Dansk e-handelsanalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk e-handelsanalyse"

Transkript

1 Dansk e-handelsanalyse 2. kvartal 2010 Gennemført af Epinion for FDIH Udgivet af: Partnere: Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse

2 Indholdsfortegnelse Emne Den nye e-handelsanalyse side 3 Tendenser 4 Hvor ofte e-handler danskerne 5-8 Værdien af seneste e-handel 9 De mest populære internetbutikker 10 De mest populære varer og ydelser 11 Fordelene ved e-handel 12 Loyalitet og tilfredshed 13 Vejen frem til første køb i en netbutik 14 Betaling ved e-handel Når købet ikke bliver til noget 17 Levering E-handel over grænserne 21 Den anvendte metode 22 Yderligere information 23 Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 2

3 Den nye e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse stræber efter at være den bedste kilde til at afdække udviklingen i dansk e- handel blandt private forbrugere, der er aktive på nettet. Med en rapport hvert kvartal samt en årsrapport vil vi levere et datagrundlag, der giver viden om omfanget af e-handel i Danmark, de mest populære netbutikker, hvem der e-handler, og hvordan deres e-handelsvaner udvikler sig. Derfor har vi fra 1. januar 2010 ændret Dansk e-handelsanalysepå en række afgørende punkter i forhold til tidligere analyser. Det er sket for at tilpasse analysen, så den bedre afdækker udvikling i forbrugsmønstre blandt de aktive danske netbrugere, og det bliver lettere at få svar på de spørgsmål, der dukker op i takt med, at e-handel udvikler sig. Det betyder også, at resultaterne i denne og fremtidige analyser ikke direkte kan sammenlignes tal for tal med resultaterne i analyser fra Vi har ændret analysen på følgende punkter: Leverandørskift til Epinion Webundersøgelse via et webpanel, hvor vi tidligere brugte telefoninterviews Flere besvarelser -fra cirka 700 til 1000 svar i kvartalet Nye spørgsmål og ændrede formuleringer af spørgsmål FDIH, Foreningen for Distance-og Internethandel, står bag Dansk e-handelsanalyse, i et tæt samarbejde med Post Danmark og PBS, der er væsentlige aktører på e-handelsområdet. Da morgendagens nye tiltag er mere interessante end gårsdagens handlinger, vil vi løbende i samarbejde med partnerne bag analysen tilpasse spørgsmål og metoder, så analysen afdækker og belyser de trends, som præger et så dynamisk og levende handelsområde som e-handel. Annette Falberg Adm. direktør FDIH Foreningen for Distance- og Internethandel Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 3

4 Tendenser De tendenser, som e-handelsanalysen viste i første kvartal, gør sig også gældende i andet kvartal. Alle befolkningsgrupper handler på Internettet Undersøgelsen viser, at alle dele af befolkningen handler på nettet. Uanset om de opdeles efter alder, køn eller indtægt, så er der en overraskende jævn fordeling blandt grupperne, når det gælder e-handel. Tre fjerdele af de adspurgte handler 1-4 gange om måneden, og de yngre handler oftere end de ældre. Til gengæld er der en tendens til, at de ældre (65 år+) storshopper, når de kommer i gang med e-handel. Hver tiende af de ældre oplyser, at de e-handler gange om måneden. Side 6-8 Store indkøb og masser af kortbetalinger De fleste indkøb af varer eller tjenesteydelser på nettet sker til en værdi af kr., men også indkøb over kr. er almindelige, mens kun få indkøb ligger under 100 kr. Betalingen klares i mere end 8 ud af ti tilfælde med et betalingskort, og det mest dominerende kort er fortsat Dankortet. I syv ud af ti tilfælde betaler kunderne ved hjælp af Dankort. På baggrund af tallene fra PBS om kortbetalinger på nettet og på baggrund af det indsamlede datamateriale vurderes det, at den samlede nethandel i Danmark vil overstige 40 mia. kr. i Tal fra PBS viser, at der blev omsat for 6,9 mia. kr. i første kvartal og 7,1 mia. kr. i andet kvartal via Dankort. Udover Dankort anvender forbrugerne og internationale betalingskort og andre betalingsformer så som bankoverførsler, Pay-Pal, faktura m.m. Side 9, 16, 17 Stor tilfredshed med levering Kunderne er meget tilfredse med leveringen af fysiske varer. Det er næsten 9 ud af 10 (8), der er tilfredse eller særdeles tilfredse. Kun meget få udtrykker utilfredshed (). Hvis tilfredsheden skal højere op, så er gratis levering øverst på kundernes ønskeseddel, og ellers er det øget fleksibilitet og hurtighed i leveringen. Side Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 4

5 Hvor ofte e-handler danskerne? Tallene viser, at halvdelen af respondenterne e-handler 1-2 gange om måneden, mens resten er delt i to lige store grupper den ene gruppe handler 3-4 gange om måneden, mens den anden er storshopperne, der handler mellem 5 og op til mere end 15 gange om måneden. Tallene viser samme tendens som i 1. kvartal gang % 6% 0% 10% 1 20% 2 30% 3 Antal besvarelser: Hvisdu tænkertilbagepåden senestemåned, hvormange gangehardu såhandletpåinternettet? (alle typer bestilte eller købte varer, serviceydelser, abonnementer eller downloads, der koster penge) Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 5

6 Alle aldersgrupper e-handler Der er stor ensartethed i hyppighed af e-handel mellem aldersgrupperne. En handelshyppighed på op til 4 gange månedligt dækker trefjerdele af alle de adspurgte. Der er dog en tendens til at den ældste aldersgruppe (65+) handler mindre hyppigt end de øvrige aldersgrupper. Ved højere hyppighed opstår der større udsving, hvilket sandsynligvis skyldes, at den højere hyppighed følges af færre respondenter, og dermed stiger den statistiske usikkerhed. Det er dog værd at bemærke, at den ældste aldersgruppe (65+) er førende i gruppen gange. Tallene viser samme tendens som i 1. kvartal gang 19% 2 19% 28% 2 gange gange 16% 29% 29% gange 8% 7-8 gange 6% 9-10 gange gange 10% Mere end 15 gange Husker ikke 0% 10% 1 20% 2 30% 3 40% Antalbesvarelser: Hvisdu tænkertilbagepåden senestemåned, hvormange gangehardu såhandletpåinternettet? (alle typer bestilte eller købte varer, serviceydelser, abonnementer eller downloads, der koster penge) Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 6

7 Ligestilling inden for e-handel Resultaterne viser, at e-handel er for begge køn. Der er ikke nogen systematisk forskel i, hvor ofte mænd og kvinder handler på nettet. 1 gang gange 26% 29% 3-4 gange 29% 28% 5-6 gange 9% 7-8 gange 9-10 gange gange 6% Mere end 15 gange Husker ikke Mand Kvinde 0% 10% 1 20% 2 30% 3 Antalbesvarelser: Hvisdu tænkertilbagepåden senestemåned, hvormange gangehardu såhandletpåinternettet? (alle typer bestilte eller købte varer, serviceydelser, abonnementer eller downloads, der koster penge) Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 7

8 E-handel og indtægt Når man opgør hyppighed af e-handel efter indtægt, viser det sig, at husstandens årlige bruttoindkomst (dvs. før skat) ikke har nogen nævneværdig sammenhæng med antal e-handler. Der er en svag tendens til, at danskerne i den laveste indkomstgruppe har foretaget flere e- handler inden for den seneste måned, hvilket sandsynligvis skal forklares med den store andel af unge under uddannelse i denne gruppe. De unge er mere tilbøjelige til at handle på Internettet. Indtil kr kr kr kr. eller mere 1 gang 2 gange 3-4 gange 5-6 gange 7-8 gange 9-10 gange gange Mere end 15 gange Husker ikke 6% 0% 10% 18% 19% % 26% 30% % 0% 10% 1 20% 2 30% 3 Antalbesvarelser: Hvisdu tænkertilbagepåden senestemåned, hvormange gangehardu såhandletpåinternettet? (alle typer bestilte eller købte varer, serviceydelser, abonnementer eller downloads, der koster penge) Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 8

9 Værdien af den seneste e-handel Omkring halvdelen af samtlige e-handler har en værdi på 500 kroner eller derunder; den anden halvdel har en værdi over 500 kroner. Der er dog kun ganske få e-handler under 100 kr.. Interessant er det samtidig, at hvert sjette e-handel har en værdi over kroner. 26 % af internethandler har en værdi mellem 251 og 500 kr., det er varegrupperne bøger, film og beklædning, der oftest handles i denne priskategori. Man kunne have en forventning til at forhold som køn, alder og indkomst kunne have en betydning for handelsmønstre på Internettet. Der er da også mindre forskelle at spore, blandt andet en tendens til at unge handler for mindre beløb end midaldrene, men det generelle billeder er, at handelsmønstrene er ens uanset køn, alder og indkomst. Det er samme tendens som i 1. kvartal Under 50 kroner kroner 6% kroner 18% kroner 26% kroner 18% kroner kroner 6% Over kroner 1 0% 10% 1 20% 2 30% Antal besvarelser: Hvor mange penge brugte du sidst, du købte eller bestilte varer, serviceydelser, abonnementer eller downloads via internettet(danske kroner eller omregnet til danske kroner)? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 9

10 De mest populære internetbutikker Figuren viser de mest populære butikker i 2. kvartal målt på antal handler via internettet. Den største andel af respondenterne har e-handleti DSB, der efterfølges af Telmore, Billetnetog SAS. E-handlen er i høj grad spredt på forskellige butikker. Dette understreges også af, at de 15 største sites kun udgør 33 % af det samlede antal besvarelser. Der er således ikke nogen deciderede markedsledere inden for internethandel. I tabellen ses de 15 største sites. Det er en ændring i forhold til rapporten for 1. kvartal 2010, hvor vi valgte alene at vise resultater for de svarmuligheder, som respondenter havde. DSB 4, Telmore Billetnet 3, 3, SAS 2,9% Cdon.com Amazon Getmore.dk Itunes Ellos Billetlugen Saxo Wupti.com Nettorvet (Coop) 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 1, 1, 1, 1,6% 1, Cool shop Gyldendal 1, 1, 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% Antal besvarelser: Kan du huske navnet på netbutikken, du senest handlede i? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 10

11 De mest populære varer og ydelser Figuren herunder viser, at det især er tøj og sko, der e-handles. Herefter følger rejser, flybilletter, computerhardware, rejser, film/musik/spil til fysisk levering og flybilletter. Når man opgør e-handlen på fysiske og ikke-fysiske varer i de nævnte varegrupper, udgør de fysiske varer knapt halvdelen (49%), mens de ikke-fysiske (inkl. billetter) udgør ca. en tredjedel (3). De fysiske varer fylder altså mere end de ikke-fysiske i danskernes e-handel. Besvarelserne under andet dækker over både fysiske og ikke-fysiske varer, men er ikke medregnet i ovenstående procentsatser. Andet dækker eksempelvis over blomster, blækpatroner og sexlegetøj. Tallene svarer til 1. kvartal Beklædning (tøj og sko) Computerhardware, og elektronik (TV, kameraer, Rejser (hoteller, færgereservation, leje af bil, Film/musik/spil - fysisk leveret Flybilletter Bøger og tidsskrifter/aviser - fysisk leveret Underholdning (koncertbilletter, billetter til teater, Optankning af mobiltelefon Bolig (husholdningselektronik, hårde hvidevarer, Film/musik/spil/anden underholdning - downloads / Udstyr og tøj til sport og fritid Togbilletter Dagligvarer og mad (både tilberedt og ikke tilberedt) Personlig pleje og lægemidler Computersoftware (virusprogrammer, computerspil, Computersoftware (virusprogrammer, computerspil, Smykker Bøger og tidsskrifter/aviser - downloads Andet, notér: 10% 9% 8% 6% 6% 0% 1 0% 6% 8% 10% % Antal besvarelser: Hvad var det sidste, du købte på nettet? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 11

12 Fordelene ved e-handel Den største fordel ved e-handel er, at man kan handle, når man har tid. E-handel er nemt og man kan nemmere sammenligne priser og varer. Prisen er også en vigtig begrundelse for at e-handleog denne form for handles vurderes generelt at være tidsbesparende. Danskerne e-handler ikke kun i hjemlige netbutikker. Næsten hver fjerde nævner det som en fordel, at man kan handle i udlandet. Tendensen er den samme som i sidste kvartal. Jeg kan handle, når jeg har tid 49% Det er nemt Det er nemmere at sammenligne priser og varer Varerne er billigere end i fysiske butikker 3 38% 3 Det er tidsbesparende 28% Varerne leveres til døren 2 Man kan handle i udlandet 2 Der er større og bedre udvalg end i alm. butikker 1 Varen kan kun fås på nettet (dvs. ikke i en fysisk butik) Det er mindre stressende 9% Andet notér: Ved ikke 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Antal besvarelser: Hvilke fordele oplever du ved at handle på internettet? Bemærk flere svarmuligheder. Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 12

13 Loyalitet og tilfredshed To ud af tre har senest e-handleti en butik, hvor de har handlet tidligere. Den resterende tredjedel har senest e-handlet i en butik, hvor de ikke tidligere har købt noget. Ja, det var første gang, jeg prøvede at handle i denne netbu Nej, jeg har handlet i butikken tidligere 3 Ved ikke 66% To ud af tre af danskerne ville i høj grad anbefale den internetbutik, hvor de senest selv har handlet, til andre. Yderligere en femtedel ville i nogen grad anbefale internetbutikken. Andre undersøgelser viser, at netop villigheden til at anbefale en butik (eller en vare) til andre er en god indikator for, om man er tilfreds. Tallene viser derfor, at danskerne i høj grad er tilfredse med internetbutikkerne. I høj grad 6 I nogen grad 2 Hverken eller Ved ikke I mindre grad Slet ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Antal besvarelser: Spørgsmålsformuleringer: Tænk tilbage på den netbutik, du senest handlede hos. Var det første gang, du handlede her? Forestil dig, at venner eller familie står over for at skulle købe noget, som den netbutik, du senest har handlet i, tilbyder. I hvor høj grad ville du da anbefale netbutikken? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 13

14 Vejen frem til første køb i en netbutik Dem der foretog den seneste e-handel i en butik de ikke havde handlet i før (34 % jf. side 13)blev spurgt om, hvordan de fandt frem til butikken. Søgemaskiner er langt den hyppigst anvendte måde at finde frem til butikker, omkring halvdelen fandt et nyt sted at handle på den måde. Herefter følger anbefalinger fra kolleger, familie og venner og hjemmesider med prissammenligninger. Forholdsvis få finder frem til internetbutikker på andre måder herunder via annoncer i trykte medier og i nyhedsbreve samt TV/radioreklamer. Tendensen var den samme i sidste kvartal. Via søgemaskine (Google, Yahoo, Jubii etc.) 48% Anbefaling fra kollega/familie/venner 1 Via en hjemmeside med prissammenligninger (Kelkoo, Pricerunner, 1 Jeg fandt adressen på netbutikken via TV/radioreklame Jeg fandt adressen på netbutikken i en annonce i en avis/reklameblad/magasin Via et reklamebanner på en hjemmeside Via nyhedsmail Ved ikke/kan ikke huske Andet, notér: 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Antal besvarelser: 359 Hvordan fandt du frem til denne netbutik, som du handlede i? Vælg den kategori, der passer bedst. Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 14

15 Betaling ved e-handel Langt størstedelen af danskerne anvender betalingskort/kreditkort, når de e-handler. Mere end 8 ud af 10 bruger betalingskort ved nethandel. Herefter følger direkte betaling via netbank konto-til-konto-overførsel. Meget få anvender øvrige betalingsformer (efterkrav, betaling i fysisk butik, PayPal) Via betalingskort / kreditkort 8 Via overførsel fra bank-/giro konto 9% Betaling direkte uden brug af internettet (fx efterkrav, faktura eller kontant) Paypal Bestilling via internettet med betaling i fysisk butik Ved ikke / kan ikke huske 0% Andet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Antal besvarelser: Hvordan gennemførte du betalingen, sidst du handlede på internettet? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 15

16 Dankortet er det foretrukne betalingsmiddel Blandt dem, der har betalt med betalings-eller kreditkort ved seneste e-handel, er det Dankortet, der hyppigst er anvendt. Det står for 8 ud af 10 e-handler, hvor der anvendes kort. Da 8 af samtlige e-handler betales med betalings-eller kreditkort, tegner Dankortet sig for 68% af danskernes samlede e-handler, eller cirka 7 ud af 10 e-handler betales med Dankort. Tal fra PBS viser, at den samlede omsætning for e-handel med Dankortet var 6,9 milliarder i første kvartal 2010, og 7,1 milliarder kroner i 2. kvartal, i alt 14 milliarder i 1. halvår. På den baggrund estimeres den samlede omsætning for e-handel i 2010 at runde 40 mia. kr. Ser vi på betalings-og kreditkortene, er det især Mastercard/Eurocard(9%), der for alvor anvendes ud over Dankort. Visa Electron anvendes i af handlerne og Diners Club samt American Express hver anvendes i af handlerne. Det er stort set samme tendens som i 1. kvartal Dankort eller Visa/Dankort 8 Mastercard/Eurocard 9% Visa Electron Visakort Diners Club American Express Andet Ved ikke 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Antal besvarelser: 895 Hvilket betalings- eller kreditkort anvendte du? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 16

17 Når købet ikke bliver til noget En tredjedel af alle e-handler bliver aldrig afsluttet, og den fyldte indkøbskurv efterlades. Det viser sig, at den vigtigste grund til afbrudte e-handler er, at kunden blot ønskede at kende den samlede pris - uden nødvendigvis at have til hensigt at købe varen eller serviceydelsen i dén butik eller på dét tidspunkt. Den næstvigtigstegrund til afbrudte e-handler er, at kunden synes, at leveringsomkostningerne er for høje. Kunden har nok haft til hensigt at handle, men er blevet afskrækket af leveringsomkostningerne. En del netbutikkerkan med fordel arbejde på, at den samlede pris bliver synlig tidligere i købsprocessen. Resten af svarene er jævnt fordelt, idet der dog var mulighed for at angive flere svar på spørgsmålet. Tallene var de samme i 1. kvartal Jeg ville bare tjekke, hvad produktet eller ydelsen kostede i alt 3 Leveringsomkostningerne var for høje 2 Varen var ikke på lager Gebyr på betalingen Fejl i forbindelse med betalingen 9% 10% 10% Jeg blev forstyrret Det var for indviklet at handle i netbutikken Betalingsformen (kreditkort, overførsel, efterkrav etc.) passede ikke til mine behov Jeg havde ikke Dankort/kreditkort ved hånden, da jeg skulle betale Usikkerhed om, hvornår varen ville blive leveret Jeg følte, at jeg havde behov for rådgivning, som man normalt kan få i en fysisk butik Varen kunne ikke blive leveret som ønsket Jeg blev usikker på, hvilke muligheder jeg havde for at returnere varen eller få pengene retur Andet, notér Kan ikke huske Spørgsmålet er ikke relevant, for jeg har aldrig afbrudt en handel på internettet 8% 1 0% 10% 20% 30% 40% Antal besvarelser: Hvorfor afbrød du købet eller bestillingen? Vælg gerne flere begrundelser. Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 17

18 Levering Levering via Post Danmark er langt den mest udbredte leveringsform: Halvdelen af danskerne benytter denne leveringsform, når de e-handler. Yderligere en fjerdedel fik varen eller tjenesteydelsen leveret direkte over nettet. Dette er fx muligt ved billetter, licens til programmer, software, musik og film De øvrige leveringsmuligheder inkl. anden transportør end Post Danmark anvendes af forholdsvis få. Herudover kan der være tale om en gave, der blev leveret til modtageren eller en variation over levering via nettet fx en stregkode som udprintet fungerede som flybillet. Samme tendens som i 1. kvartal 2010 Pakke blev leveret til min adresse af Post Danmark 4 Det blev leveret direkte over nettet (fx billetter, licens til programmer, software, musik, film) 26% Pakke blev leveret fra anden transportør til min adresse af, notér hvilken: Jeg hentede selv pakken på posthuset / postbutik (fx i supermarked) Jeg hentede selv pakken på netbutikkens fysiske adresse Jeg hentede selv pakken i en Døgnpostautomat Jeg hentede selv pakken hos et andet pakkeudleveringssted (fx Blockbuster/tankstation) Andet, notér: 1 Ved ikke / kan ikke huske 0% 10% 1 20% 2 30% 3 40% 4 50% Antal besvarelser: Hvordan modtog du det, du senest købte eller bestilte på internettet? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 18

19 Tilfredshed med fysisk levering Danskerne er tilfredse med leveringen af de fysiske varer, når de e-handler: næsten 9 ud af 10 danskere er enten særdeles tilfredse eller tilfredse med leveringen af det, de senest har købt på internettet. Stort set ingen er utilfredse: Det er i alt, der angiver, at de er utilfredse eller særdeles utilfredse med leveringen af de varer, de senest har e-handlet. Tabellen er ændret i forhold til 1. kvartal 2010, da vi denne gang alene udtaget svar på tilfredshed med levering af fysiske varer. Særdeles tilfreds 48% Tilfreds 3 Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Særdeles utilfreds Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Antal besvarelser: 789 Hvor tilfreds eller utilfreds var du med leveringen? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 19

20 Gode råd om bedre tilfredshed Danskerne er som beskrevet tilfredse med leveringen af det, de har e-handlet. Vi har dog spurgt dem om, hvad der vil kunne øge deres tilfredshed yderligere. Det er i høj grad er gratis levering det vil sige, at leveringen er med i varens pris der vil kunne øge tilfredsheden. Herefter kommer øget fleksibilitet i leveringen og hurtigere levering, men disse forhold ligger dog procentvis langt efter den gratis levering. En tredjedel af besvarelser er dog ved ikke, hvilket kan tages som udtryk for, at leveringen lever op til forventningerne. At levering af varen er gratis -inkl. varens pris 3 At jeg selv kan vælge leveringsform (fx levering om lørdagen eller levering til min arbejdsadresse) 9% At leveringen er hurtigere At varen bliver leveret til min adresse At varen bliver stillet fx foran døren, hvis jeg ikke er hjemme At jeg kender det firma, der bringer varen ud Andet, notér: 6% Ved ikke 3 0% 10% 1 20% 2 30% 3 Antal besvarelser: Hvad kan gøre dig mere tilfreds med leveringen næste gang, du handler på internettet? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 20

21 E-handel over grænserne Langt den største del af danskernes e-handel sker i butikker hjemmehørende i Danmark. Over 7 ud af 10 handler foretages i danske netbutikker, mens ni ud af ti køb på internettet sker i butikker fra EU. Samlet betyder det, at omkring en fjerdedel danskernes e-handel går til udlandet En lille del af e-handel går til lande uden for EU især USA og Norge. Tendensen er den samme som i sidste kvartal. Danmark 78% England Sverige USA Tyskland Norge Andet land Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Antal besvarelser: I hvilket land hører internetbutikken, som du senest har handlet i hjemme? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 21

22 Den anvendte metode Undersøgelsen er foretaget i maj og juni 2010 ved hjælp af EpinionsDanmarkspanel. Panelet indeholder mere end aktive medlemmer og har en høj grad af repræsentativitet. Brugen af Danmarkspanelet sikrer, at vi får svar fra danskerne, som er aktive på nettet. Det giver fine resultater i beskrivelsen af, hvordan danskerne bruger nettet, og det giver resultater i retning af, at stort set alle e-handler. Undersøgelsens resultater er blevet vejet i forhold til køn og alder. Resultaterne kan derfor siges at være repræsentative for alle voksne (18-64 år) danskere, som handler på internettet. Der er i alt gennemført 1068 interview i 2. kvartal Det betyder, at den statistiske usikkerhedsmargen (konfidensinterval) ved de fleste spørgsmål er 2-, hvilket svarer til gængse valgundersøgelser. Undersøgelsen gennemførtes med en månedlig dataindsamling og kvartalsvis afrapportering. Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 22

23 Yderligere information Dansk e-handelsanalyse FDIH, Foreningen for Distance- og Internethandel Børsen 1217 København K Tlf Mail: Hjemmeside: Kontaktperson Kommunikationschef Henrik Theil Direkte Mobil Mail: Læs mere om parterne bag analysen Post Danmark på PBS på Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 23

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 1. kvartal 2011 Gennemført af Epinion for FDIH Udgivet af: Partnere: Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse side 3 Tendenser side 4 Hvor

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, Årsrapport 2011

Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, Årsrapport 2011 Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, Årsrapport Gennemført af Epinion for FDIH Danskere som e-handler Omsætning og varegrupper Regioner Kundegrupper De mest populære netbutikker Mobilhandel Loyalitet

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 1. kvartal2012 Kvartalstemaer: 2D/QR koder Handel via mobile enheder Handel i udenlandske netbutikker Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse side 3 Tendenser side 4 Kvartalstema

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, årsrapport 2012 Indhold Dansk e-handelsanalyse 3 Tendenser 4 Udvikling i danskernes e-handel 5-15 Handelsfrekvens og forbrug 6 Fysisk e og ikke-fysiske varer

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 155 Offentligt Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, årsrapport 2012 Indhold Dansk e-handelsanalyse 3 Tendenser 4 Udvikling i danskernes

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 2010 Gennemført af Epinion for FDIH Udgivet af: Partnere: Copyright 2010ansk e-handelsanalyse Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse Side 3 Dansk e-handel 2010 typer og tendenser

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 E-handel i Danmark anno 2013 4 Udvikling i danskernes e-handel 5 Antal handler og forbrug 6-9 Årsag til handel på nettet 10-11 Marketing

Læs mere

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac Agenda E handel er Danmarks vækstmotor Dansk e handelsanalyse: Hvem, hvad og hvorfor? Trends i dansk e handel www.fdih.dk 2 Vi støtter væksten Viden & Netværk Politik

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

Sådan e-handler du sikkert

Sådan e-handler du sikkert Sådan e-handler du sikkert E-handel har for alvor fået fat i danskerne. Vi handler som aldrig før bag computeren eller med mobilen i hånden. I 2020 vil e-handel udgøre omkring halvdelen af al detailhandel

Læs mere

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel Agenda Om FDIH E business er Danmarks vækstmotor FDIH E Handelsanlyse: Hvem handler på nette,hvad handler de og hvorfor? Eksporteventyr www.fdih.dk

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

E-HANDEL ANNO 2014. Annette Falberg, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel

E-HANDEL ANNO 2014. Annette Falberg, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel E-HANDEL ANNO 2014 Annette Falberg, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel Agenda Kort om FDIH Internetomsætning i DK - 2020 Danskerne på nettet - Dansk e-handelsanalyse Logistik under

Læs mere

Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace Danskerne har taget nethandel til sig

Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace Danskerne har taget nethandel til sig Notat Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace E-handlen har længe oplevet en hastig fremgang, og det gælder ikke mindst i julehandlen, når tusinder af danskere skal finde gode gaveidéer eller købe gaver

Læs mere

E-handel i Norden 2011. 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30

E-handel i Norden 2011. 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30 E-handel i 2011 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30 Om undersøgelsen Fremgangsmåde Undersøgelsen bygger på telefoninterviews med 2000 privatpersoner i Sverige, 1000 i Danmark og et repræsentativt

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG DISTRIBUTION ER EN AFGØRENDE FAKTOR, NÅR EN NETBUTIK SKAL HAVE SUCCES Varerne skal hurtigt og sikkert frem og på

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

E-handel i Norden 2012

E-handel i Norden 2012 E-handel i Norden 2012 > RUBRIK > UNDERRUBRIK FORORD Flere og flere køber online Norden er et meget spændende område for dem, der ønsker at forstå de tendenser, styrker og kundebehov, der driver udviklingen

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

Analyse af forbrugernes forventninger til Julehandlen 2008

Analyse af forbrugernes forventninger til Julehandlen 2008 Analyse af forbrugernes forventninger til Julehandlen 2008 Overblik Kvinderne er tidligt ude: Antallet af kvinder der allerede er begyndt deres julegave indkøb er betydeligt større end mænd. 76% af de

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2005:30 x 25. maj 2005 Befolkningens brug af internet 2005 I 2005 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjemmet. Syv ud af ti har adgang til internettet fra hjemmet via en

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Betalingsvaner i Danmark

Betalingsvaner i Danmark 121 Betalingsvaner i Danmark Johan Gustav Kaas Jacobsen og Søren Truels Nielsen, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING OG SAMMENFATNING Danskerne anvender lige så ofte dankort som kontanter i forretninger.

Læs mere

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne Af Jakob Schultz [ jakob.schultz@altomnet.dk ] Mobil e-handel Virksomhederne Motorola, AirClic, Symbol Technologies og Connect Thing har lagt 500 millioner dollar i et nyt m-commerce projekt. Projektet

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:10 x 25. februar 2004 Befolkningens brug af internet 2003 I 2003 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Fire ud af ti har adgang til internettet

Læs mere

Fremtidens forbrugere og butikker

Fremtidens forbrugere og butikker Fremtidens forbrugere og butikker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.dk Demografi Danmark Absolutte tal 2013-2023 2013 2023 Ændring 0-9 643670

Læs mere

F.A.Q. - Mobile Pay Online

F.A.Q. - Mobile Pay Online F.A.Q. - Mobile Pay Online MobilePay-bruger Hvordan betaler jeg med MobilePay, når jeg handler på nettet? Kan man kun handle i danske webshops? Hvorfor skulle jeg betale med Mobile- Pay i stedet for mit

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

Shopping på alle platforme

Shopping på alle platforme Direktøren for Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning, Betina Simonsen, ser et stort potentiale i handel fra mobiltelefoner. Foto: Flemming Hansen Tilstedeværelse på mange platforme er afgørende

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os.

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os. Handelsbetingelser Opdateret den 31. marts 2015. Forlaget 4. til venstre modtager betaling med VISA Dankort, VISA, VISA Electron og American Express. Betaling vil først blive trukket på din konto, når

Læs mere

Detailhandel og forbrugere i Kerteminde i fremtiden

Detailhandel og forbrugere i Kerteminde i fremtiden Detailhandel og forbrugere i Kerteminde i fremtiden Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923 1934

Læs mere

Whitepaper Shop Excellence

Whitepaper Shop Excellence Whitepaper Shop Excellence Nethandel: Hvad gør de dygtigste online købmænd Shop Excellence Danmarks 50 dygtigste online købmænd Hvordan skaber du en brugeroplevelse, der er stærk nok til at kunderne begynder

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

e-trade vejen til et globalt marked

e-trade vejen til et globalt marked e-trade vejen til et globalt marked Per Rasmussen, adm. direktør ecapacity Sarfarissoq Den 19 20 august 2008 2 ecommerce udviklingen - Globale og Lokale ecommerce udviklingen i Danmark og globalt Den globale

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

kort og godt om kredit- og BetaLinGskort

kort og godt om kredit- og BetaLinGskort kort og godt om kredit- og BetaLinGskort et velvalgt kreditkort i sparbank sikrer dig HandLeFriHed Hvor som HeLst når som HeLst d e n k o r t e s t e V e J t i l k r e d i t - e l l e r b e t a l i n g

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Ønsker du at benytte Conference Managers online betalingsmodul er det nødvendigt med en DIBS-aftale og oprettelse hos NETS

Ønsker du at benytte Conference Managers online betalingsmodul er det nødvendigt med en DIBS-aftale og oprettelse hos NETS Oprettelse af NE Ønsker du at benytte Conference Managers online betalingsmodul er det nødvendigt med en DIBS-aftale og oprettelse hos NETS Har du en NE er det IKKE nødvendigt at tegne en ny, du kan i

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Julehandelsanalyse 2013 Glade jul, tidlige jul

Julehandelsanalyse 2013 Glade jul, tidlige jul Julehandelsanalyse 2013 Glade jul, tidlige jul November 2013 Indhold 1. Konklusioner 3 2. Økonomi 6 3. Hvilke vare handles 14 4. Hvordan handler vi 19 5. Hvor handler vi 29 6. Hvor skal detailhandlen investere

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:27 26. maj 2004. Befolkningens brug af internet 2004. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:27 26. maj 2004 Befolkningens brug af internet 2004 I 2004 har 83 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Næsten hver anden har adgang til internettet via

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere

Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling foretaget med dit Dankort

Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling foretaget med dit Dankort Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling foretaget med dit Dankort Som kortholder har du i en række situationer mulighed for at få tilbageført en betaling, der er gennemført

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry SVT Sydnytt & Tv2/Lorry Integration i Øresund Gennemført i August/september 2004 Udarbejdet af Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. JYSK ANALYSEINSTITUT A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt. Betalingskortmarkedet

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt. Betalingskortmarkedet Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt Betalingskortmarkedet 2012 Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park november 2005

Beboerinformation. Måløv Park november 2005 Beboerinformation Måløv Park november 2005 Om landsbyggefoden side 2 Om belægningsarbejder side 3 Nyt fra IT-udvalget side 3 Beboertilfredshedsundersøgelse side 6 Tyveri Mange beboere har sikkert bemærket

Læs mere

Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning!

Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning! Betalingskortaftale Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning! Betalingskortaftale for Dankort indgår du med: Betalingskortaftale for internationale kort indgår du med: Nets Denmark A/S

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

E-handlen i Norden 2013

E-handlen i Norden 2013 E-handlen i Norden 2013 Indhold Om rapporten 2 Forord: Et nordisk marked i stærk vækst 3 Eksperterne: Norden, en interessant region på det globale e-handelskort 4 Norden 6-15 Stadig flere forbrugere i

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder Denne rapport må ikke distribueres uden forudgående tilladelse fra TNS Gallup, Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation Indhold 1 Baggrund og research

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Cyber SPORT Quick Guide

Cyber SPORT Quick Guide Cyber SPORT Quick Guide 2015 Version 1.0 Kom godt i gang Her er en kort introduktion til Cyber, hvor du kan bestille flybilletter, hotelovernatninger samt billeje. 1. Gå på hjemmesiden www.idraettensrejsebureau.dk

Læs mere

Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling, der er gennemført med Visa-delen af dit Visa/Dankort

Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling, der er gennemført med Visa-delen af dit Visa/Dankort Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling, der er gennemført med Visa-delen af dit Visa/Dankort Som kortholder har du i en række situationer mulighed for at få tilbageført

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Handelsbetingelser for Homoware.dk

Handelsbetingelser for Homoware.dk Om Virksomheden Hjemmesiden ejes og drives af HarinWeb, enkeltmandsvirksomhed, cvr.nr. 33188013, oprettet november 2010 Fysisk adresse: HarinWeb Havremarken 4B, L.11 3650 Ølstykke Online kontaktoplysninger:

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Betingelser til Netbutik

Betingelser til Netbutik SensorCLIP APS Furvej 3, DK- 7900 Nykøbing Mors info@sensorclip.dk +45 71 99 6797 Kontonr. er 7380 1171163 Betingelser til Netbutik FRAGT Alle ordrer over 500 kr sendes fragtfrit. Fragtpriserne er gældende

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere