Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013"

Transkript

1 Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013

2 Indledning Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler administrerer Ansættelsesregistret, som indeholder løn og ansættelsesoplysninger for de frie grundskolers personale. Et af formålene med, at Fordelingssekretariatet indhenter løn og ansættelsesoplysninger på skolerne til dette register er, at kunne aflevere oplysninger til Finansministeriets forhandlingsstatistik. Denne statistik bruges dels i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, dels til at følge lønudviklingen i overenskomstperioden. Der er indhentet oplysninger for skoleledere, viceinspektører, afdelingsledere, afdelingsinspektører, viceafdelingsinspektører, lærere og børnehaveklasseledere, som var ansat pr. 31. marts For timelønnede lærervikarer er der indhentet oplysninger for vikarer, som har været ansat i løbet af perioden fra 1. april 2012 til 31. marts Forhandlingsstatistikken for de frie grundskoler publiceres på På samme hjemmeside findes også en vejledning, der beskriver de anvendte databegreber, metoder og definitioner. I denne publikation, der hviler på data fra findes et ekstrakt af forhandlingsstatistikken f.s.v.a. de frie grundskoler, der modtager statstilskud. Hver tabel er opdelt i ledere/lærere, der har en statsgaranteret pension (PKAT 0223) og ledere/lærere, der har en forsikringsmæssig pension (PKAT 0237). Ansatte i flexjob og andre lignende ordninger er ikke medtaget. Det samme gælder ansatte med tysk tjenestemandspension og ansatte på ulønnet orlov. Det lønbegreb, som er anvendt i tabellerne, er Samlet løn, dvs. basisløn, pension, faste tillæg, midlertidige tillæg, engangsvederlag samt andre tillæg. Dataperioden er 31. marts 2013 og beløbene er angivet i kroner og i månedsniveau. Basisløn består af: Basisløn og områdetillæg for lærere og børnehaveklasseledere, Intervalløn for intervallønnede og Timeløn for timelønnede. Pension består af: Pensionsbidrag, Arbejdsgivers ATP bidrag og Gruppelivspræmie. Faste centrale tillæg består af: Undervisningstillæg, OK 2008 tillæg ikke pensionsgivende, Garantitillæg, OK 2008 tillæg pensionsgivende, Udligningstillæg, Vederlag for funktion i højere stilling, Ulempegodtgørelse, Specialundervisningstillæg, Praktikvederlag og Seniorordning. Faste lokale tillæg består af: Souscheftillæg, Varige kvalifikationstillæg og Varige funktionstillæg. Midlertidige lokale tillæg består af: Midlertidige kvalifikationstillæg og Midlertidige funktionstillæg. Engangsvederlag består af: Resultatlønstillæg og engangsvederlag. Andre tillæg består af: Arbejdstidsbestemte tillæg, Merarbejdsbetaling og Overarbejdsbetaling. Afhængig af, hvilken løndel der er tale om, har skolerne indtastet beløbet enten som udbetalte beløb for marts 2013 eller som summen af udbetalinger for perioden Beløb, der er indtastet for perioden , er omregnet til månedsniveau ved at dividere beløbene med 12. Kontakt: Anders Nilsson. Tlf.:

3 Regionsopdeling Gennemsnitslønninger fordelt på regioner. Kilde Lønoverblik ( d Dataperiode Pr. 31. marts 2013 Lønbegreb Samlet løn Beløbsopregning Månedsniveau, kroner Personalekategori Klasse Løntrin Årsværk Hoved- Sjæl- Syd- Midt- Nord- Alle staden land danmark jylland jylland regioner 0223 Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, 99 og Interval 35,6 * * Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, Interval 126, Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, 350 og Interval 52, Lærere m.fl Afdelingsinspektør, private gymnasiers Interval 5, * * * * grundskoleafd Lærere m.fl Viceskoleinspektør og viceafdelingsinspektør, Interval 55, private gymnasiers grundskoleafd., under Lærere m.fl Viceskoleinspektør og viceafdelingsinspektør, Interval 35, * private gymnasiers grundskoleafd., 350 og 0223 Lærere m.fl Afdelingsleder Interval 29, * Lærere m.fl Afdelingsleder ved kostskoles boafdeling Interval 3,0 * * * * Lærere m.fl Lærere Trin 1 3, * * * * Lærere m.fl Lærere Trin , Lærere m.fl Børnehaveklasseledere Trin 3 66, Lærere m.fl Timelønnede lærervikarer 188, Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, 99 og Interval 104, Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, Interval 130, Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, 350 og Interval 17, * * Lærere m.fl Viceskoleinspektør og viceafdelingsinspektør, private gymnasiers grundskoleafd., under 350 Interval 78, Side 1 af 12

4 Personalekategori Klasse Løntrin Årsværk Hoved- Sjæl- Syd- Midt- Nord- Alle staden land danmark jylland jylland regioner 0237 Lærere m.fl Viceskoleinspektør og viceafdelingsinspektør, Interval 32, * private gymnasiers grundskoleafd., 350 og 0237 Lærere m.fl Afdelingsleder Interval 77, Lærere m.fl Lærere Trin , Lærere m.fl Lærere Trin , Lærere m.fl Lærere Trin , Lærere m.fl Børnehaveklasseledere Trin 1 33, * Lærere m.fl Børnehaveklasseledere Trin 2 40, * Lærere m.fl Børnehaveklasseledere Trin 3 197, Side 2 af 12

5 Lønsammensætning Gennemsnitsløn fordelt på overordnede lønkategorier Kilde Lønoverblik ( d Dataperiode Pr. 31. marts 2013 Lønbegreb Samlet løn Beløbsopregning Månedsniveau, kroner Personalekategori Klasse Løntrin Årsværk Basisløn Pensions- Faste tillæg Faste tillæg Midl.Tillæg Eengangs Andre Gns. bidrag centrale lokale lokale vederlag tillæg samlet løn 0223 Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, 99 og Interval 37, Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, Interval 126, Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, 350 og Interval 52, Lærere m.fl Afdelingsinspektør, private gymnasiers Interval 7, grundskoleafd Lærere m.fl Viceskoleinspektør og viceafdelingsinspektør, Interval 55, private gymnasiers grundskoleafd., under Lærere m.fl Viceskoleinspektør og viceafdelingsinspektør, Interval 37, private gymnasiers grundskoleafd., 350 og 0223 Lærere m.fl Afdelingsleder Interval 30, Lærere m.fl Afdelingsleder ved kostskoles boafdeling Interval 5, Lærere m.fl Lærere Trin 1 4, Lærere m.fl Lærere Trin , Lærere m.fl Børnehaveklasseledere Trin 3 66, Lærere m.fl Timelønnede lærervikarer 188, Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, 99 og Interval 104, Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, Interval 130, Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, 350 og Interval 19, Lærere m.fl Skoleleder, frie grundskoler med kostafdeling indtil Interval 3, kost, 99 og 0237 Lærere m.fl Viceskoleinspektør og viceafdelingsinspektør, private gymnasiers grundskoleafd., under 350 Interval 78, Side 3 af 12

6 Personalekategori Klasse Løntrin Årsværk Basisløn Pensions- Faste tillæg Faste tillæg Midl.Tillæg Eengangs Andre Gns. bidrag centrale lokale lokale vederlag tillæg samlet løn 0237 Lærere m.fl Viceskoleinspektør og viceafdelingsinspektør, Interval 33, private gymnasiers grundskoleafd., 350 og 0237 Lærere m.fl Afdelingsleder Interval 77, Lærere m.fl Afdelingsleder ved kostskoles boafdeling Interval 5, Lærere m.fl Lærere Trin , Lærere m.fl Lærere Trin , Lærere m.fl Lærere Trin , Lærere m.fl Børnehaveklasseledere Trin 1 36, Lærere m.fl Børnehaveklasseledere Trin 2 42, Lærere m.fl Børnehaveklasseledere Trin 3 197, Side 4 af 12

7 Kønsopdelt gennemsnitsløn Kvinders gennemsnitsløn angivet som indeks i forhold mænds gennemsnitsløn Kilde Lønoverblik ( d Dataperiode Pr. 31. marts 2013 Lønbegreb Samlet løn Beløbsopregning Månedsniveau, kroner Personalekategori Klasse Løntrin Årsværk Årsværk Gns.løn Gns.løn Indeks Mænd Kvinder Mænd Kvinder i.f.t. Mænd 0223 Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, 99 og Interval 19,8 17, Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, Interval 87,5 39, Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, 350 og Interval 39,0 13, Lærere m.fl Afdelingsinspektør, private gymnasiers Interval 4,0 3, grundskoleafd Lærere m.fl Viceskoleinspektør og viceafdelingsinspektør, Interval 26,0 29, private gymnasiers grundskoleafd., under Lærere m.fl Viceskoleinspektør og viceafdelingsinspektør, Interval 22,0 15, private gymnasiers grundskoleafd., 350 og 0223 Lærere m.fl Afdelingsleder Interval 12,9 17, Lærere m.fl Lærere Trin 3 451,4 992, Lærere m.fl Timelønnede lærervikarer 74,1 113, Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, 99 og Interval 54,5 49, Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, Interval 83,9 46, Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, 350 og Interval 15,0 4, Lærere m.fl Viceskoleinspektør og viceafdelingsinspektør, Interval 42,5 36, private gymnasiers grundskoleafd., under Lærere m.fl Viceskoleinspektør og viceafdelingsinspektør, Interval 23,0 10, private gymnasiers grundskoleafd., 350 og 0237 Lærere m.fl Afdelingsleder Interval 38,6 38, Lærere m.fl Lærere Trin 1 448,9 909, Side 5 af 12

8 Personalekategori Klasse Løntrin Årsværk Årsværk Gns.løn Gns.løn Indeks Mænd Kvinder Mænd Kvinder i.f.t. Mænd 0237 Lærere m.fl Lærere Trin 2 483,9 1045, Lærere m.fl Lærere Trin 3 968,8 1992, Lærere m.fl Børnehaveklasseledere Trin 1 3,2 32, Lærere m.fl Børnehaveklasseledere Trin 3 3,4 193, Side 6 af 12

9 Lønudvikling for identiske personer Gennemsnitlige individuelle lønstigninger fra 2012 til Kilde Lønoverblik ( d Dataperiode Pr. 31. marts 2013 Lønbegreb Samlet løn Beløbsopregning Månedsniveau, kroner Personalekategori Klasse Løntrin Årsværk Gns.løn Stigning Identiske samlet i pct. for personer Alle ansættelser identiske personer 0223 Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, 99 og Interval 37, , Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, Interval 126, , Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, 350 og Interval 52, , Lærere m.fl Afdelingsinspektør, private gymnasiers Interval 7, ,1 7 grundskoleafd Lærere m.fl Viceskoleinspektør og viceafdelingsinspektør, Interval 55, ,4 54 private gymnasiers grundskoleafd., under Lærere m.fl Viceskoleinspektør og viceafdelingsinspektør, Interval 37, ,2 37 private gymnasiers grundskoleafd., 350 og 0223 Lærere m.fl Afdelingsleder Interval 30, , Lærere m.fl Afdelingsleder ved kostskoles boafdeling Interval 5, , Lærere m.fl Lærere Trin 1 4, * Lærere m.fl Lærere Trin , , Lærere m.fl Børnehaveklasseledere Trin 3 66, , Lærere m.fl Timelønnede lærervikarer 188, , Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, 99 og Interval 104, , Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, Interval 130, , Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, 350 og Interval 19, , Lærere m.fl Skoleleder, frie grundskoler med kostafdeling indtil 24 kost, 99 og Interval 3, * 3 Side 7 af 12

10 Personalekategori Klasse Løntrin Årsværk Gns.løn Stigning Identiske samlet i pct. for personer Alle ansættelser identiske personer 0237 Lærere m.fl Viceskoleinspektør og viceafdelingsinspektør, Interval 78, ,4 68 private gymnasiers grundskoleafd., under Lærere m.fl Viceskoleinspektør og viceafdelingsinspektør, Interval 33, ,8 30 private gymnasiers grundskoleafd., 350 og 0237 Lærere m.fl Afdelingsleder Interval 77, , Lærere m.fl Afdelingsleder ved kostskoles boafdeling Interval 5, , Lærere m.fl Lærere Trin , , Lærere m.fl Lærere Trin , , Lærere m.fl Lærere Trin , , Lærere m.fl Børnehaveklasseledere Trin 1 36, , Lærere m.fl Børnehaveklasseledere Trin 2 42, , Lærere m.fl Børnehaveklasseledere Trin 3 197, ,9 129 Side 8 af 12

11 Lønspredning Gennemsnitsløn og kvartiler Kilde Lønoverblik ( d Dataperiode Pr. 31. marts 2013 Lønbegreb Samlet løn Beløbsopregning Månedsniveau, kroner Personalekategori Klasse Løntrin Årsværk Gns. løn Nedre Median Øvre kvartil kvartil 0223 Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, 99 og Interval 37, Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, Interval 126, Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, 350 og Interval 52, Lærere m.fl Afdelingsinspektør, private gymnasiers Interval 7, * * * grundskoleafd Lærere m.fl Viceskoleinspektør og viceafdelingsinspektør, Interval 55, private gymnasiers grundskoleafd., under Lærere m.fl Viceskoleinspektør og viceafdelingsinspektør, Interval 37, private gymnasiers grundskoleafd., 350 og 0223 Lærere m.fl Afdelingsleder Interval 30, Lærere m.fl Afdelingsleder ved kostskoles boafdeling Interval 5, * * * 0223 Lærere m.fl Lærere Trin 1 4, * * * 0223 Lærere m.fl Lærere Trin , Lærere m.fl Børnehaveklasseledere Trin 3 66, Lærere m.fl Timelønnede lærervikarer 188, Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, 99 og Interval 104, Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, Interval 130, Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, 350 og Interval 19, Lærere m.fl Skoleleder, frie grundskoler med kostafdeling indtil Interval 3, * * * 24 kost, 99 og 0237 Lærere m.fl Viceskoleinspektør og viceafdelingsinspektør, private gymnasiers grundskoleafd., under 350 Interval 78, Side 9 af 12

12 Personalekategori Klasse Løntrin Årsværk Gns. løn Nedre Median Øvre kvartil kvartil 0066 Viceskoleinspektør og viceafdelingsinspektør, Interval 33, private gymnasiers grundskoleafd., 350 og 0237 Lærere m.fl Afdelingsleder Interval 77, Lærere m.fl Afdelingsleder ved kostskoles boafdeling Interval 5, * * * 0237 Lærere m.fl Lærere Trin , Lærere m.fl Lærere Trin , Lærere m.fl Lærere Trin , Lærere m.fl Børnehaveklasseledere Trin 1 36, Lærere m.fl Børnehaveklasseledere Trin 2 42, Lærere m.fl Børnehaveklasseledere Trin 3 197, Lærere m.fl. * Side 10 af 12

13 Antal ansatte Antal personer i forhold til årsværk. Kilde Lønoverblik ( d Dataperiode Pr. 31. marts 2013 Lønbegreb Samlet løn Beløbsopregning Månedsniveau, kroner Personalekategori Klasse Løntrin Årsværk 1) Antal ansatte 2) 0223 Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, 99 og Interval 37, Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, Interval 126, Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, 350 og Interval 52, Lærere m.fl Afdelingsinspektør, private gymnasiers Interval 7,0 7 grundskoleafd Lærere m.fl Viceskoleinspektør og viceafdelingsinspektør, Interval 55,0 55 private gymnasiers grundskoleafd., under Lærere m.fl Viceskoleinspektør og viceafdelingsinspektør, Interval 37,0 37 private gymnasiers grundskoleafd., 350 og 0223 Lærere m.fl Afdelingsleder Interval 30, Lærere m.fl Afdelingsleder ved kostskoles boafdeling Interval 5, Lærere m.fl Lærere Trin 1 4, Lærere m.fl Lærere Trin , Lærere m.fl Børnehaveklasseledere Trin 3 66, Lærere m.fl Timelønnede lærervikarer 188, Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, 99 og Interval 104, Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, Interval 130, Lærere m.fl Skoleleder, skole uden kostafdeling, 350 og Interval 19, Lærere m.fl Skoleleder, frie grundskoler med kostafdeling indtil Interval 3, kost, 99 og 0237 Lærere m.fl Viceskoleinspektør og viceafdelingsinspektør, private gymnasiers grundskoleafd., under 350 Interval 78,7 80 Side 11 af 12

14 Personalekategori Klasse Løntrin Årsværk 1) Antal ansatte 2) 0237 Lærere m.fl Viceskoleinspektør og viceafdelingsinspektør, Interval 33,0 33 private gymnasiers grundskoleafd., 350 og 0237 Lærere m.fl Afdelingsleder Interval 77, Lærere m.fl Afdelingsleder ved kostskoles boafdeling Interval 5, Lærere m.fl Lærere Trin , Lærere m.fl Lærere Trin , Lærere m.fl Lærere Trin , Lærere m.fl Børnehaveklasseledere Trin 1 36, Lærere m.fl Børnehaveklasseledere Trin 2 42, Lærere m.fl Børnehaveklasseledere Trin 3 197, ) Alle ansættelser 2) Excl. ansættelser med 8 timer om ugen og Noter: Personalekategori 0223 er ledere/lærere ved frie grundskoler med en statsgaranteret, tjenestemandslignende persionsordning. Personalekategori 0237 er ledere/lærere ved frie grundskoler med en forsikringsmæssig pensionsordning. Der er medtaget data fra 521 frie grundskoler, som modtager statsligt tilskud. Ansatte på fleksjob og andre lignende ordninger er ikke medtaget. Det samme gælder ansatte med tysk tjenestemandspension og ansatte på ulønnet orlov. Statistikken omfatter ledere, lærere og børnehaveklasseledere ansat 31. marts 2013 og timelønnede lærervikarer, som har været ansat i løbet af perioden 1. april 2012 til 31. marts For databegreber, metodik og definitioner henvises til: Side 12 af 12

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2016

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2016 Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2016 Indledning Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler administrerer Ansættelsesregistret, som indeholder løn- og ansættelsesoplysninger

Læs mere

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2017

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2017 Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2017 Indledning Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler administrerer Ansættelsesregistret, som indeholder løn og ansættelsesoplysninger

Læs mere

Ajourføring af Ansættelsesregistret

Ajourføring af Ansættelsesregistret April 2015 Pr. 30. april 2015 Vejledning om Ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april 2015 1 0. Indledning... 3 1. Hvilke ansættelser?... 3 2. Hvor ajourføres oplysningerne?... 4 3. Ajourføring

Læs mere

Ajourføring af Ansættelsesregistret

Ajourføring af Ansættelsesregistret April 2017 Pr. 30. april 2017 Vejledning om Ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april 2017 Frist for ajourføring: 15. maj 2017 1 0. Indledning... 3 1. Hvilke ansættelser?... 3 2. Hvor ajourføres

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Indhold side Teknisk vejledning... 2 Lærere ved frie grundskoler... 5 Lærere ved efterskoler

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

til lokale lønforhandlinger i staten Vejledning til Lønoverblik Version 2.05, marts 2014

til lokale lønforhandlinger i staten Vejledning til Lønoverblik Version 2.05, marts 2014 Vejledning til Lønoverblik Version 2.05, marts 2014 Indhold Hvad er Lønoverblik?... 2 Lønoverblik er en støtte... 2 Data og begreber... 3 Tabeller... 6 Kontakt/support... 8 Appendiks: Datagrundlag... 9

Læs mere

Juni 2016 Gældende for skoleåret 2016/2017. Administrationsgrundlag for. Ansættelsesregistret

Juni 2016 Gældende for skoleåret 2016/2017. Administrationsgrundlag for. Ansættelsesregistret Juni 2016 Gældende for skoleåret 2016/2017 Administrationsgrundlag for Ansættelsesregistret 0. Indledning... 3 1. Lov- og retsgrundlag... 3 2. Ansættelsesregistret formål... 4 3. Område... 4 4. Skolens

Læs mere

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem 1. juni 213 Vejledning om lønsystemet for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler, herunder beregning af trin 4-tillæg Enighed om et

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret d.. april 0 LØNTABEL Gældende fra. april 0 til. marts 0 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole mellem

Læs mere

Eunomias Ansættelsesregister

Eunomias Ansættelsesregister August 2014 Version 1-2014 Vejledning til Eunomias Ansættelsesregister 0. INDLEDNING... 3 1. SKOLENS OPGAVER VEDRØRENDE ANSÆTTELSESREGISTRET... 3 2. ADGANG TIL EUNOMIA... 4 3. LISTE OVER ANSÆTTELSER...

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret den 26. maj 2011

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret den 26. maj 2011 LØNTABEL Gældende fra. april 0 til. marts 0 opdateret den 6. maj 0 Denne løntabe indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole mellem

Læs mere

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Gældende for perioden: 1.april 2017 til 30. november 2017 Udgivet d. 8. juni 2017 Denne version er udgivet af: Foreningen af Kristne Friskoler Deutsche Schul-

Læs mere

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Gældende fra: 1. januar 2017 til 31. marts 2017 Udgivet d. 5. januar 2017 Foreningen af Kristne Friskoler Denne version er udgivet af: Deutsche Schul- und

Læs mere

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Udgivet d. 8. marts 2017 Denne version er udgivet af: Foreningen af Kristne Friskoler Deutsche Schul- und Sprachverein Danmarks Private Skoler Dansk Friskoleforening

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Gældende fra: 1. april 2016 til 31. marts 2017 Version: 1. april 2016 Lilleskolerne Denne version af løntabellen er udgivet af Private Gymnasier Foreningen

Læs mere

Bedste praksis for lønforhandlingsdata

Bedste praksis for lønforhandlingsdata Side 1 af 11 Bedste praksis for lønforhandlingsdata Denne bedste praksis beskriver hvilke løndata/rapporter, der kan anvendes i forbindelse med lokale lønforhandlinger. Lokale lønforhandlinger er de forhandlinger

Læs mere

Skov- og landskabsingeniører

Skov- og landskabsingeniører Cirkulære af 19. januar 2012 Perst.nr. 003-12 PKAT nr. 0174 J.nr. 10-333/21-44 Cirkulære om organisationsaftale for Skov- og landskabsingeniører 2011 Dataark PKAT med specifikation 0174 Skov- og landskabsingeniører

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Gældende fra: 1. januar 2017 til 31. marts 2017 Udgivet d. 3. januar 2017 Denne version er udgivet af: Foreningen af Kristne Friskoler Deutsche Schul- und

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 033-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler

Læs mere

Skov- og landskabsingeniører

Skov- og landskabsingeniører Cirkulære om organisationsaftale for Skov- og landskabsingeniører 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 038-13 PKAT nr. 0174 J.nr. 12-333/75-50 Dataark PKAT med specifikation 0174 Skov- og landskabsingeniører

Læs mere

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere

Lokal aftale om løn indgået mellem Lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune

Lokal aftale om løn indgået mellem Lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune Lokal aftale om løn indgået mellem og Nedenstående lønaftale, FMK-TILLÆGGET, videreføres med følgende bemærkninger: Ved aftaleindgåelse i forbindelse med kommunalreformen i 2007 har der været enighed om

Læs mere

Organisationsaftalen med tilhørende protokollater supplerer fællesoverenskomsten

Organisationsaftalen med tilhørende protokollater supplerer fællesoverenskomsten Til alle frie grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Vejledning - OK 2011 - frie

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

BLF-tema. Lønseddel. Læs din

BLF-tema. Lønseddel. Læs din Bornholms Lærerforening BLF-tema Læs din Lønseddel I denne folder kan du læse om, hvordan du læser din lønseddel. Bl.a. forklaringer på, hvad din løn består af, og hvad de enkelte punkter betyder. September

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Arbejdstid, tillæg mv. til tjenestemandslignende ansatte adjunkter, lektorer og studielektorer under Akademikernes forhandlingsområde ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

Indholdet i tabellerne på side 4-8: Månedsløn Pensionsgivende månedsløn Pensionsbidrag i alt samt eget-bidraget (1/3)

Indholdet i tabellerne på side 4-8: Månedsløn Pensionsgivende månedsløn Pensionsbidrag i alt samt eget-bidraget (1/3) for Danske Regioner (KTO-området) Indhold af dette hæfte, pensionsbidrag for pensionsordning med 16,47 % Pensionsbidrag efter lønmæssig indplacering, områdetillæg og pensionsbidragsprocent Pensionsbidrag

Læs mere

Jr.nr. 206/4 Den 31.05.11. Løbenr.:035

Jr.nr. 206/4 Den 31.05.11. Løbenr.:035 Jr.nr. 206/4 Den 31.05.11 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. april 2011 Løbenr.:035 Indledning

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære om aftale om nyt lønsystem for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 055-08 PKAT nr.

Læs mere

Cirkulære om protokollat til

Cirkulære om protokollat til Cirkulære om protokollat til Aftale om nyt lønsystem for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og aftale om lønsystem for lærere ved erhvervsskoler

Læs mere

Ansættelsesregistret Afdelingschef Anders Nilsson og Sagsbehandler Chalotte Larsen Orienteringsdagene 2017

Ansættelsesregistret Afdelingschef Anders Nilsson og Sagsbehandler Chalotte Larsen Orienteringsdagene 2017 Velkommen til orienteringsdage 2017 Ansættelsesregistret Afdelingschef Anders Nilsson og Sagsbehandler Chalotte Larsen Orienteringsdagene 2017 Ansættelsesregistret - Formål Levere data til Fordelingssekretariatets

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 6. maj 2014 Modst.nr. 021-14 PKAT

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Nøgletal om statens personale. 3. kvartal 2011

Nøgletal om statens personale. 3. kvartal 2011 Nøgletal om statens personale 3. kvartal 2011 December 2011 Nøgletal om statens personale 3. kvartal 2011 Statens personale i tal præsenterer en række af Moderniseringsstyrelsens statistikker på en enkel

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Radioekspedienter i Forsvaret

Radioekspedienter i Forsvaret Cirkulære om organisationsaftale for Radioekspedienter i Forsvaret (den tidligere Lyngby Radio) 2017 Cirkulære af 17. maj 2017 Modst. nr. 013-17 J.nr. 2015-1401-0014 Dataark Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Lønstatistisk analyse for anvendelsen af nyt lønsystem for COII/LC-lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (erhvervsskoler)

Lønstatistisk analyse for anvendelsen af nyt lønsystem for COII/LC-lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (erhvervsskoler) Lønstatistisk analyse for anvendelsen af nyt lønsystem for COII/LC-lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (erhvervsskoler) - Afrapportering fra følgegruppen vedrørende styrkelse af anvendelsen

Læs mere

Resultater af lønforhandlinger i institutter og AUA i 2006. Type tillæg. Institut 1. Institut 2. Institut 3. Institut 4. Institut 5.

Resultater af lønforhandlinger i institutter og AUA i 2006. Type tillæg. Institut 1. Institut 2. Institut 3. Institut 4. Institut 5. Resultater af lønforhandlinger i institutter og AUA i 2006 Type tillæg Beløb i 97-niveau Dato for i krafttrædelse Institut 1 Institut 2 Personligt varigt pensionsgivende kvalifikationstillæg 8.200 01.04.2006

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 040-11 PKAT 201, 211 J.nr. 10-330/21-42 Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings-

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2008 Cirkulære af 3. juli 2008 Perst. nr. 031-08

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 040-15 PKAT nr.

Læs mere

Pædagogisk personal ansat iht. overenskomst med BUPL får forhøjet deres pensionsprocent pr. 1. april 2014 med 0,3 procentpoint. Se i øvrigt side 9.

Pædagogisk personal ansat iht. overenskomst med BUPL får forhøjet deres pensionsprocent pr. 1. april 2014 med 0,3 procentpoint. Se i øvrigt side 9. Jr.nr. 206/4 Den 11.03.14 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. april 2014 Løbenr.:039 Indledning

Læs mere

Lønoversigt - Totaloversigt.

Lønoversigt - Totaloversigt. Udgave nr. 15 gældende fra 1/4-14 Lønoversigt - Totaloversigt. Redaktion: Reguleringsprocent pr. 1/4-14: 1,7162 - reguleringsprocenten er nulstillet pr. 31/3-12. Alle beløb er i grundbeløb pr. 31. marts

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver. 1 27. april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2012 2014 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Politikadetter. Cirkulære af 29. september Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Politikadetter. Cirkulære af 29. september Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Politikadetter 2017 Cirkulære af 29. september 2017 Modst. nr. 014-17 PKAT nr. 249 J.nr. 2017-1514-0123 Dataark Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget organisation(er)

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

ServiceNyt 2-2013. Friplads- og opholdsstøtte. Frist-SMS

ServiceNyt 2-2013. Friplads- og opholdsstøtte. Frist-SMS Fordelingssekretariatet Japanvej 36 4200 Slagelse Tel: 5856 5100 Fax: 5853 2588 Mail: fskr@fskr.dk Web: www.fordelingssekretariatet.dk ServiceNyt 2-2013 Læs i dette nummer: Fordelingssekretariatet: Frist-SMS

Læs mere

JAs løntabeller for akademikere i staten

JAs løntabeller for akademikere i staten JAs løntabeller for akademikere i staten 1. Nyt lønsystem 2. Lønramme 35-42 3. Special- og chefkonsulenter 4. Tillæg ved universiteter med tilhørende forskningsinstitutioner 5. Lønnede ph.d.-stipendiater

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 033-14 PKAT nr.

Læs mere

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Til alle efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr.

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønansvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 30. november Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 30. november Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Bioanalytikere 2016 Cirkulære af 30. november 2016 Modst. nr. 035-16 PKAT nr. 0231 J.nr. 2014-1513-0130 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB)

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) 1 Generelle bemærkninger Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Bibliotekarforbundet

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle ejendomsfunktionærer:...

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem 2008 Cirkulære af 4. juli 2008 Perst. nr. 037-08 PKAT nr. 134 J.nr. 07-333/51-12 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område Cirkulære om organisationsaftale for Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst.

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 10. marts 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 UNI C april 2009 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 9 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Regler og rammer for ny løn

Regler og rammer for ny løn Regler og rammer for ny løn 1) Kort om tilkendegivelser i rammeaftalen og forhandlingsregler 2) Åbenhed i løndannelsen og lønstatistik hvilke oplysninger må man videregive, og hvilke oplysninger har man

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler 2016 Cirkulære af 9. marts 2016 Modst. nr. 008-16 PKAT nr. 0223, 0230,

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2016

TAP-undersøgelsen 2016 0 0 TAP-undersøgelsen 2016 Indledning Efterskoleforeningen har i december 2016 gennemført en undersøgelse af TAP-ansattes løn- og pensionsvilkår på efterskolerne. Undersøgelsen 215 ud af 245 skoler har

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 7. juni 2013 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2011 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Overordnet om tallene Løn og fravær, KL Køn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 28. januar 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere