Markedskommentar Orientering Q1 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedskommentar Orientering Q1 2012"

Transkript

1 Markedskommentar Der var udpræget optimisme på aktiemarkederne gennem 1. kvartal 2012, hvilket gav store kursstigninger og meget høje afkast i puljer med høje aktieandele. De væsentligste årsager til kursstigningerne var positive økonomiske nøgletal fra USA, som førte til beskedne opjusteringer af vækstforventningerne i den globale økonomi. Samtidigt faldt der lidt ro omkring den europæiske gældskrise. Grækenland accepterede de skrappe betingelser for at modtage den internationale støtte og samtidig faldt renterne i Italien, Spanien og Portugal. Endelig tilførte den europæiske centralbank (ECB) billig likviditet til den betrængte banksektor gennem en ny tre-årig lånefacilitet. Alt i alt var der en del forhold at glæde sig over. Investorernes appetit på mere risikobetonede aktiver medførte mindre efterspørgsel efter de sikre statsobligationer fra bl.a. Tyskland og Danmark. Derfor var der små kursfald på disse statsobligationer, hvorfor afkastene blev negative på afdelingerne med danske obligationer. Til gengæld faldt risikopræmien på virksomhedsobligationer ganske pænt i 1. kvartal Kursstigningerne på disse obligationer betød, at afdelingerne med virksomhedsobligationer fik et relativt højt afkast. De optimistiske toner på aktiemarkederne så vi også i 1. kvartal 2011, hvorefter gældskrise og lavkonjunkturdata fremkaldte sortsyn og kursfald. Det samme kan desværre meget let ske igen i Den europæiske gældskrise er langvarig, da den har rod i en kombination af lav vækst, offentligt overforbrug, svækkede banker og en forholdsvis svag overnational politisk struktur til at håndtere de fælles udfordringer. Der kæmpes ellers bravt både i de eksisterende fælles organer og i de enkelte landes parlamenter for besparelser, reformer, støtteordninger, finanspagtaftaler mm., men bagsideeffekten af disse initiativer er, at de på kort sigt dæmper efterspørgslen. Konjunkturudsigterne for resten af 2012 Den positive stemning på de finansielle markeder i 1. kvartal burde medvirke til, at konjunkturforventningerne generelt forbedres for resten af Men da virkningerne af besparelserne endnu ikke er slået igennem, så vil der fortsat være risiko for, at væksten igen går helt i stå. Udsigten til vækst i USA ser en smule lysere ud for Men de grundlæggende gældsproblemer med store underskud på både betalingsbalancen og de offentlige budgetter består. Præsidentvalget til november vil give et fingerpeg om, hvordan amerikanerne forholder sig til spørgsmålet. Præsident Obama og demokraterne foreslår en kombination af skatteforhøjelser og besparelser, mens republikanerne både vil have skattelettelser og meget kraftige besparelser. Danmark I Danmark fortsætter oprydningen/konsolideringen i pengeinstitutsektoren, hvilket lægger et låg på sektorens udlånsvirksomhed. Realkreditsektoren bebuder ændrede betingelser for ydelsen på nye lån. Betingelserne ser ud til at blive forskellige fra institut til institut, men grundlæggende skal det være vanskeligere kun at få finansieret bolig med 1-årige flexlån. Årsagen hertil er, at refinansieringen af de korte lån anses for en stor risiko for institutterne, hvorfor de fremover vil blive afkrævet større reserver. Opsparingsraten har aldrig været højere i Danmark end for øjeblikket. Det kan bl.a. aflæses på betalingsbalancens løbende poster, som viser, at vi har nettoindtægter i forhold til udlandet på 116 mia. kr. i 2011, hvilket er rekord. Som følge af den øjeblikkelige opsparingsiver, er væksten i forbruget og investeringerne negativ. Kun eksporten holdt væksten positiv i Trods mangel på vækst er ledigheden kun steget marginalt, hvilket hænger sammen med, at et stort antal har forladt arbejdsmarkedet. Antallet af beskæftigede er således også faldet gennem de senere år. Faldet er dog bremset gennem 2011 og forventes stabiliseret på det nuværende niveau i Q1 Udsigterne for de finansielle markeder for resten af 2012 Aktiemarkederne forventes meget svingende og uden tendens resten af året. Det forudsætter, at den europæiske gældskrise ikke forværres og at den forventede svage vækst i økonomien kan fastholdes. Samtidig skal der fortsat være pæn vækst i Emerging Markets og USA. Holder vækstforventningerne må der forventes svagt negative rentemarkeder i de såkaldte sikre havne, som Danmark, Tyskland og USA. De gældsplagede lande kan forvente rentefald, hvis det viser sig i løbet af sommeren at stramningerne og reformerne virker. Med kursstigningerne i første kvartal er renterne på virksomhedsobligationer og på statsobligationer i Emerging Markets generelt normaliseret.

2 Pulje 1 - Danske Obligationer De amerikanske renter steg mærkbart gennem første kvartal, mest udpræget i den lange del af rentekurven. I Tyskland faldt de korte renter mens de 6-10 årige renter steg og de helt lange renter, år, ligeledes faldt. De danske renter oplevede stigninger i mere udpræget grad end de tyske, hvorfor den danske og tyske rentekurve er sammenfaldende i rentesegmentet 2-10 år. Rentespændet mellem de danske og tyske renter går fra ca. -2 basispoints til -25 basispoints. Der er således sket en normalisering af rentespændet, der i 4. kvartal var meget negativt, men normalt har været karakteriseret ved højere danske renter end tyske. De amerikanske 10-årige renter steg således med 0,33%-points mens de 2-årige steg med 0,09%-points. De korte tyske renter (2 år) steg med ca. 0,07%-points mens de 10-årige faldt med godt 0,04%-points. Til sammenligning steg de korte danske renter med 0,10%-points og de 10-årige danske renter steg med 0,15%-points. ECBs lånefaciliteter tilførte over to omgange likviditet på over EUR mia. til markederne. Denne pengestrøm spillede en central rolle i første kvartals markedsudvikling, og medførte prisstigninger på risikofyldte aktiver og de førnævnte rentestigninger på rentebærende aktiver. De overvejende stigende renter medførte et negativt afkast i kvartalet på 0,33% (før pensionsafkastskat). Over de seneste 12 måneder har Pulje 1 Danske Obligationer givet et afkast på 12,71% (før pensionsafkastskat). Danske Obligationer -0,28% -0,33% -0,28% -0,28% -0,33% -0,28% Danske Obligationer 6,3% 5,3% 6,5% 5,3% 7,5% 6,4% 10,7% 9,1% Danske Obligationer 12,71% 7,54% 6,19% 5,20% 4% Danske Stat ,6 3,5% Nykredit ,3 4% Nordea SDRO ,3 4% Realkredit Danmark SDRO ,5 4,5% Danske Stat ,8

3 Pulje 2 - Danske Aktier Aktiepriserne var kraftigt stigende i første kvartal, hvilket skyldes investorernes øgede risikoappetit. Især cykliske aktier og aktier fra small cap universet oplevede markante kursstigninger. Optimismen bundede blandt andet i positive nøgletal for det amerikanske arbejdsmarked samt ECBs 3-årige lånefacilitet Long Term Refinancing Operation (LTRO). ECBs massive tilførsel af billig likviditet til den europæiske banksektor bidrog til stigende aktiepriser. I begyndelsen af kvartalet offentliggjordes nogle last minute nedjusteringer, hvilket for Vestas og IC Companys vedkommende var forholdsvis dramatiske og resulterede i fald på henholdvis 14 og 16% på dagen. Generelt mødte helårsrapportering forventningerne og øvrige nedjusteringer blev modtaget positivt af markedet. Mod kvartalets slutning blev fokus i stigende grad rettet mod en nedkøling af den kinesiske økonomi og den negative effekt, dette vil have på den globale økonomi. NKT Holding A/S og Solar Holding A/S leverede de største kursstigninger på 33% hver. DFDS faldt med 8,7% og Novozymes faldt med 7,1%, hvilket var periodens største kurstab. I forhold til benchmark bidrog undervægtene i TDC, Vestas og Novozymes positivt til det relative afkast mens overvægtene i DFDS, G4S og Topdanmark samt undervægtene i Danske Bank og Københavns Lufthavne bidrog negativt til det relative afkast. Puljer 2 Danske Aktier gav i 1. kvartal et afkast på 13,04% (før pensionsafkastskat). Over de sidste 12 måneder har puljen givet et afkast på -3,16% (før pensionsafkastskat). Danske Aktier 13,11% 13,04% 11,05% 13,11% 13,04% 11,05% Danske Aktier -43,5% -37,0% 49,9% 42,4% 31,7% 26,9% -12,6% -10,7% Danske Aktier -3,16% 28,90% 2,69% 12,44% Novo Nordisk 9,8 Carlsberg 9,6 Coloplast 8,4 Topdanmark 7,5 A. P. Møller-Mærsk 7,0

4 Pulje 4 - Mixpulje Middel Første kvartal var præget af stærk optimisme i kontrast til det sortsyn, der karakteriserede markederne i andet halvår af Optimismen bundede blandt andet i positive nøgletal for det amerikanske arbejdsmarked samt ECBs 3-årige lånefacilitet Long Term Refinancing Operation (LTRO). Risikobehæftede aktiver oplevede et af de bedste kvartaler i mange år. Målt ved indeks over de globale aktier, MSCI World, var første kvartal af 2012 det bedste siden Især spanske og italienske bankaktier steg kraftigt. Puljen har ingen positioner i disse højrisiko-aktier, hvilket bidrog til at puljens afkast på aktiedelen ikke helt fulgte markedets. Puljen har generelt været defensivt positioneret med undervægt til risikofyldte aktiver. I aktieallokeringen har puljen haft en undervægt til europæiske aktier og en overvægt til amerikanske aktier. Allokeringen har bidraget negativt til, at afkastet ikke blev helt så højt som markedets, da de mest risikable aktiver har oplevet de højeste kursstigninger i 1. kvartal. Det samme gør sig gældende på kreditobligationer, hvor meget risikable papirer, som puljen ikke har haft positioner i, har leveret de største kursstigninger. I absolutte termer gav puljen et meget højt afkast i første kvartal, hvor alle aktivklasser bidrog positivt. Afkastet var således 5,18% (før pensionsafkastskat) for kvartalet og 5,35% (før pensionsafkastskat) for de sidste 12 måneder. Mixpulje Middel 5,30% 5,18% 4,39% 5,30% 5,18% 4,39% Mixpulje Middel -21,5% -18,3% 20,0% 17,0% 14,3% 12,1% 0,4% 0,4% Mixpulje Middel 5,35% 15,21% 2,62% 5,57% 4% Realkredit Danmark SDRO ,0 S&P 500 EMINI Juni 2012 Aktiefutures USA 15,2 4% Danske Stat ,6 2% Nykredit ,6 4% Nykredit ,4

5 Pulje 5 - Globale Aktier* Første kvartal var præget af stærk optimisme i kontrast til det sortsyn, der karakteriserede markederne i andet halvår af Optimismen bundede blandt andet i overraskende positive nøgletal for det amerikanske arbejdsmarked samt den Europæiske Central Banks 3-årige lånefacilitet Long Term Refinancing Operation (LTRO). ECBs massive tilførsel af billig likviditet til den europæiske banksektor bidrog til stigende aktiekurser. Risikobehæftede aktiver oplevede et af de bedste kvartaler i mange år. Målt ved indekset for globale aktier, MSCI World, var første kvartal af 2012 det bedste siden Puljen har været allokeret med overvægt til amerikanske aktier og undervægt til europæiske aktier. Overvægten til amerikanske aktier har også betydet en overvægt til USD, hvilket har været negativt for kvartalets relative og absolutte afkast, da USD er faldet over for DKK. Dertil har undervægten til europæiske aktier bidraget negativ til det relative afkast i januar, hvor de europæiske markeder oplevede kraftige kursstigninger. Dog er noget af denne tabte performance indhentet i marts. Puljen har en lettere overvægt til større globale selskaber, mens små og mellemstore virksomheder har oplevet de største kursstigninger i kvartalet. Igen er puljen risikomæssigt positioneret mere konservativt, hvilket koster lidt i afkast, når de mest risikable aktiver oplever de største kursstigninger. Pulje 5 Globale Aktier gav i 1. kvartal et afkast på 7,89% (før pensionsafkastskat), og et afkast på 5,62% (før pensionsafkastskat) for de seneste 12 måneder. Globale Aktier* 8,08% 7,89% 6,68% 8,08% 7,89% 6,68% Globale Aktier* -48,5% -41,2% 14,1% 12,0% 13,5% 11,5% -0,1% -0,1% Globale Aktier* 5,62% 17,63% -7,31% -1,93% S&P 500 EMINI Juni 2012 Aktiefutures USA 61,9 TOPIX Juni 2012 Aktiefutures Japan 11,2 EURO STOXX 50 Juni 2012 Aktiefutures Europa 10,7 FTSE 100 FUT Juni 2012 Aktiefutures UK 8,7 Swiss Market Index Juni 2012 Aktiefutures CHF 6,5 *Puljen har pr. 1. januar 2011 skiftet navn og strategi fra Europæiske aktier til Globale aktier.

6 Pulje 6 - Mixpulje Høj Første kvartal var præget af stærk optimisme i kontrast til det sortsyn, der karakteriserede markederne i andet halvår af Optimismen bundede blandt andet i positive nøgletal for det amerikanske arbejdsmarked samt ECBs 3-årige lånefacilitet Long Term Refinancing Operation (LTRO). Risikobehæftede aktiver oplevede et af de bedste kvartaler i mange år. Målt ved indeks over de globale aktier, MSCI World, var første kvartal af 2012 det bedste siden Især spanske og italienske bankaktier steg kraftigt. Puljen har ingen positioner i disse højrisiko-aktier, hvilket bidrog til at puljens afkast på aktiedelen ikke helt fulgte markedets. Puljen har generelt været defensivt positioneret med undervægt til risikofyldte aktiver. I aktieallokeringen har puljen haft en undervægt til europæiske aktier og en overvægt til amerikanske aktier. Allokeringen har bidraget negativt til, at afkastet ikke blev helt så højt som markedets, da de mest risikable aktiver har oplevet de højeste kursstigninger i 1. kvartal. Det samme gør sig gældende på kreditobligationer, hvor meget risikable papirer, som puljen ikke har haft positioner i, har leveret de største kursstigninger. I absolutte termer gav puljen et meget højt afkast i første kvartal, hvor alle aktivklasser undtagen obligationer bidrog positivt. Afkast var således 7,02% (før pensionsafkastskat) for kvartalet og 10,28% (før pensionsafkastskat) siden opstarten i november. Mixpulje Høj 7,02% 7,02% 7,02% 7,02% 7,02% 7,02% Mixpulje Høj* 10,28% * Mixpulje Høj har været investeret siden november SEBinvest Danske Aktier 29,1 S&P 500 EMINI Juni 2012 Aktiefutures USA 20,7 SEBinvest Kreditobligationer (Euro) 15,7 4% Realkredit Danmark SDRO ,0 EURO STOXX 50 Juni 2012 Aktiefutures Europa 5,9

7 Pulje 7 - Korte Obligationer De amerikanske renter steg mærkbart gennem første kvartal, mest udpræget i den lange del af rentekurven. I Tyskland faldt de korte renter mens de 6-10 årige renter steg og de helt lange renter, år, ligeledes faldt. De danske renter oplevede stigninger i mere udpræget grad end de tyske, hvorfor den danske og tyske rentekurve er sammenfaldende i rentesegmentet 2-10 år. Rentespændet mellem de danske og tyske renter går fra ca. -2 basispoints til -25 basispoints. Der er således sket en normalisering af rentespændet, der i 4. kvartal var meget negativt, men normalt har været karakteriseret ved højere danske renter end tyske. De amerikanske 10-årige renter steg således med 0,33%-points mens de 2-årige steg med 0,09%-points. De korte tyske renter (2 år) steg med ca. 0,07%-points mens de 10-årige faldt med godt 0,04%-points. Til sammenligning steg de korte danske renter med 0,10%-points og de 10-årige danske renter steg med 0,15%-points. ECBs lånefaciliteter tilførte over to omgange likviditet på over EUR mia. til markederne. Denne pengestrøm spillede en central rolle i første kvartals markedsudvikling, og medførte prisstigninger på risikofyldte aktiver og de førnævnte rentestigninger på rentebærende aktiver. De overvejende stigende renter medførte et negativt afkast i kvartalet på 0,18% (før pensionsafkastskat). Over de seneste 12 måneder har Pulje 7 Korte Obligationer givet et afkast på 4,51% (før pensionsafkastskat). Korte obligationer 0,23% 0,18% 0,16% 0,23% 0,18% 0,16% Korte obligationer 3,8% 3,2% 5,2% 4,4% 3,5% 3,0% 3,7% 3,1% Korte obligationer 4,51% 3,77% 3,65% 3,24% 4% Danske Stat ,4 4% Nordea SDRO ,1 2% Nykredit ,6 Var. Nykredit ,4 5% CF Nykredit SDO ,0

8 Pulje 8 - Mixpulje Lav Første kvartal var præget af stærk optimisme i kontrast til det sortsyn, der karakteriserede markederne i andet halvår af Optimismen bundede blandt andet i positive nøgletal for det amerikanske arbejdsmarked samt ECBs 3-årige lånefacilitet Long Term Refinancing Operation (LTRO). Risikobehæftede aktiver oplevede et af de bedste kvartaler i mange år. Målt ved indeks over de globale aktier, MSCI World, var første kvartal af 2012 det bedste siden Især spanske og italienske bankaktier steg kraftigt. Puljen har ingen positioner i disse højrisiko-aktier, hvilket bidrog til at puljens afkast på aktiedelen ikke helt fulgte markedets. Puljen har generelt været defensivt positioneret med undervægt til risikofyldte aktiver. I aktieallokeringen har puljen haft en undervægt til europæiske aktier og en overvægt til amerikanske aktier. Allokeringen har bidraget negativt til, at afkastet ikke blev helt så højt som markedets, da de mest risikable aktiver har oplevet de højeste kursstigninger i 1. kvartal. Det samme gør sig gældende på kreditobligationer, hvor meget risikable papirer, som puljen ikke har haft positioner i, har leveret de største kursstigninger. I absolutte termer gav puljen et meget højt afkast i første kvartal, hvor alle aktivklasser bidrog positivt. Afkast var således 3,40% (før pensionsafkastskat) for kvartalet og 6,57% (før pensionsafkastskat) for de sidste 12 måneder. Mixpulje Lav 3,51% 3,40% 2,88% 3,51% 3,40% 2,88% * Mixpulje Lav ,7% 16,7% 11,1% 9,4% 3,1% 2,6% *Afkastet for 2009 er regnet fra puljens start 1. februar Mixpulje Lav 6,57% 12,82% - - 4% Realkredit Danmark SDRO ,5 S&P 500 EMINI Sep Aktuefutures USA 10,1 4% Nykredit SDO ,5 4% Danske Stat ,5 2% Nykredit SDO ,3

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2011

Markedskommentar Orientering Q4 2011 Markedskommentar I 4. kvartal 2011 var de finansielle markeder igen præget af den europæiske statsgældskrise. Den store usikkerhed om løsningsmodellerne gav specielt i oktober og november kraftige udsving

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2013

Markedskommentar Orientering Q3 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Årets 3. kvartal blev på mange måder en déjà vue oplevelse. Man følte umiddelbart, at man havde hørt det hele et par gange før: En genopblussen

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2011

Markedskommentar Orientering Q3 2011 Markedskommentar De finansielle markeder var gennem hele 3. kvartal meget urolige. Aktiemarkederne, over det meste af verden, faldt som følge af den efterhånden kroniske gældskrise i både Europa og USA

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2012

Markedskommentar Orientering Q4 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Q2 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015. Danmark

Q2 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015. Danmark Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015 Danmark Det kan virke ganske forunderligt, at et så lille og i økonomisk forstand ubetydeligt land som Grækenland tiltrækker

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2015. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2015. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Det kan virke ganske forunderligt, at et så lille og i økonomisk forstand ubetydeligt land som Grækenland tiltrækker sig så megen opmærksom

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en endog meget stor

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser!

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2015 Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2014

Markedskommentar Orientering Q2 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2014 Den globale økonomi er i 2. kvartal kommet sig over det skuffende 1. kvartal, hvor især den amerikanske isvinter satte en midlertidig

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2014

Markedskommentar Orientering Q1 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2012

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast 1. kvartal 2017 Markedskommentar Årets start bragte ikke afgørende overraskelser til de finansielle markeder. Valget i Holland i marts resulterede i, at det højre-nationalistiske

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2010

Markedskommentar Orientering Q4 2010 Markedskommentar Det globale aktieindeks MSCI World steg omregnet til danske kroner med hele 10,88 pct. i 4. kvartal 2010. Stigningen for hele året blev herefter på 19,71 pct. Markedet i 2010 sluttede

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2014

Markedskommentar Orientering Q3 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Q4 2015. Markedskommentar. Danmark. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015

Q4 2015. Markedskommentar. Danmark. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015 Markedskommentar Kære Læser! Danmark Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015 4. kvartal blev præcis lige så volatilt som året 2015 som helhed: Perioder med optimisme og stærkt stigende kurser

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Afkastkommentar - fra Nordea Liv & Pension

Afkastkommentar - fra Nordea Liv & Pension Afkastkommentar - fra Nordea Liv & Pension XX. kvartal XXXX Økonomi og markeder (overskrift 26 pnkt arial, 80 pct sort) Aktiemarkederne: Den perfekte storm indtraf i 3. kvartal (underoverskrift 18 pntk

Læs mere

Markedskommentar. 4. maj 2010

Markedskommentar. 4. maj 2010 Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

Markedskommentar oktober: Usikkerhed om USA's præsidentvalg!

Markedskommentar oktober: Usikkerhed om USA's præsidentvalg! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2016 Markedskommentar oktober: Usikkerhed om USA's præsidentvalg! Oktober måned blev præget af stigende renter og en styrket dollar pga. en øget sandsynlighed for en rentestigning

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Markedskommentar. 2. juli 2010

Markedskommentar. 2. juli 2010 Markedskommentar 2. juli 2010 Markedskommentar På trods af de seneste negative trends fra aktiemarkedet gav 1. halvår et afkast på 8,8% for vores middelrisikoportefølje og alle aktivklasser bidrog positivt

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder 4. kvartal blev præcis lige så volatilt som året 2015 som helhed: Perioder med optimisme og stærkt stigende kurser i oktober og november blev

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Markedskommentar. 3. August 2010

Markedskommentar. 3. August 2010 Markedskommentar 3. August 2010 Optimering af risikobudget I Artha Kapitalforvaltning arbejder vi med den efficiente rand og optimering af denne ved at kombinere aktivklasser på en hensigstsmæssig måde

Læs mere