REGISTRANT OVER EKSISTERENDE BRYGGERIBYGNINGER I DANMARK. Kulturhistorisk Museum Randers 2003 ved cand. mag. Vibeke Kaiser-Hansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGISTRANT OVER EKSISTERENDE BRYGGERIBYGNINGER I DANMARK. Kulturhistorisk Museum Randers 2003 ved cand. mag. Vibeke Kaiser-Hansen"

Transkript

1 REGISTRANT OVER EKSISTERENDE BRYGGERIBYGNINGER I DANMARK Kulturhistorisk Museum Randers 2003 ved cand. mag. Vibeke Kaiser-Hansen 1

2 INDLEDNING...2 INDSAMLING AF DATA...2 LISTE OVER BEVAREDE BRYGGERIBYGNINGER I DANMARK, BASERET PÅ MUSEERS OG ARKIVERS INDBERETNINGER I FORBINDELSE MED UDSENDTE SPØRGESKEMAER....4 KONKLUSION...42 Indledning Denne registrant over eksisterende bryggeribygninger i Danmark indeholder 161 lokaliteter. Der er registreret bygninger, som tilhører egentlige ølbryggerier, registreringen indeholder derudover enkelte selvstændige maltfabrikker, som ikke har haft tilknytning til et specifikt bryggeri, og hvor processen med fremstilling af malt har været eneste aktivitet med relation til ølbrygning. At maltfabrikkerne er taget med skyldes overvejelser om fredning af en maltfabrik i Ebeltoft, hvorfor det kan være ønskeligt at få kendskab til, om der er andre maltfabrikker bevaret. Mindre restaurationsbryggerier og bryggerier oprettet efter 1995 indgår ikke i registranten. Indsamling af data Registranten bygger hovedsageligt på oplysninger, som er indsamlet fra arkiver og museer i hele landet. På grundlag af oplysninger fra P. Tullberg: Dansk Bryggerifortegnelse (Silkeborg 1995) er der blevet udsendt spørgeskemaer til ca. 175 museer og arkiver i Danmark, som har haft eller har bryggerier i deres dækningsområde. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag. Af de adspurgte museer og arkiver har 140 svaret. Undersøgelsen er blevet tilrettelagt således, at der i de fleste købstæder og i områder med mange bryggerier er sendt spørgeskemaer ud til både museer og arkiver for at opnå en overlapning. Dette er sket for at øge sandsynligheden for svar. Strategien er ikke lykkedes helt, idet der ikke er modtaget oplysninger fra Mors og fra områderne omkring Frederiksværk og Store Heddinge. For Mors gælder det, at der er samdrift mellem museum og arkiv. Det samme har gjort sig gældende i Frederiksværk, hvor museum og arkiv i undersøgelsesperioden har ligget underdrejet efter en konkurs. Blandt de museer og arkiver, der har svaret, har nogle kunnet bidrage med oplysninger af begrænset omfang, mens andre har haft et fuldt overblik over deres område. Derfor er registranten ikke fuldstændig, selv om den må siges at være meget dækkende især når det gælder større anlæg/bygninger. I visse tilfælde har det været muligt, at få supplerende oplysninger om bevarede bygninger via Internettet samt hos to privatpersoner, som gennem en årrække har interesseret sig for og 2

3 beskæftiget sig med danske bryggerier. Jesper Christensen fra Frederikshavn, som redigerer internetsiden har bidraget med supplerende oplysninger om bevarede bryggeribygninger i Nordjylland, og Carsten Fladmose Madsen fra Århus, som har interesseret sig for og beskæftiget sig med bryggerier i mere end 30 år, har bidraget med informationer om bevarede og nedrevne bygninger i Århus og Odense. En gennemgang af Industriregistreringen Industrialismens bygninger og boliger, som befinder sig på Nationalmuseet, har kun i mindre grad givet supplerende oplysninger om bygninger, opførelses år og arkitekter. Industriregistreringen indeholder kun omkring 50 ølbryggerier, og blandt disse mangler flere større anlæg. Gennemgangen af industriregistreringen sikrer derfor ikke, at alle væsentlige anlæg kommer frem i lyset. Blandt de bryggerier, som er medtaget i industriregistreringen, er der seks bryggerier, som der ikke er kommet indberetninger om fra museer og arkiver. De er altså hverken indberettede som endnu eksisterende eller som nedrevne. Det drejer sig om bryggerier på følgende adresser: Baldersgade 8, st. tv., 2200 København N Dortheavej 45-47, 2400 København NV Valdemar Jørgensens Bryggeri, Ryesgade 51, 2100 København Ø. Frederiksværk Bryggeri, Nørregade 60, 3300 Frederiksværk Nørrebroes bryggeri og Mineralvandsfabrik, Nørrebro 10, 5900 Rudkøbing Fort Bryggeriet Gladsaxe Fort, Batterivej 54, 2730 Herlev Størstedelen af de indberettede bygninger er blevet berejst og eksteriøret fotodokumenteret på et oversigtligt niveau. Det har dog af tidsmæssige grunde ikke været muligt, at nå at rejse til lokaliteter på øerne Bornholm, Christiansø, Ærø, Fanø og Læsø. På Jylland, Fyn og Sjælland findes et mindre antal bevarede bygninger, som ikke er blevet fotograferet. Dette skyldes fortrinsvis, at de er blevet indberettet så sent, at det ikke har kunnet nås. Allerede fredede bygninger er som udgangspunkt ikke blevet fotograferet. 3

4 Liste over bevarede bryggeribygninger i Danmark, baseret på museers og arkivers indberetninger i forbindelse med udsendte spørgeskemaer. 1) 1210 København K Chr. Jacobsen og I.C. Jacobsen Brolæggerstræde 5 og Knabrostræde 11-13, 1210 København K Bevaret: Bryggeribygning ( ) Nuværende anvendelse: --- Nuværende stand: Fredet 2) 1220 København K Christian IV s Bryghus Frederikholms kanal 29 (Hjørnet af Chr. Brygge), 1220 København K Bevaret: Bryghus ( ) Nuværende anvendelse: Museumsmagasin for Tøjhusmuseet. Nuværende stand: Fredet 3) 1620 København V Tvedes Bryggeri Vesterbrogade , København V Bevaret: Vestre forhus (1884) + sidehus (1884) + østre forhus (1862) Arkitekt: Christian Lauritz Thuren Nuværende anvendelse: --- Nuværende stand: Fredet 4) 1656 København V 4

5 De danske Maltfabrikker Gasværksvej 16, 1656 København V Bevaret: Malteri Nuværende anvendelse: Erhvervsejendom Nuværende stand: Byfornyet (omfanget kendes ikke) 5) 1749 København V Kongens Bryghus Rahbeks Allé 11 Bevaret: Maltsilo, bryghus mm. Nuværende anvendelse: Bolig Nuværende stand: Fin 6) 1799 København V Carlsberg A/S Vesterfælledvej 100, 1799 København V + Gl. Carlsbergvej Bevaret: Følgende bygninger er fredet: Gl. Carlsberg: Porthuset ( af C.F. Thomsen) samt støbejernsrækværket og portene mod Gl. Carlsbergvej, bryghuset (1867 af N.S. Nebelong) og svalehuset med gærkældre (1859 af N.S. Nebelong, brændt og genopført 1867), malteriet med lagerkældre (1856, brændt og genopført 1867 af N.S. Nebelong) samt det dermed sammenbyggede støbekartårn ( , brændt og genopført 1867), den søndre lagerbygning med lagerkældre (1855, brændt og genopført 1867, ombygget til funktionærboliger), den nordre lagerbygning med lagerkældre (1847, ombygget og forhøjet med en etage 1875), kornmagasinet (1866, ombygget efter brand 1867 af N.S. Nebelong), kedelhuset (1875) og de to skorstene (1875 og 1879), stalden (1847 af H.C. Stilling og ombygget 1858), staldbygningen (1876), kørehallen med lagerkældre (1878), lagerbygningen med lagerkældre (1860/1868), kørehallen med lagerkældre ( , ombygget til lagerrum 1935, ombygget til stald 1991), hovedbygningen (Æresboligen) med den tilhørende mur mod nord ( af N.S. Nebelong), vinterhaven (1858 af P.C. Bønnecke), Pompeji (1876 af P.C. Bønnecke) samt den italienske pergola (1851) syd for Pompeji og den søndre lagerbygning. Ny Carlsberg: Vagttårnet (1905 af Hack Kampmann), museumsbygningen, Glyptoteket ( af Vilh. Dahlerup og Hack Kampmann), Carl Jacobsens villa ( ), indkørslen med port, den sydlige del af haven med skulpturer og Den Venetianske Tepavillon (1895) samt ishuset (1896, alle af Hack Kampmann), Kvaltek, kontor- og laboratoriebygningen (1873 ombygget 1901 af Hack Kampmann). (Kuas fredningsoplysninger) Arkitekter: Niels Sigfred Nebelong, Hack Kampmand, H.C. Stilling, P.C. Bønnecke, Vilh. Dahlerup Bygningstegninger: --- Nuværende anvendelse: Bryggeri Nuværende stand: Fredet, i brug 5

6 7) 2600 Glostrup Glostrup Bryggeri Rådhusvej 2, 2600 Glostrup Bevaret: Direktørbolig (1902) Tegninger: Grundrids med placering af bygninger på Lokalhistorisk arkiv i Glostrup Nuværende anvendelse: Del af rådhusets administration Nuværende stand: Fin 8) 2900 Hellerup Tuborgs Bryggerier A/S Tuborg Havnevej, 2900 Hellerup Bevaret: Bryghus (1926) og administration (1914) Arkitekter: Bryghus: Henry Glæsel, Administration Anton Rosen Tegninger: Gentofte Kommunes Byggesagsarkiv Nuværende anvendelse: Bryghus: Tom, Administration: Kontorformål Nuværende stand: Bryghuset skal totalrenoveres/ombygges, Administrationen god 9) 2970 Hørsholm Usserød Bryggeri Holmetoften 5, Usserød Bevaret: gl. bryggeri (1842? 1898), beboelseshus m. stald ), Malteri (1912), Tappehal (før 1939), bryghus ( ), lagerbygning (f udvidet 1982), skorsten (ca. 1930), lager ( tappehal og ). Desuden bygninger til mostproduktion. Tegninger: Hørsholm Kommunes bygningsinspektorat Nuværende anvendelse: Småerhverv Nuværende stand: Rimelig 10) 3000 Helsingør Wiibroe s Bryggerier Hestemøllestrædet 12, 3000 Helsingør Bevaret: Bryghus (1861) og Malteri (1861) Arkitekt: Chr. Holsøe Nuværende anvendelse: Hjerteforeningen - kontor Nuværende stand: Fin 6

7 11) 3000 Helsingør Wiibroe s Bryggerier Klostermosevej Bevaret: Diverse bygninger ikke beboelse (ca. 1980) Nuværende anvendelse: Nuværende stand: Fin 12) 3000 Helsingør Chr. Jeppesen Stengade 82, 3000 Helsingør Bevaret: Forhus (1700-tallet) Nuværende anvendelse: --- Nuværende stand: Fredet 13) 3460 Birkerød L. Petersens Bryggeri Bregnerødvej 3, 3460 Birkerød Bevaret: Hus i dag almindelig familiebolig tidligere var der bryggeri i kælder og udhus. Tegninger: Ikke oplyst 14) 3540 Lynge Uggeløse Bryggeri Krogenlundvej 11, Uggeløse, 3540 Lynge Bevaret: Bryghus (1852) muligvis andre bevarede bygninger Nuværende stand: ) 7

8 3550 Slangerup Slangerup Brygggeri Hestetorvet 1, 3550 Slangerup Bevaret: Stuehus (ca. 1900). Nuværende stand: ingen detaljer fra bryggeriet bevaret 16) 3700 Rønne Gads Bryggeri St. Torvegade 9 B, 3700 Rønne Bevaret: --- Nuværende anvendelse: Vin en gros forretning 17) 3730 Nexø Nexø Bryggeri Købmagergade 18-20, 3730 Nexø Bevaret: --- Nuværende anvendelse: Bolig 18) 3760 Gudhjem Bryggeri og bageri Bella Vista Christiansø Bevaret: Bygninger opført 1845 Nuværende anvendelse: --- Nuværende stand: Fredet 19) 3770 Allinge Allinge Bryggeri Storegade 28, 3770 Allinge 8

9 Bevaret: Direktørbolig (1867) Nuværende anvendelse: Bolig 20) 3790 Hasle Hasle Bryggeri Storgade 3, 3790 Hasle Bevaret: --- Nuværende anvendelse: Autoværksted Nuværende stand: ) 4000 Roskilde Bryggeriet P. Nielsen Skomagergade 1, 4000 Roskilde Bevaret: Beboelse, forhus (1876) Arkitekt: Prof. Ove Pedersen, Kbh. Tegninger: Kopi på Roskilde Museum Nuværende anvendelse: Forretninger, kontor Nuværende stand: Forhus - God 22) 4000 Roskilde F.R. Frederiksens Bryggeri/Roskilde Bryggeri Algade 15, 4000 Roskilde Bevaret: Sidelænger til kedelhus (1905), Isværk/hus forhus (1650) dette har siden 1979 været fredet. Arkitekt: På sidelænger fra 1905 Ludvig Andersen Kbh. Tegninger: Nogle tegninger på Roskilde museum Nuværende anvendelse: Div. Forretninger, kontorer mm. 23) 4060 Kirke Såby Vintre Mølle Bryggeri Vintremøller 29, Englerup, 4060 Kirke Såby Bevaret: Bryggeribygning (1889) 9

10 24) 4070 Kirke Hyllinge Kirke Hyllinge Bryggeri --- Bevaret: Stuehus selve bryggeriet nedrevet i 1970erne Nuværende anvendelse: --- Nuværende stand: ) 4180 Sorø Sorø Ny Hvidtølsbryggeri Holbækvej Bevaret: Direktørbolig Nuværende anvendelse: Bolig Nuværende stand: ) 4200 Slagelse Slagelse Hvidtølsbryggeri (Ifl. Slagelse Lokalarkiv) (muligvis Slagelse Bryggeri (P. Tullberg) Hestemøllestrædet nr. 5, 4200 Slagelse Bevaret: Ikke specificerede bygninger Nuværende anvendelse: Lejligheder Nuværende stand: ) 4200 Slagelse Slagelse Bryghus Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse Bevaret: Direktørbolig. (Resten af bryggeriet er nedrevet, og der er bygget seminarium) 28) 10

11 4200 Slagelse Mullerup Bryggeri Mullerup Strandvej 10 B, Mullerup, 4200 Slagelse Bevaret: --- Nuværende anvendelse: Bolig Nuværende Stand: ) 4220 Korsør Niels Pedersen Algade 12, 4200 Korsør Bevaret: Forhus ca Nuværende anvendelse: Smedeværksted og beboelse Nuværende stand: Ombygget 30) 4200 Korsør Th. Pedersen Algade 25, 4200 Korsør (Kongegården) Bevaret: Forhus (1761) + baghuse Nuværende anvendelse: Center for billedkunst og musik Nuværende stand: Fredet - Fin 31) 4200 Korsør Bryggergården Algade 17, 4220 Korsør Bevaret: Forhus + baghus Nuværende anvendelse: Møbelforretning 32) 4230 Skelskør Bryggeriet Harboe A/S Spegerborgvej 34, 4230 Skelskør 11

12 Bevaret: Bryghus (1883), Tappehal, Lager, Gærkælder, administration/direktørbolig (1883) (Direktørboligen fungerer i dag som administration) Arkitekt: Ukendt Nuværende anvendelse: Bryggeri Nuværende stand: I brug 33) 4281 Gørlev Gørlev Bryggeri Duemosevej 10, 4281 Gørlev Bevaret: --- Nuværende anvendelse: --- Nuværende stand: ) 4400 Kalundborg C.L.S. Bryggeri Kordilgade 85, 4400 Kalundborg Bevaret: Hovedbygning/forhus (1793) Nuværende anvendelse: --- Nuværende stand: Fredet 35) 4520 Svinnige Svinninge Bryggeri Bryggervej 4, 4520 Svinninge Bevaret: Bryghus ( ), direktørbolig ( ) og delvist malteri ( ) Bygningstegninger: Svinninge Lokalhistoriske Arkiv Nuværende anvendelse: Bolig 36) 4532 Gislinge Gislinge Bryggeri Hagestedvej 7, 4532 Gislinge Bevaret: Bryghus, Malteri, Tappehal, Kedelhus, Maskinhus, Lager, Gærkælder, Maltkølle, administration, funktionær/arbejderboliger, direktørbolig Alt opført

13 Bygningstegninger bevaret: Nej 37) 4550 Asnæs Asnæs Hvidtølsbryggeri (Holbæk Bayersk- og hvidtølsbryggeri A/S) Enghaven 7, 4550 Asnæs Bevaret: Bryggeriet fremstår som ældre parcelhus fra 1903 med udhus Bygningstegninger: Nej Nuværende anvendelse: Alm. Beboelse Nuværende stand: Rimelig velholdt men intet bryggeripræg 38) 4572 Nørre Asmindrup Odsherred Hvidtølsbryggeri Gl. Nykøbingvej (syd for Svinninge mod Vig) Bevaret: Flere bygningselementer er bevaret ( (måske ældre)) Nuværende anvendelse: --- Nuværende stand: ) 4600 Køge Køge bryggeri Vestergade 30, 4600 Køge Bevaret: (1866) Bygningstegninger: --- Nuværende anvendelse: Forretninger Nuværende stand: god 40) 4640 Fakse Faxe Bryggeri Torvegade 35, 4640 Fakse Bevaret: Bryghus (1937), Tappehal (1967), Kedelhus, Maskinstue (1974), Lager ( ), Administration (1976, 87 og 95) Arkitekt: Ths. Jørgensen/Mangor & Nagel/Tage Nielsen, Sankt Peders Stræde Bygningstegninger delvist bevaret (fra 1937). De befinder sig på teknisk arkiv på virksomheden. Nuværende anvendelse: Bryggeri 13

14 Nuværende stand: Funktionsdygtigt og vedligeholdt (undtagen gl. kontor, som blev revet ned i 1987) 41) 4690 Haslev Førslev Bryggeri Førslev Møllevej 7, Førslev, 4690 Haslev Bevaret: Uspecificeret Bygningstegninger: Nej Nuværende anvendelse: Bolig/landbrug 42) 4700 Næstved Bryggeriet Føniks Indre Vordingborgvej nr 11 Bevaret: Div. Bygninger. Komplekset opført 1885 ombygget 1968 Bygningstegninger: --- Nuværende anvendelse: Dyrehandel Nuværende stand: Muligt at se spor af bryggeriet 43) 4720 Præstø Antonii Bryggeri Torvet 15-17, 4720 Præstø Bevaret: Bryghus (ca.1880), malteri (1891) (Hestestald/garage) Bygningstegninger: Kommunen har oplyst, at der ikke er bevaret tegninger. Nuværende anvendelse: Boliger 44) 4750 Lundby Lundby Bryggeri Lundby Hovedgade , 4750 Lundby Bevaret: Bryghus (1872?), malteri, tappehal, kedelhus, maskinhus, bødkeri, lager, gærkælder, maltkølle, direktørbolig (måske 1922) Tegninger: evt. tegninger på Lundby Lokalarkiv Nuværende anvendelse: maskinværksted Nuværende stand: Ikke bevaringsværdigt 14

15 45) 4750 Lundby Køng Bryggeri Køng Kirkevej 4, 4750 Lundby Bevaret: Bryghus (1891), malteri, tappehal, kedelhus, maskinhus, bødkeri, lager, direktørbolig (1891) Tegninger: evt. tegninger på Køng lokalarkiv Nuværende anvendelse: Intet tidligere tømrerværksted Nuværende stand: god 46) 4760 Vordingborg Danish Malting Group Spirevej 5, Ørslev, 4760 Vordingborg Bevaret: Maltfabrik ( ) Nuværende anvendelse: Maltfabrik Nuværende stand: I brug 47) 4760 Vordingborg Nyråd Bryggeri Nyråd Hovedgade 61, Nyråd, 4760 Vordingborg Bevaret: Bryghus (1860?), malteri, kedelhus, gærkælder, administration, stald/garage, funktionær/arbejderboliger, direktørbolig (1904). Muligvis tappehal og bødkeri Bygningstegninger: Vordingborg Kommune Nuværende anvendelse: Delvis boliger Nuværende stand: Stærkt varierende for den samlede bygningsmasse 48) 4760 Vordingborg Hvidtølsbryggeriet Vordingborg Krægestræde 3, 4760 Vordingborg Bevaret: Hus (1897) m. udbygninger (1914 og 1918) Bygningstegninger: --- Nuværende stand: Registreret som bevaringsværdi bygning i 1988 god stand 49) 15

16 4771 Kalvehave Viemose Bryggeri Viemosegade 76, Viemose, 4771 Kalvehave Bevaret: Bryghus, malteri, tappehal, stald/garage, direktørbolig. Muligvis kedelhus og maskinhus Bygningstegninger: --- Nuværende anvendelse: Lager Nuværende stand: Jævn noget ombygget. Har huset Prom Kemi 50) 4780 Stege Carøe s Bryggeri Storegade 46, 4780 Stege Bevaret: Bygning opført 1912 Arkitekt: Ukendt Tegninger:--- Nuværende anvendelse: Forretninger og beboelse Nuværende stand: Pæn stand efter renovering 51) 4791 Borre Sønderby Bryggeri Klintevej 326, 4791 Borre Bevaret: Div. bygninger Nuværende anvendelse: Automalerværksted og beboelse 52) 4792 Askeby Tostenæs Bryggeri Lusmosevej 5, Tostenæs, 4792 Askeby Bevaret: Svært at se, hvad der er tilbage af det gamle bryggeri (Bryggeriet startede 1871, men bygningerne er ældre) Nuværende anvendelse: Tom har været beboelse Nuværende stand: Middel 53) 4793 Bogø Bogø Aktiebryggeri 16

17 Vesterskovvej 31, 4793 Bogø Bevaret: Hus (Maltkar i kælder) (1901) Nuværende stand: ombygget 54) 4800 Nykøbing F Lolland Falster Bryghus Stubbekøbingvej 24, 4800 Nykøbing F Bevaret: Lagerbygninger Nuværende anvendelse: Forretning Nuværende stand: Jævn 55) 4873 Væggerløse Marrebæk Bryggeri Gl. Landevej 137, Marrebæk, 4873 Væggerløse Bevaret: Bl.a. bryghus, kontor, funktionærbolig (ca. 1911) Bygningstegninger: --- Nuværende anvendelse: Værksted/Bilforhandler 56) 4913 Horslunde Horslunde Bryggeri Bryggerivej 25, 4913 Horslunde Bevaret: Hus Bygningstegninger: --- Nuværende anvendelse: Frisørsalon og beboelse 57) 4930 Maribo Maribo Bryghus A/S Vesterbrogade 1, 4930 Maribo Bevaret: lager, bryghus, div. tanke mm. Bygningstegninger:

18 Nuværende anvendelse: Bryggeri i brug 58) 5000 Odense Det gl. Slotsbryggeri Nørregade 45, 5000 Odense Bevaret: Forhus (1841 og 1869), sidehus syd (1887), sidehus nord (1869) Bygningstegninger: --- Nuværende stand: Fredet - God 59) 5000 Odense --- Nørregade 47, 5000 Odense Bevaret: Forhus og sidehus Bygningstegninger: ) 5000 Odense Albani Tværgade 19, 5000 Odense Bevaret: Bryghus, tappehal (1980erne), lager, mineralvandsfabrik (1969), svalebakker (muligvis fra bryggeriets start i 1859), gærkælder, administration mm. Arkitekt: Bl.a. C. Lendorf Bygningstegninger: Nuværende anvendelse: Bryggeri I brug 61) 5300 Kerteminde Kerteminde Bryggeri Vestergade 25, 5300 Kerteminde Bevaret: Forhus og sidefløj (1694) Nuværende anvendelse: Hjemmeværnsgård Nuværende stand: Ok alderen taget i betragtning, men ingen synlige spor 18

19 62) 5370 Mesinge Bryggeriet Hindsholm Fynshovedvej 226, Messinge Bevaret: Bryghus og malteri (ca. 1903) Nuværende anvendelse: Salg af brugte møbler mm. 63) 5400 Bogense Bogense Bryggeri Odensevej 19, 5400 Bogense Bevaret: Hovedbygning Nuværende anvendelse: --- Nuværende stand: Står nogenlunde som før 64) 5400 Bogense Adelgade Bryggeri Adelgade 44, 5400 Bogense Bevaret: Forbygning Nuværende anvendelse: Café og beboelse Nuværende stand: ) 5400 Bogense C. F. Fuchs Østergade 15, 5400 Bogense Bygninger: Forhus + faldefærdige bygninger i gården Nuværende anvendelse: Pizzeria og beboelse Nuværende stand: ) 5400 Bogense -- 19

20 Sct. Annagade 1, Bogense Bevaret: forbygninger Nuværende anvendelse: Lejligheder Nuværende stand: ) 5450 Otterup Otterup Bryggeri Ågade 3, 5450 Otterup Bevaret: Ikke specificeret Bygningstegninger: Otterup lokalhistoriske arkiv. (Tegninger fra genopbygning efter brand i 1929) Nuværende stand: Ok 68) 5580 Nr. Aaby Indslev Bryggeri Store Landevej 13, 5580 Nr. Aaby Bevaret: Bryghus (1897), Malteri, Tappehal (1972), kedelhus (1897), lager, gærkælder, maltkølle, administration, garage, direktørbolig Arkitekt: Ingeniør Victor Bagger Bygningstegniner: Lokalhistorisk Arkiv???? Nuværende anvendelse: Ingen 69) 5592 Ejby Ejby Bryggeri Algade 68, 5592 Ejby Bevaret: Bl.a. Malthus, bryghus, bolig Nuværende anvendelse: Bolig Nuværende stand: Fin stand, tydeligt bryggeripræg 70) 5600 Faaborg Bryggeriet Sydfyn A/S Bryggerigården 2-4, 5600 Faaborg Bevaret: Forhus og sidehus (1858 og frem) 20

21 Tegninger: Ikke oplyst. Bryggeriets arkiv befinder sig hos Faaborg kulturhistoriske Museer. Nuværende anvendelse: Bygningen er fredet. Nuværende stand: Fredet 71) 5610 Assens Bryggeriet Vestfyn Fåborgvej 4, 5610 Assens Bevaret: Bl.a. direktørbolig (1885), bryggeribygning m. malteri (1885), tapperi (1974), lager, kedelhus (1933). Arkitekt: Bl.a. N.C. Monberg, Johansen Tegninger: Vides ikke Nuværende anvendelse: Bryggeri Nuværende stand: Fin 72) 5610 Assens J.L. Larsens bryggeri Østergade 8, 5610 Assens Bevaret: for-, side- og baghus. Baghuset opført som bryggeri i 1845 Tegninger: Ingen Nuværende anvendelse: Restaurant og beboelse Nuværende stand: For-, side- og baghus står med forholdsvis uændrede facader. 73) 5672 Broby Nørre Broby Bryggeri Østerågade 13, Nørre Broby, 5672 Broby Bevaret: Hus med bagbygning Nuværende anvendelse: Bolig 74) 5700 Svendborg Svendborg Bryghus Bryghusvej Bevaret: malteri, bryghus?, stald?, port, ishus/svalehus ( ) Arkitekt: Ludvig Andersen, Kbh. Nuværende stand: Flot bryggeripræget er tydeligt bevaret Nuværende anvendelse: Boliger 21

22 75) 5750 Ringe Sødinge Bryggeri Nyborgvej 12, 5700 Ringe Bevaret: Malteri og magasin (1912), bryghus, beboelse (1882), stald (1882) og , bryggeri og lager (1899 og 1911) Nuværende stand: Ok har tydeligt bryggeripræg 76) 5800 Nyborg Bryggeriet Carlsminde Blegdamsgade 4, 5800 Nyborg Bevaret: (1898) Arkitekt: Muremester Marius Hansen Nuværende anvendelse: Kollegium Nuværende stand: Fin 77) 5853 Ørbæk Ørbæk Bryggeri Assensvej 38, 5853 Ørbæk Bevaret: Bl.a. malteri, kedelhus, bryghus Nuværende stand: Fin tydeligt bryggeripræg Nuværende anvendelse: Bryggeri 78) 5853 Ørbæk Refsvindinge Bryggeri og maltgøreri I/S Nyborgvej 80, Refsvindinge, 5853 Ørbæk Bevaret: Bl.a. malteri, bryghus Nuværende anvendelse: Bryggeri Nuværende stand: ok 22

23 79) 5856 Ryslinge Ryslinge Bryggeri Højholtvej 20, 5856 Ryslinge Bevaret: Stuehus m. bagbygninger Nuværende anvendelse: Spøg og skæmt butik?? Nuværende stand ok 80) 5900 Rudkøbing Bryggeriet Langeland Spodsbjergvej 85, 5900 Rudkøbing Bevaret: Bryghus (1884), Kedelhus (1884?) og Brygmesterbolig (Uvis datering) Arkitekt: Ukendt Tegninger: Intet Nuværende anvendelse: Garverivirksomhed Nuværende stand: Nedslidt (Bygningen er den største og bedst bevarede af 1800-årenes industribygninger på Langeland) 81) 5950 Ærøskøbing Bryggeriet Ærø Vesterbro 14, 5950 Ærøskøbing Bevaret: Bryghus + skorsten Tegninger: Ikke bevaret Nuværende anvendelse: Opmagasinering af møbler Nuværende stand: Rimelig også skorstenen. 82) 5950 Ærøskøbing Rise Bryggeri Vandværksvej 5, St. Rise, 5950 Ærøskøbing Bevaret: Bryghus, malteri, tappehal (1926), kedelhus, gærkælder, dirktørbolig? Tegninger: Ikke bevaret Nuværende anvendelse: Intet, men solgt med henblik på igen at indrette bryggeri stand 83) 6000 Kolding 23

24 Bryggeriet Slotsmøllen Fredericiagade 22, 6000 Kolding Bevaret: Bygninger fra 1960erne Nuværende anvendelse: Tom Nuværende stand: Planer om snarlig nedrivning 84) 6070 Christiansfeld Brødremenighedens Bryggeri og brændevindbrænderi. Tyrstrupgård, Omfartsvejen 3, 6070 Christiansfeld Bevaret: Bryghus (1776), malteri (1776), administration (1776), direktørbolig (1776). (I stuehuset findes desuden en kælder, som har været brugt til bryggeriformål. Den er ifl. ejerne af Tyrstrupgård registreret af Nationalmuseet. Kælderen ses ikke udefra) Tegninger: Brødremenighedens arkiv, Christiansfeld Nuværende anvendelse: 85) 6100 Haderslev Bryggeriet S.C. Fuglsang + Sophus Fuglsang Maltfabrik Bryggerivej 2, Haderslev Ribe Landevej 12, Haderslev Bevaret: Malteri ( ), bryghus (1885) kedelhus (1950), silo (1960) + div. Andre bygninger Tegninger: Bygningsarkivet Teknisk forvaltning Nuværende anvendelse: Bryggeri Nuværende stand: Meget velholdt 86) 6270 Tønder Tønder Aktiebryggeri Østergade 52-54, 6270 Tønder Bevaret: Bryghus (nr. 54) (1888) Isværk/hus (nr. 52)(1910) Tegninger: På mikrofich teknisk forvaltning, Tønder (ifl. Industriregistreringen) Nuværende anvendelse: Bolig Nuværende stand: Flot 87) 6270 Tønder Victoria Brauerei 24

25 Strucksallé 34 A+B, 6270 Tønder + Markedsgade 26 Bevaret: Bryghus (1889) og hestestald (Markedsgade 26) (1889) Nuværende anvendelse: Dansk boligselskab = 20 lejligheder og W.K. fabrikken (=vinduesfabrikation) Nuværende stand: Bygningsmæssig god 88) 6400 Sønderborg P. Petersen Export-bryggeri Rønhave plads Bevaret: Ejerbolig og arbejderboliger Nuværende anvendelse: Ejerbolig = Museum Nuværende stand: Flot 89) 6400 Sønderborg Børneasyl bygget af P. Petersens Bryggeri Asylvej 1 Bevaret: Børneasyl (1870) Nuværende anvendelse: Børnehave Nuværende stand: Fredet 90) 6600 Vejen Kjærhøj Nørregade 43, 6600 Vejen Bevaret: Hus + bagbygninger.(bryggeriet opført ) Arkitekt: Niels Ebbesen Grue Bygningstegninger: Vejen Kommune Nuværende anvendelse: Firma for tropefisk Nuværende stand: Rimelig ombygget en del 91) 6720 Fanø Sønderho Bryggeri Gl. Byvej 11, 6720 Fanø Hus + udhus eksisterer 25

26 Nuværende anvendelse: --- Nuværende stand: Ingen synlige bryggerispor 92) 6720 Fanø Fanø Bryggeri Færgegårdsvej 12, 6720 Fanø Bevaret: Ikke specificeret Nuværende anvendelse: --- Nuværende stand: ) 6760 Ribe Grønnegades Bryggeri + A.B. Warming Grønnegade 17, 6760 Ribe Bevaret: Forhus + evt. baghus Nuværende stand: Fin 94) 6760 Ribe Laust A. Knudsen Kælderbryggeri Mellemdammen 14, 6760 Ribe Bevaret: Bygning Nuværende anvendelse: Urforretning 95) 6760 Ribe Ribe Bayer Korsbrødregade 13, 6760 Ribe Bevaret: Bygning bevaret Nuværende anvendelse: Bolig 26

27 96) 6800 Varde --- Bryggerstien 2-4-6, 6800 Varde Bevaret: Bygning 97) 6870 Ølgod Ølgod Ølbryggeri Bjergegade 10, 6870 Ølgod Bevaret: Bryghus og stuehus Tegninger: Grundplan med indretningsskitse, som bryggeriet så ud ca på Lokalhistorisk Arkiv Ølgod Nuværende stand: vandskuret, ubemalet (under istandsætning?) 98) 6880 Tarm H. Chr. Frandsen Storegade 45, 6880 Tarm Bevaret: Bygning Nuværende anvendelse: Bolig 99) 7000 Fredericia Fredericia Bryggeri A/S (Carlsberg-Tuborg) Vester Ringvej 111, 7000 Fredericia Bevaret: Bryghus, tappehal, kedelhus, maskinhus, lager, gærkælder, administration, bilgarage. (Alle opført 1979) Arkitekt: Ingeniørselskabet Dan Brew Tegninger: Hos virksomheden Nuværende anvendelse: Bryggeri 100) 27

28 7200 Grindsted Grindsted Bryghus/Grindsted Bryggeri Østerbrogade 9, 7200 Grindsted Bevaret: Bryghus ( ) Nuværende anvendelse: Garage + værksted 101) 7330 Brande Bryggeriet Godthåb Gl. Arvadvej 14 Bevaret: Andet Tegninger: Nej Nuværende anvendelse: Privat bolig 102) 7480 Vildbjerg Bryggeriet Phønix Niels Mouritsensvej 10, 7480 Vildbjerg Bevaret: Ikke specificeret 103) 7500 Holstebro Holstebro Aktiebryggeri Herningvej, 7500 Holstebro Bevaret: Poduktionsbygninger bevaret ingen nærmere oplysninger (1882) Tegninger: Nyere tegninger på Lokalhistorisk arkiv for Holstebro Kommune Nuværende anvendelse: Tobaksfabrik (Orlik tobacco) 104) 7600 Struer Struer Bryghus Smedegade 48, 7600 Struer Bevaret: Bygning 28

29 Nuværende anvendelse: Bolig Nuværende stand: Facade og gavl ændret forfaldent 105) 7700 Thisted Thisted Bryghus Bryggerivej 10, 7700 Thisted Bevaret: Bryghus, malteri, tappehal, kedelhus, maskinhus, lager, gærkælder, maltkølle, administration (alle fra 1899) Nuværende anvendelse: Bryggeri Nuværende stand: Meget god, renoveres, tilbygges og vedligeholdes 106) 7700 Thisted Dragsbæk Maltfabrik Simons Bakke 42, 7700 Thisted Bygning: Malteri (1975 >>>) Nuværende anvendelse: Maltfabrik Nuværende stand: I Brug 107) 7700 Thisted Carochsminde Kastet, 7700 Thisted Bevaret: Direktørbolig Nuværende anvendelse: Privat bolig 108) 7790 Thyholm Hvidbjerg Bryggeri Nørregade, Hvidbjerg, 7790 Thyholm Bevaret: Bryghus ca Nuværende stand: (Skal snart nedrives) 29

30 109) 7800 Skive Hancock Bryggerierne A/S Humlevej 32, Resen, 7800 Skive Bevaret: Bryghus (1963), tappehal (1954), kedelhus, maskinhus, lager, gærkælder, administration Arkitekt: Vind Bygningstegninger: Hos Virksomheden Nuværende anvendelse: Bryggeri 110) 8000 Århus C Ceres Ceres Allé 1, 8000 Århus C Bevaret: Bryghus (1856), malteri (1856), gærkælder, kedelhus, tapperi (1957/60), øllager + vandælager (1957/60) Arkitekt: Administration, bryghus og malteri = Frithof Klausen, Garageanlæg, øllager, tapperi og vandlager = Mogens Klinge Nuværende anvendelse: Bryggeri Nuværende stand: Fin, i brug 111) 8000 Århus C Sjællandsgades Bryggeri Sjællandsgade 83-85, 8000 Århus C På brygstedet er der stadig en lille bygning fra bryggeritiden i hovedbygning Nuværende stand: god 112) 8000 Århus C Bryggeriet Ares Studsgade 5-7 Bygning: Ikke specificeret Nuværende anvendelse: Erhverv 113) 30

31 8200 Århus C Bryggeriet Trøjborg Willemosegade 15, 8000 Århus C Bygning: Bl.a. bryghus og malteri Nuværende anvendelse: Del af Aarhus Universitet, Bryggeripræg der er dog lavet en tilbygning efter bryggeritiden 114) 8300 Odder Gylling Bryggeri Fallingvej 4, Gylling, 8300 Odder Bevaret: Ikke specificeret. Bygninger delvis bevaret (ifølge Glud Museum) Nuværende anvendelse: Bilværksted Nuværende stand: Dårlig 115) 8310 Tranbjerg Ravnholt Bryggeri Gammel Horsensvej 64, 8310 Tranbjerg Bevaret: Bl.a. stuehus Nuværende anvendelse: Bolig 116) 8340 Malling Malling Bryggeri Gammel Østergårdsvej 24, 8340 Malling Bevaret: Bryghus, malteri, direktørbolig Bygningstegninger: --- Nuværende strand: God 117) 8400 Ebeltoft S.B. Lundbergs Maltfabrik A/S Adelgade Bevaret: Maltfabrik ( erne) 31

32 Nuværende anvendelse: Tom (?) Nuværende stand: Dele er i særdeles fin stand især det fra 1800-tallet 118) 8450 Hammel Voldby Bryggeri Bryggergade, Voldby, 8450 Hammel Bevaret: Ikke specificerede bygninger Nuværende anvendelse: Bolig Nuværende stand: Fin 119) 8500 Grenaa A. Lyngbye Lillegade 4, 8500 Grenaa Bevaret: Bryghus (1860?) Arkitekt: Ukendt Nuværende anvendelse: 2 forretninger 120) 8500 Grenaa Gamle Bryggeri >>> Djurslands Bryggerier og Maltgørerier Lillegade 40 Bevaret: Bryghus (1804), malteri (1804) Arkitekt: ukendt Nuværende anvendelse: Privatbolig 121) 8660 Skanderborg Bryggeriet Dania Bryggervej 2, 8660 Skanderborg Bevaret: Bryghus + bolig Nuværende anvendelse: Bolig Nuværende stand: Bygningen er i fin stand 32

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Adresse Postnr By tlf. E-mail www. Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk

Adresse Postnr By tlf. E-mail www. Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk Autoriserede turistbureauer og bemandede turistinformationer 2014 Adresse Postnr By tlf. E-mail www Sjælland: Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk Frederikssund

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Indholdet af denne tabel vil blive opdateret jævnligt på styrelsens hjemmeside. Journal nr. 4/0120-0401-0009/FI/LD/JG/KH

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Åbningstider. Station SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B

Åbningstider. Station SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B Station Åbningstider SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B SHELL ALLINGE MANDAG-FREDAG 06:00-22:00 LØRDAG 06:00-22:00 SØNDAG 06:00-22:00 SHELL ANS MANDAG-FREDAG 06:30-22:00 LØRDAG 08:00-22:00 SØNDAG 08:00-22:00

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter ikke med udlejer v il v ære af talt f orbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Journal nr.

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Emneoversigt Til salg

Emneoversigt Til salg Emneoversigt Til salg Region Sjælland, 4340 Tølløse Jernbanevej 20 2.960.000 1.575 670 2xBolig, Butik, Kontor, Investering, Andet Region Sjælland, 4880 Nysted Jernbanegade 22 1.300.000 1.423 415 Bolig/erhverv,

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Autoriserede Batavus forhandlere som støtter Hjerteforeningen.

Autoriserede Batavus forhandlere som støtter Hjerteforeningen. A B Bike & Co. Stationstorvet 8 Frederikssundvej 181 A 2620 Albertslund 2700 Brønshøj jb@astrupcykler.dk info2700@fribikeshop.dk 43 64 56 08 38 28 06 34 D Vagtelvænget 1 Dragør Cykel & Motorservice 5610

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler Bekendtgørelse nr. [xxx] af 23. maj 2007 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 3410-3800 MHz 1 I bekendtgørelse

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Udbydere af danskuddannelse (8. januar 2013)

Udbydere af danskuddannelse (8. januar 2013) Udbydere af danskuddannelse (8. januar 2013) AOF Center Fyn Sprogskole Leder: Marianne Krammer Vestergade 23 5700 Svendborg Tlf.: 62 21 73 73 E-post: info@aofcenterfyn.dk AOF Dronninglund Daghøjskole Leder:

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Favrskov kreds Foredrag, møder og sociale aktiviteter De har haft generalforsamling d. 21. maj. 2013 på Ellemosevej 28 A, 8370 Hadsten De har haft bestyrelsesmøde

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere