Høring - Sundhedspolitikken på farten Oktober og november Idekatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring - Sundhedspolitikken på farten Oktober og november 2014. Idekatalog"

Transkript

1 Idekatalog Udarbejdet på baggrund af høring til ny sundhedspolitik i oktober og november 2014 Sundhedspolitik

2 Indhold og formål Idekataloget indeholder en sammenskrivning af de indkomne kommentarer, forslag og idéer i forbindelse med afvikling af de planlagte events i høringsfasen til ny sundhedspolitik i Herning Kommune i oktober og november Sundhedspolitikken udmøntes i 2015 via en 4-årig sundhedsstrategi, som beskriver de konkrete indsatser i kommunen. Hensigten med idekataloget er, at denne skal indgå i det videre arbejde med udarbejdelse af sundhedsstrategien og de konkrete handleplaner. Høringsfasen "Sundhedspolitik på farten Formål At præsentere sundhedspolitikken og vision, mål og værdigrundlag for sundheden i Herning Kommune At skabe opmærksomhed, engagement og ejerskab omkring sundhedspolitikken At indhente input til sundhedspolitikken og den efterfølgende fase vedr. udarbejdelse af en 4-årig sundhedsstrategi og årlige aktivitetsplaner At involvere og engagere borgerne og andre aktorer til medansvar for udformning og gennemførelse af prioriterede indsatser i sundhedspolitikken Oversigt over arrangementer Onsdag den 29. oktober 2014 kl For unge mellem 16 og 24 år. Dialogmøde og koncert med L.I.G.A på Fermaten. Onsdag den 5. november 2014 kl For borgere, som ikke er på arbejdsmarkedet (fx. borgere som er jobsøgende, langtidssygemeldt, pensionist eller på kontanthjælp) Dialogmøde og middag på Østergaards Hotel. Onsdag den 12. november 2014 kl For politikere, ledere og medarbejdere fra det private- og offentlige erhvervsliv. Debatteater med Dacapo med fokus på bl.a. sundhed og trivsel på arbejdspladsen, stress, sygefravær m.m. på KYOCERA UNIMERCO A/S. Lørdag den 22. november 2014 kl For børnefamilier med børn i alderen 0 15 år. Dialogmøde og gratis adgang for hele familien til Baboon City. Uge 48. I samarbejde med Herning Bibliotek fokus på sundhed og trivsel. Ugen afsluttes med en række events fredag den 28. november 2014 fra Alle borgere i Herning Kommune. Høringssvar indsendt på mail I høringsperioden har det været muligt at indsende høringssvar på mail: Der er indkommet tre høringssvar, som er indsat bagerst i idekataloget. 2

3 Onsdag den 29. oktober 2014 Spillestedet Fermaten, Herning Kom og giv dit bud på sundhed og trivsel for unge og deltag herefter i en koncert med L.I.G.A. onsdag den 29. oktober kl på Fermaten. Sådan lød invitationen til de unge mellem 16 og 24 år. Det tilbud var der mange, som valgte at tage imod. I alt 80 unge var samlet til høringsarrangementet på spillestedet Fermaten. Efter en velkomst ved Forebyggelsesudvalgets formand, hvor han bl.a. lagde stor vægt på betydningen af at få de unges egne udsagn og ideer, gik de unge med stor energi og iver i gang med at arbejde med de fem emner: Mad og måltider (A) Transport og bevægelse (B) Alkohol og stoffer (C) Fællesskaber og netværk (D) Mental sundhed og stress (E) Livefeed på storskærm For at gøre det hele lidt mere hipt var det muligt at svare via de sociale medier Twitter og Instagram. Deltagerne skulle bare poste deres svar med hashtagget #sundliga, og derefter ville svaret automatisk blive plottet ind i et slideshow, som gled hen over storskærmen på scenen. Fremgangsmåden var et hit hos de unge. En af dem sagde efterfølgende: Det er super, at I kommer ud til os. Det er en god måde at få unge i tale. Unge fyldt med idéer Selvom det ikke er muligt at give lange svar via de to applikationer, så kom der alligevel mange brugbare svar på bordet. Over 60 svar blev tagget med #sundliga, og derudover var der en del, som skrev deres svar på papir. Aftenen sluttede med et brag af en koncert med gruppen L.I.G.A. I det følgende præsenteres idéer og input via #sundliga og papirbesvarelserne. Mad og måltider At kantinen tilbyder flere sunde alternativer gør mere ud af grøntsagerne fx smoothies At kantinen sætter priserne ned på de sunde madvarer og sætter prisen op på de usunde fx chokolade, sodavand m.m. Billige madordninger på uddannelserne evt. betale et fast månedligt beløb fx 200,00 At der på ungdomsuddannelserne er mulighed for at indgå i en frugtordning Fælles morgenmad på skolen for hele klassen (obligatorisk) det giver en bedre og meget mere fokuseret start på dagen (gode erfaringer på SoSu-skolen) At man fx ikke kan købe sodavand i kantinen at postevand var mere tilgængeligt Energidrikke de giver et kick og det ser sejt ud. Reklamerne har stor magt. At butikkerne tilbyder studievenlige priser på frugt og grønt Muligheder for fællesspisning for unge netværk At junkfood var mindre tilgængelige 3

4 Transport og bevægelse Citybikes i Herning Kommune. Mulighed for at låne en cykel som fx bliver registreret på ens sygesikringsbevis Billigere kontingent til unge i foreninger, bonusordninger og aftaler fx med DGI-huset, den lokale svømmehal eller fitnesscentre Mulighed for træningscoach det er dyrt og mange, som er utrænede, får skader og stopper igen. Kampagne hvor man cykler til skole/arbejde, hvor der fx er præmier og hvor man kan indtaste antal km cyklet pr uge Arrangementer hvor unge får lov til at se, hvad de forskellige foreninger har at tilbyde Gode løberuter, klubber og events (fx Colorrun) Aktivitetsdage tilbud der motiverer til motion Muligheder for udendørs fitness Lukkede hold for overvægtige (så man ikke skal træne og klæde om sammen med andre) Billigere transportmuligheder Alkohol og stoffer hvad motiver eller har betydning for de unges indtag af alkohol og stoffer? Forældrebegrænsning Hvis man vil ændre de unges alkoholvaner skal de støttes til mentalt at kunne sige fra Sæt begrænsninger for hvor meget der må drikkes på skolen Skræmmekampagner Gruppepres Fællesskaber og netværk hvad har betydning for at de unge trives i hverdagen At skolen eller arbejdspladsen bakker op om at danne fællesskaber og netværk på tværs Mere fokus på sociale arrangementer og aktiviteter, der styrker sammenholdet Svært at være den nye, den der ikke drikker eller er genert Som ung tilflytter til kommunen: - Det er svært at finde oplysninger om mulige fritidsaktiviteter - Mangler info om hvor man kan møde andre unge netværk - Evt. et katalog eller en startpakke, som sendes til alle unge tilflyttere - Evt. flyers og opslag via skolehjem Mental sundhed og stress hvad har betydning for at de unge trives i hverdagen Der skal være mere fokus på mental sundhed en god mental sundhed er en forudsætning for, at unge har overskud til at leve sundt Vigtigt at der er en studievejler, coach eller mentor, som har tid til at tale med en, hvis man har det svært At man laver noget der har betydning for en, har haft en god dag i skolen/på uddannelsen og har lært noget Ønske om lektiecafeer på uddannelserne Ønske om samtalegrupper på skolen/uddannelsen Pres, krav og forventninger fra forældre og staten om, at man skal tage en uddannelse Ensomhed man bliver nemt fanget i et spænd mellem skole, lektier og sove Dårlig økonomi og manglende overblik over økonomien stresser. 4

5 Onsdag den 5. november 2014 kl Østergaards Hotel, Herning I alt 54 borgere havde sagt ja tak til at deltage i høringsmøde, som var målrettet borgere, der ikke er på arbejdsmarkedet. Formålet med mødet var at få input til sundhedspolitikken og borgernes bud på hvad der har betydning for sundhed og trivsel i hverdagen. Efter en velkomst ved formanden for Forebyggelsesudvalget, gik arbejdet i gang ved gruppebordene. Opgaven bestod i at hver deltager valgte et billede, der illustrerede noget som den enkelte oplever som vigtigt. Herefter skulle grupperne prioritere tre emner med betydning for sundhed og trivsel. Emnerne blev beskrevet i ord og billeder på en planche, som blev præsenteret for de øvrige grupper og politikkerne. Emner med betydning for sundhed og trivsel: Mad og måltider Mad og måltider tillægges stor værdi. Dels som en kilde til sundhed og dels som en kilde til nydelse. Ved at være opmærksom på hvad man spiser, kan man påvirke sin egen sundhed (fx kolesteroltal) Der ønskes mere opmærksomhed på sammenhængen mellem mad og helbred/sygdom - Også i forhold til den mad ældre får leveret fra kommunen. I dag tænkes der primært i medicin i forhold sygdom. At tilberede maden giver en sansemæssig oplevelse. Vigtigt at årstidens grøntsager og frugt indgår i måltidet. Måltidet bør være en kilde til nydelse og en sansemæssig oplevelse Samvær omkring måltidet tillægges stor betydning. Enlige, som skal lave mad til sig selv springer nemt over. Forslag: Spisevenner Forslag: I stedet for at levere vakuumpakket frysemad til de ældre, så samle de ældre til et måltid mad og dermed også bidrage til, at de får en sansemæssig oplevelse og en mulighed for at indgå i et fællesskab. Fælleskaber og netværk Fælleskaber og netværk tillægges stor værdi i forhold til sundhed, trivsel og det gode liv. Fællesskaber kræver, at man har noget at være sammen om fællesskaber opstår ikke af sig selv. For at indgå i fællesskaber skal man ofte selv være opsøgende. Eksempler på aktiviteter som bidrager til fællesskab: Fællesspisning, motion, musiske og kreative aktiviteter. Der er i kommunen mange gode tilbud til de ældre. Der efterlyses mere opsøgende og motiverende arbejde i forhold til fx: - Ældre, som har svært ved at tage sig sammen til at komme af sted. - Ældre, som har svært ved at overskue transporten frem og tilbage. Yngre førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere efterlyser relevante tilbud og fællesskaber. Efterlyser også støtte til fx at indgå i de etablerede tilbud. Frivilligt arbejde Frivilligt arbejde fremhæves som en kilde til fællesskab og til at møde andre mennesker. Såvel det at yde som nyde frivilligt arbejde har stor værdi for mange. At yde omsorg for andre har stor betydning for egen velbefindende. 5

6 Fysisk aktivitet og motion Mange lægger stor vægt på muligheden for at være fysisk aktivitet enten ved at gå eller cykle en tur i naturen eller via de træningstilbud, som kommunen stiller til rådighed. For mennesker med en kronisk sygdom fx KOL, diabetes eller en hjertesygdom har træning og motion stor betydning for helbredet. I forbindelse med afslutning af et rehabiliteringsforløb træner mange videre, men der er behov for opfølgning ved en fagperson, som kan motivere, skubbe på og spørge ind til hvordan det går. Lige adgang for alle Fortsat sikre at mennesker med fysiske handicaps har parkeringsmuligheder og lige adgang til fx butikker og centre. Sikre at regler og lovkrav vedr. lige adgang overholdes. Boligforhold Vigtigt at man selv har indflydelse på, hvor man gerne vil bo. At man bor et sted, hvor man trives og magter at være. At man som ældre får taget stilling til fremtidig bolig og evt. får flyttet, mens man kan. Sundhed uden grænser Vigtigt at politikkerne husker oplandet! At man sikrer gode transportmuligheder indtil Herning by. At der også er tilbud uden for Herning by for de som ikke har ressourcer og overskud til at tranportere sig ind til Herning. Sundhed og trivsel på en overførselsindkomst Er man på overførselsindkomst (ledighedsydelse eller kontanthjælp) er det svært at få pengene til at slå til og prioritere at leve sundt, dyrke motion m.m. Et medlemskab i et Fitnesscenter koster fx det hvide ud af øjnene. Er man fysisk eller psykisk syg, er det også svært at finde overskud til selv at gøre noget. Forslag: Økonomimentor: At der er mulighed for at få en økonomimentor, som kan hjælpe med at gennemgå økonomien, forsikringer m.m. Lægge budget og få styr på pengene. Trivselsmentor: Citat fra præsentation af planche: Vi har snakket om, at man også kunne have en trivselsmentor. Så man kan tale om, hvad er godt for mig og hvad kan føre over til, at man ligesom kan tage styringen i eget liv. At man ligesom bliver hørt og ikke bliver sendt ud i diverse tilbud, som måske ikke nytter noget for en selv. Igen at man via en mentor kan få strikket noget sammen Hvad tror jeg, der skal til, for at jeg kan komme tilbage på arbejdsmarkedet? Bedst muligt og hurtigst muligt for det er en økonomisk gevinst for alle i det lange løb. Vi har også skrevet hernede at være herre i eget liv. I mit eget eksempel Jeg er den, der ved bedst, hvordan jeg har det. Vi snakkede også om at have frihed til at få lov til at være medbestemmende i forhold til, hvad der er godt for mig. Trivselsmentoren kunne også støtte i forhold til kost og motion og generelt til bare at have det bedre med sig selv Også de yngre førtidspensionister efterlyser hjælp og støtte til at komme videre med livet og i forhold til at få hverdagen til at hænge sammen. Citat: når du først bliver førtidspensionist er du ligesom blevet parkeret. Så har man så sine børn og så er der ikke nogen tilbud. så er der ligesom ikke nogen muligheder så sidder man ligesom låst fast i en eller anden saks. Man vil egentlig gerne have sundhed ind, man vil gerne have dit og dat ind, men man kan ikke, for man har ikke ressourcerne til det. Det kunne der godt være mere fokus på 6

7 Onsdag den 12. november 2014 kl KYOCERA UNIMERCO A/S, Sunds. Sundhedspolitik på de skrå brædder Konsulenthuset Dacapo gjorde dilemmaerne til virkelighed, da Forebyggelsesudvalget i Herning Kommune inviterede ind til en dialog om, hvordan vi i fællesskab kan forbedre sundhed og trivsel på arbejdspladserne i Herning Kommune. Dacapo gennemspillede nogle af de udfordringer, som kan komme i vejen for sundhed og trivsel på jobbet. Cirka 70 medarbejdere og ledere fra kommunale, regionale og private arbejdspladser var mødt op hos KYOCERA UNIMERCO i Sunds, hvor seancen foregik. Formanden for Forebyggelsesudvalget bød velkommen og startede med at sætte tingene i relief og sagde blandt andet: Undersøgelser viser, at mentale helbredsproblemer er årsag til 50 procent af alle langtidssygemeldinger. Spørgsmålet er, hvordan vi i fællesskab kan optimere indsatserne på såvel arbejdspladsen som i den kommunale beskæftigelses- og sundhedsindsats. Derefter gik Dacapo på scenen og tog fat i aftenens temaer: 1. Forskellighed i medarbejderflokken hvordan sikrer vi, at alle trives? 2. Forebyggelse af stress blandt kolleger hvad gør vi, når en kollega bliver ramt? 3. Social ansvarlighed hvordan håndterer vi unge, som har svært ved at begå sig på en arbejdsplads? 4. Målinger eller motivation? HVAD ER ET GODT LIV? monologer Som optakt til debatten gennemspillede Dacapo tre monologer, som demonstrerede tre forskellige syn på sundhed og det gode liv. Hvordan håndterer vi den udfordring at mennesker er så forskellige? Kommentarer til monologerne: Uligheden i sundhed vil altid være der. Det er svært at få dem med, der ikke har lyst Nudging (et lille puf) kan være en del af løsningen. Fx gøre det sunde mad i kantinen billigere og det usunde dyrere og på den måde tilskynde til sundere madvaner. Skilt på elevatorer: Ude af drift!... få flere til at tage trappen. Forskellighed i opfattelser er vigtigt i samfundet forskellighed skal dyrkes - er med til at udvide vores horisont. Det handler ikke kun om fysisk sundhed, men også om den mentale sundhed. At være sund er også at være i balance. Det værste er næsten at vide hvad man bør gøre, men ikke kan gøre. At føle sig som en dårlig samfundsborger. Vigtigt at sikre at der er tilbud til alle typer tilpassede tilbud, som forholder sig til den enkelte og til grupper Jeg vil gerne have, at arbejdspladsen ikke blander sig i mit private rum, hvis jeg løser mine opgaver, som jeg skal Lederne er med til at sætte dagsordenen på arbejdspladsen Ensomhed har stor betydning for sundhed og trivsel 7

8 SCENE 1 TIDLIG OPSPORING Når en kollega er i krise. Hvordan håndterer man stress? Dacapo tog fat i emnet stress på arbejdspladsen. Her lavede skuespillerne en scene med en kvindelig kollega, der havde svært ved at nå sine opgaver på jobbet. Hun var tydeligvis ved at bryde sammen, og kollegerne var bekymrede, men hvad skulle de gøre? Ville det være for grænseoverskridende at gå direkte til kollegaen med sin bekymring, eller skulle ledelsen involveres, og hvordan? Skuespillerne viste både en version af scenen, hvor den stressramte tog godt imod bekymringen, og hvor den direkte henvendelse fra kollegerne blev afvist. Pointen var, at begge scenarier er sandsynlige. Det blev også slået fast, at ingen handling også er en handling, som vil få konsekvenser. Kommentarer til scene 1: De fremmødte var enige om, at der skulle gøres noget, og at ansvaret ligger i sådan en situation både hos kollegerne og lederen. Det er vigtigt, at ledelsen hurtigt kommer i spil, for der ligger løsningerne ofte på problemerne. Det skal gøres legalt at gå til lederen og sige, at man har for mange opgaver, for i sidste ende er det også i lederens interesse, at der er åbenhed, og det kan løse nogle af problemerne. Det falder alligevel tilbage på lederne i sidste ende, hvis opgaverne ikke bliver løst. Det er en svær balance, hvor meget man skal blande sig som kollega, men timingen er vigtig. Forslag: Fx sige Jeg er bekymret for dig og opfordre kollegaen til at gå til ledelsen med problemet. Evt. sige Jeg vil gerne gå med dig Det er et misforstået hensyn at vente for længe med at inddrage lederen. Det skal være legitimt at gå til lederen, fordi det er vigtigt, at den kollega der mistrives, ikke bliver langtidssygemeldt. Hvis lederen ikke informeres, opdager vedkommende sandsynligvis ingenting og lederen har derfor heller ikke mulighed for at prioritere i arbejdsopgaverne. Det er et ledelsesmæssigt problem at undgå stress. Problemet opstår, hvis medarbejderne ikke er et fasttømret team, som kan tale sammen. Med hensyn til arbejdsbyrden er det enhver leders opgave at vide, hvad han har af medarbejderressourcer, så han ikke overbebyrder dem. Vi skal altså kende hinanden bedre. Både leder og medarbejdere og kolleger imellem. Skal dette lykkes og vil vi have en inkluderende ledelse, så må vi nødvendigvis også se kritisk på, hvor stor en personalegruppe den enkelte leder kan lede og relatere til. 8

9 SCENE 2 SOCIAL ANSVARLIGHED Inklusion af unge med svag social kompetence og evt. misbrug. Scene 2 omhandlede den unge og indadvendte fyr, Mathias. Han siger ikke noget, holder sig for sig selv, kommer tit for sent. Hans kolleger gider ham ikke. Han er indesluttet og forstår tilsyneladende ikke de andres humor. Teamlederen tager en samtale med ham. Der kommer ikke så meget ud af det. Mathias siger ikke rigtigt noget. Teamlederen tilbyder en mentor. Mathias siger hverken ja eller nej. Hvad er kollegernes ansvar? Hvad er virksomhedens ansvar? Hvordan kan vi hjælpe den unge Mathias på vej? Kommentarer til scene 2: I Driften i Teknik og Miljø, Herning Kommune har de gode erfaringer med inklusion af de unge. Ofte er der tale om unge med meget komplekse problemstillinger Som afdeling og ledelse skal vi turde prioritere at hjælpe de unge mennesker på vej Som arbejdsplads skal vi være klar til at prøve at forstå de unge Vigtigt at skabe gode sociale relationer til den unge At den unge føler sig anderkendt og som en del af en større helhed At de oplever, at deres tilstedeværelse og indsats er vigtig for helheden vi er afhængige af hinanden. Vigtigt med opbakning og anerkendelse til de arbejdspladser og mennesker, der kan rumme de unge og som tager et socialt ansvar På Social- og Sundhedsskolen har de gode erfaringer med mentorordninger Mentorer der fx hjælper de unge med at komme op om morgenen og møde til tiden. Hjælp til at skabe stuktur i dagligdagen. Det er væsentligt at ledelsen vælger/udpeger medarbejdere, der kan rumme de unge og møde de unge, der hvor de er. De arbejdspladser og medarbejdere, som tager det sociale ansvar på sig, skal også have pauser fra det af og til. Ellers ender det med at arbejdspladsen og medarbejderen brænder ud og ikke længere kan rumme at tage det ansvar. Forslag om kurser til de medarbejdere, der tager mentorrollen på sig. Hvordan kan mentorordninger udbygges/udbredes til andre arbejdspladser? Hvordan kan vi udbrede de gode erfaringer? Alle var enige om, at hvis de unge bliver succesfuldt indsluset på arbejdsmarkedet, så er det ikke kun en gevinst for den unge selv, men også for samfundet som helhed. 9

10 SCENE 3 MÅLINGER ELLER MOTIVATION? Virksomhedens HR forsøger at hverve flere deltagere til det årlige DHL-løb. Niels har ikke lyst til at deltage. Og når han hører, at der i år er tilbud på at få målt blodtryk, BMI og kolesterol, vil han slet ikke være med. Han vil ikke "flashe" sine dårlige tal! Men da han hører, at kollegaens mand tager på fisketur med tilhørende strabadserende cykeltur sammen med 5 andre mænd, bliver han lidt interesseret... Kommentarer til scene 3: Denne scene affødte en debat om hvordan der arbejdes med sundhed og trivsel på arbejdspladserne. Erfaringerne hos Drift i Teknik og Miljø, Herning Kommune. I Driften er de nået langt ved at snakke med hinanden. Dette sammenholdt med flere andre tiltag har halveret sygefraværet Det forventes at arbejdstider og aftaler overholdes. Hvis det glipper spørges der straks ind til hvorfor Vi har et socialt ansvar som arbejdsplads Snak med personen fremfor om Fortæl kollegaen, at du påskønner deres indsats Vis din egen usikkerhed og spørg efter hjælp Store hænder og mange ordblinde Det er ikke længere et tabu at tale om ordblindhed, fordi rigtig mange kan hjælpes Det er væsentligt at bryde tabu, så alle kan blive i stand til at anvende ny teknologi At arbejdspladsen sætter fokus på at afdække ordblindhed og tilbud om hjælp. Man skal som leder kunne rumme forskellige tilgange: kant konsekvens kærlighed. Det betyder, at lederne skal være dygtige. Fokus på medarbejdernes trivsel skaber arbejdsglæde, øget mental sundhed og færre sygedage det kan med andre ord betale sig. Hvad kan man gøre for at fremme sundheden blandt mænd? Fx de mænd, som ikke kommer hos lægen til sundhedstjek Bestemte befolkningsgrupper skal ikke føle sig jaget Man skal kunne gå på arbejde uden at blive tvunget til at gå til læge eller til at blive målt og vejet. Vil man som arbejdsplads sætte fokus på sundhed, skal ledelsen vise vejen det er svært, hvis ikke chefen går foran. Det betyder meget, om tiltag er søsat af ledelsen, eller om de kommer fra medarbejderne. Der er et naturligt sammenspil mellem uddannelse og sundhed og trivsel. Forskellige uddannelsesniveauer hænger sammen med forskellige forståelse for egen sundhed. Vi skal målrette indsatserne afhængigt af medarbejdernes uddannelsesgrad. I kommunen skal vi blive bedre til at tænke på tværs i stedet for udelukkende at se ned i egen søjle. Der er tæt sammenhæng mellem trivsel og dialog vigtigt at vi snakker sammen! 10

11 Lørdag den 22. november 2014 kl Baboon City, Herning Mens frivillige fra Ungdommens Røde Kors legede med de mindste børn, deltog forældrene i debatmøde om børns sundhed og trivsel. I alt 95 børn og voksne deltog lørdag den 22. november i et arrangement målrettet børnefamilierne i Herning Kommune. Her kunne børnene lege, mens forældrene debatterede den nye sundhedspolitik. Familierne var bredt repræsenteret i forhold til antal børn, børnenes alder og bopæl. Der var et flertal af forældre, hvis yngste barn var i aldersgruppen 3-6 år. I debatten deltog også formanden for Børne- og Familieudvalget. Næstformanden for Forebyggelsesudvalget bød velkommen og herefter blev debatten sat i gang med udgangspunkt i to spørgsmål: I forhold til dit barns sundhed og trivsel hvad fungerer godt i dagplejen, vuggestuen, børnehaven, skolen eller fritidsordningen? Hvad kunne blive bedre/hvad vil vi gerne have mere af? Dagplejen: Hvad fungerer godt i dagplejen? Det gode samarbejde mellem forældre og dagplejen har stor betydning for barnets trivsel. Dagplejerne kender det enkelte barn og familien godt de skal ikke forholde sig til så mange børn. Godt at dagplejerne mødes i legegrupper og anvender fx lokale faciliteter såsom børnehavens legeplads, forsamlingshuset osv. Hvad kunne blive bedre/hvad vil vi gerne have mere af? En længere åbningstid der modsvarer forældrenes arbejds- og transporttid. I forhold til trivsel ville det give mere ro i forbindelse med aflevering og afhentning af barnet. Fast gæstedagpleje. Gentagne nye gæstedagplejere nye steder og nye ansigter skaber utryghed hos barnet. En åben kostpolitik, som er mere vejledende end lovgivende. Der er et ønske om fælles retningslinjer vedr. mad, fødselsdage o.l. (ikke en nul-sukker politik). Børnehaven: Hvad fungerer godt i børnehaven? Det gode samarbejde mellem forældre og pædagoger. Det faste personale i børnehaven skaber tryghed og kontinuitet i barnets hverdag. Godt at der er madordninger og maddage i børnehaven, hvor der serveres varmt mad for børnene. Udelivet at børnene er ude hver dag. Der er et stort fokus på trivsel og at børnene lærer at omgås hinanden på en ordentlig måde. Fx gennem dialogisk læsning med fokus sprog herunder også mobning. Projekt: Fremtidens dagtilbud, fremhæves som et godt og målrettet tilgang til arbejdet med forskellige temaer fx mad, bevægelse og udeliv. Hvad kunne blive bedre/hvad vil vi gerne have mere af? Flere pædagoger og mere fast personale i børnehaven giver tryghed i hverdagen. Som situationen er i dag, er der jævnligt nye ansigter i børnehaven, fordi vikarer og personer i jobtræning indgår i normeringen. Ikke alle er lige engageret i arbejdet! 11

12 En bedre normering og en mindre børnegrupper pr pædagog kan også styrke aktivitetsniveauet og give mere tid til at drage omsorg for det enkelte barn. Særligt de stille børn bliver nemt overset. Flere maddage i børnehaven. Der må gerne eksperimenteres noget mere, så børnene prøver at smage noget forskelligt. At den eksisterende frugtordning gøres obligatorisk og til en del af det samlede tilbud. I dag er priserne meget forskellige fra daginstitution til daginstitution. Det er også problematisk, når et barn ikke er tilmeldt frugtordningen. For det første er det svært at sige, at det ikke må få. For det andet er det måske netop det barn, der har mest brug for støtte til at spise sundt. Fælles retningslinjer for alle daginstitutioner for madpakker, kage og slik på fødselsdage. Dette ønskes/ønskes ikke af forældrene. Nogle mener der bør differentieres afhængigt af daginstitutionens størrelse og at det er vigtigt, at det enkelte barn bliver fejret. Kan dette fx gøres med flag og sang på dagen og fælles kagebord en gang om måneden? Mindre computer- og ipadtid og mere fokus på fysisk aktivitet. Der ønskes en drøftelse af formål og strategi i forhold til anvendelsen af computer og ipad, når det gælder de mindste børn. Bruges de som et pædagogisk læringsredskab eller bliver barnet pacificeret? Hvad med den tid barnet bruger på, at stå i kø for at komme til? Skole/SFO: Hvad fungerer godt i skolen/sfo? Det gode samarbejde mellem skole og SFO skaber kontinuitet i arbejdet og et helhedssyn på barnet. Fx at konflikter ikke bliver båret videre. Den nye skolereform har sat fokus på bevægelse i undervisningen og i løbet af skoledagen. Dette er godt, men det håndteres meget forskelligt fra skole til skole. Positivt at der er et bevidst fokus på trivsel i skole og SFO. Hvad kunne blive bedre/hvad vil vi gerne have mere af? Mere bevægelse i løbet af dagen og ikke kun i ydertimerne. En opkvalificering af lærerne og en erfarings- og ideudveksling mellem kommunens skoler i forhold til at inddrage bevægelse i undervisningen. At arbejde med indlæring gennem kroppen. Midler til indkøb af bevægelsesredskaber m.m. skal følge med. Nogle redskaber er dyre og midlerne vil ofte blive taget fra budgettet til indkøb af andet skolemateriale. Mere samarbejde med foreningerne. Pasningstilbud til børn i 5. og 6. klasse. Som en konsekvens af arbejdet med inklusion er flere børn på disse klassetrin ikke modne til selv at gå hjem. Et stort fokus på at alle børn skal inkluderes i klassen. Det har til tider konsekvenser for de andre børn og trivslen i klassen. Ønske om mindre skoleklasser. Hvilke udfordringer oplever forældrene i forhold til sundhed og trivsel i hverdagen? Tiden er en knap ressourcer i hverdagen Mange forældre savner tid til nærvær, indkøb, madlavning, lektier, fritidsaktiviteter m.m. Mad og måltider Svært at få børnene til at spise alsidigt, spise grøntsager, spise nye retter (kræsne). Svært at finde overskud/få nye ideer til sund aftensmad eller sunde madpakker. Bevægelse og fysisk aktivitet Børnene er for trætte sidst på dagen. Børn som ikke interesserer sig for sport og fysisk aktivitet. 12

13 Fredag den 28. november 2014 Herning Bibliotek Denne dag var det sidste pit-stop og markerede dermed også afslutningen på høringsfasen. Fra kl og indtil kl var der forskellige aktiviteter med fokus på sundhed og trivsel. Ligeledes var der mulighed for at få en snak med formanden for Forebyggelsesudvalget og komme med skriftlige og mundtlige input til, hvordan vi sammen kan skabe mere sundhed og trivsel for borgerne i Herning Kommune. Sammenskrivning af input fra dagen: Giv dit bud på hvordan vi sammen kan skabe en bedre sundhed og trivsel i Herning kommune Børn og unge Hvordan kan vi skabe mere sundhed og trivsel i dagplejen, daginstitutionen og på skolen? Viden konkrete praktiske opgaver Ved didaktiske overvejelser Flere idrætsinstitutioner Undervisning til forældrene! Madlavning med børnene At man hjælper hinanden med maden og snakker om maden når man spiser. Også hvad gør maden ved kroppen Lad være med at skære ned, sætte krav de unge Øget kommunikation og samarbejde Dagplejemødre skal være uddannede pædagoger/småbørnspædagogik Bedre normeringer i børnehaver og SFOér. Skolepædagoger i alle klasser/alle timer Hvordan kan vi forhindre at flere og flere børn og unge får problemer med overvægt? Højne de unges selvværd/stoppe den negative sociale arv Børn er lyststyret. De aner ikke hvad begrebet sundhed betyder. Man skal gribe fat i forældrene samt have fokus på det i daginstitutionen Læring gennem aktiviteter mange sidder meget stille i løbet af dagen Det er jo forældrenes ligegyldighed, nem mad på Mc Donald m.v. Øget opmærksomhed skole/forældre Sundhedsplejersker/pædagoger skal gennem hele skolegangen have et tæt personligt kontakt med det enkelte barn/unge. En mentor på alle skoler med en terapeut uddannelse Mange gange er det forældrene der er årsag til problemerne. Vi skal være mere opmærksomme på forældrenes behov for hjælp. 13

14 Trivsel og livskvalitet i dagligdagen - hvad skal der til for at: Flere har ressourcer og kræfter til at klare hverdagens udfordringer? Fællesskab hjælp til selvhjælp Fagpersonerne skal være ressourceorienteret frem for problemorienteret Ressourcer + sikre økonomien hos alle eller hjælp ved højtider osv. (servering af mad, gaver ) Give plads til alle, de med få ressourcer og de med mange ressourcer. De rige skal ikke bare have. Pauser med tilbud evt. krav om at alle medarbejdere skal opholde sig udendørs x antal minutter Færre oplever et højt stressniveau? Arbejdsbyrde som er tilpasset den enkelte Hjælpe dine medmennesker Gøre sunde alternativer nemt tilgængelige Stress er noget du får hos lægen Bedre planlægning i det daglige Personalepolitikker hvor humor, smil, musik, fysisk aktivitet og oplevelser indflettes Færre føler sig ensomme? Samvær og ligeværd med andre Skabe fokus på foreninger, besøgsvenner og lave offentlige arrangementer Tror jeg ikke på. Der er mange ensomme. Politikkerne siger der ikke er fattige i Danmark. Tag på strøget i København. Man må være mere opmærksom på sine omgivelser Fællesskaber. God positiv ledelse. Pædagogisk personale skal side i ledelsen Hvad skal der til for, at færre borgere bliver syge som følge af: Rygning? Oplysning og tilbud om hjælp, for at blive fri for tobak Holdning men der er jo legalt Mere oplysning Information og opdragelse af forældre - hjemmebesøg Evt. en app til de unge, som løbende fortæller hvor meget de sparer ved at kvitte smøgerne sætte fokus på besparelserne og hvad pengene ellers kan bruges til. For lidt motion og bevægelse? Tilbud om gratis deltagelse i motion og livsglæde (fx DGI-huset) Idrætsinstitutionerne livsstilsændringer Holdning Motivere ens omgangskreds til motion og bevægelse For megen alkohol? Holdning Fortælle om den skadelige virkning Et system a la det svenske dog ikke helt så radikalt. Alkohol skal kunne købes i butikker med salg/kontrol af det. 14

15 Usund mad? Det kræver oplysning og indsigt i hvad sund mad er og hvad det betyder Afgifter på sodavand igen. Børn drikker det til aftensmaden disse dage. 2 liter koster 10 kr.!! Mc Donald, fast food, rugbrød, meget sukker spis i stedet fisk, dybhavsrejer, hummer (Canada) laks, sild mange omega 3 Fortælle om sund mad Politik Coop kostvejledere og terapeuter ansættes i fødevareindustrien Forslag til alle fire indsatsområder et øget samarbejde mellem kommune, apoteker, lægehuse, sygehuse, institutioner, værtshuse osv. så det kommer bredt ud til alle borgere. Andet? Det har været rigtig positivt med en høringsfase, hvor vi har fået stillet en opgave Oprydning stop med at efterlade skodder og tykkegummi på gaden ændre adfærd ved at have skraldespande påsat mærker for skodder. Fx skilte der siger... Du viser hensyn ved at Mange er glade for de udendørs motionspladser ved fx Fuglsang Sø Ønske om bedre badeforhold for vinterbadere ved Fuglsang Sø bedre omklædningsmuligheder og sauna Et ønske om at bevare svømmehallens udendørsbassin luften udendørs er bedre. Mere fokus på forebyggelse i erhvervslivet og i butikkerne Fokus på forebyggelse fra vugge til grav Egenbetaling af blodtryksmedicin. Medicinalindustrien skal ikke have den store magt over lægestanden Læger skal have uddannelse inden for sundhed og terapi Piller, alkohol, manglende nærvær og stress det er et stort problem i Danmark Førstegangsfødende skal følges af et team der består af uddannet personale inden for? Det pædagogiske tilsyn er for dårlig. De unge mangler undervisning og indsigt i privatøkonomi forsikringer m.m. 15

16 Høringssvar indsendt i høringsperioden på mail: I alt tre høringssvar er indsendt på mail Kræftens Bekæmpelse Herning Lokalforening 16

17 17

18 Birthe Lodahl Haxholm Niels Kristian Ulsøe Kristensen 18

19 19

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK I NATURENS RIGE

SUNDHEDSPOLITIK I NATURENS RIGE SUNDHEDSPOLITIK I NATURENS RIGE en del af SUNDHEDSPOLITIK FOR NATURENS RIGE VISION FOR SUNDHEDSPOLITIKKEN RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE ER ET TRYGT OG SUNDT STED AT LEVE MED AKTIVE BORGERE, DER I FÆLLESSKAB

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Årets sundeste virksomhed 2009

Årets sundeste virksomhed 2009 Årets sundeste virksomhed 2009 Spørgeskemaet udgør medarbejdernes besvarelse til konkurrencen "Årets sundeste virksomhed 2009". Prisen "Årets sundeste virksomhed 2009" overrækkes af minister for sundhed

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Kost og sundhedspolitik

Kost og sundhedspolitik Kost og sundhedspolitik Ud fra Slagelse kommunes vejledning har Børnehuset ved Noret, i samarbejde med forældrebestyrelsen sammensat følgende principper for kost og sundhedspolitik. Formål Formålet med

Læs mere

Kost- og bevægelsespolitik. for børn og unge i gribskov kommune

Kost- og bevægelsespolitik. for børn og unge i gribskov kommune Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge i gribskov kommune april 2009 Formålet med kost- og bevægelsespolitikken er at fremme alle børn og unges sundhed. Forældre har hovedansvaret for deres børns

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Kostpolitik Børnehuset Petra

Kostpolitik Børnehuset Petra Kostpolitik Børnehuset Petra Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. 1 I samarbejde med bestyrelsen

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune

Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune I forbindelse med arbejdet omkring Sundhedspolitik ønsker Ringsted Kommune at arbejde med borgerinddragelse,

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

SAMFUNDS PROBLEMATIKKER HVAD ER ÆNDRET I BØRN OG UNGES LIVSSTIL, SOM KAN FØRE TIL

SAMFUNDS PROBLEMATIKKER HVAD ER ÆNDRET I BØRN OG UNGES LIVSSTIL, SOM KAN FØRE TIL 22. NOVEMBER 2013 SAMFUNDS PROBLEMATIKKER HVAD ER ÆNDRET I BØRN OG UNGES LIVSSTIL, SOM KAN FØRE TIL OVERVÆGT OG FEDME? EMMA BROHOLM CHRISTENSEN OG ANNA JAKOBSEN KRAGH SKØRPING SKOLE [Firmaadresse] Indholdsfortegnelse

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger

Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger Hvad du ønsker, skal du få... Velkommen til år 2020. I skal nu møde familien Jensen, der består af far Per, mor Ulla og deres to børn,

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Dagligdagens ABC. Digterparkens Børnehus

Dagligdagens ABC. Digterparkens Børnehus Dagligdagens ABC Digterparkens Børnehus Kære forældre I Digterparkens Børnehus er kerneopgaven BØRNS TRIVSEL, UD- VIKLING OG LÆRING. Dagligdagen er bygget op omkring en fast struktur, hvor der hver dag

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK. Eksisterende aktiviteter

KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK. Eksisterende aktiviteter KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK Eksisterende aktiviteter Juni 2010 M Å L T I D E T Sund By / Forebyggelsesafdelingen: Vi tilbyder individuel kostvejledning ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger til børn med

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Borgernes ønsker til Struer Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014

Borgernes ønsker til Struer Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Borgermøde i Asp d. 7. februar 2011 2011 Borgernes ønsker til Struer Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Ved borgermødet i Asp d. 7. februar 2011 fik borgerne mulighed for at fremsætte deres ønsker til

Læs mere

Kostpolitik for. Dalens Børnehuse. Ellekonedalen Viborg

Kostpolitik for. Dalens Børnehuse. Ellekonedalen Viborg Kostpolitik for Dalens Børnehuse Ellekonedalen 4-8 8800 Viborg Redigeret nobember 2017 1 Kostpolitik for Dalens Børnehuse I Dalens Børnehuse har vi en madordning som er obligatorisk for alle børn. Vi har

Læs mere

Forældre fremmer fællesskabet

Forældre fremmer fællesskabet Forældre fremmer fællesskabet Klasserådsmøde onsdag den 22. januar 2014. 60 klasserødder var mødt frem til fælles møde. Anne Gunnerud Mortensen (SSP-konsulent) indledte med et oplæg, som er vedhæftet i

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Forslag til indsatser i sundhedspolitikken Målepunkter:

Forslag til indsatser i sundhedspolitikken Målepunkter: Forslag til indsatser i sundhedspolitikken Målepunkter: A. Mental sundhed 1) Andelen af borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, som er sygemeldt med stres, depression og andre psykiske problemer falder 2)

Læs mere

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj 2013 Lupinvejens Børnehave Vi skaber en sammenhængende pædagogik og organisation, der målrettet kan medvirke til at give barnet det gode barneliv samt rumme alle

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece Børnehuset Spentrup Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Spentrup/Haldvej Børnehaven Haldvej har omkring 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven Haldvej er en del af Spentrup Børnehus som også

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

Mad- og Måltidspolitikken for børn og unge i Odder Kommune

Mad- og Måltidspolitikken for børn og unge i Odder Kommune Mad- og Måltidspolitikken for børn og unge i Odder Kommune J.nr.: Sagsid.: 1068002 Åben sag Fmd.Init.: Resume: Som et led i udmøntningen af Odder Kommunes sundhedspolitik besluttede udvalget for Undervisning

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Velkommen til Bavnebakken.

Velkommen til Bavnebakken. 1 Velkommen til Bavnebakken. Vi ønsker dig og dit barn velkommen til Bavnebakken. Bavnebakken er en integreret institution med 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Vi er en del af Kolt-Hasselager dagtilbud,

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

Ærø Kommunes sundhedspolitik. Vision. Alle er inspireret til et sundt og godt liv. Altid hjælp til bedre sundhed

Ærø Kommunes sundhedspolitik. Vision. Alle er inspireret til et sundt og godt liv. Altid hjælp til bedre sundhed Ærø Kommunes sundhedspolitik Vision I 2010 oplever vi på Ærø Alle er inspireret til et sundt og godt liv Altid hjælp til bedre sundhed 1 Sundhedspolitikkens målsætninger 1. Hverdagsmotion let og tilgængeligt

Læs mere

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder.

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder. En dag i børnehaven Dagen starter med morgenhygge i køkken/alrum. Institutionen tilbyder morgenmad fra kl. 06.45 til omkring kl. 07.30 til de børn, som har behov for det. Formiddagen går dels med leg,

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse 24. juni Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud

FOA Kampagne og Analyse 24. juni Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse 24. juni 2011 FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser FOAs medlemmer i dagtilbud har oplevet

Læs mere

Kommunen skal have en sundhedsprofil med højere uddannelsesniveau og fortsat fokus på KRAM indsatserne

Kommunen skal have en sundhedsprofil med højere uddannelsesniveau og fortsat fokus på KRAM indsatserne Spørgsmål 1. Hvilken position ønsker vi at være i om 5 år, når det gælder sundhed i bred forstand? Brainstorming At der er bevægelse over alt i vor kommune! At vi gør noget aktivt for at minimere de skader

Læs mere

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. november 2007 udviklingsenheden Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune Forord Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik forpligter til et tværfagligt samarbejde mellem de personalegrupper,

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig?

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? Forslag 02.09.14 SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD PARAT TIL SKOLESTART? Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? 0 En god begyndelse på en ny periode

Læs mere

KOSTPOLITIK I UGLEBO.

KOSTPOLITIK I UGLEBO. KOSTPOLITIK I UGLEBO. Baggrund for udarbejdelse af kostpolitik Det har længe været et fælles ønske fra bestyrelsen og personalegruppen at få revideret kostpolitikken. Derfor arrangerede vi(forældrebestyrelsen)

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere