Alka Forsikring Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alka Forsikring Årsrapport 2013 1"

Transkript

1 Alka Forsikring Årsrapport

2

3 ÅRSRAPPORT 2013 Koncernstruktur Året hvor vi nåede meget!... 4 Resultatudvikling... 7 Skadesforsikringsaktiviteter... 8 Livsforsikringsaktiviteter Investeringsvirksomhed Opfølgning på forventninger til Forventninger til fremtiden...13 Videnressourcer...14 Alka i korte træk...17 estyrelse, direktion, koncernledelse...18 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Intern revisions erklæringer Resultatopgørelse alance pr. 31. december Egenkapitalopgørelse pr. 31. december Noter...29 Koncernstruktur Alle selskaber har hjemsted i Alkahuset, Engelholm Allé 1, 2630 Tåstrup. Alka Skade Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II CVR-nr Alka Ejendomme A/S CVR-nr Koncernens ledelsesmæssige struktur fremgår på side

4 Året hvor vi nåede meget! Jens ærentsen administrerende direktør I årsrapporten finder man den officielle ledelsesberetning og det reviderede årsregnskab. Det er blot toppen af isbjerget, så at sige. Den største del af indsatsen i 2013 er de ca arbejdstimer udført af engagerede medarbejdere, som er optaget af høj kvalitet til lav pris, enkelhed og en position i markedet, som én af de førende udbydere af forsikringsprodukter på internettet. Det kræver sagkundskab, innovation og gejst. Det har Alka! Resultaterne taler sit tydelige sprog, og vi kan være stolte af Alkas samlede indsats i året, der gik. 7 ud af 10 Alkas bestyrelse har afholdt strategikonference i februar estyrelsen valgte en økonomisk målsætning, der kan udtrykkes med ordene: 7 ud af 10 skal opleve, at Alka kan tilbyde en lavere pris end andre selskaber. I modsætning til børsnoterede forsikringsselskaber måler vi ikke vores succes på, hvor stor en egenkapitalforrentning, vi kan skaffe ejerne. Vi måler vores succes på kundetilfredshed og høj service. Alka er excellente til at beregne den rigtige pris, vi har en effektiv drift, et højt kendskab og et godt image. Disse parametre giver kundeloyalitet. Vi måler løbende vores konkurrencekraft. Den seneste prisanalyse blandt de seks største forsikringsselskaber indenfor produkterne indbo, bil og hus viser, at Alka fortsat tilbyder de bedste priser. Analysen bygger på tilfældigt udvalgte, potentielle kunder. Og Alka er billigere i mere end 8 ud af 10 tilfælde. Alka fastholder således de lave priser på de tre hovedprodukter, og samtidig er dækningen blandt markedets bedste. Gennemskuelige priser I årets løb har vi yderligere forenklet vores priser. Det skal være gennemskueligt, at finde ud af, hvad en forsikring koster. Derfor har Alka afskaffet begrebet samlerabat. Efter vores opfattelse er samlerabatter med til at skabe en indviklet prisstruktur, som hæmmer konkurrencen. Vi har tidligere afskaffet gebyrerne, så den pris kunden får oplyst, er også den pris, kunden skal betale. Det er langt fra alle forsikringsselskaber, der gør det samme. Forsikring skal være så enkelt som muligt, og afskaffelse af samlerabat og gebyrer er et skridt i retning mod større gennemskuelighed. Alka forøger sin markedsandel Alka Forsikring er i vækst. Det samlede forretningsomfang stiger år for år. Porteføljen af privatforsikringer er i perioden hvert år vokset med i gennemsnit omkring policer og kunder. Det er enestående flot, og vi har både muskler til og appetit på, at mange flere kunder skal vælge Alka. Erhverv Strategien for erhvervsforsikringer tager udgangspunkt i at løse LO-forbundenes behov. Vi tilbyder rådgivning omkring erhvervsforsikringer og individuelle løsninger, som bygger på specifik service, høj tilgængelighed og kundetilpassede processer. Vækst skaber travlhed I hele 2013 har Alka oplevet en stor stigning i indgående kald. Det skyldes de seneste års vækst i antal kunder, og det betyder naturligvis også, at disse kunder har behov for at komme i kontakt med Alka. Vi har prioriteret de bestående kunder, og det har betydet, at vi desværre ikke kunne nå at lukke så mange nye kunder ind, som vi gerne ville. Derfor er det besluttet at udvide medarbejderstaben i salgsfronten, hvor Alka opnormerer betydeligt i Vi skal vække kunderne Fra tid til anden kan man i avisen læse, at der mangler konkurrence på forsikringsmarkedet. Det er vi fra Alkas side ikke enige i. Der er masser af konkurrence på forsikringsmarkedet, og konkurrencen er endda skærpet. Problemet er et helt andet: Kun en lille del af forsikringskunderne 4

5 tjekker deres forsikringspriser. De fleste sover Tornerose-søvn og er slet ikke bevidste om fordelene ved at skifte forsikringsselskab. De skal vækkes. Der er stor konkurrence om de vågne kunder, men der er plads til endnu mere konkurrence. Fra Alkas side bruger vi mange ressourcer på at fremme konkurrencen. Vi ved nemlig, at vi vinder mange nye kunder, når Alkas pris og kvalitet bliver sammenlignet med andre forsikringsselskaber. Tilfredse medarbejdere En medarbejderudvikling i balance er sundt og gavnligt for virksomhedens samlede udvikling og fornyelse. Alkas medarbejdertilfredshed har altid været høj, og i 2013 er den steget yderligere. I forbindelse med ansættelse af de mange nye medarbejdere i salgsfronten er det vigtigt, at jobskiftet bliver en succes, og at de nye kollegaer hurtigt føler sig hjemme i Alka. Det skal være et langvarigt og frugtbart samarbejde. Lean gør det også enkelt for kunderne I salgsfronten arbejder Alka med ledelsesværktøjet lean. Målet er en yderligere strømlining af salgsprocessen lige fra kundens første kontakt på telefon eller via til kunden har tegnet en forsikring og modtaget en police. Det skal være enkelt for kunden og enkelt for medarbejderen. Fordelen for Alka er en effektivitetsforøgelse på 10 %, og fordelen for kunden er en positiv kundeoplevelse. Øget salg på nettet I 2013 har Alka haft fokus på, at få kanal fundamen tet på på plads. Der er imple menteret fire nye produkter i 2013, som alle er kendetegnet ved høj kvalitet. De er markant forenklet i forhold til markedet, og priserne er særdeles konkur rencedygtige, så de lever op til kundernes ønske om enkelhed og gennemskuelighed. Vi holder hele tiden øje med, hvor Alka kan forbedre kundeoplevelsen. Dagligt optimerer vi funktionalitet og kommunikation også på nettet. Alt i alt har vores arbejde med betydet, at vi næsten har tredoblet salget på nettet fra starten af 2012 til november Alka opfordrer til forsikringstjek Har noget i dit liv ændret sig? Er du sikker på, at du er rigtigt dækket og ikke betaler for meget? Sådan lød budskabet i Alkas nye tv-kampagne i En modig kampagne, hvor Alka som forsikringsselskab turde opfordre kunderne til at få tjekket deres forsikringer uanset forsikringsselskab. Modet kommer dog ikke ud af ingenting. Som nævnt kan vi dokumentere, at flere end 7 ud af 10 kan finde en billigere hus-, bil- og indboforsikring hos Alka. Det er takket være vores ejerskab og den grundlæggende strategi om høj kvalitet til lav pris. udskabet Har noget i dit liv ændret sig? favner mere end blot denne kampagne. Det rum mer essensen af Alkas marketingplan og hele medieindsatsen Alka tog i det forgangne år endnu et skridt tættere på kommunikationen med kunderne, og afsættet har hele vejen rundt været kundernes daglige liv og de forandringer, de møder. Et image i toppen Vores bestræbelser på at gøre det så enkelt som muligt og at rådgive kunderne ud fra deres individuelle behov er en ligeså vigtig del af Alkas strategi som det, at prisen er lav. Det er derfor af stor betydning, når vi i imagemålinger vurderes som det forsikringsselskab, der er mest enkelt og forståeligt, er mest i øjenhøjde med kunderne, og har de billigste forsikringer. Når vi ligger i top på imageparametrene ved vi, at indsatsen har båret frugt. Tydelige medlemsfordele Alka har igennem 2013 haft stor fokus på, at give forbundsmedlemmerne viden om den betragtelige medlemsfordel, de har med muligheden for unikke forsikringer til lave priser i Alka. Dette er gjort på mange fronter og gennem et tæt samarbejde med forbundene. Alle LO-forbund har fået deres egen hjemmeside og med et enkelt overblik har medlemmerne mulighed for at købe medlemsforsikringer med 10 % rabat. Udover at markedsføre medlemsfordelene er der i 2013 indledt et samarbejde med forbundenes lokalafdelinger. Fokus er på at få talt værdi i medlemskabet og medlemsfordele ved enhver kontakt med medlemmerne. Medlemskontakten gir resultat I perioden medio august 2012 til primo februar 2013 gennemførte Alka i samarbejde med en række LO-forbund et succesfuldt pilotforsøg med et medlemskontaktcenter, der på vegne af forbundene gennemførte ca servicekald til medlemmer og potentielle medlemmer. Testen viste, at en kontinuerlig og systematisk medlems kontakt kan bidrage til at øge medlemsfastholdelsen, og at det er muligt at tegne nye medlemmer. Med afsæt i erfaringerne fra pilot forsøget har Alka i efteråret 2013 sat medlemskontaktcenteret i drift i samarbejde med en række LO-forbund. I tæt dialog Værdi i medlemsskabet er fortsat en vigtig parole i samarbejdet mellem Alka og vores ejere. Aktiviteterne er mange og har et bredt fokus. Fra information og erfaringsudveksling til samarbejds- 5

6 og styringsudvalg. Vi har tæt kontakt til lokale og regionale afdelinger, såvel som forbundenes daglige ledelser. Der er indgået medieaftaler med forbundene for at opnå en målrettet og effektiv markedsføring af de kollektive ordninger, og Alka har udviklet et værktøj, der kan understøtte medlemsfastholdelsen. Lønforsikring Flere forbund har besluttet at tilbyde deres medlemmer en lønforsikring baseret på kollektive ordninger. Der er indlysende fordele herved. Produktet bliver let tilgængeligt for det enkelte medlem, og prisen bliver yderst konkurrencedygtig. En kollektiv lønforsikring er meget billigere end den samme forsikring på individuelle vilkår, fordi risikoen bliver spredt på en stor gruppe af personer. Administrationsudgifterne er også meget lavere end individuelle forsikringer, og begge dele kommer medlemmerne til gode. Trygheden stiger Det er en ny måde at se fagbevægelsens rolle på. I en tid hvor den skattefinansierede velfærd er under pres, fordi pengene ikke passer i samfundsøkonomien, opstår der behov for alternative løsninger, som betyder, at medlemmerne nu finder endnu mere tryghed i det faglige medlemskab. Det fjerner ikke fokus fra, at fagbevægelsen fortsat skal varetage medlemmernes interesser indenfor løn, overenskomst, ferie, pension, arbejdsmiljø, social dumpning mv. Det, vi fra Alkas side kan tilbyde, er et supplement til den faglige tryghed. De forbund, der har en kollektiv lønforsikring, melder om medlemstilgang. Det er en sidegevinst, der er værd at tage med. Kundetilfredsheden stiger igen-igen Vores kunder har aldrig været mere tilfredse. Det viser årets EPSI-rapport, som måler kundetilfredsheden blandt alle forsikringsselskaber i Danmark. I 2013 har Alka haft sin allerbedste kundetilfredshed, siden de første målinger i Vi har taget et hop opad på hele to point i kundetilfredshed i forhold til året før. Det er et kvantespring. Når Alka i forvejen bevæger sig i toppen af kundetilfredshedsmålingen, så er det endnu mere krævende at forbedre sig så markant, som det har været tilfældet i Ud af EPSI-målingen kan det læses, at kunderne oplever en høj tilgængelighed og professionel betjening hos Alka. Det er der grund til at være tilfreds med, for 2013 har budt på travlhed både i salgs- og skadefronten. odil og Allan Vi kan ikke se tilbage på 2013 uden at nævne de to store storme i slutningen af oktober og i begyndelsen af december. Ved årsskiftet er der tilsammen anmeldt omkring skader. Alkas estimat siger, at stormene vil koste ca. 131 mio. kr. før reassurance og 41 mio. kr. efter reassurance. Næsten halvdelen af skaderne er afsluttet takket være et forbilledligt godt, tværgående samarbejde og en ekstraordinær indsats af ledere og medarbejdere i Alka. Selv i de perioder, hvor telefonerne var rødglødende, lykkedes det at have en gennemsnitlig ventetid på telefonerne på under 20 sekunder. Det kan ingen gøre bedre! Et jubilæum For præcis 10 år siden gik Alka i luften med itsystemet TIA. Det var et utrolig hårdt men meget vellykket projekt. Vi var to år om at flytte alle vores kernesystemer på én gang. Det var et kvantespring, vi tog dengang. Det har hjulpet os godt på vej med at udleve vores strategi om høj kvalitet til lav pris. Tak til alle. Alka er en unik virksomhed, når det gælder strategi, værdier og vilje og evne til at gennemføre beslut ninger. Det kræver en fokuseret og professionel indsats at vinde kunder. Det skal vi fortsat være gode til. Her til sidst en stor tak til alle, der har bidraget til Alkas succes i 2013: Ejere, der tænker strategisk, en bestyrelse, der handler professionelt, samarbejdspartnere, rådgivere og stakeholders, der hjælper os, kunder, der kan lide os, og sidst men ikke mindst: Hverdagens helte - Alkas engagerede og dygtige medarbejdere! Jens ærentsen Adm. direktør 6

7 Resultatudvikling Årets resultat er en kombination af et godt forsikringsteknisk resultat, et tilfredsstillende investeringsresultat og en effektiv administration. Resultatudvikling RESULTATUDVIKLING Mio. kr Forsikringsteknisk resultat Skade Forsikringsteknisk resultat Liv 5 12 Resultat af forsikring Investeringsresultat efter overførsel Resultat før skat Skat Årets resultat Nøgletal Erstatningsprocent Nettogenforsikringsprocent -2 1 Skadeforløb ruttoomkostningsprocent Combined ratio Operating ratio Anvendelse af overskud samt udvikling i kapitalforhold og individuel solvens estyrelsen foreslår, at der for 2013 udbetales udbytte af årets resultat med 51 mio. kr. Egenkapitalen pr. 31. december 2013 udgør mio. kr., og solvensdækningen er således 7,1 gange lovens minimumskrav. Egenkapitalens forrentning udgjorde 17 % i 2013 mod 23 % i Alkas individuelle solvensbehov er pr. 31. december 2013 opgjort til 861 mio. kr. Det tilsvarende tal pr. 31. december 2012 var 842 mio. kr. Alkas model til opgørelse af det individuelle solvensbehov er at betragte som en standardmodel, der er baseret på de tekniske specifikationer beskrevet i bilag til bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber. Efterfølgende begivenheder Der har ikke været forhold, der væsentligt har påvirket Alka-koncernens drift eller balance i perioden fra regnskabsårets udløb og frem til 24. februar onus Overenskomsterne med Forsikrings-Aktieselskabet Alkas medarbejdergrupper indeholder en bestemmelse om fælles bonus. For 2013 udløser det en samlet bonusudbetaling til medarbejderne på 3,5 mio. kr. Direktion og bestyrelse er ikke omfattet af nogen bonusordning. Udvikling i præmieindtægter Præmieindtægten for skadeforsikring blev mio. kr., svarende til en stigning på ca. 3 % i forhold til Porteføljen i policeantal er vokset med 3 % i forhold til 2012, mens porteføljen i præmier ligger 4 % over. Porteføljen af antal policer, på individuelt tegnede private forsikringer til forbundsmedlemmer, er i 2013 steget med ca. 4 %, mens porteføljepræmien er steget med 6 %. Porteføljepræmien på kollektivt tegnede forbundsordninger (gruppeulykkesforsikring og kollektiv lønforsikring) er uændret i forhold til Præmieindtægten på gruppelivsforsikringer er på 399 mio. mod 415 mio. kr. i 2012 svarende til et fald på ca. 4 %. Faldet er en følge af faldende medlemstal og dermed forsikrede. Strategien for erhvervsporteføljen er fortsat fokusering på særlige erhvervssegmenter. Der er en god udvikling i erhvervssegmentet. Den samlede præmieindtægt for koncernen blev mio. kr. i

8 Skadesforsikringsaktiviteter HOVED- Hoved- OG og NØGLETAL Nøgletal - SKADESFORSIKRING Skadesforsikring Mio. kr for privatforsikringer og 206 mio. kr. for erhvervsforsikringer. Stigningen udgør 55 mio. kr. i forhold til Væksten svarer til ca. 3 % og kommer fra både privat- og erhvervsforsikringer. ruttopræmieindtægter ruttoerstatningsudgifter ruttodriftsomkostninger Resultat brutto Reassuranceresultat Forsikringsteknisk rente 2-4 Forsikringsteknisk resultat Resultat af datterselskaber 8 15 Investeringsafkast Overført forsikringsteknisk rente Skat Resultat af skadesforsikring Egenkapital Forsikringsmæssige hensættelser brutto Aktiver, i alt Nøgletal i procent Præmieudvikling 3 8 Egenkapitalforrentning efter skat Nøgletal ruttoerstatningsprocent Nettogenforsikringsprocent -2 1 Skadeforløb ruttoomkostningsprocent Combined ratio I det forsikringstekniske resultat indgår brutto afløbsgevinster på i alt 189 mio. kr. mod 161 mio. kr. i Afløbsgevinsterne kommer hovedsagligt fra Ulykke og Autoansvar, som begge er brancher med lang sagsbehandlingstid. Erstatningsprocenten efter genforsikring er 67 i 2013 mod 65 i Skadesforsikring - Privat Præmieindtægten for privatforsikringer er mio. kr. i 2013 mod mio. kr. i Erstatningsprocenten f.e.r. er 64 % svarende til resultatet i Auto Det forsikringstekniske resultat for Auto viser et overskud på 157 mio. kr. mod et overskud på 153 mio. kr. i Resultatet er positivt påvirket af afløbsgevinster. Erstatningsprocenten efter genforsikring for Auto er 56 % i Segmentet udgør 34 % af de samlede aktiviteter inden for Privat. Operating ratio Resultat Årets resultat for Forsikrings-Aktieselskabet Alka er et overskud på 343 mio. kr. efter skat sammenlignet med et overskud på 402 mio. kr. i Årets resultat er meget tilfredsstillende. Præmiefordeling, Privat Det forsikringstekniske resultat blev på 368 mio. kr. i 2013, hvilket også er tilfredsstillende. Resultatet er påvirket af et fornuftigt skadeforløb og afløbsgevinster hidhørende fra tidligere år. Combined ratio blev 82 i 2013 mod 81 i Erstatningsprocenten brutto er 69 mod 64 i Omkostningerne brutto blev 267 mio. kr. i 2013 mod 277 mio. kr. i Antal fuldtidsmedarbejdere er i 2013 steget fra 451 til 453. Resultatudvikling Præmieindtægten i Forsikrings-Aktieselskabet Alka er mio. kr. i 2013 mod mio. kr. i Årets præmieindtægt er fordelt med mio. kr. Auto Person Privat Andet Privat 8

9 rand og løsøreforsikring Forbunds Indboforsikring blev lanceret i april Porteføljen voksede med knap 3 % i 2013 og er nu på policer. De kunder, Alka har fået ind gen nem Forbunds Indboforsikring har i stor udstræk ning samtidig tegnet andre forsikringer. Det forsikringstekniske resultat for rand og løsøreforsikring blev på 77 mio. kr. sammenholdt med 5 mio. kr. i Dette segment udgør 39 % af Alkas samlede aktiviteter inden for privatforsikringer. Erstatningsprocenten efter genforsikring er 72 % i Ulykke- og sygeforsikring Det forsikringstekniske resultat for Ulykke- og sygeforsikring viser et overskud på 109 mio. kr. mod et overskud på 170 mio. kr. i Resultatet er positivt påvirket af afløbsgevinster. Ulykke og sygeforsikring udgør 23 % af de samlede aktiviteter indenfor Privat. Erstatningsprocenten efter genforsikring er 64 % i Skadesforsikring - Erhverv Præmieindtægterne for Erhverv er 206 mio. kr. i 2013, hvilket svarer til en stigning på godt 3 % i forhold til ruttopræmieindtægterne fordeler sig med 13 % for Arbejdsskade, 3 % for Anden Erhverv og 84 % for rand og Løsøre. Det forsikringstekniske resultat for Erhverv blev -5 mio. kr. i 2013, der var præget af flere storskader. Det forsikringstekniske resultat for rand og Løs øre viser et underskud på 3 mio. kr. Erstatningsprocenten efter genforsikring er 87 % i 2013 mod 82 % i Det forsikringstekniske resultat for Arbejdsskade blev et underskud på 7 mio. kr. mod et overskud på 4 mio. kr. i 2012, mens Anden Erhverv fik et overskud på 5 mio. kr. sammenholdt med 2 mio. kr. i Anden privat forsikring Anden privat forsikring indeholder primært Lønforsikring, individuelle som kollektive ordninger. Erstatningsprocenten efter genforsikring blev 68 % og segmentet udgør 4 % af de samlede aktiviteter inden for Privat. 700 Antal policer, Privat Præmiefordeling, Erhverv Tusinde Anden Privat Auto Person Privat I alt rand og Løsøre Arbejdsskade Anden Erhverv 9

10 Livsforsikringsaktiviteter Koncernens livsforsikringsaktiviteter består alene af gruppelivsaktiviteter med et-årig risiko, som alle ligger i Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II. Selskabet er et 100 % ejet datterselskab til Forsikrings-Aktieselskabet Alka. Gruppelivsforsikring GRUPPELIVSFORSIKRING Mio. kr Præmieindtægt, gruppeliv Forsikringsydelser Ændring i livsforsikringshensættelserne Omkostninger Afgiven forretning -2-2 Overført forsikringsteknisk rente 6 15 Teknisk resultat liv 5 12 Øvrigt investeringsafkast 3 3 Resultat af livsforsikring før skat 8 15 Forsikringsmæssige hensættelser Aktiver, i alt Resultat For Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II blev resultatet i 2013 et overskud på 8 mio. kr. før skat mod et overskud på 15 mio. kr. i Resultatet er bedre end vores forventninger som følge af den faldende rente. Egenkapitalen er i 2013 forrentet med 3,1 % efter skat. Gruppelivsforsikring ruttopræmieindtægten er på 399 mio. kr. i Det svarer til et fald på 4 % i forhold til 2012, hvor beløbet var på 415 mio. kr. Omkostningerne er på 12 mio. kr. i 2013, hvilket er lidt under niveauet i Soliditet Pr. 31. december 2013 udgør overdækningen, som er de frie reserver ud over lovens solvenskrav, 58 mio. kr. i Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II. Solvensdækningen er 164,3. 10

11 Investeringsvirksomhed Markedssituationen Ved indgangen til 2013 var de danske renter i det laveste niveau nogensinde. Kapitalflugt fra eurolande havde styrket den danske krone og bidraget til et fald i de danske renter. I løbet af 2013 genfandt investorerne delvist tilliden til eurosamarbejdet, hvilket betød stigende renter i lande som Danmark og Tyskland og pænt faldende renter i lande som Spanien og Italien. Aktierne fortsatte deres fremmarch med danske aktier i spidsen. Det danske aktieindeks målt ved OMX Copenhagen 20 CAP steg med imponerende 32 %. Her var det primært aktier som Vestas og Pandora, der var de store vindere. Rentestigninger på danske statsobligationer betød negative afkast på denne aktivklasse for første gang i mange år. Investeringsåret 2013 har dog generelt været tilfredsstillende som følge af de nævnte stigninger på aktier og fornuftige afkast på højt forrentede danske realkreditobligationer. Investeringsstrategi, portefølje og risici Investeringsbeslutninger og valg af portefølje er forskellige for koncernens selskaber. Hensættelserne i Forsikrings-Aktieselskabet Alka har en varighed i niveau omkring to år, og akti verne placeres derfor primært i tilsvarende korte obligationer. Den resterende del af koncernen om fatter selskaberne Alka Ejendomme og Alka Liv II. Alka Ejendomme er koncernens ejendomsselskab og Alka Liv II s hensættelser er ikke rentefølsomme. Selskabets aktiver er derfor placeret i variabelt for rentede obligationer og korte fastforrentede obligationer. Alkas kreditrisiko hidrører primært fra investeringer i erhvervsobligationer, lån og emerging market obliga tioner. Ved investering i erhvervsobligationer kræves det, at institutionen, der udsteder obligationerne, klassificeres som investment grade i henhold til definitionerne fra Standard & Poors og Mio. kroner Moody s. Skal der investeres i obligationer med en dårligere rating, kræves det, at det sker i regi af investeringsforeninger eller fonde, hvor den nødvendige spredning kan opnås. Aktierisiko accepteres i henhold til bestyrelsesbeslutninger omkring beholdningsstørrelser både totalt og på enkeltaktier. Alkas ejendomsrisiko består primært af sel skab ets domicil i Høje Taastrup samt en global ejendomsfond. Koncernens valutarisiko udgøres primært af den valutaeksponering, der følger vores investeringer i aktier, ejendomme og obligationer. Investeringsresultat for koncernen Det samlede regnskabsmæssige resultat af koncernens investeringsvirksomhed er et overskud på 105 mio. mod et overskud på 205 mio. i Det lavere afkast i 2013 kan primært forklares med det generelt lave renteniveau ved starten af regnskabsåret. Aktivsammensætningen i Alka Udviklingen i Alkas samlede investeringsaktiver de seneste to år: Statsobligationer Realkreditobligationer Hedgefonde Investment grade obligationer High yield obligationer Ejendomme ørsnoterede aktier Unoterede aktier Aftaleindskud + likvider Som det fremgår af figuren ovenfor, har Alka i 2013 ikke foretaget nævneværdige ændringer af aktivallokeringen. 11

12 Opfølgning på forventninger til 2013 Årets resultat i Forsikrings-Aktieselskabet Alka er 59 mio. kr. lavere end i Resultatet er over vores forventninger og det forsikringstekniske resultat er 5 mio. kr. højere end i Forrentning af egenkapitalen i Forsikrings-Aktieselskabet Alka blev på 17 % mod forventet 5-7 %. Medarbejder- og kundetilfredshed er altafgørende for de økonomiske målsætningers indfrielse. Målt på en skala fra 0 til 100 blev kundetilfredsheden i 2013 på 81,9 svarende til en forbedring på 2 procentpoint i forhold til I sammenligning med de øvrige større skadesforsikringsselskaber er Forsikrings- Aktieselskabet Alka blandt de selskaber, der har de mest tilfredse og loyale kunder. Opfølgning på forventninger til 2013 OPFØLGNING OPFØLGNING PÅ PÅ PÅ FORVENTNINGER PÅ TIL TIL 2013 TIL TIL 2013 Kundetilfredshed - EPSI Faktisk Faktisk Forventning Forventning Faktisk Faktisk Forventning Forventning ruttopræmier ruttopræmier Niveau Niveau Niveau Vækst Vækst Vækst Vækst Vækst Vækst mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Skadesforsikring Skadesforsikring % 3% 3% 3% 5% 5% 5% 5% Gruppeliv Gruppeliv % -4% -4% -4% -4% -4% -4% -4% Koncern Koncern % 2% 2% 2% 4% 4% 4% 4% Skadesforsikring Skadesforsikring Nøgletal Nøgletal Nøgletal Nøgletal Erstatningsprocent Erstatningsprocent brutto brutto brutto brutto 69% 69% 69% 69% % % - 79% 73-79% Omkostningsprocent Omkostningsprocent brutto brutto brutto brutto 15% 15% 15% 15% % % - 16% 15-16% Nettogenforsikringsprocent -2% -2% -2% -2% 3% 3% 3% 3% Combined ratio Combined ratio ratio ratio 82% 82% 82% 82% % % - 97% 92-97% Forrentning Forrentning af af af af egenkapital, af egenkapital, 17% 17% 17% 17% 5-5 7% - 5-7% - 7% 5-7% Alka Alka Skade Alka Skade Alka (efter (efter Skade (efter skat) skat) skat) (efter skat) Indeks Mål Realiseret 1-2 Årets placering I 2013 udgør de samlede præmieindtægter i Forsikrings-Aktieselskabet Alka mio. kr. Forventningen lå i niveauet mio. kr. Privatporteføljeudviklingen har været positiv i 2013, hvor antallet af individuelle privatpolicer er vokset med godt 3 %. Omkostningsprocenten endte i 2013 på 15 %. 12

13 Forventninger til fremtiden Forventninger til 2014 FORVENTNINGER TIL 2014 TIL TIL Faktisk Faktisk Forventning ruttopræmier Niveau Niveau Vækst Vækst Vækst mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Skadesforsikring % 4% 4% Gruppeliv Gruppeliv % -4% -4% Koncern Koncern % 3% 3% Nøgletal Nøgletal Erstatningsprocent 69% 69% 69% % 72-77% - 77% Omkostningsprocent 15% 15% 15% % 15-17% - 17% Nettogenforsikringsprocent -2% -2% -2% 2-3% 2-23% - 3% Combined Combined ratio ratio ratio 82% 82% 82% % 89-97% - 97% Den langsigtede og ambitiøse målsætning for kundetilfredsheden er et tilfredshedsindex på 85 mod 81,9 i Det indebærer, at Alka fortsat fokuserer på at højne interne servicemål indenfor alle funktioner herunder f.eks. at s og telefonopkald besvares hurtigt. Alka er et internet- og telefonbaseret forsikringsselskab. Derfor er det helt naturligt, at det i forbindelse med skadebehandling er muligt at anmelde langt størstedelen af skaderne elektronisk eller via telefonen, og at skadebehandlingen sker her og nu. Alka står godt rustet med en bred vifte af tilbud indenfor onlineservice, hvor kunden enten kan betjene sig selv eller få den samme hjælp direkte over en chatforbindelse, som tidligere primært blev givet telefonisk. Forrentning af af af egenkapital, Alka Alka Skade Alka Skade Skade (efter (efter skat) (efter skat) skat) 17% 17% 17% 3-8% 3-38% - 8% Præmieindtægt for skadeforsikring forventes i niveauet mio. kr. mod mio. kr. i Alka skal til stadighed kæmpe i et meget konkurrencebetonet marked for at tiltrække og fastholde kunderne. Det sker ved at give en god dækning til lav pris og ved, at Alka er enkel at handle med og findes online, på telefonen og i forbundene. Alka forventer, at erstatningsprocenten brutto for skadesforsikring i 2014 vil nå niveauet %. Omkostningsprocenten brutto forventes omkring % i 2014, og det er fortsat Alkas mål, at være lige så effektiv i sin administration som de store konkurrenter. Combined ratio forventes i 2014 i niveauet %. I 2013 er combined ratio positivt påvirket af afløbsgevinster med ca. 10 %-point. Index for kundetilfredshed forventes fortsat blandt de allerbedste i Danmark. Alka fortsætter det daglige fokus på kundetilfredshed. Selskabets organisation er gearet til hele tiden at forbedre sig og nøje justere på processer, der kan gøre det mere enkelt for Alka selv eller for kunderne. Heri ligger, at der fortsat arbejdes målrettet på at blive det selskab, der har den højeste kundetilfredshed iflg. undersøgelserne fra EPSI Danmark. 13

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Alka Forsikring Årsrapport 2012 1

Alka Forsikring Årsrapport 2012 1 Alka Forsikring Årsrapport 2012 1 ÅRSRAPPORT 2012 Koncernstruktur... 3 2012 - Enkelhed og porteføljevækst... 4 Resultatudvikling... 7 Skadesforsikringsaktiviteter... 8 Livsforsikringsaktiviteter... 10

Læs mere

Forsikrings-Aktieselskabet Alka ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 31 45 23 17

Forsikrings-Aktieselskabet Alka ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet Alka ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 31 45 23 17 Indholdsfortegnelse: KONCERNSTRUKTUR... 2 2012 ENKELTHED OG PORTEFØLJEVÆKST... 3 RESULTATUDVIKLING... 6 SKADESFORSIKRINGSAKTIVITETER...

Læs mere

Alka Forsikring Årsrapport 2014 1

Alka Forsikring Årsrapport 2014 1 Alka Forsikring Årsrapport 2014 1 ÅRSRAPPORT 2014 Koncernstruktur... 3 2014 - Året med vækst og innovation... 4 Resultatudvikling... 7 Skadesforsikringsaktiviteter... 8 Livsforsikringsaktiviteter... 10

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Alka Forsikring Årsrapport 2010

Alka Forsikring Årsrapport 2010 Alka Forsikring Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 2010 - et fornuftigt år for Alka Forsikring Koncernstruktur... 2 2010 - Et fornuftigt år for Alka Forsikring... 3 Resultatudvikling... 6 Skadesforsikringsaktiviteter...

Læs mere

Alka Forsikring Årsrapport 2009

Alka Forsikring Årsrapport 2009 Alka Forsikring Årsrapport 2009 indholdsfortegnelse Koncernstruktur - forsikringsvirksomhed... 3 Er vi tilbage på sporet?... 4 Resultatudvikling... 6 Skadesforsikringsaktiviteter... 7 Livsforsikringsaktiviteter...

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk CVR-nr. 30 70 02 28 DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2014 Selskabsoplysninger Side 6: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 7: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar 2011-31. december 2011. Børneulykkesfonden. Forvaltningsdepot nr. 3019048861. CVR-nr. 31 71 51 05

Årsregnskab. 1. januar 2011-31. december 2011. Børneulykkesfonden. Forvaltningsdepot nr. 3019048861. CVR-nr. 31 71 51 05 Årsregnskab 1. januar 2011-31. december 2011 Børneulykkesfonden Forvaltningsdepot nr. 3019048861 CVR-nr. 31 71 51 05 Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Aktiver 6 Passiver

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Årsregnskab 1. januar - 31. december

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Tabel 4.1.5. Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring. 62518 SEB Pensionsforsikring A/S Resultatopgørelse 2007-1.000 kr.

Tabel 4.1.5. Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring. 62518 SEB Pensionsforsikring A/S Resultatopgørelse 2007-1.000 kr. Tabel 4.1.5 Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring 62518 SEB Pensionsforsikring A/S 42. Bruttopræmier 281.853 43. Afgivne forsikringspræmier -10.846 44. Ændring i præmiehensættelser -32.961

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Fremgang i Sampension

Fremgang i Sampension PRESSEMEDDELELSE, 17. august 2015 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2015 Fremgang i Sampension Adm. direktør i Sampension, Hasse Jørgensen: 2015 har på mange måder været godt for Sampension og kunderne. Øgede

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere