Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering."

Transkript

1 Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt

2 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate Pro Start fra BridgeCentral 21 BridgeMate Pro Control Formål 3 BridgeMates Indstilling 7 H P PC og andet udstyr 4 Publicer resultatet på Internet 34 R Reguler score efter turnering 34 S Sikkerhedskopi efter turnering 35 Start BridgeCentral 10 Startdata til hjemmeside 20 Hent data fra BridgeMate 27 I Ikke spillet Juster score 29 Indsæt substitut 15 K Klubturnering Opstart 13 T Trådløst Bredbånd fra 3 8 U Udskriv startdata 18 V Vedligehold startliste 14 O Oversidderpar 16 BridgeCentral Vejledning Side 2 af 35

3 BRIDGECENTRAL FORMÅL BridgeCentral udvikles og distribueres af DBF. Formålet er at gøre det lettere for forbundets medlemmer at administrere klubber og afvikle bridge turneringer. Kort fortalt indeholder BridgeCentral stort set alle de funktioner man har behov for i forbindelse med klub administration, som for eksempel: Medlemskartotek Skifteplaner Mulighed for oprettelse af bridgeturneringer, som derefter kan beregnes på PC en. Administration af Bronze Point. Publicering af resultater på Internettet. Understøttelse af BridgeMate score enheder. Administration af kontingent. Sikkerhedskopiering af database. Udskrifter af resultater, startlister, regnskabs blanketter, bordplancer, privatregnskaber, medlemslister m.v. BRIDGEMATE PRO CONTROL FORMÅL BridgeMate Pro Control (BPC) er det program der kommunikeret med bord apparaterne. Normalt startes dette program automatisk fra BridgeCentral, når man aktiverer en bestemt knap (mere om dette senere). BridgeCentral Vejledning Side 3 af 35

4 BPC står i radiokontakt med bord apparaterne, og kommunikationen foregår begge veje. Når der tastes resultater sendes dette til BridgeMate Serveren (som er kabelforbundet med PC), som levere informationerne videre til PC en via USB kabel. Af sikkerhedshensyn ligger data altså gemt tre forskellige steder så man har mulighed for at samle data op uanset hvilke fejl der optræder. PC OG ANDET UDSTYR Til afvikling af turnering anvendes PC med strøm forsyning, og eventuelt en PS2 mus forbundet til det grønne stik i højre side. Derudover skal vi bruge Trådløst Bredbånd fra 3, BridgeMate Pro Server med strømforsyning samt en eller flere Turneringsleder nøgler. De to USB stik anvendes til server og Trådløst bredbånd. Strømforsyninger til PC og Server tilsluttes og strømmen sættes til. Musepladen kan inaktiveres hvis der er tilsluttet en PS2 mus, og det gøres på den lille knap lige oven over musepladen: BridgeCentral Vejledning Side 4 af 35

5 HUSK AT DER SKAL VÆRE STRØM PÅ PC OG SERVER UNDER HELE FORLØBET. BRIDGEMATE PRO SERVER MED USB KABEL BridgeCentral Vejledning Side 5 af 35

6 TURNERINGSLEDER NØGLER TRÅDLØST BREDBÅND BridgeCentral Vejledning Side 6 af 35

7 BRIDGEMATES BRIDGEMATES (BORDAPPARATER) INDEN TURNERINGS START Man skal sikre sig at bord apparaterne har det korrekte bord/række nummer inden start. Alle apparater er forsynet med en mærkat som viser hvad apparatet normalt hedder. Når vi spiller i én række skal de hedde A1-A10, og når vi spiller i to rækker skal de hedde A1-A5 og B1-B5. For at spare penge har jeg valgt at anvende fire apparater med dobbelt nummerering: B1/A7 B2/A8 B3/A9 B4/A10 Skal der spilles i én række bruges A nummerering, skal der spilles i to rækker bruges B. KONTROL AF BORD/RÆKKE Når man tænder en Bridgemate første gang, vises dette: BridgeCentral Vejledning Side 7 af 35

8 BRIDGEMATE PRO V2.3.2a DK Tryk OK igen for at se Bord og Række indstillingen. Hvis indstilling er korrekt placeres apparatet på det tilsvarende bord, og er nu klar til brug. ÆNDRING AF BORD/RÆKKE For at ændre skal vi bruge Turneringsleder nøglen. Indsæt TU nøglen når BRIDGEMATE PRO V2.3.2a DK vises, og følgende skærm dukker nu op: RÆKKE: A +/- BORD: 7 Brug + og tasterne til at justere RÆKKEN. Tryk OK for at vælge rækken. Følgende skærm vises: RÆKKE: B BORD: 7_ Tryk CANCEL for at slette nummeret, og brug nummer taster for at indsætte det korrekte bord nummer. Tryk OK igen for at konfirmere Bord nummeret. Skærmen ændres igen: KANAL: 0_ Tryk OK, da Kanal 0 er den kanal vi anvender. Nu vises: OPSÆTNING GEMT Denne opsætning gælder indtil næste gang TU nøglen anvendes til at ændre Bord/Række. TRÅDLØST BREDBÅND FRA 3 BridgeCentral Vejledning Side 8 af 35

9 Det trådløse bredbånd startes når Turbo modem sidder i USB porten. Find ikon til bredbånd og dobbeltklik. Nu kommer denne boks til syne Og når Pinkoden skal angives bruges 6742 og der trykkes OK. kører. Der trykkes nu Tilslut og bredbåndet BridgeCentral Vejledning Side 9 af 35

10 Man kan fjerne denne rude fra skærmen ved at klikke på firkanten (ikke krydset) i øverste højre side. START BRIDGECENTRAL Ikonet for BridgeCentral findes på skrivebordet: Klik og følgende popper op: Tryk OK BridgeCentral Vejledning Side 10 af 35

11 Nu er vi inde i BridgeCentral og velkomstsiden vises. BridgeCentral Vejledning Side 11 af 35

12 BridgeCentral Vejledning Side 12 af 35

13 Bemærk at Velkomstsiden kan indeholde information fra Forbundet. Nu skal vi finde og afvikle den rigtige turnering. Vi trykker på og lad os sige at vi skal afvikle 2. Sektion af en turnering som hedder Øvelse, og den spilles 26-8 formiddag og aften. Første sektion er afviklet. Når vi klikker på den lille figur foran Øvelse foldes turneringen ud, og vi ser de to sektioner. Vi skal afvikle aftens sektionen, så vi klikker på anden linie Nu sker der en hel masse i højre side af skærmen, idet der fremkommer en masse detaljer om turneringsafvikling. BridgeCentral Vejledning Side 13 af 35

14 Vi trykker på og så kommer der er spørgsmål som vi svarer Ja til. BridgeCentral Vejledning Side 14 af 35

15 Dette er navnene på de tilmeldte til turneringen. Hvis navnene er korrekte trykkes. Hvis der anvendes substitutter, så kan de indrapporteres nu, men man kan også vente til senere ved at bruge. For eksemplets skyld indsætter vi en substitut: Vi klikker på par nummer 4 og klikker på den anden spiller i parret og trykker Så dukker denne op, og hvis navnet findes blandt ledige klubmedlemmer så kan det tages derfra, eller kan man bruge og skrive navnet og trykke OK. BridgeCentral Vejledning Side 15 af 35

16 Vi har nu indsat substitut og trykker for at komme videre. OVERSIDDERPAR Det er vigtigt at man tager stilling til oversidderpar inden turneringen startes, da man ellers skal ind i alle spil efter turneringen og angive justeret score for alle de spil der ikke er spillet. Ved at angive oversidder inden turneringen, så indsættes den justerede score automatisk. For eksemplets skyld så prøver vi at omdanne par nummer 5 til oversidderpar: Vi flytter bjælken ned til par nummer 5, og trykker på knappen BridgeCentral Vejledning Side 16 af 35

17 og så popper denne menu op, og normalt tildeler vi 50/50 % som point deling. Vi trykker blot et par gange, og så vender vi tilbage til turneringsafviklings siden. ANGIV STARTSCORE Vi vælger BridgeCentral Vejledning Side 17 af 35

18 Og her har man så mulighed for at foretage eventuelle justeringer af startscoren. Vi kan se at par 5 har fået scoren 0, og det skal nok rettes tilbage til den score par 5 oprindeligt havde optjent. Her trykker vi blot, og så er vi klar til at udskrive startdata. UDSKRIV STARTDATA Vi trykker og så fremkommer BridgeCentral Vejledning Side 18 af 35

19 Nu skal man sikre sig at nedenstående indstillinger er korrekte: Jeg laver normalt alle rækker på samme liste, og laver også hak ved Medtag resultater fra sidste sektion. Når det er OK, så skal man sikre sig at det kommer ud på den rigtige printer. Vi trykker derfor og så sker dette: BridgeCentral Vejledning Side 19 af 35

20 Hvis printeren er korrekt, trykkes, ellers ændres printerindstillingen. STARTDATA TIL HJEMMESIDE Nu kan vi sende startdata til hjemmesiden. Det gøres blot ved at trykke (det kræver naturligvis at der er internet forbindelse). Der BridgeCentral Vejledning Side 20 af 35

21 fremkommer en pop up boks som man svarer til, og når hjemmesiden er opbygget på egen PC, så kommer denne boks ligger startlisten på internettet. og når man svarer til den, så BRIDGEMATE PRO I denne lille turnering skal vi kun bruge 3 BridgeMates. De skal have identifikationen A1, A2 og A3. BridgeMates og skifteplaner og kort lægges på bordene, og BridgeMate Pro startes : BridgeCentral Vejledning Side 21 af 35

22 Nu fremkommer denne boks. Når vi trykker på Start BridgeMate Pro opbygges database, og serveren nulstilles. Vi modtager en advarsel om, at vi er ved at nulstille serveren. Da det er lige hvad vi ønsker, svarer vi Ja. BridgeCentral Vejledning Side 22 af 35

23 Her kan vi se at BridgeMate Pro server er Connected. Vi kan også se at alle BridgeMate s er røde, de har med andre ord ikke været i forbindelse med serveren endnu, det sker først når man trykker OK et par gange på BridgeMate apparatet. BridgeCentral Vejledning Side 23 af 35

24 Nu kan vi se at BridgeMate på bord 1 er aktiveret. Bemærk også, at jeg har trykket på Board Monitor fanen, for at flytte display væk fra Results, idet Results hen over turneringen vil vise hvad der er spillet i hvert enkelt spil ved alle borde. Board Monitor eller Round Monitor viser blot hvor langt vi er nået med at indtaste spil på BridgeMates. BridgeCentral Vejledning Side 24 af 35

25 Her kan vi se at alle tre borde nu er i gang, og at spil 1 er spillet ved bord 1, spil 2 er spillet ved bord 2 og spil 3 er spillet ved bord 3. Når alle spil er indtastet og sektionen er færdigspillet skal alle lys overgå til rødt igen som tegn på at BridgeMate ikke længere er forbundet til serveren: BridgeCentral Vejledning Side 25 af 35

26 Vi ser at alle Mates er færdige og at alle spil er spillet én gang ved alle borde. Under normale omstændigheder afslutter BridgeMate Pro automatisk når det sidste resultat fra sidste BridgeMate er indtastet. Vi går nu tilbage til BridgeCentral programmet, og vi stopper Start BridgeMate Pro boksen ved at trykke på det røde kryds i højre hjørne: BridgeCentral Vejledning Side 26 af 35

27 og vi vender tilbage til BridgeCentral. HENT DATA FRA BRIDGEMATE Nu aktiverer vi menupunktet. Der findes 2 knapper som hedder det samme, og det har ingen betydning hvilken vi vælger. BridgeCentral Vejledning Side 27 af 35

28 Så kommer denne rude til syne, og igen trykker vi Hent data fra BridgeMate : BridgeCentral Vejledning Side 28 af 35

29 Der er overført 9 resultater til BridgeCentral, så det ser rigtigt ud. Vi trykker OK : Bemærk den linie jeg har fremhævet. Her står at TU leder skal justere scoren i spil 2 Bord 1 runde 2. Vi afslutter ruden Hent data fra BridgeMate ved at klikke på det røde kryds. Dernæst trykker vi på : og så fremkommer dette billede: BridgeCentral Vejledning Side 29 af 35

30 Vi skal nu klikke på Spil 2 og finde den linie hvor der mangler et resultat: BridgeCentral Vejledning Side 30 af 35

31 Vi skal nu klikke på den linie hvor resultat mangler, og trykke på knappen Justeret score : BridgeCentral Vejledning Side 31 af 35

32 Nu fremkommer pop up og foreslår justeret score 50/50, og det er hvad vi ønsker, så vi trykker OK. BridgeCentral Vejledning Side 32 af 35

33 Nu trykker vi så Ved at trykke på i Detalje kolonnen kan vi se resultatet af denne turnering. BridgeCentral Vejledning Side 33 af 35

34 Helt ude til højre er der mulighed for at regulere scoren, hvis for eksempel et par har to substitutter, og disse scorer over middel, så kan man regulere den samlede score inden resultatet publiceres: Her har vi reguleret par 2 ned med 2 point for eksemplets skyld. PUBLICER RESULTATET PÅ INTERNET BridgeCentral Vejledning Side 34 af 35

35 Til sidst publiceres resultatet ved at trykke på. Det kræver naturligvis at man har forbindelse til Internettet (man skal trykke OK et par gange inden data ligger på nettet). Herefter er turneringen afviklet, og til slut laves en sikkerhedskopi. Det gøres ved at trykke i det øverste bånd i menusystemet. Nu fremkommer: gennemføres kopieringen. Igen kræver det internet forbindelse. og når man trykker Start TIL SLUT LUKKES BRIDGECENTRAL NED OG PC SLUKKES. BridgeCentral Vejledning Side 35 af 35

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Det kan du lære i skolen

Det kan du lære i skolen 0 PC-GRUNDSKOLEN Det kan du lære i skolen Vi forklarer tingene, så du forstår dem, og stiller selv alle de dumme spørgsmål. 0 Pc en: Hvad er op og ned på din computer? Filhåndtering: Opret, flyt og slet

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Kom i gang på BBO på dansk

Kom i gang på BBO på dansk Kom i gang på BBO på dansk 1: Klik her 2: Bliv medlem 3: Udfyld 4: Du vil med det samme få at vide, hvis dit valgte brugernavn ikke kan bruges. Her er det valgte lilli ikke ledigt 5: Her er et brugernavn

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole Det kan du lære i denne Internetskole Trygt i gang Hvad skal du bruge af udstyr og programmer for at komme på internettet? Hvilken udbyder og hvilken betalingsform skal du vælge? Hvordan ser Internet Explorer

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere