Skaber værdi for kunderne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skaber værdi for kunderne"

Transkript

1 F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr Skaber værdi for kunderne Skade påbegynde arbejdet med at få Trim ind i hverdagen. Trim-centrets fornemmeste opgave er at understøtte forretningen i at nå ambitiøse mål. Og det gælder både hårde mål som f.eks. servicelevels samt mere bløde mål såsom medarbejdernes oplevelse af overblik og indflydelse på eget arbejde, siger Ida Præstegaard, som 1. februar i år fik ansvaret for etablering af Trim-centret. Hanne Hoeck (tv), Ida Præstegaard og Matilde Kierulff er i fuld gang med at styrke Trim-centret i Topdanmark. På fotoet mangler Tina Jæger. Foto: Claus Boesen/Mediapress Trim: Først gjorde Livselskabet og FO Erhverv sig erfaringer med Trim. Så meldte FO Landbrug sig under fanerne, og til sommer vil områder i Skade også være i færd med at blive trimmet Af Troels Leth Ekspederer vi kundernes sager inden for en anstændig tidshorisont? Prioriterer vi vores arbejdsindsats hensigtsmæssigt? Fordeler vi sager og bilag på den måde, hvor vi skaber mest værdi for os som medarbejdere og for vores kunder? Svarene på spørgsmålene giver ikke sig selv, men skal Ida Præstegaard, leder af Topdanmarks nye Trim-center, se tilbage på de hidtidige erfaringer med Trim i Liv, Erhverv og Landbrug viser erfaringerne, at der kan være rigtig mange forbedringer at hente. Etableringen af Trim-centret ser jeg som en klar udmelding fra ledelsen om, at Trim er blevet en del af Topdanmark, og at Trim har potentialet til at gøre Topdanmark endnu skrappere til at levere den rette værdi til kunderne, siger Ida Præstegaard. Trim begyndte som pioner-projekter i de kundevendte funktioner i Liv og Erhverv i midten af Som tidligere omtalt i Focus blev Trim-konsulenterne og deres metoder i begyndelsen mødt med sund skepsis. Men hurtigt gav principperne bag Trim mening og resultater for medarbejderne og lederne. Sidste efterår besluttede ledergruppen i Landbrug at arbejde med Trim, og snart vil Trim indebærer løbende forbedringer Tankegangen bag Trim er at involvere medarbejderne i at fjerne aktiviteter, som ikke skaber værdi for kunderne. Det kræver, at man kan se sig selv udefra-og-ind for løbende at blive dygtigere til at levere netop de ydelser, som kunden efterspørger på en lønsom måde. Det betyder, at arbejdsgangene hele tiden underkastes små forbedringer. Trim bidrager med en struktur og systematik, der gør det muligt at få gennemført de mange forbedringsidéer, som medarbejderne og lederne har. Og det er en af styrkerne ved Trim, siger Ida Præstegaard og fortsætter: Både ledere og medarbejdere skal tage ansvar for gennemførsel af forbedringer og dermed forandringer i dagligdagen. Trim stiller eksempelvis ofte nye krav til lederne om øget aktiv planlægning og prioritering af sager og den daglige arbejdsindsats. Men når det basale er på plads, kommer resultaterne hurtigt til gavn for medarbejdere og kunder. Trim handler ikke om at gå ud og slå et hole-in-one. Trim er nærmere et spørgsmål om at slå fornuftige slag, der flytter os i den rigtige retning, så vi som adm. direktør Poul Almlund sagde på TopNet i forbindelse med årsregnskabet hele tiden anskuer vores processer, for at se om vi kan gøre tingene mere enkle og ligetil for hinanden og dermed for vores kunder, slutter Ida Præstegaard. Læs mere på side 2 og 3 Blitz lyser op i kundecenter side 2-3 Gårdejer åbnede dørene for Landbrug side 4-5 Årsregnskab skabte travlhed i Silkeborg side 6

2 Blitz stiller skarpt på ku Trim skaber værdi Kære kollega, Gennem Trim-processerne vil vi udvikle Topdanmark og dermed skabe mere værdi for vores kunder. I dette Focus kan du møde personerne bag Trim og nogle af de succeser, som allerede er opnået ved at optimere processer og forretningsgange. Trim er også forandring. Og hånden på hjertet: de fleste af os er skeptiske, når der sker forandringer. Til gengæld er vi langt mindre skeptiske, når vi skal pege på de forbedringer, som kan gøre, at kunderne blive bedre hjulpet, og vor egen dagligdag bliver nemmere. Men forandring og forbedring er hver sin side af mønten. Uden forandringer får vi ingen forbedringer. Derfor er det positivt at følge med i Topdanmarks Trim-proces og -resultater. Det er medarbejderne selv, der i åbne diskussioner med kollegaer er med til at sætte fingeren på både forbedringerne og dermed forandringer. Det stiller selvsagt også nye krav til lederne. I Trim-processerne kommer ledelsen også til at lave fejlskud. Vi vil komme til at prøve ting af, som ikke kommer til at virke som forventet. Så må vi prøve igen på en anden måde eller gå tilbage, hvor vi startede. Sådan er Trim-processerne også! Når vi er i Trim-processen, er den første tanke ofte: Hvor kan IT give os forbedringer? Og hvis IT bare lige kunne Vores erfaring er, at der er en masse ændringer, vi kan foretage uden IT, og når vi så får talt det godt igennem, er det ofte en helt anden - og ofte mindre - IT løsning, vi faktisk har brug for! Trim er ikke løsningen på alt! Der er ikke noget nyt i, at vi løbende forbedrer vores processer, men med Trim har vi fået nogle gode systematiske værktøjer til at gøre det. En Trim-proces kræver en vedvarende indsats fra medarbejdere og ledere samt støtte fra Trim-centret. Derfor har vi valgt at indføre Trim i et tempo, så vi er sikret, at trim-tankegangen bliver godt forankret i de involverede enheder. Trim: Snart kan medarbejderne i FO Landbrugs kundecenter vinke farvel til uklare prioriteringer, dobbeltarbejde og manglende overblik. Med støtte fra Trim-centret får opgaver og arbejdsgange et serviceeftersyn, som kunderne vil få glæde af Af Troels Leth Ingen, heller ikke servicechef i FO Landbrug, Bettina Olsen, kan være fire steder på en gang. Det ville ellers løse hendes udfordringer med at sikre ens prioritering og samlet overblik over sagsmængder og kompetencer i forretningsområdets kundecenter, der har afdelinger i Aalborg, Herning, Aabenraa og Ballerup. Hver eneste dag arbejder mine medarbejdere hårdt med kundernes policer, men det er svært at få overblik over, om vi nu løser de forskellige opgaver lige fornuftigt alle steder. Hidtil har jeg også manglet et præcist billede af medarbejdernes behov for videreudvikling og uddannelse. Det er problematisk, fordi vi skal udvikle os og blive endnu bedre i vores sagsbehandling, siger Bettina Olsen. Men med assistance fra Trim-centret har Bettina Olsen i marts arbejdet tæt sammen med medarbejdere fra afdelingerne for at blive klogere af hinandens erfaringer og finde nye styrings- og prioriteringsprincipper. Processen kaldes en Blitz. Og lige som de tidligere Trim-forløb i FO Erhverv og Livselskabet hjælpes FO Landbrug på vej under Trim øger overblik og indflydelse Siden Trim begyndte i Livselskabets kundecentre i 2006 er medarbejderne løbende blevet målt på en række punkter omkring deres arbejde. Af de i alt 56 medarbejdere i kundecentrene har 50 svaret på den seneste undersøgelse fra 1. kvartal sloganet Styr på sagerne i Kundecentret. Undervejs arbejder Bettina Olsen og udvalgte medarbejdere i fire dage med at identificere uhensigtsmæssigheder ved den nuværende måde, sagerne håndteres på, og frembringe og implementere løsninger, der fremover skal sikre bedre processer i Kundecenteret. Alt kommer frem Kundebetjener Lene Ausum fra afdelingen i Herning er med i blitzen og nyder det, selvom arbejdet i høj grad foregår i Ballerup. Jeg synes, det er rigtig godt at arbejde med Trim, fordi det er så håndgribeligt og ligetil. Der er ikke noget fancy. Det handler om at standse op og kigge på, hvorfor vi gør vores arbejde, som vi gør. I en travl hverdag gør man ikke rigtig noget ved det, selvom man måske har en god idé, der kan gøre arbejdet lidt lettere. Men Trim sikrer et stærkt fokus på vores arbejdsgange. Jeg mærker Jeg oplev 2

3 ndecenter er generelt stor arbejdsglæde i mit arbejde Jeg føler jeg har stor indflydelse på udviklingen af arbejdsmetoder Jeg har et godt overblik over sagsmængderne i afdelingen 60% 50% % 60% 50% % 40% 30% 20% 10% 0% 41% 32% 19% 20% 18% 8% 6% Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig 40% 30% 20% 10% 0% 42% 35% 22% 22% 21% 6% 2% Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Kilde: Trim-centret allerede, at det er med til at gøre en stor forskel, siger Lene Ausum. I Herning har de fire medarbejdere set nøje på entrepriseforsikringer og kortlagt sagsgangen fra kunden siger ja til et forsikringstilbud til policen træder i kraft. Det viste sig, at policerne blev forsinket en dag i Posten, fordi al post skulle forbi Ballerup. Snart får vi posten direkte fra kunderne en dag tidligere. Det betyder helt konkret, at kundens forsikring kan træde i kraft en dag tidligere end før, og det vil betyde meget, fordi de tit er i fuld gang med et byggeprojekt, siger Lene Ausum. Mens Blitz bruges til at gennemføre større forbedringer, hvor omfattende forberedelse, fast styring mod målet og intense arbejdsdage er en forudsætning for at lykkes, bruges regelmæssige Trim-møder til at håndtere mindre forbedringer i arbejdsdagen. Blitz i aktion. Sammen med bl.a. Linda Jensen (th) fra Landbrug Kundeservice Ballerup sætter Lene Ausum fra Kundecenter Herning lup på forskellige arbejdsgange. Foto: Topdanmark Hvad er Trim? Trim er Topdanmarks version af Lean Lean handler om at fjerne spild og at få styr på processer og ressourcer til fordel for kunder og medarbejdere Trim rimer på struktur Trim: Jeg har fået mindre at lave. Nej, det passer nok ikke helt, men det føles sådan. Ifølge kundebetjener Emilie Ørsted Dahlerup har Trim-indsatsen i Livselskabet haft stor betydning for effektiviteten og dermed også for opfyldelsen af servicemålene Af Troels Leth Styr på bunkerne, prioritering af opgaverne og bedre samarbejde. Siden medarbejderne i Liv kundeservice-afdelingerne i løbet af efteråret 2006 begyndte at blive fortrolige med Trim og værdien af at sætte deres sunde fornuft og gode idéer i system, er der sket rigtig meget. Resultatet er, at vi har fået meget bedre struktur på vores arbejde bl.a. i form af et nyt bakkesystem, som er udrullet til samtlige ca. 65 medarbejdere i Livs kundeservice. Det betyder, at vi alle sammen har bedre overblik over, hvornår f. eks. et brev er modtaget. Det hjælper til, at vi lettere kan prioritere opgaverne, overholde vores servicemål og sikre, at så mange sager som muligt kan færdiggøres inden for servicemålene, siger sagsbehandler Emilie Ørsted Dahlerup. Trim bliver ved og ved I løbet af de atten måneder er der sket Lean begyndte på Toyota-fabrikkerne i Japan og har siden spredt sig til virksomheder over hele verden mange håndgribelige forbedringer. Omkring 50 idéer er gennemført i Emilie Ørsted Dahlerups afdeling, Kundeservice Konceptaftaler. Idéerne er fremkommet blandt de 24 kolleger, og idébrønden er langtfra løbet tør Trim-processen bliver ved med at opfordre til, at medarbejderne hele tiden finder på smartere måder at løse arbejdet på at fjerne alle de småbøvlede ting, som alle irriteres over i dagligdagen. En af årsagerne til at Trim virker er, at vi alle sammen mødes en gang om ugen, hvor vi hver især bliver hørt og drøfter hinandens idéer. Det sikrer, at alle er orienteret om, hvad der foregår, og at ingen brænder inde med den gode idé, som de måske tidligere blot havde puslet med selv. Desuden kan nye medarbejdere på den måde hurtigere falde til rette i afdelingen, fordi vi nu har flere fastlagte rutiner og arbejdsgange. Trim-møderne er helt sikkert kommet for at blive, siger hun. Man kan på en måde sige, at vi før Trim egentlig ikke vidste, hvor meget vi tilsammen lavede i afdelingen, og hvor mange sager vi løbende fik ind. Jeg anede faktisk ikke, hvor mange sager jeg håndterede om ugen eller hvad mine kolleger fik fra hånden, og omvendt. Nu bliver der talt op hver fredag, og er der sager, som lander i den røde kasse, fordi servicelevel er overskredet, så bliver der med det samme prioriteret tid i løbet af ugen for at sikre, at forsinkelsen ikke bliver endnu værre, siger Emilie Ørsted Dahlerup. 3

4 Lene Birkegaard Pedersen måtte lige klappe køerne i stalden en gang. De flokkedes om menneskene og lod virkelig til at nyde at der kom besøg. Foto: Nils Rosenvold Lærerigt besøg på moderne landbrug Landbrug: Delegation fra FO Landbrug drog fra Ballerup til Vorbasse for at se på et højeffektivt landbrug i funktion. Besøget skal sikre, at medarbejderne er på øjenhøjde med den hastige udvikling i branchen Af Torbjørn Næs Bertelsen Specialister og ledere fra FO Landbrug i Ballerup tog på gårdbesøg onsdag 5. marts for at se nærmere på et af de mest moderne landbrug i landet. Medarbejderne, der til daglig bl.a. sidder foran computeren og går til møder om udarbejdelse af forsikringspolicer og vilkår, har nemlig godt af at komme ud og fornemme præcis, hvad deres arbejde egentlig handler om, og hvordan den virkelighed, der gerne skal afspejles i alt papirarbejdet, konkret ser ud set fra landmandskundens perspektiv. Midt på den åbne jyske hede, lidt uden for den søvnige landsby Vorbasse, der vel mest er kendt for det navnkundige Vorbasse Marked, ligger et hus og nogle store staldbygninger. Det blæser, og da der ikke er andet end lange lige marker og ingen træer eller andet til læ, er det umiddelbart en bidende kold velkomst, der venter gæsterne, da de nærmer sig det højeffektive landbrug, Østerviggård. Koldt på landet Gårdejer Gert Nygård Thomsen, en stor robust mand, kommer ud fra stuehuset i en grøn varm sweater. Han kigger rundt på de besøgende, der prøver at holde sig varme. Det er godt nok et skidt vejr i dag. I kan desværre ikke glæde jer til at komme ind i stalden, for der er lige så koldt der, siger han. Så meget for det håb. Målet med besøget er todelt. For det første er det at få opdateret sin viden om hvad der sker i landbruget, og for det andet er det at få nye medarbejdere i Landbrug godt introduceret til, hvad landbrug er i virkeligheden. En af de helt nye i FO Landbrug i Ballerup er Christina Mary Pedersen. Hun har været i Landbrug i lidt over en uge og er ved at være klar til at være sagsbehandler. Hun glæder sig til at få det hele at se og er på forhånd sikker på, at besøget på gården 4 vil være medvirkende til, at hun vil få bedre styr på, hvad landbrug, er og dermed få styr på landbrugsterminologien. Det er en ting at se et ord på et stykke papir, men ved at komme ud på en gård kan man også få sat nogle billeder på og få sat det i en sammenhæng, og det er vigtigt, mener Christina Mary Pedersen. Styr på teknologien Den nyligt tiltrådte chef for FO-Landbrug, Lars Hem Simonsen, mener, det er meget vigtigt, at medarbejderne i Landbrug ikke bare sidder bag skrivebordene, men også kommer ud og får fingrene i landbrugsjorden. Hvis vi fortsat skal være Danmarks største forsikringsselskab inden for landbrug, så skal vi også være dem, der har fingeren på pulsen og den største ekspertise inden for området. Det er supervigtigt, mener Lars Hem Simonsen, der påpeger at danske landmænd teknologisk set, er langt fremme i skoene. Det er de nødt til at være, fordi landmændene i konkurrerende lande kan producere det samme som danske landmænd, bare langt billigere. Danske landmænd er hele tiden ude ef-

5 ter nye og bedre teknologier, og der er vi nødt til at kunne følge med, hvis vi fortsat vil kunne tilbyde landmænd en ordentlig, tidssvarende forsikring. Gert Nygård Thomsens staldanlæg består af to store bygninger. Den ene er en malkestald, hvor 56 køer fordelt på to lige rækker bliver malket på en gang. Bag ved kreaturerne går tre unge medhjælpere, som har travlt med at sætte malkemaskiner på køerne og spule vand på for at holde malkeområdet rent. Det er nødvendigt, selvom landbruget er mere højteknologisk end landbrug var i gamle dage. Ja, man bliver nu stadigvæk beskidt ved at være landmand. Det har ikke ændret sig, siger Gert Nygård Thomsen, mens Topdanmarks medarbejdere smiler og klukker af den jyske lune. Med det moderne malkeapparat tager det omkring to timer at malke 200 køer. Alle køerne har en computerchip i deres halsbånd. Det kan måle koens aktivitet. Hvis chippen eksempelvis viser, at en ko er meget aktiv kan det tyde på at den er i brunst, men hvis den er meget passiv kan den være syg. Besøg godt for forståelsen De 400 køer hygger sig på deres m 2 fordelt på to store stalde. Der er højt til loftet og åbent i begge ender af stalden. Det giver en god luftgennemstrømning, hvilket er med til at holde bestanden sygdomsfri. Det gør også, at temperaturen er meget lav, hvilket ikke er specielt rart for menneskene. Køerne til gengæld er ligeglade. Det gør ikke dem noget at det er koldt. Christina Mary Pedersen mener selv, at hun trods kulden har fået rigtig meget ud af besøget på Østerviggård. Det er utroligt godt at komme ud og se tingene. Der var mange ting, jeg kan bruge til noget i det daglige arbejde. Specielt synes jeg det var interessant at se den måde, han havde placeret mælketanken. Tidligere har man placeret den inde i stalden, men han havde placeret den udenfor imellem de to stalde, og det er en stor hjælp, når vi skal tegne bygningerne ind sagsakterne, siger Christina Mary Pedersen, der håber, at der vil blive arrangeret flere lignende besøg i fremtiden. Det kan der meget vel blive. Vi har fået rigtig meget ud af besøget hos Gert Nygård Thomsen. Han fortalte og forklarede rigtig godt og det er mit klare indtryk, at samtlige medarbejdere, der var med, fik noget ud af det, siger Lars Hem Simonsen. Det gjorde han også selv ud fra en forsikringsmæssig betragtning. Vi arbejder på nogle nye initiativer som er et direkte resultat af at vi har været ude på gårdbesøg, men hvad det er for nogle initiativer, kan jeg naturligvis ikke komme ind på, slutter Lars Hem Simonsen. Kort nyt Røre om den nye lovpligtige byggeskadeforsikring Loven om byggeskadeforsikring, som fra 1. april er lovpligtig for byggefirmaer, mødte i 11. time kritik fra flere sider i Folketinget, fordi den angiveligt bliver dyrere end forventet, bl.a. på grund af store omkostninger til to periodiske eftersyn. Loven blev til for at sikre, at færre danskere bliver ramt af byggeskader på deres nybyggede huse. Topdanmark er et af blot tre selskaber, der fra 1. april kunne tilbyde den nye forsikring. Indkaldelse til Generalforsamling udsendt Før påske udsendte Aktieadministrationen indkaldelse og Aktionærnyt til Topdanmarks omkring aktionærer. Heraf samtlige medarbejdere i Topdanmark, som ejer medarbejderaktier. Generalforsamlingen afholdes den 15. april i København. Nyt samarbejde om tilstandsrapporter Den 1. februar trådte en aftale mellem Topdanmark og Energi- og Ingeniørgruppen (EIG) om besigtigelser for hussælgere, der skal have udarbejdet en tilstandsrapport, i kraft. Foruden EIG samarbejder Topdanmark med OBHI om besigtigelser og tilstandsrapporter. Ud over tilstandsrapport leverer EIG og OBHI desuden SundhedsAttest, tilbud på en home Køberforsikring (ejerskifte), tilbud på hus-/ fritidshusforsikring og flytteforsikring. Det, at vi har indgået samarbejde med yderligere en leverandør gør, at vi står stærkere med et større korps af bygningssagkyndige at trække på, siger konceptudvikler i FO Partnere, Anne Bech. Gårdejer Gert Nygård Thomsen viser rundt i de moderne staldbygninger, hvor der er rigelig plads og frisk hø til kreaturerne. Foto: Nils Rosenvold 5 Ulykkesforsikring forbedret Børn og voksne med en ulykkesforsikring i Topdanmark og Danske Forsikring er nu blevet bedre sikret. Således har Topdanmark og Danske Forsikring ændret definitionen på en ulykke, så endnu flere skader fremover bliver dækket. Desuden er prisen på den ulykkesforsikring, der dækker fra 8 pct. mén, blevet sænket. Læs mere på TopNet og

6 Midt i travlheden får finansanalytiker i Jyske Bank, Christian Hede, en stor amerikansk kunde i røret. Han vil høre analytikerens vurdering af Topdanmarks fremtidsforventninger. Foto: Nicolai Lorenzen Regnskabets time Arbejdsdagen ændres markant for analytikerne hos Jyske Markets, når et regnskab tikker ind. Dagbladet Børsen var med, da Topdanmark aflagde årsregnskab Af Heidi Nielsen, Børsen Topdanmark kommer med regnskab i dag. Morgenmødet i Jyske Markets skydes i gang præcis kl. 8 af analytikeren Christian Hede. Handlere og institutionelle kunderådgivere i neutrale skjorter og farvestrålende slips samles om en gruppe med otte borde og mindst tre gange så mange skærme og lytter til den høje, slanke jakkesætklædte mand, som til daglig dækker banker og forsikringsselskaber. Tidlig frokost nødvendig Regnskabet er først ventet klokken 12, så formiddagen går med at læse op på gamle regnskaber. Sidst på formiddagen lokker kantinen med stegt kylling og bornholmsk myseost, og frokosten bliver indtaget med udsigt til Silkeborg Langesø fra store panoramavinduer. Det er nødvendigt at spise tidligt, for når først regnskabet kommer, er Christian Hede lænket til skrivebordet. Tilbage på pinden starter han med noget af det vigtigste. Telefonen bliver stillet om til en af mine kolleger, for to minutter efter at regnskabet kommer, så ringer den første journalist og vil have en kommentar. Men vi vil først have noget information ud til vores kunder, så journalisterne må lige vente en times tid, fortæller han. På slaget tolv dukker regnskabet frem i mailboksen, og pludselig går det stærkt. Christian Hede skimmer hurtigt siderne på skærmen for uventet nyt, og straks ryger den første linje ud på det interne chat-system. Resultatet for Q4 er lidt bedre end forventet. Resultatet for 2007 er mod konsensus på Enter. Ud i systemet. Klokken er Handlere og kundefolk begynder at røre på sig, og i løbet af de næste to minutter ryger endnu et par linjer ud i cyberspace. Efter endnu et par minutters turbo-læsning af det 100 sider lange regnskab, går analytikeren hen til kundebordene og briefer. De guider lavt, men det gør de altid, og det er der mange kunder, der ikke ved, lyder en af kommentarerne, som straks formidles videre gennem telefonrørene til afdelingens store kunder. Imens kimer telefonen hos den kollega, der har fået tjansen med at tage Christian Hedes viderestillede telefon. Nyhedsbureauerne vil have en kommentar med det samme. Men de må vente. Endelig er papirversionen røget gennem printeren, og Christian Hede prøver nu at sætte sig lidt grundigere ind i regnskabet. Han bliver afbrudt, da en stor amerikansk kunde ringer og insisterer på at tale med analytikeren. Røret bliver hevet op til øret, og engelske fagtermer om regnskab afleveres til kunden. Der er stadig kun gået en halv time siden Topdanmarks resultater og forventninger ramte mailboksen, men der er endnu meget, der skal nås inden for kort tid. Lang arbejdsdag Da kunden er tilfreds, og røret lagt på igen, vender Christian Hede tilbage til den ensideskommentar på regnskabet, der skal sendes ud inden kl Da den er færdig, begynder opkaldene fra journalisterne, og kl er der telekonference med Topdanmarks ledelse. Efter forklaringer om aktietilbagekøb, forventninger til det danske vejr og udviklingen på obligationsmarkedet er det for de fleste ansatte i Jyske Markets blevet tid til at hente børn i børnehave og fritidshjem. Men inden i morgen tidlig skal der ligge en 5-10 siders rapport om regnskabet fra det danske forsikringsselskab. Først kl. 22 pakker Christian Hede papirerne sammen og triller hjemad, Det er nogle lange dage, når der kommer regnskab. Til gengæld kommer de dage sjældent uventet, for vi ved jo, hvornår regnskabet kommer, siger han. Artiklen Regnskabet time blev bragt i Børsen mandag 17. marts. Timing er afgørende Som artiklen fra Børsen illustrerer, er der rigtig god grund til at sikre, at årsregnskabet og de øvrige regnskabsmeddelelser hurtigt bliver tilgængelige for journalister, investorer og analytikere. På selve regnskabsdagen godkender Topdanmarks bestyrelse regnskabet, som derefter sendes til Fondsbørsen. Straks kvittering for modtagelsen er modtaget går det stærkt med at få regnskabet ud på Topdanmarks hjemmeside, sende det til journalister og analytikere og naturligvis også lægge det på TopNet. Hver eneste gang Topdanmark og de øvrige børsnoterede selskaber i C20-indekset kommer med regnskaber, sidder rig-

7 MC ere fik smil og kuponer i regnen Torsdag den 13 marts åbnede Bakken nord for København, og traditionen tro samledes masser af MC-entusiaster på Nørrebro for i samlet trop at køre derop og markere åbningen. I den anledning havde en lille flok Topdanmark-medarbejdere fra Salgssekretariatet i FO Privat taget gule veste på og delte konkurrencekuponer og bolcher ud og fik en snak med MCejerne om, at Topdanmark nu kan tilbyde store rabatter på MC-forsikringer. Erhvervsansvarlig i Salgssekretariatet, Søren Ahlgren Mortensen, havde taget sine tre børn med på gaden. Det var rigtig hyggeligt, at mine børn var der sammen med mig. De gik og delte bolcher ud og jeg delte så kuponer ud og snakkede med folk for at informere dem om den billige MC-forsikring. Tak for checken Til trods for at det regnede hele dagen, blev det til en kort snak med flere hundrede MC ere. Deriblandt eksisterende kunder som henvendte sig med et Tak til medarbejderne, fordi de netop havde fået en check fra Topdanmark med posten som følge af de billigere priser. Det var ifølge Søren Ahlgren Mortensen en tak der kom, måske ikke på et tørt sted, men som varmede og gjorde ham glad. Privatkundedirektør, Erik Adrian, mener at arrangementet på Nørrebrogade, er et godt eksempel på en utraditionel mulighed for at komme i kontakt med kunderne. Det var en god lejlighed til at komme ud med et budskab, nu hvor vi havde et godt tilbud til kunderne. Det er noget af det, vi skal være bedre til. Mange af vores butikker ligger på byernes butikstorve, hvor der ofte kan være arrangementer. Der skal vi også være med i en mere aggressiv kamp om kunderne, siger Erik Adrian. Set og hørt i pressen Det er den eneste rigtige måde at gøre det på. På den måde kan vi i højere grad risikostyre og optimere såvel afkast som risiko og samtidig give et af de bedste afkast med en lavere risiko. Direktør i Topdanmark Liv, Jan Hoffmann, til Berlingske Tidende 15. marts om baggrunden for at livselskabet har placeret alle kunder med en ydelsesgaranti på 4,5 pct. i ét selskab, mens nye kunder samles i et andet. Vi byder Sampo velkommen som minoritetsaktionær og håber, at de på linje med alle øvrige aktionærer må få et tilfredsstillende afkast af deres investering. Kommunikations- og IR-direktør i Topdanmark, Steffen Heegaard, til Børsen 19. marts i en kommentar til at den finske forsikringskoncern Sampo dagen før købte en større aktiepost i Topdanmark. I 0,1 0,2 promille af de sager, vi har på et år, mener vi, at vi har anledning til at sætte en observation i gang - dette eksempel er en af dem for at undersøge om der er snyd. Det skal vi have beeller afkræftet. Ikke noget som helst andet. ( ) Vi skal selvfølgelig gøre det så diskret, at han ikke føler sig overvåget. Og det er selvfølgelig beklageligt, at skadelidte i dette tilfælde har følt sig overvåget. Søren Ahlgren Mortensen var ude og fortælle om Topdanmarks billige motorcykelforsikring sammen med sine tre børn, Victor på ni og tvillingerne Gustav og Olivia på 7. Foto: Topdanmark tig mange investorer, analytikere og journalister og venter på oplysningerne. En vigtig del af vores kommunikationspolitik er at hjælpe dem bedst muligt, og det gør vi bl.a. ved at være hurtige på aftrækkeren, når Fondsbørsen siger ok, siger Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard. Stor interesse Planlægningen sikrer, at alle interesserede i løbet af få minutter kan læse alt om nøgletal, forventninger og så videre på IR-hjemmesiderne. Desuden får de journalister og analytikere, der ønsker det, årsrapporten, pressemeddelelse, fondsbørsmeddelelse og Focus med , og nøglejournalister bliver ringet op for at modtage helt konkrete nøgletal, som de i forvejen har bedt om. Senere har direktionen sat tid af til telefoninterviews, telefonkonference og TV-optagelser til dagens nyhedsudsendelser. Som Børsen-artiklen viser, er der ikke kun herhjemme men også blandt investorer i udlandet stor interessere for vores regnskaber, og derfor har vi pligt til som professionelt selskab at sikre dem hurtig og målrettet information. Hver gang følger vi nøje med på erhvervshjemmesiderne, og der går sjældent mange minutter, før de første artikler om vores regnskaber kan læses med kommentarer fra analytikere, siger Steffen Heegaard. 7 Kommunikationschef Jens Langergaard i studiet i Basta-udsendelsen på TV2 27. marts, der handlede om et trafikoffer, som havde opdaget, at han blev observeret af en af Topdanmarks svindelkonsulenter. Der er ingen tvivl om, at de lærepenge, Topdanmark betalte, da virksomheden i starten af 1990 erne ville være et multinationalt finansielt supermarked, men i stedet endte på randen af betalingsstandsning, er det der har betydet mest. Vi reddede med nød og næppe virksomheden, men forinden var der gamblet med værdierne og arbejdspladser. Lige siden har det præget mig som leder og mine ledelsesbeslutninger, at en situation som den aldrig må ske igen. Det har også lært mig at være ydmyg. Vi, der er her nu, har kun Topdanmark til låns og skal levere det videre i god stand. Adm. direktør i Topdanmark, Poul Almlund i Berlingske Tidende 13. marts.

8 Velkommen til Jonas Grünfeld Liv Sundhedssikring Lily Søderblom Privat, Butik Frederiksberg Anette Sørensen Rand Partnere Kundeservice Århus Baria Adel Dakak Postafdeling Lejligheder i søgelyset Dørspioner og snævre trappeopgange afskrækker ikke længere indbrudstyvene. Statistikken over anmeldte indbrud i 2007 viser, at antallet af indbrud i lejligheder steg med 24 pct. i forhold til Medregnes indbrud i virksomheder, villaer og fritidshuse, er antallet af indbrud samlet set steget med 10 pct. Indbrud: Politianmeldelser i 2007 Christina Schmitt Privat, Butik Svendborg Job i Top Landbrugsassurandør, Midtfyn Kontakt Ove Laursen, telefon Kundebetjener, Erhverv Vest Kontakt Britt Krogh, telefon SAS-kyndig medarbejder, Marketing Kontakt Jens Green, telefon Erhvervsassurandør, Fyn Kontakt Peter Bjerregaard Jensen, telefon Gitte Johannsen Partnere Kundeservice Århus Pia Degnbol Pedersen Partnere Kundeservice Århus Jesper Nejstgaard Privatassurandør Kim Bødtker Partnere Servicecenter Joan Kjølby Massemarked Informatik Samlede antal indbrud Kilde: Forsikring & Pension Pensionering Pensionering 30. april Stigning i pct ,1 Villa ,1 Lejlighed Fritidshus Erhvervsejendomme ,4 Lars Halling, Skadeafdelingen Reception på Topdanmarks hovedkontor Borupvang 4, 2750 Ballerup onsdag 30. april kl Lissa Mikkelsen, Skade Retshjælp og Ejerskifte Reception på Topdanmarks hovedkontor Borupvang 4, 2750 Ballerup onsdag den 30. april kl Hanne Weiss, Erhverv Ansvar og Løsøre Reception torsdag 28. februar kl på hovedkontoret Mæglerchef, Liv og Pension Kontakt Jan Hoffmann, telefon Property underwriter, Industri Kontakt Søren Viltoft, telefon IT-medarbejder (OOA/D, RSA/RAD, Java) Kontakt Jan Nyholm Albertsen, telefon Koncernjurist, Koncernsekretariat Kontakt Anne Christina Skjønnemand, telefon Skadebehandler, Skadehjælp Erhverv - B/L Kontakt Thomas Skrostrup, telefon Forsikringssælger, Odense Forsikringssælger, Nyborg Kontakt Michael B. Pedersen, telefon Projektkonsulenter, projektledelse Kontakt Morten Berger, telefon Navnlig navne 25 års jubilæum 30. april Susanne Clausen, Skadehjælp Odense Reception i Skadehjælp Odense onsdag 30. april kl Næste Focus Deadline Beate Andreassen Personskade Arbejdsskade Vicki Hvidman Partnere Servicecenter Thomas Hildebrand Liv Skadebehandling Gitte Storgaard Jakobsen Taksator-løsøre Bendt Andersen IT Erhverv/Industri/Landbrug Rune Alstedmark Privat, Butik Skive Martin Arildslund Petersen Bygningsservice Simon Nielsen Partnere Kundeservice Ballerup Peter Gede Bygningsservice Christina Dam Struck Privat Salgssekretariat REDAKTION Focus produceres af Topdanmarks kommunikationsafdeling og udsendes til alle medarbejdere i koncernen hver 14. dag. Ansvarshavende redaktør: Steffen Heegaard Redaktør: Jens Langergaard I redaktionen: Troels Leth og Torbjørn Næs Bertelsen Grafisk tilrettelæggelse og produktion: Marketing v/linda Rasmussen og Lise Elmgren Tryk: Kerteminde Tryk A/S Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Sara Maria Gjetting Kantine Marlene John Vikargruppe

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste.

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste. Formandens beretning Jeg skal nu holde en beretning som formand. Da jeg sammen med Mette (nuværende næstformand) hørte at klubben stod tæt for at stoppe var vi begge ærgerlige. På det tidspunkt gik Birte

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13702 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 14 80 87 01 Euromaster Danmark A/S Sletten 11 7500 Holstebro Klagen vedrører: Reparation af bil Ikke-medlemsvirksomhed

Læs mere

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KAPITEL 1 Næste gang skal alt det hvide lugte af den her Grøn Æblehave, synes du ikke Katrine? Camillas øjne lyser af begejstring, mens hun holder den

Læs mere

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Din arbejdsplads har en aftale med Topdanmark, som giver dig ekstra rabat på vores gode forsikringer. Her kan du læse mere om

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Peter Bangs Vej 12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Normerede pladser 0-3 år Normeret

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Ingenting Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. En historie om økonomi og kærlighed

Ingenting Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. En historie om økonomi og kærlighed Ingenting Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM En historie om økonomi og kærlighed Benjamin Dahlerup (C) 2014 Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 Find os på facebook, og vores hjemmeside se mere på side 2... Jacob har været i Ballerup Gruppe i 25 år Tillykke! Køb Dine Spejderting hos 55 grader nord.

Læs mere

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering...side 3 Problemfase...side 3 Analysefase.side 4 Løsningsfase side 4 Produktionsfase.side 5 Konklusionsfase...side 7 Logbog..side 8 Onsdag 24. oktober.side 8 Onsdag

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Marts Nyt fra ledelsen Tage Poulsen Læserbrev Kommentar fra formanden Skolegade/Torvegade m.m. Indhold i dette nr. bl.a.:

Marts Nyt fra ledelsen Tage Poulsen Læserbrev Kommentar fra formanden Skolegade/Torvegade m.m. Indhold i dette nr. bl.a.: Marts 2008 Afskedsreception for forretningsfører Tage Poulsen d. 28. marts 2008 kl. 13.00 16.00 ESBJERG TAXA NYT UDGIVES AF ESBJERG TAXA LILLEBÆLTSVEJ 10 6715 ESBJERG N. REDAKTION: ESBJERG TAXA mail@esbjergtaxa.dk

Læs mere

Vi kan derfor oplyse kan derfor allerede nu oplyse at næste års generalforsamling bliver afholdt fredag den 22. marts 2013.

Vi kan derfor oplyse kan derfor allerede nu oplyse at næste års generalforsamling bliver afholdt fredag den 22. marts 2013. Klitmøller Vandværk - Generalforsamling 2012 Velkomst v/formand Søren Konradsen På bestyrelsens vegne er det mig en glæde at byde velkommen til årets generalforsamling. Lad mig slå fast med det samme:

Læs mere

Jens Veggerby i sit galleri foran et billede af Adam Saks

Jens Veggerby i sit galleri foran et billede af Adam Saks Jens Veggerby i sit galleri foran et billede af Adam Saks 15 Jens veggerby Galleriejer med passion for ure Af Henriette møller. Foto: per gudmann, 2 x hobby På Ny Østergade i den mere fashionable del af

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS!

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS! FOR FANDEN, JENS! 31 En personlig beretning af Jens Rønn om faglige ambitioner og angsten for at blive syg igen. Af Jens Rønn Jeg hører sjældent musik. Ja, det er ikke mange gange i mit liv, jeg har hørt

Læs mere

Landbrugets Arbejdsmiljøpris

Landbrugets Arbejdsmiljøpris LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2012 1 Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2012 vfl.dk 2 ARBEJDSMILJØPRIS 2010 LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2012 3 Årets prismodtager Søren Madsen har drevet Salsbjerggård siden 2005.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

I en alder, hvor andre begynder at tænke på pensionen, startede fransklærerinden og diplomatfruen Anne Wright sin egen butik med lækre øko-varer fra

I en alder, hvor andre begynder at tænke på pensionen, startede fransklærerinden og diplomatfruen Anne Wright sin egen butik med lækre øko-varer fra I en alder, hvor andre begynder at tænke på pensionen, startede fransklærerinden og diplomatfruen Anne Wright sin egen butik med lækre øko-varer fra alverdens lande. 14 IVÆRKSÆTTEREN NOVEMBER 2006 Lærerindens

Læs mere

Fællesfødselsdagstur onsdag den 13. juni kl. 12.40-16. ikke

Fællesfødselsdagstur onsdag den 13. juni kl. 12.40-16. ikke Billedede fra Markfest 2012 2 Herfra SFO skal der lyde en stor tak til alle jer forældre for den kæmpestore opbakning til vores Markfest. Jeres børn nød også rigtig at vise deres arbejde frem og have jer

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16 MTB-O Sletten Stræktider -06-06-2009 Plads Navn Klasse D-16 1 Caroline Ryge Carlsen Ok Øst Birkerød 1:13:08 03:30= 19:54= 32:06= 38:48= 56:57= 59:46= 63:32= 70:57= 03:30= 16:24= 12:12= 06:42= 18:09= 02:49=

Læs mere

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det ekstra dæk hele ugen?)

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det ekstra dæk hele ugen?) Hej GCK Det hele startede i maj måned, hvor en kollega kom og spurgte, om jeg ville med en tur til Italien for at køre MTB - det tilbud kunne jeg ikke sige nej til. Vi skulle bo i byen Bormio, der ligger

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer

Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer 16.11.2006 Oplæg på Forsikring & Pensions årsmøde af adm. direktør Stine Bosse, Tryg, - Del 1 Som Jens Erik Christensen sagde i sin formandsberetning, så er

Læs mere

Oktober 2009 21. ÅRGANG

Oktober 2009 21. ÅRGANG Oktober 2009 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015 Telefon 38 64 50 00 Dato: 10. september 2015 Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Danskemesterskaber m luftriffel

Danskemesterskaber m luftriffel Danskemesterskaber 00 0m luftriffel Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 Skytternes Hus Århus 0 stående Dame 0 Anette K. Jensen DSB/ASF 00 00, Stine M. Andersen ÅRK 00 00 00, Rikke K. Jensen

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne 1 Styr tidsrøverne 9 1 Styr tidsrøverne Hverdag i kontormiljøet Fred og ro! Det er nu du tager en større sag frem som vil kræve et par timers koncentreret arbejdsindsats. Måske en sag hvor du skal sætte

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

September-Oktober 2009

September-Oktober 2009 September-Oktober 2009 Så er sommerlejr og sommerferie overstået, og vi er startet op på den nye sæson med en fantastisk opstart. Foran os ligger en masse onsdage med eventyr for store og små. Se alle

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn.

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn. Bilag 3 Interview med Mia. Mia er kærester med Martin og sammen har de datteren Mette. Kata: Jeg stiller spørgsmålene, og hedder Katariina Sofie: Jeg hedder Sofie, og jeg vil supplere Katariina. Kata:

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Onsdag d. 2. april Fantastiske idéer

Nr. Lyndelse friskole Onsdag d. 2. april Fantastiske idéer Fantastiske idéer Smil og glade dage ser man hvis man går ned til Lars og Bettinas Dukkeværksted. Børnene har masser af ideer og fantasi. Der er blevet fortalt om de forskellige forfattere, karaktere og

Læs mere

Stykket mellem den første og den anden samtale

Stykket mellem den første og den anden samtale Stykket mellem den første og den anden samtale (Thomas har også forladt lokalet, nok for at gå på toilettet. Deres evaluering af ham starter først lidt inde, Thomas er ikke kommet tilbage endnu) [00:31:24.11]

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration Elevbrochure Kontoruddannelsen med speciale i Offentlig Administration 1 Intro Side 3 Hvorfor blive kontorelev i Region Syddanmark i Vejle Side 4 Elevernes egne historier Side 5-9 Bonus info Side 10 job.regionsyddanmark.dk/wm307147

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Waw for en weekend lige ved og langt fra

Waw for en weekend lige ved og langt fra Waw for en weekend lige ved og langt fra Her kommer der lidt ord omkring vores weekend på Rømø hvor vi spillet slutspil om DM i år Som i nok ved så måtte vi desværre nøjes med sølv i denne sæson men f

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013.

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Når du skal starte med sondemad derhjemme Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Inden min mand blev syg, forestillede jeg mig det værste, når folk talte

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Vi er ved at have styr på de sidste ting og er klar til at møde jeres dejlige børn på skolen igen på mandag.

Vi er ved at have styr på de sidste ting og er klar til at møde jeres dejlige børn på skolen igen på mandag. SKOLESTART Kære alle Vi er ved at have styr på de sidste ting og er klar til at møde jeres dejlige børn på skolen igen på mandag. Som jeg tidligere har skrevet ud til jer er årets første infomøde onsdag

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Møde slut: Kl. 13.30 Fraværende: Herluf Thomsen deltog ikke i punkt 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere