Temanummer: Idrætten og spillelovgivningen. Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temanummer: Idrætten og spillelovgivningen. Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut"

Transkript

1 Overblik Nyt fra Idan Temanummer: Idrætten og spillelovgivningen Nr 29 Februar 2010 l e d e r Af Henrik H. Brandt, direktør for Idrættens Analyseinstitut Foto: Danske Spil Kjærlighed og djævelskab Af særdeles Kjærlighed og faderlig Omhu for Vore kjære og troe Undersaater, og for at betage de Skrøbelige ibland dem, saadan Anledning til at forøde det, de have erhvervet, befalede Majestæten i 1753, at hasardspil skulle forbydes. Samme år fik Det Kongelige Opfostringshus ifølge Skatteministeriets rapport om Spil i fremtiden fra 2001 lov at udbyde Det Kongelige Københavnske Klasselotteri mod at betale en afgift til Fattigvæsenet. Ligheden i forhold til 1753 er slående. I den danske debat er spil enten en skrækkelig svøbe, der leder til bedrag og ulykke, eller et snedigt instrument til at skaffe midler til statskassen og andre gode formål. Forslaget til en ny dansk spillelov fortsætter trods en historisk delvis liberalisering århundreders balancegang mellem de to poler. Lovforslaget handler ikke kun om særdeles Kjærlighed til de kjære og troe Undersaater, men i høj grad også om kolde kontanter til staten og gode formål. Spilleloven er hele eksistensgrundlaget for de centrale idrætsorganisationer i Danmark og årsagen til, at vi dedikerer dette nyhedsbrev til forårets revision af spillelovgivningen. Forskellen til 1753 er måske, at spilleindustrien ikke længere kun kan ses som enten en svøbe eller en finansieringskilde. Den tredje dimension er den teknologiske udvikling, hvor spil smelter sammen med mediesektoren, tele- og kommunikationssektoren og underholdningssektoren i den globale oplevelsesøkonomi. Den dimension har været helt fravæfortsættes... Indhold: Analyse: Idrættens store gevinst Fakta om den nye spillelov En ny æra for idrætten Spillemarked på usikker grund Store forskelle på spillelove Anmeldelse: Det danske spillemiljø Idrættens store gevinst Analyse: Idrætsorganisationerne får fuld gevinst i den nye spillelovgivning, men roen på det danske spillemarked er langt fra fremtidssikret. Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut DIF, DGI, Firmaidrætten, Team Danmark og Lokale- og Anlægsfonden sikres sammen med de øvrige almennyttige beløbsmodtagere på tipslovens fordelingsnøgle stabile indtægter fra spillemarkedet i endnu en årrække. De får noget nær statsgaranti for en samlet pulje på ca. 1,735 mia. kr. til udlodning i 2012, mens staten fortsat vil befinde sig på oprørt hav i bestræbelserne at hive de sædvanlige årlige afgifter hjem fra spillemarkedet. Når forliget om den såkaldte delvise liberalisering af spillemarkedet vedtages i Folketinget i løbet af foråret har beløbsmodtagerne placeret sig forrest i køen som modtagere af indtægterne fra et statsligt lottomonopol. Staten får en langt mere udsat post som kontrollant og skatteopkræver på den liberaliserede del af spillemarkedet, hvor afgiftsprovenuet udgøres af mange bække små. Forlig om spillelovgivning giver ro, hed det i den pressemeddelelse, som beløbsmodtagerne udsendte direkte efter meddelelsen om forliget fra Skatteministeriet. Beløbsmodtagerne og regeringen har kørt tæt parløb i hele processen og været enige om fælles fodslag i offentligheden i forhold til lovforslaget. Idrætten har dikteret lov Idrættens tilfredshed er forståelig. I praksis har Danske Spil og beløbsmodtagernes stærke lobby med DIF og DGI i spidsen dikteret principperne for den nye spillelovgivning. Med aftalen med regeringen om at garantere en årlig udlodning på 1,735 mia. kr. til beløbsmodtagerne fra det kommende statslige lottomonopol (Lotto, Klasselotteriet, diverse skrabespil m.v.) i 2012, har beløbsmodtagerne sikret sig statsgaranti for indtægterne i en tid med generel nedgang i forbruget og statens indtægter. Fra 2013 er beløbsmodtagernes plads på lottosolsiden dog knapt så sikker. Ifølge spilleeksperter er det ikke kun de onde bookmakere, men også ændrede forbrugsmønstre og manglende produktudvikling trods et stadigt ældre lottopublikum, der har fået lottoomsætningen til at vige. De fremlagte vilkår for liberaliseringen har flere ømme punkter, som afspejler, at fortsættes...

2 rende i statens og beløbsmodtagernes lukkede parløb om loven, men man må prøve at forstå spillebranchens og spillernes globale virkelighed, hvis man vil skabe en holdbar lovgivning. Derfor har vi i de forgangne uger besøgt konferencer, læst brancheblade og studeret lovforslag, rapporter, domme og betænkninger fra ind- og udland for at kunne vise begge sider af mønten. Papirbunken er næsten uendeligt stor, for spil er en gigantisk industri. Vi kan derfor kun opfordre Folketinget til i den kommende debat også at finde midler til en fremtidig uvildig forskning om alle aspekter af spilleindustrien i Danmark. En sådan forskning om en industri til omkring 30 mia. kr. i Danmark alene findes ikke i dag. Indtil da bidrager dette nyhedsbrev forhåbentlig til at skærpe den kommende danske debat. Lad spillet begynde. N y t o m s p i l l e l o v g i v n i n g Idrættens penge er på spil Idrætsorganisationerne (DIF, DGI og Firmaidrætten), Hestesporten, Lokale- og Anlægsfonden samt en række mindre idrætsrelaterede beløbsmodtagere under Kulturministeriet får i dag den altovervejende del af deres indtægter via tipsmidlerne og tipsmidlerne udgør størsteparten af den samlede statslige støtte til idrætten. De lokale idrætsforeninger og anlæg er finansieret af kommunerne. Det er således især de centrale idrætsorganisationer, der er afhængige af tipsmidler. Udlodningen fra tipsmidlerne til idrætsformål inkl. Lokale- og Anlægsfonden udgjorde i 2008 i alt ca. 844 mio. kr. Udlodningen til beløbsmodtagerne har i de senere år været holdt kunstigt oppe af en udlodningsaftale, hvor staten garanterer beløbsmodtagerne et minimumsbeløb, hvis Danske Spils overskud udvikler sig negativt, hvilket det har gjort i de seneste par år. I den seneste finanslov sendte regeringen desuden et ekstraordinært beløb på 110 mio. kr. ind i udlodningspuljen frem til 2011 pga. de senere års nedgang i beløbsmodtagernes indtægter. Den nye lov betyder, at beløbsmodtagerne fremover udelukkende skal finansieres af overskuddet til udlodning fra det kommende lottomonopol inkl. Klasselotteriet. Loven ændrer ikke på fordelingsnøglen mellem de enkelte beløbsmodtagere. Staten garanterer beløbsmodtagerne en samlet udlodning på 1,735 mia. kr. i 2012, hvilket er en lille stigning i forhold til det aktuelle niveau. Som hidtil vil staten og beløbsmodtagerne slå halv skade, hvis overskuddet til udlodning kommer over eller under en vis margin i forhold til budgetterne. den såkaldte delvise liberalisering næsten udelukkende handler om at sikre statens og beløbsmodtagernes økonomiske interesser. Først og fremmest bygger lovforslaget udelukkende på beløbsmodtagerne og statens præmis, at indtægterne mindst skal bevares uændret med den foreslåede model. Allerede her begynder den med længsel imødesete ro på fremtidens spillemarked at vakle. På monopolsiden bygger bevarelsen af lottomonopolet ikke nødvendigvis på langtidsholdbar EU-juridisk grund, men på den kendsgerning, at der p.t. i EU er udbredt politisk konsensus om, at de nationale lotterier skal beskyttes selv i lande som Storbritannien og Malta med liberale spillemarkeder. De vigtigste kommercielle spiludbydere holder sig i vidt omfang fra lotterierne, mens de arbejder for bedre adgang til markederne for sportsspil, poker osv. Liberalisering eller stramning? Fastholdelsen af lottomonopolet kan dog ikke alene sikre det normale samlede provenu på små tre mia. kr. til stat og beløbsmodtagere. Det liberaliserede del af markedet skal altså fortsat bidrage til festen, og regeringen er derfor endt med en model, der italesættes som en liberalisering, men som i flere henseender er en stramning set fra spillernes side. Med det høje afgiftsniveau er spiludbydernes største incitament for at søge en licens i Danmark reelt regeringens skærpede forsøg på at lukke udbydere uden licens ude fra det danske marked. Lovforslaget giver Spillestyrelsen en langt større palet af forbrydelser at bekæmpe i forsøget på at imødegå et relativt beskedent fald i afgiftsprovenu på de liberaliserede spil. For det første bliver det gældende annonceforbud for udbydere uden dansk licens bevaret, selv om det heller ikke fremover nødvendigvis vil virke efter hensigten. Flere danske tv-kanaler sender fra London og bugner af spillereklamer, hvilket medieselskaber i Danmark finder konkurrenceforvridende. Dertil kommer, at eksempelvis søgemaskiner og sociale medier overtager en stigende del af markedsføringsbudgetterne. For det andet suppleres annonceforbuddet med et forbud til bankerne mod betalingsoverførsler til udbydere uden licens og til internetudbyderne mod at levere trafik til hjemmesider fra spiludbydere uden licens. Sådanne ordninger er på papiret indført i USA, på vej i Norge og flere andre EU-lande, men engagerede spillere kan Den nye spillelovgivning sikrer, at de store idrætsorganisationer alene skal modtage indtægter fra det bevarede statslige lottomonopol. nemt omgå disse blokeringer i jagten på de bedste odds. I praksis pålægger den kommende danske lov banker og internetudbydere at agere dørmænd for at beskytte et relativt beskedent afgiftsprovenu fra onlinespillene i forhold til provenuet fra lottomonopolet. Finans- og telesektoren vil hade indgrebet, og mediesektoren vil være betænkelig på ytringsfrihedens vegne. Videnskabsministeriets advarsler mod den foreslåede internetblokering er i lovprocessen blevet overtrumfet af de øvrige ministerier. Lovens egentlige formål Den letteste vej til at sikre kontrol med næsten hele spillemarkedet ville være at indføre lavere afgifter på de liberaliserede spil. Dette ville fjerne de fleste spilleres incitament til at spille hos udbydere uden dansk licens og skabe det danskkontrollerede marked, som er lovforslagets officielle formål. Dilemmaet er bare, at det egentlige formål med at holde afgiftsprovenuet i vejret er at skabe et så tilpas søvnigt et liberaliseret marked, at lottomonopolet kan holde pusten samtidig med, at det nye Danske Sportsspil får adgang til at indføre onlinepoker og sikres en bedre beskyttelse mod konkurrenter fra destinationer med lavere afgifter og bedre odds. Undervejs i lovprocessen har regeringen hævet den foreslåede sats på de liberaliserede spil fra 15 til 20 procent af omsætningen efter gevinster, mens afgiftspresset på monopolsiden til gengæld lettes betydeligt i forhold til i dag. Regeringens vurdering af, at hovedparten af de mindst 30 udenlandske spiludbydere, som i dag har danske hjemmesider, vil søge en dansk licens, forekommer fortsættes... Foto: Uffe Nielsen

3 Høj afgift kan bremse nye aktører Regeringen forventer, at udenlandske spilleselskaber, som i dag har hjemmesider målrettet danske spillere, vil søge en licens i Danmark. Det er dog tvivlsomt, om forventningen opfyldes med de foreslåede afgiftssatser. Liberaliserede spil som bookmaking og onlinepoker har beskedne overskudsmarginer efter udbetaling af gevinster. Som monopol sender Danske Spil ca. 77 pct. af indskuddene på Oddset tilbage i gevinster og betaler derefter 30 pct. i afgift af resten. De udenlandske onlineudbyderes tilbagebetaling på internettet er ofte over 90 pct. og afgiftssatserne lavere. Det danske lovforslag sætter afgiften for såvel Danske Spil som nye operatører med licens til 20 pct. Satsen betyder i praksis, at kun de største operatører med en solid markedsandel i Danmark kan gøre sig håb om at tjene penge af betydning på en licens i et lille land som Danmark. Operatører, som betaler 0,5 pct. i skat af den samlede onlineomsætning på Malta, vil finde den danske afgift på 20 pct. overskuddet efter gevinster meget høj. Den danske afgift er i praksis mindst fire gange højere end den maltesiske. I forhold til andre destinationer er forskellen endnu større. En mindre bookmaker med dansk licens og en omsætning på eks. 100 mio. kr. vil næppe have overskud tilbage efter tilbagebetaling, licensgebyr til såvel serverværtslandet som Danmark, afgift, markedsføring, it-drift og personale. Danske Spil går ind i liberaliseringen med et kæmpe forspring i form af en dominerende markedsandel og et tæt forhandlernet. Sammen med de aktuelt største udenlandske operatører i Danmark som Ladbrokes, Unibet eller Bet24 vil Danske Spil kunne tjene penge på et liberaliseret dansk marked, men andre vil få det svært. I Storbritannien med en afgiftssats på 15 procent meddelte giganterne William Hill og Ladbrokes før nytår, at de flyttede onlinevirksomheden udenlands af konkurrencehensyn. I Danmark har Ladbrokes ført intens lobbyvirksomhed og accepteret en sats på 20 procent, men store operatører har lige som monopolerne en vis interesse i et scenario, hvor høje licensgebyrer, afgifter og administrative adgangsbarrierer fra land til land gør markedsadgangen sur for de mindre operatører. urealistisk. Mange spiludbydere med ny dansk licens vil bukke under efter kort tid, andre vil kynisk bruge licensen til at kapre kunder og efter kort tid rejse hjem til Malta eller Gibraltar igen med kundedatabasen under armen og en forventning om, at den danske blokering af internet og betaling til spiludbydere uden dansk licens let kan brydes. Beløbsmodtagerne vil råbe op om behovet for at beskytte spillerne mod de skruppelløse udlændinge, men sandheden er, at Malta, Gibraltar eller Kanaløerne nok har lave afgiftssatser, men kontrol- og reguleringssystemerne er veludbyggede. Ingen seriøse spilleselskaber heller ikke de kommercielle ønsker at operere fra et marked uden ordentlig regulering. Den nye lov tager da også højde for, at også spiludbydere med dansk licens vil kunne køre deres virksomhed med hovedsæde på eksempelvis Malta. Fastfryser prioriteringer Et andet aspekt af forløbet omkring den nye spillelov er fraværet af en kulturpolitisk debat om de ideelle finansieringskilder af idrætten og andre almennyttige organisationer. Takket være beløbsmodtagernes tætte sammenhold mejsler loven i en tid med enorme ændringer i idrætsbilledet den eksisterende idrætspolitiske orden og Tal på spil i Danmark Efter mange års fremgang i omsætningen med rekordomsætning på 11,179 mia. kr. i 2007, har Danske Spil i de to seneste år oplevet nedgang i omsætningen til et niveau omkring 10,5 mia. kr. sidste år. Danske Spils overskud faldt fra 1,648 til 1,543 mia. kr. fra 2007 til 2008 med forventning om et yderligere fald i Det samlede provenu til staten og beløbsmodtagerne var 2,795 mia. kr. i 2008 mod mia. kr. året før. Et fald på 4,6 pct. Tabte markedsandele til udenlandske spiludbydere nævnes som den hyppigste årsag til det dalende overskud, men også de udenlandske udbydere har mærket finanskrisen. Nedgang i de indbringende lottospil har belastet Danske Spils regnskab hårdere end nedgang i de prisfølsomme viden- og onlinespil, hvor fortjenesten er mindre. Tilbagegangen for Danske Spil skyldes i høj grad den almindelige økonomiske styrkeforholdet mellem beløbsmodtagerne ud i sten, som om fordelingsnøglen stod skrevet i grundloven. Den nye danske spillelov er med andre ord ikke nogen voldsom nyskabelse. På flere områder er den en stramning, og den danske tilgang til spillemarkedet hviler stadig først og fremmest på den præmis, at spil er en elegant form for beskatning. Andre EU-lande og de kommercielle spiludbyderes præmis om, at spillemarkedet også kan betragtes som en globaliseret service- og underholdningsindustri med tusindvis af jobs, milliardomsætning og en virkelighed, der ikke adskiller sig væsentligt fra mediebranchen, it-branchen, underholdningsbranchen osv., har ikke været til debat. Denne konflikt mellem danske hensyn og den globale spilleindustris virkelighed vil plage markedet i mange år og give staten masser af bøvl og formentlig også færre indtægter fra spil. Beløbsmodtagerne kan derimod grine hele vejen hen i banken indtil videre. Men når loven skal revideres næste gang, vil beløbsmodtagerne støde på anderledes hårdnakket modspil fra mediesektoren, telesektoren, finanssektoren og en række udenlandske spilleselskaber, der for første gang vil have en ligeværdig fod i døren til beslutningstagerne. afmatning, hvor forbrugerne handler mere i discountbutikker uden salg af lotto og oddset. Det samlede danske spillemarked inkl. alle lotterier, lokale bingospil og spilleautomater vurderes af Danske Spil til 25,7 mia. kr. eksklusive kasinoog pokerspil. Udenlandske bookmakere skønnes at omsætte for ca. 2,1 mia. kr. Dertil kommer onlinepoker- og kasino, hvor skønnene er mere usikre. Skatteministeriet sætter det tabte afgiftsprovenu på grund af de udenlandske spiludbydere til 430 mio. kr., hvoraf tabet på bookmakerne skønnes til 180 mio. kr., mens provenutabet på online kasino- og pokerspil af ministeriet sættes højt til 350 mio. kr. Ud af en samlet bruttospilleindtægt (indskud minus gevinster) på 7,685 mia. kr. på det danske spillemarked i 2008, skønner Skatteministeriet altså, at udenlandske udbydere uden tilladelse løb med 5,6 pct.

4 Foto: Panton Medier og spil smelter sammen Spillegiganten Ladbrokes planlægger alene i år at vise sportsbegivenheder live på web tv på sin hjemmeside. Den britiske bookmaker har betalt tre over mio. pund for rettighederne til blandt andet at vise fodbold fra 11 lande samt vigtige tennis- og cricketkampe på sin hjemmeside som spilleobjekt for kunderne. Ladbrokes er blot en af mange spiludbydere, hvis hjemmeside ikke blot er en spilleportal, men i lige så høj grad et underholdningstilbud og en mediekanal for sportsbegivenheder. Den kommende danske blokering af udenlandske udbyderes hjemmesider risikerer således ikke kun at begrænse danske spilleres adgang til at spille, men også til at følge transmissioner af en række sportsbegivenheder. Omvendt planlægger en række medieselskaber at bevæge sig ind på spilområdet som følge af liberaliseringen af spillemarkederne i mange lande. Senest har Bonnier, som er Nordens største udgiver af magasiner, meldt ud, at man med sin spilledivision agter at blive lige så stor som svenske spiludbydere som Unibet eller Expekt i løbet af få år. TV3-moderselskabet MTG ejer allerede 90 procent af spilleselskabet Bet 24, der er en af de mest populære bookmakere blandt danske spillere. Sammensmeltningen af medier, underholdning og spil sker med stor hast i disse år med mobiltelefoner som en anden vigtig komponent. Live-spil via mobilen under fodboldkampe eller andre sportsbegivenheder er i stor vækst og forventes at blive endnu større, fordi mobiltelefonen er let at tage med på stadion eller pub en. I løbet af kort tid vil mange mobiltelefoner have samme computerkraft som nutidens bærbare computere. Grønbog om spil EU-Kommissær for den indre marked, Michael Barnier, vil lancere en såkaldt grønbog om det europæiske spillemarked for at få en dialog med aktørerne og deres forskellige interesser. Også finansiering af idrætten vil blive behandlet i grønbogen, der kan være et skridt mod en mere aktiv europæisk regulering af spil. Fakta om den nye spillelov Alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten indgik den 4. februar et forlig om hovedlinjerne i en ny spillelovgivning, der gør op med Danske Spils over 60-årige eneret på at udbyde en række spilformer i Danmark. Kommercielle spiludbydere kan fra 2011 søge licens til at udbyde en række landbaserede og internetbaserede spil, herunder sportsspillene, i fri konkurrence med Danske Spil. Lovforslaget er sendt i høring indtil den 5. marts, derefter forestår behandling i Folketinget. Det nuværende Danske Spil splittes op i et statsligt monopol Danske Lotterier og et konkurrenceudsat datterselskab Danske Sportsspil. Lovkomplekset består af en spillelov, der regulerer spillemarkedet (licenser mv.), og en afgiftslov. Desuden fremsættes en ejerskabslov om statens ejerskab i Danske Spil samt en uddelingslov i Kulturministeriets regi med nøglen for fordeling af overskuddet fra Danske Lotterier til til idræts- og kulturformål m.v. Lovforslaget ændrer ikke på fordelingsnøglen mellem beløbsmodtagerne. Danske Lotterier får som hidtil monopol på de væsentligste rene heldspil som forskellige udgaver af lotto, skrabespil samt onlinebingo. Desuden bevares Dan- Totos monopol på hestespil. Det statslige datterselskab, Danske Sportsspil, skal konkurrere med private udbydere på de mere færdighedsbetonede spil som oddset (bookmaking) og tips. Danske Sportsspil samt andre udbydere kan ligeledes få licens til online kasinoog pokerspil. Danske Spil har hidtil ikke udbudt online kasino- og pokerspil. På den liberaliserede del af spillemarke- det skal licenshaverne betale 20 pct. i afgift af bruttospilleindtægten (indskud fratrukket gevinster). Foruden statsafgiften skal licenshavere med en fuld licens til alle spil betale ca. 2-3 mio. kr. i årlige licensgebyrer. I fremtiden vil udlodningen til beløbsmodtagerne udelukkende ske via overskuddet fra Danske Lotterier. Desuden vil Klasselotteriets overskud indgå i puljen til udlodning blandt beløbsmodtagere. Automatmarkedet vil fortsat være liberaliseret. Danske Spil kan drive datterselskabet Danske Automatspil i fri konkurrence med andre udbydere. Private operatører vil fortsat kunne få licens til at drive landbaserede kasinoer, og velgørende eller almennyttige organisationer kan som hidtil få tilladelse til at afholde lotterier (lodsedler etc.). Forbuddet mod at annoncere for eller formidle spil fra (online)udbydere uden licens i Danmark vil fortsat gælde. Annonceforbuddet suppleres med en afskærmning af spillemarkedet i form af et forbud mod at formidle betalinger eller internetadgang til udenlandske spiludbydere uden licens. Straframmen er op til seks måneders fængsel eller bøde eller op til et års fængsel i skærpende tilfælde. I praksis vil Spillestyrelsen informere internetudbydere og pengeinstitutter, hvis de skal spærre for adgang eller betaling til spiludbydere, der via internettet overtræder dansk lov.

5 Staten tager magten Med den nye spillelov skal Danske Spil fremover ledes af en mere kommercielt orienteret bestyrelse, som i praksis udpeges af staten. Staten ejer 80 pct. af aktierne i Danske Spil, mens Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) hver ejer 10 procent. Fremover er kun DGI og DIF sikret en plads i Danske Spils bestyrelse. Det betyder, at andre beløbsmodtagere som Firmaidrætten, Dansk Boldspil- Union, Friluftsrådet og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) mister deres automatiske plads i bestyrelsen for det statslige spilleselskab. Foto: Sanja Gjenero Ny spillestyrelse Den nye spillelovgivning samler hele spilleområdet under ét lovkompleks. Dermed vokser den hidtil ret anonyme Spillemyndighed under Skatteministeriet til en egentlig Spillestyrelse, der skal kontrollere hele spilleområdet og sikre såvel spillernes som statens interesser. Udstedelsen af licenser til flere spiltyper og flere udbydere samt afskærmningen af det danske marked med internet- og betalingsblokering samt annonceforbud for spiludbydere uden licens betyder, at Spillestyrelsen vokser til en stor enhed med op mod 100 medarbejdere. Spillestyrelsen får ligeledes til opgave at holde sig på forkant med udviklingen på det internationale spillemarked. Uden indtægter fra bookmaking og kasinospil undgår idrætsorganisationerne at skulle forsvare et kontroversielt indtægtsgrundlag, men den automatiske kobling mellem sporten og Danske Spil forsvinder. En ny æra for idrætten Den nye spillelov befrier på kort sigt idrætten fra en del moralske dilemmaer og økonomisk usikkerhed, men skaber også langsigtede udfordringer for idrætsorganisationerne. Skærpet kontrol med spil og fodbold Tiltagende problemer med uigennemsigtige ejerforhold, enorme underskud og store gældsposter i professionel engelsk fodbold har ifølge Sunday Times fået den engelske regering til at overveje at indføre en statslig kontrolinstans for fodboldklubber. Overvejelserne er i et tidligt stadie som konsekvens af tiltagende utilfredshed med de ansvarlige forbund og ligaers ordenshåndhævelse i forhold til fodboldklubbernes økonomiske og ledelsesmæssige transaktioner. Også fodbolden og flere andre idrætsgrenes problemer med match-fixing er i søgelyset. For nylig anbefalede en undersøgelseskomité under ledelse af den tidligere Liverpool-direktør Rick Parry den engelske sportsminister Gerry Sutcliffe at etablere en særlig statslig efterretningsenhed under den britiske spillemyndighed til kontrol af match-fixing i sport. Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Idrætsorganisationerne sang smukt i kor med politikerne, da Folketingets flertal ved den seneste større revision af spillelovgivningen i 2003 besluttede at bevare monopolet og søge at styrke det ved et forbud mod annoncer fra udenlandske spiludbydere. Idrætsorganisationerne fører også an i koret om den kommende delvise liberalisering af den danske spillelovgivning efter en model, som Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre i den skarpe debat om loven i 2003 i øvrigt forgæves forsøgte at få nærmere belyst. Sådan ændrer tiderne sig. Hovedårsagen til beløbsmodtagernes kursskifte er primært, at annonceforbuddet i stigende grad viste sig umuligt at håndhæve i skyggen af trusler fra EU-Kommissionen om indgreb mod den danske spillelovgivning. Rigtigt kraftig blev idrættens røst om en liberalisering dog først, da Danske Spils omsætning i 2008 for alvor begyndte at vige. Nok havde Danske Spil længe mistet markedsandele til de aggressive konkurrenter på nettet, men når sandheden skal frem, fik det samlede annoncetryk fra Danske Spil og de udenlandske spiludbydere i flere år den samlede kage til at vokse til alles gavn. Frigjort fra dilemma I den nye spillelovgivning kommer beløbsmodtagernes indtægter kun fra lotto og skrab, hvilket frigør DIF og DGI for det dilemma, at de på den ene side har været medejer af et monopol, som var afhængig af at markedsføre og udvikle risikable spil som bookmaking, automatspil, kasino og poker, mens de i den offentlige debat skulle fremstille udenlandske konkurrenter med nogenlunde samme produkter på hylderne som rene ludomani- og kriminalitetsfremkaldende uhyrer. Fremover bliver det lettere for beløbsmodtagerne at kommunikere det fra almindelig dansk kultur så velkendte budskab, at fortsættes...

6 Foto: Chris Withers Danske Spil gør klar til poker Danske Spil forbereder sig på en effektfuld entré som udbyder af online poker- og kasinospil på næste års liberaliserede spillemarked gennem en strategisk samarbejdsaftale med en af verdens største kommercielle spiludbydere, PartyGaming. Gennem aftalen får Danske Spils kunder populært sagt adgang til PartyGamings spilleborde og kan altså spille poker med spillere fra hele verden, samtidig med at den danske del af spillet reguleres efter danske regler og afgifter. Aftalen følger en trend i branchen, hvor kommercielle udbydere i stigende grad indgår partnerskaber med statslige monopoler. Svenska Spel har som eneste monopoludbyder i Europa succes med selv at udbyde onlinepoker. Danske Spil har hidtil ikke udbudt online poker- og kasinospil af frygt for at svække den danske retsstilling i en eventuel retssag mod monopolet ved EF- Domstolen. Onlinespil i stærk vækst Analysefirmaet H2 Gambling Capital anslår ifølge branchebladet Betting Business den samlede omsætning i den internationale onlineindustri til en bruttospilleindtægt (indskud minus udbetalte gevinster) på 27 mia. dollars, svarende til et samlet indskud på ca. 400 mia. dollars. Branchen eksisterede knapt for 15 år siden, men har i det seneste tiår haft en årlig vækst på 23,7 procent i gennemsnit. H2 Gambling Capital har identificeret 509 sportsbookmakere, 828 kasinooperatører, 618 pokerudbydere, 372 bingooperatører og 172 andre hjemmesider med udbud af spil via internettet. Trods onlinesektorens vækst er den største del af det internationale spillemarked dog fortsat landbaseret. hvis man køber en lodseddel hos Danske Lotterier, støtter man samtidig et godt formål. Men samtidig er aftalen et historisk brud med Danske Spils historiske rødder i fodboldtipningen og sporten. Et brud, der skaber idrætspolitiske udfordringer. Hidtil har idrætsorganisationerne kunnet banke forbund og lokale foreninger på plads og sikre entydig opbakning om Danske Spil, selv om udenlandske bookmakere lokkede med sponsorater og kontanter. Fremover opstår helt legalt en situation, hvor medier og bookmakere i mange tilfælde kommer til at køre tæt parløb med klubber, arrangører og events. Man kan ligefrem forestille sig, at innovative spiludbydere vil føre an i den teknologiske revolution på idrættens mediefront, som DIF og Team Danmark hidtil ikke har formået at prioritere. Især internt i DIF forstærker liberaliseringen af sportsspillene de potentielle interessekonflikter med mediestærke idrætsgrene som fodbold, håndbold og ishockey og større arrangører. Liberaliseringen flytter penge og magt til de stærkeste forbund og klubber og øger polariseringen internt i idrætten. Lottospillene og dermed idrættens beløbsmodtagere kommer altså i direkte konkurrence med andre spil, som støtter de enkelte sportsklubber og forbund mere direkte. Det er derfor langt fra givet, at idrætten vil kunne finde det traditionelle fælles fodslag om spillelovgivningen i fremtiden. Flere vil sidde med ved bordet Hidtil har idrættens organisationer og de øvrige stærke beløbsmodtagere siddet med ved bordet i Danske Spils bestyrelse med direkte adgang til viden og beslutningstagere. Med nye aktører på banen Så meget får de Idrætsorganisationernes tildelinger fra tipsmidlerne i 2008 (mio. kr.): DIF 268 DGI 245 Team Danmark 81 Lokale- og Anlægsfonden 78 Dansk Firmaidrætsforbund 36 Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond 88 Desuden gik 273 mio. kr. til Kulturministeriet til kulturelle formål, hvoraf ca. 55 mio. kr. blev anvendt til idrætsrelaterede formål. på spillemarkedet og en situation, hvor mange af sportens aktører vil have en direkte interesse i at arbejde for kommercielle spilleselskabers interesser, opstår en ny situation, hvor ikke kun monopolet på spil, men på sin vis også monopolet på viden og debat om ret og vrang på spillemarkedet lige så stille vil blive udvandet. På folkeoplysningsområdet oplever man for tiden en åben debat om fremtidens støttemodeller, medlemsbegreber og mulighederne for at støtte andre former for idræt end foreningsidrætten lokalt. Den samme debat om beløbsstørrelser, fordelingsnøgler og hele modellen for den statslige støtte til idrætten gennem de store idrætsorganisationer har været fuldstændig undertrykt i de seneste måneders lukkede forestilling mellem beløbsmodtagere og regering om at skræddersy spilleloven til de eksisterende beløbsmodtageres fordel. Men debatten vil komme. Og til den tid vil idrætsorganisationerne ikke længere synge alene i koret. Foto: Bob Smith

7 Internettet øger problemspil Mellem og voksne danskere mellem 18 og 74 år havde i 2006 været decideret spilafhængige (ludomaner) inden for det seneste år, mens mellem og danskere havde haft en problematisk spilleadfærd. Tallet er relativt lavt i forhold til Norge og Sverige. Konklusionen kommer fra Socialforskningsinstituttet, der i 2006 og 2007 offentliggjorde to rapporter om Ludomani i Danmark. Blandt problemspillerne er en overvægt af mænd og flest fra lavindkomstgrupper. Problemspillerne anvendte mange forskellige spiltyper, men halvdelen af dem især de yngre spillere angav, at muligheden for at spille på internettet bidrog til at øge deres spilomfang. Risikoen for at skabe flere ludomaner som en utilsigtet bivirkning ved den kommende delvise liberalisering af spilleloven har fået regeringen til at foreslå, at der fra 2012 afsættes 32 mio. kr. om året på finansloven til behandling, forebyggelse og forskning i ludomani. Dette er en stigning på ca. 12 mio. kr. om året i forhold til den nuværende lovgivning, hvor finansieringen af ludomaniområdet sker som en procentandel af bruttoindtægten på automatspil. I Sverige foreslog en officiel betænkning om landets spillemarked i 2008, at man skulle liberalisere markedet for væddemål på sport, men bevare et statsligt monopol på poker- og kasinospil, fordi disse spil var for ludomanifremkaldende. Den danske lovgivning liberaliserer begge spiltyper. Find rapporterne i Idans vidensbank. Udenlandske spilleselskaber, der henter en milliardomsætning på det danske marked, har både gennem markedsføring og sagsanlæg presset på for at vinde større markedsandele. Spillemarkedet befinder sig på usikker grund Trods adskillige års juridisk stormløb mod det danske spillemonopol, synes den aktuelle ændring af den danske spillelovgivning ikke at være presserende efter EU-lovgivningen. Foto: Nationalbanken r u n d t o m i d a n Ny temaside på Idan.dk Idan har lanceret en tematisk side, der gennem 2010 bringer resultater og interessante vinkler fra projektet Idrættens virtuelle arenaer. På siden kan man bl.a. læse analyser, portrætter, kommentarer, nyheder og beskrivelser af arenaerne. Projektet analyserer og perspektiverer den hastige vækst i danske webbaserede socialiserings- og organisationsværktøjer målrettet idrætten. Det er et meget åbent projekt med en løbende justering af den metodiske tilgang, så den passer til den hurtige udvikling på området, og Idan tager meget gerne imod input til såvel projektet som temasiden. Projektets analytiske artikler offentliggøres løbende på siden. Den første artikel Karakteristik af idrættens virtuelle arenaer - Forandret kommunikation i idrætten - socialt og organisatorisk er tilgængelig nu. Den skaber overblik over de funktioner og kommunikationsmuligheder, som arenaerne tilbyder såvel den organiserede som selvorganiserede idrætsverden. Af Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut For snart to år siden fik den danske stat et skarpt brev fra EU-Kommissionen om det danske spillemonopol. Der var tale om en såkaldt begrundet udtalelse, hvor Kommissionen angreb Danske Spils monopol på sportsspil og bad den danske regering ændre spilleloven for at bringe den i overensstemmelse med EU-lovgivningen. En medlemsstat kan ikke påberåbe sig, at det er nødvendigt at begrænse dets borgeres adgang til væddemålstjenester og samtidig opfordre og opmuntre dem til at deltage i statslotterier, hasardspil eller væddemål, som er til gavn for statens finanser, meddelte Kommissionen på et tidspunkt, da det nærmest var rutine, at Kommissionen truede EU-landenes spillelovgivning med en tur for EF-Domstolen. Nu kommer så ændringen af den danske spillelov. Private spiludbydere får adgang til en dansk licens på sportsspil og forskellige andre spiltyper på lige fod med Danske Spil. Om den danske lovændring egentlig er tvingende nødvendig i forhold til EU-retten eller om EU-Kommissionens korstog mod EU-landenes spillelovgivning er andet end taktik er til gengæld fortsat uafklaret. Lovændringen skal primært ses i det lys, at Danske Spil og regeringen på grund af presset fra EU har været forretningsmæssigt handlingslammet. Man har ikke turdet introducere onlinepoker og kasino i regi af Danske Spil, og man har ikke turdet beskytte monopolet ved den blokering af internetadgang og bankoverførsler, som nu er planlagt. Rigsadvokaten stillede desuden i 2007 retsforfølgelsen af medier, der bringer annoncer for udenlandske spilleselskaber i bero. Kommissionen har været passiv Et eller andet måtte altså ske, men det korte af det lange er, at selv om Kommissionen har indledt overtrædelsessager på spilleområdet mod over halvdelen af EUlandene, har Kommissionen ikke foretaget fortsættes...

8 Hvor er Århus? Århus Kommune gennemfører som led i byens ansøgning om at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017 en række kortlægninger af byens kulturelle miljø. Kommunens kulturbysekretariat har indgået en aftale med Idan om at få kortlagt byens idrætsliv under arbejdstitlen Idræt og motion. Hvor er Århus?. I kortlægningen vil Idan i løbet af foråret beskrive idrætskulturen i Århus ved hjælp af eksisterende datamateriale fra egne og andres undersøgelser suppleret med en lang række interview med nøglepersoner fra det århusianske idrætsliv. Kortlægningen bygger videre på byens eksisterende sports- og fritidspolitik med sigte på langsigtede strategiske satsninger frem mod Nyt ansigt på Idan Idan har tilknyttet den 27-årige cand. public. Ditte Toft Clausen i en midlertidig stilling i de kommende seks måneder. Ditte Toft Clausen er uddannet på Aarhus Universitet som bachelor i idræt fra Institut for Idræt og kandidat i analytisk journalistik ved Institut for Medievidenskab. Hun har desuden bred erfaring som leder og instruktør i forskellige idrætssammenhænge. Ditte Toft Clausen skal særligt bidrage med research og skribentvirksomhed i Idans aktuelle kortlægning af idrætslivet i Århus Kommune. > > k a l e n d e r e n Nordic Venue Forum marts 2010: Førsteudgaven af det ambitiøse Nordic Venue Forum i Stockholm den marts har netop offentliggjort et ambitiøst program med en lang række absolutte toptalere fra den internationale event- og arenaindustri. Konferencen har undertitlen Commercial survival community gain. Konferencen arrangeres af den britiske stadionekspert Ian Nuttall med bistand fra Idan på programsiden. Læs hele programmet på I-Gaming Forum april 2010: Konferencen I-Gaming Forum i Stockholm den april indeholder en lang række oplæg og debatter om spillelovgivning og opgøret mellem monopolsystemerne og de private spilleselskaber i Europa. Blandt talerne på Grand Hotel i Stockholm er såvel nordiske spillemyndigheder og politikere som en lang række repræsentanter fra de største kommercielle aktører på de nordiske spillemarkeder. Læs mere om konferencen på www. i-gamingforum.com. Foto: Polfot/AP sig yderligere i snart halvandet år. Kommissionen har endnu aldrig trukket et EU-land for EF-Domstolen på spilleområdet. Til gengæld har nationale domstole flittigt sendt nationale sager til EF-Domstolen til fortolkning. EF-Domstolen drukner i spillerelaterede sager på grund af fraværet af en klokkeklar EU-politik. Spil er eksplicit undtaget en række af de direktiver, der skal få udveksling af varer og tjenesteydelser på tværs det indre marked til at glide mere effektivt, og den aktuelle status er først og fremmest, at det er op til nationale domstole at vurdere om et lands spillelov lever op til den overordnede kurs fra EF-Domstolens domme. Hvad er så kursen? Juristerne strides om de finere detaljer og fortolkningen af EF-Domstolens domme. Alle er dog enige om, at hvert EU-land har ret til at regulere sit eget spillemarked med skyldig hensyntagen til at beskytte børn og sårbare sjæle. Dette marked eksisterer i en balance mellem ny teknologi og globale erhvervsinteresser på den ene side og en ofte århundredgammel kultur og tradition i de enkelte lande for at generere penge til staten og gode formål gennem et reguleret spillemarked. Det er et klart brud på det indre markeds principper at udstede eneretsbevillinger eller bremse spiludbydere fra andre EU-lande ved grænsen. Men en sådan protektionisme er udtrykkelig tilladt, hvis forbud, begrænsninger eller regulering af det enkelte land skønnes nødvendig af almene hensyn som eksempelvis beskyttelse mod kriminalitet, spilafhængighed eller den synd, som spil om penge er efter mange landes moralbegreber. Beskyttelsen må bare ikke være diskriminerende eller gå ud over de hensyn, der er nødvendige. Mere kritisk må beskyttelsen af enkelte operatører på markedet ikke ske af rent økonomiske hensyn for at beskytte statens eller andre beløbsmodtageres milliardindtægter. Sådanne gevinster skal være en tilfældig gunstig konsekvens af restriktioner, hvis overordnede formål altså er at beskytte den offentlige orden. Monopoler har overlevet angreb Indtil videre har lovgivninger som den danske overlevet de fleste angreb via EU-systemet. Senest slog en EF-dom i september fast, at Portugal kan forbyde udenlandske spilleselskaber med licens i andre EU-lande at udbyde spil over nettet i konkurrence med det århundredgamle Santa Casa-monopol. I en igangværende hollandsk sag peger generaladvokatens foreløbige udtalelse på, at det hollandske lottomonopol, De Lotto, legitimt kan udbyde nye spilformer for at kanalisere spillelysten ind i regulerede rammer, og at dette i princippet kan ske, selv om udbydere med lignende produkter og licens i andre EU-lande holdes ude. Mere kritisk for den kommende danske lov stiller generaladvokaten dog spørgsmål ved, om man kan udstede et lottomonopol til ét statsligt selskab (Danske Lotterier), uden at bevillingen har været udbudt i en åben licitation. Eksperterne er uenige om, hvorvidt den nye franske kommissær for det indre marked, Michael Barnier, vil foretage sig noget på spilområdet i den kommende tid og blandt andet gå imod et hårdt kritiseret fransk lovforslag. De mange overtrædelsessager mod EU-lande, heriblandt Danfortsættes... Kampene mellem de kommercielle spiludbydere og de statslige monopoler har været langvarig og ind imellem bitter. Her føres Bwins direktør, Norbert Teufelberger, væk af fransk politi efter sin arrestation i september Teufelberger blev anholdt i forbindelse med præsentationen af en ny sponsoraftale med AS Monaco.

9 b ø g e r Spil som kulturfænomen Antropologen Kåre Jansbøls aktuelle bog analyserer for første gang spillemiljøet i Danmark som et kulturelt fænomen. Det danske spillemiljø bygger på en ph.d.- afhandling om emnet, men er relativt let tilgængelig og indeholder en lang række observationer med Kåre Jansbøl som iagttager af forskellige spillemiljøer lige fra den lukkede spilleklub til bankohallen. Bogen opridser historiske holdninger til spil både i Danmark og udlandet og har flere tankevækkende observationer, eksempelvis at spil målt på omsætning og deltagelse optager danskerne mere end andre kulturelle aktiviteter som idræt og kultur. Kåre Jansbøl påpeger ligeledes det paradoks, at stort set al tilgængelig forskning om spil i Danmark handler om den del af spillerne, der har en problematisk adfærd, mens det langt mere udbredte ikke-patologiske spil stort set er ukendt land rent forskningsmæssigt. Det danske spillemiljø en antropologisk undersøgelse Kåre Jansbøl Museum Tusculanums Forlag 196 sider, hæftet Pris: 175,- kr. (vejl.) Nummer februar 2010 Udgiver: Idrættens Analyseinstitut Kanonbådsvej 12A 1437 København K Telefon: Fax: Hjemmeside: Redaktion: Søren Bang, redaktør Henrik Brandt, direktør (ansv.) Alle artikler om spillelovgivningen i dette nummer er skrevet af Henrik H. Brandt. mark, lå stadig på hans skrivebord, da han overtog posten tidligere i år. Alt tyder altså på, at spilområdet i Europa vil være en juridisk slagmark i mange år frem. I mellemtiden kan et land som Danmark sandsynligvis fortsat have et nationalt beskyttet og højt afgiftsbelagt spillemarked. Danmark kan især profitere af, at ingen EU-lande trods store konflikter på det samlede spilleområde for alvor ønsker en liberalisering af det lukrative lotterimarked. På kant med EU-principper Der er næppe tvivl om, at mange jurister også vil bedømme den nye danske spillelovgivning til at være på kanten af EU-lovgivningen, fordi det er en klar forudsætning, at omsætningen på væddemål, kasino og poker skal stige for at holde provenuet til skat og gode formål på et uændret niveau. Kursændringen er desuden rent politisk i strid med regeringens udmeldinger fra den seneste lovrevision i 2003 om, at man ikke havde interesse i at stimulere danskernes spillelyst mere end nødvendigt. Men alt andet lige køber lovændringen den danske regering ny tid i forhold til EU- Kommissionen, lige som den så nogenlunde kan fastholde statens provenu. Dette er de egentlige formål med lovændringen, selv om regeringen må indstille sig på, at især de yngre og internetvante spillere heller ikke efter vedtagelsen af den nye lov vil være til fals for billig portvin og slesk tale fra statens og beløbsmodtagernes side, hvis der er bedre tilbud på spil i andre lande. Store europæiske forskelle på spillelovgivninger Den gældende retstilstand i EU, hvor lovgivning på spilleområdet først og fremmest er et lokalt anliggende uden gensidig anerkendelse mellem landene giver store forskelle på landenes spillemarkeder. Der sker dog aktuelt en delvis liberalisering af spillemarkedet i flere lande med den danske model som en interessant prøveklud: Italien er gradvist i gang med at åbne markedet efter en model med flere ligheder med den foreslåede danske og har oplevet et boom i spillet. Frankrig er på vej med en liberalisering, der favoriserer de eksisterende statslige udbydere i en grad, så udenlandske spiludbydere råber op om urent trav. Branchen er desuden skræmt ved udsigten til, at sportskampe fremover kun må benyttes som spilobjekter, hvis den ansvarlige turneringsudbyder mod betaling giver tilladelse dertil. Norge, som er med i EU s indre marked, er gået den stik modsatte vej ved at samle alle spilformer under et statsligt monopol med stramme begrænsninger. Stramningen giver højere profitmargin og lavere omsætning hos monopolet og nordmændene spiller stadig som gale hos udenlandske online-udbydere. Finland har ligeledes som mål at stramme landets spillemonopol, mens Sveriges kaotiske proces i retning af en delvis liberalisering er skudt til hjørne til efter næste valg. Tyskland har helt forbudt onlinespil, hvilket har ført til drastiske fald i midlerne til gode formål fra lotterier og spil og et boomende sort marked. En undersøgelse fra den tyske brancheforening for it- og telekommunikation (Bitkom) viste i december, at over to mio. tyskere trods forbuddet spiller på internettet. Storbritannien har et åbent marked, hvor udbydere med licens i lande, hvis regulering af spillemarkedet er godkendt af de britiske myndigheder, frit kan udbyde onlinespil i Storbritannien. Til gengæld kan udbydere med licens i Storbritannien frit gøre det samme i andre EU-lande. Aktuelt truer den britiske regering med at lukke markedet for udenlandske udbydere, fordi intentionen om at gøre Storbritannien til et center for online-spillevirksomheder er slået fejl. Et andet EU-land som Malta har målrettet valgt at tilbyde sig som reguleret og professionel destination for onlinespilleselskaber, hvilket har skabt tusindvis af arbejdspladser på øen. På grund af lave afgifter på spil har strategien ikke just skaffet østaten venner rundt omkring i Europa

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

SPIL I DANMARK. Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt

SPIL I DANMARK. Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt SPIL I DANMARK Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt Situationen omkring spillelovgivningen i Danmark kan beskrives ud fra fire vinkler: Jura Håndhævelse af loven EU-politik Politik

Læs mere

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning Nina Henningsen Partner Indhold I. Den eksisterende lovgivning om spil II. Hvorfor en delvis liberalisering af den eksisterende lov om

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Rapport om ulovligt spil

Rapport om ulovligt spil Rapport om ulovligt spil En af Spillemyndighedens tilsynsopgaver er at overvåge det ulovlige spilmarked i Danmark. Dermed sikrer vi et attraktivt marked til dem, der vælger at udbyde spil med tilladelse

Læs mere

NFSP seminar 17. - 18. juni 2014 First Hotel Victoria, Hamar

NFSP seminar 17. - 18. juni 2014 First Hotel Victoria, Hamar NFSP seminar 17. - 18. juni 2014 First Hotel Victoria, Hamar CITIUS, ALTIUS, FORTIUS -eller SPIL UDEN GRÆNSER Michael Bay Jørsel - Center for Ludomani - Danmark PROLOG Hvorfor indføres en ny spillelov?

Læs mere

Overblik over de. for onlinespil. Udvikling af den italienske lovgivning vedrørende onlinespil 2002-2009. MAG Marts 2010

Overblik over de. for onlinespil. Udvikling af den italienske lovgivning vedrørende onlinespil 2002-2009. MAG Marts 2010 Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 4 Offentligt 2010 Overblik over de italienske for onlinespil rammevilkår Udvikling af den italienske lovgivning vedrørende onlinespil 2002-2009 MAG Marts 2010 Sammenfatning

Læs mere

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 28. november 2012 Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 1. Indledning og afgrænsning Af bemærkningerne til forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri- samt heste

Læs mere

Den danske regering svar på udvalgte spørgsmål i grønbogen

Den danske regering svar på udvalgte spørgsmål i grønbogen Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 4 Offentligt 1 Den danske regerings bemærkninger til Kommissionens grønbog om onlinespil i det indre marked (KOM (2011) 128) Indledende bemærkninger Den danske

Læs mere

[Indledning] Tak for muligheden for at komme her i dag sammen med justitsministeren og redegøre for regeringens indsats mod matchfixing.

[Indledning] Tak for muligheden for at komme her i dag sammen med justitsministeren og redegøre for regeringens indsats mod matchfixing. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 62 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om matchfixing Åbent Dato og klokkeslæt: 11. januar 2013 kl. 13.00-14.30 Sted: Christiansborg værelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen.

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 568 Offentligt 1 Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Tak for interessen Tak til

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri og heste- og hundevæddemål

Betænkning. Forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri og heste- og hundevæddemål 2009/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om udlodning af overskud

Læs mere

Idrætspolitikkens aktuelle brændpunkter

Idrætspolitikkens aktuelle brændpunkter Idrætspolitikkens aktuelle brændpunkter Idrættens Rum og Rammer Arena Nord Frederikshavn Henrik H. Brandt Idrættens Analyseinstitut 32661030 henrik.brandt@idan.dk Frederikshavn Stadion 1978 betalingsfodbold:

Læs mere

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

N Y E R E G L E R I S P I L L E L O V G I V N I N G E N E R U N D E R B E H A N D L I N G

N Y E R E G L E R I S P I L L E L O V G I V N I N G E N E R U N D E R B E H A N D L I N G 13. maj 2015 N Y E R E G L E R I S P I L L E L O V G I V N I N G E N E R U N D E R B E H A N D L I N G Indledning Folketinget har den 21. april 2015 haft et lovforslag gennem 1. behandling. Indtil videre

Læs mere

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 4. maj 2011./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir fra Videnskabsudvalgets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2017-18 Fremsat den 16. november 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil (Bevarelse af monopolet for udbuddet

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Rapport om ulovligt onlinespil

Rapport om ulovligt onlinespil Rapport om ulovligt onlinespil En af Spillemyndighedens tilsynsopgaver er at overvåge det ulovlige spilmarked i Danmark. Dermed sikrer vi et attraktivt marked til dem, der vælger at udbyde spil med tilladelse

Læs mere

Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil

Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 166 Offentligt 12. april 2016 J.nr. 15-0694798 Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil Skriftlig redegørelse Skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 2 Offentligt J. nr. 2011-221-0037 Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grundnotat Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det

Læs mere

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Idrættens Analyseinstitut Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Skive Stadion, den

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

Statistik for spillemarkedet. 1. kvartal 2017

Statistik for spillemarkedet. 1. kvartal 2017 Statistik for spillemarkedet. 1. kvartal 2017 6. juni 2017 Statistik for spillemarkedet. 1 Indledning Det Danske spillemarkedet blev delvist liberaliseret I 2012, da markedet for væddemål og onlinekasino

Læs mere

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE?

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? Danish Online Gambling Association CEO, Morten Rønde FOKUS OG FREMGANGSMÅDE HVOR BLIVER RESULTATERNE SKABT? I. I EU (ved harmonisering) II. Lokalt (i den

Læs mere

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing Nyhedsbrev Teknologi & Outsourcing 08.04.2016 SÅDAN SIKRER DU SUCCES I IT-UDBUD EFTER IKRAFTTRÆDELSEN AF UDBUDSLOVEN (DEL 1): MARKEDSDIALOG I en artikelserie over 4 nyhedsbreve sætter vi fokus på den nye

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil

Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil Indhold 1 Indledning... 2 2 Spiludbyders købsbetingede spil... 3 2.1 Eksempler på købsbetingede spil... 3 2.2 Jackpots og puljer... 3 2.2.1

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om afgifter af spil

Betænkning. Forslag til lov om afgifter af spil Til lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 1. Ændringsforslag Skatteministeren har stillet 5 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 26. marts 2010 og var til

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Privatiseringer for fremtiden. Salg af statslige selskaber til at sikre vækst og velstand i Danmark

Privatiseringer for fremtiden. Salg af statslige selskaber til at sikre vækst og velstand i Danmark Privatiseringer for fremtiden Salg af statslige selskaber til at sikre vækst og velstand i Danmark 1 Forslaget kort fortalt Det er ikke statens opgave at drive virksomhed. Statens skal i stedet fokusere

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26 Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 61 Offentligt Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12 1) Som stk. 2 indsættes: Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvist med skatteministeren godkendelse

Læs mere

Foreningskonference DGI. Nordkraft Aalborg, 4. december Henrik H. Brandt Ondskabens Analyseinstitut

Foreningskonference DGI. Nordkraft Aalborg, 4. december Henrik H. Brandt Ondskabens Analyseinstitut Foreningskonference DGI Nordkraft Aalborg, 4. december 2010 Henrik H. Brandt 3266 1030 henrik.brandt@idan.dk Det store ræs om markedsandele på idrætsmarkedet Idrættens Analyseinstitut Idékonference for

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Statens indtægter fra selskabsskatter

Statens indtægter fra selskabsskatter Statens indtægter fra selskabsskatter De åbne skattelister for selskabers selskabskat offentliggøres nu for tredje år i træk. I den forbindelse offentliggør Skatteministeriet en række nøgletal omkring

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark www.pwc.dk December 2014 Spil i Danmark Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark Spil i Danmark Den 1. januar 2012 blev det danske spillemarked liberaliseret. Det danske spillemarked

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 50 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 50 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 50 Offentligt Europaudvalget og Kulturudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juni 2016 Det digitale indre marked: Nye regler for audiovisuelle

Læs mere

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil.

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Af Skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling:

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

UBVA-sekretariatet. Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol

UBVA-sekretariatet. Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol UBVA-sekretariatet Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol Baggrund Patenter udstedes for at fremme vækst og innovation i samfundet, og der knytter

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt 25. marts 2015 J.nr. 13-0127997 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 531 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 28. maj 2008 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor regeringen ønsker at privatisere TV 2, om TV 2 ved et salg fortsat skal have public serviceforpligtelser,

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor regeringen ønsker at privatisere TV 2, om TV 2 ved et salg fortsat skal have public serviceforpligtelser, Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 88 Offentligt FULD TALE Arrangement: Samråd vedr. privatisering af TV 2 (Samrådsspørgsmål J) Åbent eller lukket: Åbent 11. januar 2017 Dato

Læs mere

Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt Dato: 28.04.2010 Side: 1 af 12 HC/PSO/aa Spilansvarlighed Kommentarer til forslag til Lov om spil Kære medlem af Folketingets skatteudvalg Efter en gennemgang

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015

Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015 Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015 Landsformand Søren Møller Liv i papirtigeren?»idrætsdeltagelsen vil være stigende alligevel«det er foreningsdeltagelsen, som kommer under pres Vil

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Forslag til Lov om Danske Spil A/S

Forslag til Lov om Danske Spil A/S Finansministeriet 12. februar 2010 Forslag til Lov om Danske Spil A/S Selskabets formål mv. 1. Danske Spil A/S formål er at foranstalte lotterier, væddemål og øvrige spil samt anden virksomhed i forbindelse

Læs mere

Forslag til Lov om afgifter af spil (Spilleafgiftsloven)

Forslag til Lov om afgifter af spil (Spilleafgiftsloven) Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0033 12. februar 2010 Forslag til Lov om afgifter af spil (Spilleafgiftsloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Visse spil, der udbydes, arrangeres eller afholdes

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget Den økonomiske konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Note om forstærket samarbejde vedrørende

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. til. 1. I 10 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Der kan ikke efter stk. 1 og 2 gives tilladelse til at udbyde klasselotteri.«

Forslag. til. 1. I 10 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Der kan ikke efter stk. 1 og 2 gives tilladelse til at udbyde klasselotteri.« Skatteministeriet Udkast 16. januar 2015 J.nr. 13-0127997 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil, lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file.

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file. Midtjylland Kundeservice Toldbodgade 3 8900 Randers C Victor Chandler International 50 Town Range Gibraltar Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 30. oktober 2009 J.nr. 09-146109,

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Idrætten på dagsordenen i Europa

Idrætten på dagsordenen i Europa Idrætten på dagsordenen i Europa Idrætspolitisk chef, Poul Broberg, Danmarks Idræts-Forbund IDAN Konference Idrættens største udfordringer faciliteter, forening og forretning Grundlovene for idrætten i

Læs mere

Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel

Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel NR. 4 APRIL 2010 Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel Medierne har i den senere tid kunnet berette om EU-forslag, som bringer det danske realkreditsystem i fare. EU-Kommissionen

Læs mere

HVORDAN KAN FORENINGEN NU OG I FREMTIDEN BEDRE REKRUTTERE OG FASTHOLDE DE FRIVILLIGE?

HVORDAN KAN FORENINGEN NU OG I FREMTIDEN BEDRE REKRUTTERE OG FASTHOLDE DE FRIVILLIGE? Som ringe i vandet Konference om frivillighed i Ballerup Kommune, Lørdag d. 29. april 2017 Analytiker Trygve Laub Asserhøj HVORDAN KAN FORENINGEN NU OG I FREMTIDEN BEDRE REKRUTTERE OG FASTHOLDE DE FRIVILLIGE?

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften

Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften Skatteministeriets Koncerncenter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften Skatteministeriet har anmodet om bemærkninger til forslag til lov om arbejdsskadeafgift.

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Idrætsforeningernes sande tilstand Stabilitet og optimisme, men også aldring Oplæg ved Idan-konferencen Onsdag den 25. maj 2016 i Vejen Idrætscenter

Idrætsforeningernes sande tilstand Stabilitet og optimisme, men også aldring Oplæg ved Idan-konferencen Onsdag den 25. maj 2016 i Vejen Idrætscenter Idrætsforeningernes sande tilstand Stabilitet og optimisme, men også aldring Oplæg ved Idan-konferencen Onsdag den 2. maj 16 i Vejen Idrætscenter Karsten Elmose-Østerlund (e-mail: kosterlund@health.sdu.dk)

Læs mere

Hvad bliver der af spillemidlerne?

Hvad bliver der af spillemidlerne? - 1 Hvad bliver der af spillemidlerne? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Velgørende og almennyttige foreninger m.v., f.eks. idrætsforeninger, der hidtil har modtaget tilskud fra spillehaller,

Læs mere

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence Åbent brev til Folketingets Socialudvalg Folketingets Kommunaludvalg Folketingets Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalg Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager?

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Lige om lidt bryder Giro-feberen så for alvor ud og det hele er i fuld gang. Jeg håber i den forbindelse, at det sure mindretal af mennesker,

Læs mere

2014/1 LSF 173 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016. Fremsat den 25. marts 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag.

2014/1 LSF 173 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016. Fremsat den 25. marts 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. 2014/1 LSF 173 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0127997 Fremsat den 25. marts 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere