Erfaringer fra lektiecaféen Risingskolen - kontaktpersoner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringer fra lektiecaféen Risingskolen - kontaktpersoner"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Introduktion til den nye kontaktperson... 2 Gode råd til at undgå problemer... 2 Typiske problemstillinger... 2 Overordnet struktur... 3 Videregiv information... 3 Ramme og regler... 3 Fordeling af børn og lektiehjælpere... 4 Samarbejde med skolen... 4 Kapacitet og planlægning... 5 Børns fravær... 5 Samarbejde med lærerne... 5 Forældresamarbejde... 6 Lektiehjælpere... 6 Introduktion til nye lektiehjælpere... 7 Retningslinier for lektiehjælpere... 7 Lektiehjælperes afbud... 8 Motivation og involvering af lektiehjælperne... 9 Rekruttering af nye lektiehjælpere... 9 Børn Retningslinier Tilmelding til lektiecafe Relationen mellem børnene og lektiehjælperne Undgå de typiske uroskabere Gør det sjovt, rart og meningsfuldt at lære Handlingsplan for meget umotiverede elever der forstyrrer de andre markant Handlingsplan for elever med tendens til at være ukoncentrerede Planlægning af udflugter Tjekliste til planlægning af udflugter Udarbejdelse af seddel til forældre Kontakt udflugtsmål Kontakt Odense Bytrafik Ekstramateriale Inspiration til ekstramateriale Søgning af ekstramateriale Anbefalede titler

2 Introduktion til den nye kontaktperson Man kan påvirke lektiecaféens mange børns muligheder i positiv retning ved at opbygge tillid, støtte dem i at løse de svære opgaver og tro på dem. Jeg mener, at det bedste vi kan gøre er at give dem lyst til at lære og tro på sig selv. Tab ikke modet, hvis der opstår problemer i lektiecaféen, det kan ske for alle, også selvom man gør et godt stykke arbejde. Intet kan gøres perfekt, og slet ikke når der er så mange forskellige mennesker involveret. Vi kan opnå den bedst mulige lektiecafé hvis alle fremtidige kontaktpersoner tilføjer deres erfaringer til dette dokument og man samarbejder og lærer af hinanden på tværs af lektiecaféerne. Der er ingen grund til at vi alle skal begå de samme fejl, vi kan ligeså godt lære af hinandens fejl, og så i stedet starte hvor den sidste stoppede. Gode råd til at undgå problemer Oprethold en konsekvent struktur af lektiecaféens rammer Planlæg Informer alle parter om visioner med lektiecaféen og baggrunden for evt. tiltag Gør en indsats for et godt samarbejde med skolen Sørg for mindst en lektiehjælper pr. tre børn Introducer nye lektiehjælpere godt Motiver lektiehjælperne ved at involvere dem i beslutninger og gøre det muligt for dem at få opfyldt deres behov Opbyg tillidsrelationer til børnene både til daglig og ved at tage på udflugt Gør det interessant for børnene at komme i lektiecaféen Stil krav til børnene Hav masser af ekstramateriale parat, også noget børnene selv kan sidde med Typiske problemstillinger Uro, nogle få elever forstyrrer de andre Nogle enkelte elever er meget svære at motivere Fravær eller for sen ankomst fra børnenes side En stor andel af eleverne siger ofte, at de ikke har lektier for Manglende samarbejde med klasselærere Usikkerhed mht. lokaler For få lektiehjælpere i forholdet til antallet af børn 2

3 Lektiehjælpere melder ofte afbud, der er især problemer i januar og sidst i maj/juni pga. eksamen Overordnet struktur Fastlagte rammer for lektiecaféen og kendte konsekvenser er nødvendige. Man bør sikre at der er fastlagte rammer for lektiecaféen bl.a. mht. lokale, børnenes tilmelding, fravær samt konsekvenser ved fravær eller meget forstyrrende adfærd osv. Gør det vigtigste først og undgå derved krisehåndtering ved at sikre at fundamentet og rammerne er i orden. Både børn, forældre, lektiehjælpere og lærere skal være helt sikre på, hvad de kan forvente fra hhv. skolen og lektiecaféen. Videregiv information Information er et nøgleord, for at vi kan samarbejde om at nå et fælles mål. Opret en mailingliste til alle lektiehjælperne, så information hurtigt kan sendes til dem. Man kan desuden sende sms fra internettet til gruppen af lektiehjælperne. Sørg for at lave referater af møder både med kontaktlærer, andre kontaktpersoner og lektiehjælpere. Alle mødereferater sendes til lektiehjælperne, og kontaktlæreren. Det sikrer at alle er informerede om hvad der er blevet vedtaget, og hvad der forventes af dem. Send gerne mails til andre kontaktpersoner, fx hvis du har fået en god ide til løsning på et generelt problem. Tidligere sedler til forældre, skabeloner til fraværslister, lektieark til lærernes kommunikation med lektiecaféen, breve, mødereferater, denne erfaringssamling mm. udleveres til den efterfølgende kontaktperson på en CD Rom, så det kan viderudvikles i stedet for, at den nye kontaktperson skal starte forfra. Ramme og regler Lektiecafeen foregår i lokale 17, 18 og 19. Der er lektiecafe hver onsdag kl , undtaget i skolens ferie og når der er emneuge på skolen. Der er pause kl Børnene tilmeldes hos kontaktlæreren. Børnene har mødepligt så længe de er tilmeldt lektiecafeen, og skolen skal gøres bekendt med fravær, og tage hånd om det. Ved forstyrrende adfærd kan børn udelukkes fra lektiecafeen i en periode. Kontaktpersonen kan lave en aftale med kontaktlæreren om at ringe hjem til forældrene. Man kan fx give en advarsel, 3

4 som gælder i to uger, ved gentagen eller grov forstyrrende adfærd. Det kan følges op med en karantæne på en måned, hvis der forstyrres igen i perioden. På denne måde er der konsekvens, men børnene får alligevel en chance for at rette op på adfærden. Hvis børnene ved, at man ringer til forældrene når der gives en advarsel har det en god præventiv effekt. Lektiehjælperne bør meddele afbud til kontaktpersonen senest dagen før, og så vidt muligt selv informere barnet om fraværet, for at vedligeholde tillidsrelationen. Lektiecafeen er ramme for hyggelig og sjov læring, og skal ikke være en forlængelse af skolen. Børnene bør først lave deres lektier og derefter kan de lave ekstraopgaver eller spille lærerige spil som fx scrabble og de andre spil, der er i lektiecafeen. Spil man ikke kan lære noget af, bør kun bruges i pausen. Der skal selvfølgelig være tid til en hyggelig snak mellem børnene og lektiehjælperne. Børnene må ikke røre tingene bagerst i lokalet, da det er meget upopulært hos klasselæreren. Fordeling af børn og lektiehjælpere Kontaktperson bør ikke have faste børn, men kan fungere som vikar og back up og dermed tage presset fra lektiehjælperne ved evt. uro samt tage sig af alle de løse ender. Det Det giver mulighed for at tage problemerne i opløbet. Faste lektiehjælpere til de forskellige grupper af børn motiverer begge parter. Der kommer færre afbud fra lektiehjælperne og børnene behøver ikke at kæmpe om opmærksomheden. Det ideelle ville være 1:1, men det er der ikke ressourcer til. For at alle børnene får nok ud af det og lektiehjælperne har lyst til at komme bør forholdet mellem lektiehjælpere og børn mindst være: 1:1 til de børn, der let bliver urolige og er meget svære at motivere. Mindst 1:2 til de børn, der er forholdsvist rolige eller forstyrrer ved manglende opmærksomhed, og samtidig har et stort behov for hjælp. De resterende 1:3 eller 1:4. Fortrinsvis under hensyntagen til kemien mellem de specifikke børn og lektiehjælpere, samt lektiehjælpernes ønsker og kompetencer samt børnenes behov. Samarbejde med skolen Samarbejdet med skolen er meget vigtig for at skabe en helhed, og dermed et godt grundlag for succes med lektiecafeen. Det er især vigtigt, at der er en god kontakt mellem skolens kontaktlærer og kontaktpersonen. Klasselærerne bør indgå i samarbejdet, så der skabes en helhed, både mht. information om lektier, børnenes behov samt fravær. Det er meget vigtigt at kontaktlæreren tager 4

5 hånd om, at lærerne informeres om lektiecafeens formål, og hvad de selv får ud af at støtte op om initiativet. Lyt desuden til medarbejderne i SFO en, når de har noget på hjerte vedrørende børnene i lektiecafeen, det er vigtigt, at der er en positiv relation. Kapacitet og planlægning Man må vurdere kapaciteten af lektiecafeen før man optager nye elever. Nye elever må på venteliste til lektiecaféen indtil kapaciteten er der (lokale + lektiehjælpere). Kontaktlæreren informeres, når problemstillingen er aktuel. Man må samarbejde med kontaktlæreren mht. tildeling af lokaler svarende til antal elever, og sikre at aftalen overholdes af klasselæreren for den klasse, der har lokalet til daglig. Kontaktlæreren bør vurdere om eleven falder uden for kompetenceområdet inden indmelding. Den nødvendige kapacitet kan vurderes på baggrund af barnets kompetencer mht. koncentration, behov for hjælp etc. samt muligheden for at få flere lektiehjælpere. Kontaktlærer og kontaktperson må samarbejde herom. Kontaktperson og kontaktlærer bør informere hinanden med det samme (evt. pr. mail), når der er nye til- eller frameldinger af hensyn til planlægning og kontrol med fravær. Børns fravær Vi har ansvar for børnene, når de er i lektiecaféen. Lektiecaféen vil desuden blive boycottet af forældrene, hvis de ikke kan stole på, at vi passer på deres børn, og at nogle enkelte evt. bruger lektiecaféen som undskyldning for fx at være sammen med en kæreste. Derfor skal fravær registreres og meddeles kontaktlæreren samme dag. Jeg har gjort det via mail til kontaktlæreren, som har lagt det ud på skolens intranet. Kontaktlæreren har desuden udarbejdet en seddel til børnenes forældre, man kan udfylde, og aflevere på kontoret, så klasselæreren kan give den til det pågældende barn, ved gentaget fravær. Jeg mener, at det vil være hensigtsmæssigt at udvikle et system, der sikrer at forældrene får at vide, hvis deres barn har været fraværende, på samme måde som hvis det havde været i skoletiden. Måske vil løsningen være en seddel, der kan udfyldes og straks afleveres på kontoret, og som videregives til klasselæreren med en aftale om, at det indgår i kommunikationen med forældrene. Samarbejde med lærerne Samarbejdet med lærerne skal i stand og vedligeholdes, så lektiehjælperne har mulighed for at vide, hvad børnene har for, hvad deres største behov er samt sikre, at der tages hånd om evt. fravær. 5

6 Samarbejdet går begge veje Forstå lærernes situation, de har et hårdt job vi andre har kun ansvaret i to timer om ugen. Tag svære emner op via kontaktlæreren eller evt. face to face med læreren, hvis en lejlighed byder sig og kontaktlæreren er indforstået hermed. Informer lærerne om deres elevers fravær på informationsarket og send fraværsoversigten til kontaktlæreren hver gang efter der har været lektiecafé. Motivation Let arbejdsbyrden for lærerne ved samarbejdet med lektiecaféen ved at gøre det let at kommunikere med lektiecaféen. Udlever fx skemaer til information om lektier og kommunikation om børnenes særlige behov, så det hurtigt kan gøres. Forklar lærerne hvorfor samarbejdet er så vigtigt og hvad de får ud af det: - En stor del af børnene siger oftest at de ikke har lektier for, og så kan de ikke få hjælp. Det er ofte det, der opfattes som svært, der gemmes væk. Det vil derfor lette lærerens samlede arbejdsbyrde hvis eleven får hjælp. Fortæl lærerne når deres indsats værdsættes og hvilken forskel den har gjort. Anerkendelse af ens indsats motiverer mere end noget andet. Gør selv en indsats. Involvering og motivation smitter ofte. Forældresamarbejde Tal med forældrene hvis de fx henter deres barn. Barnet har tendens til at koncentrere sig mere hvis det ved at man kender dets forældre og har et godt forhold til dem. Nogle enkelte børn får ikke lov til at komme med på tur, hvis forældrene ikke på en eller anden måde har fået tillid til lektiehjælperne, fx ved at have snakket med dem i lektiecafeen. Hvis der er et problem, er det meget effektivt at tale med forældrene, hvis det gøres respektfuld og absolut ikke anklagende. Det er vigtigt at få forældrene til at føle, at begge parter står sammen om løsningen af problemet, og at man har kontaktet dem for deres barns bedste. Vær forberedt på at der i nogle tilfælde kan være sprogbarrierer, og husk at spørge kontaktlæreren om lov på forhånd. Lektiehjælpere Opfyld lektiehjælpernes ønsker og behov så de motiveres til at blive i lektiecaféen og flere nye tiltrækkes, og sørg for at introducere nye lektiehjælpere godt. Søg aktivt efter flere nye 6

7 lektiehjælpere, bl.a. ved at fortælle så mange som muligt om lektiecafeen og behovet for lektiehjælpere. Introduktion til nye lektiehjælpere 1. Fortæl den nye lektiehjælper om visionen med lektiecafeen. Forklar at det er vigtigt for børnene, at vi alle samarbejder om, at børnene kan føle sig trygge og have tillid samt at det skal være sjovt at lære. 2. Forklar de overordnede regler og understreg, at det er vigtigt at alle arbejder i samme retning, og at en lektiehjælper ikke kan lave undtagelser for nogle enkelte børn, uden at det vil have uhensigtsmæssige konsekvenser for alle lektiehjælperne både på kort og lang sigt. 3. Indfør hver ny lektiehjælper godt i lektiecaféens hverdag og udlever ark med gode råd, så lektiehjælperen føler sig klædt på til opgaven. 4. Fortæl fra starten, at det er hensigtsmæssigt, hvis man kommer regelmæssigt, og i tilfælde af afbud giver besked senest dagen før, af hensyn til planlægningen. 5. Spørg hver enkelt ny lektiehjælper, hvad deres forventninger er. De fleste har et ønske om at gøre en forskel, have hyggeligt samvær med nogle børn og/eller forbedre deres muligheder for at komme ind på en uddannelse eller få et job. En del vil gerne nøjes med at hjælpe et eller to børn. 6. Gør opmærksom på, at alle gode ideer er velkomne og at man meget gerne må komme med forslag til forbedringer. 7. Udleverer arket med tilbud om at komme med i netværket for lektiehjælpere fra andre lektiecafeer. 8. Hvis du må holde op som kontaktperson, gør da Dansk Flygtningehjælp opmærksom på det i god tid, og fortæl, at der vil blive akut behov for mindst 2 nye lektiehjælpere. Der er risiko for at nogle holder op, inden den nye kontaktperson har nået at få fodfæste. Prøv så vidt muligt at overlade ansvaret til efterfølgeren nogle gange, mens du stadig er der til at give gode råd. Retningslinier for lektiehjælpere Alle lektiehjælpere bør støtte op om den fælles ramme for hvad børnene har lov til, det giver børnene tryghed. Samtidig undgår man tilbagevendende diskussioner mellem lektiehjælpere og børn, med uro og frafald af lektiehjælpere til følge. Det er derfor især vigtigt at overholde tidspunkterne for pauser samt at man ikke spiller spil der ikke har nogen læringsværdi. Man bør undgå unødige magtkampe". Hvis man påbegynder noget, fx beder et barn om ikke at løbe rundt og forstyrre de andre, skal det følges til dørs, ellers forstærkes den negative adfærd, og man gør det sværere for sig selv og de andre lektiehjælpere næste gang. Vælg disse 7

8 øjeblikke med omhu. Støt op om andre lektiehjælpere ved større konflikter, og hjælp med at løse dem positivt. Stil krav til børnene, de kan godt når de vil, de skal bare lige se hvor grænsen er. Der skal altid være konsekvens af børnenes handlinger. Vi kan ikke svigte tyve børn på bekostning af tre. Børnene må ikke røre tingene bag i lokalet, ellers kan vi ikke beholde lokalet. Vi har ansvar for børnene i frikvarteret dvs. fx ingen slåskampe eller snebolde smidt ind i SFO en. Det er bedst at hver lektiehjælper går med børnene ud. Så kan man lettere overholde pausetiderne og sikre at børnene har en hensigtsmæssig adfærd i pausen. En evt. slåskamp skal stoppes med det samme, og lektiehjælperne bør støtte hinanden. Det er en god ide, at komme til bunds i konflikten, ved at spørge begge parter, hvad der er sket og forsøge at mægle. Ellers fortsætter slåskampen igen lidt efter, og eskalerer når børnene får pause eller går hjem. Lektiehjælperes afbud Det er selvfølgeligt mest hensigtsmæssigt at alle lektiehjælperne så vidt muligt kommer hver gang. Realiteten er dog, at det ikke er muligt i praksis, og at der oftest er mangel på lektiehjælpere. Opdel derfor lektiehjælperne i tre grupper. En gruppe, der har til hensigt at komme hver gang, og en gruppe, der fx pga. studier regelmæssigt melder afbud. Lav på forhånd en aftale om, hvilken gruppe de hører til. En sidste gruppe har måske været lektiehjælpere et stykke tid men har fx fået arbejde og kan nu måske kun komme en sjælden gang imellem. De kan komme på en tilkaldevikarliste, der i praksis fungerer på den måde, at de kommer når de kan, der skal nok være nogle der melder afbud. Det er så kun de meget stabile lektiehjælpere, der skal have faste børn hver gang. Gør det klart, at et afbud bør komme så snart lektiehjælperen selv ved besked, og senest dagen før lektiecafeen, af hensyn til planlægningen. Kun afbud ved en akut årsag kan ske på selve dagen. Den gennemsnitlige afbudsraten kan godt komme op på 60 % i januar og maj/juni, men ligger generelt på 10-25%. Det nedbryder tilliden mellem børn og lektiehjælperen, når lektiehjælperen melder er afbud ofte. Hvis det er nødvendigt, kan man styrke tillidsforholdet ved at lektiehjælperen selv fortæller det til barnet på forhånd i de tilfælde, hvor det er muligt. Der er en forholdsvis stor udskiftning af lektiehjælpere, da mange har benyttet studietiden eller tiden som arbejdsløs til at arbejde i lektiecaféen. Sørg for at især de lektiehjælpere med faste børn så 8

9 vidt muligt selv siger det til børnene og forklarer dem, hvorfor de ikke kommer mere. Ellers er der risiko for, at børnene vil føle det som en afvisning og reagere med uro. Motivation og involvering af lektiehjælperne Dæk lektiehjælpernes behov Sørg for at afdække lektiehjælpernes behov, og forsøg at dække dem. Sørg fx for at de lektiehjælpere, der fx ønsker at hjælpe højst to rolige børn får mulighed for det. De der motiveres af at få erfaring til deres CV kan fx motiveres af at få en erklæring om deltagelse i lektiehjælp eller at man udarbejder en anbefalinger til dem (i det omfang det er OK med Dansk Flygtningehjælp). Det er desuden vigtigt, at der er nok lektiehjælpere i forhold til antallet af børn, for ellers vil det blive for hårdt og utilfredsstillende for lektiehjælperne, og mange vil pludseligt melde fra samtidigt. Relation En god relation mellem lektiehjælperne motiverer gensidigt, hold møder om lektiecafeen i hyggelige omgivelser og med lidt lækkerier, så alle kan lære hinanden at kende, og gruppen kan blive sammentømret. Det giver et bedre udgangspunkt for et godt samarbejde. Sørg for at fortælle lektiehjælperne, når du bemærker at de gør noget positivt. Involvering af alle lektiehjælpere i beslutningsprocessen Involver lektiehjælperne i beslutninger fx om ændringer, udflugter mm. Det motiverer folk til at arbejde for noget, de selv har været involveret i at beslutte. Lær af hinanden Man bør opfordre til vidensdeling. Videregiv desuden selv læring fra relevante kurser, uddannelser, erfaringer osv. Jo mere man lærer, jo bedre vil man kunne udføre opgaven og jo større forskel kan man gøre for børnene. Hold et ugentligt møde på 5-10 minutter efter lektiecaféen for at styrke samarbejdet, lære af hinanden og støtte hinanden til evt. problemløsning og at se om noget kan gøres bedre. Start med at fortælle, hvad du har lært af dine egne fejl og ros dem der har gjort noget godt. Fortæl om relevante kurser hos Dansk Flygtningehjælp, arranger evt. at følges, det styrker sammenholdet og samarbejdet. Rekruttering af nye lektiehjælpere 1. Søg for at informere Dansk Flygtningehjælp i så god tid som muligt, ved behov for flere lektiehjælpere. Der er mange lektiecaféer der har behov for lektiehjælpere. 9

10 2. Brug netværk, både via børn, lektiehælpere osv. til at få lektiehjælpere. Fokuser på at man ikke behøver at have en fin eksamen for at kunne hjælpe børnene, og at man kan gøre en forskel. 3. Sæt sedler op på lærer- og pædagogseminarier. Fokuser på at gøre en forskel, opnå erfaring, jobmuligheder og Dansk Flygtningehjælps gode og relevante kurser. Brug fx tegningen fra lektiearket. 4. Sæt sedler op på universitetet, fx ved mellemøststudier og medicin. Fokus på at gøre en forskel for integrationen og give tosproglige børn en bedre chance for at få en uddannelse samt få erfaring. Brug tegningen fra lektiearket. 5. Sæt sedler op på gymnasier i nærheden. Fokuser på at gøre en forskel og samle point til at komme ind på drømmestudiet, få erfaring og gøre en forskel. Husk alder +18. Evt. interessante kurser. Brug tegningen fra lektiearket. Børn Det skal være så sjovt, hyggeligt, lærerigt og fyldt med positive oplevelser, at vi kan undgå forstyrrende adfærd og sørge for at både børn og lektiehjælpere har lyst til at komme i lektiecafeen. Retningslinier Der er behov for retningslinier for børnene i lektiecaféen for at undgå slåskampe, kaos og sikre at børnene får noget ud af at komme der. Derfor indføres disse simple retningslinier, og børnene inddrages i udarbejdelsen på den måde, at de selv skal finde frem til, hvad de selv mener vil forstyrre. 1. Lektiehjælpen starter kl. 13 og slutter kl. 15. Pausen er kl Hvis du forstyrrer lektiehjælpen gentagne gange, får du en advarsel, dine forældre kontaktes evt., og du er på prøve i to uger. 3. Hvis du forstyrrer igen i prøvetiden er det slut med at komme i lektiehjælpen i en måned. 4. Når du er færdig med dine lektier er der sjove opgaver og spændende bøger og spil du må bruge. Ting der forstyrrer er fx: Hvis man slås Hvis man løber rundt eller råber Hvis man vælger at komme for sent (mere end 10 minutter), det gælder også efter pausen 10

11 Tilmelding til lektiecafe Tilmelding til lektiecafeen foregår hos skolens kontaktlærer. Det er en god ide at udarbejde et velkomstbrev, som eleverne får med hjem til forældrene, med en velkomst og introduktion til lektiecaféen. Man kan her fortælle om lektiecaféen, dens rammer og formål, samt pointere, at det er frivilligt at være med, men at der er mødepligt, så længe man er tilmeldt. For at undgå forstyrrende adfærd er det det hensigtsmæssigt allerede i velkomstbrevet, at bede forældrene om, at afklare med børnene, at hvis man ikke kommer for at lære noget og lave lektier, så er det bedre ikke at melde sig til lektiecaféen. Relationen mellem børnene og lektiehjælperne Fokuser på relationen så børnene føler sig trygge og værdsatte. Tal med børnene når der er behov for det og tag så fat på lektierne bagefter. De samme børn får så vidt muligt hjælp af den samme lektiehjælper hver gang. (Plan udarbejdes hver uge, hvis det ikke er muligt at lave en overordnet plan fx pga. mangel på lektiehjælpere). Det giver tryghed og modvirker forstyrrende adfærd, da børnene får positiv opmærksomhed og ikke i samme grad har behov for at konkurrere om den. Respekter og vis interesse for børnenes kultur og modersmål. Det er en god og motiverende måde at øve dansk på, når barnet fortæller om det. Det styrker samtidig tillid og tryghed. Fortæl børnene, at lektiehjælperne er der, fordi de godt kan lide at hjælpe dem med deres lektier, ikke fordi de får penge for det. Børnene føler sig værdsatte og det styrker tillid og tryghed. Tag på udflugt og styrk relationen og tilliden. Ved konfliktløsning fokuser da på at vedligeholde relationen og tag tid til det enkelte barn. Brug girafsprog. (Girafsprog = ikke voldelig kommunikation, hvor verbale angreb undgås) Undgå de typiske uroskabere Samarbejde med lærerne letter lektielæsningen, da vi så ved hvad børnene har for. Det øger udbyttet af at komme i lektiecaféen og mindsker uroen. Lad børnene løbe energien af i pausen med lektiecafeens fodbold. Lad være med at give de andre børn kiks eller kage når 2. klasse skal have før de går hjem. Det forårsager meget uro i anden time, når blodsukkeret falder og der ikke er en belønning i sigte. 11

12 Gør det sjovt, rart og meningsfuldt at lære Gør det sjovt at lave lektier og at lære. (Vær evt. lidt utraditionel en gang imellem og tegn fx en dinosaur i fuld størrelse i skolegården). Hav sjove og lærerige ekstramaterialer parat: Opgaver, letlæselige biblioteksbøger der fænger, lærerige spil til alle aldersgrupper mv. Kontaktpersonen/den for det specifikke barn ansvarlige lektiehjælper, kan fx have et overblik over hvilke materialer, der er relevante for barnet. Sørg for at det enkelte barn får flere og flere små sejre, så dets self efficacy mht. til skolearbejde øges især mht. dansk. (self efficacy = vurderingen af egen evne). Ros ros ros Sørg for at forstærke den ønskede adfærd med ros, så det barnet føler sig motiveret til at gentage succesen. Ros ved ønsket adfærd er bedre end at skælde ud for uhensigtsmæssig adfærd. Det fremmer relationen mellem lektiehjælperen og barnet og motiverer positivt. Involver børnene så meget som muligt i processen og prøv at få dem til at tage ansvar for egen læring så vidt muligt og under hensyntagen til deres alder. De ved godt selv, hvad der er svært, og hvad de har behov for hjælp med. Jo mere lyst man har og jo mere mening man kan se med det, jo bedre lærer man. Opbyg tillidsforhold til børnene, det er bedst med en fast lektiehjælper til de samme grupper af børn hver gang. Tillid til lektiehjælperne er vigtig, børnene skal vide, at man er interesseret i hvordan de har det. Sprogstimulering er noget af det vigtigste, da selv matematikopgaver kan være umulige at lave hvis man ikke kan læse og forstå teksten. Bed altid barnet om at læse matematikopgavens tekst op og spørg hvad den betyder først. Self efficacy Manglende tro på at man godt kan lave en opgave eller det, at man ikke har fundet ud af at øvelse gør mester, giver anledning til ballade for at undgå opgaven. Hjælp børnene med at få troen på at det lykkes. Børnene har brug for succesoplevelser. Ros når de har gjort noget godt. Hvis det er muligt vil små delmål, det tydeligt kan ses hvornår man er nået, give succesoplevelser. Fx øv 7 tabellen 3 gange eller læs det samme lille stykke i en bog. Spørg evt. bagefter om der var forskel på hvor svært det var første og sidste gang. Tid investeret i at høre børnene fortælle om fx ramadanen eller hvor deres forældre er vokset op giver børnene en øget selvfølelse og fornemmelse for egen identitet, som er vigtig for troen på sig selv, når man skal lære. 12

13 Handlingsplan for meget umotiverede elever der forstyrrer de andre markant Nogle enkelte børn i lektiecafeen kan have en adfærd, der er så forstyrrende og virker så svært at ændre, at man som kontaktperson kan føle at det er helt umuligt. Man kan argumentere for, at der i en lektiecafe ikke er kapacitet til at klare problemstillinger af denne art, men man kan på den anden side også argumentere for netop at kunne gøre en forskel for dette barn. Man skal bare sørge for at det ikke går ud over de andre børn. Følgende handlingsplan har været succesfuld i flere tilfælde. Eksempelvis sagde et barn bagefter helt alvorligt, at han havde fundet ud af at han meget bedre kunne lide at lave lektier end ballade, og han arbejdede godt sidenhen. 1. Tag barnet ud af konteksten: Tal med ham eller hende et privat sted, fx ude på gangen, om noget andet for at lette stemningen. Skab først et grundlag for en tillidsrelation. 2. Spørg hvorfor det er så svært at komme i gang med lektierne? Er det svært, kedeligt, sjovere at lave ballade? Hvorfor? 3. Motiver barnet. Prøv at få det til at synes at det er en god ide at lave lektier. Spørg hvad der er godt ved at lave lektier? Dårligt ved at komme i skole uden at have lavet lektier? Hvad sker der hvis man aldrig laver lektier? Hvad ville dine forældre sige eller gøre hvis de fandt ud af, at du var begyndt at lave lektier? 4. Involver barnet i løsningen: Spørg om barnet har en ide til hvordan det kan blive bedre? 5. Fortæl hvor glad du er for at barnet er der. Fortæl at alle lektiehjælpere kommer frivilligt uden løn fordi de gerne vil se og hjælpe ham/hende og de andre med lektierne. 6. Prøv at få barnet til at tage beslutningen om at ville blive i lektiecaféen og lave lektier. Ros vedkommende for den beslutning. 7. Lav en aftale om hvad I begge kan gøre bedre, fx jeg vil holde op med at skælde ud hvis du lader være med at forstyrre de andre. 8. Fortæl, at du er nødt til at håndhæve reglerne og at han/hun jo har fået en advarsel og derfor er på prøve med risiko for karantæne i en måned. Men at det lyder som om vedkommende har besluttet sig, så det heldigvis ikke bliver til noget. 9. Ros barnet hver gang det gør noget godt! også efter at problemerne er løst. 10. Skriv en seddel til forældrene, hvor der står hvor positivt barnets adfærd har været. Ros fra forældrene er meget virkningsfuldt. 11. Sørg for at give barnet rigeligt opmærksomhed, når adfærden er positiv. Det er bedst med en fast lektiehjælper uden at dele med andre børn de første par gange, indtil barnet er kommet ind i en god rytme. 13

14 Handlingsplan for elever med tendens til at være ukoncentrerede 1. Sørg for, at en stabil lektiehjælper har ansvaret for dette barn hver gang, så der opstår et tillidsforhold. Der kan sagtens være flere om den samme lektiehjælper. 2. Ros når vedkommende gør noget du ønsker at fremme! 3. Hav en sjov opgave klar til når den manglende koncentration kommer. 4. Eller hav en bog klar på det rigtige niveau og med et emne der fænger vedkommende. 5. Eller hav et lærerigt spil klar, der vil interessere vedkommende. 6. Vær konsekvent! Gør opmærksom på grænserne hvis det er nødvendigt. 7. Foreslå evt. en tur med fodbolden i pausen, så der bliver afreageret. Planlægning af udflugter En udflugt skal planlægges i god tid og forældre og kontaktlærer skal godkende turen. Dansk Flygtningehjælp skal informeres ved større udgifter, og udgifter til udflugter afregnes separat. Tjekliste til planlægning af udflugter 1. Involver lektiehjælperne i valget af udflugtens mål, og tag højde for at børnene skal motiveres af valget. Undgå fx film uden dansk tale. 2. Tjek om budgettet kan holde (tag højde for udgifter til resten af året). 3. Tjek med skolens kontaktlærer at den valgte dato ikke er sammenfaldende fx med en temauge. Spørg om skolen har årskort til zoologisk have, hvis det er der turen går hen. 4. Planlæg turen og lav en færdig tidsplan. 5. Kontakt Odense Bytrafik når mere end 10 skal afsted. Det skal ske mindst 10 dage før. 6. Kontakt udflugtens mål i god tid og informer om tidspunkt for ankomst og antal deltagere. Tjek om der er rabatter til institutioner, og hvad prisen er for lektiehjælperne. Det er fx gratis for alle i Den Fynske Landsby, hvis man har informeret om, at lektiehjælperne er en slags lærere og ikke bare forældre, der er med. 7. Planlæg hvordan børnene motiveres, hvis der er behov for det. Hav en back up plan klar, fx et spil rundbold, hvis børnene ikke er motiverede. 8. Send en seddel med børnene hjem tre uger før, med sidste afleveringsfrist ugen før. De glemmer at få den underskrevne seddel med tilbage, og man må ikke tage dem med uden forældrenes underskrift. 14

15 9. På dagen bør børnene på forhånd informeres om, at hvis der er ballade tager en lektiehjælper med pågældende hjem. 10. Hav turkort med penge nok til alle deltageres billetter klar (2 børn på et klip, nogle har buskort) 11. Del børnene op i grupper med en fast lektiehjælper, fortrinsvist den de plejer at have hvis det er muligt. 12. Hver lektiehjælper har ansvaret for at tælle børnene i sin egen gruppe hver gang man fortsætter og ankommer til et nyt sted. 13. Hver lektiehjælper har ansvaret for at børnene i dennes gruppe har tisset af, inden fx en sejltur osv. Udarbejdelse af seddel til forældre Sedlen skal indeholde specifikation af udflugtens mål, forventet afgang, ankomst, tilmeldingsfrist ugen før turen, samt en del til forældrenes samtykke med turen samt brug af Odense Bytrafik. Bed desuden børnene huske deres buskort, hvis de har et. Husk at understrege at det er GRATIS, da nogle ellers ikke kommer med. Hvis det er nødvendigt med ekstra varmt tøj, så skriv det på sedlen. Der er eksempler på tidligere sedler på CD rommen. Kontakt udflugtsmål Spørg om der er rabatter til institutioner, og husk at fortælle at lektiehjælperne hører med som en slags lærere, det kan sænke prisen. Informer om antal børn og lektiehjælpere der kommer, og tidspunktet. Spørg hvad der er af muligheder for skolebørn. Den Fynske Landsby har fx spørgsmål og emnekasser, zoologisk have kan tilbyde at lære børnene noget om dyr på en time, uden at det koster en formue. Kontakt Odense Bytrafik Odense bytrafik skal kontaktes mindst 10 dage før, hvis grupper over 10 personer rejser sammen. Kontakt Odense Bytrafik: Johnny Terkildsen. Tlf Man kan evt. få tildelt en ekstrabus, men den vil følge de normale bybusruter. Institutioner kan ikke få to børn gratis med en voksen, men man kan godt køre på klippekort. 15

16 Man skal informere om antal deltagere, tid og stoppested for både ud- og hjemtransport, samt hvis der er noget man skal nå på et bestemt tidspunkt. Det er en god ide også at skrive at man vil bruge klippekort. Bus nr. 51 stopper lige ved Risingskolen. Ekstramateriale Inspiration til ekstramateriale - Lån nye læsebøger på biblioteket hver mdr. til børnene og tæl bøgerne efter hver lektiecafé - Spil man lærer noget af - Sprogbaserede lege som fx Skibet er ladet med. - Læs op og lad børnene genfortælle og på andre måder bruge sproget - Tjek bibliotekets udvalg under sprog og leg og dansk som andetsprog Søgning af ekstramateriale - Tjek hvad der er i lektiehjælpens flyttekasse på skolen - Spørg skolens kontaktlærer om skolen har noget materiale - Bliv inspireret på biblioteket - prøv bl.a. under sprog og leg - Søg på internettet - Spørg de andre lektiecaféers kontaktpersoner - Spørg Dansk Flygtningehjælp - Tag på Dansk Flygtningehjælps kursus for lektiehjælpere Anbefalede titler Christiansen, Carl Anker Sprog på spil. Special-pædagoisk forlag. (Arbejde med sprog på en sjov måde. CD rom, til at printe ud) Løntoft, Jette Sprog brugt med mening - om at bruge fabler. Special-pædagoisk Forlag. (18 korte fabler med lærervejledning med fokus på dansk som andetsprog) Engel, Merete. Høirup, Inge. Winther, Annette. (Edit) Sprogmosaik. Ideer til sprogstimulering og sprogiagttagelse. Prinfo Paritas Kolding. (Opgaver med lærervejledning med fokus på dansk som andetsprog) Brudholm, Henning og Brudholm, Merete. (Edit.) Skibet er ladet med Sprogglæde og sproglege. Munksgaard. (Sproglege og andre former for sprogstimulering) Peter, J. Paul & Donnelly, James H Marketing Management Knowledge and Skills. USA. Irwin. 16

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen.

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. 1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. Hvordan tackler du som lærer den situation? a. Sender eleverne ud af klassen for at læse. b. Danner arbejdsgrupper

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Hvad skal der konkret gøres?

Hvad skal der konkret gøres? Konkretisering af indsatsens aktiviteter i dagtilbuddet Følgende er en oversigt over de aktiviteter der igangsættes i Tvillingehuset i efteråret 2009 i forbindelse med projekt Negativ social arv. For hver

Læs mere

Brainstormnoter fra Fælleselevrådets introdag den 22.10.14

Brainstormnoter fra Fælleselevrådets introdag den 22.10.14 Brainstormnoter fra Fælleselevrådets introdag den 22.10.14 Emne: Bevægelse i undervisningen I de små klasser kan man lave alfabet ved at klippe hvert bogstav og lave et personligt alfabet Hvem er jeg fx

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

farvel til curling-pædagogik af: Lisbeth Schmidt Mikkelsen, journalist Foto: Ole Joern/Red Star efterskolen no. 14 april 2011

farvel til curling-pædagogik af: Lisbeth Schmidt Mikkelsen, journalist Foto: Ole Joern/Red Star efterskolen no. 14 april 2011 farvel til curling-pædagogik af: Lisbeth Schmidt Mikkelsen, journalist pædagog 11 På Fanø Efterskole er det slut med at feje ujævnheder væk foran eleverne. I stedet hjælper kontaktlærerne eleverne til

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Der er mange eksempler på at en elev efter endt uddannelse vender tilbage til virksomheden.

Der er mange eksempler på at en elev efter endt uddannelse vender tilbage til virksomheden. Guide til skolebesøg Denne guide er til dig, der får en skoleklasse på besøg, som er opdelt i før, under og efter besøget. Bagerst i guiden finder du en praktisk tjekliste til forberedelse og aftaler med

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

Eksperimentprotokol for selv-betjeningseksperiment

Eksperimentprotokol for selv-betjeningseksperiment Eksperimentprotokol for selv-betjeningseksperiment November 2014 1 Introduktion Danske biblioteker er i gang med en udvikling mod mere selvbetjente biblioteker. Det er i stigende grad hensigten at brugeren

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Erhvervspraktik. UU Brønderslev

Erhvervspraktik. UU Brønderslev Erhvervspraktik INFORMATION TIL ELEVER, FORÆLDRE OG VIRKSOMHEDER 1 Information om erhvervspraktik Indholdsfortegnelse Formålet med praktikken... 3 Til eleven/forældrene... 3 Før praktikken... 3 Når du

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Elevteams Personlige og faglige kontakter

Elevteams Personlige og faglige kontakter Elevteams Personlige og faglige kontakter Elevteams på HANSENBERG Formålet med elevteams At skolens elevmiljø bliver så godt, at ingen stopper, før de har fået deres uddannelse. På HANSENBERG ønsker vi,

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring.

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet - Et undervisningstilbud på Broskolen afd. Bøgehøj. - Formål Hvis en elev i en periode har brug for særlig opmærksomhed og støtte, er der mulighed

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO 1 Sorghandleplan for MØN Skole/SFO Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det der ikke må ske alligevel sker. 1 Når et barn mister forældre eller søskende. 2 Alvorlig sygdom hos

Læs mere

Individuel samarbejdsaftale for skolebarnet med diabetes

Individuel samarbejdsaftale for skolebarnet med diabetes Individuel samarbejdsaftale for skolebarnet med diabetes Navn: Skole: 1. Kontaktoplysninger Elevens navn: Klasse: Fødselsdag: Fik diabetes konstateret: Forældre: Adresse: Telefon privat: Mobil telefon,

Læs mere

Det perfekte parforhold

Det perfekte parforhold Det perfekte parforhold - sådan gør du Mette Glargaard Forlaget Grenen Andre bøger af Mette Glargaard Selvværd for begyndere Poul Glargaards datter det usynlige barn Helterejsen slip følgerne af din opvækst

Læs mere

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart Forældrepjece 1 Dagtilbudslovens 11-12 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Information til forældre Center for Dagtilbud Nordbycentret 2012 Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn Hvorfor

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter Reflector Big Five Personality 2.1 Interviewspørgsmål til de enkelte facetter N1 Følsomhed -Hvilke situationer får dig til at føle dig bekymret eller urolig? -Hvordan ved du, at du er bekymret? Hvilke

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt

På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt Derfor har skolen et AKT-team, der arbejder med de børn, grupper eller klasser, der har Adfærd-, Kontakt- eller Trivselsproblemer. Målet med dette arbejde

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

LÆRING, MOTIVATION OG KLASSELEDELSE. Kursus for undervisere i Skoletjenesten

LÆRING, MOTIVATION OG KLASSELEDELSE. Kursus for undervisere i Skoletjenesten LÆRING, MOTIVATION OG KLASSELEDELSE Kursus for undervisere i Skoletjenesten Formen på eftermiddagen Vekslen mellem formidling og diskussion Vekslen mellem oplæg og dialog Vekslen mellem generelle metoder

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Vejledning og gode råd til Red Barnets lokalforeningers dagarrangementer og kortvarige aktiviteter for børn Som frivillig kan du være

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Formålet med temaet er at give eleverne en forståelse for, hvad en konflikt er, og hvordan de kan løse den. Med temaet vil vi opnå, at konflikter ikke bare

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Elevernes ønsker, Skolereform

Elevernes ønsker, Skolereform Elevernes ønsker, Skolereform Proces: De overordnede spørgsmål drøftet i de lokale elevråd og sidenhen Fælles Elevråd, d. 18-12-13: - Hvordan kan I lære bedst muligt? (På hvilken måde, hvilke steder, med

Læs mere

Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde...

Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde... Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde... Tre ledelsestilgange til frivillige Den instruerende (uddelegerende, top-down, ringe mulighed for medejerskab, høj

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER INDLEDNING Dette ekstramateriale supplerer udgivelsen Guide: IT-frivillige i Kommunen af Socialt Udviklingscenter SUS. Ekstramaterialet indeholder

Læs mere

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Bliv Landsbypilot i din landsby Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Jørgen Krogh Hessellund Program Den gode sag Hvad motiverer frivillige Rekrutteringen Fastholdelse Den gode

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

RRN Forældre-manual X-købing (Respekt, Rehabilitering, Ny chance) Velkommen til RRN-programmet, som dit barn skal deltage i for en fastsat periode.

RRN Forældre-manual X-købing (Respekt, Rehabilitering, Ny chance) Velkommen til RRN-programmet, som dit barn skal deltage i for en fastsat periode. Velkommen til RRN-programmet, som dit barn skal deltage i for en fastsat periode. For at gøre dit barns oplevelse i programmet så behagelig som muligt, så læs denne manual, som fortæller noget om de regler,

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Rollespil til institutioner. et par ideer fra Rollespilsakademiet

Rollespil til institutioner. et par ideer fra Rollespilsakademiet Rollespil til institutioner et par ideer fra Rollespilsakademiet En flyer til jer Denne flyer handler om rollespil på institutionen, så hvis du er tilknyttet en institution og gerne vil vide mere om rollespil

Læs mere