Bilag 2 - PESTEL-analyse. Politiske faktorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 - PESTEL-analyse. Politiske faktorer"

Transkript

1 Politiske faktorer PSE skriver i deres årsrapporten 2009 (s ), at man er underlagt en række regler og reguleringer såsom licenskrav, annoncering-, reklame- og markedsføringspraksis, fødevareregulering, miljø-, arbejds-, markedsrelaterede og andre forhold samt ændring i skatte-, moms- og afgiftslovgivningen. Dette betyder, at der er mange faktorer, som kan påvirke PSE s indtjenings muligheder, da ændringer i disse love og regler kan få væsentlig indvirkning på koncerns omsætning. Det gælder alt lige fra sikkerhedsregler, alkoholbevilling til støjniveau. Nogle af reglerne er kommunale og vil derfor kun påvirke PSE, hvorimod sportslige regler fastsat af DBU, UEFA, FIFA og andre branche organisationer vil påvirke hele branchen. Følgende er de væsentligste politiske og juridiske faktorer: Skattemæssige forhold Det er vigtigt for topklubberne at fastholde og tiltrække de bedste spillere. I den forbindelse er det en udfordring, at den danske marginalskat er blandt verdens højeste, da det alt andet lige er mere attraktivt for spillerne at vælge et land med lavere skattetryk. Forskerordningen blev indført i 1992 for at tiltrække forskere og andre specialister til Danmark, på mere attraktive skattevilkår. I dag er ordningen især brugt af erhvervs- og sportsfolk. Skattesystemet betyder, at lønmodtagere med en løn på mindst kr. om måneden (i 2009), der de seneste 3 år ikke har været skattepligtig i Danmark, kan benytte sig af en bruttobeskatning på 25 pct. i tre år eller en bruttobeskatning på 33 pct. i fem år (skatteministeriet.dk). I 2009 var der 65 fodboldspillere ud af de 142 sportsfolk, som var tilknyttet ordningen. Ordningen har være med til at øge niveauet i Superligaen og dansk fodbolds konkurrenceevne internationalt, da det er muligt at hente store spillere til Danmark, uden de skal betale den høje topskat (Politikken.dk, Heinskou, 2009). Ordningen gælder både udenlandske spillere samt danske spillere, der har været i udlandet mere end 3 år. Skatteordningen er meget omdiskuteret, da politikkerne i oppositionen i flere år har ment, det var et stort skattehul som burde stoppes (politikken.dk, 2007). Ligeledes har skatteminister Troels Lund Poulsen juli 2010 fremsat forslag om ændring af loven, således at den kommer erhvervslivet og forsker mere til gavn og udelukker sportsfolk fra ordningen. Dog har Dansk Folkeparti afvist skatteministerens idé, ligesom Socialdemokraterne har skiftet mening. Der er derfor ikke flertal for forslaget, og regeringen har valgt at kigge ordningen efter i sømmene (sporten.dk, 2010).

2 Hvis ordningen bliver afskaffet kan det have stor betydning for niveauet i dansk topfodbold og især FCK, hvor sportsdirektør Carsten V. Jensen mener ordningen er med til at højne niveauet (politikken.dk, Heinskou, 2009). Troels Troelsen, der er sportsøkonom og professor ved CBS vurderer, at omsætningen i dansk sport kan falde med 10 pct. og op til job sløjfes, hvis forskerordningerne afskaffes (Avisen.dk, Sahl, 2010). Afskaffelse af ordningen vil betyde, at PSE og andre klubber er nødsaget til at betale spillerne en højere løn, da de skal betale den meget højere skat eller alternativt indkøbe dårligere spillere med lavere lønkrav. En vigtig indtægtskilde for PSE er deres sponsorindtægter, som i regnskabsåret 2009 udgjorde 125 mio. kr. Skattereglerne på området kan virke indviklede, da sponsoratet ofte indebærer forskellige modydelser i form af reklame, billetter, drikkevarer og lignende. Det er dog ikke alle modydelserne der er fradragsberettigede i den skattepligtige indkomst. I forbindelse med sponsorater der går til reklameomkostninger f.eks. til logoer på spille trøjer, bander og andre reklamer er der 100 % skattemæssigt fradrag. Hvis forretningsforbindelser inviteres med til et arrangement i forbindelse med en repræsentation er dette 25 % fradragsberettiget. Bruger sponsoren derimod selv billetterne skal der beskattes personligt, som udbytte til ejere. Derimod det er 100 % fradragsberettiget hvis en medarbejde får billetten, da dette regnes for personale omkostninger. Det kan dog blive skattepligtigt for medarbejderen, hvis værdien overstiger bagatelgrænsen for gaver. Skattereglen er altså afhængig af, hvordan man benytter sponsoratet, og ændringer af disse regler kan vanskeliggøre PSE s muligheden for sponsorater. (skat.dk) Det sidste nye i forbindelse med skat er, at Parken måske slipper for at betale skat af transferindtægter. PSE har siden 2000 kørt en sag mod skat. I den periode har Parken tjent 272 mio. kr. på transferindtægter. Vinder PSE sagen vil PSE få over 70 mio. kr. tilbage af skattevæsenet, hvilket vil pynte betydeligt på regnskabet. Sagen skal for Højesteret i august 2010 (Enp.dk, Stenvei, 2010). Køb og salg af spillere, transferregler. FIFA og DBU har fastsat regler for, hvornår der må handles med spillere (fodbold-transfers.dk). I det nuværende transfersystem er der et handelsvindue fra 1. til 31. januar, og et sommervindue fra 1. juli til 31. august. Dette betyder, at klubberne kun kan købe og sælge spillere i disse to perioder,

3 hvilket både kan have sportslige og økonomiske konsekvenser for PSE. Systemet kritiseres især for den korte tid til at handle i, da det nogle gange resulterer i, at der betales overpris for spillerne. En anden kritik går på, at transfervinduerne begrænser den frie arbejdsbevægelighed i EU. FIFA har dog ingen planer om at ændre på reglerne. En anden transferregel er, at der skal gives kompensation til klubber, der uddanner og udvikler spilleren, således at klubben ved videre salg opnår andel i salgsindtægten. I 1995 trådte der ligeledes en regel i kraft om, at en spiller kan tegne en transferfri kontrakt med et nyt hold, såfremt hans kontrakt i nuværende klub er udløbet. Dette giver FCK og andre klubber mulighed for at værdiforøge deres spillertrup uden de helt store investeringer. På trods af FIFA ikke på nuværende tidspunkt har planer om at ændre reglerne, kan det have konsekvenser for PSE og andre fodboldklubber, hvis der på sigt lempes eller strammes på de nuværende regler. Kommunale tilskud og bestemmelser Store offentlige tilskud til konkurrerende arenaer, stadioner og konkurrerende arrangementer kan påvirke konkurrenceforholdene væsentligt og dermed også være en trussel for PSE (Årsrapport, 2009, s. 26). Københavns Kommune er villig til at stille store rente- og afdragsfrit lån til rådighed for et eventuelt arenabyggeri i Ørestaden, hvilket blandt andet har haft indvirkning på Parkens arena-projekt, som er sat på standby (Parken.dk, 2009). Forum Horsens fik i 2007 medhold i, at de ikke skulle betale moms af deres store koncerter med Madonna, Rolling Stones og Santana, da dele af overskuddet skulle gå til velgørende formål (Business.dk, Hjort, 2007). Dette og andre offentlige tilskud til arenaer og koncertsteder er konkurrenceforvridende og kan begrænse PSE s muligheder på disse markeder ved at tage markedsandele. Det er derfor vigtigt, at bestyrelsen arbejder målrettet med disse udfordringer. Lokalplanen giver Parken mulighed for at holde 65 arrangementer om året med flere end gæster, dog kun 3 motorsports-arrangementer (Prospekt, 2010, s. 39). Ledelsen forventer ikke dette bliver en begrænsende faktor, da der i 2009 var 41 arrangementer, men på længere sigt kan dette blive et problem for optimal udnyttelse af kapaciteten. Politisk fokus på sundhed & skattefrihed for firmabetale fitnessabonnementer Regeringen har i indeværende regeringsperiode lovet skattefrihed for arbejdsgiverbetalte ordninger, der omfatter motion og idræt for medarbejdere i offentlige og private virksomheder, altså både fitnesscentre og idrætsforeninger (Kulturministeriet.dk, Idræt). Dette vil øge indtjeningen for alle

4 motionscentre, da det vil blive billigere for folk at indmelde sig i fitness-centrene, når kontingentet bliver betalt over bruttolønnen. Dog er forslaget endnu ikke vedtaget, da skatteministeren ikke har kunnet finde pengene til løftet. I juni 2009 skrev daværende kulturminister Carina Christensen, at regeringen stadigvæk arbejder for indførelse af forslaget i denne regeringsperiode (Kulturministeriet.dk, Kulturudvalget, 2009). Sommerhuslov gør udlejning momsfrit. Sommerhusene i Lalandia er fritaget for moms, da de er blevet udstykket under sommerhusloven fra 1972 (Erhvervsbladet.dk, 2009). Det fungerer således, at Lalandia udlejer sommerhusene og står for alt det praktiske, såsom rengøring. Sommerhusene er dog privatejede,og derfor slipper ejeren for at betale moms til staten. Dette er til gavn for både ejeren og Lalandia, som derved kan leje sommerhuset billigere ud, end hvis der skulle lægges moms oveni. Dette er der stor utilfredshed med i Hotelværtforeningen samt hos Danske Kroer & Hoteller, da Lalandia har en konkurrencemæssig fordel ved at udleje sommerhuse i få dage, og på den måde slipper for momsen på en ydelse der svarer til et hotelophold. Horesta, hotel-, restaurant- og turisterhvervets landsdækkende brancheorganisation vil tage spørgsmålet op hos politikerne på Christiansborg, da de mener, momsfritagelsen er så konkurrenceforvridende, at der skal gøre noget ved det (Horesta.dk, 2010). Hvis sommerhusloven bliver ændret således, at der skal betales moms på udlejningen af sommerhusene i Lalandia, kan det være en trussel for Lalandias markedets position og fremtidige indtjeningsmuligheder. Det vurderes, at PSE ikke kan påvirke ovenstående politiske faktorer, på trods af de i årsrapporten skriver ledelsen deltager aktivt i nationale og internationale sportspolitiske fora, for herved at øge muligheden for at yde indflydelse på regler og regulering i forhold til de sportslige aktiviteter i koncernen. (Årsrapporten, 2009, s. 23) Økonomiske og demografiske faktorer Alle PSE s segmenter er blevet påvirket af finanskrisen og den økonomiske afmatning med konjunktursvingninger. Forbrugerne er under lavkonjunkturer mere forsigtige med deres forbrug, og et af de steder der kan spares er udgifter til luksus varer såsom underholdning. Det er generelt dyrt at bo i Hovedstadsområdet, og i lavkonjunkturen må man prioritere, hvorledes rådighedsbeløbet skal bruges. Dette kan betyde, at flere vælger at se fodboldkampene i fjernsynet

5 frem for Parken eller helt fravælger at gå til koncert. Dog er prisen for at se FCK s hjemmekampe på mellem 100 kr. og 295 kr. (fck.dk, billetter) overkommelig for fanskaren. Fodboldklubbens indtægter stammer fra tv-rettigheder, sponsorer, tilskuere og merchandise, og lavkonjunkturen vil kunne mærkes i hele branchen, da indtægterne fra kriseramte sponsorer og salget til den almindelige fodboldforbruger vil gå ned. Hvis FCK over en længere periode ikke opnår sine sportslige målsætninger vil det have negativ konsekvenser rent økonomisk. Hvis klubben mister sin popularitet, vil det betyde færre fans og dermed færre fodboldrelaterede indtægter. Dette vil ligeledes have indflydelse på antallet af kampe, der vises i tv, hvilket vil betyder færre indtægter til PSE. Denne TV indtægt er især vigtig, da det vurderes, at en superligaklubs budget bliver halveret, hvis den rykker ned i 1. division. Dette svarer til at miste millioner kroner i indtægter fra tv, sponsorer og tilskuere, så der må spares i lønbudgettet, og så er det svært at komme op i superligaen igen (Politikken.dk, Sheikh, 2010). I sidste ende kan det også betyde at FCK s brandværdi falder, hvilet vil få negative konsekvenser for hele koncernen. Lalandia er også afhængig af de danske familiers rådighedsbeløb. Danskernes samlede feriebudget pr. famile forventes at falde fra kr. i 2009 til kr. i 2010, og færre planlægger at rejse til udlandet og færre turister rejser Danmark (Visitdanmark.dk, Situationsrapport, 2010). Nogle gæster bruger Lalandia som en ekstra ferie udover eventuelle udenlandsrejser, og disse vil måske fravælge ekstraferien. Dog vil det i stedet være muligt at tiltrække flere gæster, der vælger Lalandia som deres primære ferie og fravælger en dyrere ferie til udlandet. Det vurderes derfor, at Lalandia i højsæsonen ikke rammes af lavkonjunkturen, men i lavsæsonen godt kan få problemer med fuld belægning. Der kan dog laves flere tiltag eller gives rabat for at få fuld belægning i lavsæsonen. (indtægtsreducering pr. gæst, men samlet set større indtjening) PSE skal ligeledes være opmærksom på familiernes ferieinteresser, hvor Lalandia i øjeblikket er populær og konkurrencedygtig (Dr.dk, Gammeltoft, 2010), men dette kan hurtigt ændres, såfremt familiernes feriemønstre skifter. Det er derfor vigtigt, at PSE holder sig opdateret og hele tiden undersøger muligheder for at udvikle og forny sig i konkurrencen om børnefamilierne. Fitnessbranchen har også været påvirket af finanskrisen og lavkonjunkturen, da der har været øget prisfølsomhed og naturlig øget søgning mod lavprissegmentet. Dette betød frafald af medlemmer i Fitness.dk fra 2008 til (Årsrapport, 2009, s. 3).

6 Markedet for erhvervsudlejningen er også hårdt ramt af lavkonjunkturen, da rekord mange virksomheder går konkurs som følge af krisen (Statistikbanken.dk, NYT Nr. 347). En naturlig følge af dette er, at virksomhederne bruger færre penge på ny lokaler, og dette kan mærkes på udlejningen. Markedet har været præget af overudbud og pres på udlejningspriserne. Derudover har finanskrisen skabt usikkerhed omkring dagsværdien for ejendommene (Årrapport, 2009, s. 48). Seneste udmelding om erhvervsudlejning fra Sadolin-Albæks, der er førende indenfor rådgivning vedrørende erhvervsejendomme, er at tomgangen er den højeste i 15 år. Ledige kontorlokaler i hovedstadsområdet var i første kvartal 2010 på 8,8 % af den samlede kontorbestand. Sadolin-Albæk vurderer, at deres prognose om at antallet af ledige kontorarealer topper i 3. Kvatal 2010, samt at tomgangen ikke kommer over 10 % vil holde stik (Sadolin-albaek.dk, newsletter, 2010, s. 7). Ligeledes peges der på en svagt stigende tendens i 2010, hvor det københavnske marked dog stadigvæk er præget af overkapacitet og pres på prisniveauet. Gennemsnitsprisen for kontorudlejning i Østerbro området er faldet med 8,3 % fra 2009 til 2010, hvor prisen stadigvæk er den højeste i København sammen med Hellerup området. Markedsforventningen er, at prisen holder sig på dette niveau i 2010 (Sadolin-Albæk, Market Report, 2010, s. 36). Parken ligger på Østerbro med en god placering i et attraktivt område i forhold til kontorudlejning. Tendensen på markedet er, at lejerne fravælger de dyreste og mest eksklusive kontoradresser til fordel for gode og velfungerende kontorer uden den store prestige (Sadolin-albaek.dk, newsletter, 2010, s. 9). Hvilket kan betyde nedgang i kontorudlejningen for PSE. Formatted: Danish Mindre sponsor indtægter er steget fra 114 mio. i 2008 til 125 mio. i 2009, men PSE forventer som følge af lavkonjunkturen, at dette vil falde i Lavkonjunkturen vil have indflydelse på forlængelser og fremtidige sponsorater.

7 Kilde: forbrugertillidsindikator Forbrugertillidsindikatoren viser at forbrugernes forventning til fremtiden er forbedret i forhold til da finanskrisen var på sit højeste i Forbrugerne har tillid til en bedre økonomisk fremtid, og derfor vil de øge forbruget til gavn for PSE. Dog skal man være opmærksom på, at der er udsving, hvor forbrugerne stadigvæk har en negativ tiltro til fremtiden, men den gennemsnitlige forbrugertillid har været positiv i Ændringer i renteniveauet har stor betydning for PSE s renteomkostninger, da over halvdelen af PSE s gæld til kreditinstitutter er kortfristet. I øjeblikket er renten historisk lav, men en stigning vil betyde meget, da PSE har kortfristet gæld på 1,1 mia. kr. (Årsregnskabet, 2009, note 25). Befolknings- og alderssammensætningen har betydning for PSE s mulighed for at tiltrække endnu flere tilskuere til deres arrangementer i Parken. Så længe PSE formår at forny sig og tilpasse arrangementerne til tidens trends, vurderes det, at koncernen kan opretholde sine indtjeningsmuligheder og henvende sig til det bredt kundesegment, hvorved de demografiske faktorer vil have minimale konsekvenser for PSE. Andelen af den danske befolkning, der er fyldt 65 år, forventes at stige fra 16 pct. i dag til 25 pct. i 2042 (Danmarksstatistik.dk, vi bliver flere ældre). Dette betyder at Fitness.dk med fordel kan satse på tilbud og produkter til den ældre del af befolkningen. Antallet af børnefamilier er ikke det afgørende for Lalandia, da udsvinget ikke er så stort (Statistikbanken, 2010, Nyt nr. 69). Børnefamiliernes feriemønster er derimod vigtig for Lalandia. Sociale faktorer Underholdnings branchen er afhængig af deres kunder, og derfor er de sociale faktorer særdeles vigtige. Det er sjældent forbrugerne tager alene ind og ser en fodboldkamp eller en tur til Lalandia, og man træner ofte sammen med andre i fitness centeret. Det kan ligeledes være en tradition at flere

8 sammen tager til speedway i Parken, en weekend tur til Lalandia eller at hele vennekredse samles til FCK s hjemmekampe. Livsstil Det er i dag moderne at gå op i livsstil og derved lægge vægt på fritidsaktiviteter såsom sport og oplevelser, hvilket kommer de fleste af PSE s segmenter til gavn. For mange fodboldfans er det en del af deres livsstil at være tilhænger af fodboldklubben. FCK har Danmarks største fanklub, hvor der i superligasæsonen 2009/10 i gennemsnit var tilskuere til klubbens 17 superliga hjemmekampe (Danskfodbold.dk, DBU s tilskuerstatistik). FCK har mange loyale fans, og niveauet for fans til hjemmekampene har de seneste år været stabilt. Det er derfor vigtig for FCK, at fastholde sin placering i toppen af superligaen, således at klubben kan fastholde det høje tilskuerantal og dermed billetindtjeningen. Publikum til fodboldkampe, koncerter og sportsarrangementer vil underholdes og stiller store krav til det arrangement, de vælger. Derfor er det vigtig at ramme rigtigt i forhold til publikums ønsker. Madonna, George Michael og Robbie Williams har formået at tiltrække tilskuere til deres koncerter. Og i år blev DR s tv succes X-factor finalen afholdt i Parken foran tilskuer, mens 2,2 mio. fulgte med hjemme fra stuerne rundt i hele Danmark. Disse arrangementer viser, at folk fra hele Danmark er villige til at tage turen til København for at blive underholdt, hvis blot tilbuddet er det rigtige. Hooliganisme Hooliganisme er fodboldfans, som udøver vold i forbindelse med fodboldkampe, og dette er blevet alvorligt problem i fodboldverdenen. Det betød, at man i 2008 lavede et hooliganregister for at forhindre problemskaberne i at få adgang til fodboldkampene. På trods af at der på nuværende tidspunkt kun er 20 registeret og 202 har fået advarsler (Onside.dk, Houman, 2010), så kræver det, at PSE bruger ressourcer på at holde øje med disse hooligans. Sagen om en fodboldfan der løb ud på banen og angreb dommeren under landskampen mod Sverige i 2007 har ligeledes gjort, at der er kommet ekstra fokus på sikkerhedsforanstaltningerne. PSE forlangte 7 mio. kr. af fodboldfanen for at dække tabet af entréindtægter, da to landskampe ikke måtte afholdes i Parken som følge af hændelsen (berlingske.dk, 2007).

9 Feriemønstre Der er mange ferie muligheder og en ændring i danskernes feriemønster kan få konsekvenser for Lalandia. Feriecentrene er afhængig af at kunderne, som især er børnefamilier. Derfor er det en stor trussel, hvis der kommer nye trends for familieferien. Lalandia skal således være i stand til at opfylde disse krav, så Lalandia ikke bliver fravalgt til fordel for nye og mere spændende alternativer. Teknologiske forhold Internettet er blevet en stor del af vores hverdag og bruges til at finde underholdningstilbud, bestille og købe billetter samt holde os opdateret med det sidste nye i hele verden. På parken.dk er det muligt at finde alle oplysninger om FCK s resultater, købe merchandise i Super Shoppen, få overblik over arrangementer og finde al nødvendig information om PSE, samt tilmelde sig nyhedsbreve. Det anses som en stor fordel for PSE at have en let og overskuelig hjemmeside til at kommunikere deres budskab ud til kunder og investorer, hvilket de formår, især efter PSE s nye hjemmeside lavet pr. 1/ Ligeledes er Lalandia og Fitness.dks hjemmesider vigtige i markedsføringen, og det er en fordel, at alle hjemmesiderne er opdaterede og overskuelige. Udover Fitness.dk og Lalandias hjemmesider kan man også følge dem som fan på Facebook og få seneste opdateringer. Fitness.dk har over personer, som følger dem på Facebook. Her kunne PSE med fordel satse på større eksponering, da det gennem det sociale netværk Facebook er muligt at invitere alle sine venner til at blive fan af samme side. Dette kunne gøres ved at udlove præmier og andet til dem, der kan invitere flest venner. Dette vil være nem og billig markedsføring. En mulighed vil være at man i fremtiden kan følge kampene direkte på internettet eller på sin smartphone og på denne måde skabe ekstra indtjening, dog kan dette få indflydelse på tvrettighederne.

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

Velkommen til CASA Arena Horsens. Fokus på AC Horsens fans

Velkommen til CASA Arena Horsens. Fokus på AC Horsens fans Velkommen til CASA Arena Horsens Fokus på AC Horsens fans AC Horsens har i dag 3 kerneprodukter: 1.Hospitality (VIP, billetter, events og rejser) 2.Eksponering (Bandereklamer, annoncer, bannere m.v) 3.Netværk

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 "Virksomheder, der har udgifter til sponsorering af fx sportsklubber og kulturelle foreninger, modtager ofte reklameydelser i form af omtale af virksomhedens navn og logo på bandereklamer,

Læs mere

Avedøre IF - fodbold

Avedøre IF - fodbold Avedøre IF - fodbold Avedøre IF blev stiftet i 1932 I dag har klubben ca. 350 medlemmer Klubben har hold i de fleste rækker fra "poder" til og med superveteraner Klubbens målsætning er at forblive i Danmarksserien

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Fodbold og forretning. 27. februar 2013 Jesper Jørgensen

Fodbold og forretning. 27. februar 2013 Jesper Jørgensen Fodbold og forretning. 27. februar 2013 Jesper Jørgensen Agenda Hvad er udfordringerne som fodboldforretning, og hvilke rammer og forretningslogikker arbejder klubberne under set i et konkurrencemæssigt,

Læs mere

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation - 1 Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation m. v. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk Skatterådet har i en afgørelse

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) :

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Email adresse er: bsi@bsifodbold.dk Hjemmeside navn: Bsifodbold.dk Brøndby Strand IK blev stiftet i 1935 og er snart 80 år gammel og er den absolut

Læs mere

FC Vestsjælland. Erfarent trænerteam. Superligafodbold i Vestsjælland 2012/2013

FC Vestsjælland. Erfarent trænerteam. Superligafodbold i Vestsjælland 2012/2013 2012/2013 FC Vestsjælland FC Vestsjælland blev i 2008 etableret som en professionel overbygning af fodboldafdelingen i Slagelse Boldklub og Idrætsforening - også kaldet SBI. Superligafodbold i Vestsjælland

Læs mere

Luk op for hele pakken

Luk op for hele pakken Til dig fra Skat Medarbejderbredbånd Luk op for hele pakken Til dig fra Skat Internet og telefoni til halv pris din arbejdsgiver klarer betalingen. Kan det blive nemmere? Får du mobiltelefon eller bærbar

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga

Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga På billedet : Annika Overby Hansen og Majbritt Henningsen i kamp (3F Liga) Elite og bredde hånd i hånd DBU havde en drøm Drømmen blev et erklæret mål

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

Præsenterer sponsorprospekt. Svebølle Boldklub & Idrætsforening 2. division

Præsenterer sponsorprospekt. Svebølle Boldklub & Idrætsforening 2. division Præsenterer sponsorprospekt Velkommen til Svebølle B&I Svebølle Boldklub og Idrætsforening blev stiftet i 1924 og holder til huse på Højvangen 10B i Svebølle. Her danner klubben ramme om et lille intimt

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Sport, MarkedSføring og BuSineSS

Sport, MarkedSføring og BuSineSS Sport, Markedsføring og Business Svendborg Rabbits historie Svendborg Rabbits er udsprunget af Svendborg BasketBall Club (SBBC). I år 2000 rykkede klubben op i basketligaen, og dermed blev der skabt tradition

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

ORATER: Carsten Behrendsen tlf. 5375 8150. SMÅL: Bent Juul Larsen tlf. 2021 1799

ORATER: Carsten Behrendsen tlf. 5375 8150. SMÅL: Bent Juul Larsen tlf. 2021 1799 SPORT og Team Vest n vind! league.com ort.dk under opbygning ITESPORT og kæd din virksomheds ds stærkeste speedway brand. rat med REGION VARDE ELITESPORT, kommer in virksomhed. Mulighederne er mange og

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Søren Revsbæk og Anette Sand. Bogen om fradrag. i erhvervsdrivende virksomheder

Søren Revsbæk og Anette Sand. Bogen om fradrag. i erhvervsdrivende virksomheder Søren Revsbæk og Anette Sand Bogen om fradrag i erhvervsdrivende virksomheder Bogen om fradrag Bogen om fradrag for selskaber og selvstændige i erhvervsdrivende virksomheder 1 Bogen om fradrag i erhvervsdrivende

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS Trendanalysen 2011 Agenda 1. Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen 2. Tilbageblik - Trends 2010 3. Forventninger til 2011 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013 TNS 22. november 2012 Contents 1 Om undersøgelsen 3 2 Tilbageblik - 2012 5 3 Forventninger til 9 4 Mediaplanerne 20 5 Konklusion 29 TNS 22. november 2012 2 1 Om undersøgelsen TNS 22. november 2012 Om undersøgelsen

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

Pay-per-view Fremtidens TV?

Pay-per-view Fremtidens TV? Pay-per-view Fremtidens TV? Claus Thustrup Kreiner, Lektor ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet Søren Kyhl Finansiel konsulent og ph.d. studerende ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Hvad er Bakken bears klubben: Bakken Bears er et basketballhold fra Århus. Klubben blev stiftet i 1962 under navnet Skovbakken Basketball.

Hvad er Bakken bears klubben: Bakken Bears er et basketballhold fra Århus. Klubben blev stiftet i 1962 under navnet Skovbakken Basketball. BAKKEN BEARS BAKKEN BEARS HALL OF FAME Velkommen i Bakken bears Da Bakken Bears i efteråret 2009 udtrådte af Århus Elite, blev det anledningen til endnu et organisatorisk løft. En ny og langt bredere ejerkreds

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Nyhedsbrev for december 2007

Nyhedsbrev for december 2007 Nyhedsbrev for december 2007 Indhold i denne udgave Nu er Christian Poulsen med igen. 1 Nyhed: Situationsbestemt ledelse. 1 Tillidsskabende ledelse. 2 Vi lærer det, mens vi gør det. 2 Nordelektro Strategiplakat.

Læs mere

Sammen om en god oplevelse

Sammen om en god oplevelse Sammen om en god oplevelse Om sikkerheden ved superligakampe En fælles indsats Det skal være en god oplevelse for hele familien at gå til superligakamp. Derfor arbejder klubber, fanklubber og myndigheder

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/16

SPONSORKONCEPT 2015/16 SPONSORKONCEPT 2015/16 Bulldogs Odense ApS Møllemarksvej 75 B, 5200 Odense V CVR 32161162 Kristoffer Jørgensen 26 80 97 60 Kasper Iversen 60 68 32 88 Thomas Nielsen 20 15 97 06 Bulldogs Oplevelser og god

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Partnerkoncept 2 0 1 5 Holsted Speedway Klub

Partnerkoncept 2 0 1 5 Holsted Speedway Klub Partnerkoncept 2 0 1 5 Holsted Speedway Klub Moldow Speedway Arena n Hedevejen 1 n 6670 Holsted n www.holsted-speedway.dk Lidt om Holsted Speedway Klub Kære mulige samarbejdspartner Som den mest vindende

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Bliv sponsor for Basketballklubben BMS

Bliv sponsor for Basketballklubben BMS BMS ELITEBASKET Bliv sponsor for Basketballklubben BMS Velkommen i BMS Basketballklubben BMS er en af de mest vindende klubber i dansk basketball med mange mesterskaber i de 40 år, klubben har eksisteret.

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvad menes med det progressive skattesystem: At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvem må udskrive skatter i DK:

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

99 259 3.209 14.289. Unikke tal fra Aalborg Pirates første sæson

99 259 3.209 14.289. Unikke tal fra Aalborg Pirates første sæson SPONSORPROSPEKT Unikke tal fra Aalborg Pirates første sæson 15 80 var rygnummeret på NHL-spilleren Colin Greening i de to måneder, han spillede i Aalborg. Vi var den første klub til at hente en NHL-spiller

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment Ved hjælp af Break Up Value metoden

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment Ved hjælp af Break Up Value metoden Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment Ved hjælp af Break Up Value metoden Forfatter: Mikkel Baunegaard Antonsen Vejleder: Henning Skov Jensen Copenhagen Business

Læs mere

Alternativt løsningsforslag til pokal-derbyet

Alternativt løsningsforslag til pokal-derbyet Alternativt løsningsforslag til pokal-derbyet Mange fodboldfans har de seneste dage glædet sig over endnu et derby med billige billetpriser og fraværet af restriktioner. Det viste sig dog, at Brøndbys

Læs mere

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Skattepjece 2008. skattemæssige konsekvenser

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Skattepjece 2008. skattemæssige konsekvenser DANSK GOLF UNION Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary Skattepjece 2008 H O V E D S P O N S O R basisstruktur selskabsstruktur Banelejestruktur skattemæssige konsekvenser Forord Skattemæssigt adskiller

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT - FRA IDRÆTSCENTER TIL SPORTSPARK Danmarks mest attraktive arena for flexfodbold Danmarks mest attraktive arena for helårsgolf

UDVIKLINGSPROJEKT - FRA IDRÆTSCENTER TIL SPORTSPARK Danmarks mest attraktive arena for flexfodbold Danmarks mest attraktive arena for helårsgolf UDVIKLINGSPROJEKT - FRA IDRÆTSCENTER TIL SPORTSPARK Danmarks mest attraktive arena for flexfodbold Danmarks mest attraktive arena for helårsgolf Projektet er et delprojekt i Blåvandshuk Idrætscenter`s

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Gaver til velgørende foreninger

Gaver til velgørende foreninger Gaver_ omslag.qxp 12-12-2007 12:22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001

Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001 Telefax nr. 33 12 86 13 Københavns Fondsbørs A/S Nicolai Plads 6 1067 København K Søborg, den 28. september 2001 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/01 Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001 Bestyrelsen for Akademisk

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere