årsrapport science-to-life

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsrapport science-to-life"

Transkript

1 årsrapport science-to-life

2 virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: Fax: CVR nr.: Grundlagt: 1. april 1997 Registreret adresse: Albertslund Regnskabsår: 1. Januar 31. December Bestyrelsesmedlemmer Daan J. Ellens, Bestyrelsesformand Peter Benson Alain Munoz Jean-Christophe Renondin Christian Herskind Thomas Tscherning Christian Thorkildsen Helle Størum Direktion David H. Solomon Mogens Vang Rasmussen Revision Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Stockholmsgade 45 DK-2100 København Ø

3 1 indhold Selskabet Regnskab Produkt pipeline Mission og vision Zealands succes igennem de seneste 10 år Ledelsesberetning Pressemeddelelser 2008 Nøgletal Regnskabsberetning 2008 Corporate governance Ejerforhold Finanspolitik Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Udvikling af Lead kandidater AVE0010/ZP10 (Type 2 diabetes) ZP1609/ GAP-134 (Hjertearytmi) Resultatopgørelse 2008 Balance pr. 31. december 2008 Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter til regnskabet 14 GLP-2 beretning 16 ZP1848 (Inflammatoriske tarmsygdomme) 17 ZP1846 (Kemoterapi-induceret diarré) Direktion Bestyrelse

4 2

5 3 Produkt pipeline Tidlig-fase Sen-fase Præklinisk Fase I fase II fase III lægemiddel- lægemiddel- udvikling forskning forskning AVE0010/ZP10 Type 2 diabetes (udlicenseret til Sanofi-Aventis) AP214/ZP1480 Organsvigt efter operation (udlicenseret til Action Pharma) ZP1846 Kemoterapi-induceret diarré (udlicenseret til Helsinn Healthcare) ZP1609/GAP134 Atrieflimmer (Udlicenseret til Wyeth Pharmaceuticals) ZP1848 Inflammatoriske tarmsygdomme ZP2307 Osteoporose ZP2435 Fedme, diabetes Gap junction-modulering, arytmi, diabetes, fedme Zealand fokuserer generelt på at skabe maksimal værdi ved at føre innovative peptidbaserede lægemidler med betydeligt medicinsk og kommercielt potentiale hurtigt og effektivt på markedet til at imødekomme patienternes udækkede behandlingsbehov Zealands vision At være Europas førende virksomhed inden for forskning og udvikling af peptidbaserede lægemidler. At have en bred produktportefølje med produkter tæt på markedet. At opbygge en bæredygtig platform til effektiv udvikling af peptidbaserede lægemidler ved hjælp af vores vidensbeskyttede teknologier. At indgå samarbejdsaftaler, når dette måtte være til gavn for vores forretningsmål. At bevare visse markedsføringsrettigheder til vores produkter for derigennem at kunne etablere vores egne markedsføringsorganisationer i bestemte geografiske områder. At være en foretrukken arbejdsplads gennem vores standarder, vores værdier og et givtigt arbejdsmiljø.

6 4 Zealands succes igennem de seneste 10 år ved at opbygge en stærk portefølje, som er valideret igennem store globale kommercielle samarbejdsaftaler, står Zealand godt rustet til at opnå fremtidig succes som et førende selskab inden for udvikling af peptider. Zealands styrker er baseret på en god finansiel stilling og en fokuseret strategi. Zealand Pharma er grundlagt i 1998 og har opnået en væsentlig position for et selskab af sin størrelse og alder. På 10 år har Zealands forskere opbygget en unik peptidpipeline af egenudviklede programmer, hvoraf 7 er i klinisk udvikling. Vores nuværende udviklingsportefølje består af: Zealand har desuden en række lead-udviklingsprogrammer rettet mod en række sygdomme og indikationer, hvor der er et udækket behandlingsbehov og et stort markedspotentiale, f.eks. fedme, type 2 diabetes, dyslipidæmi, hjertearytmi, akut leverskade og osteoporose. Ét fase III stof AVE0010/ZP10 mod Type 2 diabetes Ét fase II stof AP214/ZP1480 til organsvigt efter operation Tre stoffer i fase I ZP1609/GAP-134 mod atrieflimmer ZP1846 mod kemoterapi-induceret diarré ZP1848 mod inflammatoriske tarmsygdomme Alle Zealands lægemidler stammer fra vores egen udviklingsprogrammer. Vores teknologi er kommercielt valideret gennem globale samarbejdsaftaler med større medicinalselskaber, herunder Sanofi-Aventis (ZP10), Wyeth (ZP1609), Helsinn Healthcare (ZP1846) og Action Pharma (ZP1480). I 2003 vandt Zealand Ernst & Youngs Entrepreneur of the Year pris i kategorien biotek, og i 2008 fik Zealand tildelt prisen the European R&D company of the Year fra Frost & Sullivan. I løbet af sine 10 års drift har Zealand: Syntetiseret over peptidstoffer Indleveret 226 patentansøgninger i 24 patentfamilier Offentliggjort over 100 artikler, posters og abstracts Modtaget indtægter i form af upfront-betalinger, udviklingsmilepæle og kontraktmæssigt forskningsarbejde Indgået fire samarbejdsaftaler med nogle af de største globale medicinalselskaber

7 Akkumuleret antal af patentfamilier Antal af patentfamilier Antal patentfamilier Medarbejdere, ultimo året Medarbejdere, ultimo Antal syntetiserede peptid-stoffer Akkumuleret antal syntetiserede peptid-stoffer Antal syntetiserede peptid-stoffer Akkumuleret omsætning Omsætning Omsætning DKK 1.000

8 6 Ledelsesberetning Nye milepæle nået i 2008 Det er os en glæde at kunne meddele, at Zealand Pharma A/S 10 år efter grundlæggelsen i 1998 nåede nye væsentlige milepæle i Den nylige globale finanskrise har haft indvirkning på alle biotek- og medicinalselskaber. Under denne krise har Zealand, til trods for sin stærke finansielle stilling, udviklet en stram disciplin med hensyn til vores kapitalstyring samt de kliniske- og lægemiddeludviklingsprogrammer, som vi understøtter. Vi mener, at vi med denne disciplin samt vores stærke pipeline og eksisterende globale samarbejdsaftaler kan opnå væsentlig succes i det kommende år. I maj måned blev der indledt klinisk fase III udvikling med Zealands GLP-1 agonist AVE0010/ZP10, som er udlicenseret til Sanofi-Aventis. I november offentliggjorde Zealand og Helsinn Healthcare underskrivelsen af en partneraftale vedrørende udvikling og global kommercialisering af Zealands ZP1846, en Glukagon-lignende peptid-2 (GLP-2) receptor agonist, som kan blive en helt ny behandlingsform til kemoterapi-induceret diarré, der er en invaliderende sygdom, som rammer kræftpatienter under behandling med en række kemoterapier. Indgåelsen af denne partneraftale for ZP1846 med Helsinn Healthcare fastslår Zealands evne til at føre innovative peptidprojekter fra idéstadiet frem til klinisk udvikling og efterfølgende partneraftale. Denne aftale er Zealands tredje større partneraftale i de 10 år, Zealand har eksisteret, og disse vigtige aftaler sætter tydeligt fokus på de spændende stoffer, som vi frembringer via vores unikke indgangsvinkel til lægemiddelforskning og -udvikling. Denne indgangsvinkel, der kombinerer en kreativ lægemiddeludviklingskultur og et stærkt fokus på kommercialisering, har gjort det muligt for os at bringe ZP1846 fra opdagelse til klinisk forskning på bare fire år og herved skabe stor værdi for vores aktionærer. AVE0010/ZP10 I maj 2008 indledte Sanofi-Aventis et klinisk fase III udviklingsprogram med GLP-1 agonisten AVE0010/ ZP10, som er licenseret fra Zealand. Programmet inkluderer mere end diabetespatienter og omfatter en vurdering af en injektion én gang dagligt af AVE0010/ZP10 i kombination med de primære eksisterende behandlinger (metformin, sulfonylurinstof, insulin) samt endvidere en sammenligning med exenatid i et monoterapi studie. Der forventes indsendt registreringsansøgning i EU/USA i ZP120 På grund af manglen på karudvidende lægemidler, der fortrinsvis reducerer det systoliske blodtryk, har Zealand i 2008 i samråd med hjerte-/kareksperter evalueret muligheden for at anvende ZP120 i behandlingen af isoleret systolisk hypertension (ISH). Da behandlings-effekten fra Zealands dyreforsøg vedrørende NOP-receptorens egenskaber ikke kan genskabes hos mennesker, og da den blodtrykssænkende virkning ikke er konsekvent, har Zealand desværre måtte indstille projektet. ZP1609/GAP-134 Zealand Pharma indgik i 2003 en udviklings- og licensaftale med Wyeth Pharmaceuticals om i fællesskab at udvikle et gap junction-modulerende stof til behandling af hjerte-karsygdomme. Efterfølgende aftaler gav Wyeth rettigheder til Zealands unikke bibliotek af stoffer med nye molekyler med potentielle gap junction-modulerende egenskaber. Fra dette bibliotek har de to selskaber sammen identificeret ZP1609/GAP-134, som er et lille modificeret dipeptid, som en potent og selektiv gap junction-modifier, som er oralt biotilgængelig. I 2008 har Wyeths såkaldte Learn Team inden for arytmi revurderet den kliniske strategi for ZP1609/ GAP-134, og der er godkendt en proof-of-concept strategi for GAP-134. Dette vil bl.a. omfatte en undersøgelse af GAP-134 til forebyggelse af postoperativ atrieflimmer ved brug af intravenøs dosering på hospitalet og oral dosering efter udskrivelse. I 2008 gennemførte Wyeth det kliniske fase I studie med den intravenøse formulering og har besluttet at føre denne første oralt tilgængelige gap junctionmodifier ZP1609/GAP-134 videre ind i klinisk fase I i USA i begyndelsen af ZP1609/GAP-134 har vist farmakologisk effekt i dyremodeller af både ventrikulær- og atriearytmi og repræsenterer med sin orale formulering et nyt paradigme for en mulig forebyggelse af kroniske hjertearytmier. ZP1846 ZP1846, der er et peptid, som integrerer Zealands rettighedsbeskyttede SIP -teknologi, er udviklet til forebyggelse og behandling af kemoterapi-induceret diarré, en alvorlig bivirkning for kræftpatienter, der modtager mange kemobehandlinger. I 1. halvår 2008 afsluttede Zealand et fase I dobbeltblindet, placebokontrolleret, randomiseret, sikkerheds- og tolerabilitetsstudie med stigende, intravenøst administrerede enkeltdoser af ZP1846 i raske frivillige i USA. Zealand opnåede de primære formål med fase I studiet, som var at undersøge bivirkninger, tolerabilitet og maksimalt tålte doser (MTD) af ZP1846 administreret som intravenøs bolus- eller subkutan injektion i raske frivillige. I november måned offentliggjorde Zealand og Helsinn Healthcare, at de havde indgået en partneraftale om udvikling og global kommercialisering

9 7 af ZP1846. I henhold til aftalen erhverver Helsinn Healthcare en global eksklusiv licens til ZP1846 og får det fulde ansvar for al videreudvikling, godkendelse hos de relevante myndigheder, fremstilling, markedsføring og salg af lægemidlet enten gennem egen organisation eller partnere. Som modydelse betaler Helsinn Healthcare ikke-oplyste udviklingsog salgsbaserede milepælsbetalinger til Zealand. Herudover vil Zealand modtage royalty-betalinger af et fremtidigt salg og beholder retten til selv at markedsføre ZP1846 i de nordiske lande. Den samlede værdi af de ikke royaltybaserede betalinger under partneraftalen kan udgøre op til EUR 140 mio. ZP1848 ZP1848 er et nyt peptid til anvendelse som subkutan injektion til behandling af akut inflammation hos patienter med inflammatoriske tarmsygdomme. Inflammation beskadiger tyndtarmens slimhinde og serosa i betydelig grad, hvilket forværrer inflammationen og gør den varig. ZP1848 er en ny Glukagon-lignende peptid-2 (GLP-2) agonist, der har en regenerativ virkning på tarmen ved at stimulere slimhindedannelse og derved forbedrer helingsprocessen efter inflammation. ZP1848 har i prækliniske studier vist at kunne dæmpe inflammation i tyndtarmen og forbedre helingsprocessen efter inflammation i en forsøgsmodel af inflammatorisk tarmsygdom. ZP1848 er blevet ført gennem et omfattende præklinisk toksikologi- og sikkerhedsfarmakologiprogram som anbefalet af FDA, og der blev indsendt en IND-ansøgning i USA i Zealand har til hensigt at føre ZP1848 gennem et fase Ia studie med stigende enkeltdoser efterfulgt af et fase Ib studie, som omfatter patienter med Crohns sygdom i remission, som alle doseres i op til 14 dage med en enkelt dosis ZP1848. fakultetsrådet ved Columbia University s College of Physicians and Surgeons i New York, NY, lige som han har haft ledende stillinger i adskillige bioteknologiske, farmaceutiske og medicotekniske selskaber, heriblandt Remedy Pharmaceuticals og Critical Diagnostics, begge beliggende i New York. Fra var Dr. Solomon medicinsk direktør og partner i Carrot Capital Healthcare Ventures. Senest har Dr. Solomon været COO i Vital Sensors, Inc. Dr. Solomon er læge og PhD fra Cornell University Medical College og the Sloan-Kettering division of its Graduate School of Medical Sciences, i New York City. David Solomon overtager stillingen fra den konstituerede administrerende direktør Mogens Vang Rasmussen, som fortsætter hos Zealand som Økonomidirektør med yderligere ansvar for de operationelle og administrative funktioner. Som resultat af partneraftalen med Helsinn Healthcare modtog Zealand en upfront-betaling i For andet år i træk genererede Zealand en væsentlig omsætning. I kombination med en nedbringelse af omkostningerne gør den økonomiske styrke det muligt for Zealand at videreføre den kliniske udvikling af vores mest fremskredne programmer og føre nye lægemidler videre i klinisk udvikling. Disse lægemidler kan stamme enten fra Zealands egne yderst originale forskningspipeline eller eksterne indlicenserede senfaseprogrammer som supplement til den traditionelle interne udvikling. Zealands store likviditetsberedskab giver os samtidig en enestående mulighed for at vælge forskellige strategiske veje, herunder alliancer eller en fusion med en større partner med interesse for at overtage Zealands produktportefølje, forskningsprojekter og kompetencer. I april måned valgte aktionærerne i Zealand Pharma A/S Dr. Daan J. Ellens som formand for bestyrelsen. På en ekstraordinær generalforsamling i oktober måned fratrådte Jens W. Kindtler sin bestyrelsespost, og aktionærerne valgte Dr. Thomas Tscherning som nyt medlem af Zealands bestyrelse. Vi vurderer, at vi med vores fremskridt inden for kliniske programmer og opbygning af en solid forskningsportefølje har en rig produktportefølje med stort potentiale i fremtiden. I 2008 fortsatte vi med at styrke vores tekniske kompetencer inden for alle aspekter af peptidteknologien, og vi har derudover videreudviklet vores fleksible projektorganisation for at undersøge en række porteføljemæssige og strategiske muligheder. Zealands korpsånd og vores fokus på at omdanne nye muligheder inden for peptidteknologien til nye lægemidler, der giver patienter bedre behandlinger, er det, der får det inspirerende arbejdsmiljø hos Zealand til at blomstre har været et år med store udfordringer, og vi vil gerne takke Zealands medarbejdere for deres yderst professionelle og dedikerede indsats igennem året. Takket være deres store motivation og indsats har det været muligt at nå vores fælles mål og fortsat fokusere på vores lead- og produktudvikling med henblik på at skabe yderligere værdi. Hvis vi kan videreføre dette engagement, er vi overbevist om, at det vil føre til væsentlige resultater i Endelig vil vi gerne takke vores bestyrelse for deres engagement og opbakning i løbet af året. Deres betydelige indsats tjener fortsat som stor inspiration i forfølgelsen af vores strategiske mål. Organisation 2008 var et år med betydelig fremgang for Zealand, og i august offentliggjorde selskabet, at dr. David H. Solomon blev udnævnt til administrerende direktør. Dr. David Solomon har mere end 20 års erfaring i medicinsk forskning, investering i sundhedssektoren og fra lederstillinger i biofarmaceutiske og medicotekniske selskaber. Han har omfattende erfaring i farmakologisk forskning og har været medlem af Dr. David H. Solomon Administrerende direktør Mogens Vang Rasmussen Økonomidirektør med yderligere ansvar for de operationelle og administrative funktioner

10 8 Pressemeddelelser februar 2008 Klinisk fase III udviklingsprogram for AVE0010/ZP10 licenseret fra Zealand Pharma A/S bliver indledt i første kvartal august 2008 Zealand Pharma meddeler i dag, at Dr. David H. Solomon er blevet udnævnt til administrerende direktør 27. november 2008 Zealand Pharma og Helsinn Healthcare indgår partneraftale for ZP1846, en nyudviklet GLP-2 agonist

11 9 Nøgletal t.kr Resultalt opgørelse Driftsindtægter Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Ordinært resultat før skat Resultat pr. aktie - aktuelt og udvandet -1,97-3,21-7,46-5,29-18,21 6,24-49,10 Balance Sheet (31 December) Likvide beholdninger Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital i alt Antal fuldtidsansatte (årets udgang) Produktkandidater i klinisk udvikling (årets udgang)

12 10 Udvikling af lead-kandidater Fra projektidentifikation til klinisk lead-kandidat. En fokuseret og integreret metode. Interne igangsatte projekter Valideret koncept Klinisk lead-kandidat Udlicensering Lead-udvikling Produktudvikling Indledning Zealand Pharmas primære fokus er rettet mod udviklingen af validerede peptidbaserede targetmolekyler til lægemiddelkandidater med et stort klinisk og kommercielt potentiale. Udviklingsprocessen hos Zealand begynder med udviklingen af lead-kandidater, som omfatter: Identifikation og udvælgelse af peptidprogrammer baseret på validerede koncepter, som imødekommer et væsentligt udækket behandlingsbehov. Fokuseret udvikling af target-peptider til lægemiddel-lignende kliniske lead-kandidater understøttet af en stærk patentplatform og business case. Den kliniske lead-kandidat overgår til produktudvikling, som omfatter: Præklinisk udvikling, der danner rammen om en IND-ansøgning. Tidlig klinisk udvikling. Opbygning af et solidt projekt med henblik på en partneraftale omkring udlicensering i fase Ib eller senest i fase IIa. Zealand Pharmas dokumenterede kompetenceplatform og omfattende eksterne netværk inden for stofskiftesygdomme, hjerte-karsygdomme og mave-tarmsygdomme danner grundlaget for udviklingen af vores pipeline Igennem de seneste 10 år har Zealand opbygget og dokumenteret en solid intern platform til udvikling af peptidbaserede lægemiddelkandidater til behandling af stofskiftesygdomme, hjerte-karsygdomme og mave-tarmsygdomme. Den interne kompetenceplatform understøttes og styrkes igennem et omfattende eksternt akademisk netværk. Zealands projekter inden for stofskiftesygdomme, hjerte-karsygdomme og mave-tarmsygdomme har frembragt flere af de nuværende lægemidler i vores pipeline, herunder: Glukagon-lignende Peptid-1 analog ZP10 udlicenseret til Sanofi-Aventis (fase III) Gap junction modifier ZP1609 udlicenseret til Wyeth (fase I) Glukagon-lignende Peptid-2 analog ZP1846 udlicenseret til Helsinn Healthcare (fase I) Glukagon-lignende Peptid-2 analog ZP1848 (fase I) Disse lægemiddelkandidater har potentialet til i væsentlig grad at forbedre behandlingsmulighederne for patienter med stofskiftesygdomme, hjerte-kar-sygdomme og mave-tarmsygdomme. Med henblik på at imødekomme det store udækkede behandlingsbehov inden for disse store sygdomsområder kan Zealand udnytte sine styrker, kernekompetencer og erfaring til at udvikle nye og innovative lægemidler inden for type 2 diabetes/ stofskiftesygdomme, hjerte-karsygdomme/nyresygdomme og mave-tarmsygdomme. For de indikationer, der ligger uden for de etablerede fokusområder, er Zealand fortsat interesseret i nye peptidbaserede muligheder, som imødekommer et væsentligt udækket behandlingsbehov og samtidig passer godt sammen med Zealands kompetencer inden for lead-udvikling og den integrerede tilgang. Projekter inden for lead-udvikling udvælges ved at kombinere tværfaglig kreativitet Inden for det enkelte terapeutiske fokusområde afsættes et tværfagligt team af forskere, patenteksperter og analytikere med henblik på at foretage en effektiv vurdering og tidlig identifikation af unikke metoder for lovende peptidlægemiddeltargets. Projektidéerne evalueres og prioriteres i henhold til en række forud definerede kriterier, som skal sikre fokus på projekter, som: Er rettet mod validerede lægemiddeltargets Har potentialet til at udmønte sig i en klinisk og kommercielt attraktiv og konkurrencedygtig profil (dvs. en stærk business case) Teknologisk passer godt sammen med Zealand Giver mulighed for en stærk patentmæssig stilling.

13 11 Interne igangsatte projekter Valideret koncept Klinisk lead-kandidat Udlicensering Lead-udvikling Produkt-udvikling Eksterne igangsatte projekter Valideret koncept Klinisk lead-kandidat Udlicensering Zealands dokumenterede processer til udvikling af target-peptider til kliniske lead-kandidater giver muligheder for fælles udviklingsprojekter Med hensyn til udvikling af lead-kandidater og produkter har Zealand etableret procedurer, hvor target-peptider udvikles til kliniske lead-kandidater og tidlige lægemiddelkandidater. Procedurerne understøttes af interne afdelinger, som fokuserer på design og teknologisk implementering inden for: Peptidkemi og præformulering Udvikling af in vitro tests og karakterisering af stoffer Farmakokinetik og bioanalyse til bestemmelse af stoffer Fastsættelse af effekt i en række sygdomsmodeller med gnavere og kaniner Zealands dokumenterede platform til lead-udvikling giver mulighed for indlicensering og fælles udviklingsprojekter for universitets- og biotekgenererede peptidprojekter og administrationsteknologier. Udviklingen frem mod en klinisk lead-kandidat består af nøje planlægning og projektstøtte og -udførelse Ved udvælgelse af et projekt til lead-udvikling nedsættes der en tværfagligt projektgruppe med henblik på at føre projektet igennem den kritiske proces frem til lead-udvikling. Indledningsvist opstiller projektgruppen i samarbejde med ledelsen den target-produktprofil, som det fremtidige lægemiddel skal have. Denne target-produktprofil danner herefter grundlaget for fastsættelsen af den profil, som den fremtidige kliniske lead-kandidat skal have med hensyn til: Fysisk-kemiske egenskaber Potens og selektivitet Farmakokinetik Effekt og foreløbige bivirkningsdata i dyremodeller Immaterielle rettigheder altså egenskaber, som understøtter potentialet ved den kliniske lead-kandidat til videreudvikling til et klinisk og kommercielt attraktivt produkt. På baggrund af targetprofilen opstilles der beslutningspunkter, kriterier for at fortsætte/afbryde go/no-go og risikoprofil, hvorefter der udvikles og implementeres en detaljeret projektplan. Sammenfattet kan man sige, at Zealands primære fokus er at tilføje værdi ved at udvikle og validere peptidbaserede target-molekyler til lægemiddelkandidater med et stort klinisk og kommercielt potentiale. Udviklingsprocessen hos Zealand begynder med lead-udvikling, som omfatter identifikation og udvælgelse af peptidbaserede projekter efterfulgt af udviklingen af target-peptidet til en klinisk lead-kandidat. Den kliniske lead-kandidat føres videre igennem den tidligere kliniske udvikling af afdelingen for produktudvikling med henblik på at opbygge et stærkt projekt til udlicensering efter fase I til IIa. Zealands veletablerede og dokumenterede kompetencer og fokuserede, integrerede procedurer til udvikling af target-peptider til kliniske leadkandidater giver mulighed for internt igangsatte projekter samt indlicensering og fælles udvikling af universitets- og biotekgenererede peptidprojekter og indgivelsesteknologier. Lead-udviklingsprojekterne foretages i tæt samarbejde med afdelingerne for at optimere ressourceplanlægningen og identificere synergier med henblik på at opnå fremdrift både i de enkelte projekter og i vores pipeline som helhed.

14 12 AVE0010/ZP10 Ny GLP-1 agonist med en bedre profil Science AVE0010/ZP10 er en Glukagon-lignende Peptid 1, eller GLP-1, receptoragonist fra Zealands egne lead-udviklingslaboratorier. Stoffet integrerer Zealands SIP -teknologi og udvikles til behandling af type 2 diabetes hos voksne, som ikke har opnået tilstrækkelig glykæmisk kontrol. Stoffet efterligner det endogene hormon GLP-1, der frigives fra specialiserede celler i tyndtarmens væg i forbindelse med fødeindtagelse. Formålet med dette hormon er at stimulere frigivelse af insulin, når blodsukkeret stiger ved indtagelse af føde, at hæmme produktionen af glukagon, der ellers ville frigive glukose fra glukosedepotet i leveren og at forsinke fødeoptagelsen i tarmen. Disse er de tre forskellige virkningsmekanismer, der på synenergistisk vis holder blodsukkerkoncentrationen nede. GLP-1 stimulerer kun udskillelsen af insulin, når blodsukkeret bliver for højt, men ikke ved normalt eller lavt blodsukker. Dette mindsker risikoen for hypoglykæmi (for lavt blodsukkerniveau). Formålet med vores forskning var at designe et GLP-1-lignende stof med langvarig antidiabetisk virkning og ringe eller ingen kvalme. Stoffet blev udlicenseret til Sanofi-Aventis i 2003, og Sanofi-Aventis står for al videreudvikling, fremstilling og markedsføring af produktkandidaten. I marts 2005 afsluttede Sanofi-Aventis et 28 dages dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret fase II studie af AVE0010/ZP10 i velregulerede type 2 diabetikere. Stoffet viste sig sikkert og veltolereret efter fødeindtagelse i denne afprøvning. Endvidere sås en statistisk signifikant reduktion i blodsukkerkoncentrationerne ved den højeste veltolererede dosis. Væsentligt er det, at til trods for at kvalme er en hyppig bivirkning ved GLP-1 stoffer, var fire ugers behandling med AVE0010/ZP10 ikke forbundet med øget kvalme sammenlignet med placebo. I 2. halvår af 2007 gennemførte Sanofi-Aventis et dobbeltblindet, placebokontrolleret fase II doseringsstudie med AVE0010/ZP10 i 500 patienter med type 2 diabetes behandlet med metformin. Studiet opfyldte det primære effektmål, som var en reduktion af HbA1c-niveauer efter endt behandling. I tråd med observationer fra behandling med AVE0010/ ZP10 i op til 28 dage var dosering én gang dagligt med doser, der medførte en markant nedsættelse af HbA1c i løbet af 13 ugers behandling, associeret med ringe forekomst af kvalme. Behandling med AVE0010/ZP10 var endvidere associeret med et betydeligt vægttab hos overvægtige diabetikere. I maj 2008 blev de første patienter optaget i et globalt fase III program med en korttidsvirkende formulering. Indlevering af en NDA/MAA-ansøgning forventes at ske i 2010 med forventet godkendelse i Life Insulin er et naturligt forekommende (endogent) protein, som syntetiseres i bugspytkirtlens betaceller og er nødvendigt for, at kroppen kan bruge blodsukker effektivt. Insulin skal transportere sukker fra blodet ind i cellerne i alle væv. Diabetikeres produktion af insulin er utilstrækkelig. Hos patienter med type 2 diabetes, der ofte omtales som aldersdiabetes eller gammelmands-sukkersyge, bliver cellerne mindre følsomme over for insulin. Endvidere mister bugspytkirtlen i de sene stadier af sygdommen sin evne til at producere tilstrækkelige mængder insulin. Type 2 diabetes er den mest almindelige form for diabetes og skyldes både genetiske og miljømæssige faktorer, f.eks. fedme. Som følge heraf sker der ikke tilstrækkelig regulering af blodsukkeret. Type 2 diabetes er en sygdom i alarmerende vækst; ikke blot i den industrialiserede verden, men nu også i mindre industrialiserede dele af verden. Hvis type 2 diabetes ikke behandles effektivt, risikerer patienten at udvikle alvorlige komplikationer som slagtilfælde, blodprop i hjertet, hjertesvigt, nyresvigt, blindhed og sygdomme i det perifere nervesystem. Nuværende behandlinger kan regulere blodsukkeret i de første år af sygdommen, men mister med tiden deres virkning på grund af sygdommens udvikling, og stofferne har en række bivirkninger, hvoraf vægtøgning og hypoglykæmi er blandt de hyppigste. Der er således et stort behov for en alternativ behandling af type 2 diabetes, og AVE0010/ZP10 tilhører denne nye klasse af stoffer, som potentielt kan sinke sygdomsudviklingen og medvirke til vægttab.

15 13 ZP1609/GAP-134 Banebrydende gap junction-programmer til behandling af hjertearytmi Science Gap junctions er specialiserede porer, der sikrer en koordineret udbredelse af elektriske impulser fra celle til celle i hjertet. Denne spredning er vigtig for synkroniseringen af hjertets sammentrækninger. Ved et hjerteanfald (akut myokardieinfarkt) eller ved kronisk hjertelidelse lukkes gap junction-porerne, hvilket hæmmer spredningen af elektriske impulser. De elektriske impulser finder derfor atypiske veje, hvilket kan medføre uregelmæssig hjerterytme eller arytmi og død. Zealand Pharma har i prækliniske dyremodeller vist, at vores første generation af gap junction-modifiers, Rotigaptide, specifikt hæmmer re-entry arytmi -mekanismen ved at normalisere hjertets ledningsevne og forebygge livstruende arytmi. Zealand Pharma indgik i 2003 en udviklings- og licensaftale med Wyeth Pharmaceuticals om i fællesskab at udvikle et gap junction-modulerende stof til behandling af hjerte-karsygdomme. Efterfølgende aftaler gav Wyeth rettigheder til Zealands unikke bibliotek af stoffer med nye molekyler med potentielle gap junction-modulerende egenskaber. Fra dette bibliotek har de to selskaber sammen identificeret ZP1609/GAP-134, som er et lille modificeret dipeptid, som en potent og selektiv anden-generations gap junction-modifier, som er oralt biotilgængelig. Efter identificeringen af en oralt tilgængelig gap junction-modifier er den videre udvikling af Rotigaptide bragt til ophør. ZP1609/GAP-134 synes lovende til forebyggelse af postoperativ atrieflimmer (AF) og til opretholdelsen af sinusrytmen hos patienter med kronisk AF. Ved årsmødet i American Heart Association Meeting i november 2007 blev der offentliggjort meget lovende data, som viste, at ZP1609/GAP-134 modvirker postoperativ AF og kronisk AF i store dyremodeller. I en hundemodel for akut steril perikarditis reducerede ZP1609/GAP-134 signifikant varigheden af AF og den generelle AF-byrde. I en hundemodel for hjertesvigt induceret ved simultan elektrisk stimulation med pacemaker elektroder i højre hjerteforkammer og højre hjertekammer reducerede ZP1609/GAP-134 signifikant den gennemsnitlige varighed af AF, antallet af AF-episoder og inducerbarheden af AF. Denne hundemodel for hjertesvigt er designet til at efterligne patienter i de tidlige stadier af hjertesvigt, som har AF, der kræver elektrisk konvertering og kronisk behandling for at opretholde sinusrytmen. Disse resultater viser, at ZP1609/GAP- 134 er et nyt stof til behandling af hjertearytmi, som kan være effektivt til opretholdelsen af sinusrytmen hos patienter med postoperativ eller kronisk AF. I oktober 2008 førte Wyeth denne første oralt tilgængelige gap junction-modifier ZP1609/GAP-134 ind i klinisk fase I udvikling i USA. Dette molekyle repræsenterer med sin orale formulering et nyt paradigme for en mulig kronisk forebyggelse af både atrie- og ventrikelarytmi. Efter gennemførelsen af et fase I studie med oralt indgivet GAP-134 vil Wyeth indlede et fase II studie med den intravenøse form, ZP1609, til behandling af AF efter koronar-bypass kirurgi (CABG). Life Atrieflimmer (AF) er den mest almindelige kroniske hjerterytmeforstyrrelse (arytmi) i den vestlige verden. Den rammer næsten 10% af alle mennesker på 75 år og derover. Med den forøgede forventede levetid og den forbedrede behandling af patienter med iskæmisk hjertesygdom, som fører til en forøget overlevelse for denne patientpopulation, forventes forekomsten af AF at nå epidemiske højder, efterhånden som befolkningen ældes. AF er en sygdom, som hyppigst ses hos patienter med kroniske hjertekarsygdomme som f.eks. hypertension, kongestiv og iskæmisk hjertesygdom og sygdomme i hjerteklapperne. Det er en alvorlig lidelse, som indebærer en 3-5 gange øget risiko for blodpropper og blødninger i hjernen (slagtilfælde), øget sygelighed og dødelighed (1,5 til 1,9 gange forøget risiko). AF er den hyppigste årsag til hospitalsindlæggelse blandt patienter med hjerterytmeforstyrrelser, og sygdommen har en alvorlig negativ indvirkning på livskvaliteten. Postoperativ AF er almindelig hos patienter, der får udført hjertekirurgi (incidensen i G7-landene i 2007 var operationer). Risikoen for at få AF efter en hjerteklapoperation er 50%, og ved by-pass kirurgi på hjertets egen karforsyning er den 33%. Konsekvensen af postoperativ AF er forlænget hospitalsophold og øget risiko for et postoperativt slagtilfælde. ZP1609/GAP-134 vil muligvis udgøre et sikkert og veltolereret behandlingsvalg for patienter med atrieflimmer med eller uden strukturel hjertelidelse eller hjertesvigt, og for hvem den langsigtede strategi er at opretholde en normal hjerterytme, for derved at øge patientens livskvalitet.

16 14 GLP-2 beretning

17 15 Glukagon-lignende Peptid-2 (GLP-2) er et naturligt forekommende peptidhormon, som forbedrer genoprettelsen af tyndtarmens epitel hos dyr og mennesker. Hos Zealand Pharma har vi udviklet en række potente og biologisk stabile GLP-2 agonister rettet mod behandlingen af mave-tarmsygdomme. Tyndtarmens epitel har en dynamisk cellepopulation, som sikrer, at tyndtarmens struktur og funktion opretholdes Tyndtarmens epitel er et dynamisk væv, hvor cellerne konstant fjernes og udskiftes med nyligt differentierede celler. Epitelet er et enkelt lag celler bestående primært af tre celletyper: Enterocytter (involveret i fordøjelse og absorption af næring), enteroendokrine celler (involveret i syntese af peptider og hormoner) og slimceller (involveret i produktion af slimhinden). Denne heterogene cellesammensætning i tyndtarmens epitel i kombination med tyndtarmens indbyggede evne til hyppigt at forny sin cellepopulation sikrer, at både strukturen og funktionen af tyndtarmen opretholdes. Glukagon-lignende peptid-2 stimulerer den naturlige fornyelse af tyndtarmens epitel Glukagon-lignende peptid-2 (GLP-2) er et peptidhormon, som primært produceres af tyndtarmens enteroendokrine L-celler. Stoffet udskilles som reaktion på næringsindtagelse og virker via binding til GLP-2 receptoren, som primært udtrykkes i mavetarmkanalen. Hos dyr har administration af GLP-2 vist sig at stimulere væksten i tyndtarmens epitel, at forbedre fødeoptagelsen og fordøjelsen, at øge blodforsyningen til tarmen samt forstærke tyndtarmens resistens mod bakterier. Ved brug af en lang række prækliniske modeller af tarmskader, herunder stråle- og kemoterapiinduceret beskadigelse af slimhinden, iskæmireperfusion og inflammatorisk tarmsygdom, har investigatorer rundt om i verden påvist, at behandling med GLP-2 reducerer sygdommens sværhedsgrad og forbedrer overlevelsen blandt dyr. Den gavnlige effekt af GLP-2 i disse prækliniske modeller, hvor strukturen og/eller funktionen af tyndtarmen ændres, viser tydeligvis, at den beskadigede mave-tarmkanal fortsat reagerer på GLP-2. Ud over virkningen hos dyr har GLP-2 også vist sig at have en gavnlig terapeutisk effekt ved behandling af mennesker. I undersøgelser, som er publiceret i tidsskriftet Gastroenterology, har Jeppesen og hans gruppe af forskere med overbevisning påvist, at kronisk behandling med GLP-2 forbedrer næringsstatus hos patienter med korttarmssyndrom. Sammenfattende kan man konkludere, at observationerne om, at GLP-2 forbedrer tyndtarmens regenerering og funktion sammen med beviset for, at GLP-2 har terapeutisk effekt ved behandling af mennesker tyder på, at GLP-2 er en attraktiv terapeutisk kandidat i behandlingen af beskadigelse af og/eller sygdom i tarmen. GLP-2 har en række gavnlige virkninger på en rask eller beskadiget tyndtarm. En række stabile og potente GLP-2 agonister er udviklet hos Zealand Pharma til behandling af mave-tarmsygdomme Den specifikke og gavnlige effekt, som GLP-2 har i tyndtarmen, har skabt stor interesse omkring anvendelsen af GLP-2 i behandlingen af mave-tarmsygdomme. En større udfordring i den kliniske brug af GLP-2 er imidlertid den observation, at stoffet hurtigt deaktiveres og udskilles fra kroppen. Hos Zealand har vi anvendt vores viden om peptidstabilisering og vores rettighedsbeskyttede SIP -teknologi til at fremstille en række helt nye og stabile GLP-2- peptidanaloger, som specifikt forbedrer væksten og funktionen af tyndtarmens epitel. Vi mener, at disse nyudviklede GLP-2 agonister vil give Zealand en unik mulighed for at udnytte de forskellige gavnlige virkninger, som GLP-2 har i behandlingen af mavetarmsygdomme. To GLP-2 agonister udviklet af Zealand undersøges i øjeblikket i kliniske studier vedrørende behandling af inflammatorisk tarmsygdom og kemoterapiinduceret diarré. Status på disse projekter beskrives på side 16 og 17.

18 16 ZP1848 Forbedret gendannelse af slimhinden ved inflammatorisk tarmsygdom Epithelial regeneration TNF-α Ulceration Barrier function Science ZP1848 er en ny GLP-2 agonist udviklet af Zealand Pharma til behandling af inflammatorisk tarmsygdom. ZP1848 er blevet testet i et omfattende præklinisk toksikologi- og sikkerhedsfarmakologiprogram, som er anbefalet af de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA). I december 2008 blev der indsendt en IND-ansøgning til FDA, som godkendte ansøgningen. Zealand har påbegyndt et klinisk fase I sikkerheds- og tolerabilitetsstudie med ZP1848 i raske frivillige og patienter med Crohns sygdom. Fase I studiet er et dobbeltblindet, placebokontrolleret, randomiseret studie med stigende, subkutant administrerede enkeltdoser i raske frivillige efterfulgt af flerdosis til behandling af patienter med Crohns sygdom. Studiet gennemføres i USA. Zealand forventer at afslutte dette studie i Zealand har påvist, at ZP1848 binder sig potent og selektivt til GLP-2 receptoren. Derefter undersøgte vi den terapeutiske effekt af ZP1848 i to dyremodeller af inflammatorisk tarmsygdom: en model med indometacin-induceret inflammation i tyndtarmen og en model med dextran natriumsulfat-induceret tyktarmsbetændelse. Indometacin-induceret inflammation i tyndtarmen er kendetegnet primært ved sårdannelse i tyndtarmens epitel, øgede koncentrationer af det pro-inflammatoriske cytokin, tumor-nekrosefaktor (TNF-ɑ), og nedsat resistens mod bakterier i tyndtarmen. Vi har vist, at ZP1848 reducerer sårdannelse og TNF-ɑ koncentrationer samt forbedrer tyndtarmens resistens over for bakterier. Vi har ligeledes vist, at ZP1848 reducerer koncentrationen af inflammationsmarkører og reducerer tabet af kropsvægt hos mus med dextran natriumsulfat-induceret tyktarmsbetændelse. Den indometacin-inducerede model af inflammation i tyndtarmen og den dextran natriumsulfatinducerede model af tyktarmsbetændelse er anerkendte blandt forskere og kliniske eksperter som pålidelige modeller af inflammatorisk tarmsygdom hos mennesker, og er ligeledes anerkendt som nyttige værktøjer til at vurdere det terapeutiske potentiale af nye lægemidler til behandling af Crohns sygdom. De påviste forbedrende og antiinflammatoriske virkninger af ZP1848 kombineret med selektiviteten af ZP1848 for GLP-2 receptoren lokaliseret i tarmen tyder klart på, at ZP1848 kan være et lovende og selektivt lægemiddel, som specifikt er rettet mod og reparerer mave-tarmkanalen hos patienter med inflammatorisk tarmsygdom. ZP1848 er rettet mod og behandler en række sygdomme i den indometacin-inducerede model af Crohns sygdom. Life Inflammatorisk tarmsygdom er en betegnelse, som primært dækker over Crohns sygdom og colitis ulcerosa. Crohns sygdom og colitis ulcerosa er kroniske tilstande, som karakteriseres ved sporadisk inflammation i mave-tarmkanalen efterfulgt af spontan heling. Den primære forskel på Crohns sygdom og colitis ulcerosa er inflammationens lokalisering og fremtoning. Crohns sygdom kan forekomme alle steder i mave-tarmkanalen men rammer oftest den sidste del af tyndtarmen og første del af tyktarmen. Inflammation i Crohns sygdom karakteriseres ved fokale, asymmetriske, transmurale og lejlighedsvise granulomatøse sårdannelser på tyndtarmens epitel. I modsætning til Crohns sygdom ses der ved colitis ulcerosa kun inflammation på tyktarmens epiteliale overflade og ved anus. De mest almindelige symptomer på inflammatorisk tarmsygdom er mavesmerter, kramper, træthed og diarré. Af andre komplikationer forbundet med inflammatorisk tarmsygdom kan nævnes udslæt, leddegigt og øjenbetændelse. Ætiologien og patogenesen for inflammatorisk tarmsygdom er stadig ukendt, men miljømæssige, immun- og genetiske faktorer menes at spille en rolle. Det primære mål ved behandlingen af inflammatorisk tarmsygdom er at lindre og/eller forebygge inflammation. Der anvendes fem lægemiddelklasser for at nå dette mål: Aminosalicylsyre, kortikosteroider, immunosuppressive midler, antibiotika og biologiske behandlinger. Kirurgi er også ofte nødvendigt for at lindre symptomerne eller behandle komplikationer som f.eks. forsnævring, perforering, abscess, fistler eller blødninger i tyndtarmen. De tilgængelige lægemidler er imidlertid associeret med væsentlige ulemper som f.eks. bivirkninger, hyppig dosering og manglende behandlingseffekt. Omkring og 1,3 mio. mennesker er diagnosticeret med henholdsvis Crohns sygdom og colitis ulcerosa. Det er værd at bemærke, at forekomsten af Crohns sygdom er stigende, mens forekomsten af colitis ulcerosa er stabil i de industrialiserede lande. Sammenfattende kan det konkluderes, at manglerne ved de nuværende behandlingsmuligheder for Crohns sygdom kombineret med den stigende forekomst af inflammatoriske tarmsygdomme i den industrialiserede verden fremhæver behovet for mere effektive terapeutiske metoder i behandlingen af inflammatorisk tarmsygdom.

19 17 zp 1846 Til behandling af kemoterapi-induceret diarré Science ZP1846 er blevet testet i et præklinisk toksikologiog sikkerhedsfarmakologiprogram og et fase I studie for at dokumentere stoffets sikkerhed og tolerabilitet. Studiet blev foretaget i USA i Vi har i farmakologiske studier vist, at ZP1846 svækker eller hæmmer kemoterapi-induceret diarré i dyremodeller, sandsynligvis ved at forbedre genoprettelsen og funktionen af tyndtarmens epitel. Den 26. november 2008 blev der indgået en partneraftale med Helsinn Healthcare SA vedrørende udvikling og global kommercialisering af ZP1846 til behandling af kemoterapi-induceret diarré. I henhold til aftalen erhverver Helsinn Healthcare en global eksklusiv licens til ZP1846 og får det fulde ansvar for al videreudvikling, godkendelse hos de relevante myndigheder, fremstilling, markedsføring og salg af lægemidlet enten gennem egen organisation eller partnere. Som modydelse betaler Helsinn Healthcare ikkeoplyste udviklings- og salgsbaserede milepælsbetalinger til Zealand. Herudover vil Zealand modtage royalty-betalinger af et fremtidigt salg og beholder retten til selv at markedsføre ZP1846 i de nordiske lande. Den samlede værdi af de ikke royaltybaserede betalinger under partneraftalen kan udgøre op til EUR 140 mio. Life Kemoterapeutiske stoffer retter sig mod og beskadiger de hurtigtdelende tumorceller. Ikke desto mindre ødelægger kemoterapeutiske stoffer samtidig også andre hurtigtdelende celler som f.eks. cellerne i tyndtarmens epitel. Som følge af denne beskadigelse af tyndtarmens epitel oplever op til 50% af de patienter, som får kemoterapi, bivirkninger i mavetarmkanalen. Kemoterapi-induceret beskadigelse af tyndtarmens epitel omtales klinisk som beskadigelse af slimhinden, som kan medføre tarmbesvær og diarré. Kemoterapi-induceret diarré optræder hos 50-80% af de patienter, der får bestemte kemobehandlinger, og kemoterapi-induceret diarré er således en af de nyere invaliderende og potentielt livstruende tilstande, som kræver klinisk behandling. De nuværende behandlinger af kemoterapi-induceret diarré er kun palliative, og der er således et stort udækket behandlingsbehov for nye og effektive lægemidler. ZP1846 er en ny GLP-2 agonist udviklet af Zealand Pharma til behandling af kemoterapiinduceret diarré.

20 18 Ledelse David H. Solomon Administrerende direktør Dr. Solomon har omfattende erfaring i farmakologisk forskning og har været medlem af fakultetsrådet ved Columbia University s College of Physicians and Surgeons i New York, NY, lige som han har haft ledende stillinger i adskillige bioteknologiske, farmaceutiske og medicotekniske selskaber, heriblandt Remedy Pharmaceuticals og Critical Diagnostics, begge beliggende i New York. Fra var Dr. Solomon medicinsk direktør og partner i Carrot Capital Healthcare Ventures. Senest har Dr. Solomon været COO i Vital Sensors, Inc. Dr. Solomon er læge og PhD fra Cornell University Medical College og the Sloan-Kettering division of its Graduate School of Medical Sciences, i New York City. Mogens Vang Rasmussen Økonomidirektør med yderligere ansvar for de operationelle og administrative funktioner Ansvarlig for IT, Investor Relations og Kommunikation Mogens Vang Rasmussen er cand.polit. fra Københavns Universitet og har suppleret sin uddannelse med ledelseskurser på INSEAD og Stanford Business School. Mr. Mogens Vang Rasmussen har erfaring fra Novo Nordisk A/S, hvor han var corporate controller og leder af investor relations på hovedkvarteret i Danmark og senere i Novo Nordisk i New York med ansvar for økonomisk rapportering og investor relations i Nordamerika. Før han kom til Zealand Pharma var Mogens Vang Rasmussen økonomidirektør og senere administrerende direktør i MediCult A/S. Mogens Vang Rasmussen har været ansat i Zealand Pharma siden 2003.

årsr apport science-to-life

årsr apport science-to-life årsr apport 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 science-to-life Indhold Beretning Regnskab 1 1 2 3 5 5 Indledning Værdier Produkt pipeline Ledelsesberetning Nøgletal 2002-2007 Mission og vision 16 18 19

Læs mere

virksomhedsinformation

virksomhedsinformation virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: +45 43 28 12 00 Fax: +45 43 28 12 12 Bestyrelsesmedlemmer Daan J. Ellens, Bestyrelsesformand Peter Benson Alain Munoz

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S Copenhagen, 2011-03-29 09:02 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse Nr. 04/2011 29. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs virksomhedsinformation Indholdsfortegnelse 2 Til vores aktionærer 4 Kort om Zealand Pharma 4 Produktportefølje 2010 5 Mission, vision og værdier Zealand Pharma

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 23 / 2015 Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Licensindtægter for Lyxumia på 6,3 mio. kr., hvilket

Læs mere

Virksomhedspræsentation

Virksomhedspræsentation Virksomhedspræsentation ProInvestor Life Science seminar 11. april 2012 T U R N I N G P E P T I D E S I N T O D R U G S ANSVARSFRASKRIVELSE (DISCLAIMER) Denne præsentation udgør ikke, udgør ikke en del

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

science-to-life annual report

science-to-life annual report science-to-life annual report 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 indhold Beretning Regnskab 1 1 2 3 5 6 8 Nøgletal Værdier Ledelse Bestyrelse VirksomhedsInformation Profil Mission og Vision Direktion

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Hanne Hillman

Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Hanne Hillman Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Transcript Live Q and A Zealand Pharma med, d. 8. Januar 2013 akademikeren Velkommen til. Vi begynder sessionen om 4 timer. Kl. 16.00 Dansk tid IR Moderator Om 15

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010 Væsentlig reduktion i driftsunderskud på DKK 73 i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 361 i 2009 Facilitetens dagsværdi reduceret med DKK 130 ; forventet salg rykket til 2011, hvilket påvirker

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 8. december 2014

Analyse af Zealand Pharma 8. december 2014 Konklusion Selskabets første produkt, Lyxumia, er godkendt i mere end 50 lande og markedsføres af partneren Sanofi i mere end 20 af disse. Prisog refusionsforhandlinger med de enkelte lande spiller i den

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006 Til OMX Den Nordiske Børs. Hørsholm, den 5. marts 2007 LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for Resumé: Bestyrelsen i LifeCycle Pharma har i dag godkendt årsregnskabet for regnskabsåret.

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 Investor præsentation NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 ANSVARSFRASKRIVELSE Denne præsentation indeholder fremadrettede udsagn om LifeCycle Pharmas fremtidige udvikling og resultater og andre

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Zealand Pharma A/S. CVR-nr. 20 04 50 78 --- Årsrapport 2003 (7. regnskabsår)

Zealand Pharma A/S. CVR-nr. 20 04 50 78 --- Årsrapport 2003 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2004 (dirigent) Zealand Pharma A/S CVR-nr. 20 04 50 78 --- Årsrapport 2003 (7. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Af: Camilla Boysen, Maham Ahmed, Sughra Ahmed og Veronika Koudelkova. Indledning I dette projekt vil vi beskrive de forskellige typer for sukkersyge, med fokus på

Læs mere

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1 Ordinær generalforsamling 29. april 2010 København 1 Affitechs vision Vi opbygger en international biotekvirksomhed Fokuseret på at udvikle humane terapeutiske antistofprodukter et marked på USD 40 mia.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 REVOLUTIONARY HEALTH SOLUTIONS VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 SOM FØRENDE OG BANEBRYDENDE INDEN FOR PEPTID-LÆGEMIDLER SKABTE VI I 2014 ET SOLIDT FUNDAMENT FOR ØGET VÆRDISKABELSE

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

zealand pharma årsrapport 2011

zealand pharma årsrapport 2011 zealand pharma årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Til vores aktionærer 2 Kære aktionær, 4 Kort om Zealand Pharma 6 Strategisk målsætning og forretningsmodel 1 Højdepunkter i 211 og efter balancedagen 11

Læs mere

Genmab - værdiskabelse gennem innovative produkter og teknologiplatforme

Genmab - værdiskabelse gennem innovative produkter og teknologiplatforme Dansk Aktionærforening Lokalforening København City. Lokalafdeling af Dansk Aktionærforening i samarbejde med øvrige lokalafdelinger i Københavnsområdet Genmab - værdiskabelse gennem innovative produkter

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE zealand pharma A/S Årsrapport 212 HISTORIEN OM ZEALAND innovation PEPTIDER partnere DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE Medicin succes 1 Hoved- og nøgletal DKK Note 212 211 21 29 28 Resultatopgørelse

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE zealand pharma A/S Årsrapport 212 HISTORIEN OM ZEALAND innovation PEPTIDER partnere DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE Medicin succes 1 Hoved- og nøgletal DKK Note 212 211 21 29 28 Resultatopgørelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe. et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme

Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe. et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme 2 Kort om fusionen To selskaber dedikeret til sjældne kræftsygdomme Topotarget

Læs mere

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS.

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS. Til Nasdaq OMX Copenhagen Meddelelse nr. 30/ Regnskabsmeddelelse for de første 6 måneder af Resumé: Sammenlægningen af og Affitech Research AS blev afsluttet efter planen den 5. maj. For de første 6 måneder

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

SIDEN SIDST: fantastisk år. 2 væsentlige. partneraftaler. 3 x markedsværdi

SIDEN SIDST: fantastisk år. 2 væsentlige. partneraftaler. 3 x markedsværdi THOMAS DUSCHEK, IR & COMMUNICATIONS SPECIALIST INVESTORDAGEN 2. JUNI 2015 SIDEN SIDST: 1 fantastisk år 2 væsentlige partneraftaler 3 x markedsværdi 2 BAVARIAN NORDIC Cancerimmunterapier og vacciner mod

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 4. april 2013

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 4. april 2013 Ordinær Generalforsamling Vedbæk, 4. april 2013 Dagsorden for generalforsamlingen den 4. april 2013 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af den reviderede

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Epidemiologiske hyppighedsmål

Epidemiologiske hyppighedsmål Epidemiologiske hyppighedsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 14. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere