Notat. Høringsnotat vedr. forslag til ny bekendtgørelse om synsvirksomheder og ny bekendtgørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Høringsnotat vedr. forslag til ny bekendtgørelse om synsvirksomheder og ny bekendtgørelse"

Transkript

1 Færdselsstyrelsen Tilsynsafdelingen Dato: J. nr.: 7. marts 2008 FS og FS Notat Høringsnotat vedr. forslag til ny bekendtgørelse om synsvirksomheder og ny bekendtgørelse om omsynsvirksomheder Færdselsstyrelsen har udarbejdet forslag til nye bekendtgørelser om synsvirksomheder og om omsynsvirksomheder. Høring udsendt: 21. september 2007 Svarfrist: 22. oktober 2007 Følgende er anmodet om en udtalelse over forslagene: 3F, Amtsrådsforeningen i Danmark, A- Inspektion A/S, Applus Bilsyn Danmark, Autobranchens Udviklingscenter, AUTIG (Automobilbranchens Handels- og Industriforening), Automobilteknisk Institut, Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Brancheforeningen af leverandører af aksler og bremsekomponenter i Danmark, Brancheforeningen for Dansk Lokalsyn, BVQI Denmark A/S, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark, Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark (C.A.T.), CO II, CEUS, Danmarks Automobilforhandler Forening, Danmarks Knallertunion, Dansk Bilforhandler Union, Dansk Camping Union, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Metal, Dansk Sidevogns Klub, Dansk Taxi Råd, Danske Busvognmænd, Danske Motorcyklisters Råd, De Danske Bilimportører, De Samvirkende Invalideorganisationer, DSI Hovedkontoret, Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK), Det Centrale Handicapråd, DKsyn, Danske Synsvirksomheder, Industrivej 23, 4050 Skibby, Forbrugerrådet, Force-Instituttet, Forenede Danske Motorejere, Foreningen af Politimestre i Danmark, Foreningen af Vognimportører i Danmark, Forsikring og Pension, Frederiksberg Kommune, Handels, Transport og Serviceerhvervene (HTS), HK/Stat Danmark, HMK, Træn- og Bilteknisk Sektion, Ingeniørforeningen i Danmark, Justitsministeriet (Foreningen af Politimestre i Danmark, Politidirektøren i København, Rigspolitiet), Kommunernes Landsforening, Konkurrencestyrelsen, Københavns Kommune, Landbrugsmaskin-Importørernes Brancheforening af 1919, Landsforeningen af Danske Maskinstationer, Landsorganisationen i Danmark, Motorcykel Importør Foreningen, Motorcykelbranchens Landsforbund, Movia, Pava Bilsyn A/S, Politidirektøren i København, Rigspolitiet, Rådet for Større Færdselssikkerhed, Sammenslutningen af s:\høringsportalen\høringsnotat syn omsyn.doc

2 - 2 - Karosseribyggere og Autooprettere i Danmark, Storkøbenhavns Taxinævn, Teknisk Erhvervsskole Center, Teknologisk Institut, TÜV Nord Danmark, Vejdirektoratet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Leif Jørgensen, Løgumkloster (repræsentant for omsynsvirksomheder). Færdselsstyrelsens bemærkninger er angivet med kursiv. Følgende har svaret med bemærkninger: Generelle bemærkninger: Rigspolitiet har meddelt, at der bør ske en nøje afvejning af, hvilke regler, der ønskes en straf for. Rigspolitiet har også påpeget, at reparationskontrolordninger bør defineres/introduceres nærmere i 18 i omsynsbekendtgørelsen Færdselsstyrelsen har noteret sig Rigspolitiets bemærkninger. I medfør af 13, stk. 3 i lov om godkendelse og syn af køretøjer kan der i regler, der udstedes i medfør af denne lov, fastsættes straf af bøde for overtrædelse af disse regler. Styrelsen har gennemgået reglerne, der ønskes straf for og har på denne baggrund ændret henholdsvis 40 i bekendtgørelsen vedrørende synsvirksomheder og 31 i bekendtgørelsen vedrørende omsynsvirksomheder. Endvidere er reparationskontrolordninger nu beskrevet nærmere i bekendtgørelsen om omsyn. Økonomi- og Erhvervsministeriet anbefaler Færdselsstyrelsen at overveje at sammenskrive de to bekendtgørelser. Center for kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) anbefaler, at Færdselsstyrelsen udformer standarderklæringer, som virksomhederne alene kan signere. Erklæringerne bør kunne signeres med digitalt signatur. Herudover anbefaler Økonomi- og Erhvervsministeriet, at det kun er nødvendige oplysninger, Færdselsstyrelsen kan indhente i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at indhente oplysninger fra andre myndigheder. CKR vurderer ikke, at justeringerne i bekendtgørelserne for synsvirksomhed og omsynsvirksomhed er af en sådan størrelse, at bestemmelserne skal gøres til genstand for en fornyet AMVAB måling af området. Færdselsstyrelsen kan oplyse vedrørende sammenskrivning af bekendtgørelserne, at vi finder dette uhensigtsmæssigt. Baggrunden herfor er følgende: 1. En sammenskrivning af de to bekendtgørelser synes umiddelbart at indeholde mange ligheder, således at en sammenskrivning kunne være en fordel. Der er imidlertid tale om to forskellige virksomhedsformer med forskellige målgrupper. Synsvirksomheder udfører syn og omsyn, herunder vurdering af brugt indførte køretøjer (Toldsyn) til brug for SKAT s værdiansættelse samt kontrol med ihugning eller

3 - 3 - genihugning af chassisnumre eller stelmærkning af køretøjer. Hertil kommer, at synsvirksomheder kan udføre flådesyn. Virksomheden skal have en teknisk ansvarlig person, der er uddannet( køretøjs)mekaniker og har bestået et af Færdselsstyrelsen godkendt kursus. Der er desuden krav om, at alle synsmedarbejdere har bestået samme kursus. Endelig må en synsvirksomhed ikke erhvervsmæssigt reparere køretøjer. Omsynsvirksomheder er typisk reparationsværksteder, der som bibeskæftigelse udfører omsyn. Virksomheden skal have en teknisk ansvarlig person, der er uddannet (køretøjs)mekaniker og som har bestået et af Færdselsstyrelsen godkendt kursus. Uddannelseskravet for teknisk ansvarlig person og for synsmedarbejdere er således betydeligt mere omfattende for så vidt angår en synsvirksomhed set i forhold til uddannelseskravene for så vidt angår medarbejderne i en omsynsvirksomhed. Der er endvidere færre krav til såvel kommunikationsudstyr som produktionsudstyr i omsynsvirksomheder. Der er tale om forskellige kontrolsystemer i virksomhederne med hver deres regelsæt, synsvirksomheder har et kvalitetsstyringssystem, og omsynsvirksomheder har en reparationskontrolordning. Der er stor forskel på definitionen af de køretøjskategorier, virksomhederne har tilladelse til at syne. Hertil kommer, at både synsvirksomheder og omsynsvirksomheder er vant til at anvende deres egne bekendtgørelser netop rettet mod deres virksomhedsaktivitet. Der er ganske få nytilkomne virksomheder, og det vil derfor ikke være den store gevinst for erhvervet at sammenskrive bekendtgørelserne. Færdselsstyrelsen finder på denne baggrund, at en sammenskrivning ikke medfører væsentlige fordele for borgere eller erhvervsliv, men i begrænset omfang alene administrative fordele. 2. Standarderklæringer, indhentelse af oplysninger, flådesyn Færdselsstyrelsen har noteret ønskerne. Som udgangspunkt sendes ansøgninger digitalt, og med digital signatur. Færdselsstyrelsen indhenter alene de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde den administrative tilsynsforpligtelse. Bemærkninger til de enkelte i bekendtgørelsen om syn: 1. Applus+ Bilsyn, A-Inspektion, FDM og Pava Bilsyn, (de landsdækkende synsvirksomheder) (A+, A-I, FDM, PAVA) oplyser, at bestemmelserne om at kunne opnå en tilladelse bør skærpes væsentligt således, at det undgås, at synsvirksomheder har tætte relationer til en reparationsvirksomhed, eller at synsvirksomheden baserer forretningen på én enkelt meget stor kunde. Begge dele vil skabe en afhængighed, der er problematisk for kvaliteten af de syn, der udføres. Det foreslås, at alle synsvirksomheder pålægges løbende indberetningspligt i denne forbindelse.

4 - 4 - Ifølge 17, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 968 om virksomheder, der foretager syn af køretøjer, skal en synsvirksomhed overholde forvaltningslovens kapitel 2, 4, 5, 6 og 7 samt offentlighedslovens kapitel 2, 3 og 4. I 17, stk. 2, i bekendtgørelsen er det bestemt, at en synsvirksomhed ikke må syne eller omsyne køretøjer, som virksomheden selv er ejer eller bruger af eller på anden måde råder over eller har væsentlig økonomisk interesse i. Det er Færdselsstyrelsens opfattelse, at der som udgangspunkt ikke foreligger inhabilitet i forvaltningslovens forstand, blot fordi en synsvirksomhed overvejende er afhængig af én kunde. I sådanne tilfælde kan synsvirksomheden være økonomisk afhængig af kunden, men dette er ikke en situation, som vil være væsentligt forskellig fra den, som andre virksomheder, som ligeledes er afhængig af enkelte kunder, befinder sig i. Det er naturligvis en afgørende forudsætning, at der er tale om juridisk adskilte virksomheder, således at der ikke kan opstå nogen mistanke om, at synsvirksomheden er oprettet med det ene formål at syne kundens køretøjer. Såfremt Færdselsstyrelsen i forbindelse med tilsyn konstaterer tegn på inhabilitet, vil der blive taget de nødvendige skridt til at imødegå dette. Såfremt en synsvirksomhed ejes af en reparatør, er det Færdselsstyrelsens opfattelse, at virksomhederne er så tæt forbundne, at der er tale om en overtrædelse af 6 i ovennævnte lov. (A+, A-I, FDM, PAVA) ønsker endvidere, at bestemmelserne om at kunne opnå en tilladelse bør skærpes væsentligt, således at meget små eller useriøse aktører på markedet undgås af hensyn til at kunne opnå en homogen og målbar synskvalitet. Der kunne bl.a. stilles krav om en vis egenkapital, og at der efter et vist tidsrum foretages et min. antal syn om året. Det synes rimeligt, at alle synsvirksomheder forpligter sig til et minimumsvolumen som tilsikrer, at de kan følges statistisk for eksempel mindst 100 syn i kvartalet senest et år efter virksomhedens opstart. Undtaget herfra er naturligvis filialer af en synsvirksomhed, hvor virksomhedens samlede synsvolumen er tilstrækkeligt til at sikre en ensartet kvalitet og statistisk signifikans, for eksempel tre filialer der hver leverer 40 syn i kvartalet som en del af den samme forretning. Ifølge 2 i bekendtgørelse om virksomheder, der foretager syn af køretøjer er stillet en række betingelser for at drive synsvirksomhed, herunder at virksomheden eller den teknisk ansvarlige ikke må have forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover, at der skal være det nødvendige udstyr mm. Der er ikke i loven krav om egenkapital, eller at der skal foretages et minimum antal syn om året. I bemærkningerne til loven fremgår det, at kravene bl.a. er udformet således, at de er så enkle som mulige for kunderne og virksomhederne, så den frie konkurrence får så gode vækstmuligheder som muligt, samtidig med, at sikkerhed for synenes kvalitet og synsvirksomhedernes faglighed og vandel sikres. Færdselsstyrelsen kan derfor ikke imødekomme dette forslag, da det vil stride mod intensionerne i lovforslaget.

5 - 5-1, stk. 2 Dansk Lokal Syn (som er en sammenslutning af mindre synsvirksomheder med ca. 43 medlemmer) oplyser, at det er udmærket at få defineret, hvad der i bekendtgørelsessammenhæng forstås ved et syn. Det kunne tillige være hensigtsmæssigt at præcisere hvilke andre opgaver end syn, der kun må foretages på et godkendt synssted. Bekendtgørelsens 8 omfatter to opgaver, der ikke er syn (vurdering af brugte køretøjer til brug for værdiansættelse, samt identitetskontrol mhp. udstedelse af genihugningstilladelser på blanket FS 083 til en genihugning af stelmærkning). Færdselsstyrelsen har indsat et nyt stk. 2 i 1, hvor syn defineres. Styrelsen finder ikke herudover, at der som udgangspunkt skal anføres yderligere om synsopgaver i bekendtgørelsen end det, der også allerede fremgår af 8. Detailregulering finder sted i Vejledning om syn af køretøjer. Med hensyn til Toldsyn kan vi oplyse, at Færdselsstyrelsen løbende sammen med SKAT vurderer, om der er synsvirksomheder, som ikke gennemfører Toldsyn efter gældende bestemmelser. 1, stk. 4 Det fremgår af bekendtgørelsen, at kategori 1 omfatter tilladelse til periodisk syn af almindelige person- og varebiler med en tilladt totalvægt på højst 3500 kg. Dansk Lokal Syn oplyser i den forbindelse, at de ønsker en nærmere definition af dette begreb, idet "almindelige" kan forstås som "ingen særlig anvendelse eller særlig transport eller supplerende attester er udskrevet (udelukker fx synsfri sammenkobling), og kun i betydningen privat personkørsel (udelukker fx beboelse). Færdselsstyrelsen har i bekendtgørelsen nu indsat en definition af begrebet almindelig person- og varebil. 2, stk. 1, nr. 8. Dansk Lokal Syn meddeler vedr. krav til kørekort, at det er glædeligt, at dette indskrives i selve bekendtgørelsen, da der har været mange misforståelser omkring dette. Det bør dog samtidigt præciseres, i hvilket omfang synsmedarbejdere må eller ikke må - deltage i syn, som de ikke har kørekort til at kunne færdiggøre selvstændigt. Færdselsstyrelsen finder ikke dette umiddelbart nødvendigt, da medarbejderen selvsagt ikke må føre køretøjet. 3, stk. 2, nr. 12 Dansk Lokal Syn efterlyser en afklaring af, om det fortsat er tilstrækkeligt at nøjes med en almindelig værkstedsforsikring, uanset den uændrede og mere krævende ordlyd. Færdselsstyrelsen finder ikke, at der et behov for at kræve en udvidelse af forsikringsomfanget for synsvirksomheder. 3, stk. 5.

6 - 6 - Vejdirektoratet ønsker, at der for ansøgning om synsvirksomhed, der omfatter syn af særtransporter, tilføjes et punkt om, at der skal vedlægges dokumentation for en klassificeret adgangsrute fra Tungvogns-Vejnettet til virksomhedens adresse efter aftale med berørte vej- og broforvaltninger. Færdselsstyrelsen finder, at dette forslag ligger uden for styrelsens område. Det er ikke relevant for ansøgere at skaffe en sådan dokumentation. Den enkelte synsvirksomhed må om nødvendigt selv få oplyst, om der vil være mulighed for at tillade kørsel til og fra synsstedet med særtransporter. 14 og 15 (A+, A-I, FDM, PAVA) meddeler, at bestemmelserne om efteruddannelse i 14 og 15 er for upræcise, idet formuleringen i det omfang det er nødvendigt kan tolkes meget bredt. Synsvirksomhederne foreslår, at Færdselsstyrelsen etablerer en løbende certificeringsordning, efter hvilken hver synsmedarbejder med jævne mellemrum testes, for eksempel en gang årligt. Testresultatet definerer om/i hvilket omfang efteruddannelse er påkrævet, inden testen kan tages igen. Certificeringsordningen kunne være web baseret. Danmarks Automobilforhandler Forening ønsker, at det præciseres nærmere, hvilke kriterier, der skal være afgørende for, hvornår efteruddannelse er påkrævet. I tilknytning hertil ønskes ligeledes, at der bør suppleres med retningslinjer for, hvornår en sådan nødvendig uddannelse skal være gennemført. Dansk Lokal Syn meddeler, at kravet om efteruddannelse er yderst relevant, men den af den teknisk ansvarlige gennemførte efteruddannelse hører ikke hjemme under overskriften godkendt uddannelse, da den teknisk ansvarlige bør kunne gennemføre den således nødvendige efteruddannelse både internt og eksternt på vidt forskellige måder afhængigt af synsvirksomhedernes størrelser m.v., med mindre kravet om godkendt uddannelsesvirksomhed i 16, stk. 1 får lov at stå uændret, og også tolkes som gældende for efteruddannelse. I så fald må det blive Færdselsstyrelsens opgave løbende at definere og udsende meddelelser om efteruddannelsesbehovene på mindst samme beskrivelsesniveau som denne bekendtgørelses bilag 1. Efteruddannelseskravet kunne evt. i stedet anføres i forbindelse med opfyldelsen af 25 om indsendelse af intern kvalitetsrapport (ledelsesevaluering) med præcisering af, at denne skal indeholde Gennemgang og opfølgning af uddannelsesplaner, herunder synsvirksomhedens opfyldelse af kravet om nødvendig efteruddannelse. Færdselsstyrelsen finder, at efteruddannelsen af den teknisk ansvarlige person er vigtig set i relation til dennes opgaver og ansvar i virksomheden. Efteruddannelse bør efter styrelsens opfattelse defineres efter et konkret behov hos den teknisk ansvarlige person, og opgaven med at kortlægge evt. efteruddannelsesbehov bør bl. a. søges gennemført i forbindelse med kontrolinstansernes årlige auditbesøg. Kontrolinstanserne kontrollerer allerede under årlig audit på kompetence, bevidsthed og uddannelse i virksomheden. Det er endvidere styrelsens ønske, at efteruddannelsesområder planlægges i samarbejde med synsvirksomhedernes organisationer, de tekniske skoler, der gennemfører efteruddannel-

7 - 7 - se, efter styrelsens egne registreringer af behov afdækket i forbindelse med praktisk- og administrativt tilsyn hos virksomhederne, samt efter analyse af de indkomne klager over synsvirksomheder. På dette grundlag finder vi ikke, at der på nuværende tidspunkt er behov for en obligatorisk efteruddannelse. 18, stk. 2 Dansk Lokal Syn meddeler, at denne skærpelse af krav til udstyr til flådesyn nødvendiggør en nærmere præcisering. Færdselsstyrelsen har udarbejdet en oversigt Flådesyn krav til udstyr. Styrelsen vil lægge denne på hjemmesiden og indføje oversigten i Vejledning om syn af køretøjer. 20. Økonomi- og Erhvervsministeriet mener, at det bør overvejes, hvorvidt det i nogle tilfælde bør være muligt at give generelle tilladelser til at foretage flådesyn. Færdselsstyrelsen kan oplyse, at med 5-min. reglen er det netop blevet generelt tilladt at foretage flådesyn. Det er frit for synsvirksomhederne at gennemføre flådesyn på forud godkendte værksteder. Danske Busvognmænd savner en præcisering af begreberne ensartede køretøjer. Endvidere ønsker foreningen, at det gøres muligt, at f.eks. 2 eller flere flådeejere kan indgå aftale om flådesyn med en synsvirksomhed, hvorefter alle flådeejeres køretøjer kan synes hos én af flådeejerne, hvor det nødvendige udstyr er til rådighed. Færdselsstyrelsen kan oplyse, at det har været intensionen, at flådeejere indbyrdes kan aftale at samle synene ét sted, ligesom det er tilladt flådeejeren at stille andre end sine egne køretøjer til syn, forudsat køretøjerne er stillet til rådighed for flådeejeren med det formål at blive solgt eller repareret og efterfølgende synet. Som eksempler på ensartede køretøjer kan anføres tre-akslede sættevogne O4 hos en operatør, campingvogne samlet hos en forhandler, eller bybusser hos en af operatørerne. (A+, A-I, FDM, PAVA) har følgende bemærkninger: Ifølge 20 stk. 2 må der i fremtiden ikke foretages flådesyn af almindelige person- og varebiler samt motorcykler. Synsvirksomhederne gør opmærksom på, at flere virksomheder har gyldige flådesynsaftaler, hvor der synes personbiler. Færdselsstyrelsen bedes kommentere, hvorledes disse aftaler påvirkes af den reviderede bekendtgørelse. Endvidere bør bekendtgørelsen tage stilling til den specielle problematik, der er i for eksempel lufthavne og generelt klarlægge retningslinierne for ansøgning om dispensation i sådanne tilfælde. Det skal foreslås, at forbudet mod flådesyn af almindelige person- og varebiler samt motorcykler afgrænses til den situation, hvor flådesynet udgør en væsentlig andel af synsvirksomhedens samlede omsætning og hvor der derfor kunne opstå en interessekonflikt, der kunne påvirke synsresultaterne.

8 - 8 - Færdselsstyrelsen kan oplyse, at det af hensyn til forbrugernes muligheder er valgt ikke at tillade flådesyn for almindelige person- og varebiler og motorcykler. Hensynet er taget for at undgå, at en synsvirksomhed opretter aftaler med fx alle byens bilforhandlere og dermed i praksis ikke er hjemme i synshallen og til rådighed for den almindelige borger, der ønsker syn. Endvidere ville frigivelse af alle syn som flådesyn vanskeliggøre Færdselsstyrelsens tilsynsmuligheder betydeligt. Styrelsen er dog indstillet på at overveje evt. ansøgninger om flådesyn hos bilimportører, deciderede opbyggere og lignende. 20, stk. 2 Dansk Lokal Syn meddeler, at betegnelsen almindelig antageligt ikke er den samme som der sigtes til i 1, stk. 5 om køretøjer til kat. 1. Færdselsstyrelsen kan bekræfte, at det er den samme definition af ordet almindelig. 22 ff. Synsvirksomhederne (A+, A-I, FDM, PAVA) ønsker, at Færdselsstyrelsen redegør for, hvorledes der følges op på de lovpligtige kvalitetsstyringssystemers implementering og vedligeholdelse. Det foreslås, at dette gøres til en fast bestanddel af Færdselsstyrelsens tilsyn. Færdselsstyrelsen kan oplyse, at styrelsens inspektører ved et uanmeldt tilsyn kan gennemføre en kontrol af en virksomheds kvalitetsstyringssystem, herunder afdække af medarbejdernes nødvendige kendskab til systemet. Kontrol af kvalitetsstyringssystemer er således allerede en del af Færdselsstyrelsens tilsyn. Der er eksempler på, at Færdselsstyrelsen har iværksat sanktioner i forbindelse med, at regler om kvalitetsstyring ikke er overholdt. 25 Dansk Lokal Syn meddeler, at perioden er usædvanligt kort i kvalitetsstyringssammenhæng, og for især små synsvirksomheder resulterer det let i en triviel affære af gentagelser. Når der er krav om helårlig ekstern audit, kunne kravet om intern kvalitetsrapport også passende være helårlig, men forskudt, så den skulle indsendes 5-7 måneder efter kontrolinstansens indberetning fra seneste periodiske kontrolbesøg for ekstern audit. Færdselsstyrelsen finder, at det er vigtigt, at kvalitetsstyring bliver en naturlig del af hverdagen i en synsvirksomhed, og at der løbende foretages registrering af kundetilbagemeldinger, registrering af virksomhedens omsynsprocent og fejlindeks, registrering af Færdselsstyrelsens tilsynsresultater samt registrering af opståede afvigelser/skader i forbindelse med gennemførte syn. Hermed kan en synsvirksomhed, med den rette opfølgning, igangsætte korrigerende handlinger og dermed opnå væsentlige kvalitetsforbedringer. Det er derfor styrelsens opfattelse, at halvårlig ledelsesrapportering fortsat er nødvendig.

9 ff. (A+, A-I, FDM, PAVA) oplyser, at 29, stk. 3 om Færdselsstyrelsens udarbejdelse af statistik på baggrund af administrative tilsyn i den gældende Bekendtgørelse af 14. oktober 2005 er fjernet i den nye, hvilket ikke er hensigtsmæssigt ud fra et kvalitetsmæssigt synspunkt. Bestemmelsen bør bevares og Færdselsstyrelsen bør fremover overholde forpligtigelsen til at udarbejde en statistik, der belyser den enkelte synsvirksomheds kvalitet. Dansk Lokal Syn er enig i dette synspunkt. Færdselsstyrelsen har indsat et nyt stk. 2 i 30 til nærmere forklaring af intensionen bag det oprindelige stk. 3 i 29. Da landstallene og de enkelte virksomheders tal offentliggøres på hjemmesiden i anonymiseret form, kan synsvirksomhederne hver især identificere sig med de øvrige virksomheder, og synsvirksomhederne kender dermed deres egen placering. Resultaterne vil efter behov blive gennemgået på dialogmøder med branchen. Såfremt synsvirksomhederne ønsker det, kan styrelsen oplyse enkelte virksomheders egne tal. I lighed med de praktiske tilsyn vil virksomhederne derfor kun blive kontaktet af styrelsen ved utilfredsstillende statistiske resultater. (A+, A-I, FDM, PAVA) mener, at det bør præciseres fra Færdselsstyrelsens side, at nye fejl/følgefejl, som opdages af en syns/omsynsvirksomhed i forbindelse med omsyn, skal føre til at omsynet afvises og køretøjet indstilles til fornyet syn. De landsdækkende synsvirksomheder ønsker generelt flere tilsyn, i særdeleshed hos de synsforretninger som har en utilfredsstillende tilsynsprocent. Færdselsstyrelsens tilsynsstrategi indeholder netop en beskrivelse af, at utilfredsstillende tilsyn eller statistik kan medføre, at en virksomhed sættes under skærpet tilsyn, og som medfører hyppigere kontrolbesøg. Tilsynsstrategien vil blive tilgængelig på hjemmesiden. Dansk Lokal Syn meddeler, at begrænsningen, af de praktiske tilsyn, som kun omfatter kontrolbesøg hos synsvirksomheden, giver alt for utilstrækkelige muligheder til at afsløre virkeligt grove tilsidesættelser, hvilket uundgåeligt resulterer i, at det praktiske tilsyn i overdreven grad kommer til at fokusere på formelle afvigelser, der er helt uvedkommende for kvaliteten af synsafgørelserne. Virkeligt grove tilsidesættelser, hvor der pga. ond vilje eller ligegyldighed systematisk godkendes køretøjer, der er trafikusikre, miljøskadelige eller afgiftsunddragende, har derimod uforholdsmæssigt dårlige muligheder for at blive afsløret i forhold til de anvendte ressourcer på praktiske tilsyn. Der burde gives stærke beføjelser til at gennemføre praktiske tilsyn med godkendte køretøjer, efter at de har forladt synsvirksomheden, uden først at skulle indkalde disse til kontrolsyn. Færdselsstyrelsen kan oplyse, at der gennemføres kontrol af køretøjer, der af den ene eller anden grund anmeldes til styrelsen, fx via samarbejdet med politi og SKAT, men også fra borgere i almindelighed. Alle henvendelser undersøges og vurderes, og de direkte berørte parter vil blive hørt, såfremt styrelsen vurderer, at sagen retfærdiggør en nærmere undersøgelse.

10 Dansk Lokal Syn meddeler, at den beskrevne praksis gør det alt for bekvemt, at kunne nøjes med at vælge sin kundemålgruppe, så der opnås en tilpasning til landsgennemsnittet, selv om man reelt burde afvige væsentligt fra landsgennemsnittet pga. den valgte målgruppe. Omsynsprocent og fejlrate kan desuden nedbringes ved fx at tilbyde forberedende køretøjseftersyn eller øges ved fx at tilbyde billige omsyn, uden at disse tiltag siger noget om kvaliteten af synsafgørelserne. Færdselsstyrelsen er opmærksom på, at statistikken kan afvige fra landsgennemsnittet ved enkelte synsvirksomheder som funktion af bl.a. bilparkens tilstand, kundekreds og beliggenhed. Væsentlige afvigelser undersøges altid ved at anmode den enkelte virksomhed om oplysninger, der kan belyse forholdene. Derfor forekommer der tilfælde, hvor synsvirksomheder ved tilsyn har bevist at have en tilfredsstillende kvalitet af synene, på trods af en afvigende statistik. Alt andet lige vil fx tilbud om forudgående teknisk gennemgang af kundens køretøj kunne påpege fejl af betydning for sikkerheden og ad den vej medvirke til at forbedre færdselssikkerheden, som er styrelsens overordnede mål med tilsynene. Færdselsstyrelsen finder derfor, at kombinationen af administrative og praktiske tilsyn afdækker betydende afvigelser og opfanger de væsentlige fejl, der måtte opstå. 35 og 36 (A+, A-I, FDM, PAVA) oplyser, at bestemmelserne i kapitel 4 om bortfald og tilbagekaldelse af tilladelser bør skærpes væsentligt, idet det øjensynligt er mere eller mindre uproblematisk at genåbne en synsvirksomhed, der en eller flere gange har været lukket af Færdselsstyrelsen. Her tænkes bl.a. på synsvirksomhederne yy og xx. Der bør etableres sanktionsmuligheder der går fra virksomhedsnavnet og helt ned til medarbejderniveau. Færdselsstyrelsen vil overveje forslaget i lyset af de erfaringer, vi får i forbindelse med tilbagekaldelse/bortfald af tilladelser. Den nuværende lovgivning på området forbyder ikke andres overtagelse af en synsvirksomhed, der har fået tilbagekaldt sin tilladelse. Det er Færdselsstyrelsen, der i medfør af 5 i lov om godkendelse og syn af køretøjer fastsætter regler om betingelser og vilkår for at opnå tilladelse til at drive synsvirksomhed. Bilag 1, Uddannelse af synsmedarbejdere og teknisk ansvarlige personer. Dansk Lokal Syn bemærker, at efter Tempo 100 godkendelser skal tilføjes: samt dyretransport uanset at dyretransportattesten bevares uændret ved periodesyn. (I overensstemmelse med meddelt fortolkning.) Ønsket er noteret og tilføjet i bilaget. Bilag 2, Udstyr, pkt. 1

11 DANAK gør opmærksom på, at udstyr til måling af udstødningsgas er omfattet af EUdirektiv 2004/22/EU, og at dette direktiv fastlægger krav til måleudstyret, herunder til dets nøjagtighed. Færdselsstyrelsen har noteret sig bemærkningen. Bemærkninger til de enkelte i bekendtgørelsen om omsyn: 14, stk. 1. Danmarks Automobilforhandler Forening ønsker, at det bør præciseres nærmere, hvilke kriterier, der skal være afgørende for, hvornår efteruddannelse er påkrævet. I tilknytning hertil ønskes ligeledes, at der suppleres med retningslinjer for, hvornår en sådan nødvendig uddannelse skal være gennemført. Færdselsstyrelsen henviser til ovenstående bemærkninger til 14 og 15 i bekendtgørelsen om synsvirksomheder.. Bilag 2, Udstyr, pkt. 1 DANAK gør opmærksom på, at udstyr til måling af udstødningsgas er omfattet af EUdirektiv 2004/22/EU, og at dette direktiv fastlægger krav til måleudstyret, herunder til dets nøjagtighed. Færdselsstyrelsen har noteret sig bemærkningen. Bilag 2, Udstyr, pkt. 2 Kravet om opacitetsmåler for omsynsvirksomheder, der alene har tilladelse til Kategori 2 er fjernet, da der ikke er krav om forureningsmåling ved syn af traktorer."

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2010-11 Fremsat den 8. december 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Tilbagekaldelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Administrative

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 125 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Administrative bøder og påbud om aflevering af nummerplader) I lov nr. 473

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100- busser på motorvej Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS20000-00062 Dato 7. maj 2015 LIHI Bekendtgørelse om betingelser for

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer og af lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer og af lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. marts 2012 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer og af lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 27 Offentligt Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål 2. Lovforslagets indhold 3. Forbud mod visse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomheder, der foretager syn af køretøjer (synsvirksomheder)

Bekendtgørelse om virksomheder, der foretager syn af køretøjer (synsvirksomheder) Bekendtgørelse om virksomheder, der foretager syn af køretøjer (synsvirksomheder) I medfør af 5, 8, 10-11, 13, stk. 3-4 og 15 i lov nr. 473 af 9. juni 2004 om godkendelse og syn af køretøjer fastsættes:

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer)

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) 1. I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som senest

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget L 83 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget L 83 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 83 Bilag 1 Offentligt HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 2015-5349 Høringsnotat vedrørende L 83 forslag til lov om ændring af færdselsloven (udøvelse af markedskontrol med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse Dato 1. november 2016 Side 1/5 Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om parkeringsskiver Høringen Et udkast til bekendtgørelse om parkeringsskiver har i perioden fra den 26. juli til 23. august

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomheder, der foretager omsyn af køretøjer (omsynsvirksomheder)

Bekendtgørelse om virksomheder, der foretager omsyn af køretøjer (omsynsvirksomheder) Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om virksomheder, der foretager omsyn af køretøjer (omsynsvirksomheder) I medfør af 5, 8, 10-11, 13, stk. 3-4 og 15 i lov nr. 473 af 9. juni 2004 om godkendelse og syn

Læs mere

Notat. Bedømmelse af muligheder for offentliggørelse af Færdselsstyrelsens tilsynsresultater med syns- og omsynsvirksomheder.

Notat. Bedømmelse af muligheder for offentliggørelse af Færdselsstyrelsens tilsynsresultater med syns- og omsynsvirksomheder. Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 227 Offentligt Færdselsstyrelsen Tilsynsafdelingen Dato: J. nr.: 21. december 2007 FS400-000004 Notat Baggrund. Bedømmelse af muligheder for offentliggørelse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 215 Offentligt Udkast MINISTEREN Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato 6. januar 2009 Dok.id J. nr. 004-u18-778 Frederiksholms Kanal

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Lov om ændring af færdselslov for Grønland

Lov om ændring af færdselslov for Grønland 1 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselslov for Grønland (Periodisk syn af registrerede køretøjer) 1 I færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Privatisering af bilsynsvirksomhed gælder der regler om myndighedsinhabilitet?

Privatisering af bilsynsvirksomhed gælder der regler om myndighedsinhabilitet? Privatisering af bilsynsvirksomhed gælder der regler om myndighedsinhabilitet? En advokat klagede til ombudsmanden over at Færdselsstyrelsen havde givet tilladelse til at virksomheder som fungerede som

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) L 29 - Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsbeh.: Kirstine Feder Christiansen Sagsnr.: 2005-801-0004 Dok.:

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om kørekort. 1. Indledning Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Notat Sagsnr.: TS 2100101-0015 Dato: 21-06-2017 Høringsnotat Bekendtgørelse om kørekort 1. Indledning Færdselsstyrelsen har

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav om obligatorisk tv-overvågning i taxier) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende ændringer:

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

Høringsnotat. Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier. 1. Indledning

Høringsnotat. Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 Pda@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier 1. Indledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Dato 29. juni 2017 Sagsbehandler Søren Madsen Mail snm@vd.dk Telefon Dokument 17/09032 Side 1/7 Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Krav til oplysninger der skal indgå i en

Læs mere

De indkomne høringssvar er alle indsat nedenfor: Dansk Bilbrancheråd: Dansk Bilbrancheråd frafalder bemærkninger.

De indkomne høringssvar er alle indsat nedenfor: Dansk Bilbrancheråd: Dansk Bilbrancheråd frafalder bemærkninger. Alle indkomne høringssvar fra høring over forslag til forsøgsordning med brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport De indkomne høringssvar er alle indsat nedenfor:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 5. august 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2014-801-0022 Dok.: 1350349 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet køretøj)

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.fl. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 I medfør af 43, stk. 11, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1)

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) Skatteministeriet J. nr. 16-0623007 Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) (Ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat 25. august 2016 TS31711-00001 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

Herudover omfatter høringen nogle ændringsforslag til bekendtgørelserne, som har anden oprindelse.

Herudover omfatter høringen nogle ændringsforslag til bekendtgørelserne, som har anden oprindelse. 1 Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Sagsnr.:TS20000-00085 Dato: 01-03-2017 Sagsbehandler: SJO Til høringsparterne Høring over udkast til ændring af bekendtgørelser

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk FIL-samlelovforslag - høringssvar fra (Bevilling af engagementer, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 326 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 15. juni 2005 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-84-0029 Dok.: FRM40383 SAMLETNOTAT

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed NOTAT 16. januar 2007 Sag 101/1-759/ssa Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed Markedsføringsloven indeholder hjemmel for ministeren til at fastsætte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere 2015 Efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter 10-06-2015 Indholdsfortegnelse OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE... 3 FORMÅL... 3 EFTERUDDANNELSESCENTRE... 3 HVEM ER OMFATTET?... 3

Læs mere

Proces: Føre tilsyn omsyn

Proces: Føre tilsyn omsyn Proces: Føre tilsyn omsyn Formål Færdselsstyrelsens tilsyn skal medvirke til at sikre en ensartet synskvalitet i henhold til gældende bestemmelser. Processen Føre tilsyn - omsyn sikrer, at tilsyn gennemføres

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 5 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-801-0030 Dok.: KSA40164 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 11. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1) BEK nr 458 af 12/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS20000-00068

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 1 (Obligatorisk tv-overvågning i taxier)

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 1 (Obligatorisk tv-overvågning i taxier) Trafikudvalget 2009-10 L 118 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 1 (Obligatorisk tv-overvågning i taxier) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-156-0130 Dok.: TRD40484 Hermed sendes besvarelse af

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget L 24 Bilag 9 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget L 24 Bilag 9 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 L 24 Bilag 9 Offentligt Af transport-, bygnings- og boligministeren, tiltrådt af Ændringsforslag til Forslag til Taxilov (L 24) Til 4 1) I stk. 1, nr. 2,

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om periodiske syn af køretøjer registreret i Grønland

Udkast. Bekendtgørelse om periodiske syn af køretøjer registreret i Grønland 1 Udkast Bekendtgørelse om periodiske syn af køretøjer registreret i Grønland I medfør af 6a, 6 c og 7 i færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, som ændret ved lov

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: LFA40601 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr I medfør af 202 a, stk. 5 og 6, 202 c, stk. 2, og 272 i sundhedsloven,

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomheder, der foretager syn af køretøjer

Bekendtgørelse om virksomheder, der foretager syn af køretøjer BEK nr 724 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportministeriet, Trafikstyrelsen, j.nr. FS400-46 Senere ændringer

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer for busterminaler m.v.

Høringsnotat. Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer for busterminaler m.v. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over BEK nr 967 af 12/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS220-000018 Senere ændringer til

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Europaudvalget 2006 2721 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 16. marts 2006 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-84-0029 Dok.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2015-16 OMTRYK Rettelse af parallelteksten til 2, nr. 3 Fremsat den 10. december 2015 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 cabi@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet 1. Indledning Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Hermed sendes udkast til bekendtgørelsen om gebyrer for vejtransportområdet i høring med frist for bemærkninger senest den 25.

Hermed sendes udkast til bekendtgørelsen om gebyrer for vejtransportområdet i høring med frist for bemærkninger senest den 25. Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer for vejtransportområdet

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2012-13 L 183 Bilag 1, L 183 A Bilag 1, L 183 B Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 11. marts 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Stinne Andersen Sagsnr.:

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Efter ombudsmandens opfattelse var Trafik- og Byggestyrelsen berettiget til at sende meddelelserne til mandens e-boks via Offentlig Digital Post.

Efter ombudsmandens opfattelse var Trafik- og Byggestyrelsen berettiget til at sende meddelelserne til mandens e-boks via Offentlig Digital Post. 2016-34 Meddelelser i bilsynssag, herunder administrative bødeforelæg, sendt via Offentlig Digital Post. God forvaltningsskik 29. juni 2016 Ombudsmanden modtog en klage over, at Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 B 132 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. august 2010 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2010-157-0112

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1. Indledning Et udkast til bekendtgørelsen har i perioden

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere