Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej Varde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde"

Transkript

1 1

2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej Varde Telefon Hjemmeside Facebook Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen tilbage efter sommerferien! Og velkommen til alle nye elever! Jeg håber, at det bliver et spændende og udfordrende skoleår, hvor du vil tage udfordringerne op og gribe de muligheder, der kommer. Vores mål er at gøre dig fagligt dygtigere, men også gøre dig klogere på dig selv og den verden du er en del af så du skal være indstillet på at knokle og samtidig skal der være plads til at opleve og grine. Udover bøger og undervisning handler skolen også om nye kammerater og en masse spændende oplevelser blandt andet i form af foredrag, elevfester, museumsbesøg, fredagscaféer, morgensamlinger, studieture, biografture og måske har du selv et forslag til en ny aktivitet. Vi håber, at du vil være med til at gøre skolen til et rart og sjovt sted at være. Jeg ønsker dig et fantastisk skoleår og god arbejdslyst med studierne. Med venlig hilsen Bettina Mogensen Forstander Se de nyeste VH-billeder på facebook! Indhold Campus Varde...4 Samværsregler...4 Brand...5 Studiekort også til print/kopi... 5 Kantine...5 Lektionsplan...6 Generelle IT-regler...6 Brug af billeder til hjemmeside/facebook...7 Konferencesystem...7 Ferieplan...8 Åbningstider...8 Skoleskema...9 Karaktergivning...9 Introduktionstur...10 Studierejser Temadage Idræt og ID-DAG...12 Fælles Campus-aktivitetsdage...12 Elevråd og Festudvalg...12 Microsoft Outlook...13 Forældrekontakt...14 Mødepligt og BrugerWeb...14 Aflevering af opgaver og deltagelse i undervisningen...15 Afskrift og plagiat...16 Valgfag HHX...16 Oprykning og indstilling til eksamen HHX...17 Procedure og sanktionsmuligheder ved overtrædelse af skolens samværsregler...18 Klage over afgørelse om iværksættelse af sanktioner ved overtrædelse af samværsregler og nægtet oprykning...19 Skolens ledelse...20 Skolens administration...20 Kantinen...20 Teknisk personale...21 Vejledning...21 Praktikservice...22 Time Out...22 Studievalg Sydjylland...22 Statens Uddannelsesstøtte (SU)...23 Praktik i udlandet (PIU)...23 Ungdomskort til offentlig transport...23 IT-systemadministration...24 Elevplan...24 Studieplan HHX...24 Bogadministration...25 Frivilligt arbejde...25 Kontaktlærer HHX og HG...25 Mentorordning...25 Forsikring...26 Fritidsarbejde...26 Parkering Elevskabe Personaleguide...27

3 Et rart og sjovt sted! Campus Varde Campus Varde er et spændende uddannelsesmiljø for unge og voksne. Her er et levende og inspirerende fællesskab for over 1200 elever og 150 ansatte, fordelt på en vifte af uddannelsesaktører: Varde Gymnasium og HF Varde Handelsskole og Handelsgymnasium 10iCampus VUC Vest UU-Varde Varde Kommunes efteruddannelse Her møder elever og kursister de udfordringer, der gør dem dygtigere, og her får de et stort socialt netværk på tværs af de uddannelseslinjer, de hver især har valgt. Yderligere informationer om Campus Varde, herunder de fælles værdier for Campus, kan findes på skolens hjemmeside. Samværsregler På Campus gælder de almindelige regler for samvær og ordentlig optræden. Vi forudsætter, at de overordnede normer er alment kendt, men det kan være fornuftigt at være opmærksom på følgende: Don t forget! at have en hensynsfuld optræden at man ikke må være påvirket af eller indtage alkohol og andre rusmidler på skolen (ved caféer, fester og særlige arrangementer kan der gives dispensation til indtagelse af alkohol) at det ikke er tilladt at ryge på skolens område at undlade at indtage mad i undervisningslokalerne at sætte stole op efter klassens sidste lektion i lokalet og sikre, at der ikke ligger affald m.v. på borde og gulv at der er selvafrydning og stoleopsætning i kantine- og fællesområde Brand I tilfælde af brand slås alarm via de røde bokse og brandvæsnet tilkaldes på 112. Når alarmen ringer, lyttes der til informationen over skolens varslingsanlæg. Du forholder dig roligt, forlader skolen og samles klassevis med dine kammerater på græsset bag p-pladsen. Elevatoren må IKKE benyttes ved en evt. brand. Nærmeste flugtvej er angivet med dette symbol: Studiekort også til print/kopi Du får ved skolestart udleveret et studiekort, som forsynes med foto. Kortet bruges til print/kopiering og kan bruges som betalingsmiddel i kantinen, hvis du indsætter beløb på kortet. Du får ved din indmeldelse på VH tildelt en personlig konto på printstyringssystemet, og du har fra første skoledag adgang til at kopiere/printe et antal sider, som du selv kan anvende. Når det tildelte antal kopier/print er opbrugt, har du mulighed for at indsætte flere sider på din printkonto. Det sker ved hjælp af betalingskort i den opsatte betalingsautomat i kantinen. Studiekortet er personligt, og du har ansvaret for brugen. Mister du dit studiekort, skal du henvende dig på kontoret og få udstedt et nyt kort, mod betaling af kr. 30,-. Har du ved skoleårets slutning mere end kr. 25, - stående på kortet, kan du få beløbet refunderet. Kantine Vi har et fælles kantinekøkken, som laver sund og billig mad til os alle. Kantinen har et kantinebrugerråd med repræsentanter for brugere, ansatte og ledelser fra alle Campus-institutionerne, som mødes én gang hvert semester for at drøfte sortiment, service, prisniveau mm. you 4 5

4 Lektionsplan Der bliver ikke ringet ind eller ud, men nedenstående lektionsplan følges: Modul Lektion Tidspunkt 1. modul 1. lektion lektion Formiddagspause 2. modul 3. lektion lektion Frokostpause 3. modul 5. lektion lektion Eftermiddagspause 1 4. modul 7. lektion lektion Eftermiddagspause 2 5. modul 9. lektion lektion Generelle IT-regler Husk at orientere dig i Brugerweb! Keep in mind! Det udleverede brugernavn og adgangskode må ikke ;o) overdrages eller udlånes til andre. Der må ikke installeres spil eller spilles på skolens computere. Der må kun benyttes og lagres programmer på skolens computere, som skolen har licens til. Du har selv ansvaret for at sikre dig mod datatab ved at gemme med passende mellemrum og ved at tage sikkerhedskopier af opgaver m.m. Overtrædelse af skolens regler og øvrig dansk lovgivning medfører sanktioner fra skolens side jf. den almindelige procedure og sanktioner. Herudover kan brugernavnet lukkes i en periode. Desuden henvises til skolens IT-regler, som du skal underskrive ved skolestart. Brug af billeder til hjemmesiden, Facebook mm. Vi anvender billeder af elever fotograferet i skolens dagligdag i forskellige sammenhænge. Hvis ikke du ønsker billeder offentliggjort på skolens hjemmeside mm., bedes du give besked herom på skolens kontor ved skolestart. Konferencesystem Skolen har et konferencesystem Fronter som bruges af alle brugere og ansatte på skolen samt særligt indbudte, som f.eks. en venskabs-klasse i en projektperiode. Har du adgang til Internettet, kan du bruge konferencesystemet via skolens hjemmeside. 6 7

5 Ferieplan Skoleskema Check your Homework! Undervisningen i skoleåret 2013/2014 er tilrettelagt med følgende ferieplan: Skolestart Skoleåret starter tirsdag den 13. august Efterårsferie Mandag den 14. oktober Søndag den 20. oktober 2013 Juleferie Fredag den 23. december 2013 Søndag den 5. januar 2014 Vinterferie Mandag den 10. februar Søndag den 16. februar 2014 Påskeferie Mandag den 14. april Mandag den 21. april 2014 St. Bededag Fredag den 16. maj 2014 Kr. Himmelfart Torsdag den 29. maj 2014 Pinse Mandag den 9. juni 2014 Sommerferie Mandag den 30. juni 2014 De nævnte dage er inklusive. Dit skoleskema bliver ændret flere gange i løbet af et skoleår. Herudover bliver det påvirket af en række ændringer eksempelvis ved læreres sygdom, videreuddannelse, prøver og rejser. Du har dagligt pligt til selv at holde dig ajour med skemaændringer i BrugerWeb, ligesom lektier m.v. fremgår her. Ansvarlig for skemaændringer: Elin Ladefoged, administrationen Karaktergivning For alle elever afgives der karakterer. 12! 10! HG Standpunktskarakteren er en bedømmelse af dine færdigheder i forhold til fagets og uddannelsens mål på det tidspunkt karakteren afgives. Åbningstider Skolen: Mandag - torsdag kl Fredag kl Administrationen: Mandag fredag kl I forbindelse med større projekter og opgaveperioder kan skolen have udvidede åbningstider. Open! Open I fag, der afsluttes med eksamen, gives der standpunktskarakter i forhold til prøveformen. I fag, der ikke udtrækkes til eksamen, træder standpunktskarakteren i stedet for prøvekarakteren. HHX Dit faglige standpunkt evalueres ved brug af standpunktskarakterer, interne prøvekarakterer, afsluttende standpunktskarakterer og eksamenskarakterer. Faglæreren giver standpunktskarakterer, som led i den løbende evaluering. Efter hvert skoleår får du en standpunktskarakter i alle fag. Standpunktskarakteren er en bedømmelse af dit standpunkt i forhold til fagets mål, og den gives på baggrund af dine præstationer i løbet af året. Når et fag afsluttes, giver skolen en afsluttende standpunktskarakter. Den afsluttende standpunktskarakter, der gives for det højeste niveau, du følger faget på i uddannelsen, indgår på dit eksamensbevis. Læs mere om karaktergivning i evalueringsplanen for HHX, som findes på skolens hjemmeside. 8 9

6 Introduktionstur Alle førsteårsklasser tager normalt på en 1-3 dages tur for at lære hinanden godt at kende og for at få nogle oplevelser, der er relevante for den uddannelse, man lige er begyndt på. Studierejser Studierejser er et spændende supplement til den daglige undervisning. Rejseaktivitet planlægges efter nærmere aftale med udgangspunkt i skolens rejsekoncept og rejseregler. Next stop? Alle klasser tager normalt på en studietur til udlandet i løbet af uddannelsen. Turen arrangeres af klassens lærere og elever i fællesskab i forhold til uddannelse og studieretning. Temadage Både på HG og HHX indgår der temadage, som sigter mod at give særlig lejlighed til at få en dybere forståelse for udvalgte emnekredse og evt. arbejde tværfagligt. Her kan være tale om arrangementer som virksomhedsbesøg, kulturnat, julemesser, innovationsmesse mm

7 Idræt og ID-DAG #1 Skolen deltager normalt i forskellige sportsaktiviteter f.eks. DM for handelsskoler i fodbold og håndbold. Der arrangeres desuden hvert år ID-DAG for alle skolens elever, hvor klasserne klæder sig ud efter alle kunstens regler og deltager i indmarch, klassedyster og turneringer i henholdsvis fodbold og rundbold. Samme aften er der ID-FEST på skolen, hvor der er klassemiddag, fest og ikke mindst kåringer og præmier til dagens vindere. #1 Elevrådet er også repræsenteret i skolens bestyrelse og arbejdsmiljøudvalg. Ligeledes har elevrådet kontakt til LH, Landsorganisationen af Handelsskoleelever. Deltagelse i elevrådsmøder, herunder deltagelse i møder i faste råd i undervisningstiden sidestilles med deltagelse i undervisningen og registreres ikke som fravær. I skoleåret er Tenna Jespersen fra hhx3b og Andreas Nielsen fra hhx2b elevrådsformænd på VH. Festudvalget består af frivillige elever der i fællesskab arrangerer en række sociale arrangementer for skolens elever som fx fredagscaféer mm. Festudvalgskoordinator: Thomas Vinther Fælles Campus-aktivitetsdage Der arrangeres forskellige Campus-aktivitetsdage i løbet af skoleåret, bl.a. et Campus-løb, hvor elever løber om kap med uret. Elevråd og Festudvalg Alle klasser vælger en repræsentant til elevrådet, som er elevernes talerør på skolen. Elevrådet hjælper med at løse forskellige spørgsmål og opgaver i forhold til den daglige undervisning og det sociale liv på skolen, og står også for forskellige arrangementer. Microsoft Outlook Outlook er skolens mailsystem. Her kan du sende/modtage post, finde beskeder og informationer fra dine lærere, administrationen m.m. Du skal derfor dagligt tjekke din mail. Du kan evt. indstille din -konto til automatisk at videresende indgående meddelelser til en anden -konto, som du allerede benytter og tjekker dagligt. You got mail! 12 13

8 Forældrekontakt Varde Handelsskole og Handelsgymnasium lægger vægt på god kommunikation, også med elevernes forældre. For forældre og elever afholdes et arrangement, hvor skolen vil præsentere lærere, fag og studie- eller uddannelsesretninger. For HG-elever afholdes intro-samtaler, hvor det er muligt for forældre at deltage. For forældre til HHX1-elever afholdes en forældrekonsultation, hvor der vil være mulighed for at tale med hver enkelt lærer om faglige og pædagogiske forhold. Det er en del af det pædagogiske koncept på VH, at der holdes tæt kontakt til den enkelte elev. Der afholdes således samtaler med lærere og evt. studievejledere. Uddannelseslederen inddrages også i samtalerne i nødvendigt omfang. I tilfælde af, at der opstår problemer i forhold til fremmøde eller studieaktivitet, skal skolen inddrage forældrene, når eleven er under 18 år. Forstander, uddannelsesleder og studievejledere står naturligvis til rådighed for spørgsmål fra forældreside. Mødepligt og BrugerWeb Du har mødepligt til undervisningen. De fremmødte registreres i begyndelsen af hver lektion. Fremmøder du, efter at fraværsregistreringen er foretaget, har du ikke krav på at blive ført tilstedeværende. Skolen fører kontrol med dit fremmøde både i de enkelte fag og samlet. Alt fravær, uanset årsag, bliver registreret man kan således ikke få fri. Du skal give skolen besked om planlagt fravær, og i tilfælde af sygdom skal du ringe til skolen inden kl og afgive en sygemelding eller selv registrere det via BrugerWeb. Hvis du bliver nødt til at forlade skolen før skoledagens afslutning, giver du en af dine lærere besked. Det er dit ansvar at kontakte relevante faglærere for at orientere dig om det faglige indhold af undervisningen og så vidt muligt selvstændigt at få det samlet op. I BrugerWeb skal du herudover sørge for at få registreret oplysninger om dit fravær og årsagen til fraværet. Det er dit ansvar, at fraværsoplysningerne altid er ajourført. Ved længerevarende eller hyppig sygdom kan du blive bedt om at fremskaffe lægelig dokumentation for egen regning. Hvis du af andre grunde er nødt til at forsømme fra undervisningen, kan du også blive bedt om at aflevere dokumentation. Du har løbende mulighed for at se det registrerede fravær i BrugerWeb. Såfremt det registrerede fravær ikke stemmer overens med din egen registrering, skal du hurtigst muligt gøre indsigelse mod det registrerede fravær til den relevante faglærer. Det er dit ansvar at påvise, hvilke konkrete undervisningsaktiviteter du uretmæssigt er blevet ført fraværende for. Faglæreren tager stilling til, hvorvidt der er sket en fejl og sørger for evt. rettelse. Aflevering af opgaver og deltagelse i undervisningen Du har ligeledes pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Dette er en forudsætning for at kunne gennemføre uddannelsen. Dette indebærer, at du rettidigt afleverer skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat deltager i terminsprøver, årsprøver og lignende deltager i ekskursioner mv. deltager i anden forlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde, praktik og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen Såfremt du på grund af specielle forhold ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag, kan du efter anmodning blive fritaget for dele af undervisningen efter skolens konkrete vurdering. Du kan i den forbindelse blive bedt om lægelig dokumentation for egen regning, som dokumentation for fritagelsen. Du og dine forældre/værge vil i forbindelse med fritagelse blive skriftligt orienteret om mulige konsekvenser heraf. Dine lærere fører kontrol med ovennævnte. I forbindelse med evaluering og karaktergivning vil du blive orienteret om skolens registrering af din aktive deltagelse i undervisningen og aflevering af opgaver. Hvis en eller flere af dine lærere konstaterer, at du ikke deltager aktivt i undervisningen, anvendes den almindelige procedure og sanktionsmuligheder

9 Afskrift og plagiat Du har pligt til at udarbejde dine skriftlige opgaver selvstændigt. Plagiat, dvs. en efterligning/afskrift fra en andens arbejde, under foregivende af at arbejdet er selvstændigt og originalt, tillades ikke. Et citat på få linier kan dog ikke komme i konflikt med gældende regler. Kilden, hvorfra et citat stammer, skal altid angives. Almindelige afleveringsopgaver Ved almindelige afleveringsopgaver, der indgår som grundlag ved karaktergivning i faget, giver faglæreren karakteren -3 ved konstateret plagiat i væsentlige dele af opgaven. Er det kun mindre dele af opgaven, der er afskrift, så vurderes opgaven alene på baggrund af de sider, der ikke er afskrift. Konstateres snyd eller forsøg på snyd ved terminsprøver, årsprøver o.lign., kan opgaven ikke bedømmes, og der gives karakteren -3. Såfremt en faglærer konstaterer, at en opgave er plagiat og karakteren -3 anvendes, orienteres uddannelseslederen og dine øvrige lærere. Forseelsen betragtes som en overtrædelse af skolens studie- og ordensregler. Derfor anvendes den almindelige procedure og sanktionsmuligheder. Opgaver der har relevans for eksamen Ved plagiat i hele eller væsentlige dele af opgaver, der skal bruges i relation til eksamen, kan du som hovedregel ikke indstilles til eksamen. Du får desuden en skriftlig advarsel, som kan medføre bortvisning fra skolen i resten af skoleåret, så du derfor skal gå om. Valgfag HHX Når du skal vælge valgfag i løbet af din uddannelse, skal du grundigt overveje, hvilke valgfag du bør vælge af hensyn til dit videre uddannelsesforløb. Når du vælger fag på højere niveauer end det obligatoriske fag, skal du samtidig overveje, om du fagligt kan magte faget ved en seriøs arbejdsindsats. Skolen kan kun i helt særlige tilfælde med tungtvejende begrundelser tillade skift af valgfag senest en måned efter undervisningens start.... Choose wisely! Keep up the good Oprykning og indstilling til eksamen HHX work! Oprykning til næste klassetrin er betinget af, at du har fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen og kan indstilles til eksamen. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen dit standpunkt og udbytte af undervisningen. Du har krav på oprykning, når du har mindst 2,0 i gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår, og du har aflagt de krævede prøver og afleveret de skriftlige opgaver, hvor der er ubetinget afleveringspligt. Hvis du har et lavere gennemsnit end 2,0, vurderes det i samråd med dine lærere, om du har haft et tilfredsstillende udbytte af undervisningen. Det vurderes, om du kan indstilles til eksamen, på baggrund af: om du har deltaget i undervisningen i tilstrækkeligt omfang om du har afleveret skriftlige opgaver i tilstrækkeligt omfang Såfremt du ikke kan indstilles til eksamen, kan du vælge at: tage skoleåret om, hvilket kræver godkendelse af skolens leder indstille dig til prøve som selvstuderende dvs. aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Der gives ikke afsluttende standpunktskarakterer, og afsluttende standpunktskarakterer fra tidligere år bortfalder. En betingelse for at gå til eksamen som selvstuderende er, at du har udarbejdet rapporter mv. i det omfang, som kræves efter reglerne om prøve i de enkelte fag Som hovedregel gælder, at såfremt din studieaktivitet efter skolens skøn er utilstrækkelig, vil skolen undlade at indstille dig til eksamen og i stedet tilbyde dig at gå året om. Efter skolens godkendelse kan du få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang, dog således, at du senest 5 år efter påbegyndt uddannelse skal have fuldført denne. Indstilles du ikke til eksamen, meddeles dette skriftligt inden offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse

10 Procedure og sanktionsmuligheder ved overtrædelse af skolens samværsregler Skolens procedurer gælder for et helt uddannelsesforløb. Dette indebærer, at skolens procedure ikke starter forfra ved hvert skoleårs begyndelse. Dog bortfalder en advarsel ved et nyt skoleårs begyndelse, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Det påhviler den enkelte faglærer eller kontaktlærer at reagere på din forsømmelsesprocent, manglende studieaktivitet eller afskrift/plagiat af opgaver over for dig, ligesom dine øvrige lærere orienteres. Du vil blive indkaldt til en registreret samtale med din lærer. Alle elever behandles individuelt. Såfremt samtalen ikke medfører en ændring af din adfærd, vil skolens uddannelsesleder give dig en skriftlig påtale og om nødvendigt senere en skriftlig advarsel. Du kan ved samtalerne blive pålagt at deltage i skolens lektiecafé for at forbedre dit faglige niveau og/eller få nedbragt dit fravær. Skolens forstander tager stilling til evt. yderligere sanktioner, der kan medføre, at du: udelukkes fra konkrete arrangementer eller aktiviteter bliver bortvist fra skolen i en periode i indtil 10 skoledage på et skoleår (udelukkelsen registreres som fravær) skal aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år ikke bliver indstillet til eksamen i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Eksamen skal aflægges det følgende år, hvis skolen træffer beslutning om, at du oprykkes til næste klassetrin bliver udmeldt Er du under 18 år, sender vi tillige en kopi af påtaler og advarsler til dine forældre/værge. En skriftlig advarsel sendes som anbefalet brev til dine forældre/værge. Du skal være opmærksom på, at tilsidesættelse af skolens samværsregler kan bringe din SU i fare, da det er en betingelse for at få SU, at du er studieaktiv. Skolen træffer afgørelse om, hvorvidt du er studieaktiv. Vurderer skolen, at du ikke er studieaktiv, herunder at du ikke vil kunne indhente det forsømte, bortfalder din ret til SU. Du vil kunne søge SU igen, når du skønnes studieaktiv. Skyldes den manglende studieaktivitet sygdom, fødsel, adoption eller andre særlige forhold, kan du få dispensation fra kravet om studieaktivitet og dermed bevare retten til SU. Klage over afgørelse om iværksættelse af sanktioner ved overtrædelse af samværsregler og nægtet oprykning Der er mulighed for at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med en sanktion altså hvis du mener, at skolen ikke har fulgt de regler og love, der gælder for området. Såfremt du og/eller dine forældre/værge vil klage, skal dette gøres dette inden 2 uger fra afgørelsens meddelelse. Klagen indgives skriftligt til skolen, der videresender klagen til Ministeriet for Børn og Undervisning sammen med skolens egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, får klageren lejlighed til inden for 1 uges frist at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentar bliver medsendt til ministeriet. Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre skolen eller ministeriet i særlige tilfælde træffer beslutning herom. I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionerne straks iværksættes uden forudgående advarsel

11 Skolens ledelse Ledelsen har til funktion at sikre, at rammerne for dit uddannelsesforløb er de bedst mulige. Ledelsen er: Forstander Bettina Mogensen Uddannelsesleder Ann Jakobsson Ledelsen prioriterer en åben dialog med alle elever - du er derfor altid velkommen til at kontakte os. Skolens administration Administrationen varetager mange funktioner i forbindelse med din uddannelse. I administrationen finder du: Økonomichef Kim Lauridsen Lene Balje Marianne H. Christensen Lone Kolding Kristensen Elin Ladefoged Tove Laustsen Kantinen I kantinen kan du spise medbragt frokost eller købe et varieret udbud af lækre frokostretter, sodavand, kaffe, te, chokolade, is og slik. Kantinens personale består af: Kantineleder Tina Nørby Andersen Souschef Susanne Knudsen Mala Amithamogan Anette Eriksen Marianne Lorendsen Jane Nielsen Else Pedersen Bon Appétit Teknisk personale Det tekniske personale arbejder på at sikre, at de fysiske rammer på og omkring skolen er i orden til enhver tid. Det tekniske personale består af: Teknisk servicechef Morten Rosendahl Kjeld Høj Larsen Veronika Dudova Hanne Hansen Margot Hviid Lone Kristensen Doris Madsen Karen Voss Bemærker du fejl eller mangler i undervisningslokalernes udstyr, bedes du stille udstyret uden for døren til lokalet, så vil det blive repareret. Du kan også kontakte den tekniske servicechef, der har kontor i lokale eller sende en mail til Vejledning HG-vejledningen har til opgave at vejlede nye elever i forhold til uddannelsen. HG-vejleder: Anne-Marie Geertsen Studievejledningen HHX har til opgave at vejlede og hjælpe dig med spørgsmål og problemer i forhold til uddannelsen eller din personlige og sociale situation. Studievejleder på HHX: Claus Holst Christensen 20 21

12 Praktikservice Har du spørgsmål i forbindelse med at opnå en praktikplads, er du velkommen til at tale med praktikpladskonsulenten. Praktikpladskonsulenten vil også komme rundt og holde informationsmøder i relevante HG-klasser i løbet af skoleåret. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium er ansvarlig for godkendelsen af praktikpladser, og når du opnår en praktikplads, skal din ansættelse derfor godkendes af skolens praktikpladskonsulent. Praktikpladskonsulent: Elin Ladefoged, administrationen Time Out Har du svært ved at få din hverdag og din uddannelse til at hænge sammen, eller har du brug for anden hjælp, uden at lærere eller andre elever behøver at vide noget, så kan du kontakte Susanne de Vries, som er tilknyttet Varde Kommune. Hun kan rådgive, vejlede, lytte og evt. hjælpe dig videre. Susanne kan kontaktes via sms - se hendes kontortid på skolen og mobilnummer på de flyers, der er på opslagstavlen i din klasse. Studievalg Sydjylland Studievalg Sydjylland hjælper dig med information og vejledning om alle landets videregående uddannelser, efteruddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Hos Studievalg kan du blandt andet få et overblik over uddannelser, optagelsesregler, åben uddannelse og erhverv. Karsten Skov Rasmussen fra Studievalg Sydjylland holder i løbet af året flere oplæg og har træffetid på skolen. Du kan finde mere information på Statens Uddannelsesstøtte (SU) SU-vejlederen har til opgave at hjælpe dig med at søge SU samt øvrige forhold i forbindelse hermed. For at få SU skal du være fyldt 18 år og være studieaktiv. Du kan få SU fra kvartalet efter, du bliver 18 år. Fylder du f.eks. 18 år i april måned, kan du få SU fra den 1. juli. Når du går på en ungdomsuddannelse (HG/HHX), er størrelsen af dit SU-stipendium afhængig af dine forældres indkomst, indtil du fylder 20 år. Du skal søge SU via minsu på hvor du også kan læse mere om reglerne. For at få adgang skal du logge på med NemId som du kan bestille via hjemmesiden. Bestil koden i god tid, så du er sikker på, at du kan få din SU til tiden. SU-vejleder: Marianne H. Christensen, administrationen Praktik i udlandet (PIU) Som afgangselev fra Varde Handelsskole og Handelsgymnasium har du gode muligheder for at få en praktikplads i udlandet. Du kan læse mere om ordningen på eller og hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at henvende dig til vores PIU-koordinatorer, som også afholder informationsmøder. PIU-koordinator HG: Carina Wolff PIU-koordinator HHX: Merete Østergaard Ungdomskort til offentlig transport Du kan søge rabat til offentlig transport via hvor du også kan læse mere om reglerne. For at få adgang skal du logge på med NemId, som du kan bestille via hjemmesiden. Ungdomskortvejleder: Tove Laustsen, administrationen 22 23

13 IT-systemadministration Systemadministrationen har til opgave at sikre, at alle skolens IT-systemer til undervisningen er i orden, herunder at hjælpe brugerne med at løse eventuelle tekniske problemer. IT-chef: Arvid Sørensen Har du problemer af teknisk art, eller opdager du en fejl eller et funktionssvigt - kontakt da systemadministrationen i lokale 03.28, eller send en mail til Elevplan Alle elever på HG har adgang til den elektroniske Elevplan som uddannelsesplan. Det giver dig mulighed for at have overblik over, hvor langt du er i dit uddannelsesforløb, hvilke krav, der stilles og for hurtig opfølgning, hvis du undervejs i uddannelsen skifter praktikønske. Alle elever på HG og HHX har mulighed for at se og udskrive deres egne karakterer, eksamensplan m.v. via Elevplan. Bogadministration Hver gang der udleveres en bog i undervisningen, skal der kvitteres på den udstedte bogliste. Bogadministrator: Tove Laustsen, administrationen Alle udleverede bøger skal behandles godt og ansvarligt og er udelukkende til låns. Der opkræves et depositum for undervisningsmaterialer, der ikke kan genanvendes. Hvis du mister en bog i løbet af din uddannelse, har du pligt til at genanskaffe og betale for en ny, så du kan følge undervisningen. Vi anbefaler at skrive navn/klasse i de udleverede bøger. Frivilligt arbejde På alle ungdomsuddannelser er der tilbud om at deltage i et forløb med frivilligt arbejde. Du kan læse mere om initiativet på Kontaktperson er uddannelsesleder Ann Jakobsson. Good work! Studieplan HHX What s the plan? Kontaktlærer HHX og HG Hver elev har en kontaktlærer, som sørger for informationer fra skolen til klassen om arrangementer, eksamen mv. Kontaktlærerens opgave er at vejlede og støtte dig i uddannelsesforløbet og står til rådighed, hvis du har problemer, spørgsmål eller ideer, der vedrører din og/eller klassens trivsel. Alle elever på HHX har adgang til Studieplan via skolens hjemmeside, der dokumenterer, hvordan undervisningen på de enkelte hold og i de enkelte fag er gennemført i fagene og på tværs af fagene. Studieplanen indeholder beskrivelser af de gennemførte undervisningsforløb og herunder benyttet litteratur og andet undervisningsmateriale. Mentorordning Elever kan blive tilknyttet en mentor. En mentor er en personlig vejleder, der hjælper og rådgiver dig, som har et særligt behov for støtte igennem forløbet, så du kan gennemføre uddannelsen 24 25

14 Forsikring Personale - Ledelse Skolen har ikke mulighed for at tegne forsikringer, der dækker i tilfælde af tyveri eller ulykke. Ophold på skolen er dit eget ansvar, og du må derfor aldrig efterlade penge, computer eller andre værdigenstande uden opsyn! Din egen eller din families forsikring kan i visse tilfælde dække, men det skal du selv undersøge. Fritidsarbejde Mange elever har en eller anden form for fritidsarbejde som naturligvis skal tilpasses skolearbejdet. Du skal være opmærksom på, at der i løbet af skoleåret kan forekomme skemaændringer med kort varsel, der også kan ændre skoledagens sluttidspunkt. Sørg for en rimelig balance i din hverdag. Parkering Cykler placeres i cykelkælderen eller de udendørs cykelstativer. Knallerter skal placeres på det særligt afmærkede område på p-pladsen. Biler skal parkeres i de afmærkede båse. Vær opmærksom på, at parkeringsarealerne ofte har besøg af p-vagter! Bettina Mogensen Forstander Ann Jakobsson Uddannelsesleder Elevskabe Alle elever får ved skolestart tildelt et elevskab til opbevaring af private ejendele. Har du problemer med at åbne skabet med kode, så kontakt Morten Rosendahl, skolens tekniske servicechef

15 Personale - Administration & IT Personale - Bygningsdrift Lene Balje Overassisent Marianne H. Christensen Overassisent Lone Kolding Kristensen Overassisent Morten Rosendahl Teknisk servicechef Kjeld Høj Larsen Teknisk servicemedhjælper Veronika Dukova Rengøringsassistent Elin Ladefoged Overassisent Kim Lauridsen Økonomichef Tove Laustsen Overassistent Hansen Hansen Rengøringsassistent Margot Kroløkke Hviid Rengøringsassistent Lone Kristensen Rengøringsassistent Arvid Sørensen IT Chef Doris Madsen Rengøringsassistent Karen Voss Rengøringsassistent 28 29

16 Personale - Kantinedrift Personale - Lærerstaben Tina Nørby Andersen Kantineleder Susanne Knudsen Souschef i kantine Mala Amirtharmogan Kantinemedhjælper Jacob Boddum Claus Holst Christensen Frederik Elmquist Annette Eriksen Kantinemedhjælper Marianne Lorendsen Kantinemedhjælper Jane Nielsen Kantinemedhjælper Jakob Gade Anne-Marie Geertsen Kirsten Gøtze Mette With Hagensen Helle Hansen 30 31

17 Personale - Lærerstaben Personale - Lærerstaben Michael H. Hansen Pia Kaae Hansen Karen Brøde Harritsø Arne Madsen Chin-lung Nielsen Morten Nissen Søren Hedegaard Helle Jeppesen Anella Lund Juelsgaard Jørgen Rasksen Tina Jacobsen Schütt Tove Stokholm Tenna Jørgensen Jan Peter Klembach Thomas Rindsig Laursen Nikolaj Svensson Helle Thambo John Thomsen

18 Personale - Lærerstaben Tanja Thorbjørnsrød Jens Vinge Thomas Vinther Carina Wolff Merete Østergaard 34 35

19 36

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder 1 Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Nakskov Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 2 3 Indholdsfortegnelse Velkommen til CELF...side 3 SU - Statens Uddannelsesstøtte...side 4 Transport: Ungdomskort...side

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Akademiuddannelser Studiehåndbog for Laborant- procesteknolog-, og serviceøkonomuddannelserne (AK). August 2009 1 Forord Kold college byder dig velkommen med denne

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

A B C RØNDE PRIVATSKOLE

A B C RØNDE PRIVATSKOLE A B C RØNDE PRIVATSKOLE Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8752 5959 F. +45 8637 3402 kontor@roende-privatskole.dk www.roende-privatskole.dk Velkommen til Rønde Privatskole. I dette hæfte finder du de

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt august 2011 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 www.hvidovre-ungdomsskole.dk side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Administration Aflysning / ændring af undervisning

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012)

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14 (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Senest revideret marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0. Generelt om Vejen Business

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Logo 1 Kære medarbejder i fsb! Dette er fsb s personalehåndbog. I den kan du finde nyttig viden i forhold til at være ansat i fsb. Så læs den igennem og brug

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere