1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta."

Transkript

1 Alhambra Et spil af Dirk Henn for 2-6 spillere. De bedste bygmestre fra Europa og den arabiske verden vil bevise deres kunstfærdige arkitektur. Du har fået stillet deres bygningsarbejdere til rådighed og skal med passende forskellige valutaer tilfredsstille leverandørerne med rigelig løn i deres egen valuta. Med din hjælp vil arkader, pavilloner, gemakker, haver, haremmer og tårne skyde op rundt om det berømte Løvespringvand. Må den bedste bygmester sejre. Indhold: 6 startbrikker der viser det berømte løvespringvand. 54 Bygningsbrikker der viser 6 forskellige typer bygninger. Dette er bygningerne der kan bygges i Alhambra. Brikkerne kan have mure på op til 3 sider. 1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta. 1 pointtavle her holdes der regnskab med spillerne opnåede point. 12 pointsten der er 2 sten pr. spiller, en bruges til at vise point på pointtavlen og den anden stilles på spillerens startbrik. 108 pengekort i fire forskellige valutaer disse kort bruges til at købe bygningsbrikkerne som man derefter bygger rundt om sit eget Løvespringvand. Valutaerne er Dinare, Dirham, Dukater og Gulden med værdien 1 til 9. 2 pointscoringskort disse bliver blandet ind i bunken med pengekort. 6 reservefelter med pointoversigter. 1 stofpose Mål med spillet I løbet af spillet vil der komme tre pointscoringsrunder. Her scorer spillerne, der har bygget flest bygninger i de seks forskellige typer bygninger, point i henhold til hvilken scoring det er og hvilken type bygning det er. Alle spillere vil også få point for den længste ubrudte bymur spillerne har i deres eget Alhambra. Den spiller der har flest point efter 3. scoringsrunde har vundet spillet. Forberedelse Hver spiller får en startbrik og to pointsten. Pointstenene har samme farve, som spilleren har valgt. Startbrikken lægges på bordet foran spilleren og den ene pointsten lægges på startbrikken. Den anden sten lægges på tårnet på pointtavlen. Bygningspladen lægges midt på bordet og pointtavlen lægges til side på bordet. De 54 bygningsbrikker lægges ned i stofposen.

2 4 tilfældige brikker trækkes ud af posen og lægges på bygningspladen, startende med at lægge på felt 1 og derefter på de følgende felter. Hver spiller får et reservekort, som lægges ned åbent foran sig. Kortet viser fordelingen af bygningsbrikker og deres værdi. De to pointscoringskort tages ud af stakken med pengekort og lægges midlertidigt til side. Resten af bunken med pengekort blandes. Hver spiller får sine startpenge på følgende måde: Spilleren trækker et kort fra pengebunken ad gangen og lægger det åbent foran sig indtil den samlede værdi af pengekortene når 20 eller mere. På denne måde får alle spillerne deres startpenge. Typen af valuta har ingen betydning når startpengene uddeles. Når alle startpengene er uddelt, så tager spillerne deres penge op på hånden og derefter er pengene hemmelige for de andre spillere. Den spiller der har fået færrest pengekort starter. Har flere spillere lige få kort, så er det spilleren med den totale laveste værdi blandt disse spillere der starter. Står det stadig lige, så er det den yngste spiller der starter. 4 pengekort trækkes fra pengekort bunken og lægges åbent på bordet ved siden af byggepladsen. Resten af pengekort bunken deles i fem stakke. Det 1. pointscoringskort blandes ind i stak 2 og det 2. pointscoringskort blandes ind i stak 4. Nu samles pengekort bunken med stabel 5 nederst og stabel 1 øverst. Bunken placeres nu med billedsiden nedad ved siden af byggepladsen. Spillets forløb. Spillet starter med startspilleren og køre derefter i urets retning. Spilleren der har tur skal udføre en af følgende 3 handlinger. Tage penge Købe og placere en bygningsbrik Ombygge sit eget Alhambra Efter hver spillers tur, så bliver pengekortene og bygningsbrikkerne fyldt op til 4 igen. Tage penge Man må tage et valgfrit pengekort af de fire åbne pengekort fra bordet. Hvis den totale værdi af kortene ikke overstiger 5 så må man tage flere kort på en gang. Typen af valuta har her ingen betydning. Købe bygningsbrikker og placere dem. Køb: Man kan købe en bygningsbrik fra bygningspladsen ved at betale minimum den værdi der er trykt på brikken og i den valuta som passer til pladsen hvor brikken ligger. Det er tilladt at betale mere end den påtrykte værdi, men man får ikke byttepenge retur og ens tur slutter herefter. De brugte pengekort lægges på afsmidningsbunken ved siden af byggepladsen. Bygningsbrikken lægges på bordet foran spilleren indtil slutningen på turen.

3 Hvis bygningen blev betalt med præcis det beløb der er påtrykt bygningen, så har spilleren endnu en tur. Nu kan spilleren igen vælge mellem de tre handlinger, tage penge, købe bygning, ombygge Alhambra. Så længe spilleren har tur bliver de købte bygninger ikke erstattet med nye på byggepladsen. Dette sker først når spilleren har foretaget alle sine handlinger og lagt evt. nykøbte bygninger på plads. Placering af bygninger: De nykøbte bygninger skal placeres i slutningen af turen. Spilleren kan vælge at lægge den til i sit Alhambra, eller lægge bygningsbrikken i sit reservefelt. Der kan ligge et valgfrit antal bygninger i reservelageret, men de tæller ikke med når der er tid til pointscoring. Alhambra byggeregler: Når man skal lægge bygninger til i Alhambra gælder følgende regler: Alle bygninger skal lægges i den samme retning som ens startbrik, hvilket betyder at alle tage skal ligge opad i forhold til spilleren. Bygningsbrikken skal lægges opad mindst en anden side på en brik i spillerens Alhambra. De to sider der grænser op ad hinanden skal være ens. Enten er der ingen mure eller der er mure på begge sider. Grænser den lagte brik op til flere brikker på engang, så skal alle sider passe, ellers kan brikken ikke placeres. Hver ny brik skal kunne nås til fods fra startbrikken, uden at det er nødvendig at passere mure. Hver brik skal grænse op til mindst en side på en anden brik, man må ikke lægge en brik til et hjørne på en anden brik. Der må ikke opstå tomme felter i Alhambra. Dvs. et tomt felt omgivet af brikker. Ombygning af Alhambra. Der er tre forskellige muligheder for at ombygge Alhambra. En bygningsbrik kan tages fra reservefeltet og lægges til i Alhambra efter de normale byggeregler. En bygningsbrik kan fjernes fra Alhambra og lægges på reservefeltet. En bygningsbrik fra Alhambra kan byttes ud med en bygningsbrik fra reservefeltet. Bygningsbrikken skal lægges på præcis det felt hvor bygningsbrikken fjernes fra. De normale bygningsregler skal være overholdt. Det er ikke tilladt at fjerne sin startbrik, eller at byttede den ud med en anden brik. Eksempel: Du køber en bygningsbrik med lige penge, og derfor har du endnu en tur. Du køber endnu en bygningsbrik, og igen kan du betale med lige penge. Endnu engang har du tur og denne gang beslutter du at ombygge Alhambra. Du vælger at tage en bygningsbrik ud fra dit Alhambra og bytte den ud med en bygningsbrik fra dit reservefelt. Din tur er nu færdig og som det sidste skal du nu lægge de to nyindkøbte bygningsbrikker til, enten i dit Alhambra eller i det reservefelt. En tur slutter

4 De bygningsbrikker en spiller har købt i sin tur, lægges først til i Alhambra når spilleren er helt færdig med at foretage handlinger. Bygningsbrikkerne skal lægges til i Alhambra efter de normale bygningsregler, eller lægges på spillerens reservefelt. Bygningsbrikkerne kan dog tilbygges i valgfri rækkefølge hvis man har købt mere end en bygning. Hvis der er købt bygninger i turen, så fyldes de tomme felter op med bygningsbrikker fra bunken. Feltet med lavest nummer fyldes først, og derefter fyldes felterne i stigende orden. Hvis der er mindre end fire åbne pengekort, så vendes kort fra bunken indtil der igen er fire pengekort åbne på bordet. Skulle pengebunken blive opbrugt, så tages afsmidningsbunken og blandes. Dette danner den nye trækkebunke. Turen går nu videre til næste spiller. Eksempel: bygningsfelt 2 og 4 er tomme. Den første bygningsbrik der trækkes fra posen lægges på felt 2 og den anden lægges på felt 4. Scoring: I løbet af spillet kommer der 3 scoringsrunder. De 2 første scoringsrunder kommer når scoringskortene vendes i pengekortbunken. Den 3. scoringsrunde kommer når selve spillet er slut. Når et scoringskort vendes, lægges kortet til side og et nyt pengekort vendes. Før næste spiller får tur, bliver scoringen udført. Ved alle tre scoringer bliver der uddelt point for flertal af bygninger samt for længste ydermur. Point for flertal af bygninger For hver bygningstype uddeles der point til den/de spillere der har flest bygninger i hver type. Antallet af point som spilleren modtager, afhænger af typen af bygning. Startende med pavillonen, den blå bygning, optæller hver spiller hvor mange af denne bygningstype hver spiller har i sit Alhambra. Spilleren der har flest pavillonbygninger får det antal point der står i 1. plads kolonnen på scoringskortet. I 1. scoring gives der kun point til 1. pladsen. Ved 2. scoring er der point til spillerne med både flest bygninger og til spilleren med næst flest bygninger. Skulle to eller flere spillere have lige mange bygninger, så deles pointene ligeligt mellem spillerne. Point rundes altid ned til hele tal. Eksempel: to spillere har begge 4 tårne, derfor deler de pointene for 1. og 2. pladsen. 13+6=19 point. Hver spiller får derfor 9 point. Den 3. og sidste runde for scoring finder sted til slut i spillet. Ved den sidste scoring er der også point til spilleren med 3. flest antal bygninger. Se pointtavlerne på reservefeltet. NB! Bygninger der ligger på reservefelterne tæller ikke med. Point for ydermure Ud over point for bygninger, så får spillerne også point for den længste sammenhængende bymur de har i deres eget Alhambra. Hvert brikstykke tæller 1 point. Dobbelte mure, der ligger inde i byen giver ikke point Hver spiller tæller kun den længste mur, og hver spiller registrerer deres point på pointtavlen.

5 Der uddeles point for mure efter hver af de tre scoringer der er i spillet. Spillet slutter Spillet slutter så snart man ikke kan fylde alle bygningsfelterne med bygningsbrikker fra posen, efter en spillers tur. Byggepladsen fyldes med de brikker der er tilbage i posen. De resterende bygningsbrikker gives nu til de spillere der har flest penge på hånden i de valutaer hvor de resterende bygningsbrikker stadig ligger. Skulle to eller flere spillere have lige mange penge i den samme valuta, så får ingen spillere bygningen. Disse bygninger som bliver uddelt til sidst, må nu lægges til Alhambra efter de normale byggeregler. Nu kommer man til den 3. og sidste scoringsrunde. Spilleren der har flest point vinder. Er der flere spillere der har flest point, så deler de sejren. Specialregler for 2 spillere. Reglerne fra det normale spil gælder med følgende ændringer. Der er 3 af hvert pengekort. 1 af disse sorteres fra, så der nu kun er 72 pengekort i bunken. Der er en blind 3. spiller. Denne blinde makker bygger ikke noget Alhambra, men indsamler bygninger Fra starten trækkes 6 tilfældige bygningsbrikker for den blinde makker, som lægges synligt på bordet. Den blinde makker får point for evt. flertal i 1. scoring. Når 1. scoring er afregnet, trækkes 6 nye tilfældige brikker fra posen, og lægges til de andre på bordet ved den blinde makker. Efter 2. scoring får den blinde makker endnu engang bygningsbrikker fra posen. Der trækkes en tredje del af brikkerne fra posen til den blinde makker, dog maks. 6 brikker. Når de to spillere køber en bygningsbrik i deres tur, så har de stadig valget mellem at bygge til i deres eget Alhambra eller lægge brikken på reservepladsen, men det er nu også tilladt at give bygningsbrikkerne til den blinde makker. God fornøjelse med spillet!

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013

HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013 HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013 Kapitel I: Spillet 1. Deltagelse i et Poker spil. Stk. 1. Bestemmelse omkring reserveringer og deltagelse ved Pokerbordet er udelukkende op til

Læs mere

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 TURNERINGSFORMER Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bondeskak 3 Arm & hjerne skak 3 Lynskak 4 Nedtrapning 4 De tapre riddere 5 Alle-mod-alle turnering 5 Handicapturnering

Læs mere

Indhold. 120 Dyrekort (hund, ko, æsel, ged, kat, papegøje) 5 Tarantelkort 1 Tango-tarantel (femkantet) Spilleregler.

Indhold. 120 Dyrekort (hund, ko, æsel, ged, kat, papegøje) 5 Tarantelkort 1 Tango-tarantel (femkantet) Spilleregler. DK Forfatter: Jaques Zeimet Grafik: Rolf Vogt Illustrationer: Rolf Vogt Redaktion: Claudia Wieczorek Copyright: DREI MAGIER SPIELE by Schmidt Spiele GmbH Spillere: 2 5 Alder: Fra 7 år Spilletid: 15 20

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1 Om disse regler Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1.1 Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med

Læs mere

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Sociale lege 4 Samarbejdsøvelser 8 Kreative øvelser 14 Idégenerering 18 Hjernegymnastik 25 Pjattelege 28 Sociale lege Rækkefølge-leg

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring. Dette hæfte giver inspiration til arbejdet med børns kendskab til tal i hjemmet, i børnehaven

Læs mere

Brøndbyløbet 11 færdige poster

Brøndbyløbet 11 færdige poster Brøndbyløbet 11 færdige poster Brøndby-løbet er et stjerneløb, det vil sige at alle poster er inden for et afgrænset område, og deltagerne hele tiden skal tilbage til START posten før de går videre til

Læs mere

Online spil er i en rivende udvikling. De mest populære kasino-spil er poker, blackjack og roulette.

Online spil er i en rivende udvikling. De mest populære kasino-spil er poker, blackjack og roulette. Stort udvalg af online bordspil Der er mange bordspil på online spillesider. Så det kan være svært at vælge. online spil, online spil website, spille websted, spille hjemmeside, online lotterispil, lotteri,

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Målet For at vinde krigen skal du opnå følgende: De Allierede skal indtage både Berlin og Tokyo for at vinde krigen. Aksemagterne har to muligheder:

Målet For at vinde krigen skal du opnå følgende: De Allierede skal indtage både Berlin og Tokyo for at vinde krigen. Aksemagterne har to muligheder: Danske regler til Axis & Allies Det er foråret 1942 og verden er midt i 2. Verdenskrig. Fem verdensmagter kæmper om overherredømme. Du og dine modstandere behersker den militære og økonomiske skæbne for

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning, basis ISBN: 978-87-92488-01-5 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL

FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL Odds-Betting.dk Den sikre måde, hvorpå du kan få overskud. Jeg vil i denne E-bog komme ind på hvorpå du kan styrke dine chancer for netop at få et pænt overskud på diverse spil.

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien:

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien: INFA-Chancelæreserien: Chancer gennem eksperimenter Chancer gennem optællinger CHANCETRÆ - Chancer gennem beregninger SPIL - Chancer gennem tællemetoder LOD - Chancer gennem simuleringer KUGLE - Chancer

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER Indtil nu har det været sådan, at den side, der åbnede meldingerne, meldte uden indblanding til den endelige kontrakt. Det er imidlertid ikke et realistisk billede af, hvordan

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik 1 / 5 29.7.2008 10:54 Skak regler Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne Flyttning af hver enkel brik - Kongen - Dronningen - Tårnet - Løberen - Springeren - Bonden Spillet Skakmat

Læs mere