Skaber værdi for kunderne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skaber værdi for kunderne"

Transkript

1 F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr Skaber værdi for kunderne Skade påbegynde arbejdet med at få Trim ind i hverdagen. Trim-centrets fornemmeste opgave er at understøtte forretningen i at nå ambitiøse mål. Og det gælder både hårde mål som f.eks. servicelevels samt mere bløde mål såsom medarbejdernes oplevelse af overblik og indflydelse på eget arbejde, siger Ida Præstegaard, som 1. februar i år fik ansvaret for etablering af Trim-centret. Hanne Hoeck (tv), Ida Præstegaard og Matilde Kierulff er i fuld gang med at styrke Trim-centret i Topdanmark. På fotoet mangler Tina Jæger. Foto: Claus Boesen/Mediapress Trim: Først gjorde Livselskabet og FO Erhverv sig erfaringer med Trim. Så meldte FO Landbrug sig under fanerne, og til sommer vil områder i Skade også være i færd med at blive trimmet Af Troels Leth Ekspederer vi kundernes sager inden for en anstændig tidshorisont? Prioriterer vi vores arbejdsindsats hensigtsmæssigt? Fordeler vi sager og bilag på den måde, hvor vi skaber mest værdi for os som medarbejdere og for vores kunder? Svarene på spørgsmålene giver ikke sig selv, men skal Ida Præstegaard, leder af Topdanmarks nye Trim-center, se tilbage på de hidtidige erfaringer med Trim i Liv, Erhverv og Landbrug viser erfaringerne, at der kan være rigtig mange forbedringer at hente. Etableringen af Trim-centret ser jeg som en klar udmelding fra ledelsen om, at Trim er blevet en del af Topdanmark, og at Trim har potentialet til at gøre Topdanmark endnu skrappere til at levere den rette værdi til kunderne, siger Ida Præstegaard. Trim begyndte som pioner-projekter i de kundevendte funktioner i Liv og Erhverv i midten af Som tidligere omtalt i Focus blev Trim-konsulenterne og deres metoder i begyndelsen mødt med sund skepsis. Men hurtigt gav principperne bag Trim mening og resultater for medarbejderne og lederne. Sidste efterår besluttede ledergruppen i Landbrug at arbejde med Trim, og snart vil Trim indebærer løbende forbedringer Tankegangen bag Trim er at involvere medarbejderne i at fjerne aktiviteter, som ikke skaber værdi for kunderne. Det kræver, at man kan se sig selv udefra-og-ind for løbende at blive dygtigere til at levere netop de ydelser, som kunden efterspørger på en lønsom måde. Det betyder, at arbejdsgangene hele tiden underkastes små forbedringer. Trim bidrager med en struktur og systematik, der gør det muligt at få gennemført de mange forbedringsidéer, som medarbejderne og lederne har. Og det er en af styrkerne ved Trim, siger Ida Præstegaard og fortsætter: Både ledere og medarbejdere skal tage ansvar for gennemførsel af forbedringer og dermed forandringer i dagligdagen. Trim stiller eksempelvis ofte nye krav til lederne om øget aktiv planlægning og prioritering af sager og den daglige arbejdsindsats. Men når det basale er på plads, kommer resultaterne hurtigt til gavn for medarbejdere og kunder. Trim handler ikke om at gå ud og slå et hole-in-one. Trim er nærmere et spørgsmål om at slå fornuftige slag, der flytter os i den rigtige retning, så vi som adm. direktør Poul Almlund sagde på TopNet i forbindelse med årsregnskabet hele tiden anskuer vores processer, for at se om vi kan gøre tingene mere enkle og ligetil for hinanden og dermed for vores kunder, slutter Ida Præstegaard. Læs mere på side 2 og 3 Blitz lyser op i kundecenter side 2-3 Gårdejer åbnede dørene for Landbrug side 4-5 Årsregnskab skabte travlhed i Silkeborg side 6

2 Blitz stiller skarpt på ku Trim skaber værdi Kære kollega, Gennem Trim-processerne vil vi udvikle Topdanmark og dermed skabe mere værdi for vores kunder. I dette Focus kan du møde personerne bag Trim og nogle af de succeser, som allerede er opnået ved at optimere processer og forretningsgange. Trim er også forandring. Og hånden på hjertet: de fleste af os er skeptiske, når der sker forandringer. Til gengæld er vi langt mindre skeptiske, når vi skal pege på de forbedringer, som kan gøre, at kunderne blive bedre hjulpet, og vor egen dagligdag bliver nemmere. Men forandring og forbedring er hver sin side af mønten. Uden forandringer får vi ingen forbedringer. Derfor er det positivt at følge med i Topdanmarks Trim-proces og -resultater. Det er medarbejderne selv, der i åbne diskussioner med kollegaer er med til at sætte fingeren på både forbedringerne og dermed forandringer. Det stiller selvsagt også nye krav til lederne. I Trim-processerne kommer ledelsen også til at lave fejlskud. Vi vil komme til at prøve ting af, som ikke kommer til at virke som forventet. Så må vi prøve igen på en anden måde eller gå tilbage, hvor vi startede. Sådan er Trim-processerne også! Når vi er i Trim-processen, er den første tanke ofte: Hvor kan IT give os forbedringer? Og hvis IT bare lige kunne Vores erfaring er, at der er en masse ændringer, vi kan foretage uden IT, og når vi så får talt det godt igennem, er det ofte en helt anden - og ofte mindre - IT løsning, vi faktisk har brug for! Trim er ikke løsningen på alt! Der er ikke noget nyt i, at vi løbende forbedrer vores processer, men med Trim har vi fået nogle gode systematiske værktøjer til at gøre det. En Trim-proces kræver en vedvarende indsats fra medarbejdere og ledere samt støtte fra Trim-centret. Derfor har vi valgt at indføre Trim i et tempo, så vi er sikret, at trim-tankegangen bliver godt forankret i de involverede enheder. Trim: Snart kan medarbejderne i FO Landbrugs kundecenter vinke farvel til uklare prioriteringer, dobbeltarbejde og manglende overblik. Med støtte fra Trim-centret får opgaver og arbejdsgange et serviceeftersyn, som kunderne vil få glæde af Af Troels Leth Ingen, heller ikke servicechef i FO Landbrug, Bettina Olsen, kan være fire steder på en gang. Det ville ellers løse hendes udfordringer med at sikre ens prioritering og samlet overblik over sagsmængder og kompetencer i forretningsområdets kundecenter, der har afdelinger i Aalborg, Herning, Aabenraa og Ballerup. Hver eneste dag arbejder mine medarbejdere hårdt med kundernes policer, men det er svært at få overblik over, om vi nu løser de forskellige opgaver lige fornuftigt alle steder. Hidtil har jeg også manglet et præcist billede af medarbejdernes behov for videreudvikling og uddannelse. Det er problematisk, fordi vi skal udvikle os og blive endnu bedre i vores sagsbehandling, siger Bettina Olsen. Men med assistance fra Trim-centret har Bettina Olsen i marts arbejdet tæt sammen med medarbejdere fra afdelingerne for at blive klogere af hinandens erfaringer og finde nye styrings- og prioriteringsprincipper. Processen kaldes en Blitz. Og lige som de tidligere Trim-forløb i FO Erhverv og Livselskabet hjælpes FO Landbrug på vej under Trim øger overblik og indflydelse Siden Trim begyndte i Livselskabets kundecentre i 2006 er medarbejderne løbende blevet målt på en række punkter omkring deres arbejde. Af de i alt 56 medarbejdere i kundecentrene har 50 svaret på den seneste undersøgelse fra 1. kvartal sloganet Styr på sagerne i Kundecentret. Undervejs arbejder Bettina Olsen og udvalgte medarbejdere i fire dage med at identificere uhensigtsmæssigheder ved den nuværende måde, sagerne håndteres på, og frembringe og implementere løsninger, der fremover skal sikre bedre processer i Kundecenteret. Alt kommer frem Kundebetjener Lene Ausum fra afdelingen i Herning er med i blitzen og nyder det, selvom arbejdet i høj grad foregår i Ballerup. Jeg synes, det er rigtig godt at arbejde med Trim, fordi det er så håndgribeligt og ligetil. Der er ikke noget fancy. Det handler om at standse op og kigge på, hvorfor vi gør vores arbejde, som vi gør. I en travl hverdag gør man ikke rigtig noget ved det, selvom man måske har en god idé, der kan gøre arbejdet lidt lettere. Men Trim sikrer et stærkt fokus på vores arbejdsgange. Jeg mærker Jeg oplev 2

3 ndecenter er generelt stor arbejdsglæde i mit arbejde Jeg føler jeg har stor indflydelse på udviklingen af arbejdsmetoder Jeg har et godt overblik over sagsmængderne i afdelingen 60% 50% % 60% 50% % 40% 30% 20% 10% 0% 41% 32% 19% 20% 18% 8% 6% Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig 40% 30% 20% 10% 0% 42% 35% 22% 22% 21% 6% 2% Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Kilde: Trim-centret allerede, at det er med til at gøre en stor forskel, siger Lene Ausum. I Herning har de fire medarbejdere set nøje på entrepriseforsikringer og kortlagt sagsgangen fra kunden siger ja til et forsikringstilbud til policen træder i kraft. Det viste sig, at policerne blev forsinket en dag i Posten, fordi al post skulle forbi Ballerup. Snart får vi posten direkte fra kunderne en dag tidligere. Det betyder helt konkret, at kundens forsikring kan træde i kraft en dag tidligere end før, og det vil betyde meget, fordi de tit er i fuld gang med et byggeprojekt, siger Lene Ausum. Mens Blitz bruges til at gennemføre større forbedringer, hvor omfattende forberedelse, fast styring mod målet og intense arbejdsdage er en forudsætning for at lykkes, bruges regelmæssige Trim-møder til at håndtere mindre forbedringer i arbejdsdagen. Blitz i aktion. Sammen med bl.a. Linda Jensen (th) fra Landbrug Kundeservice Ballerup sætter Lene Ausum fra Kundecenter Herning lup på forskellige arbejdsgange. Foto: Topdanmark Hvad er Trim? Trim er Topdanmarks version af Lean Lean handler om at fjerne spild og at få styr på processer og ressourcer til fordel for kunder og medarbejdere Trim rimer på struktur Trim: Jeg har fået mindre at lave. Nej, det passer nok ikke helt, men det føles sådan. Ifølge kundebetjener Emilie Ørsted Dahlerup har Trim-indsatsen i Livselskabet haft stor betydning for effektiviteten og dermed også for opfyldelsen af servicemålene Af Troels Leth Styr på bunkerne, prioritering af opgaverne og bedre samarbejde. Siden medarbejderne i Liv kundeservice-afdelingerne i løbet af efteråret 2006 begyndte at blive fortrolige med Trim og værdien af at sætte deres sunde fornuft og gode idéer i system, er der sket rigtig meget. Resultatet er, at vi har fået meget bedre struktur på vores arbejde bl.a. i form af et nyt bakkesystem, som er udrullet til samtlige ca. 65 medarbejdere i Livs kundeservice. Det betyder, at vi alle sammen har bedre overblik over, hvornår f. eks. et brev er modtaget. Det hjælper til, at vi lettere kan prioritere opgaverne, overholde vores servicemål og sikre, at så mange sager som muligt kan færdiggøres inden for servicemålene, siger sagsbehandler Emilie Ørsted Dahlerup. Trim bliver ved og ved I løbet af de atten måneder er der sket Lean begyndte på Toyota-fabrikkerne i Japan og har siden spredt sig til virksomheder over hele verden mange håndgribelige forbedringer. Omkring 50 idéer er gennemført i Emilie Ørsted Dahlerups afdeling, Kundeservice Konceptaftaler. Idéerne er fremkommet blandt de 24 kolleger, og idébrønden er langtfra løbet tør Trim-processen bliver ved med at opfordre til, at medarbejderne hele tiden finder på smartere måder at løse arbejdet på at fjerne alle de småbøvlede ting, som alle irriteres over i dagligdagen. En af årsagerne til at Trim virker er, at vi alle sammen mødes en gang om ugen, hvor vi hver især bliver hørt og drøfter hinandens idéer. Det sikrer, at alle er orienteret om, hvad der foregår, og at ingen brænder inde med den gode idé, som de måske tidligere blot havde puslet med selv. Desuden kan nye medarbejdere på den måde hurtigere falde til rette i afdelingen, fordi vi nu har flere fastlagte rutiner og arbejdsgange. Trim-møderne er helt sikkert kommet for at blive, siger hun. Man kan på en måde sige, at vi før Trim egentlig ikke vidste, hvor meget vi tilsammen lavede i afdelingen, og hvor mange sager vi løbende fik ind. Jeg anede faktisk ikke, hvor mange sager jeg håndterede om ugen eller hvad mine kolleger fik fra hånden, og omvendt. Nu bliver der talt op hver fredag, og er der sager, som lander i den røde kasse, fordi servicelevel er overskredet, så bliver der med det samme prioriteret tid i løbet af ugen for at sikre, at forsinkelsen ikke bliver endnu værre, siger Emilie Ørsted Dahlerup. 3

4 Lene Birkegaard Pedersen måtte lige klappe køerne i stalden en gang. De flokkedes om menneskene og lod virkelig til at nyde at der kom besøg. Foto: Nils Rosenvold Lærerigt besøg på moderne landbrug Landbrug: Delegation fra FO Landbrug drog fra Ballerup til Vorbasse for at se på et højeffektivt landbrug i funktion. Besøget skal sikre, at medarbejderne er på øjenhøjde med den hastige udvikling i branchen Af Torbjørn Næs Bertelsen Specialister og ledere fra FO Landbrug i Ballerup tog på gårdbesøg onsdag 5. marts for at se nærmere på et af de mest moderne landbrug i landet. Medarbejderne, der til daglig bl.a. sidder foran computeren og går til møder om udarbejdelse af forsikringspolicer og vilkår, har nemlig godt af at komme ud og fornemme præcis, hvad deres arbejde egentlig handler om, og hvordan den virkelighed, der gerne skal afspejles i alt papirarbejdet, konkret ser ud set fra landmandskundens perspektiv. Midt på den åbne jyske hede, lidt uden for den søvnige landsby Vorbasse, der vel mest er kendt for det navnkundige Vorbasse Marked, ligger et hus og nogle store staldbygninger. Det blæser, og da der ikke er andet end lange lige marker og ingen træer eller andet til læ, er det umiddelbart en bidende kold velkomst, der venter gæsterne, da de nærmer sig det højeffektive landbrug, Østerviggård. Koldt på landet Gårdejer Gert Nygård Thomsen, en stor robust mand, kommer ud fra stuehuset i en grøn varm sweater. Han kigger rundt på de besøgende, der prøver at holde sig varme. Det er godt nok et skidt vejr i dag. I kan desværre ikke glæde jer til at komme ind i stalden, for der er lige så koldt der, siger han. Så meget for det håb. Målet med besøget er todelt. For det første er det at få opdateret sin viden om hvad der sker i landbruget, og for det andet er det at få nye medarbejdere i Landbrug godt introduceret til, hvad landbrug er i virkeligheden. En af de helt nye i FO Landbrug i Ballerup er Christina Mary Pedersen. Hun har været i Landbrug i lidt over en uge og er ved at være klar til at være sagsbehandler. Hun glæder sig til at få det hele at se og er på forhånd sikker på, at besøget på gården 4 vil være medvirkende til, at hun vil få bedre styr på, hvad landbrug, er og dermed få styr på landbrugsterminologien. Det er en ting at se et ord på et stykke papir, men ved at komme ud på en gård kan man også få sat nogle billeder på og få sat det i en sammenhæng, og det er vigtigt, mener Christina Mary Pedersen. Styr på teknologien Den nyligt tiltrådte chef for FO-Landbrug, Lars Hem Simonsen, mener, det er meget vigtigt, at medarbejderne i Landbrug ikke bare sidder bag skrivebordene, men også kommer ud og får fingrene i landbrugsjorden. Hvis vi fortsat skal være Danmarks største forsikringsselskab inden for landbrug, så skal vi også være dem, der har fingeren på pulsen og den største ekspertise inden for området. Det er supervigtigt, mener Lars Hem Simonsen, der påpeger at danske landmænd teknologisk set, er langt fremme i skoene. Det er de nødt til at være, fordi landmændene i konkurrerende lande kan producere det samme som danske landmænd, bare langt billigere. Danske landmænd er hele tiden ude ef-

5 ter nye og bedre teknologier, og der er vi nødt til at kunne følge med, hvis vi fortsat vil kunne tilbyde landmænd en ordentlig, tidssvarende forsikring. Gert Nygård Thomsens staldanlæg består af to store bygninger. Den ene er en malkestald, hvor 56 køer fordelt på to lige rækker bliver malket på en gang. Bag ved kreaturerne går tre unge medhjælpere, som har travlt med at sætte malkemaskiner på køerne og spule vand på for at holde malkeområdet rent. Det er nødvendigt, selvom landbruget er mere højteknologisk end landbrug var i gamle dage. Ja, man bliver nu stadigvæk beskidt ved at være landmand. Det har ikke ændret sig, siger Gert Nygård Thomsen, mens Topdanmarks medarbejdere smiler og klukker af den jyske lune. Med det moderne malkeapparat tager det omkring to timer at malke 200 køer. Alle køerne har en computerchip i deres halsbånd. Det kan måle koens aktivitet. Hvis chippen eksempelvis viser, at en ko er meget aktiv kan det tyde på at den er i brunst, men hvis den er meget passiv kan den være syg. Besøg godt for forståelsen De 400 køer hygger sig på deres m 2 fordelt på to store stalde. Der er højt til loftet og åbent i begge ender af stalden. Det giver en god luftgennemstrømning, hvilket er med til at holde bestanden sygdomsfri. Det gør også, at temperaturen er meget lav, hvilket ikke er specielt rart for menneskene. Køerne til gengæld er ligeglade. Det gør ikke dem noget at det er koldt. Christina Mary Pedersen mener selv, at hun trods kulden har fået rigtig meget ud af besøget på Østerviggård. Det er utroligt godt at komme ud og se tingene. Der var mange ting, jeg kan bruge til noget i det daglige arbejde. Specielt synes jeg det var interessant at se den måde, han havde placeret mælketanken. Tidligere har man placeret den inde i stalden, men han havde placeret den udenfor imellem de to stalde, og det er en stor hjælp, når vi skal tegne bygningerne ind sagsakterne, siger Christina Mary Pedersen, der håber, at der vil blive arrangeret flere lignende besøg i fremtiden. Det kan der meget vel blive. Vi har fået rigtig meget ud af besøget hos Gert Nygård Thomsen. Han fortalte og forklarede rigtig godt og det er mit klare indtryk, at samtlige medarbejdere, der var med, fik noget ud af det, siger Lars Hem Simonsen. Det gjorde han også selv ud fra en forsikringsmæssig betragtning. Vi arbejder på nogle nye initiativer som er et direkte resultat af at vi har været ude på gårdbesøg, men hvad det er for nogle initiativer, kan jeg naturligvis ikke komme ind på, slutter Lars Hem Simonsen. Kort nyt Røre om den nye lovpligtige byggeskadeforsikring Loven om byggeskadeforsikring, som fra 1. april er lovpligtig for byggefirmaer, mødte i 11. time kritik fra flere sider i Folketinget, fordi den angiveligt bliver dyrere end forventet, bl.a. på grund af store omkostninger til to periodiske eftersyn. Loven blev til for at sikre, at færre danskere bliver ramt af byggeskader på deres nybyggede huse. Topdanmark er et af blot tre selskaber, der fra 1. april kunne tilbyde den nye forsikring. Indkaldelse til Generalforsamling udsendt Før påske udsendte Aktieadministrationen indkaldelse og Aktionærnyt til Topdanmarks omkring aktionærer. Heraf samtlige medarbejdere i Topdanmark, som ejer medarbejderaktier. Generalforsamlingen afholdes den 15. april i København. Nyt samarbejde om tilstandsrapporter Den 1. februar trådte en aftale mellem Topdanmark og Energi- og Ingeniørgruppen (EIG) om besigtigelser for hussælgere, der skal have udarbejdet en tilstandsrapport, i kraft. Foruden EIG samarbejder Topdanmark med OBHI om besigtigelser og tilstandsrapporter. Ud over tilstandsrapport leverer EIG og OBHI desuden SundhedsAttest, tilbud på en home Køberforsikring (ejerskifte), tilbud på hus-/ fritidshusforsikring og flytteforsikring. Det, at vi har indgået samarbejde med yderligere en leverandør gør, at vi står stærkere med et større korps af bygningssagkyndige at trække på, siger konceptudvikler i FO Partnere, Anne Bech. Gårdejer Gert Nygård Thomsen viser rundt i de moderne staldbygninger, hvor der er rigelig plads og frisk hø til kreaturerne. Foto: Nils Rosenvold 5 Ulykkesforsikring forbedret Børn og voksne med en ulykkesforsikring i Topdanmark og Danske Forsikring er nu blevet bedre sikret. Således har Topdanmark og Danske Forsikring ændret definitionen på en ulykke, så endnu flere skader fremover bliver dækket. Desuden er prisen på den ulykkesforsikring, der dækker fra 8 pct. mén, blevet sænket. Læs mere på TopNet og

6 Midt i travlheden får finansanalytiker i Jyske Bank, Christian Hede, en stor amerikansk kunde i røret. Han vil høre analytikerens vurdering af Topdanmarks fremtidsforventninger. Foto: Nicolai Lorenzen Regnskabets time Arbejdsdagen ændres markant for analytikerne hos Jyske Markets, når et regnskab tikker ind. Dagbladet Børsen var med, da Topdanmark aflagde årsregnskab Af Heidi Nielsen, Børsen Topdanmark kommer med regnskab i dag. Morgenmødet i Jyske Markets skydes i gang præcis kl. 8 af analytikeren Christian Hede. Handlere og institutionelle kunderådgivere i neutrale skjorter og farvestrålende slips samles om en gruppe med otte borde og mindst tre gange så mange skærme og lytter til den høje, slanke jakkesætklædte mand, som til daglig dækker banker og forsikringsselskaber. Tidlig frokost nødvendig Regnskabet er først ventet klokken 12, så formiddagen går med at læse op på gamle regnskaber. Sidst på formiddagen lokker kantinen med stegt kylling og bornholmsk myseost, og frokosten bliver indtaget med udsigt til Silkeborg Langesø fra store panoramavinduer. Det er nødvendigt at spise tidligt, for når først regnskabet kommer, er Christian Hede lænket til skrivebordet. Tilbage på pinden starter han med noget af det vigtigste. Telefonen bliver stillet om til en af mine kolleger, for to minutter efter at regnskabet kommer, så ringer den første journalist og vil have en kommentar. Men vi vil først have noget information ud til vores kunder, så journalisterne må lige vente en times tid, fortæller han. På slaget tolv dukker regnskabet frem i mailboksen, og pludselig går det stærkt. Christian Hede skimmer hurtigt siderne på skærmen for uventet nyt, og straks ryger den første linje ud på det interne chat-system. Resultatet for Q4 er lidt bedre end forventet. Resultatet for 2007 er mod konsensus på Enter. Ud i systemet. Klokken er Handlere og kundefolk begynder at røre på sig, og i løbet af de næste to minutter ryger endnu et par linjer ud i cyberspace. Efter endnu et par minutters turbo-læsning af det 100 sider lange regnskab, går analytikeren hen til kundebordene og briefer. De guider lavt, men det gør de altid, og det er der mange kunder, der ikke ved, lyder en af kommentarerne, som straks formidles videre gennem telefonrørene til afdelingens store kunder. Imens kimer telefonen hos den kollega, der har fået tjansen med at tage Christian Hedes viderestillede telefon. Nyhedsbureauerne vil have en kommentar med det samme. Men de må vente. Endelig er papirversionen røget gennem printeren, og Christian Hede prøver nu at sætte sig lidt grundigere ind i regnskabet. Han bliver afbrudt, da en stor amerikansk kunde ringer og insisterer på at tale med analytikeren. Røret bliver hevet op til øret, og engelske fagtermer om regnskab afleveres til kunden. Der er stadig kun gået en halv time siden Topdanmarks resultater og forventninger ramte mailboksen, men der er endnu meget, der skal nås inden for kort tid. Lang arbejdsdag Da kunden er tilfreds, og røret lagt på igen, vender Christian Hede tilbage til den ensideskommentar på regnskabet, der skal sendes ud inden kl Da den er færdig, begynder opkaldene fra journalisterne, og kl er der telekonference med Topdanmarks ledelse. Efter forklaringer om aktietilbagekøb, forventninger til det danske vejr og udviklingen på obligationsmarkedet er det for de fleste ansatte i Jyske Markets blevet tid til at hente børn i børnehave og fritidshjem. Men inden i morgen tidlig skal der ligge en 5-10 siders rapport om regnskabet fra det danske forsikringsselskab. Først kl. 22 pakker Christian Hede papirerne sammen og triller hjemad, Det er nogle lange dage, når der kommer regnskab. Til gengæld kommer de dage sjældent uventet, for vi ved jo, hvornår regnskabet kommer, siger han. Artiklen Regnskabet time blev bragt i Børsen mandag 17. marts. Timing er afgørende Som artiklen fra Børsen illustrerer, er der rigtig god grund til at sikre, at årsregnskabet og de øvrige regnskabsmeddelelser hurtigt bliver tilgængelige for journalister, investorer og analytikere. På selve regnskabsdagen godkender Topdanmarks bestyrelse regnskabet, som derefter sendes til Fondsbørsen. Straks kvittering for modtagelsen er modtaget går det stærkt med at få regnskabet ud på Topdanmarks hjemmeside, sende det til journalister og analytikere og naturligvis også lægge det på TopNet. Hver eneste gang Topdanmark og de øvrige børsnoterede selskaber i C20-indekset kommer med regnskaber, sidder rig-

7 MC ere fik smil og kuponer i regnen Torsdag den 13 marts åbnede Bakken nord for København, og traditionen tro samledes masser af MC-entusiaster på Nørrebro for i samlet trop at køre derop og markere åbningen. I den anledning havde en lille flok Topdanmark-medarbejdere fra Salgssekretariatet i FO Privat taget gule veste på og delte konkurrencekuponer og bolcher ud og fik en snak med MCejerne om, at Topdanmark nu kan tilbyde store rabatter på MC-forsikringer. Erhvervsansvarlig i Salgssekretariatet, Søren Ahlgren Mortensen, havde taget sine tre børn med på gaden. Det var rigtig hyggeligt, at mine børn var der sammen med mig. De gik og delte bolcher ud og jeg delte så kuponer ud og snakkede med folk for at informere dem om den billige MC-forsikring. Tak for checken Til trods for at det regnede hele dagen, blev det til en kort snak med flere hundrede MC ere. Deriblandt eksisterende kunder som henvendte sig med et Tak til medarbejderne, fordi de netop havde fået en check fra Topdanmark med posten som følge af de billigere priser. Det var ifølge Søren Ahlgren Mortensen en tak der kom, måske ikke på et tørt sted, men som varmede og gjorde ham glad. Privatkundedirektør, Erik Adrian, mener at arrangementet på Nørrebrogade, er et godt eksempel på en utraditionel mulighed for at komme i kontakt med kunderne. Det var en god lejlighed til at komme ud med et budskab, nu hvor vi havde et godt tilbud til kunderne. Det er noget af det, vi skal være bedre til. Mange af vores butikker ligger på byernes butikstorve, hvor der ofte kan være arrangementer. Der skal vi også være med i en mere aggressiv kamp om kunderne, siger Erik Adrian. Set og hørt i pressen Det er den eneste rigtige måde at gøre det på. På den måde kan vi i højere grad risikostyre og optimere såvel afkast som risiko og samtidig give et af de bedste afkast med en lavere risiko. Direktør i Topdanmark Liv, Jan Hoffmann, til Berlingske Tidende 15. marts om baggrunden for at livselskabet har placeret alle kunder med en ydelsesgaranti på 4,5 pct. i ét selskab, mens nye kunder samles i et andet. Vi byder Sampo velkommen som minoritetsaktionær og håber, at de på linje med alle øvrige aktionærer må få et tilfredsstillende afkast af deres investering. Kommunikations- og IR-direktør i Topdanmark, Steffen Heegaard, til Børsen 19. marts i en kommentar til at den finske forsikringskoncern Sampo dagen før købte en større aktiepost i Topdanmark. I 0,1 0,2 promille af de sager, vi har på et år, mener vi, at vi har anledning til at sætte en observation i gang - dette eksempel er en af dem for at undersøge om der er snyd. Det skal vi have beeller afkræftet. Ikke noget som helst andet. ( ) Vi skal selvfølgelig gøre det så diskret, at han ikke føler sig overvåget. Og det er selvfølgelig beklageligt, at skadelidte i dette tilfælde har følt sig overvåget. Søren Ahlgren Mortensen var ude og fortælle om Topdanmarks billige motorcykelforsikring sammen med sine tre børn, Victor på ni og tvillingerne Gustav og Olivia på 7. Foto: Topdanmark tig mange investorer, analytikere og journalister og venter på oplysningerne. En vigtig del af vores kommunikationspolitik er at hjælpe dem bedst muligt, og det gør vi bl.a. ved at være hurtige på aftrækkeren, når Fondsbørsen siger ok, siger Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard. Stor interesse Planlægningen sikrer, at alle interesserede i løbet af få minutter kan læse alt om nøgletal, forventninger og så videre på IR-hjemmesiderne. Desuden får de journalister og analytikere, der ønsker det, årsrapporten, pressemeddelelse, fondsbørsmeddelelse og Focus med , og nøglejournalister bliver ringet op for at modtage helt konkrete nøgletal, som de i forvejen har bedt om. Senere har direktionen sat tid af til telefoninterviews, telefonkonference og TV-optagelser til dagens nyhedsudsendelser. Som Børsen-artiklen viser, er der ikke kun herhjemme men også blandt investorer i udlandet stor interessere for vores regnskaber, og derfor har vi pligt til som professionelt selskab at sikre dem hurtig og målrettet information. Hver gang følger vi nøje med på erhvervshjemmesiderne, og der går sjældent mange minutter, før de første artikler om vores regnskaber kan læses med kommentarer fra analytikere, siger Steffen Heegaard. 7 Kommunikationschef Jens Langergaard i studiet i Basta-udsendelsen på TV2 27. marts, der handlede om et trafikoffer, som havde opdaget, at han blev observeret af en af Topdanmarks svindelkonsulenter. Der er ingen tvivl om, at de lærepenge, Topdanmark betalte, da virksomheden i starten af 1990 erne ville være et multinationalt finansielt supermarked, men i stedet endte på randen af betalingsstandsning, er det der har betydet mest. Vi reddede med nød og næppe virksomheden, men forinden var der gamblet med værdierne og arbejdspladser. Lige siden har det præget mig som leder og mine ledelsesbeslutninger, at en situation som den aldrig må ske igen. Det har også lært mig at være ydmyg. Vi, der er her nu, har kun Topdanmark til låns og skal levere det videre i god stand. Adm. direktør i Topdanmark, Poul Almlund i Berlingske Tidende 13. marts.

8 Velkommen til Jonas Grünfeld Liv Sundhedssikring Lily Søderblom Privat, Butik Frederiksberg Anette Sørensen Rand Partnere Kundeservice Århus Baria Adel Dakak Postafdeling Lejligheder i søgelyset Dørspioner og snævre trappeopgange afskrækker ikke længere indbrudstyvene. Statistikken over anmeldte indbrud i 2007 viser, at antallet af indbrud i lejligheder steg med 24 pct. i forhold til Medregnes indbrud i virksomheder, villaer og fritidshuse, er antallet af indbrud samlet set steget med 10 pct. Indbrud: Politianmeldelser i 2007 Christina Schmitt Privat, Butik Svendborg Job i Top Landbrugsassurandør, Midtfyn Kontakt Ove Laursen, telefon Kundebetjener, Erhverv Vest Kontakt Britt Krogh, telefon SAS-kyndig medarbejder, Marketing Kontakt Jens Green, telefon Erhvervsassurandør, Fyn Kontakt Peter Bjerregaard Jensen, telefon Gitte Johannsen Partnere Kundeservice Århus Pia Degnbol Pedersen Partnere Kundeservice Århus Jesper Nejstgaard Privatassurandør Kim Bødtker Partnere Servicecenter Joan Kjølby Massemarked Informatik Samlede antal indbrud Kilde: Forsikring & Pension Pensionering Pensionering 30. april Stigning i pct ,1 Villa ,1 Lejlighed Fritidshus Erhvervsejendomme ,4 Lars Halling, Skadeafdelingen Reception på Topdanmarks hovedkontor Borupvang 4, 2750 Ballerup onsdag 30. april kl Lissa Mikkelsen, Skade Retshjælp og Ejerskifte Reception på Topdanmarks hovedkontor Borupvang 4, 2750 Ballerup onsdag den 30. april kl Hanne Weiss, Erhverv Ansvar og Løsøre Reception torsdag 28. februar kl på hovedkontoret Mæglerchef, Liv og Pension Kontakt Jan Hoffmann, telefon Property underwriter, Industri Kontakt Søren Viltoft, telefon IT-medarbejder (OOA/D, RSA/RAD, Java) Kontakt Jan Nyholm Albertsen, telefon Koncernjurist, Koncernsekretariat Kontakt Anne Christina Skjønnemand, telefon Skadebehandler, Skadehjælp Erhverv - B/L Kontakt Thomas Skrostrup, telefon Forsikringssælger, Odense Forsikringssælger, Nyborg Kontakt Michael B. Pedersen, telefon Projektkonsulenter, projektledelse Kontakt Morten Berger, telefon Navnlig navne 25 års jubilæum 30. april Susanne Clausen, Skadehjælp Odense Reception i Skadehjælp Odense onsdag 30. april kl Næste Focus Deadline Beate Andreassen Personskade Arbejdsskade Vicki Hvidman Partnere Servicecenter Thomas Hildebrand Liv Skadebehandling Gitte Storgaard Jakobsen Taksator-løsøre Bendt Andersen IT Erhverv/Industri/Landbrug Rune Alstedmark Privat, Butik Skive Martin Arildslund Petersen Bygningsservice Simon Nielsen Partnere Kundeservice Ballerup Peter Gede Bygningsservice Christina Dam Struck Privat Salgssekretariat REDAKTION Focus produceres af Topdanmarks kommunikationsafdeling og udsendes til alle medarbejdere i koncernen hver 14. dag. Ansvarshavende redaktør: Steffen Heegaard Redaktør: Jens Langergaard I redaktionen: Troels Leth og Torbjørn Næs Bertelsen Grafisk tilrettelæggelse og produktion: Marketing v/linda Rasmussen og Lise Elmgren Tryk: Kerteminde Tryk A/S Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Sara Maria Gjetting Kantine Marlene John Vikargruppe

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Din arbejdsplads har en aftale med Topdanmark, som giver dig ekstra rabat på vores gode forsikringer. Her kan du læse mere om

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

Vi kan derfor oplyse kan derfor allerede nu oplyse at næste års generalforsamling bliver afholdt fredag den 22. marts 2013.

Vi kan derfor oplyse kan derfor allerede nu oplyse at næste års generalforsamling bliver afholdt fredag den 22. marts 2013. Klitmøller Vandværk - Generalforsamling 2012 Velkomst v/formand Søren Konradsen På bestyrelsens vegne er det mig en glæde at byde velkommen til årets generalforsamling. Lad mig slå fast med det samme:

Læs mere

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Forsikringsselskaberne tjener så mange penge, at det kan blive begyndelsen på en priskrig. Se her, hvordan du får den bedste og billigste forsikring,

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Bilejerne dømmer solidariteten ude

Bilejerne dømmer solidariteten ude F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17. 06.11.2008 Bilejerne dømmer solidariteten ude Privat: Solidaritet i den traditionelle forstand har trange kår, hvis det står til de danske bilejere. De er

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension.

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension. Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ryd op i dine klatpensioner Få styr på din pension 14 sider KLATPENSIONER INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side 3-5 De glemte pensionsmilliarder

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Fra bedst til næstbedst

Fra bedst til næstbedst F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 12. 14.08.2008 Fra bedst til næstbedst Liv: Kunderne er ikke så tilfredse med Topdanmark Livsforsikring, som de har været. Topdanmark er faldet fra en sikker nummer

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

vedr. besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport, home SundhedsAttest og energimærke.

vedr. besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport, home SundhedsAttest og energimærke. Velkommen hos home Før vi sælger din bolig, vil vi gerne præsentere os Før du sætter din bolig til salg, vil vi gerne fortælle dig, hvordan vi arbejder hos home. Hvem vi samarbejder med, og hvilke fordele

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 Indhold We our costumers... 3 Ingredients of Joe & the Juice... 4 Aim of the game... 5 The spirit of Joe & the Juice... 6 Joe & the Juice meets the world...

Læs mere

geoenviron ERFA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA

geoenviron ERFA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA FIND VEJ Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KL. 10:00 KL. 10.05 KL. 10:30 KL.

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

INSPIRATION TIL INVITATION

INSPIRATION TIL INVITATION INSPIRATION TIL INVITATION Når vi inviterer andre til at se på produkter / forretningsmulighed, er det afgørende, at de mærker du blot ønsker at VISE dem, hvad du personligt brænder for. Vores opgave er

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

Sommeruniversitet 2013

Sommeruniversitet 2013 Sommeruniversitet 2013 - Friske vitaminer med handlekraft Ta med på Sommeruniversitetet 2013! Så er Sommeruniversitetet her igen. Fra mandag 1. juli til onsdag 3. juli 2013 har alle ledere i Silkeborg

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Klagesager skal nedbringes

Klagesager skal nedbringes F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 7. 25.04.2008 Klagesager skal nedbringes Skade: I 2007-statistikken over ankenævnssager har Topdanmark på visse områder flere sager end markedsandelen tilsiger.

Læs mere

Nødberedskabet er sommerklar

Nødberedskabet er sommerklar F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 9. 06.06.2008 Foto: Polfoto Nødberedskabet er sommerklar Skade: Efter sidste sommers mange skybrud har Skadeafdelingen op til den forestående skybrudssæson etableret

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Liv tilbyder testamente

Liv tilbyder testamente F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 14. 11.09.2008 Læs mere om DHLstafetten på side 7 Til den årlige DHL-stafet i Fælledparken løb Topdanmarks medarbejdere i alt 1.400 km, svarende til afstanden

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse

1. God ledelse. God ledelse 1. God ledelse Historier om livet om bord God ledelse Ledelsen om bord er afgørende for trivsel og effektivitet. I dette kapitel viderebringer vi en række lederes erfaringer og tanker om ledelse 15 Skab

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

ANNE KATRINE LUND, PERNILLE LEMÉE & HELLE PETERSEN. De 12 hud - DANSKE TOPLEDERE OM KOMMUNIKATION. 1. udgave 2003. Forlaget Samfundslitteratur, 2003

ANNE KATRINE LUND, PERNILLE LEMÉE & HELLE PETERSEN. De 12 hud - DANSKE TOPLEDERE OM KOMMUNIKATION. 1. udgave 2003. Forlaget Samfundslitteratur, 2003 De 12 bud ANNE KATRINE LUND, PERNILLE LEMÉE & HELLE PETERSEN De 12 hud - DANSKE TOPLEDERE OM KOMMUNIKATION 1. udgave 2003 Forlaget Samfundslitteratur, 2003 Design: Vibeke Nødskov Fotografi: Vibeke Nødskov

Læs mere

Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven

Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven Sekundær persona og scenarie for Michael Christiansen og hans spøgelsesven Forretningsmanden Michael Christiansen er 39 år. Han er oprindeligt uddannet cand. merc. fra Handelshøjskolen i Herning, men gennemførte

Læs mere

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr.

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr. Nr. 1 - august 2004 A/S NYT Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference Leder I oktober holdes CO-industris A/S-konferencer, hvor medarbejdervalgte,

Læs mere

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast 20 Indholdsfortegnelse Intro til aktiviter... 3 Madgruppe... 4 Sang og musik... 5 Nada... 6 PC-Kursus... 8 Maleværksted...

Læs mere

status Lever du livet eller lever livet dig?

status Lever du livet eller lever livet dig? Daisy Løvendahl Personlig rådgiver status Lever du livet eller lever livet dig? www.daisylovendahl.dk Vælg til og fra #1. tid til at tjekke ind Fælles for de mennesker, jeg arbejder med, er, at det, de

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Så til hest! axv@topdanmark.dk. Liv fik fat i personalechefer side 7. Medarbejderaktier 2010 side 3. Ny direktion klar til ny rundtur side 2

Så til hest! axv@topdanmark.dk. Liv fik fat i personalechefer side 7. Medarbejderaktier 2010 side 3. Ny direktion klar til ny rundtur side 2 F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 08.10.2009 Så til hest! Produktudvikling: Hesteeksperter blev taget med på råd ved udviklingen af den nye Hesteforsikring, som Topdanmark og Danske Forsikring

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Velkommen til temadag Rammevilkår for at skabe vækst

Velkommen til temadag Rammevilkår for at skabe vækst Velkommen til temadag Rammevilkår for at skabe vækst Dagens program 9.50 - Velkomst v/ Dorthe Jensen, VEU-center Østjylland, Repræsentant for Vidennet 10.00 - Hvordan får vi væksthjulet til at køre hurtigere?

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Comentor Lounge April 2015 1 Comentor A/S Fakta Stiftet i 2002 og dermed Nordjyllands ældste og mest toneangivende konsulenthus 17 medarbejdere i hjertet af

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service TDC Contact Center Europe - fordi dine kunder fortjener den bedste service Din succes er vores mål ompetent kundeservice er et afgørende parameter for, hvilke virksomheder K der klarer sig bedst. TDC Contact

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal Fotograf ved 22 et tilfælde Hun har selvfølgelig altid fotograferet sine egne tre børn. Men det var først, da Anette Damgaard Bjørndal ved et tilfælde blev skolefotograf, at hun fandt ud af, at hobbyen

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene?

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene? Du har en samtale med forældrene til Sofie på tre år. Under samtalen fortæller familien, at det altid er faderen, som bader Sofie. Faderen forguder Sofie og tiltaler hende som sin lille kæreste. Når han

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

JCI YOUNG LEADERS. Månedens Profil. Referat fra sidste afdelingsmøde s. 3 Et virksomhedsbesøg på Sapa JUNI 2008

JCI YOUNG LEADERS. Månedens Profil. Referat fra sidste afdelingsmøde s. 3 Et virksomhedsbesøg på Sapa JUNI 2008 JCI YUNG EADER JUNI 00 ånedens Profil Referat fra sidste afdelingsmøde s. Et virksomhedsbesøg på apa JCI YUNG EADER August 00 ydfyns dynamiske forum JC vendborg ERE redag d. 0. juni kl..0 Pejsestuen, Hotel

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Breve tog dyrebar tid fra kunderne

Breve tog dyrebar tid fra kunderne F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 3. 08.02.2008 Breve tog dyrebar tid fra kunderne Liv: En ny måde at pakke brevene til nye kunder i Livselskabet giver nu sagsbehandlerne mere overskudstid til

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan 2 Privat HOS CODAN ER VI ALTID KLAR TIL AT BRINGE DIG VIDERE Ideen med forsikringer er, at man kan leve sit liv og gøre de ting,

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

6654-1 April 2015. Psykologisk krisehjælp

6654-1 April 2015. Psykologisk krisehjælp 6654-1 April 2015 Psykologisk krisehjælp Topdanmark Forsikring A/S Psykologisk krisehjælp 6654-1 April 2015 2 Indholdsfortegnelse Et par ord om Psykologisk krisehjælp.... 3 Hvis du får brug for hjælp...

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste.

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste. Formandens beretning Jeg skal nu holde en beretning som formand. Da jeg sammen med Mette (nuværende næstformand) hørte at klubben stod tæt for at stoppe var vi begge ærgerlige. På det tidspunkt gik Birte

Læs mere