THE DANISH ROTARY YOUTH EXCHANGE PROGRAM 2014/15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THE DANISH ROTARY YOUTH EXCHANGE PROGRAM 2014/15"

Transkript

1 THE DANISH ROTARY YOUTH EXCHANGE PROGRAM 2014/15 Informationsmappe Outbounds Indholdsfortegnelse: Side 1 The Danish Rotary Youth Exchange Committee 2 Adresser og telefonnumre 2 Rotary Youth Exchange Program, Rules and Guidelines 3 Dansk oversættelse og fortolkning 3 Regler for danske udvekslingsstudenter 6 4. Protection Policy 8 Sikkerhed og omsorg for udvekslingsstudenter 5 Gode råd til udvekslingsstudenten Spørgsmål til første dag engelsk Spørgsmål til første dag japansk Spørgsmål til første dag portugisisk Spørgsmål til første dag spansk Gode råd til forældrene Rejseinfo, billetter og udrejse Rotary jakke, t shirt og visitkort Visum Forsikring

2 The Danish Rotary Youth Exchange Committee Er ansvarlig for Rotary's ungdomsudveksling i Danmark, der udføres i et samarbejde mellem de fem danske Rotary distrikter et såkaldt multidistrikt samarbejde. CHAIRMAN Navn Adresse Telefon E mail adresse Chairman LT OUT Hans Jensen Stræde cm yep.net Ole Pilgaard DK 5000 Odense C Chairman LT IN Alex Vestergaard Ulrikholmsvej 21 DK 5230 Odense M cm yep.net DISTRICT CHAIRS Navn Adresse Telefon E mail adresse DISTRIKT 1440 Nordjylland, Djursland og Færørene District Chair Rosenparken yep.dk Martin Bjørn Nielsen DK 9240 Nive DISTRIKT 1450 Midtjylland District Chair Stenrodevej yep.dk Søren Wagner Hansen DK 8330 Beder DISTRIKT 1460 Syd og Sønderjylland samt Fyn District Chair Skovgade yep.dk Gunhild Colijn DK 5500 Middelfart DISTRIKT 1470 Storkøbenhavn, Nordsjælland, Bornholm Grønland District Chair Thomas Salil Knudsen DISTRIKT 1480 District Chair Henrik Bjerre Christensen Gråbrødre Torv 15 1.tv DK 1154 København K Syd og Vestsjælland samt Sydøerne Suså Landevej 101 DK 4160 Herlufmagle yep.dk yep.dk 2

3 Youth Exchange Program Rules and Guidelines Dansk oversættelse/fortolkning h1 Aldersgrænser bestemmes af værtsdistriktet, men vil normalt være ml. 16 og 18 år ved ankomst i værtsdistriktet. Hver ansøger skal gå i skole i udvekslingsåret efter anvisning af værtsklubben. Studenten forventes at deltage i alle aktiviteter på skolen, medmindre værtsklubben tillader fritagelse. "Credit" for studier i værtslandet kan ikke forventes og Rotary kan ikke gøres ansvarlig. I nogle tilfælde kan "Credit" overføres, men kun efter den hjemlige skoles afgørelse. h2 Alle studenter skal medbringe en syge, ulykkes og ansvarsforsikring, aftalt mellem det sendende og modtagende Rotary distrikt. h3 Pas og visum skal skaffes af studenten/studentens forældre. Forsikring og en returbillet købes efter bestemmelse af det sendende distrikt, og alle omkostninger forbundet hermed betales af studenten/studentens forældre. h4 Rejser tillades sammen med værtsforældre eller ved arrangementer autoriseret af Rotary og med voksne ledere. Andre rejser skal godkendes af værtsdistriktets kontaktperson, værts klub, værtsfamilie og studentens egen familie (skriftligt), der fritager Rotary for ansvar og erstatningskrav. Studenten må ikke rejse alene eller ledsaget af andre studenter. h5 Studenten skal rejse hjem direkte ad en rute godkendt af værtsdistriktet og studentens forældre. h6 Værtsforholdene for studenten er værtsklubbens ansvar. I tilfælde af problemer bør studenten henvende sig til værtsklubbens counsellor eller distriktets kontaktperson. hl Nogle distrikter beder deres student medbringe en "katastrofereserve" på ca. US$ 300. Det er hovedsagelig en nødfond, som skal suppleres op af forældrene, hvis der bruges af den. Dette beløb deponeres i den lokale klubs bank og skal ikke dække dagligdags fornødenheder. Pengene bliver deponeret i studentens navn og kan kun hæves med studentens og klub counsellor's underskrifter. h8 Studenten vil være underlagt Rotary værtsdistriktets autoritet, mens han/hun er Rotary udvekslingsstudent, og følgelig må forældrene undgå at give tilladelse direkte til studenten til ekstra aktiviteter. AI bemyndigelse skal gives gennem værtsklubbens udvekslingsperson, distriktets kontaktperson og distriktets formand. Hvis studenten har slægtninge i værtslandet eller området, har disse ingen autoritet over ham/hende, så længe han/hun er i dette program. h9 Studenten skal stræbe efter at blive et integreret medlem af værtsfamilien og påtage sig pligter og ansvar, som er normale for jævnaldrende og værtsfamiliens børn. Studenten er forpligtiget til at lære værtslandets sprog. hl0 Studenten bør vælge sine venner langsomt og fornuftigt og stole på værternes hjælp til at udvikle en respektabel omgangskreds. H11 Værterne har ansvar for studenten socialt, mentalt og fysisk. Studenten bør respektere deres ønsker og opfordringer. Det ene samfund kan være mere formelt eller uformelt end det andet, og vejledning og begrænsninger er tilrådelige og bør respekteres. 3

4 h12 Det er ikke studenten tilladt at føre et motorkøretøj af nogen art. Dette forbud omfatter bil, motorcykel, båd, traktor, knallert, snescooter eller noget andet motoriseret befordringsmiddel. h13 Det er ikke studenten tilladt at besidde eller bruge narkotika, medmindre det er lægeordineret. h14 Studenten skal adlyde værtslandets love. Hvis studenten overtræder en lov, kan han/hun ikke forvente hjælp fra hverken Rotary eller hjemlandets regering. h15 Indtagelse af alkoholiske drikke er strengt forbudt. Hvis værtsfamilien tilbyder studenten en alkoholisk drik, kan det dog tillades under opsyn i hjemmet. h16 Rygning frarådes. Studenten forventes at rette sig efter værtshjemmets regler, som måske ikke tillader rygning. h17 Studenten bør undgå romantiske forbindelser. Seksuel aktivitet er forbudt. h 18 Studentens tilstedeværelse ved visse Rotary arrangementer vil være påkrævet. Sådanne begivenheder prioriteres højere end alle andre begivenheder. h 19 Studenten attesterer ikke at have andre diætmæssige eller fysiske restriktioner end dem, der er vist i studentens ansøgning. h20 Enhver omkostning forbundet med en påkrævet tidlig hjemrejse eller enhver anden usædvanlig omkostning vedr. studenten påhviler studentens egne forældre. h21 Normal returbillet bekræftelse og rejseplaner skal foretages i god tid i forvejen i overensstemmelse med det sendende og modtagende distrikt. h22 Studenten skal forelægge bevis på vaccinationer som forlangt af værtsområdets skolemyndigheder. h23 Studenten skal forelægge bevis på sin forsikring, som forlangt af værtsdistriktet. h24 Brug af værtsfamiliens telefon er et privilegium og må ikke misbruges. Studenten skal betale for langdistance opringninger. Opringninger til studenten fra de naturlige forældre eller værger bør holdes på et minimum. h25 Studenten så vel som familien bør klart forstå programmets betingelser og regler. De skal følges, eller studenten vil blive sendt hjem. h26 DEKLARATION: Undertegnede ansøger og undertegnede forældre eller værger til ansøgeren tillader hermed ansøgeren at rejse til et andet land og bo i Rotaryanerkendte hjem, som deltager i Rotary Youth Exchange Program i et år. I dette afsnit siges i internationalt juridiske vendinger, at ansøgeren og dennes forældre/værger fritager Rotary's klubber, embedsmænd, værtsfamilier etc. for erstatningsansvar i forbindelse med ansøgerens deltagelse i udvekslingsprogrammet. Vi giver tilladelse til enhver operation, bedøvelse eller blodtransfusion, som en læge finder nødvendig eller tilrådelig for behandling af sygdom eller kvæstelse hos ansøgeren. Vi tillader, at præsidenten for Rotary værtsklubben eller lederen af en rejse 4

5 arrangeret af Rotary (klub og/eller distrikt) på ansøgerens og forældres/værgers vegne kan underskrive dokumenter, som i nødstilfælde udløser en sådan behandling. I det tilfælde at vor søn/datter får tilbagefald af en tidligere sygdom eller en sygdom som han/hun har pådraget sig før afrejse fra hjemlandet, bemyndiger Rotary Youth Exchange program til at udlevere ham/hende til vor personlige varetægt. Vi vil ikke holde Rotary ansvarlig for nogen gæld påført ved denne sygdom og indvilliger i at betale for vor søn/datters hjemrejse. I har læst og forstået dette dokument og indvilliger i at rette jer efter disse regler og forstår, at enhver overtrædelse kan resultere i øjeblikkeligt ophør af udvekslingen, og bekræfter, at Rotary værtsklubben og Rotary værtsdistriktet har endelig bemyndigelse til at håndhæve disse regler og alle andre regler, som kan gennemføres med rimeligt varsel. 5

6 Regler for danske udvekslingsstudenter Generelt En udvekslingsstudent får kun opholdstilladelse i værtslandet, men ingen arbejdstilladelse. Det er derfor ikke tilladt at tage lønnet arbejde. Udstedelse af visum og opholdstilladelse er betinget af, at den anviste skole følges. Det er en helt klar forudsætning for opholdet, at landets love overholdes. I det internationale ansøgningsskema findes et sæt "Rules and Guidelines". Såvel udvekslingsstudenten som forældrene har tiltrådt disse regler ved ansøgningens underskrift. Indholdet kan variere i ordlyd fra distrikt til distrikt, men udvekslingsstudenten må ubetinget adlyde disse og værtslandets regler. En dansk oversættelse og fortolkning kan findes under "Dansk oversættelse/fortolkning af Rules and Guidelines" i denne informationsmappe. I øvrigt henleder vi især opmærksomheden på: Skolen En dansk udvekslingsstudent skal følge den af værtsklubben anviste skoleundervisning og deltage i de øvrige aktiviteter på skolen. Udeblivelse eller forsømmelse uden lovlig grund er ikke tilladt og vil medføre hjemsendelse i utide. Alkohol Indtagelse af alkohol er ikke tilladt, og overtrædelse kan medføre øjeblikkelig hjemsendelse. Aldersgrænsen for lovligt indkøb og indtagelse af alkohol er væsentlig højere i mange lande, og flere steder går aldersgrænsen ved 21 år. Kun i selskab med og tilbudt af værtsforældre eller et medlem af værtsklubben kan indtagelse af alkohol accepteres. Selv da må den yderste tilbageholdenhed tilrådes. Narkotika Besiddelse eller brug af en hvilken som helst form for narkotika er absolut forbudt, og overtrædelse medfører øjeblikkelig hjemsendelse. Kørsel med motorkøretøj Det er under enhver form forbudt en udvekslingsstudent at føre motorkøretøj Forsikring dækker ikke. Sexuel aktivitet Er naturligvis forbudt. "Dating" i selskab med flere tolereres, men på værtslandets betingelser. Tobaksrygning Nogle lande har forbud mod rygning for unge under 18 år. I andre lande ser man helst, at der ikke ryges. Derfor må rygning kun finde sted efter aftale med værtsfamilien. Hvis man i sin ansøgning har skrevet, at man ikke ryger, forventes det at være rigtigt. 6

7 Piercing og tatovering Må ikke finde sted. Alle former for ringe i næse, ører, navle, etc. er forbudt og skal fjernes inden udrejsen pigers øreringe dog undtaget. Hjemrejse Efter opholdet skal udvekslingsstudenten vende direkte hjem til Danmark. Afvigelser herfra er ikke tilladt. Vort danske rejsebureau har ved billetudstedelsen angivet hjemrejseruten. 7

8 SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt Oktober 2013 I overensstemmelse med Rotary International s retningslinier (RCOP 2.110) er: Multidistrikt Danmark er forpligtiget til at skabe og fastholde den størst mulige sikkerhed og omsorg for alle deltagere i Rotary s ungdomsudvekslingsprogrammer. Rotarianere, deres ægtefæller eller samlevere og alle frivillige har pligt til efter bedste evne at sikre velfærd for og forhindre fysisk, seksuel eller følelsesmæssig misbrug af børn og de unge mennesker, som de kommer i forbindelse med. Dansk Rotary s Ungdomsudveksling (RDU) er organiseret som et samarbejde mellem de 5 danske Rotarydistrikter med det formål at understøtte ungdomsudvekslingsprogrammer og at arbejde for international forståelse. De 5 siddende guvernører eller deres Guvernørrepræsentanter er medlemmer af bestyrelsen for RDU. RDU har sit eget regnskab med selvstændig revision. RDU er registreret som CVR nr RDU har som organisation tegnet selvstændig ansvarsforsikring. Hvert af de 5 danske distrikter og samtlige klubber udpeger en person (Protection Officer). Personen skal være uafhængig af den daglige drift af udvekslingsprogrammet og være ansvarlig over for guvernørerne vedrørende iværksættelse og vedligeholdelse af procedurer for riskmanagement, beskyttelse og sikkerhed. Der kan udpeges specialister til hjælp til dette arbejde. Klub counsellor kan ikke udpeges som Protection Officer, mens Distriktcounsellor kan. Der etableres årlig undervisning af de involverede rotarianere. Den udpegede person har ansvaret for, at der foreligger en erklæring fra alle involverede i den medvirkende klub. Ved denne erklæring accepteres regelsættet for medvirken i programmerne. Ved underskrift af Protection erklæringen bekræftes: 1. at Jeg har læst Rotary Danmarks Udvekslings politik for sikkerhed og omsorg for udvekslingsstudenter i Danmark 2. at Jeg har forstået mit ansvar ved medvirken i programmerne. 3. at jeg aldrig har været sigtet eller dømt for nogen form for misbrug, hverken seksuselt, fysisk eller verbalt, af unge mennesker. 4. at jeg er indforstået med, at Distriktet til enhver tid kan anmode om en skriftlig dokumentation for forholdene. 8

9 5. at jeg erklærer at ville følge de regler, der er opstillet for udvekslingen af Rotary Danmark og Rotary International. Erklæringen underskrives endvidere af Protection Officer som en godkendelse til at arbejde med ungdomsudvekslingsprogrammerne. Erklæringen opbevares hos Distrikts Protection Officer (DPO) i print form eller i elektronisk form, samt på RDU`s database. (Protection erklæringen vedlægges dette dokument) RISIKOMOMENTER I ROTARY S UNGDOMSUDVEKSLINGSPROGRAMMER Med det formål at formindske risikoen for vore studenter og for at beskytte andre, der er involveret i programmet, er der udarbejdet nogle punkter som kan tjene til vejledning og som udgangspunkt i det daglige arbejde og ved information af de medvirkende. Udrejsende studenter 1. Alle ansøgere skal deltage i et interview i forbindelse med ansøgningen. 2. Alle forældre skal deltage i et interview i forbindelse med ansøgningen. 3. Der skal foreligge udtalelser fra ansøgerens skole om det faglige standpunkt (karakterblad) samt om ansøgerens almindelige kvalifikationer for deltagelse i udvekslingsprogrammet. 4. Alle studenter skal deltage i min. 2 orienteringsmøder før afrejsen. 5. Alle studenter skal gøres opmærksom på, at enhver form for misbrug eller chikane (fysisk, seksuel eller følelsesmæssig) er uacceptabel overalt. Dette orienteres de og deres familier om på orienteringsmøderne. 6. Hvis en student føler nogen form for bekymring i den forbindelse, skal han/hun straks tage forbindelse til sin Klub counsellor, Klub DPO, Distriks Counsellor, Distrikts DPO eller en anden voksen person. 7. Alle studenter skal informeres om deres ansvar over for Rotary og udvekslingsprogrammet. 8. Alle studenter har p.t. en forsikring tegnet hos EUROPÆISKE REJSEFORSIKRING A/S. Dækningen er i overensstemmelse med de krav, der stilles af Rotary International og det modtagende distrikt. 9. Alle studenter har adgang til RDU`s database. Her forefindes alle oplysninger om kontaktpersoner i relation til Udvekslingsprogrammet, ligesom alle kontaktinformationer i relation til nødsituationer forefindes her. Kontaktpersonerne i relation til nødsituationer kan kontaktes 24/7 Indkommende studenter 1. Alle studenter vil modtage detaljerede oplysninger om første værtsfamilie senest en måned før udvekslingen starter. Studenten er berettiget til at vide, om han/hun skal dele værelse med andre og i givet fald med hvem. 2. Detaljerede informationer om krav til studentens forsikring sendes i god tid, før udvekslingen starter. 3. Der arrangeres et orienteringsmøde for alle indkommende studenter så hurtigt efter ankomsten som muligt. Dette orienteringsmøde inddrager personlig sikkerhed. Studenterne gøres opmærksom på forskelle i landenes kulturer. 4. Alle studenter skal have tilknyttet en Counsellor. Hvis det er muligt, bør en kvindelig student have en kvindelig Counsellor og en mandlig student en mandlig Counsellor. 5. Counsellor vil løbende modtage undervisning/information om sine pligter min. 2 gange årligt, og han/hun vil følge studenten tæt under hele forløbet. 9

10 6. Alle studenter vil modtage skriftlig information om Counsellor og første værtsfamilie inden ankomst. Denne information vil omfatte alle kontaktinformationer så som e mails, adresser og telefonnumre. 7. Alle studenter har adgang til RDU`s database. Her forefindes alle oplysninger om kontaktpersoner i relation til Udvekslingsprogrammet, ligesom alle kontaktinformationer i relation til nødsituationer forefindes her. Kontaktpersonerne i relation til nødsituationer kan kontaktes 24/7 Forhold omkring værtsskab 1. Alle familier, som ikke tidligere har fungeret som værtsfamilier, vil blive interviewet af 2 rotarianere fra den modtagende klub. 2. Klubberne foretager såvel anmeldte som uanmeldte besøg hos familien og studenten. 3. Alle værtsfamilier vil modtage materiale, der beskriver deres ansvar og pligter som værtsfamilie. 4. Alle studenter vil inden ankomst blive gjort bekendt med forholdene for indkvartering. 5. Det vil blive taget i betragtning, om studenten har sit eget værelse, eller om det skal deles med andre, og om der er mulighed for et sted til at læse og skrive personlige papirer i fred og ro. 6. Det vil blive taget i betragtning, om der er direkte adgang til badeværelse uden at skulle passere andres soveværelse. 7. Der vil blive udpeget en back up værtsfamilie, hvis en student skal flyttes hurtigt. Denne back up familie kan være counsellors familie. 8. Counsellor må i øvrigt ikke være værtsfamilie for studenten. Forhold omkring klubberne 1. Deltagende Klubber i ungdomsudvekslingen forpligtiger sig til at udpege en Counsellor, en Protection Officer samt nedsætte et ungdomsudvalg til varetagelse af programmerne. 2. Klubber under Rotary Danmarks Ungdomsudveksling er forpligtiget til udelukkende at udveksle igennem Multidistrikt Danmark`s aktiviteter. 3. Deltagende klubber i Ungdomsudvekslingen forpligtiger ikke udvekslingsstudenters familier til værtsskab. 4. Klubberne foranstalter at inbound Longterm studenter tildeles 3 4 værtsfamilier under opholdet i Danmark. 5. Klubberne forpligtiger sig til at deres Ungdomsudvekslings officerer deltager i Multidistrikt Danmarks undervisning for disse. Generelt 1. Alle oplysninger om vore Out og Inbound studenter, Counsellors, værtsfamilier, Chairmen og andre involverede i programmet, opbevares elektronisk i RDU databasen. Dokumenter vedrørende utilsigtede hændelser opbevares også i RDU databasen. 2. Alle rotarianere, IKKE rotarianere som arbejder med programmet, og alle voksne medlemmer af værtsfamilierne, skal afgive en skriftlig erklæring om accept af RDU s og Rotary International s retningslinier for ungdomsudveksling. Ligeledes forpligtiger de nævnte sig til en årlig uddannelse i Sikkerhed og Omsorg for udvekslingsstudenter i Danmark Godkendelse af personerne sker ved Protection Officers godkendelse og underskrift. 3. Enhver risiko ved aktiviteter, der kan betragtes som farlige, vil blive vurderet, og studenten vil blive informeret om evt. ekstra forsikring. 4. Det bemærkes, at samtlige regler er medtaget for at beskytte rotarianere og andre medvirkende såvel som de unge mennesker. 5. Hvis en professionel organisation medvirker ved en aktivitet, må arrangørerne være sikre på, at organisationen og de involverede har de nødvendige kvalifikationer. 10

11 6. Der eksisterer planer for, hvorledes der reageres i tilfælde af, at en der opstår en nødsituation forårsaget af naturkatastrofer eller menneskeskabte ulykker inkl. terrorisme. Planerne skal omfatte alvorlig tilskadekomst eller af en students død. 7. Det er vigtigt, at værtsfamilien altid ved, hvor studenten er, og hvorledes han/hun kan kontaktes. Studenten skal selv give denne information. 8. Alle personer, som er involveret i programmerne, studenter, counsellorer og værtsfamilier gøres bekendt med alle procedurer, der skal benyttes. Undervisningen af studenter finder sted på multidistrikt basis. Udrejsende studenter vil modtage undervisning ved 2 orienteringsmøder inden udrejsen og indkommende studenter vil modtage undervisning umiddelbart efter ankomst. Undervisningen af counsellorer og værtsfamilier vil ske på distriktsplan og vil blive organiseret af Distrikts Counsellor og Protection Officer. Undervisningmaterialet er på dansk og er baseret på Training Manual fra Rotary International. Guvernøren, Distrikt Counsellor og Protection Officer vil ved selvstudium sætte sig ind i Training Manual 9. Der findes procedurer, der skal benyttes ved behandling af anklager for misbrug eller chikane (Se Student Protection Policy 2 ). 10. Der etableres årlige undervisninger af de involverede rotarianere, IKKE Rotarianer, værtsfamilier mv. 11

12 Gode råd til udvekslingsstudenten Under dit ophold vil du blive opfordret til at besøge og holde taler i Rotary klubber, på skoler og i foreninger for at fortælle om Danmark, om hvordan der er at være ung i Danmark, og om hvordan det er at være udvekslingsstudent. Du forventes også at deltage i officielle Rotary arrangementer, f.eks. den årlige distri ktskonference. Det er vigtigt, at du forbereder dig godt og har materiale med hjemmefra (power point, fotos, kort etc. se også "Foredrag til brug for Outbounds UK" under downloads). Efter hjemkomsten til Danmark forventes det, at du fortæller sponsorklubben om dine oplevelser i udlandet. Din værtsklub vil give dig lommepenge som regel et beløb, der svarer til den lokale købe kraft af kr. pr. måned, men det er alene værtsklubben, der fastsætter størrelsen af beløbet. Nogle værtsklubber forlanger, at du medbringer et beløb på f.eks USD til en "nødfond". Dette beløb deponeres i en bank i værtsklubbens område, og der kan kun hæves på kontoen med både din og counsellors underskrift. Beløbet må ikke nedbringes under udvekslingen og skal således i tilfælde af benyttelse vedligeholdes af forældrene. "Nødfonden" kan f.eks. benyttes til betaling af en lægeregning indtil forsikringen har refunderet dit udlæg. Dit ophold er en kulturel udveksling og IKKE et sprogkursus eller en ferierejse. Du skal derfor ikke deltage i programmet med forventninger om at skulle rejse rundt i værtslandet. Dine værter er ikke forpligtet til at arrangere rejser for dig. En del unge får dog mulighed for at foretage rejser på grund af Rotary klubbens eller enkelte rotarianeres velvilje. Du må afvente rejseforslag og IKKE under nogen omstændigheder selv lave rejsearrangementer uden deres tilladelse. I mange af de lande, vi udveksler med, arrangerer Rotary rundrejser for deres udvekslingsstudenter. Disse rejser må du selv betale for. Værtskabet er udelukkende værtsklubbens ansvar. Normalt skal du bo hos 3 eller 4 forskellige familier. Skulle der opstå problemer med din værtsfamilie, skal du henvende dig til din counsellor i Rotary klubben, men du må huske på, at det er din pligt at tilpasse dig værtsfamiliens levemåde og ikke omvendt. Værtsfamilien forventes ikke at indrette sig efter dig eller at behandle dig som en speciel gæst. Det er klogt straks efter ankomsten i et nyt hjem at gennemgå afsnittene om "Spørgsmål til drøftelse hos værtsfamilien". Din værtsklub vil normalt udnævne en fra klubben til at være din counsellor, altså en rådgiver. Denne person kan du betragte som din fortrolige, mens du er klubbens udvekslingsstudent. Du kan derfor trygt rette henvendelse, hvis der skulle opstå problemer med værtsfamilie, skole, sygdom, økonomi etc. 12

13 Det er counsellors opgave at gøre dit ophold så godt som muligt. Han kan ofte løse problemerne, inden de bliver for store. Hvis du under opholdet føler, du har problemer, der ikke kan løses lokalt, er du altid velkommen til at rette henvendelse til din distriktscounsellor i Danmark. For at få mest ud af dit år i udlandet skal du deltage aktivt i fællesskabet, hvor du bor. Benyt enhver lejlighed til at deltage i arrangementer efter skoletid og i ungdoms og sportsgrupper. Det gør det lettere at få kammerater. Lad være med at begrænse din vennekreds til andre udvekslingsstudenter og lad endelig være med at isolere dig på dit værelse for at se TV eller spille på computer. Det er direkte ødelæggende for ethvert udvekslingsophold. Sig aldrig nej til et forslag om at deltage i en aktivitet eller et arrangement, selvom du måske ikke umiddelbart finder det er interessant. Siger du nej for tit, hører tilbuddene meget hurtigt op. Mange steder er det en naturlig og selvfølgelig sag at deltage i en søndagsgudstjeneste, ligesom bordbøn kan høre med til hjemmets orden. Som udvekslingsstudent forventes du at være tolerant over for andre livsformer, og at du respekterer disse! Der er som regel flere vinkler på forskellige problemer. Læg dig ikke fast på en bestemt mening om diskussionsemner som f.eks. religion, race eller kultur. Prøv at se sagen fra den andens side, selvom du ikke er absolut enig. Vær frem for alt taktfuld og diplomatisk, når dine værter og venner udtrykker synspunkter, der er anderledes end dine egne. Brug aldrig udtryk som "Det er meget bedre i Danmark" eller "Sådan gør vi i Danmark" bortset fra når du bliver spurgt! Du får mulighed for at blive perfekt i et sprog, eller at tilegne dig et helt nyt sprog. Det kan være dig til stor nytte i din videre uddannelse. Efter ca. 3 måneder forventes det, at du kan klare dig på landets sprog. Husk at skrive regelmæssigt men ikke hver dag til dine forældre og dine venner herhjemme. Skriv også til din sponsorklub og husk kvartalsrapporten til din distriktscounsellor. 13

14 E mail er en fortræffelig måde at kommunikere på, men du er ikke kommet om på den anden side af jorden for at sidde foran en computer dagen lang. Undgå udlandstelefoni det er dyrt, og du eller dine forældre må selv betale herfor. Overdreven brug af kommunikation til dem derhjemme er til mere skade end gavn. Det er vigtigt, at du indser, hvor du er, og hvor du skal være det næste år. Du skal have begge ben solidt placeret i dit nye land og ikke efterlade det ene ben i Danmark. Husk at skrive takkebreve til de familier og venner, der tager dig med på ture eller har hjulpet dig på anden måde. Det er ikke alene god opførsel det giver også goodwill! Rotary Youth Exchange Multi District Denmark 14

15 Questionnaire for the first day with the new host family (ENGLISH) 1. What do I call you? Mum, Dad or given name. Hvad skal jeg kalde jer? Mor, far eller fornavn. 2. What am I expected to do daily other than a) Make my bed b) Keep my room tidy all the times Hvad forventes jeg at gøre dagligt bortset fra a) Rede min seng b) Holde mit værelse pænt c) Gøre badeværelset rent hver gang jeg har brugt det c) Clean the bathroom spotlessly every time l use it 3. What is the procedure about laundry? Where do I keep it until washing dav? Hvad med snavsetøj? Hvor skal jeg opbevare det, indtil det skal vaskes? 4. Should I wash my own underwear? Skal jeg vaske mit eget undertøj? 5. What is the procedure about ironing my clothes? Hvad med strygning? 6. May l use the iron, washing machine, sewing machine etc.? MS jeg bruge strygejern, vaskemaskine, symaskine osv.? 7. Where can I keep my toilet accessories? Hvor kan jeg opbevare mine toiletsager? 8. When is the best time for me to use the bathroom an weekday mornings? Hvornår er det bedst,. at jeg burger badeværelset på hverdagsmorgenerne? 9. When is the best time for me to shower mornings or evenings? Hvornår er det bedst,. at jeg bader morgen eller aften? 10. When are the mealtimes? Hvornår spiser vi? 11. Do I have a permanent job at mealtimes, for example, a) Set the table b) Clear the table c) Wash up d) Put everything away after the meal e) Dry the dishes f) Empty the rubbish bin etc. Har jeg et permanent job ved måitiderne,. for eksempel,. a) Dække bord b) Tage af bordet c) Vaske op d) Stille alting p plads efter måltidet e) Tørre af f) Tømme skraldespanden osv. 12. May I help myself to food and soft drink at any time, or must I ask first? (Promise to do this moderately if acceptable) Må jeg selv tage noget at spise eller drikke (ikke alkohol), når jeg ønsker det, eller skal jeg spørge først? (Lov kun at gøre det i moderat omfang). 13. What areas are strictly private, e.g bar, study, host parents' bedroom. pantry? Hvilke områder er strengt private, f.eks bar, arbejdsværelse, værtforældres soveværelse viktualierum? 14. May I put my pictures and posters etc. in my bedroom? 15

16 Må jeg sætte billeder, plakater ol. op i mit værelse? 15. Do you object me having wine at the table with you or the occasional beer? Har I noget imod, at jeg drikker vin sammen med jer eller af og til en øl? 16. Where can I store my suitcases? Hvor kan jeg opbevare mine kufferter 17. May I smoke? Må jeg ryge? 18. What time must I get up weekdays mornings? Hvad tid skal jeg så op på hverdage? 19. What time must I go to bed on weekdays? Hvad tid skal jeg gå I seng på hverdage? 20. What time must I get up weekends and holidays? Hvad tid skal jeg stå op I weekender og ferier? 21. What time must I be in at night if I go out? (Exceptions at special arrangements). Hvad tid skal jeg være hjemme om aftenen, hvis jeg går ud? (undtagelser ved specielle arrangementer). 22. What date are the birthdays of Host Dad, Mum, Brothers, Sisters? Hvilke datoer har værtsfamiliens far, mor, bror, søster fødselsdag? 23. Can I have friends to stay the night? Må mine venner blive natten over? 24. Can I invite friends around the day? (Not opposite sex if parents are not present) Må jeg invitere mine venner til at komme om dagen? (Ikke af det modsatte køn, hvis forældrene ikke er til stede). 25. What are the rules about local phone calls? Hvad er reglerne for lokale telefonopringninger? 26. May my friends phone me? Må mine venner ringe til mig? 27. What are the rules about overseas calls? Hvad er reglerne for oversøiske samtaler? 28. What is the procedure about posting letters? Hvad er proceduren ang. det at sende breve? 29. Do host Dad and Mum have any dislikes, like people being barefoot at the table, chewing gum, smoking, loud music, unpunctual people, being interrupted when reading etc.? Er der nogen ting som værtsfamiliens far og mor ikke bryder sig om,. F. eks. at man går barfodet til bords,. tygger tyggegummi,. rygning,. høj musik,. upræcise mennesker,. at blive forstyrret mens man læser osv.? 30. Do my host brothers and sisters have any likes or dislikes? Hvad kan mine værtssøskende lide eller ikke lide? 16

17 31. What are the rules about transport? Hvilke regler er der med hensyn til transport? 32. How do I get around, e.g. is there a bus route, do I borrow a bicycle, will it be possible to get a lift to and from parties etc.? Hvordan kommer jeg omkring,. går der en bus,. kan jeg Iåne en cykel,. kan jeg blive kørt og hentet fra fester osv.? 33. May I play the hi fi/television? Må jeg spille på stereoanlægget og se tv? 34. What are the rules about going to Church? Hvad er reglerne for kirkegang? 35. Do you expect me to telephone if I am going to be 10, 20, or 30 minutes late? Forventer I,. at jeg ringer,. hvis jeg bliver forsinket 10,. 20 eller 30 minutter? There may be other things you feel uncertain about, Don't be afraid to ask, it might save you some awkward situations and result in a good talk between you and your host family. Der vil sikkert være andre ting,. du er I tvivl om. Vær aldrig bange for at spørge,. det kan spare dig for ubehagelige situationer og give dig og din værtsfamilie anledning til en god snak. 17

18 Questions to ask host family on the first day (JAPANESE) 1. NANJI NI OKITA IIDESUKA? Hvad tid skal jeg stå op om morgenen? What time must I get up in the morning? 2. ITSU OFURO NI HAITE IIDESUKA? Hvornår kan jeg tage bad? When do I bathe or shower? 3. SENKATU WA DOSHITARA IIDESUKA? Skal jeg vaske mit eget tøj? Ja, hvornår, hvordan? Am I responsible for washing my clothes? Yes, when, how? 4. GOHAN WA NANJI DESUKA? Hvornår spiser vi måltiderne? When are the meals served? 5. GOHAN NO TOKI. NANI O TETSUDATTARA IIDESUKA? Hvilke pligter har jeg ved måltiderne? What are my responsibilities for helping with meals? 6. ITSU SHITSU O KAETARA IIDESUKA? Hvornår skal jeg skifte sengetøj? When do I change my bed clothes? 7. DAIDOKORO NO TABEMONO O ITSUDEMO TABETE IIDESUKA? Må jeg gå I køkkenet og tage en snack May I go to the kitchen myself for snacks? 8. TEREBI YA SUTEREO WA ITSU TSUKETEMO OODESUKA? Må jeg bruge TV, stereo etc.? May I use the television, stereo etc.? 9. NANJI NI IE NI KAEREBA IIDESUKA? Hvad tid skal jeg være hjemme om aftenen? What time must I be in the house at night? 10. MINASAN O NANTO YONDDARA IIDESUKA? Hvad skal jeg kalde jer? What do I call you? 18

19 English EIG Yes/No Hello/Good Bye God morning/good night Japanese NIHONGO HAI/IIE KONNICHIWA/SAYONARA OHAYO/OYASUMI Yes/No Thank you/sorry ARIGATO/GOMENNASI Like/Dislike SUKI/KIKAI I understand/i don t understand WAKARIMASU/WAKARIMASEN What is? WA NANDESUKA? When is? WA ITSUDESUKA? Where is? WA DOKODESUKA? OK/Good/Bad DAIJOBU/II/WARUI Delicious OISHII Difficult MUZUKASHII Sleepy/Tired NEMUI/TSUKARETA Happy/Sad URESHII/KANASHII Hungry/Full ONAKAGA SUITA/ONAKAGA IPPAI Small/Big CHIISAI/OKII Very/Many/A little TOTEMO/TAKUSAN/SUKOSHI My name is WATASHI NO NAMAE WA DESU I am years old WATASHI WA SAI DESU I come from WATASHI WA KARA KIMASHITA Do you have...? WA ARIMASUKA? I want GA HOSHIIDESU Father/Mother OTOSAN/OKASAN ICH NI SAN SHI GO ROKU NANA HACHI KYU JU JUICHI JUNI 19

20 Questionário para o primeiro dis na tua familia de hospedade (PORTUGESE) 1. Como vou te chamar? Mae, Pai ou prenome? Hvad skal jeg kalde jer? Mor, far eller fornavn? 2. O que devo fazer diariamente, além de: a) Fazer minha cama b) Manter meu quarto sempre arrumado? c) Sempre limpar o banheiro depois de usa lo? Hvad forventes jeg at gøre dagligt, bortset fra at a) Rede min seng b) Holde mit værelse pænt c) Gøre badeværelset rent, hver gang jeg har brugt det. 3. E quanto as roupas sujas? Aonde as guardo até o dia lava las? Hvad med snavsetøj? Hvor skal jeg opbevare det, indtil det vaskes? 4. Devo lavar minha própria roupa de baixo? Skal jeg vaske mit eget undertøj? 5. E quanto passar as roupas? Hvad med strygning? 6. Posso usar o ferro de passar, máquinaha de lavar, máquina de costura etc.? Må jeg bruge strygejern, vaskemaskine, symaskine etc.? 7. Aonde guardo meus artigos de toalete? Hvor kan jeg opbevare mine toiletsager? 8. Qual é o melhor horário para eu o banheiro durante as manhas dos dias da semana? Hvornår er det bedst, at jeg burger badeværelset på hverdagsmorgenerne? 9. Quando é melhor para usar o chuveiro de manho ou de noite? Hvornår er det bedst, at jeg bader morgen eller aften? 10. Quando sao as refeicoes? Hvornår spiser vi? 11. Tenho obrigacoes durante as refeicoes, como por ex: a) Arrumar a mesa b) Tirar a mesa c) Lavar a louca d) Quardar a louca e) Secar a louca f) Esvaziar a lixeira etc. Har jeg et permanent job ved måltiderne, f.eks.: a) Dække bord b) Tage af bordet c) Vaske op d) Stille alting på plads efter måltidet 20

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013

The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013 The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013 The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) er et internationalt samarbejde med spejderkorpset

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2016/17. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2016/17. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School Valgfrihed! Kun hos InterStudies: vælg mellem 3 programtyper Plusprogram Giver dig en blød landing på Orientation Camp i London eller

Læs mere

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2015/16. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA

Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School 2015/16. InterStudies Workshop var en super god camp, Tine, USA Med InterStudies får du både valgfrihed og optimale vilkår! High School Valgfrihed! Kun hos InterStudies: vælg mellem 3 programtyper Plusprogram Giver dig en blød landing på Orientation Camp i London eller

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Personale håndbog og Lokal overenskomst

Personale håndbog og Lokal overenskomst Personale håndbog og Lokal overenskomst For Vividus Fonden Hos Hanne og Kim Revideret udgave, januar 2009. Indholdsfortegnelse Indledning...3 Affald...4 Alkohol...5 Arbejdstider... 7 Bad...8 Beklædning...8

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Udenlandske medarbejdere i virksomheden

Udenlandske medarbejdere i virksomheden Udenlandske medarbejdere i virksomheden En praktisk håndbog Udenlandske medarbejdere i virksomheden - En praktisk håndbog Udarbejdet af projekt Welcome - oktober 2011 efter oplæg udarbejdet af 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

SÅDAN FÅR DU BILLIGERE REJSER AF OLE STOUBY UDGIVET AF REJSESØGEMASKINEN

SÅDAN FÅR DU BILLIGERE REJSER AF OLE STOUBY UDGIVET AF REJSESØGEMASKINEN SÅDAN FÅR DU BILLIGERE REJSER AF OLE STOUBY UDGIVET AF REJSESØGEMASKINEN INDHOLD Side 4 FLYBILLETTER 1. Bestil i god tid Side 10 Side 2. Rejs udenfor højsæsonen her er det billigst 3. Rejs billigt på bestemte

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Rejseforsikring. (du kan rejse op til 18 måneder) Rejseråd og forsikringsbetingelser

Rejseforsikring. (du kan rejse op til 18 måneder) Rejseråd og forsikringsbetingelser Rejseforsikring (du kan rejse op til 18 måneder) Rejseråd og forsikringsbetingelser Ved visse rejser skal personer der er fyldt 70 år udfylde helbredserklæring/helbredsattest Ring 24 timer i døgnet til

Læs mere

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009 1 KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2009 i faglig voldgiftssag nr. 2008.155 Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) som mandatar for A (advokat Poul Heidmann) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere