Generalforsamling 19. marts:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 19. marts:"

Transkript

1 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland Nyt system for kontingentopkrævning

2 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 1 FEBRUAR 2010 Tidens skole 2 Det er svært at spå. Især om fremtiden, som Storm P. siger. Men naturligt nok er der fra tid til anden større eller mindre fokus på, hvordan folkeskolen egentlig skal se ud. I fremtiden. Fremtidens skole er på spil i Odense. Eller er det snarere fortidens skole? For år tilbage var en lignende debat nemlig aktuel her i byen. Klassen, som den kendes, skulle erstattes af skiftende klasser og holddelinger på kryds og tværs. Kontaktlærere, ansvar for egen læring - der skulle skub i det hele! Men så fandt man ud af, at det måske alligevel ikke var så fantastisk? I alt fald ebbede begejstringen lige så stille ud. Nu er vi der så igen. Pænt pakket ind, på sidste års sidste møde i det daværende Børn- og Ungeudvalg, var der et stilfærdigt dagsordenspunkt: Skolestrukturanalyse. Det kunne jo umiddelbart ligne noget om skoledistrikter og den første sides penge eller to i bilaget handler da også om det. Men så går det pludselig derudad! - Den nuværende skole er grundlæggende stadig opbygget i standardmoduler med 24 elever, en lærer og 45 minutter. Denne struktur skaber ikke nødvendigvis det bedste læringsmiljø. Skoledagen kunne forme sig helt anderledes med skiftende klasser og holddeling på tværs af klasser og klassetrin og en satsning på at lære eleverne at styre egen udvikling gennem tilrettelæggelse af egen læring samt en bredt udbud af faglige aktiviteter. Sådan står der. Og videre er der brede læringsbånd, profilskoler og optimal ressourceudnyttelse på det specialpædagogiske område. Det ligner noget, der er prøvet før. Og det er det da også. I Hellerup og i Sverige. Sidstnævnte sted måtte man konkludere, at det gik galt. Det svenske Skolverket konkluderede i 2009, at adskillelse, decentralisering, differentiering og individualisering til sammen forklarer, hvorfor svenske elever klarer sig dårligere i dag end i Det kan man læse mere om i Niels Munkholm Rasmussens indlæg på næste side. Skiftende klasser, holddeling på tværs af klasser og klassetrin, styre egen udvikling, tilrettelæggelse af egen læring. Profilskoler fra klassetrin med elite, læse, erhverv, science Og så den almene linie, for dem, der ikke kom med Det ligner mistænkeligt noget, der er set før. Noget endda for en hel del år siden, hvor man opdelte i boglige og almene klasser. Er det den folkeskole, vi ønsker? Når vi nu ved, at folkeskolen og samfundet er forbundne kar? Hvad med de børn, som ikke kan navigere i de mange skift, og som ikke kan styre og tilrettelægge selv? Hvad med de børn, der søgte ind på en profillinie men som blev vejet og fundet for lette? Hvad sker der lige med klassen som det forpligtende fællesskab og grundlaget for læring? Hvordan kan man inkludere, når profilskoler vel handler om at ekskludere til et sted med ligesindede? Der er ikke noget galt i at lægge op til en debat. Heller ikke, selv om der er elementer af genbrug i det, man lægger frem. Bare debatten er åben, og resultatet ikke er givet på forhånd. Men en stilfærdig undren: Hvorfor tage udgangspunkt i noget, som andre har fundet ud af, ikke virkede? fl. F

3 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 1 FEBRUAR 2010 Tankevækkende svensk forskning: Socialt blandede klasser giver bedre resultater Hvorfor er den svenske grundskole gået fra at være i verdenstoppen for tyve år siden, til at den i dag opnår dårlige resultater? AF NIELS MUNKHOLM RASMUSSEN Lærer ved Rosengårdskolen, medlem af styrelsen i Odense Lærerforening og hovedstyrelsesmedlem i Danmarks lærerforening. Spørgsmålet om de svenske skoleelevers vigende præstationer er helt aktuelt blevet kortlagt af forskere for det svenske Skolverket i rapporten: Vad påverker resultaten i svensk grundskola? Det følgende er et sammendrag fra et interview med en af forskerne, Eva Myrberg, som er bragt i den svenske lærerforenings blad Lärarnas tidning i november Klassekammeraterne har stor betydning Hun starter med at fortælle om klassekammeraternes betydning. Det er forældrene med deres uddannelsesniveau, der præger deres børn. I en klasse, hvor der er et højt ambitionsniveau, hvor lærerne stiller store krav, og der er fokus på de boglige kundskaber, kan elever med en mere gunstig baggrund påvirke andre elever. Forskellen på skolerne er øget Tidligere var der små forskelle mellem skolerne, men nu øges de. Decentraliseringen, hvor man har flyttet ansvar og beføjelser til den enkelte skole, er en vigtig faktor for, at kundskabsforskellene mellem skoler øges. Når de enkelte skoler bestemmer mere øges variationen endnu mere, og dermed bliver skolernes kvalitet ikke ligeværdig. Det kan f.eks. gælde i forhold til de rutiner man har for, hvordan årsplaner gennemføres og evalueres. Hvad er der sket med elevernes resultater? Den sociale baggrund har meget stærkere betydning for en gruppe, end den har for et individ. Da klasserne endnu var blandede, havde den svenske skole vældigt gode resultater internationalt set. I 1991 lå den i toppen. Og de havde ikke færre elever på eliteniveau dengang. I lande, hvor man opdeler eleverne tidligt, som i Tyskland og England, opnår eleverne ikke bedre resultater, og de har ikke flere elever på eliteniveau. Det er godt for demokratiudviklingen, at man træffer kammerater med en anden social baggrund. Rapporten viser, at den individtilpassede undervisning, som slog igennem i begyndelsen af 1990 erne, i stedet tog retning mod, at eleverne skulle tage for meget ansvar for sin egen læring. Meget eget arbejde er ikke godt Forskerne kan nu se, at den store mængde af eget arbejde ikke var godt. Eleverne har ikke overblik over, hvad de har brug for af grundlæggende viden. Det er noget skolen skal formidle, det er ikke noget de kan af sig selv. Den tid der bruges på gennemgang i normalklassen, med forklaringer og fælles samtale, er mindsket. En hypotese er, at det får særligt stort gennemslag i matematik, hvor eleven ofte sider alene og regner i sin bog. At forskellige ideer diskuteres i klasseværelset er vigtigt for alle. Kontrol lægger beslag på undervisning Det må ikke glemmes, at der i perioden også har været store nedskæringer i den svenske skole. Man fjernede den ene efter den anden af specialiserede jobkategorier såsom kuratorer og talepædagoger. Kravene til individtilpasning blev øget samtidig med at ressourcerne blev mindsket. Lærerne fik mere at lave, frem for alt flere administrative opgaver. De har fået flere praktiske og informative opgaver og store dokumentationskrav. Det er klart, at det lægger beslag på undervisning. Betydningen af lærernes kompetencer Gennem international forskning ved vi, at lærerne skal være godt uddannede i fagene på de forskellige klassetrin. Det kan være svært på en lille skole, men det har stor betydning. Elever med behov for særlig støtte svigtes. Kommunerne skal garantere for, at de har kompetente ressourceteam til specialundervisning, og at de følger de fastlagte årsplaner. Desværre er der stor variation mellem kommunerne, når det gælder årsplaner, ressourcefordeling og støtte. På mange måder er det tydeligt, at det ikke fungerer i Sverige. Skolepolitiske beslutninger uden om forskning Eva Myrberg er glad for interessen for rapporten. Hun mener, at der tages mange skolepolitiske beslutninger uden at man har stiftet bekendtskab med forskningen. Men hun er mest bekymret over, at kløften øges i samfundet. 3

4 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 1 FEBRUAR 2010 Nyt kontingentsystem i Odense Lærerforening 4 Slut med træk via lønsedlen og pensionister betaler én gang årligt. AF FLEMMING ANDERSEN Indtil nu er kontingentet til Odense Lærerforening for langt de fleste medlemmers vedkommende blevet trukket automatisk over lønsedlen. Det er nu stoppet, med virkning fra 1. januar Sidste gang, kontingentopkrævningen skete på denne måde, var således på december måneds lønseddel. Danmarks Lærerforening har lagt mange kræfter i at få etableret et centralt system, så man kan overtage kontingentopkrævningen for alle kredse i landet. I Odense Lærerforening har vi valgt at acceptere dette tilbud, da det vil nedsætte de omkostninger, der ellers har været forbundet med kontingentopkrævning. Fra Danmarks Lærerforening kommer der, med virkning fra 1. januar 2010, en PBS-udskrevet opkrævning. Når opkrævningen bliver tilmeldt PBS, går det derefter helt af sig selv. Og hvis du allerede nu opkræves via PBS, sker der overhovedet ingen ændringer i dine opkrævningsforhold. Og for medlemmerne af fraktion 4 For pensionisterne i fraktion 4 opkræves kontingentet i dag via PBS eller på indbetalingskort. Det vil også fremover være tilfældet, men fra 1. januar 2010 overtager Danmarks Lærerforening også her kontingentopkrævningen og det betyder, at der fremover kun opkræves kontingent én gang årligt. Det samlede kontingent for fraktion 4 i 2010 udgør 1257 kr. årligt og skal altså betales ved starten af året frem for, som tidligere, fordelt på 12 månedlige rater. F Hvorfor lige nu? Som nævnt tidligere nedsætter det administrationsomkostningerne betydeligt at lade Danmarks Lærerforening varetage kontingentopkrævningen. Tilbuddet fra Danmarks Lærerforening var således for godt at sige nej til! Af regnskabstekniske årsager, blandt andet budgetter og oplysninger til SKAT, blev det vurderet, at en overgang bedst kunne ske med virkning fra et årsskifte. At det så blev lige nu, har imidlertid en særlig personalemæssig forklaring,: Alice Strøm, som i 2009 blev ansat i sekretariatet med 37 timer om ugen til at varetage regnskab og kontingentopkrævning, meddelte i november, at hun fra 1. januar havde fået mulighed for udelukkende at arbejde i sit eget firma. Og derfor har Odense Lærerforening haft en ledig stilling i sekretariatet, som nu er blevet besat fra 1. marts dog kun med 30 ugentlige timer. Sekretariatet består fremover af to assistenter, nemlig Ulla Krusaa og Tine Skov Hansen, og ikke af tre assistenter, som tidligere. Det hele er gået lidt hurtigt, og det er smittet af på den tidshorisont, der har været for at informere om overgangen til det nye system. Årets sidste nummer af LærerBLA- DET var således gået i trykken. Der har dog allerede så tidligt som muligt været orienteret via tillidsrepræsentanter og hjemmeside. I sekretariatet har man i starten af januar haft en del henvendelser om det nye kontingentsystem ikke mindst fra pensionerede medlemmer. Enkelte har ønsket at melde sig ud af foreningen. I den forbindelse kan vi gøre opmærksom på, at dette skal ske skriftligt, med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Det er herefter ikke muligt at blive genindmeldt, iflg. DLF s vedtægter.

5 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 1 FEBRUAR 2010 Specialundervisning i Norden - noter fra en konference: En overvejelse værd Hvorfor er det lige, at Finland får de svagere elever med? Og hvorfor breder der sig også i Finland en mathed i forhold til undervisningsassistenter? AF CHARLOTTE HOLM Charlotte Holm er medlem af styrelsen i Odense Lærerforening. I dagene den 30. november - 1. december afholdt Danmarks Lærerforening en konference på Frederiksdal med overskriften Specialundervisning i Norden. Oplægsholderne på konferencen var Dorte Lange fra Hovedstyrelsen, Matts Norrstad, Lärerforbundet, Sverige, Riitta Saras, OAJ, Finland, Hege E. Valås, Utdanningsforbundet, Norge samt Susan Tetler, DPU. Fokus var lagt på lovgrundlag, organisering samt udfordringer. Norge, Sverige og Danmark har det til fælles på specialundervisningsområdet, at de har været igennem skolereformer og kommunaliseringer i løbet af de sidste år, der bl.a. har betydet at antallet af specialpædagogiske indsatser er steget, Årsagerne hertil skal bl.a. findes i knaphed på resurser i normalundervisningen, hvilket betyder at den reelle mulighed for holddannelse er nærmest ikkeeksisterende. En anden årsag er, at hele individualiseringsbølgen, Mig og mit barn-kulturen, har fået et alt for godt tag i skolen. Det forventes at skolen skal være elevparat og ikke omvendt. Det er visionen om Skolen for alle der præger billedet i de nordiske lande med små nuancer. Finland skiller sig markant ud på områder, der bestemt fortjener en vis opmærksomhed. For det første varetages finansieringen af specialundervisningen både af stat og kommune med henholdsvis 42% og 58%. Derudover gives der forhøjede statstilskud afhængigt af graden af behov for specialundervisning. Dvs. at en kommune økonomisk aldrig kan sejles agterud pga. udgifter til specialundervisningen, og det bliver dermed ikke økonomien, der sætter grænser for henvisningerne til specialundervisningen. Måske netop på den baggrund klarer Finland sig bedre i PISA-undersøgelserne, fordi de netop formår at få de svagere elever med. Det er da en tanke værd! Desuden har den 5-årige lærerkandidatuddannelse en overbygning på et år, hvis man vil være specialundervisningslærer. Det er da også en tanke værd, når vi nu ved, at lærernes uddannelse og efter/videreuddannelse har så stor betydning. Desuden nævnte Riitta Sarras fra Finland, at der er begyndt at brede sig en vis mathed i forhold til undervisningsassistenternes kompetencer. Det er for tungt, eller for bureaukratisk om man vil, at assistenten ikke selv kan træffe beslutninger eller handle selvstændigt og fleksibelt i forhold til elever/undervisningen, men hele tiden skal ind over læreren som den beslutningsdygtige part. I stedet for assistenter er man opmærksom på, at det er langt bedre at investere i lærerkræfter, der har kompetencer til at tænke her-og-nu samt hurtigt og effektivt selvstændigt kan trække af på de udfordringer, der opstår undervejs i den rummelige skole. Det kunne man da også lige tage med i sine overvejelser, når forsøgene med undervisningsassistenter herhjemme engang skal evalueres. KENDER DU: OECD s definition på elevvanskeligheder? Det er: Disabilities (nedsat funktionsnedsættelse) Difficulties (faglige/ adfærdsmæssige udfordringer) Disadvantages (kulturel og/ eller social udsathed) Tegn på et inkluderende læringsmiljø? Det er: Fysisk tilstedeværelse Accept og anerkendelse Aktiv deltagelse Udvikling af et aktivt selvbillede (jfr. Susan Tetler, DPU) 5

6 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 1 FEBRUAR Festaften Efter Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 19. marts 2010 på Radisson SAS H.C. Andersen Hotel afholdes festaften. Der vil blive serveret en buffet, hvorefter der er dans til Martin Dale and Aliens. Deltagerbetaling til festaften er 75 kr. per person. Festen, der kun er for medlemmer, slutter kl Tilmelding og betaling senest onsdag den 10. marts kl. 12. For medlemmer med skoletilknytning sker tilmelding gennem TR, mens medlemmer uden skoletilknytning tilmelder sig i sekretariatet, Klaregade 19, 2. sal. Ønske om at sidde sammen kræver tilmelding fra samme skole. Styrelsen

7 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 1 FEBRUAR 2010 GENERALFORSAMLING 2010 Fredag den 19. marts kl Koncerthuset, H. C. Andersen Hotel FORELØBIG DAGSORDEN Kl : Start med velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Kl : Den mundtlige beretning, mv Bemærk, at det er en valggeneralforsamling 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden og stemmetællere 3. Formandens beretning Den skriftlige beretning og oversigt over udvalgenes arbejde optrykkes i LærerBLADET nr.1 4. Regnskab, herunder regnskab for Særlig Fond 5. Indkomne forslag (Frist: 5. marts kl. 12) a. Arbejdsprogrammet 7 6. Fastsættelse af frikøb/vederlag til styrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter, jf Forelæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent 8. Valg i henhold til 7, 8 og 9 Der skal foretages valg af formand, næstformand, delegerede til kongressen, styrelsesmedlemmer og revisorer samt suppleanter 9. Eventuelt Forslag til endelig dagsorden skal være sekretariatet i hænde senest den 5. marts kl. 12. Dørene åbnes kl Der serveres kaffe og brød. Gratis P-billet kan afhentes i hotellets reception. Der serveres en sandwich løbet af eftermiddagen. Efter generalforsamlingen er der spisning med efterfølgende musik og dans for tilmeldte, der forud har betalt for arrangementet efter generalforsamlingen. Arrangementet omtales særskilt i LærerBLADET nr. 1, samt annonceres på plakat på skolerne, TR SkoleKom og Odense Lærerforening

8 OLF GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2010 Kun i LærerBLADET 8 DEN SKRIFTLIGE BERETNING 2010 Indledning Ny arbejdstidsaftale Det lykkedes som bekendt at indgå en ny arbejdstidsaftale mellem Odense Lærerforening og Odense Kommune med udgangspunkt i den nye centrale arbejdstidsaftale mellem KL og Danmarks Lærerforening. I den forbindelse lykkedes det også at få en aftale om efter/videreuddannelse. Aftalen har i skrivende stund fungeret ca. et halvt år. Det er endnu for tidligt at slå fast, hvorvidt aftalen har levet op til intentionerne. Der har været en del indkøringsvanskeligheder, forståelsesproblemer og arbejdsformer, der skal aflæres, både for lærere og ledere. I den centrale aftale er der skrevet ind, at skoleleder og tillidsrepræsentant løbende samarbejder om: Hvorvidt aftalen indfrier målsætningen om øget engagement, professionalisme, fleksibilitet og mindre bureaukrati. Derudover er der lokalt enighed om, at vi i foråret 2010 foretager en fælles evaluering. Af aftaleteksten fremgår det, at aftalen bygger på tillid og dialog, og at den skal understøtte folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads. Aftalen skal øge lærernes professionelle råderum altså at: Lærerne varetager undervisningsopgaven selvstændigt inden for de prioriteringer, mål og rammer, som ledelsen fastsætter i samarbejde med lærerne. Ifølge de tilbagemeldinger vi får, er man på mange skoler kommet rigtigt godt i gang med at udmønte aftalens intentioner og værdigrundlag. Det er naturligvis en længere proces at komme fra tidsstyring til indholdsstyring fra kontrol til tillid, og mange vaner skal tages op til overvejelse og tænkes ind i den nye ånd. Vi er samtidig godt klar over, at der er skoler, hvor mange føler, at de er langt fra mål. Det vil derfor blive en meget væsentlig opgave for Odense Lærerforening, men også for Odense Kommune, at følge op på evalueringerne og understøtte de skoler, der efter evalueringen ser ud til at have ekstra brug for hjælp. Vi vil eksempelvis nøje følge, om tillid bliver et nøgleord, om lærernes professionelle råderum øges, og om engagement og arbejdsglæde får bedre vilkår.

9 OLF GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2010 Aftalen er indgået for en to-årig periode (skoleår 2009/10 og 2010/11). Såfremt aftalen ikke fornyes, vil den tidligere arbejdstidsaftale igen være gældende på alle skoler. Det vejledende timetal Med vedtagelsen af Odense Kommunes budget 2010 lykkedes det endeligt: Byrådet afsatte ressourcer, så skolerne fremover skal give eleverne et timetal i fagene, der svarer til Undervisningsministeriets vejledende timetal. Det blev samtidig præciseret, at de ekstra ressourcer skal bruges til undervisning; ikke til nyt tag eller ekstra administration. Forud for denne beslutning, som endda blev truffet i en situation med stram kommunal økonomi, er gået et stort arbejde. Odense Lærerforening har udarbejdet talmateriale, der påviser forskellen mellem et skoleforløb på minimumstimetal og et forløb på vejledende timetal. Forskellen svarer til et lille skoleårs undervisning! Odense Lærerforening har gentagne gange i medierne fremført, at Odense Kommunes ambitionsniveau var for lavt, når et så stort antal skoler, som tilfældet var, lå på minimumstimetallet og dermed ikke kunne tilbyde eleverne det vejledende timetal, som både Trinmål og Folkeskolens Afgangsprøve er baseret på. Et godt samarbejde med Skole og Samfund udmøntede sig bl.a. i et synspunkt i Fyens Stiftstidende, hvori det blev præciseret, at timetallet måtte sættes op. Endvidere har foreningen afholdt møder med de politiske partier forud for vedtagelsen af budgettet, og med politikerne i Børn- og Ungeudvalget i årets løb. 9 Med budgetvedtagelsen blev der sendt et klart signal om, at politikerne i Odense vil noget med folkeskolen. Samtidig blev den omstridte budgetmodel ændret, så mål og midler i højere grad kommer til at spille sammen. Odense Lærerforening vil følge situationen nøje og især have fokus på, at der fremover tildeles penge til skolerne ud fra faktiske forhold i stedet for gennemsnitlige lønbetragtninger. Kortlægning af rummelighed I sommeren 2009 lå resultatet af rummelighedsundersøgelsen endelig klar. Dels et enormt talmateriale, som byggede på besvarelser fra lærerne i Odense. Dels en rapport: Urolige elever og rummelighed forklaringer, handlemuligheder og barrierer. Undersøgelsen er foregået i et samarbejde mellem Odense Kommune, Odense Lærerforening og gennemført af University College Lillebælt. Af undersøgelsen kunne gennemsnitligt konkluderes: - At der i hver klasse sidder 2 meget urolige elever - At der i hver klasse er 3-4 elever, der burde have hjælp, men ikke får det - At halvdelen af de elever, der får hjælp, ikke får tilstrækkelig hjælp

10 OLF GENERALFORSAMLING 19. MARTS Selve rapporten, som er skrevet blandt andet på baggrund af en række fokusgruppeinterviews med lærerteam, kommer med en række anbefalinger, som er indgået i den videre debat om opfølgning. Odense Lærerforening har gennem hele forløbet sat fokus på, at en undersøgelse også kræver handling, hvilket både politikere og embedsmænd har været enige i. Det lykkedes da også i budget 2010 at få afsat 3 mio. til opfølgning på rummelighedsundersøgelsen. Op til kommunalvalget har Odense Lærerforening især sat fokus på, hvordan vi sikrer, at rummelighed ikke bare bliver opbevaring og en ekstra belastning for den enkelte, klassen og lærerne. Det er afgørende, at de nødvendige og tilstrækkelige tiltag til at kunne udfordre alle børn er til stede, at der er mulighed for målrettede to-lærertimer og at ventetiden inden handling iværksættes bliver mindre. Under paneldebatten d. 12. november, i forbindelse med kommunalvalget, gav samtlige politikere i panelet et klart tilsagn om, at der skulle afsættes flere penge til opfølgning af rummelighedsundersøgelsen i de kommende budgetter. Det bliver fortsat en stor opgave at sikre ægte rummelighed, og der er nok at tage fat på. Desværre oplever vi ofte, at det er økonomien, der afgør, hvilken indsats der tilbydes. Derfor er en ændring af budgetmodellen for specialundervisning afgørende. Fra politisk side er der givet tilsagn om at evaluere modellen. Multimedieskat I starten af 2009 barslede regeringen med en skattereform. Et af elementerne i den var en beskatning af multimedier, stillet til rådighed af arbejdsgiveren. Stort set i det øjeblik, forslaget blev kendt, skrev Odense Lærerforening til ministre og folketingspolitikere og gjorde opmærksom på den urimelige beskatning af den bærbare computer, som lærerne i Odense har fået stillet til rådighed som et arbejdsredskab. Der kom da også svar på henvendelsen fra ministre og politikere på Christiansborg. Samtidig tog foreningen kontakt til de lokale politikere og til pressen for også på denne måde at påvirke de centrale politikere. Der skulle dog en del påvirkning til, inden forligspartierne en måneds tid senere besluttede at justere skatten, så skattegrundlaget blev ændret fra 5000 kr. til 3000 kr. Endvidere kom der enkelte lempelser, bl.a. at lærerne i ny og næ kunne hjemlåne en computer. Odense Lærerforening rejste i perioden forår - efterår gentagne gange sagen over for Skoleafdelingen, politikerne og Danmarks Lærerforening centralt. I november måned tog tingene for alvor fart, idet Kommunernes Landsforening udsendte et notat, hvor det blev understreget, at ansatte ikke kunne frasige sig rådigheden over et multimedie. Odense Lærerforening tog igen kontakt til Odense Kommune, hvorefter skolechefen meldte ud, at man ikke fandt det nødvendigt at stille krav om, at lærerne skulle medbringe deres udleverede pc i deres privatbolig og dermed betale multimedieskat. Det ændrede dog ikke ved den grundlæggende urimelighed for lærerne: Enten må man lade arbejdsredskabet stå på skolen, eller også skal man betale multimedieskat. I december 2009 skrev Odense Lærerforening et medlemsbrev og anbefalede medlemmerne at lade computeren stå på skolen. Samtidig præciserede foreningen, at der fortsat ville blive arbejdet for at få Odense Kommune til at kompensere for lovgivningen. Der blev nu igen fokus på sagen i pressen. Ikke mindst en henvendelse til både Jan Boye og Anker Boye, hvori der blev givet en række eksempler på åbenlyse urimeligheder, fik en god omtale. Henvendelsen opfordrede Odense Kommune til at sætte sig sammen med de kommunalt ansatte og finde løsninger, så der ikke spændes ben for medarbejderne eller for den it-udvikling, som også Odense satser så stærkt på. Odense Lærerforening vil fortsat arbejde for, at en beskatning af et arbejdsredskab trækkes tilbage, eller at der alternativt findes lokale løsninger, så virkningerne af multimedieskatten kompenseres. Fortsættes på side 15

11 Tag ud og gem Fokus på TR 11 Optakt til TR-valget foråret 2010 TR-arbejdet giver høj grad af indflydelse giver personlig og faglig udvikling er spændende og udfordrende ODENSE LÆRERFORENING FORÅRET 2010

12 Forventninger til tillidsrepræsentanten (TR) Tillidsrepræsentanten er kredsens bindeled mellem kredsen/danmarks Lærerforening og skolen - og omvendt. 12 TR er lærernes/børnehaveklasseledernes repræsentant på skolen. TR er Danmarks Lærerforenings repræsentant på skolen. Det betyder, at vi forventer TR arbejder efter Danmarks Lærerforenings og den af generalforsamlingen vedtagne politik. Samarbejdet mellem kreds og TR bygger på en åben og fordomsfri dialog, som giver plads til, at TR kan indgå i udviklingen af Danmarks Lærerforenings og Odense Lærerforenings politik. Kommunikation Det forventes, at TR: holder sig orienteret i den elektroniske post og videreformidler information fra kredsen - enten elektronisk eller i papirudgave bruger Odense Lærerforenings sekretariat som sparringspartner holder sig orienteret på relevante hjemmesider (Danmarks Lærerforening, Odense Lærerforening og Undervisningsministeriet) Opgaver for kredsen Det forventes, at TR: tjekker medlemslister, når de udsendes fra sekretariatet (noterer evt. ikke-medl.) orienterer kredsen om medlemmers til- og fraflytning fra skolen besvarer undersøgelser indenfor den fastsatte tidsfrist byder velkommen og afholder møde med nye medlemmer og nyansatte og udleverer foreningens velkomstpakke. Møder og kurser i forhold til kredsen Det forventes, at TR: deltager i TR- og distriktsmøder. Ved afbud kan suppleanten deltage. deltager i arrangementer for TR. deltager i den centrale og lokale TR-uddannelse. Samarbejde Det forventes, at TR: har et løbende samarbejde med ledels har fokus på resultatet af de pligtige deltager i MED-udvalgets arbejde (fx planlægger og leder møder i Faglig K arbejder for at følge Danmarks Lære TR/S og SR er samme person samarbejder med og informerer SR/

13 Faglig Klub Der skal være faglige klubber på alle skoler. Den faglige klub skal fungere som tillidsrepræsentantens bagland. Stedet, hvor man giver og får informationer om, hvad der rører sig på skolen, i kommunen og i foreningen. I Faglig Klub lægges forhandlingsmandatet, før tillidsrepræsentanten indgår aftaler. Det er kun tillidsrepræsentanten, der kan indgå formelle aftaler med skoleledelsen, og Faglig Klub skal aktivt støtte dette arbejde. Alle medlemmer har ansvar for, at den faglige klub fungerer godt det er afgørende for et kvalificeret fagligt arbejde på skolen. Vidste du at: Odense Lærerforening dækker udgifter til fortæring, når I holder møde i Faglig Klub? Styrelsesmedlemmer gerne deltager i møder i Faglig Klub på din skole? Samarbejde i øvrigt Der opfordres til, at TR: opstiller som kandidat til skolebestyrelsen opstiller som mødeleder til Pædagogisk Råd opstiller som næstformand i det lokale MED-udvalg en, herunder de pligtige drøftelser om arbejdstid m.v. drøftelser i forbindelse med skoleårets planlægning. med at etablere retningslinier) lub rforenings/odense Lærerforenings politik om, at TR-S Uddannelse og møder Det første år gennemgår tillidsrepræsentanten Danmarks Lærerforenings grunduddannelse. Derudover er der lokale og centrale introduktionsmøder. Odense Lærerforening afholder hvert efter år et 3 dages kursus for tillidsrepræsentanter. De fynske kredse afholder hvert år éndags kurser for tillidsrepræsentanter, der har været gennem grunduddannelsen. Odense Lærerforening afholder med ca. en måneds mellemrum tillidsrepræsentantmøder med bl.a. faglig opgradering. Møderne finder sted torsdag fra kl i Lærernes Hus. Derudover afholdes der jævnligt møder for tillidsrepræsentanterne i distrikterne, hvor TR bl.a. giver hinanden kollegial support. 13

14 14 Kan man spise en elefant? Det krævede da en del overvejelser, før jeg var klar til at tage imod opfordringen og stille op som TR for ca. 1 år siden. Skal jeg være helt ærlig, så vidste jeg ikke så meget om fagpolitik og meget af indholdet i overens komsten fra 05 var ren russisk og så skulle vi oven i købet til at overgå til A08. Men efter en god sparring med den gamle TR, en del timer på både DLF s og OLF s hjemmeside, samt positiv opbakning fra kolleger og venner, var jeg ikke kun blevet klogere men også temmelig tændt på opgaven. Og jeg har ikke fortrudt et sekund, selvom det helt sikkert også er hæsblæsende ind i mellem. Der er rigtig mange ting som jeg slet ikke har været forberedt på eller kunne være forberedt på. Situationer og konflikter, som er uvante og skal takles uden at man taber hovedet. Læssevis af oplysninger, som skal huskes og bruges når det er relevant. Spørgsmål fra ledelse og kolleger, som man ikke kender svarene på. En af mine gode venner sagde til mig på et tidspunkt: Prøv at forestille dig, at du skal spise en elefant. Hvordan vil du gøre det? Det ved jeg da virkelig ikke! Var det eneste jeg kunne finde ud af at svare. Du spiser selvfølgelig et lille stykke af gangen! Et bedre råd kunne jeg nok ikke ha fået. For mig virker det at tænke på elefanten, når tingene synes at vokse mig over hovedet. En anden ting, som har været uvurderlig som ny TR, er dialogen med TR kollegaerne og kredskontoret. Her er altid hjælp at hente og jeg har på intet tidspunkt mærket grænser for deres tålmodighed. At være TR kan være temmelig stressende, men det er samtidigt meget givende og bestemt en opgave som er værd at beskæftige sig med. Tine Steendorph TR på Humlehaveskolen siden november 2008

15 Fortsat OLF GENERALFORSAMLING 19. MARTS Løn I forbindelse med at der blev indgået en ny arbejdstidsaftale mellem Odense Lærerforening og Odense Kommune blev der samtidig indgået aftale om et nyt tillæg, et Odense-tillæg. Tillægget erstatter undervisningstillæg, tillæg for selvstyrende team, akkordtillæg og arbejdstidsbestemte tillæg, og udgør et gennemsnit af de tidligere tillæg. Tillægget er på kr. årligt (nutidskroner) for lærere og børnehaveklasseledere på Ny Løn kr. årligt for overenskomstansatte på personlig ordning og kr. årligt for tjenestemænd. Mens der ikke var afsat midler til lokalløn i 2009 er der per 1. april 2010 afsat 1,25 % til lokal løndannelse. For at sikre, at disse midler udmøntes med virkning fra 1. april 2010 er der allerede i efteråret 2009 indgået aftaler om anvendelsen. For lærere og børnehaveklasseledere er det aftalt, at Odense-tillægget stiger, således at tillægget til lærere og børnehaveklasseledere på Ny Løn bliver kr. årligt, tillægget til overenskomstansatte på personlig ordning bliver kr. årligt og tillægget til tjenestemænd bliver kr. årligt. Det er samtidig aftalt, at klasselærertillægget stiger fra kr. til kr. årligt, og der indføres et tillæg til sikkerhedsrepræsentanterne på kr. årligt. Odense Lærerforening stillede i forbindelse med forhandlingerne krav om, at lærere, der har deltaget i efteruddannelsesforløbene: Liniefag matematik, liniefag natur/ teknik samt læsevejlederuddannelsen før aftalen om ECTS - points blev kompenseret via et engangsbeløb. Dette blev afvist af Odense Kommune. Foreningen rejste også krav om, at der blev ydet tillæg til kommunens undervisningsvejledere jf. beskrivelse i overenskomsten, men Odense Kommune afviste, at man har ansat undervisningsvejledere i overenskomstens forstand. For vejledere ved UUO foreslog foreningen, at midlerne blev anvendt til at ændre stillingerne til konsulentstillinger. Dette blev afvist af Odense Kommune, midlerne anvendes i stedet til forhøjelse af vejledertillægget. Den konkrete aftale er endnu ikke indgået. Odense Lærerforening stillede også forslag om ændringer i forhåndsaftalerne ved PPR. Det blev aftalt med Odense Kommune, at psykologer ved PPR får et fastholdelsestillæg efter 1 års ansættelse på kr. årligt. Til tale-/ hørelærere ydes et tillæg for fleksibilitet i teamarbejdet på kr. årligt. Derudover blev der efter ønske fra Odense Kommune aftalt nogle konkrete funktions- og kvalifikationstillæg. Der er desuden indgået konkrete aftaler for psykologer

16 OLF GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2010 ved Odense Kommunes familiehuse, ansatte ved Specialrådgivningen, konsulenterne ved skoleafdelingen m.v. På CSV er der ikke indgået forhåndsaftaler, men de eksisterende aftaler er blevet justeret, blandt andet med tillæg til sikkerhedsrepræsentanterne og forhøjelse af tillægget for arbejde i selvstyrende team. Lønaftalerne på de enkelte skoler er endvidere blevet genforhandlet og i mange tilfælde videreført uændret. På Regionsområdet var der afsat 0,8 % af til lokalløn per 1. april Ved CRS, der hører under Region Syddanmark, blev disse midler anvendt til forhøjelse og ændring af de eksisterende forhåndsaftaler. Der er afsat 0,8 % igen per 1. april 2010, disse midler er endnu ikke forhandlet. På SOSU-Fyn og Odense Fagskole har tillidsrepræsentanten kompetencen til at indgå lønaftaler, foreningen bistår tillidsrepræsentanten i disse forhandlinger. Arbejdstid 16 PPR, CSV og CRS For tale-/hørelærerne ved PPR er der ikke indgået ny arbejdstidsaftale. De fortsætter således med den hidtidige helhedsaftale. På voksenspecialundervisningsområdet er det ikke lykkedes for de centrale parter at indgå en ny arbejdstidsaftale. Dette skyldes især, at det på voksenspecialundervisningsområdet er vanskeligt at lave en definition af undervisningsbegrebet, hvilket er et centralt element i aftalen for folkeskolerne. På CSV og CRS arbejdes der således fortsat efter den hidtidige aftale. Der er i øjeblikket forhandlinger om en ny arbejdstidsaftale for lærerne ved CRS. Pædagogik og skolepolitik Rummelighed Odense Lærerforening har i 2009 i samarbejde med Odense Kommune afsluttet kortlægning af rummeligheden i klassen på samtlige skoler. Resultatet er opsamlet i en rapport. Se denne på: Det er en meget omfattende og god rapport, der giver det nye Børn- og Ungeudvalg et godt øjebliksbillede at arbejde videre med. Odense Lærerforening har fra rapporten udledt 3 afgørende indsatser: Muligheden for to-lærertimer i klasserne skal stærkt forbedres. Relevant uddannelse af lærerne skal opprioriteres Ventetiden i sagsbehandlingen skal gøres kortere.

17 OLF GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2010 Odense Lærerforening har desuden arbejdet for, at der i budget 2010 afsættes midler til opfølgning på konkrete indsatser, som rapporten peger på. Det er derfor positivt, at der blev afsat 3 millioner til denne opfølgning, bl.a. til forsøg med to-lærerordninger. Det er vigtigt, at der fremover afsættes økonomi til at sætte ind overfor de mange problematikker som rapporten fremlægger. På paneldebatten den 12. november i forbindelse med kommunalvalget blev der givet politisk tilsagn om, at der også fremover vil blive afsat penge til opfølgning. Specialundervisning Odense Lærerforening har lige siden indførelsen af den ny budgetmodel for specialundervisning påpeget dens meget problematiske betydning for skolernes mulighed for at tilbyde alle elever den rette undervisning. Odense Lærerforening stemte på kongressen 2009 for Danmarks Lærerforenings ændring af specialundervisningbegrebet. En klar tredeling: Almen undervisning, inkluderende støtteforanstaltninger og specialundervisning. Odense Lærerforening har på møder påpeget betydningen af de inkluderende støtteforanstaltninger som dem, der sikrer at der bliver tale om ægte rummelighed - og som sikrer, at den enkelte elev får det rette undervisningstilbud, hvis der på skolerne er den nødvendige økonomi til at iværksætte disse støtteforanstaltninger; eksempelvis tolærerordninger, AKT-indsats, intensive læsekurser og faglig støtte i klassen. Odense Kommune har behov for økonomisk styring af et område, der er vanskeligt styrbart. Men det må aldrig være økonomi, der går forud for den enkelte elevs behov for et særligt undervisningstilbud. Odense Lærerforening har påpeget nødvendigheden af at endevende økonomien. På samme måde, som der er handlet vedrørende det vejledende timetal, har vi påpeget, at der må handles for at sikre at specialundervisningen i Odense ikke udsultes og blive til tilfældige tilbud af meget forskellig kvalitet. Odense Kommunes kvalitetsrapport 2009 Kvalitetsrapporten er udkommet endnu engang som et sammenskrevet værk af alle de mangfoldige og seriøse undervisningsforløb, der hver dag foregår på skolerne. Odense Lærerforening mener ikke, at sådan en sammenskrivning giver et ordentligt nuanceret billede af livet på skolerne. Det omfattende og meget styrende system med sammenskrivning - først på skoleplan og derefter på kommunalt plan - overskygger fuldstændig selve kvalitetsudviklingen af undervisningen på skolerne. Store dele af KIS-processen opleves som teknik frem for en kvalitetsudviklende proces. Odense Lærerforening er nu i gang med en nærmere gennemgang af hele processen i KIS med henblik på at se, hvordan man bedst arbejder med kvalitetsudvikling af undervisningen i kommunens folkeskoler. En model, som ikke bærer elementer af kontrol og topstyring, men som matcher den nye arbejdstidsaftale, hvor den sociale kapital er sat i centrum. Undervisningsassistenter Odense Lærerforening har, ud fra en professionel faglig og pædagogisk vurdering, den opfattelse at undervisning skal varetages af uddannede lærere og børnehaveklasseledere, jævnfør folkeskoleloven. Det må ikke ske, at de elever, der har størst behov for hjælp, modtager det kvalitativt ringeste tilbud! Sådan lyder indledningen til den udsendelse fra Odense Lærerforening, der kom inden juleferien. (se den på Mener/ Undervisningsassistenter) Vi har sagt ja til forskellige forsøg med undervisningsassistenter for at have et ordentligt grundlag for at være aktive og kritiske deltagere i forsøgene. I Odense er der lige nu et forsøg i gang på en skole med uuddannede undervisningsassistenter, men der er i skrivende stund allerede sendt nye ansøgninger af sted fra andre skoler i Odense. Desuden kan man i den seneste kvalitetsrapport på side 11 læse følgende: Der er fortsat behov for at arbejde med, hvordan undervisningen kan tilpasses elevernes behov. I det kommende år vil dette arbejde udmøntes på forskellig vis blandt andet via fortsat udvikling af holddeling og brug af undervisningsassistenter. Der er altså alt mulig grund til at Odense Lærerforening fastholder, at undervisningen varetages af uddannede lærere og børnehaveklasseledere af hensyn til elevernes udbytte og udvikling. Vi mener, at målrettet to-lærerordning, eksempelvis med brug af læsevejleder eller AKT-vejleder, er ét af de væsentlige bud på en løsning af de udfordringer omkring rummelighed og undervisningsdifferentiering, som vi står over for. Odense Lærerforening vil fortsat være i en dialog med Skoleafdelingen og politikerne vedrørende denne problemstilling. Desuden er foreningen repræsenteret med en deltager fra Styrelsen i Danmarks Lærerforenings netværk og samarbejdsforum omkring undervisningsassistenter. Heldagsskole Odense Lærerforening har under den tre-årige periode støttet forsøget med heldagsskolerne. Vi har også understreget flere gange, at nye initiativer som heldagsskolerne kræver nye penge. Vi må desværre konstatere, at de tre forsøgsskoler, Abildgårdskolen, H. C. Andersen Skolen og Humlehaveskolen, er blevet udsat for mærkbare besparelser på dansk som andetsprogstimerne i forsøgsperioden. Formålet med heldagsskolerne er primært at øge elever- 17

18 OLF GENERALFORSAMLING 19. MARTS nes faglige standpunkt med henblik på, at en større andel af elever med en tosproget baggrund skal have mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Odense Kommunes målsætning er at 100 % gennemfører en ungdomsuddannelse. Det opnås næppe ved besparelser på området. Forsøget blev permanentgjort i foråret 2009, inden forsøget var afsluttet. Odense Lærerforening har undervejs understreget vigtigheden af at få forsøget grundigt evalueret, når forsøgsperioden var afsluttet. De tre statusrapporter har påpeget flere relevante og perspektivrige spørgsmål, som ville være formålstjenlige at få set nærmere på i en samlet evaluering af forsøget. Odense Kommunes budget 2010 Odense Lærerforening har i hele 2009 arbejdet målbevidst ud fra to temaer i forhold til kommunens budget. Det ene tema var, at skolerne skal have tildelt økonomi svarende til Undervisningsministeriets vejledende timetal. Det andet tema var, at der kontant skulle følges op på den rummelighedsundersøgelse, som var et fælles projekt mellem kommunen og Odense Lærerforening. Ved budgetforliget kunne vi glæde os over, at der årligt blev afsat 14 millioner til at øge undervisningstimetallet. Der blev også afsat 3 millioner til forsøg med at styrke rummeligheden, herunder tolærerordninger. Men der blev desværre kun afsat midler til rummelighedsprojektet i Foreningen har via hele MED-systemet gode muligheder for både at følge og påvirke budgettilblivelsen. Det være sig i såvel Hovedudvalget som i Afdelingsudvalget i Skoleafdelingen, hvor foreningen bl.a. varetager næstformandsposterne, samt ud fra arbejdet og de informationer, som via tillidsrepræsentanterne indgår i budgetpåvirkningen. Derudover har Odense Lærerforening også afholdt særskilte møder med byrådets partier, ligesom vi ved det årlige møde med hele Børne- og Ungeudvalget har underbygget vores pædagogiske og skolepolitiske temaer. Endvidere har der været et godt samarbejde med Skole og Samfund, som ud over møder også udmøntede sig i et Synspunkt i Fyens Stiftstidende: Vores fælles folkeskole. Desuden har foreningen gentagne gange været i forskellige medier i forbindelse med budgetdebatten. Kommunalvalget 2009 I forbindelse med kommunalvalget 2009 iværksatte Odense Lærerforening en række tiltag alle med det formål at få sat fokus på folkeskolen i valgkampen. Foreningen arrangerede i forbindelse med kommunalvalget et vælgermøde den 12. november 2009 med deltagelse af en række byrådspolitikere og med Dorte Fals fra DR1 som panelvært. Vælgermødet havde undertitlen: Hvordan får vi en folkeskole, hvor alle kan rummes og alle bliver udfordret? Cirka 60 deltagere var mødet frem. I samme forbindelse købte Odense Lærerforening et antal busreklamer, som kunne ses i det odenseanske bybillede i ugerne op til valget med teksten: Alle børn skal udfordres respekt for det enkelte barn sæt x ved folkeskolen. Buskampagnen blev understøttet af avisannoncer og flyers. Desuden har der op til kommunalvalget været afholdt møder med politikere og politiske partier. Kanonforedrag Odense Lærerforening finder det væsentligt at kunne give medlemmerne et bredt tilbud af kulturelle og pædagogiske oplevelser. Vi har derfor været glade for i årets løb at kunne tilbyde medlemmerne to kanonforedrag. Den 22. januar 2009 gav Mads Hermansen og Niels Egelund hver deres oplæg med efterfølgende dialog om temaet Hvem skal folkeskolen rumme og hvordan?. Til denne aften var alle 400 pladser udsolgt og mange var på venteliste. Den 20. november 2009 trådte erhvervspsykolog Freddy Meyer ind på scenen i Asylgade med titlen Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom. Han formåede med en god portion humor, garneret med en vis dybde, at give medlemmerne en fælles forståelse af bl.a. udtrykket surstråling Inden hans foredrag var der fredagsbar, som foreningen var vært for. Over 300 lærere mødte op og gav udtryk for, at de gik gladere hjem, end da de kom. Nyansatte lærere Som en nu årligt tilbagevendende tradition afholdt foreningen en velbesøgt dag for de nyansatte lærere og børnehaveklasseledere. Overskriften var Et godt lærerliv for nyansatte hvad skal der til? Af indholdet kan der nævnes: Odense Lærerforenings tiltag for et godt lærerliv Friske erfaringer fra det første år på jobbet Cafédiskussion af egne erfaringer Oplæg fra Helle Bjerresgaard om elever, ny lærer og lærerprofession Et godt psykisk arbejdsmiljø på skolerne Dagen afsluttedes med en sen frokost ude i byen. Tillidsrepræsentanterne har, som formidlere af arrangementet til de nyansatte, været med til at sikre et stort fremmøde, ligesom det, at foreningen frikøber de nyansatte hele dagen, giver nogle gode rammer for dagen.

19 OLF GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2010 Arbejdsmiljø Odense Lærerforening har en række forslag til retningslinier, som kan være til inspiration for skolernes arbejde med at udarbejde retningslinier. Retningslinierne for Vold og trusler om vold er i det forløbne år blevet revideret. Ligeledes er der blevet udarbejdet retningslinier for Netetik samt for Modtagelse af nyansatte. Derudover har Odense Lærerforening forslag til retningslinier for Fag- og opgavefordelingen Langtidssygefravær Brug af Skoleintra Klager over ansatte Tjenstlige samtaler Efter- og videreuddannelse Forslagene til retningslinier kan ses på: Mener/Retningslinier Derudover har Odense Lærerforening medvirket til udarbejdelse af retningslinier for Vold og for Stress i Skoleafdelingens MED-udvalg. Der bliver fortsat arbejdet med at forbedre trivslen på den enkelte skole efter udfaldet af trivselsmålingen I 2010 gennemfører Odense Kommune en ny undersøgelse. Tidspunktet er på p.t. lidt usikkert, men uanset hvornår er alle skoler forpligtet på at gennemføre en APV på det psykiske område hvert 3.år, iflg. arbejdsmiljølovgivningen. I ledernes resultatkontrakter er der indføjet et punkt om måling af skolens sociale kapital : Tillid retfærdighed og samarbejde. Alle forskningsresultater peger på, at den væsentligste faktor for et godt psykisk arbejdsmiljø er: God ledelse. Social kapital I den nye arbejdstidsaftale med Odense Kommune står der: Værdiggrundlaget for aftalen er tillid, retfærdighed og samarbejde - den sociale kapital. Aftalen bygger på tillid og dialog, som skal gøre folkeskolen til en attraktiv arbejdsplads. Derfor skal skolerne stræbe mod en så høj social kapital som muligt. Forskningsresultater har vist, at arbejdspladser med en høj social kapital har et godt psykisk arbejdsmiljø med bl.a. et lavt sygefravær. Odense Lærerforening har arbejdet for at få social kapital med i ledernes resultatkontrakter, hvilket nu er blevet en realitet. Skolerne skal, ved hjælp af et spørgeskema på kun fire spørgsmål, måle/screene skolens sociale kapital. Skoleafdelingen havde, efter forslag fra Odense Lærerforenings repræsentanter i Skoleafdelingens MED-udvalg, indkaldt samtlige sikkerhedsgrupper samt alle tillidsrepræsentanter til et fællesmøde den 29. oktober på Risingskolen om den sociale kapital med professor Tage Søndergård Kristensen, som i en årrække har arbejdet med virksomhedernes sociale kapital. Et overbevisende foredrag, hvor kun ca. halvdelen af skolelederne var til stede. Odense Lærerforenings Arbejdsmiljøudvalg deltog 2. april i et heldagsmøde i København om den sociale kapital og sygefravær. Indeklima Der har i det forløbne år været meget fokus på indeklimaet i folkeskolens klasselokaler. Dårligt indeklima med for højt CO2 indhold i klasserne kan bevirke. at indlæringen nedsættes med op til 20 %. Odense Lærerforening følger udviklingen nøje. Odense Kommune har, efter en drøftelse i Skoleafdelingens MED-udvalg, iværksat en undersøgelse på 10 skoler, hvor tre klasselokaler er blevet målt i en uge. Resultaterne ser ikke lovende ud. Mange klasselokaler har et indhold af CO2, som langt overstiger den anbefalede mængde på 1000 ppm. Det står endda så galt til, at med elever i små klasselokaler, kommer CO2 indholdet hurtigt op over 2000ppm, som er Arbejdstilsynets maksimalgrænse for ophold i lokalet. Forældede klimaanlæg, for lidt udluftning er den primære årsag. Ejbyskolen har haft alvorlige problemer med skimmelsvamp på en stor del af skolen. Odense Kommune har besluttet kun at renovere en del af skolen og samtidig gøre skolen til en skole fra klassetrin. Odense Lærerforening har afholdt flere møder med Ejbyskolens tillidsvalgte; det ene møde med deltagelse af konsulent fra Danmarks Lærerforening. Sikkerhedsrepræsentanten (SR) SR arbejder under arbejdsmiljølovgivningen med Arbejdstilsynet som kontrolinstans. SR samarbejder med skolelederen/daglig sikkerhedsleder og tillidsrepræsentanten (TR) om arbejdsgiverens pligt til at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Bl.a. har SR en særlig rolle i forbindelse med årets fag- og opgavefordeling, hvor den samlede arbejdsbelastning for det kommende skoleår skal vurderes for den enkelte lærer. SR skal ifølge loven have den fornødne tid til arbejdet. MED-udvalget er en væsentlig faktor i sikkerhedsarbejdet. Skolernes MED-udvalg udarbejder retningslinier, eksempelvis for vold og trusler om vold, netetik, uacceptabel elevadfærd, fag- og opgavefordelingen m.m. Mindst en sikkerhedsrepræsentant skal sidde i det lokale MED-udvalg. Referater skal sendes til Skoleafdelingens MED-udvalg. SR s rolle ser ud til at være styrket på skolerne og Odense Lærerforening arbejder på at styrke samarbejdet mellem 19

20 OLF GENERALFORSAMLING 19. MARTS SR og TR. Danmarks Lærerforening anbefaler at skolerne vælger den samme person som suppleant for tillidsrepræsentanten (TR/S) og SR. Der var valg til sikkerhedsrepræsentant i december Alle nyvalgte SR skal af skolen tilmeldes den obligatoriske SR-uddannelse af 5 dages varighed senest 4 uger efter valget og uddannelsen skal være afsluttet senest efter 8 måneder. Danmarks Lærerforening har ligeledes en kursusdag for nyvalgte SR Den 29. oktober 2009 afholdt Odense Lærerforening møde for SR. TR var inviteret med, da mødet bl.a. handlede om samarbejdet mellem TR og SR. Jørgen Bruun Christensen, konsulent i Danmarks Lærerforening, var inviteret til dette punkt. Desuden fortalte Niels Rasmussen, daglig sikkerhedsleder i Skoleafdelingen, om APV og skolernes påbud fra arbejdstilsynet. Dagen sluttede med fællesmøde på Risingskolen om den sociale kapital. Den 20. januar 2010 var SR, TR og TR/S samlet til et heldagsmøde, hvor Bent Stokholm fra Skoleafdelingen fremlagde Visionerne for fremtidens skole i Odense. Merete Labriola, forsker i sygefravær, fortalte om forskningsresultater om sygefravær og dagen sluttede med foredrag om den finske skole ved Frans Ørsted Andersen fra Århus Universitet. Netetik Vi oplever stadig flere lærere, som bliver krænket sprogligt af eleverne på Arto, Facebook eller tilsvarende hjemmesider. Det er fuldstændig uacceptabelt, at lærere hænges ud på nettet! Odense Lærerforening har derfor opfordret skolerne til at få lavet retningslinjer for, hvordan der skal handles, når grænserne for god adfærd på nettet overskrides. God undervisning kræver et godt arbejdsmiljø, og det bygger på tillid mellem lærer og elev. Skolerne skal derfor definere for forældre og elever, hvad god adfærd på nettet er. Styrelsen i Odense Lærerforening har derfor vedtaget følgende forslag til retningslinier for netetik på skolerne: At lærere ikke kommunikerer med elever og forældre på Facebook og lignende fora. At det ikke er et privat anliggende, men en sag for skolen, når grænserne overskrides for den enkelte lærer. At uacceptable handlinger begået mod skolen/lærerne også i fritiden skal omfattes af ordensreglementet på skolen, så eleverne er bekendt med konsekvenserne. At skolen anmelder strafbare handlinger til politiet. For at forebygge ovenstående har Odense Lærerforening samtidig foreslået, at man for eleverne på skolerne får udarbejdet gode råd om netetik. Se foreningens forslag på: Mener/Retningslinier/ netetik Forventninger til tillidsrepræsentanten (TR) TR er et overordentligt vigtigt bindeled mellem Odense Lærerforening og medlemmerne. For at sikre at samarbejdet mellem foreningen og TR fungerer optimalt, at den vedtagne politik er kendt af medlemmerne, og at Odense Lærerforening kender medlemmernes holdninger, har styrelsen udarbejdet et sæt forventninger til TR, som skal understøtte dette arbejde. Det forventes blandt andet: At TR sikrer en aktuel kommunikation ved at holde sig løbende orienteret og videreformidle information. At TR udfører den nødvendige medlemspleje, herunder understøtter en velfungerende faglig klub. At TR uddanner, ajourfører sig og deltager i møder. At TR har et udstrakt samarbejde med skolens ledelse, sikkerhedsrepræsentant og TR/S om relevante emner, som kan være med til at opbygge den sociale kapital på skolen. Se mere om dette på:

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere

Herningegnens Lærerforening

Herningegnens Lærerforening Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 FAX 97 21 27 19 Skriftlig beretning 18. februar 2008 0. OVERSIGT 1. INDLEDNING

Læs mere

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18 Dårlig økonomi presser ledere Side 6 Trusler og vold i skolen Midtersider Vores skole & Marienborgmøde

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Kommunalvalg 17. november 09

Kommunalvalg 17. november 09 9 november 2009 Magasin for Skolelederne Kommunalvalg 17. november 09 TEMA: Side 6-9 & 11-18 Skolenedlæggelser? Skoleledere i politik Program årsmøde 10 Leder Side 16 ff. Midtersiderne Det gode skolelederliv

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Niels Egelund Mette Lausten Mikkel Lynggaard Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 au AARHUS UNIVERSITET Selvfølgelige

Læs mere

Folkeskolen med nye øjne. 22 forslag til udvikling af en evalueringskultur i folkeskolen

Folkeskolen med nye øjne. 22 forslag til udvikling af en evalueringskultur i folkeskolen Folkeskolen med nye øjne 22 forslag til udvikling af en evalueringskultur i folkeskolen Tryk: Vester Kopi Grafik: Wibroe, Duckert & Partners / Capteco A/S Udgivet maj 2006 Center for Politiske Studier

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Forfatter af caseeksempler: Karen Brygmann, Ægir, freelancejournalist

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

gkl Gentofte Kommunelærerforening 100 års jubilæum Specialundervisning af børn på THI KompetanceCenter Overenskomst 08 NR. 3 okt.

gkl Gentofte Kommunelærerforening 100 års jubilæum Specialundervisning af børn på THI KompetanceCenter Overenskomst 08 NR. 3 okt. gkl Gentofte Kommunelærerforening NR. 3 okt. 2007 DLF KREDS 19 100 års jubilæum Specialundervisning af børn på THI KompetanceCenter Overenskomst 08 INDHOLD Jubilæumsreception 3 100 års jubilæumsfest 4-5

Læs mere