Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011."

Transkript

1 1 MUNDTLIG BERETNING VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde Kongrescenter, og min bestyrelse og jeg vil byde de delegerede velkommen til årets delegeretmøde i Sjællands BoldspilUnion. Et møde vi ser frem til hvor vi får mulighed for at komme rundt om alt hvad der rør sig på Sjælland og i hele fodbold Danmark. Jeg bemærker, at der stadig dukker nye ansigter op, og det er glædeligt, at der er så stor en interesse for det vi alle bruger så meget tid på nemlig fodbolden og det frivillige foreningsarbejde. Det har så stor betydning for hele det danske samfund, at der kommer nye ledere til. Det er jo dem som skal bringe fodbolden i centrum i fremtiden så også tak til jer der er i dag er kommet i kraft af jeres hverv som frivilligledere. En særlig velkomst til vore gulddrenge, veterangruppe og DBUs formand Allan Hansen, som alle har fundet tid i deres travle kalender til at være til stede her i dag. Velkommen til alle øvrige samarbejdspartnere sponsorer pressen samt alle vore mange frivillige tillidsfolk fra udvalg og grupper og gæster. Sidste år ændrede vi på konceptet for afviklingen af delegeretmødet, og denne ændring vil vi fortsætte med. Delegeretmødet i dag vil, ligesom sidste år, være opdelt i tre: Den efter lovene afvikling af Delegeretmødet. Uddeling af priser U 21 EM ved brødrene Keld og Christian Bordinggaard. Dagsorden Pkt. 1. Valg af dirigent. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, og jeg vil på bestyrelsens vegne foreslå Villy Rasmussen, DIF. Er der andre forslag? er valgt Dagsorden Pkt. 2. Mundtlig beretning for Bestyrelsens beretning skal ses i sammenhæng med den skriftlige beretning i Sjællandsk Fodbold nr. 6,

2 2 Som det tidligere har været praksis, vil der selvfølgelig kunne stilles spørgsmål, også til de enkelte punkter i de skriftlige beretninger, men kun af principiel karakter, da det vil være urimeligt, at bruge jeres tid på enkelte klubbers helt enkeltstående udfordringer. Skulle der være nogen af jer der sidder med specielle klubproblemer, er I selvfølgelig meget velkommen til at kontakte bestyrelsen eller vores administration efterfølgende. I dag lægger vi op til at vi ændre navn til DBU Sjælland, men vi beholder Sjællands BoldspilUnion som binavn. Navneskiftet skal signalerer en endnu tættere sammenhængskraft i hele Dansk Fodbold. Vores eksterne konsulent Glenn Jacobsen vil senere i dag præsentere, hvordan vi ser sammenhængskraften imellem DBU og DBU Sjælland. Der bliver i disse dage arbejdet hårdt for, at nå til enighed om arbejdsformen for alt hvad der har med breddefodbold at gøre i hele landet, og jeg forventer, at vi snarest kan finde et fælles fodslag også på dette område har været året hvor vi fik vent den lille medlemsnedgang til endnu en fremgang, så vi i dag tæller en fremgang på 2354 medlemmer. Fremgangen dækker hele spekteret fra herresenior til pigeungdom. I er en stor og meget vigtig del at dette flotte rekrutteringsarbejde, vi ved at der bliver ydet en rigtig stor indsats rundt omkring i klubberne. Kommunerne og det danske samfund skylder jer en stor tak for indsatsen! ÅRETS BREDDEKLUB Ved årets Fodbold Award i Wallmanns Saloner i København blev årets Breddeklub offentliggjort, og det blev velfortjent Himmelev / Veddelev Boldklub i Roskilde som er en SBU klub. Klubben gør noget ganske særligt i forhold til breddefodbolden. Der er rigtig mange af vore klubber der gør noget særligt, men Himmelev / Veddelev Boldklub udmærker sig ved at have udviklet en organisation og et klubliv der er helt unikt. Fx så engagerer klubben forældrene du kan fx ikke melde dit barn ind uden at du selv som forældre melder dig ind. Klubben bruger desuden rigtig mange af SBU s tilbud, både inden for uddannelse, turneringer, afholder DBUs fodboldskoler, micro fodboldskoler, pigeraket og meget mere. Et stort til tillykke til HimmelevVeddelev! REGISTRERING AF MEDLEMMER. Husk det er meget vigtigt og af meget stor betydning, at I indberetter jeres medlemstal til DIF. Da medlemstallene danner grundlag for DBU Sjællands andel af tipsmidlerne, er også klubbernes egen økonomi afhængig af indberetningerne. VIGTIGE ÆNDRINGER. I forhold til sidste år er der en række ændringer, som I skal være opmærksomme på i forbindelse med indberetningen. * Som noget nyt har Danmarks Idrætsforbund besluttet, at alle idrætsgrene i 2011 skal indberette medlemstal på samme tidspunkt. * Opgørelsesdatoen er i år fastsat til den 1. januar af hensyn til klubbernes interne arbejdsflow ( mange klubber skal typisk opgøre medlemstal til kommune pr. samme dato, hvorfor optællingen kun skal ske én gang). * Som forening skal man fremover registrere alle de medlemmer, der har været aktive i foreningen det forgangne år. Tidligere gjaldt indberetningen kun de medlemmer, som på selve

3 3 opgørelsestidspunktet var kontingentbetalende medlem af foreningen og som havde været medlem i minimum to måneder. DGI I DBU og LU regi har vi de senere år undret os over den store fremgang i medlemmer som DGI præsterer, især på fodboldområdet. I 2010 nedsatte DBU en gruppe som skulle granske hvad det er som DGI kan og som vi umiddelbart ikke formår. Siden hen er det blevet klart at registreringen af medlemmer er vidt forskellig fra DBU og lokal unionerne og DGI. I DGI registrer man medlemmer således, hvis blot ét hold der deltager i en DGI turnering, så tæller alle klubbens medlemmer inklusiv trænere/ledere og passive medlemmer med i DGIs statistik. I DBU tæller vi ikke træner/ledere og andre frivillige. Det giver en meget stor ubalance når det endelige antal medlemmer skal opgøres og dermed en ulighed når de økonomiske midler skal fordeles. Det skal ikke ses som om at vi ikke ønsker konkurrence, for det mener vi rent faktisk er sundt og driver os til at blive bedre men vi ønsker blot at konkurrencen skal ske på lige vilkår. Vi håber på at den tydelige forskel på registreringen af medlemmer vil blive udjævnet når vi endnu engang skal indberette medlemstal den 1. januar 2012 KUNSTGRÆSBANER Finanskrisen har man også kunne mærkes i fodboldens verden, og derfor har det været af stor betydning hvad klubben har brugt sine penge til. Nogle af de helt store investeringer, som har været meget positiv for både spillere, trænere og ledere har været de mange nye kunstgræsbaner som er blevet anlagt. De fleste klubber og kommuner ser denne som værende god og af stor betydning. Disse baner har en betydelig større udnyttelsesgrad, idet man så kan spille fodbold ude hele året. Det er der heldigvis mange kommunalpolitikere og kommunale embedsmænd der har fået øjnene op for, så der kommer flere og flere af disse baner. Vi nedsatte sidste år en arbejdsgruppe, der har til formål at afholde et kunstgræsseminar for både klubfolk, kommunalpolitikere og øvrige interessenter. Gruppen vil også kunne være behjælpelig som sparringspartner, hvis man går med tanker og ide om anlæggelse af en eller flere kunstgræsbaner. FODBOLD OG SUNDHED er et vigtigt område som jeg vil opfordre jer til at gå i samarbejde om med jeres kommune. Folkesundheden er vigtig for vores samfund og vi har et fælles ansvar for at værne vores sundhed. Tilgangen til denne opgave kan være mange, et eksempel kunne være at man valgte at arbejde med kost i klubben hvad skal være tilgængeligt i klubbens cafeteria eller kiosk skal det være muligt at købe pommes frites i klubben eller skal man vælge et sundere alternativ. Man kan også vælge at arbejde med den sunde livsstil og tage udgangspunkt i kroppens behov for fysiskaktivitet. Sundhed er ikke kun vigtigt for de yngste medlemmer i klubben det er også vigtigt for ungdommen, seniorerne, veteraner og superveteranerne. Man kan faktisk slå to fluer med et smæk. Mange baneanlæg står tomme hen de fleste formiddage og det kunne nemt udnyttes af de ældre borgere i kommunen eller af de lokale børneinstitutioner. Der kunne også være mulighed for at kunne bruge fodboldbanerne til helt nye tiltag som FODBOLDFITNESS, som giver mulighed for at dyrke fodbold under nogle helt andre betingelser. Vi vil i kontakten til kommunerne gerne være jer behjælpelige, hvis I har behov for det. Vi står parat til at bakke jer op med gode råd samt deltagelse i møder.

4 4 TURNERING VINTERTURNERING OG FUTSAL Vi har rigtig mange turneringstilbud, og vi får mange positive tilbagemeldinger på vore turneringer, det betyder ikke at vi ikke skal udvikle og bidrage med nyt i vores turneringstilbud, men vi ønsker at inddrage jer som brugere i udviklingen. I samarbejde kan vi udarbejde det mest optimale turneringstilbud. Vi plejer at sige at SBU spiller på klubbernes hjemmebane og det kan vi kun ved hvis vi får jeres input!. Vores vinterturnering, som vi søsatte sidste år, er kommet for at blive tilmeldingen har været fin og begejstringen er stor trods vores hårde vintre. Denne turneringsform vil vi også gerne udvikle, men også til det vil vi meget gerne have input fra jer som brugere FUTSAL har endnu ikke rigtig bidt sig fast på Sjælland, men det er stadig vores overbevisning, at det er den rigtige vej at gå. I DBU har vi også haft en god snak omkring problematikken med opbakningen til dette udviklende spil, og der blev på det sidste bestyrelsesmøde lavet en ændring i FUTSAL udvalget, som er blevet delt op i et Elite og et Bredde FUTSAL udvalg, som gerne skulle styrke dette område. KARANTÆNER OG ANKER. Desværre er der stadig for mange sager til behandling i vores disciplinærudvalg, men de voldsomme sager er vi heldigvis blevet forskånet for i det seneste år. Når man tænker på, hvor mange kampe der bliver afviklet tilfredsstillende uden problemer, kan jeg godt sige, at vi er på den rette vej. Når det er sagt, bliver der brugt rigtig meget tid på behandling af de sager der er, og her må jeg opfordre jer til at tænke på, at ved henvendelser til vores administration sidder der er person i den anden ende af telefonen, som blot passer sit arbejde. Vi har i år haft 15 ankesager til behandling i bestyrelsen, og det viser sig her, at disse sager tager mere og mere af vores tid, og vi har lighed med ændringer i DBU systemet og hos flere af vore Lokalunionskolleger fundet, at det rigtige vil være at nedsætte et ankeudvalg der er uafhængig af SBU s bestyrelse, udvalg og administration. Dette ankeudvalg skal bestå af personer med en juridisk og fodboldmæssig indsigt. Der vil senere i dag blive fremsat forslag om nedsættelse af ankeudvalg, og det håber jeg I vil tage godt imod. SBU uddannelse har haft et travlt år og har i samarbejde med de øvrige unioner og DBU udbudt et væld uddannelses tilbud til alle interessenter i fodbolden. Dette uddannelsessamarbejde på tværs af fodboldsystemet har tydeligvis været til gavn og glæde for alle i breddefamilien. Vi har rigtig mange tilbud på hylderne, og jeg vil anbefale at I bruger disse tilbud lige fra klubkurser enkeltpersons kurser samt de store træner/ledersamlinger som er blevet store tilløbsstykker. Hvis I skulle mangle uddannelsesmuligheder, skal I endelig ikke holde jer tilbage med at komme med ideer til vores uddannelsesafdeling i DBU Sjælland. DOMMERNE: Samarbejdet med den enkelte dommer har været rigtig godt i det forløbne år, og jeg vil her benytte lejligheden til at sige alle dommere tak for den gode indsats og tak for et godt samarbejde. De tilbagemeldinger vi får fra vores dommerafdeling er overvejende positive. Heldigvis kommer der stadig flere nye dommere til, selvom der fra medierne har været fokuseret meget på de få tilfælde omkring vold og trusler. Som tidligere sagt kan og vil vi ikke acceptere vold, og det er klubberne og jeres pligt, at give dommeren ordentlige arbejdsforhold når de besøger jer. Dommeren er en vigtig del af fodboldkampen og sbu s udsendte repræsentant på spillepladsen.

5 5 Vi har stadig brug for endnu flere dommere til vore mange kampe. De fleste af os ønsker jo at kampene bliver ledet af uddannede folk men der er simpelt hen ikke dommere nok til at dække alle kampe. Heldigvis uddannes der flere dommere på landsplan end hidtil, men det er desværre ikke nok. I som klubber må meget gerne have fokus på dette, og hjælpe til med rekrutteringen af nye folk til dommeruddannelsen. TRYGFONDEN Ved hjælp af en donation fra Tryggfonden er det muligt at tilbyde op til 300 dommere, som er aktive under SBU, et livreddende førstehjælps kursus på tre timer, således at fodboldkampe kan afvikles under tryggere vilkår fremover. Endvidere tilbydes yderligere 50 dommere et 15 timers udvidet førstehjælpskursus. Disse tilbud er omkostningsfrit for den enkelte dommer. SFU OG SBU Det er ingen hemmelighed, at samarbejdet mellem SFU og DBU Sjælland næste har været ikke eksisterende gennem et stykke tid. Samarbejdet mellem to parter handler gensidig tillid. Vi har forsøgt at skabe et tillidsfuld rum gennem forhandlinger i løbet af Dette arbejde har ikke været let, men med hjælp fra DBU, DFU samt en dygtig forhandlergruppe fra DBU Sjælland er det lykkedes at komme videre og 2011 vil vise, om den fortsætte gode dialog kan bygge den endelig bro mellem parterne. I forbindelse med drøftelser med SFU er vi blevet gjort opmærksom på, at flere klubber er med til at hænge dommere ud i pressen, det ønsker vi ikke at bidrage til og vi vil også anbefale jer ikke at bidrage til denne negative omtale det er jo ikke er en del af fodboldkulturen! JYSKE 3 BOLD er et rigtig godt tilbud til vore yngste fodboldspillere, og jeg kan glæde jer alle med, at vi har lavet en ny aftale med Jyske Bank om at forsætte det gode samarbejde i hvert fald 4 år frem. Vi er meget tilfredse med samarbejdet med Jyske Bank, som for os er en perfekt samarbejdspartner. Konceptet med Jyske 3 Bold har vist sig at holde hele vejen igennem. Vi har fulgt disse stævner hvor alle er vindere og hvor man møder rigtig mange glade børn, trænere og forældre, som har nogle hyggelige og fornøjelige timer sammen i fodboldens tegn. Det er en stor fornøjelse at se, at der er plads til alle uanset niveau, ligeledes er det pragtfuldt at høre og se hvordan trænere og forældre følger konceptet med at være positive, og lade børnene spille på deres egne præmisser. Til dem af jer der endnu ikke har oplevet sådan et stævne så kan jeg kun opfordre til at afsætte et par timer og opleve et Jyske 3 Bold stævne. I finder alt om Jyske 3Bold stævnerne på vores hjemmeside. NYT DOMICIL I 2010 blev også året hvor SBU fik nyt domicil i Himmelev. Vi havde igennem et godt stykke tid kigget os om efter en ny administrationsbygning, da pladsforholdene var blevet for trange på Østre Ringvej. Vi havde også igennem de seneste år brugt en del økonomi på at afholde møder og mindre kurser i byen, så vi var på udkig efter et hus som både kunne rumme personalet samt mulighed for afvikle møde og kurser internt. På Himmelev Bygade fandt vi et hus som dækkede over en del flere kvadratmetre end på Østre Ringvej, og en indretning som gav mulighed for at afholde møder og kurser internt. Jeg har ladet mig høre at personalet er meget tilfredse med de nye forhold og mange møder allerede afvikles i internt i huset.

6 6 NYE TILTAG. I vil her i det nye år møde nye tiltag, som blandt andet FODBOLDFITNESS som er et projekt der er blevet skruet samme i et samarbejde imellem DIF / DBU. Hvad er så det for et tiltag, og hvad vil det betyde for de enkelte klubber. Fodboldfitness er rettet til voksne fodboldspillere, hvor grundtanken er, at der ikke skal spilles 11 mod 11, men i stedet f.eks. 5 5, så det bliver nemmere, at få stablet en træning med rigtig mange boldberøringer på benene. Der skal ikke være faste træningstider, men man melder sig til de træninger man har lyst til, via nettet det handler om at få rørt sig, og få motion på en rigtig god og spændende måde. STREET SCOCCER vil også være et af de nye tilbud, som der også vil blive informeret meget mere om her i foråret. KOM UD AF POMME FRITTEN er ligeledes et nyt tilbud i vores sundhedssatsning, som vil henvende sig til SFO er og lignede pasningsordninger. Dette nye tiltag er opbygget på samme måde som den populære Pigeraket, og vil udover at have meget fokus på motion og sundhed også være et godt rekrutteringsværktøj for jer klubber. Der vil også her følge meget mere information i foråret. FASTHOLDELSE er meget vigtig for os alle, både hvad angår spillere trænere de frivillige ledere og vore dommere. Vi ved at klubberne betragter dette som en af de absolut største udfordringer og der bli r brugt meget tid på denne udfordring. Det nytter ikke ret meget, at der bliver knoklet for rekruttering af nye trænere og ledere m.m. hvis vi ikke formår at fastholde dem. Vi skal i fællesskab blive bedre til at planlægge mere fremadrettet og se problemerne inde de opstår. Brug os i DBU Sjælland som sparringspartner. Husk også at inddrage kommunalpolitikkerne i denne debat, da det mange gange er dem der sidder med en del af løsningen. INTEGRATION er et af de områder, hvor fodbolden ligger i top, men vi kan stadig blive meget bedre. Mange klubber gør et rigtig stort stykke arbejde og vil gerne mangfoldigheden. Giv plads til disse spillere, og sæt jer ind i deres kulturelle forhold, som kan have rigtig stor betydning for om integrationen vil lykkes hos jer. Også her skal i bruge os, samt tage kontakt til kommunale medarbejdere, der tit ligger inde med en meget stor viden på dette område. DBU er p.t. i gang med et større integrationsprojekt i samarbejde med DIF, som vi støtter op om. ERFA grupper er en vigtig del, af vore mange tilbud til jer, og jeg vil her opfordre jer til at gøre brug af disse tiltag som vore to udviklingskonsulenter er primus motor for. Her kan nævnes Kvinder for Fodbold, 3 Pigeerfagrupper, Fastholdelsesgruppe, vores gamle Formandsgruppe som er blevet ændret til en netværksgruppe, en ny formandsgruppe. NATIONALT KOMPENSATIONSSYSTEM Vi har igennem snart mange år arbejdet på at få lavet en aftale omkring et kompensationssystem, så breddeklubberne kan få noget ud af det store arbejde der bliver gjort i form af uddanne og udvikle spillere. Kompensationen skulle ende i breddeklubben hvor spilleren har trådt sin barnesko når spilleren tegner kontrakt med en ny dansk klub. Til jeres orientering kan jeg oplyse, at jeg forventer at disse forhandlinger er færdige i første halvdel af BAKKENS FODBOLD FESTIVAL, som blev afviklet for første gang i maj 2010, var en stor succes

7 7 med masse af glade fodboldbørn. Et arrangement der sprængte alle rammer hvad angår opbakning og hygge. Når man opnår sådan en succes, kan det jo ikke undgås, at selv med den grundigste planlægning kan der opstå uforudsete udfordringer. Parkeringen blev det store problem. Det kom bag på Bakken og os at den store tilstrømning af biler fordi alle kom samtidig og det dannede massive kører. Bakken havde ikke tidligere oplevet så mange besøgende, og de selvfølgelig sørge for, at parkeringen kan forløbe noget mere gnidningsfrit i I 2010 havde vi også et godt samarbejde med KBU, men de har valgt at udtræde af samarbejdet i 2011, men til gengæld har vi tilbudt LFBU at være med, da vi synes så mange fodboldbørn som muligt skal have mulighed for at deltage i denne store fodboldevent i samarbejde med Bakken. Apropos samarbejdet med FLU og LFBU så fortsætter det på mange planer, et samarbejde vi vil bruge til at præge dansk fodbold også i fremtiden. Vi er meget enige omkring rigtig mange ting, til trods for vor størrelse og forskelligheder i unionerne. Samarbejdet vil helt afgjort blive styrket i fremtiden, så vi vil kunne give jer klubber de bedste turnerings og uddannelsestilbud og meget mere. Specielt samarbejdet med DBU Lolland Falster vil blive styrket og udbygget. Vi vil i det kommende år arbejde videre med tankerne omkring en fuldt integreret 11 mands turnering, som vi allerede nu har på kvindesiden. Samhørigheden vore Unioner imellem er allerede stor blandt andet inden for regnskab uddannelse turneringstilbud på den almindelige turnering, men også på futsal området. eventtilbud samt bladsamarbejde.. Dansk BoldspilUnion DBU og lokalunionerne har stadig gang i de strukturelle ændringer, der skal gøre vores organisation endnu mere fremtidssikker. Sidste år hørte på delegeretmødet hørte vi om samfundsregnskab af Per Bjerregaard fra Brøndby IF, og om hvor vigtig foreningskulturen er for os alle. En god og sund økonomi er af stor vigtighed, for os alle, og på organisationsplan så er DBU og vores landshold en vigtig faktor som bidrager økonomisk til bredden, men vi kan ikke klare alt med denne økonomi vi må også have lands og kommunalpolitikkerne til at indse hvor meget de får for de penge de investerer i nye anlæg og klubber, samt hvor meget der bliver investeret i frivilligt ulønnet arbejde. Min udmelding til vore lands og lokalpolitikkere er at de bør give de mange frivillige og ulønnende ledere et skulderklap, og undgå nedskæringer på dette område. Der ligger et stort socialt arbejde og en forbedring af folkesundheden i breddefodbolden ikke at forglemme. VM i Sydafrika. Det var dejligt at se Danmark spille på de Sydafrikanske stadions ved VM i juni sidste år. Det var flot at vores landshold kvalificerede sig, men naturligvis ærgerligt, at vi måtte tage hjem efter den indledende runde. Personligt have jeg den store glæde at kunne følge holdet under slutrunden på tætteste hold, og se det store arbejde og energi der blev lagt i, for at holdet kunne have så optimale betingelser som overhovedet muligt. Trænerstaben og alle andre omkrig holdet ydede også en rigtig stor indsats. Spillerne gjorder hvad de kunne, men det var jo ikke nok til at opnå succes i denne omgang. Åbenheden omkring holdet oplevede jeg som stor i forhold til hvad man hørte om fra andre af de deltagende nationer, der blev svaret på utallige spørgsmål fra den fremmødte presse, men alligevel læste man næsten kun negative ting det havde klædt den danske sportspresse også at have tænkt positivt ind imellem.

8 8 Under VM blev vores nye webunivers også skudt i gang, og som der så ofte sker med nyt inden for IT, så var der en del børnesygdomme. Der arbejdes hele tiden på at optimerer sitet i forhold til brugervenlighed og tilgang. Det er altid svært at vænne sig til noget nyt og derfor har der også været nogle kritiske røster der har ønsket den gamle hjemmeside tilbage. Personligt mener jeg, at vi her har fået et nyt værktøj som er brugervenligt, og som bliver bedre og bedre jo mere erfaring man får i brugen af det. U21 EM Vi er i dag glade for, at kunne byde velkommen til to travle herrer Keld og Christian Bordinggaard, som senere vil give et oplæg om U21 EM, som løber af stablen i juni SBU arbejder pt på nogle tiltag som kan så I kan give jeres medlemmer en fodboldoplevelse af de helt store. Efter brødrene Bordinggaard vil vi fortælle om SBU s tiltag i forhold til U21 EM. AFSLUTNING Et nyt og spændende fodbold år venter forude, og jeg vil afslutningsvis på Bestyrelsen og Administrationens vegne sige alle jer klubledere og frivillige tak for jeres indsats i det forgangne år til fordel for Sjællandsk og Dansk Fodbold. Samtidig vil vi sige jer tak for et godt samarbejde, samt for den altid venlige og positive måde som I modtager vores tillidsfolk, administrative medarbejdere samt os bestyrelsesmedlemmer på. Bestyrelsen siger også tak for indsatsen til vores tillidsfolk i diverse udvalg og grupper både i SBU, FLU og DBU. I er alle med til at holde et højt kvalitetsniveau for hele organisationen. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde. Administrationen, konsulenterne samt vore dommerhjælpere vil vi også gerne takke for indsatsen i I har ikke haft de bedste fysiske arbejdsbetingelser, men med vores køb af en ny og større administrationsbygning håber jeg at de nye forhold giver jer mere arbejdsglæde og ro. Tak for et godt samarbejde fra bestyrelsen, samt for det altid høje serviceniveau i yder overfor klubberne og øvrige samarbejdspartnere. Tak til vore mange dommere for indsatsen på diverse fodboldbaner i løbet af Vi ser frem til endnu et godt samarbejde i det Tak til DBU og formand Allan Hansen for et godt samarbejde vi ser frem imod 2011, med håb om at vi bliver enige på breddeområdet og sammenhængskraften i Dansk Fodbold bliver optimal til gavn og glæde for os alle. En personlig tak til Jens Erik Jensen for endnu et år med stor indsats. At have dig som sparringspartner er af meget stor værdi, idet man aldrig går forgæves, og man kan altid være sikker på, man får din ærlige mening. Din indsigt i Sjællandsk og Dansk fodbold er uvurderlig for mig som formand og os som bestyrelse. Og med disse ord vil jeg overgive beretningen til Delegeret Forsamlingen og ser frem til en god og saglig debat. KBH 1. udkast 31. december 2010

9 9

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE.

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. Indledning. I efteråret 2007 var der øget fokus på problemet med vold mod fodbolddommere som følge af et stigende antal disciplinærsager samt de

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Fodbold for alle hele året hele livet!

Fodbold for alle hele året hele livet! Mundtlig beretning 2015 Endnu et fodbold år er gået med spændende aktiviteter og udfordringer. Vi skal være opmærksomme på megatrends i samfundet omkring os. Sikre tendenser, der vil påvirke fodbolden,

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND VISION 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Elite Resursegruppen BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 Børnefodbold Ungdomsfodbold Seniorfodbold Stævner Indefodbold Kurser INDHOLD Børnefodbold... side 4 Ungdomsfodbold... side 5 Seniorfodbold... side 6 Oldboys, Veteraner og

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

DBU Jylland Informations- og dialogmøde. - vedrørende dommersituationen

DBU Jylland Informations- og dialogmøde. - vedrørende dommersituationen DBU Jylland Informations- og dialogmøde - vedrørende dommersituationen Informations- og dialogmøde Dagsorden: Kl. 16.00 Velkomst. Kl. 16.10 16.55 Kl. 16.55 17.05 Kl. 17.05 17.45 Politisk orientering herunder

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK)

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE MELLEM DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMERKLUB 1. Formål og baggrund 1.1 Formålet med nærværende samarbejdsaftale, hvor fundamentet

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

TEMA Fodbold for børn ned til 2 år vinder frem. Når værdier giver. vækst SJÆLLANDSK FODBOLD NR. 2 2015

TEMA Fodbold for børn ned til 2 år vinder frem. Når værdier giver. vækst SJÆLLANDSK FODBOLD NR. 2 2015 TEMA Fodbold for børn ned til 2 år vinder frem Når værdier giver vækst 18 Når værdier giver vækst TEMA Mens færre voksne statistisk set dyrker foreningsidræt i Danmark, så går det den modsatte vej i den

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU. DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.DK/ KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunkation

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30 HUI Generalforsamling 2012 onsdag, den 22. februar kl. 19.30 Dagsorden 1. Formanden (Bestyrelsen) aflægger beretning. 2. a. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse. b. Kassereren fremlægger

Læs mere

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen.

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen. TRÆNER-LEDER MØDE 2. marts 2009 Disposition Velkomst og præsentation af dagsorden Status generelt i Vodskov IF - Claus Trænerstatus - alle Træningstider 2009 - Ole Nyt omkring fodboldreglerne - Ole Cafeteria

Læs mere

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Disse punkter skal til afstemning lørdag d. 28.03.2015 ved generalforsamling i Aalborg Flyers FC. Forslagene går på ændringer i vedtægerne, og

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG

Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG UDEN FRIVILLIGE INGEN FORENING Så enkelt kan det siges. Som forening har I både formand, kasserer, ungdomsansvarlig, sponsoransvarlig osv. Men har I

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Tilstedeværende: Fraværende: Leif Meitilberg (), Michael Sølling (), Inger Neye (IN), Allan Schwab (AS), Jan Nielsen () Jonas Rasmussen(JR) Punkt Dagsorden Kommentar

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Velkommen til Lokalrådsmøde for område 3. DBU Sjælland

Velkommen til Lokalrådsmøde for område 3. DBU Sjælland Velkommen til Lokalrådsmøde for område 3 Aftens program 18.00-18.10 Velkomst og sandwich. 18.10-18.20 Kort præsentation af deltagere. 18.20-18.30 Kort præsentation af lokalrådets beføjelser og mødeplan

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

DBU Fyns ledervejledning:

DBU Fyns ledervejledning: DBU Fyns ledervejledning: Denne DBU Fyn-leder vejledning, som er godkendt i DBU Fyns bestyrelse i maj 2011 er udarbejdet for at opnå ensartethed i DBU Fyn-lederplejen. Vejledningen er godkendt med virkning

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2011/2012 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til F/S.......... 3 Hovedsponsor............ 4

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 Så er Frederiksberg Boldklub på banen med årets tredje Nyhedsbrev, med de sædvanlige nyheder fra de forskellige afdelinger, både ungdom og senior samt generelle informationer

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. DBU København. Københavns Fodbold-Dommerklub

Samarbejdsaftale. mellem. DBU København. Københavns Fodbold-Dommerklub Samarbejdsaftale mellem DBU København og Københavns Fodbold-Dommerklub 1. Definitioner 1.1 DBU: Dansk Boldspil-Union 1.2 DFU: Dansk Fodbolddommer-Union 1.3 DBU KØBENHAVN: DBU København 1.4 KFD: Københavns

Læs mere

Forslag fra DBU Jyllands bestyrelse. Nye spilleformer

Forslag fra DBU Jyllands bestyrelse. Nye spilleformer FORSLAG på DBU Jyllands delegeretmøde den 11. januar 2014 Side 2 1 1 (fortsat) fra DBU Jyllands bestyrelse Nye spilleformer Indførelse af nye spilleformer og banestørrelser i børne- og ungdomsfodbold,

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet?

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? 10 9 8 7 6 5 4 1 47.2% 45.8% 1 2 3 6.9% 1 Jeg ønsker at bevare den nuværende turneringsstruktur (efterår-forår)

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Kids Kommunikation Klubmodul & Hjemmeside Teen anager Rekvisit konomiansvarlig ktivitetsansvarlig Ledelse Senior Elite Uddannelse Social Triologi Ledelse (bestyrelsen) Denne

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14)

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) 1 Foreningens navn og adresse Stk. 1 Foreningens navn er: Avalak Aarhus. Stk. 2 Foreningens adresse er: Dalgas Avenue 52, 8000 Aarhus

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30 Generalforsamling Tirsdag d. 24. februar 2015 Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria kl.19:30 Spørgetime med Stofa fra 18:00 19:00 ønsker alle medlemmer et godt nytår! Til samtlige medlemmer i Indkaldelse

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Mundtlig beretning 2014

Mundtlig beretning 2014 Mundtlig beretning 2014 Endnu et fodbold år er gået og det har samtidig været mit første år som formand for DBU Fyn. Hvis jeg troede, at fodbold bare er et spil med 22 mand på banen og en dommer, hvor

Læs mere

ye Kjærb Foto: Per ÅRSBERETNING 2010

ye Kjærb Foto: Per ÅRSBERETNING 2010 Foto: Per Kjærbye RSBERETNING 2010 SKRIFTLIG BERETNING 2010 Af Formand Kurt Bagge-Hansen - Foto: Bakken & JJ Kommunikation Endnu et år er ved at være gået, og man må spørge sig selv, hvor blev det af.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere