INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDENLANDSK SØMANDSMISSION"

Transkript

1 Sømandsmissionen Å r b o g INDENLANDSK SØMANDSMISSION Evangeliet til søfolk og fiskere årsberetninger regnskab hovedbestyrelse hovedkontoret sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

2 Indenlandsk Sømandsmission Hjemmeside: 2 Hermed udsendes 13. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog. Årbogen skal være med til at give et stilbillede af organisationens mange arbejdsområder. Desuden kan Årbogen bruges både som telefonliste og ikke mindst forbønsliste. Gaver til Indenlandsk Sømandsmission Det er en forudsætning for enhver organisation, at der er en flok mennesker, som bakker sagen op. Her på første side vil vi gerne sige tak for alle de gaver Indenlandsk Sømandsmission har modtaget det forløbne år. Samtidigt med gaverne gør arbejdet muligt viser de også, at der er en god flok venner, som sætter deres behov til side til fordel for Indenlandsk Sømandsmissions sag at bringe evangeliet til søfolk og fiskere. Fradrag Når man giver en gave til Indenlandsk Sømandsmission, får man også mulighed for at få fradrag, og dermed give mere end man reelt tager op af lommen. Når du giver gaver til Indenlandsk Sømandsmission og samtidig oplyser dit CPR-nummer, vil du automatisk få skattefradrag efter følgende retningslinjer: Hver skatteyder kan årligt få fradrag for gaver op til kr. Man kan give gaver til forskellige organisationer, men gaven skal være løbet op på mindst 500 kr. til hver enkelt organisation for at måtte medregnes. De første 500 kr. du giver i gaver er ikke fradragsberettiget, og derfor skal der gives kr. for at opnå de kr. i fradrag. Gavebreve Vi vil meget gerne yde gratis hjælp til oprettelse af gavebreve, hvor det fulde beløb er fradragsberettiget. Gavebrevsforpligtelsen er bindende i mindst 10 år. Testamenter Vi yder ligeledes gratis hjælp til udfærdigelse af testamenter, hvor Indenlandsk Sømandsmission betænkes. Rekvirer brochure fra hovedkontoret, som mere specifikt fortæller om de forskellige satser. Vejle, 2010

3 Formandens hilsen Her i sommer havde jeg vort barnebarn på 12 år med ude at sejle i min jolle. Han skulle naturligvis prøve at styre. Der var frisk vind og i en lille 16 jolle kan det godt vippe en hel del. Første gang han sad ved styrepinden, hvor skruen kom oven vande, blev han noget forskrækket. Han opdagede også, at det ikke er så ligetil, det med at holde kursen. Skruevandet agterud lignede mere en slange end en lineal. Det fik vi en god snak om, men det blev en hel lille prædiken for mig om både at holde skruen i vandet og ikke mindst om at holde kursen. I jollen var det jo lige meget om det slingrede lidt, men i Sømandsmissionen er det vigtigt ikke at være på slingrekurs. Her gælder det om at have ret kurs. Kurs mod Himlen. Må Gud give os i hovedbestyrelsen for Sømandsmissionen, at have blik for dem, vi er sat i verden for, fiskeren og sømanden. Have kærlighed til ham og omsorg for både hans timelige og åndelige vel. Må han opleve, at Sømandsmissionen er der for ham i både Grønland og Danmark. Det ligger der en stor udfordring for os i. Hovedbestyrelsens opgave er at udstikke kursen og at skabe gode rammer for arbejdet. Til at udfylde rammerne, har vi rigtig gode og loyale medarbejdere med medleven og engagement. Uden disse ville arbejdet gå i stå. Det er sådan noget, der sætter spor. Der har været stor udskiftning i årets løb og udfordringen for de nye, er til at få øje på! En meget stor tak til jer, der er stoppet eller vil gøre det inden årets udgang. Flytning af hovedkontoret For over et år siden blev det besluttet, at hovedkontoret skulle flyttes fra København til Jylland. Som det nu er alle bekendt, blev det Vejle. Vi synes, vi har fået nogle utrolig flotte og gode lokaler, og en helt enestående beliggenhed lige ved havnen. Vi tror, at det vil blive til fremme for arbejdet på sigt. Men sådan et flyt bevirkede jo også, at medarbejderne på kontoret kom i klemme. Det er vi meget kede af. Vi har forsøgt at give så gode overgangsbetingelser, som muligt. Men nogle har ikke kunnet flytte med. Stor tak til jer for mange års tro tjeneste. Formandens hilsen 3

4 Formandens hilsen Sømandshjemmene i Danmark Hovedbestyrelsen (HB) ønsker at sømandshjemmene må være tæt tilknyttet Sømandsmissionen og vi vil gerne være en servicefunktion for sømandshjemmene. Derfor har vi nedsat et Danmarksudvalg til at styrke dette. Udvalgets opgave bliver at analysere situationen omkring de danske sømandshjem, så hjemmenes muligheder og udfordringer bliver taget op Ligeledes at planlægge en temadag og efterfølgende udfærdige en rapport med indstillinger til hovedbestyrelsen. Heri bl.a. om der kan opnås fordele for de enkelte sømandshjem ved et samarbejde om f.eks. regnskab, personalepleje, fælles profiler, booking, mm. Sømandshjemmene i Grønland I mange år har HB haft et Grønlandsudvalg med tre medlemmer fra HB samt to ansatte medarbejdere. Dette udvalg udvides nu til fire og får en lidt ændret opgave. Bl. a. bliver økonomiske dispositioner flyttet over til forretningsudvalget. Udvalget er sparringspartner for arbejdet i Grønland og skal arbejde med Sømandsmissionens vision for arbejdet i Grønland. Bl.a. hvordan kommer vi længere ud, så at flere hører om Jesus Kristus. Stor fokus vil også være på den kæmpe udfordring, vi har i at øge antallet af ansøgere, samt at arbejde med arbejdsforholdene for de allerede ansatte. Sluttelig kan jeg nævne, at hovedbestyrelsen har arbejdet med Sømandsmissionens logo, som har fået en enklere streg. I juni var min kone og jeg til Landsmøte i DISM (Den Indre Sjømannsmisjon) i Norge. Det er godt at være iblandt søstre og brødre, som står i samme opgave som os, -at bringe evangeliet til søens folk. Det er inspirerende at mærke deres entusiasme og kærlighed til arbejdet. Endelig at skibet Bethel er ombygget og forbedret ganske meget i løbet af vinteren og er nu på sit 4. sommertogt. Mandskabet om bord behøver vores medleven og forbøn. Endelig: Stor tak til hovedbestyrelsen for godt samarbejde i årets løb. Guds Fred og Alt Godt! Ole Dahl, formand 4

5 Frede Ruby Østergård Generalsekretær Jesus så på dem og svarede:»for mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt.«matthæusevangeliet 19,26 Generalsekretærens årsberetning For Gud er alt muligt Vi lever i en tid, hvor man gang på gang får fortalt, at alt er muligt! Samtidigt lever vi i en finansiel krisetid, hvor man gang på gang bliver mindet om, at alt ikke er muligt! Verset fra Matthæusevangeliet er hentet fra samtalen mellem Jesus og disciplene efter en rig ung mand var gået bedrøvet bort. Han havde mange penge, og Jesus sagde, at han skulle sælge alt og følge ham, for han skulle have sin skat i himlen i stedet for på jorden. Med andre ord sagde Jesus, som vidste hvor den unge mands sko trykkede, at han skulle stoppe med at stole på rigdommens magt til at redde ham godt gennem livet på jorden. Jeg tror, at alle mennesker gerne vil have penge mellem hænderne - gerne rigeligt. Det giver en følelse af uafhængighed, og det er netop det, der er fristelsen ved rigdom at mennesket tror, at vi kan blive helt os selv. Bestemme fuldstændig i eget hus. Jesus ønsker at vise os, at vi mennesker må stole på, at det er Gud, der ved Jesus Kristus redder os godt gennem livet her på jorden. Ikke rigdommen. Den rige unge mand kunne sikkert godt have fået lov til at beholde pengene, hvis han havde indset, at de var en gave, som han skulle forvalte ret og godt, men ikke bruge som en mental sikring af et godt liv. Det gode liv kommer i fællesskabet med Jesus! Rigdommen kan måske give et behageligt liv! I Sømandsmissionen har vi brug for at huske på det, for der løber mange penge gennem systemet hver dag. Vi skal ikke læne os tilbage og sige nu går alting godt. Vi må være vågne og hele tiden vurdere om de penge, vi forvalter, bliver forvaltet ret og godt, så andre får deres liv fornyet med Gud. Måske har de ikke mødt ham siden deres dåb. Måske er de aldrig blevet døbt. For Gud er det muligt, selvom vi ind imellem kommer til kort. Lad os gå frimodigt med den vished i tjenesten! Generalsekretærens årsberetning 5

6 Generalsekretærens årsberetning 6 Evangeliet til søfolk og fiskere Den lille sætning er Sømandsmissionens nye missionsstatement. Et missionsstatement er én klar sætning, som giver retning på en organisations kurs. I og for sig er der ikke noget nyt i sætningen, da centrum i sætningen er at nå ud til søfolk og fiskere med evangeliet om Jesus Kristus. Det er heller ikke meningen, at det skal være noget nyt. Meningen er, at sætningen må vise tindrende klart for mennesker anno 2010, hvad der er vores formål i Sømandsmissionen. Alt er ikke sagt med sætningen men det vigtigste! Fornyet logo På årsmødet 2010 vil et nyt logo præge billedet, men helt nyt er det nu ikke, for det ligger tæt op af det gamle logo. Dueflaget er stadig det bærende element. Vi ønsker at signalere så tydeligt som muligt ud til omverdenen, at vi har fået nyt missionsstatement. Samtidigt ønsker vi at få nye generationer med i organisationen, for sagen er absolut ikke ført til ende endnu. Vil man nå de nye generationer, må man forstå, at den grafiske fremtoning er vigtigere end for tidligere tiders generationer, og derfor må man indrette nogle af formerne, så vi stadig kan arbejde for samme formål. Hovedkontor i Vejle 4. juni 2010 fejrede vi flytningen til de skønne lokaler på havnen i Vejle en opgave som har fyldt meget i hverdagen hele året inden flytningen. Dog markerede vi allerede den 21. maj 2010 flytningen i Nyhavn, hvor vi sagde farvel og tusind tak til enkelte lønnede medarbejdere og de ulønnede medarbejdere og farvel til den daglige kontakt og andagtsfællesskabet med bestyrerparret og deres medarbejdere på Sømandshjemmet Bethel. Sømandsmissionen har haft det godt på sømandshjemmet, og vi kan ikke andet end at sige tak for samarbejdet. Grundlæggende ønskede hovedbestyrelsen, at organisationen blev bundet tættere sammen på tværs af Danmark, og at hovedkontoret fik en central plads i denne tættere forbindelse. Ud fra det ønske stod det klart, at hovedkontoret skulle flyttes til en mere central beliggenhed, hvis det skulle lykkes. Beslutningen blev taget i foråret 2009, men meget skulle falde på plads inden en flytning kunne realiseres. Det er også vigtigt at nævne, at aktiviteterne i Sømandskirken vil fortsætte. Bethelskibet ombygget Der er skrevet meget om Bethelskibet i årets løb og med rette, for det er et af Sømandsmissionens vigtige redskaber til at møde søfolk og fiskere, og dem der ellers kommer forbi skibet, med. Mennesker møder forståelse for deres person og eventuelle problemer, og de får et møde med Jesus Kristus via missionærerne og de frivillige på skibet. Det sejlende Sømandshjem er i vinterens løb blevet udvidet med et nyt møde- og opholdsrum på fordækket, fået en bovpropel og er blevet sandblæst, metalliseret og malet. Så udover en meget bedre indretning til formålet, varer det en del år, før den store malerpensel skal frem igen. Sømandsmissionærer Der er stadig god brug for det opsøgende arbejde, som missionærerne udfører, og vi får mange gode beretninger om deres møde med søfolk og fiskere. Missionærerne og jeg selv kommer rundt i mange sammenhænge, og folk er glade for at høre om sømandsmission. Så vel-

7 kommen til at kontakte os for aftale om at komme ud til jer. Der har ikke været udskiftning i flokken i år. Sømandshjemmene Der bliver stadig arbejdet solidt og målrettet på sømandshjemmene i både Danmark og Grønland. Det har været et hårdt år for hele branchen, hvilket også har kunnet mærkes på Sømandshjemmene, nok specielt i Danmark. I Hanstholm og Fredericia har man været oppe i helikopteren med det mål at se hvilke muligheder, som der kunne være for fortsat drift af sømandshjemmet. I skrivende stund er dette ikke færdigbehandlet, men der skal tænkes både på formål og nye muligheder for sund drift. Der er kommet ny ledelse på over halvdelen af hjemmene i Danmark. I Aalborg har Kirsten og Jan Jensen taget over efter Kirsten og Niels Aage Hansen. I Århus har Paw Ankjær afløst Aage Christensen. I Skagen har Janni Dalsgaard fået roret, efter en periode med afløser. I Hvide Sande har der været forskellige afløsere på i et år, men nu har Henriette og Martin Faldt taget over. Endelig er Eva Haahr konstitueret leder på Fredericia Sømandshjem, efter Tina og Mark Glisbo stoppede i foråret. Også på de grønlandske sømandshjem er der skiftet ledere. I Aasiaat blev Jan Hummelshøj ansat som bestyrer og Anne-Marie Skovsgaard blev souschef efter en periode, hvor Jan var assistent med ledelsesansvar. Det nye par i Hvide Sande kom fra Sisimiut (Holsteinsborg), og efter et par måneder med afløsere kunne Ruth og Peter Ellegaard tage hjemmet i deres varetægt. Qaqortoq (Julianehåb) bestyres i skrivende stund af afløsere, da Jannie fik ledelsen af Skagen Sømandshjem tidligt i Vi vil gerne sige tak for kampen til alle bestyrere og assistenter, som har været i sving i det forløbne år. I har gjort det godt under svære forhold. Samtidigt skal der lyde en særlig tak for arbejdet til jer, der er stoppet i tjenesten og et stort velkommen til arbejdsfællesskabet til alle nye. Der skal også lyde en særlig tak til de personer/par, som har taget en afløser opgave på sig i kortere eller længere tid et sømandshjem kan ikke stå tom! På hjemmene i Grønland har følgende ydet en uundværlig hjælp: Anna Isaksen, Jytte og Benny Kusk, Åse og Henning Kraglund, Karin og Erik Klitgaard og Maria Stoiberg og Aksel Lynge Nielsen. Aggershøj Man kunne skrive meget om Aggershøj, men her henviser jeg til siden om Aggershøj her i Årbogen, hvor der står noget om aktiviteterne på Ærø. Dog vil jeg sige, at enkerne endnu engang har nydt opholdet i Marstal, og derfor giver det stor arbejdsglæde at arrangere ferieopholdene. Sømandskredse Der er stadig god aktivitet i Sømandskredsene, og vi glæder os over, at vi ansatte kan mærke den glæde og forbøn, som udgår fra sømandskredsene. Der bliver stadig sørget for mange pakker eller samlet ind, så vi kan sørge for, at have pakker nok tak for indsatsen. Samarbejde med Broderkredsen I årets løb har vi snakket samarbejde med Broderkredsen, og vi håber, at vi i løbet af det kommende år kan præsentere en fælles blad, da vi i bund og grund har fælles formål. Jeg vil gerne takke for samarbejdet, og beder til at det må fortsætte i fremtiden. Generalsekretærens årsberetning 7

8 Generalsekretærens årsberetning 8 SMUK SMUK har i årets løb haft forskellige arrangementer, fx julegavelavning og pasning af Bethelskibet. Senest har en lille flok været med ved Skagen Festival, hvor vi hjalp med praktiske opgaver på sømandshjemmet, og humøret var højt. Vi håber, at SMUK kan medvirke til, at en større flok som får hjertet sat i brand for: Evangeliet til sømænd og fiskere. Næstved Søfartsservice Næstved Søfarts Service er blevet afviklet, og Sømandsmissionen fik kr fra bestyrelsen, som blev fordelt med 25 % til arbejdet med Det sejlende Sømandshjem, 50 % til arbejdet med Aggershøj og 25 % til hovedbestyrelsens disposition. Vi takker for beløbet, som absolut kan mærkes i arbejdet. Ansatte Uden gode ansatte ville Sømandsmissionen ligge fladt på jorden uden at kunne betyde noget for omverdenen, og i år er ændringerne i besætningen udelukkende sket på grund af flytningen fra Nyhavn. Sømandsmissionens varme telefonlyd, Sonja Eriksen, gik på efterløn ved udgangen af maj efter godt 18 år på kontoret. Kim Nyby var ansat som aflastning i regnskabsafdelingen i 9 måneder. Efter flyttet havde vi brug for en sekretær og kontormedarbejder i regnskabsafdelingen, og vi ansatte henholdsvis Ane Margrethe Vrist og Anita R. Brødsgaard. Det er helt på sin plads, at sige tak til de af jer der stoppede, men også til jer der skulle flytte med der var mange ekstra opgaver, som er blevet løst på en god måde. I det hele taget har alle medarbejdere løbet stærkt i det forløbne år, så tak for indsatsen i det forløbne år! Mindeord Vi vil også mindes dem, som i årets løb er gået bort. Den 30. maj 2009 døde Jens Jørgensen, 85 år gammel. Jens har sammen med sin hustru Ketty, været bestyrer på både Grenaa og Århus Sømandshjem Den 10. august 2009 døde Henry Vrist Pedersen, 73 år gammel. Sammen med sin kone Karen, var Henry bestyrer på Hvide Sande Sømandshjem fra 1992 til Den 8. september 2009 døde Knud Børge Clausen, 88 år gammel. Knud Børge var bestyrer på Sømandshjemmet Gl. Havn i Esbjerg og senere på Aalborg Sømandshjem i alt 23 år. Den 16. september 2009 døde Arne Enok Sørensen, 56 år gammel. Arne var sammen med Rita bestyrerpar både på Kolding Sømandshjem og Maniitsoq Sømandshjem. Ind imellem var han sømandsmissionær. Det sidste job han beklædte var redaktionssekretær i Sømandsmissionen. Den 2. januar 2010 døde Marie Straarup Buch, kaldet Mimi, 85 år gammel. Den 28. april 2010 døde Ejnar Tougaard, 72 år gammel. Ejnar var sammen med sin hustru Ellen bestyrerpar på Nørresundby Sømandshjem i mange år. Vi takker for trofasthed i tjenesten og vil ære deres minde og sige tak til Gud for, hvad han gennem dem gav til Sømandsmissionens arbejde. Ære være deres minde. Bed og arbejd Under samme underoverskrift som sidste år vil jeg igen opfordre alle til både at bede og arbejde på, at sømandsmissionen bruger kræfterne på formålet at bringe evangeliet til søfolk og fiskere. Frede Ruby Østergård Generalsekretær

9 Ole Dahl Johannes Christoffersen Jyllandsgade Skive Tlf f g med Ruth f Indtrådt i HB 2006 Formand 2007 Sognepræst Doktorvejen 1, Byrum 9940 Læsø Tlf f g med Birgit f Indtrådt i HB 2000 Næstformand 2002 Aviaja Rohmann Pedersen Lars Risager Dansk præst i Nuuk Pupik 7, Box 1590, 3900 Nuuk Tlf Fax f g med Jan Erik f Indtrådt i HB 2009 Sømandshjemsbestyrer Tordenskjoldsgade 15 B 9900 Frederikshavn Tlf Fax f g med Tina f Indtrådt i HB 2009 Hovedbestyrelsen Hans Peter Kristensen Mågevej Hvide Sande Tlf f g med Birgitte f Indtrådt i HB 2008 Hovedkasserer

10 Hovedbestyrelsen Alfred Wejse Poseidonvej Aalborg SØ Tlf Mobil f g med Stinne f Sømandshjemsbestyrer Hanstholm Frederikshavn Indtrådt i HB 1980 Næstformand 1994 Formand Ellen Margrethe Lomholt Lundbjergvej 3, Gårslev 7080 Børkop Tlf Mobil f g med Hans Oluf f Indtrådt i HB 2001 Jørgen Erik Larsen Jytte Kusk Udsigten Sorø Tlf.: Fax Mobil f g med Anny f Sømandshjemsbestyrer Sisimiut Bethel Sømandsmissionær 1990 Indtrådt i HB 2002 Jens Baggesens Vej Aalborg Tlf.: f g med Benny f Sømandshjemsbestyrer Hanstholm Frederikshavn Indtrådt i HB 2007 Thomas Uth Sognepræst Rebildparken Aalborg Ø Tlf f g med Pia f Indtrådt i HB

11 Frede Ruby Østergård Generalsekretær Ane Margrethe Vrist Sekretær Jørgen Møller Grønlandssekretær Rønvangen Hinnerup Mobil f g med Mette f Generalsekretær 2009 Silkeborgvej 190, kld Århus C Mobil f Ansat 2010 Fornæsvej Randers Tlf Fax Mobil f g med Ann-Inge f Ansat 1990 Finn Juhl Nielsen Regnskabschef Smøgen Hårlev Tlf Mobil f g med Karin f Sømandshjemsbestyrer Christianshåb Regnskabsmedarbejder Ansat 2002 Lis Teglgaard Christensen Regnskabsmedarbejder Ligustervangen Allerød Tlf f g med Bonde f Ansat 2008 Anita Ringgaard Brødsgaard Regnskabsmedarbejder Dorte Schütt Larsen Regnskabsmedarbejder Mølleparken 8, Kragelund 8723 Løsning Mobil f g med Ole f Ansat 2010 Løget Høj 14 C, Vejle Mobil f Ansat 2008 Hovedkontoret 11

12 Sømandsmissionærer og pensionerede medarbejdere Jørgen Erik Larsen Finn Løvlund Pedersen Udsigten Sorø Tlf.: Fax Mobil f g med Anny f Sømandshjemsbestyrer Sisimiut Sømandshjemmet Bethel Sømandsmissionær 1990 Indtrådt i HB 2002 Blomsterparken 6, Fovrfeld 6710 Esbjerg V. Tlf Mobil f g med Susanne f Sømandsmissionær 2006 Keld Østergaard Præstegårdsvænget Bedsted Tlf Mobil f g med Anni f Sømandsmissionær 2006 Simon Skovgaard Ambrosen Finn Mikkelsen Ringkøbingvej Aalborg Ø Tlf f g med Margit f Sømandsmissionær 2007 Høgevej Brønderslev Tlf: Mobil: f v med Dorthe Kiilerich f Sømandsmissionær 2009 PENSIONEREDE MEDARBEJDERE Osvald Mouritzen Anker Graugaard Lis Graugaard Baunegårdsvej 50 A 2900 Hellerup Tlf f g med Helle f Generalsekretær Vodroffsvej 41, 2. th Frederiksberg C Tlf f g med Lis f Sømandshjemsbestyrer Nakskov Frederikshavn Hovedkasserer Vodroffsvej 41, 2. th Frederiksberg C Tlf f g med Anker f Sømandshjemsbestyrer Nakskov Frederikshavn Indsamling og salg af brugte frimærker 12

13 Bent Muff Klaus Jensen Granly Allé 5b 6710 Esbjerg V tlf fax Mobil f g med Etna f Sømandsmissionær Medlem af HB Jyllandsgade 76, 1. tv Esbjerg Tlf f g med Tinne f Feriehjemsbestyrer Aggershøj Sømandsmissionær Jens Christian Seeberg Editha Seeberg Anne Mie Thomasen Solbakken Kalundborg Tlf Fax f g med Editha f Solbakken Kalundborg Tlf Fax f g med Jens Chr. f Danmarksgade Fredricia Tlf f Sømandshjemsbestyrer Grimsby Esbjerg Gl. Havn Esbjerg Ny Havn 1998 Leder af Axeltorv s Genbrug, Fredericia Magnus Haushøj Søndergaard Rosa Sørensen Tøndervej Aabenraa Tlf f Sømandshjemsbestyrer Aabenraa Sømandsmissionær c/o Arken Strandbygade Esbjerg f Fritidsmedarbejdere 13

14 Sømandshjemmene Sømandshjem i Danmark med tilknytning til Indenlandsk Sømandsmission Sømandshjemmene i Danmark er ikke, som mange kunne tro, kun for søfolk og fiskere, men samlet set er det et sted, hvor der hviler en særlig ånd over medarbejdere og gæster. En ånd som kommer fra det kristne livs- og menneskesyn, og som gerne skulle smitte af på alle, der kommer i berøring med stedet. Stedet bliver selvfølgelig drevet med økonomisk sans, men der er også tid til at slå ørene ud og møde gæsten om det så er en stamgæst eller ikke. Som det fremgår af de næste sider, er sømandshjemmene også hoteller med høj standard, hvor man har mulighed for et ferieophold, en weekend-tur, fætterkusine-ophold eller et sted hvor man dumper ind, når kaffetørsten eller sulten melder sig på sømandskredsudflugter og lignende. Hjemmene bliver i stigende grad brugt som kursussted eller det sted, hvor man kan mødes for at holde møde i firmaet eller organisationen. Flere af vore sømandshjem arrangerer fester i forbindelse med livets store højtidsdage. Ring og hør nærmere hos de enkelte sømandshjem og få et godt tilbud. At besøge et sømandshjem er også en måde at støtte Sømandsmissionen på. Ved at Sømandsmissionens venner ved selvsyn besøger disse steder, giver det på en helt anden måde kærlighed til arbejdet og sømandshjemmene. Så overvej næste gang, om ikke I skulle benytte et Sømandshjem til jeres ferie eller weekendophold! 14

15 Aalborg Sømandshjem Østerbro Aalborg Tlf Fax Hjemmeside: Bestyrerpar: Kirsten og Jan Jensen Kirsten f Jan f g Den 1 oktober 2009 var der vagtskifte på Hotel Aalborg Sømandshjem, Kirsten og Niels Aage Hansen trådte afborde efter 23 ½ års tjenste. Hotel Aalborg Sømandshjem vil gerne rette en stor tak for denne trofaste tjeneste. Det betød at vi d. 1 oktober havde vores første arbejdsdag som nyt bestyrerpar på Hotel Aalborg Sømandshjem. En ny og spændende opgave og tjeneste var begyndt for os. Der er mange ting at tage fat på, og mange gøremål i så stort et hus som Hotel Aalborg Sømandshjem er. Vi glædes over at vore trofaste erhvervskunder - specielt firmaer - fortsætter deres gang hos os. Vi oplever fortsat at der kommer mange søfolk op på sømandshjemmet, de fleste for at ringe hjem, eller til at tale med dem derhjemme via deres egen computer fra vores trådløse netværk. Andre for at få en snak om løst og fast. Juleaften havde vi besøg af 6 søfolk. Vores 2 drenge Mikkel og Mathias fik en helt uforglemmelig aften, og at sidde og tale med en fillipiner og bare lytte til hvad man oplever ude i den store verden, det er da fantastisk. Vi oplevede et par utrolige stille første måneder af året, hvilket tildels skyldes " krisen " og den hårde og lange vinter vi oplevede heroppe mod nord. Ellers har vi haft en meget travl sommer, med bla. 16 busturer fra SI Rejser fra Norge hen over sommeren, de var på vej til Tyskland - ned til Obarmagau spillet var også året og sommeren hvor der igen var trængsel i Aalborg havn af gamle og smukke sejlskibe, da det omrejsende The Tall Ships Races igen besøgte Aalborg. Ialt ca. 84 skibe og godt 3000 søfolk, så det var ikke kedeligt at gå på havnebesøg disse 4 dage i juli. Vi har fortsat en dejlig trofast kreds af damer der kommer 1 gang om måneden på Sømandshjemmet, og slutter trofast op om Sømandshjemmets arrangementer. Vi vil gerne takke for alle de besøg og hilsner vi har modtaget fra forskellige steder i landet, tak for forbøn. Vi tror på at det nytter at drive sømandshjem og drive sømandsmission rundt omkring i vore havne. Vi beder om at vort sømandsmissions arbejde må være til gavn og velsignelse blandt vore søfolk og fiskere. De varmeste tanker fra Hotel Aalborg Sømandshjem Kirsten og Jan Jensen Sømandshjemmene 15

16 Sømandshjemmene 16 Fredericia Sømandshjem Gothersgade Fredericia Tlf Fax Vort gamle sømandshjem ligger i hjertet af Fredericia, meget tæt på havnen. I år er andet år, at gammelhavn i Fredericia fungerer som ny lystbådehavn for fritidssejlere og lystbådesejlere. I den forbindelse modtager vi havnepenge fra sejlerne, og tilbyder, at de kan købe et bad ved os, og ellers at bruge os, som deres hus. Vi kan mærke et stigende antal lystsejlere i år, frem for sidste år. Vi har en dejlig gårdhave til Sømandshjemmets gæster, og her i sommertiden er det skønt at se, at gæsterne gerne sidder derude ved de små borde, og nyder solen. Vi ligger centralt i Danmark, og der er ikke langt til Legoland, Givskud Løvepark eller Lalandia Billund. Hvis en gæst ønsker at leje cykler, tilbyder vi, at formidle kontakt til en cykeludlejer. Vores cyklende gæster, kan sætte deres cykler i husets carport, bagerst på vores egen parkeringsplads. Vi tilbyder trådløs internet i hele huset. Velkommen til Fredericia Sømandshjem og Hotel Eva Haahr

17 Hanstholm Sømandshjem er i sine 40 års værste krise; Et brat stop for overnattende færgegæster fra Smyril Line som kun besejler Hanstholm i ca. 2 sommer måneder og fra Fjord Line der flytter til Hirtshals halveredes omsætningen i 2009, hvilket gav et stort underskud. Denne situation resulterede i at Birthe og Arne Silkjær efter 6 års godt arbejde på sømandshjemmet opsagde deres stilling som bestyrerpar pr. 31. august 2009 efter Hanstholm Sømandshjem Kaj Lindbergs Gade Hanstholm Tlf Fax en måned uden bestyrerpar blev to unge mennesker Jacob Houmaa Christoffersen og Kristine Ettrup Larsen ansat indtil 31. marts Hele byen er præget af de manglende færgegæster, hvorfor mulighederne for ændringer i driften blev drøftet, hvilket resulterede i at vi fra 1. april 2010 kun udlejer værelser m. morgenmad, og enkelte udflugter til middag. Også åbningstiden er ændret til Sømandshjemmet har kontorlokaler og 2 lejligheder + nogle værelser fastudlejet til fiskere, heraf en som har boet her i over 25 år. Det gør ondt at skære så drastisk ned, men det er nødvendigt som situationen er nu i Hanstholm. Formand, Niels Aage Hansen Sømandshjemmene 17

18 Sømandshjemmene 18

19 Hvide Sande Sømandshjem Bredgade Hvide Sande Tlf Fax missionsstation - værested - cafeteria/restaurant - hotel - menighedshus - hjem Dette er alt sammen ord som kort beskriver hvad sømandshjemmet indeholder. Det er hvad det er. Vi er tiltrådt som bestyrerpar pr. 20. juni og er kommet godt i gang, er blevet taget utroligt godt imod af alle og føler det er her vi er kaldet til at være. - Her forsøger vi at møde mennesker gennem Jesus i handling og ord om Ham som giver håb for livet. Det sker når et menneske mødes med et smil og venlig betjening. Det sker når der er en medarbejder der har tid til et øjeblik at sætte sig for at tale med en gæst. Vi holder andagter i hverdagen og her er alle velkomne til at lytte med og som bekendt vender Guds ord ikke tomt tilbage. Her bliver der drevet mission ved at blade som: Et ord med på vejen og Redningsbåden bliver delt ud på havn og i by. Det sker når Den blå cykel tager rundt på havnen med invitation til sømandshjemmet og en snak om vind og vejr, fisk og kvoter og om Ham som giver livet mening og indhold. Det er her verdenssituationen ordnes over kaffen og det er her det som trykker kommer ud i ord og bliver lidt lettere at bære. Her er stedet, hvor man kan diskutere så det lyner, men har en klar aftale om at alt er glemt når man går ud og kommer tilbage igen. Her er et sted som nogen kalder hjem fordi det rent faktisk er her de bor og har deres hjem og daglige gang. Alt dette er det, som skaber et sted for sømand, fisker og andet godtfolk et sømandshjem efter den oprindelige opskrift. Vi håber og tror og beder om at alt dette, om det er Guds vilje, får lov til at bestå. Tak for forbøn, blomster og venlige tanker til alle som har været med til at gøre vores ankomst og opstart til noget specielt. Vi beder om at Gud må udruste os og vores besætning til at løfte den opgave Gud har lagt på os alle om at videreføre stedet her efter Hans vilje. Joh. 8, 1-10:»Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende.«stenene dryssede til jorden og ikke på kvinden, medens de ældste forlod gerningsstedet først medens Jesus tegner videre i sandet.»kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig?«hun svarede:»nej, Herre, ingen.«så sagde Jesus:»Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere.«hvilken mægtig Gud vi har! Der er også plads til dig og mig, uanset vores fejl og mangler. De kærligste hilsner fra Henriette og Martin m. 3 dejlige børn samt personalet på HSSH. Sømandshjemmene 19

20 Sømandshjemmene 20 Aarhus Sømandshjem Hjemmeside: Bestyrer: Paw Ankjær Paw f Marlene f g Siden 1881 har Århus Sømandshjem stillet sine faciliteter til rådighed for søfolk, der gæster Århus Havn. I 1996 blev Århus Sømandshjem ændret til en sømandsklub et fristed i en travl tid for søfolk fra alverdens lande. Sømandshjemmet er en oase for sømænd, hvor de i private omgivelser kan få en kop kaffe, spille et spil eller benytte internet, telefon og skypetelefoni, så de kan kommunikere med familien derhjemme. Ca sømænd gæster Århus Sømandshjem årligt. Foruden at drive Århus Sømandshjem, udøver vi velfærdsarbejde på havnen, hvor vi hver dag besøger samtlige skibe, der ankommer til Århus. Vi tilbyder gratis transport til sømændene til Århus Sømandshjem eller byen. En service som sømændene sætter stor pris på.

Årbog 2009. Sømandsmissionen INDENLANDSK SØMANDSMISSION. - et hav af opgaver

Årbog 2009. Sømandsmissionen INDENLANDSK SØMANDSMISSION. - et hav af opgaver Sømandsmissionen Årbog 2009 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Nr. 9 - september 2009-106. årgang - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

ÅRBOG 2007. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2007. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2007 - et hav af opgaver ÅRBOG 2007 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem. broderkredsen

Læs mere

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 2 Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Indhold Indenlandsk Sømandsmission 4 Årsberetning 5 En sømandsmissionærs hverdag 8 Feriehjemmet Aggershøj 9 Bethel og Duen

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

April 2010 21. ÅRGANG

April 2010 21. ÅRGANG April 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne Eriksen...75

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

MØLLEVANGENS Talerør August 2012

MØLLEVANGENS Talerør August 2012 MØLLEVANGENS Talerør August 2012 Med Annemette s søn, Jacob, har vi i sommerferien haft en ekstra pedel-medhjælper! Avisredaktion Marie Thomsen Marie Johansen Inger Knudsen Ruth Nørgaard Deadline: Den

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Indledning Jeg har haft lejlighed til at læse det første nyhedsbrev, der blev udsendt fra foreningen Agape til foreningens venner.

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken Jule-gudstjeneste 241214 14.45 + 16,00 - Brændkjærkirken Prædiken af: sognepræst Ole Pihl Bibeltekster: Es 9,1-6a, Luk 2,1-14 Salmer: DDS 94 Det kimer nu DDS 117 En rose så jeg skyde DDS 120 - Glade jul

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Undervisningsmateriale 4.-6.

Undervisningsmateriale 4.-6. SORT GUL RØD Skagensmalernes rammer og fiskernes by Undervisningsmateriale 4.-6. KYSTMUSEET Skagen www.kystmuseet.dk 2016 Om undervisningsmaterialet: Undervisningsmaterialet er til brug under et besøg

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Årbog 2012 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2012 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2012 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 15. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog. Årbogen skal

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over

LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over Panoramaudsigt over vandet uanset om du er på værelset, i restauranten eller i konferenceafdelingen. Himmel og vand så langt øjet rækker.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011.

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Laurbjerg februar 2011 Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Tak for ordet. Allerførst vil jeg bede de fremmødte om at rejse sig og mindes vores 2 afdøde kollegaer som alt for

Læs mere

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da Nyhedsbrevet Årgang 16 - Nr. 5 - September 2010 Sommeren I dette nummer af Nyhedsbrevet vil vi forsøge at samle op på sommerens mange gode og glade oplevelser. Vi bliver nødt til at spole filmen helt tilbage

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

Kun den fattige ved hvad kærlighed er.

Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Prædiken til den 29. juni (som i kirkens kalenderår hedder 2. trinitatis) 2012 i Havdrup Kirke Salmer: 752,604,685,681,367 Prædikenteksten er taget fra Lukasevangeliet

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske.

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske. 1 Prædiken til konfirmation 4. maj kl. 9.45 & 11.00 751 Gud ske tak og lov 557 Her vil ties udvalgte vers 17 Altmægtige og kære Gud udvalgte vers 439 O, du Gud lam 70 Du kom til vor runde jord 4. maj 11.00

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os 5. søndag efter trinitatis Læsninger: Jer 1, 4-9 1. Pet 2, 4-10 Matt 16, 13-26 Salmer: Kære jer Salmerne til søndag bliver: I Vonsbæk: 747: Lysets engel 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt barnlille

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland

Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland Christian A. Nygaard Permagreen Grønland A/S - Sisimiut 30. juli 20. december 2012 Motivation Da jeg på 4. semester begyndte min søgning efter en praktikplads, var jeg

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet Nu ligger der et helt nyt år foran os, et der ikke er brugt, men klar til at blive taget af. Lad

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Hestevognstur. August nr. 8

Hestevognstur. August nr. 8 August nr. 8 Hestevognstur Vi havde en helt fantastisk tur i Gråsten med hestevogn. Alle var glade og i godt humør, og kusken vidste en masse om lokalområdet, som han gladeligt fortalte en masse spændende

Læs mere

Prædiken til 1. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb

Prædiken til 1. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb 1 Prædiken til 1. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb 752 Morgenstund har guld i mund 448 Fyldt af glæde 367 - Vi rækker vore hænder frem 728 Du gav mig O Herre 321 - O kristelighed, v 6 O kærlighed

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Er en ny dag på vej over Roskilde?

Er en ny dag på vej over Roskilde? Er en ny dag på vej over Roskilde? Lørdag den 25. oktober er der igen arbejdsdag i og ved kirken. Vi starter kl. 9 med kaffe og brød. Vi opfordrer så mange som muligt til at deltage. Henrik holder ferie

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Isen lå og ventede på os. Allerede dagen efter ankomsten tog vi afsted ud til bygden, Ikerasak.

Isen lå og ventede på os. Allerede dagen efter ankomsten tog vi afsted ud til bygden, Ikerasak. Torshavn 6 juni 2007-06-10 Til Nordplus Junior. Tak for jeres tilskud til vores studietur til Uummannaq. Vi er vel tilbage på Færøerne efter en uforglemmelig tur til Uummannaq. Vores kontaktpersoner i

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Året har budt på en del ændringer i IMU og mange store oplevelser sammen med jer. Vi har haft en masse sociale arrangementer, vi har arrangeret koncert med The Dawn,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere