HverdagsMatematik 1. Vejledning for lærere og deltagere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HverdagsMatematik 1. Vejledning for lærere og deltagere"

Transkript

1 HverdagsMatematik 1 Vejledning for lærere og deltagere Undervisningsmaterialet består af tre dele: temabog, opslagsbog samt mediebog med tilhørende Internet. Materialet kan målrettes til bestemte deltagergrupper. Det kan bruges fleksibelt efter holdets og deltagernes interesser og forudsætninger. I kan ikke nå det hele. I bliver nødt til at vælge. I må vælge mellem temaerne. Det er også en god idé at vælge ud, så I kun arbejder med nogle af opgaverne i et tema. Det er ikke nødvendigt, at alle på holdet vælger de samme temaer. Måske vil deltagerne vælge forskellige emner, og nogle deltagere vil måske arbejde med flere temaer end andre. Det kan være et led i at differentiere undervisningen, så den passer bedst til den enkelte. Der er mange opgaver at vælge imellem i hvert tema. B-opgaverne er de sværeste. I kan starte et tema i temabogen eller i øvebogen. I temabogen er opgaverne mere åbne end i øvebogen. Vi håber, at I igennem FVU-trin 1 vil variere, hvor I starter. Læg mærke til, hvad der virker bedst for hver enkelt deltager. Webdelen består af øvelser og animationer. Web-øvelser kan behandles on-line. I kan selv søge oplysninger i opslagsbogen. Deltagernes egne regnemetoder i hovedet og på papir skal respekteres. I opslagsbogen er der forslag til metoder og skrivemåder, som I kan arbejde med, hvis I har behov for det. Vi håber, at beskrivelserne i opslagsbogen og animationerne på nettet hjælper til at forstå hvorfor og hvordan metoderne virker. Vi foreslår at lærere og deltagere supplerer med egne eksempler og erfaringer. Vi foreslår også, at I sammenligner jeres egen hverdag med eksempler, opgaver og øvelser i materialet.

2 Det er vores ønske, at I arbejder videre hjemme ved at: lægge mærke til tal, skemaer og matematikproblemer som I møder overveje om I kan udnytte det, I lærer, i jeres egen hverdag Det er en god støtte for indlæring og hukommelse at udtrykke det samme på flere måder: sig det højt tegn det skriv det vis det med hverdagsting vis det med konkrete materialer i undervisningen, som fx kugleramme, et fiktivt grøntsagsmarked osv. Løbende evaluering er et krav i FVU-loven. I øvebogen kan du efter hvert tema skrive, hvad du har lært, og hvad du gerne vil huske fremover. Om temabogen: Tema 1: Penge Penge og forbrug har en stor plads i vores liv. Det er til stor praktisk nytte at kende de danske penge godt. Det er også en god støtte for talbegrebet at være fortrolig med enkroner, tikroner, hundredkroner og tusindkroner. Opgaverne handler derfor om mønter, sedler og beløb. Temaets tegneserie viser, at i en pengeøkonomi måler man købekraft og varepriser ved hjælp af penge. Denne tegneserie er gengivet på Internettet til tema 1. Der er også mulighed for at spille et spil, hvor man bruger pengekopier, såsom Matador og Finans. Prøv f.eks. at lægge mærke til at 140 kroner kan bestå af forskellige sedler og mønter: syv tyvere, eller en hundredelap og fire tiere, eller.. Tema 2: Optælling I mange sammenhænge har man brug for at tælle ting. Temaet giver eksempler på optællinger fra hverdagen, hvor man tæller op for at kontrollere eller for at få overblik.

3 Vi foreslår, at I overvejer i hvilke situationer, I selv tæller noget op. Er det på arbejdet? Er det hjemme? Hvad tæller I? Hvorfor tæller I? Det er vigtigt at holde styr på sin optælling. Hvilke systemer bruger I, når I tæller store mængder? Hvilke systemer er smarte og sikre for jer? Se også opslagsbogen og/eller Internet-delen til tema 2, der beskriver optælling. Der er også mulighed for at optælle en lagerbeholdning, fx der hvor undervisningen foregår. I kan optælle arbejdsdage, feriedage, transportdage på en kalender. Overvej, hvordan I plejer at tælle den slags op? Er der systemer, som er mere smarte og sikre, end dem I plejer at bruge? Tema 3: Tal Tal har stor betydning i hverdagen, i den offentlige debat, i spil, i fortællinger og i forståelsen af andre kulturer. Det er vigtigt at være sikker i, hvordan man siger, skriver og læser tal. Både små tal og store tal er vigtige. Vores talsystem kaldes et positionstalsystem, og vi bruger ti forskellige cifre (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9). Vær opmærksom på, hvornår I møder tal i jeres hverdag. Er der nogle tal, som I er usikre på at sige, skrive eller læse? Er der nogle cifre, I møder oftere end andre cifre? Tegneserien er gengivet på Internettet til tema 3. Ligesom bogstaver har tallene forandret sig gennem historien. I kan eventuelt arbejde med tal, som vi brugte tidligere, fx romertal. I dag giver man tallene navne efter forskellige systemer i forskellige lande. I kan fx sammenligne det danske, svenske, engelske og tyske navn på tallet 64. Kommaer og punktummer bruges for at gøre det let at læse store tal. Men pas på! Kommaer og punktummer bruges ikke på samme måde i alle lande. Find fx store tal på Internettet, og læg mærke til kommaer og punktummer. I kan også finde ud af, hvor mange tal der egentlig er i en aktuel avis. I kan fx gætte hvor mange tal, der er på forsiden. Derefter kan I prøve at tælle tallene.

4 Til sammenligning var der på forsiden af Politiken den 30. juli 2002 fundet 52 tal, og her blev der ikke talt sidetal og sektionstal med. Desuden var 8 tal skrevet med bogstaver. Tema 4: Frugt og grønt Alle voksne har brug for at der bliver købt ind til husholdningen. Temaet giver eksempler på indkøb af frugt og grønt. På tegningen er der grøntsager med priser. I kan planlægge indkøb til en familie, beregne hvad det koster i alt, og hvad man får tilbage i byttepenge. I er velkomne til at bruge aktuelle reklamer eller fotos fra lokale forretninger og besvare opgaverne udfra det. Vi foreslår, at I så regner priserne som hele kroner. Vi foreslår, at I regner i hovedet og på papir, og ikke kun på lommeregner. Til FVU-prøven er I velkomne til kun at bruge lommeregner. Men i hverdagen er det praktisk at kunne regne visse ting uden lommeregner. Læg mærke til, at man kan regne det samme på forskellige måder. Komma og punktum i tal bruges forskelligt i forskellige kulturer. Det danske decimaltegn er komma. Måske kan ordet decimaltegn være en hjælp til at holde styr på komma og punktum i tal. Se opslagsbog under plus og minus, samt animationerne på Internettet til disse. Vi har bygget temaet op, så I kan arbejde med plus og minus. Hvis man i forvejen mestrer plus og minus, kan man også bruge temaet til at arbejde med gange. I kan også læse og kontrollere kasseboner, samt overveje hvilke slags kasseboner, der er mest forbrugervenlige. I kan gå ud i byen, og lægge mærke til prisskilte og rabatter på frugt og grønt. Hvis I på holdet vil lave en sammenkomst med noget at spise, kan I lave opgaver om indkøbet. Tema 5: 10-kroners-marked Dette tema har praktisk relevans, men er også en træning til overslagsregning.

5 I nogle byer findes der 10-kroners-butikker, hvor alle varer koster 10 kroner. Andre butikker kan også have 10-kroners tilbud. På tegningen kan I se forskellige varer, hvor priserne er runde tal. Vi foreslår, at I regner i hovedet og på papir, og ikke kun på lommeregner. Til FVU-prøven er I velkomne til kun at bruge lommeregner. Men i hverdagen er det praktisk at kunne regne visse ting uden lommeregner. Overslagsregning kan også bruges til at kontrollere om lommeregnerens facit ser rigtigt ud. Læg mærke til at man kan regne det samme på flere måder. Læg mærke til, hvornår I bruger plus. Læg mærke til, at man kan anvende gange, når man køber flere varer af samme slags. Se opslagsbogen under gange, samt animationerne på Internettet til disse. I kan også besøge et 10-kroners marked, hvis der er et i nærheden. I kan læse og kontrollere kasseboner fra 10-kronersbutikker, og overveje om kassebonerne er forbrugervenlige. Tema 6: Forskellige tal Tal kan have mange betydninger. Det samme talsymbol kan betyde noget helt forskelligt, når det optræder i forskellige sammenhænge. Temaet beskriver fire slags betydninger. Opgaverne handler om materialer fra hverdagen, hvor I kan finde tal med de fire betydninger. Vi foreslår, at I lægger mærke til hvilke tal I støder på i løbet af en dag. Brug også disse tal i opgave T6.2, T6.3 og T6.4 I kan også lægge mærke til dagens tal. Start med morgennyhederne i radio, TV eller avis. Husk også tallene, som I møder på vejen til FVU-undervisning. I kan samle en uges post, og finde tallene i posten. I kan også overveje hvilken information og viden, vi kan få fra tallene. Overvej også hvilke tal, der betyder mest for dig i din hverdag.

6 Tema 7: Lommeregner og overslag Man kan godt tabe overblikket, når man skal regne med mange tal i hånden eller i hovedet. Man kan let komme til at regne forkert. Lommeregnere kan være til stor nytte for os, hvis vi bruger dem rigtigt. Vi skal være opmærksomme på, at forskellige lommeregnere bruger kommaer og punktummer forskelligt. Vi skal også være klar over, at vi skal indtaste tal og regneoperationer forskelligt på dem. Derfor skal du finde ud af, hvordan netop din lommeregner virker. Det kan du gøre gennem opgaverne i temaet. Overslagsregning kan være nyttig i mange sammenhænge. Fx til hurtigt at få et bud på hvad varer koster i alt, og til at kontrollere facit på lommeregneren. Vi foreslår, at I øver jer meget på overslagsregning. Find ud af hvilke regnemetoder i overslagsregning som er bedst for dig. Prøv også at gøre det til en vane at lave overslag inden en præcis beregning. I kan også tage en fyldt indkøbstaske med til undervisningen, og lade de andre gætte hvad varerne koster i alt. I kan også tømme pengepungen og lade de andre gætte beløbets størrelse. I kan stille en stabel mønter på bordet - og gætte på beløbet. Vi foreslår, at I overvejer, hvordan I kan forbedre jeres gæt! Vi foreslår også, at I gennem en dag lægger mærke til, hvor det kan være relevant at bruge overslagsregning. Tema 8: Supermarked I supermarkedet er der mange tal, der ikke er hele. Varepriser angives i decimaltal, og til vægt i kilo bruges decimaltallene også. Nogle kalder dem kommatal. Opgaverne i temaet kan regnes på flere måder. Vi foreslår, at I forklarer hinanden, hvordan I regner. Vi foreslår, at I undersøger, hvornår I møder decimaltal i hverdagen. Overvej om man i nogle situationer kunne erstatte nogle af disse decimaltal med hele tal. I kan også tage varer med, som I har købt for nylig, og lave overslag og præcise beregninger om dem. For mange mennesker er det en hjælp at have varerne foran sig, når de regner, i stedet for kun at læse eller høre om varerne.

7 I kan også arrangere (et fiktivt) loppemarked. Anslå de optimale priser, og skriv nogle pæne prisskilte. Tema 9: Køb af bil Ved køb af store forbrugsgoder er der mange tal at tage stilling til. Fx ved køb af en bil indgår der tal i bilens pris, ekstraudstyr, motorstørrelse, CO 2 -udslip, benzinforbrug og afgifter. Når der tales om bilpriser, er der brug for at arbejde med store tal. Ofte findes de relevante oplysninger ikke samlet, men skal søges flere steder. Fx er der prislister på biler, men der kan også være mange ekstraudgifter, når man køber bil. I opgaverne kan I arbejde med bilpriser, hvor I skal finde og sammenholde forskellige informationer. Se i opslagsbogen om køb af bil. Her er et skema for, hvordan man kan beregne bilens pris. Skemaer af denne type er meget almindelige. I kan se på andre varer end biler, alt efter jeres interesser og drømme. Ved fx computere og ferierejser kan der være ekstraudgifter, som det er godt at være opmærksom på fra starten. Overvej, hvordan I sikrer Jer at få alle relevante oplysninger. Overvej, om ekstraudgifterne er store eller små i forhold til den nøgne pris. Tema 10: Tog og bus I tog- og busplaner anvendes masser af tal, og det kan være svært at overskue. Tallene bruges bl.a. til at beskrive tid. For mange mennesker er det svært at regne med tid. Tidspunkter skrives på forskellige måder, og tiden måles med besværlige tal. Tiden måles som 60 sekunder, 60 minutter, fire kvarterer, to halve timer, 12 og 24 timer, 12 måneder. Opgaverne handler om transport i Danmark, så derfor skal I regne i timer og minutter. Det kan være en god hjælp at have et ur med visere foran sig, mens man regner tid. I kan også beskrive jeres egne rejseplaner og transporttider, når I handler, arbejder, er til undervisning, eller på besøg. Hvilke valg skal I selv træffe angående transport. Er der tal og beregninger, der kan hjælpe jer til at træffe valgene? I kan også skaffe rejseplaner fra bus, tog, skib eller fly, og lave en tidsplan for en rejse ud i det blå.

8 Tema 11: Transport med bil Mange mennesker bruger bil til indkøb, til fornøjelsesture og til transport mellem hjem og arbejde. Der er mange tal og beregninger om transport med bil. Vi har indsat nogle vigtige skemaer. Hvis I er i tvivl om, hvordan man slår op i dem, og hvordan man skriver i kørselsregnskabet, håber vi, at I vil spørge læreren, arbejdspladsen eller skattevæsenet. I temaet får I mulighed for at beregne afstande og benzinforbrug samt at lave kørselsregnskab. I får også mulighed for at arbejde med transportfradraget på selvangivelsen. Fra skattemyndighederne er der et udregnet eksempel om transportfradrag. Det kan I bruge i opgave T11.5 Men I kan også bruge eksemplet til at beregne transportfradrag for jer selv eller for nogle, som I kender. I kan også besøge Skat og told eller prøve deres undervisningsmateriale på Tema 12: Brøker I aviser og andre medier optræder der mange udtryk med brøker. I temaet kan I lære om de mest almindelige brøker, som man kan møde i hverdagen. Mange mennesker synes, det er svært at have med brøker at gøre. Vi foreslår, at I prøver at få en visuel opfattelse af brøker, og vi tror at tegningerne i temabogen, i opslagsbogen og på Internetdelen kan være en hjælp. I kan også arbejde med rigtige grundplaner for huse og lejligheder. I kan bruge brøker til at beskrive forhold i jeres familie og på jeres arbejdsplads. I kan dele lagkager, slik og gevinster på en fair måde, og I kan bruge brøker til at beskrive forholdet mellem afstande, som I kender. Tema 13: Opskrifter Når man laver mad efter en skriftlig opskrift, skal man kunne læse, forstå og følge opskriften. Tallene i opskrifter angiver mængde og tid. Derfor kan I i temaet arbejde med vægt og rummål og med forskellige måleenheder.

9 Nogle gange er det nødvendigt at ændre portionsstørrelsen i en opskrift. I temaet findes der opgaver om dette. Opgaverne handler også om priser, fx opgave T13.6 om kaffebrygning. I kan vælge at arbejde med andre bage- og madopskrifter, og selv lave opgaver ligesom opgaverne T13.2, T13.3 og T13.4. Det er en god idé at have de relevante måleredskaber til rådighed i undervisningen. Tema 14: Post I hverdagen er der brug for at finde priser i brochurer og prislister. Når I sender post, kan I bruge skemaer om posttakster. I dette tema kan I arbejde med omregninger mellem gram og kilogram, aflæse priser på forskellige forsendelser samt udfylde postkvittering. Priserne side 44 i temabogen FVU 1 er pr. 2.januar Priserne stiger nu og da. På side 58 i temabogen FVU kan I se priserne pr. 2.januar Breve på højst 50 gram i Danmark har samme pris 2002 som i Breve mellem 1 kg og 1½ kg til andre lande har også samme pris. I kan også se, om I kan finde mønstre i posttaksterne, fx hvor meget dyrere A-takst er sammenlignet med B-takst. Hvad sker der med priserne, når vægten stiger? I kan også se, om I kan finde mønstre i hvordan priserne er steget fra 2001 til Er de tunge breve og pakker steget mere end de lette breve og pakker? Hvordan tror I at priserne bliver, når de stiger næste gang? Hvorfor? Tema 15: Rabat på møbler Vi møder ofte procent både i forbindelse med arbejde og i privatlivet. Her kan I arbejde med procent i forbindelse med rabat på møbler. I vil først og fremmest møde pæne procenter som 5%, 10%, 20%, 25% og 50%. I kan også vælge at arbejde med andre udsalg, hvor rabatterne også ændrer sig i løbet af udsalget. I kan finde eksempler på rabatter i avisannoncer og selv lave nye opgaver.

10 Nogle forretninger tilbyder Køb 3, betal for 2 og Køb 2, betal for 1 (den dyreste). I kan overveje, om det er nemmere at forstå end rabatter i procent. Tema 16: Skat og løn I dette tema kan I arbejde med de begreber, der findes i almindelige lønberegninger, såsom trækprocent, skattefrit bundfradrag og feriegodtgørelse. Næsten alle der er i arbejde, betaler skat, arbejdsmarkedsbidrag og særligt pensionsbidrag. Det kan I arbejde med ud fra de givne eksempler. I kan også arbejde med egne lønsedler og skattekort. Dem kan I også bruge i de syv opgaver. I kan også overveje behovet for forskudsregistrering, når ens økonomiske situation forandres. Tema 17: Hus og have I forbindelse med reparationer i hjemmet, i have og på arbejde har man brug for at kende længder og omkreds. Det er praktisk at have en vis fornemmelse for længder. Derfor foreslår vi, at I udvikler jeres længdefornemmelse og øjemål ved både at gætte og måle længder. I kan også beregne priser på hegn og gardiner. I kan naturligvis arbejde med andre typer hegn, stolper og gardiner end dem vi har angivet i temaet. Tema 18: Postordre Indkøb via postordre eller Internet bliver tilsyneladende mere og mere almindeligt. For at købe på denne måde, skal man kunne læse og udfylde bestillingskuponer. Det kan I øve jer på i temaet. I kan arbejde med andre eksempler på postordrer. I kan sammenligne forskellige slags bestillingskuponer, og overveje hvilke der er mest forbrugervenlige. Tema 19: Måleraflæsning Både på arbejdet og derhjemme er der brug for at aflæse forskellige målere og at udfylde skemaer med de aflæste tal. I

11 temaet kan I arbejde med forskellige målere i hjemmet og udfylde selvaflæserkort. I kan også overveje, hvordan man kan komme til at aflæse forkert. Tema 20: Girokort I hverdagen er der mange formularer der skal udfyldes, fx girokort. Nogle girokort har fortrykt beløbet, der skal betales. På andre skal man selv skrive beløbet. På nogle girokort angiver beløbets størrelse, hvad det er, du betaler for. I er velkomne til at arbejde med andre girokort end de, der er med i temabogen. I kan også formulere andre spørgsmål, som I finder relevante, fx om Kræftens Bekæmpelses lotterier. Tema 21: Vind og vejr grafer Både arbejdsmæssigt og privat kan det være vigtigt at have en god prognose for vejret de næste timer og næste dage. Mange mennesker finder da også vejrudsigter meget populære, og de findes på TV, i radio, aviser og på Internettet. I eksemplerne i temaet er temperaturen angivet på en graf. Temperaturer under frysepunktet angives som negative tal. I mediebogen arbejdes der med andre grafer fra hverdagen. I kan også bruge tal og grafer fra aktuelle prognoser til de første fem opgaver i temaet. I kan også checke, om det aktuelle vejr passer til prognoserne. Tema 22: Transport Ved transport af genstande er der to ting, der skal tages hensyn til. Hvor meget fyldet det, man skal transportere, og hvor meget vejer det. I temaet kan I arbejde med vægtbegrænsninger ved transport. I kan selv vælge en anden slags sten, og angive hvor meget det er relevant at anskaffe. Disse oplysninger kan I bruge i de tre opgaver i temabogen. I kan også lave beregninger for en anden slags trailer. I kan også give et skøn over vægten på forskellige ting, som man bagefter kan veje.

12 Nogle firmaer kører gratis ud med stenene, hvis de minimum fylder 50 m 2. I kan overveje, hvordan en terrasse på minimum 50 m 2 kan se ud.

HverdagsMatematik 2. Vejledning for lærere og deltagere

HverdagsMatematik 2. Vejledning for lærere og deltagere HverdagsMatematik 2 Vejledning for lærere og deltagere Undervisningsmaterialet består af tre dele: temabog, opslagsbog samt mediebog med tilhørende Internet. Materialet kan målrettes til bestemte deltagergrupper.

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter: Plus, minus, gange og division... 2 10-tals-systemet... 4 Afrunding af tal... 5 Regning med papir og blyant... 6 Store tal... 8 Negative tal...

Læs mere

Procentregning. Procent Side 36

Procentregning. Procent Side 36 Procentregning Find et antal procent af.... 37 Procent, brøk og decimaltal... 38 Hvor mange procent udgør..?... 39 Find det hele..... 40 Promille... 40 Moms... 41 Forskel i procent... 42 Ændring i procent...

Læs mere

Lektion 1 Grundliggende regning

Lektion 1 Grundliggende regning Lektion 1 Grundliggende regning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Plus, minus, gange og division - brug af regnemaskine... Talsystemets opbygning - afrunding af tal... Store tal og negative tal...

Læs mere

Årsplan. 1. klasse. Bageriet marked. Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle

Årsplan. 1. klasse. Bageriet marked. Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle Årsplan 1. klasse Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle Bageriet Loppearabere marked ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning, basis ISBN: 978-87-92488-01-5 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

= 1. Og hvis du spiser 100% af lagkagen, betyder det, at du spiser 1 - altså det hele. procenten det hele delen. 5% af 240 er 12

= 1. Og hvis du spiser 100% af lagkagen, betyder det, at du spiser 1 - altså det hele. procenten det hele delen. 5% af 240 er 12 Procent betyder hundrededele (pro cent pr. hundrede) Når der altså står %, betyder det hundrededele, som jo skrives Derfor er... % hundrededel 0% 0 hundrededele % hundrededele 50% 50 hundrededele 75% 75

Læs mere

Kapitel 5 Renter og potenser

Kapitel 5 Renter og potenser Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) Renter og potenser Når en variabel ændrer værdi, kan man spørge, hvor stor ændringen er. Her er to måder at angive ændringens størrelse. Hvis man vejer 95

Læs mere

Grundlæggende færdigheder

Grundlæggende færdigheder Regnetest A: Grundlæggende færdigheder Træn og Test Niveau: 7. klasse Uden brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

Lektion 5 Procentregning

Lektion 5 Procentregning Lektion 5 Procentregning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Find et antal procent af Procent, brøk og decimaltal Hvor mange procent udgør..? Find det hele Promille Moms Ændring i procent Forskel i

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring Hovedemne 1: Talsystemet og at gange kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal udføre beregninger med de

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

og til summer af stambrøker. Bemærk: De enkelte brøker kan opskrives på flere måder som summer af stambrøker.

og til summer af stambrøker. Bemærk: De enkelte brøker kan opskrives på flere måder som summer af stambrøker. Hvad er en brøk? Når vi taler om brøker i dette projekt, mener vi tal på formen a, hvor a og b er hele tal (og b b 0 ), fx 2,, 3 og 3 7 13 1. Øvelse 1 Hvordan vil du forklare, hvad 7 er? Brøker har været

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter uden regnemaskine...2 De fire regnearter nu må du godt bruge regnemaskine...5 10-tals-systemet...7 Decimaler og brøker...9 Store tal...1 Gange

Læs mere

brikkerne til regning & matematik potenstal og præfikser Demo trin 1 preben bernitt

brikkerne til regning & matematik potenstal og præfikser Demo trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenstal og præfikser trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenser og præfikser, trin 1 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Mondiso matematik for 1. til 3. klasse

Mondiso matematik for 1. til 3. klasse Mondiso matematik for 1. til 3. klasse Programmet henvender sig til elever i indskoling. Det kan også benyttes af børn på højere klassetrin, som har behov for at få genopfrisket det grundlæggende i matematikken.

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

forhold og procent trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

forhold og procent trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent, trin 1 ISBN: 978-87-92488-02-2 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK Lærer: SS Forord til faget i klassen Vi vil i matematik arbejde differentieret i hovedemnerne geometri, statistik og sandsynlighed samt tal og algebra. Vi vil i 5. kl. dagligt arbejde med matematisk kommunikation

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Lekion 4 Brøker og forholdstal

Lekion 4 Brøker og forholdstal Lekion Brøker og forholdstal Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Hvad er brøker... Forlænge og forkorte brøker... Udtage brøkdele... Uægte brøker og blandede tal... Brøker og decimaltal... Regning

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

FlexMatematik B. Introduktion

FlexMatematik B. Introduktion Introduktion TI-89 er fra start indstillet til at åbne skrivebordet med de forskellige applikationer, når man taster. Almindelige regneoperationer foregår på hovedskærmen som fås ved at vælge applikationen

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver Procentregning Find et antal procent af...55 Procent brøk og decimaltal...58 Hvor mange procent udgør?...60 Find det hele...6 Promille...64 Moms...65 Blandede opgaver...66 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen,

Læs mere

Regning med enheder. Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17. Regning med enheder Side 10

Regning med enheder. Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17. Regning med enheder Side 10 Regning med enheder Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17 Regning med enheder Side 10 Måleenheder Du skal kende de vigtigste måleenheder for vægt, rumfang og længde. Vægt

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

Paradigmer til faget Matematik, modul 1

Paradigmer til faget Matematik, modul 1 Paradigmer til faget Matematik, modul 1 Fag Matematik modul 1 Fagets formål Formålet med undervisningen i matematik er at styrke de studerendes matematiske kompetencer ud fra de forudsætninger, de har.

Læs mere

Tema 1: Køb og salg. Facitliste til MEDIEBOG FVU 2 Side 1 af 8. FORLAG MALLING BECK Revideret 30/10-2002 www.fvumatematik.mb.dk

Tema 1: Køb og salg. Facitliste til MEDIEBOG FVU 2 Side 1 af 8. FORLAG MALLING BECK Revideret 30/10-2002 www.fvumatematik.mb.dk Facitliste til MEDIEBOG FVU 2 Side 1 af 8 Tema 1: Køb og salg opgave 1.1A 89,90 (90,00) opgave 1.2A 65,90 (66,00) opgave 1.3A 65,90 (66,00) opgave 1.4A 127,80 (127,75) opgave 1.5A 81,95 (82,00) opgave

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing 10 Skitur til Østrig Faglige mål Kapitlet Skitur til Østrig tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Budget og opsparing: kunne udarbejde budget og regnskab, kende forskel på de to begreber samt vide

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Basisblokke addition Programmet viser enere, 10-bunker, 100- bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen.

Basisblokke addition Programmet viser enere, 10-bunker, 100- bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen. Basisblokke addition bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen. Basisblokke - decimaltal bunker osv. Det kan desuden vise decimaler og dermed give eleven visuel støtte

Læs mere

Matematik. på AVU. Eksempler til niveau G, F, E og D. Niels Jørgen Andreasen

Matematik. på AVU. Eksempler til niveau G, F, E og D. Niels Jørgen Andreasen Matematik på AVU Eksempler til niveau G, F, E og D Niels Jørgen Andreasen Om brug af denne eksempelsamling Matematik-niveauerne på Almen Voksenuddannelse hedder nu Basis, G og FED. Indtil sommeren 009

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk Gennemgang af lommeregner Sprøjtestøbning 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Henvisning til hjælpemidler: Grunduddannelse

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

Træningsopgaver til Matematik F. Procentregning

Træningsopgaver til Matematik F. Procentregning Procentregning Find et antal procent af...... 2 Procent, brøk og decimaltal... 3 Hvor mange procent udgør... 4 Find det hele... 5 Promille... 6 Moms... 7 Ændringer og forskelle i procent... 8 Procent og

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

Talsystemer I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000. Hvad betyder halvanden??. Kan man også sige Halvtredie???

Talsystemer I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000. Hvad betyder halvanden??. Kan man også sige Halvtredie??? Romertal. Hvordan var de struktureret?? Systematisk?? I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000 Regler: Hvis et lille tal skrives foran et stort tal trækkes tallet fra: IV = 5-1 = 4 Hvis et lille tal skrives

Læs mere

2 Brøker, decimaltal og procent

2 Brøker, decimaltal og procent 2 Brøker, decimaltal og procent Faglige mål Kapitlet Brøker, decimaltal og procent tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Brøker: kunne opstille brøker efter størrelse samt finde det antal af en helhed,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Bestil venligst på www.forlagetdelta.dk. Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Bestil venligst på www.forlagetdelta.dk. Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. Bestil venligst på www.forlagetdelta.dk Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. Forord REMA 3b er en del af forlagets REMA - serie, som nu er fuldt udbygget til 10. kl. I REMA 3b anvendes tallene

Læs mere

Mobiltelefoner og matematik

Mobiltelefoner og matematik Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger.

Læs mere

IK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN. Regnehæfte Elektronik

IK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN. Regnehæfte Elektronik IK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN Regnehæfte Elektronik www.if.dk Regnehæfte Elektronik Forord Redaktør Hagen Jørgensen År 2004 Best. nr. Erhvervsskolernes Forlag Munkehatten 28

Læs mere

brikkerne til regning & matematik benævnelser basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik benævnelser basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik benævnelser basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik benævnelser basis+g ISBN: 978-87-92488-03-9 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

matematik grundbog trin 1 preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1

matematik grundbog trin 1 preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1 33 matematik grundbog trin 1 preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1 matematik grundbog trin 1 ISBN: 978-87-92488-28-2 1. udgave som E-bog 2006 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

Lektion 5 Procentregning

Lektion 5 Procentregning Lektion 5 Procentregning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Find et antal procent af Procent, brøk og decimaltal Hvor mange procent udgør.? Find det hele Promille Moms Ændring i procent Forskel i

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Portionsstørrelser, hvad har du behov for? G DA og go morgenmad

Portionsstørrelser, hvad har du behov for? G DA og go morgenmad Portionsstørrelser, hvad har du behov for? G DA og go morgenmad # 1 Det er ikke kun, hvad du spiser, men også hvor meget du spiser, og hvor tit, der har betydning for, hvor sund du bliver. For eksempel

Læs mere

brikkerne til regning & matematik forhold og procent basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik forhold og procent basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent, basis+g 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Kombinatorik og Sandsynlighedsregning

Kombinatorik og Sandsynlighedsregning Kombinatorik Teori del 1 Kombinatorik er en metode til at tælle muligheder på. Man kan f.eks. inden for valg til en bestyrelse eller et fodboldhold, kodning af en lås, valg af pinkode eller telefonnummer,

Læs mere

Matematik Test 6. 6.1. Talskrivning: 6.2 Sandt eller falskt udsagn. 30 mm = 3 cm 500 m = 5 km 3 ton = 300 Kg. 4 dm > 80 mm 3000 m < 3 km 2 cm > 10 mm

Matematik Test 6. 6.1. Talskrivning: 6.2 Sandt eller falskt udsagn. 30 mm = 3 cm 500 m = 5 km 3 ton = 300 Kg. 4 dm > 80 mm 3000 m < 3 km 2 cm > 10 mm 1 Denne PDF fil består af 1. Evalueringstest ( side 1-5) 2. Elevstatusark (side 6) 3. Eksempler på henvisningsopgaver (s. 7-12 ) - vist med fed/kursiv skrift på statusarket. Matematik Test 6 Navn: Klasse

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE...

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... 8 FORDELE HOS PROMOTERS... 9 JOB HOS PROMOTERS... 10 Page 3 of

Læs mere

Brøker og forholdstal

Brøker og forholdstal Brøker og forholdstal Hvad er brøker... Forlænge og forkorte... Udtage brøkdele... Forholdstal... Uægte brøker og blandede tal... Brøker og decimaltal... Regning med brøker plus og minus... Regning med

Læs mere

INDSAMLING.nu Q U I C K G U I D E. Udviklet og hostet af CashBox. SMS-beskeder er sponsoreret af Text Reactor

INDSAMLING.nu Q U I C K G U I D E. Udviklet og hostet af CashBox. SMS-beskeder er sponsoreret af Text Reactor INDSAMLING.nu Q U I C K G U I D E Udviklet og hostet af CashBox SMS-beskeder er sponsoreret af Text Reactor Tak fordi du valgte at bruge INDSAMLING.nu til at administrere din indsamling. Du har lige logget

Læs mere

Sundhedskonsulenterne

Sundhedskonsulenterne Sundhedskonsulenterne Opgaven I Faaborg kommune sidder et udvalg af lokalpolitikere og embedsmænd og arbejder på at finde sund og billig skolemad til alle elever i den nye Faaborg-Midtfyns kommune. Projektet

Læs mere

FAGLIG REGNING Pharmakon, farmakonomuddannelsen september 2007

FAGLIG REGNING Pharmakon, farmakonomuddannelsen september 2007 FAGLIG REGNING Pharmakon, farmakonomuddannelsen september 2007 Indholdsfortegnelse Side De fire regningsarter... 3 Flerleddede størrelser... 5 Talbehandling... 8 Forholdsregning... 10 Procentregning...

Læs mere

brikkerne til regning & matematik procent F+E+D preben bernitt

brikkerne til regning & matematik procent F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik procent F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent F+E+D ISBN: 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun tilladt

Læs mere

Bilag 6. Brug af skriftsprog i hverdagen

Bilag 6. Brug af skriftsprog i hverdagen Bilag 6 Brug af skriftsprog i hverdagen Udviklet til FVU af Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm Undervisningsministeriet 2001 Brug af skriftsprog i hverdagen Et materiale til brug for afdækning af FVU-deltageres

Læs mere

Kik på børnene - råd fra diætisten

Kik på børnene - råd fra diætisten Kik på børnene - råd fra diætisten Tynde børn må godt få en kakaomælk, men drenge, der tonser rundt, kan ikke klare sig med en halv kiwi til mellemmåltid Af Kim Haagen Andersen Hun har hjulpet 10 overvægtige

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Evaluering af matematik 0. klasse

Evaluering af matematik 0. klasse Evaluering af matematik 0. klasse Undervisningsplan Emne: Af jord er du kommet Tema: Hedens dyr og planter Opstart: August 2013 Lyngen er et pragtfuld tæppe skrev H. C. Andersen efter han i 1860 var på

Læs mere

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Hvad er læsning: Læsning er sprog. At læse, er ikke bare det at kunne læse en tekst flydende uden at lave fejl og uden at køre fast. Det er samtidig et

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Tid og hastighed. Tid...15 Hastighed...19 Blandede opgaver...20. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver

Tid og hastighed. Tid...15 Hastighed...19 Blandede opgaver...20. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver Tid og hastighed Tid...15 Hastighed...19 Blandede opgaver...20 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 2,2 - tid og hastighed Side 14 Tid 1: Omregn til sekunder: a: 2 min.

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

brøker trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

brøker trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik brøker trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik brøker, trin 1 ISBN: 978-87-92488-04-6 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

INDHOLDSPLAN Temauge 6-2015 Minisamfund

INDHOLDSPLAN Temauge 6-2015 Minisamfund INDHOLDSPLAN Temauge 6-2015 Minisamfund Indholdsplan Temauge 6-2015: Minisamfund Side 1 af 5 Overordnet omkring arbejdskendskab og samfundsfag i temaugen Undervisningen i temaugen tager udgangspunkt i

Læs mere

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen Lærervejledning Træn matematik på computer Materialet består af 31 selvrettende emner til brug i matematikundervisningen i overbygningen. De fleste emner består af 3 sider med stigende sværhedsgrad. I

Læs mere

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Middelværdi for grupperede observationer... Summeret frekvens og sumkurver... Indekstal... Lektion 9s Side 1 Grupperede observationer Hvis man stiller et spørgsmål,

Læs mere

IZAK9 lærervejledning

IZAK9 lærervejledning IZAK9 lærervejledning Immersive learning by Copyright Qubizm Ltd. 2014 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Øvelser og organisering... 3 Hvordan er opgaverne udformet?... 4 Opgaveguide Videofilm på

Læs mere