taburetten Ellen Trane Nørby:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "taburetten Ellen Trane Nørby:"

Transkript

1 NR. 3 MAJ/JUNI 2004 taburetten Ellen Trane Nørby: M for Monopol, Markedsforvridning og Microsoft Side 6 Karin Riis-Jørgensen: Et politisk valg for det nye Europa Side 8-9 Poul Nyrup Rasmussen: En traktat for et helt Europa Side 3 Lars Løkke Rasmussen: Det nye Danmark Side 4 Pat Cox: The New Europe Side 10

2 taburetten 21. ÅRGANG NR ISSN-NR KOLOFON Udgiver Venstre i Københavns amt Bladets adresse taburetten, Jens Frimand, Bakkegårds Allé 20, 3 MF, 1804 Frederiksberg C Adresseændringer til Venstre, Søllerødvej 30, 2840 Holte, tlf Ansvarshavende redaktør Jens Frimand Redaktion Preben Falk Rangård, Christopher Arzrouni, Jannick Nytoft, Sune Wæsel, Heino Juhl, Ulrik E. Fink Layout Heino Juhl Oplag Tryk Capitol Copenhagen Signerede artikler udtrykker ikke nødvendigvis Venstres eller redaktionens synspunkter Deadline Se Forsidefoto Jens Honoré Foto: Erik Bjørn Et nyt Danmarkskort er på vej AF LARS STOLSHØJ, FORMAND FOR VENSTRE I KØBENHAVNS AMT Tirsdag den 27. april fremlagde regeringen sit udspil til en ny kommunalstruktur i Danmark, et udspil der i sine hovedtræk blev vel modtaget. forretningsudvalget repræsenterede Venstre med Troels Lund Poulsen Torsdag og fredag har jeg tilbragt i Bruxelles til ELDR kongres, hvor vi fra Mange forskellige scenarier har været drøftet siden Kommissionens forslag blev fremlagt, så det kunne ikke blive de store overraskelser rege- lørdag, for at modtage de 10 nye lande i EU, og det er min overbevis- som delegationsleder. Bruxelles gjorde sig klar til stor fest, netop i dag ringens oplæg kunne indeholde, og dog. ning, at de pågældende lande vil føle sig yderst velkomne. Derfor er der At de nye regioner i oplægget kun får sygehuse og sundhed var vel en virkelig grund til at hejse flaget netop denne dag. overraskelse. Vi var vel mange, der forventede, at det mellemste led ville Nogle vil derfor svinge fanen for at fejre fortiden til ære for arbejdernes få tilført opgaver fra staten, opgaver der i dag ligger i de mange styrelser. Derved kunne vi flytte endnu flere opgaver tættere på borgerne i kampdag, mens andre vil gøre det til ære for Europas fremtid. deres løsning. Jeg tænker bl.a. i den forbindelse på opgaver indenfor EP valget, den 13. juni miljøsektoren, planlægning, erhverv og trafik, men også på de yderst Det er nu tid til at sætte de sidste kræfter ind, for at sikre os alle et godt kompetencekrævende løsninger indenfor psykiatrien. valg til Parlamentet og vigtigst, at sikre Ellen Trane Nørby en plads i Et visionært oplæg under alle omstændigheder og det skal blive spændende at følge forhandlingerne op til sommerferien. Forhandlinger der pe os med at få alle de over vælgere, der stemte på os ved FV Parlamentet. Den bedste hjælp alle medlemmer kan yde, det er at hjæl- gerne skulle resultere i et bredt forlig, der omfatter såvel regeringen som i 2001, til at gå til valgstederne netop denne søndag og stemme personligt på Ellen. Så hjælp os ved at tage en snak med din nabo, arbejds- Socialdemokraterne, et forlig der skal række langt ind i fremtiden til borgernes bedste. kollega eller familie. På forhånd tak og godt valg til alle. Med ønsket om en god sommer. Kattelemmen Men den største overraskelse var vel den famøse kattelem. Umiddelbart blev den omfattet som en redningsplanke for de små kommuner, men det er min overbevisning, at den er blevet misforstået, således at den blev gjort til en løsning og ikke bare en mulighed. Det der blev overset, var det faktum, at de pågældende kommuner skal være i stand til at dokumentere en kvalificeret løsningsmodel og ikke bare indgå et nyt mellemkommunalt samarbejde. Kattelemme kan være farlige. De har det med at svinge til begge sider, men er i denne forbindelse kun i spil med et hængsel, der vender ind i systemet, således at alle borgere kan være sikre på en ensartet kompetent behandling uanset hvilket problem, de måtte være påført. Jeg skal derfor anbefale regeringen, at man er yderst påpasselig med at acceptere disse garantier og sætte intensiv fokus på de udbydere, den pågældende kommune sætter sin lid til. Risikoen for, at borgere i kommuner, der baserer sig på disse løsninger, får en forringet behandling er tydelig. 1. maj Dette skrives netop lørdag den 1. maj efter en hektisk uge, hvor vi tirsdag fik præsenteret regeringens oplæg og samme aften fik en tydelig førstehånds orientering af Statsministeren ved amtets ordinære generalforsamling. 2

3 Vælg EU AF JENS FRIMAND Med udvidelsen af EU med yderligere 10 lande er næsten alle naturlige medlemmer af den europæiske familie ved at være samlet igen. Hos flertallet af vore europæiske medborgere mod øst er livet under jerntæppets tunge åg ikke bare et afsluttet kapitel i historiebøgerne, men oplevet på egen krop. Derfor er deres begejstring for at blive en del af kontinentets mest vellykkede fredsprojekt til at forstå. Vel findes der også kritiske skeptikere, der helst retter fokus på tekniske problemer, og forskelle mellem nationale og fælleseuropæiske interesser. Nye lande og nye interesser må nødvendigvis medføre nye holdninger, der skal slibes til. Det vil givetvis slå gnister i starten, men i kampens hede må det fælles mål aldrig glemmes: freden. Et EU i flere hastigheder har længe været en realitet. På den ene side er der det politiske EU, der presser på med reformer, der skal gøre EU stærkere på den globale arena. På den anden side finder man en stor gruppe borgere, der enten er ligegyldige overfor EU eller utrygge ved hastværket og har en ulyst til, at deres nationale parlament skal afgive kompetence. Der findes mange holdninger til, hvilke beslutninger der med fordel træffes på fælleseuropæisk plan frem for i nationale parlamenter. Vil man deltage i fælles beslutninger med stor effekt, er omkostningen mindre indflydelse. Foretrækker man nationale beslutninger med større indflydelse, er omkostningen ringere effekt. Europæiske arbejdsgivere og arbejdstagere står over for store udfordringer i håndteringen af den stadigt stigende globalisering. I det store billede er det både godt og rimeligt, at der flyttes velstand fra de meget rige samfund til de fattigere af slagsen. For de familier, der som en direkte konsekvens rammes af arbejdsløshed, vil opfattelsen nok være en anden. På nationalt plan kan man sætte ind med vækstfremmende foranstaltninger og omskoling, men på det lange sigt skal Europa se sig om efter nye produktionsområder. Hvis man tror på, at fælles problemer løses bedst i fællesskab, bør en stemme til EP-valget den 13. juni 2004 være en selvfølgelighed. LEDER En traktat for et helt Europa AF POUL NYRUP RASMUSSEN, TIDLIGERE STATSMINISTER, FORMAND FOR DE EUROPÆISKE SOCIALDEMOKRATERS PARTI PES, OG SPIDS- KANDIDAT FOR SOCIALDEMOKRATERNE TIL EUROPA-PARLAMENTET Det europæiske har altid stået mit hjerte nært, og jeg ved, at gennem samarbejde når vi længere. EU er ikke perfekt, men det er et rigtigt godt udgangspunkt for at løse vores fælles problemer. EU er inde i en spændende udvikling, og udvidelsen med 10 nye lande er et stort skridt. Som statsminister påbegyndte jeg arbejdet for, at udvidelsen skulle blive til noget. Under den nuværende statsminister blev arbejdet afsluttet, så udvidelsen nu er her. Jeg tror, vi er mange, der er enige om, at det nye EU med 25 medlemslande har brug for en ny forfatningstraktat, som skal erstatte alle de gamle traktater. Vi skal hele tiden huske på, at EU ikke er en europæisk stat, men et samarbejde mellem selvstændige lande. Derfor er det også helt naturligt, at det i forslaget til forfatningstraktat understreges, at Unionen respekterer medlemsstaternes nationale identitet. Der er altså ikke tale om, at forfatningstraktaten på nogen måde erstatter eller tilsidesætter vores eller andre landes grundlove. Et bæredygtigt Europa Målet for vores samarbejde i EU er klart beskrevet i udkastet til forfatningstraktat. Og jeg kan i den forbindelse kun glæde mig over, at forslaget har en lang række offensive og tillad mig også at nævne det i denne spalte socialdemokratiske mærkesager som sine klare mål. Det handler f.eks. om, at EU skal arbejde for et bæredygtigt Europa baseret på en afbalanceret økonomisk vækst, en social markedsøkonomi og fuld beskæftigelse. Og samtidig prioriterer vi, at det hele skal foregå med respekt for beskyttelse og forbedring af miljøet. Jeg er også utrolig glad for, at det globale ansvar bliver et vigtigt mål for det europæiske samarbejde. EU skal være med til sikre fred, sikkerhed, bæredygtig udvikling, fri og fair handel og beskyttelse af menneskerettighederne. Det er afgørende at få skrevet det klart og tydeligt, for det er særdeles vigtigt, at Europa ikke blot har nok i sig selv. Vi har et globalt ansvar, og derfor er det helt naturligt, at vi giver vores bidrag til at skabe en bedre og fredeligere verden med alle de midler, som vi har til rådighed. En aktiv rolle Et ja til den nye forfatningstraktat vil betyde, at Danmark kan spille en aktiv rolle i EU-samarbejdet. Og det er både i EU s og Danmarks interesse, fordi de synspunkter, som vi står for, så vil blive hørt, når der laves love i Europa. Modsat vil et nej betyde, at Danmark kommer i en helt uoverskuelig situation, hvor det eneste sikre resultat vil være, at vores muligheder for indflydelse i EU bliver markant mindre. Der hviler et stort ansvar på stats- og regeringscheferne, når de mødes til topmøde i juni vi er mange, der spændt venter på udfaldet. SPEAKERS CORNER 3

4 TEMA: DET NYE DANMARK Det nye Danmark AF LARS LØKKE RASMUSSEN, INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTER I Danmark har vi en lang og stolt tradition for, at vigtige samfunds- og velfærdsopgaver løses så tæt på borgerne som muligt. Den tradition vil Venstre styrke og videreudvikle. Derfor har vi brug for en ambitiøs strukturreform, som styrker sammenhængen mellem politik og prioriteringer og nærhed og demokrati. Derfor ønsker regeringen i sit forslag til strukturreform Det Nye Danmark at samle så mange opgaver som muligt i kommunerne, fordi det er her, at borgerne føler den største tilknytning. Og det er her, at de lokale politikere i samråd med borgene bedst kan prioritere det lokale velfærds- og serviceniveau. Sundhedsopgaven er central for Venstre. Derfor foreslår regeringen 5 sundhedsregioner, der udelukkende skal tage sig af sundhed. Regionerne skal være folkevalgte, fordi den demokratiske forankring er afgørende på de centrale velfærdsområder. Men demokrati er ikke det samme som retten til at gå i borgernes lomme. I stedet ønsker regeringen, at staten fordeler pengene ligeligt til regionerne. Dermed får borgerne lige adgang til den samme høje kvalitet uanset, hvor de bor i landet. Og vi sikrer fuldstændig opmærksomhed til opgaven med at give borgerne mest mulig sundhed for deres penge. Regeringens forslag til strukturreform vil sikre, at man lokalt kan koncentrere sig om udvikle fremtidens service til de mennesker, det hele handler om. Mens staten kan koncentrere sig om, at sikre de bedst mulige rammer for det lokale demokrati. Det er en værdig vision for fremtidens lokale demokrati. En vision som sætter mennesker over systemer. Kommunal struktur: Magten bør deles AF HENRIK HAUCH, FREDERIKSBERG Det vidtgående og stort set velfungerende kommunale selvstyre vi har idag, fik vi i Da blev fortidens magtkoncentration i statsforvaltningen brudt af folkevalgt ledelse i to lag, det lokale i kommunerne og det regionale i amterne. Når vi nu skal tage stilling til statens, amternes og kommunernes roller langt ud i fremtiden, er det vigtigste at sikre, og gerne øge, den direkte folkevalgte ledelse af mest muligt af den meget store offentlige sektor. Magten bør deles, og de ansvarlige for behandlingen af borgerne bør stå til ansvar på valgdagen. Kommuner og amter under ét bør styrkes ved at mindske statsforvaltningens detailregulering og kontrol, også detailreguleringen af økonomien. Statsforvaltningen har jo ikke direkte folkevalgt ledelse. Amterne bør bevares Kommunerne og staten bør svækkes ved at overføre nogle af deres opgaver til amterne. Endelig bør amterne styrkes, dels ved at give dem flere opgaver, som de selv skal løse, dels ved at give dem en kontrollerende rolle i forhold til kommunerne, så borgerne ikke prisgives deres kommunalbestyrelse. Det vil være liberalt og har en indbygget demokratisk kontrol. Vi kan ikke undvære direkte valgte amtsråd (eller regionsråd hvis det lyder bedre). Uden mindst 6 8 af dem ville vi reelt kun have eet lag med direkte folkevalgt ledelse af forvaltningen, kommunen til at kontrollere over halvdelen af alle offentlige udgifter og næsten alle vore kontakter med det offentlige fra vugge til grav. Det ville ikke være betryggende. Tag på kanal-rundfart EP-kandidat Moges Vad inviterer på en gratis tur rundt i Københavns kanaler Lørdag den 29. maj Kl. 11, kl. 14 og kl. 17 Afgang fra Gammel Strand. Max. 140 personer pr. tur. Mød Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen Torsdag den 10. juni 2004 kl. 18:00 Lille Friheden Aktivitetssal 1-3, Lille Friheden Hvidovre. Venstre i Hvidovre er vært ved en sandwich. Tilmelding senest 3. juni 2004 til Leon Tilgaard: Tariq Sundoo: 4

5 PÅ EDELGAVE GODS Lørdag den 5. juni kl PÅ CARLSMINDE Lørdag den 5. juni kl Taler ved Pia Larsen MF (V) Ellen Trane Nørby EP-kandidat (V) John Petersen fhv. borgmester (V) Derefter gymnastikopvisning. Entré 30 kr. Kaffe, brød, øl og vand til liberale priser. Kørselsvejledning: Fra Ballerup køres mod Smørum. Efter Smørum Ovre fortsættes mod Nybølle ad Edelgavevej. Efter ca. 1,5 km ligger Edelgave på højre hånd. Taler ved Flemming Oppfeldt MF taler kl Ellen Trane Nørby EP-kandidat taler kl ( i haven på Carlsminde, Søllerødvej 30, Søllerød) Der serveres sandwich øl og vand kan købes under mødet. PÅ LANDBOHØJSKOLEN Lørdag den 5. juni kl PÅ BJERGET Lørdag den 5. juni kl Taler ved Jens Rohde MF og Venstres politiske ordfører Mogens Vad EP-kandidat for Venstre Landbohøjskolens gård (indgang fra Bülowsvej), Frederiksberg Tale ved Folketingsmedlem Gitte Lillelund Bech ( i Kystagerparken, Hvidovre) 5

6 TEMA: DET NYE EUROPA M for Monopol, Markedsforvridning og Microsoft! AF ELLEN TRANE NØRBY (V), EP-KANDIDAT, Om få uger er der valg til Europa-Parlamentet. Stiller man sig op på en gade i Danmark og spørger de forbipasserende, vil der være mange, som ligner et spørgsmålstegn, hvis man spørger dem, hvad de vil stemme. Desværre, for Europaparlamentet har indflydelse på en lang række beslutninger, der påvirker vores dagligdag og de valg vi har eller netop ikke har! Et eksempel. I begyndelsen af marts afsagde EU-domstolen dom mod Microsoft og pålagde giganten at betale 500 mio. Euro for at have udnyttet sit monopol på operativsystemmarkedet til at opnå monopol på netstreamingmarkedet. Dommen mod Microsoft var principiel fordi den understregede EU s modstand mod monopoler og karteller hvad enten det er på små tekniske finurligheder som computerprogrammer eller på daglige ting som biler, flyrejser, mælk eller mobiltelefoner. Sagen mod Microsoft er bestemt noget, vi alle bør forholde os til. Det er i vores interesse som forbrugere. Manglende konkurrence vil alt andet lige betyde højere priser, mindre service og i sidste ende kunne fungere som en sovepude for udviklingen af bedre, mere stabile og mere brugervenlige programmer. For os liberale, har konkurrence og frit valg altid spillet en stor rolle, hos socialdemokraterne tror man på, at man kan regulere sig ud af alt. Men det giver kun mindre frihed og færre valg. Jeg ønsker et handlekraftigt EU som koncentrerer sin indsats. Derfor gør det en forskel, hvem man stemmer på den 13. juni. Kort hukommelse på Cafe Europa AF KARSTEN MADSEN (V), EP-KANDIDAT, Morgendagens innovation skaber fremtidens velfærd På cafe Europa fejrede en nuværende og tre fhv. danske udenrigsministre de ti nye landes optagelse i EU. Mens både Venstres Uffe Ellemann-Jensen og den konservative Per Stig Møller med god samvittighed kan vedkende sig en del af fadderskabet til EU s udvikling, må det ikke gå i glemmebogen, at Mogens Lykketoft (S) og Niels Helveg Petersen (R) i centrale positioner i deres partier stod bag turbulensen om dansk udenrigspolitik gennem 80èrne. De søgte at svække Danmarks troværdighed i samarbejdet i NATO, EU og FN ved at pålægge den borgerlige regering at kræve den ene danske fodnote efter den anden. Og de satte trumf på, da de satte sig i spidsen for nej-kampagnen mod EF-pakken i Dermed skabte SR og Lykketoft og Helveg grundlaget for det danske nej til Maastricht-aftalen i 1992, som førte til det nationale kompromis og de fire forbehold i Både Lykketoft og Helveg har mere fadderskab til den danske EUskepsis, end til den udvidelse, der nu glædelig finder sted. Ledende socialdemokrater og radikale optrådte som villige klakører for undertrykkerne af de østeuropæiske befolkninger. Mens Venstre fra halvtredserne helhjertet har talt for mere europæisk samarbejde, har socialdemokrater og radikale vaklet. Havde SR-partierne fået deres vilje, ville Sovjet-regimet have fået politisk og økonomisk opbakning til at holde deres hjul i gang yderligere nogle årtier. S og R pynter sig med lånte fjer. Måske er tiden kommet til, at de to partier gør klar til et selvkritisk opgør med deres fortid. Mød Karsten Madsen EP-kandidat for Venstre. 24. maj Tre yderpunkter i Bruxelles Karsten Madsen (V) møder Søren Søndergaard, Enhedslisten og en Socialdemokrat. Kl i Lindervold Medborgerhus, store sal, Jyllingevej 77, Vanløse. Tirsdag den 8. juni kl på Handelshøjskolen, Solbjerg Plads 3, Frederiksberg Store auditorium. Mød statsminister Anders Fogh Rasmussen, Business Angel og EP-kandidat Mogens Vad, iværksætter og Jubii-stifter Martin Thorborg m.fl. 2. juni EU-valgmøde Kasten Madsen (V) møder Anna H. Hansen, Socialdemokraterne. Kl i Valby Medborgerhus, Sal 5, Valgårdsvej 4, Valby. 6

7 Nye vedtægter til vort nye Europa AF MARTIN RUBY LARSEN, EU-KONSULENT, VENSTRE I disse dage forhandles der på livet løs mellem EU-landenes regeringer om en ny åbne døre. Det er vigtigt at få ansigter på, så vi ved, hvem der kan stilles til ansvar EU-traktat. Den nye traktat forfatningstraktaten er i princippet et nyt sæt vedtægter til foreningen, EU, der er blevet stærkt udvidet. Med 25 lande og 450 mio. Ansigter kommer der også på i forhold til, hvem der står i spidsen for EU-samar- for EU-politik. Politik er jo nu engang lavet af mennesker for mennesker. borgere kan vi ikke længere bare gøre tingene som vi plejer. Det er i bund og bejdet. Vi får nu en fast formand for EU. Ikke en præsident, men en formand. Han grund årsagen til, at vi nu skal have den nye traktat ikke fordi der flyttes en skal sørge for, at vi har en person, der tegner EU i det daglige. Og så skal han planlægge og styre topmøderne. Der skal jo være sammenhæng i arbejdet, så vi får masse nye politik områder over i EU-samarbejdet. For det er der ikke lagt op til. leveret flere resultater. Men hvad er så indholdet i den berømte og berygtede traktat? Vi skal også have en fælles EU-udenrigsminister. Ikke til afløsning af vores egen, Det traktatudkast der er på bordet nu afspejler i høj grad danske ønsker (mange men en der kan tale for EU, når vi er enige. Vi har manglet en person med pondus tak til Henning Christophersen i den forbindelse...) og lægger op til et EU, der er til at vise Europa i verdenspolitikken og til at koordinere landenes udmeldinger, meget enklere end det nuværende og betydeligt mere effektivt. Den nye traktat er så vi undgår flere Irak-situationer. én samlet tekst, der er til at gå til. Den er f.eks. både logisk opbygget og skrevet i Udover de nye personer/funktioner der skabes med traktaten, er den mest markante ændring, at der simpelthen er gjort et helhjertet forsøg på at rydde op i EU s nogenlunde almindeligt sprog i modsætning til knudrede EU-juridiske formuleringer. bureaukratiske regler og beslutningsformer. Det kan ingen vist nægte, at den nye Derudover er der sat nogle klare hegnspæle op for EU-samarbejdet. traktat gør. Og klarhed er resultatet, hvilket der bestemt også var brug for. Forfatningstraktaten fastslår f.eks., at EU er et samarbejde mellem suveræne stater og at ethvert land frit vil kunne træde ud af samarbejdet. Det har vi altid kundebatter. Det første store tema bliver spørgsmålet om stemmevægte i ministerrå- Hvor er så knasterne? Tre emner kommer helt sikkert op i de afsluttende traktatnet, men nu står det der sort på hvidt. det. Altså: hvor meget vægt skal de enkelte lande have, når der stemmes. Et andet Også arbejdsdelingen mellem EU og medlemsstaterne står til at blive langt klarere. På ganske få sider (s for de særligt interesserede) kan man se hvilke manent kommissær med stemmeret? Og endelig er der uenighed om mini- tema er antallet af kommissærer med stemmeret: Skal alle fortsat have en per- opgaver, der skal løses af henholdsvis EU og medlemslandene selv, samt hvor der mumsantallet af pladser i Europa-Parlamentet, som er en mærkesag for de mindste lande såsom Malta. er behov for at både EU og landene handler. Samtidigt styrkes de nationale parlamenters rolle i EU-samarbejdet. Dermed får vi de nationale polilikere mere på banen i EU-spørgsmål og flere EU-spørgsmål på banen i Dammark. Samtidigt styrkes åbenhed og demokrati, så vi kan se, hvem der siger, gør og beslutter hvad i EU. Det sker f.eks. ved, at Ministerrådet fremover skal lovgive for TEMA: DET NYE EUROPA Hvorfor Vad den 13. juni 2004 AF MOGENS VAD (V), EP-KANDIDAT, Jeg har formuleret mit eget politiske program: kontrakt med danskerne. Er du enig, kan du stemme på mig. Til gengæld får du et håndslag på, at jeg vil arbejde for disse 10 mærkesager i Europa- Parlamentet, hvis jeg bliver valgt. Jeg, Mogens Vad, vil, såfremt jeg vælges til medlem af Europa-Parlamentet både arbejde og stemme for: 1. At EU s udgiftsniveau som minimum fastfryses.* 2. En markant lønnedgang for EU-systemets ansatte. 3. At Strasbourg-parlamentet hurtigst muligt nedlægges. 4. At al EU-lovgivning før vedtagelse altid indeholder seriøse beregninger af udgiftsbyrden for hvert enkelt land. 5. At en kommende lønforskel mellem europaparlamentarikere og folketingsmedlemmer på ca kr. tilfalder en fond for unge til uddannelse i Europa.** 6. At EU aldrig får lov til at udskrive skatter. 7. At alle EU s love får begrænset varighed.*** 8. En gennemgribende sanering af EU s overflødige råd og nævn. 9. At der sættes en effektiv stopper for al svindel og uretmæssig fråds med EU s penge, og at de ansvarlige herfor retsforfølges. 10. At EU s landsbrugsstøtte på 320 mia. kr. afskaffes, og at pengene bruges på et fælleseuropæisk forskningsprogram, hvis formål er at skabe job og vækst i Europa. * Fraregnet almindelige løn og prisstigninger. ** Siden har EU-landene aflyst lønfesten. I stedet vil jeg arbejde for at: EU-parlamentarikere får samme løn som medlemmer af folketinget. Rejseudgifter refunderes efter regning. *** Undtaget er de grundlæggende traktater for EU-samarbejdet. Læs mere på www. mogensvad.dk 7

8 EP-kandidaterne Karsten Madsen, Ellen Trane Nørby og Mogens Vad er til stede i hele landet under valgkampen, som spidser til i de næste uger. Europa-Parlamentsvalget et AF KARIN RIIS-JØRGENSEN, MEP OG VENSTRES SPIDSKANDIDAT TIL EUROPA-PARLAMENTET TEMA: DET NYE EUROPA Det europæiske samarbejde står i dag som en historisk succes uden sidestykke. Det har skabt fred, stabilitet og velstand i Vesteuropa. Og det med simple, men effektive, virkemidler: samarbejde og frihandel. Men det er indtil videre en succeshistorie, der kun har beriget den ene halvdel af det europæiske kontinent. I en halv menneskealder lå Central- og Østeuropa nemlig i kommunismens lænker. Planøkonomiens perversiteter underminerede efterhånden enhver virkelyst i de trælbundne befolkninger, og forfatningernes paragraffer om politiske friheder var sjældent det stykke papir værd, de var skrevet på. Det ændrede sig med ét slag i planøkonomien er roden til alt ondt Kommunismens sammenbrud indvarslede en ny tid. De central- og østeuropæiske lande vendte med det samme blikket mod vest. De indførte demokrati og markedsøkonomi. Og de sendte et klart signal til resten af kontinentet: Vi ønsker at være en del af det europæiske samarbejde. Med udvidelsen har vi med andre ord fuldendt en historisk præstation. Men vi skal ikke hvile på laurbærrerne. Vi skal se fremad. den er ikke svaret på EU s problemer, så meget er sikkert og vist. De ønskede tiltag betyder højere skatter. For før eller siden skal merudgifterne jo finansieres. Samtidig vil forslagene medføre mere regulering. Det er uheldigt, for historien har med al tydelighed vist, at der sjældent kommer noget godt ud af politikere og embedsmænds trang til at styre økonomien. Det blå Europa Vejen frem for Europa er en helt anden. Der er behov for liberale reformer. Der er brug for det, jeg kalder det blå liberale Europa. For det første skal vi effektivisere den offentlige sektor. Det er den bedste måde at skabe råderum for fremtidige skattelettelser til gavn for beskæftigelsen. For det andet skal de europæiske regeringer holde deres lyst til at regulere i ave. De mange regler på arbejdsmarkedet er en af de helt store hæmsko for fortsat vækst. For det tredje skal EU satse målrettet på at øge forskningen. Fremtidens velstand bygger nemlig Et valg om vækst og beskæftigelse Søndag den 13. juni er der valg til Europa-Parlamentet. Valget handler ikke om krig og fred og heldigvis for det men om økonomisk vækst og beskæftigelse. Det handler om, hvilket Europa vi vil skabe, om hvilken retning EU skal bevæge sig i. I de seneste årtier er Europa sakket bagud i forhold til USA og til en vis grad også i forhold til de dynamiske østasiatiske økonomier. Begge områder har oplevet høj vækst og lav arbejdsløshed. Den modsatte kombination har gjort sig gældende i EU-landene. Det skal vi have lavet om på. Så meget er der, på tværs af alle politiske skel, enighed om i Europa. Men dermed hører enigheden også op. De europæiske socialister og herunder også de danske socialdemokrater ønsker at bekæmpe de økonomiske trængsler ved at sætte fuldt blus på de offentlige udgifter. Samtidig ønsker de yderligere regulering af arbejdsmarkederne. Det skal blandt andet være sværere for virksomhederne at afskedige medarbejdere. Drømmen om et rødt socialdemokratisk Europa lever altså i bedste velgående. Men 8

9 politisk valg for det nye Europa på vidensarbejdspladser. Hvis de europæiske lande ønsker at skabe velstand og jobs, så er det private initiativ afgørende. Den gode nyhed er, at udvidelsen letter disse bestræbelser. De nye medlemslande har lært de økonomiske kendsgerninger i livets hårde skole. De ved, at planøkonomien er roden til alt ondt. Og at staten nu engang ikke kan føre folket frem til det forjættede land. De central- og østeuropæiske lande ankommer i EU med et klart budskab: Deregulering og decentralisering er godt for velstanden og for friheden. Samtidig har en halv menneskealders kommunisme efterladt en klar forvisning om, at socialismens bud om, at individet skal underordne sig fællesskabets interesser, alt for ofte ender i magtmisbrug og krænkelser af basale rettigheder. Og de er bevidste om, at USA er den fremmeste forkæmper for det liberale demokrati. Lad mig give et eksempel. For nylig havde vi en diskussion om Irak-krigen i Europa-Parlamentet. De gængse anti-amerikanske salver blev pludselig brudt, da to observatører fra Tjekkiet og Ungarn rejste sig op og sagde: Nu har vi hørt på Jer, og I er meget kritiske, men vi vil bare fortælle, at ingen af Jer har levet i et diktatur under en despot. Vi er ikke krigsgale, men vi ville faktisk gerne have haft, at der var kommet nogle amerikanske soldater i sin tid og havde fjernet vores diktator. Denne lille historie fortæller for mig en del om de værdier, som de nye medlemslande bringer med sig ind i EU. Værdier, som udover USA-venlighed, også indbefatter et stærkt gå-på-mod og en sund skepsis overfor bureaukrati og snærende regler. Med andre ord: De nye medlemslande er oplagte partnere for Danmark, når vi i de kommende år bestræber os på at dreje Europa i en mere liberal retning på at skabe et blåt Europa. Valget til Europa-Parlamentet den 13. juni er afgørende for hvilken retning, vi kommer til at gå i det nye Europa. Afgørende for om vi får et rødt socialdemokratisk eller blåt liberalt Europa. Jeg ved godt, hvad jeg foretrækker... TEMA: DET NYE EUROPA Mød Ellen Trane Nørby i 3 spændende arrangementer 25. maj Debatmøde på Islands Brygge Med Ellen Trane Nørby (V), Maibritt Berlau (Fb), Britta Thomsen (S), Trine Mach (J) Kl i medborgerhuset på Islands Brygge, 25. maj Er der forskel på de borgerligt liberale partier i EU? Debatarrangement med Ellen Trane Nørby (V), Mogens Camre (DF) og Christian Rovsing (C) Kl på Glostrup Bibliotek, Glostrup. 11. juni Fyraftensmøde med FemFatale Kl på Café Europa, Amagertorv, København. 9

10 KOMMENTAR The New Europe BY PAT COX, PRESIDENT OF THE EUROPEAN PARLIAMENT This year is, perhaps without parallel, a uniquely European year. A year of European redefinition and renewal. A year when at last, and in law, the Union has grown from 15 to 25. A year when, subject still to conclusion, we will have a new constitutional treaty to animate Europe going forward. A year when we will elect a new European Parliament for the first time on a truly continental scale. A year when that new Parliament will have as its first task the election of a new President of a new European Commission. A year when a new Commission will need to draw energy from the energy that we bring to the European election campaign to devise a strategy for the Union for the next five years. We all know politics in Denmark and the other member states we will have mid-term tests. We all know politics we will have personality beauty contests and we will have some vulgar populism that we will have to challenge and address. But we all also know that this is a special European year and that we are not short of European issues. We can truly take our responsibility and meet the challenge of Europe s first election. This year is the celebration of the fact and the realisation of the substance of the fifth enlargement. We have now entered the fifteenth year since the collapse of the Berlin Wall and all that it symbolises and follows from it. The time for this unparalleled act of creative reconciliation is now. There has been an extraordinary transformation in all of the accession states, particularly across Central and Eastern Europe. In many ways, I believe, we will realise next those frustrated ambitions and the potential that took people onto the streets with courage but was put down in East Berlin in 1953, that brought revolution to an isolated Budapest in Hungary in 1956, that had the courage to fight for our Europe of values in the Prague Spring of All these dreams and more will be realised in the journey we make to this common European destination. There is still work to be done by the accession states but there is a big picture - look at the big picture. Release Europe s potential and in doing so each party to the contract will win. I hope that nothing will get in the way of this noble objective. To our friends in the accession states I say that of course there is still work to be done. It is not a time to stop the clock. It is not a time to say that 1 May 2004 was an event which marked the end of the politics of transformation. On the contrary, it is a process which never ends. There is still too much corruption. There is still too much absence of independent judicial capacity. There is still much administrative capacity to be built. But we have a common interest to help to build that together. And let me tell you this much: we have learned to punch above our weight, give us some more weight and watch this space! I wish Venstre the best success possible in the election. 10

11 Giv magten til borgerne! AF FLEMMING OPPFELDT, MF (V) Målet med en ny kommunal struktur er borgerne. Målet er ikke borgmestrene, planlæggerne, amterne eller Folketinget. Derfor er det indlysende, at der er mange der må føle sig trådt over tæerne, når man udarbejder et forslag til en ny struktur. Der er dele af den offentlige sektor som mister indflydelse, der er institutioner som mister magt og der er organer som bliver overflødiggjort. Set under et får den enkelte borger mere magt. Det sker, fordi kommunerne får nye og større områder som deres arbejdsmark. Der flyttes indflydelse fra stat og amt til kommunerne. skyde nogle genveje ved løbende, at indføre flere brugerafstemninger om ganske konkrete hverdagstemaer såsom barnets kantineordning, åbningstider, lejrskoler o.s.v. Venstres store bidrag til forandringen af samfundet i disse år, er indførelse af fritvalg. De første frit-valgsordninger så dagens lys for to år siden, sidste år kom hele ældreområdet til, daginstitutioner, klubpladser er på vej. Dette arbejde skal vi fortsætte under strukturreformen. Vi skal have endnu mere valgfrihed mellem private og offentlige ordninger. Dermed øger vi konkurrencen, vi øger kvaliteten, og vi mindsker omkostningerne. Så mere magt til borgerne, kan også føre til en offentlig sektor, hvor vi får meget mere for skattekronerne. TEMA: DET NYE DANMARK Det er dog forudsætningen, at de mindste kommuner lægges sammen i større enheder således, at de kan bruge de ekstra muskler de får. Efter min mening er der endnu en forudsætning: den ekstra indflydelse som kommunerne får, skal videre ud til borgerne. Venstre skal sætte den dagsorden, at der bliver gennemført en indre reform i hver enkelt kommune, så bestyrelserne for skolerne og institutioner får mere reel indflydelse. Så mere overdrages til de frivillige foreninger og lokalråd. Kommunalreformen må ikke bare stoppe på borgmesterkontoret. Den skal videre ud. Her tror jeg det er vigtigt, at nærdemokrati ikke bare opfattes som det traditionelle job i en bestyrelse, hvor man er valgt for fire år af gangen. Valgdeltagelse til disse bestyrelser er ikke særlig høj, men borgernes deltagelse i deres barns liv i klassen, eller i den konkrete forening er til gengæld meget engageret. Her tror jeg, at vi kan Gratis ugentligt nyhedsbrev om EU og dansk politik KARSTEN MADSEN Mangeårig politisk kommentator, kandidat til Europa-Parlamentet Venstre i København Bestil på: Redaktion: Topp & Madsen Aps, Solsortvej 6, 2000 F Kommunikation, PR, journalistik og undervisning 11

12 VU i demonstration mod Hizb-ut-Tahrir I den seneste tid har debatten om Hizb-ut-Tahrir bølget frem og tilbage i medierne. Med Grundloven i hånden har flere af folketingets partier i de seneste dage været ude at kræve organisationen ulovliggjort. Hizb-ut-Tahrirs demokrati- og kvindeopfattelse ligger milevidt fra, hvordan i vi Danmark ser på disse ting. Venstres Ungdom mener ikke umiddelbart, at det vil være klogt, at ulovliggøre organisationen. En ulovliggørelse vil straks gøre organisationen mere spændende og kan medføre øget opbakning og interesse. Men det er til gengæld nødvendigt at vise Hizb-ut-Tahrir og omverdenen, at vi i Danmark ikke sympatiserer med deres politik. Uanset om man mener, at Hizb-ut- Tahrir skal ulovgliggøres eller ej, er der ikke tid til at vente på, at justitsministeriet igen gennemgår anklagerne mod organisationen. Malerfirmaet JONI Udfører alt malerarbejde såvel inde som ude. Skal der males, så ring til John Landis og få et uforpligtende tilbud: Bil: Vestre Paradisvej 54B, 2840 Holte. Telefon: I forbindelse med afholdelse af et af Hizb-ut-Tahrirs stormøder tog VU initiativ til, at alle landets partier og ungdomspolitiske organisationer mødte op foran Nørrebrohallen søndag den 9. maj i en fredelig demonstrationen. De ville vise, at der er bred modstand mod Hizb-ut-Tahrirs politik og holdninger. Godt 100 personer fulgte opfordringen og deltog i demonstrationen, hvor bl.a. Venstres Ungdom og Socialistisk Ungdomsfront side om side udviste sin foragt for Hizb-ut-Tahrirs aktiviteter. Demonstrationen forløb fredeligt. Ejendomsadministration & rådgivning Administration af udlejningsejendomme, ejerlejlighedsog andelsboligforeninger. Rådgivning indenfor lejeret, entrepriseret, overdragelse, finansiering, byggesager samt rets- og voldgiftssager vedrørende disse spørgsmål. Dansk Erhvervs Formidling ApS Gammel Kongevej 109, 1850 Frederiksberg C Tlf fax s.dk Registrerede Ballerup Revision Revisorer FRR Registreret Revisoranpartsselskab Søren Dalsgaard, HD Registreret Revisor Centrumgaden 2A, 2750 Ballerup Tlf Fax Mobil: Den 7. juni 2004 kl Rundvisning og foredrag på Rigsarkivet Middag i Snapstinget på Christiansborg med folketingskandidat Kersi Porbunderwalla og hofrapporter Bodil Cath. Tilmilding senest den 31. maj 2004 til Jan Helsinghoff, eller telefon Mødested: Rigsdagsgården 9 (over for den store trappe). 12

13 Regeringens brud på radiomonopolet er en succes AF KASPER KRÜGER, ADM. DIREKTØR, SKY RADIO A/S OG FOLKETINGSKANDIDAT (V) Sidste år lykkedes det regeringen at bryde statens næsten 80 årige monopol på at sende landsdækkende radio. Regeringen solgte en landsdækkende og en regional 8 årig sendetilladelse til højstbydende ved en auktion hos Bruun Rasmussens kunstauktioner. Den landsdækkende sendetilladelse blev købt af Sky Radio for 432 millioner kr., mens Talpa Radio købte den regionale sendetilladelse, der dækker København, for 180 millioner kr. Dertil kommer en omsætningsafgift, som vil bringe den samlede betaling til staten op på mere end 700 millioner kr. Begge radiokanaler skal finansieres 100% af radioreklamer. Brugerkontakt Den 15. november 2003 gik Sky Radio i luften som landsdækkende radio, der sender nonstop popmusik og nyheder døgnet rundt. Sky Radios nyhedsredaktion beskæftiger mere end 25 journalister og teknikere, der opdaterer nyhederne døgnet rundt direkte fra studierne ved Nyhavn. Musikken på Sky Radio udvælges på baggrund af omfattende research og forskning i lytternes musiksmag. Hver uge ringer et analyseinstitut til mere end 2000 Sky Radio lyttere i Danmark, Holland og Tyskland op for at få deres mening om de enkelte sange, der spilles på Sky Radio. Over lyttere deltager årligt i undersøgelserne, der sikrer, at musikken på Sky Radio altid er præcist afstemt efter lytternes musiksmag. Sky Radios lancering er gået rent ind hos de danske radiolyttere. Allerede i december måned havde stationen fået faste ugentlige lyttere. Måneden efter var lyttertallet vokset til 1,1 million ugentlige lyttere, og lyttertallet er siden vokset uafbrudt i hver eneste nye måling. I dag stiller hver fjerde dansker over 12 år ind på Sky Radio i løbet af en uge. Lytterne er primært kommet fra DR, der har mistet knap 10% af deres lyttere siden november. Med hver fjerde dansker som fast ugentlig lytter er Sky Radio allerede i dag blevet landets næstmest aflyttede radiokanal kun overgået af P3. Dermed har Sky Radio på rekordtid formået at levere et seriøst og effektivt brud på DRs radiomonopol. Det har krævet en visionær og handlekraftig liberal regering at bryde 80 års statsmonopol i radioen. Som på alle andre områder, hvor der åbnes op for demokrati og frit valg, har det også i radioen vist sig at være en stor folkelig succes at tillade et alternativ. Hos Ret & Råd får du vejledning og saglig bistand før det er for sent! Advokaterne Peter Hesselholt (H) Annette Schepler (L) Dorte Hesselholt, Adv. fm tariq sundoo Folketingskandidat Københavns Amt Advokatfirmaet Peter Hesselholt Bydammen Ballerup Telefon Fax Bestil et foredrag om liberal integrationspolitik Tlf Kontor: Gl. Kongevej Frederiksberg C Tel Fax Mobil www. sundoo.dk 13

14 ORGANISATIONSNYT Få inspiration til at gå Nye veje i nærdemokratiet udgivet af Venstre og kom helt tæt på kommunalreformen med hæftet Det nye Danmark udgivet af regeringen. Venstre har udgivet tre aktuelle pjecer, med sigte på EP-valget. Alt materiale kan rekvireres hos Venstres Landsorganisation i Søllerød. Tlf BROKKEREN Amtet en del af din hverdag Ja, er det ikke mageløst? Nu vil den borgerlige regering hindre amterne i at opkræve skat! Jamen, det er da en af amternes hovedopgaver! Hvadbehager? Vil regeringen nedlægge amterne? Jamen, hvad så med amtspolitikerne? Er regeringen slet ikke klar over, at demokrati skal måles på antallet af folkevalgte? Og hvad med amtsgårdene? Skal de bare sælges til kontorlokaler for multinationale virksomheder? Ak, jeg husker med vemod det gode gamle slogan i Københavns Amt formuleret af vores alle sammens Vibeke Storm Rasmussen: Amtet, en del af din hverdag. Hov, jeg var lige ved at glemme sygehusene! Hvordan skal sygehusene kunne fungere uden amterne? Hvem skal så bestemme, hvor mange sengepladser, der skal være? Hvem skal sørge for, at der også er et fagligt miljø for hjertetransplantationer og hjernekirurgi på det lokale sygehus? Hvad med nærheden? Jeg husker, da jeg i sin tid blev opereret for brok på Nakskov sygehus. Min gode mand, sagde overlægen, aldrig har jeg oplevet magen til brok. Og så var det, at jeg tænkte: Den mand ved, hvad han taler om. Jeg føler, at han kender mig. Og er det ikke netop, hvad den offentlige sektor handler om? At vi kender vores amt. At vi har tillid til vores amt. Prøv at forestille jer, hvis borgerne mistede tilliden til den offentlige sektor. Det kunne jo være, at de pludselig ikke havde lyst til at betale så meget i skat! Nej, amterne er fortrinlige ambassadører for den offentlige sektor. Heldigvis har vi tidl. skatteminister Ole Stavad og amtsborgmesteren i Viborg, Bent Hansen (Pernille Blach Hansens far). De har sikret, at vi socialdemokrater står fast på, at amterne netop skal være en del af Danmarks fremtid. Som tidligere skatteminister ved Ole Stavad selvfølgelig, at man ikke skal begrænse antallet af skatteudskrivende led fra tre til to. For hvad hvis to af de skatteudskrivende led svigter og holder op med at opkræve øgede skatter? Jeg håber, at Mogens Lykketoft vil stå fast i forhandlingerne med den borgerlige regering. Amterne skal bevares af hensyn til os alle sammen. Også dronning Margrethe. For prøv lige at tænke tanken til ende. Hvis der pludselig kun skal være fem sygehusregioner, så skal der også kun være fem statsamter og dermed kun fem statsamtmænd med sovsekander og uniform. Skal dronningen virkelig udsættes for at måtte hilse på den samme person uanset anløbshavn når nu hun tager på turne med kongeskibet? 14

15 Strukturreformen skal have karakteren 03 AF BENT LARSEN (V), VICEAMTSBORGMESTER, KØBENHAVNS AMT Ved fremlæggelsen af Regeringens strukturreform sagde statsministeren: Dette er den mest omfattende kommunalreform i flere generationer. Og det er jo helt rigtigt. Men det er også den mest omfattende centralisering af kommunale opgaver i flere generationer. Er det virkelig mit parti Venstre, der foreslår det. Hvis man med viden om det praktiske liv kigger udspillet igennem i detaljer, kan indholdet desværre ikke trække mere end karakteren 03. Min begrundelse for denne karakter er: 1. Voldsom centralisering, hvor det meste overlades til embedsmænd. 2. Venstre sælger ud af nærdemokratiske idealer. 3. Servicen over for borgerne bliver dårligere og dyrere. 4. Vi vil komme til at se mange kommunale fællesskaber, hvor ingen politikere har et egentlig ansvar over for vælgerne. 5. Udspillet kører totalt hen over den regionale identitet, som ellers er i højsædet over alt i Europa. 6. De 5 sygehusregioner får blot sygehusbestyrelser under stram statslig styring - så kunne man ligeså godt lægge hele sundhedsvæsnet under staten. 7. At lægge arbejdsmarkedspolitik og erhvervspolitik ud til kommuner virker barokt, når mobilitet og globalisering ellers er øverst på dagsordenen. 8. Regeringen har ikke haft modet til at foreslå et samlet trafikselskab for hele hovedstadsområdet - her var der ellers trecifrede millionbeløb at hente i effektiviseringsgevinster. 9. Og aller værst. Der er ikke en eneste økonomisk konsekvens vurdering af denne den mest omfattende kommunalreform i generationer. Regeringen er modig. Den kan sikkert også få befolkningen med. Men er det godt nok, når man betænker argumenterne for at afgive karakteren 03? TEMA: DET NYE DANMARK Valgmobil Ellen Trane Nørby har startet sin valgmobil og kører hele landet rundt frem til den 13. juni. Følg med på SET & SKET Dragør fortsat selvstændig? AF RICHARD BARTH, 1. VICEBORGMESTER OG GRUPPEFORMAND FOR VENSTRE I DRAGØR Ja lad os nu se. Ved det nyligt afholdte prøvevalg, Frihed har sin pris og den er et markant flertal i med en stemmeprocent på 72, ønskede ca. 75% at Dragør tilsyneladende parat til at betale! Regeringen bevare Dragør som selvstændig kommune. Vi håber, anbefaler og arbejder pt. på at gennemføre Den at den kommende reform bliver en reel struktur- og brede kommunemodel med 5 regioner, som tilsyneladende kun skal tage sig af sygehusene. Hvis det er opgavereform, hvor opgaverne flyttes tættere på den enkelte borger, ud i kommunerne, med en reel tilfældet, foretrækker jeg statsmodellen, for den tror decentralisering af opgaverne. jeg alligevel bliver indført inden for en kortere Mange af de opgaver, vi skal løse fremover, er økonomisk tunge. Vi håber, at kunne etablere et bredt årrække. samarbejde med en række omegnskommuner som f.eks. Vallensbæk, Ledøje-Smørum, København m.fl. og selvfølgelig vor nabo Tårnby, som vi allerede har arbejdsmarkeds- og skattesamarbejde med. Regeringen bruger pt. pisk og gulerod for, at få flere kommuner sammenlagt, men vi satser på, med et af landets højeste skattegrundlag, at kunne krybe igennem kattelemmen. Jeg tror, at alle partier vil vise vilje og ansvarlighed ved de forestående kommunale budgetforhandlinger. Her går det godt Statsminister Anders Fogh Rasmussen indledte amtsgeneralforsamlingen den 27. april 2004 på Herlev Sygehus med et spændende oplæg til politisk debat. Hovedemnet var naturligvis den aktuelle kommunalreform, som gav anledning til mange kommentarer og spørgsmål fra de fremmødte. Statsministerens tale indeholdt også emner som det lange seje træk frem mod næste folketingsvalg, udvidelsen af EU med 10 nye medlemslande samt det aktuelle EP-valg den 13. juni Lars Stolshøj kunne fortælle om medlemsfremgang i amtet, og Hans Larsen fremlagde et regnskab og budget med pæne overskud og henlæggelser til kommende valg. Der var genvalg til formanden Lars Stolshøj og næstformand Lars Kristensen. Amtets EP-kandidat Ellen Trane Nørby afsluttede generalforsamlingen med en pep-talk omkring EP-valgkampen. 15

16 Returneres ved varig adresseændring. B Venstre Søllerødvej Holte Magasinpost nr NYTTIGE ADRESSER KØBENHAVNS AMT Lars Stolshøj, tlf , Homepage: Formand for amtsrådsgruppen Bent Larsen, tlf.: , EP-kandidat: Ellen Trane Nørby GENTOFTE Egil Rindorf, tlf.: , Kirkeminister Tove Fergo, MF, tlf.: , LYNGBY Ove Kjær, tlf , Flemming Oppfeldt, MF Tlf SÆT KRYDS I KALENDEREN 24. maj Karsten Madsen i politisk debat Kl i Lindervold Medborgerhus, Store sal, Jyllingevej 77, Vanløse. Se annoncen side maj Ellen Trane Nørby i politisk debat Kl i medborgerhuset på Islands Brygge. Se annoncen side maj Ellen Trane Nørby i politisk debat Kl på Glostrup Bibliotek, Glostrup. Se annoncen side maj Kanalrundfart med Mogens Vad Kl. 11, kl. 14 og kl. 17 fra Gammel Strand. Se annoncen side 4 2. juni Karsten Madsen i politisk debat Kl i Valby Medborgerhus, sal 5, Valgårdsvej 4, Valby. Se annoncen side 6 5. juni Grundlovsmøde på Carlsminde Kl i haven på Carlsminde. Se annoncen side 5 BALLERUP Christian Bjørn Andersen, tlf , Pia Larsen, MF, tlf.: , 5. juni Grundlovsmøde på Edelgave gods Kl på Edelgave gods. Se annoncen side 5 5. juni Grundlovsmøde i Hvidovre GLOSTRUP Hans-Christian Ellegaard, tlf , Statsminister Anders Fogh Rasmussen, MF, tlf.: , HELLERUP Jens Martin Tarp, tlf , Kirkeminister Tove Fergo, MF, tlf.: , Kl på Bjerget i Kystagerparken, Hvidovre. Se annoncen side 5 5. juni Grundlovsmøde på Landbohøjskolen Kl i Landbohøjskolens gård (indgang fra Bülowsvej). Se annoncen side 5 7. juni Besøg på Rigsarkivet og middag i Snapstinget Kl Pris kr Tilmelding senest den 31. maj. Se annoncen side juni Innovationskonference med Fogh, Vad og Thorborg Kl på Handelshøjskolen (CBS), Solbjerg Plads 3, Frederiksberg. Se annoncen side 6 9. juni Venstres TV-præsentationsprogram til EP-valget GLADSAXE Vibeke Nielsen, tlf.: , Gitte Lillelund Bech, MF tlf.: , HVIDOVRE Bent Hansen, tlf.: , Tariq Sundoo, tlf , Kl på DR1 10. juni Mød beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen Kl Lille Friheden 1, Hvidovre. Tilmelding senest 3. juni. Se annoncen side juni Femfatale med Ellen Trane Nørby Kl på Café Europa, Amagertorv. København. Se annoncen side juni Valg til Europa-Parlamentet AMAGER Tove Malzer, tlf.: , Marion Pedersen, tlf.: , RØDOVRE Flemming Jensen, tlf , Kjeld Danneskjold- Samsøe, tlf.: , VU I STORKØBENHAVN Peter Larsen, tlf.: august Venstres sommertræf Noter allerede dato nu

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009 Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Hvem er han? Forsker siden 1993. Først ved Institut for Statskundskab,

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 1 2009 Roadshow med Søren Søndergaard Tirsdag den 17. februar kl. 19 har vi arrangeret roadshow med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kan det ikke være ligegyldigt? -

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

En debat om dansk udenrigspolitik. 1. april 2011

En debat om dansk udenrigspolitik. 1. april 2011 1. april 2011 Danmark har en lang tradition for at bruge design til at skabe nye innovative muligheder og løsninger. Det er samtidig et af nøgleområderne for fremtidens vækst i Danmark. Derfor har Radikale

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

FOLKETINGSVALG OPGAVER

FOLKETINGSVALG OPGAVER FOLKETINGSVALG OPGAVER 1 Artikel: Alle partier har et bogstav Hvilket bogstav har Socialdemokraterne på stemmesedlen? Hvilket bogstav bruges normalt om Socialdemokraterne i aviserne? Hvorfor hedder den

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet 1.oktober 2013 En solbeskinnet septemberweekend holdt Radikale Venstre sit årlige landsmøde. Afstemninger, taler, comeback til en Helveg og overraskelsesvisit fra en Price var blot nogle af højdepunkterne.

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen har indgået et samarbejde med KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der tilsammen udgør parterne bag kampagnen Tænk dig om

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp.

Vores nye slogan Tag ansvar danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. 1. juli 2010 Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. Men kampagnen bliver ikke en succes uden lokalopbakning,

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Radikale Venstres grundlovstaler 2011. 1. juni 2011

Radikale Venstres grundlovstaler 2011. 1. juni 2011 1. juni 2011 Radikale Venstre var et af de første partier, der lavede en 2020-plan. Nu er der sket så meget. Der er efterlønsforlig, dagpengereform og nulvækst i kommunerne. Derfor har partiet lavet en

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 19. september 2014 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit

Læs mere

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE SÅ ER DET NU, VI SKAL VINDE VALGET Venstres Foreningstræf holdes i år på et tidspunkt, hvor der måske kun er få uger

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Den 20. - 21. marts Program

Den 20. - 21. marts Program Kommunalpolitisk Topmøde 2014 Den 20. - 21. marts Program 2 Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2014 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den 20.

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed.

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed. (82ULHQWHULQJ )UD/2.RQWRUHW±%UX[HOOHV 1U±MXQL 'DQPDUNNU YHU WRWDOWVWRSIRUDVEHVW (8ODQGHQHVDUEHMGVPLQLVWUHVWUDPPHUUHJOHUIRUDUEHMGH PHGDVEHVWPHQUHJHULQJHQNU YHURJVnHWWRWDOWVWRS IRUSURGXNWLRQDIVDOJDIDVEHVWKROGLJHPDWHULDOHU

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds - UgebrevetA4.dk 17-06-2015 22:00:51 GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 Del: Der er

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med 1. oktober 2010 Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med at gøre Tag ansvarkampagnen til den største og flotteste kampagne, Radikale Venstre nogensinde har lavet uden for en

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 26. MAJ 2004, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Euraffex Insight analyse:

Euraffex Insight analyse: Euraffex Insight analyse: Hvem har vundet i udvalgs-lotteriet? Det nyvalgte Europa-Parlament har nu mødtes i Strasbourg for første gang efter valget, for at konstituere sig. Udvalgsposterne blev fordelt

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

CEPOS Universitet Foråret 2006

CEPOS Universitet Foråret 2006 CEPOS Universitet Foråret 2006 Program for lørdag-søndag d. 11. og 12. februar 2006 10.00-10.30 Velkomst og præsentation 10.30-11.00 Hvorfor CEPOS Universitet? Lars Seier Christensen, CEO og stifter af

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Radikale Venstre oplever for tiden en stor medlemsfremgang med ca. 200 nye medlemmer om måneden.

Radikale Venstre oplever for tiden en stor medlemsfremgang med ca. 200 nye medlemmer om måneden. 1. juli 2011 Radikale Venstre oplever for tiden en stor medlemsfremgang med ca. 200 nye medlemmer om måneden. Hele 1.650 personer har indmeldt sig i dette folketingsår, og samlet set er partiets medlemsforøgelse

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere