Bestyrelsens beretning Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning 2006 2007 Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget."

Transkript

1 Bestyrelsens beretning Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget. Generalforsamlingen Følgende blev valgt til bestyrelsen: Genvalgt: Liselotte Mygh, Torben Lindegaard Jensen, og Bent Falk Jensen Nyvalgt: Karin Beck, Søren Vadstrup, Per Godtfredsen og Erica Mangaard Heyckendorff Suppleanter blev: Ejvind Bitsch og Martin Jonø. Bestyrelsen konstituerede sig som følgende: Formand: Bent Falk Jensen Næstformand: Søren Vadstrup Kasserer: Torben Lindegaard Jensen Bestyrelsen. Bestyrelsen lagde hårdt ud med et bestyrelsesmøde om måneden frem til december. Efterfølgende har vi afholdt 1 bestyrelsesmøde, og vi vil afholde yderlige to inden generalforsamlingen. Bestyrelsen havde et 3-dages internatmøde i september. På mødet drøftede vi de overordnede linier for det kommende år. Udvalgene. Fredningsudvalget, Have og Landskabsudvalget og Planudvalget er kommet i gang i løbet af sensommeren. Udvalgene har bl.a. samarbejdet i fredningsarbejdet vedr. Christiania. Frednings- og bevaringsudvalget. Der arbejdes med mange sager. Fra lokalforeningerne indløber der mange fredningsforslag. Udvalget vurderer og behandler fredningsforslagene. Dem vi kan gå ind for bliver sagsbehandlet af vor kompetente medarbejder og fremsendt til Kulturarvstyrelsen, hvor de bliver forelagt for Det Særlige Bygningssyn. (Se årsberetningen fra Frednings- og Bevaringsudvalget.) Have- og Landskabsudvalget. (Se årsberetningen fra Have- og Landskabsudvalget.) Det Særlige Bygningssyn. Landsforeningen er repræsenteret i Det særlige Bygningssyn ved Liselotte Mygh. Der henvises til resultaterne af Synets arbejde med indstilling af bygninger til fredning under Årsberetning fra Fredningsudvalget. Dertil skal tilføjes, at Synet i beretningsåret har været meget engageret i at påvirke fremtiden for Christiania. Der har således været afholdt uformelle møder mellem medlemmer af Synet og af Fredningsudvalget. Kontoret var frem til december bemandet med en medarbejder. Det var en uholdbar situation. Der er nu taget hånd om situationen, så der er en fuldtidsmedarbejder på 37 timer, og to halvtids ansatte medarbejdere, der arbejder hhv. 15 og 20 timer ugentligt. Kontorets arealer er blevet reduceret med ca. en tredjedel. Vi er nu i stand til at yde en bedre medlemsservice. De to halvtidsansatte tager sig af det daglige kontorarbejde og stillingen som fredningsmedarbejder er udvidet til en heltidsstilling. Kontoret fungerer godt. Elektronisk post sendes til de medlemmer, der har tilmeldt sig denne medlemsservice. Jeg kan kun anbefale, at I, der endnu ikke har fået dette gjort, tilmelder jer via hjemmesiden. Foreningens identitet har fået et markant løft. Det var den nye bestyrelses mål, at vi i løbet af året fik styr på foreningens visuelle identitet i et tidssvarende design. Først fik By og Land et nyt bladhoved, senere fik brevpapir og websiden tilført det tiltrængte løft. Hjemmesiden blev realiseret og er nu i luften med den nye visuelle identitet. Vi har valgt at se tiden an, om foreningen skal have et logo. Stille og roligt kommer der bevægelse i tingene. Hjemmesiden er som omtalt nu i luften. Vi er glade for hjemmesiden. Den er funktionel og visuelt lever den op til vort image. Medlemmerne kan hente mange oplysninger fra siden. Prøv selv. Lad musen løbe ned ovre i venstre side. Stop ved fredning og bevaring og træk musen ud mod højre. Klik ved den røde fane, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Borgergade København K Tlf

2 Indsendte fredningsforslag. Klik på et foto, det ses nu i stort format. Klik på teksten og hele fredningsbeskrivelsen popper frem. Dette er kun et af de mange eksempler, som vores hjemmeside kan byde på. Udgivelserne af BY og LAND forløber planmæssigt. De sidste 4 numre er kommet som perler på snor. De er alle i det nye layout. Bladets redaktør Allan Tønnesen står fortsat for bladets seriøse indhold. De viste foto udvælges med omhu, de skal kunne leve op til det skrevne stof. Grafikker Karin Groth gør et godt arbejde for bladet i samarbejde med kontoret. Ved hver bladudsendelse er der hektisk aktivitet på kontoret. Bladet BY og LAND er en stor post på vort budget, men det er en hjørnesten i bevaringen af bygningskulturen. Vi skal udvikle vort blad, så det henvender sig til en større kreds med interesse for bygnings- og landskabskultur. Sparerunden har endnu en gang ramt bladet. Oplaget er blevet reduceret, da det var for stort. Der blev udsendt gratis blade til mange institutioner og personer som PR for foreningen, men de er nu blevet tilbudt et abonnement i stedet. Vi har iværksat tiltag for at få annoncører til bladet. Vi har en tro på, at dette vil lykkes og har besluttet at bruge 4 af bladets sider til dette formål. Tanken er, at medlemssiderne reduceres i takt med, at medlemmerne informeres via mail. De 4 sider kan blive et væsentligt bidrag til bladets økonomi. Kontingentet: På den forrige generalforsamlingen blev der vedtaget en kontingentforhøjelse, der for medlemsforeningerne gælder fra 1. juli Vi har set på konsekvenserne af kontingentforhøjelsen, og vi vil derfor endnu en gang drøfte den på den kommende generalforsamling i Nysted. Et forslag er undervejs. Inspirationsmøder. Der har været afholdt to, et i efteråret 2006 og et i foråret Inspirationsmødet i Vejle 4. november Formålet med dette inspirationsmøde var, at gøre lokalforeningerne bedre rustet til arbejdet med bygnings-, bevarings-, fredningsarbejdet og lokalplanerne mv. Formanden bød velkommen og gav en kort orientering om foreningen. Efterfølgende var der foredrag med om følgende emner: Om bygningers stilarter og perioder. Vurderingsgrundlag og sagsforløb om bygninger på landet. Ny viden om gamle huse. Ældre huse har sjæl, der kan ødelægges ved forkert ombygning. Fra lokalplan til landsplan. En samlende helhed, fra lokal- til landsplan. Hvordan bygges en indsigelse op, spillereglerne mm. Skælskør en købstad i forandring, Købstaden der fik en ny profil. En historie vi alle kan lære af. Inspirationsmødet i Raadvad 3. marts Temaet for dette inspirationsmøde var: Bygningsbevaring er ikke kun facaden Søren Vadstrup, næstformand i Landsforeningen, stod for dette arrangement. Bygningsbevaring handler om korrekte materialer, ordentlige håndværksmetoder, hensigtsmæssige konstruktioner og først og fremmest nænsomhed overfor bygningens originale materialer. Noget af den forskningsbaserede, nye viden, der ligger bag Center for Bygningsbevaringen, Murværk, kalk, mørtel og facader, Smedejern og støbejern. Maling og overfladebehandling Inspirationsmøderne vil fremover erstatte regionalmøderne. Indhold og form af inspirationsmøderne skal løbende fornyes. Medlemssituationen. I bestyrelsen afprøver vi testmodeller for medlemshvervning. Det er for tidligt at vurdere på resultatet. Medlems til- og afgang er nogenlunde status quo. 2

3 På Vestsjælland arbejdes der med etablering af to nye bevaringsforeninger, som forventes etableret i løbet af første halvår En del kommuner har bevaret deres medlemskab. Vi har fået en ny storkommune som medlem og en anden er på vej, og vi vil gøre en indsats for at få flere storkommuner som medlemmer. Økonomien. De sidste års regnskab har været deprimerende læsning. Det var klart, at der her skulle sættes ind for at forhindre en økonomisk uoverskuelig situation, hvor vi ikke kunne styre det videre forløb. Det er nødvendigt, at Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur får en langsigtet og bæredygtig økonomi, der kan danne grundlag for, at den kan udvikle sig til en markant organisation på vort område. Det har været nødvendigt at trække tættekammen gennem vore udgifter, og efterfølgende har vi taget stilling til vor formåen. En gennemgang af foreningens drift gjorde det klart, at der skulle udarbejdes en handlingsplan med henblik på at skabe et stabilt økonomisk grundlag. Dele af denne handlingsplan er iværksat, og omkostningerne er bragt ned til et minimum. Handlingsplanen vil give foreningen væsentlige besparelser fremover: Besparelser, der virker på langt sigt, men gør ondt i øjeblikket. Vi har afgivet 2 kontorlokaler i Borgergade, ca. 35% af lejemålet. Regnskabet er i beretningen et selvstændigt kapitel. Medlemskabet af Bygningskultur Danmark er en stor post på budgettet. Vi har tidligere meddelt, at vi har meldt os ud af Bygningskultur Danmark af økonomiske årsag med virkning fra udgangen af Det er Fonden Realdania, der har taget initiativ til dannelsen af paraplyorganisation Bygningskultur Danmark. Vi har derfor taget initiativ til en dialog med Realdania vedrørende opsigelsen Det vigtigt for os at Realdania har forståelse for vor situation. Vi har afholdt dette orienterende møde med Realdania, hvor vi redegjorde for vor situation. De orienterede os om, at de kun yder tilskud til projekter, som vi var velkomne til at præsentere for Realdania. De kunne orientere os om, at vi ville blive tilbudt et kr. medlemskab af Bygningskultur Danmark. Vi er fortsat interesserede i en helhjertet dialog om bevaring af medlemskabet af Bygningskultur Danmark. Realistisk set er situationen den, at såfremt vi ikke får tilført yderligere resurser til Landsforeningen, vil det være svært at opretholde medlemskabet af Bygningskultur Danmark. Såfremt det i indeværende år lykkes os at skabe en situation med sund økonomi, vil vi naturligvis fortsætte vort medlemskab. Vi har fælles interesser i en styrket organisation inden for bygningsbevaring. Vi vil være med til at skabe et miljø, der vil kunne tiltrække andre bevaringsforeninger som medlem af en styrket og demokratisk styret paraplyorganisation. Et fortsat medlemskab af Bygningskultur Danmark vil derfor være en genforhandling af medlemskabet. Formandsmøde for Kulturmiljørådene 4. december Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og Danmarks Naturfredningsforening har i samarbejde med Bygningskultur Danmark været vært for et arrangement. Vi inviterede alle formændene fra Kulturmiljørådene til møde i Borgergade. Formålet var, at undersøge om der kunne skabes en fælles holdning til at gøre en indsats for Kulturmiljørådene fortsatte eksistens. Formændene skulle sammen udarbejde en strategi for, hvordan der i 2007 første halvår kunne tage initiativ til et samarbejde mellem Kulturmiljørådene og de nye storkommuner. Vi mener, at der er oparbejdet mange gode ressourcer i Kulturmiljørådene, som positivt kan bidrage til de kommende storkommuners kulturarvsprofil. Derfor vil vi arbejde for, at rådene også i fremtiden kan tilbyde deres kompetencer. Vi måtte erkende, at det ikke var muligt at skabe dette fælles oplæg. Men efterfølgende kan vi se, at der sker enkelte positive tiltag, idet nogle kommuner opretter Kulturmiljørådene igen. 3

4 På generalforsamlingen i Nysted den 12. maj vil vi kunne redegøre og uddybe de enkelte punkter. Er der fremkommet nyt, vil dette blive fremlagt på generalforsamlingen. Vi er en Landsforening for Bygnings-og Landskabskultur med et godt idegrundlag som er: Bevaring af arkitektoniske og kulturhistoriske værdifulde bygninger og bevaring af bymiljøer og karakteristiske landskaber. På bestyrelsens vegne, og på gensyn i Nysted. Bestyrelsens visioner Bestyrelsens pejlemærker : Vi ved at, vedtægter for Landsforeningen for Bygnings-og Landskabskultur 3 er og må betragtes som landsforeningens idegrundlag. 3 formål: At arbejde for bevaring af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger, haver og helheder. At arbejde for bevaring og udvikling af bymiljøer, karakteristiske landskaber og kulturmiljøer. At arbejde for fremme af bygnings-og landskabskulturen i Danmark. Vi har arbejdet for at: Lokalforeningerne skal kunne hente hjælp og assistance i Landsforeningen, når behovet er der. Landsforeningen skal være synlig på landsplan og formidle de bygningskulturelle værdier til omverdenen. Dette skal ske ved at deltage i den offentlige debat og tilkendegive Landsforeningens holdninger til omverdenen, vi skal være synlige i bybilledet. Landsforeningen skal havde styr på økonomien. Målet skal være, økonomisk frihed til gavn for foreningsarbejdet. Det kommende års indsats skal være indtjening til forbedring af økonomien. Økonomi Økonomien er et område der har bestyrelsens bevågenhed, vi er ikke tilfredse med årets resultat, det er vi først når regnskabet udviser positive resultater. Der vil derfor blive foretaget yderligere tiltag til forbedring af økonomien. Ovenstående er opgaver der løbende arbejdes med, og har kategorien: det lange seje træk. Bestyrelsens visioner : Ifølge Landsforeningens vedtægter skal dagsorden til generalforsamling ledsages af visioner for det kommende år. Vi fortsætter her med visioner for den kommende sæson. Visioner vedr. kommende arrangementer I sensommeren vi Lokalforeningernes bestyrelser blive inviteret til fællesmøde om bl.a. arbejdet i de ny kommuner. Det vil blive afprøvet, at afholde et praktisk kursus i bygningsvedligeholdelse. 4

5 Tættere dialog mellem landsforeningen og lokalforeningerne Lokalforeningerne og landsforeningen skal i tættere dialog med hinanden. Afholdelse af formandsmøde for lokalforeningernes bestyrelsesmedlemmer skal derfor afprøves. Inspirationsmøder Der vil igen blive afholdt to årlige inspirationsmøder. Der skal arbejdes med videreudvikling med erfaring fra de der er afholdt. Et møde med udveksling af viden. Et møde indenfor et specifikt område, fx, et teknisk kursus. Formidling af Landsforeningens arbejde via hjemmeside og nyhedsmails Landsforeningens arbejde skal formidles bedre. Vi skal blive bedre til at fortælle om det som vi arbejder med, sådan at vores arbejde kan være til inspiration for vores medlemmer og andre. Noget af denne formidling skal naturligvis foregå via bladet, men det er også meget oplagt at noget skal foregå via hjemmeside og nyhedsmails. visioner / ideer på kortere sigt En bygningskulturel studiekreds via hjemmesiden. Studiekredsen emne kunne være fx C.F. Hansen bygninger i Altona, der efterfølges med en tre dages studierejse til Altona. At gennemføre en hvervekampagne. Der er taget initiativ til en medlemshvervning, dette arbejde skal fortsættes. Gennemføre sponsorprojekter så økonomien i væsentlig grad bliver forbedret. Grundlaget for at kunne indgå sponsor aftaler er nu på plads, og initiativer er i gang. Gennemførelse af forsøg på et mere konkret samarbejde med kommuner, offentlige myndigheder. Fredningsudvalget er bl.a. i gang med kontakter til landets kommuner om et samarbejde med lokalforeningerne. Få sat en godt og grundigt aftryk på den kommende fredningslovgivning m.v. Der er kontakt til folketingets udvalg for revision af lovgivningen. Visioner og handlingsplaner fremover Indbydelse og opfordring til en større (og naturligvis arbejdsvillig og kompetent) kreds af medlemmer fra vort bagland i foreningens virke til at deltage i gennemførelse af visioner og handlingsplaner. Ovenstående visioner kan nok overskues på kortere sigt, men der er meget arbejde i at gennemføre projekterne. Visioner / ideer / drømme på længere sigt Husejerne skal være medlem hos os 15 % af husejerne i Danmark skal være medlem af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Sekretariatet Sekretariatet skal havde 2 fuldtids ansatte, der skal være 2-3 fredningsmedarbejdere og 1 administrations leder. 5

6 Sponsorer Vi søger en kreds af sponsorer fra byggebranchen der kan tilføre foreningen ca. 1 million årligt til brug for kampagner om bygningskultur. 6

7 En Bygnings- og Landskabs Pris Vi søger en kreds af sponsere der vi tildele den årlige Bygnings- og Landskabs pris på kr Samarbejde mellem de nordiske bevaringsforeninger Vi vil skabe et samarbejde mellem de Nordiske landes bevaringsforeninger, der kan påvirke Nordisk råd om en bevaringspolitik. Formidling til børn og unge Vi ønsker at gøre unge i skolerne og gymnasierne bevidste om bygningskulturen. Egenkapital BLK skal havde oparbejdet en egenkapital. Publikationer om bygningskultur BLK skal udgive publikationer om bygningskultur. Samarbejdet med Kulturarvstyrelsen BLK skal styrke samarbejdet med KUAS. 7

8 Årsberetning fra Fredningsudvalget Udvalg På møde i Bestyrelsen den 26. juni 2006 blev det vedtaget at udpege følgende til medlemmer af Fredningsudvalget: Per Godtfredsen, arkitekt m.a.a. - formand Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Peter Hee, arkitekt m.a.a. Erica Mangaard Heyckendorff, arkitekt m.a.a. Torben Lindegaard Jensen, bankfuldmægtig Helge Torm, cand. mag. Allan Tønnesen, cand. mag. Kasper Lægring Nielsen, stud. mag. art. Behandling af de forskellige sager udføres af foreningens fredningsfaglige medarbejder. I perioden indtil har dette været udført af Pauline Ringsted, arkitekt m.a.a. Efterfølgende er arbejdet overtaget af Julie Hasløv Frankel, arkitekt m.a.a. Økonomi I Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger 0g bymiljøer er der anført: 24, Stk. 3. Miljø- og energiministeren kan give en landsdækkende forening på det bygningskulturelle område ret til at få forelagt fredningsforslag for Det særlige Bygningssyn, jf. 23, stk. 1. Denne ret er givet til Landsforeningen. På den baggrund har bestyrelsen søgt Kulturarvsstyrelsen om tilskud til foreningens arbejde. Kulturarvsstyrelsen har givet tilsagn på højst kr , på særlige betingelser. Kommissorium for udvalget: i samarbejde med sekretariatet at formulere Landsforeningens fredningspolitik med henblik på drøftelse og beslutning i Landsforeningens bestyrelse at bistå sekretariatet i samarbejde med lokalforeningerne med henblik på at udpege fredningsforslag at bistå sekretariatet i forberedelsen af fredningsforslag til forelæggelse for Det Særlige Bygningssyn at bistå sekretariatet i arbejdet med at vejlede ejere af fredede og bevaringsværdige ejendomme Møder Udvalget har afholdt møde den: På mødet den blev Helge Torm valgt til næstformand. Der har været henvendelse og forslag om fredning af i alt 60 emner. Af disse er 10 emner indsendt til Kulturarvsstyrelsen til behandling i Det Særlige Bygningssyn. 9 emner er under udarbejdelse med henblik på fremsendelse af fredningsforslag til Kulturarvstyrelsen. (Der er udarbejdet sagsark vedr. 13 emner med 8

9 henblik på en nærmere vurdering). 9 emner er efter vurdering afvist. Øvrige emner afventer supplerende materiale. I udvalget har der været drøftelser om meddelelserne fra Kulturarvsstyrelsen vedrørende nyfredninger samt ophævelse af fredning. Udvalget har endvidere behandlet og besvaret henvendelser fra kommuner vedrørende nedrivning af bevaringsværdige bygninger. Behandling af emner der påtænkes fredet er desværre en lang proces - ikke kun i udvalget men også i Det særlige Bygningssyn. Landsforeningen kan glæde sig over at følgende emne som vi har indstillet er blevet fredet i 2006: 4. Maj Kollegiet, Frederiksberg. Følgende emner er blevet behandlet i Det Særlige Bygningssyn og er indstillet til fredning: Zølnerhus, København Direktionsbygningen på Tuborg, Hellerup Kristian Rasmussens Gård, Bolmerod Emner der er indsendt og afventer behandling i Det Særlige Bygningssyn: H.C.Andersen Slottet i Tivoli, København Grønnegården, Kunstindustrimuseets gård, København 3 sommerhuse, Tibirke Bakker Fuglebjerggård, Fuglebjerg Lindevej 8, Frederiksberg Sandbjerggård, Sønderborg Svendborg Teater, Svendborg Udvalget har sammen med Have- og Landskabsudvalget drøftet Christiania samt foretaget en besigtigelse med henblik på en vurdering og udtalelse af de foreliggende planer for området Med indførelsen af Kommunalreformen har Landsforeningen planer om at rette henvendelse til de nye kommuner om at Landsforeningen er høringspligtig i sager vedrørende nedrivning af fredede og bevaringsværdige bygninger. Henvendelsen bliver også rettet til alle lokalforeninger. Et emne der endvidere vil indgå i udvalgets kommende møder er Folketingets Kulturudvalg der har afgivet en beretning om Bygningsbevaringsindsatsen i Danmark og en plan for fremtiden. 9

10 Årsberetning fra Have- og Landskabsudvalget Udvalgets medlemmer: Kirsten Lund-Andersen (formand), Margrethe Floryan, Bent Falk Jensen, Susanne Koch, Jens Balsby Nielsen og Erik Wassard. De henvendelser, der i årets løb er blevet rettet til By og Land og sendt videre til Have- og Landskabsudvalget kan i en del tilfælde karakteriseres som børn af den stigende velstand. Det handler om overgreb på vor grønne kulturarv. Byggeri i smukke parker og haver giver iflg. ejendomsmæglerne boliger helt i toppen, og med dette udtryk, tænkes der kun på byggeri til priser i toppen. I deres verden kender man ikke til begreber som kulturarv, kulturmiljø eller bevaring af parker, haver, grønne områder og andre stille oaser, de kan nemlig ikke kapitaliseres. Alligevel er det netop, når der er udsigt til noget grønt, at prisen på boligen går til tops. I Århus ønskes der byggeri af boliger i haven til det historiske Vor Frue Kloster. I København ønsker man boliger på Kløvermarkens rekreative områder. Sæby Kommune har tilsidesat alle indsigelser mod byggeri i Nellemanns Have, selv Fondens fundats om bevaring af Paradishaven er ophævet, på trods af heftige protester fra lokale borgere og mange andre. Langeland Kommune har fået midler til omlægning af hovedgaden i Rudkøbing. Trods mange indsigelser gennemføres der et ambitiøst projekt, som sikkert ville passe godt til en større provinsby med gader og bygninger i en anden og større skala end den, der så karakteristisk og smukt præger Rudkøbing by som helhed. Grønnegården i Kunstindustrimuseet, det tidligere Frederiks Hospital, har også været tæt på overgreb. En udvidelse af museet kunne kun ske ved at grave haven op og bygge kælder under. Hovedbygning, sidebygninger, forplads med hegn og belægninger er fredede, men ikke haven. By og Land v/ Have- og Landskabsudvalget indsendte fredningsforslag i januar d.å. Dette er kun et lille udpluk af virkeligheden. Der kan uden tvivl berettes om mange flere og værre eksempler. Foreningen gør hvad den kan, men trods ihærdige indsigelser herfra og fra stærkt involverede lokale kræfter sker overgrebene i hurtig rækkefølge. Udvalget har i samarbejde med fredningsudvalget udarbejdet et fredningsforslag til bygninger på Christiania og udtalt sig om UDVIKLINGSPLAN FOR CHRISTIANIAOMRÅDETS VOLDANLÆG udarbejdet af Slots- og Ejendomsstyrelsen sept Udvalget imødeser med stor forventning en revision af Bygningsfredningsloven, så helheder, kulturmiljøer og andre særlig umistelige steder kan beskyttes og bevares. 10

Bestyrelsen glæder sig til årsmødet og generalforsamlingen i Svaneke. VI håber kredsen af deltagere er vokset.

Bestyrelsen glæder sig til årsmødet og generalforsamlingen i Svaneke. VI håber kredsen af deltagere er vokset. Generalforsamling i Svaneke 2010. Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2009 2010 Bestyrelsen glæder sig til årsmødet og generalforsamlingen i Svaneke. VI håber kredsen af deltagere er vokset. Landsforeningen

Læs mere

Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2013

Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2013 Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2013 Udvalgets sammensætning: Per Godtfredsen, arkitekt m.a.a., formand Helge Torm, cand. mag., næstformand Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Erica Mangaard

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Bevaringsforeningen for Præstø og omegn Nyhedsbrev September 2010 e glemte perler. Vi kender efterhånden mere til Paris og London end vi kender til de mange enestående bygninger, der ligger i vores eget

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg. Referat af Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg. Referat af Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg Referat af Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00 Håndværkerhuset 1. Generalforsamlingen, som havde 12 deltagere, valgte på næstformand

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg. Referat af Generalforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 Håndværkerhusets Foredragssal

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg. Referat af Generalforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 Håndværkerhusets Foredragssal Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg Referat af Generalforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 Håndværkerhusets Foredragssal 1. Generalforsamlingen, hvor kun 7 medlemmer deltog,

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn. Nyhedsbrev

Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn. Nyhedsbrev Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn Nyhedsbrev Nr. 3 September 2011: Udflugt med Bevaringsforeningerne 2 Indsigelser til kommuneplan 2021 4 Direktør besøger Præstø 5 Rosende ord 6 Kontakt til bestyrelsen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Randers Kommune sætter fokus på bevaringsværdige bygninger Denne pjece udsendes til samtlige ejere af bevaringsværdige ejendomme, der er registreret i Randers

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

BEVARINGSFORENINGEN for Præstø og Omegn

BEVARINGSFORENINGEN for Præstø og Omegn BEVARINGSFORENINGEN for og Omegn Indkørsel til fra vest med Antonihøjen i forgrunden Foto: KMO Huse og steder med sjæl... 2-3 Lokalplan for... 3 Antonihøjen.... 4-5 Helhedsplan for... 6 Når Næstved kan.....

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Nyhedsbrev. Redaktion: Karen Margrethe Olsen. Torvet 13. 4720 Præstø www.bvpo.dk

Nyhedsbrev. Redaktion: Karen Margrethe Olsen. Torvet 13. 4720 Præstø www.bvpo.dk Nyhedsbrev Nr. 2-2011: Med håret i postkassen! Pas godt på dit hus Sen-sommerturen 2011 Bygningskulturens Dag 2011 Støtte til bygningsrenovering Træer-ikke skilteskov! Kontakt til bestyrelsen 2 3 4 5 5

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

BEVARINGSFORENINGEN for Præstø og Omegn

BEVARINGSFORENINGEN for Præstø og Omegn BEVARINGSFORENINGEN for og Omegn Udsigt fra havn mod Nysø Antonibakken...2-3 Møllebakken på Ærø fredet...4-5 Søg om tilskud... 5 Sensommerudflugt... 6 Korte, men vigtige meddelelser... 7 Bestyrelsen...

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED 1 Indledning side 1 2 Formål 3 Medlemmer side 2 4 Generalforsamlingen side 3 5 Bestyrelsens sammensætning side 4 6 Erhvervschef 7 Tegningsret 8

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag NOTAT Til ministeren 24. september 2012 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Mulighed for digital bekendtgørelse,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion.

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion. Vedtægter for SUPER8 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Super8. Dens hjemsted er Århus. FORMÅL 2 Super8 s formål er: At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter for GO2Green

Vedtægter for GO2Green 1 Navn Foreningens navn er: GO2Green. 2 Hjemsted Foreningen har hjemsted i Svendborg. 3 Formål Foreningens formål er medvirke til, der opnås årlige målbare reduktioner af energiforbruget og CO2-belastningen

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere