BORGER MOD STAT. Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. NR. 3 APRIL 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORGER MOD STAT. Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. NR. 3 APRIL 2014"

Transkript

1 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 3 APRIL 2014 BORGER MOD STAT Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. JURASTUDIET TIL NY EKSAMEN. ADVOKATEN SER PÅ KVALITETEN AF DEN KLASSISKE JURAUDDANNELSE.

2 INDHOLD LEDER KORT NYT TEMA: DEN STORE MOD DEN LILLE Advokater og professorer belyser de særlige problemstillinger, der er i spil, når den store har en sag mod den lille. JURAUDDANNELSEN TIL NY EKSAMEN Er det gået ud over kvaliteten af den klassiske jurauddannelse, at den har gennemgået store forandringer de senere år, og vil det hele nu blive ændret igen med regeringens nye fremdriftsreform? ADVOKAT IND I SJÆLEN: Rollemodel? Det var dog en forfærdelig tanke! Interview med Per Magid CHRISTIANSBORGKLUMMEN Tom Behnke (K) Fagligt EUROPÆISK RETSPOLITIK: Kommissionen, statsstøttereglerne og den finansielle krise. 28 NORDISK JURISTMØDE: Interessekonflikter, varetægtsfængsling og corporate social responsibility er på programmet i dagene august EVALUERING AF ANKLAGERNES RETSARBEJDE: Dommernes evaluering af anklagernes arbejde kan også give anledning til bekymring. TVANGSAUKTION: BLODPENGE Vi deler i porten. Er det en pragmatisk løsning, der tjener til alles bedste og et reelt middel til hurtigst muligt at komme videre i forbindelse med et konkursdekret? GRØNLAND: NY FUNKTIONÆRLOV I GRØNLAND Grønland fik 1. januar 2014 sin første funktionærlov. Den har et bredere funktionærbegreb end det, der kendes fra lovgivningen i Danmark og på Færøerne. 38 NYE BØGER NYT JOB: Henrik Palmkvist NYT OM NAVNE ADVOKATEN 03/14

3 Digital post Debitor registret OPENING.DK Sikker mail og digital postkasse Det behøver ikke at være kryptisk, selvom det er krypteret. Kryptering og sikker mail er blevet centrale emner i dagens digitale Danmark. Lad Unik Advosys hjælpe dig med at håndtere øget sikkerhed på mailkommunikationen let og enkelt. Kontakt Unik Advosys på , hvis du vil høre mere om vores Advokat løsning og hvordan den let håndterer sikker mail samt digital post. ADVOKATEN 03/14 3 UNIK SYSTEM DESIGN VEJLE KØBENHAVN UNIK.DK

4 KOLOFON Det Danske Advokatsamfunds formål er efter vedtægten at værne om advokaters uafhængighed og integritet, at påse og håndhæve opfyldelsen af de pligter, der påhviler advokater, at sikre advokaters faglige kompetence, og at virke til gavn for det danske retssamfund. Advokatrådet er det organ, som fastlægger de overordnede linjer og træffer de overordnede beslutninger for Advokatsamfundet. Det gælder opgaverne om at sikre advokaternes integritet og uafhængighed, sikre advokaternes faglige kompetencer, håndhæve de krav, som advokaterne er underlagt, og at arbejde for at gavne retssikkerheden i samfundet. Advokatnævnet behandler klager over advokaters salærer og adfærd. Alle advokater i Danmark er en del af Advokatsamfundet. Advokatnævnet er et lovbestemt og uafhængigt klagenævn, oprettet af Advokatsamfundet efter reglerne i retsplejelovens 144, stk. 1. Advokatnævnet er omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Nævnets medlemmer er undergivet lovgivningens regler om tavshedspligt. ADVOKATEN 93. ÅRGANG DIREKTE KOMMUNIKATIONSORGAN for ca advokater og advokatfuldmægtige. Bladet tilgår endvidere retsudvalget, domstolene, anklagemyndigheden, centraladministrationen og en række abonnenter fra det private erhvervsliv. Klassikere og Antikviteter genskabes Bevaringsværdige møbler istandsættes og ompolstres efter forudgående aftale. A/S Søborg Møbelfabrik, Gladsaxevej 400, 2860 Søborg Telefon , Åbningstider: mandag-torsdag , fredag DØDSBOER KØBES/RYDDES An ka vurderer, køber og totalrydder ALLE slags dødsboer. Gra s og uforpligtende lbud gives fra dag l dag. Rydning kan foretages inden for få dage. Pænere hjem købes l høje priser. Hjem uden værdier ryddes mod betaling. Beliggende på Frederiksberg og Gilleleje, men kører på hele Sjælland. 15 års erfaring med dødsboer. Kontakt Antika, ring , An a - Professionel tømning af dødsboer. CVR-NR Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder Anja Cordes, advokat Ole Dybdahl, landsdommer, Østre Landsret Thomas Elholm, professor, Syddansk Universitet Carsten Fode, advokat UDGIVER/REDAKTION: ADVOKATRÅDET Kronprinsessegade København K Telefon Fax REDAKTIONSPANEL: Anne Birgitte Gammeljord, advokat Arne Gram, vicepolitidirektør Svend Bjerg Hansen, landsdommer, Vestre Landsret Rass Holdgaard, advokat Peter Pagh, professor, dr.jur., Københavns Universitet Advokaten er tilmeldt Dansk Oplagskontrol Artikler bragt i Advokaten bliver som hovedregel offentliggjort på Advokatsamfundets hjemmeside. Signerede artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens opfattelse. Redaktionen hæfter ikke for artikelmanuskripter, som er blevet tilsendt uopfordret. For enkelte illustrationer i dette blad har det været umuligt at finde frem til eller komme i kontakt med den retmæssige indehaver af ophavsrettighederne. Såfremt redaktionen på denne måde måtte have krænket ophavsretten, er dette sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelsen i forvejen. MEDLEM AF DANSK FAGPRESSE ISSN ISSN (online) Karsten Havkrog Pedersen, advokat Birgitte Holmberg Pedersen, retspræsident, Helsingør Lars Lindencrone Petersen, advokat Anne Pindborg, advokat Jens Røn, statsadvokat Henrik Stagetorn, advokat Ansvarshavende redaktør: Torben Jensen, Redaktør: Hanne Hauerslev, Redaktionel sekretær: Vibeke Sejer Mølbæk, ANNONCER: FrontMedia Høgevej 5D 3400 Hillerød Telefon Zandra Pihl LAYOUT: Adman Kommunikation Vesterbrogade København V Telefon TRYK: Jørn Thomsen / Elbo AS Essen Kolding Telefon ADVOKATEN 03/14

5 LEDER GIV BORGERNE EN FØLELSE AF FAIR PLAY NÅR ADVOKATSAMFUNDET konstant har fokus på at styrke borgernes retsstilling ikke mindst over for staten er det udtryk for ønsket om at underbygge noget helt centralt i den demokratiske retsstat: At alle er lige for loven og derfor i udgangspunktet skal have samme muligheder for på et ordentligt grundlag og inden for rimelig tid at få deres retskrav prøvet ved uafhængige domstole. Temaet i dette nummer af Advokaten er den store mod den lille. Jeg er sikker på, at I ofte møder den problemstilling i praksis. Muligheden for rådgivning er meget væsentlig for borgernes oplevelse af retssikkerhed og fair play. Derfor er et af Advokatsamfundets kerneområder at sikre, at borgerne har mulighed for at gå til en advokat. Det gælder lige fra den mundtlige førstehåndsrådgivning i advokatvagterne til den organiserede offentlige retshjælp og retshjælpsforsikringsordningen. Vi har den grundlæggende tilgang, at enhver borger har krav på at kunne få sin retsstilling ordentligt belyst. I et samfund så kompliceret som vores er det klart, at første stop i den afklaringsproces typisk vil være den myndighed, der har borgerens sag og står for den regulering det indgreb som borgeren er usikker på, ikke forstår eller opfatter som direkte urimeligt. Jeg er overbevist om, at én af de vigtigste opgaver for at modvirke polarisering mellem stat og borger er at styrke borgernes adgang til uvildig rådgivning. Det er langt fra alle borgere, der har ret i deres klager. Men hvad hjælper det på retsfølelsen, hvis man ikke har tillid til den myndighed, der giver et afslag, man ikke forstår? Her spiller advokaten en vigtig rolle. Selv den borger, der ikke har ret, kan bevare troen på retssamfundet, når han får mulighed for at sidde over for en advokat, der tager sig tid til at forklare, hvordan tingene hænger sammen. Og derved vil samfundet både kunne spare ressourcer og gå styrket fra mødet med borgeren. Vi oplever i dag en stigende mistillid over for en række myndigheder ingen nævnt, ingen glemt som omvendt erklærer, at deres hovedopgave er at genvinde denne tabte tillid. Må jeg foreslå, at man i den sammenhæng ofrer ekstra energi på at sikre, at klageadgangen og vilkårene for borgernes adgang til forståelse af deres ret gøres mere brugervenlig og tilgængelig? Det store skridt på vejen er efter min bedste overbevisning, at borgeren får en behandling, som lever op til rimelige forventninger i en retsstat, hvor retsstilling og indgreb ofte er komplekse og uforståelige for borgerne i almindelighed. Dette gælder såvel selve adgangen til uvildig rådgivning som en rimelig godtgørelse af omkostningerne ved at opnå den. Da ikke mindst, hvis disse indgreb viser sig helt eller delvist ikke at kunne holde vand. AF SØREN JENSTRUP, FORMAND FOR ADVOKATRÅDET FOTO: MORTEN HOLTUM ADVOKATEN 03/14 5

6 KORT NYT FOTO: CHRISTOFFER REGILD ÅRSFEST 2014 Sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis du er blevet advokat i perioden 1. april 2013 til 30. juni Advokatrådet inviterer til Årsfest for nye advokater 19. september Guide til retssagsprøven FAAF har udgivet to unikke værktøjer, som skal understøtte fuldmægtige i at bestå retssagsprøven. Værktøjerne består i et skriftligt hæfte, som guider fuldmægtigen igennem hele processen forud for, under og efter hovedforhandlingen. Desuden kan man gennem 51 videoklip møde en række af branchens eksperter, som alle med udgangspunkt i egne erfaringer giver svar på klassiske spørgsmål samt bibringer råd til, hvordan advokatfuldmægtigen bedst muligt håndterer retssagsprocessen og de dilemmaer, som kan opstå undervejs. Værktøjerne er udviklet i samarbejde med Dreyers Fond. Se mere på advokatsamfundet.dk/uddannelse ELEKTRONISK FAKTURERING Advokatsamfundet har netop udsendt fakturaer for bidrag med posten. For øjeblikket undersøges mulighederne for at fakturere elektronisk. Det vil give en besparelse på udgifter til både administration og porto, ligesom det vil være lettere for modtageren at undgå de manuelle rutiner omkring en papirfaktura. Advokatsamfundet arbejder for, at så mange funktioner som muligt bliver elektroniske, i takt med at efterspørgslen efter digital kommunikation bliver større. AFSKEDSRECEPTION I ADVOKATNÆVNET Jytte Mellergaard Løfgren går efter 42 år i Advokatsamfundet på pension efter at have rundet de 62 år. Jytte har haft næsten hele sit arbejdsliv i Advokatsamfundet, hvor hun startede som 19-årig. På det tidspunkt var Børge Koch formand og Poul Østergaard generalsekretær. Siden har hun arbejdet under fire generalsekretærer og endnu flere rådsformænd. Jyttes otium kommer blandt andet til at gå med endnu flere rejser til udlandet. Den første er allerede bestilt og i påsken går turen til Sydeuropa. Der afholdes reception 10. april klokken i Kronprinsessegade 28. RETTELSE I januarnummeret af Advokaten blev der ved en fejl bragt en forkert version af interviewet med jurist Tina Dhanda Kalsi fra Forbrugerrådet Tænk. Artiklen Forbrugernes stemme i Advokatnævnet indeholdt derfor fejl i faktuelle oplysninger og citater. Læs den korrekte artikel på advokatsamfundet.dk/publikationer. 6 ADVOKATEN 03/14

7 Bundsolid Professionel Personlig Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr Du er en af de bedste i dit fag. Vi er rigtig gode i vores. Hvis din nuværende bank kun klarer det praktiske i forhold til dit engagement, men ikke er en aktiv medspiller, så er det på tide at skifte bank. Lån & Spar Erhverv er specialiseret i netop din branche. Vi har kort vej fra beslutning til handling, individuelle, fleksible løsninger og selvfølgelig renter og vilkår, der er blandt markedets bedste. Vil du investere og udvikle? Eller ønsker du at konsolidere din forretning endnu bedre? Uanset om du allerede er etableret advokat, eller er på vej ind i et partnerskab og har behov for finansiering, så er der god grund til at tale med os. Læs mere på LSB.DK SPECIALISERET I DIT ERHVERV Vil du høre mere, så ring til os på og aftal et møde. Du kan også læse mere om Lån & Spar Erhverv på ADVOKATEN 03/14 7

8 BORGER VS STAT 8 ADVOKATEN 03/14

9 DEN STORE MOD DEN LILLE TEMAET ER SKREVET AF HANNE HAUERSLEV FOTO: JEPPE CARLSEN Skal staten være mere tilbageholdende i brugen af juridiske værktøjer i en sag mod borgeren? Bør der være ankebegrænsning, hvis borgeren vinder en sag mod staten? Og hvad betyder den skævhed i økonomiske ressourcer, som der er mellem borgeren og modparten, der har adgang til statskassen? Advokaten har talt med advokater og professorer om de særlige problemstillinger, der er i spil, når den store har en sag mod den lille. ADVOKATEN 03/14 9

10 BORGER VS STAT HVIS JEG HAR EN SAG FOR EN ALVORLIGT SYG KLIENT, GØR JEG ALT FOR AT FÅ SAGEN HURTIGT IGENNEM Der er meget på spil for de mennesker, der vælger at anlægge en sag mod en myndighed. Og de er i forvejen ofte alvorligt syge, kørt psykisk i bund og føler en kæmpe afmagt. Det stiller krav til både myndigheden og advokaten, der får sagen, mener Karsten Høj, der igennem sit arbejdsliv har haft flere hundrede sager for borgere mod staten. Hvert år anmelder danskerne mere end sager ved Arbejdsskadestyrelsen og næsten sager til Patientforsikringen. Hertil kommer alle de afgørelser på det sociale område, der dagligt bliver truffet ude i kommunerne. -Det er rigtig mange sager og ofte er der rigtig meget på spil for borgeren. Derfor er det vigtigt, at der er en tillid i samfundet til, at myndighedernes afgørelser er korrekte, for selvom du måske har råd til at betale for at gå videre til domstolene for at prøve den afgørelse, der er truffet, har du måske ikke de menneskelige ressourcer, det vil kræve. Det mener advokat Karsten Høj, der igennem hele sit arbejdsliv har haft fokus på det erstatningsretlige og sociale område det gælder især sager om førtidspension, revalidering og andre spørgsmål inden for handicapområdet. Igennem tiden er det blevet til mange hundrede retssager og cirka 25 af sagerne er nået til Højesteret. - Jeg oplever, at tilliden til myndighedernes afgørelser bliver mindre. Måske skyldes det, at myndighederne skærer ned og går på kompromis med kvaliteten. Min erfaring er, at flere ønsker deres sag prøvet ved 10 ADVOKATEN 03/14

11 KARSTEN HØJ Advokat, medejer af Elmer & Partnere, der er et specialistfirma inden for områderne ansættelses- og erstatningsret. Firmaet repræsenterer udelukkende enten lønmodtageren eller den tilskadekomne. Elmer & Partnere er førende på disse to retsområder og møder årligt gange i Højesteret. Karsten Høj er stærkt engageret i både det fagpolitiske gennem deltagelse i flere lovforberedende udvalg, som formand for fagudvalg og i det branchepolitiske som medlem af Danske Advokaters repræsentantskab. Herigennem arbejder han for bedre vilkår for borgernes muligheder for at føre sager blandt andet mod myndigheder gennem forbedret retshjælpsforsikring og fri proces. ADVOKATEN 03/14 11

12 BORGER VS STAT domstolene. Borgeren forstår ikke altid den administrative afgørelse, og derfor mister man nemt troen på, at den er korrekt. Da det er en meget stor mundfuld at få sin sag for domstolene, kunne samfundet gøre borgerne en stor tjeneste ved at øge kvaliteten af deres afgørelser, siger han. ALLEREDE KÆMPET I FLERE ÅR En anden grund til at sikre kvaliteten i myndighedernes afgørelser er, at de er svære at ændre ved domstolene. - Når du kommer med eksempelvis en arbejdsskadesag, som er afgjort af en myndighed og stadfæstet af en anden, så vil der i domstolssystemet være en forudfattet mening om, at afgørelsen er korrekt. Det er udgangspunktet. Og derfor skal der en helt særlig indsats til fra borgerens og advokatens side for at ændre afgørelsen. Vi taler altså om mennesker i en vanskelig situation, der skal levere en krævende personlig indsats, selvom chancen for at få noget ud af det ikke er så stor. Måske har de allerede kæmpet i flere år med deres sag, som kan være sendt frem og tilbage mellem for eksempel Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen, og Det kan være en særlig udfordring, når du har en sag for en alvorligt syg klient, der risikerer at dø inden for kort tid. pludselig er der gået ti år, fra ulykken skete, til du står for at skulle sende sagen i retten, siger Karsten Høj, der indimellem står i en situation, hvor han råder klienten til at droppe en retssag. - Sagen kan have fanget dig i et limbo for en periode, og min opgave bliver nogle gange at sige stop, hvis udsigten til medhold bliver for lille i forhold til den indsats, sagen vil kræve. At det kan kræve nærmest umenneskelige ressourcer at køre en sag mod en myndighed, har Karsten Høj set mange eksempler på. Men især en enkelt sag har sat sine spor i hukommelsen. - Kvinden var under 30, havde fået undersøgt en knude i brystet og kom ved en alvorlig fejl fem måneder for sent i behandling. Da hun endelig kom i behandling, var hendes femårsoverlevelse faldet fra 85 til 15 procent. Da jeg får sagen, skyldes det, at hun føler sig voldsomt stødt over, at Patientforsikringen reducerer hendes erstatning med en tredjedel på grund af, at hendes overlevelsesmuligheder er begrænsede. De skriver direkte, at hun vil dø i løbet af kort tid. Det er en kafkask situation, for det er jo netop den lægelige fejl, der har bragt hende i den situation. - Min klient oplever det som voldsomt krænkende. Hun kæmper en brav kamp for at holde sig i live, har det faktisk rigtig godt på det tidpunkt, hvor jeg kommer ind i billedet og skal rådgive om anke til Patientskadeankenævnet som øverste myndighed, siger Karsten Høj. I KAN MISTE RETTEN TIL ERSTATNING Her kommer han ind i de første overvejelser, hvor balancen mellem borgeren og myndigheden bliver sat på spidsen. - Min rådgivning går også på at fortælle kvinden og hendes mand, at anken kan betyde, at kvinden risikerer at miste retten til erstatningen. Det er i det her tilfælde rigtig mange penge, der er på spil. Parret vælger på trods af risikoen at anke, og Karsten Højs næste udfordring bliver at presse sagen igennem en hastebehandling. - Det kan være en særlig udfordring, når du har en sag for en alvorligt syg klient, der risikerer at dø inden for kort tid. Derfor gør jeg alt, hvad jeg kan, for at få sagen hurtigt igennem. Det lykkedes nogenlunde, men Patientskadeankenævnet når frem til det samme resultat, og vi starter en sag ved landsretten. Min klient får fri proces, og vi vinder sagen. Retten slår fast, at i det udmålingssystem, vi har, skal der ikke tages højde for den enkeltes levetid selv synes jeg jo, at det er en helt absurd tankegang, for hvor går grænsen, og kan det ende med, at patienterne skal gå igennem smertefuld livsforlængende behandling for at få fuld erstatning. Så det er en kæmpe lettelse, at vi vinder, og min klient får et håb om at kunne sætte punktum, så hun nu kan koncentrere sig om behandlingen og det stærkt påvirkede familieliv. SKUFFELSE OVER ANKE Den næste belastning for kvinden er, at myndigheden har otte uger til at vurdere, om sagen skal ankes til Højesteret. Der er stort offentligt fokus på dommen, blandt andet udtaler politikere i pressen, at det er forargeligt, at Patientskadeankenævnet fører sagen. - Landsrettens dom bliver anket hurtigt, og det er en enorm skuffelse. Her mærker du virkelig, at du er oppe mod en myndighed med uanede ressourcer. For min klient er det ikke pengene til at føre sagen, der er problemet. Hun får igen fri proces, så det koster hende ikke noget, men følelsen af at være oppe mod en magtfaktor med uanede ressourcer, er benhård. På det her tidspunkt er hun meget svag, og det er klart, at det er hårdt, at hun nu igen skal sætte sig op til at vinde vel vidende, at hun risikerer at tabe. Her tror jeg, at der ville have været en forskel, hvis modparten havde været en privat virksomhed, for jeg er ikke sikker på, at sagen for enhver pris var anket men for myndighederne er det en principiel sag. Igen presser Karsten Høj på for, at sagen kommer hurtigt for. - Jeg skriver til Højesteret samme dag, som dommen ankes. Det er i begyndelse af februar. Højesteret har normalt en berammelsestid på cirka halvandent år, men efter to dage har vi fået tid i maj. Min klient dør i marts. Og i juni får vi dommen. De syv dommere har givet os medhold. Det er på en gang en lettelse og samtidig en stor sorg for familien. Det er klart, at en sådan sag sætter mange følelser i gang, men i hele forløbet handler det om at bevare en professionel tilgang, mener Karsten Høj. - Det er vigtigt at være både empatisk og professionel, selvom du også bliver påvirket følelsesmæssigt. Men måske er det allervigtigste i sådan en sag, hvor borgeren står over for den ressourcestærke myndighed og derfor føler en kæmpe afmagt, at du hele tiden viser klienten, at du er der. Det kan godt være, at myndigheden har svigtet, men det gør du ikke. Hverken menneskeligt eller fagligt. 12 ADVOKATEN 03/14

13 DET NYTTER IKKE AT SMÆKKE DØREN I FOR NÆSEN AF BORGEREN, FORDI HONORARET ER FOR LILLE ELLER MÅSKE SLET IKKE ER DER Mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene, fordi de ikke har penge eller overskud til at føre sagerne, mener advokat Christian Dahlager, der peger på, at det fører til et samfundsmæssigt og retligt problem. Når sagerne ikke kommer for retten, bliver dansk retspraksis nemlig ikke helspektret nok. ADVOKATEN 03/14 13

14 CHRISTIAN DAHLAGER Advokaterne Foldschack og Forchhammer, møderet for Højesteret. Forfatter til bøgerne Civile retssager, Behandling af småsager, Få ret. Medlem af Procesretsudvalget og Procesbevillingsnævnet. Underviser på Advokatfuldmægtiguddannelsen i retssagens forberedelse. 14 ADVOKATEN 03/14

15 BORGER VS STAT Det var et tilfælde, der gjorde, at Christian Dahlager hørte om sagen. En af advokatkontorets klienter fortalte om Elias Karkavandi, der sad i Sandholmlejren, udvist og uden nogen form for ressourcer eller netværk. - Min kollega og jeg får arrangeret et møde i Sandholmlejren. Vi kører derop, kommer ind og bliver henvist til et værelse nede ad gangen. Jeg åbner døren, og ser et 25 kvadratmeter stort værelse. Her er to kogeplader, hvoraf kun den ene virker, to senge og to madrasser, som fire mand skiftes til at sove i. De taler ikke samme sprog. Da jeg ser det, så tænker jeg: Det her går ikke. Der må være grænser for statens magtudøvelse også selvom der er en årsag til, at Elias Karkavandi er endt her efter en dom og udvisning for at have været hashvagt på Christiania i fire måneder, fortæller Christian Dahlager, der er medlem af Advokatrådets Procesretsudvalg og desuden sidder i Procesbevillingsnævnet. Efter besøget i Sandholmlejren tager Christian Dahlager hjem på kontoret og begynder at undersøge sagen. - Jeg interesserer mig for princippet om, at der skal være rimelighed i magtudøvelsen. Ja, okay, Elias har overtrådt straffeloven, men han har afsonet halvandet års fængsel og forventer at blive fri igen. Det kan så bare ikke ske, da han risikerer tortur eller henrettelse, hvis han tager tilbage til Iran, som han er flygtet fra. I stedet for kommer han på tålt ophold i Sandholmlejren. Han må herefter ifølge lovgivningen hverken arbejde, uddanne eller gifte sig, og han har syv kroner om dagen i underhold til mad og fornødenheder. - Selvom loven er meget klar og myndighederne selvfølgelig skal rette sig efter den, tænker jeg, at der trods alt må være rimelighed i forholdet mellem den straf det er at sidde under de forhold, uden udsigt til, at det bliver anderledes, og den forbrydelse, han har begået. Det slår mig, at straffen i princippet er uendelig, for han kommer sandsynligvis aldrig ud af landet. Efter min overbevisning strider det både mod principperne om rimelighed i myndighedernes magtudøvelse og kravet om en individuel og saglig sagsbehandling. Derfor beslutter jeg mig for at føre sagen, som vi alle på kontoret her synes er både vigtig og principiel. EN AF DE MEST PRINCIPIELLE DOMME I TI ÅR Christian Dahlager tabte sagen i landsretten, men vandt den i Højesteret. - I Højesteret var der en styrke til at sige, at der skal være proportionalitet i retssamfundet. Det kan godt være, at der er en lov, der siger, at sådan her skal myndighederne behandle borgerne. Men det kan efter Højesterets opfattelse ikke afskære myndighederne fra at overveje, om det nu også er konkret rimeligt, altså proportionalt. - Det, som vi kan kalde et almindeligt princip om proportionalitet og retfærdighed, har myndighederne pligt til at overholde, det har sådan set stået i lærebøgerne i de sidste mange år, det var bare blevet glemt. Der er flere jurister, der har udtalt, at det er en af de mere principielle domme i de seneste år, men der er givetvis mange andre lige så samfundsrelevante sager, der aldrig kommer for domstolene. - Det bekymrer mig, at der er mange borgere, der kan have ret, men aldrig får det, fordi de ikke har økonomi og øvrige ressourcer til at føre sag. Det betyder for det første, at der er sager, som offentligheden ikke hører om, fordi sagerne aldrig kommer frem. For det andet bliver retspraksis ikke helspektret, da domstolene og lovgiver ikke får kendskab til alle relevante retlige problemer. På den måde er det ikke alene ærgerligt for den enkelte men for os alle. Det bliver et problem for retsanvendelsen, når sagerne ikke kommer i spil, forklarer Christian Dahlager, der ikke ser retshjælpsforsikringer eller muligheden for at søge fri proces som en tilstrækkelig løsning. GØR DET GRATIS - Det er overordentlig fint, at de muligheder eksisterer. Men for at kunne komme videre med sagen skal borgeren rimeligvis formulere en ordentlig ansøgning til forsikringsselskabet eller procesmyndighederne, sikre sig sagens beviser og finde ud af, hvad der er op og ned i loven, og det er der naturligvis mange borgere, der ikke har ressourcerne til. Det er også folk, der er mentalt trætte, netop på grund af sagen. Det er den ene side af det. - Den side anden er, at Advokatsamfundets store undersøgelse fra 2011 viste, at en overvejende del af advokater ikke tager sager med fri proces og retshjælpsdækning, fordi aflønningen notorisk er ringe. Det, synes jeg, er et meget ubehagelig dilemma. Vi skal selvfølgelig af hensyn til klienten kæmpe for at blive ordentligt betalt, men den nødretslignende tilstand nogle mennesker befinder sig i, betyder jo, at vi må gå ind og tage de her sager, indtil vi har en løsning. Der er ikke andre til det, og derfor støtter jeg stærkt et princip om, at alle advokater bør tage nogle sager gratis hvert år. - Der ligger et stort ansvar i at være advokat. Det er et privilegium, som vi må Når det virkelig krænker retfærdighedsfølelsen og retssikkerheden, så er advokaten en del af en ambulancetjeneste. forvalte ordentligt ved at medvirke til, at alle vigtige sager bliver behandlet af domstolene. Vi kan ikke se stort på borgernes retfærdighedsfølelse, fordi vi ikke får penge nok i stedet skal vi være med til at skabe retfærd ved domstolen, siger han, og peger på retshjælpen og bedre kommunikation som et sted at starte. - Vi skal selvfølgelig medvirke til at støtte retshjælpen, som gør et stort stykke arbejde for mange borgere. Men vi skal også være bedre til at fortælle, at vi er parate til at hjælpe. At vi har et ansvar. I virkeligheden skal alle borgere kunne banke på døren hos en advokat og sige: Hjælp det brænder virkelig på, og som advokater bør vi være parate til at gå hele vejen, hvis der er en rimelighed i det. Når det virkelig krænker retfærdighedsfølelsen og retssikkerheden, så er advokaten en del af en ambulancetjeneste. Her nytter det ikke at smække døren i for næsen af borgeren, fordi honoraret er for lille eller måske slet ikke er der, og det er jeg sikker på, at mange kolleger dybest set er enige i, siger Christian Dahlager og tilføjer: -Derfor bør det nu handle om hurtigt at finde nogle praktiske modeller for at komme videre med disse typer af sager. ADVOKATEN 03/14 15

16 BORGER VS STAT MIN TILGANG TIL EMNET ER DET MEN- NESKERETLIGE OG IDEALET OM, AT ALLE HAR MULIGHED FOR EN RETFÆRDIG RET- TERGANG. NÅR BOR- GEREN HAR EN SAG MOD STATEN, KAN DET IDEAL MEGET NEMT BLIVE UDFOR- DRET 16 ADVOKATEN 03/14

17 Staten har som modpart i en sag en forpligtelse til at være objektiv og forstå borgerens situation. Sådan lyder det fra to professorer, når de bliver spurgt, om der er særlige hensyn at tage til den borger, der har en sag mod staten. Når du som borger har en sag mod staten, er du stadig borger i staten. Det betyder, at staten har en vis forpligtelse over for dig, som jo ikke forsvinder, fordi der kører en retssag. Derfor må man stille krav om, at borgeren ikke bliver tromlet ned af staten. Ordene kommer fra professor emerita, Eva Smith, og hun bakkes op af professor Jens Elo Rytter, Københavns Universitet. - Staten er en magtfuld modpart. For eksempel vil staten i nogle sager ligge inde med den dokumentation, der kan være afgørende for sagens udfald. I kontroversielle sager om sikkerhed og krig, kan det være svært at vide præcis, hvad de har og få det udleveret, ligesom de kan afvise, at du som borger kan føre vidner, hvis det berører den nationale sikkerhed. Så det kræver noget særligt af staten at håndtere de her ting, og der er brug for en høj grad af oprigtighed og ærlighed over for borgeren, siger han. Jens Elo Rytter peger også på, at det kan være på sin plads at stille særlige etiske krav til staten, når det gælder brugen af alle de lovmæssige værktøjer, der findes. - Det er vigtigt, at der stilles etiske krav til, hvor langt staten går i brugen af eksempelvis forældelsesfrister. Det kan godt være, at de er der, men skal de nødvendigvis påberåbes over for en svagere part? Det var noget af det, der var til diskussion for år tilbage i forbindelse med blødersagerne, hvor en gruppe blødere ved en fejl havde fået overført hiv-virus under behandling. Sagen endte med, at staten ikke stod hårdt på Der skal være en mulighed for at få prøvet en vigtig sag i to instanser for, at nye øjne kan se på den. Det bliver især vigtigt for de borgere, der ikke har så mange penge, men som gerne vil kæmpe for deres sag. forældelsesreglerne, og bløderne fik deres sag for domstolene. Jeg siger ikke, at staten nødvendigvis skal have skåret det ene ben af inden væddeløbet, men der skal være en balance, siger han. DET ER SKATTEBORGERNES PENGE Eva Smith er enig i, at der skal være en tilbageholdenhed fra statens side med hensyn til ADVOKATEN 03/14 17

18 BORGER VS STAT at tage alle midler i brug for at vinde sagen. Til gengæld mener hun ikke, at der er grund til at være large, når det gælder anke. - Jeg kan godt forstå, at en retssag kan være en del af en personlig tragedie, når borgeren for eksempel er alvorligt syg, mens sagen kører. Men det mener jeg ikke skal forhindre staten i at anke en sag, som er principiel. Erstatningssagen kan få stor betydning for andre sager, og det er vigtigt, at senere klagere kender deres ret. Tabes sagen, Man diskuterer tit om staten har et særligt øre hos domstolene, sådan at det bliver op ad bakke at overbevise dommeren om, at eksempelvis en lægelig behandling er forkert. Jeg mener, at det er svært at sige noget konkret om det. er det i sidste ende skatteborgerne, der kommer til at betale. Derfor mener jeg, at det ville være forkert at få en begrænsning af ankemuligheden for statens vedkommende, forklarer hun. Begge professorer peger på det økonomiske aspekt som et væsentligt parameter for emnet borger versus stat. - Min tilgang til emnet er det menneskeretlige og idealet om, at alle har mulighed for en retfærdig rettergang, som det også er nedfældet i Menneskerettighedskonventionen. Når borgeren har en sag mod staten, kan det ideal meget nemt blive udfordret, og her spiller økonomien en væsentlig rolle, for det er jo klart, at staten ikke har samme begrænsning i ressourcerne, som borgeren har. Jo, der er mange velhavende borgere, men en lang række har ikke midlerne til at føre en sag. Selvom du har mulighed for at få fri proces, får du jo ikke en blanco check. Det er retten, der fastsætter beløbet, og borgerens budget er noget anderledes end statens. Derfor kommer din sag i et vist omfang til at bero på din advokats idealisme. Det giver jo en ulighed i forholdet til staten og en tilfældighed, som udfordrer princippet om lige adgang til loven. Derfor mener jeg, at en større rundhåndethed hos domstolene kunne hjælpe en bedre balance på vej, siger Jens Elo Rytter. ØKONOMIEN GIVER SKÆVHED Eva Smith peger også på økonomi som et parameter for skævhed. - Man må tage højde for de uligheder, økonomien kan give og se på, hvad den almindelige borger vil betale for at føre sin sag. Det skal jo ikke være sådan, at den borger, der ligger lige under grænsen for at få fri proces får masser af penge til en sag, mens den, der ligger lige over grænsen, har svært ved at klare sagen økonomisk. Omvendt er borgeren som Jens også nævner oppe imod en meget stærk modpart med nærmest ubegrænsede ressourcer. Det er derfor, det er så vigtigt, at statens advokat søger at anlægge et objektivt syn på sagen, siger Eva Smith, der også ser lovforslaget om ankebegrænsningens ændring fra til kroner som en ulighed. - Det er helt urimeligt. For nogle borgere er det rigtig mange penge. Der skal være en mulighed for at få prøvet en vigtig sag i to instanser for, at nye øjne kan se på den. Det bliver især vigtigt for de borgere, der ikke har så mange penge, men som gerne vil kæmpe for deres sag. Jens Elo Rytter er også kritisk over for lovforslaget. - Man diskuterer tit, om staten har et særligt øre hos domstolene, sådan at det bliver op ad bakke at overbevise dommeren om, at eksempelvis en lægelig behandling er forkert. Jeg mener, at det er svært at sige noget konkret om det. Min egen opfattelse er, at Højesteret agerer mere selvstændigt, og i højere grad sætter foden ned til fordel for borgeren. Det synspunkt forstærker jo min bekymring om den forhøjede ankebegrænsning, siger Jens Elo Rytter. Formanden for Advokatrådets Procesretsudvalg, Jørgen Holst, er enig i, at den forhøjede ankebegrænsing trækker borgerens retssikkerhed i den forkerte retning. - Beløbsgrænsen for fri anke til landsretten er i dag kroner. Så der er tale om en klar stramning, når grænsen med det seneste lovforslag bliver hævet til kroner. Det er ærgerligt for den borger, der står med en tvist om kroner, for den vil som hovedregel kun kunne prøves i en instans. Hvis det så oven i købet vedrører en sag mod staten, kan det føles som en endnu hårdere afvisning. Efter min mening gør det det endnu vigtigere at være opmærksom på de principielle sager, siger Jørgen Holst. Tilsvarende er han meget enig med Eva Smith, når det fremhæves, at statens sagsførelse bør være objektiv. - Et sådant codex bør også gælde, når staten har placeret en given mere eller mindre offentligretlig aktivitet i et statsligt selskab. Jeg har indtryk af, at staten sammen med sine advokater ofte, men desværre næppe altid vurderer processuelle skridt, påstande, bevisførelse ud fra en sådan retssikkerhedsmæssig tilgang. Men det burde altid være tilfældet, påpeger Jørgen Holst. JENS ELO RYTTER Professor i forfatningsret og menneskerettigheder ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Har skrevet ph.d. afhandling om domstolenes rolle i beskyttelsen af individets grundlæggende rettigheder. EVA SMITH Eva Smith er professor emerita ved Københavns Universitet. Har udgivet lærebøgerne Straffeproces og Civilproces og har haft en række tillidsposter blandt andet som formand for Det Kriminalpræventive Råd indtil januar 2013, medlem af Retsplejerådet, Politikommissionen og Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg, formand for bestyrelsen for Københavns Retshjælp, formand for ECRI (Europarådets kommission til bekæmpelse af racisme og fremmedhad), medlem af ekspertgruppen under The Framework Convention for the Protection of National Minorities samt æresdoktor ved Universitetet i Lund. 18 ADVOKATEN 03/14

19 Mindre show mere business V60 Den nye Volvo Mindre show mere business Den nye Volvo V60 Beskatning fra kr I Volvo Business Line-modellerne er følgende udstyr bl.a. standard: Aktive xenon forlygter City Safety* Fartpilot I Volvo Business Line-modellerne udstyr bl.a. standard: Forbrug km/l: er følgende CO2 g/km: Energiklasse 26,3-20,4 22,2 A+ City Safety* Aktive xenon forlygter Fartpilot High Performance lydanlæg med Bluetooth Beskatning fra kr High Performance lydanlæg med Bluetooth Tlf Parkeringssensor, bag LED-kørelys med lyssensor Mulighed for tilkøb af flere ekstraudstyrs- og sikkerhedspakker. Den viste model er forsynet med ekstraudstyr. * Kollisionsforebyggende teknologi. Beskatningspris er for Volvo V60, D3 man, inklusive levering. Hovedgade 1 Husby Allé 7-9 Klar til at teste?nærum Besøg os allerede i dag 2850 Nærum 2630 Taastrup bilia.dk LED-kørelys med lyssensor Mulighed for tilkøb af flere ekstraudstyrs- og sikkerhedspakker. Den viste model er forsynet med ekstraudstyr. Kollisionsforebyggende teknologi. teknologi. Beskatningspris Beskatningspris er er for for Volvo Volvo V60, V60, D3 D3 man, man, inklusive inklusive levering. levering. * Kollisionsforebyggende Energiklasse Forbrug km/l: CO g/km: Klar til at 22,2 teste? Besøg os allerede i dag - 20, Parkeringssensor, bag Tlf volvobusiness.dk ADVOKATEN 03/14 19 volvobusiness.dk

20 STUD. JUR. JURASTUDIET TIL NY EKSAMEN Er det gået ud over kvaliteten af den klassiske jurauddannelse, at den har gennemgået store forandringer de senere år, og vil det hele nu blive ændret igen med regeringens nye fremdriftsreform? Professor Per Andersen fra Aarhus Universitet er bekymret. Vi skal piske de studerende igennem et fuldtidsstudium, og der kommer vi til at stå i et modsætningsforhold til vores aftagere, mener han. AF DORTHE PLECHINGER HISTORISK SET HAR jurauddannelsen været en af de mest traditionsbundne og forandringsresistente uddannelser med nogenlunde samme fag som for mere end 100 år siden, og en af de sidste bastioner for forelæsninger. Sådan lyder det fra Henrik Dam, rektor på Syddansk Universitet og tidligere dekan for Københavns Universitet, Juridisk Fakultet, hvor han var med til at ændre studieordningen. Han har selv kun oplevet én anden større ændring før studiereformen i 2011 nemlig i 1994, da jurauddannelsen fik sin bachelorstruktur: - Vores uddannelse har været præget af store forelæsninger og den gamle tankpasserpædagogik, hvor underviserne blot hælder på de studerende og regner med, at de suger til sig. Det er jo i sagens natur ikke en særlig aktiv undervisning, og vores undersøgelser viste, at læringsudbyttet var yderst begrænset. Derfor var den største reform med studieordningen på det pædagogiske og didaktiske område, siger han, men tilføjer: - Det var jo ikke sådan, at vi opfandt den dybe tallerken eller gjorde noget, der fik verden til at spærre øjnene op. Vi gjorde i realiteten bare det, som man i lang tid har gjort i andre uddannelsesinstitutioner. Så hvad skete der egentlig med uddannelsen? - På baggrund af en række undersøgelser både herhjemme og i udlandet af, hvilke redskaber man bruger, når man skal lære nogen noget, var svaret, at det gør man ved at arbejde med stoffet selv, forklarer Henrik Dam og henviser til en berømt østrigsk skilærer, som sagde til sine elever: Jeg kan ikke lære jer at stå på ski, men jeg kan lære jer, hvordan I selv kan lære at stå på ski. Det vil sige, at vi ville give de studerende nogle redskaber, men til gengæld forlangte vi, at de aktivt arbejdede med disse redskaber for at lære sig selv stoffet, siger han om den problembaserede læring og forklarer, at man beder de studerende arbejde med det i grupper, så de kan hjælpe hinanden, samtidig med at underviserne støtter grupperne. STØRRE FORSTÅELSE FOR STOFFET - Én af de ting, som censorerne har lagt vægt på, da vi målte deres tilfredshed med den nye studieordning, var, at vi skulle sikre os, at de studerende stadig ville have det store overblik, når vi gik så dybt ned i problemerne. Her har vi faktisk arbejdet med justeringer, siden vi startede på reformen, og den balance skal der arbejdes videre med. På spørgsmålet om, hvorfor man overhovedet har været nødt til at ændre uddannelsen og om aftagere og studerende ikke var ganske tilfredse med den, som den var, er svaret imidlertid et nej! - De nye kandidater fra den nye studieordning i København fra 2014 er ikke på gaden endnu. Men Københavns Universitet har foretaget en række målinger undervejs, og både undervisere og censorer siger, at det fungerer langt bedre, at de studerende er aktive og velforberedte som aldrig før i undervisningen og har en langt større forståelse af stoffet, forklarer han men altså med censorernes påpegning af, at man skal 20 ADVOKATEN 03/14

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 07 September 2013 Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej advokater På den internationale scene Ny undersøgelse fra advokatsamfundet af

Læs mere

NR. 02 marts 2013. Forsigtighed er kodeordet. Jens Christensen og Lars Lindencrone Petersen om deres syn på advokatundersøgelser og bankkrak.

NR. 02 marts 2013. Forsigtighed er kodeordet. Jens Christensen og Lars Lindencrone Petersen om deres syn på advokatundersøgelser og bankkrak. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 02 marts 2013 Forsigtighed er kodeordet Jens Christensen og Lars Lindencrone Petersen om deres syn på advokatundersøgelser og bankkrak. Indhold LEDER KORT NYT TEMA: ADVOKATUNDERSØGELSER

Læs mere

OVERVÅGNING. Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NR. 10 DECEMBER 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET

OVERVÅGNING. Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NR. 10 DECEMBER 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 10 DECEMBER 2014 OVERVÅGNING Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NY CHEF FOR ADVOKAT - NÆVNETS SEKRETARIAT EUROPÆISK EFTERFORSK- ÆNDRING

Læs mere

DANSKE ADVOKATER ER FOR STILLE ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Lars Kjølbye opfordrer advokater til at råbe EU-Kommissionen op

DANSKE ADVOKATER ER FOR STILLE ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Lars Kjølbye opfordrer advokater til at råbe EU-Kommissionen op HANDICAP ADVOKATER OG DOMMERE STRIDES OM BLINDE DOMSMÆND KRITIK KAMMERADVOKATEN UNDER ANKLAGE ADVOKATNÆVNET VARSLER STØRRE ÅBENHED ADVOKATERNES SERVIC 5 2008 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET DANSKE ADVOKATER

Læs mere

KRITIK: FRI PROCES ER ET LOTTERI ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Retssikkerhed er et spørgsmål om penge, mener Jeppe Søndergaard

KRITIK: FRI PROCES ER ET LOTTERI ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Retssikkerhed er et spørgsmål om penge, mener Jeppe Søndergaard BØRN GRUNDLÆGGENDE REGLER OVERTRÆDES BESTYRELSER NYE REGLER FOR ADVOKATERS ARBEJDE GRUPPESØGSMÅL ERSTATNING EFTER UDLÆNDINGESERVICES RÅDGIVNING ADVOKATERNES SERVIC 6 2008 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET KRITIK:

Læs mere

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET SELVJUSTITS MIDDELALDERENS LAUG I NYE KLÆDER MORAL NYT BOGPROJEKT UDFORDRER ADVOKATER LOGO DEN BESYNDERLIGE HISTORIE OM PALLAS ATHENE ADVOKATERNES SERVIC 1 2008 UDGIVET

Læs mere

JAGTEN PÅ SORTE PENGE U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Erhvervskundernes retssikkerhed tørrer ud, mener Morten Schwartz Nielsen

JAGTEN PÅ SORTE PENGE U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Erhvervskundernes retssikkerhed tørrer ud, mener Morten Schwartz Nielsen SVIPSER TØRKLÆDELOVEN SOM NY TVIND-SAG OPTØJER EN STRAFFERETLIG ABC FØR KLIMAMØDE TAKTIK MED ØJE FOR SAGENS VÆRDI A D V O K A T E R N E S S E R V I C 8 2009 U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N

Læs mere

RETSLØSE RAIDS ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokat Jacob Borum kritiserer indgreb mod virksomheder

RETSLØSE RAIDS ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokat Jacob Borum kritiserer indgreb mod virksomheder ANKESAGER SE HITLISTEN over HVOR OFTE DOMME ÆNDRES BOLIG KØBERE RISIKERER LANG NÆSE UDEN ADVOKAT LØGNAGTIG KAN DOMMERE GENNEMSKUE VIDNER? ADVOKATERNES SERVIC 1 2009 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET RETSLØSE

Læs mere

I dommerkappen? ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Kristine Schmidt Usterud har afprøvet en ny, utraditionel praktikordning

I dommerkappen? ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Kristine Schmidt Usterud har afprøvet en ny, utraditionel praktikordning TEMA NY NORDJYSK JURA-UDDANNELSE INTERVIEW BRANCHEFORENINGENS FORMAND OM PLANERNE FORSKNING HVAD MENER DANSKERNE EGENTLIG OM STRAF? RETSSIKKERHED ADVOKATRÅDET VARSLER NYT PROGRAM ADVOKATERNES SERVIC 2

Læs mere

Folkedrab for retten ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. FN s nyeste krigsforbryderdomstol begynder arbejdet i Cambodja

Folkedrab for retten ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. FN s nyeste krigsforbryderdomstol begynder arbejdet i Cambodja DAGBOG ADVOKATRÅDETS EKSPERTER FØLELSER TVIVL OM DANSKE REGLER FOR DYRETRANSPORT DISKRIMINATION NYT NÆVN FOR LIGEBEHANDLING FORTROLIGHED BANKER KAN KRÆVE INDSIGT I KLIENTKONTI ADVOKATERNES SERVIC 3 2008

Læs mere

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00.

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1 83. møde Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00 Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Kl. 10:00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 178: Forslag

Læs mere

Side 6 TEMA Tablets i retterne. 3 Domstolene lå i telt på havnen 15 Domstolenes omdømme er fremragende 16 International uddannelse

Side 6 TEMA Tablets i retterne. 3 Domstolene lå i telt på havnen 15 Domstolenes omdømme er fremragende 16 International uddannelse # 15 OKT 2013 Magasin for Danmarks Domstole Side 6 TEMA Tablets i retterne Mange retter bruger tablets som et naturligt værktøj i retsarbejdet. De holder digitale retsmøder og bruger de små, håndholdte

Læs mere

Fyret for at sige chefen imod

Fyret for at sige chefen imod 0 8 23. april 2008 Socialrådgivere på Samsø: Fyret for at sige chefen imod OK08 på plads Ni ud af ti sagde ja 5 Hala og Ahlam i Sandholm Løsladt uden varsel 6 Hemmelig millionær Støtter socialrådgivers

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsforbundet December 2011 - Januar 2012 Fængselsforbundet i Danmark ønsker alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende 2012 Nr. 12/1-2011/2012

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Skjulte misbrug i lederjob

Skjulte misbrug i lederjob h u sfo r bi nr. 1 Januar 2015 19. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Skjulte misbrug i lederjob Socialpolitikken, der forsvandt Planer om at bygge billige boliger

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

ENSOM PÅ LEDERKONTORET

ENSOM PÅ LEDERKONTORET 17 10. november 2011 ENSOM PÅ LEDERKONTORET DET VILLE JEG GERNE VÆRE HJEMLØSE OM DRØMMEJOBBET 10 VOLDSRAMT BLEV GIDSEL KOMMUNER SLÅS OM IKKE AT BETALE 14 HVAD MED DE LEDIGE? BUD FRA PRAKTIKERE OG POLITIKERE

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Hvor godt performer du? Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30

Hvor godt performer du? Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30 Finansforbundets magasin nr. 7, 2014 Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30 Hvor godt performer du? Performancemålinger bliver mere udbredt, og det er en udvikling, som ikke alle finansansatte bryder sig

Læs mere

BORNHOLM. nr. 03 2014. dansk politi

BORNHOLM. nr. 03 2014. dansk politi Spillet Sendt på om BORNHOLM bænken nr. 03 2014 dansk politi indhold lederen Kommer dansk politi på 2. holdet? Hvad der lyder som tørre, juridiske spidsfindigheder besluttet i Bruxelles, får voldsom betydning

Læs mere

ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14

ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14 09 31. maj 2012 ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14 FREMTIDENS KOLLEGER NY FORSKNING OM STUDE- RENDES

Læs mere

Århus Retshjælp 1935-2010

Århus Retshjælp 1935-2010 Århus Retshjælp 1935-2010 Redigeret af STEEN ELKJÆR JØRGENSEN SØREN KJEMS BETTINA LEMANN KRISTIANSEN DORTE Æ. KRISTIANSEN BIRTHE RISINGE HEIDI TOFT SIMONSEN JENS VEDSTED-HANSEN ÅRHUS RETSHJÆLP 2010 ÅRHUS

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere