INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDENLANDSK SØMANDSMISSION"

Transkript

1 Sømandsmissionen Å r b o g INDENLANDSK SØMANDSMISSION Evangeliet til søfolk og fiskere årsberetninger regnskab hovedbestyrelse hovedkontoret sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

2 Indenlandsk Sømandsmission Hjemmeside: 2 Hermed udsendes 13. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog. Årbogen skal være med til at give et stilbillede af organisationens mange arbejdsområder. Desuden kan Årbogen bruges både som telefonliste og ikke mindst forbønsliste. Gaver til Indenlandsk Sømandsmission Det er en forudsætning for enhver organisation, at der er en flok mennesker, som bakker sagen op. Her på første side vil vi gerne sige tak for alle de gaver Indenlandsk Sømandsmission har modtaget det forløbne år. Samtidigt med gaverne gør arbejdet muligt viser de også, at der er en god flok venner, som sætter deres behov til side til fordel for Indenlandsk Sømandsmissions sag at bringe evangeliet til søfolk og fiskere. Fradrag Når man giver en gave til Indenlandsk Sømandsmission, får man også mulighed for at få fradrag, og dermed give mere end man reelt tager op af lommen. Når du giver gaver til Indenlandsk Sømandsmission og samtidig oplyser dit CPR-nummer, vil du automatisk få skattefradrag efter følgende retningslinjer: Hver skatteyder kan årligt få fradrag for gaver op til kr. Man kan give gaver til forskellige organisationer, men gaven skal være løbet op på mindst 500 kr. til hver enkelt organisation for at måtte medregnes. De første 500 kr. du giver i gaver er ikke fradragsberettiget, og derfor skal der gives kr. for at opnå de kr. i fradrag. Gavebreve Vi vil meget gerne yde gratis hjælp til oprettelse af gavebreve, hvor det fulde beløb er fradragsberettiget. Gavebrevsforpligtelsen er bindende i mindst 10 år. Testamenter Vi yder ligeledes gratis hjælp til udfærdigelse af testamenter, hvor Indenlandsk Sømandsmission betænkes. Rekvirer brochure fra hovedkontoret, som mere specifikt fortæller om de forskellige satser. Vejle, 2010

3 Formandens hilsen Her i sommer havde jeg vort barnebarn på 12 år med ude at sejle i min jolle. Han skulle naturligvis prøve at styre. Der var frisk vind og i en lille 16 jolle kan det godt vippe en hel del. Første gang han sad ved styrepinden, hvor skruen kom oven vande, blev han noget forskrækket. Han opdagede også, at det ikke er så ligetil, det med at holde kursen. Skruevandet agterud lignede mere en slange end en lineal. Det fik vi en god snak om, men det blev en hel lille prædiken for mig om både at holde skruen i vandet og ikke mindst om at holde kursen. I jollen var det jo lige meget om det slingrede lidt, men i Sømandsmissionen er det vigtigt ikke at være på slingrekurs. Her gælder det om at have ret kurs. Kurs mod Himlen. Må Gud give os i hovedbestyrelsen for Sømandsmissionen, at have blik for dem, vi er sat i verden for, fiskeren og sømanden. Have kærlighed til ham og omsorg for både hans timelige og åndelige vel. Må han opleve, at Sømandsmissionen er der for ham i både Grønland og Danmark. Det ligger der en stor udfordring for os i. Hovedbestyrelsens opgave er at udstikke kursen og at skabe gode rammer for arbejdet. Til at udfylde rammerne, har vi rigtig gode og loyale medarbejdere med medleven og engagement. Uden disse ville arbejdet gå i stå. Det er sådan noget, der sætter spor. Der har været stor udskiftning i årets løb og udfordringen for de nye, er til at få øje på! En meget stor tak til jer, der er stoppet eller vil gøre det inden årets udgang. Flytning af hovedkontoret For over et år siden blev det besluttet, at hovedkontoret skulle flyttes fra København til Jylland. Som det nu er alle bekendt, blev det Vejle. Vi synes, vi har fået nogle utrolig flotte og gode lokaler, og en helt enestående beliggenhed lige ved havnen. Vi tror, at det vil blive til fremme for arbejdet på sigt. Men sådan et flyt bevirkede jo også, at medarbejderne på kontoret kom i klemme. Det er vi meget kede af. Vi har forsøgt at give så gode overgangsbetingelser, som muligt. Men nogle har ikke kunnet flytte med. Stor tak til jer for mange års tro tjeneste. Formandens hilsen 3

4 Formandens hilsen Sømandshjemmene i Danmark Hovedbestyrelsen (HB) ønsker at sømandshjemmene må være tæt tilknyttet Sømandsmissionen og vi vil gerne være en servicefunktion for sømandshjemmene. Derfor har vi nedsat et Danmarksudvalg til at styrke dette. Udvalgets opgave bliver at analysere situationen omkring de danske sømandshjem, så hjemmenes muligheder og udfordringer bliver taget op Ligeledes at planlægge en temadag og efterfølgende udfærdige en rapport med indstillinger til hovedbestyrelsen. Heri bl.a. om der kan opnås fordele for de enkelte sømandshjem ved et samarbejde om f.eks. regnskab, personalepleje, fælles profiler, booking, mm. Sømandshjemmene i Grønland I mange år har HB haft et Grønlandsudvalg med tre medlemmer fra HB samt to ansatte medarbejdere. Dette udvalg udvides nu til fire og får en lidt ændret opgave. Bl. a. bliver økonomiske dispositioner flyttet over til forretningsudvalget. Udvalget er sparringspartner for arbejdet i Grønland og skal arbejde med Sømandsmissionens vision for arbejdet i Grønland. Bl.a. hvordan kommer vi længere ud, så at flere hører om Jesus Kristus. Stor fokus vil også være på den kæmpe udfordring, vi har i at øge antallet af ansøgere, samt at arbejde med arbejdsforholdene for de allerede ansatte. Sluttelig kan jeg nævne, at hovedbestyrelsen har arbejdet med Sømandsmissionens logo, som har fået en enklere streg. I juni var min kone og jeg til Landsmøte i DISM (Den Indre Sjømannsmisjon) i Norge. Det er godt at være iblandt søstre og brødre, som står i samme opgave som os, -at bringe evangeliet til søens folk. Det er inspirerende at mærke deres entusiasme og kærlighed til arbejdet. Endelig at skibet Bethel er ombygget og forbedret ganske meget i løbet af vinteren og er nu på sit 4. sommertogt. Mandskabet om bord behøver vores medleven og forbøn. Endelig: Stor tak til hovedbestyrelsen for godt samarbejde i årets løb. Guds Fred og Alt Godt! Ole Dahl, formand 4

5 Frede Ruby Østergård Generalsekretær Jesus så på dem og svarede:»for mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt.«matthæusevangeliet 19,26 Generalsekretærens årsberetning For Gud er alt muligt Vi lever i en tid, hvor man gang på gang får fortalt, at alt er muligt! Samtidigt lever vi i en finansiel krisetid, hvor man gang på gang bliver mindet om, at alt ikke er muligt! Verset fra Matthæusevangeliet er hentet fra samtalen mellem Jesus og disciplene efter en rig ung mand var gået bedrøvet bort. Han havde mange penge, og Jesus sagde, at han skulle sælge alt og følge ham, for han skulle have sin skat i himlen i stedet for på jorden. Med andre ord sagde Jesus, som vidste hvor den unge mands sko trykkede, at han skulle stoppe med at stole på rigdommens magt til at redde ham godt gennem livet på jorden. Jeg tror, at alle mennesker gerne vil have penge mellem hænderne - gerne rigeligt. Det giver en følelse af uafhængighed, og det er netop det, der er fristelsen ved rigdom at mennesket tror, at vi kan blive helt os selv. Bestemme fuldstændig i eget hus. Jesus ønsker at vise os, at vi mennesker må stole på, at det er Gud, der ved Jesus Kristus redder os godt gennem livet her på jorden. Ikke rigdommen. Den rige unge mand kunne sikkert godt have fået lov til at beholde pengene, hvis han havde indset, at de var en gave, som han skulle forvalte ret og godt, men ikke bruge som en mental sikring af et godt liv. Det gode liv kommer i fællesskabet med Jesus! Rigdommen kan måske give et behageligt liv! I Sømandsmissionen har vi brug for at huske på det, for der løber mange penge gennem systemet hver dag. Vi skal ikke læne os tilbage og sige nu går alting godt. Vi må være vågne og hele tiden vurdere om de penge, vi forvalter, bliver forvaltet ret og godt, så andre får deres liv fornyet med Gud. Måske har de ikke mødt ham siden deres dåb. Måske er de aldrig blevet døbt. For Gud er det muligt, selvom vi ind imellem kommer til kort. Lad os gå frimodigt med den vished i tjenesten! Generalsekretærens årsberetning 5

6 Generalsekretærens årsberetning 6 Evangeliet til søfolk og fiskere Den lille sætning er Sømandsmissionens nye missionsstatement. Et missionsstatement er én klar sætning, som giver retning på en organisations kurs. I og for sig er der ikke noget nyt i sætningen, da centrum i sætningen er at nå ud til søfolk og fiskere med evangeliet om Jesus Kristus. Det er heller ikke meningen, at det skal være noget nyt. Meningen er, at sætningen må vise tindrende klart for mennesker anno 2010, hvad der er vores formål i Sømandsmissionen. Alt er ikke sagt med sætningen men det vigtigste! Fornyet logo På årsmødet 2010 vil et nyt logo præge billedet, men helt nyt er det nu ikke, for det ligger tæt op af det gamle logo. Dueflaget er stadig det bærende element. Vi ønsker at signalere så tydeligt som muligt ud til omverdenen, at vi har fået nyt missionsstatement. Samtidigt ønsker vi at få nye generationer med i organisationen, for sagen er absolut ikke ført til ende endnu. Vil man nå de nye generationer, må man forstå, at den grafiske fremtoning er vigtigere end for tidligere tiders generationer, og derfor må man indrette nogle af formerne, så vi stadig kan arbejde for samme formål. Hovedkontor i Vejle 4. juni 2010 fejrede vi flytningen til de skønne lokaler på havnen i Vejle en opgave som har fyldt meget i hverdagen hele året inden flytningen. Dog markerede vi allerede den 21. maj 2010 flytningen i Nyhavn, hvor vi sagde farvel og tusind tak til enkelte lønnede medarbejdere og de ulønnede medarbejdere og farvel til den daglige kontakt og andagtsfællesskabet med bestyrerparret og deres medarbejdere på Sømandshjemmet Bethel. Sømandsmissionen har haft det godt på sømandshjemmet, og vi kan ikke andet end at sige tak for samarbejdet. Grundlæggende ønskede hovedbestyrelsen, at organisationen blev bundet tættere sammen på tværs af Danmark, og at hovedkontoret fik en central plads i denne tættere forbindelse. Ud fra det ønske stod det klart, at hovedkontoret skulle flyttes til en mere central beliggenhed, hvis det skulle lykkes. Beslutningen blev taget i foråret 2009, men meget skulle falde på plads inden en flytning kunne realiseres. Det er også vigtigt at nævne, at aktiviteterne i Sømandskirken vil fortsætte. Bethelskibet ombygget Der er skrevet meget om Bethelskibet i årets løb og med rette, for det er et af Sømandsmissionens vigtige redskaber til at møde søfolk og fiskere, og dem der ellers kommer forbi skibet, med. Mennesker møder forståelse for deres person og eventuelle problemer, og de får et møde med Jesus Kristus via missionærerne og de frivillige på skibet. Det sejlende Sømandshjem er i vinterens løb blevet udvidet med et nyt møde- og opholdsrum på fordækket, fået en bovpropel og er blevet sandblæst, metalliseret og malet. Så udover en meget bedre indretning til formålet, varer det en del år, før den store malerpensel skal frem igen. Sømandsmissionærer Der er stadig god brug for det opsøgende arbejde, som missionærerne udfører, og vi får mange gode beretninger om deres møde med søfolk og fiskere. Missionærerne og jeg selv kommer rundt i mange sammenhænge, og folk er glade for at høre om sømandsmission. Så vel-

7 kommen til at kontakte os for aftale om at komme ud til jer. Der har ikke været udskiftning i flokken i år. Sømandshjemmene Der bliver stadig arbejdet solidt og målrettet på sømandshjemmene i både Danmark og Grønland. Det har været et hårdt år for hele branchen, hvilket også har kunnet mærkes på Sømandshjemmene, nok specielt i Danmark. I Hanstholm og Fredericia har man været oppe i helikopteren med det mål at se hvilke muligheder, som der kunne være for fortsat drift af sømandshjemmet. I skrivende stund er dette ikke færdigbehandlet, men der skal tænkes både på formål og nye muligheder for sund drift. Der er kommet ny ledelse på over halvdelen af hjemmene i Danmark. I Aalborg har Kirsten og Jan Jensen taget over efter Kirsten og Niels Aage Hansen. I Århus har Paw Ankjær afløst Aage Christensen. I Skagen har Janni Dalsgaard fået roret, efter en periode med afløser. I Hvide Sande har der været forskellige afløsere på i et år, men nu har Henriette og Martin Faldt taget over. Endelig er Eva Haahr konstitueret leder på Fredericia Sømandshjem, efter Tina og Mark Glisbo stoppede i foråret. Også på de grønlandske sømandshjem er der skiftet ledere. I Aasiaat blev Jan Hummelshøj ansat som bestyrer og Anne-Marie Skovsgaard blev souschef efter en periode, hvor Jan var assistent med ledelsesansvar. Det nye par i Hvide Sande kom fra Sisimiut (Holsteinsborg), og efter et par måneder med afløsere kunne Ruth og Peter Ellegaard tage hjemmet i deres varetægt. Qaqortoq (Julianehåb) bestyres i skrivende stund af afløsere, da Jannie fik ledelsen af Skagen Sømandshjem tidligt i Vi vil gerne sige tak for kampen til alle bestyrere og assistenter, som har været i sving i det forløbne år. I har gjort det godt under svære forhold. Samtidigt skal der lyde en særlig tak for arbejdet til jer, der er stoppet i tjenesten og et stort velkommen til arbejdsfællesskabet til alle nye. Der skal også lyde en særlig tak til de personer/par, som har taget en afløser opgave på sig i kortere eller længere tid et sømandshjem kan ikke stå tom! På hjemmene i Grønland har følgende ydet en uundværlig hjælp: Anna Isaksen, Jytte og Benny Kusk, Åse og Henning Kraglund, Karin og Erik Klitgaard og Maria Stoiberg og Aksel Lynge Nielsen. Aggershøj Man kunne skrive meget om Aggershøj, men her henviser jeg til siden om Aggershøj her i Årbogen, hvor der står noget om aktiviteterne på Ærø. Dog vil jeg sige, at enkerne endnu engang har nydt opholdet i Marstal, og derfor giver det stor arbejdsglæde at arrangere ferieopholdene. Sømandskredse Der er stadig god aktivitet i Sømandskredsene, og vi glæder os over, at vi ansatte kan mærke den glæde og forbøn, som udgår fra sømandskredsene. Der bliver stadig sørget for mange pakker eller samlet ind, så vi kan sørge for, at have pakker nok tak for indsatsen. Samarbejde med Broderkredsen I årets løb har vi snakket samarbejde med Broderkredsen, og vi håber, at vi i løbet af det kommende år kan præsentere en fælles blad, da vi i bund og grund har fælles formål. Jeg vil gerne takke for samarbejdet, og beder til at det må fortsætte i fremtiden. Generalsekretærens årsberetning 7

8 Generalsekretærens årsberetning 8 SMUK SMUK har i årets løb haft forskellige arrangementer, fx julegavelavning og pasning af Bethelskibet. Senest har en lille flok været med ved Skagen Festival, hvor vi hjalp med praktiske opgaver på sømandshjemmet, og humøret var højt. Vi håber, at SMUK kan medvirke til, at en større flok som får hjertet sat i brand for: Evangeliet til sømænd og fiskere. Næstved Søfartsservice Næstved Søfarts Service er blevet afviklet, og Sømandsmissionen fik kr fra bestyrelsen, som blev fordelt med 25 % til arbejdet med Det sejlende Sømandshjem, 50 % til arbejdet med Aggershøj og 25 % til hovedbestyrelsens disposition. Vi takker for beløbet, som absolut kan mærkes i arbejdet. Ansatte Uden gode ansatte ville Sømandsmissionen ligge fladt på jorden uden at kunne betyde noget for omverdenen, og i år er ændringerne i besætningen udelukkende sket på grund af flytningen fra Nyhavn. Sømandsmissionens varme telefonlyd, Sonja Eriksen, gik på efterløn ved udgangen af maj efter godt 18 år på kontoret. Kim Nyby var ansat som aflastning i regnskabsafdelingen i 9 måneder. Efter flyttet havde vi brug for en sekretær og kontormedarbejder i regnskabsafdelingen, og vi ansatte henholdsvis Ane Margrethe Vrist og Anita R. Brødsgaard. Det er helt på sin plads, at sige tak til de af jer der stoppede, men også til jer der skulle flytte med der var mange ekstra opgaver, som er blevet løst på en god måde. I det hele taget har alle medarbejdere løbet stærkt i det forløbne år, så tak for indsatsen i det forløbne år! Mindeord Vi vil også mindes dem, som i årets løb er gået bort. Den 30. maj 2009 døde Jens Jørgensen, 85 år gammel. Jens har sammen med sin hustru Ketty, været bestyrer på både Grenaa og Århus Sømandshjem Den 10. august 2009 døde Henry Vrist Pedersen, 73 år gammel. Sammen med sin kone Karen, var Henry bestyrer på Hvide Sande Sømandshjem fra 1992 til Den 8. september 2009 døde Knud Børge Clausen, 88 år gammel. Knud Børge var bestyrer på Sømandshjemmet Gl. Havn i Esbjerg og senere på Aalborg Sømandshjem i alt 23 år. Den 16. september 2009 døde Arne Enok Sørensen, 56 år gammel. Arne var sammen med Rita bestyrerpar både på Kolding Sømandshjem og Maniitsoq Sømandshjem. Ind imellem var han sømandsmissionær. Det sidste job han beklædte var redaktionssekretær i Sømandsmissionen. Den 2. januar 2010 døde Marie Straarup Buch, kaldet Mimi, 85 år gammel. Den 28. april 2010 døde Ejnar Tougaard, 72 år gammel. Ejnar var sammen med sin hustru Ellen bestyrerpar på Nørresundby Sømandshjem i mange år. Vi takker for trofasthed i tjenesten og vil ære deres minde og sige tak til Gud for, hvad han gennem dem gav til Sømandsmissionens arbejde. Ære være deres minde. Bed og arbejd Under samme underoverskrift som sidste år vil jeg igen opfordre alle til både at bede og arbejde på, at sømandsmissionen bruger kræfterne på formålet at bringe evangeliet til søfolk og fiskere. Frede Ruby Østergård Generalsekretær

9 Ole Dahl Johannes Christoffersen Jyllandsgade Skive Tlf f g med Ruth f Indtrådt i HB 2006 Formand 2007 Sognepræst Doktorvejen 1, Byrum 9940 Læsø Tlf f g med Birgit f Indtrådt i HB 2000 Næstformand 2002 Aviaja Rohmann Pedersen Lars Risager Dansk præst i Nuuk Pupik 7, Box 1590, 3900 Nuuk Tlf Fax f g med Jan Erik f Indtrådt i HB 2009 Sømandshjemsbestyrer Tordenskjoldsgade 15 B 9900 Frederikshavn Tlf Fax f g med Tina f Indtrådt i HB 2009 Hovedbestyrelsen Hans Peter Kristensen Mågevej Hvide Sande Tlf f g med Birgitte f Indtrådt i HB 2008 Hovedkasserer

10 Hovedbestyrelsen Alfred Wejse Poseidonvej Aalborg SØ Tlf Mobil f g med Stinne f Sømandshjemsbestyrer Hanstholm Frederikshavn Indtrådt i HB 1980 Næstformand 1994 Formand Ellen Margrethe Lomholt Lundbjergvej 3, Gårslev 7080 Børkop Tlf Mobil f g med Hans Oluf f Indtrådt i HB 2001 Jørgen Erik Larsen Jytte Kusk Udsigten Sorø Tlf.: Fax Mobil f g med Anny f Sømandshjemsbestyrer Sisimiut Bethel Sømandsmissionær 1990 Indtrådt i HB 2002 Jens Baggesens Vej Aalborg Tlf.: f g med Benny f Sømandshjemsbestyrer Hanstholm Frederikshavn Indtrådt i HB 2007 Thomas Uth Sognepræst Rebildparken Aalborg Ø Tlf f g med Pia f Indtrådt i HB

11 Frede Ruby Østergård Generalsekretær Ane Margrethe Vrist Sekretær Jørgen Møller Grønlandssekretær Rønvangen Hinnerup Mobil f g med Mette f Generalsekretær 2009 Silkeborgvej 190, kld Århus C Mobil f Ansat 2010 Fornæsvej Randers Tlf Fax Mobil f g med Ann-Inge f Ansat 1990 Finn Juhl Nielsen Regnskabschef Smøgen Hårlev Tlf Mobil f g med Karin f Sømandshjemsbestyrer Christianshåb Regnskabsmedarbejder Ansat 2002 Lis Teglgaard Christensen Regnskabsmedarbejder Ligustervangen Allerød Tlf f g med Bonde f Ansat 2008 Anita Ringgaard Brødsgaard Regnskabsmedarbejder Dorte Schütt Larsen Regnskabsmedarbejder Mølleparken 8, Kragelund 8723 Løsning Mobil f g med Ole f Ansat 2010 Løget Høj 14 C, Vejle Mobil f Ansat 2008 Hovedkontoret 11

12 Sømandsmissionærer og pensionerede medarbejdere Jørgen Erik Larsen Finn Løvlund Pedersen Udsigten Sorø Tlf.: Fax Mobil f g med Anny f Sømandshjemsbestyrer Sisimiut Sømandshjemmet Bethel Sømandsmissionær 1990 Indtrådt i HB 2002 Blomsterparken 6, Fovrfeld 6710 Esbjerg V. Tlf Mobil f g med Susanne f Sømandsmissionær 2006 Keld Østergaard Præstegårdsvænget Bedsted Tlf Mobil f g med Anni f Sømandsmissionær 2006 Simon Skovgaard Ambrosen Finn Mikkelsen Ringkøbingvej Aalborg Ø Tlf f g med Margit f Sømandsmissionær 2007 Høgevej Brønderslev Tlf: Mobil: f v med Dorthe Kiilerich f Sømandsmissionær 2009 PENSIONEREDE MEDARBEJDERE Osvald Mouritzen Anker Graugaard Lis Graugaard Baunegårdsvej 50 A 2900 Hellerup Tlf f g med Helle f Generalsekretær Vodroffsvej 41, 2. th Frederiksberg C Tlf f g med Lis f Sømandshjemsbestyrer Nakskov Frederikshavn Hovedkasserer Vodroffsvej 41, 2. th Frederiksberg C Tlf f g med Anker f Sømandshjemsbestyrer Nakskov Frederikshavn Indsamling og salg af brugte frimærker 12

13 Bent Muff Klaus Jensen Granly Allé 5b 6710 Esbjerg V tlf fax Mobil f g med Etna f Sømandsmissionær Medlem af HB Jyllandsgade 76, 1. tv Esbjerg Tlf f g med Tinne f Feriehjemsbestyrer Aggershøj Sømandsmissionær Jens Christian Seeberg Editha Seeberg Anne Mie Thomasen Solbakken Kalundborg Tlf Fax f g med Editha f Solbakken Kalundborg Tlf Fax f g med Jens Chr. f Danmarksgade Fredricia Tlf f Sømandshjemsbestyrer Grimsby Esbjerg Gl. Havn Esbjerg Ny Havn 1998 Leder af Axeltorv s Genbrug, Fredericia Magnus Haushøj Søndergaard Rosa Sørensen Tøndervej Aabenraa Tlf f Sømandshjemsbestyrer Aabenraa Sømandsmissionær c/o Arken Strandbygade Esbjerg f Fritidsmedarbejdere 13

14 Sømandshjemmene Sømandshjem i Danmark med tilknytning til Indenlandsk Sømandsmission Sømandshjemmene i Danmark er ikke, som mange kunne tro, kun for søfolk og fiskere, men samlet set er det et sted, hvor der hviler en særlig ånd over medarbejdere og gæster. En ånd som kommer fra det kristne livs- og menneskesyn, og som gerne skulle smitte af på alle, der kommer i berøring med stedet. Stedet bliver selvfølgelig drevet med økonomisk sans, men der er også tid til at slå ørene ud og møde gæsten om det så er en stamgæst eller ikke. Som det fremgår af de næste sider, er sømandshjemmene også hoteller med høj standard, hvor man har mulighed for et ferieophold, en weekend-tur, fætterkusine-ophold eller et sted hvor man dumper ind, når kaffetørsten eller sulten melder sig på sømandskredsudflugter og lignende. Hjemmene bliver i stigende grad brugt som kursussted eller det sted, hvor man kan mødes for at holde møde i firmaet eller organisationen. Flere af vore sømandshjem arrangerer fester i forbindelse med livets store højtidsdage. Ring og hør nærmere hos de enkelte sømandshjem og få et godt tilbud. At besøge et sømandshjem er også en måde at støtte Sømandsmissionen på. Ved at Sømandsmissionens venner ved selvsyn besøger disse steder, giver det på en helt anden måde kærlighed til arbejdet og sømandshjemmene. Så overvej næste gang, om ikke I skulle benytte et Sømandshjem til jeres ferie eller weekendophold! 14

15 Aalborg Sømandshjem Østerbro Aalborg Tlf Fax Hjemmeside: Bestyrerpar: Kirsten og Jan Jensen Kirsten f Jan f g Den 1 oktober 2009 var der vagtskifte på Hotel Aalborg Sømandshjem, Kirsten og Niels Aage Hansen trådte afborde efter 23 ½ års tjenste. Hotel Aalborg Sømandshjem vil gerne rette en stor tak for denne trofaste tjeneste. Det betød at vi d. 1 oktober havde vores første arbejdsdag som nyt bestyrerpar på Hotel Aalborg Sømandshjem. En ny og spændende opgave og tjeneste var begyndt for os. Der er mange ting at tage fat på, og mange gøremål i så stort et hus som Hotel Aalborg Sømandshjem er. Vi glædes over at vore trofaste erhvervskunder - specielt firmaer - fortsætter deres gang hos os. Vi oplever fortsat at der kommer mange søfolk op på sømandshjemmet, de fleste for at ringe hjem, eller til at tale med dem derhjemme via deres egen computer fra vores trådløse netværk. Andre for at få en snak om løst og fast. Juleaften havde vi besøg af 6 søfolk. Vores 2 drenge Mikkel og Mathias fik en helt uforglemmelig aften, og at sidde og tale med en fillipiner og bare lytte til hvad man oplever ude i den store verden, det er da fantastisk. Vi oplevede et par utrolige stille første måneder af året, hvilket tildels skyldes " krisen " og den hårde og lange vinter vi oplevede heroppe mod nord. Ellers har vi haft en meget travl sommer, med bla. 16 busturer fra SI Rejser fra Norge hen over sommeren, de var på vej til Tyskland - ned til Obarmagau spillet var også året og sommeren hvor der igen var trængsel i Aalborg havn af gamle og smukke sejlskibe, da det omrejsende The Tall Ships Races igen besøgte Aalborg. Ialt ca. 84 skibe og godt 3000 søfolk, så det var ikke kedeligt at gå på havnebesøg disse 4 dage i juli. Vi har fortsat en dejlig trofast kreds af damer der kommer 1 gang om måneden på Sømandshjemmet, og slutter trofast op om Sømandshjemmets arrangementer. Vi vil gerne takke for alle de besøg og hilsner vi har modtaget fra forskellige steder i landet, tak for forbøn. Vi tror på at det nytter at drive sømandshjem og drive sømandsmission rundt omkring i vore havne. Vi beder om at vort sømandsmissions arbejde må være til gavn og velsignelse blandt vore søfolk og fiskere. De varmeste tanker fra Hotel Aalborg Sømandshjem Kirsten og Jan Jensen Sømandshjemmene 15

16 Sømandshjemmene 16 Fredericia Sømandshjem Gothersgade Fredericia Tlf Fax Vort gamle sømandshjem ligger i hjertet af Fredericia, meget tæt på havnen. I år er andet år, at gammelhavn i Fredericia fungerer som ny lystbådehavn for fritidssejlere og lystbådesejlere. I den forbindelse modtager vi havnepenge fra sejlerne, og tilbyder, at de kan købe et bad ved os, og ellers at bruge os, som deres hus. Vi kan mærke et stigende antal lystsejlere i år, frem for sidste år. Vi har en dejlig gårdhave til Sømandshjemmets gæster, og her i sommertiden er det skønt at se, at gæsterne gerne sidder derude ved de små borde, og nyder solen. Vi ligger centralt i Danmark, og der er ikke langt til Legoland, Givskud Løvepark eller Lalandia Billund. Hvis en gæst ønsker at leje cykler, tilbyder vi, at formidle kontakt til en cykeludlejer. Vores cyklende gæster, kan sætte deres cykler i husets carport, bagerst på vores egen parkeringsplads. Vi tilbyder trådløs internet i hele huset. Velkommen til Fredericia Sømandshjem og Hotel Eva Haahr

17 Hanstholm Sømandshjem er i sine 40 års værste krise; Et brat stop for overnattende færgegæster fra Smyril Line som kun besejler Hanstholm i ca. 2 sommer måneder og fra Fjord Line der flytter til Hirtshals halveredes omsætningen i 2009, hvilket gav et stort underskud. Denne situation resulterede i at Birthe og Arne Silkjær efter 6 års godt arbejde på sømandshjemmet opsagde deres stilling som bestyrerpar pr. 31. august 2009 efter Hanstholm Sømandshjem Kaj Lindbergs Gade Hanstholm Tlf Fax en måned uden bestyrerpar blev to unge mennesker Jacob Houmaa Christoffersen og Kristine Ettrup Larsen ansat indtil 31. marts Hele byen er præget af de manglende færgegæster, hvorfor mulighederne for ændringer i driften blev drøftet, hvilket resulterede i at vi fra 1. april 2010 kun udlejer værelser m. morgenmad, og enkelte udflugter til middag. Også åbningstiden er ændret til Sømandshjemmet har kontorlokaler og 2 lejligheder + nogle værelser fastudlejet til fiskere, heraf en som har boet her i over 25 år. Det gør ondt at skære så drastisk ned, men det er nødvendigt som situationen er nu i Hanstholm. Formand, Niels Aage Hansen Sømandshjemmene 17

18 Sømandshjemmene 18

19 Hvide Sande Sømandshjem Bredgade Hvide Sande Tlf Fax missionsstation - værested - cafeteria/restaurant - hotel - menighedshus - hjem Dette er alt sammen ord som kort beskriver hvad sømandshjemmet indeholder. Det er hvad det er. Vi er tiltrådt som bestyrerpar pr. 20. juni og er kommet godt i gang, er blevet taget utroligt godt imod af alle og føler det er her vi er kaldet til at være. - Her forsøger vi at møde mennesker gennem Jesus i handling og ord om Ham som giver håb for livet. Det sker når et menneske mødes med et smil og venlig betjening. Det sker når der er en medarbejder der har tid til et øjeblik at sætte sig for at tale med en gæst. Vi holder andagter i hverdagen og her er alle velkomne til at lytte med og som bekendt vender Guds ord ikke tomt tilbage. Her bliver der drevet mission ved at blade som: Et ord med på vejen og Redningsbåden bliver delt ud på havn og i by. Det sker når Den blå cykel tager rundt på havnen med invitation til sømandshjemmet og en snak om vind og vejr, fisk og kvoter og om Ham som giver livet mening og indhold. Det er her verdenssituationen ordnes over kaffen og det er her det som trykker kommer ud i ord og bliver lidt lettere at bære. Her er stedet, hvor man kan diskutere så det lyner, men har en klar aftale om at alt er glemt når man går ud og kommer tilbage igen. Her er et sted som nogen kalder hjem fordi det rent faktisk er her de bor og har deres hjem og daglige gang. Alt dette er det, som skaber et sted for sømand, fisker og andet godtfolk et sømandshjem efter den oprindelige opskrift. Vi håber og tror og beder om at alt dette, om det er Guds vilje, får lov til at bestå. Tak for forbøn, blomster og venlige tanker til alle som har været med til at gøre vores ankomst og opstart til noget specielt. Vi beder om at Gud må udruste os og vores besætning til at løfte den opgave Gud har lagt på os alle om at videreføre stedet her efter Hans vilje. Joh. 8, 1-10:»Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende.«stenene dryssede til jorden og ikke på kvinden, medens de ældste forlod gerningsstedet først medens Jesus tegner videre i sandet.»kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig?«hun svarede:»nej, Herre, ingen.«så sagde Jesus:»Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere.«hvilken mægtig Gud vi har! Der er også plads til dig og mig, uanset vores fejl og mangler. De kærligste hilsner fra Henriette og Martin m. 3 dejlige børn samt personalet på HSSH. Sømandshjemmene 19

20 Sømandshjemmene 20 Aarhus Sømandshjem Hjemmeside: Bestyrer: Paw Ankjær Paw f Marlene f g Siden 1881 har Århus Sømandshjem stillet sine faciliteter til rådighed for søfolk, der gæster Århus Havn. I 1996 blev Århus Sømandshjem ændret til en sømandsklub et fristed i en travl tid for søfolk fra alverdens lande. Sømandshjemmet er en oase for sømænd, hvor de i private omgivelser kan få en kop kaffe, spille et spil eller benytte internet, telefon og skypetelefoni, så de kan kommunikere med familien derhjemme. Ca sømænd gæster Århus Sømandshjem årligt. Foruden at drive Århus Sømandshjem, udøver vi velfærdsarbejde på havnen, hvor vi hver dag besøger samtlige skibe, der ankommer til Århus. Vi tilbyder gratis transport til sømændene til Århus Sømandshjem eller byen. En service som sømændene sætter stor pris på.

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11 Nummer 1, 14. årgang, januar 2008 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jens tager kampen op Læs side 3 Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder December 2007 Læs om: Det bedste ligger forude SE med andre øjne Hvor himlen møder jorden Klumme [ 2] Elevsnapshot side 3 SE om hjørnet side 4 SE med andre øjne side 6 Dybdegående side 8 Musikkoncert side

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Støtte og hjælp i sorgen

Støtte og hjælp i sorgen DETTE NUMMERS TEMA Landsforeningens tilbud Støtte og hjælp i sorgen Midt i sorgen over at have mistet sit spædbarn, kan det være meget vanskeligt at få overblik over, hvilke forskellige tilbud om støtte

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet.

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet. Tema: Omsorg Hvad er Evangelisk Børnemission? Evangelisk Børnemission er en tværkirkelig organisation, hvis mål er at nå børnene med evangeliet, undervise dem i Guds ord og lede dem ind i en lokal kirke.

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL Organet for Dansk Afholdsbevægelse - 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2015 Lars Løkke bør stoppe - - Servitut, der forbyder spiritusudskænkning brydes i Lemvig Foto fra Google Lars Løkke bør stoppe med alkohol!

Læs mere

Missions-Nyt. . 1 - f for. , nr. 1 - f. ang, nr. 51. årgang

Missions-Nyt. . 1 - f for. , nr. 1 - f. ang, nr. 51. årgang Missions-Nyt 51. årgang ang, nr, nr. 1 - f. 1 - f for orår 2009 Missions-Nyt 51. årgang, nr. 1 - Forår 2009 Ansvar arsha shavende udgiver er: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14 DK-3650 Ølstykke Telefon

Læs mere

Kruseduller på den fede måde

Kruseduller på den fede måde P R O F I L MAGASIN Kultur- og byliv Erhverv Sport Profil Tema Gastronomi FEBRUAR 2012 Kruseduller på den fede måde En rynke kan have sin helt egen historie og det skal man ikke tage fra den gratis magasin

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré.

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré. Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 4 35. årgang August 2012 Picnickoncert ved Stillingehallen fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré Læs mere side 10 Hvide Løgne DE STØRSTE DANSKE HITS Markedsdag/Gadeteaterfestival

Læs mere