GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning"

Transkript

1 GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Lærervejledning

2 LÆRERVEJLEDNING Gå op i Røg er Kræftens Bekæmpelses undervisningstilbud om tobak og rygning til de danske skoler. Det online materiale præsenterer tre temapakker. Temaerne skal gøre det lettilgængeligt for dig som lærer at planlægge et undervisningsforløb om rygning og tobak, hvor eleverne arbejder med emner, som har en rygeforebyggende effekt. De tre temapakker berører fire vinkler, der ifølge den videnskabelige litteratur skal være til stede for at have den største rygeforebyggende effekt: Flertalsmisforståelser, pres, helbredskonsekvenser og samfundsmekanismer. De tre temapakker er inddelt i underemner med forskellige fokus. Klassens elever kan fint arbejde med forskellige underemner og efterfølgende præsentere deres arbejde for hinanden, så alle hører om de fire vinkler. Hvis du vil arbejde med det trykte materiale kan du se og bestille bøgerne på op-i-roeg.dk/materialer. Der er i forbindelse med X:IT udviklet en undervisnings-vejledning med forslag til specifikke kapitler og opgaver til hvert klassetrin. På de næste sider kan du læse mere om de tre temapakker samt de film og opgaver, der hører til Gå op i Røg. Hvem bestemmer dine valg? 2-4 Filmene 9-11 Hvilke konsekvenser har rygning? 4-6 Opgaver 11 For eller imod tobak 7-8 Få overblikket 12 1

3 Lærervejledning HVEM BESTEMMER DINE VALG? Eleverne arbejder med mekanismer, der kan spille ind i forhold til de valg de tager. De bliver bevidste om deres eget beslutningspotentiale og sociale kompetencer gennem arbejdet med pres og risikovillighed. Derudover vil eleverne komme omkring, hvordan de bliver påvirket af ydre faktorer som reklamer og lovgivning. Eleverne bliver også introduceret til rygningens helbredskonsekvenser med den tilgang, at disse konsekvenser kan have betydning for, hvilket valg man træffer om rygning. Temapakken omhandler både indre og ydre mekanismer, men kredser gennemgående om individet, og egner sig derfor godt til 7. klasse, hvor identitet og gruppedynamik fylder meget. Hvorfor gør vi, som vi gør? Eleverne arbejder med flertalsmisforståelse, gruppepres og risikovillighed og udvikler herigennem sociale kompetencer. Kommentar til nogle af opgaverne Flertalsmisforståelsen Denne opgave kan bruges til et større eller mindre forløb. Hvis det er et kort forløb eller en lille opgave kan man undlade punkt 2, hvor eleverne selv skal ud og samle data ind gennem spørgeskemaer. Er der mere tid til rådighed kan eleverne udforme deres egne spørgeskemaer og selv lave nogle diagrammer over hvor mange der ryger i deres omgangskreds. Der er lavet en film om flertalsmisforståelser, som kan vises til klassen i forbindelse med opgaven. I filmen bliver det afsløret hvor mange der ryger, hvorfor filmen nok er sjovest at vise efter eleverne selv har gættet. Opgaven kan både laves på klassen (hvis punkt 2 ikke er med) eller som gruppearbejde. En anden måde at arbejde med spørgeskemaer og flertalsmisforståelser kan være, at din klasse spørger andre om hvor mange de tror ryger på deres alder. Dermed undersøger de faktisk andres flertalsmisforståelse i stedet for deres egen, som måske blev punkteret da de så filmen. Interview om rygning Denne opgave kan også bruges som en afrunding på hele temaet, hvor eleverne i deres interview kommer ind på alle de forhold, de har lært om i temaet, som kan have betydning for om man begynder at ryge.hvis der er mulighed for det på skolen kan hver gruppe lave en film/reportage/ dokumentar, hvor de præsenterer interviewet, og hvad de har fundet ud af. Alle tre film til temaet Hvem bestemmer dine valg? kan give inspiration til opgaven, hvor eleverne skal interviewe en person om emnet rygning. Filmene kan gøre eleverne opmærksomme på mekanismer, som kan have påvirket respondentens valg om at være ryger, eksryger eller ikkeryger. Film: Hvor mange ryger? Filmen lægger op til en snak om flertalsmisforståelsen. Pointen er at man kan være mere tilbøjelig til at ryge, hvis man tror alle andre gør det og det 2

4 derfor normaliseres. Snakken om flertalsmisforståelsen kan suppleres med andre emner end rygning fx alkohol, dyrt tøj eller sengetider. Sammenhængen med temapakkens titel Hvem bestemmer dine valg? er, at en skæv forestilling om de jævnaldrenes rygevaner kan medføre, at du vælger anderledes. Filmen afslører det faktiske antal af dagligrygere blandt 15årige, så det kan være sjovest at spørge eleverne først, hvor mange de tror ryger, inden filmen sættes i gang. Filmen kan fint kombineres med opgaven om flertalsmisforståelsen. Film: Gruppepres Filmen handler om, at man kan føle sig presset til at ryge, hvis man vil være med i fællesskabet. I filmen fortæller to klassekammerater om deres egne historier og hvordan det føles at gøre noget, som man bagefter fortryder. Filmen kan fungere som oplæg til en snak på klassen om gruppedynamik og pres og kan kombineres med de refleksionsopgaver, der hører til afsnittet Føler du dig presset?. Sammenhængen med temaets titel Hvem bestemmer dine valg? er, at andre kan påvirke de valg vi træffer, og filmen stiller således spørgsmålet Hvem påvirker dine valg? Har reklamer, TV og lovgivning indflydelse på, om du begynder at ryge? Eleverne lærer om samfundsmekanismer ved at arbejde med indflydelse fra reklamer og TV samt rygeloven og dens betydning for ens holdning til tobak. Kommentar til nogle af opgaverne Hvordan skal Danmarks rygelov være? Denne opgave kan suppleres med Din egen lov om rygning, hvor der er flere konkrete spørgsmål til udformningen af en rygelov. Din egen lov om rygning ligger ikke som en opgave til eleverne, men er hentet fra det trykte materiale. Hent den kombinerede opgavebeskrivelse på side 13 i temaet: Hvem bestemmer dine valg? Film: Rygning og identitet Filmen berører, at de unge tillægger rygningen nogle værdier og signaler, som ofte stammer fra film og TV. Men i virkeligheden er det måske ikke ligeså sejt, som det bliver fremstillet i medierne. Hensigten med filmen er, at eleverne skal blive opmærksomme på og reflektere over, at de bliver påvirket af rygning på film og TV. Filmen kan kombineres med undertemaet Har reklamer, TV og lovgivning indflydelse på om du begynder at ryge?, og der kan også trækkes linjer til Hvorfor gør vi som vi gør?, som berører risikovillighed og hvad man kan opnå ved at ryge. 3

5 Din krop, dit valg? Eleverne får en introduktion til rygningens kort- og langsigtede konsekvenser. De får reflekteret over, hvilke skadevirkninger der har betydning for deres valg om at ryge. Film: Om krop og helbred Denne film præsenterer nogle af rygningens mange helbredskonsekvenser. Filmen findes under temaet Hvilke konsekvenser har rygning?. Filmen afsluttes med spørgsmålet Hvorfor ryger man, når det er så skadeligt?, som fint kan kombineres med en diskussion om, hvorfor mange i højere grad frygter f.eks. trafikulykker, når rygning faktisk er skyld i langt flere dødsfald. Der ses hvert år omkring rygerelaterede dødsfald i Danmark overfor cirka 500 dødelige trafikulykker. Lærervejledning HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? Eleverne lærer om konsekvenser af rygning på tre niveauer: 1) Individet: Hvad gør rygningen ved kroppen, og hvilken betydning har cigaretterne for ens økonomi? 2) Omgivelserne: Hvilken påvirkning kan en ryger have på sin omgangskreds? Hvad er f.eks. passiv rygning, og hvorfor er der så meget fokus på det i offentligheden? 3) Ulande og miljø: Hvilke konsekvenser har tobaksproduktionen for tobaksarbejderne og for miljøet? Eleverne vil lære om de konsekvenser, rygning har på egen krop og pengepung, men vil også opdage, at rygning har konsekvenser for andre end en selv. Der er kun delvist fokus på individet, idet eleverne i højere grad end i den første temapakke vil arbejde med perspektiver, der går ud over individet. Arbejdet med passiv rygning og ulande lægger op til refleksion, og der arbejdes således stadig med identitet og holdningsdannelse, som er relevante områder for aldersgruppen. Hvordan påvirker rygning dig og din krop? Eleverne arbejder med de økonomiske omkostninger, det har at ryge samt hvad der sker med kroppen. De helbredsmæssige konsekvenser er inddelt i 1. Trangen til tobak og 2. Organer og helbred. Indholdet om de helbredsmæssige konsekvenser kan fint kombineres med biologiundervisningen i 8. og 9. klasse, da indholdet passer med de trinmål, der hører til biologi. Kommentar til nogle af opgaverne Rygerlunger På hjemmesiden sundeunge.dk findes en video, hvor en flok unge erhvervsskoleelever forsøger at gennemføre en arbejdsdag med klemme 4

6 for næsen og sugerør i munden. Videoen kan ses med dine elever i forbindelse med, at de selv skal lave forsøget. Filmen kan hentes på sundeunge.dk - Se Film 2: I røg og damp på job Film: Om krop og helbred Denne film præsenterer nogle af rygningens mange helbredskonsekvenser. Eleverne hører først og fremmest om de skader rygningen gør på egen krop, men bliver derudover opmærksomme på, at det også kan skade andres helbred gennem passiv rygning. Filmen kan således fungere som oplæg til både Hvordan påvirker rygning dig og din krop? og Hvilke konsekvenser har rygning for dine omgivelser?. Filmen afsluttes med spørgsmålet Hvorfor ryger man, når det er så skadeligt?, som fint kan kombineres med en diskussion om, hvorfor mange i højere grad frygter trafikulykker, når rygning faktisk er skyld i langt flere dødsfald. Der ses hvert år omkring rygerelaterede dødsfald i Danmark overfor cirka 500 dødelige trafikulykker. Hvilke konsekvenser har rygning for dine omgivelser? Eleverne arbejder med passiv rygning og hvilken betydning det har haft for rygeloven. Der arbejdes også med sociale kompetencer gennem læring om, at man som ryger kan påvirke ens venner til at ryge, både indirekte og gennem gruppepres. Det er en god ide at repetere områderne pres og flertalsmisforståelser fra temapakken Hvem bestemmer dine valg? for også at få arbejdet med pres fra ikke-rygerens perspektiv. Især hvis klassen ikke tidligere har arbejdet med den temapakke. Dette anbefaler vi for at sikre, at I når omkring de fire områder, som eleverne skal arbejde med, for at materialet har den største rygeforebyggende effekt. Der findes film om hhv. gruppepres og flertalsmisforståelser, som du evt. kan vise i klassen. Film: Om krop og helbred Denne film præsenterer nogle af rygningens mange helbredskonsekvenser. Eleverne hører først og fremmest om de skader rygningen gør på egen krop, men bliver derudover opmærksomme på, at det også kan skade andres helbred gennem passiv rygning. Filmen kan således fungere som oplæg til både Hvordan påvirker rygning dig og din krop? og Hvilke konsekvenser har rygning for dine omgivelser?. Filmen afsluttes med spørgsmålet Hvorfor ryger man, når det er så skadeligt?, som fint kan kombineres med en diskussion om, hvorfor mange i højere grad frygter trafikulykker, når rygning faktisk er skyld i langt flere dødsfald. Der ses hvert år omkring rygerelaterede dødsfald i Danmark overfor cirka 500 dødelige trafikulykker. Film: Hvor mange ryger? Filmen lægger op til en snak om flertalsmisforståelsen. Pointen er at man kan være mere tilbøjelig til at ryge, hvis man tror alle andre gør det og det derfor normaliseres. Snakken om flertalsmisforståelsen kan suppleres med andre emner end rygning fx alkohol, dyrt tøj eller sengetider. Filmen afslører det faktiske antal af dagligrygere blandt 15årige, så det kan 5

7 være sjovest at spørge eleverne først, hvor mange de tror ryger, inden filmen sættes i gang. Film: Gruppepres Filmen handler om, at man kan føle sig presset til at ryge, hvis man vil være med i fællesskabet. I filmen fortæller to klassekammerater om deres egne historier, og om hvordan det føles at gøre noget, som man bagefter fortryder. Hvad med ulande og miljø? Eleverne lærer om tobaksproduktion - herunder børnearbejde, afskovning og sprøjtegifte samt disses konsekvenser for befolkning, miljø og klima. Eleverne bliver klogere på samfundsmekanismer i verdens ulande. Afsnit om børn og tobak i ulande I materialet findes et afsnit kaldet Tobaksbørnenes historier. Historierne er inspireret af filmen og materialet Tobakkens barn, produceret af Plan i Sverige. Se materialet på I det trykte Gå op i Røg-materiale findes en række refleksionsspørgsmål til hver af historierne. Disse spørgsmål kan diskuteres på klassen for at fremhæve historiernes problematikker om blandt andet kønsforskelle, fremtidsudsigter og afhængighed af cigaretter, som medfører mindre penge til mad. Se refleksionsspørgsmålene her til højre. Film: Tobak og børnearbejde Med denne film hører eleverne om, hvilke konsekvenser der kan være ved børnearbejde både de sundheds- og samfundsmæssige konsekvenser. Filmen berører børnearbejde generelt, og er altså ikke kun møntet på tobaksproduktion. Emnet børnearbejde både filmen og teksterne kan kombineres med tobaksindustriens metoder fra temapakken For eller imod tobak?, i en diskussion om tobakkens betydning for børn i den tredje verden, hvor tobaksindustrien også i høj grad forsøger at få børn og unge til at ryge. Film: Tobak og miljø Filmen oplyser eleverne om, at store skovarealer bliver afbrændt i forbindelse med tobaksproduktion. De hører om konsekvenserne ved skovafbrænding, især med fokus på miljø og klima. Sammen med filmen om børnearbejde, er formålet med denne film at udvide elevernes perspektiv, så de opdager hvor vidt rygningens konsekvenser rækker. Filmen er god at kombinere med opgaven om CO2 udslip og drivhusgasser, hvor eleverne også får arbejdet med, hvor meget CO2 de selv udleder. Reflektionsspørgsmål til tobaksbørnenes historier William i Malawi Hvorfor tillader Williams far, at børnene arbejder i marken? Davi i Brasilien Hvordan tror du, Davi bliver behandlet for sine sygdomme? Tror du, han bliver læge eller journalist? På Bidisfabrikken Hvilke konsekvenser har det for børn at arbejde på en fabrik? Hvorfor tror du, at pigens bror ikke skal arbejde? Tobak og fattigdom Hvad synes du om historien om Hassan? Hvad kan forklare, at Hassan bruger penge på tobak i stedet for mad til sin familie? Hvem er skyld i, at Hassan bruger penge på cigaretter i stedet for mad? Hvordan bliver FNs Børnekonvention overtrådt i de eksempler, du hører om her i kapitlet?? 6

8 Lærervejledning FOR ELLER IMOD TOBAK? Eleverne arbejder med de tilgange, som forskellige parter kan have til tobaksområdet. De bliver klogere på, hvem der arbejder med tobaksforebyggelse, og hvilke metoder der bliver brugt til dette. Omvendt vil de også lære om tobaksindustriens metoder til at indfange og fastholde rygere, herunder hvilke stoffer, der puttes i cigaretter. Temaet beskæftiger sig også med rollemodellers betydning, og hvordan nogle kendte profilerer sig som værende for eller imod tobak. Der findes store økonomiske interesser i tobaksindustrien, og det kan være svært at gennemskue, hvem der tjener hvor meget på hvad. Det vil blive mere tydeligt for eleverne, hvor mange penge, der er på spil, og hvem de forskellige interessenter er. I denne temapakke fjernes fokus fra individet i forhold til de forrige to temapakker, og i stedet bliver elevernes opmærksomhed udvidet til hele samfundet. Hvilken rolle kan kendte spille i tobakskampen? Eleverne arbejder med samfundsmekanismer ved at se på nogle af de måder, som idoler eller andre kendte har brugt til at udbrede deres holdning om eksempelvis tobak. Hvilke kræfter er på spil om tobak? Eleverne lærer om tobaksindustriens metoder til at skaffe flere rygere. De præsenteres for aktører, som forsøger at forebygge rygning. Eleverne lærer også om økonomiske interesser i og omkostninger ved tobaksindustrien. Film: En debat om et samfund med tobak I denne film diskuterer en flok elever nogle af de metoder, som tobaksindustrien bruger til at skaffe flere rygere og nogle af de metoder, som landets forebyggere tager i brug, når de vil mindske forbruget af tobak. Formålet med filmen er at få eleverne til at blive opmærksomme på og reflektere over disse metoder. Eleverne arbejder videre med metoderne fra temaet For eller imod tobak og bliver klogere på, hvor mange der faktisk gør en indsats for enten at forebygge eller promovere tobak. Filmen kan inspirere til, at din klasse selv opsætter en lignende debatsituation. Eleverne i filmen har forud for optagelserne hver især læst om én af metoderne. Derfor kan de præsentere nogle fakta i filmen som oplæg til den fælles debat. Træning af elevernes færdigheder i at forholde sig kritisk til information på nettet I forbindelse med dette underemne kan eleverne arbejde med at søge information på nettet om, hvordan forskellige organisationer arbejder med forebyggelse. I bogen Gå op i Røg - Tobak, menneske, medier og samfund 7

9 findes et afsnit om, hvordan Kræftens Bekæmpelse arbejder med at forebygge rygning. Eleverne får bl.a. kendskab til Kræftens Bekæmpelses hjemmesider. I den forbindelse præsenteres eleverne for, hvad man bør overveje for kritisk at forholde sig til hjemmesider generelt. Eleverne får hermed et analyseredskab, der kan bruges når de søger information på nettet. Afsnittet findes på s. 59 i Tobak, menneske, medier og samfund. Indhold i cigaretter - hvordan får tobaksindustrien flere til at ryge? Eleverne arbejder med de stoffer, som findes i cigaretter og vandpibetobak og undersøger hvorfor tobaksproducenterne tilsætter nikotin og smagsstoffer. Kommentar til nogle opgaver Din egen indsats I denne opgave skal eleverne planlægge og organisere en større indsats. Hvis du i stedet vil have, at dine elever skal udarbejde et konkret kreativt produkt i form af et videoklip, plakat eller lignende kan du anvende opgavebeskrivelsen til en konkurrence, der er formuleret på xit-web.dk. Her skal eleverne lave et produkt, som har til hensigt at få folk til at lade være med at ryge. Læs mere om denne mulighed her, hvor du også kan se, hvordan andre elever har løst opgaven. Film: En debat om et samfund med tobak I denne film diskuterer en flok elever nogle af de metoder, som tobaksindustrien bruger til at skaffe flere rygere og nogle af de metoder, som landets forebyggere tager i brug, når de vil mindske forbruget af tobak. Formålet med filmen er at få eleverne til at blive opmærksomme på og reflektere over disse metoder. Eleverne arbejder videre med metoderne i temaet For eller imod tobak og bliver klogere på, hvor mange der faktisk gør en indsats for enten at forebygge eller promovere tobak. Filmen kan inspirere til, at din klasse selv opsætter en lignende debatsituation. Eleverne i filmen har forud for optagelserne hver især læst om én af metoderne. Derfor kan de præsentere nogle fakta i filmen som oplæg til den fælles debat. 8

10 Lærervejledning FILMENE TIL GÅ OP I RØG Der er udarbejdet en række små film til Gå op i Røg-materialet, som med fordel kan inddrages i undervisningen. Filmene behandler hver især et udvalgt område fra en af de tre temapakker, og de afsluttes alle med et spørgsmål, som eleverne kan reflektere videre over. De små film kan anvendes på forskellig vis. For eksempel som introduktion til et større undervisningsforløb, som en del af en lektion, hvor der skal snakkes om rygning på klassen eller som supplement til de refleksionsopgaver, du kan finde på websitet. Nedenfor følger en kort præsentation af filmene og de pointer, vi ønsker eleverne skal få ud af at se dem. Hvem bestemmer dine valg? Hvor mange procent ryger? Filmen lægger op til en snak om flertalsmisforståelsen. Pointen er at man kan være mere tilbøjelig til at ryge, hvis man tror alle andre gør det og det derfor normaliseres. Snakken om flertalsmisforståelsen kan suppleres med andre emner end rygning fx alkohol, dyrt tøj eller sengetider. Sammenhængen med tematitlen Hvem bestemmer dine valg? er, at en skæv forestilling om de jævnaldrenes rygevaner kan medføre, at du vælger anderledes. Filmen afslører det faktiske antal af dagligrygere blandt 15årige, så det kan være sjovest at spørge eleverne først, hvor mange de tror ryger, inden filmen sættes i gang. Filmen kan fint kombineres med opgaven om flertalsmisforståelsen. Gruppepres Filmen handler om, at man kan føle sig presset til at ryge, hvis man vil være med i fællesskabet. I filmen fortæller to klassekammerater om deres egne historier og hvordan det føles at gøre noget, som man bagefter fortryder. Filmen kan fungere som oplæg til en snak på klassen om gruppedynamik og pres og kan kombineres med de refleksionsopgaver, der hører til afsnittet Føler du dig presset?. Sammenhængen med tematitlen Hvem bestemmer dine valg? er, at andre kan påvirke de valg vi træffer, og filmen stiller således spørgsmålet Hvem påvirker dine valg? 9

11 Rygning og identitet Filmen berører, at de unge tillægger rygningen nogle værdier og signaler, som ofte stammer fra film og TV. Men i virkeligheden er det måske ikke ligeså sejt, som det bliver fremstillet i medierne. Hensigten med filmen er, at eleverne skal blive opmærksomme på og reflektere over, at de bliver påvirket af rygning på film og TV. Filmen kan kombineres med undertemaet Har reklamer, TV og lovgivning indflydelse på om du begynder at ryge?, og der kan også trækkes linjer til Hvorfor gør vi som vi gør?, som berører risikovillighed og hvad man kan opnå ved at ryge. Hvilke konsekvenser har rygning? Om krop og helbred Denne film præsenterer nogle af rygningens mange helbredskonsekvenser. Eleverne hører først og fremmest om de skader rygningen gør på egen krop, men bliver derudover opmærksomme på, at det også kan skade andres helbred gennem passiv rygning. Filmen kan således fungere som oplæg til både Hvad gør rygning ved dig og din krop? og Hvilke konsekvenser har rygning for dine omgivelser?. Filmen afsluttes med spørgsmålet Hvorfor ryger man, når det er så skadeligt?, som fint kan kombineres med en diskussion om, hvorfor mange i højere grad frygter trafikulykker, når rygning faktisk er skyld i langt flere dødsfald. Der ses hvert år omkring rygerelaterede dødsfald i Danmark overfor cirka 500 dødelige trafikulykker. Tobak og børnearbejde Med denne film hører eleverne om, hvilke konsekvenser der kan være ved børnearbejde både de sundheds- og samfundsmæssige konsekvenser. Filmen berører børnearbejde generelt, og er altså ikke kun møntet på tobaksproduktion. Emnet børnearbejde både filmen og teksterne kan kombineres med tobaksindustriens metoder fra For eller imod tobak?, i en diskussion om tobakkens betydning for børn i den tredje verden, hvor tobaksindustrien også i høj grad forsøger at få børn og unge til at ryge. Tobak og miljø Filmen oplyser eleverne om, at store skovarealer bliver afbrændt i forbindelse med tobaksproduktion. De hører om konsekvenserne ved skovafbrænding, især med fokus på miljø og klima. Sammen med filmen om børnearbejde, er formålet med denne film at udvide elevernes perspektiv, så de opdager hvor vidt rygningens konsekvenser rækker. Filmen er god at kombinere med opgaven om CO2 udslip og drivhusgasser, hvor eleverne også får arbejdet med, hvor meget CO2 de selv udleder. 10

12 For eller imod tobak? En debat om et samfund med tobak I denne film diskuterer en flok elever nogle af de metoder, som tobaksindustrien bruger til at skaffe flere rygere og nogle af de metoder, som landets forebyggere tager i brug, når de vil mindske forbruget af tobak. Formålet med filmen er at få eleverne til at blive opmærksomme på og reflektere over disse metoder. Eleverne arbejder videre med metoderne i temaet For eller imod tobak og bliver klogere på, hvor mange der faktisk gør en indsats for enten at forebygge eller promovere tobak. Filmen kan inspirere til, at din klasse selv opsætter en lignende debatsituation. Eleverne i filmen har forud for optagelserne hver især læst om én af metoderne. Derfor kan de præsentere nogle fakta i filmen som oplæg til den fælles debat. Lærervejledning OPGAVERNE I det online Gå op i Røg-materiale findes fire forskellige typer opgaver: Refleksionsopgaver: Små spørgsmål, som eleverne reflekterer over, mens de læser teksterne. Øvelser til teksten: Mellemstore opgaver, som eleverne kan arbejde med alene eller i grupper. Lægger op til udarbejdelse af et mindre produkt eller debat på klassen. Opgaver: Større opgaver, som kræver fordybelse. Udfordringen: Til hver temapakke findes én Udfordringen. Her kan eleverne arbejde dybdegående med emner i kemi eller biologi. 11

13 Hvem bestemmer dine valg? Hvorfor gør vi som vi gør? Eleverne arbejder med flertalsmisforståelse, gruppepres og risikovillighed og udvikler herigennem sociale kompetencer. Hvilke konsekvenser har rygning? Hvordan påvirker rygning dig og din krop? Eleverne arbejder med de økonomiske omkostninger, det har at ryge samt hvad der sker med kroppen. Påvirkning af kroppen er inddelt i 1. Trangen til tobak og 2. Organer og helbred. For eller imod tobak? Hvilken rolle kan kendte spille i tobakskampen? Eleverne arbejder med samfundsmekanismer ved at se på nogle af de måder, som idoler eller andre kendte har brugt til at udbrede deres holdning om eksempelvis tobak. Har reklame, TV og lovgivning indflydelse på, om du begynder at ryge? Eleverne lærer om samfundsmekanismer ved at arbejde med indflydelse fra reklamer og TV samt rygeloven og dens betydning for ens holdning til tobak. Hvilke konsekvenser har rygning for dine omgivelser? Eleverne arbejder med passiv rygning og hvilken betydning det har haft for rygeloven. Der arbejdes også med sociale kompetencer gennem læring om, at man som ryger kan påvirke ens venner til at ryge. Hvilke kræfter er på spil om tobak? Eleverne lærer om tobaksindustriens metoder til at skaffe flere rygere. De præsenteres for aktører, som forsøger at forebygge rygning. Eleverne lærer også om økonomiske interesser i - og omkostninger ved - tobaksindustrien. Din krop, dit valg? Eleverne får en introduktion til rygningens kort- og langsigtede konsekvenser. De får reflekteret over, hvilke skadevirkninger der har betydning for deres valg om at ryge. Hvad sker der i den 3. verden? Eleverne lærer om tobaksproduktion - herunder børnearbejde, afskovning og sprøjtegifte samt disses konsekvenser for befolkning, miljø og klima. Eleverne bliver klogere på samfunds-mekanismer i den 3. verden. Indhold i cigaretter Hvordan får tobaksindustrien flere til at ryge? Eleverne arbejder med de stoffer, som findes i cigaretter og vandpibetobak og undersøger hvorfor tobaksproducenterne tilsætter nikotin og smagsstoffer. Opgaver: Til hvert underemne findes opgaver. Opgaven Interview om rygning kan også bruges til at kombinere de tre underemner. Udfordringen: Lungernes funktion og hvad der sker, når de udsættes for røg. Opgaver: Til hvert underemne findes opgaver. Udfordringen: Udvikling af kræft. Indeholder også et forsøg om kulilte og kondition. Opgaver: Til hvert underemne findes opgaver. Opgaven Din egen indsats kan også bruges til at kombinere alle tre underemner. Udfordringen: Om kemien i nikotin og dens biologiske påvirkning af nerveceller og hjerne. Gå op i Røg 12

14 På opiroeg.dk kan du se hele Gå op i Røg-materialet. Her finder du også en række små film om unge, tobak og rygning, som supplerer indholdet i dette hæfte. Du kan finde mere materiale og viden om børn, unge og rygning på følgende hjemmesider: liv.dk Information og undervisningsmateriale til unge om rygning rygning.dk Information til fagfolk om unge og rygning xhale.dk og xhale-app Rygestop til unge xit-web.dk Rygeforebyggelsesprogram til udskolingselever skoddetnu.dk Kampagnesite til begrænsning af rygning blandt unge snakomtobak.dk Dialogværkstøj til forældre, der vil snakke med deres barn om rygning Gå op i Røg er produceret med støtte fra Undervisnings-ministeriets Tips- og Lotto-midler samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Aktivitetspulje, Tips- og Lottomidler Kræftens Bekæmpelse Børn, Unge & Rygning unge-rygning.dk 13

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Modelfoto Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Alle de andre gør det! 2. udgave juni 2006 Indhold Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune Ishøj en tryg by SSP læseplan Ishøj Kommune 1 INDHOLD SSP-samarbejdet i Ishøj Kommune... 3 Formål... 4 Begrebsafklaring... 5 Èn sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats... 6 PRIK-modellen... 7

Læs mere

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv - dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er:

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er: Project: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS -CMP Guide to learning to learn activities in the schools Guide til at lære at lære Final Version Redigeret af Istitutul

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KULTUR & SAMFUND. Dansk. Samfundsfag. Sundheds- og seksualundervisning

KULTUR & SAMFUND KULTUR & SAMFUND. Dansk. Samfundsfag. Sundheds- og seksualundervisning Dansk Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 1 INDHOLD KAP 1 Er din sundhed dit eget valg? 03 KAP 2 Opfattelser og virkelighed 07 KAP 3 Fællesskab og forskellighed 08 KAP 4 Alkohol og reklamer 10

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere

Hvad gør cigaretten? Et biologimateriale om røg, livsstil og de nøgne facts

Hvad gør cigaretten? Et biologimateriale om røg, livsstil og de nøgne facts Lærervejledning til teksthæftet Hvad gør cigaretten? Et biologimateriale om røg, livsstil og de nøgne facts 1 Kræftens Bekæmpelse 1999 Målgruppe Materialet er udarbejdet til undervisningen i biologi på

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Læreplan for Personlig udvikling

Læreplan for Personlig udvikling Læreplan for Personlig udvikling *********** A: Formål og Introduktion A2 Personlig udvikling - december 2004 Formålet for undervisningen i personlig udvikling (Jf. 34 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere