Virksomheders lokaliseringskrav

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomheders lokaliseringskrav"

Transkript

1 December 1999 RAPPORT Virksomheders lokaliseringskrav Ejendomsmarkedets generelle udvikling Beskrivelse af erhvervsområder i København, Odense, Vejle, Esbjerg og Aalborg Analyse af virksomheders efterspørgsel og krav til placering sammenholdt med faktiske placering Beskrivelse af hvilke krav der typisk fravælges og hvorfor To virksomhedscases Fremtidige arealbehov Sadolin & Albæk A/S Nikolaj Plads 26, DK-1067 København K Tel: Fax: Web:

2 1 Indholdsfortegnelse: 1 INDLEDNING TEMA METODE SADOLIN & ALBÆK UDVIKLINGEN I EJENDOMSMARKEDET STORKØBENHAVN Kontor København København CBD Decentrale København samt Storkøbenhavn Industri København Detailhandel København ODENSE VEJLE ESBJERG AALBORG VIRKSOMHEDERS EFTERSPØRGSEL OG PLACERING INDDELING OG DEFINITION AF KRAV Økonomi Område Ejendomskrav Rammebetingelser/tilgængelighed Andet ANALYSEMETODE RESULTATER AF ANALYSEN Storkøbenhavn Kontor København Industri København Typiske kompromis og krav, der fravælges Opgørelse af registreret arealomsætning Odense, Vejle, Esbjerg og Aalborg OMKOSTNINGER VED FLYTNING AF VIRKSOMHED... 39

3 2 4.5 TO CASES Case 1 Mercedes-Benz Danmark A/S Case 2 Capilex A/S KONKLUSION FREMTIDIGE AREALBEHOV VIGTIGSTE POINTER FREMTIDIGE AREALBEHOV BILAG 1 BESKRIVELSE KONTOROMRÅDER KØBENHAVN CBD BILAG 2 BESKRIVELSE KONTOROMRÅDER DECENTRALE KØBENHAVN SAMT STORKØBENHAVN BILAG 3 BESKRIVELSE INDUSTRIOMRÅDER STORKØBENHAVN BILAG 4 BESKRIVELSE BUTIKSOMRÅDER STORKØBENHAVN BILAG 5 BESKRIVELSE OMRÅDER ODENSE BILAG 6 BESKRIVELSE OMRÅDER VEJLE BILAG 7 BESKRIVELSE OMRÅDER ESBJERG BILAG 8 BESKRIVELSE OMRÅDER AALBORG BILAG 9 OPGØRELSE AF KRAV... 61

4 3 1 Indledning Af professor dr. merc. Peter Maskell, Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg, Højbro Plads 4, 1200 København K, er vi blevet anmodet om at udarbejde denne rapport om virksomheders lokaliseringskrav. 1.1 Tema Nærværende rapport omfatter en beskrivelse, analyse og vurdering af: Ejendomsmarkedets generelle udvikling Erhvervsområder i København, Odense, Vejle, Esbjerg og Aalborg Virksomheders efterspørgsel og krav til placering sammenholdt med faktiske placering Hvilke krav, der typisk fravælges og hvorfor To virksomhedscases Fremtidige arealbehov 1.2 Metode Analysearbejdet er hovedsageligt baseret på Sadolin & Albæks markedsanalyser, kendskab til markedet samt registreringer af virksomheders efterspørgsel og krav i forbindelse med lokalisering. I forbindelse med virksomheders henvendelser til Sadolin & Albæk ved nylokaliseringer har Sadolin & Albæk registreret de forskellige lokaliseringskrav. Disse registreringer er efterfølgende standardiseret, så de kan benyttes statistisk og i analysesammenhæng. Samtidigt er registreret lokaliseringskrav i sager, hvor Sadolin & Albæk ikke direkte har været involveret i løsningen, men har kendskab til sagen gennem de almindelige markedskontakter. Derudover er der benyttet datamateriale fra Miljø- og Energiministeriets Landsplanafdeling.

5 4 2 Sadolin & Albæk Sadolin & Albæk blev etableret for 35 år siden. Primært beskæftiger Sadolin & Albæk sig med erhvervsejendomme i Storkøbenhavn. Derudover beskæftiger Sadolin & Albæk sig med erhvervsejendomme i den resterende del af Danmark samt internationalt. På det skandinaviske plan har Sadolin & Albæk indgået en formaliseret samarbejdsaftale med DnB Næringsmegling AS (100% ejet datterselskab af Den Norske Bank), Norge, og NewSec AB, der er Sveriges største mæglervirksomhed. På det øvrige internationale marked er Sadolin & Albæk medlem af ONCOR International, som er en organisation bestående af højt professionelle virksomheder inden for formidling og rådgivning af erhvervsejendomme. Gennem ONCOR International er Sadolin & Albæk repræsenteret i hele verden, dog med størst vægt i Europa, USA, Canada og Asien. Både nationalt og internationalt har Sadolin & Albæk specialiseret sig i rådgivning, vurdering, formidling og udlejning af større ejendomme og ejendomskomplekser, herunder: 1. Lokaliseringsstrategier 2. Fremfinding af lejemål tilpasset lejernes behov, herunder identifikation af domicilejendomme og grunde 3. Forhandlinger med ejere, developere og myndigheder vedrørende domicilbyggerier 4. Projektfinansiering 5. Formidling af erhvervs- og investeringsejendomme, såsom kontorejendomme, butikscentre, større industri- og boligudlejningsejendomme samt hoteller 6. Investeringsstrategisk rådgivning og porteføljeanalyser 7. Vurderingsopgaver for danske og udenlandske klienter 8. Rådgivning vedrørende projekt- og byudvikling, herunder konvertering af ældre industri- og havnearealer til ny anvendelse 9. Analyser af ejendomsmarkedet.

6 5 I takt med markedets generelle udvikling både struktur- og konjunkturmæssigt har der været en ændring i Sadolin & Albæks kundekontakter. De sidste 20 års udvikling i kundekontakterne, deres valg af placering i Storkøbenhavn, relateret til den konjunkturmæssige udvikling er illustreret i nedenstående figur. Figur 2.1 Tidslinie over virksomhedstyper og placering 1. Generation IT-virksomheder Lyngby Domiciler Eks. UNILEVER og Ford Glostrup High-tech virksomheder Finanssektoren København City og Ballerup Revisionsselskaber København Broerne Domiciler Eks. ØK og Nestle Frihanven Sydhavnen Allerød, Birkerød og Lyngby Ballerup Finanssektoren IT-virksomheder Birkerød Advokater Rådhuspladsen Frederiksstaden Nordhavnen Offentlige København Broerne Kokkedal Hørsholm Staten (styrelser) København Broerne Prisudviklingen for erhvervsejendomme Kilde: Sadolin & Albæk Som det ses, har udviklingen i kundemassen og deres lokalisering naturligvis fulgt den generelle strukturelle udvikling i Storkøbenhavn.

7 6 3 Udviklingen i ejendomsmarkedet De traditionelle erhvervsområder for Storkøbenhavn, Odense, Vejle, Esbjerg og Aalborg vil kort blive præsenteret med kort og tabel for områdeinddeling samt tilhørende lejeniveau. Beskrivelse af de enkelte områder fremgår af bilag 1-8. Der er dog lagt mest vægt på Storkøbenhavn. Indledningsvist ses på den generelle prisudvikling for erhvervsejendomme og de kortsigtede forventninger til prisudviklingen. Sadolin & Albæks prisindeks for erhvervsejendomme viser, at ejendomspriserne er steget siden bunden af markedet i 1994 (der var dog en stagnation i markedet i første halvår 1996). Selv om priserne på erhvervsejendomme fortsat er ganske langt under den hidtidige top i 1989, tyder en del på, at markedet er ved at nå næste top. Det bekræftes af en prognose Sadolin & Albæk udarbejdede i juni Figur 3.1 Prisudvikling og prognose Pct S A Prisindeks S A Prognosemodel År Kilde: Sadolin & Albæk Prognosen, der er baseret på skøn for den danske økonomi foretaget i maj 1999, synes dog med baggrund i nuværende registreringer at vise en prisstigning, der er i underkanten af den faktiske for Ud fra nuværende registreringer forventes en prisstigning på 3-4%. Det

8 7 skyldes, dels, at pinsepakken ikke så hurtigt, som forventet i maj 1999, lagde en dæmper på den generelle økonomiske udvikling, og dels at regionsdannelse (Øresundsregionen) er begyndt at slå igennem på det storkøbenhavnske erhvervsejendomsmarked. Et eksempel på regiondannelsen er bl.a., at det svenske ejendomsselskab Diligentia har foretaget større opkøb på det danske marked, samt at Ejendomsselskabet Norden har påbegyndt opkøb af boligejendomme i Malmø. 3.1 Storkøbenhavn For Storkøbenhavn vil de traditionelle kontorområder blive beskrevet på to niveauer: 1. København CBD (central business district) 2. Decentrale København samt Storkøbenhavn Derudover vil der være en beskrivelse af de traditionelle industri- og butiksområder Kontor København Som det fremgår af figur 3.1.1, er der fra 1997 et stort fald i nettooptaget af kontor. Det skyldes ikke en faldende efterspørgsel, men manglende udbud af ledige kontorlokaler. Jf. figur er ledighedsgraden den laveste i lang tid. Et stort antal kontorlejere har derfor ikke mulighed for at finde egnede ledige lokaler i det nuværende marked. Det har medført en væsentlig stigning i forhånds-lejeaftaler i forbindelse med byggeprojekter. Det høje aktivitetsniveau på kontorudlejningsmarkedet fra 1997 til nu (se figur 3.1.3) har i betydeligt omfang været drevet af en kraftig efterspørgsel fra virksomheder inden for informationsteknologi og telekommunikation. Disse brancher har i perioden således stået for næsten 40% af den samlede absorption af nyt kontorbyggeri. Aktuelt registreres den største efterspørgselssituation dog inden for de mere traditionelle kontorsegmenter, herunder den finansielle sektor

9 8 (med næsten 65%) samt de liberale erhverv (advokat- og revisionsvirksomheder, arkitekter, rådgivende ingeniørfirmaer mv.). Hertil kommer organisationer, herunder det offentlige samt gruppen andet, der bl.a. dækker over hovedkontor-funktioner for produktions-, handelsog servicevirksomheder. Figur Figur Nettooptag og nybygget kontor m 2 Ledighedsgrad kontor Nettooptag Nybygget 6% 5% 4% 3% % % 0 0% Kilde: Landsplanafdelingens database Konbyg og Konled Kilde: Sadolin & Albæk Figur Figur Branchefordelt efterspørgsel Lejepriser 1. klasse kontor kr/m 2 50% 40% Kontrahering (nybyggeri) Aktive forespørgsler % % 10% 0% Finans/ Liberale erhverv IT/Telekommunikation Organisationer mv. Medicinal Andet Kilde: Sadolin & Albæk Kilde: Sadolin & Albæk Jf. Figur er der samtidigt et stigende lejeniveau for specielt 1. klasses kontor. Lejeniveauet for de bedste kontorlejemål ligger på ca. kr pr. m 2 plus omkostninger. Byggeprojekternes forhåndsindgåede lejeaftaler lægger dog en begrænsning på udviklingen i lejeniveauet, idet lejeaftalerne fastholder et lejeniveau, der i et vist omfang er i overensstemmelse med byggeomkostningerne. Lejen på eksisterende kontorlejemål er dog stabiliseret på et lavere niveau end for nybyggeri. Det er således kun nye 1. klasses up to date og fleksible lejemål, der ligger på ca. kr pr. m 2. Lejeniveauet for København CBD, decentrale København samt Storkøbenhavn bliver der.

10 København CBD Som det fremgår af nedenstående kort, er København CBD inddelt i flere kontorområder. København CBD har ca m 2 kontor og en ledighedsgrad på 2%, hvilket svarer til fuldt udlejet. Beskrivelse af områder se bilag 1.

11 10 Tabel 3.1 Lejeniveau København CBD Lejeniveau Top lejeniveau Gennemsnitligt lejeniveau (inklusive skat og forsikring (kr./m 2 ) (kr./m 2 ) eksklusive driftsomkostninger) (1) Christiansborg N/A N/A (2) Strøgområdet (3) Bankdistriktet (4) Frederiksstaden (5) Rosenborgområdet (6) Rådhus- og Hovedbanegårdsområdet (7) Havnearealerne Kilde: Sadolin & Albæk Decentrale København samt Storkøbenhavn Af Københavns samlede kontorareal på ca m 2 kontor er mere end 70% lokaliseret uden for København CBD. Ledighedsgraden er ca. på 3%. Det er dog praktisk talt umuligt at finde større ledige kontorer. Lejeniveau 1999 og placering for de væsentligste kontorområder er vist nedenfor. (Beskrivelse af områder se bilag 2) Tabel 3.2 Lejeniveau Decentrale København samt Storkøbenhavn Lejeniveau Top lejeniveau Gennemsnitligt lejeniveau (inklusive skat og forsikring (kr./m 2 ) (kr./m 2 ) eksklusive driftsomkostninger) (1) Østerbro (2) Nørrebro/Frederiksberg (3) Lyngby/Hellerup (4) Den nordlige akse (5) Birkerød/Allerød (6) Herlev/Ballerup (7) Den vestlige akse (8) Valby (9) Sydhavnen (10) Amager/Ørestad Kilde: Sadolin & Albæk

12 !"!" Industri København Der er ca m 2 industri- og lageretagemeter i Storkøbenhavn. Ledighedsgraden er nede på 1,5%. Til trods for lav ledighedsgrad er lejeniveauet forblevet stabilt. Det skyldes, at efterspørgslen efter specielt store enheder bliver mødt med nybyggeri. Beskrivelse af områderne fremgår af bilag 3.

13 12 Tabel 3.3 Lejeniveau industri- og lagerejendomme Lejeniveau Top lejeniveau Gennemsnitligt lejeniveau (inklusive skat og forsikring (kr./m 2 ) (kr./m 2 ) eksklusive driftsomkostninger) (1) Birkerød/Allerød/Hillerød (2) Ballerup/Måløv (3) Brøndby/Glostrup/Herlev (4) Den sydlige akse (5) Sydhavnen Kilde: Sadolin & Albæk !"!" Detailhandel København Til trods for at væksten i det private forbrug er aftagende, har der været et stigende lejeniveau for butikker. Det skyldes hovedsageligt de lovgivningsmæssige restriktioner mht. nybygning af større butiksenheder. Beskrivelse af områderne fremgår af bilag 4.

14 13 Tabel 3.4 Lejeniveau butikker Lejeniveau Top lejeniveau Gennemsnitligt lejeniveau (inklusive skat og forsikring (kr./m 2 ) (kr./m 2 ) eksklusive driftsomkostninger) (1a) København bedste indkøbsgader (bedst (1b) København bedste indkøbsgader (øvrig (2) Provinsen bedste indkøbsgader (3a) Regionale shopping centre (3b) Lokale shopping centre (4) Retail outlets Kilde: Sadolin & Albæk 3.2 Odense Erhvervsejendomsmarkedet har en for en større provinsby typisk struktur, med det primære kontorområde i city, ældre industriområder ved havnen samt nye områder for industri og lager langs motorvejen syd for byen. Selv om der ved havneområderne ses begyndende tegn på, at de traditionelle industrivirksomheder i havneområder flytter ud, er en væsentlig omdannelse af havneområderne til nye formål (beboelse, serviceerhverv mv.) endnu ikke registreret. Ikke mindst åbningen af Storebæltsbroen har styrket Odenses position som en central beliggenhed for distributionsvirksomheder, især langs motorvejen. Beskrivelse af områder fremgår af bilag 5. Tabel 3.5 Lejeniveau Odense Lejeniveau Top lejeniveau Gennemsnitligt lejeniveau (inklusive skat og forsikring (kr./m 2 ) (kr./m 2 ) eksklusive driftsomkostninger) Kontor Industri Butik primær beliggenhed Butik sekundær beliggenhed Kilde: Sadolin & Albæk

15 14 Kontor Industri!" Odense 3.3 Vejle Erhvervsejendomsmarkedet i Vejle er, som resten af Trekantsområdet (Vejle, Kolding og Fredericia), som væsentligst baseret på fremstillingsvirksomhed og distribution. Trekantsområdet betragtes oftest som ét område. Trekantsområdet vurderes at have m 2 industri og m 2 kontor. Den gennemsnitlige ledighedsgrad for kontor vurderes at være 2-3%. Kolding og Fredericia vil dog ikke specifikt blive behandlet her, men væsentlige kontor- og industriområder illustreres på kortet nedenfor. Alle tre byer er kendetegnet ved at have centrum, bestående af ejen-

16 15 domme indeholdende både butik, kontor og bolig. Beskrivelse af områderne fremgår af bilag 6. Kontor Industri Vejle

17 16 Tabel 3.6 Lejeniveau Vejle Lejeniveau Top lejeniveau Gennemsnitligt lejeniveau (inklusive skat og forsikring (kr./m 2 ) (kr./m 2 ) eksklusive driftsomkostninger) Kontor Industri Butik primær beliggenhed Butik sekundær beliggenhed Kilde: Sadolin & Albæk 3.4 Esbjerg Erhvervsejendomsmarkedet i Esbjerg er stærkt knyttet til byens dominerende erhverv, fiskeri, søtransport og off-shore relateret industri. Som i andre provinsbyer er kontormarkedet koncentreret i centrum, hvor der, som følge af byens unge alder, indtil nu har været plads til kontornybyggeri også i større enheder. Industrimarkedet er naturligt nok ganske stærkt koncentreret ved havneområderne, men har også bredt sig langs den østlige indfaldsvej til byen. Beskrivelse af område se bilag 7. Tabel 3.7 Lejeniveau Esbjerg Lejeniveau Top lejeniveau Gennemsnitligt lejeniveau (inklusive skat og forsikring (kr./m 2 ) (kr./m 2 ) eksklusive driftsomkostninger) Kontor Industri Butik primær beliggenhed Butik sekundær beliggenhed Kilde: Sadolin & Albæk

18 17 Kontor Industri Esbjerg!" 3.5 Aalborg Erhvervsejendomsmarkedet i Aalborg bærer præg af byens traditionelt stærke industrielle forankring. Meget betydelige industrier er beliggende langs fjorden i den østlige del af byens centrum, og dette industriområde er naturligt ekspanderet mod øst og syd langs motorvejen. Herudover er der i Nørresundby tillige store industriområder, også præget af de traditionelle producerende industrier. I de senere år er områdets position inden for de højteknologiske industrier styrket markant, ikke mindst i forbindelse med etableringen af

19 18 Nordjyllands Videnpark og ekspansionen af Aalborg Universitet. Beskrivelse af områder se bilag 8. Kontor Industri!" Aalborg Tabel 3.8 Lejeniveau Aalborg Lejeniveau Top lejeniveau Gennemsnitligt lejeniveau (inklusive skat og forsikring (kr./m 2 ) (kr./m 2 ) eksklusive driftsomkostninger) Kontor Industri Butik primær beliggenhed Butik sekundær beliggenhed Kilde: Sadolin & Albæk

20 19 4 Virksomheders efterspørgsel og placering Virksomheders efterspørgsel efter erhvervslejemål og faktiske placering analyseres ud fra Sadolin & Albæks registreringer og erfaring med virksomheders krav i forbindelse med nye lokaliseringer. For Storkøbenhavn har Sadolin & Albæk fra 1990 og frem til i dag registreringer af virksomheders krav til lokalisering og faktiske placering. Disse kombineret med vor erfaring i markedet er benyttet til at foretage en standardiseret opgørelse og analyse af ønskede krav kontra opfyldte og fravalgte krav i forhold til faktiske placering. For perioden er der registreret virksomhedsspecifikke lokaliseringer, svarende til ca. 1,3 mio. m 2. En tilsvarende standardiseret opgørelse på baggrund af faktiske registreringer er ikke mulig at foretage for Odense, Vejle, Esbjerg og Aalborg. Det skyldes, at disse markeder har en størrelse, hvor der ikke er tilstrækkeligt med virksomhedslokaliseringer til en standardiseret opgørelse. Enkelte observationer vil have så stor vægt, at de vil medvirke til et forkert statistisk billede. Der er i stedet lavet en beskrivelse på baggrund af vore erfaringer og kendskab til disse markeder. 4.1 Inddeling og definition af krav Analysen er baseret på en opgørelse af tidspunkt, areal og virksomheders krav i forbindelse med lokalisering. Tidspunktet er en kombination af tidspunkt for faktisk placering og tidspunkt for kontraktindgåelse. Oftest er disse tidspunkter sammenfaldende, men i forbindelse med nybygning indgås kontrakten typisk et par år før selve placeringen. Ved nybygning er betingelserne/kravene for placeringen givet ved kontraktindgåelsen. Tidspunktet er registreret som år. Areal er en registrering af faktisk kontraherede areal for virksomheder med over m 2. Arealet afrundet til nærmeste 500 m 2. Samt et

21 20 samlet vægtet vurderet areal for virksomheder under m 2. Det vurderede areal for virksomheder under m 2 har en vægt på ca. 26% af det samlede areal. Virksomhedernes krav er undersøgt separat for følgende branche inddeling. Industri: 1. High-tech 2. Traditionel produktion 3. Distribution Kontor: 1. Liberale erhverv 2. High-tech 3. Offentlige og organisationer 4. Finansielle sektor 5. Traditionelle virksomheder (industri/handel) For hovedkravene er der samtidig foretaget en generel vurdering for butikker og hoteller. Kravene er inddelt i fem hovedkrav: 1. Økonomi 2. Område 3. Ejendomskrav 4. Rammebetingelser/tilgængelighed 5. Andet For hvert hovedkrav er der flere underkrav. Bortset fra områdeinddelingen for kontor og industri er typer af krav til lokalisering de samme.

22 Økonomi Økonomi er en registrering af, hvorvidt et bestemt økonomisk lejeniveau har været et væsentligt krav for virksomhedens valg af placering. Der er inddelt i tre lejeniveauer: 1. Dyrt 2. Middel 3. Billigt Med hensyn til virksomheders ønskede krav er der - ikke overraskende - ingen virksomheder, der har givet udtryk for, at de ønsker et dyrt lejeniveau, hvorfor dette er en teoretisk betragtning Område For Storkøbenhavn er der for industri og kontor foretaget en detaljeret områdeinddeling. Der er defineret følgende områder: Kontor København 1. København CBD a. Christiansborg b. Strøgområdet c. Bankdistriktet d. Frederiksstaden e. Rosenborgområdet f. Rådhus- og Hovedbanegårdsområdet g. Havnearealerne 2. Østerbro 3. Nørrebro/Frederiksberg 4. Lyngby/Hellerup 5. Den nordlige akse 6. Birkerød/Allerød 7. Herlev/Ballerup 8. Den vestlige akse 9. Valby 10. Sydhavnen 11. Amager/Ørestad

23 22 Industri København: 1. Birkerød/Allerød/Hillerød 2. Ballerup/Måløv 3. Brøndby/Glostrup/Herlev 4. Den sydlige akse 5. Sydhavnen Ejendomskrav De ejendomsmæssige krav karakteriserer virksomheders specifikke krav til ejendommen. Kravene kan opdeles i følgende underkrav: 1. Fleksibilitet, anvendelse Ved fleksibilitet forstås ejendomme, hvor indretningen nemt kan ændres. I ældre ejendomme er samtlige vægge typisk bærende. Nye og mere fleksible ejendomme har typisk en bærende kerne og bærende ydervægge. Øvrige vægge kan derfor ændres og opstilles efter virksomhedens behov. Det muliggør samtidig en mere forskelligartet anvendelse af ejendommen. 2. Arealeffektivitet I traditionelle kontorejendomme er der typisk et arealforbrug på m 2 pr. medarbejder. I dagens marked forventes arealeffektive ejendomme at have et arealforbrug på ikke over 20 m 2 og til tider ned til 15 m 2 pr. medarbejder. (Der er her tale om bruttoetagemeter, dvs. inklusive reception, mødelokaler og andre fælleslokaler). For ejendomme til distribution ligger arealeffektiviteten dels i ejendomme med frit spænd (hal uden søjler) og dels i højden på ejendommene. I dagens marked anses 8 meters frihøjde under drager som tilstrækkelig og moderne. Internationale brugere stiller i stigende grad krav til en frihøjde på meter. 3. Tekniske installationer Krav til tekniske specifikationer, såsom aircondition/fuld ventilation, intelligente elevatorer, PDS-kabling, CTS-system og adgangskontrolsystem eller mere produktionsspecifikke og/eller sikker-

24 23 hedsmæssige tekniske installationer. 4. Klasse A ejendomme Nye og moderne ejendomme med flytbare vægge samt med tekniske specifikationer, som aircondition/fuld ventilation, intelligente elevatorer, PDS-kabling, CTS-system og adgangskontrolsystem. Ejendommene skal være placeret i et af de bedste erhvervskvarterer. 5. Klasse B ejendomme Gode funktionelle ejendomme med god udnyttelse af areal. Derudover almindelig standard for tekniske installationer. Ejendommene vil typisk være placeret i de næstbedste erhvervsområder. 6. Klasse C ejendomme Typisk mindre umoderne ejendomme uden krav til tekniske installationer. Typisk placering uden for traditionelle erhvervsområder. 7. Prestige En ejendoms prestigeværdi afhænger af, om ejendommen ligger på en fin adresse og af ejendommens arkitektoniske kvalitet. 8. Natur/grønne omgivelser 9. Visibilitet Ejendomme er med til at give virksomheden en bred synlighed og reklameeffekt. 10. Domicil/identitet En ejendom, der har en karakter, der understreger virksomhedens identitet. F.eks. high-tech virksomheder, der ønsker moderne ejendomme i glas og stål. Ejendommen skal være med til at understrege virksomhedens corporate image. 11. Ekspansionsmuligheder Krav til at kunne udvide ejendommens etageareal med min. 20%.

25 Parkeringspladser Typiske krav fra virksomheder er 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal. Enkelte krav er overlappende, specielt kategoriseringen i klasse A, B og C ejendomme, der indeholder område, tekniske installationer mm. Disse er medtaget til trods for sammenfaldet i krav. Det skyldes, at internationale virksomheder ofte benytter denne kategorisering Rammebetingelser/tilgængelighed Rammebetingelserne er både direkte og indirekte bestemmende for virksomhedernes valg af placering. En for virksomheden optimal tilgængelighed til væsentlige rammebetingelser er afgørende for virksomhedens konkurrenceevne. Krav til rammebetingelser/tilgængelighed er opdelt i tilgængelighed til følgende underkrav: 1. Motorvej 2. City 3. Lufthavn 4. Telenet 5. Kunder 6. Nuværende medarbejdere 7. Rekrutteringsgrundlag medarbejdere 8. Uddannelses- og forskningsinstitutioner 9. Klyngedannelse/viden 10. Offentlig transport 11. Privat befordring 12. Havn/jernbane Andet Andet er en opsamling af krav, som ikke naturligt hører under de øvrige hovedkrav. Der er registreret følgende tre krav.

26 25 1. Indflytningstidspunkt 2. Udvidelse af eksisterende areal 3. Øvrigt Ved øvrigt forstås krav, der er så specifikke, at de typisk kun forekommer for den specifikke virksomhed. 4.2 Analysemetode Virksomhedens prioritering af de enkelte krav sammenholdes med, det virksomhederne rent faktisk fik ved valget af en given placering. Analysen af Storkøbenhavn er baseret på to typer data. Specifikke registreringer af krav samt placering for virksomheder over m 2 og en brancheopdelt vurderet registrering for virksomheder under m 2. Kravene er først vægtet for hver virksomhed, herefter er virksomhederne vægtet sammen efter arealets størrelse. Den vurderede registrering for virksomheder under m 2 er for hver branche vægtet sammen med de faktiske virksomhedsregistreringer ud fra deres vurderede andel af markedet. Analysen af Odense, Vejle, Esbjerg og Aalborg er baseret på en generel vurdering af byerne. 4.3 Resultater af analysen Sadolin & Albæk har ved de gennemførte analyser kunnet konstatere, at de ønsker og krav til lokaliseringer, som virksomhederne stiller, i det væsentligste opfyldes ved den faktiske lokalisering Storkøbenhavn Virksomhedernes prioritering af hovedkravene ved lokalisering er præsenteret i nedenstående. Detaljeret opgørelse af underkravene fremgår af bilag 9.

27 26 Tabel 4.1 Virksomheders prioritering ved lokalisering Økonomi Område Ejendomsskrav Rammebetingelser / tilgængelighed Industri 14,8 20,0 26,7 32,2 6,3 High tech 15,4 22,0 28,2 24,9 9,5 Traditionel prod 26,3 22,8 20,0 31,0 0,0 Distribution 9,0 16,9 28,3 39,6 6,2 Kontor 12,3 18,8 30,1 36,2 2,6 Liberale erhverv 14,3 20,4 34,4 29,2 1,7 High tech 5,1 18,6 25,6 49,8 1,0 Offentlige/organisationer 19,3 25,0 18,6 36,0 1,2 Finansielle sektor 8,2 16,6 36,8 31,9 6,4 Traditionelle virksomheder (Industri/handel) 16,9 13,0 36,7 30,3 3,1 Butik 20,0 0,0 40,0 40,0 0,0 Hotel 40,0 0,0 30,0 30,0 0,0 Kilde: Sadolin & Albæk Andet For kontor og industri ses generelt samme billede. Rammebetingelser/ tilgængelighed er højst prioriteret. Dette efterfulgt af ejendomskrav, område, økonomi og andet. Som det fremgår af de følgende afsnit er billedet mere varieret, når der ses på de enkelte delbrancher Kontor København Figur 4.1 Kontorvirksomheders prioritering ved lokalisering Pct. 60,0 Liberale erhverv High tech 50,0 40,0 Offentlige/organisationer Finansielle sektor Traditionelle virksomheder (Industri/handel) 30,0 20,0 10,0 0,0 Økonomi Område Ejendomsskrav Rammebetingelser / tilgængelighed Andet Kilde: Sadolin & Albæk

28 27 Tabel 4.2 Top 20 prioritering for kontorvirksomheder, pct. Kontor Liberale erhverv High-tech Offentlige / organisationer Finansielle sektor Traditionelle virksomheder (industri/handel) 1 Nærhed til city 13,8 Privat befordring 11,9 Nærhed til city 29,7 CBD 14,4 Nuv. medarbejderstab 9,6 2 CBD 10,4 Nuv. medarbejderstab 9,8 CBD 23,1 Nærhed til city 12,8 Middel 8,8 3 Billigt 9,5 Rekrutteringsgrundlag, medarbejdere 7,2 Middel 16,9 Privat befordring 11,4 Privat befordring 8,2 4 Prestige 8,8 Parkeringspladser 7,1 Prestige 11,5 Domicil/identitet 8,9 Billigt 8,1 5 Parkeringspladser 7,3 Lufthavn 6,1 (6) Rådhus- og Hovedbanegårdsområdet 7,5 Parkeringspladser 8,8 Prestige 6,6 6 Nuv. medarbejderstab 6,1 Nærhed til city 4,8 (3) Bankdistriktet 4,8 Billigt 8,2 Parkeringspladser 6,4 7 Fleksibilitet, anvendelse 5,2 Klyngedannelse/viden 3,8 Offentlig transport 4,6 Prestige 7,3 Domicil/identitet 5,2 8 Middel 4,8 Sydhavnen 3,6 (7) Havnearealerne 3,8 Udvidelse af eksisterende 6,1 Arealeffektivitet 4,2 9 Lyngby/Hellerup 4,0 Fleksibilitet, anvendelse 3,5 (4) Frederiksstaden 3,5 Nuv. medarbejderstab 4,0 Natur/grønne omgivelser 4,1 (6) Rådhus- og 10 Hovedbanegårdsområdet 11 Rekrutteringsgrundlag, medarbejdere 3,5 Herlev/Ballerup 3,5 (5) Rosenborgområdet 3,5 Tekniske installationer 3,5 Tekniske installationer 3,5 3,3 Domicil/identitet 3,1 Billigt 2,4 Fleksibilitet, anvendelse 3,3 Fleksibilitet, anvendelse 3,3 12 Ekspansionsmuligheder 3,2 CBD 3,0 Domicil/identitet 2,1 (3) Bankdistriktet 3,2 Lufthavn 3,3 13 Kunder 2,9 Natur/grønne omgivelser 2,9 (7) Havnearealerne 2,8 Udvidelse af eksisterende 3,1 14 Arealeffektivitet 2,7 Tekniske installationer 2,7 Offentlig transport 2,7 Motorvej 2,9 15 Klasse A 2,7 Billigt 2,6 (6) Rådhus- og Hovedbanegårdsområdet 2,5 Lyngby/Hellerup 2,8 16 Motorvej 2,5 Motorvej 2,6 Visibilitet 2,1 Den vestlige akse 2,5 17 Østerbro 2,5 Offentlig transport 2,6 (4) Frederiksstaden 2,1 Visibilitet 2,4 18 (5) Rosenborgområdet 2,1 Birkerød/Allerød 2,6 (5) Rosenborgområdet 1,9 Birkerød/Allerød 2,1 19 Domicil/identitet 2,0 Lyngby/Hellerup 2,5 (2) Strøgområdet 1,9 Kunder 2,0 20 Birkerød/Allerød 1,9 Middel 2,4 Ekspansionsmuligheder 1,5 Nærhed til city 1,8 Note: Der er valgt kun at præsentere krav med en vægt på ca. 2% og derover. CBD står i kursiv, da CBD er en sum af de enkelte områder i CBD. Kilde: Sadolin & Albæk Kontor liberale erhverv Væsentligst for liberale erhverv er kravene til ejendommen. Liberale erhverv prioriterer og vælger derfor oftest en domicilejendom med en prestigebetonet placering. Derudover sættes der krav til, at ejendommen er fleksibel og arealeffektiv, dvs. typisk en klasse A ejendom. Ønsker som gode parkerings- og udvidelsesmuligheder sættes samtidig højt. Vigtige rammebetingelser for liberale erhverv er nærhed til city, nuværende og fremtidige muligheder for rekruttering af nye medarbejdere samt tilgængelighed til kunder og motorvejsnet.

Erhvervsudvikling i København

Erhvervsudvikling i København Erhvervsudvikling i København Kenneth Horst Hansen //Fuldmægtig //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Vækst og erhvervsudvikling i København 2. Planlægning for erhvervsudvikling 3. Fremtidens

Læs mere

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Ingvar Sejr Hansen //Kontorchef //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Erhvervsudvikling i København 2. Udvikling af byens erhvervsområder 3.

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26

Læs mere

Lejeprospekt. vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg

Lejeprospekt. vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer, MDE og Chartered Surveyors Lejeprospekt vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Beliggende med kun 500 m til motorvejsnettet udlejes særdeles

Læs mere

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26 er en markant kontorejendom på i alt 24.000 m², beliggende i smukke, naturskønne omgivelser i Forskerparken

Læs mere

Kontoretage Vesterbrogade 149, bygning 4, st. 506 m 2

Kontoretage Vesterbrogade 149, bygning 4, st. 506 m 2 Kontoretage 149, bygning 4, st. 506 m 2 Bliv en del af Carlsbergkvarteret i et moderne kontorkompleks i Bing & Grøndahls tidligere hovedsæde og produktionsbygninger Full service facility management efter

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA TIL LEJE THE CUBE, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup Fleksible indretningsmuligheder i skønne, lyse kontorarealer Lejemål i varierende størrelser fra 222 5.842

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

Lautrupvang 10 2750 Ballerup

Lautrupvang 10 2750 Ballerup Lautrupvang 10 2750 Ballerup Ejendommen kan opdeles 8.441 m² kontorlejemål Flot markant domicilejendom i Ballerup med mange muligheder. Stor synlighed og gode parkeringsforhold. Lautrupvang 10 2750 Ballerup

Læs mere

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Få glade medarbejdere og luft I budgettet 01 Ejendommen Moderne kontorlokaler i hovedstaden til attraktive priser CPH Business Park

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14 1602 København V Sagsnr. 7-20.865 Rationel og fleksibel indrettet kontorejendom med elevator Attraktiv

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 6 - Erhvervsstruktur og erhvervsbyggeri Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby

Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby Lejemålet Firskovvej 23, 1. sal 2800 Kgs. Lyngby Sagsnr. 7-21.230 Kontorlejemål med reklameværdi overfor de mange trafikanter på Firskovvej

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Smedeland

Læs mere

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Vækst : Viden : Vilje Fredericia Trekantområdets mindst firkantede by E5 CE1 E4 CE1 E3 E3 De nye erhvervsområder E2 E2 E1 E1: Vidensbaserede kontorerhverv E2:

Læs mere

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower Havneholmen 25 København Havneholmen Tower Eksklusivt erhvervslejemål med attraktiv beliggenhed. Af alle kontorområder i København er Havneholmen definitivt en af de mest spektakulære. Området er beliggende

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø

Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø Lejemålet Lyngbyvej 20, st. 2100 København Ø Sagsnr. 7-21.506 Skal din virksomhed være en del af en flot og præsentabel flerbrugerejendom?

Læs mere

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Fremgang i den danske økonomi ØKONOMI >. KvARTAL Der var pæn fremgang i den danske økonomi i. kvartal i år. Desværre var der tilbagegang i. kvartal, så selvom væksten måtte fortsætte

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejemålet Banestrøget 13, 2. sal 2630 Høje Tåstrup Sagsnr. 7-21.529 Kontorlejemål med god planløsning Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med lejer ARKITEKTGRUPPEN

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med lejer ARKITEKTGRUPPEN Indrettes i samråd med lejer EN VIRKELIGHED I VÆKST Baltorp Erhvervspark er byggeri skræddersyet til private og offentlige erhverv inden for handel, service, uddannelse og forskning. Her er du ikke bare

Læs mere

Vestre Teglgade 10 2450 København SV

Vestre Teglgade 10 2450 København SV Udlejningsprospekt Vestre Teglgade 10 2450 København SV Udlejningsprospekt Gå ikke glip af udviklingen og det spændende liv i Sydhavnen bo i en ny og veludviklet bydel Sejl på arbejde og læg til ved kajen

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejemålet Arkaden 12B 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-108 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering ud mod stort åbent areal Gode parkeringsforhold

Læs mere

Kontorfællesskabet Lyngby Port Lyngby Hovedgade 96-98 2800 Kgs. Lyngby

Kontorfællesskabet Lyngby Port Lyngby Hovedgade 96-98 2800 Kgs. Lyngby Kontorfællesskabet Lyngby Port Lyngby Hovedgade 96-98 2800 Kgs. Lyngby Kontorfællesskab i flot kontorejendom Kontorer fra 20 m² og opefter. Tæt på Lyngby centrum og med gode fra- og tilkørselsforhold.

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2

Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2 Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2 Markant domicilejendom med fleksible indretningsmuligheder Direkte udsigt til Amager Strandpark og Øresund Kun 5-6 min. til Lufthavnen og Rådhuspladsen Metrostationen

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Lejeopstilling Kontor Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Frederiksø 2, Administrationsbygningen, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Præsentable nyindrettede lokaler Etageareal

Læs mere

Kontorlejemål UDLEJES FOR TIL LEJE. Eternitten - gode parkeringsforhold Sag K1404-06

Kontorlejemål UDLEJES FOR TIL LEJE. Eternitten - gode parkeringsforhold Sag K1404-06 Kontorlejemål Eternitten - gode parkeringsforhold Sag K1404-06 UDLEJES FOR Sohngårdsholmsvej 2, niveau 2, 9000 Aalborg Præsentabelt kontor, klinik, undervisning m.v. Elevator Beliggende centralt med god

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Kontor og showroom Bådehavnsgade 2 1.751 m 2

Kontor og showroom Bådehavnsgade 2 1.751 m 2 Kontor og showroom Bådehavnsgade 2 1.751 m 2 Attraktivt kontorlejemål og showroom i New Yorker-stil Lyse storrumskontorer og gode mødefaciliteter Integreret og højloftet lager på 410 m 2 med portadgang

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43 KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold April 2015 LEJEMÅL KALVEBOD BRYGGE på den københavnske havnefront er blandt

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

STØBERIGADE Teglværkshavnen 2.354 m 2 STØBERIGADE

STØBERIGADE Teglværkshavnen 2.354 m 2 STØBERIGADE Teglværkshavnen 2.354 m 2 April 2013 LEJEMÅL Støberigade 12-14 Ejendommen Støberigade er en topmoderne kontorejendom i et moderne, stilrent, elegant og let design. Ejendommen blev i 2002 belønnet med Københavns

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

Kontordomicil i Nærum Rundforbivej 303 6.107 m 2

Kontordomicil i Nærum Rundforbivej 303 6.107 m 2 Kontordomicil i Nærum Rundforbivej 303 6.107 m 2 Markant kontorejendom med synlig beliggenhed Domicil på i alt 6.107 m 2 i 3 etager 60 parkeringspladser på terræn 100 meter til Helsingørmotorvejen Tæt

Læs mere

MarkedsPULS 1. kvartal 2014

MarkedsPULS 1. kvartal 2014 MarkedsPULS 1. kvartal 2014 Anne Kaag Andersen Analysechef Cand.scient., ph.d. aka@colliers.dk Direkte 58 58 38 54 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval

Læs mere

Udlejningsprospekt Kontorlokaler

Udlejningsprospekt Kontorlokaler HANS PROBST CHRISTIANSHOLMS PARKVEJ 26 2930 KLAMPENBORG TELEFON 39 63 62 58 TELEFAX 39 63 02 38 EMAIL: INFO@HPEJENDOMME.DK GIRO 722-7175 Udlejningsprospekt Kontorlokaler Ny Kongensgade 9, 2.sal 1472 København

Læs mere

Onsholtvej. Erhverv Poul Erik Bech. Sagsnummer: 80201612. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Onsholtvej. Erhverv Poul Erik Bech. Sagsnummer: 80201612. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Onsholtvej 8260 Viby J Sagsnummer: 80201612 Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Boligudlejningsejendom Fakta

Læs mere

Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup

Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup Markant og velkendt ejendom i Glostrup Flot og gennemrenoveret pakhus Mulighed for facadeskiltning Mange gratis parkeringspladser Mødecenter med caféfaciliteter

Læs mere

kogle allé 5, hørsholm Kontordomicil

kogle allé 5, hørsholm Kontordomicil kogle allé 5, hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen Ejendommen I natursmukke omgivelser udlejes domicil ejendom på i alt 2.145 m 2.

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Firmadomicil i Aabybro

Firmadomicil i Aabybro Firmadomicil i Aabybro Ejendom med mange anvendelsesmuligheder Sag K1401-30 TIL LEJE Aabybro - Industrivej 22 Lejemålet fremstår i god og præsentabel stand Attraktive lejevilkår Der er gode til- og frakørelsesforhold

Læs mere

Research Erhverv Poul Erik Bech. E f t e r å r 2 0 1 5

Research Erhverv Poul Erik Bech. E f t e r å r 2 0 1 5 Research Erhverv Poul Erik Bech Market UPDATE E f t e r å r 2 0 1 5 E f t e r å r 2 0 1 5 Kontakt os: Robert Neble Larsen Adm. Direktør Tlf: 33 30 10 54 Mail: rnl@edc.dk Hovedstadsområdet: Morten Westphal

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde i den

Læs mere

Fleksibel kontorejendom Salg

Fleksibel kontorejendom Salg andersen ERHVERV Fleksibel kontorejendom Salg Hejrevang 11, 3450 Allerød Sag S-10515 Kontantpris: Kr.10.900.000,- Kontorareal: 1.626 m2 Lagerareal: 150 m2 Fleksibel kontorejendom, godt indrettet til flere

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget - Søndergade

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199 2860 SØBORG

LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199 2860 SØBORG LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199 2860 SØBORG Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Flot og effektivt kontordomicil med fordele for alle Gratis parkering, gåafstand til S-tog, bus tæt på og hurtig adgang

Læs mere

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed...

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Unik beliggenhed Når du står af S-toget på Glostrup

Læs mere

Kontor og lager til lav leje Telegrafvej 5 97-3.056 m 2

Kontor og lager til lav leje Telegrafvej 5 97-3.056 m 2 Kontor og til lav leje Telegrafvej 5 97-3.056 m 2 Dynamisk erhvervsområde i Ballerup Totalrenoveret ejendom i 4 etager med elevator Mange parkeringspladser med fri parkering Gode tilkørselsforhold og tæt

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J

KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-10 SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN - 70.000 M 2 UDLEJET

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Krisen på ejendomsmarkedet er ovre 1 New normal 1 Markedet i storbyerne og i resten

Læs mere

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013 Ejendomskonferencen 2013 Aarhus 7. marts 2013 Ejendomsinvestering - muligheder & udfordringer Bricks, hvem er vi Hvad har vi udrettet Eksempler på godt og ondt Styrke & udfordringer I Bricks og ejendomsbranchen

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City

Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City Porthuset, Ørestads Boulevard 61 Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City Kontor- og butikslokaler med stil, trend, moderne charme og usandsynlig meget fornuft 74 m 2 til 200 m 2 Nyerhvervet

Læs mere

Agern Allé 9, hørsholm Kontorer - værksted - lager

Agern Allé 9, hørsholm Kontorer - værksted - lager Agern Allé 9, hørsholm Kontorer - værksted - lager Serious about Innovation Ejendommen Ejendommen er beliggende i særdeles rolige og skønne omgivelser, omkranset af velholdte skov-lignende områder. Der

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Sagsnr. 7-21.454 Stort lejemål med gode offentlige transportmuligheder Attraktiv placering

Læs mere

Kontor i Anemoneparken Generatorvej 6-8 94, 151 og 414 m 2. room for business

Kontor i Anemoneparken Generatorvej 6-8 94, 151 og 414 m 2. room for business i Anemoneparken Generatorvej 6-8 94, 151 og 414 m 2 Præsentabel og markant erhvervsejendom opført i 1975 med nyrenoveret indgangsparti og trappeopgang Mulighed for leje af arkivrum i kælderen Mange gratis

Læs mere

Attraktive lejemål i nyere kontorejendom

Attraktive lejemål i nyere kontorejendom Advice House Attraktive lejemål i nyere kontorejendom Lejemål fra 38 573 m² Stor synlighed fra motorvejen Del af Green Tech Center Gode fællesfaciliteter - mødelokaler, konferencefaciliteter, reception,

Læs mere

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf.

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. 45 76 66 33 LEJEPROSPEKT Ejendommen set fra indkørslen Ejendom med tilhørende

Læs mere

ATRIUM Havneholmen 29 998 m 2 ATRIUM

ATRIUM Havneholmen 29 998 m 2 ATRIUM Havneholmen 29 998 m 2 Februar 2013 LEJEMÅL Et eksempel på skandinavisk arkitektur når den er lysende. Udefra set er det samspillet mellem sort granit og glas, der falder i øjnene. Og indvendigt er det

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg

Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg Lejemålet Dagmarcentret 4 8660 Skanderborg Sagsnr. 7-21.499 Attraktiv placering Spændende udviklingsområde med stor aktivitet Stort lyst

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Nytorv 2, 6000 Kolding Lejemålet Nytorv 2 6000 Kolding Sagsnr. 20-373 Store velindrettede lejemål Central beliggenhed Flot bygning 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN. H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295

KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN. H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295 KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295 BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med en attraktiv placering tæt på Rådhuset og Hovedbanegården,

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Kontor & Lager Gunnar Clausens Vej 32 94-5.742 m 2

Kontor & Lager Gunnar Clausens Vej 32 94-5.742 m 2 Kontor & Lager Gunnar Clausens Vej 32 94-5.742 m 2 Fleksibel ejendom med er og lagerhal med portadgang Kort afstand til motorvej E45 og Aarhus Gode tilkørselsforhold Mere end 200 gratis parkeringspladser

Læs mere

Porschevej 12, Vejle

Porschevej 12, Vejle Porschevej 12, Vejle Mulighed for etablering af spændende kontordomicil Samlet etageareal: 54 m² - evt. større areal Mediegruppen er lejer i eksisterende ejendom Mulighed for tilsvarende byggeri som nabo

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl.

Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl. Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl. 8620 Kjellerup Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Sagsnummer: 80201173 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Investeringsejendom,

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K Lejemålet Amagertorv 24, 4. sal 1160 København K Sagsnr. 7-21.291 Yderst sjældent udbudt kontorlejemål i smuk ejendom i hjertet af København

Læs mere

Kontorhotel Copenhagen Europe Centre 58-133 m 2

Kontorhotel Copenhagen Europe Centre 58-133 m 2 Kontorhotel Copenhagen Europe Centre 58-133 m 2 Bliv en del af Carlsbergkvarteret i et moderne og funktionelt kontorhotel på Adgangskontrolleret parkeringsplads og gode parkeringsmuligheder i gaderne omkring

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Krumtappen 2, Valby. Flot multibrugerejendom udlejes

Krumtappen 2, Valby. Flot multibrugerejendom udlejes Krumtappen 2, Valby Flot multibrugerejendom udlejes Samlet etageareal: 807 m² - heraf 575 m² kontor Tæt på offentlig transport og gode parkeringsmuligheder Mulighed for fælles reception, kantine, arkiv

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg Lejemålet Østre Kanalgade 16, st. 9000 Aalborg Sagsnr. 103-115-71 Regulært kontorlejemål beliggende i hyggeligt havnemiljø Mulighed for

Læs mere

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Ved Claus Asger Olsen, afdelingsdirektør Investeringsejendomme 1 / 28. maj 2015 28. Maj 2015 Hvad skal jeg tale om? Kort om DEAS Hvad fortæller

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013 Per Nyborg Odense Kommune, den 28. august 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen 2 Introduktion Introduktion Byudvikling er en multidisciplinær opgave med mange interessenter og faggrupper Sadolin & Albæks indgangsvinkel

Læs mere

Hejrevang 11, 3450 Allerød. Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,-

Hejrevang 11, 3450 Allerød. Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,- Hejrevang 11, 3450 Allerød Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,- EJENDOMMEN ADRESSE Hejrevang 11, Invest 3450 Allerød MATR.NR. 8 ay Lillerød By, Lillerød KOMMUNE: Allerød ANVENDELSE: Kontorejendom

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde

Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde Lejemålet Ringstedvej 22, 2. th. 4000 Roskilde Sagsnr. 7-21.109 406 m 2 lyst lejemål i nyere ejendom Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Fleksible muligheder i stor domicil ejendom 6.408m² evt. fordelt på 1-3 kontorlejemål tilpasset til jeres virksomhed God plads til mere end 300 medarbejdere

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K Lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal 1160 København K Sagsnr. 7-21.291 Yderst sjældent udbudt kontorlejemål i smuk ejendom i hjertet

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted

Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted Lejemålet Torvet 1, 2. tv. 4100 Ringsted Sagsnr. 236-2322 Kontorlejemål på 2. sal Beliggende i den smukke Børsbygning midt i byen Velegnet for

Læs mere