Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder"

Transkript

1 Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune -

2 Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige leverandør til delvis fornyelse og udvidelse af allerede foretagne leveringer og installationer. Derfor er det et krav, at der er kompatibilitet mellem nyt og eksisterende udstyr. stk. Skopisøjle med SPIES System 2 stk. Video-uretero skoper I forhold til afdelingernes udnyttelse af udstyrets fulde funktionalitet gennem udstyrets levetid, er det afgørende, at der nødvendigvis er forenelighed mellem nyt og eksisterende udstyr. Indkøb af udstyr fra andre end den oprindelige leverandør vil medføre et leverandørskifte som vil gøre det nødvendigt at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse. I det konkrete tilfælde, kan kontrakten af tekniske grunde kun overdrages til én bestemt økonomisk aktør, jf. udbudsdirektivet, artikel 3, stk., litra b. I henhold til 4 i lov nr. 492 af om håndhævelse af udbudsreglerne, agter Region Nordjylland at indgå kontrakten 0 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort. CPV: Karl Storz Endoskopi Danmark A/S Skovlytoften Holte Telefon:

3 Danmark-Aalborg: Bearbejdningscenter AALBORG UNIVERSITET Trådgnister til Institut for Energiteknik. Institut for Energiteknik har et stort bibliotek af Solid Works tegninger der skal kunne benyttes med maskinen. Det er derfor et krav at maskinen er direkte kombatibel med Solid Works, da man ved konvatering at tegningerne risikerer at miste nøjagtighed. Det er desuden et krav at maskinen er vandkølet. CPV: Masentia Hvidkærvej Odense SV Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

4 Danmark-Aalborg: Plastre REGION NORDJYLLAND, INDKØBSKONTORET Plastre, kompres, fikseringsmateriale samt vævslim. Kontrakt vedr. køb af plastre, kompres, fikseringsmateriale samt vævslim. CPV: 3342, 3340, 334, 3343, 3344, 3349, ApodanNordic Lergravsvej København S Mailadresse: Telefon: Smith & Nephew A/S Slotsmarken Hørsholm Mailadresse: Telefon: Udgik Udgik BSN medical AB Uggledalsvägen 3 SE Billdal SVERIGE Mailadresse: Telefon: M A/S Hannemanns Alle København S Mailadresse: Telefon: M A/S Hannemanns Alle København S Mailadresse: Telefon: ConvaTec Denmark Aps Skinderskovvej Herlev Mailadresse: Telefon:

5 ConvaTec Denmark ApS Skinderskovvej Herlev Mailadresse: Telefon: Smith & Nephew A/S Slotsmarken Hørsholm Mailadresse: Telefon: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Mölnlycke Health Care ApS Gydevang Allerød Mailadresse: Telefon: M A7S Hannemanns Alle København S Mailadresse: Telefon: Mölnlycke Health Care ApS Gydevang Allerød Mailadresse: Telefon: M A/S Hannemanns Alle København S Mailadresse: Telefon: M A/S Hannemanns Alle København S Mailadresse: Telefon: Udgik OneMed A/S P.O. Pedersens Vej Aarhus N Mailadresse: Telefon: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby 2

6 Mailadresse: Telefon: Abena A/S Egelund Aabenraa Mailadresse: Telefon: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Smith & Nephew A/S Slotsmarken Hørsholm Mailadresse: Telefon: Lohmann & Rauscher A/S Gøngehusvej Vedbæk Mailadresse: Telefon: Udgik OneMed A/S P.O. Pedersens Vej Aarhus N Mailadresse: Telefon: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Abena A/S Egelund Aabenraa Mailadresse: Telefon: Lohmann & Rauscher A/S Gøngehusvej Vedbæk Mailadresse: Telefon: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Mailadresse: Telefon:

7 Mediplast A/S Valhøjs alle Rødovre Mailadresse: Telefon: OneMed A/S P.O. Pedersens Vej Aarhus A/S Mailadresse: Telefon: Smith & Nephew A/S Slotsmarken Hørsholm Mailadresse: Telefon: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Mailadresse: Telefon: OneMed A/S P.O. Pedersens Vej Aarhus N Mailadresse: Telefon: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Lohmann & Rauscher A/S Gøngehusvej Vedbæk Mailadresse: Telefon: Mediplast A/S Valhøjs alle Rødovre Mailadresse: Telefon: Mediq Danmark A/S kornmarksvej Brøndby Mailadresse: Telefon: BSN medical AB Uggledalsvägen 3 SE Billdal SVERIGE Mailadresse: Telefon:

8 Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Mailadresse: Telefon:

9 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU - OPP-kontrakt vedr. etablering af Nyt Psykiatrisk Center i Skejby. Region Midtjylland har besluttet, at Psykiatrien i Risskov skal flytte til Det Nye Universitetshospital i Skejby (DNU). Baggrunden for DNU-projektet er, at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en fælles bygningsmæssig og funktionel enhed. Projektet Psykiatrien i DNU er udbudt som et OPP-project indeholdende overtagelse af ejendommene i Risskov og opførelse af et nyt psykiatrisk center med voksen-, børne- og ungdomspsykiatrisk samt retspsykiatrisk afdeling ved DNU. OPP-kontrakten omfatter opførelse af ca m² (brutto) nybyggeri, der planlægges og opføres i perioden med ibrugtagning omkring årsskiftet 208/209. Region Midtjylland forventer, at OPP-leverandøren skal have ansvar for design, projektering, udførelse, drift og vedligehold af bygningerne tillige med eventuelle øvrige serviceydelser (kun non-kliniske) samt delvis finansiering, idet købesummen for overtagelse af ejendommene i Risskov indgår. Omfanget af driftsydelserne afklares endeligt efter dialogfasen. OPP kontrakten får en forventet varighed på 30 år og nybygningerne overgår til Region Midtjylland ved OPP-kontraktens ophør. OPP-leverandøren skal således indtænke udflytning fra Risskov og indflytning i DNU på samme tid. OPP-leverandøren forventes herudover at skabe en løsning, der opfylder funktionskravene og bidrager til opnåelse af gode langtidsholdbare løsninger og en totaløkonomisk tilgang til nybyggeriet. CPV: , , , , , , , , , , TEAM KPC c/o KPC Herning A/S Dalgasgade Herning

10 Danmark-Aarhus: Fjernsynsudstyr og av-udstyr ÅRHUS KOMMUNE, KOMUBBUD V/ BORGMESTERENS AFDELING Levering af forbrugerelektronik til KomUdbud. Indkøbene vedrører køb af fotoudstyr til institutioner i Aarhus, Esbjerg, Odense og Vejle Kommune. CPV: Elgiganten Arne Jacobsens Allé 6, 2. sal 2300 København S Photo Team Frederiks Allé Frederiks Allé Aarhus C

11 Danmark-Aarhus: Solenergianlæg INDKØBSAFDELINGEN TEKNIK OG MILJØ, AARHUS KOMMUNE (DK) Levering af solcelleanlæg opsat på kommunale bygninger. Levering, montering og tilslutning af komplette solcelleanlæg på bygninger i Aarhus Kommune. Det enkelte solcelleanlæg skal etableres efter alle i Danmark gældende normer og standarder. Indkøbet opdeles i 3 delaftaler. Leverancen skal omfatte alle nødvendige ydelse til solcelleanlæggenes fuldstændige færdiggørelse(materialer, komponenter, monteringsarbejder, byggeplads, installationsarbejder, tag-arbejder, as built tegninger og dokumentation). Der stilles krav om ydelsesgarantier og produktgarantier. Alle solcelleanlæg skal være anmeldt, net-tilsluttet og i drift senest den CPV: Viasol A/S Hejrevej København NV Viasol A/S Hejrevej Købehavn NV Viasol A/S Hejrevej København NV

12 Danmark-Brande: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed IKAST-BRANDE KOMMUNE Nyt centrum i Bording. Arkitektrådgivning som et resultat af en afholdt projektkonkurrence om hvordan stationsbyen Bording kan omstilles fra at være en handels- og industriby til en aktiv familie- og pendlerby. CPV: Gottlieb Paludan Architects

13 Danmark-Esbjerg: Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel ESBJERG KOMMUNE Koncernløsning vedr. økonomi-, indkøb-, debitor og projekt- og ressourcestyringssystem. Esbjerg Kommune ønsker at indgå kontrakt om koncernløsning for kommunen omfattende økonomi-, indkøb-debitor og projekt- og ressourcestyringssystem. Løsningen skal i sin helhed tilbydes til drift i Esbjerg Kommunens eget driftsmiljø. Leverancen skal omfatte alle ydelser, der er nødvendige for ibrugtagning, herunder installation, konfiguration, uddannelse, projektledelse, implementeringsstøtte og drift af løsningen. Leverancen skal endvidere omfatte vedligeholdelse og videreudvikling i forhold til lovgivningsmæssig og faglig udvikling indenfor de udbudte fagsystemer. Løsningen skal støtte kommunens arbejde med at samle og integrere data indenfor de nævnte systemområder på tværgående styring på både centralt og decentralt niveau. Der skal endvidere etableres datamæssig integration med en række øvrige it-systemer der anvendes i kommunen, hvilket fremgår nærmere af udbudsmaterialet. Udbuddet omhandler én samlet leverance med én hovedleverandør til brug centralt på rådhuset samt i de enkelte centre og institutioner i Esbjerg Kommune til drift senest pr CPV: Fujitsu Services A/S Lautrupbjerg Ballerup Telefon: Internetadresse:

14 Danmark-Frederiksberg: Konsulentvirksomhed vedrørende maskinel COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL HANDELSHØJSKOLEN It-driftsbistand til Oracle-platform. Der indgår 2 områder i denne rammeaftale: Dels en løbende overvågning og rapportering af driftsstatus, backup og fejl til CBS med mulighed for online support og remote drift og fejlafhjælpning. Dels en regelmæssig konsulentstøtte on-site hos CBS med de relevante Oraclekompetencer. Konsulentstøtten skal både omfatte fejlretning, driftsstøtte og tilrettelæggelse samt sparring omkring strategiske opgaver. CPV: , Basecare A/S Lautruphøj Ballerup

15 Danmark-Frederiksberg: Porteføljeforvaltning LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND CPV: , Porteføljeforvaltning. Bank- og investeringstjenesteydelser. Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S (Subdelegation to FFTW) Tuborg Havnevej Hellerup

16 Danmark-Frederiksberg: Porteføljeforvaltning LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND CPV: , Porteføljeforvaltning. Bank- og investeringstjenesteydelser. AXA Investment Managers SA, parent company of the Investment Manager, AXA Investment Managers Paris SA (AXA IM Paris) Coeur Défense Tour B La Défense 4 00, Esplanade du Général de Gaulle Courbevoie FRANKRIG

17 Danmark-Frederiksberg: Porteføljeforvaltning LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND CPV: , Porteføljeforvaltning. Bank- og investeringstjenesteydelser. Nykredit Asset Management Otto Mønsteds Plads Copenhagen K

18 Danmark-Frederiksberg: Porteføljeforvaltning LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND CPV: , Porteføljeforvaltning. Bank- og investeringstjenesteydelser. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 8.sal Copenhagen K

19 Danmark-Frederiksberg: Porteføljeforvaltning LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND CPV: , Porteføljeforvaltning. Bank- og investeringstjenesteydelser. Nykredit Asset Management Otto Mønsteds Plads Copenhagen K Nordea Investment management AB Denmark, filial of Nordea Investment Management AB, Sverige Strandgade Copenhagen C

20 Danmark-Gentofte: Databehandlingsmaskiner (hardware) DONG ENERGY OIL & GAS A/S CPV: , 56000, Databehandlingsmaskiner (hardware). Installation af computere. Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb.

21 Danmark-Grindsted: Byggematerialer BILLUND KOMMUNE Leveringsaftale indgået i henhold til SKI's rammeaftale på Værktøj og materialer til bygningsvedligehold og drift i henhold til SKI's rammeaftale 2.0 Bygningsmaterialer. CPV: 44000, , , Saint Gobain Distribution Denmark Park Allé Brøndby

22 Danmark-Grindsted: Håndværktøj BILLUND KOMMUNE Leveringsaftale indgået i henhold til SI's rammeaftale på Værktøj og materialer til bygningsvedligeholdelse og drift i henhold til SKI's rammeaftale nr Leveringsaftale indgået i henhold til SKI's rammeaftale nr. 2.0 Værktøj, befæstigelse og forbrugsmaterialer. CPV: , , , Würth Danmark A/S Montagevej Kolding

23 Danmark-Grindsted: Overfladebehandling BILLUND KOMMUNE Leveringsaftale indgået i henhold til SKI's rammeaftale på Værktøj og materialer til bygningsvedligeholdelse og drift i henhold til SKI's rammeaftale nr Leveringsaftale indgået efter SKI's rammeaftale 2.0 Overfladebehandling. CPV: 44380, , , 44400, , , Flügger A/S Islevdalsvej Rødovre

24 Danmark-Herning: Personbiler HERNING KOMMUNE EU-udbud på biler. Herning Kommune udbyder hermed på vegne af KomUdbud (www.komudbud.dk) et EU-udbud på køb af fabriksnye biler. Der er tale om indgåelse af en rammeaftale med op til 3 bilmærker, hvis muligt pr. segment (biltype mikro osv.) pr. kommune jf. udbudsmaterialet. CPV: , , , Bjarne Nielsen Herning A/S Cypresvej Herning Telefon: Hedegaard Automobiler A/S Dueoddevej Herning Telefon: Semler Retail A/S Park Allé Brøndby Telefon: Fax: C. A. Larsen Automobiler A/S Hans Egedes Vej 2 A 520 Odense NV Mailadresse: Telefon: Terminalen Aarhus A/S Grenåvej Risskov Telefon: Bjarne Nielsen Herning A/S Cypresvej Herning Telefon: Hedegaard Automobiler A/S Dueoddevej Herning

25 Telefon: Semler Retail A/S Park Allé Brøndby Telefon: Fax: C. A. Larsen Automobiler A/S Hans Egedes Vej 2 A 520 Odense NV Mailadresse: Telefon: Terminalen Aarhus A/S Grenåvej Risskov Telefon: Semler Retail A/S Park Allé Brøndby Telefon: Fax: AT biler A/S - Give Tykhøjetvej Give Mailadresse: Telefon: Terminalen Aarhus A/S Grenåvej Risskov Telefon: Bjarne Nielsen Herning A/S Cypresvej Herning Telefon: Semler Retail A/S Park Allé Brøndby Telefon: Fax: C. A. Larsen Automobiler A/S Hans Egedes Vej 2 A 520 Odense NV Mailadresse: Telefon: Bent Pedersen A/S Storegade Esbjerg Ø Telefon: Virksomhedsrådgiveren ApS 2

26 Aldersrogade 8, København Ø Mailadresse: Telefon: Terminalen Aarhus A/S Grenåvej Risskov Telefon: Autohuset Vestergaard A/s Flegmade Vejle Mailadresse: Telefon: Fax: Semler Retail A/S Park Allé Brøndby Telefon: Fax: C. A. Larsen Automobiler A/S Hans Egedes Vej 2 A 520 Odense NV Mailadresse: Telefon: Terminalen Aarhus A/S Grenåvej Risskov Telefon: Semler Retail A/S Park Allé Brøndby Telefon: Fax: C. A. Larsen Automobiler A/S Hans Egedes Vej 2 A 520 Odense NV Mailadresse: Telefon: Terminalen Aarhus A/S Grenåvej Risskov Telefon: Autohuset Vestergaard A/s Flegmade Vejle Mailadresse: Telefon: Fax: Semler Retail A/S 3

27 Park Allé Brøndby Telefon: Fax: AT biler A/S - Give Tykhøjetvej Give Mailadresse: Telefon: Terminalen Aarhus A/S Grenåvej Risskov Telefon:

28 Danmark-Hillerød: Forsikringstjenester HILLERØD KOMMUNE Forsikringsdækning for Hillerød Kommune. Forsikringsdækning for bygning, løsøre, entreprise, all risks, ansvar, kommunal ledelsesansvar, auto, arbejdsskade og rejser. CPV: , , , , 66540, , , , , , Codan forsikring Gl. Kongevej København V Internetadresse: Codan Forsikring Gl. Kongevej København V Internetadresse: Codan Forsikring Gl. Kongevej København V Internetadresse: Protector Forsikring ASA Filipstad Brygge, Pb 35, Vika 03 Oslo NORGE Gjensidige/Gouda A.C. Meyers Vænge København SV Protector Forsikring ASA Filipstad Brygge, Pb 35, Vika 03 Oslo

29 Danmark-Hillerød: Levering af data ATP CPV: , , , , , , 79340, Levering af data. Behandling og clearing af finansielle transaktioner. Udarbejdelse af finansielle redegørelser. Markedsundersøgelser og økonomiske konsekvensanalyser, rundspørger og statistikker. Markedsanalyse. Økonomisk undersøgelse. Økonomiske konsekvensanalyser. Statistiske tjenesteydelser. Tullett Prebon 55 Bishopsgate, 3TQ EC2M London DET FORENEDE KONGERIGE

30 Danmark-Hillerød: Programmelrelaterede tjenester ATP Formular løsning til ATP. Udbetaling Danmark skal i forbindelse med overholdelse af Lov om obligatorisk selvbetjening digitalisere blanketter (herefter kaldet Formularer) til borgerne på ydelsesområderne Boligstøtte, Familieydelser og Barseldagpenge. På den baggrund konkurrenceudsætter ATP digitaliseringen af disse Formularer. Ud over de kendte områder som ønskes digitaliseret ved hjælp af en Formularløsning, ønsker ATP også at udbyde en ramme for Formularer, idet det er sandsynligt, at der løbende viser sig et behov for flere Formularer hen over de næste år. Rammen skal kunne anvendes til at digitalisere blanketter på alle ordninger og ydelsesområder i ATP koncernen. Derudover skal rammen også kunne anvendes til at digitalisere virksomhedsrettede blanketter, som efterfølgende skal integreres på virk.dk i overensstemmelse med den designmanual, som gælder for løsninger på virk.dk Det kan også blive aktuelt at digitalisere andre typer af blanketter, som f.eks. blanketter til myndigheder og blanketter til internt brug. Tidsrammen for den Formularløsning som anskaffes, forventes at være i perioden indtil de enkelte ydelsesområder i Udbetaling Danmark har været konkurrenceudsat, og løsningerne er implementeret. Da Formularerne er en midlertidig løsning indtil it-systemerne på de enkelte ydelsesområder er implementeret, ønsker ATP at holde omkostninger til digitaliseringen af blanketterne på et minimum. Se evt. tidsplan for konkurrenceudsættelsen på ATP's hjemmeside om udbud i Udbetaling Danmark: CPV: , , , , , , , , , EG A/S Lautrupvang Ballerup Telefon: Fax:

31 Danmark-Hillerød: Rengøring af kontorer ATP Tæpperens til ATP. Udbuddet omfatter levering af tæpperens til ATP. Det overordnede formål med levering af tæpperens, er, at ATP altid har gulvarealer der i samspil med rengøring fremstår pæne og rene. Desuden, at ATP opnår optimal drift for vedligeholdelse og levetid på tæppearealerne i kontorlokaler, mødelokaler og gangarealer. Vedligeholdelsen af ATP's tæpper sker som udgangspunkt den uden for ATP's normale åbningstid, 8:00-6:00, torsdage dog 8:00-8:00, i en sammenhængende periode. Det er et krav, at ATP's tæppearealer inden for et år, gennemgår rensning med grundrens og pletrens. Alle tæpper vedligeholdes i overensstemmelse med den specifikke vedligeholdelses vejledning som tilhører tæppet. Opgaven er opdelt i 5 geografiske delaftaler. Der vil blive tildelt én leverandør for hver delaftale. Delaftale : Frederikshavn: Havnepladsen 9, 9900 Frederikshavn = m² Delaftale 2: Holstebro: Hostrupsvej 8, 7500 Holstebro = 2 44 m² Delaftale 3: Haderslev: Kulhavnsvej, 600 Haderslev = 3 66 m² Delaftale 4: Vordingborg: Kuskevej 5, 4760 Vordingborg = 3 85 m² Delaftale 5: Hillerød. Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød = m² og Allerød: Sortemosevej 2, 3450 Allerød = 3 32 m². CPV: , , , , ISS Facility Service a/s Møntmestervej København NV Mailadresse: Telefon: Fax: Butler Chem-Dry Literbuen 2740 Skovlunde

32 Danmark-Hillerød: Vinduespudsning ATP Vinduespolering i ATP. Udbuddet omfatter ind- og udvendig polering af alle vinduer og indvendigt glas, udvendige kameralinser, facaderens samt tagrenderens og sålbænke på ATP's lokaliteter. Det overordnede formål med levering af vinduespolering er, at ATP altid har vinduespartier der i samspil med rengøring fremstår pæne og rene. Desuden, at ATP opnår optimal drift for vedligeholdelse og levetid på vinduespartierne i kontorlokaler, møderum, atrium og gangarealer m.m. Polering af ATP's vinduer sker som udgangspunkt den inden for ATP's normale åbningstid, 8:00-6:00, i en sammenhængende periode. Dog, kan der træffes aftale om at polering sker uden for ATP's normale åbningstid. Opgaven er opdelt i 5 geografiske delaftaler. Der vil blive tildelt én leverandør for hver delaftale. Delaftalestruktur (inkl. bygningernes bruttoarealer): Delaftale : Frederikshavn: Havnepladsen 9, 9900 Frederikshavn= m² Delaftale 2: Holstebro: Hostrupsvej 8, 7500 Holstebro = 4 07 m² Delaftale 3: Haderslev: Kulhavnsvej, 600 Haderslev = m² Delaftale 4: Vordingborg: Kuskevej 5, 4760 Vordingborg = m² Delaftale 5: Hillerød. Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød = m² og Allerød: Sortemosevej 2, 3450 Allerød = 7 97 m². CPV: , Anders Andersens Rengøring Rugvænget Taastrup Mailadresse: Telefon: Fax: Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Mailadresse: Telefon: Fax: Rationel Vinduespolering A/S Danmarksgade Aalborg Mailadresse: Telefon: Ottzen & Co I/S Virumgade A 2830 Virum

33 Telefon:

34 Danmark-Hillerød: Vvs-artikler REGION HOVEDSTADEN, REGION SJÆLLAND, REGION NORDJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND, REGION SYD (DK) VVS artikler til alle hospitaler, psykiatriske centre og institutioner i region Hovedstaden. VVS artikler til alle hospitaler, psykiatriske centre og institutioner i region Hovedstaden. CPV: Brdr. A&O Johansen Rørvang Albertslund Telefon:

35 Danmark-Hjørring: Fjernvarme (indenbys) HJØRRING VARMEFORSYNING A.M.B.A. () Udbud af varmemålere samt etablering af fjernaflæsningssystem. Nærværende annoncering vedrører en prækvalifikation til at afgive tilbud på leverance omfattende i hovedtræk: Levering af ca varmemålere der kan fjernaflæses samt levering af kommunikations moduler til ca eksisterende målere der ikke skal udskiftes. Design og etablering af komplet fjernaflæsningsnetværk for hjemtagning af timeværdier for i alt 9 00 målere, samt levering og idriftsætning af datahåndteringssystem for fjernaflæste data. CPV: Kamstrup A/S Industrivej Skanderborg

36 Danmark-Hobro: Bank- og investeringstjenesteydelser MARIAGERFJORD KOMMUNE (DK) Udbud af Mariagerfjord Kommunes daglige pengeforretninger. Udbuddet vedrører levering af diverse finansielle tjenesteydelser som defineret senere i nærværende materiale til: Mariagerfjord Kommune, Nordre Kajgade, 9500 Hobro. Udbuddet omfatter overordnedet beskrevet følgende opgaver: Daglige pengeforretninger: alle betalingstransaktioner, dog undtaget de transaktioner der jf. lovgivningen skal foresgå via ODS-kontoen adgang til at anvende pengeinstituttets online banking system øvrige forretninger såsom brug af check, valutaveksling, døgnboksindbetalinger m.v. CPV: Jutlander Bank A/S Markedsvej Aars

37 Danmark-Holstebro: Erhvervsvejledningstjenester HOLSTEBRO KOMMUNE Basal lokal erhvervsservice i Holstebro og Struer kommuner. Kontrakten vedrører varetagelse den basale lokale erhversservice i Holstebro og Struer kommuner. Kommunerne har ansvaret for erhvervsfremme, jf. lov om Erhvervsfremme. Den basale erhvervsservice er en kommunal opgave som Holstebro og Struer kommuner ønsker at købe bistand til at løse. I forbindelse med erhvervsfremmeindsatsen i de 2 kommuner, er der fokus på et højt kvalificeret og synligt koordineret system omkring både den basale og den specialiserede erhvervsservice. Den basale lokale erhvervsservice skal ses i sammenhæng med kommunernes øvrige erhvervsudviklingsinitiativer der har til formål at skabe vækst og beskæftigelse. CPV: Væksthus Midtjylland Åbogade Aarhus N Internetadresse:

38 Danmark-Horsens: Byggearbejde: lejligheder LEJERBO AFD. 92-0, HORSENS () Flintebakken afd. 92-0, Horsens. Arbejdet omfatter en renovering af boligbebyggelse indeholdende 36 lejligheder. Arbejdet udføres som en hovedentreprise indeholdende følgende arbejder: betonrenovering af udvendige betonkonstruktioner udvendige murerreparationer udskiftning af udvendige adgangstrapper renovering af altaner med nye værn og tag vinduesudskiftning. renoveringsarbejder i badeværelser herunder udskiftning af stigestrenge i skakte. CPV: CASA A/S Ove Jensens Allé Horsens

39 Danmark-Hvidovre: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support FORSVARETS KONCERNFÆLLES INFORMATIKTJENESTE (DK) Rammeaftale vedrørende IT-konsulentydelser inden for SAP-leverandørstyring. FKIT varetager opgaver i relation til drift- og vedligeholdelse af Forsvarets SAP-system (Forsvarets Management- og ressourcestyringssystem DeMars). FKIT har ansvaret for at koordinere Forsvarets udviklings-, vedligeholdelses- og driftsmæssige opgaver på samtlige DeMars miljøer, samt tilhørende perifere systemer. Formålet med konsulentbistanden er at opretholde performance og tilgængeligheden på DeMars miljøerne, samt sikring af at de forskellige opgaver løses til tiden på et tilstrækkeligt og relevant grundlag. Det vil sige at udvikling, test, verificering, uddannelse og afprøvning sker på et miljø/system med tilstrækkelig systemopdatering, data og hardware. Udbuddet omfatter indgåelse af Rammeaftale om konsulentbistand indenfor følgende områder: A) Assistance til DeMars opgaver på miljøer/systemer:. deltagelse i driftsrelaterede projekter, herunder med løsningsarkitekturbidrag 2. daglig opfølgning i forhold til kunde-leverandør kontraktforhold 3. single-point-of-contact i forhold til driftsleverandøren 4. budgetplanlægning og budgetopfølgning 5. sparring ved udrulningsaktiviteter 6. miljøplanlægning 7. ibrugtagning af SAP Solution Manager, for så vidt angår driftens anvendelse 8. sparring med sektionens ansvarlige for IT sikkerhed 9. sagsbehandling i forbindelse med changes, mails og andre henvendelser fra slutbrugere, udviklere m.fl. 0. registreringer, således at der kan foretages måling af kundetilfredshed. B) Deltagelse i større operative DeMars miljømæssige opgaver vedr.:. fejlsøgning og fejlløsning 2. driftsplanlægning og driftsopfølgning 3. bistand som performance optimeringskoordinator med driftsleverandøren 4. udarbejdelse, vedligeholdelse og review af driftsdokumentation, bl.a. håndbøger, konfigurationsoversigter og driftsinstrukser 5. registrering og løsning og/eller eskalering af incidents, changes og problems 6. leverandøropfølgning og rapportering, for så vidt angår kontraktopfyldelse 7. planlægge, forberede og gennemføre mødeledelse med referatskrivning, samt følge op på driftsrelaterede møder 8. medvirke ved udarbejdelse og kontrol af driftsrelateret dokumentation, herunder håndbøger, konfigurationsoversigter og kapacitetsplan 9. planlægningen af servicevinduer, udrulningsaktiviteter og tilsvarende opgaver. Arbejdssproget er dansk og konsulentassistancen skal ydes på dansk i skrift og tale. CPV:

40 Ciber Danmark A/S DK Ringager 4C 2605 Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Gavdi A/S DK Gyngemose Parkvej Søborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Konsulentgruppen Strandgade ApS DK Strandvejen Hellerup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Ernst & Young P/S DK Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Vision Management A/S DK Kongevejen Holte Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

41 Danmark-Hvidovre: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support FORSVARETS KONCERNFÆLLES INFORMATIKTJENESTE (DK) IT-konsulentydelser inden for SAP IT-Controlling. FKIT varetager opgaver i relation til drift og vedligeholdelse af Forsvarets SAP-system (Forsvarets Management- og Ressourcestyringssystem DeMars). FKIT DV Drift har ansvaret for den generelle IT-Controlling med henblik på varetagelse af sikkerhed i forbindelse med Forsvarets SAP-systemer. Udbuddet omfatter indgåelse af Rammeaftale om konsulentbistand indenfor følgende områder: A) assistance til planlægning, koordinering og opfølgning på informationssikkerhed: ) IT-controlling baseret på regime til styring og kontrol af sikkerhedsområdet i forbindelse med revision og årsrapportering på IT-området 2) udarbejdelse af sårbarhedsanalyser og risikovurderinger 3) støtte til FKIT-DMCC i forbindelse med intern revisions besøg. B) Assistance til leverandørstyring i forhold til krav om informationssikkerhed: ) opdatering af sikkerhedskravspecifikation for DeMars 2) løbende sikkerhedskravverifikation omkring DeMars Outsourcing 3) løbende sparring omkring IT-sikkerhedsforhold 4) udarbejdelse af informationssikkerhedspolitikker, herunder implementeringer, kontrolmiljøer, beredskabsplaner. C) Assistance til opfølgning: ) sikkerhedsmæssig opfølgning og optimering i samarbejde med sikkerhedsfunktionen ved forsvarets koncernfælles informatiktjeneste, forsvarskommandoen og forsvarets Efterretningstjeneste 2) mødeaktivitet med forsvarskommandoen, forsvarets interne revision, rigsrevisionen, drifts- og vedligeholdelsesleverandøren samt rigsrevisionen 3) mødeaktivitet med drifts- og vedligeholdelsesleverandøren vedrørende sikkerhedskravverifikation af sikkerhedskrav 4) mødeaktivitet med relevante interessenter, herunder leverandører, forsvarets efterretningstjeneste og forsvarskommandoen vedrørende opdatering af sikkerhedskravspecifikationer. Arbejdssproget er dansk, og konsulentassistance skal ydes på dansk i skrift og tale. CPV: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab DK Weidekampsgade København S Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Ernst & Young P/S

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240232-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse :33

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse :33 Rengøring og vinduespolering til Distriktspsykiatrisk Center Glostrup/OPUS og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup, Det Ambulante Hus i Region Hovedstadens Psykiatri. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/45080010.aspx

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området.

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/31344792.aspx Ekstern udbuds ID 224689-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Rammeaftalebilag A Generelle krav til opgavehåndtering

Rammeaftalebilag A Generelle krav til opgavehåndtering Rammeaftalebilag A Generelle krav til opgavehåndtering Side 1 af 7 Rammeaftalebilag C Generelle krav til opgavehåndtering Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter mindstekrav, der gælder for udbud

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Denne undersøgelse for 3F Byggegruppen bygger på en rundspørge til kommunerne, der har svaret på, om de anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter 02.15 Teknologispecifikke it-kompentencer på timebasis 02.16 Teknologispecifik it-assistance i projektorganiseret form 02.18 It-løsninger og vedligehold 02.19

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Experians RKI-analyse 2014 Juli 2014

Experians RKI-analyse 2014 Juli 2014 Experians RKI-analyse 2014 Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Analyse Personer Vækst person Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50

Læs mere

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt 08-0584 - BORA - 09.03.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt Puljen for 2009 til finansiering af fleksibel master i offentlig

Læs mere