Dansk e-handelsanalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk e-handelsanalyse"

Transkript

1 Dansk e-handelsanalyse 2. kvartal 2010 Gennemført af Epinion for FDIH Udgivet af: Partnere: Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse

2 Indholdsfortegnelse Emne Den nye e-handelsanalyse side 3 Tendenser 4 Hvor ofte e-handler danskerne 5-8 Værdien af seneste e-handel 9 De mest populære internetbutikker 10 De mest populære varer og ydelser 11 Fordelene ved e-handel 12 Loyalitet og tilfredshed 13 Vejen frem til første køb i en netbutik 14 Betaling ved e-handel Når købet ikke bliver til noget 17 Levering E-handel over grænserne 21 Den anvendte metode 22 Yderligere information 23 Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 2

3 Den nye e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse stræber efter at være den bedste kilde til at afdække udviklingen i dansk e- handel blandt private forbrugere, der er aktive på nettet. Med en rapport hvert kvartal samt en årsrapport vil vi levere et datagrundlag, der giver viden om omfanget af e-handel i Danmark, de mest populære netbutikker, hvem der e-handler, og hvordan deres e-handelsvaner udvikler sig. Derfor har vi fra 1. januar 2010 ændret Dansk e-handelsanalysepå en række afgørende punkter i forhold til tidligere analyser. Det er sket for at tilpasse analysen, så den bedre afdækker udvikling i forbrugsmønstre blandt de aktive danske netbrugere, og det bliver lettere at få svar på de spørgsmål, der dukker op i takt med, at e-handel udvikler sig. Det betyder også, at resultaterne i denne og fremtidige analyser ikke direkte kan sammenlignes tal for tal med resultaterne i analyser fra Vi har ændret analysen på følgende punkter: Leverandørskift til Epinion Webundersøgelse via et webpanel, hvor vi tidligere brugte telefoninterviews Flere besvarelser -fra cirka 700 til 1000 svar i kvartalet Nye spørgsmål og ændrede formuleringer af spørgsmål FDIH, Foreningen for Distance-og Internethandel, står bag Dansk e-handelsanalyse, i et tæt samarbejde med Post Danmark og PBS, der er væsentlige aktører på e-handelsområdet. Da morgendagens nye tiltag er mere interessante end gårsdagens handlinger, vil vi løbende i samarbejde med partnerne bag analysen tilpasse spørgsmål og metoder, så analysen afdækker og belyser de trends, som præger et så dynamisk og levende handelsområde som e-handel. Annette Falberg Adm. direktør FDIH Foreningen for Distance- og Internethandel Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 3

4 Tendenser De tendenser, som e-handelsanalysen viste i første kvartal, gør sig også gældende i andet kvartal. Alle befolkningsgrupper handler på Internettet Undersøgelsen viser, at alle dele af befolkningen handler på nettet. Uanset om de opdeles efter alder, køn eller indtægt, så er der en overraskende jævn fordeling blandt grupperne, når det gælder e-handel. Tre fjerdele af de adspurgte handler 1-4 gange om måneden, og de yngre handler oftere end de ældre. Til gengæld er der en tendens til, at de ældre (65 år+) storshopper, når de kommer i gang med e-handel. Hver tiende af de ældre oplyser, at de e-handler gange om måneden. Side 6-8 Store indkøb og masser af kortbetalinger De fleste indkøb af varer eller tjenesteydelser på nettet sker til en værdi af kr., men også indkøb over kr. er almindelige, mens kun få indkøb ligger under 100 kr. Betalingen klares i mere end 8 ud af ti tilfælde med et betalingskort, og det mest dominerende kort er fortsat Dankortet. I syv ud af ti tilfælde betaler kunderne ved hjælp af Dankort. På baggrund af tallene fra PBS om kortbetalinger på nettet og på baggrund af det indsamlede datamateriale vurderes det, at den samlede nethandel i Danmark vil overstige 40 mia. kr. i Tal fra PBS viser, at der blev omsat for 6,9 mia. kr. i første kvartal og 7,1 mia. kr. i andet kvartal via Dankort. Udover Dankort anvender forbrugerne og internationale betalingskort og andre betalingsformer så som bankoverførsler, Pay-Pal, faktura m.m. Side 9, 16, 17 Stor tilfredshed med levering Kunderne er meget tilfredse med leveringen af fysiske varer. Det er næsten 9 ud af 10 (8), der er tilfredse eller særdeles tilfredse. Kun meget få udtrykker utilfredshed (). Hvis tilfredsheden skal højere op, så er gratis levering øverst på kundernes ønskeseddel, og ellers er det øget fleksibilitet og hurtighed i leveringen. Side Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 4

5 Hvor ofte e-handler danskerne? Tallene viser, at halvdelen af respondenterne e-handler 1-2 gange om måneden, mens resten er delt i to lige store grupper den ene gruppe handler 3-4 gange om måneden, mens den anden er storshopperne, der handler mellem 5 og op til mere end 15 gange om måneden. Tallene viser samme tendens som i 1. kvartal gang % 6% 0% 10% 1 20% 2 30% 3 Antal besvarelser: Hvisdu tænkertilbagepåden senestemåned, hvormange gangehardu såhandletpåinternettet? (alle typer bestilte eller købte varer, serviceydelser, abonnementer eller downloads, der koster penge) Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 5

6 Alle aldersgrupper e-handler Der er stor ensartethed i hyppighed af e-handel mellem aldersgrupperne. En handelshyppighed på op til 4 gange månedligt dækker trefjerdele af alle de adspurgte. Der er dog en tendens til at den ældste aldersgruppe (65+) handler mindre hyppigt end de øvrige aldersgrupper. Ved højere hyppighed opstår der større udsving, hvilket sandsynligvis skyldes, at den højere hyppighed følges af færre respondenter, og dermed stiger den statistiske usikkerhed. Det er dog værd at bemærke, at den ældste aldersgruppe (65+) er førende i gruppen gange. Tallene viser samme tendens som i 1. kvartal gang 19% 2 19% 28% 2 gange gange 16% 29% 29% gange 8% 7-8 gange 6% 9-10 gange gange 10% Mere end 15 gange Husker ikke 0% 10% 1 20% 2 30% 3 40% Antalbesvarelser: Hvisdu tænkertilbagepåden senestemåned, hvormange gangehardu såhandletpåinternettet? (alle typer bestilte eller købte varer, serviceydelser, abonnementer eller downloads, der koster penge) Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 6

7 Ligestilling inden for e-handel Resultaterne viser, at e-handel er for begge køn. Der er ikke nogen systematisk forskel i, hvor ofte mænd og kvinder handler på nettet. 1 gang gange 26% 29% 3-4 gange 29% 28% 5-6 gange 9% 7-8 gange 9-10 gange gange 6% Mere end 15 gange Husker ikke Mand Kvinde 0% 10% 1 20% 2 30% 3 Antalbesvarelser: Hvisdu tænkertilbagepåden senestemåned, hvormange gangehardu såhandletpåinternettet? (alle typer bestilte eller købte varer, serviceydelser, abonnementer eller downloads, der koster penge) Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 7

8 E-handel og indtægt Når man opgør hyppighed af e-handel efter indtægt, viser det sig, at husstandens årlige bruttoindkomst (dvs. før skat) ikke har nogen nævneværdig sammenhæng med antal e-handler. Der er en svag tendens til, at danskerne i den laveste indkomstgruppe har foretaget flere e- handler inden for den seneste måned, hvilket sandsynligvis skal forklares med den store andel af unge under uddannelse i denne gruppe. De unge er mere tilbøjelige til at handle på Internettet. Indtil kr kr kr kr. eller mere 1 gang 2 gange 3-4 gange 5-6 gange 7-8 gange 9-10 gange gange Mere end 15 gange Husker ikke 6% 0% 10% 18% 19% % 26% 30% % 0% 10% 1 20% 2 30% 3 Antalbesvarelser: Hvisdu tænkertilbagepåden senestemåned, hvormange gangehardu såhandletpåinternettet? (alle typer bestilte eller købte varer, serviceydelser, abonnementer eller downloads, der koster penge) Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 8

9 Værdien af den seneste e-handel Omkring halvdelen af samtlige e-handler har en værdi på 500 kroner eller derunder; den anden halvdel har en værdi over 500 kroner. Der er dog kun ganske få e-handler under 100 kr.. Interessant er det samtidig, at hvert sjette e-handel har en værdi over kroner. 26 % af internethandler har en værdi mellem 251 og 500 kr., det er varegrupperne bøger, film og beklædning, der oftest handles i denne priskategori. Man kunne have en forventning til at forhold som køn, alder og indkomst kunne have en betydning for handelsmønstre på Internettet. Der er da også mindre forskelle at spore, blandt andet en tendens til at unge handler for mindre beløb end midaldrene, men det generelle billeder er, at handelsmønstrene er ens uanset køn, alder og indkomst. Det er samme tendens som i 1. kvartal Under 50 kroner kroner 6% kroner 18% kroner 26% kroner 18% kroner kroner 6% Over kroner 1 0% 10% 1 20% 2 30% Antal besvarelser: Hvor mange penge brugte du sidst, du købte eller bestilte varer, serviceydelser, abonnementer eller downloads via internettet(danske kroner eller omregnet til danske kroner)? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 9

10 De mest populære internetbutikker Figuren viser de mest populære butikker i 2. kvartal målt på antal handler via internettet. Den største andel af respondenterne har e-handleti DSB, der efterfølges af Telmore, Billetnetog SAS. E-handlen er i høj grad spredt på forskellige butikker. Dette understreges også af, at de 15 største sites kun udgør 33 % af det samlede antal besvarelser. Der er således ikke nogen deciderede markedsledere inden for internethandel. I tabellen ses de 15 største sites. Det er en ændring i forhold til rapporten for 1. kvartal 2010, hvor vi valgte alene at vise resultater for de svarmuligheder, som respondenter havde. DSB 4, Telmore Billetnet 3, 3, SAS 2,9% Cdon.com Amazon Getmore.dk Itunes Ellos Billetlugen Saxo Wupti.com Nettorvet (Coop) 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 1, 1, 1, 1,6% 1, Cool shop Gyldendal 1, 1, 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% Antal besvarelser: Kan du huske navnet på netbutikken, du senest handlede i? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 10

11 De mest populære varer og ydelser Figuren herunder viser, at det især er tøj og sko, der e-handles. Herefter følger rejser, flybilletter, computerhardware, rejser, film/musik/spil til fysisk levering og flybilletter. Når man opgør e-handlen på fysiske og ikke-fysiske varer i de nævnte varegrupper, udgør de fysiske varer knapt halvdelen (49%), mens de ikke-fysiske (inkl. billetter) udgør ca. en tredjedel (3). De fysiske varer fylder altså mere end de ikke-fysiske i danskernes e-handel. Besvarelserne under andet dækker over både fysiske og ikke-fysiske varer, men er ikke medregnet i ovenstående procentsatser. Andet dækker eksempelvis over blomster, blækpatroner og sexlegetøj. Tallene svarer til 1. kvartal Beklædning (tøj og sko) Computerhardware, og elektronik (TV, kameraer, Rejser (hoteller, færgereservation, leje af bil, Film/musik/spil - fysisk leveret Flybilletter Bøger og tidsskrifter/aviser - fysisk leveret Underholdning (koncertbilletter, billetter til teater, Optankning af mobiltelefon Bolig (husholdningselektronik, hårde hvidevarer, Film/musik/spil/anden underholdning - downloads / Udstyr og tøj til sport og fritid Togbilletter Dagligvarer og mad (både tilberedt og ikke tilberedt) Personlig pleje og lægemidler Computersoftware (virusprogrammer, computerspil, Computersoftware (virusprogrammer, computerspil, Smykker Bøger og tidsskrifter/aviser - downloads Andet, notér: 10% 9% 8% 6% 6% 0% 1 0% 6% 8% 10% % Antal besvarelser: Hvad var det sidste, du købte på nettet? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 11

12 Fordelene ved e-handel Den største fordel ved e-handel er, at man kan handle, når man har tid. E-handel er nemt og man kan nemmere sammenligne priser og varer. Prisen er også en vigtig begrundelse for at e-handleog denne form for handles vurderes generelt at være tidsbesparende. Danskerne e-handler ikke kun i hjemlige netbutikker. Næsten hver fjerde nævner det som en fordel, at man kan handle i udlandet. Tendensen er den samme som i sidste kvartal. Jeg kan handle, når jeg har tid 49% Det er nemt Det er nemmere at sammenligne priser og varer Varerne er billigere end i fysiske butikker 3 38% 3 Det er tidsbesparende 28% Varerne leveres til døren 2 Man kan handle i udlandet 2 Der er større og bedre udvalg end i alm. butikker 1 Varen kan kun fås på nettet (dvs. ikke i en fysisk butik) Det er mindre stressende 9% Andet notér: Ved ikke 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Antal besvarelser: Hvilke fordele oplever du ved at handle på internettet? Bemærk flere svarmuligheder. Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 12

13 Loyalitet og tilfredshed To ud af tre har senest e-handleti en butik, hvor de har handlet tidligere. Den resterende tredjedel har senest e-handlet i en butik, hvor de ikke tidligere har købt noget. Ja, det var første gang, jeg prøvede at handle i denne netbu Nej, jeg har handlet i butikken tidligere 3 Ved ikke 66% To ud af tre af danskerne ville i høj grad anbefale den internetbutik, hvor de senest selv har handlet, til andre. Yderligere en femtedel ville i nogen grad anbefale internetbutikken. Andre undersøgelser viser, at netop villigheden til at anbefale en butik (eller en vare) til andre er en god indikator for, om man er tilfreds. Tallene viser derfor, at danskerne i høj grad er tilfredse med internetbutikkerne. I høj grad 6 I nogen grad 2 Hverken eller Ved ikke I mindre grad Slet ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Antal besvarelser: Spørgsmålsformuleringer: Tænk tilbage på den netbutik, du senest handlede hos. Var det første gang, du handlede her? Forestil dig, at venner eller familie står over for at skulle købe noget, som den netbutik, du senest har handlet i, tilbyder. I hvor høj grad ville du da anbefale netbutikken? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 13

14 Vejen frem til første køb i en netbutik Dem der foretog den seneste e-handel i en butik de ikke havde handlet i før (34 % jf. side 13)blev spurgt om, hvordan de fandt frem til butikken. Søgemaskiner er langt den hyppigst anvendte måde at finde frem til butikker, omkring halvdelen fandt et nyt sted at handle på den måde. Herefter følger anbefalinger fra kolleger, familie og venner og hjemmesider med prissammenligninger. Forholdsvis få finder frem til internetbutikker på andre måder herunder via annoncer i trykte medier og i nyhedsbreve samt TV/radioreklamer. Tendensen var den samme i sidste kvartal. Via søgemaskine (Google, Yahoo, Jubii etc.) 48% Anbefaling fra kollega/familie/venner 1 Via en hjemmeside med prissammenligninger (Kelkoo, Pricerunner, 1 Jeg fandt adressen på netbutikken via TV/radioreklame Jeg fandt adressen på netbutikken i en annonce i en avis/reklameblad/magasin Via et reklamebanner på en hjemmeside Via nyhedsmail Ved ikke/kan ikke huske Andet, notér: 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Antal besvarelser: 359 Hvordan fandt du frem til denne netbutik, som du handlede i? Vælg den kategori, der passer bedst. Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 14

15 Betaling ved e-handel Langt størstedelen af danskerne anvender betalingskort/kreditkort, når de e-handler. Mere end 8 ud af 10 bruger betalingskort ved nethandel. Herefter følger direkte betaling via netbank konto-til-konto-overførsel. Meget få anvender øvrige betalingsformer (efterkrav, betaling i fysisk butik, PayPal) Via betalingskort / kreditkort 8 Via overførsel fra bank-/giro konto 9% Betaling direkte uden brug af internettet (fx efterkrav, faktura eller kontant) Paypal Bestilling via internettet med betaling i fysisk butik Ved ikke / kan ikke huske 0% Andet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Antal besvarelser: Hvordan gennemførte du betalingen, sidst du handlede på internettet? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 15

16 Dankortet er det foretrukne betalingsmiddel Blandt dem, der har betalt med betalings-eller kreditkort ved seneste e-handel, er det Dankortet, der hyppigst er anvendt. Det står for 8 ud af 10 e-handler, hvor der anvendes kort. Da 8 af samtlige e-handler betales med betalings-eller kreditkort, tegner Dankortet sig for 68% af danskernes samlede e-handler, eller cirka 7 ud af 10 e-handler betales med Dankort. Tal fra PBS viser, at den samlede omsætning for e-handel med Dankortet var 6,9 milliarder i første kvartal 2010, og 7,1 milliarder kroner i 2. kvartal, i alt 14 milliarder i 1. halvår. På den baggrund estimeres den samlede omsætning for e-handel i 2010 at runde 40 mia. kr. Ser vi på betalings-og kreditkortene, er det især Mastercard/Eurocard(9%), der for alvor anvendes ud over Dankort. Visa Electron anvendes i af handlerne og Diners Club samt American Express hver anvendes i af handlerne. Det er stort set samme tendens som i 1. kvartal Dankort eller Visa/Dankort 8 Mastercard/Eurocard 9% Visa Electron Visakort Diners Club American Express Andet Ved ikke 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Antal besvarelser: 895 Hvilket betalings- eller kreditkort anvendte du? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 16

17 Når købet ikke bliver til noget En tredjedel af alle e-handler bliver aldrig afsluttet, og den fyldte indkøbskurv efterlades. Det viser sig, at den vigtigste grund til afbrudte e-handler er, at kunden blot ønskede at kende den samlede pris - uden nødvendigvis at have til hensigt at købe varen eller serviceydelsen i dén butik eller på dét tidspunkt. Den næstvigtigstegrund til afbrudte e-handler er, at kunden synes, at leveringsomkostningerne er for høje. Kunden har nok haft til hensigt at handle, men er blevet afskrækket af leveringsomkostningerne. En del netbutikkerkan med fordel arbejde på, at den samlede pris bliver synlig tidligere i købsprocessen. Resten af svarene er jævnt fordelt, idet der dog var mulighed for at angive flere svar på spørgsmålet. Tallene var de samme i 1. kvartal Jeg ville bare tjekke, hvad produktet eller ydelsen kostede i alt 3 Leveringsomkostningerne var for høje 2 Varen var ikke på lager Gebyr på betalingen Fejl i forbindelse med betalingen 9% 10% 10% Jeg blev forstyrret Det var for indviklet at handle i netbutikken Betalingsformen (kreditkort, overførsel, efterkrav etc.) passede ikke til mine behov Jeg havde ikke Dankort/kreditkort ved hånden, da jeg skulle betale Usikkerhed om, hvornår varen ville blive leveret Jeg følte, at jeg havde behov for rådgivning, som man normalt kan få i en fysisk butik Varen kunne ikke blive leveret som ønsket Jeg blev usikker på, hvilke muligheder jeg havde for at returnere varen eller få pengene retur Andet, notér Kan ikke huske Spørgsmålet er ikke relevant, for jeg har aldrig afbrudt en handel på internettet 8% 1 0% 10% 20% 30% 40% Antal besvarelser: Hvorfor afbrød du købet eller bestillingen? Vælg gerne flere begrundelser. Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 17

18 Levering Levering via Post Danmark er langt den mest udbredte leveringsform: Halvdelen af danskerne benytter denne leveringsform, når de e-handler. Yderligere en fjerdedel fik varen eller tjenesteydelsen leveret direkte over nettet. Dette er fx muligt ved billetter, licens til programmer, software, musik og film De øvrige leveringsmuligheder inkl. anden transportør end Post Danmark anvendes af forholdsvis få. Herudover kan der være tale om en gave, der blev leveret til modtageren eller en variation over levering via nettet fx en stregkode som udprintet fungerede som flybillet. Samme tendens som i 1. kvartal 2010 Pakke blev leveret til min adresse af Post Danmark 4 Det blev leveret direkte over nettet (fx billetter, licens til programmer, software, musik, film) 26% Pakke blev leveret fra anden transportør til min adresse af, notér hvilken: Jeg hentede selv pakken på posthuset / postbutik (fx i supermarked) Jeg hentede selv pakken på netbutikkens fysiske adresse Jeg hentede selv pakken i en Døgnpostautomat Jeg hentede selv pakken hos et andet pakkeudleveringssted (fx Blockbuster/tankstation) Andet, notér: 1 Ved ikke / kan ikke huske 0% 10% 1 20% 2 30% 3 40% 4 50% Antal besvarelser: Hvordan modtog du det, du senest købte eller bestilte på internettet? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 18

19 Tilfredshed med fysisk levering Danskerne er tilfredse med leveringen af de fysiske varer, når de e-handler: næsten 9 ud af 10 danskere er enten særdeles tilfredse eller tilfredse med leveringen af det, de senest har købt på internettet. Stort set ingen er utilfredse: Det er i alt, der angiver, at de er utilfredse eller særdeles utilfredse med leveringen af de varer, de senest har e-handlet. Tabellen er ændret i forhold til 1. kvartal 2010, da vi denne gang alene udtaget svar på tilfredshed med levering af fysiske varer. Særdeles tilfreds 48% Tilfreds 3 Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Særdeles utilfreds Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Antal besvarelser: 789 Hvor tilfreds eller utilfreds var du med leveringen? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 19

20 Gode råd om bedre tilfredshed Danskerne er som beskrevet tilfredse med leveringen af det, de har e-handlet. Vi har dog spurgt dem om, hvad der vil kunne øge deres tilfredshed yderligere. Det er i høj grad er gratis levering det vil sige, at leveringen er med i varens pris der vil kunne øge tilfredsheden. Herefter kommer øget fleksibilitet i leveringen og hurtigere levering, men disse forhold ligger dog procentvis langt efter den gratis levering. En tredjedel af besvarelser er dog ved ikke, hvilket kan tages som udtryk for, at leveringen lever op til forventningerne. At levering af varen er gratis -inkl. varens pris 3 At jeg selv kan vælge leveringsform (fx levering om lørdagen eller levering til min arbejdsadresse) 9% At leveringen er hurtigere At varen bliver leveret til min adresse At varen bliver stillet fx foran døren, hvis jeg ikke er hjemme At jeg kender det firma, der bringer varen ud Andet, notér: 6% Ved ikke 3 0% 10% 1 20% 2 30% 3 Antal besvarelser: Hvad kan gøre dig mere tilfreds med leveringen næste gang, du handler på internettet? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 20

21 E-handel over grænserne Langt den største del af danskernes e-handel sker i butikker hjemmehørende i Danmark. Over 7 ud af 10 handler foretages i danske netbutikker, mens ni ud af ti køb på internettet sker i butikker fra EU. Samlet betyder det, at omkring en fjerdedel danskernes e-handel går til udlandet En lille del af e-handel går til lande uden for EU især USA og Norge. Tendensen er den samme som i sidste kvartal. Danmark 78% England Sverige USA Tyskland Norge Andet land Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Antal besvarelser: I hvilket land hører internetbutikken, som du senest har handlet i hjemme? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 21

22 Den anvendte metode Undersøgelsen er foretaget i maj og juni 2010 ved hjælp af EpinionsDanmarkspanel. Panelet indeholder mere end aktive medlemmer og har en høj grad af repræsentativitet. Brugen af Danmarkspanelet sikrer, at vi får svar fra danskerne, som er aktive på nettet. Det giver fine resultater i beskrivelsen af, hvordan danskerne bruger nettet, og det giver resultater i retning af, at stort set alle e-handler. Undersøgelsens resultater er blevet vejet i forhold til køn og alder. Resultaterne kan derfor siges at være repræsentative for alle voksne (18-64 år) danskere, som handler på internettet. Der er i alt gennemført 1068 interview i 2. kvartal Det betyder, at den statistiske usikkerhedsmargen (konfidensinterval) ved de fleste spørgsmål er 2-, hvilket svarer til gængse valgundersøgelser. Undersøgelsen gennemførtes med en månedlig dataindsamling og kvartalsvis afrapportering. Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 22

23 Yderligere information Dansk e-handelsanalyse FDIH, Foreningen for Distance- og Internethandel Børsen 1217 København K Tlf Mail: Hjemmeside: Kontaktperson Kommunikationschef Henrik Theil Direkte Mobil Mail: Læs mere om parterne bag analysen Post Danmark på PBS på Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 23

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:27 26. maj 2004 Befolkningens brug af internet 2004 I 2004 har 83 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Næsten hver anden har adgang til internettet via

Læs mere

Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder

Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Forbrugerforholdsindekset for 50 danske markeder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

Sig e til din handel. Sig e til din handel. - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel

Sig e til din handel. Sig e til din handel. - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel Sig e til din handel - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel White Paper af Bleau A/S Når man betragter den rivende udvikling af e-handel på verdensplan, vil

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05

Konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Konkurrencefremmende forbrugeradfærd Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 2011 Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 4 2. ny metode til måling af konkurrencefremmende forbrugeradfærd 12 3. analyse

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011.

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011. Forbrugerpanelet om forsikring Stort set alle respondenter (99%) har en indboforsikring, der bl.a. dækker tyveri, brand og ansvar, mens knap to ud af tre (62%) angiver at de også har en bygningsforsikring,

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2011

Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Grundrapport Idrættens analyseinstitut Idrættens analyseinstitut 1 Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Idrættens analyseinstitut

Læs mere

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op?

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? 3 pengenyt 2013 Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? Bliver det i lystyacht, du sejler dit livs solnedgang i møde? Prøv vores pensions-quiz Hvorfor dømmer

Læs mere

Version af 7.april 2011

Version af 7.april 2011 Version af 7.april 211 Det digitale samfund 21 Indhold > Forord 4 1 Indledning 6 2 Digital infrastruktur 7 2.1 Hovedresultater 7 2.2 Videnskabsministeriets initiativer for at skabe bedre digital infrastruktur

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05

Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 2012 PRISSAMMENLIGNINGER PÅ NETTET Prissammenligninger på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05 Læs tema på forbrug.dk om

Læs mere

Adfærdsbaseret reklame på internettet. Konkurrence- og

Adfærdsbaseret reklame på internettet. Konkurrence- og Adfærdsbaseret reklame på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 03 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resume og hovedkonklusioner 4 1.1. Rapportens opbygning 7 2. Hvad er behavioral targeting? 8 2.1. Eksempel

Læs mere

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Skærmene summer i de danske hjem med spil, homebanking og e-mails til venner og familie. Men i de

Læs mere

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006 Unges livsstil og dagligdag 26 STOFFER KROP LIVSSTIL ALKOHOL VENNERRYGNING HELBRED MULD-RAPPORT NR 6 LIVSSTIL KROP HELBRED ALKOHOL RYGNING VENNER FRITID STOFFER Unges livsstil og dagligdag 26 Forfattere:

Læs mere