Generalforsamling 19. marts:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 19. marts:"

Transkript

1 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland Nyt system for kontingentopkrævning

2 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 1 FEBRUAR 2010 Tidens skole 2 Det er svært at spå. Især om fremtiden, som Storm P. siger. Men naturligt nok er der fra tid til anden større eller mindre fokus på, hvordan folkeskolen egentlig skal se ud. I fremtiden. Fremtidens skole er på spil i Odense. Eller er det snarere fortidens skole? For år tilbage var en lignende debat nemlig aktuel her i byen. Klassen, som den kendes, skulle erstattes af skiftende klasser og holddelinger på kryds og tværs. Kontaktlærere, ansvar for egen læring - der skulle skub i det hele! Men så fandt man ud af, at det måske alligevel ikke var så fantastisk? I alt fald ebbede begejstringen lige så stille ud. Nu er vi der så igen. Pænt pakket ind, på sidste års sidste møde i det daværende Børn- og Ungeudvalg, var der et stilfærdigt dagsordenspunkt: Skolestrukturanalyse. Det kunne jo umiddelbart ligne noget om skoledistrikter og den første sides penge eller to i bilaget handler da også om det. Men så går det pludselig derudad! - Den nuværende skole er grundlæggende stadig opbygget i standardmoduler med 24 elever, en lærer og 45 minutter. Denne struktur skaber ikke nødvendigvis det bedste læringsmiljø. Skoledagen kunne forme sig helt anderledes med skiftende klasser og holddeling på tværs af klasser og klassetrin og en satsning på at lære eleverne at styre egen udvikling gennem tilrettelæggelse af egen læring samt en bredt udbud af faglige aktiviteter. Sådan står der. Og videre er der brede læringsbånd, profilskoler og optimal ressourceudnyttelse på det specialpædagogiske område. Det ligner noget, der er prøvet før. Og det er det da også. I Hellerup og i Sverige. Sidstnævnte sted måtte man konkludere, at det gik galt. Det svenske Skolverket konkluderede i 2009, at adskillelse, decentralisering, differentiering og individualisering til sammen forklarer, hvorfor svenske elever klarer sig dårligere i dag end i Det kan man læse mere om i Niels Munkholm Rasmussens indlæg på næste side. Skiftende klasser, holddeling på tværs af klasser og klassetrin, styre egen udvikling, tilrettelæggelse af egen læring. Profilskoler fra klassetrin med elite, læse, erhverv, science Og så den almene linie, for dem, der ikke kom med Det ligner mistænkeligt noget, der er set før. Noget endda for en hel del år siden, hvor man opdelte i boglige og almene klasser. Er det den folkeskole, vi ønsker? Når vi nu ved, at folkeskolen og samfundet er forbundne kar? Hvad med de børn, som ikke kan navigere i de mange skift, og som ikke kan styre og tilrettelægge selv? Hvad med de børn, der søgte ind på en profillinie men som blev vejet og fundet for lette? Hvad sker der lige med klassen som det forpligtende fællesskab og grundlaget for læring? Hvordan kan man inkludere, når profilskoler vel handler om at ekskludere til et sted med ligesindede? Der er ikke noget galt i at lægge op til en debat. Heller ikke, selv om der er elementer af genbrug i det, man lægger frem. Bare debatten er åben, og resultatet ikke er givet på forhånd. Men en stilfærdig undren: Hvorfor tage udgangspunkt i noget, som andre har fundet ud af, ikke virkede? fl. F

3 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 1 FEBRUAR 2010 Tankevækkende svensk forskning: Socialt blandede klasser giver bedre resultater Hvorfor er den svenske grundskole gået fra at være i verdenstoppen for tyve år siden, til at den i dag opnår dårlige resultater? AF NIELS MUNKHOLM RASMUSSEN Lærer ved Rosengårdskolen, medlem af styrelsen i Odense Lærerforening og hovedstyrelsesmedlem i Danmarks lærerforening. Spørgsmålet om de svenske skoleelevers vigende præstationer er helt aktuelt blevet kortlagt af forskere for det svenske Skolverket i rapporten: Vad påverker resultaten i svensk grundskola? Det følgende er et sammendrag fra et interview med en af forskerne, Eva Myrberg, som er bragt i den svenske lærerforenings blad Lärarnas tidning i november Klassekammeraterne har stor betydning Hun starter med at fortælle om klassekammeraternes betydning. Det er forældrene med deres uddannelsesniveau, der præger deres børn. I en klasse, hvor der er et højt ambitionsniveau, hvor lærerne stiller store krav, og der er fokus på de boglige kundskaber, kan elever med en mere gunstig baggrund påvirke andre elever. Forskellen på skolerne er øget Tidligere var der små forskelle mellem skolerne, men nu øges de. Decentraliseringen, hvor man har flyttet ansvar og beføjelser til den enkelte skole, er en vigtig faktor for, at kundskabsforskellene mellem skoler øges. Når de enkelte skoler bestemmer mere øges variationen endnu mere, og dermed bliver skolernes kvalitet ikke ligeværdig. Det kan f.eks. gælde i forhold til de rutiner man har for, hvordan årsplaner gennemføres og evalueres. Hvad er der sket med elevernes resultater? Den sociale baggrund har meget stærkere betydning for en gruppe, end den har for et individ. Da klasserne endnu var blandede, havde den svenske skole vældigt gode resultater internationalt set. I 1991 lå den i toppen. Og de havde ikke færre elever på eliteniveau dengang. I lande, hvor man opdeler eleverne tidligt, som i Tyskland og England, opnår eleverne ikke bedre resultater, og de har ikke flere elever på eliteniveau. Det er godt for demokratiudviklingen, at man træffer kammerater med en anden social baggrund. Rapporten viser, at den individtilpassede undervisning, som slog igennem i begyndelsen af 1990 erne, i stedet tog retning mod, at eleverne skulle tage for meget ansvar for sin egen læring. Meget eget arbejde er ikke godt Forskerne kan nu se, at den store mængde af eget arbejde ikke var godt. Eleverne har ikke overblik over, hvad de har brug for af grundlæggende viden. Det er noget skolen skal formidle, det er ikke noget de kan af sig selv. Den tid der bruges på gennemgang i normalklassen, med forklaringer og fælles samtale, er mindsket. En hypotese er, at det får særligt stort gennemslag i matematik, hvor eleven ofte sider alene og regner i sin bog. At forskellige ideer diskuteres i klasseværelset er vigtigt for alle. Kontrol lægger beslag på undervisning Det må ikke glemmes, at der i perioden også har været store nedskæringer i den svenske skole. Man fjernede den ene efter den anden af specialiserede jobkategorier såsom kuratorer og talepædagoger. Kravene til individtilpasning blev øget samtidig med at ressourcerne blev mindsket. Lærerne fik mere at lave, frem for alt flere administrative opgaver. De har fået flere praktiske og informative opgaver og store dokumentationskrav. Det er klart, at det lægger beslag på undervisning. Betydningen af lærernes kompetencer Gennem international forskning ved vi, at lærerne skal være godt uddannede i fagene på de forskellige klassetrin. Det kan være svært på en lille skole, men det har stor betydning. Elever med behov for særlig støtte svigtes. Kommunerne skal garantere for, at de har kompetente ressourceteam til specialundervisning, og at de følger de fastlagte årsplaner. Desværre er der stor variation mellem kommunerne, når det gælder årsplaner, ressourcefordeling og støtte. På mange måder er det tydeligt, at det ikke fungerer i Sverige. Skolepolitiske beslutninger uden om forskning Eva Myrberg er glad for interessen for rapporten. Hun mener, at der tages mange skolepolitiske beslutninger uden at man har stiftet bekendtskab med forskningen. Men hun er mest bekymret over, at kløften øges i samfundet. 3

4 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 1 FEBRUAR 2010 Nyt kontingentsystem i Odense Lærerforening 4 Slut med træk via lønsedlen og pensionister betaler én gang årligt. AF FLEMMING ANDERSEN Indtil nu er kontingentet til Odense Lærerforening for langt de fleste medlemmers vedkommende blevet trukket automatisk over lønsedlen. Det er nu stoppet, med virkning fra 1. januar Sidste gang, kontingentopkrævningen skete på denne måde, var således på december måneds lønseddel. Danmarks Lærerforening har lagt mange kræfter i at få etableret et centralt system, så man kan overtage kontingentopkrævningen for alle kredse i landet. I Odense Lærerforening har vi valgt at acceptere dette tilbud, da det vil nedsætte de omkostninger, der ellers har været forbundet med kontingentopkrævning. Fra Danmarks Lærerforening kommer der, med virkning fra 1. januar 2010, en PBS-udskrevet opkrævning. Når opkrævningen bliver tilmeldt PBS, går det derefter helt af sig selv. Og hvis du allerede nu opkræves via PBS, sker der overhovedet ingen ændringer i dine opkrævningsforhold. Og for medlemmerne af fraktion 4 For pensionisterne i fraktion 4 opkræves kontingentet i dag via PBS eller på indbetalingskort. Det vil også fremover være tilfældet, men fra 1. januar 2010 overtager Danmarks Lærerforening også her kontingentopkrævningen og det betyder, at der fremover kun opkræves kontingent én gang årligt. Det samlede kontingent for fraktion 4 i 2010 udgør 1257 kr. årligt og skal altså betales ved starten af året frem for, som tidligere, fordelt på 12 månedlige rater. F Hvorfor lige nu? Som nævnt tidligere nedsætter det administrationsomkostningerne betydeligt at lade Danmarks Lærerforening varetage kontingentopkrævningen. Tilbuddet fra Danmarks Lærerforening var således for godt at sige nej til! Af regnskabstekniske årsager, blandt andet budgetter og oplysninger til SKAT, blev det vurderet, at en overgang bedst kunne ske med virkning fra et årsskifte. At det så blev lige nu, har imidlertid en særlig personalemæssig forklaring,: Alice Strøm, som i 2009 blev ansat i sekretariatet med 37 timer om ugen til at varetage regnskab og kontingentopkrævning, meddelte i november, at hun fra 1. januar havde fået mulighed for udelukkende at arbejde i sit eget firma. Og derfor har Odense Lærerforening haft en ledig stilling i sekretariatet, som nu er blevet besat fra 1. marts dog kun med 30 ugentlige timer. Sekretariatet består fremover af to assistenter, nemlig Ulla Krusaa og Tine Skov Hansen, og ikke af tre assistenter, som tidligere. Det hele er gået lidt hurtigt, og det er smittet af på den tidshorisont, der har været for at informere om overgangen til det nye system. Årets sidste nummer af LærerBLA- DET var således gået i trykken. Der har dog allerede så tidligt som muligt været orienteret via tillidsrepræsentanter og hjemmeside. I sekretariatet har man i starten af januar haft en del henvendelser om det nye kontingentsystem ikke mindst fra pensionerede medlemmer. Enkelte har ønsket at melde sig ud af foreningen. I den forbindelse kan vi gøre opmærksom på, at dette skal ske skriftligt, med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Det er herefter ikke muligt at blive genindmeldt, iflg. DLF s vedtægter.

5 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 1 FEBRUAR 2010 Specialundervisning i Norden - noter fra en konference: En overvejelse værd Hvorfor er det lige, at Finland får de svagere elever med? Og hvorfor breder der sig også i Finland en mathed i forhold til undervisningsassistenter? AF CHARLOTTE HOLM Charlotte Holm er medlem af styrelsen i Odense Lærerforening. I dagene den 30. november - 1. december afholdt Danmarks Lærerforening en konference på Frederiksdal med overskriften Specialundervisning i Norden. Oplægsholderne på konferencen var Dorte Lange fra Hovedstyrelsen, Matts Norrstad, Lärerforbundet, Sverige, Riitta Saras, OAJ, Finland, Hege E. Valås, Utdanningsforbundet, Norge samt Susan Tetler, DPU. Fokus var lagt på lovgrundlag, organisering samt udfordringer. Norge, Sverige og Danmark har det til fælles på specialundervisningsområdet, at de har været igennem skolereformer og kommunaliseringer i løbet af de sidste år, der bl.a. har betydet at antallet af specialpædagogiske indsatser er steget, Årsagerne hertil skal bl.a. findes i knaphed på resurser i normalundervisningen, hvilket betyder at den reelle mulighed for holddannelse er nærmest ikkeeksisterende. En anden årsag er, at hele individualiseringsbølgen, Mig og mit barn-kulturen, har fået et alt for godt tag i skolen. Det forventes at skolen skal være elevparat og ikke omvendt. Det er visionen om Skolen for alle der præger billedet i de nordiske lande med små nuancer. Finland skiller sig markant ud på områder, der bestemt fortjener en vis opmærksomhed. For det første varetages finansieringen af specialundervisningen både af stat og kommune med henholdsvis 42% og 58%. Derudover gives der forhøjede statstilskud afhængigt af graden af behov for specialundervisning. Dvs. at en kommune økonomisk aldrig kan sejles agterud pga. udgifter til specialundervisningen, og det bliver dermed ikke økonomien, der sætter grænser for henvisningerne til specialundervisningen. Måske netop på den baggrund klarer Finland sig bedre i PISA-undersøgelserne, fordi de netop formår at få de svagere elever med. Det er da en tanke værd! Desuden har den 5-årige lærerkandidatuddannelse en overbygning på et år, hvis man vil være specialundervisningslærer. Det er da også en tanke værd, når vi nu ved, at lærernes uddannelse og efter/videreuddannelse har så stor betydning. Desuden nævnte Riitta Sarras fra Finland, at der er begyndt at brede sig en vis mathed i forhold til undervisningsassistenternes kompetencer. Det er for tungt, eller for bureaukratisk om man vil, at assistenten ikke selv kan træffe beslutninger eller handle selvstændigt og fleksibelt i forhold til elever/undervisningen, men hele tiden skal ind over læreren som den beslutningsdygtige part. I stedet for assistenter er man opmærksom på, at det er langt bedre at investere i lærerkræfter, der har kompetencer til at tænke her-og-nu samt hurtigt og effektivt selvstændigt kan trække af på de udfordringer, der opstår undervejs i den rummelige skole. Det kunne man da også lige tage med i sine overvejelser, når forsøgene med undervisningsassistenter herhjemme engang skal evalueres. KENDER DU: OECD s definition på elevvanskeligheder? Det er: Disabilities (nedsat funktionsnedsættelse) Difficulties (faglige/ adfærdsmæssige udfordringer) Disadvantages (kulturel og/ eller social udsathed) Tegn på et inkluderende læringsmiljø? Det er: Fysisk tilstedeværelse Accept og anerkendelse Aktiv deltagelse Udvikling af et aktivt selvbillede (jfr. Susan Tetler, DPU) 5

6 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 1 FEBRUAR Festaften Efter Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 19. marts 2010 på Radisson SAS H.C. Andersen Hotel afholdes festaften. Der vil blive serveret en buffet, hvorefter der er dans til Martin Dale and Aliens. Deltagerbetaling til festaften er 75 kr. per person. Festen, der kun er for medlemmer, slutter kl Tilmelding og betaling senest onsdag den 10. marts kl. 12. For medlemmer med skoletilknytning sker tilmelding gennem TR, mens medlemmer uden skoletilknytning tilmelder sig i sekretariatet, Klaregade 19, 2. sal. Ønske om at sidde sammen kræver tilmelding fra samme skole. Styrelsen

7 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 1 FEBRUAR 2010 GENERALFORSAMLING 2010 Fredag den 19. marts kl Koncerthuset, H. C. Andersen Hotel FORELØBIG DAGSORDEN Kl : Start med velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Kl : Den mundtlige beretning, mv Bemærk, at det er en valggeneralforsamling 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden og stemmetællere 3. Formandens beretning Den skriftlige beretning og oversigt over udvalgenes arbejde optrykkes i LærerBLADET nr.1 4. Regnskab, herunder regnskab for Særlig Fond 5. Indkomne forslag (Frist: 5. marts kl. 12) a. Arbejdsprogrammet 7 6. Fastsættelse af frikøb/vederlag til styrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter, jf Forelæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent 8. Valg i henhold til 7, 8 og 9 Der skal foretages valg af formand, næstformand, delegerede til kongressen, styrelsesmedlemmer og revisorer samt suppleanter 9. Eventuelt Forslag til endelig dagsorden skal være sekretariatet i hænde senest den 5. marts kl. 12. Dørene åbnes kl Der serveres kaffe og brød. Gratis P-billet kan afhentes i hotellets reception. Der serveres en sandwich løbet af eftermiddagen. Efter generalforsamlingen er der spisning med efterfølgende musik og dans for tilmeldte, der forud har betalt for arrangementet efter generalforsamlingen. Arrangementet omtales særskilt i LærerBLADET nr. 1, samt annonceres på plakat på skolerne, TR SkoleKom og Odense Lærerforening

8 OLF GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2010 Kun i LærerBLADET 8 DEN SKRIFTLIGE BERETNING 2010 Indledning Ny arbejdstidsaftale Det lykkedes som bekendt at indgå en ny arbejdstidsaftale mellem Odense Lærerforening og Odense Kommune med udgangspunkt i den nye centrale arbejdstidsaftale mellem KL og Danmarks Lærerforening. I den forbindelse lykkedes det også at få en aftale om efter/videreuddannelse. Aftalen har i skrivende stund fungeret ca. et halvt år. Det er endnu for tidligt at slå fast, hvorvidt aftalen har levet op til intentionerne. Der har været en del indkøringsvanskeligheder, forståelsesproblemer og arbejdsformer, der skal aflæres, både for lærere og ledere. I den centrale aftale er der skrevet ind, at skoleleder og tillidsrepræsentant løbende samarbejder om: Hvorvidt aftalen indfrier målsætningen om øget engagement, professionalisme, fleksibilitet og mindre bureaukrati. Derudover er der lokalt enighed om, at vi i foråret 2010 foretager en fælles evaluering. Af aftaleteksten fremgår det, at aftalen bygger på tillid og dialog, og at den skal understøtte folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads. Aftalen skal øge lærernes professionelle råderum altså at: Lærerne varetager undervisningsopgaven selvstændigt inden for de prioriteringer, mål og rammer, som ledelsen fastsætter i samarbejde med lærerne. Ifølge de tilbagemeldinger vi får, er man på mange skoler kommet rigtigt godt i gang med at udmønte aftalens intentioner og værdigrundlag. Det er naturligvis en længere proces at komme fra tidsstyring til indholdsstyring fra kontrol til tillid, og mange vaner skal tages op til overvejelse og tænkes ind i den nye ånd. Vi er samtidig godt klar over, at der er skoler, hvor mange føler, at de er langt fra mål. Det vil derfor blive en meget væsentlig opgave for Odense Lærerforening, men også for Odense Kommune, at følge op på evalueringerne og understøtte de skoler, der efter evalueringen ser ud til at have ekstra brug for hjælp. Vi vil eksempelvis nøje følge, om tillid bliver et nøgleord, om lærernes professionelle råderum øges, og om engagement og arbejdsglæde får bedre vilkår.

9 OLF GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2010 Aftalen er indgået for en to-årig periode (skoleår 2009/10 og 2010/11). Såfremt aftalen ikke fornyes, vil den tidligere arbejdstidsaftale igen være gældende på alle skoler. Det vejledende timetal Med vedtagelsen af Odense Kommunes budget 2010 lykkedes det endeligt: Byrådet afsatte ressourcer, så skolerne fremover skal give eleverne et timetal i fagene, der svarer til Undervisningsministeriets vejledende timetal. Det blev samtidig præciseret, at de ekstra ressourcer skal bruges til undervisning; ikke til nyt tag eller ekstra administration. Forud for denne beslutning, som endda blev truffet i en situation med stram kommunal økonomi, er gået et stort arbejde. Odense Lærerforening har udarbejdet talmateriale, der påviser forskellen mellem et skoleforløb på minimumstimetal og et forløb på vejledende timetal. Forskellen svarer til et lille skoleårs undervisning! Odense Lærerforening har gentagne gange i medierne fremført, at Odense Kommunes ambitionsniveau var for lavt, når et så stort antal skoler, som tilfældet var, lå på minimumstimetallet og dermed ikke kunne tilbyde eleverne det vejledende timetal, som både Trinmål og Folkeskolens Afgangsprøve er baseret på. Et godt samarbejde med Skole og Samfund udmøntede sig bl.a. i et synspunkt i Fyens Stiftstidende, hvori det blev præciseret, at timetallet måtte sættes op. Endvidere har foreningen afholdt møder med de politiske partier forud for vedtagelsen af budgettet, og med politikerne i Børn- og Ungeudvalget i årets løb. 9 Med budgetvedtagelsen blev der sendt et klart signal om, at politikerne i Odense vil noget med folkeskolen. Samtidig blev den omstridte budgetmodel ændret, så mål og midler i højere grad kommer til at spille sammen. Odense Lærerforening vil følge situationen nøje og især have fokus på, at der fremover tildeles penge til skolerne ud fra faktiske forhold i stedet for gennemsnitlige lønbetragtninger. Kortlægning af rummelighed I sommeren 2009 lå resultatet af rummelighedsundersøgelsen endelig klar. Dels et enormt talmateriale, som byggede på besvarelser fra lærerne i Odense. Dels en rapport: Urolige elever og rummelighed forklaringer, handlemuligheder og barrierer. Undersøgelsen er foregået i et samarbejde mellem Odense Kommune, Odense Lærerforening og gennemført af University College Lillebælt. Af undersøgelsen kunne gennemsnitligt konkluderes: - At der i hver klasse sidder 2 meget urolige elever - At der i hver klasse er 3-4 elever, der burde have hjælp, men ikke får det - At halvdelen af de elever, der får hjælp, ikke får tilstrækkelig hjælp

10 OLF GENERALFORSAMLING 19. MARTS Selve rapporten, som er skrevet blandt andet på baggrund af en række fokusgruppeinterviews med lærerteam, kommer med en række anbefalinger, som er indgået i den videre debat om opfølgning. Odense Lærerforening har gennem hele forløbet sat fokus på, at en undersøgelse også kræver handling, hvilket både politikere og embedsmænd har været enige i. Det lykkedes da også i budget 2010 at få afsat 3 mio. til opfølgning på rummelighedsundersøgelsen. Op til kommunalvalget har Odense Lærerforening især sat fokus på, hvordan vi sikrer, at rummelighed ikke bare bliver opbevaring og en ekstra belastning for den enkelte, klassen og lærerne. Det er afgørende, at de nødvendige og tilstrækkelige tiltag til at kunne udfordre alle børn er til stede, at der er mulighed for målrettede to-lærertimer og at ventetiden inden handling iværksættes bliver mindre. Under paneldebatten d. 12. november, i forbindelse med kommunalvalget, gav samtlige politikere i panelet et klart tilsagn om, at der skulle afsættes flere penge til opfølgning af rummelighedsundersøgelsen i de kommende budgetter. Det bliver fortsat en stor opgave at sikre ægte rummelighed, og der er nok at tage fat på. Desværre oplever vi ofte, at det er økonomien, der afgør, hvilken indsats der tilbydes. Derfor er en ændring af budgetmodellen for specialundervisning afgørende. Fra politisk side er der givet tilsagn om at evaluere modellen. Multimedieskat I starten af 2009 barslede regeringen med en skattereform. Et af elementerne i den var en beskatning af multimedier, stillet til rådighed af arbejdsgiveren. Stort set i det øjeblik, forslaget blev kendt, skrev Odense Lærerforening til ministre og folketingspolitikere og gjorde opmærksom på den urimelige beskatning af den bærbare computer, som lærerne i Odense har fået stillet til rådighed som et arbejdsredskab. Der kom da også svar på henvendelsen fra ministre og politikere på Christiansborg. Samtidig tog foreningen kontakt til de lokale politikere og til pressen for også på denne måde at påvirke de centrale politikere. Der skulle dog en del påvirkning til, inden forligspartierne en måneds tid senere besluttede at justere skatten, så skattegrundlaget blev ændret fra 5000 kr. til 3000 kr. Endvidere kom der enkelte lempelser, bl.a. at lærerne i ny og næ kunne hjemlåne en computer. Odense Lærerforening rejste i perioden forår - efterår gentagne gange sagen over for Skoleafdelingen, politikerne og Danmarks Lærerforening centralt. I november måned tog tingene for alvor fart, idet Kommunernes Landsforening udsendte et notat, hvor det blev understreget, at ansatte ikke kunne frasige sig rådigheden over et multimedie. Odense Lærerforening tog igen kontakt til Odense Kommune, hvorefter skolechefen meldte ud, at man ikke fandt det nødvendigt at stille krav om, at lærerne skulle medbringe deres udleverede pc i deres privatbolig og dermed betale multimedieskat. Det ændrede dog ikke ved den grundlæggende urimelighed for lærerne: Enten må man lade arbejdsredskabet stå på skolen, eller også skal man betale multimedieskat. I december 2009 skrev Odense Lærerforening et medlemsbrev og anbefalede medlemmerne at lade computeren stå på skolen. Samtidig præciserede foreningen, at der fortsat ville blive arbejdet for at få Odense Kommune til at kompensere for lovgivningen. Der blev nu igen fokus på sagen i pressen. Ikke mindst en henvendelse til både Jan Boye og Anker Boye, hvori der blev givet en række eksempler på åbenlyse urimeligheder, fik en god omtale. Henvendelsen opfordrede Odense Kommune til at sætte sig sammen med de kommunalt ansatte og finde løsninger, så der ikke spændes ben for medarbejderne eller for den it-udvikling, som også Odense satser så stærkt på. Odense Lærerforening vil fortsat arbejde for, at en beskatning af et arbejdsredskab trækkes tilbage, eller at der alternativt findes lokale løsninger, så virkningerne af multimedieskatten kompenseres. Fortsættes på side 15

11 Tag ud og gem Fokus på TR 11 Optakt til TR-valget foråret 2010 TR-arbejdet giver høj grad af indflydelse giver personlig og faglig udvikling er spændende og udfordrende ODENSE LÆRERFORENING FORÅRET 2010

12 Forventninger til tillidsrepræsentanten (TR) Tillidsrepræsentanten er kredsens bindeled mellem kredsen/danmarks Lærerforening og skolen - og omvendt. 12 TR er lærernes/børnehaveklasseledernes repræsentant på skolen. TR er Danmarks Lærerforenings repræsentant på skolen. Det betyder, at vi forventer TR arbejder efter Danmarks Lærerforenings og den af generalforsamlingen vedtagne politik. Samarbejdet mellem kreds og TR bygger på en åben og fordomsfri dialog, som giver plads til, at TR kan indgå i udviklingen af Danmarks Lærerforenings og Odense Lærerforenings politik. Kommunikation Det forventes, at TR: holder sig orienteret i den elektroniske post og videreformidler information fra kredsen - enten elektronisk eller i papirudgave bruger Odense Lærerforenings sekretariat som sparringspartner holder sig orienteret på relevante hjemmesider (Danmarks Lærerforening, Odense Lærerforening og Undervisningsministeriet) Opgaver for kredsen Det forventes, at TR: tjekker medlemslister, når de udsendes fra sekretariatet (noterer evt. ikke-medl.) orienterer kredsen om medlemmers til- og fraflytning fra skolen besvarer undersøgelser indenfor den fastsatte tidsfrist byder velkommen og afholder møde med nye medlemmer og nyansatte og udleverer foreningens velkomstpakke. Møder og kurser i forhold til kredsen Det forventes, at TR: deltager i TR- og distriktsmøder. Ved afbud kan suppleanten deltage. deltager i arrangementer for TR. deltager i den centrale og lokale TR-uddannelse. Samarbejde Det forventes, at TR: har et løbende samarbejde med ledels har fokus på resultatet af de pligtige deltager i MED-udvalgets arbejde (fx planlægger og leder møder i Faglig K arbejder for at følge Danmarks Lære TR/S og SR er samme person samarbejder med og informerer SR/

13 Faglig Klub Der skal være faglige klubber på alle skoler. Den faglige klub skal fungere som tillidsrepræsentantens bagland. Stedet, hvor man giver og får informationer om, hvad der rører sig på skolen, i kommunen og i foreningen. I Faglig Klub lægges forhandlingsmandatet, før tillidsrepræsentanten indgår aftaler. Det er kun tillidsrepræsentanten, der kan indgå formelle aftaler med skoleledelsen, og Faglig Klub skal aktivt støtte dette arbejde. Alle medlemmer har ansvar for, at den faglige klub fungerer godt det er afgørende for et kvalificeret fagligt arbejde på skolen. Vidste du at: Odense Lærerforening dækker udgifter til fortæring, når I holder møde i Faglig Klub? Styrelsesmedlemmer gerne deltager i møder i Faglig Klub på din skole? Samarbejde i øvrigt Der opfordres til, at TR: opstiller som kandidat til skolebestyrelsen opstiller som mødeleder til Pædagogisk Råd opstiller som næstformand i det lokale MED-udvalg en, herunder de pligtige drøftelser om arbejdstid m.v. drøftelser i forbindelse med skoleårets planlægning. med at etablere retningslinier) lub rforenings/odense Lærerforenings politik om, at TR-S Uddannelse og møder Det første år gennemgår tillidsrepræsentanten Danmarks Lærerforenings grunduddannelse. Derudover er der lokale og centrale introduktionsmøder. Odense Lærerforening afholder hvert efter år et 3 dages kursus for tillidsrepræsentanter. De fynske kredse afholder hvert år éndags kurser for tillidsrepræsentanter, der har været gennem grunduddannelsen. Odense Lærerforening afholder med ca. en måneds mellemrum tillidsrepræsentantmøder med bl.a. faglig opgradering. Møderne finder sted torsdag fra kl i Lærernes Hus. Derudover afholdes der jævnligt møder for tillidsrepræsentanterne i distrikterne, hvor TR bl.a. giver hinanden kollegial support. 13

14 14 Kan man spise en elefant? Det krævede da en del overvejelser, før jeg var klar til at tage imod opfordringen og stille op som TR for ca. 1 år siden. Skal jeg være helt ærlig, så vidste jeg ikke så meget om fagpolitik og meget af indholdet i overens komsten fra 05 var ren russisk og så skulle vi oven i købet til at overgå til A08. Men efter en god sparring med den gamle TR, en del timer på både DLF s og OLF s hjemmeside, samt positiv opbakning fra kolleger og venner, var jeg ikke kun blevet klogere men også temmelig tændt på opgaven. Og jeg har ikke fortrudt et sekund, selvom det helt sikkert også er hæsblæsende ind i mellem. Der er rigtig mange ting som jeg slet ikke har været forberedt på eller kunne være forberedt på. Situationer og konflikter, som er uvante og skal takles uden at man taber hovedet. Læssevis af oplysninger, som skal huskes og bruges når det er relevant. Spørgsmål fra ledelse og kolleger, som man ikke kender svarene på. En af mine gode venner sagde til mig på et tidspunkt: Prøv at forestille dig, at du skal spise en elefant. Hvordan vil du gøre det? Det ved jeg da virkelig ikke! Var det eneste jeg kunne finde ud af at svare. Du spiser selvfølgelig et lille stykke af gangen! Et bedre råd kunne jeg nok ikke ha fået. For mig virker det at tænke på elefanten, når tingene synes at vokse mig over hovedet. En anden ting, som har været uvurderlig som ny TR, er dialogen med TR kollegaerne og kredskontoret. Her er altid hjælp at hente og jeg har på intet tidspunkt mærket grænser for deres tålmodighed. At være TR kan være temmelig stressende, men det er samtidigt meget givende og bestemt en opgave som er værd at beskæftige sig med. Tine Steendorph TR på Humlehaveskolen siden november 2008

15 Fortsat OLF GENERALFORSAMLING 19. MARTS Løn I forbindelse med at der blev indgået en ny arbejdstidsaftale mellem Odense Lærerforening og Odense Kommune blev der samtidig indgået aftale om et nyt tillæg, et Odense-tillæg. Tillægget erstatter undervisningstillæg, tillæg for selvstyrende team, akkordtillæg og arbejdstidsbestemte tillæg, og udgør et gennemsnit af de tidligere tillæg. Tillægget er på kr. årligt (nutidskroner) for lærere og børnehaveklasseledere på Ny Løn kr. årligt for overenskomstansatte på personlig ordning og kr. årligt for tjenestemænd. Mens der ikke var afsat midler til lokalløn i 2009 er der per 1. april 2010 afsat 1,25 % til lokal løndannelse. For at sikre, at disse midler udmøntes med virkning fra 1. april 2010 er der allerede i efteråret 2009 indgået aftaler om anvendelsen. For lærere og børnehaveklasseledere er det aftalt, at Odense-tillægget stiger, således at tillægget til lærere og børnehaveklasseledere på Ny Løn bliver kr. årligt, tillægget til overenskomstansatte på personlig ordning bliver kr. årligt og tillægget til tjenestemænd bliver kr. årligt. Det er samtidig aftalt, at klasselærertillægget stiger fra kr. til kr. årligt, og der indføres et tillæg til sikkerhedsrepræsentanterne på kr. årligt. Odense Lærerforening stillede i forbindelse med forhandlingerne krav om, at lærere, der har deltaget i efteruddannelsesforløbene: Liniefag matematik, liniefag natur/ teknik samt læsevejlederuddannelsen før aftalen om ECTS - points blev kompenseret via et engangsbeløb. Dette blev afvist af Odense Kommune. Foreningen rejste også krav om, at der blev ydet tillæg til kommunens undervisningsvejledere jf. beskrivelse i overenskomsten, men Odense Kommune afviste, at man har ansat undervisningsvejledere i overenskomstens forstand. For vejledere ved UUO foreslog foreningen, at midlerne blev anvendt til at ændre stillingerne til konsulentstillinger. Dette blev afvist af Odense Kommune, midlerne anvendes i stedet til forhøjelse af vejledertillægget. Den konkrete aftale er endnu ikke indgået. Odense Lærerforening stillede også forslag om ændringer i forhåndsaftalerne ved PPR. Det blev aftalt med Odense Kommune, at psykologer ved PPR får et fastholdelsestillæg efter 1 års ansættelse på kr. årligt. Til tale-/ hørelærere ydes et tillæg for fleksibilitet i teamarbejdet på kr. årligt. Derudover blev der efter ønske fra Odense Kommune aftalt nogle konkrete funktions- og kvalifikationstillæg. Der er desuden indgået konkrete aftaler for psykologer

16 OLF GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2010 ved Odense Kommunes familiehuse, ansatte ved Specialrådgivningen, konsulenterne ved skoleafdelingen m.v. På CSV er der ikke indgået forhåndsaftaler, men de eksisterende aftaler er blevet justeret, blandt andet med tillæg til sikkerhedsrepræsentanterne og forhøjelse af tillægget for arbejde i selvstyrende team. Lønaftalerne på de enkelte skoler er endvidere blevet genforhandlet og i mange tilfælde videreført uændret. På Regionsområdet var der afsat 0,8 % af til lokalløn per 1. april Ved CRS, der hører under Region Syddanmark, blev disse midler anvendt til forhøjelse og ændring af de eksisterende forhåndsaftaler. Der er afsat 0,8 % igen per 1. april 2010, disse midler er endnu ikke forhandlet. På SOSU-Fyn og Odense Fagskole har tillidsrepræsentanten kompetencen til at indgå lønaftaler, foreningen bistår tillidsrepræsentanten i disse forhandlinger. Arbejdstid 16 PPR, CSV og CRS For tale-/hørelærerne ved PPR er der ikke indgået ny arbejdstidsaftale. De fortsætter således med den hidtidige helhedsaftale. På voksenspecialundervisningsområdet er det ikke lykkedes for de centrale parter at indgå en ny arbejdstidsaftale. Dette skyldes især, at det på voksenspecialundervisningsområdet er vanskeligt at lave en definition af undervisningsbegrebet, hvilket er et centralt element i aftalen for folkeskolerne. På CSV og CRS arbejdes der således fortsat efter den hidtidige aftale. Der er i øjeblikket forhandlinger om en ny arbejdstidsaftale for lærerne ved CRS. Pædagogik og skolepolitik Rummelighed Odense Lærerforening har i 2009 i samarbejde med Odense Kommune afsluttet kortlægning af rummeligheden i klassen på samtlige skoler. Resultatet er opsamlet i en rapport. Se denne på: Det er en meget omfattende og god rapport, der giver det nye Børn- og Ungeudvalg et godt øjebliksbillede at arbejde videre med. Odense Lærerforening har fra rapporten udledt 3 afgørende indsatser: Muligheden for to-lærertimer i klasserne skal stærkt forbedres. Relevant uddannelse af lærerne skal opprioriteres Ventetiden i sagsbehandlingen skal gøres kortere.

17 OLF GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2010 Odense Lærerforening har desuden arbejdet for, at der i budget 2010 afsættes midler til opfølgning på konkrete indsatser, som rapporten peger på. Det er derfor positivt, at der blev afsat 3 millioner til denne opfølgning, bl.a. til forsøg med to-lærerordninger. Det er vigtigt, at der fremover afsættes økonomi til at sætte ind overfor de mange problematikker som rapporten fremlægger. På paneldebatten den 12. november i forbindelse med kommunalvalget blev der givet politisk tilsagn om, at der også fremover vil blive afsat penge til opfølgning. Specialundervisning Odense Lærerforening har lige siden indførelsen af den ny budgetmodel for specialundervisning påpeget dens meget problematiske betydning for skolernes mulighed for at tilbyde alle elever den rette undervisning. Odense Lærerforening stemte på kongressen 2009 for Danmarks Lærerforenings ændring af specialundervisningbegrebet. En klar tredeling: Almen undervisning, inkluderende støtteforanstaltninger og specialundervisning. Odense Lærerforening har på møder påpeget betydningen af de inkluderende støtteforanstaltninger som dem, der sikrer at der bliver tale om ægte rummelighed - og som sikrer, at den enkelte elev får det rette undervisningstilbud, hvis der på skolerne er den nødvendige økonomi til at iværksætte disse støtteforanstaltninger; eksempelvis tolærerordninger, AKT-indsats, intensive læsekurser og faglig støtte i klassen. Odense Kommune har behov for økonomisk styring af et område, der er vanskeligt styrbart. Men det må aldrig være økonomi, der går forud for den enkelte elevs behov for et særligt undervisningstilbud. Odense Lærerforening har påpeget nødvendigheden af at endevende økonomien. På samme måde, som der er handlet vedrørende det vejledende timetal, har vi påpeget, at der må handles for at sikre at specialundervisningen i Odense ikke udsultes og blive til tilfældige tilbud af meget forskellig kvalitet. Odense Kommunes kvalitetsrapport 2009 Kvalitetsrapporten er udkommet endnu engang som et sammenskrevet værk af alle de mangfoldige og seriøse undervisningsforløb, der hver dag foregår på skolerne. Odense Lærerforening mener ikke, at sådan en sammenskrivning giver et ordentligt nuanceret billede af livet på skolerne. Det omfattende og meget styrende system med sammenskrivning - først på skoleplan og derefter på kommunalt plan - overskygger fuldstændig selve kvalitetsudviklingen af undervisningen på skolerne. Store dele af KIS-processen opleves som teknik frem for en kvalitetsudviklende proces. Odense Lærerforening er nu i gang med en nærmere gennemgang af hele processen i KIS med henblik på at se, hvordan man bedst arbejder med kvalitetsudvikling af undervisningen i kommunens folkeskoler. En model, som ikke bærer elementer af kontrol og topstyring, men som matcher den nye arbejdstidsaftale, hvor den sociale kapital er sat i centrum. Undervisningsassistenter Odense Lærerforening har, ud fra en professionel faglig og pædagogisk vurdering, den opfattelse at undervisning skal varetages af uddannede lærere og børnehaveklasseledere, jævnfør folkeskoleloven. Det må ikke ske, at de elever, der har størst behov for hjælp, modtager det kvalitativt ringeste tilbud! Sådan lyder indledningen til den udsendelse fra Odense Lærerforening, der kom inden juleferien. (se den på Mener/ Undervisningsassistenter) Vi har sagt ja til forskellige forsøg med undervisningsassistenter for at have et ordentligt grundlag for at være aktive og kritiske deltagere i forsøgene. I Odense er der lige nu et forsøg i gang på en skole med uuddannede undervisningsassistenter, men der er i skrivende stund allerede sendt nye ansøgninger af sted fra andre skoler i Odense. Desuden kan man i den seneste kvalitetsrapport på side 11 læse følgende: Der er fortsat behov for at arbejde med, hvordan undervisningen kan tilpasses elevernes behov. I det kommende år vil dette arbejde udmøntes på forskellig vis blandt andet via fortsat udvikling af holddeling og brug af undervisningsassistenter. Der er altså alt mulig grund til at Odense Lærerforening fastholder, at undervisningen varetages af uddannede lærere og børnehaveklasseledere af hensyn til elevernes udbytte og udvikling. Vi mener, at målrettet to-lærerordning, eksempelvis med brug af læsevejleder eller AKT-vejleder, er ét af de væsentlige bud på en løsning af de udfordringer omkring rummelighed og undervisningsdifferentiering, som vi står over for. Odense Lærerforening vil fortsat være i en dialog med Skoleafdelingen og politikerne vedrørende denne problemstilling. Desuden er foreningen repræsenteret med en deltager fra Styrelsen i Danmarks Lærerforenings netværk og samarbejdsforum omkring undervisningsassistenter. Heldagsskole Odense Lærerforening har under den tre-årige periode støttet forsøget med heldagsskolerne. Vi har også understreget flere gange, at nye initiativer som heldagsskolerne kræver nye penge. Vi må desværre konstatere, at de tre forsøgsskoler, Abildgårdskolen, H. C. Andersen Skolen og Humlehaveskolen, er blevet udsat for mærkbare besparelser på dansk som andetsprogstimerne i forsøgsperioden. Formålet med heldagsskolerne er primært at øge elever- 17

18 OLF GENERALFORSAMLING 19. MARTS nes faglige standpunkt med henblik på, at en større andel af elever med en tosproget baggrund skal have mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Odense Kommunes målsætning er at 100 % gennemfører en ungdomsuddannelse. Det opnås næppe ved besparelser på området. Forsøget blev permanentgjort i foråret 2009, inden forsøget var afsluttet. Odense Lærerforening har undervejs understreget vigtigheden af at få forsøget grundigt evalueret, når forsøgsperioden var afsluttet. De tre statusrapporter har påpeget flere relevante og perspektivrige spørgsmål, som ville være formålstjenlige at få set nærmere på i en samlet evaluering af forsøget. Odense Kommunes budget 2010 Odense Lærerforening har i hele 2009 arbejdet målbevidst ud fra to temaer i forhold til kommunens budget. Det ene tema var, at skolerne skal have tildelt økonomi svarende til Undervisningsministeriets vejledende timetal. Det andet tema var, at der kontant skulle følges op på den rummelighedsundersøgelse, som var et fælles projekt mellem kommunen og Odense Lærerforening. Ved budgetforliget kunne vi glæde os over, at der årligt blev afsat 14 millioner til at øge undervisningstimetallet. Der blev også afsat 3 millioner til forsøg med at styrke rummeligheden, herunder tolærerordninger. Men der blev desværre kun afsat midler til rummelighedsprojektet i Foreningen har via hele MED-systemet gode muligheder for både at følge og påvirke budgettilblivelsen. Det være sig i såvel Hovedudvalget som i Afdelingsudvalget i Skoleafdelingen, hvor foreningen bl.a. varetager næstformandsposterne, samt ud fra arbejdet og de informationer, som via tillidsrepræsentanterne indgår i budgetpåvirkningen. Derudover har Odense Lærerforening også afholdt særskilte møder med byrådets partier, ligesom vi ved det årlige møde med hele Børne- og Ungeudvalget har underbygget vores pædagogiske og skolepolitiske temaer. Endvidere har der været et godt samarbejde med Skole og Samfund, som ud over møder også udmøntede sig i et Synspunkt i Fyens Stiftstidende: Vores fælles folkeskole. Desuden har foreningen gentagne gange været i forskellige medier i forbindelse med budgetdebatten. Kommunalvalget 2009 I forbindelse med kommunalvalget 2009 iværksatte Odense Lærerforening en række tiltag alle med det formål at få sat fokus på folkeskolen i valgkampen. Foreningen arrangerede i forbindelse med kommunalvalget et vælgermøde den 12. november 2009 med deltagelse af en række byrådspolitikere og med Dorte Fals fra DR1 som panelvært. Vælgermødet havde undertitlen: Hvordan får vi en folkeskole, hvor alle kan rummes og alle bliver udfordret? Cirka 60 deltagere var mødet frem. I samme forbindelse købte Odense Lærerforening et antal busreklamer, som kunne ses i det odenseanske bybillede i ugerne op til valget med teksten: Alle børn skal udfordres respekt for det enkelte barn sæt x ved folkeskolen. Buskampagnen blev understøttet af avisannoncer og flyers. Desuden har der op til kommunalvalget været afholdt møder med politikere og politiske partier. Kanonforedrag Odense Lærerforening finder det væsentligt at kunne give medlemmerne et bredt tilbud af kulturelle og pædagogiske oplevelser. Vi har derfor været glade for i årets løb at kunne tilbyde medlemmerne to kanonforedrag. Den 22. januar 2009 gav Mads Hermansen og Niels Egelund hver deres oplæg med efterfølgende dialog om temaet Hvem skal folkeskolen rumme og hvordan?. Til denne aften var alle 400 pladser udsolgt og mange var på venteliste. Den 20. november 2009 trådte erhvervspsykolog Freddy Meyer ind på scenen i Asylgade med titlen Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom. Han formåede med en god portion humor, garneret med en vis dybde, at give medlemmerne en fælles forståelse af bl.a. udtrykket surstråling Inden hans foredrag var der fredagsbar, som foreningen var vært for. Over 300 lærere mødte op og gav udtryk for, at de gik gladere hjem, end da de kom. Nyansatte lærere Som en nu årligt tilbagevendende tradition afholdt foreningen en velbesøgt dag for de nyansatte lærere og børnehaveklasseledere. Overskriften var Et godt lærerliv for nyansatte hvad skal der til? Af indholdet kan der nævnes: Odense Lærerforenings tiltag for et godt lærerliv Friske erfaringer fra det første år på jobbet Cafédiskussion af egne erfaringer Oplæg fra Helle Bjerresgaard om elever, ny lærer og lærerprofession Et godt psykisk arbejdsmiljø på skolerne Dagen afsluttedes med en sen frokost ude i byen. Tillidsrepræsentanterne har, som formidlere af arrangementet til de nyansatte, været med til at sikre et stort fremmøde, ligesom det, at foreningen frikøber de nyansatte hele dagen, giver nogle gode rammer for dagen.

19 OLF GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2010 Arbejdsmiljø Odense Lærerforening har en række forslag til retningslinier, som kan være til inspiration for skolernes arbejde med at udarbejde retningslinier. Retningslinierne for Vold og trusler om vold er i det forløbne år blevet revideret. Ligeledes er der blevet udarbejdet retningslinier for Netetik samt for Modtagelse af nyansatte. Derudover har Odense Lærerforening forslag til retningslinier for Fag- og opgavefordelingen Langtidssygefravær Brug af Skoleintra Klager over ansatte Tjenstlige samtaler Efter- og videreuddannelse Forslagene til retningslinier kan ses på: Mener/Retningslinier Derudover har Odense Lærerforening medvirket til udarbejdelse af retningslinier for Vold og for Stress i Skoleafdelingens MED-udvalg. Der bliver fortsat arbejdet med at forbedre trivslen på den enkelte skole efter udfaldet af trivselsmålingen I 2010 gennemfører Odense Kommune en ny undersøgelse. Tidspunktet er på p.t. lidt usikkert, men uanset hvornår er alle skoler forpligtet på at gennemføre en APV på det psykiske område hvert 3.år, iflg. arbejdsmiljølovgivningen. I ledernes resultatkontrakter er der indføjet et punkt om måling af skolens sociale kapital : Tillid retfærdighed og samarbejde. Alle forskningsresultater peger på, at den væsentligste faktor for et godt psykisk arbejdsmiljø er: God ledelse. Social kapital I den nye arbejdstidsaftale med Odense Kommune står der: Værdiggrundlaget for aftalen er tillid, retfærdighed og samarbejde - den sociale kapital. Aftalen bygger på tillid og dialog, som skal gøre folkeskolen til en attraktiv arbejdsplads. Derfor skal skolerne stræbe mod en så høj social kapital som muligt. Forskningsresultater har vist, at arbejdspladser med en høj social kapital har et godt psykisk arbejdsmiljø med bl.a. et lavt sygefravær. Odense Lærerforening har arbejdet for at få social kapital med i ledernes resultatkontrakter, hvilket nu er blevet en realitet. Skolerne skal, ved hjælp af et spørgeskema på kun fire spørgsmål, måle/screene skolens sociale kapital. Skoleafdelingen havde, efter forslag fra Odense Lærerforenings repræsentanter i Skoleafdelingens MED-udvalg, indkaldt samtlige sikkerhedsgrupper samt alle tillidsrepræsentanter til et fællesmøde den 29. oktober på Risingskolen om den sociale kapital med professor Tage Søndergård Kristensen, som i en årrække har arbejdet med virksomhedernes sociale kapital. Et overbevisende foredrag, hvor kun ca. halvdelen af skolelederne var til stede. Odense Lærerforenings Arbejdsmiljøudvalg deltog 2. april i et heldagsmøde i København om den sociale kapital og sygefravær. Indeklima Der har i det forløbne år været meget fokus på indeklimaet i folkeskolens klasselokaler. Dårligt indeklima med for højt CO2 indhold i klasserne kan bevirke. at indlæringen nedsættes med op til 20 %. Odense Lærerforening følger udviklingen nøje. Odense Kommune har, efter en drøftelse i Skoleafdelingens MED-udvalg, iværksat en undersøgelse på 10 skoler, hvor tre klasselokaler er blevet målt i en uge. Resultaterne ser ikke lovende ud. Mange klasselokaler har et indhold af CO2, som langt overstiger den anbefalede mængde på 1000 ppm. Det står endda så galt til, at med elever i små klasselokaler, kommer CO2 indholdet hurtigt op over 2000ppm, som er Arbejdstilsynets maksimalgrænse for ophold i lokalet. Forældede klimaanlæg, for lidt udluftning er den primære årsag. Ejbyskolen har haft alvorlige problemer med skimmelsvamp på en stor del af skolen. Odense Kommune har besluttet kun at renovere en del af skolen og samtidig gøre skolen til en skole fra klassetrin. Odense Lærerforening har afholdt flere møder med Ejbyskolens tillidsvalgte; det ene møde med deltagelse af konsulent fra Danmarks Lærerforening. Sikkerhedsrepræsentanten (SR) SR arbejder under arbejdsmiljølovgivningen med Arbejdstilsynet som kontrolinstans. SR samarbejder med skolelederen/daglig sikkerhedsleder og tillidsrepræsentanten (TR) om arbejdsgiverens pligt til at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Bl.a. har SR en særlig rolle i forbindelse med årets fag- og opgavefordeling, hvor den samlede arbejdsbelastning for det kommende skoleår skal vurderes for den enkelte lærer. SR skal ifølge loven have den fornødne tid til arbejdet. MED-udvalget er en væsentlig faktor i sikkerhedsarbejdet. Skolernes MED-udvalg udarbejder retningslinier, eksempelvis for vold og trusler om vold, netetik, uacceptabel elevadfærd, fag- og opgavefordelingen m.m. Mindst en sikkerhedsrepræsentant skal sidde i det lokale MED-udvalg. Referater skal sendes til Skoleafdelingens MED-udvalg. SR s rolle ser ud til at være styrket på skolerne og Odense Lærerforening arbejder på at styrke samarbejdet mellem 19

20 OLF GENERALFORSAMLING 19. MARTS SR og TR. Danmarks Lærerforening anbefaler at skolerne vælger den samme person som suppleant for tillidsrepræsentanten (TR/S) og SR. Der var valg til sikkerhedsrepræsentant i december Alle nyvalgte SR skal af skolen tilmeldes den obligatoriske SR-uddannelse af 5 dages varighed senest 4 uger efter valget og uddannelsen skal være afsluttet senest efter 8 måneder. Danmarks Lærerforening har ligeledes en kursusdag for nyvalgte SR Den 29. oktober 2009 afholdt Odense Lærerforening møde for SR. TR var inviteret med, da mødet bl.a. handlede om samarbejdet mellem TR og SR. Jørgen Bruun Christensen, konsulent i Danmarks Lærerforening, var inviteret til dette punkt. Desuden fortalte Niels Rasmussen, daglig sikkerhedsleder i Skoleafdelingen, om APV og skolernes påbud fra arbejdstilsynet. Dagen sluttede med fællesmøde på Risingskolen om den sociale kapital. Den 20. januar 2010 var SR, TR og TR/S samlet til et heldagsmøde, hvor Bent Stokholm fra Skoleafdelingen fremlagde Visionerne for fremtidens skole i Odense. Merete Labriola, forsker i sygefravær, fortalte om forskningsresultater om sygefravær og dagen sluttede med foredrag om den finske skole ved Frans Ørsted Andersen fra Århus Universitet. Netetik Vi oplever stadig flere lærere, som bliver krænket sprogligt af eleverne på Arto, Facebook eller tilsvarende hjemmesider. Det er fuldstændig uacceptabelt, at lærere hænges ud på nettet! Odense Lærerforening har derfor opfordret skolerne til at få lavet retningslinjer for, hvordan der skal handles, når grænserne for god adfærd på nettet overskrides. God undervisning kræver et godt arbejdsmiljø, og det bygger på tillid mellem lærer og elev. Skolerne skal derfor definere for forældre og elever, hvad god adfærd på nettet er. Styrelsen i Odense Lærerforening har derfor vedtaget følgende forslag til retningslinier for netetik på skolerne: At lærere ikke kommunikerer med elever og forældre på Facebook og lignende fora. At det ikke er et privat anliggende, men en sag for skolen, når grænserne overskrides for den enkelte lærer. At uacceptable handlinger begået mod skolen/lærerne også i fritiden skal omfattes af ordensreglementet på skolen, så eleverne er bekendt med konsekvenserne. At skolen anmelder strafbare handlinger til politiet. For at forebygge ovenstående har Odense Lærerforening samtidig foreslået, at man for eleverne på skolerne får udarbejdet gode råd om netetik. Se foreningens forslag på: Mener/Retningslinier/ netetik Forventninger til tillidsrepræsentanten (TR) TR er et overordentligt vigtigt bindeled mellem Odense Lærerforening og medlemmerne. For at sikre at samarbejdet mellem foreningen og TR fungerer optimalt, at den vedtagne politik er kendt af medlemmerne, og at Odense Lærerforening kender medlemmernes holdninger, har styrelsen udarbejdet et sæt forventninger til TR, som skal understøtte dette arbejde. Det forventes blandt andet: At TR sikrer en aktuel kommunikation ved at holde sig løbende orienteret og videreformidle information. At TR udfører den nødvendige medlemspleje, herunder understøtter en velfungerende faglig klub. At TR uddanner, ajourfører sig og deltager i møder. At TR har et udstrakt samarbejde med skolens ledelse, sikkerhedsrepræsentant og TR/S om relevante emner, som kan være med til at opbygge den sociale kapital på skolen. Se mere om dette på:

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Specialundervisning, inklusion og fællesskab

Specialundervisning, inklusion og fællesskab Specialundervisning, inklusion og fællesskab Dette notat er blevet til på baggrund af KLFs arbejde med afdækning af rammer og vilkår i den københavnske folkeskole i forhold til specialundervisning, inklusion

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Professionsaftale for basisgruppen

Professionsaftale for basisgruppen Professionsaftale for basisgruppen mellem Børn og Skole og Favrskov Lærerforening kreds 137 0. Aftalegrundlag: Aftalen vedrører lokal udmøntning af Arbejdstidsaftale 08 (Aftale om arbejdstid for lærere

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

Kvalitet i specialundervisningen

Kvalitet i specialundervisningen Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening Kvalitet i specialundervisningen Denne artikel handler om, hvordan man i den danske folkeskole definerer og afgrænser specialpædagogik/specialundervisning.

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning)

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) Varde Lærerkreds TR-møder 2015/2016 Dagsordener og referater TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 77 Godkendelse af referat fra TR-møde 11.05.15

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016 Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016 Referat: - Velkomst ved formand Leif Primdal, dernæst fællessang: ( Der går gennem tiden. På klaver: Lene Bjerre Sørensen) Ad

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Baggrund Kommunalreformen har medført større kommunale enheder pr. 1. januar 2007. For skoleområdet kan det medføre, at man vil se nærmere

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Debatoplæg fra Odense Lærerforening maj 2010 Effektmål At andelen af unge, der fuldfører en ungdomsuddannelse, skal øges med 5 procent i den kommende 3 årsperiode.

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 1. juni 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2011-1 - Skolebestyrelsens beretning for året 2011 Skolebestyrelsens beretning for året 2011 består af en beskrivelse af bestyrelsens sammensæ t- ning og det arbejde, bestyrelsen

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Psykisk

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde torsdag d. 17/ kl ca på lærerværelset

Skolebestyrelsesmøde torsdag d. 17/ kl ca på lærerværelset A LHOLM REFERAT SKOLEN Skolebestyrelsesmøde torsdag d. 17/9 2009 kl. 17.00 ca. 21.30 på lærerværelset Til stede: Kim, Niels Jørgen, Michael, Susanne C., Susanne P., Jannick, Vagn, Ole, Vibeke og Martin

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Mandag d. 24. august 2015, kl. 17:00-19:00 Søllerødgade 33, Nørrebro Tilstede: Jakob, Anja, Anna, Henriette, Marianne, Yanaba (Pia Hegner

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2009. Den Store Fortælling. - om rummelighed og arbejdstidsaftale

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2009. Den Store Fortælling. - om rummelighed og arbejdstidsaftale Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2009 Den Store Fortælling - om rummelighed og arbejdstidsaftale MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 1 FEBRUAR 2009 Det rette tilbud 2 I Odense er

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Referat fra Fraktion 4 s årsmøde Hotel Frederiksdal den 22. - 23. august 2012

Referat fra Fraktion 4 s årsmøde Hotel Frederiksdal den 22. - 23. august 2012 Referat fra Fraktion 4 s årsmøde Hotel Frederiksdal den 22. - 23. august 2012 Til stede var 1 HST-medlem, 10 kongresdelegerede og 42 årsmøderepræsentanter, 2 som suppleanter, i alt 53 deltagere. 2 afbud.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere