Generalforsamling 19. marts:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 19. marts:"

Transkript

1 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland Nyt system for kontingentopkrævning

2 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 1 FEBRUAR 2010 Tidens skole 2 Det er svært at spå. Især om fremtiden, som Storm P. siger. Men naturligt nok er der fra tid til anden større eller mindre fokus på, hvordan folkeskolen egentlig skal se ud. I fremtiden. Fremtidens skole er på spil i Odense. Eller er det snarere fortidens skole? For år tilbage var en lignende debat nemlig aktuel her i byen. Klassen, som den kendes, skulle erstattes af skiftende klasser og holddelinger på kryds og tværs. Kontaktlærere, ansvar for egen læring - der skulle skub i det hele! Men så fandt man ud af, at det måske alligevel ikke var så fantastisk? I alt fald ebbede begejstringen lige så stille ud. Nu er vi der så igen. Pænt pakket ind, på sidste års sidste møde i det daværende Børn- og Ungeudvalg, var der et stilfærdigt dagsordenspunkt: Skolestrukturanalyse. Det kunne jo umiddelbart ligne noget om skoledistrikter og den første sides penge eller to i bilaget handler da også om det. Men så går det pludselig derudad! - Den nuværende skole er grundlæggende stadig opbygget i standardmoduler med 24 elever, en lærer og 45 minutter. Denne struktur skaber ikke nødvendigvis det bedste læringsmiljø. Skoledagen kunne forme sig helt anderledes med skiftende klasser og holddeling på tværs af klasser og klassetrin og en satsning på at lære eleverne at styre egen udvikling gennem tilrettelæggelse af egen læring samt en bredt udbud af faglige aktiviteter. Sådan står der. Og videre er der brede læringsbånd, profilskoler og optimal ressourceudnyttelse på det specialpædagogiske område. Det ligner noget, der er prøvet før. Og det er det da også. I Hellerup og i Sverige. Sidstnævnte sted måtte man konkludere, at det gik galt. Det svenske Skolverket konkluderede i 2009, at adskillelse, decentralisering, differentiering og individualisering til sammen forklarer, hvorfor svenske elever klarer sig dårligere i dag end i Det kan man læse mere om i Niels Munkholm Rasmussens indlæg på næste side. Skiftende klasser, holddeling på tværs af klasser og klassetrin, styre egen udvikling, tilrettelæggelse af egen læring. Profilskoler fra klassetrin med elite, læse, erhverv, science Og så den almene linie, for dem, der ikke kom med Det ligner mistænkeligt noget, der er set før. Noget endda for en hel del år siden, hvor man opdelte i boglige og almene klasser. Er det den folkeskole, vi ønsker? Når vi nu ved, at folkeskolen og samfundet er forbundne kar? Hvad med de børn, som ikke kan navigere i de mange skift, og som ikke kan styre og tilrettelægge selv? Hvad med de børn, der søgte ind på en profillinie men som blev vejet og fundet for lette? Hvad sker der lige med klassen som det forpligtende fællesskab og grundlaget for læring? Hvordan kan man inkludere, når profilskoler vel handler om at ekskludere til et sted med ligesindede? Der er ikke noget galt i at lægge op til en debat. Heller ikke, selv om der er elementer af genbrug i det, man lægger frem. Bare debatten er åben, og resultatet ikke er givet på forhånd. Men en stilfærdig undren: Hvorfor tage udgangspunkt i noget, som andre har fundet ud af, ikke virkede? fl. F

3 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 1 FEBRUAR 2010 Tankevækkende svensk forskning: Socialt blandede klasser giver bedre resultater Hvorfor er den svenske grundskole gået fra at være i verdenstoppen for tyve år siden, til at den i dag opnår dårlige resultater? AF NIELS MUNKHOLM RASMUSSEN Lærer ved Rosengårdskolen, medlem af styrelsen i Odense Lærerforening og hovedstyrelsesmedlem i Danmarks lærerforening. Spørgsmålet om de svenske skoleelevers vigende præstationer er helt aktuelt blevet kortlagt af forskere for det svenske Skolverket i rapporten: Vad påverker resultaten i svensk grundskola? Det følgende er et sammendrag fra et interview med en af forskerne, Eva Myrberg, som er bragt i den svenske lærerforenings blad Lärarnas tidning i november Klassekammeraterne har stor betydning Hun starter med at fortælle om klassekammeraternes betydning. Det er forældrene med deres uddannelsesniveau, der præger deres børn. I en klasse, hvor der er et højt ambitionsniveau, hvor lærerne stiller store krav, og der er fokus på de boglige kundskaber, kan elever med en mere gunstig baggrund påvirke andre elever. Forskellen på skolerne er øget Tidligere var der små forskelle mellem skolerne, men nu øges de. Decentraliseringen, hvor man har flyttet ansvar og beføjelser til den enkelte skole, er en vigtig faktor for, at kundskabsforskellene mellem skoler øges. Når de enkelte skoler bestemmer mere øges variationen endnu mere, og dermed bliver skolernes kvalitet ikke ligeværdig. Det kan f.eks. gælde i forhold til de rutiner man har for, hvordan årsplaner gennemføres og evalueres. Hvad er der sket med elevernes resultater? Den sociale baggrund har meget stærkere betydning for en gruppe, end den har for et individ. Da klasserne endnu var blandede, havde den svenske skole vældigt gode resultater internationalt set. I 1991 lå den i toppen. Og de havde ikke færre elever på eliteniveau dengang. I lande, hvor man opdeler eleverne tidligt, som i Tyskland og England, opnår eleverne ikke bedre resultater, og de har ikke flere elever på eliteniveau. Det er godt for demokratiudviklingen, at man træffer kammerater med en anden social baggrund. Rapporten viser, at den individtilpassede undervisning, som slog igennem i begyndelsen af 1990 erne, i stedet tog retning mod, at eleverne skulle tage for meget ansvar for sin egen læring. Meget eget arbejde er ikke godt Forskerne kan nu se, at den store mængde af eget arbejde ikke var godt. Eleverne har ikke overblik over, hvad de har brug for af grundlæggende viden. Det er noget skolen skal formidle, det er ikke noget de kan af sig selv. Den tid der bruges på gennemgang i normalklassen, med forklaringer og fælles samtale, er mindsket. En hypotese er, at det får særligt stort gennemslag i matematik, hvor eleven ofte sider alene og regner i sin bog. At forskellige ideer diskuteres i klasseværelset er vigtigt for alle. Kontrol lægger beslag på undervisning Det må ikke glemmes, at der i perioden også har været store nedskæringer i den svenske skole. Man fjernede den ene efter den anden af specialiserede jobkategorier såsom kuratorer og talepædagoger. Kravene til individtilpasning blev øget samtidig med at ressourcerne blev mindsket. Lærerne fik mere at lave, frem for alt flere administrative opgaver. De har fået flere praktiske og informative opgaver og store dokumentationskrav. Det er klart, at det lægger beslag på undervisning. Betydningen af lærernes kompetencer Gennem international forskning ved vi, at lærerne skal være godt uddannede i fagene på de forskellige klassetrin. Det kan være svært på en lille skole, men det har stor betydning. Elever med behov for særlig støtte svigtes. Kommunerne skal garantere for, at de har kompetente ressourceteam til specialundervisning, og at de følger de fastlagte årsplaner. Desværre er der stor variation mellem kommunerne, når det gælder årsplaner, ressourcefordeling og støtte. På mange måder er det tydeligt, at det ikke fungerer i Sverige. Skolepolitiske beslutninger uden om forskning Eva Myrberg er glad for interessen for rapporten. Hun mener, at der tages mange skolepolitiske beslutninger uden at man har stiftet bekendtskab med forskningen. Men hun er mest bekymret over, at kløften øges i samfundet. 3

4 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 1 FEBRUAR 2010 Nyt kontingentsystem i Odense Lærerforening 4 Slut med træk via lønsedlen og pensionister betaler én gang årligt. AF FLEMMING ANDERSEN Indtil nu er kontingentet til Odense Lærerforening for langt de fleste medlemmers vedkommende blevet trukket automatisk over lønsedlen. Det er nu stoppet, med virkning fra 1. januar Sidste gang, kontingentopkrævningen skete på denne måde, var således på december måneds lønseddel. Danmarks Lærerforening har lagt mange kræfter i at få etableret et centralt system, så man kan overtage kontingentopkrævningen for alle kredse i landet. I Odense Lærerforening har vi valgt at acceptere dette tilbud, da det vil nedsætte de omkostninger, der ellers har været forbundet med kontingentopkrævning. Fra Danmarks Lærerforening kommer der, med virkning fra 1. januar 2010, en PBS-udskrevet opkrævning. Når opkrævningen bliver tilmeldt PBS, går det derefter helt af sig selv. Og hvis du allerede nu opkræves via PBS, sker der overhovedet ingen ændringer i dine opkrævningsforhold. Og for medlemmerne af fraktion 4 For pensionisterne i fraktion 4 opkræves kontingentet i dag via PBS eller på indbetalingskort. Det vil også fremover være tilfældet, men fra 1. januar 2010 overtager Danmarks Lærerforening også her kontingentopkrævningen og det betyder, at der fremover kun opkræves kontingent én gang årligt. Det samlede kontingent for fraktion 4 i 2010 udgør 1257 kr. årligt og skal altså betales ved starten af året frem for, som tidligere, fordelt på 12 månedlige rater. F Hvorfor lige nu? Som nævnt tidligere nedsætter det administrationsomkostningerne betydeligt at lade Danmarks Lærerforening varetage kontingentopkrævningen. Tilbuddet fra Danmarks Lærerforening var således for godt at sige nej til! Af regnskabstekniske årsager, blandt andet budgetter og oplysninger til SKAT, blev det vurderet, at en overgang bedst kunne ske med virkning fra et årsskifte. At det så blev lige nu, har imidlertid en særlig personalemæssig forklaring,: Alice Strøm, som i 2009 blev ansat i sekretariatet med 37 timer om ugen til at varetage regnskab og kontingentopkrævning, meddelte i november, at hun fra 1. januar havde fået mulighed for udelukkende at arbejde i sit eget firma. Og derfor har Odense Lærerforening haft en ledig stilling i sekretariatet, som nu er blevet besat fra 1. marts dog kun med 30 ugentlige timer. Sekretariatet består fremover af to assistenter, nemlig Ulla Krusaa og Tine Skov Hansen, og ikke af tre assistenter, som tidligere. Det hele er gået lidt hurtigt, og det er smittet af på den tidshorisont, der har været for at informere om overgangen til det nye system. Årets sidste nummer af LærerBLA- DET var således gået i trykken. Der har dog allerede så tidligt som muligt været orienteret via tillidsrepræsentanter og hjemmeside. I sekretariatet har man i starten af januar haft en del henvendelser om det nye kontingentsystem ikke mindst fra pensionerede medlemmer. Enkelte har ønsket at melde sig ud af foreningen. I den forbindelse kan vi gøre opmærksom på, at dette skal ske skriftligt, med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Det er herefter ikke muligt at blive genindmeldt, iflg. DLF s vedtægter.

5 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 1 FEBRUAR 2010 Specialundervisning i Norden - noter fra en konference: En overvejelse værd Hvorfor er det lige, at Finland får de svagere elever med? Og hvorfor breder der sig også i Finland en mathed i forhold til undervisningsassistenter? AF CHARLOTTE HOLM Charlotte Holm er medlem af styrelsen i Odense Lærerforening. I dagene den 30. november - 1. december afholdt Danmarks Lærerforening en konference på Frederiksdal med overskriften Specialundervisning i Norden. Oplægsholderne på konferencen var Dorte Lange fra Hovedstyrelsen, Matts Norrstad, Lärerforbundet, Sverige, Riitta Saras, OAJ, Finland, Hege E. Valås, Utdanningsforbundet, Norge samt Susan Tetler, DPU. Fokus var lagt på lovgrundlag, organisering samt udfordringer. Norge, Sverige og Danmark har det til fælles på specialundervisningsområdet, at de har været igennem skolereformer og kommunaliseringer i løbet af de sidste år, der bl.a. har betydet at antallet af specialpædagogiske indsatser er steget, Årsagerne hertil skal bl.a. findes i knaphed på resurser i normalundervisningen, hvilket betyder at den reelle mulighed for holddannelse er nærmest ikkeeksisterende. En anden årsag er, at hele individualiseringsbølgen, Mig og mit barn-kulturen, har fået et alt for godt tag i skolen. Det forventes at skolen skal være elevparat og ikke omvendt. Det er visionen om Skolen for alle der præger billedet i de nordiske lande med små nuancer. Finland skiller sig markant ud på områder, der bestemt fortjener en vis opmærksomhed. For det første varetages finansieringen af specialundervisningen både af stat og kommune med henholdsvis 42% og 58%. Derudover gives der forhøjede statstilskud afhængigt af graden af behov for specialundervisning. Dvs. at en kommune økonomisk aldrig kan sejles agterud pga. udgifter til specialundervisningen, og det bliver dermed ikke økonomien, der sætter grænser for henvisningerne til specialundervisningen. Måske netop på den baggrund klarer Finland sig bedre i PISA-undersøgelserne, fordi de netop formår at få de svagere elever med. Det er da en tanke værd! Desuden har den 5-årige lærerkandidatuddannelse en overbygning på et år, hvis man vil være specialundervisningslærer. Det er da også en tanke værd, når vi nu ved, at lærernes uddannelse og efter/videreuddannelse har så stor betydning. Desuden nævnte Riitta Sarras fra Finland, at der er begyndt at brede sig en vis mathed i forhold til undervisningsassistenternes kompetencer. Det er for tungt, eller for bureaukratisk om man vil, at assistenten ikke selv kan træffe beslutninger eller handle selvstændigt og fleksibelt i forhold til elever/undervisningen, men hele tiden skal ind over læreren som den beslutningsdygtige part. I stedet for assistenter er man opmærksom på, at det er langt bedre at investere i lærerkræfter, der har kompetencer til at tænke her-og-nu samt hurtigt og effektivt selvstændigt kan trække af på de udfordringer, der opstår undervejs i den rummelige skole. Det kunne man da også lige tage med i sine overvejelser, når forsøgene med undervisningsassistenter herhjemme engang skal evalueres. KENDER DU: OECD s definition på elevvanskeligheder? Det er: Disabilities (nedsat funktionsnedsættelse) Difficulties (faglige/ adfærdsmæssige udfordringer) Disadvantages (kulturel og/ eller social udsathed) Tegn på et inkluderende læringsmiljø? Det er: Fysisk tilstedeværelse Accept og anerkendelse Aktiv deltagelse Udvikling af et aktivt selvbillede (jfr. Susan Tetler, DPU) 5

6 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 1 FEBRUAR Festaften Efter Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 19. marts 2010 på Radisson SAS H.C. Andersen Hotel afholdes festaften. Der vil blive serveret en buffet, hvorefter der er dans til Martin Dale and Aliens. Deltagerbetaling til festaften er 75 kr. per person. Festen, der kun er for medlemmer, slutter kl Tilmelding og betaling senest onsdag den 10. marts kl. 12. For medlemmer med skoletilknytning sker tilmelding gennem TR, mens medlemmer uden skoletilknytning tilmelder sig i sekretariatet, Klaregade 19, 2. sal. Ønske om at sidde sammen kræver tilmelding fra samme skole. Styrelsen

7 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 1 FEBRUAR 2010 GENERALFORSAMLING 2010 Fredag den 19. marts kl Koncerthuset, H. C. Andersen Hotel FORELØBIG DAGSORDEN Kl : Start med velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Kl : Den mundtlige beretning, mv Bemærk, at det er en valggeneralforsamling 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden og stemmetællere 3. Formandens beretning Den skriftlige beretning og oversigt over udvalgenes arbejde optrykkes i LærerBLADET nr.1 4. Regnskab, herunder regnskab for Særlig Fond 5. Indkomne forslag (Frist: 5. marts kl. 12) a. Arbejdsprogrammet 7 6. Fastsættelse af frikøb/vederlag til styrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter, jf Forelæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent 8. Valg i henhold til 7, 8 og 9 Der skal foretages valg af formand, næstformand, delegerede til kongressen, styrelsesmedlemmer og revisorer samt suppleanter 9. Eventuelt Forslag til endelig dagsorden skal være sekretariatet i hænde senest den 5. marts kl. 12. Dørene åbnes kl Der serveres kaffe og brød. Gratis P-billet kan afhentes i hotellets reception. Der serveres en sandwich løbet af eftermiddagen. Efter generalforsamlingen er der spisning med efterfølgende musik og dans for tilmeldte, der forud har betalt for arrangementet efter generalforsamlingen. Arrangementet omtales særskilt i LærerBLADET nr. 1, samt annonceres på plakat på skolerne, TR SkoleKom og Odense Lærerforening

8 OLF GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2010 Kun i LærerBLADET 8 DEN SKRIFTLIGE BERETNING 2010 Indledning Ny arbejdstidsaftale Det lykkedes som bekendt at indgå en ny arbejdstidsaftale mellem Odense Lærerforening og Odense Kommune med udgangspunkt i den nye centrale arbejdstidsaftale mellem KL og Danmarks Lærerforening. I den forbindelse lykkedes det også at få en aftale om efter/videreuddannelse. Aftalen har i skrivende stund fungeret ca. et halvt år. Det er endnu for tidligt at slå fast, hvorvidt aftalen har levet op til intentionerne. Der har været en del indkøringsvanskeligheder, forståelsesproblemer og arbejdsformer, der skal aflæres, både for lærere og ledere. I den centrale aftale er der skrevet ind, at skoleleder og tillidsrepræsentant løbende samarbejder om: Hvorvidt aftalen indfrier målsætningen om øget engagement, professionalisme, fleksibilitet og mindre bureaukrati. Derudover er der lokalt enighed om, at vi i foråret 2010 foretager en fælles evaluering. Af aftaleteksten fremgår det, at aftalen bygger på tillid og dialog, og at den skal understøtte folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads. Aftalen skal øge lærernes professionelle råderum altså at: Lærerne varetager undervisningsopgaven selvstændigt inden for de prioriteringer, mål og rammer, som ledelsen fastsætter i samarbejde med lærerne. Ifølge de tilbagemeldinger vi får, er man på mange skoler kommet rigtigt godt i gang med at udmønte aftalens intentioner og værdigrundlag. Det er naturligvis en længere proces at komme fra tidsstyring til indholdsstyring fra kontrol til tillid, og mange vaner skal tages op til overvejelse og tænkes ind i den nye ånd. Vi er samtidig godt klar over, at der er skoler, hvor mange føler, at de er langt fra mål. Det vil derfor blive en meget væsentlig opgave for Odense Lærerforening, men også for Odense Kommune, at følge op på evalueringerne og understøtte de skoler, der efter evalueringen ser ud til at have ekstra brug for hjælp. Vi vil eksempelvis nøje følge, om tillid bliver et nøgleord, om lærernes professionelle råderum øges, og om engagement og arbejdsglæde får bedre vilkår.

9 OLF GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2010 Aftalen er indgået for en to-årig periode (skoleår 2009/10 og 2010/11). Såfremt aftalen ikke fornyes, vil den tidligere arbejdstidsaftale igen være gældende på alle skoler. Det vejledende timetal Med vedtagelsen af Odense Kommunes budget 2010 lykkedes det endeligt: Byrådet afsatte ressourcer, så skolerne fremover skal give eleverne et timetal i fagene, der svarer til Undervisningsministeriets vejledende timetal. Det blev samtidig præciseret, at de ekstra ressourcer skal bruges til undervisning; ikke til nyt tag eller ekstra administration. Forud for denne beslutning, som endda blev truffet i en situation med stram kommunal økonomi, er gået et stort arbejde. Odense Lærerforening har udarbejdet talmateriale, der påviser forskellen mellem et skoleforløb på minimumstimetal og et forløb på vejledende timetal. Forskellen svarer til et lille skoleårs undervisning! Odense Lærerforening har gentagne gange i medierne fremført, at Odense Kommunes ambitionsniveau var for lavt, når et så stort antal skoler, som tilfældet var, lå på minimumstimetallet og dermed ikke kunne tilbyde eleverne det vejledende timetal, som både Trinmål og Folkeskolens Afgangsprøve er baseret på. Et godt samarbejde med Skole og Samfund udmøntede sig bl.a. i et synspunkt i Fyens Stiftstidende, hvori det blev præciseret, at timetallet måtte sættes op. Endvidere har foreningen afholdt møder med de politiske partier forud for vedtagelsen af budgettet, og med politikerne i Børn- og Ungeudvalget i årets løb. 9 Med budgetvedtagelsen blev der sendt et klart signal om, at politikerne i Odense vil noget med folkeskolen. Samtidig blev den omstridte budgetmodel ændret, så mål og midler i højere grad kommer til at spille sammen. Odense Lærerforening vil følge situationen nøje og især have fokus på, at der fremover tildeles penge til skolerne ud fra faktiske forhold i stedet for gennemsnitlige lønbetragtninger. Kortlægning af rummelighed I sommeren 2009 lå resultatet af rummelighedsundersøgelsen endelig klar. Dels et enormt talmateriale, som byggede på besvarelser fra lærerne i Odense. Dels en rapport: Urolige elever og rummelighed forklaringer, handlemuligheder og barrierer. Undersøgelsen er foregået i et samarbejde mellem Odense Kommune, Odense Lærerforening og gennemført af University College Lillebælt. Af undersøgelsen kunne gennemsnitligt konkluderes: - At der i hver klasse sidder 2 meget urolige elever - At der i hver klasse er 3-4 elever, der burde have hjælp, men ikke får det - At halvdelen af de elever, der får hjælp, ikke får tilstrækkelig hjælp

10 OLF GENERALFORSAMLING 19. MARTS Selve rapporten, som er skrevet blandt andet på baggrund af en række fokusgruppeinterviews med lærerteam, kommer med en række anbefalinger, som er indgået i den videre debat om opfølgning. Odense Lærerforening har gennem hele forløbet sat fokus på, at en undersøgelse også kræver handling, hvilket både politikere og embedsmænd har været enige i. Det lykkedes da også i budget 2010 at få afsat 3 mio. til opfølgning på rummelighedsundersøgelsen. Op til kommunalvalget har Odense Lærerforening især sat fokus på, hvordan vi sikrer, at rummelighed ikke bare bliver opbevaring og en ekstra belastning for den enkelte, klassen og lærerne. Det er afgørende, at de nødvendige og tilstrækkelige tiltag til at kunne udfordre alle børn er til stede, at der er mulighed for målrettede to-lærertimer og at ventetiden inden handling iværksættes bliver mindre. Under paneldebatten d. 12. november, i forbindelse med kommunalvalget, gav samtlige politikere i panelet et klart tilsagn om, at der skulle afsættes flere penge til opfølgning af rummelighedsundersøgelsen i de kommende budgetter. Det bliver fortsat en stor opgave at sikre ægte rummelighed, og der er nok at tage fat på. Desværre oplever vi ofte, at det er økonomien, der afgør, hvilken indsats der tilbydes. Derfor er en ændring af budgetmodellen for specialundervisning afgørende. Fra politisk side er der givet tilsagn om at evaluere modellen. Multimedieskat I starten af 2009 barslede regeringen med en skattereform. Et af elementerne i den var en beskatning af multimedier, stillet til rådighed af arbejdsgiveren. Stort set i det øjeblik, forslaget blev kendt, skrev Odense Lærerforening til ministre og folketingspolitikere og gjorde opmærksom på den urimelige beskatning af den bærbare computer, som lærerne i Odense har fået stillet til rådighed som et arbejdsredskab. Der kom da også svar på henvendelsen fra ministre og politikere på Christiansborg. Samtidig tog foreningen kontakt til de lokale politikere og til pressen for også på denne måde at påvirke de centrale politikere. Der skulle dog en del påvirkning til, inden forligspartierne en måneds tid senere besluttede at justere skatten, så skattegrundlaget blev ændret fra 5000 kr. til 3000 kr. Endvidere kom der enkelte lempelser, bl.a. at lærerne i ny og næ kunne hjemlåne en computer. Odense Lærerforening rejste i perioden forår - efterår gentagne gange sagen over for Skoleafdelingen, politikerne og Danmarks Lærerforening centralt. I november måned tog tingene for alvor fart, idet Kommunernes Landsforening udsendte et notat, hvor det blev understreget, at ansatte ikke kunne frasige sig rådigheden over et multimedie. Odense Lærerforening tog igen kontakt til Odense Kommune, hvorefter skolechefen meldte ud, at man ikke fandt det nødvendigt at stille krav om, at lærerne skulle medbringe deres udleverede pc i deres privatbolig og dermed betale multimedieskat. Det ændrede dog ikke ved den grundlæggende urimelighed for lærerne: Enten må man lade arbejdsredskabet stå på skolen, eller også skal man betale multimedieskat. I december 2009 skrev Odense Lærerforening et medlemsbrev og anbefalede medlemmerne at lade computeren stå på skolen. Samtidig præciserede foreningen, at der fortsat ville blive arbejdet for at få Odense Kommune til at kompensere for lovgivningen. Der blev nu igen fokus på sagen i pressen. Ikke mindst en henvendelse til både Jan Boye og Anker Boye, hvori der blev givet en række eksempler på åbenlyse urimeligheder, fik en god omtale. Henvendelsen opfordrede Odense Kommune til at sætte sig sammen med de kommunalt ansatte og finde løsninger, så der ikke spændes ben for medarbejderne eller for den it-udvikling, som også Odense satser så stærkt på. Odense Lærerforening vil fortsat arbejde for, at en beskatning af et arbejdsredskab trækkes tilbage, eller at der alternativt findes lokale løsninger, så virkningerne af multimedieskatten kompenseres. Fortsættes på side 15

11 Tag ud og gem Fokus på TR 11 Optakt til TR-valget foråret 2010 TR-arbejdet giver høj grad af indflydelse giver personlig og faglig udvikling er spændende og udfordrende ODENSE LÆRERFORENING FORÅRET 2010

12 Forventninger til tillidsrepræsentanten (TR) Tillidsrepræsentanten er kredsens bindeled mellem kredsen/danmarks Lærerforening og skolen - og omvendt. 12 TR er lærernes/børnehaveklasseledernes repræsentant på skolen. TR er Danmarks Lærerforenings repræsentant på skolen. Det betyder, at vi forventer TR arbejder efter Danmarks Lærerforenings og den af generalforsamlingen vedtagne politik. Samarbejdet mellem kreds og TR bygger på en åben og fordomsfri dialog, som giver plads til, at TR kan indgå i udviklingen af Danmarks Lærerforenings og Odense Lærerforenings politik. Kommunikation Det forventes, at TR: holder sig orienteret i den elektroniske post og videreformidler information fra kredsen - enten elektronisk eller i papirudgave bruger Odense Lærerforenings sekretariat som sparringspartner holder sig orienteret på relevante hjemmesider (Danmarks Lærerforening, Odense Lærerforening og Undervisningsministeriet) Opgaver for kredsen Det forventes, at TR: tjekker medlemslister, når de udsendes fra sekretariatet (noterer evt. ikke-medl.) orienterer kredsen om medlemmers til- og fraflytning fra skolen besvarer undersøgelser indenfor den fastsatte tidsfrist byder velkommen og afholder møde med nye medlemmer og nyansatte og udleverer foreningens velkomstpakke. Møder og kurser i forhold til kredsen Det forventes, at TR: deltager i TR- og distriktsmøder. Ved afbud kan suppleanten deltage. deltager i arrangementer for TR. deltager i den centrale og lokale TR-uddannelse. Samarbejde Det forventes, at TR: har et løbende samarbejde med ledels har fokus på resultatet af de pligtige deltager i MED-udvalgets arbejde (fx planlægger og leder møder i Faglig K arbejder for at følge Danmarks Lære TR/S og SR er samme person samarbejder med og informerer SR/

13 Faglig Klub Der skal være faglige klubber på alle skoler. Den faglige klub skal fungere som tillidsrepræsentantens bagland. Stedet, hvor man giver og får informationer om, hvad der rører sig på skolen, i kommunen og i foreningen. I Faglig Klub lægges forhandlingsmandatet, før tillidsrepræsentanten indgår aftaler. Det er kun tillidsrepræsentanten, der kan indgå formelle aftaler med skoleledelsen, og Faglig Klub skal aktivt støtte dette arbejde. Alle medlemmer har ansvar for, at den faglige klub fungerer godt det er afgørende for et kvalificeret fagligt arbejde på skolen. Vidste du at: Odense Lærerforening dækker udgifter til fortæring, når I holder møde i Faglig Klub? Styrelsesmedlemmer gerne deltager i møder i Faglig Klub på din skole? Samarbejde i øvrigt Der opfordres til, at TR: opstiller som kandidat til skolebestyrelsen opstiller som mødeleder til Pædagogisk Råd opstiller som næstformand i det lokale MED-udvalg en, herunder de pligtige drøftelser om arbejdstid m.v. drøftelser i forbindelse med skoleårets planlægning. med at etablere retningslinier) lub rforenings/odense Lærerforenings politik om, at TR-S Uddannelse og møder Det første år gennemgår tillidsrepræsentanten Danmarks Lærerforenings grunduddannelse. Derudover er der lokale og centrale introduktionsmøder. Odense Lærerforening afholder hvert efter år et 3 dages kursus for tillidsrepræsentanter. De fynske kredse afholder hvert år éndags kurser for tillidsrepræsentanter, der har været gennem grunduddannelsen. Odense Lærerforening afholder med ca. en måneds mellemrum tillidsrepræsentantmøder med bl.a. faglig opgradering. Møderne finder sted torsdag fra kl i Lærernes Hus. Derudover afholdes der jævnligt møder for tillidsrepræsentanterne i distrikterne, hvor TR bl.a. giver hinanden kollegial support. 13

14 14 Kan man spise en elefant? Det krævede da en del overvejelser, før jeg var klar til at tage imod opfordringen og stille op som TR for ca. 1 år siden. Skal jeg være helt ærlig, så vidste jeg ikke så meget om fagpolitik og meget af indholdet i overens komsten fra 05 var ren russisk og så skulle vi oven i købet til at overgå til A08. Men efter en god sparring med den gamle TR, en del timer på både DLF s og OLF s hjemmeside, samt positiv opbakning fra kolleger og venner, var jeg ikke kun blevet klogere men også temmelig tændt på opgaven. Og jeg har ikke fortrudt et sekund, selvom det helt sikkert også er hæsblæsende ind i mellem. Der er rigtig mange ting som jeg slet ikke har været forberedt på eller kunne være forberedt på. Situationer og konflikter, som er uvante og skal takles uden at man taber hovedet. Læssevis af oplysninger, som skal huskes og bruges når det er relevant. Spørgsmål fra ledelse og kolleger, som man ikke kender svarene på. En af mine gode venner sagde til mig på et tidspunkt: Prøv at forestille dig, at du skal spise en elefant. Hvordan vil du gøre det? Det ved jeg da virkelig ikke! Var det eneste jeg kunne finde ud af at svare. Du spiser selvfølgelig et lille stykke af gangen! Et bedre råd kunne jeg nok ikke ha fået. For mig virker det at tænke på elefanten, når tingene synes at vokse mig over hovedet. En anden ting, som har været uvurderlig som ny TR, er dialogen med TR kollegaerne og kredskontoret. Her er altid hjælp at hente og jeg har på intet tidspunkt mærket grænser for deres tålmodighed. At være TR kan være temmelig stressende, men det er samtidigt meget givende og bestemt en opgave som er værd at beskæftige sig med. Tine Steendorph TR på Humlehaveskolen siden november 2008

15 Fortsat OLF GENERALFORSAMLING 19. MARTS Løn I forbindelse med at der blev indgået en ny arbejdstidsaftale mellem Odense Lærerforening og Odense Kommune blev der samtidig indgået aftale om et nyt tillæg, et Odense-tillæg. Tillægget erstatter undervisningstillæg, tillæg for selvstyrende team, akkordtillæg og arbejdstidsbestemte tillæg, og udgør et gennemsnit af de tidligere tillæg. Tillægget er på kr. årligt (nutidskroner) for lærere og børnehaveklasseledere på Ny Løn kr. årligt for overenskomstansatte på personlig ordning og kr. årligt for tjenestemænd. Mens der ikke var afsat midler til lokalløn i 2009 er der per 1. april 2010 afsat 1,25 % til lokal løndannelse. For at sikre, at disse midler udmøntes med virkning fra 1. april 2010 er der allerede i efteråret 2009 indgået aftaler om anvendelsen. For lærere og børnehaveklasseledere er det aftalt, at Odense-tillægget stiger, således at tillægget til lærere og børnehaveklasseledere på Ny Løn bliver kr. årligt, tillægget til overenskomstansatte på personlig ordning bliver kr. årligt og tillægget til tjenestemænd bliver kr. årligt. Det er samtidig aftalt, at klasselærertillægget stiger fra kr. til kr. årligt, og der indføres et tillæg til sikkerhedsrepræsentanterne på kr. årligt. Odense Lærerforening stillede i forbindelse med forhandlingerne krav om, at lærere, der har deltaget i efteruddannelsesforløbene: Liniefag matematik, liniefag natur/ teknik samt læsevejlederuddannelsen før aftalen om ECTS - points blev kompenseret via et engangsbeløb. Dette blev afvist af Odense Kommune. Foreningen rejste også krav om, at der blev ydet tillæg til kommunens undervisningsvejledere jf. beskrivelse i overenskomsten, men Odense Kommune afviste, at man har ansat undervisningsvejledere i overenskomstens forstand. For vejledere ved UUO foreslog foreningen, at midlerne blev anvendt til at ændre stillingerne til konsulentstillinger. Dette blev afvist af Odense Kommune, midlerne anvendes i stedet til forhøjelse af vejledertillægget. Den konkrete aftale er endnu ikke indgået. Odense Lærerforening stillede også forslag om ændringer i forhåndsaftalerne ved PPR. Det blev aftalt med Odense Kommune, at psykologer ved PPR får et fastholdelsestillæg efter 1 års ansættelse på kr. årligt. Til tale-/ hørelærere ydes et tillæg for fleksibilitet i teamarbejdet på kr. årligt. Derudover blev der efter ønske fra Odense Kommune aftalt nogle konkrete funktions- og kvalifikationstillæg. Der er desuden indgået konkrete aftaler for psykologer

16 OLF GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2010 ved Odense Kommunes familiehuse, ansatte ved Specialrådgivningen, konsulenterne ved skoleafdelingen m.v. På CSV er der ikke indgået forhåndsaftaler, men de eksisterende aftaler er blevet justeret, blandt andet med tillæg til sikkerhedsrepræsentanterne og forhøjelse af tillægget for arbejde i selvstyrende team. Lønaftalerne på de enkelte skoler er endvidere blevet genforhandlet og i mange tilfælde videreført uændret. På Regionsområdet var der afsat 0,8 % af til lokalløn per 1. april Ved CRS, der hører under Region Syddanmark, blev disse midler anvendt til forhøjelse og ændring af de eksisterende forhåndsaftaler. Der er afsat 0,8 % igen per 1. april 2010, disse midler er endnu ikke forhandlet. På SOSU-Fyn og Odense Fagskole har tillidsrepræsentanten kompetencen til at indgå lønaftaler, foreningen bistår tillidsrepræsentanten i disse forhandlinger. Arbejdstid 16 PPR, CSV og CRS For tale-/hørelærerne ved PPR er der ikke indgået ny arbejdstidsaftale. De fortsætter således med den hidtidige helhedsaftale. På voksenspecialundervisningsområdet er det ikke lykkedes for de centrale parter at indgå en ny arbejdstidsaftale. Dette skyldes især, at det på voksenspecialundervisningsområdet er vanskeligt at lave en definition af undervisningsbegrebet, hvilket er et centralt element i aftalen for folkeskolerne. På CSV og CRS arbejdes der således fortsat efter den hidtidige aftale. Der er i øjeblikket forhandlinger om en ny arbejdstidsaftale for lærerne ved CRS. Pædagogik og skolepolitik Rummelighed Odense Lærerforening har i 2009 i samarbejde med Odense Kommune afsluttet kortlægning af rummeligheden i klassen på samtlige skoler. Resultatet er opsamlet i en rapport. Se denne på: Det er en meget omfattende og god rapport, der giver det nye Børn- og Ungeudvalg et godt øjebliksbillede at arbejde videre med. Odense Lærerforening har fra rapporten udledt 3 afgørende indsatser: Muligheden for to-lærertimer i klasserne skal stærkt forbedres. Relevant uddannelse af lærerne skal opprioriteres Ventetiden i sagsbehandlingen skal gøres kortere.

17 OLF GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2010 Odense Lærerforening har desuden arbejdet for, at der i budget 2010 afsættes midler til opfølgning på konkrete indsatser, som rapporten peger på. Det er derfor positivt, at der blev afsat 3 millioner til denne opfølgning, bl.a. til forsøg med to-lærerordninger. Det er vigtigt, at der fremover afsættes økonomi til at sætte ind overfor de mange problematikker som rapporten fremlægger. På paneldebatten den 12. november i forbindelse med kommunalvalget blev der givet politisk tilsagn om, at der også fremover vil blive afsat penge til opfølgning. Specialundervisning Odense Lærerforening har lige siden indførelsen af den ny budgetmodel for specialundervisning påpeget dens meget problematiske betydning for skolernes mulighed for at tilbyde alle elever den rette undervisning. Odense Lærerforening stemte på kongressen 2009 for Danmarks Lærerforenings ændring af specialundervisningbegrebet. En klar tredeling: Almen undervisning, inkluderende støtteforanstaltninger og specialundervisning. Odense Lærerforening har på møder påpeget betydningen af de inkluderende støtteforanstaltninger som dem, der sikrer at der bliver tale om ægte rummelighed - og som sikrer, at den enkelte elev får det rette undervisningstilbud, hvis der på skolerne er den nødvendige økonomi til at iværksætte disse støtteforanstaltninger; eksempelvis tolærerordninger, AKT-indsats, intensive læsekurser og faglig støtte i klassen. Odense Kommune har behov for økonomisk styring af et område, der er vanskeligt styrbart. Men det må aldrig være økonomi, der går forud for den enkelte elevs behov for et særligt undervisningstilbud. Odense Lærerforening har påpeget nødvendigheden af at endevende økonomien. På samme måde, som der er handlet vedrørende det vejledende timetal, har vi påpeget, at der må handles for at sikre at specialundervisningen i Odense ikke udsultes og blive til tilfældige tilbud af meget forskellig kvalitet. Odense Kommunes kvalitetsrapport 2009 Kvalitetsrapporten er udkommet endnu engang som et sammenskrevet værk af alle de mangfoldige og seriøse undervisningsforløb, der hver dag foregår på skolerne. Odense Lærerforening mener ikke, at sådan en sammenskrivning giver et ordentligt nuanceret billede af livet på skolerne. Det omfattende og meget styrende system med sammenskrivning - først på skoleplan og derefter på kommunalt plan - overskygger fuldstændig selve kvalitetsudviklingen af undervisningen på skolerne. Store dele af KIS-processen opleves som teknik frem for en kvalitetsudviklende proces. Odense Lærerforening er nu i gang med en nærmere gennemgang af hele processen i KIS med henblik på at se, hvordan man bedst arbejder med kvalitetsudvikling af undervisningen i kommunens folkeskoler. En model, som ikke bærer elementer af kontrol og topstyring, men som matcher den nye arbejdstidsaftale, hvor den sociale kapital er sat i centrum. Undervisningsassistenter Odense Lærerforening har, ud fra en professionel faglig og pædagogisk vurdering, den opfattelse at undervisning skal varetages af uddannede lærere og børnehaveklasseledere, jævnfør folkeskoleloven. Det må ikke ske, at de elever, der har størst behov for hjælp, modtager det kvalitativt ringeste tilbud! Sådan lyder indledningen til den udsendelse fra Odense Lærerforening, der kom inden juleferien. (se den på Mener/ Undervisningsassistenter) Vi har sagt ja til forskellige forsøg med undervisningsassistenter for at have et ordentligt grundlag for at være aktive og kritiske deltagere i forsøgene. I Odense er der lige nu et forsøg i gang på en skole med uuddannede undervisningsassistenter, men der er i skrivende stund allerede sendt nye ansøgninger af sted fra andre skoler i Odense. Desuden kan man i den seneste kvalitetsrapport på side 11 læse følgende: Der er fortsat behov for at arbejde med, hvordan undervisningen kan tilpasses elevernes behov. I det kommende år vil dette arbejde udmøntes på forskellig vis blandt andet via fortsat udvikling af holddeling og brug af undervisningsassistenter. Der er altså alt mulig grund til at Odense Lærerforening fastholder, at undervisningen varetages af uddannede lærere og børnehaveklasseledere af hensyn til elevernes udbytte og udvikling. Vi mener, at målrettet to-lærerordning, eksempelvis med brug af læsevejleder eller AKT-vejleder, er ét af de væsentlige bud på en løsning af de udfordringer omkring rummelighed og undervisningsdifferentiering, som vi står over for. Odense Lærerforening vil fortsat være i en dialog med Skoleafdelingen og politikerne vedrørende denne problemstilling. Desuden er foreningen repræsenteret med en deltager fra Styrelsen i Danmarks Lærerforenings netværk og samarbejdsforum omkring undervisningsassistenter. Heldagsskole Odense Lærerforening har under den tre-årige periode støttet forsøget med heldagsskolerne. Vi har også understreget flere gange, at nye initiativer som heldagsskolerne kræver nye penge. Vi må desværre konstatere, at de tre forsøgsskoler, Abildgårdskolen, H. C. Andersen Skolen og Humlehaveskolen, er blevet udsat for mærkbare besparelser på dansk som andetsprogstimerne i forsøgsperioden. Formålet med heldagsskolerne er primært at øge elever- 17

18 OLF GENERALFORSAMLING 19. MARTS nes faglige standpunkt med henblik på, at en større andel af elever med en tosproget baggrund skal have mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Odense Kommunes målsætning er at 100 % gennemfører en ungdomsuddannelse. Det opnås næppe ved besparelser på området. Forsøget blev permanentgjort i foråret 2009, inden forsøget var afsluttet. Odense Lærerforening har undervejs understreget vigtigheden af at få forsøget grundigt evalueret, når forsøgsperioden var afsluttet. De tre statusrapporter har påpeget flere relevante og perspektivrige spørgsmål, som ville være formålstjenlige at få set nærmere på i en samlet evaluering af forsøget. Odense Kommunes budget 2010 Odense Lærerforening har i hele 2009 arbejdet målbevidst ud fra to temaer i forhold til kommunens budget. Det ene tema var, at skolerne skal have tildelt økonomi svarende til Undervisningsministeriets vejledende timetal. Det andet tema var, at der kontant skulle følges op på den rummelighedsundersøgelse, som var et fælles projekt mellem kommunen og Odense Lærerforening. Ved budgetforliget kunne vi glæde os over, at der årligt blev afsat 14 millioner til at øge undervisningstimetallet. Der blev også afsat 3 millioner til forsøg med at styrke rummeligheden, herunder tolærerordninger. Men der blev desværre kun afsat midler til rummelighedsprojektet i Foreningen har via hele MED-systemet gode muligheder for både at følge og påvirke budgettilblivelsen. Det være sig i såvel Hovedudvalget som i Afdelingsudvalget i Skoleafdelingen, hvor foreningen bl.a. varetager næstformandsposterne, samt ud fra arbejdet og de informationer, som via tillidsrepræsentanterne indgår i budgetpåvirkningen. Derudover har Odense Lærerforening også afholdt særskilte møder med byrådets partier, ligesom vi ved det årlige møde med hele Børne- og Ungeudvalget har underbygget vores pædagogiske og skolepolitiske temaer. Endvidere har der været et godt samarbejde med Skole og Samfund, som ud over møder også udmøntede sig i et Synspunkt i Fyens Stiftstidende: Vores fælles folkeskole. Desuden har foreningen gentagne gange været i forskellige medier i forbindelse med budgetdebatten. Kommunalvalget 2009 I forbindelse med kommunalvalget 2009 iværksatte Odense Lærerforening en række tiltag alle med det formål at få sat fokus på folkeskolen i valgkampen. Foreningen arrangerede i forbindelse med kommunalvalget et vælgermøde den 12. november 2009 med deltagelse af en række byrådspolitikere og med Dorte Fals fra DR1 som panelvært. Vælgermødet havde undertitlen: Hvordan får vi en folkeskole, hvor alle kan rummes og alle bliver udfordret? Cirka 60 deltagere var mødet frem. I samme forbindelse købte Odense Lærerforening et antal busreklamer, som kunne ses i det odenseanske bybillede i ugerne op til valget med teksten: Alle børn skal udfordres respekt for det enkelte barn sæt x ved folkeskolen. Buskampagnen blev understøttet af avisannoncer og flyers. Desuden har der op til kommunalvalget været afholdt møder med politikere og politiske partier. Kanonforedrag Odense Lærerforening finder det væsentligt at kunne give medlemmerne et bredt tilbud af kulturelle og pædagogiske oplevelser. Vi har derfor været glade for i årets løb at kunne tilbyde medlemmerne to kanonforedrag. Den 22. januar 2009 gav Mads Hermansen og Niels Egelund hver deres oplæg med efterfølgende dialog om temaet Hvem skal folkeskolen rumme og hvordan?. Til denne aften var alle 400 pladser udsolgt og mange var på venteliste. Den 20. november 2009 trådte erhvervspsykolog Freddy Meyer ind på scenen i Asylgade med titlen Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom. Han formåede med en god portion humor, garneret med en vis dybde, at give medlemmerne en fælles forståelse af bl.a. udtrykket surstråling Inden hans foredrag var der fredagsbar, som foreningen var vært for. Over 300 lærere mødte op og gav udtryk for, at de gik gladere hjem, end da de kom. Nyansatte lærere Som en nu årligt tilbagevendende tradition afholdt foreningen en velbesøgt dag for de nyansatte lærere og børnehaveklasseledere. Overskriften var Et godt lærerliv for nyansatte hvad skal der til? Af indholdet kan der nævnes: Odense Lærerforenings tiltag for et godt lærerliv Friske erfaringer fra det første år på jobbet Cafédiskussion af egne erfaringer Oplæg fra Helle Bjerresgaard om elever, ny lærer og lærerprofession Et godt psykisk arbejdsmiljø på skolerne Dagen afsluttedes med en sen frokost ude i byen. Tillidsrepræsentanterne har, som formidlere af arrangementet til de nyansatte, været med til at sikre et stort fremmøde, ligesom det, at foreningen frikøber de nyansatte hele dagen, giver nogle gode rammer for dagen.

19 OLF GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2010 Arbejdsmiljø Odense Lærerforening har en række forslag til retningslinier, som kan være til inspiration for skolernes arbejde med at udarbejde retningslinier. Retningslinierne for Vold og trusler om vold er i det forløbne år blevet revideret. Ligeledes er der blevet udarbejdet retningslinier for Netetik samt for Modtagelse af nyansatte. Derudover har Odense Lærerforening forslag til retningslinier for Fag- og opgavefordelingen Langtidssygefravær Brug af Skoleintra Klager over ansatte Tjenstlige samtaler Efter- og videreuddannelse Forslagene til retningslinier kan ses på: Mener/Retningslinier Derudover har Odense Lærerforening medvirket til udarbejdelse af retningslinier for Vold og for Stress i Skoleafdelingens MED-udvalg. Der bliver fortsat arbejdet med at forbedre trivslen på den enkelte skole efter udfaldet af trivselsmålingen I 2010 gennemfører Odense Kommune en ny undersøgelse. Tidspunktet er på p.t. lidt usikkert, men uanset hvornår er alle skoler forpligtet på at gennemføre en APV på det psykiske område hvert 3.år, iflg. arbejdsmiljølovgivningen. I ledernes resultatkontrakter er der indføjet et punkt om måling af skolens sociale kapital : Tillid retfærdighed og samarbejde. Alle forskningsresultater peger på, at den væsentligste faktor for et godt psykisk arbejdsmiljø er: God ledelse. Social kapital I den nye arbejdstidsaftale med Odense Kommune står der: Værdiggrundlaget for aftalen er tillid, retfærdighed og samarbejde - den sociale kapital. Aftalen bygger på tillid og dialog, som skal gøre folkeskolen til en attraktiv arbejdsplads. Derfor skal skolerne stræbe mod en så høj social kapital som muligt. Forskningsresultater har vist, at arbejdspladser med en høj social kapital har et godt psykisk arbejdsmiljø med bl.a. et lavt sygefravær. Odense Lærerforening har arbejdet for at få social kapital med i ledernes resultatkontrakter, hvilket nu er blevet en realitet. Skolerne skal, ved hjælp af et spørgeskema på kun fire spørgsmål, måle/screene skolens sociale kapital. Skoleafdelingen havde, efter forslag fra Odense Lærerforenings repræsentanter i Skoleafdelingens MED-udvalg, indkaldt samtlige sikkerhedsgrupper samt alle tillidsrepræsentanter til et fællesmøde den 29. oktober på Risingskolen om den sociale kapital med professor Tage Søndergård Kristensen, som i en årrække har arbejdet med virksomhedernes sociale kapital. Et overbevisende foredrag, hvor kun ca. halvdelen af skolelederne var til stede. Odense Lærerforenings Arbejdsmiljøudvalg deltog 2. april i et heldagsmøde i København om den sociale kapital og sygefravær. Indeklima Der har i det forløbne år været meget fokus på indeklimaet i folkeskolens klasselokaler. Dårligt indeklima med for højt CO2 indhold i klasserne kan bevirke. at indlæringen nedsættes med op til 20 %. Odense Lærerforening følger udviklingen nøje. Odense Kommune har, efter en drøftelse i Skoleafdelingens MED-udvalg, iværksat en undersøgelse på 10 skoler, hvor tre klasselokaler er blevet målt i en uge. Resultaterne ser ikke lovende ud. Mange klasselokaler har et indhold af CO2, som langt overstiger den anbefalede mængde på 1000 ppm. Det står endda så galt til, at med elever i små klasselokaler, kommer CO2 indholdet hurtigt op over 2000ppm, som er Arbejdstilsynets maksimalgrænse for ophold i lokalet. Forældede klimaanlæg, for lidt udluftning er den primære årsag. Ejbyskolen har haft alvorlige problemer med skimmelsvamp på en stor del af skolen. Odense Kommune har besluttet kun at renovere en del af skolen og samtidig gøre skolen til en skole fra klassetrin. Odense Lærerforening har afholdt flere møder med Ejbyskolens tillidsvalgte; det ene møde med deltagelse af konsulent fra Danmarks Lærerforening. Sikkerhedsrepræsentanten (SR) SR arbejder under arbejdsmiljølovgivningen med Arbejdstilsynet som kontrolinstans. SR samarbejder med skolelederen/daglig sikkerhedsleder og tillidsrepræsentanten (TR) om arbejdsgiverens pligt til at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Bl.a. har SR en særlig rolle i forbindelse med årets fag- og opgavefordeling, hvor den samlede arbejdsbelastning for det kommende skoleår skal vurderes for den enkelte lærer. SR skal ifølge loven have den fornødne tid til arbejdet. MED-udvalget er en væsentlig faktor i sikkerhedsarbejdet. Skolernes MED-udvalg udarbejder retningslinier, eksempelvis for vold og trusler om vold, netetik, uacceptabel elevadfærd, fag- og opgavefordelingen m.m. Mindst en sikkerhedsrepræsentant skal sidde i det lokale MED-udvalg. Referater skal sendes til Skoleafdelingens MED-udvalg. SR s rolle ser ud til at være styrket på skolerne og Odense Lærerforening arbejder på at styrke samarbejdet mellem 19

20 OLF GENERALFORSAMLING 19. MARTS SR og TR. Danmarks Lærerforening anbefaler at skolerne vælger den samme person som suppleant for tillidsrepræsentanten (TR/S) og SR. Der var valg til sikkerhedsrepræsentant i december Alle nyvalgte SR skal af skolen tilmeldes den obligatoriske SR-uddannelse af 5 dages varighed senest 4 uger efter valget og uddannelsen skal være afsluttet senest efter 8 måneder. Danmarks Lærerforening har ligeledes en kursusdag for nyvalgte SR Den 29. oktober 2009 afholdt Odense Lærerforening møde for SR. TR var inviteret med, da mødet bl.a. handlede om samarbejdet mellem TR og SR. Jørgen Bruun Christensen, konsulent i Danmarks Lærerforening, var inviteret til dette punkt. Desuden fortalte Niels Rasmussen, daglig sikkerhedsleder i Skoleafdelingen, om APV og skolernes påbud fra arbejdstilsynet. Dagen sluttede med fællesmøde på Risingskolen om den sociale kapital. Den 20. januar 2010 var SR, TR og TR/S samlet til et heldagsmøde, hvor Bent Stokholm fra Skoleafdelingen fremlagde Visionerne for fremtidens skole i Odense. Merete Labriola, forsker i sygefravær, fortalte om forskningsresultater om sygefravær og dagen sluttede med foredrag om den finske skole ved Frans Ørsted Andersen fra Århus Universitet. Netetik Vi oplever stadig flere lærere, som bliver krænket sprogligt af eleverne på Arto, Facebook eller tilsvarende hjemmesider. Det er fuldstændig uacceptabelt, at lærere hænges ud på nettet! Odense Lærerforening har derfor opfordret skolerne til at få lavet retningslinjer for, hvordan der skal handles, når grænserne for god adfærd på nettet overskrides. God undervisning kræver et godt arbejdsmiljø, og det bygger på tillid mellem lærer og elev. Skolerne skal derfor definere for forældre og elever, hvad god adfærd på nettet er. Styrelsen i Odense Lærerforening har derfor vedtaget følgende forslag til retningslinier for netetik på skolerne: At lærere ikke kommunikerer med elever og forældre på Facebook og lignende fora. At det ikke er et privat anliggende, men en sag for skolen, når grænserne overskrides for den enkelte lærer. At uacceptable handlinger begået mod skolen/lærerne også i fritiden skal omfattes af ordensreglementet på skolen, så eleverne er bekendt med konsekvenserne. At skolen anmelder strafbare handlinger til politiet. For at forebygge ovenstående har Odense Lærerforening samtidig foreslået, at man for eleverne på skolerne får udarbejdet gode råd om netetik. Se foreningens forslag på: Mener/Retningslinier/ netetik Forventninger til tillidsrepræsentanten (TR) TR er et overordentligt vigtigt bindeled mellem Odense Lærerforening og medlemmerne. For at sikre at samarbejdet mellem foreningen og TR fungerer optimalt, at den vedtagne politik er kendt af medlemmerne, og at Odense Lærerforening kender medlemmernes holdninger, har styrelsen udarbejdet et sæt forventninger til TR, som skal understøtte dette arbejde. Det forventes blandt andet: At TR sikrer en aktuel kommunikation ved at holde sig løbende orienteret og videreformidle information. At TR udfører den nødvendige medlemspleje, herunder understøtter en velfungerende faglig klub. At TR uddanner, ajourfører sig og deltager i møder. At TR har et udstrakt samarbejde med skolens ledelse, sikkerhedsrepræsentant og TR/S om relevante emner, som kan være med til at opbygge den sociale kapital på skolen. Se mere om dette på:

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

BERETNING. 1 Næstved Lærerkreds INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ...

BERETNING. 1 Næstved Lærerkreds INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ... INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ... 4 NÆSTVED KOMMUNE... 5 BUDGET... 5 SKOLESTRUKTUR... 5 SAGSBEHANDLINGEN PÅ KREDSKONTORET... 6 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Forhåndsaftale Forhåndsaftale for lærere m.fl. i og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Kontakt Susanne Lyngsie Personalekonsulent Center for Økonomi og Personale Løn og Personale Tlf.

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune 1. Område Aftalen omfatter alle lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune, som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Udgifterne til elever med særlige behov stiger. Ofte tages pengene fra den almene undervisning. Det bliver ikke ved at gå. Men eleverne har krav

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole En rummelig skole Danmarks Lærerforening Sektion til Folkeskolen nr. 1-2/2006 Forord Den rummelige folkeskole er en væsentlig del af folkeskolens berettigelse. Folkeskolen er skolen

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00 Aarhus, den 26. november 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 21. november 13 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 11.15 15.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF KE FP Jesper Weber Skorstengaard

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Den inkluderende skole

Den inkluderende skole Den inkluderende skole Esbjerg Kommune December 2009 Der er ikke noget alternativ til inklusion. For et par år siden, udgav Esbjerg kommune og Esbjerg Lærerforening hæftet Historier fra skolens hverdag

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55 Aarhus, den 5. maj 2014 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. april 2014 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.55 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF Ingen FP Jesper Weber Skorstengaard

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Organisationsplan for Hundige Lille Skole

Organisationsplan for Hundige Lille Skole Organisationsplan for Hundige Lille Skole Indledning og formål Formålet med denne organisationsplan er at fremme Hundige Lille Skoles mål og virke og derved sikre gode arbejdsforhold for alle ansatte på

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 Marts 2015 Kredsens navn 1. Kredsens navn er Århus Lærerforening. Den udgør kreds 133 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Århus kommune. Kredsens

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere