REGISTRANT OVER EKSISTERENDE BRYGGERIBYGNINGER I DANMARK. Kulturhistorisk Museum Randers 2003 ved cand. mag. Vibeke Kaiser-Hansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGISTRANT OVER EKSISTERENDE BRYGGERIBYGNINGER I DANMARK. Kulturhistorisk Museum Randers 2003 ved cand. mag. Vibeke Kaiser-Hansen"

Transkript

1 REGISTRANT OVER EKSISTERENDE BRYGGERIBYGNINGER I DANMARK Kulturhistorisk Museum Randers 2003 ved cand. mag. Vibeke Kaiser-Hansen 1

2 INDLEDNING...2 INDSAMLING AF DATA...2 LISTE OVER BEVAREDE BRYGGERIBYGNINGER I DANMARK, BASERET PÅ MUSEERS OG ARKIVERS INDBERETNINGER I FORBINDELSE MED UDSENDTE SPØRGESKEMAER....4 KONKLUSION...42 Indledning Denne registrant over eksisterende bryggeribygninger i Danmark indeholder 161 lokaliteter. Der er registreret bygninger, som tilhører egentlige ølbryggerier, registreringen indeholder derudover enkelte selvstændige maltfabrikker, som ikke har haft tilknytning til et specifikt bryggeri, og hvor processen med fremstilling af malt har været eneste aktivitet med relation til ølbrygning. At maltfabrikkerne er taget med skyldes overvejelser om fredning af en maltfabrik i Ebeltoft, hvorfor det kan være ønskeligt at få kendskab til, om der er andre maltfabrikker bevaret. Mindre restaurationsbryggerier og bryggerier oprettet efter 1995 indgår ikke i registranten. Indsamling af data Registranten bygger hovedsageligt på oplysninger, som er indsamlet fra arkiver og museer i hele landet. På grundlag af oplysninger fra P. Tullberg: Dansk Bryggerifortegnelse (Silkeborg 1995) er der blevet udsendt spørgeskemaer til ca. 175 museer og arkiver i Danmark, som har haft eller har bryggerier i deres dækningsområde. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag. Af de adspurgte museer og arkiver har 140 svaret. Undersøgelsen er blevet tilrettelagt således, at der i de fleste købstæder og i områder med mange bryggerier er sendt spørgeskemaer ud til både museer og arkiver for at opnå en overlapning. Dette er sket for at øge sandsynligheden for svar. Strategien er ikke lykkedes helt, idet der ikke er modtaget oplysninger fra Mors og fra områderne omkring Frederiksværk og Store Heddinge. For Mors gælder det, at der er samdrift mellem museum og arkiv. Det samme har gjort sig gældende i Frederiksværk, hvor museum og arkiv i undersøgelsesperioden har ligget underdrejet efter en konkurs. Blandt de museer og arkiver, der har svaret, har nogle kunnet bidrage med oplysninger af begrænset omfang, mens andre har haft et fuldt overblik over deres område. Derfor er registranten ikke fuldstændig, selv om den må siges at være meget dækkende især når det gælder større anlæg/bygninger. I visse tilfælde har det været muligt, at få supplerende oplysninger om bevarede bygninger via Internettet samt hos to privatpersoner, som gennem en årrække har interesseret sig for og 2

3 beskæftiget sig med danske bryggerier. Jesper Christensen fra Frederikshavn, som redigerer internetsiden har bidraget med supplerende oplysninger om bevarede bryggeribygninger i Nordjylland, og Carsten Fladmose Madsen fra Århus, som har interesseret sig for og beskæftiget sig med bryggerier i mere end 30 år, har bidraget med informationer om bevarede og nedrevne bygninger i Århus og Odense. En gennemgang af Industriregistreringen Industrialismens bygninger og boliger, som befinder sig på Nationalmuseet, har kun i mindre grad givet supplerende oplysninger om bygninger, opførelses år og arkitekter. Industriregistreringen indeholder kun omkring 50 ølbryggerier, og blandt disse mangler flere større anlæg. Gennemgangen af industriregistreringen sikrer derfor ikke, at alle væsentlige anlæg kommer frem i lyset. Blandt de bryggerier, som er medtaget i industriregistreringen, er der seks bryggerier, som der ikke er kommet indberetninger om fra museer og arkiver. De er altså hverken indberettede som endnu eksisterende eller som nedrevne. Det drejer sig om bryggerier på følgende adresser: Baldersgade 8, st. tv., 2200 København N Dortheavej 45-47, 2400 København NV Valdemar Jørgensens Bryggeri, Ryesgade 51, 2100 København Ø. Frederiksværk Bryggeri, Nørregade 60, 3300 Frederiksværk Nørrebroes bryggeri og Mineralvandsfabrik, Nørrebro 10, 5900 Rudkøbing Fort Bryggeriet Gladsaxe Fort, Batterivej 54, 2730 Herlev Størstedelen af de indberettede bygninger er blevet berejst og eksteriøret fotodokumenteret på et oversigtligt niveau. Det har dog af tidsmæssige grunde ikke været muligt, at nå at rejse til lokaliteter på øerne Bornholm, Christiansø, Ærø, Fanø og Læsø. På Jylland, Fyn og Sjælland findes et mindre antal bevarede bygninger, som ikke er blevet fotograferet. Dette skyldes fortrinsvis, at de er blevet indberettet så sent, at det ikke har kunnet nås. Allerede fredede bygninger er som udgangspunkt ikke blevet fotograferet. 3

4 Liste over bevarede bryggeribygninger i Danmark, baseret på museers og arkivers indberetninger i forbindelse med udsendte spørgeskemaer. 1) 1210 København K Chr. Jacobsen og I.C. Jacobsen Brolæggerstræde 5 og Knabrostræde 11-13, 1210 København K Bevaret: Bryggeribygning ( ) Nuværende anvendelse: --- Nuværende stand: Fredet 2) 1220 København K Christian IV s Bryghus Frederikholms kanal 29 (Hjørnet af Chr. Brygge), 1220 København K Bevaret: Bryghus ( ) Nuværende anvendelse: Museumsmagasin for Tøjhusmuseet. Nuværende stand: Fredet 3) 1620 København V Tvedes Bryggeri Vesterbrogade , København V Bevaret: Vestre forhus (1884) + sidehus (1884) + østre forhus (1862) Arkitekt: Christian Lauritz Thuren Nuværende anvendelse: --- Nuværende stand: Fredet 4) 1656 København V 4

5 De danske Maltfabrikker Gasværksvej 16, 1656 København V Bevaret: Malteri Nuværende anvendelse: Erhvervsejendom Nuværende stand: Byfornyet (omfanget kendes ikke) 5) 1749 København V Kongens Bryghus Rahbeks Allé 11 Bevaret: Maltsilo, bryghus mm. Nuværende anvendelse: Bolig Nuværende stand: Fin 6) 1799 København V Carlsberg A/S Vesterfælledvej 100, 1799 København V + Gl. Carlsbergvej Bevaret: Følgende bygninger er fredet: Gl. Carlsberg: Porthuset ( af C.F. Thomsen) samt støbejernsrækværket og portene mod Gl. Carlsbergvej, bryghuset (1867 af N.S. Nebelong) og svalehuset med gærkældre (1859 af N.S. Nebelong, brændt og genopført 1867), malteriet med lagerkældre (1856, brændt og genopført 1867 af N.S. Nebelong) samt det dermed sammenbyggede støbekartårn ( , brændt og genopført 1867), den søndre lagerbygning med lagerkældre (1855, brændt og genopført 1867, ombygget til funktionærboliger), den nordre lagerbygning med lagerkældre (1847, ombygget og forhøjet med en etage 1875), kornmagasinet (1866, ombygget efter brand 1867 af N.S. Nebelong), kedelhuset (1875) og de to skorstene (1875 og 1879), stalden (1847 af H.C. Stilling og ombygget 1858), staldbygningen (1876), kørehallen med lagerkældre (1878), lagerbygningen med lagerkældre (1860/1868), kørehallen med lagerkældre ( , ombygget til lagerrum 1935, ombygget til stald 1991), hovedbygningen (Æresboligen) med den tilhørende mur mod nord ( af N.S. Nebelong), vinterhaven (1858 af P.C. Bønnecke), Pompeji (1876 af P.C. Bønnecke) samt den italienske pergola (1851) syd for Pompeji og den søndre lagerbygning. Ny Carlsberg: Vagttårnet (1905 af Hack Kampmann), museumsbygningen, Glyptoteket ( af Vilh. Dahlerup og Hack Kampmann), Carl Jacobsens villa ( ), indkørslen med port, den sydlige del af haven med skulpturer og Den Venetianske Tepavillon (1895) samt ishuset (1896, alle af Hack Kampmann), Kvaltek, kontor- og laboratoriebygningen (1873 ombygget 1901 af Hack Kampmann). (Kuas fredningsoplysninger) Arkitekter: Niels Sigfred Nebelong, Hack Kampmand, H.C. Stilling, P.C. Bønnecke, Vilh. Dahlerup Bygningstegninger: --- Nuværende anvendelse: Bryggeri Nuværende stand: Fredet, i brug 5

6 7) 2600 Glostrup Glostrup Bryggeri Rådhusvej 2, 2600 Glostrup Bevaret: Direktørbolig (1902) Tegninger: Grundrids med placering af bygninger på Lokalhistorisk arkiv i Glostrup Nuværende anvendelse: Del af rådhusets administration Nuværende stand: Fin 8) 2900 Hellerup Tuborgs Bryggerier A/S Tuborg Havnevej, 2900 Hellerup Bevaret: Bryghus (1926) og administration (1914) Arkitekter: Bryghus: Henry Glæsel, Administration Anton Rosen Tegninger: Gentofte Kommunes Byggesagsarkiv Nuværende anvendelse: Bryghus: Tom, Administration: Kontorformål Nuværende stand: Bryghuset skal totalrenoveres/ombygges, Administrationen god 9) 2970 Hørsholm Usserød Bryggeri Holmetoften 5, Usserød Bevaret: gl. bryggeri (1842? 1898), beboelseshus m. stald ), Malteri (1912), Tappehal (før 1939), bryghus ( ), lagerbygning (f udvidet 1982), skorsten (ca. 1930), lager ( tappehal og ). Desuden bygninger til mostproduktion. Tegninger: Hørsholm Kommunes bygningsinspektorat Nuværende anvendelse: Småerhverv Nuværende stand: Rimelig 10) 3000 Helsingør Wiibroe s Bryggerier Hestemøllestrædet 12, 3000 Helsingør Bevaret: Bryghus (1861) og Malteri (1861) Arkitekt: Chr. Holsøe Nuværende anvendelse: Hjerteforeningen - kontor Nuværende stand: Fin 6

7 11) 3000 Helsingør Wiibroe s Bryggerier Klostermosevej Bevaret: Diverse bygninger ikke beboelse (ca. 1980) Nuværende anvendelse: Nuværende stand: Fin 12) 3000 Helsingør Chr. Jeppesen Stengade 82, 3000 Helsingør Bevaret: Forhus (1700-tallet) Nuværende anvendelse: --- Nuværende stand: Fredet 13) 3460 Birkerød L. Petersens Bryggeri Bregnerødvej 3, 3460 Birkerød Bevaret: Hus i dag almindelig familiebolig tidligere var der bryggeri i kælder og udhus. Tegninger: Ikke oplyst 14) 3540 Lynge Uggeløse Bryggeri Krogenlundvej 11, Uggeløse, 3540 Lynge Bevaret: Bryghus (1852) muligvis andre bevarede bygninger Nuværende stand: ) 7

8 3550 Slangerup Slangerup Brygggeri Hestetorvet 1, 3550 Slangerup Bevaret: Stuehus (ca. 1900). Nuværende stand: ingen detaljer fra bryggeriet bevaret 16) 3700 Rønne Gads Bryggeri St. Torvegade 9 B, 3700 Rønne Bevaret: --- Nuværende anvendelse: Vin en gros forretning 17) 3730 Nexø Nexø Bryggeri Købmagergade 18-20, 3730 Nexø Bevaret: --- Nuværende anvendelse: Bolig 18) 3760 Gudhjem Bryggeri og bageri Bella Vista Christiansø Bevaret: Bygninger opført 1845 Nuværende anvendelse: --- Nuværende stand: Fredet 19) 3770 Allinge Allinge Bryggeri Storegade 28, 3770 Allinge 8

9 Bevaret: Direktørbolig (1867) Nuværende anvendelse: Bolig 20) 3790 Hasle Hasle Bryggeri Storgade 3, 3790 Hasle Bevaret: --- Nuværende anvendelse: Autoværksted Nuværende stand: ) 4000 Roskilde Bryggeriet P. Nielsen Skomagergade 1, 4000 Roskilde Bevaret: Beboelse, forhus (1876) Arkitekt: Prof. Ove Pedersen, Kbh. Tegninger: Kopi på Roskilde Museum Nuværende anvendelse: Forretninger, kontor Nuværende stand: Forhus - God 22) 4000 Roskilde F.R. Frederiksens Bryggeri/Roskilde Bryggeri Algade 15, 4000 Roskilde Bevaret: Sidelænger til kedelhus (1905), Isværk/hus forhus (1650) dette har siden 1979 været fredet. Arkitekt: På sidelænger fra 1905 Ludvig Andersen Kbh. Tegninger: Nogle tegninger på Roskilde museum Nuværende anvendelse: Div. Forretninger, kontorer mm. 23) 4060 Kirke Såby Vintre Mølle Bryggeri Vintremøller 29, Englerup, 4060 Kirke Såby Bevaret: Bryggeribygning (1889) 9

10 24) 4070 Kirke Hyllinge Kirke Hyllinge Bryggeri --- Bevaret: Stuehus selve bryggeriet nedrevet i 1970erne Nuværende anvendelse: --- Nuværende stand: ) 4180 Sorø Sorø Ny Hvidtølsbryggeri Holbækvej Bevaret: Direktørbolig Nuværende anvendelse: Bolig Nuværende stand: ) 4200 Slagelse Slagelse Hvidtølsbryggeri (Ifl. Slagelse Lokalarkiv) (muligvis Slagelse Bryggeri (P. Tullberg) Hestemøllestrædet nr. 5, 4200 Slagelse Bevaret: Ikke specificerede bygninger Nuværende anvendelse: Lejligheder Nuværende stand: ) 4200 Slagelse Slagelse Bryghus Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse Bevaret: Direktørbolig. (Resten af bryggeriet er nedrevet, og der er bygget seminarium) 28) 10

11 4200 Slagelse Mullerup Bryggeri Mullerup Strandvej 10 B, Mullerup, 4200 Slagelse Bevaret: --- Nuværende anvendelse: Bolig Nuværende Stand: ) 4220 Korsør Niels Pedersen Algade 12, 4200 Korsør Bevaret: Forhus ca Nuværende anvendelse: Smedeværksted og beboelse Nuværende stand: Ombygget 30) 4200 Korsør Th. Pedersen Algade 25, 4200 Korsør (Kongegården) Bevaret: Forhus (1761) + baghuse Nuværende anvendelse: Center for billedkunst og musik Nuværende stand: Fredet - Fin 31) 4200 Korsør Bryggergården Algade 17, 4220 Korsør Bevaret: Forhus + baghus Nuværende anvendelse: Møbelforretning 32) 4230 Skelskør Bryggeriet Harboe A/S Spegerborgvej 34, 4230 Skelskør 11

12 Bevaret: Bryghus (1883), Tappehal, Lager, Gærkælder, administration/direktørbolig (1883) (Direktørboligen fungerer i dag som administration) Arkitekt: Ukendt Nuværende anvendelse: Bryggeri Nuværende stand: I brug 33) 4281 Gørlev Gørlev Bryggeri Duemosevej 10, 4281 Gørlev Bevaret: --- Nuværende anvendelse: --- Nuværende stand: ) 4400 Kalundborg C.L.S. Bryggeri Kordilgade 85, 4400 Kalundborg Bevaret: Hovedbygning/forhus (1793) Nuværende anvendelse: --- Nuværende stand: Fredet 35) 4520 Svinnige Svinninge Bryggeri Bryggervej 4, 4520 Svinninge Bevaret: Bryghus ( ), direktørbolig ( ) og delvist malteri ( ) Bygningstegninger: Svinninge Lokalhistoriske Arkiv Nuværende anvendelse: Bolig 36) 4532 Gislinge Gislinge Bryggeri Hagestedvej 7, 4532 Gislinge Bevaret: Bryghus, Malteri, Tappehal, Kedelhus, Maskinhus, Lager, Gærkælder, Maltkølle, administration, funktionær/arbejderboliger, direktørbolig Alt opført

13 Bygningstegninger bevaret: Nej 37) 4550 Asnæs Asnæs Hvidtølsbryggeri (Holbæk Bayersk- og hvidtølsbryggeri A/S) Enghaven 7, 4550 Asnæs Bevaret: Bryggeriet fremstår som ældre parcelhus fra 1903 med udhus Bygningstegninger: Nej Nuværende anvendelse: Alm. Beboelse Nuværende stand: Rimelig velholdt men intet bryggeripræg 38) 4572 Nørre Asmindrup Odsherred Hvidtølsbryggeri Gl. Nykøbingvej (syd for Svinninge mod Vig) Bevaret: Flere bygningselementer er bevaret ( (måske ældre)) Nuværende anvendelse: --- Nuværende stand: ) 4600 Køge Køge bryggeri Vestergade 30, 4600 Køge Bevaret: (1866) Bygningstegninger: --- Nuværende anvendelse: Forretninger Nuværende stand: god 40) 4640 Fakse Faxe Bryggeri Torvegade 35, 4640 Fakse Bevaret: Bryghus (1937), Tappehal (1967), Kedelhus, Maskinstue (1974), Lager ( ), Administration (1976, 87 og 95) Arkitekt: Ths. Jørgensen/Mangor & Nagel/Tage Nielsen, Sankt Peders Stræde Bygningstegninger delvist bevaret (fra 1937). De befinder sig på teknisk arkiv på virksomheden. Nuværende anvendelse: Bryggeri 13

14 Nuværende stand: Funktionsdygtigt og vedligeholdt (undtagen gl. kontor, som blev revet ned i 1987) 41) 4690 Haslev Førslev Bryggeri Førslev Møllevej 7, Førslev, 4690 Haslev Bevaret: Uspecificeret Bygningstegninger: Nej Nuværende anvendelse: Bolig/landbrug 42) 4700 Næstved Bryggeriet Føniks Indre Vordingborgvej nr 11 Bevaret: Div. Bygninger. Komplekset opført 1885 ombygget 1968 Bygningstegninger: --- Nuværende anvendelse: Dyrehandel Nuværende stand: Muligt at se spor af bryggeriet 43) 4720 Præstø Antonii Bryggeri Torvet 15-17, 4720 Præstø Bevaret: Bryghus (ca.1880), malteri (1891) (Hestestald/garage) Bygningstegninger: Kommunen har oplyst, at der ikke er bevaret tegninger. Nuværende anvendelse: Boliger 44) 4750 Lundby Lundby Bryggeri Lundby Hovedgade , 4750 Lundby Bevaret: Bryghus (1872?), malteri, tappehal, kedelhus, maskinhus, bødkeri, lager, gærkælder, maltkølle, direktørbolig (måske 1922) Tegninger: evt. tegninger på Lundby Lokalarkiv Nuværende anvendelse: maskinværksted Nuværende stand: Ikke bevaringsværdigt 14

15 45) 4750 Lundby Køng Bryggeri Køng Kirkevej 4, 4750 Lundby Bevaret: Bryghus (1891), malteri, tappehal, kedelhus, maskinhus, bødkeri, lager, direktørbolig (1891) Tegninger: evt. tegninger på Køng lokalarkiv Nuværende anvendelse: Intet tidligere tømrerværksted Nuværende stand: god 46) 4760 Vordingborg Danish Malting Group Spirevej 5, Ørslev, 4760 Vordingborg Bevaret: Maltfabrik ( ) Nuværende anvendelse: Maltfabrik Nuværende stand: I brug 47) 4760 Vordingborg Nyråd Bryggeri Nyråd Hovedgade 61, Nyråd, 4760 Vordingborg Bevaret: Bryghus (1860?), malteri, kedelhus, gærkælder, administration, stald/garage, funktionær/arbejderboliger, direktørbolig (1904). Muligvis tappehal og bødkeri Bygningstegninger: Vordingborg Kommune Nuværende anvendelse: Delvis boliger Nuværende stand: Stærkt varierende for den samlede bygningsmasse 48) 4760 Vordingborg Hvidtølsbryggeriet Vordingborg Krægestræde 3, 4760 Vordingborg Bevaret: Hus (1897) m. udbygninger (1914 og 1918) Bygningstegninger: --- Nuværende stand: Registreret som bevaringsværdi bygning i 1988 god stand 49) 15

16 4771 Kalvehave Viemose Bryggeri Viemosegade 76, Viemose, 4771 Kalvehave Bevaret: Bryghus, malteri, tappehal, stald/garage, direktørbolig. Muligvis kedelhus og maskinhus Bygningstegninger: --- Nuværende anvendelse: Lager Nuværende stand: Jævn noget ombygget. Har huset Prom Kemi 50) 4780 Stege Carøe s Bryggeri Storegade 46, 4780 Stege Bevaret: Bygning opført 1912 Arkitekt: Ukendt Tegninger:--- Nuværende anvendelse: Forretninger og beboelse Nuværende stand: Pæn stand efter renovering 51) 4791 Borre Sønderby Bryggeri Klintevej 326, 4791 Borre Bevaret: Div. bygninger Nuværende anvendelse: Automalerværksted og beboelse 52) 4792 Askeby Tostenæs Bryggeri Lusmosevej 5, Tostenæs, 4792 Askeby Bevaret: Svært at se, hvad der er tilbage af det gamle bryggeri (Bryggeriet startede 1871, men bygningerne er ældre) Nuværende anvendelse: Tom har været beboelse Nuværende stand: Middel 53) 4793 Bogø Bogø Aktiebryggeri 16

17 Vesterskovvej 31, 4793 Bogø Bevaret: Hus (Maltkar i kælder) (1901) Nuværende stand: ombygget 54) 4800 Nykøbing F Lolland Falster Bryghus Stubbekøbingvej 24, 4800 Nykøbing F Bevaret: Lagerbygninger Nuværende anvendelse: Forretning Nuværende stand: Jævn 55) 4873 Væggerløse Marrebæk Bryggeri Gl. Landevej 137, Marrebæk, 4873 Væggerløse Bevaret: Bl.a. bryghus, kontor, funktionærbolig (ca. 1911) Bygningstegninger: --- Nuværende anvendelse: Værksted/Bilforhandler 56) 4913 Horslunde Horslunde Bryggeri Bryggerivej 25, 4913 Horslunde Bevaret: Hus Bygningstegninger: --- Nuværende anvendelse: Frisørsalon og beboelse 57) 4930 Maribo Maribo Bryghus A/S Vesterbrogade 1, 4930 Maribo Bevaret: lager, bryghus, div. tanke mm. Bygningstegninger:

18 Nuværende anvendelse: Bryggeri i brug 58) 5000 Odense Det gl. Slotsbryggeri Nørregade 45, 5000 Odense Bevaret: Forhus (1841 og 1869), sidehus syd (1887), sidehus nord (1869) Bygningstegninger: --- Nuværende stand: Fredet - God 59) 5000 Odense --- Nørregade 47, 5000 Odense Bevaret: Forhus og sidehus Bygningstegninger: ) 5000 Odense Albani Tværgade 19, 5000 Odense Bevaret: Bryghus, tappehal (1980erne), lager, mineralvandsfabrik (1969), svalebakker (muligvis fra bryggeriets start i 1859), gærkælder, administration mm. Arkitekt: Bl.a. C. Lendorf Bygningstegninger: Nuværende anvendelse: Bryggeri I brug 61) 5300 Kerteminde Kerteminde Bryggeri Vestergade 25, 5300 Kerteminde Bevaret: Forhus og sidefløj (1694) Nuværende anvendelse: Hjemmeværnsgård Nuværende stand: Ok alderen taget i betragtning, men ingen synlige spor 18

19 62) 5370 Mesinge Bryggeriet Hindsholm Fynshovedvej 226, Messinge Bevaret: Bryghus og malteri (ca. 1903) Nuværende anvendelse: Salg af brugte møbler mm. 63) 5400 Bogense Bogense Bryggeri Odensevej 19, 5400 Bogense Bevaret: Hovedbygning Nuværende anvendelse: --- Nuværende stand: Står nogenlunde som før 64) 5400 Bogense Adelgade Bryggeri Adelgade 44, 5400 Bogense Bevaret: Forbygning Nuværende anvendelse: Café og beboelse Nuværende stand: ) 5400 Bogense C. F. Fuchs Østergade 15, 5400 Bogense Bygninger: Forhus + faldefærdige bygninger i gården Nuværende anvendelse: Pizzeria og beboelse Nuværende stand: ) 5400 Bogense -- 19

20 Sct. Annagade 1, Bogense Bevaret: forbygninger Nuværende anvendelse: Lejligheder Nuværende stand: ) 5450 Otterup Otterup Bryggeri Ågade 3, 5450 Otterup Bevaret: Ikke specificeret Bygningstegninger: Otterup lokalhistoriske arkiv. (Tegninger fra genopbygning efter brand i 1929) Nuværende stand: Ok 68) 5580 Nr. Aaby Indslev Bryggeri Store Landevej 13, 5580 Nr. Aaby Bevaret: Bryghus (1897), Malteri, Tappehal (1972), kedelhus (1897), lager, gærkælder, maltkølle, administration, garage, direktørbolig Arkitekt: Ingeniør Victor Bagger Bygningstegniner: Lokalhistorisk Arkiv???? Nuværende anvendelse: Ingen 69) 5592 Ejby Ejby Bryggeri Algade 68, 5592 Ejby Bevaret: Bl.a. Malthus, bryghus, bolig Nuværende anvendelse: Bolig Nuværende stand: Fin stand, tydeligt bryggeripræg 70) 5600 Faaborg Bryggeriet Sydfyn A/S Bryggerigården 2-4, 5600 Faaborg Bevaret: Forhus og sidehus (1858 og frem) 20

21 Tegninger: Ikke oplyst. Bryggeriets arkiv befinder sig hos Faaborg kulturhistoriske Museer. Nuværende anvendelse: Bygningen er fredet. Nuværende stand: Fredet 71) 5610 Assens Bryggeriet Vestfyn Fåborgvej 4, 5610 Assens Bevaret: Bl.a. direktørbolig (1885), bryggeribygning m. malteri (1885), tapperi (1974), lager, kedelhus (1933). Arkitekt: Bl.a. N.C. Monberg, Johansen Tegninger: Vides ikke Nuværende anvendelse: Bryggeri Nuværende stand: Fin 72) 5610 Assens J.L. Larsens bryggeri Østergade 8, 5610 Assens Bevaret: for-, side- og baghus. Baghuset opført som bryggeri i 1845 Tegninger: Ingen Nuværende anvendelse: Restaurant og beboelse Nuværende stand: For-, side- og baghus står med forholdsvis uændrede facader. 73) 5672 Broby Nørre Broby Bryggeri Østerågade 13, Nørre Broby, 5672 Broby Bevaret: Hus med bagbygning Nuværende anvendelse: Bolig 74) 5700 Svendborg Svendborg Bryghus Bryghusvej Bevaret: malteri, bryghus?, stald?, port, ishus/svalehus ( ) Arkitekt: Ludvig Andersen, Kbh. Nuværende stand: Flot bryggeripræget er tydeligt bevaret Nuværende anvendelse: Boliger 21

22 75) 5750 Ringe Sødinge Bryggeri Nyborgvej 12, 5700 Ringe Bevaret: Malteri og magasin (1912), bryghus, beboelse (1882), stald (1882) og , bryggeri og lager (1899 og 1911) Nuværende stand: Ok har tydeligt bryggeripræg 76) 5800 Nyborg Bryggeriet Carlsminde Blegdamsgade 4, 5800 Nyborg Bevaret: (1898) Arkitekt: Muremester Marius Hansen Nuværende anvendelse: Kollegium Nuværende stand: Fin 77) 5853 Ørbæk Ørbæk Bryggeri Assensvej 38, 5853 Ørbæk Bevaret: Bl.a. malteri, kedelhus, bryghus Nuværende stand: Fin tydeligt bryggeripræg Nuværende anvendelse: Bryggeri 78) 5853 Ørbæk Refsvindinge Bryggeri og maltgøreri I/S Nyborgvej 80, Refsvindinge, 5853 Ørbæk Bevaret: Bl.a. malteri, bryghus Nuværende anvendelse: Bryggeri Nuværende stand: ok 22

23 79) 5856 Ryslinge Ryslinge Bryggeri Højholtvej 20, 5856 Ryslinge Bevaret: Stuehus m. bagbygninger Nuværende anvendelse: Spøg og skæmt butik?? Nuværende stand ok 80) 5900 Rudkøbing Bryggeriet Langeland Spodsbjergvej 85, 5900 Rudkøbing Bevaret: Bryghus (1884), Kedelhus (1884?) og Brygmesterbolig (Uvis datering) Arkitekt: Ukendt Tegninger: Intet Nuværende anvendelse: Garverivirksomhed Nuværende stand: Nedslidt (Bygningen er den største og bedst bevarede af 1800-årenes industribygninger på Langeland) 81) 5950 Ærøskøbing Bryggeriet Ærø Vesterbro 14, 5950 Ærøskøbing Bevaret: Bryghus + skorsten Tegninger: Ikke bevaret Nuværende anvendelse: Opmagasinering af møbler Nuværende stand: Rimelig også skorstenen. 82) 5950 Ærøskøbing Rise Bryggeri Vandværksvej 5, St. Rise, 5950 Ærøskøbing Bevaret: Bryghus, malteri, tappehal (1926), kedelhus, gærkælder, dirktørbolig? Tegninger: Ikke bevaret Nuværende anvendelse: Intet, men solgt med henblik på igen at indrette bryggeri stand 83) 6000 Kolding 23

24 Bryggeriet Slotsmøllen Fredericiagade 22, 6000 Kolding Bevaret: Bygninger fra 1960erne Nuværende anvendelse: Tom Nuværende stand: Planer om snarlig nedrivning 84) 6070 Christiansfeld Brødremenighedens Bryggeri og brændevindbrænderi. Tyrstrupgård, Omfartsvejen 3, 6070 Christiansfeld Bevaret: Bryghus (1776), malteri (1776), administration (1776), direktørbolig (1776). (I stuehuset findes desuden en kælder, som har været brugt til bryggeriformål. Den er ifl. ejerne af Tyrstrupgård registreret af Nationalmuseet. Kælderen ses ikke udefra) Tegninger: Brødremenighedens arkiv, Christiansfeld Nuværende anvendelse: 85) 6100 Haderslev Bryggeriet S.C. Fuglsang + Sophus Fuglsang Maltfabrik Bryggerivej 2, Haderslev Ribe Landevej 12, Haderslev Bevaret: Malteri ( ), bryghus (1885) kedelhus (1950), silo (1960) + div. Andre bygninger Tegninger: Bygningsarkivet Teknisk forvaltning Nuværende anvendelse: Bryggeri Nuværende stand: Meget velholdt 86) 6270 Tønder Tønder Aktiebryggeri Østergade 52-54, 6270 Tønder Bevaret: Bryghus (nr. 54) (1888) Isværk/hus (nr. 52)(1910) Tegninger: På mikrofich teknisk forvaltning, Tønder (ifl. Industriregistreringen) Nuværende anvendelse: Bolig Nuværende stand: Flot 87) 6270 Tønder Victoria Brauerei 24

25 Strucksallé 34 A+B, 6270 Tønder + Markedsgade 26 Bevaret: Bryghus (1889) og hestestald (Markedsgade 26) (1889) Nuværende anvendelse: Dansk boligselskab = 20 lejligheder og W.K. fabrikken (=vinduesfabrikation) Nuværende stand: Bygningsmæssig god 88) 6400 Sønderborg P. Petersen Export-bryggeri Rønhave plads Bevaret: Ejerbolig og arbejderboliger Nuværende anvendelse: Ejerbolig = Museum Nuværende stand: Flot 89) 6400 Sønderborg Børneasyl bygget af P. Petersens Bryggeri Asylvej 1 Bevaret: Børneasyl (1870) Nuværende anvendelse: Børnehave Nuværende stand: Fredet 90) 6600 Vejen Kjærhøj Nørregade 43, 6600 Vejen Bevaret: Hus + bagbygninger.(bryggeriet opført ) Arkitekt: Niels Ebbesen Grue Bygningstegninger: Vejen Kommune Nuværende anvendelse: Firma for tropefisk Nuværende stand: Rimelig ombygget en del 91) 6720 Fanø Sønderho Bryggeri Gl. Byvej 11, 6720 Fanø Hus + udhus eksisterer 25

26 Nuværende anvendelse: --- Nuværende stand: Ingen synlige bryggerispor 92) 6720 Fanø Fanø Bryggeri Færgegårdsvej 12, 6720 Fanø Bevaret: Ikke specificeret Nuværende anvendelse: --- Nuværende stand: ) 6760 Ribe Grønnegades Bryggeri + A.B. Warming Grønnegade 17, 6760 Ribe Bevaret: Forhus + evt. baghus Nuværende stand: Fin 94) 6760 Ribe Laust A. Knudsen Kælderbryggeri Mellemdammen 14, 6760 Ribe Bevaret: Bygning Nuværende anvendelse: Urforretning 95) 6760 Ribe Ribe Bayer Korsbrødregade 13, 6760 Ribe Bevaret: Bygning bevaret Nuværende anvendelse: Bolig 26

27 96) 6800 Varde --- Bryggerstien 2-4-6, 6800 Varde Bevaret: Bygning 97) 6870 Ølgod Ølgod Ølbryggeri Bjergegade 10, 6870 Ølgod Bevaret: Bryghus og stuehus Tegninger: Grundplan med indretningsskitse, som bryggeriet så ud ca på Lokalhistorisk Arkiv Ølgod Nuværende stand: vandskuret, ubemalet (under istandsætning?) 98) 6880 Tarm H. Chr. Frandsen Storegade 45, 6880 Tarm Bevaret: Bygning Nuværende anvendelse: Bolig 99) 7000 Fredericia Fredericia Bryggeri A/S (Carlsberg-Tuborg) Vester Ringvej 111, 7000 Fredericia Bevaret: Bryghus, tappehal, kedelhus, maskinhus, lager, gærkælder, administration, bilgarage. (Alle opført 1979) Arkitekt: Ingeniørselskabet Dan Brew Tegninger: Hos virksomheden Nuværende anvendelse: Bryggeri 100) 27

28 7200 Grindsted Grindsted Bryghus/Grindsted Bryggeri Østerbrogade 9, 7200 Grindsted Bevaret: Bryghus ( ) Nuværende anvendelse: Garage + værksted 101) 7330 Brande Bryggeriet Godthåb Gl. Arvadvej 14 Bevaret: Andet Tegninger: Nej Nuværende anvendelse: Privat bolig 102) 7480 Vildbjerg Bryggeriet Phønix Niels Mouritsensvej 10, 7480 Vildbjerg Bevaret: Ikke specificeret 103) 7500 Holstebro Holstebro Aktiebryggeri Herningvej, 7500 Holstebro Bevaret: Poduktionsbygninger bevaret ingen nærmere oplysninger (1882) Tegninger: Nyere tegninger på Lokalhistorisk arkiv for Holstebro Kommune Nuværende anvendelse: Tobaksfabrik (Orlik tobacco) 104) 7600 Struer Struer Bryghus Smedegade 48, 7600 Struer Bevaret: Bygning 28

29 Nuværende anvendelse: Bolig Nuværende stand: Facade og gavl ændret forfaldent 105) 7700 Thisted Thisted Bryghus Bryggerivej 10, 7700 Thisted Bevaret: Bryghus, malteri, tappehal, kedelhus, maskinhus, lager, gærkælder, maltkølle, administration (alle fra 1899) Nuværende anvendelse: Bryggeri Nuværende stand: Meget god, renoveres, tilbygges og vedligeholdes 106) 7700 Thisted Dragsbæk Maltfabrik Simons Bakke 42, 7700 Thisted Bygning: Malteri (1975 >>>) Nuværende anvendelse: Maltfabrik Nuværende stand: I Brug 107) 7700 Thisted Carochsminde Kastet, 7700 Thisted Bevaret: Direktørbolig Nuværende anvendelse: Privat bolig 108) 7790 Thyholm Hvidbjerg Bryggeri Nørregade, Hvidbjerg, 7790 Thyholm Bevaret: Bryghus ca Nuværende stand: (Skal snart nedrives) 29

30 109) 7800 Skive Hancock Bryggerierne A/S Humlevej 32, Resen, 7800 Skive Bevaret: Bryghus (1963), tappehal (1954), kedelhus, maskinhus, lager, gærkælder, administration Arkitekt: Vind Bygningstegninger: Hos Virksomheden Nuværende anvendelse: Bryggeri 110) 8000 Århus C Ceres Ceres Allé 1, 8000 Århus C Bevaret: Bryghus (1856), malteri (1856), gærkælder, kedelhus, tapperi (1957/60), øllager + vandælager (1957/60) Arkitekt: Administration, bryghus og malteri = Frithof Klausen, Garageanlæg, øllager, tapperi og vandlager = Mogens Klinge Nuværende anvendelse: Bryggeri Nuværende stand: Fin, i brug 111) 8000 Århus C Sjællandsgades Bryggeri Sjællandsgade 83-85, 8000 Århus C På brygstedet er der stadig en lille bygning fra bryggeritiden i hovedbygning Nuværende stand: god 112) 8000 Århus C Bryggeriet Ares Studsgade 5-7 Bygning: Ikke specificeret Nuværende anvendelse: Erhverv 113) 30

31 8200 Århus C Bryggeriet Trøjborg Willemosegade 15, 8000 Århus C Bygning: Bl.a. bryghus og malteri Nuværende anvendelse: Del af Aarhus Universitet, Bryggeripræg der er dog lavet en tilbygning efter bryggeritiden 114) 8300 Odder Gylling Bryggeri Fallingvej 4, Gylling, 8300 Odder Bevaret: Ikke specificeret. Bygninger delvis bevaret (ifølge Glud Museum) Nuværende anvendelse: Bilværksted Nuværende stand: Dårlig 115) 8310 Tranbjerg Ravnholt Bryggeri Gammel Horsensvej 64, 8310 Tranbjerg Bevaret: Bl.a. stuehus Nuværende anvendelse: Bolig 116) 8340 Malling Malling Bryggeri Gammel Østergårdsvej 24, 8340 Malling Bevaret: Bryghus, malteri, direktørbolig Bygningstegninger: --- Nuværende strand: God 117) 8400 Ebeltoft S.B. Lundbergs Maltfabrik A/S Adelgade Bevaret: Maltfabrik ( erne) 31

32 Nuværende anvendelse: Tom (?) Nuværende stand: Dele er i særdeles fin stand især det fra 1800-tallet 118) 8450 Hammel Voldby Bryggeri Bryggergade, Voldby, 8450 Hammel Bevaret: Ikke specificerede bygninger Nuværende anvendelse: Bolig Nuværende stand: Fin 119) 8500 Grenaa A. Lyngbye Lillegade 4, 8500 Grenaa Bevaret: Bryghus (1860?) Arkitekt: Ukendt Nuværende anvendelse: 2 forretninger 120) 8500 Grenaa Gamle Bryggeri >>> Djurslands Bryggerier og Maltgørerier Lillegade 40 Bevaret: Bryghus (1804), malteri (1804) Arkitekt: ukendt Nuværende anvendelse: Privatbolig 121) 8660 Skanderborg Bryggeriet Dania Bryggervej 2, 8660 Skanderborg Bevaret: Bryghus + bolig Nuværende anvendelse: Bolig Nuværende stand: Bygningen er i fin stand 32

Spar mange penge på din husleje måned efter måned

Spar mange penge på din husleje måned efter måned Spar mange penge på din husleje måned efter måned I Danmark er der bestemmelser om hvor høj en husleje må være. Dette gør, at du i rigtig mange tilfælde kan få en langt lavere husleje, end den du betaler

Læs mere

Tal og fakta om ældre

Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Udarbejdet af cand.oecon. Peter Halkjær og cand.polit. Jens Højgaard Redaktion: Journalist Gerda Grønning Tallene er hentet hos Danmarks

Læs mere

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne Tal om trafiksikkerhed i kommunerne 2001 1 Udgivet af Trafikministeriet med bistand fra Vejdirektoratet Oplag 5.000 eksemplarer Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers Design, Frederiksberg Foto side

Læs mere

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen Boligmarkedet i de danske yderkommuner Overordnede udviklingstendenser Jens F. L. Sørensen Februar 2012 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne REPORT

Læs mere

Den almene boligsektors fremtid

Den almene boligsektors fremtid b o l i g Den almene boligsektors fremtid Den almene boligsektors fremtid Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende fremtidsperspektiver for en mere selvbærende almen sektor Socialministeriet 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Rapport over magasinforholdene på de statsanerkendte danske museer

Rapport over magasinforholdene på de statsanerkendte danske museer Rapport over magasinforholdene på de statsanerkendte danske museer Rapport over magasinforholdene på de statsanerkendte danske museer Af Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle, koordinator af

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomsmarkedet

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Erhvervsejendomsmarkedet Juni 2010 ErhvervsNyt Erhvervsejendomsmarkedet lige nu Læs mere side 3 Institutionelle investorer ejer for få ejendomme Læs mere side 4 Kreativt salg af Mou hotel Læs mere side 6 Eksklusiv kontorejendom,

Læs mere

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering SBi 2013:06 Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering Anders Rhiger Hansen Ole Michael Jensen

Læs mere

Elev 2002. Unges kendskab og holdning til økologi. Af Lis Husmer, CASA. www.pegasi.dk. ebog fra Forlaget Pegasi / Danmarks Aktive Forbrugere

Elev 2002. Unges kendskab og holdning til økologi. Af Lis Husmer, CASA. www.pegasi.dk. ebog fra Forlaget Pegasi / Danmarks Aktive Forbrugere Elev 2002 Unges kendskab og holdning til økologi Af Lis Husmer, CASA ebog fra Forlaget Pegasi / Danmarks Aktive Forbrugere www.pegasi.dk Elev 2002 Unges kendskab og holdning til økologi Af Lis Husmer,

Læs mere

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S

Riises Landsted. Allégade 5 på Frederiksberg. Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Udgivet af Realea A/S 1 Riises Landsted Allégade 5 på Frederiksberg Realea A/S 2007 Tekst og

Læs mere

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Stråtage Før og Nu Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Titel Stråtage før og nu Redaktion Fleming Grøfte Arne Høi Tekst og grafik/billeder Fleming Grøfte Udgiver Raadvad-Centret www.raadvad.dk

Læs mere

Allégade og Pile Allé

Allégade og Pile Allé Allégade og Pile Allé Det var ved Allégade (navnet opstod i begyndelsen af 1800-tallet), at hollænderne slog sig ned i 1651 og byggede deres gårde. Gaden er derfor den ældste i Frederiksberg Kommune. Den

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Af Christopher Arzrouni. med en fortid som chef for sikkerherdstjenesten i et demokratisk

Af Christopher Arzrouni. med en fortid som chef for sikkerherdstjenesten i et demokratisk Taburetten 4/2001 12/09/01 9:38 Side 3 aburetten NR. 5. SEPTEMBER 2001 Hykleriet om Israels ambassadør 3 Kulturnat i København Det vælter med tilbud. Besøg Venstre på Christiansborg, eller besøg VU i Nørrevoldgade.

Læs mere

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr NR. 9 NOVEMBER 2012 Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr Når man skal bygge et parcelhus på 150 kvm., koster det penge at indhente en tilladelse fra kommunen. Det er billigst i Herlev, her koster

Læs mere

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20 MAGASIN OM BYGGerI, ejendom OG INVeSTerING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 2 februar 2012 5. årgang de nye mæglertyper Læs indblik side 8 Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Udstillingen Steder med sjæl fortæller, hvordan og hvorfor vi sikrer vores kulturarv i Danmark og rejser spørgsmålet: Hvor er kulturarven i din kommune? Giv din mening til kende og stem

Læs mere