Energirigtig bygningsautomation. 13 Appendiksrapport. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energirigtig bygningsautomation. 13 Appendiksrapport. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc"

Transkript

1 Energirigtig bygningsautomation Appendiksrapport P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc.

2 Energirigtig bygningsautomation Appendiks 1: Besigtigelsesreferat for Dan-Ejendommes kontorbygning

3 Mødereferat Besigtigelse af ejendom Titel Energirigtig bygningsautomation, Fase 1 Dato 25. april 2008 Sted Dan-Ejendomme, Tuborg Havnevej 9, Hellerup Deltagere Bjarne W. Olesen - BWO, ICIEE/DTU Henrik Brohus - HB, AAU Anders Bang Skjødt - ABS, TAC Reto M. Hummelshøj - RMH, COWI Peter Kaarup Olsen - PKO, COWI Torben Petersen + flere folk fra driften - TP, Dan-Ejendomme Referent PKO, 28. maj 2008 Fordeling Alle deltagere COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax Introduktion Projektgruppen mødtes på driftskontoret hos Dan-Ejendomme. Her blev bygningen, dens installationer og automation samt styringsstrategier beskrevet og drøftet sammen med driftspersonalet. Herefter blev projektgruppen vist rundt i bygningen. Vedlagt til referat er bilag 1 med eksempler på skærmovervågningsbilleder for ventilationssystemet. 2 Bygningsdata Ejendom Adresse: Dan-Ejendomme, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup Bygningens alder: 5 år (færdigbygget i 2003) Personbelastning og bygnings brugstid: BWO har materiale med info herom. Vinduesarealer: BWO har materiale med info herom. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\appendiks\refererater\ besigtigelse - Energitigtig bygningsautomation - Referat_1_revideret.DOC

4 2 / 6 Termisk masse (udnyttelse heraf): Betongulv og trægulv Tegninger og beskrivelser (bestykning af komponenter på typisk etage): BWO har materiale. Øvrige oplysninger: Bygningens samlede etageareal er ca m² Bygget af NCC i totalentreprise. Forskellige lejemål. Dan-Ejendomme har 1.sal, Microsoft har 2. og 4.sal og Regus har 3. sal. Installationer Generelt: Der er zoneopbygning opdelt pr. etage til styring af indetemperaturen Alle kontorer har en føler på væggen med en justeringsmulighed for temperatur. Brugerne har mulighed for at justere 3 C. Setpunktet for kontorlokalerne er C. Hvis denne sættes længere ned er der risiko for trækproblemer. Det er ikke unormalt med 25 C på kontorerne i sommerhalvåret. Det er sværest at styre forår og efterår mht. at undgå trækproblemer. Kølebafler skal støvsuges hvert andet år for at effektafgivelsen ikke nedsættes Kølerør og ventiler har været stoppet til med skidt. Derfor er der blevet installeret delstrømsfiltre? Vindpåvirkning på bygningen har direkte betydning for indeklima og temperatur i bygningen Varmeanlæg: Opbygning: Radiatoranlæg ved yderfacader. Alle kontorer mod atrium har ingen varmekilde P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\appendiks\refererater\ besigtigelse - Energitigtig bygningsautomation - Referat_1_revideret.DOC.

5 3 / 6 Ventilation: Opbygning: Ventilationsaggregater i kælder. Varmegenvinding med roterende veksler. Køleflader i ventilationssystemer til køling af mødelokaler, kopirum mv. Øvrige kontorlokaler har kølebafler med ventilationsindblæsning. Styring/Regulering: VAV styring af møderum, kopirum mm. CAV styring i øvrige kontorlokaler. Mekanisk natkøling fra kl til 6.00, hvis konditionerne er til det. CO2 sensorer i udsugning, kun til kontrol måling Bilag 1 viser eksempler på skærmbilleder fra overvågningssystemet. Køling: Opbygning: Kølekompressorer samt frikøling med tørkølere på taget. Kølevandtemperaturer er for frem / retur 10 / 17 C. Køleflader i ventilations anlæg kører med 6/8 C. Energiforbrug/Delforbrug. Ingen separate målere. Belysning: Der er installeret PIR følere Solafskærmning mv.: Opbygning: Nogle steder indvendige persienner. Andre steder er der solafskærmning indbygget i dobbelt facaderne. Brugerne har mulighed for selv at regulere. Stueetagen har fået lavet udvendige persienner fordi det blev for varmt med indvendige persienner. Styring/Regulering: Individuel regulering. Drift Bemanding (efteruddannelse/kompetencer): 2 varmemestre + 5 gårdmænd Indkøringsperiode for anlæg (længde heraf): Ifølge TP tager det 1-2 år at indkøre sådan en ny bygning. Måske ét år hvis der er stort fokus på opgaven. Assistance fra ingeniører eller andre teknikere, som kender til bygningen, er en stor fordel. Ellers kan det tage 5 år uden at tingene svinger. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\appendiks\refererater\ besigtigelse - Energitigtig bygningsautomation - Referat_1_revideret.DOC.

6 4 / 6 Aktuelt er der benyttet et halv mandår fra TAC til indkøring - Det er vigtigt at have planlagt midler hertil i byggeprojektet. Systemer/programmer til regulering: Der haves SRO overvågningssystem uden egentlig energistyrings faciliteter. Mulighed for registrering af forbrug/delforbrug: El: Bygningen har én hovedmåler for el og én bimåler for hvert lejemål. Fjernvarme: Èn hovedmåler. Varme fordeles efter areal. Målerapporter / grønt regnskab/ ELO rapporter sendes til projektgruppen via BWO. Ønsker til forbedringer: Optimering af styring for solafskærmning. SRO systemet skal kunne sende et automatisk signal til solafskærmningen om at køre ned efter arbejdstid f.eks. kl. 20, således at der afskærmes for solen om morgenen og ikke skabes unødig opvarmning af kontorerne, hvorved der kan spares energi til køling. Det er for svært at få folk til at huske selv at køre solafskærmningen ned inden de går hjem fra arbejde. Observationer Indeklimaproblemer (og håndtering heraf): Ingen større problemer har været konstateret Kølebafler er generende for nogle af kontorbrugerne, som selv har afdækket disse med tape o. lign. for at undgå kuldenedfald. Klager fra brugere: Driften har kun ca. 2% klager, så bygningsdriften er velfungerende, men. Driften skal tage alle klager til efterretning. Normalt ved bygningsdrift regner man med at 5-10% klager er ok, da det jo er svært at gøre alle tilfredse på sammen, fordi man oplever indeklimaet forskellig eller er forskelligt påklædt. Der rapporteres dog samstemmende om for høje temperaturer og træk fra nordvest facade - manglende klager kan skyldes at man efter en periode har accepteret tingenes uforanderlige tilstand? Der er tilfredshed med akustikken (gulve er tæppebelagte). P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\appendiks\refererater\ besigtigelse - Energitigtig bygningsautomation - Referat_1_revideret.DOC.

7 5 / 6 3 Vidensopsamling og diskussion Nybyggeri og bygningsinstallationer Ifølge ABS er det vigtig at bygningsautomationsfirmaer (som TAC) og rådgivere involveres så tidligt i et byggeprojekt for at en større bygning og dens installation kan fungere optimalt. Når bygningslokalerne anvendes anderledes end planlagt En udfordring for Driften mht. rumopvarmning og ventilation er at bygningens brugere ikke altid sidder placeret de steder i kontorlokalerne, hvortil det er projekteret. For mange forskellige systemer til solafskærmning For Driften, der har ansvar for flere forskellige bygninger, er det et problem med forskellige systemer for solafskærmninger, der styres forskelligt. Vigtigt med individuelle styringsmuligheder af indeklimaet Vigtigt at bygningens brugere har mulighed for individuel at kunne regulere lidt på rumtemperatur, solafskærmning mv. Det er der en psykologisk effekt i. Det behøver ikke være store regulering intervaller. F.eks. kan det være tilstrækkeligt med +/- 1,5 C i stedet for +/- 3 C. Godt bygningsautomationsdesign spares ofte væk TP fortalte at han for ca. 8 år siden i samarbejde med COWI havde udarbejdet en standard beskrivelse for godt design af bygningsautomation. Denne beskrivelse skulle bruges til at give anbefalinger i forbindelse med projektering af nybyggeri i Tuborg Havn området, men erfaringen er at mange gode løsninger (med overvågnings- og styringsmuligheder for driftspersonalet) bliver ofte sparet væk i byggeprocessen. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\appendiks\refererater\ besigtigelse - Energitigtig bygningsautomation - Referat_1_revideret.DOC.

8 6 / 6 4 Billeder Besigtigelse af kontorlokaler og installationer i kælder Besigtigelse af indvendigt atrium og udvendig facade P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\appendiks\refererater\ besigtigelse - Energitigtig bygningsautomation - Referat_1_revideret.DOC.

9 Energirigtig bygningsautomation Appendiks 2: Besigtigelsesreferat for Københavns Energis kontorbygning

10 Mødereferat Besigtigelse af ejendom Titel Energirigtig bygningsautomation, Fase 1 Dato 09. juni 2008 Sted Københavns Energi (KE) Ørestads Boulevard 35, 2300 København S COWI A/S Deltagere Henrik Brohus - HB, AAU Peter Giliamsen - PG, TAC Reto M. Hummelshøj - RMH, COWI Peter Kaarup Olsen - PKO, COWI Allan S. Bendtsen - AB, KE Ejendomme & Services Referent PKO, 25. juni 2008 Fordeling Alle deltagere + Bjarne W. Olesen (ICIEE/DTU) + Anders Bang Skjødt (TAC) Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax Introduktion Projektgruppen mødtes med Allan Bendtsen, som er ansvarlig for bygningsdriften hos KE. Først blev bygningen, anlæg/systemer, styring/regulering, energiforbrug, erfaringer med indeklimaet og lignende drøftet. Herefter blev projektgruppen vist rundt dels i selve bygningen og dels i rum med tekniske anlæg. 2 Bygningsdata Bygningsbeskrivelse inkl. beskrivelse af installationer og bygningsdrift fremsendes af AB til projektgruppen. Ejendom Adresse: Københavns Energi A/S, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S Bygningens alder: 3,5 år (færdigbygget 1. januar 2005) Personbelastning og bygnings brugstid: I øjeblikket ca. 550 personer, men bygget til 675 personer Den almene brugstid er fra kl. 7 til kl. 17, men der er reelt er der personale i bygningen i tidsrummet kl (24) pga. vagtservice for gas, vandforsy- P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\appendiks\refererater\ besigtigelse - Energitigtig bygningsautomation - Referat_0_revideret.DOC

11 2 / 8 ning (sprungne rør) mv. Der er tale om relativt få personer, som er i bygningen efter kl. 17, men de holder en del belysning mv. i gang. Vinduesarealer: Ca. 40% vinduesareal i forhold til facade Termisk masse (udnyttelse heraf): Trægulv direkte på 1-2 cm afretningslag og isolering Tegninger og beskrivelser (bestykning af komponenter på typisk etage): HB har materiale. 3,2 m's rumhøjde Bygningens samlede etageareal er ca m² Nettoarealet svarer til 9-11 m²/medarbejder (minimumskravet er 7 m²) 4 ½ etages bygning. Højden var begrænset af lokalplan. Både åbne kontorlokaler og mindre rum (bl.a. til møder) på hver etage, sal. Teknik/toilet kerner opbygget af gips/beton vægge. Det tomme nordvendte kontorlokale, hvor vi holdte møde, har ca. 67 kontorarbejdspladser til en lyszone. Øvrige oplysninger: Bygherre var Sjælsø Gruppen med KPC som entreprenør. PLHarkitekterne har tegnet bygningen. Projekterende ingeniør blev skiftet ud undervejs. I forbindelse med projektering af bygningen blev byggebudgettet reduceret, hvilket bl.a. gik udover omfanget af bygningsinstallationerne. PFA ejer nu huset og lejer det ud til KE og Niras. KE har ansvaret for bygningsdriften. Forskellige lejemål. Niras lejer 1.sal. Stort set resten af bygningen lejes af KE, som har en 10 års uopsigelig lejeaftale. Ingen bygningsbeskrivelse inkl. beskrivelse af installationer er blevet leveret til bygningsbrugeren. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\appendiks\refererater\ besigtigelse - Energitigtig bygningsautomation - Referat_0_revideret.DOC.

12 3 / 8 Installationer Generelt: Bygningen har sprinkleranlæg i alle rum. Varmeanlæg: Opbygning: Radiatoranlæg ved yderfacader. Varmesystem er (zone)opdelt efter facadeorientering. Der er tre blandesløjfer: Én for vestlig del af bygning. Én for syd. Og én for nord + øst. AB ville gerne have haft en separat blandesløjfe for den nordlige del af bygningen. Der har været problemer med kulde bl.a. fordi der ikke akkumuleres varme fra solindfald. Kun støtteopvarmning i atrium Ventilation: Opbygning: Ventilationsaggregater i kælder. Varmegenvinding med roterende veksler. Krydsveklser til ventilation af kantine (emhætte) Krydsveklser til ventilation af kælder Separat udsugning til opvaskemaskine. Mekanisk ventilation med køling på stueetage. Da det tomme nordvendte kontorlokale med 67 pladser var i drift, var den mekaniske ventilation skruet ned på et minimum: 10% grundventilation. Resten af bygningen med undtagelse af kantine og kælder ventileres vha. naturlig ventilation. Naturlig ventilation om vinteren sker i 2 minutter per time. Hele året (når forholdene er til det) haves tvangsudluftning om morgenen. Hhv. kl. 5 og 6. Indblæsning med Trox hvirvel-diffusere samt ventilationsposer (stueetage) Mekanisk udsugning i teknik/toilet kerner. Teknikrum inkludere printere mv. Opblandingsarmaturer P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\appendiks\refererater\ besigtigelse - Energitigtig bygningsautomation - Referat_0_revideret.DOC.

13 4 / 8 Stille-rum på 1-4. sal får kun en anelse friskluft (hvilket er for lidt). Et WindowMaster system styrer åbninger for den naturlige ventilation. Systemet tager højde for vindretning. Vindretningen har direkte betydning for indeklima og temperatur i bygningen Køling: Opbygning: Ammoniak anlæg. Komfortkøling med kølekompressorer samt supplerende frikøling med tørkølere på bygningens tag. Kølevandtemperaturer er for frem / retur 12 / 17 C. Energiforbrug/Delforbrug. Ingen separate målere. Køleanlægget er kraftigt overdimensioneret. Det kører sjældent over 50% af maks. kapaciteten. Anlægget er forberedt på bygningsudvidelse. Komfortkøling er i drift maj til og med september. Når udetemperaturen er over 13 C Bygnings kælder er der placeret et stort antal servere, som kræver en stor mængde køling. Kølig luft indblæses i serverrum. Der er ingen genvinding af overskudsvarme fra serverrummet. Ved besigtigelsen blev det konkluderet at der køles mere end rigeligt i serverrummet. En højere temperatur kan accepteres, hvorved køleforbruget kan reduceres Kun støtte-køling i atrium Belysning: Der er installeret PIR følere. Kan måle 5-6 meter i diameter. Der er generelt installeret for meget loftslys. Reguleringsmuligheder mangler. Tidligere var der dagslysstyring på de 2 yderste rækker lysaamaturer. Nu er lyset tændt fra kl med 70%'s styrke. Dagslysstyring vurderet til at være for dyrt. Atrium lys er slukket. I kontorlokaler i stueetagen er der sammenhængende lysarmaturer pr. 1,8 m. Der er ca. 18 armaturer pr. 40 m². Med et forbrug pr. armatur på 28W samt 2W til spole er elforbruget 13,5 W/m² svarende til ca. 49 kwh/m²/år. Solafskærmning og solceller: Ingen fælles automatik. Regulering sker manuelt pr. vindue. 85% af solafskærmningen er persienner placeret indvendigt i vinduer P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\appendiks\refererater\ besigtigelse - Energitigtig bygningsautomation - Referat_0_revideret.DOC.

14 5 / 8 15% af solafskærmningen er udvendig dug (kun vestfacade) Styring/Regulering: Individuel regulering, helt manuel. Persiennerne er altid nede (støj undgås), men hældningen kan vippes / justeres. Vestfacaden har i øvrigt permanent solafskærmning i form af paneler med solceller. De installerede solceller har kun en minimal elproduktion i forhold til bygningens samlede elforbrug, så deres funktion er nærmere at "gøre reklame" for vedvarende energi. Solpanelerne skal afvaskes én gang årligt. Ifølge AB kommer der gult bremsestøv fra metrotogene, som kører lige forbi bygningen. CTS-anlæg: Forår og efterår er sværest at styre mht. passende indetemperatur og for at undgå trækproblemer. I foråret er der meget solindfald, men udeluften er kold, så automatikken henviser til at der ikke skal åbnes for naturlig ventilation. Tagvinduerne kan heller ikke åbne, hvis det regner (for meget), hvilket resulterer i et for lille luftskifte. Automatik fungerer nu. Drift Bemanding (efteruddannelse/kompetencer): P.t. er der 3 viceværter, hvoraf én er faglært (Allan Bendtsen). Planen er at komme op på i alt 5 viceværter. Reelt arbejde vedr. drift af bygningen kræver kun mand, men driftspersonalet skal også passe døgnvagtstationen, som tager imod eksterne henvendelser vedr. sprungne vandrør osv. Indkøringsperiode for anlæg (længde heraf): Ifølge AB har det taget ca. 2 år at indkøre bygningen Systemer/programmer til regulering: Der haves Honeywell Inside Mulighed for registrering af forbrug/delforbrug: El: Bygningen har én hovedmåler og to bimålere pr. etage samt én bimåler for serverrummet i kælderen. Fjernvarme: Èn hovedmåler. Varme fordeles efter areal. Vand: Èn hovedmåler. Vandforbrug opgøres efter areal Målerapporter / grønt regnskab/ ELO rapporter sendes til projektgruppen via BWO. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\appendiks\refererater\ besigtigelse - Energitigtig bygningsautomation - Referat_0_revideret.DOC.

15 6 / 8 Ifølge ELO-rapporten er varme- og vandforbruget acceptabelt, men elforbruget ligger i den høje ende af skalaen (forbrug pr. kvadratmeter). Målt årsforbrug (2007): El: 1700 MWh (106 kwh/m²), hvoraf 325 MWh går til køling (servere og komfort). Det vurderes at 50% elforbruget går til belysning, 20% til køling (servere+komfort) og 30% til øvrigt elforbrug. Fjernvarme: 954 MWh (60 kwh/m²), m³, gennemsnitsafkøling ca. 49 K. Vand: 3877 m³, hvoraf 556 m³ til varmt brugsvand Ønsker til forbedringer: Mulighed for større luftskifte i møderum Bedre styring / opdeling af loftslys Lysdæmpning af lysarmaturer i Atrium Separat måling af elforbrug til belysning, computere, ventilation og køling Observationer Indeklimaproblemer (og håndtering heraf): Ingen større problemer har været konstateret Bygningsfejl: Der er konstateret et problem med utætte vinduer og yderdøre i glasfacaden (H S Hansen). De bliver skæve pga. vægt og størrelse. Ramme for tynd i forhold til vindue/dør størrelse. Desuden mangler der isolering i rammen. Revner i vægge Dårlige gulve i atrium (marmor revner) Vinduer i facade forsætter nogle steder op over nedsænket loft Vedligeholdelse: Nogle steder i bygningen (stueetagen) er der åbent nedhængt loft bestående af et net/gitter i zink (stræk-metal). Støv og snavs drysser ned igennem dette loft. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\appendiks\refererater\ besigtigelse - Energitigtig bygningsautomation - Referat_0_revideret.DOC.

16 7 / 8 De synlige kabelbakker i loftet med loftslysarmaturer i bunden samler støv og skal rengøres årligt. Klager fra brugere: Træk fra vinduesåbninger for den naturlige ventilation. Støj ind på de åbne etager. Der har været tre klager i år (på 5 måneder). Man har som forsøg et par steder opsat mobile støjabsorberende vægge (ca. 1,5 m's højde) på en etage ud imod atriummet. Der har været for køligt mod i kontorlokaler mod nord. Specielt i stueetagen. En del tilvending til de nuværende forhold må dog formodes. Andet: Stræk-metal lofter er ikke så behageligt at kigge på. Det "flimrer" (interferens), når man kigger på det, specielt ved trapper. 3 Vidensopsamling og diskussion Fremtidig automatik løsning: PG fortalte om fordelene ved trådløse automatik løsninger, der kan bruges til styring af belysning mv. Rækkevidden er ca. 30 m ved betonkonstruktioner og ca. 100 m ved lette vægge. 4 Billeder Den besigtigede KE ejendom set fra sydvest. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\appendiks\refererater\ besigtigelse - Energitigtig bygningsautomation - Referat_0_revideret.DOC.

17 8 / 8 Et tomt kontor i stueetagen illustrerer tydeligt at bygningen har installeret masser of loftsbelysning med ringe mulighed for regulering (til venstre). Bygningens vestfacade har integreret solceller i den ydre solafskærmning (til højre). Bemærk strækmetal-loftet. Isolering er klæbet på underside af betondæk. Atrium i midten af bygningen med frie åbninger ind til hver etage og oplukkelige ovenlysvinduer i taget (til venstre). Et stort antal servere placeret i bygningens kælder køles via indblæsning i gulv (til højre). P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\appendiks\refererater\ besigtigelse - Energitigtig bygningsautomation - Referat_0_revideret.DOC.

18 Energirigtig bygningsautomation Appendiks 3: BSim analyse af Dan-Ejendommes kontorbygning

19 Indoor Climate and Energy Analysis of an Office G.Stankevica Technical University of Denmark International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering Building 402, DK 2800, Kgs.Lyngby, Denmark Abstract This paper describes the evaluation of HVAC system according to the two different temperature control ranges, i.e C and C, in an office building in Hellerup, Denmark. The building performance is investigated in terms of indoor climate and energy use. In order to calculate and analyze the indoor climate conditions, power demand and energy consumption, the building simulation software BSim was used. The model was built up for the 1 st floor of the building. The dynamic simulation period was set to be from January to December, 2008 that includes the period of nine months, when the detailed measurements of carbon dioxide, relative humidity and room temperature were carried out. The larger temperature control range lead to the energy savings, e.g. the higher set point for cooling, i.e. 25 C instead of 23 C decreased the energy use for cooling up to 50%. The operative temperature was influenced not only by the heating and cooling systems set points, but also by the orientation of the building and internal heat loads, e.g. from equipment and lighting. Key Words: Indoor Climate, Energy Consumption, Dynamic Building Simulation, BSim, Thermal Comfort, HVAC System

20 Indoor Climate and Energy Analysis of an Office Galina Stankevica, s Introduction For the last few decades an increased attention has been directed towards efficient energy use. Moreover, the European Union s directives were introduced in order to classify the buildings in accordance with their energy consumption, determining also the value of the building. Therefore the dynamic building simulation programs have become very important tools in performing energy and indoor climate audit of any building project. BSim is one of the many simulation programs available on the market and is used for calculating and analyzing indoor climate conditions and energy consumption in buildings. The energy performance of the building depends not only on the construction materials and chosen building services solutions, but also on the scale of the automation, especially of the HVAC systems. The control is of great importance in terms of the energy use, e.g. the appropriate control could lead to significant energy savings. It is also one of the key parameters in achieving a comfortable indoor environment to stay and work in. Objective The main objective of this work is to analyze the office building performance in terms of indoor climate and energy use, based on two different temperature control ranges. Methodology In order to analyze the energy performance and indoor climate of the building, the dynamic building simulation software BSim was used. It was decided to build up a model and simulate only the 1 st floor of the building, assuming that the similar indoor conditions would be representative also for the other floors, where offices are located. The model was later calibrated as base having the detailed measurements of indoor climate parameters such as air temperature, relative humidity etc. and the real energy consumption of the building. Thus the model reproduced the original indoor conditions in the building. The measurements recorded by HOBO loggers were carried out between February and October, 2008 including more detailed snapshots for the 6 th March and 11 th September (see separate report on measurements). However, the dynamic simulation period was chosen to be from January until December, 2008 so that all of the seasonal changes could be reflected. Later some key variables of the model such as heating and cooling system set points were changed in order to evaluate the performance of the HVAC system in terms of energy consumption and indoor climate. The building is what we call a BETA building with mechanical ventilation and cooling, where the room temperature is controlled within relative narrow limits and people do not have any individual control (open windows or thermostat). In an ALFA building (only with natural ventilation and opening of windows) the indoor temperature variation over a day would be higher than in a BETA building. To simulate the difference between an ALFA and a BETA building two types of control concepts were introduced. BETA corresponds to the building with very narrow temperature control range of 2 K, i.e C. In the other words, the heating system stops when the air temperature indoors is 21 C and cooling starts when temperature exceeds the value of 23 C. On the contrary, ALFA has a large control magnitude of 5 K, corresponding to the temperature interval of C. So in contrast to a real ALFA building the simulated ALFA building did still have mechanical ventilation and cooling, but a wider control range was introduced. 2

21 Indoor Climate and Energy Analysis of an Office Galina Stankevica, s The indoor climate was defined only by means of operative temperature. Thus the investigation of the other indoor climate parameters such as relative humidity and CO 2 concentration etc. are out of the scope of this study. Building Description The building Tuborg Nord is located north of Copenhagen, in the urban area of Hellerup, Denmark. The five storey building with a basement was built and commissioned in The total area of the building according to the Danish Building register is m 2 of which m 2 is heated [1]. The building has also a large heated atrium (see Figure 1). Figure 1: Spatial view of Tuborg Nord The Figure 2 shows the external views of the building, i.e. west, south, east and north facades, respectively. Figure 2: Facades of the building [1] The west facade is oriented 31 from west towards south, the south facade 15 from south towards east, the east facade 15 from east towards north and the north west facade 35 from north towards west [1]. The building has three tenants, i.e. Dan Ejendomme, MicroSoft and Regus that occupy 1 st, 2 nd and 4 th, and 3 rd floors, respectively. The main types of facilities are the meeting rooms, open plan offices and smaller private offices. The kitchen with canteen as well as some Dan Ejendomme facilities and education rooms for MicroSoft Corporation are located in the ground floor [1]. 3

22 Indoor Climate and Energy Analysis of an Office Galina Stankevica, s The internal view of the building is shown in Figure 3. Building Envelope Figure 3: Atrium [1] The material properties of constructions were found from the technical drawings of the building and available documentation of the project Tuborg Boulevard 12. Since the simulation was carried out only for one floor of the building, the following chapter is focused more on information regarding the 1 st floor. The main part of the building envelope consists of four types of glazing that are listed in a Table 1. Glazing Type Transparent Glazing in the Facade Opaque Glazing in the Facade Transparent Glazing in the roof (skylight) Transparent Glazing facing the Atrium Structure U value External Filling Internal [W/m²K] 6(8) mm Stopray Elite 67/37 14(16) mm Argon 4(6) mm clear float mm hardened float 14 mm air 6 mm hardened glass with enamel on side mm silver 43/25 15 mm Argon 6 mm safety glass mm clear float 14 mm air 4 mm laminated clear float 2.8 Table 1: Glazing types [1] The other building constructions including internal walls and floors are given in a Table 2. 4

23 Indoor Climate and Energy Analysis of an Office Galina Stankevica, s Type Material Structure Thickness, mm Description Natural Stone 30 Ventilated Air Gap 20 External wall - Mineral Wool 150 Concrete 200 Internal wall Concrete 200 Bearing construction (technical rooms, staircases) Internal wall Plasterboard Internal wall Plasterboard Internal wall Plasterboard 95 - Internal floor Internal floor Carpet and screed Tiles and screed Concrete slab Concrete slab Offices Toilets Table 2: Internal and external constructions Installations Heating and Cooling System The heat is provided via the district heating grid. The space heating in the working areas, i.e. offices is supplied by means of radiators that are located along the facades of the building. The atrium is heated by a combination of a radiant floor heating system and convectors (ribbed heating tubes) assembled under the skylight in order to prevent the downdraft (see Figure 4). Figure 4: Convectors in the atrium area under the skylight [1] Moreover, during the cold winter periods, the additional heating can be supplied by means of the ventilation air system [1]. The building has a high thermal gain due to the external temperature and solar radiation. Thus the cooling of building is provided by means of two cooling systems that are located in the basement. The larger system with a nominal 5

24 Indoor Climate and Energy Analysis of an Office Galina Stankevica, s capacity of 730 kw and designed temperatures of 6/12 C cools water in the cooling coils of the ventilation systems. The smaller system with a nominal capacity of 225 kw and designed temperatures of 15/18 C cools water in the chilled beams located in the ceiling in the workspaces (see Figure 5). Figure 5: Chilled beams in the office area of the Tuborg Nord [1] The cooling systems are connected to four dry coolers located at the south part of the roof (see Figure 1). It is also possible to use the free cooling when the ambient temperature drops below a certain limit, so that there is no need to start the compressors [1]. Ventilation system The air change in the building is provided by 11 ventilation systems that are all located in the basement. The detailed description of ventilation systems in the building is given in a Table 3. Ventilation System Fresh air [m³/h] Exhaust air [m³/h] Main function Vent1 25,600 25,600 Conditioning of office spaces Vent2 27,600 27,600 Conditioning of office spaces Vent3 25,600 25,600 Conditioning of office spaces Vent4 19,370 13,440 Conditioning and exhaust of kitchen and canteen Vent5 2 x 20,000 Air circulation in parking space in the basement Vent6 4,000/8,000 Exhaust from the room with the refrigeration plants Vent7 N/A N/A Conditioning of education room on the first floor located at the South end of the building UDS1 2,270 Exhaust from toilets UDS2 2,270 Exhaust from toilets UDS3 2,270 Exhaust from toilets UDS4 6,575 Exhaust hoods in the kitchen Table 3: Characteristics of the ventilation systems in the building [1] 6

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden?

Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden? Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden? Per Heiselberg Strategisk Forskningscenter for Energineutralt Byggeri Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet Conclusions related to buildings

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

Udfordringer med indeklima ved energirenovering

Udfordringer med indeklima ved energirenovering Udfordringer med indeklima ved energirenovering Geo Clausen International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering Technical University of Denmark Questionnaire survey Henrik

Læs mere

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger LavEByg-netv netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger Status strategiudvikling for: Ventilationsanlæg Lavenergikoncepter Delområde: Ventilationsanlæg Beskrivelse af delområdet Ventilationsanlæg,

Læs mere

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG Nye fjernvarmesystemer Svend Svendsen DTU BYG ss@byg.dtu.dk 22611854 Fjernvarme i EnergyLab Nordhavn - mine aktiviteter Fleksibel rumvarme i nye etageboliger med gulvvarme: Gulvvarme kan afbrydes i mange

Læs mere

Indeklima i danske skoler og kontorer. Jørn Toftum

Indeklima i danske skoler og kontorer. Jørn Toftum Indeklima i danske skoler og kontorer Jørn Toftum De kan jo bare åbne vinduerne! citat: Undervisningsministeren Men hvordan går det så med indeklimaet i de danske skoler? 2 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

VENTILATION I EKSISTERENDE SKOLER HVORFOR OG HVORDAN?

VENTILATION I EKSISTERENDE SKOLER HVORFOR OG HVORDAN? VENTILATION I EKSISTERENDE SKOLER HVORFOR OG HVORDAN? STEFFEN PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR STP@ENG.AU.DK UNI VERSITET HVORFOR BYGGER VI HUSE? Hvorfor bygger vi huse? HVORFOR BYGGER VI HUSE? Indeklima who

Læs mere

FORSKNINGSMÆSSIGE FOKUSOMÅDER MOD VENTILATION I NÆSTEN ENERGINEUTRALT BYGGERI PER HEISELBERG INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG

FORSKNINGSMÆSSIGE FOKUSOMÅDER MOD VENTILATION I NÆSTEN ENERGINEUTRALT BYGGERI PER HEISELBERG INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG FORSKNINGSMÆSSIGE FOKUSOMÅDER MOD 2020 - VENTILATION I NÆSTEN ENERGINEUTRALT BYGGERI PER HEISELBERG FIRST PHASE IN THE GREEN TRANSITION OF THE ENERGY SYSTEM (BUILDINGS ROLE) FOCUS ON IMPROVED ENERGY EFFICIENCY

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI Bygning: Bygherre: Rådgiver: Lyngby Port Nordea Ejendomme Rambøll Danmark Total Concept method Step 1. Creating the action package Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår: 1992 Areal:

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem P. Heiselberg Udarbejdet for: InVentilate A/S DCE Contract Report No. 108 Department of Civil Engineering Aalborg University Department of Civil Engineering

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU FIRE BYG Performance -Based Design Fully-Developed Fires FIRE BYG Purpose To save lives and property Society: That the building can be accepted - Mainly Lives, but also - Major Losses - Cultural Heritage

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

TILFREDSHED: BLIVER BEBOERNE MERE TILFREDSE MED INDEKLIMAET I ENERGIEFFEKTIVE BOLIGER? H E N R I K N. K N U D S EN

TILFREDSHED: BLIVER BEBOERNE MERE TILFREDSE MED INDEKLIMAET I ENERGIEFFEKTIVE BOLIGER? H E N R I K N. K N U D S EN TILFREDSHED: BLIVER BEBOERNE MERE TILFREDSE MED INDEKLIMAET I ENERGIEFFEKTIVE BOLIGER? H E N R I K N. K N U D S EN Indeklima-myter Indeklimaet forringes: når der spares energi når boliger isoleres når

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag (sk)

KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag (sk) KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag 84349 (sk) BELIGGENHED Ejendom beliggende i Ballerup Erhvervspark DK Rigtig gode tilkørselsforhold Ejendom er indhegnet Ca. 1.200

Læs mere

EGET DOMICIL PÅ 490 M² I HJERTET AF KØBENHAVN Nytorv 9, 1450 København K Sag (sk)

EGET DOMICIL PÅ 490 M² I HJERTET AF KØBENHAVN Nytorv 9, 1450 København K Sag (sk) EGET DOMICIL PÅ 490 M² I HJERTET AF KØBENHAVN Nytorv 9, 1450 København K Sag 182274 (sk) BELIGGENHED Beliggende i hjertet af København med udsigt over Nytorv/Gammeltorv. DK Området summer af liv og publikumsorienteret

Læs mere

Energirenovering af boliger og indeklima

Energirenovering af boliger og indeklima Energirenovering af boliger og indeklima Hvilke forbedringer af indeklimaet oplever beboerne efter energirenovering Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet København Hvordan

Læs mere

ATTRAKTIVE KONTORER I DYNAMISK ERHVERVSOMRÅDE Telegrafvej 4, 2750 Ballerup Sag (sk)

ATTRAKTIVE KONTORER I DYNAMISK ERHVERVSOMRÅDE Telegrafvej 4, 2750 Ballerup Sag (sk) ATTRAKTIVE KONTORER I DYNAMISK ERHVERVSOMRÅDE Telegrafvej 4, 2750 Ballerup Sag 140650 (sk) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende i dynamisk erhvervsområde DK Trafikalt velbeliggende tæt på hele motorvejsnettet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Bygningstype Boligblok Medlem af foreningen klimaskærm Bygningen er undersøgt efter DS/EN 13187 Bygningers termiske ydeevne- Kvalitativ sporing

Læs mere

Mekanisk Ventilation en nødvendig n. Per Heiselberg Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet

Mekanisk Ventilation en nødvendig n. Per Heiselberg Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet Mekanisk Ventilation en nødvendig n forudsætning? Per Heiselberg Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet Ventilationens formål I vinterhalvåret - skabe god luftkvalitet Udfordringer minimer luftbehovet

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

MARKANT OG HISTORISK BYGNING Strandvejen 56, 2900 Hellerup Sag (sk)

MARKANT OG HISTORISK BYGNING Strandvejen 56, 2900 Hellerup Sag (sk) MARKANT OG HISTORISK BYGNING Strandvejen 56, 2900 Hellerup Sag 163729 (sk) BELIGGENHED Eksklusiv beliggenhed i Tuborg Nord DK Direkte overfor Waterfront Shopping center Få minutters kørsel til Helsingørmotorvejen

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

SDHplus Solar District Heating in Europe

SDHplus Solar District Heating in Europe 1 SDHplus Solar District Heating in Europe WP2 SDH enabling buildings with high energy performance Task 2.1 Survey and horizontal review of the existing models D2.2 Information sheet on building legislation

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

m² ARKIV/ LAGER. Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg Sag (NRL)

m² ARKIV/ LAGER. Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg Sag (NRL) 100 228 m² ARKIV/ LAGER Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg Sag 129617 (NRL) EJENDOMMEN/ LEJEMÅLENE DK BELIGGENHED DK Flot fredet ejendom opført i 1862, med ydervæg af røde mursten, kalksandsten

Læs mere

148 M² LAGER/ARKIV Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg C Sag (AW)

148 M² LAGER/ARKIV Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg C Sag (AW) 148 M² LAGER/ARKIV Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg C Sag 129617 (AW) BELIGGENHED DK Lokalerne er beliggende i idylliske omgivelser på Rahbeks Alle, en rolig sidegade til Vesterbrogade, med Søndermarken

Læs mere

Hvordan kan vi bedre forudsige, hvilke problemer. påvirkninger beboerne i en given bolig vil blive udsat for. Geo Clausen

Hvordan kan vi bedre forudsige, hvilke problemer. påvirkninger beboerne i en given bolig vil blive udsat for. Geo Clausen Hvordan kan vi bedre forudsige, hvilke problemer beboerne i en given bolig vil blive udsat for? Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Centre for indoor air and health

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer

Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer Temamøde: DTU (CITIES) og Dansk Fjernvarme/Grøn Energi, September 2014 Henrik Madsen, Peder Bacher (DTU Compute) www.henrikmadsen.org www.smart-cities-centre.org

Læs mere

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT)

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Byggeret til ca. 12.000 m² logistik/lager Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

Light and wellbeing in hospitals

Light and wellbeing in hospitals Light and wellbeing in hospitals - A balance between the necessary daylight and the necessary artificial light 22.11.11. Carlo Volf, MAA Ph.D. stud. Arkitektskolen Aarhus carlo.volf@aarch.dk 1917-27 Gentofte

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

FRA 20-800 MEDARBEJDERE I FANTASTISKE RAMMER. Vandtårnsvej 83, 2860 Søborg Sag 140653 (NIT)

FRA 20-800 MEDARBEJDERE I FANTASTISKE RAMMER. Vandtårnsvej 83, 2860 Søborg Sag 140653 (NIT) FRA 20-800 MEDARBEJDERE I FANTASTISKE RAMMER Vandtårnsvej 83, 2860 Søborg Sag 140653 (NIT) BELIGGENHED Optimal beliggenhed i det nordlige hovedstadsområde Beliggende i krydset mellem Motorring 3 og Hillerød

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

LIEBHAVERI I SMUKT PAKHUS Strandgade 4, 1401 København K Sag 138281 (NIT)

LIEBHAVERI I SMUKT PAKHUS Strandgade 4, 1401 København K Sag 138281 (NIT) LIEBHAVERI I SMUKT PAKHUS Strandgade 4, 1401 København K Sag 138281 (NIT) BELIGGENHED Ejendommen har en yderst central beliggenhed med ca. 300 meter til Metrostationen Kort og nem afstand til måde City

Læs mere

Overvejelser ved valg af energitekniske installationer

Overvejelser ved valg af energitekniske installationer Komforthus Konference 03-06-2010 Konsekvensanalyse som designværktøj Overvejelser ved valg af energitekniske installationer Johannes Thuesen Rambøll Danmark Passivhus, Stenagervænget 43, Skibet KOMFORTHUSENE

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

Etablering og drift af rådgivningsvirksomhed

Etablering og drift af rådgivningsvirksomhed Etablering og drift af rådgivningsvirksomhed Bæredygtigt og energieffektivt byggeri Præsenteret af Flemming J. Kristensen President Leif Hansen Inc. EUR ING, LEED AP Agenda Præsentation af LHE Etablering

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag (sk)

KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag (sk) KONTOR OG LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag 140651 (sk) BELIGGENHED Dynamisk erhvervsområde i Ballerup Gode tilkørselsforhold og tæt på motorvejsnet og Ring 4 10 min. gang til busforbindelser

Læs mere

KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag (HT)

KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag (HT) KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag 169633 (HT) BELIGGENHED DK Domicilmulighed tæt på motorvej, Metro, og lufthavnen Området byder på hyggelig fiskehavn, frokostrestauranter, Den

Læs mere

BRUGERADFÆRD EN OVERSET FAKTOR. Per Heiselberg Institut for Byggeri og Anlæg

BRUGERADFÆRD EN OVERSET FAKTOR. Per Heiselberg Institut for Byggeri og Anlæg BRUGERADFÆRD EN OVERSET FAKTOR Per Heiselberg Institut for Byggeri og Anlæg DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING AALBORG UNIVERSITY ENERGIFORBRUG I NYE BYGNINGER DET REELLE ENERGIFORBRUG VISER SIG OFTE AT VÆRE

Læs mere

YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag (NIT)

YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag (NIT) YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL 12.000 M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

MARKANT OG HISTORISK BYGNING Strandvejen 56, 2900 Hellerup Sag (sk)

MARKANT OG HISTORISK BYGNING Strandvejen 56, 2900 Hellerup Sag (sk) MARKANT OG HISTORISK BYGNING Strandvejen 56, 2900 Hellerup Sag 163729 (sk) BELIGGENHED Eksklusiv beliggenhed i Tuborg Nord Direkte overfor Waterfront Shopping center Få minutters kørsel til Helsingørmotorvejen

Læs mere

"HUSET VED SØEN" - KONTOR- HUS MED LÆKRE FÆLLESFACI- LITETER Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød Sag 13564 (NIT)

HUSET VED SØEN - KONTOR- HUS MED LÆKRE FÆLLESFACI- LITETER Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød Sag 13564 (NIT) "HUSET VED SØEN" - KONTOR- HUS MED LÆKRE FÆLLESFACI- LITETER Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød Sag 13564 (NIT) BELIGGENHED DK Beliggende i attraktivt erhvervsområde i Birkerød tæt ved motorvej. Ejendommen

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Pilestræde 12. 1. sal, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Pilestræde 12. 1. sal, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Pilestræde 12. 1. sal, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. High ceiling. Toilets in the back. Common

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

EN Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. EN 15259:2007. Martin R.

EN Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. EN 15259:2007. Martin R. EN 15259 Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. Martin R. Angelo EN15259 AF 2010 05 1 Indhold Standarden er primært for måleinstitutter, der

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Prognose og karakterisering af bygningers energiforbrug

Prognose og karakterisering af bygningers energiforbrug Prognose og karakterisering af bygningers energiforbrug ipower og ZEB Temamøde: Henrik Madsen, Peder Bacher (DTU Informatik) Henrik Aalborg Nielsen, Stig Mortensen (ENFOR a/s) Oversigt: Brug af målinger

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL)

SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL) SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL) BELIGGENHED DK Lejemålet er beliggende ved Kongens Have nær Frederiksstaden og Indre

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

NOGET NYT OM VENTILATION

NOGET NYT OM VENTILATION NOGET NYT OM VENTILATION Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet NOGET NYT OM (manglende) VENTILATION Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

ATTRAKTIV BELIGGENHED I FULDT UDSTYRET EJENDOM UDLEJES I SAMARBEJDE MED SADOLIN & ALBÆK Sydvestvej 15, 3., 2600 Glostrup Sag 126672 (TG)

ATTRAKTIV BELIGGENHED I FULDT UDSTYRET EJENDOM UDLEJES I SAMARBEJDE MED SADOLIN & ALBÆK Sydvestvej 15, 3., 2600 Glostrup Sag 126672 (TG) ATTRAKTIV BELIGGENHED I FULDT UDSTYRET EJENDOM UDLEJES I SAMARBEJDE MED SADOLIN & ALBÆK Sydvestvej 15, 3., 2600 Glostrup Sag 126672 (TG) BELIGGENHED Ejendommen er nabo til Glostrup Station med kun 15

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

Dansk Betondag. 3. sept. 2009. Lars A. Reimer

Dansk Betondag. 3. sept. 2009. Lars A. Reimer Dansk Betondag Termoaktive dæk 3. sept. 2009 Lars A. Reimer Termoaktive dæk Termoaktive konstruktioner imidd Middelfart Sparekasse Baggrund Projektet Forventning Produktion Montage Installation Opfølgning

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag (AW)

KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag (AW) KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag 129521 (AW) BELIGGENHED DK Ejendommen er beliggende på grænsen mellem Frederiksberg og Nørrebro i et kreativt miljø. Beliggenheden

Læs mere

FutureVent Fremtidens hybride ventilationsløsning til skoler

FutureVent Fremtidens hybride ventilationsløsning til skoler FutureVent Fremtidens hybride ventilationsløsning til skoler Én samlet løsning baseret på fordelene ved naturlig og mekanisk ventilation Som noget nyt på det danske marked tilbydes nu én samlet hybrid

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

MARKANT EJENDOM CENTRALT I HERLEV BYMIDTE Herlev Hovedgade 119, 2730 Herlev Sag (sk)

MARKANT EJENDOM CENTRALT I HERLEV BYMIDTE Herlev Hovedgade 119, 2730 Herlev Sag (sk) MARKANT EJENDOM CENTRALT I HERLEV BYMIDTE Herlev Hovedgade 119, 2730 Herlev Sag 180682 (sk) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende særdeles godt i Herlev Bymidte lige ved krydset Herlev Hovedgade og Ringvej

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag L (sk)

LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag L (sk) LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag 140651L (sk) BELIGGENHED Dynamisk erhvervsområde i Ballerup Gode tilkørselsforhold og tæt på motorvejsnet og Ring 4 10 min. gang til busforbindelser

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

OVEROPHEDNING, BRUG AF KØLING OG AKTIV SOLAFSKÆRMNING -

OVEROPHEDNING, BRUG AF KØLING OG AKTIV SOLAFSKÆRMNING - OVEROPHEDNING, BRUG AF KØLING OG AKTIV SOLAFSKÆRMNING - PER HEISELBERG INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG WHY DO WE EXPERIENCE AN OVERHEATING PROBLEM IN HIGH PERFORMANCE BUILDINGS? OVERHEATING IS A NEW AND

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

VELBELIGGENDE KONTORER MED TAGTERRASSE / BUTIK I STUEETAGE Torveporten 2, 2500 Valby Sag 124943 (TG)

VELBELIGGENDE KONTORER MED TAGTERRASSE / BUTIK I STUEETAGE Torveporten 2, 2500 Valby Sag 124943 (TG) VELBELIGGENDE KONTORER MED TAGTERRASSE / BUTIK I STUEETAGE Torveporten 2, 2500 Valby Sag 124943 (TG) BELIGGENHED DK Attraktiv "upcoming" beliggenhed tæt på Ny Ellebjerg Station, der ombygges til at blive

Læs mere