KORPSETS HUS INDVIET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORPSETS HUS INDVIET"

Transkript

1

2 KORPSETS HUS INDVIET En mærkedag i korpsets historie Efter at korpskontoret har benyttet sine nye lokaler i korpsets hus siden den l. maj, har håndværkerne haft travlt med at indrette den øvrige del af stueetagen, og lørdag den 11. september var man kommet så vidt, at den officielle åbning af korpsets eget hus kunne finde sted. De mange gæster, det var ud over korpsledelsen, medlemmer af korpsets bestyrelse, divisionschefer, 162 repræsentanter for de øvrige spejderkorps og enkelte andre indbudte, samledes ude på den store græsplæne, der optager hele haven bag ved huset. Her bød Erik Østergaard på korpsledelsens vegne velkommen og gav ordet til spejderchefen, Ove Holm, der gav en historisk redegørelse over korpsets bestræbelser for at få eget hus. Vanskelighederne havde været mange, men derfor var glæden så meget større, når resultatet nu forelå. Ove Holm overdrog herefter huset til korpset ved korpsrådets formand, undervisningsinspektør HØjberg Christensen. Denne takkede for det arbejde, der var gjort for at korpset i dag kunne være ejer af dette hus. Derefter gik flaget til top, hejst af 2 spejdere fra Godthaab divisionen, medens alle sang: Der er ingenting, der maner. Man samledes nu inde i pejse stuen, den tidligere vinterhave, hvor flere havde ordet for at lykønske med huset. Der blev således talt af distriktschefen for KØbenhavn og Frederiksberg, Fr. Palm Greisen, af repræsentanter for Det Danske Pigespejderkorps, KFUMog KFUK-spejderne, af landsgildemesteren for Set. Georgs Gilderne, Erik SjØqvist, som alle havde gaver med. Formanden for Red Barnet, fru biskop Fuglsang-Damgaard, lykønskede også. Red Barnet var den tidligere ejer af huset og _fortsætter efter salget som lejer, idet de har kontorer på l. sal. Det er en gammel spejder, tidligere distriktschef i KØbenhavn, a kitekt Ejvind Draiby, der har forestået ombygningen og indretningen af huset. Som det fr'emgår af billederne på disse sider, er det blevet et fint resultat. N ede i kælderen er der indrettet en ~tor garderobe samt 2 lokaler, der skal bruges til tropslokaler. Det er meningen, at disse tropslokaler skal indrettes, så de om sommeren kan benyttes til overnatning af provinstroppe. Med indvielsen af korpsets hus er der føjet et nyt og værdigt kapitel til korpsets historie, et kapitel som vi både kan være glade for og stolte af. Skotte.

3 Forsidebilledet er korpsets nye hus på Frydendalsvej 32. Skjult bag træet vejer korpsets flag med den grønne flagdug. Bagest ses vinterhaven. Alle billeder er taget af DC Mogens Holmberg, Nyboder division. * På modstående side ses kaminstuen, der er det første værelse, man kommer ind i. Kaminstuen, på hvis vægge hænger mange fotografier, der alle fortæller om korpsets historie, er beregnet til mindre møder. * Øverst på denne side har vi vinterhaven, der er ombygget til pejsestue. Her kan der let være 100 personer. Pejsestuen virker endnu lidt kølig, men der skal nok med tiden komme forskellige spejdertrofæer op som udsmykning. * I midten ser vi mødesalen, der kan rumme ca. 70 personer. Der kan enten opstilles stole i rækker til foredrag. og film, der 'er fast monteret filmslærred, eller opstiles borde, så der kan serveres kaffe eller te. MØdesalen og pejsestuen kan benyttes af korpsets afdelinger til forældremøder, førermøder, rådsmøder etc. * Nederst et af kontorlokalerne, hvor nogle af de flinke kontorda- ' mer glæder sig over de gode omgivelser, de har fået at arbejde under. Vinduet vender ud mod haven bag huset. *

4 Jeg var på PHILMONT SCOUT RANCH Skovmand Poul Petersen, 3. Hellig Anders trop, fortæller om sin eventyrrejse til Amerika I juli måned fik Det Danske Spejderkorps og KFUM-spejderne en indbydelse fra»boy Scouts of Arnerica«. til hver at sende en repræsentant til»philinont Scout Ranch«for at deltage i en tre ugers træningslejr der. Jeg var så heldig at blive udvalgt sammen med Otto Fabricius, Hørsholm, og jeg vil gerne her have lov at fortælle lidt om turen. Sammen med deltagere fra Norge, Sverige, Finland, Holland og England ialt 14 spejdere + 2 ledere, en svensker og en englænder, startede vi fra Frankfurt a. M. pr. fly tirsdag den 27. juli. Vi mellemlandede på Acorerne og første amerikanske flyveplads var W estover. og derfra til Washington. Her blev vi modtaget på festlig vis med musikkorps og presse. Vi blev indkvarteret i amerikanske drengespejderes hjem for et tredages ophold. Vi mødte stor gæstfrihed og blev præsenteret for den danske ambassadør H. Kaufmann og ledende personligheder inden for spejderbevægelsen i USA. Vi blev vist byens seværdigheder bl. a. Det hvide Hus«og»Capitol«, hvad der var en stor oplevelse for os. Efter tre dejlige dage i Washington fløj vi så videre mod vest, mellemlandede i Memphis og Oklahoma og sluttede første del af flyveturen i Cimarron, hvorfra en bus kørte os det sidste stykke vej til»philmont. vor rejses mål. Philmont Scout Ranch ' / 164 Philmont Scout Ranch«svarer nogenlunde til»gilwell«i England blot i meget større målestok ( acres - knapt tdr. land). Ranelien består af et hovedkvarter og et træningscenter samt en del større og mindre lejrpladser fordelt over hele terrænet. Navnene på de tre største er Carson Maxwell, Cimarroncito og Ponil og her findes blokhuse og spisesal. P å de mindre pladser, hvor der kun er telte til at sove i, føler man sig mere hensat til det rigtige spejderliv. - De første tre dage opholdt vi os på hovedkvarteret, hvor vi

5 ge kunstskatte fra de mest forskellige egne af verden. Ved ankomsten til Washington. blev vist til rette og for at blive akklimatiseret (luften er nemlig tynd!). Pr. lastbil blev vi kørt rundt i det bjergrige terræn og på en af disse ture blev vi forevist det hus, som ejedes af den mand, der havde skænket»philmont<< til spejderbevægelsen. Det var et meget særpræget hus som rummede man- Carson Maxwell VI læ rer at pakke muldyr. lem undervisning i skydning eller lystfiskeri. Skydningen foregik med rifler og man skød efter skiver samt levende mål. Lystfiskeriet bestod af undervisning i brug af kastestænger og brug af fluer og blink. Samme dag var vi også i en lejr ikke langt derfra, hvor vi lærte at pakke mulddyr. Om aftenen igen i Carson Maxwell. Trediedagen var vi på en træningshike på et nærliggende bjerg ved navn Urraca Mesa, hvor der var en skøn natur. Hiken var ret streng på grund af den tynde luft så højt oppe. Om aftenen var vi tilbage på h ovedkvarteret. 0 1 itj '-'- ''5 P' :sz~lu:oco Efter opholdet på hovedkvarteret blev vi kørt til Carson Maxwe!l pr. lastbil. Ligeledes på dette sted skulle vi være i tre dage. Efter ankomsten kl. 5 fik vi anvist tomandstelte, hvor vi kunne indrette os. Aftensmaden indtog vi i lejrens spisesal. Om aftenen spillede vi Vally bold og fodbold på en lille plads. Teltene, som skulle sov;.e i, var med træbund, som er hævet en halv meter over jorden. Næste morgen begyndte med flaghejsning med efterfølgende morgenmad. Om formiddagen gik vi til en lille lejr ikke langt derfra. Der fik vi undervisning i madlavning. Vi lærte at lave en slags æblekage, som bliver bagt i en gryde, der er meget tyk. Efter det blev vi vist rundt på lejren, som bl. a. har et museum for naturgenstande. Det var meget interessant. Den næste dag var vi igen på dette sted. Vi måtte selv vælge imellfl/lldli! jjdljjiil luii 9 b 1 MÅNEDENS KNOB ved lpm NAKKESTIK er et af de simpleste stik, hvis man kan. - Læk tovet bag om nakken på krogen, læg tampen ind i krogen, læg langtovet over tampen og pas på det ikke glider ned. Holder så længe der er træk i tovet og går derefter op af sig selv. - Mere sikker er Nakkestik med rundtørn se billede

6 Junior Leader T raining Næste morgen fik vi besked om at vi skulle på tur i bjergene i 8 dage. Vi skulle så selv tage det med vi mente at få brug for. Vi skulle møde nogle amerikanske spejdere ude i bjergene og med dem skulle vi gøre turen. Disse amerikanske spejdere var på»junior Leader Training. På. Philmont er der tre måder, hvorpå spejderne kan blive trænet. Der er: The Trail, The Calvacade og Junior Leader Training. The Trail foregår til fods, og muldyr bærer bagagen. The Calvacade er dels til fods og dels til hest. Junior Leader Training (kun patruljeførere) foregår til fods. Vi deltog så i Junior Leader Training sammen med dem. Amerikanerne havde allerede været igennem det halve af kursuset, så vi ftk noget at lære. Vi mødte dem på en lejr ved navn Crooked Creek, hvor vi skulle have en lejr i 5 dage. Vi starter p å en ridetur fra Philmont. Dagliglivet Under opholdet der levede vi så amerikansk drengespejderliv, som ikke afviger ret meget fra vores. Hver morgen stod vi op kl. 5, da vi havde vores flagparade tidligt. Vores måltider, som vi selv lavede, var kl. 7 morgen, kl. 12 middag og kl. 6 aften. Maden var for det meste konserves, såsom suppe, bø f og pølser. Grunden til at vi brugte konserves var den, at det ikke var nemt at opbevare føden ude i bjergene. Hver morgen var der konkurrence mellem patruljerne om orden og renlighed på lejrpladserne. Om aftenerne havde vi som regel lejrbål, og der lærte vi rigtig de amerikanske spejdere at kende. Alle var de venlige og flinke. Altid En hjælpende hånd, når der var noget i vejen. I det hele taget var kammeratskabet så fint som overhovedet tænkeligt. Underholdningen ved lejrbålene var altid vældig livlig. Når vi var færdig med at synge en sang, sprang der straks en spejder op og begyndte på den næste, aldrig nogen døde punkter. Teltene, som vi sov i, var tomandstelte, og de minder noget om vores skovmandstelte, dog noget større. Un der opholdet der var vi med til at ' bygge en blokhytte på stedet samt en indgangsportal Den sidste aften på stedet var der nogle, der sov i blokhytten, da vi havde taget nogle af teltene ned for at vi kunne starte tidligt. Vi skulle nemlig ud på to traveture som bl. a. gik over de højeste bjerge på»philmont«. MÅNEDENS KNOB ved lpm DICK TURPIN's KNOB eller LANDEVEJSRØVERENS KNUDE bruges til at binde en hest med, når man vil være sikker på at kunne løse den i en fart. På billede 3 stikker jeg :n?ugt af den venstre snor gennem det Øje, jeg lavede pa billede 2, så trækker jeg knobet godt til og sørger for, at snoren., der blev sidst stukket igennem, skal være den længste del af tøjlen, for når man trækker i den, falder hele knobet af! 166

7 Buffalo kød, kartofler plus ærter, boller, mælk, kaffe samt kager og is. Efter måltidet holdes der lejrbålsunderholdning af troppen. Den begynder med en indledningsceremoni, og derefter synger man sange og opfører sketches. Efter underholdningen er der så eftersyn af Økser. Troppen, der holder festen, har forud inviteret gæster fra hovedkvarteret og andre lejre. Det går hjemad Buffalo Banquet Disse vandringer var ret anstrengende. Vi gik ca km om dagen. Det lyder ike af så meget, men det var meget anstrengende, da vi jo gik op og ned ad bjerget hele tiden. Den første tur gik fra Crooked Creek til Cimarroncito. Under denne tur kom vi som sagt over»philmont. s højeste Her holdt vi vor Buffalo Banquet. bjerg. På toppen af dette var der en strålende udsigt. Vi overnattede i Cimarroncito, og den næste dag havde vi lejlighd til at skyde på stedets skydebaner. Næste tur gik fra Cimarroncito til Ponil. Der skulle vi have vores Buffalo Banquet. Buffalo Banquetten er en fest, som den trop holder, der har været i bjergene. Festen holdes i en blokhytte på stedet, og der er kokke som laver maden, der består af: Efter Buffalo Banquetten overnattede vi så i Ponil. Den næste dag blev vi kørt til hovedkvarteret. Her skulle vi så tilbringe 3 dage, inden vi skulle forlade»philmont«. I det tidsrum havde vi bl. a. udflugt til Santa Fe, Las Vegas og andre byer, hvor vi så byernes seværdigheder. Vi var også i Taos, hvor vi så indianerreservatet. Længe varede det ikke, så var de tre dage forbi, og vi skulle forlade >Philmont«. Inden vi tog af sted fik vi hver overrakt den berømte»philmont. Økse. Vi tog afsked med alle og takkede dem for det vidunderlige og lærerige ophold, vi havde haft på»philmont Scout Ranch«. Næste stop på turen var Colorado Springs i staten Colorado. Der blev vi indkvarteret i private hjem i 3 dage. Vi oplevede en bunke der, bl. a. blev vi interwiewet i fjernsynet. Vi vendte nu næserne mod Øst. Inden vi forlod Amerika havde vi en dag i Chicago og 2 dage på det sted, hvor vi ankom. Vi fløj tilbage samme vej og via Frankfurt a. M. nåede vi igen KØbenhavn efter en så vidunderlig rejse, at jeg aldrig vil glemme den. KUPONPLANEN Denne skoledreng fra Siam spørger dig, om du er med i KUPON PLANEN og dermed hjælper med til, at piger og drenge i underudviklede lande lærer at læse og skrive og regne. Den bog, han læser i, er et resultat af KUPON PLANEN. Hvis I allerede har gjort det, så skriv til Mellemfolkeligt Samvirke, Vendersgade 29, KØbenhavn K efter 25 øres UNESCO-mærker. 167

8 ~ Tjen 5 kr. pr. spejder ved en samlet.. For at søge helt nye jagtmarker til afveksling for de mere hjemlige agre havde Bernstorff divisionen i år valgt at henlægge sin turnering til Ilvalsø-skovene, hvortil spejderne transporteredes pr. bus. For at nedbringe udgifterne ved turneringen havde divisionen derfor i forvejen stillet ovennævnte opg'ave til de deltagende patruljer. Måderne, den løstes på, var mangefold og spændte fra flaskeindsamling til hjælp på et bogbinderi. Med eneret for MAGASI NET gengiver vi nedenfor de to bedste rapporter. HØge - 3. Charlottenlund. Det begyndte med et patruljeførermøde hos Los. Vi sad og snakkede om divisionsturneringen, og om hvordan vi skulle indtjene de 5 kr. pr. mand. En foreslog papirindsamling, en anden frugtindsamling, men der var det jo så svært at finde en fælles arbejdsgiver. Så var det, at Los foreslog høstarbejde. Men snakken gik snart over til andre problemer, og der blev ikke talt mere om det den aften. Næste dag kom Siv, PF for Ugler, over til mig for at låne nøglen til tropshuset. Jeg spurgte ham, om han havde fået en gård at arbejde på, og det havde han. Jeg henvendte mig nu til konsulent Kiilerich, som henviste mig til Kalle Kalle. Ved henvendelse til inspektør Fisker fik jeg lov til at komme med vores patrulje, der består af 7 mand, den kommende week-end for at være med til at høste. ti neg i hver hob. For hver ti hobe skulle vi have 97 Øre. FØrste aften arbejdede vi 2112 time, og vi stakkede i alt 170 hobe. Efter at have spist og vandret en lille aftentur gik vi til ro kl. 21,30. Næste morgen lavede vi morgenmad, vaskede op, pakkede telt sammen og ryddede op, og kl. 9,45 var vi atter ude på marken for at stakke. Da vi havde stakket 124 hobe, var der ikke flere neg på den mark, og vi regnede nu ud, at vi manglede 76 hobe for at kunne være på den sikre side af 35 kr. Nede på gården fik vi anvist en anden mark, hvor vi kunne arbejde videre, og i løbet af en lille time var vi færdige og havde endda taget lidt flere neg, end vi skulle. Efter afregningen på gården - vi fik en check på kr. 36,47 - takkede vi for arbejdet og drog ned til lejren for at spise vores mad- patruljeindsats! have lavet en lige og plan sti til fliser og gravet et stykke køkkenhave. Desuden skulle vi save en masse brænde og slæbe en bunke sten. Vi nåede det altsammen. Det var brændende hedt, og vi sled med bar overkrop, og sveden drev ned af os. Der blev hakket, gravet, slidt og slæbt til den store guldmedaille. Ved 16-tiden havde vi så meget jord i skoene, at fødderne knap nok kunne være der. Men man kunne se, at vi havde bestilt noget ove hele linien. Den halve køkkenhavtvar gravet, stien var nogenlunde, og et mægtigt jordbjerg fortalte, hvormeget vi havde flyttet. Uglt:rne maser på.. Uet er varmt, derfor er skjorten lagt. VI sætter hobe. Heldigvis blev det fint vejr om lørdagen, for det var nemlig betingelsen for at vi kunne komme. Da vi lørdag eftermiddag mødte op på Kalle Kalle fik vi anvist en fin lejrplads ned mod FuresØen, og derefter kunne det egentlige arbejde begynde. Vi skulle stakke negene i hobe, d. v. s. vi skulle sætte 168 Vi finder avner, der er nok af dem! pakke. Da vi kørte hjem var vi alle enige om, at det var den helt rigtige tur for os, og vi kørte glade, men trætte hjem. Det eneste, der generede os, var avnerne, de sad i tøjet fra top til tå. Ugler l. Gjentofte. Vi mødte fuldtalligt op hos Kudu kl. 15 og gik straks i gang med sliddet. Vi skulle i løbet af 2 dage Kun eet sted var resultatet negativt: Hans, patruljens yngste, luge de ukrudt, men da han kom tl jordbærrene, blev der så underligt stille derhenne, og 2 dage efter opdagede hr. Ørum, at der ikke var flere j ordbær tilbage. Trakteret med sodavand og honningkage slappede vi af et kvarters tid,hvorefter vi flittige, som vi nu en gang er, fortsatte med sliddet til kl. 18.På dette tidspunkt gik vi hver til sit og skulle så mødes næste dag kl. 9. Vi mødtes til fastsat tid og fortsatte vort ufuldendte arbejde. I dag var det Stumps fødseldag, og han trakterede med is i dagens anledning. Men ellers gik det med slid og slæb. Vores vanskeligste arbejde i dag var at slæbe sten. Læs videre side l 76.

9 Tegninger af STIG. BANG Hu-hej, hvor novemberstormene suser over landet og rusker i de nu afløvede træers kroner. Følg med til skovs, få frisk luft i lungerne og kig samtidig på, hvorledes skovens folk plejer deres elskede skove lige så omhyggeligt som bonden sin ager. Når en skov vokser til, skal den udtyndes. Dette indledes med, at skovrideren eller -fogeden»udviser<< de træer, der skal fældes ved at mærke dem med lange, lodrette ridser i barken. Fældningen kan ske enten efter plukhugstmetoden, hvor enkelte, så vidt muligt vrange eller langsomt voksende træer pilles ud efterhånden - eller ved afdrivningsmetoden, der består i, at et helt skovområde fældes på en gang; dog lader man ofte enkelte»overstandere«redde livet, for at de kan skabe læ mod vind og frost og give skygge. Selv om man fornylig ved boreprøver har hittet ud af, at de to ældste af de gamle ege ved Jægerspris er ikke blot 1000-årige men 1500 år, ja, den ene snarere 1800 (!), er dette en enestående alder for et dansk træ. I vore skove lader man kun bøgene blive år egene ca. 140 år og rødgranerne kun år. Den hurtigt voksende gran giver størst udbytte pr. arealenhed, men veddet er langt mindre værdifuldt end bøgens og især egens. Det fældede ved afmåles og stables, og brændestabler repræsenterer skovens høst, som kornet repræsenterer bondens og bør derfor respekteres i samme grad af frokostspisende små spejdere og ulve. Det samme gælder nyplantninger og indhegninger, der jo møjsommeligt er lavet til værn mod skovens dyr og gæster - også DIG! Foruden fuglefjer er der meget andet at finde i naturen på denne årstid - for den, der har Øjnene med sig. Der lever jo endnu- heldigvis da - mange rovdyr og rovfugle i Danmark. Vi ser ikke så forfærdelig meget til dem, men vi finder resterne fra deres måltider overalt. Uglegylp omtalte jeg allerede i forrige artikel, og desuden kan du være heldig at komme til at stå overfor det tavse minde om f. eks. en fugls endeligt; en bunke fjer og nogle sønderhakkede eller forbidte knogler taler deres tavse sprog om en kamp, hvis udfald næsten altid er givet på forhånd. Rovfuglene plukker fjerene hele af, lader næbbet og en del af hjernekassen ligge tilbage og laver nogle Spætte meget karakteristiske hak i bryst-. benskammen, mens ræven æder hele hovedet, rub og stub, knuser de større ben og tygger grundigt på det nederste af fjerene. Så er der koglerne, som er en lækkerbidsken for egern, mus, spætte og korsnæb. Både egern og mus gnaver skællene af; egernet river dog de nederste skæl af (der findes ingen frø ved grunden af dem), og en egerngnavet kogle er derfor flosset og optrevlet forneden, så der fremkommer en mere eller mindre tydelig spids. Musene har ikke så mange kræfter og må derfor møjsommeligt gnave også de nederste skæl af, så basis bliver afrundet og glat. Korsnæb Spættegnavede undskyld - hakkede - kogler ser sært forpjuskede ud, fordi spætten, efter at have kilet koglen fast i sit»værksted«hakker skællene til side, så den'kan få fat på frøene. Den ret sjældne vintergæst, korsnæbbet, har næbspidserne overkors og klipper derfor hvert skæl igennem med sit sjove korsnæb, når den vrider dem til side. Musegnavede og egernspaltede hasselnødder, bid, skrælninger og gnav på træer og buske (af hjorte,. harer og mus) samt solsorthakkede sneglehuse hører også til det, vågne spejdere kan finde. På gensyn derude! Bgern Mus

10 MAGASINETS Gruppe 1: Instruktive billeder. l. præmie: BjØrn Aabech, l. Charl. 2. præmie: SØren Peter Kvist, Helsingør. 3. præmie: Cecil Menzel, Hellerup. 4. præmie: BjØrk Aabech, l. Charl. Gruppe 2: Situationsbilleder fra ture og lejre. l. præmie: Claus Stevnss, l. Charl. 2. præmie: BjØrk Aabech, l. Charl. 3. præmie: BjØrk Aabech, l. Charl. 4. præmie: Ove Sparre SØrensen, Slagelse. Gruppe 3: Landskab.Sbilleder. l. præmie: Jens Ole Kjeldsen, Fuglebakken. 2. præmie: Eivind Gormsen, l. Ballerup. 3. præmie: Sven Berthelsen, l. Charl. 4. præmie: Willy Dalsgaard, HammershØj. Gruppe 4: Dyrebilleder. l. præmie: Ingolf Mannstaedt, Lyngby. 2. præmie: Willy Dalsgaard, HammershØj. Øverst: En kold douche. Gruppe 2.- l. præmie. I midten: Uhm! Gruppe l. l. præmie. Nederst: Patruljen med kærre. Gruppe præmie. Nederst til højre: Dal i Norditalien. Gruppe 3.- l. præmie.

11 GASINETS FOTOKONKURREJ 1954 : Instruktive billeder. : BjØrn Aabech, l. Charl. : SØren Peter Kvist, Hel- : Cecil Menzel, Hellerup. : BjØrk Aabech, l. Charl. : Situationsbilleder fra jre. : Claus Stevnss, l. Charl. : BjØrk Aabech, l. Charl. : BjØrk Aabech, l. Charl. : Ove Sparre SØrensen, se. Gruppe 3: Landskabsbilleder. l. præmie: J ens Ole Kjeldsen, Fuglebakken. 2. præmie: Eivind Gormsen, l. Ballerup. 3. præmie: Sven Berthelsen, l. Charl. 4. præmie: Willy Dalsgaard, HammershØj. Gruppe 4: Dyrebilleder. l. præmie: Ingolf Mannstaedt, Lyngby. 2. præmie: Willy Dalsgaard, HammershØj. J 3. præmie: Jens Ole Kjeldsen, Fuglebakken. 4. præmie: Niels A. Dam, l. Juelsminde. Deltagere over 18 år. l. præmie: Aksel Nielsen, Anders Billes trop. 2. præmie: Sven Locht, Viby. 3. præmie: Sven Locht, Viby. 4. præmie: Knud Hollenbo, Odense. Vi Ønsker præmietagerne til lykke og takker iøvrigt for den store tilslutning. Præmier sendt vinderne, do om, at de, der ha præmie, skriver til at meddele, hvilker de Ønsker. Nogle a de, men ikke offen der, vil komme sor bet af vinteren, lige bringe nogle af de de billeder. Til næ vi igen udskrive J her i Spejdernes Ma ber vi at møde lige ning som denne ga verst: kold douche. ruppe 2.- præmie. Øverst: Svane i Gen Gruppe 4. l. præmie. midten: hm! ruppe l. præmie. ~ I midten: Lejrbilled e. Gruppe l.- 2. præmie. ederst: atruljen med kærre. ruppe 2.- præmie. derst til højre: l i Norditalien. uppe 3. præmie. Nederst: Stemningsbill Gruppe præmie.

12 OKONKURRENCE 4 3. præmie: Jens Ole Kjeldsen, Fuglebakken. 4. præmie: Niels A. Dam, l. Juelsminde. Deltagere over 18 år. l. præmie: Aksel Nielsen, Anders Billes trop. 2. præmie: Sven Locht, Viby. 3. præmie: Sven Locht, Viby. 4. præmie: Knud Hollenbo, Odense. Vi Ønsker præmietagerne til lykke og takker iøvrigt for den store tilslutning. Præmierne vil blive tilsendt vinderne, dog må vi bede om, at de, der har fået 3. og 4 præmie, skriver til redaktionen for at meddele, hvilken størrelse film, de ønsker. Nogle af de præmierede, men ikke offentliggjorte billeder, vil komme som forsider i løbet af vinteren, ligesom vi også vil bringe nogle af de ikke præmierede billeder. Til næste sommer vil vi igen udskrive fotokonkurrence her i Spejdernes Magasin, og så håber vi at møde lige så stor tilslutning som denne gang. Skotte. Øverst: Svane i Gentofte sø. Gruppe 4.- l. præmie. I midten: Lejrbillede. Gruppe l.- 2. præmie. Nederst: Stemningsbillede. Gruppe præmie.

13 AF EN LANGTURSDAGBOG Fra søspejdertroppen Fribytterne har vi fået sendt et par langtursdagbøger, som søspej.derne selv har ført over årets langtur. De har haft en god tur, men vi giver dem selv ordet:. Onsdag den 30. juni. Alle, der skulle J,Tied på langturen fra den l. til den 14. juli, havde fået besked på at møde nede på stationen onsdag aften. Da troppen kun råder over to både:»piraten«og»søbjørnen«, kunne det ikke lade sig gøre, at alle, der havde meldt sig, kom til at sejle derned. Men det blev ordnet sådan, at de to både hver fik en besætning på fire mand,. og at de fem, der var tilovers, cyklede derned.»derned«, dvs. lejren, der skulle være ved Peters Værft. Efter at vi havde stuvet bådene og fået alt, hvad der skulle ordnes, bragt fra hånden, gik vi til køjs. Torsdag den l. juli. På slaget 6 blev vi vækket. I en lynende fart fik vi pakket vort grej, efter at vi var blevet vasket og havde fået morgenmad, og så gik vi i gang med at rigge bådene til. Da det var gjort, tog vi afsked med patruljen, der skulle cykle ned til lejren. Båden gøres klar. Kl. 7 blev signalet til start givet, og lidt efter blev kursen sat mod Peters Værft. Vinden var god, og bådene gjorde god fart, idet vi også førte topsejl. Men»Piraten«kunne dog ikke følge med»søbjørnen. Vi havde fået besked på at 172 holde en afstand på 200 m mellem bådene, hvad vi også gjorde, men det bevirkede, at vi i løbet af 30 min. måtte vende 2 gange. Kl. 11,30 sejlede vi ind i KØge Bugt med RØdvig som mål. Men kl. 17 vendte vinden, så at vi var nød til at krydse. Vi besluttede så at gå til KØge i stedet for. Lidt senere flovede vinden, men der var nok til at»søbjørnen«kunne sejle temmelig hur~igt alligevel, medens»piraten. derimod næsten ikke flyttede sig. Man kunne nok se, at den havde 50 kg bundjern mere end»søbjørnen«. Vi fik lov til af Preben at sejle til Køge, hvad vi gjorde. Så stævner vi ud. En halv times tid senere løjtde vinden fuldstændig af, men på det tidspunkt var vi 2 timers vej fra Køge, medens»piraten«var 3 timer fra havn. Vi ankom til KØge kl. 22,30, efter at Poul og jeg havde roet i 2 timer. Vi fik nu hurtigt rejst teltet, og bagagen og båden blev lagt på plads, og vi krøb til køjs. Næste dag fik vi at vide, at den anden båd var kommet ind en times tid senere. Fredag den 2. juli. Vi skulle i dag have været sejlet fra KØge, men på grund af vejret blev vi enige om at blive liggende en dag i Køge. Vi fik derfor god tid til at se på byen og havde også et havnerace om eftermiddagen. Vi var derfor godt trætte, da vi gik til køjs. LØrdag den 3. juli. Vi blev vækket tidlig om morgenen, da vinden var fin, og vi skulle gerne nå RØdvig i løbet af dagen. Vi fik rå havregryn, skønt vi gerne ville have l:aft grød, men da vi ikke måtte lave bål, måtte vi nøjes med rå gryn. Men det smager jo også godt. Efter morgenmaden stuvede vi bådene, og kl. 11,30 forlod vi KØge havn. Her havde havnefogeden været meget interesseret i vores tur, og drengene i byen var også meget interesseret i søspejderlivet. Der kunne med lethed startes en trop. Det ville ikke komme til at skorte på søspejdere. Vejret var let skyet, og vinden var V, styrke 3-4. Da vi satte vores topsejl, skar skødet ud for os. Heldigvis skete det uden for havnen, så det var kun os selv, der så det. Det var en dejlig tur langs med kysten med de grønne skove og lerskrænterne. Da vi kom ud for Stevns klint, gik vi så tæt på kysten, som vi overhovedet kunne komme, og et sted, hvor stranden var temmelig flad, løb vi båden op på stranden og gik i land for at se os omkring. Kl. 17,30 løb vi ind i RØdvig havn, hvor vi ville overnatte. Vi fik hurtigt teltet rejst og bagagen bragt op. >>Piraten«, der på et vist tidspunkt var sakket ca. 2 timer bagud, kom en halv times tid senere til RØdvig havn. Den var kommet på slæb af en stor spidsgatter i det vindstille vejr. Da den løb ind mod havnen, stod Poul og jeg ude på molen og sendte»velkommen. til dem med semafor. De svarede med at sende»tak«. Deres telt blev også hurtigt rejst, hvorefter vi spiste. Det blev forresten regnvejr 'hen på natten, og det viste sig, at vort telt ikke var helt tæt. SØndag den 4. juli. Vi skulle have været videre i dag til lejrpladsen, men da vinden var os ugunstig, besluttede vi at ligge over en dag i RØdvig. Om eftermiddagen gik vi ud til Stevns fyr og HØjerup. Om aftenen kl. 20,30 havde vi skansevagt. Om eftermiddagen var F. D. F.s store båd kommet ind i havnen, og Preben aftalte med deres fører, at de skul ~e komme ned og besøge os på lejrpladsen. Hans Christian.

14 fllf ffalkepatruljens krønike Jbtrul.Je tur Z 'l. oktober /95~. ljel blev en knippet monde/ur denne 90n<j Vt' fo!j ftf A/ordskoven ttdl/g orn rnorc;enen 09 øvede først kasf rnt>d redrungsreb. v, hor r?l/ /re reb t'po/rv(/er Steen lauede et ft!:?sf 11 rno 0 1;'mens l/t. andre øvede al kosle et uondfttldt krus necl fra en iræ stub, Det vor sjovt f:.' \ las-l. 7e9n,'ngc:>n u;ser konsftuktt'onen. Frq en pløk fil rof- jj.,..,.. ~:~~.til ~ -len spændte er/ en 9arnrnel c~r(?i9/qn9<? f'qst OJ ved fl(fh.~~~ Steens,, redntngs- rebmål "teyner;'eg T he1 rned de points CfY"' kunne opnå l skrevet nc:>d. Detvai sucru 1 al få 0, rnen del gt.vet c;od træn/n3 ~====:::- O~ så l avede 1/1 flotte P' onerarbe;det «g i)ef en<? vor et kac;feapporot, en ~ sla9s b!tde ~..._ ~ /'\~ Hellem 1-;7/f'[l::--,, a~ t-o træer St/1 f 72/J~ \r ~ _ r~de r.ll en f:/\~ / raf'fe. Pd' tvau s af de n besnøi,<?d;;vt en anden rqfte af trække med el reb f'oroven, lljkkt?des def os af kaste en. fodbola lan9f.uæk D<?lvarnæs/{>n sværes! c:dflncic? den tijen De t Q n del p t o n er ar b ej de 'V4f en Q r i s u, n:; b å te, hvorved lr, kvnne transpotfc're Torben ov.er t!en f'rcf cfen ene- /::>red t/1 den Ctncler.i aelqik 9octt. c:o/:, 173

15 Lær at tegne! Der er desværre mange, der siger: Jeg kan ikke tegne. Og så er sandheden måske den, at de godt kunne komme til at tegne, og endda tegne fint, hvis de bare gjorde sig den ulejlighed at Øve sig lidt. Man skal naturligvis ikke begynde med det sværeste, men finde et par lette motiver at gå i gang med, og så efter nogen øvelse prø,ve det, der er lidt sværere. Du finder her nogle eksempler på, hvordan du skal gå frem. Du tegner i første omgang på et stykke gennemsigtigt papir, som du lægger oven på siden her. I næste omgang ser du blot efter tegningerne, og du vil meget hurtigt opdage, at det går let. Når du først er fortrolig med disse tegninger, kan du prøve at tegne andre dyr. Hvad mener du om at lave f. eks. en kanin eller en ugle ved hjælp af to cirkler, eller tegne skildpadder, Jacala, Djackumbaflokken. Tjeik, Flemming Borg,_ l. Holte flok. BF Miko, Finn Vollguals,»SlØrhaler«, 10. Aarhus flok. BF Poul Erik.Jensen, 7. Odense flok. BF Ole Bøttiger Rasmussen, 7. Odense flok. Rikki, Søren Holmblad, 8. Odense flok. Sahi, Hans LØkke Larsen, 8. Odense flok. Tjeik, BF Sven Arild Larsen, Bjørneflokken, Espergærde. Bingo, BF Erik Olsen,,. Mohikanerne, Espergærde. Numa, BF Ole Nordstrøm, 5. Østerbro flok. kyllinger eller pingviner af halve cirkler. Men prøv nu selv. Du vil opdage, at det er morsomt. F'år du nogle gode tegninger, må du gerne sende dem ind til Magasinet, så skal vi se, om vi kan få plads til dem. Gråbror., \ A 174 l Ulve fra GØngernes flok ved pejsen. l. Husum flok har været på 30 km vandring. 16 ulve gennemførte og erhvervede den eftertragtede sølvplade.

16 Hjortefods ven Fortsat fortælling fra det vilde vesten i Buffalo Bills dage Efter The Scout - Tegninger: Thora Lund - Afsluttes Den franske ulveunge er uheldig. Hjortefod ventede indtil kopperne var tomme. HØr! sagde han, da Rob satte koppen ned.»krigerne går på togt i dag og kommer ikke tilbage før det er mørkt. I må vente til de.t er nat. Der vil være to hurtige heste sadlet i skyggen af skoven. Krigerne vil være trætte, og deres heste Ømme af den lange dag på prærien. Når timen for tortur er inde, skulle blegansigterne være langt borte. Drengene prøvede at udtale deres tak, men Hjortefod holdt hånden op i protest. "Jeg gør for jer, hvad mit broderskab påbyder mig., sagde han, men min stamme vil ikke tilgive mig«. Drengene kunne knapt nok vente til natten faldt på. Krigerne vendte tilbage fra deres lange dag og de store forberedelser begyndte. Med en gysen forstod Rob og Pard, hvad det betød.. To stolper blev slået ned i jorden og brænde blev stablet rundt om dem. Drengene blev ligblege. Stolperne var bestemt til dem! Det var mørkere nu, men månen var ikke stået op. Krigerne havde travlt med at feste, da Hjortefod trådte ind i wigwam'en og vinkede ad kammeraterne. De fulgte ham tavse. Udenfor teltet rakte han hver af dem en bøsse. Så førte han dem gennem den mørke skov, indtil de nåede et enligtstående træ. Her var to heste bundet. Hjortefod løste dyrene og pegede. "J eres vej går der., sagde han, >>rid for livet<<. Da han vendte sig mod dem, så Rob at den indianske drengs ansigt var sammenbidt og spændt. Rob følte en klump i halsen. Hjortefod., sagde han hæst., hvor er du dog en god kammerat. Vi ville have været døde uden dig. Men hvad med dig? Vil de ikke mistænke dig? Et ejendommeligt udtryk viste sig i Hjortefods ansigt, da han svarede: Frygt ikke, mine venner. J eg vil efterlade et spor, og de vil tro, at blegansigterne greb rifler og heste og flygtede. FØr månen står op m å j eg være i min wigwam. Indianerdrengen rakte sin hånd frem og mødte Robs i et fast greb. Så sprang de to drenge på hesteryggene.»farvel, Hjortefod., sagde Rob. "Selv om vore folk er i krig, husk vi er brødre. BrØdre«! svarede Hjortefod blidt, da han gik tilbage til lejren. Hjortefod nåede lejren lige som krigerne "~nar samlede foran stolperne.»hent blegansigterne«! beordrede høvdingen. I næste Øjeblik var det opdaget, at de hvide drenge var væk. Krigerne gennemsøgte med vrede ansigter hele lejren, og opdagede at de to heste og riflerne manglede. De vendte tilbage til bålet og høvdingen rejste sig i vrede.»hvem har hjulpet blegansigterne.? spurgte han. Da var det, Hjortefod rejste sig og stod rank foran sin stamme.»aah, høje høvding, det var mig.. Hjortefod! En forræder!-«sagde høvdingen. Hjortefods Øjne stod fulde af tårer. Havde jeg været en forræder, kunne j eg være undsluppet med blegansigterne., sagde han,.oh høvding af de tusind fjer! Jeg hjalp blot mine blodbrødre. Nu tilbyder jeg dig mit liv i stedet«. HØvdingen lagde armene over kors. Så lad det blive sådan., sagde han tungt,. du skal dø i deres sted. Rob og Pard red gennem natten, så hurtigt deres heste kunne løbe. Pludselig lød bag dem høje råb. Det var indianerne ved deres dans. Den blev højere og døde så bort, indtil den helt forstummede. Er sangen forbi? spurgte Rob, og Pard nikkede tavs. 175

17 det er mit folk. Så må det gå, som høvdingen bestemmer. Når jeg kommer frivilligt tilbage kan det være, at de vil spare mit liv. Det kan være, at de vil give mig en chance for at vinde mit navn tilbage og min ære hos krigerne. Men drage tilbage må jeg, og gøre hvad stammen bestemmer. Godt, Hjortefod., sagde Rob, du må gøre, som du synes, det er rigtig. Men du er nu vor blodbroder endnu mere end før og der vil altid være et velkommen og et venskab for dig her«. Indianerdrengen rakte hænderne ud og Rob og Pard greb hver en i deres.»venner! «hviskede Rob.»Venner!«kom det som et ekko fra Pard. BrØdre!«sagde Hjortefod. Det vil sige, at rådet samler sig og de vil forfølge os, og de vil snart være på sporet af os«. Begge drengene skyndte på deres heste, thi de kendte kun alt for godt indianernes dygtighed, når de var på sporet, og deres hestes hurtighed. Det var omtrent en time senere, at Rob standsede, stod af hesten, lagde øret til jorden og lyttede. De er på vort spor!«hviskede han. Aldrig havde drengene redet så hurtigt.»vi når det ikke«, hviskede Pard, da hestetrampet lød højere i deres Øren. Så lød et skud, men det gik forbi. De var endnu ikke indenfor riffelmål Så kom indianerne! Føreren løftede sin riffel til skulderen, da der ud fra buskadset sprang 6 eller 7 ryttere. Det var soldater, og deres rifler splittede indianerne, som vendte om og red bort. Drengene var reddet! 176 Der blev stor glæde på Graeme ranchen, da Pard vendte tilbage, og glæde hos Simpsons, da Robs fader og moder, som nu var rask og hjemme igen, hørte nyheden og red over for at byde deres søn velkommen. Næste dag fik en af soldaterne fat i drengene og bad dem komme til lægens hus, hvor en ven ønskede at se dem. De tråde ind i værelset og fandt - Hjortefod. Den indianske dreng lå på puder, og han rejste hovedet, da de trådte ind. Hjortefod! «råbte Rob,.hvad skete der? Hvordan kom du her?. Hans folk havde tændt bål omkring ham, for han skulle dø i j e res sted«, sagde læ-gen,»men soldaterne kom tidsnok til at redde ham«.»hvis vi blot havde gættet det«, sagde Rob, ville vi aldrig være draget bort. Men du vil aldrig gå tilbage, Hjortefod, du vil altid blive hos os nu«. Den indianske dreng smilede.. Jeg må tage tilbage«, sagde han, Bernstorff Divisionen Fortsat fra side 168. Stenen skulle transporteres fra Vintappermandens mark ned til huset. Kudu»havde«en legevogn, han har den ikke mere, den sank nemlig sammen under den store sten, som vi ved hjælp af løftestænger havde fået stablet op på vognen. Men vognen sank lige så stille sammen. Her er stenen. Den var tung. Tropskærren kunne heller ikke klare opgaven. Hjulene eksede, og dækkene blev helt flade under stenens enorme vægt. Først efter mange genvordigheder kom stenen ned til sin plads som hjørnesten i stenvolden uden om hus og have. Kl fik vi fyraften, og vi kunne trække os tilbage til privatlivets fred efter løst opgave.

18 SPEJDERNYT FRA NÆR OG FJERN Bronzekorset for livredning Patruljeassistent Ole Overgaard, Struer trop, har modtaget bronzekorset for livredning. Ole kom en dag i foråret cyklen-,.~, de i Struer, da han opdagede, at en varevogn pludselig begyndte at køre ned ad gaden, medens en lille dreng var på vej til at ville sp_ringe ud af bilen. Ole opfattede straks den farlige situation, og han kastede resolut cyklen fra sig og sprang op på varevognen og fik den standset få centimeter før, den ville have påkørt en personbil. Ved sin rådsnarhed forhindrede Ole en ulykke, og han har nu fuldt fortjent modtaget korpsets bronzekors for livredning. l. Odense trop har været på sommerlejr ved Staxrode ved Vejle fjord, og du ser herfra et par billeder. Du har sikkert gættet, at der var en indianerøvelse på sommerlejren, og denne gæve indianer er fra Kuduerne, og han er i fuld krigsmaling foto- 1graferet ved troppens totem, Hiawatha. Det er måske værd at notere, at der også var solskin i sommerlejren, så maden kunne indtages i tvangfri påklædning, men det regnede naturligvis også - ellers havde det ikke været en sommerlejr af årgang En dag lignede lejrpladsen da også noget hen efter en schweitzerost på grund af det lynhurtigt udførte drreningsarbejde. Der var iøvrigt en spejder, der foreslog, at sommerlejren næste år skulle ligge på bunden af Atlanterhavet og foregå i dykkerdragt, for så var man uafhængig af vejret - og var fri for at gå i vandet om morgenen! Lord Rowallan det engelske imperiums spejderchef, som i sommer besøgte Skandinavien og under sit ophold her i landet aflagde besøg på det praktiske gilwell kursus på Storedam, er for Øjeblikket på' en længere flyverejse. Han vil, når han kommer hjem have fløjet ca km og have besøgt spejdere i Canada, Hongkong, Borneo, Singapore, Malaya og Ceylon. Aarhus divisionens Dal-kolonne har haft indvielse af Lisbjerghytten, som forøvrigt ikke er nogen hytte, men et idyllisk rødkalket bindingsværkshus. Det blev for 125 år siden bygget til skovløberbolig, men inden for det sidste år er der sket gennemgribende reparationer og forandringer, hvo r mange spejderforældre har ydet en indsats for at holde omkostningerne nede. Hytten står kolonnen i 23,000 kr., penge som bl.a. er fremkommet ved tilskud fra Aarhus kommunes befrielsesfond og tipsmidlerne. Spejderjul 1954 er udkommet. Er du og dine patruljekammerater klar til at sælge det. 177

19 Ved jamboretten Blair Atholl var der daglig underholdning af sækkepibeorkestret. 24 spejdere fra P. A. Madvigs kolonne i Haderslev og fra Valdemar Sejrs division deltog i sommer i den femte internationale patruljejamborette ved Blair Atholl i Skotland. Turen va- Spejderchefen R. N. N. Lockhart hilser på den danske patrulje Thor. rede fra 18. juli til 15. august og var både særdeles vellykket og billig, 250 kr. pr. deltager. Det meste af Skotland blev gennempløj et, så spejderne fik det allerbedste indtryk med hjem af landet. Nyt fra l. Godthaab. ~Tor sommerlejr var i år henlagt til arealerne umiddelbart nord for Mariager fjords udløb, næmere betegnet på Als odde. Her tilbragte vi 8 dejlige dage, idet vi benyttede de 3 resterende dage til en længere cykletur rundt i NØrrejylland, hvor vi beså en del af denne landsdels seværdigheder: Hobro, Mariager, kalkminer, Rebild, Jens Hvass og Rold skov. Vi var så heldige at have valgt»den gode uge af juli«til lejren. Sidst i september fejrede troppen sin 30-årige beståen ved en stor fest. J Odense. Troppens sommerlejr gik i år til Kongsøre statsskov. Vi havde flere gange besøg af medlemmer af besætningen på fregatten, >>Niels Ebbesen«, som lå ved torpedostationen i KongsØre. LØrdag den 10. havde vi gæstelejrbål, og der havde vi bl. a. besøg af to overfenrikker fra»niels Ebbesen., hvem det lykkedes os at formå til at fortælle nogle oplevelser fra deres togter, jordens have rundt, alvorlige og morsomme mellem hinanden. Til slut holdt den ene af disse en båltale for os, som efter de flestes mening var en af de smukkeste oplevelser i lejren. Inden vore venner tog afsked med os, bad de os kigge over til dem på fregatten søndag eftermiddag. Da vi kom derover, blev vi budt. velkommen ved landgangen, og vi blev derefter vist rundt ombord af to kadetter, som beredvilligt for.:. klarede os alt. Inden vi gik fra borde blev vi beværtet i fenrikmessen med sodavand, kager og bolcher i utrolige mængder. Vi deltog også som ofre i en internordisk røde-kors-øvelse en nat i lejren, og heldigvis var det tørvejr, for vi lå i skoven og ventede på samaritterne i små to timer. BjØrn. Et pragtfuldt elsdyrshoved er af borgmester P. Beirholm i Kolding på arebro-spejdernes vegne overrakt Koldinghus kolonnen. Kolding og arebro er venskabsbyer, og de to byers spejdere har gæstet hinanden, og nu kan elsdyrhovedet, når det ophænges i kolonnehuset, være et synligt minde om det indgåede venskab. En af Bavnejamborettens deltagere var fra Ma.lajstaterue. Jamborette i Sydhavsdivisionen har sammen med Svend GØn-ges division besluttet at lave en jamborette ved BØtØ på Falster. 10. Odense har påbegyndt nogle musikaftener. Der er dannet to hold.»snudehø vlerne«, d. v. s. de der spiller på mundharpe, er det ene, og det andet kaldes»pibere«, hertil hører også trommer og horn. Statistik. 4. Østerbro har puslet med statistik og fundet ud af, at der i Øjeblikket er 11 SØskendepar i trop og flok, samt at der er 12, der hedder Ole. Re.nlighed er en god ting, sagde hulebjørnene og fejede snavset ind under måtten. 2. Odense. En af vore tegnere har bragt denne skitse med hjem fra sommerlejren.

20 Aarhus Dal-kolonnes lejr ved Rhinen. 33 spejder fra Dal-kolonnen startede fra Aarhus mandag den 19. juli og kørte over Krusaa til Hamburg, hvor vi tog 3 spejdere op fra Brabrand trops frændetrop»florian Geyer. Fra Hamburg gik det videre mod Hannaver og der ind på autobanen Berlin-KØln. Efter en times kørsel på autobanen slog vi lejr. Startede næste morgen kl. 7 og kørte til KØln, hvor vi selvfølgelig var inde og se domkirken. Derfra sydpå langs Rhinen til Maria Laach og her slog vi lejr lige ved søen tirsdag aften sammen med 25 spejdere fra.florian Geyer«. SØen Laacher See er en vulkan sø og er flere hundrede meter dyb,./og ustandselig stiger der gasarter op, så det ser ud, som om vandet koger. Ved denne sø lå vi i 3 dage og gjorde herfra udflugter i omegnen. LØrdag morgen brød vi OPJ og kørte til Koblenz, sejlede herfra til Bacharach, som er det smukkeste af Rhinen bl. a. den imponerende og sagnomspundne klippe Loreley. Fra Bacharach kørte vi ad hårnålesving op på Hundsriick til Byen Kirchberg, hvor vi deltog i den tyske korpslejr. Her opholdt vi os i 311.! dage, og den første dag gik næsten med at rejse lejren, og vi viste de andre i lejren, hvordan vi dyrker lejrsport i Danmark. I den tid vi var i lejren, var der mellem 1500 og 2000 deltagere og gæster fra Schweiz, England og Sverige. Onsdag m~ddag fik chaufføren,,som forøvrigt er aktiv spejder at _)vide, at en fejl ved motoren kun kunne laves i Mains, så vi besluttede at pakke og køre med det samme og i løbet af knap 2 timer var lejrpialisen ryddet og alt pakket og klar til afgang. Hjemturen gik over Mainz, Frankfurt, Hannover og Hamburg. Vi havde nogenlunde vejr og ingen uheld, alt i alt en vellykket tur. Krissebent. Musketererne i Vejle har gjort os opmærksom på, at den fine portal vi havde givet l. Vejle trop æren for at have lavet ved Bavnejamboretten, og som vi bragte billede af i sidste nr., skyldes Musketererne. Vi iler med at beklage fejltagelsen. 12. Aarhus trop Preben Pedersen Falkonerspejderne MiekaJe Manstaedt Ole Skrydstrup.r ens Peter Christiansen l. Riisskov trop SM Carl M. Jensen SM Allan Geismar PF Fritz Geismar PF Fritz Hindtoft PF Erik Christiansen PA Peter A. Jørgensen Anders Glob Lars Peter Madsen l. Odense trop PF Preben Drudgaard PF Poul Sehriver Nils Hindsgaul Paulsen Helge Hindsgaul Paulsen 8. Odense - Set. Knuds trop PA Jens Chr. Westerdal Fritz LuxhØj Mogens Brandt Poulsen 100 km Skansetroppen PF.rørgen Holst PF Aage Ebbesen PF Kurt Ingemann Larsen 75 km l. Hellig Anders trop SM Karsten Thorbek PF John Nielsen 60 km J. Hellig Anders trop PA.rørgen Smed Teddy Rasmussen 5. Odense - Set. Georgs trop Hans Fjeldsted Olsen 2. Østerbro trop PF Niels Bentsen a. Østerbro trop Finn Helner Petersen Kong Rings trop PF Vagn Ejler Due Hansen P A Per Lindgaard fi!<f~~~~ 12. Aarhus trop Kjeld Borges Andersen.rar! Jørgensen Preben Pedersen Falkonerspejderne MiekaJe Manstaedt Fritz Barfod Leif Sehultz.r ens Peter Christiansen l. RIIsskov trop SM Henrik Frank Mols trop PF Svend Friis l. Odense trop SM Ole EgehØj Madsen SM Palle B ergbolt Pedersen PF Poul Sehriv er PF Fritz Bonde PF Preben Drudgaard PA Hans Skriver 8. Odense - Set. Knuds trop PF.rørgen Andres! ~IDD{(Rf( j l. RIIsskov trop SM Henrik Frank Falkonerspejderne.ra n Seierø 8. Odense - Set. Knuds trop PF Henning Hansen 3. Odense trop - Ugletroppen PF.r ørn Larsen 5. Odense - Set. Georgs trop SM Knud Anton Knudsen SM Hans Petersen SM Steen Thulstrup BLEV Diu. TROP NÆVNT DE~G '? Agår og tænker på, om man kan kalde det at tage vandreplader for jokkerl! Jo, ser du, han har taget et korrespondancekursus i træfældning. Han kunne Ikke lære det l sommerlejren. (The Seout). 179

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Er det farligt at være spejder?

Er det farligt at være spejder? Er det farligt at være spejder? v/ aut. kloakmester, Jakob Broegaard Skårupørevej 9-11 5881 Skårup Tlf. 62 23 12 08 Fax. 62 23 19 04 NEJ - DET ER SJOVT!! Årgang 46 NR. 8 September 2006 Udgivet af KFUM-Spejderne

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Velkommen til Blå Sommer 2009

Velkommen til Blå Sommer 2009 Odense, 21. juni 2009 Velkommen til Blå Sommer 2009 Praktiske oplysninger for Stjernegruppens TROP og deres forældre Side 2 af 5 Afgang: Hjemkomst: Adresse: Telefon: Medbring: Onsdag den 15. juli 2009

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer X Mål og formål Tid Aldersgren Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde Spirer Nr. 1 af 5 møder ét skema til hvert møde Tid Programpunkt Hvor står det /

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing 1 Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm Puplishing Eventyret over alle Eventyr Forlaget: Grimm Puplishing Forfatter: Kasper Adsbøll Layout:

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og hvad mon han så vil sige? Han skal nok finde på noget fjollet.

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen Årets Bornholm Rundt blev afviklet i dagene 16. 18. august 2014. Vi var ca. 19 Rimo er, der tog af sted fredag nat altså natten mellem fredag og lørdag med båden fra Køge til Rønne. Ved ikke helt antallet

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Key words: DDS, Haslev, De Gule Spejdere, Ole Borch. Versioner: 02122013, original. 03122013,nyt: Jubilejer og spejderfest i Ringsted.

Key words: DDS, Haslev, De Gule Spejdere, Ole Borch. Versioner: 02122013, original. 03122013,nyt: Jubilejer og spejderfest i Ringsted. Key words: DDS, Haslev, De Gule Spejdere, Ole Borch Versioner: 02122013, original 03122013,nyt: Jubilejer og spejderfest i Ringsted. 30122013: Note 1: nyt om Steen Løth. Indgangskilde: Poul Larsen som

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere