<sættes i de tre kasser nederst> Leder: Man flygter ikke for sjov klasse: Øvelser til samfundsfag, historie, geografi, dansk og filmkundskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "<sættes i de tre kasser nederst> Leder: Man flygter ikke for sjov. 7.-10. klasse: Øvelser til samfundsfag, historie, geografi, dansk og filmkundskab"

Transkript

1 Nyhedsbrev Global Undervisning 11. årgang <NB! Dette nummer er en udvidet udgave på 20 sider, skal trykkes på samme papirkvalitet og 4-farvet som nr. 29 om Mellemøsten > <forside > <ill. skal findes på fx Polfoto. NB: BG har kontaktet Torben Ulrik Nissen for evt. fotos> Nyhedsbrev Global Undervisning 11. årgang Tema: HVAD ER EN FLYGTNING? og årsager til flugt <bjælke nederst> METODER, IDEER OG UNDERVISNINGSMATERIALER TIL GRUNDSKOLELÆRERE <sættes i de tre kasser nederst> Leder: Man flygter ikke for sjov Øvelser til samfundsfag, historie, geografi, dansk og filmkundskab Fælles Mål, materialer og links Tema: Hvad er en flygtning? og årsager til flugt M e t o d e r, i d e e r o g u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e r t i l g r u n d s k o l e l æ r e r e Leder: Man flygter ikke for sjov Øvelser til samfundsfag, historie, geografi, dansk og filmkundskab Fælles Mål, materialer og links

2 Introduktion Indhold INTRODUKTION Man flygter ikke for sjov UNDERVISNINGSIDEER Hvad er en flygtning? Flip-flap: Hvad ved du om flygtninge? Flygtningefilm film om flygtninge Flygtninge af kød og blod Rollespil om flygtninge Fælles Mål MATERIALER OG LINKS NYHEDER Kære underviser Global Undervisning har til formål at give undervisere i grundskolen gode og inspirerende ideer til globale og interkulturelle temaer og dimensioner. Dette temanummer om flygtninge og årsager til flugt er et tværgående emne med aktivitetsforslag til samfundsfag, historie, geografi, dansk og filmkundskab på klassetrin. På side 15 finder uddrag fra Fælles Mål for disse fag. Men hvorfor undervise om flygtninge? Målet med temanummeret er at præsentere pædagogiske indgange og værktøjer til at arbejde med et højaktuelt emne i skolen for bl.a. at give eleverne en nuanceret viden og indsigt i, hvorfor mennesker bliver flygtninge, og at nuancere elevernes billeder af flygtninge- og indvandrerdebatten, som der står på siden overfor. Med venlig hilsen Redaktionen Global Undervisning nr. 30, juni 2007 Metoder, ideer og undervisningsmaterialer til grundskolelærere Geografforlaget 2007 ISSN oplag, 1. udgave: eks. Redaktion: Ellen Farr, Karen Andersen, Bettina Gram (red.), Korrektur: Käthe Hauch Undervisningsideer i dette nummer: Lærer Torben Blankholm, Torben. Øvelsen side er beskrevet af lærer Trine Bloch, her i en forkortet og let tilpasset udgave af originalen på (se side 12 øverst). Det omtalte Barsebäckspillet (egl. Den omvendte verden ) er af Carsten Skjoldborg. Layout: Peter Fallesen, Tryk: Handy Print a/s Forsidefoto: Anna Kåri, Fotos: Side 11: Peter Fallesen, alle øvrige fotos: Anna Kåri Henvendelser til redaktionen: Adresseændring: Geografforlaget Filosofgangen 24, 1. sal 5000 Odense C Tlf.: Man flygter ikke for sjov Af Ellen Farr, uddannelseskonsulent De fleste mennesker foretrækker at leve i det samfund og den kultur, de vokser op i. Men når mennesker drives på flugt fra deres land, er det ikke lige meget, hvorfor de flygter, eller hvor i verden de flygter hen. Den modtagelse, de får, afhænger meget af, om de kommer til et fattigt land i nærområdet af konflikten som det er tilfældet for over 90 procent af verdens omkring 36 millioner flygtninge eller til et rigt land. Mennesker, der alene er flygtet på grund af fx naturkatastrofer, fattigdom eller sult, anerkendes ikke som flygtninge. Men deres grunde til at flygte kan være lige så tungtvejende som rigtige flygtninges, fx ønsket om overlevelse og en bedre fremtid for dem selv og deres børn. Definition af en flygtning Flygtningekonventionen definerer en flygtning som en, der har forladt sit land på grund af forfølgelse. En flygtning risikerer at miste livet, blive fængslet, tortureret eller få krænket sine menneskerettigheder på andre måder i hjemlandet. En flygtning er derfor en person, der forfølges på grund af race, religion, nationalitet, politiske anskuelser eller tilhørsforhold til en særlig social gruppe. Konflikt og krigshandlinger mellem etniske, nationale, religiøse grupper og mellem militær og oprørsgrupper skaber størstedelen af verdens flygtninge. Ændringer i landes magtforhold skaber ofte nye flygtningegrupper. Vi har et ansvar Man flygter ikke for sjov eller uden alvorlige overvejelser. Man forlader familie, venner, ejendom og tryghed, og ofte ankommer flygtninge hertil efter at have levet under forfærdelige forhold. Mange har været udsat for tortur, voldelige overgreb eller lider under langvarige krigstraumer. Det er vigtigt, at vi forstår, at vi har et ansvar over for ulykkelige forhold i verden, og at vi bør tage en del af ansvaret på os for at sikre disse mennesker en fremtid. Hvert år dukker ca. 300 uledsagede børn og unge op som flygtninge i Danmark. Uden familie eller nærmere pårørende sendes de af sted og fremstår ofte meget sårbare og med svære tab bag sig. Det er oplagt i en undervisningssituation at tage udgangspunkt i denne gruppe for at skabe indsigt, identifikation og empati. Der er 36 mio. flygtninge i verden ca. 24 mio. af dem er flygtninge i deres eget land, og ca. 12 mio. flygtninge har krydset en grænse til et andet land. Over 90% af verdens flygtninge opholder sig i såkaldte nærområder og over halvdelen af alle flygtninge befinder sig inden for grænserne af deres eget hjemland. Disse flygtninge kaldes for internt fordrevne. Deres situation og behov for beskyttelse ligner ofte flygtninges, men de er ofte meget svære at hjælpe, som fx i Darfur i Sudan. Flygtningene her er fra en lejr i Den Demokratiske Republik Congo. Derfor undervisning om flygtninge Hvorfor skal skolen beskæftige sig med emnet flygtninge og flugt? For at give eleverne en nuanceret viden og indsigt i hvor for mennesker bliver flygtninge. For at øge elevernes viden om børns og unges rettigheder og de forhold, nogle børn lever under, og som er årsag til at mennesker flygter. For at nuancere elevernes billeder af flygtninge- og indvandrerdebatten. For at give eleverne mulighed for at kunne engagere sig og identificere sig med mennesker fra andre lande og handle ansvarligt og solidarisk. God fornøjelse med materialet! Udgivet med støtte fra Danida

3 Undervisningsideer Hvad er en flygtning? Den følgende samtale kunne have fundet sted i næsten ethvert dansk klasselokale i overbygningen. Den illustrerer, at det ikke er let at vide, hvad der er værd at vide eller nødvendigt at vide. Samtalen illustrerer også, at det er nødvendigt at undre sig og undersøge, hvordan tingene forholder sig, og lære det relevante fagsprog og de tilhørende begreber. Ordene er af Torben Blankholm, som står bag alle øvelser i dette nummer af Global Undervisning på nær Rollespil om flygtninge side Danmark modtager 500 kvoteflygtninge pr. år. En kvoteflygtning er en flygtning, som på forhånd er godkendt af FN s Flygtningehøjkommissariat, UNHCR. Det er ofte flygtninge, der opholder sig i flygtningelejre uden udsigt til at vende hjem. Kvoteflygtninge udvælges af Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtningehjælp. De får rejsen betalt af den danske stat og skal ikke søge om asyl, når de kommer til Danmark. Pr. 1. januar 2006 var der udenlandske statsborgere i Danmark, som kom fra flygtningelande. Flygtninge og slægtninge til flygtninge udgør knap 30% af alle udenlandske statsborgere i Danmark. Danmark tager i dag imod et meget lille antal flygtninge om året: flygtninge i 2005, halvdelen af antallet i år På billedet ses et brudepar, som er roma-flygtninge fra Kosovo. De bor i en flygtningelejr i det nordlige Kosovo. En samtale En flygtning! Det er en, som er på flugt, svarede Louise, da jeg spurgte. Det lyder umiddelbart som et godt og logisk svar. Det kan underbygges og begrundes. Alligevel var jeg ikke tilfreds med svaret. Jeg tænkte på, at jeg gerne ville have den officielle danske betydning af ordet flygtning og så er Louises svar noget mangelfuldt. En flygtning er derfor en person, der forfølges på grund af race, religion, nationalitet, politiske anskuelser eller tilhørsforhold til en særlig social gruppe. (Læs mere i Ellen Farrs introduktion til dette nyhedsbrev). Men hvad så med krig? spørger Louise. Er man ikke flygtning, hvis man flygter fra sit hjem på grund af en krig? Det kommer an på, hvad du mener med krig, hører jeg mig selv sige. Hvis det er en intern væbnet konflikt mellem religiøse grupper, med etnisk udrensning som mål, så er svaret ja hvis de altså vinder og kan gennemføre deres politiske mål. Hvis der bare er opstand, er svaret nej på samme måde, hvis det er en krig mellem to lande Få styr på emnet Der er forskellige afgrænsninger af emnet, som kan være en ide at tage op afhængig af klassetrin: Hvad er forskellene mellem flygtninge og indvandrere? Hvad er forskellen mellem fattigdomsflygtninge og krigsflygtninge? Hvad er forskellen mellem kvoteflygtninge og politiske flygtninge? Hvad er forskellen mellem Louise orker ikke at høre mere: Jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke bare er flygtning, hvis man er på flugt. Det kan man også godt sige, men hvis man ønsker at få asyl i et land, er det afgørende, at man kan opfylde den officielle definition af ordet flygtning altså at man er forfulgt i sit hjemland. internt fordrevne flygtninge og flygtninge, der krydser grænser? Hvad er forskellen mellem at være flygtning i et nærområde eller at komme til et helt andet kontinent og et helt andet kultursamfund? Hvorfor findes der et stigende antal børneflygtninge?

4 Kopiside: Lav en flip-flapper Flip-flap: Hvad ved du om flygtninge? For at konfrontere eleverne med deres viden eller måske manglende viden om temaet flygtninge og for at spore dem ind på emnet kan man bruge flip-flappen: Hvad ved du om Formål: Eleverne skal kende begreber som flygtninge, asyl, internt fordrevne m.fl. for at blive klædt på til at arbejde med temaet. Fag: Samfundsfag og historie Lav en flip-flapper Eleverne kan lave en flip-flapper hver og prøve den på sig selv nogle gange, se skabelonen side 7. Derefter kan de prøve den på hinanden og som hjemmearbejde få til opgave at afprøve familiens viden ved fx middagsbordet. Der er flere måder at bruge flip-flappen på. Den kan bruges til at generere spørgsmål, som folk skal svare på, eller til at generere spørgsmål, som folk gerne vil høre svaret på. Eleverne kan sikkert selv finde på andre regler. Eleverne skal kunne svare på alle otte spørgsmål på flip-flappen, når aktiviteten er slut. flygtninge? på side 7. Her er otte eksakte spørgsmål og svar om ord og begreber, der er nødvendige at kende, hvis man vil tale om eller arbejde med et emne om flygtninge. De otte spørgsmål 1. Hvad er en flygtning? 2. Hvad er en kvoteflygtning? 3. Hvad er en spontan asylansøger? 4. Hvad er et uledsaget flygtningebarn? 5. Hvad betyder internt fordrevne? 6. Hvad betyder asyl? 7. Hvad vil det sige at få beskyttelsesstatus? 8. Hvor mange flygtninge er der i verden? Test: Hvad ved du nu om flygtninge? Når klassen har arbejdet med flip-flappen, skulle eleverne være blevet sporet ind på emnet. Man kan lave en lille test, for at se hvor mange af de otte spørgsmål eleverne nu kan svare på. Spred bordene, og fordel eleverne, så der er mindst mulig chance for at kunne se hos hinanden. Læs spørgsmålene op, og lad eleverne skrive svarene på et stykke papir. Byt svar med sidemanden, de korrekte svar læses op, og svarprocenten beregnes det kan de fleste sikkert gøre i hovedet, da det er brøkdele, som eleverne forventes at kunne omsætte til procent i hovedet. Hvad ved klassen om flygtninge? Inden man går videre med at undervise om flygtninge, kan det være formålstjenligt at undersøge, hvad eleverne i forvejen ved om flygtninge: Hver elev sidder for sig selv i fem minutter. De fem minutter bruges til at tænke sig om og skrive mindst ti ting ned om flygt- ninge. To og to læser eleverne listerne op for hinanden og laver en ny fælles liste over de ti vigtigste/bedste/positive ting om flygtninge. To par går sammen, læser listerne op for hinanden og formulerer mellem ti og 15 sætninger om flygtninge. Sætningerne skrives med tusser på flipoverpapir, så de kan læses på afstand. Grupperne fremlægger for hele klassen. Sådan bruges flip-flappen Hold din flip-flapper lukket med en tommel og/eller en pegefinger i hvert af de fire rum. Testpersonen peger på en af de fire flapper: 1) Hvad 2) ved du 3) om 4) flygtninge? Du staver til ordet/ordene og åbner flip-flappen skiftevis til hver side for hvert bogstav du siger. Testpersonen vælger et tal. Du tæller mens du åbner flip-flappen skiftevis til hver side for hvert tal, du siger. Testpersonen vælger et spørgsmål, som han/hun vil svare på eller et spørgsmål han/hun gerne vil kende svaret på. Hvad 5. Hvad er internt fordrevne? En der har forladt sit land pga. forfølgelse. Årsagen kan være race, religion, nationalitet, politiske meninger elle seksualitet. 1. Hvad er en flygtning? ved du Foldevejledning Hvad er en spontan asylansøger? Mennesker, som er på flugt i deres eget land. Halvdelen af verdens flygtninge er internt fordrevne. 2. Hvad er en kvoteflygtning? Klip flip-flappen ud. Læg kvadratet med bagsiden op. Fold langs den ene diagonal, og fold langs den anden diagonal. En flygtning, som selv finder til Danmark for at søge asyl. En flygtning, som på forhånd er godkendt af FN s Flygtningehøjkommissariat Et barn, som er på flugt alene uden forældre eller andre voksne slægtninge. opholder sig i nabolande. Omkring 36 mio. ca. 24 mio. er internt fordrevne, og ca.12 mio. Fold hjørnerne ind til midten af papiret til det kryds, de to diagonaler lavede. Vend bunden i vejret på figuren. Fold igen hjørnerne ind til midten Hvad er et uledsaget flygtningebarn? At man får asyl, selv om man ikke er forfulgt men måske vil blive det, hvis man vender hjem. 8. Hvor mange flygtninge er der i verden? flygtninge Tilflugtssted 6. Hvad betyder asyl? 7. Hvad betyder beskyttelsesstatus? om Nu skal der lidt fingerfærdighed til at gøre flip-flappen færdig. Det hjælper at folde den ind og ud et par gange både på tværs og diagonalt. Og så måske at få lidt hjælp fra en, som ved hvordan.

5 Undervisningsideer Flygtningefilm film om flygtninge Lirija og hendes fætter er flygtninge i en lejr for internt fordrevne romaer i det nordlige Kosovo. Til emnet om Flygtninge foreligger der mange gode film og tv-klip. Mange af dem har et tilhørende undervisningsmateriale med lærervejledning og elevopgaver. Film taler til unge på en direkte måde. De skaber opmærksomhed og interesse. Film viser billeder, som fremkalder følelser og formidler viden. Her har vi valgt at pege på tre dokumentarfilm, hvortil der er udarbejdet lærervejledning med tilhørende opgaver og aktiviteter. Se flere forslag til film under Materialer og links bagest i dette hefte. Formål: Klassen får en fælles referenceramme til flygtningenes verden i den kontekst og med den målsætning, man som lærer ønsker at behandle flygtningebegrebet. Når filmene efterbehandles, bearbejdes og perspektiveres, kan man accentuere forløbets målsætning gennem opgaver og aktiviteter. Fag: Dansk, samfundsfag, historie, geografi og filmkundskab Dokumentarfilmstrilogien Krigens børn af Lizzi Weischenfeldt Tre dokumentarfilm om børn, der drives på flugt af krigen i det tidligere Jugoslavien en krig, der i Bosnien, Kroatien og Serbien indbefatter etnisk udrensning og folkedrab. Begrebet etnisk udrensning er opstået blandt den serbiske militære og politiske top og er siden gledet ind i almindelig sprogbrug. 1. Som fugle i bur 1994, 45 min. Vi møder de to børn: Ivana og Dalibor. De er hver for sig endt i en midlertidig flygtningelejr i Kroatien efter tre år med krig og rædsler. Ivana har mistet sine forældre og søskende på nær sin storebror Alen. Familiens hus blev ramt af en bombe, og Ivana er den eneste overlevende. Dalibor har levet på et børnehjem det meste af sit liv og har på grund af krigen mistet kontakten til sine forældre moren er kroat, og faren serber. I filmen følger man de to børn i dagliglivet i lejren og hører om deres tanker og drømme. 2. Krig er ikke for børn 1996, 41 min. Vi møder Dalibor, som er blevet forenet med sin søster Daliborka og nu bor på et hjem for krigens børn i en lille by, hvor befolkningen ikke er helt trygge ved de nye indbyggere. Filmen fortæller om børnenes forsøg på at skabe sig en nogenlunde normal tilværelse som internt fordrevne og deres drøm om at finde ud af, hvad der er sket med deres far, og måske blive genforenet med ham en drøm som filmholdet arbejder med på at opfylde. 3. En fremmed fugl 2000, 50 min. Om Ivana og hendes bror Alen, som bliver adopteret af en familie i flygtningelejren i Bosnien og derved opnår at komme med dem til London, hvor de får asyl. Filmen fortæller om Ivans kamp for at blive accepteret af sine nye kammerater og at skabe sig en identitet. Hun er oppe mod hårde odds: Ivana lider af posttraumatisk stresssyndrom, hun skal forholde sig til at leve i et nyt land med en ny kultur og nye skikke, hendes bror Alen kommer ud i problemer, og hendes indre følelsesliv er kaotisk, både fordi hun må forholde sig til at være adoptivbarn, og fordi hun står midt i sin pubertet. MATERIALER Krigens børn De tre dokumentarfilm af Lizzi Weischenfeldt er en del af en filmpakke med i alt 6 film + undervisningsmateriale. Pakken er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Filminstitut (DFI) og Dansk Røde Kors. Filmene findes som VHS og DVD. Pakken kan købes hos Dansk Filminstitut, tlf , dk eller på Pris inkl. moms og forsendelse: kr. Se også undervisningsmaterialerne på Dansk Røde Kors' hjemmeside: under temaet Børn i krig. Ved at gå ind på Lærerværelset og søge på filmenes titel får du mulighed for at downloade et omfattende undervisnings- og faktamateriale om filmene. Find flere materialer bagest i heftet.

6 Undervisningsideer Undervisningsideer Flygtninge af kød og blod I et undervisningsforløb om flygtninge er det oplagt at inddrage aviser, blade, tv, radio og nettet. Der er for det meste gode aktuelle sager, som kan bruges som udgangspunkt for samtale og debat i klassen og som vidensbank om emnet. Men disse Formål: Eleverne får sat ansigter på flygtninge for at få indsigt og at skabe identifikation og empati med henblik på at kvalificere en diskussion og snak i klassen om emnet. Fag: Samfundsfag, historie, geografi, dansk og filmkundskab 1. Billedopgave Lad i dansk eleverne gå på jagt i aviser, blade, fotobøger samt Polfoto og andre billedsamlinger på internettet. Hver elev skal finde mindst ti fotografier om eller med flygtninge. Derefter skal de udvælge de tre bedste billeder og finde et ord, der udtrykker følelsen i billedet. Billederne monteres på sort papir og hænges på opslagstavlen. Billederne kan bruges som udgangspunkt for en stil. Hver elev Billeder af flygtninge vælger et billede og skriver en stil ud fra følgende oplæg: Forestil dig, at du er en af personerne på billedet. Fortæl historien om det, der skete den dag. Det man ser på billedet, skal udgøre en vigtig del af handlingen i din historie. Stilen skal layoutes æstetisk og monteres sammen med billedet, på et stykke papir. Pressefotografier af flygtninge i ordets bredeste forstand kan man finde dagligt i aviser og blade eller på fotoudstillinger. Mange af de bedste bliver samlet og udgivet i fotobøger og kataloger. Alle skoler i Danmark burde hvert eneste år mindst indkøbe Årets pressefoto, World Press Photo og Øjenvidner (se materialer bagest). På den måde ville man på skolen opbygge en visuel samtidshistorie, og man ville tilgodese elever med visuelle kompetencer og behov og ikke mindst ville man opbygge en billedsamling af meget høj kvalitet. Billederne vil kunne bruges af såvel lærere som elever til illustrative og analytiske formål. materialer er ikke pædagogisk tilrettelagt og kræver derfor, at læreren overvejer, hvad der skal til for at gøre dem anvendelige i skolesammenhæng. 2. Aktuelt og autentisk Den 14. januar 2007 kunne man i Politiken læse artiklen Starthjælp Vismand: Flygtninge holdes i fattig- Starthjælp Polfotos billedbase Alle skoler med UNI-login adgang til Skolernes Databaseservice og Skolekom har også adgang til Polfoto, der indeholder pressefotografier af en række anerkendte danske og udenlandske fotografer. Vis eleverne, hvordan de kommer ind til basen, og giv et par eksempler på, hvordan man søger hensigtsmæssigt i basen. Det er en professionelt anlagt billedbase, og det giver ikke altid det bedste resultat at skrive det første ord, som falder en ind. Tal eventuelt med skolebibliotekaren, som vil kunne vejlede om søgning. dom. Denne artikel kunne bruges som afsæt til at undersøge vilkår og regler for flygtninge i Danmark blandt andet om den meget omdiskuterede introduktionsydelse, der i daglig tale kaldes starthjælp. Artiklen findes i Avisdatabasen fra 2000 og frem i InfoMedia på skoda.emu.dk/. Hvis man søger på ord i tekst: flygtninge og starthjælp, får man godt 250 artikler fra de sidste ca. fem år hvoraf en del er gengangere. Sammen med eleverne kan man vælge de bedste artikler, som tømmes for faktuelle oplysninger, der kan ende med at være grundlaget for, at man i klassen debatterer vismandens påstand: Flygtninge fastholdes i fattigdom. Knap 5% af voksenbefolkningen i Danmark lever under EU s fattigdomsgrænse. Det er ca i alt, og af disse udgør flygtninge og indvandrere en stor gruppe. Årsagen er primært starthjælp, en særlig lav overførselsindkomst til indvandrere og flygtninge, der modtager ydelsen de første tre år, de opholder sig i Danmark. Starthjælpen lå i 2006 på mellem og kr., afhængig af civilstand og boligforhold. Forældre får et tillæg. Man må kun have ganske små indtægter ved siden af starthjælpen, større indtægter bliver modregnet, eller retten til starthjælp bortfalder helt. Kilde:

7 Rollespil om flygtninge Let me see your passports!, Quickly!, What s your name?, And your name?, Why are you fleeing?, Schh, someone s coming get down, Do you have any money? Vi befinder os i Filipsparken på Amager i København, hvor Amager Lilleskole er i fuld gang med Barsebäckspillet (egl. Den omvendte verden af Carsten Skjoldborg, findes udfoldet på > Idekatalog (pdf-fil)) og Flygtningespillet. Det er to rollespil, som er en del af et ugelangt undervisningsforløb om børns rettigheder og flygtninges situation. Herunder giver lærer Trine Bloch et indblik i, hvordan rollespillene fungerede i forløbet. Beskrivelsen gengives her i en sammenfattet og let tilpasset version, læs hele udgaven på Formål: At give eleverne en oplevelse af, at det langt fra er sikkert, at man kan få sine ønsker, behov og rettigheder opfyldt, når man som flygtning ankommer til et andet land. Fag: Samfundsfag, historie, geografi og dansk. Barsebäckspillet Eleverne har i deres egen klasse talt om rettigheder og opstillet deres egen liste over vigtige rettigheder. På den måde er børnene velforberedte til flygtningespillet. Elever bliver delt op i grupper på fem, som skal agere myndigheder og flygtninge. Flygtningegruppen skal diskutere, hvilke forhold de ønsker bevaret fra Rollespillet Unge på flugt deres hjemland, og hvilke forhold de kan acceptere og absolut ikke kan acceptere fra deres nye land. Myndighederne skal opstille deres forventninger og krav til flygtningene, for at de kan opnå asyl. Eleverne anvendte deres forkundskaber ommuslimske traditioner og kultur, da de fastlagde deres krav. Noget at tænke over Den efterfølgende samtale parterne imellem giver eleverne et tydeligt billede af, hvor svært det er som flygtning ikke at få sine egne behov og rettigheder opfyldt. Eleverne har alle valgt, at ankomstlandet skal være et muslimsk land, så myndighederne kræver bl.a., at kvinderne skal gå med tørklæde, og at der ikke må spises svinekød i landet. Eleverne kan for alvor få en oplevelse af, hvad det vil sige at være på flugt, ved at gennemføre Røde Kors rollespil Unge på flugt, hvor eleverne prøver at være flygtninge i et døgn. Rollespillet kan gennemføres med de ældste klasser i nærheden af de fleste skoler eller som indslag på en lejrskole. Kontakt Ungdommens Røde Kors, som gerne tager ud og hjælper en skole med at gennemføre Unge på flugt, eller kig på under Aktiviteter > Rollespil. Den afsluttende fælles debat på holdet gør det tydeligt, at alle eleverne har fået noget at tænke over. De har mærket, hvordan det er at skulle underkaste sig andre religioners krav og regler. Flygtningespillet De 190 elever på skolen er blevet fordelt på hold a 20 elever, som igen bliver delt i fire familier. De ældste elever skal agere forældre og tage vare på deres børn og informere dem undervejs. De yngste elever skal optræde som børn. Forældrene får besked på, at de undervejs vil møde myndigheder, som udelukkende taler engelsk. Årsager til flugt Hvert hold får en kort introduktion om årsager til, at mennesker ser sig nødsaget til at flygte. Hver familie får en beskrivelse af de enkelte familiemedlemmer og årsagen til, at de er på flugt: 1. Forfølgelse: Fx kurdiske flygtninge, der flygter, fordi de bliver forfulgt. 2. Politik: Politiske flygtninge, der flygter fordi de har forsøgt at gøre oprør mod deres lands diktator/styre og derfor er forfulgt at politiet. Marko er snart to måneder gammel og den yngste beboer på Hotel Lokve i Montenegro. Markos mor, Shurta, er ikke på ferie med sin søn. Hun bor her sammen med godt 100 andre serbiske flygtninge fra Kosovo, som hotellet har været hjem for i seks år. 3. Religion: Flygtninge, der er forfulgt pga. deres religion, fx shia-muslimerne, som i det sydlige Irak bliver forfulgt pga. deres tro. 4. Fattigdom: Flygtninge, der fx pga. krig har mistet alle deres ejendele, og som flygter fra fattigdommen. Spillet er i gang Personerne får nye navne, pas samt penge, og kvinderne får udleveret hovedtørklæder. Spillet består af en række hændelser: 1. Udrejsetilladelse Alle familierne har fundet på en opdigtet historie om, hvorfor de flygter, så der ikke opstår problemer, når de søger om udrejsetilladelse hos de ministerielle embedsmænd. 2. Menneskesmuglere Hver familie møder to menneskesmuglere, der står klædt i sort tøj og med elefanthuer over hovedet og virker dels meget ihærdige og dels meget urolige for, om der skal komme nogen. De tjekker papirer, pas, anviser en flugtrute på et kort og tager sig godt betalt. De beholder nogle af familiens papirer, siger at dem har I ikke behov for, hvis I bare skal på ferie. Her begynder familiernes opdigtede historie at smuldre, så de må improvisere. 3. Grænsevagt og lægetjek Videre møder familierne en grænsevagt, som tager flere penge og tjekker passene, inden familien kommer ind i Danmark, hvor der er læge- og psykologtjek. Hos lægen skal alle underkastes en fysisk test: armbøjninger og englehop. Hos psykologen bliver de stillet spørgsmål om deres nye land Danmark. 4. Flygtningenævnet Afslutningsvis medbringer de forskellige familier alle deres papirer og træder ind hos Flygtningenævnet. Nævnet skal nu afgøre, om familien kan opnå asyl. På forhånd er det besluttet, at det kun er de politiske flygtninge, der opnår asyl. Det er for at gøre afgørelsen så virkelighedsnær som muligt. Elevkommentarer Eleverne er stort set enige om, at spillet giver en god fornemmelse af følelsen af uvished, som opstår, når man flygter: Usikkerheden om, hvad der nu skal ske, og hvorfor man nogle gange må betale for forståelse og imødekommenhed. Eleverne stiller sig på den anden side meget uforstående over for, at det på forhånd er besluttet, hvem der opnår asyl: Ej hvor uretfærdigt, tænk hvis man var rejst hele denne vej uden at der blev lyttet til ens historie. Vi må prøve at få asyl i Sverige, for vi kan ikke rejse tilbage 12 13

8 Undervisningsideer Drengene forrest er fætre og bor i en stor lejr for internt fordrevne i Gulu i det nordlige Uganda. Fælles Mål Opgaver og aktiviteterne i dette nummer af Global Undervisning vil i særlig grad give mulighed for at tilrettelægge undervisningsforløb, der leder eleverne frem mod følgende områder af Fælles Mål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Trinmål for samfundsfag efter 9. klassetrin kende til Danmarks placering i Norden, EU, FN og NATO beskrive, hvordan det enkelte menneske indgår i forskellige grupper og fællesskaber give eksempler på, hvordan gruppetilhørsforhold danner grundlaget for det enkelte menneskes normer og værdier give eksempler på forskellige kulturmøder og tage udgangspunkt i de værdier, der ligger til grund for religioner og normer give forklaringer på nationalisme, herunder fremtrædelsesformer og historiske baggrunde give eksempler på, hvordan hverdagen i forskellige typer af samfund præges af globalisering. Trinmål for historie efter 9. klassetrin beskrive forhold mellem Danmark og andre områder af verden i lyset af kulturpåvirkning og kulturtransformation give eksempler på internationalt hjælpearbejde og de vanskeligheder, der er forbundet hermed give eksempler på nyhedsmediers vurderinger af aktuelle begivenheder og redegøre for, hvordan de er bundet til den tid, vi lever i tage stilling til pålideligheden af kildemateriale, bl.a. fra internettet give eksempler på begivenheder og samfundsforandringer, der kan forklares ud fra værdier og holdninger, som er fremherskende i en tidsepoke. Trinmål for geografi efter 9. klassetrin analysere og forklare, hvordan og hvorfor mennesker har bosat sig forskellige steder på jordkloden perspektivere forskellige kulturers levevis og værdier til værdier og normer i eget samfund forstå, hvordan grænsedragning, befolkningsminoriteter, adgang til vand og andre ressourcer kan være årsag til konflikter og politisk bestemte konfliktløsninger begrunde formodede forskellige levevilkår og problemstillinger i forskellige regioner ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler bruge kendskab til verdensdele, lande, byer m.m. i analysearbejde af kort og globus. Trinmål for dansk efter 9. klassetrin bruge talesproget forståeligt, klart og varieret i samtale, samarbejde og diskussion udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationssituation kende forskellige genrer og deres blandingsformer inden for fiktion og ikkefiktion gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer selvstændigt og i samspil med andre udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som mere komplekse produktioner i en form, der passer til situationen, samt i dramatisk form søge information på forskellige måder og i forskellige medier samt vælge den informationskilde, der er mest hensigtsmæssig. Slutmål for Filmkundskab samtale om film ud fra oplevelse og analyse gøre rede for væsentlige kendetegn ved fiktive og ikkefiktive genrer samt blandingsgenrer analysere og vurdere egne og andres film- og tv-produktioner vurdere film- og tv-produktioners betydning i samfundet

9 Materialer og links Materialer og links Materialer og links klasse Børn på flugt Af Britta Søndergaard og Maiken Skeem Børn på flugt er et undervisningshæfte om uledsagede flygtningebørn i Danmark. Hvorfor kommer de alene til Danmark? Hvor mange er de? Hvordan er det at være alene i et nyt land? 4 unge flygtninge fra Sri Lanka, Afghanistan, Kosovo og Somalia, som kom til Danmark som uledsagede flygtningebørn, fortæller om flugten, afskeden med familien, opholdet i et fremmed land og om savnet og deres drømme for fremtiden. Med fakta om de enkelte lande. Ud over hæftet findes hjemmesiden som indeholder tekster, billeder og en lærervejledning med forslag til forskellige elevopgaver. Red Barnet, sider, ill. 10 kr. (DC-nr ) UNG Dansk Institut for Internationale Studier, Afdelingen for holocaust og folkedrab, har lavet en omfattende hjemmeside om bl.a. folkedrabet i Exjugoslavien. Baggrundsoplysninger om krigen, landet og folkedrabet, ligesom der er en række videoklip med tilhørende lærervejledning. Stort afsnit om flygtninge. Lærervejledning kan downloades gratis. Migration Verdens vagabonder ZAPP nr. 3/2004 De venter på natten, den mexicanske familie på forsiden af dette nummer af ZAPP. I ly af mørket vil de forsøge at komme illegalt over grænsen til deres drømmes mål, USA. Ligesom 150 millioner andre mennesker i verden er de migranter: folk som bryder op hjemmefra med drømmen om at skabe sig et nyt liv. Fakta og undervisningsideer på: klik ind på ZAPP-lærervejledninger Mellemfolkeligt Samvirke, sider, ill. Kr. 25. Klassesæt: 15 stk. kr stk. kr Børn på flugt Bettina Gram og Gitte Pedersen Red. af Nils Hartmann Om at være barneflygtning i Danmark. Om hvordan situationen er og har været for nogle af de børn, der er kommet hertil. Med åbne arbejdsforslag. Med litteraturhenvisninger og internetadresser. Til klasse. Gyldendal Uddannelse, sider, ill. Kr. 188,75 (DC-nr ) klasse På grænsen unge i eksil Af Julie Kundby Petersen 15 portrætter af unge flygtninge, som bor i flygtningelejre, er bosat i Danmark eller er tilbage i hjemlandet. De fortæller om deres baggrund, om livet som flygtning og om deres fremtidshåb. Om forældre, venner og fjender. Om skole, fritid og arbejde. Dansk Flygtningehjælp, sider, ill. Gratis + forsendelse. Bestilles på tlf eller til (DC.nr. 32.6) Rejsen ud af mørket Af Adil Erdem Rejsen ud af mørket er titlen på et flermedialt materiale bestående af elevbog, lærerbog, hørespil og rollespil. Materialet tager fat i flygtningeproblematikken som den opleves i børnehøjde. Det er børn, der er på flugt, og der er flere forskellige måder at gribe emnet an på, så man kan tage hensyn til, at børn lærer forskelligt. Målgruppen er klasse, men dele af materialet kan sagtens bruges i ældre kasser, fx rollespillet. Elevbogen: Ahmed kan stadig se sin hund for sig, som den blev ved at løbe efter bilen, da han flygtede ud af Tyrkiet sammen med sin familie. Ahmed er en af de 12 flygtningebørn, der i denne bog fortæller deres vidt forskellige historier om deres flugt til Danmark. Men fælles for dem alle er, at de har brudt op fra det sted, de har levet hele deres liv, og forladt alle dem, de holdt af, i drømmen om at få et bedre liv i Danmark. Mellemfolkeligt Samvirke, sider, ill. 102 kr. Materialer fra Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjæps hjemmeside. Her findes bl.a. svar på de 25 mest stillede spørgsmål om flygtninge under Materialer > Online materialer > 25 spørgsmål og svar om flygtninge. Kan gratis downloades som pdf-fil. Under emnet Verdens flygtninge ligger fakta, baggrund og tal om flygtningelande i verden. Materialet opdateres løbende og findes under Materialer > Undervisningsmaterialer > Verdens flygtninge. Lærerbog af Bettina Gram og Lisa Klöcker. 32 sider. 38 kr. Elev- og lærerbog bestilles på tlf eller på Hørespil og rollespil findes på mange skoler og kan lånes fra folkebiblioteket. Se også undervisningsideerne og koblingen til Fælles Mål for faget dansk på under Grundskolen > temaer > børns rettigheder, hvor du finder Rejsen ud af mørket. (DC-nr. sk) Flygtning for en dag er et interaktivt undervisningsspil, som indeholder en række faglige temaer, som giver eleven indsigt i globale konflikter, flygtninges rettigheder og deres vej gennem systemet samt statistiske oplysninger om verdens flygtningestrømme. Findes på www. flygtning.dk/unge/spil/laerervej.htm 17

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spejdere og seniorer. Varighed: 4 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spejdere og seniorer. Varighed: 4 trin + et engagement Verdensborger Hjem Målgruppe: Spejdere og seniorer Årstid: Hele året. Evt. i forbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 4 trin + et engagement Hjem - niveau 1 og 2 - trin for trin Danske pigespejdere

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning NÅR KASTASTROFEN RAMMER Jonathan Hyams/Red Barnet Undervisningsvejledning indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad skal man være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug og anvendelse

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie Opgaver til historie Under indgangen til Samfund og Demokrati kan dine elever lære om samfundsdynamikken i Nicaragua og få et indblik i et system og civilsamfund, der fungerer markant anderledes end det

Læs mere

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast 1 Bilag 1.1 Vignet 1. udkast Case Fase 1: Forventninger Yousef er 17 år gammel og er uledsaget mindreårig flygtning fra Irak. Yousef har netop fået asyl i Danmark og kommunen skal nu finde et sted, hvor

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901 Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel: Version 200901 Forfatter: Mellemtrin, 3.-6. klasse Kold krig og kiksekage Lav en udstilling om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen Lav en udstilling på skolen,

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonas Gratzer/Red Barnet. Vejledning til temaer og elevaktiviteter

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonas Gratzer/Red Barnet. Vejledning til temaer og elevaktiviteter NÅR KASTASTROFEN RAMMER Jonas Gratzer/Red Barnet Vejledning til temaer og elevaktiviteter indhold 3 4 5 6-7 8-9 10 11-12 BØRN I KATASTROFER FLUGT jordskælv og tsunamier epidemien ebola sult ORKAN krig

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært)

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært) Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Målgruppe: Fag: Fælles mål: Undervisningsmateriale: Materialet omhandler: 6. klasse Historie (primært) Dansk (sekundært) Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk

Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk Flygtningehjælp Dagens program > Flygtninges ankomst til Danmark

Læs mere

EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI. Bunden prøve

EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI. Bunden prøve EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI Bunden prøve Prøven består af to dele: 1) En analyse og vurdering af Naser Khaders argumentation i kronikken Jeg ville aldrig forlade mine børn i et krigsramt land, ville du?

Læs mere

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Juni 2013: Det Internationale udvalgs oplæg til: Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Vi lever i en globaliseret og foranderlig verden, hvor vore elever har eller vil

Læs mere

lærervejledning når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser og konsekvenser for børnesoldater for regler børnesoldater

lærervejledning når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser og konsekvenser for børnesoldater for regler børnesoldater lærervejledning når BØRN slås når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser for regler børnesoldater og konsekvenser for børnesoldater d+ d+ Undervisningsmaterialet består af denne lærervejledning

Læs mere

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig Kære frivillig Vi er glade for, at du har valgt at blive frivillig på vores asylcenter. Vi har samlet dette materiale for at klæde dig på til at indgå i hverdagen på asylcentret, for som frivillig er det

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Indskoling. Børn i verden

Indskoling. Børn i verden Indskoling Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK 25. ausgust 2015 Professor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen Institut for Sociologi og socialt Arbejde Aalborg Universitet, Kroghstræde 5, 9220 Aalborg

Læs mere

Undervisningsplan for faget Historie Ørestad Friskole januar 2007

Undervisningsplan for faget Historie Ørestad Friskole januar 2007 Undervisningsplan for faget Historie Der undervises i historie på 3. - 9. klassetrin. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I historie skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert

Læs mere

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE VELKOMMEN! Tak fordi I nu overvejer eller har besluttet jer for at blive Red Barnet ambassadørskole. Red Barnet har nemlig meget brug for at samarbejde med jer. Over hele

Læs mere

katastrofen rammer Når Vejledning 0.-3. klasse til temaer og elevaktiviteter

katastrofen rammer Når Vejledning 0.-3. klasse til temaer og elevaktiviteter Når katastrofen rammer Vejledning til temaer og elevaktiviteter 0.-3. klasse Indhold 3 Til underviseren 4 Skole 6 Nødhjælp 7 Leg og tryghed 8 Fold og klip Til underviseren Aktiviteterne handler om nødhjælp

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Historie På Humlebæk lille Skole indgår historie i undervisningen på alle 10 klassetrin: i Slusen og i Midten i forbindelse med emneuger og tematimer og som en del af faget dansk, i OB som skemalagt undervisning,

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

2. klasse. Børn i verden

2. klasse. Børn i verden 2. klasse Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

Flygtningene kommer fra fra hele verden

Flygtningene kommer fra fra hele verden Nyankomne flygtninge forudsætninger og baggrund Konference: Traumer og overgreb i sårbare familier og hos flygtninge Tirsdag d. 5 september 17 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Udarbejdet oktober 2007, Asylafdelingen Baggrund I en årrække har det været umuligt at tilbagesende afviste asylansøgere fra Irak.

Læs mere

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Nils Holtug Centre for Advanced Migration Studies Afdeling for filosofi Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Dias 1 Hvilke etiske

Læs mere

Handleplan for internationalisering på Arden Skole

Handleplan for internationalisering på Arden Skole Handleplan for internationalisering på Arden Skole Det har siden 2006 været et krav fra regeringens globaliseringsråd, at internationalisering er et indsatsområde i folkeskolen. I Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Familieliv En undersøgelse blandt 8. klasses elever i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet juni 2015

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet NÅR KASTASTROFEN Jonathan Hyams/Red Barnet RAMMER g in n d e jl e v s g in n is v r e d Un indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad man skal være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug

Læs mere

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer 4. 7. klasse Land: Indonesien, 2012 Sprog Indonesisk tale, danske undertekster Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel Cahaya Instruktion Jean Lee Varighed 10 min Niveau 4. 7. klasse Fag Dansk,

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

START hvorfor denne familie?

START hvorfor denne familie? START hvorfor denne familie? Kig alle sammen på personen du er sammen med, eller bare en der står ved siden af dig. Bare sådan en 5 sekunder. Tænk så tilbage til dengang du første gang så dem i øjnene.

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Forløbet er lavet med udgangspunkt i 9. klassetrin, men rummer udfordringer for alle elever i udskolingen.

Forløbet er lavet med udgangspunkt i 9. klassetrin, men rummer udfordringer for alle elever i udskolingen. On the Run Niveau 9.klasse Varighed 6-8 lektioner Om forløbet Medierne flyder over med historier om hidtil usete flygtningestrømme, lukkede grænser og et Europa under pres. I dette forløb sætter vi fokus

Læs mere

Skibet er ladet med rettigheder O M

Skibet er ladet med rettigheder O M Skibet er ladet med rettigheder T D A O M K E R I Indhold Dilemmaøvelse. Eleverne forestiller sig, at de skal sejle til et nyt kontinent, men for at nå frem må de vælge, hvilke nødvendige eller unødvendige

Læs mere

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Af Mette Kjersgaard Andersen Dette undervisningsforløbs overordnede formål er at etablere en forståelse for genren fantastiske fortællinger. Hensigten

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I tegn og ga Et -Ligeva Erd og fa Elleskab T D A O M K E R I Indhold Tegn og gæt øvelse der lægger op til en diskussion om stereotyper. Formål At eleverne opnår en forståelse for, at vi alle er forskellige,

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

Links INTRO TAXI PARKEN. Udforsk forladt bygning. Gå i krattet. Interview Kabir (flygtninge) Sprg. 1: Hvorfor er du flygtet?

Links INTRO TAXI PARKEN. Udforsk forladt bygning. Gå i krattet. Interview Kabir (flygtninge) Sprg. 1: Hvorfor er du flygtet? Links INTRO del A hovedintro_a del B hovedintro_b TAXI Kort kort PARKEN dex.html#park_intro?park_forgren*6 Udforsk forladt bygning Del 1: forladt_bygning_intro?spil_fodbold*1 Del 2: forladt_bygning2 forladt_bygning_foto?forladt_bygning

Læs mere

Nyhedsjournalen. En håndsrækning til de glemte. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden

Nyhedsjournalen. En håndsrækning til de glemte. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden Nr. 51 nov. 2003 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Nyhedsjournalen Foto: Ian Berry/Magnum Photos En håndsrækning til de glemte En del af Læger uden Grænsers arbejde er at tage hånd om udstødte

Læs mere

Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne

Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne Temahæfte 2012, nr. 1 Udgivet: 27-02-2012 Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne Af Bent Dahl Jensen Religiøs fordeling blandt indvandrere, flygtninge

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for ØRNEGRUPPEN, dansk 2010-2011 Udarbejdet af Jane Kinnberg og Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33, 34, 35 ISPIGEN. Bruge talesproget

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering EMU-gsk/webetik Medierådet for Børn og Unge Efter en kort introduktion til webetik, præsenteres eleverne for en skrabet argumentationsmodel,

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

HeForShe, Ankestyrelsen 16. november 2016 Flygtninge, integration og ligestilling Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge

HeForShe, Ankestyrelsen 16. november 2016 Flygtninge, integration og ligestilling Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge HeForShe, Ankestyrelsen 16. november 2016 Flygtninge, integration og ligestilling 17-11-2016 DFH Integration 17-11-2016 Side 2 Når ligestilling bliver et spørgsmål om integration Når integration bliver

Læs mere

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! T D A O M K E R I Indhold En formidlingsøvelse, hvor eleverne, ud fra to definitioner af begrebet fællesskab, skal udarbejde en collage. Collagerne

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

aktiviteter De syv døddsynder LOCs tekster inddrages til at skabe et perspektiv til det moderne menneskes forhold til synd.

aktiviteter De syv døddsynder LOCs tekster inddrages til at skabe et perspektiv til det moderne menneskes forhold til synd. Fag: Kultur og samfundsfag Hold: 14 Lærer: Lise Stadelund Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer IT-inddragelse Evaluering 32-35 Give eksempler på, at en periodes

Læs mere

Inspirationskatalog Til undervisning i mangfoldighed 7. 10. klassetrin

Inspirationskatalog Til undervisning i mangfoldighed 7. 10. klassetrin Inspirationskatalog Til undervisning i mangfoldighed 7. 10. klassetrin Mangfoldighed Du sidder med et katalog der indeholder idéer til at arbejde med mangfoldighed på 7. 10. klassetrin. Du får på de følgende

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Mennesker på flugt - elevvejledning

Mennesker på flugt - elevvejledning Mennesker på flugt - elevvejledning Delemnet Mennesker på flugt omhandler appelformer og historiske problemstillinger. Du vil i løbet af dette delemne arbejde med opgaver, for at lære hvordan du identificerer

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF,

Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF, Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF, Jonas og 27 andre unge ankommer til en sommerlejr, der er noget anderledes end de fleste af den slags lejre. Ingen fælles arrangementer og pligterne

Læs mere

Undervisningsvejledning

Undervisningsvejledning Undervisningsvejledning Baggrund Undervisningsvejledning Denne undervisningsvejledning er lavet med henblik på at understøtte undervisningen af unge uledsagede asylansøgere ud fra filmen It s Your Safety-net!.

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Jupiter Historie Skoleår: 2016/2017 Uge/måned Emne Kompetenceområde(r) Augustseptember Den Kolde Krig: Østtysklands sammenbrud. Sovjetunionen til 15 nye stater. De blå lejesvende. Den kolde krig

Læs mere

Mærkning / Annoncering. børn under 7 år

Mærkning / Annoncering. børn under 7 år Mærkning / Annoncering Tilladt for alle Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år Tilladt for børn over 11 år Tilladt for børn over 15 år Program 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever

Læs mere

Indhold. 3 Indledning. 4 Opbygning, indhold og struktur. 4 Målgruppe. 5 Den internationale dimension. 6 Faglig læsning. 7 Fælles Mål 2009.

Indhold. 3 Indledning. 4 Opbygning, indhold og struktur. 4 Målgruppe. 5 Den internationale dimension. 6 Faglig læsning. 7 Fælles Mål 2009. Lærervej l edning Lærervejledning til Hallo Berlin med klassen på tur og Hi London med klassen på tur Peter Bejder, Per Straarup Søndergaard og Turbine 2013 Fotos Forside: Omslag Hallo Berlin og Hi London

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Langt borte fra 1.-4. klasse

Langt borte fra 1.-4. klasse 1.-4. klasse Land Canada, 2003 Sprog Dansk tale Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel From far Away Instruktion Shira Avni og Serene El-Haj Daoud Varighed 7 min. Niveau 1. - 4. kl. Fag Billedkunst,

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Kære lærerstuderende!

Kære lærerstuderende! I anledning af studiestart tilbyder vi lige nu fordel agtige bograbatter til nye studerende, der melder sig ind i Geografforbundet. Læs videre og se, hvordan du kan få fantastiske fagbøger uden at sprænge

Læs mere

Kort om forestillingen Om materialet Om Teater Fluks

Kort om forestillingen Om materialet Om Teater Fluks Tak fordi du har valgt at se og arbejde med forestillingen Flygtning Transportable med dine elever. Vi håber du får stor glæde af både forestillingen og dette materiale. Kort om forestillingen I forsøget

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Vi tager på lejrskole d. 28.-30. August. Helt ærligt H.C.A. forløb At give et indblik i og overblik over, hvad

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Hvordan ville det være at dumpe ned i Kvostedgården og blive en del af familien/husholdet for en kort stund?

Hvordan ville det være at dumpe ned i Kvostedgården og blive en del af familien/husholdet for en kort stund? Forløb 2 Story-line på Kvostedgården Dansk Historie Titel : Vær en del af familien/husholdet på Kvostedgården anno 1800 Fag : Dansk Historie Klassetrin : 4. 6. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

Resultater af kursistevaluering af e-didaktik-projekt

Resultater af kursistevaluering af e-didaktik-projekt Resultater af kursistevaluering af e-didaktik-projekt Følgende evaluering er udført via Googles spørgeskemaformular. Indledningsvis stilles generelle spørgsmål om IT, og efterfølgende fokuserer spørgsmålene

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE 1 UDDRAG AF STÆRKE SAMMEN OM TIL 7. 10. KLASSE 2 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN Til dette tema indgår en stribe links til undersider på redbarnet.dk/skole og andre hjemmesider. Når du har dette dokument åbent

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Rodt, / gult, gront / sprog O M

Rodt, / gult, gront / sprog O M Rodt, / gult, gront / sprog T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne skal gå rundt mellem hinanden og sige ord på forskellig måde. Formål At eleverne bliver bevidste om, hvordan de

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere