Tækkemanden. Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tækkemanden. Nr. 4-2011"

Transkript

1 Tækkemanden Nr Hvorfor får vi ikke ET laug -Læs på side 4 SKAT og 3f sammen mod sort arbejde -Læs på side 15 Invitation til seminar -Læs på side 7 1

2 Indhold Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Konsulent Petter Astrup PR Konsortiet Redaktionsudvalg: Fleming Grøfte Henrik Henriksen Print: Dansk Byggeri Papir: 130 gram Multi Design 10 2 Mødekalender 3 Formanden har ordet 7 18 Opsætning: Forsidefoto: Finn Døssing Layout/dtp: Dansk Byggeri/ Ditte Brøndum 3 Nyuddannede tækkesvende Udgiver: Dansk Tækkemandslaug Dansk Tækkemandslaug (DTL) er en forening af selvstændige tækkemænd. DTLs formål er at koordinere tækkemændenes fælles interesser på landsplan. DTL arbejder for at sikre en høj kvalitet af det tækkearbejde, der udføres af foreningens medlemmer. 3 Bliv medlem af Dansk Tækkemandslaug 4 Medlemmerne mener: Hvorfor får vi ikke ET laug 5 Medlemmerne mener: Det nuancerede tilbud 7 INDBYDELSE: Tækkemandsseminar 2012 Det er en betingelse for at være medlem, at man kan honorere de faglige krav, som foreningen stiller. Nye medlemmer bedømmes af laugets optagelseskomite. Laugets medlemmer ønsker, at deres kunder skal være glade for og stolte af deres stråtag. Det er en forudsætning for, at stråtaget som sådan kan bevares og vort håndværk bestå. At få udført et stykke tækkearbejde er en tillidssag. Derfor er det et krav, at laugets medlemmer er optaget i Dansk Byggeri og herigennem tilknyttet Byg Garantiordning for at sikre, at kunderne får udført et kvalitets- og håndværksmæssigt korrekt tækkearbejde. 8 Nyt fra Dansk Byggeri 10 Den jydske Haandværkerskoles tækkemandsafdeling 11 DM ved Skills Denmark 13 SKAT og 3F sammen mod sort arbejde udført af tækkefirma fra Litauen 18 Der skal da tang på taget Mødekalender 2012 Dansk Tækkemandslaug Postboks 86, 6430 Nordborg Tlf Torsdag den 5. januar 2012 kl Fredag den 6. til lørdag den 7. januar 2012 Fredag den 9. marts 2012 kl Fredag den 9. marts 2012 kl Bestyrelsesmøde på Den jydske Haandværkerskole i Hadsten Seminar på Den jydske Haandværkerskole i Hadsten Bestyrelsesmøde Generalforsamling 2

3 Formanden har ordet Der er tilsyneladende sat fokus og turbo på at gennemgå mulighederne for at danne et fælles laug i Danmark. En meget opsigtsvækkende tanke for den beslutning blev jo enstemmigt vedtaget på Blommenslyst kro for ca. 12 år siden, da Dansk Tækkemandslaug blev dannet og fik overdraget ansvaret for at lave en uddannelse i lighed med andre fag. Og mod betaling overtog vi tækkevejledningen. Hvorfor nogle få sprang i målet er stadig en uløst gåde. Men der er ikke fremkommet nogen former for alternativer til den uddannelse, som blev skabt på baggrund af skabelsen af Dansk Tækkemandslaug og medlemskabet af BYG, senere Dansk Byggeri. For mig er der ingen tvivl om, at dannelsen af DTL og efterfølgende en tækkemandsuddannelse er det største løft til tækkefaget nogensinde. Derfor værner vi meget om at sikre uddannelsen fremadrettet. Og især lige nu hvor der Nyuddannede tækkesvende er et stort pres fra østarbejdere, som hurtigt kan fratage danske hænder fra faget. Jeg fornemmer tydeligt, at medlemmerne i Dansk Tækkemandslaug er i besiddelse af stor faglig viden og en høj grad af selvsikkerhed/selvværd, som de har udviklet gennem medlemskabet i DTL. De søger viden, og møder flittigt op til vores arrangementer. Der er ubegrænset teknisk hjælp/viden at hente i Dansk Byggeri. Derfor er medlemmer af DTL rigtig godt opdateret til glæde for dem selv og ikke mindst deres kunder. Når kunder vælger et DTL medlem til at lave deres tag, er de sikre på et højt fagligt niveau og en byg-garantiordning, som gælder i 5 år fra afleveringen. En ankenævnssag tager typisk 4-6 måneder (afhængigt af syn og skøn) og er gratis, hvis forbrugeren vinder. En kunde, der vælger et ikke DTL-medlem, skal i byretten, hvilket kan tage op til flere år. Kan I se forskellen. Brug det når I skal sælge stråtag. Alle DTL's medlemmer har salgsposen fuld af gode argumenter, som på sigt giver et billigere tag og en højere tryghed hos jeres kunder. Vi kan i DTL også bryste os af, at vi stort set ikke har nogen tvister med vores kunder. Vi er gode til at kommunikere med vores kunder, og det giver meget ro for begge parter. Et DTL-medlem er et stærkt alternativ for enhver kunde. Jeg glæder mig til vores næste seminar 6. og 7. januar 2012 i Hadsten, hvor vi skal forsætte den gode faglige snak om stråtage, og hvordan vi evt. skal organiseres i fremtiden. Glædelig jul og godt nytår. Henrik Henriksen. Ved en fest på Den jydske Haandværkerskole i Hadsten, fredag den 23. september 2011, fik 6 nyuddannede tækkemænd overrakt deres svendebrev. Uddannelsen til tækkemand, der er ekspert i at udføre tagbelægning udført af strå, er en faglig uddannelse, tager ca. 31/2 år, hvoraf de 50 uger er skoleophold, og den resterende tid er praktik hos en tækkemester. 2 Thomas Ahlgreen Buchgraitz, Torben Steen Jensen, Martin Arne Johansen, Mads Trampedach Jørgensen, Patrick Nick Kastberg Pedersen, Per Ejstejn Rosleff Bliv medlem af Dansk Tækkemandslaug (DTL) DTL er en brancheforening, der arbejder for at fremme branchens vilkår og anvendelse i byggeriet. Ud over at varetage medlemmernes faglige og erhvervsmæssige interesser over for samarbejdspartnere, leverandører, kunder, rådgivere og offentlige myndigheder, arbejder vi også kontinuerligt for at understøtte det gode samarbejde i branchen. Vores fokuspunkter er med andre ord at: 2 udbrede kendskabet til det stråtækte tag og tækkefaget 2 markedsføre fordele ved at benytte en tækkemand fra DTL, herunder den sikkerhed for sober rådgivning, gode produkter og høj service, som vores medlemmer står for 2 bearbejde de særlige udfordringer, der er forbundet med branchen, tækkematerialer, fagets arbejdsmiljø m.v. 2 forbedre branchens uddannelsesmuligheder, bl.a. ved medlemsmøder, foredrag og kurser 2 DTL er medlem af Dansk Byggeri, og dermed omfattet af BYG Garanti. Optagelse i DTL kræver derfor også medlemskab af Dansk Byggeri. Læs mere på taekkelaug.dk 3

4 Medlemmerne mener Hvorfor får vi ikke ET laug Af Finn Guld 4. Gennem længere tid har vi mærket et pres fra JTL om, at vi skal blive ét laug. De synes, vi skal lave et fælles laug, og deres eneste betingelse er, at det skal foregå uden tilknytning til Dansk Byggeri. Så kan vi såmænd snakke om resten. Vi har svaret dem, at vi er helt enige i, at det er formålstjenligt, at vi kun har ét laug. Vi er blot i det dilemma, at vi ikke kan se, hvordan vi kan få indflydelse på tækkeuddannelsen, overenskomsten og meget andet uden at være medlem af Dansk Byggeri. Der er desuden en række fordele, vi ikke vil gå glip af ved medlemskabet: Garantiordningen, tækkekontor med ansat sekretær, juridisk bistand, teknisk bistand, støtte til vores blad, rabatter på diesel, billige forsikringer, osv. Samtidig kan vi jo se, at grundkontingentet i de to laug er stort set ens, så vi synes, vi får mere for pengene i Dansk Tækkemandslaug. Men vi kan da sagtens se fordelen ved at have ét laug og byder som sådan tanken velkommen. Når de så nu begynder at "gøre tilnærmelser", skulle man tro, at tækkemændene i JTL var ved at indse, at der er svært meget arbejde i at være JTL alene i verden, og at de derfor er villige til at gå på kompromis med deres krav. Men der er desværre intet tegn på, at JTL kan forlige sig med tanken om Dansk Byggeri. Lad os lige se på, hvad den væsentlige forskel på JTL og DTL er! JTL søger bredden af tækkemænd. Alle skal kunne være med, så barren bliver sat lavt med hensyn til de faglige krav. Resultatet er, at laveste fællesnævner er standard. Dette krav, om at alle skulle kunne være med, har været der lige siden, JTL skilte sig ud. På grund af de lave faglige krav, fastholdes medlemmerne i JTL i et miljø, hvor mester og svende ikke i tilstrækkelig grad behøver at udvikle faget, og hvor det gode håndværk ikke spredes, men fastholdes i egnsbetonede traditioner og viden. Kravene til arbejdsmiljø, løn og pension er ikke et nærværende krav hos JTL, og dermed risikerer de at tiltrække dårligere lønnede og dårligere kvalificerede medarbejdere. På denne måde risikerer man en stor udskiftning i medarbejderskaren, og at kvaliteten af arbejdet bliver ringere for firmaer med ansatte. Dette er selvfølgelig ikke noget problem for "den gamle tækkemand" - den frie fugl, der ikke har nogen ansatte, men blot får lidt hjælp, når der er travlt. Hos Dansk Tækkemandslaug sætter vi barren højere for at forbedre kvaliteten af tækkearbejdet. Dette kan vi kun gøre, fordi vi er medlem af Dansk Byggeri. Dansk Tækkemandslaug sidder i kraft af medlemskabet af Dansk Byggeri bl.a. på: 2 Tækkeuddannelsen og samtidigt en stor skare af veluddannede skuemestre. 2 En vidensbank inden for byggeri, som hele tiden vokser på grund af den rivende udvikling med krav om energioptimering, der sætter større krav til tækkevirksomhedernes kunnen. 2 Overenskomst med arbejdstagersiden, som sikrer dem godt arbejdsmiljø, minimumsløn samt søgne- og helligdagsbetaling og pension, og som derfor tiltrækker de dygtigste svende. 2 Økonomisk støtte og knowhow ved forsøg på at forbedre lovgivningen omkring stråtaget. 2 Økonomisk støtte til vores tækkekontor samt blad. 2 Støtte til videreudviklingen af vores bibel - Tækkevejledningen. Desuden har vi Byg Garantiordning, som sikrer kunderne udbedring af mangelfulde arbejder. Desuden afholder Dansk Tækkemandslaug et årligt seminar, hvor de seneste års forbedringer i den tekniske udførelse af stråtaget og tilsvarende opdatering af Tækkevejledningen er udført, og hvor nye tiltag om byggelovgivningen præsenteres, så medlemmerne er opdaterede. Et seminar, hvor mellem 25 til 30 tækkemænd møder op og udveksler erfaring og opbygger en vidensbank om tækkearbejde. En viden, som fastholdes til brug i uddannelsen af de fremtidige tækkemænd. Dansk Tækkemandslaug er netop blevet stiftet for at lave tækkemandsuddannelsen. Uddannelsen løfter tækkearbejdet til et håndværk og ud af den egnsbetonede kvalitet. Med andre ord: Hæver standarden og kvaliteten af dansk tækkearbejde. Vi finder ikke umiddelbart, at det er det, som JTL bruger kræfterne på. Vi kan ikke i praksis se, at JTL deler vores passion. Jeg anerkender, at der findes dygtige tækkemænd, som er medlem af JTL. Jeg anerkender også, at vi i Dansk Tækkemandslaug endnu ikke er nået til at udbygge vores tækkekontor til også at dække salgsfremmende arbejde hos arkitekter og brandmyndigheder. Jeg anerkender imidlertid ikke JTL s aversion mod Dansk Byggeri, der afholder jer fra, at vi danner et laug, der kan det hele. Hvis I absolut vil være de frie fugle, behøver I jo ikke at gifte jer med Dansk Byggeri, blot fordi I melder jer i Dansk Tækkemandslaug. I kan nøjes med et løst forhold, som I udnytter, når I har brug for det. Vi imødekommer meget gerne et fælles laug med udvidet tækkekontor og Dansk Byggeri i ryggen Et laug hvor vi sammen kan være stærke og udvikle faget i den rigtige retning. 2

5 Medlemmerne mener Det nuancerede tilbud Af tækkemand Søren Vodder. Når tækkemænd skal udføre arbejde for en kunde, er det næsten altid på tilbud, og der er som ofte flere andre, der giver tilbud på det samme arbejde. Som regel kan tækkemanden altid selv bestemme, hvordan han kommer frem til det færdige resultat, uden at nævne det i sit tilbud. Så kan kunden kun forholde sig til et tal, og kunden vil som regel vælge det billigste. Så tænker kunden: "Ok, tækkemanden er rådgiver og hermed ansvarlig over for dig. Eventuelle tvistligheder kan afgøres i en retssal med alle de omkostninger, det medfører." Det er rigtigt, men det indebærer også mange udgifter, og det er meget lidt sjovt. Derfor mener jeg, at det er på tide at fortælle stråtagskunderne, at der er flere måder at udbyde sit stråtag i licitation på. Noget, som giver kunden mulighed for at bedømme tækkemanden, hans kvalitet i udførslen og i de materialer, som han anvender. På følgende måde kan kunden stille krav til den måde, der skal afgives tilbud på: 2 Punkt 1 Der skal være en beskrevet firmapolitik og arbejdsplan på det aktuelle arbejde. 2 Punkt 2 Der skal være en arbejdsmiljøbeskrivelse. 2 Punkt 3 Der skal være en dokumentation på materialekvaliteten med fem års leverandøransvar. 2 Punkt 4 Alt udført arbejde skal være dokumenteret med kvalitetssikring. 2 Punkt 5 Der skal være en startdato og slutdato for udførelsen. 2 Punkt 6 Der skal være en beskrivelse af, hvordan bygningsreglementet implementeres, herunder isoleringsregler og dampspærre. 2 Punkt 7 Aftalen underskrives af begge parter, så den er fast og gældende. Nu har kunden pludselig noget, som han kan bedømme tilbudsgiverne på. Kunden kan sætte sig ind i, hvordan firmaet arbejder, hvordan firmaet har det i forhold til de ansatte, om det opfylder arbejdsmiljøloven og bygningsreglementet, og om det kan levere den rigtige kvalitet materialer, som kan holde i mange år. Kunden har samtidig et redskab til at kontrollere, om tækkefirmaet overholder det, som er beskrevet inden for prisrammen. Kunden står herefter med op til flere fyldestgørende tilbud, som han kan bedømme firmaerne på. Et godt råd kunne være at træffe den endelige beslutning ud fra en vægtning, hvor beskrivelsen tæller 50 %, og hvor prisen tæller 50 %. 2 5

6 PROSM adv op Brief-DL:PROSM 007 Brief-DL :57 Pagina 1 Postfach CD Gouda - Holland Büro: Middelblok Gouderak Tel. : Fax : Internet: Reetgroßhandel, Import und Export We supply more and more Danish thatchers with good quality reed (either direct delivery or with our trucks with crane). We have reed from Austria, Hungary, Rumania, Ukraine, Turkey and China. We have warehouses in Holland, Germany and all the producing countries total number of bundles in our warehouse is over bundles. Wir beliefern mehr und mehr Dänische Dach decker mit gute Qualität Reet (entweder Direktlieferung oder mit unseren Kran-LKW). Wir haben Reet aus Österreich, Ungarn, Rumänien, Ukraine und Kina. Wir haben Lagerhallen in Holland, Deutschland und in alle Produktionsländer insgesamt können wir mehr als Bunde unter Dach lagern. Furthermore we supply: heather, ridge tiles, copper ridges, torx20 taekkeskruer, 15 standard windows, special windows in 4 weeks, sheets, tools, chemicals against moss/algs fire, ventilationsystems under the roof and on the roof, galvanised wire, stainless steel wire, galvanised and copper chicken wire. Sons liefern wir auch: Heide, Firstziegel, Kupferfirst, Torx20 taekkeskruer, 15 standard Fenster, Sonderan ferti - gungen in 4 Wochen, Planen, Werkzeug, Chemie gegen Moos/Algen Feuer, Belüftungssystemen unter dem Dach und auf dem Dach, verzinktem Draht, Niro Draht, verzinktem und kupfer Masschendraht. From us you can get anything you may need Please, feel free to contact us! Von uns kann mann als kaufen was Sie brauchen. Bitte, nehmen Sie kontakt auf! Bankverbindung: Volksbank Sittensen (BLZ ) Konto-Nr Lager: Am Alten Werk 56 D Melbeck GSM: Arjan Prosman Handelsregister: Gouda All unsere Lieferungen und Dienste unterliegen unseren Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, wie bei der Industrie- und Handelskammer NL-Gouda hinterlegt.

7 INDBYDELSE Tækkemandsseminar 2012 Dansk Tækkemandslaug indbyder til tækkemandsseminar for mestre og deres svende fredag den 6. januar kl til lørdag den 7. januar 2012, kl på Den jydske Haandværkerskole, Ellemosevej 25, 8370 Hadsten Fredag Ankomst og kaffe Velkomst Aftaler med den private kunde AB - Forbruger Der kan være mange spørgsmål, når man som tækkemand indgår aftaler med private kunder: 2 Har jeg nu fået det hele med? 2 Bruger jeg den rigtige tilbudsblanket? 2 Skal det være tilbud eller overslag? 2 Hvilke forbehold skal der tages? Advokat Steen Krabbe, Dansk Byggeri vil opdatere din viden om, hvordan du på bedst mulig måde håndterer dine kunder, så du sikrer både kunden og dig selv. Med god rådgivning og klare linjer, når du indgår en aftale, får du altid tilfredse kunder Frokost og indkvartering Forsikringer - Produkt/ansvar Der er ofte en del uklarheder på, om man er ordentlig forsikret til en fornuftig pris. Derfor har vi inviteret Byggeriets Forsikringsservice til at fortælle om, hvad der er behov for i en lille tækkevirksomhed. Ligeledes er der lagt op til, om det er muligt at tegne en produktansvarsforsikring Oplæg til en forbrugervejledning Dansk Tækkemandslaug og Foreningen Stråtag har netop indgået en aftale om at lave en forbrugerguide. Formand Torben Lindegaard fra Foreningen Stråtag vil fortælle om forventningerne til samarbejdet med Dansk Tækkemandslaug og om, hvordan de ser en forbrugerguide Kaffepause Hjemmeside Dansk Tækkemandslaug har fået ny hjemmeside taekkelaug.dk, som bliver præsenteret af webmaster Fleming Grøfte Orientering fra skolen Uddannelsesleder Finn Døssing fra Den jydske Haandværkerskole fortæller om sidste nyt fra skolen Stråtagets udfordringer Formand Henrik Henriksen vil, som så ofte før, tage stråtagets udfordringer op til diskussion. Her bliver der lejlighed til at diskutere de problemer, der kan være med fejl og mangler på stråtaget Slut. Vi mødes til festmiddag kl. 19. Lørdag Morgenkomplet Gennemgang af tækkeprislisten Der er netop indgået en endelig aftale med 3F om en prisliste på stråtag. Jan Nielsen fra 3F kommer og fortæller om, hvordan du bruger prislisten Formiddagskaffe Overdækning På Sjælland har vi et par tækkemænd, der tækker under overdækning, så der kan tækkes i al slags vejr. Vi har derfor bedt Søren Vodder og Finn Guld fortælle hvordan de gør Frokost Pris pr. person, der omfatter 2 Deltagelse seminariet inkl. diverse materialer, logi og forplejning, herunder 1 øl/vand til frokost og ½ fl. vin til middagen: 2 For medlemmer af DTL kr. eks. moms kr. inkl. moms. 2 For ikke medlemmer kr. eks. moms kr. inkl. moms. Øvrige drikkevarer er for egen regning. Husk tilmelding Tilmelding til seminar på Den jydske Haandværkerskole 6. og 7. januar 2012, senest den 31. december 2010 til kassereren: Brian Randrup, Nyrupvej 29, Gislum, 9600 Aars på mail: eller fax: For at tilmeldingen er gældende, skal gebyret være indbetalt for deltagelse. Husk at påføre deltagernavne ved tilmelding. Ved tilmelding overføres deltagergebyret til konto: Sparkassen Himmerland Husk navn ved indbetaling. 7

8 NYT FRA DANSK BYGGERI Det faglige fællesskab fylder Af Carsten Sivertsen, foto Anders Bach Siden tækkesvendene i 2008 besluttede sig for at samarbejde, har det faglige fællesskab spillet en vigtig rolle. Medlemmer af 3F er automatisk medlemmer af landsbrancheklubben, og dermed er der mulighed for et godt modspil til og samspil med arbejdsgiversiden. Indflydelse Der blev fra starten lagt vægt på at sikre svendene indflydelse på faget. Blandt de emner, som diskuteres, er uddannelse, arbejdsmiljø og udarbejdelse af akkordprislisten. Et af de synlige resultater af den højere aktivitet omkring svendene på det etablerede arbejdsmarked er etableringen af en særlig konsulent, som med udgangspunkt i Landsbrancheklubben for Tækkemand i 3F har kontakten til tækkesvendene. Direkte adgang Mikkel Barnekov Johansen har siden 1. januar i år været kontaktperson for gulvlæggere, glarmestre, stukkatører, stenhuggere og tækkemænd, og han ser det som en stor fordel for tækkesvendene, at de kan ringe direkte ind til 3F uden at være nødt til at finde vej gennem en stor organisation. "Jeg bliver kontaktet om emner som overenskomster og prislister. Det er områder, som vi har rigtigt mange af i 3F, og man kan ikke forvente, at lokalafdelingerne altid har den specifikke viden om de mindre fag. Den sidder jeg derimod med, og på den måde kan tækkemændene hurtigt få den rette vejledning hos mig, siger Mikkel Barnekov Johansen. Den ekstra styrke Han peger desuden på den ekstra styrke, der ligger i, at han sidder sammen med de relevante forhandlingssekretærer. Dermed er der altid relevant viden på rede hånd til de svende, der ringer ind. Blandt de sager, som Mikkel Barnekov Johansen arbejder med lige nu, er social dumping: - Her har vi et godt samarbejde med svende og mestre ude i landet, og det gør det muligt for os at forfølge tilfælde, hvor virksomheder kommer ind og laver social dumping. 2 Skuemesterkonference for tækkemandsspecialet Af Finn Døssing, foto Per Keis Konferencen blev holdt den oktober 2011 på Vissenbjerg Storkro. Torsdag eftermiddag blev der beset tækkearbejde udført af tækkemester Per Keis. Besigtigelsen dannede baggrund for drøftelser omkring hvilke elementer, der skal vægtes ved bedømmelse af tækkesvendeprøverne. Der blev drøftet slidlag og konkluderet, at der skal måles flere steder på taget og ikke kun 1 m. fra tagets kanter samt, at målene skal tages af mere end en person. Det blev aftalt, at fasthed skal indgå som en selvstændig bedømmelse. Der blev konkluderet, at bedømmelsesskemaet er den enkelte skuemesters arbejdspapir, og at der skal afgives en endelig hel karakter samt, at der skal være sammenhæng mellem den endelige karakter og bedømmelsen af delemnerne. Formanden for uddannelsesudvalget tækkemester Per Keis orienterede om, at der på DM i Odense, der afholdes den jan 2012, gennemføres en konkurrence i at udføre tækning. Der deltager 3 tækkesvende i konkurrencen. Tækningen udføres på et løgspir lignende underlag, der er sponsoreret af Den Jydske Haandværkerskole. Der blev orienteret om den elektroniske bogpakke, der blev indført fra juli Tue Eskildsen, der forestår det godkendte AER projekt om etablering af læresteder for tækkespecialet, orienterede om, at han er i gang med at besøge tækkevirksomhederne og at skabe kontakt mellem interesserede elever på skolerne, og at der kommer uddannelsesaftaler ud af arbejdet. Der blev også orienteret om hovedpunkterne i den gennemførte undersøgelse om ønsker til efteruddannelse, der viser, at der også er ønske om ikke faglige kurser f.eks. kursus i konflikthåndtering. Skuemestrene til svendeprøverne i 2012 blev fordelt, og det blev besluttet, at den næste skuemesterkonferencen 2012, afholdes på Den jydske Haandværkerskole. 2 8 BYG GARANTI UDBETALINGER Hvert år udbetaler Dansk Byggeri via Byg Garanti erstatning til over 100 forbrugere, der har oplevet fejl eller mangler ved deres byggeprojekt. Det bliver årligt til 3-4 mio. kr. - Tryghed kan ikke gøres op i penge. Men det store beløb Byg Garantiordningen hvert år betaler til forbrugere, der er kommet i klemme med en byggevirksomhed, taler sit tydelige sprog - garantiordningen fungerer efter hensigten og er en ekstra sikkerhed, siger direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen. Michael H. Nielsen

9 GiANT Minilæsser Kvalitet kombineret med exibilitet Minilæsser med eller uden teleskoparm Kraftige maskiner bygget til det hårde slid Utrolig manøvredygtig med knækstyring Mange redskaber såsom skovl, pallega er, kost, strømaskiner, dozerblad, hydr. værktøj mm. For interesserede laver vi meget gerne en demonstration, hvor du kan se og prøve læsseren på din arbejdsplads. Ring og aftal tid for demonstration til: Julius Bjerg Mobil Fås i 22 størrelser fra HK Med eller uden kabine BRUGTE LÆSSEMASKINER TAGES GERNE I BYTTE. Landsdækkende forhandlernet. Brdr. Holst Sørensen A/S Obbekærvej Ribe Tlf Fax HOLSØ MASKINER

10 Den jydske Haandværkerskoles Af Finn Døssing, Uddannelsesleder, Den jydske Haandværkerskole, foto Anders Bach Hovedforløb for tækkespecialet. Fredag den 4.nov var den sidste skoledag for tækkemandshovedforløbet H.4. Der var to lærlinge på holdet så det har ikke været et stort hold. Men det har været en godt hold, der har vist evner og vilje til at lære noget, de ikke har prøvet før. I teori har svendeprøverne været gennemgået for rørvalg og hældningstab fra tag til rør, samt tækning af krøj og de to typer vindskeder, med vægt på konstruktionens indflydelse på hældningstab. Der har været undervist i gamle bindemetoder, kokosgarn, krumnål, Tysker Hollændernåle, pil og kæppetækning. Som gæstelærere i disse temaer havde Jesper indbudt tækkemændene Evald Knudsen og Bjarne Johansen. Der er udført opmåling af praktikopgave og optegning af ændringer og undervist i, hvordan konstruktionen enten begrænser eller hjælper. Endelig blev der givet kursus i Sepatec, så lærlingene nu er certificeret til at udføre denne. I praktik er der udført ændring af husets konstruktion, så det opfylder kravene til tækning. Under tækning af huset er der udført øvelse i tagskæg, vindskeder samt lodret tækning med Manzard til tagflade og arbejdet med kreative nye løsninger. Ved besøg hos leverandøren er der udtaget rør til den kommende svendeprøve. Eleverne evaluerede skoleopholdet sammen med uddannelsesudvalget på den sidste skoledag, og specielt tækning mellem lodret og til tagets hældning blev der spurgt grundig ind til. Underviseren i praktisk tækning tækkemester Jesper Sandgaard måtte flere gange forklare, hvordan teknikken var med at bruge den rigtige rørlængde for at komme rundt om hjørnet mellem lodret og taghældningen. Uddannelsesudvalget konkluderede udfra samtaler med eleverne, at der var tilfredshed med undervisningen. Kursus for nye tækkelærlinge I uge 43 blev der afholdt kursus i tækkekendskab. Dette kursus er tænkt til lærlinge, der lige er begyndt deres læreforløb. Der var 7 lærlinge der deltog i kurset, hvor de fik en introduktion til de tækkespecifikke hovedforløb og blev orienteret om formålet og anvendelsen af uddannelseslogbogen. Der blev arbejdet med tækning af tagskæg med hensyntagen til sortering og opspændingens indflydelse på hældningstab. På svendeprøverne blev der udført undersøgelse i forhold til opfugtning efter regn og tørretid på forskellige områder med varierende tæthed og fasthed i tagflade. Der blev gjort forsøg med opsugningsevne af forskellige rørtyper og disses tilsvarende tørretid samt forsøg med luftgennemstrømning i forhold til opspænding af syning og fasthed i tagflade. Der udover har der været generelle diskussioner om arbejdsskader, værktøjsvalg, arbejdsmetoder og forebyggelsestræning. Ved en samtale på den sidste kursusdag gav eleverne udtryk for, at det havde været en god uge, og at det var en øjenåbner for tækkefaglige forhold, som de ikke havde tænkt på. Flere tækkelærlinge Det er ingen hemmelighed, at der er for få lærlinge i gang med tækkespecialet. Fra AER er der bevilget en pulje, der skal rettes mod, at der indgås flere uddan- 10 Det udførte hus på skolen

11 tækkemandsafdeling nelsesaftaler indenfor tækkespecialet. Det er Tue Eskildsen fra Byggeriets Uddannelser, der gennemfører projektet, og enten har han gjort besøg i virksomheden, eller også vil virksomheden få besøg af Tue. Hvis tækningen af de ca danske huse med stråtag og nye huse med stråtag i fremtiden skal udføres af danske tækkemænd, skal der uddannes nogle nye svende. Så budskabet er enkelt ved, at der skal indgås nogle flere uddannelsesaftaler. Har I en læreplads, men mangler en lærling, vil Tue søge at lave en kobling mellem lærling og firma. Der kan lægges besked på min mail og jeg vil koble det videre. Kursus i ovenlys Der er gennemført en undersøgelse af, hvilke kurser der var ønske om. Resultatet blev, at der er ønske om et kursus i montering og tækning omkring ovenlys. Dette kursus har en varighed på en dag og udbydes torsdag uge 1, Det udbydes som AMU kursus, gennemføres på DJH og tilmelding kan ske ved, at gå på www. hadstents.dk Herfra bliver man ledt videre. DM i tækning Tækkebranchen deltager i Odense under afviklingen af DM for håndværksfag. Tækkefaget deltager som demonstrationsfag. Der er 3 udlærte svende, der konkurrerer mod hinanden. Det burde være lærlinge, der konkurrerede mod hinanden, men der er lige nu så få lærlinge, at det blev fravalgt. Der skal udføres tækning af et spir og Den jydske Haandværkerskole bidrager, sammen med andre, ved at være sponsor for det tagværk, der skal tækkes på. Det anbefales at tage til Odense en af dagene fra den jan Her bliver faget eksponeret mod de mange unge mennesker, der besøger DM. 2 DM ved Skills Denmark Kom og se svendene tække et spir med kuppel, til Skills Denmark i Odense Congress Center Af Per Keis, formand for uddannelsesudvalget Kom til Odense den januar 2012 og se, hvad vores tre dygtige svende kan. De skal konkurrere om DM ved Skills Denmark i Odense Congress Center. De tre er Karsten Malmros Jensen udlært hos A`Øllebølle Tæk, Kevin Kapelke udlært hos Nordlangelands Tækkemand, og Egon Egholm Thomasen udlært hos Klaus Bro Byg og Tæk. Censorer er Jens Greve og Peter Nielsen. Foreløbig siger vi tak til vores sponsorer, som er: NT Trådvarer, Davidsen i Odense, Sorring Maskinhandel, Hiss Reet, Tækkemester Finn Guld, Carlo F Christensen, Iver Iversen Klit, Sepatec ved Erling Bach, Den jyske Håndværkerskole, Sjællands Tækkemandslaug, Fyns Tækkemandslaug og Dansk Tækkemandslaug. 2 11

12 Brandimprægnering problemer med afstand til skel Her kan magma-firestop typisk hjælpe til en dispensation. Vi har rigtig meget erfaring med manglende afstand til skel. ring for hjælp. tlf.: Tækkerør sælges Ring og hør om pris og levering. Kina: 1. kl. tækkerør meget god og fin kvalitet. Leveringgaranti hele året. Chr. Sørensen Stensbækvej 19 Arnum 6510 Gram Ungarn: 1. kl. tækkerør meget god og fin kvalitet. Leveringsgaranti hele året. Tlf eller Tlf Rumænien: 1. kl. tækkerør god og fin kvalitet. Leveringsgaranti hele året. Har I andre ønsker, skaffer vi alle slags tækkerør.

13 KVISTVINDUER TIL TÆKKEMÆND MARIAGER kvistvinduer Vore kvistvinduer udføres i høj kvalitet af lamineret imprægneret fyrretræ. Kan også leveres i mahogni. Leveres ubehandlet eller med malet overflade med 2-lags lavenergi termoruder med 5 års garanti. Indhent tilbud på: Type 90/55 B=90,5 cm - H=52 Bundhængt vinduesramme med udskyder Type 120/70 eller 120/85 B=120,5 cm - H=70,5 eller 85,5 Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Fast eller løs midterpost Type 150/90 B=150,5 cm - H=90,5 Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Fast eller løs midterpost Type 120/70 eller 120/85 B=120,5 cm - H=70,5 eller 85,5 Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Fast eller løs midterpost Type 150/90 B=150,5 cm - H=90,5 Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Fast eller løs midterpost Type 178/70 eller 178/85 B=179 cm - H=70,5 eller 85,5 Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Fast eller løs midterpost Type 223/90 B=224,5 cm - H=90,5 Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Fast eller løs midterpost Type 178/70 eller 178/85 B=179 cm - H=70,5 eller 85,5 Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Fast eller løs midterpost Type 223/90 B=224,5 cm - H=90,5 Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Fast eller løs midterpost Tømrer & Bådebygger Finn Møller ApS - Randersvej Mariager Telefon: Mobil:

14 DVC godkendte vinduer til stråtag/gamle huse Carlo F. Christensen A/S er leverandør af kvistvinduer til stråtag, samt alle typer af vinduer og døre til gamle huse. Vi er lagerførende i ca. 30 forskellige standard modeller, og kan derudover levere vinduer og døre i specialmål til enhver opgave, f.eks. vinduer med koblede rammer og kitfals. NYHED: Kvistvinduer med Optoglas. Systemet er særdeles velegnet til varme- og lydisolering af vinduer. Optoglas forsatsvinduer isolerer 30 % bedre end tilsvarende termovinduer og er testet på Danmarks Tekniske Universitet til en U-værdi på 1,7 W/m2K med 4 mm hærdet energiglas og 2,4 W/m2K med 4 mm standard hærdet glas. Optoglas forsatsvinduerne er godkendt og anbefalet til montering på vinduer i fredede bygninger. Kontakt os for at få anvist nærmeste forhandler. CARLO F. CHRISTENSEN A/S Kastbjergvej 15, Hedegaard, DK-8585 Glesborg Tlf.: Fax.:

15 SKAT og 3F sammen mod sort arbejde udført af tækkefirma fra Litauen Et litauisk firma, der de sidste fem år har arbejdet med tækning, er blevet stoppet af SKAT. Fagforbundet 3F har efter flere anmeldelser, bl.a. fra medlemmer af Dansk Tækkemandslaug, fulgt firmaet tæt og uden held søgt at få dem til at indgå overenskomst. Det er også 3F, der har anmeldt firmaet til SKAT "Vi ved ikke præcist, hvor mange folk der har arbejdet i firmaet. Jeg har selv set dem være fire mand på en arbejdsplads, men vi ved, at firmaet har arbejdet flere steder samtidig. Så måske drejer det sig om personer fra Litauen, som har været beskæftiget", siger faglig medarbejder Tom H. Nielsen, som har haft sagen for 3F. Har udført mindst 40 jobs Ifølge 3F har firmaet arbejdet på mindst 40 pladser i perioden. "Vi har holdt øje med dem og har sendt breve angående overenskomst og forsøgt at få møder i stand. Samtidig har vi i hvert tilfælde givet SKAT besked om firmaets aktiviteter", oplyser Tom H. Nielsen. "Når jeg første gang besøger en arbejdsplads, hvor de er aktive, kan jeg uden problemer komme i dialog med de pågældende medarbejdere. Jeg kan også sagtens få aftalt et formelt møde nogle dage senere, men dér dukker de aldrig op. I nogle tilfælde har vi holdt et såkaldt 48 timers møde, hvis de er underentreprenører på en arbejdsplads, hvor det er et medlem af Dansk Byggeri, som har hovedentreprisen. 48 timer efter, at vi har konstateret, at et firma arbejder uden overenskomst, skal der holdes et møde. Formålet med det møde er, at hovedentreprenøren skal sikre, at alle underentreprenører er dækket af en overenskomst ellers skal han få dem af pladsen. Men heller ikke her er firmaet mødt op. Til gengæld har hovedentreprenøren så sørget for, at firmaet ikke arbejdede videre." Første sag med tækkefirma Tom H. Nielsen oplyser, at det er 3F s første sag med et udenlandsk tækkefirma. "Vi har fået opkald om deres aktiviteter fra danske tækkemænd, fra naboer til arbejdspladserne og fra mange andre. Generelt er medlemmer af Dansk Byggeri flinke til at ringe, hvis de har givet pris på et arbejde og efterfølgende ser, at det ender hos et firma fra Østeuropa. Det er positivt, at branchen og vi kan gøre fælles front, for det er også i fælles interesse, at det her bliver stoppet. Skal de arbejde i Danmark, skal det være under ordentlige forhold. Derfor glæder det mig også, at der i den nye finanslov er sat 65 mio. kr. af til en indsats mod social dumpning", siger Tom H. Nielsen. Han understreger, at det ikke er de udenlandske lønmodtagere, som 3F vil ramme. Det er de virksomheder og forretningsfolk, der med stor økonomisk fortjeneste handler med billig udenlandsk arbejdskraft. Ofte arbejder folk til en løn, som det ikke er muligt at leve anstændigt for i Danmark. Derfor skal virksomhederne, uanset om de er danske eller udenlandske, indgå en overenskomst, og de udenlandske lønmodtagere skal organiseres. SKAT: De er ude af landet Også SKAT er oppe på mærkerne med hensyn til udenlandske firmaer i byggebranchen. Det pågældende firma fra Litauen blev kontrolleret af SKAT i maj, da det var i færd med at lægge stråtag på en privat bolig ganske uden moms. Specialkonsulent René Winzor fra SKAT Tønder siger: "Vi får flere og flere anmeldelser fra danske håndværkere, som ærgrer sig over den unfair konkurrence, de får fra de udenlandske firmaer. Firmaet fra Litauen har opereret her i flere år uden at betale moms. Firmaet er ifølge vores oplysninger nu lukket i Danmark, men vi har krav om moms for fem års arbejde. Vi har forsøgt at inddrive vores tilgodehavende i nogle af deres aktiver her i landet, og deres advokat har haft held til at få enkelte af deres kunder til at indbetale momsen. Men der er stadig gæld, og firmaet er derfor blevet nægtet momsregistrering." Selvom SKAT mener, at firmaet ikke mere er aktivt i Danmark, vil René Winzor ikke afvise, at personerne igen kan blive truffet på danske arbejdspladser. "Skulle de komme tilbage og bede om momsregistrering, kan vi ikke umiddelbart nægte det, da det kan være vanskeligt med et udenlandsk firma at fastslå, om det er helt den samme ejerkreds. Det er et problem, der lige nu arbejdes med højere oppe i systemet", fortæller René Winzor. 2 15

16 Broholdere og tækkebroer Broholdere og tækkebroer fra stråmanden er et simpelt, holdbart og billigt system, der er tilpasset til at hænge i den tykke tråd. Et nemt og hurtigt system hvor der tækkes på brandsikring med gips eller Sepatec. Systemet bruges på samme måde som bomholdere og kan let løftes op af tagsiden på samme måde af en enkelt mand. Tegning til fremstilling af en dobbeltsidet tækkebro i t1 lægter medfølger. Hitachi elværktøj 20% på listepris Hør om tilbud på arbejdslamper, digitale vaterpas, rygtræer og tagrør fra Kina i mindre partier. Broholdere: med trin og 21 cm krog: 695 kr. pr stk. med trin og 27 cm krog 745 kr. pr stk. TLF eller STRÅMANDEN.DK Denne DVD indeholder beretningen om verdens ældste og mest fleksible tag, som mennesket begyndte at bruge allerede i stenalderen. Det er også historien om det moderne stråtag, som især hollænderne bruger på nye huse. Tækkefaget har udviklet sig mere de sidst 30 år end i resten af de femtusinde år, det har eksisteret. Seeren kommer vidt omkring fra Danmark til Japan, England, Sydafrika og Holland. DVDén kan købes hos Dansk Tækkemandslaug Pris: 100 kr. Verdens ældste tag - en rejse i stråtagenes forunderlige verden Miljørigtig maling samt bygnings- og restaureringsartikler Linoliemaling (til ude og inde) Væg- og loftsmaling - índeklimatestet Facade-, sokkel- og tagmaling Olielud - drypfri pasta Tonkinlak Trætjære - mange typer bl.a. indfarvet Svensk slamfarve i flere farver Værk, fæhår og tjærekit Lagret Rødvig kulekalk og sandkalk Stort udvalg i farvepigmenter Specialrondel t. afrens. af tjære og maling Lørup Malervarer Lørupvej 19 - Lørup ved Ryslinge, 5750 Ringe Åbningstider: Hverdage 13-18, Lørdag: eller ring eller Bindingsværk i mange dimensioner Faconskåret bindingsværk Savskårne rygningstræer Loftsbjælker (trækbjælker) op til 9 m Sibirisk lærketræ Celloc varmebehandlet træ Papiruldsisolering Gamle mursten til restaurering -rensede- fås i mange størrelser Hydraulisk kalk og mørtel m. EU norm Indfarvet mørtel og kalk Silikatmaling Find vej til Lørup Malervarer på

17 Klik ind på og se hvad vi kan tilbyde dig. Nøglegårdsvej Lynge Tlf Tlf

18 Der skal da tang på taget Af Ulrik Larsen, foto Morten Pihler 22 ejendomme på Læsø er forsynet med tangtage. Langt de fleste af tagene er nedslidte og bør repareres, hvis ikke udskiftes. Den opgave håber øens tækkemand, Henning Johansen, at få lov at løse. Det er helt unikt at bruge tang som tagdækning. Det findes kun på Læsø (og et enkelt på Frilandsmuseet), men er kraftigt på retur. En gang havde alle øens gårde over 300 tangtage. Men inden for de sidste år er mange af dem forsvundet. Enten fordi det har været for besværligt at skaffe folk ofte var der personer, som regel kvinder beskæftiget med at tænge med tang. Eller fordi tangen i efterkrigsårene blev revet ned af tagene og solgt som madrasfyld. "Jeg har som tækkemand selv skiftet nogle tangtage ud med strå. Et sted pillede jeg et tangtag ned, hvor en del af det var 350 år gammelt. Jeg var ret benovet over den holdbarhed. Dér slog det mig for alvor, at det var helt galt, at der ikke var nogen tilbage, som kunne lægge et tangtag", fortæller Henning Johansen. Første gang i 50 år Sammen med Læsø Salt A/S og fonden Realdania tog han for fire år siden initiativ til et projekt, hvor der for første gang i 50 år blev lagt et nyt tangtag. Det var på et 25 kvm. stort fåre- og gåsehus, hvor der blev lagt syv tons tang på taget. Metoden har han lært blandt andet ved at se en film fra dengang, der sidst blev lagt et nyt tangtag. I 2011 har han for Kulturarvsstyrelsen tænget et 180 kvm. stort tag på et gammelt hus i Østerby, hvor tangtaget var rådnet. Den opgave løste han sammen med en lærling, som han har haft i fællesskab med Frilandsmuseet og tækkemand Bjarne Johansen, Mariager. Lærlingen, Rune Ottesen, driver nu eget firma, Bøgeskov Tæk, på Sjælland. Viden skal gives videre Henning Johansen har fået en ny lærling, da han og de fonde han samarbejder med lægger stor vægt på, at den viden, han opsamler om tangtage, bliver givet videre. Derfor er han oprigtigt glad for, at også kollegerne viser stor interesse for hans særlige håndværk. "Jydsk Tækkemandslaug har lige stået for et rigtig godt arrangement i Den Gamle By i Aarhus, hvor et af medlemmerne skulle lave ny mønning. Jeg fik lov at mønne med tang, som jeg er 18 Museumsgården på Læsø - En firelænget tanggård fra 1600-tallet med et flot og velbevaret tangtag, hvor der ligger tang der er flere 100 år gammelt

19 sikker på er et langt bedre og mere holdbart materiale end lyng. I gamle dage brugte tækkefolkene også tang til at mønne med, men det har man bare glemt igen. Nu var vi kolleger, som prøvede det i Den Gamle By. Det var både sjovt og lærerigt. Men vi skal også lære, hvordan vi får en mønning af tang til at se rigtig pæn ud. Det kunne være sjovt, hvis Dansk Tækkemandslaug ville lave et lignende arrangement, for vi ved jo alle, at mønningen er det sårbare sted", siger Henning Johansen, som gerne stiller op og viser, hvad han kan med tang. 22 tangtage venter Men hvad med de 22 tangtage på Læsø, som trænger til en kærlig hånd? Et tangtag er 4-5 gange dyrere end et stråtag. Så Henning Johansen har ingen illusioner om, at ejerne selv vil betale et nyt, selvom det holder flere hundrede år. Der skal støttekroner ind over, men det ser han også ret fortrøstningsfuldt på. Realdania har allerede vist viljen til at støtte, og der er en god dialog med Augustinus Fonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Går det, som Henning Johansen håber, kan det ende med, at ejerne selv skal betale, hvad der svarer til et nyt stråtag, og at resten finansieres med støttekroner. Kun én bestemmer over dig Henning Johansens forretning er i dag 70 % stråtage og 30 % tang. Han håber, at balancen vil tippe mere over mod tangen. Hvis projektet med de 22 tage på Læsø bliver virkelighed, regner han med at kunne klare to om året og så ellers supplere med traditionelle tækkeopgaver. Han er oprindeligt landmand, men blev træt af EU-skemaer og gik som 38-årig i tækkemandslære hos vores tidligere formand, Ove Glerup Kristensen, Aars. "Som tækkemand har jeg den oplevelse af frihed og selvstændighed, som jeg også havde i de første år som landmand. Her er der kun én til at bestemme over dig", siger Henning Johansen med et kig op mod himlen. 2 Tækkemand Henning med sin kone Solveig Kjeld Posts 25 mc fåre- og gåsehus, hvor der blev lagt syv tons tang på taget 19

20 Dansk Tækkemandslaug Postboks Nordborg 20

tæk post Tema om ålegræs til tage og rygninger Danmark rundt med tækkemænd Stråtaget ind i fremtiden - og meget mere...

tæk post Tema om ålegræs til tage og rygninger Danmark rundt med tækkemænd Stråtaget ind i fremtiden - og meget mere... Nr. 3 December 2011 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Jørgen Kaarup, Møllestræde 9A, 8900 Randers C. Tlf. 21 25 91 88, info@jtl.dk Der er stadig godt gang

Læs mere

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. December 2008 Danske Kloakmestre. nr. 5. December Side 2008 Faktuelt Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre.

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

Jeg har det bedste job i landet

Jeg har det bedste job i landet 31. årgang Marts 2006 Nr. 1 Den Grønne Landsbrancheklub Jeg har det bedste job i landet Besøg på forskningscenter Flakkebjerg se side 22-24 Arbejdsgiverforening undergraver overenskomstsystemet, side 3

Læs mere

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4 EKSTRA SPRØJTEN 35. UDGAVE juni 2013 EKSTRA SPRØJTEN Hårdere straf for overtrædelse af konkurrenceloven Side 8 Det nye Autobranchens Videncenter Side 4 Lærlinge fra Skandinavien samlet Side 6 Kvalitet

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Vi bruger da AMU på det groveste

Vi bruger da AMU på det groveste Efteruddannelse på AMU-kurser for faglærte og ufaglærte i bygge- og anlægsbranchen november 2010 Foto: Finn Hansen Side 2 Malere lærer nyt på AMU-kurser Stilladsuddannelsen når nye højder Uddannet Sjakbajs

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 Læs i dette nummer blandt andet om: - Side 9 manden Thomas Strømsholt side 9-17 - Nye regler, faldtests og rækværker side 20-27 - Nye svende i København side

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills . 15 MALEREN Maleruddannelserne får mere kvalitet SIDE 16 Mike og Marco knokler forud for WorldSkills SIDE 12 OG 30 03 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK JUNI RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK Bygningsmalere

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00 Nr. 4 - oktober 2014 Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-35 Regnskab 2013 for 3F København s. 36-39 Indkomne forslag s. 40-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Mesterskaber fik ny besøgsrekord Side 6

Mesterskaber fik ny besøgsrekord Side 6 EKSTRA SPRØJTEN 34. UDGAVE marts 2013 EKSTRA SPRØJTEN 1-dags kursus i Autotaks og vidensdeling Side 10 DuPont skifter navn til Axalta Side 10 5 grundregler for skadesopgørelse Side 4 Fælles front for flere

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere