Aktion børnehjælp. Skolebørn i Chennai. Forår årgang nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktion børnehjælp. Skolebørn i Chennai. Forår 2013 46. årgang nr. 1"

Transkript

1 nyt Aktion børnehjælp 1 AKTION BØRNEHJÆLP har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Skolebørn i Chennai Forår årgang nr. 1

2 2 I N DHOL D 3 Leder 4 Projekter 4 Uddrag fra årsrapport 2012 vedr. Cecowors drømmeskole 10 Aktion Børnehjælps støtte til Bala Mandir 10 Vi siger hjertelig tak til 10 Fadderskaber 11 Fadderskabsbørn søger faddere 12 Møde med drengene på CODEP ITI 14 Uddannelsesfadderskaber hos Bala Mandir 15 Kanyakumari 16 Lokalkomiteer, butikker og tæppecentre 16 Mine ildsjæle i Århus ting kan ikke gøres alene! 16 Vi søger garn! 19 Kort Nyt Aktion Børnehjælps bestyrelse Rune-Christoffer Dragsdahl (formand), Agnete Kofoed (næstformand), Jacob Møller, Knud Rehder, Ole Heger, Andreas Aae & Nina Milling Riiser Aktion Børnehjælp Nyt udkommer i marts, juli og november med deadline 1/2, 1/6 og 1/10 Redaktion: Aktion Børnehjælps informationsudvalg (Ansvarshavende: Klaus Iversen) Oversættelser, tekstredigering, korrekturlæsning m.v.: Aktion Børnehjælps informationsudvalg og Kirsten Lykke Jensen Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter. Hjælpen ydes dels som projektstøtte, dels som støtte til fadderskabsbørn, og kanaliseres via vores mangeårige, lokale samarbejdspartnere. Aktion Børnehjælp har også en række lokalkomiteer, der driver genbrugsbutikker, tæppecentre og oplysende virksomhed rundt om i Danmark. Støtte til Aktion Børnehjælps arbejde kan indbetales på følgende konti: Projekter, tæppeforsendelser m.v.: Reg.nr.: 0274, Kontonr.: (ved betaling fra udlandet benyttes IBAN-nr.: DK ) Fadderskaber: Reg.nr.: 0274, Konto: (ved betaling fra udlandet benyttes IBAN-nr.: DK ) Bestyrelsesformand Rune-Christoffer Dragsdahl, Sct. Pauls Gade 3, 4. th, 1313 København K Tlf: / , Informationsmateriale m.v. fås hos: Kirsten Olsen, Søtofteparken 20, Ganløse, 3660 Stenløse, tlf Aktion Børnehjælps sekretariat Kontorfællesskabet Vermundsgade 38 A, 2 th., 2100 København Ø Tlf./fax: (bedst kl. 9-12) Hjemmeside: Grafisk design: Henrik Würtz Bladet er trykt hos Øko-tryk Fotos: Aktion Børnehjælps arkiv Oplag: 2100 ISSN:

3 L EDER 3 Rune-Christoffer Dragsdahl, formand Kaste eller kvalifikationer? Når vi støtter skolegang og uddannelse blandt Indiens fattigste børn, er det naturligvis med et håb om, at børnene med uddannelsen skaber sig en bedre fremtid, end de ellers ville have fået. Der er allerede flere danske faddere, der har et uddannelsesfadderskab hos Codep og Bala Mandir, hvorved man støtter, at en ung mand får en teknisk uddannelse. Desuden er der flere faddere, som vælger at fortsætte støtten til den pige eller dreng, de har været fadder for, mens de gik i almindelig skole, så de også kan få en videregående uddannelse. En fond hos virksomheden Juniper Networks har for nylig besluttet at støtte en seriøs opgradering af computerundervisningen hos tre af vores samarbejdspartnere: Cecowor, Codep og SRD. Juniper Networks er det firma, der producerer de fleste af de internet-bokse med de små lysende og blinkende lamper (routere), som de fleste danskere har stående derhjemme, så hvis du har sådan én, er den med stor sandsynlighed produceret af dem. Planen er, at Cecowor, Codep og SRD ansætter højt kvalificerede ITundervisere og i løbet af 2-3 år får integreret henholdsvis 40, 25 og 10 computere i undervisningen. På Drømmeskolen hos Cecowor er det desuden planen, at der installeres særlige computerprogrammer, som kan lære børnene at tale engelsk med god accent. Hvis dette bliver en succes, vil lignende tiltag blive overvejet hos de øvrige partnere. Man skal selvfølgelig være varsom med at tro, at computere og IT-kundskaber i sig selv er redningen for verdens fattige. Men i Indien tilhører de fleste fattige kategorien scheduled castes (de tidligere såkaldt kasteløse), og det er vanskeligt for dem at få arbejde inden for andre traditionelle arbejdsområder, som historisk har tilhørt andre kaster. Her kommer ITsektoren ind i billedet med en række helt nye former for erhverv, som ikke findes i forvejen i Indien, og som der derfor ikke er nogen kaster, der historisk er specialiseret i. Eftersom IT-virksomhederne er afhængige af, at der internationalt er efterspørgsel på deres arbejde, ansætter langt de fleste af disse deres medarbejdere efter kvalifikationer og ikke efter kaste. Det betyder, med andre ord, at hvis et fattigt barn fra en kaste med lav status bliver dygtig til engelsk, eller får konkrete computerfærdigheder eller andre tekniske færdigheder, ligger arbejdsmarkedet åbent for dem. Vi er derfor rigtig glade for støtten fra Juniper Networks, da den betyder, at de fattige børn, som vi hjælper til skolegang og uddannelse, får en markant større chance for at skabe en bedre fremtid ikke blot for sig selv, men også for hele deres familie.

4 4 P ROJEKTER Uddrag fra årsrapport 2012 vedr. Cecowors drømmeskole Indledning Denne rapport er et sammendrag af de tidligere delrapporter suppleret med de ting, der er sket siden den sidste rapport. Vi har endvidere bedt et hold eksterne eksperter om at lave en evaluering af skolen og om at komme med forslag til forbedringer dette er medtaget i rapporten. I år har vi udvidet med 6. klassetrin, og det blev derfor et krav at få godkendelse fra matrikulationsudvalget og at efterleve forskellige normer inden for infrastruktur og faciliteter. Vi har opsummeret kravene til de forskellige faciliteter sidst i rapporten. Skolen har, i overensstemmelse med vores planlægning, udviklet sig i den rigtige retning. Vi er Aktion Børnehjælp meget taknemmelige for den modtagne støtte. Antal børn Det samlede antal elever er 331 (175 drenge og 156 piger), og der er blevet optaget 93 nye i Eleverne er fordelt på 8 klassetrin med mellem 12 og 78 elever på hvert yngste børnehavebørn, ældste børnehavebørn samt klasse. Medarbejdere: Der er i alt ansat 15 lærere og 5 administrative/service medarbejdere. Bortset fra skoleinspektøren og to af de administrative medarbejdere er alle ansatte kvinder. Lærerne har enten lærerdiplom, en bachelorgrad eller en kandidatgrad. Tidsplan: I lighed med sidste år, er børnene på skolen fra kl. ca til ca En typisk skoledag ser således ud: 8:30 Børnene begynder at ankomme, og der føres tilsyn med dem på legepladsen 9.15 Morgensamling med bl.a. sang, bøn, relevante nyheder fra avisen, tanker for dagen, flaghejsning, fødselsdagshilsner og tanker for dagen Undervisningstime 1 & 2, hver på 45 minutter Frikvarter Undervisningstime 3 & 4, hver på 45 minutter Spisefrikvarter (børnehavebørnene spiser frokost kl. 12 og hviler sig eller sover til kl. 14) Undervisningstime 5 & 6, hver på 45 minutter Spil, sport og leg Afgang mod hjemmet Elevers og læreres fremmøde samt elevernes akademiske præstationer Skolens samlede undervisningsdage fra skoleårets start d. 1/6 til den 31/ var 134, og børnenes gennemsnitlige fremmøde for hvert klassetrin lå mellem 108 (små børnehavebørn) og 129 (2. klasse). Det gennemsnitlige fremmøde for lærerne var 127 dage. M.h.t. elevernes akademiske præstationer lå hovedparten af disse ved eksaminationerne og de kvartalsvise vurderinger i områderne meget godt og godt. Kun ganske få, nemlig 5, lå under gennemsnittet. Pensum og undervisningspraksis Lærernes forberedelse: Faste ugentlige møder: På den sidste arbejdsdag i hver uge arrangeredes der et møde for både undervisere og andet personale. På disse møde fremlagde lærerne deres læseplaner (læseplaner udarbejdes for at opnå de planlagte månedlige mål) for den kommende uge, og disse blev diskuteret. Yderligere blev den foregående uges aktiviteter evalueret i forhold til den foregående uges læseplan. Eventuelle tvivlsspørgsmål blev afklaret, udfordringer forudset og mulige løsninger fundet. Samarbejdet mellem kollegaerne betød en effektivisering af undervisningen. Månedligt møde: Der blev afholdt månedlige monitoreringsmøder hvor præstation, fremskridt samt udfor-

5 PROJEKTER 5 dringer blev analyseret. På dette møde udarbejdede hver lærer deres månedlige mål. Pensum: I henhold til regeringens retningslinjer blev der undervist i tamil, engelsk og matematik (alle klassetrin), videnskab, miljø og sociale emner (primært de ældste elever). Herudover blev der undervist i hindi, værdier, computer, almen viden, tegning og maling. Undervisnings metoder: Som supplement til nogle af de konventionelle metoder blev følgende undervisningsmetoder anvendt: smart-klasse brug af computere gør det selv /projektarbejde kort, modeller og av-præsentation praktiske eksperimenter gruppearbejde og historiefortælling rollespil, oplevelsesdeling og brainstorming udendørs aktiviteter samt elev coaching Mulige illustrationer: Learn computer basic, group study, planting, project assignment Herudover blev der regelmæssigt gennemført en særlig undervisning i bogstaver, ord og tal for de børn, der ikke er i stand til at identificere bogstaver og tal. Børnene lærer bogstaver, ord og tal at kende og bliver trænet i let læsning og simpel aritmetik. Ikke-skolemæssige aktiviteter: Der blev gennemført forskellige aktiviteter for at forbedre børnenes ikkeskolemæssige egenskaber: Musik/Dans/Drama (otte gange i Frokostpause alt) Sport/Spil (på jævnlig og daglig basis) Kulturelle aktiviteter (otte gange for hele skolen) Miljømæssige og Sociale aktiviteter (mellem 7 og 11 gange for klasse Yoga og meditation (7 gange for klasse) Skønhed (på jævnlig basis for klasse)

6 6 P ROJEKTER Kontakt med lokalsamfundet Skole-hjem møde: Skole-hjem mødet blev afholdt d. 20. oktober 2012, hvor i alt 194 forældre deltog. Følgende emner blev drøftet: børnenes fremmøde forældrenes ansvar i forhold til at give børnene moralske og etiske værdier ændring i adfærd børnenes opførsel positiv indstilling fra forældrenes side skole/klassemiljø samt lærere og undervisningsmetoder. Grundlæggende computerundervisning Observation af sunde vaner (negle, tænder, vaske hænder før spisning etc.) på jævnlig og daglig basis Sundheds tjek og bevidsthed om sundhed (to gange for hele skolen) Bevidsthed om børns rettigheder (to gange) Hus system: Børnene er opdelt i fire grupper, kaldet huse (rød, grøn, blå og orange). Husene gennemførte skiftevis skolens rutiner såsom samling, sociale aktiviteter, kulturelle programmer etc.. Husene monitorerede også sundhedsvaner, renlighed og sanitære vaner etc. for deres respektive huse. Hvert hus blev opfordret til at være repræsenteret ved skolebegivenheder, sport og spil, kulturelle optrædener etc. Dette system hjalp børnene med at udvikle en sund konkurrence mellem husene; børnene fik flere chancer for anerkendelse og muligheder for deltagelse. Systemet stimulerede også selvtilliden og muligheden for at udvikle leder kompetencer. Kritiske kommentarer blev noteret, forældrene stillede spørgsmål og fik afklaret tvivlsspørgsmål. Forældrene har ret til at være kritiske. Hjemmebesøg: I de tilfælde, hvor det har været nødvendigt, har lærerne foretaget hjemmebesøg for at rådgive og tale personligt med forældrene. Dette har hjulpet lærerne til at få et venskabeligt forhold til familiemedlemmerne. Personligt møde med hver lærer: Obligatorisk forældrekonsultation mellem forældrene og barnets lærere samt skoleleder blev organiseret. Hver lærer evaluerer barnets akademiske og ikke-akademiske evner og udleverer karakterblade over barnets

7 P ROJEKTER 7 Klasseundervisning præstation til eksamen. Hver lærer skriver sine bemærkninger i en elevplan og skolelederen tilføjer sine bemærkninger. Etiske og moralske værdier: Vi har specificeret 36 enkle moralske og etiske værdier, som kan være relevante for børnene. I hvert semester vurderer forældrene deres barns værdier ved at besvare 36 enkle spørgsmål om deres barn. Spørgsmålene er nemme at besvare, da det er ja/nej spørgsmål. Dette gør det lettere for lærerne at forstå børnene og se, hvor der skal sættes ind. Forældres besøg på skolen: I nogle tilfælde blev forældre indkaldt til møde med lærerne og skolelederen for at drøfte barnets fremskridt. En

8 8 P ROJEKTER gruppe forældrerepræsentanter overværede skolens aktiviteter og gav feedback. Diverse opsyn og supervision: I dagligdagen kommunikerer lærerne og forældrene med hinanden. Lærerne noterer hjemmearbejde eller aktiviteter, der skal foretages, og skriver bemærkninger og forslag. På denne måde føres der dagligt tilsyn med eleverne. Herudover bliver der rutinemæssigt blevet ført kontrol med adfærd, uniformer og aktiviteter, der ikke har med undervisningen at gøre. Ved skoleårets afslutning blev der afholdt eksamen, og der blev givet karakterer. Elever og forældre skulle møde op og underskrive dem. Festivaler, mærkedage og besøgende I skoleårets løb markeres forskellige højtider, f.eks. uafhængighedsdagen, børnenes dag, menneskerettighedsdagen og (i en vis udstrækning) julen. Derudover har der været besøg fra undervisningsmyndighederne, brandvæsnet, sundhedsvæsnet og Aktion Børnehjælp. Forskellige forbedringer Den første del af en mur rundt om skolen er blevet bygget. Et nyt klasseværelse er blevet etableret ved at renovere en gammel bygning. Del af drømmeskolen med den første del af muren i forgrunden Der er købt møbler til lærerne. En smart-klasse er blevet oprettet Drikkevands tank er blevet installeret. Der er købt mikrofon og højtalere. Legeredskaber er blevet sat op. Evalueringsrapport Et hold eksterne eksperter har d. 21. december 2012 gennemgået skolen og foretaget en vurdering. Eksperterne værdsætter, at CECOW- OR har taget et så rettidigt og relevant initiativ i denne fjernliggende landsby, fordi der har været et stort behov for en skole i dette område. Basis faciliteter Fem klasseværelser er placeret i en betonbygning og er store og gode. Andre steder finder undervisning sted i bygning med tegltag og under et træ, og dette skal undgås. Drikkevandet kommer fra en dyb, boret brønd med tilhørende vandtank og haner. Der er sørget for fire toiletter til børnene, men vi observerede også børn, der anvendte udendørsområdet som urinal. Klasseværelserne er tilstrækkelige, hvis de bygges så store, at der kan være 30 børn i dem. Det foreslås at bygningerne males med farver og vægmalerier med billeder ifølge pensum. Rensning af vand (lysfilter/omvendt

9 P ROJEKTER 9 osmose) er nødvendig i forbindelse med en kvalitetstest af drikkevandet. Der er behov for toiletfaciliteter for lærerne og yderligere urinal faciliteter for børnene. Udendørs urinering og defækation skal undgås for enhver pris, og børnene skal lære hvilke dårlige konsekvenser det har. Fysisk og social miljø Det fysiske miljø er rigtigt godt med meget naturligt sollys. Træer samt vinduer og døre ud til åbne områder leverer masser af frisk, ikke forurenet luft. Forholdet mellem de forskellige grupper er godt. Lærerne har opbygget et godt forhold til børnene, og lærerne har et godt indbyrdes forhold. Der er masser af plads til kreativitet og frihed til at eksperimentere. Vi sætter pris på, at der er organiseret helbredstjek med hjælp fra det lokale sundhedscenter og at der lægges vægt på personlig hygiejne og renlighed. Lærere og metoder: En regelmæssig, periodisk træning af lærerne finder ikke sted, men sker kun på ad hoc basis. Undervisning af børnene fra landdistrikterne er særlig svært, fordi de ikke har mulighed for at få hjælp og vejledning til lektierne derhjemme. Lærernes engelskniveau er også meget lavt, og der er derfor behov for at tilbyde regelmæssig undervisning på dette område, hvis deres ordforråd og udtale skal forbedres. Undervisningsmetoderne giver mulighed for børnenes deltagelse og forbindes med dagligdags situationer, hvilket er noget vi værdsætter meget. De ikke-skolemæssige aktiviteter er meget et motiverende værktøj for børnene. Også det er meget værdsat af de børn med vanskeligheder som så får særlig opmærksomhed. Lærernes lønninger er lave, og det bør overvejes at forhøje dem. Incitamenter som kontante præmier og forfremmelser kan overvejes. Ekstra krav til skolen: På basis af på krav og normer fra undervisningsdirektoratet er det nødvendigt at vi i år forbedrer skolen på følgende måder. Klasselokaler skal have kapacitet til 30 børn. Laboratorielokale (minimum 37 m 2 ), computerlokale (minimum 37 m 2 ) bibliotekslokale (minimum 37 m 2 ), lokale til rektor, kontorlokale, lærerværelse og gymnastiksal. Vi har allerede 5 klasselokaler, så vi behøver yderligere 5 klasselokaler og yderligere 7 lokaler til brug som nævnt ovenfor. Rs plus en månedsløn til personalet skal deponeres i skolens navn i en national bank og dokumentation på dette skal forevises undervisningsdirektoratet. En mur skal omgive hele skoleområdet. Vi har allerede bygget et stykke på ca. 100 m ved skolens forside, og mangler at bygge yderligere 300 m. Der skal anskaffes laboratorieudstyr, computere samt minimum bøger til biblioteket. Konklusion: Vi takker venligt Aktion Børnehjælp for den hjælp vi har modtaget sidste år. Uden denne kunne vi ikke have gennemført året med succes. Vi takker også Rune Christoffer Dragsdahl (Aktion Børnehjælps formand, red.) for hans besøg og hans forskellige forslag. Vi anmoder venligst Aktion Børnehjælp om at hjælpe os med de ekstra krav, der er nævnt ovenfor og vi vil udarbejdearbejde et særskilt budget og fremsende det til jer. Ydermere er der sket en stigning i lønudgifterne - dette skyldes hovedsageligt inflationen. Vi står gerne klar med yderligere oplysninger, hvis det ønskes. Oversat af Bianca Andersen, Anna W. Meesenburg, Berit Thanning, Cecilie Staur, Henrik Jørgensen & Klaus Iversen

10 10 P ROJEKTER Aktion Børnehjælps støtte til Bala Mandir Bala Mandir har i seks årtier fokuseret på at levere omsorg, beskyttelse, helhedsorienteret uddannelse og muligheder for all round udvikling af forældreløse og fattige børn. Lige nu er der 250 børn i børnehjemmet og mere end 750 børn i de skoler, der er styret af det. Samarbejdet med Aktion Børnehjælp (AB) går 4 årtier tilbage, og ABs støtte til Bala Mandirs mælkeprogram og udvikling af infrastruktur og computer centre, og senere hen uddannelsesfadderskaber, har gavnet tusinder af børn. God, næringsrig mad er et fundamentalt behov for en institution som Bala Mandir. Fordi institutionen er vegetarisk, er specielt mælk en integreret del af diæten, og mælk er en vigtig kilde til protein. For børn under seks år er mælk essentielt i diæten, og de ældre børn får mælkeprodukter, som yoghurt som en del af deres måltider. Udover børnene, der bor på institutionen, får børnene fra de omkringliggende slumkvarterer, der kommer Day Care Centeret også glæde af det nødvendige kostsupplement bestående af en skål grød med mælk om morgenen, og et glas mælk om aftenen. Piger i børnehjemmet og vuggestuen i Nagercoil nyder også godt af mælkeprogrammet. Vigtigheden af støtten til indkøb af mælk er stadig til stede. En institutions succes ligger i balancen mellem fysisk og psykisk udvikling af de børn, den har ansvar for, specielt imens de er små. Igennem seks årtier med hjælp til børn har Bala Mandir med succes implementeret mælkeprogrammet til fordel for de dårligt stillede børn, hvoraf mange har fået succes i deres liv. Bala Mandir sætter pris på sit samarbejde med AB og den udvikling, der er sket gennem tiden samt AB s fortsatte mangesidige engagement i Bala Mandirs aktiviteter. AB startede allerede i 60 erne med at sende mælkepulver fra Danmark, men i 2004 ændrede dette sig til økonomisk støtte til indkøb af lokalt tilgængeligt mælk. Mange bidragydere i Danmark har hjulpet med til fortsættelsen af mælkeprogrammet hos Bala Mandir, og selv om støtten er blevet reduceret i 2010, stadig den spiller en vigtig rolle i udviklingen af vores børn Oversat af Alta Recinella & Klaus Iversen Vi siger hjertelig tak til Fonden af , Birthe Justesens Fond, Ole Kirks Fond, Dr. Michael Larsens Vegetariske Børnehjemsfond, Tena Invest, Herman Sallings Fond, Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen, Henry Donsruds Fond, Storm Petersens Mindelegat, Risegaards Legatstiftelse, Tips & Lotto, Grundfos Fonden samt Juniper Networks Foundation Fund, som i det sidste års tid har støttet vores hjælpearbejde med knap 1,3 mio. kr. Oversigt over nyligt afsendt projektstøtte kr. Støtte til uddannelse af 35 drenge samt løn til projektkoordinator hos CODEP, Tamil Nadu kr. 2. og sidste rate til støtte til drift af forskoler og aftenskoler, undervisningscentre samt enkeprojekt hos Cecowor, Tamil Nadu kr. Øremærket støtte til Asha Nivas, Tamil Nadu kr. Øremærket støtte til Sri Kanyakumari Gurukula Ashram, Tamil Nadu kr. Støtt til indkøb af computerudstyr mv. til CODEP, Tamil Nadu

11 FADDERSKABSPROGRAMMET 11 Fadderskabsbørn søger faddere Vi har en del fadderskabsbørn, der mangler en fadder. Har du lyst til at påtage dig et fadderskab, så kontakt venligst administratoren. Af hensyn til børnenes anonymitet er deres navne ikke opgivet her, men oplyses naturligvis til dem, der melder sig som faddere. Du kan se flere ventende børn på Almindelige fadderskaber hos Asha Nivas H-117/11 er 12 år gammel og går i 7. klasse. Hun er dygtig i skolen, men familiens økonomi er meget dårlig. Faderen er arbejdsmand og har ikke regelmæssig arbejde. Søsteren er 3 år gammel, så moderen kan ikke gå på arbejde. Forældrene er meget interesseret i børnenes uddannelse, men det er et problem med den lille indkomst. Derfor søger familien støtte til skolegangen. Nærmere oplysninger kan fås hos administrator Knud Rehder - se bagsiden. H-118/12 er 9 år gammel og går i 2. klasse. Hun er dygtig i skolen. Faderen er fisker, men er blevet opereret og kan ikke mere tage på havet. Moderen solgte tidligere de fisk, faderen fangede, men nu må hun sælge fisk, andre har fanget, så indkomsten er gået ned. Familien er i en vanskelig økonomisk situation og beder om hjælp til uddannelsen. Nærmere oplysninger kan fås hos administrator Knud Rehder - se bagsiden. H-152/06 er 12 år gammel og går i 9. klasse. Faderen er arbejdsmand, men er syg af tuberkulose og kan ikke arbejde. Tuberkulosen gør at der hele tiden tilstøder småsygdomme. Moderen er hushjælp, og det er hendes indkomst familien skal leve af. Udover betaling af skolegang for tre børn er der også udgift til faderens medicin. Familien vil være meget glad for støtte til uddannelsen. Nærmere oplysninger kan fås hos administrator Knud Rehder - se bagsiden. H-182/12 er 11 år gammel. Hun går i 5. klasse og er dygtig i skolen. Faderen er død for 3 år siden, så den eneste indkomst kommer fra moderen, der er blomstersælger på gaden. Hendes indkomst er ikke stor, og udover de daglige fornødenheder skal der også være penge til uddannelse af 3 børn og det kan økonomien ikke klare. Derfor søger familien støtte til uddannelsen. Nærmere oplysninger kan fås hos administrator Knud Rehder - se bagsiden. H-270/06 er 15 år gammel. Hun går i 10. klasse og er en hårdt arbejdende elev. Hendes far er død. Moderen arbejder som hushjælp, og hendes indtægt skal dække daglige fornødenheder samt uddannelse af pigen, som er det eneste barn. Økonomisk hjælp til uddannelsen er et stort ønske. Nærmere oplysninger kan fås hos administrator Knud Rehder - se bagsiden.

12 12 FADDERSKABSPROGRAMMET Møde med drengene på CODEP ITI Som en del af en ferie i Indien fik jeg mulighed for at besøge CODEP ITI. CODEP er en teknisk skole i Chetpet, som støttet af Aktion Børnehjælps fadderskabsprogram uddanner kasteløse drenge til mekanikere, maskinarbejdere og svejsere. Jeg fik mulighed for at hilse på de to kasteløse drenge, som vi sponsorerer gennem Aktion Børnehjælp. Den ene er søn af kogekonen på skolen. Han er 20 år og en af de få drenge på skolen, som ser nogenlunde velnæret ud. Den anden er en lille splejs på 13, som slider i det på skolen og hjælper sine forældre før og efter skolegang. Der er ikke i projektet lagt særlig vægt på kontakt mellem sponsorer og de enkelte drenge. Det tror jeg er udmærket, for det kan let give jalousi mellem drengene. Men jeg kunne tydeligt mærke på mine drenge, at de var glade for den mulighed de har fået gennem fadderskabsprogrammet. Skolegangen er for dem eneste adgang til at få en uddannelse og et arbejde, så de kan forsørge deres familier. Deres ansvarsfølelse og deres motivation er meget rørende. Da vi nåede frem var til skolen var alle drengene mødt frem for at tage imod os. Velkomsten var velorganiseret og overvældende med klapsalver og taler. Efter den formelle del af modtagelsen blev vi vist rundt på skolen. Vi fik lov at se, hvordan undervisningen fungerer i praksis, og derefter var der plads til at stille spørgsmål til skolens ledelse. Udvælgelsen af drengene virker seriøs og uden korruption. Alle drengene kommer fra kasteløse familier. Blandt kriterierne for udvælgelse er, at familien har en indtægt langt under fattigdomsgrænsen, at drengene er de første i deres familier, som får en uddannelse, og der skal være en anbefaling af deres egnethed fra f. eks en lærer. Familiens motivation bliver også undersøgt gennem et interview på skolen. Dagen efter modtagelsen var vi på besøg hos to af drengenes familier i det nærliggende landområde. Forældrene arbejder fortrinsvis som daglejere med en dagløn, der svarer til ca. seks kr. om dagen. Den indiske regering uddeler gratis ris til fattige familier, så man ser ikke megen sult, men fattigdommen er ekstrem. Den ene familie på fem holdt til i et nedlagt pumpehus. Der var ikke plads til, at de alle kunne sove der, så om natten lånte de et rum hos naboen. Den anden familie boede i en lille hytte af palmeblade. Den var mørk og fugtig, og det var lidt svært at forestille sig, at familien kunne sove der, men det gjorde de. De havde fået el lagt ind i hytten af regeringen. Der var et enkelt stik, som dog virkede noget rustent, og det var uklart, om det blev brugt. Mit indtryk er, at skolen gør en kæmpe forskel for de drenge, som får muligheden for at få en uddannelse. Mange af dem får arbejde i Chennai, en storby 3 timers kørsel hjemmefra. Skolen formår også at følge drengene

13 FADDERSKABSPROGRAMMET 13 CODEP hjemme hos... i tiden efter uddannelsen. Man hjælper dem med kontakter og med at klare de vanskeligheder, der opstår, når lavkastedrenge fra landet skal klare sig i en storby. Det var tydeligt, at den støtte, skolen får fra Danmark, er afgørende for dens eksistens. Samarbejdet er ikke helt uden vanskeligheder på grund af de store kulturforskelle, men der ville ikke være den nødvendig viden til at overvinde vanskelighederne eller økonomiske midler til at drive en teknisk skole af en god kvalitet uden en kæmpe indsats fra ildsjæle, Seniorer Uden Grænser, Aktion Børnehjælps fadderskabsprogram, Grenå Tekniske skole og flere danske virksomheder. De bedste ønsker for skolen fremover fra en helhjertet sponsor. Ellen Nielsen, Ebeltoft.

14 14 FADDERSKABSPROGRAMMET Uddannelsesfadderskaber hos Bala Mandir B-11/2013 er 16 år gammel og går på 1. år på Bala Mandirs uddannelse som elektriker. Han bor i drengehuset og viser en fin interesse for sin uddannelse. Faderen var alkoholiker og er død. Moderen er hushjælp. Nærmere oplysninger kan fås hos administrator Knud Rehder - se bagsiden. B-12/2013 er 16 år gammel og går på 1. år på Bala Mandirs uddannelse som elektriker. Han bor i drengehuset og er dygtig i både teori som praktik. Begge forældre er analfabeter. Faderens indkomst er lille og varierende pga. sygdom. Nærmere oplysninger kan fås hos administrator Knud Rehder - se bagsiden. B-13/2013 er 17 år gammel og går på 1. år på Bala Mandirs uddannelse som montør. Han bor i drengehuset og er dygtig. Faderen er barber og er ansat i en salon men hans indkomst er lille og den eneste. Moderen er hjemmegående. Nærmere oplysninger kan fås hos administrator Knud Rehder - se bagsiden.

15 FADDERSKABSPROGRAMMET 15 Kanyakumari I Kanyakumari har vi stadig hjemmeboende børn fra 5-12 år, der går i skole og som mangler en sponsor. Jeg hører gerne fra jer, der har lyst eller kender nogen, der gerne vil hjælpe et barn til en bedre og tryg tilværelse. Administrator: Lise Münkel tlf.: Denne femårige pige kommer fra en meget fattig familie, og går nu i børnehave. Hun er hjemmeboende, bliver hentet i skolebus og får skoleuniform og -materiale. Som fadder betaler man 120 kr. pr. måned for dette barn. Denne syvårige dreng er hjemmeboende og går i 2. klasse. Han bliver hentet i skolebus, får skoleuniform og al skolemateriale. Som fadder betaler man 120 kr. pr. måned for dette barn. Tilmeld dig Aktion Børnehjælps -nyhedsbrev! Aktion Børnehjælp udsender ca. hver 2. måned et -nyhedsbrev med sidste nyt fra vores hjælpearbejde og forholdene i Indien. Du kan tilmelde dig på forsiden af vores hjemmeside Oversigt over nyligt afsendt fadderskabsstøtte kr. CPC, Vellore, Tamil Nadu kr. Year of the Child Development Trust (Asha Nivas), Chennai, Tamil Nadu kr. Cecowor, Gingee, Tamil Nadu kr. Shanthi Bhavan, Chennai, Tamil Nadu kr. Uddannelsesfadderskaber hos CODEP, Chetpet, Tamil Nadu Besøg vores side på facebook På facebook kan du altid tjekke de sidste nye aktiviteter hos Aktion Børnehjælp. Klik ind på og klik på synes godt om

16 16 LOKALKOMI TEER, B UTI KKER OG TÆPPECEN TRE Mine ildsjæle i Århus ting kan ikke gøres alene! Jeg er glad og stolt over at have så mange dygtige strikkere. Trøjer og tæpper er så flot lavet at det nærmer sig kunst. Det er en fornøjelse at sende det til Indien og at så mange kan få glæde af det. Som jeg siger det varmer to gange når det strikkes og når det bliver brugt af de fattige i Indien. Når noget vokser og blomstrer, er det værd at have med at gøre. Det kan jeg sige at det gør i Århus. Flere hjælpere er ved at være oppe i årene, men det dejlige er, at der er andre yngre, der tager over.. Dagny Kahr har været med i mange år, hun Bemærk Kirsten og Dagnys T-shirts! er 93 år, men frisk er hun, for Dagny har fået Kirsten Slot Lane til at overtage. Dagny og Kirsten har gjort et kæmpe stort arbejde med julemarkedet på Fortegården i Risskov. Overskuddet blev på kr. Dagny har besluttet at kr. skal gå til tæppefragt og kr. til uddannelse af unge indere. Dernæst er der Tove Møller i Skanderborg, der har været utrolig dygtig og hjælpsom med at sy og strikke. De har produceret ca. 45 sække hvert år i Skanderborg. En ret ny strikker er Inger-Marie Larsen. Hun strikker de flotteste trøjer til børnene. Der er så mange strikkere, jeg vil sige tak til uden jer kunne der ikke sendes ca. 130 sække til Indien fra Århus Med hjertelig hilsen Karin Høy, formand for lokalkomiteen i Århus Vi søger garn! Hvis du har noget garn liggende, som egner sig til strikning af tæpper/tøj og som du ikke længere har brug for, er vore tæppecentre meget interesserede i at overtage det. Der er nemlig mange af de strikkere, der kommer og afleverer deres produktion i tæppecentrene, som meget gerne vil have lidt garn med hjem, så de har noget at strikke videre med. Se adressen på det nærmeste tæppecenter bag på bladet. Pakning af container i Støvring, dec Så er der vist fyldt op Pakkeholdet puster ud Lageret tømmes

17 Overførsel fra kontonummer 8 7 Indbetaler Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt. Fadderskab, kode nr. Gave til sponsorbørn/institutioner Bidragydernr.: Gavebrevsbidrag Ønsker tilmelding til Betalingsservice (PBS) Kroner Øre Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Aktion Børnehjælp Kontorfælleskabet Fadderskabsprogrammet Vermundsgade 38 A, 2. th København Ø Underskrift ved overførsel fra egen konto GIRO INDBETALING Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Post Danmarks kvittering KVITTERING 17 Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske Bank modtager betalingen. Når De betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb De har betalt Aktion Børnehjælp Kontorfælleskabet Fadderskabsprogrammet Vermundsgade 38 A, 2. th København Ø Gebyr for indbetaling betales kontant Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre..,.., Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt Dag Måned År Sæt X 4030S DB Overførsel fra kontonummer Indbetaler 8 7 Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt. Projektstøtte Ønsker uden forpligtelse Tæppeforsendelser tilsendt 6 girokort Ønsker ikke tak Bidragydernr.: Ønsker tilmelding Gavebrevsbidrag til Betalingsservice (PBS) Kroner Øre Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Aktion Børnehjælp Kontorfælleskabet Projekter m.v. Vermundsgade 38 A, 2. th København Ø Underskrift ved overførsel fra egen konto GIRO INDBETALING Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Post Danmarks kvittering KVITTERING Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske Bank modtager betalingen. Når De betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb De har betalt Aktion Børnehjælp Kontorfælleskabet Projekter m.v. Vermundsgade 38 A, 2. th København Ø Gebyr for indbetaling betales kontant Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre..,.., Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt Dag Måned År Sæt X 4030S DB

18 Omstående 18 Bzz beløb, der er gave til Aktion Bzz Børnehjælp, er omfattet af bestemmelserne i ligningsloven 8a og kan fradrages på selvangivelsen efter gældende regler. Bidrag ifølge gavebrev kan fradrages med det fulde beløb. Fra 2008 kan fradrag for bidrag kun opnås ved indberetning fra Aktion Børnehjælp. Omstående beløb, der er gave til Aktion Børnehjælp, er omfattet af bestemmelserne i ligningsloven 8a og kan fradrages på selvangivelsen efter gældende regler. Bidrag ifølge gavebrev kan fradrages med det fulde beløb. Fra 2008 kan fradrag for bidrag kun opnås ved indberetning fra Aktion Børnehjælp.

19 KORT NYT 19 Vil du stadig modtage vores blad? Aktion Børnehjælp modtager hvert år et distributionstilskud fra Bladpuljen. Bladpuljen kan dog kun give tilskud til den del af bladets oplag, der udsendes til abonnenter eller til betalende medlemmer af foreninger eller dermed ligestillede. For at sikre at vi fortsat kan modtage dette tilskud, vil vi bede de personer, der ikke indenfor det sidste har ydet bidrag til vort hjælpearbejde og som fortsat ønsker at modtage bladet, om at give os besked om dette. Det kan gøres enten i form af et bidrag eller uden et bidrag ved at du kontakter os pr. brev, eller telefon. Husk at du også gratis kan abonnere på vores nyhedsbrev du kan tilmelde dig på forsiden af vores hjemmeside I nyhedsbrevet vil der også være et link til bladet, når det udkommer, således at du (også) kan læse det elektronisk. Hvis du kun ønsker at læse bladet elektronisk, bedes du venligst give besked til sekretariatet, så vi kan notere det i vores database. Vi siger velkommen til Anja Nielsen, der pr. 1. marts blev projektansat for 6 måneder som fundraiser og projektudvikler. Anja har læst internationale udviklingsstudier og EU-studier på Roskilde Universitet, har rejst gentagne gange i bl.a. Bangladesh og Tanzania, har arbejdet 2x ½ år i Tanzania og Mellemøsten og har senest arbejdet som konsulent/projektleder for FN-forbundet og som projektmedarbejder i Sex & Samfund og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. Anja har været frivillig i Aktion Børnehjælps projektudvalg i og har siddet i fundraisingudvalget siden Anjas opgaver bliver primært at søge midler fra private fonde og virksomheder til projekterne. Måleskabelon Tæppecentret i Døstrup har fremstillet en måleskabelon til halsåbninger på børnebluser. Kontakt Ingeborg Nørby (tlf ) for nærmere oplysninger. Om at være kvinde/pige i Indien I januar og februar måned har der været stort mediefokus på kvinders/ pigers rettigheder/beskyttelse i Indien. En ung kvinde døde af sine kvæstelser efter en massevoldtægt i New Delhi Overgreb på indiske børn omgærdet af dyb tavshed FN roser banebrydende indisk kommissionsrapport, der anbefaler vidtgående ændringer for kvinders stilling. Konference i Indien sætter fokus på tempelprostitution Efter 6 års kamp med skolesystem, politi, politikere og retssystemet er en skolelærer i Chennai-området blevet idømt 2 års fængsel og en bøde for seksuelle overgreb på en dengang 13-årig skolepige. Læs mere på asien (vedr. de 4 øverste) og på www. Rehabiliteringsforum.dk vedr. den nederste. v/ Klaus Iversen, Aktion Børnehjælps sekretær

20 20 Afs.: Aktion Børnehjælp Kontorfællesskabet Vermundsgade 38 A, 2 th 2100 København Ø Returneres ved varig adresseændring ID Fadderskabsprogrammet Bala Mandir & Asha Nivas / Year of the Child Knud Rehder ( ) Morbærvænget Frederikssund Stella Maris / Shanthi Bhavan Hannelore Hjorth Møller Jensen ( ) Ribevej 84, Ødsted 7100 Vejle St. Thomas Hospital & C.P.C Maria José de Prado ( ) Hvilevej Hellerup Cecowor Stella Nielsen ( ) Elmevej Tønder Kanyakumari Lise Münkel ( ) Lystrupvej Faxe CODEP ITI Jette Kaae ( ) Stenhøjsvej 4, 8260 Viby J Aktion Børnehjælps sekretariat Kontorfællesskabet Vermundsgade 38 A, 2 th København Ø Tlf/fax: (bedst hverdage 9-12) Genbrugsbutikker & Lokalkomiteer Genbrugsbutikken Frederiksberggade Silkeborg Åbningstider: ma.-to , fr Kontaktperson og lokalkomité: Pia Markvard ( ), Linåbuen 13, 8600 Silkeborg Genbrugsbutikken Vestergade 23 st.tv., 9681 Ranum Åbningstider: ma.-fr , lø ,30 Kontaktperson og lokalkomité: Grethe Olsen ( ) Vinkelvej 11, 9681 Ranum Øvrige lokalkomiteer: Gunver Ipsen ( ) Pedersker Hovedgade 32, 3720 Åkirkeby Gerda Johansen ( ) H. C. Andersensvej 55, 1. th., 4700 Næstved Ingeborg Nørby ( ) Landevejen 41, Døstrup 6780 Skærbæk Karin Høy ( ) Høeg Hagensvej 12, 8200 Århus N Ellen Pedersen ( , Mobil: ) Blomstermarken Støvring Tæppecentre Aktion Børnehjælps Tæppecenter c/o Missionaries of Charity Sigurdsgade 29, 2200 København N Tlf.: ring evt. til sekretariatet Indlevering: mandage i ulige uger kl (Ferielukket i juli og ved jul/nytår) Aktion Børnehjælps Tæppecenter Manøvej (rød bygning) 4700 Næstved Indlevering: tirsdage i ulige uger kl efter aftale med Gerda Johansen ( bedst aften). Ferielukket juli & august Aktion Børnehjælps Tæppecenter Poul Rømer Olsen ( , mobil: ) Møllebakken 12, 3790 Hasle Aktion Børnehjælps Tæppecenter Æ Sprøjthus Lovrupvej 10, Døstrup 6780 Skærbæk Kontakt: Ingeborg Nørby ( ) Aktion Børnehjælps Tæppecenter Østre Allé 6 indgang M 9530 Støvring Henvendelse i receptionen Åbent ma.-fr. kl Kontakt: Ellen Pedersen ( , Mobil: ) eller Hanne og Kaj Kristophersen tlf Diverse kontaktpersoner Bestyrelsen Rune-Christoffer Dragsdahl (formand) Tlf: / Agnete Kofoed (næstformand) Tlf: , Andreas Aae Tlf: , Jacob Møller Tlf: , Knud Rehder Tlf: , Nina Milling Riiser Tlf: , Ole Heger Tlf: , Administrationsudvalget Andreas Aae (kontaktperson) Tlf: , Fundraisingudvalget Rune-Christoffer Dragsdahl (kontaktperson) Tlf: / , Informationsudvalget Nina Milling Riiser (kontaktperson) Tlf: , IT-udvalget Frede Hansen (kontaktperson) Tlf: , Projektudvalget Agnete Kofoed (kontaktperson) Tlf: , Besøg vores hjemmeside på Se vores facebook-profil:

Aktion børnehjælp. Børnedans hos CPC. Forår 2012 45. årgang nr. 1

Aktion børnehjælp. Børnedans hos CPC. Forår 2012 45. årgang nr. 1 nyt Aktion børnehjælp 1 Aktion børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Børnedans hos CPC Forår 2012 45. årgang nr. 1

Læs mere

Aktion børnehjælp. Piger fra en af Cecowors afterschool clubs. Sommer 2013 46. årgang nr. 2

Aktion børnehjælp. Piger fra en af Cecowors afterschool clubs. Sommer 2013 46. årgang nr. 2 nyt Aktion børnehjælp 1 AKTION BØRNEHJÆLP har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Piger fra en af Cecowors afterschool clubs Sommer

Læs mere

Aktion børnehjælp. Skolebørn fra Cecowors drømmeskole. Sommer 2012 45. årgang nr. 2

Aktion børnehjælp. Skolebørn fra Cecowors drømmeskole. Sommer 2012 45. årgang nr. 2 nyt Aktion børnehjælp 1 Aktion børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Skolebørn fra Cecowors drømmeskole Sommer 2012

Læs mere

Forår 2013 53. årgang nr. 195

Forår 2013 53. årgang nr. 195 Forår 2013 53. årgang nr. 195 Redaktør: Knud Kluge Oplag 1000 Pjecen udgives fire gange om året og sendes gratis til alle der ønsker at modtage den. Sankt Vincent Gruppernes formål: At støtte udvalgte

Læs mere

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi sætter vores fingeraftryk Spastikerforeningen er en huma nitær medlems organisation, som arbejder

Læs mere

Forår 2014-47. årgang - nr. 1

Forår 2014-47. årgang - nr. 1 Aktion børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Skolebørn hos Kanyakumari Forår 2014-47. årgang - nr. 1 2 indhold 3 Leder

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92 000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Sommer 2009 50. årgang nr. 180 SANKT VINCENTGRUPPERNE

Sommer 2009 50. årgang nr. 180 SANKT VINCENTGRUPPERNE Sommer 2009 50. årgang nr. 180 SANKT VINCENTGRUPPERNE Kære bidragsyder, Ny fra bestyrelsen Tak til alle, der deltog i vores jubilæumsreception på Nordvanggård og for de gaver vi modtog. Det blev en festlig

Læs mere

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Velkommen Tak fordi du vil støtte et barn gennem BØRNEfonden. Som sponsor i BØRNEfonden bidrager du til at skabe en bedre fremtid for det enkelte barn, dets

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen,

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Trinity Skolen: Kære Venner af og Trinity Skolen, Så står sommeren så småt for døren, og dermed er det også tid til årets 2. nyhedsbrev fra os. Juli 203 Der sker hele tiden nyt i takt med at tiden går.

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb.

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb. Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011 Stor uddeling i Estland Side 4 Slut med fugtige værelser Side 5 Krisen påvirkede ikke nødhjælpen Side 3 Nødhjælp bringer håb Side 6 Mennesker i NØD har brug for din hånd Vi

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN

AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN PROJEKTFADDERSKAB FOR HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN Børnene var oprindeligt tiltænkt international adoption, men i forbindelse med adoptionsprocessen viste de

Læs mere

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr. s fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: By: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.: By: Telefon privat: Mobiltelefon: Telefon arbejde: E-mail: Moder / Værge

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang December 2011 44. årgang Mafia-bryllup på Natteravnen Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Manglende kontingent indbetalinger Side 2 Tak til hjemmesideholdet Side 7 klan-konkurrence Side 7 Lederne i Gruppelederne:

Læs mere

Engdalskolen SKOLENYT

Engdalskolen SKOLENYT Engdalskolen SKOLENYT Maj 2013 Det orange hus Skolens nye tilbygning er ikke længere til at overse - en orange bygning, som skiller vandene i Brabrand, står snart klar til indflytning. På skolen glæder

Læs mere

27. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Oktober 2011

27. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Oktober 2011 27. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Oktober 2011 NYT FRA SKOLEN Skolen har netop afsluttet mundtlig eksamen. Skriftlig eksamen bliver holdt fra uge 41. Derefter har børnene tre ugers Diwaliferie

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Så fik endnu en uge ben at gå på. Ben at gå på, skulle man også have i SFO en i den forgangne uge. Her ses Århus Friskole børn i BLÅ, hvor der blev

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission

Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission Nye tider for Bushveld Mission Det har været et turbulent efterår for folkene

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

November 2009 41. årgang. Månedens program. Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!!

November 2009 41. årgang. Månedens program. Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!! Du er altid velkommen til at tage en ven med til mødet! November 2009 41. årgang Månedens program Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!! Gruppelederne: Lederne i gruppen

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

Din uddannelse - dit ansvar

Din uddannelse - dit ansvar Din uddannelse - dit ansvar Elevens ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal du være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Tema: ligestilling. Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til flere millioner af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter

Tema: ligestilling. Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til flere millioner af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter nyt Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til flere millioner af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Tema: ligestilling Forår 2015-48. årgang - nr. 1 Facebook f Logo CMYK

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august)

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Deltagere: Klaus, Carsten, Lis, referent: Lis. Afbud fra Rikke, Karin og Helle 1. Fastsættelse af

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Spørgeguide. I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer

Spørgeguide. I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer Spørgeguide I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer Forudsætninger Fortæl kort om, hvad du har lavet før du startede her - fritidsaktiviteter, job, højskoleophold - opgaver

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Årgang 50 nr. 3 Sept./okt./nov. 2012

Årgang 50 nr. 3 Sept./okt./nov. 2012 Mission Årgang 50 nr. 3 Sept./okt./nov. 2012 palma h j e m m e o g u d e For 50 år siden så vi sådan ud! Det var en stor glædesdag, da vi her var begyndt på Bibelskolen i Oslo for senere at rejse ud i

Læs mere

ka len der 2014 jan juli

ka len der 2014 jan juli ka len der 2014 jan juli august mar september oktober maj november jul december Kal.juli-dec_2014.indd 1 02/07/14 13.59 JULI 6. Dig, Mig og Gud Homeedition kl. 10.30-12.00 hos Helene & Andreas Mathew Grønnevang

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2010

NYHEDSBREV OKTOBER 2010 NYHEDSBREV OKTOBER 2010 Kære Alle Nu er det igen blevet tid til lidt nyheder fra My African Child. I dette nyhedsbrev kan I bl.a. læse om formandens, Iben Hansen, tur til Tanzania, hvor hun besøgte foreningens

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Rensning af spildevand ved hjælp af pil i Karrebækstorp/Klinteby

Rensning af spildevand ved hjælp af pil i Karrebækstorp/Klinteby Vil du være med til at ændre kommunens plan om at kloakere vores landområde så læs her om Rensning af spildevand ved hjælp af pil i Karrebækstorp/Klinteby Hvad får du ud af det? En stabil og gennemprøvet

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark Hovedaktiviteter 2014 Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet Danmark Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet København: Vodroffsvej 9B, 1900 Frederiksberg C, tlf. 33310421 Århus: v/ V. Simonsen,

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen I dette nummer vil du kunne læse om: Et halloween indlæg fra skolens store græskarmand om efterår og kommunevalg Velkommen til Nyt Nuntius. Velkommen til et nyt layout og en ny måde at præsentere vores

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! Operation Bedstehjælp er en landsdækkende aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark, der finder sted på FN's internationale ældredag den 1. oktober. Operation Bedstehjælp er arrangeret af Folkekirkens

Læs mere

November 2011 44. årgang. Jagten på årets rævehale går ind. Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Salg af julekalendere Side 8

November 2011 44. årgang. Jagten på årets rævehale går ind. Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Salg af julekalendere Side 8 Du er altid velkommen til at tage en ven med! November 2011 44. årgang Jagten på årets rævehale går ind Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Salg af julekalendere Side 8 Gruppelederne: Lederne i gruppen

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE...

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... 8 FORDELE HOS PROMOTERS... 9 JOB HOS PROMOTERS... 10 Page 3 of

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere