Erfaringer fra lektiecaféen Risingskolen - kontaktpersoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringer fra lektiecaféen Risingskolen - kontaktpersoner"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Introduktion til den nye kontaktperson... 2 Gode råd til at undgå problemer... 2 Typiske problemstillinger... 2 Overordnet struktur... 3 Videregiv information... 3 Ramme og regler... 3 Fordeling af børn og lektiehjælpere... 4 Samarbejde med skolen... 4 Kapacitet og planlægning... 5 Børns fravær... 5 Samarbejde med lærerne... 5 Forældresamarbejde... 6 Lektiehjælpere... 6 Introduktion til nye lektiehjælpere... 7 Retningslinier for lektiehjælpere... 7 Lektiehjælperes afbud... 8 Motivation og involvering af lektiehjælperne... 9 Rekruttering af nye lektiehjælpere... 9 Børn Retningslinier Tilmelding til lektiecafe Relationen mellem børnene og lektiehjælperne Undgå de typiske uroskabere Gør det sjovt, rart og meningsfuldt at lære Handlingsplan for meget umotiverede elever der forstyrrer de andre markant Handlingsplan for elever med tendens til at være ukoncentrerede Planlægning af udflugter Tjekliste til planlægning af udflugter Udarbejdelse af seddel til forældre Kontakt udflugtsmål Kontakt Odense Bytrafik Ekstramateriale Inspiration til ekstramateriale Søgning af ekstramateriale Anbefalede titler

2 Introduktion til den nye kontaktperson Man kan påvirke lektiecaféens mange børns muligheder i positiv retning ved at opbygge tillid, støtte dem i at løse de svære opgaver og tro på dem. Jeg mener, at det bedste vi kan gøre er at give dem lyst til at lære og tro på sig selv. Tab ikke modet, hvis der opstår problemer i lektiecaféen, det kan ske for alle, også selvom man gør et godt stykke arbejde. Intet kan gøres perfekt, og slet ikke når der er så mange forskellige mennesker involveret. Vi kan opnå den bedst mulige lektiecafé hvis alle fremtidige kontaktpersoner tilføjer deres erfaringer til dette dokument og man samarbejder og lærer af hinanden på tværs af lektiecaféerne. Der er ingen grund til at vi alle skal begå de samme fejl, vi kan ligeså godt lære af hinandens fejl, og så i stedet starte hvor den sidste stoppede. Gode råd til at undgå problemer Oprethold en konsekvent struktur af lektiecaféens rammer Planlæg Informer alle parter om visioner med lektiecaféen og baggrunden for evt. tiltag Gør en indsats for et godt samarbejde med skolen Sørg for mindst en lektiehjælper pr. tre børn Introducer nye lektiehjælpere godt Motiver lektiehjælperne ved at involvere dem i beslutninger og gøre det muligt for dem at få opfyldt deres behov Opbyg tillidsrelationer til børnene både til daglig og ved at tage på udflugt Gør det interessant for børnene at komme i lektiecaféen Stil krav til børnene Hav masser af ekstramateriale parat, også noget børnene selv kan sidde med Typiske problemstillinger Uro, nogle få elever forstyrrer de andre Nogle enkelte elever er meget svære at motivere Fravær eller for sen ankomst fra børnenes side En stor andel af eleverne siger ofte, at de ikke har lektier for Manglende samarbejde med klasselærere Usikkerhed mht. lokaler For få lektiehjælpere i forholdet til antallet af børn 2

3 Lektiehjælpere melder ofte afbud, der er især problemer i januar og sidst i maj/juni pga. eksamen Overordnet struktur Fastlagte rammer for lektiecaféen og kendte konsekvenser er nødvendige. Man bør sikre at der er fastlagte rammer for lektiecaféen bl.a. mht. lokale, børnenes tilmelding, fravær samt konsekvenser ved fravær eller meget forstyrrende adfærd osv. Gør det vigtigste først og undgå derved krisehåndtering ved at sikre at fundamentet og rammerne er i orden. Både børn, forældre, lektiehjælpere og lærere skal være helt sikre på, hvad de kan forvente fra hhv. skolen og lektiecaféen. Videregiv information Information er et nøgleord, for at vi kan samarbejde om at nå et fælles mål. Opret en mailingliste til alle lektiehjælperne, så information hurtigt kan sendes til dem. Man kan desuden sende sms fra internettet til gruppen af lektiehjælperne. Sørg for at lave referater af møder både med kontaktlærer, andre kontaktpersoner og lektiehjælpere. Alle mødereferater sendes til lektiehjælperne, og kontaktlæreren. Det sikrer at alle er informerede om hvad der er blevet vedtaget, og hvad der forventes af dem. Send gerne mails til andre kontaktpersoner, fx hvis du har fået en god ide til løsning på et generelt problem. Tidligere sedler til forældre, skabeloner til fraværslister, lektieark til lærernes kommunikation med lektiecaféen, breve, mødereferater, denne erfaringssamling mm. udleveres til den efterfølgende kontaktperson på en CD Rom, så det kan viderudvikles i stedet for, at den nye kontaktperson skal starte forfra. Ramme og regler Lektiecafeen foregår i lokale 17, 18 og 19. Der er lektiecafe hver onsdag kl , undtaget i skolens ferie og når der er emneuge på skolen. Der er pause kl Børnene tilmeldes hos kontaktlæreren. Børnene har mødepligt så længe de er tilmeldt lektiecafeen, og skolen skal gøres bekendt med fravær, og tage hånd om det. Ved forstyrrende adfærd kan børn udelukkes fra lektiecafeen i en periode. Kontaktpersonen kan lave en aftale med kontaktlæreren om at ringe hjem til forældrene. Man kan fx give en advarsel, 3

4 som gælder i to uger, ved gentagen eller grov forstyrrende adfærd. Det kan følges op med en karantæne på en måned, hvis der forstyrres igen i perioden. På denne måde er der konsekvens, men børnene får alligevel en chance for at rette op på adfærden. Hvis børnene ved, at man ringer til forældrene når der gives en advarsel har det en god præventiv effekt. Lektiehjælperne bør meddele afbud til kontaktpersonen senest dagen før, og så vidt muligt selv informere barnet om fraværet, for at vedligeholde tillidsrelationen. Lektiecafeen er ramme for hyggelig og sjov læring, og skal ikke være en forlængelse af skolen. Børnene bør først lave deres lektier og derefter kan de lave ekstraopgaver eller spille lærerige spil som fx scrabble og de andre spil, der er i lektiecafeen. Spil man ikke kan lære noget af, bør kun bruges i pausen. Der skal selvfølgelig være tid til en hyggelig snak mellem børnene og lektiehjælperne. Børnene må ikke røre tingene bagerst i lokalet, da det er meget upopulært hos klasselæreren. Fordeling af børn og lektiehjælpere Kontaktperson bør ikke have faste børn, men kan fungere som vikar og back up og dermed tage presset fra lektiehjælperne ved evt. uro samt tage sig af alle de løse ender. Det Det giver mulighed for at tage problemerne i opløbet. Faste lektiehjælpere til de forskellige grupper af børn motiverer begge parter. Der kommer færre afbud fra lektiehjælperne og børnene behøver ikke at kæmpe om opmærksomheden. Det ideelle ville være 1:1, men det er der ikke ressourcer til. For at alle børnene får nok ud af det og lektiehjælperne har lyst til at komme bør forholdet mellem lektiehjælpere og børn mindst være: 1:1 til de børn, der let bliver urolige og er meget svære at motivere. Mindst 1:2 til de børn, der er forholdsvist rolige eller forstyrrer ved manglende opmærksomhed, og samtidig har et stort behov for hjælp. De resterende 1:3 eller 1:4. Fortrinsvis under hensyntagen til kemien mellem de specifikke børn og lektiehjælpere, samt lektiehjælpernes ønsker og kompetencer samt børnenes behov. Samarbejde med skolen Samarbejdet med skolen er meget vigtig for at skabe en helhed, og dermed et godt grundlag for succes med lektiecafeen. Det er især vigtigt, at der er en god kontakt mellem skolens kontaktlærer og kontaktpersonen. Klasselærerne bør indgå i samarbejdet, så der skabes en helhed, både mht. information om lektier, børnenes behov samt fravær. Det er meget vigtigt at kontaktlæreren tager 4

5 hånd om, at lærerne informeres om lektiecafeens formål, og hvad de selv får ud af at støtte op om initiativet. Lyt desuden til medarbejderne i SFO en, når de har noget på hjerte vedrørende børnene i lektiecafeen, det er vigtigt, at der er en positiv relation. Kapacitet og planlægning Man må vurdere kapaciteten af lektiecafeen før man optager nye elever. Nye elever må på venteliste til lektiecaféen indtil kapaciteten er der (lokale + lektiehjælpere). Kontaktlæreren informeres, når problemstillingen er aktuel. Man må samarbejde med kontaktlæreren mht. tildeling af lokaler svarende til antal elever, og sikre at aftalen overholdes af klasselæreren for den klasse, der har lokalet til daglig. Kontaktlæreren bør vurdere om eleven falder uden for kompetenceområdet inden indmelding. Den nødvendige kapacitet kan vurderes på baggrund af barnets kompetencer mht. koncentration, behov for hjælp etc. samt muligheden for at få flere lektiehjælpere. Kontaktlærer og kontaktperson må samarbejde herom. Kontaktperson og kontaktlærer bør informere hinanden med det samme (evt. pr. mail), når der er nye til- eller frameldinger af hensyn til planlægning og kontrol med fravær. Børns fravær Vi har ansvar for børnene, når de er i lektiecaféen. Lektiecaféen vil desuden blive boycottet af forældrene, hvis de ikke kan stole på, at vi passer på deres børn, og at nogle enkelte evt. bruger lektiecaféen som undskyldning for fx at være sammen med en kæreste. Derfor skal fravær registreres og meddeles kontaktlæreren samme dag. Jeg har gjort det via mail til kontaktlæreren, som har lagt det ud på skolens intranet. Kontaktlæreren har desuden udarbejdet en seddel til børnenes forældre, man kan udfylde, og aflevere på kontoret, så klasselæreren kan give den til det pågældende barn, ved gentaget fravær. Jeg mener, at det vil være hensigtsmæssigt at udvikle et system, der sikrer at forældrene får at vide, hvis deres barn har været fraværende, på samme måde som hvis det havde været i skoletiden. Måske vil løsningen være en seddel, der kan udfyldes og straks afleveres på kontoret, og som videregives til klasselæreren med en aftale om, at det indgår i kommunikationen med forældrene. Samarbejde med lærerne Samarbejdet med lærerne skal i stand og vedligeholdes, så lektiehjælperne har mulighed for at vide, hvad børnene har for, hvad deres største behov er samt sikre, at der tages hånd om evt. fravær. 5

6 Samarbejdet går begge veje Forstå lærernes situation, de har et hårdt job vi andre har kun ansvaret i to timer om ugen. Tag svære emner op via kontaktlæreren eller evt. face to face med læreren, hvis en lejlighed byder sig og kontaktlæreren er indforstået hermed. Informer lærerne om deres elevers fravær på informationsarket og send fraværsoversigten til kontaktlæreren hver gang efter der har været lektiecafé. Motivation Let arbejdsbyrden for lærerne ved samarbejdet med lektiecaféen ved at gøre det let at kommunikere med lektiecaféen. Udlever fx skemaer til information om lektier og kommunikation om børnenes særlige behov, så det hurtigt kan gøres. Forklar lærerne hvorfor samarbejdet er så vigtigt og hvad de får ud af det: - En stor del af børnene siger oftest at de ikke har lektier for, og så kan de ikke få hjælp. Det er ofte det, der opfattes som svært, der gemmes væk. Det vil derfor lette lærerens samlede arbejdsbyrde hvis eleven får hjælp. Fortæl lærerne når deres indsats værdsættes og hvilken forskel den har gjort. Anerkendelse af ens indsats motiverer mere end noget andet. Gør selv en indsats. Involvering og motivation smitter ofte. Forældresamarbejde Tal med forældrene hvis de fx henter deres barn. Barnet har tendens til at koncentrere sig mere hvis det ved at man kender dets forældre og har et godt forhold til dem. Nogle enkelte børn får ikke lov til at komme med på tur, hvis forældrene ikke på en eller anden måde har fået tillid til lektiehjælperne, fx ved at have snakket med dem i lektiecafeen. Hvis der er et problem, er det meget effektivt at tale med forældrene, hvis det gøres respektfuld og absolut ikke anklagende. Det er vigtigt at få forældrene til at føle, at begge parter står sammen om løsningen af problemet, og at man har kontaktet dem for deres barns bedste. Vær forberedt på at der i nogle tilfælde kan være sprogbarrierer, og husk at spørge kontaktlæreren om lov på forhånd. Lektiehjælpere Opfyld lektiehjælpernes ønsker og behov så de motiveres til at blive i lektiecaféen og flere nye tiltrækkes, og sørg for at introducere nye lektiehjælpere godt. Søg aktivt efter flere nye 6

7 lektiehjælpere, bl.a. ved at fortælle så mange som muligt om lektiecafeen og behovet for lektiehjælpere. Introduktion til nye lektiehjælpere 1. Fortæl den nye lektiehjælper om visionen med lektiecafeen. Forklar at det er vigtigt for børnene, at vi alle samarbejder om, at børnene kan føle sig trygge og have tillid samt at det skal være sjovt at lære. 2. Forklar de overordnede regler og understreg, at det er vigtigt at alle arbejder i samme retning, og at en lektiehjælper ikke kan lave undtagelser for nogle enkelte børn, uden at det vil have uhensigtsmæssige konsekvenser for alle lektiehjælperne både på kort og lang sigt. 3. Indfør hver ny lektiehjælper godt i lektiecaféens hverdag og udlever ark med gode råd, så lektiehjælperen føler sig klædt på til opgaven. 4. Fortæl fra starten, at det er hensigtsmæssigt, hvis man kommer regelmæssigt, og i tilfælde af afbud giver besked senest dagen før, af hensyn til planlægningen. 5. Spørg hver enkelt ny lektiehjælper, hvad deres forventninger er. De fleste har et ønske om at gøre en forskel, have hyggeligt samvær med nogle børn og/eller forbedre deres muligheder for at komme ind på en uddannelse eller få et job. En del vil gerne nøjes med at hjælpe et eller to børn. 6. Gør opmærksom på, at alle gode ideer er velkomne og at man meget gerne må komme med forslag til forbedringer. 7. Udleverer arket med tilbud om at komme med i netværket for lektiehjælpere fra andre lektiecafeer. 8. Hvis du må holde op som kontaktperson, gør da Dansk Flygtningehjælp opmærksom på det i god tid, og fortæl, at der vil blive akut behov for mindst 2 nye lektiehjælpere. Der er risiko for at nogle holder op, inden den nye kontaktperson har nået at få fodfæste. Prøv så vidt muligt at overlade ansvaret til efterfølgeren nogle gange, mens du stadig er der til at give gode råd. Retningslinier for lektiehjælpere Alle lektiehjælpere bør støtte op om den fælles ramme for hvad børnene har lov til, det giver børnene tryghed. Samtidig undgår man tilbagevendende diskussioner mellem lektiehjælpere og børn, med uro og frafald af lektiehjælpere til følge. Det er derfor især vigtigt at overholde tidspunkterne for pauser samt at man ikke spiller spil der ikke har nogen læringsværdi. Man bør undgå unødige magtkampe". Hvis man påbegynder noget, fx beder et barn om ikke at løbe rundt og forstyrre de andre, skal det følges til dørs, ellers forstærkes den negative adfærd, og man gør det sværere for sig selv og de andre lektiehjælpere næste gang. Vælg disse 7

8 øjeblikke med omhu. Støt op om andre lektiehjælpere ved større konflikter, og hjælp med at løse dem positivt. Stil krav til børnene, de kan godt når de vil, de skal bare lige se hvor grænsen er. Der skal altid være konsekvens af børnenes handlinger. Vi kan ikke svigte tyve børn på bekostning af tre. Børnene må ikke røre tingene bag i lokalet, ellers kan vi ikke beholde lokalet. Vi har ansvar for børnene i frikvarteret dvs. fx ingen slåskampe eller snebolde smidt ind i SFO en. Det er bedst at hver lektiehjælper går med børnene ud. Så kan man lettere overholde pausetiderne og sikre at børnene har en hensigtsmæssig adfærd i pausen. En evt. slåskamp skal stoppes med det samme, og lektiehjælperne bør støtte hinanden. Det er en god ide, at komme til bunds i konflikten, ved at spørge begge parter, hvad der er sket og forsøge at mægle. Ellers fortsætter slåskampen igen lidt efter, og eskalerer når børnene får pause eller går hjem. Lektiehjælperes afbud Det er selvfølgeligt mest hensigtsmæssigt at alle lektiehjælperne så vidt muligt kommer hver gang. Realiteten er dog, at det ikke er muligt i praksis, og at der oftest er mangel på lektiehjælpere. Opdel derfor lektiehjælperne i tre grupper. En gruppe, der har til hensigt at komme hver gang, og en gruppe, der fx pga. studier regelmæssigt melder afbud. Lav på forhånd en aftale om, hvilken gruppe de hører til. En sidste gruppe har måske været lektiehjælpere et stykke tid men har fx fået arbejde og kan nu måske kun komme en sjælden gang imellem. De kan komme på en tilkaldevikarliste, der i praksis fungerer på den måde, at de kommer når de kan, der skal nok være nogle der melder afbud. Det er så kun de meget stabile lektiehjælpere, der skal have faste børn hver gang. Gør det klart, at et afbud bør komme så snart lektiehjælperen selv ved besked, og senest dagen før lektiecafeen, af hensyn til planlægningen. Kun afbud ved en akut årsag kan ske på selve dagen. Den gennemsnitlige afbudsraten kan godt komme op på 60 % i januar og maj/juni, men ligger generelt på 10-25%. Det nedbryder tilliden mellem børn og lektiehjælperen, når lektiehjælperen melder er afbud ofte. Hvis det er nødvendigt, kan man styrke tillidsforholdet ved at lektiehjælperen selv fortæller det til barnet på forhånd i de tilfælde, hvor det er muligt. Der er en forholdsvis stor udskiftning af lektiehjælpere, da mange har benyttet studietiden eller tiden som arbejdsløs til at arbejde i lektiecaféen. Sørg for at især de lektiehjælpere med faste børn så 8

9 vidt muligt selv siger det til børnene og forklarer dem, hvorfor de ikke kommer mere. Ellers er der risiko for, at børnene vil føle det som en afvisning og reagere med uro. Motivation og involvering af lektiehjælperne Dæk lektiehjælpernes behov Sørg for at afdække lektiehjælpernes behov, og forsøg at dække dem. Sørg fx for at de lektiehjælpere, der fx ønsker at hjælpe højst to rolige børn får mulighed for det. De der motiveres af at få erfaring til deres CV kan fx motiveres af at få en erklæring om deltagelse i lektiehjælp eller at man udarbejder en anbefalinger til dem (i det omfang det er OK med Dansk Flygtningehjælp). Det er desuden vigtigt, at der er nok lektiehjælpere i forhold til antallet af børn, for ellers vil det blive for hårdt og utilfredsstillende for lektiehjælperne, og mange vil pludseligt melde fra samtidigt. Relation En god relation mellem lektiehjælperne motiverer gensidigt, hold møder om lektiecafeen i hyggelige omgivelser og med lidt lækkerier, så alle kan lære hinanden at kende, og gruppen kan blive sammentømret. Det giver et bedre udgangspunkt for et godt samarbejde. Sørg for at fortælle lektiehjælperne, når du bemærker at de gør noget positivt. Involvering af alle lektiehjælpere i beslutningsprocessen Involver lektiehjælperne i beslutninger fx om ændringer, udflugter mm. Det motiverer folk til at arbejde for noget, de selv har været involveret i at beslutte. Lær af hinanden Man bør opfordre til vidensdeling. Videregiv desuden selv læring fra relevante kurser, uddannelser, erfaringer osv. Jo mere man lærer, jo bedre vil man kunne udføre opgaven og jo større forskel kan man gøre for børnene. Hold et ugentligt møde på 5-10 minutter efter lektiecaféen for at styrke samarbejdet, lære af hinanden og støtte hinanden til evt. problemløsning og at se om noget kan gøres bedre. Start med at fortælle, hvad du har lært af dine egne fejl og ros dem der har gjort noget godt. Fortæl om relevante kurser hos Dansk Flygtningehjælp, arranger evt. at følges, det styrker sammenholdet og samarbejdet. Rekruttering af nye lektiehjælpere 1. Søg for at informere Dansk Flygtningehjælp i så god tid som muligt, ved behov for flere lektiehjælpere. Der er mange lektiecaféer der har behov for lektiehjælpere. 9

10 2. Brug netværk, både via børn, lektiehælpere osv. til at få lektiehjælpere. Fokuser på at man ikke behøver at have en fin eksamen for at kunne hjælpe børnene, og at man kan gøre en forskel. 3. Sæt sedler op på lærer- og pædagogseminarier. Fokuser på at gøre en forskel, opnå erfaring, jobmuligheder og Dansk Flygtningehjælps gode og relevante kurser. Brug fx tegningen fra lektiearket. 4. Sæt sedler op på universitetet, fx ved mellemøststudier og medicin. Fokus på at gøre en forskel for integrationen og give tosproglige børn en bedre chance for at få en uddannelse samt få erfaring. Brug tegningen fra lektiearket. 5. Sæt sedler op på gymnasier i nærheden. Fokuser på at gøre en forskel og samle point til at komme ind på drømmestudiet, få erfaring og gøre en forskel. Husk alder +18. Evt. interessante kurser. Brug tegningen fra lektiearket. Børn Det skal være så sjovt, hyggeligt, lærerigt og fyldt med positive oplevelser, at vi kan undgå forstyrrende adfærd og sørge for at både børn og lektiehjælpere har lyst til at komme i lektiecafeen. Retningslinier Der er behov for retningslinier for børnene i lektiecaféen for at undgå slåskampe, kaos og sikre at børnene får noget ud af at komme der. Derfor indføres disse simple retningslinier, og børnene inddrages i udarbejdelsen på den måde, at de selv skal finde frem til, hvad de selv mener vil forstyrre. 1. Lektiehjælpen starter kl. 13 og slutter kl. 15. Pausen er kl Hvis du forstyrrer lektiehjælpen gentagne gange, får du en advarsel, dine forældre kontaktes evt., og du er på prøve i to uger. 3. Hvis du forstyrrer igen i prøvetiden er det slut med at komme i lektiehjælpen i en måned. 4. Når du er færdig med dine lektier er der sjove opgaver og spændende bøger og spil du må bruge. Ting der forstyrrer er fx: Hvis man slås Hvis man løber rundt eller råber Hvis man vælger at komme for sent (mere end 10 minutter), det gælder også efter pausen 10

11 Tilmelding til lektiecafe Tilmelding til lektiecafeen foregår hos skolens kontaktlærer. Det er en god ide at udarbejde et velkomstbrev, som eleverne får med hjem til forældrene, med en velkomst og introduktion til lektiecaféen. Man kan her fortælle om lektiecaféen, dens rammer og formål, samt pointere, at det er frivilligt at være med, men at der er mødepligt, så længe man er tilmeldt. For at undgå forstyrrende adfærd er det det hensigtsmæssigt allerede i velkomstbrevet, at bede forældrene om, at afklare med børnene, at hvis man ikke kommer for at lære noget og lave lektier, så er det bedre ikke at melde sig til lektiecaféen. Relationen mellem børnene og lektiehjælperne Fokuser på relationen så børnene føler sig trygge og værdsatte. Tal med børnene når der er behov for det og tag så fat på lektierne bagefter. De samme børn får så vidt muligt hjælp af den samme lektiehjælper hver gang. (Plan udarbejdes hver uge, hvis det ikke er muligt at lave en overordnet plan fx pga. mangel på lektiehjælpere). Det giver tryghed og modvirker forstyrrende adfærd, da børnene får positiv opmærksomhed og ikke i samme grad har behov for at konkurrere om den. Respekter og vis interesse for børnenes kultur og modersmål. Det er en god og motiverende måde at øve dansk på, når barnet fortæller om det. Det styrker samtidig tillid og tryghed. Fortæl børnene, at lektiehjælperne er der, fordi de godt kan lide at hjælpe dem med deres lektier, ikke fordi de får penge for det. Børnene føler sig værdsatte og det styrker tillid og tryghed. Tag på udflugt og styrk relationen og tilliden. Ved konfliktløsning fokuser da på at vedligeholde relationen og tag tid til det enkelte barn. Brug girafsprog. (Girafsprog = ikke voldelig kommunikation, hvor verbale angreb undgås) Undgå de typiske uroskabere Samarbejde med lærerne letter lektielæsningen, da vi så ved hvad børnene har for. Det øger udbyttet af at komme i lektiecaféen og mindsker uroen. Lad børnene løbe energien af i pausen med lektiecafeens fodbold. Lad være med at give de andre børn kiks eller kage når 2. klasse skal have før de går hjem. Det forårsager meget uro i anden time, når blodsukkeret falder og der ikke er en belønning i sigte. 11

12 Gør det sjovt, rart og meningsfuldt at lære Gør det sjovt at lave lektier og at lære. (Vær evt. lidt utraditionel en gang imellem og tegn fx en dinosaur i fuld størrelse i skolegården). Hav sjove og lærerige ekstramaterialer parat: Opgaver, letlæselige biblioteksbøger der fænger, lærerige spil til alle aldersgrupper mv. Kontaktpersonen/den for det specifikke barn ansvarlige lektiehjælper, kan fx have et overblik over hvilke materialer, der er relevante for barnet. Sørg for at det enkelte barn får flere og flere små sejre, så dets self efficacy mht. til skolearbejde øges især mht. dansk. (self efficacy = vurderingen af egen evne). Ros ros ros Sørg for at forstærke den ønskede adfærd med ros, så det barnet føler sig motiveret til at gentage succesen. Ros ved ønsket adfærd er bedre end at skælde ud for uhensigtsmæssig adfærd. Det fremmer relationen mellem lektiehjælperen og barnet og motiverer positivt. Involver børnene så meget som muligt i processen og prøv at få dem til at tage ansvar for egen læring så vidt muligt og under hensyntagen til deres alder. De ved godt selv, hvad der er svært, og hvad de har behov for hjælp med. Jo mere lyst man har og jo mere mening man kan se med det, jo bedre lærer man. Opbyg tillidsforhold til børnene, det er bedst med en fast lektiehjælper til de samme grupper af børn hver gang. Tillid til lektiehjælperne er vigtig, børnene skal vide, at man er interesseret i hvordan de har det. Sprogstimulering er noget af det vigtigste, da selv matematikopgaver kan være umulige at lave hvis man ikke kan læse og forstå teksten. Bed altid barnet om at læse matematikopgavens tekst op og spørg hvad den betyder først. Self efficacy Manglende tro på at man godt kan lave en opgave eller det, at man ikke har fundet ud af at øvelse gør mester, giver anledning til ballade for at undgå opgaven. Hjælp børnene med at få troen på at det lykkes. Børnene har brug for succesoplevelser. Ros når de har gjort noget godt. Hvis det er muligt vil små delmål, det tydeligt kan ses hvornår man er nået, give succesoplevelser. Fx øv 7 tabellen 3 gange eller læs det samme lille stykke i en bog. Spørg evt. bagefter om der var forskel på hvor svært det var første og sidste gang. Tid investeret i at høre børnene fortælle om fx ramadanen eller hvor deres forældre er vokset op giver børnene en øget selvfølelse og fornemmelse for egen identitet, som er vigtig for troen på sig selv, når man skal lære. 12

13 Handlingsplan for meget umotiverede elever der forstyrrer de andre markant Nogle enkelte børn i lektiecafeen kan have en adfærd, der er så forstyrrende og virker så svært at ændre, at man som kontaktperson kan føle at det er helt umuligt. Man kan argumentere for, at der i en lektiecafe ikke er kapacitet til at klare problemstillinger af denne art, men man kan på den anden side også argumentere for netop at kunne gøre en forskel for dette barn. Man skal bare sørge for at det ikke går ud over de andre børn. Følgende handlingsplan har været succesfuld i flere tilfælde. Eksempelvis sagde et barn bagefter helt alvorligt, at han havde fundet ud af at han meget bedre kunne lide at lave lektier end ballade, og han arbejdede godt sidenhen. 1. Tag barnet ud af konteksten: Tal med ham eller hende et privat sted, fx ude på gangen, om noget andet for at lette stemningen. Skab først et grundlag for en tillidsrelation. 2. Spørg hvorfor det er så svært at komme i gang med lektierne? Er det svært, kedeligt, sjovere at lave ballade? Hvorfor? 3. Motiver barnet. Prøv at få det til at synes at det er en god ide at lave lektier. Spørg hvad der er godt ved at lave lektier? Dårligt ved at komme i skole uden at have lavet lektier? Hvad sker der hvis man aldrig laver lektier? Hvad ville dine forældre sige eller gøre hvis de fandt ud af, at du var begyndt at lave lektier? 4. Involver barnet i løsningen: Spørg om barnet har en ide til hvordan det kan blive bedre? 5. Fortæl hvor glad du er for at barnet er der. Fortæl at alle lektiehjælpere kommer frivilligt uden løn fordi de gerne vil se og hjælpe ham/hende og de andre med lektierne. 6. Prøv at få barnet til at tage beslutningen om at ville blive i lektiecaféen og lave lektier. Ros vedkommende for den beslutning. 7. Lav en aftale om hvad I begge kan gøre bedre, fx jeg vil holde op med at skælde ud hvis du lader være med at forstyrre de andre. 8. Fortæl, at du er nødt til at håndhæve reglerne og at han/hun jo har fået en advarsel og derfor er på prøve med risiko for karantæne i en måned. Men at det lyder som om vedkommende har besluttet sig, så det heldigvis ikke bliver til noget. 9. Ros barnet hver gang det gør noget godt! også efter at problemerne er løst. 10. Skriv en seddel til forældrene, hvor der står hvor positivt barnets adfærd har været. Ros fra forældrene er meget virkningsfuldt. 11. Sørg for at give barnet rigeligt opmærksomhed, når adfærden er positiv. Det er bedst med en fast lektiehjælper uden at dele med andre børn de første par gange, indtil barnet er kommet ind i en god rytme. 13

14 Handlingsplan for elever med tendens til at være ukoncentrerede 1. Sørg for, at en stabil lektiehjælper har ansvaret for dette barn hver gang, så der opstår et tillidsforhold. Der kan sagtens være flere om den samme lektiehjælper. 2. Ros når vedkommende gør noget du ønsker at fremme! 3. Hav en sjov opgave klar til når den manglende koncentration kommer. 4. Eller hav en bog klar på det rigtige niveau og med et emne der fænger vedkommende. 5. Eller hav et lærerigt spil klar, der vil interessere vedkommende. 6. Vær konsekvent! Gør opmærksom på grænserne hvis det er nødvendigt. 7. Foreslå evt. en tur med fodbolden i pausen, så der bliver afreageret. Planlægning af udflugter En udflugt skal planlægges i god tid og forældre og kontaktlærer skal godkende turen. Dansk Flygtningehjælp skal informeres ved større udgifter, og udgifter til udflugter afregnes separat. Tjekliste til planlægning af udflugter 1. Involver lektiehjælperne i valget af udflugtens mål, og tag højde for at børnene skal motiveres af valget. Undgå fx film uden dansk tale. 2. Tjek om budgettet kan holde (tag højde for udgifter til resten af året). 3. Tjek med skolens kontaktlærer at den valgte dato ikke er sammenfaldende fx med en temauge. Spørg om skolen har årskort til zoologisk have, hvis det er der turen går hen. 4. Planlæg turen og lav en færdig tidsplan. 5. Kontakt Odense Bytrafik når mere end 10 skal afsted. Det skal ske mindst 10 dage før. 6. Kontakt udflugtens mål i god tid og informer om tidspunkt for ankomst og antal deltagere. Tjek om der er rabatter til institutioner, og hvad prisen er for lektiehjælperne. Det er fx gratis for alle i Den Fynske Landsby, hvis man har informeret om, at lektiehjælperne er en slags lærere og ikke bare forældre, der er med. 7. Planlæg hvordan børnene motiveres, hvis der er behov for det. Hav en back up plan klar, fx et spil rundbold, hvis børnene ikke er motiverede. 8. Send en seddel med børnene hjem tre uger før, med sidste afleveringsfrist ugen før. De glemmer at få den underskrevne seddel med tilbage, og man må ikke tage dem med uden forældrenes underskrift. 14

15 9. På dagen bør børnene på forhånd informeres om, at hvis der er ballade tager en lektiehjælper med pågældende hjem. 10. Hav turkort med penge nok til alle deltageres billetter klar (2 børn på et klip, nogle har buskort) 11. Del børnene op i grupper med en fast lektiehjælper, fortrinsvist den de plejer at have hvis det er muligt. 12. Hver lektiehjælper har ansvaret for at tælle børnene i sin egen gruppe hver gang man fortsætter og ankommer til et nyt sted. 13. Hver lektiehjælper har ansvaret for at børnene i dennes gruppe har tisset af, inden fx en sejltur osv. Udarbejdelse af seddel til forældre Sedlen skal indeholde specifikation af udflugtens mål, forventet afgang, ankomst, tilmeldingsfrist ugen før turen, samt en del til forældrenes samtykke med turen samt brug af Odense Bytrafik. Bed desuden børnene huske deres buskort, hvis de har et. Husk at understrege at det er GRATIS, da nogle ellers ikke kommer med. Hvis det er nødvendigt med ekstra varmt tøj, så skriv det på sedlen. Der er eksempler på tidligere sedler på CD rommen. Kontakt udflugtsmål Spørg om der er rabatter til institutioner, og husk at fortælle at lektiehjælperne hører med som en slags lærere, det kan sænke prisen. Informer om antal børn og lektiehjælpere der kommer, og tidspunktet. Spørg hvad der er af muligheder for skolebørn. Den Fynske Landsby har fx spørgsmål og emnekasser, zoologisk have kan tilbyde at lære børnene noget om dyr på en time, uden at det koster en formue. Kontakt Odense Bytrafik Odense bytrafik skal kontaktes mindst 10 dage før, hvis grupper over 10 personer rejser sammen. Kontakt Odense Bytrafik: Johnny Terkildsen. Tlf Man kan evt. få tildelt en ekstrabus, men den vil følge de normale bybusruter. Institutioner kan ikke få to børn gratis med en voksen, men man kan godt køre på klippekort. 15

16 Man skal informere om antal deltagere, tid og stoppested for både ud- og hjemtransport, samt hvis der er noget man skal nå på et bestemt tidspunkt. Det er en god ide også at skrive at man vil bruge klippekort. Bus nr. 51 stopper lige ved Risingskolen. Ekstramateriale Inspiration til ekstramateriale - Lån nye læsebøger på biblioteket hver mdr. til børnene og tæl bøgerne efter hver lektiecafé - Spil man lærer noget af - Sprogbaserede lege som fx Skibet er ladet med. - Læs op og lad børnene genfortælle og på andre måder bruge sproget - Tjek bibliotekets udvalg under sprog og leg og dansk som andetsprog Søgning af ekstramateriale - Tjek hvad der er i lektiehjælpens flyttekasse på skolen - Spørg skolens kontaktlærer om skolen har noget materiale - Bliv inspireret på biblioteket - prøv bl.a. under sprog og leg - Søg på internettet - Spørg de andre lektiecaféers kontaktpersoner - Spørg Dansk Flygtningehjælp - Tag på Dansk Flygtningehjælps kursus for lektiehjælpere Anbefalede titler Christiansen, Carl Anker Sprog på spil. Special-pædagoisk forlag. (Arbejde med sprog på en sjov måde. CD rom, til at printe ud) Løntoft, Jette Sprog brugt med mening - om at bruge fabler. Special-pædagoisk Forlag. (18 korte fabler med lærervejledning med fokus på dansk som andetsprog) Engel, Merete. Høirup, Inge. Winther, Annette. (Edit) Sprogmosaik. Ideer til sprogstimulering og sprogiagttagelse. Prinfo Paritas Kolding. (Opgaver med lærervejledning med fokus på dansk som andetsprog) Brudholm, Henning og Brudholm, Merete. (Edit.) Skibet er ladet med Sprogglæde og sproglege. Munksgaard. (Sproglege og andre former for sprogstimulering) Peter, J. Paul & Donnelly, James H Marketing Management Knowledge and Skills. USA. Irwin. 16

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Forældre: På hvilke områder har eleven behov for udvikling med henblik på at være uddannelsesparat efter 9. klasse?

Forældre: På hvilke områder har eleven behov for udvikling med henblik på at være uddannelsesparat efter 9. klasse? Handleplan for elever der i 8. klasse er foreløbig ikke uddannelsesparat Handleplanen bedes udfyldes så meget som muligt af lærerteamet omkring klassen inden klassekonferencen. Navn på elev: Laila Nissen

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK HELSINGØR KOMMUNE VI ARBEJDER AKTIVT PÅ, AT TIKØB SKOLE ER EN SKOLE HVOR ALLE TRIVES VI ARBEJDER AKTIVT FOR EN MOBBEFRI SKOLE. ALLE BØRN HAR RET TIL GOD TRIVSEL TIKØB SKOLES MOBBEPOLITK

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Hvad skal der konkret gøres?

Hvad skal der konkret gøres? Konkretisering af indsatsens aktiviteter i dagtilbuddet Følgende er en oversigt over de aktiviteter der igangsættes i Tvillingehuset i efteråret 2009 i forbindelse med projekt Negativ social arv. For hver

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet I denne folder kan du læse om, hvad det vil sige at være mentor i Lær for Livet. Vi håber, at folderen besvarer dine spørgsmål, og at den giver dig lyst til at melde dig

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Renner. din hvalp - 8 lektioner

Renner. din hvalp - 8 lektioner Opdrag din hvalp 23/08/07 O 9:08 Side 1 Renner pdrag din hvalp - 8 lektioner Opdrag din hvalp 23/08/07 9:09 Side 2 Renner In Opdrag din hvalp 23/08/07 9:09 Side 3 Indledning Ligesom vaccinationer eller

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Farsø Skole 2014 AKT+ 690 elever 64 lærere 20 pædagoger

Farsø Skole 2014 AKT+ 690 elever 64 lærere 20 pædagoger Farsø Skole 2014 0.a 0.b 1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c 9.a 9.b 9.c A-klasser M-klasser A 3 M 1 A 4 M 2 A 5 M - 3 AKT+ 9 elever 690 elever 64 lærere 20

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen.

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. 1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. Hvordan tackler du som lærer den situation? a. Sender eleverne ud af klassen for at læse. b. Danner arbejdsgrupper

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Ledelse og fastholdelse af frivillige

Ledelse og fastholdelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse og fastholdelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Forældremøde Vibeholm SFO d. 1. dec Forældre ideer til forbedringer. 130 forældre har bidraget med nedenstående ideer

Forældremøde Vibeholm SFO d. 1. dec Forældre ideer til forbedringer. 130 forældre har bidraget med nedenstående ideer Forældremøde Vibeholm SFO d. 1. dec.2010 Forældre ideer til forbedringer. 130 forældre har bidraget med nedenstående ideer Fællesaktiviteter om onsdagen kl. 14.00-15.30 - Hvordan kan vi samarbejde om at

Læs mere

Brainstormnoter fra Fælleselevrådets introdag den 22.10.14

Brainstormnoter fra Fælleselevrådets introdag den 22.10.14 Brainstormnoter fra Fælleselevrådets introdag den 22.10.14 Emne: Bevægelse i undervisningen I de små klasser kan man lave alfabet ved at klippe hvert bogstav og lave et personligt alfabet Hvem er jeg fx

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Hvem er vi Side 1 Hvad vægter vi Side 2 Praktiske oplysninger Side 3 + 4 Kostpolitik Side 5 Konflikter Side 6 Fysiske rammer Side 7 Uderummet Dokumentation Møllevej 9

Læs mere

Skovvangskolen. Informationsfolder til. forældre. ved skolestart.

Skovvangskolen. Informationsfolder til. forældre. ved skolestart. Skovvangskolen. Informationsfolder til forældre ved skolestart. 1 Skovvangskolen vil med denne folder orientere forældrene om hvilke mål og forventninger, vi har til det kommende skole/hjem-samarbejde

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være.

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Trivselsfolder Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Fællesskabet og den enkeltes trivsel er afhængig af hinanden for at skabe et optimalt læringsmiljø. Det

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO 2009 2012 - og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO Gesten SFO Stadion Allé 2 6621 Gesten Tlf. 79665573 Indholdsfortegnelse. Indledning...1 Tilbud om lektiestøtte 2 Børn med særlige behov og..3 Krop, bevægelse

Læs mere

Trænerguide del 1 Matematikleg Flex

Trænerguide del 1 Matematikleg Flex Trænerguide del 1 Matematikleg Flex www.mv-nordic.com 1 TRÆN MED MATEMATIKLEG FLEX Matematikleg Flex er et adaptivt øvelsesprogram, som træner de basale matematiske færdigheder så som opfattelse af antal,

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Lær at lede og. motivere frivillige

Lær at lede og. motivere frivillige Lær at lede og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivere frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Hvor er du? 1) I har

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

LÆR AT TALE, SÅ FOLK VIL LYTTE (OG LYTTE, SÅ FOLK VIL TALE) EN E-BOG OM EFFEKTIVE MØDER

LÆR AT TALE, SÅ FOLK VIL LYTTE (OG LYTTE, SÅ FOLK VIL TALE) EN E-BOG OM EFFEKTIVE MØDER LÆR AT TALE, SÅ FOLK VIL LYTTE (OG LYTTE, SÅ FOLK VIL TALE) EN E-BOG OM EFFEKTIVE MØDER ATTRACTORKURSER ER RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTINGS AFDELING FOR KURSER OG UDDANNELSER. HER SKABER VI BÆREDYGTIGE LÆRINGSFORLØB

Læs mere

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Dagtilbuddet... 3 Kontaktoplysninger... 3 Dagplejens kendetegn... 3 Forbesøg... 3 Kontaktmødet... 4 En god start på dagplejelivet...

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Vedligeholdelse af vaner og afslutning Hvordan vil jeg fremover arbejde med mine forandringer?

Vedligeholdelse af vaner og afslutning Hvordan vil jeg fremover arbejde med mine forandringer? 3. OPFØLGNING Afslutning Vedligeholdelse af vaner og afslutning Hvordan vil jeg fremover arbejde med mine forandringer? At støtte af livsstilsforandring At afslutte forløbet At etablere forstærkning ved

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING SIDE 1

LÆRERVEJLEDNING SIDE 1 INDLEDNING Elever i børnehaveklasse til og med 3. klasse lærer sammen, hvordan de er online på en sikker måde. Klasseaktiviteterne og opgavearkene i denne lærervejledning er baseret på lektioner fra programmet.

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

PEER-EDUCATION. n INTRODUKTION

PEER-EDUCATION. n INTRODUKTION PEER-EDUCATION DCUM anbefaler peereducation, fordi det kan løfte både de ældste og de yngste elever fagligt, socialt og personligt. Peer-education giver de ældre elever et mindre medansvar for de yngre

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Ballum Skole. Mobbe- og samværspolitik

Ballum Skole. Mobbe- og samværspolitik Ballum Skole Mobbe- og samværspolitik Ballum Skoles mobbe- og samværspolitik videreudvikles og revideres løbende. Det vil sige en overordnet forpligtende aftale, der afklarer forventninger og handlemuligheder.

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Hvad forventer du at få med hjem fra dette oplæg? Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

GRUNDSKOLER. Ved mobning sker sådan noget gentagne gange, og det er vanskeligt for den, der bliver udsat for det, at forsvare sig.

GRUNDSKOLER. Ved mobning sker sådan noget gentagne gange, og det er vanskeligt for den, der bliver udsat for det, at forsvare sig. GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Møllevangskolen Udarbejdet (dato): januar 2007 Hvad forstår vi ved trivsel? Vi ønsker, at Møllevangskolen er et rigtig rart og lærerigt sted at være. Vi ønsker at alle

Læs mere

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Introduktion KÆRE FORÆLDRE Denne folder I nu sidder med, håber vi kan give jer inspiration mange år frem i forhold til jeres

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

overgang fra børnehave til skole

overgang fra børnehave til skole overgang fra børnehave til skole 99 15 32 50 97 52 46 36 99 15 34 00 Skolefritidsordningen 99 15 34 20 INDHOLD s. 2: Brobygning i Dalgas-området s. 3: Er mit barn skolemodent? Hjælpeskema s. 4: En god

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for. Høng Privatskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for. Høng Privatskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: UMV Sådan! Her indsætter I skolens logo Undervisningsmiljøvurdering for Høng Privatskole Dato: 6. august 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 31.07. 2014 UMV en indeholder de

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Mini-Søhulen Børnene har i overgangen fra børnehave til Mini-Søhulen brug for en pædagogik, der kan bygge bro mellem de to verdener. De to verdener er forskellige i forhold til

Læs mere

Buddy-mentor. Hvad er en buddymentor? Det er en elev med overskud til at hjælpe en anden elev. VIL DU GERNE GØRE EN FORSKEL?

Buddy-mentor. Hvad er en buddymentor? Det er en elev med overskud til at hjælpe en anden elev. VIL DU GERNE GØRE EN FORSKEL? VIL DU GERNE GØRE EN FORSKEL? BLIV BUDDY-MENTOR Buddy-mentor Hvad er en buddymentor? Det er en elev med overskud til at hjælpe en anden elev. For nærmere oplysninger og information kontakt Mentorkoordinator

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Der er mange eksempler på at en elev efter endt uddannelse vender tilbage til virksomheden.

Der er mange eksempler på at en elev efter endt uddannelse vender tilbage til virksomheden. Guide til skolebesøg Denne guide er til dig, der får en skoleklasse på besøg, som er opdelt i før, under og efter besøget. Bagerst i guiden finder du en praktisk tjekliste til forberedelse og aftaler med

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde...

Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde... Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde... Tre ledelsestilgange til frivillige Den instruerende (uddelegerende, top-down, ringe mulighed for medejerskab, høj

Læs mere

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Information til forældre Center for Dagtilbud Nordbycentret 2012 Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn Hvorfor

Læs mere

Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: Hjemmeside: Mail:

Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: Hjemmeside:  Mail: Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: 47 74 90 23 Hjemmeside: www.oelstedskole.skoleintra.dk Mail: olstedskole@halsnaes.dk Undervisningsmiljøvurdering på Ølsted Skole Oktober 2009 Seneste svar

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 01-03-2013 Side

Læs mere

ER MIT BARN KLAR TIL SKOLE?

ER MIT BARN KLAR TIL SKOLE? ER MIT BARN KLAR TIL SKOLE? At skulle starte skole kan være en stor omvæltning for både jer og jeres børn. I forældre har måske tanker som er mit barn nu skoleparat og hvad skal han/ hun egentlig kunne,

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission

Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission FRIVILLIGHEDS POLITIK Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission Dette er KFUMs Soldatermissions overordnede frivillighedspolitik. Lokalt kan der udarbejdes mere præcise retningslinjer. 1. Formålet med

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering EMU-gsk/webetik Medierådet for Børn og Unge Efter en kort introduktion til webetik, præsenteres eleverne for en skrabet argumentationsmodel,

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til

Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til Gå tidligt i gang GIV PLADS TIL ALLE Lærervejledning til Aktivitetsgrupper Aktivitetsgrupper understøtter et tættere, mere omsorgsfuldt og inkluderende samarbejde mellem forældrene. Aktivitetsgrupper skal

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune:

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune: Strategi for forældresamarbejde på Kundby Skole/ SFO Alle skolebestyrelser i Holbæk Kommune skal udarbejde en strategi i forhold til forældresamarbejde som en del af de af politikerne udpegede fokusområder.

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Erhvervspraktik. UU Brønderslev

Erhvervspraktik. UU Brønderslev Erhvervspraktik INFORMATION TIL ELEVER, FORÆLDRE OG VIRKSOMHEDER 1 Information om erhvervspraktik Indholdsfortegnelse Formålet med praktikken... 3 Til eleven/forældrene... 3 Før praktikken... 3 Når du

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere