Bilag 2 - PESTEL-analyse. Politiske faktorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 - PESTEL-analyse. Politiske faktorer"

Transkript

1 Politiske faktorer PSE skriver i deres årsrapporten 2009 (s ), at man er underlagt en række regler og reguleringer såsom licenskrav, annoncering-, reklame- og markedsføringspraksis, fødevareregulering, miljø-, arbejds-, markedsrelaterede og andre forhold samt ændring i skatte-, moms- og afgiftslovgivningen. Dette betyder, at der er mange faktorer, som kan påvirke PSE s indtjenings muligheder, da ændringer i disse love og regler kan få væsentlig indvirkning på koncerns omsætning. Det gælder alt lige fra sikkerhedsregler, alkoholbevilling til støjniveau. Nogle af reglerne er kommunale og vil derfor kun påvirke PSE, hvorimod sportslige regler fastsat af DBU, UEFA, FIFA og andre branche organisationer vil påvirke hele branchen. Følgende er de væsentligste politiske og juridiske faktorer: Skattemæssige forhold Det er vigtigt for topklubberne at fastholde og tiltrække de bedste spillere. I den forbindelse er det en udfordring, at den danske marginalskat er blandt verdens højeste, da det alt andet lige er mere attraktivt for spillerne at vælge et land med lavere skattetryk. Forskerordningen blev indført i 1992 for at tiltrække forskere og andre specialister til Danmark, på mere attraktive skattevilkår. I dag er ordningen især brugt af erhvervs- og sportsfolk. Skattesystemet betyder, at lønmodtagere med en løn på mindst kr. om måneden (i 2009), der de seneste 3 år ikke har været skattepligtig i Danmark, kan benytte sig af en bruttobeskatning på 25 pct. i tre år eller en bruttobeskatning på 33 pct. i fem år (skatteministeriet.dk). I 2009 var der 65 fodboldspillere ud af de 142 sportsfolk, som var tilknyttet ordningen. Ordningen har være med til at øge niveauet i Superligaen og dansk fodbolds konkurrenceevne internationalt, da det er muligt at hente store spillere til Danmark, uden de skal betale den høje topskat (Politikken.dk, Heinskou, 2009). Ordningen gælder både udenlandske spillere samt danske spillere, der har været i udlandet mere end 3 år. Skatteordningen er meget omdiskuteret, da politikkerne i oppositionen i flere år har ment, det var et stort skattehul som burde stoppes (politikken.dk, 2007). Ligeledes har skatteminister Troels Lund Poulsen juli 2010 fremsat forslag om ændring af loven, således at den kommer erhvervslivet og forsker mere til gavn og udelukker sportsfolk fra ordningen. Dog har Dansk Folkeparti afvist skatteministerens idé, ligesom Socialdemokraterne har skiftet mening. Der er derfor ikke flertal for forslaget, og regeringen har valgt at kigge ordningen efter i sømmene (sporten.dk, 2010).

2 Hvis ordningen bliver afskaffet kan det have stor betydning for niveauet i dansk topfodbold og især FCK, hvor sportsdirektør Carsten V. Jensen mener ordningen er med til at højne niveauet (politikken.dk, Heinskou, 2009). Troels Troelsen, der er sportsøkonom og professor ved CBS vurderer, at omsætningen i dansk sport kan falde med 10 pct. og op til job sløjfes, hvis forskerordningerne afskaffes (Avisen.dk, Sahl, 2010). Afskaffelse af ordningen vil betyde, at PSE og andre klubber er nødsaget til at betale spillerne en højere løn, da de skal betale den meget højere skat eller alternativt indkøbe dårligere spillere med lavere lønkrav. En vigtig indtægtskilde for PSE er deres sponsorindtægter, som i regnskabsåret 2009 udgjorde 125 mio. kr. Skattereglerne på området kan virke indviklede, da sponsoratet ofte indebærer forskellige modydelser i form af reklame, billetter, drikkevarer og lignende. Det er dog ikke alle modydelserne der er fradragsberettigede i den skattepligtige indkomst. I forbindelse med sponsorater der går til reklameomkostninger f.eks. til logoer på spille trøjer, bander og andre reklamer er der 100 % skattemæssigt fradrag. Hvis forretningsforbindelser inviteres med til et arrangement i forbindelse med en repræsentation er dette 25 % fradragsberettiget. Bruger sponsoren derimod selv billetterne skal der beskattes personligt, som udbytte til ejere. Derimod det er 100 % fradragsberettiget hvis en medarbejde får billetten, da dette regnes for personale omkostninger. Det kan dog blive skattepligtigt for medarbejderen, hvis værdien overstiger bagatelgrænsen for gaver. Skattereglen er altså afhængig af, hvordan man benytter sponsoratet, og ændringer af disse regler kan vanskeliggøre PSE s muligheden for sponsorater. (skat.dk) Det sidste nye i forbindelse med skat er, at Parken måske slipper for at betale skat af transferindtægter. PSE har siden 2000 kørt en sag mod skat. I den periode har Parken tjent 272 mio. kr. på transferindtægter. Vinder PSE sagen vil PSE få over 70 mio. kr. tilbage af skattevæsenet, hvilket vil pynte betydeligt på regnskabet. Sagen skal for Højesteret i august 2010 (Enp.dk, Stenvei, 2010). Køb og salg af spillere, transferregler. FIFA og DBU har fastsat regler for, hvornår der må handles med spillere (fodbold-transfers.dk). I det nuværende transfersystem er der et handelsvindue fra 1. til 31. januar, og et sommervindue fra 1. juli til 31. august. Dette betyder, at klubberne kun kan købe og sælge spillere i disse to perioder,

3 hvilket både kan have sportslige og økonomiske konsekvenser for PSE. Systemet kritiseres især for den korte tid til at handle i, da det nogle gange resulterer i, at der betales overpris for spillerne. En anden kritik går på, at transfervinduerne begrænser den frie arbejdsbevægelighed i EU. FIFA har dog ingen planer om at ændre på reglerne. En anden transferregel er, at der skal gives kompensation til klubber, der uddanner og udvikler spilleren, således at klubben ved videre salg opnår andel i salgsindtægten. I 1995 trådte der ligeledes en regel i kraft om, at en spiller kan tegne en transferfri kontrakt med et nyt hold, såfremt hans kontrakt i nuværende klub er udløbet. Dette giver FCK og andre klubber mulighed for at værdiforøge deres spillertrup uden de helt store investeringer. På trods af FIFA ikke på nuværende tidspunkt har planer om at ændre reglerne, kan det have konsekvenser for PSE og andre fodboldklubber, hvis der på sigt lempes eller strammes på de nuværende regler. Kommunale tilskud og bestemmelser Store offentlige tilskud til konkurrerende arenaer, stadioner og konkurrerende arrangementer kan påvirke konkurrenceforholdene væsentligt og dermed også være en trussel for PSE (Årsrapport, 2009, s. 26). Københavns Kommune er villig til at stille store rente- og afdragsfrit lån til rådighed for et eventuelt arenabyggeri i Ørestaden, hvilket blandt andet har haft indvirkning på Parkens arena-projekt, som er sat på standby (Parken.dk, 2009). Forum Horsens fik i 2007 medhold i, at de ikke skulle betale moms af deres store koncerter med Madonna, Rolling Stones og Santana, da dele af overskuddet skulle gå til velgørende formål (Business.dk, Hjort, 2007). Dette og andre offentlige tilskud til arenaer og koncertsteder er konkurrenceforvridende og kan begrænse PSE s muligheder på disse markeder ved at tage markedsandele. Det er derfor vigtigt, at bestyrelsen arbejder målrettet med disse udfordringer. Lokalplanen giver Parken mulighed for at holde 65 arrangementer om året med flere end gæster, dog kun 3 motorsports-arrangementer (Prospekt, 2010, s. 39). Ledelsen forventer ikke dette bliver en begrænsende faktor, da der i 2009 var 41 arrangementer, men på længere sigt kan dette blive et problem for optimal udnyttelse af kapaciteten. Politisk fokus på sundhed & skattefrihed for firmabetale fitnessabonnementer Regeringen har i indeværende regeringsperiode lovet skattefrihed for arbejdsgiverbetalte ordninger, der omfatter motion og idræt for medarbejdere i offentlige og private virksomheder, altså både fitnesscentre og idrætsforeninger (Kulturministeriet.dk, Idræt). Dette vil øge indtjeningen for alle

4 motionscentre, da det vil blive billigere for folk at indmelde sig i fitness-centrene, når kontingentet bliver betalt over bruttolønnen. Dog er forslaget endnu ikke vedtaget, da skatteministeren ikke har kunnet finde pengene til løftet. I juni 2009 skrev daværende kulturminister Carina Christensen, at regeringen stadigvæk arbejder for indførelse af forslaget i denne regeringsperiode (Kulturministeriet.dk, Kulturudvalget, 2009). Sommerhuslov gør udlejning momsfrit. Sommerhusene i Lalandia er fritaget for moms, da de er blevet udstykket under sommerhusloven fra 1972 (Erhvervsbladet.dk, 2009). Det fungerer således, at Lalandia udlejer sommerhusene og står for alt det praktiske, såsom rengøring. Sommerhusene er dog privatejede,og derfor slipper ejeren for at betale moms til staten. Dette er til gavn for både ejeren og Lalandia, som derved kan leje sommerhuset billigere ud, end hvis der skulle lægges moms oveni. Dette er der stor utilfredshed med i Hotelværtforeningen samt hos Danske Kroer & Hoteller, da Lalandia har en konkurrencemæssig fordel ved at udleje sommerhuse i få dage, og på den måde slipper for momsen på en ydelse der svarer til et hotelophold. Horesta, hotel-, restaurant- og turisterhvervets landsdækkende brancheorganisation vil tage spørgsmålet op hos politikerne på Christiansborg, da de mener, momsfritagelsen er så konkurrenceforvridende, at der skal gøre noget ved det (Horesta.dk, 2010). Hvis sommerhusloven bliver ændret således, at der skal betales moms på udlejningen af sommerhusene i Lalandia, kan det være en trussel for Lalandias markedets position og fremtidige indtjeningsmuligheder. Det vurderes, at PSE ikke kan påvirke ovenstående politiske faktorer, på trods af de i årsrapporten skriver ledelsen deltager aktivt i nationale og internationale sportspolitiske fora, for herved at øge muligheden for at yde indflydelse på regler og regulering i forhold til de sportslige aktiviteter i koncernen. (Årsrapporten, 2009, s. 23) Økonomiske og demografiske faktorer Alle PSE s segmenter er blevet påvirket af finanskrisen og den økonomiske afmatning med konjunktursvingninger. Forbrugerne er under lavkonjunkturer mere forsigtige med deres forbrug, og et af de steder der kan spares er udgifter til luksus varer såsom underholdning. Det er generelt dyrt at bo i Hovedstadsområdet, og i lavkonjunkturen må man prioritere, hvorledes rådighedsbeløbet skal bruges. Dette kan betyde, at flere vælger at se fodboldkampene i fjernsynet

5 frem for Parken eller helt fravælger at gå til koncert. Dog er prisen for at se FCK s hjemmekampe på mellem 100 kr. og 295 kr. (fck.dk, billetter) overkommelig for fanskaren. Fodboldklubbens indtægter stammer fra tv-rettigheder, sponsorer, tilskuere og merchandise, og lavkonjunkturen vil kunne mærkes i hele branchen, da indtægterne fra kriseramte sponsorer og salget til den almindelige fodboldforbruger vil gå ned. Hvis FCK over en længere periode ikke opnår sine sportslige målsætninger vil det have negativ konsekvenser rent økonomisk. Hvis klubben mister sin popularitet, vil det betyde færre fans og dermed færre fodboldrelaterede indtægter. Dette vil ligeledes have indflydelse på antallet af kampe, der vises i tv, hvilket vil betyder færre indtægter til PSE. Denne TV indtægt er især vigtig, da det vurderes, at en superligaklubs budget bliver halveret, hvis den rykker ned i 1. division. Dette svarer til at miste millioner kroner i indtægter fra tv, sponsorer og tilskuere, så der må spares i lønbudgettet, og så er det svært at komme op i superligaen igen (Politikken.dk, Sheikh, 2010). I sidste ende kan det også betyde at FCK s brandværdi falder, hvilet vil få negative konsekvenser for hele koncernen. Lalandia er også afhængig af de danske familiers rådighedsbeløb. Danskernes samlede feriebudget pr. famile forventes at falde fra kr. i 2009 til kr. i 2010, og færre planlægger at rejse til udlandet og færre turister rejser Danmark (Visitdanmark.dk, Situationsrapport, 2010). Nogle gæster bruger Lalandia som en ekstra ferie udover eventuelle udenlandsrejser, og disse vil måske fravælge ekstraferien. Dog vil det i stedet være muligt at tiltrække flere gæster, der vælger Lalandia som deres primære ferie og fravælger en dyrere ferie til udlandet. Det vurderes derfor, at Lalandia i højsæsonen ikke rammes af lavkonjunkturen, men i lavsæsonen godt kan få problemer med fuld belægning. Der kan dog laves flere tiltag eller gives rabat for at få fuld belægning i lavsæsonen. (indtægtsreducering pr. gæst, men samlet set større indtjening) PSE skal ligeledes være opmærksom på familiernes ferieinteresser, hvor Lalandia i øjeblikket er populær og konkurrencedygtig (Dr.dk, Gammeltoft, 2010), men dette kan hurtigt ændres, såfremt familiernes feriemønstre skifter. Det er derfor vigtigt, at PSE holder sig opdateret og hele tiden undersøger muligheder for at udvikle og forny sig i konkurrencen om børnefamilierne. Fitnessbranchen har også været påvirket af finanskrisen og lavkonjunkturen, da der har været øget prisfølsomhed og naturlig øget søgning mod lavprissegmentet. Dette betød frafald af medlemmer i Fitness.dk fra 2008 til (Årsrapport, 2009, s. 3).

6 Markedet for erhvervsudlejningen er også hårdt ramt af lavkonjunkturen, da rekord mange virksomheder går konkurs som følge af krisen (Statistikbanken.dk, NYT Nr. 347). En naturlig følge af dette er, at virksomhederne bruger færre penge på ny lokaler, og dette kan mærkes på udlejningen. Markedet har været præget af overudbud og pres på udlejningspriserne. Derudover har finanskrisen skabt usikkerhed omkring dagsværdien for ejendommene (Årrapport, 2009, s. 48). Seneste udmelding om erhvervsudlejning fra Sadolin-Albæks, der er førende indenfor rådgivning vedrørende erhvervsejendomme, er at tomgangen er den højeste i 15 år. Ledige kontorlokaler i hovedstadsområdet var i første kvartal 2010 på 8,8 % af den samlede kontorbestand. Sadolin-Albæk vurderer, at deres prognose om at antallet af ledige kontorarealer topper i 3. Kvatal 2010, samt at tomgangen ikke kommer over 10 % vil holde stik (Sadolin-albaek.dk, newsletter, 2010, s. 7). Ligeledes peges der på en svagt stigende tendens i 2010, hvor det københavnske marked dog stadigvæk er præget af overkapacitet og pres på prisniveauet. Gennemsnitsprisen for kontorudlejning i Østerbro området er faldet med 8,3 % fra 2009 til 2010, hvor prisen stadigvæk er den højeste i København sammen med Hellerup området. Markedsforventningen er, at prisen holder sig på dette niveau i 2010 (Sadolin-Albæk, Market Report, 2010, s. 36). Parken ligger på Østerbro med en god placering i et attraktivt område i forhold til kontorudlejning. Tendensen på markedet er, at lejerne fravælger de dyreste og mest eksklusive kontoradresser til fordel for gode og velfungerende kontorer uden den store prestige (Sadolin-albaek.dk, newsletter, 2010, s. 9). Hvilket kan betyde nedgang i kontorudlejningen for PSE. Formatted: Danish Mindre sponsor indtægter er steget fra 114 mio. i 2008 til 125 mio. i 2009, men PSE forventer som følge af lavkonjunkturen, at dette vil falde i Lavkonjunkturen vil have indflydelse på forlængelser og fremtidige sponsorater.

7 Kilde: forbrugertillidsindikator Forbrugertillidsindikatoren viser at forbrugernes forventning til fremtiden er forbedret i forhold til da finanskrisen var på sit højeste i Forbrugerne har tillid til en bedre økonomisk fremtid, og derfor vil de øge forbruget til gavn for PSE. Dog skal man være opmærksom på, at der er udsving, hvor forbrugerne stadigvæk har en negativ tiltro til fremtiden, men den gennemsnitlige forbrugertillid har været positiv i Ændringer i renteniveauet har stor betydning for PSE s renteomkostninger, da over halvdelen af PSE s gæld til kreditinstitutter er kortfristet. I øjeblikket er renten historisk lav, men en stigning vil betyde meget, da PSE har kortfristet gæld på 1,1 mia. kr. (Årsregnskabet, 2009, note 25). Befolknings- og alderssammensætningen har betydning for PSE s mulighed for at tiltrække endnu flere tilskuere til deres arrangementer i Parken. Så længe PSE formår at forny sig og tilpasse arrangementerne til tidens trends, vurderes det, at koncernen kan opretholde sine indtjeningsmuligheder og henvende sig til det bredt kundesegment, hvorved de demografiske faktorer vil have minimale konsekvenser for PSE. Andelen af den danske befolkning, der er fyldt 65 år, forventes at stige fra 16 pct. i dag til 25 pct. i 2042 (Danmarksstatistik.dk, vi bliver flere ældre). Dette betyder at Fitness.dk med fordel kan satse på tilbud og produkter til den ældre del af befolkningen. Antallet af børnefamilier er ikke det afgørende for Lalandia, da udsvinget ikke er så stort (Statistikbanken, 2010, Nyt nr. 69). Børnefamiliernes feriemønster er derimod vigtig for Lalandia. Sociale faktorer Underholdnings branchen er afhængig af deres kunder, og derfor er de sociale faktorer særdeles vigtige. Det er sjældent forbrugerne tager alene ind og ser en fodboldkamp eller en tur til Lalandia, og man træner ofte sammen med andre i fitness centeret. Det kan ligeledes være en tradition at flere

8 sammen tager til speedway i Parken, en weekend tur til Lalandia eller at hele vennekredse samles til FCK s hjemmekampe. Livsstil Det er i dag moderne at gå op i livsstil og derved lægge vægt på fritidsaktiviteter såsom sport og oplevelser, hvilket kommer de fleste af PSE s segmenter til gavn. For mange fodboldfans er det en del af deres livsstil at være tilhænger af fodboldklubben. FCK har Danmarks største fanklub, hvor der i superligasæsonen 2009/10 i gennemsnit var tilskuere til klubbens 17 superliga hjemmekampe (Danskfodbold.dk, DBU s tilskuerstatistik). FCK har mange loyale fans, og niveauet for fans til hjemmekampene har de seneste år været stabilt. Det er derfor vigtig for FCK, at fastholde sin placering i toppen af superligaen, således at klubben kan fastholde det høje tilskuerantal og dermed billetindtjeningen. Publikum til fodboldkampe, koncerter og sportsarrangementer vil underholdes og stiller store krav til det arrangement, de vælger. Derfor er det vigtig at ramme rigtigt i forhold til publikums ønsker. Madonna, George Michael og Robbie Williams har formået at tiltrække tilskuere til deres koncerter. Og i år blev DR s tv succes X-factor finalen afholdt i Parken foran tilskuer, mens 2,2 mio. fulgte med hjemme fra stuerne rundt i hele Danmark. Disse arrangementer viser, at folk fra hele Danmark er villige til at tage turen til København for at blive underholdt, hvis blot tilbuddet er det rigtige. Hooliganisme Hooliganisme er fodboldfans, som udøver vold i forbindelse med fodboldkampe, og dette er blevet alvorligt problem i fodboldverdenen. Det betød, at man i 2008 lavede et hooliganregister for at forhindre problemskaberne i at få adgang til fodboldkampene. På trods af at der på nuværende tidspunkt kun er 20 registeret og 202 har fået advarsler (Onside.dk, Houman, 2010), så kræver det, at PSE bruger ressourcer på at holde øje med disse hooligans. Sagen om en fodboldfan der løb ud på banen og angreb dommeren under landskampen mod Sverige i 2007 har ligeledes gjort, at der er kommet ekstra fokus på sikkerhedsforanstaltningerne. PSE forlangte 7 mio. kr. af fodboldfanen for at dække tabet af entréindtægter, da to landskampe ikke måtte afholdes i Parken som følge af hændelsen (berlingske.dk, 2007).

9 Feriemønstre Der er mange ferie muligheder og en ændring i danskernes feriemønster kan få konsekvenser for Lalandia. Feriecentrene er afhængig af at kunderne, som især er børnefamilier. Derfor er det en stor trussel, hvis der kommer nye trends for familieferien. Lalandia skal således være i stand til at opfylde disse krav, så Lalandia ikke bliver fravalgt til fordel for nye og mere spændende alternativer. Teknologiske forhold Internettet er blevet en stor del af vores hverdag og bruges til at finde underholdningstilbud, bestille og købe billetter samt holde os opdateret med det sidste nye i hele verden. På parken.dk er det muligt at finde alle oplysninger om FCK s resultater, købe merchandise i Super Shoppen, få overblik over arrangementer og finde al nødvendig information om PSE, samt tilmelde sig nyhedsbreve. Det anses som en stor fordel for PSE at have en let og overskuelig hjemmeside til at kommunikere deres budskab ud til kunder og investorer, hvilket de formår, især efter PSE s nye hjemmeside lavet pr. 1/ Ligeledes er Lalandia og Fitness.dks hjemmesider vigtige i markedsføringen, og det er en fordel, at alle hjemmesiderne er opdaterede og overskuelige. Udover Fitness.dk og Lalandias hjemmesider kan man også følge dem som fan på Facebook og få seneste opdateringer. Fitness.dk har over personer, som følger dem på Facebook. Her kunne PSE med fordel satse på større eksponering, da det gennem det sociale netværk Facebook er muligt at invitere alle sine venner til at blive fan af samme side. Dette kunne gøres ved at udlove præmier og andet til dem, der kan invitere flest venner. Dette vil være nem og billig markedsføring. En mulighed vil være at man i fremtiden kan følge kampene direkte på internettet eller på sin smartphone og på denne måde skabe ekstra indtjening, dog kan dette få indflydelse på tvrettighederne.

Er din virksomhed sponsor?

Er din virksomhed sponsor? Er din virksomhed sponsor? JUNI 2011 Er din virksomhed sponsor? Er din virksomhed sponsor det kunne fx være for forlystelsesparker, kulturelle institutioner og virksomheder (såsom festivaler, koncerthuse,

Læs mere

Sponsor koncept. Terndrup IF Fodbold 19 46 IDRÆTS FORENING

Sponsor koncept. Terndrup IF Fodbold 19 46 IDRÆTS FORENING Sponsor koncept TERNDRUP 19 46 IDRÆTS FORENING Sponsorstruktur Som sponsor i tilbydes De mulighed for eksponering indenfor fodbold. Denne eksponering vil primært være i de lokale medier. Bande-/måltavlesponsor

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2016

Forskerordningen. Skat 2016 Forskerordningen Skat 2016 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Forord. Vi ønsker dig god læselyst! Benedikte Rosenbrinck Forsknings- & Udviklingschef, PhD

Forord. Vi ønsker dig god læselyst! Benedikte Rosenbrinck Forsknings- & Udviklingschef, PhD Forord Indtjeningen hos de danske hoteller og restauranter er i fremgang. Det viser HORESTAs nye Normtalsanalyse 2012/2013. Ovenpå en række vanskelige år oplever erhvervet nu vækst i både omsætning og

Læs mere

VELKOMMEN TIL AC Horsens

VELKOMMEN TIL AC Horsens VELKOMMEN TIL AC Horsens SPONSORNIVEAUER I AC HORSENS PARTNER EKSKLUSIV Minimum kr. 350.000 EKSPONERINGSSPONSOR Minimum kr. 7.000 Tilkøb af eksponering, tribunebilletter og sæsonkort Basis kr. 3.000 Adgang

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S

Statsforvaltningens brev til en borger. Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S Statsforvaltningens brev til en borger Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører

Læs mere

Er din virksomhed sponsor?

Er din virksomhed sponsor? Er din virksomhed sponsor? Juni 2016 Er din virksomhed sponsor? Er din virksomhed sponsor det kunne fx være for forlystelsesparker, kulturelle institutioner og virksomheder (såsom festivaler, koncerthuse,

Læs mere

Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears

Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears Bilag 3: Interview med Michael Piloz, sportsdirektør i Bakken Bears Hvilke værdier står Bakken Bears for? Jeg tror vi står for at være de professionelle amatører. I det store billede. Vi er økonomiske

Læs mere

Velkommen til CASA Arena Horsens. Fokus på AC Horsens fans

Velkommen til CASA Arena Horsens. Fokus på AC Horsens fans Velkommen til CASA Arena Horsens Fokus på AC Horsens fans AC Horsens har i dag 3 kerneprodukter: 1.Hospitality (VIP, billetter, events og rejser) 2.Eksponering (Bandereklamer, annoncer, bannere m.v) 3.Netværk

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger Beslutningsforslag nr. B 88 Folketinget 2011-12 Fremsat den 15. maj 2012 af Hans Kristian Skibby (DF), Karina Adsbøl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr.

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr. Giro d Italia 2012 RESUME I starten af maj begynder Giro d Italia 2012, og de første tre etaper køres i Herning og Horsens. De deltagende hold præsenteres i Herning d. 4. maj, og de følgende tre dage cykles

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar København, januar 2012 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Forord. Analysen gennemgår den økonomiske udvikling for i alt 18 forskellige virksomhedstyper i hotel- og restauranterhvervet

Forord. Analysen gennemgår den økonomiske udvikling for i alt 18 forskellige virksomhedstyper i hotel- og restauranterhvervet 3 Forord Med Normtalsanalysen 2009/2010 kan vi for første gang præsentere et detaljeret billede af den effekt, som den økonomiske krise har haft på driften og økonomien i landets hoteller, kursus- & konferencevirksomheder,

Læs mere

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) :

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Email adresse er: bsi@bsifodbold.dk Hjemmeside navn: Bsifodbold.dk Brøndby Strand IK blev stiftet i 1935 og er snart 80 år gammel og er den absolut

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Avedøre IF - fodbold

Avedøre IF - fodbold Avedøre IF - fodbold Avedøre IF blev stiftet i 1932 I dag har klubben ca. 350 medlemmer Klubben har hold i de fleste rækker fra "poder" til og med superveteraner Klubbens målsætning er at forblive i Danmarksserien

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Bliv samarbejdspartner med ASV

Bliv samarbejdspartner med ASV Bliv samarbejdspartner med ASV ASV er Aarhus Studenternes Volleyforening, der er blandt Danmarks største og ældste volleyball klubber. Klubben består af en stor andel medlemmer, primært studerende, fordelt

Læs mere

STYRK SPORTEN DYRK FORRETNINGEN NYT NETVÆRK OG STORE OPLEVELSER BLIV EN DEL AF B.93 ERHVERVSKLUB

STYRK SPORTEN DYRK FORRETNINGEN NYT NETVÆRK OG STORE OPLEVELSER BLIV EN DEL AF B.93 ERHVERVSKLUB STYRK SPORTEN DYRK FORRETNINGEN NYT NETVÆRK OG STORE OPLEVELSER BLIV EN DEL AF B.93 ERHVERVSKLUB I DENNE FOLDER BLIVER DU PRÆSENTERET FOR DE MULIGHEDER, DER FINDES VED AT STØTTE B.93 IGENNEM VORES ERHVERVSKLUB.

Læs mere

SPONSORKONCEPT. National synlighed i Danmark Fodboldoplevelser Forretningsmuligheder Medarbejderpleje Kundepleje Horsens støreste handelsnetværk

SPONSORKONCEPT. National synlighed i Danmark Fodboldoplevelser Forretningsmuligheder Medarbejderpleje Kundepleje Horsens støreste handelsnetværk SPONSORKONCEPT Et samarbejde med AC Horsens betyder, National synlighed i Danmark Fodboldoplevelser Forretningsmuligheder Medarbejderpleje Kundepleje Horsens støreste handelsnetværk Fleksibilitet er nøgleordet

Læs mere

STYRK SPORTEN DYRK FORRETNINGEN NYT NETVÆRK OG STORE OPLEVELSER BLIV EN DEL AF B.93 ERHVERVSKLUB

STYRK SPORTEN DYRK FORRETNINGEN NYT NETVÆRK OG STORE OPLEVELSER BLIV EN DEL AF B.93 ERHVERVSKLUB STYRK SPORTEN DYRK FORRETNINGEN NYT NETVÆRK OG STORE OPLEVELSER BLIV EN DEL AF B.93 ERHVERVSKLUB 01 Introduktion I DENNE FOLDER BLIVER DU PRÆSENTERET FOR DE MULIGHEDER, DER FINDES VED AT STØTTE B.93 IGENNEM

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012 Colliers STATUS. KVARTAL Lav økonomisk vækst ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske aktivitet i Danmark er stagneret det seneste halvandet år. BNP faldt med, pct. i. kvartal efter en stigning på, pct. i kvartalet

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Avedøre IF - fodbold

Avedøre IF - fodbold Avedøre IF - fodbold Avedøre IF blev stiftet i 1932 I dag har klubben ca. 300 medlemmer Klubbens målsætning er at spille i Danmarksserien Vores slogan er, at det skal være hyggeligt, lærerigt og ikke mindst

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

ORATER: Carsten Behrendsen tlf. 5375 8150. SMÅL: Bent Juul Larsen tlf. 2021 1799

ORATER: Carsten Behrendsen tlf. 5375 8150. SMÅL: Bent Juul Larsen tlf. 2021 1799 SPORT og Team Vest n vind! league.com ort.dk under opbygning ITESPORT og kæd din virksomheds ds stærkeste speedway brand. rat med REGION VARDE ELITESPORT, kommer in virksomhed. Mulighederne er mange og

Læs mere

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Kommune Kongevej 57 Att.: Økonomiudvalget Tønder d. 11/8 2015 nder, den 10. august 2015 Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Handelsstandsforening ansøger om økonomiske

Læs mere

Luk op for hele pakken

Luk op for hele pakken Til dig fra Skat Medarbejderbredbånd Luk op for hele pakken Til dig fra Skat Internet og telefoni til halv pris din arbejdsgiver klarer betalingen. Kan det blive nemmere? Får du mobiltelefon eller bærbar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013 TNS 22. november 2012 Contents 1 Om undersøgelsen 3 2 Tilbageblik - 2012 5 3 Forventninger til 9 4 Mediaplanerne 20 5 Konklusion 29 TNS 22. november 2012 2 1 Om undersøgelsen TNS 22. november 2012 Om undersøgelsen

Læs mere

Selskabsudgifter eller i aktionærens interesse - sponsorater og investering i heste

Selskabsudgifter eller i aktionærens interesse - sponsorater og investering i heste - 1 Selskabsudgifter eller i aktionærens interesse - sponsorater og investering i heste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En aktuel dom fra Østre Landsret vedrører den klassiske problemstilling,

Læs mere

FORSKERSKAT BØR MÅLRETTES

FORSKERSKAT BØR MÅLRETTES Resumé: 15. december 2007 FORSKERSKAT BØR MÅLRETTES Af Martin Madsen (33557718), Martin Windelin (33557720) og Jakob Mølgaard (33557729) Regeringen vil udvide forskerskatteordningen. I den forbindelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Holdnavn BSI

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Holdnavn BSI Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Holdnavn BSI E-mail adresse er: bsi@bsi-fodbold.dk Hjemmeside navn: Bsi-fodbold.dk Brøndby Strand IK blev stiftet i 1935 og er snart 80 år gammel

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Velkommen til SønderjyskE! Elitekoordinatormøde Team Danmark. Torsdag den 13. juni 2013 Adm. direktør Klaus B. Rasmussen

Velkommen til SønderjyskE! Elitekoordinatormøde Team Danmark. Torsdag den 13. juni 2013 Adm. direktør Klaus B. Rasmussen Velkommen til SønderjyskE! Elitekoordinatormøde Team Danmark Torsdag den 13. juni 2013 Adm. direktør Klaus B. Rasmussen Otte år med SønderjyskE Baggrund Det er visionen at profilere Sønderjylland og at

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Forskerordningen Skat Tax

Forskerordningen Skat Tax Forskerordningen Skat 2017 Tax 2 Forskerordningen Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Overordnet mål med handlingsplanen: Via en fælles indsats at tiltrække et eller flere landsdækkende sponsorater, der til sammen

Læs mere

Fodbold og forretning. 27. februar 2013 Jesper Jørgensen

Fodbold og forretning. 27. februar 2013 Jesper Jørgensen Fodbold og forretning. 27. februar 2013 Jesper Jørgensen Agenda Hvad er udfordringerne som fodboldforretning, og hvilke rammer og forretningslogikker arbejder klubberne under set i et konkurrencemæssigt,

Læs mere

GUIDE. Moms og foreninger

GUIDE. Moms og foreninger GUIDE Moms og foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Moms og foreninger.............................................................. 3 2 Guide Moms og foreninger Dette er en guide om de regler for moms, vi

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

SKATTEPJECE. Hovedsponsor:

SKATTEPJECE. Hovedsponsor: SKATTEPJECE Hovedsponsor: 1 INDHOLD FORORD 3 KLUBBEN EJER BANEN 4 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND 5 KLUBBEN EJER BANEN GENNEM ET SELSKAB 5 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND (MED AKTIEKØB/SPILLECERTIFIKAT)

Læs mere

Sponsor i DALUM IF. Din klub - dit lokalområde

Sponsor i DALUM IF. Din klub - dit lokalområde Sponsor i Din klub - dit lokalområde Kære tidligere og kommende sponsorer Har du nogen gange valgt at bruge lørdag eller søndag formiddag til at lægge vejen forbi Dalum stadion? Her vrimler det med børn

Læs mere

CASA Arena Horsens. STOFA-TRIBUNE BAGVÆG 100 x 600 CM. B + A EKSPONERING 100 x 600 CM 3-D 3-D 3-D TÅRNVÆG CASA ARENA HORSENS

CASA Arena Horsens. STOFA-TRIBUNE BAGVÆG 100 x 600 CM. B + A EKSPONERING 100 x 600 CM 3-D 3-D 3-D TÅRNVÆG CASA ARENA HORSENS CASA Arena Horsens AC HORSENS ADMINISTRATION 3. SAL FAMILIEAFSNIT STOFA-TRIBUNE BAGVÆG 100 x 600 CM B + A EKSPONERING 100 x 600 CM STORSKÆRM UDEHOLD SYD-TRIBUNE 3. SAL SKYBOXE - 2. SAL HANSEN/NISSEN LOUNGE

Læs mere

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation - 1 Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation m. v. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk Skatterådet har i en afgørelse

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport for perioden 1. juli 2006 30. september 2007. Hoved- og nøgletal for koncernen 2

PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR 15 10 77 07. Delårsrapport for perioden 1. juli 2006 30. september 2007. Hoved- og nøgletal for koncernen 2 CVR 15 10 77 07 Delårsrapport for perioden 1. juli 2006 30. september 2007 Indhold Side Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Specifikationer 6 Kontaktpersoner 6 Delårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER 15. november 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722/30291107 EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER Skatteministeriet vurderer i sit seneste skøn, at medarbejderobligationer i alt giver et

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN

SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN fremtiden starter her... SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN Afgiftssystemet i den nuværende klima- og energipolitik beskytter traditionelle fremstillingserhverv ud

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Statens indtægter fra selskabsskatter

Statens indtægter fra selskabsskatter Statens indtægter fra selskabsskatter De åbne skattelister for selskabers selskabskat offentliggøres nu for tredje år i træk. I den forbindelse offentliggør Skatteministeriet en række nøgletal omkring

Læs mere

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% FRI FOR MOMS

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% FRI FOR MOMS % FRI FOR MOMS - en vejledning om momslovens nye fritagelsesregel Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Redaktion Steen Tinning og Bjarne Nissen, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) Mikael Friis

Læs mere

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 13 2011

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 13 2011 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). FC Hjørring: Virksomhederne bør sponsore i egen interesse side 2 Vendsyssel Teater: Sponsering betyder mere satsning på kvalitet side 4 Nordjyske

Læs mere

Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga

Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga På billedet : Annika Overby Hansen og Majbritt Henningsen i kamp (3F Liga) Elite og bredde hånd i hånd DBU havde en drøm Drømmen blev et erklæret mål

Læs mere

Selskabet er sportsligt som økonomisk inde i en positiv udvikling og kan nu atter fremvise halvårsrapport med positivt resultat.

Selskabet er sportsligt som økonomisk inde i en positiv udvikling og kan nu atter fremvise halvårsrapport med positivt resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE NR 12/2003 Brøndby IF har overskud i 1. halvår 2003 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVR. NR. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. august 2003. Halvårsregnskabsresultatet for Brøndby IF i 2003 viser

Læs mere

SPONSOR. Sponsorproduktet. Planlægning af salget

SPONSOR. Sponsorproduktet. Planlægning af salget SPONSOR Hvem har de kommercielle rettigheder til eventen? Er der nogen form for branche- eller produktsuverænitet i forhold til det internationale forbund og/eller specialforbundets daglige sponsorer?

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Randers Herre Håndbold - på vej mod Ligaen

Randers Herre Håndbold - på vej mod Ligaen Randers Herre Håndbold - på vej mod Ligaen Sponsorkoncept SELVSTÆNDIGHED ANSVARLIGHED FÆLLESSKAB RUMMELIGHED TRYGHED TRIVSEL Randers HH A/S mail: as@randershh.dk På vej mod ligaen VELKOMMEN SOM SPONSOR

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere