Aktion børnehjælp. Skolebørn i Chennai. Forår årgang nr. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktion børnehjælp. Skolebørn i Chennai. Forår 2013 46. årgang nr. 1"

Transkript

1 nyt Aktion børnehjælp 1 AKTION BØRNEHJÆLP har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Skolebørn i Chennai Forår årgang nr. 1

2 2 I N DHOL D 3 Leder 4 Projekter 4 Uddrag fra årsrapport 2012 vedr. Cecowors drømmeskole 10 Aktion Børnehjælps støtte til Bala Mandir 10 Vi siger hjertelig tak til 10 Fadderskaber 11 Fadderskabsbørn søger faddere 12 Møde med drengene på CODEP ITI 14 Uddannelsesfadderskaber hos Bala Mandir 15 Kanyakumari 16 Lokalkomiteer, butikker og tæppecentre 16 Mine ildsjæle i Århus ting kan ikke gøres alene! 16 Vi søger garn! 19 Kort Nyt Aktion Børnehjælps bestyrelse Rune-Christoffer Dragsdahl (formand), Agnete Kofoed (næstformand), Jacob Møller, Knud Rehder, Ole Heger, Andreas Aae & Nina Milling Riiser Aktion Børnehjælp Nyt udkommer i marts, juli og november med deadline 1/2, 1/6 og 1/10 Redaktion: Aktion Børnehjælps informationsudvalg (Ansvarshavende: Klaus Iversen) Oversættelser, tekstredigering, korrekturlæsning m.v.: Aktion Børnehjælps informationsudvalg og Kirsten Lykke Jensen Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter. Hjælpen ydes dels som projektstøtte, dels som støtte til fadderskabsbørn, og kanaliseres via vores mangeårige, lokale samarbejdspartnere. Aktion Børnehjælp har også en række lokalkomiteer, der driver genbrugsbutikker, tæppecentre og oplysende virksomhed rundt om i Danmark. Støtte til Aktion Børnehjælps arbejde kan indbetales på følgende konti: Projekter, tæppeforsendelser m.v.: Reg.nr.: 0274, Kontonr.: (ved betaling fra udlandet benyttes IBAN-nr.: DK ) Fadderskaber: Reg.nr.: 0274, Konto: (ved betaling fra udlandet benyttes IBAN-nr.: DK ) Bestyrelsesformand Rune-Christoffer Dragsdahl, Sct. Pauls Gade 3, 4. th, 1313 København K Tlf: / , Informationsmateriale m.v. fås hos: Kirsten Olsen, Søtofteparken 20, Ganløse, 3660 Stenløse, tlf Aktion Børnehjælps sekretariat Kontorfællesskabet Vermundsgade 38 A, 2 th., 2100 København Ø Tlf./fax: (bedst kl. 9-12) Hjemmeside: Grafisk design: Henrik Würtz Bladet er trykt hos Øko-tryk Fotos: Aktion Børnehjælps arkiv Oplag: 2100 ISSN:

3 L EDER 3 Rune-Christoffer Dragsdahl, formand Kaste eller kvalifikationer? Når vi støtter skolegang og uddannelse blandt Indiens fattigste børn, er det naturligvis med et håb om, at børnene med uddannelsen skaber sig en bedre fremtid, end de ellers ville have fået. Der er allerede flere danske faddere, der har et uddannelsesfadderskab hos Codep og Bala Mandir, hvorved man støtter, at en ung mand får en teknisk uddannelse. Desuden er der flere faddere, som vælger at fortsætte støtten til den pige eller dreng, de har været fadder for, mens de gik i almindelig skole, så de også kan få en videregående uddannelse. En fond hos virksomheden Juniper Networks har for nylig besluttet at støtte en seriøs opgradering af computerundervisningen hos tre af vores samarbejdspartnere: Cecowor, Codep og SRD. Juniper Networks er det firma, der producerer de fleste af de internet-bokse med de små lysende og blinkende lamper (routere), som de fleste danskere har stående derhjemme, så hvis du har sådan én, er den med stor sandsynlighed produceret af dem. Planen er, at Cecowor, Codep og SRD ansætter højt kvalificerede ITundervisere og i løbet af 2-3 år får integreret henholdsvis 40, 25 og 10 computere i undervisningen. På Drømmeskolen hos Cecowor er det desuden planen, at der installeres særlige computerprogrammer, som kan lære børnene at tale engelsk med god accent. Hvis dette bliver en succes, vil lignende tiltag blive overvejet hos de øvrige partnere. Man skal selvfølgelig være varsom med at tro, at computere og IT-kundskaber i sig selv er redningen for verdens fattige. Men i Indien tilhører de fleste fattige kategorien scheduled castes (de tidligere såkaldt kasteløse), og det er vanskeligt for dem at få arbejde inden for andre traditionelle arbejdsområder, som historisk har tilhørt andre kaster. Her kommer ITsektoren ind i billedet med en række helt nye former for erhverv, som ikke findes i forvejen i Indien, og som der derfor ikke er nogen kaster, der historisk er specialiseret i. Eftersom IT-virksomhederne er afhængige af, at der internationalt er efterspørgsel på deres arbejde, ansætter langt de fleste af disse deres medarbejdere efter kvalifikationer og ikke efter kaste. Det betyder, med andre ord, at hvis et fattigt barn fra en kaste med lav status bliver dygtig til engelsk, eller får konkrete computerfærdigheder eller andre tekniske færdigheder, ligger arbejdsmarkedet åbent for dem. Vi er derfor rigtig glade for støtten fra Juniper Networks, da den betyder, at de fattige børn, som vi hjælper til skolegang og uddannelse, får en markant større chance for at skabe en bedre fremtid ikke blot for sig selv, men også for hele deres familie.

4 4 P ROJEKTER Uddrag fra årsrapport 2012 vedr. Cecowors drømmeskole Indledning Denne rapport er et sammendrag af de tidligere delrapporter suppleret med de ting, der er sket siden den sidste rapport. Vi har endvidere bedt et hold eksterne eksperter om at lave en evaluering af skolen og om at komme med forslag til forbedringer dette er medtaget i rapporten. I år har vi udvidet med 6. klassetrin, og det blev derfor et krav at få godkendelse fra matrikulationsudvalget og at efterleve forskellige normer inden for infrastruktur og faciliteter. Vi har opsummeret kravene til de forskellige faciliteter sidst i rapporten. Skolen har, i overensstemmelse med vores planlægning, udviklet sig i den rigtige retning. Vi er Aktion Børnehjælp meget taknemmelige for den modtagne støtte. Antal børn Det samlede antal elever er 331 (175 drenge og 156 piger), og der er blevet optaget 93 nye i Eleverne er fordelt på 8 klassetrin med mellem 12 og 78 elever på hvert yngste børnehavebørn, ældste børnehavebørn samt klasse. Medarbejdere: Der er i alt ansat 15 lærere og 5 administrative/service medarbejdere. Bortset fra skoleinspektøren og to af de administrative medarbejdere er alle ansatte kvinder. Lærerne har enten lærerdiplom, en bachelorgrad eller en kandidatgrad. Tidsplan: I lighed med sidste år, er børnene på skolen fra kl. ca til ca En typisk skoledag ser således ud: 8:30 Børnene begynder at ankomme, og der føres tilsyn med dem på legepladsen 9.15 Morgensamling med bl.a. sang, bøn, relevante nyheder fra avisen, tanker for dagen, flaghejsning, fødselsdagshilsner og tanker for dagen Undervisningstime 1 & 2, hver på 45 minutter Frikvarter Undervisningstime 3 & 4, hver på 45 minutter Spisefrikvarter (børnehavebørnene spiser frokost kl. 12 og hviler sig eller sover til kl. 14) Undervisningstime 5 & 6, hver på 45 minutter Spil, sport og leg Afgang mod hjemmet Elevers og læreres fremmøde samt elevernes akademiske præstationer Skolens samlede undervisningsdage fra skoleårets start d. 1/6 til den 31/ var 134, og børnenes gennemsnitlige fremmøde for hvert klassetrin lå mellem 108 (små børnehavebørn) og 129 (2. klasse). Det gennemsnitlige fremmøde for lærerne var 127 dage. M.h.t. elevernes akademiske præstationer lå hovedparten af disse ved eksaminationerne og de kvartalsvise vurderinger i områderne meget godt og godt. Kun ganske få, nemlig 5, lå under gennemsnittet. Pensum og undervisningspraksis Lærernes forberedelse: Faste ugentlige møder: På den sidste arbejdsdag i hver uge arrangeredes der et møde for både undervisere og andet personale. På disse møde fremlagde lærerne deres læseplaner (læseplaner udarbejdes for at opnå de planlagte månedlige mål) for den kommende uge, og disse blev diskuteret. Yderligere blev den foregående uges aktiviteter evalueret i forhold til den foregående uges læseplan. Eventuelle tvivlsspørgsmål blev afklaret, udfordringer forudset og mulige løsninger fundet. Samarbejdet mellem kollegaerne betød en effektivisering af undervisningen. Månedligt møde: Der blev afholdt månedlige monitoreringsmøder hvor præstation, fremskridt samt udfor-

5 PROJEKTER 5 dringer blev analyseret. På dette møde udarbejdede hver lærer deres månedlige mål. Pensum: I henhold til regeringens retningslinjer blev der undervist i tamil, engelsk og matematik (alle klassetrin), videnskab, miljø og sociale emner (primært de ældste elever). Herudover blev der undervist i hindi, værdier, computer, almen viden, tegning og maling. Undervisnings metoder: Som supplement til nogle af de konventionelle metoder blev følgende undervisningsmetoder anvendt: smart-klasse brug af computere gør det selv /projektarbejde kort, modeller og av-præsentation praktiske eksperimenter gruppearbejde og historiefortælling rollespil, oplevelsesdeling og brainstorming udendørs aktiviteter samt elev coaching Mulige illustrationer: Learn computer basic, group study, planting, project assignment Herudover blev der regelmæssigt gennemført en særlig undervisning i bogstaver, ord og tal for de børn, der ikke er i stand til at identificere bogstaver og tal. Børnene lærer bogstaver, ord og tal at kende og bliver trænet i let læsning og simpel aritmetik. Ikke-skolemæssige aktiviteter: Der blev gennemført forskellige aktiviteter for at forbedre børnenes ikkeskolemæssige egenskaber: Musik/Dans/Drama (otte gange i Frokostpause alt) Sport/Spil (på jævnlig og daglig basis) Kulturelle aktiviteter (otte gange for hele skolen) Miljømæssige og Sociale aktiviteter (mellem 7 og 11 gange for klasse Yoga og meditation (7 gange for klasse) Skønhed (på jævnlig basis for klasse)

6 6 P ROJEKTER Kontakt med lokalsamfundet Skole-hjem møde: Skole-hjem mødet blev afholdt d. 20. oktober 2012, hvor i alt 194 forældre deltog. Følgende emner blev drøftet: børnenes fremmøde forældrenes ansvar i forhold til at give børnene moralske og etiske værdier ændring i adfærd børnenes opførsel positiv indstilling fra forældrenes side skole/klassemiljø samt lærere og undervisningsmetoder. Grundlæggende computerundervisning Observation af sunde vaner (negle, tænder, vaske hænder før spisning etc.) på jævnlig og daglig basis Sundheds tjek og bevidsthed om sundhed (to gange for hele skolen) Bevidsthed om børns rettigheder (to gange) Hus system: Børnene er opdelt i fire grupper, kaldet huse (rød, grøn, blå og orange). Husene gennemførte skiftevis skolens rutiner såsom samling, sociale aktiviteter, kulturelle programmer etc.. Husene monitorerede også sundhedsvaner, renlighed og sanitære vaner etc. for deres respektive huse. Hvert hus blev opfordret til at være repræsenteret ved skolebegivenheder, sport og spil, kulturelle optrædener etc. Dette system hjalp børnene med at udvikle en sund konkurrence mellem husene; børnene fik flere chancer for anerkendelse og muligheder for deltagelse. Systemet stimulerede også selvtilliden og muligheden for at udvikle leder kompetencer. Kritiske kommentarer blev noteret, forældrene stillede spørgsmål og fik afklaret tvivlsspørgsmål. Forældrene har ret til at være kritiske. Hjemmebesøg: I de tilfælde, hvor det har været nødvendigt, har lærerne foretaget hjemmebesøg for at rådgive og tale personligt med forældrene. Dette har hjulpet lærerne til at få et venskabeligt forhold til familiemedlemmerne. Personligt møde med hver lærer: Obligatorisk forældrekonsultation mellem forældrene og barnets lærere samt skoleleder blev organiseret. Hver lærer evaluerer barnets akademiske og ikke-akademiske evner og udleverer karakterblade over barnets

7 P ROJEKTER 7 Klasseundervisning præstation til eksamen. Hver lærer skriver sine bemærkninger i en elevplan og skolelederen tilføjer sine bemærkninger. Etiske og moralske værdier: Vi har specificeret 36 enkle moralske og etiske værdier, som kan være relevante for børnene. I hvert semester vurderer forældrene deres barns værdier ved at besvare 36 enkle spørgsmål om deres barn. Spørgsmålene er nemme at besvare, da det er ja/nej spørgsmål. Dette gør det lettere for lærerne at forstå børnene og se, hvor der skal sættes ind. Forældres besøg på skolen: I nogle tilfælde blev forældre indkaldt til møde med lærerne og skolelederen for at drøfte barnets fremskridt. En

8 8 P ROJEKTER gruppe forældrerepræsentanter overværede skolens aktiviteter og gav feedback. Diverse opsyn og supervision: I dagligdagen kommunikerer lærerne og forældrene med hinanden. Lærerne noterer hjemmearbejde eller aktiviteter, der skal foretages, og skriver bemærkninger og forslag. På denne måde føres der dagligt tilsyn med eleverne. Herudover bliver der rutinemæssigt blevet ført kontrol med adfærd, uniformer og aktiviteter, der ikke har med undervisningen at gøre. Ved skoleårets afslutning blev der afholdt eksamen, og der blev givet karakterer. Elever og forældre skulle møde op og underskrive dem. Festivaler, mærkedage og besøgende I skoleårets løb markeres forskellige højtider, f.eks. uafhængighedsdagen, børnenes dag, menneskerettighedsdagen og (i en vis udstrækning) julen. Derudover har der været besøg fra undervisningsmyndighederne, brandvæsnet, sundhedsvæsnet og Aktion Børnehjælp. Forskellige forbedringer Den første del af en mur rundt om skolen er blevet bygget. Et nyt klasseværelse er blevet etableret ved at renovere en gammel bygning. Del af drømmeskolen med den første del af muren i forgrunden Der er købt møbler til lærerne. En smart-klasse er blevet oprettet Drikkevands tank er blevet installeret. Der er købt mikrofon og højtalere. Legeredskaber er blevet sat op. Evalueringsrapport Et hold eksterne eksperter har d. 21. december 2012 gennemgået skolen og foretaget en vurdering. Eksperterne værdsætter, at CECOW- OR har taget et så rettidigt og relevant initiativ i denne fjernliggende landsby, fordi der har været et stort behov for en skole i dette område. Basis faciliteter Fem klasseværelser er placeret i en betonbygning og er store og gode. Andre steder finder undervisning sted i bygning med tegltag og under et træ, og dette skal undgås. Drikkevandet kommer fra en dyb, boret brønd med tilhørende vandtank og haner. Der er sørget for fire toiletter til børnene, men vi observerede også børn, der anvendte udendørsområdet som urinal. Klasseværelserne er tilstrækkelige, hvis de bygges så store, at der kan være 30 børn i dem. Det foreslås at bygningerne males med farver og vægmalerier med billeder ifølge pensum. Rensning af vand (lysfilter/omvendt

9 P ROJEKTER 9 osmose) er nødvendig i forbindelse med en kvalitetstest af drikkevandet. Der er behov for toiletfaciliteter for lærerne og yderligere urinal faciliteter for børnene. Udendørs urinering og defækation skal undgås for enhver pris, og børnene skal lære hvilke dårlige konsekvenser det har. Fysisk og social miljø Det fysiske miljø er rigtigt godt med meget naturligt sollys. Træer samt vinduer og døre ud til åbne områder leverer masser af frisk, ikke forurenet luft. Forholdet mellem de forskellige grupper er godt. Lærerne har opbygget et godt forhold til børnene, og lærerne har et godt indbyrdes forhold. Der er masser af plads til kreativitet og frihed til at eksperimentere. Vi sætter pris på, at der er organiseret helbredstjek med hjælp fra det lokale sundhedscenter og at der lægges vægt på personlig hygiejne og renlighed. Lærere og metoder: En regelmæssig, periodisk træning af lærerne finder ikke sted, men sker kun på ad hoc basis. Undervisning af børnene fra landdistrikterne er særlig svært, fordi de ikke har mulighed for at få hjælp og vejledning til lektierne derhjemme. Lærernes engelskniveau er også meget lavt, og der er derfor behov for at tilbyde regelmæssig undervisning på dette område, hvis deres ordforråd og udtale skal forbedres. Undervisningsmetoderne giver mulighed for børnenes deltagelse og forbindes med dagligdags situationer, hvilket er noget vi værdsætter meget. De ikke-skolemæssige aktiviteter er meget et motiverende værktøj for børnene. Også det er meget værdsat af de børn med vanskeligheder som så får særlig opmærksomhed. Lærernes lønninger er lave, og det bør overvejes at forhøje dem. Incitamenter som kontante præmier og forfremmelser kan overvejes. Ekstra krav til skolen: På basis af på krav og normer fra undervisningsdirektoratet er det nødvendigt at vi i år forbedrer skolen på følgende måder. Klasselokaler skal have kapacitet til 30 børn. Laboratorielokale (minimum 37 m 2 ), computerlokale (minimum 37 m 2 ) bibliotekslokale (minimum 37 m 2 ), lokale til rektor, kontorlokale, lærerværelse og gymnastiksal. Vi har allerede 5 klasselokaler, så vi behøver yderligere 5 klasselokaler og yderligere 7 lokaler til brug som nævnt ovenfor. Rs plus en månedsløn til personalet skal deponeres i skolens navn i en national bank og dokumentation på dette skal forevises undervisningsdirektoratet. En mur skal omgive hele skoleområdet. Vi har allerede bygget et stykke på ca. 100 m ved skolens forside, og mangler at bygge yderligere 300 m. Der skal anskaffes laboratorieudstyr, computere samt minimum bøger til biblioteket. Konklusion: Vi takker venligt Aktion Børnehjælp for den hjælp vi har modtaget sidste år. Uden denne kunne vi ikke have gennemført året med succes. Vi takker også Rune Christoffer Dragsdahl (Aktion Børnehjælps formand, red.) for hans besøg og hans forskellige forslag. Vi anmoder venligst Aktion Børnehjælp om at hjælpe os med de ekstra krav, der er nævnt ovenfor og vi vil udarbejdearbejde et særskilt budget og fremsende det til jer. Ydermere er der sket en stigning i lønudgifterne - dette skyldes hovedsageligt inflationen. Vi står gerne klar med yderligere oplysninger, hvis det ønskes. Oversat af Bianca Andersen, Anna W. Meesenburg, Berit Thanning, Cecilie Staur, Henrik Jørgensen & Klaus Iversen

10 10 P ROJEKTER Aktion Børnehjælps støtte til Bala Mandir Bala Mandir har i seks årtier fokuseret på at levere omsorg, beskyttelse, helhedsorienteret uddannelse og muligheder for all round udvikling af forældreløse og fattige børn. Lige nu er der 250 børn i børnehjemmet og mere end 750 børn i de skoler, der er styret af det. Samarbejdet med Aktion Børnehjælp (AB) går 4 årtier tilbage, og ABs støtte til Bala Mandirs mælkeprogram og udvikling af infrastruktur og computer centre, og senere hen uddannelsesfadderskaber, har gavnet tusinder af børn. God, næringsrig mad er et fundamentalt behov for en institution som Bala Mandir. Fordi institutionen er vegetarisk, er specielt mælk en integreret del af diæten, og mælk er en vigtig kilde til protein. For børn under seks år er mælk essentielt i diæten, og de ældre børn får mælkeprodukter, som yoghurt som en del af deres måltider. Udover børnene, der bor på institutionen, får børnene fra de omkringliggende slumkvarterer, der kommer Day Care Centeret også glæde af det nødvendige kostsupplement bestående af en skål grød med mælk om morgenen, og et glas mælk om aftenen. Piger i børnehjemmet og vuggestuen i Nagercoil nyder også godt af mælkeprogrammet. Vigtigheden af støtten til indkøb af mælk er stadig til stede. En institutions succes ligger i balancen mellem fysisk og psykisk udvikling af de børn, den har ansvar for, specielt imens de er små. Igennem seks årtier med hjælp til børn har Bala Mandir med succes implementeret mælkeprogrammet til fordel for de dårligt stillede børn, hvoraf mange har fået succes i deres liv. Bala Mandir sætter pris på sit samarbejde med AB og den udvikling, der er sket gennem tiden samt AB s fortsatte mangesidige engagement i Bala Mandirs aktiviteter. AB startede allerede i 60 erne med at sende mælkepulver fra Danmark, men i 2004 ændrede dette sig til økonomisk støtte til indkøb af lokalt tilgængeligt mælk. Mange bidragydere i Danmark har hjulpet med til fortsættelsen af mælkeprogrammet hos Bala Mandir, og selv om støtten er blevet reduceret i 2010, stadig den spiller en vigtig rolle i udviklingen af vores børn Oversat af Alta Recinella & Klaus Iversen Vi siger hjertelig tak til Fonden af , Birthe Justesens Fond, Ole Kirks Fond, Dr. Michael Larsens Vegetariske Børnehjemsfond, Tena Invest, Herman Sallings Fond, Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen, Henry Donsruds Fond, Storm Petersens Mindelegat, Risegaards Legatstiftelse, Tips & Lotto, Grundfos Fonden samt Juniper Networks Foundation Fund, som i det sidste års tid har støttet vores hjælpearbejde med knap 1,3 mio. kr. Oversigt over nyligt afsendt projektstøtte kr. Støtte til uddannelse af 35 drenge samt løn til projektkoordinator hos CODEP, Tamil Nadu kr. 2. og sidste rate til støtte til drift af forskoler og aftenskoler, undervisningscentre samt enkeprojekt hos Cecowor, Tamil Nadu kr. Øremærket støtte til Asha Nivas, Tamil Nadu kr. Øremærket støtte til Sri Kanyakumari Gurukula Ashram, Tamil Nadu kr. Støtt til indkøb af computerudstyr mv. til CODEP, Tamil Nadu

11 FADDERSKABSPROGRAMMET 11 Fadderskabsbørn søger faddere Vi har en del fadderskabsbørn, der mangler en fadder. Har du lyst til at påtage dig et fadderskab, så kontakt venligst administratoren. Af hensyn til børnenes anonymitet er deres navne ikke opgivet her, men oplyses naturligvis til dem, der melder sig som faddere. Du kan se flere ventende børn på Almindelige fadderskaber hos Asha Nivas H-117/11 er 12 år gammel og går i 7. klasse. Hun er dygtig i skolen, men familiens økonomi er meget dårlig. Faderen er arbejdsmand og har ikke regelmæssig arbejde. Søsteren er 3 år gammel, så moderen kan ikke gå på arbejde. Forældrene er meget interesseret i børnenes uddannelse, men det er et problem med den lille indkomst. Derfor søger familien støtte til skolegangen. Nærmere oplysninger kan fås hos administrator Knud Rehder - se bagsiden. H-118/12 er 9 år gammel og går i 2. klasse. Hun er dygtig i skolen. Faderen er fisker, men er blevet opereret og kan ikke mere tage på havet. Moderen solgte tidligere de fisk, faderen fangede, men nu må hun sælge fisk, andre har fanget, så indkomsten er gået ned. Familien er i en vanskelig økonomisk situation og beder om hjælp til uddannelsen. Nærmere oplysninger kan fås hos administrator Knud Rehder - se bagsiden. H-152/06 er 12 år gammel og går i 9. klasse. Faderen er arbejdsmand, men er syg af tuberkulose og kan ikke arbejde. Tuberkulosen gør at der hele tiden tilstøder småsygdomme. Moderen er hushjælp, og det er hendes indkomst familien skal leve af. Udover betaling af skolegang for tre børn er der også udgift til faderens medicin. Familien vil være meget glad for støtte til uddannelsen. Nærmere oplysninger kan fås hos administrator Knud Rehder - se bagsiden. H-182/12 er 11 år gammel. Hun går i 5. klasse og er dygtig i skolen. Faderen er død for 3 år siden, så den eneste indkomst kommer fra moderen, der er blomstersælger på gaden. Hendes indkomst er ikke stor, og udover de daglige fornødenheder skal der også være penge til uddannelse af 3 børn og det kan økonomien ikke klare. Derfor søger familien støtte til uddannelsen. Nærmere oplysninger kan fås hos administrator Knud Rehder - se bagsiden. H-270/06 er 15 år gammel. Hun går i 10. klasse og er en hårdt arbejdende elev. Hendes far er død. Moderen arbejder som hushjælp, og hendes indtægt skal dække daglige fornødenheder samt uddannelse af pigen, som er det eneste barn. Økonomisk hjælp til uddannelsen er et stort ønske. Nærmere oplysninger kan fås hos administrator Knud Rehder - se bagsiden.

12 12 FADDERSKABSPROGRAMMET Møde med drengene på CODEP ITI Som en del af en ferie i Indien fik jeg mulighed for at besøge CODEP ITI. CODEP er en teknisk skole i Chetpet, som støttet af Aktion Børnehjælps fadderskabsprogram uddanner kasteløse drenge til mekanikere, maskinarbejdere og svejsere. Jeg fik mulighed for at hilse på de to kasteløse drenge, som vi sponsorerer gennem Aktion Børnehjælp. Den ene er søn af kogekonen på skolen. Han er 20 år og en af de få drenge på skolen, som ser nogenlunde velnæret ud. Den anden er en lille splejs på 13, som slider i det på skolen og hjælper sine forældre før og efter skolegang. Der er ikke i projektet lagt særlig vægt på kontakt mellem sponsorer og de enkelte drenge. Det tror jeg er udmærket, for det kan let give jalousi mellem drengene. Men jeg kunne tydeligt mærke på mine drenge, at de var glade for den mulighed de har fået gennem fadderskabsprogrammet. Skolegangen er for dem eneste adgang til at få en uddannelse og et arbejde, så de kan forsørge deres familier. Deres ansvarsfølelse og deres motivation er meget rørende. Da vi nåede frem var til skolen var alle drengene mødt frem for at tage imod os. Velkomsten var velorganiseret og overvældende med klapsalver og taler. Efter den formelle del af modtagelsen blev vi vist rundt på skolen. Vi fik lov at se, hvordan undervisningen fungerer i praksis, og derefter var der plads til at stille spørgsmål til skolens ledelse. Udvælgelsen af drengene virker seriøs og uden korruption. Alle drengene kommer fra kasteløse familier. Blandt kriterierne for udvælgelse er, at familien har en indtægt langt under fattigdomsgrænsen, at drengene er de første i deres familier, som får en uddannelse, og der skal være en anbefaling af deres egnethed fra f. eks en lærer. Familiens motivation bliver også undersøgt gennem et interview på skolen. Dagen efter modtagelsen var vi på besøg hos to af drengenes familier i det nærliggende landområde. Forældrene arbejder fortrinsvis som daglejere med en dagløn, der svarer til ca. seks kr. om dagen. Den indiske regering uddeler gratis ris til fattige familier, så man ser ikke megen sult, men fattigdommen er ekstrem. Den ene familie på fem holdt til i et nedlagt pumpehus. Der var ikke plads til, at de alle kunne sove der, så om natten lånte de et rum hos naboen. Den anden familie boede i en lille hytte af palmeblade. Den var mørk og fugtig, og det var lidt svært at forestille sig, at familien kunne sove der, men det gjorde de. De havde fået el lagt ind i hytten af regeringen. Der var et enkelt stik, som dog virkede noget rustent, og det var uklart, om det blev brugt. Mit indtryk er, at skolen gør en kæmpe forskel for de drenge, som får muligheden for at få en uddannelse. Mange af dem får arbejde i Chennai, en storby 3 timers kørsel hjemmefra. Skolen formår også at følge drengene

13 FADDERSKABSPROGRAMMET 13 CODEP hjemme hos... i tiden efter uddannelsen. Man hjælper dem med kontakter og med at klare de vanskeligheder, der opstår, når lavkastedrenge fra landet skal klare sig i en storby. Det var tydeligt, at den støtte, skolen får fra Danmark, er afgørende for dens eksistens. Samarbejdet er ikke helt uden vanskeligheder på grund af de store kulturforskelle, men der ville ikke være den nødvendig viden til at overvinde vanskelighederne eller økonomiske midler til at drive en teknisk skole af en god kvalitet uden en kæmpe indsats fra ildsjæle, Seniorer Uden Grænser, Aktion Børnehjælps fadderskabsprogram, Grenå Tekniske skole og flere danske virksomheder. De bedste ønsker for skolen fremover fra en helhjertet sponsor. Ellen Nielsen, Ebeltoft.

14 14 FADDERSKABSPROGRAMMET Uddannelsesfadderskaber hos Bala Mandir B-11/2013 er 16 år gammel og går på 1. år på Bala Mandirs uddannelse som elektriker. Han bor i drengehuset og viser en fin interesse for sin uddannelse. Faderen var alkoholiker og er død. Moderen er hushjælp. Nærmere oplysninger kan fås hos administrator Knud Rehder - se bagsiden. B-12/2013 er 16 år gammel og går på 1. år på Bala Mandirs uddannelse som elektriker. Han bor i drengehuset og er dygtig i både teori som praktik. Begge forældre er analfabeter. Faderens indkomst er lille og varierende pga. sygdom. Nærmere oplysninger kan fås hos administrator Knud Rehder - se bagsiden. B-13/2013 er 17 år gammel og går på 1. år på Bala Mandirs uddannelse som montør. Han bor i drengehuset og er dygtig. Faderen er barber og er ansat i en salon men hans indkomst er lille og den eneste. Moderen er hjemmegående. Nærmere oplysninger kan fås hos administrator Knud Rehder - se bagsiden.

15 FADDERSKABSPROGRAMMET 15 Kanyakumari I Kanyakumari har vi stadig hjemmeboende børn fra 5-12 år, der går i skole og som mangler en sponsor. Jeg hører gerne fra jer, der har lyst eller kender nogen, der gerne vil hjælpe et barn til en bedre og tryg tilværelse. Administrator: Lise Münkel tlf.: Denne femårige pige kommer fra en meget fattig familie, og går nu i børnehave. Hun er hjemmeboende, bliver hentet i skolebus og får skoleuniform og -materiale. Som fadder betaler man 120 kr. pr. måned for dette barn. Denne syvårige dreng er hjemmeboende og går i 2. klasse. Han bliver hentet i skolebus, får skoleuniform og al skolemateriale. Som fadder betaler man 120 kr. pr. måned for dette barn. Tilmeld dig Aktion Børnehjælps -nyhedsbrev! Aktion Børnehjælp udsender ca. hver 2. måned et -nyhedsbrev med sidste nyt fra vores hjælpearbejde og forholdene i Indien. Du kan tilmelde dig på forsiden af vores hjemmeside Oversigt over nyligt afsendt fadderskabsstøtte kr. CPC, Vellore, Tamil Nadu kr. Year of the Child Development Trust (Asha Nivas), Chennai, Tamil Nadu kr. Cecowor, Gingee, Tamil Nadu kr. Shanthi Bhavan, Chennai, Tamil Nadu kr. Uddannelsesfadderskaber hos CODEP, Chetpet, Tamil Nadu Besøg vores side på facebook På facebook kan du altid tjekke de sidste nye aktiviteter hos Aktion Børnehjælp. Klik ind på og klik på synes godt om

16 16 LOKALKOMI TEER, B UTI KKER OG TÆPPECEN TRE Mine ildsjæle i Århus ting kan ikke gøres alene! Jeg er glad og stolt over at have så mange dygtige strikkere. Trøjer og tæpper er så flot lavet at det nærmer sig kunst. Det er en fornøjelse at sende det til Indien og at så mange kan få glæde af det. Som jeg siger det varmer to gange når det strikkes og når det bliver brugt af de fattige i Indien. Når noget vokser og blomstrer, er det værd at have med at gøre. Det kan jeg sige at det gør i Århus. Flere hjælpere er ved at være oppe i årene, men det dejlige er, at der er andre yngre, der tager over.. Dagny Kahr har været med i mange år, hun Bemærk Kirsten og Dagnys T-shirts! er 93 år, men frisk er hun, for Dagny har fået Kirsten Slot Lane til at overtage. Dagny og Kirsten har gjort et kæmpe stort arbejde med julemarkedet på Fortegården i Risskov. Overskuddet blev på kr. Dagny har besluttet at kr. skal gå til tæppefragt og kr. til uddannelse af unge indere. Dernæst er der Tove Møller i Skanderborg, der har været utrolig dygtig og hjælpsom med at sy og strikke. De har produceret ca. 45 sække hvert år i Skanderborg. En ret ny strikker er Inger-Marie Larsen. Hun strikker de flotteste trøjer til børnene. Der er så mange strikkere, jeg vil sige tak til uden jer kunne der ikke sendes ca. 130 sække til Indien fra Århus Med hjertelig hilsen Karin Høy, formand for lokalkomiteen i Århus Vi søger garn! Hvis du har noget garn liggende, som egner sig til strikning af tæpper/tøj og som du ikke længere har brug for, er vore tæppecentre meget interesserede i at overtage det. Der er nemlig mange af de strikkere, der kommer og afleverer deres produktion i tæppecentrene, som meget gerne vil have lidt garn med hjem, så de har noget at strikke videre med. Se adressen på det nærmeste tæppecenter bag på bladet. Pakning af container i Støvring, dec Så er der vist fyldt op Pakkeholdet puster ud Lageret tømmes

17 Overførsel fra kontonummer 8 7 Indbetaler Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt. Fadderskab, kode nr. Gave til sponsorbørn/institutioner Bidragydernr.: Gavebrevsbidrag Ønsker tilmelding til Betalingsservice (PBS) Kroner Øre Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Aktion Børnehjælp Kontorfælleskabet Fadderskabsprogrammet Vermundsgade 38 A, 2. th København Ø Underskrift ved overførsel fra egen konto GIRO INDBETALING Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Post Danmarks kvittering KVITTERING 17 Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske Bank modtager betalingen. Når De betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb De har betalt Aktion Børnehjælp Kontorfælleskabet Fadderskabsprogrammet Vermundsgade 38 A, 2. th København Ø Gebyr for indbetaling betales kontant Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre..,.., Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt Dag Måned År Sæt X 4030S DB Overførsel fra kontonummer Indbetaler 8 7 Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt. Projektstøtte Ønsker uden forpligtelse Tæppeforsendelser tilsendt 6 girokort Ønsker ikke tak Bidragydernr.: Ønsker tilmelding Gavebrevsbidrag til Betalingsservice (PBS) Kroner Øre Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Aktion Børnehjælp Kontorfælleskabet Projekter m.v. Vermundsgade 38 A, 2. th København Ø Underskrift ved overførsel fra egen konto GIRO INDBETALING Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Post Danmarks kvittering KVITTERING Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske Bank modtager betalingen. Når De betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb De har betalt Aktion Børnehjælp Kontorfælleskabet Projekter m.v. Vermundsgade 38 A, 2. th København Ø Gebyr for indbetaling betales kontant Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre..,.., Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt Dag Måned År Sæt X 4030S DB

18 Omstående 18 Bzz beløb, der er gave til Aktion Bzz Børnehjælp, er omfattet af bestemmelserne i ligningsloven 8a og kan fradrages på selvangivelsen efter gældende regler. Bidrag ifølge gavebrev kan fradrages med det fulde beløb. Fra 2008 kan fradrag for bidrag kun opnås ved indberetning fra Aktion Børnehjælp. Omstående beløb, der er gave til Aktion Børnehjælp, er omfattet af bestemmelserne i ligningsloven 8a og kan fradrages på selvangivelsen efter gældende regler. Bidrag ifølge gavebrev kan fradrages med det fulde beløb. Fra 2008 kan fradrag for bidrag kun opnås ved indberetning fra Aktion Børnehjælp.

19 KORT NYT 19 Vil du stadig modtage vores blad? Aktion Børnehjælp modtager hvert år et distributionstilskud fra Bladpuljen. Bladpuljen kan dog kun give tilskud til den del af bladets oplag, der udsendes til abonnenter eller til betalende medlemmer af foreninger eller dermed ligestillede. For at sikre at vi fortsat kan modtage dette tilskud, vil vi bede de personer, der ikke indenfor det sidste har ydet bidrag til vort hjælpearbejde og som fortsat ønsker at modtage bladet, om at give os besked om dette. Det kan gøres enten i form af et bidrag eller uden et bidrag ved at du kontakter os pr. brev, eller telefon. Husk at du også gratis kan abonnere på vores nyhedsbrev du kan tilmelde dig på forsiden af vores hjemmeside I nyhedsbrevet vil der også være et link til bladet, når det udkommer, således at du (også) kan læse det elektronisk. Hvis du kun ønsker at læse bladet elektronisk, bedes du venligst give besked til sekretariatet, så vi kan notere det i vores database. Vi siger velkommen til Anja Nielsen, der pr. 1. marts blev projektansat for 6 måneder som fundraiser og projektudvikler. Anja har læst internationale udviklingsstudier og EU-studier på Roskilde Universitet, har rejst gentagne gange i bl.a. Bangladesh og Tanzania, har arbejdet 2x ½ år i Tanzania og Mellemøsten og har senest arbejdet som konsulent/projektleder for FN-forbundet og som projektmedarbejder i Sex & Samfund og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. Anja har været frivillig i Aktion Børnehjælps projektudvalg i og har siddet i fundraisingudvalget siden Anjas opgaver bliver primært at søge midler fra private fonde og virksomheder til projekterne. Måleskabelon Tæppecentret i Døstrup har fremstillet en måleskabelon til halsåbninger på børnebluser. Kontakt Ingeborg Nørby (tlf ) for nærmere oplysninger. Om at være kvinde/pige i Indien I januar og februar måned har der været stort mediefokus på kvinders/ pigers rettigheder/beskyttelse i Indien. En ung kvinde døde af sine kvæstelser efter en massevoldtægt i New Delhi Overgreb på indiske børn omgærdet af dyb tavshed FN roser banebrydende indisk kommissionsrapport, der anbefaler vidtgående ændringer for kvinders stilling. Konference i Indien sætter fokus på tempelprostitution Efter 6 års kamp med skolesystem, politi, politikere og retssystemet er en skolelærer i Chennai-området blevet idømt 2 års fængsel og en bøde for seksuelle overgreb på en dengang 13-årig skolepige. Læs mere på asien (vedr. de 4 øverste) og på www. Rehabiliteringsforum.dk vedr. den nederste. v/ Klaus Iversen, Aktion Børnehjælps sekretær

20 20 Afs.: Aktion Børnehjælp Kontorfællesskabet Vermundsgade 38 A, 2 th 2100 København Ø Returneres ved varig adresseændring ID Fadderskabsprogrammet Bala Mandir & Asha Nivas / Year of the Child Knud Rehder ( ) Morbærvænget Frederikssund Stella Maris / Shanthi Bhavan Hannelore Hjorth Møller Jensen ( ) Ribevej 84, Ødsted 7100 Vejle St. Thomas Hospital & C.P.C Maria José de Prado ( ) Hvilevej Hellerup Cecowor Stella Nielsen ( ) Elmevej Tønder Kanyakumari Lise Münkel ( ) Lystrupvej Faxe CODEP ITI Jette Kaae ( ) Stenhøjsvej 4, 8260 Viby J Aktion Børnehjælps sekretariat Kontorfællesskabet Vermundsgade 38 A, 2 th København Ø Tlf/fax: (bedst hverdage 9-12) Genbrugsbutikker & Lokalkomiteer Genbrugsbutikken Frederiksberggade Silkeborg Åbningstider: ma.-to , fr Kontaktperson og lokalkomité: Pia Markvard ( ), Linåbuen 13, 8600 Silkeborg Genbrugsbutikken Vestergade 23 st.tv., 9681 Ranum Åbningstider: ma.-fr , lø ,30 Kontaktperson og lokalkomité: Grethe Olsen ( ) Vinkelvej 11, 9681 Ranum Øvrige lokalkomiteer: Gunver Ipsen ( ) Pedersker Hovedgade 32, 3720 Åkirkeby Gerda Johansen ( ) H. C. Andersensvej 55, 1. th., 4700 Næstved Ingeborg Nørby ( ) Landevejen 41, Døstrup 6780 Skærbæk Karin Høy ( ) Høeg Hagensvej 12, 8200 Århus N Ellen Pedersen ( , Mobil: ) Blomstermarken Støvring Tæppecentre Aktion Børnehjælps Tæppecenter c/o Missionaries of Charity Sigurdsgade 29, 2200 København N Tlf.: ring evt. til sekretariatet Indlevering: mandage i ulige uger kl (Ferielukket i juli og ved jul/nytår) Aktion Børnehjælps Tæppecenter Manøvej (rød bygning) 4700 Næstved Indlevering: tirsdage i ulige uger kl efter aftale med Gerda Johansen ( bedst aften). Ferielukket juli & august Aktion Børnehjælps Tæppecenter Poul Rømer Olsen ( , mobil: ) Møllebakken 12, 3790 Hasle Aktion Børnehjælps Tæppecenter Æ Sprøjthus Lovrupvej 10, Døstrup 6780 Skærbæk Kontakt: Ingeborg Nørby ( ) Aktion Børnehjælps Tæppecenter Østre Allé 6 indgang M 9530 Støvring Henvendelse i receptionen Åbent ma.-fr. kl Kontakt: Ellen Pedersen ( , Mobil: ) eller Hanne og Kaj Kristophersen tlf Diverse kontaktpersoner Bestyrelsen Rune-Christoffer Dragsdahl (formand) Tlf: / Agnete Kofoed (næstformand) Tlf: , Andreas Aae Tlf: , Jacob Møller Tlf: , Knud Rehder Tlf: , Nina Milling Riiser Tlf: , Ole Heger Tlf: , Administrationsudvalget Andreas Aae (kontaktperson) Tlf: , Fundraisingudvalget Rune-Christoffer Dragsdahl (kontaktperson) Tlf: / , Informationsudvalget Nina Milling Riiser (kontaktperson) Tlf: , IT-udvalget Frede Hansen (kontaktperson) Tlf: , Projektudvalget Agnete Kofoed (kontaktperson) Tlf: , Besøg vores hjemmeside på Se vores facebook-profil:

Uddrag fra årsrapport 2012 vedr. Cecowors drømmeskole

Uddrag fra årsrapport 2012 vedr. Cecowors drømmeskole Uddrag fra årsrapport 2012 vedr. Cecowors drømmeskole Indledning Denne rapport er et sammendrag af de tidligere delrapporter suppleret med de ting, der er sket siden den sidste rapport. Vi har endvidere

Læs mere

Aktion børnehjælp. Børnedans hos CPC. Forår 2012 45. årgang nr. 1

Aktion børnehjælp. Børnedans hos CPC. Forår 2012 45. årgang nr. 1 nyt Aktion børnehjælp 1 Aktion børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Børnedans hos CPC Forår 2012 45. årgang nr. 1

Læs mere

Aktion børnehjælp. Børn fra Cecowors Drømmeskole. Vinter 2012 45. årgang nr. 3

Aktion børnehjælp. Børn fra Cecowors Drømmeskole. Vinter 2012 45. årgang nr. 3 nyt Aktion børnehjælp 1 AKTION BØRNEHJÆLP har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Børn fra Cecowors Drømmeskole Vinter 2012 45.

Læs mere

Aktion børnehjælp. Piger fra en af Cecowors afterschool clubs. Sommer 2013 46. årgang nr. 2

Aktion børnehjælp. Piger fra en af Cecowors afterschool clubs. Sommer 2013 46. årgang nr. 2 nyt Aktion børnehjælp 1 AKTION BØRNEHJÆLP har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Piger fra en af Cecowors afterschool clubs Sommer

Læs mere

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi sætter vores fingeraftryk Spastikerforeningen er en huma nitær medlems organisation, som arbejder

Læs mere

Du gør en forskel. Støt lungesagen.

Du gør en forskel. Støt lungesagen. Du gør en forskel Støt lungesagen www.lunge.dk Bliv støttemedlem eller send dit bidrag Lungesygdomme er i kraftig vækst og det at være ramt af en lungesygdom er ødelæggende for livskvaliteten. I Danmark

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Aktion Børnehjælp i vækst

Aktion Børnehjælp i vækst nyt Aktion børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Aktion Børnehjælp i vækst Sommer 2014-47. årgang - nr. 2 2 Aktion

Læs mere

Aktion børnehjælp. Skolebørn fra Cecowors drømmeskole. Sommer 2012 45. årgang nr. 2

Aktion børnehjælp. Skolebørn fra Cecowors drømmeskole. Sommer 2012 45. årgang nr. 2 nyt Aktion børnehjælp 1 Aktion børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Skolebørn fra Cecowors drømmeskole Sommer 2012

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen,

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Trinity Skolen: Kære Venner af og Trinity Skolen, Så står sommeren så småt for døren, og dermed er det også tid til årets 2. nyhedsbrev fra os. Juli 203 Der sker hele tiden nyt i takt med at tiden går.

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

NR. 1 MARTS 2010 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 17. ÅRGANG * MARTS 2010 * NR. 1 ISSN: 1398-2427

NR. 1 MARTS 2010 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 17. ÅRGANG * MARTS 2010 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 NR. 1 MARTS 2010 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 17. ÅRGANG * MARTS 2010 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 2 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2010 INDHOLD *************** Ordinær generalforsamling...4 Årsmøde i Ebeltoft...5

Læs mere

Aktion børnehjælp. Glade børn hos Sri Kanyakumari Gurukula Ashram. Vinter 2013/14 46. årgang nr. 3

Aktion børnehjælp. Glade børn hos Sri Kanyakumari Gurukula Ashram. Vinter 2013/14 46. årgang nr. 3 nyt Aktion børnehjælp 1 Aktion børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Glade børn hos Sri Kanyakumari Gurukula Ashram

Læs mere

Aktion Børnehjælps ledelsesberetning - 1/9-2008 - 31/12-2009

Aktion Børnehjælps ledelsesberetning - 1/9-2008 - 31/12-2009 Idégrundlag Aktion Børnehjælps ledelsesberetning - 1/9-2008 - 31/12-2009 Aktion Børnehjælp blev grundlagt i 1965 og er en uafhængig non-profit humanitær organisation, der arbejder ud fra Mother Teresas

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Lidt for lattermusklerne:

Lidt for lattermusklerne: Lidt for lattermusklerne: Hvad får man, hvis man kaster en viagre pille op i luften? - Stiv kuling! Hvorfor giver man altid tropiske orkaner pigenavne? Fordi de er vilde og våde når de kommer, og når de

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Forår 2013 53. årgang nr. 195

Forår 2013 53. årgang nr. 195 Forår 2013 53. årgang nr. 195 Redaktør: Knud Kluge Oplag 1000 Pjecen udgives fire gange om året og sendes gratis til alle der ønsker at modtage den. Sankt Vincent Gruppernes formål: At støtte udvalgte

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 70 Februar 2015 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Uddeling i Estland SIDE 4 Tak for friskbagt brød SIDE 6 Hjælp til hjemløse unge SIDE 7 Giv din gave via MOBILEPAY Tlf. 40 27 09 90 Sdr. Bork

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Pavia Henrik Kristian Salomon Korniliussen Joelsen Kaj Munks Vej 29,1 th 8260 Viby J. Vi skal bede om bemærkninger

Pavia Henrik Kristian Salomon Korniliussen Joelsen Kaj Munks Vej 29,1 th 8260 Viby J. Vi skal bede om bemærkninger Pavia Henrik Kristian Salomon Korniliussen Joelsen Kaj Munks Vej 29,1 th 8260 Viby J Vi skal bede om bemærkninger Klagen har været forelagt /S. Vi vedlægger kopi af indklagedes svar af 24. juli 2017. Vi

Læs mere

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Velkommen Tak fordi du vil støtte et barn gennem BØRNEfonden. Som sponsor i BØRNEfonden bidrager du til at skabe en bedre fremtid for det enkelte barn, dets

Læs mere

Herlev skolebio Sæson

Herlev skolebio Sæson Herlev skolebio Sæson 65 2016 2017 Til opslag Herlev Skolebio 2015/16 Herlev Skolebio Sæson 65 12. nov. 10. dec. 14. jan. 11. feb. 11. mar. Hold 1 0. kl. 3. kl. Klokken 10 Chaplins plejebarn 54 min. Far

Læs mere

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92 000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Så er det igen blevet tid til et nyhedsbrev fra Mushemba folket. Det vi gerne vil dele med jer i dette nyhedsbrev, er bare en brøkdel af alt det, der

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015

41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015 41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015 Nyt fra skolen Tak for støtte gennem ti år 19 frivillige og plads til flere Mariann Brandt nyt medlem af bestyrelsen ET GODT BØRNELIV OG BEDRE

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter HUSK på søndag Loppemarked på BØF! Der er stadig plads til DIG og dine LOPPER så kom frisk. Søndag d.18. maj fra

Læs mere

Nyhedsbrev 13: Kontingent, Generalforsamling, Davidson Primary og Bushveld Mission

Nyhedsbrev 13: Kontingent, Generalforsamling, Davidson Primary og Bushveld Mission FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 13: Kontingent, Generalforsamling, Davidson Primary og Bushveld Mission Hvis man ikke allerede har gjort det, er det nu tid til indbetaling af kontingent

Læs mere

Herlev skolebio Sæson

Herlev skolebio Sæson Herlev skolebio Sæson 64 2015-2016 Til opslag Herlev Skolebio 2015/16 Herlev Skolebio Sæson 64 14. nov. 5. dec. 9. jan. 6. feb. 5. mar. Hold 1 0. kl. 3. kl. Klokken 10 Big Hero 6 108 min. Familien Jul

Læs mere

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE Faktura Betalingsdato 0.2.205 HiG Denmark ApS 2 Hjælp til jeres faktura speriode 6.0.205-5..205 Total ekskl. moms Moms Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice d. 0.2.205 Momsspecifikation

Læs mere

40. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2015

40. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2015 40. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2015 Læs denne gang: Nyt fra besøg på skolen Se billeder, hør en fortælling og spis med. Oplæg og generalforsamling i Odense fredag den 13. marts

Læs mere

Godcares.dk - Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk - Sdr. Bork Nødhjælp Godcares.dk - Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 75 juni 2016 Kære venner af nødhjælpen, Nu er sommeren langt om længe kommet over os med skønt vejr, grønne bøge og dejlig varme. Hvor har vi glædet os til,

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Tema: partnerskab. Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter

Tema: partnerskab. Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter nyt Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Tema: partnerskab To drenge fra CECOWORs afterschool club Vinter

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

37. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2014

37. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2014 37. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN - MATEMATIK I MARKEN Aloe vera-planter er meget benyttet i helseprodukter, også i Indien. Så ved siden af marker med majs og

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 10 Preben Engell DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr. 20 21 44 14 Kære

Læs mere

KOPI. Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 1.816,04 kr. 741 kwh. Hvornår skal du senest betale?

KOPI. Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 1.816,04 kr. 741 kwh. Hvornår skal du senest betale? Acontoregning Side 1 af 6 Simon Gundersen Sværtegade 7, 2. 1118 København K DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012.

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Tilstede: Susanne Wolfsberg, Carsten Hansen, Natacha Soelberg, Bente Holm, Anne Quitzau og Twiggy Liljehult. Forslag til Møderække

Læs mere

4.579,28 kr ,90 kr. 210,38 kr kwh kwh

4.579,28 kr ,90 kr. 210,38 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Nadim Ahmed Toftegårds Allé 41, 3. th Kære Nadim Ahmed Din årsopgørelse går fra den 6. december 2014 til den 15. december 2015 og viser, hvor meget el du har brugt i perioden,

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

12.035,69 kr ,93 kr. 623,76 kr kwh kwh

12.035,69 kr ,93 kr. 623,76 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Kyra og Peiter De Heer Håbets Allé 62 Kære Kyra og Peiter De Heer Din årsopgørelse går fra den 13. oktober 2014 til den 8. oktober 2015 og viser, hvor meget el du har brugt

Læs mere

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED 1 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Det har

Læs mere

Nyhedsbrev 22: Nyt fra Sydafrika og indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling

Nyhedsbrev 22: Nyt fra Sydafrika og indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 22: Nyt fra Sydafrika og indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling Indledningsvis indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling i Afrikaskolen

Læs mere

TALENTSAMARBEJDET I 2011/12 BLANDT FRIE- OG PRIVATE SKOLER

TALENTSAMARBEJDET I 2011/12 BLANDT FRIE- OG PRIVATE SKOLER TALENTSAMARBEJDET I 2011/12 BLANDT FRIE- OG PRIVATE SKOLER Vi har hermed fornøjelsen af at kunne udsende en rapport indeholdende bl.a et regnskab for talentpleje blandt 13 DP-skoler i Danmark. Projektet

Læs mere

Lagoni SFO Unionvej Vojens - Tlf Mobil

Lagoni SFO Unionvej Vojens - Tlf Mobil Lagoni SFO Unionvej 4 6500 Vojens - Tlf. 7434 3210 Mobil 6115 4413 - E-mail: chsc@haderslev.dk Vojens 3. september 2012 De sidste par uger har stået i skolestartens tegn...meget er nyt. Selv for os der

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania.

Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania. Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania www.fremtidoghaab.dk www.facebook.com/fremtidoghaab Drop-In Centret SUMBAWANGAS GADEBØRN På Drop-ln Centret prøver vi at hjælpe

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Sommer 2009 50. årgang nr. 180 SANKT VINCENTGRUPPERNE

Sommer 2009 50. årgang nr. 180 SANKT VINCENTGRUPPERNE Sommer 2009 50. årgang nr. 180 SANKT VINCENTGRUPPERNE Kære bidragsyder, Ny fra bestyrelsen Tak til alle, der deltog i vores jubilæumsreception på Nordvanggård og for de gaver vi modtog. Det blev en festlig

Læs mere

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 69 November 2014 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Hallen er fyldt med gaver SIDE 4 Årets juletransport SIDE 5 Ny dreng på børnehjemmet SIDE 7 Giv din gave via MOBILEPAY Tlf. 40 27 09 90 Sdr.

Læs mere

Forår 2014-47. årgang - nr. 1

Forår 2014-47. årgang - nr. 1 Aktion børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Skolebørn hos Kanyakumari Forår 2014-47. årgang - nr. 1 2 indhold 3 Leder

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre!

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Velkommen til Køgevejens Børne og Ungdomshus. Vi ved at det kan være svært at overlade sit barn fra fritidshjemmets trygge favn til en klub. Men vi vil

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr. s fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: By: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.: By: Telefon privat: Mobiltelefon: Telefon arbejde: E-mail: Moder / Værge

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

ÅDALENS FRISKOLE & BØRNEHUSET STORKEREDEN. (vuggestue & børnehave)

ÅDALENS FRISKOLE & BØRNEHUSET STORKEREDEN. (vuggestue & børnehave) ÅDALENS FRISKOLE & BØRNEHUSET STORKEREDEN (vuggestue & børnehave) ØNSKER DU INDFLYDELSE PÅ DIT BARNS SKOLEGANG? (Eller din bys udvikling?) NU har DU muligheden for at deltage i planlægningen og udformningen

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen. Så er der igen tid til et lille nyhedsbrev fra Mushemba Foundation nu her hvor ferietiden rigtig er over Danmark. Også Jan & Birthe var

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU!

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Vi har atter lånt Danske Bank bygningen, for endnu engang at illustrere hvad bygningen kan bruges til. Denne gang er det en kombination af Åbent Hus, høstmarked

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN HEDENSTED INDGÅET 10 NOV. 2016 fl#3 ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mailadresse: Foreningens CVR-nummer: (Er nødvendigt for udbetaling) Ansøgningsår:

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Indledningsvis indkalder vi til den årlige generalforsamling i Afrikaskolen. Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19:00

Indledningsvis indkalder vi til den årlige generalforsamling i Afrikaskolen. Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19:00 FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 19: Nyt fra Afrikaskolens besøg i Sydafrika Indledningsvis indkalder vi til den årlige generalforsamling i Afrikaskolen Tirsdag den 29. april 2014

Læs mere

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi VI TÆNKER LANGSIGTET VI HAR MANGE STØTTER VI ARBEJDER BREDT VI ER TIL STEDE I AFRIKA VI RÅDGIVER OM UDFORDRINGER VI UNDERSTØTTER VERDENSMÅLENE BØRNEfonden har i

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

34. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2013

34. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2013 34. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN MAD FIRE GANGE OM DAGEN Børnene spiser sig mætte på skolen, og flere af dem har tidligere fremhævet måltiderne som nogle af højdepunkterne.

Læs mere

Mønsterbryder: 16-årige Elliot er anbragt og får topkarakterer

Mønsterbryder: 16-årige Elliot er anbragt og får topkarakterer Mønsterbryder: 16-årige Elliot er anbragt og får topkarakterer Voksne møder generelt anbragte børn med lavere faglige forventninger end andre børn, påpeger forsker. Elliot Larsen (th) og leder af Børne-

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere