Leder: Man flygter ikke for sjov klasse: Øvelser til samfundsfag, historie, geografi, dansk og filmkundskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download " Leder: Man flygter ikke for sjov. 7.-10. klasse: Øvelser til samfundsfag, historie, geografi, dansk og filmkundskab"

Transkript

1 Nyhedsbrev Global Undervisning 11. årgang <NB! Dette nummer er en udvidet udgave på 20 sider, skal trykkes på samme papirkvalitet og 4-farvet som nr. 29 om Mellemøsten > <forside > <ill. skal findes på fx Polfoto. NB: BG har kontaktet Torben Ulrik Nissen for evt. fotos> Nyhedsbrev Global Undervisning 11. årgang Tema: HVAD ER EN FLYGTNING? og årsager til flugt <bjælke nederst> METODER, IDEER OG UNDERVISNINGSMATERIALER TIL GRUNDSKOLELÆRERE <sættes i de tre kasser nederst> Leder: Man flygter ikke for sjov Øvelser til samfundsfag, historie, geografi, dansk og filmkundskab Fælles Mål, materialer og links Tema: Hvad er en flygtning? og årsager til flugt M e t o d e r, i d e e r o g u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e r t i l g r u n d s k o l e l æ r e r e Leder: Man flygter ikke for sjov Øvelser til samfundsfag, historie, geografi, dansk og filmkundskab Fælles Mål, materialer og links

2 Introduktion Indhold INTRODUKTION Man flygter ikke for sjov UNDERVISNINGSIDEER Hvad er en flygtning? Flip-flap: Hvad ved du om flygtninge? Flygtningefilm film om flygtninge Flygtninge af kød og blod Rollespil om flygtninge Fælles Mål MATERIALER OG LINKS NYHEDER Kære underviser Global Undervisning har til formål at give undervisere i grundskolen gode og inspirerende ideer til globale og interkulturelle temaer og dimensioner. Dette temanummer om flygtninge og årsager til flugt er et tværgående emne med aktivitetsforslag til samfundsfag, historie, geografi, dansk og filmkundskab på klassetrin. På side 15 finder uddrag fra Fælles Mål for disse fag. Men hvorfor undervise om flygtninge? Målet med temanummeret er at præsentere pædagogiske indgange og værktøjer til at arbejde med et højaktuelt emne i skolen for bl.a. at give eleverne en nuanceret viden og indsigt i, hvorfor mennesker bliver flygtninge, og at nuancere elevernes billeder af flygtninge- og indvandrerdebatten, som der står på siden overfor. Med venlig hilsen Redaktionen Global Undervisning nr. 30, juni 2007 Metoder, ideer og undervisningsmaterialer til grundskolelærere Geografforlaget 2007 ISSN oplag, 1. udgave: eks. Redaktion: Ellen Farr, Karen Andersen, Bettina Gram (red.), Korrektur: Käthe Hauch Undervisningsideer i dette nummer: Lærer Torben Blankholm, Torben. Øvelsen side er beskrevet af lærer Trine Bloch, her i en forkortet og let tilpasset udgave af originalen på (se side 12 øverst). Det omtalte Barsebäckspillet (egl. Den omvendte verden ) er af Carsten Skjoldborg. Layout: Peter Fallesen, Tryk: Handy Print a/s Forsidefoto: Anna Kåri, Fotos: Side 11: Peter Fallesen, alle øvrige fotos: Anna Kåri Henvendelser til redaktionen: Adresseændring: Geografforlaget Filosofgangen 24, 1. sal 5000 Odense C Tlf.: Man flygter ikke for sjov Af Ellen Farr, uddannelseskonsulent De fleste mennesker foretrækker at leve i det samfund og den kultur, de vokser op i. Men når mennesker drives på flugt fra deres land, er det ikke lige meget, hvorfor de flygter, eller hvor i verden de flygter hen. Den modtagelse, de får, afhænger meget af, om de kommer til et fattigt land i nærområdet af konflikten som det er tilfældet for over 90 procent af verdens omkring 36 millioner flygtninge eller til et rigt land. Mennesker, der alene er flygtet på grund af fx naturkatastrofer, fattigdom eller sult, anerkendes ikke som flygtninge. Men deres grunde til at flygte kan være lige så tungtvejende som rigtige flygtninges, fx ønsket om overlevelse og en bedre fremtid for dem selv og deres børn. Definition af en flygtning Flygtningekonventionen definerer en flygtning som en, der har forladt sit land på grund af forfølgelse. En flygtning risikerer at miste livet, blive fængslet, tortureret eller få krænket sine menneskerettigheder på andre måder i hjemlandet. En flygtning er derfor en person, der forfølges på grund af race, religion, nationalitet, politiske anskuelser eller tilhørsforhold til en særlig social gruppe. Konflikt og krigshandlinger mellem etniske, nationale, religiøse grupper og mellem militær og oprørsgrupper skaber størstedelen af verdens flygtninge. Ændringer i landes magtforhold skaber ofte nye flygtningegrupper. Vi har et ansvar Man flygter ikke for sjov eller uden alvorlige overvejelser. Man forlader familie, venner, ejendom og tryghed, og ofte ankommer flygtninge hertil efter at have levet under forfærdelige forhold. Mange har været udsat for tortur, voldelige overgreb eller lider under langvarige krigstraumer. Det er vigtigt, at vi forstår, at vi har et ansvar over for ulykkelige forhold i verden, og at vi bør tage en del af ansvaret på os for at sikre disse mennesker en fremtid. Hvert år dukker ca. 300 uledsagede børn og unge op som flygtninge i Danmark. Uden familie eller nærmere pårørende sendes de af sted og fremstår ofte meget sårbare og med svære tab bag sig. Det er oplagt i en undervisningssituation at tage udgangspunkt i denne gruppe for at skabe indsigt, identifikation og empati. Der er 36 mio. flygtninge i verden ca. 24 mio. af dem er flygtninge i deres eget land, og ca. 12 mio. flygtninge har krydset en grænse til et andet land. Over 90% af verdens flygtninge opholder sig i såkaldte nærområder og over halvdelen af alle flygtninge befinder sig inden for grænserne af deres eget hjemland. Disse flygtninge kaldes for internt fordrevne. Deres situation og behov for beskyttelse ligner ofte flygtninges, men de er ofte meget svære at hjælpe, som fx i Darfur i Sudan. Flygtningene her er fra en lejr i Den Demokratiske Republik Congo. Derfor undervisning om flygtninge Hvorfor skal skolen beskæftige sig med emnet flygtninge og flugt? For at give eleverne en nuanceret viden og indsigt i hvor for mennesker bliver flygtninge. For at øge elevernes viden om børns og unges rettigheder og de forhold, nogle børn lever under, og som er årsag til at mennesker flygter. For at nuancere elevernes billeder af flygtninge- og indvandrerdebatten. For at give eleverne mulighed for at kunne engagere sig og identificere sig med mennesker fra andre lande og handle ansvarligt og solidarisk. God fornøjelse med materialet! Udgivet med støtte fra Danida

3 Undervisningsideer Hvad er en flygtning? Den følgende samtale kunne have fundet sted i næsten ethvert dansk klasselokale i overbygningen. Den illustrerer, at det ikke er let at vide, hvad der er værd at vide eller nødvendigt at vide. Samtalen illustrerer også, at det er nødvendigt at undre sig og undersøge, hvordan tingene forholder sig, og lære det relevante fagsprog og de tilhørende begreber. Ordene er af Torben Blankholm, som står bag alle øvelser i dette nummer af Global Undervisning på nær Rollespil om flygtninge side Danmark modtager 500 kvoteflygtninge pr. år. En kvoteflygtning er en flygtning, som på forhånd er godkendt af FN s Flygtningehøjkommissariat, UNHCR. Det er ofte flygtninge, der opholder sig i flygtningelejre uden udsigt til at vende hjem. Kvoteflygtninge udvælges af Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtningehjælp. De får rejsen betalt af den danske stat og skal ikke søge om asyl, når de kommer til Danmark. Pr. 1. januar 2006 var der udenlandske statsborgere i Danmark, som kom fra flygtningelande. Flygtninge og slægtninge til flygtninge udgør knap 30% af alle udenlandske statsborgere i Danmark. Danmark tager i dag imod et meget lille antal flygtninge om året: flygtninge i 2005, halvdelen af antallet i år På billedet ses et brudepar, som er roma-flygtninge fra Kosovo. De bor i en flygtningelejr i det nordlige Kosovo. En samtale En flygtning! Det er en, som er på flugt, svarede Louise, da jeg spurgte. Det lyder umiddelbart som et godt og logisk svar. Det kan underbygges og begrundes. Alligevel var jeg ikke tilfreds med svaret. Jeg tænkte på, at jeg gerne ville have den officielle danske betydning af ordet flygtning og så er Louises svar noget mangelfuldt. En flygtning er derfor en person, der forfølges på grund af race, religion, nationalitet, politiske anskuelser eller tilhørsforhold til en særlig social gruppe. (Læs mere i Ellen Farrs introduktion til dette nyhedsbrev). Men hvad så med krig? spørger Louise. Er man ikke flygtning, hvis man flygter fra sit hjem på grund af en krig? Det kommer an på, hvad du mener med krig, hører jeg mig selv sige. Hvis det er en intern væbnet konflikt mellem religiøse grupper, med etnisk udrensning som mål, så er svaret ja hvis de altså vinder og kan gennemføre deres politiske mål. Hvis der bare er opstand, er svaret nej på samme måde, hvis det er en krig mellem to lande Få styr på emnet Der er forskellige afgrænsninger af emnet, som kan være en ide at tage op afhængig af klassetrin: Hvad er forskellene mellem flygtninge og indvandrere? Hvad er forskellen mellem fattigdomsflygtninge og krigsflygtninge? Hvad er forskellen mellem kvoteflygtninge og politiske flygtninge? Hvad er forskellen mellem Louise orker ikke at høre mere: Jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke bare er flygtning, hvis man er på flugt. Det kan man også godt sige, men hvis man ønsker at få asyl i et land, er det afgørende, at man kan opfylde den officielle definition af ordet flygtning altså at man er forfulgt i sit hjemland. internt fordrevne flygtninge og flygtninge, der krydser grænser? Hvad er forskellen mellem at være flygtning i et nærområde eller at komme til et helt andet kontinent og et helt andet kultursamfund? Hvorfor findes der et stigende antal børneflygtninge?

4 Kopiside: Lav en flip-flapper Flip-flap: Hvad ved du om flygtninge? For at konfrontere eleverne med deres viden eller måske manglende viden om temaet flygtninge og for at spore dem ind på emnet kan man bruge flip-flappen: Hvad ved du om Formål: Eleverne skal kende begreber som flygtninge, asyl, internt fordrevne m.fl. for at blive klædt på til at arbejde med temaet. Fag: Samfundsfag og historie Lav en flip-flapper Eleverne kan lave en flip-flapper hver og prøve den på sig selv nogle gange, se skabelonen side 7. Derefter kan de prøve den på hinanden og som hjemmearbejde få til opgave at afprøve familiens viden ved fx middagsbordet. Der er flere måder at bruge flip-flappen på. Den kan bruges til at generere spørgsmål, som folk skal svare på, eller til at generere spørgsmål, som folk gerne vil høre svaret på. Eleverne kan sikkert selv finde på andre regler. Eleverne skal kunne svare på alle otte spørgsmål på flip-flappen, når aktiviteten er slut. flygtninge? på side 7. Her er otte eksakte spørgsmål og svar om ord og begreber, der er nødvendige at kende, hvis man vil tale om eller arbejde med et emne om flygtninge. De otte spørgsmål 1. Hvad er en flygtning? 2. Hvad er en kvoteflygtning? 3. Hvad er en spontan asylansøger? 4. Hvad er et uledsaget flygtningebarn? 5. Hvad betyder internt fordrevne? 6. Hvad betyder asyl? 7. Hvad vil det sige at få beskyttelsesstatus? 8. Hvor mange flygtninge er der i verden? Test: Hvad ved du nu om flygtninge? Når klassen har arbejdet med flip-flappen, skulle eleverne være blevet sporet ind på emnet. Man kan lave en lille test, for at se hvor mange af de otte spørgsmål eleverne nu kan svare på. Spred bordene, og fordel eleverne, så der er mindst mulig chance for at kunne se hos hinanden. Læs spørgsmålene op, og lad eleverne skrive svarene på et stykke papir. Byt svar med sidemanden, de korrekte svar læses op, og svarprocenten beregnes det kan de fleste sikkert gøre i hovedet, da det er brøkdele, som eleverne forventes at kunne omsætte til procent i hovedet. Hvad ved klassen om flygtninge? Inden man går videre med at undervise om flygtninge, kan det være formålstjenligt at undersøge, hvad eleverne i forvejen ved om flygtninge: Hver elev sidder for sig selv i fem minutter. De fem minutter bruges til at tænke sig om og skrive mindst ti ting ned om flygt- ninge. To og to læser eleverne listerne op for hinanden og laver en ny fælles liste over de ti vigtigste/bedste/positive ting om flygtninge. To par går sammen, læser listerne op for hinanden og formulerer mellem ti og 15 sætninger om flygtninge. Sætningerne skrives med tusser på flipoverpapir, så de kan læses på afstand. Grupperne fremlægger for hele klassen. Sådan bruges flip-flappen Hold din flip-flapper lukket med en tommel og/eller en pegefinger i hvert af de fire rum. Testpersonen peger på en af de fire flapper: 1) Hvad 2) ved du 3) om 4) flygtninge? Du staver til ordet/ordene og åbner flip-flappen skiftevis til hver side for hvert bogstav du siger. Testpersonen vælger et tal. Du tæller mens du åbner flip-flappen skiftevis til hver side for hvert tal, du siger. Testpersonen vælger et spørgsmål, som han/hun vil svare på eller et spørgsmål han/hun gerne vil kende svaret på. Hvad 5. Hvad er internt fordrevne? En der har forladt sit land pga. forfølgelse. Årsagen kan være race, religion, nationalitet, politiske meninger elle seksualitet. 1. Hvad er en flygtning? ved du Foldevejledning Hvad er en spontan asylansøger? Mennesker, som er på flugt i deres eget land. Halvdelen af verdens flygtninge er internt fordrevne. 2. Hvad er en kvoteflygtning? Klip flip-flappen ud. Læg kvadratet med bagsiden op. Fold langs den ene diagonal, og fold langs den anden diagonal. En flygtning, som selv finder til Danmark for at søge asyl. En flygtning, som på forhånd er godkendt af FN s Flygtningehøjkommissariat Et barn, som er på flugt alene uden forældre eller andre voksne slægtninge. opholder sig i nabolande. Omkring 36 mio. ca. 24 mio. er internt fordrevne, og ca.12 mio. Fold hjørnerne ind til midten af papiret til det kryds, de to diagonaler lavede. Vend bunden i vejret på figuren. Fold igen hjørnerne ind til midten Hvad er et uledsaget flygtningebarn? At man får asyl, selv om man ikke er forfulgt men måske vil blive det, hvis man vender hjem. 8. Hvor mange flygtninge er der i verden? flygtninge Tilflugtssted 6. Hvad betyder asyl? 7. Hvad betyder beskyttelsesstatus? om Nu skal der lidt fingerfærdighed til at gøre flip-flappen færdig. Det hjælper at folde den ind og ud et par gange både på tværs og diagonalt. Og så måske at få lidt hjælp fra en, som ved hvordan.

5 Undervisningsideer Flygtningefilm film om flygtninge Lirija og hendes fætter er flygtninge i en lejr for internt fordrevne romaer i det nordlige Kosovo. Til emnet om Flygtninge foreligger der mange gode film og tv-klip. Mange af dem har et tilhørende undervisningsmateriale med lærervejledning og elevopgaver. Film taler til unge på en direkte måde. De skaber opmærksomhed og interesse. Film viser billeder, som fremkalder følelser og formidler viden. Her har vi valgt at pege på tre dokumentarfilm, hvortil der er udarbejdet lærervejledning med tilhørende opgaver og aktiviteter. Se flere forslag til film under Materialer og links bagest i dette hefte. Formål: Klassen får en fælles referenceramme til flygtningenes verden i den kontekst og med den målsætning, man som lærer ønsker at behandle flygtningebegrebet. Når filmene efterbehandles, bearbejdes og perspektiveres, kan man accentuere forløbets målsætning gennem opgaver og aktiviteter. Fag: Dansk, samfundsfag, historie, geografi og filmkundskab Dokumentarfilmstrilogien Krigens børn af Lizzi Weischenfeldt Tre dokumentarfilm om børn, der drives på flugt af krigen i det tidligere Jugoslavien en krig, der i Bosnien, Kroatien og Serbien indbefatter etnisk udrensning og folkedrab. Begrebet etnisk udrensning er opstået blandt den serbiske militære og politiske top og er siden gledet ind i almindelig sprogbrug. 1. Som fugle i bur 1994, 45 min. Vi møder de to børn: Ivana og Dalibor. De er hver for sig endt i en midlertidig flygtningelejr i Kroatien efter tre år med krig og rædsler. Ivana har mistet sine forældre og søskende på nær sin storebror Alen. Familiens hus blev ramt af en bombe, og Ivana er den eneste overlevende. Dalibor har levet på et børnehjem det meste af sit liv og har på grund af krigen mistet kontakten til sine forældre moren er kroat, og faren serber. I filmen følger man de to børn i dagliglivet i lejren og hører om deres tanker og drømme. 2. Krig er ikke for børn 1996, 41 min. Vi møder Dalibor, som er blevet forenet med sin søster Daliborka og nu bor på et hjem for krigens børn i en lille by, hvor befolkningen ikke er helt trygge ved de nye indbyggere. Filmen fortæller om børnenes forsøg på at skabe sig en nogenlunde normal tilværelse som internt fordrevne og deres drøm om at finde ud af, hvad der er sket med deres far, og måske blive genforenet med ham en drøm som filmholdet arbejder med på at opfylde. 3. En fremmed fugl 2000, 50 min. Om Ivana og hendes bror Alen, som bliver adopteret af en familie i flygtningelejren i Bosnien og derved opnår at komme med dem til London, hvor de får asyl. Filmen fortæller om Ivans kamp for at blive accepteret af sine nye kammerater og at skabe sig en identitet. Hun er oppe mod hårde odds: Ivana lider af posttraumatisk stresssyndrom, hun skal forholde sig til at leve i et nyt land med en ny kultur og nye skikke, hendes bror Alen kommer ud i problemer, og hendes indre følelsesliv er kaotisk, både fordi hun må forholde sig til at være adoptivbarn, og fordi hun står midt i sin pubertet. MATERIALER Krigens børn De tre dokumentarfilm af Lizzi Weischenfeldt er en del af en filmpakke med i alt 6 film + undervisningsmateriale. Pakken er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Filminstitut (DFI) og Dansk Røde Kors. Filmene findes som VHS og DVD. Pakken kan købes hos Dansk Filminstitut, tlf , dk eller på Pris inkl. moms og forsendelse: kr. Se også undervisningsmaterialerne på Dansk Røde Kors' hjemmeside: under temaet Børn i krig. Ved at gå ind på Lærerværelset og søge på filmenes titel får du mulighed for at downloade et omfattende undervisnings- og faktamateriale om filmene. Find flere materialer bagest i heftet.

6 Undervisningsideer Undervisningsideer Flygtninge af kød og blod I et undervisningsforløb om flygtninge er det oplagt at inddrage aviser, blade, tv, radio og nettet. Der er for det meste gode aktuelle sager, som kan bruges som udgangspunkt for samtale og debat i klassen og som vidensbank om emnet. Men disse Formål: Eleverne får sat ansigter på flygtninge for at få indsigt og at skabe identifikation og empati med henblik på at kvalificere en diskussion og snak i klassen om emnet. Fag: Samfundsfag, historie, geografi, dansk og filmkundskab 1. Billedopgave Lad i dansk eleverne gå på jagt i aviser, blade, fotobøger samt Polfoto og andre billedsamlinger på internettet. Hver elev skal finde mindst ti fotografier om eller med flygtninge. Derefter skal de udvælge de tre bedste billeder og finde et ord, der udtrykker følelsen i billedet. Billederne monteres på sort papir og hænges på opslagstavlen. Billederne kan bruges som udgangspunkt for en stil. Hver elev Billeder af flygtninge vælger et billede og skriver en stil ud fra følgende oplæg: Forestil dig, at du er en af personerne på billedet. Fortæl historien om det, der skete den dag. Det man ser på billedet, skal udgøre en vigtig del af handlingen i din historie. Stilen skal layoutes æstetisk og monteres sammen med billedet, på et stykke papir. Pressefotografier af flygtninge i ordets bredeste forstand kan man finde dagligt i aviser og blade eller på fotoudstillinger. Mange af de bedste bliver samlet og udgivet i fotobøger og kataloger. Alle skoler i Danmark burde hvert eneste år mindst indkøbe Årets pressefoto, World Press Photo og Øjenvidner (se materialer bagest). På den måde ville man på skolen opbygge en visuel samtidshistorie, og man ville tilgodese elever med visuelle kompetencer og behov og ikke mindst ville man opbygge en billedsamling af meget høj kvalitet. Billederne vil kunne bruges af såvel lærere som elever til illustrative og analytiske formål. materialer er ikke pædagogisk tilrettelagt og kræver derfor, at læreren overvejer, hvad der skal til for at gøre dem anvendelige i skolesammenhæng. 2. Aktuelt og autentisk Den 14. januar 2007 kunne man i Politiken læse artiklen Starthjælp Vismand: Flygtninge holdes i fattig- Starthjælp Polfotos billedbase Alle skoler med UNI-login adgang til Skolernes Databaseservice og Skolekom har også adgang til Polfoto, der indeholder pressefotografier af en række anerkendte danske og udenlandske fotografer. Vis eleverne, hvordan de kommer ind til basen, og giv et par eksempler på, hvordan man søger hensigtsmæssigt i basen. Det er en professionelt anlagt billedbase, og det giver ikke altid det bedste resultat at skrive det første ord, som falder en ind. Tal eventuelt med skolebibliotekaren, som vil kunne vejlede om søgning. dom. Denne artikel kunne bruges som afsæt til at undersøge vilkår og regler for flygtninge i Danmark blandt andet om den meget omdiskuterede introduktionsydelse, der i daglig tale kaldes starthjælp. Artiklen findes i Avisdatabasen fra 2000 og frem i InfoMedia på https:// skoda.emu.dk/. Hvis man søger på ord i tekst: flygtninge og starthjælp, får man godt 250 artikler fra de sidste ca. fem år hvoraf en del er gengangere. Sammen med eleverne kan man vælge de bedste artikler, som tømmes for faktuelle oplysninger, der kan ende med at være grundlaget for, at man i klassen debatterer vismandens påstand: Flygtninge fastholdes i fattigdom. Knap 5% af voksenbefolkningen i Danmark lever under EU s fattigdomsgrænse. Det er ca i alt, og af disse udgør flygtninge og indvandrere en stor gruppe. Årsagen er primært starthjælp, en særlig lav overførselsindkomst til indvandrere og flygtninge, der modtager ydelsen de første tre år, de opholder sig i Danmark. Starthjælpen lå i 2006 på mellem og kr., afhængig af civilstand og boligforhold. Forældre får et tillæg. Man må kun have ganske små indtægter ved siden af starthjælpen, større indtægter bliver modregnet, eller retten til starthjælp bortfalder helt. Kilde:

7 Rollespil om flygtninge Let me see your passports!, Quickly!, What s your name?, And your name?, Why are you fleeing?, Schh, someone s coming get down, Do you have any money? Vi befinder os i Filipsparken på Amager i København, hvor Amager Lilleskole er i fuld gang med Barsebäckspillet (egl. Den omvendte verden af Carsten Skjoldborg, findes udfoldet på > Idekatalog (pdf-fil)) og Flygtningespillet. Det er to rollespil, som er en del af et ugelangt undervisningsforløb om børns rettigheder og flygtninges situation. Herunder giver lærer Trine Bloch et indblik i, hvordan rollespillene fungerede i forløbet. Beskrivelsen gengives her i en sammenfattet og let tilpasset version, læs hele udgaven på Formål: At give eleverne en oplevelse af, at det langt fra er sikkert, at man kan få sine ønsker, behov og rettigheder opfyldt, når man som flygtning ankommer til et andet land. Fag: Samfundsfag, historie, geografi og dansk. Barsebäckspillet Eleverne har i deres egen klasse talt om rettigheder og opstillet deres egen liste over vigtige rettigheder. På den måde er børnene velforberedte til flygtningespillet. Elever bliver delt op i grupper på fem, som skal agere myndigheder og flygtninge. Flygtningegruppen skal diskutere, hvilke forhold de ønsker bevaret fra Rollespillet Unge på flugt deres hjemland, og hvilke forhold de kan acceptere og absolut ikke kan acceptere fra deres nye land. Myndighederne skal opstille deres forventninger og krav til flygtningene, for at de kan opnå asyl. Eleverne anvendte deres forkundskaber ommuslimske traditioner og kultur, da de fastlagde deres krav. Noget at tænke over Den efterfølgende samtale parterne imellem giver eleverne et tydeligt billede af, hvor svært det er som flygtning ikke at få sine egne behov og rettigheder opfyldt. Eleverne har alle valgt, at ankomstlandet skal være et muslimsk land, så myndighederne kræver bl.a., at kvinderne skal gå med tørklæde, og at der ikke må spises svinekød i landet. Eleverne kan for alvor få en oplevelse af, hvad det vil sige at være på flugt, ved at gennemføre Røde Kors rollespil Unge på flugt, hvor eleverne prøver at være flygtninge i et døgn. Rollespillet kan gennemføres med de ældste klasser i nærheden af de fleste skoler eller som indslag på en lejrskole. Kontakt Ungdommens Røde Kors, som gerne tager ud og hjælper en skole med at gennemføre Unge på flugt, eller kig på under Aktiviteter > Rollespil. Den afsluttende fælles debat på holdet gør det tydeligt, at alle eleverne har fået noget at tænke over. De har mærket, hvordan det er at skulle underkaste sig andre religioners krav og regler. Flygtningespillet De 190 elever på skolen er blevet fordelt på hold a 20 elever, som igen bliver delt i fire familier. De ældste elever skal agere forældre og tage vare på deres børn og informere dem undervejs. De yngste elever skal optræde som børn. Forældrene får besked på, at de undervejs vil møde myndigheder, som udelukkende taler engelsk. Årsager til flugt Hvert hold får en kort introduktion om årsager til, at mennesker ser sig nødsaget til at flygte. Hver familie får en beskrivelse af de enkelte familiemedlemmer og årsagen til, at de er på flugt: 1. Forfølgelse: Fx kurdiske flygtninge, der flygter, fordi de bliver forfulgt. 2. Politik: Politiske flygtninge, der flygter fordi de har forsøgt at gøre oprør mod deres lands diktator/styre og derfor er forfulgt at politiet. Marko er snart to måneder gammel og den yngste beboer på Hotel Lokve i Montenegro. Markos mor, Shurta, er ikke på ferie med sin søn. Hun bor her sammen med godt 100 andre serbiske flygtninge fra Kosovo, som hotellet har været hjem for i seks år. 3. Religion: Flygtninge, der er forfulgt pga. deres religion, fx shia-muslimerne, som i det sydlige Irak bliver forfulgt pga. deres tro. 4. Fattigdom: Flygtninge, der fx pga. krig har mistet alle deres ejendele, og som flygter fra fattigdommen. Spillet er i gang Personerne får nye navne, pas samt penge, og kvinderne får udleveret hovedtørklæder. Spillet består af en række hændelser: 1. Udrejsetilladelse Alle familierne har fundet på en opdigtet historie om, hvorfor de flygter, så der ikke opstår problemer, når de søger om udrejsetilladelse hos de ministerielle embedsmænd. 2. Menneskesmuglere Hver familie møder to menneskesmuglere, der står klædt i sort tøj og med elefanthuer over hovedet og virker dels meget ihærdige og dels meget urolige for, om der skal komme nogen. De tjekker papirer, pas, anviser en flugtrute på et kort og tager sig godt betalt. De beholder nogle af familiens papirer, siger at dem har I ikke behov for, hvis I bare skal på ferie. Her begynder familiernes opdigtede historie at smuldre, så de må improvisere. 3. Grænsevagt og lægetjek Videre møder familierne en grænsevagt, som tager flere penge og tjekker passene, inden familien kommer ind i Danmark, hvor der er læge- og psykologtjek. Hos lægen skal alle underkastes en fysisk test: armbøjninger og englehop. Hos psykologen bliver de stillet spørgsmål om deres nye land Danmark. 4. Flygtningenævnet Afslutningsvis medbringer de forskellige familier alle deres papirer og træder ind hos Flygtningenævnet. Nævnet skal nu afgøre, om familien kan opnå asyl. På forhånd er det besluttet, at det kun er de politiske flygtninge, der opnår asyl. Det er for at gøre afgørelsen så virkelighedsnær som muligt. Elevkommentarer Eleverne er stort set enige om, at spillet giver en god fornemmelse af følelsen af uvished, som opstår, når man flygter: Usikkerheden om, hvad der nu skal ske, og hvorfor man nogle gange må betale for forståelse og imødekommenhed. Eleverne stiller sig på den anden side meget uforstående over for, at det på forhånd er besluttet, hvem der opnår asyl: Ej hvor uretfærdigt, tænk hvis man var rejst hele denne vej uden at der blev lyttet til ens historie. Vi må prøve at få asyl i Sverige, for vi kan ikke rejse tilbage 12 13

8 Undervisningsideer Drengene forrest er fætre og bor i en stor lejr for internt fordrevne i Gulu i det nordlige Uganda. Fælles Mål Opgaver og aktiviteterne i dette nummer af Global Undervisning vil i særlig grad give mulighed for at tilrettelægge undervisningsforløb, der leder eleverne frem mod følgende områder af Fælles Mål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Trinmål for samfundsfag efter 9. klassetrin kende til Danmarks placering i Norden, EU, FN og NATO beskrive, hvordan det enkelte menneske indgår i forskellige grupper og fællesskaber give eksempler på, hvordan gruppetilhørsforhold danner grundlaget for det enkelte menneskes normer og værdier give eksempler på forskellige kulturmøder og tage udgangspunkt i de værdier, der ligger til grund for religioner og normer give forklaringer på nationalisme, herunder fremtrædelsesformer og historiske baggrunde give eksempler på, hvordan hverdagen i forskellige typer af samfund præges af globalisering. Trinmål for historie efter 9. klassetrin beskrive forhold mellem Danmark og andre områder af verden i lyset af kulturpåvirkning og kulturtransformation give eksempler på internationalt hjælpearbejde og de vanskeligheder, der er forbundet hermed give eksempler på nyhedsmediers vurderinger af aktuelle begivenheder og redegøre for, hvordan de er bundet til den tid, vi lever i tage stilling til pålideligheden af kildemateriale, bl.a. fra internettet give eksempler på begivenheder og samfundsforandringer, der kan forklares ud fra værdier og holdninger, som er fremherskende i en tidsepoke. Trinmål for geografi efter 9. klassetrin analysere og forklare, hvordan og hvorfor mennesker har bosat sig forskellige steder på jordkloden perspektivere forskellige kulturers levevis og værdier til værdier og normer i eget samfund forstå, hvordan grænsedragning, befolkningsminoriteter, adgang til vand og andre ressourcer kan være årsag til konflikter og politisk bestemte konfliktløsninger begrunde formodede forskellige levevilkår og problemstillinger i forskellige regioner ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler bruge kendskab til verdensdele, lande, byer m.m. i analysearbejde af kort og globus. Trinmål for dansk efter 9. klassetrin bruge talesproget forståeligt, klart og varieret i samtale, samarbejde og diskussion udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationssituation kende forskellige genrer og deres blandingsformer inden for fiktion og ikkefiktion gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer selvstændigt og i samspil med andre udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som mere komplekse produktioner i en form, der passer til situationen, samt i dramatisk form søge information på forskellige måder og i forskellige medier samt vælge den informationskilde, der er mest hensigtsmæssig. Slutmål for Filmkundskab samtale om film ud fra oplevelse og analyse gøre rede for væsentlige kendetegn ved fiktive og ikkefiktive genrer samt blandingsgenrer analysere og vurdere egne og andres film- og tv-produktioner vurdere film- og tv-produktioners betydning i samfundet

9 Materialer og links Materialer og links Materialer og links klasse Børn på flugt Af Britta Søndergaard og Maiken Skeem Børn på flugt er et undervisningshæfte om uledsagede flygtningebørn i Danmark. Hvorfor kommer de alene til Danmark? Hvor mange er de? Hvordan er det at være alene i et nyt land? 4 unge flygtninge fra Sri Lanka, Afghanistan, Kosovo og Somalia, som kom til Danmark som uledsagede flygtningebørn, fortæller om flugten, afskeden med familien, opholdet i et fremmed land og om savnet og deres drømme for fremtiden. Med fakta om de enkelte lande. Ud over hæftet findes hjemmesiden som indeholder tekster, billeder og en lærervejledning med forslag til forskellige elevopgaver. Red Barnet, sider, ill. 10 kr. (DC-nr ) UNG Dansk Institut for Internationale Studier, Afdelingen for holocaust og folkedrab, har lavet en omfattende hjemmeside om bl.a. folkedrabet i Exjugoslavien. Baggrundsoplysninger om krigen, landet og folkedrabet, ligesom der er en række videoklip med tilhørende lærervejledning. Stort afsnit om flygtninge. Lærervejledning kan downloades gratis. Migration Verdens vagabonder ZAPP nr. 3/2004 De venter på natten, den mexicanske familie på forsiden af dette nummer af ZAPP. I ly af mørket vil de forsøge at komme illegalt over grænsen til deres drømmes mål, USA. Ligesom 150 millioner andre mennesker i verden er de migranter: folk som bryder op hjemmefra med drømmen om at skabe sig et nyt liv. Fakta og undervisningsideer på: klik ind på ZAPP-lærervejledninger Mellemfolkeligt Samvirke, sider, ill. Kr. 25. Klassesæt: 15 stk. kr stk. kr Børn på flugt Bettina Gram og Gitte Pedersen Red. af Nils Hartmann Om at være barneflygtning i Danmark. Om hvordan situationen er og har været for nogle af de børn, der er kommet hertil. Med åbne arbejdsforslag. Med litteraturhenvisninger og internetadresser. Til klasse. Gyldendal Uddannelse, sider, ill. Kr. 188,75 (DC-nr ) klasse På grænsen unge i eksil Af Julie Kundby Petersen 15 portrætter af unge flygtninge, som bor i flygtningelejre, er bosat i Danmark eller er tilbage i hjemlandet. De fortæller om deres baggrund, om livet som flygtning og om deres fremtidshåb. Om forældre, venner og fjender. Om skole, fritid og arbejde. Dansk Flygtningehjælp, sider, ill. Gratis + forsendelse. Bestilles på tlf eller til (DC.nr. 32.6) Rejsen ud af mørket Af Adil Erdem Rejsen ud af mørket er titlen på et flermedialt materiale bestående af elevbog, lærerbog, hørespil og rollespil. Materialet tager fat i flygtningeproblematikken som den opleves i børnehøjde. Det er børn, der er på flugt, og der er flere forskellige måder at gribe emnet an på, så man kan tage hensyn til, at børn lærer forskelligt. Målgruppen er klasse, men dele af materialet kan sagtens bruges i ældre kasser, fx rollespillet. Elevbogen: Ahmed kan stadig se sin hund for sig, som den blev ved at løbe efter bilen, da han flygtede ud af Tyrkiet sammen med sin familie. Ahmed er en af de 12 flygtningebørn, der i denne bog fortæller deres vidt forskellige historier om deres flugt til Danmark. Men fælles for dem alle er, at de har brudt op fra det sted, de har levet hele deres liv, og forladt alle dem, de holdt af, i drømmen om at få et bedre liv i Danmark. Mellemfolkeligt Samvirke, sider, ill. 102 kr. Materialer fra Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjæps hjemmeside. Her findes bl.a. svar på de 25 mest stillede spørgsmål om flygtninge under Materialer > Online materialer > 25 spørgsmål og svar om flygtninge. Kan gratis downloades som pdf-fil. Under emnet Verdens flygtninge ligger fakta, baggrund og tal om flygtningelande i verden. Materialet opdateres løbende og findes under Materialer > Undervisningsmaterialer > Verdens flygtninge. Lærerbog af Bettina Gram og Lisa Klöcker. 32 sider. 38 kr. Elev- og lærerbog bestilles på tlf eller på Hørespil og rollespil findes på mange skoler og kan lånes fra folkebiblioteket. Se også undervisningsideerne og koblingen til Fælles Mål for faget dansk på under Grundskolen > temaer > børns rettigheder, hvor du finder Rejsen ud af mørket. (DC-nr. sk) Flygtning for en dag er et interaktivt undervisningsspil, som indeholder en række faglige temaer, som giver eleven indsigt i globale konflikter, flygtninges rettigheder og deres vej gennem systemet samt statistiske oplysninger om verdens flygtningestrømme. Findes på www. flygtning.dk/unge/spil/laerervej.htm 17

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

lærervejledning når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser og konsekvenser for børnesoldater for regler børnesoldater

lærervejledning når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser og konsekvenser for børnesoldater for regler børnesoldater lærervejledning når BØRN slås når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser for regler børnesoldater og konsekvenser for børnesoldater d+ d+ Undervisningsmaterialet består af denne lærervejledning

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Links INTRO TAXI PARKEN. Udforsk forladt bygning. Gå i krattet. Interview Kabir (flygtninge) Sprg. 1: Hvorfor er du flygtet?

Links INTRO TAXI PARKEN. Udforsk forladt bygning. Gå i krattet. Interview Kabir (flygtninge) Sprg. 1: Hvorfor er du flygtet? Links INTRO del A hovedintro_a del B hovedintro_b TAXI Kort kort PARKEN dex.html#park_intro?park_forgren*6 Udforsk forladt bygning Del 1: forladt_bygning_intro?spil_fodbold*1 Del 2: forladt_bygning2 forladt_bygning_foto?forladt_bygning

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DFUNK Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Indholdsfortegnelse. DFUNK Dansk Flygtningehjælp Ungdom F l p l ^ _ df h c h ' a s A [ h g n _ mc 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til lærervejledningen s. 3 Hæftets opbygning og brug i undervisningen s. 4 Et politikområde i forandring s. 5 DFUNK Outreach

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Langt borte fra 1.-4. klasse

Langt borte fra 1.-4. klasse 1.-4. klasse Land Canada, 2003 Sprog Dansk tale Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel From far Away Instruktion Shira Avni og Serene El-Haj Daoud Varighed 7 min. Niveau 1. - 4. kl. Fag Billedkunst,

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE

25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE 25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE 2 0 0 5 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID 25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE Revideret marts 2005 Frivilligafdelingen Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10,

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Hvordan ville det være at dumpe ned i Kvostedgården og blive en del af familien/husholdet for en kort stund?

Hvordan ville det være at dumpe ned i Kvostedgården og blive en del af familien/husholdet for en kort stund? Forløb 2 Story-line på Kvostedgården Dansk Historie Titel : Vær en del af familien/husholdet på Kvostedgården anno 1800 Fag : Dansk Historie Klassetrin : 4. 6. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi I min morfars kones stue - Hammerhøj Bogen tager afsæt i et af Vilhelm Hammershøis billeder Interiør. Åbne døre. Strandgade 30. 1905. Sammen med

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Indvandringens historie

Indvandringens historie Indvandringens historie Den tidlige indvandring I tidens løb har mange forskellige folkeslag slået sig ned i Danmark. Fremmede der gennem historien er blevet modtaget meget forskelligt efter hvor rige

Læs mere

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! T D A O M K E R I Indhold En formidlingsøvelse, hvor eleverne, ud fra to definitioner af begrebet fællesskab, skal udarbejde en collage. Collagerne

Læs mere

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer 4. 7. klasse Land: Indonesien, 2012 Sprog Indonesisk tale, danske undertekster Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel Cahaya Instruktion Jean Lee Varighed 10 min Niveau 4. 7. klasse Fag Dansk,

Læs mere

europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP

europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP På europas-lande.dk kan du gå på opdagelse i hele Europa. Du kan læse om alt fra natur og miljø til historie og politik. På sitet kan du også møde børn fra andre

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold 1 Et skridt fremad Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17 Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer Indhold En refleksionsøvelse, hvor eleverne skal forestille sig at være en anden person og derigennem

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Hurra, min klasse træk et kulturfag. Onsdag d. 9. maj 2012, kl. 13.00-16.00 på CFU i Aalborg 1

Hurra, min klasse træk et kulturfag. Onsdag d. 9. maj 2012, kl. 13.00-16.00 på CFU i Aalborg 1 Hurra, min klasse træk et kulturfag. Onsdag d. 9. maj 2012, kl. 13.00-16.00 på CFU i Aalborg 1 Fælles: - Kort om baggrunden for prøven. - Fælles formalia om prøven - herunder opgivelser og prøveafviklingen.

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Liberias børn. Opgaver

Liberias børn. Opgaver Opgaver Opgave 1: Håndtryk Det kan være sjovt at øve sig på noget, som er en skik i andre lande. Eleverne kan øve sig på at lave det håndtryk, som Frederick og Michael bruger, når de siger goddag. Opgave

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Velkommen til. Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen

Velkommen til. Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen Velkommen til Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen 1 Programmet: Velkommen v/borgmester Morten Slotved Flygtningesituationen fra globalt til lokalt perspektiv Hørsholm Kommunes integrationsansvar

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Læringsmål Inspirationsmaterialer Tænkte fag Positiv tænkning Eleven kan anvende positiv tænkning i hverdagen. Eleven har viden om strategier

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm OM UNDERVISNINGSMATERIALET. Af Susanne Gjessing

ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm OM UNDERVISNINGSMATERIALET. Af Susanne Gjessing ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm Af Susanne Gjessing OM UNDERVISNINGSMATERIALET Dette undervisningsmateriale er målrettet indskolingen fra børnehaveklassen til 2. klasse, men kan også anvendes

Læs mere

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår Forløb 4 Fåret Dansk - historie Titel : Fåret som husdyr Fag : Dansk - Historie Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid : Forår, sommer, efterår Kort om: Forløbet arbejder med fåret

Læs mere

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering EMU-gsk/webetik Medierådet for Børn og Unge Efter en kort introduktion til webetik, præsenteres eleverne for en skrabet argumentationsmodel,

Læs mere

Indledning Powerquest er et undervisningshjemmeside fra elektricitetsrådet om elsikkerhed. Hjemmesiden er delt op i tre tematiske episoder. Episode 1, der handler om el i almindelighed. Episode 2, der

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Håb, frygt og eventyrlyst er følelser, der er forbundet med vandring fra et land til et andet. Både

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet.

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet. Program for VI SKABER FRED! udstilling i Øksnehallen 28.dec. 27.jan. Dato Arrangement 2. jan: Udstillingen åbner 4.jan: AMOK ved Jon K. Lange Tidspunkt: 10.00-12.30 Klassetrin: 4.-6. klasse Varighed: 3

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere

din vej [ navn:... ] informationspjece om det danske asylsystem til uledsagede mindreårige asylansøgere

din vej [ navn:... ] informationspjece om det danske asylsystem til uledsagede mindreårige asylansøgere din vej [ navn:..................................... ] informationspjece om det danske asylsystem til uledsagede mindreårige asylansøgere DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID 2 KÆRE ASYLANSØGER

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

identifikation & Fa Ellesskab O M

identifikation & Fa Ellesskab O M identifikation & Fa Ellesskab D A O M K E T R I Indhold Dette er en legende vurderingsøvelse, hvor eleverne på kort og i forhold til forskellige identifikationsmarkører skal bevæge sig rundt i forskellige

Læs mere

OPG 1: Iscenesæt et fotografi

OPG 1: Iscenesæt et fotografi Optagelsesprøve til Fotografisk Kommunikation lørdag 10. maj 2014 OPG 1: Iscenesæt et fotografi Deadline: Upload af løsning senest kl. 10.30. Skrive- og kreativitetsopgave: BALLETDANSER ALBAN LENDORF I

Læs mere

Evaluering af projektsamarbejde om Udvandringen til Amerika

Evaluering af projektsamarbejde om Udvandringen til Amerika Evaluering af projektsamarbejde om Udvandringen til Amerika mellem Allerslev Skole og Sagnlandet Lejre Lotte Rask, Områdeleder for landbohusene i Sagnlandet Lejre: Samarbejdet har gået ud på at udarbejde

Læs mere

Indgang til Verdensborgerforløb

Indgang til Verdensborgerforløb Indgang til Verdensborgerforløb Indgangens opbygning Indgangen til forløbet omfatter først et læreroplæg der skal introducere emnet, hvorefter eleverne selv skal arbejde med IT-værktøjet Dit globale fodaftryk.

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Pædagogisk ide I denne øvelse arbejdes der videre med stoffet fra den lærerstyrede undervisning i klassen. Men her er der fokus på nye vinkler

Læs mere

PHOTOS BY ANDERSN. Avisen vil udkomme efter behov det vil sige, at den kun udkommer når der er noget relevant indhold.

PHOTOS BY ANDERSN. Avisen vil udkomme efter behov det vil sige, at den kun udkommer når der er noget relevant indhold. BØRN PHOTOS BY ANDERSN Hej igen, hvorfor nu ny hjemmeside, nyt navn og nyt logo? Jeg har efter længere tids overvejelse, valgt og opdele mine personlige collager og min portræt fotografering, af praktiske

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Rodt, / gult, gront / sprog O M

Rodt, / gult, gront / sprog O M Rodt, / gult, gront / sprog T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne skal gå rundt mellem hinanden og sige ord på forskellig måde. Formål At eleverne bliver bevidste om, hvordan de

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel

Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel Modige voksne Mange voksne har ikke lyst til at tale om det, der er sket, fordi de skammer sig eller ønsker

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Forældre. Sociale medier

Forældre. Sociale medier Forældre Sociale medier Din søn har i nogen tid været uvenner med Morten fra klassen. En dag kommer han hjem og fortæller, at han glemte at logge af Facebook på skolens computer, da de lavede opgaver.

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere