Bestyrelsens beretning Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning 2006 2007 Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget."

Transkript

1 Bestyrelsens beretning Inklusiv bestyrelsens visioner. Inklusiv beretning fra Fredningsudvalget og fra Have- og Landskabsudvalget. Generalforsamlingen Følgende blev valgt til bestyrelsen: Genvalgt: Liselotte Mygh, Torben Lindegaard Jensen, og Bent Falk Jensen Nyvalgt: Karin Beck, Søren Vadstrup, Per Godtfredsen og Erica Mangaard Heyckendorff Suppleanter blev: Ejvind Bitsch og Martin Jonø. Bestyrelsen konstituerede sig som følgende: Formand: Bent Falk Jensen Næstformand: Søren Vadstrup Kasserer: Torben Lindegaard Jensen Bestyrelsen. Bestyrelsen lagde hårdt ud med et bestyrelsesmøde om måneden frem til december. Efterfølgende har vi afholdt 1 bestyrelsesmøde, og vi vil afholde yderlige to inden generalforsamlingen. Bestyrelsen havde et 3-dages internatmøde i september. På mødet drøftede vi de overordnede linier for det kommende år. Udvalgene. Fredningsudvalget, Have og Landskabsudvalget og Planudvalget er kommet i gang i løbet af sensommeren. Udvalgene har bl.a. samarbejdet i fredningsarbejdet vedr. Christiania. Frednings- og bevaringsudvalget. Der arbejdes med mange sager. Fra lokalforeningerne indløber der mange fredningsforslag. Udvalget vurderer og behandler fredningsforslagene. Dem vi kan gå ind for bliver sagsbehandlet af vor kompetente medarbejder og fremsendt til Kulturarvstyrelsen, hvor de bliver forelagt for Det Særlige Bygningssyn. (Se årsberetningen fra Frednings- og Bevaringsudvalget.) Have- og Landskabsudvalget. (Se årsberetningen fra Have- og Landskabsudvalget.) Det Særlige Bygningssyn. Landsforeningen er repræsenteret i Det særlige Bygningssyn ved Liselotte Mygh. Der henvises til resultaterne af Synets arbejde med indstilling af bygninger til fredning under Årsberetning fra Fredningsudvalget. Dertil skal tilføjes, at Synet i beretningsåret har været meget engageret i at påvirke fremtiden for Christiania. Der har således været afholdt uformelle møder mellem medlemmer af Synet og af Fredningsudvalget. Kontoret var frem til december bemandet med en medarbejder. Det var en uholdbar situation. Der er nu taget hånd om situationen, så der er en fuldtidsmedarbejder på 37 timer, og to halvtids ansatte medarbejdere, der arbejder hhv. 15 og 20 timer ugentligt. Kontorets arealer er blevet reduceret med ca. en tredjedel. Vi er nu i stand til at yde en bedre medlemsservice. De to halvtidsansatte tager sig af det daglige kontorarbejde og stillingen som fredningsmedarbejder er udvidet til en heltidsstilling. Kontoret fungerer godt. Elektronisk post sendes til de medlemmer, der har tilmeldt sig denne medlemsservice. Jeg kan kun anbefale, at I, der endnu ikke har fået dette gjort, tilmelder jer via hjemmesiden. Foreningens identitet har fået et markant løft. Det var den nye bestyrelses mål, at vi i løbet af året fik styr på foreningens visuelle identitet i et tidssvarende design. Først fik By og Land et nyt bladhoved, senere fik brevpapir og websiden tilført det tiltrængte løft. Hjemmesiden blev realiseret og er nu i luften med den nye visuelle identitet. Vi har valgt at se tiden an, om foreningen skal have et logo. Stille og roligt kommer der bevægelse i tingene. Hjemmesiden er som omtalt nu i luften. Vi er glade for hjemmesiden. Den er funktionel og visuelt lever den op til vort image. Medlemmerne kan hente mange oplysninger fra siden. Prøv selv. Lad musen løbe ned ovre i venstre side. Stop ved fredning og bevaring og træk musen ud mod højre. Klik ved den røde fane, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Borgergade København K Tlf

2 Indsendte fredningsforslag. Klik på et foto, det ses nu i stort format. Klik på teksten og hele fredningsbeskrivelsen popper frem. Dette er kun et af de mange eksempler, som vores hjemmeside kan byde på. Udgivelserne af BY og LAND forløber planmæssigt. De sidste 4 numre er kommet som perler på snor. De er alle i det nye layout. Bladets redaktør Allan Tønnesen står fortsat for bladets seriøse indhold. De viste foto udvælges med omhu, de skal kunne leve op til det skrevne stof. Grafikker Karin Groth gør et godt arbejde for bladet i samarbejde med kontoret. Ved hver bladudsendelse er der hektisk aktivitet på kontoret. Bladet BY og LAND er en stor post på vort budget, men det er en hjørnesten i bevaringen af bygningskulturen. Vi skal udvikle vort blad, så det henvender sig til en større kreds med interesse for bygnings- og landskabskultur. Sparerunden har endnu en gang ramt bladet. Oplaget er blevet reduceret, da det var for stort. Der blev udsendt gratis blade til mange institutioner og personer som PR for foreningen, men de er nu blevet tilbudt et abonnement i stedet. Vi har iværksat tiltag for at få annoncører til bladet. Vi har en tro på, at dette vil lykkes og har besluttet at bruge 4 af bladets sider til dette formål. Tanken er, at medlemssiderne reduceres i takt med, at medlemmerne informeres via mail. De 4 sider kan blive et væsentligt bidrag til bladets økonomi. Kontingentet: På den forrige generalforsamlingen blev der vedtaget en kontingentforhøjelse, der for medlemsforeningerne gælder fra 1. juli Vi har set på konsekvenserne af kontingentforhøjelsen, og vi vil derfor endnu en gang drøfte den på den kommende generalforsamling i Nysted. Et forslag er undervejs. Inspirationsmøder. Der har været afholdt to, et i efteråret 2006 og et i foråret Inspirationsmødet i Vejle 4. november Formålet med dette inspirationsmøde var, at gøre lokalforeningerne bedre rustet til arbejdet med bygnings-, bevarings-, fredningsarbejdet og lokalplanerne mv. Formanden bød velkommen og gav en kort orientering om foreningen. Efterfølgende var der foredrag med om følgende emner: Om bygningers stilarter og perioder. Vurderingsgrundlag og sagsforløb om bygninger på landet. Ny viden om gamle huse. Ældre huse har sjæl, der kan ødelægges ved forkert ombygning. Fra lokalplan til landsplan. En samlende helhed, fra lokal- til landsplan. Hvordan bygges en indsigelse op, spillereglerne mm. Skælskør en købstad i forandring, Købstaden der fik en ny profil. En historie vi alle kan lære af. Inspirationsmødet i Raadvad 3. marts Temaet for dette inspirationsmøde var: Bygningsbevaring er ikke kun facaden Søren Vadstrup, næstformand i Landsforeningen, stod for dette arrangement. Bygningsbevaring handler om korrekte materialer, ordentlige håndværksmetoder, hensigtsmæssige konstruktioner og først og fremmest nænsomhed overfor bygningens originale materialer. Noget af den forskningsbaserede, nye viden, der ligger bag Center for Bygningsbevaringen, Murværk, kalk, mørtel og facader, Smedejern og støbejern. Maling og overfladebehandling Inspirationsmøderne vil fremover erstatte regionalmøderne. Indhold og form af inspirationsmøderne skal løbende fornyes. Medlemssituationen. I bestyrelsen afprøver vi testmodeller for medlemshvervning. Det er for tidligt at vurdere på resultatet. Medlems til- og afgang er nogenlunde status quo. 2

3 På Vestsjælland arbejdes der med etablering af to nye bevaringsforeninger, som forventes etableret i løbet af første halvår En del kommuner har bevaret deres medlemskab. Vi har fået en ny storkommune som medlem og en anden er på vej, og vi vil gøre en indsats for at få flere storkommuner som medlemmer. Økonomien. De sidste års regnskab har været deprimerende læsning. Det var klart, at der her skulle sættes ind for at forhindre en økonomisk uoverskuelig situation, hvor vi ikke kunne styre det videre forløb. Det er nødvendigt, at Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur får en langsigtet og bæredygtig økonomi, der kan danne grundlag for, at den kan udvikle sig til en markant organisation på vort område. Det har været nødvendigt at trække tættekammen gennem vore udgifter, og efterfølgende har vi taget stilling til vor formåen. En gennemgang af foreningens drift gjorde det klart, at der skulle udarbejdes en handlingsplan med henblik på at skabe et stabilt økonomisk grundlag. Dele af denne handlingsplan er iværksat, og omkostningerne er bragt ned til et minimum. Handlingsplanen vil give foreningen væsentlige besparelser fremover: Besparelser, der virker på langt sigt, men gør ondt i øjeblikket. Vi har afgivet 2 kontorlokaler i Borgergade, ca. 35% af lejemålet. Regnskabet er i beretningen et selvstændigt kapitel. Medlemskabet af Bygningskultur Danmark er en stor post på budgettet. Vi har tidligere meddelt, at vi har meldt os ud af Bygningskultur Danmark af økonomiske årsag med virkning fra udgangen af Det er Fonden Realdania, der har taget initiativ til dannelsen af paraplyorganisation Bygningskultur Danmark. Vi har derfor taget initiativ til en dialog med Realdania vedrørende opsigelsen Det vigtigt for os at Realdania har forståelse for vor situation. Vi har afholdt dette orienterende møde med Realdania, hvor vi redegjorde for vor situation. De orienterede os om, at de kun yder tilskud til projekter, som vi var velkomne til at præsentere for Realdania. De kunne orientere os om, at vi ville blive tilbudt et kr. medlemskab af Bygningskultur Danmark. Vi er fortsat interesserede i en helhjertet dialog om bevaring af medlemskabet af Bygningskultur Danmark. Realistisk set er situationen den, at såfremt vi ikke får tilført yderligere resurser til Landsforeningen, vil det være svært at opretholde medlemskabet af Bygningskultur Danmark. Såfremt det i indeværende år lykkes os at skabe en situation med sund økonomi, vil vi naturligvis fortsætte vort medlemskab. Vi har fælles interesser i en styrket organisation inden for bygningsbevaring. Vi vil være med til at skabe et miljø, der vil kunne tiltrække andre bevaringsforeninger som medlem af en styrket og demokratisk styret paraplyorganisation. Et fortsat medlemskab af Bygningskultur Danmark vil derfor være en genforhandling af medlemskabet. Formandsmøde for Kulturmiljørådene 4. december Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og Danmarks Naturfredningsforening har i samarbejde med Bygningskultur Danmark været vært for et arrangement. Vi inviterede alle formændene fra Kulturmiljørådene til møde i Borgergade. Formålet var, at undersøge om der kunne skabes en fælles holdning til at gøre en indsats for Kulturmiljørådene fortsatte eksistens. Formændene skulle sammen udarbejde en strategi for, hvordan der i 2007 første halvår kunne tage initiativ til et samarbejde mellem Kulturmiljørådene og de nye storkommuner. Vi mener, at der er oparbejdet mange gode ressourcer i Kulturmiljørådene, som positivt kan bidrage til de kommende storkommuners kulturarvsprofil. Derfor vil vi arbejde for, at rådene også i fremtiden kan tilbyde deres kompetencer. Vi måtte erkende, at det ikke var muligt at skabe dette fælles oplæg. Men efterfølgende kan vi se, at der sker enkelte positive tiltag, idet nogle kommuner opretter Kulturmiljørådene igen. 3

4 På generalforsamlingen i Nysted den 12. maj vil vi kunne redegøre og uddybe de enkelte punkter. Er der fremkommet nyt, vil dette blive fremlagt på generalforsamlingen. Vi er en Landsforening for Bygnings-og Landskabskultur med et godt idegrundlag som er: Bevaring af arkitektoniske og kulturhistoriske værdifulde bygninger og bevaring af bymiljøer og karakteristiske landskaber. På bestyrelsens vegne, og på gensyn i Nysted. Bestyrelsens visioner Bestyrelsens pejlemærker : Vi ved at, vedtægter for Landsforeningen for Bygnings-og Landskabskultur 3 er og må betragtes som landsforeningens idegrundlag. 3 formål: At arbejde for bevaring af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger, haver og helheder. At arbejde for bevaring og udvikling af bymiljøer, karakteristiske landskaber og kulturmiljøer. At arbejde for fremme af bygnings-og landskabskulturen i Danmark. Vi har arbejdet for at: Lokalforeningerne skal kunne hente hjælp og assistance i Landsforeningen, når behovet er der. Landsforeningen skal være synlig på landsplan og formidle de bygningskulturelle værdier til omverdenen. Dette skal ske ved at deltage i den offentlige debat og tilkendegive Landsforeningens holdninger til omverdenen, vi skal være synlige i bybilledet. Landsforeningen skal havde styr på økonomien. Målet skal være, økonomisk frihed til gavn for foreningsarbejdet. Det kommende års indsats skal være indtjening til forbedring af økonomien. Økonomi Økonomien er et område der har bestyrelsens bevågenhed, vi er ikke tilfredse med årets resultat, det er vi først når regnskabet udviser positive resultater. Der vil derfor blive foretaget yderligere tiltag til forbedring af økonomien. Ovenstående er opgaver der løbende arbejdes med, og har kategorien: det lange seje træk. Bestyrelsens visioner : Ifølge Landsforeningens vedtægter skal dagsorden til generalforsamling ledsages af visioner for det kommende år. Vi fortsætter her med visioner for den kommende sæson. Visioner vedr. kommende arrangementer I sensommeren vi Lokalforeningernes bestyrelser blive inviteret til fællesmøde om bl.a. arbejdet i de ny kommuner. Det vil blive afprøvet, at afholde et praktisk kursus i bygningsvedligeholdelse. 4

5 Tættere dialog mellem landsforeningen og lokalforeningerne Lokalforeningerne og landsforeningen skal i tættere dialog med hinanden. Afholdelse af formandsmøde for lokalforeningernes bestyrelsesmedlemmer skal derfor afprøves. Inspirationsmøder Der vil igen blive afholdt to årlige inspirationsmøder. Der skal arbejdes med videreudvikling med erfaring fra de der er afholdt. Et møde med udveksling af viden. Et møde indenfor et specifikt område, fx, et teknisk kursus. Formidling af Landsforeningens arbejde via hjemmeside og nyhedsmails Landsforeningens arbejde skal formidles bedre. Vi skal blive bedre til at fortælle om det som vi arbejder med, sådan at vores arbejde kan være til inspiration for vores medlemmer og andre. Noget af denne formidling skal naturligvis foregå via bladet, men det er også meget oplagt at noget skal foregå via hjemmeside og nyhedsmails. visioner / ideer på kortere sigt En bygningskulturel studiekreds via hjemmesiden. Studiekredsen emne kunne være fx C.F. Hansen bygninger i Altona, der efterfølges med en tre dages studierejse til Altona. At gennemføre en hvervekampagne. Der er taget initiativ til en medlemshvervning, dette arbejde skal fortsættes. Gennemføre sponsorprojekter så økonomien i væsentlig grad bliver forbedret. Grundlaget for at kunne indgå sponsor aftaler er nu på plads, og initiativer er i gang. Gennemførelse af forsøg på et mere konkret samarbejde med kommuner, offentlige myndigheder. Fredningsudvalget er bl.a. i gang med kontakter til landets kommuner om et samarbejde med lokalforeningerne. Få sat en godt og grundigt aftryk på den kommende fredningslovgivning m.v. Der er kontakt til folketingets udvalg for revision af lovgivningen. Visioner og handlingsplaner fremover Indbydelse og opfordring til en større (og naturligvis arbejdsvillig og kompetent) kreds af medlemmer fra vort bagland i foreningens virke til at deltage i gennemførelse af visioner og handlingsplaner. Ovenstående visioner kan nok overskues på kortere sigt, men der er meget arbejde i at gennemføre projekterne. Visioner / ideer / drømme på længere sigt Husejerne skal være medlem hos os 15 % af husejerne i Danmark skal være medlem af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Sekretariatet Sekretariatet skal havde 2 fuldtids ansatte, der skal være 2-3 fredningsmedarbejdere og 1 administrations leder. 5

6 Sponsorer Vi søger en kreds af sponsorer fra byggebranchen der kan tilføre foreningen ca. 1 million årligt til brug for kampagner om bygningskultur. 6

7 En Bygnings- og Landskabs Pris Vi søger en kreds af sponsere der vi tildele den årlige Bygnings- og Landskabs pris på kr Samarbejde mellem de nordiske bevaringsforeninger Vi vil skabe et samarbejde mellem de Nordiske landes bevaringsforeninger, der kan påvirke Nordisk råd om en bevaringspolitik. Formidling til børn og unge Vi ønsker at gøre unge i skolerne og gymnasierne bevidste om bygningskulturen. Egenkapital BLK skal havde oparbejdet en egenkapital. Publikationer om bygningskultur BLK skal udgive publikationer om bygningskultur. Samarbejdet med Kulturarvstyrelsen BLK skal styrke samarbejdet med KUAS. 7

8 Årsberetning fra Fredningsudvalget Udvalg På møde i Bestyrelsen den 26. juni 2006 blev det vedtaget at udpege følgende til medlemmer af Fredningsudvalget: Per Godtfredsen, arkitekt m.a.a. - formand Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Peter Hee, arkitekt m.a.a. Erica Mangaard Heyckendorff, arkitekt m.a.a. Torben Lindegaard Jensen, bankfuldmægtig Helge Torm, cand. mag. Allan Tønnesen, cand. mag. Kasper Lægring Nielsen, stud. mag. art. Behandling af de forskellige sager udføres af foreningens fredningsfaglige medarbejder. I perioden indtil har dette været udført af Pauline Ringsted, arkitekt m.a.a. Efterfølgende er arbejdet overtaget af Julie Hasløv Frankel, arkitekt m.a.a. Økonomi I Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger 0g bymiljøer er der anført: 24, Stk. 3. Miljø- og energiministeren kan give en landsdækkende forening på det bygningskulturelle område ret til at få forelagt fredningsforslag for Det særlige Bygningssyn, jf. 23, stk. 1. Denne ret er givet til Landsforeningen. På den baggrund har bestyrelsen søgt Kulturarvsstyrelsen om tilskud til foreningens arbejde. Kulturarvsstyrelsen har givet tilsagn på højst kr , på særlige betingelser. Kommissorium for udvalget: i samarbejde med sekretariatet at formulere Landsforeningens fredningspolitik med henblik på drøftelse og beslutning i Landsforeningens bestyrelse at bistå sekretariatet i samarbejde med lokalforeningerne med henblik på at udpege fredningsforslag at bistå sekretariatet i forberedelsen af fredningsforslag til forelæggelse for Det Særlige Bygningssyn at bistå sekretariatet i arbejdet med at vejlede ejere af fredede og bevaringsværdige ejendomme Møder Udvalget har afholdt møde den: På mødet den blev Helge Torm valgt til næstformand. Der har været henvendelse og forslag om fredning af i alt 60 emner. Af disse er 10 emner indsendt til Kulturarvsstyrelsen til behandling i Det Særlige Bygningssyn. 9 emner er under udarbejdelse med henblik på fremsendelse af fredningsforslag til Kulturarvstyrelsen. (Der er udarbejdet sagsark vedr. 13 emner med 8

9 henblik på en nærmere vurdering). 9 emner er efter vurdering afvist. Øvrige emner afventer supplerende materiale. I udvalget har der været drøftelser om meddelelserne fra Kulturarvsstyrelsen vedrørende nyfredninger samt ophævelse af fredning. Udvalget har endvidere behandlet og besvaret henvendelser fra kommuner vedrørende nedrivning af bevaringsværdige bygninger. Behandling af emner der påtænkes fredet er desværre en lang proces - ikke kun i udvalget men også i Det særlige Bygningssyn. Landsforeningen kan glæde sig over at følgende emne som vi har indstillet er blevet fredet i 2006: 4. Maj Kollegiet, Frederiksberg. Følgende emner er blevet behandlet i Det Særlige Bygningssyn og er indstillet til fredning: Zølnerhus, København Direktionsbygningen på Tuborg, Hellerup Kristian Rasmussens Gård, Bolmerod Emner der er indsendt og afventer behandling i Det Særlige Bygningssyn: H.C.Andersen Slottet i Tivoli, København Grønnegården, Kunstindustrimuseets gård, København 3 sommerhuse, Tibirke Bakker Fuglebjerggård, Fuglebjerg Lindevej 8, Frederiksberg Sandbjerggård, Sønderborg Svendborg Teater, Svendborg Udvalget har sammen med Have- og Landskabsudvalget drøftet Christiania samt foretaget en besigtigelse med henblik på en vurdering og udtalelse af de foreliggende planer for området Med indførelsen af Kommunalreformen har Landsforeningen planer om at rette henvendelse til de nye kommuner om at Landsforeningen er høringspligtig i sager vedrørende nedrivning af fredede og bevaringsværdige bygninger. Henvendelsen bliver også rettet til alle lokalforeninger. Et emne der endvidere vil indgå i udvalgets kommende møder er Folketingets Kulturudvalg der har afgivet en beretning om Bygningsbevaringsindsatsen i Danmark og en plan for fremtiden. 9

10 Årsberetning fra Have- og Landskabsudvalget Udvalgets medlemmer: Kirsten Lund-Andersen (formand), Margrethe Floryan, Bent Falk Jensen, Susanne Koch, Jens Balsby Nielsen og Erik Wassard. De henvendelser, der i årets løb er blevet rettet til By og Land og sendt videre til Have- og Landskabsudvalget kan i en del tilfælde karakteriseres som børn af den stigende velstand. Det handler om overgreb på vor grønne kulturarv. Byggeri i smukke parker og haver giver iflg. ejendomsmæglerne boliger helt i toppen, og med dette udtryk, tænkes der kun på byggeri til priser i toppen. I deres verden kender man ikke til begreber som kulturarv, kulturmiljø eller bevaring af parker, haver, grønne områder og andre stille oaser, de kan nemlig ikke kapitaliseres. Alligevel er det netop, når der er udsigt til noget grønt, at prisen på boligen går til tops. I Århus ønskes der byggeri af boliger i haven til det historiske Vor Frue Kloster. I København ønsker man boliger på Kløvermarkens rekreative områder. Sæby Kommune har tilsidesat alle indsigelser mod byggeri i Nellemanns Have, selv Fondens fundats om bevaring af Paradishaven er ophævet, på trods af heftige protester fra lokale borgere og mange andre. Langeland Kommune har fået midler til omlægning af hovedgaden i Rudkøbing. Trods mange indsigelser gennemføres der et ambitiøst projekt, som sikkert ville passe godt til en større provinsby med gader og bygninger i en anden og større skala end den, der så karakteristisk og smukt præger Rudkøbing by som helhed. Grønnegården i Kunstindustrimuseet, det tidligere Frederiks Hospital, har også været tæt på overgreb. En udvidelse af museet kunne kun ske ved at grave haven op og bygge kælder under. Hovedbygning, sidebygninger, forplads med hegn og belægninger er fredede, men ikke haven. By og Land v/ Have- og Landskabsudvalget indsendte fredningsforslag i januar d.å. Dette er kun et lille udpluk af virkeligheden. Der kan uden tvivl berettes om mange flere og værre eksempler. Foreningen gør hvad den kan, men trods ihærdige indsigelser herfra og fra stærkt involverede lokale kræfter sker overgrebene i hurtig rækkefølge. Udvalget har i samarbejde med fredningsudvalget udarbejdet et fredningsforslag til bygninger på Christiania og udtalt sig om UDVIKLINGSPLAN FOR CHRISTIANIAOMRÅDETS VOLDANLÆG udarbejdet af Slots- og Ejendomsstyrelsen sept Udvalget imødeser med stor forventning en revision af Bygningsfredningsloven, så helheder, kulturmiljøer og andre særlig umistelige steder kan beskyttes og bevares. 10

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Beretning 2013 INDLEDNING

Beretning 2013 INDLEDNING Beretning 2013 INDLEDNING Det er dejligt at være formand for en forening, hvor det går godt. Og det gør det. Relationen til myndighederne har det seneste år ændret karakter, så foreningen har betydeligt

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2010 November 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: 2010 er snart slut Side 4: Landsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 25. september 2010 Side 9: Referat fra den ordinære generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 10. april 2014

Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 10. april 2014 Aabenraa Byhistoriske Forening Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 10. april 2014 Formandens beretning. Medlemsudvikling. Som forening er vi afhængig af medlemmernes opbakning. Vi er glade for der

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD SIDE 2 Økonomisk trængte kommuner (leder) SIDE 2 Vigtigt nyt om foreningens medlemsadministration SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE 3 Imbris

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere