Nr. 3 Oktober 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 Oktober 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330"

Transkript

1 Nr. 3 Oktober 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN tæk post Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf , Der er tækket nye tage i Holland det seneste år, og mange af dem er på villaer som denne i Blaricum ved Amsterdam. Foto: Jørgen Kaarup. Østeuropæerne forlader Holland Krisen har også ramt de hollandske tækkemænd, men det er især østeuropæerne, der giver op og rejser hjem. Af Jørgen Kaarup mænd derimod er omkring halvdelen af de østeuropæiske tækkemænd nu rejst hjem. Hovedårsag: Østeuropæerne 4000 nye stråtage er det seneste år tækket i Holland, så byggekrisen går kun i beskedent omfang ud over de hollandske tækkeblev som de første ramt, da alle troede, at finanskrisen ville slå hårdt igennem i tækkebranchen. Det var hovedsagelig dem, der

2 blev fyret, da de større firmaer skulle tilpasse sig en forventet markant nedgang i ordrer. Men der er også en anden årsag, siger Henk Horlings, leder af det hollandske tækkekontor: Tagtjekket. En af indtægtskilderne for kontoret, som årligt laver kvalitetskontrol af omkring 200 tage. En kontrol, kunden betaler. Og en kontrol, som især har haft effekt over for de østeuropæiske tækkemænd, der har etableret sig som selvstændige i Holland.»Vores kontrolbesøg viser, at det ofte har været polske, ungarske og litauiske tækkemænd med små, selvstændige firmaer, der har udført arbejde, som skal laves om«, siger Henk Horlings.»Sådan noget rygtes, så mange af dem var blandt de første til at lukke og vende hjem, da alle troede, at krisen ville ramme tækkebranchen hårdt«. Anderledes forholder det sig med de østeuropæere, der er eller har været ansatte i hollandske tækkefirmaer. Her sikrer mester som regel en høj standard, uanset hvem der er ansat. Hele tag dumper Det hollandske tækkekontor repræsenterer 80 procent af tækkebranchen i Holland: 250 firmaer, som bakker op om, at kontorets ansatte kan dumpe et tag! Det sker 4 5 gange om året, at resultatet af kvalitetskontrollen bliver, at hele taget skal tækkes om. For to måneder siden var Henk Horlings ude for en sådan sag. Der var tækket med kinesiske rør, som ikke var renset ordentligt op, så der var mange blade blandt rørene på taget. Derfor var bindingerne allerede løse og mange af dem lå kun syv centimeter inde i taget. En dumper. Af med taget og nytækning. På tækkemandens regning. Bliver sådan en tækkemand ikke sur på dig?»han bliver rigtig træt af sig selv, men han ved, at den eneste løsning er at tække om, hvis han vil blive i faget«, siger Henk Horlings, som mener, at kundernes jagt efter de laveste priser er med til at presse tækkemændene til at lave andenklasses arbejde.»man kan nu en gang ikke forlange topkvalitet til lavpris«, siger ingeniøren Henk, som nu i 11 år har stået i spidsen for det succesfulde tækkekontor i Nijkerk. Opbakning bag kontor Jeg er i Nijkerk for at undersøge, hvordan hollændernes kontor har kunnet få råd til det store arbejde, der er lagt i at få stråtaget markedsført som et moderne kvalitetstag, som er lige så velegnet til nye som til gamle huse. Et arbejde, som især lederen, Henk Horlings, har æren for men som ikke kunne lade sig gøre uden penge og opbakning fra det hollandske tækkelaug, Vakfederatie Rietdekkers. Da Henk Horlings fortæller, at så mange østeuropæere er rejst hjem, spidser jeg ører, for det er en ny udgave af en historie, som ellers plejer at være modsat: At der kommer flere og flere fra de nye EU-lande. Tilbage til tækkekontoret i Nijkerk: Her har Vakfederatie Rietdekkers netop ansat den fjerde person. Nu er der Henk, leder, Joost, tækkemand og underviser, Peter, all round nyansat og Jeanett, halvtids HK er. Budgetter er 2,2 millioner kr. om året - de fleste penge kommer fra kontingenter, næsten 1,4 millioner kr. Hvert medlem betaler kr. plus 750 kr. pr. ansat. Opbakningen bag kontoret er så stor, at Henk Horlings på en generalforsamling blev spurgt, om der var behov for en kontingentforhøjelse og dermed flere penge til kontoret?»nej tak, vi klarer os fint med det nuværende kontingent«, lød det overraskende svar tilbage.»vores kvalitetstjek af tagene har giver respekt om høj faglig standard og har medvirket til, at visse østeuropæiske tækkemænd er rejst hjem«, siger Henk Horlings, leder af det hollandske tækkekontor, Vakvederatie Rietdekkers. Foto: Jørgen Kaarup. Tjener penge på forsikring Ud over medlemskontingent og penge fra kvalitetskontroller, får 2

3 det hollandske kontor også godt en halv million kr. ind i provision fra rørhandlere og materialefabrikanter samt fra forsikringer. Ikke mindst aftale med forsikringsselskabet er interessant, fordi det sikrer en stabil indtægt i form af provision. Det er kontoret og de tækkemænd, der er medlemmer af det hollandske tækkelaug, der formidler og sælger en husforsikring, der er lige så billig for stråtækte huse som for huse med fast tag. Der er lavet en aftale med det forsikringsselskab, som i sin tid var det første til at sidestille husforsikringer uanset tagtype, om at ti procent af præmien går til tækkekontoret, fordi medlemmerne formidler forsikringsaftalen til kunderne. En model, som det er værd at undersøge herhjemme, for træffes den rigtige aftale med et forsikringsselskab, er der fire vindere: Kunden, tækkekontoret, forsikringsselskabet og tækkebranchen. Der er ingen tvivl om, at en af grundene til stråtagets gennembrud på nye huse i Holland er, at en dyr forsikring pga. stråtag hører fortiden til. Tækkemænd, individualister med en fælles sag Af Morten B. Petersen»TÆKKEMANDEN, en gammel fagmand fortæller om den rigtige tækning og fordelene ved straatag på Landbrugs-Ejendomme«, således lyder overskriften på en gammel gulnet avisartikel, som redaktøren modtog for nogen tid siden. Artiklen er bragt i bladet»landet«, der blev udgivet af Det Berlingske Hus engang i midten af forrige århundrede. Desværre er der ikke årstal på, det er efter 2. verdenskrig, og avisen kostede 4.25 kr i kvartalet... så det er et stykke tid siden. Artiklen rummer adskillige interessante betragtninger, som jeg har lyst til at citere. Artiklens forfatter, Tage Nielsen indleder således:»hvert år af min barndom holdt jeg sommerferie hos en farbror, der havde en firelænget gård på Sydfyn. Jeg var kendt med gårdens forskellige arbejder og foreteelser indtil de mindste enkeltheder i hvert fald hvad sommertiden angår. Derfor blev jeg højlig overrasket, da jeg en morgenstund kom ud og så et par mænd i færd med at rive stråtaget ned af en af længerne. Der skulle tækkes. En begivenhed, jeg aldrig før havde oplevet. Og endnu mere overrasket blev jeg, da vi lidt senere blev kaldt ind til mellemmadsbordet. Da stod der en velfyldt klukflaske midt i anretningen. Jeg havde aldrig før og fik aldrig senere brændevin at se i min farbrors hjem. Men på denne særlige dag, da tækkemanden var til stede, skulle der altså brændevin til. Tækkemanden blev i det hele taget behandlet som en personlighed, der havde krav på hensyntagen. Ud fra mine trettenfjortenårige menneskekundskaber og den måde, han talte på og blev tiltalt på, fik jeg det indtryk, at en tækkemand var en person af uhyre betydning, klogskab og viden...«det er således ikke nogen nyhed, at tækkemænd er personligheder, ofte individualister med deres helt egen personlige holdninger til tækning og stråtag. Derfor er det altid en oplevelse når tækkemændene samles til bindedage, kurser, studierejser og seminarer. Der udveksles erfaringer, teknikker og meninger om alt fra rørkvalitet til tekniske spidsfindigheder. Vi får altid noget med hjem når vi har været samlet. Vi får udbytte af at være sammen, lærer nyt og tager inspirerede og berigede hjem. Derfor er det heller ikke nogen overraskelse, at næsten alle der indtil nu har besvaret den spørgeskemaundersøgelse, som JTL har igangsat, ønsker at der kun var ét tækkelaug i Danmark. JTL ønsker at samle alle danske tækkemænd i et fagligt kraftcenter, der går under arbejdstitlen»tækkekontoret«. Resten af Tage Nielsens artikel handler om de erfaringer, han som voksen mand og stråtagsejer har fået med tækning og tækkemænd. Han interviewer en gammel tækkemand fra Odsherred:».. Hvorfor er det næsten umuligt,at opdrive en rigtig tækkemand nu til dags? - Spurgte jeg ham. - Ja, hvorfor? Det er vel fordi de unge ikke gider lære faget. Det er jo nemlig ikke et rigtigt fag med fagforening, der kan gennemtrumfe en høj løn. Vi tækkemænd bliver jo kun betalt som almindelige arbejdere. Og hvorfor bruge hovedet på at uddanne sig, når man kan få den samme betaling for blot at bruge næverne?...«situationen er heldigvis anderledes i dag, vi har ordnede forhold. Men vi har igen katastrofal mangel på unge der ønsker at uddanne sig i tækkefaget. Vi har alle oplevet forundrede tilskuere, der tror, at den tækkemand de står overfor er en af de eneste i landet. Vi er nemlig et lille fag der lever skjult, og stort set kun mennesker der har stråtag kender til os. Hvis vi skal ændre denne opfattelse, gøre stråtag og tækning synligt og skaffe tilgang til faget, skal der information og oplysning til. Omverdenen skal vide, at stråtag og tækkearbejde er et fagområde, med muligheder og udfordringer. Også denne opgave løses bedst med en samlet branche bag.»tækkemanden blev behandlet som en personlighed«. Tegning af Chr. Hoff i»landet«17. marts, 7. årgang nr 11. 3

4 4

5 Resultater af 10 års undersøgelser af råd i stråtage Bearbejdet af Sebastian van der Meer og Ruud Conijn Hollænderne har undersøgt råd i stråtage i 10 år, og her er et sammendrag af undersøgelserne. JTL kiggede med, da de mange facts blev fremlagt i foråret i en to timer lang præsentation på power point. Vi fik materialet med hjem og har forkortet det med fokus på hovedårsagerne til for hurtig nedbrydning og baggrunden for undersøgelserne. I undersøgelserne er der set på: - Rådne og sunde tage er sammenlignet. - Forskellige typer tækkerør. - Skader på tage, i løbet af nedbrydningen og slutresultat. - Små model-tage for at studere nedbrydningsprocesser i start, forløb og slut. - Ejere, forhandlere, tækkemænd og andre involverede er interviewet. - Der er udført fysiske undersøgelser af forskelle i nedbrydningsforløb. I rapporterne var de forskellige involverede rørtyper navngivet, men det har vi valgt at udelade. Processen i nedbrydning er det vigtigste. Prøvetage De nu ti år gamle hollandske prøvetage har ikke givet så meget viden, som man havde håbet. Der er ikke er holdt tilstrækkeligt øje med dem, og deres placering var forkert. For knap to år siden blev der konstrueret nye prøvetage i Tyskland. De blev alle inficeret med skimmelsvampe. Desuden er tagene regelmæssigt blevet vandet, og nogle bliver sprøjtet mod alger og mosser. Efter de første 1½ år med disse prøvetage viser det sig: - At der kun er ringe mikrobiologiske påvirkning af bakterier og et tyndt lag alger. - Den første fase i nedbrydningsprocessen af rør er nedbrydning af bladene omkring stænglen. Støvlus har spist de fleste blade. - Allerede efter et år kan der spores skimmel af hvid- og brunråd familier. - De podede skimmelsvampe er ikke længere aktive. - Forekomst af fugt er afgørende i dette første stadium for mikrobiologisk aktivitet. - Kun i de fine rørtyper forekommer skimmel. Kvælstof og mikrobiologisk nedbrydning De kemiske analyser viste at tækkerør er ekstremt kvælstoffattige. Derfor er de så modstandsdygtige overfor nedbrydning og dermed velegnede som tagmateriale. For at udvikle mikroorganismer - og dermed begynde nedbrydning - skal forholdet mellem kulstof og kvælstof være omkring 30 til 1. Ved nyhøstede tækkerør er dette forhold i i gennemsnit cirka 100 til 1. Derfor er mikrobiologisk nedbrydning afhængig af kvælstof udefra. Undersøgelser har vist at kvælstof i luften hovedsagelig kommer fra landbruget. Danmark har en mindre mindre kvælstofafgivning, nemlig i gennemsnit 15 kg. pr. hektar om året, mens Holland og Tyskland har op til 80 kg. pr. hektar om året. Det (Danmarks deposition) er dog stadigvæk 10 gange mere end for 100 år siden. Analyse af tækkerør Der blev taget 120 prøver af gamle og nye tækkerør. Indholdsmæssigt er der ikke de store forskelle imellem de typer tagrør, der er undersøgt: Kinesiske, tyske, polske, rumænske, ungarske, u- krainske og tyrkiske. Lignin andelen (som er»træstof«- og danner skelettet af tækkerørene) er ved foden % højere end 50 cm. længere oppe. (se artikel om Lignin andetsteds). Mineral- og kvælstofandelen derimod er ved roden10-30 % lavere end 50 cm. længere oppe. Her viste det sig at kvælstof andelen tiltager med tiden - ved for tidlig nedslidte tage i større mængde end ved de sunde tage. Det viser sig også, at der ingen grund er til at udføre kemiske analyser af indholdsstoffer for at få et indtryk af tækkerørenes holdbarhed. Fugt I ydervægen af tækkerørene er der mange vertikale (transport) kanaler, kapillærerne. I disse kapillærer bliver vand, som kendt, suget op. Jo mindre kapillærer, jo større den afstand 5

6 Tækkerør Brunskimmel Brunskimmel Hvidskimmel Jydsk Tækkemandslaug Foreningens formål er at samle alle danske tækkemænd i foreningen. Forbedre tækkefagets erhvervsvilkår. Virke for fagets udvikling og fagets udøveres uddannelse gennem oplysningsarbejde, afholdelse af kurser og anden form for uddannelse. vandet kan suges op. Kapillær vand er ofte ikke til at fornemme udefra, derfor behøver»tørre«rør ikke at være tørre. Mængde og dimensionerne af kapillærerne er forskellige fra parti til parti tækkerør. Imellem de forskellige partier kan der være en forskel af fugt opsugning på op til 20 %. Der er store forskelle imellem suge-evne i rørene og i mellemrummene imellem rørene. Så kan rør type 1 opsuge 10 ml., herfra 72% i rørene, 28% i mellemrummene. Rør type 2, 12 ml., herfra 86% i rørene, 14% i mellemrummene. Her kan ses at der er meget mere kapillær vand i rørene end imellem rørene. Vandet i rørene er det mest farlige af de to. Det store forskel skyldes vægtykkelsen - højere væg-tæthed medfører mindre vandabsorbering. Konklusionen er at 90 % af vandabsorberingen er afhængig af vægtætheden. Tagrør, der er inficeret med skimler, (hvid- og brun-råd), optager meget mere vand, også før dens væg-tæthed bliver væsentligt nedbrudt. Heri kan aflæses at beskadiget (mugnet) rør, via skimmelrødderne (micelia),optager meget vand. Dunhammer opsuger % mere fugt end sunde tækkerør, blade, gamle tækkerør, nye skud 6 på stengelen i samme vækst sæson og andet ukrudt optager også nemt vand. Konklusioner Analyse af indholdsstoffer er ikke nødvendig for bedømmelsen af tækkerørets kvalitet. Det er kvælstof udefra, der er ansvarlig for mikrobiologisk nedbrydning af stråtagene, dog i meget mindre omfang i Danmark end i Tyskland og Holland. Derfor får fejl ved tækningen større betydning for tagets levetid end tidligere. Tilstedeværelse af fugt er altafgørende for nedbrydning af tækkerør. Kapillær vand er ofte ikke til at fornemme udefra, derfor behøver»tørre«rør ikke at være tørre. Vægtæthed afgør 90 % af fugtabsorberingen. Beskadiget (mugnet) rør optager meget mere vand end sunde tækkerør. Blade, gamle tækkerør og ukrudt optager mere vand end tækkerørene. Vi kan stadig lave sunde stråtage, men tekniske fejl i udførelse af håndværket får større betydning og konsekvenser for nedbrydningen end tidligere. Selvom risikoen for råd er blevet større, vil korrekt udført høst, rensning og lagring af tækkerør samt veludført tækning sikre vores fag fremover. Formand: Morten Brixtofte Petersen Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø Tlf Kasserer: Kim Andersen Haugevej Herning Tlf Sekretær: Sebastian van der Meer Carl Reffsvej 6C 4300 Holbæk Tlf Bestyrelsesmedlem: Kjeld Jensen Vengevej Skanderborg Tlf Bestyrelsesmedlem: Ruud Conijn Hemmedvej Glæsborg Tlf Tæk Post udkommer mindst 2 gange årligt. Oplag 300 stk. Omdeles til alle skandinaviske tækkemænd.

7 Prosman Reed + Windows P.O. Box 3079 NL CD Gouda - The Netherlands Telefon : Telefax : Internet: Dependance Germany: Am Alten Werk 56 D Melbeck (near Hamburg) Prosman Reet + Gauben Postfach 3079 NL CD Gouda - Holland Telefon : Telefax : Internet: Niederlassung Deutschland: Am Alten Werk 56 D Melbeck (Nähe Hamburg) As from February 2008 weekly arrival of containers with reed from China in Hamburg for possible delivery to Denmark! New Reed! Direct deliveries or deliveries with our truck with crane of: Reed from Hungary, Rumania, Ukraine, Austria, Turkey and China. Wire, heather, sheets, windows, copper & galvanised chicken wire, tools, copper or ceramic ridge tiles etc. Von Februar 2008 wöchentliche Ankunft von Container mit China Reet in Hamburg für evt. Weiterlieferung nach Dänemark! Neues Reet! Direktlieferung oder Lieferung mit unserem Kran-LKW: Reet von Ungarn, Rumänien, Ukraine, Österreich, Turkei und China. Draht, Heide, Planen, Gaubenfenster, Kupfer und Verzinktem Masschendraht, Werkzeug, Kupfer oder Ton Firstziegel uzw. Med venlige hilsner, Fam. Prosman 7

8 Spørgeskema om tækkekontoret Vi vil meget gerne høre, hvad tækkemændene mener, kontorets vigtigste opgaver er. Her er det spørgeskema, 25 JTL-medlemmer har udfyldt på medlemsmøder. Vi vil gerne høre fra ALLE TÆKKEMÆND, så riv ud, udfyld og send til: Jørgen Kaarup, Møllestræde 9A, 8900 Randers C. Foretrækker du at udfylde elektronisk, så send en mail til: så får du skemaet på mail og kan returnere det på mail. Med venlig hilsen Bestyrelsen i Jydsk Tækkemands Laug & Jørgen Kaarup, Tækkekontoret 1. Hvad er Tækkekontorets vigtigste opgave? 2. Hvad kan Tækkekontoret gøre for dig som tækkemand? 3. Har du behov for råd eller vejledning fra et tækkekontor? Hvis ja: På hvilke områder? 4. Hvad kan Tækkekontoret gøre for at få flere kunder til stråtage? 5. Hvad kan Tækkekontoret gøre for andre, f.eks. arkitekter, myndigheder, bygherrer og kunder? 8

9 6. Hvad er den største hindring i at få flere stråtage i Danmark? 7. Hvordan kan Tækkekontoret arbejde for at få flere tækkemænd, der ikke er i laug, til at melde sig ind i JTL? 8. Vil du selv medvirke til at overtale en eller to tækkemænd, du kender? 9. Burde der være et laug for tækkemænd i Danmark? 10. Hvad forhindrer, at der bliver et fælles laug? 11. Er du villig til at betale mere i kontingent, hvis Tækkekontoret kan præstere resultater og er gavnlig for branchen? Hvis ja cirka hvor meget? 12. Er der andet, du vil fortælle bestyrelsen nu? 9

10 KOBBERRYG 135 Så er den her, kobber rygningen tilpasset danske stråtagsnormer. Efter et par års undersøgelse af de modeller der findes på markedet, kan vi nu tilbyde en kobberrygning udviklet til de fleste tækkemænds stråtagsmål. Modulerne kan monteres uden andet specialværktøj end en popnittetang og måske en pladesaks til finpudsning af endestykker. Kontakt os venligst for yderligere information samt pris & leveringstid! P.S. Vi kan også levere kobbertrådflet i 75 & 90 cm bredde. Carlo F. Christensen A/S Tlf fax mail. 10

11 Lignin Nedenstående beskrivelse af det vigtige indholdsstof lignin, er kopieret fra wikipedia, den frie encyklopædi org/wiki/lignin.»lignin af latin lignum =»træstof«,»ved«. Lignin virker - populært sagt - som»betonen«i en cellevæg, hvor cellulose og hemicellulose svarer til»armeringsjern«. Lignin er en biologisk polymer, der giver de træagtige planter beskyttelse mod angreb fra svampe, bakterier og vira...«en polymer er en naturlig eller syntetisk sammenkædning af mange mindre molekyler til en større struktur. Polyethylen (som i plasticservice) er en syntetisk polymer. Linolie polymeriserer ved hjælp af luftens ilt, til det faste, meget hårde stof linoxyn deraf den gode effekt som træbeskyttelse..red.»lignin er det mest almindelige, organiske stof næst efter cellulose. Stoffet er en vigtig bestanddel af alt ved, hvor det fungerer som fyldstof og afstivning i døde celler. Derfor er træernes kerneved også langt rigere på lignin end det levende splintved. I visse tunge træsorter er alle hulrum opfyldt med dette stof, sådan at massefylden er større end vands. Lignin findes også i de afstivende dele af urteagtige planter, dvs. stauder og enårige, hvor det har samme funktion som i træer og buske. Lignin, som isoleres fra planter, er brunfarvet og uopløselig i vand. De tre nævnte monomerer findes i nogenlunde ligelig blanding i ligninet hos de dækfrøede planter. (tagrør er en dækfrøet plante. Red.) Med hvidrådsvampene som en undtagelse er det kun de færreste organismer, der kan klare at nedbryde lignin. Det gælder både dem, der angriber levende planter, og nedbryderne, som omsætter dødt materiale. Derfor er ligninet også det vigtigste råmateriale ved dannelsen af den holdbare, sortfarvede del af humus. Det er betydningsfuldt, at lignin er vanskeligt at nedbryde for svampe, for på den måde giver det vedplanternes stammer og grene stor holdbarhed. Desuden har lignin stor trykstyrke, og det er den, som er baggrunden for, at visse træer kan blive op til 110 m høje uden at synke sammen under egen vægt.«jtl afholder en temadag om rygninger lørdag den 15. januar 2011, kl I dag laver de fleste af os tækkemænd rygninger af halm eller lyng. Det giver et ret monotont billede, og det er tvivlsomt hvorvidt, i hver fald lyng er sundt for stråtaget. I tidens løb har der været mange forskellige rygnings typer i brug. Nogle kunne stadigvæk være et godt alternativ, til den sædvanlige lyngrygning, som muligvis bidrager til mosvækst på taget. De er bare ved at forsvinde. Temadagen har til formål at behandle nogle af de traditionelle og samtidig nogle nyere rygningstyper bla. for at holde en diversitet i landskabet. Her vil vi blandt andet behandle den lollandske spidsrygning, græstørv rygning, typer af kobberrygning bl. a. med ovenlys og den hollandske teglrygning, omhandlende både monteringen, levetiden og pris. Vi ønsker at holde temadagen i stil med de gamle bindedage, hvor de interesserede kan bidrage med egne erfaringer og færdigheder. Temadagen afholdes hos Kim Andersen, Haugevej 28, 7400 Herning Pris for deltagelsen: Dkr. 300,00 for JTL-medlemmer. Dkr. 600,00 for ikke-medlemmer. Prisen indeholder rundstykker ved ankomst, kaffe og en øl. Tilmelding senest torsdag d. 23. december

12 For tidligt nedbrudte tage Af leverandør af tækkematerialer Carlo F. Christensen. På opfordring, vil jeg hermed komme med en sammenfatning og et par betragtninger omkring problematikken»for tidligt nedbrudte tage. Siden den selvbestaltede tyske professor i 2005 påstod at en»killerpilz«(dræbersvamp) var årsagen til at tyske stråtage rådnede på få år, har jeg deltaget i de fleste møder omkring emnet. Jeg har mødt tyske professorer og eksperter, og fulgt den både faglige men også følelsesladede debat, tækkemænd imellem, i Danmark, Holland, England og Tyskland. 12 Dræbersvampen aflivet I 2006 forlød det, efter et forsigtigt skøn, at op mod 50 % af de Nordtyske stråtage helt eller delvist var ved at kompostere og ville rådne op på mindre end ti år. Det skabte en del panik blandt de tyske tækkemænd, tækkelaug og stråtagsejerne, og alle havde en mening om årsagen til»tagdøden«. For at koordinere opklaringsarbejdet, søge forskningsmidler og informere pressen, dannede de tyske tagdækkere et firma»qualitätssicherung Reet HBM (QSR). QSR fik i samarbejde med videnskabsministeriet i Meklenburg-Forpommer og universitetet i Greifswald stablet et forskningsprojekt og på benene. Undersøgelserne blev afsluttet i 2008 og man konkluderede at almindeligt forekommende hvidmuldssvampe havde fundet optimale vækstbetingelser i de angrebne stråtage. Under svampenes voldsomme formering, var tagrørenes indhold af stabiliserende træmasse (cellulose og lignin) nedbrudt på rekordtid. Forskerne foreslog, at der kunne være flere årsager til at hvidmuldssvampene havde haft det fugtigt og lunt i tagene. Eksempelvis den stigende udnyttelse af husenes overetager, samt mulige ændring i håndværkets udførelse og tagrørenes behandling under høst og opbevaring. Da svampe ikke kan leve under cirka 20% fugt, ændrede de tyske tækkemandslaug pr deres Fachregel for stråtage hvis luftgennemstømningen på tagrørenes bagside bremses af et andet materiale som isolering/- gips/træplader/andet. Da Fachregel binder tækkefirmaerne på hænder og fødder, blev samtidigt startet et forsøg hos Regionalhaus Lübecker Bucht, som skal undersøge om luftspalten nedbringer fugtindholdet i tagene. I forsøget måler man fugt og temperatur i et tag tækket på træplader, henholdsvis med og uden luftspalte på bagsiden (se illustration). Sensorer og dataloggere opsamler hver 10 minut målinger, og interesserede kan følge med via internettet. Tagrørenes nye klæder Mens panikken herskede og før der var bevilliget penge til forsøg, satte tyskerne stor fokus på rørkvaliteten. Blandt mange tiltag blev Interessentselskabet IG Pro Reet dannet af rørleverandørene på det tyske marked, heriblandt undertegnede, hvor medlemmerne har forsøgt at opstille fælles kvalitetsstandarder for høst og lagring af tagrør. De mange tanker der blev gjort i den forbindelse har medført at Fachregel og vores egen tækkevejledning, fik tilføjet afsnit omkring rørkvalitet, da alle er enige om, at det gælder om at tække med så gode og til arbejdet passende rør som muligt, så tagfladen nedbrydes forholdsvis ensartet, og taget holder tæt i mange år. Arbejdet i IG Pro Reet har desværre også medført at rørhandlerne nu forsøger at overgå hinanden i at opfinde forskellige og fordyrende garantiordninger, laboratorieundersøgelser og professorerklæringer m.m. Jeg håber ikke det vil brede sig til Danmark, da det efter min menig er ødelæggende for stråtagets renomé. Døden har flere årsager Som min gamle bedstefar i sin tid sagde til min far,»en gu' tækkemand ka' tæk mæ' alt li' fra de bejst tagrør, langhalm over te' foremåg i plader«(en god tækkemand kan tække med alt fra lige fra de bedste tækkerør, langhalm til fåremøg trådt sammen til plader af fårene i stalden). Han mente altså at det der betyder mest for et stråtags holdbarhed er tækkemandens faglighed og han har ret! Udover at bruge de rigtige rør de rigtige steder i taget, er det op til tækkemanden at stille spøgsmål til om taget udsættes for stor fugtbelastning udefra, men i særdeleshed også indefra huset. Vi véd, at for lav taghældning og områder med stor vandbelastning (kehl/skotrende) tørrer langsommere, og har oftest væsentlig kortere levetid. Men vi véd osse, at fugt fra bad og madlavning vil vandre ud igennem tagkonstruktionen og fugte stråtagets svampe og nedbrydende organismer indefra. Det er derfor vigtigt at der bygges og tækkes, så tagene jævnligt får mulighed for at tørre op i hele tykkelsen, og ikke kun i overfladen. For at tydeliggøre det, vil jeg give et par eksempler: Oppe på vores lagerpladsen har et par svendestykker stået uberørt i 3 år. Egentlig skulle de have været brugt til et tag over et skilt, men da tagets bagsider er åbne, er de gode til anskuelighedsundervisning af bla. tyske tækkemænd, og de har derfor fået lov at blive stående. Tagene er tækket med rimeligt grove rør,

13 branchen formået at fastholde tilliden til stråtaget, ved konstruktiv dialog, faglige ændringer, uddannelse og ærlighed om de problemer der har været. Danske tækkemænd har den nødvendige faglige viden der gør at vore kunder kan være trygge ved stråtag som et tagmateriale, der kan holde i rigtig mange år, ganske som det har været gennem århundreder. Tillid, faglighed, udannelse og erfaring kan aldrig erstattes af garantier og certefikater!! Svampekulturer på prøver af tagrør. Af Jan Meßerschmidt, Universität Greifswald. så der er godt med luft i taget. På trods af at tagskægget kun er mindre end en halv meter over jorden, at tagene har kehle og det har regnet Hos min Ungarske leverandør, står et skur på hans lagerplads, tækket for 4 år siden. Tagets bagside er åben. Taget står under løvtræer på nordsiden, taghældning er 40 grader, og der er tækket med rådne, skæve tækkerør, der er kasseret til export og til salg i Ungarn, altså i følge nogens mening, det dårligste udgangspunkt for et stråtags holdbarhed. På mit årlige besøg, er det første jeg gør efter ankomsten til min leverandørs lagerplads, at tage en stige og undersøge hvor dybt taget har været vådt, for at se hvordan nedbrydningen forløber. I juni i år, havde der været tre måneders regn i foråret, og det havde regnet kraftigt tre dage inden min ankomst. Taget var tørt, og det kunne konstateres at taget aldrig havde været vådt dybere end 2-5 cm! I begge tilfælde spørger jeg: Hvad er årsagen? I Danmark har tækkebranchen heldigvis gennem de sidste 25 år været åben for diskussioner og meningsudvekslinger, således at det er bred accept af, at der som regel skal flere faktorer til for at et tag nedbrydes alt for tidligt. Lad os i Danmark fastholde at stråtaget er lavet af naturprodukter, som er forskellige år for år, og derfor skal benyttes forskelligt ud fra faglig viden om byggeri og materialer, erfaring og godt håndværk. På trods af sporadiske problemer med enkelte tage der er blevet nedbrudt meget hurtigt, har Svendestykke med åben bagside, kehl og tagskæg ved jorden.af Carlo F. Christensen. Opbygning af tagkonstruktion med luftspalte. Fugt og temperatur måles løbende 1)i træværket 2)lige under tagrørene 3)i midten af stråtaget. Fra hjemmesiden regionalhaus-luebeckerbucht.de/messtechnik.html Fugten er kun trængt 2-4 cm ind efter tre år. Af Carlo F. Christensen. 13

14 Medlemmer bakker op om Tækkekontoret Af Jørgen Kaarup Der har været god tilslutning til en række fyraftensmøder, hvor medlemmerne blev spurgt om ønsker og forventninger til det nystartede Tækkekontor Tækkekontoret skal markedsføre stråtage, arbejde for ændrede afstandskrav og så skal der kun være et laug for tækkemænd i Danmark. Sådan lyder beskeden fra Jydsk Tækkemandslaugs medlemmer, når de svarer på en række spørgsmål i anledning af, at Tækkekontoret nu er ved at se dagens lys. I slutningen af september er der holdt medlemsmøder på Sjælland, Fyn og i Jylland, hvor knap halvdelen af medlemmerne mødte op til faglige snakke, kollegialt samvær og udfyldelse af det spørgeskema, der er trykt på midtersiderne her i bladet. Et markant flertal af de 25 adspurgte svarer, at markedsføring og PR for stråtaget over for kunder, arkitekter, byggefirmaer og myndigheder er den vigtigste opgave for Tækkekontoret. Altså en synliggørelse af stråtaget som et kvalitetstag og et opgør med myterne, især brandfaren. 14 En anden væsentlig funktion for tækkebranchens kontor er at fungere som vidensbank samt bearbejde og forhandle med myndigheder om f.eks. nedsættelse af afstandskrav, viser svarene på spørgsmålet om Tækkekontorets vigtigste opgave. Kontakt til arbejdstilsynet på branchens vegne er også vigtigt for en del. Internationale kontakter og udveksling af erfaringer er der behov for, for det er en af vejene til at højne tagenes kvalitet og På Sjælland var der nybagte boller hos Sebastian van der Meer, og det blev aftalt at etablere en Erfa-gruppe, så JTL s sjællandske medlemmer kan udveksle erfaringer et par gange om året. Den jydske Haandværkerskole var stedet at mødes i Jylland, hvor solen den fredag eftermiddag lunede så meget, at spørgeskemaerne blev udfyldt uden for. øge levetiden, som også står på fleres ønskeseddel over opgaver for Tækkekontoret. Bedre og billigere forsikringer til stråtagsejere er et andet, vigtigt arbejdspunkt, som nævnes af en del. Ok at betale mere Med en enkelt undtagelse er der grønt lys til at betale mere i kontingent for at få Tækkekontoret til at fungere optimalt. Hvor meget den enkelte tækkemand vil betale mere svinger meget, men som flere skriver:»prisen er ikke afgørende, så snart vi kan se, at der skabes resultater af indsatsen«. Erfaringerne fra Holland viser entydigt, at tækkekontoret der har formået at skabe en fornyet interesse for strå som tag, også på nye og eksperimenterende byggerier. For tækkemændene betød det både flere ordrer og højere kvadratmeterpriser, fordi det lykkedes at få pris og kvalitet til at være uadskillelige størrelser. Tækkemændene mener, at den største hindring for at få flere stråtage i Danmark er afstandskravet på 10 meter mellem stråtækte bygninger og at husforsikringen er dyrere, hvis taget er af strå, viser svarene fra spørge-

15 skema-undersøgelsen. Begge disse hindringer er væk i Holland, og dem skal et dansk tækkekontor arbejde på at fjerne herhjemme, siger medlemmerne. Et laug På spørgsmålet»burde der være et laug for tækkemænd«svarer alle uden undtagelse JA! Næste spørgsmål»hvad forhindrer, at der bliver et fælles laug«giver ikke lige så entydige svar, men et flertal skriver blandt andet:»gammelt nag, historik og stædighed«. Her skal ikke kommenteres yderligere på dette, men interessant er det, at medlemskab af Byg og kontingentets størrelse ikke af flertallet nævnes som hovedårsag til, at der fortsat er to laug for tækkemænd i Danmark. Ovenstående er hovedkonklusioner fra denne første undersøgelse af, hvad tækkemændene forventer og har behov for, når et tækkekontor for alvor er oppe at stå. Lad os håbe, at mange flere vil benytte lejligheden til at give deres besyv med ved at udfylde og indsende spørgeskemaet. I næste nummer af TækPost vil der blive fulgt op på behovsanalysen i en artikel på baggrund af de forhåbentlig mange yderligere besvarelser, også fra tækkemænd uden for JTL. Tækkekontoret er på vej På generalforsamlingen i februar, fik bestyrelsen besked på, at der nu skulle ske noget med det tækkekontor. Foråret har vi derfor brugt på at få ansat en leder til tækkekontoret, og få det økonomiske på plads. Vi har nu ansat Jørgen Kaarup, journalist og tidligere tækkemand. Jørgen kender en del af jer fra hans arbejde med tv-programmer til DR om stråtage, fra bogen»det levende Tag«. I bestyrelsen er vi overbeviste om, at vi i Jørgen har fået den bedste i Danmark til at markedsføre stråtaget. Tækkekontorets endelige udformning ligger endnu ikke fast så Jørgens første opgave er, at undersøge muligheder og behov. Derfor håber vi, at så mange som muligt vil tage sig tid til at besvare spørgeskemaet der er trykt midt i bladet. Bestyrelsen ser frem til samarbejdet og byder Jørgen velkommen! Jørgen Kaarup. 15

16 Hertug Hans d. Yngre fra Sønderborg Slot byggede ca det nuværende Søbygård på Ærø. Søbygård er bygget som et prestigeanlæg med store stensætninger omkring såvel hovedbygning som avlsgård. Voldgraven, der ikke har haft militær betydning, blev tørlagt i 1770'erne for at man kunne dyrke jorden. Men der er planer om at lukke vandet ind igen i nær fremtid. Søbygård undergår en omfattende restaurering i Tækning af ydersiden af Nordre længe. Foto: Peter Dragsbæk. Nordre længe (og lidt af vestre) færdig juli 2010, der medgik 7646 bundter danske tækkerør til opgaven, der er syet på med rustfri ståltråd. I November - december 2010 ilægges yderligere 4000 bundter på den sidste del af vestre længe (den er nedtaget da billedet blev taget). Restaureringen er financieret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Foto : Morten Petersen. SÆLGES Velholdt LAVTRYKSPRESSER med alt udstyr sælges. Perfekt til presning af mønningshalm. Pris: kr. Bo Toft Rasmussen, Slangerup Tlf eller Sepatec kursus Der bliver afholdt kursus i oplægning af Sepatec Brandsikring på Hadsten Håndværkerskole mandag 18. oktober altså meget snart. Der er rigtig god plads på holdet, så hvis der skulle findes nogle nystartede tækkemænd eller tækkemænd, der blot ikke er nået med på en af de tidligere kurser, så ring til mig med det samme. Venlig hilsen Erling Bach Pedersen. mobil:

Nr. 2 Maj 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr. 2 Maj 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Nr. 2 Maj 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c.dk Charmerende detalje af engelske

Læs mere

Nr. 1 Maj 2009 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr. 1 Maj 2009 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Nr. 1 Maj 2009 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c.dk Englandstur De engelske tækkemænds

Læs mere

Nr. 1 Januar 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr. 1 Januar 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Nr. 1 Januar 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c.dk Engelsk tække (kunst?) håndværk

Læs mere

Nr. 1 Februar 2012 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr. 1 Februar 2012 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 1-2012 tæk post:layout 1 10/02/12 10:53 Side 1 Nr. 1 Februar 2012 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Jørgen Kaarup, Møllestræde 9A, 8900 Randers C. Tlf. 21

Læs mere

KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS

KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS 1 VISIONEN Kære tækkemænd. Stråtagets Hus er jeres fags udstillingsvindue over for omverdenen: et besøgs- og oplevelsessted, et sted for faglig udvikling, demonstration af

Læs mere

Nr. 1 April 2011 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr. 1 April 2011 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Nr. 1 April 2011 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Jørgen Kaarup, Møllestræde 9A, 8900 Randers C. Tlf. 21 25 91 88, info@jtl.dk DR s Bonderøven har været

Læs mere

Nr. 2 Maj 2008 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug. Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c.

Nr. 2 Maj 2008 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug. Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c. Nr. 2 Maj 2008 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug tæk post Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c.dk Velkommen Af formand Morten Petersen Velkommen

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

NR 1 APRIL 2014 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330

NR 1 APRIL 2014 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 tæk NR 1 APRIL 2014 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Forsidefoto: For første gang nogensinde arbejdede 4 forskellige tækkefirmaer sammen om at tække denne lille pavillon

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Ændrede afstandskrav til stråtag. Dokumentation for at ændre afstandskrav til stråtag

Ændrede afstandskrav til stråtag. Dokumentation for at ændre afstandskrav til stråtag Samlende notat til Energistyrelsen. Afstandskrav. Straatagets Kontor. 15.08.2013 Dokumentation for at ændre afstandskrav til stråtag INDLEDNING Den danske tækkebranche har med glæde konstateret, at Energistyrelsen

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Nr 4 december 2012 Udgivet af JyDsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr 4 december 2012 Udgivet af JyDsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Nr 4 december 2012 Udgivet af JyDsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Bonderøven som tækkemand Myter og fakta Nytænkning og ny tækning Hollændere hjælper japaner efter tsunami Afrikaner tækker på Djursland

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 Birkerød Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 DK-Birkerød 4021 7270 4814 3101 fleming@groefte.dk www.stråtag.nu 1. Virksomhedsbeskrivelse.

Læs mere

Mirakel. Det hollandske. I Holland er det moderne at have stråtag på nye huse den danske tækkebranche ønsker samme udvikling herhjemme

Mirakel. Det hollandske. I Holland er det moderne at have stråtag på nye huse den danske tækkebranche ønsker samme udvikling herhjemme 42 Det hollandske Mirakel I Holland er det moderne at have stråtag på nye huse den danske tækkebranche ønsker samme udvikling herhjemme n Af Jørgen Kaarup n Fotos: Peter Pedersen Stråtaget er rykket ind

Læs mere

Nr 2 juli 2013 straatagets kontor ISSN 1903-5330

Nr 2 juli 2013 straatagets kontor ISSN 1903-5330 tæk Nr 2 juli 2013 straatagets kontor ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Leder Eksporteventyr For første gang nogensinde eksporterer Danmark nu tækkematerialer til Japan 04læs hvordan og

Læs mere

Nr. 4 December 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr. 4 December 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Nr. 4 December 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c.dk Rør skal være tørre I Uggelhuse

Læs mere

Hvad er det? Læs inde i bladet...

Hvad er det? Læs inde i bladet... Nr. 2 Juli 2011 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Jørgen Kaarup, Møllestræde 9A, 8900 Randers C. Tlf. 21 25 91 88, info@jtl.dk Hvad er det? Læs inde i bladet...

Læs mere

Nr 3 septemper 2012 Udgivet af JyDsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr 3 septemper 2012 Udgivet af JyDsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Nr 3 septemper 2012 Udgivet af JyDsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Bonderøven bygger nyt med stråtag Bindedag forude Dit ansvar som tækkemand Afstandskrav på vej ned Tysker i Sydafrika Dialog mellem laugene

Læs mere

Brandsikring af stråtage

Brandsikring af stråtage 29-05-2013 Moderne stråtage er i dag langt mere brandsikre end gamle stråtage Af Bodil E. Pallesen, Seniorkonsulent ved AgroTech, Anders B. Vestergaard, Brandteknisk Rådgiver ved DBI. Nye byggemetoder

Læs mere

Brandsikring af stråtage Moderne stråtage er i dag langt mere brandsikre end gamle stråtage

Brandsikring af stråtage Moderne stråtage er i dag langt mere brandsikre end gamle stråtage Sag: FUV0024 Version nr.: 0 Brandsikring af stråtage Moderne stråtage er i dag langt mere brandsikre end gamle stråtage Dato: 12. juni 2013 Af Bodil E. Pallesen, Seniorkonsulent ved AgroTech, Anders B.

Læs mere

1 / april 2013 / straatagets kontor / ISSN 1903-5330

1 / april 2013 / straatagets kontor / ISSN 1903-5330 1 / april 2013 / straatagets kontor / ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Spånrygning og lodrette sider Bygningschefen i Den gamle By er ikke bange for at eksperimentere derhjemme. 04også

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330

NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 tæk NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Forside: Collage fra Vadehavscentret og fra naturen, der leverer tagrørene til det nye byggeri. Det er nu besluttet,

Læs mere

Nr 4 december 2013 straatagets kontor ISSN 1903-5330

Nr 4 december 2013 straatagets kontor ISSN 1903-5330 tæk Nr 4 december 2013 straatagets kontor ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Forsidefoto: Danmarks regentpar, Dronning Margrethe og Prins Henrik, blev på deres sommertogt foreviget foran

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling 14. april 2013 Referat af ordinær generalforsamling Søndag, den 14. april 2013 kl. 10.00 på Rønnes Hotel, Laksevej 8, Slettestrand Dagsorden ifølge vedtægterne: 1 Valg af dirigent 2 Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Produkter til indpakning af afgrøder. Optimerer værdien af hver balle

Produkter til indpakning af afgrøder. Optimerer værdien af hver balle Produkter til indpakning af afgrøder Optimerer værdien af hver balle Perfekte baller. Hver gang! Der er mange grunde til at vælge originale John Deere produkter til indpakning af afgrøder: Beregnet til

Læs mere

Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang.

Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang. Region Fyn TEMADAG 23. marts 2013 35 deltagere drøftede 6 forskellige emner gennem dagen. Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Aabenraa, den 31. januar 2015 Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Arkibas 5.0 og Arkibas.dk I 2013 kunne formanden for SLA, Jørgen Thomsen, ikke uden en vis glæde i stemmen annoncere,

Læs mere

tæk post Tema om ålegræs til tage og rygninger Danmark rundt med tækkemænd Stråtaget ind i fremtiden - og meget mere...

tæk post Tema om ålegræs til tage og rygninger Danmark rundt med tækkemænd Stråtaget ind i fremtiden - og meget mere... Nr. 3 December 2011 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Jørgen Kaarup, Møllestræde 9A, 8900 Randers C. Tlf. 21 25 91 88, info@jtl.dk Der er stadig godt gang

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2012

Medlemsundersøgelse 2012 Medlemsundersøgelse 2012 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Young & Bright, og er baseret på omfattende spørgeskemaundersøgelse foretaget ultimo 2012. Fakta om undersøgelsen: Gennemført i perioden:

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2011

Tækkemanden. Nr. 4-2011 Tækkemanden Nr. 4-2011 Hvorfor får vi ikke ET laug -Læs på side 4 SKAT og 3f sammen mod sort arbejde -Læs på side 15 Invitation til seminar -Læs på side 7 1 Indhold Redaktion: Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Dagbladsundersøgelse 2006

Dagbladsundersøgelse 2006 Dagbladsundersøgelse 2006 I forlængelse af mødet med Fællesoverenskomsten i Torvehallerne i Vejle i forsommeren, besluttede FreelanceGruppen, at vi ville lave en undersøgelse, der så godt som muligt skulle

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2011. Tækkerør eller kompost -Læs på side 4 Fem gode råd til tækkemanden -Læs på side 11

Tækkemanden. Nr. 2-2011. Tækkerør eller kompost -Læs på side 4 Fem gode råd til tækkemanden -Læs på side 11 Tækkemanden Nr. 2-2011 Tækkerør eller kompost -Læs på side 4 Fem gode råd til tækkemanden -Læs på side 11 Unfair konkurrence fra Litauen -Læs på side 13 Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Konsulent Petter

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013

Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013 Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013 I forbindelse med mine to svinefaglige indlæg den 24 og 28 maj for DSM Nutritional products, omkring foderoptimering og brug af enzymer i dansk

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Wood Care 1 Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at træ der er Collstrop imprægneret, er effektivt beskyttet mod råd og svamp i årevis.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Et stråtag er vejer fra30 50 kg. Pr. m2 inklusiv lægter og henregnes i forhold til bygningsreglementet som et tungt tag.

Et stråtag er vejer fra30 50 kg. Pr. m2 inklusiv lægter og henregnes i forhold til bygningsreglementet som et tungt tag. STRÅTAGE Nytækning. Det tækkede tag er en væsentlig og karaktergivende del af landbebyggelses i Danmark. Man har tidligere tækket med de materialer man kunne hente i nærområdet og derfor varierer tækketraditionen

Læs mere

Nr 3 oktober 2013 straatagets kontor ISSN 1903-5330

Nr 3 oktober 2013 straatagets kontor ISSN 1903-5330 tæk Nr 3 oktober 2013 straatagets kontor ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Forsidefotoet er fra den forstad ved Arnhem, Holland, hvor der ligger ca. 30 eksklusive enfamiliehuse side ved

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Bloddonor. kom godt i gang

Bloddonor. kom godt i gang Bloddonor kom godt i gang Kom godt i gang Selvom der ikke er mangel på blod i Danmark, er der faktisk brug for cirka 25.000 nye donorer hvert år, til at erstatte dem, der må stoppe som donorer. Derfor

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Stråtage Før og Nu Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Titel Stråtage før og nu Redaktion Fleming Grøfte Arne Høi Tekst og grafik/billeder Fleming Grøfte Udgiver Raadvad-Centret www.raadvad.dk

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

NR 4 DECEMBER 2014 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330

NR 4 DECEMBER 2014 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 tæk NR 4 DECEMBER 2014 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Forsidefoto: 80 studerende fra Arkitektskolen Aarhus havde et begejstret møde med tækkemændenes og stråtagets

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK Konkurrent SAMMENLIGNING Hvilke forbedringer opnår kunder ved et skifte til jeres selskab samt hvilke forringelser følger med når jeres kunder skifter til et konkurrerende selskab? fb FORSIKRINGS BETINGELSER.DK

Læs mere

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899 DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling tirsdag den 4. marts 2014 kl. 19,00 i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carl Andersen valgt. 2. Beretning.

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Det er knap to måned siden, jeg gav udvalget en udførlig redegørelse for de. principper, der gælder for miljøkravene til IØ Fondens engagementer.

Det er knap to måned siden, jeg gav udvalget en udførlig redegørelse for de. principper, der gælder for miljøkravene til IØ Fondens engagementer. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 98 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET TALEPUNKTER Til: Udenrigsministeren J.nr.: 73.D.204.i CC: Bilag: Fra: Emne: Erhvervsinstrumenter

Læs mere

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Undersøgelse af drabseffekten overfor mikroorganismer ved hjælp af Clean Air Systemet til rensning af cirkulationsluften og overflader i en kølecontainer.

Læs mere

Sportsdykkerens oktober udgave 2014.

Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Information fra Teknisk Udvalg (TU) Tæt På konkurrencen I 2014 udlodder vi en præmie til en værdi på ca. 500 kr. blandt de indlæg der offentligøres i Sportsdykkeren.

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2011. Generalforsamling 2011 -Læs på side 4. Debatindlæg: Svært at opfylde drømmene -Læs på side 10

Tækkemanden. Nr. 1-2011. Generalforsamling 2011 -Læs på side 4. Debatindlæg: Svært at opfylde drømmene -Læs på side 10 Tækkemanden Nr. 1-2011 Generalforsamling 2011 -Læs på side 4 Debatindlæg: Svært at opfylde drømmene -Læs på side 10 Tækkemandslærlinge på SkillsDenmark -Læs på side 13 Indhold Redaktion: Ansvarshavende

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

NR 3 OKTOBER 2014 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330

NR 3 OKTOBER 2014 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 tæk NR 3 OKTOBER 2014 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Forsidefoto: Er billedet på forsiden ikke spejlvendt, spurgte tækkemand Tony Hansen, der sammen med Arne Klüwer

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Det har været et meget travlt år for bestyrelsen. Som vi nævnte på sidste generalforsamling, var vi på det tidspunkt allerede i fuld gang med forhandlingerne om en kommende leverandør

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Brancheindsats mod Neonectria

Brancheindsats mod Neonectria Brancheindsats mod Neonectria Skovplanteringens årsmøde 2014 Gunnar Friis Proschowsky Overblik Indledning: En brancheindsats, hvorfor står jeg her? Hvad er Neonectria? Lidt Historik Vi ved kun lidt smitteveje,

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014 Der var fremmødt 150 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 2 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i denne forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste

Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste Frøene til det, vi i dag kender som Isabella A/S, blev sået i 50 erne af den visionære Søren Odgaard. Fra en mindre detailbutik i Vejle lavede

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde 15. marts 2012 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Undersøgelsen er foretaget i vinteren 2009/10 som et uvidenskabeligt øjebliksbillede af, hvem diagnosegruppens medlemmer er. WG diagnosegruppen

Læs mere

13. April 2010. 1 - Formalia. 2 - Opfølgning. Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor. Valg af dirigent Uffe V. Jensen

13. April 2010. 1 - Formalia. 2 - Opfølgning. Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor. Valg af dirigent Uffe V. Jensen 13. April 2010 Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor 1 - Formalia Valg af dirigent Uffe V. Jensen Valg af referent Kåre M. Kjær 2 - Opfølgning v/kåre Bo - Kontakt banken ang. konti / renter Kontaktet

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere