Håndbog for forældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for forældre"

Transkript

1 Håndbog for forældre Nordsjællands Efterskole sammen skaber vi opholdet - vigtigt med tillid og positive tilgange til hinanden - vi vil det bedste for elever, forældre og ansatte Kære forældre: Hjertelig velkommen til NE

2 LÆRERE HN Hanna Nielsen MO Majbritt Olsen SK Simon Koch JS Jytte Skovgaard Larsen MM Miriam Myhre NH Niels Haugegaard NW Niels Wibe SG Susanne Gautier VT Vibeke Thomsen ØW Øyvind Wengel MU Mette Underbjerg KJ Kirsten Jiang SE Signe Esmarch Pedersen ET Erik Thomsen FP Finnur Pettersen KPS Katrine Sode MK Marie Louise Kloster JW Jakob Wibe VAGTLÆRERE MH Mads Haahr Andersen DA Daniel Munch DT Dennis Tang FF Frederik Folkman EN Elisabeth Nissen AT Anders Tuxen KØKKEN AJ Anne Skovgaard Jensen LJ Lone Jørgensen (Trille) AL Andrea Larsen KH Kirsten Hansen PEDEL KS Kjeld Søndergaard Forstander ET Erik Thomsen Viceforstander NW Niels Wibe SEKRETÆR KL Karna Larsen Hvem 9a 9b A B C D Dansk FP KJ MO MM MU Matematik SE NW NH 1 SE 2 MO 3 HN 4 Engelsk HN FP HN 1 KJ 2 FP 3 JS 4 Tysk SG SG SG SG SG Fysik NH NH NH NH NH Biologi MO MO Kristendom KJ KJ NH MU SPORtimer NH/SE KPS /MM /SK MO/MU Drama MM Fransk SG SG SG SG Geografi ET/UM ET/UM Idræt SE MO Historie ET/UM ET/UM Samfundsfag KJ MU Fællestime ET/NW ET/NW ET/NW ET/NW ET/NW Praktisk arb. VT VT VT VT VT Dansk 2sprog KJ KJ KJ KJ KJ

3 Valgfag MUSIK MH TRÆ/METAL SK DRAMA MM BOLDSPIL NH KUNST SE/UM PI-FOD SK DR-FOD NH SY & DESIGN VT I FORM SE KOR KPS FRILUFT HN/SK PRESSE MU Dagens program: Morgenmad Andagt og info Værelsesrengøring eller undervisning med aktivitet Undervisning Middagsmad og middagspause Fokustime - derefter valgfag Områderengøring, hvor hver elev har et ansvarsområde to dage om ugen Alle elever mødes med vagtlærerne i foredragssalen. Der er informationer om aftenens program og der laves aftaler for aftenen derefter aftensmad Forfriskning Frivillig aftenandagt i stillestuen Sengetid: Eleverne går på deres gangområder, computer og musik slukkes Eleverne er ikke på andres værelser efter Eleverne ligger i deres egne senge, og der er ro på værelserne, lys er slukket. Værdisæt på skolen. Vi har vores formuleringer jf. hjemmesiden, men i korte vendinger. Vi vægter en efterskole, hvor elever og ansatte - kan komme som de er, og udvikle sig med afsæt i den person, de er. - oplever, at der tages afsæt i deres livssituation, når der tænkes handlingsplaner, aftaler, pædagogik, samlinger og samvær. - viser respekt, omsorg, ærlighed, tillid og ansvar i tilgange, handlinger og konsekvenser. - taler ordentligt til hinanden. - får rum og muligheder for åndelig trivsel, udfordring og udvikling. - oplever det store efterskolefællesskab som levende, sundt og opbyggende. - medvirker til trivsel for alle. - oplever, at forhold, der ikke er i orden, bliver bragt i orden. Helt afgørende for et godt efterskoleophold er, at vi og I er positivt indstillet på det, der sker. At vi har en god og positiv tilgang til hinanden, og de opgaver, der skal løses. At vi arbejder på hinandens glæde, og bidrager så langt vi hver især kan, på et godt fællesskab mellem elever, forældre og ansatte. Der er som oftest en god historie bag! Der er altid muligheder fremadrettet!

4 Arrangementer for forældre 16. sept. Skolemøde mellem forældre og skolen nov. Aftenmøder (ungdomsgudstjenester) på skolen 9. dec Juleteater for forældre 12. dec. Forældrejulefest med spisning 16. jan Skole/hjemsamtaler mar.musical 29. maj. Musikcafe på skolen/ forældreaften 27. juni. Afslutningssamvær - dertil kommer der nogle musikcafeer i løbet af året. Værdier NE er en skole, der bygger på det kristne livs og menneskesyn. Det ses i vores værdier, men vi ønsker også at det konkret er omsat i sprog, samvær, samlinger, arrangementer og forventninger. Vi ønsker en skole, hvor ansvarlighed, tillid, ærlighed, fællesskab, respekt og omsorg ses og mærkes i ord og handlinger. Eleverne skal være ansvarlige overfor dem selv, deres livsførelse, undervisning, kammerater, skolens ansatte og inventar, samt forholde sig ansvarligt overfor det omkringværende samfund. I praksis betyder det bl.a., at eleverne møder velforberedte og positive til dagens gøremål, samlinger, undervisning, arrangementer, opgaver og medvirker til det store efterskolefællesskab. Uanset eget forhold til tro, Gud og kristendom, så skal man respektere skolens værdier. Ro Det er vigtigt at kunne få ro. Derfor tager vi hensyn til hinanden i dagtimerne. Mellem skal der være absolut ro. Det er en del af eget og fælles ansvar og respekt, at man overholder dagens tider fra at komme op om morgenen, til at få roen om aftenen. Vækkeur er for de fleste et must. Natten Der er altid en vagtlærer på skolen om natten. Eleverne har alle indtastet skolens nummer , og der er kun et kald mellem eleven og vagtlæreren. Det skal være meget vigtigt, om forældre ringer til en vagtlærer om natten. Familier Alle elever er i en familieordning. Ca. 10 elever og 1 lærer danner en familie. Der er familietime en gang ugentligt, hvor mange af skolens gøremål lige bliver vendt. En fra hver familie danner elevrådet. Der er to familie-aften-arrangementer, hvor familien har planlagt noget særligt for dem. Familielæreren har telefonisk forældrekontakt mindst 2 gange årligt. Familielæreren står for evalueringer af hver enkelt elev og skriver den samlede udtalelse ved skoleårets afslutning. Familielæreren skal godkende elevernes til- og framelding af fag. Familielæreren er en slags klasselærer, kommunikationsled mellem hjem, skole, elev. Fokustime Hver dag mellem er der fokustime. Alle elever har fokus på lektier, eller andet, der giver fokus på skolearbejdet. Man sidder i klasselokalerne/ fællesområder og der er flere lærere til stede, så der er god mulighed for at få hjælp og støtte.

5 Større ture Stortur: Først på skoleåret er der en introdag med tur i nærområdet, men allerede til september har vi vores stortur, hvor hele skolen alle elever og et stort antal lærere, tager sammen af sted. I år fra 31. aug - 4. sept. Gennem noget undervisningen, vil vi forberede os til turen, som i år går til Sverige/Norge. Det bliver fantastisk at skulle være sammen på den måde og opleve en masse spændende sammen. Skolen betaler turen, dog ikke lommepenge. Skiskole: I uge 7 er der mulighed for at komme på skiskole. Turen i dette skoleår går til Norge, Lillehammer. Et super skønt sted, hvor der bare skal løbes hygges, opleves. Det er frivilligt, om man vil med. Det koster en uges skolepenge + ca kr. Sportur: Som udgangspunkt tager man af sted sporvis, dvs. at hvert enkelt spor (klasse) har deres egen tur, kun for dem. Sporets elever og lærere tilrettelægger turen sammen i løbet af året. Da turen i høj grad også er undervisning, vil eleverne i løbet af året, som en del af undervisningen i eks. dansk, matematik, sprog, være med til at planlægge sted og indhold, og turen vil indgå i pensum til afgangsprøverne. Værelser At bo sammen med andre er en udfordring, uanset om de unge har prøvet det før eller ej. Det kræver fleksibilitet, udholdenhed, nogen gange tilsidesættelse af egne behov, og man må hele tiden indrette sig og yde, for at det fungerer. Vi ønsker ikke, at de flytter rundt, fordi der kommer små uoverensstemmelser, men kommer der større udfordringer, så tales der naturligvis med familielæreren om det. I løbet af året, vil der være mulighed for at bytte lidt rundt. To ansatte står for at koordinere værelsesbyt. Sygdom Vibeke er sygetilsynslærer. Sygdom meldes til morgenvagten, hvorefter Vibeke vurderer det efterfølgende forløb i form af evt. læge, piller, hvile, kontakt til hjemmet og øvrige aftaler for dagen. Ved sygdom hvor eleven er hjemme i weekender, og ikke kommer senest om søndagen, bedes forældrene kontakte skolen inden søndag og i forbindelse med forlængede weekender eller ferier inden på den pågældende dag. Valgfag De er ligeså obligatoriske og vigtige undervisningstimer som alle de andre timer. Forlade skolen Når en elev forlader skolen i fritiden, skal de skrive sig på afmeldingslisten foran lærerværelset, efter aftale med en lærer. Skal de længere væk end Hillerød, skal hjemmet give lov. Om aftenen må de kun forlade skolen efter aftale med vagtlæreren. Tjans/ køkkenopgave Hver dag har ca. 3-4 elever tjans i køkkenet. Det går på skift, oftest med 2 dage ad gangen. Køkkenet laver tjanselister, og står for at lede og fordele arbejdet i de dage. Eleverne skal naturligvis holde sig ajour med klassens gennemgang og lektier. Dagene lægges på forskellige dage og under hensynstagen til særlige dage og arrangementer. Navn på Det er bare så dejligt når der er navn i så mange ting som muligt.

6 Forsikring Skolen har ikke en forsikring, som dækker skader på skolens inventar, som ødelægges af elever. Skolen er heller ikke ansvarlig for elevers personlige ejendele, der bliver væk under opholdet. Derfor vil vi opfordre Jer til at have de forsikringsmæssige forhold i orden allerede inden skolestart. Fri Det sker, at forældre beder deres børn fri i en uge eller i flere dage uden for skolens normale ferieperiode. Vi er som skole underlagt nogle ministerielle regler om tilskud. Disse regler siger, at en elev skal have 5 undervisningsdage om ugen for at være tilskudsberettiget med undtagelser i uger med særlige helligdage. Vi skal melde om en elev ikke er her og mister derfor tilskud fra staten. For at udligne det mistede statslige taxametertilskud koster det derfor hjemmet kr. at holde fri. Der betales dog ikke skolepenge for den uge. Elevbank Ikke som ordet antyder, men en mulighed for at få opbevaret sine penge på skolens kontor. Hver dag i frokostpausen er banken åben, så eleverne kan hæve. Det er en god idé, også for ikke at have for mange kontanter liggende på værelset. Forældre har mulighed for at sætte penge ind i elevbanken via en speciel konto som er Reg.nr Konto nr Det er vigtigt at skrive, hvem pengene er til. Morgensamling Hver morgen er der samling, hvor alle elever er samlet i spisesalen En af lærerne holder en andagt, hvor man får lidt at tænke over omkring Gud. Det kan være ud fra personlige oplevelser eller nogle vers fra Bibelen. Derfor er der info om dagen. Aftensamling Alle elever mødes til aftensamling kl i foredragssalen med de 2 vagtlærere. Det er meget vigtigt, at alle er til stede, så man kan få informationer/lave aftaler for aftenen, og for at vi som skole ved hvor alle er. Aftenandagt Hver aften er der mulighed for at deltage i en samling med andagt og sang. Samlingerne ledes oftest af lærere, men elever er også meget velkomne til at holde andagt. Der synges, deles noget fra hverdagen, Bibelen eller lign., og der er mulighed for at få bedt for det, man ønsker. Gudstjenester/møder/ kirke De fleste søndage deltager vi i gudstjenester i Græsted Kirke. Er man på skolen, deltager man naturligvis i gudstjenesten. Enkelte søndage afholder vi selv gudstjenester på skolen. Ved novembermøderne står nogle af eleverne for store dele af møderne. Ved disse møder vil der være en taler udefra og en del sang, musik og drama. Efterfølgende er skolens lovsangsband på med lovsang, og der er mulighed for forskellige meditative aktiviteter og bøn. Novembermøderne er for alle forældre, øvrige familie og venner.

7 Prøvebeviser/ karakterer (gældende 10.kl. elever) Skolen skal have en kopi af elevernes prøvebeviser fra 9.kl. Eleverne får et karakterblad i efteråret og i foråret, og naturligvis sidst på skoleåret, hvor prøvekaraktererne er på. Musical Skolen har stolte traditioner med musical. Elever, der har drama, vil også som hovedregel være skuespillerne til musicalen. Alle andre fordeles efter ønske på hhv. kulisser kostumer praktisk arbejde teknikholdet. Musicalen spilles flere gange, så familie, venner, skoler og andre kan komme og opleve. Der er premiere fredag aften d. 20. marts, og der spilles derefter også lørdag aften, søndag eftermiddag og mandag formiddag. I dette skoleår hedder musicalen PÅ FLUGT og er en stor opsat, helt nyskrevet til lejligheden, musical med spænding, fantastisk musik mv. Pjæk Pjæk er ikke bare skidt for os alle, det strider også mod vores værdier, og vi betragter det som mangel på respekt og ansvar. Eleverne skal som en selvfølge møde til timerne og til arrangementerne, medmindre andet er aftalt. Ved forsømmelser går vi ud fra, at der er en god grund. Rengøring Er en helt naturlig ordning på såvel værelser som i alle andre rum på skolen. Hver elev gør rent to dage om ugen på et givet område. Hver enklave sørger selv for en rengøringsfordeling af deres gang og toilet. For øvrige fælles toiletter og bade er der rengøringsplan. Der er organiseret værelsesrengøring 3 gange om ugen, men derudover skal eleverne selv holde deres værelser pæne, hygiejniske og brugelige til værelsesformål. Aktivitet 2 dage om ugen er der indlagt aktivitet i forbindelse med de første lektioner. Bevægelse skal være en del af undervisningen i de pågældende fag. Derudover har vi naturligvis en del bevægelse i vores valgfagstilbud. Rygning Vi er en røgfri efterskole. Det er derfor ikke tilladt at ryge. Hverken på skolen, i skoven, bag skuret etc. Til og fra skolen er også skoletid. Også i dette skoleår vil vi fokusere på det gode liv uden røg. Vi forventer, at elever og hjem vil både respektere og samarbejde på dette område. Vi ser det som en overtrædelse om nogen ryger, og derfor vil der i så fald finde samtaler sted med familielæreren og hjemmet. Weekender Senest torsdag formiddag skriver man på weekendsedlen, om man er på skolen i weekenden, og hvornår man er der. Det er vigtigt med hensyn til mad, vagt og aftaler. Eleverne må have besøg på skolen i et døgn i de fleste weekender. De udfylder blot en weekendseddel, hentet fra elev-intra, får køkken og Erik eller Niels Wibe til at skrive under og betaler for kost på kontoret. Efter forlængede weekender og ferier, er der obligatorisk undervisning 9.35 medmindre andet er anført i kalenderplanen. I normale weekender skal man være på skolen senest søndag Vi afhenter elever ved valby søndag kl (bus 360R fra Helsinge st. kl ) - ellers må man selv komme til skolen.

8 Sikkerhed Det ikke bare kan være, det ER rigtigt farligt at færdes på Aggebovej. Hver dag kører der mange forbi. Både biler og lastbiler. Det er også vores vej, og vi bruger den til at gå, løbe og cykle på, så DET ER VIGTIGT AT ELEVERNE PASSER PÅ. HAR CYKELHJELM PÅ. REFLEKSER PÅ. Nøgler Alle elever får udleveret to nøgler. Til værelset og til det personlige skab. Bortkomne nøgler erstattes med 200 kr. Ødelagte ting Ødelagte ting skal erstattes, og det koster minimum 25 kr. at tegne på møbler og andet inventar. De forhold der ikke er i orden, ønsker vi bliver bragt i orden. Alting går altid nemmere, når man arbejder positivt sammen! Vel mødt som forældre til samarbejdet De ansatte på NE

9 MM Amalie Larsen Daniella Oester Annie Khory Sarah Rasmussen Sophia Lyngbøg Katja Nielsen Filip Lind Morten Jensen Jannik Johansen Alexander Salto Emil Hyttel ØW Amanda Sommer Anna Kruse Camilla Jensen Marie Jensen Emily Weber Simone Arboe Michael Rasmussen Christian Dahl Andreas Petersen Mark Philipsen KJ Ana Maria Ring Emilie Thams Katinka Frederiksen Charlotte Hansen Julie Markmann Sarah Jelstrup Rasmus Nissen Emil Nielsen Jonas Rasmussen Karstein Heinesen UM Julie Olsen Elisabeth Mariegaard Kathrine Schrøder Rut Magnussen Mette Christensen Mette Pihl Alexander Høgh Victor Haahr Mikkel Kofoed Lukas Klee Magnus Hansen VT Amalie Thelin Sara Strandberg Alberte Myhre Maria Jappe Meena Mansour Nikoline Overgaard Emil Carlsen Benjamin Pedersen Nicolai Stæhr Sørensen Andrè Frøslev Nicklas Stonor SK Cecilie Kofoed Henriette Bonnèn Shanna Andersen Mathilde Marker Hanna Toft Eskil Wennevold Lars Pihl Jacob Normann Andersen Marc Hendriksen Nicolaj Tuxen NH Gry Rix-Møller Judith Techow Josefine Petersen Mie Knudsen Sabrina Agboinfi Signe Pedersen Sachin Lund Mikkel Skjalm Lasse Marklund Jonathan Ewald Venskabsfamilier SE HN VT ØW MM NH MK MO SK KJ SE Annie Walsøe Amalie Skjønaa Amanda Kaas Marie Mathæussen Maria B Nielsen Stephanie Hansen Sadaf Arefi Rasmus Debel Jonas Hansen Marius Lumholdt David Meldgaard HN Celina Kjær Signe Lassen Clara Lindberg Nanna Jacobsen Cristina Jensen Yedidyah Karekzi Eric Schuster Mikkel Jensen Frederik Staal Esben Hassingboe Rasmus Larsen MO Nanna Dehn Jacqueline Rouainia Nathalie Kronborg Jessica Didehban Lærke Søes Anna Rasmusssen Frederik Malmvig Nikolaj Kaspersen Alexander Daugaard Kevin Broch

10 Regler: For at ingen skal være i tvivl, er det på ingen måde tilladt for eleverne - at være på det modsatte køns værelsesområde, hvilket indbefatter gange, rum og værelser. (med undtagelse af besøgsaftener). - at have nogen som helst form for samleje på skolens område, herunder gælder de omkringliggende områder, og i den periode hvor skolen har tilsynspligten med eleverne, - at besidde eller indtage alkohol på skolen. Herunder gælder endvidere, at evt. alkohol i kroppen betyder, at man må vente med at komme tilbage på skolen. - at besidde eller tage nogen som helst form for stoffer, endsige at have det i kroppen. Ved en overtrædelse af disse regler vil der ske en øjeblikkelig hjemsendelse fra skolen. Det er også grundlæggende for os - at ingen udviser voldelig adfærd - at ingen stjæler Ved en overtrædelse af disse regler, kan der ligeledes forventes øjeblikkelig hjemsendelse. I hvert af ovennævnte tilfælde vil skolens ledelse, efter drøftelse i medarbejderrådet, tage stilling til, om der måtte være særlige forhold, som taler for at eleven kan komme tilbage og fortsætte på skolen. Fester og alkohol Ved vores medarbejdermøder har vi ofte evalueringer, også om fester/ arrangementer, hvor eleverne er sammen udenfor skoletiden. Vi glæder os over det fællesskab, som eleverne vedligeholder og styrker også udenfor skolens område, men.. : Vi tænker, at det er vigtigt at tydeliggøre vores holdning som skole og informere jer om den. Der har tidligere, i enkelte tilfælde, været sat lighedstegn mellem sammenkomster med alkohol, og så unge fra NE. Det er absolut ikke fair, hverken overfor skolen, alle de øvrige elever, forældre og bagland. Vi ønsker på ingen måde som skole at lægge navn eller relation til begivenheder, fester eller sammenkomster med alkohol. Desuden er alkohol (også i kroppen) forbudt på skolen. Vi blander os på den ene side ikke i fx 1. maj i Fælledparken, private fester mv., men da vi er en del af de unges daglige liv, og der tales om det på skolen, nogle er med andre ikke, de vender efterfølgende tilbage til skolen, så reagerer vi med vores holdning. Vi opfordrer til, at I som forældre får en god snak med de unge om, hvordan, hvem, hvad og hvor i forbindelse med deres kommende sammenkomster. Lad os stå sammen og hjælpe de unge. Emnet tages op på skolemødet 16. sept Seksualitet Seksualundervisning: Overordnede definitioner på hvad NE mener med seksuelt samvær, kærester, kys og kram, hvor og hvornår gives af Erik Thomsen ved årets start og i løbet af året. Der er et udvalg, der laver oplæg til årets øvrige seksualundervisning, så der i løbet af året undervises i emnet, jf. vores indholdsplaner for seksualundervisning. Derudover er det oplagt, at familiegrupperne tænker aktuelle problematikker ind i deres gruppesamvær.

11 Computer, Film, IT-bilag Download På Nordsjællands Efterskole må man gerne downloade programmer og musik i den udstrækning det er lovligt. Men pas på, hvilke sider man vælger at downloade fra. Mange downloadsider indeholder virus og spyware. Man må ikke bruge downloadprogrammer, der henter og deler filer fra private computere, såsom BearShare, Edonkey, Kazaa, Shareza, Morpheus, Limewire, Grokster m.m. Det er eget ansvar, om det man downloader til sin computer, er lovligt. Uni-login Alle elever får et Uni-login. Dette login består af et brugernavn og en personlig adgangskode. Unilogin giver adgang til at benytte skolens netværk, Elev-intra samt en række forskellige hjemmesider med undervisningsindhold. Elev-intra/ Viggonet På Nordsjællands Efterskole bruger vi Elev-intra/ Viggonet som en vigtig del af undervisningen. Derfor forventer vi, at eleverne tjekker det om aftenen inden kl Kommunikationen mellem lærer og elev er vigtig for udbyttet af undervisningen. Programmer, Virus & Spyware Vi anbefaler, at man bruger de nyeste styresystemer. Hvis ikke, kan vi ikke garantere, at man får det optimale ud af skolens systemer. Vi opfordrer til at have et antivirusprogram installeret på computeren. Brug af skolens netværk og Internet Al trafik gennem skolens netværk bliver registreret. Vi kan altså hvis vi ønsker det, se alt hvad man laver på Internettet og skolens netværk. Vi ønsker ikke at skolens netværk bliver brugt til at se sider med f.eks. porno, vold og okkult indhold. Spørg os, hvis du er i tvivl om, hvad du ikke bør søge efter. Hvis du låner din PC ud, er det dit ansvar, hvad den bliver brugt til. Backup Man er selv ansvarlig for at tage backup af dine private filer på din PC. Deling af billeder Vi vil meget gerne samle alle billederne fra årets løb. De billeder, vi lægger ud fra skolen, ligger på Elev-intra. Computere og fællesskabet En computer er et dejligt redskab, og kan bruges til mange gode ting. Når man har en computer, kan tiden nemt flyve af sted. Vær bevidst om, hvor meget tid der bruges foran computeren og er væk fra fællesskabet med de andre elever. Hjælp hinanden med ikke at hænge foran computeren. Netværket lukker kl på hverdage. Man må ikke bruge din PC efter kl I weekends kan vagtlæreren annoncere, at der i perioder er slukket for netværket. Spil, musik og film Spil: Du må gerne spille spil på din computer. Vi vil ikke have spil med okkult eller erotisk indhold på skolen. Hvid man er i tvivl om, hvilke spil du ikke bør spille, er du altid velkommen til at spørge os.

12 Kostpolitik på NE De 8 kostråd: 1. Spis frugt og grønt 6 om dagen 2. Spis fisk og fiskepålæg flere gange om ugen 3. Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag 4. Spar på sukker især fra sodavand, kager og slik 5. Spar på fedtet især fra mejeriprodukter og kød 6. Spis varieret og bevar normalvægten 7. Sluk tørsten i vand 8. Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen Kosten planlægges ud fra de 8 kostråd Der serveres frugt morgen, eftermiddag og til aftenforfriskning Der serveres gulerodstave til alle tre forfriskninger, samt salatvogn både til middag og aften Der serveres fisk 1 gang om ugen til middag og fiskepålæg hver dag til aftensmad Der serveres kartofler, brune ris eller fiberrig pasta og groft brød til middag Der serveres hjemmebagte grovboller til formiddag og eftermiddagsforfriskning Der serveres hjemmebagt rugbrød til aftensmad og aftenforfriskning Der serveres kun kage onsdag eftermiddag, fredag og lørdag aften samt søndag eftermiddag Der serveres kun sodavand til fester. Der serveres saftevand lørdag aften og søndag eftermiddag samt til specielle lejligheder Vi bruger magre mejeri- og kødprodukter Vi planlægger en varieret kost med en måneds middagsplan Vi serverer vand til samtlige måltider Serveringsform: Maden bliver til alle måltider sat på et ta selv bord, dog bliver den delt ud til middag, som en kantine, samt den lune ret til aftensmad. Eleverne bestemmer selv, hvor de ønsker at sidde og må gå, når de er færdige med at spise. Hver tirsdag middag er der fællesspisning, hvor maden serveres i små skåle/fade på 6 mandsborde, hvor der er fælles start og afslutning. Diæter: Vi kan tilbyde diæter og vegetar kost mm, ved henvendelse fra forældre. Sultne elever: Sultne elever har altid lov til at spørge om rugbrød m/smør, gulerod og vand. Fødselsdag: Elever må ved fødselsdag til forfriskning få 2 boller m/nutella eller andet pålæg samt juice eller varm kakaodrik. Herudover må de komme først ind til middag. Elever i køkkenet: Alle elever er i køkkenet, 3-4 elever af gangen i en hel dag eller to dage, hvor de fritages fra undervisningen. De har ca. 8 dage pr. år. Eleverne hjælper med opvask, madlavning, bagning, salatvogn, kold aftensmad og servering. Vi ønsker, at eleverne skal have en god oplevelse i køkkenet, samt lære noget om madlavning og hygiejne. De får udleveret en folder om det inden første dag i køkkenet, samt en gennemgang første dag i køkkenet. Ansatte i køkkenet: 1 køkkenleder, 1 assisterende køkkenleder, 1 køkkenmedhjælper, 1 weekendafløser, 4 køkkenelever til morgenmad, 4 køkkenelever til aftensmad Egenkontrol: Vi følger reglerne ifølge bekendtgørelserne og forordningen med hensyn til egenkontrol og tilsyn.

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU

VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU Nordfyns Højskole er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. OM SKOLEN Skolen er omgivet af skøn natur,

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4.

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4. Side 1 af 7 INDHOLD: Værdigrundlag: 3 Formål: 3 Elevbank: 3 Nattevagt tlf: 3 Ferier: 3 Forsikring: 3 Forældresamarbejde: 4 Medbring: 4 På Efterskolen: 4 Skolemiljø: 5 Weekends: 5 Økonomi: 5 Kalender: 6

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution. Kostpolitik i daginstitutioner

Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution. Kostpolitik i daginstitutioner Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution Kostpolitik i daginstitutioner Hvorfor en kostpolitik? Stevns kommune ønsker med en overordnet kostpolitik på før-skoleomådet

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1 Håndbog 1 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie.

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Fredagsbrev Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010 Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi har savnet jer og glæder os til endnu et fantastisk, sjovt og lærerigt år på Århus

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for at mestre eget liv og sundhed, så størst mulig livskvalitet opnås.

Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for at mestre eget liv og sundhed, så størst mulig livskvalitet opnås. HILLERSLEV SKOLE Overordnet kostpolitik for Thisted Kommune Den 11. september 2014 Vores ref.: KVR Sagsnr.: 119187 BrevID.: 1313506 Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER LIDT OM Høve strand lejren Lejren ligger i hyggelige omgivelser i Odsherred, i nærheden af strand og skov. Der er også grønne arealer

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Kære Vigsø deltager Så er vi klar til at tage til Vigsø. Vi bliver over 1000 unge fra 4 Ungdomsskoler. Det kan kun blive en spændende weekend d. 11. 13. sept. Vi glæder os til at møde dig. Praktiske oplysninger

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet.

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet. KALØ-normer Normer og samvær Et godt ophold hos os er båret af at alle vil bidrage til fællesskabet. Et fællesskab er godt når alle søger at efterleve de fælles værdier og de normer vi opstiller. Ingen

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

Første uge på Brejninggaard Efterskole

Første uge på Brejninggaard Efterskole Første uge på Brejninggaard Efterskole August 2015 Søndag d. 9/8 14.00 Skolen åbner for indkvartering efter sengeredning og udpakning er der kaffe i Hallen 15.30 Velkomst i hallen 16.30 Første møde med

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

10. 0 k las a ses e t u t r 22.-27.. ma m rt r s t 2 013 1 1

10. 0 k las a ses e t u t r 22.-27.. ma m rt r s t 2 013 1 1 10. klasses tur 22.-27.. marts 2013 1 Så nærmer tiden sig, til vi skal til Berlin. Vi skal opleve både stort og småt, historisk og kulturelt og lære en masse om byens liv, kendetegn og betydning som én

Læs mere

Indholdsplan. Sydvestjyllands Efterskole 2008/09

Indholdsplan. Sydvestjyllands Efterskole 2008/09 Indholdsplan Sydvestjyllands Efterskole 2008/09 Dagsrytme Kl. 06.40 Morgenløb Ruten: Lille jord = 1,36 km. Alle skal have gennemført ruten inden kl. 07.05. kl. 07.00-07.25 kl. 07.40-08.00 Morgenmad Lørdag:

Læs mere

Din livsstil. påvirker dit helbred

Din livsstil. påvirker dit helbred Din livsstil påvirker dit helbred I denne pjece finder du nogle råd om, hvad sund livsstil kan være. Du kan også finde henvisninger til, hvor du kan læse mere eller få hjælp til at vurdere dine vaner.

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Generelt om kurset. Kære De blå B-H

Generelt om kurset. Kære De blå B-H Kære De blå B-H Dette brev indeholder vigtig information om deltagelse, lejren, og om det I skal gøre, før vi kommer så langt. Læs hele brevet igennem først og gå derefter frem efter huskelisten som er

Læs mere

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe.

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe. Marts 2013 FRI-NYT Nyt fra ledelsen Siden sidst har vi holdt vores fastelavnsfest og eleverne havde en rigtig god aften (se billeder på intra). Skolefodboldstævnet i Gørlev Hallen var også i år godt besøgt.

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Mandag den 6. juli 16.00-18.00 Ankomst og indkvartering (kaffe, te og saft i Pejsestuen) i Spisesalen 19.00 Velkomst og præsentation i St. Skolestue Derefter Rundvisning

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe.

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. 1 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Kære kommende elev! Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. På side 2 til 3 beskrives skolens vision og værdier. Visionen

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV OM OS Stubbekøbing Efterskole har siden oprettelsen i 1999 været stærkt engageret i målgruppen af unge med særlige behov, eller som det er blevet populært at sige - unge

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården For at fremme sunde kost- og motionsvaner og undgå overvægt allerede i børnealderen har forældre og personale udarbejdet følgende mad- og måltidspolitik,

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000.

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000. 1 2 Indhold: Forord og formål Kostpolitik Aldersvarende mad Småt spisende børn Allergi Kontakt med børnehaven Børn fra fremmed kulturer Morgenmad Madpakken Eftermiddag Drikkevarer Fødselsdag Slik Festlige

Læs mere

Type 1 diabetes hos børnb

Type 1 diabetes hos børnb Type 1 diabetes hos børnb Hvordan takler vi det i hverdagen? Børnediabetesambulatoriet, Herlev hospital. Hvad er diabetes? Diabetes er en lidelse/mangeltilstand som er karakteriseret ved et forhøjet blodsukker

Læs mere

Kold College Mad & Måltidspolitik

Kold College Mad & Måltidspolitik Kold College Mad & Måltidspolitik Stine Henriksen > Aut. Klinisk Diætist > Sundhedskonsulent Kold College Sund Skole Kantinen: > Hvor er vi? > Hvor skal vi hen? > Hvordan? Først: I har en virkelig skøn

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år Kostpolitik Kostpolitik 0-6 år Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik - for børn i kommunale dagtilbud Denne pjece indeholder Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik for børn i alderen 0 til 6 år i dagtilbud

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014 12 ELLER Tilmelding Udfyld den vedlagte tilmelding og send den til: Lis Cronberg Valby Gade 12, Valby 3200 Helsinge Send en E-mail med alle ovennævnte oplysninger til lis@cronberg.dk ELLER Ring til 28

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2013 / 2014 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Katja Maria

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2015 / 2016 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Helle Sikjær Sørensen Klaus Lorenzen Le Kondrup Mads Kamp

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Står for at lave og servere to daglige måltider: morgenmad indtil kl. 07.00 eftermiddagsmad ca. kl. 13.30-14.00. Basisvarer er økologiske

Står for at lave og servere to daglige måltider: morgenmad indtil kl. 07.00 eftermiddagsmad ca. kl. 13.30-14.00. Basisvarer er økologiske BILAG 3 Farveladen Servere sund, enkel, varieret og nærende mad Maden skal overvejende være økologisk og fra en grossist eller lokal leverandører Børnene kan altid få lidt mad (f.eks. en rugbrødsmad),

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Lyreskovskolen. Mødedeltagere: Der indkaldes til møde i Skolebestyrelsen på Lyreskovskolen Øst (Kruså) i mødelokalet.

Lyreskovskolen. Mødedeltagere: Der indkaldes til møde i Skolebestyrelsen på Lyreskovskolen Øst (Kruså) i mødelokalet. Lyreskovskolen Der indkaldes til møde i Skolebestyrelsen på Lyreskovskolen Øst (Kruså) i mødelokalet. Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00-19.30 Andre inviterede: Mødedeltagere: Ulla Nissen Louise Sørensen

Læs mere

Kære kommende elev og forældre

Kære kommende elev og forældre Rønde, 3. juli 2012 Kære kommende elev og forældre Vi glæder os til at se jer til skolestart søndag den 19. august 2012. Ankomst er mellem klokken 14.00 15.00 Du bliver modtaget og budt velkommen i skolens

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Dagsrytme for Unge / voksenhuset.

Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Velkommen i unge / voksenhuset Vi glæder os til samarbejdet, og beder dig læse følgende: Som vikar / ny kollega i Unge / Voksenhuset forventer vi, at du har haft 3 introduktionsvagter

Læs mere

Hvad bruges maden til

Hvad bruges maden til Hvad bruges maden til Du skal øve dig i at forklare, hvad kulhydraterne, fedtstofferne, proteinerne og vitaminerne bliver brugt til i din krop. Hvorfor har din krop brug for kulhydrater, fedtstoffer, proteiner

Læs mere

Aars Svømmeklub LM 2011

Aars Svømmeklub LM 2011 Hej Emilie Andersen Du skal svømme: 100 Fly Hej William Andersen Du skal svømme: 200 Fri Hej Matias Anderson Du skal svømme: 100 Fri, 100 Ryg og 200 Medley Hej Martin H. Hansen Du skal svømme: 200 Ryg,

Læs mere

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen!

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Ryslinge Efterskole. Vi ser frem til samarbejdet om at skabe et godt skoleår for alle, og vi håber, at vi med denne skolefolder kan give

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Gode råd til en sundere hverdag

Gode råd til en sundere hverdag LOGO2TH_Lille_NEGrød Gode råd til en sundere hverdag Vægtstopperne - Behandling af børn og unge efter Holbæk-modellen Kære Forældre Det er vigtigt at dit barn oplever en god mæthedsfølelse og spiser sundt

Læs mere

Reventlow Lille Skole

Reventlow Lille Skole Reventlow Lille Skole - så kan du lære det! Skolens ABC: A Anstændig påklædning: Det er besluttet af forældre, lærere og ledelse at undertøj ikke skal vises, ligesom bare maver ikke er tilladt. Vi foretrækker

Læs mere