Tækkemanden. Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tækkemanden. Nr. 4-2011"

Transkript

1 Tækkemanden Nr Hvorfor får vi ikke ET laug -Læs på side 4 SKAT og 3f sammen mod sort arbejde -Læs på side 15 Invitation til seminar -Læs på side 7 1

2 Indhold Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Konsulent Petter Astrup PR Konsortiet Redaktionsudvalg: Fleming Grøfte Henrik Henriksen Print: Dansk Byggeri Papir: 130 gram Multi Design 10 2 Mødekalender 3 Formanden har ordet 7 18 Opsætning: Forsidefoto: Finn Døssing Layout/dtp: Dansk Byggeri/ Ditte Brøndum 3 Nyuddannede tækkesvende Udgiver: Dansk Tækkemandslaug Dansk Tækkemandslaug (DTL) er en forening af selvstændige tækkemænd. DTLs formål er at koordinere tækkemændenes fælles interesser på landsplan. DTL arbejder for at sikre en høj kvalitet af det tækkearbejde, der udføres af foreningens medlemmer. 3 Bliv medlem af Dansk Tækkemandslaug 4 Medlemmerne mener: Hvorfor får vi ikke ET laug 5 Medlemmerne mener: Det nuancerede tilbud 7 INDBYDELSE: Tækkemandsseminar 2012 Det er en betingelse for at være medlem, at man kan honorere de faglige krav, som foreningen stiller. Nye medlemmer bedømmes af laugets optagelseskomite. Laugets medlemmer ønsker, at deres kunder skal være glade for og stolte af deres stråtag. Det er en forudsætning for, at stråtaget som sådan kan bevares og vort håndværk bestå. At få udført et stykke tækkearbejde er en tillidssag. Derfor er det et krav, at laugets medlemmer er optaget i Dansk Byggeri og herigennem tilknyttet Byg Garantiordning for at sikre, at kunderne får udført et kvalitets- og håndværksmæssigt korrekt tækkearbejde. 8 Nyt fra Dansk Byggeri 10 Den jydske Haandværkerskoles tækkemandsafdeling 11 DM ved Skills Denmark 13 SKAT og 3F sammen mod sort arbejde udført af tækkefirma fra Litauen 18 Der skal da tang på taget Mødekalender 2012 Dansk Tækkemandslaug Postboks 86, 6430 Nordborg Tlf Torsdag den 5. januar 2012 kl Fredag den 6. til lørdag den 7. januar 2012 Fredag den 9. marts 2012 kl Fredag den 9. marts 2012 kl Bestyrelsesmøde på Den jydske Haandværkerskole i Hadsten Seminar på Den jydske Haandværkerskole i Hadsten Bestyrelsesmøde Generalforsamling 2

3 Formanden har ordet Der er tilsyneladende sat fokus og turbo på at gennemgå mulighederne for at danne et fælles laug i Danmark. En meget opsigtsvækkende tanke for den beslutning blev jo enstemmigt vedtaget på Blommenslyst kro for ca. 12 år siden, da Dansk Tækkemandslaug blev dannet og fik overdraget ansvaret for at lave en uddannelse i lighed med andre fag. Og mod betaling overtog vi tækkevejledningen. Hvorfor nogle få sprang i målet er stadig en uløst gåde. Men der er ikke fremkommet nogen former for alternativer til den uddannelse, som blev skabt på baggrund af skabelsen af Dansk Tækkemandslaug og medlemskabet af BYG, senere Dansk Byggeri. For mig er der ingen tvivl om, at dannelsen af DTL og efterfølgende en tækkemandsuddannelse er det største løft til tækkefaget nogensinde. Derfor værner vi meget om at sikre uddannelsen fremadrettet. Og især lige nu hvor der Nyuddannede tækkesvende er et stort pres fra østarbejdere, som hurtigt kan fratage danske hænder fra faget. Jeg fornemmer tydeligt, at medlemmerne i Dansk Tækkemandslaug er i besiddelse af stor faglig viden og en høj grad af selvsikkerhed/selvværd, som de har udviklet gennem medlemskabet i DTL. De søger viden, og møder flittigt op til vores arrangementer. Der er ubegrænset teknisk hjælp/viden at hente i Dansk Byggeri. Derfor er medlemmer af DTL rigtig godt opdateret til glæde for dem selv og ikke mindst deres kunder. Når kunder vælger et DTL medlem til at lave deres tag, er de sikre på et højt fagligt niveau og en byg-garantiordning, som gælder i 5 år fra afleveringen. En ankenævnssag tager typisk 4-6 måneder (afhængigt af syn og skøn) og er gratis, hvis forbrugeren vinder. En kunde, der vælger et ikke DTL-medlem, skal i byretten, hvilket kan tage op til flere år. Kan I se forskellen. Brug det når I skal sælge stråtag. Alle DTL's medlemmer har salgsposen fuld af gode argumenter, som på sigt giver et billigere tag og en højere tryghed hos jeres kunder. Vi kan i DTL også bryste os af, at vi stort set ikke har nogen tvister med vores kunder. Vi er gode til at kommunikere med vores kunder, og det giver meget ro for begge parter. Et DTL-medlem er et stærkt alternativ for enhver kunde. Jeg glæder mig til vores næste seminar 6. og 7. januar 2012 i Hadsten, hvor vi skal forsætte den gode faglige snak om stråtage, og hvordan vi evt. skal organiseres i fremtiden. Glædelig jul og godt nytår. Henrik Henriksen. Ved en fest på Den jydske Haandværkerskole i Hadsten, fredag den 23. september 2011, fik 6 nyuddannede tækkemænd overrakt deres svendebrev. Uddannelsen til tækkemand, der er ekspert i at udføre tagbelægning udført af strå, er en faglig uddannelse, tager ca. 31/2 år, hvoraf de 50 uger er skoleophold, og den resterende tid er praktik hos en tækkemester. 2 Thomas Ahlgreen Buchgraitz, Torben Steen Jensen, Martin Arne Johansen, Mads Trampedach Jørgensen, Patrick Nick Kastberg Pedersen, Per Ejstejn Rosleff Bliv medlem af Dansk Tækkemandslaug (DTL) DTL er en brancheforening, der arbejder for at fremme branchens vilkår og anvendelse i byggeriet. Ud over at varetage medlemmernes faglige og erhvervsmæssige interesser over for samarbejdspartnere, leverandører, kunder, rådgivere og offentlige myndigheder, arbejder vi også kontinuerligt for at understøtte det gode samarbejde i branchen. Vores fokuspunkter er med andre ord at: 2 udbrede kendskabet til det stråtækte tag og tækkefaget 2 markedsføre fordele ved at benytte en tækkemand fra DTL, herunder den sikkerhed for sober rådgivning, gode produkter og høj service, som vores medlemmer står for 2 bearbejde de særlige udfordringer, der er forbundet med branchen, tækkematerialer, fagets arbejdsmiljø m.v. 2 forbedre branchens uddannelsesmuligheder, bl.a. ved medlemsmøder, foredrag og kurser 2 DTL er medlem af Dansk Byggeri, og dermed omfattet af BYG Garanti. Optagelse i DTL kræver derfor også medlemskab af Dansk Byggeri. Læs mere på taekkelaug.dk 3

4 Medlemmerne mener Hvorfor får vi ikke ET laug Af Finn Guld 4. Gennem længere tid har vi mærket et pres fra JTL om, at vi skal blive ét laug. De synes, vi skal lave et fælles laug, og deres eneste betingelse er, at det skal foregå uden tilknytning til Dansk Byggeri. Så kan vi såmænd snakke om resten. Vi har svaret dem, at vi er helt enige i, at det er formålstjenligt, at vi kun har ét laug. Vi er blot i det dilemma, at vi ikke kan se, hvordan vi kan få indflydelse på tækkeuddannelsen, overenskomsten og meget andet uden at være medlem af Dansk Byggeri. Der er desuden en række fordele, vi ikke vil gå glip af ved medlemskabet: Garantiordningen, tækkekontor med ansat sekretær, juridisk bistand, teknisk bistand, støtte til vores blad, rabatter på diesel, billige forsikringer, osv. Samtidig kan vi jo se, at grundkontingentet i de to laug er stort set ens, så vi synes, vi får mere for pengene i Dansk Tækkemandslaug. Men vi kan da sagtens se fordelen ved at have ét laug og byder som sådan tanken velkommen. Når de så nu begynder at "gøre tilnærmelser", skulle man tro, at tækkemændene i JTL var ved at indse, at der er svært meget arbejde i at være JTL alene i verden, og at de derfor er villige til at gå på kompromis med deres krav. Men der er desværre intet tegn på, at JTL kan forlige sig med tanken om Dansk Byggeri. Lad os lige se på, hvad den væsentlige forskel på JTL og DTL er! JTL søger bredden af tækkemænd. Alle skal kunne være med, så barren bliver sat lavt med hensyn til de faglige krav. Resultatet er, at laveste fællesnævner er standard. Dette krav, om at alle skulle kunne være med, har været der lige siden, JTL skilte sig ud. På grund af de lave faglige krav, fastholdes medlemmerne i JTL i et miljø, hvor mester og svende ikke i tilstrækkelig grad behøver at udvikle faget, og hvor det gode håndværk ikke spredes, men fastholdes i egnsbetonede traditioner og viden. Kravene til arbejdsmiljø, løn og pension er ikke et nærværende krav hos JTL, og dermed risikerer de at tiltrække dårligere lønnede og dårligere kvalificerede medarbejdere. På denne måde risikerer man en stor udskiftning i medarbejderskaren, og at kvaliteten af arbejdet bliver ringere for firmaer med ansatte. Dette er selvfølgelig ikke noget problem for "den gamle tækkemand" - den frie fugl, der ikke har nogen ansatte, men blot får lidt hjælp, når der er travlt. Hos Dansk Tækkemandslaug sætter vi barren højere for at forbedre kvaliteten af tækkearbejdet. Dette kan vi kun gøre, fordi vi er medlem af Dansk Byggeri. Dansk Tækkemandslaug sidder i kraft af medlemskabet af Dansk Byggeri bl.a. på: 2 Tækkeuddannelsen og samtidigt en stor skare af veluddannede skuemestre. 2 En vidensbank inden for byggeri, som hele tiden vokser på grund af den rivende udvikling med krav om energioptimering, der sætter større krav til tækkevirksomhedernes kunnen. 2 Overenskomst med arbejdstagersiden, som sikrer dem godt arbejdsmiljø, minimumsløn samt søgne- og helligdagsbetaling og pension, og som derfor tiltrækker de dygtigste svende. 2 Økonomisk støtte og knowhow ved forsøg på at forbedre lovgivningen omkring stråtaget. 2 Økonomisk støtte til vores tækkekontor samt blad. 2 Støtte til videreudviklingen af vores bibel - Tækkevejledningen. Desuden har vi Byg Garantiordning, som sikrer kunderne udbedring af mangelfulde arbejder. Desuden afholder Dansk Tækkemandslaug et årligt seminar, hvor de seneste års forbedringer i den tekniske udførelse af stråtaget og tilsvarende opdatering af Tækkevejledningen er udført, og hvor nye tiltag om byggelovgivningen præsenteres, så medlemmerne er opdaterede. Et seminar, hvor mellem 25 til 30 tækkemænd møder op og udveksler erfaring og opbygger en vidensbank om tækkearbejde. En viden, som fastholdes til brug i uddannelsen af de fremtidige tækkemænd. Dansk Tækkemandslaug er netop blevet stiftet for at lave tækkemandsuddannelsen. Uddannelsen løfter tækkearbejdet til et håndværk og ud af den egnsbetonede kvalitet. Med andre ord: Hæver standarden og kvaliteten af dansk tækkearbejde. Vi finder ikke umiddelbart, at det er det, som JTL bruger kræfterne på. Vi kan ikke i praksis se, at JTL deler vores passion. Jeg anerkender, at der findes dygtige tækkemænd, som er medlem af JTL. Jeg anerkender også, at vi i Dansk Tækkemandslaug endnu ikke er nået til at udbygge vores tækkekontor til også at dække salgsfremmende arbejde hos arkitekter og brandmyndigheder. Jeg anerkender imidlertid ikke JTL s aversion mod Dansk Byggeri, der afholder jer fra, at vi danner et laug, der kan det hele. Hvis I absolut vil være de frie fugle, behøver I jo ikke at gifte jer med Dansk Byggeri, blot fordi I melder jer i Dansk Tækkemandslaug. I kan nøjes med et løst forhold, som I udnytter, når I har brug for det. Vi imødekommer meget gerne et fælles laug med udvidet tækkekontor og Dansk Byggeri i ryggen Et laug hvor vi sammen kan være stærke og udvikle faget i den rigtige retning. 2

5 Medlemmerne mener Det nuancerede tilbud Af tækkemand Søren Vodder. Når tækkemænd skal udføre arbejde for en kunde, er det næsten altid på tilbud, og der er som ofte flere andre, der giver tilbud på det samme arbejde. Som regel kan tækkemanden altid selv bestemme, hvordan han kommer frem til det færdige resultat, uden at nævne det i sit tilbud. Så kan kunden kun forholde sig til et tal, og kunden vil som regel vælge det billigste. Så tænker kunden: "Ok, tækkemanden er rådgiver og hermed ansvarlig over for dig. Eventuelle tvistligheder kan afgøres i en retssal med alle de omkostninger, det medfører." Det er rigtigt, men det indebærer også mange udgifter, og det er meget lidt sjovt. Derfor mener jeg, at det er på tide at fortælle stråtagskunderne, at der er flere måder at udbyde sit stråtag i licitation på. Noget, som giver kunden mulighed for at bedømme tækkemanden, hans kvalitet i udførslen og i de materialer, som han anvender. På følgende måde kan kunden stille krav til den måde, der skal afgives tilbud på: 2 Punkt 1 Der skal være en beskrevet firmapolitik og arbejdsplan på det aktuelle arbejde. 2 Punkt 2 Der skal være en arbejdsmiljøbeskrivelse. 2 Punkt 3 Der skal være en dokumentation på materialekvaliteten med fem års leverandøransvar. 2 Punkt 4 Alt udført arbejde skal være dokumenteret med kvalitetssikring. 2 Punkt 5 Der skal være en startdato og slutdato for udførelsen. 2 Punkt 6 Der skal være en beskrivelse af, hvordan bygningsreglementet implementeres, herunder isoleringsregler og dampspærre. 2 Punkt 7 Aftalen underskrives af begge parter, så den er fast og gældende. Nu har kunden pludselig noget, som han kan bedømme tilbudsgiverne på. Kunden kan sætte sig ind i, hvordan firmaet arbejder, hvordan firmaet har det i forhold til de ansatte, om det opfylder arbejdsmiljøloven og bygningsreglementet, og om det kan levere den rigtige kvalitet materialer, som kan holde i mange år. Kunden har samtidig et redskab til at kontrollere, om tækkefirmaet overholder det, som er beskrevet inden for prisrammen. Kunden står herefter med op til flere fyldestgørende tilbud, som han kan bedømme firmaerne på. Et godt råd kunne være at træffe den endelige beslutning ud fra en vægtning, hvor beskrivelsen tæller 50 %, og hvor prisen tæller 50 %. 2 5

6 PROSM adv op Brief-DL:PROSM 007 Brief-DL :57 Pagina 1 Postfach CD Gouda - Holland Büro: Middelblok Gouderak Tel. : Fax : Internet: Reetgroßhandel, Import und Export We supply more and more Danish thatchers with good quality reed (either direct delivery or with our trucks with crane). We have reed from Austria, Hungary, Rumania, Ukraine, Turkey and China. We have warehouses in Holland, Germany and all the producing countries total number of bundles in our warehouse is over bundles. Wir beliefern mehr und mehr Dänische Dach decker mit gute Qualität Reet (entweder Direktlieferung oder mit unseren Kran-LKW). Wir haben Reet aus Österreich, Ungarn, Rumänien, Ukraine und Kina. Wir haben Lagerhallen in Holland, Deutschland und in alle Produktionsländer insgesamt können wir mehr als Bunde unter Dach lagern. Furthermore we supply: heather, ridge tiles, copper ridges, torx20 taekkeskruer, 15 standard windows, special windows in 4 weeks, sheets, tools, chemicals against moss/algs fire, ventilationsystems under the roof and on the roof, galvanised wire, stainless steel wire, galvanised and copper chicken wire. Sons liefern wir auch: Heide, Firstziegel, Kupferfirst, Torx20 taekkeskruer, 15 standard Fenster, Sonderan ferti - gungen in 4 Wochen, Planen, Werkzeug, Chemie gegen Moos/Algen Feuer, Belüftungssystemen unter dem Dach und auf dem Dach, verzinktem Draht, Niro Draht, verzinktem und kupfer Masschendraht. From us you can get anything you may need Please, feel free to contact us! Von uns kann mann als kaufen was Sie brauchen. Bitte, nehmen Sie kontakt auf! Bankverbindung: Volksbank Sittensen (BLZ ) Konto-Nr Lager: Am Alten Werk 56 D Melbeck GSM: Arjan Prosman Handelsregister: Gouda All unsere Lieferungen und Dienste unterliegen unseren Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, wie bei der Industrie- und Handelskammer NL-Gouda hinterlegt.

7 INDBYDELSE Tækkemandsseminar 2012 Dansk Tækkemandslaug indbyder til tækkemandsseminar for mestre og deres svende fredag den 6. januar kl til lørdag den 7. januar 2012, kl på Den jydske Haandværkerskole, Ellemosevej 25, 8370 Hadsten Fredag Ankomst og kaffe Velkomst Aftaler med den private kunde AB - Forbruger Der kan være mange spørgsmål, når man som tækkemand indgår aftaler med private kunder: 2 Har jeg nu fået det hele med? 2 Bruger jeg den rigtige tilbudsblanket? 2 Skal det være tilbud eller overslag? 2 Hvilke forbehold skal der tages? Advokat Steen Krabbe, Dansk Byggeri vil opdatere din viden om, hvordan du på bedst mulig måde håndterer dine kunder, så du sikrer både kunden og dig selv. Med god rådgivning og klare linjer, når du indgår en aftale, får du altid tilfredse kunder Frokost og indkvartering Forsikringer - Produkt/ansvar Der er ofte en del uklarheder på, om man er ordentlig forsikret til en fornuftig pris. Derfor har vi inviteret Byggeriets Forsikringsservice til at fortælle om, hvad der er behov for i en lille tækkevirksomhed. Ligeledes er der lagt op til, om det er muligt at tegne en produktansvarsforsikring Oplæg til en forbrugervejledning Dansk Tækkemandslaug og Foreningen Stråtag har netop indgået en aftale om at lave en forbrugerguide. Formand Torben Lindegaard fra Foreningen Stråtag vil fortælle om forventningerne til samarbejdet med Dansk Tækkemandslaug og om, hvordan de ser en forbrugerguide Kaffepause Hjemmeside Dansk Tækkemandslaug har fået ny hjemmeside taekkelaug.dk, som bliver præsenteret af webmaster Fleming Grøfte Orientering fra skolen Uddannelsesleder Finn Døssing fra Den jydske Haandværkerskole fortæller om sidste nyt fra skolen Stråtagets udfordringer Formand Henrik Henriksen vil, som så ofte før, tage stråtagets udfordringer op til diskussion. Her bliver der lejlighed til at diskutere de problemer, der kan være med fejl og mangler på stråtaget Slut. Vi mødes til festmiddag kl. 19. Lørdag Morgenkomplet Gennemgang af tækkeprislisten Der er netop indgået en endelig aftale med 3F om en prisliste på stråtag. Jan Nielsen fra 3F kommer og fortæller om, hvordan du bruger prislisten Formiddagskaffe Overdækning På Sjælland har vi et par tækkemænd, der tækker under overdækning, så der kan tækkes i al slags vejr. Vi har derfor bedt Søren Vodder og Finn Guld fortælle hvordan de gør Frokost Pris pr. person, der omfatter 2 Deltagelse seminariet inkl. diverse materialer, logi og forplejning, herunder 1 øl/vand til frokost og ½ fl. vin til middagen: 2 For medlemmer af DTL kr. eks. moms kr. inkl. moms. 2 For ikke medlemmer kr. eks. moms kr. inkl. moms. Øvrige drikkevarer er for egen regning. Husk tilmelding Tilmelding til seminar på Den jydske Haandværkerskole 6. og 7. januar 2012, senest den 31. december 2010 til kassereren: Brian Randrup, Nyrupvej 29, Gislum, 9600 Aars på mail: eller fax: For at tilmeldingen er gældende, skal gebyret være indbetalt for deltagelse. Husk at påføre deltagernavne ved tilmelding. Ved tilmelding overføres deltagergebyret til konto: Sparkassen Himmerland Husk navn ved indbetaling. 7

8 NYT FRA DANSK BYGGERI Det faglige fællesskab fylder Af Carsten Sivertsen, foto Anders Bach Siden tækkesvendene i 2008 besluttede sig for at samarbejde, har det faglige fællesskab spillet en vigtig rolle. Medlemmer af 3F er automatisk medlemmer af landsbrancheklubben, og dermed er der mulighed for et godt modspil til og samspil med arbejdsgiversiden. Indflydelse Der blev fra starten lagt vægt på at sikre svendene indflydelse på faget. Blandt de emner, som diskuteres, er uddannelse, arbejdsmiljø og udarbejdelse af akkordprislisten. Et af de synlige resultater af den højere aktivitet omkring svendene på det etablerede arbejdsmarked er etableringen af en særlig konsulent, som med udgangspunkt i Landsbrancheklubben for Tækkemand i 3F har kontakten til tækkesvendene. Direkte adgang Mikkel Barnekov Johansen har siden 1. januar i år været kontaktperson for gulvlæggere, glarmestre, stukkatører, stenhuggere og tækkemænd, og han ser det som en stor fordel for tækkesvendene, at de kan ringe direkte ind til 3F uden at være nødt til at finde vej gennem en stor organisation. "Jeg bliver kontaktet om emner som overenskomster og prislister. Det er områder, som vi har rigtigt mange af i 3F, og man kan ikke forvente, at lokalafdelingerne altid har den specifikke viden om de mindre fag. Den sidder jeg derimod med, og på den måde kan tækkemændene hurtigt få den rette vejledning hos mig, siger Mikkel Barnekov Johansen. Den ekstra styrke Han peger desuden på den ekstra styrke, der ligger i, at han sidder sammen med de relevante forhandlingssekretærer. Dermed er der altid relevant viden på rede hånd til de svende, der ringer ind. Blandt de sager, som Mikkel Barnekov Johansen arbejder med lige nu, er social dumping: - Her har vi et godt samarbejde med svende og mestre ude i landet, og det gør det muligt for os at forfølge tilfælde, hvor virksomheder kommer ind og laver social dumping. 2 Skuemesterkonference for tækkemandsspecialet Af Finn Døssing, foto Per Keis Konferencen blev holdt den oktober 2011 på Vissenbjerg Storkro. Torsdag eftermiddag blev der beset tækkearbejde udført af tækkemester Per Keis. Besigtigelsen dannede baggrund for drøftelser omkring hvilke elementer, der skal vægtes ved bedømmelse af tækkesvendeprøverne. Der blev drøftet slidlag og konkluderet, at der skal måles flere steder på taget og ikke kun 1 m. fra tagets kanter samt, at målene skal tages af mere end en person. Det blev aftalt, at fasthed skal indgå som en selvstændig bedømmelse. Der blev konkluderet, at bedømmelsesskemaet er den enkelte skuemesters arbejdspapir, og at der skal afgives en endelig hel karakter samt, at der skal være sammenhæng mellem den endelige karakter og bedømmelsen af delemnerne. Formanden for uddannelsesudvalget tækkemester Per Keis orienterede om, at der på DM i Odense, der afholdes den jan 2012, gennemføres en konkurrence i at udføre tækning. Der deltager 3 tækkesvende i konkurrencen. Tækningen udføres på et løgspir lignende underlag, der er sponsoreret af Den Jydske Haandværkerskole. Der blev orienteret om den elektroniske bogpakke, der blev indført fra juli Tue Eskildsen, der forestår det godkendte AER projekt om etablering af læresteder for tækkespecialet, orienterede om, at han er i gang med at besøge tækkevirksomhederne og at skabe kontakt mellem interesserede elever på skolerne, og at der kommer uddannelsesaftaler ud af arbejdet. Der blev også orienteret om hovedpunkterne i den gennemførte undersøgelse om ønsker til efteruddannelse, der viser, at der også er ønske om ikke faglige kurser f.eks. kursus i konflikthåndtering. Skuemestrene til svendeprøverne i 2012 blev fordelt, og det blev besluttet, at den næste skuemesterkonferencen 2012, afholdes på Den jydske Haandværkerskole. 2 8 BYG GARANTI UDBETALINGER Hvert år udbetaler Dansk Byggeri via Byg Garanti erstatning til over 100 forbrugere, der har oplevet fejl eller mangler ved deres byggeprojekt. Det bliver årligt til 3-4 mio. kr. - Tryghed kan ikke gøres op i penge. Men det store beløb Byg Garantiordningen hvert år betaler til forbrugere, der er kommet i klemme med en byggevirksomhed, taler sit tydelige sprog - garantiordningen fungerer efter hensigten og er en ekstra sikkerhed, siger direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen. Michael H. Nielsen

9 GiANT Minilæsser Kvalitet kombineret med exibilitet Minilæsser med eller uden teleskoparm Kraftige maskiner bygget til det hårde slid Utrolig manøvredygtig med knækstyring Mange redskaber såsom skovl, pallega er, kost, strømaskiner, dozerblad, hydr. værktøj mm. For interesserede laver vi meget gerne en demonstration, hvor du kan se og prøve læsseren på din arbejdsplads. Ring og aftal tid for demonstration til: Julius Bjerg Mobil Fås i 22 størrelser fra HK Med eller uden kabine BRUGTE LÆSSEMASKINER TAGES GERNE I BYTTE. Landsdækkende forhandlernet. Brdr. Holst Sørensen A/S Obbekærvej Ribe Tlf Fax HOLSØ MASKINER

10 Den jydske Haandværkerskoles Af Finn Døssing, Uddannelsesleder, Den jydske Haandværkerskole, foto Anders Bach Hovedforløb for tækkespecialet. Fredag den 4.nov var den sidste skoledag for tækkemandshovedforløbet H.4. Der var to lærlinge på holdet så det har ikke været et stort hold. Men det har været en godt hold, der har vist evner og vilje til at lære noget, de ikke har prøvet før. I teori har svendeprøverne været gennemgået for rørvalg og hældningstab fra tag til rør, samt tækning af krøj og de to typer vindskeder, med vægt på konstruktionens indflydelse på hældningstab. Der har været undervist i gamle bindemetoder, kokosgarn, krumnål, Tysker Hollændernåle, pil og kæppetækning. Som gæstelærere i disse temaer havde Jesper indbudt tækkemændene Evald Knudsen og Bjarne Johansen. Der er udført opmåling af praktikopgave og optegning af ændringer og undervist i, hvordan konstruktionen enten begrænser eller hjælper. Endelig blev der givet kursus i Sepatec, så lærlingene nu er certificeret til at udføre denne. I praktik er der udført ændring af husets konstruktion, så det opfylder kravene til tækning. Under tækning af huset er der udført øvelse i tagskæg, vindskeder samt lodret tækning med Manzard til tagflade og arbejdet med kreative nye løsninger. Ved besøg hos leverandøren er der udtaget rør til den kommende svendeprøve. Eleverne evaluerede skoleopholdet sammen med uddannelsesudvalget på den sidste skoledag, og specielt tækning mellem lodret og til tagets hældning blev der spurgt grundig ind til. Underviseren i praktisk tækning tækkemester Jesper Sandgaard måtte flere gange forklare, hvordan teknikken var med at bruge den rigtige rørlængde for at komme rundt om hjørnet mellem lodret og taghældningen. Uddannelsesudvalget konkluderede udfra samtaler med eleverne, at der var tilfredshed med undervisningen. Kursus for nye tækkelærlinge I uge 43 blev der afholdt kursus i tækkekendskab. Dette kursus er tænkt til lærlinge, der lige er begyndt deres læreforløb. Der var 7 lærlinge der deltog i kurset, hvor de fik en introduktion til de tækkespecifikke hovedforløb og blev orienteret om formålet og anvendelsen af uddannelseslogbogen. Der blev arbejdet med tækning af tagskæg med hensyntagen til sortering og opspændingens indflydelse på hældningstab. På svendeprøverne blev der udført undersøgelse i forhold til opfugtning efter regn og tørretid på forskellige områder med varierende tæthed og fasthed i tagflade. Der blev gjort forsøg med opsugningsevne af forskellige rørtyper og disses tilsvarende tørretid samt forsøg med luftgennemstrømning i forhold til opspænding af syning og fasthed i tagflade. Der udover har der været generelle diskussioner om arbejdsskader, værktøjsvalg, arbejdsmetoder og forebyggelsestræning. Ved en samtale på den sidste kursusdag gav eleverne udtryk for, at det havde været en god uge, og at det var en øjenåbner for tækkefaglige forhold, som de ikke havde tænkt på. Flere tækkelærlinge Det er ingen hemmelighed, at der er for få lærlinge i gang med tækkespecialet. Fra AER er der bevilget en pulje, der skal rettes mod, at der indgås flere uddan- 10 Det udførte hus på skolen

11 tækkemandsafdeling nelsesaftaler indenfor tækkespecialet. Det er Tue Eskildsen fra Byggeriets Uddannelser, der gennemfører projektet, og enten har han gjort besøg i virksomheden, eller også vil virksomheden få besøg af Tue. Hvis tækningen af de ca danske huse med stråtag og nye huse med stråtag i fremtiden skal udføres af danske tækkemænd, skal der uddannes nogle nye svende. Så budskabet er enkelt ved, at der skal indgås nogle flere uddannelsesaftaler. Har I en læreplads, men mangler en lærling, vil Tue søge at lave en kobling mellem lærling og firma. Der kan lægges besked på min mail og jeg vil koble det videre. Kursus i ovenlys Der er gennemført en undersøgelse af, hvilke kurser der var ønske om. Resultatet blev, at der er ønske om et kursus i montering og tækning omkring ovenlys. Dette kursus har en varighed på en dag og udbydes torsdag uge 1, Det udbydes som AMU kursus, gennemføres på DJH og tilmelding kan ske ved, at gå på www. hadstents.dk Herfra bliver man ledt videre. DM i tækning Tækkebranchen deltager i Odense under afviklingen af DM for håndværksfag. Tækkefaget deltager som demonstrationsfag. Der er 3 udlærte svende, der konkurrerer mod hinanden. Det burde være lærlinge, der konkurrerede mod hinanden, men der er lige nu så få lærlinge, at det blev fravalgt. Der skal udføres tækning af et spir og Den jydske Haandværkerskole bidrager, sammen med andre, ved at være sponsor for det tagværk, der skal tækkes på. Det anbefales at tage til Odense en af dagene fra den jan Her bliver faget eksponeret mod de mange unge mennesker, der besøger DM. 2 DM ved Skills Denmark Kom og se svendene tække et spir med kuppel, til Skills Denmark i Odense Congress Center Af Per Keis, formand for uddannelsesudvalget Kom til Odense den januar 2012 og se, hvad vores tre dygtige svende kan. De skal konkurrere om DM ved Skills Denmark i Odense Congress Center. De tre er Karsten Malmros Jensen udlært hos A`Øllebølle Tæk, Kevin Kapelke udlært hos Nordlangelands Tækkemand, og Egon Egholm Thomasen udlært hos Klaus Bro Byg og Tæk. Censorer er Jens Greve og Peter Nielsen. Foreløbig siger vi tak til vores sponsorer, som er: NT Trådvarer, Davidsen i Odense, Sorring Maskinhandel, Hiss Reet, Tækkemester Finn Guld, Carlo F Christensen, Iver Iversen Klit, Sepatec ved Erling Bach, Den jyske Håndværkerskole, Sjællands Tækkemandslaug, Fyns Tækkemandslaug og Dansk Tækkemandslaug. 2 11

12 Brandimprægnering problemer med afstand til skel Her kan magma-firestop typisk hjælpe til en dispensation. Vi har rigtig meget erfaring med manglende afstand til skel. ring for hjælp. tlf.: Tækkerør sælges Ring og hør om pris og levering. Kina: 1. kl. tækkerør meget god og fin kvalitet. Leveringgaranti hele året. Chr. Sørensen Stensbækvej 19 Arnum 6510 Gram Ungarn: 1. kl. tækkerør meget god og fin kvalitet. Leveringsgaranti hele året. Tlf eller Tlf Rumænien: 1. kl. tækkerør god og fin kvalitet. Leveringsgaranti hele året. Har I andre ønsker, skaffer vi alle slags tækkerør.

13 KVISTVINDUER TIL TÆKKEMÆND MARIAGER kvistvinduer Vore kvistvinduer udføres i høj kvalitet af lamineret imprægneret fyrretræ. Kan også leveres i mahogni. Leveres ubehandlet eller med malet overflade med 2-lags lavenergi termoruder med 5 års garanti. Indhent tilbud på: Type 90/55 B=90,5 cm - H=52 Bundhængt vinduesramme med udskyder Type 120/70 eller 120/85 B=120,5 cm - H=70,5 eller 85,5 Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Fast eller løs midterpost Type 150/90 B=150,5 cm - H=90,5 Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Fast eller løs midterpost Type 120/70 eller 120/85 B=120,5 cm - H=70,5 eller 85,5 Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Fast eller løs midterpost Type 150/90 B=150,5 cm - H=90,5 Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Fast eller løs midterpost Type 178/70 eller 178/85 B=179 cm - H=70,5 eller 85,5 Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Fast eller løs midterpost Type 223/90 B=224,5 cm - H=90,5 Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Fast eller løs midterpost Type 178/70 eller 178/85 B=179 cm - H=70,5 eller 85,5 Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Fast eller løs midterpost Type 223/90 B=224,5 cm - H=90,5 Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Fast eller løs midterpost Tømrer & Bådebygger Finn Møller ApS - Randersvej Mariager Telefon: Mobil:

14 DVC godkendte vinduer til stråtag/gamle huse Carlo F. Christensen A/S er leverandør af kvistvinduer til stråtag, samt alle typer af vinduer og døre til gamle huse. Vi er lagerførende i ca. 30 forskellige standard modeller, og kan derudover levere vinduer og døre i specialmål til enhver opgave, f.eks. vinduer med koblede rammer og kitfals. NYHED: Kvistvinduer med Optoglas. Systemet er særdeles velegnet til varme- og lydisolering af vinduer. Optoglas forsatsvinduer isolerer 30 % bedre end tilsvarende termovinduer og er testet på Danmarks Tekniske Universitet til en U-værdi på 1,7 W/m2K med 4 mm hærdet energiglas og 2,4 W/m2K med 4 mm standard hærdet glas. Optoglas forsatsvinduerne er godkendt og anbefalet til montering på vinduer i fredede bygninger. Kontakt os for at få anvist nærmeste forhandler. CARLO F. CHRISTENSEN A/S Kastbjergvej 15, Hedegaard, DK-8585 Glesborg Tlf.: Fax.:

15 SKAT og 3F sammen mod sort arbejde udført af tækkefirma fra Litauen Et litauisk firma, der de sidste fem år har arbejdet med tækning, er blevet stoppet af SKAT. Fagforbundet 3F har efter flere anmeldelser, bl.a. fra medlemmer af Dansk Tækkemandslaug, fulgt firmaet tæt og uden held søgt at få dem til at indgå overenskomst. Det er også 3F, der har anmeldt firmaet til SKAT "Vi ved ikke præcist, hvor mange folk der har arbejdet i firmaet. Jeg har selv set dem være fire mand på en arbejdsplads, men vi ved, at firmaet har arbejdet flere steder samtidig. Så måske drejer det sig om personer fra Litauen, som har været beskæftiget", siger faglig medarbejder Tom H. Nielsen, som har haft sagen for 3F. Har udført mindst 40 jobs Ifølge 3F har firmaet arbejdet på mindst 40 pladser i perioden. "Vi har holdt øje med dem og har sendt breve angående overenskomst og forsøgt at få møder i stand. Samtidig har vi i hvert tilfælde givet SKAT besked om firmaets aktiviteter", oplyser Tom H. Nielsen. "Når jeg første gang besøger en arbejdsplads, hvor de er aktive, kan jeg uden problemer komme i dialog med de pågældende medarbejdere. Jeg kan også sagtens få aftalt et formelt møde nogle dage senere, men dér dukker de aldrig op. I nogle tilfælde har vi holdt et såkaldt 48 timers møde, hvis de er underentreprenører på en arbejdsplads, hvor det er et medlem af Dansk Byggeri, som har hovedentreprisen. 48 timer efter, at vi har konstateret, at et firma arbejder uden overenskomst, skal der holdes et møde. Formålet med det møde er, at hovedentreprenøren skal sikre, at alle underentreprenører er dækket af en overenskomst ellers skal han få dem af pladsen. Men heller ikke her er firmaet mødt op. Til gengæld har hovedentreprenøren så sørget for, at firmaet ikke arbejdede videre." Første sag med tækkefirma Tom H. Nielsen oplyser, at det er 3F s første sag med et udenlandsk tækkefirma. "Vi har fået opkald om deres aktiviteter fra danske tækkemænd, fra naboer til arbejdspladserne og fra mange andre. Generelt er medlemmer af Dansk Byggeri flinke til at ringe, hvis de har givet pris på et arbejde og efterfølgende ser, at det ender hos et firma fra Østeuropa. Det er positivt, at branchen og vi kan gøre fælles front, for det er også i fælles interesse, at det her bliver stoppet. Skal de arbejde i Danmark, skal det være under ordentlige forhold. Derfor glæder det mig også, at der i den nye finanslov er sat 65 mio. kr. af til en indsats mod social dumpning", siger Tom H. Nielsen. Han understreger, at det ikke er de udenlandske lønmodtagere, som 3F vil ramme. Det er de virksomheder og forretningsfolk, der med stor økonomisk fortjeneste handler med billig udenlandsk arbejdskraft. Ofte arbejder folk til en løn, som det ikke er muligt at leve anstændigt for i Danmark. Derfor skal virksomhederne, uanset om de er danske eller udenlandske, indgå en overenskomst, og de udenlandske lønmodtagere skal organiseres. SKAT: De er ude af landet Også SKAT er oppe på mærkerne med hensyn til udenlandske firmaer i byggebranchen. Det pågældende firma fra Litauen blev kontrolleret af SKAT i maj, da det var i færd med at lægge stråtag på en privat bolig ganske uden moms. Specialkonsulent René Winzor fra SKAT Tønder siger: "Vi får flere og flere anmeldelser fra danske håndværkere, som ærgrer sig over den unfair konkurrence, de får fra de udenlandske firmaer. Firmaet fra Litauen har opereret her i flere år uden at betale moms. Firmaet er ifølge vores oplysninger nu lukket i Danmark, men vi har krav om moms for fem års arbejde. Vi har forsøgt at inddrive vores tilgodehavende i nogle af deres aktiver her i landet, og deres advokat har haft held til at få enkelte af deres kunder til at indbetale momsen. Men der er stadig gæld, og firmaet er derfor blevet nægtet momsregistrering." Selvom SKAT mener, at firmaet ikke mere er aktivt i Danmark, vil René Winzor ikke afvise, at personerne igen kan blive truffet på danske arbejdspladser. "Skulle de komme tilbage og bede om momsregistrering, kan vi ikke umiddelbart nægte det, da det kan være vanskeligt med et udenlandsk firma at fastslå, om det er helt den samme ejerkreds. Det er et problem, der lige nu arbejdes med højere oppe i systemet", fortæller René Winzor. 2 15

16 Broholdere og tækkebroer Broholdere og tækkebroer fra stråmanden er et simpelt, holdbart og billigt system, der er tilpasset til at hænge i den tykke tråd. Et nemt og hurtigt system hvor der tækkes på brandsikring med gips eller Sepatec. Systemet bruges på samme måde som bomholdere og kan let løftes op af tagsiden på samme måde af en enkelt mand. Tegning til fremstilling af en dobbeltsidet tækkebro i t1 lægter medfølger. Hitachi elværktøj 20% på listepris Hør om tilbud på arbejdslamper, digitale vaterpas, rygtræer og tagrør fra Kina i mindre partier. Broholdere: med trin og 21 cm krog: 695 kr. pr stk. med trin og 27 cm krog 745 kr. pr stk. TLF eller STRÅMANDEN.DK Denne DVD indeholder beretningen om verdens ældste og mest fleksible tag, som mennesket begyndte at bruge allerede i stenalderen. Det er også historien om det moderne stråtag, som især hollænderne bruger på nye huse. Tækkefaget har udviklet sig mere de sidst 30 år end i resten af de femtusinde år, det har eksisteret. Seeren kommer vidt omkring fra Danmark til Japan, England, Sydafrika og Holland. DVDén kan købes hos Dansk Tækkemandslaug Pris: 100 kr. Verdens ældste tag - en rejse i stråtagenes forunderlige verden Miljørigtig maling samt bygnings- og restaureringsartikler Linoliemaling (til ude og inde) Væg- og loftsmaling - índeklimatestet Facade-, sokkel- og tagmaling Olielud - drypfri pasta Tonkinlak Trætjære - mange typer bl.a. indfarvet Svensk slamfarve i flere farver Værk, fæhår og tjærekit Lagret Rødvig kulekalk og sandkalk Stort udvalg i farvepigmenter Specialrondel t. afrens. af tjære og maling Lørup Malervarer Lørupvej 19 - Lørup ved Ryslinge, 5750 Ringe Åbningstider: Hverdage 13-18, Lørdag: eller ring eller Bindingsværk i mange dimensioner Faconskåret bindingsværk Savskårne rygningstræer Loftsbjælker (trækbjælker) op til 9 m Sibirisk lærketræ Celloc varmebehandlet træ Papiruldsisolering Gamle mursten til restaurering -rensede- fås i mange størrelser Hydraulisk kalk og mørtel m. EU norm Indfarvet mørtel og kalk Silikatmaling Find vej til Lørup Malervarer på

17 Klik ind på og se hvad vi kan tilbyde dig. Nøglegårdsvej Lynge Tlf Tlf

18 Der skal da tang på taget Af Ulrik Larsen, foto Morten Pihler 22 ejendomme på Læsø er forsynet med tangtage. Langt de fleste af tagene er nedslidte og bør repareres, hvis ikke udskiftes. Den opgave håber øens tækkemand, Henning Johansen, at få lov at løse. Det er helt unikt at bruge tang som tagdækning. Det findes kun på Læsø (og et enkelt på Frilandsmuseet), men er kraftigt på retur. En gang havde alle øens gårde over 300 tangtage. Men inden for de sidste år er mange af dem forsvundet. Enten fordi det har været for besværligt at skaffe folk ofte var der personer, som regel kvinder beskæftiget med at tænge med tang. Eller fordi tangen i efterkrigsårene blev revet ned af tagene og solgt som madrasfyld. "Jeg har som tækkemand selv skiftet nogle tangtage ud med strå. Et sted pillede jeg et tangtag ned, hvor en del af det var 350 år gammelt. Jeg var ret benovet over den holdbarhed. Dér slog det mig for alvor, at det var helt galt, at der ikke var nogen tilbage, som kunne lægge et tangtag", fortæller Henning Johansen. Første gang i 50 år Sammen med Læsø Salt A/S og fonden Realdania tog han for fire år siden initiativ til et projekt, hvor der for første gang i 50 år blev lagt et nyt tangtag. Det var på et 25 kvm. stort fåre- og gåsehus, hvor der blev lagt syv tons tang på taget. Metoden har han lært blandt andet ved at se en film fra dengang, der sidst blev lagt et nyt tangtag. I 2011 har han for Kulturarvsstyrelsen tænget et 180 kvm. stort tag på et gammelt hus i Østerby, hvor tangtaget var rådnet. Den opgave løste han sammen med en lærling, som han har haft i fællesskab med Frilandsmuseet og tækkemand Bjarne Johansen, Mariager. Lærlingen, Rune Ottesen, driver nu eget firma, Bøgeskov Tæk, på Sjælland. Viden skal gives videre Henning Johansen har fået en ny lærling, da han og de fonde han samarbejder med lægger stor vægt på, at den viden, han opsamler om tangtage, bliver givet videre. Derfor er han oprigtigt glad for, at også kollegerne viser stor interesse for hans særlige håndværk. "Jydsk Tækkemandslaug har lige stået for et rigtig godt arrangement i Den Gamle By i Aarhus, hvor et af medlemmerne skulle lave ny mønning. Jeg fik lov at mønne med tang, som jeg er 18 Museumsgården på Læsø - En firelænget tanggård fra 1600-tallet med et flot og velbevaret tangtag, hvor der ligger tang der er flere 100 år gammelt

19 sikker på er et langt bedre og mere holdbart materiale end lyng. I gamle dage brugte tækkefolkene også tang til at mønne med, men det har man bare glemt igen. Nu var vi kolleger, som prøvede det i Den Gamle By. Det var både sjovt og lærerigt. Men vi skal også lære, hvordan vi får en mønning af tang til at se rigtig pæn ud. Det kunne være sjovt, hvis Dansk Tækkemandslaug ville lave et lignende arrangement, for vi ved jo alle, at mønningen er det sårbare sted", siger Henning Johansen, som gerne stiller op og viser, hvad han kan med tang. 22 tangtage venter Men hvad med de 22 tangtage på Læsø, som trænger til en kærlig hånd? Et tangtag er 4-5 gange dyrere end et stråtag. Så Henning Johansen har ingen illusioner om, at ejerne selv vil betale et nyt, selvom det holder flere hundrede år. Der skal støttekroner ind over, men det ser han også ret fortrøstningsfuldt på. Realdania har allerede vist viljen til at støtte, og der er en god dialog med Augustinus Fonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Går det, som Henning Johansen håber, kan det ende med, at ejerne selv skal betale, hvad der svarer til et nyt stråtag, og at resten finansieres med støttekroner. Kun én bestemmer over dig Henning Johansens forretning er i dag 70 % stråtage og 30 % tang. Han håber, at balancen vil tippe mere over mod tangen. Hvis projektet med de 22 tage på Læsø bliver virkelighed, regner han med at kunne klare to om året og så ellers supplere med traditionelle tækkeopgaver. Han er oprindeligt landmand, men blev træt af EU-skemaer og gik som 38-årig i tækkemandslære hos vores tidligere formand, Ove Glerup Kristensen, Aars. "Som tækkemand har jeg den oplevelse af frihed og selvstændighed, som jeg også havde i de første år som landmand. Her er der kun én til at bestemme over dig", siger Henning Johansen med et kig op mod himlen. 2 Tækkemand Henning med sin kone Solveig Kjeld Posts 25 mc fåre- og gåsehus, hvor der blev lagt syv tons tang på taget 19

20 Dansk Tækkemandslaug Postboks Nordborg 20

Tækkemanden. Nr. 2-2011. Tækkerør eller kompost -Læs på side 4 Fem gode råd til tækkemanden -Læs på side 11

Tækkemanden. Nr. 2-2011. Tækkerør eller kompost -Læs på side 4 Fem gode råd til tækkemanden -Læs på side 11 Tækkemanden Nr. 2-2011 Tækkerør eller kompost -Læs på side 4 Fem gode råd til tækkemanden -Læs på side 11 Unfair konkurrence fra Litauen -Læs på side 13 Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Konsulent Petter

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2011. Generalforsamling 2011 -Læs på side 4. Debatindlæg: Svært at opfylde drømmene -Læs på side 10

Tækkemanden. Nr. 1-2011. Generalforsamling 2011 -Læs på side 4. Debatindlæg: Svært at opfylde drømmene -Læs på side 10 Tækkemanden Nr. 1-2011 Generalforsamling 2011 -Læs på side 4 Debatindlæg: Svært at opfylde drømmene -Læs på side 10 Tækkemandslærlinge på SkillsDenmark -Læs på side 13 Indhold Redaktion: Ansvarshavende

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2011

Tækkemanden. Nr. 3-2011 Tækkemanden Nr. 3-2011 Nyt Europæisk laug -Læs på side 7 International bindedag -Læs på side 10 og 11 Magma har sikret mange tage -Læs på side 18 og 19 1 Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Konsulent Petter

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2010. Nyt blod til branchen Læs om flotte resultater til svendeprøven på side 4-5

Tækkemanden. Nr. 2-2010. Nyt blod til branchen Læs om flotte resultater til svendeprøven på side 4-5 Tækkemanden Nr. 2-2010 Nyt blod til branchen Læs om flotte resultater til svendeprøven på side 4-5 En historisk kro er væk Kun fremtiden vil vise, om den bliver bygget op igen. Læs mere på side 7 Indhold

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2009. Miscanthus.dk A/S er realitet Læs om Søren Vodders virksomhed på side 4

Tækkemanden. Nr. 4-2009. Miscanthus.dk A/S er realitet Læs om Søren Vodders virksomhed på side 4 Tækkemanden Nr. 4-2009 Miscanthus.dk A/S er realitet Læs om Søren Vodders virksomhed på side 4 Lærlinge Læs om fx praktikpladspræmien på 50.000 kr. på side 10 og 11 Indhold Redaktion: Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005. 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes. 2 Nap en lærling

Tækkemanden. Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005. 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes. 2 Nap en lærling Tækkemanden Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes 2 Nap en lærling 2 To dage med positive resultater 2 Generalforsamling på Bromølle Kro 2 Elefantgræs

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Tækkemanden. 2 Seminar 2006. 2 the polish issue. 2 Ny kontrolordning i Dansk Byggeri. 2 Ændring af vedtægter for BYG GARANTIORDNING

Tækkemanden. 2 Seminar 2006. 2 the polish issue. 2 Ny kontrolordning i Dansk Byggeri. 2 Ændring af vedtægter for BYG GARANTIORDNING Tækkemanden Nr. 1-006 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 1-006 Noget om ansættelse i tækkebranchen Generalforsamling 006 Ny tækkevejledning Så skete det! Samspil mellem Dansk Tækkemandslaug og Dansk

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2009. Det gælder fagets fremtid. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug

Tækkemanden. Nr. 1-2009. Det gælder fagets fremtid. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tækkemanden Nr. 1-2009 Det gælder fagets fremtid I år 2012 uddannes de sidste tækkelærlinge. Læs på side 4 og 5 Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Læs om generalforsamlingen den 7. marts på side

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2008. Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10

Tækkemanden. Nr. 3-2008. Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10 Tækkemanden Nr. 3-2008 Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10 Tilskud til medlemmer af Dansk Tækkemandslaug Læs om tilskud til uddannelse på side 5 Indhold Redaktion: Ansvarshavende

Læs mere

Nr. 1 Maj 2009 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr. 1 Maj 2009 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Nr. 1 Maj 2009 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c.dk Englandstur De engelske tækkemænds

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2005. 2 Nye regler for lægtning af tage. 2 Juristen skriver.

Tækkemanden. Nr. 2-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2005. 2 Nye regler for lægtning af tage. 2 Juristen skriver. Tækkemanden Nr. 2-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2005 2 Nye regler for lægtning af tage 2 Juristen skriver 2 Tækketrællen 2 Gælder arbejdsmiljøloven også for mig? 2 Montage af Veluxvinduer

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde 15. marts 2012 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

Tækkemanden. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2006. 2 Tækkemanden som naver. 2 De nye energikrav. 2 Nyt fra Dansk Byggeri.

Tækkemanden. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2006. 2 Tækkemanden som naver. 2 De nye energikrav. 2 Nyt fra Dansk Byggeri. Tækkemanden Nr. 3-2006 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2006 2 Tækkemanden som naver 2 De nye energikrav 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Bindedag 2006 2 Prisliste på vej vedrørende tækkearbejde 2 Ny

Læs mere

Nr. 2 Maj 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr. 2 Maj 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Nr. 2 Maj 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c.dk Charmerende detalje af engelske

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2008. Taghældning er afgørende for fagets fremtid Læs formandens kommentar på side 3

Tækkemanden. Nr. 1-2008. Taghældning er afgørende for fagets fremtid Læs formandens kommentar på side 3 Tækkemanden Nr. 1-2008 Taghældning er afgørende for fagets fremtid Læs formandens kommentar på side 3 Stråtagets Kontor til debat Læs om generalforsamlingen på side 10 og 11 Redaktion: Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2004. Brev fra Arbejdstilsynet. Tækkemandens ansvar for materialemangler

Tækkemanden. Nr. 3-2004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2004. Brev fra Arbejdstilsynet. Tækkemandens ansvar for materialemangler Tækkemanden Nr. 3-004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-004 Brev fra Arbejdstilsynet Tækkemandens ansvar for materialemangler Den praktiske svendeprøve Skuemesterkonferencen Værktøjsaftale, tækkemandsuddannelsen

Læs mere

Nr. 2 Maj 2008 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug. Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c.

Nr. 2 Maj 2008 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug. Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c. Nr. 2 Maj 2008 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug tæk post Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c.dk Velkommen Af formand Morten Petersen Velkommen

Læs mere

Tækkemanden. 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Fra stråtag til kompost. 2 Ville du bryde dig om det? 2 Bindedag 2007. 2 Lidt om halmbånd

Tækkemanden. 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Fra stråtag til kompost. 2 Ville du bryde dig om det? 2 Bindedag 2007. 2 Lidt om halmbånd Tækkemanden Nr. 4-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2007 2 Kan tængehåndværket vækkes til live? 2 At være tækkemand for 50 år siden 2 Nyt servicekontor i Middelfart 2 Nyt fra Dansk Byggeri

Læs mere

Nr. 1 Januar 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr. 1 Januar 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Nr. 1 Januar 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c.dk Engelsk tække (kunst?) håndværk

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006. 2 Energimærkning betaler sig. 2 Udflugt til Rømø

Tækkemanden. Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006. 2 Energimærkning betaler sig. 2 Udflugt til Rømø Tækkemanden Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006 2 Udflugt til Rømø 2 Organisationstanker efter Bindedag 2006 2 Er tækkefaget parat? 2 Krav til APV 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Energimærkning

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2007 LÆS OM: 2 Undgå sure smiley'er når Arbejdstilsynet kommer på besøg. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 1-2007

Tækkemanden. Nr. 1-2007 LÆS OM: 2 Undgå sure smiley'er når Arbejdstilsynet kommer på besøg. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 1-2007 Tækkemanden Nr. 1-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 1-2007 2 Klimaændringer og betydningen for Tækkefaget 2 Vær omhyggelige med brandsikring!!! 2 Overdækning 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Seminaret

Læs mere

Nr. 1 April 2011 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr. 1 April 2011 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Nr. 1 April 2011 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Jørgen Kaarup, Møllestræde 9A, 8900 Randers C. Tlf. 21 25 91 88, info@jtl.dk DR s Bonderøven har været

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2006 LÆS OM: 2 Byggeriets Dag. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2006. 2 Bindedag 2006. 2 Er tækkefaget i krise?

Tækkemanden. Nr. 2-2006 LÆS OM: 2 Byggeriets Dag. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2006. 2 Bindedag 2006. 2 Er tækkefaget i krise? Tækkemanden Nr. 2-2006 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2006 2 Er tækkefaget i krise? 2 Gårdruin blev reddet 2 Noget om samarbejde mellem DTL og JTL 2 Restaurering af Østrupgård 2 Nyt fra Dansk

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2005 LÆS OM: 2 Formanden har ordet. 2 Generalforsamling. 2 Gode råd til planlægning af svendeprøve. 2 Tækkemandsseminar

Tækkemanden. Nr. 1-2005 LÆS OM: 2 Formanden har ordet. 2 Generalforsamling. 2 Gode råd til planlægning af svendeprøve. 2 Tækkemandsseminar Tækkemanden Nr. 1-2005 LÆS OM: 2 Formanden har ordet 2 Generalforsamling 2 Gode råd til planlægning af svendeprøve 2 Tækkemandsseminar 2 En anderledes måde at oplægge et vindue i stråtag 2 Dampspærrer

Læs mere

Nr. 1 Februar 2012 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr. 1 Februar 2012 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 1-2012 tæk post:layout 1 10/02/12 10:53 Side 1 Nr. 1 Februar 2012 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Jørgen Kaarup, Møllestræde 9A, 8900 Randers C. Tlf. 21

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2007. 2 Generalforsamling 2007 i Dansk Tækkemandslaug.

Tækkemanden. Nr. 2-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2007. 2 Generalforsamling 2007 i Dansk Tækkemandslaug. Tækkemanden Nr. 2-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2007 2 Generalforsamling 2007 i Dansk Tækkemandslaug 2 Mødekalender 2 Tema: om stråtag 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Bindedag 2007 2 Pas godt

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 Birkerød Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 DK-Birkerød 4021 7270 4814 3101 fleming@groefte.dk www.stråtag.nu 1. Virksomhedsbeskrivelse.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS

KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS 1 VISIONEN Kære tækkemænd. Stråtagets Hus er jeres fags udstillingsvindue over for omverdenen: et besøgs- og oplevelsessted, et sted for faglig udvikling, demonstration af

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

KVISTVINDUER DVC-GODKENDTE

KVISTVINDUER DVC-GODKENDTE KVISTVINDUER DVC-GODKENDTE Smukke buede kvistvinduer, stavlamelspændte, monteret med bordt i massiv fyrretræ. Alle vore buede kvistvinduer leveres med 32 mm sprosser, hvilket sikrer et optimalt lysindfald.

Læs mere

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden Indholdsfortegnelse Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden 5 Lærlingeuddannelsen for unge 6 Lærlingeuddannelsen for dine erfarne chauffører Meritvejen 7

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Nr. 3 Oktober 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr. 3 Oktober 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Nr. 3 Oktober 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c.dk Der er tækket 4.000 nye tage

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad DET FAGLIGE UDVALG FOR TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE TØMRERFAGETS BRANCHEUDVALG Bygmestervej 5-2400 København NV Tlf. 35 87 87 22 - Fax. 35 87 87 88 Referat af det 41. ordinære møde i Tømrerfagets Brancheudvalg

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Tækkemanden. nr. 3-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden. 2 Formanden har ordet. 2 Tilbage til stråtiden. 2 Om at tække på en ø

Tækkemanden. nr. 3-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden. 2 Formanden har ordet. 2 Tilbage til stråtiden. 2 Om at tække på en ø Tækkemanden Nr. 3-007 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-007 Formanden har ordet Tilbage til stråtiden Om at tække på en ø Praktikpladspræmien er spild af 550 millioner kroner Søren Vodder skriver

Læs mere

Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv. jan drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning ApS

Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv. jan drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning ApS Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv jan drøhse jan drøhse Om Jan Drøhse Jan Drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning er en kompetent og erfaren håndværksvirksomhed

Læs mere

NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330

NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 tæk NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Forside: Collage fra Vadehavscentret og fra naturen, der leverer tagrørene til det nye byggeri. Det er nu besluttet,

Læs mere

Facaderenovering -Eksperter i facaderenovering...

Facaderenovering -Eksperter i facaderenovering... Facaderenovering Nordisk Facade.dk Medlem af Dansk Byggeri FØR Netpudsning - den holdbare facaderenovering EFTER Om Nordisk Facade Vi er en virksomhed i rivende udvikling. På nuværende tidspunkt har vi

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

Bliv håndværker og student på én gang med EUX

Bliv håndværker og student på én gang med EUX Bliv håndværker og student på én gang med EUX hvis du vil være murer eller tømrer EUX er til dig, der vil kunne læse videre efter en erhvervsuddannelse. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studenterhue.

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Vintech er en mindre vinduesfabrik, grundlagt i 1979 i Ørbæk. Kvalitet har gennem alle årene været det faste omdrejningspunkt

Læs mere

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme.

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Spar kr. ved tilm1.000,inden 1 elding. februa r 2 dage med fokus på INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Sådan

Læs mere

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Deltagere: Afbud: Kai Bendixen Claus Clausen Frode Carlsen Mogens Johansen Annette Mosegaard Peter Skovmos Mielsen Nils Hedegaard Per Sørensen Leif

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

de danske vinduesproducenters egen forening

de danske vinduesproducenters egen forening de danske vinduesproducenters egen forening Aktiv bestyrelse Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen består af fem direktører fra fem medlemsvirksomheder og vælges for to år ad gangen.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

TOP ISOLEREDE KVALITETSANNEKSER FOR HELÅRSBRUG

TOP ISOLEREDE KVALITETSANNEKSER FOR HELÅRSBRUG TOP ISOLEREDE KVALITETSANNEKSER FOR HELÅRSBRUG Anneks Mob12, Special edition med eletronisk styret gulvvarme, vedligeholdelsesfrie cementfiber facader og aluvinduer, nuværende ejer Clare M., 2830 Gentofte

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Forpagtningskontrakter (944) - Ho Sogn Tillæg til forpagtningskontrakt af 06.11.2014

Læs mere

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer Bevar vinduerne Hjemmeside viser vej www.bygningskultur.dk/vinduer www.bygningskultur.dk/vinduer Et nyt tema om vedligehold af vinduer giver gode oplysninger til bygningsejere og -administratorer Se en

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Onsdag den 12. januar 2011 fra kl. 10:00 til ca. 14:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, 1780 København V Afbud:

Læs mere

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK

PROJEKTINVENTAR. Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK PROJEKTINVENTAR Hanstholm Køkken A/S Skyumvej 36 Vildsund 7700 Thisted Tel: 9793 1500 www.hanstholm.com HJEM MED UNIKT HÅNDVÆRK Fra unikt håndværk til individuelle løsninger Hanstholm Køkken er en 100

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst

Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst Vil du have en mere effektiv administration, et stærkere overblik over tilbudsgivning eller måske bedre styr på planlægningen

Læs mere

Lindknud Motocross Klub

Lindknud Motocross Klub Lindknud Motocross Klub Hyldelundvej 8 Lindknud, 6650 Brørup Tlf.: 22 67 77 93 Dato: 02.03.2014 Vejen Kommune Udvikling & Erhverv Kultur & Fritid Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Vedrørende ansøgning om tilskud

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

Et stråtag er vejer fra30 50 kg. Pr. m2 inklusiv lægter og henregnes i forhold til bygningsreglementet som et tungt tag.

Et stråtag er vejer fra30 50 kg. Pr. m2 inklusiv lægter og henregnes i forhold til bygningsreglementet som et tungt tag. STRÅTAGE Nytækning. Det tækkede tag er en væsentlig og karaktergivende del af landbebyggelses i Danmark. Man har tidligere tækket med de materialer man kunne hente i nærområdet og derfor varierer tækketraditionen

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed

Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed INVITATION TIL GRATIS ROADSHOW 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Lidt bedre på alle områder Ofte er det ikke så meget, der skal til for at øge produktiviteten.

Læs mere

FRA ORD TIL HANDLING. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 24. og 25. januar 2013 KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER

FRA ORD TIL HANDLING. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 24. og 25. januar 2013 KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER Region Sjælland, C/o BUPL, Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Telf. 35 46 58 10 FRA ORD TIL HANDLING KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- HÅNDTERING POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER NY ARBEJDSMILJØLOVS IND- VIRKNING PÅ

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ DU HAR BRUG FOR Dansk Træ Et forum af danske virksomheder Landsforeningen Dansk Træ udspringer af Danske Entreprenørers Træsektion og er i dag en del af Dansk Byggeri. Foreningen består af ca. 60 virksomheder

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Nr 2 juli 2013 straatagets kontor ISSN 1903-5330

Nr 2 juli 2013 straatagets kontor ISSN 1903-5330 tæk Nr 2 juli 2013 straatagets kontor ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Leder Eksporteventyr For første gang nogensinde eksporterer Danmark nu tækkematerialer til Japan 04læs hvordan og

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 27. august 2015 Sted: Bygningsstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Tidspunkt: Kl. 10.30 Bestyrelsen Suppleant Øvrig deltagere: Torben

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere