Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: Tidspunkt: Mødested: Fællesrummet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde Referat Dato: Tidspunkt: Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Arrangør Referent Mads Hauberg Almindeligt Bestyrelsesmøde Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet Cæcilie Sander Tidtager Deltagere Mads Hauberg, Tais Nissen, Christian Witting, Nicolai Schmidt, Henrik Bendtsen, Rasmus Raundahl, Cæcilie Sander Dagsorden 1. Registrering af fremmødte 2. Godkendelse af sidste mødereferat 3. Sidste nyt fra formanden, kasseren og barrepræsentanten 4. Opfølgning på velkomstkomitéen (Henrik, Nicolai, Cæcilie) 5. Opfølgning på cykelrazzia (Anne) 6. Nye postkasser: Flytte til cykelskurene og farver? (Tais) 7. Udbyde wi-fi til alle i fællesrummet (Rasmus) 8. Kroge til dørene i fællesrummet (Rasmus) 9. Volleyballbane med sand (Tais) 10. Opsætning af markise på grillpladsen (Tais) 11. Buske omkring grillpladsen for at skabe læ (Tais) 12. Vurdering af tilskudsmodel til baren (Mads) 13. Opstribning af p-pladsen (Christian, Tais)* 14. Træer i stedet for de store sten til at blokere for indkørsel af biler på græsset (Tais)* 15. Anlæggelse af trappe ned til hullet ved fællesrummet (Tais)* 16. Eventuelt 17. Næste møde og kageansvarlig

2 1 Registrering af fremmøde Alle undtagen Anne Johnson er fremmødt 2 Godkendelse af sidste mødereferat Sidste møderreferat er godkendt 3 - Sidste nyt fra formanden, kasseren og barrepræsentanten Formanden 1. Baren stillede ikke anlægget på plads efter sommerfesten men problemerne dette foresagede er blevet ordnet.

3 Kasséren På kontoen er der ca og ca og 500 fra udlejning Disse sidste penge bør bruges Budget fra dette år skal afleveres til kollegiekontoret Baren har endnu ikke hentet penge hos kasserén fra sommerfesten Kasseren har ikke et hævekort til banken Barrepræssentanten Baren skal have valgt ny formand Kristina Nørlem er stadig formand for baren så det er stadig hende der skal tages kontkat til når der skal lægges budget

4 4 - Opfølgning på velkomstkomitéen (Henrik, Nicolai, Cæcilie) Velkomstkomiteen er startet med at gå rundt og besøge de folk, der er flyttet ind fra 01/05 til 15/07 De nye beboere er positivt indstillet overfor velkomsten og der er taget kontakt til nogle stykker Velkomstfest vil evt. blive holdt inden september og inden baren åbner Det bliver foreslået at man afholder en velkomstfest indenfor kort tid fx her i august og en velkomstfest igen i september. Velkomstmøde bliver afholdt tirsdag d. 16. September kl for at inkludere nye beboere Til næste bestyrelsesmøde vil det blive diskuteret hvordan mødet skal afholdes Velkomstkomiteen vil finde en dato for velkomstfest i august Der er et dokument med mentorordning/tutorordning inde på dropbox til inspiration til velkomstkomiteen Velkomstmøde for nye beboere vil blive afholdt d. 16/09 kl og der vil så vidt muligt blive afholdt velkomstfest både i august og september

5 5 - Opfølgning på cykelrazzia (Anne) Mads vil snakke med varmemesteren om hvem der skal stå for at flytte cyklerne og gøre ham opmærksom på at de skal tilsidesættes i 2 måneder Snakke med varmemesteren Mads 6 - Nye postkasser: Flytte til cykelskurene og farver? (Tais) Postkassernes lokation bliver diskuteret da de står meget udsat i øjeblikket. Lige nu står de hvor der drypper vand og saltvand ned på dem. Postkasserne skal udskiftes i nærmeste fremtid Det betvivles om der i realiteten er et problem da postkasserne har holdt siden kollegiet blev grundlagt. Derfor er det en mulighed at beholde deres nuværende placering under bygningerne men evt flytte den så de ikke står under trappen og balkonen og derved ikke bliver udsat for vand og salt fra fodtøj. Man kan give dem et udhæng til beskyttelse så salt og vand fra fodtøj ikke rammer dem. Hvis postkasserne bliver placeret på cykelskurene vil de måske blive udsat mere for vind og vejr Hvis alle postkasserne bliver placeret centralt på kollegiet bliver det nemmere for postbuddet men samtidig bliver de mindre tilgængelige for beboerne. Det kan være begrænset hvor meget man sparer på at samle postkasserne og dette vil ikke kunne være rentabelt ifht beboernes besvær ved at hente post. Man kan foreslå kollegiekontoret at vi vil se en estimeret pris på hvor meget det vil koste at lade dem beholde deres nuværende placering med udhæng ift. hvor meget det koster at lade dem hænge ved cykelskurene. Kollegiekontorets bekymringer om placering af postkasser kan skyldes at de frygter nye regler om at postkasser skal være lettere tilgængelige for postbuddet. Men det vil vi spørge dem om da vi ikke ved det med sikkerhedd

6 En mulighed er også at skaffe nye postkasser af bedre materiale men det er blevet forsøgt før (med rustfrit stål) og de postkasser har ikke nødvendigvis været mere holdbare end de af andet materiale Det foreslås at bestyrelsespostkassen kommer i en farve og varmemesterpostkassen i en anden farve Vi vil kontakte kollegiekontoret og sige at vi vil foretrække at postkasserne beholder deres nuværende placering udenfor hoveddørene. Dog kan man flytte dem over på en anden væg så de ikke står under trappen og under balkonen. Det er en mulighed at afskærme dem så de er mindre udsat. Vi vil gerne høre argumentation fra kollegiekontoret om hvorfor de vil have postkasserne ud på cykelskurene. Postkasserne til bestyrelsen og til varmemesteren vil få anden farve end beboernes postkasser Kontakte kollegiekontoret Mads 7 - Udbyde wi-fi til alle i fællesrummet (Rasmus) Forslag om at fjerne koden til wi-fi i fællesrummet da der ingen forbindelse er i fællesrummet. Jimmy siger at man godt kan have netværk med adgang til alle i baren dog skal koden bare være i fællesrummet og deles ud herfra Hvis man ikke åbner nettet for alle begrænser man antallet af mennesker, der agerer mindre socialt ved at sidde med telefonen og kigge på den. Derved kan man lettere komme hinanden ved. Den nuværende kode har eksisteret i et års tid og derfor er der mange der har adgang til netværket da de kender koden. Derfor kan man vælge at ændre koden til internettet og se om der er mange af beboerne, der ikke er medlem af de 2 bestyrelser, der klager over at de ikke har adgang til det nye net og derfra afgøre om alle skal have adgang eller kun bestyrelserne. Hvis alle har adgang til nettet gør det også lidt nemmere at promovere begivenhederne i fællesrummet.

7 Vi har ved håndsoprækning afgjort (3 mod 2 2 neutrale) at vi ændrer koden på netværket og ikke giver adgang til nettet til andre end de der er i bestyrelserne da det vil gøre kollegiet mere socialt så folk ikke sidder på de sociale medier og ekskluderer sig fra fællesskabet. 8 - Kroge til dørene i fællesrummet (Rasmus) Der må af sikkerhedsmæssige hensyn (branddøre) ikke sættes kroge på dørene Til gengæld kan man købe dørstoppere til dørene i køkkenet så de døre kan holdes åbne Vi vil købe 2 dørstoppere så dørene kan holdes åbne Købe 2 dørstoppere Rasmus 9 - Volleyballbane med sand (Tais)

8 Der er efterspørgsel på en volleyballbane med sand Grundtvighuskollegiet har fået anlangt en volleyballbane for De har lavet en huslejestigning for beboerne på 11 kr i måneden de næste 2 år frem. De har fået anlagt bane af professionelle Der bør ikke være særligt stor vedligeholdelse til arbejdsdage for kollegianerne. Svanekollegiet har ikke haft problemer med at sandet var fyget udenfor banen Man kan selv anlægge banen. 10 personer der bruger 7 dage på at anlægge banen. Man kan også få folk udefra til at grave banen op med en minigraver Det skønnes at vi på kollegiet skal grave 30 cm ned og det vil komme til at koste mindst kr at gøre det selv Et andet forslag er at vi for at forbedre banen kan pløje jorden op så den ikke er så hård og så nyt græs Det bør vurderes hvor mange der vil få udbytte af en ny bane. Man kan også flytte lokationen for volleybanen for at få bedre underlag og samtidig ikke forstyrre beboerne der bor rundt om volleybanen Vi vil ikke anlægge en volleybane af sand da det er for dyrt og da pladsen ikke vil kunne bruges til andet efter anlægningen. Vi vil undersøge hvad man kan gøre for at kvaliteten af underlaget bliver bedre at spille på. Snakke med anlægsgartner/greenkeeper om muligheder Rasmus 10 - Opsætning af markise på grillpladsen (Tais) Udsættes til senere møde

9 11 - Buske omkring grillpladsen for at skabe læ (Tais) Udsættes til senere møde 12 - Vurdering af tilskudsmodel til baren (Mads) Det sidste års tid har vi rammebudgeteret baren og givet dem en ramme for hvor mange penge de måtte bruge i løbet af et helt år og øremærket penge til baren Før rammebudgeterring skulle baren ansøge til hver enkelt fest og derefter kunne bestyrelsen afgøre om man ville efterkomme deres ansøgning (ad hoc) Baren har ikke ændret deres budget til hver enkelt fest meget efter at de er gået til rammebudgettering men det har været rart i begge bestyrelser at de har fået frie tøjler, da baren ikke behøver at ansøge om penge til hver enkelt fest og bestyrelsen ikke behøver at tage højde for hver enkelt ansøgning.

10 Ved rammebudgettering har vi i bestyrelsen sat nogle krav baren har efterkommet. Baren har givet fribilletter til dem der har arrangeret festerne hvilket gør at arrangørerne gider tage initiativ og lægge meget arbejde i festen men samtidig er det negativt at nogen får fribilletter, da det går ud over budgettet at de bruger pengene på at betale for sig selv Tilskuddet til baren kan sættes langt ned da baren har et stort overskud Man kan gøre så baren skal bruge deres overskud før vi vil donere flere penge til deres fester da de er en non profit bar Underskudssikkerhed kan bruges så baren kommer og henter penge når de har underskud og overskud kan bruges til næste fest. Dog kan baren ikke lave mere underskud end de penge der er øremærket til baren Man kan opmuntre barbestyrelsen til at tiltrække flere deltagerer til deres fester ved at give flere penge jo flere der deltager. Man kan også opfordre dem til at holde flere fester ved at give dem flere penge, jo flere fester de holder (eksponentiel stigning i tilskud efter antal deltagere og antal fester). Dette kræver dog meget arbejde at administrere. Rammebudgetering kræver at der er tillid til baren (Frihed under ansvar) Man kan fortælle baren at vi gerne ser at de går i nul de næste år da de er en non-profit bar Man kan give dem pengene og bestemme at de med deres penge skal tage nogle initiativer der tiltrækker flere folk fx billigere billetter til fester eller billigere drikkevarer. Vi vil ved næste bestyrelsesmøde aftale den endeligetilskudsmodel samt de endelige krav til baren. Indtil videre er vi dog nået frem til følgende: Vi vil maximum øremærke kr til baren og kræve at de bruger deres overskud før de bruger de penge vi øremærker Vi vil fortsætte med at anvende rammebudgetering da det har fungeret godt det foregående år Vi vil kræve et offentligt regnskab fra barens side af Vi vil kræve at deres kapitalbeholdning ikke bliver forøget da de er en non-profit bar Beløbet der bliver øremærket til baren vil blive beskåret hvis de viser sig at de får overskud igen dette år Deres nuværende overskud ser vi gerne at de bruger på at forbedre fester ift i år Tilskuddet til en enkelt fest kan ikke overstige 5000 kr

11 For hver fest skal barbestyrelsen dokumentere udgifter ved et regnskab og de brugte penge vil herefter blive udbetalt (som tidligere) 13 - Opstribning af p-pladsen (Christian, Tais) Udsættes til senere møde 14 - Træer i stedet for de store sten til at blokere for indkørsel af biler på græsset (Tais) Udsættes til senere møde

12 15 - Anlæggelse af trappe ned til hullet ved fællesrummet (Tais)* Udsættes til senere møde 16 - Eventuelt Hvad skal pengene bestyrelsen har tilbage bruges til. Pengene skal bruges inden 31/ Spejle til cyklister Privat-område-skilte 2 Grillstarter (Henrik) 2 Volleyballs (Henrik) 3 kasser øl til forfester (Christian og Nicolai) Stoleben (Henrik) Langt HDMI-stik (Henrik) Fodbold (Henrik) Printerpatroner (Tais)

13 Transperent folie til billeder (Tais) Tingene på listen ovenfor vil blive indkøbt alt efter hvor mange penge vi har til rådighed og hvor meget de enkelte ting koster. Den person der står i parentes ved siden af emnet er den ansvarlige indkøber 17 - Næste møde og kageansvarlig Næste møde er torsdag d. 21/08 kl Kageansvarlig er Christian

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat generalforsamling 16-02-2013

Referat generalforsamling 16-02-2013 Referat generalforsamling 16-02-2013 Tilstede er: Beatrix M.G. Nielsen, Andreas Markert, Sari Arent, Otilia Leschly, Jacob Nøddeskov, Bjarke Sølverbæk, Maya Stolbjerg Drud Salonin, Marie Oscilowski, Camilla

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

AB Kap Arkona 2009. Bestyrelsens beretning for perioden 16. april 2008 til 01. april 2009.

AB Kap Arkona 2009. Bestyrelsens beretning for perioden 16. april 2008 til 01. april 2009. AB Kap Arkona 2009 1 Bestyrelsens beretning for perioden 16. april 2008 til 01. april 2009. Foreningen har haft et år hvor alt er gået ganske udmærket. Vi holder stadig en vedligeholdelsesmæssig meget

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af Absalon medlemsmøde 2011

Referat af Absalon medlemsmøde 2011 Referat af Absalon medlemsmøde 2011 1. Tegnstyrer 2 2. Referent 2 3. Årsberetning 2010 2 4. Regnskab 2010 2 5. Budget 2011 3 6. Nyt fra Absalon 4 6.a. Visitation 4 6.b Medlemmer 5 6.c Gæster 5 6.d Caféen

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009

Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009 Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009 Tilstede: 51 husstande Selskabsbestyrelsen: Else Christensen Leif Scherrebeck Erwin Bülow Light Afdelingsbestyrelse: Leif Scherrebeck

Læs mere

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET REFERAT FRA VALGMANDSFORSAMLINGEN Tirsdag d. 24. marts 2015, kl. 19:00 i fælleshuset Eforen ved Kollegium 6 - Der er quorum 1. VALG AF DIRIGENT - Christian Vrist er valgt. - Vrist: Valgmandsforsamlingen

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere