Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011."

Transkript

1 1 MUNDTLIG BERETNING VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde Kongrescenter, og min bestyrelse og jeg vil byde de delegerede velkommen til årets delegeretmøde i Sjællands BoldspilUnion. Et møde vi ser frem til hvor vi får mulighed for at komme rundt om alt hvad der rør sig på Sjælland og i hele fodbold Danmark. Jeg bemærker, at der stadig dukker nye ansigter op, og det er glædeligt, at der er så stor en interesse for det vi alle bruger så meget tid på nemlig fodbolden og det frivillige foreningsarbejde. Det har så stor betydning for hele det danske samfund, at der kommer nye ledere til. Det er jo dem som skal bringe fodbolden i centrum i fremtiden så også tak til jer der er i dag er kommet i kraft af jeres hverv som frivilligledere. En særlig velkomst til vore gulddrenge, veterangruppe og DBUs formand Allan Hansen, som alle har fundet tid i deres travle kalender til at være til stede her i dag. Velkommen til alle øvrige samarbejdspartnere sponsorer pressen samt alle vore mange frivillige tillidsfolk fra udvalg og grupper og gæster. Sidste år ændrede vi på konceptet for afviklingen af delegeretmødet, og denne ændring vil vi fortsætte med. Delegeretmødet i dag vil, ligesom sidste år, være opdelt i tre: Den efter lovene afvikling af Delegeretmødet. Uddeling af priser U 21 EM ved brødrene Keld og Christian Bordinggaard. Dagsorden Pkt. 1. Valg af dirigent. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, og jeg vil på bestyrelsens vegne foreslå Villy Rasmussen, DIF. Er der andre forslag? er valgt Dagsorden Pkt. 2. Mundtlig beretning for Bestyrelsens beretning skal ses i sammenhæng med den skriftlige beretning i Sjællandsk Fodbold nr. 6,

2 2 Som det tidligere har været praksis, vil der selvfølgelig kunne stilles spørgsmål, også til de enkelte punkter i de skriftlige beretninger, men kun af principiel karakter, da det vil være urimeligt, at bruge jeres tid på enkelte klubbers helt enkeltstående udfordringer. Skulle der være nogen af jer der sidder med specielle klubproblemer, er I selvfølgelig meget velkommen til at kontakte bestyrelsen eller vores administration efterfølgende. I dag lægger vi op til at vi ændre navn til DBU Sjælland, men vi beholder Sjællands BoldspilUnion som binavn. Navneskiftet skal signalerer en endnu tættere sammenhængskraft i hele Dansk Fodbold. Vores eksterne konsulent Glenn Jacobsen vil senere i dag præsentere, hvordan vi ser sammenhængskraften imellem DBU og DBU Sjælland. Der bliver i disse dage arbejdet hårdt for, at nå til enighed om arbejdsformen for alt hvad der har med breddefodbold at gøre i hele landet, og jeg forventer, at vi snarest kan finde et fælles fodslag også på dette område har været året hvor vi fik vent den lille medlemsnedgang til endnu en fremgang, så vi i dag tæller en fremgang på 2354 medlemmer. Fremgangen dækker hele spekteret fra herresenior til pigeungdom. I er en stor og meget vigtig del at dette flotte rekrutteringsarbejde, vi ved at der bliver ydet en rigtig stor indsats rundt omkring i klubberne. Kommunerne og det danske samfund skylder jer en stor tak for indsatsen! ÅRETS BREDDEKLUB Ved årets Fodbold Award i Wallmanns Saloner i København blev årets Breddeklub offentliggjort, og det blev velfortjent Himmelev / Veddelev Boldklub i Roskilde som er en SBU klub. Klubben gør noget ganske særligt i forhold til breddefodbolden. Der er rigtig mange af vore klubber der gør noget særligt, men Himmelev / Veddelev Boldklub udmærker sig ved at have udviklet en organisation og et klubliv der er helt unikt. Fx så engagerer klubben forældrene du kan fx ikke melde dit barn ind uden at du selv som forældre melder dig ind. Klubben bruger desuden rigtig mange af SBU s tilbud, både inden for uddannelse, turneringer, afholder DBUs fodboldskoler, micro fodboldskoler, pigeraket og meget mere. Et stort til tillykke til HimmelevVeddelev! REGISTRERING AF MEDLEMMER. Husk det er meget vigtigt og af meget stor betydning, at I indberetter jeres medlemstal til DIF. Da medlemstallene danner grundlag for DBU Sjællands andel af tipsmidlerne, er også klubbernes egen økonomi afhængig af indberetningerne. VIGTIGE ÆNDRINGER. I forhold til sidste år er der en række ændringer, som I skal være opmærksomme på i forbindelse med indberetningen. * Som noget nyt har Danmarks Idrætsforbund besluttet, at alle idrætsgrene i 2011 skal indberette medlemstal på samme tidspunkt. * Opgørelsesdatoen er i år fastsat til den 1. januar af hensyn til klubbernes interne arbejdsflow ( mange klubber skal typisk opgøre medlemstal til kommune pr. samme dato, hvorfor optællingen kun skal ske én gang). * Som forening skal man fremover registrere alle de medlemmer, der har været aktive i foreningen det forgangne år. Tidligere gjaldt indberetningen kun de medlemmer, som på selve

3 3 opgørelsestidspunktet var kontingentbetalende medlem af foreningen og som havde været medlem i minimum to måneder. DGI I DBU og LU regi har vi de senere år undret os over den store fremgang i medlemmer som DGI præsterer, især på fodboldområdet. I 2010 nedsatte DBU en gruppe som skulle granske hvad det er som DGI kan og som vi umiddelbart ikke formår. Siden hen er det blevet klart at registreringen af medlemmer er vidt forskellig fra DBU og lokal unionerne og DGI. I DGI registrer man medlemmer således, hvis blot ét hold der deltager i en DGI turnering, så tæller alle klubbens medlemmer inklusiv trænere/ledere og passive medlemmer med i DGIs statistik. I DBU tæller vi ikke træner/ledere og andre frivillige. Det giver en meget stor ubalance når det endelige antal medlemmer skal opgøres og dermed en ulighed når de økonomiske midler skal fordeles. Det skal ikke ses som om at vi ikke ønsker konkurrence, for det mener vi rent faktisk er sundt og driver os til at blive bedre men vi ønsker blot at konkurrencen skal ske på lige vilkår. Vi håber på at den tydelige forskel på registreringen af medlemmer vil blive udjævnet når vi endnu engang skal indberette medlemstal den 1. januar 2012 KUNSTGRÆSBANER Finanskrisen har man også kunne mærkes i fodboldens verden, og derfor har det været af stor betydning hvad klubben har brugt sine penge til. Nogle af de helt store investeringer, som har været meget positiv for både spillere, trænere og ledere har været de mange nye kunstgræsbaner som er blevet anlagt. De fleste klubber og kommuner ser denne som værende god og af stor betydning. Disse baner har en betydelig større udnyttelsesgrad, idet man så kan spille fodbold ude hele året. Det er der heldigvis mange kommunalpolitikere og kommunale embedsmænd der har fået øjnene op for, så der kommer flere og flere af disse baner. Vi nedsatte sidste år en arbejdsgruppe, der har til formål at afholde et kunstgræsseminar for både klubfolk, kommunalpolitikere og øvrige interessenter. Gruppen vil også kunne være behjælpelig som sparringspartner, hvis man går med tanker og ide om anlæggelse af en eller flere kunstgræsbaner. FODBOLD OG SUNDHED er et vigtigt område som jeg vil opfordre jer til at gå i samarbejde om med jeres kommune. Folkesundheden er vigtig for vores samfund og vi har et fælles ansvar for at værne vores sundhed. Tilgangen til denne opgave kan være mange, et eksempel kunne være at man valgte at arbejde med kost i klubben hvad skal være tilgængeligt i klubbens cafeteria eller kiosk skal det være muligt at købe pommes frites i klubben eller skal man vælge et sundere alternativ. Man kan også vælge at arbejde med den sunde livsstil og tage udgangspunkt i kroppens behov for fysiskaktivitet. Sundhed er ikke kun vigtigt for de yngste medlemmer i klubben det er også vigtigt for ungdommen, seniorerne, veteraner og superveteranerne. Man kan faktisk slå to fluer med et smæk. Mange baneanlæg står tomme hen de fleste formiddage og det kunne nemt udnyttes af de ældre borgere i kommunen eller af de lokale børneinstitutioner. Der kunne også være mulighed for at kunne bruge fodboldbanerne til helt nye tiltag som FODBOLDFITNESS, som giver mulighed for at dyrke fodbold under nogle helt andre betingelser. Vi vil i kontakten til kommunerne gerne være jer behjælpelige, hvis I har behov for det. Vi står parat til at bakke jer op med gode råd samt deltagelse i møder.

4 4 TURNERING VINTERTURNERING OG FUTSAL Vi har rigtig mange turneringstilbud, og vi får mange positive tilbagemeldinger på vore turneringer, det betyder ikke at vi ikke skal udvikle og bidrage med nyt i vores turneringstilbud, men vi ønsker at inddrage jer som brugere i udviklingen. I samarbejde kan vi udarbejde det mest optimale turneringstilbud. Vi plejer at sige at SBU spiller på klubbernes hjemmebane og det kan vi kun ved hvis vi får jeres input!. Vores vinterturnering, som vi søsatte sidste år, er kommet for at blive tilmeldingen har været fin og begejstringen er stor trods vores hårde vintre. Denne turneringsform vil vi også gerne udvikle, men også til det vil vi meget gerne have input fra jer som brugere FUTSAL har endnu ikke rigtig bidt sig fast på Sjælland, men det er stadig vores overbevisning, at det er den rigtige vej at gå. I DBU har vi også haft en god snak omkring problematikken med opbakningen til dette udviklende spil, og der blev på det sidste bestyrelsesmøde lavet en ændring i FUTSAL udvalget, som er blevet delt op i et Elite og et Bredde FUTSAL udvalg, som gerne skulle styrke dette område. KARANTÆNER OG ANKER. Desværre er der stadig for mange sager til behandling i vores disciplinærudvalg, men de voldsomme sager er vi heldigvis blevet forskånet for i det seneste år. Når man tænker på, hvor mange kampe der bliver afviklet tilfredsstillende uden problemer, kan jeg godt sige, at vi er på den rette vej. Når det er sagt, bliver der brugt rigtig meget tid på behandling af de sager der er, og her må jeg opfordre jer til at tænke på, at ved henvendelser til vores administration sidder der er person i den anden ende af telefonen, som blot passer sit arbejde. Vi har i år haft 15 ankesager til behandling i bestyrelsen, og det viser sig her, at disse sager tager mere og mere af vores tid, og vi har lighed med ændringer i DBU systemet og hos flere af vore Lokalunionskolleger fundet, at det rigtige vil være at nedsætte et ankeudvalg der er uafhængig af SBU s bestyrelse, udvalg og administration. Dette ankeudvalg skal bestå af personer med en juridisk og fodboldmæssig indsigt. Der vil senere i dag blive fremsat forslag om nedsættelse af ankeudvalg, og det håber jeg I vil tage godt imod. SBU uddannelse har haft et travlt år og har i samarbejde med de øvrige unioner og DBU udbudt et væld uddannelses tilbud til alle interessenter i fodbolden. Dette uddannelsessamarbejde på tværs af fodboldsystemet har tydeligvis været til gavn og glæde for alle i breddefamilien. Vi har rigtig mange tilbud på hylderne, og jeg vil anbefale at I bruger disse tilbud lige fra klubkurser enkeltpersons kurser samt de store træner/ledersamlinger som er blevet store tilløbsstykker. Hvis I skulle mangle uddannelsesmuligheder, skal I endelig ikke holde jer tilbage med at komme med ideer til vores uddannelsesafdeling i DBU Sjælland. DOMMERNE: Samarbejdet med den enkelte dommer har været rigtig godt i det forløbne år, og jeg vil her benytte lejligheden til at sige alle dommere tak for den gode indsats og tak for et godt samarbejde. De tilbagemeldinger vi får fra vores dommerafdeling er overvejende positive. Heldigvis kommer der stadig flere nye dommere til, selvom der fra medierne har været fokuseret meget på de få tilfælde omkring vold og trusler. Som tidligere sagt kan og vil vi ikke acceptere vold, og det er klubberne og jeres pligt, at give dommeren ordentlige arbejdsforhold når de besøger jer. Dommeren er en vigtig del af fodboldkampen og sbu s udsendte repræsentant på spillepladsen.

5 5 Vi har stadig brug for endnu flere dommere til vore mange kampe. De fleste af os ønsker jo at kampene bliver ledet af uddannede folk men der er simpelt hen ikke dommere nok til at dække alle kampe. Heldigvis uddannes der flere dommere på landsplan end hidtil, men det er desværre ikke nok. I som klubber må meget gerne have fokus på dette, og hjælpe til med rekrutteringen af nye folk til dommeruddannelsen. TRYGFONDEN Ved hjælp af en donation fra Tryggfonden er det muligt at tilbyde op til 300 dommere, som er aktive under SBU, et livreddende førstehjælps kursus på tre timer, således at fodboldkampe kan afvikles under tryggere vilkår fremover. Endvidere tilbydes yderligere 50 dommere et 15 timers udvidet førstehjælpskursus. Disse tilbud er omkostningsfrit for den enkelte dommer. SFU OG SBU Det er ingen hemmelighed, at samarbejdet mellem SFU og DBU Sjælland næste har været ikke eksisterende gennem et stykke tid. Samarbejdet mellem to parter handler gensidig tillid. Vi har forsøgt at skabe et tillidsfuld rum gennem forhandlinger i løbet af Dette arbejde har ikke været let, men med hjælp fra DBU, DFU samt en dygtig forhandlergruppe fra DBU Sjælland er det lykkedes at komme videre og 2011 vil vise, om den fortsætte gode dialog kan bygge den endelig bro mellem parterne. I forbindelse med drøftelser med SFU er vi blevet gjort opmærksom på, at flere klubber er med til at hænge dommere ud i pressen, det ønsker vi ikke at bidrage til og vi vil også anbefale jer ikke at bidrage til denne negative omtale det er jo ikke er en del af fodboldkulturen! JYSKE 3 BOLD er et rigtig godt tilbud til vore yngste fodboldspillere, og jeg kan glæde jer alle med, at vi har lavet en ny aftale med Jyske Bank om at forsætte det gode samarbejde i hvert fald 4 år frem. Vi er meget tilfredse med samarbejdet med Jyske Bank, som for os er en perfekt samarbejdspartner. Konceptet med Jyske 3 Bold har vist sig at holde hele vejen igennem. Vi har fulgt disse stævner hvor alle er vindere og hvor man møder rigtig mange glade børn, trænere og forældre, som har nogle hyggelige og fornøjelige timer sammen i fodboldens tegn. Det er en stor fornøjelse at se, at der er plads til alle uanset niveau, ligeledes er det pragtfuldt at høre og se hvordan trænere og forældre følger konceptet med at være positive, og lade børnene spille på deres egne præmisser. Til dem af jer der endnu ikke har oplevet sådan et stævne så kan jeg kun opfordre til at afsætte et par timer og opleve et Jyske 3 Bold stævne. I finder alt om Jyske 3Bold stævnerne på vores hjemmeside. NYT DOMICIL I 2010 blev også året hvor SBU fik nyt domicil i Himmelev. Vi havde igennem et godt stykke tid kigget os om efter en ny administrationsbygning, da pladsforholdene var blevet for trange på Østre Ringvej. Vi havde også igennem de seneste år brugt en del økonomi på at afholde møder og mindre kurser i byen, så vi var på udkig efter et hus som både kunne rumme personalet samt mulighed for afvikle møde og kurser internt. På Himmelev Bygade fandt vi et hus som dækkede over en del flere kvadratmetre end på Østre Ringvej, og en indretning som gav mulighed for at afholde møder og kurser internt. Jeg har ladet mig høre at personalet er meget tilfredse med de nye forhold og mange møder allerede afvikles i internt i huset.

6 6 NYE TILTAG. I vil her i det nye år møde nye tiltag, som blandt andet FODBOLDFITNESS som er et projekt der er blevet skruet samme i et samarbejde imellem DIF / DBU. Hvad er så det for et tiltag, og hvad vil det betyde for de enkelte klubber. Fodboldfitness er rettet til voksne fodboldspillere, hvor grundtanken er, at der ikke skal spilles 11 mod 11, men i stedet f.eks. 5 5, så det bliver nemmere, at få stablet en træning med rigtig mange boldberøringer på benene. Der skal ikke være faste træningstider, men man melder sig til de træninger man har lyst til, via nettet det handler om at få rørt sig, og få motion på en rigtig god og spændende måde. STREET SCOCCER vil også være et af de nye tilbud, som der også vil blive informeret meget mere om her i foråret. KOM UD AF POMME FRITTEN er ligeledes et nyt tilbud i vores sundhedssatsning, som vil henvende sig til SFO er og lignede pasningsordninger. Dette nye tiltag er opbygget på samme måde som den populære Pigeraket, og vil udover at have meget fokus på motion og sundhed også være et godt rekrutteringsværktøj for jer klubber. Der vil også her følge meget mere information i foråret. FASTHOLDELSE er meget vigtig for os alle, både hvad angår spillere trænere de frivillige ledere og vore dommere. Vi ved at klubberne betragter dette som en af de absolut største udfordringer og der bli r brugt meget tid på denne udfordring. Det nytter ikke ret meget, at der bliver knoklet for rekruttering af nye trænere og ledere m.m. hvis vi ikke formår at fastholde dem. Vi skal i fællesskab blive bedre til at planlægge mere fremadrettet og se problemerne inde de opstår. Brug os i DBU Sjælland som sparringspartner. Husk også at inddrage kommunalpolitikkerne i denne debat, da det mange gange er dem der sidder med en del af løsningen. INTEGRATION er et af de områder, hvor fodbolden ligger i top, men vi kan stadig blive meget bedre. Mange klubber gør et rigtig stort stykke arbejde og vil gerne mangfoldigheden. Giv plads til disse spillere, og sæt jer ind i deres kulturelle forhold, som kan have rigtig stor betydning for om integrationen vil lykkes hos jer. Også her skal i bruge os, samt tage kontakt til kommunale medarbejdere, der tit ligger inde med en meget stor viden på dette område. DBU er p.t. i gang med et større integrationsprojekt i samarbejde med DIF, som vi støtter op om. ERFA grupper er en vigtig del, af vore mange tilbud til jer, og jeg vil her opfordre jer til at gøre brug af disse tiltag som vore to udviklingskonsulenter er primus motor for. Her kan nævnes Kvinder for Fodbold, 3 Pigeerfagrupper, Fastholdelsesgruppe, vores gamle Formandsgruppe som er blevet ændret til en netværksgruppe, en ny formandsgruppe. NATIONALT KOMPENSATIONSSYSTEM Vi har igennem snart mange år arbejdet på at få lavet en aftale omkring et kompensationssystem, så breddeklubberne kan få noget ud af det store arbejde der bliver gjort i form af uddanne og udvikle spillere. Kompensationen skulle ende i breddeklubben hvor spilleren har trådt sin barnesko når spilleren tegner kontrakt med en ny dansk klub. Til jeres orientering kan jeg oplyse, at jeg forventer at disse forhandlinger er færdige i første halvdel af BAKKENS FODBOLD FESTIVAL, som blev afviklet for første gang i maj 2010, var en stor succes

7 7 med masse af glade fodboldbørn. Et arrangement der sprængte alle rammer hvad angår opbakning og hygge. Når man opnår sådan en succes, kan det jo ikke undgås, at selv med den grundigste planlægning kan der opstå uforudsete udfordringer. Parkeringen blev det store problem. Det kom bag på Bakken og os at den store tilstrømning af biler fordi alle kom samtidig og det dannede massive kører. Bakken havde ikke tidligere oplevet så mange besøgende, og de selvfølgelig sørge for, at parkeringen kan forløbe noget mere gnidningsfrit i I 2010 havde vi også et godt samarbejde med KBU, men de har valgt at udtræde af samarbejdet i 2011, men til gengæld har vi tilbudt LFBU at være med, da vi synes så mange fodboldbørn som muligt skal have mulighed for at deltage i denne store fodboldevent i samarbejde med Bakken. Apropos samarbejdet med FLU og LFBU så fortsætter det på mange planer, et samarbejde vi vil bruge til at præge dansk fodbold også i fremtiden. Vi er meget enige omkring rigtig mange ting, til trods for vor størrelse og forskelligheder i unionerne. Samarbejdet vil helt afgjort blive styrket i fremtiden, så vi vil kunne give jer klubber de bedste turnerings og uddannelsestilbud og meget mere. Specielt samarbejdet med DBU Lolland Falster vil blive styrket og udbygget. Vi vil i det kommende år arbejde videre med tankerne omkring en fuldt integreret 11 mands turnering, som vi allerede nu har på kvindesiden. Samhørigheden vore Unioner imellem er allerede stor blandt andet inden for regnskab uddannelse turneringstilbud på den almindelige turnering, men også på futsal området. eventtilbud samt bladsamarbejde.. Dansk BoldspilUnion DBU og lokalunionerne har stadig gang i de strukturelle ændringer, der skal gøre vores organisation endnu mere fremtidssikker. Sidste år hørte på delegeretmødet hørte vi om samfundsregnskab af Per Bjerregaard fra Brøndby IF, og om hvor vigtig foreningskulturen er for os alle. En god og sund økonomi er af stor vigtighed, for os alle, og på organisationsplan så er DBU og vores landshold en vigtig faktor som bidrager økonomisk til bredden, men vi kan ikke klare alt med denne økonomi vi må også have lands og kommunalpolitikkerne til at indse hvor meget de får for de penge de investerer i nye anlæg og klubber, samt hvor meget der bliver investeret i frivilligt ulønnet arbejde. Min udmelding til vore lands og lokalpolitikkere er at de bør give de mange frivillige og ulønnende ledere et skulderklap, og undgå nedskæringer på dette område. Der ligger et stort socialt arbejde og en forbedring af folkesundheden i breddefodbolden ikke at forglemme. VM i Sydafrika. Det var dejligt at se Danmark spille på de Sydafrikanske stadions ved VM i juni sidste år. Det var flot at vores landshold kvalificerede sig, men naturligvis ærgerligt, at vi måtte tage hjem efter den indledende runde. Personligt have jeg den store glæde at kunne følge holdet under slutrunden på tætteste hold, og se det store arbejde og energi der blev lagt i, for at holdet kunne have så optimale betingelser som overhovedet muligt. Trænerstaben og alle andre omkrig holdet ydede også en rigtig stor indsats. Spillerne gjorder hvad de kunne, men det var jo ikke nok til at opnå succes i denne omgang. Åbenheden omkring holdet oplevede jeg som stor i forhold til hvad man hørte om fra andre af de deltagende nationer, der blev svaret på utallige spørgsmål fra den fremmødte presse, men alligevel læste man næsten kun negative ting det havde klædt den danske sportspresse også at have tænkt positivt ind imellem.

8 8 Under VM blev vores nye webunivers også skudt i gang, og som der så ofte sker med nyt inden for IT, så var der en del børnesygdomme. Der arbejdes hele tiden på at optimerer sitet i forhold til brugervenlighed og tilgang. Det er altid svært at vænne sig til noget nyt og derfor har der også været nogle kritiske røster der har ønsket den gamle hjemmeside tilbage. Personligt mener jeg, at vi her har fået et nyt værktøj som er brugervenligt, og som bliver bedre og bedre jo mere erfaring man får i brugen af det. U21 EM Vi er i dag glade for, at kunne byde velkommen til to travle herrer Keld og Christian Bordinggaard, som senere vil give et oplæg om U21 EM, som løber af stablen i juni SBU arbejder pt på nogle tiltag som kan så I kan give jeres medlemmer en fodboldoplevelse af de helt store. Efter brødrene Bordinggaard vil vi fortælle om SBU s tiltag i forhold til U21 EM. AFSLUTNING Et nyt og spændende fodbold år venter forude, og jeg vil afslutningsvis på Bestyrelsen og Administrationens vegne sige alle jer klubledere og frivillige tak for jeres indsats i det forgangne år til fordel for Sjællandsk og Dansk Fodbold. Samtidig vil vi sige jer tak for et godt samarbejde, samt for den altid venlige og positive måde som I modtager vores tillidsfolk, administrative medarbejdere samt os bestyrelsesmedlemmer på. Bestyrelsen siger også tak for indsatsen til vores tillidsfolk i diverse udvalg og grupper både i SBU, FLU og DBU. I er alle med til at holde et højt kvalitetsniveau for hele organisationen. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde. Administrationen, konsulenterne samt vore dommerhjælpere vil vi også gerne takke for indsatsen i I har ikke haft de bedste fysiske arbejdsbetingelser, men med vores køb af en ny og større administrationsbygning håber jeg at de nye forhold giver jer mere arbejdsglæde og ro. Tak for et godt samarbejde fra bestyrelsen, samt for det altid høje serviceniveau i yder overfor klubberne og øvrige samarbejdspartnere. Tak til vore mange dommere for indsatsen på diverse fodboldbaner i løbet af Vi ser frem til endnu et godt samarbejde i det Tak til DBU og formand Allan Hansen for et godt samarbejde vi ser frem imod 2011, med håb om at vi bliver enige på breddeområdet og sammenhængskraften i Dansk Fodbold bliver optimal til gavn og glæde for os alle. En personlig tak til Jens Erik Jensen for endnu et år med stor indsats. At have dig som sparringspartner er af meget stor værdi, idet man aldrig går forgæves, og man kan altid være sikker på, man får din ærlige mening. Din indsigt i Sjællandsk og Dansk fodbold er uvurderlig for mig som formand og os som bestyrelse. Og med disse ord vil jeg overgive beretningen til Delegeret Forsamlingen og ser frem til en god og saglig debat. KBH 1. udkast 31. december 2010

9 9

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab DBU Lolland-Falster Beretninger Konkurrence. Udvikling. Fællesskab 2014 DBU Lolland-Falster årsberetning 2014 Det er midt i december og vi nærmer os årets afslutning. Et år, der igen har været præget af

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BESTYRELSENS BERETNING Stævner: Som jeg lagde ud med i min beretning sidste år, så det sløjt ud med stævner i vores lokalunion, men det skal jeg love for, der er rådet bod

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING TALENTUDVIKLING I ARGENTINA DA SVERIGE VANDT 6-0 FOR 50 ÅR SIDEN BOLDKLUBBEN STJERNEN 2 FYN BOLD 2/2009 FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION KBU1_2006 21/02/06 14:55 Side 1 københavnsk fodbold februar 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk REAL MADRID PÅ BESØG I KØBENHAVN TÅRNBY FF - GULDHOLDET GLIMTER SUPERSHOPPEN - FRA KIOSK

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Fodbold. Københavnsk. TEMA: Klub-liv. Valby Boldklub: - Første kvinde i bestyrelsen. Fodboldens personlige sponsor: - Allan Mylius Thomsen

Fodbold. Københavnsk. TEMA: Klub-liv. Valby Boldklub: - Første kvinde i bestyrelsen. Fodboldens personlige sponsor: - Allan Mylius Thomsen Københavnsk MAJ 2013 NR. 2 Fodbold TEMA: Klub-liv Valby Boldklub: - Første kvinde i bestyrelsen Fodboldens personlige sponsor: - Allan Mylius Thomsen Amager Fodbold Akadami: - AB Tårnbys talentsatsning

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Temanummer: Fodbold og sundhed

Temanummer: Fodbold og sundhed Nr. 3 august 2010 17. årgang Temanummer: Fodbold og sundhed Formandsklubben fik et skud verbale vitaminer! Væk med Danmarksserien Oprykningstoget kørte mod vest THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, formand

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere.

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere. JYSK fodbold Oktober 2011 Kunstgræs er ikke så dyrt endda Ny udvikling i indefodbold Hvad siger pigerne til at spille 9:9? Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere