Nr. 3 Oktober 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 Oktober 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330"

Transkript

1 Nr. 3 Oktober 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN tæk post Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf , Der er tækket nye tage i Holland det seneste år, og mange af dem er på villaer som denne i Blaricum ved Amsterdam. Foto: Jørgen Kaarup. Østeuropæerne forlader Holland Krisen har også ramt de hollandske tækkemænd, men det er især østeuropæerne, der giver op og rejser hjem. Af Jørgen Kaarup mænd derimod er omkring halvdelen af de østeuropæiske tækkemænd nu rejst hjem. Hovedårsag: Østeuropæerne 4000 nye stråtage er det seneste år tækket i Holland, så byggekrisen går kun i beskedent omfang ud over de hollandske tækkeblev som de første ramt, da alle troede, at finanskrisen ville slå hårdt igennem i tækkebranchen. Det var hovedsagelig dem, der

2 blev fyret, da de større firmaer skulle tilpasse sig en forventet markant nedgang i ordrer. Men der er også en anden årsag, siger Henk Horlings, leder af det hollandske tækkekontor: Tagtjekket. En af indtægtskilderne for kontoret, som årligt laver kvalitetskontrol af omkring 200 tage. En kontrol, kunden betaler. Og en kontrol, som især har haft effekt over for de østeuropæiske tækkemænd, der har etableret sig som selvstændige i Holland.»Vores kontrolbesøg viser, at det ofte har været polske, ungarske og litauiske tækkemænd med små, selvstændige firmaer, der har udført arbejde, som skal laves om«, siger Henk Horlings.»Sådan noget rygtes, så mange af dem var blandt de første til at lukke og vende hjem, da alle troede, at krisen ville ramme tækkebranchen hårdt«. Anderledes forholder det sig med de østeuropæere, der er eller har været ansatte i hollandske tækkefirmaer. Her sikrer mester som regel en høj standard, uanset hvem der er ansat. Hele tag dumper Det hollandske tækkekontor repræsenterer 80 procent af tækkebranchen i Holland: 250 firmaer, som bakker op om, at kontorets ansatte kan dumpe et tag! Det sker 4 5 gange om året, at resultatet af kvalitetskontrollen bliver, at hele taget skal tækkes om. For to måneder siden var Henk Horlings ude for en sådan sag. Der var tækket med kinesiske rør, som ikke var renset ordentligt op, så der var mange blade blandt rørene på taget. Derfor var bindingerne allerede løse og mange af dem lå kun syv centimeter inde i taget. En dumper. Af med taget og nytækning. På tækkemandens regning. Bliver sådan en tækkemand ikke sur på dig?»han bliver rigtig træt af sig selv, men han ved, at den eneste løsning er at tække om, hvis han vil blive i faget«, siger Henk Horlings, som mener, at kundernes jagt efter de laveste priser er med til at presse tækkemændene til at lave andenklasses arbejde.»man kan nu en gang ikke forlange topkvalitet til lavpris«, siger ingeniøren Henk, som nu i 11 år har stået i spidsen for det succesfulde tækkekontor i Nijkerk. Opbakning bag kontor Jeg er i Nijkerk for at undersøge, hvordan hollændernes kontor har kunnet få råd til det store arbejde, der er lagt i at få stråtaget markedsført som et moderne kvalitetstag, som er lige så velegnet til nye som til gamle huse. Et arbejde, som især lederen, Henk Horlings, har æren for men som ikke kunne lade sig gøre uden penge og opbakning fra det hollandske tækkelaug, Vakfederatie Rietdekkers. Da Henk Horlings fortæller, at så mange østeuropæere er rejst hjem, spidser jeg ører, for det er en ny udgave af en historie, som ellers plejer at være modsat: At der kommer flere og flere fra de nye EU-lande. Tilbage til tækkekontoret i Nijkerk: Her har Vakfederatie Rietdekkers netop ansat den fjerde person. Nu er der Henk, leder, Joost, tækkemand og underviser, Peter, all round nyansat og Jeanett, halvtids HK er. Budgetter er 2,2 millioner kr. om året - de fleste penge kommer fra kontingenter, næsten 1,4 millioner kr. Hvert medlem betaler kr. plus 750 kr. pr. ansat. Opbakningen bag kontoret er så stor, at Henk Horlings på en generalforsamling blev spurgt, om der var behov for en kontingentforhøjelse og dermed flere penge til kontoret?»nej tak, vi klarer os fint med det nuværende kontingent«, lød det overraskende svar tilbage.»vores kvalitetstjek af tagene har giver respekt om høj faglig standard og har medvirket til, at visse østeuropæiske tækkemænd er rejst hjem«, siger Henk Horlings, leder af det hollandske tækkekontor, Vakvederatie Rietdekkers. Foto: Jørgen Kaarup. Tjener penge på forsikring Ud over medlemskontingent og penge fra kvalitetskontroller, får 2

3 det hollandske kontor også godt en halv million kr. ind i provision fra rørhandlere og materialefabrikanter samt fra forsikringer. Ikke mindst aftale med forsikringsselskabet er interessant, fordi det sikrer en stabil indtægt i form af provision. Det er kontoret og de tækkemænd, der er medlemmer af det hollandske tækkelaug, der formidler og sælger en husforsikring, der er lige så billig for stråtækte huse som for huse med fast tag. Der er lavet en aftale med det forsikringsselskab, som i sin tid var det første til at sidestille husforsikringer uanset tagtype, om at ti procent af præmien går til tækkekontoret, fordi medlemmerne formidler forsikringsaftalen til kunderne. En model, som det er værd at undersøge herhjemme, for træffes den rigtige aftale med et forsikringsselskab, er der fire vindere: Kunden, tækkekontoret, forsikringsselskabet og tækkebranchen. Der er ingen tvivl om, at en af grundene til stråtagets gennembrud på nye huse i Holland er, at en dyr forsikring pga. stråtag hører fortiden til. Tækkemænd, individualister med en fælles sag Af Morten B. Petersen»TÆKKEMANDEN, en gammel fagmand fortæller om den rigtige tækning og fordelene ved straatag på Landbrugs-Ejendomme«, således lyder overskriften på en gammel gulnet avisartikel, som redaktøren modtog for nogen tid siden. Artiklen er bragt i bladet»landet«, der blev udgivet af Det Berlingske Hus engang i midten af forrige århundrede. Desværre er der ikke årstal på, det er efter 2. verdenskrig, og avisen kostede 4.25 kr i kvartalet... så det er et stykke tid siden. Artiklen rummer adskillige interessante betragtninger, som jeg har lyst til at citere. Artiklens forfatter, Tage Nielsen indleder således:»hvert år af min barndom holdt jeg sommerferie hos en farbror, der havde en firelænget gård på Sydfyn. Jeg var kendt med gårdens forskellige arbejder og foreteelser indtil de mindste enkeltheder i hvert fald hvad sommertiden angår. Derfor blev jeg højlig overrasket, da jeg en morgenstund kom ud og så et par mænd i færd med at rive stråtaget ned af en af længerne. Der skulle tækkes. En begivenhed, jeg aldrig før havde oplevet. Og endnu mere overrasket blev jeg, da vi lidt senere blev kaldt ind til mellemmadsbordet. Da stod der en velfyldt klukflaske midt i anretningen. Jeg havde aldrig før og fik aldrig senere brændevin at se i min farbrors hjem. Men på denne særlige dag, da tækkemanden var til stede, skulle der altså brændevin til. Tækkemanden blev i det hele taget behandlet som en personlighed, der havde krav på hensyntagen. Ud fra mine trettenfjortenårige menneskekundskaber og den måde, han talte på og blev tiltalt på, fik jeg det indtryk, at en tækkemand var en person af uhyre betydning, klogskab og viden...«det er således ikke nogen nyhed, at tækkemænd er personligheder, ofte individualister med deres helt egen personlige holdninger til tækning og stråtag. Derfor er det altid en oplevelse når tækkemændene samles til bindedage, kurser, studierejser og seminarer. Der udveksles erfaringer, teknikker og meninger om alt fra rørkvalitet til tekniske spidsfindigheder. Vi får altid noget med hjem når vi har været samlet. Vi får udbytte af at være sammen, lærer nyt og tager inspirerede og berigede hjem. Derfor er det heller ikke nogen overraskelse, at næsten alle der indtil nu har besvaret den spørgeskemaundersøgelse, som JTL har igangsat, ønsker at der kun var ét tækkelaug i Danmark. JTL ønsker at samle alle danske tækkemænd i et fagligt kraftcenter, der går under arbejdstitlen»tækkekontoret«. Resten af Tage Nielsens artikel handler om de erfaringer, han som voksen mand og stråtagsejer har fået med tækning og tækkemænd. Han interviewer en gammel tækkemand fra Odsherred:».. Hvorfor er det næsten umuligt,at opdrive en rigtig tækkemand nu til dags? - Spurgte jeg ham. - Ja, hvorfor? Det er vel fordi de unge ikke gider lære faget. Det er jo nemlig ikke et rigtigt fag med fagforening, der kan gennemtrumfe en høj løn. Vi tækkemænd bliver jo kun betalt som almindelige arbejdere. Og hvorfor bruge hovedet på at uddanne sig, når man kan få den samme betaling for blot at bruge næverne?...«situationen er heldigvis anderledes i dag, vi har ordnede forhold. Men vi har igen katastrofal mangel på unge der ønsker at uddanne sig i tækkefaget. Vi har alle oplevet forundrede tilskuere, der tror, at den tækkemand de står overfor er en af de eneste i landet. Vi er nemlig et lille fag der lever skjult, og stort set kun mennesker der har stråtag kender til os. Hvis vi skal ændre denne opfattelse, gøre stråtag og tækning synligt og skaffe tilgang til faget, skal der information og oplysning til. Omverdenen skal vide, at stråtag og tækkearbejde er et fagområde, med muligheder og udfordringer. Også denne opgave løses bedst med en samlet branche bag.»tækkemanden blev behandlet som en personlighed«. Tegning af Chr. Hoff i»landet«17. marts, 7. årgang nr 11. 3

4 4

5 Resultater af 10 års undersøgelser af råd i stråtage Bearbejdet af Sebastian van der Meer og Ruud Conijn Hollænderne har undersøgt råd i stråtage i 10 år, og her er et sammendrag af undersøgelserne. JTL kiggede med, da de mange facts blev fremlagt i foråret i en to timer lang præsentation på power point. Vi fik materialet med hjem og har forkortet det med fokus på hovedårsagerne til for hurtig nedbrydning og baggrunden for undersøgelserne. I undersøgelserne er der set på: - Rådne og sunde tage er sammenlignet. - Forskellige typer tækkerør. - Skader på tage, i løbet af nedbrydningen og slutresultat. - Små model-tage for at studere nedbrydningsprocesser i start, forløb og slut. - Ejere, forhandlere, tækkemænd og andre involverede er interviewet. - Der er udført fysiske undersøgelser af forskelle i nedbrydningsforløb. I rapporterne var de forskellige involverede rørtyper navngivet, men det har vi valgt at udelade. Processen i nedbrydning er det vigtigste. Prøvetage De nu ti år gamle hollandske prøvetage har ikke givet så meget viden, som man havde håbet. Der er ikke er holdt tilstrækkeligt øje med dem, og deres placering var forkert. For knap to år siden blev der konstrueret nye prøvetage i Tyskland. De blev alle inficeret med skimmelsvampe. Desuden er tagene regelmæssigt blevet vandet, og nogle bliver sprøjtet mod alger og mosser. Efter de første 1½ år med disse prøvetage viser det sig: - At der kun er ringe mikrobiologiske påvirkning af bakterier og et tyndt lag alger. - Den første fase i nedbrydningsprocessen af rør er nedbrydning af bladene omkring stænglen. Støvlus har spist de fleste blade. - Allerede efter et år kan der spores skimmel af hvid- og brunråd familier. - De podede skimmelsvampe er ikke længere aktive. - Forekomst af fugt er afgørende i dette første stadium for mikrobiologisk aktivitet. - Kun i de fine rørtyper forekommer skimmel. Kvælstof og mikrobiologisk nedbrydning De kemiske analyser viste at tækkerør er ekstremt kvælstoffattige. Derfor er de så modstandsdygtige overfor nedbrydning og dermed velegnede som tagmateriale. For at udvikle mikroorganismer - og dermed begynde nedbrydning - skal forholdet mellem kulstof og kvælstof være omkring 30 til 1. Ved nyhøstede tækkerør er dette forhold i i gennemsnit cirka 100 til 1. Derfor er mikrobiologisk nedbrydning afhængig af kvælstof udefra. Undersøgelser har vist at kvælstof i luften hovedsagelig kommer fra landbruget. Danmark har en mindre mindre kvælstofafgivning, nemlig i gennemsnit 15 kg. pr. hektar om året, mens Holland og Tyskland har op til 80 kg. pr. hektar om året. Det (Danmarks deposition) er dog stadigvæk 10 gange mere end for 100 år siden. Analyse af tækkerør Der blev taget 120 prøver af gamle og nye tækkerør. Indholdsmæssigt er der ikke de store forskelle imellem de typer tagrør, der er undersøgt: Kinesiske, tyske, polske, rumænske, ungarske, u- krainske og tyrkiske. Lignin andelen (som er»træstof«- og danner skelettet af tækkerørene) er ved foden % højere end 50 cm. længere oppe. (se artikel om Lignin andetsteds). Mineral- og kvælstofandelen derimod er ved roden10-30 % lavere end 50 cm. længere oppe. Her viste det sig at kvælstof andelen tiltager med tiden - ved for tidlig nedslidte tage i større mængde end ved de sunde tage. Det viser sig også, at der ingen grund er til at udføre kemiske analyser af indholdsstoffer for at få et indtryk af tækkerørenes holdbarhed. Fugt I ydervægen af tækkerørene er der mange vertikale (transport) kanaler, kapillærerne. I disse kapillærer bliver vand, som kendt, suget op. Jo mindre kapillærer, jo større den afstand 5

6 Tækkerør Brunskimmel Brunskimmel Hvidskimmel Jydsk Tækkemandslaug Foreningens formål er at samle alle danske tækkemænd i foreningen. Forbedre tækkefagets erhvervsvilkår. Virke for fagets udvikling og fagets udøveres uddannelse gennem oplysningsarbejde, afholdelse af kurser og anden form for uddannelse. vandet kan suges op. Kapillær vand er ofte ikke til at fornemme udefra, derfor behøver»tørre«rør ikke at være tørre. Mængde og dimensionerne af kapillærerne er forskellige fra parti til parti tækkerør. Imellem de forskellige partier kan der være en forskel af fugt opsugning på op til 20 %. Der er store forskelle imellem suge-evne i rørene og i mellemrummene imellem rørene. Så kan rør type 1 opsuge 10 ml., herfra 72% i rørene, 28% i mellemrummene. Rør type 2, 12 ml., herfra 86% i rørene, 14% i mellemrummene. Her kan ses at der er meget mere kapillær vand i rørene end imellem rørene. Vandet i rørene er det mest farlige af de to. Det store forskel skyldes vægtykkelsen - højere væg-tæthed medfører mindre vandabsorbering. Konklusionen er at 90 % af vandabsorberingen er afhængig af vægtætheden. Tagrør, der er inficeret med skimler, (hvid- og brun-råd), optager meget mere vand, også før dens væg-tæthed bliver væsentligt nedbrudt. Heri kan aflæses at beskadiget (mugnet) rør, via skimmelrødderne (micelia),optager meget vand. Dunhammer opsuger % mere fugt end sunde tækkerør, blade, gamle tækkerør, nye skud 6 på stengelen i samme vækst sæson og andet ukrudt optager også nemt vand. Konklusioner Analyse af indholdsstoffer er ikke nødvendig for bedømmelsen af tækkerørets kvalitet. Det er kvælstof udefra, der er ansvarlig for mikrobiologisk nedbrydning af stråtagene, dog i meget mindre omfang i Danmark end i Tyskland og Holland. Derfor får fejl ved tækningen større betydning for tagets levetid end tidligere. Tilstedeværelse af fugt er altafgørende for nedbrydning af tækkerør. Kapillær vand er ofte ikke til at fornemme udefra, derfor behøver»tørre«rør ikke at være tørre. Vægtæthed afgør 90 % af fugtabsorberingen. Beskadiget (mugnet) rør optager meget mere vand end sunde tækkerør. Blade, gamle tækkerør og ukrudt optager mere vand end tækkerørene. Vi kan stadig lave sunde stråtage, men tekniske fejl i udførelse af håndværket får større betydning og konsekvenser for nedbrydningen end tidligere. Selvom risikoen for råd er blevet større, vil korrekt udført høst, rensning og lagring af tækkerør samt veludført tækning sikre vores fag fremover. Formand: Morten Brixtofte Petersen Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø Tlf Kasserer: Kim Andersen Haugevej Herning Tlf Sekretær: Sebastian van der Meer Carl Reffsvej 6C 4300 Holbæk Tlf Bestyrelsesmedlem: Kjeld Jensen Vengevej Skanderborg Tlf Bestyrelsesmedlem: Ruud Conijn Hemmedvej Glæsborg Tlf Tæk Post udkommer mindst 2 gange årligt. Oplag 300 stk. Omdeles til alle skandinaviske tækkemænd.

7 Prosman Reed + Windows P.O. Box 3079 NL CD Gouda - The Netherlands Telefon : Telefax : Internet: Dependance Germany: Am Alten Werk 56 D Melbeck (near Hamburg) Prosman Reet + Gauben Postfach 3079 NL CD Gouda - Holland Telefon : Telefax : Internet: Niederlassung Deutschland: Am Alten Werk 56 D Melbeck (Nähe Hamburg) As from February 2008 weekly arrival of containers with reed from China in Hamburg for possible delivery to Denmark! New Reed! Direct deliveries or deliveries with our truck with crane of: Reed from Hungary, Rumania, Ukraine, Austria, Turkey and China. Wire, heather, sheets, windows, copper & galvanised chicken wire, tools, copper or ceramic ridge tiles etc. Von Februar 2008 wöchentliche Ankunft von Container mit China Reet in Hamburg für evt. Weiterlieferung nach Dänemark! Neues Reet! Direktlieferung oder Lieferung mit unserem Kran-LKW: Reet von Ungarn, Rumänien, Ukraine, Österreich, Turkei und China. Draht, Heide, Planen, Gaubenfenster, Kupfer und Verzinktem Masschendraht, Werkzeug, Kupfer oder Ton Firstziegel uzw. Med venlige hilsner, Fam. Prosman 7

8 Spørgeskema om tækkekontoret Vi vil meget gerne høre, hvad tækkemændene mener, kontorets vigtigste opgaver er. Her er det spørgeskema, 25 JTL-medlemmer har udfyldt på medlemsmøder. Vi vil gerne høre fra ALLE TÆKKEMÆND, så riv ud, udfyld og send til: Jørgen Kaarup, Møllestræde 9A, 8900 Randers C. Foretrækker du at udfylde elektronisk, så send en mail til: så får du skemaet på mail og kan returnere det på mail. Med venlig hilsen Bestyrelsen i Jydsk Tækkemands Laug & Jørgen Kaarup, Tækkekontoret 1. Hvad er Tækkekontorets vigtigste opgave? 2. Hvad kan Tækkekontoret gøre for dig som tækkemand? 3. Har du behov for råd eller vejledning fra et tækkekontor? Hvis ja: På hvilke områder? 4. Hvad kan Tækkekontoret gøre for at få flere kunder til stråtage? 5. Hvad kan Tækkekontoret gøre for andre, f.eks. arkitekter, myndigheder, bygherrer og kunder? 8

9 6. Hvad er den største hindring i at få flere stråtage i Danmark? 7. Hvordan kan Tækkekontoret arbejde for at få flere tækkemænd, der ikke er i laug, til at melde sig ind i JTL? 8. Vil du selv medvirke til at overtale en eller to tækkemænd, du kender? 9. Burde der være et laug for tækkemænd i Danmark? 10. Hvad forhindrer, at der bliver et fælles laug? 11. Er du villig til at betale mere i kontingent, hvis Tækkekontoret kan præstere resultater og er gavnlig for branchen? Hvis ja cirka hvor meget? 12. Er der andet, du vil fortælle bestyrelsen nu? 9

10 KOBBERRYG 135 Så er den her, kobber rygningen tilpasset danske stråtagsnormer. Efter et par års undersøgelse af de modeller der findes på markedet, kan vi nu tilbyde en kobberrygning udviklet til de fleste tækkemænds stråtagsmål. Modulerne kan monteres uden andet specialværktøj end en popnittetang og måske en pladesaks til finpudsning af endestykker. Kontakt os venligst for yderligere information samt pris & leveringstid! P.S. Vi kan også levere kobbertrådflet i 75 & 90 cm bredde. Carlo F. Christensen A/S Tlf fax mail. 10

11 Lignin Nedenstående beskrivelse af det vigtige indholdsstof lignin, er kopieret fra wikipedia, den frie encyklopædi org/wiki/lignin.»lignin af latin lignum =»træstof«,»ved«. Lignin virker - populært sagt - som»betonen«i en cellevæg, hvor cellulose og hemicellulose svarer til»armeringsjern«. Lignin er en biologisk polymer, der giver de træagtige planter beskyttelse mod angreb fra svampe, bakterier og vira...«en polymer er en naturlig eller syntetisk sammenkædning af mange mindre molekyler til en større struktur. Polyethylen (som i plasticservice) er en syntetisk polymer. Linolie polymeriserer ved hjælp af luftens ilt, til det faste, meget hårde stof linoxyn deraf den gode effekt som træbeskyttelse..red.»lignin er det mest almindelige, organiske stof næst efter cellulose. Stoffet er en vigtig bestanddel af alt ved, hvor det fungerer som fyldstof og afstivning i døde celler. Derfor er træernes kerneved også langt rigere på lignin end det levende splintved. I visse tunge træsorter er alle hulrum opfyldt med dette stof, sådan at massefylden er større end vands. Lignin findes også i de afstivende dele af urteagtige planter, dvs. stauder og enårige, hvor det har samme funktion som i træer og buske. Lignin, som isoleres fra planter, er brunfarvet og uopløselig i vand. De tre nævnte monomerer findes i nogenlunde ligelig blanding i ligninet hos de dækfrøede planter. (tagrør er en dækfrøet plante. Red.) Med hvidrådsvampene som en undtagelse er det kun de færreste organismer, der kan klare at nedbryde lignin. Det gælder både dem, der angriber levende planter, og nedbryderne, som omsætter dødt materiale. Derfor er ligninet også det vigtigste råmateriale ved dannelsen af den holdbare, sortfarvede del af humus. Det er betydningsfuldt, at lignin er vanskeligt at nedbryde for svampe, for på den måde giver det vedplanternes stammer og grene stor holdbarhed. Desuden har lignin stor trykstyrke, og det er den, som er baggrunden for, at visse træer kan blive op til 110 m høje uden at synke sammen under egen vægt.«jtl afholder en temadag om rygninger lørdag den 15. januar 2011, kl I dag laver de fleste af os tækkemænd rygninger af halm eller lyng. Det giver et ret monotont billede, og det er tvivlsomt hvorvidt, i hver fald lyng er sundt for stråtaget. I tidens løb har der været mange forskellige rygnings typer i brug. Nogle kunne stadigvæk være et godt alternativ, til den sædvanlige lyngrygning, som muligvis bidrager til mosvækst på taget. De er bare ved at forsvinde. Temadagen har til formål at behandle nogle af de traditionelle og samtidig nogle nyere rygningstyper bla. for at holde en diversitet i landskabet. Her vil vi blandt andet behandle den lollandske spidsrygning, græstørv rygning, typer af kobberrygning bl. a. med ovenlys og den hollandske teglrygning, omhandlende både monteringen, levetiden og pris. Vi ønsker at holde temadagen i stil med de gamle bindedage, hvor de interesserede kan bidrage med egne erfaringer og færdigheder. Temadagen afholdes hos Kim Andersen, Haugevej 28, 7400 Herning Pris for deltagelsen: Dkr. 300,00 for JTL-medlemmer. Dkr. 600,00 for ikke-medlemmer. Prisen indeholder rundstykker ved ankomst, kaffe og en øl. Tilmelding senest torsdag d. 23. december

12 For tidligt nedbrudte tage Af leverandør af tækkematerialer Carlo F. Christensen. På opfordring, vil jeg hermed komme med en sammenfatning og et par betragtninger omkring problematikken»for tidligt nedbrudte tage. Siden den selvbestaltede tyske professor i 2005 påstod at en»killerpilz«(dræbersvamp) var årsagen til at tyske stråtage rådnede på få år, har jeg deltaget i de fleste møder omkring emnet. Jeg har mødt tyske professorer og eksperter, og fulgt den både faglige men også følelsesladede debat, tækkemænd imellem, i Danmark, Holland, England og Tyskland. 12 Dræbersvampen aflivet I 2006 forlød det, efter et forsigtigt skøn, at op mod 50 % af de Nordtyske stråtage helt eller delvist var ved at kompostere og ville rådne op på mindre end ti år. Det skabte en del panik blandt de tyske tækkemænd, tækkelaug og stråtagsejerne, og alle havde en mening om årsagen til»tagdøden«. For at koordinere opklaringsarbejdet, søge forskningsmidler og informere pressen, dannede de tyske tagdækkere et firma»qualitätssicherung Reet HBM (QSR). QSR fik i samarbejde med videnskabsministeriet i Meklenburg-Forpommer og universitetet i Greifswald stablet et forskningsprojekt og på benene. Undersøgelserne blev afsluttet i 2008 og man konkluderede at almindeligt forekommende hvidmuldssvampe havde fundet optimale vækstbetingelser i de angrebne stråtage. Under svampenes voldsomme formering, var tagrørenes indhold af stabiliserende træmasse (cellulose og lignin) nedbrudt på rekordtid. Forskerne foreslog, at der kunne være flere årsager til at hvidmuldssvampene havde haft det fugtigt og lunt i tagene. Eksempelvis den stigende udnyttelse af husenes overetager, samt mulige ændring i håndværkets udførelse og tagrørenes behandling under høst og opbevaring. Da svampe ikke kan leve under cirka 20% fugt, ændrede de tyske tækkemandslaug pr deres Fachregel for stråtage hvis luftgennemstømningen på tagrørenes bagside bremses af et andet materiale som isolering/- gips/træplader/andet. Da Fachregel binder tækkefirmaerne på hænder og fødder, blev samtidigt startet et forsøg hos Regionalhaus Lübecker Bucht, som skal undersøge om luftspalten nedbringer fugtindholdet i tagene. I forsøget måler man fugt og temperatur i et tag tækket på træplader, henholdsvis med og uden luftspalte på bagsiden (se illustration). Sensorer og dataloggere opsamler hver 10 minut målinger, og interesserede kan følge med via internettet. Tagrørenes nye klæder Mens panikken herskede og før der var bevilliget penge til forsøg, satte tyskerne stor fokus på rørkvaliteten. Blandt mange tiltag blev Interessentselskabet IG Pro Reet dannet af rørleverandørene på det tyske marked, heriblandt undertegnede, hvor medlemmerne har forsøgt at opstille fælles kvalitetsstandarder for høst og lagring af tagrør. De mange tanker der blev gjort i den forbindelse har medført at Fachregel og vores egen tækkevejledning, fik tilføjet afsnit omkring rørkvalitet, da alle er enige om, at det gælder om at tække med så gode og til arbejdet passende rør som muligt, så tagfladen nedbrydes forholdsvis ensartet, og taget holder tæt i mange år. Arbejdet i IG Pro Reet har desværre også medført at rørhandlerne nu forsøger at overgå hinanden i at opfinde forskellige og fordyrende garantiordninger, laboratorieundersøgelser og professorerklæringer m.m. Jeg håber ikke det vil brede sig til Danmark, da det efter min menig er ødelæggende for stråtagets renomé. Døden har flere årsager Som min gamle bedstefar i sin tid sagde til min far,»en gu' tækkemand ka' tæk mæ' alt li' fra de bejst tagrør, langhalm over te' foremåg i plader«(en god tækkemand kan tække med alt fra lige fra de bedste tækkerør, langhalm til fåremøg trådt sammen til plader af fårene i stalden). Han mente altså at det der betyder mest for et stråtags holdbarhed er tækkemandens faglighed og han har ret! Udover at bruge de rigtige rør de rigtige steder i taget, er det op til tækkemanden at stille spøgsmål til om taget udsættes for stor fugtbelastning udefra, men i særdeleshed også indefra huset. Vi véd, at for lav taghældning og områder med stor vandbelastning (kehl/skotrende) tørrer langsommere, og har oftest væsentlig kortere levetid. Men vi véd osse, at fugt fra bad og madlavning vil vandre ud igennem tagkonstruktionen og fugte stråtagets svampe og nedbrydende organismer indefra. Det er derfor vigtigt at der bygges og tækkes, så tagene jævnligt får mulighed for at tørre op i hele tykkelsen, og ikke kun i overfladen. For at tydeliggøre det, vil jeg give et par eksempler: Oppe på vores lagerpladsen har et par svendestykker stået uberørt i 3 år. Egentlig skulle de have været brugt til et tag over et skilt, men da tagets bagsider er åbne, er de gode til anskuelighedsundervisning af bla. tyske tækkemænd, og de har derfor fået lov at blive stående. Tagene er tækket med rimeligt grove rør,

13 branchen formået at fastholde tilliden til stråtaget, ved konstruktiv dialog, faglige ændringer, uddannelse og ærlighed om de problemer der har været. Danske tækkemænd har den nødvendige faglige viden der gør at vore kunder kan være trygge ved stråtag som et tagmateriale, der kan holde i rigtig mange år, ganske som det har været gennem århundreder. Tillid, faglighed, udannelse og erfaring kan aldrig erstattes af garantier og certefikater!! Svampekulturer på prøver af tagrør. Af Jan Meßerschmidt, Universität Greifswald. så der er godt med luft i taget. På trods af at tagskægget kun er mindre end en halv meter over jorden, at tagene har kehle og det har regnet Hos min Ungarske leverandør, står et skur på hans lagerplads, tækket for 4 år siden. Tagets bagside er åben. Taget står under løvtræer på nordsiden, taghældning er 40 grader, og der er tækket med rådne, skæve tækkerør, der er kasseret til export og til salg i Ungarn, altså i følge nogens mening, det dårligste udgangspunkt for et stråtags holdbarhed. På mit årlige besøg, er det første jeg gør efter ankomsten til min leverandørs lagerplads, at tage en stige og undersøge hvor dybt taget har været vådt, for at se hvordan nedbrydningen forløber. I juni i år, havde der været tre måneders regn i foråret, og det havde regnet kraftigt tre dage inden min ankomst. Taget var tørt, og det kunne konstateres at taget aldrig havde været vådt dybere end 2-5 cm! I begge tilfælde spørger jeg: Hvad er årsagen? I Danmark har tækkebranchen heldigvis gennem de sidste 25 år været åben for diskussioner og meningsudvekslinger, således at det er bred accept af, at der som regel skal flere faktorer til for at et tag nedbrydes alt for tidligt. Lad os i Danmark fastholde at stråtaget er lavet af naturprodukter, som er forskellige år for år, og derfor skal benyttes forskelligt ud fra faglig viden om byggeri og materialer, erfaring og godt håndværk. På trods af sporadiske problemer med enkelte tage der er blevet nedbrudt meget hurtigt, har Svendestykke med åben bagside, kehl og tagskæg ved jorden.af Carlo F. Christensen. Opbygning af tagkonstruktion med luftspalte. Fugt og temperatur måles løbende 1)i træværket 2)lige under tagrørene 3)i midten af stråtaget. Fra hjemmesiden regionalhaus-luebeckerbucht.de/messtechnik.html Fugten er kun trængt 2-4 cm ind efter tre år. Af Carlo F. Christensen. 13

14 Medlemmer bakker op om Tækkekontoret Af Jørgen Kaarup Der har været god tilslutning til en række fyraftensmøder, hvor medlemmerne blev spurgt om ønsker og forventninger til det nystartede Tækkekontor Tækkekontoret skal markedsføre stråtage, arbejde for ændrede afstandskrav og så skal der kun være et laug for tækkemænd i Danmark. Sådan lyder beskeden fra Jydsk Tækkemandslaugs medlemmer, når de svarer på en række spørgsmål i anledning af, at Tækkekontoret nu er ved at se dagens lys. I slutningen af september er der holdt medlemsmøder på Sjælland, Fyn og i Jylland, hvor knap halvdelen af medlemmerne mødte op til faglige snakke, kollegialt samvær og udfyldelse af det spørgeskema, der er trykt på midtersiderne her i bladet. Et markant flertal af de 25 adspurgte svarer, at markedsføring og PR for stråtaget over for kunder, arkitekter, byggefirmaer og myndigheder er den vigtigste opgave for Tækkekontoret. Altså en synliggørelse af stråtaget som et kvalitetstag og et opgør med myterne, især brandfaren. 14 En anden væsentlig funktion for tækkebranchens kontor er at fungere som vidensbank samt bearbejde og forhandle med myndigheder om f.eks. nedsættelse af afstandskrav, viser svarene på spørgsmålet om Tækkekontorets vigtigste opgave. Kontakt til arbejdstilsynet på branchens vegne er også vigtigt for en del. Internationale kontakter og udveksling af erfaringer er der behov for, for det er en af vejene til at højne tagenes kvalitet og På Sjælland var der nybagte boller hos Sebastian van der Meer, og det blev aftalt at etablere en Erfa-gruppe, så JTL s sjællandske medlemmer kan udveksle erfaringer et par gange om året. Den jydske Haandværkerskole var stedet at mødes i Jylland, hvor solen den fredag eftermiddag lunede så meget, at spørgeskemaerne blev udfyldt uden for. øge levetiden, som også står på fleres ønskeseddel over opgaver for Tækkekontoret. Bedre og billigere forsikringer til stråtagsejere er et andet, vigtigt arbejdspunkt, som nævnes af en del. Ok at betale mere Med en enkelt undtagelse er der grønt lys til at betale mere i kontingent for at få Tækkekontoret til at fungere optimalt. Hvor meget den enkelte tækkemand vil betale mere svinger meget, men som flere skriver:»prisen er ikke afgørende, så snart vi kan se, at der skabes resultater af indsatsen«. Erfaringerne fra Holland viser entydigt, at tækkekontoret der har formået at skabe en fornyet interesse for strå som tag, også på nye og eksperimenterende byggerier. For tækkemændene betød det både flere ordrer og højere kvadratmeterpriser, fordi det lykkedes at få pris og kvalitet til at være uadskillelige størrelser. Tækkemændene mener, at den største hindring for at få flere stråtage i Danmark er afstandskravet på 10 meter mellem stråtækte bygninger og at husforsikringen er dyrere, hvis taget er af strå, viser svarene fra spørge-

15 skema-undersøgelsen. Begge disse hindringer er væk i Holland, og dem skal et dansk tækkekontor arbejde på at fjerne herhjemme, siger medlemmerne. Et laug På spørgsmålet»burde der være et laug for tækkemænd«svarer alle uden undtagelse JA! Næste spørgsmål»hvad forhindrer, at der bliver et fælles laug«giver ikke lige så entydige svar, men et flertal skriver blandt andet:»gammelt nag, historik og stædighed«. Her skal ikke kommenteres yderligere på dette, men interessant er det, at medlemskab af Byg og kontingentets størrelse ikke af flertallet nævnes som hovedårsag til, at der fortsat er to laug for tækkemænd i Danmark. Ovenstående er hovedkonklusioner fra denne første undersøgelse af, hvad tækkemændene forventer og har behov for, når et tækkekontor for alvor er oppe at stå. Lad os håbe, at mange flere vil benytte lejligheden til at give deres besyv med ved at udfylde og indsende spørgeskemaet. I næste nummer af TækPost vil der blive fulgt op på behovsanalysen i en artikel på baggrund af de forhåbentlig mange yderligere besvarelser, også fra tækkemænd uden for JTL. Tækkekontoret er på vej På generalforsamlingen i februar, fik bestyrelsen besked på, at der nu skulle ske noget med det tækkekontor. Foråret har vi derfor brugt på at få ansat en leder til tækkekontoret, og få det økonomiske på plads. Vi har nu ansat Jørgen Kaarup, journalist og tidligere tækkemand. Jørgen kender en del af jer fra hans arbejde med tv-programmer til DR om stråtage, fra bogen»det levende Tag«. I bestyrelsen er vi overbeviste om, at vi i Jørgen har fået den bedste i Danmark til at markedsføre stråtaget. Tækkekontorets endelige udformning ligger endnu ikke fast så Jørgens første opgave er, at undersøge muligheder og behov. Derfor håber vi, at så mange som muligt vil tage sig tid til at besvare spørgeskemaet der er trykt midt i bladet. Bestyrelsen ser frem til samarbejdet og byder Jørgen velkommen! Jørgen Kaarup. 15

16 Hertug Hans d. Yngre fra Sønderborg Slot byggede ca det nuværende Søbygård på Ærø. Søbygård er bygget som et prestigeanlæg med store stensætninger omkring såvel hovedbygning som avlsgård. Voldgraven, der ikke har haft militær betydning, blev tørlagt i 1770'erne for at man kunne dyrke jorden. Men der er planer om at lukke vandet ind igen i nær fremtid. Søbygård undergår en omfattende restaurering i Tækning af ydersiden af Nordre længe. Foto: Peter Dragsbæk. Nordre længe (og lidt af vestre) færdig juli 2010, der medgik 7646 bundter danske tækkerør til opgaven, der er syet på med rustfri ståltråd. I November - december 2010 ilægges yderligere 4000 bundter på den sidste del af vestre længe (den er nedtaget da billedet blev taget). Restaureringen er financieret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Foto : Morten Petersen. SÆLGES Velholdt LAVTRYKSPRESSER med alt udstyr sælges. Perfekt til presning af mønningshalm. Pris: kr. Bo Toft Rasmussen, Slangerup Tlf eller Sepatec kursus Der bliver afholdt kursus i oplægning af Sepatec Brandsikring på Hadsten Håndværkerskole mandag 18. oktober altså meget snart. Der er rigtig god plads på holdet, så hvis der skulle findes nogle nystartede tækkemænd eller tækkemænd, der blot ikke er nået med på en af de tidligere kurser, så ring til mig med det samme. Venlig hilsen Erling Bach Pedersen. mobil:

Nr. 2 Maj 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr. 2 Maj 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Nr. 2 Maj 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c.dk Charmerende detalje af engelske

Læs mere

KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS

KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS 1 VISIONEN Kære tækkemænd. Stråtagets Hus er jeres fags udstillingsvindue over for omverdenen: et besøgs- og oplevelsessted, et sted for faglig udvikling, demonstration af

Læs mere

Nr. 1 Maj 2009 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr. 1 Maj 2009 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Nr. 1 Maj 2009 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c.dk Englandstur De engelske tækkemænds

Læs mere

Nr. 1 Januar 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr. 1 Januar 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Nr. 1 Januar 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c.dk Engelsk tække (kunst?) håndværk

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Nr. 1 Februar 2012 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr. 1 Februar 2012 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 1-2012 tæk post:layout 1 10/02/12 10:53 Side 1 Nr. 1 Februar 2012 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Jørgen Kaarup, Møllestræde 9A, 8900 Randers C. Tlf. 21

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Nr. 1 April 2011 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr. 1 April 2011 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Nr. 1 April 2011 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Jørgen Kaarup, Møllestræde 9A, 8900 Randers C. Tlf. 21 25 91 88, info@jtl.dk DR s Bonderøven har været

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Tækning af mansardtage og lodrette flader

Tækning af mansardtage og lodrette flader Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Tækning af mansardtage og lodrette flader Copyright Februar 2015 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Efteruddannelses-udvalget

Læs mere

Certificering af TækkeMiscanthus

Certificering af TækkeMiscanthus 1 Certificering af TækkeMiscanthus Januar 2016 Indhold Side 1. Forord til certificering af TækkeMiscanthus Side 3. Markblad for TækkeMiscanthus Side 4. Høst og håndtering af materiale Side 5. Høstskema

Læs mere

Nr. 2 Maj 2008 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug. Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c.

Nr. 2 Maj 2008 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug. Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c. Nr. 2 Maj 2008 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug tæk post Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c.dk Velkommen Af formand Morten Petersen Velkommen

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

NR 1 APRIL 2014 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330

NR 1 APRIL 2014 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 tæk NR 1 APRIL 2014 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Forsidefoto: For første gang nogensinde arbejdede 4 forskellige tækkefirmaer sammen om at tække denne lille pavillon

Læs mere

Ændrede afstandskrav til stråtag. Dokumentation for at ændre afstandskrav til stråtag

Ændrede afstandskrav til stråtag. Dokumentation for at ændre afstandskrav til stråtag Samlende notat til Energistyrelsen. Afstandskrav. Straatagets Kontor. 15.08.2013 Dokumentation for at ændre afstandskrav til stråtag INDLEDNING Den danske tækkebranche har med glæde konstateret, at Energistyrelsen

Læs mere

Nr. 3 December 2008 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN

Nr. 3 December 2008 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN Nr. 3 December 2008 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c.dk»bølgeportalen«er udført

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

uartigt at anvende. Så hvis vi udnytte de muligligheder der ligger foran os så får vi virkelig travlt allerede fra i overmorgen

uartigt at anvende. Så hvis vi udnytte de muligligheder der ligger foran os så får vi virkelig travlt allerede fra i overmorgen DTL beretning 2015 Selv om vi er et lille fag, ja måske et Micro fag så fylder vi mere og mere i medierne og dermed folks bevidsthed. Tækkefaget har aldrig været mere synligt end i det forgangne år. Og

Læs mere

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser?

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser? De spanske medier og arbejdsløsheden - Hvordan dækker de en af landets største kriser? Jeg ankom til Madrid den 14. november 2012 og blev mødt af demonstrationer, lyden af megafoner og graffiti malet over

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

DANSK TÆKKEMANDSLAUGS BERETNING 2014

DANSK TÆKKEMANDSLAUGS BERETNING 2014 DANSK TÆKKEMANDSLAUGS BERETNING 2014 Så er vi her igen, på V. Skerninge kro. Vi var her også for 6 år siden hvor jeg tydeligt husker at Jørgen Kaarup var her for at prøve at sælge ideen om stråtagets kontor.

Læs mere

Hustru: Det er chikane

Hustru: Det er chikane Hustru: Det er chikane 06. februar 2012 15:05 Af CATHRINE NIELSEN Antenner og mast på Gyvelbakken 11 i Kalundborg skaber debat, og i dag mandag drøfter teknik- og miljøudvalget sagen. Foto: Per Christensen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 Birkerød Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 DK-Birkerød 4021 7270 4814 3101 fleming@groefte.dk www.stråtag.nu 1. Virksomhedsbeskrivelse.

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia. 14. marts 2013 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

NYT Nr. 4 2015. Bestyrelsen i Dansk Oxforddown:

NYT Nr. 4 2015. Bestyrelsen i Dansk Oxforddown: NYT Nr. 4 2015 Karl Iver Buse, 90 år i efteråret 2015 Bestyrelsen i Dansk Oxforddown: Formand: Asger Markussen, Kærvej 50, Gl. Sole, 8722 Hedensted, tlf 7585 2035, 2461 2035, asger.markussen@mail.dk Næstformand:

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte

Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte Formål: At undersøge om det er muligt at opsamle og genbruge halm i forbindelse med halmdækning af

Læs mere

Lykønskninger til S.C.K. 50 år

Lykønskninger til S.C.K. 50 år Lykønskninger til S.C.K. 50 år Jeg ønsker Sønderborg Cykle Klub hjertelig tillykke med 50-års jubilæet. I mange år har cykleklubben været samlingsstedet for unge og gamle, der har dyrket denne friske og

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Ud over at kunne glæde sig over at stråtage er smukke, er der i dag tre nye forhold, man kan glæde sig over i forbindelse med stråtage.

Ud over at kunne glæde sig over at stråtage er smukke, er der i dag tre nye forhold, man kan glæde sig over i forbindelse med stråtage. Til den ansvarlige for kommunens byggesagsbehandling 23. juni 2016 Orientering om nye muligheder for byggeri med stråtag Smukke stråtage af god kvalitet og med lang levetid Ud over at kunne glæde sig over

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Nyhedsbrev Oktober 2010 Kære kolleger og medlemmer af DSKH, Vigtigt: Hahnegal udkommer ikke mere al kommunikation foregår via mail og den nye dynamiske hjemmeside.husk

Læs mere

Nr 4 december 2012 Udgivet af JyDsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr 4 december 2012 Udgivet af JyDsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Nr 4 december 2012 Udgivet af JyDsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Bonderøven som tækkemand Myter og fakta Nytænkning og ny tækning Hollændere hjælper japaner efter tsunami Afrikaner tækker på Djursland

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Vandafstrømning på vejen

Vandafstrømning på vejen Øvelse V Version 1.5 Vandafstrømning på vejen Formål: At bremse vandet der hvor det rammer. Samt at styre hastigheden af vandet, og undersøge hvilke muligheder der er for at forsinke vandet, så mindst

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Oviedo Land: Spanien Periode: Fra: Januar

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Årgang 58 juli 2013 1

Årgang 58 juli 2013 1 Årgang 58 juli 2013 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Vennerslundsvej 11 4840 Nørre Alslev E-mail:

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne.

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Dette er sket siden sidste generalforsamling. Generalforsamling 2010 Der var mødt 12 beboere op på generalforsamlingen

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Kollaps. Opgave #3. Mercedes-huset i Vejle. Afleveret: 2005.04.14. 11961 - Konstruktionsdesign. Anders Løvschal, s022365

Kollaps. Opgave #3. Mercedes-huset i Vejle. Afleveret: 2005.04.14. 11961 - Konstruktionsdesign. Anders Løvschal, s022365 Kollaps Opgave #3 Mercedes-huset i Vejle Titel: Mercedes-huset i Vejle Afleveret: 2005.04.14 DTU-kursus: Studerende: 11961 - Konstruktionsdesign Teddy Olsen, s011271 Anders Løvschal, s022365 Opgaven At

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang.

Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang. Region Fyn TEMADAG 23. marts 2013 35 deltagere drøftede 6 forskellige emner gennem dagen. Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker

Læs mere

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning Forfattere: Lektor Erik Kristensen og Professor Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 523 Odense

Læs mere

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2015 Februar Livet skal leves hele livet OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: 33 85 45 01 * ok-klubberne.dk * facebook.com/okklubberne Formands Nyt nr.1,

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 En undersøgelse af overlevelsesevnen blandt de iværksættere, som Erhvervssekretariatet i Gladsaxe kommune, har været i kontakt med i 2007 Kort om undersøgelsen

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

Supplerende forsøg med. bekæmpelse af blåtop. på Randbøl Hede.

Supplerende forsøg med. bekæmpelse af blåtop. på Randbøl Hede. Supplerende forsøg med bekæmpelse af blåtop på Randbøl Hede. Af Hans Jørgen Degn Udarbejdet for Randbøl Statsskovdistrikt, 2006. 1 Indledning. Den voksende dominans af blåtop er et alvorligt problem på

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse E Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Formål: På renseanlægget renses spildevandet mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes mikroorganismer

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Bilag B: Transskription af interview med kunde 1 - Morten Bjergen

Bilag B: Transskription af interview med kunde 1 - Morten Bjergen Bilag B: Transskription af interview med kunde 1 - Morten Bjergen Han er konsulent ved LeaderLab i Viborg og har haft mange forskellige hold ude på Camp Lynderup. Jeg mødte ham på Viborg Landbrugsskole.

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Livet i jorden skal plejes for at øge frugtbarhed og binding af CO2 samt evnen til at filtrere vand

Livet i jorden skal plejes for at øge frugtbarhed og binding af CO2 samt evnen til at filtrere vand Livet i jorden skal plejes for at øge frugtbarhed og binding af CO2 samt evnen til at filtrere vand Med en større planteproduktionen øger vi inputtet af organisk stof i jorden? Mere CO2 bliver dermed bundet

Læs mere

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK Konkurrent SAMMENLIGNING Hvilke forbedringer opnår kunder ved et skifte til jeres selskab samt hvilke forringelser følger med når jeres kunder skifter til et konkurrerende selskab? fb FORSIKRINGS BETINGELSER.DK

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam Land: Holland Periode: Fra: 01-02-2013 Til: 01-07-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Ryttermarken 21 5700 Svendborg Tlf. 63 21 55 15 post@vandogaffald.dk www.vandogaffald.dk

Ryttermarken 21 5700 Svendborg Tlf. 63 21 55 15 post@vandogaffald.dk www.vandogaffald.dk ÅBNINGSTIDER PÅ GENBRUGSSTATIONERNE Odensevej 230, 5700 Svendborg Mandag-fredag 10.00 18.00 Lørdag, søndag og helligdage 9.00-18.00 Lukket den 24., 25. og 31. december samt 1. januar Industrivænget 1,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Virtuel bostøtte er fremtiden Brugere af bostøtte i Socialpsykiatri og Udsatte

Virtuel bostøtte er fremtiden Brugere af bostøtte i Socialpsykiatri og Udsatte Virtuel bostøtte er fremtiden Brugere af bostøtte i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne kan fremover få tilbudt at supplere deres oprindelige fysiske støtte med en ny, teknisk løsning Nye velfærdsteknologiske

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Hvad er det? Læs inde i bladet...

Hvad er det? Læs inde i bladet... Nr. 2 Juli 2011 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Jørgen Kaarup, Møllestræde 9A, 8900 Randers C. Tlf. 21 25 91 88, info@jtl.dk Hvad er det? Læs inde i bladet...

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

K v a l i t e t s s t r ø e l s e

K v a l i t e t s s t r ø e l s e K v a l i t e t s s t r ø e l s e Hvad er SPANVALL Spanvall er landskendt for sine kvalitetsspåner og -strøelse til ethvert dyrehold samt for sine træpiller og træbriketter. Alle produkter er fremstillet

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Brandsikring af stråtage

Brandsikring af stråtage 29-05-2013 Moderne stråtage er i dag langt mere brandsikre end gamle stråtage Af Bodil E. Pallesen, Seniorkonsulent ved AgroTech, Anders B. Vestergaard, Brandteknisk Rådgiver ved DBI. Nye byggemetoder

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere