Redaktør Bent Kofoed-Hansen Mail: Telefon FLID Idrættens Hus 2605 Brøndby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redaktør Bent Kofoed-Hansen Mail: redaktionen@flidhavne.dk Telefon 5149 0542 FLID Idrættens Hus 2605 Brøndby"

Transkript

1 FL D & FAKTA MARTS 2013 ÅRGANG 14, NR. 1 MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN AF LYSTBÅDEHAVNE I DANMARK Lav en strategiplan Ministeren ønsker ikke at hjælpe havnene Revision af standardreglement Bedste havnegrill Spørgeskemaundersøgelsen

2 FL D & FAKTA FLID & FAKTA udkommer 4 gange årligt og er Foreningen af Lystbådehavne I Danmarks officielle medlemsblad. Oplag: 650 eksemplarer. Gengivelse af bladets indhold er tilladt med behørig kildeangivelse. Debatindlæg, faglige oplysninger, spørgsmål til juristen, gratis køb/salg/ bytteannoncer for medlemshavne, oplysninger om arrangementer m.m. er meget velkomne og sendes til: Redaktør Bent Kofoed-Hansen Mail: Telefon FLID Idrættens Hus 2605 Brøndby Deadlines for FLID & FAKTA i 2013: Nr maj 2013 Nr september 2013 Nr november 2013 Annoncer Pris pr. blad: 1 hel side (b200 x h287 mm): kr (bagsiden b150 x h287 mm dog kr ) ½ side (b200 x h141 mm): kr ¼ side (b200 x h68 mm): kr Til medlemmer af FLIDs leverandørnetværk ydes der 10% rabat på de anførte priser ved samtidig tegning af 4 udgivelser. Pris for reklameindstik er kr for det første A4-ark. Efterfølgende ark kr. 500 pr. ark. Alle priser tillægges gældende moms. Salg af annoncer Jesper Højenvang FLIDs sekretariat Telefon Mail: Fakturering, kursustilmeldinger og medlemsoplysninger: Anna-Grethe Madsen, FLIDs sekretariat. Tlf Layout og tryk Formegon, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, telefon Denne tryksag er fremstillet på Svanemærke certificeret papir. Forsidebillede Lav forårssol over Rungsted Havn (foto: Lise Mortensen Høy) Foreningen af Lystbådehavne I Danmark Idrættens Hus, 2605 Brøndby Telefon Mail: Bestyrelsen Søren Hald, Marselisborg (Formand) Tlf , Henrik Kristensen, Rungsted (Næstformand) Tlf , Birger Isaksen, Sæby (Sekretær) Tlf , Flemming Juel, Faxe Ladeplads (Best. medlem) Tlf , Christian Muff Jensen, Frederikshavn (Best. medlem) Tlf , Benny Carlsen, Helsingør (Best. medlem) Tlf ,

3 ORDEN I SAGERNE 06 IDYL 18 VINDER HJÆLP PÅ VEJ SOMMERBILLEDE 38 INDHOLD Formandens ord En FLID-havn Glæd dig til elektronisk havnelods og international app Danmarks bedste havnegrill års jubilæum i Isefjorden Læserbrev om MarinaBooking.dk Grenå Marina Strategiplan Revision af Standardreglementet under opsejling Stormflodssagen Tilbage til den gamle havnefoged Nyt fra Uddannelsesudvalget Lystbådehavnene - en brændende platform Medlemsfordele Opslagstavlen Generalforsamling - I bestyrelsen taler man også om - Nye FLIDhavne - Efterårets kurser 3

4 4

5 FORMANDENS ORD VI MANGLER SEJLERE Så nærmer foråret sig; det er en god tid, og vi går nu 2 somre i møde og kun én - mellemliggende - vinter. Vi trænger alle til sol og varme og håber, at denne sejlsæson vil blive en af de bedre. Samarbejdet med VisitDenmark, og de nye initiativer vi i fælleskab har startet, skal meget gerne bære frugt og vende den store nedgang på personovernatninger, som vi desværre har haft. Samarbejdet mellem Dansk Sejlunion og FLID har altid været ualmindelig godt. Vi bor dør om dør og har de samme udfordringer for tiden. Nedgang i antallet af sejlere/bådejere! Vi byder derfor Dansk Sejlunions nye generalsekretær Mads Kolte-Olsen velkommen om bord. Mads Kolte-Olsen s indsats omkring ungdomsarbejdet glæder vi os til at stifte bekendtskab med. Langt de fleste havne støtter idag de lokale ungdomssejlere, som jo er den generation, der bliver de nye pladshavere i havnene. Til vor generalforsamling den 20. marts vil Mads fortælle om sine visioner for, hvordan vi får flere unge mennesker til at dyrke sejlsport og købe båd og om sine erfaringer fra spejderbevægelsen, hvor han var med til at skabe en markant medlemsfremgang blandt unge medlemmer. Vi har også inviteret en fremtidsforsker, der vil sætte fokus på udviklingen i sejlermiljøet og havnene. Det bliver spændende at høre en helt anden vinkel på den problemstilling, vi står overfor. FLID & FAKTA har denne gang en artikel med, om vores spørgeskemaundersøgelse, og her er konklusionen meget klar: at Sejler-Danmark må og skal stå sammen og mobilisere alle kræfter og tanker for at skabe fremgang for antallet af sejlere og skabe de bedst mulige rammer i havnene. Der er i FLID desuden nu nedsat en havneudviklings gruppe, der ser på, hvordan vi endnu bedre kan brande havnene og sikre tilgang til havnelivet med nye sejlere og andre tiltag, der fremover kan sikre tilgang, men også møde de forventninger næste generation har til os. På gensyn til generalforsamlingen og til sommerens liv og glæde. Der er lys forude! På gensyn. Søren Hald 5

6 EN FLID-HAVN EN BLANDET VANDHANDEL MED ORDEN I TINGENE Af Lise Mortensen Høy (tekst og foto) Rungsted Havn har 850 bådejere, 3500 årlige gæstebåde, 9 restauranter, 5 klubber, 150 ansatte i diverse forretninger foruden besøgende hver sommer. Havnemester Henrik Kristensen er manden, der får puslespillet til at gå op. Rungsted Havn er et stort maskineri med blandede erhverv og rigtig mange interesser; der af og til er modstridende og trækker i alle retninger. Helt centralt, set fra havnemesterens bord, er naturligvis lystsejlerne, lystbådene, og hvad det fører med sig. OG HAVNENS AKTIVITETER TILTRÆKKER TILSAMMEN BESØGENDE HVER SOMMER HERAF KOMMER DE PÅ DE I ALT GÆSTEBÅDE, RESTEN KOMMER FRA LAND. Men faktisk har havnen, vandet og havneaktiviteterne tiltrukket et meget stort antal andre virksomheder og aktiviteter; der også har interesser i havnens områder og havnens drift. Ned til vandet ligger således ni restauranter, alle med små terrasser ud til havneområdet, forsyninger, der kommer i lastbiler og kunder, der gerne vil parkere, gå en lille tur og nyde udsigten. Her er tøjbutikker, fiskehandel, bådudstyrsforretning, kajakudlejning for nu at nævne nogle af forretningerne; tilsammen har erhvervslivet på havnen 150 ansatte. Og havnens aktiviteter tiltrækker tilsammen besøgende hver sommer heraf kommer de på de i alt gæstebåde, resten kommer fra land. På en sommerlørdag med godt vejr er det som at gå på Strøget. Man kan næsten ikke kæmpe sig frem, siger Henrik Kristensen, der på 12. år er havnemester på havnen. Godt samarbejde Så der er nok at se til når de mange interesser skal gå op i en højere enhed; en opgave, der naturligt ender på havnemesterens bord. Og derfor er Henrik Kristensen også glad for, at hans faglige baggrund er ledelse, mens sømandsskabet har været en fritidsinteresse: Jeg har arbejdet som selvstændig og som divisionschef i en større virksomhed; og for mig at se er det en relevant baggrund i en stor marina, hvor vi omsætter 10 mio. kr. årligt, fastslår Henrik Kristensen: En moderne marina er i dag en forretning, modsat tidligere, hvor det mere blot var en opbevaringsplads for både. Havnen er organiseret som et aktieselskab, hvor kommunen er den største aktionær. Men vi får lov til at køre al drift, vedligeholdelse, investeringer og økonomi helt selvstændigt; kommunen blander sig ikke, så længe havnen hviler i sig selv, fortæller havnemesteren. 6

7 Henrik Kristensen er havnemester i Rungsted på 12. år og har en fortid som selvstændig og erhvervsleder. Han har sejlet hele sit liv. Et flydende tankanlæg sørger for at også bådene kan få slukket tørsten. MEN VI FÅR LOV TIL AT KØRE AL DRIFT, VEDLIGEHOLDELSE, INVESTERINGER OG ØKONOMI HELT SELVSTÆNDIGT; KOMMUNEN BLANDER SIG IKKE, SÅ LÆNGE HAVNEN HVILER I SIG SELV, FORTÆLLER HAVNEMESTEREN. Havnebestyrelsen har ni medlemmer, seks er politikere udpeget af kommunalbestyrelsen og sidder i den kommunale valgperiode, mens de sidste tre er udpeget af brugernes fem klubber på havnen og sidder et år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger selv formand. Henrik Kristensen er godt tilfreds med samarbejdet med bestyrelsen, og peger i øvrigt på, at de fleste daglige driftsbeslutninger klares af et mindre forret - ningsudvalg, der består af ham selv og bestyrelsesformanden. Bestyrelsen behandler og godkender større beslutninger, årsbudgetter, store ombygninger osv. Som udgangspunkt er det økonomiske princip, at de penge, der kommer ind, skal bruges til drift af havnen. Vi er jo ikke en sparekasse og brugerne er glade for, at tingene er i orden, at ukrudtet er luget, dårlige broer bliver udskiftet, servicebygningerne er rene, osv., lyder det fra Henrik Kristensen. Alligevel har havnen en økonomisk buffer, hvis noget uforudset skulle ske. Og den kan hurtigt vise sig at blive aktuel, hvis vi fx får en stormflod, for som noget forholdsvis nyt kan havne ikke længere få stormflodserstatning, understreger Henrik Kristensen og forklarer: 27. november 2011 var der stormflod i Øresund, og Rungsted Havn fik oversvømmet broer, strømstandere og bygninger ødelæggelserne løb op på halvanden mio. kroner. Vi havde bygnings-brandforsikret molerne, og derfor kunne vi få stormflodserstatning på én million kroner. Var det sket i dag eller sker det i fremtiden, som det formodentlig kommer til er der ikke længere noget, der hedder stormflodserstatning for havne. Selv om man godt kunne få den tanke, at de fleste havne ligger i kystnære områder lyder det lakonisk fra Henrik Kristensen: Efter sidste stormflod blev der vedtaget en lov, der bestemmer, at man ikke kan stormflodssikre havneanlæg. Bygningerne på havnen kan sikres, men broer, moler og inventaret på dem kan ikke sikres. Og det betyder, at havne i dag skal have en økonomisk buffer; for naturligvis kommer vi ud for flere tilfælde af stormflod, understreger Henrik Kristensen, der i øvrigt er næstformand i FLID Foreningen af Lystbådehavne i Danmark og derigennem arbejder på at få ændret loven, så der igen bliver mulighed for stormflodserstatning. Venter 30 år på plads Havnen har 850 faste pladser, der alle er lejet ud. Ventelisten er på 700 men i de senere år er der mange, der har sprunget deres tur over, så listen er ikke reel. Pladserne bliver styret igennem en database, der kan matche ventelisten med de ledige pladser. > 7

8 AMBOSEPTICVAC2013 NEW STANDARD WITH AMBOSEPTICVAC NEW DESIGN PUMPOUT SERVICE NYHED AMBOSEPTICVAC AMBO lancerer nu en helt ny produktdesign linje i vort PumpOut service system, som har været i produktion siden Det nye designkoncept er baseret på den kendte topkvalitet med den super hurtige vacuumpumpe med FLUSH system. AMBOSEPTICVAC er nem at installere og betjene. Det nye kabinetdesign tilbydes nu også med TERMO-sikring og kan tilbydes i kabinet for diverse havneartikler og slangeudstyr m.v. Den nye kabinetserie fremstilles i børstet rustfrit stål og med afrundet formgivning, skabt til elegant indpasning i ethvert havnemiljø med sans for detaljen. En helt ny produktionsmetode betyder, at vi kan sænke prisen med op til 20% for en samlet AMBOSEPTICVAC systemløsning. SANITARY PUMPOUT SERVICE AMBOSEPTICVAC VAC SYSTEM FOR WASTEWATER STAINLESS STEEL - THERMO INSULATION WITH FLUSH SYSTEM AMBO Trade ApS - Copenhagen Denmark amboambo.com 8

9 I Rungsted Havn er kun én stativtype tilladt. Den kan enten lejes af havnen eller bådejeren kan købe samme type stativ selv. Standardstativet muliggør, at sejlbåde kan stå på land med mast på, hvilket mange benytter sig af. En hel kajgade fuld af restauranter giver mange muligheder for at få stillet sult og tørst også i vinterhalvåret, hvor også mange af de lokale benytter sig af spisestederne. Overalt på Rungsted havn er der QR-koder til en mobil hjemmeside, der fortæller om Rungsted Havn, busser, seværdigheder, indkøbsmuligheder, osv. Der er orden på sagerne i Rungsted Havn. Og der er helt faste regler for pladserne. Man kan springe sin tur over, uden at ryge ned ad listen. Pladser kan arves i direkte linje til børn og ægtefæller. Hvis båden har to ejere, er det kun den ene (der ejer mindst 50 pct. af båden) der kan leje pladsen, og partneren arver ikke automatisk pladsen. Vi vil ikke have, at bådejere snyder sig til en plads igennem et falsk partnerskab. Det kan vi ikke forsvare over for folk, der pænt og ordentligt har stået på venteliste i 20 år, lyder det fra havnemesteren, der tilføjer: Jeg fraviger aldrig reglementet. Det er klart, at det kan virke meget firkantet, at jeg overholder reglerne 100 pct., der er jo altid nogen, der tror, de kan få særbehandling. Men hvis jeg begyndte at slække på reglerne, ville det med garanti give rigtig meget utilfredshed Orden på vinterpladsen Henrik Kristensen har det princip, at der ikke skal være alle mulige små-betalinger i havnen. Når gæste - sejlerne har betalt deres havnepenge, er der adgang til vand, landstrøm og bad uden ekstrabetaling. For fastliggere er reglen, at de imod et depositum kan låne et kabel med elmåler af havnen, så de betaler for deres reelle forbrug. For fem år siden blev spørgsmålet om bådstativer løst på én gang med en bestyrelsesbeslutning om, at havnen kun tillader en bestemt type bådstativer der kan klappes sammen og stables. Havnen købte 400 stativer, som bådejerne kan leje for 1250 kr. om året. Og det har givet rigtigt mange fordele. VI VIL IKKE HAVE, AT BÅDEJERE SNYDER SIG TIL EN PLADS IGENNEM ET FALSK PARTNERSKAB. DET KAN VI IKKE FORSVARE OVER FOR FOLK, DER PÆNT OG ORDENTLIGT HAR STÅET PÅ VENTELISTE I 20 ÅR, LYDER DET FRA HAVNEMESTEREN. > 9

10 HJERTESTARTER Inklusiv GRATIS FLID pris kr SPAR KR ZOLL AED Plus, er den eneste hjertestarter med indbygget REAL CPR Help, som måler og registrerer hvordan du giver hjertemassage - og som giver dig feedback, der hjælper dig med at give den mest Fordele ved ZOLL AED Plus hjertestarter Overholder alle Sundhedsstyrelsens I Tel I I 10

11 OG FOR HAVNEN ER DER DEN STORE FORDEL, AT DE NYE STATIVER ER INDRETTET, SÅ HAVNENS TRUCK KAN FLYTTE BÅDENE I STATIVET. DET BETYDER, AT DET ER NEMT LIGE AT FLYTTE DE BÅDE, DER IKKE ER KOMMET I VANDET, HEN I ET HJØRNE, NÅR VINTERPLADSEN OVERGÅR TIL PARKERING OM SOMMEREN, FORKLARER HENRIK KRISTENSEN. For det første er der fordelene for bådejerne, for det er med i prisen, at havnen finder stativet frem, og kører det på plads. De bådejere, der har deres eget stativ, skal derimod selv finde stativet frem, samle det og transportere det. De nye stativer giver mulighed for, at bådene kan komme på land med mast på så bådejerne undgår arbejdet med at tage masten af. Og for havnen er der den store fordel, at de nye stativer er indrettet, så havnens truck kan flytte bådene i stativet. Det betyder, at det er nemt lige at flytte de både, der ikke er kommet i vandet, hen i et hjørne, når vinterpladsen overgår til parkering om sommeren, forklarer Henrik Kristensen. Faste beboere Der er fire-fem både, hvor der er faste beboere, en ordning, som havnemesteren er glad for: Det er nogle gode vagter, de er her jo rigtig meget, og på tidspunkter, hvor her ellers er mennesketomt. Det dæmmer op imod tyveri og hærværk og de er gode til at melde, hvis der fx er et vandrør, der er frostsprængt osv. Havnemesteren ærgrer sig over, at det ikke er tilladt at sætte videoovervågning op på havne fordi der er offentlig trafikadgang: Man må godt på et idrætsanlæg, men ikke på en havn. Det koster os rigtigt mange penge for vi er blevet nødt til at ansætte en hundevagt, der går her hele natten i sommersæsonen. Alligevel er der hvert år episoder med hærværk og indbrud ligesom der gennemsnitligt bliver stjålet tre-fire motorbåde om året fra havnens område. Det kan lystsejlerne gøre bedre: Der er ikke nogen, der får særbehandling det må sejlerne vænne sig til. Generelt opfører sejlerne sig godt, understreger Henrik Kristensen. Alligevel undrer han sig over, at så mange ting på havnen bliver smadret særligt ved ungdomsstævner. Med jævne mellemrum forekommer der klager over havnen, og det handler med havnemesterens ord stort set om det samme tema: at en sejler ønsker særbehandling som ikke står i havnereglementet. Men det kan vi naturligvis ikke gå ind i. Det ville lette meget, hvis folk rent faktisk læste reglerne, så ville de også vide, hvordan betingelserne er. Det gør de generelt først, når jeg gør opmærksom på dem Henrik Kristensen peger på, at Rungsted Havn ligger i et område af Danmark, hvor der måske er flere forlangender fra de faste sejlere end der er i andre dele af landet. Men generelt er alle på havnekontoret glade for vores arbejde fordi vi synes, at miljøet er godt. I øvrigt tilføjer Henrik Kristensen, at sejlerne i de seneste år er blevet meget opmærksomme på miljøet, de benytter havnens slibemaskine med støvsuger og er gode til at benytte miljøstationen. Hvad kan havnen gøre bedre: Et bookingsystem kan gøre det nemmere for specielle både, fx med handicappede ombord. Vi håber at få oprettet et reservationssystem allerede til sejlersæsonen i år, så de gæstesejlere, der ønsker det, kan reservere en havneplads på forhånd. Det har betydning for meget store både, der ellers kan have vanskeligt ved at finde en plads og det kan være en god hjælp til både, hvor der er handicappede eller gangbesværede ombord. Der kan også være skoleskibe altså yachter, der bliver nødt til at planlægge deres togt, og som gerne vil være sikre på en plads. Desuden forhandler vi med kommunen om at oprette en shuttle-bus fra havnen i sommermånederne. Den skal gå til centrum til golfbanen, til togstationen og et par andre steder. 11

12 FÆLLES MARKEDSFØRING AF FLID-HAVNE GLÆD DIG TIL ELEKTRONISK HAVNELODS OG INTERNATIONAL APP. Af Jesper Højenvang En elektronisk havnelods bliver et af de nye fælles markedsføringstiltag, som skal synliggøre og promovere FLIDs medlemshavne. Det sker via der som bekendt går i luften den kommende sæson! Siden handler nemlig om meget mere end booking. Vi forklarer her, hvad der kommer af spændende indhold til glæde for alle FLID-havne. Vi opfordrer samtidig havnene til at lægge et link til MarinaBooking.dk ind på jeres egen hjemmeside, så kontakten går begge veje. Med et faldende antal gæstesejlere og et stigende antal ledige bådpladser sættes alle sejl nu til for at forsøge at skaffe flere kunder i butikken. Det overordnede mål er at eksponere FLID-havnene over for danske og især udenlandske sejlere og synliggøre Danmark som sejlerdestination både for fastliggere og gæstesejlere. MED ET FALDENDE ANTAL GÆSTESEJLERE OG ET STIGENDE ANTAL LEDIGE BÅDPLADSER SÆTTES ALLE SEJL NU TIL FOR AT FORSØGE AT SKAFFE FLERE KUNDER I BUTIKKEN De nye tiltag samles på siden der bliver havnenes egen fælles markedsføringsside og som uden beregning for FLID-havne, indeholder en lang række af de oplysninger, som havnene via andre hjemmesider og guider ellers skal betale for. Det drejer sig bl.a. om en komplet elektronisk havnelods, der præsenterer alle FLID-havne, og som bygger på de data, havnene allerede indberetter til Dansk Sejlunions havnedatabase, herunder faciliteter, havneplan, havnetakster, hjemmesidelink, telefonnummer, beskrivelse af havnen m.m. Derudover promoveres vedr. salg og udlejning af bådpladser, og der samles sejladsbeskrivelser og relevant information om det at sejle i Danmark samt en maritim kalender i samarbejde med VisitDenmark. Dertil kommer, mod en beskeden betaling, muligheden for at tilbyde online booking og betaling af gæstepladser for havne, der ønsker at tilbyde denne service. 25 havne er allerede tilmeldt online booking og flere er på vej. Se komplet oversigt over indhold på siden i boksen. Markedsføring af siden / havnene FLID samarbejder bl.a. med VisitDenmark og Dansk Sejlunion omkring markedsføringstiltag, der kan sikre besøg på siden af især udenlandske sejlere. Hvordan kommer man med? Alle FLID-havne kommer automatisk med i havnelodsen og App en Tursejler uden beregning. Det eneste havnen skal sørge for er, at opdatere sine oplysninger om faciliteter, havnetakster, beskrivelse af havnen m.m., så det fremstår korrekt. Det er især en god ide at udarbejde en god beskrivende tekst om havnen. Opdateringen sker på: 12

13 Et udsnit af services på den nye markedsføringsside, Havneguide, Salg og udlejning af bådpladser og synergi med App en Tursejler. App en Tursejler udgives takket være det gode samarbejde mellem Dansk Sejlunion og FLID i en international version, som bliver distribueret i Sverige, Tyskland, Norge og Holland. App en blev sidste år hentet gange af danske sejlere. HER ER HVAD DU SOM FLID-HAVN FÅR AF NYE SERVICES OG INFORMATIONER, DER SKAL VÆRE MED TIL SIKRE EN ATTRAKTIV SIDE FOR SEJLERNE: Elektroniske havnelods, hvor alle medlemshavne præsenteres med oplysninger om faciliteter, havneplan, luftfoto, link til havnens hjemmesideadresse, telefonnumre, havnetakster m.m. (uden beregning) Salg og udlejning af faste pladser. Siden præsenteres så havne, der har opretter pladser i systemet også promoveres her. (uden beregning) Sejlads- og områdebeskrivelser samt begivenheder. Bl.a. artikelsamling om det at sejle i Danmark i samarbejde med VisitDenmark og Dansk Sejlunion samt en maritim kalender (uden beregning). Siden sprogversioneres Synergi med DS-tursejler App. (Havnelods.app), hvor alle havne vises og promoveres. Fra 2013 oversættes og udgives App en i Tyskland, Sverige, Holland og Norge på App-store og GooglePlay. De havne, der er bookningsbare, vises endvidere i App en med et booking-ikon, der dirigerer sejlerne direkte til den pågældende havns bookingside på (uden beregning). Booking af gæstepladser (for de havne der ønsker at tilmelde sig denne service er prisen kr. /4.000 kr. ex. moms i oprettelse) One-stop service. er derfor stedet for gæstesejlere, uanset om de ønsker generel info om havnene, ønsker at booke en gæsteplads, ønsker at købe/leje fast bådplads eller f.eks. blot søger information og inspiration om det at sejle i Danmark. > 13

14 Verdens Nyhed S.L. Energiteknik Vi er specialister i: Energimåler Vi leverer fra dag til dag! til campingpladser, lystbådehavne og marinaer Original CEE-måler tyske kvalitetsprodukter EL-Stander type Sterling SparOMeter et nøjagtigt måleinstrument Robust energimåler Denne måler opfylder de internationale sikkerhedskrav. Kombinations CEE-Stikdåse 230 V Original CEE-måler tyske kvalitetsprodukter Nyhed Det smarteste, den billigste og den sikreste løsning for måling af strømforbruget Vi har tilladelse fra Elektricitetsrådet (Sikkerhedsstyrelsen) til at installere dette system på lystbådehavne og campingpladser. Transportabel 3 faset+0 5x63A 5x63A 14

15 DET ENESTE HAVNEN SKAL SØRGE FOR ER, AT OPDATERE SINE OPLYSNINGER OM FACILITETER, HAVNETAKSTER, BESKRIVELSE AF HAVNEN M.M., SÅ DET FREMSTÅR KORREKT. For at logge ind anvendes det brugernavn og den kode som havnen/havnemyndigheden har modtaget pr. mail fra Dansk Sejlunion. Har den eller de, der er ansvarlige, ikke disse brugeroplysninger, kan de fås ved henvendelse til Steen Wintlev, Dansk Sejlunion på: tlf / Mobil: Brugernavn og kode er ikke tidsbegrænset, men giver dig mulighed for at ændre havne oplysninger, når det er aktuelt på din havn. Bemærk, at det ikke er den samme kode som anvendes til FLIDs hjemmeside, da havnedatabasen kører i et separat system. ÉN HAVNEDATABASE MANGE FORDELE! Der har været lidt forvirring om hvor og til hvem, de forskellige oplysninger skal opdateres. Vi redegør her for de services som FLID og vores samarbejdspartner Dansk Sejlunion yder havnene. Vores filosofi er at samarbejde om at drive én database med havnedata. Fordelen herved er, at havnene kun skal opdatere deres havneoplysninger ét sted. Så sørger vi for at præsentere og promovere havnene overfor sejlerne i en række forskellige sammenhænge og overfor forskellige målgrupper. Når du opdaterer din havns oplysninger i DS havnedatabase, vises dine oplysninger således automatisk på følgende medier: (en del af Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til sekretariatet: / FLID HAR EN FORDELAGTIG AFTALE MED CODAN FLID og Codan har et samarbejde omkring Havneforsikring, Rådgivning, Sikker Havn og Besigtigelse af FLID medlemmers havne. Codan Forsikring A/S CVR Codan tilbyder en grundig gennemgang af havnen, for at afdække upåagtede risiko-områder, og for at få rådgivning og tilbud på forsikringer, der dækker havnens behov. Du skal, som FLID medlem, ikke betale for udarbejdelsen af besigtigelsesrapporten, hvis du har købt størstedelen af dine forsikringer hos Codan. FLID medlemmer, som ikke ønsker at købe størstedelen af deres forsikringer i Codan betaler kr. ekskl. moms for besigtigelsesrapporten. Codan kan tilbyde besigtigelsesrapporten samt Havneforsikrings konceptet til ikke FLID medlemmer til kr. ekskl. moms. Nyhed, nu kan Codan også tilbyde følgende dækninger: ombygninger og montager Kontakt Bibi Dimitrov, Tlf eller på mail og hør mere. SLÅ TIL NU OG FÅ OMKOSTNINGERNE TIL BESIGTIGELSESRAPPORT DÆKKET AF CODAN 15

16 DANMARKS BEDSTE H Der er fundet en vinder af konkurrencen om Danmarks bedste havnegrill. Flere spændende løsninger i de danske lystbådehavne. Idérigdommen er stor rundt i havne-danmark, når det gælder grillmuligheder både traditionelle og utraditionelle. Det viste de indsendte forslag, som vi modtog i forbindelse med den konkurrence vi udskrev i efteråret. I sin artikel i F&Fs oktober-nummer sidste år slog tursejlerkonsulent Carsten Breuning fra Dansk Sejlunion til lyd for, at de danske lystbådehavne skulle gøre mere ud af grill-faciliteterne til brug for GODE GRILL-MULIGHEDER ER ET STORT AKTIV FOR EN HAVN egne og gæstende sejlere. I FLID & FAKTAs redaktion var vi enige i, at gode grill-muligheder er et stort aktiv for en havn. Det er med til at give socialt samvær mellem besætninger på gæstebådene og med og mellem - de lokale sejlere. Det tiltrækker børnefamilier og skaber dermed kontakt- og legemuligheder blandt alle børnene i havnen. Vi benyttede derfor lejligheden til at udskrive en konkurrence om Danmarks bedste havnegrill. Dels for at sætte gang i grill-debatten og dels for at havnene kunne inspirere hinanden også på dette område. Dommerpanelet for konkurrencen består af Carsten Breuning (DS), som skrev artiklen samt FLID & FAKTAs redaktion. Vi har nu kigget på de indsendte forslag og er enige om (der er altså kommet hvid røg op ligesom ved pavevalget), at vinderforslaget er indsendt af: Bente Rasmussen fra Bogense Marina som skriver: Vi er hjemmehørende i Bogense Marina, hvor der er masser af den meget fine Grill. Samme grill er også tilgængelig i Juelsminde og vi har set den bl.a. også i Kerteminde og helt i Jyllinge på Sjælland, hvor en af sidste års sejlture gik til. Grillen er yderst robust og opfylder alle betingelser for en god havnegrill. Den er fremstillet i poleret rustfrit stål og kan bl.a. monteres på et cementrør i forskellige højder, som fyldes med f.eks. leca i bunden og sand/grus øverst, hvor grillkullene nemt lægges ud. Grillen består af et varmeskjold, som beskytter cementrøret, hvor kullene ligger og risten, som meget nemt kan højdejusteres og drejes væk fra varmen og den er forsynet med vippebar læskærm. Efter brug kan rist med læskærm både løftes og drejes væk fra røret, så kullene nemt fjernes i 16 Vindergrillen fra Bogense. En enkel og billig grill med fine højdereguleringsmuligheder

17 VNEGRILL! sandet/gruset. Samtidig kan der benyttes en stålbørste til rengøring af selve risten, som evt. kan bindes fast til risten. Grillen fra Dragør opmuret af brosten og forsynet med kraftige, hængslede riste (model rendestensrist). Det skal også nævnes, at grillen er så tung, at den samtidig er tyverisikret, hvilket også er en væsentlig faktor. Grillen produceres og forhandles af Kyster Marine til kr ,- excl. moms. (uden cementrør). Dommerpanelets begrundelse Grillen fra Bogense (og flere andre steder) har højde regulering, hvilket muliggør gode stegeresultater (selvfølgelig afhængig af grill-masterens kunnen); en læskærm er vigtig i vort blæsende klima, og det er muligt at svinge risten ud (væk fra kullene), så du ikke brænder dig under vending af kød m.m. eller når du skal arbejde med kullene. Den er billig og nem at anskaffe/opsætte, hvilket efter dommerpanelets mening kan medvirke til at øge udbredelsen af grill-muligheder i de danske havne. Den sektionsopdelte og meget lækre grill fra Ry Grillens størrelse er både en fordel og en ulempe. Det er muligt for to familier at benytte grillen samtidig men heller ikke flere. Det sikrer, at man ikke går af vejen for at tænde den op, selv om man er alene. Samtidig kan den lille størrelse virke begrænsende på mulighederne for socialt samvær. Dette problem løses dog let ved at opsætte flere grills i umiddelbar nærhed af hinanden. Der bør naturligvis også være borde og bænke nok. Dommerpanelet vil i øvrigt også gerne henlede opmærksomheden på de fordele, som et halvtag el. lign. over grill-området kan give i det lunefulde danske sommervejr. Ry grill detalje Ry grill skab Flere gode forslag Vi benytter lejligheden til at vise nogle af de andre gode forslag, vi har modtaget i forbindelse med konkurrencen. De enkelte forslag indeholder alle gode idéer og detaljer, som man kan lade sig inspirere af. Ved grillen fra Ry er der tale om et avanceret grill-projekt med mange fine detaljer en slags grillernes Rolls-Royce model. Eneste ulempe den er meget dyr. F&F siger tak til alle deltagerne i konkurrencen med en særlig tak til Bente Rasmussen, som har indsendt grillen, der løber med titlen Danmarks bedste havnegrill. Grillen fra Marselisborg med træbeklædning pynter på terrassen. 17

18 25 ÅRS JUBILÆUM I Af Anna Cramer, Nordhammer Bådelaug Fra et af FLIDs yngre medlemmer, Nordhammer Bådelaug, der fejrer sit 25 års jubilæum i april i år, har vi fået dette indlæg. Her fortæller de om havnens tilblivelse og dens første 25 år. (red.) Bådelauget stiftes Hammerknuden ligger ved Isefjorden ud for Orø i et smukt naturområde, hvor store dele er fredet. Her har jægere og fiskere i årtier haft deres joller liggende for svaj, delvis beskyttet af knuden men også af Orø. Naturligt nok opstod der et ønske om bedre adgangsforhold til bådene, så man kunne slippe for at vade til og fra bådene med grej og fangst. Ib Schkliaroff senere bådlaugets første formand - blev sammen med andre enige om at holde et orienterende møde med henblik på at stifte Bådelauget. Det blev annonceret i den lokale dagspresse, at der ville være stiftende generalforsamling d. 6 april 1988 og interesserede blev opfordret til at være med. Mødet tiltrak 31 deltagere og Ib blev valgt som formand. Kontingentet blev fastsat til kr. 75,- årligt. Nordhammer Bådelaug var nu en realitet. Fredet område Det område, som bådelauget havde tænkt sig at benytte, var en del af et større område som tilhørte Hammergården, og som var fredet. Det indebar inddragelse af kommunen, ændring af lokalplan, tilladelser fra Miljøministeriet, Skov og Naturstyrelsen, tilladelse fra Trafikministeriet og som en ekstra lille delikatesse, også arkæologiske undersøgelser af området, idet Nationalmuseets arkiver gjorde opmærksom på, at der, både nord og vest for det tænkte anlægsområde, var gjort rige fund af redskabsinventar fra ældre stenalder. Hele området omkring Hammergården blev årsag til stor debat i den lokale befolkning. Det resulterede i, at beslutningen om hvor meget Hammer Anløbs mole (som havnen retteligt hedder) måtte fylde og beslutningen om hvor meget råderum Bådelauget kunne få trak ud. Endelig i løbet af 1988 fik Bådelauget de første tilladelser i hus, og lejekontrakten med Skov og Naturstyrelsen kom på plads. Havnebyggeriet påbegyndes Der var naturligvis mange tanker og ideer om molens udseende og type. Skulle man f.eks. lave molen i moduler, så den ville være let at tage op og ned i stil med en badebro? Eller skulle man hellere lave en fast mole, som kunne modstå vejret hele året? Beslutningen blev, at det skulle være en udfyldt mole, og at den skulle bygges op af sten og beton. Der skulle dernæst laves en trækonstruktion bygget op på indersiden af molen. Man antog i første omgang, at der ville være plads til 52 bådpladser. ET AF KENDETEGNENE FOR MEDLEMMERNE AF NORDHAMMER BÅDELAUG ER, AT DET ER BESLUTSOMME MENNESKER, DER SELV TAGER FAT. DET BETYDER, AT VI GENNEM TIDERNE PÅ ALLE OMRÅDER HAR LAVET TINGENE SELV Der blev lavet aftaler med landmænd om afhentning af sten til molen, men man kunne godt indse, at det ville tage uendelige tider at få fyldt molen op, så da man så sit snit til at få byggemateriale fra den gamle idrætspark i København - der stod for nedrivning - var man ikke sen til at slå til. Når man i dag kommer på havnen, kan man ikke 18

19 ISEFJORDEN undgå at bemærke to hvide afrundede betonklodser ved parkeringspladsen. De stammer også fra den gamle idrætspark og er heldigvis bevaret. Et af kendetegnene for medlemmerne af Nordhammer Bådelaug er, at det er beslutsomme mennesker, der selv tager fat. Det betyder, at vi gennem tiderne på alle områder har lavet tingene selv. Det kan lade sig gøre, når medlemmerne har mange forskellige uddannelser og kompetencer. Alle er villige til at give en hjælpende hånd. Bag havnepladsen og parkeringspladsen har bådelauget fået tilladelse til at opføre et klubhus, hvorfra der er direkte udsigt over vandet. Herfra er det muligt, i klar sigt, at se op langs Orø Østre Løb og helt til Hundested. Helt naturligt er klubhuset det daglige samlingspunkt, hvor der hygges og fortælles historier. At bygge en havn er nu alligevel en stor mundfuld. Ikke altid har den valgte løsning været holdbar i længden, for naturen er ikke sådan at bide skeer med, men ved fælles hjælp er det gået alligevel. Havnen i dag Havnen ligger i dag med en lang nordvendt yder mole, som slår et knæk mod øst for at beskytte mod dønninger fra nord. Mod øst er der en lav stenmole, som afgrænser selve havnebassinet fra resten af vigen. Efter uddybning af området er der blevet plads til tre træbroer - alle østvendte med god læ samt et slæbested, hvor bådene sættes direkte ud i havnebassinet. Broerne forsynes med bobleanlæg om vinteren for at beskytte mod is-skader. Materialet fra uddybningen blev anvendt på bedste vis til anlæg af en kaj, så søsætning kan forgå med lastbil. Der blev også opsat en mastekran. Den idylliske og smukke havn. Et stykke bag havneområdet er der plads til at bådene kan stå, når de tages på land om efteråret. Her har bådelauget ligeledes gennem årene lidt efter lidt istandsat en ældre bygning, der oprindeligt var en garage, så det nu fremstår som et fuldt moderne festlokale med plads til op mod 100 personer. I de oprindelige aftaler med Skov og Naturstyrelsen fik bådelauget tilladelse til at oprette 50 bådpladser, som senere blev udvidet til 80; det er hvad der findes i havnen i dag. Pladsbredderne er fra 2-4 m. Tidligere var der plads nok under tagudhænget til masterne, men i takt med at bådene blev større, > 19

20 EN FLID-HAVN 20

Scan QR koden og kom ind på vores mobile hjemmeside

Scan QR koden og kom ind på vores mobile hjemmeside 55 53`,2 N 12 33,2 E Scan QR koden og kom ind på vores mobile hjemmeside Bådpladser og venteliste: Krisen kradser over hele Danmark, og rigtig mange havne kan ikke leje alle sine bådpladser ud. Heldigvis

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

www.lp-yacht.dk Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Tilbehør til Mobile bådstativer Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben

www.lp-yacht.dk Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Tilbehør til Mobile bådstativer Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben Spindler med neopren puder Mulighed for at indstille benene i 5 forskellige positioner: Lodret, 12 og 25 gr. ind, 10

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

www.lp-yacht.dk Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Tilbehør til Mobile bådstativer Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben

www.lp-yacht.dk Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Tilbehør til Mobile bådstativer Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben Spindler med neopren puder Mulighed for at indstille benene i 5 forskellige positioner: Lodret, 12 og 25 gr. ind, 10

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N Pladspriser 2011/2012 På trods af megen skriveri i aviserne om muligheden for store prisstigninger på pladslejerne, vil priserne for den kommende sæson kun stige

Læs mere

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at stå i havnens stativer på land, nu har bestilt som vi bad jer om i

Læs mere

12 33,2E 55 53,2N Forår 2014

12 33,2E 55 53,2N Forår 2014 12 33,2E 55 53,2N Forår 2014 Formanden har ordet Ove Petersen Formand for Rungsted Havn a/s Orkanen Medlem af kommunalbestyrelsen Bodil for Venstre Orkanen den 5.- 6. december var hård ved havnen, Giv

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

www.lp-yacht.dk Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Tilbehør til Mobile bådstativer Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben

www.lp-yacht.dk Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Tilbehør til Mobile bådstativer Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben Spindler med neopren puder Mulighed for at indstille benene i 5 forskellige positioner: Lodret, 12 og 25 gr. ind, 10

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Vilkår for bådplads i Rungsted Havn I anledning af amternes omlægning til regioner pr. 1. januar 2007, har havnebestyrelsen pr 26. oktober 2005 foretaget ændringer

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Viden, værktøjer og kompetencer der styrker din havn

Viden, værktøjer og kompetencer der styrker din havn Viden, værktøjer og kompetencer der styrker din havn Til havnepersonale og havnebestyrelser m.fl. uddannelseskatalog 2013 1 Uddannelseskatalog 2013 Foreningen af Lystbådehavne I Danmark har hermed fornøjelsen

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

REFERAT. Det Maritime Råd. Møde nr. 5

REFERAT. Det Maritime Råd. Møde nr. 5 REFERAT Det Maritime Råd Møde nr. 5 Tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 18.30 Sted: Sejlklubbens lokaler på Bogense Havn Deltagere: Dagsorden Referat Formand for Teknik og Miljøudvalget, Kim Johansen (KJ)

Læs mere

Er du ramt af stormflod?

Er du ramt af stormflod? Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning)

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 3 Offentligt (01) Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 331 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 331 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 331 Offentligt Fra: [mailto:pj@kfst.dk] Sendt: 27. august 2014 09:58 Cc: Louise Marie Kronbak Prahl; Randi Lage Hansen (KFST); Rikke Line

Læs mere

UDBYHØJ HAVN. Havneudvidelse og -renovering. Havnen ved fjorden, havet og stranden, udvider med ny flot lystbådehavn.

UDBYHØJ HAVN. Havneudvidelse og -renovering. Havnen ved fjorden, havet og stranden, udvider med ny flot lystbådehavn. UDBYHØJ HAVN Havnen ved fjorden, havet og stranden, udvider med ny flot lystbådehavn. Havneudvidelse og -renovering Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger 3 Side Beskrivelse af projektet 4 Idégrundlag

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 52209 Brevid. 1084241 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk Notat: Behandling af bemærkninger og indsigelser til høring om havneudvidelse

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2004

Rungsted Havn Forår 2004 Rungsted Havn Forår 2004 12 33,2E 55 53,2N 1 Hvis du skal fjerne bundmaling Som det er mange bekendt har Dansk Sejlunion, Danmarks Idræts Forbund og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (Flid) indgået

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Hydrauliske bådløftevogne og mobile bådstativer

Hydrauliske bådløftevogne og mobile bådstativer Hydrauliske bådløftevogne og mobile bådstativer 3 Nyhed 201 NYHED 2013 Hydraulisk Bådløftevogn Lille, hurtig, kraftig og stabil løftevogn. Enkel og sikker bådhåndtering op til 8 tons NYHED!!! Lille, hurtig

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD

MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD PÅ RETTE KURS I 2015 kan alle bådinteresserede igen lave en samlet pejling på årets spændende bådnyheder og alt det nyeste indenfor tilbehør, når

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Indkaldte: Erik Skov Rasmussen (ESR), Michael Roed (MR), Kurt Sjøgreen (KS), Benny Stisen (BS), Preben Bjørn Madsen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 01. juni, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen (HKK),

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 4 2009 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Ebbe Jørgensen, Magnavej 8, Svendborg Tlf. 6161 1416 Næstformand : Kaj Hansen, Sømarken

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 Nej det er ikke Vikingebroen, men Vikingetræf på Rødsand! En af sommerens varmeste og for mange af os en fantastisk oplevelse,

Læs mere

Hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelse December 2008 I alt 61 svar.

Hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelse December 2008 I alt 61 svar. 1 Hjemmeside 4 3 3 2 2 1 Hvor mange gange pr måned har du været inde på havnens hjemmeside? aldrig 2 Spørgeskemaundersøgelse December 28 I alt 61 svar. Mere end 8 % svarer, at de er

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Nyhedsbrev 3-2010. Indhold

Nyhedsbrev 3-2010. Indhold BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 3-2010 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Såfremt det ønskes i flere eksemplarer, eller ønskes fremsendt pr. mail, bedes I venligst

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2016 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

SAS Travel Club Din klub i SAS

SAS Travel Club Din klub i SAS SAS Travel Club Din klub i SAS Office@sastravel.dk Indhold Indhold... 2 Med os kan du både ryge og rejse Vision Mission Strategi Værdier... 3 Vi hjælper dig på vej... 4 Hvordan finder du os... 5 Hjælp?...

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 75/02 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Saalbach, Østrig, 8.2. 17.2.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport,

Læs mere

Mariager Sejlklub. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune.

Mariager Sejlklub. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune. 2 Foreningens formål: Mariager Sejlklub`s formål er at fremme sejl- og motorbådssporten

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Generalforsamlingen som var klubbens fjerde blev afholdt i klublokalet, der deltog 45 personer heraf var der 27 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

SKIVE SØSPORTS HAVN. Hvor skal vi hen? / Idèkatalog

SKIVE SØSPORTS HAVN. Hvor skal vi hen? / Idèkatalog SKIVE SØSPORTS HAVN Hvor skal vi hen? / Idèkatalog SKIVE SØSPORTS HAVN - er det godt sted at være som sejler, som bådejer, som medlem, som bestyrelse fordi: Vi har en god beliggendehed Vi har bygning og

Læs mere