Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder"

Transkript

1 Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune -

2 Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige leverandør til delvis fornyelse og udvidelse af allerede foretagne leveringer og installationer. Derfor er det et krav, at der er kompatibilitet mellem nyt og eksisterende udstyr. stk. Skopisøjle med SPIES System 2 stk. Video-uretero skoper I forhold til afdelingernes udnyttelse af udstyrets fulde funktionalitet gennem udstyrets levetid, er det afgørende, at der nødvendigvis er forenelighed mellem nyt og eksisterende udstyr. Indkøb af udstyr fra andre end den oprindelige leverandør vil medføre et leverandørskifte som vil gøre det nødvendigt at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse. I det konkrete tilfælde, kan kontrakten af tekniske grunde kun overdrages til én bestemt økonomisk aktør, jf. udbudsdirektivet, artikel 3, stk., litra b. I henhold til 4 i lov nr. 492 af om håndhævelse af udbudsreglerne, agter Region Nordjylland at indgå kontrakten 0 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort. CPV: Karl Storz Endoskopi Danmark A/S Skovlytoften Holte Telefon:

3 Danmark-Aalborg: Bearbejdningscenter AALBORG UNIVERSITET Trådgnister til Institut for Energiteknik. Institut for Energiteknik har et stort bibliotek af Solid Works tegninger der skal kunne benyttes med maskinen. Det er derfor et krav at maskinen er direkte kombatibel med Solid Works, da man ved konvatering at tegningerne risikerer at miste nøjagtighed. Det er desuden et krav at maskinen er vandkølet. CPV: Masentia Hvidkærvej Odense SV Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

4 Danmark-Aalborg: Plastre REGION NORDJYLLAND, INDKØBSKONTORET Plastre, kompres, fikseringsmateriale samt vævslim. Kontrakt vedr. køb af plastre, kompres, fikseringsmateriale samt vævslim. CPV: 3342, 3340, 334, 3343, 3344, 3349, ApodanNordic Lergravsvej København S Mailadresse: Telefon: Smith & Nephew A/S Slotsmarken Hørsholm Mailadresse: Telefon: Udgik Udgik BSN medical AB Uggledalsvägen 3 SE Billdal SVERIGE Mailadresse: Telefon: M A/S Hannemanns Alle København S Mailadresse: Telefon: M A/S Hannemanns Alle København S Mailadresse: Telefon: ConvaTec Denmark Aps Skinderskovvej Herlev Mailadresse: Telefon:

5 ConvaTec Denmark ApS Skinderskovvej Herlev Mailadresse: Telefon: Smith & Nephew A/S Slotsmarken Hørsholm Mailadresse: Telefon: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Mölnlycke Health Care ApS Gydevang Allerød Mailadresse: Telefon: M A7S Hannemanns Alle København S Mailadresse: Telefon: Mölnlycke Health Care ApS Gydevang Allerød Mailadresse: Telefon: M A/S Hannemanns Alle København S Mailadresse: Telefon: M A/S Hannemanns Alle København S Mailadresse: Telefon: Udgik OneMed A/S P.O. Pedersens Vej Aarhus N Mailadresse: Telefon: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby 2

6 Mailadresse: Telefon: Abena A/S Egelund Aabenraa Mailadresse: Telefon: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Smith & Nephew A/S Slotsmarken Hørsholm Mailadresse: Telefon: Lohmann & Rauscher A/S Gøngehusvej Vedbæk Mailadresse: Telefon: Udgik OneMed A/S P.O. Pedersens Vej Aarhus N Mailadresse: Telefon: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Abena A/S Egelund Aabenraa Mailadresse: Telefon: Lohmann & Rauscher A/S Gøngehusvej Vedbæk Mailadresse: Telefon: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Mailadresse: Telefon:

7 Mediplast A/S Valhøjs alle Rødovre Mailadresse: Telefon: OneMed A/S P.O. Pedersens Vej Aarhus A/S Mailadresse: Telefon: Smith & Nephew A/S Slotsmarken Hørsholm Mailadresse: Telefon: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Mailadresse: Telefon: OneMed A/S P.O. Pedersens Vej Aarhus N Mailadresse: Telefon: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Lohmann & Rauscher A/S Gøngehusvej Vedbæk Mailadresse: Telefon: Mediplast A/S Valhøjs alle Rødovre Mailadresse: Telefon: Mediq Danmark A/S kornmarksvej Brøndby Mailadresse: Telefon: BSN medical AB Uggledalsvägen 3 SE Billdal SVERIGE Mailadresse: Telefon:

8 Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Mailadresse: Telefon:

9 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU - OPP-kontrakt vedr. etablering af Nyt Psykiatrisk Center i Skejby. Region Midtjylland har besluttet, at Psykiatrien i Risskov skal flytte til Det Nye Universitetshospital i Skejby (DNU). Baggrunden for DNU-projektet er, at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en fælles bygningsmæssig og funktionel enhed. Projektet Psykiatrien i DNU er udbudt som et OPP-project indeholdende overtagelse af ejendommene i Risskov og opførelse af et nyt psykiatrisk center med voksen-, børne- og ungdomspsykiatrisk samt retspsykiatrisk afdeling ved DNU. OPP-kontrakten omfatter opførelse af ca m² (brutto) nybyggeri, der planlægges og opføres i perioden med ibrugtagning omkring årsskiftet 208/209. Region Midtjylland forventer, at OPP-leverandøren skal have ansvar for design, projektering, udførelse, drift og vedligehold af bygningerne tillige med eventuelle øvrige serviceydelser (kun non-kliniske) samt delvis finansiering, idet købesummen for overtagelse af ejendommene i Risskov indgår. Omfanget af driftsydelserne afklares endeligt efter dialogfasen. OPP kontrakten får en forventet varighed på 30 år og nybygningerne overgår til Region Midtjylland ved OPP-kontraktens ophør. OPP-leverandøren skal således indtænke udflytning fra Risskov og indflytning i DNU på samme tid. OPP-leverandøren forventes herudover at skabe en løsning, der opfylder funktionskravene og bidrager til opnåelse af gode langtidsholdbare løsninger og en totaløkonomisk tilgang til nybyggeriet. CPV: , , , , , , , , , , TEAM KPC c/o KPC Herning A/S Dalgasgade Herning

10 Danmark-Aarhus: Fjernsynsudstyr og av-udstyr ÅRHUS KOMMUNE, KOMUBBUD V/ BORGMESTERENS AFDELING Levering af forbrugerelektronik til KomUdbud. Indkøbene vedrører køb af fotoudstyr til institutioner i Aarhus, Esbjerg, Odense og Vejle Kommune. CPV: Elgiganten Arne Jacobsens Allé 6, 2. sal 2300 København S Photo Team Frederiks Allé Frederiks Allé Aarhus C

11 Danmark-Aarhus: Solenergianlæg INDKØBSAFDELINGEN TEKNIK OG MILJØ, AARHUS KOMMUNE (DK) Levering af solcelleanlæg opsat på kommunale bygninger. Levering, montering og tilslutning af komplette solcelleanlæg på bygninger i Aarhus Kommune. Det enkelte solcelleanlæg skal etableres efter alle i Danmark gældende normer og standarder. Indkøbet opdeles i 3 delaftaler. Leverancen skal omfatte alle nødvendige ydelse til solcelleanlæggenes fuldstændige færdiggørelse(materialer, komponenter, monteringsarbejder, byggeplads, installationsarbejder, tag-arbejder, as built tegninger og dokumentation). Der stilles krav om ydelsesgarantier og produktgarantier. Alle solcelleanlæg skal være anmeldt, net-tilsluttet og i drift senest den CPV: Viasol A/S Hejrevej København NV Viasol A/S Hejrevej Købehavn NV Viasol A/S Hejrevej København NV

12 Danmark-Brande: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed IKAST-BRANDE KOMMUNE Nyt centrum i Bording. Arkitektrådgivning som et resultat af en afholdt projektkonkurrence om hvordan stationsbyen Bording kan omstilles fra at være en handels- og industriby til en aktiv familie- og pendlerby. CPV: Gottlieb Paludan Architects

13 Danmark-Esbjerg: Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel ESBJERG KOMMUNE Koncernløsning vedr. økonomi-, indkøb-, debitor og projekt- og ressourcestyringssystem. Esbjerg Kommune ønsker at indgå kontrakt om koncernløsning for kommunen omfattende økonomi-, indkøb-debitor og projekt- og ressourcestyringssystem. Løsningen skal i sin helhed tilbydes til drift i Esbjerg Kommunens eget driftsmiljø. Leverancen skal omfatte alle ydelser, der er nødvendige for ibrugtagning, herunder installation, konfiguration, uddannelse, projektledelse, implementeringsstøtte og drift af løsningen. Leverancen skal endvidere omfatte vedligeholdelse og videreudvikling i forhold til lovgivningsmæssig og faglig udvikling indenfor de udbudte fagsystemer. Løsningen skal støtte kommunens arbejde med at samle og integrere data indenfor de nævnte systemområder på tværgående styring på både centralt og decentralt niveau. Der skal endvidere etableres datamæssig integration med en række øvrige it-systemer der anvendes i kommunen, hvilket fremgår nærmere af udbudsmaterialet. Udbuddet omhandler én samlet leverance med én hovedleverandør til brug centralt på rådhuset samt i de enkelte centre og institutioner i Esbjerg Kommune til drift senest pr CPV: Fujitsu Services A/S Lautrupbjerg Ballerup Telefon: Internetadresse:

14 Danmark-Frederiksberg: Konsulentvirksomhed vedrørende maskinel COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL HANDELSHØJSKOLEN It-driftsbistand til Oracle-platform. Der indgår 2 områder i denne rammeaftale: Dels en løbende overvågning og rapportering af driftsstatus, backup og fejl til CBS med mulighed for online support og remote drift og fejlafhjælpning. Dels en regelmæssig konsulentstøtte on-site hos CBS med de relevante Oraclekompetencer. Konsulentstøtten skal både omfatte fejlretning, driftsstøtte og tilrettelæggelse samt sparring omkring strategiske opgaver. CPV: , Basecare A/S Lautruphøj Ballerup

15 Danmark-Frederiksberg: Porteføljeforvaltning LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND CPV: , Porteføljeforvaltning. Bank- og investeringstjenesteydelser. Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S (Subdelegation to FFTW) Tuborg Havnevej Hellerup

16 Danmark-Frederiksberg: Porteføljeforvaltning LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND CPV: , Porteføljeforvaltning. Bank- og investeringstjenesteydelser. AXA Investment Managers SA, parent company of the Investment Manager, AXA Investment Managers Paris SA (AXA IM Paris) Coeur Défense Tour B La Défense 4 00, Esplanade du Général de Gaulle Courbevoie FRANKRIG

17 Danmark-Frederiksberg: Porteføljeforvaltning LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND CPV: , Porteføljeforvaltning. Bank- og investeringstjenesteydelser. Nykredit Asset Management Otto Mønsteds Plads Copenhagen K

18 Danmark-Frederiksberg: Porteføljeforvaltning LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND CPV: , Porteføljeforvaltning. Bank- og investeringstjenesteydelser. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 8.sal Copenhagen K

19 Danmark-Frederiksberg: Porteføljeforvaltning LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND CPV: , Porteføljeforvaltning. Bank- og investeringstjenesteydelser. Nykredit Asset Management Otto Mønsteds Plads Copenhagen K Nordea Investment management AB Denmark, filial of Nordea Investment Management AB, Sverige Strandgade Copenhagen C

20 Danmark-Gentofte: Databehandlingsmaskiner (hardware) DONG ENERGY OIL & GAS A/S CPV: , 56000, Databehandlingsmaskiner (hardware). Installation af computere. Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb.

21 Danmark-Grindsted: Byggematerialer BILLUND KOMMUNE Leveringsaftale indgået i henhold til SKI's rammeaftale på Værktøj og materialer til bygningsvedligehold og drift i henhold til SKI's rammeaftale 2.0 Bygningsmaterialer. CPV: 44000, , , Saint Gobain Distribution Denmark Park Allé Brøndby

22 Danmark-Grindsted: Håndværktøj BILLUND KOMMUNE Leveringsaftale indgået i henhold til SI's rammeaftale på Værktøj og materialer til bygningsvedligeholdelse og drift i henhold til SKI's rammeaftale nr Leveringsaftale indgået i henhold til SKI's rammeaftale nr. 2.0 Værktøj, befæstigelse og forbrugsmaterialer. CPV: , , , Würth Danmark A/S Montagevej Kolding

23 Danmark-Grindsted: Overfladebehandling BILLUND KOMMUNE Leveringsaftale indgået i henhold til SKI's rammeaftale på Værktøj og materialer til bygningsvedligeholdelse og drift i henhold til SKI's rammeaftale nr Leveringsaftale indgået efter SKI's rammeaftale 2.0 Overfladebehandling. CPV: 44380, , , 44400, , , Flügger A/S Islevdalsvej Rødovre

24 Danmark-Herning: Personbiler HERNING KOMMUNE EU-udbud på biler. Herning Kommune udbyder hermed på vegne af KomUdbud (www.komudbud.dk) et EU-udbud på køb af fabriksnye biler. Der er tale om indgåelse af en rammeaftale med op til 3 bilmærker, hvis muligt pr. segment (biltype mikro osv.) pr. kommune jf. udbudsmaterialet. CPV: , , , Bjarne Nielsen Herning A/S Cypresvej Herning Telefon: Hedegaard Automobiler A/S Dueoddevej Herning Telefon: Semler Retail A/S Park Allé Brøndby Telefon: Fax: C. A. Larsen Automobiler A/S Hans Egedes Vej 2 A 520 Odense NV Mailadresse: Telefon: Terminalen Aarhus A/S Grenåvej Risskov Telefon: Bjarne Nielsen Herning A/S Cypresvej Herning Telefon: Hedegaard Automobiler A/S Dueoddevej Herning

25 Telefon: Semler Retail A/S Park Allé Brøndby Telefon: Fax: C. A. Larsen Automobiler A/S Hans Egedes Vej 2 A 520 Odense NV Mailadresse: Telefon: Terminalen Aarhus A/S Grenåvej Risskov Telefon: Semler Retail A/S Park Allé Brøndby Telefon: Fax: AT biler A/S - Give Tykhøjetvej Give Mailadresse: Telefon: Terminalen Aarhus A/S Grenåvej Risskov Telefon: Bjarne Nielsen Herning A/S Cypresvej Herning Telefon: Semler Retail A/S Park Allé Brøndby Telefon: Fax: C. A. Larsen Automobiler A/S Hans Egedes Vej 2 A 520 Odense NV Mailadresse: Telefon: Bent Pedersen A/S Storegade Esbjerg Ø Telefon: Virksomhedsrådgiveren ApS 2

26 Aldersrogade 8, København Ø Mailadresse: Telefon: Terminalen Aarhus A/S Grenåvej Risskov Telefon: Autohuset Vestergaard A/s Flegmade Vejle Mailadresse: Telefon: Fax: Semler Retail A/S Park Allé Brøndby Telefon: Fax: C. A. Larsen Automobiler A/S Hans Egedes Vej 2 A 520 Odense NV Mailadresse: Telefon: Terminalen Aarhus A/S Grenåvej Risskov Telefon: Semler Retail A/S Park Allé Brøndby Telefon: Fax: C. A. Larsen Automobiler A/S Hans Egedes Vej 2 A 520 Odense NV Mailadresse: Telefon: Terminalen Aarhus A/S Grenåvej Risskov Telefon: Autohuset Vestergaard A/s Flegmade Vejle Mailadresse: Telefon: Fax: Semler Retail A/S 3

27 Park Allé Brøndby Telefon: Fax: AT biler A/S - Give Tykhøjetvej Give Mailadresse: Telefon: Terminalen Aarhus A/S Grenåvej Risskov Telefon:

28 Danmark-Hillerød: Forsikringstjenester HILLERØD KOMMUNE Forsikringsdækning for Hillerød Kommune. Forsikringsdækning for bygning, løsøre, entreprise, all risks, ansvar, kommunal ledelsesansvar, auto, arbejdsskade og rejser. CPV: , , , , 66540, , , , , , Codan forsikring Gl. Kongevej København V Internetadresse: Codan Forsikring Gl. Kongevej København V Internetadresse: Codan Forsikring Gl. Kongevej København V Internetadresse: Protector Forsikring ASA Filipstad Brygge, Pb 35, Vika 03 Oslo NORGE Gjensidige/Gouda A.C. Meyers Vænge København SV Protector Forsikring ASA Filipstad Brygge, Pb 35, Vika 03 Oslo

29 Danmark-Hillerød: Levering af data ATP CPV: , , , , , , 79340, Levering af data. Behandling og clearing af finansielle transaktioner. Udarbejdelse af finansielle redegørelser. Markedsundersøgelser og økonomiske konsekvensanalyser, rundspørger og statistikker. Markedsanalyse. Økonomisk undersøgelse. Økonomiske konsekvensanalyser. Statistiske tjenesteydelser. Tullett Prebon 55 Bishopsgate, 3TQ EC2M London DET FORENEDE KONGERIGE

30 Danmark-Hillerød: Programmelrelaterede tjenester ATP Formular løsning til ATP. Udbetaling Danmark skal i forbindelse med overholdelse af Lov om obligatorisk selvbetjening digitalisere blanketter (herefter kaldet Formularer) til borgerne på ydelsesområderne Boligstøtte, Familieydelser og Barseldagpenge. På den baggrund konkurrenceudsætter ATP digitaliseringen af disse Formularer. Ud over de kendte områder som ønskes digitaliseret ved hjælp af en Formularløsning, ønsker ATP også at udbyde en ramme for Formularer, idet det er sandsynligt, at der løbende viser sig et behov for flere Formularer hen over de næste år. Rammen skal kunne anvendes til at digitalisere blanketter på alle ordninger og ydelsesområder i ATP koncernen. Derudover skal rammen også kunne anvendes til at digitalisere virksomhedsrettede blanketter, som efterfølgende skal integreres på virk.dk i overensstemmelse med den designmanual, som gælder for løsninger på virk.dk Det kan også blive aktuelt at digitalisere andre typer af blanketter, som f.eks. blanketter til myndigheder og blanketter til internt brug. Tidsrammen for den Formularløsning som anskaffes, forventes at være i perioden indtil de enkelte ydelsesområder i Udbetaling Danmark har været konkurrenceudsat, og løsningerne er implementeret. Da Formularerne er en midlertidig løsning indtil it-systemerne på de enkelte ydelsesområder er implementeret, ønsker ATP at holde omkostninger til digitaliseringen af blanketterne på et minimum. Se evt. tidsplan for konkurrenceudsættelsen på ATP's hjemmeside om udbud i Udbetaling Danmark: CPV: , , , , , , , , , EG A/S Lautrupvang Ballerup Telefon: Fax:

31 Danmark-Hillerød: Rengøring af kontorer ATP Tæpperens til ATP. Udbuddet omfatter levering af tæpperens til ATP. Det overordnede formål med levering af tæpperens, er, at ATP altid har gulvarealer der i samspil med rengøring fremstår pæne og rene. Desuden, at ATP opnår optimal drift for vedligeholdelse og levetid på tæppearealerne i kontorlokaler, mødelokaler og gangarealer. Vedligeholdelsen af ATP's tæpper sker som udgangspunkt den uden for ATP's normale åbningstid, 8:00-6:00, torsdage dog 8:00-8:00, i en sammenhængende periode. Det er et krav, at ATP's tæppearealer inden for et år, gennemgår rensning med grundrens og pletrens. Alle tæpper vedligeholdes i overensstemmelse med den specifikke vedligeholdelses vejledning som tilhører tæppet. Opgaven er opdelt i 5 geografiske delaftaler. Der vil blive tildelt én leverandør for hver delaftale. Delaftale : Frederikshavn: Havnepladsen 9, 9900 Frederikshavn = m² Delaftale 2: Holstebro: Hostrupsvej 8, 7500 Holstebro = 2 44 m² Delaftale 3: Haderslev: Kulhavnsvej, 600 Haderslev = 3 66 m² Delaftale 4: Vordingborg: Kuskevej 5, 4760 Vordingborg = 3 85 m² Delaftale 5: Hillerød. Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød = m² og Allerød: Sortemosevej 2, 3450 Allerød = 3 32 m². CPV: , , , , ISS Facility Service a/s Møntmestervej København NV Mailadresse: Telefon: Fax: Butler Chem-Dry Literbuen 2740 Skovlunde

32 Danmark-Hillerød: Vinduespudsning ATP Vinduespolering i ATP. Udbuddet omfatter ind- og udvendig polering af alle vinduer og indvendigt glas, udvendige kameralinser, facaderens samt tagrenderens og sålbænke på ATP's lokaliteter. Det overordnede formål med levering af vinduespolering er, at ATP altid har vinduespartier der i samspil med rengøring fremstår pæne og rene. Desuden, at ATP opnår optimal drift for vedligeholdelse og levetid på vinduespartierne i kontorlokaler, møderum, atrium og gangarealer m.m. Polering af ATP's vinduer sker som udgangspunkt den inden for ATP's normale åbningstid, 8:00-6:00, i en sammenhængende periode. Dog, kan der træffes aftale om at polering sker uden for ATP's normale åbningstid. Opgaven er opdelt i 5 geografiske delaftaler. Der vil blive tildelt én leverandør for hver delaftale. Delaftalestruktur (inkl. bygningernes bruttoarealer): Delaftale : Frederikshavn: Havnepladsen 9, 9900 Frederikshavn= m² Delaftale 2: Holstebro: Hostrupsvej 8, 7500 Holstebro = 4 07 m² Delaftale 3: Haderslev: Kulhavnsvej, 600 Haderslev = m² Delaftale 4: Vordingborg: Kuskevej 5, 4760 Vordingborg = m² Delaftale 5: Hillerød. Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød = m² og Allerød: Sortemosevej 2, 3450 Allerød = 7 97 m². CPV: , Anders Andersens Rengøring Rugvænget Taastrup Mailadresse: Telefon: Fax: Forenede Service A/S Buddingevej Søborg Mailadresse: Telefon: Fax: Rationel Vinduespolering A/S Danmarksgade Aalborg Mailadresse: Telefon: Ottzen & Co I/S Virumgade A 2830 Virum

33 Telefon:

34 Danmark-Hillerød: Vvs-artikler REGION HOVEDSTADEN, REGION SJÆLLAND, REGION NORDJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND, REGION SYD (DK) VVS artikler til alle hospitaler, psykiatriske centre og institutioner i region Hovedstaden. VVS artikler til alle hospitaler, psykiatriske centre og institutioner i region Hovedstaden. CPV: Brdr. A&O Johansen Rørvang Albertslund Telefon:

35 Danmark-Hjørring: Fjernvarme (indenbys) HJØRRING VARMEFORSYNING A.M.B.A. () Udbud af varmemålere samt etablering af fjernaflæsningssystem. Nærværende annoncering vedrører en prækvalifikation til at afgive tilbud på leverance omfattende i hovedtræk: Levering af ca varmemålere der kan fjernaflæses samt levering af kommunikations moduler til ca eksisterende målere der ikke skal udskiftes. Design og etablering af komplet fjernaflæsningsnetværk for hjemtagning af timeværdier for i alt 9 00 målere, samt levering og idriftsætning af datahåndteringssystem for fjernaflæste data. CPV: Kamstrup A/S Industrivej Skanderborg

36 Danmark-Hobro: Bank- og investeringstjenesteydelser MARIAGERFJORD KOMMUNE (DK) Udbud af Mariagerfjord Kommunes daglige pengeforretninger. Udbuddet vedrører levering af diverse finansielle tjenesteydelser som defineret senere i nærværende materiale til: Mariagerfjord Kommune, Nordre Kajgade, 9500 Hobro. Udbuddet omfatter overordnedet beskrevet følgende opgaver: Daglige pengeforretninger: alle betalingstransaktioner, dog undtaget de transaktioner der jf. lovgivningen skal foresgå via ODS-kontoen adgang til at anvende pengeinstituttets online banking system øvrige forretninger såsom brug af check, valutaveksling, døgnboksindbetalinger m.v. CPV: Jutlander Bank A/S Markedsvej Aars

37 Danmark-Holstebro: Erhvervsvejledningstjenester HOLSTEBRO KOMMUNE Basal lokal erhvervsservice i Holstebro og Struer kommuner. Kontrakten vedrører varetagelse den basale lokale erhversservice i Holstebro og Struer kommuner. Kommunerne har ansvaret for erhvervsfremme, jf. lov om Erhvervsfremme. Den basale erhvervsservice er en kommunal opgave som Holstebro og Struer kommuner ønsker at købe bistand til at løse. I forbindelse med erhvervsfremmeindsatsen i de 2 kommuner, er der fokus på et højt kvalificeret og synligt koordineret system omkring både den basale og den specialiserede erhvervsservice. Den basale lokale erhvervsservice skal ses i sammenhæng med kommunernes øvrige erhvervsudviklingsinitiativer der har til formål at skabe vækst og beskæftigelse. CPV: Væksthus Midtjylland Åbogade Aarhus N Internetadresse:

38 Danmark-Horsens: Byggearbejde: lejligheder LEJERBO AFD. 92-0, HORSENS () Flintebakken afd. 92-0, Horsens. Arbejdet omfatter en renovering af boligbebyggelse indeholdende 36 lejligheder. Arbejdet udføres som en hovedentreprise indeholdende følgende arbejder: betonrenovering af udvendige betonkonstruktioner udvendige murerreparationer udskiftning af udvendige adgangstrapper renovering af altaner med nye værn og tag vinduesudskiftning. renoveringsarbejder i badeværelser herunder udskiftning af stigestrenge i skakte. CPV: CASA A/S Ove Jensens Allé Horsens

39 Danmark-Hvidovre: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support FORSVARETS KONCERNFÆLLES INFORMATIKTJENESTE (DK) Rammeaftale vedrørende IT-konsulentydelser inden for SAP-leverandørstyring. FKIT varetager opgaver i relation til drift- og vedligeholdelse af Forsvarets SAP-system (Forsvarets Management- og ressourcestyringssystem DeMars). FKIT har ansvaret for at koordinere Forsvarets udviklings-, vedligeholdelses- og driftsmæssige opgaver på samtlige DeMars miljøer, samt tilhørende perifere systemer. Formålet med konsulentbistanden er at opretholde performance og tilgængeligheden på DeMars miljøerne, samt sikring af at de forskellige opgaver løses til tiden på et tilstrækkeligt og relevant grundlag. Det vil sige at udvikling, test, verificering, uddannelse og afprøvning sker på et miljø/system med tilstrækkelig systemopdatering, data og hardware. Udbuddet omfatter indgåelse af Rammeaftale om konsulentbistand indenfor følgende områder: A) Assistance til DeMars opgaver på miljøer/systemer:. deltagelse i driftsrelaterede projekter, herunder med løsningsarkitekturbidrag 2. daglig opfølgning i forhold til kunde-leverandør kontraktforhold 3. single-point-of-contact i forhold til driftsleverandøren 4. budgetplanlægning og budgetopfølgning 5. sparring ved udrulningsaktiviteter 6. miljøplanlægning 7. ibrugtagning af SAP Solution Manager, for så vidt angår driftens anvendelse 8. sparring med sektionens ansvarlige for IT sikkerhed 9. sagsbehandling i forbindelse med changes, mails og andre henvendelser fra slutbrugere, udviklere m.fl. 0. registreringer, således at der kan foretages måling af kundetilfredshed. B) Deltagelse i større operative DeMars miljømæssige opgaver vedr.:. fejlsøgning og fejlløsning 2. driftsplanlægning og driftsopfølgning 3. bistand som performance optimeringskoordinator med driftsleverandøren 4. udarbejdelse, vedligeholdelse og review af driftsdokumentation, bl.a. håndbøger, konfigurationsoversigter og driftsinstrukser 5. registrering og løsning og/eller eskalering af incidents, changes og problems 6. leverandøropfølgning og rapportering, for så vidt angår kontraktopfyldelse 7. planlægge, forberede og gennemføre mødeledelse med referatskrivning, samt følge op på driftsrelaterede møder 8. medvirke ved udarbejdelse og kontrol af driftsrelateret dokumentation, herunder håndbøger, konfigurationsoversigter og kapacitetsplan 9. planlægningen af servicevinduer, udrulningsaktiviteter og tilsvarende opgaver. Arbejdssproget er dansk og konsulentassistancen skal ydes på dansk i skrift og tale. CPV:

40 Ciber Danmark A/S DK Ringager 4C 2605 Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Gavdi A/S DK Gyngemose Parkvej Søborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Konsulentgruppen Strandgade ApS DK Strandvejen Hellerup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Ernst & Young P/S DK Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Vision Management A/S DK Kongevejen Holte Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

41 Danmark-Hvidovre: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support FORSVARETS KONCERNFÆLLES INFORMATIKTJENESTE (DK) IT-konsulentydelser inden for SAP IT-Controlling. FKIT varetager opgaver i relation til drift og vedligeholdelse af Forsvarets SAP-system (Forsvarets Management- og Ressourcestyringssystem DeMars). FKIT DV Drift har ansvaret for den generelle IT-Controlling med henblik på varetagelse af sikkerhed i forbindelse med Forsvarets SAP-systemer. Udbuddet omfatter indgåelse af Rammeaftale om konsulentbistand indenfor følgende områder: A) assistance til planlægning, koordinering og opfølgning på informationssikkerhed: ) IT-controlling baseret på regime til styring og kontrol af sikkerhedsområdet i forbindelse med revision og årsrapportering på IT-området 2) udarbejdelse af sårbarhedsanalyser og risikovurderinger 3) støtte til FKIT-DMCC i forbindelse med intern revisions besøg. B) Assistance til leverandørstyring i forhold til krav om informationssikkerhed: ) opdatering af sikkerhedskravspecifikation for DeMars 2) løbende sikkerhedskravverifikation omkring DeMars Outsourcing 3) løbende sparring omkring IT-sikkerhedsforhold 4) udarbejdelse af informationssikkerhedspolitikker, herunder implementeringer, kontrolmiljøer, beredskabsplaner. C) Assistance til opfølgning: ) sikkerhedsmæssig opfølgning og optimering i samarbejde med sikkerhedsfunktionen ved forsvarets koncernfælles informatiktjeneste, forsvarskommandoen og forsvarets Efterretningstjeneste 2) mødeaktivitet med forsvarskommandoen, forsvarets interne revision, rigsrevisionen, drifts- og vedligeholdelsesleverandøren samt rigsrevisionen 3) mødeaktivitet med drifts- og vedligeholdelsesleverandøren vedrørende sikkerhedskravverifikation af sikkerhedskrav 4) mødeaktivitet med relevante interessenter, herunder leverandører, forsvarets efterretningstjeneste og forsvarskommandoen vedrørende opdatering af sikkerhedskravspecifikationer. Arbejdssproget er dansk, og konsulentassistance skal ydes på dansk i skrift og tale. CPV: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab DK Weidekampsgade København S Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Ernst & Young P/S

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) AARHUS UNIVERSITET Udbud af servere til Aarhus Universitets administrative platform. er, efter flere store fusioner indenfor de senere år, i færd med at geare

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejder DOMEA RANDERS, AFD. 380 OG 3802 C/O DOMEA Totalentreprisekontrakt. Projektering og opførelse af 48 almene boliger i totalentreprise. CPV: 45000000. DK-Rønne: Medicinsk

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Mission og it-vision...3 Forretningsmæssige krav, herunder kompetencer...4 It-styring og -organisering...6

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel guide til valg og brug af kontrakter i it-projekter Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...1 2. Præsentation af Statens it-projektmodel...3

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Koncern it-strategi 2010-2012 2010

Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 Maj 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af en gruppe bestående af: Hakon Iversen,

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S 115-203019. Udbudsbekendtgørelse. 1/14 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203019-2014:text:da:html Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2014/S

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere