Lokalforum - Referat af møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalforum - Referat af møde 26-9-2013"

Transkript

1 Lokalforum - Referat af møde Velkomst til Tarup Ungdomsskole v. Jan Mikael Provstegårdsskolen Anders Nielsen leder på skolen/ afbud i dag. Jan Mikael orienterer om, at Karsten Langer som er ansvarlig for siden har meldt afbud. Karsten ønsker billeder til portalen send dem gerne. Grethe Kragh deltager i dag for at orientere om nyt initiativ. Hun er ansat som seniorkoordinator for Odense Kommune. Tidligere arbejdede Grethe på Paarup Skole som afdelingsleder. Har startet seniorprojekt om at få seniorer med i undervisningen på skoler. Man deltager i ca. 2 timer, hvor man kan hjælper børnene. Gensidige positive oplevelser for skolebørn og seniorer. Seniorerne har fået et stort netværk. Velkomst og introduktion til Lokalforum samt spørgsmål. Vi ønsker mange deltagere i Lokalforum. Tanken er, at hver især bidrager med det som man kan og har lyst og evner til. Ved at deltage i Lokalforums møder, er man ikke forpligtet yderligere. For ca. 1 år siden startede ABCD som i dag kaldes Lokalforum. Jan Mikael viser diverse fra siden Konkluderer, at vi er godt i gang med målet fra den farvestrålende folder. Vi lavede dengang et ressourcekort for lokalområdet. Vi fik midler via helhedsplanen for Bolig Højstrup og efterfølgende Forstadspuljen. Rigtig meget er blevet gennemført. Hvad er vi optaget af? Kampagne præsentation v. Janus Velfærdseksperimentariet, Odense Kommune Gitte Muhlig, kasserer i Bolbro kirken, Event-gruppen, forældre. Karsten Bach, Kodokan har forskellige kampsport. Hvis man deltager eksternt kan vi åbne endnu mere op. Vil gerne have flere aldersgrupper ind på alle mulige tidspunkter. Ønsker også et liv i klubben for børn og ældre i dagtimerne. Bjarne Hansen, Bolbro Brugerhus, Elmelunds Skov Er optaget af, om dette forums fremtid/hvordan kan det blive levedygtigt?... hvordan holder vi gang i det? Bolbro skal være et sjovere rarere bedre sted at være her. Grethe Kragh, seniorkoordinator Udfordringen i dette forum er, at få igangsat indsatsen på Provstegårdsskolen. Der søges friske ældre som vil være med i pausen med middagstid og dernæst følge en klasse. Edit Buchgraitz har deltaget i eventgruppen og deltager i Kong Gulerod Ole Bondesen, Tarup Ungdomsskolen samarbejdet med BB om Sommerliv i uge 32. En evaluering skal vise, hvordan det skal være fremover. Kreativt værksteder og foreninger på Stadionvej 50. Optaget af, at bringe mulighederne på Stadionvej 50 i spil for de unge. Jeanette Fisker er i gang med at uddanne sig og har fokus på mødet mellem kommunen (VE) på den ene side og civilsamfundet på den anden side. I midten er medarbejderne.

2 Anne Mette Mortensen, SIKO optaget af at få de unge ud i eksisterende tilbud. Vi er egentlig fritidsspilfordelere. Gertrud Jørgensen, Bolbro Brugerhus og borger Hvordan bliver det attraktivt for unge at komme i BB???? Jan Mikael kommenterer: kunne også gå modsatte vej, hvor den ældre medborger kan fortælle en historie til unge. Ligeledes kan det være attraktivt for unge at komme ud i nyt. Ellen Hardorf, Bolbro Brugerhus og borger få fat i alle de gamle som sidder hjemme. De kan fortælle de historier. Arrangere noget omkring besøgsvenner. Hvordan aktiverer man ældre mennesker som ikke kommer ud? Hvordan kobles det sammen med børn. Tage Dinesen, borger, tidligere underviser ved DOF Paarup Aftenskole Har fra starten deltaget i arbejdsgruppen om orienteringsløb. Historisk vigtige spots i lokalområdet skulle indgå i løbet som er for seniorer. Afvikles 6. oktober. Leif Rasmussen, Bristol har et håb om, via Tarup Ungdomsskole, at få flere unge medlemmer fra lokalområdet. Sværere at få de unge i gang. Christine Greisen, Lokalråd 3, Seniorhus Odense der er tre lokalråd i området. Det er de +60åriges talerør til Ældrerådet. I lokalområdet har der været arbejdet hårdt på at få frivillige til at køre Eddavej 6 videre som værksted der drives af frivillige. Der mangler stadig frivillige så flere aktiviteter kunne startes. Der findes værktøj, materialer, så man skal kunne noget med sine hænder. Det er svage ældre som skal hjælpes. Brugerhuset Hannesborg er foreninger som også er på adressen. Kirsten, Frisør og med i Kong Gulerod Ungdommens Røde Kors Nanna og Sofie: Røde Kors, Sofie Smed første gang i dag, erfarer mange muligheder ved bekendtskabet i Lokalforum. Der er Børneklub i Bolbro og lektiecafe i Tarup. Hvad kan snitflader til andre foreninger være. Dele frivillige/dele brugere. Dejligt at være med i dag. Røde Kors, Nanna Vestergaard skal i gang med at sammensætte en bestyrelse. Ikke en til en, men en gruppe som bliver tilknyttet en 9. klasse. Vil gerne igangsætte på Provstegårsskolen. Jan Mikael stort fokus på de årige og hvad lokalområdet kan gøre en masse for en ung og udvikle de unge. der skal en landsby til at opdrage et barn Hanne Syrak, Bolbro Brugerhus Optaget af børn og sammenhængen i lokalområdet. Vi mangler en Bodil til at arbejde på, at med ressourcer/fællesskaberne på tværs i lokalområdet. Hvordan får vi nedsat en gruppe som kan være på forkant til at søge penge til en medarbejder til lokalområdet. Rita Hansen, Kong Gulerod, borger Tiltrække unge vi skal lave Facebook-gruppe /der er de unge. I ungdommens Røde Kors bruges F meget. Udfordringen er stadig at få folk til at dukke op.

3 Helga Eiriksdottir, Værestedet Mælkevejen Nyansat pr. 1. januar. Savner en medarbejder som Bodil (landsbyposten) som er med til at bringe folk sammen. De unge i lokalområdet var ikke så synlige på Bolbro-dagen. Lone Juul Pedersen, Bolbro Brugerhus At flere som ikke er i et fællesskab får kendskab til mulighederne i Bolbro Brugerhus som ligger dejlig centralt og med muligheder for alle. Vi arbejder på at udvikle cafeen, at få flere i huset i flere forskellige aldersgrupper og flere Åbne Aktiviteter. Janus G. Jacobsen, Velfærdseksperimentariet er optaget af, at finder projekter som berører det som kommunen er interesseret i. At finde fælles snitflader. Konklusion: Ingen Boligforeninger er ikke repræsenteret ligesom vi savner repræsentanter fra skolen. Jan Mikael beslutter og bringer budskabet ud om, at næste møde i Lokalforum skal afvikles på Provstegårdsskolen! Hvordan får vi forældrebestyrelsen engageret i dette? det gør vi formentlig ved at lave noget som interesserer dem. Janus, Bjarne uddrager emner som vi arbejder videre med i grupper efter pausen. Evaluering af Bolbro-dagen og Åbent hus i uge 32 Evaluering af Bolbro-dagen 25 tilbagemeldinger ud af 40 som blev uddelt. Flertal for at det skal ligge i september. Forslag om at alle mødes tidligere på dagen for introduktion, guidning i løbet af dagen er vigtig. Udnyttelse af sociale medier. Gode råd: mere liv ind på pladsen. En kommentator på dagen kunne være et forslag. Langt overvejende positive tilkendegivelser. Eventgruppen har lavet drop-box med datalinie mv., således det kan genbruges. Kan der være en eller anden profil for dagen. Eventgruppen har Ide, om at give foreningerne opgaver til dagen. Anne-Mette ikke det store besøg nøjagtig i uge 32. Bolbrodagen fremover? Vi beslutter, at tage emnet op på mødet i januar, således dagen oplevelser lige kan hvile lidt. Kultur-arven 2014 Hanne Syrak - Vi søgte forstadspuljen og er bevilliget penge til afvikling af Kulturarven inden sommerferien Emnet er Image og kulturarv og bliver endnu en temadag med fokus på lokalområdet. Forslag om at snakke med SDU, evt. Johs. Nørregaard Frandsen om at få sparket gang i processen.

4 Efter pausen arbejder tre grupper med følgende emner: Kulturarv Iflg. ansøgningen, er der også afsat penge til en konsulent. En studerende/praktikant kan tilknyttes. Dorrit, biblioteket har lavet noget til historisk orienteringsløb. Brainstorm: Foredragsholdere til dagen - Kirken og kirkens historie børnehjemmet Bolbro s første skole Teater hvor skolen, børnehave, Nedergadeteatret deltager. Vigtigt at få involveret skolen, men også borgerne. Hanne er tovholder på gruppen - Gitte og Ellen melder sig også. Arbejdsgruppe som skal lave ansøgning inden 1. november, hvis vi igen skal søge penge fra Forstadspuljen. Lokalforum Hvordan rekrutterer vi Boligselskaberne. Hvad har I af medarbejdere, afdelingsbestyrelser fra bestyrelserne. Det samme gælder Provstegårdsskolens bestyrelse (og børnehaven). Vi savner Bolbro Gymnastik & IF Hvad er med til at holde liv i Lokalforum? - Enighed om, at det er Bolbro-dagen og andre lignende begivenheder. - Komité til Bolbro s Forskønnelse - Skt. Hans Fest i Roerskovsparken - Kunst og musik i gade. Pladser med borde, bænke og blomsterkummer. Gad vide om, kommunen i forvejen har midler/interesse eller noget i forvejen. Vi vil gerne gøre krav på, at der også er en kommunal medarbejder i Bolbro ikke kun Vollsmose. Skoler/institutioner Benytte/udnytte faciliteter på andre tidspunkter, end når foreningen traditionelt rykker ind om eftermiddagen. Man kan låne lokalerne, evt. børnehaveaktivitet en eftermiddag så børnene hentes der. Kunne man introducere faldteknikker for ældre. Ungdomsskolen sender enkeltpersoner eller hold dertil. Anne-Mette kan forestille sig personer fra ældreidræt indgå i Seniorer i Skolen. SMS-kursus bruges der ressourcer på, hvis der viser sig et behov. Man kan henvende sig til Jan Mikael. Ungdommens Røde Kors arbejder med ung til yngre. Tanken om en landsbypedel som knyttes på evt. ansættelse af medarbejder til lokalområdet.

5 Hanne Syrak orienterer om Jobbørs som findes i Ikast. Alle opgaver i lokalområdet er i en Jobbørs, der er børsmægler. På den måde kan man trække på hinandens ressourcer, skabe større kendskab til hinanden og samtidig få løst en masse opgaver. Det videre arbejde med emner: Kulturarven - Hanne Syrak har siden inviteret lokalområdet til møde onsdag 16. oktober kl. 14 Lokalforum arbejdsgruppens drøftelser i dag overgår til videre arbejde i den allerede eksisterende gruppe planlægningsgruppen. Bjarne har inviteret Rikke Rau fra Boligorganisatorisk Fællessekretariat til Planlægningsgruppens møde mandag 21. oktober kl i Brugerhuset. Bjarne er tovholder på gruppen. Ole Bondesen hopper ind i gruppen Skoler/institutioner Jan Mikael er tovholder på gruppen. Næste møde i Lokalforum er 22. januar 2014 kl. 16 Uddrag af emner til dagsorden: Præsentation af Kultur-arven Planlægning af Bolbro-dag til afvikling i september 2014 Evt. Kommunalvalg der er vælgermøde 29. oktober 2013 i Bolbro Brugerhus. Jan Mikael/skolen får som opgave at stille med unge der er jo mange unge som skal stemme for første gang. Opfordring til, at Værestedet Mælkevejen også udbreder kendskabet til det at stemme. Forslag om at Bjarne kommer med forskellige spørgsmål som Karsten lægger på hjemmesiden. De skal stilles på mødet den dag. Bjarne laver PR-materiale som udbredes i lokalområdet. Husk at følge med på

Referat af Lokalforum Bolbro Torsdag 23. januar 2014 kl. 16.30-20.30 på Provstegårdskolen

Referat af Lokalforum Bolbro Torsdag 23. januar 2014 kl. 16.30-20.30 på Provstegårdskolen Referat af Lokalforum Bolbro Torsdag 23. januar 2014 kl. 16.30-20.30 på Provstegårdskolen Mødeleder: Bjarne Referent: Lone 1) Velkommen v. Lokalforums planlægningsgruppe herunder kort introduktion om Lokalforum

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Hvordan får vi fat på flere frivillige? 100 ideer fra Decemberkonference 2010

Hvordan får vi fat på flere frivillige? 100 ideer fra Decemberkonference 2010 Hvordan får vi fat på flere e? 100 ideer fra Decemberkonference 2010 Det Europæiske Frivillighedsår 2011 banker på og vi vil forhåbentlig opleve en masse spændende aktiviteter i løbet af året. I EU ønsker

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Nærdemokrati det er også os En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Klare spilleregler 2 Nærdemokrati kommer ikke af sig selv. Der er behov for klare spilleregler,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

Et enkelt regnestykke til indsamlerne

Et enkelt regnestykke til indsamlerne Magasinpost IDNR 12757 Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Et enkelt regnestykke til indsamlerne Hun er efterhånden en moden dame på 81 år, og årene har gjort hende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende 1. Hvordan arbejder I som nuværende kontaktforældre med kontakt og trivsel? - Hvilken del af arbejdet er det vigtigste, og hvordan kan det gøres bedre? Ikke meget med kontakt og trivsel i klassen Lærer

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. De tre DS ambassadører på dagen var Pernille Westensøe, Jeanett Michelsen

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge

Ung i Aarhus Horsensvej Børn og Unge Mødereferat: Bestyrelsesmøde: Ung i Aarhus - Horsensvej Dato og tidspunkt: 3. marts 2014, klokken 16.00 til 18.30 Deltagere: Sanne, Sus, Kristian, Lasse, Lone, Kim og Michel Referent: Michael 1. Godkendelse

Læs mere

Det gode liv i landområderne. udvikling af mobile biblioteker

Det gode liv i landområderne. udvikling af mobile biblioteker Det gode liv i landområderne udvikling af mobile biblioteker XXXXXX Udarbejdet af: Hanne Marie Knudsen, Konsulentfirmaet Knudsen Syd, www.knudsensyd.dk For Brønderslev Bibliotek, Dansk Centralbibliotek

Læs mere

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede.

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere