Håndbog for forældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for forældre"

Transkript

1 Håndbog for forældre Nordsjællands Efterskole sammen skaber vi opholdet - vigtigt med tillid og positive tilgange til hinanden - vi vil det bedste for elever, forældre og ansatte Kære forældre: Hjertelig velkommen til NE

2 LÆRERE HN Hanna Nielsen MO Majbritt Olsen SK Simon Koch JS Jytte Skovgaard Larsen MM Miriam Myhre NH Niels Haugegaard NW Niels Wibe SG Susanne Gautier VT Vibeke Thomsen ØW Øyvind Wengel MU Mette Underbjerg KJ Kirsten Jiang SE Signe Esmarch Pedersen ET Erik Thomsen FP Finnur Pettersen KPS Katrine Sode MK Marie Louise Kloster JW Jakob Wibe VAGTLÆRERE MH Mads Haahr Andersen DA Daniel Munch DT Dennis Tang FF Frederik Folkman EN Elisabeth Nissen AT Anders Tuxen KØKKEN AJ Anne Skovgaard Jensen LJ Lone Jørgensen (Trille) AL Andrea Larsen KH Kirsten Hansen PEDEL KS Kjeld Søndergaard Forstander ET Erik Thomsen Viceforstander NW Niels Wibe SEKRETÆR KL Karna Larsen Hvem 9a 9b A B C D Dansk FP KJ MO MM MU Matematik SE NW NH 1 SE 2 MO 3 HN 4 Engelsk HN FP HN 1 KJ 2 FP 3 JS 4 Tysk SG SG SG SG SG Fysik NH NH NH NH NH Biologi MO MO Kristendom KJ KJ NH MU SPORtimer NH/SE KPS /MM /SK MO/MU Drama MM Fransk SG SG SG SG Geografi ET/UM ET/UM Idræt SE MO Historie ET/UM ET/UM Samfundsfag KJ MU Fællestime ET/NW ET/NW ET/NW ET/NW ET/NW Praktisk arb. VT VT VT VT VT Dansk 2sprog KJ KJ KJ KJ KJ

3 Valgfag MUSIK MH TRÆ/METAL SK DRAMA MM BOLDSPIL NH KUNST SE/UM PI-FOD SK DR-FOD NH SY & DESIGN VT I FORM SE KOR KPS FRILUFT HN/SK PRESSE MU Dagens program: Morgenmad Andagt og info Værelsesrengøring eller undervisning med aktivitet Undervisning Middagsmad og middagspause Fokustime - derefter valgfag Områderengøring, hvor hver elev har et ansvarsområde to dage om ugen Alle elever mødes med vagtlærerne i foredragssalen. Der er informationer om aftenens program og der laves aftaler for aftenen derefter aftensmad Forfriskning Frivillig aftenandagt i stillestuen Sengetid: Eleverne går på deres gangområder, computer og musik slukkes Eleverne er ikke på andres værelser efter Eleverne ligger i deres egne senge, og der er ro på værelserne, lys er slukket. Værdisæt på skolen. Vi har vores formuleringer jf. hjemmesiden, men i korte vendinger. Vi vægter en efterskole, hvor elever og ansatte - kan komme som de er, og udvikle sig med afsæt i den person, de er. - oplever, at der tages afsæt i deres livssituation, når der tænkes handlingsplaner, aftaler, pædagogik, samlinger og samvær. - viser respekt, omsorg, ærlighed, tillid og ansvar i tilgange, handlinger og konsekvenser. - taler ordentligt til hinanden. - får rum og muligheder for åndelig trivsel, udfordring og udvikling. - oplever det store efterskolefællesskab som levende, sundt og opbyggende. - medvirker til trivsel for alle. - oplever, at forhold, der ikke er i orden, bliver bragt i orden. Helt afgørende for et godt efterskoleophold er, at vi og I er positivt indstillet på det, der sker. At vi har en god og positiv tilgang til hinanden, og de opgaver, der skal løses. At vi arbejder på hinandens glæde, og bidrager så langt vi hver især kan, på et godt fællesskab mellem elever, forældre og ansatte. Der er som oftest en god historie bag! Der er altid muligheder fremadrettet!

4 Arrangementer for forældre 16. sept. Skolemøde mellem forældre og skolen nov. Aftenmøder (ungdomsgudstjenester) på skolen 9. dec Juleteater for forældre 12. dec. Forældrejulefest med spisning 16. jan Skole/hjemsamtaler mar.musical 29. maj. Musikcafe på skolen/ forældreaften 27. juni. Afslutningssamvær - dertil kommer der nogle musikcafeer i løbet af året. Værdier NE er en skole, der bygger på det kristne livs og menneskesyn. Det ses i vores værdier, men vi ønsker også at det konkret er omsat i sprog, samvær, samlinger, arrangementer og forventninger. Vi ønsker en skole, hvor ansvarlighed, tillid, ærlighed, fællesskab, respekt og omsorg ses og mærkes i ord og handlinger. Eleverne skal være ansvarlige overfor dem selv, deres livsførelse, undervisning, kammerater, skolens ansatte og inventar, samt forholde sig ansvarligt overfor det omkringværende samfund. I praksis betyder det bl.a., at eleverne møder velforberedte og positive til dagens gøremål, samlinger, undervisning, arrangementer, opgaver og medvirker til det store efterskolefællesskab. Uanset eget forhold til tro, Gud og kristendom, så skal man respektere skolens værdier. Ro Det er vigtigt at kunne få ro. Derfor tager vi hensyn til hinanden i dagtimerne. Mellem skal der være absolut ro. Det er en del af eget og fælles ansvar og respekt, at man overholder dagens tider fra at komme op om morgenen, til at få roen om aftenen. Vækkeur er for de fleste et must. Natten Der er altid en vagtlærer på skolen om natten. Eleverne har alle indtastet skolens nummer , og der er kun et kald mellem eleven og vagtlæreren. Det skal være meget vigtigt, om forældre ringer til en vagtlærer om natten. Familier Alle elever er i en familieordning. Ca. 10 elever og 1 lærer danner en familie. Der er familietime en gang ugentligt, hvor mange af skolens gøremål lige bliver vendt. En fra hver familie danner elevrådet. Der er to familie-aften-arrangementer, hvor familien har planlagt noget særligt for dem. Familielæreren har telefonisk forældrekontakt mindst 2 gange årligt. Familielæreren står for evalueringer af hver enkelt elev og skriver den samlede udtalelse ved skoleårets afslutning. Familielæreren skal godkende elevernes til- og framelding af fag. Familielæreren er en slags klasselærer, kommunikationsled mellem hjem, skole, elev. Fokustime Hver dag mellem er der fokustime. Alle elever har fokus på lektier, eller andet, der giver fokus på skolearbejdet. Man sidder i klasselokalerne/ fællesområder og der er flere lærere til stede, så der er god mulighed for at få hjælp og støtte.

5 Større ture Stortur: Først på skoleåret er der en introdag med tur i nærområdet, men allerede til september har vi vores stortur, hvor hele skolen alle elever og et stort antal lærere, tager sammen af sted. I år fra 31. aug - 4. sept. Gennem noget undervisningen, vil vi forberede os til turen, som i år går til Sverige/Norge. Det bliver fantastisk at skulle være sammen på den måde og opleve en masse spændende sammen. Skolen betaler turen, dog ikke lommepenge. Skiskole: I uge 7 er der mulighed for at komme på skiskole. Turen i dette skoleår går til Norge, Lillehammer. Et super skønt sted, hvor der bare skal løbes hygges, opleves. Det er frivilligt, om man vil med. Det koster en uges skolepenge + ca kr. Sportur: Som udgangspunkt tager man af sted sporvis, dvs. at hvert enkelt spor (klasse) har deres egen tur, kun for dem. Sporets elever og lærere tilrettelægger turen sammen i løbet af året. Da turen i høj grad også er undervisning, vil eleverne i løbet af året, som en del af undervisningen i eks. dansk, matematik, sprog, være med til at planlægge sted og indhold, og turen vil indgå i pensum til afgangsprøverne. Værelser At bo sammen med andre er en udfordring, uanset om de unge har prøvet det før eller ej. Det kræver fleksibilitet, udholdenhed, nogen gange tilsidesættelse af egne behov, og man må hele tiden indrette sig og yde, for at det fungerer. Vi ønsker ikke, at de flytter rundt, fordi der kommer små uoverensstemmelser, men kommer der større udfordringer, så tales der naturligvis med familielæreren om det. I løbet af året, vil der være mulighed for at bytte lidt rundt. To ansatte står for at koordinere værelsesbyt. Sygdom Vibeke er sygetilsynslærer. Sygdom meldes til morgenvagten, hvorefter Vibeke vurderer det efterfølgende forløb i form af evt. læge, piller, hvile, kontakt til hjemmet og øvrige aftaler for dagen. Ved sygdom hvor eleven er hjemme i weekender, og ikke kommer senest om søndagen, bedes forældrene kontakte skolen inden søndag og i forbindelse med forlængede weekender eller ferier inden på den pågældende dag. Valgfag De er ligeså obligatoriske og vigtige undervisningstimer som alle de andre timer. Forlade skolen Når en elev forlader skolen i fritiden, skal de skrive sig på afmeldingslisten foran lærerværelset, efter aftale med en lærer. Skal de længere væk end Hillerød, skal hjemmet give lov. Om aftenen må de kun forlade skolen efter aftale med vagtlæreren. Tjans/ køkkenopgave Hver dag har ca. 3-4 elever tjans i køkkenet. Det går på skift, oftest med 2 dage ad gangen. Køkkenet laver tjanselister, og står for at lede og fordele arbejdet i de dage. Eleverne skal naturligvis holde sig ajour med klassens gennemgang og lektier. Dagene lægges på forskellige dage og under hensynstagen til særlige dage og arrangementer. Navn på Det er bare så dejligt når der er navn i så mange ting som muligt.

6 Forsikring Skolen har ikke en forsikring, som dækker skader på skolens inventar, som ødelægges af elever. Skolen er heller ikke ansvarlig for elevers personlige ejendele, der bliver væk under opholdet. Derfor vil vi opfordre Jer til at have de forsikringsmæssige forhold i orden allerede inden skolestart. Fri Det sker, at forældre beder deres børn fri i en uge eller i flere dage uden for skolens normale ferieperiode. Vi er som skole underlagt nogle ministerielle regler om tilskud. Disse regler siger, at en elev skal have 5 undervisningsdage om ugen for at være tilskudsberettiget med undtagelser i uger med særlige helligdage. Vi skal melde om en elev ikke er her og mister derfor tilskud fra staten. For at udligne det mistede statslige taxametertilskud koster det derfor hjemmet kr. at holde fri. Der betales dog ikke skolepenge for den uge. Elevbank Ikke som ordet antyder, men en mulighed for at få opbevaret sine penge på skolens kontor. Hver dag i frokostpausen er banken åben, så eleverne kan hæve. Det er en god idé, også for ikke at have for mange kontanter liggende på værelset. Forældre har mulighed for at sætte penge ind i elevbanken via en speciel konto som er Reg.nr Konto nr Det er vigtigt at skrive, hvem pengene er til. Morgensamling Hver morgen er der samling, hvor alle elever er samlet i spisesalen En af lærerne holder en andagt, hvor man får lidt at tænke over omkring Gud. Det kan være ud fra personlige oplevelser eller nogle vers fra Bibelen. Derfor er der info om dagen. Aftensamling Alle elever mødes til aftensamling kl i foredragssalen med de 2 vagtlærere. Det er meget vigtigt, at alle er til stede, så man kan få informationer/lave aftaler for aftenen, og for at vi som skole ved hvor alle er. Aftenandagt Hver aften er der mulighed for at deltage i en samling med andagt og sang. Samlingerne ledes oftest af lærere, men elever er også meget velkomne til at holde andagt. Der synges, deles noget fra hverdagen, Bibelen eller lign., og der er mulighed for at få bedt for det, man ønsker. Gudstjenester/møder/ kirke De fleste søndage deltager vi i gudstjenester i Græsted Kirke. Er man på skolen, deltager man naturligvis i gudstjenesten. Enkelte søndage afholder vi selv gudstjenester på skolen. Ved novembermøderne står nogle af eleverne for store dele af møderne. Ved disse møder vil der være en taler udefra og en del sang, musik og drama. Efterfølgende er skolens lovsangsband på med lovsang, og der er mulighed for forskellige meditative aktiviteter og bøn. Novembermøderne er for alle forældre, øvrige familie og venner.

7 Prøvebeviser/ karakterer (gældende 10.kl. elever) Skolen skal have en kopi af elevernes prøvebeviser fra 9.kl. Eleverne får et karakterblad i efteråret og i foråret, og naturligvis sidst på skoleåret, hvor prøvekaraktererne er på. Musical Skolen har stolte traditioner med musical. Elever, der har drama, vil også som hovedregel være skuespillerne til musicalen. Alle andre fordeles efter ønske på hhv. kulisser kostumer praktisk arbejde teknikholdet. Musicalen spilles flere gange, så familie, venner, skoler og andre kan komme og opleve. Der er premiere fredag aften d. 20. marts, og der spilles derefter også lørdag aften, søndag eftermiddag og mandag formiddag. I dette skoleår hedder musicalen PÅ FLUGT og er en stor opsat, helt nyskrevet til lejligheden, musical med spænding, fantastisk musik mv. Pjæk Pjæk er ikke bare skidt for os alle, det strider også mod vores værdier, og vi betragter det som mangel på respekt og ansvar. Eleverne skal som en selvfølge møde til timerne og til arrangementerne, medmindre andet er aftalt. Ved forsømmelser går vi ud fra, at der er en god grund. Rengøring Er en helt naturlig ordning på såvel værelser som i alle andre rum på skolen. Hver elev gør rent to dage om ugen på et givet område. Hver enklave sørger selv for en rengøringsfordeling af deres gang og toilet. For øvrige fælles toiletter og bade er der rengøringsplan. Der er organiseret værelsesrengøring 3 gange om ugen, men derudover skal eleverne selv holde deres værelser pæne, hygiejniske og brugelige til værelsesformål. Aktivitet 2 dage om ugen er der indlagt aktivitet i forbindelse med de første lektioner. Bevægelse skal være en del af undervisningen i de pågældende fag. Derudover har vi naturligvis en del bevægelse i vores valgfagstilbud. Rygning Vi er en røgfri efterskole. Det er derfor ikke tilladt at ryge. Hverken på skolen, i skoven, bag skuret etc. Til og fra skolen er også skoletid. Også i dette skoleår vil vi fokusere på det gode liv uden røg. Vi forventer, at elever og hjem vil både respektere og samarbejde på dette område. Vi ser det som en overtrædelse om nogen ryger, og derfor vil der i så fald finde samtaler sted med familielæreren og hjemmet. Weekender Senest torsdag formiddag skriver man på weekendsedlen, om man er på skolen i weekenden, og hvornår man er der. Det er vigtigt med hensyn til mad, vagt og aftaler. Eleverne må have besøg på skolen i et døgn i de fleste weekender. De udfylder blot en weekendseddel, hentet fra elev-intra, får køkken og Erik eller Niels Wibe til at skrive under og betaler for kost på kontoret. Efter forlængede weekender og ferier, er der obligatorisk undervisning 9.35 medmindre andet er anført i kalenderplanen. I normale weekender skal man være på skolen senest søndag Vi afhenter elever ved valby søndag kl (bus 360R fra Helsinge st. kl ) - ellers må man selv komme til skolen.

8 Sikkerhed Det ikke bare kan være, det ER rigtigt farligt at færdes på Aggebovej. Hver dag kører der mange forbi. Både biler og lastbiler. Det er også vores vej, og vi bruger den til at gå, løbe og cykle på, så DET ER VIGTIGT AT ELEVERNE PASSER PÅ. HAR CYKELHJELM PÅ. REFLEKSER PÅ. Nøgler Alle elever får udleveret to nøgler. Til værelset og til det personlige skab. Bortkomne nøgler erstattes med 200 kr. Ødelagte ting Ødelagte ting skal erstattes, og det koster minimum 25 kr. at tegne på møbler og andet inventar. De forhold der ikke er i orden, ønsker vi bliver bragt i orden. Alting går altid nemmere, når man arbejder positivt sammen! Vel mødt som forældre til samarbejdet De ansatte på NE

9 MM Amalie Larsen Daniella Oester Annie Khory Sarah Rasmussen Sophia Lyngbøg Katja Nielsen Filip Lind Morten Jensen Jannik Johansen Alexander Salto Emil Hyttel ØW Amanda Sommer Anna Kruse Camilla Jensen Marie Jensen Emily Weber Simone Arboe Michael Rasmussen Christian Dahl Andreas Petersen Mark Philipsen KJ Ana Maria Ring Emilie Thams Katinka Frederiksen Charlotte Hansen Julie Markmann Sarah Jelstrup Rasmus Nissen Emil Nielsen Jonas Rasmussen Karstein Heinesen UM Julie Olsen Elisabeth Mariegaard Kathrine Schrøder Rut Magnussen Mette Christensen Mette Pihl Alexander Høgh Victor Haahr Mikkel Kofoed Lukas Klee Magnus Hansen VT Amalie Thelin Sara Strandberg Alberte Myhre Maria Jappe Meena Mansour Nikoline Overgaard Emil Carlsen Benjamin Pedersen Nicolai Stæhr Sørensen Andrè Frøslev Nicklas Stonor SK Cecilie Kofoed Henriette Bonnèn Shanna Andersen Mathilde Marker Hanna Toft Eskil Wennevold Lars Pihl Jacob Normann Andersen Marc Hendriksen Nicolaj Tuxen NH Gry Rix-Møller Judith Techow Josefine Petersen Mie Knudsen Sabrina Agboinfi Signe Pedersen Sachin Lund Mikkel Skjalm Lasse Marklund Jonathan Ewald Venskabsfamilier SE HN VT ØW MM NH MK MO SK KJ SE Annie Walsøe Amalie Skjønaa Amanda Kaas Marie Mathæussen Maria B Nielsen Stephanie Hansen Sadaf Arefi Rasmus Debel Jonas Hansen Marius Lumholdt David Meldgaard HN Celina Kjær Signe Lassen Clara Lindberg Nanna Jacobsen Cristina Jensen Yedidyah Karekzi Eric Schuster Mikkel Jensen Frederik Staal Esben Hassingboe Rasmus Larsen MO Nanna Dehn Jacqueline Rouainia Nathalie Kronborg Jessica Didehban Lærke Søes Anna Rasmusssen Frederik Malmvig Nikolaj Kaspersen Alexander Daugaard Kevin Broch

10 Regler: For at ingen skal være i tvivl, er det på ingen måde tilladt for eleverne - at være på det modsatte køns værelsesområde, hvilket indbefatter gange, rum og værelser. (med undtagelse af besøgsaftener). - at have nogen som helst form for samleje på skolens område, herunder gælder de omkringliggende områder, og i den periode hvor skolen har tilsynspligten med eleverne, - at besidde eller indtage alkohol på skolen. Herunder gælder endvidere, at evt. alkohol i kroppen betyder, at man må vente med at komme tilbage på skolen. - at besidde eller tage nogen som helst form for stoffer, endsige at have det i kroppen. Ved en overtrædelse af disse regler vil der ske en øjeblikkelig hjemsendelse fra skolen. Det er også grundlæggende for os - at ingen udviser voldelig adfærd - at ingen stjæler Ved en overtrædelse af disse regler, kan der ligeledes forventes øjeblikkelig hjemsendelse. I hvert af ovennævnte tilfælde vil skolens ledelse, efter drøftelse i medarbejderrådet, tage stilling til, om der måtte være særlige forhold, som taler for at eleven kan komme tilbage og fortsætte på skolen. Fester og alkohol Ved vores medarbejdermøder har vi ofte evalueringer, også om fester/ arrangementer, hvor eleverne er sammen udenfor skoletiden. Vi glæder os over det fællesskab, som eleverne vedligeholder og styrker også udenfor skolens område, men.. : Vi tænker, at det er vigtigt at tydeliggøre vores holdning som skole og informere jer om den. Der har tidligere, i enkelte tilfælde, været sat lighedstegn mellem sammenkomster med alkohol, og så unge fra NE. Det er absolut ikke fair, hverken overfor skolen, alle de øvrige elever, forældre og bagland. Vi ønsker på ingen måde som skole at lægge navn eller relation til begivenheder, fester eller sammenkomster med alkohol. Desuden er alkohol (også i kroppen) forbudt på skolen. Vi blander os på den ene side ikke i fx 1. maj i Fælledparken, private fester mv., men da vi er en del af de unges daglige liv, og der tales om det på skolen, nogle er med andre ikke, de vender efterfølgende tilbage til skolen, så reagerer vi med vores holdning. Vi opfordrer til, at I som forældre får en god snak med de unge om, hvordan, hvem, hvad og hvor i forbindelse med deres kommende sammenkomster. Lad os stå sammen og hjælpe de unge. Emnet tages op på skolemødet 16. sept Seksualitet Seksualundervisning: Overordnede definitioner på hvad NE mener med seksuelt samvær, kærester, kys og kram, hvor og hvornår gives af Erik Thomsen ved årets start og i løbet af året. Der er et udvalg, der laver oplæg til årets øvrige seksualundervisning, så der i løbet af året undervises i emnet, jf. vores indholdsplaner for seksualundervisning. Derudover er det oplagt, at familiegrupperne tænker aktuelle problematikker ind i deres gruppesamvær.

11 Computer, Film, IT-bilag Download På Nordsjællands Efterskole må man gerne downloade programmer og musik i den udstrækning det er lovligt. Men pas på, hvilke sider man vælger at downloade fra. Mange downloadsider indeholder virus og spyware. Man må ikke bruge downloadprogrammer, der henter og deler filer fra private computere, såsom BearShare, Edonkey, Kazaa, Shareza, Morpheus, Limewire, Grokster m.m. Det er eget ansvar, om det man downloader til sin computer, er lovligt. Uni-login Alle elever får et Uni-login. Dette login består af et brugernavn og en personlig adgangskode. Unilogin giver adgang til at benytte skolens netværk, Elev-intra samt en række forskellige hjemmesider med undervisningsindhold. Elev-intra/ Viggonet På Nordsjællands Efterskole bruger vi Elev-intra/ Viggonet som en vigtig del af undervisningen. Derfor forventer vi, at eleverne tjekker det om aftenen inden kl Kommunikationen mellem lærer og elev er vigtig for udbyttet af undervisningen. Programmer, Virus & Spyware Vi anbefaler, at man bruger de nyeste styresystemer. Hvis ikke, kan vi ikke garantere, at man får det optimale ud af skolens systemer. Vi opfordrer til at have et antivirusprogram installeret på computeren. Brug af skolens netværk og Internet Al trafik gennem skolens netværk bliver registreret. Vi kan altså hvis vi ønsker det, se alt hvad man laver på Internettet og skolens netværk. Vi ønsker ikke at skolens netværk bliver brugt til at se sider med f.eks. porno, vold og okkult indhold. Spørg os, hvis du er i tvivl om, hvad du ikke bør søge efter. Hvis du låner din PC ud, er det dit ansvar, hvad den bliver brugt til. Backup Man er selv ansvarlig for at tage backup af dine private filer på din PC. Deling af billeder Vi vil meget gerne samle alle billederne fra årets løb. De billeder, vi lægger ud fra skolen, ligger på Elev-intra. Computere og fællesskabet En computer er et dejligt redskab, og kan bruges til mange gode ting. Når man har en computer, kan tiden nemt flyve af sted. Vær bevidst om, hvor meget tid der bruges foran computeren og er væk fra fællesskabet med de andre elever. Hjælp hinanden med ikke at hænge foran computeren. Netværket lukker kl på hverdage. Man må ikke bruge din PC efter kl I weekends kan vagtlæreren annoncere, at der i perioder er slukket for netværket. Spil, musik og film Spil: Du må gerne spille spil på din computer. Vi vil ikke have spil med okkult eller erotisk indhold på skolen. Hvid man er i tvivl om, hvilke spil du ikke bør spille, er du altid velkommen til at spørge os.

12 Kostpolitik på NE De 8 kostråd: 1. Spis frugt og grønt 6 om dagen 2. Spis fisk og fiskepålæg flere gange om ugen 3. Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag 4. Spar på sukker især fra sodavand, kager og slik 5. Spar på fedtet især fra mejeriprodukter og kød 6. Spis varieret og bevar normalvægten 7. Sluk tørsten i vand 8. Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen Kosten planlægges ud fra de 8 kostråd Der serveres frugt morgen, eftermiddag og til aftenforfriskning Der serveres gulerodstave til alle tre forfriskninger, samt salatvogn både til middag og aften Der serveres fisk 1 gang om ugen til middag og fiskepålæg hver dag til aftensmad Der serveres kartofler, brune ris eller fiberrig pasta og groft brød til middag Der serveres hjemmebagte grovboller til formiddag og eftermiddagsforfriskning Der serveres hjemmebagt rugbrød til aftensmad og aftenforfriskning Der serveres kun kage onsdag eftermiddag, fredag og lørdag aften samt søndag eftermiddag Der serveres kun sodavand til fester. Der serveres saftevand lørdag aften og søndag eftermiddag samt til specielle lejligheder Vi bruger magre mejeri- og kødprodukter Vi planlægger en varieret kost med en måneds middagsplan Vi serverer vand til samtlige måltider Serveringsform: Maden bliver til alle måltider sat på et ta selv bord, dog bliver den delt ud til middag, som en kantine, samt den lune ret til aftensmad. Eleverne bestemmer selv, hvor de ønsker at sidde og må gå, når de er færdige med at spise. Hver tirsdag middag er der fællesspisning, hvor maden serveres i små skåle/fade på 6 mandsborde, hvor der er fælles start og afslutning. Diæter: Vi kan tilbyde diæter og vegetar kost mm, ved henvendelse fra forældre. Sultne elever: Sultne elever har altid lov til at spørge om rugbrød m/smør, gulerod og vand. Fødselsdag: Elever må ved fødselsdag til forfriskning få 2 boller m/nutella eller andet pålæg samt juice eller varm kakaodrik. Herudover må de komme først ind til middag. Elever i køkkenet: Alle elever er i køkkenet, 3-4 elever af gangen i en hel dag eller to dage, hvor de fritages fra undervisningen. De har ca. 8 dage pr. år. Eleverne hjælper med opvask, madlavning, bagning, salatvogn, kold aftensmad og servering. Vi ønsker, at eleverne skal have en god oplevelse i køkkenet, samt lære noget om madlavning og hygiejne. De får udleveret en folder om det inden første dag i køkkenet, samt en gennemgang første dag i køkkenet. Ansatte i køkkenet: 1 køkkenleder, 1 assisterende køkkenleder, 1 køkkenmedhjælper, 1 weekendafløser, 4 køkkenelever til morgenmad, 4 køkkenelever til aftensmad Egenkontrol: Vi følger reglerne ifølge bekendtgørelserne og forordningen med hensyn til egenkontrol og tilsyn.

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO Skoleåret starter Søndag d. 9. august 2015 kl. 14.00 Forord Med dette lille informationshæfte bydes I velkomne som elev og som forældre på Hald Ege Efterskole. Hæftet

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Velkommen til en oplevelse for livet! Fælleskabet er stærkt vanedannende! Vi vægter gensidig tillid højt! INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at blive

Læs mere

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde.

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. ABC Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. Aflevering og afhentning Skolen er åben fra kl. 7.00

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Eleverne har et helt særligt fællesskab på Herlufsholm. Alle har

Eleverne har et helt særligt fællesskab på Herlufsholm. Alle har Eleverne har et helt særligt fællesskab på Herlufsholm. Alle har et ansvar for skolens sociale liv, for at gøre en indsats for kammeratskabet og for at møde andre med gensidig respekt og åbenhed. Det forpligter

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Rødding Højskole RØDE ENCYCLOPÆDIE

Rødding Højskole RØDE ENCYCLOPÆDIE Rødding Højskole RØDE ENCYCLOPÆDIE Rødding Højskoles Røde Encylopædie Læs opslagsværket som et leksikon med svar på alt omkring Rødding Højskole. Kan med fordel læses forfra, bagfra, i en køre eller som

Læs mere

I kapitlet her beskriver vi de forskellige traditioner.

I kapitlet her beskriver vi de forskellige traditioner. Eleverne har et helt særligt fællesskab på Herlufsholm. Alle har et ansvar for skolens sociale liv, for at prioritere kammeratskabet og for at møde andre med gensidig respekt og åbenhed. Det forpligter

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever.

Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Kære kommende elev! Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Din nye skole Oure Kostgymnasium (OKG) er en skole for ambitiøse unge,

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2013/14

INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2013/14 INDHOLDSPLAN FOR EISBJERGHUS EFTERSKOLE 2013/14 Indhold 1. Skolens formål 2. Skolens fysiske rammer 3. Skolens elevgruppe 4. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse 5. Skolens ugeplan 6. Årsplanen 7. Skolens

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Juni 2013 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Vedlagt dette brev finder du

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere