Toughroad: Manual for spillederen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Toughroad: Manual for spillederen"

Transkript

1

2 (Sidst revideret ) Toughroad: Manual for spillederen Indholdsfortegnelse Du er er i centrum...2 Fase 1 Du får opgaven overdraget...2 Sæt dit team...3 Kontakten til spilstedet...4 Mail 1 og materialekasse...4 Sidste tjek på spilstedet Mail Fase 2 Masser af forberedelser...5 Køreskema...6 Print...6 Indkøb...8 Nedpakning...8 Fase 3 - Spildag!...8 Aftenen før...8 Nedtælling til start...9 Fællessamling spillet sættes i gang...9 Introduktion af handelsfolkene...9 Livline for Handelsfolk...10 Særlige opgaver i spillet...10 Afslutning af spillet...11 Styringsmuligheder i kontrolpanelet...12 Lav pause/ Forlæng runder...12 Send SMSer...12 Overfør penge...12 Overfør Coffeebags...12 Vindere...12 Fase 4: Efter spillet...13 Bilag 1: Toughroad on-line...13 Bilag 2: Inspirationsoplæg til morgensamling...14 Bilag 3 Handelsfolkenes intro...15 Bilag 4: Definitioner og omregningsfaktorer...17 Side 1 af 20

3 Du er er i centrum Der findes to succeskriterier for ToughRoad Succeskriterium nr. 1 er, at arrangørerne får lyst til at gentage forløbet med andre hold, fordi det viste sig at kunne udfordre og engagere deltagerne fagligt og personligt Succeskriterium nr. 2 er, at dette indtryk bekræftes af deltagerne selv i vores survey og sekundært gennem likes på Facebook. Ingen er mere afgørende for succesen end spillederen. Spillederen går forrest, men spillederen er også bagstopperen, der holder styr på de andre, forudser problemer og samler dem op, der opstår alligevel. Du står for kontakten til spilstedet, sørger for at den lokale kontaktperson er tryg og kender sin rolle og får de aftalte materialer på det aftalte tidspunkt. Du har opgaven med at finde frivillige og med at klæde dem på til opgaven. Du sørger for at alt grej bliver pakket ned og fragtet frem og tilbage. Efter spillet er du den, der kontakter den ansvarlige på skolen og sørger for, at den får adgang til deres taberblog-workshop og for at der bliver evalueret, aflagt regnskab og rundet af. Måske deler du disse opgaver med nogen, men du har ansvaret. Og først og fremmest er du generalen på spildagen, der holder motivationen oppe hos deltagere og instruktører og som har så meget overblik, som det nu er muligt, når spillet er i gang. De følgende sider er en manual for, hvordan opgaven gribes an. Det giver bl.a. indblik i ToughRoads on-line værktøjer, som indeholder kommunikation med spilstedet, materialer til spillet og ikke mindst Spillederterminalen, hvorfra du styrer selve spillet. Webadresser m.m. findes i bilag 1. Hvis du bliver forhindret i at komme er det selvfølgelig en katastrofe jo større, jo tættere på starttidspunktet. Men skulle det ske, skal du hurtigst muligt kontakte Jacob Andersen på telefon eller lægge besked på Fase 1 Du får opgaven overdraget Du hører første gang om en mulig spilopgave fra den, der har (salgs-)kontakten med et bestemt spilsted. Du og de andre spilledere bliver spurgt, om I vil påtage jer spillederrollen den pågældende dag. Svar hurtigst muligt der er som regel et spilsted, der venter på svar og som nødigt skulle gå kold. Hvis du svarer ja som den første, vil du blive kontaktet igen og få overdraget opgaven. Du vil så få en mail med en kopi af aftalen med spilstedet. I ToughRoads kontaktdatabase kan du se, hvad der er aftalt med spilstedet. Du kan bl.a. se, hvornår du skal kontakte den ansvarlige på spilstedet. Adressen er og du logger ind med navnet spilleder og passwordet spilleder. Side 2 af 20

4 Som spilleder har du også ansvaret for økonomien. Husk at gemme alle bilag. Du kan sende dit bankkontonummer til så vil du få indsat et udlæg i god tid før spildagen, der skal bruges til varekøb og rejseudgifter for dig selv og de frivillige. Sæt dit team Når du har fået opgaven, så kontakt den sekundære spilleder og bekræft, at I skal ud og spille sammen. Du skal også sørge for at have serveren og databasen på plads. Det gøres ved at kontakte Benjamin på og at at han sætter spillet i gang på spildagen (det gøres via nettet) og at han i øvrigt kan kontaktes på spildagen. Samt give ham oplysninger om spilnavn, hvornår spillet starter og hvilken runde der er frokostpause. Hver gang ToughRoad spilles, opretter Benjamin en unik webkopi af spillet med sin egen webadresse, f.eks. ribe-gym.toughroad.dk. Benjamin sender dig en mail med et link med webadressen også kaldet spiladressen. Alle forberedelser og tilpasninger af spillet såvel som selve afviklingen sker på denne kopi. Desuden skal du have de frivillige på banen hurtigt. De frivillige er en herlig (og hellig!) ressource. Sørg for at de føler sig godt informeret og behandlet både før, under og efter spildagen. Bl.a. skal de have noget at spise på spildagen, og deres transportudgifter skal dækkes. De frivillige opfordres til at fortælle om relevant frivilligt arbejde med globale udviklingsproblematikker. Der skal bruges 3 frivillige, men til nøds kan 2 gøre det (og der er altid plads til en ekstra). Hvis de frivillige ikke kender spillet, må du sørge for, at de får en minimal, generel introduktion. Der findes en kort og en længere introduktion her Kan du ikke skaffe frivillige inden 14 dage før spildagen, så gør alarm. Du skal have et tilsagn fra de frivillige og også deres mobilnummer. De frivillige har nogle opgaver på spildagen, som det er vigtigt at de er velforberedte til. De frivilliges opgaver er at Køre intro for eksportører Køre intro for mærkevarefirmaer, Hjælpe caféerne med at komme i gang Facilitere workshoppen, Agere NGO i spillet Du bør i god tid før spildagen fordele instruktionsopgaverne til cafeer, mærkevarefirmaer og eksportører til de frivillige og sørge for, at de får den instruktion, der passer til deres opgave + den generelle beskrivelse af de frivilliges opgaver. De findes på Side 3 af 20

5 På spildagen kan du have fordel af at kunne sende SMS er til alle frivillige direkte fra din computer. Det forberedes sådan her: Gå til spiladressen og klik på kontrolpanel. Klik derefter på spillere i topmenuen. Find så personale ude til venstre og klik på knappen vis valgte. Skriv de frivilliges navne og mobilnumre ind og tryk Gem. Kontakten til spilstedet Spillederen har kontakten til spilstedet, når den er overdraget fra den, der har afsluttet kontrakten. Kontakten til spilstedet er supervigtig, især hvis det er en uddannelsesinstitution. Skolen/kontaktpersonen skal opleve, at vi har tjek på det. De må ikke være nervøse for, at arrangementet går galt, hvis de ellers opfylder deres del af aftalen. De skal også vide, at vi har helt præcise forventninger til dem. De deltagende læreres oplevelse er også vigtig. Lærerne skal føle, at de involveres og at de har en rolle, som vi gør os umage med at sætte dem ind i. Vi skal også vise dem, hvordan ToughRoad kan indpasses i et kortere eller længere undervisningsforløb, der er fagligt kompetent og eksamensrelevant. Endelig skal de opleve, at vi lytter til deres kommentarer og kritikpunkter en glimrende mulighed, vi ofte har brugt har været at tage en evaluering med interesserede lærere umiddelbart efter afslutningen af spillet. Du skal i første omgang ringe til kontaktpersonen på det tidspunkt, der er noteret i kontaktdatabasen. Hovedopgaven er at sikre, at alt går som aftalt og at spillestedet har tjek på det, der står på tjeklisten, sådan som de har lovet i kontrakten med os. Hvis noget er uklart/problematisk, skal det selvfølgelig redes ud. Kontaktpersonen på spilstedet har bl.a. lovet at samle et lokalt team, der påtager sig rollerne som instruktører på dagen. Spilstedets team er på 5 personer, hvis der er under 130 deltagere. Er de flere kræves 6 lokale instruktører. Tre (fire) skal vejlede om spilleregler mm. i de tre (fire) landsbyer. Denne opgave skal dog kun varetages i de første par timer (eller første modul), en fjerde instruktør skal vejlede og holde opsyn med spillets bankvæsen (hele dagen) og den sidste får ansvar for at lede Børsen og vejlede de 8 dealere (hele dagen). Den ansvarlige på spilstedet skal maile alle NAVNE, adresser, mobilnumre og rollefordeling på instruktører til Spillederen mindst et par dage før materialekassen skal afsendes (typisk 14 hverdage før spildagen.. det fremgår af kontrakten). Når du har talt med kontaktpersonen, så skriv hovedpunkter ind i kontaktdatabasen under hændelsesforløb, og sæt en dato på for din næste opfølgning i forhold til spilstedet i (opfølgningsdato findes længst ude til højre på det brede skærmbillede). Hvis alt ser ud til at klappe, kan du lægge næste opfølgning til ca. 7 dage før spildatoen. Husk at tryk Gem nederst. Mail 1 og materialekasse Skolen skal have tilsendt materiale og instruktioner i at bruge dem. Det har form af en Side 4 af 20

6 materialekasse til kontaktpersonen og en mail til de deltagende lærere. Dette sker typisk dage før spildagen, men der kan være aftalt noget andet, så tjek kontrakten. Der findes en skabelon (Mail 1) til de lærere, der skal være med på Samtidig med Mail 1 til lærerne, afsendes Materialekassen til spilstedet. Den indeholder: Vejviser til ToughRoad til alle deltagere DVD: Black Gold Otte eksemplarer af handout til caféerne At køre café, dok (hvis det er et stort spil med op imod 200 deltagere, skal der sendes ti handouts). Fire eksemplarer af folderen Verdenshandel i undervisningen Antal deltagere, deadline og adresse står i kontrakten med spilstedet. Pakken stiles til Kontaktpersonen. Husk kvittering på posthuset. Sidste tjek på spilstedet Mail 2 Senest 7 dage før spillet skal du have sidste tjek på spilstedet. Ring til kontaktpersonen og gennemgå de spørgsmål, som blev noteret i basen ved tidligere samtaler. Hvis de lærere, der skal medvirke, ikke har bekræftet over for dig, at de har fået den tilsendte mail 1, er det nu, der skal reageres. Ryk om nødvendigt også for navn/kontaktdata på nøglepersonen der sikrer at vi har adgang til de aftalte lokaler på dagen. Du skal også have lokalenumre og placering skrevet ind i dit lokaleskema (hent det på Hvis kontaktpersonen kan maile en lokaleoversigt er det et stort plus. Når du har udfyldt lokaleplanen, så lav en kopi til alle medlemmer af spilteamet og tag det med på spildagen, så alle har det ved hånden. Spørg også, hvem der sørger for laptops til elever, der savner en. De skal bringes til det sted, hvor den fælles morgensamling foregår på spildagen. Hvor skal de afleveres bagefter? Senest 7 dage før spildag, skal du også sende MAIL 2 til de 5-6 instruktører på spilstedet med den vedhæftede instruktion. Du sender samme mail til de tre (4) landsbyinstruktører, og en lidt anden variant til børs- hhv. bankinstruktøren. Du finder dette på Fase 2 Masser af forberedelser Det er en god idé at lægge en plan for forberedelserne til spildagen for der er mange af dem, og måske har du brug for hjælp. Begynd ikke meget senere end to uger før. Start med at printe forberedelsessættet fra Her finder du et forberedelssæt som Side 5 af 20

7 indeholder tjekliste, printliste, indkøbsliste, tidsplan mm. Tidsplan For at det hele skal køre som på skinner under afviklingen, skal spillederen tænke igennem, hvad hvem skal gøre og hvornår. Tag udgangspunkt i tidsplanen (fra forberedelsessættet) og lav de nødvendige tilpasninger. Regn med at det tager en time fra jeres ankomst og til I er parate til at møde eleverne. Når du har lavet det færdigt, så print det ud til alle i dit team og giv dem det om morgenen på spildagen. Køreskemaets tider kan ændres i løbet af spillet. Det kommunikeres typisk via SMS. Ca. 7. dage før skal de frivillige have lidt mere specifik information om, hvad der ske. Du skal maile følgende: Slagplan for dagen med begyndelses- og forventet sluttidspunkt inkl. oprydning/nedpakning. Det anbefales, at indkalde teamet til et startmøde på selve spildagen 10 min. før du mødes med spilstedets kontaktperson. Se køreskemaet. Resumé af de respektive frivilliges opgaver. Evt. hvordan de kommer til spilstedet på dagen med en god sikkerhedsmargen. For dit eget vedkommende kræver det at du har bil til rådighed, evt. taxa. Print Spilleder har ansvar for at printe alt, der skal bruges på spildagen. Her er en vejledning over hvor meget af hvad og hvordan. Kyllingekort: min. 4 bundter af 5-7cm tykkelse. Print flere hvis nødvendig (pdf i dropbox, dok 11.11) Fairtrade klistermærker: 1 A4 ark per land plus nogle ekstra (de bliver væk). Print/udskær flere hvis nødvendigt (Morten har pdf) Kaffekvitteringer: ca. 10cm stak (ca. 500 styks) er absolut minimum. Nogle skoler bruger enorme mængder. Sørg for at lægge nogle til side i tilfælde af at eleverne smider dem væk. (findes ligeledes i dropbox, dok 10.1) Kaffeposeklistermærker: Her skal der bare være nok til at mærke kaffeposerne med korrekt nationalitet. Udprintning er en sjældenhed. (de kan findes i dropbox, dok 10.13) Lodkort: Alle lodkort bør udskrives 2-sidet så der spares papir. Udskrift foregår via [spilsted].toughroad.dk/admin/ som sættes op af Benjamin på forhånd. Husk at give ham nogle dages varsel. Lodkortene udskrives/sorteres som første, anden og tredje prioritering. Første prioritering er roller, som ikke kan undværes. Anden prioritering er roller, som kan undværes, men er gode at have med. Side 6 af 20

8 Og tredje prioritering er resten. De fleste spilsteder har ikke elever nok til at nå op på tredje prioritering, og det betyder intet for spillet. Men første prioritering SKAL tages helt i brug. Roller som hører til Brasilien eller har brasiliansk bank må kun bruges hvis spillet er stort nok til at medtage samtlige rolletyper fra Brasilien. (dvs. ca. 130 elever og opefter) Cafeer: Print lodkort for 4 cafeer, 5 hvis Brasilien medtages (husk i så fald at gøre skolen opmærksom da der står 4 i deres papirer). De uddeles på forhånd og er derfor helt separat fra prioriteringen. Handelsfolk: Her er det ligegyldigt med printrækkefølgen. Husk dog at kontrollere for Brasiliens bank, hvis ikke Brasilien medtages. Handelsfolkene lægges separat fra resten, så der er roller til de som ikke har computere med på spildagen. Der skal minimum uddeles 5 handelsfolk, så hvis ikke der minimum er 5 som ikke har computer med på dagen tilføjes resten af de 5 første prioritering. Og de resterende handelsfolk tilføjes dernæst anden prioritet. Børsdealere: Alle udskrives og alle er nødvendige (undtagen brasilien) Disse holdes separat fra prioriteringen da det tillader særligt kvikke elever at melde sig frivilligt. Er der ikke nok som melder sig frivilligt ved morgensamling blandes resten ind i første prioritering. Eksportører: Alle medarbejdere udskrives på en gang, og alle tilhører første prioritering. (Bemærk den brasilianske eksportør hedder The Coffee Group) Bankfolk: Første prioritet er bankchefer + 2 medarbejdere. Resten tilhører anden prioritet. Mærkevarefirmaer: Alle medarbejdere udskrives på én gang, og alle undtagen salgsassistenterne tilhører første prioritering. Salgsassistenterne tilhører anden prioritering. (der findes intet ekstra mvf ved medtagelse af Brasilien) Bønder: 10 styks første prioritering per landsby, 8 styks anden prioritering, 9 styks tredje prioritering. Neutrale roller (journalister): 3 styks sorteres med i anden prioritering (Jens Nikolaisen, Asbjørn Holm, Jane McJane) Resten lægges til side som opgaver til de spillere der dør midtvejs igennem spillet. MÆRK KUVERTERNE Lodkort og vejledning lægges i en kuvert, som sorteres i førnævnte prioriteringer. Cafeernes kuverter sorteres til side og markeres så de er lette at finde. Deltagerne her har valgt denne rolle på forhånd og skal derfor ikke med i de tilfældigt uddelte prioriteringer. Handelsfolkenes kuverter holdes ligeledes adskilt fra de andre roller. Handelsfolkenes rolle bruges til de elever som ikke har taget en bærbar med, derfor skal de også uddeles separat. Bliver der ikke uddelt mindst 5 handelsfolk om morgenen skal de resterende blandes med i første prioritering. Kuverter med neutrale lodkort (journalister) holdes ligeledes separat til elever som dør. Hvis der er elever nok kan man smide 3 journalister ind i første prioritering. Side 7 af 20

9 Kaffe Eksportør skal have 50 CoffeeBags Nicaragua,World Wide Coffee skal have 50 CoffeeBags Java, KaffEks skal have 50 CoffeeBags Etiopien. Hvis spillet har mere end 130 deltagere, skal den The Coffee Group have 50 CoffeeBags Brasilien. Herefter lægges eksportørernes coffeebagskort til side. De skal udleveres til eksportørinstruktøren, som giver dem videre til eleverne på spildagen. Indkøb Så skal du sørge for at der købes kaffe ind malet, fairtrade, og ikke for dyr. Den vejes af i portioner a 30 gram og hældes i klare plastposer, som der slås knude på og påsættes klistermærker med nationalitet. Der bør være ca 100 i alt. Beholdning af kioskvarer gennemgås og supplerende kioskvarer købes ind i en discountbutik. Brug indkøbsliste (i forberedelsessættet). Husk at få bon er på alle indkøb. Derefter udfyldes varelisten (i forberedelsessættet) med de varer, som handelsfolkene skal have fra start og der fastsættes en indkøbspris, der tillader lidt svind og så vi ikke taber penge. Der skal derudover også sikres at der er servietter, kopper, sukker osv. til cafeerne. Og der skal indkøbes nogle plader chokolade til vinderen/vinderne. Nedpakning Til slut pakkes det hele ned til afhentning. Se pakkeliste (i forberedelsessættet). Roll ups til at dekorere spilstedet ligger i sorte lærredsposer med hank. Mest muligt skal i de klare plastkasser. Kurve til handelsfolkene, kaffen, roll ups og de småstempelkander pakkes separat. Fase 3 - Spildag! Aftenen før Spillet skal startes op på serveren af enten spillederen eller Benjamin. Dette kræver særligt login og grundlæggende kundskaber i brug af linux/unix kommandoer. Derfor anbefales det at lade Benjamin gøre det. Aftal dette med ham i god tid, gerne allerede i forbindelse med opsætning af spillet databasekopi. Efter spillets opstart skal rundernes længder samt frokostpausen sættes op. Bemærk dette må ikke gøres før spillet er startet på serveren, da opstarten nulstiller runderne og pauserne. Gå ind i [spilnavn].toughroad.dk/admin/toughroad/gameround/ og ret rundernes længder så de passer med din tidsplan for dagen. Åben dernæst runden der falder efter frokostpausen (f.eks. runde 4 hvis pausen er mellem runde 3 og 4) Marker feltet is paused og indsæt varighed af frokostpausen. Når runden starter vil den så starte på pause i xx min. Side 8 af 20

10 Nedtælling til start Her er aftalen med nøgleperson rigtig vigtig. Det skal være låst op når ToughRoad teamet kommer! Start dagen på spilstedet med et teammøde på max 10 minutter, der skaber samling og viser teamet, at du har overblik og er parat til at lede. Uddel tidsplanen samt et kort over skolens lokaler. Spørg om alle er klare over dagens program, deres opgaver i dagens løb og deres introopgaver i den første time. Fordel opgaver frem til spilstart i teamet f.eks. at sætte op skilte, flytte borde i bank og børs, gøre klar til PowerPoint præsentationer, samt tjekke at der er strøm til alle computere. Giv en person til opgave at placere de forskellige roll ups. Hvis salen hvor der er fællessamling er meget stor, skal mikrofon og evt. projektor testes. Når du har tjekket, at det fungerer, går du til spillederrummet med kasserne og forbereder dig på velkomst og efterfølgende intro af handelsfolk. Obs. det er vigtigt at frokostpausen er sat op efter spildatabasens igangsættelse. Men samtidig helst også inden start af første runde. Dette gøres via backenden (http://spilnavn.toughroad.dk/admin under spillerunder/runde x. Fællessamling spillet sættes i gang På starttidspunktet byder Spilleder velkommen. Velkomst kan improviseres, men må maks. tage 10 min. Et forslag findes i bilag 3. Når introduktionen er overstået skal eleverne tildeles deres roller. Sørg for at uddele cafeernes lodkort først. Spørg dernæst om der er elever som ikke har computer med. Giv disse elever handelsmænd lodkort. Ubrugte handelslodkort blandes med de andre lodkort(1. prioritering) som dernæst uddeles til eleverne. Når alle 1. prioriterings lodkort er uddelt, tages der hul på 2. prioritering indtil alle elever har fået et lodkort. Skulle der være elever som kommer for sent, gives de neutrale (journalist) roller. Alternativt kan de også tildeles bonde-lodkort hvis runde 2 endnu ikke er startet. Introduktion af handelsfolkene Umiddelbart efter velkomsten og lod fordelingen, skal du introducere handelsfolkene og de skal have deres varer. (se næste afsnit). Vigtigt: Under instruktion af handelsfolkene indsamles deres telefonnumre og spillernavne. Sørg for at café instruktøren ligeledes indsamler disse oplysninger om caféerne. Disse oplysning skal indtastes manuelt af spillederen lige før spillets start. Det skal være gjort inden runde 1 er slut. Tast deres rigtige navne + mobil nummer ind, så de kan nås pr. SMS. Gå til spiladressen og klik på kontrolpanel. Klik derefter på spillere i topmenuen. Find så handelsfolk ude til venstre og Side 9 af 20

11 klik på knappen vis valgte. Skriv de deres rigtige navne og mobilnumre ind og tryk Gem. Gentag proceduren for cafe-spillerne. Livline for Handelsfolk Spillederen er den faste livline for Handelsfolk. De skal derfor helst have et fast sted de kan henvende finde dig. Og gerne have dit mobilnummer så de kan kontakte dig på farten. Det anbefales, at du er i Spillederrummet omkring hver rundeskift, så handelsfolkene kan træffe dig og styre deres lager. Først gennemføres en introduktion, dernæst vælger de deres varer (for en værdi som modsvarer deres vekselpenge, 50 DKK) og du får deres navn og mobilnummer. Se nærmere i bilag 4. Alle danske kontanter (DKK) fra handelsmændene skal til spillederen ikke til banken! Spillederen veksler dem til TRKR, som de kan indsætte i banken. Vekselkursen er 1 DKK til TRKR. Vekslingen sker løbende under spillet, så de får penge, der kan indsættes på deres konto (Kontrolpanel: spillerkategorier/spillernavn/vis konto/indsæt)og dække deres leveomkostninger. I løbet af spillet kan handelsfolkene også supplere deres varelager. Prisen står på varelisten (I forberedelsessættet). De køber selvfølgelig varerne til indkøbspris. Særlige opgaver i spillet Spillederens overordnede opgave, når spillet er i gang, er at holde overblik over, hvordan det kører og gribe ind og hjælpe, hvis det ikke sker. Samspillet med den sekundære spilleder, der især styrer funktioner fra kontrolpanel er naturligvis vigtigt, men det er frem for alt vigtigt at være synlig og tilgængelig så hold træffetid omkring hvert rundeskift i spillederrummet. Der vil sikkert være spørgsmål, som instruktørerne ikke kan afklare. Det må du så gøre. Den sunde fornuft er din vigtigste hjælper, men du kan også bruge bilaget med ordforklaringer sidst i Spilledermanualen og i Fuldstændige regler for kooperativer på Eleverne og instruktørerne kan dog finde svar på næsten alle spørgsmål hvis de nærlæser deres lodkort og papirer. Du har også en rolle, hvis (når) der går kuk i handelskæden. Ind i mellem kan der opstå problemer med at indtjekke Coffeebagskoder, det er gjort forkert eller nogle snyder og sælger direkte uden om systemet, så koderne ikke genkendes længere nede i kæden. I så fald skal eleverne have en reprimande og fejlene rettes i Kontrolpanelet (se næste afsnit). Det kan også være, at der høstes eller handles alt for lidt kaffe, så der om kort tid vil opstå alvorlige problemer et andet sted i spillet. Det er især den sekundære spilleder, der holder øje med den slags trusler i horisonten, og måske kan det klares fra kontrolpanelet - men det kan også betyde, at du bliver dirigeret et andet sted hen for at hjælpe spillerne tilbage på sporet (f.eks. kan efterspørgsel til nød skabes ved at konfiskere cafeernes kaffe og kompensere dem med en overførsel). Et særligt problem kan opstå på Børsen, hvis Bankernes dealere eller børschefen sidder tilbage med kaffekontrakter på kontrakternes udløbstidspunkt. Hvis dette sker, straffes dealeren ved at miste hele værdien af terminskontrakten, og eksportøren får en pop up besked om, at kaffen skal afleveres Side 10 af 20

12 hos spillederen. Spillederen kan ligeledes se om der er strandede kontrakter i Kontrolpanelet under Marked. OBS. dette betyder tab for banken og ingen kaffe til mærkevarefirmaerne. Det kan ske hvis banken udbyder terminskontrakter sidst i runden. I så fald skal banken have at vide at de skal udstede deres kontrakter i bedre tid, eller sørge for at kontrakter til sidst i runden ikke udstedes med forfald i den følgende runde. FACEBOOK Samtidig med at frokostpausen starter (i det sekund, runden slutter) sender du en SMS til alle med følgende tekst: Der er nu frokostpause. Husk at støtte jeres cafeer så i skaber mere efterspørgsel på kaffe. Spillet fortsætter kl. XX Afslutning af spillet I slutningen af runde 9 sender du Handelsfolkene en SMS om at komme forbi og afregne. Det skal helst ske i runde 9, så der er tid til evt. at hjælpe med afregning af andre roller i runde 10 samt tid til at finde den rette vinder. Usolgte varer leveres tilbage og deres værdi trækkes fra værdien af de varer, handelsfolk har fået udleveret i løbet af dagen og ikke har afregnet for. Priser fremgår af varelisten (dok. 10.7). Desuden trækkes de 50 kr. fra, de fik udleveret som vekselpenge, så det kun er deres salg, der veksles til kurs 1 DKK: 1000 TRKR. NB: Du skal IKKE udbetale TRKR i runde 9 og 10, men overføre beløbet direkte til deres bankkonto fra kontrolpanelet. Efter runde 9 skal du også sørge for at få sendt en SMS til Børschefen, der oplyser hvilken af dealerne, der har klaret sig bedst. Dette tal findes i Kontrolpanelet under knappen Marked i søjlen Performance. Dealerne deltager i en intern konkurrence på Børsen. 10 minutter før slutningen af runde 10, skal du sende en SMS til alle deltagere om at være i fællessalen 10 minutter efter at spillet er slut til kåring af vinder. Bed dem samtidig om at gå ind på og sige, hvad de mener om ToughRoad ved at bruge det følgende link: Når spillet er ved at slutte, går du ind under menupunktet Performance på Kontrolpanelet. Nr. 1 i denne visning er den person/enhed, der har forøget sin egenkapital mest i procent. Hvis vinderen er en bank, og det er så alle ansatte plus bankens dealer, der har vundet. Gå ind på vinderens konto og dan dig et indtryk af, hvorfor vinderen har vundet, og skriv et par punkter ned. Se derefter hvem der har klaret sig bedst i de øvrige kategorier og noter deres navne ned. Gå så selv til fællessalen med gevinster. Her skal du så runde dagen af med noget á la: Vi håber jo, at alle har fået noget ud af dagen, trods X, Y og Z..som jo ikke var så godt. I hvert fald var det noget helt fantastisk kage, men kunne Side 11 af 20

13 købe..måske ikke mindst i Cafe Blå.. Der er en hel masse resultater af dagens spil og fotos osv.. inde i workshoppen og vi håber også at deltagerne vil hjælpe os med at forbedre ToughRoad, så I må meget gerne svare på den evaluering, som I har fået en SMS om.. Og så skal vi kåre dagens vindere.. (Tag dem så en efter en og spørg dem, hvad de gjorde.. og slut af med dagens vinder) Tak deltagerne spilstedet og de frivillige. Det kan være en idé at frivillige, spilleder teamet og evt. lærere sætter sig ned i ti minutter bagefter og konsumerer lidt kioskvarer og runder af. Det vil være suverænt, hvis du efterlader vores eventspilpjece (med Konfutse citatet på forsiden) til lærerne. Måske skal frivillige have rejseudgifter refunderet. Styringsmuligheder i kontrolpanelet Som sagt er din primære opgave ikke at sidde ved Kontrolpanelet her har den sekundære spilleder hovedansvaret, men du skal kende de mest grundlæggende funktioner, og i visse tilfælde er det, dig der skal beslutte, hvad der skal gøres. Kontrolpanelet findes direkte på spiladressen ved at klikke på Kontrolpanel. Du skal være logget ind for at kunne se siden. Lav pause/ Forlæng runder Der skal altid holdes en frokostpause, men derud over kan der opstå problemer, der kan nødvendiggøre en pause eller en forlænget runde. Det gøres under knappen Spillerunde, og det er din beslutning. Send SMSer Du kan SMSe til såvel individuelle spillere som hele kategorier eller alle deltagere. Overfør penge Sker under knappen Roller klik på vis konto, skriv beløbet i feltet og tryk transfer. Overfør Coffeebags Du kan se, hvor en given CoffeeBags kode er i systemet, afregistrere dem og evt. overføre den til en ny ejer. Vindere Under knappen Roller kan du se, hvor meget deltagerne har forøget deres egenkapital siden spillets start. Bankerne er samlede enheder, og deres resultat findes bankchefens navn. Børsmæglernes performance kan ikke sammenlignes med de andre roller da de ikke har en egenkapital (de handler med andres penge.) De skal derfor kåres separat, og hvis en af dem har haft stor betydning for den samlede vinder, kåres de sammen med den anden rolle. Side 12 af 20

14 Fase 4: Efter spillet Umiddelbart efter spillet gerne samme dag skal du maile til kontaktperson og deltagende lærere med tak for samarbejdet. Denne mail hedder Mail 3 Ca dage senere ringer du kontaktpersonen op for at høre, om han/hun har flere kommentarer til spillet evt. fra andre.. og vi skal helst have en aftale om at vi kan henvende os igen. Det skal skrives ind i basen. Hjemme på kontoret skal alt pakkes ud, kaffekander vaskes osv. så alt er nogenlunde OK til næste gang. Så skal der laves et regnskab over alle udgifter og det afleveres med bilag. Du skal føre udlæg inkl. rejser ind i udlægsskemaet på toughroad.dk/spilleder og maile det til Desuden printes skemaet og bilagene, biletter mv. hæftes fast på det. Der hæftes også navne og kontonumre på dem, der har lagt penge ud. Dette lægges/sendes til Jacob sammen med en opgørelse over, hvor mange timer du og den sekundære spilleder har brugt på forberedelse og afvikling. De kontanter, der er kommet ind fra cafe og kiosksalg, skal lægges i strømper og bøtter som byttepenge til næste gang, så der er 50 kr. pr. cafe og handelsmand. Resten afleveres ligeledes til Jacob. Det er ikke nødvendigt at tælle op det lader vi banken om. Bilag 1: Toughroad on-line Vigtig information om ToughRoad findes kun online. Kontaktdatabasen har du også adgang til. Du skriver ordet spilleder i både navne- og password-feltet. Her finder du kontaktoplysninger og oplysninger om, hvad der er talt med spilstedet om. Fra man får opgaven overdraget til den er udført og regnskabet gjort op skriver man her, hvad man foretager sig i forhold til spilstedet. Du finder også den færdige kontrakt med spilstedet. På adressen finder du dokumenter, der bruges af spillederen, bl.a. forberedelsessættet med indkøbsliste mm. (særligt spilnavn).toughroad.dk: Toughroad spilles hver gang på en unik kopi med sin egen webadresse. Det kaldes også for spiladressen. Det er denne kopi, som deltagernes spillerlogins passer til, og det er derfra lodkortene skal printes. Herfra har du også adgang til den spillederterminal, som du skal bruge under spillet. demo.toughroad.dk er en demonstrationskopi, der kører uafbrudt. Her kan du se hvordan spillederens terminal fungerer og evt. træne dig selv. Der ligger træningsopgaver på der er en genvej til dokumenter, der særlig bruges af spilleder Endelig har vi naturligvis spillets eksterne hjemmeside med masser af informationer til offentligheden og brugere. Til brug for undervisere ligger her en række Side 13 af 20

15 materialer. De mest konkrete og gennemarbejdede undervisningsforløb findes på (for at bruge dem skal man oprette sig som lærer, men det er en simpel og automatisk funktion). Vil man dybere i de mere pædagogiske og kommunikationsstrategiske overvejelser bag ToughRoad bruges følgende adresse: Bilag 2: Inspirationsoplæg til morgensamling God morgen. I dag skal I stifte bekendtskab med en meget mærkelig verden..nemlig den virkelige verden. Det sker i form af ToughRoad, der drejer sig om det globale handelssystem. Det varer hele dagen frem til kl XX men dog med en frokostpause kl. YY Jeg hedder..og er spilleder..sammen med jeg har jeg (nævn alle i teamet ved navn og bed dem markere sig). Lige om lidt vil I alle sammen få en rolle i verdenshandlen. For at spille ROLLEN har I brug for jeres mobil og for en computer. Er der nogen der ikke har en computer? OK så kom lige her op til mig nu. (Giv de computerløse en Handelsmandskuvert så længe laver haves og resten en laptop. Hvem skal køre cafe? Har I bagt en god ordentlig kage? Jeg kommer ned og smager senere. Kom lige her op og få en cafekuvert I andre må gerne trække et lodkort. (Lodkort uddeleles med Prioritet 1 kuverter) Når I har gjort fået en kuvert, så luk op og se, hvilken rolle, I har.. ER der nogen, der ikke har fået? I (så fald frem B kuverterne). PÅ de fleste lodkortet står et spillernummer, som I skal logge jer ind på spillet med på computeren. I vil også dagen igennem få SMSer, så husk at holde mobilen åben.. Nu skal I så ud forskellige steder sammen med en instruktør, der fortæller hvad det hele går ud på. Hvem skal køre cafe?..cafeerne skal gå med XX og der vil I blive udstyret med det I skal bruge Hvem skal være bønder i Santa Maria..I skal gå med.til lokale..bønder fra Mekele går med til., Osv Bankfolk, børsfolk, Mærkevarefirmaer, eksportører med NN.til lokale XX Handelsfolk kommer herop til mig/blive her.. Så må I more jer så godt I kan til vi ses igen kl. XX, hvor dagens vinder bliver kåre. Side 14 af 20

16 Bilag 3 Handelsfolkenes intro 1. Spillerne opfordres til at læse deres lodkort og spilvejledning. 2. Derefter får hver spiller udleveret: en kurv en hat en sok 50 kondomkort 50 skolekort En vareliste med priser (dok 10.7) 50 DKK (vekselpenge) som de putter i den udleverede sok Handelsfolkene tager selv de kioskvarer de ønsker at sælge. Varernes totale indkøbspris skal være 50 DKK, dvs. modsvare deres vekselpenge. Det indskærpes, at de skal aflevere de penge, de tjener tilbage igen sammen med det lager, de ikke får solgt. Det skal ske senest i runde 10. Alle danske kontanter (DKK) skal til spillederen ikke til banken! Spillederen veksler dem til TRKR, som de kan indsætte i banken. Det kan de gøre løbende under spillet, så de får penge på deres konto, der kan dække deres leveomkostninger. 3. Spillederen tjekker deres kioskkasse er der varer for ca,50 DKK? 4. Kontakt i dagens løb: Spillederens mobil er og spillederen kan træffes i lokale XX, hvor man kan hente varer og veksle penge og spørge. 5. Derefter skal de skrive deres rigtige og navne mobilnumre på et ark papir, så du senere kan indtaste det i databasen. 6. Svar på spørgsmål før handelsmændene går hver til sit. Følgende nærliggende spørgsmål er ikke besvaret i spilvejledningen: Hvor er min bil? - Svar: Den findes kun virtuelt så du skal ikke bekymre dig om P-bøder. Hvad man gør hvis CoffeeBagsene er ugyldige? Side 15 af 20

17 - Svar: Hvis du har købt en ugyldig bags er det dit problem du får ikke noget for den. Hvis du vil sikre dig kan du evt. notere ned, hvilke bagser (koder) du har købt af hvem. Så kan du gå tilbage og kræve dine penge eller hænge ham ud osv.. Hvad sker hvis bønder danner et kooperativ? - Svar: Så risikerer du at gå fallit, hvis du ikke finder på noget. Måske er der stadig nogle andre du kan handle med eller du kan slå dig på kioskvarer eller kyllinger. Men det sker nok ikke lige med det samme. Kan handelsfolk samarbejde? - Det er ikke forbudt, men det er heller ikke meningen. Og man kan aldrig vinde via samarbejde. Men hvis to gerne vil arbejde sammen kan de godt gøre det de har bare så hver sin økonomi, bil osv. Hvor går jeg hen for at få nye varer? - Til spillederen. (ring evt. først) Hvad sker hvis jeg mister mine varer? - Du skal under alle omstændigheder aflevere værdien for kassen ca. 50 kr. eller usolgte varer. Hvor får jeg hjælp? - Hos spillederen (evt. pr telefon) Hvor meget er kiosklageret værd, hvis jeg skal låne penge? - Kiosklagerets aktivværdi ved spillets start er 0. Undervejs i spillet kan det gøres skønsmæssigt op af banken og er så dagsprisen af lageret plus beholdning af DKKR x Ved aflevering til slut, ganges overskuddet (salgsindtægt minus dagspriser) med 1000 TRKR, som handelsmanden får kvittering på til slutopgørelsen i banken Side 16 af 20

18 Bilag 4: Definitioner og omregningsfaktorer Det følgende er en ordforklaring og en oversigt over enkelte, centrale tal, som de ser ud i oktober Den fuldstændige version findes i Dropboks i dok 1.2. Aktiver er lig med penge i kontanter/på bankkontoen plus værdien af noget, som banken vil acceptere som sikkerhed for et lån. Banken accepterer følgende former for sikkerhed for de respektive spillerkategorier, nemlig jord (bønder), biler ( kooperativer), solgte kioskvarer og symbolkort (handelsfolk), kaffelagre (eksportør, mærkevarefirma), inventar (cafeer) samt depotbeholdning af terminskontrakter (mærkevarefirmaer). Aktivernes størrelse opgøres altid så præcist som muligt pr slutningen af den igangværende runde, hvor der så vidt muligt tages højde for indtrufne begivenheder i runden, og rundens indkomster og udgifter. Værdien af aktiver er altid lig med det beløb, som man kan låne på dem (og som banken i giver fald er forpligtet til at overtage aktiverne til). Egenkapital er aktiver minus passiver Indlånsrente = Markedsrenten Inflation: forringelse af pengenes værdi. Begrebet indgår ikke i TR Jordindekset viser udviklingen i jordværdierne sammenlignet med runde 1. Kort: Et Kyllingekort svarer til 10 kyllinger, og købes i banken for 15 TRKR. Ved købet skrives nummeret på den igangværende spillerunde nederst på kortet. I den følgende runde kan det sælges tilbage for 20 TRKR, og den næstfølgende runde for 25 TRKR. Derefter er de værdiløse. Kortene kan også handles af spillerne indbyrdes eller med handelsmanden. Kondomkort koster 365 TRKR pr. runde og beskytter imod uønskede fødsler i den kommende runde. De købes af bønder hos handelsmanden (der selv køber dem i banken). Bønderne skal vise dem, når de kommer til banken. Ellers vil de - hvis de er gift automatisk få et barn i hver runde, som bonden skal betale leveomkostninger for. Skolekortet koster 200 TRKR pr. runde og er betaling for et barns skolegang, der på længere sigt gør barnet til en mere værdifuld arbejdskraft. Kortet købes af handelsmanden og medbringes i banken, når bonde og handelsmand møder for at gøre status over økonomien, herunder familieforholdene. Omregningsfaktorer: Handelsbonus:Indtægt ved salg af kioskvarer i DKKR ganges med ved veksling til TRKR. Landsbyfaktoren: Da der er langt flere landsbyer i virkeligheden end i spillet ganges eksportfirmaets kaffekøb med Årsfaktoren: Da cafeens åbningstid i en runde er ca del af en rigtig cafes åbningstid over et år ganges cafeens indtægter med Detailfaktoren: Da mærkevarefirmaets salg til spillets cafeer kun udgør en mikroskopisk andel af deres salg til detailledet, ganges indtægten fra dette salg pr solgt bags. Markedssrente er kodet ind i spillet på forhånd. Den aktuelle rente ses på bank- eksportør- og børsterminalerne under spillet. Side 17 af 20

19 Minimumsindkomst er det beløb, som spillerne skal skaffe sig hvert for at holde sig selv og familien i live, dvs. dække deres leveomkostninger. Begrebet anvendes kun for bønder og handelsfolk. Beløbet trækkes automatisk i banken efter hver runde. Passiver er lig med det, som en spiller skylder væk. Foruden bankgæld er det uindfriede terminskontrakter. Pesticidbonus gives til bønder for de marker, hvor de har købt pesticider (ukrudtsbekæmpelsesmidler) på deres arbejdsstation. Bonus svinger med +/-40% og bonden får begrundelse herfor ved rundeskift. Remittersats. Remitter er penge som et familiemedlem i udlandet sender hjem til deres familie i et fattigt land.. Satsen for remitterindkomst følger den økonomiske vækst Renters rente: der regnes ikke med renter rente i TR. Råvareindex: Den gennemsnitlige markedspris på en råvare, f.eks. kaffe, der er solgt via terminskontrakt på Børsen i denne runde, sammenlignet med gennemsnitsprisen på samme vare i Runde 1 (Runde 1 = index 100) Slutopgørelse kårer spillets vinder. Vinder er den spiller, der har forøget sine egenkapital mest i procent. Vinderen kåres efter runde 10 af spillederen efter at bankerne har indberettet en status på egenkapital for alle de spillernumre, de har/har haft tilknyttet samt for sig selv. Børsdealere vinder, hvis det firma, de arbejder for vinder. Der kåres også en vinder internt på Børsen. Slutopgørelsen indbefatter de danske kroner, der er omsat i spillet, beregnet med hhv. handelsbonus for Handelsfolk og Årsfaktor for caféerne. Opgørelsen sker med alle decimaler. Hvis flere står lige kåres flere vindere. Startkurser angiver værdien af en terminskontrakt ved spillets opstart, dvs. udgangspunktet for børshandel og beregning af egenkapitaler ved spilstart osv. Terminskontrakter (futures) bruges når en økonomisk aktør gerne vil af med en risiko for fremtidigt prisfald eller stigning og derfor sælger risikoen til nogen, der er mere risikovillige end de selv er. Det er uhyre udbredt i den finansielle sektor. Terminskontrakterne i ToughRoad er udstedt af en bank på vegne af en eksportør. Eksportøren får så sin betaling for råvaren på forhånd, og skal bare levere til tiden og ikke bekymre sig, hvis prisen pludselig styrtdykker. Den risiko har banken taget mod betaling og solgt videre på børsen. Udlånsrente = Markedsrente + den rentemarginal, som banken selv fastsætter. Ved spillets start er rentemarginalen 5 procentpoint. Renten beregnes for hele lånets løbetid i forbindelse med lånets udstedelse og lægges oven i gælden. Gælden afdrages ikke, men betales på én gang i en fastsat runde. Vekselkurs: Handelsfolk: 1 dkk = trkr. Cafeer: 1. dkk = trkr. Vækstprocent. Den globale økonomiske vækst er kodet ind spillet på forhånd (og relateret til en række globale begivenheder, der ligeledes er lagt ind i spillet på forhånd) Side 18 af 20

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG)

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) Der er ikke meget, der kan køre uden en velfungerende finansiel sektor. Det gælder også ToughRoad! Derfor har bankinstruktøren en nøglerolle.

Læs mere

LANDSBYINTRUKTØR OM TOUGHROAD BØNDERNE I SPILLET

LANDSBYINTRUKTØR OM TOUGHROAD BØNDERNE I SPILLET LANDSBYINTRUKTØR Ca. halvdelen af alle spillere i TougRoad er bønder og bønderne producerer den kaffe, som de andre handler med. Derfor er det vigtigt, at de elever, der spiller bønder kommer godt fra

Læs mere

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN Børsen er helt central i ToughRoad og børschefen er central på børsen. Chefen er instruktør, der hjælper spillerne i gang og superviserer dem i dagens løb. Samtidig kan chefen

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Control Your Money-universet

Control Your Money-universet 1 Control Your Money-universet Lærervejledning Et undervisningsmateriale i finansiel forståelse til matematik eller tværfaglige forløb i folkeskolen på 4.-10. klassetrin. 2 Indhold Indledning... 3 Oversigt...

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning SkoleParlamentet - Folketinget for begyndere Lærervejledning 1 Lærervejledning til onlinespillet SkoleParlamentet Folketinget for begyndere www.skoleparlamentet.gyldendal.dk (ISBN 978-87-6250578-0) Af

Læs mere

CRM med ChannelCRM. 2012 ChannelCRM A/S

CRM med ChannelCRM. 2012 ChannelCRM A/S CRM med ChannelCRM ChannelCRM CRM med ChannelCRM af ChannelCRM A/S Det dokument, du nu sidder med, er en pdf-version af den interaktive hjælp, der følger med ChannelCRM. Her - på papir - har du mulighed

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark.......................... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør Beregn din aktuelle skat...95 Beregn

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere