Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011."

Transkript

1 1 MUNDTLIG BERETNING VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde Kongrescenter, og min bestyrelse og jeg vil byde de delegerede velkommen til årets delegeretmøde i Sjællands BoldspilUnion. Et møde vi ser frem til hvor vi får mulighed for at komme rundt om alt hvad der rør sig på Sjælland og i hele fodbold Danmark. Jeg bemærker, at der stadig dukker nye ansigter op, og det er glædeligt, at der er så stor en interesse for det vi alle bruger så meget tid på nemlig fodbolden og det frivillige foreningsarbejde. Det har så stor betydning for hele det danske samfund, at der kommer nye ledere til. Det er jo dem som skal bringe fodbolden i centrum i fremtiden så også tak til jer der er i dag er kommet i kraft af jeres hverv som frivilligledere. En særlig velkomst til vore gulddrenge, veterangruppe og DBUs formand Allan Hansen, som alle har fundet tid i deres travle kalender til at være til stede her i dag. Velkommen til alle øvrige samarbejdspartnere sponsorer pressen samt alle vore mange frivillige tillidsfolk fra udvalg og grupper og gæster. Sidste år ændrede vi på konceptet for afviklingen af delegeretmødet, og denne ændring vil vi fortsætte med. Delegeretmødet i dag vil, ligesom sidste år, være opdelt i tre: Den efter lovene afvikling af Delegeretmødet. Uddeling af priser U 21 EM ved brødrene Keld og Christian Bordinggaard. Dagsorden Pkt. 1. Valg af dirigent. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, og jeg vil på bestyrelsens vegne foreslå Villy Rasmussen, DIF. Er der andre forslag? er valgt Dagsorden Pkt. 2. Mundtlig beretning for Bestyrelsens beretning skal ses i sammenhæng med den skriftlige beretning i Sjællandsk Fodbold nr. 6,

2 2 Som det tidligere har været praksis, vil der selvfølgelig kunne stilles spørgsmål, også til de enkelte punkter i de skriftlige beretninger, men kun af principiel karakter, da det vil være urimeligt, at bruge jeres tid på enkelte klubbers helt enkeltstående udfordringer. Skulle der være nogen af jer der sidder med specielle klubproblemer, er I selvfølgelig meget velkommen til at kontakte bestyrelsen eller vores administration efterfølgende. I dag lægger vi op til at vi ændre navn til DBU Sjælland, men vi beholder Sjællands BoldspilUnion som binavn. Navneskiftet skal signalerer en endnu tættere sammenhængskraft i hele Dansk Fodbold. Vores eksterne konsulent Glenn Jacobsen vil senere i dag præsentere, hvordan vi ser sammenhængskraften imellem DBU og DBU Sjælland. Der bliver i disse dage arbejdet hårdt for, at nå til enighed om arbejdsformen for alt hvad der har med breddefodbold at gøre i hele landet, og jeg forventer, at vi snarest kan finde et fælles fodslag også på dette område har været året hvor vi fik vent den lille medlemsnedgang til endnu en fremgang, så vi i dag tæller en fremgang på 2354 medlemmer. Fremgangen dækker hele spekteret fra herresenior til pigeungdom. I er en stor og meget vigtig del at dette flotte rekrutteringsarbejde, vi ved at der bliver ydet en rigtig stor indsats rundt omkring i klubberne. Kommunerne og det danske samfund skylder jer en stor tak for indsatsen! ÅRETS BREDDEKLUB Ved årets Fodbold Award i Wallmanns Saloner i København blev årets Breddeklub offentliggjort, og det blev velfortjent Himmelev / Veddelev Boldklub i Roskilde som er en SBU klub. Klubben gør noget ganske særligt i forhold til breddefodbolden. Der er rigtig mange af vore klubber der gør noget særligt, men Himmelev / Veddelev Boldklub udmærker sig ved at have udviklet en organisation og et klubliv der er helt unikt. Fx så engagerer klubben forældrene du kan fx ikke melde dit barn ind uden at du selv som forældre melder dig ind. Klubben bruger desuden rigtig mange af SBU s tilbud, både inden for uddannelse, turneringer, afholder DBUs fodboldskoler, micro fodboldskoler, pigeraket og meget mere. Et stort til tillykke til HimmelevVeddelev! REGISTRERING AF MEDLEMMER. Husk det er meget vigtigt og af meget stor betydning, at I indberetter jeres medlemstal til DIF. Da medlemstallene danner grundlag for DBU Sjællands andel af tipsmidlerne, er også klubbernes egen økonomi afhængig af indberetningerne. VIGTIGE ÆNDRINGER. I forhold til sidste år er der en række ændringer, som I skal være opmærksomme på i forbindelse med indberetningen. * Som noget nyt har Danmarks Idrætsforbund besluttet, at alle idrætsgrene i 2011 skal indberette medlemstal på samme tidspunkt. * Opgørelsesdatoen er i år fastsat til den 1. januar af hensyn til klubbernes interne arbejdsflow ( mange klubber skal typisk opgøre medlemstal til kommune pr. samme dato, hvorfor optællingen kun skal ske én gang). * Som forening skal man fremover registrere alle de medlemmer, der har været aktive i foreningen det forgangne år. Tidligere gjaldt indberetningen kun de medlemmer, som på selve

3 3 opgørelsestidspunktet var kontingentbetalende medlem af foreningen og som havde været medlem i minimum to måneder. DGI I DBU og LU regi har vi de senere år undret os over den store fremgang i medlemmer som DGI præsterer, især på fodboldområdet. I 2010 nedsatte DBU en gruppe som skulle granske hvad det er som DGI kan og som vi umiddelbart ikke formår. Siden hen er det blevet klart at registreringen af medlemmer er vidt forskellig fra DBU og lokal unionerne og DGI. I DGI registrer man medlemmer således, hvis blot ét hold der deltager i en DGI turnering, så tæller alle klubbens medlemmer inklusiv trænere/ledere og passive medlemmer med i DGIs statistik. I DBU tæller vi ikke træner/ledere og andre frivillige. Det giver en meget stor ubalance når det endelige antal medlemmer skal opgøres og dermed en ulighed når de økonomiske midler skal fordeles. Det skal ikke ses som om at vi ikke ønsker konkurrence, for det mener vi rent faktisk er sundt og driver os til at blive bedre men vi ønsker blot at konkurrencen skal ske på lige vilkår. Vi håber på at den tydelige forskel på registreringen af medlemmer vil blive udjævnet når vi endnu engang skal indberette medlemstal den 1. januar 2012 KUNSTGRÆSBANER Finanskrisen har man også kunne mærkes i fodboldens verden, og derfor har det været af stor betydning hvad klubben har brugt sine penge til. Nogle af de helt store investeringer, som har været meget positiv for både spillere, trænere og ledere har været de mange nye kunstgræsbaner som er blevet anlagt. De fleste klubber og kommuner ser denne som værende god og af stor betydning. Disse baner har en betydelig større udnyttelsesgrad, idet man så kan spille fodbold ude hele året. Det er der heldigvis mange kommunalpolitikere og kommunale embedsmænd der har fået øjnene op for, så der kommer flere og flere af disse baner. Vi nedsatte sidste år en arbejdsgruppe, der har til formål at afholde et kunstgræsseminar for både klubfolk, kommunalpolitikere og øvrige interessenter. Gruppen vil også kunne være behjælpelig som sparringspartner, hvis man går med tanker og ide om anlæggelse af en eller flere kunstgræsbaner. FODBOLD OG SUNDHED er et vigtigt område som jeg vil opfordre jer til at gå i samarbejde om med jeres kommune. Folkesundheden er vigtig for vores samfund og vi har et fælles ansvar for at værne vores sundhed. Tilgangen til denne opgave kan være mange, et eksempel kunne være at man valgte at arbejde med kost i klubben hvad skal være tilgængeligt i klubbens cafeteria eller kiosk skal det være muligt at købe pommes frites i klubben eller skal man vælge et sundere alternativ. Man kan også vælge at arbejde med den sunde livsstil og tage udgangspunkt i kroppens behov for fysiskaktivitet. Sundhed er ikke kun vigtigt for de yngste medlemmer i klubben det er også vigtigt for ungdommen, seniorerne, veteraner og superveteranerne. Man kan faktisk slå to fluer med et smæk. Mange baneanlæg står tomme hen de fleste formiddage og det kunne nemt udnyttes af de ældre borgere i kommunen eller af de lokale børneinstitutioner. Der kunne også være mulighed for at kunne bruge fodboldbanerne til helt nye tiltag som FODBOLDFITNESS, som giver mulighed for at dyrke fodbold under nogle helt andre betingelser. Vi vil i kontakten til kommunerne gerne være jer behjælpelige, hvis I har behov for det. Vi står parat til at bakke jer op med gode råd samt deltagelse i møder.

4 4 TURNERING VINTERTURNERING OG FUTSAL Vi har rigtig mange turneringstilbud, og vi får mange positive tilbagemeldinger på vore turneringer, det betyder ikke at vi ikke skal udvikle og bidrage med nyt i vores turneringstilbud, men vi ønsker at inddrage jer som brugere i udviklingen. I samarbejde kan vi udarbejde det mest optimale turneringstilbud. Vi plejer at sige at SBU spiller på klubbernes hjemmebane og det kan vi kun ved hvis vi får jeres input!. Vores vinterturnering, som vi søsatte sidste år, er kommet for at blive tilmeldingen har været fin og begejstringen er stor trods vores hårde vintre. Denne turneringsform vil vi også gerne udvikle, men også til det vil vi meget gerne have input fra jer som brugere FUTSAL har endnu ikke rigtig bidt sig fast på Sjælland, men det er stadig vores overbevisning, at det er den rigtige vej at gå. I DBU har vi også haft en god snak omkring problematikken med opbakningen til dette udviklende spil, og der blev på det sidste bestyrelsesmøde lavet en ændring i FUTSAL udvalget, som er blevet delt op i et Elite og et Bredde FUTSAL udvalg, som gerne skulle styrke dette område. KARANTÆNER OG ANKER. Desværre er der stadig for mange sager til behandling i vores disciplinærudvalg, men de voldsomme sager er vi heldigvis blevet forskånet for i det seneste år. Når man tænker på, hvor mange kampe der bliver afviklet tilfredsstillende uden problemer, kan jeg godt sige, at vi er på den rette vej. Når det er sagt, bliver der brugt rigtig meget tid på behandling af de sager der er, og her må jeg opfordre jer til at tænke på, at ved henvendelser til vores administration sidder der er person i den anden ende af telefonen, som blot passer sit arbejde. Vi har i år haft 15 ankesager til behandling i bestyrelsen, og det viser sig her, at disse sager tager mere og mere af vores tid, og vi har lighed med ændringer i DBU systemet og hos flere af vore Lokalunionskolleger fundet, at det rigtige vil være at nedsætte et ankeudvalg der er uafhængig af SBU s bestyrelse, udvalg og administration. Dette ankeudvalg skal bestå af personer med en juridisk og fodboldmæssig indsigt. Der vil senere i dag blive fremsat forslag om nedsættelse af ankeudvalg, og det håber jeg I vil tage godt imod. SBU uddannelse har haft et travlt år og har i samarbejde med de øvrige unioner og DBU udbudt et væld uddannelses tilbud til alle interessenter i fodbolden. Dette uddannelsessamarbejde på tværs af fodboldsystemet har tydeligvis været til gavn og glæde for alle i breddefamilien. Vi har rigtig mange tilbud på hylderne, og jeg vil anbefale at I bruger disse tilbud lige fra klubkurser enkeltpersons kurser samt de store træner/ledersamlinger som er blevet store tilløbsstykker. Hvis I skulle mangle uddannelsesmuligheder, skal I endelig ikke holde jer tilbage med at komme med ideer til vores uddannelsesafdeling i DBU Sjælland. DOMMERNE: Samarbejdet med den enkelte dommer har været rigtig godt i det forløbne år, og jeg vil her benytte lejligheden til at sige alle dommere tak for den gode indsats og tak for et godt samarbejde. De tilbagemeldinger vi får fra vores dommerafdeling er overvejende positive. Heldigvis kommer der stadig flere nye dommere til, selvom der fra medierne har været fokuseret meget på de få tilfælde omkring vold og trusler. Som tidligere sagt kan og vil vi ikke acceptere vold, og det er klubberne og jeres pligt, at give dommeren ordentlige arbejdsforhold når de besøger jer. Dommeren er en vigtig del af fodboldkampen og sbu s udsendte repræsentant på spillepladsen.

5 5 Vi har stadig brug for endnu flere dommere til vore mange kampe. De fleste af os ønsker jo at kampene bliver ledet af uddannede folk men der er simpelt hen ikke dommere nok til at dække alle kampe. Heldigvis uddannes der flere dommere på landsplan end hidtil, men det er desværre ikke nok. I som klubber må meget gerne have fokus på dette, og hjælpe til med rekrutteringen af nye folk til dommeruddannelsen. TRYGFONDEN Ved hjælp af en donation fra Tryggfonden er det muligt at tilbyde op til 300 dommere, som er aktive under SBU, et livreddende førstehjælps kursus på tre timer, således at fodboldkampe kan afvikles under tryggere vilkår fremover. Endvidere tilbydes yderligere 50 dommere et 15 timers udvidet førstehjælpskursus. Disse tilbud er omkostningsfrit for den enkelte dommer. SFU OG SBU Det er ingen hemmelighed, at samarbejdet mellem SFU og DBU Sjælland næste har været ikke eksisterende gennem et stykke tid. Samarbejdet mellem to parter handler gensidig tillid. Vi har forsøgt at skabe et tillidsfuld rum gennem forhandlinger i løbet af Dette arbejde har ikke været let, men med hjælp fra DBU, DFU samt en dygtig forhandlergruppe fra DBU Sjælland er det lykkedes at komme videre og 2011 vil vise, om den fortsætte gode dialog kan bygge den endelig bro mellem parterne. I forbindelse med drøftelser med SFU er vi blevet gjort opmærksom på, at flere klubber er med til at hænge dommere ud i pressen, det ønsker vi ikke at bidrage til og vi vil også anbefale jer ikke at bidrage til denne negative omtale det er jo ikke er en del af fodboldkulturen! JYSKE 3 BOLD er et rigtig godt tilbud til vore yngste fodboldspillere, og jeg kan glæde jer alle med, at vi har lavet en ny aftale med Jyske Bank om at forsætte det gode samarbejde i hvert fald 4 år frem. Vi er meget tilfredse med samarbejdet med Jyske Bank, som for os er en perfekt samarbejdspartner. Konceptet med Jyske 3 Bold har vist sig at holde hele vejen igennem. Vi har fulgt disse stævner hvor alle er vindere og hvor man møder rigtig mange glade børn, trænere og forældre, som har nogle hyggelige og fornøjelige timer sammen i fodboldens tegn. Det er en stor fornøjelse at se, at der er plads til alle uanset niveau, ligeledes er det pragtfuldt at høre og se hvordan trænere og forældre følger konceptet med at være positive, og lade børnene spille på deres egne præmisser. Til dem af jer der endnu ikke har oplevet sådan et stævne så kan jeg kun opfordre til at afsætte et par timer og opleve et Jyske 3 Bold stævne. I finder alt om Jyske 3Bold stævnerne på vores hjemmeside. NYT DOMICIL I 2010 blev også året hvor SBU fik nyt domicil i Himmelev. Vi havde igennem et godt stykke tid kigget os om efter en ny administrationsbygning, da pladsforholdene var blevet for trange på Østre Ringvej. Vi havde også igennem de seneste år brugt en del økonomi på at afholde møder og mindre kurser i byen, så vi var på udkig efter et hus som både kunne rumme personalet samt mulighed for afvikle møde og kurser internt. På Himmelev Bygade fandt vi et hus som dækkede over en del flere kvadratmetre end på Østre Ringvej, og en indretning som gav mulighed for at afholde møder og kurser internt. Jeg har ladet mig høre at personalet er meget tilfredse med de nye forhold og mange møder allerede afvikles i internt i huset.

6 6 NYE TILTAG. I vil her i det nye år møde nye tiltag, som blandt andet FODBOLDFITNESS som er et projekt der er blevet skruet samme i et samarbejde imellem DIF / DBU. Hvad er så det for et tiltag, og hvad vil det betyde for de enkelte klubber. Fodboldfitness er rettet til voksne fodboldspillere, hvor grundtanken er, at der ikke skal spilles 11 mod 11, men i stedet f.eks. 5 5, så det bliver nemmere, at få stablet en træning med rigtig mange boldberøringer på benene. Der skal ikke være faste træningstider, men man melder sig til de træninger man har lyst til, via nettet det handler om at få rørt sig, og få motion på en rigtig god og spændende måde. STREET SCOCCER vil også være et af de nye tilbud, som der også vil blive informeret meget mere om her i foråret. KOM UD AF POMME FRITTEN er ligeledes et nyt tilbud i vores sundhedssatsning, som vil henvende sig til SFO er og lignede pasningsordninger. Dette nye tiltag er opbygget på samme måde som den populære Pigeraket, og vil udover at have meget fokus på motion og sundhed også være et godt rekrutteringsværktøj for jer klubber. Der vil også her følge meget mere information i foråret. FASTHOLDELSE er meget vigtig for os alle, både hvad angår spillere trænere de frivillige ledere og vore dommere. Vi ved at klubberne betragter dette som en af de absolut største udfordringer og der bli r brugt meget tid på denne udfordring. Det nytter ikke ret meget, at der bliver knoklet for rekruttering af nye trænere og ledere m.m. hvis vi ikke formår at fastholde dem. Vi skal i fællesskab blive bedre til at planlægge mere fremadrettet og se problemerne inde de opstår. Brug os i DBU Sjælland som sparringspartner. Husk også at inddrage kommunalpolitikkerne i denne debat, da det mange gange er dem der sidder med en del af løsningen. INTEGRATION er et af de områder, hvor fodbolden ligger i top, men vi kan stadig blive meget bedre. Mange klubber gør et rigtig stort stykke arbejde og vil gerne mangfoldigheden. Giv plads til disse spillere, og sæt jer ind i deres kulturelle forhold, som kan have rigtig stor betydning for om integrationen vil lykkes hos jer. Også her skal i bruge os, samt tage kontakt til kommunale medarbejdere, der tit ligger inde med en meget stor viden på dette område. DBU er p.t. i gang med et større integrationsprojekt i samarbejde med DIF, som vi støtter op om. ERFA grupper er en vigtig del, af vore mange tilbud til jer, og jeg vil her opfordre jer til at gøre brug af disse tiltag som vore to udviklingskonsulenter er primus motor for. Her kan nævnes Kvinder for Fodbold, 3 Pigeerfagrupper, Fastholdelsesgruppe, vores gamle Formandsgruppe som er blevet ændret til en netværksgruppe, en ny formandsgruppe. NATIONALT KOMPENSATIONSSYSTEM Vi har igennem snart mange år arbejdet på at få lavet en aftale omkring et kompensationssystem, så breddeklubberne kan få noget ud af det store arbejde der bliver gjort i form af uddanne og udvikle spillere. Kompensationen skulle ende i breddeklubben hvor spilleren har trådt sin barnesko når spilleren tegner kontrakt med en ny dansk klub. Til jeres orientering kan jeg oplyse, at jeg forventer at disse forhandlinger er færdige i første halvdel af BAKKENS FODBOLD FESTIVAL, som blev afviklet for første gang i maj 2010, var en stor succes

7 7 med masse af glade fodboldbørn. Et arrangement der sprængte alle rammer hvad angår opbakning og hygge. Når man opnår sådan en succes, kan det jo ikke undgås, at selv med den grundigste planlægning kan der opstå uforudsete udfordringer. Parkeringen blev det store problem. Det kom bag på Bakken og os at den store tilstrømning af biler fordi alle kom samtidig og det dannede massive kører. Bakken havde ikke tidligere oplevet så mange besøgende, og de selvfølgelig sørge for, at parkeringen kan forløbe noget mere gnidningsfrit i I 2010 havde vi også et godt samarbejde med KBU, men de har valgt at udtræde af samarbejdet i 2011, men til gengæld har vi tilbudt LFBU at være med, da vi synes så mange fodboldbørn som muligt skal have mulighed for at deltage i denne store fodboldevent i samarbejde med Bakken. Apropos samarbejdet med FLU og LFBU så fortsætter det på mange planer, et samarbejde vi vil bruge til at præge dansk fodbold også i fremtiden. Vi er meget enige omkring rigtig mange ting, til trods for vor størrelse og forskelligheder i unionerne. Samarbejdet vil helt afgjort blive styrket i fremtiden, så vi vil kunne give jer klubber de bedste turnerings og uddannelsestilbud og meget mere. Specielt samarbejdet med DBU Lolland Falster vil blive styrket og udbygget. Vi vil i det kommende år arbejde videre med tankerne omkring en fuldt integreret 11 mands turnering, som vi allerede nu har på kvindesiden. Samhørigheden vore Unioner imellem er allerede stor blandt andet inden for regnskab uddannelse turneringstilbud på den almindelige turnering, men også på futsal området. eventtilbud samt bladsamarbejde.. Dansk BoldspilUnion DBU og lokalunionerne har stadig gang i de strukturelle ændringer, der skal gøre vores organisation endnu mere fremtidssikker. Sidste år hørte på delegeretmødet hørte vi om samfundsregnskab af Per Bjerregaard fra Brøndby IF, og om hvor vigtig foreningskulturen er for os alle. En god og sund økonomi er af stor vigtighed, for os alle, og på organisationsplan så er DBU og vores landshold en vigtig faktor som bidrager økonomisk til bredden, men vi kan ikke klare alt med denne økonomi vi må også have lands og kommunalpolitikkerne til at indse hvor meget de får for de penge de investerer i nye anlæg og klubber, samt hvor meget der bliver investeret i frivilligt ulønnet arbejde. Min udmelding til vore lands og lokalpolitikkere er at de bør give de mange frivillige og ulønnende ledere et skulderklap, og undgå nedskæringer på dette område. Der ligger et stort socialt arbejde og en forbedring af folkesundheden i breddefodbolden ikke at forglemme. VM i Sydafrika. Det var dejligt at se Danmark spille på de Sydafrikanske stadions ved VM i juni sidste år. Det var flot at vores landshold kvalificerede sig, men naturligvis ærgerligt, at vi måtte tage hjem efter den indledende runde. Personligt have jeg den store glæde at kunne følge holdet under slutrunden på tætteste hold, og se det store arbejde og energi der blev lagt i, for at holdet kunne have så optimale betingelser som overhovedet muligt. Trænerstaben og alle andre omkrig holdet ydede også en rigtig stor indsats. Spillerne gjorder hvad de kunne, men det var jo ikke nok til at opnå succes i denne omgang. Åbenheden omkring holdet oplevede jeg som stor i forhold til hvad man hørte om fra andre af de deltagende nationer, der blev svaret på utallige spørgsmål fra den fremmødte presse, men alligevel læste man næsten kun negative ting det havde klædt den danske sportspresse også at have tænkt positivt ind imellem.

8 8 Under VM blev vores nye webunivers også skudt i gang, og som der så ofte sker med nyt inden for IT, så var der en del børnesygdomme. Der arbejdes hele tiden på at optimerer sitet i forhold til brugervenlighed og tilgang. Det er altid svært at vænne sig til noget nyt og derfor har der også været nogle kritiske røster der har ønsket den gamle hjemmeside tilbage. Personligt mener jeg, at vi her har fået et nyt værktøj som er brugervenligt, og som bliver bedre og bedre jo mere erfaring man får i brugen af det. U21 EM Vi er i dag glade for, at kunne byde velkommen til to travle herrer Keld og Christian Bordinggaard, som senere vil give et oplæg om U21 EM, som løber af stablen i juni SBU arbejder pt på nogle tiltag som kan så I kan give jeres medlemmer en fodboldoplevelse af de helt store. Efter brødrene Bordinggaard vil vi fortælle om SBU s tiltag i forhold til U21 EM. AFSLUTNING Et nyt og spændende fodbold år venter forude, og jeg vil afslutningsvis på Bestyrelsen og Administrationens vegne sige alle jer klubledere og frivillige tak for jeres indsats i det forgangne år til fordel for Sjællandsk og Dansk Fodbold. Samtidig vil vi sige jer tak for et godt samarbejde, samt for den altid venlige og positive måde som I modtager vores tillidsfolk, administrative medarbejdere samt os bestyrelsesmedlemmer på. Bestyrelsen siger også tak for indsatsen til vores tillidsfolk i diverse udvalg og grupper både i SBU, FLU og DBU. I er alle med til at holde et højt kvalitetsniveau for hele organisationen. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde. Administrationen, konsulenterne samt vore dommerhjælpere vil vi også gerne takke for indsatsen i I har ikke haft de bedste fysiske arbejdsbetingelser, men med vores køb af en ny og større administrationsbygning håber jeg at de nye forhold giver jer mere arbejdsglæde og ro. Tak for et godt samarbejde fra bestyrelsen, samt for det altid høje serviceniveau i yder overfor klubberne og øvrige samarbejdspartnere. Tak til vore mange dommere for indsatsen på diverse fodboldbaner i løbet af Vi ser frem til endnu et godt samarbejde i det Tak til DBU og formand Allan Hansen for et godt samarbejde vi ser frem imod 2011, med håb om at vi bliver enige på breddeområdet og sammenhængskraften i Dansk Fodbold bliver optimal til gavn og glæde for os alle. En personlig tak til Jens Erik Jensen for endnu et år med stor indsats. At have dig som sparringspartner er af meget stor værdi, idet man aldrig går forgæves, og man kan altid være sikker på, man får din ærlige mening. Din indsigt i Sjællandsk og Dansk fodbold er uvurderlig for mig som formand og os som bestyrelse. Og med disse ord vil jeg overgive beretningen til Delegeret Forsamlingen og ser frem til en god og saglig debat. KBH 1. udkast 31. december 2010

9 9

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE.

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. Indledning. I efteråret 2007 var der øget fokus på problemet med vold mod fodbolddommere som følge af et stigende antal disciplinærsager samt de

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

FORMANDENS MUNDTLIGE BERETNING PÅ SBU S DELEGERETMØDE 2009 VELKOMMEN TIL SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNIONS DELEGERETMØDE 2009.

FORMANDENS MUNDTLIGE BERETNING PÅ SBU S DELEGERETMØDE 2009 VELKOMMEN TIL SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNIONS DELEGERETMØDE 2009. 1 FORMANDENS MUNDTLIGE BERETNING PÅ SBU S DELEGERETMØDE 2009 VELKOMMEN TIL SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNIONS DELEGERETMØDE 2009. GODT NYTÅR. På den samlede bestyrelses vegne er det mig en stor glæde at kunne byde

Læs mere

VORE KOMMUNER BØR VÆRE GLADE FOR JERES INDSATS, OG JEG HÅBER AT I BLIVER PÅSKØNNET FOR DENNE INDSATS, SOM ER SÅ VIGTIGT I DET DANSKE SAMFUND.

VORE KOMMUNER BØR VÆRE GLADE FOR JERES INDSATS, OG JEG HÅBER AT I BLIVER PÅSKØNNET FOR DENNE INDSATS, SOM ER SÅ VIGTIGT I DET DANSKE SAMFUND. 1 FORMANDENS MUNDTLIGE BERETNING 2010. VELKOMST. GODT NYTÅR. DET ER MIG EN STOR FORNØJELSE PÅ BESTYRELSENS VEGNE, AT KUNNE BYDE VELKOMMEN TIL ALLE DELEGEREDE TIL ÅRETS DELEGERETMØDE HER I ROSKILDE KONGRESCENTER.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011 SLTK Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011 Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150 Side 1 af 7 Tennisåret 2010 Tennisåret 2010 blev et godt år for SLTK. For første gang

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

DBU Fyns visionsplan 2015. DBU Fyn

DBU Fyns visionsplan 2015. DBU Fyn s visionsplan 2015 Baggrund Med baggrund i 1. DBU og s værdi- og idegrundlag 2. s spørgeskemaundersøgelse efterår 2009 3. Møde med tillidsfolk i maj 2009 4. Bestyrelsens holdninger... skal kursen for s

Læs mere

Referat af medlemsmødet torsdag den kl i klubhuset på Spraglehøj.

Referat af medlemsmødet torsdag den kl i klubhuset på Spraglehøj. Referat af medlemsmødet torsdag den 19.03.2009 kl. 19.00 i klubhuset på Spraglehøj. Dagsorden for medlemsmødet: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Orientering om JFC s økonomiske resultat på

Læs mere

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

DBU Fyns visionsplan 2015. DBU Fyn

DBU Fyns visionsplan 2015. DBU Fyn s visionsplan 2015 Baggrund Med baggrund i 1. DBU og s værdi- og idegrundlag 2. s spørgeskemaundersøgelse efterår 2009 3. Møde med tillidsfolk i maj 2009 4. Bestyrelsens holdninger... skal kursen for s

Læs mere

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til det gratis arrangement.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til det gratis arrangement. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ FBUs DELEGERETMØDE 2010

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ FBUs DELEGERETMØDE 2010 FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ FBUs DELEGERETMØDE 2010 LOVENE Forslag 1: Binavn DBU Fyn Forslag 2: Ændring/tilføjelse til formålsparagraf Forslag 3: Tilføjelser af stævner TURNERINGSREGLEMENTET FBUs særregler

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG

Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG UDEN FRIVILLIGE INGEN FORENING Så enkelt kan det siges. Som forening har I både formand, kasserer, ungdomsansvarlig, sponsoransvarlig osv. Men har I

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

DBU Jylland Informations- og dialogmøde. - vedrørende dommersituationen

DBU Jylland Informations- og dialogmøde. - vedrørende dommersituationen DBU Jylland Informations- og dialogmøde - vedrørende dommersituationen Informations- og dialogmøde Dagsorden: Kl. 16.00 Velkomst. Kl. 16.10 16.55 Kl. 16.55 17.05 Kl. 17.05 17.45 Politisk orientering herunder

Læs mere

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?hånden. Denne folder skal være med til at skabe DBU Sjællands arbejde består blandt andet i at støtte den gode adfærd og tone på og udenfor fodboldbanerne,

Læs mere

VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER

VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER Maj 2016 VELKOMST FRA FORMANDEN På vegne af Lundtofte Boldklub byder jeg nye spillere og deres familie velkommen til klubben!

Læs mere

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år.

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år. Formandens beretning 2009 Indledning Jeg skal i gang med min 12. formandsberetning. Det er ensbetydende med mange forskellige oplevelser gennem årene, både positive og negative, men hvor de positive klart

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

FTU Generalforsamling Tirsdag d. 7. februar 2016 VELKOMMEN

FTU Generalforsamling Tirsdag d. 7. februar 2016 VELKOMMEN FTU Generalforsamling Tirsdag d. 7. februar 2016 VELKOMMEN FTU - Generalforsamling - 7. februar 2016 Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang:

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang: Formandens beretning 2009 Det er efterhånden 9. gang jeg står foran forsamlingen som formand, og aflægger min beretning for det forløbne år, og stort set hver gang har jeg startet beretningen med "det

Læs mere

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU. DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.DK/ KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunkation

Læs mere

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 Børnefodbold Ungdomsfodbold Seniorfodbold Stævner Indefodbold Kurser INDHOLD Børnefodbold... side 4 Ungdomsfodbold... side 5 Seniorfodbold... side 6 Oldboys, Veteraner og

Læs mere

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING 2008: Bestyrelsens beretning vil bestå af 2 dele. Først den generelle del, som jeg vil fremlægge. Herefter vil afdelingsformændene supplere med en beretning fra de respektive afdelinger.

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND VISION 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Elite Resursegruppen BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

Beretning for HG fodbold 2013

Beretning for HG fodbold 2013 Beretning for HG fodbold 2013 2012 blev endnu et travlt år for HG fodbold, hvor der er aktivitet hele året rundt, hvis ikke på banerne på idrætsanlægget, så i storhal, eller i indendørs haller rundt omkring

Læs mere

FBUs visionsplan 2015

FBUs visionsplan 2015 FBUs visionsplan 2015 1 Baggrund Med baggrund i 1. DBU og FBUs værdi- og idegrundlag 2. FBUs spørgeskemaundersøgelse efterår 2009 3. Møde med tillidsfolk i maj 2009 4. Bestyrelsens holdninger... skal kursen

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Så går vi videre med den ordinære generalforsamling og også velkommen til den. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Kolding Boldklub Visionsplan. År r 2017

Kolding Boldklub Visionsplan. År r 2017 Kolding Boldklub Visionsplan År r 2017 VISION Visioner uden handling er blot en drøm. Handling uden visioner får blot tiden til at gå. Visioner sammen med handling kan bevæge verden. KB er en verden fuld

Læs mere

DBU Sjælland Økonomisk Regulativ

DBU Sjælland Økonomisk Regulativ 1. Tilmeldingsgebyrer DBU Sjælland Økonomisk Regulativ 11-mands - herrer - helårligt (opkræves i juli/august) Superliga, Betsafeligaen og 2. division 2.700,00 kr. Danmarksserie, Sjællandsserie og Serie

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge 13 2011 En stor dag for alle i klubben Når mikroafdelingen i morgen d. 1. april starter deres udendørssæson op, er alle klubbens medlemmer i gang med det nye fodboldår,

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Velkommen til. FC Holte

Velkommen til. FC Holte Velkommen til FC Holte Velkommen til FC Holte fodbold mest for sjov Foreningen FC Holte (FCH), der har hjemsted i Søllerød kommune, er stiftet den 26. august 2003. FCH er en afdeling af Holte Idrætsforening

Læs mere

DANSKE FODBOLDDOMMERE MØDEREFERAT. danskefodbolddommere.dk. København, 03. februar 2014

DANSKE FODBOLDDOMMERE MØDEREFERAT. danskefodbolddommere.dk. København, 03. februar 2014 MØDEREFERAT København, 03. februar 2014 Den 3.februar 2014 blev der afholdt ordinært bestyrelsesmøde i DFU. Mødet blev afholdt på Hellerup Skole. Følgende deltog i mødet: Per Buttenschøn (formand) Tore

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Børneudvalgets beretning 2015

Børneudvalgets beretning 2015 Børneudvalgets beretning 2015 Foråret står for døren, og traditionen tro er det blevet tid til at kigge tilbage på den forgangne sæson. Trænere og repræsentanter fra klubbestyrelserne var indbudt til opstartsmøde

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle Judo- og Ju-Jitsu klubber under DJU har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med unionens udviklingskonsulent Karina Sørensen. Et klubudviklingsprojekt

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 26. marts 2015 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse Dagsorden Rasmus Dirigenten indleder med at konstatere

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

Augustenborg den Til Alle medlemmer af danske Fodbolddommere - DFU. Nyhedsbrev. Kære fodbolddommer, kollega og ven.

Augustenborg den Til Alle medlemmer af danske Fodbolddommere - DFU. Nyhedsbrev. Kære fodbolddommer, kollega og ven. Augustenborg den 20.3.2017 Til Alle medlemmer af danske Fodbolddommere - DFU Nyhedsbrev Kære fodbolddommer, kollega og ven. Du læser nu årets første nyhedsbrev fra DFU. I bestyrelsen ser vi det som vores

Læs mere

JYDSK BOLDSPIL-UNION REGION 4

JYDSK BOLDSPIL-UNION REGION 4 Turneringstilbud Efterår 2009 Til Alle klubber i JBU Region 4 Hermed fremsendes regionens tilbud til den kommende halvsæsons turneringer, stævner og andre arrangementer. BEMÆRK: - der skal tilmeldes til

Læs mere

DBU Lolland-Falster. Repræsentantskabsmøde. Referat

DBU Lolland-Falster. Repræsentantskabsmøde. Referat DBU Lolland-Falster Repræsentantskabsmøde Referat 2012 1 REFERAT FRA DBU Lolland-Falster`s REPRÆSENTANTSKABSMØDE LØRDAG, D. 14. JANUAR 2012 KL. 09.30 I BANGS HAVE I MARIBO. Med følgende dagsorden: 1..Mandaterne

Læs mere

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Årsberetning 2013-14 AVGIF gymnastik Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Vi er takket være vores 29 kompetente og succesfulde

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013:

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Samarbejdet i bestyrelsen. Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2012 med deltagelse af alle medlemmer. Herudover deltager bestyrelsesmedlemmerne i mange

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Så er det tid til at tilmelde ungdomshold til KBUs pokalturneringer for 2009/10. I lighed med sidste sæsons pokalfodbold spilles der efterår/forår.

Så er det tid til at tilmelde ungdomshold til KBUs pokalturneringer for 2009/10. I lighed med sidste sæsons pokalfodbold spilles der efterår/forår. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere