Redaktør Bent Kofoed-Hansen Mail: Telefon FLID Idrættens Hus 2605 Brøndby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redaktør Bent Kofoed-Hansen Mail: redaktionen@flidhavne.dk Telefon 5149 0542 FLID Idrættens Hus 2605 Brøndby"

Transkript

1 FL D & FAKTA MARTS 2013 ÅRGANG 14, NR. 1 MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN AF LYSTBÅDEHAVNE I DANMARK Lav en strategiplan Ministeren ønsker ikke at hjælpe havnene Revision af standardreglement Bedste havnegrill Spørgeskemaundersøgelsen

2 FL D & FAKTA FLID & FAKTA udkommer 4 gange årligt og er Foreningen af Lystbådehavne I Danmarks officielle medlemsblad. Oplag: 650 eksemplarer. Gengivelse af bladets indhold er tilladt med behørig kildeangivelse. Debatindlæg, faglige oplysninger, spørgsmål til juristen, gratis køb/salg/ bytteannoncer for medlemshavne, oplysninger om arrangementer m.m. er meget velkomne og sendes til: Redaktør Bent Kofoed-Hansen Mail: Telefon FLID Idrættens Hus 2605 Brøndby Deadlines for FLID & FAKTA i 2013: Nr maj 2013 Nr september 2013 Nr november 2013 Annoncer Pris pr. blad: 1 hel side (b200 x h287 mm): kr (bagsiden b150 x h287 mm dog kr ) ½ side (b200 x h141 mm): kr ¼ side (b200 x h68 mm): kr Til medlemmer af FLIDs leverandørnetværk ydes der 10% rabat på de anførte priser ved samtidig tegning af 4 udgivelser. Pris for reklameindstik er kr for det første A4-ark. Efterfølgende ark kr. 500 pr. ark. Alle priser tillægges gældende moms. Salg af annoncer Jesper Højenvang FLIDs sekretariat Telefon Mail: Fakturering, kursustilmeldinger og medlemsoplysninger: Anna-Grethe Madsen, FLIDs sekretariat. Tlf Layout og tryk Formegon, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, telefon Denne tryksag er fremstillet på Svanemærke certificeret papir. Forsidebillede Lav forårssol over Rungsted Havn (foto: Lise Mortensen Høy) Foreningen af Lystbådehavne I Danmark Idrættens Hus, 2605 Brøndby Telefon Mail: Bestyrelsen Søren Hald, Marselisborg (Formand) Tlf , Henrik Kristensen, Rungsted (Næstformand) Tlf , Birger Isaksen, Sæby (Sekretær) Tlf , Flemming Juel, Faxe Ladeplads (Best. medlem) Tlf , Christian Muff Jensen, Frederikshavn (Best. medlem) Tlf , Benny Carlsen, Helsingør (Best. medlem) Tlf ,

3 ORDEN I SAGERNE 06 IDYL 18 VINDER HJÆLP PÅ VEJ SOMMERBILLEDE 38 INDHOLD Formandens ord En FLID-havn Glæd dig til elektronisk havnelods og international app Danmarks bedste havnegrill års jubilæum i Isefjorden Læserbrev om MarinaBooking.dk Grenå Marina Strategiplan Revision af Standardreglementet under opsejling Stormflodssagen Tilbage til den gamle havnefoged Nyt fra Uddannelsesudvalget Lystbådehavnene - en brændende platform Medlemsfordele Opslagstavlen Generalforsamling - I bestyrelsen taler man også om - Nye FLIDhavne - Efterårets kurser 3

4 4

5 FORMANDENS ORD VI MANGLER SEJLERE Så nærmer foråret sig; det er en god tid, og vi går nu 2 somre i møde og kun én - mellemliggende - vinter. Vi trænger alle til sol og varme og håber, at denne sejlsæson vil blive en af de bedre. Samarbejdet med VisitDenmark, og de nye initiativer vi i fælleskab har startet, skal meget gerne bære frugt og vende den store nedgang på personovernatninger, som vi desværre har haft. Samarbejdet mellem Dansk Sejlunion og FLID har altid været ualmindelig godt. Vi bor dør om dør og har de samme udfordringer for tiden. Nedgang i antallet af sejlere/bådejere! Vi byder derfor Dansk Sejlunions nye generalsekretær Mads Kolte-Olsen velkommen om bord. Mads Kolte-Olsen s indsats omkring ungdomsarbejdet glæder vi os til at stifte bekendtskab med. Langt de fleste havne støtter idag de lokale ungdomssejlere, som jo er den generation, der bliver de nye pladshavere i havnene. Til vor generalforsamling den 20. marts vil Mads fortælle om sine visioner for, hvordan vi får flere unge mennesker til at dyrke sejlsport og købe båd og om sine erfaringer fra spejderbevægelsen, hvor han var med til at skabe en markant medlemsfremgang blandt unge medlemmer. Vi har også inviteret en fremtidsforsker, der vil sætte fokus på udviklingen i sejlermiljøet og havnene. Det bliver spændende at høre en helt anden vinkel på den problemstilling, vi står overfor. FLID & FAKTA har denne gang en artikel med, om vores spørgeskemaundersøgelse, og her er konklusionen meget klar: at Sejler-Danmark må og skal stå sammen og mobilisere alle kræfter og tanker for at skabe fremgang for antallet af sejlere og skabe de bedst mulige rammer i havnene. Der er i FLID desuden nu nedsat en havneudviklings gruppe, der ser på, hvordan vi endnu bedre kan brande havnene og sikre tilgang til havnelivet med nye sejlere og andre tiltag, der fremover kan sikre tilgang, men også møde de forventninger næste generation har til os. På gensyn til generalforsamlingen og til sommerens liv og glæde. Der er lys forude! På gensyn. Søren Hald 5

6 EN FLID-HAVN EN BLANDET VANDHANDEL MED ORDEN I TINGENE Af Lise Mortensen Høy (tekst og foto) Rungsted Havn har 850 bådejere, 3500 årlige gæstebåde, 9 restauranter, 5 klubber, 150 ansatte i diverse forretninger foruden besøgende hver sommer. Havnemester Henrik Kristensen er manden, der får puslespillet til at gå op. Rungsted Havn er et stort maskineri med blandede erhverv og rigtig mange interesser; der af og til er modstridende og trækker i alle retninger. Helt centralt, set fra havnemesterens bord, er naturligvis lystsejlerne, lystbådene, og hvad det fører med sig. OG HAVNENS AKTIVITETER TILTRÆKKER TILSAMMEN BESØGENDE HVER SOMMER HERAF KOMMER DE PÅ DE I ALT GÆSTEBÅDE, RESTEN KOMMER FRA LAND. Men faktisk har havnen, vandet og havneaktiviteterne tiltrukket et meget stort antal andre virksomheder og aktiviteter; der også har interesser i havnens områder og havnens drift. Ned til vandet ligger således ni restauranter, alle med små terrasser ud til havneområdet, forsyninger, der kommer i lastbiler og kunder, der gerne vil parkere, gå en lille tur og nyde udsigten. Her er tøjbutikker, fiskehandel, bådudstyrsforretning, kajakudlejning for nu at nævne nogle af forretningerne; tilsammen har erhvervslivet på havnen 150 ansatte. Og havnens aktiviteter tiltrækker tilsammen besøgende hver sommer heraf kommer de på de i alt gæstebåde, resten kommer fra land. På en sommerlørdag med godt vejr er det som at gå på Strøget. Man kan næsten ikke kæmpe sig frem, siger Henrik Kristensen, der på 12. år er havnemester på havnen. Godt samarbejde Så der er nok at se til når de mange interesser skal gå op i en højere enhed; en opgave, der naturligt ender på havnemesterens bord. Og derfor er Henrik Kristensen også glad for, at hans faglige baggrund er ledelse, mens sømandsskabet har været en fritidsinteresse: Jeg har arbejdet som selvstændig og som divisionschef i en større virksomhed; og for mig at se er det en relevant baggrund i en stor marina, hvor vi omsætter 10 mio. kr. årligt, fastslår Henrik Kristensen: En moderne marina er i dag en forretning, modsat tidligere, hvor det mere blot var en opbevaringsplads for både. Havnen er organiseret som et aktieselskab, hvor kommunen er den største aktionær. Men vi får lov til at køre al drift, vedligeholdelse, investeringer og økonomi helt selvstændigt; kommunen blander sig ikke, så længe havnen hviler i sig selv, fortæller havnemesteren. 6

7 Henrik Kristensen er havnemester i Rungsted på 12. år og har en fortid som selvstændig og erhvervsleder. Han har sejlet hele sit liv. Et flydende tankanlæg sørger for at også bådene kan få slukket tørsten. MEN VI FÅR LOV TIL AT KØRE AL DRIFT, VEDLIGEHOLDELSE, INVESTERINGER OG ØKONOMI HELT SELVSTÆNDIGT; KOMMUNEN BLANDER SIG IKKE, SÅ LÆNGE HAVNEN HVILER I SIG SELV, FORTÆLLER HAVNEMESTEREN. Havnebestyrelsen har ni medlemmer, seks er politikere udpeget af kommunalbestyrelsen og sidder i den kommunale valgperiode, mens de sidste tre er udpeget af brugernes fem klubber på havnen og sidder et år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger selv formand. Henrik Kristensen er godt tilfreds med samarbejdet med bestyrelsen, og peger i øvrigt på, at de fleste daglige driftsbeslutninger klares af et mindre forret - ningsudvalg, der består af ham selv og bestyrelsesformanden. Bestyrelsen behandler og godkender større beslutninger, årsbudgetter, store ombygninger osv. Som udgangspunkt er det økonomiske princip, at de penge, der kommer ind, skal bruges til drift af havnen. Vi er jo ikke en sparekasse og brugerne er glade for, at tingene er i orden, at ukrudtet er luget, dårlige broer bliver udskiftet, servicebygningerne er rene, osv., lyder det fra Henrik Kristensen. Alligevel har havnen en økonomisk buffer, hvis noget uforudset skulle ske. Og den kan hurtigt vise sig at blive aktuel, hvis vi fx får en stormflod, for som noget forholdsvis nyt kan havne ikke længere få stormflodserstatning, understreger Henrik Kristensen og forklarer: 27. november 2011 var der stormflod i Øresund, og Rungsted Havn fik oversvømmet broer, strømstandere og bygninger ødelæggelserne løb op på halvanden mio. kroner. Vi havde bygnings-brandforsikret molerne, og derfor kunne vi få stormflodserstatning på én million kroner. Var det sket i dag eller sker det i fremtiden, som det formodentlig kommer til er der ikke længere noget, der hedder stormflodserstatning for havne. Selv om man godt kunne få den tanke, at de fleste havne ligger i kystnære områder lyder det lakonisk fra Henrik Kristensen: Efter sidste stormflod blev der vedtaget en lov, der bestemmer, at man ikke kan stormflodssikre havneanlæg. Bygningerne på havnen kan sikres, men broer, moler og inventaret på dem kan ikke sikres. Og det betyder, at havne i dag skal have en økonomisk buffer; for naturligvis kommer vi ud for flere tilfælde af stormflod, understreger Henrik Kristensen, der i øvrigt er næstformand i FLID Foreningen af Lystbådehavne i Danmark og derigennem arbejder på at få ændret loven, så der igen bliver mulighed for stormflodserstatning. Venter 30 år på plads Havnen har 850 faste pladser, der alle er lejet ud. Ventelisten er på 700 men i de senere år er der mange, der har sprunget deres tur over, så listen er ikke reel. Pladserne bliver styret igennem en database, der kan matche ventelisten med de ledige pladser. > 7

8 AMBOSEPTICVAC2013 NEW STANDARD WITH AMBOSEPTICVAC NEW DESIGN PUMPOUT SERVICE NYHED AMBOSEPTICVAC AMBO lancerer nu en helt ny produktdesign linje i vort PumpOut service system, som har været i produktion siden Det nye designkoncept er baseret på den kendte topkvalitet med den super hurtige vacuumpumpe med FLUSH system. AMBOSEPTICVAC er nem at installere og betjene. Det nye kabinetdesign tilbydes nu også med TERMO-sikring og kan tilbydes i kabinet for diverse havneartikler og slangeudstyr m.v. Den nye kabinetserie fremstilles i børstet rustfrit stål og med afrundet formgivning, skabt til elegant indpasning i ethvert havnemiljø med sans for detaljen. En helt ny produktionsmetode betyder, at vi kan sænke prisen med op til 20% for en samlet AMBOSEPTICVAC systemløsning. SANITARY PUMPOUT SERVICE AMBOSEPTICVAC VAC SYSTEM FOR WASTEWATER STAINLESS STEEL - THERMO INSULATION WITH FLUSH SYSTEM AMBO Trade ApS - Copenhagen Denmark amboambo.com 8

9 I Rungsted Havn er kun én stativtype tilladt. Den kan enten lejes af havnen eller bådejeren kan købe samme type stativ selv. Standardstativet muliggør, at sejlbåde kan stå på land med mast på, hvilket mange benytter sig af. En hel kajgade fuld af restauranter giver mange muligheder for at få stillet sult og tørst også i vinterhalvåret, hvor også mange af de lokale benytter sig af spisestederne. Overalt på Rungsted havn er der QR-koder til en mobil hjemmeside, der fortæller om Rungsted Havn, busser, seværdigheder, indkøbsmuligheder, osv. Der er orden på sagerne i Rungsted Havn. Og der er helt faste regler for pladserne. Man kan springe sin tur over, uden at ryge ned ad listen. Pladser kan arves i direkte linje til børn og ægtefæller. Hvis båden har to ejere, er det kun den ene (der ejer mindst 50 pct. af båden) der kan leje pladsen, og partneren arver ikke automatisk pladsen. Vi vil ikke have, at bådejere snyder sig til en plads igennem et falsk partnerskab. Det kan vi ikke forsvare over for folk, der pænt og ordentligt har stået på venteliste i 20 år, lyder det fra havnemesteren, der tilføjer: Jeg fraviger aldrig reglementet. Det er klart, at det kan virke meget firkantet, at jeg overholder reglerne 100 pct., der er jo altid nogen, der tror, de kan få særbehandling. Men hvis jeg begyndte at slække på reglerne, ville det med garanti give rigtig meget utilfredshed Orden på vinterpladsen Henrik Kristensen har det princip, at der ikke skal være alle mulige små-betalinger i havnen. Når gæste - sejlerne har betalt deres havnepenge, er der adgang til vand, landstrøm og bad uden ekstrabetaling. For fastliggere er reglen, at de imod et depositum kan låne et kabel med elmåler af havnen, så de betaler for deres reelle forbrug. For fem år siden blev spørgsmålet om bådstativer løst på én gang med en bestyrelsesbeslutning om, at havnen kun tillader en bestemt type bådstativer der kan klappes sammen og stables. Havnen købte 400 stativer, som bådejerne kan leje for 1250 kr. om året. Og det har givet rigtigt mange fordele. VI VIL IKKE HAVE, AT BÅDEJERE SNYDER SIG TIL EN PLADS IGENNEM ET FALSK PARTNERSKAB. DET KAN VI IKKE FORSVARE OVER FOR FOLK, DER PÆNT OG ORDENTLIGT HAR STÅET PÅ VENTELISTE I 20 ÅR, LYDER DET FRA HAVNEMESTEREN. > 9

10 HJERTESTARTER Inklusiv GRATIS FLID pris kr SPAR KR ZOLL AED Plus, er den eneste hjertestarter med indbygget REAL CPR Help, som måler og registrerer hvordan du giver hjertemassage - og som giver dig feedback, der hjælper dig med at give den mest Fordele ved ZOLL AED Plus hjertestarter Overholder alle Sundhedsstyrelsens I Tel I I 10

11 OG FOR HAVNEN ER DER DEN STORE FORDEL, AT DE NYE STATIVER ER INDRETTET, SÅ HAVNENS TRUCK KAN FLYTTE BÅDENE I STATIVET. DET BETYDER, AT DET ER NEMT LIGE AT FLYTTE DE BÅDE, DER IKKE ER KOMMET I VANDET, HEN I ET HJØRNE, NÅR VINTERPLADSEN OVERGÅR TIL PARKERING OM SOMMEREN, FORKLARER HENRIK KRISTENSEN. For det første er der fordelene for bådejerne, for det er med i prisen, at havnen finder stativet frem, og kører det på plads. De bådejere, der har deres eget stativ, skal derimod selv finde stativet frem, samle det og transportere det. De nye stativer giver mulighed for, at bådene kan komme på land med mast på så bådejerne undgår arbejdet med at tage masten af. Og for havnen er der den store fordel, at de nye stativer er indrettet, så havnens truck kan flytte bådene i stativet. Det betyder, at det er nemt lige at flytte de både, der ikke er kommet i vandet, hen i et hjørne, når vinterpladsen overgår til parkering om sommeren, forklarer Henrik Kristensen. Faste beboere Der er fire-fem både, hvor der er faste beboere, en ordning, som havnemesteren er glad for: Det er nogle gode vagter, de er her jo rigtig meget, og på tidspunkter, hvor her ellers er mennesketomt. Det dæmmer op imod tyveri og hærværk og de er gode til at melde, hvis der fx er et vandrør, der er frostsprængt osv. Havnemesteren ærgrer sig over, at det ikke er tilladt at sætte videoovervågning op på havne fordi der er offentlig trafikadgang: Man må godt på et idrætsanlæg, men ikke på en havn. Det koster os rigtigt mange penge for vi er blevet nødt til at ansætte en hundevagt, der går her hele natten i sommersæsonen. Alligevel er der hvert år episoder med hærværk og indbrud ligesom der gennemsnitligt bliver stjålet tre-fire motorbåde om året fra havnens område. Det kan lystsejlerne gøre bedre: Der er ikke nogen, der får særbehandling det må sejlerne vænne sig til. Generelt opfører sejlerne sig godt, understreger Henrik Kristensen. Alligevel undrer han sig over, at så mange ting på havnen bliver smadret særligt ved ungdomsstævner. Med jævne mellemrum forekommer der klager over havnen, og det handler med havnemesterens ord stort set om det samme tema: at en sejler ønsker særbehandling som ikke står i havnereglementet. Men det kan vi naturligvis ikke gå ind i. Det ville lette meget, hvis folk rent faktisk læste reglerne, så ville de også vide, hvordan betingelserne er. Det gør de generelt først, når jeg gør opmærksom på dem Henrik Kristensen peger på, at Rungsted Havn ligger i et område af Danmark, hvor der måske er flere forlangender fra de faste sejlere end der er i andre dele af landet. Men generelt er alle på havnekontoret glade for vores arbejde fordi vi synes, at miljøet er godt. I øvrigt tilføjer Henrik Kristensen, at sejlerne i de seneste år er blevet meget opmærksomme på miljøet, de benytter havnens slibemaskine med støvsuger og er gode til at benytte miljøstationen. Hvad kan havnen gøre bedre: Et bookingsystem kan gøre det nemmere for specielle både, fx med handicappede ombord. Vi håber at få oprettet et reservationssystem allerede til sejlersæsonen i år, så de gæstesejlere, der ønsker det, kan reservere en havneplads på forhånd. Det har betydning for meget store både, der ellers kan have vanskeligt ved at finde en plads og det kan være en god hjælp til både, hvor der er handicappede eller gangbesværede ombord. Der kan også være skoleskibe altså yachter, der bliver nødt til at planlægge deres togt, og som gerne vil være sikre på en plads. Desuden forhandler vi med kommunen om at oprette en shuttle-bus fra havnen i sommermånederne. Den skal gå til centrum til golfbanen, til togstationen og et par andre steder. 11

12 FÆLLES MARKEDSFØRING AF FLID-HAVNE GLÆD DIG TIL ELEKTRONISK HAVNELODS OG INTERNATIONAL APP. Af Jesper Højenvang En elektronisk havnelods bliver et af de nye fælles markedsføringstiltag, som skal synliggøre og promovere FLIDs medlemshavne. Det sker via der som bekendt går i luften den kommende sæson! Siden handler nemlig om meget mere end booking. Vi forklarer her, hvad der kommer af spændende indhold til glæde for alle FLID-havne. Vi opfordrer samtidig havnene til at lægge et link til MarinaBooking.dk ind på jeres egen hjemmeside, så kontakten går begge veje. Med et faldende antal gæstesejlere og et stigende antal ledige bådpladser sættes alle sejl nu til for at forsøge at skaffe flere kunder i butikken. Det overordnede mål er at eksponere FLID-havnene over for danske og især udenlandske sejlere og synliggøre Danmark som sejlerdestination både for fastliggere og gæstesejlere. MED ET FALDENDE ANTAL GÆSTESEJLERE OG ET STIGENDE ANTAL LEDIGE BÅDPLADSER SÆTTES ALLE SEJL NU TIL FOR AT FORSØGE AT SKAFFE FLERE KUNDER I BUTIKKEN De nye tiltag samles på siden der bliver havnenes egen fælles markedsføringsside og som uden beregning for FLID-havne, indeholder en lang række af de oplysninger, som havnene via andre hjemmesider og guider ellers skal betale for. Det drejer sig bl.a. om en komplet elektronisk havnelods, der præsenterer alle FLID-havne, og som bygger på de data, havnene allerede indberetter til Dansk Sejlunions havnedatabase, herunder faciliteter, havneplan, havnetakster, hjemmesidelink, telefonnummer, beskrivelse af havnen m.m. Derudover promoveres vedr. salg og udlejning af bådpladser, og der samles sejladsbeskrivelser og relevant information om det at sejle i Danmark samt en maritim kalender i samarbejde med VisitDenmark. Dertil kommer, mod en beskeden betaling, muligheden for at tilbyde online booking og betaling af gæstepladser for havne, der ønsker at tilbyde denne service. 25 havne er allerede tilmeldt online booking og flere er på vej. Se komplet oversigt over indhold på siden i boksen. Markedsføring af siden / havnene FLID samarbejder bl.a. med VisitDenmark og Dansk Sejlunion omkring markedsføringstiltag, der kan sikre besøg på siden af især udenlandske sejlere. Hvordan kommer man med? Alle FLID-havne kommer automatisk med i havnelodsen og App en Tursejler uden beregning. Det eneste havnen skal sørge for er, at opdatere sine oplysninger om faciliteter, havnetakster, beskrivelse af havnen m.m., så det fremstår korrekt. Det er især en god ide at udarbejde en god beskrivende tekst om havnen. Opdateringen sker på: 12

13 Et udsnit af services på den nye markedsføringsside, Havneguide, Salg og udlejning af bådpladser og synergi med App en Tursejler. App en Tursejler udgives takket være det gode samarbejde mellem Dansk Sejlunion og FLID i en international version, som bliver distribueret i Sverige, Tyskland, Norge og Holland. App en blev sidste år hentet gange af danske sejlere. HER ER HVAD DU SOM FLID-HAVN FÅR AF NYE SERVICES OG INFORMATIONER, DER SKAL VÆRE MED TIL SIKRE EN ATTRAKTIV SIDE FOR SEJLERNE: Elektroniske havnelods, hvor alle medlemshavne præsenteres med oplysninger om faciliteter, havneplan, luftfoto, link til havnens hjemmesideadresse, telefonnumre, havnetakster m.m. (uden beregning) Salg og udlejning af faste pladser. Siden præsenteres så havne, der har opretter pladser i systemet også promoveres her. (uden beregning) Sejlads- og områdebeskrivelser samt begivenheder. Bl.a. artikelsamling om det at sejle i Danmark i samarbejde med VisitDenmark og Dansk Sejlunion samt en maritim kalender (uden beregning). Siden sprogversioneres Synergi med DS-tursejler App. (Havnelods.app), hvor alle havne vises og promoveres. Fra 2013 oversættes og udgives App en i Tyskland, Sverige, Holland og Norge på App-store og GooglePlay. De havne, der er bookningsbare, vises endvidere i App en med et booking-ikon, der dirigerer sejlerne direkte til den pågældende havns bookingside på (uden beregning). Booking af gæstepladser (for de havne der ønsker at tilmelde sig denne service er prisen kr. /4.000 kr. ex. moms i oprettelse) One-stop service. er derfor stedet for gæstesejlere, uanset om de ønsker generel info om havnene, ønsker at booke en gæsteplads, ønsker at købe/leje fast bådplads eller f.eks. blot søger information og inspiration om det at sejle i Danmark. > 13

14 Verdens Nyhed S.L. Energiteknik Vi er specialister i: Energimåler Vi leverer fra dag til dag! til campingpladser, lystbådehavne og marinaer Original CEE-måler tyske kvalitetsprodukter EL-Stander type Sterling SparOMeter et nøjagtigt måleinstrument Robust energimåler Denne måler opfylder de internationale sikkerhedskrav. Kombinations CEE-Stikdåse 230 V Original CEE-måler tyske kvalitetsprodukter Nyhed Det smarteste, den billigste og den sikreste løsning for måling af strømforbruget Vi har tilladelse fra Elektricitetsrådet (Sikkerhedsstyrelsen) til at installere dette system på lystbådehavne og campingpladser. Transportabel 3 faset+0 5x63A 5x63A 14

15 DET ENESTE HAVNEN SKAL SØRGE FOR ER, AT OPDATERE SINE OPLYSNINGER OM FACILITETER, HAVNETAKSTER, BESKRIVELSE AF HAVNEN M.M., SÅ DET FREMSTÅR KORREKT. For at logge ind anvendes det brugernavn og den kode som havnen/havnemyndigheden har modtaget pr. mail fra Dansk Sejlunion. Har den eller de, der er ansvarlige, ikke disse brugeroplysninger, kan de fås ved henvendelse til Steen Wintlev, Dansk Sejlunion på: tlf / Mobil: Brugernavn og kode er ikke tidsbegrænset, men giver dig mulighed for at ændre havne oplysninger, når det er aktuelt på din havn. Bemærk, at det ikke er den samme kode som anvendes til FLIDs hjemmeside, da havnedatabasen kører i et separat system. ÉN HAVNEDATABASE MANGE FORDELE! Der har været lidt forvirring om hvor og til hvem, de forskellige oplysninger skal opdateres. Vi redegør her for de services som FLID og vores samarbejdspartner Dansk Sejlunion yder havnene. Vores filosofi er at samarbejde om at drive én database med havnedata. Fordelen herved er, at havnene kun skal opdatere deres havneoplysninger ét sted. Så sørger vi for at præsentere og promovere havnene overfor sejlerne i en række forskellige sammenhænge og overfor forskellige målgrupper. Når du opdaterer din havns oplysninger i DS havnedatabase, vises dine oplysninger således automatisk på følgende medier: (en del af Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til sekretariatet: / FLID HAR EN FORDELAGTIG AFTALE MED CODAN FLID og Codan har et samarbejde omkring Havneforsikring, Rådgivning, Sikker Havn og Besigtigelse af FLID medlemmers havne. Codan Forsikring A/S CVR Codan tilbyder en grundig gennemgang af havnen, for at afdække upåagtede risiko-områder, og for at få rådgivning og tilbud på forsikringer, der dækker havnens behov. Du skal, som FLID medlem, ikke betale for udarbejdelsen af besigtigelsesrapporten, hvis du har købt størstedelen af dine forsikringer hos Codan. FLID medlemmer, som ikke ønsker at købe størstedelen af deres forsikringer i Codan betaler kr. ekskl. moms for besigtigelsesrapporten. Codan kan tilbyde besigtigelsesrapporten samt Havneforsikrings konceptet til ikke FLID medlemmer til kr. ekskl. moms. Nyhed, nu kan Codan også tilbyde følgende dækninger: ombygninger og montager Kontakt Bibi Dimitrov, Tlf eller på mail og hør mere. SLÅ TIL NU OG FÅ OMKOSTNINGERNE TIL BESIGTIGELSESRAPPORT DÆKKET AF CODAN 15

16 DANMARKS BEDSTE H Der er fundet en vinder af konkurrencen om Danmarks bedste havnegrill. Flere spændende løsninger i de danske lystbådehavne. Idérigdommen er stor rundt i havne-danmark, når det gælder grillmuligheder både traditionelle og utraditionelle. Det viste de indsendte forslag, som vi modtog i forbindelse med den konkurrence vi udskrev i efteråret. I sin artikel i F&Fs oktober-nummer sidste år slog tursejlerkonsulent Carsten Breuning fra Dansk Sejlunion til lyd for, at de danske lystbådehavne skulle gøre mere ud af grill-faciliteterne til brug for GODE GRILL-MULIGHEDER ER ET STORT AKTIV FOR EN HAVN egne og gæstende sejlere. I FLID & FAKTAs redaktion var vi enige i, at gode grill-muligheder er et stort aktiv for en havn. Det er med til at give socialt samvær mellem besætninger på gæstebådene og med og mellem - de lokale sejlere. Det tiltrækker børnefamilier og skaber dermed kontakt- og legemuligheder blandt alle børnene i havnen. Vi benyttede derfor lejligheden til at udskrive en konkurrence om Danmarks bedste havnegrill. Dels for at sætte gang i grill-debatten og dels for at havnene kunne inspirere hinanden også på dette område. Dommerpanelet for konkurrencen består af Carsten Breuning (DS), som skrev artiklen samt FLID & FAKTAs redaktion. Vi har nu kigget på de indsendte forslag og er enige om (der er altså kommet hvid røg op ligesom ved pavevalget), at vinderforslaget er indsendt af: Bente Rasmussen fra Bogense Marina som skriver: Vi er hjemmehørende i Bogense Marina, hvor der er masser af den meget fine Grill. Samme grill er også tilgængelig i Juelsminde og vi har set den bl.a. også i Kerteminde og helt i Jyllinge på Sjælland, hvor en af sidste års sejlture gik til. Grillen er yderst robust og opfylder alle betingelser for en god havnegrill. Den er fremstillet i poleret rustfrit stål og kan bl.a. monteres på et cementrør i forskellige højder, som fyldes med f.eks. leca i bunden og sand/grus øverst, hvor grillkullene nemt lægges ud. Grillen består af et varmeskjold, som beskytter cementrøret, hvor kullene ligger og risten, som meget nemt kan højdejusteres og drejes væk fra varmen og den er forsynet med vippebar læskærm. Efter brug kan rist med læskærm både løftes og drejes væk fra røret, så kullene nemt fjernes i 16 Vindergrillen fra Bogense. En enkel og billig grill med fine højdereguleringsmuligheder

17 VNEGRILL! sandet/gruset. Samtidig kan der benyttes en stålbørste til rengøring af selve risten, som evt. kan bindes fast til risten. Grillen fra Dragør opmuret af brosten og forsynet med kraftige, hængslede riste (model rendestensrist). Det skal også nævnes, at grillen er så tung, at den samtidig er tyverisikret, hvilket også er en væsentlig faktor. Grillen produceres og forhandles af Kyster Marine til kr ,- excl. moms. (uden cementrør). Dommerpanelets begrundelse Grillen fra Bogense (og flere andre steder) har højde regulering, hvilket muliggør gode stegeresultater (selvfølgelig afhængig af grill-masterens kunnen); en læskærm er vigtig i vort blæsende klima, og det er muligt at svinge risten ud (væk fra kullene), så du ikke brænder dig under vending af kød m.m. eller når du skal arbejde med kullene. Den er billig og nem at anskaffe/opsætte, hvilket efter dommerpanelets mening kan medvirke til at øge udbredelsen af grill-muligheder i de danske havne. Den sektionsopdelte og meget lækre grill fra Ry Grillens størrelse er både en fordel og en ulempe. Det er muligt for to familier at benytte grillen samtidig men heller ikke flere. Det sikrer, at man ikke går af vejen for at tænde den op, selv om man er alene. Samtidig kan den lille størrelse virke begrænsende på mulighederne for socialt samvær. Dette problem løses dog let ved at opsætte flere grills i umiddelbar nærhed af hinanden. Der bør naturligvis også være borde og bænke nok. Dommerpanelet vil i øvrigt også gerne henlede opmærksomheden på de fordele, som et halvtag el. lign. over grill-området kan give i det lunefulde danske sommervejr. Ry grill detalje Ry grill skab Flere gode forslag Vi benytter lejligheden til at vise nogle af de andre gode forslag, vi har modtaget i forbindelse med konkurrencen. De enkelte forslag indeholder alle gode idéer og detaljer, som man kan lade sig inspirere af. Ved grillen fra Ry er der tale om et avanceret grill-projekt med mange fine detaljer en slags grillernes Rolls-Royce model. Eneste ulempe den er meget dyr. F&F siger tak til alle deltagerne i konkurrencen med en særlig tak til Bente Rasmussen, som har indsendt grillen, der løber med titlen Danmarks bedste havnegrill. Grillen fra Marselisborg med træbeklædning pynter på terrassen. 17

18 25 ÅRS JUBILÆUM I Af Anna Cramer, Nordhammer Bådelaug Fra et af FLIDs yngre medlemmer, Nordhammer Bådelaug, der fejrer sit 25 års jubilæum i april i år, har vi fået dette indlæg. Her fortæller de om havnens tilblivelse og dens første 25 år. (red.) Bådelauget stiftes Hammerknuden ligger ved Isefjorden ud for Orø i et smukt naturområde, hvor store dele er fredet. Her har jægere og fiskere i årtier haft deres joller liggende for svaj, delvis beskyttet af knuden men også af Orø. Naturligt nok opstod der et ønske om bedre adgangsforhold til bådene, så man kunne slippe for at vade til og fra bådene med grej og fangst. Ib Schkliaroff senere bådlaugets første formand - blev sammen med andre enige om at holde et orienterende møde med henblik på at stifte Bådelauget. Det blev annonceret i den lokale dagspresse, at der ville være stiftende generalforsamling d. 6 april 1988 og interesserede blev opfordret til at være med. Mødet tiltrak 31 deltagere og Ib blev valgt som formand. Kontingentet blev fastsat til kr. 75,- årligt. Nordhammer Bådelaug var nu en realitet. Fredet område Det område, som bådelauget havde tænkt sig at benytte, var en del af et større område som tilhørte Hammergården, og som var fredet. Det indebar inddragelse af kommunen, ændring af lokalplan, tilladelser fra Miljøministeriet, Skov og Naturstyrelsen, tilladelse fra Trafikministeriet og som en ekstra lille delikatesse, også arkæologiske undersøgelser af området, idet Nationalmuseets arkiver gjorde opmærksom på, at der, både nord og vest for det tænkte anlægsområde, var gjort rige fund af redskabsinventar fra ældre stenalder. Hele området omkring Hammergården blev årsag til stor debat i den lokale befolkning. Det resulterede i, at beslutningen om hvor meget Hammer Anløbs mole (som havnen retteligt hedder) måtte fylde og beslutningen om hvor meget råderum Bådelauget kunne få trak ud. Endelig i løbet af 1988 fik Bådelauget de første tilladelser i hus, og lejekontrakten med Skov og Naturstyrelsen kom på plads. Havnebyggeriet påbegyndes Der var naturligvis mange tanker og ideer om molens udseende og type. Skulle man f.eks. lave molen i moduler, så den ville være let at tage op og ned i stil med en badebro? Eller skulle man hellere lave en fast mole, som kunne modstå vejret hele året? Beslutningen blev, at det skulle være en udfyldt mole, og at den skulle bygges op af sten og beton. Der skulle dernæst laves en trækonstruktion bygget op på indersiden af molen. Man antog i første omgang, at der ville være plads til 52 bådpladser. ET AF KENDETEGNENE FOR MEDLEMMERNE AF NORDHAMMER BÅDELAUG ER, AT DET ER BESLUTSOMME MENNESKER, DER SELV TAGER FAT. DET BETYDER, AT VI GENNEM TIDERNE PÅ ALLE OMRÅDER HAR LAVET TINGENE SELV Der blev lavet aftaler med landmænd om afhentning af sten til molen, men man kunne godt indse, at det ville tage uendelige tider at få fyldt molen op, så da man så sit snit til at få byggemateriale fra den gamle idrætspark i København - der stod for nedrivning - var man ikke sen til at slå til. Når man i dag kommer på havnen, kan man ikke 18

19 ISEFJORDEN undgå at bemærke to hvide afrundede betonklodser ved parkeringspladsen. De stammer også fra den gamle idrætspark og er heldigvis bevaret. Et af kendetegnene for medlemmerne af Nordhammer Bådelaug er, at det er beslutsomme mennesker, der selv tager fat. Det betyder, at vi gennem tiderne på alle områder har lavet tingene selv. Det kan lade sig gøre, når medlemmerne har mange forskellige uddannelser og kompetencer. Alle er villige til at give en hjælpende hånd. Bag havnepladsen og parkeringspladsen har bådelauget fået tilladelse til at opføre et klubhus, hvorfra der er direkte udsigt over vandet. Herfra er det muligt, i klar sigt, at se op langs Orø Østre Løb og helt til Hundested. Helt naturligt er klubhuset det daglige samlingspunkt, hvor der hygges og fortælles historier. At bygge en havn er nu alligevel en stor mundfuld. Ikke altid har den valgte løsning været holdbar i længden, for naturen er ikke sådan at bide skeer med, men ved fælles hjælp er det gået alligevel. Havnen i dag Havnen ligger i dag med en lang nordvendt yder mole, som slår et knæk mod øst for at beskytte mod dønninger fra nord. Mod øst er der en lav stenmole, som afgrænser selve havnebassinet fra resten af vigen. Efter uddybning af området er der blevet plads til tre træbroer - alle østvendte med god læ samt et slæbested, hvor bådene sættes direkte ud i havnebassinet. Broerne forsynes med bobleanlæg om vinteren for at beskytte mod is-skader. Materialet fra uddybningen blev anvendt på bedste vis til anlæg af en kaj, så søsætning kan forgå med lastbil. Der blev også opsat en mastekran. Den idylliske og smukke havn. Et stykke bag havneområdet er der plads til at bådene kan stå, når de tages på land om efteråret. Her har bådelauget ligeledes gennem årene lidt efter lidt istandsat en ældre bygning, der oprindeligt var en garage, så det nu fremstår som et fuldt moderne festlokale med plads til op mod 100 personer. I de oprindelige aftaler med Skov og Naturstyrelsen fik bådelauget tilladelse til at oprette 50 bådpladser, som senere blev udvidet til 80; det er hvad der findes i havnen i dag. Pladsbredderne er fra 2-4 m. Tidligere var der plads nok under tagudhænget til masterne, men i takt med at bådene blev større, > 19

20 EN FLID-HAVN 20

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

Parløb puster ild i sjælen

Parløb puster ild i sjælen Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter januar 2011 01 Parløb puster ild i sjælen Tænk det igennem, inden du giver dig i kast med inkasso Du står som fødder, hofter og knæ er placeret Plejehjem

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA.

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA. NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV Kompost i baggården TEMA ABF gennem 40 år MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ leder 40 år i med- og modvind Den 15. marts kunne ABF fejre sin fyrre

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Nr. 6 - Oktober 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Det digitale liv Medlemmernes digitale verden Kompetencer Et fag i udvikling Arbejdsmiljø Digital drøm eller

Læs mere

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 1 / 2013 Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik 3 INDHOLD Overgreb på tandplejen

Læs mere

forsikringer Sådan bruger du hjemmesiden Tema Skarpe kompetencer i bestyrelserne side 20 Har du tjek på lønforhandlingen? Side 22

forsikringer Sådan bruger du hjemmesiden Tema Skarpe kompetencer i bestyrelserne side 20 Har du tjek på lønforhandlingen? Side 22 Nr. 5 - August 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Ekstreme forsikringer Forsikring mod et kikset bryllup? Læs om ekstreme forsikringer Tema side 4-14 Skarpe kompetencer

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

NY KLUBBÅD Køb af J/70 via DS Klubfinans. Danmarks smukkeste fjord

NY KLUBBÅD Køb af J/70 via DS Klubfinans. Danmarks smukkeste fjord 4.2014 Årgang 15 NY KLUBBÅD Køb af J/70 via DS Klubfinans Tur Danmarks smukkeste fjord Når ungerne kommer til juleafslutning eller sidste sejladsdag, og man får en krammer, mens de fortæller, at sejlads

Læs mere

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? K L INIK E J E R N E S M E D L E M S INFORM AT I O N 1: 2 014 Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? Kommunerne holder på pengene Nye tider og et solidt fundament 3 Tankevækkende!

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

BRAND & SIKRING. Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler

BRAND & SIKRING. Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler Nr. 4 December 2009 BRAND & SIKRING Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler Dansk it mod terror Tyve går efter virksomheder Stigende problem med ukrudtsbrande Brand & Sikring 10 16

Læs mere

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Januar 2006, nr. 9 Læs om M/S Tunø Ole Sohn om skibsbevaring RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 Nyt fra Skibsbevaringsfonden Marstal Navigationsskole

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA BOLIVIA OVER ZIMBABWE TIL VIETNAM... SIDE 6-8 Annoncehaj

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere