taburetten Ellen Trane Nørby:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "taburetten Ellen Trane Nørby:"

Transkript

1 NR. 3 MAJ/JUNI 2004 taburetten Ellen Trane Nørby: M for Monopol, Markedsforvridning og Microsoft Side 6 Karin Riis-Jørgensen: Et politisk valg for det nye Europa Side 8-9 Poul Nyrup Rasmussen: En traktat for et helt Europa Side 3 Lars Løkke Rasmussen: Det nye Danmark Side 4 Pat Cox: The New Europe Side 10

2 taburetten 21. ÅRGANG NR ISSN-NR KOLOFON Udgiver Venstre i Københavns amt Bladets adresse taburetten, Jens Frimand, Bakkegårds Allé 20, 3 MF, 1804 Frederiksberg C Adresseændringer til Venstre, Søllerødvej 30, 2840 Holte, tlf Ansvarshavende redaktør Jens Frimand Redaktion Preben Falk Rangård, Christopher Arzrouni, Jannick Nytoft, Sune Wæsel, Heino Juhl, Ulrik E. Fink Layout Heino Juhl Oplag Tryk Capitol Copenhagen Signerede artikler udtrykker ikke nødvendigvis Venstres eller redaktionens synspunkter Deadline Se Forsidefoto Jens Honoré Foto: Erik Bjørn Et nyt Danmarkskort er på vej AF LARS STOLSHØJ, FORMAND FOR VENSTRE I KØBENHAVNS AMT Tirsdag den 27. april fremlagde regeringen sit udspil til en ny kommunalstruktur i Danmark, et udspil der i sine hovedtræk blev vel modtaget. forretningsudvalget repræsenterede Venstre med Troels Lund Poulsen Torsdag og fredag har jeg tilbragt i Bruxelles til ELDR kongres, hvor vi fra Mange forskellige scenarier har været drøftet siden Kommissionens forslag blev fremlagt, så det kunne ikke blive de store overraskelser rege- lørdag, for at modtage de 10 nye lande i EU, og det er min overbevis- som delegationsleder. Bruxelles gjorde sig klar til stor fest, netop i dag ringens oplæg kunne indeholde, og dog. ning, at de pågældende lande vil føle sig yderst velkomne. Derfor er der At de nye regioner i oplægget kun får sygehuse og sundhed var vel en virkelig grund til at hejse flaget netop denne dag. overraskelse. Vi var vel mange, der forventede, at det mellemste led ville Nogle vil derfor svinge fanen for at fejre fortiden til ære for arbejdernes få tilført opgaver fra staten, opgaver der i dag ligger i de mange styrelser. Derved kunne vi flytte endnu flere opgaver tættere på borgerne i kampdag, mens andre vil gøre det til ære for Europas fremtid. deres løsning. Jeg tænker bl.a. i den forbindelse på opgaver indenfor EP valget, den 13. juni miljøsektoren, planlægning, erhverv og trafik, men også på de yderst Det er nu tid til at sætte de sidste kræfter ind, for at sikre os alle et godt kompetencekrævende løsninger indenfor psykiatrien. valg til Parlamentet og vigtigst, at sikre Ellen Trane Nørby en plads i Et visionært oplæg under alle omstændigheder og det skal blive spændende at følge forhandlingerne op til sommerferien. Forhandlinger der pe os med at få alle de over vælgere, der stemte på os ved FV Parlamentet. Den bedste hjælp alle medlemmer kan yde, det er at hjæl- gerne skulle resultere i et bredt forlig, der omfatter såvel regeringen som i 2001, til at gå til valgstederne netop denne søndag og stemme personligt på Ellen. Så hjælp os ved at tage en snak med din nabo, arbejds- Socialdemokraterne, et forlig der skal række langt ind i fremtiden til borgernes bedste. kollega eller familie. På forhånd tak og godt valg til alle. Med ønsket om en god sommer. Kattelemmen Men den største overraskelse var vel den famøse kattelem. Umiddelbart blev den omfattet som en redningsplanke for de små kommuner, men det er min overbevisning, at den er blevet misforstået, således at den blev gjort til en løsning og ikke bare en mulighed. Det der blev overset, var det faktum, at de pågældende kommuner skal være i stand til at dokumentere en kvalificeret løsningsmodel og ikke bare indgå et nyt mellemkommunalt samarbejde. Kattelemme kan være farlige. De har det med at svinge til begge sider, men er i denne forbindelse kun i spil med et hængsel, der vender ind i systemet, således at alle borgere kan være sikre på en ensartet kompetent behandling uanset hvilket problem, de måtte være påført. Jeg skal derfor anbefale regeringen, at man er yderst påpasselig med at acceptere disse garantier og sætte intensiv fokus på de udbydere, den pågældende kommune sætter sin lid til. Risikoen for, at borgere i kommuner, der baserer sig på disse løsninger, får en forringet behandling er tydelig. 1. maj Dette skrives netop lørdag den 1. maj efter en hektisk uge, hvor vi tirsdag fik præsenteret regeringens oplæg og samme aften fik en tydelig førstehånds orientering af Statsministeren ved amtets ordinære generalforsamling. 2

3 Vælg EU AF JENS FRIMAND Med udvidelsen af EU med yderligere 10 lande er næsten alle naturlige medlemmer af den europæiske familie ved at være samlet igen. Hos flertallet af vore europæiske medborgere mod øst er livet under jerntæppets tunge åg ikke bare et afsluttet kapitel i historiebøgerne, men oplevet på egen krop. Derfor er deres begejstring for at blive en del af kontinentets mest vellykkede fredsprojekt til at forstå. Vel findes der også kritiske skeptikere, der helst retter fokus på tekniske problemer, og forskelle mellem nationale og fælleseuropæiske interesser. Nye lande og nye interesser må nødvendigvis medføre nye holdninger, der skal slibes til. Det vil givetvis slå gnister i starten, men i kampens hede må det fælles mål aldrig glemmes: freden. Et EU i flere hastigheder har længe været en realitet. På den ene side er der det politiske EU, der presser på med reformer, der skal gøre EU stærkere på den globale arena. På den anden side finder man en stor gruppe borgere, der enten er ligegyldige overfor EU eller utrygge ved hastværket og har en ulyst til, at deres nationale parlament skal afgive kompetence. Der findes mange holdninger til, hvilke beslutninger der med fordel træffes på fælleseuropæisk plan frem for i nationale parlamenter. Vil man deltage i fælles beslutninger med stor effekt, er omkostningen mindre indflydelse. Foretrækker man nationale beslutninger med større indflydelse, er omkostningen ringere effekt. Europæiske arbejdsgivere og arbejdstagere står over for store udfordringer i håndteringen af den stadigt stigende globalisering. I det store billede er det både godt og rimeligt, at der flyttes velstand fra de meget rige samfund til de fattigere af slagsen. For de familier, der som en direkte konsekvens rammes af arbejdsløshed, vil opfattelsen nok være en anden. På nationalt plan kan man sætte ind med vækstfremmende foranstaltninger og omskoling, men på det lange sigt skal Europa se sig om efter nye produktionsområder. Hvis man tror på, at fælles problemer løses bedst i fællesskab, bør en stemme til EP-valget den 13. juni 2004 være en selvfølgelighed. LEDER En traktat for et helt Europa AF POUL NYRUP RASMUSSEN, TIDLIGERE STATSMINISTER, FORMAND FOR DE EUROPÆISKE SOCIALDEMOKRATERS PARTI PES, OG SPIDS- KANDIDAT FOR SOCIALDEMOKRATERNE TIL EUROPA-PARLAMENTET Det europæiske har altid stået mit hjerte nært, og jeg ved, at gennem samarbejde når vi længere. EU er ikke perfekt, men det er et rigtigt godt udgangspunkt for at løse vores fælles problemer. EU er inde i en spændende udvikling, og udvidelsen med 10 nye lande er et stort skridt. Som statsminister påbegyndte jeg arbejdet for, at udvidelsen skulle blive til noget. Under den nuværende statsminister blev arbejdet afsluttet, så udvidelsen nu er her. Jeg tror, vi er mange, der er enige om, at det nye EU med 25 medlemslande har brug for en ny forfatningstraktat, som skal erstatte alle de gamle traktater. Vi skal hele tiden huske på, at EU ikke er en europæisk stat, men et samarbejde mellem selvstændige lande. Derfor er det også helt naturligt, at det i forslaget til forfatningstraktat understreges, at Unionen respekterer medlemsstaternes nationale identitet. Der er altså ikke tale om, at forfatningstraktaten på nogen måde erstatter eller tilsidesætter vores eller andre landes grundlove. Et bæredygtigt Europa Målet for vores samarbejde i EU er klart beskrevet i udkastet til forfatningstraktat. Og jeg kan i den forbindelse kun glæde mig over, at forslaget har en lang række offensive og tillad mig også at nævne det i denne spalte socialdemokratiske mærkesager som sine klare mål. Det handler f.eks. om, at EU skal arbejde for et bæredygtigt Europa baseret på en afbalanceret økonomisk vækst, en social markedsøkonomi og fuld beskæftigelse. Og samtidig prioriterer vi, at det hele skal foregå med respekt for beskyttelse og forbedring af miljøet. Jeg er også utrolig glad for, at det globale ansvar bliver et vigtigt mål for det europæiske samarbejde. EU skal være med til sikre fred, sikkerhed, bæredygtig udvikling, fri og fair handel og beskyttelse af menneskerettighederne. Det er afgørende at få skrevet det klart og tydeligt, for det er særdeles vigtigt, at Europa ikke blot har nok i sig selv. Vi har et globalt ansvar, og derfor er det helt naturligt, at vi giver vores bidrag til at skabe en bedre og fredeligere verden med alle de midler, som vi har til rådighed. En aktiv rolle Et ja til den nye forfatningstraktat vil betyde, at Danmark kan spille en aktiv rolle i EU-samarbejdet. Og det er både i EU s og Danmarks interesse, fordi de synspunkter, som vi står for, så vil blive hørt, når der laves love i Europa. Modsat vil et nej betyde, at Danmark kommer i en helt uoverskuelig situation, hvor det eneste sikre resultat vil være, at vores muligheder for indflydelse i EU bliver markant mindre. Der hviler et stort ansvar på stats- og regeringscheferne, når de mødes til topmøde i juni vi er mange, der spændt venter på udfaldet. SPEAKERS CORNER 3

4 TEMA: DET NYE DANMARK Det nye Danmark AF LARS LØKKE RASMUSSEN, INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTER I Danmark har vi en lang og stolt tradition for, at vigtige samfunds- og velfærdsopgaver løses så tæt på borgerne som muligt. Den tradition vil Venstre styrke og videreudvikle. Derfor har vi brug for en ambitiøs strukturreform, som styrker sammenhængen mellem politik og prioriteringer og nærhed og demokrati. Derfor ønsker regeringen i sit forslag til strukturreform Det Nye Danmark at samle så mange opgaver som muligt i kommunerne, fordi det er her, at borgerne føler den største tilknytning. Og det er her, at de lokale politikere i samråd med borgene bedst kan prioritere det lokale velfærds- og serviceniveau. Sundhedsopgaven er central for Venstre. Derfor foreslår regeringen 5 sundhedsregioner, der udelukkende skal tage sig af sundhed. Regionerne skal være folkevalgte, fordi den demokratiske forankring er afgørende på de centrale velfærdsområder. Men demokrati er ikke det samme som retten til at gå i borgernes lomme. I stedet ønsker regeringen, at staten fordeler pengene ligeligt til regionerne. Dermed får borgerne lige adgang til den samme høje kvalitet uanset, hvor de bor i landet. Og vi sikrer fuldstændig opmærksomhed til opgaven med at give borgerne mest mulig sundhed for deres penge. Regeringens forslag til strukturreform vil sikre, at man lokalt kan koncentrere sig om udvikle fremtidens service til de mennesker, det hele handler om. Mens staten kan koncentrere sig om, at sikre de bedst mulige rammer for det lokale demokrati. Det er en værdig vision for fremtidens lokale demokrati. En vision som sætter mennesker over systemer. Kommunal struktur: Magten bør deles AF HENRIK HAUCH, FREDERIKSBERG Det vidtgående og stort set velfungerende kommunale selvstyre vi har idag, fik vi i Da blev fortidens magtkoncentration i statsforvaltningen brudt af folkevalgt ledelse i to lag, det lokale i kommunerne og det regionale i amterne. Når vi nu skal tage stilling til statens, amternes og kommunernes roller langt ud i fremtiden, er det vigtigste at sikre, og gerne øge, den direkte folkevalgte ledelse af mest muligt af den meget store offentlige sektor. Magten bør deles, og de ansvarlige for behandlingen af borgerne bør stå til ansvar på valgdagen. Kommuner og amter under ét bør styrkes ved at mindske statsforvaltningens detailregulering og kontrol, også detailreguleringen af økonomien. Statsforvaltningen har jo ikke direkte folkevalgt ledelse. Amterne bør bevares Kommunerne og staten bør svækkes ved at overføre nogle af deres opgaver til amterne. Endelig bør amterne styrkes, dels ved at give dem flere opgaver, som de selv skal løse, dels ved at give dem en kontrollerende rolle i forhold til kommunerne, så borgerne ikke prisgives deres kommunalbestyrelse. Det vil være liberalt og har en indbygget demokratisk kontrol. Vi kan ikke undvære direkte valgte amtsråd (eller regionsråd hvis det lyder bedre). Uden mindst 6 8 af dem ville vi reelt kun have eet lag med direkte folkevalgt ledelse af forvaltningen, kommunen til at kontrollere over halvdelen af alle offentlige udgifter og næsten alle vore kontakter med det offentlige fra vugge til grav. Det ville ikke være betryggende. Tag på kanal-rundfart EP-kandidat Moges Vad inviterer på en gratis tur rundt i Københavns kanaler Lørdag den 29. maj Kl. 11, kl. 14 og kl. 17 Afgang fra Gammel Strand. Max. 140 personer pr. tur. Mød Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen Torsdag den 10. juni 2004 kl. 18:00 Lille Friheden Aktivitetssal 1-3, Lille Friheden Hvidovre. Venstre i Hvidovre er vært ved en sandwich. Tilmelding senest 3. juni 2004 til Leon Tilgaard: Tariq Sundoo: 4

5 PÅ EDELGAVE GODS Lørdag den 5. juni kl PÅ CARLSMINDE Lørdag den 5. juni kl Taler ved Pia Larsen MF (V) Ellen Trane Nørby EP-kandidat (V) John Petersen fhv. borgmester (V) Derefter gymnastikopvisning. Entré 30 kr. Kaffe, brød, øl og vand til liberale priser. Kørselsvejledning: Fra Ballerup køres mod Smørum. Efter Smørum Ovre fortsættes mod Nybølle ad Edelgavevej. Efter ca. 1,5 km ligger Edelgave på højre hånd. Taler ved Flemming Oppfeldt MF taler kl Ellen Trane Nørby EP-kandidat taler kl ( i haven på Carlsminde, Søllerødvej 30, Søllerød) Der serveres sandwich øl og vand kan købes under mødet. PÅ LANDBOHØJSKOLEN Lørdag den 5. juni kl PÅ BJERGET Lørdag den 5. juni kl Taler ved Jens Rohde MF og Venstres politiske ordfører Mogens Vad EP-kandidat for Venstre Landbohøjskolens gård (indgang fra Bülowsvej), Frederiksberg Tale ved Folketingsmedlem Gitte Lillelund Bech ( i Kystagerparken, Hvidovre) 5

6 TEMA: DET NYE EUROPA M for Monopol, Markedsforvridning og Microsoft! AF ELLEN TRANE NØRBY (V), EP-KANDIDAT, Om få uger er der valg til Europa-Parlamentet. Stiller man sig op på en gade i Danmark og spørger de forbipasserende, vil der være mange, som ligner et spørgsmålstegn, hvis man spørger dem, hvad de vil stemme. Desværre, for Europaparlamentet har indflydelse på en lang række beslutninger, der påvirker vores dagligdag og de valg vi har eller netop ikke har! Et eksempel. I begyndelsen af marts afsagde EU-domstolen dom mod Microsoft og pålagde giganten at betale 500 mio. Euro for at have udnyttet sit monopol på operativsystemmarkedet til at opnå monopol på netstreamingmarkedet. Dommen mod Microsoft var principiel fordi den understregede EU s modstand mod monopoler og karteller hvad enten det er på små tekniske finurligheder som computerprogrammer eller på daglige ting som biler, flyrejser, mælk eller mobiltelefoner. Sagen mod Microsoft er bestemt noget, vi alle bør forholde os til. Det er i vores interesse som forbrugere. Manglende konkurrence vil alt andet lige betyde højere priser, mindre service og i sidste ende kunne fungere som en sovepude for udviklingen af bedre, mere stabile og mere brugervenlige programmer. For os liberale, har konkurrence og frit valg altid spillet en stor rolle, hos socialdemokraterne tror man på, at man kan regulere sig ud af alt. Men det giver kun mindre frihed og færre valg. Jeg ønsker et handlekraftigt EU som koncentrerer sin indsats. Derfor gør det en forskel, hvem man stemmer på den 13. juni. Kort hukommelse på Cafe Europa AF KARSTEN MADSEN (V), EP-KANDIDAT, Morgendagens innovation skaber fremtidens velfærd På cafe Europa fejrede en nuværende og tre fhv. danske udenrigsministre de ti nye landes optagelse i EU. Mens både Venstres Uffe Ellemann-Jensen og den konservative Per Stig Møller med god samvittighed kan vedkende sig en del af fadderskabet til EU s udvikling, må det ikke gå i glemmebogen, at Mogens Lykketoft (S) og Niels Helveg Petersen (R) i centrale positioner i deres partier stod bag turbulensen om dansk udenrigspolitik gennem 80èrne. De søgte at svække Danmarks troværdighed i samarbejdet i NATO, EU og FN ved at pålægge den borgerlige regering at kræve den ene danske fodnote efter den anden. Og de satte trumf på, da de satte sig i spidsen for nej-kampagnen mod EF-pakken i Dermed skabte SR og Lykketoft og Helveg grundlaget for det danske nej til Maastricht-aftalen i 1992, som førte til det nationale kompromis og de fire forbehold i Både Lykketoft og Helveg har mere fadderskab til den danske EUskepsis, end til den udvidelse, der nu glædelig finder sted. Ledende socialdemokrater og radikale optrådte som villige klakører for undertrykkerne af de østeuropæiske befolkninger. Mens Venstre fra halvtredserne helhjertet har talt for mere europæisk samarbejde, har socialdemokrater og radikale vaklet. Havde SR-partierne fået deres vilje, ville Sovjet-regimet have fået politisk og økonomisk opbakning til at holde deres hjul i gang yderligere nogle årtier. S og R pynter sig med lånte fjer. Måske er tiden kommet til, at de to partier gør klar til et selvkritisk opgør med deres fortid. Mød Karsten Madsen EP-kandidat for Venstre. 24. maj Tre yderpunkter i Bruxelles Karsten Madsen (V) møder Søren Søndergaard, Enhedslisten og en Socialdemokrat. Kl i Lindervold Medborgerhus, store sal, Jyllingevej 77, Vanløse. Tirsdag den 8. juni kl på Handelshøjskolen, Solbjerg Plads 3, Frederiksberg Store auditorium. Mød statsminister Anders Fogh Rasmussen, Business Angel og EP-kandidat Mogens Vad, iværksætter og Jubii-stifter Martin Thorborg m.fl. 2. juni EU-valgmøde Kasten Madsen (V) møder Anna H. Hansen, Socialdemokraterne. Kl i Valby Medborgerhus, Sal 5, Valgårdsvej 4, Valby. 6

7 Nye vedtægter til vort nye Europa AF MARTIN RUBY LARSEN, EU-KONSULENT, VENSTRE I disse dage forhandles der på livet løs mellem EU-landenes regeringer om en ny åbne døre. Det er vigtigt at få ansigter på, så vi ved, hvem der kan stilles til ansvar EU-traktat. Den nye traktat forfatningstraktaten er i princippet et nyt sæt vedtægter til foreningen, EU, der er blevet stærkt udvidet. Med 25 lande og 450 mio. Ansigter kommer der også på i forhold til, hvem der står i spidsen for EU-samar- for EU-politik. Politik er jo nu engang lavet af mennesker for mennesker. borgere kan vi ikke længere bare gøre tingene som vi plejer. Det er i bund og bejdet. Vi får nu en fast formand for EU. Ikke en præsident, men en formand. Han grund årsagen til, at vi nu skal have den nye traktat ikke fordi der flyttes en skal sørge for, at vi har en person, der tegner EU i det daglige. Og så skal han planlægge og styre topmøderne. Der skal jo være sammenhæng i arbejdet, så vi får masse nye politik områder over i EU-samarbejdet. For det er der ikke lagt op til. leveret flere resultater. Men hvad er så indholdet i den berømte og berygtede traktat? Vi skal også have en fælles EU-udenrigsminister. Ikke til afløsning af vores egen, Det traktatudkast der er på bordet nu afspejler i høj grad danske ønsker (mange men en der kan tale for EU, når vi er enige. Vi har manglet en person med pondus tak til Henning Christophersen i den forbindelse...) og lægger op til et EU, der er til at vise Europa i verdenspolitikken og til at koordinere landenes udmeldinger, meget enklere end det nuværende og betydeligt mere effektivt. Den nye traktat er så vi undgår flere Irak-situationer. én samlet tekst, der er til at gå til. Den er f.eks. både logisk opbygget og skrevet i Udover de nye personer/funktioner der skabes med traktaten, er den mest markante ændring, at der simpelthen er gjort et helhjertet forsøg på at rydde op i EU s nogenlunde almindeligt sprog i modsætning til knudrede EU-juridiske formuleringer. bureaukratiske regler og beslutningsformer. Det kan ingen vist nægte, at den nye Derudover er der sat nogle klare hegnspæle op for EU-samarbejdet. traktat gør. Og klarhed er resultatet, hvilket der bestemt også var brug for. Forfatningstraktaten fastslår f.eks., at EU er et samarbejde mellem suveræne stater og at ethvert land frit vil kunne træde ud af samarbejdet. Det har vi altid kundebatter. Det første store tema bliver spørgsmålet om stemmevægte i ministerrå- Hvor er så knasterne? Tre emner kommer helt sikkert op i de afsluttende traktatnet, men nu står det der sort på hvidt. det. Altså: hvor meget vægt skal de enkelte lande have, når der stemmes. Et andet Også arbejdsdelingen mellem EU og medlemsstaterne står til at blive langt klarere. På ganske få sider (s for de særligt interesserede) kan man se hvilke manent kommissær med stemmeret? Og endelig er der uenighed om mini- tema er antallet af kommissærer med stemmeret: Skal alle fortsat have en per- opgaver, der skal løses af henholdsvis EU og medlemslandene selv, samt hvor der mumsantallet af pladser i Europa-Parlamentet, som er en mærkesag for de mindste lande såsom Malta. er behov for at både EU og landene handler. Samtidigt styrkes de nationale parlamenters rolle i EU-samarbejdet. Dermed får vi de nationale polilikere mere på banen i EU-spørgsmål og flere EU-spørgsmål på banen i Dammark. Samtidigt styrkes åbenhed og demokrati, så vi kan se, hvem der siger, gør og beslutter hvad i EU. Det sker f.eks. ved, at Ministerrådet fremover skal lovgive for TEMA: DET NYE EUROPA Hvorfor Vad den 13. juni 2004 AF MOGENS VAD (V), EP-KANDIDAT, Jeg har formuleret mit eget politiske program: kontrakt med danskerne. Er du enig, kan du stemme på mig. Til gengæld får du et håndslag på, at jeg vil arbejde for disse 10 mærkesager i Europa- Parlamentet, hvis jeg bliver valgt. Jeg, Mogens Vad, vil, såfremt jeg vælges til medlem af Europa-Parlamentet både arbejde og stemme for: 1. At EU s udgiftsniveau som minimum fastfryses.* 2. En markant lønnedgang for EU-systemets ansatte. 3. At Strasbourg-parlamentet hurtigst muligt nedlægges. 4. At al EU-lovgivning før vedtagelse altid indeholder seriøse beregninger af udgiftsbyrden for hvert enkelt land. 5. At en kommende lønforskel mellem europaparlamentarikere og folketingsmedlemmer på ca kr. tilfalder en fond for unge til uddannelse i Europa.** 6. At EU aldrig får lov til at udskrive skatter. 7. At alle EU s love får begrænset varighed.*** 8. En gennemgribende sanering af EU s overflødige råd og nævn. 9. At der sættes en effektiv stopper for al svindel og uretmæssig fråds med EU s penge, og at de ansvarlige herfor retsforfølges. 10. At EU s landsbrugsstøtte på 320 mia. kr. afskaffes, og at pengene bruges på et fælleseuropæisk forskningsprogram, hvis formål er at skabe job og vækst i Europa. * Fraregnet almindelige løn og prisstigninger. ** Siden har EU-landene aflyst lønfesten. I stedet vil jeg arbejde for at: EU-parlamentarikere får samme løn som medlemmer af folketinget. Rejseudgifter refunderes efter regning. *** Undtaget er de grundlæggende traktater for EU-samarbejdet. Læs mere på www. mogensvad.dk 7

8 EP-kandidaterne Karsten Madsen, Ellen Trane Nørby og Mogens Vad er til stede i hele landet under valgkampen, som spidser til i de næste uger. Europa-Parlamentsvalget et AF KARIN RIIS-JØRGENSEN, MEP OG VENSTRES SPIDSKANDIDAT TIL EUROPA-PARLAMENTET TEMA: DET NYE EUROPA Det europæiske samarbejde står i dag som en historisk succes uden sidestykke. Det har skabt fred, stabilitet og velstand i Vesteuropa. Og det med simple, men effektive, virkemidler: samarbejde og frihandel. Men det er indtil videre en succeshistorie, der kun har beriget den ene halvdel af det europæiske kontinent. I en halv menneskealder lå Central- og Østeuropa nemlig i kommunismens lænker. Planøkonomiens perversiteter underminerede efterhånden enhver virkelyst i de trælbundne befolkninger, og forfatningernes paragraffer om politiske friheder var sjældent det stykke papir værd, de var skrevet på. Det ændrede sig med ét slag i planøkonomien er roden til alt ondt Kommunismens sammenbrud indvarslede en ny tid. De central- og østeuropæiske lande vendte med det samme blikket mod vest. De indførte demokrati og markedsøkonomi. Og de sendte et klart signal til resten af kontinentet: Vi ønsker at være en del af det europæiske samarbejde. Med udvidelsen har vi med andre ord fuldendt en historisk præstation. Men vi skal ikke hvile på laurbærrerne. Vi skal se fremad. den er ikke svaret på EU s problemer, så meget er sikkert og vist. De ønskede tiltag betyder højere skatter. For før eller siden skal merudgifterne jo finansieres. Samtidig vil forslagene medføre mere regulering. Det er uheldigt, for historien har med al tydelighed vist, at der sjældent kommer noget godt ud af politikere og embedsmænds trang til at styre økonomien. Det blå Europa Vejen frem for Europa er en helt anden. Der er behov for liberale reformer. Der er brug for det, jeg kalder det blå liberale Europa. For det første skal vi effektivisere den offentlige sektor. Det er den bedste måde at skabe råderum for fremtidige skattelettelser til gavn for beskæftigelsen. For det andet skal de europæiske regeringer holde deres lyst til at regulere i ave. De mange regler på arbejdsmarkedet er en af de helt store hæmsko for fortsat vækst. For det tredje skal EU satse målrettet på at øge forskningen. Fremtidens velstand bygger nemlig Et valg om vækst og beskæftigelse Søndag den 13. juni er der valg til Europa-Parlamentet. Valget handler ikke om krig og fred og heldigvis for det men om økonomisk vækst og beskæftigelse. Det handler om, hvilket Europa vi vil skabe, om hvilken retning EU skal bevæge sig i. I de seneste årtier er Europa sakket bagud i forhold til USA og til en vis grad også i forhold til de dynamiske østasiatiske økonomier. Begge områder har oplevet høj vækst og lav arbejdsløshed. Den modsatte kombination har gjort sig gældende i EU-landene. Det skal vi have lavet om på. Så meget er der, på tværs af alle politiske skel, enighed om i Europa. Men dermed hører enigheden også op. De europæiske socialister og herunder også de danske socialdemokrater ønsker at bekæmpe de økonomiske trængsler ved at sætte fuldt blus på de offentlige udgifter. Samtidig ønsker de yderligere regulering af arbejdsmarkederne. Det skal blandt andet være sværere for virksomhederne at afskedige medarbejdere. Drømmen om et rødt socialdemokratisk Europa lever altså i bedste velgående. Men 8

9 politisk valg for det nye Europa på vidensarbejdspladser. Hvis de europæiske lande ønsker at skabe velstand og jobs, så er det private initiativ afgørende. Den gode nyhed er, at udvidelsen letter disse bestræbelser. De nye medlemslande har lært de økonomiske kendsgerninger i livets hårde skole. De ved, at planøkonomien er roden til alt ondt. Og at staten nu engang ikke kan føre folket frem til det forjættede land. De central- og østeuropæiske lande ankommer i EU med et klart budskab: Deregulering og decentralisering er godt for velstanden og for friheden. Samtidig har en halv menneskealders kommunisme efterladt en klar forvisning om, at socialismens bud om, at individet skal underordne sig fællesskabets interesser, alt for ofte ender i magtmisbrug og krænkelser af basale rettigheder. Og de er bevidste om, at USA er den fremmeste forkæmper for det liberale demokrati. Lad mig give et eksempel. For nylig havde vi en diskussion om Irak-krigen i Europa-Parlamentet. De gængse anti-amerikanske salver blev pludselig brudt, da to observatører fra Tjekkiet og Ungarn rejste sig op og sagde: Nu har vi hørt på Jer, og I er meget kritiske, men vi vil bare fortælle, at ingen af Jer har levet i et diktatur under en despot. Vi er ikke krigsgale, men vi ville faktisk gerne have haft, at der var kommet nogle amerikanske soldater i sin tid og havde fjernet vores diktator. Denne lille historie fortæller for mig en del om de værdier, som de nye medlemslande bringer med sig ind i EU. Værdier, som udover USA-venlighed, også indbefatter et stærkt gå-på-mod og en sund skepsis overfor bureaukrati og snærende regler. Med andre ord: De nye medlemslande er oplagte partnere for Danmark, når vi i de kommende år bestræber os på at dreje Europa i en mere liberal retning på at skabe et blåt Europa. Valget til Europa-Parlamentet den 13. juni er afgørende for hvilken retning, vi kommer til at gå i det nye Europa. Afgørende for om vi får et rødt socialdemokratisk eller blåt liberalt Europa. Jeg ved godt, hvad jeg foretrækker... TEMA: DET NYE EUROPA Mød Ellen Trane Nørby i 3 spændende arrangementer 25. maj Debatmøde på Islands Brygge Med Ellen Trane Nørby (V), Maibritt Berlau (Fb), Britta Thomsen (S), Trine Mach (J) Kl i medborgerhuset på Islands Brygge, 25. maj Er der forskel på de borgerligt liberale partier i EU? Debatarrangement med Ellen Trane Nørby (V), Mogens Camre (DF) og Christian Rovsing (C) Kl på Glostrup Bibliotek, Glostrup. 11. juni Fyraftensmøde med FemFatale Kl på Café Europa, Amagertorv, København. 9

10 KOMMENTAR The New Europe BY PAT COX, PRESIDENT OF THE EUROPEAN PARLIAMENT This year is, perhaps without parallel, a uniquely European year. A year of European redefinition and renewal. A year when at last, and in law, the Union has grown from 15 to 25. A year when, subject still to conclusion, we will have a new constitutional treaty to animate Europe going forward. A year when we will elect a new European Parliament for the first time on a truly continental scale. A year when that new Parliament will have as its first task the election of a new President of a new European Commission. A year when a new Commission will need to draw energy from the energy that we bring to the European election campaign to devise a strategy for the Union for the next five years. We all know politics in Denmark and the other member states we will have mid-term tests. We all know politics we will have personality beauty contests and we will have some vulgar populism that we will have to challenge and address. But we all also know that this is a special European year and that we are not short of European issues. We can truly take our responsibility and meet the challenge of Europe s first election. This year is the celebration of the fact and the realisation of the substance of the fifth enlargement. We have now entered the fifteenth year since the collapse of the Berlin Wall and all that it symbolises and follows from it. The time for this unparalleled act of creative reconciliation is now. There has been an extraordinary transformation in all of the accession states, particularly across Central and Eastern Europe. In many ways, I believe, we will realise next those frustrated ambitions and the potential that took people onto the streets with courage but was put down in East Berlin in 1953, that brought revolution to an isolated Budapest in Hungary in 1956, that had the courage to fight for our Europe of values in the Prague Spring of All these dreams and more will be realised in the journey we make to this common European destination. There is still work to be done by the accession states but there is a big picture - look at the big picture. Release Europe s potential and in doing so each party to the contract will win. I hope that nothing will get in the way of this noble objective. To our friends in the accession states I say that of course there is still work to be done. It is not a time to stop the clock. It is not a time to say that 1 May 2004 was an event which marked the end of the politics of transformation. On the contrary, it is a process which never ends. There is still too much corruption. There is still too much absence of independent judicial capacity. There is still much administrative capacity to be built. But we have a common interest to help to build that together. And let me tell you this much: we have learned to punch above our weight, give us some more weight and watch this space! I wish Venstre the best success possible in the election. 10

11 Giv magten til borgerne! AF FLEMMING OPPFELDT, MF (V) Målet med en ny kommunal struktur er borgerne. Målet er ikke borgmestrene, planlæggerne, amterne eller Folketinget. Derfor er det indlysende, at der er mange der må føle sig trådt over tæerne, når man udarbejder et forslag til en ny struktur. Der er dele af den offentlige sektor som mister indflydelse, der er institutioner som mister magt og der er organer som bliver overflødiggjort. Set under et får den enkelte borger mere magt. Det sker, fordi kommunerne får nye og større områder som deres arbejdsmark. Der flyttes indflydelse fra stat og amt til kommunerne. skyde nogle genveje ved løbende, at indføre flere brugerafstemninger om ganske konkrete hverdagstemaer såsom barnets kantineordning, åbningstider, lejrskoler o.s.v. Venstres store bidrag til forandringen af samfundet i disse år, er indførelse af fritvalg. De første frit-valgsordninger så dagens lys for to år siden, sidste år kom hele ældreområdet til, daginstitutioner, klubpladser er på vej. Dette arbejde skal vi fortsætte under strukturreformen. Vi skal have endnu mere valgfrihed mellem private og offentlige ordninger. Dermed øger vi konkurrencen, vi øger kvaliteten, og vi mindsker omkostningerne. Så mere magt til borgerne, kan også føre til en offentlig sektor, hvor vi får meget mere for skattekronerne. TEMA: DET NYE DANMARK Det er dog forudsætningen, at de mindste kommuner lægges sammen i større enheder således, at de kan bruge de ekstra muskler de får. Efter min mening er der endnu en forudsætning: den ekstra indflydelse som kommunerne får, skal videre ud til borgerne. Venstre skal sætte den dagsorden, at der bliver gennemført en indre reform i hver enkelt kommune, så bestyrelserne for skolerne og institutioner får mere reel indflydelse. Så mere overdrages til de frivillige foreninger og lokalråd. Kommunalreformen må ikke bare stoppe på borgmesterkontoret. Den skal videre ud. Her tror jeg det er vigtigt, at nærdemokrati ikke bare opfattes som det traditionelle job i en bestyrelse, hvor man er valgt for fire år af gangen. Valgdeltagelse til disse bestyrelser er ikke særlig høj, men borgernes deltagelse i deres barns liv i klassen, eller i den konkrete forening er til gengæld meget engageret. Her tror jeg, at vi kan Gratis ugentligt nyhedsbrev om EU og dansk politik KARSTEN MADSEN Mangeårig politisk kommentator, kandidat til Europa-Parlamentet Venstre i København Bestil på: Redaktion: Topp & Madsen Aps, Solsortvej 6, 2000 F Kommunikation, PR, journalistik og undervisning 11

12 VU i demonstration mod Hizb-ut-Tahrir I den seneste tid har debatten om Hizb-ut-Tahrir bølget frem og tilbage i medierne. Med Grundloven i hånden har flere af folketingets partier i de seneste dage været ude at kræve organisationen ulovliggjort. Hizb-ut-Tahrirs demokrati- og kvindeopfattelse ligger milevidt fra, hvordan i vi Danmark ser på disse ting. Venstres Ungdom mener ikke umiddelbart, at det vil være klogt, at ulovliggøre organisationen. En ulovliggørelse vil straks gøre organisationen mere spændende og kan medføre øget opbakning og interesse. Men det er til gengæld nødvendigt at vise Hizb-ut-Tahrir og omverdenen, at vi i Danmark ikke sympatiserer med deres politik. Uanset om man mener, at Hizb-ut- Tahrir skal ulovgliggøres eller ej, er der ikke tid til at vente på, at justitsministeriet igen gennemgår anklagerne mod organisationen. Malerfirmaet JONI Udfører alt malerarbejde såvel inde som ude. Skal der males, så ring til John Landis og få et uforpligtende tilbud: Bil: Vestre Paradisvej 54B, 2840 Holte. Telefon: I forbindelse med afholdelse af et af Hizb-ut-Tahrirs stormøder tog VU initiativ til, at alle landets partier og ungdomspolitiske organisationer mødte op foran Nørrebrohallen søndag den 9. maj i en fredelig demonstrationen. De ville vise, at der er bred modstand mod Hizb-ut-Tahrirs politik og holdninger. Godt 100 personer fulgte opfordringen og deltog i demonstrationen, hvor bl.a. Venstres Ungdom og Socialistisk Ungdomsfront side om side udviste sin foragt for Hizb-ut-Tahrirs aktiviteter. Demonstrationen forløb fredeligt. Ejendomsadministration & rådgivning Administration af udlejningsejendomme, ejerlejlighedsog andelsboligforeninger. Rådgivning indenfor lejeret, entrepriseret, overdragelse, finansiering, byggesager samt rets- og voldgiftssager vedrørende disse spørgsmål. Dansk Erhvervs Formidling ApS Gammel Kongevej 109, 1850 Frederiksberg C Tlf fax s.dk Registrerede Ballerup Revision Revisorer FRR Registreret Revisoranpartsselskab Søren Dalsgaard, HD Registreret Revisor Centrumgaden 2A, 2750 Ballerup Tlf Fax Mobil: Den 7. juni 2004 kl Rundvisning og foredrag på Rigsarkivet Middag i Snapstinget på Christiansborg med folketingskandidat Kersi Porbunderwalla og hofrapporter Bodil Cath. Tilmilding senest den 31. maj 2004 til Jan Helsinghoff, eller telefon Mødested: Rigsdagsgården 9 (over for den store trappe). 12

13 Regeringens brud på radiomonopolet er en succes AF KASPER KRÜGER, ADM. DIREKTØR, SKY RADIO A/S OG FOLKETINGSKANDIDAT (V) Sidste år lykkedes det regeringen at bryde statens næsten 80 årige monopol på at sende landsdækkende radio. Regeringen solgte en landsdækkende og en regional 8 årig sendetilladelse til højstbydende ved en auktion hos Bruun Rasmussens kunstauktioner. Den landsdækkende sendetilladelse blev købt af Sky Radio for 432 millioner kr., mens Talpa Radio købte den regionale sendetilladelse, der dækker København, for 180 millioner kr. Dertil kommer en omsætningsafgift, som vil bringe den samlede betaling til staten op på mere end 700 millioner kr. Begge radiokanaler skal finansieres 100% af radioreklamer. Brugerkontakt Den 15. november 2003 gik Sky Radio i luften som landsdækkende radio, der sender nonstop popmusik og nyheder døgnet rundt. Sky Radios nyhedsredaktion beskæftiger mere end 25 journalister og teknikere, der opdaterer nyhederne døgnet rundt direkte fra studierne ved Nyhavn. Musikken på Sky Radio udvælges på baggrund af omfattende research og forskning i lytternes musiksmag. Hver uge ringer et analyseinstitut til mere end 2000 Sky Radio lyttere i Danmark, Holland og Tyskland op for at få deres mening om de enkelte sange, der spilles på Sky Radio. Over lyttere deltager årligt i undersøgelserne, der sikrer, at musikken på Sky Radio altid er præcist afstemt efter lytternes musiksmag. Sky Radios lancering er gået rent ind hos de danske radiolyttere. Allerede i december måned havde stationen fået faste ugentlige lyttere. Måneden efter var lyttertallet vokset til 1,1 million ugentlige lyttere, og lyttertallet er siden vokset uafbrudt i hver eneste nye måling. I dag stiller hver fjerde dansker over 12 år ind på Sky Radio i løbet af en uge. Lytterne er primært kommet fra DR, der har mistet knap 10% af deres lyttere siden november. Med hver fjerde dansker som fast ugentlig lytter er Sky Radio allerede i dag blevet landets næstmest aflyttede radiokanal kun overgået af P3. Dermed har Sky Radio på rekordtid formået at levere et seriøst og effektivt brud på DRs radiomonopol. Det har krævet en visionær og handlekraftig liberal regering at bryde 80 års statsmonopol i radioen. Som på alle andre områder, hvor der åbnes op for demokrati og frit valg, har det også i radioen vist sig at være en stor folkelig succes at tillade et alternativ. Hos Ret & Råd får du vejledning og saglig bistand før det er for sent! Advokaterne Peter Hesselholt (H) Annette Schepler (L) Dorte Hesselholt, Adv. fm tariq sundoo Folketingskandidat Københavns Amt Advokatfirmaet Peter Hesselholt Bydammen Ballerup Telefon Fax Bestil et foredrag om liberal integrationspolitik Tlf Kontor: Gl. Kongevej Frederiksberg C Tel Fax Mobil www. sundoo.dk 13

14 ORGANISATIONSNYT Få inspiration til at gå Nye veje i nærdemokratiet udgivet af Venstre og kom helt tæt på kommunalreformen med hæftet Det nye Danmark udgivet af regeringen. Venstre har udgivet tre aktuelle pjecer, med sigte på EP-valget. Alt materiale kan rekvireres hos Venstres Landsorganisation i Søllerød. Tlf BROKKEREN Amtet en del af din hverdag Ja, er det ikke mageløst? Nu vil den borgerlige regering hindre amterne i at opkræve skat! Jamen, det er da en af amternes hovedopgaver! Hvadbehager? Vil regeringen nedlægge amterne? Jamen, hvad så med amtspolitikerne? Er regeringen slet ikke klar over, at demokrati skal måles på antallet af folkevalgte? Og hvad med amtsgårdene? Skal de bare sælges til kontorlokaler for multinationale virksomheder? Ak, jeg husker med vemod det gode gamle slogan i Københavns Amt formuleret af vores alle sammens Vibeke Storm Rasmussen: Amtet, en del af din hverdag. Hov, jeg var lige ved at glemme sygehusene! Hvordan skal sygehusene kunne fungere uden amterne? Hvem skal så bestemme, hvor mange sengepladser, der skal være? Hvem skal sørge for, at der også er et fagligt miljø for hjertetransplantationer og hjernekirurgi på det lokale sygehus? Hvad med nærheden? Jeg husker, da jeg i sin tid blev opereret for brok på Nakskov sygehus. Min gode mand, sagde overlægen, aldrig har jeg oplevet magen til brok. Og så var det, at jeg tænkte: Den mand ved, hvad han taler om. Jeg føler, at han kender mig. Og er det ikke netop, hvad den offentlige sektor handler om? At vi kender vores amt. At vi har tillid til vores amt. Prøv at forestille jer, hvis borgerne mistede tilliden til den offentlige sektor. Det kunne jo være, at de pludselig ikke havde lyst til at betale så meget i skat! Nej, amterne er fortrinlige ambassadører for den offentlige sektor. Heldigvis har vi tidl. skatteminister Ole Stavad og amtsborgmesteren i Viborg, Bent Hansen (Pernille Blach Hansens far). De har sikret, at vi socialdemokrater står fast på, at amterne netop skal være en del af Danmarks fremtid. Som tidligere skatteminister ved Ole Stavad selvfølgelig, at man ikke skal begrænse antallet af skatteudskrivende led fra tre til to. For hvad hvis to af de skatteudskrivende led svigter og holder op med at opkræve øgede skatter? Jeg håber, at Mogens Lykketoft vil stå fast i forhandlingerne med den borgerlige regering. Amterne skal bevares af hensyn til os alle sammen. Også dronning Margrethe. For prøv lige at tænke tanken til ende. Hvis der pludselig kun skal være fem sygehusregioner, så skal der også kun være fem statsamter og dermed kun fem statsamtmænd med sovsekander og uniform. Skal dronningen virkelig udsættes for at måtte hilse på den samme person uanset anløbshavn når nu hun tager på turne med kongeskibet? 14

15 Strukturreformen skal have karakteren 03 AF BENT LARSEN (V), VICEAMTSBORGMESTER, KØBENHAVNS AMT Ved fremlæggelsen af Regeringens strukturreform sagde statsministeren: Dette er den mest omfattende kommunalreform i flere generationer. Og det er jo helt rigtigt. Men det er også den mest omfattende centralisering af kommunale opgaver i flere generationer. Er det virkelig mit parti Venstre, der foreslår det. Hvis man med viden om det praktiske liv kigger udspillet igennem i detaljer, kan indholdet desværre ikke trække mere end karakteren 03. Min begrundelse for denne karakter er: 1. Voldsom centralisering, hvor det meste overlades til embedsmænd. 2. Venstre sælger ud af nærdemokratiske idealer. 3. Servicen over for borgerne bliver dårligere og dyrere. 4. Vi vil komme til at se mange kommunale fællesskaber, hvor ingen politikere har et egentlig ansvar over for vælgerne. 5. Udspillet kører totalt hen over den regionale identitet, som ellers er i højsædet over alt i Europa. 6. De 5 sygehusregioner får blot sygehusbestyrelser under stram statslig styring - så kunne man ligeså godt lægge hele sundhedsvæsnet under staten. 7. At lægge arbejdsmarkedspolitik og erhvervspolitik ud til kommuner virker barokt, når mobilitet og globalisering ellers er øverst på dagsordenen. 8. Regeringen har ikke haft modet til at foreslå et samlet trafikselskab for hele hovedstadsområdet - her var der ellers trecifrede millionbeløb at hente i effektiviseringsgevinster. 9. Og aller værst. Der er ikke en eneste økonomisk konsekvens vurdering af denne den mest omfattende kommunalreform i generationer. Regeringen er modig. Den kan sikkert også få befolkningen med. Men er det godt nok, når man betænker argumenterne for at afgive karakteren 03? TEMA: DET NYE DANMARK Valgmobil Ellen Trane Nørby har startet sin valgmobil og kører hele landet rundt frem til den 13. juni. Følg med på SET & SKET Dragør fortsat selvstændig? AF RICHARD BARTH, 1. VICEBORGMESTER OG GRUPPEFORMAND FOR VENSTRE I DRAGØR Ja lad os nu se. Ved det nyligt afholdte prøvevalg, Frihed har sin pris og den er et markant flertal i med en stemmeprocent på 72, ønskede ca. 75% at Dragør tilsyneladende parat til at betale! Regeringen bevare Dragør som selvstændig kommune. Vi håber, anbefaler og arbejder pt. på at gennemføre Den at den kommende reform bliver en reel struktur- og brede kommunemodel med 5 regioner, som tilsyneladende kun skal tage sig af sygehusene. Hvis det er opgavereform, hvor opgaverne flyttes tættere på den enkelte borger, ud i kommunerne, med en reel tilfældet, foretrækker jeg statsmodellen, for den tror decentralisering af opgaverne. jeg alligevel bliver indført inden for en kortere Mange af de opgaver, vi skal løse fremover, er økonomisk tunge. Vi håber, at kunne etablere et bredt årrække. samarbejde med en række omegnskommuner som f.eks. Vallensbæk, Ledøje-Smørum, København m.fl. og selvfølgelig vor nabo Tårnby, som vi allerede har arbejdsmarkeds- og skattesamarbejde med. Regeringen bruger pt. pisk og gulerod for, at få flere kommuner sammenlagt, men vi satser på, med et af landets højeste skattegrundlag, at kunne krybe igennem kattelemmen. Jeg tror, at alle partier vil vise vilje og ansvarlighed ved de forestående kommunale budgetforhandlinger. Her går det godt Statsminister Anders Fogh Rasmussen indledte amtsgeneralforsamlingen den 27. april 2004 på Herlev Sygehus med et spændende oplæg til politisk debat. Hovedemnet var naturligvis den aktuelle kommunalreform, som gav anledning til mange kommentarer og spørgsmål fra de fremmødte. Statsministerens tale indeholdt også emner som det lange seje træk frem mod næste folketingsvalg, udvidelsen af EU med 10 nye medlemslande samt det aktuelle EP-valg den 13. juni Lars Stolshøj kunne fortælle om medlemsfremgang i amtet, og Hans Larsen fremlagde et regnskab og budget med pæne overskud og henlæggelser til kommende valg. Der var genvalg til formanden Lars Stolshøj og næstformand Lars Kristensen. Amtets EP-kandidat Ellen Trane Nørby afsluttede generalforsamlingen med en pep-talk omkring EP-valgkampen. 15

16 Returneres ved varig adresseændring. B Venstre Søllerødvej Holte Magasinpost nr NYTTIGE ADRESSER KØBENHAVNS AMT Lars Stolshøj, tlf , Homepage: Formand for amtsrådsgruppen Bent Larsen, tlf.: , EP-kandidat: Ellen Trane Nørby GENTOFTE Egil Rindorf, tlf.: , Kirkeminister Tove Fergo, MF, tlf.: , LYNGBY Ove Kjær, tlf , Flemming Oppfeldt, MF Tlf SÆT KRYDS I KALENDEREN 24. maj Karsten Madsen i politisk debat Kl i Lindervold Medborgerhus, Store sal, Jyllingevej 77, Vanløse. Se annoncen side maj Ellen Trane Nørby i politisk debat Kl i medborgerhuset på Islands Brygge. Se annoncen side maj Ellen Trane Nørby i politisk debat Kl på Glostrup Bibliotek, Glostrup. Se annoncen side maj Kanalrundfart med Mogens Vad Kl. 11, kl. 14 og kl. 17 fra Gammel Strand. Se annoncen side 4 2. juni Karsten Madsen i politisk debat Kl i Valby Medborgerhus, sal 5, Valgårdsvej 4, Valby. Se annoncen side 6 5. juni Grundlovsmøde på Carlsminde Kl i haven på Carlsminde. Se annoncen side 5 BALLERUP Christian Bjørn Andersen, tlf , Pia Larsen, MF, tlf.: , 5. juni Grundlovsmøde på Edelgave gods Kl på Edelgave gods. Se annoncen side 5 5. juni Grundlovsmøde i Hvidovre GLOSTRUP Hans-Christian Ellegaard, tlf , Statsminister Anders Fogh Rasmussen, MF, tlf.: , HELLERUP Jens Martin Tarp, tlf , Kirkeminister Tove Fergo, MF, tlf.: , Kl på Bjerget i Kystagerparken, Hvidovre. Se annoncen side 5 5. juni Grundlovsmøde på Landbohøjskolen Kl i Landbohøjskolens gård (indgang fra Bülowsvej). Se annoncen side 5 7. juni Besøg på Rigsarkivet og middag i Snapstinget Kl Pris kr Tilmelding senest den 31. maj. Se annoncen side juni Innovationskonference med Fogh, Vad og Thorborg Kl på Handelshøjskolen (CBS), Solbjerg Plads 3, Frederiksberg. Se annoncen side 6 9. juni Venstres TV-præsentationsprogram til EP-valget GLADSAXE Vibeke Nielsen, tlf.: , Gitte Lillelund Bech, MF tlf.: , HVIDOVRE Bent Hansen, tlf.: , Tariq Sundoo, tlf , Kl på DR1 10. juni Mød beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen Kl Lille Friheden 1, Hvidovre. Tilmelding senest 3. juni. Se annoncen side juni Femfatale med Ellen Trane Nørby Kl på Café Europa, Amagertorv. København. Se annoncen side juni Valg til Europa-Parlamentet AMAGER Tove Malzer, tlf.: , Marion Pedersen, tlf.: , RØDOVRE Flemming Jensen, tlf , Kjeld Danneskjold- Samsøe, tlf.: , VU I STORKØBENHAVN Peter Larsen, tlf.: august Venstres sommertræf Noter allerede dato nu

APRIL BAG OM NYHEDERNE. Europa-Parlamentet den oversete indflydelse. Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv

APRIL BAG OM NYHEDERNE. Europa-Parlamentet den oversete indflydelse. Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv APRIL 2009 BAG OM NYHEDERNE Europa-Parlamentet den oversete indflydelse Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv Det kommende Europa-Parlament, som vælges i juni i år, får større indflydelse på EU

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg er 52 år, leder af Venstre Danmarks liberale parti - og har været statsminister siden 2015. Selv om jeg er leder for et lille land, vil jeg forsøge at

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009

Medlemsbrev. Kære Radikale medlem. Tema: Herning Kommunes økonomi og Budget 2009 Medlemsbrev RADIKALE VENSTRE v/torben Ringsø Jensen Børglumvej 87 st. th. 7400 Herning Tlf.: 22 73 11 58 22. oktober 2008 Kære Radikale medlem Temamøde om Herning Kommunes økonomi Orientering og drøftelse

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg er 52 år, leder af Venstre Danmarks liberale parti, og har været statsminister siden 2015. Selv om jeg er leder for et lille land, mener jeg, at EU skal

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere.

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. Beretning 2015 2015 var bestemt ikke noget godt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var året, hvor vi senest den 15. september

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Du kan gøre en forskel

Du kan gøre en forskel Kommunaludvalget 2011-12 KOU alm. del Bilag 118 Offentligt Myter og fakta om kommunalpolitik Du kan gøre en forskel Kommunalvalg Den 19. november 2013 er der valg til kommunalbestyrelserne i Danmarks 98

Læs mere

Hvis demokratiet skal begrænses

Hvis demokratiet skal begrænses Jens-Peter Bonde Hvis demokratiet skal begrænses Før afstemningen Gyldendal Indhold Forord 11 Kapitel 1: En rigtig EU-grundlov 15 Lad os få en ærlig snak om fremtiden 1.6. Vi skal ikke stemme i mange,

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009 Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Hvem er han? Forsker siden 1993. Først ved Institut for Statskundskab,

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen har indgået et samarbejde med KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der tilsammen udgør parterne bag kampagnen Tænk dig om

Læs mere

Venlig hilsen Bruno Langdahl, EU-konsulent

Venlig hilsen Bruno Langdahl, EU-konsulent Sæt fokus på EU! Kære underviser EU ændrer sig grundlæggende i disse år. Den 1. maj 2004 blev unionen udvidet med 10 nye lande fra central- og østeuropa. De fleste lande er betydeligt fattigere og har

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 19. september 2014 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Notat fra Cevea, 03/10/08

Notat fra Cevea, 03/10/08 03.10.08 Danskerne efterspørger globalt demokrati og debat Side 1 af 5 Notat fra Cevea, 03/10/08 Cevea Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 cevea@cevea.dk www.cevea.dk Mens politikerne

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Innovation. Ny minister må lære af fortiden

Innovation. Ny minister må lære af fortiden Innovation. Ny minister må lære af fortiden 11. december 2016 Politiken Sektion 2 (Debat) Side 6 KJELD MØLLER PEDERSEN... 877 ord Id: e605b2db ANALYSE Lige siden Poul Schlüters tid har nye regeringer altid

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Demokratiopfattelser. Fig. 5.1 To forskellige demokratiopfattelser.

Demokratiopfattelser. Fig. 5.1 To forskellige demokratiopfattelser. Demokratiopfattelser Deltagelsesdemokratiet Demokratiet skal gøre folk interesserede i politik. Det bedste demokrati er hvor borgerne tager så mange beslutninger som muligt. Politikerne skal følge befolkningens

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG Holbæk Kommune har en klar ambition om at styrke dialogen om den politiske retning og inddrage borgere, brugere og virksomheder i udviklingen af politikker og løsninger.

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025.

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025. 10.00 GENERALFORSAMLING Alle DI s medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen, der finder sted i Skuespilhuset. Der er check-in fra kl. 09.00. 11.30 FROKOST OG EVENTS 13.00 TRANSFORMING DENMARK

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

Din personlighedsprofil som iværksætter

Din personlighedsprofil som iværksætter Din personlighedsprofil som iværksætter Stærke personlighedstræk: 6-9 krydser Medium stærkt personlighedstræk: 4-5 krydser Svage personlighedstræk: 1-3 krydser 9 Resultater 8 7 6 5 4 3 Producenten Administratoren

Læs mere

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for?

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for? Vi satser på mennesker Hvad brænder du for? Pjece.indd 1 5/27/08 5:28:21 PM Vi brænder for lokalpolitik - kunne du? Pjece.indd 2 5/27/08 5:28:23 PM Fokus på lokalpolitik I samarbejde med partiforeningerne

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008.

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Lars-Emil Johansen Ordførertale, Siumut Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Sig nærmer tiden Næsten symbolsk for historiens forløb afgik tidligere folketingsmedlem og en af grundlæggerne for Grønlands

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

1. maj 2007. Kære venner

1. maj 2007. Kære venner 1. maj 2007 /2VHNUHW U0DULH/RXLVH.QXSSHUW PDMWDOH Kære venner 1. maj kommer af sig selv! Det gør de forandringer, som kan skabe endnu bedre vilkår for fagbevægelsens medlemmer, ikke. Derfor har vi skabt

Læs mere

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014.

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a38f7

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november Regionernes indsats for en høj stemmeprocent Kandidat? Dine vælgere vil møde kampagnen fra regionerne. Se mere her EN HØJ VALGDELTAGELSE En høj stemmeprocent er målsætningen

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere