Job- & Kravprofil. Uddybende notat vedrørende stillingen som Rektor til Erhvervsakademi Dania. Jan Erik Elgaard, Elgaard Mancom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job- & Kravprofil. Uddybende notat vedrørende stillingen som Rektor til Erhvervsakademi Dania. Jan Erik Elgaard, Elgaard Mancom"

Transkript

1 Job- & Kravprofil Uddybende notat vedrørende stillingen som Rektor til Erhvervsakademi Dania Jan Erik Elgaard, Elgaard Mancom Nov 2015

2 Indhold JOB & KRAVPROFIL Indledning Baggrund Formål Yderligere afklaring Ansættelsesudvalg Erhvervsakademi Dania Om Erhvervakademi Dania Erhvervsakademi Danias uddannelser Erhvervsakademi Danias campusser Mission og vision og værdier Strategi Organisation Viden og udvikling Økonomi Stillingen som rektor Generelt Udfordring Rektors overordnede opgave Kompetencekrav Uddannelses-, erhvervs- og ledelseserfaring Personlige kompetencer Ansættelsesvilkår Ansættelsesprocedure og tidsplan

3 1. Indledning JOB- OG KRAVPROFIL JOB & KRAVPROFIL 1.1 Baggrund Erhvervsakademi Danias nuværende forstander Lis Randa fratræder med udgangen af januar måned 2016 sin stilling efter 6 års åremålsansættelse. Med virkning fra 1. februar eller snarest derefter søges derfor en ny rektor. Rekruttering og udvælgelse af den nye rektor gennemføres i et samarbejde mellem Erhvervsakademi Dania og Elgaard Mancom. 1.2 Formål Dette notat er udarbejdet af Elgaard Mancom på baggrund af skriftligt materiale samt interviews med nøglepersoner fra Erhvervsakademi Danias bestyrelse, Hmio og ledelse. Denne job- og kravprofil har til formål at udgøre en fælles forståelsesramme for formandskabet, ansættelsesudvalget og Elgaard Mancom i relation til organisationen, funktionsområdet og kandidatprofilen. Derudover tjener job- og kravprofilen følgende formål: Relevante oplysninger for potentielle ansøgere Grundlag for vurdering af kandidaternes personlige og faglige kvalifikationer i forhold til de formulerede krav og forventninger. Job- og kravprofilen er godkendt af Erhvervsakademi Danias formandskab, november Yderligere afklaring Yderligere oplysninger om Erhvervsakademi Dania findes på Interesserede og mulige kandidater er desuden velkomne til at kontakte konsulent Jan Erik Elgaard fra Elgaard Mancom på telefon for en fortrolig og uforpligtende drøftelse af muligheder og vilkår i stillingen. Erhvervsakademi Dania informeres ikke om henvendelsen med mindre der er truffet aftale herom. Herudover kan bestyrelsesformand for Erhvervsakademi Dania John Jeppesen kontaktes på telefon eller næstformand Anders G. Christensen kontaktes på telefon Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på Ansøgningsfristen er den 26. november 2015 kl. 12: Ansættelsesudvalg Elgaard Mancom samarbejder i ansættelsesprocessen med det af Erhvervsakademi Dania nedsatte ansættelsesudvalg. Ansættelsesudvalget er sammensat således: Karin Østerby, Jørgen Olsen, Marianne Aardalsbakke, Jonatan Yde, Anders G. Christensen og John Jeppesen. Ansættelsesudvalget afgiver indstilling til bestyrelsen, der har ansættelseskompetencen. 2. Erhvervsakademi Dania 2.1 Om Erhvervakademi Dania Erhvervsakademi Dania er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning - 2 -

4 med hjemsted i Randers Kommune i region Midtjylland, og omfattet af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. Erhvervsakademiets CVR-nummer er Erhvervsakademi Dania er oprettet 2008, officielt indviet 1. januar 2009 og er et af ni regionale erhvervsakademier i Danmark i det midt- og østjyske område og har omkring 155 fuldtidsansatte medarbejdere. Samlet er der ca fuldtidsstuderende på Dania, hvoraf 320 er internationale studerende, og et stort antal akademistuderende på deltid. Erhvervsakademiet har til opgave at udbyde erhvervsakademiuddannelser og efter- og videreuddannelser, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Erhvervsakademiet skal dække behovet for udbud af erhvervsakademiuddannelser og efter- og videreuddannelser i Norddjurs, Randers, Odder, Viborg, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Horsens, Hedensted, Skive og Syddjurs kommuner i region Midtjylland. Erhvervsakademiet skal dog, efter undervisningsministerens bestemmelse, sammen med et eller flere andre erhvervsakademier dække regionens eller et geografisk områdes behov for en eller flere af de nævnte uddannelser eller dække behovet i hele landet - eller nærmere bestemte dele heraf for en eller flere af de nævnte uddannelser. Erhvervsakademiet skal medvirke til at opfylde de studerendes behov for et varieret udbud af uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter og skal udvikle eksisterende og nye erhvervsakademiuddannelser samt efter- og videreuddannelser, udføre udviklingsarbejde og varetage videncenterfunktioner. Erhvervsakademiet skal bl.a. gennem nationalt og internationalt samarbejde samt viden- og kompetenceudvikling bidrage til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner, herunder i udkantsområder. Erhvervsakademiet skal samarbejde strategisk og konkret med professionshøjskolerne, ingeniørhøjskolerne og universiteterne. Erhvervsakademiet skal tillige samarbejde med de erhverv og professioner, som erhvervsakademiets uddannelser retter sig mod. Erhvervsakademiet skal have et system til behandling af sager om merit og realkompetencevurdering, som er gennemskueligt og sammenhængende, og som giver de studerende en ensartet og hurtig behandling af ansøgninger på området. Erhvervsakademiet skal have et system til kvalitetssikring og resultatvurdering af uddannelse, udviklingsarbejde og videncenterfunktion og er forpligtet til at informere herom. Erhvervsakademiet skal endvidere i partnerskab med Professionshøjskolen VIA i region Midtjylland dække behovet for udbud af tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser og de tilhørende efter- og videreuddannelser i regionen eller dele heraf og skal sammen med professionshøjskolen sikre, at uddannelsernes videngrundlag er karakteriseret ved professions- og udviklingsbasering, blandt andet gennem samarbejde med relaterede forskningsinstitutioner. Erhvervsakademiet skal sammen med professionshøjskolen udvikle eksisterende og nye tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil. Erhvervsakademiet har til opgave at udbyde erhvervsrettede videregående - 3 -

5 uddannelser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil i udlandet som særskilt indtægtsdækket virksomhed, jf. 10 a i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. 2.2 Erhvervsakademi Danias uddannelser Erhvervsakademi Dania udbyder pt. 21 efterspurgte videregående uddannelser fordelt på fire områder og herudover gennemføres en række akademiuddannelser på deltid. Område IT-uddannelser Tekniske uddannelser Business Uddannelser Sundhedsuddannelse Uddannelser Datamatiker, IT-teknolog og Multimediedesigner Automationsteknolog Autoteknolog El-installatør Energiteknolog Produktionsteknolog VVS-installatør AP Degree Automotive Technology. Administrationsøkonom Finansøkonom Handelsøkonom Logistikøkonom Markedsføringsøkonom Serviceøkonom AP Degree Hospitality & Tourism AP Degree in Marketing Management Bachelor Hospitality Management. Professionsbacheloruddannelse i optometri. 2.3 Erhvervsakademi Danias campusser Erhvervsakademi Dania er fordelt på 8 campusser i hhv. Grenaa, Hadsten, Hobro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive & Viborg. 2.3 Mission og vision og værdier Mission Det er Erhvervsakademi Danias mission at udvikle og udbyde tekniske og merkantile erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser både som fuldtids- og deltidsuddannelse af høj kvalitet både regionalt, nationalt og internationalt i et tæt samarbejde med erhvervslivet. Vi uddanner landets mest efterspurgte erhvervsakademi- og professionsbachelor uddannede inden for vore kompetenceområder, og gennem vore stærke bånd til erhvervslivet, sikrer vi en høj grad af aftagerrelevans. Vi giver vore studerende anvendelsesorienterede erhvervskompetencer, som udvikles i et tæt samspil med vore samarbejdspartnere. Vi samarbejder med forskningsbaserede uddannelsesinstitutioner både nationalt og internationalt inden for vore kompetenceområder med henblik på, at indsamle, bearbejde og formidle ny viden både fagligt og pædagogisk

6 Vision Det er Erhvervsakademi Danias vision at være et velfungerende, innovativt og kvalitetsbevidst erhvervsakademi med et højt fagligt niveau og engagerede undervisere. Erhvervsakademi Dania er kendt som et uddannelsesmiljø med højt til loftet, hvor nytænkning og iværksætteri er omdrejningspunkt i undervisningen i et dynamisk samspil mellem studerende, undervisere og erhvervslivet. Med sit brede geografiske afsæt er det Erhvervsakademi Danias vision at fremstå som et regionalt ansvarligt erhvervsakademi, der sikrer uddannelsesforsyning af akademi- og professionsbacheloruddannelser til alle egne af akademiets dækningsområde, herunder opfylder særlige regionale uddannelsesbehov og sikrer gode meriteringsmuligheder til andre videregående uddannelser. Værdier: Erhvervsakademi Dania har i efteråret 2014 formuleret et opdateret værdisæt som virker som ledestjerne for Danias virke. De tre værdier er: Nysgerrig, Dynamisk & Udsyn og er formuleret som et resultat af en udviklingsproces med inddragelse af samtlige medarbejdere. 2.4 Strategi Med klart fokus på den for Erhvervsakademi Danias i 2014 fastlagte tre årige udviklingskontrakt med indsatsområderne; Bedre kvalitet i uddannelserne Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet Tidligere færdig og mindre frafald Øget innovationskapacitet Styrket udviklings- og evidensbasering og under mantraet Dania i bevægelse, hviler Erhvervsakademi Danias strategiske fokusområder på 4 bærende elementer: Særlige regionale forpligtelser, særlige venner (erhvervsakademiets interessenter), særlige regionale uddannelser og en særlig kultur

7 2.5 Organisation Organisationsdiagram: Bestyrelse Erhvervsakademi Dania ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer. Bestyrelsen er nysammensat og tiltrådte officielt d. 1. maj Bestyrelsen agerer professionelt og deltager ikke i den daglige drift, der med rektoratet i spidsen varetages af den ansatte ledelse. Bestyrelsens sammensætning udgøres af: Formand: Advokat John Jeppesen. Næstformand: Byrådsmedlem, Kommunernes Kontaktråd Anders G. Christensen. Bestyrelsesmedlemmer: Chief Supply Chain Officer, Skov A/S, Niels Bach. Afdelingsformand HK, Karin Østerby. Afdelingsformand, Teknisk Landsforbund, Peter Thyregod. Uddannelseschef, JYSK, Jørgen Olsen. Direktør Learnmark Horsens, Niels Yde. Medarbejderrepræsentanter: lektor Mikkel Lodahl, lektor Marianne Aardalsbakke. Studenterrepræsentanter: Allan Johansen, Christian Ole Haslev. 2.6 Viden og udvikling Videngrundlag Alle Erhvervsakademi Danias uddannelser er baseret på et videngrundlag som tager udgangspunkt i en interaktion mellem forskning, uddannelse og praksis (ofte betegnet videntrekanten)

8 Videngrundlaget integrerer viden om centrale tendenser på uddannelsernes beskæftigelsesområder, erfaringer og resultater fra relevant, aktuelt og praksisorienteret forsøgs- og udviklingsarbejde samt ny relevant forskningsviden. Underviserne er vigtige aktører i videngrundlaget og sammen med de studerende deltager de i udviklingsprojekter og samarbejder med erhverv- eller profession. 2.7 Økonomi Erhvervsakademi Danias økonomi fremgår af Erhvervsakademi Danias Årsrapport: Årets resultat 2014 og forventninger til 2015 er heri skitseret således: 3. Stillingen som rektor Rektor refererer til bestyrelsen og står i spidsen for organisationens rektorat, stab og chefgruppe. Rektorens ledelsesansvar omfatter overordnet udvikling og daglig drift af en organisation med ca. 150 funktionærer (årsværk) samt ca. 15 timelønnede

9 3.1 Generelt Til rektor refererer følgende direkte: Vicerektor, økonomi- og ressourcechefen, kommunikations- og marketingchefen, forsknings- og udviklingschefen, den internationale chef, 8 campuschefer samt direktionssekretæren. 3.2 Udfordring Erhvervsakademi Dania har i lighed med de øvrige udbydere på kursusmarkedet haft tilbagegang på efteruddannelsesområdet i Området har i 2015 haft stor politisk bevågenhed og der er prioriteret betydelige midler til nyudvikling og lancering af nye tekniske deltids akademiuddannelser. Dania har bl.a. derfor etableret en decideret forsknings- og udviklingsafdeling på akademiet. Der er stadig udsigt til fortsat forandring på uddannelsesområdet, og Erhvervsakademi Dania har gode muligheder for en fortsat positionering af akademiet som en betydelig uddannelsesaktør i regionen, i erhvervsakademisektoren som helhed og ikke mindst som et centralt led i den uddannelsespolitiske værdikæde. Erhvervsakademi Dania står over for kravet om institutionsakkreditering i Institutionsakkreditering indebærer, at Erhvervsakademi Dania herigennem opnår frihed til selv at fastlægge kvalitetssikringsarbejdet af akademiets uddannelser, så længe det kan vises, at man lever op til de fem kriterier for kvalitet og relevans, som er fastsat i bekendtgørelsen. De fem kriterier, som Erhvervsakademi Dania vurderes ud fra, omhandler: Kvalitetssikringspolitik og strategi Kvalitetsledelse og organisering Uddannelsernes videngrundlag Uddannelsernes niveau og indhold Uddannelsernes relevans Ønsker Erhvervsakademi Dania at oprette eller udbyde en ny uddannelse, skal denne efter den ny lov prækvalificeres. For den kommende rektor rummer stillingen også en større distanceledelsesudfordring i fortsat at samle, udvikle og styrke organisationens sammenhængskraft fordelt på 8 lokaliteter. Rektors arbejdsplads er fysisk placeret i erhvervsakademiets faciliteter i Randers. 3.3 Rektors overordnede opgave Over for bestyrelsen og ministeriet har den nye rektor for Erhvervsakademi Dania det overordnede ansvar for den pædagogiske, uddannelsesfaglige, administrative og økonomi og ressourcemæssige daglige drift og løbende udvikling

10 Hovedopgaver: At opretholde og udvikle en konkurrencedygtig uddannelsesinstitution, der med fokus på kvalitet og i relation til ressourcesituation og uddannelsesudbud fremstår effektiv og målrettet som uddannelsesudbyder og attraktiv som arbejdsplads. Den altoverskyggende hoveopgave på den korte bane er at stå i spidsen for akademiets institutionsakkreditering i 2016, der med udgangspunkt i et for Erhvervsakademi Dania målrettet kvalitetssystem skal understøtte sikring og udvikling af egne uddannelser samt dokumentere fortsat udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans. Med synligt lederskab at være den samlende faktor, der klart kommunikerer retning, rammer og mål og som samtidigt hermed har fokus på engagerede vidensmedarebejdere og herigennem evner at inddrage og nyttiggøre intern viden og faglige kompetencer i sine beslutninger. Som Erhvervsakademi Danias ansigt udadtil at profilere Dania som en markant uddannelsesaktør såvel nationalt, regionalt, lokalt i Danias campusbyer som generelt i den uddannelsesfaglige værdikæde. 4. Kompetencekrav Erhvervsakademi Dania søger en synlig og forretningsorienteret leder med politisk tæft, der dels eksternt evner at navigere i en strategisk politisk kontekst og på samme tid internt er i stand til at styrke sammenhængskraft og faglighed på tværs af organisationens geografi og uddannelsesfaglige universer. Med afsæt i det beskrevne tegnes den specifikke rektorprofil således: 4.1 Uddannelses-, erhvervs- og ledelseserfaring Relevant lang videregående uddannelse, formentlig på kandidatniveau. Indgående kendskab til undervisningssektoren og faglig indsigt i pædagogik og kompetenceudvikling. Gerne relevant lederuddannelse. Solid ledelseserfaring med ledelse af ledere samt fra ledelse på strategisk niveau. Gerne erfaring med innovations- og udviklingsprocesser samt erfaring med projektledelse. 4.2 Personlige kompetencer Kompetencekravene i stillingen fordrer, at den rette kandidat er en ambitiøs, beslutsom og kompetent leder, der dels besidder stærke kommunikative og sociale kompetencer og som herigennem formår at understøtte og motivere medarbejderdrevne udviklingsprocesser og dels er oprigtigt motiveret for ledelsesopgaven og tilmed brænder for kompetenceudvikling og uddannelse over for skolens målgrupper. Der lægges herudover vægt på, at rektor-kandidaten besidder følgende personlige og ledelsesmæssige kompetencer: Evnen til at skabe sammenhængskraft og følgeskab Evnen til at skabe og bevare værdiskabende relationer både eksternt og internt Evne til at motivere, inspirere, prioritere og træffe beslutninger - 9 -

11 Mod, dømmekraft samt en konsekvent og åben lederstil 5. Ansættelsesvilkår Stillingen som rektor er aflønnet på åremålskontrakt og efter resultatlønsaftale og den samlede bruttoløn vil inkl. pension ved fuld indfrielse af alle mål kunne udgøre op mod ca kr. Der forventes tiltrædelse den 1. februar 2016 eller snarest muligt derefter. 6. Ansættelsesprocedure og tidsplan Aktivitet TID Ansøgningsfrist 26. NOV 2015 Udvælgelse af kandidater NOV 2015 Indledende samtaler med udvalgte kandidater 4. DEC 2015 Test, dybdeinterview, kandidatvurdering og referencetagning DEC 2015 med udvalgte kandidater Rapportering og 2. samtalerunde 16. DEC 2015 Beslutning / udarbejdelse af kontrakt 17. DEC 2015 Forventet start 01. FEB 2016 Ved de indledende samtaler interviewer Elgaard Mancom kandidaten om baggrund og erfaring med henblik på afdækning af faglig ekspertise og ledelseserfaring, og vi får her et første indtryk af personlighed, evner, færdigheder og motivation. Ansættelsesudvalgets medlemmer gives her samtidig mulighed for at stille kandidaten uddybende spørgsmål, ligesom kandidaten har mulighed for at få uddybet jobindhold og vilkår. På baggrund af det nu foreliggende kendskab til kandidaterne udvælger ansættelsesudvalget de bedst egnede (typisk 2-3) kandidater til at gennemgå Elgaard Mancoms kandidatvurdering forud for den afsluttende 2. samtale. Elgaard Mancom gennemfører dernæst kandidatvurdering af udvalgte kandidater. Formålet med kandidatvurderingen er at vurdere kandidatens erfaring og personlige forudsætninger for at varetage de anførte krav og finde trivsel i stillingen og i organisationen. Kandidaten modtager konkret feedback på Elgaard Mancoms vurdering. Ledervurderingen omfatter: Færdighed og evne; vurdering af kandidatens opfyldelse af stillingens krav til faglige og analytiske færdigheder Personlighed; vurdering af kandidatens opfyldelse af stillingens krav til personligheden Motivation; hvad motiverer og demotiverer kandidaten Ledelsesstil, herunder hvordan kandidaten sætter mål, løser problemer og kommunikerer. Elgaard Mancom indhenter desuden efter aftale med kandidaten (min. to) referencer

12 Til 2. samtalerunde med ansættelsesudvalget rapporterer Elgaard Mancom den enkelte kandidat for ansættelsesudvalget forud for mødet med kandidaten

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Planlæggere Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. KORT OM NORDFYNS KOMMUNE... 3 3. STILLINGERNE... 4 4. PROFIL... 5 5. ANSÆTTELSESVILKÅR...

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Rektor for Københavns Erhvervsakademi

Rektor for Københavns Erhvervsakademi Steen Vidø & Hirse Tikjøb 05-10-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Rektor for Københavns Erhvervsakademi JOB- OG KRAVPROFIL Rektor for Københavns Erhvervsakademi

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus Job- og personprofil Uddannelseschef til Campus Food College Aalborg Style & Wellness College Aalborg Dental College Aalborg Skolehjem December 2013 Udarbejdet af HR-afdelingen, Tech College Aalborg, i

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef JOB- OG KRAVPROFIL John Reynolds Hellerup, den 13. november 2013 Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Erhvervsakademi Dania Afslag på godkendelse af nyt udbud

Erhvervsakademi Dania   Afslag på godkendelse af nyt udbud Erhvervsakademi Dania E-mail: eadania@eadania.dk Afslag på godkendelse af nyt udbud Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning

Læs mere

Skoleleder på Låsby Skole

Skoleleder på Låsby Skole JOB- OG KRAVPROFIL Skoleleder på Låsby Skole Børn og Unge, Skanderborg Kommune 1. Introduktion 1.1 Baggrund Låsby Skoles nuværende skoleleder har søgt nye udfordringer, og derfor er stillingen som skoleleder

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af direktør til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af direktør til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Mia Hvilshøj Dal og John Reynolds Hellerup, d. 17. november 2015 Rekruttering og udvælgelse af direktør til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Favrskov Kommune

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) søger en vicerektor med stort kendskab til videregående uddannelser samt ledelse og organisation inden for det kunstneriske

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Job- og personprofil. Uddannelseschef til områderne

Job- og personprofil. Uddannelseschef til områderne Job- og personprofil Uddannelseschef til områderne Food College Style & Wellness College Dental College samt Skolehjem December 2015 Udarbejdet af HR-afdelingen, Tech College INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Kystskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

Mødereferat 8. december 2015

Mødereferat 8. december 2015 Mødereferat 8. december 2015 Mødeforum: Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania Dato/tid: 1. december 2015, kl. 15.00 17.30 Sted: Dania Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg, lokale B337 Deltagere: Allan

Læs mere

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune JOBPROFIL Direktør, Halsnæs Kommune 1. Indledning Halsnæs Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny direktør. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS, og den

Læs mere

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje 1. Baggrund Afdelingslederen for Trafik og Veje i Favrskov Kommune har fået nyt job, og vi søger derfor en ny afdelingsleder. Favrskov

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Optag på Erhversakademiet Lillebælt pr. september 2008-2013 Område. EA Lillebælt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ændring 08-13 Ændring 12-13

Optag på Erhversakademiet Lillebælt pr. september 2008-2013 Område. EA Lillebælt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ændring 08-13 Ændring 12-13 Optag på Erhversakademiet Lillebælt pr. september 2008-2013 Område EA Lillebælt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ændring 08-13 Ændring 12-13 Produktion, teknologi og logistik Produktionsteknolog 20 37 30

Læs mere

Stillings- og personprofil UNIVERSITETSDIREKTØR SDU

Stillings- og personprofil UNIVERSITETSDIREKTØR SDU Stillings- og personprofil UNIVERSITETSDIREKTØR SDU Vinteren 2017 Opdragsgiver SDU Adresse SDU Campusvej 55 5230 Odense M Telefon: 65 50 10 00 www.sdu.dk Stilling Universitetsdirektør Refererer til Rektor

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vicedirektør. Pædagogisk og Samfundsfaglige. Job- og kravprofil

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vicedirektør. Pædagogisk og Samfundsfaglige. Job- og kravprofil UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vicedirektør Pædagogisk og Samfundsfaglige uddannelser Job- og kravprofil Maj 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund/organisering... 3 2.1 Baggrund for notatet... 3 2.2

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Københavns Sprogcenter

Københavns Sprogcenter Job og personprofil for stillingen som forstander til Københavns Sprogcenter Vi er ét af Københavns største sprogcentre. Vi tilbyder danskundervisning til udenlandske kursister på alle niveauer både dag

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Erhvervsakademi Kolding iba@iba.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Kolding iba@iba.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Kolding iba@iba.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Koldings ansøgning om godkendelse

Læs mere

Jobprofil Direktør Erhverv Randers

Jobprofil Direktør Erhverv Randers Jobprofil Direktør Erhverv Randers 1 Indhold i job og personprofil Indhold Baggrund og vilkår... 3 1. Baggrund for stillingsopslaget... 3 2. Ansættelsesvilkår... 3 3. Erhverv Randers... 3 4. Organisation

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune til Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 01-12-2016 www.malenehansen.dk Den korte introduktion

Læs mere

Ikast-Brande Kommune søger. Daginstitutionschef

Ikast-Brande Kommune søger. Daginstitutionschef Ikast-Brande Kommune søger Daginstitutionschef Børne- og Undervisningsområdet 01-12-2012 1 JOB- OG PERSONPROFIL: 1. RAMMEN OM STILLINGEN... 3 2. IKAST-BRANDE KOMMUNES ORGANISERING... 4 2.1 Børne- og Undervisningsområdet...

Læs mere

Leder af Center for Læring og Trivsel. Job- og Kravprofil

Leder af Center for Læring og Trivsel. Job- og Kravprofil Leder af Center for Læring og Trivsel Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 3 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 4 Ledelsesopgaven... 6 Lederprofil... 7 Ansættelsesvilkår... 7

Læs mere

Direktør for Sundhed og Social University College Sjælland

Direktør for Sundhed og Social University College Sjælland JOB- OG KRAVPROFIL Jakob Westh & Mia Hvilshøj Dal Hellerup, den 23. maj 2017 Direktør for Sundhed og Social University College Sjælland AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Jobprofil Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) 1. Indledning GL søger en ny direktør, som er den øverste administrative ansvarlige i organisationen. Den nuværende direktør går på pension, og forlader

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Faglig chef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Fag med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Erhvervsakademi Aarhus Godkendelse af ny uddannelse

Erhvervsakademi Aarhus   Godkendelse af ny uddannelse Erhvervsakademi Aarhus E-mail: info@eaaa.dk Godkendelse af ny uddannelse Erhvervsakademi Aarhus fik d. 12. december 2016 en afgørelse om, at en godkendelse af nedenstående uddannelse afventede, at der

Læs mere

VEDTÆGT. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGT. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål VEDTÆGT ERHVERVSAKADEMI DANIA Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune i region Midtjylland, og omfattet

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE Sundhed og Trivsel SUNDHEDSPLEJELEDER TIL

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Procedure for ansættelse af docenter på UCN

Procedure for ansættelse af docenter på UCN Procedure for ansættelse af docenter på UCN 1. Baggrund Stillingsstrukturen på professionshøjskolerne m.fl. blev pr. 1. august 2013 ændret, og docentstilling blev indført som ny stillingskategori. Det

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Juridisk konsulent til Fors A/S

Juridisk konsulent til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal & Anders Amund Nielsen 14-12-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Juridisk konsulent til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Juridisk konsulent

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense side 1 af 9 Indhold Indledning...2 Ansættelsesudvalg...2 Tidsplan...2 Nordfyns Kommune...3 Ledelsesstruktur...5

Læs mere

Business Controller til Fors A/S

Business Controller til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal & Anders Amund Nielsen 11-12-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Business Controller til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Business Controller

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Baggrundsnotat til brug for Folketingets Uddannelsesudvalgs høring den 13. marts 2007 om flerfaglige professionshøjskoler

Baggrundsnotat til brug for Folketingets Uddannelsesudvalgs høring den 13. marts 2007 om flerfaglige professionshøjskoler Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 250 Offentligt Undervisningsministeriet Baggrundsnotat til brug for Folketingets Uddannelsesudvalgs høring den 13. marts 2007 om flerfaglige professionshøjskoler

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Vicerektor JOB- OG KRAVPROFIL. Horsens, 1. december 2014

Vicerektor JOB- OG KRAVPROFIL. Horsens, 1. december 2014 JOB- OG KRAVPROFIL Horsens, 1. december 2014 Vicerektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser

FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser 16.04.2009. 08-0924 FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser Notat Side 1 2 FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser Forord FTF fremlægger

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015 August 2015/PBA Indhold 1. Baggrund... 2 2. Kort om Langeland Forsyning A/S... 3 3. Stillingen... 4 4. Opgaver og ansvarsområder... 4 5. Kravprofil...

Læs mere

Financial Controller til Fors A/S

Financial Controller til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal & Anders Amund Nielsen 11-12-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Financial Controller til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Financial Controller

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Februar 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Studiechef Syddansk Universitet (SDU)

Stillings- og personprofil. Studiechef Syddansk Universitet (SDU) Stillings- og personprofil Studiechef Syddansk Universitet (SDU) Marts 2016 Opdragsgiver SDU Adresse SDU Campusvej 55 5230 Odense M Telefon: 65 50 10 00 www.sdu.dk Stilling Studiechef Refererer til Universitetsdirektøren

Læs mere

Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne

Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler sig. Denne og andre stærke værdier er styrende

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Stillings- og personprofil Skoleleder Søgårdsskolen April 2017 Adresse Søgårdsskolen C.L. Ibsens Vej 3 2820 Gentofte Tlf. 39 98 51 60 http://soegaardsskolen.skoleporten.dk Stilling Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil

Viceskoleleder distrikt Kystskole. Job- og Kravprofil Viceskoleleder distrikt Kystskole Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Viceskoleleder

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering.

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering. UKF 26.02.2013 Pkt. 3 - bilag 2-12-0237 - ERSC - 18.02.2013 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 r ved institutionsakkreditering og prækvalificering. Notatet lægger op til en drøftelse

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Skoleleder distrikt Bogense. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Bogense. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere