Markedsrapport Forår 2012 Kontor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsrapport Forår 2012 Kontor"

Transkript

1 Markedsrapport Forår 212 Kontor side 3 Markedsoverblik side 8 side 12 side 14 Byggeri og udvikling Muligheder på det sekundære marked og udenlandske investorer Konjunkturcyklus for kontorudlejlning

2 Markedsoverblik Trods en del uro på de økonomiske og finansielle markeder holdt det europæiske investeringsmarked skansen i 211. Den europæiske investeringsvolumen forventes at forblive på samme niveau i 212, og især de nordiske lande synes at blive mere og mere attraktive i investorernes øjne. Det europæiske investeringsmarked Den europæiske økonomi gennemgik i 211 en noget tumultarisk udvikling. Troen på, at økonomien i EU-landene var ved at genvinde sin styrke samt det faktum, at den europæiske inflation lå over 2% (styringsmålet for den Europæiske Centralbank) i årets første kvartaler fik ECB til at hæve renten med,25 procentpoint i både april og juli. Dog har en svagere økonomisk udvikling, den sydeuropæiske gældskrise og spekulationer omkring euroens fremtid betydet, at ECB atter sænkede renten i både november og december. tegn på stabilisering. Dette afspejles ligeledes i afkastene på de primære kontorejendomme, som over det seneste år har stabiliseret sig og ifølge DTZ Investment Market Update Q4 211 ikke har udvist nogen markante ændringer i 4. kvartal 211. Investeringsvolumen ventes i 212 at ligge stabilt med et marginalt fald på 3% til 17 mia. (se fig. 2). På trods af, at den lave rente er udtryk for usikkerhed omkring den fremtidige økonomiske udvikling, hvilket på længere sigt ikke er gavnligt for ejendomsinvestering, har den lave rente dog den fordel, at ejendomsinvestering bliver mere attraktivt set i forhold til andre investeringsaktiver. Den europæiske udvikling i 4. kvartal peger i denne retning, om end det skal tages i betragtning, at 4. kvartal traditionelt er det mest aktive indenfor ejendomsinvestering. Figur 1. Europæisk investeringsvolumen. Kilde DTZ Research Kontakt DTZ Research Kim McMillan Seniorpartner, Dip (gen.surv.) FRICS, International investering, vurdering og research Tlf.: Den samlede investeringsvolumen steg i 4. kvartal 211 til 31,4 mia., svarende til en 17% stigning i forhold til 3. kvartal 211 ifølge DTZ Investment Market Update Q4 211 (se fig. 1). Dette overraskede positivt i forhold til verserende spekulationer om en lurende økonomisk recession i 212. Med en årlig investeringsvolumen på 11 mia. i 211, som er en stigning på 7% i forhold til 14 mia. i 21 viser det europæiske investeringsmarked fortsat modstandsdygtighed. Væksten understøttedes ifølge DTZ Investment Market Update Q4 211 delvist af en stigning på 3,6% i kapitalværdier, med de resterende 2% repræsenterende en faktisk stigning i transaktioner. Dermed er markedet tilbage på 28-niveau. Norden fastholdt sin prominente position i Europa med en investeringsvolumen på 4,4 mia. Ifølge INREV s Investment Intentions Survey 212 ligger Norden og Tyskland øverst på listen over foretrukne steder for ikke-børsnoterede ejendomsselskaber, som er opsat på at reducere deres risiko i lyset af de turbulente økonomiske forhold. Mens listen toppes af tyske detailhandelsejendomme, ligger nordiske detailhandelsejendomme på en andenplads og nordiske kontorejendomme er at finde på listens tredjeplads. Figur 2. Europæisk investeringsvolumen forecast 212. Kilde DTZ Research mia Trods nogen usikkerhed omkring udviklingen i den europæiske økonomi i 212, viser det europæiske ejendomsmarked således Markedsrapport forår 212 Kontor 3

3 Det danske investeringsmarked Københavnske kontorejendomme I løbet af 211 oplevede det danske ejendomsmarked en tilgang af aktører. Investeringsmarkedet er dog fortsat stærkt præget af polarisering. De institutionelle investorer, fonde og store ejendomsselskaber drager på den ene side fordel af et lavt renteniveau og relativt god adgang til egen- og fremmedkapital, hvorimod mindre investorer og små ejendomsselskaber fortsat har meget svært ved at opnå ekstern finansiering. Kontormarkedet er fortsat under pres, men i løbet af 211 har det udvist en fortsat forbedring i aktiviteten. Mens den foregående periode var karakteriseret af stigende tomgang, som toppede på lige over 1% i juli 27, har erhvervslivets forbedrede forventninger og tillid siden sidste halvår af 21 været afspejlet i et mere aktivt kontormarked, som synes at byde på spæd fremgang om end den fortsat er skrøbelig. Institutionelle investorer og egenkapital-investorer har fortsat fokus på de bedste kontorejendomme i og omkring København City og Aarhus, og dette har igennem recessionsperioden understøttet og stabiliseret afkastet i denne sektor af markedet. Værdien af at have faste og gode lejeforhold i modsætning til tomgang understøttes af de senest gennemførte handler, hvor det kan konstateres, at afkastene var væsentligt lavere end antaget for det specifikke område. Der findes ingen officielle tal for det danske marked, men det estimeres, at transaktionsvolumen for 29 var kr. 12 mia. For 21 lå den omkring kr. 17 mia. og foreløbige estimater for 211 siger kr mia. Institutionelle primære aktiver er fortsat en mangelvare. Den store efterspørgsel har ledt til en stabilisering af de primære afkast på omkring 5,25% for kontorer, 5% for detailhandelsejendomme og 7,5-7,75% for industri & logistik. Markedets flight to quality har nu fastholdt de primære afkast på dette niveau gennem 211 og ind i 212 (se fig. 3). Aktivitetsniveauet var højt i december, og dette fortsatte i januar og februar med fortsat fokus på især boliginvesteringer. I denne sektor har adgangen til store nødlidende boligporteføljer tiltrukket nye købere til markedet, såsom Balder og NIAM fra Sverige, Bouwfonds fra Holland og Patrizia Immobilien fra Tyskland, der anskuer denne sektor som en mulighed for en solid bæredygtig indkomst. Der er sket fremskridt med at optimere en stor del af de nødlidende ejendomme både i erhvervs- og boligsektorerne, hvor de mange tvangsauktioner har medvirket til at udskille den mindst sikre gæld og give seniorkreditorerne mere frihed i optimeringsprocessen. Da dette har forsinket afdisponeringsprocessen, forventer vi nu et stabilt niveau af ejendoms- og porteføljesalg i det kommende år. I slutningen af 1. kvartal 211 betød et positivt nettooptag en reducering i tomgangen til 7,86%. Antallet af kontorudlejninger dykkede i 3. kvartal 211 med 4% med en stigning i tomgangen til 8,63% til følge (se fig. 4). Dog var antallet af udlejninger i 4. kvartal 211 tilbage på samme niveau som i 2. kvartal 21, som er det kvartal de seneste fem år med flest udlejninger (se fig. 5). Umiddelbart faldt tomgangen ligeledes til 7,74% for dog at stige til 9,39% pr. 1. januar 212. På grund af et ændret datagrundlag over statistikken for ledige erhvervslokaler hos Oline Lokalebørs (som af samme årsag har skiftet navn til Oline-ED statistikken) er det dog ikke muligt at sammenligne tallene fra den 1. oktober 211 direkte med tidligere udgivelser, hvilket betyder, at ovennævnte udvikling skal tages med forbehold 1. Virksomhedsaktiviteten har været høj, idet mange fokuserer på at optimere deres pladsbehov og drage fordel af at erhverve bedre lokaler på konkurrencedygtige vilkår. I nogle tilfælde har en total omstrukturering givet udfordringer i ejendomsengagementet. Som led i omstruktureringen af udviklingssiden af deres forretning annoncerede Nokia for eksempel tidligere på året lukningen af en række af dens udviklingsfaciliteter, herunder ejendommen i Sydhavnen i København med et tab på omkring 9 arbejdspladser. På den positive side er eksempelvis Renesas Mobile, en del af en stor japansk chip-producent, nye aktører på markedet og har bosat sig i samme område og har ansat mange af dem, der for nylig blev afskediget. I tillæg hertil har Aalborg Universitet lejet 42.5 m² i Nokias tidligere domicil. Lejeniveauet på de primære ejendomme har været bemærkelsesværdigt modstandsdygtigt og har overraskende nok ikke gennemlevet det samme fald som efter IT boblen brast i 2. Dette er delvist blevet sløret af stigende tiltag, såsom perioder med lejefrihed, trappeleje og en større grad af udlejerbetalt indretning. Lejeniveauerne for de bedste kontorer i København ligger på kr pr. m² ekskl. drift og skat (se fig. 6), mens sekundære kontorer i Københavns yderregioner koster i niveauet kr. 6 7 pr. m² ekskl. drift og skat. Forventningen er en begyndende stabilisering og en potentiel stigning i disse lejeniveauer, når tomgangsprocenten begynder at falde ned til et mere normalt niveau omkring 4-6%, hvor det kan forventes, at lejetilvækst atter vil gøre sig gældende i regionen. Mens der har været et stigende antal handler i løbet af 211, har gennemsnitsstørrelsen været relativt beskeden. Af de investeringer, som er registreret hos Oline.dk, ligger gennemsnitsstørrelsen således på 1.34 m². Interessante handler inkluderer salget af Scalabygningen til ejendomsfonden Norden IV K/S; et konsortium bestående af ejendomsselskabet Norden og pensionskasserne ATP, PFA og Industriens Pension. Ejendommen optager én af Københavns bedste beliggenheder overfor Tivolis hovedindgang og er moden til genudvikling. Størstedelen af ejendommen er planlagt til at blive omdannet til kontorer og andet blandet erhvervsbrug og komplementere renoveringen af Dansk Industris hovedkvarter overfor. 15. m² er forhåndsudlejet til advokatfirmaet Gorrissen-Federspiel. Den 2. februar forlod NCC desuden domicilet ved Tuborg Havn i Hellerup, som har været hovedsædet for tre af koncernens fire forretningsenheder igennem mere end et årti. NCC flyttede ind i et helt nyt 36. m² stort byggeri i Søborg. Figur 4. Tomgang og nettooptag København City. Kilde Oline-ED statistikken m /1/26 4/1/26 7/1/26 1/1/26 1/1/27 4/1/27 7/1/27 1/1/27 1/1/28 4/1/28 7/1/28 1/1/28 1/1/29 4/1/29 7/1/29 1/1/29 1/1/21 4/1/21 7/1/21 1/1/21 1/1/211 4/1/211 7/1/211 1/1/211 1/1/212 Nettooptag Tomgangs % Figur 5. Antal kontorudlejninger København. Kilde Oline.dk-DTZ Research K1 26 K2 26 K3 26 K4 26 K1 27 K2 27 K3 27 K4 27 K1 28 K2 28 K3 28 K4 28 K1 29 K2 29 K3 29 K4 29 K1 21 K2 21 K3 21 K4 21 K1 211 K K3 211 K4 211 Tomgang % Figur 3. Nettostartafkast Danmark. Kilde DTZ Research 9, 8, 7, % 6, 5, 4, 3, Primær kontor (%) Primær detail(%) Primær industri & logistik (%) 1 For at gøre statistikken sammenlignelig med de tidligere statistikker er antallet af ledige kvadratmeter opskrevet i de landsdele, hvor statistikkens nye datagrundlag ikke er så dækkende som datagrundlaget for den tidligere statistik. De områder, hvor det nye datagrundlag er tilsvarende eller bredere, er opskrivningsfaktoren sat til én. Dette er forbundet med nogen usikkerhed. Tidligere bestod statistikken over ledige erhvervslokaler af data fra portalerne Oline samt Lokalebørs. Fremover vil statistikken bestå af Oline og følgende udlejere af erhvervslokaler: Aberdeen Asset Management Denmark, ATP Ejendomme og DATEA. Et af de mere interessante udviklingsprojekter har været Dan- Ejendommes annoncering af, at de efter deres fusion med Kuben Ejendomsadministration vil flytte til NCC s Company House i Flintholm, hvor den nye station giver et knudepunkt mellem S-toget og metroen, hvilket giver gode adgangsforhold. Projektet andrager ca. 2. m² kontor med 3. m² detailhandelslokaler i stueetagen og kælderparkering, hvoraf Dan-Ejendomme har forpligtet sig til at aftage ca. 7. m² til at imødekomme deres 35 medarbejdere. I nærheden stod KPMG s nye hovedkvarter på 33.4 m² klar til indflytning i december 211. Figur 6. Primært lejeniveau kontor København. Kilde DTZ Research kr./m p.a Pimært lejeniveau 4 Markedsrapport forår 212 Kontor 5

4 Kontorejendomme i Aarhus Efter nogen stabilisering i løbet af 211, er tomgangen for kontorlokaler i Øsjylland atter steget. Opførelse og planlægning af flere nye kontorejendomme har betydet en generel kontinuerlig stigning i tomgangen lige siden 2. kvartal 27 (se fig. 7). I både 3. og 4. kvartal 211 lå tomgangen på et marginalt lavere niveau på 11,7%, mens den pr. 1. januar 212 ligger på 12%. Til sammenligning er landsgennemsnittet på 8,97% pr. 1. januar 212. Dermed tilfalder den uheldige Danmarksrekord i ledige kontorlokaler, trods spirende stabilisering tidligere i 211, endnu engang Østjylland. Igen skal der dog gøres opmærksom på ændringen i datagrundlaget, hvilket skaber nogen usikkerhed. Dog kan der her gøres opmærksom på, at antallet kontorudlejninger i Aarhus har ligget stabilt omkring de 3-4 i kvartalet siden 26, mens det i 4. kvartal 211 sneg sig op på 52, hvilket kun er én udlejning mindre end i 4. kvartal 27, som ellers er det højeste niveau de seneste fem år (se fig. 8). Den planlagte store tilgang af kontorlokaler i Aarhus må dog alt andet lige forventes fremtidigt at få en negativ indvirkning på tomgangsprocenterne for området. Håbet er dermed, at konjunkturerne vender inden disse projekter er færdige, således, at en stigende efterspørgsel kan opsuge en del, hvis ikke det hele. Lejeniveauerne for de bedste kontorer i Aarhus ligger på kr pr. m², mens kontorer i mindre god kvalitet koster i niveauet kr. 8 1 pr. m² (se fig. 9). Der er et meget lille aktuelt udbud af moderne kontorer i Aarhus C i forhold til størrelsen af det samlede udbud. Der har de sidste par år været et stadigt stigende pres på lejepriserne i området. Dels er udbuddet af tomme kontorlokaler steget og dels er mange lejere stadig tilbageholdne som følge af den finansielle krise. Det er ubetinget lejers marked - omend der ikke er mange af dem. På trods af, at der er mange nye kontorejendomme på vej, er udbuddet af nye og moderne kontorejendomme meget begrænset. Der er stadig en stor efterspørgsel på velbeliggende og moderne kontorejendomme, og det begrænsede udbud betyder, at afkastkravene på de bedste ejendomme stadig er uændrede i niveauet 5,25 5,5% (se fig. 9). Der er, med baggrund i det lille aktuelle udbud og den stadige efterspørgsel fra kapitalstærke investorer og fonde, i øjeblikket en tendens til, at afkastkravene er en smule under pres i opadgående retning. Figur 7. Tomgang og nettooptag Østjylland kontor. Kilde Oline-ED statistikken m /1/26 4/1/26 7/1/26 1/1/26 1/1/27 4/1/27 7/1/27 1/1/27 1/1/28 4/1/28 7/1/28 1/1/28 1/1/29 4/1/29 7/1/29 1/1/29 1/1/21 4/1/21 7/1/21 1/1/21 1/1/211 4/1/211 7/1/211 1/1/211 1/1/212 Nettooptag Tomgang % Figur 8. Antal kontorudlejninger Aarhus. Kilde Oline.dk-DTZ Research K1 26 K2 26 K3 26 K4 26 K1 27 K2 27 K3 27 K4 27 K1 28 K2 28 K3 28 K4 28 K1 29 K2 29 K3 29 K4 29 K1 21 K2 21 K3 21 K4 21 K1 211 K2 211 K3 211 K4 211 Figur 1. Primært lejeniveau kontor Aarhus. Kilde DTZ Research kr./m p.a Primær kontor leje Tomgang % 6 Markedsrapport forår 212 Kontor 7

5 Byggeri og udvikling På trods af, at byggeriet kæmper for at komme i gang igen, findes der både i København og Aarhus udviklingsområder og projekter, som i høj grad indikerer en tro på fremtiden. Byggebranche i dvale Der hersker ingen tvivl om, at byggebranchen er blandt de brancher, der blev hårdest ramt af finanskrisen og den efterfølgende økonomiske krise. Ser man på den overordnede udvikling i nybyggeri i Danmark, toppede den i perioden i 28 med over 9 mio. m², for i 21 at være faldet til ca. halvdelen af dette niveau (se fig. 11). I årene blev der kontinuerligt igangsat flere og flere byggerier til kontor, handel, lager, offentlig administration mv. (se fig. 12). I 29 knækkede kurven og mængden af påbegyndt byggeri målt på m² faldt på landsplan igen til knap halvdelen. Samtidig viser statistikken, at der i 29 fortsat på landsplan var et betydeligt antal m² under opførelse, hvilket er et udtryk for, at byggeri er påbegyndt (på et hvilket som helst givent tidspunkt), men endnu ikke afsluttet, som det var tilfældet med en del byggerier, som ganske enkelt gik i stå i perioden. I 211 blev kun påbegyndt knap 575. m² byggeri svarende til 29% af de næsten 2 mio. m², som blev påbegyndt i 28. Om end tendensen for påbegyndt byggeri i København siden 29 har været marginalt opadgående, er der i 211 påbegyndt halvdelen af de 135. m², som blev påbegyndt i 28. Dog fremgår det af grafen, at fuldført byggeri i København toppede i 21 på 15. m², hvilket er 11% mere end i 28. For Aarhus har tendensen for både påbegyndt og fuldført byggeri været faldende siden 29. Dog skal her gøres opmærksom på, at der i perioden er igangsat 78% flere m² byggeri i Aarhus end i København, ligesom der er fuldført 83% flere m² byggeri. Samtidig har Aarhus næsten det dobbelte antal m² under opførelse i 211. Alt andet lige må vi konstatere, at både påbegyndt og fuldført byggeri på landsplan toppede i 28 og der synes at være et stykke vej før vi atter når disse højder i byggebranchen. Figur 11. Nybyggeri hele landet. Kilde Danmarks Statistik m² Udviklingsområder og -projekter i København Politikken for det historiske CBD område i København har været at bevare og renovere frem for at nedrive og ombygge, hvilket er grunden til at ekspansion og nye kontorudviklingsprojekter i 197 erne og 8 erne foregik meget på den vestlige side af byen. Fra midten af 199 erne og fremefter flyttede fokus til de ældre havneområder, der løber gennem selve byen samt den nye bydel i Ørestad. Modsat de andre nordiske hovedstæder har København et væld af udviklingsmuligheder til fremtidig ekspansion, hvoraf mange allerede ligger i nærheden af byens infrastruktur- og transportsystemer. Den nuværende kontorpipeline ligger på ca m² (se fig. 12), hvoraf der er aktivitet på størstedelen. Spekulativ udvikling er sjælden og kun institutionelle investorer er stærke nok til at håndtere sådanne projekter i øjeblikket. Langelinie I kraft af Langelinies helt enestående havnemiljø kun få stenkast fra Københavns centrum, har mange større virksomheder domicileret sig her. Langelinie er meget besøgt af både Københavnere på udflugt eller spadseretur og naturligvis de mange tusinde krydstogtsrejsende, som hvert år lægger til kaj her. Krydstogtsskibe vil også i fremtiden lægge til ved Langelinie, mens de skibe, der skal skifte besætning og passagerer, fra 212 vil komme til at ligge på den nye kaj ved Kronløbsgraven. LM-Project: Projektet, som er tegnet af den amerikanske arkitekt Steven Holl, skal være hovedstadens nye vartegn i verden. By & Havn kalder det et håndtryk over havnen. Et kontortårn på Marmormolen på 24 etager rækker ud over havnebassinet - med en cykelog gangbro - fra 17. etage, som giver hånd til det 27 etager høje kontorhus på spidsen af Langelinie. Figur 12. Byggeri til kontor, handel, lager, offentlig administration mv. Kilde Danmarks Statisik m² Hele landet København Aarhus Hele landet København Aarhus Hele landet København Aarhus Påbegyndt byggeri Fuldført byggeri Byggeri under opførelse By & Havn, ATP og PensionDanmark har oprettet et konsortium, der for en pris på godt kr. 2,1 mia. har købt FN Byen på 45. m² (se nednefor) beliggende på Marmormolen i København samt LM Project. De to kontortårne på hhv. Marmormolen og spidsen af Langelinie kommer til at rumme kontorarealer på 58. m². Byggeriet er endnu ikke sat i gang, men det vil ske, når der er opnået en tilfredsstillende forhåndsudlejning. ATP: I øjeblikket udvikler ATP ca. 22. m² kontor på spekulativ basis på Langelinie. Det forlyder, at der allerede er et potentielt lejeremne til den gode beliggenhed. Ørestad Mindre end 1 minutter fra både indre by og Skandinaviens største lufthavn er dette område ideelt til kontorbyggeri, som ligeledes har ideelle trafikale forhold. Der er planlagt 31ha udvikling i området, som vil rumme mere end 3 mio. m², når det står færdigt. Heraf kan totalt udvikles ca. 1,2 mio. m² kontor i dette område. Området er inddelt i Ørestad Syd. Der bor nu ca. 6. mennesker i Ørestad, som allerede er godt undervejs i udviklingen med 6 metrostationer og adskillige højt profilerede bygninger, såsom DR Byen, Københavns Universitet, Fields og mange virksomheders hovedkvarterer. Ørestad ventes at have 2. indbyggere, når det står færdigt, ligesom 6-8. mennesker ventes at have deres job her. NCC: NCC planlægger et projekt på 187. m² erhvervsareal. I midten vil der være en åben kvadrat med to 2-etagers bygninger. Copenhagen Towers: Første fase af Copenhagen Towers på 12. m² er gennemført og udlejet til Dansk Industri. Når Copenhagen Towers står færdigt, vil det andrage 18. m² og indeholde et 85 meter højt tårn. 8-TALLET: På Richard Mortensens Vej i Ørestad Syd står boligog erhvervsprojektet, 8TALLET, nu færdigt. Huset er en moderne fortolkning af den sydlandske bjerglandsby, med stier og haver i op til 1. sals højde, hyggelige gårdrum og pladser. 8TALLET har, udover boliger og erhvervslejemål, bl.a. sin egen café med take-away og cateringservice. Derudover har 8TALLET byens måske bedste udsigt ud over de grønne områder på den fredede Kalvebod Fælled, som ligger ved foden af bygningen. Der er på nuværende tidspunkt udlejet ca. 7.5 af de i alt 1. m² kontor og showroom. Arenakvarteret: Med den kommende multiarena som centrum udvikler By & Havn Arenakvarteret i Ørestad Syd med byggeri på omkring 27. m², svarende til omkring kr. 5 mia. Sydhavnen Sydhavnen rummer områderne Enghave Brygge, Teglholmen og Sluseholmen. Med en beliggenhed lige ved indfaldsvejen til indre København har dette område gennemgået betydelig udvikling over de seneste 1-15 år og har opnået status som et vigtigt kontorområde. Siden de første udviklingsprojekter på Frederikskaj for en række globale virksomheder har området oplevet en ny bølge af projekter på de tidligere havneområder, hvor mange af de gamle installatio- ner er blevet fjernet. Dette har givet plads til et stort område med blandet udvikling hele vejen fra Fisketorvet i nord til Sluseholmen i syd. Området kan potentielt rumme 225. m² kontor i tillæg til det, som allerede er udviklet, ligesom der vil være ca. samme antal m² til boligbyggeri. Området omkring Fisketorvet har et lejeniveau omkring kr pr. m², mens områdets sydligste ende har et lejeniveau på kr pr. m². Aalborg Universitet lukkede i december en aftale om at leje 42. m² i dette område. Nordhavnen By & Havn stiler mod, at Nordhavn i 25 er en kæmpe bydel med 4. arbejdspladser og et lignende antal indbyggere. Samlet skal Nordhavn bebygges for kr. 7 mia. og får egen metro. Området ventes frem mod 25 at blive bebygget med 3,5 mio. m² I 28 igangsatte By & Havn en åben international idékonkurrence for en strukturplan for hele Nordhavnen samt en udbygningsplan for fase et (Indre Nordhavn) af byudviklingsprojektet. I det urbane strategidokument for området forventes det, at der vil være udviklingsjord i den første fase med ca. 14. m² afsat til kontorer. En af de første synlige milepæle bliver en kæmpe krydstogtkaj på østsiden af det opfyldte areal, som skal stå klar til sæsonen i forsommeren 213 lige over en kilometer lang og 7 meter bred. Harbour House: Denne arkitektoniske perle blev i januar opkøbt af Danica Pension. De hvide bygninger på havnefronten er bygget i to omgange, men mangler fortsat et tårn og en plads, før værket er fuldendt. Den nye ejer overvejer at gå videre med færdiggørelsen. Ejendommen udgør 22. m² og en købesum på ca. kr. 67 mio. Marmormolen Dette er området i den sydlige ende af Nordhavnen, nær Østerbro og krydstogtsterminalen og med S-togsstationen et stenkast derfra. Lokalplanen, som er vedtaget i januar 21, forudser omkring 2, m² kontor-, bolig- og tilhørende erhvervsudvikling. FN Byen: Udviklingen af Marmormolen er blevet kickstartet af, at FN har forpligtet sig til at flytte til dette område. Dette vil samle deres seks lokale afdelinger under et tag i en ny bygning, som oprindeligt skulle andrage 3. m² og nu har fået yderligere 14. m² tilføjet i planen. Dette er i øjeblikket under opførelse. Valby Carlsberg-grunden: Carlsbergs originale bryggeri-område i udkanten af Valby er udpeget til genudvikling, efter virksomhedens flytning af bryggeriet til Fredericia. Hele grunden er omkring 33ha, hvoraf 19ha er udvalgt til genudvikling. Den nye lokalplan blev vedtaget i januar 29 og anslår omkring 57. m² til ny udvikling. Dette vil blive en blanding af erhvervs-, uddannelses- og boligbyggeri. Grønttorvet: Når grossisterne i 213 flytter til Copenhagen Markets i Høje Taastrup skal det 32. m² store område ombygges til en ny bydel, med boliger, højhuse og kultur. 8 Markedsrapport forår 212 Kontor 9

6 Udviklingsområder og -projekter i Aarhus Der blev for alvor sat gang i byggeriet i Aarhus i 211. De mange projekter, som blev udskudt i kølvandet på finanskrisen har fået nyt liv og bedre adgang til finansiering. Aarhus Kommune er gået forrest på De Bynære Havnearealer og står for opførelsen af ikke mindre end 65. m² til offentlige formål. Der er flere forskellige udviklingsområder i det centrale Aarhus, men uden sammenligning er det mest markante De Bynære Havnearealer. Samtidig har et byrådsflertal i Aarhus indgået forlig om at finde 4 millioner kroner til en ny havnetunnel, som bliver kommunens hidtil største anlægsprojekt. Pengene skal tages fra den kommunale dækningsafgift - en særskat på erhvervsejendomme - der indbringer omkring 2 millioner kroner om året. Til gengæld skal erhvervslivet efterhånden slippe for dækningsafgiften, der fra 22 skal nedtrappes over ca. 1 år til nul. Hermed ser den såkaldte Marselistunnel ud til at blive til noget efter flere års usikkerhed. Tunnelen under Marselis Boulevard ventes at stå færdig i 22 og vil betyde, at den tunge trafik til og fra Aarhus Havn føres under jorden langs Marselisborg Boulevard, hvormed beboerne i et tætbebygget område beskyttes mod støj og forurening. De Bynære Havnearealer Der er mange projekter på vej på og omkring havnearealerne. De mest markante projekter er gennemgået nedenfor: Multimediehuset: Med sine 3. m² bliver Multimediehuset med sin nærhed til byen og de 1. centrale parkeringspladser forventeligt et naturligt centrum og omdrejningspunkt i et besøg til Aarhus Centrum. Husets placering på det nye centrale havnetorv kommer også til at danne rammerne om et centralt stoppested for den planlagte nærbane. Multimediehuset kommer til at rumme et nyt og moderne bibliotek, borgerservice samt eksterne lejere på de resterende arealer, som forventes at udgøre ca. 1. m². Åbningen af den sidste del af Aarhus Å ud til havnebassinet vil blive udført som en del af projektet og alt forventes at være færdigt i 214. Navitas: Ingeniørhøjskolen, Maskinmesterskolen og INCUBA Science Park går sammen og står bag opførelsen af Navitas. Som et led i Aarhus vision om at blive verdens hovedstad for vindenergi (med fokus på den videntunge del) samt visionen om at være CO2- neutral i 23 investeres der kr. 8 mio. i projektet. Projektet er placeret på den inderste del af havnearealerne og forventes at blive det nye centrum for innovation og energi. Projektet forventes færdigt i 213 og vil med sine 35. m² blive centrum for 2. studerende og 3 undervisere, forskere og iværksættere. Light*House: Det mest markante og kendte projekt i Aarhus fik sidste år nye og kapitalstærke ejere. Det har betydet, at der er fuld gang i byggeriet og de første etaper forventes at være klar til indflytning i 212. Den første del af byggeriet, som indeholder boliger i form af lejligheder og rækkehuse, vil udgøre 13.5 m² af de i alt planlagte 63. m² for hele projektet. Projektets markante ikoniske bygning, tårnet yderst på havnen, er der endnu ingen forventet opstartsdato på. Z-huset: Dette projekt var det første, som blev sat i gang på De Bynære Havnearealer efter finanskrisen. Projektet er blevet tegnet om og byggeriets første etape er nu i salg og byder på 54 eksklusive ejerlejligheder fra 68 ca. 24 m² samt 4 butikker. Isbjerget: PensionDanmark står bag det 3. m² store boligprojektet, som er under opførelse. Når det står færdigt og klar til indflytning i 213 vil det rumme 21 nye lejligheder. Bestseller: C.F. Møller har tegnet Bestsellers nye domicil på den indre del af De Bynære Havnearealer. Opførelsen af projektet, som er på 2. m² er i fuld gang. Når det står færdigt i 213 vil det huse 5 arbejdspladser. Jyllandsposten: Jyllandsposten har efter lang tids søgen fundet en passende beliggenhed og flytter i 214 fra Viby til Aarhus C. Det nye domicil har en central placering med Multimediehuset som nærmeste nabo. Den eksisterende bygning skal igennem en omfattende ombygning og vil slutteligt fremstå med en højde på 57 meter, hvoraf de øverste etager bliver avisens, med en flot udsigt over havnen. Aarhus centrum Flere områder af Aarhus centrum er omfattet af udviklingsplaner for fremtiden. Et udpluk af disse projekter er gennemgået nedenfor. Projekterne, som her fremhæves, er udvalgt, da de er nært forestående og med stor sandsynlighed vil blive gennemført. DSB arealerne: Udviklingen af den sidste del af DSB arealerne bag shoppingcentret Bruun s Galleri er sat i gang. Der opføres et 92 meter højt kontorhus på 25. m² med indflytning i 213. Bygningen vil huse advokatfirmaet Bech-Bruun, revisionsfirmaet Deloitte samt et Comwell-hotel med 24 værelser og et konferencecenter med plads til 1. gæster. Den sidste bygning på DSB arealet er nu blevet solgt. Ejendomsselskabet Bricks A/S samarbejder med C.F. Møller og Aarhus kommune om et oplæg til udnyttelsen af det ca. 14. m² store grundareal. Rutebilstationen: Det er blevet besluttet, at rutebilstationen skal flyttes op til bagsiden af banegården og Bruun s Galleri. Dermed lediggøres et stort område centralt i Aarhus midtby, hvilket åbner op for muligheden for udviklingen af et helt nyt område. I forbindelse med flytningen af rutebilstationen er der planlagt en udvidelse af Bruun s Galleri, som omfatter omdannelsen af området ved Ny Banegårdsgade. Ceres: Byens bryggeri, ejet af Royal Unibrew, brygger ikke længere øl. Der er indgået en samarbejdsaftale med entreprenørvirksomheden Enggaard om udviklingen på grundarealerne, hvorpå bryggeriet i dag står. Lokalplanen omfatter et projekt på 14. m². Erhvervsandelen af det samlede projekt bliver på 9. m², mens resten bliver boliger. Den endelige lokalplan blev vedtaget i november 211 og nu afventes, at Enggaard udnytter den første option, som omfatter mindst 3. m² byggeret og skal udnyttes senest ni måneder efter godkendelse af den endelige lokalplan, hvilket vil sige sommeren 212. Skejby Et af de største vækstområder i Aarhus har i flere år været Skejby, og meget tyder på at der også i årene fremover vil være fokus på dette område. Skejby har gennemgået en rivende udvikling og blandt andet nedenstående projekter forventes at være med til at kunne fastholde denne. VIA University Campus: Projektet samler på sine 26. m² en række forskellige faglige discipliner under samme tag, og medvirker til at skabe et tværfagligt studiemiljø. Omkring 3. studerende blev budt velkommen i januar 212. Det Nye Universitetshospital: En udvidelse af det eksisterende Skejby Sygehus er sat i gang. Hospitalet vil, når det står færdigt i 219, være det største hospital i Nordeuropa og samtidig Danmarks største arbejdsplads med et samlet areal på 344. m² og 9. ansatte. En rekord, som kræver en investering på forventeligt kr. 7 mia. Vestas: Arkitema har tegnet Vestas nye domicil i Skejby. Bygningen er på mange måder markant og er udstyret med landets største geotermiske varmeanlæg, som reducerer energiforbruget med 5%. De i alt 28. m² blev taget i brug i november Markedsrapport forår 212 Kontor 11

7 Muligheder på det sekundære marked og udenlandske investorer Især to tendenser har igennem 211 præget markedet for kontorejendomme: en stigende udnyttelse af marginaliseringen af det sekundære marked samt en stigende tilgang af udenlandske investorer. Voksende kløft mellem det primære og sekundære marked I krisetider søger investorerne oftest mod safe havens ejendomme på de bedste beliggenheder, som givetvis ikke er de billigste, men som typisk genererer et sikkert cash flow og en sikker indtjening på grund af høj efterspørgsel og lav tomgang. Disse ejendomme er mindre følsomme overfor konjunkturudsving, bl.a. fordi lejerefterspøgslen er stabil og relativt upåvirket af høj- eller lavkonjunkturer. Også i indeværende kriseperiode har de primære ejendomme lagt afstand til de sekundære, idet disse tilnærmelsesvist har holdt lejeniveauet, mens det er faldet på de sekundære beliggenheder. Ifølge Oline Udbudsstatistik for marts 212 er den gennemsnitlige kontorleje i København faldet med under 7% de seneste fem år, mens kontorlejen for Københavns omegn er faldet med næsten 17%. I bunden af listen ligger Østsjælland med et fald i kontorlejen de seneste fem år på knap 32%. Som tidligere nævnt har lejeniveauerne for de bedste kontorer i København ligget forholdsvist stabilt mellem kr pr. m², de seneste fem år. Det samme kan ikke siges for Hovedstadens yderområder, hvor kontorlejen generelt har været under massivt pres og nu typisk ligger mellem kr. 6 og 7 pr. m² p.a. og hvor tomgangsperioder i mange tilfælde har strakt sig over 24 måneder. Det sekundære marked er således fortsat udfordrende og vurderes typisk udelukkende fra ejendom til ejendom. Investorernes interesse er blevet holdt tilbage af et udfordrende udlejningsmarked. Da tomgangen synes at have toppet og der fortsat er appetit på bedre afkast, forventer vi fortsat interesse for det rigtige produkt fra de velfinansierede investorer, mens påvirkningen af det større økonomiske perspektiv fortsat rummer betydelige ubekendte. Mens nogen grad af tomgang overvejes af investorerne, vil en ejendom med mere end 1% tomgang ofte ikke komme i betragtning. Finansiering er dog fortsat vanskelig, og omsætningen er i mange tilfælde blevet kraftigt reduceret af begrænset udlån i sektoren og af private investorers mangel på egenkapital. På grund af variationen i type og beskaffenhed af sekundære ejendomme er det en udfordring at beregne afkastet på sekundære kontorejendomme. I figur 13 gives dog en generel, gennemsnitlig udvikling i afkastet på de sekundære ejendomme på Københavns vestegn siden 21. I 26 ledte mangelen på ejendomme til et markant fald i afkastkravet. Denne udvikling betød, at nogle ikkeinstitutionelle investorer købte sekundære ejendomme til noget nær primære afkast. De gode moderne kontorejendomme i forstæderne ligger nu generelt under 7%, mens de ældre utidssvarende ejendomme kan rangere op over 8%. Investeringsmarkedet for mange af de sekundære kontorejendomme opfattes generelt som værende i dvale, givet de typisk højere tomgangsprocenter og korte lejekontrakter i disse ejendomme. Hos DTZ forventer vi, at investorinteressen fortsat vil være fokuseret på 1. klasses ejendomme. I kraft af, at der dog i markedet er bred konsensus om, at bunden er nået for de sekundære ejendomme, har vi i den seneste tid oplevet især svenske investorer, som har udnyttet mulighederne på det sekundære marked. Vi venter samtidig, at en reduktion i tomgangen på det primære segment og stigende priser vil få flere investorer til at gå efter sekundære ejendomme. Dermed må forventes, at afkastspændet mellem primære og sekundære ejendomme vil indsnævres, om end først i løbet af , i takt med, at tomgangen på 1. klasses ejendomme falder. Dermed ventes spændet mellem sekundære ejendomme af henholdsvis god og dårlig kvalitet at udvides fremover. Flere udenlandske investorer Historisk har det danske investeringsmarked været domineret af danske investorer og udenlandske investorer har ofte svært ved at komme ind. De større porteføljer er derfor specielt attraktive for udenlandske fonde, der ser det som en chance for at erhverve nok kritisk masse til at entrere markedet eller hurtigt opbygge en større tilstedeværelse på markedet. Den seneste tid eksempler på dette er svenske NIAM og Balder, hollandske Bouwfonds, norske KLP og tyske Patrizia Immobilien. Fælles for disse investorer er, at de alle har købt enkelte eller porteføljer af boligudlejningsejendomme. Deres tilstedeværelse på markedet kan potentielt i fremtiden betyde, at de vil rette blikket mod kontormarkedet. En anden aktiv udenlandsk investor, som dog har vært på det danske marked længe, er Aberdeen Property Investors, som i august 211 erhvervede en portefølje på 22 blandede ejendomme på i alt 14. m² fordelt over hele landet fra TDC s pensionskasse. Den rapporterede pris på kr. 665 mio. omfattede, at sælger tog 5% af prisen i aktier i fonden. En anden udenlandsk ejendomsfond, som dog er ny i Danmark, iværksatte oprindeligt den samme strategi, men har siden ændret strategi og begyndte at håndplukke enkelte aktiver til at opbygge en passende portefølje. Det vurderes, at udenlandske investorer stod for mellem 4-5% af investeringsaktiviteten i Danmark i 211 især svenskerne har fået øjnene op for danske ejendomme. Samlet set er der tale om gode nyheder for det danske ejendomsmarked. Under forrige optur fik adskillige svenske ejendomsselskaber øje på det danske marked og begyndte at investere i Danmark. Flere er allerede nu på vej tilbage, lige som flere nye er på vej ind. DTZ i Danmark er i skrivende stund i kontakt med adskillige svenske investorer med appetit på det danske marked. Med en forventning om lavere afkast og højere renter i Sverige kan vi forvente at se endnu flere svenske investorer i Danmark fremover. Når man kombinerer dette med den i øjeblikket meget stærke svenske krone, kan der vise sig et rigtigt godt investeringsscenarie for svenske investorer i Danmark, hvor markedet fortsat ikke er helt ovre finanskrisen, men i langsom bedring. I lyset af global økonomisk krise, forstærket af gældskrisen i Sydeuropa, betragter de udenlandske investorer den danske økonomi som stabil, hvilket betyder, at investering i danske ejendomme er attraktiv i usikre tider. Alt andet lige kan denne udvikling føre til, at investorernes opfattelse af Danmark som et lukket, uigennemsigtigt marked transformeres til en mere positiv opfattelse, hvilket potentielt kan styrke det danske ejendomsmarked også efter at krisen er endegyldigt forbi. Figur 13. Sekundære afkast. Kilde DTZ Research % 9, 8,75 8,5 8,25 8, 7,75 7,5 7,25 7, 6,75 6,5 6,25 6, Sekundære afkast % 12 Markedsrapport kontor. Forår

8 Konjunkturcyklus for kontorudlejlning I opgangstider fokuserer virksomhederne på omsætning og vækststrategier, mens de i nedgangstider vender fokus mod omkostningsbesparelser og effektivisering. DTZ Research ser nærmere på de mekanismer, der driver markedet for kontorudlejning. Indenfor både detailhandelsejendomme og industri- og logistikejendomme er privatforbrug, import og eksport de primære underliggende drivkræfter, som trækker markedet for udlejning. På markedet for kontorejendomme er arbejdsløsheden det primære pejlemærke. Ser man på den kvartalsvise udvikling i henholdsvis arbejdsløsheden og tomgangen siden 23 (se fig. 14 (de første Oline-statistikker startede her), vil man se en tydelig sammenhæng. Hvor både arbejdsløshed og tomgang syntes at have stabiliseret sig i løbet at 21, har vi i tomgangen set overvejende stigende tendenser siden sommeren 211. For arbejdsløsheden synes udviklingen at være stagneret og ledigheden har ligget forholdsvist stabilt og svagt faldende siden den toppede i 3. kvartal 21 på 6,4%. På grund af et ændret datagrundlag over statistikken for ledige erhvervslokaler hos Oline Lokalebørs (som af samme årsag har skiftet navn til Oline-ED statistikken) er det ikke muligt at sammenligne tomgangstallene fra den 1. oktober 211 direkte med tidligere udgivelser, hvilket betyder, at ovennævnte udvikling skal tages med forbehold, og vi derfor ikke med 1% sikkerhed kan fastslå en stigende tendens 1. Der findes ingen kvartalsvise satser for den landsdækkende tomgang siden 23, men DTZ Research har årlige tomgangstal for København siden Sættes disse overfor arbejdsløsheden, fremgår det, at arbejdsløsheden og tomgangen overordnet set er fulgtes ad siden 1995 (se fig. 15). Der er dog nogle tendenser, som her kan fremhæves. Fokus på effektivisering Fig. 15 indikerer, at de årlige udsving er noget mere markante i tomgangen end i arbejdsløsheden, mens der ligeledes synes at være en tendens til, at spændet vokser yderligere, hvor kurverne topper, som det ses i både 24 og 21. Der er mange forklaringer på denne tendens, hvoraf ingen er den entydige sandhed. En del af forklaringen skal findes i virksomhedernes generelle handlingsmønster i nedgangsperioder. Generelt kan siges, at virksomhedernes første mulighed for omkostningsbesparelser i nedgangsperioder er at afskedige medarbejdere. Såfremt de overordnede økonomiske tendenser fortsat ikke peger i positiv retning, når de har foretaget de mulige nedskæringer i medarbejderstaben, er næste skridt at flytte til mindre lejemål. Da det er en omkostning i sig selv at skulle flytte, ligesom det potentielt generer nye omkostninger på længere sigt, hvis virksomheden igen skal flytte til større lokaler, udskydes denne øvelse ofte til det er uundgåeligt. En anden del af forklaringen er, at virksomheder, som ikke ønsker eller ikke kan afskedige medarbejdere i nogle tilfælde vælger at flytte virksomheden til mindre, men mere effektive lejemål altså lokaler, hvor der kan sidde flere medarbejdere pr. m². Denne effektivisering ses dog ikke udelukkende i krisetider, men er en del af en underliggende tendens, som forstærkes i krisetider. I fig. 15 fremgår det, at tomgangens absolutte bundrekord i 1999 og 2 på omkring 2% ikke er nået siden, på trods af arbejdsløshedens bundrekord i 28 på 2,6%. Årsagen skal delvist findes i det faktum, at byggeriet, med nogle få udsving, er steget fra 1994 til 28 (se fig. 16) især set i lyset af, at der frem til 28 blev opført spekulativt byggeri, dvs. byggeri, som igangsættes (og til tider fuldføres) før der er identificeret lejer(e) til ejendommen. En anden del af årsagen er, at der er kommet tiltagende fokus på den ovenfor omtalte effektivisering af kontorejendomme både hos lejerne, men også i byggeriet, hvor det, som bygges i dag, er langt mere effektivt end den gamle bygningsmasse. Det er lejernes tendens til effektivisering, som i krisetider forstærkes. I fig. 14, som er opgjort på kvartalsvis basis, fremgår tendensen tydeligt, idet arbejdsløshed og tomgang følges fint ad, indtil kurven knækker omkring 27-28, hvorefter tomgangen konsekvent ligger noget over arbejdsløsheden. Faktisk knækker kurven her i tomgangen før arbejdsløsheden begynder at stige, hvilket indikerer et kraftigt øget fokus på konsolidering og effektivisering. Tendensen fremgår af en opgørelse fra Oline.dk, som viser, at der i løbet af 211, hvor den økonomiske krise atter blussede op, blev knap 2% flere ledige kontorlokaler i størrelsen under 2. m², mens antallet af kontorlejemål over 2. m² steg med knap 25% (se fig. 17). Som en konsekvens af både finanskrisen og den kraftige økonomiske opbremsning er der således sket et skifte fra en situation hvor virksomhederne havde fokus på vækst, og nu er der i stedet kommet fokus på effektiviseringer og besparelser. Det er et direkte strategiskifte. Medarbejdere bliver sagt op eller man undlader at ansætte nye og har i stedet fokus på omkostningseffektivitet, øget pladsudnyttelse, reducerede energiomkostninger og forbedret produktivitet. Forventningen til 212 Den historiske udvikling i arbejdsløsheden og tomgangen på kontorlokaler kan på ingen måde betragtes isoleret, men blot give et fingerpraj om, hvor markedet er på vej hen. Økonomerne forventer vækst i den danske BNP på omkring 1% i 212, hvilket på ingen måde er prangende, men indikerer en vis tro på stabilisering. Samtidig viser eksporten stigende tendenser, ligesom arbejdsløsheden har ligget stabilt og svagt faldende de seneste 1½ år, på trods af, at den økonomiske krise blussede op i sidste halvår af 211, drevet af den sydeuropæiske gældskrise og spekulationer omkring euroens fremtid. Alt andet lige synes den seneste tids stigning i tomgangen primært at bunde i tiltagende effektiviseringer og flere større ledige kontorlejemål. Samtidig må igen gøres opmærksom på graden af usikkerhed i de seneste statstikker, som skyldes det ændrede datagrundlag hos Oline-ED Statistik. Økonomien synes dog at være over de værste efterchok og uroen i Sydeuropa og EU begynder så småt at fortage sig. Forventningen til en svag stigning i BNP og den stigende eksport betyder, at DTZ Research forventer, at vi i løbet af 212 vil se en fortsat stabil og svagt til moderat faldende arbejdsløshed. Alene et fald i arbejdsløsheden bør alt andet lige føre til et fald i tomgangen på kontorejendomme. DTZ Research forventer dog, at den psykologiske effekt af en spirende fremgang kan få virksomhederne til i stigende grad at vende tilbage til vækststrategier frem for udelukkende at have fokus på omkostningsbesparelser og effektiviseringer. Dog skal holdes in mente, at tiltagende spekulativt byggeri samt modernisering af utidssvarende, ineffektive kontorlejemål kan skævvride en ellers faldende tomgang i fremtiden. 1 Tidligere bestod statistikken over ledige erhvervslokaler af data fra portalerne Oline samt Lokalebørs. Fremover vil statistikken bestå af Oline og følgende udlejere af erhvervslokaler: Aberdeen Asset Management Denmark, ATP Ejendomme og DATEA. Figur 14. Tomgang vs. arbejdsløshed Danmark Kilde Danmarks Statistik-Oline-ED Statistikken % 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Figur 15. Tomgang vs. arbejdsløshed København Kilde Danmarks Statistik-Oline-ED Statistikken % 12, 1, Figur 16. Fuldført byggeri til kontor, handel, lager, offentlig administration mv. Kilde Danmarks Statistik Tusinde m Figur 17. Fordeling af ledige kontorer efter størrelse. Kilde Oline-ED Statistikken Antal 8, 6, 4, 2,, 1/1/3 1/4/3 1/7/3 1/1/3 1/1/4 1/4/4 1/7/4 1/1/4 1/1/5 1/4/5 1/7/5 1/1/5 1/1/6 1/4/6 1/7/6 1/1/6 1/1/7 1/4/7 1/7/7 1/1/7 1/1/8 1/4/8 1/7/8 1/1/8 1/1/9 1/4/9 1/7/9 1/1/9 1/1/1 1/4/1 1/7/1 1/1/1 1/1/11 1/4/11 1/7/11 1/1/11 1/1/12 2., 1.8, 1.6, 1.4, 1.2, 1., 8, 6, 4, 2,, Tomgang Tomgang Arbejdsløshed Arbejdsløshed Fuldført byggeri 1. januar april juli oktober 211 m 14 Markedsrapport forår 212 Kontor 15

9 Velkommen til DTZ DTZ Egeskov & Lindquist A/S er ejendomsrådgivere med speciale i erhvervsejendomme. Salg & udlejning Køb/salg Udlejning Afdisponeringsstrategier Sale & lease back Lejerrådgivning Søgning efter nyt lejemål Rådgivning om eksisterende lejemål Markedslejevurdering Capital Markets Investeringsejendomme Corporate Finance Investerings- og køberrådgivning Rådgivning/projektudvikling Rådgivning om domicilplacering Evaluering og udvikling af byggeprojekter Udlejning og/eller salg af byggeprojekter og nybyggerier Strategisk ejendomsoptimering Corporate Real Estate Solutions (CRES) Vurdering Vurderinger & værdiansættelser Skattevurderinger og klagesager Syn & skøn Due diligence Research Markedsrapporter Skræddersyede analyser Medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening oline.dk DTZ Egeskov & Lindquist A/S Nørre Farimagsgade København K Tlf.: DTZ Egeskov & Lindquist A/S Banegårdspladsen 2 A 8 Aarhus C Tlf.:

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20 MAGASIN OM BYGGerI, ejendom OG INVeSTerING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 2 februar 2012 5. årgang de nye mæglertyper Læs indblik side 8 Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin

Læs mere

Prisudvikling på det lokale boligmarked

Prisudvikling på det lokale boligmarked Prisudvikling på det lokale boligmarked Afgangsprojekt på ejendomsmægleruddannelsen Udarbejdet af: Hold: Vejleder: Jørgen Nielsen Afleveret i Nørresundby d. 16.12.2013 ---------------------------------

Læs mere

mellem husene Opfordring til investorer og udviklere: Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer

mellem husene Opfordring til investorer og udviklere: Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer ESTATE MAGASIN ESTATE MAGASIN Nr. 06 Professionel erhvervsudlejning 2013 6. årgang Søger din virksomhed nye lokaler? - Find dem på www.dal.dk Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer

Læs mere

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Stort tema: 245.000 kvm. butikker på vej Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet Revisorer i ejendom for fuld

Læs mere

Skævt marked retter sig. kvm. på vej. Sikkerhedsbranchen i vækst. Bliv klar til Mipim. 350 fik energi til nytårskur. Fokus på regionerne: 165.

Skævt marked retter sig. kvm. på vej. Sikkerhedsbranchen i vækst. Bliv klar til Mipim. 350 fik energi til nytårskur. Fokus på regionerne: 165. MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 1 januar 2011 4. årgang Fokus på regionerne: 165.000 kvm. på vej HOTEL: Skævt marked retter sig Sikkerhedsbranchen

Læs mere

Entreprenørernes svære valg: Sej kamp for bundlinien

Entreprenørernes svære valg: Sej kamp for bundlinien Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 5 maj 2012 5. årgang Entreprenørernes svære valg: Sej kamp for bundlinien Læs side 10 Milepæl for domicilbyggeri

Læs mere

S c e n a r i e r. f o r e j e n d o msmarkedets. f r e m m o d 2 0 1 5. Instituttet for Fremtidsforskning

S c e n a r i e r. f o r e j e n d o msmarkedets. f r e m m o d 2 0 1 5. Instituttet for Fremtidsforskning S c e n a r i e r f o r e j e n d o msmarkedets og byggeriets udvikling f r e m m o d 2 0 1 5 n y e t e k n o l o g i e r & p ro d u k t i v i t e t S c e n a r i e 5 I n n ovat i o n S c e n a r i e 4

Læs mere

Arkitekternes vej gennem krisen

Arkitekternes vej gennem krisen MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING Nr. 6 december 2008 1. årgang Pris Dkk 85,- Arkitekternes vej gennem krisen OPS og OPP i højere gear Butikscentre på vej over hele Europa Yderregioner bliver

Læs mere

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte Erhvervsmagasinet huset nr. 1 februar 2009 6% flere boliger i Danmark på fem år www.ejendomsforeningen.dk/ ejendomsstatistikken TEMA Højhuse i byerne ingen dansk skyline i sigte >> side 8-16 Boligmarkedet:

Læs mere

Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10. eksplosion i transaktionsmarkedet Læs side 38

Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10. eksplosion i transaktionsmarkedet Læs side 38 Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 1 januar 2012 5. årgang Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10 eksplosion i transaktionsmarkedet

Læs mere

Branchens glemte helte SJÆLLAND. Få sandheden. Eksklusivt interview: Derfor købte MGPA Illum. Blandede bolsjer. Se den store Expo Real reportage

Branchens glemte helte SJÆLLAND. Få sandheden. Eksklusivt interview: Derfor købte MGPA Illum. Blandede bolsjer. Se den store Expo Real reportage MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 10 november 2011 4. årgang Fokus på regionerne: SEGMENTERING PÅ SJÆLLAND Få sandheden om det blå hotel Eksklusivt

Læs mere

International investor: På detailopkøb i hele Danmark ESTATE MEDIA. - Grundsalget vokser i flere kommuner. Affredning rammer hele landet

International investor: På detailopkøb i hele Danmark ESTATE MEDIA. - Grundsalget vokser i flere kommuner. Affredning rammer hele landet MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 03 2014 7. årgang TEMA: UDVIKLING OG INVESTERING I DE STORE DANSKE BYER - Grundsalget vokser i flere kommuner Læs

Læs mere

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Rapport Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Titel: Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Udgiver: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500

Læs mere

Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 2 > Sommer 2012. København har vokseværk

Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 2 > Sommer 2012. København har vokseværk Colliers MarkedsNYT Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 2 > Sommer 2012 København har vokseværk Danskerne flytter til storbyerne Københavns Ejendomme sikrer det gode byliv Moms

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Byggeriets frelsere. Boom. Trodser konjunkturen. De største transaktioner FOKUS PÅ REGIONERNE. i boligmarkedet

Byggeriets frelsere. Boom. Trodser konjunkturen. De største transaktioner FOKUS PÅ REGIONERNE. i boligmarkedet ESTATE MAGASIN Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 01 2013 6. årgang Trodser konjunkturen Derfor tror Lyngby på grundsalg nu Læs side 44 De største transaktioner

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2015

Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Dansk Byggeris konjunkturanalyse februar 2015 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og anlægsaktiviteten i 2015 og 2016. Konjunkturanalysen

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING SBI 2014:04 Boligmarkedet uden for de store byer Sammenfatning Hans Thor Andersen Jacob

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8 KvartalsFokus 4. kvartal 2011 Krisen deler danskerne/ Side 3 Få øger risikoen i deres investeringsporteføljer Tættere på.../ Side 18 Mellem aktier og obligationer ligger virksomhedsobligationer fortsat

Læs mere