj til at motivere patienten til ændring af uhensigtsmæssige vaner, hvor der konstateres fortsat progression (3). Indikation for restaurerende behandling er til stede, når der er uacceptable symptomer for patienten, som ikke kan elimineres eller begrænses på anden vis, samt ved progression med risiko for komplikation til pulpa, fraktur af tandsubstans, bidsænkning eller funktionsforstyrrelser. Herudover er der indikation for behandling, når patienten har et reelt behov for forbedret æstetik i forbindelse med kraftigt slidte tænder. Det sidste er oftest det, der sætter en behandling i gang. Mest alvorligt er det, når helt unge menneskers tænder udsættes for svær erosion og svært slid, for her vil omfattende restaurerende behandling på ellers sunde tænder skulle udføres og omlaves med jævne mellemrum resten af livet. Selv en noninvasiv behandling bliver mere og mere invasiv, hver gang den laves om. Derfor bør det overvejes nøje, før den første restaurerende behandling igangsættes. 120

7 Behandlingsmetoder Et optimalt behandlingsvalg for slidte og eroderede tænder baseres på de eksisterende dentale tilstande som caries, restaureringer, endodontiske behandlinger samt på omfanget og beliggenheden af tandsliddet. Herudover er behandlerens mulighed for at udføre en optimal behandling og patientens økonomiske formåen og mundhygiejne også af betydning for behandlingsvalget. Det betyder, at forskellige restaurerende procedurer bør overvejes, og at behandlingsplanlægningen altid er individuel og tandspecifik, selvom et generelt princip efter forfatternes opfattelse bør styre alle kliniske beslutninger, nemlig at være konservativ og bevare tandsubstans. Direkte teknik Direkte plastbehandling bliver oftere og oftere førstevalg, fordi den er forholdsvis let at udføre og reparere, kan udføres uden præparation af tanden, har supragingivale overgange mellem restaurering og tand og tilgodeser æstetik til et acceptabelt niveau for de fleste patienter (fig. 3). Endelig er direkte plastbehandling forbundet med væsentligt lavere omkostning for patienten, end hvis behandlingsvalget er fuldkroner. Direkte plastbehandling er desværre også operatørfølsom og kræver et godt håndelag hos tandlægen, når korrekt morfologi og funktion skal etableres direkte i munden. I områder på tanden, der er udsat for attrition, vil en nanofilhybridplast med god mekanisk styrke og slidresistens altid være at foretrække frem for fx flowplast med mindre gode mekaniske egenskaber. Som bindingsformidler kan anvendes 2- eller 3-trins æts&skyl-systemer. For at undgå fraktur af plasten under funktion er det vigtigt at indslibe til jævn okklusion og artikulation, så plasten ikke enebelastes i gracile og uunderstøttede områder på fx incisalkanter og randcristae (7,8). Plast i tynde lag er under funktion udsat for kantfraktur og -misfarvning og skal derfor vedligeholdes over tid. De fleste patienter har forståelse for 121

8 Fig. 3a-l. Generelt slid behandlet med direkte plast inkl. bidhævning. Fig. 3a. Svært tandslid på en 17-årig ung mand, der lider af bruks isme og har haft et colaforbrug på ca. 2 l dagligt gennem de sidste 2-3 år. Tandhøjden er afkortet med ca. ¼, og den vertikale dimension giver ikke plads til restaurering uden bidhævning. Fig. 3b. Det kraftige slid har eksponeret dentin på palatinal fladerne, hvor der er opstået et bidplateau. Perifert er der fortsat emalje til stede. Fig. 3c. Præmolarer og specielt molarer i begge sider af underkæben har dybe cuppings i dentin på tyggefladerne. Specielt 36 gør ondt for koldt, og når der tygges. 122

9 Fig. 3d. Før bidhævning med plast, som udføres på præmolarer og molarer i begge sider af underkæben ved samme besøg. Eksisterende amalgamfyldninger fjernes, og den eroderede og slidte dentin gøres let ru med en diamant. Fig. 3e. Efter adhæsivbehandling modelleres tændernes okklusalflader op på fri hånd med 3-4 lag plast på hver tand og med størst bidhævning på præmolarerne (ca. 2 mm). De enkelte tænder separeres fra hinanden med matrice. Det tilstræbes at lave konvekse cuspides og markerede fissurer. Plasten holdes væk fra randcristaområdet for at forebygge fraktur af uunderstøttet plast og skabe bedst mulighed for approksimal renholdelse. Fig. 3f. Otteårskontrol. Den okklusale plast i sideregionen er let slidt, og der ses mindre porøsiteter og kant misfarvninger, som er uden betydning. 123

10 Fig. 3g. Okklusion på præmolarer og molarer slibes ind, til den ønske de bidhævning i frontregionen er nået, og til patienten har et jævn bid i begge sider med min. 2-3 kontakter på hver tand. Fig. 3h. Palatinale plastfacader på incisiver og hjørnetænder udføres ved næste besøg. Der anvendes gennemsigtige plastmatricer (Contourstrips, Vivadent), som gingivalt fikseres med lyspolymeriserende kofferdam (fx Opaldam, Ultradent). Matricerne er en stor hjælp til at formgive plasten gingivalt og kan holde evt. vævsvæske ude under behandlingen. Plasten bygges op i lag à 2 mm gingivalt fra. Fig. 3i. Plasten arbejdes rundt om incisalkanterne, som bygges op på fri hånd. Det tilstræbes at holde plasten væk fra facialfladerne for at undgå plast i tynde lag, som kan affrakturere og give anledning til kantmisfarvning. 124

11 Fig. 3j. To år efter behandling. Der ses kantmisfarvning facialt på 22, som let pudses væk. Fig 3k. Otteårskontrol. Plastbehandingen er stadig i funktion og tilfredsstiller patientens æstetiske behov. Der har kun været udført mindre pudsning i kantområderne. Fig. 3l. Otteårskontrol. Det hjørnetandsløft, som blev lavet i plast for at begrænse sliddet på de øvrige tænder, er - selvom det er slidt - fortsat til stede. Der har ikke været udført behandling af underkæbeincisiverne. 125

12 dette, specielt når der gøres opmærksom på, at end ikke patientens egen tandsubstans kunne holde til belastningen. Selvom direkte plast har mindre holdbarhed end fuldkroner (9), vil plast altid være at foretrække på yngre mennesker af hensyn til den skånsomme teknik, mens indirekte teknik oftere kommer på tale hos ældre mennesker, hvor det hyppigt drejer sig om omlavning af tidligere behandlinger. Indirekte teknik Indirekte restaureringer i form af onlays og partielle kroner/ fuldkroner i keramik, metal og plast er at foretrække, når større restaureringer, endodontisk behandling eller mere alvorlig tanddestruktion er til stede. Endelig vil det give større kontrol over udfærdigelse af tændernes morfologi og funktion samt det æstetiske resultat. Ofte kan direkte og indirekte teknik anvendes samtidigt på den enkelte patient. Ud over de økonomiske aspekter omkring indirekte teknik er det også en ulempe, at der altid skal udføres præparation i sund tandsubstans, og at præparationsgrænserne ofte må lægges subgingivalt af hensyn til retention og æstetik. Ved kraftige belastninger i tandsættet som ved bruksisme er indirekte restaureringer i støbt guld klart at foretrække både af hensyn til holdbarhed og begrænsning af slid på antagonister (2). Om der skal vælges onlay i keramik (kan løsnes og frakturere samt slider på antagonist) eller plast (kan frakturere og slides), når æstetik og noninvasiv præparationsteknik skal tilgodeses, findes der endnu ikke endeligt svar på i litteraturen. En 15-års klinisk opfølgning af onlays i glaskeramik (Empress) viste, at 24 % mislykkedes som følge af løsnet restaurering, fraktur af keramik eller sekundær caries, samt at holdbarheden var signifikant dårligere på rodbehandlede tænder og på patienter med bruksisme (10). Tilsvarende langtidsobservationer for onlays i plast findes desværre ikke, og de nyere, mere frakturresistente keramiske materialer (fx E- max) har ikke været på markedet længe nok til at give os en viden om deres kliniske langtidsholdbarhed. 126

13 Klinisk procedure ved bidhævning Ved samtidigt posteriort og anteriort slid er en forøgelse af de vertikale dimensioner nødvendig, når et tandsæt skal restaureres. Den kan udføres med onlay eller kroner på de fleste tænder i tandsættet (2. molar kan evt. undlades) med en anterior bidhævning på 1-3 mm, hvilket de fleste patienter uden bidfunktionelle problemer kan tolerere uden at have anvendt en bidhævningsskinne på forhånd (2). Dog er det væsentligt ikke at hæve biddet, mere end frivejsmellemrummet tillader. Den kliniske procedure ved bidhævning med indirekte teknik er i litteraturen beskrevet på forskellig vis. Ofte bestemmes den anteriore bidhøjde først ved en diagnostisk opmodellering, som tilgodeser æstetik og funktion på alle implicerede tænder, hos tandteknikeren (11). Denne kan overføres til munden vha. silikoneindices, som bruges til at fremstille direkte (fx i Protemp, 3M, Espe) eller indirekte tandfarvede provisoriske brosegmenter i plast. Patienten får herved mulighed for selv at være med til at beslutte størrelse af bidhævning, tandform, -højde, -placering, smilelinje etc. Hvis brosegmenterne cementeres provisorisk med plastcement, giver det mulighed for at opdele behandlingen i flere omgange, samtidig med, at den nye bidhøjde fastholdes. Alternativt kan de endelige kroner/onlays fremstilles umiddelbart hos tandteknikeren i den valgte bidhøjde. I alle tilfælde vil den endelige tilpasning i okklusion og artikulation skulle foregå i patientens mund. Oftest anbefales det at afslutte bidhævning i sideregionerne før fremstilling af de æstetiske fortandsrestaureringer. Der vil i denne artikel ikke blive fokuseret yderligere på disse mere invasive, indirekte restaureringsprincipper. Før bidhævning med direkte plastteknik kan det være en hjælp at udføre en diagnostisk opmodellering med flowplast i frontregionen uden syreætsning af emaljen. Her kan patienten være med til at beslutte, hvordan de endelige restaureringer skal se ud, og hvor stor bidhævningen skal være for at tilgodese styrke og æstetik på de nye restaureringer. En palatinal plasttykkelse i frontregionen 127

14 Fig. 4a-b. Eksempel på, hvordan højden på en bidhævning kan kontrolleres. Fig. 4a. Mens patienten i sideregionerne bider sammen på fx Flexible Clearance Tabs i den valg te tykkelse (= højde på bidhævning i sideregionerne) tages et silikone aftryk af bidhævningen i frontregionen. Fig. 4b. Det tilpassede silikoneindeks som også kan være af plast kan under indslibning af plastbehandlingen i sideregionerne være en hjælp til at fastholde den planlagte bidhævning. Indekset kan ikke anvendes, mens plastbehandlingen udføres, når der anvendes matricer. på min. 1½-2mm vil give en stabil og slidstærk restaurering. Dette kan styres som vist i Fig. 4. Forfatterne har god erfaring med først at udføre den direkte bidhævning i sidesegmenterne, hvor behandlingen ofte kan begrænses til den kæbe, der trænger mest jo færre behandlede tænder, desto mindre vedligeholdelse og desto færre omlavninger. Der anvendes adhæsivteknik uden præparation, men med delvis fjernelse af gamle plastfyldninger (amalgam fjernes helt) for at opnå en god retention. Bidhævningen udføres ved direkte opmodellering på min. 2-3 tænder i begge sider af én kæbe ved samme besøg. Der separeres med matrice undervejs, og plasten opmodelleres lagvis på øjemål med konvekse cuspides og markerede fissursystemer. Randcristae trækkes godt ind på okklusalfladen, så den understøttes af tandsubstans mhp. at forbyg- 128

15 ge plastfraktur og skabe mulighed for brug af tandtråd. Okklusion og artikulation slibes ind, til der er jævn kontakt i begge sider med min. 2-3 kontakter på hver tand, indtil den ønskede bidhævning i frontregionen er nået. Hvis der udføres bidhævning i en kæbe, hvor der i forvejen er bidskinne, kan denne tilpasses den nye okklusale morfologi ved rebasering med koldtpolymeriserende akryl. Patienten skal på forhånd være informeret om, at den nye okklusion vil kræve tilvænning, at tyggegummi etc. lettere hænger i, og at plastbehandling nødvendiggør optimal mundhygiejne. Hvis sliddet kræver afdækning af præmolarer og molarer i begge kæber, behandles den anden kæbe ved næste besøg. Endelig behandles incisiver og hjørnetænder ved et tredje besøg ca. en uge efter. Palatinalt bygges op med lagteknik gingivalt fra med anvendelse af en tætsluttende gingival matrice (Fig. 3h), og incisalkanten udføres med god faciolingual dimension for at forebygge fraktur (Fig. 2b). Der slibes ind til jævn okklusion i hele tandsættet og til protrusion uden enebelastning af incisiver. Palatinalfladerne kan udformes med bidplateau, hvilket sikrer belastning i aksial retning. I hjørnetandsregionen tilstræbes artikulationen at foregå som et hjørnetandsløft (anterior guidance), hvorfor hjørnetandens cuspis skal have god faciolingual dimension. Bidhævning efter Bjørn Dahl-princippet I forbindelse med lokalt tandslid vil der foregå en kompensatorisk eruption af tænderne, så tandkontakter bevares ved interkuspidation, og de vertikale dimensioner opretholdes trods en reduktion i tændernes kronehøjde (2,12,13). En undtagelse fra dette kan være, hvis tandslid opstår meget hurtigt, som fx ved svære tilfælde af bulimi, hvor eruptionen ikke kan følge med erosionen (fig. 2). Når et lokalt slid forekommer i frontregionen, og pladsen er væk, kan det være en udfordring for tandlægen at restaurere, hvis de posteriore tænder er uden slid. Her kan de principper om bevægelser i tandsættet, som Bjørn Dahl analyserede for snart mange år siden, være en god hjælp til at øge de vertikale dimensioner, 129

16 fordi behandling af uafficerede tænder i sideregionerne herved kan undgås. Dahls rationale var at anvende en metalskinne til at løfte okklusionen på nogle tænder og derved tillade andre tænder passivt at bevæge sig, indtil der igen var okklusion. Herved blev der skabt plads for restaurering af de anteriore tænder, som var omfattet af skinnen. Pladsen kom ved en kombination af anterior intrusion og posterior eruption, som fandt sted i løbet af 6-12 måneder. I dag bliver princippet anvendt ikke så ofte i forbindelse med en aftagelig skinne men med faste restaureringer udført i plast eller keramik (12). Et eksempel på en sådan behandling er vist i Fig. 5. Princippet kan også udnyttes ved restaurering at tænder ved dybt bid, hvor den vertikale dimension kan øges ved passiv eruption af tænderne i sideregionerne. Holdbarhed af restaurering med direkte plast Der er ikke publiceret kliniske studier med lang observation af behandlinger, hvor komposit plast er anvendt til omfattende rekonstruktion af tandslid. I en undersøgelse med op til tre års resultater, hvor en mikrofilhybridplast med begrænsede mekaniske egenskaber blev anvendt til direkte onlays på posteriore tænder, blev det konkluderet, at behandlingerne ikke var velegnede på patienter med bruksisme (8). To korttidsundersøgelser over 2-3 år har imidlertid vist god holdbarhed, når en minifilhybridplast med bedre mekaniske egenskaber blev anvendt til behandling af anteriort tandslid med bidhævning a.m. Bjørn Dahl (7,14). Det er også tilfældet i en undersøgelse med op til seks års observation, hvor der blev vist en medianoverlevelse på 5 år og 9 måneder for restaureringer i et mikrofilplastmaterale, og hvor der ikke var opstået tilstrækkeligt mange fejl ved et hybridplastmateriale til at kunne beregne en median overlevelse (13). Ingen af studierne viste bedre resultater, når plastmaterialerne blev anvendt ved indirekte frem for direkte teknik. 130

17 Fig. 5a-l. Lokaliseret anteriort slid behandlet med direkte plast efter Bjørn Dahl-princippet. Fig. 5a. Incisiver og hjørnetænder er afkortede med ca. ¼ som følge af slid, og der er næsten ligebid i fronten. Patienten har behov for at få begrænset yderligere slid og for at få forbedret æstetikken. Fig. 5b. Palatinalt ses kraftigt slid i frontregionen. Præmolarer og molarer er næsten intakte og har ikke behov for restaurering. Det besluttes at udføre bidhævning efter Bjørn Dahl-princippet, med fast bidskinne i frontregionen i form af partielle plastkroner på for- og hjørnetænder. Fig. 5c. For at kontrollere tandmorfologi, placering i tandbue, bidhævning og æstetik tilpasses 6 Odus Pella (Odus Dental) kroner Fig. 5d. Af hensyn til det æstetiske resultat fyldes hver Oduskrone med plast med lagteknik. Først appliceres emaljefarven (1), dernæst den yderste dentinfarve (2) og endeligt den inderste dentinfarve (3). Kronerne med den upolymeriserede plast opbevares herefter beskyttet mod lys af fx et orangefarvet låg. 131

18 Fig. 5e. Efter adhæsivbehandling placeres først de to centrale Oduskroner, som polymeriseres facialt og lingualt fra. Af hensyn til det æstetiske resultat er det vigtigt, at facialfladen placeres præcist der, hvor emaljelaget fremover skal være. Fig. 5f. Herefter polymeriseres de øvrige kroner på tilsvarende vis. Fig. 5g. Palatinalt indslibes til en bidhævning på ca. 2 mm med jævn okklusion og artikulation i fronten og gerne med et bidplateau for at få aksial belastning. Fig. 5h. Når patienten sendes hjem, vil der være manglende occlusion i sider ne, hvilket på forhånd kræver grundig information af patienten. 132

19 Fig. 5i. Efter seks måneder er okklusion i sideregionerne retableret, som følge af eruption i siderne, intrusion i front regionen og let slid af plasten. Fig. 5j. Patienten umiddelbart efter behandling. Fig. 5k. Toårskontrol. Der ses kant misfarvning på flere af de restaurerede tænder. Fig. 5l. Toårskontrol. Efter renovering af kant områder samt gen ætsning og resinbehandling er æstetikken retableret. 133

20 I Redman et al.s undersøgelse fra 2003 (13), hvor der på 31 personer blev udført anterior bidhævning med plast a.m. Bjørn Dahl på 225 tænder, blev der udført en detaljeret evaluering over op til seks år. I alle tilfælde blev der etableret kontakter i siderne inden for en periode på 2-18 måneder (gnsn. 7 måneder). Kun få fejl i form af små frakturer i materialet samt kantdefekter som alle let kunne renoveres blev observeret inden for de første fem år, hvorefter antallet af fejl syntes at øges. Patienterne rapporterede ikke om særlige gener i form af symptomer eller fonetisk besvær efter behandlingen, der var tilfredshed med det æstetiske resultat i hele observationsperioden, og gingivitis blev ikke observeret oftere end ved andre restaurerede tænder. Det blev i undersøgelsen konkluderet, at behandlingen viste tilfredsstillende holdbarhed inden for observationsperioden. Endvidere blev det nævnt, at den udførte plastbehandling kan beskytte eksponeret dentin mod yderligere slid, og at den reversible natur i behandlingen kan åbne mulighed for, at patienten får glæde af fremtidig materialeudvikling. Endelig blev det påpeget, at teknikken tager tid at udføre, men at den er konservativ over for tandsubstans og kan eliminere behovet for konventionel præparation. Konklusion Tidlig diagnostik af erosion og slid kan ændre patientens vaner, så progression stoppes eller begrænses, og restaurerende behandling undgås. Al restaurerende behandling har begrænset holdbarhed og skal repareres og udskiftes over tid. I svære tilfælde af erosion og slid er restaurerende behandling indiceret for at undgå symptomer, perforation til pulpa, bidsænkning og funktionsforstyrrelser samt for at genoprette æstetikken. Dette kombineres altid med et forsøg på at stoppe eller begrænse de erosive påvirkninger. 134

21 Noninvasive behandlinger er ofte at foretrække frem for invasive behandlinger specielt på unge mennesker. Bjørn Dahl-princippet er en velafprøvet metode til at skabe plads mellem antagonister. LITTERATUR 1. Lussi A, red. Dental erosion from diagnosis to therapy. Bern: Karger; Johansson A, Johansson A-K, Omar R, Carlsson GE. Rehabilitation of the worn dentition. J Oral Rehab 2008;35: Westergaard J, Pallesen U. Tanderosion årsag og behandling. I: Holmstrup P, red.. Odontologi København: Munksgaard; 2001; Spijker AV, Kreulen CM, Bartlett DW. Prevalence of tooth wear in adults. Int J Prosthodont 2009;22: Larsen MJ, Poulsen S, Hansen I. Erosioner. Forekomst og klinik hos en gruppe danske unge. Tandlægebladet 2003;107: Esmark L. Forekomst af tanderosioner hos en gruppe danske årige. Tandlægebladet 2009;113: Hemmings KW, Darbar UR, Vaughan S. Tooth wear treated with direct composite restorations at an increased vertical dimension: Results at 30 months. J Prosthet Dent 2000;83: Bartlett D, Sundaram G. An up to 3-year randomized clinical study comparing indirect and direct resin composites used to restore worn posterior teeth. Int J Prosthodont 2006; 9: Manhart J, Chen H, Hamm G, Hickel R. Buonocore Memorial Lecture. Review of the clinical survival of direct and indirect restorations in posterior teeth in the permanent dentition. Oper Dent 2004;29: van Dijken JWV, Hasselrot L. A prospective 15-year evaluation of extensive dentin-enamel-bonded pressed ceramic coverages. Dent Mater 2010;26:

22 11. Dietschi D, Argente A. A comprehensive and conservative approach for the restoration of abrasion and erosion. Part I: Concepts and clinical rationale for early intervention using adhesive techniques. Eur J Esthet Dent 2011;1: Briggs P, Bishop K, Djernal S. The clinical evolution of the Dahl Principle. Br Dent J 1997;183: Redman CD, Hemmings KW, Good JA. The survival and clinical performance of resin-based composite restorations used to treat localized anterior tooth wear. Br Dent J 2003;194: Poyser NJ, Briggs PFA, Chana HS, Kelleher MGD, Porter RWJ, Patel MM. The evaluation of direct composite restorations for the worn mandibular anterior dentition clinical performance and patient satisfaction. J Oral Rehab 2007;34:

Invasiv behandling af slid

Invasiv behandling af slid Invasiv behandling af slid Klaus Gotfredsen & Ulla Pallesen I Odontologi 2012 havde en af artiklerne: Noninvasiv behandling af slid og erosion (1) fokus på restaurerende behandling efter minimal invasiv

Læs mere

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne N r. 1 2 Erosioner syreskader på tænderne Erosioner syreskader på tænderne Syre fra drikkevarer, mad eller maven kan skade dine tænder og populært sagt få dem til at ætse væk. Når tandemaljen udsættes

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Hensigten med operativ

Læs mere

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries?

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? NR. 20 Caries forebyggelse og behandling Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? Caries forebyggelse og behandling Caries også kendt som huller i tænderne

Læs mere

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 6 RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT INDIKATIONSOMRÅDE Glasionomer binder

Læs mere

NR. 12. Erosioner. syreskader på tænderne. Hvordan opstår syreskader? Kan du se eller mærke syreskader? Hvordan kan du nedsætte. syreskader?

NR. 12. Erosioner. syreskader på tænderne. Hvordan opstår syreskader? Kan du se eller mærke syreskader? Hvordan kan du nedsætte. syreskader? NR. 12 Erosioner syreskader på tænderne Hvordan opstår syreskader? Kan du se eller mærke syreskader? Hvordan kan du nedsætte risikoen for syreskader? Erosioner syreskader på tænderne Tandlæger oplever

Læs mere

NR. 12. Erosioner. syreskader på tænderne

NR. 12. Erosioner. syreskader på tænderne NR. 12 Erosioner syreskader på tænderne Erosioner syreskader på tænderne Syre fra drikkevarer, mad eller maven kan skade dine tænder og populært sagt få dem til at ætse væk. Når tandemaljen udsættes for

Læs mere

Erosioner Tæt på Grænsen

Erosioner Tæt på Grænsen Erosioner Tæt på Grænsen Forekomst og behandling i Tønder Kommune Tandlæge Mette Lyngs Tønder kommunale tandpleje 2013 Vejleder Lene Esmark Overtandlæge Emeritus 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 3

Læs mere

Protemp Crown. Espertise

Protemp Crown. Espertise Protemp Crown Espertise Protemp Crown Indikation: Temporære kroner i forskellige størrelser til hjørnetænder, præmolarer og molarer i overkæbe og underkæbe. Materiale: Formbar, lyshærdende komposit bestående

Læs mere

Kosmetisk tandbehandling

Kosmetisk tandbehandling N r. 1 6 Kosmetisk tandbehandling Denne brochure er et supplement til de oplysninger, som din tandlæge har givet dig. Tandlæge: Information fra Tandlægeforeningen Tlf. 70 25 77 11 Denne patientvejledning

Læs mere

RelyX Unicem 2 Automix. Selvadhærerende resincement. Nem at anvende overbevisende resultater

RelyX Unicem 2 Automix. Selvadhærerende resincement. Nem at anvende overbevisende resultater RelyX Unicem 2 Automix Selvadhærerende resincement Nem at anvende overbevisende resultater RelyX Unicem 2 Automix resincement - kombinerer enkelhed med fremragende egenskaber og styrker RelyX Unicem 2

Læs mere

Kosmetisk tandbehandling

Kosmetisk tandbehandling NR. 16 Kosmetisk tandbehandling Blegning Tandsmykker Piercing Facader og kroner Plastikkirurgi Kosmetisk tandbehandling Flere og flere går i dag meget op i deres udseende og får lavet indgreb på kroppen

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg N r. 1 4 Tandfyldninger og -indlæg Tandfyldninger og -indlæg Mange har prøvet at have et hul i en tand (caries) og få det behandlet med en fyldning. Men der findes forskellige materialer og metoder, og

Læs mere

Okklusion Tændernes anatomi Bevægelses- og synkemønster Etnicitet Køn-alder Hormonelle forhold

Okklusion Tændernes anatomi Bevægelses- og synkemønster Etnicitet Køn-alder Hormonelle forhold EROSIONER Birthe Krabbe Afd.tandlæge Århus kommunale tandpleje Definition: Tab af tandsubstans som følge af kemisk påvirkning, der ikke stammer fra bakterielle aktiviteter Kemiske faktorer ph -emaljeopløseligheden

Læs mere

Værd at vide om tandslid

Værd at vide om tandslid Værd at vide om tandslid www.colgate.dk Hvad er tandslid? Tandslid er en samlet betegnelse for tab af de hårde tandvæv, som består af emalje og dentin. Emaljen er den hårde ydre skal, som dækker hele tandkronen.

Læs mere

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Program Ortodontiske diagnoser Tandgrupper, normal eruption og manglende eruption 6+6 Incisiver

Læs mere

Infraktioner i dentin diagnostik og behandling

Infraktioner i dentin diagnostik og behandling Infraktioner i dentin diagnostik og behandling ULLA PALLESEN Symptomgivende dentininfraktioner (SDI) kan ofte præsentere tandlægen for et diagnostisk og behandlingsmæssigt dilemma. Patienten kan ikke udpege

Læs mere

AMELOGENESIS IMPERFECTA

AMELOGENESIS IMPERFECTA Aarhus Universitetshospital Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Odontologisk Landsdels- og Videncenter Tlf. 784 62885 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C AMELOGENESIS IMPERFECTA Patientinformation Odontologisk

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Samtidig med at cariessituationen er blevet forbedret i

Samtidig med at cariessituationen er blevet forbedret i videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Overgangen fra amalgam til plast har i et vist omfang ikke indflydelse på tandsundheden Af miljømæssige grunde er plastmateriale i dag første valg, når fyldninger

Læs mere

Rodstifter. alireza sahafi, anne peutzfeldt og erik asmussen

Rodstifter. alireza sahafi, anne peutzfeldt og erik asmussen Rodstifter alireza sahafi, anne peutzfeldt og erik asmussen Holdbarheden af tænder restaureret med indirekte restaureringer afhænger bl.a. af restaureringernes retention og stabilitet. Undersøgelser har

Læs mere

RESTAURERINGER I PLAST

RESTAURERINGER I PLAST Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 8 RESTAURERINGER I PLAST INDIKATIONSOMRÅDE Plastmateriale kan finde anvendelse

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer?

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? NR. 22 Kroner og broer Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? Kroner og broer Hvad er en krone? Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere

Læs mere

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Sønderborg Kommune Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Hvordan opstår syreskader? Syreskader der i fagsprog kaldes erosioner kommer som følge af,

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER

Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 5 MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER Isolationsmaterialer

Læs mere

Tanderosion - en folkesygdom

Tanderosion - en folkesygdom Odontologisk Institut HK-Fagkonferece for klinikassistenter, Nyborg Strand, 6.-7. okt. 2017 Tanderosion - en folkesygdom Ulla Pallesen Odontologisk Institut HK-Fagkonferece for klinikassistenter, Nyborg

Læs mere

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011 Evidensbaseret tandpleje? Brugbare behandlingsmetoder uden evidens Flemming Isidor Protetik, Institut for Odontologisk, Tandlægeskolen Aarhus

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

Æstetisk tandpleje en etisk udfordring?

Æstetisk tandpleje en etisk udfordring? Æstetisk tandpleje en etisk udfordring? ulla pallesen og palle holmstrup Generelt har tandlæger beskæftiget sig med profylakse, diagnostik og behandling af sygdomme i munden, og som et led i genopretningen

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

På Vejlemessen 1997 afholdtes et symposium med ovennævnte

På Vejlemessen 1997 afholdtes et symposium med ovennævnte Garanti på fast protetik?»alt hvad du siger inden noget går galt, er forklaringer; alt hvad du siger når noget er gået galt, er bortforklaringer«- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III INTERN BLEGNING AF TÆNDER

Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III INTERN BLEGNING AF TÆNDER Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 1 INTERN BLEGNING AF TÆNDER Indikationsområde/årsag til misfarvning Endodontisk

Læs mere

Du vælger vejen Vi har løsningen. RelyX. Unicem. Selvadhærerende Universal Resincement

Du vælger vejen Vi har løsningen. RelyX. Unicem. Selvadhærerende Universal Resincement Du vælger vejen Vi har løsningen TM Selvadhærerende Universal Resincement Indikationer Indlæg, Onlays, Kroner og Broer fremstillet af Metal/Metalkeramik Porcelæn/Keramik Komposit Stifter og støbte opbygninger

Læs mere

Plastfyldninger og -indlæg

Plastfyldninger og -indlæg F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: 148 57 Ulla Pallesen og Vibeke Qvist Plastfyldninger og -indlæg En 11-års klinisk evaluering Formålet med denne randomiserede, kliniske undersøgelse var at

Læs mere

Odontologisk æstetik og etik

Odontologisk æstetik og etik N ORDISK TEMA: ETHICS IN TISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 013; 13: 88 9 Palle Holmstrup, Ulla Pallesen, og Søren Schou Odontologisk æstetik og etik I nærværende artikel diskuteres æstetiske behandlinger af

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

Lava. resultater. Præcise løsninger. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE

Lava. resultater. Præcise løsninger. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE Lava 3M ESPE Zirkoniumoxid kroner og broer Præcise løsninger Æstetiske resultater. Fremragende æstetik med naturligt udseende Præcise CAD/CAM hætter fremstillet af særdeles stabilt zirkoniumoxid Fremragende

Læs mere

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling Ortodontiske aspekter Protetiske aspekter Kirurgiske aspekter Multidisciplinært samarbejde

Læs mere

Erosion og andet tandslid ajourført viden og forebyggelse

Erosion og andet tandslid ajourført viden og forebyggelse Erosion og andet tandslid ajourført viden og forebyggelse Allan Bardow, Ulla Pallesen & Merete Bakke Slid af tænderne Ved tandslid forstås fysisk og kemisk betinget tab af hård tandsubstans, der ikke er

Læs mere

æstetiske behandlinger med plast hvordan og holder det?

æstetiske behandlinger med plast hvordan og holder det? æstetiske behandlinger med plast hvordan og holder det? tandlægeforeningens konference 2008 tandlæge Jan Frydensberg Thomsen Colosseumklinikken København Program hvorfor plast? kindtænder : præparation

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer

Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer Bekendtgørelse om tandpleje 2, stk. 1, nr. 4 BEK nr. 727 15.06.07 Målsætning Forebygge og behandle de tandstillings fejl der indebærer forudsigelige

Læs mere

Infraktioner i dentinen

Infraktioner i dentinen N r. 1 3 Infraktioner i dentinen Usynlige revner i tænderne kan gøre ondt Infraktioner i dentinen Hvad er en dentininfraktion? En dentininfraktion er en revne i tandbenet inde under emaljen, som kan få

Læs mere

Perfekte kontaktpunkter på et splitsekund. 3D XR sikrer fremragende resultater også i klinisk vanskelige tilfælde NYHED

Perfekte kontaktpunkter på et splitsekund. 3D XR sikrer fremragende resultater også i klinisk vanskelige tilfælde NYHED Perfekte kontaktpunkter på et splitsekund. 3D XR sikrer fremragende resultater også i klinisk vanskelige tilfælde T h e l e a d e r i n m a t r i x s y s t e m s Perfekte kontaktpunkter på et splitsekund.

Læs mere

Revner i tænderne - dentininfraktioner

Revner i tænderne - dentininfraktioner NR. 13 Revner i tænderne - dentininfraktioner Usynlige revner i tænderne kan gøre ondt Revner i tænderne Hvad er en dentininfraktion? En dentininfraktion er en revne i tandbenet inde under emaljen, der

Læs mere

Din cementguide. Multilink Automix

Din cementguide. Multilink Automix Din cementguide Multilink Automix Tools TILBEHØR Universal UNIVERSALCEMENT NYHED Ivoclean Indeholder også Liquid Strip Et førstevalg Ivoclean Ekstraoral rensepasta som effektivt rengør bondingflader i

Læs mere

Vejledning om arbejdsbetingede tandskader

Vejledning om arbejdsbetingede tandskader Vejledning om arbejdsbetingede tandskader 4. november 2003 1. Indledning Efter lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 om sikring mod følger af arbejdsskade kan en tandskade anerkendes enten som

Læs mere

Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale. Alsidigt farvevalg. giver flotte, æstetiske resultater

Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale. Alsidigt farvevalg. giver flotte, æstetiske resultater Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale Alsidigt farvevalg giver flotte, æstetiske resultater Restaureringer, der matcher den naturlige tand Æstetik via farvevalg Farvesystemet

Læs mere

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand Tandbørstning Tandbørstning Der går ikke hul i en ren tand Start tandbørstningen når den første tand kommer frem. Børn skal have hjælp til tandbørstning indtil de er ca. 10 år. Det er vigtigt at børste

Læs mere

flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm

flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm Ætsbroer flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm Kært barn har mange navne. Dette gælder også ætsbroer, som egentlig bør kaldes plastretinerede broer. I denne artikel vil de to betegnelser anvendes

Læs mere

Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet

Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet Sundhedsstyrelsens j.nr. 214-5-1999 Indledning Sundhedsministeriet har i medfør af bekendtgørelse

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer?

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? NR. 22 Kroner og broer Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? Kroner og broer Hvad er en krone? Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere

Læs mere

3M ESPE. Hver enkelt farve er et mesterværk. Zirkoniumoxid keramik. med naturlig. æstetik

3M ESPE. Hver enkelt farve er et mesterværk. Zirkoniumoxid keramik. med naturlig. æstetik Lava 3M ESPE Ceram Hver enkelt farve er et mesterværk Zirkoniumoxid keramik med naturlig æstetik Gendan den naturlige elegance Tanden et af naturens mirakler! Rekonstruktion af dens perfekte skønhed til

Læs mere

Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale. Alsidigt farvevalg. giver flotte, æstetiske resultater

Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale. Alsidigt farvevalg. giver flotte, æstetiske resultater Filtek Supreme XTE Universalt fyldningsmateriale og Flow materiale Alsidigt farvevalg giver flotte, æstetiske resultater Æstetiske resultater er blevet nemmere at opnå Dig Formlen på succes Selv med anvendelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 13-18 ÅR Ide og layout: Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Brøndby Kommunale Tandpleje 1 2 Tandens opbygning 3 Brug fluortandpasta Tandplejen anbefaler at du bruger en tandpasta

Læs mere

Cementeringsløsninger. Den ideelle cement til alle indikationer

Cementeringsløsninger. Den ideelle cement til alle indikationer Cementeringsløsninger Den ideelle cement til alle indikationer RelyX Ultimate Adhæsiv Resincement Særdeles høj bindingsstyrke Hurtig og let procedure med kun få komponenter og nemmere arbejdsgang Selektiv

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Konference for klinikassistenter 31. oktober Helle Hornhaver

Konference for klinikassistenter 31. oktober Helle Hornhaver Konference for klinikassistenter 31. oktober 2008 Dansk Tandlægeforening Bella Center, København ÆSTETIK, KVALITET OG ETIK Blegning Helle Hornhaver Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske

Læs mere

EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER

EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 2 EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER INDIKATIONSOMRÅDE/ÅRSAG TIL MISFARVNING Tænder

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 6 12 ÅR Information fra Tandplejen Brøndby Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Tandbørstning Brug en blød børste - og en lille klat fluortandpasta. Fluor styrker tændernes

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 13 18 ÅR Information fra Tandplejen Brøndby Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Tandbørstning Brug en blød børste - og en lille klat fluortandpasta. Fluor styrker tændernes

Læs mere

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN.

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN. NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF SYV SPECIALISTER Rigshospitalet har et meget stort klinisk traumemateriale

Læs mere

Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Bekendtgørelse nr. 727 af 15/06/2007. (Tandplejebekendtgørelsen)

Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Bekendtgørelse nr. 727 af 15/06/2007. (Tandplejebekendtgørelsen) Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Bekendtgørelse nr. 727 af 15/06/2007. (Tandplejebekendtgørelsen) Ortodontisk visitation. Risikovurdering. Skader på tænder og omgivende væv. Funktionelle

Læs mere

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF 7 SPECIALISTER Rigshospitalet er i besiddelse af et meget stort

Læs mere

Æstetik i højsædet. Filtek Supreme XT. Universalt fyldningsmateriale

Æstetik i højsædet. Filtek Supreme XT. Universalt fyldningsmateriale Æstetik i højsædet Filtek Supreme XT Universalt fyldningsmateriale Filtek Supreme XT universalt fyldningsmateriale The Dental Advisor bedømte Filtek Supreme Best of 2003 preferred products i kategorien

Læs mere

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Denne servicedeklaration er udarbejdet af de tandlæger, der indgår i Svendborg kommunes tandplejeordning. Servicedeklarationen gennemgås årligt af det

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Direkte kompositfacader Innovativ og forbavsende enkel restaurering af de anteriore tænder

Direkte kompositfacader Innovativ og forbavsende enkel restaurering af de anteriore tænder Direkte kompositfacader Innovativ og forbavsende enkel restaurering af de anteriore tænder Det nye direkte komposit facaderystem. Innovativ og forbavsende enkel restaurering af de anteriore tænderne COMPONEER

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI

Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Hensigten med operativ

Læs mere

Cariologi og Endodonti April 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI PÅ VOKSNE

Cariologi og Endodonti April 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI PÅ VOKSNE Cariologi og Endodonti April 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet Præklinisk kursus i plastiske restaureringer, 4. sem. B Plastiske restaureringer 1, 5. sem Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod NR. 33 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Næsten alle kan få foretaget implantatbehandlinger unge såvel som ældre.

Læs mere

Ektopi af første permanente molar i overkæben

Ektopi af første permanente molar i overkæben Ektopi af første permanente molar i overkæben - forekomst, klassifikation, ætiologi og behandlingsovervejelser DKTE opgave 2008/2009 Marlene Lysgaard, Horsens kommune Lotte Eschen, Mariagerfjord kommune

Læs mere

Tandbehandling (2017)

Tandbehandling (2017) Tandbehandling (2017) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØSlandende erstattes efter nedennævnte takster. Ydelser

Læs mere

Nemmere og bedre. Hæv overliggeren for posteriore fyldninger. Filtek Bulk Fill Posteriort fyldningsmateriale. 50 års. erfaring. Restorative Solutions

Nemmere og bedre. Hæv overliggeren for posteriore fyldninger. Filtek Bulk Fill Posteriort fyldningsmateriale. 50 års. erfaring. Restorative Solutions Restorative Solutions Filtek Bulk Fill Posteriort fyldningsmateriale Nemmere og bedre Hæv overliggeren for posteriore fyldninger 50 års erfaring med kompositmaterialer Siden 1964 Filtek Bulk Fill Posteriort

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 2 ENDODONTI - ANDRE ENDODONTISKE BEHANDLINGER Overkapning (OVKA) Overkapning

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Overbid og underbid Før din behandling går i gang

Overbid og underbid Før din behandling går i gang Du er blevet henvist til undersøgelse på Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Vi vil her kort skitsere et typisk undersøgelses- og behandlingsforløb. Generelt om behandling af fejlstillede

Læs mere

RESTAURERINGER I AMALGAM

RESTAURERINGER I AMALGAM Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 7 RESTAURERINGER I AMALGAM INDIKATIONSOMRÅDE Amalgam kan anvendes ved

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos klinikassistent/tandplejer, eller en mødregruppe kan få besøg af en klinikassistent/tandplejer efter

Læs mere

BRUGERVEJLEDING for ehuman Brown and Herbransson 3D Interaktivt Tooth Atlas Version 6.01

BRUGERVEJLEDING for ehuman Brown and Herbransson 3D Interaktivt Tooth Atlas Version 6.01 BRUGERVEJLEDING for ehuman Brown and Herbransson 3D Interaktivt Tooth Atlas Version 6.01 Tandmorfologi 2 semester 2010 HUSK: Tooth Atlas er et opslagsværk ikke en lærebog! Det skal derfor bruges som supplement

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN SPECIELLE BØRN S OG VIDENCENTRENES OPGAVER OG MULIGHEDER hører hjemme i regionstandplejen? Mineraliseringsforstyrrelser Andre tanddannelsesforstyrrelser GRUPPE 1 Simplere tilfælde (1-4 agenesier) OR til

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

Mit barn har svage tænder. Når forældrene siger sådan, er det en dårlig undskyldning

Mit barn har svage tænder. Når forældrene siger sådan, er det en dårlig undskyldning Mit barn har svage tænder Når forældrene siger sådan, er det en dårlig undskyldning Vi prøver at få dem til at forstå: DER GÅR IKKE HUL I EN REN TAND Emalje hypomineraliseringer i 6erne Lidt om, hvad

Læs mere

Isolering under fyldninger

Isolering under fyldninger Dias 1 Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodbehandles. For at kunne undgå en rodbehandling skal de rigtige foranstaltninger træffes. STRAKS efter perforationen ind til pulpa.

Læs mere

Diagnostik og behandling af hypomineraliserede molarer

Diagnostik og behandling af hypomineraliserede molarer Diagnostik og behandling af hypomineraliserede molarer ejnar gaardmand og dorte haubek Introduktion Tanddannelsesforstyrrelser defineres som defekter i de hårde tandvæv, opstået under tanddannelsen. Denne

Læs mere

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje.

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. Tandbørsteinstruktion efter indfarvning og registrering af plaquetal er obligatorisk ved alle undersøgelser, cariesbehandlinger og eruption/profylaksekontrol

Læs mere

Tanderosioner udvikles normalt relativt langsomt,

Tanderosioner udvikles normalt relativt langsomt, videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Råd og vejledning til forebyggelse af tanderosioner Tanderosioner er kemisk slid af emalje og dentin forårsaget af syrer, som ikke er produceret af bakterier

Læs mere

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden Klinisk undersøgelse Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 17, Wenzel A: Dental Caries, side 270-281 Caries forårsages af bakteriel

Læs mere

Dias 1 07/09/12 Isolering under fyldninger, provisorier Sebastian Schlafer

Dias 1 07/09/12 Isolering under fyldninger, provisorier Sebastian Schlafer Dias 1 07/09/12, provisorier Sebastian Schlafer Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodkanalbehandles. For at kunne undgå en rodkanalbehandling skal de rigtige foranstaltninger

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere