Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder"

Transkript

1 Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune -

2 Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige leverandør til delvis fornyelse og udvidelse af allerede foretagne leveringer og installationer. Derfor er det et krav, at der er kompatibilitet mellem nyt og eksisterende udstyr. stk. Skopisøjle med SPIES System 2 stk. Video-uretero skoper I forhold til afdelingernes udnyttelse af udstyrets fulde funktionalitet gennem udstyrets levetid, er det afgørende, at der nødvendigvis er forenelighed mellem nyt og eksisterende udstyr. Indkøb af udstyr fra andre end den oprindelige leverandør vil medføre et leverandørskifte som vil gøre det nødvendigt at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse. I det konkrete tilfælde, kan kontrakten af tekniske grunde kun overdrages til én bestemt økonomisk aktør, jf. udbudsdirektivet, artikel 3, stk., litra b. I henhold til 4 i lov nr. 492 af om håndhævelse af udbudsreglerne, agter Region Nordjylland at indgå kontrakten 0 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort. CPV: Karl Storz Endoskopi Danmark A/S Skovlytoften Holte Telefon:

3 Danmark-Aalborg: Bearbejdningscenter AALBORG UNIVERSITET Trådgnister til Institut for Energiteknik. Institut for Energiteknik har et stort bibliotek af Solid Works tegninger der skal kunne benyttes med maskinen. Det er derfor et krav at maskinen er direkte kombatibel med Solid Works, da man ved konvatering at tegningerne risikerer at miste nøjagtighed. Det er desuden et krav at maskinen er vandkølet. CPV: Masentia Hvidkærvej Odense SV Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

4 Danmark-Aalborg: Plastre REGION NORDJYLLAND, INDKØBSKONTORET Plastre, kompres, fikseringsmateriale samt vævslim. Kontrakt vedr. køb af plastre, kompres, fikseringsmateriale samt vævslim. CPV: 3342, 3340, 334, 3343, 3344, 3349, ApodanNordic Lergravsvej København S Mailadresse: Telefon: Smith & Nephew A/S Slotsmarken Hørsholm Mailadresse: Telefon: Udgik Udgik BSN medical AB Uggledalsvägen 3 SE Billdal SVERIGE Mailadresse: Telefon: M A/S Hannemanns Alle København S Mailadresse: Telefon: M A/S Hannemanns Alle København S Mailadresse: Telefon: ConvaTec Denmark Aps Skinderskovvej Herlev Mailadresse: Telefon:

5 ConvaTec Denmark ApS Skinderskovvej Herlev Mailadresse: Telefon: Smith & Nephew A/S Slotsmarken Hørsholm Mailadresse: Telefon: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Mölnlycke Health Care ApS Gydevang Allerød Mailadresse: Telefon: M A7S Hannemanns Alle København S Mailadresse: Telefon: Mölnlycke Health Care ApS Gydevang Allerød Mailadresse: Telefon: M A/S Hannemanns Alle København S Mailadresse: Telefon: M A/S Hannemanns Alle København S Mailadresse: Telefon: Udgik OneMed A/S P.O. Pedersens Vej Aarhus N Mailadresse: Telefon: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby 2

6 Mailadresse: Telefon: Abena A/S Egelund Aabenraa Mailadresse: Telefon: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Smith & Nephew A/S Slotsmarken Hørsholm Mailadresse: Telefon: Lohmann & Rauscher A/S Gøngehusvej Vedbæk Mailadresse: Telefon: Udgik OneMed A/S P.O. Pedersens Vej Aarhus N Mailadresse: Telefon: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Abena A/S Egelund Aabenraa Mailadresse: Telefon: Lohmann & Rauscher A/S Gøngehusvej Vedbæk Mailadresse: Telefon: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Mailadresse: Telefon:

7 Mediplast A/S Valhøjs alle Rødovre Mailadresse: Telefon: OneMed A/S P.O. Pedersens Vej Aarhus A/S Mailadresse: Telefon: Smith & Nephew A/S Slotsmarken Hørsholm Mailadresse: Telefon: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Mailadresse: Telefon: OneMed A/S P.O. Pedersens Vej Aarhus N Mailadresse: Telefon: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Lohmann & Rauscher A/S Gøngehusvej Vedbæk Mailadresse: Telefon: Mediplast A/S Valhøjs alle Rødovre Mailadresse: Telefon: Mediq Danmark A/S kornmarksvej Brøndby Mailadresse: Telefon: BSN medical AB Uggledalsvägen 3 SE Billdal SVERIGE Mailadresse: Telefon:

8 Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Mailadresse: Telefon:

9 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU - OPP-kontrakt vedr. etablering af Nyt Psykiatrisk Center i Skejby. Region Midtjylland har besluttet, at Psykiatrien i Risskov skal flytte til Det Nye Universitetshospital i Skejby (DNU). Baggrunden for DNU-projektet er, at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en fælles bygningsmæssig og funktionel enhed. Projektet Psykiatrien i DNU er udbudt som et OPP-project indeholdende overtagelse af ejendommene i Risskov og opførelse af et nyt psykiatrisk center med voksen-, børne- og ungdomspsykiatrisk samt retspsykiatrisk afdeling ved DNU. OPP-kontrakten omfatter opførelse af ca m² (brutto) nybyggeri, der planlægges og opføres i perioden med ibrugtagning omkring årsskiftet 208/209. Region Midtjylland forventer, at OPP-leverandøren skal have ansvar for design, projektering, udførelse, drift og vedligehold af bygningerne tillige med eventuelle øvrige serviceydelser (kun non-kliniske) samt delvis finansiering, idet købesummen for overtagelse af ejendommene i Risskov indgår. Omfanget af driftsydelserne afklares endeligt efter dialogfasen. OPP kontrakten får en forventet varighed på 30 år og nybygningerne overgår til Region Midtjylland ved OPP-kontraktens ophør. OPP-leverandøren skal således indtænke udflytning fra Risskov og indflytning i DNU på samme tid. OPP-leverandøren forventes herudover at skabe en løsning, der opfylder funktionskravene og bidrager til opnåelse af gode langtidsholdbare løsninger og en totaløkonomisk tilgang til nybyggeriet. CPV: , , , , , , , , , , TEAM KPC c/o KPC Herning A/S Dalgasgade Herning

10 Danmark-Aarhus: Fjernsynsudstyr og av-udstyr ÅRHUS KOMMUNE, KOMUBBUD V/ BORGMESTERENS AFDELING Levering af forbrugerelektronik til KomUdbud. Indkøbene vedrører køb af fotoudstyr til institutioner i Aarhus, Esbjerg, Odense og Vejle Kommune. CPV: Elgiganten Arne Jacobsens Allé 6, 2. sal 2300 København S Photo Team Frederiks Allé Frederiks Allé Aarhus C

11 Danmark-Aarhus: Solenergianlæg INDKØBSAFDELINGEN TEKNIK OG MILJØ, AARHUS KOMMUNE (DK) Levering af solcelleanlæg opsat på kommunale bygninger. Levering, montering og tilslutning af komplette solcelleanlæg på bygninger i Aarhus Kommune. Det enkelte solcelleanlæg skal etableres efter alle i Danmark gældende normer og standarder. Indkøbet opdeles i 3 delaftaler. Leverancen skal omfatte alle nødvendige ydelse til solcelleanlæggenes fuldstændige færdiggørelse(materialer, komponenter, monteringsarbejder, byggeplads, installationsarbejder, tag-arbejder, as built tegninger og dokumentation). Der stilles krav om ydelsesgarantier og produktgarantier. Alle solcelleanlæg skal være anmeldt, net-tilsluttet og i drift senest den CPV: Viasol A/S Hejrevej København NV Viasol A/S Hejrevej Købehavn NV Viasol A/S Hejrevej København NV

12 Danmark-Brande: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed IKAST-BRANDE KOMMUNE Nyt centrum i Bording. Arkitektrådgivning som et resultat af en afholdt projektkonkurrence om hvordan stationsbyen Bording kan omstilles fra at være en handels- og industriby til en aktiv familie- og pendlerby. CPV: Gottlieb Paludan Architects

13 Danmark-Esbjerg: Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel ESBJERG KOMMUNE Koncernløsning vedr. økonomi-, indkøb-, debitor og projekt- og ressourcestyringssystem. Esbjerg Kommune ønsker at indgå kontrakt om koncernløsning for kommunen omfattende økonomi-, indkøb-debitor og projekt- og ressourcestyringssystem. Løsningen skal i sin helhed tilbydes til drift i Esbjerg Kommunens eget driftsmiljø. Leverancen skal omfatte alle ydelser, der er nødvendige for ibrugtagning, herunder installation, konfiguration, uddannelse, projektledelse, implementeringsstøtte og drift af løsningen. Leverancen skal endvidere omfatte vedligeholdelse og videreudvikling i forhold til lovgivningsmæssig og faglig udvikling indenfor de udbudte fagsystemer. Løsningen skal støtte kommunens arbejde med at samle og integrere data indenfor de nævnte systemområder på tværgående styring på både centralt og decentralt niveau. Der skal endvidere etableres datamæssig integration med en række øvrige it-systemer der anvendes i kommunen, hvilket fremgår nærmere af udbudsmaterialet. Udbuddet omhandler én samlet leverance med én hovedleverandør til brug centralt på rådhuset samt i de enkelte centre og institutioner i Esbjerg Kommune til drift senest pr CPV: Fujitsu Services A/S Lautrupbjerg Ballerup Telefon: Internetadresse:

14 Danmark-Frederiksberg: Konsulentvirksomhed vedrørende maskinel COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL HANDELSHØJSKOLEN It-driftsbistand til Oracle-platform. Der indgår 2 områder i denne rammeaftale: Dels en løbende overvågning og rapportering af driftsstatus, backup og fejl til CBS med mulighed for online support og remote drift og fejlafhjælpning. Dels en regelmæssig konsulentstøtte on-site hos CBS med de relevante Oraclekompetencer. Konsulentstøtten skal både omfatte fejlretning, driftsstøtte og tilrettelæggelse samt sparring omkring strategiske opgaver. CPV: , Basecare A/S Lautruphøj Ballerup

15 Danmark-Frederiksberg: Porteføljeforvaltning LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND CPV: , Porteføljeforvaltning. Bank- og investeringstjenesteydelser. Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S (Subdelegation to FFTW) Tuborg Havnevej Hellerup

16 Danmark-Frederiksberg: Porteføljeforvaltning LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND CPV: , Porteføljeforvaltning. Bank- og investeringstjenesteydelser. AXA Investment Managers SA, parent company of the Investment Manager, AXA Investment Managers Paris SA (AXA IM Paris) Coeur Défense Tour B La Défense 4 00, Esplanade du Général de Gaulle Courbevoie FRANKRIG

17 Danmark-Frederiksberg: Porteføljeforvaltning LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND CPV: , Porteføljeforvaltning. Bank- og investeringstjenesteydelser. Nykredit Asset Management Otto Mønsteds Plads Copenhagen K

18 Danmark-Frederiksberg: Porteføljeforvaltning LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND CPV: , Porteføljeforvaltning. Bank- og investeringstjenesteydelser. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 8.sal Copenhagen K

19 Danmark-Frederiksberg: Porteføljeforvaltning LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND CPV: , Porteføljeforvaltning. Bank- og investeringstjenesteydelser. Nykredit Asset Management Otto Mønsteds Plads Copenhagen K Nordea Investment management AB Denmark, filial of Nordea Investment Management AB, Sverige Strandgade Copenhagen C

20 Danmark-Gentofte: Databehandlingsmaskiner (hardware) DONG ENERGY OIL & GAS A/S CPV: , 56000, Databehandlingsmaskiner (hardware). Installation af computere. Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb.

21 Danmark-Grindsted: Byggematerialer BILLUND KOMMUNE Leveringsaftale indgået i henhold til SKI's rammeaftale på Værktøj og materialer til bygningsvedligehold og drift i henhold til SKI's rammeaftale 2.0 Bygningsmaterialer. CPV: 44000, , , Saint Gobain Distribution Denmark Park Allé Brøndby

22 Danmark-Grindsted: Håndværktøj BILLUND KOMMUNE Leveringsaftale indgået i henhold til SI's rammeaftale på Værktøj og materialer til bygningsvedligeholdelse og drift i henhold til SKI's rammeaftale nr Leveringsaftale indgået i henhold til SKI's rammeaftale nr. 2.0 Værktøj, befæstigelse og forbrugsmaterialer. CPV: , , , Würth Danmark A/S Montagevej Kolding

23 Danmark-Grindsted: Overfladebehandling BILLUND KOMMUNE Leveringsaftale indgået i henhold til SKI's rammeaftale på Værktøj og materialer til bygningsvedligeholdelse og drift i henhold til SKI's rammeaftale nr Leveringsaftale indgået efter SKI's rammeaftale 2.0 Overfladebehandling. CPV: 44380, , , 44400, , , Flügger A/S Islevdalsvej Rødovre

24 Danmark-Herning: Personbiler HERNING KOMMUNE EU-udbud på biler. Herning Kommune udbyder hermed på vegne af KomUdbud (www.komudbud.dk) et EU-udbud på køb af fabriksnye biler. Der er tale om indgåelse af en rammeaftale med op til 3 bilmærker, hvis muligt pr. segment (biltype mikro osv.) pr. kommune jf. udbudsmaterialet. CPV: , , , Bjarne Nielsen Herning A/S Cypresvej Herning Telefon: Hedegaard Automobiler A/S Dueoddevej Herning Telefon: Semler Retail A/S Park Allé Brøndby Telefon: Fax: C. A. Larsen Automobiler A/S Hans Egedes Vej 2 A 520 Odense NV Mailadresse: Telefon: Terminalen Aarhus A/S Grenåvej Risskov Telefon: Bjarne Nielsen Herning A/S Cypresvej Herning Telefon: Hedegaard Automobiler A/S Dueoddevej Herning

25 Telefon: Semler Retail A/S Park Allé Brøndby Telefon: Fax: C. A. Larsen Automobiler A/S Hans Egedes Vej 2 A 520 Odense NV Mailadresse: Telefon: Terminalen Aarhus A/S Grenåvej Risskov Telefon: Semler Retail A/S Park Allé Brøndby Telefon: Fax: AT biler A/S - Give Tykhøjetvej Give Mailadresse: Telefon: Terminalen Aarhus A/S Grenåvej Risskov Telefon: Bjarne Nielsen Herning A/S Cypresvej Herning Telefon: Semler Retail A/S Park Allé Brøndby Telefon: Fax: C. A. Larsen Automobiler A/S Hans Egedes Vej 2 A 520 Odense NV Mailadresse: Telefon: Bent Pedersen A/S Storegade Esbjerg Ø Telefon: Virksomhedsrådgiveren ApS 2

26 Aldersrogade 8, København Ø Mailadresse: Telefon: Terminalen Aarhus A/S Grenåvej Risskov Telefon: Autohuset Vestergaard A/s Flegmade Vejle Mailadresse: Telefon: Fax: Semler Retail A/S Park Allé Brøndby Telefon: Fax: C. A. Larsen Automobiler A/S Hans Egedes Vej 2 A 520 Odense NV Mailadresse: Telefon: Terminalen Aarhus A/S Grenåvej Risskov Telefon: Semler Retail A/S Park Allé Brøndby Telefon: Fax: C. A. Larsen Automobiler A/S Hans Egedes Vej 2 A 520 Odense NV Mailadresse: Telefon: Terminalen Aarhus A/S Grenåvej Risskov Telefon: Autohuset Vestergaard A/s Flegmade Vejle Mailadresse: Telefon: Fax: Semler Retail A/S 3

27 Park Allé Brøndby Telefon: Fax: AT biler A/S - Give Tykhøjetvej Give Mailadresse: Telefon: Terminalen Aarhus A/S Grenåvej Risskov Telefon:

28 Danmark-Hillerød: Forsikringstjenester HILLERØD KOMMUNE Forsikringsdækning for Hillerød Kommune. Forsikringsdækning for bygning, løsøre, entreprise, all risks, ansvar, kommunal ledelsesansvar, auto, arbejdsskade og rejser. CPV: , , , , 66540, , , , , , Codan forsikring Gl. Kongevej København V Internetadresse: Codan Forsikring Gl. Kongevej København V Internetadresse: Codan Forsikring Gl. Kongevej København V Internetadresse: Protector Forsikring ASA Filipstad Brygge, Pb 35, Vika 03 Oslo NORGE Gjensidige/Gouda A.C. Meyers Vænge København SV Protector Forsikring ASA Filipstad Brygge, Pb 35, Vika 03 Oslo

29 Danmark-Hillerød: Levering af data ATP CPV: , , , , , , 79340, Levering af data. Behandling og clearing af finansielle transaktioner. Udarbejdelse af finansielle redegørelser. Markedsundersøgelser og økonomiske konsekvensanalyser, rundspørger og statistikker. Markedsanalyse. Økonomisk undersøgelse. Økonomiske konsekvensanalyser. Statistiske tjenesteydelser. Tullett Prebon 55 Bishopsgate, 3TQ EC2M London DET FORENEDE KONGERIGE

30 Danmark-Hillerød: Programmelrelaterede tjenester ATP Formular løsning til ATP. Udbetaling Danmark skal i forbindelse med overholdelse af Lov om obligatorisk selvbetjening digitalisere blanketter (herefter kaldet Formularer) til borgerne på ydelsesområderne Boligstøtte, Familieydelser og Barseldagpenge. På den baggrund konkurrenceudsætter ATP digitaliseringen af disse Formularer. Ud over de kendte områder som ønskes digitaliseret ved hjælp af en Formularløsning, ønsker ATP også at udbyde en ramme for Formularer, idet det er sandsynligt, at der løbende viser sig et behov for flere Formularer hen over de næste år. Rammen skal kunne anvendes til at digitalisere blanketter på alle ordninger og ydelsesområder i ATP koncernen. Derudover skal rammen også kunne anvendes til at digitalisere virksomhedsrettede blanketter, som efterfølgende skal integreres på virk.dk i overensstemmelse med den designmanual, som gælder for løsninger på virk.dk Det kan også blive aktuelt at digitalisere andre typer af blanketter, som f.eks. blanketter til myndigheder og blanketter til internt brug. Tidsrammen for den Formularløsning som anskaffes, forventes at være i perioden indtil de enkelte ydelsesområder i Udbetaling Danmark har været konkurrenceudsat, og løsningerne er implementeret. Da Formularerne er en midlertidig løsning indtil it-systemerne på de enkelte ydelsesområder er implementeret, ønsker ATP at holde omkostninger til digitaliseringen af blanketterne på et minimum. Se evt. tidsplan for konkurrenceudsættelsen på ATP's hjemmeside om udbud i Udbetaling Danmark: CPV: , , , , , , , , , EG A/S Lautrupvang Ballerup Telefon: Fax:

31 Danmark-Hillerød: Rengøring af kontorer ATP Tæpperens til ATP. Udbuddet omfatter levering af tæpperens til ATP. Det overordnede formål med levering af tæpperens, er, at ATP altid har gulvarealer der i samspil med rengøring fremstår pæne og rene. Desuden, at ATP opnår optimal drift for vedligeholdelse og levetid på tæppearealerne i kontorlokaler, mødelokaler og gangarealer. Vedligeholdelsen af ATP's tæpper sker som udgangspunkt den uden for ATP's normale åbningstid, 8:00-6:00, torsdage dog 8:00-8:00, i en sammenhængende periode. Det er et krav, at ATP's tæppearealer inden for et år, gennemgår rensning med grundrens og pletrens. Alle tæpper vedligeholdes i overensstemmelse med den specifikke vedligeholdelses vejledning som tilhører tæppet. Opgaven er opdelt i 5 geografiske delaftaler. Der vil blive tildelt én leverandør for hver delaftale. Delaftale : Frederikshavn: Havnepladsen 9, 9900 Frederikshavn = m² Delaftale 2: Holstebro: Hostrupsvej 8, 7500 Holstebro = 2 44 m² Delaftale 3: Haderslev: Kulhavnsvej, 600 Haderslev = 3 66 m² Delaftale 4: Vordingborg: Kuskevej 5, 4760 Vordingborg = 3 85 m² Delaftale 5: Hillerød. Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød = m² og Allerød: Sortemosevej 2, 3450 Allerød = 3 32 m². CPV: , , , , ISS Facility Service a/s Møntmestervej København NV Mailadresse: Telefon: Fax: Butler Chem-Dry Literbuen 2740 Skovlunde

32 Danmark-Hillerød: Vinduespudsning ATP Vinduespolering i ATP. Udbuddet omfatter ind- og udvendig polering af alle vinduer og indvendigt glas, udvendige kameralinser, facaderens samt tagrenderens og sålbænke på ATP's lokaliteter. Det overordnede formål med levering af vinduespolering er, at ATP altid har vinduespartier der i samspil med rengøring fremstår pæne og rene. Desuden, at ATP opnår optimal drift for vedligeholdelse og levetid på vinduespartierne i kontorlokaler, møderum, atrium og gangarealer m.m. Polering af ATP's vinduer sker som udgangspunkt den inden for ATP's normale åbningstid, 8:00-6:00, i en sammenhængende periode. Dog, kan der træffes aftale om at polering sker uden for ATP's normale åbningstid. Opgaven er opdelt i 5 geografiske delaftaler. Der vil blive tildelt én leverandør for hver delaftale. Delaftalestruktur (inkl. bygningernes bruttoarealer): Delaftale : Frederikshavn: Havnepladsen 9, 9900 Frederikshavn= m² Delaftale 2: Holstebro: Hostrupsvej 8, 7500 Holstebro = 4 07 m² Delaftale 3: Haderslev: Kulhavnsvej, 600 Haderslev = m² Delaftale 4: Vordingborg: Kuskevej 5, 4760 Vordingborg = m² Delaftale 5: Hillerød. Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød = m² og Allerød: Sortemosevej 2, 3450 Allerød = 7 97 m². CPV: , Anders Andersens Rengøring Rugvænget Taastrup Mailadresse: Telefon: Fax: Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Mailadresse: Telefon: Fax: Rationel Vinduespolering A/S Danmarksgade Aalborg Mailadresse: Telefon: Ottzen & Co I/S Virumgade A 2830 Virum

33 Telefon:

34 Danmark-Hillerød: Vvs-artikler REGION HOVEDSTADEN, REGION SJÆLLAND, REGION NORDJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND, REGION SYD (DK) VVS artikler til alle hospitaler, psykiatriske centre og institutioner i region Hovedstaden. VVS artikler til alle hospitaler, psykiatriske centre og institutioner i region Hovedstaden. CPV: Brdr. A&O Johansen Rørvang Albertslund Telefon:

35 Danmark-Hjørring: Fjernvarme (indenbys) HJØRRING VARMEFORSYNING A.M.B.A. () Udbud af varmemålere samt etablering af fjernaflæsningssystem. Nærværende annoncering vedrører en prækvalifikation til at afgive tilbud på leverance omfattende i hovedtræk: Levering af ca varmemålere der kan fjernaflæses samt levering af kommunikations moduler til ca eksisterende målere der ikke skal udskiftes. Design og etablering af komplet fjernaflæsningsnetværk for hjemtagning af timeværdier for i alt 9 00 målere, samt levering og idriftsætning af datahåndteringssystem for fjernaflæste data. CPV: Kamstrup A/S Industrivej Skanderborg

36 Danmark-Hobro: Bank- og investeringstjenesteydelser MARIAGERFJORD KOMMUNE (DK) Udbud af Mariagerfjord Kommunes daglige pengeforretninger. Udbuddet vedrører levering af diverse finansielle tjenesteydelser som defineret senere i nærværende materiale til: Mariagerfjord Kommune, Nordre Kajgade, 9500 Hobro. Udbuddet omfatter overordnedet beskrevet følgende opgaver: Daglige pengeforretninger: alle betalingstransaktioner, dog undtaget de transaktioner der jf. lovgivningen skal foresgå via ODS-kontoen adgang til at anvende pengeinstituttets online banking system øvrige forretninger såsom brug af check, valutaveksling, døgnboksindbetalinger m.v. CPV: Jutlander Bank A/S Markedsvej Aars

37 Danmark-Holstebro: Erhvervsvejledningstjenester HOLSTEBRO KOMMUNE Basal lokal erhvervsservice i Holstebro og Struer kommuner. Kontrakten vedrører varetagelse den basale lokale erhversservice i Holstebro og Struer kommuner. Kommunerne har ansvaret for erhvervsfremme, jf. lov om Erhvervsfremme. Den basale erhvervsservice er en kommunal opgave som Holstebro og Struer kommuner ønsker at købe bistand til at løse. I forbindelse med erhvervsfremmeindsatsen i de 2 kommuner, er der fokus på et højt kvalificeret og synligt koordineret system omkring både den basale og den specialiserede erhvervsservice. Den basale lokale erhvervsservice skal ses i sammenhæng med kommunernes øvrige erhvervsudviklingsinitiativer der har til formål at skabe vækst og beskæftigelse. CPV: Væksthus Midtjylland Åbogade Aarhus N Internetadresse:

38 Danmark-Horsens: Byggearbejde: lejligheder LEJERBO AFD. 92-0, HORSENS () Flintebakken afd. 92-0, Horsens. Arbejdet omfatter en renovering af boligbebyggelse indeholdende 36 lejligheder. Arbejdet udføres som en hovedentreprise indeholdende følgende arbejder: betonrenovering af udvendige betonkonstruktioner udvendige murerreparationer udskiftning af udvendige adgangstrapper renovering af altaner med nye værn og tag vinduesudskiftning. renoveringsarbejder i badeværelser herunder udskiftning af stigestrenge i skakte. CPV: CASA A/S Ove Jensens Allé Horsens

39 Danmark-Hvidovre: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support FORSVARETS KONCERNFÆLLES INFORMATIKTJENESTE (DK) Rammeaftale vedrørende IT-konsulentydelser inden for SAP-leverandørstyring. FKIT varetager opgaver i relation til drift- og vedligeholdelse af Forsvarets SAP-system (Forsvarets Management- og ressourcestyringssystem DeMars). FKIT har ansvaret for at koordinere Forsvarets udviklings-, vedligeholdelses- og driftsmæssige opgaver på samtlige DeMars miljøer, samt tilhørende perifere systemer. Formålet med konsulentbistanden er at opretholde performance og tilgængeligheden på DeMars miljøerne, samt sikring af at de forskellige opgaver løses til tiden på et tilstrækkeligt og relevant grundlag. Det vil sige at udvikling, test, verificering, uddannelse og afprøvning sker på et miljø/system med tilstrækkelig systemopdatering, data og hardware. Udbuddet omfatter indgåelse af Rammeaftale om konsulentbistand indenfor følgende områder: A) Assistance til DeMars opgaver på miljøer/systemer:. deltagelse i driftsrelaterede projekter, herunder med løsningsarkitekturbidrag 2. daglig opfølgning i forhold til kunde-leverandør kontraktforhold 3. single-point-of-contact i forhold til driftsleverandøren 4. budgetplanlægning og budgetopfølgning 5. sparring ved udrulningsaktiviteter 6. miljøplanlægning 7. ibrugtagning af SAP Solution Manager, for så vidt angår driftens anvendelse 8. sparring med sektionens ansvarlige for IT sikkerhed 9. sagsbehandling i forbindelse med changes, mails og andre henvendelser fra slutbrugere, udviklere m.fl. 0. registreringer, således at der kan foretages måling af kundetilfredshed. B) Deltagelse i større operative DeMars miljømæssige opgaver vedr.:. fejlsøgning og fejlløsning 2. driftsplanlægning og driftsopfølgning 3. bistand som performance optimeringskoordinator med driftsleverandøren 4. udarbejdelse, vedligeholdelse og review af driftsdokumentation, bl.a. håndbøger, konfigurationsoversigter og driftsinstrukser 5. registrering og løsning og/eller eskalering af incidents, changes og problems 6. leverandøropfølgning og rapportering, for så vidt angår kontraktopfyldelse 7. planlægge, forberede og gennemføre mødeledelse med referatskrivning, samt følge op på driftsrelaterede møder 8. medvirke ved udarbejdelse og kontrol af driftsrelateret dokumentation, herunder håndbøger, konfigurationsoversigter og kapacitetsplan 9. planlægningen af servicevinduer, udrulningsaktiviteter og tilsvarende opgaver. Arbejdssproget er dansk og konsulentassistancen skal ydes på dansk i skrift og tale. CPV:

40 Ciber Danmark A/S DK Ringager 4C 2605 Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Gavdi A/S DK Gyngemose Parkvej Søborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Konsulentgruppen Strandgade ApS DK Strandvejen Hellerup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Ernst & Young P/S DK Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Vision Management A/S DK Kongevejen Holte Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

41 Danmark-Hvidovre: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support FORSVARETS KONCERNFÆLLES INFORMATIKTJENESTE (DK) IT-konsulentydelser inden for SAP IT-Controlling. FKIT varetager opgaver i relation til drift og vedligeholdelse af Forsvarets SAP-system (Forsvarets Management- og Ressourcestyringssystem DeMars). FKIT DV Drift har ansvaret for den generelle IT-Controlling med henblik på varetagelse af sikkerhed i forbindelse med Forsvarets SAP-systemer. Udbuddet omfatter indgåelse af Rammeaftale om konsulentbistand indenfor følgende områder: A) assistance til planlægning, koordinering og opfølgning på informationssikkerhed: ) IT-controlling baseret på regime til styring og kontrol af sikkerhedsområdet i forbindelse med revision og årsrapportering på IT-området 2) udarbejdelse af sårbarhedsanalyser og risikovurderinger 3) støtte til FKIT-DMCC i forbindelse med intern revisions besøg. B) Assistance til leverandørstyring i forhold til krav om informationssikkerhed: ) opdatering af sikkerhedskravspecifikation for DeMars 2) løbende sikkerhedskravverifikation omkring DeMars Outsourcing 3) løbende sparring omkring IT-sikkerhedsforhold 4) udarbejdelse af informationssikkerhedspolitikker, herunder implementeringer, kontrolmiljøer, beredskabsplaner. C) Assistance til opfølgning: ) sikkerhedsmæssig opfølgning og optimering i samarbejde med sikkerhedsfunktionen ved forsvarets koncernfælles informatiktjeneste, forsvarskommandoen og forsvarets Efterretningstjeneste 2) mødeaktivitet med forsvarskommandoen, forsvarets interne revision, rigsrevisionen, drifts- og vedligeholdelsesleverandøren samt rigsrevisionen 3) mødeaktivitet med drifts- og vedligeholdelsesleverandøren vedrørende sikkerhedskravverifikation af sikkerhedskrav 4) mødeaktivitet med relevante interessenter, herunder leverandører, forsvarets efterretningstjeneste og forsvarskommandoen vedrørende opdatering af sikkerhedskravspecifikationer. Arbejdssproget er dansk, og konsulentassistance skal ydes på dansk i skrift og tale. CPV: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab DK Weidekampsgade København S Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Ernst & Young P/S

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter 02.15 Teknologispecifikke it-kompentencer på timebasis 02.16 Teknologispecifik it-assistance i projektorganiseret form 02.18 It-løsninger og vedligehold 02.19

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK København: Apparatur til angiografi H:S RIGSHOSPITALET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EU2006/S 6 7607. 2 stk. anlæg for coronar angiografi, monoplan. CPV: 33720. KONTRAKTEN:

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling 2. december 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen har

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Værktøj og materialer til bygningsdrift og vedligehold

Værktøj og materialer til bygningsdrift og vedligehold 11. juni 2014 1 Værktøj og materialer til bygningsdrift og vedligehold 11. juni 2014 11. juni 2014 2 Agenda Gennemgang af Rammeaftale 12.01 Baggrund Struktur og leverandører Anvendelse Priser og rabatter

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Din professionelle partner på. Trykkeriaftalen

Din professionelle partner på. Trykkeriaftalen Din professionelle partner på Trykkeriaftalen Hvem er Bording? Bording er kendt i den grafiske branche for at levere høj kvalitet af standardvarer indenfor tryk og print. Med over 222 års erfaring, investerer

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler

Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler 7. marts 2014 1 Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler Bent Myllerup, agile coach and trainer, agile42 consulting Lars Grelck, chefkonsulent, SKI 7. marts 2014 2 Agilitet i rammeaftaler En innovativ løsning

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 Spørgsmål 1 Spørgsmål om aftaler som indeholder både en rammeaftale og kontrakt. Ifølge nugældende regelsæt står der i implementeringsbekendtgørelsens 6 stk. 2, at der er tale

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015 - Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU 12. Marts 2015 1 Kort om Atea Børsnoteret på Oslo børs Samlet omsætning på 25 mia. NOK. - heraf 5,9 mia. DKK i Danmark (2014) Koncernen er

Læs mere

7. marts 2014 1. Peter Bjørchmar Thomsen Chefkonsulent Digitalisering, Trafikstyrelsen

7. marts 2014 1. Peter Bjørchmar Thomsen Chefkonsulent Digitalisering, Trafikstyrelsen 7. marts 2014 1 Peter Bjørchmar Thomsen Chefkonsulent Digitalisering, Trafikstyrelsen 7. marts 2014 2 Trafikstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet med ansvar og opgaver på tværs af transportformerne

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012)

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) 14. nov. 2012 Klik her for at angive tekst. NOTAT Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) ATP og KOMBIT samarbejder om konkurrenceudsættelse

Læs mere

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E ANNA CHRISTINA HALLGREN Nationalitet Svensk Fødselsdato 11. august 1959 Uddannelse Medlemskab af faglige organisationer Andet 1987 Afgangseksamen fra skolen, Det Kongelige

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere:

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Jylland Privathospitaler og klinikker Aleris Privathospitaler (Herning, Esbjerg, Århus, Ålborg) Birk Centerpark 28 7400 Herning Tlf.: 36

Læs mere

Rammeaftale på byggematerialer

Rammeaftale på byggematerialer 7. marts 2014 1 Rammeaftale på byggematerialer Christian Østby-Svanholm, konsulent, SKI 7. marts 2014 2 Rammeaftale på værktøj og materialer til bygningsdrift og vedligehold SKI Infodage 2014 7. marts

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146924-2010:text:da:html DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2010/S 97-146924

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskema til brug for anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen

Bilag 1. Ansøgningsskema til brug for anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen Bilag 1. Ansøgningsskema til brug for anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen A: Generelle informationer Virksomhedens navn: Adresse: Evt. postboks: Postnr: By: Land: Tlf: Internetadresse: CVR.

Læs mere

Workshop 3: Rammeaftaler på management konsulentydelser

Workshop 3: Rammeaftaler på management konsulentydelser 7. marts 2014 1 Workshop 3: Rammeaftaler på management konsulentydelser Jens Hedegaard Madsen, kundepartner, SKI 7. marts 2014 2 Management Konsulentydelser 17.13 Management Konsulentbistand 17.10 Jens

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Præsentation af rammeaftalerne

Præsentation af rammeaftalerne Præsentation af rammeaftalerne Rengøringsservice Kantineservice 18.01 Rengøringsservice 2 3 Hvem kan bruge aftalen Frivillig aftale Målrettet kommuner, regioner, selvejende institutioner og halvoffentlige

Læs mere

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S Udbudsbeskrivelse Orientering Montage af om fjernaflæste målerudbud elmålere Prækvalifikation GEV A/S Maj 12014 Forsyning Helsingør A/S Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs)

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) 1. Administrativt fællesskab 2. Hvor er vi nu 3. Hvor vil vi hen 4. Muligheder, visualisering 5. Hvilken værdi har det for partnerne 6. Opgavefordeling Bygsfs - partnere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware

02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling. www.ski.dk/standardsoftware 02.06 Standardsoftware Vejledning i tildeling www.ski.dk/standardsoftware Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige kunder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne

Læs mere