Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK LEK LEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK 1147-1 031892 LEK LEK"

Transkript

1 LEK LEK Installatørhåndbog Tilbehør IHB DK - 09

2 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet på side 9. Du får adgang til indstilling af indetemperaturen ved at når du står i udgangspositionen i hovedmenuen trykke to gange på OK-knappen. Læs mere om, hvordan indstillingen udføres på side. For midlertidigt at øge mængden af varmt vand (hvis der er en varmtvandsbeholder installeret med din ), trykker du først en gang på nedknappen for at markere menu (vanddråben) og trykker derefter to gange på OKknappen. Læs mere om, hvordan indstillingen udføres på side. Ved komfortforstyrrelse Hvis du kommer ud for en eller anden form for komfortforstyrrelse, findes der nogle tiltag, du selv kan udføre, inden du er nødt til at kontakte din installatør. Se side for instruktioner.

3 Indholdsfortegnelse Vigtig information Sikkerhedsinformation Levering og håndtering Ophængning Medfølgende komponenter Afmontering af dæksel Styremodulets konstruktion Rumenhed Styreboks Rørtilslutninger Generelt Sammenkoblingsmulighed El-tilslutninger Generelt Tilslutninger Indstillinger Tilslutning af tilbehør Igangsætning og justering Forberedelser Igangsætning med NIBE luft-/vandvarmepumpe Igangsætning uden NIBE luft-/vandvarmepumpe Kontroller omskifterventilen Styring - Introduktion Rumenhed Menusystem Styring - Menuer Menu - INDEKLIMA Menu - VARMT VAND Menu - INFO Menu - MIT SYSTEM Menu - SERVICE 9 9 Afvigelse af ønsket temperatur Håndtering af alarm Fejlsøgning Kun tilskud 0 Tilbehør Tekniske oplysninger Dimensioner og opsætningskoordinater Tekniske specifikationer El-diagram Stikordsregister Indholdsfortegnelse

4 Vigtig information Sikkerhedsinformation Denne håndbog beskriver også installations- og servicearbejde, der skal udføres af en professionel. På grund af sikkerhed, må dette produkt kun bruges af personer, som har fået den nødvendige instruktion i anvendelsen af produktet. Børn må under ingen omstændigheder komme i kontakt med produktet. Med forbehold for konstruktionsændringer. NIBE 0. Serienummer Serienummeret finder du på den ene langside af dækslet til styreboksen. Monter dækslet på styreboksen, så serienummeret bliver let at se. Symboler BEMÆRK Dette symbol betyder fare for maskine eller mennesker. LEK HUSK! Dette symbol markerer vigtig information om, hvad du skal tænke på, når du vedligeholder dit anlæg. TIP! Dette symbol markerer tip, der letter betjeningen af produktet. Mærkning Dette tilbehør er CE-mærket og opfylder IP0 (rumenheden) samt IP (styreboksen). CE-mærkningen betyder, at NIBE viser en forsikring om, at produktet opfylder alle de bestemmelser, der stilles til produktet iht. relevante EU-direktiver. CE-mærket er obligatorisk for de fleste produkter, der sælges i EU, uanset hvor de er fremstillet. IP0 betyder, at produktet er sikret mod, at genstande med en diameter på over eller lig med, mm ikke kan trænge ind og forårsage skade. HUSK! Opgiv altid produktets serienummer, når du anmelder en fejl. Landespecifik information Installatørhåndbog Denne installatørhåndbog skal efterlades hos kunden. Kapitel Vigtig information

5 ... Installationskontrol Beskrivelse Kommunikation, varmepumpe El (side ) Andet Tilsluttet strømforsyning 0 V Udeføler Rumføler Varmtvandsføler Rumenhed Brokobling ved installation af rumenhed DIP-switch Kontrol af tilskud Kontrol af omskifterventilfunktion OBS! I henhold til gældende regler skal varmeanlægget underkastes en installationskontrol, inden det tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Udfyld siden med oplysninger om anlægsdata i brugerhåndbogen. Underskrift Dato Kapitel Vigtig information

6 Kontaktinformation AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse, Schörfling Tel: + (0) 9-0 Fax: + (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 0, CH- Flurlingen Tel: () 00 0 Fax: () CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 9, CZ - 9 Benatky nad Jizerou Tel: +0 0 Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl, 9 Celle Tel: 0/-0 Fax: 0/ DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej, 90 Videbæk Tel: 9 0 Fax: FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie, 00 Vantaa Puh: Fax: GB NIBE Energy Systems Ltd, C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus, NL-9 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: 0 Fax: NO ABK AS, Brobekkveien 0, 0 Oslo, Postadresse: Postboks Vollebekk, 0 Oslo Tel. sentralbord: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II, -0 BIAŁYSTOK Tel: 0 90 Fax: RU "EVAN", per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax SE NIBE AB Sweden, Box, Hannabadsvägen, SE- Markaryd Tel: +-(0)- 000 Fax: +-(0) Kontakt NIBE Sverige for lande, som ikke nævnes i denne liste, eller se for yderligere oplysninger. Kapitel Vigtig information

7 Levering og håndtering Ophængning. BEMÆRK Ved ophængning på en væg, skal der vælges monteringsudstyr, der passer til væggen. Styreboksen LEK 00. Uden bagdåse: Placer bagpanelet foran apparatkabinettet, og skru det fast i væggen. Med bagdåse: Skru bagdåsen fast i væggen. Skru derefter bagpanelet fast i bagdåsen med de medfølgende to skruer. 0 LEK 0. Tilslut rumenheden, se side. Rumenheden Montering kan ikke monteres direkte mod en væg, da tilslutningsklemmen stikker ud på bagsiden. Monter enten i et ledigt apparatkabinet eller på den medfølgende bagdåse. Hvis du vil benytte rumføleren i, er placeringen af rumenheden vigtig. Se side.. LEK Vip frontpanelet ca. 0, og fastgør de to klemmer på den ene side. Luk derefter enheden, og tryk de to klemmer fast på den anden side. Dimensioner og opstillingskoordinater, se side. LEK Åbn ved at sætte en skruetrækker ind i en af de mm brede riller i kanten. Tryk lige ind med skruetrækkeren for at åbne klemmen. Gentag for de resterende tre klemmer. Kapitel Levering og håndtering

8 LEK LEK LEK Medfølgende komponenter Afmontering af dæksel Styreboksen Udeføler Rumenhed Plastafstandsramme Styreboks Temperaturføler Rumføler LEK Løsn de fire skruer, som sidder i hvert sit hjørne, og løft dækslet op. LEK LEK Udeføleren/Rumføleren Aluminiumtape Kabelbindere Isolértape LEK Tidsrelæ LEK Kapitel Levering og håndtering

9 Styremodulets konstruktion Rumenhed Styreboks Forside AA-S FC AA-X LEK AA AA-X AA-F AA-X9 X Bagside Elektriske komponenter FC Automatsikring +V GND B A X AA AA-X AA-X AA-X9 Klemme, spændingsforsyning Tilbehørskort Klemme, føler og ekstern blokering Klemme, kommunikation Klemme, cirkulationspumpe, shunt og hjælperelæ AA-S AA-F DIP-switch Finsikring Elektriske komponenter AA Rumenhed J Klemme, kommunikationstilslutning Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC - og -. Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC - og -. Kapitel Styremodulets konstruktion

10 Rørtilslutninger Generelt Rørinstallationen skal udføres i henhold til gældende regler. Se manualen til NIBE F0/F0/F0/F0/F00 for installation af varmepumpen. Symbolforklaring Symbol Betydning Stopventil P Kontraventil Shunt-/omskifterventil Sikkerhedsventil Indstillingsventil Temperaturføler Manometer Cirkulationspumpe Snavsfilter Montering af temperaturføler på rør K Temperaturfølerne monteres med kabelbindere (første kabelbinder sættes fast på røret midt på føleren og den anden kabelbinder ca. cm efter føleren) og aluminiumtape. Derefter skal de isoleres med den medfølgende isoleringstape. BEMÆRK Føler- og kommunikationskabler må ikke lægges i nærheden af stærkstrømsledninger. Sammenkoblingsmulighed kan tilsluttes på flere forskellige måder, hvoraf nogle vises nedenfor. Du kan læse mere om alternativerne på samt i de tilhørende monteringsanvisninger til det anvendte tilbehør. Se side med listen over det tilbehør, der kan anvendes til. BEMÆRK Dette er principskemaerne. Det aktuelle anlæg skal projekteres i henhold til gældende normer. Forklaring AA AA Displayenhed BT Udeføler BT Varmtvandsføler, påfyldning BT Varmtvandsføler, øverst (VPB) BT Fremløbsføler, ekstern BT0 Rumføler QA Tidsrelæ EB00 Varmepumpe (F0/F00) GP Ladepumpe HQ Snavsfilter Andet EB El-kassette EB0 El-patron CM Ekspansionsbeholder tilsluttet, varmtvand CP0 Akkumuleringstank med vandvarmning (VPA/VPAS/VPB) CP Bufferbeholder (UKV) FL Sikkerhedsventil, varmebærer FL0 Sikkerhedsventil, varmepumpe GP0 Cirkulationspumpe, varmebærer KA0 Hjælperelæ/kontaktor KA Hjælperelæ/kontaktor QM Aftapningsventil, varmebærer QM Spærreventil, varmebærer, frem QM Spærreventil, varmebærer, retur QM0 Stopventil QN0 Omskifterventil, varmtvand/varmebærer QN Overløbsventil QN0 Reguleringsventil QN Reguleringsventil RM0 Kontraventil Betegnelser iht. standard IEC - og -. Kapitel Rørtilslutninger

11 NIBE F0 sammen med og el-kassette (flydende kondensering) CM FL KA0 EB QM AA- BT CP GP0 QN AA AA-AA QM AA-BT AA-BT0 FL QN0 KA EB00 FL0 QM0 RM0 QN AA-BT EB0 CP0 QM GP EB00-HQ QN0 Kapitel Rørtilslutninger 9

12 NIBE F00 sammen med og el-kassette (flydende kondensering) CM FL KA0 EB QM AA- BT CP GP0 QN AA AA-AA QM AA-BT AA-BT0 AA- BT FL QN0 EB00 FL0 AA- BT QM0 RM0 QN KA EB0 CP0 QM GP EB00-HQ QN0 Varmebærersiden og brugsvandsiden skal forsynes med det nødvendige sikkerhedsudstyr iht. gældende regler. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. Principperne ovenfor kræver tilbehør. 0 Kapitel Rørtilslutninger

13 ON N L El-tilslutninger Generelt BEMÆRK Alle elektriske tilslutninger skal foretages af en autoriseret elektriker. El-installation og trækning af ledninger skal udføres iht. gældende regler. Ved installation af skal NIBEs luft- /vandvarmepumpe og eventuelt tilskud være spændingsløse. Kommunikation med varmepumpe NIBE F0/F0/F00 Varmepumpen tilsluttes klemme X: (A), X: (B) og X: (GND) på tilbehørskortet (AA) fra klemme -AA:J i F0/F00 eller fra klemme -E:J i F0. Anvend et kabel med mindst 0, mm² kabeltværsnit. -X -X -X -X9 HUSK! Relæudgangene på tilbehørskortet (AA) må maks. belastes med A (0 V) i alt. -X0 -X A B GND Tilslutninger BEMÆRK For at undgå forstyrrelser må uskærmede kommunikations- og/eller følerkabler til eksterne tilslutninger ikke lægges tættere på stærkstrømsledninger end 0 cm. Tilslutning af strømforsyning Tilslut strømforsyningen til klemme X som vist på billedet. -X 0V 0Hz N L Kapitel El-tilslutninger

14 ON ON LEK N L 9 N L ON N L NIBE F0/F0 Varmepumpen tilsluttes klemme X:, X: og X: på tilbehørskortet (AA) fra klemme -X (,,, ) i F0/F0, i henhold til billedet. Anvend et kabel med mindst 0, mm² kabeltværsnit. -X -X -X -X0 -X -X9 Udeføler Udeføleren (BT) placeres i skygge på nord- eller nordvestsiden, så den ikke bliver forstyrret af f.eks. morgensol. Føleren tilsluttes klemme X: og X: på tilbehørskortet (AA). Anvend en -leder med mindst 0, mm² kabeltværsnit. Eventuelt kabelrør bør tætnes for ikke at forårsage kondens i udeføleren. -X -X -X -X9 -X0 -X 0 9 Rumenhed Rumenheden tilsluttes klemme X: (A), X: (B), X: (GND) og X: (+V) på tilbehørskortet (AA). Monter bro mellem X: og X:. Anvend et kabel med mindst 0, mm² kabeltværsnit. +V -X -X -X -X9 GND B A -X0 -X Kapitel El-tilslutninger

15 ON N L ON ON ON N L 9 N L 9 N L Rumføler leveres med en medfølgende rumføler (BT0). Rumføleren har op til tre funktioner:. Vis aktuel rumtemperatur på varmepumpens display.. Gør det muligt at ændre rumtemperaturen i C.. Giver mulighed for at forbedre/stabilisere rumtemperaturen. Monter føleren et neutralt sted, hvor den indstillede temperatur ønskes. Et egnet sted kan eksempelvis være en fri indervæg i gangen ca., mtr. over gulvet. Det er vigtigt, at føleren ikke hindres i at måle den korrekte rumtemperatur, f.eks. ved placering i en niche, mellem hylder, bag et gardin, oven over eller tæt på en varmekilde, i træk fra en yderdør eller i direkte sollys. Også lukkede radiatortermostater kan forårsage problemer. kan arbejde uden føleren, men hvis indetemperaturen skal kunne aflæses på displayet på, skal føleren monteres. Rumføleren kobles til på X: og X: på tilbehørskortet (AA). Brug en -leder med mindst 0, mm² kabeltværsnit. -X -X -X -X9 Temperaturføler, varmtvandspåfyldning Temperaturføler, varmtvandspåfyldning (BT) placeres i dykrør på varmtvandsbeholderen. Føleren tilsluttes klemme X: og X: på tilbehørskortet (AA). Anvend en -leder med mindst 0, mm² kabeltværsnit. Påfyldning af varmtvand aktiveres i menu.. -X -X -X -X0 -X -X9 0 9 Temperaturføler, varmtvand øverst En temperaturføler til varmtvand øverst (BT) kan tilsluttes mhp. visning af vandtemperaturen øverst i tanken (placeres i dykrør). Føleren tilsluttes klemme X:9 og X:0 på tilbehørskortet (AA). Anvend en -leder med mindst 0, mm² kabeltværsnit. -X0 -X 0 9 -X -X -X9 -X HUSK! Forandring af temperaturen i huset tager lang tid. F.eks. vil korte perioder kombineret med gulvvarme ikke give en mærkbar forandring i rumtemperaturen. Temperaturføler, eksternt fremløb -X0 -X 0 9 Temperaturføler, eksternt fremløb (BT) tilsluttes klemme X: og X: på tilbehørskortet (AA). Anvend en -leder med mindst 0, mm² kabeltværsnit. -X -X -X9 -X -X0 -X 0 9 Kapitel El-tilslutninger

16 ON ON N L 9 N L ON ON ON N L 9 N L 9 N L Kontakt for ekstern blokering af tilskud og/eller kompressor I de tilfælde, hvor ekstern blokering af tilskud (B) og/eller kompressor (A) ønskes, skal denne kobles ind på henholdsvis klemme X: og X: (tilskud) samt klemme X: og X: (kompressor) på tilbehørskortet (AA). Tilskud og/eller kompressoren kobles fra ved at slutte en potentialfri kontaktfunktion til den aktuelle klemme. Anvend en -leder med mindst 0, mm² kabeltværsnit. Ekstern blokering af tilskud og kompressor kan kombineres. En sluttet kontakt betyder, at effekten er koblet fra. Tilslutning af cirkulationspumpe (GP0) Cirkulationspumpen tilsluttes klemme X9: (N), X9: (0 V) og X: () på tilbehørskortet (AA). -X -X -X BEMÆRK Ved nøddriftsfunktion kræver cirkulationspumpen ekstern spænding. -X0 -X -X9 9 L N -X -X -X9 -X -X0 -X Tilslutning af omskifterventilmotor (QN0) Omskifterventilen tilsluttes klemme X9: (N), X9: (0 V ved varmtvand, 0 V ved varme) og X0: (0 V) på tilbehørskortet (AA). Kontakt til ekstern justering En ekstern kontaktfunktion kan sluttes til til ændring af fremløbstemperaturen og dermed ændring af rumtemperaturen. Når kontakten er slået til, ændres varmekurvens forskydning med det antal trin, der er valgt i menu.9. "ekstern justering". Hvis rumføleren er installeret og aktiveret, indstilles den ønskede rumtemperatur ( C) i menuen. -X -X -X -X0 -X -X9 9 Kontakten skal være potentialfri og tilsluttes på klemme X:9 og X:0 på tilbehørskortet (AA). Tilslutning af tilskudsvarme (EM/EB) -X -X -X9 Tilskudsrelæet (QA) tilsluttes tilbehørskortet (AA) i henhold til billedet fra QA:A til AA-X9: (0 V) og fra QA:A til AA-X9: (N). -X -X0 -X 0 9 -X -X -X -X0 -X9 A A -X Kapitel El-tilslutninger

17 ON ON ON N L 9 N L Tilslutning af tilskudsvarme (EM/EB) samt tidsrelæ Tilskuddet kan styres i to trin ved hjælp af et tidsrelæ (KF). Tilskudsrelæet (QA) tilsluttes tilbehørskortet (AA) i henhold til billedet fra QA:A til AA-X9: (0 V) og fra QA:A til AA-X9: (N). Tilslut tidsrelæ i henhold til billedet. Tilslutning af tilskud til varmtvand Tilskudsrelæet (QA) tilsluttes tilbehørskortet (AA) i henhold til billedet fra QA:A til AA-X9: (0 V) og fra QA:A til AA-X9: (N). -X -X -X -X9 L N L N A A -X0 -X Indstillinger LEK DIP-switch DIP-switchen på tilbehørskortet skal indstilles i henhold til nedenstående. -X -X -X -X0 -X -X9 ON Steg A A Tidrelä h A A Steg A A Kapitel El-tilslutninger

18 Tilslutning af tilbehør Instruktioner for tilslutning af øvrigt tilbehør findes i den medfølgende installationsvejledning. Se side for en liste over det tilbehør, der kan anvendes til. Kapitel El-tilslutninger

19 Igangsætning og justering Forberedelser NIBE F0/F0/F0/F0/F00 skal være udstyret med styrekort med display, som har version.0 eller senere. Styrekortets version vises på varmepumpens display ved opstart. skal være færdigtilkoblet og tilsluttet. Læs, hvordan du benytter rumenheden på side. Igangsætning med NIBE luft- /vandvarmepumpe Vølund F0/F0 Følg vejledningen i monterings- og brugsanvisningen til varmepumpen under afsnittet "Igangsætning og justering" "Opstart og kontrol". Vølund F0/F0 Følg instrukserne i varmepumpens installationshåndbog under afsnittet "Igangsætning og justering" "Opstart og kontrol". Vølund F00 Følg instrukserne i varmepumpens installationshåndbog under afsnittet "Igangsætning og justering" "Opstart og kontrol". HUSK! Ved igangsætning uden NIBE luft-/vandvarmepumpe kan alarmen kommunikationsfejl forekomme i rumenheden. Alarmen nulstilles ved indstilling af "kun tilskudsvarme" i menu.. Kontroller omskifterventilen. Skift om til manuel driftsindstilling med varme tilladt i menu... Indstil gradminutter på 0 i menu.9. "aktuel værdi".. Skab varmtvandsbehov.. Kontroller, at omskifterventilen er åben mod varmtvandspåfyldning.. Indstil gradminutterne i menu.9. "aktuel værdi" til en lavere værdi end det, der vises i menu.9. "start tilskud" (fabriksindstilling: -00).. Kontroller, at omskifterventilen er åben mod varmedrift.. Skift om til ønsket driftsindstilling i menu... Stil menu.9. "aktuel værdi" tilbage til 0.. Spændingssæt varmepumpen.. Spændingssæt.. Foretag indstillinger, som vedrører den aktuelle sammenkobling.. Indstil kurvehældning og forskydning af varmekurven i menu.9.. Se side.. Indstil det korrekte flow ved varmtvandsproduktion i henhold til varmepumpens installatørhåndbog. Kontroller differencen mellem BT og BT i menu. Igangsætning uden NIBE luft- /vandvarmepumpe. Gå til menu. driftsindstilling.. Marker "kun tilskudsvarme"ved hjælp af op- og nedknapperne, og tryk derefter på OK-knappen.. Tryk på Tilbage-knappen for at gå tilbage til hovedmenuerne. Kapitel Igangsætning og justering

20 Styring - Introduktion Rumenhed Menusystem Når rumenheden startes op, kommer du til informationsmenuen. Her vises visse grundlæggende oplysninger om dit systems status. A B C D E Display På displayet vises anvisninger, indstillinger og driftsinformationer. Standby-knap Med standby-knappen kan rumenheden sættes i standby-tilstand. Varmepumpens drift påvirkes ikke af tryk på knappen. Tilbage-knap Tilbage-knappen anvendes til at: Gå tilbage til forrige menu. Fortryde en indstilling, som ikke er bekræftet. OK-knap OK-knappen bruges til følgende: Bekræft valg af undermenu/alternativ/indstillet værdi. Op- og nedknapper Med op- og nedknapperne kan du: Flytte rundt i menuerne og mellem de forskellige alternativer. Øge eller reducere værdierne. Skifte side i flersidevisninger Tryk på en vilkårlig knap for at komme til hovedmenuen. Informationsmenuen vises: ved opstart ved tryk på tilbageknappen i hovedmenuen efter minutter uden aktivitet. Ved alarm vises et symbol på displayet sammen med alarmens nummer. Se side for instruktioner. I de andre menuer vises alarmsymbolet nederst i højre hjørne. Kapitel Styring - Introduktion

21 Menu - INDEKLIMA Indstilling af indeklimaet. Se side. Menu - VARMT VAND Indstilling af varmtvandsproduktionen. Se side. Denne menu vises kun, hvis varmtvandsbeholderen er aktiveret i menusystemet. Vælg alternativ Menu - INFO Visning af temperatur og andre driftsinformationer. Se side. Menu - MIT ANLÆG Valg af driftsindstilling m.m. Se side. Menu - SERVICE Avancerede indstillinger. Slutbrugeren har ikke adgang til disse indstillinger. Menuen bliver synlig ved at trykke på tilbageknappen i sekunder. Se side 9. Betjening For at flytte markøren trykker du på op- eller nedknappen. Den markerede position er lys og/eller har en opadvendt fane. Valg af menu Vælg en undermenu for at komme videre i menusystemet ved at markere den med op- eller nedknappen og derefter trykke på OK-knappen. I en menu med alternativer vises det valgte alternativ med et grønt flueben. Vælg et andet alternativ:.. Marker ved hjælp af op- eller nedknappen det alternativ, du ønsker. Et af alternativerne er forvalgt (hvidt). Tryk på OK-knappen for at bekræfte det valgte alternativ. Det valgte alternativ får et grønt flueben. Kapitel Styring - Introduktion 9

22 Indstilling af en værdi Indstilling af en værdi:.... Marker den værdi, du vil indstille, ved hjælp af op- eller nedknappen. Tryk på OK-knappen. Værdiens baggrund bliver grøn, og det betyder, at du er kommet til indstillingspositionen. Tryk på opknappen for at øge værdien eller nedknappen for at mindske værdien. Tryk på OK-knappen for at bekræfte den indstillede værdi. Tryk på tilbageknappen for at fortryde og gå tilbage til den oprindelige værdi. 0 Kapitel Styring - Introduktion

23 Styring - Menuer Menu - INDEKLIMA Oversigt - INDEKLIMA. - temperatur.9 - avanceret.9. - varmekurve.9. - ekstern justering.9. - min. fremløbstemp rumfølerindstillinger Undermenuer Til menuen INDEKLIMA er der flere undermenuer. Til højre for menuerne på displayet vises der statusinformationer for den viste menu. temperatur Indstilling af temperatur til klimaanlæg. Statusinformationen viser de indstillede værdier for klimaanlægget. avanceret Indstilling af varmekurve, justering med ydre kontakt, min.-værdi for fremløbstemperatur og rumføler. Menu. - temperatur Indstilling af temperaturen (med rumføler installeret og aktiveret): Indstillingsområde: - 0 C Fabriksindstilling: 0 Værdien på displayet vises som en temperatur i C, hvis varmesystemet styres af en rumføler. Rumtemperaturen ændres ved at indstille den ønskede temperatur på displayet ved hjælp af op- og nedknapperne. Bekræft den nye indstilling ved at trykke på OKknappen. Den nye temperatur vises til højre for symbolet på displayet. Indstilling af temperaturen (uden aktiveret rumføler): Indstillingsområde: -0 til +0 Fabriksindstilling: 0 Displayet viser den indstillede varmeværdi (kurveforskydning). For at øge eller sænke indetemperaturen skal du øge eller reducere værdien på displayet. Anvend op- og nedknapperne til indstilling af en ny værdi. Bekræft den nye indstilling ved at trykke på OKknappen. Det antal trin, som værdien skal ændres for at medføre en grads forandring af indetemperaturen, afhænger af husets varmeanlæg. Med gulvvarme kræves der måske et trin, mens et radiatoranlæg kræver tre trin. Indstil den ønskede værdi. Den nye værdi vises på højre side af symbolet på displayet. HUSK! En forøgelse af rumtemperaturen kan bremses af termostaterne på radiatorerne eller gulvvarmen. Åbn derfor termostatventilerne helt, bortset fra i de rum, hvor du ønsker en lavere temperatur, f.eks. i soveværelset. TIP! Vent et døgn, før du foretager en ny indstilling, så rumtemperaturen når at stabilisere sig. Øg kurvens hældning et trin i menu.9., når det er koldt udenfor, og rumtemperaturen er for lav. Sænk kurvens hældning et trin i menu.9., når det er koldt udenfor, og rumtemperaturen er for høj. Hæv værdien et trin i menu., når det er varmt udenfor, og rumtemperaturen er for lav. Sænk værdien et trin i menu., når det er varmt udenfor, og rumtemperaturen er for høj. Menu.9 - avanceret Menu avanceret har orange tekst og er beregnet til avancerede brugere. Denne menu har flere undermenuer. varmekurve Indstilling af varmekurvens hældning ekstern justering Indstilling af varmekurvens forskydning, når ydre kontakt er tilsluttet. min. fremløbstemp. Indstilling af den mindst tilladte fremløbstemperatur. rumfølerindstillinger Indstillinger for rumføleren. Kapitel Styring - Menuer

24 Menu.9. - varmekurve varmekurve Indstillingsområde: - Fabriksindstilling: forskydning Indstillingsområde: -0 til +0 Fabriksindstilling: 0 I menuen varmekurve kan du indstille den såkaldte varmekurve for dit hus. Varmekurvens opgave er at sikre en ensartet indetemperatur uanset udetemperaturen og dermed energibesparende drift. Det er ud fra denne varmekurve, at varmepumpens computerstyring fastlægger temperaturen på vandet til varmesystemet, fremløbstemperaturen, og dermed indetemperaturen. Du kan her vælge varmekurve og også aflæse, hvordan fremløbstemperaturen ændres ved forskellige udetemperaturer. Kurvehældning C 0 Brantare kurvlutning C UTETEMRATUR Varmekurvens hældning viser, hvor mange grader fremløbstemperaturen skal øges/sænkes, når udetemperaturen falder/stiger. En kraftigere kurvehældning medfører en højere fremløbstemperatur ved en bestemt udetemperatur. Den optimale kurvehældning afhænger af stedets klimaforhold, om huset har radiatorer eller gulvvarme, og hvor godt huset er isoleret. Varmekurven indstilles ved installation af varmeanlægget, men skal eventuelt efterjusteres. Derefter behøver varmekurven normalt ikke ændres. HUSK! Ved finjustering af indetemperaturen skal varmekurven i stedet forskydes op- eller nedad, og det gøres i menu. temperatur. Kurveforskydning C 0 Förskjuten värmekurva C UTETEMRATUR En forskydning af varmekurven betyder, at fremløbstemperaturen ændres lige meget for alle udetemperaturer, f.eks. at en kurveforskydning på + trin øger fremløbstemperaturen med C ved alle udetemperaturer. Indstilling af varmeautomatik med diagram I diagrammerne går man ud fra stedets dimensionerede udetemperatur og klimaanlæggets dimensionerede fremløbstemperatur. Der, hvor disse to værdier mødes, kan varmeautomatikkens kurvehældning aflæses. FRAMLEDNINGSTEMRATUR FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA (-) FRAMLEDNINGSTEMRATUR VÄRMEKURVA UTETEMRATUR VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING UTETEMRATUR VÄRMEKURVA (0) Kapitel Styring - Menuer

25 FRAMLEDNINGSTEMRATUR FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA (+) VÄRMEKURVA 9-0 UTETEMRATUR Fremløbstemperatur maks.- og min.-værdier C Maximivärde Minimivärde C UTETEMRATUR Da fremløbstemperaturen ikke kan beregnes højere end den indstillede maks.-værdi eller lavere end den indstillede min.-værdi, flader varmekurven ud ved disse temperaturer. HUSK! Ved gulvvarmesystemer, skal maks. fremløbstemp. normalt indstilles mellem og C. Forhør dig om maks. overfladetemperatur for dit gulv hos din montør/gulvleverandør. Anvend op- og nedknapperne til indstilling af en ny værdi. Bekræft den nye indstilling ved at trykke på OKknappen. Valg af en anden varmekurve (kurvehældning):. Tryk på OK-knappen for at åbne for indstillingen.. Vælg en ny varmekurve. Varmekurverne er nummereret fra til, idet et højere tal giver kraftigere hældning og højere fremløbstemperatur.. Tryk på OK-knappen for at afslutte indstillingen. TIP! Vent et døgn, før du foretager en ny indstilling, så rumtemperaturen når at stabilisere sig. Øg kurvens hældning et trin, når det er koldt udenfor, og rumtemperaturen er for lav. Sænk kurvens hældning et trin, når det er koldt udenfor, og rumtemperaturen er for høj. Øg kurveforskydningen et trin, når det er varmt udenfor, og rumtemperaturen er for lav. Sænk kurvens forskydning et trin, når det er varmt udenfor, og rumtemperaturen er for høj. Menu.9. - ekstern justering klimaanlæg (med rumføler installeret og aktiveret) Indstillingsområde: - 0 C Fabriksindstilling: 0 klimaanlæg (uden aktiveret rumføler) Indstillingsområde: -0 til +0 Fabriksindstilling: 0 Ved at tilslutte en udvendig kontakt, f.eks. en rumtermostat eller et koblingsur, kan man midlertidigt eller periodisk hæve eller sænke rumtemperaturen. Varmekurvens forskydning ændres med det antal trin, der er valgt i menuen, når kontakten er slået til. Hvis rumføleren er installeret og aktiveret, indstilles den ønskede rumtemperatur ( C). Menu.9. - min. fremløbstemp. klimaanlæg Indstillingsområde: 0 C Fabriksindstilling: C Her indstiller du den laveste temperatur på fremløbtemperaturen til klimaanlægget. Det betyder, at aldrig beregner en lavere temperatur end den indstillede. TIP! Hvis man f.eks. har en kælder, hvor man altid vil have lidt varme på, også om sommeren, kan man øge værdien. Det kan også være nødvendigt at hæve værdien i "stop af varme" menu.9. "autoindstilling". Kapitel Styring - Menuer

26 Menu.9. - rumfølerindstillinger faktor system Indstillingsområde: 0, -,0 Fabriksindstilling:,0 Her kan du aktivere rumføler til styring af rumtemperaturen. Du kan også indstille en faktor, der bestemmer, hvor meget fremløbstemperaturen skal påvirkes af forskellen mellem den ønskede rumtemperatur og den aktuelle rumtemperatur. En højere værdi giver en større forandring af varmekurvens indstillede forskydning. Kapitel Styring - Menuer

27 Menu -VARMT VAND Oversigt - VARMT VAND. - midlertidig luksusindst.. - komfortdrift.9 - avanceret.9. - periodisk forøgelse Undermenuer Til menuen VARMT VAND er der flere undermenuer. Til højre for menuerne på displayet vises der statusinformationer for den viste menu. midlertidig luksusindst. Aktivering af midlertidig forøgelse af varmtvandstemperaturen. Statusinformationen viser "fra" eller hvor lang tid der er tilbage af den midlertidige temperaturforøgelse. komfortdrift Indstilling af varmtvandskomfort. Statusinformationen viser, hvilken indstilling der er valgt, "økonomi", "normal" eller "Luksus". avanceret Indstilling af periodisk forøgelse af varmtvandstemperaturen. Menu. - midlertidig luksusindst. Indstillingsområde:,, og timer, samt position "fra" Fabriksindstilling: "fra" I tilfælde af et midlertidigt øget varmtvandsbehov kan du vælge at øge varmtvandstemperaturen til luksusindstillingen i en periode i denne menu. HUSK! Hvis komfortdrift "Luksus" er valgt i menu., kan der ikke foretages yderligere forøgelse. økonomi: Denne indstilling giver mindre varmt vand end de øvrige, men er samtidig mere økonomisk. Denne indstilling kan anvendes i mindre husholdninger med et lavt varmtvandsbehov. normal: Den normale position giver mere varmt vand og passer til de fleste husholdninger. Luksus: Luksusindstillingen giver størst mulig mængde varmt vand. I denne indstilling kan el-patronen til dels anvendes til opvarmning af det varme vand op, hvilket giver øgede driftsomkostninger. Menu.9 - avanceret Menu avanceret har orange tekst og er beregnet til avancerede brugere. Denne menu har flere undermenuer. Menu.9. - periodisk forøgelse periode Indstillingsområde: - 90 dage Fabriksindstilling: dage For at forhindre bakterietilvækst i varmtvandsbeholderen kan kompressoren og el-patronen regelmæssigt øge temperaturen på det varme vand. Du kan indstille, hvor lang tid der skal gå mellem forøgelsen af varmtvandstemperaturen. Tiden kan indstilles mellem og 90 døgn. Fabriksindstillingen er døgn. Fjern flueben ud for "aktiveret" for at slå funktionen fra. Funktionen aktiveres direkte, når en tidsperiode vælges og bekræftes ved at trykke på OK-knappen. Tiden til højre viser tilbageværende tid med den valgte indstilling. Når tiden er gået, går tilbage til den indstillede position i menu.. Vælg "fra" for at slukke for midlertidig luksusindst.. Menu. - komfortdrift Indstillingsområde: økonomi, normal, Luksus Fabriksindstilling: normal Forskellen mellem de forskellige indstillinger er temperaturen på det varme brugsvand. En højere temperatur medfører, at det varme vand rækker længere. Kapitel Styring - Menuer

28 Menu - INFO Menu. - serviceinfo Her får du information om varmepumpens aktuelle driftsstatus (f.eks. aktuelle temperaturer osv.). Der kan ikke foretages ændringer. Informationen vises på flere sider. Tryk på op- og nedknapperne for at bladre mellem siderne. Kapitel Styring - Menuer

29 Menu - MIT SYSTEM Oversigt - MIT SYSTEM. - driftsindstilling. - nulstilling af alarm*.9 - avanceret.9. - driftsprioritering.9. - autoindstilling.9. - gradminutindstilling.9. - fabriksindstilling bruger * Vises kun ved alarm. Undermenuer Til menuen VARMEPUM er der flere undermenuer. Til højre for menuerne på displayet vises der statusinformationer for den viste menu. driftsindstilling Aktivering af manuel eller automatisk drift. Statusinformationerne viser den valgte drift. nulstilling af alarm Her kan du nulstille eventuelle alarmer. avanceret Indstillinger af varmepumpens funktion. Menu. - driftsindstilling driftsindstilling Indstillingsområde: auto, manuelt, kun tilskudsvarme Fabriksindstilling: auto funktioner Indstillingsområde: kompressor, tilskudsvarme, varme Varmepumpens driftsposition er normalt indstillet i "auto". Du kan også indstille varmepumpen i "kun tilskudsvarme", hvis der kun anvendes tilskudsvarme, eller "manuelt", hvor du selv vælger de tilladte funktioner. Skift driftsindstilling ved at markere den ønskede position, og tryk på OK-knappen. Når en driftsindstilling er valgt, vises valgbare alternativer til højre. For at vælge, hvilke valgbare funktioner der skal tillades eller ej, markerer du funktionen ved hjælp af op- og nedknapperne og trykker på OK-knappen. Driftsindstilling auto I denne driftsindstilling kan du ikke vælge, hvilke funktioner der skal tillades, da det håndteres automatisk af varmepumpen. Driftsindstilling manuelt I denne driftsindstilling kan du selv vælge, hvilke funktioner der skal tillades. Du kan ikke fravælge "kompressor" i manuel drift. Driftsindstilling kun tilskudsvarme HUSK! Hvis du vælger "kun tilskudsvarme", bliver kompressoren fravalgt og du får øgede driftsomkostninger. I denne driftsindstilling er kompressoren ikke aktiv, og kun tilskudsvarme benyttes. Funktioner "kompressor" er den, der producerer varmt vand og varme til huset. Fravælges "kompressor" vises dette med et symbol i hovedmenuen på varmepumpesymbolet. Du kan ikke fravælge "kompressor" i manuel drift. "tilskudsvarme" er det, der hjælper kompressoren med at varme huset og/eller det varme vand op, når den ikke kan opfylde hele behovet alene. "varme" medfører, at huset opvarmes. Funktionen kan fravælges, når du ikke vil have varmen til at køre. HUSK! Hvis du fravælger "tilskudsvarme" kan det medføre, at du ikke får nok varmtvand og/eller varme i huset. Menu. - nulstilling af alarm Denne menu er kun tilgængelig, hvis en alarm er forekommet. Her kan du nulstille eventuelle alarmer, som er opstået i eller varmepumpen. HUSK! Ved nulstilling af alarm startes styresystemet om i varmepumpen. Menu.9 - avanceret Menu avanceret har orange tekst og er beregnet til avancerede brugere. Denne menu har flere undermenuer. Kapitel Styring - Menuer

30 Menu.9. - driftsprioritering driftsprioritering varmt vand / varme Indstillingsområde: 0 til 0 Fabriksindstilling: 0 Her vælger du, hvor lang tid varmepumpen skal køre for hvert behov, hvis der opstår to behov samtidig. Hvis der kun er ét behov, arbejder varmepumpen med det behov. Vælges 0 minutter, medfører det, at behovet ikke er højtprioriteret, men at systemet kun aktiveres, når der ikke er noget andre behov. Menu.9. - autoindstilling stop af varme Indstillingsområde: 0 0 C Fabriksindstilling: 0 stop af tilskudsvarme Indstillingsområde: -0 0 C Fabriksindstilling: filtreringstid Indstillingsområde: 0 h Fabriksindstilling: h Når driften er indstillet til "auto", vælger varmepumpen selv, afhængigt af middeludetemperaturen, hvornår start og stop af tilskudsvarme og varmeproduktion skal tillades. I denne menu vælger du disse middeludetemperaturer. Du kan også indstille, hvor lang tid (filtreringstid) middeltemperaturen skal måles. Hvis du vælger 0, betyder det, at den aktuelle udetemperatur anvendes. Menu.9. - gradminutindstilling aktuel værdi Indstillingsområde: start kompressor Indstillingsområde: Fabriksindstilling: -0 start tilskudsvarme Indstillingsområde: Fabriksindstilling: -00 stop tilskud Indstillingsområde: Fabriksindstilling: -0 Gradminutter er et mål for det aktuelle varmebehov i huset, og dette mål bestemmer, hvornår kompressor eller tilskudsvarme skal starte/stoppe. HUSK! Højere værdi på "start kompressor" giver flere kompressorstarter, og det giver øget slitage på kompressoren. For lav værdi kan give uensartet indetemperatur. Menu.9. - fabriksindstilling bruger Her kan du stille alle indstillinger, som er tilgængelige for brugeren (inkl. avanceret-menuerne), tilbage til fabriksværdierne. HUSK! Efter fabriksindstillingen skal personlige indstillinger som f.eks. varmekurve osv. indstilles igen. HUSK! "stop af tilskudsvarme" må ikke indstilles højere end "stop af varme". Kapitel Styring - Menuer

31 Menu - SERVICE Oversigt - SERVICE. - driftsindstillinger. - systemindstillinger. - fabriksindstilling service.. - varmtvandsindst... - maks. fremløbstemp... - alarmtiltag Tryk på tilbageknappen i sekunder for at åbne Servicemenuen. Undermenuer Menuen SERVICE har orange tekst og er beregnet til avancerede brugere. Denne menu har flere undermenuer. Til højre for menuerne på displayet vises der statusinformationer for den pågældende menu. driftsindstillinger Driftsindstillinger for varmepumpen. systemindstillinger Systemindstillinger for varmepumpen, aktivering af tilbehør osv. fabriksindstilling service Total tilbagestilling af alle indstillinger (inklusive indstillinger, som er tilgængelige for brugeren) til fabriksværdierne. BEMÆRK Forkerte indstillinger i servicemenuerne kan beskadige varmepumpen Menu. - driftsindstillinger I undermenuerne til denne skal du foretage driftsindstillinger for varmepumpen. Menu.. - varmtvandsindst. økonomi Indstillingsområde starttemp. økonomi.: 0 C Fabriksindstilling starttemp. økonomi.: C Indstillingsområde stoptemp. økonomi.: 0 C Fabriksindstilling stoptemp. økonomi.: C normal Indstillingsområde starttemp. normal: 0 C Fabriksindstilling starttemp. normal: C Indstillingsområde stoptemp. normal: 0 C Fabriksindstilling stoptemp. normal: C luksus Indstillingsområde starttemp. luksus.: 0 C Fabriksindstilling starttemp. luksus.: C Indstillingsområde stoptemp. luksus.: 0 C Fabriksindstilling stoptemp. luksus.: 9 C stoptemp. per. forøg. Indstillingsområde: 0 C Fabriksindstilling: C Anbefalet normalindstilling Varmepumpe Varmtvandsbeholder Start Stop F0 VPA C C F0 VPB C C F00 VPA C C F00 VPB C 0 C Her indstiller du start- og stoptemperatur på det varme vand for de forskellige komfortalternativer i menu. samt stoptemperatur for periodisk forøgelse i menu.9.. Ovenstående værdier er standardindstillinger, når der findes forskellige varmtvandsbeholderkonstruktioner, følerplaceringer samt øvrige faktorer, som er unikke for Kapitel Styring - Menuer 9

32 hver enkelt installation. Det kan derfor være nødvendigt at justere disse indstillinger. Menu.. - maks. fremløbstemp. klimaanlæg Indstillingsområde: 0 0 C Fabriksindstilling: C Her indstiller du klimaanlæggets maksimale fremløbstemperatur. Hvis anlægget omfatter mere end ét klimaanlæg, kan der indstilles en individuel maks. fremløbstemperatur for hvert anlæg. HUSK! Ved gulvvarmesystemer, skal maks. fremløbstemp. normalt indstilles mellem og C. Kontroller maks. temperatur for gulvet hos gulvleverandøren. Menu.. - alarmtiltag Her vælger du den måde, du vil have til at gøre dig opmærksom på, at der vises en alarm på displayet. De forskellige muligheder er, at systemet holder op med at producere varmt vand (fabriksindstilling) og/eller sænker rumtemperaturen. HUSK! Hvis der ikke vælges noget alarmtiltag, kan dette medføre højere energiforbrug ved alarm. Menu. - systemindstillinger Hvis varmtvandsbeholderen er sammenkoblet med anlægget, skal varmtvandstilførsel aktiveres her. Menu. - fabriksindstilling service Her kan du stille alle indstillinger (inklusive indstillinger, som er tilgængelige for brugeren) tilbage til fabriksværdierne. BEMÆRK Ved nulstilling vises startguiden næste gang, varmepumpen startes. 0 Kapitel Styring - Menuer

33 9 Afvigelse af ønsket temperatur I de fleste tilfælde udløser varmepumpen alarm i tilfælde af driftsforstyrrelse og viser instruktioner om afhjælpning på rumenhedens display. Se side for oplysninger om, hvordan du håndterer en alarm. Brug følgende fejlsøgningsskema, hvis driftsforstyrrelsen ikke vises på displayet, eller hvis displayet er slukket. Håndtering af alarm Nulstilling af alarm Nulstilling af alarm kan ske på to måder.. Vælg "ja" i menu... Omstart af (spændingen til slås fra/til). Ved alarmnulstilling startes styresystemet om i varmepumpen, og eventuelle alarmer i nulstilles. BEMÆRK Kontakt din montør, hvis alarmen opstår igen. Fejlsøgning Hvis driftsforstyrrelsen ikke vises på displayet, kan følgende tip benyttes, eller se alternativt i manualen til varmepumpen. Grundlæggende forholdsregler Ved alarm er der opstået en eller anden driftsforstyrrelse, og det vises via en alarmklokke på rumenheden. Alarm Ved alarm er der sket en driftsforstyrrelse, som ikke selv kan afhjælpe. På displayet kan du se, hvilken type alarm det drejer sig om. Alarmliste Alarm AA:## (hvor ## er et ciffer) betyder, at alarmen er opstået i. Alarm EB00:## (hvor ## er et ciffer) betyder, at alarmen er opstået i varmepumpen (se varmepumpens manual). Føleralarm BT/BT/BT: Føleren er sandsynligvis gået i stykker eller har mistet kontakten med tilbehørskortet. Alarmen nulstilles automatisk et stykke tid efter korrekt tilkobling. Kontroller tilslutning af føleren til tilbehørskortet, samt at der ikke er sket kabelbrud på kablet. Hvis ovenstående ikke er årsagen til fejlen, udskiftes føleren. Kommunikationsalarm varmepumpe Varmepumpen har mistet kontakten med tilbehørskortet. Kontroller tilslutning mellem varmepumpen og tilbehørskortet, og at der ikke er sket kabelbrud på kablet. Kommunikationsalarm tilbehørskort Rumenheden har mistet kontakten med tilbehørskortet. Kontroller tilslutning mellem rumenheden og tilbehørskortet, og at der ikke er sket kabelbrud på kablet. Begynd med at kontrollere følgende mulige fejlkilder: At varmepumpen er i drift, og at forsyningskablet til er tilsluttet. Husets gruppe- og hovedsikringer. Husets HPFI-relæ. Varmepumpens automatsikring (FC). Lav temperatur på det varme vand eller manglende varmt vand Denne del af fejlsøgningskapitlet gælder kun, hvis varmepumpen er sammenkoblet med en varmtvandsbeholder. Varmepumpen i forkert driftsindstilling. Hvis positionen "manuelt" er valgt, vælg også "tilskudsvarme". Stort varmtvandsforbrug. Vent til det varme vand er blevet opvarmet. En midlertidig stigning i varmtvandskapaciteten (midlertidig luksusindst.) kan aktiveres i menu.. For lav varmtvandsindstilling. Gå ind i menu., og vælg drift med højere komfort. For lav eller ingen driftsprioritering af varmt vand. Gå ind i menu.9., og øg tidsrummet for, hvornår varmtvand skal driftsprioriteres. Lav rumtemperatur Lukkede termostater i flere rum. Indstil termostaterne på maks. i så mange rum som muligt. Juster rumtemperaturen på menu. i stedet for at slukke på termostaterne. Anlægget er i forkert driftsindstilling. Kapitel 9 Afvigelse af ønsket temperatur

34 Gå ind i menu. Hvis positionen "auto" er valgt, vælg så en højere værdi på "stop af varme" i menu.9.. Hvis positionen "manuelt" er valgt, vælg også "varme". Hvis det ikke er nok, vælg da også "tilskudsvarme". For lavt indstillet værdi på varmeautomatikken. Gå ind i menu. (temperatur) og øg varmekurvens forskydning. Hvis rumtemperaturen stadig er lav i koldt vejr, kan det være nødvendigt at opjustere kurvens hældning i menu.9. (varmekurve). For lav eller ingen driftsprioritering af varme. Gå ind i menu.9., og øg tidsrummet for, hvornår varme skal driftsprioriteres. Ekstern kontakt til ændring af rumvarme aktiveret. Kontrollér eventuelle eksterne kontakter. Høj rumtemperatur For højt indstillet værdi på varmeautomatikken. Gå ind i menu. (temperatur) og sænk varmekurvens forskydning. Hvis rumtemperaturen stadig er høj i koldt vejr, kan det være nødvendigt at nedjustere kurvens hældning i menu.9. (varmekurve). Ekstern kontakt til ændring af rumvarme aktiveret. Kontrollér eventuelle eksterne kontakter. Kun tilskud Hvis du ikke kan afhjælpe fejlen, og der ikke er varme på i huset, kan du, mens du afventer hjælp, sætte i indstillingen "kun tilskudsvarme. Det medfører, at SMO 0 kun anvender tilskud til opvarmning af huset og brugsvandet. Indstil til tilskudsvarme. Gå til menu. driftsindstilling.. Marker "kun tilskudsvarme"ved hjælp af betjeningsknapperne, og tryk derefter på OK-knappen.. Tryk på Tilbage-knappen for at gå tilbage til hovedmenuerne. Kapitel 9 Afvigelse af ønsket temperatur

35 0 Tilbehør Eksternt el-tilskud ELK ELK El-kassette kw,x0v Art. nr ELK El-kassette kw,x0v Art. nr ELK El-kassette kw, x 00 V Art. nr Hjælperelæ HR 0 Art. nr. 09 Varmepumpe F0 kw Art.nr. 0 0 kw Art.nr. 0 0 kw Art.nr. 0 0 F0 kw Art.nr. 0 0 kw Art.nr kw Art.nr. 0 0 VPB 00 Varmtvandsbeholder med ladeslange Maks. varmepumpestørrelse, kw Kobber Art.nr. 0 0 VPB 0 Varmtvandsbeholder med ladeslange Maks. varmepumpestørrelse, kw Kobber Art.nr. 0 0 VPB 000 Varmtvandsbeholder med ladeslange Maks. varmepumpestørrelse, kw Kobber Art.nr. 0 0 Varmtvandsstyring VST Omskifterventil, Cu-rør Ø Maks. varmepumpestørrelse 0 kw Art. nr. 09 VST 0 Omskifterventil, kobberrør Ø Maks. varmepumpestørrelse 0 kw Art. nr. 09 F00 kw Art.nr kw Art.nr. 0 0 Varmtvandsbeholder VPA 00/0 Maks. varmepumpestørrelse 0 kw Art. nr. 0 0 VPA 00/00 Maks. varmepumpestørrelse kw Kobber Art.nr. 0 0 Emalje Art.nr VPA 0/00 Maks. varmepumpestørrelse kw Kobber Art.nr. 0 0 Emalje Art.nr. 0 0 Kapitel 0 Tilbehør

36 Tekniske oplysninger Dimensioner og opsætningskoordinater Styreboksen Kapitel Tekniske oplysninger

37 Rumenheden 9 Kapitel Tekniske oplysninger

38 Tekniske specifikationer Rumenhed Bredde Højde Dybde Dybde (med afstandsramme) Kapslingsklasse Styreboks Bredde Højde Dybde Kapslingsklasse Maks. antal luft-/vandvarmepumper Maks. antal følere Maks. antal fødepumper Maks. antal cirkulationspumper/klimaanlæg Tilført spænding Maks. strøm Maks. antal tilskudstrin Art.nr. (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (A) 9 IP IP 0V0Hz 0 Kapitel Tekniske oplysninger

39 El-diagram Kapitel Tekniske oplysninger

40 Stikordsregister Stikordsregister A Afmontering af dæksler, Afvigelse af ønsket temperatur, D DIP-switch, E El-skabe, El-tilslutninger, Generelt, Indstillinger, Kommunikation med varmepumpe, Kontakt for ekstern blokering af tilskud og/eller kompressor, Kontakt til ekstern justering, Rumenhed, Rumføler, Temperaturføler, eksternt fremløb, Temperaturføler, varmtvandspåfyldning, Temperaturføler, varmtvand øverst, Tilslutning af cirkulationspumpe, Tilslutning af omskifterventilmotor, Tilslutning af strømforsyning, Tilslutning af tilbehør, Tilslutning af tilskudsvarme,, Tilslutninger, Udeføler, F Fejlsøgning, Forberedelser, H Håndtering af alarm, I Igangsætning med NIBE luft-/vandvarmepumpe, Igangsætning og justering, Forberedelser, Igangsætning med NIBE luft-/vandvarmepumpe, Igangsætning uden NIBE luft-/vandvarmepumpe, Igangsætning uden NIBE luft-/vandvarmepumpe, Indstillinger, DIP-switch, Installationskontrol, K Komfortforstyrrelse Fejlsøgning, Håndtering af alarm, Kun el-tilskudsvarme, Kommunikation med varmepumpe, Kontakt for ekstern blokering af tilskud og/eller kompressor, Kontaktinformation, Kontakt til ekstern justering, Kun el-tilskudsvarme, L Levering og håndtering, Afmontering af dæksler, Medfølgende komponenter, Ophængning, M Medfølgende komponenter, Menu - INDEKLIMA, Menu - VARMT VAND, Menu - INFO, Menu - MIT SYSTEM, Menu - SERVICE, 9 Menusystem, Mærkning, O Ophængning, R Rumenhed,, Rumføler, Rørtilslutninger, Generelt, Sammenkoblingsmulighed, Symbolforklaring, S Sammenkoblingsmulighed, Serienummer, Sikkerhedsinformation, Installationskontrol, Kontaktinformation, Mærkning, Serienummer, Symboler, Styremodulets konstruktion, Komponentliste, Komponentplacering, Styring,, Styring - Introduktion, Styring - Menuer, Styring - Introduktion, Menusystem, Rumenhed, Styring - Menuer, Menu - INDEKLIMA, Menu - VARMT VAND, Menu - INFO, Menu - MIT SYSTEM, Menu - SERVICE, 9 Symboler, Symbolforklaring, T Tekniske data, Tekniske oplysninger, Tekniske data, Temperaturføler, eksternt fremløb, Temperaturføler, varmtvandspåfyldning, Temperaturføler, varmtvand øverst, Tilbehør, Tilslutning af cirkulationspumpe, Tilslutning af omskifterventilmotor, Tilslutning af strømforsyning, Tilslutning af tilbehør, Tilslutning af tilskudsvarme,, Tilslutninger, U Udeføler, V Varmepumpens konstruktion Komponentliste el-skabe, Komponentplacering el-skabe, Vigtig information, Sikkerhedsinformation, Kapitel Stikordsregister

41 Kapitel 9

42 0 Kapitel

43

44 NIBE AB Sweden Hannabadsvägen Box SE- Markaryd 09

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 05

Brugerhåndbog NIBE SMO 05 LEK Brugerhåndbog Tilbehør LEK UHB DK 1147-1 031893 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 10. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Brugerhåndbog. Kompakt styring. Tilbehør. 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 LEK LEK

Brugerhåndbog. Kompakt styring. Tilbehør. 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 LEK LEK LEK LEK Brugerhåndbog Kompakt styring Tilbehør 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 10. Hvordan du bladrer blandt

Læs mere

Installatørhåndbog AXC 30

Installatørhåndbog AXC 30 LEK Installatørhåndbog AXC 0 Tilbehør IHB DK - Indholdsfortegnelse Generelt Indhold Komponentplacering Fælles el-tilslutning Tilslutning af kommunikation Tilslutning af strømforsyning Shuntstyret tilskudsvarme

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 20

Brugerhåndbog NIBE SMO 20 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1322-1 231743 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 8. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK LEK

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK LEK LEK LEK Installatørhåndbog Tilbehør IHB DK - 09 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1214-2 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 7 2

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1210-1 031828 LEK

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1210-1 031828 LEK Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1210-1 031828 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 20. Styremodul IHB DK 1325-2 231742 LEK

Installatørhåndbog SMO 20. Styremodul IHB DK 1325-2 231742 LEK Installatørhåndbog Styremodul IHB DK 1325-2 231742 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 23. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1549-3 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Serienummer Landespecifik information Kontaktoplysninger Et

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 40

Brugerhåndbog NIBE SMO 40 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1624-4 231745 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 40

Brugerhåndbog NIBE SMO 40 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1546-3 231745 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul AHB DK 0933-1 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 6 2

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 231272

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 231272 Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1235-1 231272 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 40. Styremodul IHB DK 1436-2 231744 LEK

Installatørhåndbog SMO 40. Styremodul IHB DK 1436-2 231744 LEK Installatørhåndbog Styremodul IHB DK 1436-2 231744 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 28. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272 Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1235-1 (S) 231272 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1245

Brugerhåndbog NIBE F1245 Brugerhåndbog Bjergvarmepumpe LEK AHB DK 0927-1 031316 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1245

Brugerhåndbog NIBE F1245 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231608 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 320

Brugerhåndbog NIBE VVM 320 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1336-1 231327 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F370

Brugerhåndbog NIBE F370 Brugerhåndbog Boligventilationsvarmepumpe LEK AHB DK 1034-1 031555 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1335-2 (S) 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2026

Brugerhåndbog NIBE F2026 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1244-2 031866 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Serienummer 5 Kontaktinformation 6 F2026 - Et godt valg

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1338-2 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1338-4 431226 APH

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1338-4 431226 APH Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1338-4 431226 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F370

Brugerhåndbog NIBE F370 Brugerhåndbog Boligventilationsvarmepumpe LEK UHB DK 1338-1 231480 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1536-5 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 5 El-installation 14 Sikkerhedsinformation 2 Følere 14 2 Levering og håndtering Transport 5 5

Læs mere

Installatørhåndbog S40. Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 LEK

Installatørhåndbog S40. Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 LEK Installatørhåndbog S40 Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 25. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1255

Brugerhåndbog NIBE F1255 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231520 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 310

Brugerhåndbog NIBE VVM 310 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1428-4 231170 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1219-3 431226 APH

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1219-3 431226 APH Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1219-3 431226 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 27. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE Uplink

Brugerhåndbog NIBE Uplink Brugerhåndbog UHB DK 1228-1 231155 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 Funktionsudbud 3 Krav 3 2 Registrer dig for NIBE Uplink 4 3 Find på hjemmesiden 5 Startsiden 5 Software 8 Kontoindstillinger 8 Log ud

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Tilslutninger 14 Sikkerhedsinformation 2 6 Igangsætning og justering 19 2 Levering og håndtering Transport

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1336-1 231339

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1336-1 231339 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1336-1 231339 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1452-3 231339

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1452-3 231339 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1452-3 231339 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog AG-DW10

Brugerhåndbog AG-DW10 Brugerhåndbog Tilbehør LEK UHB DK 1637-2 M11960 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Sikkerhedsanvisninger Genvinding Serienummer et godt valg 2 Konstruktion Display

Læs mere

NIBE Sugfläkt MAV SE/DK NIBE Sugfläkt MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR

NIBE Sugfläkt MAV SE/DK NIBE Sugfläkt MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR MAV SE/DK 1117-3 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR MONTERINGSANVISNING NIBE SUGEVENTILATOR FOR FASTBRÆNDSELSKEDLER MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031615 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031615 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031615 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 41. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Brugerhåndbog GS-6 PC

Brugerhåndbog GS-6 PC Brugerhåndbog GS-6 PC Jordvarmepumpe LEK GS-6 PC OE944-1509 UHB DK 152 3-1 331361 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2300

Brugerhåndbog NIBE F2300 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1138-1 (S) 031764 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Serienummer 7 Kontaktinformation

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040

Brugerhåndbog NIBE F2040 LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1512-3 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Serienummer Kontaktoplysninger F2040 - Et

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F2040. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1315-1 231043 LEK

Installatørhåndbog NIBE F2040. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1315-1 231043 LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1315-1 231043 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport og opbevaring 5 Opstilling 5 Medfølgende

Læs mere

Brugerhåndbog METROSAVER MB

Brugerhåndbog METROSAVER MB Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1112-1 431109 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 8. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2030

Brugerhåndbog NIBE F2030 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1410-2 231112 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Serienummer 7 Landespecifik information

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2300

Brugerhåndbog NIBE F2300 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1508-1 231144 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Sikkerhedsforskrifter Serienummer Kontaktoplysninger F2300 - Et

Læs mere

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK MOS 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P Indhold Generelt Installationsskema 2 Generelt 3 Funktionsprincip 3 Indstillinger Indstillinger 4 Effektoplysninger

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MOS DK 0709-2 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Indhold Brugervejledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-1 231379 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-1 231379 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-1 231379 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 3. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK Installatørhåndbog Bjergvarmepumpe LEK IHB DK 0927-1 031317 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 310

Brugerhåndbog NIBE VVM 310 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1308-2 231170 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 13. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0746-3 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur 5 Venstre

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2120 8, 12, 16, 20

Brugerhåndbog NIBE F2120 8, 12, 16, 20 Brugerhåndbog 8, 12, 16, 20 Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1648-3 331396 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Landespecifik information F2120 Et godt valg 2 Varmepumpen

Læs mere

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der findes en detaljeret

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1245

Brugerhåndbog NIBE F1245 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK AHB DK 1018-1 031616 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025 MOS DK 1035-3 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031246 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Sikkerhedsinformation 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Vedligeholdelsesrutiner Generelt 4 Til

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1110-2 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-3 431020

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-3 431020 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-3 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 32. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR :

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR : VARMEPUMPE 08:928-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 6-8-10 08:928 Quickguide til VVS installatøren 1. Kontroller at METROAIR 6/8/10 leverancen består af Varmepumpe Fleksible slanger 2 stk.

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031241 PELLUX 200 230 V

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031241 PELLUX 200 230 V LEK MOS DK 0841-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031241 230 V LEK LEK LEK LEK 3 2 1 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Installationskontrol Tjekliste 3 Systembeskrivelse Anvendelsesområde 4

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1335-1 231521 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255

Installatørhåndbog NIBE F1255 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1546-5 231521 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1244-2 031867 LEK

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1244-2 031867 LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK IHB DK 1244-2 031867 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport og opbevaring 5 Opstilling 5 Medfølgende

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere