Hvad gør vi med børnelitteraturen?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad gør vi med børnelitteraturen?"

Transkript

1 Hvad gør vi med børnelitteraturen?

2

3 Hvad gør vi med børnelitteraturen? Redigeret af Karin Esmann Knudsen syddansk universitetsforlag 2012

4 University of Southern Denmark Studies in Scandinavian Languages and Literatures vol. 107 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2012 Sats og omslag: Donald Jensen, Unisats ApS Tryk: Grafisk Produktion Odense ApS Omslagsfoto: Scanpix ISBN Udgivet med støtte fra: Det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden mangfoldiggørelse af denne bog er kun tilladt med forlagets tilladelse eller ifølge overenskomst med Copy-Dan Syddansk Universitetsforlag Campusvej Odense M Tlf Fax

5 Indhold Karin Esmann Knudsen Forord 7 Karin Esmann Knudsen Pludselig er man en del af en strøm Interview med Flemming Mouritsen 17 Herdis Toft Hvad gør børn med børnelitteratur? 43 Maja Lucas Freaky! Intensitet som kvalitetskriterium 67 Nina Christensen Hvad er børnelitteratur også? Elementer af oplysningens børnelitteratur i det sene 1700-tal og i dag 87 Anna Karlskov Skyggebjerg Fagbøger en usynlig del af børnelitteraturen? 107 Anne Petersen Fantasy, fysik og fanfiktion Omkring Pullmans trilogi Det gyldne kompas 125

6 Karin Esmann Knudsen Fortæl en historie om dengang du var barn Erindringer for børn 143 Anna Enemark Mordet på børnebiblioteket? Eller nye brikker til stimulering af børns lyst til læsning og litteratur? 169 Henriette Vognsgaard Krummelureture, kalilaffer og blå luft et sprogligt univers i pædagoguddannelsen 189 Lene Illum Billedbogen i undervisningen 209 Helle Hovgaard Jørgensen Er børnelitteratur egentlig for børn? 231 Gitte Holten Ingerslev Børnebogsforfatteren i det litteraturpædagogiske arbejde 249 Om forfatterne 269

7 Forord Karin Esmann Knudsen Børnelitteraturen optræder altid i kontekster, hvor nogen gør noget med den. Børnene læser den, som fritidslæsning og som pligtlæsning, de bruger den i deres leg, og de bruger dens fysiske fremtrædelse, selve bøgerne, til meget andet også. Voksne skriver den, formidler den i forskellige sammenhænge, læser den op, underviser i den, vælger ud, har en mening om den. Alle disse aspekter behandles i denne bog. Den er blevet til, fordi børnelitteraturen i kraft af sin historiske rolle i børnenes opdragelsesproces mere end anden litteratur kalder på en undersøgelse af de sammenhænge, den indgår i. Børnelitteratur mellem pædagogik, kunst og medier Som fænomen kan børnelitteraturen bestemmes som et selvstændigt felt med egne betingelser og udviklingslinjer. Den er opstået ud fra et samfundsmæssigt behov for et ideologisk redskab i opdragelsen af børnene, der i takt med udviklingen kommer til at udgøre en gruppe løsrevet fra umiddelbare samfundsmæssige funktioner. Det sker for alvor i 1700-tallet, og man kan op gennem historien undersøge, hvordan karakteren af børnelitteraturens pædagogiske funktion ændrer sig, i takt med at synet på barnet ændrer sig. I Danmark etableres børnelitteraturen som institution omkring år 1900, og de pædagogiske intentioner fornægter sig ikke. Det er Chr. Erichsen, der starter udgivelsen af Børnenes Bogsamling, som ud over oversatte klassikere består af historiske romaner og dannelsesromaner for børn, fortrins-

8 8 f o r o r d vis skrevet af skolelærere som Erichsen selv. En børnebog vil altid være en slet Bog, dersom dens Indhold ikke har opdragende Værdier, for hvilke det kunstneriske i den kun er Middel, skriver børnebogsforfatteren og -kritikeren Niels K. Kristensen i tidsskriftet Vor Ungdom i Børnelitteratur er imidlertid også en del af det litterære kredsløb. Det betyder, at den ikke er uafhængig af eksisterende normer for litterær kvalitet. Det siger sig selv, at dette aspekt bliver mere eksplicit, når den direkte pædagogiske intention træder mere i baggrunden. Det ser vi fx i Danmark i 1960 erne, hvor vi får en børnelitteratur, der dyrker fantasien, det skæve og skøre også sprogligt. Det er en børnelitteratur, der har rødder i 1800-tallet med romantikkens syn på barnet som et individ, der har særlig adgang til en intuitiv erkendelse af andre virkeligheder end den trivielle dagligdag. Debatten om, hvorvidt børnelitteraturen er pædagogik eller kunst eller bør være det ene eller det andet har gennem tiden bølget kraftigt frem og tilbage. I nyere tid bliver Per Højholts udtalelse om børnelitteraturen ofte citeret: Men henvendelsen er skråt nedad... Hvis jeg skulle skrive for børn, måtte jeg tage hensyn, som ikke rager kunsten, men rager langt ind i pædagogikken. Som sagt: Det er godt nok, men kunst? Ikke tale om... (Information 16. marts 1990). Det er imidlertid mere end tvivlsomt, om Højholt har ret. Vi har set fremragende eksempler på litteratur, som er skrevet for børn: H.C. Andersens eventyr, Lewis Carrolls Alice i Eventyrland, Selma Lagerlöfs Nils Holgersens vidunderlige rejse er eksempler af ældre dato, mens vi fra nyere tid kan trække forfattere som Cecil Bødker, Halfdan Rasmussen, Ole Lund Kierkegaard, Louis Jensen og mange flere frem som vidnesbyrd om, at børnelitteratur sagtens kan leve op til traditionelle kunstneriske normer. Æstetisk formbevidsthed er ikke uforeneligt med at skrive til en bestemt målgruppe ernes børnelitteratur er fx ofte blevet karakteriseret ved en særlig grad af kompleksitet og refleksivitet i sin leg med sprog og metafiktive virkemidler. Men uanset om det er pædagogiske intentioner eller æstetisk formbevidsthed, der præger børnelitteraturen, så skal den læses, og om den bliver det, afhænger af, om børnene har lyst til at

9 f o r o r d 9 give sig i kast med den. Børnelitteraturen hænger også sammen med begreber som fascination og underholdningsværdi. Den har fra starten eksisteret i et felt, hvor den har skullet konkurrere og tage kampen op med såkaldte ammestuehistorier, folkelige fortællinger med gru, gys, spænding og humor. Efterhånden opfanges den type litteratur af markedet i en kommercialisering, der også omfatter litterære produkter for børn, og den udvides til en omfattende underholdningsindustri. I dag er det tydeligt, at børnelitteraturen er et felt, som er forbundet med den stadig accelererende mangfoldighed af medier, som børn og unge er flittige brugere af. Det har fra tid til anden resulteret i voldsomme debatter. Der har altid fra fortalere for den såkaldt lødige børnelitteratur hvad enten lødighed blev defineret som moralske holdninger eller litterær kvalitet hersket bekymring for, hvad fristelserne fra medierne og den kommercielle litteratur kunne føre med sig. Niels K. Kristensen udtrykker sin uforbeholdne mening om underholdningslitteraturen: Gift sælges ikke på Apoteket uden Attest fra Præst eller Læge, men aandelig Gift for Børn sælges rask væk for 2 Øre i alle Smaagadernes Bladboutikker (Vor Ungdom 1900). Den såkaldte kulørte debat i 1950 erne om tegneseriers skadelige virkning viderefører denne bekymring, og den foregriber nutidens debatter om computerspillenes farer for børns evne til såvel at læse som til at forholde sig til virkeligheden. Børnelitteraturen placerer sig i et felt mellem kunst, pædagogik og medier. I debatten og i forskningen er der konstant sket afgrænsninger, snart mod den ene, snart mod den anden pol. I dag har dette billede imidlertid ændret sig, og det ser ud, som om debatten kunst kontra pædagogik er et tilbagelagt stadium. I børnelitteraturforskningen kan i denne forbindelse henvises til Hans Heino Ewers, der gør rede for, hvordan børnelitteraturens pædagogiske formål kan være mange: retorisk dannelse, formidling af viden, almen oplysning, moralsk og politisk opdragelse, karakterdannelse, læsetræning og æstetisk dannelse (se Nedslag i børnelitteraturforskningen 2, 2001). De forskellige formål har resulteret i vidt forskellige typer af børnelitteratur. Enkelte former har domineret i bestemte perioder, men de findes

10 10 f o r o r d side om side i en mangfoldighed af forskelligartet litteratur for børn og unge. Den anden pol, litteraturen, har ligeledes en lang række historiske former. I debatten om, hvorvidt børnelitteratur kan være kunst, er det interessant, at en bestemt form for litteratur er blevet ophøjet til den eneste, samtidig med at dens opdragende hensigter er skjult. Det drejer sig om den romantiske litteraturopfattelse, hvor litteraturen er skabt af en fri og uafhængig kunstnersjæl, ikke er helliget andre hensigter end sig selv, og som sådan er kilde til æstetisk nydelse og højere indsigter. Det er altså en opfattelse, der historisk hører hjemme omkring 1800-tallets begyndelse. Og heller ikke den kan sige sig fri fra formål, nemlig den at være personlighedsdannende i kraft af sin æstetiske værdi. I dag er det helt tydeligt, at de tre poler ikke kan skilles ad. Børnelitteratur kan både være for børn og være af kunstnerisk kvalitet. Det viser de seneste års produktion af børnebøger til fulde. Og de moderne børnebogsforfattere har tæt kontakt med andre æstetiske udtryksformer og medier. Det er nu almindeligt anerkendt, at kvalitet for børn kan produceres i forskellige former. Medieverdenen er ikke længere modspiller, men medspiller. Hvad gør vi med børnelitteraturen? Ændringerne frem mod en større mangfoldighed i billedet af børnelitteraturen som fænomen gør det påtrængende at samle erfaringer fra de forskellige institutioner, som debatterne er foregået og foregår i, pædagogiske, kulturpolitiske og forskningsmæssige. Der findes forskellige netværk og forskningssammenhænge, som undersøger børnelitteratur som fænomen, i forhold til litteratur, i forhold til medier og i forhold til kulturproduktion for, med og af børn. Samtidig foregår der en konkret beskæftigelse med børnelitteraturen i uddannelsen af pædagoger, lærere og bibliotekarer, der formidler børnelitteraturen til børnene i skoler, daginstitutioner og biblioteker. Tilsammen udgør disse sammenhænge et felt, hvis arbejde det er vigtigt at få samlet op og formidlet, som Flemming Mouritsen påpeger i det interview, der indleder denne bog.

11 f o r o r d 11 Bogen er således et startskud, virkeliggørelsen af et ønske om at samle nogle af de gældende synspunkter på og erfaringer med børnelitteraturen til gensidig inspiration og udvikling af forståelsen af feltet. Den indeholder bidrag fra forskere med udgangspunkt i børnelitteraturforskningen på Center for Børnelitteratur og fra didaktikforskningen på Institut for Didaktik, Danmarks pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, såvel som bidrag fra børnekulturforskningen på Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, og fra litteraturforskningen på Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet. Desuden har en række praktikere med baggrund i uddannelser i børnelitteratur og børnekultur og med udgangspunkt i Biblioteksstyrelsen og i pædagog- og læreruddannelserne ved VIA, UCL og UCS bidraget til at konkretisere bogens overordnede spørgsmål: Hvad gør vi med børnelitteraturen? Børnelitteraturen i forskningen Børnelitteraturforskningen kom ind på universiteterne i starten af 1970 erne på linje med andre hidtil udgrænsede litteraturtyper som triviallitteratur og tegneserier, kvinde- og arbejderlitteratur. Således opslog Flemming Mouritsen i 1972 et emne i børnelitteratur på Aarhus Universitet, og det betegnede et nybrud for flere generationer, hvis litteraturuddannelse kom til at indeholde børnelitteratur som et studieelement. Flere af disse har fortsat beskæftigelsen i andre sammenhænge og er bidragydere til denne bog. Flemming Mouritsen giver i bogens første artikel et rids af de historiske forudsætninger for børnelitteraturens specielle problemstillinger og påpeger, hvordan børnelitteraturen har helt særlige æstetiske muligheder. Det at fortælle for børn kræver et nærvær, som vi blandt andet finder i H.C. Andersens eventyr, ligesom børnelitteraturens tætte kontakt til børns egen mundtlige kultur gør arbejdet med sproget som materiale til et udbredt kendetegn ved megen børnelitteratur. Skønt børnelitteraturen grundlæggende er karakteriseret ved sin funktionalitet i forhold til voksnes projekt med børn, betyder det for Flemming Mouritsen ikke, at der er en uoverskridelig grænse mellem pædagogik

12 12 f o r o r d og kunst. Selv fortæller han om, hvordan hans arbejde med børnelitteraturen kom til at foregå i et krydsfelt mellem en universitær beskæftigelse og en direkte anvendelsesorienteret tilgang, som han blev konfronteret med som underviser på pædagogseminariet. Overskridelsen af grænserne mellem de to verdener har vist sig særdeles frugtbar for hans arbejde med børnelitteratur med et kulturelt perspektiv. Herdis Toft ligger i forlængelse heraf, idet hun i sin artikel spørger, hvad børn gør med børnelitteratur. Hendes hensigt er at begrebsbestemme børnelitteraturen, ikke blot i forhold til det, at den er et sprogligt udtryk, men også i forhold til, at den er et led i børns egen kultur. Overordnet er det hendes opfattelse, at forskning i børnelitteraturen vinder ved at gå i dialog med forskning i børnekultur og i legekultur. På den måde lægges et perspektiv, hvor børnelitteraturens kontekst inddrages. Børnelitteraturen er ikke blot karakteriseret ved institutionaliserede formidlingsformer, hvor voksne er placeret i en intentionalitetsbåren aktørposition, den er også karakteriseret ved sin funktion som kulturformidling i børns leg og redskab i børnenes erfaringsdannelse. Den modsatte synsvinkel lægges i den næste artikel, idet der gås tæt på det enkelte værk i en sproglig og æstetisk analyse. Maja Lucas forsker i, hvad litterær kvalitet vil sige, og hun afprøver i sin artikel intensitetskriteriet, det vanskeligste af de klassiske æstetiske kriterier, på en ungdomsbog, nemlig Joyce Carol Oates Freaky Green Eyes (da: Freaky). Her ses der i udgangspunktet bort fra enhver tale om adaptation og funktionalitet, og børne- og ungdomslitteraturen behandles med et litteraturvidenskabeligt udgangspunkt. Interessant nok er dette med til netop at sætte spot på, hvad der karakteriserer børne- og ungdomslitteraturen, og Maja Lucas når frem til, at bogen i sin henvendelse til unge sandsynligvis betjener sig af en lidt større enkelhed, end hvis den var fortalt for voksne, samtidig med, at hun finder belæg for at spørge, om bogen som ungdomsbog indeholder nogle specielle muligheder for at være intens. I 1998 etableredes Center for Børnelitteratur. Det var Torben Weinreich, der stod i spidsen for initiativet, og hans arbejde er siden ført videre af bl.a. Nina Christensen, der nu er leder af cen-

13 f o r o r d 13 tret, samt af Anna Karlskov Skyggebjerg. Begge er bidragydere til denne bog, og begge tager fat i hidtil oversete sider af det børnelitterære felt. Nina Christensen skriver i sin artikel om 1700-tallets didaktiske børnelitteratur, som hun ser i lyset af tidens oplysningsbestræbelser. Dette perspektiv betyder, at den tids børnelitteratur kommer til at fremstå, ikke som en række æstetisk mangelfulde tekster, der udelukkende har til hensigt at belære og afrette børnene, men tværtimod som en litteratur i egen ret, der betragter barnet som ligeværdigt, kritisk og reflekterende, og som derudfra også eksperimenterer med æstetiske virkemidler. Som sådan er den forudsætning for megen nutidig børnelitteratur. Hvis man ser 1700-tallets børnelitteratur under denne vinkel, giver det et mere bredspektret billede af, hvad børnelitteratur er og kan, og romantikkens børnelitteratur bliver ikke enerådende som forudsætning for det, man i dag betragter som kvalitetslitteratur for børn. Parallelt med disse betragtninger giver Anna Karlskov Skyggebjerg en fremstilling af moderne faglitteratur for børn. Det læsende barns kompetencer udvides hermed fra entydigt at bestemmes i forhold til æstetisk kompleksitet. Også det videbegærlige, nysgerrige og informationssøgende får værdi. Synspunktet indebærer en overskridelse af vante opdelinger i på den ene side en skønlitteratur, der underholder og eksperimenterer æstetisk, og på den anden side en oplysende faglitteratur, som lader hånt om fascinationsværdi og litterær form. Anna Karlskov Skyggebjerg slår dermed en pæl igennem en stereotyp forestilling om forholdet mellem faglitteratur og skønlitteratur som et simpelt kontrastforhold. Artiklen hænger også sammen med Flemming Mouritsens betragtninger over fx dele af 1700-tallets belærende litteratur som æstetisk banebrydende og Herdis Tofts påpegning af sammenhængen mellem bøger og andre medier. En række fagbøger ligger netop i forlængelse af fjernsynsprogrammer, computerspil og hjemmesider. Anne Petersen behandler fænomenet edutainment, dvs. tekster, som kombinerer underholdning med et didaktisk sigte eller måske rettere har en didaktisk funktion. Konkret tager hun fat

14 14 f o r o r d på Pullmans serie His Dark Materials (da: Det gyldne Kompas) under to overordnede synsvinkler. For det første at serien i sit indhold lægger op til erkendelse af videnskabeligt komplekse områder. Og for det andet at børn og unge arbejder videre med teksterne i den såkaldte fanfiktion, dvs. sider på internettet, hvor særligt interesserede kan skrive videre på populære kulturelle produkter og etablere fortolkningsfællesskaber omkring disse. Sammenhængen mellem de to synsvinkler er interessant, idet de kombinerer en børnelitterær og en børnekulturel synsvinkel og også sætter spot på sammenhængen mellem lystlæsning, fascination og læring. En speciel gren af den erfaringsformidling, som børnelitteraturen i sin karakter er en del af, tages der fat på af Karin Esmann Knudsen, der i sin artikel undersøger, hvad der sker, når børnelitteraturen bliver eksplicit selvbiografisk. Artiklen har et historisk perspektiv. Den behandler nedslag i selvbiografisk materiale for børn og unge i form af Laura Ingalls Wilders bøger om amerikansk nybyggerliv i slutningen af 1800-tallet, Astrid Lindgrens fiktive skildringer af svensk barneliv i Bulderby-bøgerne, der bygger på egne barndomserindringer, samt Knud Erik Pedersens bøger om jyske Esben i serien af samme navn, der er en genskrivning for børn af erindringsværket Puslingelandet. Bøgerne formidler på forskellig vis en dannelsesproces, mens de helt moderne erindringer for børn, som er udkommet i serien Min historie på Dansklærerforeningens Forlag i højere grad forholder sig frit til dannelsesprojektet og iscenesætter egne erindringer i solidaritet med nutidige oplevelser af et moderne barneliv. Børnelitteraturen i brug De følgende artikler behandler aspekter af børnelitteraturen i forskellige institutioner, i formidling og undervisning. Anna Enemark tager udgangspunkt i den aktuelle usamtidighed mellem børns behov og bibliotekernes tilbud og argumenterer for et fremtidens bibliotek, der tilskriver børns egne kulturelle vaner stor betydning og i konsekvens heraf opererer med tilbud om

15 f o r o r d 15 mange forskellige medietyper. Hun giver et historisk rids over bibliotekssystemets egen forståelse af sin opgave og opridser med udgangspunkt i den amerikanske kulturforsker Joli Jensens begreb om en ekspressiv og instrumentel logik en vision om en biblioteksbetjening, der netop er overskridende i forhold til vante opdelinger og udgrænsninger i bibliotekets traditionelle opgaver. Biblioteket skal ud fra denne vinkel appellere til leg såvel som læring og indeholde bøger såvel som en mangfoldighed af andre medier. Henriette Vognsgaard fortæller om sit arbejde i danskundervisningen på pædagoguddannelsen, hvor hun påpeger det vigtige i at lade de studerende være aktivt skabende i en sproglig leg med udgangspunkt i moderne rim og remser og udgaver af den encyklopædiske genre for i højere grad at være i stand til at formidle de æstetiske potentialer til børnene. Hendes svar på spørgsmålet om, hvad vi gør med børnelitteraturen, er, at vi bruger dens genrer og kvaliteter i et kvalificeret arbejde med kultur og sprog, og hun henviser til et dannelsesperspektiv, hvor dannelsen ligger i at kvalificere oplevelsen af nu et. Lene Illum fortæller om sin undervisning på læreruddannelsen, hvor hun argumenterer for den nye billedbogs potentiale i danskfaget. Også hun griber fat i dannelsesperspektivet, som hun bestemmer som det, at man bliver præsenteret for forskellige perspektiver på tilværelsen og derudfra bliver i stand til selv at opbygge egne værdiforestillinger. Den moderne billedbog er karnevalistisk, billedeksperimenterende, indeholder intertekstuelle referencer og metatekstualitet, og den gør op med den romantiske forestilling om barnet som uskyldigt. Lene Illum foretager en næranalyse af Morten Ramsland Da Børge B blev gennemsigtig og giver forslag til, hvordan man kan arbejde med den i undervisningen. Opgøret med forestillingen om barnet som uskyldigt og et væsen, der skal beskyttes mod tilværelsens ondskab, er i centrum i Helle Hovgaard Jørgensens artikel, der behandler en meget grum novelle af Bent Haller, hvor det lykkes velmenende voksne at uddrive ondskaben helt og aldeles af en dreng, så han bliver uden selvstændig handlekraft. Med udgangspunkt i dette narrative

16 16 f o r o r d forløb spørger artiklen, om al børnelitteratur er for børn. Udsagnet om, at man ikke må tage livsmodet fra barnet, at der skal være lys for enden af tunnellen (Løgstrup 1974), fungerer selvsagt som anfægtelse, når man beskæftiger sig med, hvad børnelitteratur skal indeholde, og Helle Hovgaard Jørgensen foretager i artiklen en næranalyse af teksten samt gennemgår en empirisk undersøgelse af, hvordan en 4. klasse har modtaget novellens udsagn. Afsluttende behandler Gitte Holten Ingerslev gevinsterne ved at lade børnebogsforfattere stå for det litteraturpædagogiske arbejde i skolen. Hun beskriver undervisningsforløb med henholdsvis Cecilie Eken og Josefine Ottesen, der viser, at børns skabende arbejde med litteratur under kyndig vejledning af kunstnerne selv rummer potentialer for litteraturlæsning og læselyst, som er uvurderlige i skolesystemet. Også i denne afsluttende artikel overskrides traditionelle grænser mellem det legende og lystfyldte på den ene side og skolens pligtarbejde på den anden side. Børnelitteraturen er historisk set opstået i en arbejdsdeling med skolen, som Flemming Mouritsen påpeger i bogens indledende interview. Men en skabende beskæftigelse med den rummer store didaktiske muligheder. Børnelitteraturen skal bruges og bliver brugt, den er en vigtig kilde til indsigt og til leg for børnene og for de voksne. Vi håber også, at denne bog vil blive brugt.

Mellem pædagogik, kunst og medier. Af Karin Esmann Knudsen. Problemstillingen et historisk rids

Mellem pædagogik, kunst og medier. Af Karin Esmann Knudsen. Problemstillingen et historisk rids Mellem pædagogik, kunst og medier Af Karin Esmann Knudsen Problemstillingen et historisk rids En Børnebog kan som saadan være en udmærket Bog, selv om det skorter på kunstnerisk Udførelse, men vil altid

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

GIV DRENGENE LYST TIL AT INVESTERE I LÆSNING

GIV DRENGENE LYST TIL AT INVESTERE I LÆSNING MAJ 2013 KRISTINE SOLVANG DØSSING, 29109943 DANSK GIV DRENGENE LYST TIL AT INVESTERE I LÆSNING Linjefagsvejleder: Inger Maibom Pædagogisk vejleder: Mette Beck Læreruddannelsen i Silkeborg VIA UNIVERSITY

Læs mere

BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV

BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV Kan daginstitutioner gøre en forskel? Fra forskning om daginstitutioner

Læs mere

Fag og faglighed i bevægelse

Fag og faglighed i bevægelse Fag og faglighed i bevægelse Bennyé D. Austring og Jimmy Krab (red.) Forskning og Innovation University College Sjælland Copyright: University College Sjælland 2013 Udgiver: University College Sjælland

Læs mere

Flere end to slags børn

Flere end to slags børn Flere end to slags børn - en rapport om køn og ligestilling i børnehaven Af Jesper Olesen Kenneth Aggerholm & Jette Kofoed Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet

Læs mere

80 Nummer 14 september 2013. Hvor skrift, musik, lydkulisser, stillbilleder,

80 Nummer 14 september 2013. Hvor skrift, musik, lydkulisser, stillbilleder, Det kommer mere ind i hovedet og kører rundt når børn læser multimodal og interaktiv børnelitteratur på skærm Alice Bonde Nissen, lektor, Center for E-læring og Medier og Læreruddannelsen i ilkeborg, VIA

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG LÆRERUDDANNELSEN AALBORG PROFESSIONSBACHELOR 2014 NAVN: STUDIENR.: KRISTINA RIISGAARD A100277 FAG OG STAMHOLD: DANSK 12.95 FAGLIG VEJLEDER: PÆDAGOGISK VEJLEDER: TITEL PÅ PROFESSIONSBACHELOR ANTAL SIDER

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden

De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden Professionsbacheloren 2011 Af: Esben Brøgger Mikkelsen 30280604 Opgavens

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver

Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver Børnehaver med Plads til Pippiprinser og Piratprinsesser Udgivet marts

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR?

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? Rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm Et spørgsmål om kultur - rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm

Læs mere

Hvordan bliver man social?

Hvordan bliver man social? Af Carsten Hegnsvad seminarielærer Hvordan bliver man social? Et af de store spørgsmål, der aktuelt rejses i forskellige pædagogiske sammenhænge, er hvordan man lærer at være social. Ofte rejses spørgsmålet

Læs mere

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden?

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Autentiske eksempler på hvad man kan gøre, og hvad man bør undgå i kronikken, essayet og den litterære/analyserende artikel. Til brug for elever, lærere og censorer

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere