årsrapport science-to-life

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsrapport science-to-life"

Transkript

1 årsrapport science-to-life

2 virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: Fax: CVR nr.: Grundlagt: 1. april 1997 Registreret adresse: Albertslund Regnskabsår: 1. Januar 31. December Bestyrelsesmedlemmer Daan J. Ellens, Bestyrelsesformand Peter Benson Alain Munoz Jean-Christophe Renondin Christian Herskind Thomas Tscherning Christian Thorkildsen Helle Størum Direktion David H. Solomon Mogens Vang Rasmussen Revision Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Stockholmsgade 45 DK-2100 København Ø

3 1 indhold Selskabet Regnskab Produkt pipeline Mission og vision Zealands succes igennem de seneste 10 år Ledelsesberetning Pressemeddelelser 2008 Nøgletal Regnskabsberetning 2008 Corporate governance Ejerforhold Finanspolitik Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Udvikling af Lead kandidater AVE0010/ZP10 (Type 2 diabetes) ZP1609/ GAP-134 (Hjertearytmi) Resultatopgørelse 2008 Balance pr. 31. december 2008 Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter til regnskabet 14 GLP-2 beretning 16 ZP1848 (Inflammatoriske tarmsygdomme) 17 ZP1846 (Kemoterapi-induceret diarré) Direktion Bestyrelse

4 2

5 3 Produkt pipeline Tidlig-fase Sen-fase Præklinisk Fase I fase II fase III lægemiddel- lægemiddel- udvikling forskning forskning AVE0010/ZP10 Type 2 diabetes (udlicenseret til Sanofi-Aventis) AP214/ZP1480 Organsvigt efter operation (udlicenseret til Action Pharma) ZP1846 Kemoterapi-induceret diarré (udlicenseret til Helsinn Healthcare) ZP1609/GAP134 Atrieflimmer (Udlicenseret til Wyeth Pharmaceuticals) ZP1848 Inflammatoriske tarmsygdomme ZP2307 Osteoporose ZP2435 Fedme, diabetes Gap junction-modulering, arytmi, diabetes, fedme Zealand fokuserer generelt på at skabe maksimal værdi ved at føre innovative peptidbaserede lægemidler med betydeligt medicinsk og kommercielt potentiale hurtigt og effektivt på markedet til at imødekomme patienternes udækkede behandlingsbehov Zealands vision At være Europas førende virksomhed inden for forskning og udvikling af peptidbaserede lægemidler. At have en bred produktportefølje med produkter tæt på markedet. At opbygge en bæredygtig platform til effektiv udvikling af peptidbaserede lægemidler ved hjælp af vores vidensbeskyttede teknologier. At indgå samarbejdsaftaler, når dette måtte være til gavn for vores forretningsmål. At bevare visse markedsføringsrettigheder til vores produkter for derigennem at kunne etablere vores egne markedsføringsorganisationer i bestemte geografiske områder. At være en foretrukken arbejdsplads gennem vores standarder, vores værdier og et givtigt arbejdsmiljø.

6 4 Zealands succes igennem de seneste 10 år ved at opbygge en stærk portefølje, som er valideret igennem store globale kommercielle samarbejdsaftaler, står Zealand godt rustet til at opnå fremtidig succes som et førende selskab inden for udvikling af peptider. Zealands styrker er baseret på en god finansiel stilling og en fokuseret strategi. Zealand Pharma er grundlagt i 1998 og har opnået en væsentlig position for et selskab af sin størrelse og alder. På 10 år har Zealands forskere opbygget en unik peptidpipeline af egenudviklede programmer, hvoraf 7 er i klinisk udvikling. Vores nuværende udviklingsportefølje består af: Zealand har desuden en række lead-udviklingsprogrammer rettet mod en række sygdomme og indikationer, hvor der er et udækket behandlingsbehov og et stort markedspotentiale, f.eks. fedme, type 2 diabetes, dyslipidæmi, hjertearytmi, akut leverskade og osteoporose. Ét fase III stof AVE0010/ZP10 mod Type 2 diabetes Ét fase II stof AP214/ZP1480 til organsvigt efter operation Tre stoffer i fase I ZP1609/GAP-134 mod atrieflimmer ZP1846 mod kemoterapi-induceret diarré ZP1848 mod inflammatoriske tarmsygdomme Alle Zealands lægemidler stammer fra vores egen udviklingsprogrammer. Vores teknologi er kommercielt valideret gennem globale samarbejdsaftaler med større medicinalselskaber, herunder Sanofi-Aventis (ZP10), Wyeth (ZP1609), Helsinn Healthcare (ZP1846) og Action Pharma (ZP1480). I 2003 vandt Zealand Ernst & Youngs Entrepreneur of the Year pris i kategorien biotek, og i 2008 fik Zealand tildelt prisen the European R&D company of the Year fra Frost & Sullivan. I løbet af sine 10 års drift har Zealand: Syntetiseret over peptidstoffer Indleveret 226 patentansøgninger i 24 patentfamilier Offentliggjort over 100 artikler, posters og abstracts Modtaget indtægter i form af upfront-betalinger, udviklingsmilepæle og kontraktmæssigt forskningsarbejde Indgået fire samarbejdsaftaler med nogle af de største globale medicinalselskaber

7 Akkumuleret antal af patentfamilier Antal af patentfamilier Antal patentfamilier Medarbejdere, ultimo året Medarbejdere, ultimo Antal syntetiserede peptid-stoffer Akkumuleret antal syntetiserede peptid-stoffer Antal syntetiserede peptid-stoffer Akkumuleret omsætning Omsætning Omsætning DKK 1.000

8 6 Ledelsesberetning Nye milepæle nået i 2008 Det er os en glæde at kunne meddele, at Zealand Pharma A/S 10 år efter grundlæggelsen i 1998 nåede nye væsentlige milepæle i Den nylige globale finanskrise har haft indvirkning på alle biotek- og medicinalselskaber. Under denne krise har Zealand, til trods for sin stærke finansielle stilling, udviklet en stram disciplin med hensyn til vores kapitalstyring samt de kliniske- og lægemiddeludviklingsprogrammer, som vi understøtter. Vi mener, at vi med denne disciplin samt vores stærke pipeline og eksisterende globale samarbejdsaftaler kan opnå væsentlig succes i det kommende år. I maj måned blev der indledt klinisk fase III udvikling med Zealands GLP-1 agonist AVE0010/ZP10, som er udlicenseret til Sanofi-Aventis. I november offentliggjorde Zealand og Helsinn Healthcare underskrivelsen af en partneraftale vedrørende udvikling og global kommercialisering af Zealands ZP1846, en Glukagon-lignende peptid-2 (GLP-2) receptor agonist, som kan blive en helt ny behandlingsform til kemoterapi-induceret diarré, der er en invaliderende sygdom, som rammer kræftpatienter under behandling med en række kemoterapier. Indgåelsen af denne partneraftale for ZP1846 med Helsinn Healthcare fastslår Zealands evne til at føre innovative peptidprojekter fra idéstadiet frem til klinisk udvikling og efterfølgende partneraftale. Denne aftale er Zealands tredje større partneraftale i de 10 år, Zealand har eksisteret, og disse vigtige aftaler sætter tydeligt fokus på de spændende stoffer, som vi frembringer via vores unikke indgangsvinkel til lægemiddelforskning og -udvikling. Denne indgangsvinkel, der kombinerer en kreativ lægemiddeludviklingskultur og et stærkt fokus på kommercialisering, har gjort det muligt for os at bringe ZP1846 fra opdagelse til klinisk forskning på bare fire år og herved skabe stor værdi for vores aktionærer. AVE0010/ZP10 I maj 2008 indledte Sanofi-Aventis et klinisk fase III udviklingsprogram med GLP-1 agonisten AVE0010/ ZP10, som er licenseret fra Zealand. Programmet inkluderer mere end diabetespatienter og omfatter en vurdering af en injektion én gang dagligt af AVE0010/ZP10 i kombination med de primære eksisterende behandlinger (metformin, sulfonylurinstof, insulin) samt endvidere en sammenligning med exenatid i et monoterapi studie. Der forventes indsendt registreringsansøgning i EU/USA i ZP120 På grund af manglen på karudvidende lægemidler, der fortrinsvis reducerer det systoliske blodtryk, har Zealand i 2008 i samråd med hjerte-/kareksperter evalueret muligheden for at anvende ZP120 i behandlingen af isoleret systolisk hypertension (ISH). Da behandlings-effekten fra Zealands dyreforsøg vedrørende NOP-receptorens egenskaber ikke kan genskabes hos mennesker, og da den blodtrykssænkende virkning ikke er konsekvent, har Zealand desværre måtte indstille projektet. ZP1609/GAP-134 Zealand Pharma indgik i 2003 en udviklings- og licensaftale med Wyeth Pharmaceuticals om i fællesskab at udvikle et gap junction-modulerende stof til behandling af hjerte-karsygdomme. Efterfølgende aftaler gav Wyeth rettigheder til Zealands unikke bibliotek af stoffer med nye molekyler med potentielle gap junction-modulerende egenskaber. Fra dette bibliotek har de to selskaber sammen identificeret ZP1609/GAP-134, som er et lille modificeret dipeptid, som en potent og selektiv gap junction-modifier, som er oralt biotilgængelig. I 2008 har Wyeths såkaldte Learn Team inden for arytmi revurderet den kliniske strategi for ZP1609/ GAP-134, og der er godkendt en proof-of-concept strategi for GAP-134. Dette vil bl.a. omfatte en undersøgelse af GAP-134 til forebyggelse af postoperativ atrieflimmer ved brug af intravenøs dosering på hospitalet og oral dosering efter udskrivelse. I 2008 gennemførte Wyeth det kliniske fase I studie med den intravenøse formulering og har besluttet at føre denne første oralt tilgængelige gap junctionmodifier ZP1609/GAP-134 videre ind i klinisk fase I i USA i begyndelsen af ZP1609/GAP-134 har vist farmakologisk effekt i dyremodeller af både ventrikulær- og atriearytmi og repræsenterer med sin orale formulering et nyt paradigme for en mulig forebyggelse af kroniske hjertearytmier. ZP1846 ZP1846, der er et peptid, som integrerer Zealands rettighedsbeskyttede SIP -teknologi, er udviklet til forebyggelse og behandling af kemoterapi-induceret diarré, en alvorlig bivirkning for kræftpatienter, der modtager mange kemobehandlinger. I 1. halvår 2008 afsluttede Zealand et fase I dobbeltblindet, placebokontrolleret, randomiseret, sikkerheds- og tolerabilitetsstudie med stigende, intravenøst administrerede enkeltdoser af ZP1846 i raske frivillige i USA. Zealand opnåede de primære formål med fase I studiet, som var at undersøge bivirkninger, tolerabilitet og maksimalt tålte doser (MTD) af ZP1846 administreret som intravenøs bolus- eller subkutan injektion i raske frivillige. I november måned offentliggjorde Zealand og Helsinn Healthcare, at de havde indgået en partneraftale om udvikling og global kommercialisering

9 7 af ZP1846. I henhold til aftalen erhverver Helsinn Healthcare en global eksklusiv licens til ZP1846 og får det fulde ansvar for al videreudvikling, godkendelse hos de relevante myndigheder, fremstilling, markedsføring og salg af lægemidlet enten gennem egen organisation eller partnere. Som modydelse betaler Helsinn Healthcare ikke-oplyste udviklingsog salgsbaserede milepælsbetalinger til Zealand. Herudover vil Zealand modtage royalty-betalinger af et fremtidigt salg og beholder retten til selv at markedsføre ZP1846 i de nordiske lande. Den samlede værdi af de ikke royaltybaserede betalinger under partneraftalen kan udgøre op til EUR 140 mio. ZP1848 ZP1848 er et nyt peptid til anvendelse som subkutan injektion til behandling af akut inflammation hos patienter med inflammatoriske tarmsygdomme. Inflammation beskadiger tyndtarmens slimhinde og serosa i betydelig grad, hvilket forværrer inflammationen og gør den varig. ZP1848 er en ny Glukagon-lignende peptid-2 (GLP-2) agonist, der har en regenerativ virkning på tarmen ved at stimulere slimhindedannelse og derved forbedrer helingsprocessen efter inflammation. ZP1848 har i prækliniske studier vist at kunne dæmpe inflammation i tyndtarmen og forbedre helingsprocessen efter inflammation i en forsøgsmodel af inflammatorisk tarmsygdom. ZP1848 er blevet ført gennem et omfattende præklinisk toksikologi- og sikkerhedsfarmakologiprogram som anbefalet af FDA, og der blev indsendt en IND-ansøgning i USA i Zealand har til hensigt at føre ZP1848 gennem et fase Ia studie med stigende enkeltdoser efterfulgt af et fase Ib studie, som omfatter patienter med Crohns sygdom i remission, som alle doseres i op til 14 dage med en enkelt dosis ZP1848. fakultetsrådet ved Columbia University s College of Physicians and Surgeons i New York, NY, lige som han har haft ledende stillinger i adskillige bioteknologiske, farmaceutiske og medicotekniske selskaber, heriblandt Remedy Pharmaceuticals og Critical Diagnostics, begge beliggende i New York. Fra var Dr. Solomon medicinsk direktør og partner i Carrot Capital Healthcare Ventures. Senest har Dr. Solomon været COO i Vital Sensors, Inc. Dr. Solomon er læge og PhD fra Cornell University Medical College og the Sloan-Kettering division of its Graduate School of Medical Sciences, i New York City. David Solomon overtager stillingen fra den konstituerede administrerende direktør Mogens Vang Rasmussen, som fortsætter hos Zealand som Økonomidirektør med yderligere ansvar for de operationelle og administrative funktioner. Som resultat af partneraftalen med Helsinn Healthcare modtog Zealand en upfront-betaling i For andet år i træk genererede Zealand en væsentlig omsætning. I kombination med en nedbringelse af omkostningerne gør den økonomiske styrke det muligt for Zealand at videreføre den kliniske udvikling af vores mest fremskredne programmer og føre nye lægemidler videre i klinisk udvikling. Disse lægemidler kan stamme enten fra Zealands egne yderst originale forskningspipeline eller eksterne indlicenserede senfaseprogrammer som supplement til den traditionelle interne udvikling. Zealands store likviditetsberedskab giver os samtidig en enestående mulighed for at vælge forskellige strategiske veje, herunder alliancer eller en fusion med en større partner med interesse for at overtage Zealands produktportefølje, forskningsprojekter og kompetencer. I april måned valgte aktionærerne i Zealand Pharma A/S Dr. Daan J. Ellens som formand for bestyrelsen. På en ekstraordinær generalforsamling i oktober måned fratrådte Jens W. Kindtler sin bestyrelsespost, og aktionærerne valgte Dr. Thomas Tscherning som nyt medlem af Zealands bestyrelse. Vi vurderer, at vi med vores fremskridt inden for kliniske programmer og opbygning af en solid forskningsportefølje har en rig produktportefølje med stort potentiale i fremtiden. I 2008 fortsatte vi med at styrke vores tekniske kompetencer inden for alle aspekter af peptidteknologien, og vi har derudover videreudviklet vores fleksible projektorganisation for at undersøge en række porteføljemæssige og strategiske muligheder. Zealands korpsånd og vores fokus på at omdanne nye muligheder inden for peptidteknologien til nye lægemidler, der giver patienter bedre behandlinger, er det, der får det inspirerende arbejdsmiljø hos Zealand til at blomstre har været et år med store udfordringer, og vi vil gerne takke Zealands medarbejdere for deres yderst professionelle og dedikerede indsats igennem året. Takket være deres store motivation og indsats har det været muligt at nå vores fælles mål og fortsat fokusere på vores lead- og produktudvikling med henblik på at skabe yderligere værdi. Hvis vi kan videreføre dette engagement, er vi overbevist om, at det vil føre til væsentlige resultater i Endelig vil vi gerne takke vores bestyrelse for deres engagement og opbakning i løbet af året. Deres betydelige indsats tjener fortsat som stor inspiration i forfølgelsen af vores strategiske mål. Organisation 2008 var et år med betydelig fremgang for Zealand, og i august offentliggjorde selskabet, at dr. David H. Solomon blev udnævnt til administrerende direktør. Dr. David Solomon har mere end 20 års erfaring i medicinsk forskning, investering i sundhedssektoren og fra lederstillinger i biofarmaceutiske og medicotekniske selskaber. Han har omfattende erfaring i farmakologisk forskning og har været medlem af Dr. David H. Solomon Administrerende direktør Mogens Vang Rasmussen Økonomidirektør med yderligere ansvar for de operationelle og administrative funktioner

10 8 Pressemeddelelser februar 2008 Klinisk fase III udviklingsprogram for AVE0010/ZP10 licenseret fra Zealand Pharma A/S bliver indledt i første kvartal august 2008 Zealand Pharma meddeler i dag, at Dr. David H. Solomon er blevet udnævnt til administrerende direktør 27. november 2008 Zealand Pharma og Helsinn Healthcare indgår partneraftale for ZP1846, en nyudviklet GLP-2 agonist

11 9 Nøgletal t.kr Resultalt opgørelse Driftsindtægter Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Ordinært resultat før skat Resultat pr. aktie - aktuelt og udvandet -1,97-3,21-7,46-5,29-18,21 6,24-49,10 Balance Sheet (31 December) Likvide beholdninger Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital i alt Antal fuldtidsansatte (årets udgang) Produktkandidater i klinisk udvikling (årets udgang)

12 10 Udvikling af lead-kandidater Fra projektidentifikation til klinisk lead-kandidat. En fokuseret og integreret metode. Interne igangsatte projekter Valideret koncept Klinisk lead-kandidat Udlicensering Lead-udvikling Produktudvikling Indledning Zealand Pharmas primære fokus er rettet mod udviklingen af validerede peptidbaserede targetmolekyler til lægemiddelkandidater med et stort klinisk og kommercielt potentiale. Udviklingsprocessen hos Zealand begynder med udviklingen af lead-kandidater, som omfatter: Identifikation og udvælgelse af peptidprogrammer baseret på validerede koncepter, som imødekommer et væsentligt udækket behandlingsbehov. Fokuseret udvikling af target-peptider til lægemiddel-lignende kliniske lead-kandidater understøttet af en stærk patentplatform og business case. Den kliniske lead-kandidat overgår til produktudvikling, som omfatter: Præklinisk udvikling, der danner rammen om en IND-ansøgning. Tidlig klinisk udvikling. Opbygning af et solidt projekt med henblik på en partneraftale omkring udlicensering i fase Ib eller senest i fase IIa. Zealand Pharmas dokumenterede kompetenceplatform og omfattende eksterne netværk inden for stofskiftesygdomme, hjerte-karsygdomme og mave-tarmsygdomme danner grundlaget for udviklingen af vores pipeline Igennem de seneste 10 år har Zealand opbygget og dokumenteret en solid intern platform til udvikling af peptidbaserede lægemiddelkandidater til behandling af stofskiftesygdomme, hjerte-karsygdomme og mave-tarmsygdomme. Den interne kompetenceplatform understøttes og styrkes igennem et omfattende eksternt akademisk netværk. Zealands projekter inden for stofskiftesygdomme, hjerte-karsygdomme og mave-tarmsygdomme har frembragt flere af de nuværende lægemidler i vores pipeline, herunder: Glukagon-lignende Peptid-1 analog ZP10 udlicenseret til Sanofi-Aventis (fase III) Gap junction modifier ZP1609 udlicenseret til Wyeth (fase I) Glukagon-lignende Peptid-2 analog ZP1846 udlicenseret til Helsinn Healthcare (fase I) Glukagon-lignende Peptid-2 analog ZP1848 (fase I) Disse lægemiddelkandidater har potentialet til i væsentlig grad at forbedre behandlingsmulighederne for patienter med stofskiftesygdomme, hjerte-kar-sygdomme og mave-tarmsygdomme. Med henblik på at imødekomme det store udækkede behandlingsbehov inden for disse store sygdomsområder kan Zealand udnytte sine styrker, kernekompetencer og erfaring til at udvikle nye og innovative lægemidler inden for type 2 diabetes/ stofskiftesygdomme, hjerte-karsygdomme/nyresygdomme og mave-tarmsygdomme. For de indikationer, der ligger uden for de etablerede fokusområder, er Zealand fortsat interesseret i nye peptidbaserede muligheder, som imødekommer et væsentligt udækket behandlingsbehov og samtidig passer godt sammen med Zealands kompetencer inden for lead-udvikling og den integrerede tilgang. Projekter inden for lead-udvikling udvælges ved at kombinere tværfaglig kreativitet Inden for det enkelte terapeutiske fokusområde afsættes et tværfagligt team af forskere, patenteksperter og analytikere med henblik på at foretage en effektiv vurdering og tidlig identifikation af unikke metoder for lovende peptidlægemiddeltargets. Projektidéerne evalueres og prioriteres i henhold til en række forud definerede kriterier, som skal sikre fokus på projekter, som: Er rettet mod validerede lægemiddeltargets Har potentialet til at udmønte sig i en klinisk og kommercielt attraktiv og konkurrencedygtig profil (dvs. en stærk business case) Teknologisk passer godt sammen med Zealand Giver mulighed for en stærk patentmæssig stilling.

13 11 Interne igangsatte projekter Valideret koncept Klinisk lead-kandidat Udlicensering Lead-udvikling Produkt-udvikling Eksterne igangsatte projekter Valideret koncept Klinisk lead-kandidat Udlicensering Zealands dokumenterede processer til udvikling af target-peptider til kliniske lead-kandidater giver muligheder for fælles udviklingsprojekter Med hensyn til udvikling af lead-kandidater og produkter har Zealand etableret procedurer, hvor target-peptider udvikles til kliniske lead-kandidater og tidlige lægemiddelkandidater. Procedurerne understøttes af interne afdelinger, som fokuserer på design og teknologisk implementering inden for: Peptidkemi og præformulering Udvikling af in vitro tests og karakterisering af stoffer Farmakokinetik og bioanalyse til bestemmelse af stoffer Fastsættelse af effekt i en række sygdomsmodeller med gnavere og kaniner Zealands dokumenterede platform til lead-udvikling giver mulighed for indlicensering og fælles udviklingsprojekter for universitets- og biotekgenererede peptidprojekter og administrationsteknologier. Udviklingen frem mod en klinisk lead-kandidat består af nøje planlægning og projektstøtte og -udførelse Ved udvælgelse af et projekt til lead-udvikling nedsættes der en tværfagligt projektgruppe med henblik på at føre projektet igennem den kritiske proces frem til lead-udvikling. Indledningsvist opstiller projektgruppen i samarbejde med ledelsen den target-produktprofil, som det fremtidige lægemiddel skal have. Denne target-produktprofil danner herefter grundlaget for fastsættelsen af den profil, som den fremtidige kliniske lead-kandidat skal have med hensyn til: Fysisk-kemiske egenskaber Potens og selektivitet Farmakokinetik Effekt og foreløbige bivirkningsdata i dyremodeller Immaterielle rettigheder altså egenskaber, som understøtter potentialet ved den kliniske lead-kandidat til videreudvikling til et klinisk og kommercielt attraktivt produkt. På baggrund af targetprofilen opstilles der beslutningspunkter, kriterier for at fortsætte/afbryde go/no-go og risikoprofil, hvorefter der udvikles og implementeres en detaljeret projektplan. Sammenfattet kan man sige, at Zealands primære fokus er at tilføje værdi ved at udvikle og validere peptidbaserede target-molekyler til lægemiddelkandidater med et stort klinisk og kommercielt potentiale. Udviklingsprocessen hos Zealand begynder med lead-udvikling, som omfatter identifikation og udvælgelse af peptidbaserede projekter efterfulgt af udviklingen af target-peptidet til en klinisk lead-kandidat. Den kliniske lead-kandidat føres videre igennem den tidligere kliniske udvikling af afdelingen for produktudvikling med henblik på at opbygge et stærkt projekt til udlicensering efter fase I til IIa. Zealands veletablerede og dokumenterede kompetencer og fokuserede, integrerede procedurer til udvikling af target-peptider til kliniske leadkandidater giver mulighed for internt igangsatte projekter samt indlicensering og fælles udvikling af universitets- og biotekgenererede peptidprojekter og indgivelsesteknologier. Lead-udviklingsprojekterne foretages i tæt samarbejde med afdelingerne for at optimere ressourceplanlægningen og identificere synergier med henblik på at opnå fremdrift både i de enkelte projekter og i vores pipeline som helhed.

14 12 AVE0010/ZP10 Ny GLP-1 agonist med en bedre profil Science AVE0010/ZP10 er en Glukagon-lignende Peptid 1, eller GLP-1, receptoragonist fra Zealands egne lead-udviklingslaboratorier. Stoffet integrerer Zealands SIP -teknologi og udvikles til behandling af type 2 diabetes hos voksne, som ikke har opnået tilstrækkelig glykæmisk kontrol. Stoffet efterligner det endogene hormon GLP-1, der frigives fra specialiserede celler i tyndtarmens væg i forbindelse med fødeindtagelse. Formålet med dette hormon er at stimulere frigivelse af insulin, når blodsukkeret stiger ved indtagelse af føde, at hæmme produktionen af glukagon, der ellers ville frigive glukose fra glukosedepotet i leveren og at forsinke fødeoptagelsen i tarmen. Disse er de tre forskellige virkningsmekanismer, der på synenergistisk vis holder blodsukkerkoncentrationen nede. GLP-1 stimulerer kun udskillelsen af insulin, når blodsukkeret bliver for højt, men ikke ved normalt eller lavt blodsukker. Dette mindsker risikoen for hypoglykæmi (for lavt blodsukkerniveau). Formålet med vores forskning var at designe et GLP-1-lignende stof med langvarig antidiabetisk virkning og ringe eller ingen kvalme. Stoffet blev udlicenseret til Sanofi-Aventis i 2003, og Sanofi-Aventis står for al videreudvikling, fremstilling og markedsføring af produktkandidaten. I marts 2005 afsluttede Sanofi-Aventis et 28 dages dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret fase II studie af AVE0010/ZP10 i velregulerede type 2 diabetikere. Stoffet viste sig sikkert og veltolereret efter fødeindtagelse i denne afprøvning. Endvidere sås en statistisk signifikant reduktion i blodsukkerkoncentrationerne ved den højeste veltolererede dosis. Væsentligt er det, at til trods for at kvalme er en hyppig bivirkning ved GLP-1 stoffer, var fire ugers behandling med AVE0010/ZP10 ikke forbundet med øget kvalme sammenlignet med placebo. I 2. halvår af 2007 gennemførte Sanofi-Aventis et dobbeltblindet, placebokontrolleret fase II doseringsstudie med AVE0010/ZP10 i 500 patienter med type 2 diabetes behandlet med metformin. Studiet opfyldte det primære effektmål, som var en reduktion af HbA1c-niveauer efter endt behandling. I tråd med observationer fra behandling med AVE0010/ ZP10 i op til 28 dage var dosering én gang dagligt med doser, der medførte en markant nedsættelse af HbA1c i løbet af 13 ugers behandling, associeret med ringe forekomst af kvalme. Behandling med AVE0010/ZP10 var endvidere associeret med et betydeligt vægttab hos overvægtige diabetikere. I maj 2008 blev de første patienter optaget i et globalt fase III program med en korttidsvirkende formulering. Indlevering af en NDA/MAA-ansøgning forventes at ske i 2010 med forventet godkendelse i Life Insulin er et naturligt forekommende (endogent) protein, som syntetiseres i bugspytkirtlens betaceller og er nødvendigt for, at kroppen kan bruge blodsukker effektivt. Insulin skal transportere sukker fra blodet ind i cellerne i alle væv. Diabetikeres produktion af insulin er utilstrækkelig. Hos patienter med type 2 diabetes, der ofte omtales som aldersdiabetes eller gammelmands-sukkersyge, bliver cellerne mindre følsomme over for insulin. Endvidere mister bugspytkirtlen i de sene stadier af sygdommen sin evne til at producere tilstrækkelige mængder insulin. Type 2 diabetes er den mest almindelige form for diabetes og skyldes både genetiske og miljømæssige faktorer, f.eks. fedme. Som følge heraf sker der ikke tilstrækkelig regulering af blodsukkeret. Type 2 diabetes er en sygdom i alarmerende vækst; ikke blot i den industrialiserede verden, men nu også i mindre industrialiserede dele af verden. Hvis type 2 diabetes ikke behandles effektivt, risikerer patienten at udvikle alvorlige komplikationer som slagtilfælde, blodprop i hjertet, hjertesvigt, nyresvigt, blindhed og sygdomme i det perifere nervesystem. Nuværende behandlinger kan regulere blodsukkeret i de første år af sygdommen, men mister med tiden deres virkning på grund af sygdommens udvikling, og stofferne har en række bivirkninger, hvoraf vægtøgning og hypoglykæmi er blandt de hyppigste. Der er således et stort behov for en alternativ behandling af type 2 diabetes, og AVE0010/ZP10 tilhører denne nye klasse af stoffer, som potentielt kan sinke sygdomsudviklingen og medvirke til vægttab.

15 13 ZP1609/GAP-134 Banebrydende gap junction-programmer til behandling af hjertearytmi Science Gap junctions er specialiserede porer, der sikrer en koordineret udbredelse af elektriske impulser fra celle til celle i hjertet. Denne spredning er vigtig for synkroniseringen af hjertets sammentrækninger. Ved et hjerteanfald (akut myokardieinfarkt) eller ved kronisk hjertelidelse lukkes gap junction-porerne, hvilket hæmmer spredningen af elektriske impulser. De elektriske impulser finder derfor atypiske veje, hvilket kan medføre uregelmæssig hjerterytme eller arytmi og død. Zealand Pharma har i prækliniske dyremodeller vist, at vores første generation af gap junction-modifiers, Rotigaptide, specifikt hæmmer re-entry arytmi -mekanismen ved at normalisere hjertets ledningsevne og forebygge livstruende arytmi. Zealand Pharma indgik i 2003 en udviklings- og licensaftale med Wyeth Pharmaceuticals om i fællesskab at udvikle et gap junction-modulerende stof til behandling af hjerte-karsygdomme. Efterfølgende aftaler gav Wyeth rettigheder til Zealands unikke bibliotek af stoffer med nye molekyler med potentielle gap junction-modulerende egenskaber. Fra dette bibliotek har de to selskaber sammen identificeret ZP1609/GAP-134, som er et lille modificeret dipeptid, som en potent og selektiv anden-generations gap junction-modifier, som er oralt biotilgængelig. Efter identificeringen af en oralt tilgængelig gap junction-modifier er den videre udvikling af Rotigaptide bragt til ophør. ZP1609/GAP-134 synes lovende til forebyggelse af postoperativ atrieflimmer (AF) og til opretholdelsen af sinusrytmen hos patienter med kronisk AF. Ved årsmødet i American Heart Association Meeting i november 2007 blev der offentliggjort meget lovende data, som viste, at ZP1609/GAP-134 modvirker postoperativ AF og kronisk AF i store dyremodeller. I en hundemodel for akut steril perikarditis reducerede ZP1609/GAP-134 signifikant varigheden af AF og den generelle AF-byrde. I en hundemodel for hjertesvigt induceret ved simultan elektrisk stimulation med pacemaker elektroder i højre hjerteforkammer og højre hjertekammer reducerede ZP1609/GAP-134 signifikant den gennemsnitlige varighed af AF, antallet af AF-episoder og inducerbarheden af AF. Denne hundemodel for hjertesvigt er designet til at efterligne patienter i de tidlige stadier af hjertesvigt, som har AF, der kræver elektrisk konvertering og kronisk behandling for at opretholde sinusrytmen. Disse resultater viser, at ZP1609/GAP- 134 er et nyt stof til behandling af hjertearytmi, som kan være effektivt til opretholdelsen af sinusrytmen hos patienter med postoperativ eller kronisk AF. I oktober 2008 førte Wyeth denne første oralt tilgængelige gap junction-modifier ZP1609/GAP-134 ind i klinisk fase I udvikling i USA. Dette molekyle repræsenterer med sin orale formulering et nyt paradigme for en mulig kronisk forebyggelse af både atrie- og ventrikelarytmi. Efter gennemførelsen af et fase I studie med oralt indgivet GAP-134 vil Wyeth indlede et fase II studie med den intravenøse form, ZP1609, til behandling af AF efter koronar-bypass kirurgi (CABG). Life Atrieflimmer (AF) er den mest almindelige kroniske hjerterytmeforstyrrelse (arytmi) i den vestlige verden. Den rammer næsten 10% af alle mennesker på 75 år og derover. Med den forøgede forventede levetid og den forbedrede behandling af patienter med iskæmisk hjertesygdom, som fører til en forøget overlevelse for denne patientpopulation, forventes forekomsten af AF at nå epidemiske højder, efterhånden som befolkningen ældes. AF er en sygdom, som hyppigst ses hos patienter med kroniske hjertekarsygdomme som f.eks. hypertension, kongestiv og iskæmisk hjertesygdom og sygdomme i hjerteklapperne. Det er en alvorlig lidelse, som indebærer en 3-5 gange øget risiko for blodpropper og blødninger i hjernen (slagtilfælde), øget sygelighed og dødelighed (1,5 til 1,9 gange forøget risiko). AF er den hyppigste årsag til hospitalsindlæggelse blandt patienter med hjerterytmeforstyrrelser, og sygdommen har en alvorlig negativ indvirkning på livskvaliteten. Postoperativ AF er almindelig hos patienter, der får udført hjertekirurgi (incidensen i G7-landene i 2007 var operationer). Risikoen for at få AF efter en hjerteklapoperation er 50%, og ved by-pass kirurgi på hjertets egen karforsyning er den 33%. Konsekvensen af postoperativ AF er forlænget hospitalsophold og øget risiko for et postoperativt slagtilfælde. ZP1609/GAP-134 vil muligvis udgøre et sikkert og veltolereret behandlingsvalg for patienter med atrieflimmer med eller uden strukturel hjertelidelse eller hjertesvigt, og for hvem den langsigtede strategi er at opretholde en normal hjerterytme, for derved at øge patientens livskvalitet.

16 14 GLP-2 beretning

17 15 Glukagon-lignende Peptid-2 (GLP-2) er et naturligt forekommende peptidhormon, som forbedrer genoprettelsen af tyndtarmens epitel hos dyr og mennesker. Hos Zealand Pharma har vi udviklet en række potente og biologisk stabile GLP-2 agonister rettet mod behandlingen af mave-tarmsygdomme. Tyndtarmens epitel har en dynamisk cellepopulation, som sikrer, at tyndtarmens struktur og funktion opretholdes Tyndtarmens epitel er et dynamisk væv, hvor cellerne konstant fjernes og udskiftes med nyligt differentierede celler. Epitelet er et enkelt lag celler bestående primært af tre celletyper: Enterocytter (involveret i fordøjelse og absorption af næring), enteroendokrine celler (involveret i syntese af peptider og hormoner) og slimceller (involveret i produktion af slimhinden). Denne heterogene cellesammensætning i tyndtarmens epitel i kombination med tyndtarmens indbyggede evne til hyppigt at forny sin cellepopulation sikrer, at både strukturen og funktionen af tyndtarmen opretholdes. Glukagon-lignende peptid-2 stimulerer den naturlige fornyelse af tyndtarmens epitel Glukagon-lignende peptid-2 (GLP-2) er et peptidhormon, som primært produceres af tyndtarmens enteroendokrine L-celler. Stoffet udskilles som reaktion på næringsindtagelse og virker via binding til GLP-2 receptoren, som primært udtrykkes i mavetarmkanalen. Hos dyr har administration af GLP-2 vist sig at stimulere væksten i tyndtarmens epitel, at forbedre fødeoptagelsen og fordøjelsen, at øge blodforsyningen til tarmen samt forstærke tyndtarmens resistens mod bakterier. Ved brug af en lang række prækliniske modeller af tarmskader, herunder stråle- og kemoterapiinduceret beskadigelse af slimhinden, iskæmireperfusion og inflammatorisk tarmsygdom, har investigatorer rundt om i verden påvist, at behandling med GLP-2 reducerer sygdommens sværhedsgrad og forbedrer overlevelsen blandt dyr. Den gavnlige effekt af GLP-2 i disse prækliniske modeller, hvor strukturen og/eller funktionen af tyndtarmen ændres, viser tydeligvis, at den beskadigede mave-tarmkanal fortsat reagerer på GLP-2. Ud over virkningen hos dyr har GLP-2 også vist sig at have en gavnlig terapeutisk effekt ved behandling af mennesker. I undersøgelser, som er publiceret i tidsskriftet Gastroenterology, har Jeppesen og hans gruppe af forskere med overbevisning påvist, at kronisk behandling med GLP-2 forbedrer næringsstatus hos patienter med korttarmssyndrom. Sammenfattende kan man konkludere, at observationerne om, at GLP-2 forbedrer tyndtarmens regenerering og funktion sammen med beviset for, at GLP-2 har terapeutisk effekt ved behandling af mennesker tyder på, at GLP-2 er en attraktiv terapeutisk kandidat i behandlingen af beskadigelse af og/eller sygdom i tarmen. GLP-2 har en række gavnlige virkninger på en rask eller beskadiget tyndtarm. En række stabile og potente GLP-2 agonister er udviklet hos Zealand Pharma til behandling af mave-tarmsygdomme Den specifikke og gavnlige effekt, som GLP-2 har i tyndtarmen, har skabt stor interesse omkring anvendelsen af GLP-2 i behandlingen af mave-tarmsygdomme. En større udfordring i den kliniske brug af GLP-2 er imidlertid den observation, at stoffet hurtigt deaktiveres og udskilles fra kroppen. Hos Zealand har vi anvendt vores viden om peptidstabilisering og vores rettighedsbeskyttede SIP -teknologi til at fremstille en række helt nye og stabile GLP-2- peptidanaloger, som specifikt forbedrer væksten og funktionen af tyndtarmens epitel. Vi mener, at disse nyudviklede GLP-2 agonister vil give Zealand en unik mulighed for at udnytte de forskellige gavnlige virkninger, som GLP-2 har i behandlingen af mavetarmsygdomme. To GLP-2 agonister udviklet af Zealand undersøges i øjeblikket i kliniske studier vedrørende behandling af inflammatorisk tarmsygdom og kemoterapiinduceret diarré. Status på disse projekter beskrives på side 16 og 17.

18 16 ZP1848 Forbedret gendannelse af slimhinden ved inflammatorisk tarmsygdom Epithelial regeneration TNF-α Ulceration Barrier function Science ZP1848 er en ny GLP-2 agonist udviklet af Zealand Pharma til behandling af inflammatorisk tarmsygdom. ZP1848 er blevet testet i et omfattende præklinisk toksikologi- og sikkerhedsfarmakologiprogram, som er anbefalet af de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA). I december 2008 blev der indsendt en IND-ansøgning til FDA, som godkendte ansøgningen. Zealand har påbegyndt et klinisk fase I sikkerheds- og tolerabilitetsstudie med ZP1848 i raske frivillige og patienter med Crohns sygdom. Fase I studiet er et dobbeltblindet, placebokontrolleret, randomiseret studie med stigende, subkutant administrerede enkeltdoser i raske frivillige efterfulgt af flerdosis til behandling af patienter med Crohns sygdom. Studiet gennemføres i USA. Zealand forventer at afslutte dette studie i Zealand har påvist, at ZP1848 binder sig potent og selektivt til GLP-2 receptoren. Derefter undersøgte vi den terapeutiske effekt af ZP1848 i to dyremodeller af inflammatorisk tarmsygdom: en model med indometacin-induceret inflammation i tyndtarmen og en model med dextran natriumsulfat-induceret tyktarmsbetændelse. Indometacin-induceret inflammation i tyndtarmen er kendetegnet primært ved sårdannelse i tyndtarmens epitel, øgede koncentrationer af det pro-inflammatoriske cytokin, tumor-nekrosefaktor (TNF-ɑ), og nedsat resistens mod bakterier i tyndtarmen. Vi har vist, at ZP1848 reducerer sårdannelse og TNF-ɑ koncentrationer samt forbedrer tyndtarmens resistens over for bakterier. Vi har ligeledes vist, at ZP1848 reducerer koncentrationen af inflammationsmarkører og reducerer tabet af kropsvægt hos mus med dextran natriumsulfat-induceret tyktarmsbetændelse. Den indometacin-inducerede model af inflammation i tyndtarmen og den dextran natriumsulfatinducerede model af tyktarmsbetændelse er anerkendte blandt forskere og kliniske eksperter som pålidelige modeller af inflammatorisk tarmsygdom hos mennesker, og er ligeledes anerkendt som nyttige værktøjer til at vurdere det terapeutiske potentiale af nye lægemidler til behandling af Crohns sygdom. De påviste forbedrende og antiinflammatoriske virkninger af ZP1848 kombineret med selektiviteten af ZP1848 for GLP-2 receptoren lokaliseret i tarmen tyder klart på, at ZP1848 kan være et lovende og selektivt lægemiddel, som specifikt er rettet mod og reparerer mave-tarmkanalen hos patienter med inflammatorisk tarmsygdom. ZP1848 er rettet mod og behandler en række sygdomme i den indometacin-inducerede model af Crohns sygdom. Life Inflammatorisk tarmsygdom er en betegnelse, som primært dækker over Crohns sygdom og colitis ulcerosa. Crohns sygdom og colitis ulcerosa er kroniske tilstande, som karakteriseres ved sporadisk inflammation i mave-tarmkanalen efterfulgt af spontan heling. Den primære forskel på Crohns sygdom og colitis ulcerosa er inflammationens lokalisering og fremtoning. Crohns sygdom kan forekomme alle steder i mave-tarmkanalen men rammer oftest den sidste del af tyndtarmen og første del af tyktarmen. Inflammation i Crohns sygdom karakteriseres ved fokale, asymmetriske, transmurale og lejlighedsvise granulomatøse sårdannelser på tyndtarmens epitel. I modsætning til Crohns sygdom ses der ved colitis ulcerosa kun inflammation på tyktarmens epiteliale overflade og ved anus. De mest almindelige symptomer på inflammatorisk tarmsygdom er mavesmerter, kramper, træthed og diarré. Af andre komplikationer forbundet med inflammatorisk tarmsygdom kan nævnes udslæt, leddegigt og øjenbetændelse. Ætiologien og patogenesen for inflammatorisk tarmsygdom er stadig ukendt, men miljømæssige, immun- og genetiske faktorer menes at spille en rolle. Det primære mål ved behandlingen af inflammatorisk tarmsygdom er at lindre og/eller forebygge inflammation. Der anvendes fem lægemiddelklasser for at nå dette mål: Aminosalicylsyre, kortikosteroider, immunosuppressive midler, antibiotika og biologiske behandlinger. Kirurgi er også ofte nødvendigt for at lindre symptomerne eller behandle komplikationer som f.eks. forsnævring, perforering, abscess, fistler eller blødninger i tyndtarmen. De tilgængelige lægemidler er imidlertid associeret med væsentlige ulemper som f.eks. bivirkninger, hyppig dosering og manglende behandlingseffekt. Omkring og 1,3 mio. mennesker er diagnosticeret med henholdsvis Crohns sygdom og colitis ulcerosa. Det er værd at bemærke, at forekomsten af Crohns sygdom er stigende, mens forekomsten af colitis ulcerosa er stabil i de industrialiserede lande. Sammenfattende kan det konkluderes, at manglerne ved de nuværende behandlingsmuligheder for Crohns sygdom kombineret med den stigende forekomst af inflammatoriske tarmsygdomme i den industrialiserede verden fremhæver behovet for mere effektive terapeutiske metoder i behandlingen af inflammatorisk tarmsygdom.

19 17 zp 1846 Til behandling af kemoterapi-induceret diarré Science ZP1846 er blevet testet i et præklinisk toksikologiog sikkerhedsfarmakologiprogram og et fase I studie for at dokumentere stoffets sikkerhed og tolerabilitet. Studiet blev foretaget i USA i Vi har i farmakologiske studier vist, at ZP1846 svækker eller hæmmer kemoterapi-induceret diarré i dyremodeller, sandsynligvis ved at forbedre genoprettelsen og funktionen af tyndtarmens epitel. Den 26. november 2008 blev der indgået en partneraftale med Helsinn Healthcare SA vedrørende udvikling og global kommercialisering af ZP1846 til behandling af kemoterapi-induceret diarré. I henhold til aftalen erhverver Helsinn Healthcare en global eksklusiv licens til ZP1846 og får det fulde ansvar for al videreudvikling, godkendelse hos de relevante myndigheder, fremstilling, markedsføring og salg af lægemidlet enten gennem egen organisation eller partnere. Som modydelse betaler Helsinn Healthcare ikkeoplyste udviklings- og salgsbaserede milepælsbetalinger til Zealand. Herudover vil Zealand modtage royalty-betalinger af et fremtidigt salg og beholder retten til selv at markedsføre ZP1846 i de nordiske lande. Den samlede værdi af de ikke royaltybaserede betalinger under partneraftalen kan udgøre op til EUR 140 mio. Life Kemoterapeutiske stoffer retter sig mod og beskadiger de hurtigtdelende tumorceller. Ikke desto mindre ødelægger kemoterapeutiske stoffer samtidig også andre hurtigtdelende celler som f.eks. cellerne i tyndtarmens epitel. Som følge af denne beskadigelse af tyndtarmens epitel oplever op til 50% af de patienter, som får kemoterapi, bivirkninger i mavetarmkanalen. Kemoterapi-induceret beskadigelse af tyndtarmens epitel omtales klinisk som beskadigelse af slimhinden, som kan medføre tarmbesvær og diarré. Kemoterapi-induceret diarré optræder hos 50-80% af de patienter, der får bestemte kemobehandlinger, og kemoterapi-induceret diarré er således en af de nyere invaliderende og potentielt livstruende tilstande, som kræver klinisk behandling. De nuværende behandlinger af kemoterapi-induceret diarré er kun palliative, og der er således et stort udækket behandlingsbehov for nye og effektive lægemidler. ZP1846 er en ny GLP-2 agonist udviklet af Zealand Pharma til behandling af kemoterapiinduceret diarré.

20 18 Ledelse David H. Solomon Administrerende direktør Dr. Solomon har omfattende erfaring i farmakologisk forskning og har været medlem af fakultetsrådet ved Columbia University s College of Physicians and Surgeons i New York, NY, lige som han har haft ledende stillinger i adskillige bioteknologiske, farmaceutiske og medicotekniske selskaber, heriblandt Remedy Pharmaceuticals og Critical Diagnostics, begge beliggende i New York. Fra var Dr. Solomon medicinsk direktør og partner i Carrot Capital Healthcare Ventures. Senest har Dr. Solomon været COO i Vital Sensors, Inc. Dr. Solomon er læge og PhD fra Cornell University Medical College og the Sloan-Kettering division of its Graduate School of Medical Sciences, i New York City. Mogens Vang Rasmussen Økonomidirektør med yderligere ansvar for de operationelle og administrative funktioner Ansvarlig for IT, Investor Relations og Kommunikation Mogens Vang Rasmussen er cand.polit. fra Københavns Universitet og har suppleret sin uddannelse med ledelseskurser på INSEAD og Stanford Business School. Mr. Mogens Vang Rasmussen har erfaring fra Novo Nordisk A/S, hvor han var corporate controller og leder af investor relations på hovedkvarteret i Danmark og senere i Novo Nordisk i New York med ansvar for økonomisk rapportering og investor relations i Nordamerika. Før han kom til Zealand Pharma var Mogens Vang Rasmussen økonomidirektør og senere administrerende direktør i MediCult A/S. Mogens Vang Rasmussen har været ansat i Zealand Pharma siden 2003.

virksomhedsinformation

virksomhedsinformation virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: +45 43 28 12 00 Fax: +45 43 28 12 12 Bestyrelsesmedlemmer Daan J. Ellens, Bestyrelsesformand Peter Benson Alain Munoz

Læs mere

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Selskabsmeddelelse Nr. 7/2012 Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Omsætning og øvrige driftsindtægter steg med 94% til 171 mio. kr. Overskud på 13 mio. kr. Likvide midler

Læs mere

årsr apport science-to-life

årsr apport science-to-life årsr apport 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 science-to-life Indhold Beretning Regnskab 1 1 2 3 5 5 Indledning Værdier Produkt pipeline Ledelsesberetning Nøgletal 2002-2007 Mission og vision 16 18 19

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S Copenhagen, 2011-03-29 09:02 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse Nr. 04/2011 29. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 7. marts 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2010

Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2010 Selskabsmeddelelse Nr. 02/2011 10. februar 2011 Zealand Pharma realiserede i regnskabsåret 2010 en omsætning på DKK 87,4 mio. mod DKK 25,3 mio. i 2009 og et underskud før skat på DKK 104,6 mio. Omsætningen

Læs mere

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs virksomhedsinformation Indholdsfortegnelse 2 Til vores aktionærer 4 Kort om Zealand Pharma 4 Produktportefølje 2010 5 Mission, vision og værdier Zealand Pharma

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. Turning Peptides into Drugs

ÅRSRAPPORT 2010. Turning Peptides into Drugs ÅRSRAPPORT 2010 Turning Peptides into Drugs VIRKSOMHEDSINFORMATION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Til vores aktionærer 4 Kort om Zealand Pharma 4 Produktportefølje 2010 5 Mission, vision og værdier Zealand Pharma

Læs mere

Resultat pr. aktie -4,61 mio. kr. (3,95 mio. kr.). Ultimo likvidbeholdninger og værdipapirer udgjorde 403,6 mio. kr. (525.0 mio. kr.).

Resultat pr. aktie -4,61 mio. kr. (3,95 mio. kr.). Ultimo likvidbeholdninger og værdipapirer udgjorde 403,6 mio. kr. (525.0 mio. kr.). Selskabsmeddelelse Nr. 20/2013 A/S Nettoresultat for de første seks måneder af 2013 blev -104 mio. kr. Likvide beholdninger og værdipapirer udgjorde 404 mio. kr. pr. 30. juni 2013 I 1. halvår 2013 indledte

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 13/2011 Zealand Pharma A/S (ikke revideret) -- Fremgang i pipelinen; hovedproduktet Lyxumia til behandling af type 2- diabetes er på vej mod en registreringsansøgning i Europa senere

Læs mere

Lyxumia - licensindtægter og milepælsindtægter på 20,6 mio. kr. Nettodriftsomkostninger i perioden på 176,2 mio. kr. Nettoresultat på -183,7 mio. kr.

Lyxumia - licensindtægter og milepælsindtægter på 20,6 mio. kr. Nettodriftsomkostninger i perioden på 176,2 mio. kr. Nettoresultat på -183,7 mio. kr. Selskabsmeddelelse Nr. 48 / 2015 Zealand delårsrapport for de første ni måneder af 2015 (ikke revideret): Regnskabsmæssigt resultat som forventet med væsentlig fremdrift i produktporteføljen Lyxumia -

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Tatiana Brask Director IR&PR T: +45 33 44 77 26 M: +45 25 40 30 39 E: tbr@genmab.com

Læs mere

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af 4.336.047 nye aktier Selskabsmeddelelse Nr. 5/2010 23. november 2010 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé: Genmab aflægger regnskab for de første tre måneder af 2010. København, Danmark, 11. maj 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for de første tre måneder af 2010. Genmab rapporterede

Læs mere

Zealand Pharma går på børsen

Zealand Pharma går på børsen aktieudbud 2010 Zealand Pharma går på børsen Udvikling af peptidbaserede lægemidler til stofskiftesygdomme (diabetes og fedme), mave-tarmsygdomme og hjerte-karsygdomme om zealand pharma Zealand Pharma

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2011 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2011 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 08/2011 Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2011 (ikke revideret) -- I perioden er yderligere positive fase III resultater offentliggjort for lixisenatide til type 2

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 18TH OF NOVEMBER 2016 WITH BRITT MEELBY JENSEN

Q&A ZEALAND PHARMA 18TH OF NOVEMBER 2016 WITH BRITT MEELBY JENSEN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 18th of November 2016 Denne Q&A starter kl. 15. Hej Britt, Er du online? Hej Helge, jeg er online nu. VH, Fint..Vi starter om et minut. :-) Velkommen til

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2008

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2008 Resumé: Genmab aflægger regnskab for regnskabsåret 2008. København, Danmark, 24. februar 2009 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for regnskabsåret 2008. En nettoomsætning på DKK 745

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. Fra peptid til patient. Zealand Pharma A/S

ÅRSBERETNING 2015. Fra peptid til patient. Zealand Pharma A/S ÅRSBERETNING 2015 Fra peptid til patient Zealand Pharma A/S Vores virksomhed Vores portefølje Selskabsforhold Kort om Zealand og vigtige begivenheder Værdiskabelse i Zealand Hoved- og nøgletal samt forventninger

Læs mere

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på?

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på? Diabetesmedicin Denne brochure handler om medicin til type 2-diabetes. Hvordan får du den bedste effekt af din medicin? Hvilke bivirkninger kan den have? Hvad kan du selv gøre, og hvad skal du være opmærksom

Læs mere

ved inflammatorisk tarmsygdom

ved inflammatorisk tarmsygdom BEHANDLING MED ADACOLUMN ved inflammatorisk tarmsygdom www.adacolumn.net INDHOLD Mave-tarmkanalen...4 Colitis ulcerosa...6 Crohns sygdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Sådan fungerer Adacolumn...12 Behandling

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Genmab offentliggør resultat for første kvartal Kontakt: Genmab A/S Michael Wolff Jensen Chief Financial Officer T: +45 70 20 27 28 Bea Evangelista Middleberg Euro T: +1-212-699-2503 bea@middleberg.com Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Læs mere

Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015

Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015 Selskabsmeddelelse Nr. 5 / 2016 Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015 2015 blev et skelsættende år for Zealand med store fremskridt for både

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 17/2014 Betydeligt forbedret nettoresultat på -2 mio. kr. (2013: -139 mio. kr.) Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret) Højere indtægter fra milepælsbetalinger

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 27. november 2015

Analyse af Zealand Pharma 27. november 2015 Aktieinfo fastholder køb på Zealand Pharma fordi: Selskabet besidder en spændende pipeline omkring udvikling af medicin baseret på peptider. GLP-1 produktet Lyxumia er godkendt i over 50 lande og sælges

Læs mere

Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen

Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 37 / 2015 Zealands delårsrapport for 1. halvår 2015 (ikke revideret) Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen Voksende lixisenatid (Lyxumia

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 23 / 2015 Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Licensindtægter for Lyxumia på 6,3 mio. kr., hvilket

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2013

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2013 Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 5. marts 2014 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2013 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2008

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2008 Resumé: Genmab præsenterer regnskab for første halvår af 2008 København, Danmark, 27. august 2008 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag regnskab for første halvår af 2008. Genmab rapporterede følgende

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2002

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2002 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Rachel Gravesen VP IR&PR T: +45 33 44 77 34 M: +45 25 40 30 01 E: rcg@genmab.com Michael

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 4. juni 2015

Analyse af Zealand Pharma 4. juni 2015 Konklusion Zealand Pharma er inde i en særdeles vigtig fase. Lyxumia (GLP-1 produkt i lighed med Victoza fra Novo Nordisk; stofnavn Lixisenatid) er nu godkendt i mere end 50 lande og markedsføres i over

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 24TH OF MARCH 2017 WITH BRITT MEELBY JENSEN

Q&A ZEALAND PHARMA 24TH OF MARCH 2017 WITH BRITT MEELBY JENSEN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 24th of March 2017 Henrik Munthe- Brun Denne Q&A starter kl. 15. Hej Britt, er du online? Ja, jeg sidder klar. Fint. Vi starter om 2 minutter. :-) Velkommen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 30TH OF MAY 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN

Q&A ZEALAND PHARMA 30TH OF MAY 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 30th of May 2016 Denne session starter kl. 15. Hej Hanne, Er du online? Jeps Super...Vi starter om få minutter. :-) Velkommen til IR Hanne Leth Hilmann.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 10. september 2015

Analyse af Zealand Pharma 10. september 2015 Aktieinfo fastholder køb på Zealand Pharma fordi: Produktmæssigt er selskabet inde i en særdeles spændende fase. Lyxumia er nu godkendt i mere end 50 lande, og samarbejdspartneren Sanofi markedsfører produktet

Læs mere

Mitokondrier og oxidativt stress

Mitokondrier og oxidativt stress Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At gå målrettet mod oxidativ stress i Huntingtons Sygdom Skade på celler skabt af oxidativt stress

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Selskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse Side 1 af 5 Selskabsmeddelelse 28.02.2012 NeuroSearch offentliggør selskabets årsrapport for 2011 NeuroSearch-koncernen (NEUR) realiserede i 2011 et underskud fra primær drift vedrørende de fortsættende

Læs mere

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010 NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 1 9. JUNI 2010 Seneste nyt Bedre end forventet økonomisk fremgang 2009: 10 % vækst i vaccinesalget / 47 % stigning i EBIT Q1 2010:

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Virksomhedspræsentation

Virksomhedspræsentation Virksomhedspræsentation ProInvestor Life Science seminar 11. april 2012 T U R N I N G P E P T I D E S I N T O D R U G S ANSVARSFRASKRIVELSE (DISCLAIMER) Denne præsentation udgør ikke, udgør ikke en del

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2015

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2/2016 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 9. marts 2016 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2015 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

Type 2 diabetes. Behandling af hyperglycæmi

Type 2 diabetes. Behandling af hyperglycæmi Type 2 diabetes Behandling af hyperglycæmi Kostens betydning i behandling af type 2 diabetes Det er specielt fedtet på maven der skal væk Mindre fedtindtag vil medvirke til et vægttab Et lille vægttab

Læs mere

science-to-life annual report

science-to-life annual report science-to-life annual report 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 indhold Beretning Regnskab 1 1 2 3 5 6 8 Nøgletal Værdier Ledelse Bestyrelse VirksomhedsInformation Profil Mission og Vision Direktion

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

TopoTarget A/S Symbion Science Park Fruebjergvej 3 2100 København Ø. Tirsdag den 26. august 2008 kl. 17.30.

TopoTarget A/S Symbion Science Park Fruebjergvej 3 2100 København Ø. Tirsdag den 26. august 2008 kl. 17.30. 17.30 17.35 Velkomst København City, lokalafdeling af Dansk Aktionærforening i samarbejde med øvrige lokalafdelinger i Københavnsområdet. Bus Fra Nørreport kører rute 42 og rute 43 lige til døren. Tog

Læs mere

Genbrug af behandlingsformer

Genbrug af behandlingsformer Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Genbrug af et lægemiddel giver os ny indsigt i HS Et eksisterende lægemiddel kan booste HS-hjernecellerne

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Gruppe A Diabetes Regulation af blodsukkeret Insulin sænker blodsukkeret: Øger optagelsen af glukose i cellerne Øger omdannelsen af glukose til glykogen i lever

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 18. november 2008 First North Meddelelse nr. 18-2008 Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Resumé Efter en gennemført omkostningstilpasning udviser

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1 Ordinær generalforsamling 29. april 2010 København 1 Affitechs vision Vi opbygger en international biotekvirksomhed Fokuseret på at udvikle humane terapeutiske antistofprodukter et marked på USD 40 mia.

Læs mere

VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7.

VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7. VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7. JUNI 2016 BAVARIAN NORDIC Omsætningsgenererende med vedvarende nulresultat Fuldt

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2013 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2013 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 14/2013 A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2013 (ikke revideret) Helt som forventet blev nettoresultatet for kvartalet -57 mio. kr. (EUR -8 mio.) Likvide beholdninger og værdipapirer

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsførings-tilladelse for lægemidlet Eucreas

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsførings-tilladelse for lægemidlet Eucreas Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 76 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsførings-tilladelse for lægemidlet Eucreas Resumé

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 31 januar, 2008

Ekstraordinær Generalforsamling 31 januar, 2008 February 1, 2008 1 February 1, 2008 Ekstraordinær Generalforsamling 31 januar, 2008 February 1, 2008 2 February 1, 2008 Dagsorden 1. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide aktiekapitalen med op til

Læs mere

RDS Förlag ApS. Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S. Årsrapport for. 17. juni december 2014

RDS Förlag ApS. Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S. Årsrapport for. 17. juni december 2014 Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 RDS Förlag ApS Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S Årsrapport for 17. juni - 31. december 2014

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

Kvartalsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007

Kvartalsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 17/2007 Regnskabsmeddelelse for de første 3 måneder af 2007 Resumé: I de første 3 måneder af 2007 realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere