! "#$%$&%'& (!!! !"##! $!! #% & ' ##' (! ' ) *#+ %,-.+,/0! #1#2 #3 # +! %,-.+,/0"##1#,2 #!+ # !!!!! 4# 5 + #+! $! 1# 67!8"99!!..///##.'3. #!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! "#$%$&%'& (!!! !"##! $!! #% & ' ##' (! ' ) *#+ %,-.+,/0! #1#2 #3 # +! %,-.+,/0"##1#,2 #!+ # !!!!! 4# 5 + #+! $! 1# 67!8"99!!..///##.'3. #!"

Transkript

1 ! "$%$&%'& (!!! )*'!"! $!! % & ' ' (! ' ) *+ %,-.+,/0! ! %,-.+,/0"1,2!+!!!!! !! $! 1 67!8"99!!..///.'3.!3 : 7 -,;

2 !,-.-/,!! <!!! 7!!0!!0!1! 0!1!2!2!2!22!0 =!2!03!! +! "

3 0 0! $.'-$&! /! )4!) 0! 5 1! 5 06 >"?7'= -+$< 7 >-3? 6 (, ; 6'; A3, 7 2! , 1 9! %,-B) 0 * %,-B9),%>* %,-B4) 0 * %,-B4!9 ) 0 * %,-B) 0 * %,-B1) 0 *! (! ) 7 C??,; %67?7'= :! )7 7? D '? ) 4 7 '

4 0! ) 7 $37 -%32"! ) A, 7 0! $5 ; $ ,/0B&) 0 * ; < * $= $5 + ; ) > 7 767>

5 1 1! /$?%"'?& % & '(! G $' ' -.! 7 / > >7 1 6$$,/H 45 H,H 44 <?%.? 4 4&??,/ 9I 4I?" 51 9&?$ 91 9I 2,/ 9 & = 0 & & '? 4 &9 <,.<$,%H 1& I ;,%,%; 94 5 F? 9 1 6%,/ 4 = 41 4 AH 5 4 +, 49,%? 1 4,%? & 2 9I,%7 4 I? 5I I 5,%> I 54 >0 55 > 51,,%54 4&,%G &9 9,%55 91,"? I 1 ;,% 94 1 & %,%I9 9 I =3H' 19 && G<,,/

6 ! 7 / > 1 I,,%I& & 99 <,/ 4 4 0,/ I G,% & 9?,% % &I,%2 1 4 H%H,/ &1 9 7' 4 / ; % 59, $ & F 7 I 7 7! =? & 41,%< 5 F,%I& %6'

7 2 2! %,/- I <"?! 06 >"$ " /!2"; 2 $ J2";J 7 &I )1&*! & 7 ",%H,%?! + & " +!! 0! G 0??!7'=, -!MCF F J,/ J, >-3 G A3 3, 67; ( 6 3! 7 3! $, 67F$" +!3!3 I!3 +,

8 2, 5677F4!3!3, 0 %,-!! > !67-52! &!3, 9&!3 < 06 >"! -MC 6 >"! 3 <! " + < + +$! 3 >-3?? < 7 < +'%, <, ; G <A3, 7 67 A3 = 4 +,/0N %,-N +,/0! +,/0N +! < "

9 2 0 0! 06 >"!?7'=!%67! + 9 +,/0N 3 O?!G,%!, 7!>!?=!,;! +,;

10 9 9! 5-B$%".',-?%9< & $3! " " $ + +03$ 0-3?$! " -9" "0- " 90 '! 0-N"? 3? - $ >- - $!! 3 %,-3 + $ 93! $ " +03$.5+ 3!! $ - $ 0 %,- F,$.G 3 0 J+ J > " + J J2 3 $ 0 $ $ " ? " $> 0 +$ $%,-

11 9 6' ,;

12 ! 5;%? *? " 3? P"?. P " %,- 8 " -P43 + P 0 P J"J < P? 0 $- P + "!! "! + $! $>+ + 'P PP +! &!3 = P!?3! 7 Q+ P JJ 7' R 2$ "! P >"3! R <"" ) * 7 $''! 2 $ P"3 3'" "3, 7"J$ J? Q

13 2 "' 6! $ F - $3 RP 3 3 P3 2 $$ P $< 7! $ Q JJ493 + <, F3P"? JJ C"G R+ /+ 0- P -,P 3 $. "! $;?' $ ' $3 +"?37 '%% 53 " " ;?' 0 $ N ;< $3%% P < JJ 75 + $/! >3 " '& < $' /) *S0-P ;<F%F772 %T0>2C20>6CM2>6>GQ? $3

14 0 + 0 "3 %,-+J " J J3 J+3 R 7< + P "+ 3& P! JJ < JJ3 P ; P / +Q2 ' "%,- + 6 >" 0

15 1!! ' ;/3,? "!'.+0 +$ 3 + "! /!! J J F! 3 $ +" + 3 +!.$ +!" ; $7& 5 "!" F,$.G! " "! $!" " 3 + < 3!! 3 $!!! $ ;+/ + 3 /!!!"!!!!! 3!! ;Q 2 Q?$ $Q 4 2!Q 9 ;! Q

16 2 + 6! $! %7. ='4!45!&+! "! 1! " $1 =! " % Q%!! 93 '$! ",! $" 3! +!? " "2 < 3 '<.5 9 G0= 3.,$.G!" < $ + 9! $3 G0 ; Q+ / "! /! R <. 7 +,/03 7!"! " 0. / ;'!! '!!. 2! + 3!

17 9 <5.1 2! '!9 5'!& '!3 '< " <"!!"" - 7 ;> %,- %7?+ 495,,H; I+ 0 5 G,/H +?! 9 "7"3 + G +," >7? 3?,%;,K =,%; ; G %,,?? H?,?,K 7 ',? % %7?0 1 5G,/H 7" + G 3?!=!,%;? 6C7=;$!=H',K "7!=H'H!,%? ; G 7 %77U& AH;7"3 G,,,%?

18 ? G,%? <?" %%,$,/ H!! %&! %& + % = % I44 % % %9 I9& 1 & %& 14 % %4 49 ; %4 4I % I5 4 % %9 4& & % I1 9 %5 I1 9 5 %& ;" %9 9U-- &,$,/ ' 0%,- %,-! )* +72 %2G62 =FC>?C> 0%,- I 1 19!9 +0,- &4I 9 1!1 %, !&4 % !4 ;22 %2G62 =FC>?C> %0-5&I 9 I1!1 +0,- 59 5! 0%,- 55 I5!I5 %,- 5&& I!1I >F>6> %2G62 =FC>?C> 0%,- 45& 4 I!

19 ( +0,- 4III I9!94 %,- 9II I5! % ! +72 ; %0- & %,- 4? '%P7W< $7 0 &", ; 7 4! " < + 7 ; 7 9 FG % 5 F,$ % 9? %9I 795,$,/H 5? "< "!4 < + 7 ; 7 1 FG % F,$ % 1? %&1 %,/- 1 "G/'! 59 3 %,-H0%,-H? >$,/ H + G =H'?,%55,K H ; =H',K =H' GH-+GH 55 G,/H A$= >7! 4 03 ',/H

20 :? F,$.G0 F,$.G " AH; + ;4)= * ;41)= * 4 ;),%;* 9 ;59)? 5I* & ;)?"* ; ;4I)7,H* ;14)6$$,H* 4 ;54)? 5I* 9 ;&)? 5I* & ; &)06* F " 7'=?%,-

21 DIF +03$ XXXX R 7 +03$!!!/ ' '!" 3 "7 $ $ 6G <JJ $ %! % % - 3 6G!!3 '! 3 + % 3! -! 72222CCCCX " &3 F "3 3 + " 7 XXXXX!! R?!$ F XXXX C!!"!$ $'! < & ' F' XXXXX FG>6662+2>>227C=2?FC6G2;F6+CCG

22 @ '!" $ ' - 3QQQQ 4 % 2!! 1! R 0 X 7QQQQQ ' ' 3 XXXXX;Q?.!!''3. + 3!! 3 3. XXX F XX 2 "! 6G$ +03$ 2 XXXXX 7'=

23 !0! ;$+) / 8 0 7$ 3 " " F > ' " < P "! $ P!" 3 C"$3! 3 < / 2"! /< 3 0-" $ < < %,-B! 0 V!"142 =; '3!>I94 +!%,-Q; Q; QF Q > 7 +$7 -%,-

24 0!1!? ->;'?!! $?! &..5 72<9;<! ;!?B$;! =3H'! + "!! =! "! ' +!! 3 ; 3 4) *<! 3! < 3!? +9<;< $ $! %,-B"+! ;!3 $?!! " 3! ;!"! <.5 + $! 343 /!3Y$+! 7U! $ $ +!!!$! "3!" )!"*<"! "! -=? <! 3>66M%%2 -=?;

25 1 $! 3!$!" < $> ;! $"5>+ ;?!! 03! +03$.5+!"!!+ 3! 3 $7 &!3!$! 7'=!H,C3! +03$ +" 2+,! H 73 "";"!"! 7'B "! " + " "! 7'" % $+"!3 +"! <! %,-B "! ;"!3 +0$ "!2! "3 4 +"! $3 0("& &"+! 3 7" $! 3! +03$ +! 7!!?0$ $ ) *!.5 6$ < "! 7! 7' " + "!!! + " 2

26 2 "! 2! 7'!!'= +7'!'3 ;!!! " "'! " ; 3 3 " 3!"'< G6% 3?3 " 3 ' C! ) *?$! "!! "'?$! <! 2 3!?+03$! 7 9<;,$!?B 93!=H' '' & $!?B 9 "!"3!?! %,- = & < $!3! %,-F$ %,-.?,/- %,-! =H'?3"!"! " <(;$' "5! "3 <! $"$<!, 7! $

27 9 C!!! $! 3 "!3 <! " U! 73. <"!?7 7 ;<" 3 >-!" '<G6%! "?!! 3 F G! "! 3 $ ;!! $ 2 =! "!='B! 6, ; + "3 ' $!,! $3! $"!+03$ 7'! $!$ "! " "! $!!! " 3? $ "! F "! 3! " + "!? >-3

28 !2! %3 ;" B-7 %3 ;2 " '$ 6G!"! $ I? $ $! '3!"$ $ $ %,-? + & 4! $ <$6' "<..5 $! F-! '! $ "!" F!! ""3!"!! 'C " "!"!"' 3!" 7 6' 5335

29 , ' (

30 :!9! C > ; /?"5&"+! 1&) P *3 II5+ P"$! $ "! & ;2 3 + $ % > 7 ;< "+! 3 "! $ "! 3! 0 ''H M F!%,-!%77U%,- <3 3 %7? )*. ; < 0-! P / $+ P %,-"!3 / " - 7; 3 P!%,-+ %,-! "! "7 '! '

31 + "!!"" 3 $ 3! $ $! "P $?! " 6 3 7"! $J''J! %,-"+ %,- "!! " +! ' ( ' *7 ;$"! %,-' +! ""+.3 "! '! %,- %,-' + 3! $!%,-$3. ) ;2 +! " "!" $ " 3 3 %,-3H! 3!! 5., 7

32 ( (! -&.'. $.&? 1?? 4' 1?4 + " P4' 1?& C 1? 7 1?5 + 1?5 V 1?5 1?

33 KØBENHAVNS BOWLING UNION ( STATUS PR. 31. DECEMBER AKTIVER Kasse 211,25 Checkkonti, Jyske Bank ,72 Bankbog, Jyske Bank ,97 Girokonto, BG Bank ,86 Aktier nom. 10,00, 200 stk. á 401, ,00 Præmieobligationer 1.300,00 Beholdning af debutantnåle mv ,79 Tilgodehavende afgifter og licens ,75 Tilgodehavender ,57 Forudbetalt vedr ,40 Inventar: Saldo pr. 1/ ,75 Tilgang i ,00 Afskrivning , , ,06 PASSIVER Gæld: Dansk Bowling Forbund ,25 Forudbetalte afgifter 3.627,00 Medlemsinformation 162,00 Andre ,47 Old Boys/Girls stævner ,94 Rejsepuljen: Saldo pr. 1/ ,81 Opkrævet i ,00 Renter i ,60 Uddelt tilskud i ,30 Administration -10, ,11 Ungdomsfonden: Saldo pr. 1/ ,91 1). Afgang i , ,81 Seniorfonden: Saldo pr. 1/ ,38 2). Afgang i , ,77 Stævnegarantifonden: Saldo pr. 1/ ,83 Forbrug i , ,83 Kredsenes fond Saldo pr. 1/ ,00 Indbetalt via stævner 3.922,50 Uddelt til kredsene ,50 0,00 Dispositionsfonden: Hensat iflg. resultatopgørelse ,00 Medlemsrekrutering: Jubilæumsgave fra DBwF 3.560,00 Forbrug i , ,50 Kapitalkonto: Saldo pr. 1/ ,78 Urealiseret kursgevinst ,00 Resultat , ,63 Inventar , ,06 0,00

34 ( 0 DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. JANUAR 2006 TIL 31. DECEMBER 2006 REGNSKAB BUDGET FORBRUG % INDTÆGTER Kontingenter, klubskifter m.m , ,2 Rente, aktieudbytte og præmie 1.892, ,3 Annoncer 1.900, ,0 Turneringsafgifter , ,5 Afgifter Old Boys/girls turnering 5.330, ,8 Cup-turneringer , , , ,1 UDGIFTER Administration Møder i FU og bestyrelse 1.515, ,3 Rejser for FU 0, ,0 Økonomikomité 3.000, ,7 Lovkomité 1.000, ,0 Repræsentantskabsmøde KBU , ,2 Repræsentantskabsmøde DBwF 142, ,1 Møde med SBwU, FBwU og JBU 0, ,0 Repræsentationsudgifter , ,5 Gaver (ledere, repræsentation) 2.469, ,5 Administrationstilskud til kredsene , ,2 Porto 4.522, ,1 Bankgebyrer 822, , , ,5 Fællesudgifter Love og turneringsplan , ,1 Husleje, lys og varme , ,2 Indretning og småanskaffelser 806, ,8 Telefon 2.391, ,6 Internet og Idrætssystemet 4.059,00 0 0,0 Forsikringer 2.177, ,1 Papir, kontorartikler m.m , ,9 Profiltøj 5.460,00 0 0,0 Service og reparation , ,1 40 års jubilæum ,00 - gave fra JBU -500, , ,6 Nyanskaffelser - inventar 999,00 Afgang - inventar 0,00 999, , , ,1

35 ( 1 DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. JANUAR 2006 TIL 31. DECEMBER 2006 REGNSKAB BUDGET FORBRUG % UDGIFTER Sportslige aktiviteter Senioraktivitetsudvalget 1.157, ,7 Rejser for seniorlederen 1.800, ,0 Kredskamp 7.472, ,4 Venskabskamp 4.550, ,0 Bykamp mod Malmø 7.740, ,6 Unionskamp - old boys/girls 0,00 0 0,0 Ungdomsaktivitetsudvalg 1.000, ,3 Rejser for ungdomslederen 2.211, ,6 Puslinge alternativ 731, ,7 Ungdomsstævner, tilskud 0,00 0 0,0 Unionskamp - ungdom, Skåne , ,1 Unionskamp - ungdom, JBU, FBwU, SBwU , ,3 Driftsudgifter turnering , ,1 Medaljer vedr. turneringen , ,0 Top-Ti 1.893, ,7 Cup-turneringer 6.256, ,4 Dommerkomité 4.376, ,9 Disciplinærudvalg 1.400, ,0 Debutant- og fortjenstnåle 387, ,8 Gaver (spillere) 490, ,7 Unionstøj 5.530, ,2 Bowlingskoler og -kurser 5.649, ,5 Instruktør-/dommertrøjer 0,00 0 0,0 Medlemsrekruttering ,0 Porto 0, , , ,4

36 ( 2 DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. JANUAR 2006 TIL 31. DECEMBER 2006 REGNSKAB BUDGET FORBRUG % INDTÆGTER , ,1 UDGIFTER Administration , ,5 Fællesudgifter , ,1 Sportslige aktiviteter , ,4 Overskud af driften , ,2 Regulering vedr ,57 Resultat , Fordeling af regnskabsmæssigt resultat: Hensættelse til dispositionsfonden , ,0 Overføres til , , , ,0 NOTER TIL ÅRSREGNSKAB 2006 Ungdomsfonden 1). Resultat stævner ,80 Resultat KM'er ,92 Tilskud fra seniorfonden til præmier KM 5.420, ,70 Overskud Copenhagen Youth Open 22,00 Tilskud 0,00 Særlige arrangementer 0,00 Jubilæumsgave fra BK Sisu 1.000,00 Afgang i ,10 Seniorfonden 2). Resultat KM'er ,99 Tilskud til ungdomsfonden ,62 Afgang i ,61

37 ( 9 REGNSKAB MEDLEMSINFORMATION STATUS PR. 31. DECEMBER 2006 AKTIVER Checkkonto, Jyske Bank ,73 Mellemregning KBU 162,00 Inventar: Saldo pr. 1/ ,00 Tilgang i ,00 Afskrivning ,00 0, ,73 PASSIVER Kapitalkonto: Saldo pr. 1/ ,99 Årets resultat , ,73 Inventar 0, ,73 DRIFTREGNSKAB FOR PERIODEN 1. JANUAR 2006 TIL 31. DECEMBER 2006 INDTÆGTER Bladkontingent ,50 Renter 239,24 Annoncer 0,00 Indtægter i alt ,74 UDGIFTER Trykning 0,00 Materialer 0,00 Porto 0,00 Kørsel, tlf., redaktør 2.500,00 Domæne kbu.dk 335,00 Nyanskaffelser - inventar 0,00 Udgifter i alt 2.835,00 Årets resultat , ,74

38 ( DISPOSITIONSFONDEN STATUS PR. 31. DECEMBER 2006 AKTIVER Tilgodehavende hos KBU 0,00 Bankbog, Jyske Bank ,48 Aktier nom. 10,00, 300 stk. á 401, ,00 Aktiver ialt ,48 Passiver Kapitalkonto: Saldo pr. 1/ ,87 Årets resultat ,61 Passiver ialt ,48 DRIFTREGNSKAB FOR PERIODEN 1. JANUAR 2006 TIL 31. DECEMBER 2006 INDTÆGTER Renter 4.623,61 Aktieudbytte 0,00 Kursgevinst, aktier ,00 Bankgebyrer -10,00 Overført fra KBU resultat ,00 Årets resultat ,61 ØVRIGE POSTERINGER Udover forannævnte er der foretaget følgende posteringer: Vedr. Dansk Bowling Forbund Modtaget og afregnet: Licensindbetalinger og turneringsafgifter m.m ,50 Vedr. Grøndals Spillerfond Modtaget og afregnet: Turneringsafgifter ,00 Leif Makholm Unionskasserer Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse med unionens bogføring. Bankbeholdningerne er afstemt med foreliggende kontoudtog. København, den 13. februar 2007 Erik Pedersen Statsaut. Revisor Jonna Odér Revisor

39 KØBENHAVNS BOWLING UNION ( ( FORSLAG TIL REVIDERET BUDGET 2007 OG BUDGET 2008 Vedtaget Revideret budget 2007 budget 2007 Budget 2008 INDTÆGTER Kontingenter, klubskifter m.m. kr Aktivitetstilskud DBwF Rente og aktieudbytte Annoncer Turneringsafgifter se note Afgifter Old Boys/girls turnering Cup-turneringer kr UDGIFTER Administration Møder i FU og bestyrelse kr Rejser for FU Økonomikomité Lovkomité Repræsentantskabsmøde KBU Repræsentantskabsmøde DBwF DBwF idrætskonference Møde med SBwU, FBwU og JBU Repræsentationsudgifter Gaver (ledere, repræsentation) Administrationstilskud til kredsene Porto Bankomkostninger kr Fællesudgifter Love og turneringsplan kr Husleje, lys og varme Indretning og småanskaffelser Telefon Internetabonnementer Forsikringer Papir, kontorartikler m.m Service og reparation Nyanskaffelser - inventar kr

40 UDGIFTER Sportslige aktiviteter ( : Senioraktivitetsudvalget kr Rejser for seniorlederen Kredskamp Venskabskamp Bykamp mod Malmø Unionskamp - old boys/girls Ungdomsaktivitetsudvalg kr Rejser for ungdomslederen Puslinge alternativ Ungdomsstævner Unionskamp - ungdom, Skåne Unionskamp - ungdom, SBwU, JBU, FBwU Driftsudgifter turnering kr Medaljer vedr. turneringen Top-Ti Cup-turneringer Dommerkomité Disciplinærudvalg Debutant- og fortjenstnåle kr Gaver (spillere) Unionstøj Bowlingskoler og -kurser kr Instruktørtrøjer Medlemsrekruttering kr Porto kr SAMMENDRAG Indtægter kr Udgifter Administration kr Fællesudgifter Sportslige aktiviteter Hensættelse til dispositionsfond Overskud/underskud, overføres til følgende år Note: Det foreslås at turneringsafgifterne til KBU for sæson fastsættes uændret til kr. 4,00 pr. serie i 1. og 2. division, kr. 4,50 pr. serie i den øvrige del af seniorturneringerne og kr. 2,25 pr. serie i ungdomsturneringen.

41 : :! "$/&5-'%. :!! = 5 7? %,-Z " %%!0!%, %,-B "!,!,!,$!H!+! 2!0!0!G!GU!G!;!;3!;"3>!"!%!6$$3>!!!>$<, = $P 0-?,/-

42 : :!! = D !7> 27 ;. +!! < O 7 8 > < 6 > 77 % $ $ $7!7 8.! 7 <+ < + 7 E0!7 <!$ 6 8 7* $ > < 7 > < < 7! $ 7> 7!) > <! 2!! ' 2 7!77> 277 ;. +! $5! <77 77 % $ $ $77!. 2!! ' 7 <"! $!! 3!! < +!!!

43 : 0 + 7!/!!! ;!3!! 0 U%! 3 $ C J; X! +! J! +!'!!! + 3! < 3 + $!! + ; +,/0&! 5! 3 0 $ ) * ' 7 %3F0,/>!435

44 : 1 :!0! = D05 5 7? , < PP.

45 : 2 :!1! = D05 7 = D1' 4 = D9?7 5 7? ? C$ $ 5 - '! -! $0! 2! $ $3 - '! -! $0! 2! $%,-Z"///%,- $3? %,-Z $ +,/0Z'?! '? "! %,-Z" ///%,- -. %,-Z"///%,-!./, +JJ P

46 : 9 :!2! = D?7 5 7 '!2/E?? & 7U "3 2? & 7U! 3?? &9 ; U+!'!4 2? &9 +!'!49 3?? &5? U!!$ ( 3 +, ='' &U3 U!4U

47 : :!9! = D( 5 7 '!('3 C$? 1?' +0Z $! +0Z "? 15 - " 3 3 3!.? 11 %!. $" $ 3, < '

48 ! %$?".&?. 1! 1? 9! ' 9! 134 4&! ' 1! - 9! '! %. '! 7 * +! + "1! )"%,-B * 9&! 67 -

49 !!! 5! DBwF s love $5= D2!!1! & 59 =!! $!.! 7 <+ <!? 2 = D1!( 91. $. <!! $!.! 7 <+ <!? 2 = D 91. $. <!! $!.! 7 <+ <!?. $. 2 % '( 8$5!

50 !! 5 $5 +,/0 5

" #$%&'%!(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" &

 #$%&'%!(%$)  #$ % & # & '( & #( ) ( & " #$%&'%(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" & STATUS PR. 31. DECEMBER 2005 AKTIVER Kasse 2.496,11 Checkkonti, Jyske Bank 358.245,61 Bankbog, Jyske Bank 62.986,32 Girokonto, BG Bank 112.887,29 Aktier nom. 10,00,

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet 2011 6. Forhandlingsprotokol 2011/2012

Læs mere

Københavns Døves Idrætsklub Døvania Årsregnskab for 2015

Københavns Døves Idrætsklub Døvania Årsregnskab for 2015 Københavns Døves Idrætsklub Døvania Årsregnskab for 2015 Pr. 12/7-15 Resultatopgørelse 2015 2014 Budget % Note: Indtægter: 1 Hovedforeningen 88.307,33 133.888,69 92.066,66 96 2 Badminton 4.025,00 8.766,00

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx YSV Regnskab Græsted Park 41 3230 Græsted Tlf: 21 48 50 41 email:post@ysvregnskab.dk Cvr. nr. 28 26 92 50 ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB Østre Allé 30 3250 Gilleleje CVR-nr.: 72 24 21 14 Side 1

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 2002/2003

RESULTATOPGØRELSE 2002/2003 RESULTATOPGØRELSE 2002/2003 NOTE REALISERET BUDGET BUDGET 1 Tilskud fra DBU 1.397.517 1.470 1.419 2 Turneringsindskud 2.022.865 1.954 2.035 3 Diverse klubydelser 501.673 524 697 4 Børne - og Ungdomsarbejde

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2014 Rødovre den 27. april 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 4. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2013 Balance pr. 31. december 2013 Resultatopgørelse

Læs mere

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12 Årsrapport

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Borup Fitness Årsregnskab 2014

Borup Fitness Årsregnskab 2014 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 3 Erklæring om revision afgivet at foreningens interne revisorer 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Københavns Badminton Kreds CVR. Nr Årsregnskab 2010/11

Københavns Badminton Kreds CVR. Nr Årsregnskab 2010/11 Københavns Badminton Kreds CVR. Nr. 49 91 58 10 Årsregnskab 2010/11 side 1 Indholdsfortegnelse side 2 side 3 side 4 side 5 side 6-8 side 9 Kredsens økonomiske stilling Revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Aktuel Budget Sidste år Budget PR/01-10 PR/01-10 PR/01-09 PR/01-11 Konto Navn 31/12-10 31/12-10 Afvigelse 31/12-09 31/12-11

Aktuel Budget Sidste år Budget PR/01-10 PR/01-10 PR/01-09 PR/01-11 Konto Navn 31/12-10 31/12-10 Afvigelse 31/12-09 31/12-11 Saldobalance med budget Dato 15/03-11 12:16 Side 1 Aktuel Sidste år 1115 Perriodisering primo -473.350,00-473.350,00-317.450,00 1120 Stævneindtægter -2.661.363,50-3.008.090,00 346.726,50-2.393.015,00 1125

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen i Østjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen i Østjylland REGNSKAB FOR ÅRET 2008 11. januar 2009 Dette regnskab indeholder 13 sider Udarbejdet af Ole Jensen 1 Resultatopgørelse Note Regnskab 2008 Budget 2008 Sammenligningstal 2007 Indtægter Tilskud fra DOF 35,426,38

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

Resultatopgørelse 5. Årets resultat

Resultatopgørelse 5. Årets resultat Resultatopgørelse 5 Perioden 1. september 2014-31.august 2015 2014/15 2013/14 Indtægter kr t.kr Kontingent 265 parceller à kr. 2000,- 530.000 530 Overført til vejkonto -265.000-265 265.000 265 Gebyrer

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 2003/2004

RESULTATOPGØRELSE 2003/2004 RESULTATOPGØRELSE 2003/2004 NOTE REALISERET BUDGET BUDGET 1 Tilskud fra DBU 1.477.522 1.419 1.663 2 Turneringsindskud 2.045.440 2.035 2.037 3 Diverse klubydelser 801.700 697 758 4 Børne - og Ungdomsarbejde

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

DOF - vejledning til regnskab og bogføring

DOF - vejledning til regnskab og bogføring DOF - vejledning til regnskab og bogføring Ordet regnskab lyder for mange som noget kedeligt og vanskeligt noget. Sådan behøver det ikke nødvendigvis at være, bare man overholder de to væsentligst ting:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 23/4 2014 Rødovre den 26. maj 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2011/12 Resultatopgørelse for 01.04.2011-31.03.2012 Balance pr. 31.03.2012 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens

Læs mere

Råbalance. FKBU Istedgade 142, 1 th. 1650 København V Dato 11.03.2010. Sidste år. Bevægelser indeværende år 01.01.2009-31.12.2009

Råbalance. FKBU Istedgade 142, 1 th. 1650 København V Dato 11.03.2010. Sidste år. Bevægelser indeværende år 01.01.2009-31.12.2009 FÆLLESKONTO 10105,0KONTINGENTER -354.400-354.400-396.000-400.000 10115,0TILSKUD FRA DFIF -462.910-462.910-416.916-430.000 10115,1TILSKUD FRA DFIF OVERFØRT TIL AFD. OG FÆLLES 17.952 17.952 2.850 0 10125,0TILSKUD

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2011 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud Grænseforeningen

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Regnskab 2011 og budget for Farum Tennisklub

Regnskab 2011 og budget for Farum Tennisklub Regnskab 2011 og budget 2012 for Farum Tennisklub Regnskab Budget Regnskab Budget 2010 2011 2011 2012 1. Indtægter Note Kontingenter 1 2.293.956 2.496.000 2.295.760 2.546.000 Kommunale tilskud 2 1.268.856

Læs mere

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter

Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter Skibby Kino Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1010 Billet indtægt -534.032-528.264-354.825 1020 Medlemsbilletter 29.568 Kultur arrangementer -87.830-31.918 1030 Paradiso

Læs mere

Årsregnskab for perioden 1. januar december med budget for for. Farum Tennisklub Ryttergårdsvej Farum

Årsregnskab for perioden 1. januar december med budget for for. Farum Tennisklub Ryttergårdsvej Farum Årsregnskab 2015 for perioden 1. januar - 31. december 2015 med budget for 2016 for Farum Tennisklub Ryttergårdsvej 120 3520 Farum CVR nr. 10 40 55 99 Bestyrelsens indstilling Bestyrelsen har ansvaret

Læs mere

HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV

HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV ÅRSRAPPORT FOR 2011 Resultatopgørelse for perioden 1. Januar - 31. December 2011 Note 2011 Budget Samlede kontingentindtægter: 1 1.893.051

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE Til KBU klubberne i World Cup Hallen 9. januar 2015 I henhold til KBU s Kreds 13 Rødovres vedtægter, 7 stk. 1, indkaldes herved til ordinær Repræsentantskabsmøde Torsdag den 29.

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB 2011 (1. januar 31. december 2011) 48. regnskabsår

BERETNING OG REGNSKAB 2011 (1. januar 31. december 2011) 48. regnskabsår BERETNING OG REGNSKAB 2011 (1. januar 31. december 2011) 48. regnskabsår Side 2 I N D H OL D S F O R T E G N E L S E Side 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Revisionspåtegning 5. Resultatopgørelse 6. Balance

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION KØBENHAVNS BOWLING UNION Mødelokale Mørkhøjvej 6 DK-2700 Brønshøj Telefon: +45 38 89 79 69 E-mail: borgeholm@dbmail.dk Internet: www.kbu.dk Til unionsbestyrelsen Referat fra repræsentantskabsmødet den

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012 Regnskab Budget Budget 2012 2012 2013 Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v.: 1. Afdelinger i drift 29.585 29.698 30.083 2. Nybyggeri

Læs mere

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540 Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Fondsreg.nr. 100.540 Indhold Styrelsens underskrifter 2 Kritisk revisors påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Resultatopgørelse for året 1. januar til 31.

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 30/10 2014 Rødovre den 14. januar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015.

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015. Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015 Dirigent Sønderborg Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 1 Resultatopgørelse

Læs mere

GF for Ledere i det private erhvervsliv

GF for Ledere i det private erhvervsliv Bredgade 7, 6100 Haderslev. CVR-nr. 19015580 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. april 2017. Tommy Haugaard Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gl. Svebølle Vandværk. Årsregnskab 2013/2014

Gl. Svebølle Vandværk. Årsregnskab 2013/2014 Andelsselskabet Gl. Svebølle Vandværk Årsregnskab 2013/2014 (2.12.2014) Resultatopgørelse for perioden 01.10.13-30.09.14 Balance pr. 30.09.14 Andelsselskabet Gl. Svebølle Vandværk Resultatopgørelse for

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/ / REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/ / REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2015 30/6 2016 30. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 21/1 2016 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Michael Pedersen Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Martin

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB 2015 (1. januar 31. december 2015) 52. regnskabsår

BERETNING OG REGNSKAB 2015 (1. januar 31. december 2015) 52. regnskabsår BERETNING OG REGNSKAB 2015 (1. januar 31. december 2015) 52. regnskabsår Side 2 I N D H OL D S F O R T E G N E L S E Side 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Revisionspåtegning 5. Resultatopgørelse 6. Balance

Læs mere

HALVÅRSREGNSKAB Aarhus Studenternes Volleyballforening. 01. januar 2008 30. juni 2008

HALVÅRSREGNSKAB Aarhus Studenternes Volleyballforening. 01. januar 2008 30. juni 2008 HALVÅRSREGNSKAB Aarhus Studenternes Volleyballforening 01. januar 2008 30. juni 2008 Side 1 Salg Klubaktiviteter Støtte og tilskud Indtægter i alt -210.363-450.117 DÆKNINGSBIDRAG I -201.678-423.441 DÆKNINGSBIDRAG

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2006-31/12 2006

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2006-31/12 2006 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2006-31/12 2006 Balance pr. 31/12 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis 1 Påtegning bestyrelsen 2 Revisionspåtegning 3

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2013 Regnskab Regnskab Budget Budget 2012 2013 2013 2014 Note t. euro Euro t. euro t. euro

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr.

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr. RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01-31.12.2014 Regnskab Regnskab Budget* Kontingent 30.010 30.318 30.900 Overført til aktivitetspulje -523-523 -545 Øvrige indtægter 8 806 0 Indtægter 29.495 30.601 30.355

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009 Menighed nr. 52 By Roskilde Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde den 3. marts 2009 Til Bispekontoret Gl. Kongevej 15 1610 København V Vedlagt fremsendes: resultatopgørelse og budget for

Læs mere

Årsregnskab Resultatopgørelse JTK kontonummer. Tennis Indtægter Indtægter Ialt , ,00

Årsregnskab Resultatopgørelse JTK kontonummer. Tennis Indtægter Indtægter Ialt , ,00 Årsregnskab 2015 Tennis 1000 Resultatopgørelse JTK kontonummer 1001 Indtægter budget 2015 1010 Indtægter, alle afdelinger 1100 Kontingenter u/25 i RK 49.675,00 58.000,00 1001+1002*0,5+1004 1102 Kontingent

Læs mere

Afdelingsregnskab 2011 Akt. Udv.

Afdelingsregnskab 2011 Akt. Udv. Akt. Udv. 1 af 40 Indtægt Kontingent 1110 Kontingent - Voksne 0,00 0,00 0 5.000 1120 Kontingent - Børn og Unge 0,00 0,00 0 500 1140 Andet kontingent 0,00 0,00 0 0 Kontingent i alt 0,00 0,00 0 5.500 Tilskud

Læs mere

Afdelingsregnskab 2011 Akt. Udv.

Afdelingsregnskab 2011 Akt. Udv. Akt. Udv. 1 af 40 Indtægt Kontingent 1110 Kontingent - Voksne 0,00 0,00 0 5.000 1120 Kontingent - Børn og Unge 750,00 750,00 0 500 1140 Andet kontingent 0,00 0,00 0 0 Kontingent i alt 750,00 750,00 0 5.500

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 1. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2010 Balance pr. 31. december 2010 Resultatopgørelse

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 18/9 2014 Rødovre den 27. oktober 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør Kære forældre, spejdere over 14 år og ledere i 1. Helsingør, I inviteres hermed

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Note 1-4 Side 6-7

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Note 1-4 Side 6-7 Årsregnskab 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2012 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Mejrup gymnastik og ungdomsforening

Mejrup gymnastik og ungdomsforening Side 1 af 7 Regnskab: Mejrup gymnastik og ungdomsforening Dato: 01-01-2012-31-12-2012 Mejrup gymnastik og ungdomsforening 11 Cykling Resultatopgørelse Indtægter kiosk 902 Varesalg m/moms 903 Varesalg arrangementer

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for 01.04.2010-31.03.2011 Balance pr. 31.03.2011 1 Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag

Læs mere

Støtteforeningen for Tisvilde Bio. Årsrapport 2010

Støtteforeningen for Tisvilde Bio. Årsrapport 2010 Hovedgaden 38 3220 Tisvildeleje CVR nr. 16 23 08 71 Årsrapport 2010 Den 28. maj 2011, dirigent Dennis Duelund INDHOLDSFORTEGNELSE Regnskabspåtegning 1 Side Revisorerklæring 2 Resultatopgørelse 3 Noter

Læs mere

Side 1. Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3-4

Side 1. Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3-4 Årsregnskab 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3-4 Resultatopgørelse for året 2016 Side 5 Balance pr. 31. december

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

ANDELSSELSKABET VITTEN FORSAMLINGSHUS ÅRSREGNSKAB 2015

ANDELSSELSKABET VITTEN FORSAMLINGSHUS ÅRSREGNSKAB 2015 ANDELSSELSKABET VITTEN FORSAMLINGSHUS ÅRSREGNSKAB 2015 Vitten Forsamlingshus INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelle oplysninger 1 Regnskabspåtegning 2 Revisionspåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Husk generalforsamling Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Bestyrelsen pr. 1. januar 2011 Formand Svend Åge Pedersen Sdr. Alle 30, Ramsing 7860 Spøttrup Kasserer Lars Yde Villaparken

Læs mere

Grundejerforeningen RUDEHAVEN

Grundejerforeningen RUDEHAVEN Grundejerforeningen RUDEHAVEN Årsregnskab 2012/2013 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5-6 Balance 7 Noter til regnskabet 8-9 Side 2 PÅTEGNINGER

Læs mere

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003 Audit Kontoradresse Borups Allé 177 København Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 38 18 30 45 www.kpmg.dk Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania Årsregnskab for 2015

Københavns Døves Idrætsforening Døvania Årsregnskab for 2015 Københavns Døves Idrætsforening Døvania Årsregnskab for 2015 Resultatopgørelse 2015 2014 Note: Indtægter: 1 Hovedforeningen 170.599,83 133.888,69 2 Badminton 5.425,00 8.766,00 3 Bowling 22.971,50 23.947,80

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2012 samt budget for året 2013 og 2014

Læs mere

Fredericia Sejlklub Strandvejen, 7000 Fredericia SE-nr

Fredericia Sejlklub Strandvejen, 7000 Fredericia SE-nr Fredericia Sejlklub Strandvejen, 7000 Fredericia SE-nr. 73 07 00 15 Årsregnskab for 2011 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsregnskab for 2011 for Fredericia Sejlklub. Årsregnskabet er aflagt

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2006 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2006 Indtægter:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 24/10 2013 Rødovre den 21. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Klubbladet 2014-2015. Sportslig målsætning. anden vigtig information.

Klubbladet 2014-2015. Sportslig målsætning. anden vigtig information. Klubbladet 2014-2015 Sportslig målsætning og anden vigtig information. Velkommen til en ny sæson! Vi byder velkommen til sæsonen 2014-2015 og håber det må blive et godt år med mange sportslige resultater.

Læs mere

DANSK STYRKELØFT FORBUND

DANSK STYRKELØFT FORBUND Årsregnskab for DANSK STYRKELØFT FORBUND Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby CVR. Nr. 16 01 37 49 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: side. Introduktion 1. Årsberetning 2. - 3. Revisionspåtegning

Læs mere

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Dette regnskab indeholder 11 sider Indhold

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk. Regnskab 01.04.09-31.03.10

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk. Regnskab 01.04.09-31.03.10 Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Regnskab 01.04.09-31.03.10 Side 1 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens regnskabsbestemmelser samt i overensstemmelse

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Årsregnskab 1. januar - 31. december Resultatopgørelse Note 2013 Budget Indtægter Tilskud, Danmarks Idræts-Forbund 1 1.383.140 1.370.026 1.436.698 Tilskud, Team Danmark 578.000 570.000 665.000 Tilskud, Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

Tisvilde Bio's Venner. Årsrapport 2015

Tisvilde Bio's Venner. Årsrapport 2015 Tisvilde Bio's Venner Hovedgaden 38 3220 Tisvildeleje CVR nr. 16 23 08 71 Årsrapport 2015 Den 28. maj 2016, dirigent Dennis Duelund Tisvilde Bio's Venner INDHOLDSFORTEGNELSE Regnskabspåtegning 1 Side Revisorerklæring

Læs mere

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 II. ~ VH Revision Registrerede Revisorer ApS FRR ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 Børstenbindervej 12B Tlf. 66 15 4960 Medlem af 5230 Odense M Fax 66 15 49 32 DanRevi

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Årsregnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Skiklubben Hareskov - Regnskab 2012/2013. RESULTATOPGØRELSE Budget 2012/2013 2011/2012

Skiklubben Hareskov - Regnskab 2012/2013. RESULTATOPGØRELSE Budget 2012/2013 2011/2012 RESULTATOPGØRELSE Budget 2012/2013 2011/2012 Omsætning Kontingenter 1010 Kontingenter 450.000 556.375 466.700 1020 Partnerskaber 30.000 - - 1030 Firmaklubber 60.000-33.000 Kontingenter i alt 540.000 556.375

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere

Kreds Øst CVR-nr Årsregnskab 2011

Kreds Øst CVR-nr Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Øst CVR-nr. 29 56 77

Læs mere