INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDENLANDSK SØMANDSMISSION"

Transkript

1 Sømandsmissionen Å r b o g INDENLANDSK SØMANDSMISSION Evangeliet til søfolk og fiskere årsberetninger regnskab hovedbestyrelse hovedkontoret sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

2 Indenlandsk Sømandsmission Hjemmeside: 2 Hermed udsendes 13. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog. Årbogen skal være med til at give et stilbillede af organisationens mange arbejdsområder. Desuden kan Årbogen bruges både som telefonliste og ikke mindst forbønsliste. Gaver til Indenlandsk Sømandsmission Det er en forudsætning for enhver organisation, at der er en flok mennesker, som bakker sagen op. Her på første side vil vi gerne sige tak for alle de gaver Indenlandsk Sømandsmission har modtaget det forløbne år. Samtidigt med gaverne gør arbejdet muligt viser de også, at der er en god flok venner, som sætter deres behov til side til fordel for Indenlandsk Sømandsmissions sag at bringe evangeliet til søfolk og fiskere. Fradrag Når man giver en gave til Indenlandsk Sømandsmission, får man også mulighed for at få fradrag, og dermed give mere end man reelt tager op af lommen. Når du giver gaver til Indenlandsk Sømandsmission og samtidig oplyser dit CPR-nummer, vil du automatisk få skattefradrag efter følgende retningslinjer: Hver skatteyder kan årligt få fradrag for gaver op til kr. Man kan give gaver til forskellige organisationer, men gaven skal være løbet op på mindst 500 kr. til hver enkelt organisation for at måtte medregnes. De første 500 kr. du giver i gaver er ikke fradragsberettiget, og derfor skal der gives kr. for at opnå de kr. i fradrag. Gavebreve Vi vil meget gerne yde gratis hjælp til oprettelse af gavebreve, hvor det fulde beløb er fradragsberettiget. Gavebrevsforpligtelsen er bindende i mindst 10 år. Testamenter Vi yder ligeledes gratis hjælp til udfærdigelse af testamenter, hvor Indenlandsk Sømandsmission betænkes. Rekvirer brochure fra hovedkontoret, som mere specifikt fortæller om de forskellige satser. Vejle, 2010

3 Formandens hilsen Her i sommer havde jeg vort barnebarn på 12 år med ude at sejle i min jolle. Han skulle naturligvis prøve at styre. Der var frisk vind og i en lille 16 jolle kan det godt vippe en hel del. Første gang han sad ved styrepinden, hvor skruen kom oven vande, blev han noget forskrækket. Han opdagede også, at det ikke er så ligetil, det med at holde kursen. Skruevandet agterud lignede mere en slange end en lineal. Det fik vi en god snak om, men det blev en hel lille prædiken for mig om både at holde skruen i vandet og ikke mindst om at holde kursen. I jollen var det jo lige meget om det slingrede lidt, men i Sømandsmissionen er det vigtigt ikke at være på slingrekurs. Her gælder det om at have ret kurs. Kurs mod Himlen. Må Gud give os i hovedbestyrelsen for Sømandsmissionen, at have blik for dem, vi er sat i verden for, fiskeren og sømanden. Have kærlighed til ham og omsorg for både hans timelige og åndelige vel. Må han opleve, at Sømandsmissionen er der for ham i både Grønland og Danmark. Det ligger der en stor udfordring for os i. Hovedbestyrelsens opgave er at udstikke kursen og at skabe gode rammer for arbejdet. Til at udfylde rammerne, har vi rigtig gode og loyale medarbejdere med medleven og engagement. Uden disse ville arbejdet gå i stå. Det er sådan noget, der sætter spor. Der har været stor udskiftning i årets løb og udfordringen for de nye, er til at få øje på! En meget stor tak til jer, der er stoppet eller vil gøre det inden årets udgang. Flytning af hovedkontoret For over et år siden blev det besluttet, at hovedkontoret skulle flyttes fra København til Jylland. Som det nu er alle bekendt, blev det Vejle. Vi synes, vi har fået nogle utrolig flotte og gode lokaler, og en helt enestående beliggenhed lige ved havnen. Vi tror, at det vil blive til fremme for arbejdet på sigt. Men sådan et flyt bevirkede jo også, at medarbejderne på kontoret kom i klemme. Det er vi meget kede af. Vi har forsøgt at give så gode overgangsbetingelser, som muligt. Men nogle har ikke kunnet flytte med. Stor tak til jer for mange års tro tjeneste. Formandens hilsen 3

4 Formandens hilsen Sømandshjemmene i Danmark Hovedbestyrelsen (HB) ønsker at sømandshjemmene må være tæt tilknyttet Sømandsmissionen og vi vil gerne være en servicefunktion for sømandshjemmene. Derfor har vi nedsat et Danmarksudvalg til at styrke dette. Udvalgets opgave bliver at analysere situationen omkring de danske sømandshjem, så hjemmenes muligheder og udfordringer bliver taget op Ligeledes at planlægge en temadag og efterfølgende udfærdige en rapport med indstillinger til hovedbestyrelsen. Heri bl.a. om der kan opnås fordele for de enkelte sømandshjem ved et samarbejde om f.eks. regnskab, personalepleje, fælles profiler, booking, mm. Sømandshjemmene i Grønland I mange år har HB haft et Grønlandsudvalg med tre medlemmer fra HB samt to ansatte medarbejdere. Dette udvalg udvides nu til fire og får en lidt ændret opgave. Bl. a. bliver økonomiske dispositioner flyttet over til forretningsudvalget. Udvalget er sparringspartner for arbejdet i Grønland og skal arbejde med Sømandsmissionens vision for arbejdet i Grønland. Bl.a. hvordan kommer vi længere ud, så at flere hører om Jesus Kristus. Stor fokus vil også være på den kæmpe udfordring, vi har i at øge antallet af ansøgere, samt at arbejde med arbejdsforholdene for de allerede ansatte. Sluttelig kan jeg nævne, at hovedbestyrelsen har arbejdet med Sømandsmissionens logo, som har fået en enklere streg. I juni var min kone og jeg til Landsmøte i DISM (Den Indre Sjømannsmisjon) i Norge. Det er godt at være iblandt søstre og brødre, som står i samme opgave som os, -at bringe evangeliet til søens folk. Det er inspirerende at mærke deres entusiasme og kærlighed til arbejdet. Endelig at skibet Bethel er ombygget og forbedret ganske meget i løbet af vinteren og er nu på sit 4. sommertogt. Mandskabet om bord behøver vores medleven og forbøn. Endelig: Stor tak til hovedbestyrelsen for godt samarbejde i årets løb. Guds Fred og Alt Godt! Ole Dahl, formand 4

5 Frede Ruby Østergård Generalsekretær Jesus så på dem og svarede:»for mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt.«matthæusevangeliet 19,26 Generalsekretærens årsberetning For Gud er alt muligt Vi lever i en tid, hvor man gang på gang får fortalt, at alt er muligt! Samtidigt lever vi i en finansiel krisetid, hvor man gang på gang bliver mindet om, at alt ikke er muligt! Verset fra Matthæusevangeliet er hentet fra samtalen mellem Jesus og disciplene efter en rig ung mand var gået bedrøvet bort. Han havde mange penge, og Jesus sagde, at han skulle sælge alt og følge ham, for han skulle have sin skat i himlen i stedet for på jorden. Med andre ord sagde Jesus, som vidste hvor den unge mands sko trykkede, at han skulle stoppe med at stole på rigdommens magt til at redde ham godt gennem livet på jorden. Jeg tror, at alle mennesker gerne vil have penge mellem hænderne - gerne rigeligt. Det giver en følelse af uafhængighed, og det er netop det, der er fristelsen ved rigdom at mennesket tror, at vi kan blive helt os selv. Bestemme fuldstændig i eget hus. Jesus ønsker at vise os, at vi mennesker må stole på, at det er Gud, der ved Jesus Kristus redder os godt gennem livet her på jorden. Ikke rigdommen. Den rige unge mand kunne sikkert godt have fået lov til at beholde pengene, hvis han havde indset, at de var en gave, som han skulle forvalte ret og godt, men ikke bruge som en mental sikring af et godt liv. Det gode liv kommer i fællesskabet med Jesus! Rigdommen kan måske give et behageligt liv! I Sømandsmissionen har vi brug for at huske på det, for der løber mange penge gennem systemet hver dag. Vi skal ikke læne os tilbage og sige nu går alting godt. Vi må være vågne og hele tiden vurdere om de penge, vi forvalter, bliver forvaltet ret og godt, så andre får deres liv fornyet med Gud. Måske har de ikke mødt ham siden deres dåb. Måske er de aldrig blevet døbt. For Gud er det muligt, selvom vi ind imellem kommer til kort. Lad os gå frimodigt med den vished i tjenesten! Generalsekretærens årsberetning 5

6 Generalsekretærens årsberetning 6 Evangeliet til søfolk og fiskere Den lille sætning er Sømandsmissionens nye missionsstatement. Et missionsstatement er én klar sætning, som giver retning på en organisations kurs. I og for sig er der ikke noget nyt i sætningen, da centrum i sætningen er at nå ud til søfolk og fiskere med evangeliet om Jesus Kristus. Det er heller ikke meningen, at det skal være noget nyt. Meningen er, at sætningen må vise tindrende klart for mennesker anno 2010, hvad der er vores formål i Sømandsmissionen. Alt er ikke sagt med sætningen men det vigtigste! Fornyet logo På årsmødet 2010 vil et nyt logo præge billedet, men helt nyt er det nu ikke, for det ligger tæt op af det gamle logo. Dueflaget er stadig det bærende element. Vi ønsker at signalere så tydeligt som muligt ud til omverdenen, at vi har fået nyt missionsstatement. Samtidigt ønsker vi at få nye generationer med i organisationen, for sagen er absolut ikke ført til ende endnu. Vil man nå de nye generationer, må man forstå, at den grafiske fremtoning er vigtigere end for tidligere tiders generationer, og derfor må man indrette nogle af formerne, så vi stadig kan arbejde for samme formål. Hovedkontor i Vejle 4. juni 2010 fejrede vi flytningen til de skønne lokaler på havnen i Vejle en opgave som har fyldt meget i hverdagen hele året inden flytningen. Dog markerede vi allerede den 21. maj 2010 flytningen i Nyhavn, hvor vi sagde farvel og tusind tak til enkelte lønnede medarbejdere og de ulønnede medarbejdere og farvel til den daglige kontakt og andagtsfællesskabet med bestyrerparret og deres medarbejdere på Sømandshjemmet Bethel. Sømandsmissionen har haft det godt på sømandshjemmet, og vi kan ikke andet end at sige tak for samarbejdet. Grundlæggende ønskede hovedbestyrelsen, at organisationen blev bundet tættere sammen på tværs af Danmark, og at hovedkontoret fik en central plads i denne tættere forbindelse. Ud fra det ønske stod det klart, at hovedkontoret skulle flyttes til en mere central beliggenhed, hvis det skulle lykkes. Beslutningen blev taget i foråret 2009, men meget skulle falde på plads inden en flytning kunne realiseres. Det er også vigtigt at nævne, at aktiviteterne i Sømandskirken vil fortsætte. Bethelskibet ombygget Der er skrevet meget om Bethelskibet i årets løb og med rette, for det er et af Sømandsmissionens vigtige redskaber til at møde søfolk og fiskere, og dem der ellers kommer forbi skibet, med. Mennesker møder forståelse for deres person og eventuelle problemer, og de får et møde med Jesus Kristus via missionærerne og de frivillige på skibet. Det sejlende Sømandshjem er i vinterens løb blevet udvidet med et nyt møde- og opholdsrum på fordækket, fået en bovpropel og er blevet sandblæst, metalliseret og malet. Så udover en meget bedre indretning til formålet, varer det en del år, før den store malerpensel skal frem igen. Sømandsmissionærer Der er stadig god brug for det opsøgende arbejde, som missionærerne udfører, og vi får mange gode beretninger om deres møde med søfolk og fiskere. Missionærerne og jeg selv kommer rundt i mange sammenhænge, og folk er glade for at høre om sømandsmission. Så vel-

7 kommen til at kontakte os for aftale om at komme ud til jer. Der har ikke været udskiftning i flokken i år. Sømandshjemmene Der bliver stadig arbejdet solidt og målrettet på sømandshjemmene i både Danmark og Grønland. Det har været et hårdt år for hele branchen, hvilket også har kunnet mærkes på Sømandshjemmene, nok specielt i Danmark. I Hanstholm og Fredericia har man været oppe i helikopteren med det mål at se hvilke muligheder, som der kunne være for fortsat drift af sømandshjemmet. I skrivende stund er dette ikke færdigbehandlet, men der skal tænkes både på formål og nye muligheder for sund drift. Der er kommet ny ledelse på over halvdelen af hjemmene i Danmark. I Aalborg har Kirsten og Jan Jensen taget over efter Kirsten og Niels Aage Hansen. I Århus har Paw Ankjær afløst Aage Christensen. I Skagen har Janni Dalsgaard fået roret, efter en periode med afløser. I Hvide Sande har der været forskellige afløsere på i et år, men nu har Henriette og Martin Faldt taget over. Endelig er Eva Haahr konstitueret leder på Fredericia Sømandshjem, efter Tina og Mark Glisbo stoppede i foråret. Også på de grønlandske sømandshjem er der skiftet ledere. I Aasiaat blev Jan Hummelshøj ansat som bestyrer og Anne-Marie Skovsgaard blev souschef efter en periode, hvor Jan var assistent med ledelsesansvar. Det nye par i Hvide Sande kom fra Sisimiut (Holsteinsborg), og efter et par måneder med afløsere kunne Ruth og Peter Ellegaard tage hjemmet i deres varetægt. Qaqortoq (Julianehåb) bestyres i skrivende stund af afløsere, da Jannie fik ledelsen af Skagen Sømandshjem tidligt i Vi vil gerne sige tak for kampen til alle bestyrere og assistenter, som har været i sving i det forløbne år. I har gjort det godt under svære forhold. Samtidigt skal der lyde en særlig tak for arbejdet til jer, der er stoppet i tjenesten og et stort velkommen til arbejdsfællesskabet til alle nye. Der skal også lyde en særlig tak til de personer/par, som har taget en afløser opgave på sig i kortere eller længere tid et sømandshjem kan ikke stå tom! På hjemmene i Grønland har følgende ydet en uundværlig hjælp: Anna Isaksen, Jytte og Benny Kusk, Åse og Henning Kraglund, Karin og Erik Klitgaard og Maria Stoiberg og Aksel Lynge Nielsen. Aggershøj Man kunne skrive meget om Aggershøj, men her henviser jeg til siden om Aggershøj her i Årbogen, hvor der står noget om aktiviteterne på Ærø. Dog vil jeg sige, at enkerne endnu engang har nydt opholdet i Marstal, og derfor giver det stor arbejdsglæde at arrangere ferieopholdene. Sømandskredse Der er stadig god aktivitet i Sømandskredsene, og vi glæder os over, at vi ansatte kan mærke den glæde og forbøn, som udgår fra sømandskredsene. Der bliver stadig sørget for mange pakker eller samlet ind, så vi kan sørge for, at have pakker nok tak for indsatsen. Samarbejde med Broderkredsen I årets løb har vi snakket samarbejde med Broderkredsen, og vi håber, at vi i løbet af det kommende år kan præsentere en fælles blad, da vi i bund og grund har fælles formål. Jeg vil gerne takke for samarbejdet, og beder til at det må fortsætte i fremtiden. Generalsekretærens årsberetning 7

8 Generalsekretærens årsberetning 8 SMUK SMUK har i årets løb haft forskellige arrangementer, fx julegavelavning og pasning af Bethelskibet. Senest har en lille flok været med ved Skagen Festival, hvor vi hjalp med praktiske opgaver på sømandshjemmet, og humøret var højt. Vi håber, at SMUK kan medvirke til, at en større flok som får hjertet sat i brand for: Evangeliet til sømænd og fiskere. Næstved Søfartsservice Næstved Søfarts Service er blevet afviklet, og Sømandsmissionen fik kr fra bestyrelsen, som blev fordelt med 25 % til arbejdet med Det sejlende Sømandshjem, 50 % til arbejdet med Aggershøj og 25 % til hovedbestyrelsens disposition. Vi takker for beløbet, som absolut kan mærkes i arbejdet. Ansatte Uden gode ansatte ville Sømandsmissionen ligge fladt på jorden uden at kunne betyde noget for omverdenen, og i år er ændringerne i besætningen udelukkende sket på grund af flytningen fra Nyhavn. Sømandsmissionens varme telefonlyd, Sonja Eriksen, gik på efterløn ved udgangen af maj efter godt 18 år på kontoret. Kim Nyby var ansat som aflastning i regnskabsafdelingen i 9 måneder. Efter flyttet havde vi brug for en sekretær og kontormedarbejder i regnskabsafdelingen, og vi ansatte henholdsvis Ane Margrethe Vrist og Anita R. Brødsgaard. Det er helt på sin plads, at sige tak til de af jer der stoppede, men også til jer der skulle flytte med der var mange ekstra opgaver, som er blevet løst på en god måde. I det hele taget har alle medarbejdere løbet stærkt i det forløbne år, så tak for indsatsen i det forløbne år! Mindeord Vi vil også mindes dem, som i årets løb er gået bort. Den 30. maj 2009 døde Jens Jørgensen, 85 år gammel. Jens har sammen med sin hustru Ketty, været bestyrer på både Grenaa og Århus Sømandshjem Den 10. august 2009 døde Henry Vrist Pedersen, 73 år gammel. Sammen med sin kone Karen, var Henry bestyrer på Hvide Sande Sømandshjem fra 1992 til Den 8. september 2009 døde Knud Børge Clausen, 88 år gammel. Knud Børge var bestyrer på Sømandshjemmet Gl. Havn i Esbjerg og senere på Aalborg Sømandshjem i alt 23 år. Den 16. september 2009 døde Arne Enok Sørensen, 56 år gammel. Arne var sammen med Rita bestyrerpar både på Kolding Sømandshjem og Maniitsoq Sømandshjem. Ind imellem var han sømandsmissionær. Det sidste job han beklædte var redaktionssekretær i Sømandsmissionen. Den 2. januar 2010 døde Marie Straarup Buch, kaldet Mimi, 85 år gammel. Den 28. april 2010 døde Ejnar Tougaard, 72 år gammel. Ejnar var sammen med sin hustru Ellen bestyrerpar på Nørresundby Sømandshjem i mange år. Vi takker for trofasthed i tjenesten og vil ære deres minde og sige tak til Gud for, hvad han gennem dem gav til Sømandsmissionens arbejde. Ære være deres minde. Bed og arbejd Under samme underoverskrift som sidste år vil jeg igen opfordre alle til både at bede og arbejde på, at sømandsmissionen bruger kræfterne på formålet at bringe evangeliet til søfolk og fiskere. Frede Ruby Østergård Generalsekretær

9 Ole Dahl Johannes Christoffersen Jyllandsgade Skive Tlf f g med Ruth f Indtrådt i HB 2006 Formand 2007 Sognepræst Doktorvejen 1, Byrum 9940 Læsø Tlf f g med Birgit f Indtrådt i HB 2000 Næstformand 2002 Aviaja Rohmann Pedersen Lars Risager Dansk præst i Nuuk Pupik 7, Box 1590, 3900 Nuuk Tlf Fax f g med Jan Erik f Indtrådt i HB 2009 Sømandshjemsbestyrer Tordenskjoldsgade 15 B 9900 Frederikshavn Tlf Fax f g med Tina f Indtrådt i HB 2009 Hovedbestyrelsen Hans Peter Kristensen Mågevej Hvide Sande Tlf f g med Birgitte f Indtrådt i HB 2008 Hovedkasserer

10 Hovedbestyrelsen Alfred Wejse Poseidonvej Aalborg SØ Tlf Mobil f g med Stinne f Sømandshjemsbestyrer Hanstholm Frederikshavn Indtrådt i HB 1980 Næstformand 1994 Formand Ellen Margrethe Lomholt Lundbjergvej 3, Gårslev 7080 Børkop Tlf Mobil f g med Hans Oluf f Indtrådt i HB 2001 Jørgen Erik Larsen Jytte Kusk Udsigten Sorø Tlf.: Fax Mobil f g med Anny f Sømandshjemsbestyrer Sisimiut Bethel Sømandsmissionær 1990 Indtrådt i HB 2002 Jens Baggesens Vej Aalborg Tlf.: f g med Benny f Sømandshjemsbestyrer Hanstholm Frederikshavn Indtrådt i HB 2007 Thomas Uth Sognepræst Rebildparken Aalborg Ø Tlf f g med Pia f Indtrådt i HB

11 Frede Ruby Østergård Generalsekretær Ane Margrethe Vrist Sekretær Jørgen Møller Grønlandssekretær Rønvangen Hinnerup Mobil f g med Mette f Generalsekretær 2009 Silkeborgvej 190, kld Århus C Mobil f Ansat 2010 Fornæsvej Randers Tlf Fax Mobil f g med Ann-Inge f Ansat 1990 Finn Juhl Nielsen Regnskabschef Smøgen Hårlev Tlf Mobil f g med Karin f Sømandshjemsbestyrer Christianshåb Regnskabsmedarbejder Ansat 2002 Lis Teglgaard Christensen Regnskabsmedarbejder Ligustervangen Allerød Tlf f g med Bonde f Ansat 2008 Anita Ringgaard Brødsgaard Regnskabsmedarbejder Dorte Schütt Larsen Regnskabsmedarbejder Mølleparken 8, Kragelund 8723 Løsning Mobil f g med Ole f Ansat 2010 Løget Høj 14 C, Vejle Mobil f Ansat 2008 Hovedkontoret 11

12 Sømandsmissionærer og pensionerede medarbejdere Jørgen Erik Larsen Finn Løvlund Pedersen Udsigten Sorø Tlf.: Fax Mobil f g med Anny f Sømandshjemsbestyrer Sisimiut Sømandshjemmet Bethel Sømandsmissionær 1990 Indtrådt i HB 2002 Blomsterparken 6, Fovrfeld 6710 Esbjerg V. Tlf Mobil f g med Susanne f Sømandsmissionær 2006 Keld Østergaard Præstegårdsvænget Bedsted Tlf Mobil f g med Anni f Sømandsmissionær 2006 Simon Skovgaard Ambrosen Finn Mikkelsen Ringkøbingvej Aalborg Ø Tlf f g med Margit f Sømandsmissionær 2007 Høgevej Brønderslev Tlf: Mobil: f v med Dorthe Kiilerich f Sømandsmissionær 2009 PENSIONEREDE MEDARBEJDERE Osvald Mouritzen Anker Graugaard Lis Graugaard Baunegårdsvej 50 A 2900 Hellerup Tlf f g med Helle f Generalsekretær Vodroffsvej 41, 2. th Frederiksberg C Tlf f g med Lis f Sømandshjemsbestyrer Nakskov Frederikshavn Hovedkasserer Vodroffsvej 41, 2. th Frederiksberg C Tlf f g med Anker f Sømandshjemsbestyrer Nakskov Frederikshavn Indsamling og salg af brugte frimærker 12

13 Bent Muff Klaus Jensen Granly Allé 5b 6710 Esbjerg V tlf fax Mobil f g med Etna f Sømandsmissionær Medlem af HB Jyllandsgade 76, 1. tv Esbjerg Tlf f g med Tinne f Feriehjemsbestyrer Aggershøj Sømandsmissionær Jens Christian Seeberg Editha Seeberg Anne Mie Thomasen Solbakken Kalundborg Tlf Fax f g med Editha f Solbakken Kalundborg Tlf Fax f g med Jens Chr. f Danmarksgade Fredricia Tlf f Sømandshjemsbestyrer Grimsby Esbjerg Gl. Havn Esbjerg Ny Havn 1998 Leder af Axeltorv s Genbrug, Fredericia Magnus Haushøj Søndergaard Rosa Sørensen Tøndervej Aabenraa Tlf f Sømandshjemsbestyrer Aabenraa Sømandsmissionær c/o Arken Strandbygade Esbjerg f Fritidsmedarbejdere 13

14 Sømandshjemmene Sømandshjem i Danmark med tilknytning til Indenlandsk Sømandsmission Sømandshjemmene i Danmark er ikke, som mange kunne tro, kun for søfolk og fiskere, men samlet set er det et sted, hvor der hviler en særlig ånd over medarbejdere og gæster. En ånd som kommer fra det kristne livs- og menneskesyn, og som gerne skulle smitte af på alle, der kommer i berøring med stedet. Stedet bliver selvfølgelig drevet med økonomisk sans, men der er også tid til at slå ørene ud og møde gæsten om det så er en stamgæst eller ikke. Som det fremgår af de næste sider, er sømandshjemmene også hoteller med høj standard, hvor man har mulighed for et ferieophold, en weekend-tur, fætterkusine-ophold eller et sted hvor man dumper ind, når kaffetørsten eller sulten melder sig på sømandskredsudflugter og lignende. Hjemmene bliver i stigende grad brugt som kursussted eller det sted, hvor man kan mødes for at holde møde i firmaet eller organisationen. Flere af vore sømandshjem arrangerer fester i forbindelse med livets store højtidsdage. Ring og hør nærmere hos de enkelte sømandshjem og få et godt tilbud. At besøge et sømandshjem er også en måde at støtte Sømandsmissionen på. Ved at Sømandsmissionens venner ved selvsyn besøger disse steder, giver det på en helt anden måde kærlighed til arbejdet og sømandshjemmene. Så overvej næste gang, om ikke I skulle benytte et Sømandshjem til jeres ferie eller weekendophold! 14

15 Aalborg Sømandshjem Østerbro Aalborg Tlf Fax Hjemmeside: Bestyrerpar: Kirsten og Jan Jensen Kirsten f Jan f g Den 1 oktober 2009 var der vagtskifte på Hotel Aalborg Sømandshjem, Kirsten og Niels Aage Hansen trådte afborde efter 23 ½ års tjenste. Hotel Aalborg Sømandshjem vil gerne rette en stor tak for denne trofaste tjeneste. Det betød at vi d. 1 oktober havde vores første arbejdsdag som nyt bestyrerpar på Hotel Aalborg Sømandshjem. En ny og spændende opgave og tjeneste var begyndt for os. Der er mange ting at tage fat på, og mange gøremål i så stort et hus som Hotel Aalborg Sømandshjem er. Vi glædes over at vore trofaste erhvervskunder - specielt firmaer - fortsætter deres gang hos os. Vi oplever fortsat at der kommer mange søfolk op på sømandshjemmet, de fleste for at ringe hjem, eller til at tale med dem derhjemme via deres egen computer fra vores trådløse netværk. Andre for at få en snak om løst og fast. Juleaften havde vi besøg af 6 søfolk. Vores 2 drenge Mikkel og Mathias fik en helt uforglemmelig aften, og at sidde og tale med en fillipiner og bare lytte til hvad man oplever ude i den store verden, det er da fantastisk. Vi oplevede et par utrolige stille første måneder af året, hvilket tildels skyldes " krisen " og den hårde og lange vinter vi oplevede heroppe mod nord. Ellers har vi haft en meget travl sommer, med bla. 16 busturer fra SI Rejser fra Norge hen over sommeren, de var på vej til Tyskland - ned til Obarmagau spillet var også året og sommeren hvor der igen var trængsel i Aalborg havn af gamle og smukke sejlskibe, da det omrejsende The Tall Ships Races igen besøgte Aalborg. Ialt ca. 84 skibe og godt 3000 søfolk, så det var ikke kedeligt at gå på havnebesøg disse 4 dage i juli. Vi har fortsat en dejlig trofast kreds af damer der kommer 1 gang om måneden på Sømandshjemmet, og slutter trofast op om Sømandshjemmets arrangementer. Vi vil gerne takke for alle de besøg og hilsner vi har modtaget fra forskellige steder i landet, tak for forbøn. Vi tror på at det nytter at drive sømandshjem og drive sømandsmission rundt omkring i vore havne. Vi beder om at vort sømandsmissions arbejde må være til gavn og velsignelse blandt vore søfolk og fiskere. De varmeste tanker fra Hotel Aalborg Sømandshjem Kirsten og Jan Jensen Sømandshjemmene 15

16 Sømandshjemmene 16 Fredericia Sømandshjem Gothersgade Fredericia Tlf Fax Vort gamle sømandshjem ligger i hjertet af Fredericia, meget tæt på havnen. I år er andet år, at gammelhavn i Fredericia fungerer som ny lystbådehavn for fritidssejlere og lystbådesejlere. I den forbindelse modtager vi havnepenge fra sejlerne, og tilbyder, at de kan købe et bad ved os, og ellers at bruge os, som deres hus. Vi kan mærke et stigende antal lystsejlere i år, frem for sidste år. Vi har en dejlig gårdhave til Sømandshjemmets gæster, og her i sommertiden er det skønt at se, at gæsterne gerne sidder derude ved de små borde, og nyder solen. Vi ligger centralt i Danmark, og der er ikke langt til Legoland, Givskud Løvepark eller Lalandia Billund. Hvis en gæst ønsker at leje cykler, tilbyder vi, at formidle kontakt til en cykeludlejer. Vores cyklende gæster, kan sætte deres cykler i husets carport, bagerst på vores egen parkeringsplads. Vi tilbyder trådløs internet i hele huset. Velkommen til Fredericia Sømandshjem og Hotel Eva Haahr

17 Hanstholm Sømandshjem er i sine 40 års værste krise; Et brat stop for overnattende færgegæster fra Smyril Line som kun besejler Hanstholm i ca. 2 sommer måneder og fra Fjord Line der flytter til Hirtshals halveredes omsætningen i 2009, hvilket gav et stort underskud. Denne situation resulterede i at Birthe og Arne Silkjær efter 6 års godt arbejde på sømandshjemmet opsagde deres stilling som bestyrerpar pr. 31. august 2009 efter Hanstholm Sømandshjem Kaj Lindbergs Gade Hanstholm Tlf Fax en måned uden bestyrerpar blev to unge mennesker Jacob Houmaa Christoffersen og Kristine Ettrup Larsen ansat indtil 31. marts Hele byen er præget af de manglende færgegæster, hvorfor mulighederne for ændringer i driften blev drøftet, hvilket resulterede i at vi fra 1. april 2010 kun udlejer værelser m. morgenmad, og enkelte udflugter til middag. Også åbningstiden er ændret til Sømandshjemmet har kontorlokaler og 2 lejligheder + nogle værelser fastudlejet til fiskere, heraf en som har boet her i over 25 år. Det gør ondt at skære så drastisk ned, men det er nødvendigt som situationen er nu i Hanstholm. Formand, Niels Aage Hansen Sømandshjemmene 17

18 Sømandshjemmene 18

19 Hvide Sande Sømandshjem Bredgade Hvide Sande Tlf Fax missionsstation - værested - cafeteria/restaurant - hotel - menighedshus - hjem Dette er alt sammen ord som kort beskriver hvad sømandshjemmet indeholder. Det er hvad det er. Vi er tiltrådt som bestyrerpar pr. 20. juni og er kommet godt i gang, er blevet taget utroligt godt imod af alle og føler det er her vi er kaldet til at være. - Her forsøger vi at møde mennesker gennem Jesus i handling og ord om Ham som giver håb for livet. Det sker når et menneske mødes med et smil og venlig betjening. Det sker når der er en medarbejder der har tid til et øjeblik at sætte sig for at tale med en gæst. Vi holder andagter i hverdagen og her er alle velkomne til at lytte med og som bekendt vender Guds ord ikke tomt tilbage. Her bliver der drevet mission ved at blade som: Et ord med på vejen og Redningsbåden bliver delt ud på havn og i by. Det sker når Den blå cykel tager rundt på havnen med invitation til sømandshjemmet og en snak om vind og vejr, fisk og kvoter og om Ham som giver livet mening og indhold. Det er her verdenssituationen ordnes over kaffen og det er her det som trykker kommer ud i ord og bliver lidt lettere at bære. Her er stedet, hvor man kan diskutere så det lyner, men har en klar aftale om at alt er glemt når man går ud og kommer tilbage igen. Her er et sted som nogen kalder hjem fordi det rent faktisk er her de bor og har deres hjem og daglige gang. Alt dette er det, som skaber et sted for sømand, fisker og andet godtfolk et sømandshjem efter den oprindelige opskrift. Vi håber og tror og beder om at alt dette, om det er Guds vilje, får lov til at bestå. Tak for forbøn, blomster og venlige tanker til alle som har været med til at gøre vores ankomst og opstart til noget specielt. Vi beder om at Gud må udruste os og vores besætning til at løfte den opgave Gud har lagt på os alle om at videreføre stedet her efter Hans vilje. Joh. 8, 1-10:»Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende.«stenene dryssede til jorden og ikke på kvinden, medens de ældste forlod gerningsstedet først medens Jesus tegner videre i sandet.»kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig?«hun svarede:»nej, Herre, ingen.«så sagde Jesus:»Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere.«hvilken mægtig Gud vi har! Der er også plads til dig og mig, uanset vores fejl og mangler. De kærligste hilsner fra Henriette og Martin m. 3 dejlige børn samt personalet på HSSH. Sømandshjemmene 19

20 Sømandshjemmene 20 Aarhus Sømandshjem Hjemmeside: Bestyrer: Paw Ankjær Paw f Marlene f g Siden 1881 har Århus Sømandshjem stillet sine faciliteter til rådighed for søfolk, der gæster Århus Havn. I 1996 blev Århus Sømandshjem ændret til en sømandsklub et fristed i en travl tid for søfolk fra alverdens lande. Sømandshjemmet er en oase for sømænd, hvor de i private omgivelser kan få en kop kaffe, spille et spil eller benytte internet, telefon og skypetelefoni, så de kan kommunikere med familien derhjemme. Ca sømænd gæster Århus Sømandshjem årligt. Foruden at drive Århus Sømandshjem, udøver vi velfærdsarbejde på havnen, hvor vi hver dag besøger samtlige skibe, der ankommer til Århus. Vi tilbyder gratis transport til sømændene til Århus Sømandshjem eller byen. En service som sømændene sætter stor pris på.

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

ÅRBOG 2007. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2007. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2007 - et hav af opgaver ÅRBOG 2007 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem. broderkredsen

Læs mere

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 2 Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Indhold Indenlandsk Sømandsmission 4 Årsberetning 5 En sømandsmissionærs hverdag 8 Feriehjemmet Aggershøj 9 Bethel og Duen

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Årbog 2012 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2012 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2012 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 15. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog. Årbogen skal

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over

LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over Panoramaudsigt over vandet uanset om du er på værelset, i restauranten eller i konferenceafdelingen. Himmel og vand så langt øjet rækker.

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Dit næste valg Færøerne

Dit næste valg Færøerne m ø d e r f i r m a r e j s e r k o n f e r e n c e r o p l e v e l s e r Dit næste valg Færøerne ISLAND Tórshavn FÆRØERNE SHETLAND NORGE SKOTLAND ENGLAND DANMARK w w w. g r e e n g at e. f o 2 3 Færøerne

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter Fuglsøcentret Kursus og konferencecenter VELKOMMEN >> Et besøg på Fuglsøcentret er noget ganske særligt! Det er et ophold, hvor service, engagement og rummelighed går hånd i hånd med ro, smuk natur og

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Fest og ferie ved Stevns Klint

Fest og ferie ved Stevns Klint Fest og ferie ved Stevns Klint Velkommen til Konference & Hotel Klinten Konference & Hotel Klinten ligger direkte ud til Østersøen med udsigt til Rødvigs bedste badestrand og Stevns hyggeligste havn, Rødvig

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 4. udgave 1. september 2014 3. Kaj Otto Holm 3. Inge Elisabeth Ramberg 17. Gudrun Elise Nielsen 22. Jacky Aage Schmidt 2. sal: 1. Lilli Erika Olsen 4. Alice Ingrid Hansen

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

VELKOMMEN. RESTAURANTER Kursuscenteret har to restauranter, en pejsestue og et kabinet. Fra Skovrestauranten, som

VELKOMMEN. RESTAURANTER Kursuscenteret har to restauranter, en pejsestue og et kabinet. Fra Skovrestauranten, som KOMFORT KOMFORT AUDITORIUM DDANNELSE KONFERENCE DDANNELSE KOK GOUMET MØDELOKALER KOMFORT KOMFORT TEKNIK OVERNATNING ET ANDERLEDES KURSUSCENTER MED ATTRAKTIVE PRISER handelsfagskolen.dk VELKOMMEN KURSUS

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære get Cykelture - Ferie - Kanotur Kanotur - Velvære - Shopping - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Cykelture - Ferie - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Ferie

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor SERVICE I TOPKLASSE citat TripAdvisor HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE Lige der, hvor den gamle Lillebæltsbro rammer Jylland. Lige der, hvor Lillebælt smyger sig gennem noget af det smukkeste natur i Danmark.

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her.

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Mød os Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Vi har bøgeskoven og den nye Naturparken Hindsgavl Dyrehave som nærmeste naboer. Omgivelser der giver indtryk, og som er

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk.

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk. For at beskrivelsen af PARODOL ikke skal stå helt alene, har vi i tillad os at nedskrive, hvad nogle af vore kunder spontant eller adspurgt har udtalt gennem det seneste stykke tid. Alle har givet deres

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem Ruths Hotel RUTHS Strandhotel REDNINGSHUSET KONFERENCER & MØDER Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem I ankommer med mennesker, udfordringer og ideer Vi gør det

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Malerejse Færøerne. 24. 30. juni. Kære kunstinteresserede - kære venner

Malerejse Færøerne. 24. 30. juni. Kære kunstinteresserede - kære venner Malerejse Færøerne 2012 24. 30. juni Kære kunstinteresserede - kære venner Er du frisk - tag en hurtig beslutning og tag med til Færøerne. Vi gentager nemlig de sidste års succes og arrangerer en 7-dages

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

LÆS OM: NYHEDSBREV Marts 2010 NR. 2, 2010. Nyhedsbrevet for marts: Vores nye design 2. Status på hjemmesiden 2. Seminaret: Folkesundhed og livsstil 3

LÆS OM: NYHEDSBREV Marts 2010 NR. 2, 2010. Nyhedsbrevet for marts: Vores nye design 2. Status på hjemmesiden 2. Seminaret: Folkesundhed og livsstil 3 NYHEDSBREV Marts 2010 NR. 2, 2010 Billede fra sidste års seminar Nyhedsbrevet for marts: Vores nye design 2 LÆS OM: Status på hjemmesiden 2 Seminaret: Folkesundhed og livsstil 3 Forhandlerrejsen 4 Inatsisartut

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN DANSKE MALERMESTRE S e r v i c e m i n d e t o g k va l i t e t s b e v i d s t altid på pletten! KUSK & SØN M A L E R F I R M A KUSK & SØN A K T I E S E L S K A B SKAL VI STYRKE DIN PROFIL? Alt i malerarbejde

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige Læs før du handler { august 2011 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } skvalderkål utroskab løbetur motorcykler forsikringer rabarber tema: smerte Av! Vi dulmer vores hverdag med panodil, også selv

Læs mere

Haskoli Islands og studiemiljø

Haskoli Islands og studiemiljø Island Reykjavik Byen er spækket med store farverige malerier på husenes vægge, abstrakt kunst og tage i forskellige farver. De mennesker der bor i Reykjavik er venlige og nysgerrige, så du kan roligt

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere