REHABILITERINGSCENTER FOR TORTUROFRE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1986-2011 REHABILITERINGSCENTER FOR TORTUROFRE"

Transkript

1 REHABILITERINGSCENTER FOR TORTUROFRE J Y L L A N D

2 Indledning I løbet af 1985 kom der 250 iranske flygtninge til Sønderjylland, og der var på det tidspunkt en forventning i Dansk Flygtningehjælp om, at der ville komme flere flygtninge til landsdelen, bl.a. libanesere og polakker. Af de 250 iranere var de ca. 30 svært traumatiserede efter tortur og andre former for belastninger både fysisk og psykisk. På denne baggrund opstod der i Haderslev en arbejdsgruppe, som med RCT i København som forbillede ville oprette et rehabiliteringscenter i Haderslev. Det var effektive folk. I løbet af 1985 var projektet blevet gennemarbejdet. Gruppen var på besøg på RCT i København i september og den blev der på Haderslev Rådhus afholdt planlægningsmøde med stor deltagelse. Fredag den 28. februar 1986 afholdtes det konstituerende bestyrelsesmøde. I den første bestyrelse sad: Mogens Lütje, praktiserende læge, Gråsten Flemming Amter, speciallæge Aabenraa, udpeget af RCT København Erik Krarup Pedersen, overlæge, Fakse, udpeget af Dansk Flygtningehjælp Erika Jørgensen, centerleder, Haderslev Johannes Andersen, speciallæge, Starup De to personalerepræsentanter var af gode grunde endnu ikke indtrådt i bestyrelsesarbejdet. Der var på det tidspunkt søgt midler vidt og bredt, og allerede den 1.april samme år var rehabiliteringscentret i drift. I begyndelsen bestod medarbejderstaben af en sekretær, en læge og en psykolog, mens fysioterapi, socialfaglig bistand, tandlæge-

3 Indledning behandling, bandagist m.v. blev dækket med frivillig arbejdskraft. Dette ændrede sig dog hurtigt, og har i dag med de seneste bevillinger ført til at medarbejderstaben på RCT-Jylland er vokset betydeligt, hvilket ses af fortegnelsen over ansatte bagest i dette skrift. Den 1.april 2011 kunne RCT-Jylland således fejre 25 års arbejde med rehabilitering af traumatiserede flygtninge. Det blev markeret med en konference den 4. maj, og dette skrift rummer de indlæg, der blev holdt på dagen. Vi ønsker hermed at give en større kreds indblik i centrets arbejde og den udvikling, vi har været en del af gennem de 25 år. Indlæggene rummer beskrivelser af centrets arbejde og funktion som aktiv medspiller i den syd- og sønderjyske, i den nationale og i den internationale bestræbelse på at give den rette behandling til mennesker, der har overlevet livsvilkår, der alvorligt har truet deres liv og livsmod, og fortsat gør det, selvom de er kommet i sikkerhed. Skulle der under læsningen opstå et ønske om mere viden, tager vi med glæde imod enhver invitation til at give mere information i form af oplæg, foredrag m.m. Haderslev den 1. november 2011 Anna Marie Erbs, centerleder

4 rehabilitering gennem 25 år Stemningsbilleder fra konferencen

5 Velkomst Ved Lissa Mathiasen, formand for RCT-Jyllands bestyrelse Danmark kan gøre det bedre! Da nogle få ildsjæle for 25 år siden valgte at tage udfordringens handske op og starte RCT-Jylland, var det ud fra den klare opfattelse, at der var et behov for også i dette område af landet at kunne tilbyde behandling til torturofre. Og som en rød tråd igennem hele arbejdet har det været afgørende, at vi aldrig ville gå på kompromis med fagligheden i behandlingsarbejdet. Torturofre er mennesker, der har besluttet sig for at overleve de har bevaret håbet om en menneskelig tilværelse til trods for ubeskrivelige lidelser. Det har stillet og det stiller fortsat store krav til os, i forsøget på at give dem blot en tålelig tilværelse. Vi ved, at tortur såvel fysisk som psykisk giver dybe ar på sjælen. Uden hjælp kan det være umådelig svært for et traumatiseret menneske at få hverdagen til at fungere. Små dagligdags gøremål kan blive uoverstigelige forhindringer for både den traumatiserede og familien. Tid er kostbar i den sammenhæng. Jo før behandling kan sættes ind, jo bedre. Ventelister gør ondt værre! Disse mennesker har meget svært ved at koncentrere sig. Derfor bliver integrationen sat i stå tilegnelse af et nyt sprog og det at lære en ny kultur at kende, kan være yderst svært. Samtidig kan det at nære omsorg for familie og børn være næsten umuligt. Så det at være traumatiseret ødelægger ikke kun et enkelt menneskes liv, men sætter dybe spor hos både ægtefælle og børn. En meget stor andel af de flygtninge, der kommer til Danmark, har været udsat for tortur. Derfor vil jeg godt gentage det stiller meget store krav til os at hjælpe disse mennesker. Men lad mig sige det lige så stille. Jeg er ikke stolt af Danmark af vores måde at hjælpe disse mennesker på. Lad os for en kort stund prøve at leve os ind i en flygtnings situation her i Danmark. Forfulgt, fortumlet, ofte traumatiseret, adskilt fra familie

6 rehabilitering gennem 25 år og det land, der var deres i total uvished havnet et fremmed sted. I et land, der på papiret, har påtaget sig et medansvar for beskyttelse af disse mennesker. Men så er det, at det går op for flygtningen, at han/hun slet ikke er så velkommen, højst tålt. At der om flygtningen, set med danske øjne hviler en aura af mistænkeliggørelse. En uberettiget indtrængen, der nedbryder og tilsmudser den danske kultur. Ja, nærmest snylter på vores velfærd og ligger os til last. Vi har helt tilbage som stenalderfolk været meget utrygge overfor fremmede. Vi er stadig som nation et lukket folk, og åbenbart i tvivl om vores eget værd og dermed let til at blive utryg, når fremmede kommer. Igennem de senere år har vi kunnet se hvordan kulturdebatten har ændret sig. Fra at være visionær og fremad skuende, og det der rykkede os alle fremad, så er vi havnet i en bekymrende debat, hvor det er blevet til en diskussion om dem og os. Altså spørgsmålet om danskerne os selv og så udlændinge, der kommer til landet. Hvordan er vi nået hertil? Det er ikke kun et spørgsmål om det gamle mundheld om, at når krybben er tom, så bides hestene, for det første krybben er ikke tom og for det andet, har vores skepsis også luret lige om hjørnet i langt længere tid. Der bliver ikke skelnet mellem indvandrer og flygtninge til trods for, at det på mange områder er to vidt forskellige regelsæt, der arbejdes ud fra i DK. Det store problem for flygtninge, er at få vendt det skæve billede, der ofte næsten demagogisk tegnes af konventionerne, som et skalkeskjul for uægte flygtninge, der hjælpes til Vesten ved hjælp af menneskesmuglere og falske papirer. Det er da rigtigt, at nogle forsøger at svindle og snyde. Dette kan ikke forsvares og skal bekæmpes. Men, vi må aldrig glemme, at Flygtningekonventionen og andre konventioner er det fælles internationale værn også for forfulgte. Det er det helt uundværlige grundlag for indsatser både i nærområder og her i Vesten, for at sikre flest mulige mod død, lemlæstelse, tortur og forfølgelse. Det er de humanitære grundregler, som vores civilisation hviler på. Her giver vi hinanden håndslag på, at være medmennesker og sammen hjælpe, når nøden er størst. Det må vi aldrig glemme. Så meget mere forekommer det pinagtig, når vi ser politiske udtalel

7 Lissa Mathiasen ser herhjemme give udtryk for, at det ikke kan være rigtig, når EU-domstolen med flere afsiger kendelser, der går os imod, fordi vi har handlet i strid med konventioner. Og endnu mere ubehageligt bliver tonen, når der så udtrykkes ønske om, at vi måske skulle løses fra disse konventioner. Visse politikere har foreslået, at Danmark laver en gennemgribende revision af landets forpligtelser, for at finde ud af, om Danmark fortsat skal leve op til dem. Det er ikke noget rart menneskesyn, vi ser det er dybt bekymrende! Jamen, hvorfor accepterer vi dette? Jeg tror, at det er meget svært som menig mand, helt at forstå og dermed reagere. Når politikere på forskellig vis drager disse spørgsmål frem, så må der vel være noget om det? Desværre tror jeg, at det også beror på, at for mange politikere ikke er godt nok inde i tingene. Og ser vi på spørgsmålet om sondringen mellem indvandrere og flygtninge, så roder de grundigt rundt i begreberne. Derfor er det ikke svært at forstå, at menigmand har svært ved at følge med. For hvad er op og ned. Det betyder også, at det bliver endnu sværere at forstå, at der blandt de flygtninge, der kommer til landet, er en gruppe med særlige behov for indsats. Eller måske er det bare for svært at forstå, når man er opvokset under trygge vilkår i Danmark! Der er ingen tvivl om, at folk af anden etnisk oprindelse, der er her i landet, føler sig som en minoritet. En minoritet, der for rigtig mange af dem opleves, som en svær situation. De har svært ved at blive lukket ind hos os, danskere. Jeg glemmer aldrig, det svar jeg fik, da jeg på en sprogskole spurgte nogle elever, hvad de oplevede, som det sværeste ved at være her i landet. Svaret faldt promte ensomheden! Som en sagde: Tænk hvis bare folk ville hilse på mig, så følte jeg da, at jeg eksisterede!

8 rehabilitering gennem 25 år Ser vi så på gruppen af flygtninge, der er traumatiserede. De føler, at de udgør en lille minoritet af den samlede minoritet af flygtninge og øvrige personer her i landet af anden etnisk herkomst. De er sat helt uden for døren. De magter ikke selv at fremstå og tale deres sag. Her er svagheden, at netop disse mennesker, som har et helt særligt behov for opmærksomhed og beskyttelse ikke har patientorganisationer eller lignende til at tale deres sag. Fortalervirksomhed og stærke organisationer ville kunne gøre en forskel i forhold til netop disse mennesker. Jeg ved, at andre med os gør det bedste vi formår, men det rækker ikke. Lad mig bare nævne nogle få eksempler, hvor lovgivningen herhjemme har tilsidesat de særlige hensyn, som tidligere har udgjort det beskyttende værn for disse mennesker. De nye regler om mulighed for hurtigere at få permanent opholdstilladelse, familiesammenføring samt muligheden for at opnå Dansk statsborgerskab. Her stilles krav, som vores patienter typisk ikke vil kunne indfri det være sig sprogkravet, som er nærmest umuligt for en traumatiseret person at kunne koncentrere sig om. For slet ikke at tale om kravet til, at de ikke må have været på overførselsindkomst i de seneste 3 år bare for at nævne nogle af de uovervindelige barriere. Mon ikke vi alle her kan forestille os, hvad det betyder, hvis en familie ønsker at blive danske statsborgere og så faderen i familien, tavst må se på at hans kone og børn kan blive danske statsborgere, men faderen i kraft af de lidelser, han har pådraget inden han kom hertil ikke kan komme i betragtning fordi sygdom gør ham ude af stand til at leve op til kravene. Tidligere havde vi i vores lovgivning et særligt hensyntagen til sådanne mennesker, via en undtagelsesparagraf. Det har et flertal fjernet med et pennestrøg. Som jeg sagde tidligere er jeg flov og bekymret det er ikke Danmark værdigt! Derfor føler jeg også behov for, at komme med nogle ønsker for de kommende år. 1. Børnene i disse familier, har jeg ikke nævnt. Derfor vil jeg godt, som det første, udtrykke mit klare ønske til, at der blev gjort en særlig indsats for børn i disse traumatiserede familier de har det svært. 2. Typisk er vores klienter på overførselsindkomst. Det være sig

9 Lissa Mathiasen kontanthjælp, sygedagpenge eller starthjælp. Det betyder, at disse mennesker lever på eksistensminimum eller nærmest mindre, men værre er, at det også betyder, at mange ikke har råd til nødvendig medicin eller andre hjælpemidler, hvilket forværrer deres situation. Ligesom økonomien forhindrer mange af disse børn i at kunne få et fristed nogle timer ved at deltage i fødselsdage. De har ikke penge til gaver. Eller generelt at kunne deltage i fritidsaktiviteter. Det bør ændres! Her kan jeg ikke lade være med at udtrykke min glæde over, når vi udefra bliver betænkt med lidt penge. Så sent som i lørdags var Anna Marie Erbs, vores daglige leder af centeret og jeg i Odd Fellow Logen for at modtage en donation fra Rebekkafonden. Det er vi meget taknemmelige for. Det luner og gør en forskel for vores klienter, men ændrer naturligvis ikke på de overordnede økonomiske problemer for vores klienter. 3. Fastholdelse af et fagligt forsvarligt nivau i vores behandlingsindsats. Når jeg nævner dette, skyldes det min dybe bekymring over i effektiviseringens hellige navn, at dække over besparelser på området. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at den tværfaglige indsats, som vi yder, gør en afgørende forskel. Ved netop at have tværfagligheden inde Fysioterapeuterne, socialrådgiverne med flere formår vi netop at skabe helheden i behandlingen. Her handler det om kvalitet og ikke kvantitet i behandlingen. Det handler om, at kunne give disse mennesker en bare tålelig tilværelse. 4. Sidst, men ikke mindst fastholdelse og respekt for underskrevne konventioner. Men ikke kun som det eneste vi bør gøre, men at vi via lovgivning og midler får overliggeren sat op, så vi som land og folk, kan være os selv bekendt. Jeg vil godt slutte af med at give udtryk for min glæde ved at sidde i bestyrelsen i RCT-Jylland og få lov til at opleve, hvordan de mest trængte flygtninge med alvorlige ar på sjæl og legeme, at se disse menneskers evne og vilje til at ville overleve rædslerne, de har været igennem de vil virkelig livet. Tak til alle dem for den styrke de udviser og dermed giver os andre.

10 10 Nationalt og internationalt perspektiv på RCT-Jyllands arbejde Ved tidligere centerleder Niels Krustrup Siden etableringen af det daværende RCT-Sønderjylland i 1985 har det konstant været vekslende bestyrelsers og medarbejdernes holdning, at det absolut primære mål var at hjælpe flest mulige torturofre bedst muligt. Der var desuden i vedtægterne nævnt mål, som at deltage i forskningsmæssige aktiviteter, at undervise og informere om tortur og torturens skadevirkninger med andre ord: Med fleste mulige midler at bekæmpe tortur og sørge for at flest muligt fik et godt liv, trods påførte torturskader. Det er min opfattelse, at når vi forsøger at tænke 25 år tilbage, havde man dengang en vis tro på, at ikke alene rehabilitering og behandling, men også samarbejde nationalt og internationalt og oplysning om hvad der foregik rundt omkring i verden, kunne få ondskaben til at stilne af og få verdens øjne op for, at det at bruge tortur som magtmiddel var en totalt fejlslagen kurs. Jeg synes for alt i verden ikke, man skal opgive denne udfordring, men i dag er jeg desværre mindre optimistisk med hensyn til at nå målene, end jeg var, da jeg for godt 16 år siden gik ind i arbejdet. Den såkaldte krig mod terror er en af de væsentlige årsager til, at der i visse politiske kredse er blevet rejst tvivl om, hvorvidt ikke alligevel tortur er et brugbart middel, når det gælder om at fremskaffe informationer og optrævle terrornetværk. Man har f.eks. brugt udtryk som: at det vel er acceptabelt, at der udøves et vist fysisk pres Al sund fornuft taler imod dette synspunkt! Vi ved, at ingen kan fæste lid til oplysninger der afgives under anvendelse af tortur hvem ville ikke bukke under og forsøge at forsyne bødlerne med oplysninger falske som sande, hvis forhøret foregår under voldsomme og helt umenneskelige pinsler? Tortur som middel i forbindelse med forhør er ikke blot utilstedelig det duer heller ikke.

11 Niels Krustrup 11 De skiftende bestyrelser og medarbejderne ved RCT-Jylland har aldrig været i tvivl og har derfor ufortrødent fortsat arbejdet, men altså desværre i tiltagende modvind. Jeg husker for år tilbage, hvordan der kunne blev stille i den anden ende af telefonrøret, når man ringede og oplyste om en patients behov for hjælp og støtte på baggrund af, at vedkommende var svært skadet efter tortur. De fleste, af dem man ringede til, forstod at man her stod overfor patienter, der sammen med deres familier var svært ramte og først og fremmest havde krav på og brug for respekt og så vidt det var muligt også for hjælp og støtte. I mange tilfælde er det da heldigvis fortsat således, men desværre slet ikke altid. Den politiske virkelighed har ændret sig, og det er for den gruppe, vi her taler om de traumatiserede flygtninge blevet ikke bare legitimt men ofte også et krav, at man stiller sig kritisk til, om det nu også kan være så galt, som det lyder. Jeg startede med at fremhæve, at det altid har været holdningen hos såvel personale som bestyrelser at det absolut primære var at hjælpe flest muligt bedst muligt. Jeg synes, denne fundamentale indstilling har præget RCT-Jyllands arbejde i samtlige 25 år. Denne grundlæggende indstilling har for mig at se, gjort, at RCT-Jylland altid har stillet sig åbent og gavmildt til rådighed, hver gang der har været bud efter centrets erfaringer. Det kunne nogle gange være svært at få centrets finanser til at nå sammen, men ikke desto mindre har der aldrig været slinger i valsen i forhold til, at den humanitære indsats måtte gå forud for købmandskabet. Det var selvfølgelig dejligt, hvis information og vidensformidling, kunne udløse tilskud til centrets betrængte økonomi, men det vigtigste var trods alt, at informationerne blev

12 12 rehabilitering gennem 25 år givet også selvom det måtte gøres gratis. Utallige er derfor de oplæg og foredrag, der er blevet holdt. Jeg tror ikke, der er mange lokale foreninger, klubber eller loger, der ikke gennem årene har benyttet sig af RCT-Jyllands tilbud og heldigvis har også mange af disse når de har kunnet finde midler til det, valgt at støtte RCT-Jyllands arbejde. For år tilbage lavede nogle unge, entusiastiske mennesker fra det danske Videoværksted i Haderslev en lille film om arbejdet på RCT-Jylland. Filmen blev under titlen Usynlig Smerte i mange år brugt i undervisning og information over hele landet og endog ved konferencer i udlandet og på dansk TV. Det særlige ved den film var igen, at såvel patienter som behandlere fra RCT-Jylland turde stå frem og åbent fortælle om det vigtige patient-behandlersamarbejde, der er en forudsætning for et vellykket rehabiliteringsforløb. Også inden for de mere kollegiale og professionelle kredse har RCT- Jylland spillet en væsentlig rolle. Inge Genefke, som er en af grundlæggerne af rehabiliteringsarbejdet for torturofre har tidligere fortalt mig, at RCT-Jylland var det 4. i verden af sin slags. Jeg har siden erfaret at der globalt set vist var en del flere tilbud der dukkede op nogenlunde samtidig men i hvert fald var RCT-Jylland blandt pionererne og således også blandt de centre, der råder over den største erfaring. Og dermed blev centret også blandt dem, der meget ofte er blevet søgt råd og inspiration hos, når der var behov for oprettelse af nye centre eller etablering af andre typer tilbud til traumatiserede flygtninge. Igen har bestyrelsens og personalets hjælpsomme indstilling resulteret i, at centret altid har stillet op. Utallige initiativgrupper og arbejdsgrupper danske som udenlandske har aflagt besøg og har fået lejlighed til at høre om arbejdet. Og hver gang har centrets medarbejdere gavmildt og egentlig også ganske modigt stillet sig til rådighed og ladet sig kigge i kortene. Jeg ved, at mange af de tilbud, der siden er blevet etableret for at imødekomme det store behov for behandling til torturofre og traumatiserede flygtninge er blevet til efter inspiration fra den meget engagerede og erfarne tværfaglige stab på RCT-Jylland det gælder selvfølgelig i forhold til behandlingsorganisation

13 Niels Krustrup 13 og metode, men ofte også i forhold til administrative systemer, hvor medarbejderne i RCT-Jyllands sekretariat i lighed med centrets behandlere og tolke har været hjælpsomme og har spillet en stor rolle. Nogle gange kunne det virke lidt uendeligt med alle disse initiativgrupper, hvor entusiasmen var stor, men hvor den politiske vilje til støtte, kunne være svær at opnå. Der var f.eks. et konstant stort behov for, at patienter med bopæl på Fyn kunne få et lokalt behandlingstilbud og dermed slippe for at skulle rejse til Haderslev eller København for at få behandling og tilmed være plaget af lange ventetider såvel i København som i Haderslev. Utallige grupper blev gennem årene nedsat og hver gang stillede RCT-Jylland sig til rådighed. Jeg selv var efterhånden ret meget i tvivl om, hvorvidt det nogensinde skulle lykkes at få etableret et behandlingstilbud på Fyn. Men til sidst lykkedes det også der, ligesom der efterhånden også blev oprettet behandlingstilbud i f.eks. Vejle, Vestjylland og Sydsjælland. Derforuden er der også her i området kommet rehabiliteringstilbud af mere pædagogisk karakter rettet mod samme målgruppe. Nemlig Verdande her i Haderslev og Traumecentret i Sønderborg. Det var nok ikke mindst et resultat af en langvarig indsats og et godt samarbejde mellem RCT-Jylland, OASIS og RCT i København, at der for ca. 10 år siden kom lidt mere skred i tingene. RCT-Jylland blev sammen med de to andre centre inddraget i en tværministeriel arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsministeriet med det formål at kortlægge området og udarbejde anbefalinger til forbedringer. For mig at se blev dette arbejde skelsættende i forhold til den udvikling, der siden kom til at ske, og for at der i dag er en nogenlunde rimelig geografisk dækning af rehabiliteringstilbud i Danmark. Samtidig lykkedes det de 3 nævnte centre at bevare en vis autonomi og fortsætte som selvejende institutioner med egne bestyrelser, men som en del af det frie sygehusvalg og med retten til en driftsoverenskomst med de stedlige amter. Det var også igennem arbejdet i denne arbejdsgruppe, at det blev fastlagt som et grundlæggende princip at rehabiliteringsindsatsen i forhold til traumatiserede flygtninge og torturofre skal være tværfagligt sammensat.

14 14 rehabilitering gennem 25 år Retten til en driftsoverenskomst medførte for RCT-Jyllands vedkommende i første omgang et nært og smidigt samarbejde med Sønderjyllands Amt. Ved amternes nedlæggelse overflyttedes samarbejdet til Region Syddanmark, hvilket skulle vise sig at blive en noget mere turbulent affære. Jeg har ikke tal på, hvor mange omstruktureringer dette samarbejde skulle igennem og utallige er de gange, hvor jeg har følt mig meget tilfreds med, at vi via i den omtalte tværministerielle arbejdsgruppe fik gennemført at bl.a. RCT-Jylland bevarede sin status som selvejende institution. Det tætte samarbejde de tre nævnte institutioner imellem har også resulteret i, at der på bestyrelsesniveau er kommet et veletableret samarbejde i gang med henblik på at skabe bedst mulige forhold for patienterne og at formidle mest mulig viden om den patientgruppe centrene har som opgave at tage sig af. Netop fordi RCT-Jylland er selvejende og dermed en såkaldt NGO Har det også gennem alle årene været muligt at indgå i et samarbejde på globalt plan. RCT-Jylland har således i stort set alle årene været medlem af og tilknyttet organisationen IRCT The International Rehabilitation Council, der har sit sekretariat i København. IRCT er en verdensomspændende paraplyorganisation, hvis primære formål det er at støtte rehabilitering af torturofre og at forebygge tortur på verdensplan. Organisationen har i dag omkring 150 medlemscentre fordelt over hele verden og arbejder på mange niveauer i bestræbelserne for at nå de omtalte mål. I det daglige travle liv på RCT- Jylland har medlemskabet af IRCT måske ikke haft den helt store betydning. Men for mig at se, har det været helt i tråd med de grundlæggende principper for RCT-Jylland, at man også internationalt rækker ud og forsøger at hjælpe og støtte, hvor man kan, samt i fællesskab lægger mest muligt pres på overordnede organer, som f.eks. regeringer, EU, FN m.v. Jeg tror ikke, man skal undervurdere betydningen af at være en del af det store fællesskab eller familieskab, om man vil i bestræbelserne for at nå de fælles mål. Noget af det vi også har kunnet lære af dette fællesskab er, hvor forskellige vilkårene er, for os der be

15 Niels Krustrup 15 skæftiger os med mennesker, der har været udsat for tortur. Medens vi her i Danmark har kunnet udføre vores arbejde under trygge rammer og rimelige økonomiske vilkår, er dette bestemt ikke vilkårene for mange af vore kolleger i andre lande. Mange må arbejde under stor modstand fra det regime, de er underlagt og bliver ofte nogen gange dagligt udsat for chikane, forfølgelser og obstruktion af deres arbejde. Her har fællesskabet i IRCT haft en betydelig rolle at spille. Ikke få er de gange, hvor organisationen med alle til rådighed værende midler har måttet rykke ud for at hjælpe helt uskyldigt fængslede ledere og medarbejdere på centre, der var en torn i øjet på landets magthavere, eller forsøge med mindre økonomiske tilskud søge at forhindre pludselig konkurs og nedlukninger af centre. Personligt har jeg været glad for gennem 6 år at have været medlem af såvel det internationale rehabiliteringsråd samt IRCT s bestyrelse, hvor jeg er kommet rigtig tæt på dette arbejde. Også selvom en af de mindre behagelige opgaver, der selvfølgelig også måtte følge med, var IRCT s forpligtelse til at stå vagt om, at de sparsomme midler, der tildeles centrene rundt omkring, ikke falder i de forkerte lommer og at det rehabiliteringsarbejde, der er så hårdt brug for, også rent faktisk bliver udført. Et lille appendix i det internationale arbejde, har været en sparsom kontakt til EU. I dag er EU s støtte til vores område yderst indskrænket og overvejende begrænset til støtte i de mindre bemidlede egne af EU. Men tidligere har det også været muligt for RCT- Jylland at få tilskud fra EU, men jeg erindrer det mest som en voldsomt bureaukratisk affære, hvor det mere handlede om at udfylde skemaerne rigtigt end om substansen i det der søgtes til. Jeg mindes især en gang, hvor en tidligere leder i OASIS, Karin Sten Madsen og jeg, sammen drog i ledtog til Bruxelles i et forsøg på opnå støtte. Vi medbragte møjsommeligt udfyldte ansøgningsskemaer, men mødte ikke megen lydhørhed trods mange på forhånd aftalte møder. Det første de faldt over var, at de ikke kunne nå at behandle ansøgningen inden det starttidspunkt, vi havde anført i ansøgningen. Vi foreslog så, at vi lige på stedet rettede starttidspunktet, men den gik ikke.

16 16 rehabilitering gennem 25 år Vi måtte tage skemaet med hjem igen, udfylde det på ny og fremsende det med nye datoer. Vi så nok begge noget opkørte ud over den behandling, for den lidt afmålte embedsmand kastede et blik på os og sagde: You look pretty traumatized yourselves Ikke helt forkert bedømt. Det hører med til historien, at vi faktisk endte med at få pengene. For et par år siden arrangerede Region Syddanmark en konference i forbindelse med lanceringen af en såkaldt medicinsk teknologivurdering vedr. behandling af traumatiserede flygtninge. I den forbindelse blev området betegnet som en øde ø i forhold til andre behandlingstilbud i Danmark. Måske har forbindelserne til det danske behandlingssystem nogle gange været begrænsede også fordi det almene danske behandlingssystem har været ret famlende overfor opgaven med at behandle flygtninge med traumer. Hvordan skulle man f.eks. lige gribe opgaven an, når andre sygdomsopfattelser og kulturelle forskelle var i spil, og hvordan skulle man lige forholde sig til tolkningsbehovet? Jeg synes, man fra rehabiliteringscentrene generelt har stillet sig hjælpsomt til rådighed, men i et travlt sundhedssystem har der nok ikke altid været helt plads til at benytte sig af denne hjælp. Så billedet af den øde ø, er for mig nok mere et spørgsmål om øjnene der ser end et billede på virkeligheden. Jeg håber i hvert fald, mit oplæg har givet et billede af RCT-Jylland som et sted med utallige forbindelseslinjer til omverdenen og en udstrakt vilje til fortsat at udbygge og forbedre disse linjer. Men det er ydermere mit håb, at centrets grundlæggende holdning om at hjælpe flest muligt bedst muligt med stor respekt og omsorg for den enkelte fortsat kan få lov at trives og udvikles. Vi lever i en tid, hvor mange ressourcer bruges på registrering, effektivisering og på såkaldte kvalitetsstyringsprojekter. Det er selvfølgelig ikke rimeligt at argumentere imod effektivitet og kvalitet. Men jeg kan blive meget bekymret for, hvis den tid der går med registrering og gardering af sig selv mod eventuel kritik går fra den tid, der burde bruges på meningsfuld patientkontakt i så fald har det efter min opfattelse ikke meget med hverken effektivitet eller kvalitet at gøre.

17 Niels Krustrup 17 Mit ønske for fremtiden er selvfølgelig, at forholdene rundt om i verden ændrer sig, så RCT-Jyllands behandlingsindsats bliver overflødig. Men som nævnt, er der desværre ikke meget der tyder på, at det er den udvikling, der er lige om hjørnet. Mit næste ønske er derfor, at den solide ekspertise centrets medarbejdere gennem 25 år har oparbejdet må møde retfærdig respekt hos landets styrende organer og i kollegiale sammenhænge. Jeg synes, der er erfaringsmæssig evidens for at RCT- Jyllands arbejde nytter. Det kan virke endeløst, men meningsløst bliver det aldrig!

18 18 Behandling af traumatiserede flygtninge i Danmark et historisk tilbageblik Ved Grethe Svendsen Socialrådgiver og psykoterapeut. Da der i begyndelsen af 1980-erne blev taget initiativer i Danmark til etablering af behandlingsmuligheder for traumatiserede flygtninge, var det som om, man talte om noget ganske nyt. Og sådan var det også, hvad angår behandling af flygtningene, men jo ikke hvad angår problematikken omkring traumatisering. De problemer havde det danske samfund stået i så sent som efter 2. verdenskrig, hvor danske mænd og kvinder i midten af 1940-erne kom hjem fra de tyske koncentrationslejre efter indespærring, mishandling, udsultning og drab. De blev undersøgt, og deres symptomer sammenfattet i KZ-syndromet. Men da man ikke kendte meget til behandling efter traumatisering, måtte KZ-fangerne hver især finde ud af at leve videre, som de bedst kunne. Ikke overraskende rummer beskrivelserne af KZ-syndromet langt hen ad vejen de samme symptomer, som senere blev beskrevet i syndromet Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Det nye, der skete i begyndelsen af 1980-erne var, at man begyndte at udvikle behandlingsmuligheder for traumatiserede flygtninge. Men tilbage til slutningen af 50- erne. Siden da har vi i Danmark modtaget flygtninge og torturofre fra alverdens brændpunkter. Fra europæiske og sydamerikanske diktaturer, afrikanske stammekrige, asiatiske og mellemøstlige konflikter. Og desværre har også mange af disse mennesker måtte finde deres egen måde at leve med traumerne på. For det var som sagt først i 80-erne, at det herhjemme blev tydeligt for især sproglærere og medarbejdere i social- og sundhedsvæsenet, at en del flygtninge i Danmark havde brug for hjælp. Efterhånden blev det erkendt, at disse flygtninge havde symptomer på posttraumatisk stress. Siden da er der sket meget. Fra midten af 80-erne har jeg først på RCT i København, siden i OASIS og i Dansk Flygtningehjælp deltaget i og fulgt udviklingen indenfor be

19 Grethe Svendsen 19 handling og rehabilitering af traumatiserede flygtninge på tæt hold. I det følgende vil jeg forsøge at male et billede med den brede pensel og naturligvis ikke med alle nuancer, af den danske indsats fra dengang og frem til i dag. Som sagt har Danmark siden 1960-erne modtaget store flygtningegrupper. Vi har altid vidst, at flygtningene i deres hjemlande havde været udsat for begivenheder, som af WHO betegnes som traumatiske, og at de følgelig behøvede beskyttelse såvel fysisk som psykisk. Den officielle politik var, at flygtningene kunne få fysisk beskyttelse i form af ophold i Danmark, men indtil år 2000 havde man fra politisk hold end ikke overvejet at stille et beredskab til rådighed, som kunne tilbyde de hårdest ramte flygtninge behandling for deres symptomer, hvad enten de havde været udsat for forfølgelse og tortur eller på anden måde oplevet ydmygelse og vold. I 1980-erne opstod der imidlertid på privat initiativ forskellige behandlingsinstitutioner, som havde hver sin historiske baggrund for at forstå flygtningenes problemer og behov. De første centre i Danmark var CE PAR og RCT i København samt RCT i Haderslev. CEPAR blev oprettet af eksilerede latinamerikanske flygtninge, som enten havde en psykologuddannelse i deres hjemlande eller tog den her. De var inspirerede af et behandlingskollektiv for eksilerede latinamerikanere i Belgien ved navn COLAT. Dette historiske udgangspunkt kom til at præge CEPARs arbejde med traumatiserede flygtninge i årene fremover. Deres fokus var i høj grad kollektivet. Udover den individuelle behandling arbejdede de med gruppebehandling af såvel voksne flygtninge som børn. I adskillige år var CEPAR ene om at tilbyde gruppebehandling. RCT i København blev startet af

20 20 rehabilitering gennem 25 år Amnesty International s lægegruppe, som i begyndelsen af 1980-erne undersøgte latinamerikanere samt grækere, som var blevet mishandlet af militærjuntaen i Grækenland. Lægegruppen fandt, at grækerne havde svære symptomer efter deres barske oplevelser. Det førte til oprettelsen af Rehabiliterings- og Forskningscentret i København i Også her kom det historiske udgangspunkt, det lægefaglige, til at præge behandlingsarbejdet med flygtningene. RCT s fokus og omdrejningspunkt for behandlingen var specifikt at afbøde flygtningenes fysiske og psykiske følger efter tortur. De sociale problemer i eksilet tillagdes dengang ringere betydning. RCT havde som det eneste center i mange år en lægefagligt domineret ledelse. Som bekendt blev RCT i Haderslev oprettet i Initiativet kom fra en gruppe bestående af læger, psykologer, fysioterapeuter og socialrådgivere fra Haderslev og omegn, som i deres daglige arbejde i stigende grad mødte flygtninge med traumer. Gruppen arrangerede et møde med lederen og medarbejdere fra RCT i København. Kort tid derefter var RCT-Jylland en realitet med fokus på et ligeværdigt behandlingskoncept bestående af psykoterapi, fysioterapi og social rådgivning til alle klienter. I 1987 blev OASIS i København oprettet, og i årene derefter kom der flere rehabiliteringscentre med tværfaglig behandling til i København og i nogle af de store byer i Jylland. Behandlingen bestod oftest af psykoterapi, fysioterapi, lægekonsultation og social behandling. Centrene blev oprettet på privat initiativ og var privat drevne. Dermed blev der mulighed for behandling for nogle af de flygtninge, som boede i nærheden af disse centre. Flere centre udvidede målgruppen og tilbød behandling ikke alene til flygtninge, som havde været underkastet tortur, men også til flygtninge, der var traumatiserede af andre grunde, f.eks. fordi de kom fra diktaturer præget af langvarige borgerkrige. Der blev efterhånden også større variation i behandlingstilbuddene. Baggrunden herfor var en voksende erkendelse af, at en flygtnings problemer griber dybt ind i hans/hendes liv i Danmark og dermed i mulighederne for at etablere en rimelig tilværelse for sig selv og familiens børn. Hvis behandlingen skulle have effekt, måtte man se flygtningens liv som en helhed. Derfor kom behandlingen udover psykoterapi, fysioterapi og

Genoptræning. - fra problem til princip

Genoptræning. - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Udgivet af Mandag Morgen Copyright Huset Mandag Morgen A/S, 2004 Tryk: Ekspressen Tryk- og Kopicenter Aps Layout: Qvist & CO

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde U D V I K L I N G S H Æ M M E D E O G M I S B R U G Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde Et hæfte for behandlere, konsulenter og andre ansatte i alkoholbehandlings- og forebyggelsestilbud.

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

forskning social LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD?

forskning social LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD? social 1 / 2015 MARTS forskning NYT FRA SFI LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD? ANBRAGTE BØRN TRIVES BEDST I FAMILIEPLEJE Indhold side

Læs mere

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER Udfordringer for udsatte grønlændere i Danmark Kolofon: Oplag: 2.000 Illustrationer: Sara Brandt Kronborg Grafisk produktion og layout:

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12

Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12 1: Tre rejseberetninger... 16 Mary... 16 Fatima... 21 Susan... 24 Forskellige baggrunde, fælles vilkår... 27 2: HIV, AIDS

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Århus Retshjælp 1935-2010

Århus Retshjælp 1935-2010 Århus Retshjælp 1935-2010 Redigeret af STEEN ELKJÆR JØRGENSEN SØREN KJEMS BETTINA LEMANN KRISTIANSEN DORTE Æ. KRISTIANSEN BIRTHE RISINGE HEIDI TOFT SIMONSEN JENS VEDSTED-HANSEN ÅRHUS RETSHJÆLP 2010 ÅRHUS

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Hjælpeordningen en brugerundersøgelse Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Videnscenter for Bevægelseshandicap (VfB) er et landsdækkende videnscenter etableret i samarbejde mellem amter og handicaporganisationer

Læs mere

INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen

INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen INTEGRATIONSTRÆF 14 Om at rydde sten af vejen Rapport fra konferencen INDHOLD Forord.... 3 Velkomsttale v/ Jane Findahl, medlem af KL s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg... 4 Ministerens budskaber til

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Crimestop.dk v/ Henrik Beck Artikel om behandling af klienter med Antisocial personlighedstræk 2008

Crimestop.dk v/ Henrik Beck Artikel om behandling af klienter med Antisocial personlighedstræk 2008 Crimestop.dk v/ Henrik Beck Artikel om behandling af klienter med Antisocial personlighedstræk 2008 BEHANDLING AF KLIENTER MED ANTISOCIALE PERSONLIGHEDSTRÆK FORFATTER: HENRIK BECK TILBAGEFALDSSPECIALIST

Læs mere

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole.

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole. 2011/12 ÅRSSKRIFT HJÆLP T I L SELVHJÆLP T IL SOC I A L T UDSAT TE Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk Ansvar: Redaktør: Design og

Læs mere