Virksomheders lokaliseringskrav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomheders lokaliseringskrav"

Transkript

1 December 1999 RAPPORT Virksomheders lokaliseringskrav Ejendomsmarkedets generelle udvikling Beskrivelse af erhvervsområder i København, Odense, Vejle, Esbjerg og Aalborg Analyse af virksomheders efterspørgsel og krav til placering sammenholdt med faktiske placering Beskrivelse af hvilke krav der typisk fravælges og hvorfor To virksomhedscases Fremtidige arealbehov Sadolin & Albæk A/S Nikolaj Plads 26, DK-1067 København K Tel: Fax: Web:

2 1 Indholdsfortegnelse: 1 INDLEDNING TEMA METODE SADOLIN & ALBÆK UDVIKLINGEN I EJENDOMSMARKEDET STORKØBENHAVN Kontor København København CBD Decentrale København samt Storkøbenhavn Industri København Detailhandel København ODENSE VEJLE ESBJERG AALBORG VIRKSOMHEDERS EFTERSPØRGSEL OG PLACERING INDDELING OG DEFINITION AF KRAV Økonomi Område Ejendomskrav Rammebetingelser/tilgængelighed Andet ANALYSEMETODE RESULTATER AF ANALYSEN Storkøbenhavn Kontor København Industri København Typiske kompromis og krav, der fravælges Opgørelse af registreret arealomsætning Odense, Vejle, Esbjerg og Aalborg OMKOSTNINGER VED FLYTNING AF VIRKSOMHED... 39

3 2 4.5 TO CASES Case 1 Mercedes-Benz Danmark A/S Case 2 Capilex A/S KONKLUSION FREMTIDIGE AREALBEHOV VIGTIGSTE POINTER FREMTIDIGE AREALBEHOV BILAG 1 BESKRIVELSE KONTOROMRÅDER KØBENHAVN CBD BILAG 2 BESKRIVELSE KONTOROMRÅDER DECENTRALE KØBENHAVN SAMT STORKØBENHAVN BILAG 3 BESKRIVELSE INDUSTRIOMRÅDER STORKØBENHAVN BILAG 4 BESKRIVELSE BUTIKSOMRÅDER STORKØBENHAVN BILAG 5 BESKRIVELSE OMRÅDER ODENSE BILAG 6 BESKRIVELSE OMRÅDER VEJLE BILAG 7 BESKRIVELSE OMRÅDER ESBJERG BILAG 8 BESKRIVELSE OMRÅDER AALBORG BILAG 9 OPGØRELSE AF KRAV... 61

4 3 1 Indledning Af professor dr. merc. Peter Maskell, Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg, Højbro Plads 4, 1200 København K, er vi blevet anmodet om at udarbejde denne rapport om virksomheders lokaliseringskrav. 1.1 Tema Nærværende rapport omfatter en beskrivelse, analyse og vurdering af: Ejendomsmarkedets generelle udvikling Erhvervsområder i København, Odense, Vejle, Esbjerg og Aalborg Virksomheders efterspørgsel og krav til placering sammenholdt med faktiske placering Hvilke krav, der typisk fravælges og hvorfor To virksomhedscases Fremtidige arealbehov 1.2 Metode Analysearbejdet er hovedsageligt baseret på Sadolin & Albæks markedsanalyser, kendskab til markedet samt registreringer af virksomheders efterspørgsel og krav i forbindelse med lokalisering. I forbindelse med virksomheders henvendelser til Sadolin & Albæk ved nylokaliseringer har Sadolin & Albæk registreret de forskellige lokaliseringskrav. Disse registreringer er efterfølgende standardiseret, så de kan benyttes statistisk og i analysesammenhæng. Samtidigt er registreret lokaliseringskrav i sager, hvor Sadolin & Albæk ikke direkte har været involveret i løsningen, men har kendskab til sagen gennem de almindelige markedskontakter. Derudover er der benyttet datamateriale fra Miljø- og Energiministeriets Landsplanafdeling.

5 4 2 Sadolin & Albæk Sadolin & Albæk blev etableret for 35 år siden. Primært beskæftiger Sadolin & Albæk sig med erhvervsejendomme i Storkøbenhavn. Derudover beskæftiger Sadolin & Albæk sig med erhvervsejendomme i den resterende del af Danmark samt internationalt. På det skandinaviske plan har Sadolin & Albæk indgået en formaliseret samarbejdsaftale med DnB Næringsmegling AS (100% ejet datterselskab af Den Norske Bank), Norge, og NewSec AB, der er Sveriges største mæglervirksomhed. På det øvrige internationale marked er Sadolin & Albæk medlem af ONCOR International, som er en organisation bestående af højt professionelle virksomheder inden for formidling og rådgivning af erhvervsejendomme. Gennem ONCOR International er Sadolin & Albæk repræsenteret i hele verden, dog med størst vægt i Europa, USA, Canada og Asien. Både nationalt og internationalt har Sadolin & Albæk specialiseret sig i rådgivning, vurdering, formidling og udlejning af større ejendomme og ejendomskomplekser, herunder: 1. Lokaliseringsstrategier 2. Fremfinding af lejemål tilpasset lejernes behov, herunder identifikation af domicilejendomme og grunde 3. Forhandlinger med ejere, developere og myndigheder vedrørende domicilbyggerier 4. Projektfinansiering 5. Formidling af erhvervs- og investeringsejendomme, såsom kontorejendomme, butikscentre, større industri- og boligudlejningsejendomme samt hoteller 6. Investeringsstrategisk rådgivning og porteføljeanalyser 7. Vurderingsopgaver for danske og udenlandske klienter 8. Rådgivning vedrørende projekt- og byudvikling, herunder konvertering af ældre industri- og havnearealer til ny anvendelse 9. Analyser af ejendomsmarkedet.

6 5 I takt med markedets generelle udvikling både struktur- og konjunkturmæssigt har der været en ændring i Sadolin & Albæks kundekontakter. De sidste 20 års udvikling i kundekontakterne, deres valg af placering i Storkøbenhavn, relateret til den konjunkturmæssige udvikling er illustreret i nedenstående figur. Figur 2.1 Tidslinie over virksomhedstyper og placering 1. Generation IT-virksomheder Lyngby Domiciler Eks. UNILEVER og Ford Glostrup High-tech virksomheder Finanssektoren København City og Ballerup Revisionsselskaber København Broerne Domiciler Eks. ØK og Nestle Frihanven Sydhavnen Allerød, Birkerød og Lyngby Ballerup Finanssektoren IT-virksomheder Birkerød Advokater Rådhuspladsen Frederiksstaden Nordhavnen Offentlige København Broerne Kokkedal Hørsholm Staten (styrelser) København Broerne Prisudviklingen for erhvervsejendomme Kilde: Sadolin & Albæk Som det ses, har udviklingen i kundemassen og deres lokalisering naturligvis fulgt den generelle strukturelle udvikling i Storkøbenhavn.

7 6 3 Udviklingen i ejendomsmarkedet De traditionelle erhvervsområder for Storkøbenhavn, Odense, Vejle, Esbjerg og Aalborg vil kort blive præsenteret med kort og tabel for områdeinddeling samt tilhørende lejeniveau. Beskrivelse af de enkelte områder fremgår af bilag 1-8. Der er dog lagt mest vægt på Storkøbenhavn. Indledningsvist ses på den generelle prisudvikling for erhvervsejendomme og de kortsigtede forventninger til prisudviklingen. Sadolin & Albæks prisindeks for erhvervsejendomme viser, at ejendomspriserne er steget siden bunden af markedet i 1994 (der var dog en stagnation i markedet i første halvår 1996). Selv om priserne på erhvervsejendomme fortsat er ganske langt under den hidtidige top i 1989, tyder en del på, at markedet er ved at nå næste top. Det bekræftes af en prognose Sadolin & Albæk udarbejdede i juni Figur 3.1 Prisudvikling og prognose Pct S A Prisindeks S A Prognosemodel År Kilde: Sadolin & Albæk Prognosen, der er baseret på skøn for den danske økonomi foretaget i maj 1999, synes dog med baggrund i nuværende registreringer at vise en prisstigning, der er i underkanten af den faktiske for Ud fra nuværende registreringer forventes en prisstigning på 3-4%. Det

8 7 skyldes, dels, at pinsepakken ikke så hurtigt, som forventet i maj 1999, lagde en dæmper på den generelle økonomiske udvikling, og dels at regionsdannelse (Øresundsregionen) er begyndt at slå igennem på det storkøbenhavnske erhvervsejendomsmarked. Et eksempel på regiondannelsen er bl.a., at det svenske ejendomsselskab Diligentia har foretaget større opkøb på det danske marked, samt at Ejendomsselskabet Norden har påbegyndt opkøb af boligejendomme i Malmø. 3.1 Storkøbenhavn For Storkøbenhavn vil de traditionelle kontorområder blive beskrevet på to niveauer: 1. København CBD (central business district) 2. Decentrale København samt Storkøbenhavn Derudover vil der være en beskrivelse af de traditionelle industri- og butiksområder Kontor København Som det fremgår af figur 3.1.1, er der fra 1997 et stort fald i nettooptaget af kontor. Det skyldes ikke en faldende efterspørgsel, men manglende udbud af ledige kontorlokaler. Jf. figur er ledighedsgraden den laveste i lang tid. Et stort antal kontorlejere har derfor ikke mulighed for at finde egnede ledige lokaler i det nuværende marked. Det har medført en væsentlig stigning i forhånds-lejeaftaler i forbindelse med byggeprojekter. Det høje aktivitetsniveau på kontorudlejningsmarkedet fra 1997 til nu (se figur 3.1.3) har i betydeligt omfang været drevet af en kraftig efterspørgsel fra virksomheder inden for informationsteknologi og telekommunikation. Disse brancher har i perioden således stået for næsten 40% af den samlede absorption af nyt kontorbyggeri. Aktuelt registreres den største efterspørgselssituation dog inden for de mere traditionelle kontorsegmenter, herunder den finansielle sektor

9 8 (med næsten 65%) samt de liberale erhverv (advokat- og revisionsvirksomheder, arkitekter, rådgivende ingeniørfirmaer mv.). Hertil kommer organisationer, herunder det offentlige samt gruppen andet, der bl.a. dækker over hovedkontor-funktioner for produktions-, handelsog servicevirksomheder. Figur Figur Nettooptag og nybygget kontor m 2 Ledighedsgrad kontor Nettooptag Nybygget 6% 5% 4% 3% % % 0 0% Kilde: Landsplanafdelingens database Konbyg og Konled Kilde: Sadolin & Albæk Figur Figur Branchefordelt efterspørgsel Lejepriser 1. klasse kontor kr/m 2 50% 40% Kontrahering (nybyggeri) Aktive forespørgsler % % 10% 0% Finans/ Liberale erhverv IT/Telekommunikation Organisationer mv. Medicinal Andet Kilde: Sadolin & Albæk Kilde: Sadolin & Albæk Jf. Figur er der samtidigt et stigende lejeniveau for specielt 1. klasses kontor. Lejeniveauet for de bedste kontorlejemål ligger på ca. kr pr. m 2 plus omkostninger. Byggeprojekternes forhåndsindgåede lejeaftaler lægger dog en begrænsning på udviklingen i lejeniveauet, idet lejeaftalerne fastholder et lejeniveau, der i et vist omfang er i overensstemmelse med byggeomkostningerne. Lejen på eksisterende kontorlejemål er dog stabiliseret på et lavere niveau end for nybyggeri. Det er således kun nye 1. klasses up to date og fleksible lejemål, der ligger på ca. kr pr. m 2. Lejeniveauet for København CBD, decentrale København samt Storkøbenhavn bliver der.

10 København CBD Som det fremgår af nedenstående kort, er København CBD inddelt i flere kontorområder. København CBD har ca m 2 kontor og en ledighedsgrad på 2%, hvilket svarer til fuldt udlejet. Beskrivelse af områder se bilag 1.

11 10 Tabel 3.1 Lejeniveau København CBD Lejeniveau Top lejeniveau Gennemsnitligt lejeniveau (inklusive skat og forsikring (kr./m 2 ) (kr./m 2 ) eksklusive driftsomkostninger) (1) Christiansborg N/A N/A (2) Strøgområdet (3) Bankdistriktet (4) Frederiksstaden (5) Rosenborgområdet (6) Rådhus- og Hovedbanegårdsområdet (7) Havnearealerne Kilde: Sadolin & Albæk Decentrale København samt Storkøbenhavn Af Københavns samlede kontorareal på ca m 2 kontor er mere end 70% lokaliseret uden for København CBD. Ledighedsgraden er ca. på 3%. Det er dog praktisk talt umuligt at finde større ledige kontorer. Lejeniveau 1999 og placering for de væsentligste kontorområder er vist nedenfor. (Beskrivelse af områder se bilag 2) Tabel 3.2 Lejeniveau Decentrale København samt Storkøbenhavn Lejeniveau Top lejeniveau Gennemsnitligt lejeniveau (inklusive skat og forsikring (kr./m 2 ) (kr./m 2 ) eksklusive driftsomkostninger) (1) Østerbro (2) Nørrebro/Frederiksberg (3) Lyngby/Hellerup (4) Den nordlige akse (5) Birkerød/Allerød (6) Herlev/Ballerup (7) Den vestlige akse (8) Valby (9) Sydhavnen (10) Amager/Ørestad Kilde: Sadolin & Albæk

12 !"!" Industri København Der er ca m 2 industri- og lageretagemeter i Storkøbenhavn. Ledighedsgraden er nede på 1,5%. Til trods for lav ledighedsgrad er lejeniveauet forblevet stabilt. Det skyldes, at efterspørgslen efter specielt store enheder bliver mødt med nybyggeri. Beskrivelse af områderne fremgår af bilag 3.

13 12 Tabel 3.3 Lejeniveau industri- og lagerejendomme Lejeniveau Top lejeniveau Gennemsnitligt lejeniveau (inklusive skat og forsikring (kr./m 2 ) (kr./m 2 ) eksklusive driftsomkostninger) (1) Birkerød/Allerød/Hillerød (2) Ballerup/Måløv (3) Brøndby/Glostrup/Herlev (4) Den sydlige akse (5) Sydhavnen Kilde: Sadolin & Albæk !"!" Detailhandel København Til trods for at væksten i det private forbrug er aftagende, har der været et stigende lejeniveau for butikker. Det skyldes hovedsageligt de lovgivningsmæssige restriktioner mht. nybygning af større butiksenheder. Beskrivelse af områderne fremgår af bilag 4.

14 13 Tabel 3.4 Lejeniveau butikker Lejeniveau Top lejeniveau Gennemsnitligt lejeniveau (inklusive skat og forsikring (kr./m 2 ) (kr./m 2 ) eksklusive driftsomkostninger) (1a) København bedste indkøbsgader (bedst (1b) København bedste indkøbsgader (øvrig (2) Provinsen bedste indkøbsgader (3a) Regionale shopping centre (3b) Lokale shopping centre (4) Retail outlets Kilde: Sadolin & Albæk 3.2 Odense Erhvervsejendomsmarkedet har en for en større provinsby typisk struktur, med det primære kontorområde i city, ældre industriområder ved havnen samt nye områder for industri og lager langs motorvejen syd for byen. Selv om der ved havneområderne ses begyndende tegn på, at de traditionelle industrivirksomheder i havneområder flytter ud, er en væsentlig omdannelse af havneområderne til nye formål (beboelse, serviceerhverv mv.) endnu ikke registreret. Ikke mindst åbningen af Storebæltsbroen har styrket Odenses position som en central beliggenhed for distributionsvirksomheder, især langs motorvejen. Beskrivelse af områder fremgår af bilag 5. Tabel 3.5 Lejeniveau Odense Lejeniveau Top lejeniveau Gennemsnitligt lejeniveau (inklusive skat og forsikring (kr./m 2 ) (kr./m 2 ) eksklusive driftsomkostninger) Kontor Industri Butik primær beliggenhed Butik sekundær beliggenhed Kilde: Sadolin & Albæk

15 14 Kontor Industri!" Odense 3.3 Vejle Erhvervsejendomsmarkedet i Vejle er, som resten af Trekantsområdet (Vejle, Kolding og Fredericia), som væsentligst baseret på fremstillingsvirksomhed og distribution. Trekantsområdet betragtes oftest som ét område. Trekantsområdet vurderes at have m 2 industri og m 2 kontor. Den gennemsnitlige ledighedsgrad for kontor vurderes at være 2-3%. Kolding og Fredericia vil dog ikke specifikt blive behandlet her, men væsentlige kontor- og industriområder illustreres på kortet nedenfor. Alle tre byer er kendetegnet ved at have centrum, bestående af ejen-

16 15 domme indeholdende både butik, kontor og bolig. Beskrivelse af områderne fremgår af bilag 6. Kontor Industri Vejle

17 16 Tabel 3.6 Lejeniveau Vejle Lejeniveau Top lejeniveau Gennemsnitligt lejeniveau (inklusive skat og forsikring (kr./m 2 ) (kr./m 2 ) eksklusive driftsomkostninger) Kontor Industri Butik primær beliggenhed Butik sekundær beliggenhed Kilde: Sadolin & Albæk 3.4 Esbjerg Erhvervsejendomsmarkedet i Esbjerg er stærkt knyttet til byens dominerende erhverv, fiskeri, søtransport og off-shore relateret industri. Som i andre provinsbyer er kontormarkedet koncentreret i centrum, hvor der, som følge af byens unge alder, indtil nu har været plads til kontornybyggeri også i større enheder. Industrimarkedet er naturligt nok ganske stærkt koncentreret ved havneområderne, men har også bredt sig langs den østlige indfaldsvej til byen. Beskrivelse af område se bilag 7. Tabel 3.7 Lejeniveau Esbjerg Lejeniveau Top lejeniveau Gennemsnitligt lejeniveau (inklusive skat og forsikring (kr./m 2 ) (kr./m 2 ) eksklusive driftsomkostninger) Kontor Industri Butik primær beliggenhed Butik sekundær beliggenhed Kilde: Sadolin & Albæk

18 17 Kontor Industri Esbjerg!" 3.5 Aalborg Erhvervsejendomsmarkedet i Aalborg bærer præg af byens traditionelt stærke industrielle forankring. Meget betydelige industrier er beliggende langs fjorden i den østlige del af byens centrum, og dette industriområde er naturligt ekspanderet mod øst og syd langs motorvejen. Herudover er der i Nørresundby tillige store industriområder, også præget af de traditionelle producerende industrier. I de senere år er områdets position inden for de højteknologiske industrier styrket markant, ikke mindst i forbindelse med etableringen af

19 18 Nordjyllands Videnpark og ekspansionen af Aalborg Universitet. Beskrivelse af områder se bilag 8. Kontor Industri!" Aalborg Tabel 3.8 Lejeniveau Aalborg Lejeniveau Top lejeniveau Gennemsnitligt lejeniveau (inklusive skat og forsikring (kr./m 2 ) (kr./m 2 ) eksklusive driftsomkostninger) Kontor Industri Butik primær beliggenhed Butik sekundær beliggenhed Kilde: Sadolin & Albæk

20 19 4 Virksomheders efterspørgsel og placering Virksomheders efterspørgsel efter erhvervslejemål og faktiske placering analyseres ud fra Sadolin & Albæks registreringer og erfaring med virksomheders krav i forbindelse med nye lokaliseringer. For Storkøbenhavn har Sadolin & Albæk fra 1990 og frem til i dag registreringer af virksomheders krav til lokalisering og faktiske placering. Disse kombineret med vor erfaring i markedet er benyttet til at foretage en standardiseret opgørelse og analyse af ønskede krav kontra opfyldte og fravalgte krav i forhold til faktiske placering. For perioden er der registreret virksomhedsspecifikke lokaliseringer, svarende til ca. 1,3 mio. m 2. En tilsvarende standardiseret opgørelse på baggrund af faktiske registreringer er ikke mulig at foretage for Odense, Vejle, Esbjerg og Aalborg. Det skyldes, at disse markeder har en størrelse, hvor der ikke er tilstrækkeligt med virksomhedslokaliseringer til en standardiseret opgørelse. Enkelte observationer vil have så stor vægt, at de vil medvirke til et forkert statistisk billede. Der er i stedet lavet en beskrivelse på baggrund af vore erfaringer og kendskab til disse markeder. 4.1 Inddeling og definition af krav Analysen er baseret på en opgørelse af tidspunkt, areal og virksomheders krav i forbindelse med lokalisering. Tidspunktet er en kombination af tidspunkt for faktisk placering og tidspunkt for kontraktindgåelse. Oftest er disse tidspunkter sammenfaldende, men i forbindelse med nybygning indgås kontrakten typisk et par år før selve placeringen. Ved nybygning er betingelserne/kravene for placeringen givet ved kontraktindgåelsen. Tidspunktet er registreret som år. Areal er en registrering af faktisk kontraherede areal for virksomheder med over m 2. Arealet afrundet til nærmeste 500 m 2. Samt et

21 20 samlet vægtet vurderet areal for virksomheder under m 2. Det vurderede areal for virksomheder under m 2 har en vægt på ca. 26% af det samlede areal. Virksomhedernes krav er undersøgt separat for følgende branche inddeling. Industri: 1. High-tech 2. Traditionel produktion 3. Distribution Kontor: 1. Liberale erhverv 2. High-tech 3. Offentlige og organisationer 4. Finansielle sektor 5. Traditionelle virksomheder (industri/handel) For hovedkravene er der samtidig foretaget en generel vurdering for butikker og hoteller. Kravene er inddelt i fem hovedkrav: 1. Økonomi 2. Område 3. Ejendomskrav 4. Rammebetingelser/tilgængelighed 5. Andet For hvert hovedkrav er der flere underkrav. Bortset fra områdeinddelingen for kontor og industri er typer af krav til lokalisering de samme.

22 Økonomi Økonomi er en registrering af, hvorvidt et bestemt økonomisk lejeniveau har været et væsentligt krav for virksomhedens valg af placering. Der er inddelt i tre lejeniveauer: 1. Dyrt 2. Middel 3. Billigt Med hensyn til virksomheders ønskede krav er der - ikke overraskende - ingen virksomheder, der har givet udtryk for, at de ønsker et dyrt lejeniveau, hvorfor dette er en teoretisk betragtning Område For Storkøbenhavn er der for industri og kontor foretaget en detaljeret områdeinddeling. Der er defineret følgende områder: Kontor København 1. København CBD a. Christiansborg b. Strøgområdet c. Bankdistriktet d. Frederiksstaden e. Rosenborgområdet f. Rådhus- og Hovedbanegårdsområdet g. Havnearealerne 2. Østerbro 3. Nørrebro/Frederiksberg 4. Lyngby/Hellerup 5. Den nordlige akse 6. Birkerød/Allerød 7. Herlev/Ballerup 8. Den vestlige akse 9. Valby 10. Sydhavnen 11. Amager/Ørestad

23 22 Industri København: 1. Birkerød/Allerød/Hillerød 2. Ballerup/Måløv 3. Brøndby/Glostrup/Herlev 4. Den sydlige akse 5. Sydhavnen Ejendomskrav De ejendomsmæssige krav karakteriserer virksomheders specifikke krav til ejendommen. Kravene kan opdeles i følgende underkrav: 1. Fleksibilitet, anvendelse Ved fleksibilitet forstås ejendomme, hvor indretningen nemt kan ændres. I ældre ejendomme er samtlige vægge typisk bærende. Nye og mere fleksible ejendomme har typisk en bærende kerne og bærende ydervægge. Øvrige vægge kan derfor ændres og opstilles efter virksomhedens behov. Det muliggør samtidig en mere forskelligartet anvendelse af ejendommen. 2. Arealeffektivitet I traditionelle kontorejendomme er der typisk et arealforbrug på m 2 pr. medarbejder. I dagens marked forventes arealeffektive ejendomme at have et arealforbrug på ikke over 20 m 2 og til tider ned til 15 m 2 pr. medarbejder. (Der er her tale om bruttoetagemeter, dvs. inklusive reception, mødelokaler og andre fælleslokaler). For ejendomme til distribution ligger arealeffektiviteten dels i ejendomme med frit spænd (hal uden søjler) og dels i højden på ejendommene. I dagens marked anses 8 meters frihøjde under drager som tilstrækkelig og moderne. Internationale brugere stiller i stigende grad krav til en frihøjde på meter. 3. Tekniske installationer Krav til tekniske specifikationer, såsom aircondition/fuld ventilation, intelligente elevatorer, PDS-kabling, CTS-system og adgangskontrolsystem eller mere produktionsspecifikke og/eller sikker-

24 23 hedsmæssige tekniske installationer. 4. Klasse A ejendomme Nye og moderne ejendomme med flytbare vægge samt med tekniske specifikationer, som aircondition/fuld ventilation, intelligente elevatorer, PDS-kabling, CTS-system og adgangskontrolsystem. Ejendommene skal være placeret i et af de bedste erhvervskvarterer. 5. Klasse B ejendomme Gode funktionelle ejendomme med god udnyttelse af areal. Derudover almindelig standard for tekniske installationer. Ejendommene vil typisk være placeret i de næstbedste erhvervsområder. 6. Klasse C ejendomme Typisk mindre umoderne ejendomme uden krav til tekniske installationer. Typisk placering uden for traditionelle erhvervsområder. 7. Prestige En ejendoms prestigeværdi afhænger af, om ejendommen ligger på en fin adresse og af ejendommens arkitektoniske kvalitet. 8. Natur/grønne omgivelser 9. Visibilitet Ejendomme er med til at give virksomheden en bred synlighed og reklameeffekt. 10. Domicil/identitet En ejendom, der har en karakter, der understreger virksomhedens identitet. F.eks. high-tech virksomheder, der ønsker moderne ejendomme i glas og stål. Ejendommen skal være med til at understrege virksomhedens corporate image. 11. Ekspansionsmuligheder Krav til at kunne udvide ejendommens etageareal med min. 20%.

25 Parkeringspladser Typiske krav fra virksomheder er 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal. Enkelte krav er overlappende, specielt kategoriseringen i klasse A, B og C ejendomme, der indeholder område, tekniske installationer mm. Disse er medtaget til trods for sammenfaldet i krav. Det skyldes, at internationale virksomheder ofte benytter denne kategorisering Rammebetingelser/tilgængelighed Rammebetingelserne er både direkte og indirekte bestemmende for virksomhedernes valg af placering. En for virksomheden optimal tilgængelighed til væsentlige rammebetingelser er afgørende for virksomhedens konkurrenceevne. Krav til rammebetingelser/tilgængelighed er opdelt i tilgængelighed til følgende underkrav: 1. Motorvej 2. City 3. Lufthavn 4. Telenet 5. Kunder 6. Nuværende medarbejdere 7. Rekrutteringsgrundlag medarbejdere 8. Uddannelses- og forskningsinstitutioner 9. Klyngedannelse/viden 10. Offentlig transport 11. Privat befordring 12. Havn/jernbane Andet Andet er en opsamling af krav, som ikke naturligt hører under de øvrige hovedkrav. Der er registreret følgende tre krav.

26 25 1. Indflytningstidspunkt 2. Udvidelse af eksisterende areal 3. Øvrigt Ved øvrigt forstås krav, der er så specifikke, at de typisk kun forekommer for den specifikke virksomhed. 4.2 Analysemetode Virksomhedens prioritering af de enkelte krav sammenholdes med, det virksomhederne rent faktisk fik ved valget af en given placering. Analysen af Storkøbenhavn er baseret på to typer data. Specifikke registreringer af krav samt placering for virksomheder over m 2 og en brancheopdelt vurderet registrering for virksomheder under m 2. Kravene er først vægtet for hver virksomhed, herefter er virksomhederne vægtet sammen efter arealets størrelse. Den vurderede registrering for virksomheder under m 2 er for hver branche vægtet sammen med de faktiske virksomhedsregistreringer ud fra deres vurderede andel af markedet. Analysen af Odense, Vejle, Esbjerg og Aalborg er baseret på en generel vurdering af byerne. 4.3 Resultater af analysen Sadolin & Albæk har ved de gennemførte analyser kunnet konstatere, at de ønsker og krav til lokaliseringer, som virksomhederne stiller, i det væsentligste opfyldes ved den faktiske lokalisering Storkøbenhavn Virksomhedernes prioritering af hovedkravene ved lokalisering er præsenteret i nedenstående. Detaljeret opgørelse af underkravene fremgår af bilag 9.

27 26 Tabel 4.1 Virksomheders prioritering ved lokalisering Økonomi Område Ejendomsskrav Rammebetingelser / tilgængelighed Industri 14,8 20,0 26,7 32,2 6,3 High tech 15,4 22,0 28,2 24,9 9,5 Traditionel prod 26,3 22,8 20,0 31,0 0,0 Distribution 9,0 16,9 28,3 39,6 6,2 Kontor 12,3 18,8 30,1 36,2 2,6 Liberale erhverv 14,3 20,4 34,4 29,2 1,7 High tech 5,1 18,6 25,6 49,8 1,0 Offentlige/organisationer 19,3 25,0 18,6 36,0 1,2 Finansielle sektor 8,2 16,6 36,8 31,9 6,4 Traditionelle virksomheder (Industri/handel) 16,9 13,0 36,7 30,3 3,1 Butik 20,0 0,0 40,0 40,0 0,0 Hotel 40,0 0,0 30,0 30,0 0,0 Kilde: Sadolin & Albæk Andet For kontor og industri ses generelt samme billede. Rammebetingelser/ tilgængelighed er højst prioriteret. Dette efterfulgt af ejendomskrav, område, økonomi og andet. Som det fremgår af de følgende afsnit er billedet mere varieret, når der ses på de enkelte delbrancher Kontor København Figur 4.1 Kontorvirksomheders prioritering ved lokalisering Pct. 60,0 Liberale erhverv High tech 50,0 40,0 Offentlige/organisationer Finansielle sektor Traditionelle virksomheder (Industri/handel) 30,0 20,0 10,0 0,0 Økonomi Område Ejendomsskrav Rammebetingelser / tilgængelighed Andet Kilde: Sadolin & Albæk

28 27 Tabel 4.2 Top 20 prioritering for kontorvirksomheder, pct. Kontor Liberale erhverv High-tech Offentlige / organisationer Finansielle sektor Traditionelle virksomheder (industri/handel) 1 Nærhed til city 13,8 Privat befordring 11,9 Nærhed til city 29,7 CBD 14,4 Nuv. medarbejderstab 9,6 2 CBD 10,4 Nuv. medarbejderstab 9,8 CBD 23,1 Nærhed til city 12,8 Middel 8,8 3 Billigt 9,5 Rekrutteringsgrundlag, medarbejdere 7,2 Middel 16,9 Privat befordring 11,4 Privat befordring 8,2 4 Prestige 8,8 Parkeringspladser 7,1 Prestige 11,5 Domicil/identitet 8,9 Billigt 8,1 5 Parkeringspladser 7,3 Lufthavn 6,1 (6) Rådhus- og Hovedbanegårdsområdet 7,5 Parkeringspladser 8,8 Prestige 6,6 6 Nuv. medarbejderstab 6,1 Nærhed til city 4,8 (3) Bankdistriktet 4,8 Billigt 8,2 Parkeringspladser 6,4 7 Fleksibilitet, anvendelse 5,2 Klyngedannelse/viden 3,8 Offentlig transport 4,6 Prestige 7,3 Domicil/identitet 5,2 8 Middel 4,8 Sydhavnen 3,6 (7) Havnearealerne 3,8 Udvidelse af eksisterende 6,1 Arealeffektivitet 4,2 9 Lyngby/Hellerup 4,0 Fleksibilitet, anvendelse 3,5 (4) Frederiksstaden 3,5 Nuv. medarbejderstab 4,0 Natur/grønne omgivelser 4,1 (6) Rådhus- og 10 Hovedbanegårdsområdet 11 Rekrutteringsgrundlag, medarbejdere 3,5 Herlev/Ballerup 3,5 (5) Rosenborgområdet 3,5 Tekniske installationer 3,5 Tekniske installationer 3,5 3,3 Domicil/identitet 3,1 Billigt 2,4 Fleksibilitet, anvendelse 3,3 Fleksibilitet, anvendelse 3,3 12 Ekspansionsmuligheder 3,2 CBD 3,0 Domicil/identitet 2,1 (3) Bankdistriktet 3,2 Lufthavn 3,3 13 Kunder 2,9 Natur/grønne omgivelser 2,9 (7) Havnearealerne 2,8 Udvidelse af eksisterende 3,1 14 Arealeffektivitet 2,7 Tekniske installationer 2,7 Offentlig transport 2,7 Motorvej 2,9 15 Klasse A 2,7 Billigt 2,6 (6) Rådhus- og Hovedbanegårdsområdet 2,5 Lyngby/Hellerup 2,8 16 Motorvej 2,5 Motorvej 2,6 Visibilitet 2,1 Den vestlige akse 2,5 17 Østerbro 2,5 Offentlig transport 2,6 (4) Frederiksstaden 2,1 Visibilitet 2,4 18 (5) Rosenborgområdet 2,1 Birkerød/Allerød 2,6 (5) Rosenborgområdet 1,9 Birkerød/Allerød 2,1 19 Domicil/identitet 2,0 Lyngby/Hellerup 2,5 (2) Strøgområdet 1,9 Kunder 2,0 20 Birkerød/Allerød 1,9 Middel 2,4 Ekspansionsmuligheder 1,5 Nærhed til city 1,8 Note: Der er valgt kun at præsentere krav med en vægt på ca. 2% og derover. CBD står i kursiv, da CBD er en sum af de enkelte områder i CBD. Kilde: Sadolin & Albæk Kontor liberale erhverv Væsentligst for liberale erhverv er kravene til ejendommen. Liberale erhverv prioriterer og vælger derfor oftest en domicilejendom med en prestigebetonet placering. Derudover sættes der krav til, at ejendommen er fleksibel og arealeffektiv, dvs. typisk en klasse A ejendom. Ønsker som gode parkerings- og udvidelsesmuligheder sættes samtidig højt. Vigtige rammebetingelser for liberale erhverv er nærhed til city, nuværende og fremtidige muligheder for rekruttering af nye medarbejdere samt tilgængelighed til kunder og motorvejsnet.

Lyngbys rolle i den regionale erhvervsudvikling. Investering og udvikling i Vidensbyen Indlæg ved Peter Winther, Sadolin & Albæk

Lyngbys rolle i den regionale erhvervsudvikling. Investering og udvikling i Vidensbyen Indlæg ved Peter Winther, Sadolin & Albæk Lyngbys rolle i den regionale erhvervsudvikling Investering og udvikling i Vidensbyen Indlæg ved Peter Winther, Sadolin & Albæk Konference Lyngby-Taarbæk Vidensby 8. oktober 2015 2 Agenda Agenda Sadolin

Læs mere

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Ingvar Sejr Hansen //Kontorchef //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Erhvervsudvikling i København 2. Udvikling af byens erhvervsområder 3.

Læs mere

Erhvervsudvikling i København

Erhvervsudvikling i København Erhvervsudvikling i København Kenneth Horst Hansen //Fuldmægtig //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Vækst og erhvervsudvikling i København 2. Planlægning for erhvervsudvikling 3. Fremtidens

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013 Fremtidens hot spots IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS Den 27. februar 2013 Investeringer i erhvervsejendomme Hvordan ser den overordnede investeringslyst ud? Tidshorisont er ca. 3 år

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Lautrupvang 10 2750 Ballerup

Lautrupvang 10 2750 Ballerup Lautrupvang 10 2750 Ballerup Ejendommen kan opdeles 8.441 m² kontorlejemål Flot markant domicilejendom i Ballerup med mange muligheder. Stor synlighed og gode parkeringsforhold. Lautrupvang 10 2750 Ballerup

Læs mere

Ejendomsmarkedet. Status og forventninger. Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk

Ejendomsmarkedet. Status og forventninger. Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk Ejendomsmarkedet Status og forventninger Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk Markedet Økonomien: 2012 endnu et bump på vejen mod fremgang? 2011 2012-2 - Eller skal

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

Lejeprospekt. vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg

Lejeprospekt. vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer, MDE og Chartered Surveyors Lejeprospekt vedrørende kontorejendommen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Beliggende med kun 500 m til motorvejsnettet udlejes særdeles

Læs mere

MarkedsPULS 1. KVARTAL 2013. MarkedsPULS > 1. kvartal 2013

MarkedsPULS 1. KVARTAL 2013. MarkedsPULS > 1. kvartal 2013 MarkedsPULS 1. KVARTAL 2013 MarkedsPULS > 1. kvartal 2013 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Kongsberg A/S ejes af stifterne Jan Nørr Nissen og Per C Hansen gennem respektive holdingselskaber.

Kongsberg A/S ejes af stifterne Jan Nørr Nissen og Per C Hansen gennem respektive holdingselskaber. 2011 2 Kongsberg Kongsberg A/S Kongsberg A/S har siden stiftelsen i 2001 beskæftiget sig med projektudvikling, ejendomsinvestering og gennemførelse af såvel bolig- som erhvervsbyggeri. Kongsberg A/S ejes

Læs mere

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Få glade medarbejdere og luft I budgettet 01 Ejendommen Moderne kontorlokaler i hovedstaden til attraktive priser CPH Business Park

Læs mere

Kontoretage Vesterbrogade 149, bygning 4, st. 506 m 2

Kontoretage Vesterbrogade 149, bygning 4, st. 506 m 2 Kontoretage 149, bygning 4, st. 506 m 2 Bliv en del af Carlsbergkvarteret i et moderne kontorkompleks i Bing & Grøndahls tidligere hovedsæde og produktionsbygninger Full service facility management efter

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III Sommervej 31B, 8210 Aarhus V Sag 16370 NY ETAPE Udlejes i samarbejde med: BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med synlig facade på et af de mest trafikerede

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14 1602 København V Sagsnr. 7-20.865 Rationel og fleksibel indrettet kontorejendom med elevator Attraktiv

Læs mere

PensionDanmark Ejendomme

PensionDanmark Ejendomme PensionDanmark Ejendomme En plan for vækst Investering 10. november 2016 PensionDanmark Ejendomme PensionDanmark kort fortalt Hvad betyder det for vore investeringer? 681.000 medlemmer - heraf 368.300

Læs mere

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA TIL LEJE THE CUBE, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup Fleksible indretningsmuligheder i skønne, lyse kontorarealer Lejemål i varierende størrelser fra 222 4.246

Læs mere

Billedskærervej Odense M

Billedskærervej Odense M Billedskærervej 15 TIL LEJE Nybygget kontor-/ IT-hus i Odenses nye vækstcentrum Fælles kantine, loungeområder og mødelokaler Huset forsynes med forskellige services udtænkt via en tænketank BoligGruppen

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

VELBELIGGENDE BYGGEGRUNDE VED CITY 2 I TAASTRUP

VELBELIGGENDE BYGGEGRUNDE VED CITY 2 I TAASTRUP Gymnasium Gadehaveskolen Handelsskole VELBELIGGENDE BYGGEGRUNDE VED CITY 2 I TAASTRUP Høje Taastrup Station Danske Bank Ca. 11.500 kvm boligbyggeret City 2 Copenhagen Designer Outlet Ca. 14.300 kvm kontorbyggeret

Læs mere

MarkedsPULS 3. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 3. kvartal 2012

MarkedsPULS 3. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 3. kvartal 2012 MarkedsPULS 3. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 3. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA TIL LEJE THE CUBE, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup Fleksible indretningsmuligheder i skønne, lyse kontorarealer Lejemål i varierende størrelser fra 222 5.842

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 2.232 1.707 707 875 1.587 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 2.232 1.707 707 875 1.587 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget - Søndergade

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej 4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 6 - Erhvervsstruktur og erhvervsbyggeri Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø

Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø Lejemålet Lyngbyvej 20, st. 2100 København Ø Sagsnr. 7-21.506 Skal din virksomhed være en del af en flot og præsentabel flerbrugerejendom?

Læs mere

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv.

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv. Hvidovre Kommune Teknik og Miljø Udvalget Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Østerbro, d. 27. juni 2012 Hermed fremsendes ansøgning til udvalget for etablering af ungdomsboliger i det tidligere plejehjem for

Læs mere

Kontoretage med fantastisk udsigt Jægersborg Allé 4 545 m 2. room for business

Kontoretage med fantastisk udsigt Jægersborg Allé 4 545 m 2. room for business Kontoretage med fantastisk udsigt Jægersborg Allé 4 545 m 2 Markant kontorejendom i hjertet af Charlottenlund Direkte ved Charlottenlund Station med s-tog og busforbindelse Synlig og eksklusiv beliggenhed

Læs mere

Morvillesvej 6. Erhverv Poul Erik Bech. 6.403 kvm Grund 14.320 kvm Velbeliggende Gode adgangsforhold Projektejendom. Sagsnummer: 91200259

Morvillesvej 6. Erhverv Poul Erik Bech. 6.403 kvm Grund 14.320 kvm Velbeliggende Gode adgangsforhold Projektejendom. Sagsnummer: 91200259 Morvillesvej 6 8800 Viborg 6.403 kvm Grund 14.320 kvm Velbeliggende Gode adgangsforhold Projektejendom Sagsnummer: 91200259 Erhverv Poul Erik Bech Vesterbro 101 - Aalborg - Tlf. 96314900-912@edc.dk Lokalt

Læs mere

KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN. H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295

KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN. H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295 KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Aarhus C Sag 121295 BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med en attraktiv placering tæt på Rådhuset og Hovedbanegården,

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby

Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby Lejemålet Firskovvej 23, 1. sal 2800 Kgs. Lyngby Sagsnr. 7-21.230 Kontorlejemål med reklameværdi overfor de mange trafikanter på Firskovvej

Læs mere

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26

Læs mere

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Investeringer og udvikling i Horsens Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Den økonomiske udvikling 2 Den økonomiske udvikling Økonomi i lavt gear Lav økonomisk vækst i 2012 Forventninger

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Hestehaven 21 C st., 5260 Odense S

Hestehaven 21 C st., 5260 Odense S Hestehaven 21 C st., 5260 Odense S Kontor beliggende i industriområde Odense S udlejes Samlet etageareal: 124 m² - Heraf 13 m² adgangsareal samt 5 m² sikringsrum Gode parkeringsforhold omkring ejendommen

Læs mere

Research Erhverv Poul Erik Bech. Market UPDate

Research Erhverv Poul Erik Bech. Market UPDate Research Erhverv Poul Erik Bech Market UPDate VINTER 2013 V I N T E R 2 0 1 3 Indhold Definitioner 2 Kontor 3 Detail 7 Lager og produktion 9 Boligudlejning 11 BEMÆRKNING TIL ESTIMATER: Værdiansættelsen

Læs mere

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med lejer ARKITEKTGRUPPEN

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med lejer ARKITEKTGRUPPEN Indrettes i samråd med lejer EN VIRKELIGHED I VÆKST Baltorp Erhvervspark er byggeri skræddersyet til private og offentlige erhverv inden for handel, service, uddannelse og forskning. Her er du ikke bare

Læs mere

Markedspuls. Beliggenhed. MarkedsPULS. Markedsleje og afkastkrav. Januar 2010

Markedspuls. Beliggenhed. MarkedsPULS. Markedsleje og afkastkrav. Januar 2010 Markedspuls Januar 2010 MarkedsPULS MarkedsPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne niveauer er baseret på Colliers

Læs mere

Markedspuls. Beliggenhed. MarkedsPULS. Markedsleje og afkastkrav. 3. kvartal 2010

Markedspuls. Beliggenhed. MarkedsPULS. Markedsleje og afkastkrav. 3. kvartal 2010 Markedspuls 3. kvartal 2010 MarkedsPULS MarkedsPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne niveauer er baseret på Colliers

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Engholm Parkvej 8, 3450 Allerød

Lejeopstilling for lejemålet Engholm Parkvej 8, 3450 Allerød Lejeopstilling for lejemålet Engholm Parkvej 8, 3450 Allerød Lejemålet Engholm Parkvej 8 3450 Allerød Sagsnr. 98-141-1-3 Eftertragtet erhvervsområde i Allerød Kort afstand til Hillerødmotorvejen Gode busforbindelser

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Roskildevej , 2. sal, 2620 Albertslund. Udlejningschef. Direkte:

Roskildevej , 2. sal, 2620 Albertslund. Udlejningschef. Direkte: Kontorlejemål med lager på Roskildevej 161 163 i Albertslund Det ledige kontorareal er beliggende på 2. sal og på 1.525 m². Kontorejendommen ligger på Roskildevej i et område med såvel erhverv som boliger.

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejemålet Banestrøget 13, 2. sal 2630 Høje Tåstrup Sagsnr. 7-21.529 Kontorlejemål med god planløsning Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Fald i økonomisk tomgang Den økonomiske tomgang for investeringsejendomme er i oktober 2015

Læs mere

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower Havneholmen 25 København Havneholmen Tower Eksklusivt erhvervslejemål med attraktiv beliggenhed. Af alle kontorområder i København er Havneholmen definitivt en af de mest spektakulære. Området er beliggende

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

Marsk Stigs Vej 2B + 4

Marsk Stigs Vej 2B + 4 Marsk Stigs Vej 2B + 4 8800 Viborg Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Sagsnummer: 80296622 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Lager- og produktionsejendom

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Vækst : Viden : Vilje Fredericia Trekantområdets mindst firkantede by E5 CE1 E4 CE1 E3 E3 De nye erhvervsområder E2 E2 E1 E1: Vidensbaserede kontorerhverv E2:

Læs mere

Kontordomicil Gunnar Clausens Vej 32-34 11.000 m 2

Kontordomicil Gunnar Clausens Vej 32-34 11.000 m 2 Kontordomicil Gunnar Clausens Vej 32-34 11.000 m 2 Fleksibel og funktionel domicilejendom på 11.000 m², bygget i U-form med markant hovedindgang i midten Ejendommen har kontorer i tre etager fordelt med

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejemålet Arkaden 12B 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-108 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering ud mod stort åbent areal Gode parkeringsforhold

Læs mere

Spændende domicil i skøn grøn oase

Spændende domicil i skøn grøn oase Spændende domicil i skøn grøn oase 3.720 m² særdeles flot domicil - kan deles i to Kontorer indrettes efter lejers ønsker Skønne grønne parklignendeomgivelser Markant indgangsparti og foyer Fælles kantine

Læs mere

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Smedeland

Læs mere

Kontorlejemål Ørestad City 309 m 2. room for business

Kontorlejemål Ørestad City 309 m 2. room for business Kontorlejemål Ørestad City 309 m 2 Bliv en del af en international business park med mange fælles faciliteter Moderne kontorejendom centralt i Ørestad 5 min. gang til nærmeste metrostation Køling og ventilation

Læs mere

KONTOR-/LAGERLEJEMÅL VED E45 I TAULOV. C.F. Tietgens Vej 25, 7000 Fredericia Sag 8807

KONTOR-/LAGERLEJEMÅL VED E45 I TAULOV. C.F. Tietgens Vej 25, 7000 Fredericia Sag 8807 KONTOR-/LAGERLEJEMÅL VED E45 I TAULOV C.F. Tietgens Vej 25, 7000 Fredericia Sag 8807 BELIGGENHED OG OMRÅDET Beliggende i ét af Danmarks mest betydende områder for logistikvirksomhed ved Taulov i Trekantsområdet.

Læs mere

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Fremgang i den danske økonomi ØKONOMI >. KvARTAL Der var pæn fremgang i den danske økonomi i. kvartal i år. Desværre var der tilbagegang i. kvartal, så selvom væksten måtte fortsætte

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013 Ejendomskonferencen 2013 Aarhus 7. marts 2013 Ejendomsinvestering - muligheder & udfordringer Bricks, hvem er vi Hvad har vi udrettet Eksempler på godt og ondt Styrke & udfordringer I Bricks og ejendomsbranchen

Læs mere

Kontorlejemål Ørestad City 428 m 2. room for business

Kontorlejemål Ørestad City 428 m 2. room for business Kontorlejemål Ørestad City 428 m 2 Bliv en del af en international business park med mange fælles faciliteter Moderne kontorejendom centralt i Ørestad 5 min. gang til nærmeste metrostation Køling og ventilation

Læs mere

Høje-Taastrup kommune. Vurdering af behovet for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper

Høje-Taastrup kommune. Vurdering af behovet for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper Høje-Taastrup kommune Vurdering af behovet for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper Marts 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion 3 2. Forhandlere af særligt pladskrævende varegrupper

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

LYSE KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OLOF PALMES ALLÉ 44, 8200 AARHUS N

LYSE KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OLOF PALMES ALLÉ 44, 8200 AARHUS N LYSE KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OLOF PALMES ALLÉ 44, 8200 AARHUS N EJENDOMMEN OG OMRÅDET Ejendommen er med stor synlighed og fremtræder præsentabel med beliggenheden på hjørnet af Brendstrupgårdsvej

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100

Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100 Bilag 6 Fjernkøling i Nordhavnen Maj 2014 Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100 I henhold til lov om kommunal fjernkøling skal Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OG RECEPTION OLOF PALMES ALLÉ 44, 8200 AARHUS N

KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OG RECEPTION OLOF PALMES ALLÉ 44, 8200 AARHUS N KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OG RECEPTION OLOF PALMES ALLÉ 44, 8200 AARHUS N EJENDOMMEN OG OMRÅDET Ejendommen er med stor synlighed og fremtræder præsentabel med beliggenheden på hjørnet af Brendstrupgårdsvej

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26 er en markant kontorejendom på i alt 24.000 m², beliggende i smukke, naturskønne omgivelser i Forskerparken

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Colliers STATUS. Forventning om svag positiv vækst i 2013 2. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Forventning om svag positiv vækst i 2013 2. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Forventning om svag positiv vækst i ØKONOMI >. KvARTAL blev et år med svag negativ vækst i den danske økonomi. Set over hele året faldt bruttonationalproduktet med en halv procent.

Læs mere

Strategi for byernes erhverv

Strategi for byernes erhverv Strategi for byernes erhverv Dansk byplanlaboratorium og Erhvervsstyrelsen 1 Virksomhederne er forskellige og ligger mange steder i byerne De store og miljøbelastende industrier 2 Virksomhederne er forskellige

Læs mere

Flot, selvstændig kontoretage til lav leje Telegrafvej 5 1.069 m 2. room for business

Flot, selvstændig kontoretage til lav leje Telegrafvej 5 1.069 m 2. room for business Flot, selvstændig kontoretage til lav leje Telegrafvej 5 1.069 m 2 Dynamisk erhvervsområde i Ballerup ved Lautrupvang Lavt lejeniveau for området Nyistandsat, lyst og funktionelt lejemål Gode tilkørselsforhold

Læs mere

Vestre Teglgade 10 2450 København SV

Vestre Teglgade 10 2450 København SV Udlejningsprospekt Vestre Teglgade 10 2450 København SV Udlejningsprospekt Gå ikke glip af udviklingen og det spændende liv i Sydhavnen bo i en ny og veludviklet bydel Sejl på arbejde og læg til ved kajen

Læs mere

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Lejeopstilling Kontor Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Frederiksø 2, Administrationsbygningen, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Præsentable nyindrettede lokaler Etageareal

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II Sommervej 31E og F, 8210 Aarhus V Sag 16370 Udlejes i samarbejde med: BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med synlig facade på et af de mest trafikerede

Læs mere

Flot kontoretage til lav leje Telegrafvej m 2

Flot kontoretage til lav leje Telegrafvej m 2 Flot kontoretage til lav leje Telegrafvej 5 246-1.602 m 2 Dynamisk erhvervsområde i Ballerup ved Lautrupvang Lavt lejeniveau for området Nyistandsat, lyst og funktionelt lejemål Gode tilkørselsforhold

Læs mere

Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2

Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2 Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2 Markant domicilejendom med fleksible indretningsmuligheder Direkte udsigt til Amager Strandpark og Øresund Kun 5-6 min. til Lufthavnen og Rådhuspladsen Metrostationen

Læs mere

Onsholtvej. Erhverv Poul Erik Bech. Sagsnummer: 80201612. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Onsholtvej. Erhverv Poul Erik Bech. Sagsnummer: 80201612. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Onsholtvej 8260 Viby J Sagsnummer: 80201612 Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Boligudlejningsejendom Fakta

Læs mere

Kontorlejemål Ørestad City 428, 571 og 999 m 2

Kontorlejemål Ørestad City 428, 571 og 999 m 2 Kontorlejemål Ørestad City 428, 571 og 999 m 2 Bliv en del af en international business park med mange fælles faciliteter Moderne kontorejendom centralt i Ørestad 5 min. gang til nærmeste metrostation

Læs mere

LYNGBY PORT MODERNE MULTIBRUGERHUS I KONGENS LYNGBY FLEKSIBLE OG FLOTTE RAMMER LYNGBY HOVEDGADE KGS. LYNGBY

LYNGBY PORT MODERNE MULTIBRUGERHUS I KONGENS LYNGBY FLEKSIBLE OG FLOTTE RAMMER LYNGBY HOVEDGADE KGS. LYNGBY LYNGBY PORT MODERNE MULTIBRUGERHUS I KONGENS LYNGBY LYNGBY HOVEDGADE 94 2800 KGS. LYNGBY FLEKSIBLE OG FLOTTE RAMMER Individuelle kontorlejemål fra 600 8.000 m² Markant og synlig ejendom Bedste beliggenhed

Læs mere

Roskildevej , 2620 Albertslund. Udlejningschef. Direkte:

Roskildevej , 2620 Albertslund. Udlejningschef. Direkte: Kontorlejemål med lager på Roskildevej 161 163 i Albertslund Det ledige kontorareal er fordelt på 3 etager og kan lejes samlet eller delvist. Kontorejendommen ligger på Roskildevej i et område med såvel

Læs mere

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23.

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING Sammenfatning

Læs mere

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Ejendomme A/S Velkommen til Wilders Plads Ejendomme A/S, som er et familieforetagende i fjerde generation med civiløkonom

Læs mere

Kontorlejemål UDLEJES FOR TIL LEJE. Eternitten - gode parkeringsforhold Sag K1404-06

Kontorlejemål UDLEJES FOR TIL LEJE. Eternitten - gode parkeringsforhold Sag K1404-06 Kontorlejemål Eternitten - gode parkeringsforhold Sag K1404-06 UDLEJES FOR Sohngårdsholmsvej 2, niveau 2, 9000 Aalborg Præsentabelt kontor, klinik, undervisning m.v. Elevator Beliggende centralt med god

Læs mere