Energirigtig bygningsautomation. 13 Appendiksrapport. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energirigtig bygningsautomation. 13 Appendiksrapport. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc"

Transkript

1 Energirigtig bygningsautomation Appendiksrapport P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc.

2 Energirigtig bygningsautomation Appendiks 1: Besigtigelsesreferat for Dan-Ejendommes kontorbygning

3 Mødereferat Besigtigelse af ejendom Titel Energirigtig bygningsautomation, Fase 1 Dato 25. april 2008 Sted Dan-Ejendomme, Tuborg Havnevej 9, Hellerup Deltagere Bjarne W. Olesen - BWO, ICIEE/DTU Henrik Brohus - HB, AAU Anders Bang Skjødt - ABS, TAC Reto M. Hummelshøj - RMH, COWI Peter Kaarup Olsen - PKO, COWI Torben Petersen + flere folk fra driften - TP, Dan-Ejendomme Referent PKO, 28. maj 2008 Fordeling Alle deltagere COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax Introduktion Projektgruppen mødtes på driftskontoret hos Dan-Ejendomme. Her blev bygningen, dens installationer og automation samt styringsstrategier beskrevet og drøftet sammen med driftspersonalet. Herefter blev projektgruppen vist rundt i bygningen. Vedlagt til referat er bilag 1 med eksempler på skærmovervågningsbilleder for ventilationssystemet. 2 Bygningsdata Ejendom Adresse: Dan-Ejendomme, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup Bygningens alder: 5 år (færdigbygget i 2003) Personbelastning og bygnings brugstid: BWO har materiale med info herom. Vinduesarealer: BWO har materiale med info herom. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\appendiks\refererater\ besigtigelse - Energitigtig bygningsautomation - Referat_1_revideret.DOC

4 2 / 6 Termisk masse (udnyttelse heraf): Betongulv og trægulv Tegninger og beskrivelser (bestykning af komponenter på typisk etage): BWO har materiale. Øvrige oplysninger: Bygningens samlede etageareal er ca m² Bygget af NCC i totalentreprise. Forskellige lejemål. Dan-Ejendomme har 1.sal, Microsoft har 2. og 4.sal og Regus har 3. sal. Installationer Generelt: Der er zoneopbygning opdelt pr. etage til styring af indetemperaturen Alle kontorer har en føler på væggen med en justeringsmulighed for temperatur. Brugerne har mulighed for at justere 3 C. Setpunktet for kontorlokalerne er C. Hvis denne sættes længere ned er der risiko for trækproblemer. Det er ikke unormalt med 25 C på kontorerne i sommerhalvåret. Det er sværest at styre forår og efterår mht. at undgå trækproblemer. Kølebafler skal støvsuges hvert andet år for at effektafgivelsen ikke nedsættes Kølerør og ventiler har været stoppet til med skidt. Derfor er der blevet installeret delstrømsfiltre? Vindpåvirkning på bygningen har direkte betydning for indeklima og temperatur i bygningen Varmeanlæg: Opbygning: Radiatoranlæg ved yderfacader. Alle kontorer mod atrium har ingen varmekilde P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\appendiks\refererater\ besigtigelse - Energitigtig bygningsautomation - Referat_1_revideret.DOC.

5 3 / 6 Ventilation: Opbygning: Ventilationsaggregater i kælder. Varmegenvinding med roterende veksler. Køleflader i ventilationssystemer til køling af mødelokaler, kopirum mv. Øvrige kontorlokaler har kølebafler med ventilationsindblæsning. Styring/Regulering: VAV styring af møderum, kopirum mm. CAV styring i øvrige kontorlokaler. Mekanisk natkøling fra kl til 6.00, hvis konditionerne er til det. CO2 sensorer i udsugning, kun til kontrol måling Bilag 1 viser eksempler på skærmbilleder fra overvågningssystemet. Køling: Opbygning: Kølekompressorer samt frikøling med tørkølere på taget. Kølevandtemperaturer er for frem / retur 10 / 17 C. Køleflader i ventilations anlæg kører med 6/8 C. Energiforbrug/Delforbrug. Ingen separate målere. Belysning: Der er installeret PIR følere Solafskærmning mv.: Opbygning: Nogle steder indvendige persienner. Andre steder er der solafskærmning indbygget i dobbelt facaderne. Brugerne har mulighed for selv at regulere. Stueetagen har fået lavet udvendige persienner fordi det blev for varmt med indvendige persienner. Styring/Regulering: Individuel regulering. Drift Bemanding (efteruddannelse/kompetencer): 2 varmemestre + 5 gårdmænd Indkøringsperiode for anlæg (længde heraf): Ifølge TP tager det 1-2 år at indkøre sådan en ny bygning. Måske ét år hvis der er stort fokus på opgaven. Assistance fra ingeniører eller andre teknikere, som kender til bygningen, er en stor fordel. Ellers kan det tage 5 år uden at tingene svinger. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\appendiks\refererater\ besigtigelse - Energitigtig bygningsautomation - Referat_1_revideret.DOC.

6 4 / 6 Aktuelt er der benyttet et halv mandår fra TAC til indkøring - Det er vigtigt at have planlagt midler hertil i byggeprojektet. Systemer/programmer til regulering: Der haves SRO overvågningssystem uden egentlig energistyrings faciliteter. Mulighed for registrering af forbrug/delforbrug: El: Bygningen har én hovedmåler for el og én bimåler for hvert lejemål. Fjernvarme: Èn hovedmåler. Varme fordeles efter areal. Målerapporter / grønt regnskab/ ELO rapporter sendes til projektgruppen via BWO. Ønsker til forbedringer: Optimering af styring for solafskærmning. SRO systemet skal kunne sende et automatisk signal til solafskærmningen om at køre ned efter arbejdstid f.eks. kl. 20, således at der afskærmes for solen om morgenen og ikke skabes unødig opvarmning af kontorerne, hvorved der kan spares energi til køling. Det er for svært at få folk til at huske selv at køre solafskærmningen ned inden de går hjem fra arbejde. Observationer Indeklimaproblemer (og håndtering heraf): Ingen større problemer har været konstateret Kølebafler er generende for nogle af kontorbrugerne, som selv har afdækket disse med tape o. lign. for at undgå kuldenedfald. Klager fra brugere: Driften har kun ca. 2% klager, så bygningsdriften er velfungerende, men. Driften skal tage alle klager til efterretning. Normalt ved bygningsdrift regner man med at 5-10% klager er ok, da det jo er svært at gøre alle tilfredse på sammen, fordi man oplever indeklimaet forskellig eller er forskelligt påklædt. Der rapporteres dog samstemmende om for høje temperaturer og træk fra nordvest facade - manglende klager kan skyldes at man efter en periode har accepteret tingenes uforanderlige tilstand? Der er tilfredshed med akustikken (gulve er tæppebelagte). P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\appendiks\refererater\ besigtigelse - Energitigtig bygningsautomation - Referat_1_revideret.DOC.

7 5 / 6 3 Vidensopsamling og diskussion Nybyggeri og bygningsinstallationer Ifølge ABS er det vigtig at bygningsautomationsfirmaer (som TAC) og rådgivere involveres så tidligt i et byggeprojekt for at en større bygning og dens installation kan fungere optimalt. Når bygningslokalerne anvendes anderledes end planlagt En udfordring for Driften mht. rumopvarmning og ventilation er at bygningens brugere ikke altid sidder placeret de steder i kontorlokalerne, hvortil det er projekteret. For mange forskellige systemer til solafskærmning For Driften, der har ansvar for flere forskellige bygninger, er det et problem med forskellige systemer for solafskærmninger, der styres forskelligt. Vigtigt med individuelle styringsmuligheder af indeklimaet Vigtigt at bygningens brugere har mulighed for individuel at kunne regulere lidt på rumtemperatur, solafskærmning mv. Det er der en psykologisk effekt i. Det behøver ikke være store regulering intervaller. F.eks. kan det være tilstrækkeligt med +/- 1,5 C i stedet for +/- 3 C. Godt bygningsautomationsdesign spares ofte væk TP fortalte at han for ca. 8 år siden i samarbejde med COWI havde udarbejdet en standard beskrivelse for godt design af bygningsautomation. Denne beskrivelse skulle bruges til at give anbefalinger i forbindelse med projektering af nybyggeri i Tuborg Havn området, men erfaringen er at mange gode løsninger (med overvågnings- og styringsmuligheder for driftspersonalet) bliver ofte sparet væk i byggeprocessen. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\appendiks\refererater\ besigtigelse - Energitigtig bygningsautomation - Referat_1_revideret.DOC.

8 6 / 6 4 Billeder Besigtigelse af kontorlokaler og installationer i kælder Besigtigelse af indvendigt atrium og udvendig facade P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\appendiks\refererater\ besigtigelse - Energitigtig bygningsautomation - Referat_1_revideret.DOC.

9 Energirigtig bygningsautomation Appendiks 2: Besigtigelsesreferat for Københavns Energis kontorbygning

10 Mødereferat Besigtigelse af ejendom Titel Energirigtig bygningsautomation, Fase 1 Dato 09. juni 2008 Sted Københavns Energi (KE) Ørestads Boulevard 35, 2300 København S COWI A/S Deltagere Henrik Brohus - HB, AAU Peter Giliamsen - PG, TAC Reto M. Hummelshøj - RMH, COWI Peter Kaarup Olsen - PKO, COWI Allan S. Bendtsen - AB, KE Ejendomme & Services Referent PKO, 25. juni 2008 Fordeling Alle deltagere + Bjarne W. Olesen (ICIEE/DTU) + Anders Bang Skjødt (TAC) Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax Introduktion Projektgruppen mødtes med Allan Bendtsen, som er ansvarlig for bygningsdriften hos KE. Først blev bygningen, anlæg/systemer, styring/regulering, energiforbrug, erfaringer med indeklimaet og lignende drøftet. Herefter blev projektgruppen vist rundt dels i selve bygningen og dels i rum med tekniske anlæg. 2 Bygningsdata Bygningsbeskrivelse inkl. beskrivelse af installationer og bygningsdrift fremsendes af AB til projektgruppen. Ejendom Adresse: Københavns Energi A/S, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S Bygningens alder: 3,5 år (færdigbygget 1. januar 2005) Personbelastning og bygnings brugstid: I øjeblikket ca. 550 personer, men bygget til 675 personer Den almene brugstid er fra kl. 7 til kl. 17, men der er reelt er der personale i bygningen i tidsrummet kl (24) pga. vagtservice for gas, vandforsy- P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\appendiks\refererater\ besigtigelse - Energitigtig bygningsautomation - Referat_0_revideret.DOC

11 2 / 8 ning (sprungne rør) mv. Der er tale om relativt få personer, som er i bygningen efter kl. 17, men de holder en del belysning mv. i gang. Vinduesarealer: Ca. 40% vinduesareal i forhold til facade Termisk masse (udnyttelse heraf): Trægulv direkte på 1-2 cm afretningslag og isolering Tegninger og beskrivelser (bestykning af komponenter på typisk etage): HB har materiale. 3,2 m's rumhøjde Bygningens samlede etageareal er ca m² Nettoarealet svarer til 9-11 m²/medarbejder (minimumskravet er 7 m²) 4 ½ etages bygning. Højden var begrænset af lokalplan. Både åbne kontorlokaler og mindre rum (bl.a. til møder) på hver etage, sal. Teknik/toilet kerner opbygget af gips/beton vægge. Det tomme nordvendte kontorlokale, hvor vi holdte møde, har ca. 67 kontorarbejdspladser til en lyszone. Øvrige oplysninger: Bygherre var Sjælsø Gruppen med KPC som entreprenør. PLHarkitekterne har tegnet bygningen. Projekterende ingeniør blev skiftet ud undervejs. I forbindelse med projektering af bygningen blev byggebudgettet reduceret, hvilket bl.a. gik udover omfanget af bygningsinstallationerne. PFA ejer nu huset og lejer det ud til KE og Niras. KE har ansvaret for bygningsdriften. Forskellige lejemål. Niras lejer 1.sal. Stort set resten af bygningen lejes af KE, som har en 10 års uopsigelig lejeaftale. Ingen bygningsbeskrivelse inkl. beskrivelse af installationer er blevet leveret til bygningsbrugeren. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\appendiks\refererater\ besigtigelse - Energitigtig bygningsautomation - Referat_0_revideret.DOC.

12 3 / 8 Installationer Generelt: Bygningen har sprinkleranlæg i alle rum. Varmeanlæg: Opbygning: Radiatoranlæg ved yderfacader. Varmesystem er (zone)opdelt efter facadeorientering. Der er tre blandesløjfer: Én for vestlig del af bygning. Én for syd. Og én for nord + øst. AB ville gerne have haft en separat blandesløjfe for den nordlige del af bygningen. Der har været problemer med kulde bl.a. fordi der ikke akkumuleres varme fra solindfald. Kun støtteopvarmning i atrium Ventilation: Opbygning: Ventilationsaggregater i kælder. Varmegenvinding med roterende veksler. Krydsveklser til ventilation af kantine (emhætte) Krydsveklser til ventilation af kælder Separat udsugning til opvaskemaskine. Mekanisk ventilation med køling på stueetage. Da det tomme nordvendte kontorlokale med 67 pladser var i drift, var den mekaniske ventilation skruet ned på et minimum: 10% grundventilation. Resten af bygningen med undtagelse af kantine og kælder ventileres vha. naturlig ventilation. Naturlig ventilation om vinteren sker i 2 minutter per time. Hele året (når forholdene er til det) haves tvangsudluftning om morgenen. Hhv. kl. 5 og 6. Indblæsning med Trox hvirvel-diffusere samt ventilationsposer (stueetage) Mekanisk udsugning i teknik/toilet kerner. Teknikrum inkludere printere mv. Opblandingsarmaturer P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\appendiks\refererater\ besigtigelse - Energitigtig bygningsautomation - Referat_0_revideret.DOC.

13 4 / 8 Stille-rum på 1-4. sal får kun en anelse friskluft (hvilket er for lidt). Et WindowMaster system styrer åbninger for den naturlige ventilation. Systemet tager højde for vindretning. Vindretningen har direkte betydning for indeklima og temperatur i bygningen Køling: Opbygning: Ammoniak anlæg. Komfortkøling med kølekompressorer samt supplerende frikøling med tørkølere på bygningens tag. Kølevandtemperaturer er for frem / retur 12 / 17 C. Energiforbrug/Delforbrug. Ingen separate målere. Køleanlægget er kraftigt overdimensioneret. Det kører sjældent over 50% af maks. kapaciteten. Anlægget er forberedt på bygningsudvidelse. Komfortkøling er i drift maj til og med september. Når udetemperaturen er over 13 C Bygnings kælder er der placeret et stort antal servere, som kræver en stor mængde køling. Kølig luft indblæses i serverrum. Der er ingen genvinding af overskudsvarme fra serverrummet. Ved besigtigelsen blev det konkluderet at der køles mere end rigeligt i serverrummet. En højere temperatur kan accepteres, hvorved køleforbruget kan reduceres Kun støtte-køling i atrium Belysning: Der er installeret PIR følere. Kan måle 5-6 meter i diameter. Der er generelt installeret for meget loftslys. Reguleringsmuligheder mangler. Tidligere var der dagslysstyring på de 2 yderste rækker lysaamaturer. Nu er lyset tændt fra kl med 70%'s styrke. Dagslysstyring vurderet til at være for dyrt. Atrium lys er slukket. I kontorlokaler i stueetagen er der sammenhængende lysarmaturer pr. 1,8 m. Der er ca. 18 armaturer pr. 40 m². Med et forbrug pr. armatur på 28W samt 2W til spole er elforbruget 13,5 W/m² svarende til ca. 49 kwh/m²/år. Solafskærmning og solceller: Ingen fælles automatik. Regulering sker manuelt pr. vindue. 85% af solafskærmningen er persienner placeret indvendigt i vinduer P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\appendiks\refererater\ besigtigelse - Energitigtig bygningsautomation - Referat_0_revideret.DOC.

14 5 / 8 15% af solafskærmningen er udvendig dug (kun vestfacade) Styring/Regulering: Individuel regulering, helt manuel. Persiennerne er altid nede (støj undgås), men hældningen kan vippes / justeres. Vestfacaden har i øvrigt permanent solafskærmning i form af paneler med solceller. De installerede solceller har kun en minimal elproduktion i forhold til bygningens samlede elforbrug, så deres funktion er nærmere at "gøre reklame" for vedvarende energi. Solpanelerne skal afvaskes én gang årligt. Ifølge AB kommer der gult bremsestøv fra metrotogene, som kører lige forbi bygningen. CTS-anlæg: Forår og efterår er sværest at styre mht. passende indetemperatur og for at undgå trækproblemer. I foråret er der meget solindfald, men udeluften er kold, så automatikken henviser til at der ikke skal åbnes for naturlig ventilation. Tagvinduerne kan heller ikke åbne, hvis det regner (for meget), hvilket resulterer i et for lille luftskifte. Automatik fungerer nu. Drift Bemanding (efteruddannelse/kompetencer): P.t. er der 3 viceværter, hvoraf én er faglært (Allan Bendtsen). Planen er at komme op på i alt 5 viceværter. Reelt arbejde vedr. drift af bygningen kræver kun mand, men driftspersonalet skal også passe døgnvagtstationen, som tager imod eksterne henvendelser vedr. sprungne vandrør osv. Indkøringsperiode for anlæg (længde heraf): Ifølge AB har det taget ca. 2 år at indkøre bygningen Systemer/programmer til regulering: Der haves Honeywell Inside Mulighed for registrering af forbrug/delforbrug: El: Bygningen har én hovedmåler og to bimålere pr. etage samt én bimåler for serverrummet i kælderen. Fjernvarme: Èn hovedmåler. Varme fordeles efter areal. Vand: Èn hovedmåler. Vandforbrug opgøres efter areal Målerapporter / grønt regnskab/ ELO rapporter sendes til projektgruppen via BWO. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\appendiks\refererater\ besigtigelse - Energitigtig bygningsautomation - Referat_0_revideret.DOC.

15 6 / 8 Ifølge ELO-rapporten er varme- og vandforbruget acceptabelt, men elforbruget ligger i den høje ende af skalaen (forbrug pr. kvadratmeter). Målt årsforbrug (2007): El: 1700 MWh (106 kwh/m²), hvoraf 325 MWh går til køling (servere og komfort). Det vurderes at 50% elforbruget går til belysning, 20% til køling (servere+komfort) og 30% til øvrigt elforbrug. Fjernvarme: 954 MWh (60 kwh/m²), m³, gennemsnitsafkøling ca. 49 K. Vand: 3877 m³, hvoraf 556 m³ til varmt brugsvand Ønsker til forbedringer: Mulighed for større luftskifte i møderum Bedre styring / opdeling af loftslys Lysdæmpning af lysarmaturer i Atrium Separat måling af elforbrug til belysning, computere, ventilation og køling Observationer Indeklimaproblemer (og håndtering heraf): Ingen større problemer har været konstateret Bygningsfejl: Der er konstateret et problem med utætte vinduer og yderdøre i glasfacaden (H S Hansen). De bliver skæve pga. vægt og størrelse. Ramme for tynd i forhold til vindue/dør størrelse. Desuden mangler der isolering i rammen. Revner i vægge Dårlige gulve i atrium (marmor revner) Vinduer i facade forsætter nogle steder op over nedsænket loft Vedligeholdelse: Nogle steder i bygningen (stueetagen) er der åbent nedhængt loft bestående af et net/gitter i zink (stræk-metal). Støv og snavs drysser ned igennem dette loft. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\appendiks\refererater\ besigtigelse - Energitigtig bygningsautomation - Referat_0_revideret.DOC.

16 7 / 8 De synlige kabelbakker i loftet med loftslysarmaturer i bunden samler støv og skal rengøres årligt. Klager fra brugere: Træk fra vinduesåbninger for den naturlige ventilation. Støj ind på de åbne etager. Der har været tre klager i år (på 5 måneder). Man har som forsøg et par steder opsat mobile støjabsorberende vægge (ca. 1,5 m's højde) på en etage ud imod atriummet. Der har været for køligt mod i kontorlokaler mod nord. Specielt i stueetagen. En del tilvending til de nuværende forhold må dog formodes. Andet: Stræk-metal lofter er ikke så behageligt at kigge på. Det "flimrer" (interferens), når man kigger på det, specielt ved trapper. 3 Vidensopsamling og diskussion Fremtidig automatik løsning: PG fortalte om fordelene ved trådløse automatik løsninger, der kan bruges til styring af belysning mv. Rækkevidden er ca. 30 m ved betonkonstruktioner og ca. 100 m ved lette vægge. 4 Billeder Den besigtigede KE ejendom set fra sydvest. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\appendiks\refererater\ besigtigelse - Energitigtig bygningsautomation - Referat_0_revideret.DOC.

17 8 / 8 Et tomt kontor i stueetagen illustrerer tydeligt at bygningen har installeret masser of loftsbelysning med ringe mulighed for regulering (til venstre). Bygningens vestfacade har integreret solceller i den ydre solafskærmning (til højre). Bemærk strækmetal-loftet. Isolering er klæbet på underside af betondæk. Atrium i midten af bygningen med frie åbninger ind til hver etage og oplukkelige ovenlysvinduer i taget (til venstre). Et stort antal servere placeret i bygningens kælder køles via indblæsning i gulv (til højre). P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\appendiks\refererater\ besigtigelse - Energitigtig bygningsautomation - Referat_0_revideret.DOC.

18 Energirigtig bygningsautomation Appendiks 3: BSim analyse af Dan-Ejendommes kontorbygning

19 Indoor Climate and Energy Analysis of an Office G.Stankevica Technical University of Denmark International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering Building 402, DK 2800, Kgs.Lyngby, Denmark Abstract This paper describes the evaluation of HVAC system according to the two different temperature control ranges, i.e C and C, in an office building in Hellerup, Denmark. The building performance is investigated in terms of indoor climate and energy use. In order to calculate and analyze the indoor climate conditions, power demand and energy consumption, the building simulation software BSim was used. The model was built up for the 1 st floor of the building. The dynamic simulation period was set to be from January to December, 2008 that includes the period of nine months, when the detailed measurements of carbon dioxide, relative humidity and room temperature were carried out. The larger temperature control range lead to the energy savings, e.g. the higher set point for cooling, i.e. 25 C instead of 23 C decreased the energy use for cooling up to 50%. The operative temperature was influenced not only by the heating and cooling systems set points, but also by the orientation of the building and internal heat loads, e.g. from equipment and lighting. Key Words: Indoor Climate, Energy Consumption, Dynamic Building Simulation, BSim, Thermal Comfort, HVAC System

20 Indoor Climate and Energy Analysis of an Office Galina Stankevica, s Introduction For the last few decades an increased attention has been directed towards efficient energy use. Moreover, the European Union s directives were introduced in order to classify the buildings in accordance with their energy consumption, determining also the value of the building. Therefore the dynamic building simulation programs have become very important tools in performing energy and indoor climate audit of any building project. BSim is one of the many simulation programs available on the market and is used for calculating and analyzing indoor climate conditions and energy consumption in buildings. The energy performance of the building depends not only on the construction materials and chosen building services solutions, but also on the scale of the automation, especially of the HVAC systems. The control is of great importance in terms of the energy use, e.g. the appropriate control could lead to significant energy savings. It is also one of the key parameters in achieving a comfortable indoor environment to stay and work in. Objective The main objective of this work is to analyze the office building performance in terms of indoor climate and energy use, based on two different temperature control ranges. Methodology In order to analyze the energy performance and indoor climate of the building, the dynamic building simulation software BSim was used. It was decided to build up a model and simulate only the 1 st floor of the building, assuming that the similar indoor conditions would be representative also for the other floors, where offices are located. The model was later calibrated as base having the detailed measurements of indoor climate parameters such as air temperature, relative humidity etc. and the real energy consumption of the building. Thus the model reproduced the original indoor conditions in the building. The measurements recorded by HOBO loggers were carried out between February and October, 2008 including more detailed snapshots for the 6 th March and 11 th September (see separate report on measurements). However, the dynamic simulation period was chosen to be from January until December, 2008 so that all of the seasonal changes could be reflected. Later some key variables of the model such as heating and cooling system set points were changed in order to evaluate the performance of the HVAC system in terms of energy consumption and indoor climate. The building is what we call a BETA building with mechanical ventilation and cooling, where the room temperature is controlled within relative narrow limits and people do not have any individual control (open windows or thermostat). In an ALFA building (only with natural ventilation and opening of windows) the indoor temperature variation over a day would be higher than in a BETA building. To simulate the difference between an ALFA and a BETA building two types of control concepts were introduced. BETA corresponds to the building with very narrow temperature control range of 2 K, i.e C. In the other words, the heating system stops when the air temperature indoors is 21 C and cooling starts when temperature exceeds the value of 23 C. On the contrary, ALFA has a large control magnitude of 5 K, corresponding to the temperature interval of C. So in contrast to a real ALFA building the simulated ALFA building did still have mechanical ventilation and cooling, but a wider control range was introduced. 2

21 Indoor Climate and Energy Analysis of an Office Galina Stankevica, s The indoor climate was defined only by means of operative temperature. Thus the investigation of the other indoor climate parameters such as relative humidity and CO 2 concentration etc. are out of the scope of this study. Building Description The building Tuborg Nord is located north of Copenhagen, in the urban area of Hellerup, Denmark. The five storey building with a basement was built and commissioned in The total area of the building according to the Danish Building register is m 2 of which m 2 is heated [1]. The building has also a large heated atrium (see Figure 1). Figure 1: Spatial view of Tuborg Nord The Figure 2 shows the external views of the building, i.e. west, south, east and north facades, respectively. Figure 2: Facades of the building [1] The west facade is oriented 31 from west towards south, the south facade 15 from south towards east, the east facade 15 from east towards north and the north west facade 35 from north towards west [1]. The building has three tenants, i.e. Dan Ejendomme, MicroSoft and Regus that occupy 1 st, 2 nd and 4 th, and 3 rd floors, respectively. The main types of facilities are the meeting rooms, open plan offices and smaller private offices. The kitchen with canteen as well as some Dan Ejendomme facilities and education rooms for MicroSoft Corporation are located in the ground floor [1]. 3

22 Indoor Climate and Energy Analysis of an Office Galina Stankevica, s The internal view of the building is shown in Figure 3. Building Envelope Figure 3: Atrium [1] The material properties of constructions were found from the technical drawings of the building and available documentation of the project Tuborg Boulevard 12. Since the simulation was carried out only for one floor of the building, the following chapter is focused more on information regarding the 1 st floor. The main part of the building envelope consists of four types of glazing that are listed in a Table 1. Glazing Type Transparent Glazing in the Facade Opaque Glazing in the Facade Transparent Glazing in the roof (skylight) Transparent Glazing facing the Atrium Structure U value External Filling Internal [W/m²K] 6(8) mm Stopray Elite 67/37 14(16) mm Argon 4(6) mm clear float mm hardened float 14 mm air 6 mm hardened glass with enamel on side mm silver 43/25 15 mm Argon 6 mm safety glass mm clear float 14 mm air 4 mm laminated clear float 2.8 Table 1: Glazing types [1] The other building constructions including internal walls and floors are given in a Table 2. 4

23 Indoor Climate and Energy Analysis of an Office Galina Stankevica, s Type Material Structure Thickness, mm Description Natural Stone 30 Ventilated Air Gap 20 External wall - Mineral Wool 150 Concrete 200 Internal wall Concrete 200 Bearing construction (technical rooms, staircases) Internal wall Plasterboard Internal wall Plasterboard Internal wall Plasterboard 95 - Internal floor Internal floor Carpet and screed Tiles and screed Concrete slab Concrete slab Offices Toilets Table 2: Internal and external constructions Installations Heating and Cooling System The heat is provided via the district heating grid. The space heating in the working areas, i.e. offices is supplied by means of radiators that are located along the facades of the building. The atrium is heated by a combination of a radiant floor heating system and convectors (ribbed heating tubes) assembled under the skylight in order to prevent the downdraft (see Figure 4). Figure 4: Convectors in the atrium area under the skylight [1] Moreover, during the cold winter periods, the additional heating can be supplied by means of the ventilation air system [1]. The building has a high thermal gain due to the external temperature and solar radiation. Thus the cooling of building is provided by means of two cooling systems that are located in the basement. The larger system with a nominal 5

24 Indoor Climate and Energy Analysis of an Office Galina Stankevica, s capacity of 730 kw and designed temperatures of 6/12 C cools water in the cooling coils of the ventilation systems. The smaller system with a nominal capacity of 225 kw and designed temperatures of 15/18 C cools water in the chilled beams located in the ceiling in the workspaces (see Figure 5). Figure 5: Chilled beams in the office area of the Tuborg Nord [1] The cooling systems are connected to four dry coolers located at the south part of the roof (see Figure 1). It is also possible to use the free cooling when the ambient temperature drops below a certain limit, so that there is no need to start the compressors [1]. Ventilation system The air change in the building is provided by 11 ventilation systems that are all located in the basement. The detailed description of ventilation systems in the building is given in a Table 3. Ventilation System Fresh air [m³/h] Exhaust air [m³/h] Main function Vent1 25,600 25,600 Conditioning of office spaces Vent2 27,600 27,600 Conditioning of office spaces Vent3 25,600 25,600 Conditioning of office spaces Vent4 19,370 13,440 Conditioning and exhaust of kitchen and canteen Vent5 2 x 20,000 Air circulation in parking space in the basement Vent6 4,000/8,000 Exhaust from the room with the refrigeration plants Vent7 N/A N/A Conditioning of education room on the first floor located at the South end of the building UDS1 2,270 Exhaust from toilets UDS2 2,270 Exhaust from toilets UDS3 2,270 Exhaust from toilets UDS4 6,575 Exhaust hoods in the kitchen Table 3: Characteristics of the ventilation systems in the building [1] 6

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer

Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer Temamøde: DTU (CITIES) og Dansk Fjernvarme/Grøn Energi, September 2014 Henrik Madsen, Peder Bacher (DTU Compute) www.henrikmadsen.org www.smart-cities-centre.org

Læs mere

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Bygningstype Boligblok Medlem af foreningen klimaskærm Bygningen er undersøgt efter DS/EN 13187 Bygningers termiske ydeevne- Kvalitativ sporing

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Energirenovering af boliger og indeklima

Energirenovering af boliger og indeklima Energirenovering af boliger og indeklima Hvilke forbedringer af indeklimaet oplever beboerne efter energirenovering Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet København Hvordan

Læs mere

Prognose og karakterisering af bygningers energiforbrug

Prognose og karakterisering af bygningers energiforbrug Prognose og karakterisering af bygningers energiforbrug ipower og ZEB Temamøde: Henrik Madsen, Peder Bacher (DTU Informatik) Henrik Aalborg Nielsen, Stig Mortensen (ENFOR a/s) Oversigt: Brug af målinger

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Energirigtig bygningsautomation Fase 1 - Forundersøgelse

Energirigtig bygningsautomation Fase 1 - Forundersøgelse Dansk Energi Net PSO-ELFORSK jnr 464-07 (projekt nr 340-004) Energirigtig bygningsautomation Fase 1 - Forundersøgelse September 2009 Hovedrapport Primær energiforbrug [kwh/m²/år] 250 245 240 235 230 225

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

SCOP i teorien og regulering. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013

SCOP i teorien og regulering. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 SCOP i teorien og regulering Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 Ecodesignarbejdet - overblik Lot 10 kravene er trådt i kraft via forordning No 206/2012 of 6. march 2012 pr. 1/1 2013. Lot 1

Læs mere

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima?

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Lavenergi-klasser: Implementering i fremtidens byggeri DAC - Building Green - 12. oktober 2011 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Energieffektivisering i industrien

Energieffektivisering i industrien Energieffektivisering i industrien Brian Elmegaard Sektion Termisk Energi DTU Mekanik Teknologisk Institut Århus 2. Marts 2015 Indhold Potentielle besparelser Udnyttelse af overskudsvarme Analyseværktøjer

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Bygningstype Et plan parcelhus Medlem af foreningen klimaskærm Virksomhed som udførte tæthedsafprøvningen Ansvarlig for testen Lars Due,

Læs mere

Ryesgade 30 Byfornyelsesprojekt

Ryesgade 30 Byfornyelsesprojekt Ryesgade 30 Byfornyelsesprojekt Energirenovering / indeklima-udfordringer Rune Korsholm Andersen Ph.d. Center for indeklima og energi DTU www.ie.dtu.dk Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Ventilation Historisk perspektiv Utætte bygninger Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Historisk perspektiv Industrialiserede tidsalder Personbelastningen stiger Varmebelastende udstyr

Læs mere

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Eksponeringsundersøgelser: Hvilke sammenhænge er der mellem beboernes adfærd og boligens indeklima, og hvilke forhold er vigtigst at holde øje med for at opnå et godt indeklima? Geo Clausen Center for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project:

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project: (MD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller indpro version 2.6..74 Beta Oct 27 Project: PARK - Main Result Calculation: 2 x V8 2M 78m navhøjde ake Model.O. Jensen (RIØ/MD)

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Ecodesign minimumskrav og. varmepumper mv. samt vandvarmere og varmtvandsbeholdere

Ecodesign minimumskrav og. varmepumper mv. samt vandvarmere og varmtvandsbeholdere Ecodesign minimumskrav og energimærkning af kedler, varmepumper mv. samt vandvarmere og varmtvandsbeholdere Christian Holm Christiansen cnc@teknologisk.dk Møde NVE Møde, NVE 8. marts 2012 4 forslag til

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 3 Ventilationssystemer med køling og vandbårne kølesystemer Hundsbæk & Henriksen A/S November 2008 1 Høj

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Turning necessity into value Når grøn totaløkonomi er virkelig god forretning! Laurits Bach Sørensen - CEO

Turning necessity into value Når grøn totaløkonomi er virkelig god forretning! Laurits Bach Sørensen - CEO Turning necessity into value Når grøn totaløkonomi er virkelig god forretning! Laurits Bach Sørensen - CEO kwh Vedligehold CO 2 + Indeklima = $ (IRR) Hvem er MicroShade? Ægte dansk cleantech innovation!

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Energinet.dk update for the Swedish market Council

Energinet.dk update for the Swedish market Council Energinet.dk update for the Swedish market Council Status framtida försörjning från Danmark (Tine Lindgren & Søren Juel Hansen) Utbyggnadsprojekt Danmark-Tyskland mm (Ellund expansion project 2013) Baltic

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI DANSK BETONFORENING BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI Projektleder, Ingeniør J. C. Sørensen 1 BAGGRUND Ca. 45 % af energiforbruget i Europa anvendes til

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Fugt og skimmel i grønlandske bygninger. Carsten Rode Professor, DTU Byg car@byg.dtu.dk

Fugt og skimmel i grønlandske bygninger. Carsten Rode Professor, DTU Byg car@byg.dtu.dk Fugt og skimmel i grønlandske bygninger Carsten Rode Professor, DTU Byg car@byg.dtu.dk Paradokset for Grønland: Fugt vs. skimmel Skimmelproblemer har en forbindelse til fugtforhold i bygninger. For at

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg. Kr. 71.400,- inkl. moms

Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg. Kr. 71.400,- inkl. moms Indeholder komplet system: Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg Kr. 71.400,- inkl. moms 12 stk 250 W Monocrystalinske Full Black Solpaneler (ca.20m 2 ) 1 stk Dansk godkendt 3000 W Inverter Diskret Full

Læs mere

BeREAL KORT FUNKTIONSBESKRIVELSE ELFORSK 347-032

BeREAL KORT FUNKTIONSBESKRIVELSE ELFORSK 347-032 ELFORSK 347-032 BeREAL KORT FUNKTIONSBESKRIVELSE Udarbejdet af Bo Holst- Mikkelsen, Living Strategy Consulting Steffen Petersen, Aarhus Universitet Henrik Sørensen, henrik- innovation Anders Thingholm,

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829

Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Blower Door test Tæthedsafprøvning af bygninger efter DS/EN 13829 Bygningstype Et plan parcelhus Medlem af foreningen klimaskærm Virksomhed som udførte tæthedsafprøvningen Ansvarlig for testen Lars Due,

Læs mere

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser Den Skandinaviske Bryggerhøjskole The Scandinavian School of Brewing Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser Axel G. Kristiansen og Kim L. Johansen Den Skandinaviske

Læs mere

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011 Nye energikrav Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 11 Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi AALBORG UNIVERSITET Indlæggets indhold Krav 10 og 15 (kort) Nødvendige tiltag

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...2 2 METODE TIL SAMMENLIGNING AF BYGNINGENS BEREGNEDE OG REELLE ENERGIFORBRUG...3 3 BEREGNING AF BYGNINGENS

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne?

Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne? Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne? Per Alex Sørensen SDH Conference Toulouse 17-18 June 2015 1 2 Marstal (1) 1996

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere