Aktion børnehjælp. Skolebørn i Chennai. Forår årgang nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktion børnehjælp. Skolebørn i Chennai. Forår 2013 46. årgang nr. 1"

Transkript

1 nyt Aktion børnehjælp 1 AKTION BØRNEHJÆLP har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter Skolebørn i Chennai Forår årgang nr. 1

2 2 I N DHOL D 3 Leder 4 Projekter 4 Uddrag fra årsrapport 2012 vedr. Cecowors drømmeskole 10 Aktion Børnehjælps støtte til Bala Mandir 10 Vi siger hjertelig tak til 10 Fadderskaber 11 Fadderskabsbørn søger faddere 12 Møde med drengene på CODEP ITI 14 Uddannelsesfadderskaber hos Bala Mandir 15 Kanyakumari 16 Lokalkomiteer, butikker og tæppecentre 16 Mine ildsjæle i Århus ting kan ikke gøres alene! 16 Vi søger garn! 19 Kort Nyt Aktion Børnehjælps bestyrelse Rune-Christoffer Dragsdahl (formand), Agnete Kofoed (næstformand), Jacob Møller, Knud Rehder, Ole Heger, Andreas Aae & Nina Milling Riiser Aktion Børnehjælp Nyt udkommer i marts, juli og november med deadline 1/2, 1/6 og 1/10 Redaktion: Aktion Børnehjælps informationsudvalg (Ansvarshavende: Klaus Iversen) Oversættelser, tekstredigering, korrekturlæsning m.v.: Aktion Børnehjælps informationsudvalg og Kirsten Lykke Jensen Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til hundredetusindvis af nødlidende børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter. Hjælpen ydes dels som projektstøtte, dels som støtte til fadderskabsbørn, og kanaliseres via vores mangeårige, lokale samarbejdspartnere. Aktion Børnehjælp har også en række lokalkomiteer, der driver genbrugsbutikker, tæppecentre og oplysende virksomhed rundt om i Danmark. Støtte til Aktion Børnehjælps arbejde kan indbetales på følgende konti: Projekter, tæppeforsendelser m.v.: Reg.nr.: 0274, Kontonr.: (ved betaling fra udlandet benyttes IBAN-nr.: DK ) Fadderskaber: Reg.nr.: 0274, Konto: (ved betaling fra udlandet benyttes IBAN-nr.: DK ) Bestyrelsesformand Rune-Christoffer Dragsdahl, Sct. Pauls Gade 3, 4. th, 1313 København K Tlf: / , Informationsmateriale m.v. fås hos: Kirsten Olsen, Søtofteparken 20, Ganløse, 3660 Stenløse, tlf Aktion Børnehjælps sekretariat Kontorfællesskabet Vermundsgade 38 A, 2 th., 2100 København Ø Tlf./fax: (bedst kl. 9-12) Hjemmeside: Grafisk design: Henrik Würtz Bladet er trykt hos Øko-tryk Fotos: Aktion Børnehjælps arkiv Oplag: 2100 ISSN:

3 L EDER 3 Rune-Christoffer Dragsdahl, formand Kaste eller kvalifikationer? Når vi støtter skolegang og uddannelse blandt Indiens fattigste børn, er det naturligvis med et håb om, at børnene med uddannelsen skaber sig en bedre fremtid, end de ellers ville have fået. Der er allerede flere danske faddere, der har et uddannelsesfadderskab hos Codep og Bala Mandir, hvorved man støtter, at en ung mand får en teknisk uddannelse. Desuden er der flere faddere, som vælger at fortsætte støtten til den pige eller dreng, de har været fadder for, mens de gik i almindelig skole, så de også kan få en videregående uddannelse. En fond hos virksomheden Juniper Networks har for nylig besluttet at støtte en seriøs opgradering af computerundervisningen hos tre af vores samarbejdspartnere: Cecowor, Codep og SRD. Juniper Networks er det firma, der producerer de fleste af de internet-bokse med de små lysende og blinkende lamper (routere), som de fleste danskere har stående derhjemme, så hvis du har sådan én, er den med stor sandsynlighed produceret af dem. Planen er, at Cecowor, Codep og SRD ansætter højt kvalificerede ITundervisere og i løbet af 2-3 år får integreret henholdsvis 40, 25 og 10 computere i undervisningen. På Drømmeskolen hos Cecowor er det desuden planen, at der installeres særlige computerprogrammer, som kan lære børnene at tale engelsk med god accent. Hvis dette bliver en succes, vil lignende tiltag blive overvejet hos de øvrige partnere. Man skal selvfølgelig være varsom med at tro, at computere og IT-kundskaber i sig selv er redningen for verdens fattige. Men i Indien tilhører de fleste fattige kategorien scheduled castes (de tidligere såkaldt kasteløse), og det er vanskeligt for dem at få arbejde inden for andre traditionelle arbejdsområder, som historisk har tilhørt andre kaster. Her kommer ITsektoren ind i billedet med en række helt nye former for erhverv, som ikke findes i forvejen i Indien, og som der derfor ikke er nogen kaster, der historisk er specialiseret i. Eftersom IT-virksomhederne er afhængige af, at der internationalt er efterspørgsel på deres arbejde, ansætter langt de fleste af disse deres medarbejdere efter kvalifikationer og ikke efter kaste. Det betyder, med andre ord, at hvis et fattigt barn fra en kaste med lav status bliver dygtig til engelsk, eller får konkrete computerfærdigheder eller andre tekniske færdigheder, ligger arbejdsmarkedet åbent for dem. Vi er derfor rigtig glade for støtten fra Juniper Networks, da den betyder, at de fattige børn, som vi hjælper til skolegang og uddannelse, får en markant større chance for at skabe en bedre fremtid ikke blot for sig selv, men også for hele deres familie.

4 4 P ROJEKTER Uddrag fra årsrapport 2012 vedr. Cecowors drømmeskole Indledning Denne rapport er et sammendrag af de tidligere delrapporter suppleret med de ting, der er sket siden den sidste rapport. Vi har endvidere bedt et hold eksterne eksperter om at lave en evaluering af skolen og om at komme med forslag til forbedringer dette er medtaget i rapporten. I år har vi udvidet med 6. klassetrin, og det blev derfor et krav at få godkendelse fra matrikulationsudvalget og at efterleve forskellige normer inden for infrastruktur og faciliteter. Vi har opsummeret kravene til de forskellige faciliteter sidst i rapporten. Skolen har, i overensstemmelse med vores planlægning, udviklet sig i den rigtige retning. Vi er Aktion Børnehjælp meget taknemmelige for den modtagne støtte. Antal børn Det samlede antal elever er 331 (175 drenge og 156 piger), og der er blevet optaget 93 nye i Eleverne er fordelt på 8 klassetrin med mellem 12 og 78 elever på hvert yngste børnehavebørn, ældste børnehavebørn samt klasse. Medarbejdere: Der er i alt ansat 15 lærere og 5 administrative/service medarbejdere. Bortset fra skoleinspektøren og to af de administrative medarbejdere er alle ansatte kvinder. Lærerne har enten lærerdiplom, en bachelorgrad eller en kandidatgrad. Tidsplan: I lighed med sidste år, er børnene på skolen fra kl. ca til ca En typisk skoledag ser således ud: 8:30 Børnene begynder at ankomme, og der føres tilsyn med dem på legepladsen 9.15 Morgensamling med bl.a. sang, bøn, relevante nyheder fra avisen, tanker for dagen, flaghejsning, fødselsdagshilsner og tanker for dagen Undervisningstime 1 & 2, hver på 45 minutter Frikvarter Undervisningstime 3 & 4, hver på 45 minutter Spisefrikvarter (børnehavebørnene spiser frokost kl. 12 og hviler sig eller sover til kl. 14) Undervisningstime 5 & 6, hver på 45 minutter Spil, sport og leg Afgang mod hjemmet Elevers og læreres fremmøde samt elevernes akademiske præstationer Skolens samlede undervisningsdage fra skoleårets start d. 1/6 til den 31/ var 134, og børnenes gennemsnitlige fremmøde for hvert klassetrin lå mellem 108 (små børnehavebørn) og 129 (2. klasse). Det gennemsnitlige fremmøde for lærerne var 127 dage. M.h.t. elevernes akademiske præstationer lå hovedparten af disse ved eksaminationerne og de kvartalsvise vurderinger i områderne meget godt og godt. Kun ganske få, nemlig 5, lå under gennemsnittet. Pensum og undervisningspraksis Lærernes forberedelse: Faste ugentlige møder: På den sidste arbejdsdag i hver uge arrangeredes der et møde for både undervisere og andet personale. På disse møde fremlagde lærerne deres læseplaner (læseplaner udarbejdes for at opnå de planlagte månedlige mål) for den kommende uge, og disse blev diskuteret. Yderligere blev den foregående uges aktiviteter evalueret i forhold til den foregående uges læseplan. Eventuelle tvivlsspørgsmål blev afklaret, udfordringer forudset og mulige løsninger fundet. Samarbejdet mellem kollegaerne betød en effektivisering af undervisningen. Månedligt møde: Der blev afholdt månedlige monitoreringsmøder hvor præstation, fremskridt samt udfor-

5 PROJEKTER 5 dringer blev analyseret. På dette møde udarbejdede hver lærer deres månedlige mål. Pensum: I henhold til regeringens retningslinjer blev der undervist i tamil, engelsk og matematik (alle klassetrin), videnskab, miljø og sociale emner (primært de ældste elever). Herudover blev der undervist i hindi, værdier, computer, almen viden, tegning og maling. Undervisnings metoder: Som supplement til nogle af de konventionelle metoder blev følgende undervisningsmetoder anvendt: smart-klasse brug af computere gør det selv /projektarbejde kort, modeller og av-præsentation praktiske eksperimenter gruppearbejde og historiefortælling rollespil, oplevelsesdeling og brainstorming udendørs aktiviteter samt elev coaching Mulige illustrationer: Learn computer basic, group study, planting, project assignment Herudover blev der regelmæssigt gennemført en særlig undervisning i bogstaver, ord og tal for de børn, der ikke er i stand til at identificere bogstaver og tal. Børnene lærer bogstaver, ord og tal at kende og bliver trænet i let læsning og simpel aritmetik. Ikke-skolemæssige aktiviteter: Der blev gennemført forskellige aktiviteter for at forbedre børnenes ikkeskolemæssige egenskaber: Musik/Dans/Drama (otte gange i Frokostpause alt) Sport/Spil (på jævnlig og daglig basis) Kulturelle aktiviteter (otte gange for hele skolen) Miljømæssige og Sociale aktiviteter (mellem 7 og 11 gange for klasse Yoga og meditation (7 gange for klasse) Skønhed (på jævnlig basis for klasse)

6 6 P ROJEKTER Kontakt med lokalsamfundet Skole-hjem møde: Skole-hjem mødet blev afholdt d. 20. oktober 2012, hvor i alt 194 forældre deltog. Følgende emner blev drøftet: børnenes fremmøde forældrenes ansvar i forhold til at give børnene moralske og etiske værdier ændring i adfærd børnenes opførsel positiv indstilling fra forældrenes side skole/klassemiljø samt lærere og undervisningsmetoder. Grundlæggende computerundervisning Observation af sunde vaner (negle, tænder, vaske hænder før spisning etc.) på jævnlig og daglig basis Sundheds tjek og bevidsthed om sundhed (to gange for hele skolen) Bevidsthed om børns rettigheder (to gange) Hus system: Børnene er opdelt i fire grupper, kaldet huse (rød, grøn, blå og orange). Husene gennemførte skiftevis skolens rutiner såsom samling, sociale aktiviteter, kulturelle programmer etc.. Husene monitorerede også sundhedsvaner, renlighed og sanitære vaner etc. for deres respektive huse. Hvert hus blev opfordret til at være repræsenteret ved skolebegivenheder, sport og spil, kulturelle optrædener etc. Dette system hjalp børnene med at udvikle en sund konkurrence mellem husene; børnene fik flere chancer for anerkendelse og muligheder for deltagelse. Systemet stimulerede også selvtilliden og muligheden for at udvikle leder kompetencer. Kritiske kommentarer blev noteret, forældrene stillede spørgsmål og fik afklaret tvivlsspørgsmål. Forældrene har ret til at være kritiske. Hjemmebesøg: I de tilfælde, hvor det har været nødvendigt, har lærerne foretaget hjemmebesøg for at rådgive og tale personligt med forældrene. Dette har hjulpet lærerne til at få et venskabeligt forhold til familiemedlemmerne. Personligt møde med hver lærer: Obligatorisk forældrekonsultation mellem forældrene og barnets lærere samt skoleleder blev organiseret. Hver lærer evaluerer barnets akademiske og ikke-akademiske evner og udleverer karakterblade over barnets

7 P ROJEKTER 7 Klasseundervisning præstation til eksamen. Hver lærer skriver sine bemærkninger i en elevplan og skolelederen tilføjer sine bemærkninger. Etiske og moralske værdier: Vi har specificeret 36 enkle moralske og etiske værdier, som kan være relevante for børnene. I hvert semester vurderer forældrene deres barns værdier ved at besvare 36 enkle spørgsmål om deres barn. Spørgsmålene er nemme at besvare, da det er ja/nej spørgsmål. Dette gør det lettere for lærerne at forstå børnene og se, hvor der skal sættes ind. Forældres besøg på skolen: I nogle tilfælde blev forældre indkaldt til møde med lærerne og skolelederen for at drøfte barnets fremskridt. En

8 8 P ROJEKTER gruppe forældrerepræsentanter overværede skolens aktiviteter og gav feedback. Diverse opsyn og supervision: I dagligdagen kommunikerer lærerne og forældrene med hinanden. Lærerne noterer hjemmearbejde eller aktiviteter, der skal foretages, og skriver bemærkninger og forslag. På denne måde føres der dagligt tilsyn med eleverne. Herudover bliver der rutinemæssigt blevet ført kontrol med adfærd, uniformer og aktiviteter, der ikke har med undervisningen at gøre. Ved skoleårets afslutning blev der afholdt eksamen, og der blev givet karakterer. Elever og forældre skulle møde op og underskrive dem. Festivaler, mærkedage og besøgende I skoleårets løb markeres forskellige højtider, f.eks. uafhængighedsdagen, børnenes dag, menneskerettighedsdagen og (i en vis udstrækning) julen. Derudover har der været besøg fra undervisningsmyndighederne, brandvæsnet, sundhedsvæsnet og Aktion Børnehjælp. Forskellige forbedringer Den første del af en mur rundt om skolen er blevet bygget. Et nyt klasseværelse er blevet etableret ved at renovere en gammel bygning. Del af drømmeskolen med den første del af muren i forgrunden Der er købt møbler til lærerne. En smart-klasse er blevet oprettet Drikkevands tank er blevet installeret. Der er købt mikrofon og højtalere. Legeredskaber er blevet sat op. Evalueringsrapport Et hold eksterne eksperter har d. 21. december 2012 gennemgået skolen og foretaget en vurdering. Eksperterne værdsætter, at CECOW- OR har taget et så rettidigt og relevant initiativ i denne fjernliggende landsby, fordi der har været et stort behov for en skole i dette område. Basis faciliteter Fem klasseværelser er placeret i en betonbygning og er store og gode. Andre steder finder undervisning sted i bygning med tegltag og under et træ, og dette skal undgås. Drikkevandet kommer fra en dyb, boret brønd med tilhørende vandtank og haner. Der er sørget for fire toiletter til børnene, men vi observerede også børn, der anvendte udendørsområdet som urinal. Klasseværelserne er tilstrækkelige, hvis de bygges så store, at der kan være 30 børn i dem. Det foreslås at bygningerne males med farver og vægmalerier med billeder ifølge pensum. Rensning af vand (lysfilter/omvendt

9 P ROJEKTER 9 osmose) er nødvendig i forbindelse med en kvalitetstest af drikkevandet. Der er behov for toiletfaciliteter for lærerne og yderligere urinal faciliteter for børnene. Udendørs urinering og defækation skal undgås for enhver pris, og børnene skal lære hvilke dårlige konsekvenser det har. Fysisk og social miljø Det fysiske miljø er rigtigt godt med meget naturligt sollys. Træer samt vinduer og døre ud til åbne områder leverer masser af frisk, ikke forurenet luft. Forholdet mellem de forskellige grupper er godt. Lærerne har opbygget et godt forhold til børnene, og lærerne har et godt indbyrdes forhold. Der er masser af plads til kreativitet og frihed til at eksperimentere. Vi sætter pris på, at der er organiseret helbredstjek med hjælp fra det lokale sundhedscenter og at der lægges vægt på personlig hygiejne og renlighed. Lærere og metoder: En regelmæssig, periodisk træning af lærerne finder ikke sted, men sker kun på ad hoc basis. Undervisning af børnene fra landdistrikterne er særlig svært, fordi de ikke har mulighed for at få hjælp og vejledning til lektierne derhjemme. Lærernes engelskniveau er også meget lavt, og der er derfor behov for at tilbyde regelmæssig undervisning på dette område, hvis deres ordforråd og udtale skal forbedres. Undervisningsmetoderne giver mulighed for børnenes deltagelse og forbindes med dagligdags situationer, hvilket er noget vi værdsætter meget. De ikke-skolemæssige aktiviteter er meget et motiverende værktøj for børnene. Også det er meget værdsat af de børn med vanskeligheder som så får særlig opmærksomhed. Lærernes lønninger er lave, og det bør overvejes at forhøje dem. Incitamenter som kontante præmier og forfremmelser kan overvejes. Ekstra krav til skolen: På basis af på krav og normer fra undervisningsdirektoratet er det nødvendigt at vi i år forbedrer skolen på følgende måder. Klasselokaler skal have kapacitet til 30 børn. Laboratorielokale (minimum 37 m 2 ), computerlokale (minimum 37 m 2 ) bibliotekslokale (minimum 37 m 2 ), lokale til rektor, kontorlokale, lærerværelse og gymnastiksal. Vi har allerede 5 klasselokaler, så vi behøver yderligere 5 klasselokaler og yderligere 7 lokaler til brug som nævnt ovenfor. Rs plus en månedsløn til personalet skal deponeres i skolens navn i en national bank og dokumentation på dette skal forevises undervisningsdirektoratet. En mur skal omgive hele skoleområdet. Vi har allerede bygget et stykke på ca. 100 m ved skolens forside, og mangler at bygge yderligere 300 m. Der skal anskaffes laboratorieudstyr, computere samt minimum bøger til biblioteket. Konklusion: Vi takker venligt Aktion Børnehjælp for den hjælp vi har modtaget sidste år. Uden denne kunne vi ikke have gennemført året med succes. Vi takker også Rune Christoffer Dragsdahl (Aktion Børnehjælps formand, red.) for hans besøg og hans forskellige forslag. Vi anmoder venligst Aktion Børnehjælp om at hjælpe os med de ekstra krav, der er nævnt ovenfor og vi vil udarbejdearbejde et særskilt budget og fremsende det til jer. Ydermere er der sket en stigning i lønudgifterne - dette skyldes hovedsageligt inflationen. Vi står gerne klar med yderligere oplysninger, hvis det ønskes. Oversat af Bianca Andersen, Anna W. Meesenburg, Berit Thanning, Cecilie Staur, Henrik Jørgensen & Klaus Iversen

10 10 P ROJEKTER Aktion Børnehjælps støtte til Bala Mandir Bala Mandir har i seks årtier fokuseret på at levere omsorg, beskyttelse, helhedsorienteret uddannelse og muligheder for all round udvikling af forældreløse og fattige børn. Lige nu er der 250 børn i børnehjemmet og mere end 750 børn i de skoler, der er styret af det. Samarbejdet med Aktion Børnehjælp (AB) går 4 årtier tilbage, og ABs støtte til Bala Mandirs mælkeprogram og udvikling af infrastruktur og computer centre, og senere hen uddannelsesfadderskaber, har gavnet tusinder af børn. God, næringsrig mad er et fundamentalt behov for en institution som Bala Mandir. Fordi institutionen er vegetarisk, er specielt mælk en integreret del af diæten, og mælk er en vigtig kilde til protein. For børn under seks år er mælk essentielt i diæten, og de ældre børn får mælkeprodukter, som yoghurt som en del af deres måltider. Udover børnene, der bor på institutionen, får børnene fra de omkringliggende slumkvarterer, der kommer Day Care Centeret også glæde af det nødvendige kostsupplement bestående af en skål grød med mælk om morgenen, og et glas mælk om aftenen. Piger i børnehjemmet og vuggestuen i Nagercoil nyder også godt af mælkeprogrammet. Vigtigheden af støtten til indkøb af mælk er stadig til stede. En institutions succes ligger i balancen mellem fysisk og psykisk udvikling af de børn, den har ansvar for, specielt imens de er små. Igennem seks årtier med hjælp til børn har Bala Mandir med succes implementeret mælkeprogrammet til fordel for de dårligt stillede børn, hvoraf mange har fået succes i deres liv. Bala Mandir sætter pris på sit samarbejde med AB og den udvikling, der er sket gennem tiden samt AB s fortsatte mangesidige engagement i Bala Mandirs aktiviteter. AB startede allerede i 60 erne med at sende mælkepulver fra Danmark, men i 2004 ændrede dette sig til økonomisk støtte til indkøb af lokalt tilgængeligt mælk. Mange bidragydere i Danmark har hjulpet med til fortsættelsen af mælkeprogrammet hos Bala Mandir, og selv om støtten er blevet reduceret i 2010, stadig den spiller en vigtig rolle i udviklingen af vores børn Oversat af Alta Recinella & Klaus Iversen Vi siger hjertelig tak til Fonden af , Birthe Justesens Fond, Ole Kirks Fond, Dr. Michael Larsens Vegetariske Børnehjemsfond, Tena Invest, Herman Sallings Fond, Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen, Henry Donsruds Fond, Storm Petersens Mindelegat, Risegaards Legatstiftelse, Tips & Lotto, Grundfos Fonden samt Juniper Networks Foundation Fund, som i det sidste års tid har støttet vores hjælpearbejde med knap 1,3 mio. kr. Oversigt over nyligt afsendt projektstøtte kr. Støtte til uddannelse af 35 drenge samt løn til projektkoordinator hos CODEP, Tamil Nadu kr. 2. og sidste rate til støtte til drift af forskoler og aftenskoler, undervisningscentre samt enkeprojekt hos Cecowor, Tamil Nadu kr. Øremærket støtte til Asha Nivas, Tamil Nadu kr. Øremærket støtte til Sri Kanyakumari Gurukula Ashram, Tamil Nadu kr. Støtt til indkøb af computerudstyr mv. til CODEP, Tamil Nadu

11 FADDERSKABSPROGRAMMET 11 Fadderskabsbørn søger faddere Vi har en del fadderskabsbørn, der mangler en fadder. Har du lyst til at påtage dig et fadderskab, så kontakt venligst administratoren. Af hensyn til børnenes anonymitet er deres navne ikke opgivet her, men oplyses naturligvis til dem, der melder sig som faddere. Du kan se flere ventende børn på Almindelige fadderskaber hos Asha Nivas H-117/11 er 12 år gammel og går i 7. klasse. Hun er dygtig i skolen, men familiens økonomi er meget dårlig. Faderen er arbejdsmand og har ikke regelmæssig arbejde. Søsteren er 3 år gammel, så moderen kan ikke gå på arbejde. Forældrene er meget interesseret i børnenes uddannelse, men det er et problem med den lille indkomst. Derfor søger familien støtte til skolegangen. Nærmere oplysninger kan fås hos administrator Knud Rehder - se bagsiden. H-118/12 er 9 år gammel og går i 2. klasse. Hun er dygtig i skolen. Faderen er fisker, men er blevet opereret og kan ikke mere tage på havet. Moderen solgte tidligere de fisk, faderen fangede, men nu må hun sælge fisk, andre har fanget, så indkomsten er gået ned. Familien er i en vanskelig økonomisk situation og beder om hjælp til uddannelsen. Nærmere oplysninger kan fås hos administrator Knud Rehder - se bagsiden. H-152/06 er 12 år gammel og går i 9. klasse. Faderen er arbejdsmand, men er syg af tuberkulose og kan ikke arbejde. Tuberkulosen gør at der hele tiden tilstøder småsygdomme. Moderen er hushjælp, og det er hendes indkomst familien skal leve af. Udover betaling af skolegang for tre børn er der også udgift til faderens medicin. Familien vil være meget glad for støtte til uddannelsen. Nærmere oplysninger kan fås hos administrator Knud Rehder - se bagsiden. H-182/12 er 11 år gammel. Hun går i 5. klasse og er dygtig i skolen. Faderen er død for 3 år siden, så den eneste indkomst kommer fra moderen, der er blomstersælger på gaden. Hendes indkomst er ikke stor, og udover de daglige fornødenheder skal der også være penge til uddannelse af 3 børn og det kan økonomien ikke klare. Derfor søger familien støtte til uddannelsen. Nærmere oplysninger kan fås hos administrator Knud Rehder - se bagsiden. H-270/06 er 15 år gammel. Hun går i 10. klasse og er en hårdt arbejdende elev. Hendes far er død. Moderen arbejder som hushjælp, og hendes indtægt skal dække daglige fornødenheder samt uddannelse af pigen, som er det eneste barn. Økonomisk hjælp til uddannelsen er et stort ønske. Nærmere oplysninger kan fås hos administrator Knud Rehder - se bagsiden.

12 12 FADDERSKABSPROGRAMMET Møde med drengene på CODEP ITI Som en del af en ferie i Indien fik jeg mulighed for at besøge CODEP ITI. CODEP er en teknisk skole i Chetpet, som støttet af Aktion Børnehjælps fadderskabsprogram uddanner kasteløse drenge til mekanikere, maskinarbejdere og svejsere. Jeg fik mulighed for at hilse på de to kasteløse drenge, som vi sponsorerer gennem Aktion Børnehjælp. Den ene er søn af kogekonen på skolen. Han er 20 år og en af de få drenge på skolen, som ser nogenlunde velnæret ud. Den anden er en lille splejs på 13, som slider i det på skolen og hjælper sine forældre før og efter skolegang. Der er ikke i projektet lagt særlig vægt på kontakt mellem sponsorer og de enkelte drenge. Det tror jeg er udmærket, for det kan let give jalousi mellem drengene. Men jeg kunne tydeligt mærke på mine drenge, at de var glade for den mulighed de har fået gennem fadderskabsprogrammet. Skolegangen er for dem eneste adgang til at få en uddannelse og et arbejde, så de kan forsørge deres familier. Deres ansvarsfølelse og deres motivation er meget rørende. Da vi nåede frem var til skolen var alle drengene mødt frem for at tage imod os. Velkomsten var velorganiseret og overvældende med klapsalver og taler. Efter den formelle del af modtagelsen blev vi vist rundt på skolen. Vi fik lov at se, hvordan undervisningen fungerer i praksis, og derefter var der plads til at stille spørgsmål til skolens ledelse. Udvælgelsen af drengene virker seriøs og uden korruption. Alle drengene kommer fra kasteløse familier. Blandt kriterierne for udvælgelse er, at familien har en indtægt langt under fattigdomsgrænsen, at drengene er de første i deres familier, som får en uddannelse, og der skal være en anbefaling af deres egnethed fra f. eks en lærer. Familiens motivation bliver også undersøgt gennem et interview på skolen. Dagen efter modtagelsen var vi på besøg hos to af drengenes familier i det nærliggende landområde. Forældrene arbejder fortrinsvis som daglejere med en dagløn, der svarer til ca. seks kr. om dagen. Den indiske regering uddeler gratis ris til fattige familier, så man ser ikke megen sult, men fattigdommen er ekstrem. Den ene familie på fem holdt til i et nedlagt pumpehus. Der var ikke plads til, at de alle kunne sove der, så om natten lånte de et rum hos naboen. Den anden familie boede i en lille hytte af palmeblade. Den var mørk og fugtig, og det var lidt svært at forestille sig, at familien kunne sove der, men det gjorde de. De havde fået el lagt ind i hytten af regeringen. Der var et enkelt stik, som dog virkede noget rustent, og det var uklart, om det blev brugt. Mit indtryk er, at skolen gør en kæmpe forskel for de drenge, som får muligheden for at få en uddannelse. Mange af dem får arbejde i Chennai, en storby 3 timers kørsel hjemmefra. Skolen formår også at følge drengene

13 FADDERSKABSPROGRAMMET 13 CODEP hjemme hos... i tiden efter uddannelsen. Man hjælper dem med kontakter og med at klare de vanskeligheder, der opstår, når lavkastedrenge fra landet skal klare sig i en storby. Det var tydeligt, at den støtte, skolen får fra Danmark, er afgørende for dens eksistens. Samarbejdet er ikke helt uden vanskeligheder på grund af de store kulturforskelle, men der ville ikke være den nødvendig viden til at overvinde vanskelighederne eller økonomiske midler til at drive en teknisk skole af en god kvalitet uden en kæmpe indsats fra ildsjæle, Seniorer Uden Grænser, Aktion Børnehjælps fadderskabsprogram, Grenå Tekniske skole og flere danske virksomheder. De bedste ønsker for skolen fremover fra en helhjertet sponsor. Ellen Nielsen, Ebeltoft.

14 14 FADDERSKABSPROGRAMMET Uddannelsesfadderskaber hos Bala Mandir B-11/2013 er 16 år gammel og går på 1. år på Bala Mandirs uddannelse som elektriker. Han bor i drengehuset og viser en fin interesse for sin uddannelse. Faderen var alkoholiker og er død. Moderen er hushjælp. Nærmere oplysninger kan fås hos administrator Knud Rehder - se bagsiden. B-12/2013 er 16 år gammel og går på 1. år på Bala Mandirs uddannelse som elektriker. Han bor i drengehuset og er dygtig i både teori som praktik. Begge forældre er analfabeter. Faderens indkomst er lille og varierende pga. sygdom. Nærmere oplysninger kan fås hos administrator Knud Rehder - se bagsiden. B-13/2013 er 17 år gammel og går på 1. år på Bala Mandirs uddannelse som montør. Han bor i drengehuset og er dygtig. Faderen er barber og er ansat i en salon men hans indkomst er lille og den eneste. Moderen er hjemmegående. Nærmere oplysninger kan fås hos administrator Knud Rehder - se bagsiden.

15 FADDERSKABSPROGRAMMET 15 Kanyakumari I Kanyakumari har vi stadig hjemmeboende børn fra 5-12 år, der går i skole og som mangler en sponsor. Jeg hører gerne fra jer, der har lyst eller kender nogen, der gerne vil hjælpe et barn til en bedre og tryg tilværelse. Administrator: Lise Münkel tlf.: Denne femårige pige kommer fra en meget fattig familie, og går nu i børnehave. Hun er hjemmeboende, bliver hentet i skolebus og får skoleuniform og -materiale. Som fadder betaler man 120 kr. pr. måned for dette barn. Denne syvårige dreng er hjemmeboende og går i 2. klasse. Han bliver hentet i skolebus, får skoleuniform og al skolemateriale. Som fadder betaler man 120 kr. pr. måned for dette barn. Tilmeld dig Aktion Børnehjælps -nyhedsbrev! Aktion Børnehjælp udsender ca. hver 2. måned et -nyhedsbrev med sidste nyt fra vores hjælpearbejde og forholdene i Indien. Du kan tilmelde dig på forsiden af vores hjemmeside Oversigt over nyligt afsendt fadderskabsstøtte kr. CPC, Vellore, Tamil Nadu kr. Year of the Child Development Trust (Asha Nivas), Chennai, Tamil Nadu kr. Cecowor, Gingee, Tamil Nadu kr. Shanthi Bhavan, Chennai, Tamil Nadu kr. Uddannelsesfadderskaber hos CODEP, Chetpet, Tamil Nadu Besøg vores side på facebook På facebook kan du altid tjekke de sidste nye aktiviteter hos Aktion Børnehjælp. Klik ind på og klik på synes godt om

16 16 LOKALKOMI TEER, B UTI KKER OG TÆPPECEN TRE Mine ildsjæle i Århus ting kan ikke gøres alene! Jeg er glad og stolt over at have så mange dygtige strikkere. Trøjer og tæpper er så flot lavet at det nærmer sig kunst. Det er en fornøjelse at sende det til Indien og at så mange kan få glæde af det. Som jeg siger det varmer to gange når det strikkes og når det bliver brugt af de fattige i Indien. Når noget vokser og blomstrer, er det værd at have med at gøre. Det kan jeg sige at det gør i Århus. Flere hjælpere er ved at være oppe i årene, men det dejlige er, at der er andre yngre, der tager over.. Dagny Kahr har været med i mange år, hun Bemærk Kirsten og Dagnys T-shirts! er 93 år, men frisk er hun, for Dagny har fået Kirsten Slot Lane til at overtage. Dagny og Kirsten har gjort et kæmpe stort arbejde med julemarkedet på Fortegården i Risskov. Overskuddet blev på kr. Dagny har besluttet at kr. skal gå til tæppefragt og kr. til uddannelse af unge indere. Dernæst er der Tove Møller i Skanderborg, der har været utrolig dygtig og hjælpsom med at sy og strikke. De har produceret ca. 45 sække hvert år i Skanderborg. En ret ny strikker er Inger-Marie Larsen. Hun strikker de flotteste trøjer til børnene. Der er så mange strikkere, jeg vil sige tak til uden jer kunne der ikke sendes ca. 130 sække til Indien fra Århus Med hjertelig hilsen Karin Høy, formand for lokalkomiteen i Århus Vi søger garn! Hvis du har noget garn liggende, som egner sig til strikning af tæpper/tøj og som du ikke længere har brug for, er vore tæppecentre meget interesserede i at overtage det. Der er nemlig mange af de strikkere, der kommer og afleverer deres produktion i tæppecentrene, som meget gerne vil have lidt garn med hjem, så de har noget at strikke videre med. Se adressen på det nærmeste tæppecenter bag på bladet. Pakning af container i Støvring, dec Så er der vist fyldt op Pakkeholdet puster ud Lageret tømmes

17 Overførsel fra kontonummer 8 7 Indbetaler Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt. Fadderskab, kode nr. Gave til sponsorbørn/institutioner Bidragydernr.: Gavebrevsbidrag Ønsker tilmelding til Betalingsservice (PBS) Kroner Øre Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Aktion Børnehjælp Kontorfælleskabet Fadderskabsprogrammet Vermundsgade 38 A, 2. th København Ø Underskrift ved overførsel fra egen konto GIRO INDBETALING Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Post Danmarks kvittering KVITTERING 17 Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske Bank modtager betalingen. Når De betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb De har betalt Aktion Børnehjælp Kontorfælleskabet Fadderskabsprogrammet Vermundsgade 38 A, 2. th København Ø Gebyr for indbetaling betales kontant Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre..,.., Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt Dag Måned År Sæt X 4030S DB Overførsel fra kontonummer Indbetaler 8 7 Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt. Projektstøtte Ønsker uden forpligtelse Tæppeforsendelser tilsendt 6 girokort Ønsker ikke tak Bidragydernr.: Ønsker tilmelding Gavebrevsbidrag til Betalingsservice (PBS) Kroner Øre Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Aktion Børnehjælp Kontorfælleskabet Projekter m.v. Vermundsgade 38 A, 2. th København Ø Underskrift ved overførsel fra egen konto GIRO INDBETALING Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Post Danmarks kvittering KVITTERING Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske Bank modtager betalingen. Når De betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb De har betalt Aktion Børnehjælp Kontorfælleskabet Projekter m.v. Vermundsgade 38 A, 2. th København Ø Gebyr for indbetaling betales kontant Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre..,.., Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt Dag Måned År Sæt X 4030S DB

18 Omstående 18 Bzz beløb, der er gave til Aktion Bzz Børnehjælp, er omfattet af bestemmelserne i ligningsloven 8a og kan fradrages på selvangivelsen efter gældende regler. Bidrag ifølge gavebrev kan fradrages med det fulde beløb. Fra 2008 kan fradrag for bidrag kun opnås ved indberetning fra Aktion Børnehjælp. Omstående beløb, der er gave til Aktion Børnehjælp, er omfattet af bestemmelserne i ligningsloven 8a og kan fradrages på selvangivelsen efter gældende regler. Bidrag ifølge gavebrev kan fradrages med det fulde beløb. Fra 2008 kan fradrag for bidrag kun opnås ved indberetning fra Aktion Børnehjælp.

19 KORT NYT 19 Vil du stadig modtage vores blad? Aktion Børnehjælp modtager hvert år et distributionstilskud fra Bladpuljen. Bladpuljen kan dog kun give tilskud til den del af bladets oplag, der udsendes til abonnenter eller til betalende medlemmer af foreninger eller dermed ligestillede. For at sikre at vi fortsat kan modtage dette tilskud, vil vi bede de personer, der ikke indenfor det sidste har ydet bidrag til vort hjælpearbejde og som fortsat ønsker at modtage bladet, om at give os besked om dette. Det kan gøres enten i form af et bidrag eller uden et bidrag ved at du kontakter os pr. brev, eller telefon. Husk at du også gratis kan abonnere på vores nyhedsbrev du kan tilmelde dig på forsiden af vores hjemmeside I nyhedsbrevet vil der også være et link til bladet, når det udkommer, således at du (også) kan læse det elektronisk. Hvis du kun ønsker at læse bladet elektronisk, bedes du venligst give besked til sekretariatet, så vi kan notere det i vores database. Vi siger velkommen til Anja Nielsen, der pr. 1. marts blev projektansat for 6 måneder som fundraiser og projektudvikler. Anja har læst internationale udviklingsstudier og EU-studier på Roskilde Universitet, har rejst gentagne gange i bl.a. Bangladesh og Tanzania, har arbejdet 2x ½ år i Tanzania og Mellemøsten og har senest arbejdet som konsulent/projektleder for FN-forbundet og som projektmedarbejder i Sex & Samfund og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. Anja har været frivillig i Aktion Børnehjælps projektudvalg i og har siddet i fundraisingudvalget siden Anjas opgaver bliver primært at søge midler fra private fonde og virksomheder til projekterne. Måleskabelon Tæppecentret i Døstrup har fremstillet en måleskabelon til halsåbninger på børnebluser. Kontakt Ingeborg Nørby (tlf ) for nærmere oplysninger. Om at være kvinde/pige i Indien I januar og februar måned har der været stort mediefokus på kvinders/ pigers rettigheder/beskyttelse i Indien. En ung kvinde døde af sine kvæstelser efter en massevoldtægt i New Delhi Overgreb på indiske børn omgærdet af dyb tavshed FN roser banebrydende indisk kommissionsrapport, der anbefaler vidtgående ændringer for kvinders stilling. Konference i Indien sætter fokus på tempelprostitution Efter 6 års kamp med skolesystem, politi, politikere og retssystemet er en skolelærer i Chennai-området blevet idømt 2 års fængsel og en bøde for seksuelle overgreb på en dengang 13-årig skolepige. Læs mere på asien (vedr. de 4 øverste) og på www. Rehabiliteringsforum.dk vedr. den nederste. v/ Klaus Iversen, Aktion Børnehjælps sekretær

20 20 Afs.: Aktion Børnehjælp Kontorfællesskabet Vermundsgade 38 A, 2 th 2100 København Ø Returneres ved varig adresseændring ID Fadderskabsprogrammet Bala Mandir & Asha Nivas / Year of the Child Knud Rehder ( ) Morbærvænget Frederikssund Stella Maris / Shanthi Bhavan Hannelore Hjorth Møller Jensen ( ) Ribevej 84, Ødsted 7100 Vejle St. Thomas Hospital & C.P.C Maria José de Prado ( ) Hvilevej Hellerup Cecowor Stella Nielsen ( ) Elmevej Tønder Kanyakumari Lise Münkel ( ) Lystrupvej Faxe CODEP ITI Jette Kaae ( ) Stenhøjsvej 4, 8260 Viby J Aktion Børnehjælps sekretariat Kontorfællesskabet Vermundsgade 38 A, 2 th København Ø Tlf/fax: (bedst hverdage 9-12) Genbrugsbutikker & Lokalkomiteer Genbrugsbutikken Frederiksberggade Silkeborg Åbningstider: ma.-to , fr Kontaktperson og lokalkomité: Pia Markvard ( ), Linåbuen 13, 8600 Silkeborg Genbrugsbutikken Vestergade 23 st.tv., 9681 Ranum Åbningstider: ma.-fr , lø ,30 Kontaktperson og lokalkomité: Grethe Olsen ( ) Vinkelvej 11, 9681 Ranum Øvrige lokalkomiteer: Gunver Ipsen ( ) Pedersker Hovedgade 32, 3720 Åkirkeby Gerda Johansen ( ) H. C. Andersensvej 55, 1. th., 4700 Næstved Ingeborg Nørby ( ) Landevejen 41, Døstrup 6780 Skærbæk Karin Høy ( ) Høeg Hagensvej 12, 8200 Århus N Ellen Pedersen ( , Mobil: ) Blomstermarken Støvring Tæppecentre Aktion Børnehjælps Tæppecenter c/o Missionaries of Charity Sigurdsgade 29, 2200 København N Tlf.: ring evt. til sekretariatet Indlevering: mandage i ulige uger kl (Ferielukket i juli og ved jul/nytår) Aktion Børnehjælps Tæppecenter Manøvej (rød bygning) 4700 Næstved Indlevering: tirsdage i ulige uger kl efter aftale med Gerda Johansen ( bedst aften). Ferielukket juli & august Aktion Børnehjælps Tæppecenter Poul Rømer Olsen ( , mobil: ) Møllebakken 12, 3790 Hasle Aktion Børnehjælps Tæppecenter Æ Sprøjthus Lovrupvej 10, Døstrup 6780 Skærbæk Kontakt: Ingeborg Nørby ( ) Aktion Børnehjælps Tæppecenter Østre Allé 6 indgang M 9530 Støvring Henvendelse i receptionen Åbent ma.-fr. kl Kontakt: Ellen Pedersen ( , Mobil: ) eller Hanne og Kaj Kristophersen tlf Diverse kontaktpersoner Bestyrelsen Rune-Christoffer Dragsdahl (formand) Tlf: / Agnete Kofoed (næstformand) Tlf: , Andreas Aae Tlf: , Jacob Møller Tlf: , Knud Rehder Tlf: , Nina Milling Riiser Tlf: , Ole Heger Tlf: , Administrationsudvalget Andreas Aae (kontaktperson) Tlf: , Fundraisingudvalget Rune-Christoffer Dragsdahl (kontaktperson) Tlf: / , Informationsudvalget Nina Milling Riiser (kontaktperson) Tlf: , IT-udvalget Frede Hansen (kontaktperson) Tlf: , Projektudvalget Agnete Kofoed (kontaktperson) Tlf: , Besøg vores hjemmeside på Se vores facebook-profil:

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

VietNam. Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn. Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam A J O U R

VietNam. Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn. Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam A J O U R VietNam A J O U R Dansk Vietnamesisk Forening Nr 1 1 kvt 2004 29. årgang 30 kr Au-pair i Ho Chi Minh - mere end bare sjov og ballade Hjælp på vej til Vietnams hjemløse børn Nguyen Cao Ky tilbage i Vietnam

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008 November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI LANDSINDSAMLING 2008 KATTENS JUL MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle, der er interesseret i Kattehjemmets

Læs mere

Fattigdom og social udstødelse

Fattigdom og social udstødelse Fattigdom og social udstødelse hvad er det? UNDERVISNINGSHÆFTE FOR 8. OG 9. KLASSE I DANSK OG SAMFUNDSFAG Forord LANDENE I DEN EUROPÆISKE UNION er gået sammen om at gøre 2010 til Europæisk År for bekæmpelse

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 64 Oktober 2007 Foto: Bjarne Stæhr Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Projektet At være ung med Marfan

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 På plejehjem med flasken Østeuropæiske hjemløse vækker bekymring Røvere og studerende bor dør om dør

Læs mere

Miniprojekter 2013-2014

Miniprojekter 2013-2014 Miniprojekter 2013-2014 Forord side 3 Bolivia Fundicion San Gabriel side 4 Bolivia Manos Solidarios, Cochabamba side 5 Bolivia Provinsen Chuqiuisaca side 6 Burkina Faso ABPAM side 7 Burkina Faso AMPO side

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S.

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 5 MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 3 LEDER SKOLENS VÆRDIER TIL DEBAT INDHOLD AF BENEDIKTE

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Parløb puster ild i sjælen

Parløb puster ild i sjælen Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter januar 2011 01 Parløb puster ild i sjælen Tænk det igennem, inden du giver dig i kast med inkasso Du står som fødder, hofter og knæ er placeret Plejehjem

Læs mere

Missions-Nyt. . 1 - f for. , nr. 1 - f. ang, nr. 51. årgang

Missions-Nyt. . 1 - f for. , nr. 1 - f. ang, nr. 51. årgang Missions-Nyt 51. årgang ang, nr, nr. 1 - f. 1 - f for orår 2009 Missions-Nyt 51. årgang, nr. 1 - Forår 2009 Ansvar arsha shavende udgiver er: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14 DK-3650 Ølstykke Telefon

Læs mere

Himalayan Project. Himalayan Project Bank-konto: Sparbank, Skive: 8500-2651842339

Himalayan Project. Himalayan Project Bank-konto: Sparbank, Skive: 8500-2651842339 Bestyrelsen: formand: Himalayan Project Nr.18. - 9. årgang - Himalayan Project - September 2007 Himalayan Project Bank-konto: Sparbank, Skive: 8500-2651842339 Kurt Lomborg, Kjeldbjergvej 34, 7800 Skive

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Ny teknologi i ældreplejen

Ny teknologi i ældreplejen Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for arbejdsforhold, faglighed, kvalitet og etik? Fire scenarier til et projekt i Teknologirådet Teknologirådet Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere