Markedsrapport Forår 2012 Kontor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsrapport Forår 2012 Kontor"

Transkript

1 Markedsrapport Forår 212 Kontor side 3 Markedsoverblik side 8 side 12 side 14 Byggeri og udvikling Muligheder på det sekundære marked og udenlandske investorer Konjunkturcyklus for kontorudlejlning

2 Markedsoverblik Trods en del uro på de økonomiske og finansielle markeder holdt det europæiske investeringsmarked skansen i 211. Den europæiske investeringsvolumen forventes at forblive på samme niveau i 212, og især de nordiske lande synes at blive mere og mere attraktive i investorernes øjne. Det europæiske investeringsmarked Den europæiske økonomi gennemgik i 211 en noget tumultarisk udvikling. Troen på, at økonomien i EU-landene var ved at genvinde sin styrke samt det faktum, at den europæiske inflation lå over 2% (styringsmålet for den Europæiske Centralbank) i årets første kvartaler fik ECB til at hæve renten med,25 procentpoint i både april og juli. Dog har en svagere økonomisk udvikling, den sydeuropæiske gældskrise og spekulationer omkring euroens fremtid betydet, at ECB atter sænkede renten i både november og december. tegn på stabilisering. Dette afspejles ligeledes i afkastene på de primære kontorejendomme, som over det seneste år har stabiliseret sig og ifølge DTZ Investment Market Update Q4 211 ikke har udvist nogen markante ændringer i 4. kvartal 211. Investeringsvolumen ventes i 212 at ligge stabilt med et marginalt fald på 3% til 17 mia. (se fig. 2). På trods af, at den lave rente er udtryk for usikkerhed omkring den fremtidige økonomiske udvikling, hvilket på længere sigt ikke er gavnligt for ejendomsinvestering, har den lave rente dog den fordel, at ejendomsinvestering bliver mere attraktivt set i forhold til andre investeringsaktiver. Den europæiske udvikling i 4. kvartal peger i denne retning, om end det skal tages i betragtning, at 4. kvartal traditionelt er det mest aktive indenfor ejendomsinvestering. Figur 1. Europæisk investeringsvolumen. Kilde DTZ Research Kontakt DTZ Research Kim McMillan Seniorpartner, Dip (gen.surv.) FRICS, International investering, vurdering og research Tlf.: Den samlede investeringsvolumen steg i 4. kvartal 211 til 31,4 mia., svarende til en 17% stigning i forhold til 3. kvartal 211 ifølge DTZ Investment Market Update Q4 211 (se fig. 1). Dette overraskede positivt i forhold til verserende spekulationer om en lurende økonomisk recession i 212. Med en årlig investeringsvolumen på 11 mia. i 211, som er en stigning på 7% i forhold til 14 mia. i 21 viser det europæiske investeringsmarked fortsat modstandsdygtighed. Væksten understøttedes ifølge DTZ Investment Market Update Q4 211 delvist af en stigning på 3,6% i kapitalværdier, med de resterende 2% repræsenterende en faktisk stigning i transaktioner. Dermed er markedet tilbage på 28-niveau. Norden fastholdt sin prominente position i Europa med en investeringsvolumen på 4,4 mia. Ifølge INREV s Investment Intentions Survey 212 ligger Norden og Tyskland øverst på listen over foretrukne steder for ikke-børsnoterede ejendomsselskaber, som er opsat på at reducere deres risiko i lyset af de turbulente økonomiske forhold. Mens listen toppes af tyske detailhandelsejendomme, ligger nordiske detailhandelsejendomme på en andenplads og nordiske kontorejendomme er at finde på listens tredjeplads. Figur 2. Europæisk investeringsvolumen forecast 212. Kilde DTZ Research mia Trods nogen usikkerhed omkring udviklingen i den europæiske økonomi i 212, viser det europæiske ejendomsmarked således Markedsrapport forår 212 Kontor 3

3 Det danske investeringsmarked Københavnske kontorejendomme I løbet af 211 oplevede det danske ejendomsmarked en tilgang af aktører. Investeringsmarkedet er dog fortsat stærkt præget af polarisering. De institutionelle investorer, fonde og store ejendomsselskaber drager på den ene side fordel af et lavt renteniveau og relativt god adgang til egen- og fremmedkapital, hvorimod mindre investorer og små ejendomsselskaber fortsat har meget svært ved at opnå ekstern finansiering. Kontormarkedet er fortsat under pres, men i løbet af 211 har det udvist en fortsat forbedring i aktiviteten. Mens den foregående periode var karakteriseret af stigende tomgang, som toppede på lige over 1% i juli 27, har erhvervslivets forbedrede forventninger og tillid siden sidste halvår af 21 været afspejlet i et mere aktivt kontormarked, som synes at byde på spæd fremgang om end den fortsat er skrøbelig. Institutionelle investorer og egenkapital-investorer har fortsat fokus på de bedste kontorejendomme i og omkring København City og Aarhus, og dette har igennem recessionsperioden understøttet og stabiliseret afkastet i denne sektor af markedet. Værdien af at have faste og gode lejeforhold i modsætning til tomgang understøttes af de senest gennemførte handler, hvor det kan konstateres, at afkastene var væsentligt lavere end antaget for det specifikke område. Der findes ingen officielle tal for det danske marked, men det estimeres, at transaktionsvolumen for 29 var kr. 12 mia. For 21 lå den omkring kr. 17 mia. og foreløbige estimater for 211 siger kr mia. Institutionelle primære aktiver er fortsat en mangelvare. Den store efterspørgsel har ledt til en stabilisering af de primære afkast på omkring 5,25% for kontorer, 5% for detailhandelsejendomme og 7,5-7,75% for industri & logistik. Markedets flight to quality har nu fastholdt de primære afkast på dette niveau gennem 211 og ind i 212 (se fig. 3). Aktivitetsniveauet var højt i december, og dette fortsatte i januar og februar med fortsat fokus på især boliginvesteringer. I denne sektor har adgangen til store nødlidende boligporteføljer tiltrukket nye købere til markedet, såsom Balder og NIAM fra Sverige, Bouwfonds fra Holland og Patrizia Immobilien fra Tyskland, der anskuer denne sektor som en mulighed for en solid bæredygtig indkomst. Der er sket fremskridt med at optimere en stor del af de nødlidende ejendomme både i erhvervs- og boligsektorerne, hvor de mange tvangsauktioner har medvirket til at udskille den mindst sikre gæld og give seniorkreditorerne mere frihed i optimeringsprocessen. Da dette har forsinket afdisponeringsprocessen, forventer vi nu et stabilt niveau af ejendoms- og porteføljesalg i det kommende år. I slutningen af 1. kvartal 211 betød et positivt nettooptag en reducering i tomgangen til 7,86%. Antallet af kontorudlejninger dykkede i 3. kvartal 211 med 4% med en stigning i tomgangen til 8,63% til følge (se fig. 4). Dog var antallet af udlejninger i 4. kvartal 211 tilbage på samme niveau som i 2. kvartal 21, som er det kvartal de seneste fem år med flest udlejninger (se fig. 5). Umiddelbart faldt tomgangen ligeledes til 7,74% for dog at stige til 9,39% pr. 1. januar 212. På grund af et ændret datagrundlag over statistikken for ledige erhvervslokaler hos Oline Lokalebørs (som af samme årsag har skiftet navn til Oline-ED statistikken) er det dog ikke muligt at sammenligne tallene fra den 1. oktober 211 direkte med tidligere udgivelser, hvilket betyder, at ovennævnte udvikling skal tages med forbehold 1. Virksomhedsaktiviteten har været høj, idet mange fokuserer på at optimere deres pladsbehov og drage fordel af at erhverve bedre lokaler på konkurrencedygtige vilkår. I nogle tilfælde har en total omstrukturering givet udfordringer i ejendomsengagementet. Som led i omstruktureringen af udviklingssiden af deres forretning annoncerede Nokia for eksempel tidligere på året lukningen af en række af dens udviklingsfaciliteter, herunder ejendommen i Sydhavnen i København med et tab på omkring 9 arbejdspladser. På den positive side er eksempelvis Renesas Mobile, en del af en stor japansk chip-producent, nye aktører på markedet og har bosat sig i samme område og har ansat mange af dem, der for nylig blev afskediget. I tillæg hertil har Aalborg Universitet lejet 42.5 m² i Nokias tidligere domicil. Lejeniveauet på de primære ejendomme har været bemærkelsesværdigt modstandsdygtigt og har overraskende nok ikke gennemlevet det samme fald som efter IT boblen brast i 2. Dette er delvist blevet sløret af stigende tiltag, såsom perioder med lejefrihed, trappeleje og en større grad af udlejerbetalt indretning. Lejeniveauerne for de bedste kontorer i København ligger på kr pr. m² ekskl. drift og skat (se fig. 6), mens sekundære kontorer i Københavns yderregioner koster i niveauet kr. 6 7 pr. m² ekskl. drift og skat. Forventningen er en begyndende stabilisering og en potentiel stigning i disse lejeniveauer, når tomgangsprocenten begynder at falde ned til et mere normalt niveau omkring 4-6%, hvor det kan forventes, at lejetilvækst atter vil gøre sig gældende i regionen. Mens der har været et stigende antal handler i løbet af 211, har gennemsnitsstørrelsen været relativt beskeden. Af de investeringer, som er registreret hos Oline.dk, ligger gennemsnitsstørrelsen således på 1.34 m². Interessante handler inkluderer salget af Scalabygningen til ejendomsfonden Norden IV K/S; et konsortium bestående af ejendomsselskabet Norden og pensionskasserne ATP, PFA og Industriens Pension. Ejendommen optager én af Københavns bedste beliggenheder overfor Tivolis hovedindgang og er moden til genudvikling. Størstedelen af ejendommen er planlagt til at blive omdannet til kontorer og andet blandet erhvervsbrug og komplementere renoveringen af Dansk Industris hovedkvarter overfor. 15. m² er forhåndsudlejet til advokatfirmaet Gorrissen-Federspiel. Den 2. februar forlod NCC desuden domicilet ved Tuborg Havn i Hellerup, som har været hovedsædet for tre af koncernens fire forretningsenheder igennem mere end et årti. NCC flyttede ind i et helt nyt 36. m² stort byggeri i Søborg. Figur 4. Tomgang og nettooptag København City. Kilde Oline-ED statistikken m /1/26 4/1/26 7/1/26 1/1/26 1/1/27 4/1/27 7/1/27 1/1/27 1/1/28 4/1/28 7/1/28 1/1/28 1/1/29 4/1/29 7/1/29 1/1/29 1/1/21 4/1/21 7/1/21 1/1/21 1/1/211 4/1/211 7/1/211 1/1/211 1/1/212 Nettooptag Tomgangs % Figur 5. Antal kontorudlejninger København. Kilde Oline.dk-DTZ Research K1 26 K2 26 K3 26 K4 26 K1 27 K2 27 K3 27 K4 27 K1 28 K2 28 K3 28 K4 28 K1 29 K2 29 K3 29 K4 29 K1 21 K2 21 K3 21 K4 21 K1 211 K K3 211 K4 211 Tomgang % Figur 3. Nettostartafkast Danmark. Kilde DTZ Research 9, 8, 7, % 6, 5, 4, 3, Primær kontor (%) Primær detail(%) Primær industri & logistik (%) 1 For at gøre statistikken sammenlignelig med de tidligere statistikker er antallet af ledige kvadratmeter opskrevet i de landsdele, hvor statistikkens nye datagrundlag ikke er så dækkende som datagrundlaget for den tidligere statistik. De områder, hvor det nye datagrundlag er tilsvarende eller bredere, er opskrivningsfaktoren sat til én. Dette er forbundet med nogen usikkerhed. Tidligere bestod statistikken over ledige erhvervslokaler af data fra portalerne Oline samt Lokalebørs. Fremover vil statistikken bestå af Oline og følgende udlejere af erhvervslokaler: Aberdeen Asset Management Denmark, ATP Ejendomme og DATEA. Et af de mere interessante udviklingsprojekter har været Dan- Ejendommes annoncering af, at de efter deres fusion med Kuben Ejendomsadministration vil flytte til NCC s Company House i Flintholm, hvor den nye station giver et knudepunkt mellem S-toget og metroen, hvilket giver gode adgangsforhold. Projektet andrager ca. 2. m² kontor med 3. m² detailhandelslokaler i stueetagen og kælderparkering, hvoraf Dan-Ejendomme har forpligtet sig til at aftage ca. 7. m² til at imødekomme deres 35 medarbejdere. I nærheden stod KPMG s nye hovedkvarter på 33.4 m² klar til indflytning i december 211. Figur 6. Primært lejeniveau kontor København. Kilde DTZ Research kr./m p.a Pimært lejeniveau 4 Markedsrapport forår 212 Kontor 5

4 Kontorejendomme i Aarhus Efter nogen stabilisering i løbet af 211, er tomgangen for kontorlokaler i Øsjylland atter steget. Opførelse og planlægning af flere nye kontorejendomme har betydet en generel kontinuerlig stigning i tomgangen lige siden 2. kvartal 27 (se fig. 7). I både 3. og 4. kvartal 211 lå tomgangen på et marginalt lavere niveau på 11,7%, mens den pr. 1. januar 212 ligger på 12%. Til sammenligning er landsgennemsnittet på 8,97% pr. 1. januar 212. Dermed tilfalder den uheldige Danmarksrekord i ledige kontorlokaler, trods spirende stabilisering tidligere i 211, endnu engang Østjylland. Igen skal der dog gøres opmærksom på ændringen i datagrundlaget, hvilket skaber nogen usikkerhed. Dog kan der her gøres opmærksom på, at antallet kontorudlejninger i Aarhus har ligget stabilt omkring de 3-4 i kvartalet siden 26, mens det i 4. kvartal 211 sneg sig op på 52, hvilket kun er én udlejning mindre end i 4. kvartal 27, som ellers er det højeste niveau de seneste fem år (se fig. 8). Den planlagte store tilgang af kontorlokaler i Aarhus må dog alt andet lige forventes fremtidigt at få en negativ indvirkning på tomgangsprocenterne for området. Håbet er dermed, at konjunkturerne vender inden disse projekter er færdige, således, at en stigende efterspørgsel kan opsuge en del, hvis ikke det hele. Lejeniveauerne for de bedste kontorer i Aarhus ligger på kr pr. m², mens kontorer i mindre god kvalitet koster i niveauet kr. 8 1 pr. m² (se fig. 9). Der er et meget lille aktuelt udbud af moderne kontorer i Aarhus C i forhold til størrelsen af det samlede udbud. Der har de sidste par år været et stadigt stigende pres på lejepriserne i området. Dels er udbuddet af tomme kontorlokaler steget og dels er mange lejere stadig tilbageholdne som følge af den finansielle krise. Det er ubetinget lejers marked - omend der ikke er mange af dem. På trods af, at der er mange nye kontorejendomme på vej, er udbuddet af nye og moderne kontorejendomme meget begrænset. Der er stadig en stor efterspørgsel på velbeliggende og moderne kontorejendomme, og det begrænsede udbud betyder, at afkastkravene på de bedste ejendomme stadig er uændrede i niveauet 5,25 5,5% (se fig. 9). Der er, med baggrund i det lille aktuelle udbud og den stadige efterspørgsel fra kapitalstærke investorer og fonde, i øjeblikket en tendens til, at afkastkravene er en smule under pres i opadgående retning. Figur 7. Tomgang og nettooptag Østjylland kontor. Kilde Oline-ED statistikken m /1/26 4/1/26 7/1/26 1/1/26 1/1/27 4/1/27 7/1/27 1/1/27 1/1/28 4/1/28 7/1/28 1/1/28 1/1/29 4/1/29 7/1/29 1/1/29 1/1/21 4/1/21 7/1/21 1/1/21 1/1/211 4/1/211 7/1/211 1/1/211 1/1/212 Nettooptag Tomgang % Figur 8. Antal kontorudlejninger Aarhus. Kilde Oline.dk-DTZ Research K1 26 K2 26 K3 26 K4 26 K1 27 K2 27 K3 27 K4 27 K1 28 K2 28 K3 28 K4 28 K1 29 K2 29 K3 29 K4 29 K1 21 K2 21 K3 21 K4 21 K1 211 K2 211 K3 211 K4 211 Figur 1. Primært lejeniveau kontor Aarhus. Kilde DTZ Research kr./m p.a Primær kontor leje Tomgang % 6 Markedsrapport forår 212 Kontor 7

5 Byggeri og udvikling På trods af, at byggeriet kæmper for at komme i gang igen, findes der både i København og Aarhus udviklingsområder og projekter, som i høj grad indikerer en tro på fremtiden. Byggebranche i dvale Der hersker ingen tvivl om, at byggebranchen er blandt de brancher, der blev hårdest ramt af finanskrisen og den efterfølgende økonomiske krise. Ser man på den overordnede udvikling i nybyggeri i Danmark, toppede den i perioden i 28 med over 9 mio. m², for i 21 at være faldet til ca. halvdelen af dette niveau (se fig. 11). I årene blev der kontinuerligt igangsat flere og flere byggerier til kontor, handel, lager, offentlig administration mv. (se fig. 12). I 29 knækkede kurven og mængden af påbegyndt byggeri målt på m² faldt på landsplan igen til knap halvdelen. Samtidig viser statistikken, at der i 29 fortsat på landsplan var et betydeligt antal m² under opførelse, hvilket er et udtryk for, at byggeri er påbegyndt (på et hvilket som helst givent tidspunkt), men endnu ikke afsluttet, som det var tilfældet med en del byggerier, som ganske enkelt gik i stå i perioden. I 211 blev kun påbegyndt knap 575. m² byggeri svarende til 29% af de næsten 2 mio. m², som blev påbegyndt i 28. Om end tendensen for påbegyndt byggeri i København siden 29 har været marginalt opadgående, er der i 211 påbegyndt halvdelen af de 135. m², som blev påbegyndt i 28. Dog fremgår det af grafen, at fuldført byggeri i København toppede i 21 på 15. m², hvilket er 11% mere end i 28. For Aarhus har tendensen for både påbegyndt og fuldført byggeri været faldende siden 29. Dog skal her gøres opmærksom på, at der i perioden er igangsat 78% flere m² byggeri i Aarhus end i København, ligesom der er fuldført 83% flere m² byggeri. Samtidig har Aarhus næsten det dobbelte antal m² under opførelse i 211. Alt andet lige må vi konstatere, at både påbegyndt og fuldført byggeri på landsplan toppede i 28 og der synes at være et stykke vej før vi atter når disse højder i byggebranchen. Figur 11. Nybyggeri hele landet. Kilde Danmarks Statistik m² Udviklingsområder og -projekter i København Politikken for det historiske CBD område i København har været at bevare og renovere frem for at nedrive og ombygge, hvilket er grunden til at ekspansion og nye kontorudviklingsprojekter i 197 erne og 8 erne foregik meget på den vestlige side af byen. Fra midten af 199 erne og fremefter flyttede fokus til de ældre havneområder, der løber gennem selve byen samt den nye bydel i Ørestad. Modsat de andre nordiske hovedstæder har København et væld af udviklingsmuligheder til fremtidig ekspansion, hvoraf mange allerede ligger i nærheden af byens infrastruktur- og transportsystemer. Den nuværende kontorpipeline ligger på ca m² (se fig. 12), hvoraf der er aktivitet på størstedelen. Spekulativ udvikling er sjælden og kun institutionelle investorer er stærke nok til at håndtere sådanne projekter i øjeblikket. Langelinie I kraft af Langelinies helt enestående havnemiljø kun få stenkast fra Københavns centrum, har mange større virksomheder domicileret sig her. Langelinie er meget besøgt af både Københavnere på udflugt eller spadseretur og naturligvis de mange tusinde krydstogtsrejsende, som hvert år lægger til kaj her. Krydstogtsskibe vil også i fremtiden lægge til ved Langelinie, mens de skibe, der skal skifte besætning og passagerer, fra 212 vil komme til at ligge på den nye kaj ved Kronløbsgraven. LM-Project: Projektet, som er tegnet af den amerikanske arkitekt Steven Holl, skal være hovedstadens nye vartegn i verden. By & Havn kalder det et håndtryk over havnen. Et kontortårn på Marmormolen på 24 etager rækker ud over havnebassinet - med en cykelog gangbro - fra 17. etage, som giver hånd til det 27 etager høje kontorhus på spidsen af Langelinie. Figur 12. Byggeri til kontor, handel, lager, offentlig administration mv. Kilde Danmarks Statisik m² Hele landet København Aarhus Hele landet København Aarhus Hele landet København Aarhus Påbegyndt byggeri Fuldført byggeri Byggeri under opførelse By & Havn, ATP og PensionDanmark har oprettet et konsortium, der for en pris på godt kr. 2,1 mia. har købt FN Byen på 45. m² (se nednefor) beliggende på Marmormolen i København samt LM Project. De to kontortårne på hhv. Marmormolen og spidsen af Langelinie kommer til at rumme kontorarealer på 58. m². Byggeriet er endnu ikke sat i gang, men det vil ske, når der er opnået en tilfredsstillende forhåndsudlejning. ATP: I øjeblikket udvikler ATP ca. 22. m² kontor på spekulativ basis på Langelinie. Det forlyder, at der allerede er et potentielt lejeremne til den gode beliggenhed. Ørestad Mindre end 1 minutter fra både indre by og Skandinaviens største lufthavn er dette område ideelt til kontorbyggeri, som ligeledes har ideelle trafikale forhold. Der er planlagt 31ha udvikling i området, som vil rumme mere end 3 mio. m², når det står færdigt. Heraf kan totalt udvikles ca. 1,2 mio. m² kontor i dette område. Området er inddelt i Ørestad Syd. Der bor nu ca. 6. mennesker i Ørestad, som allerede er godt undervejs i udviklingen med 6 metrostationer og adskillige højt profilerede bygninger, såsom DR Byen, Københavns Universitet, Fields og mange virksomheders hovedkvarterer. Ørestad ventes at have 2. indbyggere, når det står færdigt, ligesom 6-8. mennesker ventes at have deres job her. NCC: NCC planlægger et projekt på 187. m² erhvervsareal. I midten vil der være en åben kvadrat med to 2-etagers bygninger. Copenhagen Towers: Første fase af Copenhagen Towers på 12. m² er gennemført og udlejet til Dansk Industri. Når Copenhagen Towers står færdigt, vil det andrage 18. m² og indeholde et 85 meter højt tårn. 8-TALLET: På Richard Mortensens Vej i Ørestad Syd står boligog erhvervsprojektet, 8TALLET, nu færdigt. Huset er en moderne fortolkning af den sydlandske bjerglandsby, med stier og haver i op til 1. sals højde, hyggelige gårdrum og pladser. 8TALLET har, udover boliger og erhvervslejemål, bl.a. sin egen café med take-away og cateringservice. Derudover har 8TALLET byens måske bedste udsigt ud over de grønne områder på den fredede Kalvebod Fælled, som ligger ved foden af bygningen. Der er på nuværende tidspunkt udlejet ca. 7.5 af de i alt 1. m² kontor og showroom. Arenakvarteret: Med den kommende multiarena som centrum udvikler By & Havn Arenakvarteret i Ørestad Syd med byggeri på omkring 27. m², svarende til omkring kr. 5 mia. Sydhavnen Sydhavnen rummer områderne Enghave Brygge, Teglholmen og Sluseholmen. Med en beliggenhed lige ved indfaldsvejen til indre København har dette område gennemgået betydelig udvikling over de seneste 1-15 år og har opnået status som et vigtigt kontorområde. Siden de første udviklingsprojekter på Frederikskaj for en række globale virksomheder har området oplevet en ny bølge af projekter på de tidligere havneområder, hvor mange af de gamle installatio- ner er blevet fjernet. Dette har givet plads til et stort område med blandet udvikling hele vejen fra Fisketorvet i nord til Sluseholmen i syd. Området kan potentielt rumme 225. m² kontor i tillæg til det, som allerede er udviklet, ligesom der vil være ca. samme antal m² til boligbyggeri. Området omkring Fisketorvet har et lejeniveau omkring kr pr. m², mens områdets sydligste ende har et lejeniveau på kr pr. m². Aalborg Universitet lukkede i december en aftale om at leje 42. m² i dette område. Nordhavnen By & Havn stiler mod, at Nordhavn i 25 er en kæmpe bydel med 4. arbejdspladser og et lignende antal indbyggere. Samlet skal Nordhavn bebygges for kr. 7 mia. og får egen metro. Området ventes frem mod 25 at blive bebygget med 3,5 mio. m² I 28 igangsatte By & Havn en åben international idékonkurrence for en strukturplan for hele Nordhavnen samt en udbygningsplan for fase et (Indre Nordhavn) af byudviklingsprojektet. I det urbane strategidokument for området forventes det, at der vil være udviklingsjord i den første fase med ca. 14. m² afsat til kontorer. En af de første synlige milepæle bliver en kæmpe krydstogtkaj på østsiden af det opfyldte areal, som skal stå klar til sæsonen i forsommeren 213 lige over en kilometer lang og 7 meter bred. Harbour House: Denne arkitektoniske perle blev i januar opkøbt af Danica Pension. De hvide bygninger på havnefronten er bygget i to omgange, men mangler fortsat et tårn og en plads, før værket er fuldendt. Den nye ejer overvejer at gå videre med færdiggørelsen. Ejendommen udgør 22. m² og en købesum på ca. kr. 67 mio. Marmormolen Dette er området i den sydlige ende af Nordhavnen, nær Østerbro og krydstogtsterminalen og med S-togsstationen et stenkast derfra. Lokalplanen, som er vedtaget i januar 21, forudser omkring 2, m² kontor-, bolig- og tilhørende erhvervsudvikling. FN Byen: Udviklingen af Marmormolen er blevet kickstartet af, at FN har forpligtet sig til at flytte til dette område. Dette vil samle deres seks lokale afdelinger under et tag i en ny bygning, som oprindeligt skulle andrage 3. m² og nu har fået yderligere 14. m² tilføjet i planen. Dette er i øjeblikket under opførelse. Valby Carlsberg-grunden: Carlsbergs originale bryggeri-område i udkanten af Valby er udpeget til genudvikling, efter virksomhedens flytning af bryggeriet til Fredericia. Hele grunden er omkring 33ha, hvoraf 19ha er udvalgt til genudvikling. Den nye lokalplan blev vedtaget i januar 29 og anslår omkring 57. m² til ny udvikling. Dette vil blive en blanding af erhvervs-, uddannelses- og boligbyggeri. Grønttorvet: Når grossisterne i 213 flytter til Copenhagen Markets i Høje Taastrup skal det 32. m² store område ombygges til en ny bydel, med boliger, højhuse og kultur. 8 Markedsrapport forår 212 Kontor 9

6 Udviklingsområder og -projekter i Aarhus Der blev for alvor sat gang i byggeriet i Aarhus i 211. De mange projekter, som blev udskudt i kølvandet på finanskrisen har fået nyt liv og bedre adgang til finansiering. Aarhus Kommune er gået forrest på De Bynære Havnearealer og står for opførelsen af ikke mindre end 65. m² til offentlige formål. Der er flere forskellige udviklingsområder i det centrale Aarhus, men uden sammenligning er det mest markante De Bynære Havnearealer. Samtidig har et byrådsflertal i Aarhus indgået forlig om at finde 4 millioner kroner til en ny havnetunnel, som bliver kommunens hidtil største anlægsprojekt. Pengene skal tages fra den kommunale dækningsafgift - en særskat på erhvervsejendomme - der indbringer omkring 2 millioner kroner om året. Til gengæld skal erhvervslivet efterhånden slippe for dækningsafgiften, der fra 22 skal nedtrappes over ca. 1 år til nul. Hermed ser den såkaldte Marselistunnel ud til at blive til noget efter flere års usikkerhed. Tunnelen under Marselis Boulevard ventes at stå færdig i 22 og vil betyde, at den tunge trafik til og fra Aarhus Havn føres under jorden langs Marselisborg Boulevard, hvormed beboerne i et tætbebygget område beskyttes mod støj og forurening. De Bynære Havnearealer Der er mange projekter på vej på og omkring havnearealerne. De mest markante projekter er gennemgået nedenfor: Multimediehuset: Med sine 3. m² bliver Multimediehuset med sin nærhed til byen og de 1. centrale parkeringspladser forventeligt et naturligt centrum og omdrejningspunkt i et besøg til Aarhus Centrum. Husets placering på det nye centrale havnetorv kommer også til at danne rammerne om et centralt stoppested for den planlagte nærbane. Multimediehuset kommer til at rumme et nyt og moderne bibliotek, borgerservice samt eksterne lejere på de resterende arealer, som forventes at udgøre ca. 1. m². Åbningen af den sidste del af Aarhus Å ud til havnebassinet vil blive udført som en del af projektet og alt forventes at være færdigt i 214. Navitas: Ingeniørhøjskolen, Maskinmesterskolen og INCUBA Science Park går sammen og står bag opførelsen af Navitas. Som et led i Aarhus vision om at blive verdens hovedstad for vindenergi (med fokus på den videntunge del) samt visionen om at være CO2- neutral i 23 investeres der kr. 8 mio. i projektet. Projektet er placeret på den inderste del af havnearealerne og forventes at blive det nye centrum for innovation og energi. Projektet forventes færdigt i 213 og vil med sine 35. m² blive centrum for 2. studerende og 3 undervisere, forskere og iværksættere. Light*House: Det mest markante og kendte projekt i Aarhus fik sidste år nye og kapitalstærke ejere. Det har betydet, at der er fuld gang i byggeriet og de første etaper forventes at være klar til indflytning i 212. Den første del af byggeriet, som indeholder boliger i form af lejligheder og rækkehuse, vil udgøre 13.5 m² af de i alt planlagte 63. m² for hele projektet. Projektets markante ikoniske bygning, tårnet yderst på havnen, er der endnu ingen forventet opstartsdato på. Z-huset: Dette projekt var det første, som blev sat i gang på De Bynære Havnearealer efter finanskrisen. Projektet er blevet tegnet om og byggeriets første etape er nu i salg og byder på 54 eksklusive ejerlejligheder fra 68 ca. 24 m² samt 4 butikker. Isbjerget: PensionDanmark står bag det 3. m² store boligprojektet, som er under opførelse. Når det står færdigt og klar til indflytning i 213 vil det rumme 21 nye lejligheder. Bestseller: C.F. Møller har tegnet Bestsellers nye domicil på den indre del af De Bynære Havnearealer. Opførelsen af projektet, som er på 2. m² er i fuld gang. Når det står færdigt i 213 vil det huse 5 arbejdspladser. Jyllandsposten: Jyllandsposten har efter lang tids søgen fundet en passende beliggenhed og flytter i 214 fra Viby til Aarhus C. Det nye domicil har en central placering med Multimediehuset som nærmeste nabo. Den eksisterende bygning skal igennem en omfattende ombygning og vil slutteligt fremstå med en højde på 57 meter, hvoraf de øverste etager bliver avisens, med en flot udsigt over havnen. Aarhus centrum Flere områder af Aarhus centrum er omfattet af udviklingsplaner for fremtiden. Et udpluk af disse projekter er gennemgået nedenfor. Projekterne, som her fremhæves, er udvalgt, da de er nært forestående og med stor sandsynlighed vil blive gennemført. DSB arealerne: Udviklingen af den sidste del af DSB arealerne bag shoppingcentret Bruun s Galleri er sat i gang. Der opføres et 92 meter højt kontorhus på 25. m² med indflytning i 213. Bygningen vil huse advokatfirmaet Bech-Bruun, revisionsfirmaet Deloitte samt et Comwell-hotel med 24 værelser og et konferencecenter med plads til 1. gæster. Den sidste bygning på DSB arealet er nu blevet solgt. Ejendomsselskabet Bricks A/S samarbejder med C.F. Møller og Aarhus kommune om et oplæg til udnyttelsen af det ca. 14. m² store grundareal. Rutebilstationen: Det er blevet besluttet, at rutebilstationen skal flyttes op til bagsiden af banegården og Bruun s Galleri. Dermed lediggøres et stort område centralt i Aarhus midtby, hvilket åbner op for muligheden for udviklingen af et helt nyt område. I forbindelse med flytningen af rutebilstationen er der planlagt en udvidelse af Bruun s Galleri, som omfatter omdannelsen af området ved Ny Banegårdsgade. Ceres: Byens bryggeri, ejet af Royal Unibrew, brygger ikke længere øl. Der er indgået en samarbejdsaftale med entreprenørvirksomheden Enggaard om udviklingen på grundarealerne, hvorpå bryggeriet i dag står. Lokalplanen omfatter et projekt på 14. m². Erhvervsandelen af det samlede projekt bliver på 9. m², mens resten bliver boliger. Den endelige lokalplan blev vedtaget i november 211 og nu afventes, at Enggaard udnytter den første option, som omfatter mindst 3. m² byggeret og skal udnyttes senest ni måneder efter godkendelse af den endelige lokalplan, hvilket vil sige sommeren 212. Skejby Et af de største vækstområder i Aarhus har i flere år været Skejby, og meget tyder på at der også i årene fremover vil være fokus på dette område. Skejby har gennemgået en rivende udvikling og blandt andet nedenstående projekter forventes at være med til at kunne fastholde denne. VIA University Campus: Projektet samler på sine 26. m² en række forskellige faglige discipliner under samme tag, og medvirker til at skabe et tværfagligt studiemiljø. Omkring 3. studerende blev budt velkommen i januar 212. Det Nye Universitetshospital: En udvidelse af det eksisterende Skejby Sygehus er sat i gang. Hospitalet vil, når det står færdigt i 219, være det største hospital i Nordeuropa og samtidig Danmarks største arbejdsplads med et samlet areal på 344. m² og 9. ansatte. En rekord, som kræver en investering på forventeligt kr. 7 mia. Vestas: Arkitema har tegnet Vestas nye domicil i Skejby. Bygningen er på mange måder markant og er udstyret med landets største geotermiske varmeanlæg, som reducerer energiforbruget med 5%. De i alt 28. m² blev taget i brug i november Markedsrapport forår 212 Kontor 11

7 Muligheder på det sekundære marked og udenlandske investorer Især to tendenser har igennem 211 præget markedet for kontorejendomme: en stigende udnyttelse af marginaliseringen af det sekundære marked samt en stigende tilgang af udenlandske investorer. Voksende kløft mellem det primære og sekundære marked I krisetider søger investorerne oftest mod safe havens ejendomme på de bedste beliggenheder, som givetvis ikke er de billigste, men som typisk genererer et sikkert cash flow og en sikker indtjening på grund af høj efterspørgsel og lav tomgang. Disse ejendomme er mindre følsomme overfor konjunkturudsving, bl.a. fordi lejerefterspøgslen er stabil og relativt upåvirket af høj- eller lavkonjunkturer. Også i indeværende kriseperiode har de primære ejendomme lagt afstand til de sekundære, idet disse tilnærmelsesvist har holdt lejeniveauet, mens det er faldet på de sekundære beliggenheder. Ifølge Oline Udbudsstatistik for marts 212 er den gennemsnitlige kontorleje i København faldet med under 7% de seneste fem år, mens kontorlejen for Københavns omegn er faldet med næsten 17%. I bunden af listen ligger Østsjælland med et fald i kontorlejen de seneste fem år på knap 32%. Som tidligere nævnt har lejeniveauerne for de bedste kontorer i København ligget forholdsvist stabilt mellem kr pr. m², de seneste fem år. Det samme kan ikke siges for Hovedstadens yderområder, hvor kontorlejen generelt har været under massivt pres og nu typisk ligger mellem kr. 6 og 7 pr. m² p.a. og hvor tomgangsperioder i mange tilfælde har strakt sig over 24 måneder. Det sekundære marked er således fortsat udfordrende og vurderes typisk udelukkende fra ejendom til ejendom. Investorernes interesse er blevet holdt tilbage af et udfordrende udlejningsmarked. Da tomgangen synes at have toppet og der fortsat er appetit på bedre afkast, forventer vi fortsat interesse for det rigtige produkt fra de velfinansierede investorer, mens påvirkningen af det større økonomiske perspektiv fortsat rummer betydelige ubekendte. Mens nogen grad af tomgang overvejes af investorerne, vil en ejendom med mere end 1% tomgang ofte ikke komme i betragtning. Finansiering er dog fortsat vanskelig, og omsætningen er i mange tilfælde blevet kraftigt reduceret af begrænset udlån i sektoren og af private investorers mangel på egenkapital. På grund af variationen i type og beskaffenhed af sekundære ejendomme er det en udfordring at beregne afkastet på sekundære kontorejendomme. I figur 13 gives dog en generel, gennemsnitlig udvikling i afkastet på de sekundære ejendomme på Københavns vestegn siden 21. I 26 ledte mangelen på ejendomme til et markant fald i afkastkravet. Denne udvikling betød, at nogle ikkeinstitutionelle investorer købte sekundære ejendomme til noget nær primære afkast. De gode moderne kontorejendomme i forstæderne ligger nu generelt under 7%, mens de ældre utidssvarende ejendomme kan rangere op over 8%. Investeringsmarkedet for mange af de sekundære kontorejendomme opfattes generelt som værende i dvale, givet de typisk højere tomgangsprocenter og korte lejekontrakter i disse ejendomme. Hos DTZ forventer vi, at investorinteressen fortsat vil være fokuseret på 1. klasses ejendomme. I kraft af, at der dog i markedet er bred konsensus om, at bunden er nået for de sekundære ejendomme, har vi i den seneste tid oplevet især svenske investorer, som har udnyttet mulighederne på det sekundære marked. Vi venter samtidig, at en reduktion i tomgangen på det primære segment og stigende priser vil få flere investorer til at gå efter sekundære ejendomme. Dermed må forventes, at afkastspændet mellem primære og sekundære ejendomme vil indsnævres, om end først i løbet af , i takt med, at tomgangen på 1. klasses ejendomme falder. Dermed ventes spændet mellem sekundære ejendomme af henholdsvis god og dårlig kvalitet at udvides fremover. Flere udenlandske investorer Historisk har det danske investeringsmarked været domineret af danske investorer og udenlandske investorer har ofte svært ved at komme ind. De større porteføljer er derfor specielt attraktive for udenlandske fonde, der ser det som en chance for at erhverve nok kritisk masse til at entrere markedet eller hurtigt opbygge en større tilstedeværelse på markedet. Den seneste tid eksempler på dette er svenske NIAM og Balder, hollandske Bouwfonds, norske KLP og tyske Patrizia Immobilien. Fælles for disse investorer er, at de alle har købt enkelte eller porteføljer af boligudlejningsejendomme. Deres tilstedeværelse på markedet kan potentielt i fremtiden betyde, at de vil rette blikket mod kontormarkedet. En anden aktiv udenlandsk investor, som dog har vært på det danske marked længe, er Aberdeen Property Investors, som i august 211 erhvervede en portefølje på 22 blandede ejendomme på i alt 14. m² fordelt over hele landet fra TDC s pensionskasse. Den rapporterede pris på kr. 665 mio. omfattede, at sælger tog 5% af prisen i aktier i fonden. En anden udenlandsk ejendomsfond, som dog er ny i Danmark, iværksatte oprindeligt den samme strategi, men har siden ændret strategi og begyndte at håndplukke enkelte aktiver til at opbygge en passende portefølje. Det vurderes, at udenlandske investorer stod for mellem 4-5% af investeringsaktiviteten i Danmark i 211 især svenskerne har fået øjnene op for danske ejendomme. Samlet set er der tale om gode nyheder for det danske ejendomsmarked. Under forrige optur fik adskillige svenske ejendomsselskaber øje på det danske marked og begyndte at investere i Danmark. Flere er allerede nu på vej tilbage, lige som flere nye er på vej ind. DTZ i Danmark er i skrivende stund i kontakt med adskillige svenske investorer med appetit på det danske marked. Med en forventning om lavere afkast og højere renter i Sverige kan vi forvente at se endnu flere svenske investorer i Danmark fremover. Når man kombinerer dette med den i øjeblikket meget stærke svenske krone, kan der vise sig et rigtigt godt investeringsscenarie for svenske investorer i Danmark, hvor markedet fortsat ikke er helt ovre finanskrisen, men i langsom bedring. I lyset af global økonomisk krise, forstærket af gældskrisen i Sydeuropa, betragter de udenlandske investorer den danske økonomi som stabil, hvilket betyder, at investering i danske ejendomme er attraktiv i usikre tider. Alt andet lige kan denne udvikling føre til, at investorernes opfattelse af Danmark som et lukket, uigennemsigtigt marked transformeres til en mere positiv opfattelse, hvilket potentielt kan styrke det danske ejendomsmarked også efter at krisen er endegyldigt forbi. Figur 13. Sekundære afkast. Kilde DTZ Research % 9, 8,75 8,5 8,25 8, 7,75 7,5 7,25 7, 6,75 6,5 6,25 6, Sekundære afkast % 12 Markedsrapport kontor. Forår

8 Konjunkturcyklus for kontorudlejlning I opgangstider fokuserer virksomhederne på omsætning og vækststrategier, mens de i nedgangstider vender fokus mod omkostningsbesparelser og effektivisering. DTZ Research ser nærmere på de mekanismer, der driver markedet for kontorudlejning. Indenfor både detailhandelsejendomme og industri- og logistikejendomme er privatforbrug, import og eksport de primære underliggende drivkræfter, som trækker markedet for udlejning. På markedet for kontorejendomme er arbejdsløsheden det primære pejlemærke. Ser man på den kvartalsvise udvikling i henholdsvis arbejdsløsheden og tomgangen siden 23 (se fig. 14 (de første Oline-statistikker startede her), vil man se en tydelig sammenhæng. Hvor både arbejdsløshed og tomgang syntes at have stabiliseret sig i løbet at 21, har vi i tomgangen set overvejende stigende tendenser siden sommeren 211. For arbejdsløsheden synes udviklingen at være stagneret og ledigheden har ligget forholdsvist stabilt og svagt faldende siden den toppede i 3. kvartal 21 på 6,4%. På grund af et ændret datagrundlag over statistikken for ledige erhvervslokaler hos Oline Lokalebørs (som af samme årsag har skiftet navn til Oline-ED statistikken) er det ikke muligt at sammenligne tomgangstallene fra den 1. oktober 211 direkte med tidligere udgivelser, hvilket betyder, at ovennævnte udvikling skal tages med forbehold, og vi derfor ikke med 1% sikkerhed kan fastslå en stigende tendens 1. Der findes ingen kvartalsvise satser for den landsdækkende tomgang siden 23, men DTZ Research har årlige tomgangstal for København siden Sættes disse overfor arbejdsløsheden, fremgår det, at arbejdsløsheden og tomgangen overordnet set er fulgtes ad siden 1995 (se fig. 15). Der er dog nogle tendenser, som her kan fremhæves. Fokus på effektivisering Fig. 15 indikerer, at de årlige udsving er noget mere markante i tomgangen end i arbejdsløsheden, mens der ligeledes synes at være en tendens til, at spændet vokser yderligere, hvor kurverne topper, som det ses i både 24 og 21. Der er mange forklaringer på denne tendens, hvoraf ingen er den entydige sandhed. En del af forklaringen skal findes i virksomhedernes generelle handlingsmønster i nedgangsperioder. Generelt kan siges, at virksomhedernes første mulighed for omkostningsbesparelser i nedgangsperioder er at afskedige medarbejdere. Såfremt de overordnede økonomiske tendenser fortsat ikke peger i positiv retning, når de har foretaget de mulige nedskæringer i medarbejderstaben, er næste skridt at flytte til mindre lejemål. Da det er en omkostning i sig selv at skulle flytte, ligesom det potentielt generer nye omkostninger på længere sigt, hvis virksomheden igen skal flytte til større lokaler, udskydes denne øvelse ofte til det er uundgåeligt. En anden del af forklaringen er, at virksomheder, som ikke ønsker eller ikke kan afskedige medarbejdere i nogle tilfælde vælger at flytte virksomheden til mindre, men mere effektive lejemål altså lokaler, hvor der kan sidde flere medarbejdere pr. m². Denne effektivisering ses dog ikke udelukkende i krisetider, men er en del af en underliggende tendens, som forstærkes i krisetider. I fig. 15 fremgår det, at tomgangens absolutte bundrekord i 1999 og 2 på omkring 2% ikke er nået siden, på trods af arbejdsløshedens bundrekord i 28 på 2,6%. Årsagen skal delvist findes i det faktum, at byggeriet, med nogle få udsving, er steget fra 1994 til 28 (se fig. 16) især set i lyset af, at der frem til 28 blev opført spekulativt byggeri, dvs. byggeri, som igangsættes (og til tider fuldføres) før der er identificeret lejer(e) til ejendommen. En anden del af årsagen er, at der er kommet tiltagende fokus på den ovenfor omtalte effektivisering af kontorejendomme både hos lejerne, men også i byggeriet, hvor det, som bygges i dag, er langt mere effektivt end den gamle bygningsmasse. Det er lejernes tendens til effektivisering, som i krisetider forstærkes. I fig. 14, som er opgjort på kvartalsvis basis, fremgår tendensen tydeligt, idet arbejdsløshed og tomgang følges fint ad, indtil kurven knækker omkring 27-28, hvorefter tomgangen konsekvent ligger noget over arbejdsløsheden. Faktisk knækker kurven her i tomgangen før arbejdsløsheden begynder at stige, hvilket indikerer et kraftigt øget fokus på konsolidering og effektivisering. Tendensen fremgår af en opgørelse fra Oline.dk, som viser, at der i løbet af 211, hvor den økonomiske krise atter blussede op, blev knap 2% flere ledige kontorlokaler i størrelsen under 2. m², mens antallet af kontorlejemål over 2. m² steg med knap 25% (se fig. 17). Som en konsekvens af både finanskrisen og den kraftige økonomiske opbremsning er der således sket et skifte fra en situation hvor virksomhederne havde fokus på vækst, og nu er der i stedet kommet fokus på effektiviseringer og besparelser. Det er et direkte strategiskifte. Medarbejdere bliver sagt op eller man undlader at ansætte nye og har i stedet fokus på omkostningseffektivitet, øget pladsudnyttelse, reducerede energiomkostninger og forbedret produktivitet. Forventningen til 212 Den historiske udvikling i arbejdsløsheden og tomgangen på kontorlokaler kan på ingen måde betragtes isoleret, men blot give et fingerpraj om, hvor markedet er på vej hen. Økonomerne forventer vækst i den danske BNP på omkring 1% i 212, hvilket på ingen måde er prangende, men indikerer en vis tro på stabilisering. Samtidig viser eksporten stigende tendenser, ligesom arbejdsløsheden har ligget stabilt og svagt faldende de seneste 1½ år, på trods af, at den økonomiske krise blussede op i sidste halvår af 211, drevet af den sydeuropæiske gældskrise og spekulationer omkring euroens fremtid. Alt andet lige synes den seneste tids stigning i tomgangen primært at bunde i tiltagende effektiviseringer og flere større ledige kontorlejemål. Samtidig må igen gøres opmærksom på graden af usikkerhed i de seneste statstikker, som skyldes det ændrede datagrundlag hos Oline-ED Statistik. Økonomien synes dog at være over de værste efterchok og uroen i Sydeuropa og EU begynder så småt at fortage sig. Forventningen til en svag stigning i BNP og den stigende eksport betyder, at DTZ Research forventer, at vi i løbet af 212 vil se en fortsat stabil og svagt til moderat faldende arbejdsløshed. Alene et fald i arbejdsløsheden bør alt andet lige føre til et fald i tomgangen på kontorejendomme. DTZ Research forventer dog, at den psykologiske effekt af en spirende fremgang kan få virksomhederne til i stigende grad at vende tilbage til vækststrategier frem for udelukkende at have fokus på omkostningsbesparelser og effektiviseringer. Dog skal holdes in mente, at tiltagende spekulativt byggeri samt modernisering af utidssvarende, ineffektive kontorlejemål kan skævvride en ellers faldende tomgang i fremtiden. 1 Tidligere bestod statistikken over ledige erhvervslokaler af data fra portalerne Oline samt Lokalebørs. Fremover vil statistikken bestå af Oline og følgende udlejere af erhvervslokaler: Aberdeen Asset Management Denmark, ATP Ejendomme og DATEA. Figur 14. Tomgang vs. arbejdsløshed Danmark Kilde Danmarks Statistik-Oline-ED Statistikken % 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Figur 15. Tomgang vs. arbejdsløshed København Kilde Danmarks Statistik-Oline-ED Statistikken % 12, 1, Figur 16. Fuldført byggeri til kontor, handel, lager, offentlig administration mv. Kilde Danmarks Statistik Tusinde m Figur 17. Fordeling af ledige kontorer efter størrelse. Kilde Oline-ED Statistikken Antal 8, 6, 4, 2,, 1/1/3 1/4/3 1/7/3 1/1/3 1/1/4 1/4/4 1/7/4 1/1/4 1/1/5 1/4/5 1/7/5 1/1/5 1/1/6 1/4/6 1/7/6 1/1/6 1/1/7 1/4/7 1/7/7 1/1/7 1/1/8 1/4/8 1/7/8 1/1/8 1/1/9 1/4/9 1/7/9 1/1/9 1/1/1 1/4/1 1/7/1 1/1/1 1/1/11 1/4/11 1/7/11 1/1/11 1/1/12 2., 1.8, 1.6, 1.4, 1.2, 1., 8, 6, 4, 2,, Tomgang Tomgang Arbejdsløshed Arbejdsløshed Fuldført byggeri 1. januar april juli oktober 211 m 14 Markedsrapport forår 212 Kontor 15

9 Velkommen til DTZ DTZ Egeskov & Lindquist A/S er ejendomsrådgivere med speciale i erhvervsejendomme. Salg & udlejning Køb/salg Udlejning Afdisponeringsstrategier Sale & lease back Lejerrådgivning Søgning efter nyt lejemål Rådgivning om eksisterende lejemål Markedslejevurdering Capital Markets Investeringsejendomme Corporate Finance Investerings- og køberrådgivning Rådgivning/projektudvikling Rådgivning om domicilplacering Evaluering og udvikling af byggeprojekter Udlejning og/eller salg af byggeprojekter og nybyggerier Strategisk ejendomsoptimering Corporate Real Estate Solutions (CRES) Vurdering Vurderinger & værdiansættelser Skattevurderinger og klagesager Syn & skøn Due diligence Research Markedsrapporter Skræddersyede analyser Medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening oline.dk DTZ Egeskov & Lindquist A/S Nørre Farimagsgade København K Tlf.: DTZ Egeskov & Lindquist A/S Banegårdspladsen 2 A 8 Aarhus C Tlf.:

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Fald i økonomisk tomgang Den økonomiske tomgang for investeringsejendomme er i oktober 2015

Læs mere

Markedsrapport efterår 2011

Markedsrapport efterår 2011 Markedsrapport efterår 2011 Aarhus og omegn side 4 Økonomi side 7 side 11 side 12 Udviklingsområder Kontorejendomme industrielle ejendomme side 4 side 11 side 12 side 15 Aarhus - et overblik Erhvervsejendomme

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013 Ejendomskonferencen 2013 Aarhus 7. marts 2013 Ejendomsinvestering - muligheder & udfordringer Bricks, hvem er vi Hvad har vi udrettet Eksempler på godt og ondt Styrke & udfordringer I Bricks og ejendomsbranchen

Læs mere

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Investeringer og udvikling i Horsens Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Den økonomiske udvikling 2 Den økonomiske udvikling Økonomi i lavt gear Lav økonomisk vækst i 2012 Forventninger

Læs mere

Markedsrapport Efterår 2012 Aarhus & omegn

Markedsrapport Efterår 2012 Aarhus & omegn Markedsrapport Efterår 2012 Aarhus & omegn side 4 side 7 side 10 side 13 Økonomi Udviklingsområder Kontor Industri & Logistik side 6 side 10 side 12 side 14 Aarhus - et overblik Erhvervsejendomme Detail

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Resultater Faldende tomgang for kontor med 0,3 procentpoint På to år er den økonomiske tomgang

Læs mere

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Ingvar Sejr Hansen //Kontorchef //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Erhvervsudvikling i København 2. Udvikling af byens erhvervsområder 3.

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Investeringsejendomme fremmer økonomisk vækst i Danmark I 2016 forventer De Økonomiske Råd

Læs mere

kket opsving giver nye tomme kontorer

kket opsving giver nye tomme kontorer Kn¾ kket opsving giver nye tomme kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter en periode med lidt mere gang i udlejningen først på året. Frygten for en ny nedtur i verdensøkonomien

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Resultater Fald i den økonomiske tomgang i alle kvartaler i 2016 Tomgang for kontor er faldet

Læs mere

Kontor Markedsrapport Forår 2013

Kontor Markedsrapport Forår 2013 Kontor Markedsrapport Forår 213 4 Markedsoverblik 1 Byggeri og udvikling 17 Tendenser på kontorlejemarkedet 2 Sale & lease back i dagens marked 1 22 Hvorfor lokalisere sig i Storkøbenhavn idag? Executive

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Erhvervsudvikling i København

Erhvervsudvikling i København Erhvervsudvikling i København Kenneth Horst Hansen //Fuldmægtig //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Vækst og erhvervsudvikling i København 2. Planlægning for erhvervsudvikling 3. Fremtidens

Læs mere

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012 Colliers STATUS. KVARTAL Lav økonomisk vækst ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske aktivitet i Danmark er stagneret det seneste halvandet år. BNP faldt med, pct. i. kvartal efter en stigning på, pct. i kvartalet

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Skuffende eksport svækkede økonomien. Årlig realvækst i BNP

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Skuffende eksport svækkede økonomien. Årlig realvækst i BNP Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Skuffende eksport svækkede økonomien Danmarks vækst har taget en markant opbremsning. Efter otte kvartaler i træk med vækst faldt BNP med, % i. kvartal 1. BNP-faldet

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik tomgang, april ,7 procent er den laveste økonomiske tomgang for butik siden juli 2009

Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik tomgang, april ,7 procent er den laveste økonomiske tomgang for butik siden juli 2009 WEBRAPPORT TOMGANG Resultater Fald i økonomisk tomgang er sat på pause 7,7 procent er den laveste økonomiske tomgang for butik siden juli 2009 er konstant for kontor Færre erhvervsarealer står tomme på

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013 Fremtidens hot spots IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS Den 27. februar 2013 Investeringer i erhvervsejendomme Hvordan ser den overordnede investeringslyst ud? Tidshorisont er ca. 3 år

Læs mere

Colliers STATUS 1. kvartal 2014

Colliers STATUS 1. kvartal 2014 Colliers STATUS 1. kvartal 1 ØKONOMI Positiv men beskeden vækst Tallene for nationalregnskabet viser positiv økonomisk vækst i både. og. kvartal i 1. Det forventes, at væksttallene i. kvartal også vil

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Resultater Fald i den økonomiske tomgang Tomgang for kontor fortsat over gennemsnittet Højere

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn 04 økonomi 07 udviklingsområder 11 kontor 12 Industri & logistik 06 aarhus - et overblik 11 erhvervsejendomme 12 detail 13 investering 2 DTZ Egeskov & Lindquist

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Små og mellemstore virksomheder i venteposition

Små og mellemstore virksomheder i venteposition Små og mellemstore virksomheder i venteposition Dansk økonomi mangler tempo, og det rammer selvfølgelig også små og mellemstore virksomheder. I modsætning til de sidste to kvartaler, hvor der var fremgang

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Fremgang i den danske økonomi ØKONOMI >. KvARTAL Der var pæn fremgang i den danske økonomi i. kvartal i år. Desværre var der tilbagegang i. kvartal, så selvom væksten måtte fortsætte

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Colliers STATUS. Forventning om svag positiv vækst i 2013 2. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Forventning om svag positiv vækst i 2013 2. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Forventning om svag positiv vækst i ØKONOMI >. KvARTAL blev et år med svag negativ vækst i den danske økonomi. Set over hele året faldt bruttonationalproduktet med en halv procent.

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

DTZ Egeskov & Lindquist A/S

DTZ Egeskov & Lindquist A/S DTZ Egeskov & Lindquist A/S Valuation of development land (VIP 12) v/associeret partner, Morten Jensen www.dtz.dk info@dtz.dk Residualværdi-modellen Introduktion Hvad er baggrunden for dette emne? Værdiansættelse

Læs mere

Ole Hansens Vej 7 4100 Ringsted. SA-K.90024 www.dtz.dk

Ole Hansens Vej 7 4100 Ringsted. SA-K.90024 www.dtz.dk Ole Hansens Vej 7 4100 Ringsted SA-K.90024 www.dtz.dk Ejendommen kort Offentligt udbud for Ringsted Kommune I alt 3.026 m², hvoraf 1.636 m² udgør ledigt vandrerhjem og 667 m² ledigt kontor. 723 m² er udlejet

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

City Profile Oktober 2010 Århus-området

City Profile Oktober 2010 Århus-området City Profile Århus-området 4 5 6 ØKONOMI ÅRHUS - ET OVERBLIK ERHVERVSEJENDOMME WWW.DTZ.COM/DK Introduktion Det glæder os at præsentere vores seneste City Profil for Århus-området. Rapporten er en oversigt

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Colliers STATUS. Håb om opsving forude 1. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Håb om opsving forude 1. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Håb om opsving forude ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske vækst er stadig lav i Danmark såvel som i en stor del af resten af Europa. Perioden med lav økonomisk vækst har i denne

Læs mere

Colliers STATUS. 2. kvartal 2016 ØKONOMI

Colliers STATUS. 2. kvartal 2016 ØKONOMI Colliers STATUS. kvartal ØKONOMI Industri og forbrug løfter væksten Foreløbige beregninger fra Danmarks Statistik viser at BNP er steget med, % i. kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonudsving.

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal.

TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal. TUN Øjebliksbillede 3 kvartal 211 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal. Denne udgave af TUNs øjebliksbillede dækker 3 kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for byggebranchen.

Læs mere

Research Erhverv Poul Erik Bech. Market UPDate

Research Erhverv Poul Erik Bech. Market UPDate Research Erhverv Poul Erik Bech Market UPDate VINTER 2013 V I N T E R 2 0 1 3 Indhold Definitioner 2 Kontor 3 Detail 7 Lager og produktion 9 Boligudlejning 11 BEMÆRKNING TIL ESTIMATER: Værdiansættelsen

Læs mere

Nansensgade 19 København NANSENSGADE

Nansensgade 19 København NANSENSGADE Nansensgade 19 København NANSENSGADE Attraktivt erhvervslejemål i en af Københavns mest inspirerende gader. I Københavns kreative område rejser den ni etagers ejendom på Nansensgade sig over byen. De moderne

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Ejendomsmarkedet. Status og forventninger. Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk

Ejendomsmarkedet. Status og forventninger. Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk Ejendomsmarkedet Status og forventninger Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk Markedet Økonomien: 2012 endnu et bump på vejen mod fremgang? 2011 2012-2 - Eller skal

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Stærkt M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014

Stærkt M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014 Stærkt M&A-marked i i 2013 og positive forventninger til 2014 Johannes Vasehus Sørensen Managing Partner Corporate Finance Uffe Ambjørn Director Corporate Finance Resumé Det danske M&A-marked har været

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2012

Øjebliksbillede 2. kvartal 2012 Øjebliksbillede 2. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 2. kvartal 212 Denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker 2. kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for trælasthandlere

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 Notat Februar 2016 Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne næsten er gået i stå

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt: Ny lejelov hvad kan vi forvente? L97 Ny lejelov 1. behandling

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Danica Pension. Konference. Investering i og udvikling af Lyngby

Danica Pension. Konference. Investering i og udvikling af Lyngby Danica Pension Konference om Investering i og udvikling af Lyngby Danica Pension En af Lyngbys store virksomheder Danica Pension er en del af Danske Bank koncernen, Danica Pension har hovedkontor i Lyngby

Læs mere

PensionDanmark Ejendomme

PensionDanmark Ejendomme PensionDanmark Ejendomme En plan for vækst Investering 10. november 2016 PensionDanmark Ejendomme PensionDanmark kort fortalt Hvad betyder det for vore investeringer? 681.000 medlemmer - heraf 368.300

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i år Arbejdsløsheden for de -9-årige i EU er i dag ca. ½ pct. Det er det højeste niveau siden 1997, hvor ungdomsledigheden var,8 pct. Det er specielt i Spanien

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2010/2011. Fondsbørsmeddelelse nr. 05-2011. Indberettet den 17.02.2011.

PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2010/2011. Fondsbørsmeddelelse nr. 05-2011. Indberettet den 17.02.2011. 1. KVARTAL 2010/2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 05-2011. Indberettet den 17.02.2011. STYRKET TILTRO TIL DEN FREMTIDIGE UDVIKLING ASGAARD GROUP A/S orienterer herved om udviklingen i selskabet i perioden efter

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Axel Towers. Bliv en del af Københavns nye landemærke

Axel Towers. Bliv en del af Københavns nye landemærke Axel Towers Bliv en del af Københavns nye landemærke Må vi invitere dig med op? Arkitekturen er geometrisk forførende. Facaden vil kun blive smukkere og smukkere med årene. Beliggen heden er enestående.

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Colliers STATUS. Flere lyspunkter 3. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Flere lyspunkter 3. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Flere lyspunkter ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske aktivitet er stort set konstant. Væksten i, og er tæt på nul lidt positiv i og, men negativ i. I forventes væksten igen at være

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Agenda 1) Hvem er Victoria Properties? 2) Hvorfor Tyskland? 3) Sådan arbejder Victoria Properties 4) Hvad vil Victoria Properties?

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren?

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren? Arbejdsløsheden for de byggefaglærte er begyndt at stige igen efter et lille fald omkring årsskiftet. I juni 1 var hele 13½ pct. af de forsikrede i a-kasserne for byggefaglærte arbejdsløse, når man medregner

Læs mere