Tækkemanden. Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tækkemanden. Nr. 4-2011"

Transkript

1 Tækkemanden Nr Hvorfor får vi ikke ET laug -Læs på side 4 SKAT og 3f sammen mod sort arbejde -Læs på side 15 Invitation til seminar -Læs på side 7 1

2 Indhold Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Konsulent Petter Astrup PR Konsortiet Redaktionsudvalg: Fleming Grøfte Henrik Henriksen Print: Dansk Byggeri Papir: 130 gram Multi Design 10 2 Mødekalender 3 Formanden har ordet 7 18 Opsætning: Forsidefoto: Finn Døssing Layout/dtp: Dansk Byggeri/ Ditte Brøndum 3 Nyuddannede tækkesvende Udgiver: Dansk Tækkemandslaug Dansk Tækkemandslaug (DTL) er en forening af selvstændige tækkemænd. DTLs formål er at koordinere tækkemændenes fælles interesser på landsplan. DTL arbejder for at sikre en høj kvalitet af det tækkearbejde, der udføres af foreningens medlemmer. 3 Bliv medlem af Dansk Tækkemandslaug 4 Medlemmerne mener: Hvorfor får vi ikke ET laug 5 Medlemmerne mener: Det nuancerede tilbud 7 INDBYDELSE: Tækkemandsseminar 2012 Det er en betingelse for at være medlem, at man kan honorere de faglige krav, som foreningen stiller. Nye medlemmer bedømmes af laugets optagelseskomite. Laugets medlemmer ønsker, at deres kunder skal være glade for og stolte af deres stråtag. Det er en forudsætning for, at stråtaget som sådan kan bevares og vort håndværk bestå. At få udført et stykke tækkearbejde er en tillidssag. Derfor er det et krav, at laugets medlemmer er optaget i Dansk Byggeri og herigennem tilknyttet Byg Garantiordning for at sikre, at kunderne får udført et kvalitets- og håndværksmæssigt korrekt tækkearbejde. 8 Nyt fra Dansk Byggeri 10 Den jydske Haandværkerskoles tækkemandsafdeling 11 DM ved Skills Denmark 13 SKAT og 3F sammen mod sort arbejde udført af tækkefirma fra Litauen 18 Der skal da tang på taget Mødekalender 2012 Dansk Tækkemandslaug Postboks 86, 6430 Nordborg Tlf Torsdag den 5. januar 2012 kl Fredag den 6. til lørdag den 7. januar 2012 Fredag den 9. marts 2012 kl Fredag den 9. marts 2012 kl Bestyrelsesmøde på Den jydske Haandværkerskole i Hadsten Seminar på Den jydske Haandværkerskole i Hadsten Bestyrelsesmøde Generalforsamling 2

3 Formanden har ordet Der er tilsyneladende sat fokus og turbo på at gennemgå mulighederne for at danne et fælles laug i Danmark. En meget opsigtsvækkende tanke for den beslutning blev jo enstemmigt vedtaget på Blommenslyst kro for ca. 12 år siden, da Dansk Tækkemandslaug blev dannet og fik overdraget ansvaret for at lave en uddannelse i lighed med andre fag. Og mod betaling overtog vi tækkevejledningen. Hvorfor nogle få sprang i målet er stadig en uløst gåde. Men der er ikke fremkommet nogen former for alternativer til den uddannelse, som blev skabt på baggrund af skabelsen af Dansk Tækkemandslaug og medlemskabet af BYG, senere Dansk Byggeri. For mig er der ingen tvivl om, at dannelsen af DTL og efterfølgende en tækkemandsuddannelse er det største løft til tækkefaget nogensinde. Derfor værner vi meget om at sikre uddannelsen fremadrettet. Og især lige nu hvor der Nyuddannede tækkesvende er et stort pres fra østarbejdere, som hurtigt kan fratage danske hænder fra faget. Jeg fornemmer tydeligt, at medlemmerne i Dansk Tækkemandslaug er i besiddelse af stor faglig viden og en høj grad af selvsikkerhed/selvværd, som de har udviklet gennem medlemskabet i DTL. De søger viden, og møder flittigt op til vores arrangementer. Der er ubegrænset teknisk hjælp/viden at hente i Dansk Byggeri. Derfor er medlemmer af DTL rigtig godt opdateret til glæde for dem selv og ikke mindst deres kunder. Når kunder vælger et DTL medlem til at lave deres tag, er de sikre på et højt fagligt niveau og en byg-garantiordning, som gælder i 5 år fra afleveringen. En ankenævnssag tager typisk 4-6 måneder (afhængigt af syn og skøn) og er gratis, hvis forbrugeren vinder. En kunde, der vælger et ikke DTL-medlem, skal i byretten, hvilket kan tage op til flere år. Kan I se forskellen. Brug det når I skal sælge stråtag. Alle DTL's medlemmer har salgsposen fuld af gode argumenter, som på sigt giver et billigere tag og en højere tryghed hos jeres kunder. Vi kan i DTL også bryste os af, at vi stort set ikke har nogen tvister med vores kunder. Vi er gode til at kommunikere med vores kunder, og det giver meget ro for begge parter. Et DTL-medlem er et stærkt alternativ for enhver kunde. Jeg glæder mig til vores næste seminar 6. og 7. januar 2012 i Hadsten, hvor vi skal forsætte den gode faglige snak om stråtage, og hvordan vi evt. skal organiseres i fremtiden. Glædelig jul og godt nytår. Henrik Henriksen. Ved en fest på Den jydske Haandværkerskole i Hadsten, fredag den 23. september 2011, fik 6 nyuddannede tækkemænd overrakt deres svendebrev. Uddannelsen til tækkemand, der er ekspert i at udføre tagbelægning udført af strå, er en faglig uddannelse, tager ca. 31/2 år, hvoraf de 50 uger er skoleophold, og den resterende tid er praktik hos en tækkemester. 2 Thomas Ahlgreen Buchgraitz, Torben Steen Jensen, Martin Arne Johansen, Mads Trampedach Jørgensen, Patrick Nick Kastberg Pedersen, Per Ejstejn Rosleff Bliv medlem af Dansk Tækkemandslaug (DTL) DTL er en brancheforening, der arbejder for at fremme branchens vilkår og anvendelse i byggeriet. Ud over at varetage medlemmernes faglige og erhvervsmæssige interesser over for samarbejdspartnere, leverandører, kunder, rådgivere og offentlige myndigheder, arbejder vi også kontinuerligt for at understøtte det gode samarbejde i branchen. Vores fokuspunkter er med andre ord at: 2 udbrede kendskabet til det stråtækte tag og tækkefaget 2 markedsføre fordele ved at benytte en tækkemand fra DTL, herunder den sikkerhed for sober rådgivning, gode produkter og høj service, som vores medlemmer står for 2 bearbejde de særlige udfordringer, der er forbundet med branchen, tækkematerialer, fagets arbejdsmiljø m.v. 2 forbedre branchens uddannelsesmuligheder, bl.a. ved medlemsmøder, foredrag og kurser 2 DTL er medlem af Dansk Byggeri, og dermed omfattet af BYG Garanti. Optagelse i DTL kræver derfor også medlemskab af Dansk Byggeri. Læs mere på taekkelaug.dk 3

4 Medlemmerne mener Hvorfor får vi ikke ET laug Af Finn Guld 4. Gennem længere tid har vi mærket et pres fra JTL om, at vi skal blive ét laug. De synes, vi skal lave et fælles laug, og deres eneste betingelse er, at det skal foregå uden tilknytning til Dansk Byggeri. Så kan vi såmænd snakke om resten. Vi har svaret dem, at vi er helt enige i, at det er formålstjenligt, at vi kun har ét laug. Vi er blot i det dilemma, at vi ikke kan se, hvordan vi kan få indflydelse på tækkeuddannelsen, overenskomsten og meget andet uden at være medlem af Dansk Byggeri. Der er desuden en række fordele, vi ikke vil gå glip af ved medlemskabet: Garantiordningen, tækkekontor med ansat sekretær, juridisk bistand, teknisk bistand, støtte til vores blad, rabatter på diesel, billige forsikringer, osv. Samtidig kan vi jo se, at grundkontingentet i de to laug er stort set ens, så vi synes, vi får mere for pengene i Dansk Tækkemandslaug. Men vi kan da sagtens se fordelen ved at have ét laug og byder som sådan tanken velkommen. Når de så nu begynder at "gøre tilnærmelser", skulle man tro, at tækkemændene i JTL var ved at indse, at der er svært meget arbejde i at være JTL alene i verden, og at de derfor er villige til at gå på kompromis med deres krav. Men der er desværre intet tegn på, at JTL kan forlige sig med tanken om Dansk Byggeri. Lad os lige se på, hvad den væsentlige forskel på JTL og DTL er! JTL søger bredden af tækkemænd. Alle skal kunne være med, så barren bliver sat lavt med hensyn til de faglige krav. Resultatet er, at laveste fællesnævner er standard. Dette krav, om at alle skulle kunne være med, har været der lige siden, JTL skilte sig ud. På grund af de lave faglige krav, fastholdes medlemmerne i JTL i et miljø, hvor mester og svende ikke i tilstrækkelig grad behøver at udvikle faget, og hvor det gode håndværk ikke spredes, men fastholdes i egnsbetonede traditioner og viden. Kravene til arbejdsmiljø, løn og pension er ikke et nærværende krav hos JTL, og dermed risikerer de at tiltrække dårligere lønnede og dårligere kvalificerede medarbejdere. På denne måde risikerer man en stor udskiftning i medarbejderskaren, og at kvaliteten af arbejdet bliver ringere for firmaer med ansatte. Dette er selvfølgelig ikke noget problem for "den gamle tækkemand" - den frie fugl, der ikke har nogen ansatte, men blot får lidt hjælp, når der er travlt. Hos Dansk Tækkemandslaug sætter vi barren højere for at forbedre kvaliteten af tækkearbejdet. Dette kan vi kun gøre, fordi vi er medlem af Dansk Byggeri. Dansk Tækkemandslaug sidder i kraft af medlemskabet af Dansk Byggeri bl.a. på: 2 Tækkeuddannelsen og samtidigt en stor skare af veluddannede skuemestre. 2 En vidensbank inden for byggeri, som hele tiden vokser på grund af den rivende udvikling med krav om energioptimering, der sætter større krav til tækkevirksomhedernes kunnen. 2 Overenskomst med arbejdstagersiden, som sikrer dem godt arbejdsmiljø, minimumsløn samt søgne- og helligdagsbetaling og pension, og som derfor tiltrækker de dygtigste svende. 2 Økonomisk støtte og knowhow ved forsøg på at forbedre lovgivningen omkring stråtaget. 2 Økonomisk støtte til vores tækkekontor samt blad. 2 Støtte til videreudviklingen af vores bibel - Tækkevejledningen. Desuden har vi Byg Garantiordning, som sikrer kunderne udbedring af mangelfulde arbejder. Desuden afholder Dansk Tækkemandslaug et årligt seminar, hvor de seneste års forbedringer i den tekniske udførelse af stråtaget og tilsvarende opdatering af Tækkevejledningen er udført, og hvor nye tiltag om byggelovgivningen præsenteres, så medlemmerne er opdaterede. Et seminar, hvor mellem 25 til 30 tækkemænd møder op og udveksler erfaring og opbygger en vidensbank om tækkearbejde. En viden, som fastholdes til brug i uddannelsen af de fremtidige tækkemænd. Dansk Tækkemandslaug er netop blevet stiftet for at lave tækkemandsuddannelsen. Uddannelsen løfter tækkearbejdet til et håndværk og ud af den egnsbetonede kvalitet. Med andre ord: Hæver standarden og kvaliteten af dansk tækkearbejde. Vi finder ikke umiddelbart, at det er det, som JTL bruger kræfterne på. Vi kan ikke i praksis se, at JTL deler vores passion. Jeg anerkender, at der findes dygtige tækkemænd, som er medlem af JTL. Jeg anerkender også, at vi i Dansk Tækkemandslaug endnu ikke er nået til at udbygge vores tækkekontor til også at dække salgsfremmende arbejde hos arkitekter og brandmyndigheder. Jeg anerkender imidlertid ikke JTL s aversion mod Dansk Byggeri, der afholder jer fra, at vi danner et laug, der kan det hele. Hvis I absolut vil være de frie fugle, behøver I jo ikke at gifte jer med Dansk Byggeri, blot fordi I melder jer i Dansk Tækkemandslaug. I kan nøjes med et løst forhold, som I udnytter, når I har brug for det. Vi imødekommer meget gerne et fælles laug med udvidet tækkekontor og Dansk Byggeri i ryggen Et laug hvor vi sammen kan være stærke og udvikle faget i den rigtige retning. 2

5 Medlemmerne mener Det nuancerede tilbud Af tækkemand Søren Vodder. Når tækkemænd skal udføre arbejde for en kunde, er det næsten altid på tilbud, og der er som ofte flere andre, der giver tilbud på det samme arbejde. Som regel kan tækkemanden altid selv bestemme, hvordan han kommer frem til det færdige resultat, uden at nævne det i sit tilbud. Så kan kunden kun forholde sig til et tal, og kunden vil som regel vælge det billigste. Så tænker kunden: "Ok, tækkemanden er rådgiver og hermed ansvarlig over for dig. Eventuelle tvistligheder kan afgøres i en retssal med alle de omkostninger, det medfører." Det er rigtigt, men det indebærer også mange udgifter, og det er meget lidt sjovt. Derfor mener jeg, at det er på tide at fortælle stråtagskunderne, at der er flere måder at udbyde sit stråtag i licitation på. Noget, som giver kunden mulighed for at bedømme tækkemanden, hans kvalitet i udførslen og i de materialer, som han anvender. På følgende måde kan kunden stille krav til den måde, der skal afgives tilbud på: 2 Punkt 1 Der skal være en beskrevet firmapolitik og arbejdsplan på det aktuelle arbejde. 2 Punkt 2 Der skal være en arbejdsmiljøbeskrivelse. 2 Punkt 3 Der skal være en dokumentation på materialekvaliteten med fem års leverandøransvar. 2 Punkt 4 Alt udført arbejde skal være dokumenteret med kvalitetssikring. 2 Punkt 5 Der skal være en startdato og slutdato for udførelsen. 2 Punkt 6 Der skal være en beskrivelse af, hvordan bygningsreglementet implementeres, herunder isoleringsregler og dampspærre. 2 Punkt 7 Aftalen underskrives af begge parter, så den er fast og gældende. Nu har kunden pludselig noget, som han kan bedømme tilbudsgiverne på. Kunden kan sætte sig ind i, hvordan firmaet arbejder, hvordan firmaet har det i forhold til de ansatte, om det opfylder arbejdsmiljøloven og bygningsreglementet, og om det kan levere den rigtige kvalitet materialer, som kan holde i mange år. Kunden har samtidig et redskab til at kontrollere, om tækkefirmaet overholder det, som er beskrevet inden for prisrammen. Kunden står herefter med op til flere fyldestgørende tilbud, som han kan bedømme firmaerne på. Et godt råd kunne være at træffe den endelige beslutning ud fra en vægtning, hvor beskrivelsen tæller 50 %, og hvor prisen tæller 50 %. 2 5

6 PROSM adv op Brief-DL:PROSM 007 Brief-DL :57 Pagina 1 Postfach CD Gouda - Holland Büro: Middelblok Gouderak Tel. : Fax : Internet: Reetgroßhandel, Import und Export We supply more and more Danish thatchers with good quality reed (either direct delivery or with our trucks with crane). We have reed from Austria, Hungary, Rumania, Ukraine, Turkey and China. We have warehouses in Holland, Germany and all the producing countries total number of bundles in our warehouse is over bundles. Wir beliefern mehr und mehr Dänische Dach decker mit gute Qualität Reet (entweder Direktlieferung oder mit unseren Kran-LKW). Wir haben Reet aus Österreich, Ungarn, Rumänien, Ukraine und Kina. Wir haben Lagerhallen in Holland, Deutschland und in alle Produktionsländer insgesamt können wir mehr als Bunde unter Dach lagern. Furthermore we supply: heather, ridge tiles, copper ridges, torx20 taekkeskruer, 15 standard windows, special windows in 4 weeks, sheets, tools, chemicals against moss/algs fire, ventilationsystems under the roof and on the roof, galvanised wire, stainless steel wire, galvanised and copper chicken wire. Sons liefern wir auch: Heide, Firstziegel, Kupferfirst, Torx20 taekkeskruer, 15 standard Fenster, Sonderan ferti - gungen in 4 Wochen, Planen, Werkzeug, Chemie gegen Moos/Algen Feuer, Belüftungssystemen unter dem Dach und auf dem Dach, verzinktem Draht, Niro Draht, verzinktem und kupfer Masschendraht. From us you can get anything you may need Please, feel free to contact us! Von uns kann mann als kaufen was Sie brauchen. Bitte, nehmen Sie kontakt auf! Bankverbindung: Volksbank Sittensen (BLZ ) Konto-Nr Lager: Am Alten Werk 56 D Melbeck GSM: Arjan Prosman Handelsregister: Gouda All unsere Lieferungen und Dienste unterliegen unseren Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, wie bei der Industrie- und Handelskammer NL-Gouda hinterlegt.

7 INDBYDELSE Tækkemandsseminar 2012 Dansk Tækkemandslaug indbyder til tækkemandsseminar for mestre og deres svende fredag den 6. januar kl til lørdag den 7. januar 2012, kl på Den jydske Haandværkerskole, Ellemosevej 25, 8370 Hadsten Fredag Ankomst og kaffe Velkomst Aftaler med den private kunde AB - Forbruger Der kan være mange spørgsmål, når man som tækkemand indgår aftaler med private kunder: 2 Har jeg nu fået det hele med? 2 Bruger jeg den rigtige tilbudsblanket? 2 Skal det være tilbud eller overslag? 2 Hvilke forbehold skal der tages? Advokat Steen Krabbe, Dansk Byggeri vil opdatere din viden om, hvordan du på bedst mulig måde håndterer dine kunder, så du sikrer både kunden og dig selv. Med god rådgivning og klare linjer, når du indgår en aftale, får du altid tilfredse kunder Frokost og indkvartering Forsikringer - Produkt/ansvar Der er ofte en del uklarheder på, om man er ordentlig forsikret til en fornuftig pris. Derfor har vi inviteret Byggeriets Forsikringsservice til at fortælle om, hvad der er behov for i en lille tækkevirksomhed. Ligeledes er der lagt op til, om det er muligt at tegne en produktansvarsforsikring Oplæg til en forbrugervejledning Dansk Tækkemandslaug og Foreningen Stråtag har netop indgået en aftale om at lave en forbrugerguide. Formand Torben Lindegaard fra Foreningen Stråtag vil fortælle om forventningerne til samarbejdet med Dansk Tækkemandslaug og om, hvordan de ser en forbrugerguide Kaffepause Hjemmeside Dansk Tækkemandslaug har fået ny hjemmeside taekkelaug.dk, som bliver præsenteret af webmaster Fleming Grøfte Orientering fra skolen Uddannelsesleder Finn Døssing fra Den jydske Haandværkerskole fortæller om sidste nyt fra skolen Stråtagets udfordringer Formand Henrik Henriksen vil, som så ofte før, tage stråtagets udfordringer op til diskussion. Her bliver der lejlighed til at diskutere de problemer, der kan være med fejl og mangler på stråtaget Slut. Vi mødes til festmiddag kl. 19. Lørdag Morgenkomplet Gennemgang af tækkeprislisten Der er netop indgået en endelig aftale med 3F om en prisliste på stråtag. Jan Nielsen fra 3F kommer og fortæller om, hvordan du bruger prislisten Formiddagskaffe Overdækning På Sjælland har vi et par tækkemænd, der tækker under overdækning, så der kan tækkes i al slags vejr. Vi har derfor bedt Søren Vodder og Finn Guld fortælle hvordan de gør Frokost Pris pr. person, der omfatter 2 Deltagelse seminariet inkl. diverse materialer, logi og forplejning, herunder 1 øl/vand til frokost og ½ fl. vin til middagen: 2 For medlemmer af DTL kr. eks. moms kr. inkl. moms. 2 For ikke medlemmer kr. eks. moms kr. inkl. moms. Øvrige drikkevarer er for egen regning. Husk tilmelding Tilmelding til seminar på Den jydske Haandværkerskole 6. og 7. januar 2012, senest den 31. december 2010 til kassereren: Brian Randrup, Nyrupvej 29, Gislum, 9600 Aars på mail: eller fax: For at tilmeldingen er gældende, skal gebyret være indbetalt for deltagelse. Husk at påføre deltagernavne ved tilmelding. Ved tilmelding overføres deltagergebyret til konto: Sparkassen Himmerland Husk navn ved indbetaling. 7

8 NYT FRA DANSK BYGGERI Det faglige fællesskab fylder Af Carsten Sivertsen, foto Anders Bach Siden tækkesvendene i 2008 besluttede sig for at samarbejde, har det faglige fællesskab spillet en vigtig rolle. Medlemmer af 3F er automatisk medlemmer af landsbrancheklubben, og dermed er der mulighed for et godt modspil til og samspil med arbejdsgiversiden. Indflydelse Der blev fra starten lagt vægt på at sikre svendene indflydelse på faget. Blandt de emner, som diskuteres, er uddannelse, arbejdsmiljø og udarbejdelse af akkordprislisten. Et af de synlige resultater af den højere aktivitet omkring svendene på det etablerede arbejdsmarked er etableringen af en særlig konsulent, som med udgangspunkt i Landsbrancheklubben for Tækkemand i 3F har kontakten til tækkesvendene. Direkte adgang Mikkel Barnekov Johansen har siden 1. januar i år været kontaktperson for gulvlæggere, glarmestre, stukkatører, stenhuggere og tækkemænd, og han ser det som en stor fordel for tækkesvendene, at de kan ringe direkte ind til 3F uden at være nødt til at finde vej gennem en stor organisation. "Jeg bliver kontaktet om emner som overenskomster og prislister. Det er områder, som vi har rigtigt mange af i 3F, og man kan ikke forvente, at lokalafdelingerne altid har den specifikke viden om de mindre fag. Den sidder jeg derimod med, og på den måde kan tækkemændene hurtigt få den rette vejledning hos mig, siger Mikkel Barnekov Johansen. Den ekstra styrke Han peger desuden på den ekstra styrke, der ligger i, at han sidder sammen med de relevante forhandlingssekretærer. Dermed er der altid relevant viden på rede hånd til de svende, der ringer ind. Blandt de sager, som Mikkel Barnekov Johansen arbejder med lige nu, er social dumping: - Her har vi et godt samarbejde med svende og mestre ude i landet, og det gør det muligt for os at forfølge tilfælde, hvor virksomheder kommer ind og laver social dumping. 2 Skuemesterkonference for tækkemandsspecialet Af Finn Døssing, foto Per Keis Konferencen blev holdt den oktober 2011 på Vissenbjerg Storkro. Torsdag eftermiddag blev der beset tækkearbejde udført af tækkemester Per Keis. Besigtigelsen dannede baggrund for drøftelser omkring hvilke elementer, der skal vægtes ved bedømmelse af tækkesvendeprøverne. Der blev drøftet slidlag og konkluderet, at der skal måles flere steder på taget og ikke kun 1 m. fra tagets kanter samt, at målene skal tages af mere end en person. Det blev aftalt, at fasthed skal indgå som en selvstændig bedømmelse. Der blev konkluderet, at bedømmelsesskemaet er den enkelte skuemesters arbejdspapir, og at der skal afgives en endelig hel karakter samt, at der skal være sammenhæng mellem den endelige karakter og bedømmelsen af delemnerne. Formanden for uddannelsesudvalget tækkemester Per Keis orienterede om, at der på DM i Odense, der afholdes den jan 2012, gennemføres en konkurrence i at udføre tækning. Der deltager 3 tækkesvende i konkurrencen. Tækningen udføres på et løgspir lignende underlag, der er sponsoreret af Den Jydske Haandværkerskole. Der blev orienteret om den elektroniske bogpakke, der blev indført fra juli Tue Eskildsen, der forestår det godkendte AER projekt om etablering af læresteder for tækkespecialet, orienterede om, at han er i gang med at besøge tækkevirksomhederne og at skabe kontakt mellem interesserede elever på skolerne, og at der kommer uddannelsesaftaler ud af arbejdet. Der blev også orienteret om hovedpunkterne i den gennemførte undersøgelse om ønsker til efteruddannelse, der viser, at der også er ønske om ikke faglige kurser f.eks. kursus i konflikthåndtering. Skuemestrene til svendeprøverne i 2012 blev fordelt, og det blev besluttet, at den næste skuemesterkonferencen 2012, afholdes på Den jydske Haandværkerskole. 2 8 BYG GARANTI UDBETALINGER Hvert år udbetaler Dansk Byggeri via Byg Garanti erstatning til over 100 forbrugere, der har oplevet fejl eller mangler ved deres byggeprojekt. Det bliver årligt til 3-4 mio. kr. - Tryghed kan ikke gøres op i penge. Men det store beløb Byg Garantiordningen hvert år betaler til forbrugere, der er kommet i klemme med en byggevirksomhed, taler sit tydelige sprog - garantiordningen fungerer efter hensigten og er en ekstra sikkerhed, siger direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen. Michael H. Nielsen

9 GiANT Minilæsser Kvalitet kombineret med exibilitet Minilæsser med eller uden teleskoparm Kraftige maskiner bygget til det hårde slid Utrolig manøvredygtig med knækstyring Mange redskaber såsom skovl, pallega er, kost, strømaskiner, dozerblad, hydr. værktøj mm. For interesserede laver vi meget gerne en demonstration, hvor du kan se og prøve læsseren på din arbejdsplads. Ring og aftal tid for demonstration til: Julius Bjerg Mobil Fås i 22 størrelser fra HK Med eller uden kabine BRUGTE LÆSSEMASKINER TAGES GERNE I BYTTE. Landsdækkende forhandlernet. Brdr. Holst Sørensen A/S Obbekærvej Ribe Tlf Fax HOLSØ MASKINER

10 Den jydske Haandværkerskoles Af Finn Døssing, Uddannelsesleder, Den jydske Haandværkerskole, foto Anders Bach Hovedforløb for tækkespecialet. Fredag den 4.nov var den sidste skoledag for tækkemandshovedforløbet H.4. Der var to lærlinge på holdet så det har ikke været et stort hold. Men det har været en godt hold, der har vist evner og vilje til at lære noget, de ikke har prøvet før. I teori har svendeprøverne været gennemgået for rørvalg og hældningstab fra tag til rør, samt tækning af krøj og de to typer vindskeder, med vægt på konstruktionens indflydelse på hældningstab. Der har været undervist i gamle bindemetoder, kokosgarn, krumnål, Tysker Hollændernåle, pil og kæppetækning. Som gæstelærere i disse temaer havde Jesper indbudt tækkemændene Evald Knudsen og Bjarne Johansen. Der er udført opmåling af praktikopgave og optegning af ændringer og undervist i, hvordan konstruktionen enten begrænser eller hjælper. Endelig blev der givet kursus i Sepatec, så lærlingene nu er certificeret til at udføre denne. I praktik er der udført ændring af husets konstruktion, så det opfylder kravene til tækning. Under tækning af huset er der udført øvelse i tagskæg, vindskeder samt lodret tækning med Manzard til tagflade og arbejdet med kreative nye løsninger. Ved besøg hos leverandøren er der udtaget rør til den kommende svendeprøve. Eleverne evaluerede skoleopholdet sammen med uddannelsesudvalget på den sidste skoledag, og specielt tækning mellem lodret og til tagets hældning blev der spurgt grundig ind til. Underviseren i praktisk tækning tækkemester Jesper Sandgaard måtte flere gange forklare, hvordan teknikken var med at bruge den rigtige rørlængde for at komme rundt om hjørnet mellem lodret og taghældningen. Uddannelsesudvalget konkluderede udfra samtaler med eleverne, at der var tilfredshed med undervisningen. Kursus for nye tækkelærlinge I uge 43 blev der afholdt kursus i tækkekendskab. Dette kursus er tænkt til lærlinge, der lige er begyndt deres læreforløb. Der var 7 lærlinge der deltog i kurset, hvor de fik en introduktion til de tækkespecifikke hovedforløb og blev orienteret om formålet og anvendelsen af uddannelseslogbogen. Der blev arbejdet med tækning af tagskæg med hensyntagen til sortering og opspændingens indflydelse på hældningstab. På svendeprøverne blev der udført undersøgelse i forhold til opfugtning efter regn og tørretid på forskellige områder med varierende tæthed og fasthed i tagflade. Der blev gjort forsøg med opsugningsevne af forskellige rørtyper og disses tilsvarende tørretid samt forsøg med luftgennemstrømning i forhold til opspænding af syning og fasthed i tagflade. Der udover har der været generelle diskussioner om arbejdsskader, værktøjsvalg, arbejdsmetoder og forebyggelsestræning. Ved en samtale på den sidste kursusdag gav eleverne udtryk for, at det havde været en god uge, og at det var en øjenåbner for tækkefaglige forhold, som de ikke havde tænkt på. Flere tækkelærlinge Det er ingen hemmelighed, at der er for få lærlinge i gang med tækkespecialet. Fra AER er der bevilget en pulje, der skal rettes mod, at der indgås flere uddan- 10 Det udførte hus på skolen

11 tækkemandsafdeling nelsesaftaler indenfor tækkespecialet. Det er Tue Eskildsen fra Byggeriets Uddannelser, der gennemfører projektet, og enten har han gjort besøg i virksomheden, eller også vil virksomheden få besøg af Tue. Hvis tækningen af de ca danske huse med stråtag og nye huse med stråtag i fremtiden skal udføres af danske tækkemænd, skal der uddannes nogle nye svende. Så budskabet er enkelt ved, at der skal indgås nogle flere uddannelsesaftaler. Har I en læreplads, men mangler en lærling, vil Tue søge at lave en kobling mellem lærling og firma. Der kan lægges besked på min mail og jeg vil koble det videre. Kursus i ovenlys Der er gennemført en undersøgelse af, hvilke kurser der var ønske om. Resultatet blev, at der er ønske om et kursus i montering og tækning omkring ovenlys. Dette kursus har en varighed på en dag og udbydes torsdag uge 1, Det udbydes som AMU kursus, gennemføres på DJH og tilmelding kan ske ved, at gå på www. hadstents.dk Herfra bliver man ledt videre. DM i tækning Tækkebranchen deltager i Odense under afviklingen af DM for håndværksfag. Tækkefaget deltager som demonstrationsfag. Der er 3 udlærte svende, der konkurrerer mod hinanden. Det burde være lærlinge, der konkurrerede mod hinanden, men der er lige nu så få lærlinge, at det blev fravalgt. Der skal udføres tækning af et spir og Den jydske Haandværkerskole bidrager, sammen med andre, ved at være sponsor for det tagværk, der skal tækkes på. Det anbefales at tage til Odense en af dagene fra den jan Her bliver faget eksponeret mod de mange unge mennesker, der besøger DM. 2 DM ved Skills Denmark Kom og se svendene tække et spir med kuppel, til Skills Denmark i Odense Congress Center Af Per Keis, formand for uddannelsesudvalget Kom til Odense den januar 2012 og se, hvad vores tre dygtige svende kan. De skal konkurrere om DM ved Skills Denmark i Odense Congress Center. De tre er Karsten Malmros Jensen udlært hos A`Øllebølle Tæk, Kevin Kapelke udlært hos Nordlangelands Tækkemand, og Egon Egholm Thomasen udlært hos Klaus Bro Byg og Tæk. Censorer er Jens Greve og Peter Nielsen. Foreløbig siger vi tak til vores sponsorer, som er: NT Trådvarer, Davidsen i Odense, Sorring Maskinhandel, Hiss Reet, Tækkemester Finn Guld, Carlo F Christensen, Iver Iversen Klit, Sepatec ved Erling Bach, Den jyske Håndværkerskole, Sjællands Tækkemandslaug, Fyns Tækkemandslaug og Dansk Tækkemandslaug. 2 11

12 Brandimprægnering problemer med afstand til skel Her kan magma-firestop typisk hjælpe til en dispensation. Vi har rigtig meget erfaring med manglende afstand til skel. ring for hjælp. tlf.: Tækkerør sælges Ring og hør om pris og levering. Kina: 1. kl. tækkerør meget god og fin kvalitet. Leveringgaranti hele året. Chr. Sørensen Stensbækvej 19 Arnum 6510 Gram Ungarn: 1. kl. tækkerør meget god og fin kvalitet. Leveringsgaranti hele året. Tlf eller Tlf Rumænien: 1. kl. tækkerør god og fin kvalitet. Leveringsgaranti hele året. Har I andre ønsker, skaffer vi alle slags tækkerør.

13 KVISTVINDUER TIL TÆKKEMÆND MARIAGER kvistvinduer Vore kvistvinduer udføres i høj kvalitet af lamineret imprægneret fyrretræ. Kan også leveres i mahogni. Leveres ubehandlet eller med malet overflade med 2-lags lavenergi termoruder med 5 års garanti. Indhent tilbud på: Type 90/55 B=90,5 cm - H=52 Bundhængt vinduesramme med udskyder Type 120/70 eller 120/85 B=120,5 cm - H=70,5 eller 85,5 Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Fast eller løs midterpost Type 150/90 B=150,5 cm - H=90,5 Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Fast eller løs midterpost Type 120/70 eller 120/85 B=120,5 cm - H=70,5 eller 85,5 Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Fast eller løs midterpost Type 150/90 B=150,5 cm - H=90,5 Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Fast eller løs midterpost Type 178/70 eller 178/85 B=179 cm - H=70,5 eller 85,5 Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Fast eller løs midterpost Type 223/90 B=224,5 cm - H=90,5 Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Fast eller løs midterpost Type 178/70 eller 178/85 B=179 cm - H=70,5 eller 85,5 Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Fast eller løs midterpost Type 223/90 B=224,5 cm - H=90,5 Sidehængte vinduesrammer med anverfere og stormkrog. Fast eller løs midterpost Tømrer & Bådebygger Finn Møller ApS - Randersvej Mariager Telefon: Mobil:

14 DVC godkendte vinduer til stråtag/gamle huse Carlo F. Christensen A/S er leverandør af kvistvinduer til stråtag, samt alle typer af vinduer og døre til gamle huse. Vi er lagerførende i ca. 30 forskellige standard modeller, og kan derudover levere vinduer og døre i specialmål til enhver opgave, f.eks. vinduer med koblede rammer og kitfals. NYHED: Kvistvinduer med Optoglas. Systemet er særdeles velegnet til varme- og lydisolering af vinduer. Optoglas forsatsvinduer isolerer 30 % bedre end tilsvarende termovinduer og er testet på Danmarks Tekniske Universitet til en U-værdi på 1,7 W/m2K med 4 mm hærdet energiglas og 2,4 W/m2K med 4 mm standard hærdet glas. Optoglas forsatsvinduerne er godkendt og anbefalet til montering på vinduer i fredede bygninger. Kontakt os for at få anvist nærmeste forhandler. CARLO F. CHRISTENSEN A/S Kastbjergvej 15, Hedegaard, DK-8585 Glesborg Tlf.: Fax.:

15 SKAT og 3F sammen mod sort arbejde udført af tækkefirma fra Litauen Et litauisk firma, der de sidste fem år har arbejdet med tækning, er blevet stoppet af SKAT. Fagforbundet 3F har efter flere anmeldelser, bl.a. fra medlemmer af Dansk Tækkemandslaug, fulgt firmaet tæt og uden held søgt at få dem til at indgå overenskomst. Det er også 3F, der har anmeldt firmaet til SKAT "Vi ved ikke præcist, hvor mange folk der har arbejdet i firmaet. Jeg har selv set dem være fire mand på en arbejdsplads, men vi ved, at firmaet har arbejdet flere steder samtidig. Så måske drejer det sig om personer fra Litauen, som har været beskæftiget", siger faglig medarbejder Tom H. Nielsen, som har haft sagen for 3F. Har udført mindst 40 jobs Ifølge 3F har firmaet arbejdet på mindst 40 pladser i perioden. "Vi har holdt øje med dem og har sendt breve angående overenskomst og forsøgt at få møder i stand. Samtidig har vi i hvert tilfælde givet SKAT besked om firmaets aktiviteter", oplyser Tom H. Nielsen. "Når jeg første gang besøger en arbejdsplads, hvor de er aktive, kan jeg uden problemer komme i dialog med de pågældende medarbejdere. Jeg kan også sagtens få aftalt et formelt møde nogle dage senere, men dér dukker de aldrig op. I nogle tilfælde har vi holdt et såkaldt 48 timers møde, hvis de er underentreprenører på en arbejdsplads, hvor det er et medlem af Dansk Byggeri, som har hovedentreprisen. 48 timer efter, at vi har konstateret, at et firma arbejder uden overenskomst, skal der holdes et møde. Formålet med det møde er, at hovedentreprenøren skal sikre, at alle underentreprenører er dækket af en overenskomst ellers skal han få dem af pladsen. Men heller ikke her er firmaet mødt op. Til gengæld har hovedentreprenøren så sørget for, at firmaet ikke arbejdede videre." Første sag med tækkefirma Tom H. Nielsen oplyser, at det er 3F s første sag med et udenlandsk tækkefirma. "Vi har fået opkald om deres aktiviteter fra danske tækkemænd, fra naboer til arbejdspladserne og fra mange andre. Generelt er medlemmer af Dansk Byggeri flinke til at ringe, hvis de har givet pris på et arbejde og efterfølgende ser, at det ender hos et firma fra Østeuropa. Det er positivt, at branchen og vi kan gøre fælles front, for det er også i fælles interesse, at det her bliver stoppet. Skal de arbejde i Danmark, skal det være under ordentlige forhold. Derfor glæder det mig også, at der i den nye finanslov er sat 65 mio. kr. af til en indsats mod social dumpning", siger Tom H. Nielsen. Han understreger, at det ikke er de udenlandske lønmodtagere, som 3F vil ramme. Det er de virksomheder og forretningsfolk, der med stor økonomisk fortjeneste handler med billig udenlandsk arbejdskraft. Ofte arbejder folk til en løn, som det ikke er muligt at leve anstændigt for i Danmark. Derfor skal virksomhederne, uanset om de er danske eller udenlandske, indgå en overenskomst, og de udenlandske lønmodtagere skal organiseres. SKAT: De er ude af landet Også SKAT er oppe på mærkerne med hensyn til udenlandske firmaer i byggebranchen. Det pågældende firma fra Litauen blev kontrolleret af SKAT i maj, da det var i færd med at lægge stråtag på en privat bolig ganske uden moms. Specialkonsulent René Winzor fra SKAT Tønder siger: "Vi får flere og flere anmeldelser fra danske håndværkere, som ærgrer sig over den unfair konkurrence, de får fra de udenlandske firmaer. Firmaet fra Litauen har opereret her i flere år uden at betale moms. Firmaet er ifølge vores oplysninger nu lukket i Danmark, men vi har krav om moms for fem års arbejde. Vi har forsøgt at inddrive vores tilgodehavende i nogle af deres aktiver her i landet, og deres advokat har haft held til at få enkelte af deres kunder til at indbetale momsen. Men der er stadig gæld, og firmaet er derfor blevet nægtet momsregistrering." Selvom SKAT mener, at firmaet ikke mere er aktivt i Danmark, vil René Winzor ikke afvise, at personerne igen kan blive truffet på danske arbejdspladser. "Skulle de komme tilbage og bede om momsregistrering, kan vi ikke umiddelbart nægte det, da det kan være vanskeligt med et udenlandsk firma at fastslå, om det er helt den samme ejerkreds. Det er et problem, der lige nu arbejdes med højere oppe i systemet", fortæller René Winzor. 2 15

16 Broholdere og tækkebroer Broholdere og tækkebroer fra stråmanden er et simpelt, holdbart og billigt system, der er tilpasset til at hænge i den tykke tråd. Et nemt og hurtigt system hvor der tækkes på brandsikring med gips eller Sepatec. Systemet bruges på samme måde som bomholdere og kan let løftes op af tagsiden på samme måde af en enkelt mand. Tegning til fremstilling af en dobbeltsidet tækkebro i t1 lægter medfølger. Hitachi elværktøj 20% på listepris Hør om tilbud på arbejdslamper, digitale vaterpas, rygtræer og tagrør fra Kina i mindre partier. Broholdere: med trin og 21 cm krog: 695 kr. pr stk. med trin og 27 cm krog 745 kr. pr stk. TLF eller STRÅMANDEN.DK Denne DVD indeholder beretningen om verdens ældste og mest fleksible tag, som mennesket begyndte at bruge allerede i stenalderen. Det er også historien om det moderne stråtag, som især hollænderne bruger på nye huse. Tækkefaget har udviklet sig mere de sidst 30 år end i resten af de femtusinde år, det har eksisteret. Seeren kommer vidt omkring fra Danmark til Japan, England, Sydafrika og Holland. DVDén kan købes hos Dansk Tækkemandslaug Pris: 100 kr. Verdens ældste tag - en rejse i stråtagenes forunderlige verden Miljørigtig maling samt bygnings- og restaureringsartikler Linoliemaling (til ude og inde) Væg- og loftsmaling - índeklimatestet Facade-, sokkel- og tagmaling Olielud - drypfri pasta Tonkinlak Trætjære - mange typer bl.a. indfarvet Svensk slamfarve i flere farver Værk, fæhår og tjærekit Lagret Rødvig kulekalk og sandkalk Stort udvalg i farvepigmenter Specialrondel t. afrens. af tjære og maling Lørup Malervarer Lørupvej 19 - Lørup ved Ryslinge, 5750 Ringe Åbningstider: Hverdage 13-18, Lørdag: eller ring eller Bindingsværk i mange dimensioner Faconskåret bindingsværk Savskårne rygningstræer Loftsbjælker (trækbjælker) op til 9 m Sibirisk lærketræ Celloc varmebehandlet træ Papiruldsisolering Gamle mursten til restaurering -rensede- fås i mange størrelser Hydraulisk kalk og mørtel m. EU norm Indfarvet mørtel og kalk Silikatmaling Find vej til Lørup Malervarer på

17 Klik ind på og se hvad vi kan tilbyde dig. Nøglegårdsvej Lynge Tlf Tlf

18 Der skal da tang på taget Af Ulrik Larsen, foto Morten Pihler 22 ejendomme på Læsø er forsynet med tangtage. Langt de fleste af tagene er nedslidte og bør repareres, hvis ikke udskiftes. Den opgave håber øens tækkemand, Henning Johansen, at få lov at løse. Det er helt unikt at bruge tang som tagdækning. Det findes kun på Læsø (og et enkelt på Frilandsmuseet), men er kraftigt på retur. En gang havde alle øens gårde over 300 tangtage. Men inden for de sidste år er mange af dem forsvundet. Enten fordi det har været for besværligt at skaffe folk ofte var der personer, som regel kvinder beskæftiget med at tænge med tang. Eller fordi tangen i efterkrigsårene blev revet ned af tagene og solgt som madrasfyld. "Jeg har som tækkemand selv skiftet nogle tangtage ud med strå. Et sted pillede jeg et tangtag ned, hvor en del af det var 350 år gammelt. Jeg var ret benovet over den holdbarhed. Dér slog det mig for alvor, at det var helt galt, at der ikke var nogen tilbage, som kunne lægge et tangtag", fortæller Henning Johansen. Første gang i 50 år Sammen med Læsø Salt A/S og fonden Realdania tog han for fire år siden initiativ til et projekt, hvor der for første gang i 50 år blev lagt et nyt tangtag. Det var på et 25 kvm. stort fåre- og gåsehus, hvor der blev lagt syv tons tang på taget. Metoden har han lært blandt andet ved at se en film fra dengang, der sidst blev lagt et nyt tangtag. I 2011 har han for Kulturarvsstyrelsen tænget et 180 kvm. stort tag på et gammelt hus i Østerby, hvor tangtaget var rådnet. Den opgave løste han sammen med en lærling, som han har haft i fællesskab med Frilandsmuseet og tækkemand Bjarne Johansen, Mariager. Lærlingen, Rune Ottesen, driver nu eget firma, Bøgeskov Tæk, på Sjælland. Viden skal gives videre Henning Johansen har fået en ny lærling, da han og de fonde han samarbejder med lægger stor vægt på, at den viden, han opsamler om tangtage, bliver givet videre. Derfor er han oprigtigt glad for, at også kollegerne viser stor interesse for hans særlige håndværk. "Jydsk Tækkemandslaug har lige stået for et rigtig godt arrangement i Den Gamle By i Aarhus, hvor et af medlemmerne skulle lave ny mønning. Jeg fik lov at mønne med tang, som jeg er 18 Museumsgården på Læsø - En firelænget tanggård fra 1600-tallet med et flot og velbevaret tangtag, hvor der ligger tang der er flere 100 år gammelt

19 sikker på er et langt bedre og mere holdbart materiale end lyng. I gamle dage brugte tækkefolkene også tang til at mønne med, men det har man bare glemt igen. Nu var vi kolleger, som prøvede det i Den Gamle By. Det var både sjovt og lærerigt. Men vi skal også lære, hvordan vi får en mønning af tang til at se rigtig pæn ud. Det kunne være sjovt, hvis Dansk Tækkemandslaug ville lave et lignende arrangement, for vi ved jo alle, at mønningen er det sårbare sted", siger Henning Johansen, som gerne stiller op og viser, hvad han kan med tang. 22 tangtage venter Men hvad med de 22 tangtage på Læsø, som trænger til en kærlig hånd? Et tangtag er 4-5 gange dyrere end et stråtag. Så Henning Johansen har ingen illusioner om, at ejerne selv vil betale et nyt, selvom det holder flere hundrede år. Der skal støttekroner ind over, men det ser han også ret fortrøstningsfuldt på. Realdania har allerede vist viljen til at støtte, og der er en god dialog med Augustinus Fonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Går det, som Henning Johansen håber, kan det ende med, at ejerne selv skal betale, hvad der svarer til et nyt stråtag, og at resten finansieres med støttekroner. Kun én bestemmer over dig Henning Johansens forretning er i dag 70 % stråtage og 30 % tang. Han håber, at balancen vil tippe mere over mod tangen. Hvis projektet med de 22 tage på Læsø bliver virkelighed, regner han med at kunne klare to om året og så ellers supplere med traditionelle tækkeopgaver. Han er oprindeligt landmand, men blev træt af EU-skemaer og gik som 38-årig i tækkemandslære hos vores tidligere formand, Ove Glerup Kristensen, Aars. "Som tækkemand har jeg den oplevelse af frihed og selvstændighed, som jeg også havde i de første år som landmand. Her er der kun én til at bestemme over dig", siger Henning Johansen med et kig op mod himlen. 2 Tækkemand Henning med sin kone Solveig Kjeld Posts 25 mc fåre- og gåsehus, hvor der blev lagt syv tons tang på taget 19

20 Dansk Tækkemandslaug Postboks Nordborg 20

Tækkemanden. Nr. 2-2011. Tækkerør eller kompost -Læs på side 4 Fem gode råd til tækkemanden -Læs på side 11

Tækkemanden. Nr. 2-2011. Tækkerør eller kompost -Læs på side 4 Fem gode råd til tækkemanden -Læs på side 11 Tækkemanden Nr. 2-2011 Tækkerør eller kompost -Læs på side 4 Fem gode råd til tækkemanden -Læs på side 11 Unfair konkurrence fra Litauen -Læs på side 13 Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Konsulent Petter

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2012. Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling 2012 Læs på side 8. DM Skills 2012 Læs på side 12. Seminar Læs på side 18

Tækkemanden. Nr. 1-2012. Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling 2012 Læs på side 8. DM Skills 2012 Læs på side 12. Seminar Læs på side 18 Tækkemanden Nr. 1-2012 Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling 2012 Læs på side 8 DM Skills 2012 Læs på side 12 Seminar Læs på side 18 1 Indhold Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Konsulent Petter Astrup

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2011

Tækkemanden. Nr. 3-2011 Tækkemanden Nr. 3-2011 Nyt Europæisk laug -Læs på side 7 International bindedag -Læs på side 10 og 11 Magma har sikret mange tage -Læs på side 18 og 19 1 Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Konsulent Petter

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2011. Generalforsamling 2011 -Læs på side 4. Debatindlæg: Svært at opfylde drømmene -Læs på side 10

Tækkemanden. Nr. 1-2011. Generalforsamling 2011 -Læs på side 4. Debatindlæg: Svært at opfylde drømmene -Læs på side 10 Tækkemanden Nr. 1-2011 Generalforsamling 2011 -Læs på side 4 Debatindlæg: Svært at opfylde drømmene -Læs på side 10 Tækkemandslærlinge på SkillsDenmark -Læs på side 13 Indhold Redaktion: Ansvarshavende

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2009. Miscanthus.dk A/S er realitet Læs om Søren Vodders virksomhed på side 4

Tækkemanden. Nr. 4-2009. Miscanthus.dk A/S er realitet Læs om Søren Vodders virksomhed på side 4 Tækkemanden Nr. 4-2009 Miscanthus.dk A/S er realitet Læs om Søren Vodders virksomhed på side 4 Lærlinge Læs om fx praktikpladspræmien på 50.000 kr. på side 10 og 11 Indhold Redaktion: Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2010. Generalforsamling 2010 Læs om selve mødet på side 4-5 og om et af emnerne på side 7

Tækkemanden. Nr. 1-2010. Generalforsamling 2010 Læs om selve mødet på side 4-5 og om et af emnerne på side 7 Tækkemanden Nr. 1-2010 Generalforsamling 2010 Læs om selve mødet på side 4-5 og om et af emnerne på side 7 Tækkemandsseminar 2010 Læs om seminaret på side 10-11 og om et af emnerne på side 13 Redaktion:

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2010. Nyt blod til branchen Læs om flotte resultater til svendeprøven på side 4-5

Tækkemanden. Nr. 2-2010. Nyt blod til branchen Læs om flotte resultater til svendeprøven på side 4-5 Tækkemanden Nr. 2-2010 Nyt blod til branchen Læs om flotte resultater til svendeprøven på side 4-5 En historisk kro er væk Kun fremtiden vil vise, om den bliver bygget op igen. Læs mere på side 7 Indhold

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2012. Bindedag 2012 Læs på side 4, 6 og 9. Energivejleder på messen "Energirigtig bolig" Læs på side 14

Tækkemanden. Nr. 3-2012. Bindedag 2012 Læs på side 4, 6 og 9. Energivejleder på messen Energirigtig bolig Læs på side 14 Tækkemanden Nr. 3-2012 Bindedag 2012 Læs på side 4, 6 og 9 Energivejleder på messen "Energirigtig bolig" Læs på side 14 1 Indhold Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Konsulent Petter Astrup Redaktionsudvalg:

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2012. De tre små laug Læs på side 8. Dér, hvor regnbuen ender, ligger der et tækkekontor Læs på side 9

Tækkemanden. Nr. 2-2012. De tre små laug Læs på side 8. Dér, hvor regnbuen ender, ligger der et tækkekontor Læs på side 9 Tækkemanden Nr. 2-2012 De tre små laug Læs på side 8 Dér, hvor regnbuen ender, ligger der et tækkekontor Læs på side 9 Indsats mod social dumping Læs på side 14 1 Indhold Redaktion: Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Tækning af mansardtage og lodrette flader

Tækning af mansardtage og lodrette flader Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Tækning af mansardtage og lodrette flader Copyright Februar 2015 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Efteruddannelses-udvalget

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005. 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes. 2 Nap en lærling

Tækkemanden. Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005. 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes. 2 Nap en lærling Tækkemanden Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes 2 Nap en lærling 2 To dage med positive resultater 2 Generalforsamling på Bromølle Kro 2 Elefantgræs

Læs mere

Tækkemanden. 2 Seminar 2006. 2 the polish issue. 2 Ny kontrolordning i Dansk Byggeri. 2 Ændring af vedtægter for BYG GARANTIORDNING

Tækkemanden. 2 Seminar 2006. 2 the polish issue. 2 Ny kontrolordning i Dansk Byggeri. 2 Ændring af vedtægter for BYG GARANTIORDNING Tækkemanden Nr. 1-006 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 1-006 Noget om ansættelse i tækkebranchen Generalforsamling 006 Ny tækkevejledning Så skete det! Samspil mellem Dansk Tækkemandslaug og Dansk

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia. 14. marts 2013 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2009. Det gælder fagets fremtid. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug

Tækkemanden. Nr. 1-2009. Det gælder fagets fremtid. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tækkemanden Nr. 1-2009 Det gælder fagets fremtid I år 2012 uddannes de sidste tækkelærlinge. Læs på side 4 og 5 Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Læs om generalforsamlingen den 7. marts på side

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1

ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1 ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1 INTRODUKTION En bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2009. Tre vigtige pejlemærker Læs om Carlo F. Christensens virksomhed på side 4

Tækkemanden. Nr. 3-2009. Tre vigtige pejlemærker Læs om Carlo F. Christensens virksomhed på side 4 Tækkemanden Nr. 3-2009 Tre vigtige pejlemærker Læs om Carlo F. Christensens virksomhed på side 4 Bindedag 2009 Læs om Fantastiske dage på Læsø på side 10 Indhold Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Konsulent

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup Til alle medlemmer af Dansk Tækkemandslaug Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl. 14.00 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2009. Bindedag på læsø Læs om den kommende bindedag på side 4

Tækkemanden. Nr. 2-2009. Bindedag på læsø Læs om den kommende bindedag på side 4 Tækkemanden Nr. 2-2009 Bindedag på læsø Læs om den kommende bindedag på side 4 Profilering af tækkefaget Læs om nye idéer til profilering af tækkefaget på side 13 Indhold Redaktion: Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

DANSK TÆKKEMANDSLAUGS BERETNING 2014

DANSK TÆKKEMANDSLAUGS BERETNING 2014 DANSK TÆKKEMANDSLAUGS BERETNING 2014 Så er vi her igen, på V. Skerninge kro. Vi var her også for 6 år siden hvor jeg tydeligt husker at Jørgen Kaarup var her for at prøve at sælge ideen om stråtagets kontor.

Læs mere

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden Indholdsfortegnelse Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden 5 Lærlingeuddannelsen for unge 6 Lærlingeuddannelsen for dine erfarne chauffører Meritvejen 7

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2008. Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10

Tækkemanden. Nr. 3-2008. Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10 Tækkemanden Nr. 3-2008 Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10 Tilskud til medlemmer af Dansk Tækkemandslaug Læs om tilskud til uddannelse på side 5 Indhold Redaktion: Ansvarshavende

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2005. 2 Nye regler for lægtning af tage. 2 Juristen skriver.

Tækkemanden. Nr. 2-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2005. 2 Nye regler for lægtning af tage. 2 Juristen skriver. Tækkemanden Nr. 2-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2005 2 Nye regler for lægtning af tage 2 Juristen skriver 2 Tækketrællen 2 Gælder arbejdsmiljøloven også for mig? 2 Montage af Veluxvinduer

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

uartigt at anvende. Så hvis vi udnytte de muligligheder der ligger foran os så får vi virkelig travlt allerede fra i overmorgen

uartigt at anvende. Så hvis vi udnytte de muligligheder der ligger foran os så får vi virkelig travlt allerede fra i overmorgen DTL beretning 2015 Selv om vi er et lille fag, ja måske et Micro fag så fylder vi mere og mere i medierne og dermed folks bevidsthed. Tækkefaget har aldrig været mere synligt end i det forgangne år. Og

Læs mere

Nr. 1 Maj 2009 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr. 1 Maj 2009 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Nr. 1 Maj 2009 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c.dk Englandstur De engelske tækkemænds

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

6. Indkomne forslag: Bilag 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af 4 vedr. optagelse af associerede medlemmer i DTL.

6. Indkomne forslag: Bilag 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af 4 vedr. optagelse af associerede medlemmer i DTL. Den 25. marts 2002 Emne, tid og sted Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 16. marts 2002 kl. 13:00 Byggecentrum, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart Referat Dagsorden for den årlige generalforsamling

Læs mere

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden 1 PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk ny viden Som medlem af 3F og under 31 år er det gratis at deltage på kurserne, og vi betaler billigste offentlige transport. For at sikre at så mange forskellige

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde 15. marts 2012 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2004. Brev fra Arbejdstilsynet. Tækkemandens ansvar for materialemangler

Tækkemanden. Nr. 3-2004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2004. Brev fra Arbejdstilsynet. Tækkemandens ansvar for materialemangler Tækkemanden Nr. 3-004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-004 Brev fra Arbejdstilsynet Tækkemandens ansvar for materialemangler Den praktiske svendeprøve Skuemesterkonferencen Værktøjsaftale, tækkemandsuddannelsen

Læs mere

Lauget informerer...

Lauget informerer... TÆKKEMANDEN Nr. 1-2003 Læs om: Velkommen til Tækkemanden nr. 1. Bindedag i Aars Forsidebilledet viser udstillingshuset på Byggecentrum i Middelfart. Huset er opført hen over sommeren og efteråret 2003.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2008. De unge vil igen være tækkemænd Læs om den glædelige udvikling på side 5

Tækkemanden. Nr. 2-2008. De unge vil igen være tækkemænd Læs om den glædelige udvikling på side 5 Tækkemanden Nr. 2-2008 De unge vil igen være tækkemænd Læs om den glædelige udvikling på side 5 Vi har brug for det faglige fællesskab Læs om Hedens Tækkemænd på side 18 Indhold Redaktion: Ansvarshavende

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger

Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger Arne Høi, Arkitekt MAA, Centerleder ved Center for Bygningsbevaring i Raadvad Adjungeret Professor ved Arkitektskolen Aarhus Hvad skal man vide, nå

Læs mere

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme.

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Spar kr. ved tilm1.000,inden 1 elding. februa r 2 dage med fokus på INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Sådan

Læs mere

Tækkemanden. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2006. 2 Tækkemanden som naver. 2 De nye energikrav. 2 Nyt fra Dansk Byggeri.

Tækkemanden. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2006. 2 Tækkemanden som naver. 2 De nye energikrav. 2 Nyt fra Dansk Byggeri. Tækkemanden Nr. 3-2006 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2006 2 Tækkemanden som naver 2 De nye energikrav 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Bindedag 2006 2 Prisliste på vej vedrørende tækkearbejde 2 Ny

Læs mere

KVISTVINDUER DVC-GODKENDTE

KVISTVINDUER DVC-GODKENDTE KVISTVINDUER DVC-GODKENDTE Smukke buede kvistvinduer, stavlamelspændte, monteret med bordt i massiv fyrretræ. Alle vore buede kvistvinduer leveres med 32 mm sprosser, hvilket sikrer et optimalt lysindfald.

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 Birkerød Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 DK-Birkerød 4021 7270 4814 3101 fleming@groefte.dk www.stråtag.nu 1. Virksomhedsbeskrivelse.

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2008. Taghældning er afgørende for fagets fremtid Læs formandens kommentar på side 3

Tækkemanden. Nr. 1-2008. Taghældning er afgørende for fagets fremtid Læs formandens kommentar på side 3 Tækkemanden Nr. 1-2008 Taghældning er afgørende for fagets fremtid Læs formandens kommentar på side 3 Stråtagets Kontor til debat Læs om generalforsamlingen på side 10 og 11 Redaktion: Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Uldgaarden, år 1920 set fra nordøst. Uldgaarden, år 2009 vestfacaden med vognport

Uldgaarden, år 1920 set fra nordøst. Uldgaarden, år 2009 vestfacaden med vognport Uldgaarden, år 1920 set fra nordøst Uldgaarden, år 2009 vestfacaden med vognport År 2015 - sydfacaden Sommeren 2016 - Uldgaardens tangtag renoveres Vores smukke, 300 år gamle tangtag er udtjent - ligesom

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Det er spændende og heldigvis har jeg en god bestyrelse bag mig.

Det er spændende og heldigvis har jeg en god bestyrelse bag mig. Træsektionens generalforsamling 17. marts 2017 Formandens beretning 2016 2017 Så står jeg her med min første beretning. Jeg synes at året er fløjet afsted. Det er et tillidshverv at være formand og jeg

Læs mere

Nr. 2 Maj 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr. 2 Maj 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Nr. 2 Maj 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c.dk Charmerende detalje af engelske

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

Nr. 2 Maj 2008 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug. Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c.

Nr. 2 Maj 2008 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug. Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c. Nr. 2 Maj 2008 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug tæk post Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c.dk Velkommen Af formand Morten Petersen Velkommen

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2005 LÆS OM: 2 Formanden har ordet. 2 Generalforsamling. 2 Gode råd til planlægning af svendeprøve. 2 Tækkemandsseminar

Tækkemanden. Nr. 1-2005 LÆS OM: 2 Formanden har ordet. 2 Generalforsamling. 2 Gode råd til planlægning af svendeprøve. 2 Tækkemandsseminar Tækkemanden Nr. 1-2005 LÆS OM: 2 Formanden har ordet 2 Generalforsamling 2 Gode råd til planlægning af svendeprøve 2 Tækkemandsseminar 2 En anderledes måde at oplægge et vindue i stråtag 2 Dampspærrer

Læs mere

Uldgaarden, år 1920 set fra nordøst. Uldgaarden, år 2009 vestfacaden med vognport

Uldgaarden, år 1920 set fra nordøst. Uldgaarden, år 2009 vestfacaden med vognport Uldgaarden, år 1920 set fra nordøst Uldgaarden, år 2009 vestfacaden med vognport År 2015 - sydfacaden Sommeren 2016 - Uldgaardens tangtag renoveres Vores smukke, 300 år gamle tangtag er udtjent - ligesom

Læs mere

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Tid: Lørdag den 10. marts 2001, kl. 13.00 Sted: Blommenslyst Kro, Odense Dagsorden: Velkomst v. formanden Ove Glerup 1. Valg af dirigent 2. Valg af

Læs mere

Tækkemanden. 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Fra stråtag til kompost. 2 Ville du bryde dig om det? 2 Bindedag 2007. 2 Lidt om halmbånd

Tækkemanden. 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Fra stråtag til kompost. 2 Ville du bryde dig om det? 2 Bindedag 2007. 2 Lidt om halmbånd Tækkemanden Nr. 4-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2007 2 Kan tængehåndværket vækkes til live? 2 At være tækkemand for 50 år siden 2 Nyt servicekontor i Middelfart 2 Nyt fra Dansk Byggeri

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2005. 2 Overgangsordning for anvendelse af tækkebroer. 2 Rømø Golf Wellness

Tækkemanden. Nr. 3-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2005. 2 Overgangsordning for anvendelse af tækkebroer. 2 Rømø Golf Wellness Tækkemanden Nr. 3-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2005 2 Overgangsordning for anvendelse af tækkebroer 2 Rømø Golf Wellness 2 Det (alt for) levende tag 2 Juristen skriver - Uvelkomne gæster

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * bliver

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-2

Velkommen Gruppe SJ-2 Velkommen Gruppe SJ-2 Hotel Frederiksminde Tirsdag, den 16. april 2013 21:11 1 Program Kl. 10.00 Kl. 10.00 10.30 Kl. 10.30 11.30 Kl. 11.30 12.30 Kl. 12.30 13.30 Kl. 13.30 14.00 Kl. 14.00 14.25 Velkomst

Læs mere

Nr. 1 Januar 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr. 1 Januar 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Nr. 1 Januar 2010 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c.dk Engelsk tække (kunst?) håndværk

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * har en konflikt

Læs mere

godt håndværk og ansvarlighed

godt håndværk og ansvarlighed EN 14351-1:2006 Fabriksvej 4 6973 Ørnhøj Tlf 97 38 45 00 mail@dana-vinduer.dk www.dana-vinduer.dk Godt håndværk og ansvarlighed Vinduer og døre i fyr og mahogni godt håndværk og ansvarlighed DANSKE VINDUER

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Nr. 3 December 2008 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN

Nr. 3 December 2008 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN Nr. 3 December 2008 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Morten B. Petersen, Snorløkke 5, 5985 Søby, Ærø, tlf. 61 74 54 42, jtl@c.dk»bølgeportalen«er udført

Læs mere

Nr. 1 April 2011 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr. 1 April 2011 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Nr. 1 April 2011 Udgivet af Jydsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 tæk post Ansvarshavende redaktør: Jørgen Kaarup, Møllestræde 9A, 8900 Randers C. Tlf. 21 25 91 88, info@jtl.dk DR s Bonderøven har været

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

Orientering fra DM-Uddannelse Tlf.: Fax:

Orientering fra DM-Uddannelse Tlf.: Fax: Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 : dmh@danskmaskinhandel.dk Nr. 2 Februar 2013 TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER OG UDSALGSSTEDER SAMT DM-ARBEJDSGIVER MEDLEMMER Invitation til DM-Arbejdsgiver Informationsmøder

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

Et langt liv med tæpper. Tekst og fotos: JAN ANDERSEN. Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år.

Et langt liv med tæpper. Tekst og fotos: JAN ANDERSEN. Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år. Et langt liv med tæpper Tekst og fotos: JAN ANDERSEN Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år. Erling Wiinstedt, 94, er æresmedlem af Selskabet for Orientalsk Tæppekunst og han driver trods sine høje

Læs mere

Afbud: Claus Pilegård (KTS) Bjørn Svendsen (DB) Michael Bøge Holm (KTS) og Michael Hviid (TEC) Poul J. Laustsen (KTS) og Steffen Kragelund (3F)

Afbud: Claus Pilegård (KTS) Bjørn Svendsen (DB) Michael Bøge Holm (KTS) og Michael Hviid (TEC) Poul J. Laustsen (KTS) og Steffen Kragelund (3F) LUU møde, Tømrer. Københavns Tekniske Skole Marielundvej 44, Herlev d. 17.1.2012 kl. 15.0 17.00 Deltagere: Bjarne Petersen (3F), Morten Liisberg (DB), Thomas Groth (KTS), Ole W. Nielsen (Virks. sekr.),

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Ahlnor.dk. Læs mere på. Terrasseoverdækning. Incl. prisliste. Nyd sommeren på terrassen - en overdækning skærmer for regn og dug samt holder på varmen

Ahlnor.dk. Læs mere på. Terrasseoverdækning. Incl. prisliste. Nyd sommeren på terrassen - en overdækning skærmer for regn og dug samt holder på varmen Læs mere på Ahlnor.dk Terrasseoverdækning 2017 Incl. prisliste Nyd sommeren på terrassen - en overdækning skærmer for regn og dug samt holder på varmen Terrasseoverdækning Ring 70 20 58 59 og få en snak

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Fyn

aktiviteter forår 2016 Fyn aktiviteter forår 2016 Fyn Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i Kreds

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Deltagere: Claus- Lena Michael Palle og Bo Fraværende: Søren 1. Godkendelse af referat Nr. 7 2. Orientering Meddelelser Referat Af 25. august 2015 Ingen

Læs mere

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv Årsrapport 2011 I.O.G.T. Rådgivning i Svendborg I.O.G.T Rådgivning i Svendborg er en del af den verdensomspændte organisation I.O.G.T.`s sociale arbejde.

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006. 2 Energimærkning betaler sig. 2 Udflugt til Rømø

Tækkemanden. Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006. 2 Energimærkning betaler sig. 2 Udflugt til Rømø Tækkemanden Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006 2 Udflugt til Rømø 2 Organisationstanker efter Bindedag 2006 2 Er tækkefaget parat? 2 Krav til APV 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Energimærkning

Læs mere

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11 SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11 Kære alle sammen Så sidder jeg endnu engang foran tastaturet, for at videregive nyheder, informationer og tanker om, hvad der sker i skoleverdenen i almindelighed og på Spjellerup

Læs mere

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Vintech er en mindre vinduesfabrik, grundlagt i 1979 i Ørbæk. Kvalitet har gennem alle årene været det faste omdrejningspunkt

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Fokus på den bedste løsning

Fokus på den bedste løsning Fokus på den bedste løsning 2 03 Luk dig ind i en verden af vinduer og døre Fokus på den bedste løsning Hos PT VINDUER har vi konstant fokus på at levere dig den bedst mulige løsning, når det gælder vinduer

Læs mere

ØKONOMI. for ikke-økonomer i det offentlige. For ledere med budgetansvar. Få dybere indsigt i de økonomiske sammenhænge

ØKONOMI. for ikke-økonomer i det offentlige. For ledere med budgetansvar. Få dybere indsigt i de økonomiske sammenhænge 2-dags kursus ØKONOMI for ikke-økonomer i det offentlige For ledere med budgetansvar Få dybere indsigt i de økonomiske sammenhænge Hvad er økonomisk styring egentlig? Bliv bedre til at forstå og præsentere

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2006 LÆS OM: 2 Byggeriets Dag. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2006. 2 Bindedag 2006. 2 Er tækkefaget i krise?

Tækkemanden. Nr. 2-2006 LÆS OM: 2 Byggeriets Dag. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2006. 2 Bindedag 2006. 2 Er tækkefaget i krise? Tækkemanden Nr. 2-2006 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2006 2 Er tækkefaget i krise? 2 Gårdruin blev reddet 2 Noget om samarbejde mellem DTL og JTL 2 Restaurering af Østrupgård 2 Nyt fra Dansk

Læs mere