Bestyrelsens beretning Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning 2006 2007 Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget."

Transkript

1 Bestyrelsens beretning Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget. Generalforsamlingen Følgende blev valgt til bestyrelsen: Genvalgt: Liselotte Mygh, Torben Lindegaard Jensen, og Bent Falk Jensen Nyvalgt: Karin Beck, Søren Vadstrup, Per Godtfredsen og Erica Mangaard Heyckendorff Suppleanter blev: Ejvind Bitsch og Martin Jonø. Bestyrelsen konstituerede sig som følgende: Formand: Bent Falk Jensen Næstformand: Søren Vadstrup Kasserer: Torben Lindegaard Jensen Bestyrelsen. Bestyrelsen lagde hårdt ud med et bestyrelsesmøde om måneden frem til december. Efterfølgende har vi afholdt 1 bestyrelsesmøde, og vi vil afholde yderlige to inden generalforsamlingen. Bestyrelsen havde et 3-dages internatmøde i september. På mødet drøftede vi de overordnede linier for det kommende år. Udvalgene. Fredningsudvalget, Have og Landskabsudvalget og Planudvalget er kommet i gang i løbet af sensommeren. Udvalgene har bl.a. samarbejdet i fredningsarbejdet vedr. Christiania. Frednings- og bevaringsudvalget. Der arbejdes med mange sager. Fra lokalforeningerne indløber der mange fredningsforslag. Udvalget vurderer og behandler fredningsforslagene. Dem vi kan gå ind for bliver sagsbehandlet af vor kompetente medarbejder og fremsendt til Kulturarvstyrelsen, hvor de bliver forelagt for Det Særlige Bygningssyn. (Se årsberetningen fra Frednings- og Bevaringsudvalget.) Have- og Landskabsudvalget. (Se årsberetningen fra Have- og Landskabsudvalget.) Det Særlige Bygningssyn. Landsforeningen er repræsenteret i Det særlige Bygningssyn ved Liselotte Mygh. Der henvises til resultaterne af Synets arbejde med indstilling af bygninger til fredning under Årsberetning fra Fredningsudvalget. Dertil skal tilføjes, at Synet i beretningsåret har været meget engageret i at påvirke fremtiden for Christiania. Der har således været afholdt uformelle møder mellem medlemmer af Synet og af Fredningsudvalget. Kontoret var frem til december bemandet med en medarbejder. Det var en uholdbar situation. Der er nu taget hånd om situationen, så der er en fuldtidsmedarbejder på 37 timer, og to halvtids ansatte medarbejdere, der arbejder hhv. 15 og 20 timer ugentligt. Kontorets arealer er blevet reduceret med ca. en tredjedel. Vi er nu i stand til at yde en bedre medlemsservice. De to halvtidsansatte tager sig af det daglige kontorarbejde og stillingen som fredningsmedarbejder er udvidet til en heltidsstilling. Kontoret fungerer godt. Elektronisk post sendes til de medlemmer, der har tilmeldt sig denne medlemsservice. Jeg kan kun anbefale, at I, der endnu ikke har fået dette gjort, tilmelder jer via hjemmesiden. Foreningens identitet har fået et markant løft. Det var den nye bestyrelses mål, at vi i løbet af året fik styr på foreningens visuelle identitet i et tidssvarende design. Først fik By og Land et nyt bladhoved, senere fik brevpapir og websiden tilført det tiltrængte løft. Hjemmesiden blev realiseret og er nu i luften med den nye visuelle identitet. Vi har valgt at se tiden an, om foreningen skal have et logo. Stille og roligt kommer der bevægelse i tingene. Hjemmesiden er som omtalt nu i luften. Vi er glade for hjemmesiden. Den er funktionel og visuelt lever den op til vort image. Medlemmerne kan hente mange oplysninger fra siden. Prøv selv. Lad musen løbe ned ovre i venstre side. Stop ved fredning og bevaring og træk musen ud mod højre. Klik ved den røde fane, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Borgergade København K Tlf

2 Indsendte fredningsforslag. Klik på et foto, det ses nu i stort format. Klik på teksten og hele fredningsbeskrivelsen popper frem. Dette er kun et af de mange eksempler, som vores hjemmeside kan byde på. Udgivelserne af BY og LAND forløber planmæssigt. De sidste 4 numre er kommet som perler på snor. De er alle i det nye layout. Bladets redaktør Allan Tønnesen står fortsat for bladets seriøse indhold. De viste foto udvælges med omhu, de skal kunne leve op til det skrevne stof. Grafikker Karin Groth gør et godt arbejde for bladet i samarbejde med kontoret. Ved hver bladudsendelse er der hektisk aktivitet på kontoret. Bladet BY og LAND er en stor post på vort budget, men det er en hjørnesten i bevaringen af bygningskulturen. Vi skal udvikle vort blad, så det henvender sig til en større kreds med interesse for bygnings- og landskabskultur. Sparerunden har endnu en gang ramt bladet. Oplaget er blevet reduceret, da det var for stort. Der blev udsendt gratis blade til mange institutioner og personer som PR for foreningen, men de er nu blevet tilbudt et abonnement i stedet. Vi har iværksat tiltag for at få annoncører til bladet. Vi har en tro på, at dette vil lykkes og har besluttet at bruge 4 af bladets sider til dette formål. Tanken er, at medlemssiderne reduceres i takt med, at medlemmerne informeres via mail. De 4 sider kan blive et væsentligt bidrag til bladets økonomi. Kontingentet: På den forrige generalforsamlingen blev der vedtaget en kontingentforhøjelse, der for medlemsforeningerne gælder fra 1. juli Vi har set på konsekvenserne af kontingentforhøjelsen, og vi vil derfor endnu en gang drøfte den på den kommende generalforsamling i Nysted. Et forslag er undervejs. Inspirationsmøder. Der har været afholdt to, et i efteråret 2006 og et i foråret Inspirationsmødet i Vejle 4. november Formålet med dette inspirationsmøde var, at gøre lokalforeningerne bedre rustet til arbejdet med bygnings-, bevarings-, fredningsarbejdet og lokalplanerne mv. Formanden bød velkommen og gav en kort orientering om foreningen. Efterfølgende var der foredrag med om følgende emner: Om bygningers stilarter og perioder. Vurderingsgrundlag og sagsforløb om bygninger på landet. Ny viden om gamle huse. Ældre huse har sjæl, der kan ødelægges ved forkert ombygning. Fra lokalplan til landsplan. En samlende helhed, fra lokal- til landsplan. Hvordan bygges en indsigelse op, spillereglerne mm. Skælskør en købstad i forandring, Købstaden der fik en ny profil. En historie vi alle kan lære af. Inspirationsmødet i Raadvad 3. marts Temaet for dette inspirationsmøde var: Bygningsbevaring er ikke kun facaden Søren Vadstrup, næstformand i Landsforeningen, stod for dette arrangement. Bygningsbevaring handler om korrekte materialer, ordentlige håndværksmetoder, hensigtsmæssige konstruktioner og først og fremmest nænsomhed overfor bygningens originale materialer. Noget af den forskningsbaserede, nye viden, der ligger bag Center for Bygningsbevaringen, Murværk, kalk, mørtel og facader, Smedejern og støbejern. Maling og overfladebehandling Inspirationsmøderne vil fremover erstatte regionalmøderne. Indhold og form af inspirationsmøderne skal løbende fornyes. Medlemssituationen. I bestyrelsen afprøver vi testmodeller for medlemshvervning. Det er for tidligt at vurdere på resultatet. Medlems til- og afgang er nogenlunde status quo. 2

3 På Vestsjælland arbejdes der med etablering af to nye bevaringsforeninger, som forventes etableret i løbet af første halvår En del kommuner har bevaret deres medlemskab. Vi har fået en ny storkommune som medlem og en anden er på vej, og vi vil gøre en indsats for at få flere storkommuner som medlemmer. Økonomien. De sidste års regnskab har været deprimerende læsning. Det var klart, at der her skulle sættes ind for at forhindre en økonomisk uoverskuelig situation, hvor vi ikke kunne styre det videre forløb. Det er nødvendigt, at Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur får en langsigtet og bæredygtig økonomi, der kan danne grundlag for, at den kan udvikle sig til en markant organisation på vort område. Det har været nødvendigt at trække tættekammen gennem vore udgifter, og efterfølgende har vi taget stilling til vor formåen. En gennemgang af foreningens drift gjorde det klart, at der skulle udarbejdes en handlingsplan med henblik på at skabe et stabilt økonomisk grundlag. Dele af denne handlingsplan er iværksat, og omkostningerne er bragt ned til et minimum. Handlingsplanen vil give foreningen væsentlige besparelser fremover: Besparelser, der virker på langt sigt, men gør ondt i øjeblikket. Vi har afgivet 2 kontorlokaler i Borgergade, ca. 35% af lejemålet. Regnskabet er i beretningen et selvstændigt kapitel. Medlemskabet af Bygningskultur Danmark er en stor post på budgettet. Vi har tidligere meddelt, at vi har meldt os ud af Bygningskultur Danmark af økonomiske årsag med virkning fra udgangen af Det er Fonden Realdania, der har taget initiativ til dannelsen af paraplyorganisation Bygningskultur Danmark. Vi har derfor taget initiativ til en dialog med Realdania vedrørende opsigelsen Det vigtigt for os at Realdania har forståelse for vor situation. Vi har afholdt dette orienterende møde med Realdania, hvor vi redegjorde for vor situation. De orienterede os om, at de kun yder tilskud til projekter, som vi var velkomne til at præsentere for Realdania. De kunne orientere os om, at vi ville blive tilbudt et kr. medlemskab af Bygningskultur Danmark. Vi er fortsat interesserede i en helhjertet dialog om bevaring af medlemskabet af Bygningskultur Danmark. Realistisk set er situationen den, at såfremt vi ikke får tilført yderligere resurser til Landsforeningen, vil det være svært at opretholde medlemskabet af Bygningskultur Danmark. Såfremt det i indeværende år lykkes os at skabe en situation med sund økonomi, vil vi naturligvis fortsætte vort medlemskab. Vi har fælles interesser i en styrket organisation inden for bygningsbevaring. Vi vil være med til at skabe et miljø, der vil kunne tiltrække andre bevaringsforeninger som medlem af en styrket og demokratisk styret paraplyorganisation. Et fortsat medlemskab af Bygningskultur Danmark vil derfor være en genforhandling af medlemskabet. Formandsmøde for Kulturmiljørådene 4. december Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og Danmarks Naturfredningsforening har i samarbejde med Bygningskultur Danmark været vært for et arrangement. Vi inviterede alle formændene fra Kulturmiljørådene til møde i Borgergade. Formålet var, at undersøge om der kunne skabes en fælles holdning til at gøre en indsats for Kulturmiljørådene fortsatte eksistens. Formændene skulle sammen udarbejde en strategi for, hvordan der i 2007 første halvår kunne tage initiativ til et samarbejde mellem Kulturmiljørådene og de nye storkommuner. Vi mener, at der er oparbejdet mange gode ressourcer i Kulturmiljørådene, som positivt kan bidrage til de kommende storkommuners kulturarvsprofil. Derfor vil vi arbejde for, at rådene også i fremtiden kan tilbyde deres kompetencer. Vi måtte erkende, at det ikke var muligt at skabe dette fælles oplæg. Men efterfølgende kan vi se, at der sker enkelte positive tiltag, idet nogle kommuner opretter Kulturmiljørådene igen. 3

4 På generalforsamlingen i Nysted den 12. maj vil vi kunne redegøre og uddybe de enkelte punkter. Er der fremkommet nyt, vil dette blive fremlagt på generalforsamlingen. Vi er en Landsforening for Bygnings-og Landskabskultur med et godt idegrundlag som er: Bevaring af arkitektoniske og kulturhistoriske værdifulde bygninger og bevaring af bymiljøer og karakteristiske landskaber. På bestyrelsens vegne, og på gensyn i Nysted. Bestyrelsens visioner Bestyrelsens pejlemærker : Vi ved at, vedtægter for Landsforeningen for Bygnings-og Landskabskultur 3 er og må betragtes som landsforeningens idegrundlag. 3 formål: At arbejde for bevaring af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger, haver og helheder. At arbejde for bevaring og udvikling af bymiljøer, karakteristiske landskaber og kulturmiljøer. At arbejde for fremme af bygnings-og landskabskulturen i Danmark. Vi har arbejdet for at: Lokalforeningerne skal kunne hente hjælp og assistance i Landsforeningen, når behovet er der. Landsforeningen skal være synlig på landsplan og formidle de bygningskulturelle værdier til omverdenen. Dette skal ske ved at deltage i den offentlige debat og tilkendegive Landsforeningens holdninger til omverdenen, vi skal være synlige i bybilledet. Landsforeningen skal havde styr på økonomien. Målet skal være, økonomisk frihed til gavn for foreningsarbejdet. Det kommende års indsats skal være indtjening til forbedring af økonomien. Økonomi Økonomien er et område der har bestyrelsens bevågenhed, vi er ikke tilfredse med årets resultat, det er vi først når regnskabet udviser positive resultater. Der vil derfor blive foretaget yderligere tiltag til forbedring af økonomien. Ovenstående er opgaver der løbende arbejdes med, og har kategorien: det lange seje træk. Bestyrelsens visioner : Ifølge Landsforeningens vedtægter skal dagsorden til generalforsamling ledsages af visioner for det kommende år. Vi fortsætter her med visioner for den kommende sæson. Visioner vedr. kommende arrangementer I sensommeren vi Lokalforeningernes bestyrelser blive inviteret til fællesmøde om bl.a. arbejdet i de ny kommuner. Det vil blive afprøvet, at afholde et praktisk kursus i bygningsvedligeholdelse. 4

5 Tættere dialog mellem landsforeningen og lokalforeningerne Lokalforeningerne og landsforeningen skal i tættere dialog med hinanden. Afholdelse af formandsmøde for lokalforeningernes bestyrelsesmedlemmer skal derfor afprøves. Inspirationsmøder Der vil igen blive afholdt to årlige inspirationsmøder. Der skal arbejdes med videreudvikling med erfaring fra de der er afholdt. Et møde med udveksling af viden. Et møde indenfor et specifikt område, fx, et teknisk kursus. Formidling af Landsforeningens arbejde via hjemmeside og nyhedsmails Landsforeningens arbejde skal formidles bedre. Vi skal blive bedre til at fortælle om det som vi arbejder med, sådan at vores arbejde kan være til inspiration for vores medlemmer og andre. Noget af denne formidling skal naturligvis foregå via bladet, men det er også meget oplagt at noget skal foregå via hjemmeside og nyhedsmails. visioner / ideer på kortere sigt En bygningskulturel studiekreds via hjemmesiden. Studiekredsen emne kunne være fx C.F. Hansen bygninger i Altona, der efterfølges med en tre dages studierejse til Altona. At gennemføre en hvervekampagne. Der er taget initiativ til en medlemshvervning, dette arbejde skal fortsættes. Gennemføre sponsorprojekter så økonomien i væsentlig grad bliver forbedret. Grundlaget for at kunne indgå sponsor aftaler er nu på plads, og initiativer er i gang. Gennemførelse af forsøg på et mere konkret samarbejde med kommuner, offentlige myndigheder. Fredningsudvalget er bl.a. i gang med kontakter til landets kommuner om et samarbejde med lokalforeningerne. Få sat en godt og grundigt aftryk på den kommende fredningslovgivning m.v. Der er kontakt til folketingets udvalg for revision af lovgivningen. Visioner og handlingsplaner fremover Indbydelse og opfordring til en større (og naturligvis arbejdsvillig og kompetent) kreds af medlemmer fra vort bagland i foreningens virke til at deltage i gennemførelse af visioner og handlingsplaner. Ovenstående visioner kan nok overskues på kortere sigt, men der er meget arbejde i at gennemføre projekterne. Visioner / ideer / drømme på længere sigt Husejerne skal være medlem hos os 15 % af husejerne i Danmark skal være medlem af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Sekretariatet Sekretariatet skal havde 2 fuldtids ansatte, der skal være 2-3 fredningsmedarbejdere og 1 administrations leder. 5

6 Sponsorer Vi søger en kreds af sponsorer fra byggebranchen der kan tilføre foreningen ca. 1 million årligt til brug for kampagner om bygningskultur. 6

7 En Bygnings- og Landskabs Pris Vi søger en kreds af sponsere der vi tildele den årlige Bygnings- og Landskabs pris på kr Samarbejde mellem de nordiske bevaringsforeninger Vi vil skabe et samarbejde mellem de Nordiske landes bevaringsforeninger, der kan påvirke Nordisk råd om en bevaringspolitik. Formidling til børn og unge Vi ønsker at gøre unge i skolerne og gymnasierne bevidste om bygningskulturen. Egenkapital BLK skal havde oparbejdet en egenkapital. Publikationer om bygningskultur BLK skal udgive publikationer om bygningskultur. Samarbejdet med Kulturarvstyrelsen BLK skal styrke samarbejdet med KUAS. 7

8 Årsberetning fra Fredningsudvalget Udvalg På møde i Bestyrelsen den 26. juni 2006 blev det vedtaget at udpege følgende til medlemmer af Fredningsudvalget: Per Godtfredsen, arkitekt m.a.a. - formand Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Peter Hee, arkitekt m.a.a. Erica Mangaard Heyckendorff, arkitekt m.a.a. Torben Lindegaard Jensen, bankfuldmægtig Helge Torm, cand. mag. Allan Tønnesen, cand. mag. Kasper Lægring Nielsen, stud. mag. art. Behandling af de forskellige sager udføres af foreningens fredningsfaglige medarbejder. I perioden indtil har dette været udført af Pauline Ringsted, arkitekt m.a.a. Efterfølgende er arbejdet overtaget af Julie Hasløv Frankel, arkitekt m.a.a. Økonomi I Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger 0g bymiljøer er der anført: 24, Stk. 3. Miljø- og energiministeren kan give en landsdækkende forening på det bygningskulturelle område ret til at få forelagt fredningsforslag for Det særlige Bygningssyn, jf. 23, stk. 1. Denne ret er givet til Landsforeningen. På den baggrund har bestyrelsen søgt Kulturarvsstyrelsen om tilskud til foreningens arbejde. Kulturarvsstyrelsen har givet tilsagn på højst kr , på særlige betingelser. Kommissorium for udvalget: i samarbejde med sekretariatet at formulere Landsforeningens fredningspolitik med henblik på drøftelse og beslutning i Landsforeningens bestyrelse at bistå sekretariatet i samarbejde med lokalforeningerne med henblik på at udpege fredningsforslag at bistå sekretariatet i forberedelsen af fredningsforslag til forelæggelse for Det Særlige Bygningssyn at bistå sekretariatet i arbejdet med at vejlede ejere af fredede og bevaringsværdige ejendomme Møder Udvalget har afholdt møde den: På mødet den blev Helge Torm valgt til næstformand. Der har været henvendelse og forslag om fredning af i alt 60 emner. Af disse er 10 emner indsendt til Kulturarvsstyrelsen til behandling i Det Særlige Bygningssyn. 9 emner er under udarbejdelse med henblik på fremsendelse af fredningsforslag til Kulturarvstyrelsen. (Der er udarbejdet sagsark vedr. 13 emner med 8

9 henblik på en nærmere vurdering). 9 emner er efter vurdering afvist. Øvrige emner afventer supplerende materiale. I udvalget har der været drøftelser om meddelelserne fra Kulturarvsstyrelsen vedrørende nyfredninger samt ophævelse af fredning. Udvalget har endvidere behandlet og besvaret henvendelser fra kommuner vedrørende nedrivning af bevaringsværdige bygninger. Behandling af emner der påtænkes fredet er desværre en lang proces - ikke kun i udvalget men også i Det særlige Bygningssyn. Landsforeningen kan glæde sig over at følgende emne som vi har indstillet er blevet fredet i 2006: 4. Maj Kollegiet, Frederiksberg. Følgende emner er blevet behandlet i Det Særlige Bygningssyn og er indstillet til fredning: Zølnerhus, København Direktionsbygningen på Tuborg, Hellerup Kristian Rasmussens Gård, Bolmerod Emner der er indsendt og afventer behandling i Det Særlige Bygningssyn: H.C.Andersen Slottet i Tivoli, København Grønnegården, Kunstindustrimuseets gård, København 3 sommerhuse, Tibirke Bakker Fuglebjerggård, Fuglebjerg Lindevej 8, Frederiksberg Sandbjerggård, Sønderborg Svendborg Teater, Svendborg Udvalget har sammen med Have- og Landskabsudvalget drøftet Christiania samt foretaget en besigtigelse med henblik på en vurdering og udtalelse af de foreliggende planer for området Med indførelsen af Kommunalreformen har Landsforeningen planer om at rette henvendelse til de nye kommuner om at Landsforeningen er høringspligtig i sager vedrørende nedrivning af fredede og bevaringsværdige bygninger. Henvendelsen bliver også rettet til alle lokalforeninger. Et emne der endvidere vil indgå i udvalgets kommende møder er Folketingets Kulturudvalg der har afgivet en beretning om Bygningsbevaringsindsatsen i Danmark og en plan for fremtiden. 9

10 Årsberetning fra Have- og Landskabsudvalget Udvalgets medlemmer: Kirsten Lund-Andersen (formand), Margrethe Floryan, Bent Falk Jensen, Susanne Koch, Jens Balsby Nielsen og Erik Wassard. De henvendelser, der i årets løb er blevet rettet til By og Land og sendt videre til Have- og Landskabsudvalget kan i en del tilfælde karakteriseres som børn af den stigende velstand. Det handler om overgreb på vor grønne kulturarv. Byggeri i smukke parker og haver giver iflg. ejendomsmæglerne boliger helt i toppen, og med dette udtryk, tænkes der kun på byggeri til priser i toppen. I deres verden kender man ikke til begreber som kulturarv, kulturmiljø eller bevaring af parker, haver, grønne områder og andre stille oaser, de kan nemlig ikke kapitaliseres. Alligevel er det netop, når der er udsigt til noget grønt, at prisen på boligen går til tops. I Århus ønskes der byggeri af boliger i haven til det historiske Vor Frue Kloster. I København ønsker man boliger på Kløvermarkens rekreative områder. Sæby Kommune har tilsidesat alle indsigelser mod byggeri i Nellemanns Have, selv Fondens fundats om bevaring af Paradishaven er ophævet, på trods af heftige protester fra lokale borgere og mange andre. Langeland Kommune har fået midler til omlægning af hovedgaden i Rudkøbing. Trods mange indsigelser gennemføres der et ambitiøst projekt, som sikkert ville passe godt til en større provinsby med gader og bygninger i en anden og større skala end den, der så karakteristisk og smukt præger Rudkøbing by som helhed. Grønnegården i Kunstindustrimuseet, det tidligere Frederiks Hospital, har også været tæt på overgreb. En udvidelse af museet kunne kun ske ved at grave haven op og bygge kælder under. Hovedbygning, sidebygninger, forplads med hegn og belægninger er fredede, men ikke haven. By og Land v/ Have- og Landskabsudvalget indsendte fredningsforslag i januar d.å. Dette er kun et lille udpluk af virkeligheden. Der kan uden tvivl berettes om mange flere og værre eksempler. Foreningen gør hvad den kan, men trods ihærdige indsigelser herfra og fra stærkt involverede lokale kræfter sker overgrebene i hurtig rækkefølge. Udvalget har i samarbejde med fredningsudvalget udarbejdet et fredningsforslag til bygninger på Christiania og udtalt sig om UDVIKLINGSPLAN FOR CHRISTIANIAOMRÅDETS VOLDANLÆG udarbejdet af Slots- og Ejendomsstyrelsen sept Udvalget imødeser med stor forventning en revision af Bygningsfredningsloven, så helheder, kulturmiljøer og andre særlig umistelige steder kan beskyttes og bevares. 10

Bestyrelsens beretning for 2010-11

Bestyrelsens beretning for 2010-11 Bestyrelsens beretning for 2010-11 (Aflægges ved årsmødet på Nørre Vosborg lørdag d. 14. maj 2011). Årsmødet i maj 2010, som fandt sted i Svaneke, oplevede vi som rekordstort med over 100 deltagere. Vi

Læs mere

Bestyrelsen glæder sig til årsmødet og generalforsamlingen i Svaneke. VI håber kredsen af deltagere er vokset.

Bestyrelsen glæder sig til årsmødet og generalforsamlingen i Svaneke. VI håber kredsen af deltagere er vokset. Generalforsamling i Svaneke 2010. Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2009 2010 Bestyrelsen glæder sig til årsmødet og generalforsamlingen i Svaneke. VI håber kredsen af deltagere er vokset. Landsforeningen

Læs mere

Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2013

Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2013 Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2013 Udvalgets sammensætning: Per Godtfredsen, arkitekt m.a.a., formand Helge Torm, cand. mag., næstformand Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Erica Mangaard

Læs mere

Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2012

Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2012 Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2012 Udvalgets sammensætning: Per Godtfredsen, arkitekt m.a.a., formand Helge Torm, cand. mag., næstformand Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Erica Mangaard

Læs mere

Årsberetning 2013 for Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur

Årsberetning 2013 for Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur Årsberetning 2013 for Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur DE INDRE LINIER Bestyrelsen Efter årsmødet i 2012 konstituerede bestyrelsen sig således: Peter M. Hee, formand Karen Margrethe Olsen,

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Årsberetning 2012 for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Årsberetning 2012 for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Årsberetning 2012 for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur BESTYRELSEN I foråret 2012 besluttede Søren Vadstrup og Anders Mürtue at trække sig fra bestyrelsen på grund af arbejdspres. Suppleanterne

Læs mere

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Bygningsfredning og BK 2015. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Bygningsfredning og BK 2015. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA NUUK Seminar om bygningsbevaring 5. og 6. oktober 2010 Bygningsfredning og BK 2015 Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA 5. og 6. okt. 2010 Seminar om bygningsbevaring i Nuuk SIDE 1 5. oktober 2010 Bygningsfredning

Læs mere

Skriftlig beretning 2004/2005 Bestyrelsesarbejdet Emneliste til dette afsnit. Tekstforslag og nye emner kan mailes senest søndag formiddag!!

Skriftlig beretning 2004/2005 Bestyrelsesarbejdet Emneliste til dette afsnit. Tekstforslag og nye emner kan mailes senest søndag formiddag!! Skriftlig beretning 2004/2005 Beretningsåret har været præget af arbejdet med løsningen af ganske store opgaver både på det faglige og det organisatoriske område. Som det vil fremgå af beretningen er der

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Landforeningens forslag blev vedtaget. Som følge deraf, blev der også vedtaget en vedtægtsændring omkring afstemningsreglerne.

Landforeningens forslag blev vedtaget. Som følge deraf, blev der også vedtaget en vedtægtsændring omkring afstemningsreglerne. Beretning for året 2007-2008. Der er nu gået et år siden sidste årsmøde i Nykøbing Falster. Der er sket rigtigt meget i det år der er gået, og jeg skal prøve at berette om det væsentlige. Landsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR 1 Navn Organisationens navn er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. 2 Hjemsted Landsforeningens hjemsted er adressen for Landsforeningens

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

På skulderen af en fredningsmedarbejder

På skulderen af en fredningsmedarbejder På skulderen af en fredningsmedarbejder Af Helle Nysted Andersen, Bygningskultur 2015 Bærende værdier: Kulturstyrelsens gennemgang af landets fredede bygninger skal sikre, at vi får en objektiv beskrivelse

Læs mere

Tillæg nr. 10. Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 10. Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 10 Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger

Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger Arne Høi, Arkitekt MAA, Centerleder ved Center for Bygningsbevaring i Raadvad Adjungeret Professor ved Arkitektskolen Aarhus Hvad skal man vide, nå

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

Arne Høi Arkitekt maa;. Centerleder, Center for Bygningsbevaring; Raadvad Dansk Studieleder ved den Nordiske Master i Arkitektonisk Kulturarv -

Arne Høi Arkitekt maa;. Centerleder, Center for Bygningsbevaring; Raadvad Dansk Studieleder ved den Nordiske Master i Arkitektonisk Kulturarv - A Arne Høi Arkitekt maa;. Centerleder, ; Raadvad Dansk Studieleder ved den Nordiske Master i Arkitektonisk Kulturarv - NORDMAK Adjungeret professor ved Arkitektskolen i Aarhus i RAADVAD i RAADVAD 5 arkitekter

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Bevaringsforeningen for Præstø og omegn

Bevaringsforeningen for Præstø og omegn Bevaringsforeningen for Præstø og omegn Formand: René Sørensen, Torvet 12,, tlf.: 55 99 33 49 Engagement er nødvendigt. Lokalforeningernes rolle i den lokale kulturmiljø-planlægning var det spændende tema

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. september 2015 Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr.1013, Bevarende lokalplan for

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

- En koordineret indsats for bygningskulturen

- En koordineret indsats for bygningskulturen Bygningskultur 2015 - En koordineret indsats for bygningskulturen side 1 20. marts 2011 Bygningskultur 2015 Bygningskultur 2015 er en satsning på at kvalificere arbejdet med den danske bygningsarv ud fra

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

August 2010 meddelte Alexandra Husted-Andersen, at hun ikke ønskede at deltage i bestyrelsesarbejdet. Herefter indtrådte suppleanten Benny Svendsen.

August 2010 meddelte Alexandra Husted-Andersen, at hun ikke ønskede at deltage i bestyrelsesarbejdet. Herefter indtrådte suppleanten Benny Svendsen. NYSTED BEVARINGSFORENING. ÅRSBERETNING TIL GENERALFORSAMLINGEN 2011 Årsberetningen for foreningsåret 2010 omfatter et antal emner, som har optaget foreningens bestyrelse i perioden fra generalforsamlingen

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune.

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. august 2003 J.nr.: 03-33/800-0102 INV Afgørelse i sagen

Læs mere

Lokalplanlægning for bevaringsværdig ejendom

Lokalplanlægning for bevaringsværdig ejendom Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 16. oktober 2014 bevaringsværdig ejendom Udarbejdelse af bevarende lokalplan for etageejendom beliggende Samsøgade 21, 8000 Aarhus

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Der var fremmødt 24 stemmeberettigede. 1. Valg af to stemmetællere. Lejf Brogaard og Marianne Grøn blev valgt. 2. Valg af Dirigent. Kaj Kristensen blev valgt 3. Valg af referent.

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP 1 Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er en uafhængig institution. Dets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsrådet omfatter Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål Erhvervsrådets

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

O P L Æ G til Folketingets kulturudvalg

O P L Æ G til Folketingets kulturudvalg O P L Æ G til Folketingets kulturudvalg Vedr. L 93 Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven. Landsforeningens fingeraftryk

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet 1 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af lokalforening...side 5 2. Aktiviteter...side 5 3. Økonomi...side 7 4. Frie midler...side 7 5. Medier og layout...side

Læs mere

Aktindsigt i forbindelse med udførelsen af sekretariatsopgaver for en anden myndighed

Aktindsigt i forbindelse med udførelsen af sekretariatsopgaver for en anden myndighed Aktindsigt i forbindelse med udførelsen af sekretariatsopgaver for en anden myndighed Det Særlige Bygningssyns indstilling til Planstyrelsen i en bygningsfredningssag forelå i form af et referat fra et

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DSF 19. november København

Bestyrelsesmøde i DSF 19. november København Dagsorden Dagsorden for møde: Dato for møde: Bestyrelsesmøde i DSF 19. november 2014 10.00-16.00 For referat: Mette Østergaard Deltagere: Martin B. Josefsen Bente Andersen Bjarne Rittig-Rasmussen Hans

Læs mere

Bygningskultur Seminar om Kulturarv i planstrategien d. 7. april på Gram slot. side maj 2011

Bygningskultur Seminar om Kulturarv i planstrategien d. 7. april på Gram slot. side maj 2011 Seminar om Kulturarv i planstrategien d. 7. april på Gram slot side 1 Bygningskultur 2015 er en satsning på at kvalificere arbejdet med den danske bygningsarv ud fra 2 overordnede spor: En systematisk

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer.

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer. VEDTÆGTER FOR GREENET Esbjerg d. 1. august 2013 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er GREENET. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Formål Formålet med GREENET er på almennyttig og non-profit

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Generalforsamling for året 2015 i. Forboma Forsikring Agentur.

Generalforsamling for året 2015 i. Forboma Forsikring Agentur. Generalforsamling for året 2015 i Forboma Forsikring Agentur. Dato: 14. april 2016 Tidspunkt: kl. 19.00 Sted: Grand Hotel, Østergade 24, 7600 Struer Formanden Frede Madsen startede med at byde de 12 fremmødte

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Bevaringsforeningen for Præstø og omegn Nyhedsbrev September 2010 e glemte perler. Vi kender efterhånden mere til Paris og London end vi kender til de mange enestående bygninger, der ligger i vores eget

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Idébank til aktiviteter i udstillingen side 1 Indholdsforetegnelse Indledning side 3 Platforme i udstillingen side 4 Samarbejdspartnere og målgrupper side 5 Ideer til brug af kulturarvscruiseren

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Fællesmøde den 26. september 2012, kl Kagsgårdens mødelokale, Stationsalleen 38, 1, 2730 Herlev

Fællesmøde den 26. september 2012, kl Kagsgårdens mødelokale, Stationsalleen 38, 1, 2730 Herlev #JobInfo Criteria=side1# Referat Fællesmøde den 26. september 2012, kl. 19.00 Kagsgårdens mødelokale, Stationsalleen 38, 1, 2730 Herlev Til stede: Herlev Boligselskab: Claus Berggreen, Kurt Gjerstof, Flemming

Læs mere

Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. 1 Foreningens navn er DcH Vejle. Dens hjemsted er Vejle. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. 2 Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Generalforsamling 2013 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Jens Ive, Randi Mondorf, Iben Koch og Erik

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

GigtSkolen, beretning for beretning på generalforsamlingen den 27. marts Folkeoplysningsloven

GigtSkolen, beretning for beretning på generalforsamlingen den 27. marts Folkeoplysningsloven GigtSkolen, beretning for 2013 - beretning på generalforsamlingen den 27. marts 2014 Folkeoplysningsloven Der er i den nye Folkeoplysningslov åbnet op for muligheden for at arbejde på tværs af organisationer

Læs mere

Jeg fremsender hermed ansøgning om registrering af forening (bl. a. til brug for lån af lokaler i Furesø Kommune).

Jeg fremsender hermed ansøgning om registrering af forening (bl. a. til brug for lån af lokaler i Furesø Kommune). Pia Laub Fra: Hanne og Nils Rude Petersen Sendt: 2. oktober 2014 17:14 Til: Pia Laub Emne: Ansøgning om registrering som forening Vedhæftede filer: Bestyrelse IDA Furesø.docx; 2014

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for ADHD-foreningen

Vedtægter for ADHD-foreningen Vedtægter for ADHD-foreningen Præambel ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har udtalte vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed og/eller aktivitetskontrol; ofte kombineret med problemer

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den Dansk e-damper Forening Vedtægter af den 13.11.2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Dansk e-damper Forening eller forkortet DADAFO. Den forkortede version har lige gyldighed med det fulde navn.

Læs mere