16 fyldstoffer 17 opløsningsmidler. 3 Hvad består maling af? 4 Bindemidler. 21 Tørstoffer - hvad er det? 23 Organismer relateret til maling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16 fyldstoffer 17 opløsningsmidler. 3 Hvad består maling af? 4 Bindemidler. 21 Tørstoffer - hvad er det? 23 Organismer relateret til maling"

Transkript

1 ?

2 3 INdLEDNING 3 produktion Af MALING 3 Hvad består maling af? 4 Bindemidler 4: Olier - Alkyd 5: Hvordan hæfter alkyd (olie) til underlaget? 5: Alkydens (oliens) tørreproces 6: Eksempel på olier 7: Linolie 7: AKRYL og PVA (DISPERSiONSMALING) 8: Akryl og PVA 8: Hvordan hæfter dispersionsmalinger til underlaget? 9: Hvordan tørrer dispersionsmalinger? 9: Epoxy 9: Polyurethan 10: Hvordan kan olie fortyndes med vand? 10: Kendetegn (fordele/ulemper) 11: Malingens egenskaber 11: Forskellige bindemidlers indtrængning i porer/sprækker 12 Pigmenter 12: Overfladetemperatur i solen 12: Dækkeevne 14: Baser 14: De almindeligste interiørbaser 14: Andre interiørbaser 14: Lasur og transparente produkter 14: Eksteriørbaser 14: Andre eksteriørbaser 15: tonepastaer 15: Definition på tonepasta 15: Tonepastaens opgave 15: Fælles tonepastaer til interiør og eksteriør 15: Tonepasta kun til interiør 15: Tonepasta til Jotun Premium Mur (4 specialtonepastaer) 15: Tonepasta til Silikat (7 specialtonepastaer) 16 fyldstoffer 17 opløsningsmidler 18 ADDITIVER 19: tiksotropi 19: Hvorfor tiksotropi? 19: Tiksotropiske alkyder 20: Hvordan laves matte - blanke malinger? 20: udflydning og åbentid for maling 21 Tørstoffer - hvad er det? 21: Hvad har indflydelse på tørreprocessen? 22 BIOLOGILABORATORIET 23 Organismer relateret til maling 23: Bakterier 23: Symptomer på bakterielt angrebet maling 23: Bakterielt sårbar formulering 25: Skimmelsvamp 25: overfladesvamp 25: Alger 26 Hvorfor bør du vaske huset? 26: Jotun Husvask - til den årlige vask 27: Jotun Kraftvask - vask før ommaling 27: Jotun Træ- og murrens - til desinficering 27: Jotun Terrasserens og Terrassebleker 28: Tip 28: Brug af højtryksrenser 28: Årlig facadevask eller vask før ny behandling 29: Vask før ny behandling med maling eller træbeskyttelse 29: Årlig vask af udvendig overflade med Jotun Husvask 30: Jotun Penselrens 2

3 indledning For bedre at kunne forstå, hvordan man anvender de forskellige malinger på den rigtige måde og for bedre at kunne vurdere konsekvenserne af rigtig og forkert brug, er det vigtigt at kende lidt til det, vi kalder for malingens kemi. på de efterfølgende sider vil der ikke blive beskrevet nogen form for avanceret kemi, men en forenklet fremstilling der vil gøre det nemt at forstå uden, at man har kendskab til kemi. produktion af maling Råstofferne til malingproduktionen kommer ind på Jotuns råvarelager. Nogle bindemidler, alle pigmenter, evt. nogle opløsningsmidler og additiver tilsættes ved forblandingen. Resten af bindemidlet og additiver tilsættes ved færdigblandingen. Jotuns råvarelager Vejning Nogle bindemidler Alle pigmenter Evt. opløsningsmidler Additiver Kontrol af farvestyrke Kontrol Olieprøver Hovedkontrol af indhold Forblanding Rivekontrol Færdigblanding Tapning Levering Hvad består maling af? Maling Træbeskyttelse Bindemiddel: alkyd, akryl, PVA, epoxy osv. Bindemidler Pigmenter: titandioxid, jernoxid osv. Pigmenter ekstendere (fyldstoffer): Kridt, kalk osv. Ekstendere Opløsningsmidler opløsningsmiddel: Vand, terpentin osv. Additiver Additiver (hjælpestoffer): Skimmelhindrende middel, tørstoffer, fortykningsmidler osv. Lak Bindemidler Opløsningsmidler Additiver (Ekstendere) Transparent behandling Bindemidler Opløsningsmidler Additiver Pigmenter 3

4 bindemiddel Olier. Alkyd/Urethanalkyd. Naturlige olier. Akryl, PVA (dispersionsmaling). Polyurethan. Epoxy (alm. og vandfortyndbar). + indbyrdes blandinger (dvs. modificeringer). Bindemidlernes opgave er at binde de forskellige faste stoffer i malingen sammen, samtidig med at de har til opgave at give vedhæftning til selve underlaget. En væsentlig del af malingens egenskaber ligger i bindemidlet. De gamle, naturlige olier som linolie, soyaolie etc. bruges som regel ikke i dag som rene bindemidler, men indgår ved fremstilling af alkyd. De mest almindelige bindemiddeltyper, der anvendes i dekorative malinger i dag, er alkyd, akryl og PVA. Olier - Alkyd Linolie Soyaolie Tallolie Ricinusolie Vand Ordet alkyd kan splittes i to dele for at gøre det forståeligt: Syre AL KYD (dansk) AL CID (engelsk) AL stammer fra alkohol CID eller KYD fra det engelske ord acid, der betyder syre. Alkohol Alkyd ca C Alkyd fremstilles af: syre + olie + alkohol. Alkyd er et konstrueret ord og siger kun noget om den hovedgruppe af produkter, der anvendes til at fremstille dette bindemiddel. I og med, at man har mange variabler til rådighed, kan man lave disse produkter sådan som man vil, og til de formål, de er tænkt anvendt. Dette indebærer, at det ikke er den samme alkyd i en interiørmaling som i en eksteriørmaling. En interiørmaling kan være mere hård og sprød, mens en eksteriørmaling skal være elastisk og fleksibel. 4

5 Hvordan hæfter alkyd (olie) til underlaget? Alkydmaling flyder godt ud og har en god vedhæftning til de fleste underlag. Penetrerer underlaget. Produktet hæfter optimalt på porøst underlag. Har en god vejrbestandighed. Har en dårlig alkalifasthed. Det indebærer, at den ikke fungerer godt med ludholdige underlag og ludholdig belastning i øvrigt. Lud reagerer med alkydbindemidlet og danner en sæbe, som let kan vaskes af med vand. Det er det, vi kalder forsæbning. Af denne grund bør der ikke bruges alkydmalinger på mur, puds og betonflader, men der findes alkydmalinger på markedet, som er tilpasset til brug på mur og beton. Relativ lang tørretid. Overmalingsintervallet mellem 1. og 2. topstrøg er fra 12 til 24 timer (afhængig af temperatur og luftfugtighed). Indeholder terpentin. Underlag, påført maling - stærkt forstørret Alkydens (oliens) tørreproces Det er af stor betydning, at en alkydmaling får tilstrækkeligt med lufttilførsel, dvs. nok oxygen under tørreprocessen. I realiteten kan man faktisk sige, at en alkydmaling er en to-komponentmaling i og med, at den er så afhængig af at få tilført oxygen fra omgivelsene. Når malingen behøver oxygen for at tørre, siger vi, at den er oksidativt tørrende, dvs. lufttørrende. Oxygenet reagerer med malingfilmen, når terpentinen er fordampet, og binder de forholdsvis korte bindemiddelkæder sammen til længere kæder. Det er i denne proces, at alkydmalingen bliver hårdere og hårdere. HVAD HAR INDFLYDELSE PÅ TØRREPROCESSEN? Tørreprocessen afhænger af lufttilførsel, luftfugtighed og temperatur. Alle datablade benytter 23 C og 50 % RH (relativ fugtighed). Tørretiderne ændres drastisk ved ændrede forhold. Vær opmærksom på, at tørretidene på brugsanvisningen er anført ved 23 C og 50 % relativ fugtighed, og at bare små variationer fra denne norm vil medføre ændringer i tørretiden. Bindemidler Pigmenter Opløsningsmidler Fyldstoffer Additiver (hjælpestoffer) Oxygen 02 Våd malingfilm: Oxygen 02 Opløsningsmiddel Tør malingfilm: 5

6 Timer Temperatur i C ved 50 % luftfugtighed På figuren oven for kan man se ca. tørretider for Lady supreme finish 40 Hvid ved forskellige temperaturer. Her er det forudsat, at den relative luftfugtighed er konstant - på 50 %. Tørretiden (overmalingsintervallet) ved 23 C er ca. 8 timer. Sænkes temperaturen til 20 C, ændres tørretiden til ca. 11 timer. Hvis der kun er 10 C i rummet, ændres tørretiden til ca. 17 timer. eksempel på olier Tallolie: Træolie: Linolie: Biprodukt fra celluloseindustrien. Speciel kinesisk træolie. Udvindes af frugtkerner fra det kinesiske Tung-træ. hurtigttørrende og vandfast. Olie fra hørplantens frø. > Rå linolie. Koldpresset linolie. Dette er den reneste linolie. tørrer ikke. > Kogt linolie. > Linolie - Standolie. Soyaolie: Halvtørrende olie udvundet af soyabønner. gulner mindre end tørrende olier. Tallolie bliver ofte brugt som grundolie til at lave alkydbindemidler, især til eksteriørprodukterne. Træolien, og i dette tilfælde især kinesisk træolie, tilsættes for at øge vandfastheden på eksteriørprodukterne. Det er begrænset, hvor stor en procentvis del træolien kan udgøre, da for stor en tilsætning vil gøre produkterne for hårde (sprøde). Soyaolie, som også er en madolie, benyttes i malingindustrien til fremstilling af alkyd. Linolien benyttes også i dag som et rent bindemiddel i eksteriørmalinger, men oftest som reaktionspartner ved fremstilling af alkyd. 6

7 linolie Linolie har været anvendt i maling siden 1700-tallet. Blev anvendt på træ, mur og metal. Blev ofte anvendt sammen med pigmenter baseret på bl.a. bly, krom, zink og kobolt. Linoliemalingerne mistede deres stærke position på markedet efter Linoliens fordele Meget god penetrering (indtrængning). Miljøvenlig fremstilling. Højt indhold af tørstof. Behagelig lugt. God vandafvisende effekt. Linoliens ulemper Dårlig glans og farvestabilitet. Giver blærer uden zinkhvid/blyhvid - hydrolyse. Mange strøg giver nemt rynker/krakeleringer. Giver næring til skimmel/giver en øget optagelse af snavs. OBS! Fare for selvantændelse. Kan give helseproblemer ved indendørs brug. Giver stor fare for gulning ved indendørs brug. AKRYL og PVA (DISPERSiONSMALING) Begrebet latexmaling /plastmaling er blevet brugt som et samlebegreb for akryl- og PVA-maling. Egentlig betegner ordet latex den saft, vi får fra gummitræet. Vi bruger nu partikler af syntetisk gummi og filmdannende plastre i vand i stedet for saften fra gummitræet. Malingtyperne, vi har betegnet som latexprodukter, kan ifølge en korrekt definition, egentlig ikke karakteriseres som latexprodukter. Imidlertid har man gennem mange år opnået en forståelse for, hvad slags produkter dette er og beholdt navnet latex/plast. Nu kalder vi denne type maling for dispersionsmaling. Egenskaber for PVA og akryl Alkaliefast. Kort tørretid. Vejrbestandig (vandfortyndbare eksteriørprodukter). Termoplastisk. Begrænset indtrængning i små porer, afhængig af partikelstørrelse. Vejrbestandighed kan variere. PVA har som udgangspunkt ikke så god vejrbestandighed som akryl. Akryl har en bedre vandfasthed og bedre vedhæftning til glatte underlag. Malingfilmen bliver blød under påvirkning af for høj temperatur og trykbelastning. Dette kaldes termoplasticitet. Alle latexmalinger er termoplastiske, både PVA og akryl. Akrylmalinger findes også i kvaliteter, som kun er lidt termoplastiske, fx gulvmalinger og malinger til vinduer. Reaktion ved C over 3-5 timer Vand Resten af plastråstoffet doseres i løbet af denne tid Hjælpestoffer: fx emulator, sæbe, fortykker Opvarmning Ved 60 C igangsætning af reaktion. Tilsætning af initiator og nogle plastråstoffer Plastråstoff (monomer) fx Vinylacetat Akrylater Styren Polymerpartikler Vand 7

8 Akryl og PVA Egenskaber hos PVA og akryl PVA Akryl Alkaliefasthed God Meget god Fugt/vejbestandighed Moderat God Vedhæftning til hårde/glatte flader Begrænset God Diffusion 02 Diffusionsåben 20 Mindre åben 02 Diffusionsåben 20 Mindre åben Med diffusionsåben, som står nævnt i tabellen, mener man dampåben. Et produkt kan godt være såkaldt vandtæt, dvs. tæt imod direkte påvirkning af flydende vand (regn), mens produktet kan være mere eller mindre åbent, når det gælder vanddamp. Trykforskelle på for- og bagside af malingfilmen bevirker, at vanddamp går ind/ud af malingfilmen. dårlig pva-maling god Gode PVA-malinger kan i mange tilfælde være bedre end dårlige akrylmalinger. dårlig akryl-maling god Hvordan hæfter dispersionsmalinger til underlaget? Hæfter ved at klæbe sig til underlaget. Hæfter dårligt på glatte flader. Overmalingsintervallet mellem 1. og 2. topstrøg er fra 1 til 4 timer (afhængig af produkttype, temperatur og luftfugtighed). Eksempler på dispersionsmalinger: Polyvinylacetat (PVA): Lady loft 02. Polyakrylat (akryl): Lady Væg, Lady Vådrum, L lady interior finish. Krav om minimum 90 % akryl Ren akryl: Akryl-copolymer: Mere end 90 % akryl Mere end 10 % akryl OBS! En akrylforstærket maling er ikke det samme som en akrylmaling! Akryl er et bindemiddel med lidt andre og ofte bedre egenskaber end PVA. Der findes akrylmalingvarianter med mere eller mindre mængder akryltilsætning. Der findes også akrylmaling på markedet, hvor den største bestanddel er PVA. Med en lav procent af akryl, vil produktet have langt dårligere egenskaber end en ren akrylat. Vedhæftning til underlaget og slidstyrke vil blive dårligere. 8

9 Hvordan tørrer dispersionsmalinger? Tørrebetingelser for dispersionsmalinger: Luftfugtighed. Ikke afhængig af oxygen. Vandet forlader filmen, malingen er tør. Efterhærdning tager 3 til 4 uger. Temperaturgrænse. Udvendig +5. Indvendig +10 C. Bindemidler Pigmenter Ekstendere (fyldstoffer) Opløsningsmidler Additiver (hjælpestoffer) Vand Dispersionsmaling er fysisk tørrende. Når malingen tørrer, forlader vandet fysisk den våde malingfilm og behøver ikke tilskud af oxygen for at binde bestanddelene sammen. Derefter smelter plastkuglerne sammen til en fast film. Det er vigtigt for sammensmeltningen af plastkuglerne, at temperaturen er høj nok, både med hensyn til omgivelser og underlag. Udvendigt er den nedre temperaturgrænse + 5 C og indvendigt + 10 C for at få en tilfredsstillende sammensmeltning af plastkuglerne. Dette indebærer, at disse produkter ikke egner sig til at blive anvendt udendørs i den kolde årstid og heller ikke indendørs, hvis temperaturen er for lav. Våd film 1 - Vandet forlader den våde malingfilm Tør film 2 - Plastkuglerne smelter sammen til en fast film Epoxy Epoxy er lidt porøst. Hærder hurtigt. Normalt består epoxy af to-komponenter som blandes for at få en tør film. Jotun Grunning for sperring/isolering og Jotun Knastlak > indeholder under 0,5% af bindemidlet ureageret epoxy. > må ikke blandes med tonepasta. Polyurethan Dette bindemiddel har egenskaber, som giver en slidstærk overflade. Bindemidlet polyurethan blandes sammen med andre bindemidler > f.eks. alkyd 9

10 Hvordan kan olie fortyndes med vand? Kendetegn (fordele/ulemper) fortyndet med terpentin Alkydmalinger fortyndet med vand Akrylmalinger fortyndet med vand Linoliemalinger fortyndet med terpentin fordele God indtrængning. God vejbestandighed. God fugtbestandighed. Lang udendørssæson. God indtrængning. God fugtbestandighed. Tåler høj mekanisk slitage. Mindre gulning. Indeklimavenlig. Meget glans- og farvestabil. Ingen/få opløsningsmidler. Meget lang holdbarhed. Let at påføre. Tørretid ved gunstige forhold. Meget god indtrængning. Gør træet vandafvisende. Filmen virker som et offerlag. ulemper Indhold af opløsningsmidler Falmer over tid. Bliver mere hård/sprød med tiden. Tørrer hurtigt. Nedre temperaturgrænse. Vejrafhængig (temperatur og luftfugtighed). Større krav til underlaget. Indtrængning. Tørretid. Falmer (farvebestandighed). Kan krakelere. 10

11 malingens egenskaber Smuds optag Slidstyrke Vaskbarhed Alkaliefast Vådrum Temp. afhængig Alkyd = meget god Alkyd Vandfortyndbar = god PVA = mindre god Akryl = ikke så god Med diffusionsåben mener man dampåben. Et produkt kan godt være såkaldt vandtæt, dvs. tæt imod direkte påvirkning af flydende vand (regn), mens produktet kan være mere eller mindre åbent, når det gælder vanddamp. Trykforskelle på for- og bagside af malingfilmen gør, at vanddampe går ind/ud af malingfilmen. forskellige bindemidlers indtrængning i en pore/revne Akryl/PVA Klorkautsjuk Epoxy Polyurethan Urethanalkyd Pore/Revne Alkyd Kogt linolie Kinesisk træolie Rå linolie Som man kan se på den skematiske tegning her, har de forskellige bindemidler forskellige evner til at trænge ind i porer/revner. Hvornår det er tørt, afhænger af, hvor lang bindemiddelkæden er (for akryl/pva: partikelstørrelse), og hvor lang åbentid produktet har. 11

12 Pigmenter Pigmenter inddeles i to hovedgrupper - de organiske og de uorganiske. Pigmentet har til opgave at give den ønskede dækkevne og den ønskede farve. Pigmentets egenskab til at lukke sollyset ude fra underlaget er en vigtig egenskab især, hvad angår eksteriørmalinger. PIGMENTER Giver farve Giver dækkeevne Beskytter underlaget mod UV-lys Overfladetemperatur i solen Sort Mørkebrun Grøn Figuren til højre viser, hvordan overfladetemperaturen ændrer sig i solen alt efter, hvilken farve overfladen er malet med. I dette eksempel er lufttemperaturen 26 C. Blå Rød Orange Gul Hvid DæKKeEVNE Tegningen til venstre viser en dårlig dækkeevne, og tegningen til højre viser en god dækkeevne. Pigmenterne bør have egenskaber, som gør, at de ikke lader lysstråler slippe ned til det underlag, malingen er påført. Hvis lysstrålerne kan slippe ind til underlaget, vil vi opfatte dette som en dårlig dækkeevne. Tegningen til venstre viser en klar malingfilm, og hvordan lysstrålerne går gennem den, dvs. ingen dækkeevne. Tegningen til højre viser en pigmenteret malingfilm. Her rammer lysstrålerne pigmenteringen, og de reflekteres eller absorberes. Lysstrålerne når ikke ned til selve underlaget, og vi har fuld dækkeevne. Årsagen til, at malingen dækker dårligt, kan være for dårlig flydeevne i produktet, for meget flydeevne eller forkert brug af produktet og/eller forkert type værktøj. Klar film: Lysstrålerne går gennem den klare film, og underlaget kan ses. Dvs. ingen dækkeevne (for eksempel lak). Pigmenteret film: Lysstrålerne rammer pigmenteringen, som enten reflekteres eller absorberes. Lysstrålerne når ikke ned til selve overfladen. Dvs. fuld dækkeevne (for eksempel maling). 12

13 Dækkeevne (relativ) Titandioxid (Rutil) Titandioxid (Anatas) Zinksulfid Antimonotrioxid Zinkoxid Brydningsindeks (relativ) Dolomit Talkum Kridt Kaolin Dagslys er det, vi kalder hvidt lys, og med det menes der, at lyset indeholder alle farver. Det kan vi se, når lyset brydes gennem en glassprisme, og vi får et spekter af farver: spektralfarverne. Lysbrydningsindeks, lysabsorption og partikelstørrelse afgør, hvor god dækkeevne, farve og glans produktet kan få. For eksteriørmaling er disse egenskaber helt afgørende for, hvor god beskyttelse træværk, murflader etc. vil få. Det er solen, som er den aggressive part i nedbrydningsprocessen, og det er vigtigt, at solstrålerne ikke slipper ned til underlaget og ødelægger dette. De forskellige pigmenters lysbrydningsindeks har direkte indflydelse på dækkeevnen (jo højere, jo bedre). Figuren øverst til højre giver en oversigt over forholdet mellem brydningsindeks og dækkeevne for forskellige hvide pigmenter. Tabellen til højre viser lysbrydningsindekset for nogle hvide pigmenter, bindemidler og luft. Det er forskellen mellem lysbrydningsindekset hos pigmenter og luft/bindemiddel, som er det afgørende for dækkeevnen. Jo større denne forskel er, jo bedre dækkeevne. Titandioxid er et meget hvidt og godt dækkende pigment. Titandioxid er det pigment, der anvendes mest af i maling. Det brydes bl.a. i Hauge i Dalane i Norge. Man udtager ilmenit fra fjeldet og bearbejder dette i forskellige syrer og lud. Når ilmenit, der er sort, bliver bearbejdet, får man det hvideste, hvide pigment. Mængden af titandioxid er hovedforskellen i A,- B,- og C-baserne. Titandioxid, Rutil 2,70 Dækkende pigmenter Titandioxid, Anatas 2,55 Zinksulfid 2,37 Antimontrioxid 2,20 Zinkoxid 2,00 Dolomitt 1,60 Ekstendere (Fyldstoffer) Talkum 1,59 Kridt 1,57 Kaolin 1,56 Linolie 1,48 Bindemidler Alkyd ca. 1,53 Luft 1,0003 Luft Lysbrydningsindeks i vakuum for nogle hvide pigmenter, fyldstoffer, bindemidler og luft. 13

14 baser De almindeligste interiørbaser Hvid base. > Meget hvidt pigment (titandioxid). > Benyttes til de allermest lyse farver, eksempelvis til S 0502-Y. A-base. > Middel indhold af titandioxid. > Benyttes til lyse farver. B-base. > Kun et lille indhold af titandioxid. > Bruges til mellemtonefarver. C-base (kaldes også nogle gange klar base). > Uden titandioxid. > Til mørke farver. > Benyttes som base i Jotun Panellak. andre interiørbaser Gul base. > Lady. > Bengalack. Gul Orange base. > Bengalack. Lasur og transparente produkter Gul base. Oxydgul base. Rød base. C-base. Demidekk terrasseolie leveres i C-base og oxydgul base. TREBITT Oljebeis leveres i gul, rød og C-base. Eksteriørbaser A-base. B-base. C-base. andre Eksteriørbaser Okker base. Gul base. Oxydrød base. Hvid til eksteriørprodukter: > Demidekk Ultimate leveres i hvid base, som enten bruges som hvid, eller til at tone lyse farver - fx S 0502-Y. > De andre eksteriørprodukter leveres i 001 hvid, der ikke er basejusteret. 14

15 Tonepastaer Definition på tonepasta Tonepasta er et flydende pigmentkoncentrat, som består af pigment, fugtningsmiddel (sæbe), opløsningsmiddel (vand) og fyldstoffer. Tonepastaens opgave Udover at bidrage til malingens farvemæssige udseende, skal tonepastaen give dækkeevne og lysbeskyttelse. tonepastaer fælles for interiør og eksteriør 1. HT - Hvid. 2. OK - Okker. 3. RB - Rødbrun. 4. SV - Sort svag. 5. SS - Sort stærk, 6 x styrken for SV. 6. GE - Gul eksteriør. 7. RE - Rød eksteriør. 8. BV - Blå svag. 9. BS - Blå stærk, 3 x styrken for BV. 10. GV - Grøn svag. 11. GS - Grøn stærk, 3 x styrken for GV. 12. FS - Violet. 13. BD - Bordeaux. Tonepastaer kun til interiør 14. GI - Gul interiør. 15. GO - Gulorange. 16. RS - Rød stærk. Grunden til, at disse er i sortimentet, er, at de er billigere end eksteriørvarianten, og ikke kræver den samme farveægthed som til eksteriør. Murtonepastaer til Silikoneemulsion (4 specialtonepastaer) HT Fra standardsortimentet, OK vandfortyndbar variant RB} 1. SC - Sort mineralsk. 2. BC - Blå mineralsk. 3. YC - Gul mineralsk. 4. OC - Grøn mineralsk. Murtonepastaer til Silikat (7 specialtonepastaer) HT Industritonepastavarianter, OK Opløsningsmiddelholdige RB} 5. SC - Sort mineralsk. 6. BC - Blå mineralsk. 7. YC - Gul mineralsk. 8. OC - Grøn mineralsk. 15

16 ekstendere Ekstendere (fyldstoffer) er et pulver, som for den uindviede kan se ud som et pigment, men som har en langt lavere dækkeevne og dårligere lysfiltrerende evne. Ekstendere bliver hovedsagelig brugt til at opnå den ønskede konsistens, glans og strygbarhed. Nogle ekstendere kan bidrage til en øget kemikaliebestandighed og til en rustbeskyttende evne, og anvendes der, hvor dette er ønsket. Mat blankere Af figuren til højre, kan man se, hvordan glans opfattes som refleksion fra en flade. En ujævn flade vil reflektere lyset i flere retninger, hvorimod en blank flade stort set vil reflektere lyset i samme retning. På denne måde opfatter vi flader med forskellig glansgrad. Det er en misforståelse, at malinger kan nedmatteres ved at fortynde dem. Påføres et fortyndet produkt et ikke-sugende underlag, er glansen lige så høj, som hvis det ikke var fortyndet. Malingens glans kan ikke ændres ved tilsætning af terpentin eller en anden fortynder. Det eneste, der sker ved at tilsætte opløsningsholdige midler, er, at indholdet af tørstoffer ændres, og at fugtningen af underlaget - dvs. indtrængning i underlaget vil blive lidt bedre. Vær opmærksom på, at de fleste olie/alkydbaserede malinger har en højere glans umiddelbart efter optørring, end hvad de vil have efter 2 til 4 uger. Matte og blanke malinger indeholder stort set de samme bestanddele, men forholdet mellem bindemiddel og pigment/ekstender er forskellig. Jo højere andel af fyldstof, jo mattere maling. Forholdet mellem bindemiddel og pigment er afgørende for produktets glans. Meget bindemiddel giver en høj glans. Glans kan justeres ved hjælp af specielle matteringsmidler. Blank Mat Ensartet refleksion fra en jævn overflade. Lysrefleksen kommer samlet tilbage til øjet. Uensartet refleksion fra en ujævn overflade. Lysrefleksen rammer øjet fra flere retninger, og meget af lyset når aldrig frem til øjet. glanstabel i følge Norsk Standard NS Silkemat 4-6 Mat Halvblank Blank Helblank 0-3 Helmat 16

17 opløsningsmidler hvad er et opløsningsmiddel? Definition: En flygtig væske med evne til at opløse en anden væske. Hvorfor anvendes opløsningsmidler i maling? For at: Opløse og finfordele bindemidlet. Give produktet den rigtige konsistens/viskositet. Give rigtige påføringsegenskaber. Give bedre indtrængning i underlaget. Hvilke opløsningsmidler/fortyndere bruges i dekorative malinger i dag? > Forskellige terpentintyper (destillat af olie). > Vand Vand er ikke et opløsningsmiddel, men et fortyndingsmiddel (ref. definitionen af opløsningsmidler). I interiørvægmalinger der ikke indeholder opløsningsmidler. Nogle specialprodukter indeholder stadig nogle stærke opløsningsmidler, fx bådprodukter, gulvprodukter og industrimalinger. Den korrekte fortynder er angivet på emballagen. Brug af forkert fortynder kan ødelægge malingen! hvor letantændelig er maling? Flammepunktet udtrykker, hvor antændelig maling er. Klassificering: Ekstremt brandfarlig: Flammepunkt under 0 ºC. meget brandfarlig: Flammepunkt mellem 0 ºC og 21 ºC. Brandfarlig: Flammepunkt mellem 21 ºC og 55 ºC. > Flammepunktet er den laveste temperatur, hvor dampene fra et opløsningsmiddel eller en blanding af opløsningsmidler antændes. Denne type information findes i sikkerhedsdatabladet for produktet og på etiketten. 17

18 additiver Fortykkere. Skumdæmpere. Rustinhibitor. Konserveringsmidler. Skindhindrende midler. Sikkativer. Fugt-/dispergeringsmidler. PH-regulator. Tiksotropi. Additiver er tilsætningsstoffer, som tilsættes i meget små mængder (0,1-5%), men som kan have stor indvirkning på produktegenskaberne. Eksempel: Fortykkere: Skumdæmpere: Rustinhibitorer: Konserveringsmidler: Skindhindrende midler: Sikkativer: Fugt-/Dispergeringsmidler: ph-regulatorer: uden fortykkere vil vandfortyndbare malinger være tynde som vand. uden skumdæmpere vil der kunne komme mange luftblærer/kratere i malingen. vigtigt både i produktion og ved påføring. hindrer rust i emballagen i vandfortyndbare malinger. Uden de rusthindrende midler vil blikemballage ruste i løbet af få dage. Forhindrer, at malingen rådner i emballagen. Til alkyd/oliemaling. Forhindrer at malingen tørrer i overfladen, dvs. at malingen danner skind i emballagen. bevirker at olie-/alkydbaserede malinger tørrer hurtigere. Gør det muligt at finfordele fyldstoffer/pigmenter i maling. Uden dette kan der komme korn i malingfilmen. regulerer surhedsgraden i vandfortyndbare malinger (ammoniakk, lud). Udover de, som er nævnt her, findes der additiver, som tilsættes for at forbedre en produktegenskab. Sådanne additiver kan fx være udflydningsadditiver og voks (voks forbedrer ridse- og vandfasthed). 18

19 tiksotropi hvorfor tiksotropi Forhindrer at malingen løber. Forhindrer bundfald. Kræver mindre omrøring. Giver en højere filmtykkelse. Giver en bedre dækkeevne. tiksotropisk alkyder Gelékonsistens, der giver stabilitet i emballagen (fx at pigmenterne ikke falder til bunds). Ingen fast konsistens. Kan nedbrydes ved fx omrøring eller varme. Bygger sig selv op igen. Ved tilsætning af bl.a. alkoholer nedbrydes tiksotropien men her bygges den ikke op igen. Ved sprøjtepåføring af maling må der ikke tilsættes end 5 % cellulosefortynder, gælder ikke for Drygolin Vindus- og Dørmaling. Specielle egenskaber for alkyder (ikke alle alkyder er tiksotrope). Som udgangspunkt er ingen alkyder tiksotrope. Ved tilsætning af specielle stoffer, kan vi, hvis dette ønskes, lave tiksotropisk alkyd. Tiksotropi virker på den måde, at malingen har en geléagtig konsistens, når den står i ro. Denne konsistens kan imidlertid nedbrydes ved fx omrøring eller ved varme. Tiksotropien vil bygges op igen på forholdsvis kort tid, når malingen igen står i ro. Dette indebærer, at malingen kan påføres forholdsvis fyldigt på en vertikal flade uden at krympe. Tiksotropi er vigtig for de allerfleste malingtyper - man undgår bundfald af pigmenterne, og det medfører mindre omrøring. En tiksotropisk maling kan påføres med en tykkere film end en ikke-tiksotropisk maling, og dette vil give en bedre dækkeevne. Tiksotropien i malingen nedbrydes, når malingen kommer i bevægelse, og den vil glide af skarpe kanter. Tiksotropien evner ikke at bygge sig op igen, så den kan give en bedre kantdækning, før malingen tørrer. Lady CLASSIC 40 er en tiksotropisk maling, viskositet 330 cp. Quick Bengalack Blank 90 er en ikke-tiksotropisk maling med en viskositet på 320 cp. Viskositet er et mål for malingens konsistens (sejhed) og har stor indflydelse på indtrængning, påføringsegenskaber og lignende. Lady Interior finish er en tyk maling, men den er ikke tiksotropisk. Fortykkeren bliver ikke påvirket af mekanisk bevægelse, f.eks. ved berøring med en pensel. Viskositeten er ca. 200 cp. Dette produktet sætter sig hurtigere end ovennævnte og vil give en bedre kantdækning. 19

20 Hvordan laves matte - blanke malinger? Stort set de samme indgående bestanddele. Forholdet mellem bindemidlet og pigment/ekstender er forskelligt. I produktionsfasen får man den ønskede glans ved hjælp af specielle matteringsmidler. Malingens glans kan ikke ændres ved tilsætning af terpentin eller en anden fortynder. udflydning og åbentid for maling Åbentid Akryl/PVA: ca. 2 min. Åbentid Lady supreme FINISH: ca. 8 min. Åbentid traditionel oliemaling: min. NB! Husk at efter 5 til 10 min. vil olien fortsat være udflydende. 20

21 Tør overflade Ikke hærdet maling Rester af underlaget Malingfilm en oliemaling der er revet af underlaget, skåret, fotograferet og stærkt forstørret. Malingfilmen er ikke gennemhærdet. Tørstof - hvad er det? Tørstof er det, som er tilbage, når opløsningsmidlerne er fordampet = tør malingfilm. Med tørstof i en maling mener vi den procentvise andel af pigmenter, ekstendere, bindemidler og hjælpestoffer i en våd malingprøve. Opløsningsmidler/vand indgår ikke i tørstof. For en forbruger er andelen af det såkaldte tørstof i en maling en vigtig oplysning Tørstoffet bør angives i volumenprocent, da det er volumen, der angiver, hvilken filmtykkelse produktet har på fladen. Almindelige malinger af en rimelig god kvalitet ligger på volumenprocent tørstof. Det er imidlertid ikke vanskeligt at fremstille produkter med et langt lavere tørstofindhold, som alligevel kan have en fyldig konsistens i emballagen. Dette er ofte en billigere maling med en lavere kvalitet. Hvad har indflydelse på tørringsprocessen? Luftfugtighed. Lufttilførsel. Temperatur. Alle datablade benytter 23 C og 50 % Rf (relativ fugtighed). Tørrretiderne ændres drastisk ved ændrede forhold. Våd malingfilm Tør malingfilm Våd malingfilm Tørstof (tør malingfilm) 21

22 BIOLOGILABORATORIET Udvikler fungicidsystem til våd og tør maling. Fungicider i lagertanke og i malingemballage. Malingfilm. > Sortskimmel. > Alger. Nedbrudt træværk. > Effekt af grundinger (og evt. imprægneringsmidler). > De bedste fungicider. > De mindst miljøbelastende. Mikrobiologen kontrollerer Produktionshygiene. > Kontrol af råvarer. > Rutineprøver. > Overvågning af produktion. Konserveringsmiddeltest. > De bedste konserveringsmidler. > Den rigtige koncentration. > De mindst miljøbelastende. Biologen tester stoffer og produkter mod: Begroning på malingfilm. > Skimmelsvamp. > Alger. Nedbrydning af træværk. > Effekt af grundinger (og evt. imprægneringsmidler). > De bedste fungicider. > Den rigtige koncentration. > De mindst miljøbelastende. Teknisk service. > Besigtigelse. > Bestemmelse af typer af rådskader. > Tilstand under en malingfilm. > Antal lag maling (farver). > Filmtykkelse. 22

23 Organismer relateret til maling bakterier Bakterier skimmel Alger Urgamle organismer. Små encellede organismer. Mange slags bakterier. Findes overalt. Meget hurtig vækst (kort fordoblingstid). Under optimale forhold kan 1 bakterie formere sig til over 2 millioner bakterier i løbet af 7 timer. For det meste er der bakterier i våd malingfilm. De kan leve i alle tænkelige miljøer. Almindelige bakterier trives mellem 10 til 40 C. Ved 120 C dør de normalt, men de kan trives ved 140 C under stort tryk. På kroppen har vi flere bakterier end celler. Bakterier behøver vand for at leve. Hårdføre bakterier trives i salt, syre og i kogende vand. Symptomer på bakterie angrebet maling Tab af viskositet. Dårlig lugt. Misfarvning. Gasdannelse. ph-ændringer. Øgelse af viskositet. Synlig vækst af mikroorganismer. Bakteriemæssige sårbare områder Utilstrækkelig konservering. Stærkt kontaminerede råstoffer. Kontaminerede redskaber. Overfladevand i lagertanke er ikke konserveret. Dårlig hygiene og utilstrækkelige rutiner for rengøring og desinficering. Opbygning af belægning og skind i tanke og rør. Kondensvand i tanke/i emballgen. 23

24 Alle bakterier dør Nogle bakterier dør, mens andre overlever. Under optimale forhold kan 1 bakterie formere sig til over 2 millioner bakterier i løbet af 7 timer Bakterier formerer sig ikke eller langsomt. Farezone Bakterier formerer sig hurtigt. Køleskabstemperatur Bakterier formerer sig langsomt. De fleste bakterier men ikke alle mugsvampe stopper med at formere sig. Ingen mikroorganismer formerer sig. De dør ikke, men ligger i dvale. 24

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

Malinger som er velegnet på træ udendørs

Malinger som er velegnet på træ udendørs Malinger som er velegnet på træ udendørs Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning. "Acrylplast...", er den vedtagne MBK-betegnelse

Læs mere

Produkt/Type LADY Loft 02 V (vandfortyndbar, pva-copolymer dispersionsmaling).

Produkt/Type LADY Loft 02 V (vandfortyndbar, pva-copolymer dispersionsmaling). LADY Loft 02 V (vandfortyndbar, pva-copolymer dispersionsmaling).. Anvendes indendørs som mellem- og topstrøg på lofter. Giver et perfekt slutresultat uden skjolder. Hvid Base Mat 02. 8-10 m²/l - Min.

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

Væg- og Loftmaling 09. Alt til nybyg og renovering

Væg- og Loftmaling 09. Alt til nybyg og renovering Væg- og Loftmaling 09 Alt til nybyg og renovering AcryMatic Coating ApS AcryMatic Coating ApS repræsenterer et stort udvalg af Jotun s produktsortiment. Produkter der ikke er i kataloget kan bestilles.

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis TRIP TRAP WOODCARE Udendørs plejeprodukter Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis 1 Det naturlige valg Træ skal ikke overfladebehandles; det skal styrkes og beskyttes indefra. Denne

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

Verdi 30, DEMIDEKK TERRASSEOLIE FARVER DEMIDEKK GØR DIT TRÆ LEVENDE

Verdi 30, DEMIDEKK TERRASSEOLIE FARVER DEMIDEKK GØR DIT TRÆ LEVENDE Verdi 3, DEMIDEKK TERRASSEOLIE FARVER DEMIDEKK GØR DIT TRÆ LEVENDE TERRASSELIV Livet på terrassen nydes allerbedst, når du ikke skal andet end lige netop det. Bare nyde og ikke tænke på vedligeholdelse,

Læs mere

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2 PRODUKT TEKST 402 B&J Loftmaling 2 Lugtsvag maling til lofter og overvægge der skal fremstå med helmat finish. Produktet er også velegnet til airless. B&J 402 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten.

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA.

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrende vandig maling til væg og loft med yderst gode spærrende/isolerende egenskaber. Afhængigt af gennemslagets karaktér påføres et eller to lag. Glansen er mat

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Wood Care 1 Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at træ der er Collstrop imprægneret, er effektivt beskyttet mod råd og svamp i årevis.

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Værd at vide om BioRid

Værd at vide om BioRid Overfladebelægningen der effektivt og varigt stopper vækst af skimmelsvampe på grund af tørre overflader. 1.0. Generelt om angreb af skimmelsvampe 1.1. Forholdsregler til imødegåelse af skimmelsvampe 1.2.

Læs mere

Innovative coatings. af solstråling. bliver udformet i nært samarbejde med kunderne. Mardenkro er leverandør af produkter til det

Innovative coatings. af solstråling. bliver udformet i nært samarbejde med kunderne. Mardenkro er leverandør af produkter til det Mardenkro. I et kvart århundrede har vi udtænkt løsninger Innovative coatings til optimering af solstråling Mardenkro er leverandør af produkter til det moderne havebrug. Som specialist i løsninger til

Læs mere

Bland selv de traditionelle linolieprodukter til træbåde

Bland selv de traditionelle linolieprodukter til træbåde Bland selv de traditionelle linolieprodukter til træbåde Opskrifter samlet, justeret og afprøvet af Simon Bordal Hansen Jernmønje (i stedet for blymønje) Jernmønje er en ugiftig blanding af linoliefernis

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

lady Supreme Finish & Pure Color

lady Supreme Finish & Pure Color Værdi kr 45,- lady Supreme Finish & Pure Color Mat og blankt i stilfulde kontraster God smag fortjener det bedste Blankt mod mat Modsætninger tiltrækker hinanden, og der skabes magi, når matte og blanke

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

www.bauhaus.dk Træbeskyttelse Stort udvalg og kompetent rådgivning

www.bauhaus.dk Træbeskyttelse Stort udvalg og kompetent rådgivning www.bauhaus.dk Træbeskyttelse Stort udvalg og kompetent rådgivning Priserne gælder fra fredag d. 4. april til og med fredag d. 29. august 2014 Pinotex træbeskyttelse 10 l Classic transparent Traditionel

Læs mere

Giver maling nyt liv.

Giver maling nyt liv. Genopfindelse af maling. Giver maling nyt liv. Er væggene blevet grå og triste, eller er træet blevet afbleget? Bosch tilbyder med sine malingsystemer til væg- og træmaling præcis den hjælp, du har brug

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. holder længere!

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. holder længere! T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R holder længere! 2 T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at når træet er

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

demidekk UDENDØRS FARVEKORT DÆKKENDE TRÆBESKYTTELSE DEMIDEKK DET!

demidekk UDENDØRS FARVEKORT DÆKKENDE TRÆBESKYTTELSE DEMIDEKK DET! demidekk UDENDØRS FARVEKORT DÆKKENDE TRÆBESKYTTELSE DEMIDEKK DET! VELKOMMEN HUSET KOMMER FRa TRIVSELHUS. FOTOGRAF: PATRIK SVEDBERG VÆGGe: Jotun 9938 DEMPET SORT DØR og VINDUEr: Jotun 1376 FrostrØYk TERRASSE:

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr:

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 1 Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 2 Tillykke med Deres nye vinduer og døre. Deres valg på netop vores produkter har sikret Dem en langtidsholdbar løsning. Dog kræver det en vedligeholdelse fra Deres

Læs mere

Vedligeholdelsesfolder

Vedligeholdelsesfolder Vedligeholdelsesfolder Indholdsfortegnelse Forord... 3 Låger... 4 Skuffer... 4 Korpus... 4 Hængsler... 4-5 Bordplader Plastlaminatbordplader... 5 Laboratoriebejdsede bordplader... 5 Lakerede bordplader...

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING

SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING SINCE 1944 SYNTEKO OVERALT Synteko er et begreb blandt professionelle gulvslibere verden over, og vores brede og dækkende sortiment er med til at underbygge dette. Fra stuen

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering KEIM Mycal Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering Risikoområde skimmelsvampevækst Relativ luftfugtighed i % 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12 70 60 11 10 ph-værdi

Læs mere

Sådan. træbeskytter du. udendørs

Sådan. træbeskytter du. udendørs Sådan træbeskytter du udendørs INDHOLD Træets venner og fjender 4-5 Et godt stykke forarbejde 6-7 Facader, gavle og hegn 8-13 Vinduer og døre 14-19 Terrasser 20-25 Havemøbler 26-31 Sprøjtemaling 32-33

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger RUNESTEN Signe og Bjørn hjælper hver dag deres far med arbejdet, så han kan nå at blive færdig med høvdingens store runesten inden solhvervsfesten. Billeder og runeindskrift

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com 2015 Bambusplader I HÅRDTTRÆ www.keflico.com Case Spisebord i bambus natur produceret af Getama Danmark A/S - www.getama.dk Case: Bambus altanbord/ tørrestativ Projekt: DryUnder Materiale: Bambus Carboniseret

Læs mere

Selvklæbende papiretiketter -indendørs brug

Selvklæbende papiretiketter -indendørs brug Selvklæbende papiretiketter -indendørs brug Alm. selvklæbende papir, allround...pa Højblank papir, aftagelig... PB Heldækkende papir, mat, perm... PC Heldækkende papir, højblank, perm... PI Højblank papir,

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t Kom indenfor Godt i gang Loft Vægge Sandmaling Køkken og bad Væv og filt Træ og metal Metal Træværk Gulve 04 05 06 08 14 16 18 22 22 24 26

Læs mere

Korrosionsprøvning ifølge DS/EN ISO 7253 Salttågeprøvning på 22 vindueshjørnebeslag

Korrosionsprøvning ifølge DS/EN ISO 7253 Salttågeprøvning på 22 vindueshjørnebeslag Korrosionsprøvning ifølge DS/EN ISO 7253 Salttågeprøvning på 22 vindueshjørnebeslag Rekvireret af : EnPro ApS, Eva Wallström Udfærdiget af : FORCE Technology, Peter Kronborg Nielsen Deres ref. : E-mail

Læs mere

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af 10 Polyester Hvad består en glasfiberbåd af Polyesterens egenskaber Opbevaring Der bruges som regel polyester til at holde sammen på glasset. Dette produkt er en kunstharpiks, fremstillet af spildprodukter

Læs mere

KEIM Granital. Original silikatfarve til facader 8WUDHD. KEIM Granital

KEIM Granital. Original silikatfarve til facader 8WUDHD. KEIM Granital Original silikatfarve til facader 8WUDHD original silikatfarve af høj kvalitet for lang levetid Høj produktkvalitet på mineralsk basis Bindemidlet i er vandglas, som trænger ind i underlaget og gennem

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

Materiel kursus 1 Uddannelsesudvalget. Karborundum og skiférsten. Finersav Fukssvans. Kuglehammer Snedkerhammer Kløfthammer

Materiel kursus 1 Uddannelsesudvalget. Karborundum og skiférsten. Finersav Fukssvans. Kuglehammer Snedkerhammer Kløfthammer Materiel kursus 1 Værktøj Høvle Karborundum og skiférsten Simshøvl (91.0271) Bugthøvl Pudshøvl Eller høvl efter behov 8 mm, 12 mm 16 mm 32 mm Spartler Save Hamre Bidetænger Finersav Fukssvans Kuglehammer

Læs mere

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Din sikkerhed: Allergen kontrolleret parfumer Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Aroma - en duft af velvære PRO-REN er den førende samarbejdspartner, når det gælder

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse af møbler

Pleje og vedligeholdelse af møbler Pleje og vedligeholdelse af møbler Behandlings- og vedligeholdsvejledning For at få optimal glæde af møblet er det vigtigt, at denne vejledning gennemlæses. Vi gør opmærksom på, at Brødrene Andersens produktgaranti

Læs mere

Overfladebehandling af trægulve

Overfladebehandling af trægulve Overfladebehandling af trægulve LUDBEHANDLING SÆBEBEHANDLING OLIEBEHANDLING LAKERING RENGØRING PLEJE Preparing today for tomorrow Indhold Ludbehandling..................... 4 Sæbebehandling....................

Læs mere

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov Forskellen ses på resultatet Spartelmasse tilpasset dine behov Enkle råd til et bedre resultat Vælg spartelmasse udfra metode og underlag. Tjek overfladerne inden du begynder arbejdet. Overfladerne skal

Læs mere

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop ANVENDELSESOMRÅDE Ultratop benyttes på gulve af Ultratop, hvor der ønskes

Læs mere

Det Hvide Snit. Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006. Brugervejledning

Det Hvide Snit. Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006. Brugervejledning Det Hvide Snit Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2 Vinduer...3 Franske altandøre...4 Aluminium...5 Vinduespudsning...6 Tætningslister...6

Læs mere

Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer.

Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer. 1 Indledning Formålet med denne vejledning er, at beskrive hvilke forhold der skal fokuseres på ved valg af produkter til overfladebehandlinger for at sikre et miljømæssigt fornuftigt valg. 2 Maling til

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

INGREDIENSER NATURLIGE PA R A B E N P P D U D E N

INGREDIENSER NATURLIGE PA R A B E N P P D U D E N & UDEN A M MONIAK P e r m a n e n t fa r v e c r e m e u d e n a m m o n i a k NATURLIGE INGREDIENSER PA R A B E N P P D U D E N be BLACK be RED be BROWN be BLOND At være GREEN : Det er en ansvarlig og

Læs mere

Drift og Vedligeholdelse Manual

Drift og Vedligeholdelse Manual Drift og Vedligeholdelse Manual 1. MANUAL TIL VEDLIGEHOLDELSE AF ALUFLAM PRODUKTER:... 3 2. ELEMENTER MED PULVERLAKERET OVERFLADE:... 3 2.1. Indendørs rengøring og vedligeholdelse:... 3 2.2. Udendørs rengøring

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Visuelle undersøgelser af bygningers klimaskærm, eventuelt suppleret med tekniske målinger og bygningsarkæologiske undersøgelser. Afrapportering Prioriteret

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Smøreolier og -midler

Smøreolier og -midler 30 Det der smører godt kører godt. Et vigtigt redskab til at sikre sikker drift af et maskinanlæg, er at der anvendes korrekt smøremiddel. Det er videre vigtigt at kunde anvende smøreolieanalyser i forbindelse

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Garantien gælder for brug i private køkkener og er i henhold til de vilkår og betingelser, der fremgår af denne folder.

Garantien gælder for brug i private køkkener og er i henhold til de vilkår og betingelser, der fremgår af denne folder. Køkken 42_012 Livet i hjemmet stiller store krav til et køkken, og derfor tester vi vores køkkener grundigt for at sikre, at de kan holde til stor belastning, høje temperaturer og til at blive brugt hver

Læs mere

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem Seccopor Fugthåndteringssystem Det er porerne, det drejer sig om! Porer transporterer vand Vandafvisning forhindrer kapillartransport Porer spiller en vigtig rolle i naturen ved transport af fugt. Kapillareffekten

Læs mere

Overfladebehandling af trægulve

Overfladebehandling af trægulve Overfladebehandling af trægulve LUDBEHANDLING SÆBEBEHANDLING OLIEBEHANDLING LAKERING RENGØRING PLEJE Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis Indhold Ludbehandling................. 4 Sæbebehandling................

Læs mere

Træ og Metal 24 Danmarks stærkeste emaljesortiment 26 S2U Nova 28 Torno 30 Acrylfinish 31 S2U 32 Sigmalith 33 Renova Træprimer 33 Multiprimer

Træ og Metal 24 Danmarks stærkeste emaljesortiment 26 S2U Nova 28 Torno 30 Acrylfinish 31 S2U 32 Sigmalith 33 Renova Træprimer 33 Multiprimer Produktkatalog 2014 Indhold 4 Sidste nyt fra Sigma Coatings 6 Farveteori 8 Teknisk rådgivning Væg og Loft 10 Danmarks bredeste vægog loftsortiment 12 Renova Isotop 14 Sigmatex 16 Decor Plus 18 Sigmacryl

Læs mere

NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING

NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING Når du vælger de blå Änglamark produkter, er du sikker på at få produkter af høj kvalitet, uden overfl ødig kemi. Vi stiller nemlig krav til indholdsstoffer,

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Anvendelsesteknisk information.

Anvendelsesteknisk information. Anvendelsesteknisk information. Permafleet HS Vario Dæklak 675 Permafleet HS Vario Dæklak 675 er et førsteklasses High Solid 2K Dæklaksystem til unifarver. Systemet overholder VOC-lovgivningen. Anvendelsesområde:

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

En sprøjtepistol til det hele: Vægmaling, lak, lasurer

En sprøjtepistol til det hele: Vægmaling, lak, lasurer Problemfri sprøjtemaling Et flottere hjem En sprøjtepistol til det hele: Vægmaling, lak, lasurer Make it your home. Skab dit eget hjem med sprøjtepistolerne PFS 2000, PFS 3000-2 og PFS 5000 E fra Bosch.

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Enkel og effektiv træpleje. Universalprodukter med fokus på miljø og indeklima. - et naturligt valg. Træpleje SERIEN FRA MOLAND. - et naturligt valg

Enkel og effektiv træpleje. Universalprodukter med fokus på miljø og indeklima. - et naturligt valg. Træpleje SERIEN FRA MOLAND. - et naturligt valg Enkel og effektiv træpleje Universalprodukter med fokus på miljø og indeklima - et naturligt valg Træpleje SERIEN FRA MOLAND - et naturligt valg Indholdsfortegnelse IOversigt: Lofter, Indendørs & Udendørs

Læs mere

Vedligehold. af dine vinduer og døre

Vedligehold. af dine vinduer og døre Vedligehold af dine vinduer og døre Generelle informationer Vi ønsker dig tillykke med dine nye Vrøgum vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer

Læs mere

Hygiejnepolitik Formål: Smitte:

Hygiejnepolitik Formål: Smitte: Hygiejnepolitik Formål: Formålet med at have en hygiejneplan er, at forebygge og begrænse smitsomme sygdomme blandt børn og personale. Vi ønsker ikke at skabe et sterilt hospitalsmiljø, derfor handler

Læs mere

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Al bearbejdning af rustfrit stål medfører en risiko for svækkelse af stålets naturlige korrosionsbestandighed. Er denne svækkelse større,

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

H Å N D - O G N E G L E P L E J E - S O M H A R D E H Ø J E S T E K R AV

H Å N D - O G N E G L E P L E J E - S O M H A R D E H Ø J E S T E K R AV H Å N D - O G N E G L E P L E J E - S O M H A R D E H Ø J E S T E K R AV S Æ R L I G E N E G L E P R O B L E M E R H A R B R U G F O R M E G E T I N N O VAT I V E P R O D U K T E R. Forsknings baseret

Læs mere

Opstillingsvejledning

Opstillingsvejledning Opstillingsvejledning Fortelt Wecamp til Opus campingvogne model 295 og 365 Opstillingsvejledning Opus fortelt; 295/365. Ver. 2015-05- 01_01 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Stangoversigt...

Læs mere

beskyt din nye bil og investering eji)

beskyt din nye bil og investering eji) beskyt din nye bil og investering le eji) TM~ Bevar glæden ved din nye investering længere... J Det er en spændende tid at skulle købe ny bil. Men hvad er det, der er så fantastisk ved at være bilejer?

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Overfladebehandling af trægulve

Overfladebehandling af trægulve Overfladebehandling af trægulve LUDBEHANDLING SÆBEBEHANDLING t Anbefale af pr Nemt og effektivt... Naturligvis ll e OLIEBEHANDLING LAKERING RENGØRING PLEJE ofe s sio n e p 2 fe s l sio n e l e An f befalet

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Danmarks varigste facadesortiment

Danmarks varigste facadesortiment Danmarks varigste facadesortiment Indhold 4 Teknisk rådgivning 6 Produktoverblik 8 Hydro 10 Siloxan 12 Facade Topcoat NPS 13 Sigmaflex 14 Sigmacryl 15 Diverse Nyhed Nyhed Nyhed Hydro Som skabt til det

Læs mere

System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 1 116-0

System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 1 116-0 1 116-0 System information. 2K FillClean Spraydåse til Permasolid Dæklak Serie 275/670/675 Produktet er en 2K Lakspraydåse indeholdende en kombination af drivgas, hærder og opløsningsmidler specielt tilpasset

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Anvendelses-teknisk-datablad

Anvendelses-teknisk-datablad Drænpuds Anvendelses-teknisk-datablad KEFA Drænpuds-System - multifunktionspuds Anvendelse Som puds ind og udvendigt. Beboelse, trapperum, kældre, på enhver form for murværk og beton. Velegnet til anvendelse

Læs mere